22.02.2022 Views

Glimmer'lei februari '22

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 40e jaargang – nummer 02 10 – December februari 2022 2015

De Waar wereld is Julius van Jan deze van kerst? Oortmerssen

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

Glimmenaar Door de redactie Jan van van Oortmerssen boven naar heeft beneden: een avontuurlijk Hein, Gert, leven geleid. twee In dekens zijn werkzame en een leven dekkleed is hij ontbraken de hele wereld die over normaal geweest. over

Eerst Willem, als Andrea, officier/scheepswerktuigkundige Marjolein, Hein, Marjolein. op diverse schepen gestationeerd de oude koets in lagen het Verre en dat Oosten er een en spade later als en een projectmanager

pikhouweel

voor het opzetten van energiecentrales in exotische buitenlanden weg zoals waren. Pakistan, Vreemd! Saoedi-Arabië, India, de Seychellen en Noord-

Korea. *Hij woonde Saai was al het meer nooit dan en twintig Jan kan jaar er eindeloos op een zolderkamer

over vertellen.

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

in Huize Kooikamp. Het bos rondom had voor hem geen

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

Door geheimen. Frans Somers Julius werd in Glimmen wel de ‘bosjesman’

in zijn schild? De sporen liepen verder het bos in richting

genoemd. Zijn kop was markant, als een schilderij,

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de

Zijn doorgroefd. wieg stond Maar in 1947 met in heldere Hilversum, ogen maar die op straalden. zijn 6e is Julius de Rijksstraatweg terminals en de en bemanning waren vervolgens nog nauwelijks niet meer een haven te volgen ziet.

inmiddels was de vriend 74-jarige van Jan velen. met zijn Altijd ouders bereid naar Haren om te verhuisd. helpen Het met

door Bijvoorbeeld: de vele voetsporen bij een trip naar en hondenpoten Oost-Afrika deed van zijn de schip Glimmer Darhet

knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

noorden van het land zou daarna voor het grootste deel van zijn honden Es-Salaam en hun in Tanzania eigenaren. aan. Jan Daar ging bleef samen het 10 met dagen bewoners zowel

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

leven zijn thuisbasis worden. Sinds 1990 aan de Meidoornlaan Jacob buitengaats Zwanet als in eens de haven bij de familie liggen. Goedhart Niet getreurd, vragen want of het ze

Quintusbos om er te leren

en

over

vanaf

paddenstoelen,

2006 aan de Parallelweg

rupsen,

in Glimmen.

schip was uitgerust met een bar, Julius filmzaal kortgeleden en een verf-sloep. nog hadden Dat

Na spechten de middelbare en ijsvogels. school in Wat Haren en Leeuwarden ging hij bootje, bedoeld om de verf van gezien. de romp Maar te controleren, nee, de was laatste ook

keer was al wel een week

van Julius 1967 vroeger tot 1970 voor scheepswerktuigkunde studeren aan de uitgerust met een zeil, waar je tochtjes mee in de omgeving kon

geleden volgens mevrouw

Zeevaartschool had gedaan was in Leeuwarden. een goed Na het behalen van het diploma maken. Toen het drinkwater aan boord op dreigde te raken, werd

Goedhart. Dan maar eens aan

trad bewaard hij in dienst geheim. van de Koninklijke Daarover Java-China-Paketvaart Lijnen even een oversteek gemaakt naar het naburig gelegen exotische

de overzijde vragen bij Flora

(KJCPL, zei hij niets. in het Waarom buitenland eigenlijk Royal Interocean Lines genoemd), eiland Zanzibar; tegenwoordig & een Fauna. geliefd En vakantieoord. ja hoor, daar En was de

waarin niet? de vanuit het toenmalige Nederlands-Indië opererende via de maatschappij verstrekte Julius gekuiste die dag films ervoor werden aan door het de

Koninklijke Het was twee Paketvaart dagen Maatschappij voor was opgegaan. Het bemanning weer van de pikante einde delen van voorzien. de middag Op de geweest wal werd

hoofdkwartier kerst toen het van licht de KJCPL op Julius’ was gevestigd in Hongkong en er er ook aan softballen gedaan: om met een paar tafelpoot tuinhandschoenen

tennisballen.

werd kamer voornamelijk ‘s avonds met niet vrachtschepen, werd maar soms ook vrachtpassagierschepen

ontstoken. Dat hij gevaren. ‘s ochtends Het ging daarbij vooral om langere speedboot, waar je achter kon roggebrood waterskiën. en een voorraad

En op de Seychellen maakte te Jan voor kopen, het eerst aanmaakblokjes,

kennis met een

routes, niet verscheen onder andere aan het tussen ontbijt Hongkong, Taiwan, Singapore,

fruit, minstens genoeg voor

in de Kooikamp. Dat kinderen

Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, maar ook naar Latijns-Amerika Feestboot

vijf dagen. Het werd steeds

tevergeefs naar hem vroegen

en West- en Oost-Afrika. De langste trip die Jan zelf maakte Bijzonder goede herinneringen

vreemder…

bewaart Jan aan de ss Tjiwangi.

om een wandeling te maken

was

door

van

de

Japan

sneeuw.

naar Santiago

Ongerust

de Chili, een reis van 31 dagen. Dat was een vracht/passagiersschip *Wat moest dat onder Julius meer een met lijndienst al dat

“Heel werd er wat door anders huisgenoten dan de routes op van de kleine ‘kop-en-kont’ onderhield tussen Australië, voedsel Taiwan, Japan en dekens en Hongkong. en hoe Op

bootjes zijn kamerdeur waarmee de geklopt. KPM in Jan de Indonesische archipel voer.” een Australische scheepvaartsite heeft worden hij dat de Tjiwangi meegenomen? en een

Op van Splunder, schepen de van eigenaar de KJCPL van hadden Nederlandse officieren zusterschip ‘two compact liners Steeds considered meer vragen the most maar beautifully geen

de het leiding; huis, kwam de rest aanzetten van de bemanning met een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd steeds proportioned vreemder. passenger Roos, die cargo in Huize liners

bestond openging uit werd Chinezen duidelijk uit Hongkong. dat er iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam seen de winkel Australian binnen waters’ voor genoemd. postzegels Er

Die moest kochten zijn. zichzelf Op het vaak bed in, stond want een met geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten werd in en elk vroeg; geval heel wat is wat hier af aan gefeest de

zo’n Oud baan en roestig. konden Leeg. ze doorgaans En van Julius een geen spoor....

hand? Jan vertelde het aan hele boord, verhaal volgens aan Roos. Jan. Van Roos de had lijn

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

hele familie onderhouden. Als officier/

werd dan ook driftig gebruik gemaakt

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

scheepswerktuigkundige gingen een aantal huisgenoten werkte hij zelf met Jan voorop de trap

door onder meer leuke Australische

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

in af de op machinekamer.

weg naar buiten om te kijken of Julius daar ergens als de school uit ging en

studentes.

