25.02.2022 Views

Gevelbouw 01 2022

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN<br />

Jaargang 19 I nummer 1<br />

februari - maart<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

MATERIALDISTRICT TRAPT<br />

BEURSSEIZOEN <strong>2022</strong> AF<br />

Jaargang 19 nummer 1 <strong>2022</strong><br />

STEEDS MEER AANDACHT<br />

VOOR DUURZAAMHEID IN<br />

AANBESTEDINGEN<br />

EEN VOORTDUREND STREVEN<br />

NAAR MAXIMALE TRANSPARANTIE<br />

FEDERATIE<br />

ALUMINIUM<br />

CONSTRUCTEURS<br />

In samenwerking met:


Cradle to Cradle Certified ® Silver<br />

voor Pilkington isolatieglas<br />

Wij zijn bijzonder trots op de onlangs behaalde Cradle to Cradle certificering op een breed scala van onze<br />

isolatieglasproducten. Uniek is dat we de eerste producent zijn met een ZILVER certificaat op de meeste isolatieglas<br />

samenstellingen.<br />

Het zilver certificaat is van toepassing op alle dubbel en triple isolatieglas combinaties met een<br />

Pilkington Optitherm S3 of Pilkington Optitherm S1A coating alsmede alle Pilkington Suncool coatingen<br />

in combinaties met enkel of gelaagd glas.<br />

Met deze Cradle to Cradle certificering geven we verder vorm aan onze duurzaamheidsdoelstellingen en de ambitie om de meest<br />

duurzame partner in glasoplossingen te zijn!<br />

Pilkington Nederland B.V.<br />

Telefoon +31 (0)53 483 58 35<br />

| De Hoeveler 25 7547 SB Enschede<br />

| E-mail: pilkington.nederland@nsg.com | www.pilkington.nl


CREATING BRIGHT FUTURES<br />

Ontdek de nieuwe<br />

Infinium van AluK<br />

Een uitzonderlijk design op alle vlakken<br />

Het vernieuwde ontwerp van het minimalistisch<br />

schuifdeursysteem ‘Infinium’ van AluK brengt nog<br />

meer design- en configuratiemogelijkheden met<br />

zich mee. Minimalistisch en toch onmiskenbaar<br />

magisch, en wel om deze nieuwe features:<br />

monorail, vlakke dorpel en glas op glas hoek.<br />

ALUK.BE | ALUK.NL


Aluminium schuifpanelen<br />

DucoSlide<br />

Functioneel en esthetisch<br />

Optimale wering van<br />

hitte en lichtinval<br />

Dynamische uitstraling<br />

Compleet gamma<br />

schuif- en vouwpanelen<br />

Thermisch comfort<br />

Daling koellast tot 63 %<br />

We inspire at www.duco.eu


Voorwoord<br />

We mogen weer!<br />

In de laatste editie van <strong>Gevelbouw</strong> van vorig jaar hadden we goede hoop op een mooie start van het<br />

beursseizoen met de Polyclose en beurs GEVEL de eerste maanden van <strong>2022</strong>. Dat is ‘net’ iets anders<br />

gelopen, maar de vooruitzichten zijn gelukkig uiterst positief. We gaan weer terug naar normaal, zoals dat<br />

was vóór maart 2020. Dat betekent dat we weer volop van het leven kunnen genieten en elkaar eindelijk<br />

weer op grote schaal fysiek kunnen ontmoeten tijdens een beurs of congres. We mogen weer!<br />

Aangezien zowel de beurs GEVEL als de Polyclose zijn verplaatst naar respectievelijk 31 mei – 2 juni en 31<br />

augustus – 2 september zullen we hier in de volgende edities uitgebreid op vooruitblikken. Wel kijken we<br />

alvast vooruit naar MaterialDistrict. Met 125 exposanten, een tentoonstelling met 250 materialen en een<br />

lezingenprogramma met 50 sprekers is MaterialDistrict de place to be voor materiaalvoorschrijvers en alle<br />

andere geïnteresseerden uit de branche. Het evenement vindt dit jaar plaats van 5 tot en met 7 april in de<br />

Werkspoorkathedraal Utrecht en staat in het teken van de circulaire economie.<br />