Roos het

Op

kereltje

die manier

ophaalde.

reisden

De

was. Ook in de tuin heerste echter doodse stilte, op het vrouw met verschillende ze kerstkleuren via Japan naar in haar Vladivostoc haar kwam in de

Een constante prachtige suizen baan, van vond de Jan, A28 want na, wat trouwens een stuk erbij staan en vertelde dat toenmalige haar man Adriaan, Sovjet-Unie. die imker Vervolgens is en

minder die tijd luid meerde was dan je nog normaal af in havens door de flinke laag sneeuw die verspreid in Glimmen zijn gingen bijenkasten ze met heeft de Trans staan, Siberië Julius Expres een

waar gisteren je ook gevallen langere was. tijd verbleef. Oh ja, verse Heel sneeuw, dat geeft verse paar keer had gezien bij het naar huisje Europa. aan Soms de Drentse trof je die Aa op ook het in

wat sporen… anders En dan ja hoor, tegenwoordig, richting waarin het berghok liepen voetsporen terrein van de boomkwekerij je hut dat aan; verboden never a dull toegang moment is voor aan

geladen van één en persoon gelost wordt en daarvandaan in afgelegen richting de zandweg

Zeereuzen en verre het reizen. publiek, vlak bij de boerderij boord. Uiteindelijk van familie heeft Ubels. Jan 6 Met jaar

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

Glimmer’lei - december - februari 2015 2022 1

1


bij KJCPL gewerkt; daarna stapte hij over naar Van Uden, een

scheepvaart- en agentuurbedrijf uit Rotterdam, dat schepen had

met lijnen van Europa naar Zuid-Amerika.

Eerst na 2 jaar en later na 6 maanden keerde Van Oortmerssen

weer terug naar Nederland om daar zijn studie voor te zetten.

Zo kon je opklimmen naar een hogere rang, op een schaal van

5 naar uiteindelijk 1. Dat waren best wel moeilijke periodes, want

als je terugkwam had je niet echt een netwerk in Nederland

meer en je moest iedere keer opnieuw huisvesting regelen.

Studeren ging vaak ook moeizaam. Maar het verblijf aan de wal

leidde er wel toe dat hij in 1979 via-via zijn vrouw Laetitia zou

ontmoeten. Inmiddels is hij 43 jaar met haar getrouwd. Misschien

verwonderlijk in een situatie waarin de man heel vaak in het

buitenland zit. Maar daar hadden scheepvaartmaatschappijen in

die tijd iets op gevonden: de vrouw van een officier mocht altijd

mee op reis. Officieel als ‘stewardess’, maar feitelijk hoefde ze

niet iets te doen. Zo hoopte men te voorkomen dat zeelui met

een vaste relatie na een paar jaar een baan op de vaste wal

gingen zoeken. Laetitia is inderdaad een keer mee geweest op

een reis van circa 10 weken naar Zuid-Amerika; niet te beroerd

om in overall mee te werken in de machinekamer. Er werden

verschillende mooie, zonnige oorden aangedaan op die reis.

Forbidden fruits

Maar het heeft uiteindelijk niet geholpen, want in 1980 hield Jan

het varen na 10 jaren voor gezien en ging hij aan de ‘vaste wal’

werken. In technische functies: eerst als operator bij Shell en

later als hoofd technische dienst bij diverse bedrijven. Uiteindelijk

kwam hij terecht bij machinefabriek Stork-Werkspoor in Zwolle.

Eerste opdracht: projectmanager voor het bouwen van een op

diesel werkende elektriciteitscentrale in Pakistan. Dat bleek een

verre van eenvoudige klus. Ter plaatse bleek het technische

ontwerp, gemaakt in Nederland, niet te passen in het gebouw

waar het voor bedoeld was en er was geen rekening gehouden

met aanvullende wensen van de opdrachtgever. Ondanks deze

moeilijke omstandigheden lukte het Van Oortmerssen toch om

het project op tijd en binnen de gestelde kosten op te leveren.

Een prestatie van formaat. Het leverde hem nieuwe, soortgelijke

opdrachten op in Saoedi-Arabië, Pakistan, Zuid-India, Jemen,

Curacao en de Seychellen. Heel belangrijk bij dit soort projecten

is dat je een groot aanpassings- en improviseringsvermogen

hebt, want je komt regelmatig voor verassingen te staan. En

verder dat je eerst een goede band opbouwt met opdrachtgevers,

werknemers en lokale partners.

Doorgaans bracht Jan zo’n 2 à 3 maanden in het buitenland

door voor een project. Niet altijd van gevaar ontbloot: er liggen

tropische ziekten op de loer, en als je net op de verkeerde

plaats zit, kunnen je zo maar de kogels om de oren vliegen. Dat

overkwam bijvoorbeeld een Franse collega in Lahore (Pakistan),

die plotseling in een gewapend treffen tussen moslims terecht

kwam. Ook (straat-)criminaliteit kan er welig tieren; je kan

overal aangehouden en beroofd worden. Maar het hotel in

Lahore, waar Jan verbleef bleek ook aangename verassingen

in petto te hebben. Via een zakenrelatie kwam hij er achter dat

de bovenste verdieping ‘forbidden fruits’ in de aanbieding had:

alcoholische dranken, die officieel in het land verboden zijn, maar

op bepaalde plekken oogluikend worden toegestaan. Vaak een

goed smeermiddel voor zakelijke relaties.

De auto van de Grote Geliefde Leider

In 1989 werd Stork-Werkspoor overgenomen door het Finse

Wärtsilä. Bij de Finnen kreeg Jan vooral een reputatie als ‘de

zuinige Hollander’, omdat de kosten van projecten waar hij de

leiding over had altijd veel goedkoper uitvielen. Waar de Finnen

bovendien met 10 man uitrukten naar een ver buitenland, deed

Jan het in zijn eentje. Wel zo makkelijk; het werken met plaatselijke

engineers en lokaal inkopen was meestal eenvoudiger, effectiever

en goedkoper. En met die Finse teams ging het lang niet altijd

goed. Een project om een diesel-elektriciteitscentrale in Noord-

Korea te bouwen onder Finse leiding liep voor geen meter. Dus

werd Jan er – in zijn eentje – opgezet. Een zeer bijzondere

ervaring. Je werd er dag en nacht in de gaten gehouden en had

altijd een tolk en begeleider bij je. Maar je had er wel een mooie

auto ter beschikking: een hele grote, geblindeerde Mercedes,

van exact hetzelfde model als de toenmalige ‘Geliefde Grote

Leider’ van het land: Kim-Jong-Il. Geen wonder dus dat diens

onderdanen bij elke tocht van Jan buigend en wuivend langs de

weg stonden. In het hotel waar hij verbleef was een bar gevestigd

op de bovenste (32e) verdieping. Die hele verdieping bleek

rond te kunnen draaien en – technisch als hij was – kwam Jan

er achter hoe je het draaimechanisme in werking kon zetten.

Surprise, surprise….dan zag je pas dat de stad PyongYang ,

slechts gedeeltelijk en afwisselend verlicht was. Met meneer Bin,

burgemeester van de industriestad Song Lim waar de centrale

gebouwd werd, had Jan overigens een goede relatie. Om die

te krijgen moesten er eerst wel een paar borrels achterover

geslagen worden.

2

Glimmer’lei - februari 2022


Elke dag bellen

Van Oortmerssen heeft tot 2006 voor Wärtsilä gewerkt. Het

kantoor in Zwolle voor projecten was overigens al in 2002

opgeheven. Daarna werkte hij nog een aantal jaren als ZZP’er voor

Wärtsilä en verschillende bedrijven in het Noorden, waaronder

Aquaintance met opdrachten voor de NAM in Assen, MAN in

Augsburg(Duitsland) en AKZO Delfzijl. In 2015, op 68-jarige

leeftijd ging hij met pensioen. Of toch ook weer niet helemaal,

want daarna heeft hij nog voor de vrijwilligersorganisatie Project

Uitzending Managers (PUM) een school voor lasinstructeurs

proberen op te zetten in Mongolië en later nog een project in

Curaçao. Bij dat laatste project is zijn vrouw ook mee geweest.

Een avontuurlijk leven, dat zeker. Maar was het ook af en toe

niet moeilijk om zo vaak van huis te zijn? Best wel, maar als hij

in het buitenland zat belde of skypte hij elke dag met Laetitia

en zijn 2 kinderen (een jongen en een meisje). Achteraf bezien

“hebben de kinderen hun vader vast af en toe ook wel gemist.

Maar ik weet ook niet hoe het geweest zou zijn als ik altijd thuis

was geweest”.

De Groenenberg

Agenda De Groenenberg

februari - maart

Wekelijks:

Maandag 19.00 uur Bridgeclub ‘Klavertje vier’

19.00 uur Schuttersvereniging

Dinsdag 09.30 uur Tai Chi vanaf 1 maart

18.30 uur Biljart

Woensdag 13.00 uur Bridgeclub HBS, Heren Bridge

Sociëteit

Donderdag 13.00 uur Bridgeclub 86

Tweewekelijks:

Dinsdag 13.30 uur Bridge ‘Haren is troef’

Dinsdag 19.30 uur Mannenkoor ‘Mosterdpit’

Dinsdag 20.00 uur Fotoclub ‘Beeldspraak’

Woensdag 09.00 uur Bridgeclub ‘Hartenvrouw’

Woensdag 20.00 uur Duurzaam Glimmen

Donderdag 19.30 uur Bridgeclub Glimmen

18 februari 18.00 uur Vrijdagavondcafé

22 februari 14.30 uur Vrouwen van Nu

04 maart 16.00 uur Energie café

04 maart 18.00 uur Vrijdagavondcafé

07 maart 20.00 uur Bestuursvergadering

Dorpshuis de Groenenberg

10 maart 09.30 uur Quilting bee

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud. Nadere

informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

e-mail: h.wildeboer@ziggo.nl. Bij hem kunt u ruimte boeken.

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,

050 - 406 26 61, www.degroenenberg.nl

Huiswerkbegeleiding: maandag t/m donderdag van 15.00 tot

19.00 uur.

Protect waterschap in Glimmen

De Drentse Aa wordt in toom

gehouden

Door de redactie

Cora Kuiper van waterschap Hunze en Aas kan zich voorstellen,

dat mensen in Glimmen stomverbaasd waren toen zij vorig

jaar zagen dat er grote partijen bomen nabij de Drentse A,

Oosterbroekweg en Punterweg werden gekapt. “Desastreus” riep

een passant en belde de krant. Maar volgens het waterschap zit

er een goed verhaal achter.

Cora Kuiper: “ De bomenkap was nodig om de kade langs de

Drentsche Aa te kunnen stabiliseren. We versterken deze

kade. Deze versterking is nodig voor de waterveiligheid van de

Drentse Aa. De bomen in het talud van de kade maken de kade

zwakker. Bovendien moet de kade volgens de norm opgehoogd

worden. Daarom zijn de bomen in het talud vanaf de brug aan de

Oosterbroekweg gekapt. Uiteraard worden alle gekapte bomen

herplant.”

Hinder melden?

De Punterweg vanaf de carpoolplaats Glimmen is nog tot mei

afgesloten en het werk is in de laatste fase. De Punterweg

bij de Drentsche Aa ligt voor een deel op de kade waar de

werkzaamheden plaatsvinden. De weg hebben we afgesloten

voor verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Oosterbroekweg

en de Hooiweg. Ervaart u hinder van de werkzaamheden of wilt u

een melding doen? Dan kunt u contact opnemen met uitvoerder

Sander Krikke van Jelle Bijlsma BV via 06-35113920.

Actueel: Voor werkzaamheden aan de kade langs de Drentsche

Aa wordt de Oosterbroekweg bij Glimmen voor een periode van

15 weken afgesloten. In de loop van week 7 is het stuk tussen

de Punterweg en de Meentweg afgesloten. Fietsers worden

omgeleid over het Madepad. Dit is met bebording aangegeven.

Meer informatie: hunzeenaas.nl/kadeverbetering-drentsche-aa

Glimmer’lei - februari 2022 3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur + reizen + kinderboeken +

regionalia regionalia + gezondheid + gezondheid + + zingeving

zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

Raadhuisplein 7 + 9751 AM Haren www.boomker.nl

+ tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Vakantiemogelijkheden vanaf Eelde

de winter van 2021 en de eerste

bestemmingen voor de zomer van 2022

Griekenland

Kreta / apr – okt 2022 / do, zo

Engeland

Guernsey / apr - aug 2022 / zo)

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

Zweden

Scandinavian Mountains /

dec 2021 - mrt 2022 / zo

Spanje

Gran Canaria / hele jaar / ma, vr

Mallorca / jul – okt 2022 / zo

Turkije

Antalya / apr - okt 2022 / ma, vr

Bodrum / apr - okt 2022 / di, vr

Benieuwd naar de mogelijkheden prijzen?

Bel ons op 050-4095923 of mail naar info@vanafeelde.nl.

4

Glimmer’lei - februari 2022


Kort verhaal door Reinier Antonides

Hij zou vereerd zijn als we hem de Roald Dahl van Glimmen noemen. Reinier

Antonides schrijft verhalen in de sfeer van Dahl en onlangs verscheen zijn boek

‘Kolenmijn’. Zijn verhalen zijn intrigerend en hebben altijd een tragisch of sinister

slot. Op ons verzoek schreef hij een verhaal dat zich afspeelt in ons eigen dorp.

Moord in Glimmen – het perfecte plan

Door Reinier Antonides

Mijn vrouw is veranderd in een monster. En als ik zeg een

monster, dan bedoel ik een monster. Menselijk is ze niet meer.