Uiteraard belichten we in deze eerste editie van <strong>2022</strong> ook weer een aantal interessante onderwerpen en<br />

projecten. Wat te denken van een nieuw BIPV-systeem voor de gevel, een bio-based coating voor een<br />

aanmerkelijk kleinere ecologische voetafdruk of een hybride gevelbekleding? Daarnaast nemen we een<br />

kijkje bij de nieuwbouw van Dictator Productie BV, bekijken we het hypermoderne productieproces van<br />

baksteenfabrikant Spaansen en gaan we op bezoek bij de gloednieuwe en state-of-the-art kozijnenfabriek<br />

van SOR Kozijnen in Lelystad.<br />

Op de VMRG’s pagina’s ook volop aandacht voor circulariteit en duurzaamheid met onder meer een<br />

interessant artikel over het unieke Ciskin-concept waarin VMRG-bedrijven samenwerken om de circulaire<br />

voordelen van aluminium gevelproducten optimaal in de markt te zetten. De eerste resultaten zijn veelbelovend.<br />

Veelbelovend was ook het ontwerp van Westbeat. Het resultaat is zowaar nog verbluffender met<br />

een indrukwekkende mix van repeterende kozijnen en getoogde vliesgevels. Het prestigieuze project is<br />

zelfs bekroond met de Gouden AAP 2021. Dit en nog veel meer in deze editie van <strong>Gevelbouw</strong>. Voor nu<br />

wensen we je alvast veel leesplezier en een bruisend voorjaar toe!<br />

Roel van Gils


Platform over gevels en daken<br />

Jaargang 19 | nummer 1<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN 1572-1310<br />

Uitgever<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

6002 ED Weert<br />

Postbus 249<br />

6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

Vestiging België<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Eindredactie<br />

Roel van Gils<br />

Redactie<br />

Roel van Gils, Johan Debaere, Susan Peek<br />

Projectmanagement<br />

Dirk Mulder<br />

d.mulder@louwersmediagroep.nl<br />

Secretariaat<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

Advertenties<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd<br />

via de AdPortal. Mocht u nog geen<br />

uploadlink hebben ontvangen, stuur een<br />

email naar: traffic@louwersmediagroep.nl<br />

Abonnementsprijs<br />

Nederland: € 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW<br />

ABN AMRO<br />

IBAN nr. NL78ABNA0490282067<br />

BIC ABNANL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Gevelbouw</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing<br />

naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de<br />

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van<br />

op zegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

auto matisch met een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

GEVELBOUW is een onafhankelijk vakblad<br />

voor de bouw en is bestemd voor architecten,<br />

ingenieursbureaus, aannemers, opdrachtgevers,<br />

brancheorganisaties, gevelbouwers en toeleveranciers,<br />

(bouw)functionarissen in overheids- en<br />

semi-overheidsinstellingen en verwante organisaties.<br />

De VMRG is inhoudelijk verantwoordelijk<br />

voor haar eigen pagina’s.<br />

Vormgeving/Art Direction<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

In samenwerking met:<br />

Drukwerk:<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder<br />

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding.<br />

Hoewel dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld<br />

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid<br />

of volledig heid van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele<br />

aansprake lijkheid voor schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van<br />

hande lingen en/of beslis singen die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

08 36<br />

20 40<br />

Standaard kozijn of maatwerk met engineering? 8<br />

Duurzame partner in glasoplossingen legt de groene lat hoog 10<br />

Met duurzaam voorraadbeheer grijp je nooit meer mis 12<br />

VMRG 15<br />

Column Hans Zwaanenburg , directeur VMRG 15<br />

Een indrukwekkende mix van repeterende kozijnen met getoogde vliesgevels 16<br />

Aluminium kozijnen uitgevoerd als gevelelementen 20<br />

Meesterstuk mr. Bettina Hertstein 23<br />

FaSA maakt gevelinspectie vanuit bureaustoel mogelijk 24<br />

VMRG Keurmerk steunt BNA Beste Gebouw van het Jaar <strong>2022</strong> 26<br />