Niet lang meer zal ik het kunnen volhouden met dit wezen te

leven hier aan de Rijksstraatweg 74 in Glimmen. Het nare is dat

niemand het weet en ook niemand mijn verhaal zou geloven. Ik

vrees voor mijn leven en voor dat van mijn mede Glimmenaren.

Maar, langzaam maar zeker, heeft er zich een plan in mijn hoofd

gevormd. Een plan waar ik een prijs voor zal moeten betalen.

Een waanzinnig plan, tegen een waanzinnig hoge prijs.

In de nachttrein naar Berlijn ontmoette ik Abel. Na enig speurwerk

in de trein vond ik hem alleen in een coupé. Ik stapte in, stelde

me voor en begon vrij snel aan mijn goed ingestudeerde

openingspraatje en merkte dat ik zijn aandacht had. Ik begon

met het verhaal van Roald Dahl. Het verhaal waarbij twee

buurmannen afspreken stiekem en ongemerkt te zoenen met de

vrouw van de ander. Een soort wisseltruc. Alles wordt tot in de

finesses doorgesproken in dat verhaal. Het plan werd tenslotte

ook uitgevoerd, vertelde ik Abel. Vervolgens sloot ik af met de zin

(zoals vooraf ook goed ingestuurd): ‘Ja, en zo zou dat natuurlijk

ook met een moord kunnen.’ Ik liet een stilte vallen. Abel reageerde

zoals gehoopt geïnteresseerd. ‘Wat bedoel je met een moord?

Dit is geen Roald Dahl of Agatha Christie verhaal. Dat zou in de

werkelijkheid toch nooit werken met een moord?’ vroeg hij.

‘Hoezo niet?’ Antwoordde ik. ‘Het principe is toch volmaakt

eenvoudig! Stel, en ik ben nu even heel hypothetisch uiteraard’,

benadrukte ik. ‘Stel ik wil iemand vermoorden. Laten we even

zeggen dat ik mijn vrouw wil vermoorden.’ (Natuurlijk kon ik hem

niet vertellen over het feit dat ze geen vrouw meer was, maar een

monster). ‘De andere persoon moet dan natuurlijk geen buurman,

maar een volstrekte vreemdeling zijn’, voegde ik toe. ‘Iemand die

je nooit eerder hebt ontmoet en die nooit aan jou gelinkt zou

kunnen worden.’ Nu begon het spannend te worden want nu

moest ik het langzaam uit de hypothese halen en schuiven naar

een mogelijke werkelijkheid. Zou Abel het serieus nemen? Ik

schraapte mijn keel wat en ging verder: ‘Neem nu jij en ik. We

kennen elkaar niet. We hebben elkaar vanavond voor het eerst

ontmoet en als jij mijn vrouw zou vermoorden zou ik moeiteloos

voor jou een moord kunnen doen. Geen haan die er ooit naar zou

kraaien.’ Glimlachend maar toch ernstig keek ik hem aan terwijl

ik me vooroverboog. Abel keek wat versuft voor zich, waarna zijn

blik verstarde. Toen wende hij langzaam zijn gezicht naar mij

en keek in mijn ogen. En begon toen over zijn boekhouder uit

Hannover die hem chanteerde. Het plan kreeg vorm.

En nu zat ik hier. Het uur U was bijna aangebroken. Ik was vanuit

Glimmen gaan lopen naar het station in Haren. Ik moest frisse

lucht hebben om mijn gedachten te kunnen ordenen. Langs

de prachtige Oude Boerenweg via Viaductweg en Westerveen

liep ik naar het station waar ik de trein naar Amsterdam pakte.

Glimlachend dacht ik terug aan die eerdere treinreis met Abel.

Hoe het spel echt was begonnen toen we het werkelijk over

zijn boekhouder en mijn vrouw kregen. Zestien keer had ik

die reis gemaakt naar mijn broer in Berlijn en geprobeerd een

wildvreemde handlanger te vinden. Met Abel had eindelijk het

gesprek geresulteerd in een daadwerkelijk plan! Het plan dat

vanavond tot uitvoering gebracht zou worden. Onze alibi’s waren

waterdicht. Abel voor de moord in Hannover en ik voor de moord

in Glimmen. Het wisselplan was perfect.

De tijd vloog. Ik naderde het hoofdstation van Hannover en liep

naar het huis van de boekhouder. Mijn hart bonkte in mijn keel.

Ik zou onder valse naam een modeltrein met hem ruilen. Geen

aarzeling meer. Ik belde aan. ‘U komt voor de treinen,’ zei hij. ‘Ja,’

zei ik en liep samen met hem de gang in. De rest was kinderspel.

Twee dagen later zat ik weer vol spanning in de trein op weg

naar Glimmen. Niets kon mij linken aan de moord in Hannover.

Flitsen van de moord schoten nog door mijn hoofd. De zware

metalen trein. Ik huiverde, keek naar buiten en dacht toen aan

mijn thuiskomst. Zou ik nu eindelijk verlost zijn van het monster

in het vrouwenlichaam? Toen ik aankwam in Glimmen kocht ik

een bos bloemen bij De Lisianthus naast de schoonheidssalon.

Ik liep rustig naar huis, stak de sleutel in de voordeur en stapte

naar binnen. ‘Ah, ben je weer thuis, schat!’ riep mijn vrouw vanuit

de woonkamer. Ik verstijfde. Het zweet brak me aan alle kanten

uit. Aarzelend liep ik naar binnen. ‘Kopje thee?’ zei ze terwijl ze

het al inschonk. Glimlachend zat ze op de bank een boek te

lezen. Voor ik iets kon zeggen ratelde ze al door over van alles

en nog wat. Over wat ze had gegeten de afgelopen dagen en

wat ze had gedaan toen ik in Berlijn zat. Versuft ging ik zitten en

toen ik na mijn kopje thee eindelijk opstond en naar boven wilde

lopen zei ze: ‘O ja, voor ik het vergeet te zeggen, de buurvrouw

op nummer 70 is vermoord. Verschrikkelijk gewoon. Ik krijg de

ijskoude rillingen over mijn rug nu ik het je vertel,’ zei ze, terwijl

ze opgewekt haar boek pakte en verder wou bij waar ze was

gebleven. ‘Vergeet je je afspraak niet trouwens?’ zei ze nog. Ik

draaide me om en keek in onze huisagenda. Rood omcirkeld

stond daar mijn afspraak met de psychiater om door te praten

over mijn hardnekkig aanhoudende waanbeelden.

Glimmer’lei - februari 2022 5


Raadhuisplein 14, Haren

050-5344629

Behandelt in Glimmen (indien u niet

mobiel bent) op afspraak ook aan huis!