VMRG bedrijven introduceren de circulaire gevel van de toekomst 27<br />

De Veiligheidsladder in theorie en praktijk 28<br />

VMRG ziet prijsaanpassingen gevelbranche als onvermijdelijk 30<br />

Visitekaartjes 32<br />

Circular Inspirations 34<br />

Duurzame en toekomstbestendige nieuwbouw<br />

om productiegroei op te vangen 36<br />

Ultraslanke aluminium schuifdeursysteem biedt<br />

een onbelemmerd zicht op de omgeving 40<br />

Authentiek bakstenen uiterlijk, hypermodern productieproces 42


CONSTRUCTEURS<br />

Jaargang 19 I nummer 1<br />

februari - maart<br />

In samenwerking met:<br />

Inhoud<br />

52<br />

79<br />

62<br />

70<br />

82<br />

Grootste distributiecentrum voor planten en bomen in Europa<br />

gaat op in de omgeving 46<br />

Goedkoop of meest economisch? 48<br />

LAB42 Amsterdam: Nieuw BIPV-systeem lost energievraagstuk op in de gevel 52<br />

Efficiënt te verwerken overkappingssystemen voor outdoor living-ruimtes 56<br />

Marktleider in custom-made sandwichpanelen en plaatwerk 58<br />

State-of-the-art kozijnenfabriek in Lelystad 60<br />

Kamerindeling in eigen huis met verplaatsbare glazen wanden 62<br />

Coverfoto:<br />

Aluk<br />

beeld: AluK/Arno Fooy<br />

Scandinavisch colorcoat staal:<br />

Het milieuvriendelijkste aanbod voor daken en gevel 66<br />

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

De Kadebuurt verduurzaamt dankzij nieuwe slanke gevels 69<br />

Afwisselend schouwspel van koper en hout 70<br />

Jaargang 19 nummer 1 <strong>2022</strong><br />

STANDAARD KOZIJN OF<br />

MAATWERK MET ENGINEERING?<br />

DUURZAME PARTNER<br />

IN GLASOPLOSSINGEN<br />

LEGT DE GROENE LAT HOOG<br />

MET DUURZAAM VOORRAADBEHEER<br />

GRIJP JE NOOIT MEER MIS<br />

Creatieve aluminium dak- en gevelsystemen 72<br />

FEDERATIE<br />

ALUMINIUM<br />

De voordelen van hybride geveltechnologie 76<br />

MaterialDistrict Utrecht is terug en zet vol in op circulaire economie 79<br />

Expert in advies en specialistisch onderhoud 80<br />

Coaten van gerecycled aluminium gevoelig? Welnee! 82<br />

Blijf gratis en eenvoudig<br />

op de hoogte van het<br />

laatste nieuws. Volg<br />

ons op social media en<br />

meld je aan voor onze<br />

nieuwsbrief!<br />

gevelbouw.info<br />

Partnerpagina's 85


Een bedrijfsgebouw dat Intal samen met Hardeman gerealiseerd heeft, waarbij de samenwerking uitermate soepel is verlopen.<br />

Tekst: Susan Peek Beeld: Sebastiaan Rozendaal<br />

Standaard kozijn of<br />

maatwerk met engineering?<br />

Wij bedienen de klant op de manier die daar bij past<br />

Als we Intal zeggen, dan weet iedereen meteen dat het over het systeemhuis en de gevelbouwer in één<br />

gaat. Het bedrijf ontwikkelt, engineert, produceert en levert aluminium kozijnen en vliesgevels. Sterk in<br />

zowel de standaard kozijnen als klant- of projectspecifiek maatwerk. De manier van aanpak is echter<br />

bij beide stromingen anders, en daar speelt Intal slim op in door de klant te bedienen op de manier die<br />

daarbij wenselijk is: met aparte business units dus.<br />

Product Business Unit<br />

“Standaard kozijnen, eenvoudig repeterend<br />

werk, in grote of kleine hoeveelheden: één<br />

van de krachten van Intal sinds het begin van<br />

ons bestaan”, aldus Barry Hubert, coördinator<br />

front office & engineering bij Intal. “Het betreft<br />

veelal projecten waarbij de aannemer vaak al<br />

weet wat ie wil. Er komt geen advisering of engineering<br />

aan te pas, waardoor de producten<br />

bij voorkeur snel besteld en geleverd kunnen<br />

worden, tegen een aantrekkelijke prijs.”<br />

3D-configurator<br />

“De Product Business Unit is in feite niet meer<br />

dan het configureren van het gewenste kozijn<br />

vanuit onze basisprofielen. Vergelijkbaar zoals<br />

je een Tesla online zou samenstellen en bestellen”,<br />

aldus Hubert. “De aannemer geeft<br />

de afmetingen door, kiest een type standaard<br />

profiel, de kleur, het glastype (Intal kan kozijnen<br />

ook beglaasd aanleveren) en het raambeslag.<br />

Hij krijgt direct de prijs en kan zelfs<br />

de details al meenemen in de ontwerpfase.<br />

De klant bestelt op die manier een compleet<br />

Binnenkort komt de online 3D-configurator beschikbaar, waarmee de klant het<br />