MINDFUL

VOGELZANG

Praktijk voor Mindfulness, Mindful ouderschap

en coaching jeugd en gezin

Vogelzangsteeg 7 9479 TE Noordlaren

info@mindfulvogelzang.nl 0613045304

Sinds kort werken wij samen met Martin

Starkenburg (Personal Trainer)

Zie: www.fysioharen.nl

Hoofdpijn, nek-, schouder- of rugklachten?

Of liever klachten voorkomen?

Een van de volgende behandelingen kan helpen:

• shiatsu-therapie (drukpuntenmassage)

• klassieke massage

• voetreflexzonetherapie

Vergoeding mogelijk door de zorgverzekeraar, vanuit de

aanvullende verzekering voor alternatieve zorg.

Tel: 06 464 855 75

Adres: Parallelweg 26 – Glimmen

www.praktijkmulder.nl

De coöperatie Zonneweide Glimmen

levert stroom aan Greenchoice.

Wilt u de Glimmense stroom gebruiken? Wordt dan

klant van Greenchoice.

Als u zich aanmeldt via de website van de

Zonneweide, krijgt u een speciaal tarief. Dat scheelt

al gauw € 50 per jaar op uw energierekening.

En u steunt daarmee ook nog eens de coöperatie.

Om hier van te profiteren hoeft u geen

lid van de coöperatie te zijn!

Kijk op https://www.greenchoice.nl/zonneweideglimmen/

Opslagruimte te huur!

Wij verzorgen financiële zekerheid voor meer dan

11.000 particulieren en bedrijven in de wijde omtrek

van Glimmen, Haren en de stad Groningen.

Dichtbij, naast de bloemenveiling in Eelde (Burg. J.G.

Legroweg 92) kunt u al vanaf € 50,- een opslagruimte

huren van 3,5 x 3,5 meter… Bel naar 050-3096706 of

mail naar: paulwoldendorpautos@live.nl.

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over

verzekeringen, hypotheken, financiële adviezen inzake

geld over, geld tekort, zowel particulier als zakelijk.

Kantoren:

Rijksstraatweg 18 Haren | Meentweg 11 Glimmen

Telefoon 050-5348330

6

Glimmer’lei - februari 2022


Waar is de brand?

Door Iekje Wortelboer

Is het u ook opgevallen dat er aan de Rijksstraatweg af en toe

prachtige oldtimer brandweerauto’s staan? De Gllimmer’lei ging

op onderzoek uit en kwam terecht bij Peter Janszen.

Peter komt uit Hierden, bij Harderwijk en de liefde bracht hem nog

niet zo lang geleden naar ons dorp. In Gelderland werkte hij als

re-integratie bemiddelaar en in zijn vrije tijd kocht en verkocht hij

wel eens een afgedankte brandweerauto van onze oosterburen.

De verhuizing naar Glimmen bracht hem ertoe van zijn inmiddels

uit de hand gelopen hobby, zijn werk te maken.

Peter heeft in de loop der jaren een prachtig netwerk opgebouwd

en krijgt daardoor regelmatig telefoontjes en berichtjes over

te koop staande voertuigen. Hij stapt dan met hond Harry (en

een fles Texelse Jutter als smeergeld), in de auto om ter plekke

polshoogte te nemen. Als het wat is kan er onder het genot van

een slokje Texelse Jutter onderhandeld worden. Thuis zet hij ze

op zijn eigen site dutchfiretrucks.nl en zolang ze niet verkocht zijn

worden ze geparkeerd in de voormalige garage van Vrieswijk aan

de Westerse Drift.

U bent van harte welkom om daar een kijkje te komen nemen.

Naast de voertuigen zijn er voor de liefhebbers ook allerlei

andere brandweermaterialen te koop zoals pompen, helmen,

bijlen, aanhangwagens en oude lampen. Mocht u trouwens

toevallig een mooie droge hal in de omgeving weten waar ruimte

is voor circa tien wagens neem dan contact op met 06 44782681.

In Duitsland en Oostenrijk heeft vrijwel ieder dorpje zijn eigen

brandweerwagen en de vrijwillige brandweer vormt daar vaak het

hart van de plaatselijke samenleving. De wagens worden door de

dorpelingen zelf onderhouden en gekoesterd. Het grappige is dat

deze troetelkinderen meestal heel weinig kilometers op de teller

hebben staan en dus nog jaren mee kunnen als ze volgens de

Duitse of Oostenrijkse maatstaven vervangen moeten worden.

Een van de laatste aanwinsten had bijvoorbeeld maar 1857

kilometer gereden en alle ritjes waren keurig bijgehouden in het

zogenaamde Fahrbuch. In ons land vinden de oldtimers gretig

aftrek om gebruikt te worden als campertje of foodtruck.

Sorry

Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden aan iedereen die ik

in al die jaren ongewenst heb bejegend. In de jaren tachtig ben

ik veel te ver gegaan. Een paar van mijn misstappen gebeurden

in disco “de Oude Snik” in De Punt. Ik heb vrouwen ongewenst

aangeraakt in een poging om hun te versieren. Als je als man

veel vrouwen versierde was je de bink, deed je dat als vrouw dan

was je een slet. Er was in die tijd een liedje; “ben je geil of wil je

een koekje”. Ik liep dus met een pak koekjes in de disco. Wat was

dat fout! Ongevraagd een arm om iemand heen slaan, een klap

op iemands billen geven en dan je vriend er de schuld van geven.

Dat was toen lachen en stoer. Als je bij de bar drinken bestelde

lekker dicht tegen de dames aan gaan staan en dan maar

aanraken, wat in de drukte altijd wel lukte. De dingen gewoon

bij zijn naam noemen, homo, lesbo, wil je eindelijk een echte

kerel, zwarte of pinda, dat deed je gewoon. Met feestweken de

lelijkste versieren om daarna mee te nemen achter de feesttent,

want achter de tent word je een vent en daarna keihard laten

vallen en doorgaan met haar vriendin die je veel knapper vond

(ik hoop dat er niet een paar kinderen van mij rondlopen waar

ik niets van af weet). Deze leefstijl heb ik jaren geleefd, door de

week keihard aan het werk en in het weekend beesten en al je

geld er doorjagen. Ik was dus een foute jongen die veel te ver is

gegaan. Maar als ik eerlijk ben een geweldige tijd met veel mooie

herinneringen en veel goede vrienden.

Berend

Glimmer’lei - februari 2022

7


Een nieuwe moestuin in

glimmen: De Meentstek

Flitspaal aan de Rijksstraatweg

Al jaren wordt er in Glimmen geklaagd over de drukte en

snelheid van het verkeer op de Rijksstraatweg. Aan dat laatste

komt hopelijk snel een einde. Uit metingen blijkt dat het meeste

verkeer zich redelijk aan de snelheid houdt, maar sommige

automobilisten, motoren en ook vrachtwagenchauffeurs totaal

niet. Vooral op rustige momenten en ook s’nachts wordt er ook

volgens aanwonenden met soms zeer hoge snelheden over de

weg geraasd. Het Openbaar ministerie heeft daarom besloten

op korte termijn een vaste flitspaal te plaatsen. In overleg met

de gemeente Groningen is gekozen deze te neer te zetten in

de buurt van de oversteekplaats bij de Nieuwe Schoolweg, ter

hoogte van Rijksstraatweg nummer 66 (zie foto). Wel zo veilig

ook voor kinderen die hier op weg naar de Quintusschool de

Rijksstraatweg via het zebrapad oversteken.