gewenste kozijn vanuit de basis profielen van Intal kan configureren.<br />

Intal produceert en levert ook beglaasde kozijnen, wat een groot voordeel is in de<br />

toenemende prefab markt.<br />

8 GEVELBOUW.INFO


product: het kozijn.” Intal is met een externe<br />

partij bezig een online 3D-configurator te ontwikkelen<br />

die binnenkort beschikbaar komt.<br />

Meerdere voordelen<br />

“Naast het feit dat de route via de Product<br />

Business Unit kostentechnisch interessanter<br />

is, speelt de doorlooptijd ook een grote rol”,<br />

weet Hubert. Vooral in de toenemende prefab<br />

markt worden standaard toepassingen,<br />

aansluitingen en detailleringen vaker toegepast.<br />

“Door niet te hoeven experimenteren,<br />

kun je faalkosten reduceren, weet je wat je<br />

krijgt en heb je een optimale kwaliteit van je<br />

product. Daarnaast zijn de levertijden korter<br />

en worden de voorraden op orde gehouden<br />

doordat wij als Intal weten wat we verwachten<br />

weg te zetten.” De nieuwe geautomatiseerde<br />

productieomgeving in Schagen sluit<br />

mooi aan bij deze toenemende vraag naar<br />

'Feel connected'<br />

standaardisering. “In de nabije toekomst<br />

willen we dat deze producten ook in kleine<br />

oplagen te bestellen zijn via onze dealers”,<br />

zegt Hubert. “En het is goed te vermelden<br />

dat we binnen deze unit flexibel genoeg zijn<br />

om standaarden aan te passen in overleg<br />

met de klant. Zo kunnen we bouwkundige<br />

aansluitingen afstemmen, zoals we dat nu<br />

al vaak doen met enkele vaste klanten.”<br />

Hubert noemt Hardeman, Van Wijnen, Finish<br />

Projectbouw en Kudo Bouw. “Met hen<br />

is een aantal standaard detailleringen bepaald,<br />

zodat we snel kunnen schakelen en<br />

zij exact weten wat ze kunnen verwachten.”<br />

Project Business Unit<br />

Naast het standaardwerk is Intal ook sterk in<br />

maatwerk. “Projecten met complexe engineering<br />

pakken we graag op”, zegt Hubert. “Die<br />

vragen om een andere benadering en daar is<br />

onze Project Business Unit voor. Wij adviseren<br />

de klant met betrekking tot de vraagstukken<br />

van het project, waarbij diverse disciplines<br />

aan bod komen. Het gaat daarbij meestal<br />

om een langer traject van begeleiding en ondersteuning<br />

om tot de juiste productkeuze te<br />

komen. Daar ligt onze toegevoegde waarde.”<br />

Intal heeft al meerdere projecten succesvol<br />

opgeleverd waarin beide stromingen perfect<br />

gecombineerd zijn.” Hubert besluit: “Wij geloven<br />

in de kracht van verbinding. Met onze<br />

klanten, onze producten én onze Intalisten.”<br />

Het motto van deze inspirerende leverancier<br />

van aluminium ramen, deuren en vliesgevels is<br />

niet voor niks: ‘Feel connected’. ❚<br />

Bij de eerste aardbevingsbestendige flat in Groningen heeft Intal alle kozijnen prefab inclusief beglazing aangeleverd.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

9


Tekst: Susan Peek Beeld: Pilkington Nederland / Bas Geverink / Cradle to Cradle Products Innovation Institute<br />