Plaatselijk Belang Glimmen drong er al langer bij de gemeente

op aan om iets aan de veiligheid van dit kruispunt en de

zichtbaarheid van het zebrapad bij dit kruispunt te doen. Dit

binnen het kader van de verbetering van de verkeersveiligheid

door met name de snelheid te verlagen in het gehele dorp. Zie

hierover de informatie van Plaatselijk Belang (onder ‘Respons

verkeerswensen’) elders in dit nummer.

Na een oproep in de Glimmerlei hebben twaalf Glimmenaren

de groene vingers uit de mouwen gestoken. Op een landje

aan de Meentweg zijn we gestart met een moestuin. De

aarde is al gefreesd, de bodemmonsters zijn genomen.

Ondersteund met iemand die zijn kennis wil delen vanuit een

ander volkstuinproject, komen er allerlei ideeën maar vooral

veel vragen naar boven.

Hoe bereiden we de grond waar jarenlang paarden de aarde

hebben platgestampt, waar halen we water vandaan in een

gebied waar geen slootje is, welk gereedschap heb je eigenlijk

nodig voor het bewerken van het land, wat is een diervriendelijke

manier om reeën op afstand te houden, hoeveel bonen plant je

op een vierkante meter? Kortom een moestuinproject waarin nog

veel te onderzoeken en te ontdekken is. Inmiddels zijn hiervoor al

een paar biologische moestuinen bezocht.

Het doel van deze moestuin is: op een natuurvriendelijke manier

groente en bloemen telen, voor eigen gebruik. En, als er teveel

geproduceerd wordt, dan zijn er vast wel Glimmenaren die daar

ook van willen eten. We proberen het hergebruik van spullen/

materialen zoveel mogelijk te stimuleren. Misschien heeft u wel

iets over ter donatie zoals: een tuinhuisje, hek/omheining, spades,

gieter, kruiwagen, boomschorssnippers, lange bonenstokken,

bessenstruiken, jonge vruchtbomen.

Neem gerust contact op met pietymuller@hotmail.com

Lisette, Mieke, Ellen, Karel, Piety, Ruth, Annemieke, Irma, Titia,

Jan, Hilda

Zonneweide en Quintusschool

Het afgelopen najaar werd de zonneweide van de Energie

Coöperatie Zonneweide Glimmen feestelijk geopend.

Dit werd gedaan door de leerlingen van groep 8 van

de Quintusschool in Glimmen. Dat was niet voor niets

natuurlijk, want voor wie anders dan voor onze kinderen, met

hun toekomst in gedachten, zijn zonneweides bedoeld? En

bovendien: als lid van de coöperatie krijgt de school haar

zonnestroom van de zonneweide.

Ter gelegenheid van de opening werd een cadeau aangeboden:

een onderwijsproject dat draait om de energietransitie. Door de

leerlijn Techniek, Talent en Energie voor groep 1 t/m 8, ontwikkeld

door de Hanzehogeschool Groningen, wordt energie voor de

leerlingen als een spannend, tastbaar en levend onderwerp

gebracht. Het team van de school is er enthousiast over en gaat

hier graag mee aan de slag.

Op 7 februari was een startbijeenkomst voor de leerkrachten

gepland. In het kader daarvan werden vijf lesboxen met daarin

het lesmateriaal (zoals lesmappen, spellen, prentenboeken,

materialen ten behoeve van de verschillende lessen) formeel

aan de school overhandigd door Han van Os, de voorzitter van

de Energie Coöperatie Zonneweide Glimmen, aan Nicolet Bos,

de directeur van de school. Leskisten vol onderwijs over een

onderwerp dat iedereen aangaat, vooral onze kinderen.

8

Glimmer’lei - februari 2022


Nieuws van

Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse vergadering van Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen vindt dit jaar plaats op dinsdagavond 12 april

aanstaande. We hebben goede hoop dat we -na twee edities

via videobellen- elkaar nu weer fysiek in ons dorpshuis De

Groenenberg kunnen ontmoeten. Het bestuur nodigt alle inwoners

van Glimmen en directe omgeving, waaronder Harenermolen,

van harte uit. In de volgende Glimmer’lei zal de concept-agenda

worden gepubliceerd en volgt meer informatie.

Koningsdag

27 april, houdt hem vrij: KONINGSDAG IN GLIMMEN!

De VvV presenteert een programma voor jong en oud. Volledig

programma in de volgende Glimmer’lei. Komt allen!

Oproep aan ondernemers en organisaties

Het bestuur van Plaatselijk Belang is bezig een informatief

welkomstboekje over ons dorp en de omgeving te maken voor

nieuwe dorpsgenoten.

Plan is om ook ondernemers en organisaties die in ons dorp

of de directe omgeving zijn gevestigd hierin op te nemen door

middel van vermelding van uw website en korte omschrijving van

uw bedrijf/organisatie. We gaan hierbij uit van de ons bekende

gegevens van openbare bronnen waaronder uw website.

Op https://pb-glimmen.nl/ondernemer hebben we een lijst

gepubliceerd.

Mocht u tegen vermelding van uw bedrijf/organisatie bezwaar

hebben dan kunt u dat voor 11 maart doorgeven via het formulier

op de website.

Als we voor deze datum geen reactie van u ontvangen, gaan

we ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen vermelding van uw

bedrijf/organisatie op onze website en in het welkomstboekje.

Mocht uw bedrijf/organisatie ten onrechte op de lijst ontbreken

of staat u wel vermeld maar heeft u nog specifieke wensen

voor de vermelding dan kunt u dat eveneens voor 11 maart aan

ons doorgeven via het formulier op de website. Daarnaast willen

we de mogelijkheid bieden om dit welkomstboekje te spon-

soren. Voor meer informatie hierover kunt u ons bereiken via

info@pb-glimmen.nl onder vermelding van ‘sponsor welkomstboekje’

of u kunt zich gelijk aanmelden via de ‘sponsorknop’ op

https://pb-glimmen.nl/ondernemer.

Oproep bijeenkomst Sportdorp Glimmen

De 2e vergadering van sportorganisaties in Glimmen vindt plaats

op dinsdag 15 maart om 19:30 uur in dorpshuis De Groenenberg.

We nodigen alle sportverenigingen en ook informele sportieve

verbanden uit om deel te nemen. Graag vooraf aanmelden via

info@pb-glimmen.nl onder vermelding van ‘Werkgroep Sport &

Recreatie’.