Duurzame partner in<br />

glasoplossingen legt<br />

de groene lat hoog<br />

Wereldwijd wordt de verduurzaming van producten en processen steeds belangrijker. Dat realiseerde<br />

glasproducent Pilkington Nederland zich ook en voegde de daad bij het woord. Pilkington Nederland is<br />

onderdeel van de NSG Group, één van 's werelds toonaangevende leveranciers van glas- en beglazingssystemen<br />

op het gebied van Architectural, Automotive en Creative Technology.<br />

“Aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk<br />

verantwoord ondernemen is verankerd<br />

in onze organisatie”, zegt Gerrit Maring,<br />

Sustainability Coordinator bij Pilkington<br />

Nederland. “Door het maken van bewuste<br />

keuzes willen wij een belangrijke rol spelen in<br />

het maken van een betere wereld.”<br />

Verduurzaming van de glasbranche<br />

Martijn Rietveld, Commercial Manager bij Pilkington<br />

Nederland: “Glas speelt een belangrijke<br />

rol in de verduurzaming van de bebouwde omgeving,<br />

maar het is ook bekend dat de glasindustrie<br />

een vrij hoge CO 2<br />

-uitstoot teweegbrengt.<br />

Deels wordt dat ondervangen door wet- en regelgeving<br />

en daarnaast heeft NSG ook een sterke<br />

focus om dit zo snel mogelijk te reduceren.<br />

Maar Pilkington Nederland heeft als glasproducent<br />

de groene lat nóg hoger gelegd. Voor onszelf<br />

en de maatschappij.” Rietveld constateert<br />

een toenemende vraag naar duurzame producten<br />

en certificeringen vanuit de markt. “Wij willen<br />

hier een antwoord op bieden en ook een vraagbaak<br />

blijven in de toekomst. Maar we vinden het<br />

minstens zo belangrijk om tot een verlaging van<br />

de ecologische voetafdruk te komen.”<br />

Cradle to Cradle ® zilver certificaat<br />

“Vanuit onze sterke eigen motivatie hebben<br />

we het Cradle to Cradle ® traject geïnitieerd en<br />

zijn we voor zilver gegaan. Een mooie stap op<br />

het gebied van verduurzaming, maar wel één<br />

waar een fikse wandeling aan vooraf is gegaan”,<br />

aldus Maring. Het certificeringssysteem<br />

beoordeelt niet alleen een product gedurende<br />

de hele levenscyclus, maar ook bedrijfsprocessen<br />

en sociaal-maatschappelijke zaken.<br />

Hierbij moet het voldoen aan diverse eisen in<br />

vijf verschillende categorieën. Veilig en gezond<br />

materiaalgebruik, hergebruik van materialen,<br />

Projecten zoals het huidige AFAS Experience Centre<br />

worden in de toekomst voorzien van isolatieglas<br />

met het Cradle to Cradle ® zilver certificaat.<br />

(Beeld: Pilkington Nederland)<br />

10 GEVELBOUW.INFO


Pilkington Insulight Silver<br />

Pilkington Nederland B.V.<br />

Version 3.1 / Renewal 05 January 2024<br />

SILVER<br />

BASIC BRONZE SILVER GOLD PLATINUM<br />

MATERIAL HEALTH<br />

MATERIAL REUTILIZATION<br />

RENEWABLE ENERGY<br />

WATER STEWARDSHIP<br />

SOCIAL FAIRNESS<br />

Pilkington Nederland is de eerste producent met<br />

een ZILVER certificaat op de meeste isolatieglas<br />

samenstellingen. (Beeld: Cradle to Cradle Products<br />

Innovation Institute)<br />

De vijf categorieën en vijf levels van de Cradle to Cradle ® certificering. Cradle to Cradle Certified ® is een<br />

geregistreerd handelsmerk van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. (Beeld: Cradle to Cradle<br />

Products Innovation Institute)<br />

hernieuwbare energie, duurzaam waterbeheer<br />

en sociale aspecten. “Het is in feite een<br />

dwarsdoorsnede van de organisatie met een<br />

focus op het productengamma. Een hele reis<br />

waarin we ook onze medewerkers, relaties en<br />

toeleveranciers hebben meegenomen”, zegt<br />

Rietveld. “Het is best complex, je komt je eigen<br />

verbeterpunten tegen en als er geen intrinsieke<br />

motivatie aan ten grondslag ligt, maak je die<br />

reis niet af.” Maring vult aan: “De certificering<br />

is dermate uitgebreid en diepgaand en zegt<br />

iets over waar je als bedrijf voor staat. We zijn<br />

dan ook bijzonder trots op deze prestatie.” Pilkington<br />

Nederland is de eerste producent met<br />

een Cradle to Cradle ® Zilver certificaat op een<br />

breed scala van de isolatieglasproducten. Het<br />

betreft alle dubbel en triple isolatieglas combinaties<br />

met een Pilkington Optitherm S3 of<br />

Pilkington Optitherm S1A coating en ook<br />

alle Pilkington Suncool coatingen in combinaties<br />

met enkel of gelaagd glas. Indien deze<br />

producten zijn uitgevoerd met een siliconen<br />

randafdichting en/of een zwarte aluminium afstandhouder,<br />

dan valt het onder het Cradle to<br />

Cradle ® Brons certificaat.<br />

“Met deze Cradle to Cradle ® certificering geven<br />

we verder vorm aan onze duurzaamheidsdoelstellingen<br />

en de ambitie om de meest duurzame<br />

partner in glasoplossingen te zijn. Deze certificering<br />

is dan ook geen eindpunt, maar een<br />

startpunt voor verdere verduurzaming. Het is<br />

een toegevoegde waarde voor onszelf en onze<br />

gevelbouwpartners maar past ook perfect bij<br />

onze ambities als organisatie”, aldus Rietveld.<br />

Hij besluit: “En als we met deze blauwdruk andere<br />

partijen mee op sleeptouw nemen, zie ik<br />

dat niet als concurrentie maar als een belangrijke<br />

stap in de goede richting op het gebied<br />

van verduurzaming van de gehele glasbranche,<br />

en daarmee een betere wereld.” ❚<br />

De uitreiking van het Cradle to Cradle ® ZILVER certificaat<br />

aan Pilkington Nederland. V.l.n.r: Martijn Rietveld<br />

(Pilkington Nederland), Hein van Tuijl (Epea), Gerrrit<br />

Maring (Pilkington Nederland) en Laurens Aveskamp<br />

(Pilkington Nederland). (Beeld: Bas Geverink)<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

11


Burghouwt levert verpakkingsvrij. Dat zorgt voor<br />

tijdwinst op moment van produceren en draagt bij<br />

aan duurzaamheid.<br />

In de productiehal van BeterGevel wordt meteen duidelijk dat verpakkingsvrij leveren bijdraagt aan een<br />

efficiënte en overzichtelijke ruimte.<br />

Tekst: Susan Peek Beeld: SIEGENIA<br />

Met duurzaam voorraadbeheer<br />

grijp je nooit meer mis<br />

Kwestie van 360° vooruitkijken<br />

Als internationale speler in de wereld van kozijn- en beslagoplossingen, hecht SIEGENIA veel waarde aan de<br />

verbinding met haar klanten en leveranciers. Dat geldt niet alleen voor het productassortiment, dat unieke<br />

voordelen voor de klant moet bieden, maar ook ontwikkelt SIEGENIA diensten die zijn afgestemd op de<br />