Respons verkeerswensen

Eind 2021 hebben we verschillende malen een oproep geplaatst

om verkeerswensen voor het dorp aan ons te sturen. We hebben

een goede respons ontvangen en willen hierbij iedereen van

harte bedanken voor het meedenken over de verbetering van de

verkeerssituatie in en rondom Glimmen.

Binnen de Werkgroep Verkeer zijn alle suggesties uit het

dorp verzameld en toegevoegd aan al langer bestaande

verkeerswensen. Hierover staat binnenkort een gesprek gepland

met de verkeerskundige van de gemeente Groningen. Een

startgesprek met de gebiedsmanager en de verkeerskundige

heeft al plaatsgevonden. Belangrijkste inzet vanuit het dorp

is vergroting van de verkeersveiligheid door verlaging van

de snelheid. We komen nog bij het dorp terug met een

dorpsraadpleging.

Het bestuur van Plaatselijk Belang trekt overigens al jaren bij de

gemeente aan de bel voor aanpak van overlast en verbetering

van knelpunten. In deze Glimmer’lei wordt aandacht besteed aan

de komst van een flitspaal aan de Rijksstraatweg. We hopen met

de nieuwe insteek vanuit de Werkgroep Verkeer meer concrete

verkeersresultaten voor Glimmen te boeken.

Dorpsleven

Er zijn ontwikkelingen gaande over herinrichting van het gebied

tussen sportverenigingen en dorpshuis. Over de besprekingen

tussen Plaatselijk Belang, sportverenigingen, dorpshuis en de

gemeente volgt in een volgende Glimmer’lei meer informatie.

Inloopochtend

Het gaat nu echt gebeuren. Wij mogen weer beginnen met onze

inloopochtend. Dinsdag 1 maart komt Friso Bavinck ons vertellen

over de begraafplaats in Noordlaren. Friso, de rasverteller, zal

ons meenemen op zijn ontdekkingstocht over de begraafplaats,

die zo verbonden is met de dorpen Noordlaren en Glimmen. Wij

verheugen ons op zijn komst. Mocht u ook graag willen komen

luisteren naar zijn verhaal dan bent u van harte welkom.

Misschien ten overvloede wil ik u nog wijzen op de mogelijkheid

uw producten voor de Voedselbank in te leveren op onze

inloopochtend. Heel hartelijk aanbevolen.

Collecte

Beste inwoners van Glimmen,

De jaarlijkse collecte voor de hersenstichting heeft dit jaar

€ 913,50 opgeleverd.

Hartelijke dank voor uw bijdrage. En héél veel dank aan de

collectanten die dit weer mogelijk hebben gemaakt.

Veel dank mede namens de hersenstichting

Lieve groet, Liesbeth Bel

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan)

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (dinsdag 1 maart),

tevens inleveren Voedselbank

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12

Wil Hiensch

Glimmer’lei - februari 2022 9


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

10

Glimmer’lei - februari 2022


Buurten bij…

Anne Gmelig Meyling en Anton Houtenbos (Boerhoorn 9)

Door Iekje Wortelboer

Op een morgen bel ik aan bij een huis aan de Boerhoorn

waar op het naambord staat dat Anne en Anton hier wonen.

Anne doet open en vertelt dat ze alleen thuis is; Echtgenoot

Anton is aan het werk, zoon Philip (5) is naar school en

dochter Lizzy (2) is vandaag naar de crèche. Anne heeft dus

het rijk alleen en alle tijd voor een praatje.

Behalve van reizen, houden Anne en Anton namelijk ook allebei

van fietsen, tennissen en (berg)wandelen. Deze hobby’s laten

zich zelfs met twee jonge kindjes, goed combineren; Lizzy kan

mee in de draagzak en Philip loopt in echte bergschoenen met

een rugzak op zijn rug al dapper met zijn vader en moeder

mee. Naast zijn werk als leraar schrijft Anton in de avonduren

schoolboeken voor Noordhoff. Anne is behalve docent ook

gesprekcoach.

Door haar werk op school ontdekte ze dat 1-op-1- begeleiding

haar goed lag en ze besloot zich hier verder in te specialiseren

door het volgen van een opleiding sociale vaardigheden en

faalangstreductietraining. Van het een kwam het ander want

daarna volgde ze een brede opleiding voor coaching aan het HPC

in Houten om vervolgens dit jaar een eigen praktijk op te starten

voor iedereen die behoefte heeft aan een neutrale professionele

gesprekspartner. Ook hier heeft Anne een link weten te vinden

tussen hobby en werk; De ervaring heeft namelijk geleerd dat

wandelen en praten heel goed samengaan en onze omgeving

biedt natuurlijk alle mogelijkheden om dit in de praktijk te brengen

als ‘wandelcoach’.

Ze heeft inmiddels een heldere website www.quintuscoaching.nl

waar u alle informatie over deze jonge praktijk kunt vinden. Anne

en Anton voelen zich met hun kinderen helemaal op hun plek

in Glimmen. Ze genieten van de natuur, de prachtige omgeving,

volgen trainingen bij F1T van Machiel Welbergen in de gymzaal,

lopen in voorkomend geval met een collectebus voor een goed

doel, leren nu Philip naar de Quintusschool gaat steeds meer

dorpsgenoten kennen en kunnen tegelijkertijd dromen over

huttentochten weg van de gebaande paden.

Bij binnenkomst maken foto’s en kaarten duidelijk dat de

bewoners van dit huis iets hebben met reizen en de Alpenlanden.

Boven de bank in de woonkamer hangt een grote ouderwetse

schoolkaart van Zwitserland. Anne vertelt dat zij en Anton elkaar

hebben leren kennen tijdens hun studie sociale geografie aan de

Rijksuniversiteit in Groningen. Na hun afstuderen zijn ze allebei

gaan werken als aardrijkskunde-docent in de stad (Anne aan het

Willem Lodewijk Gymnasium en Anton aan het Wessel Gansfort

College). Ze zijn inderdaad gek op de Alpen en grijpen iedere

gelegenheid aan om af te reizen naar Zwitserland, waar Anne’s

ouders een appartementje hebben.

Doordat ze allebei in het onderwijs zijn terechtgekomen verkeren

ze in de gelukkige omstandigheid dat ze altijd samen en op

hetzelfde moment vakantie hebben. In 2016 (de kinderen waren

toen nog niet geboren) kochten ze het huis aan de Boerhoorn

omdat de rustige woonomgeving en de aanwezige natuur tot de

verbeelding sprak.

Algemene Ledenvergadering

Uitvaartvereniging Glimmen

Op woensdag 2 maart a.s. houdt Uitvaartvereniging Glimmen

haar jaarlijkse ledenvergadering in Dorpshuis de Groenenberg.

De vergadering begint om 20.00 uur en het bestuur nodigt haar

leden van harte uit om deze vergadering bij te wonen.