meest uiteenlopende behoeften van klanten.<br />

Gerenommeerd<br />

productassortiment<br />

SIEGENIA staat bekend om het uitgebreide<br />

productassortiment dat unieke voordelen<br />

voor de klant biedt. “Door te kijken naar de<br />

doelgroep en de wensen en behoeften van de<br />

klant te analyseren, ontstaat een 360°-beeld<br />

van toekomstige trends en behoeften. Dit nemen<br />

we mee in de ontwikkeling van nieuwe<br />

producten en zo ontstaat een duurzaam<br />

innovatieproces”, zegt Claudia Emmerich.<br />

“Daarbij is en blijft ruimtelijk comfort de centrale<br />

boodschap, maar spreken we vanaf nu<br />

over 360° ruimtelijk comfort.”<br />

Product overstijgende diensten<br />

“Naast dat we onze diverse doelgroepen<br />

van intelligente producten willen voorzien,<br />

ontwikkelen we ook product-overstijgende<br />

diensten die zijn afgestemd op de meest<br />

uiteenlopende behoeften”, zegt Emmerich<br />

en licht toe: “Doelgroep specifieke oplossingen<br />

die verder gaan dan het product zelf<br />

dus. Daarbij moet je denken aan smart home<br />

verkooptrainingen of installatieservices voor<br />

onze slimme producten. Maar ook aan een<br />

BIM-database voor planners, een configurator<br />

inclusief online winkel voor klanten van<br />

onze Comfort Unit of bijvoorbeeld een app<br />

die potentiële (ver)bouwers verbindt met SIE-<br />

GENIA om inspiratie op te doen.”<br />

Duurzaamheid<br />

“Een heel ander perspectief van 360° ruimtelijk<br />

comfort is onze duidelijke stellingname<br />

om hoogwaardige en duurzame producten<br />

te creëren, waarbij we in productie- en<br />

arbeidsprocessen zorgvuldig omgaan met<br />

hulpbronnen en het milieu. Zo levert SIE-<br />

GENIA een effectieve bijdrage aan klimaatbescherming<br />

en het aanzienlijk verminderen<br />

van de CO 2<br />

-uitstoot.”<br />

Nooit meer misgrijpen<br />

Een prachtig voorbeeld waarin SIEGENIA<br />

haar producten, dienstverlening en duurzame<br />

visie combineert is het KanBan-systeem.<br />

Een efficiënt en duurzaam Grijp-Nooit-Misvoorraadsysteem<br />

dat SIEGENIA voor en samen<br />

met lange termijn partners BeterGevel en<br />

Burghouwt ontwikkeld heeft. “Het KanBansysteem<br />

is in alle opzichten duurzaam: minimale<br />

voorraden en optimale inkoopefficiency<br />

staan centraal. Het systeem zorgt voor beter<br />

12 GEVELBOUW.INFO


Het systeem zorgt voor beter inzicht in afname van bepaalde artikelen en geeft een erg betrouwbare forecast. Zo is er altijd een buffer, voordat een nieuwe bak met<br />

beslag arriveert.<br />

inzicht in afname van bepaalde artikelen en<br />

geeft een erg betrouwbare forecast. Hierdoor<br />

hebben we van materiaalschaarste die<br />

heerst binnen de markt geen last. Dit geeft<br />

onze betrouwbaarheid een extra boost”, aldus<br />

Erwin Wiggers, directeur van BeterGevel.<br />

“Daarnaast leveren we verpakkingsvrij, wat<br />

niet alleen zorgt voor tijdwinst op moment<br />

van produceren, maar het draagt ook bij aan<br />

duurzaamheid omdat er geen afvalmateriaal in<br />

de productie rondzwerft maar dit netjes gescheiden<br />

en gerecycled wordt. Ook zorgt het<br />

systeem voor minder transportbewegingen en<br />

zijn just-in-time leveringen makkelijker uitvoerbaar”,<br />

vertelt Robert Bosman, accountmanager<br />

bij Burghouwt. “Groener werken is voor<br />

iedereen beter.” Dit proces is enkel haalbaar<br />

door het onderlinge vertrouwen tussen de drie<br />

partijen. De drie partners hebben samen heel<br />

wat jaren ervaring opgebouwd in de branche<br />

en een stevige positie op de markt.<br />

Het KanBan-systeem is een efficiënt en duurzaam Grijp-Nooit-Mis-voorraadsysteem dat SIEGENIA voor en<br />

samen met lange termijn partners BeterGevel en Burghouwt ontwikkeld heeft.<br />

“Het vertrouwen in elkaar en de perfect op<br />

elkaar afgestemde samenwerking gecombineerd<br />

met de talloze voordelen van het<br />

KanBan-systeem leiden dan ook tot een<br />

win-win-win-situatie”, volgens Emmerich.<br />

“Ook in moeilijkere tijden voorkomt het<br />

scherpe voorraadbeheer dat we geen tot<br />

minder last van schaarste hebben en dus<br />

grijpt de klant nooit mis!” ❚<br />

'360° ruimtelijk<br />

comfort'<br />

Het KanBan-systeem wordt per artikel toegepast, perfect afgestemd op de stellingen.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

13


Always get<br />

the job done<br />

Wie meer werk heeft dan mensen kan bouwen op<br />

Profimax. Wij hebben precies de professionals<br />

die u zoekt. Eén telefoontje volstaat<br />

voor vakmensen in dak & gevel,<br />

bouw & techniek en solar.<br />

Profimax matchgarantie<br />

Klikt het niet dan hebben we meteen<br />

een andere professional beschikbaar.<br />

Vakmensen op alle niveaus<br />

Van monteurs tot projectleiders.<br />

Per direct beschikbaar<br />

Altijd een flinke poule vakmensen.<br />

Gekwalificeerd en gemotiveerd<br />

Persoonlijke screening en opleiding.<br />

Zo bouwen we aan onverwoestbaar<br />

partnership. Wij staan klaar voor uw<br />

volgende klus en we hebben er zin in!<br />

profimax.nl


Verduurzaming<br />

biedt kansen<br />

voor gevelbouw<br />

Hans Zwaanenburg,<br />

directeur VMRG.<br />

Na een kleine daling van de bouwproductie in 2020 trad afgelopen jaar weer productiegroei op door<br />