Bestuur Uitvaartvereniging Glimmen

Glimmer’lei - februari 2022 11


Weer kerken in Glimmen en Noordlaren

De afgelopen tijd konden de diensten van

de Protestantse Gemeente te Noordlaren-

Berichten

Glimmen alleen

van

online

De Groenenberg

gevolgd worden.

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.

Inmiddels is iedereen weer welkom

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar

vrijwilligers in de Trefpuntkerk sfeervol versierd in dorpshuis. Glimmen Kerstlunches, en de

kerstborrels, Bartholomeuskerk kerstdrive, in jaarafsluitingen Noordlaren. en de jaarlijkse

Sylvesterloop (zie foto).

Volgens de organisatie

Als kerk pakken we de oude deden draad dit weer jaar op. meer

Door het jaar heen is er op zondagochtend mensen mee dan om ooit:

487 mannen, vrouwen en

10.00 uur dienst in de Trefpuntkerk, kinderen! Nieuwe

Schoolweg 5. Op de tweede Het zondag nieuwe in jaar de is

maand worden de diensten inmiddels steeds gehouden

begonnen. Het

startte in oudejaarsnacht

in de Bartholomeuskerk met in het Noordlaren.

Oud Nieuw

feest Wanneer in De er Groenenberg, in Noordlaren georganiseerd gekerkt wordt, door een is er paar

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest,

geen dienst in Glimmen.

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest van de besturen

van Zolang het Plaatselijk dat nodig Belang is, blijven van we voorzichtig. De Groenenberg, We in

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van

het ventileren, Café hadden we heerlijke zitten niet hapjes te dicht gemaakt op elkaar en alle bezoekers en de

werden koffie na door de beide dienst besturen wordt aan getrakteerd tafel geschonken.

op twee gratis

consumpties. De kerkdiensten Miriam in en de Malko Trefpuntkerk spraken kort zijn namens altijd hun

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze

nieuwe live te voorzitter, volgen. Dit Jan kan Hommes, via www.kerkomroep.nl

voorstelde die vervolgens

iets (zoek: vertelde Glimmen). over De de meest actuele informatie

toekomst. Het was

over de activiteiten van de Protestantse

gezellig druk (zie foto’s).

Gelukkig Gemeente was de te periode Noordlaren-Glimmen is steeds

van te vinden ijzelgladde op: www.pkn-ng.nl.

wegen

net achter de rug....

Verder was er op

14 januari een

gebruikersoverleg. Op

de agenda stonden het

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en

het

klooster

voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog

een paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te

komen De commissie versterken. Groenenberglezingen

Op het moment dat ik dit schrijf, moet

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan

is een samenwerking aangegaan

kan ik dus nog niets melden.

Na met alle Commissie feestelijkheden Letteren en extra van bijzondere activiteiten

Culturele Raad van Haren. herneemt het gewone

leven weer zijn gang.

Zo ook voor De

In het kader van deze samenwerking Groenenberg. In de

wordt op 1 april in dorpshuis agenda de valt te lezen

dat de gebruikelijke

Groenenberg een ludieke bijeenkomsten avond weer

ingepland staan.

Voorlopig gaan we zo

Avondgebed in de Bartholomeus

Voor ieder die behoefte hebben aan een

door. En ondertussen

blijven moment we werken van aan het verstilling en bezinning,

verbeteren wordt van elke alles vierde wat donderdagavond van

De Groenenberg betreft.

de maand een Avondgebed gehouden

In mijn vorige bericht

meldde in de ik al Bartholomeuskerk dat we

in Noordlaren.

bezig De zijn eenvoudige de akoestiek te dienst, gebaseerd op de

verbeteren en met name

het kloosterliturgie, bargedeelte gezelliger bestaat uit een lezing, stilte,

te maken. gebed De en benodigde een enkel lied. Verschillende liturgen

maatregelen leiden het zijn avondgebed. ons inmiddels Voor bekend wie dankzij dat wil, het is gratis er

advies van een deskundige en een subsidieaanvraag is in

de gelegenheid maak. Ook werken een we kaarsje aan het te opnieuw branden. opstarten – en

vooral bijhouden – van onze website.

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

De komende maanden is er een Avondgebed

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

moet op men donderdag zich van tevoren 24 februari, opgeven donderdag via een speciaal 24

emailadres: maart en vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. donderdag 28 april.

Op het

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

kan Inloop voorlopig in stilte niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

vanaf bereiden, 19.15 omdat uur, hij zijn tijd voor iets anders nodig

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

We aanvang hebben een 19.30 vervanging uur. gevonden: op 29 januari zal er

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

Lageweg 8, Noordlaren.

zich daarvoor aanmelden.

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

we u hierover.

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

Vooraankondiging ludieke avond over het

Namens het bestuur,

Cilly Kramer-Clobus

gehouden over de verhalen en

UITNODIGING

mirakelen van klooster Yesse.

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Maandag 15 februari Spreker a.s. in het is Dorpshuis Hein de Bekenkamp

Groenenberg.

Aanvang 20.00 uur. en er zal een broodmaaltijd

In 2015 hebben met we helaas kloosterbrood niet kunnen schaatsen soep op aan de

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

ons in het verschiet voorafgaan. heeft?! We nodigen Nadere u van publicaties

harte uit om

mee te denken volgen. te praten over de toekomst van onze

vereniging.

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

Glimmer’lei is als uitgave van

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

Vereniging Plaatselijk Belang

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk dorpskrant. gaat De dat krant voor verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang mij. Mijn naa

kat. Glimmen met uitzondering

Mijn identiteit een onafhankelijke

van juli en

zal voor u altijd

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

mening over verschillende zaken zek

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

Gedurende

administratie

mijn

en postadres:

wandelingen in G

huizen Postadres: Nieuwe en Kampsteeg mensen 22, tegen. Voor mij i

plek Markeweg 9756 waar TE ik Glimmen 17a, mij, als het even kan, v

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

waarbij E-mail: Redactie:

ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho

Frans Nienhuis Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein

maar

Aanleveren Bloemink,

bij aan

kopij:

Jitske te passen. Het is som

bij voorkeur

Bruinenberg,

per mail

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes,

Kopij inleveren uiterlijk: De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen zondag Steensma 13 maart of per en 2022feestdag. De en

Toscane, Gert Nienhuis daar waar ik de volgende

Verspreidingsweek:

moet liggen, om vervolgens tus

Fotograaf: 12

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien

Glimmer‘lei

de Klein

downloaden: vermoed ik, maar he

www.glimmen.net en

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren www.pb-glimmen.nl kopij:

of het ze nou altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee Voor bezig, contact met kosten of info over nog moeite

Plaatselijk Belang kunt u contact

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

opnemen via info@pb-glimmen.nl

wanneer het meest hip is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek: en leven afgeraden word

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

metheen. of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

6

Glimmer’lei - januari 2016

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12

Glimmer’lei - februari 2022

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!