een sterk herstel bij zowel de nieuwbouw van woningen als van utiliteitsgebouwen. De gevolgen van<br />

corona voor de bouw zijn daarmee tot nu toe beperkt gebleven en de bouwsector is daarvoor weinig<br />

kwetsbaar gebleken.<br />

column<br />

De Nederlandse economie is in 2020 met 3,8% gekrompen.<br />

Maar na een harde krimp in 2020 laat het BBP in<br />

2021 met een groei van 4,5% een goed herstel zien.<br />

DNB voorziet voor <strong>2022</strong> een groei van 2,2% en voor<br />

2023 een economische groei van 3,1%. Goed om te vernemen<br />

is dat zowel Bouwkennis, CBS als EIB een duidelijke<br />

relatie zien tussen de economische groei en de<br />

utiliteitsbouw. Dit wordt bevestigd door te kijken naar<br />

de samenhang tussen het BBP, de orderportefeuille van<br />

utiliteitsbouwers en het productievolume. De samenhang<br />

tussen de economische groei en de orderportefeuilles<br />

is groot. Deze reageren vrijwel direct op elkaar,<br />

terwijl het productievolume een jaar later dezelfde<br />

ontwikkeling volgt.<br />

Positieve vooruitzichten, maar dat neemt niet weg dat<br />

de gevelbouw toch behoorlijk last heeft van de gevolgen<br />

van de corona pandemie. Binnen de gevelbouw zijn<br />

zorgen over de oplopende levertijden van toeleveranciers<br />

waardoor afspraken en overeengekomen oplevertermijnen<br />

onder druk komen te staan. Een ander punt<br />

van zorg zijn de onverwacht sterk gestegen kosten van<br />

bouwmaterialen, waaronder aluminium en staal. De<br />

oorzaken zijn voor het merendeel terug te voeren op de<br />

coronacrisis. Producenten zetten hun productie tijdelijk<br />

stop en bij het aantrekken van de bouw wereldwijd<br />

steeg ook de vraag. In het artikel verderop in dit nummer<br />

van <strong>Gevelbouw</strong> leest u hier meer over.<br />

Wel is duidelijk dat de vergunningverlening voor<br />

de utiliteitsbouw als geheel niet is geraakt door<br />

corona. Kantoorwerk kan weliswaar relatief<br />

makkelijk vanuit huis, maar betekent niet dat kantoren<br />

geheel overbodig worden. De onderliggende<br />

vraag naar kantoorruimte blijft bestaan: thuiswerken<br />

zal meer gebeuren, maar nog altijd willen bedrijven<br />

het kantoor als ontmoetingsplek behouden.<br />

Daarnaast is op een aantal belangrijke locaties in<br />

Nederland de kantorenmarkt zeer krap, zoals de<br />

Zuid-as en Utrecht Centrum. En bovenop dit alles<br />

moet er nog een forse verduurzamingsslag gemaakt<br />

worden, om aan de energielabel-C verplichting te<br />

voldoen in 2023.<br />

Van de totale gebouwenvoorraad in de utiliteitsbouw<br />

is ongeveer 50% gebouwd na 1992, het jaar<br />

waarin het eerste Bouwbesluit verscheen. Deze gebouwen<br />

zijn doorgaans redelijk tot goed geïsoleerd,<br />

doordat er met de introductie van het Bouwbesluit<br />

steeds meer aandacht voor de energiebesparing is<br />

gekomen (steeds strengere EPC). Toch is ook 33% van<br />

de metrage in de utiliteit van voor 1975, toen er nog<br />

nauwelijks isolatievoorschriften waren. De kwaliteit<br />

van de voorraad geeft een indicatie van de renovatie-<br />

en verduurzamingsopgave die er nog voor ons<br />

ligt. Een groot deel van de utiliteitsgebouwen van de<br />

toekomst staat er dus al, maar moeten alleen nog<br />

gerenoveerd worden. Het mag duidelijk zijn dat hierin<br />

de buitenschil en daarmee de gevel een grote bijdrage<br />

kan leveren om deze gebouwen duurzaam te<br />

maken en een meer eigentijdse uitstraling te geven.<br />

Een mooie kans voor de VMRG gevelbouwers. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

15


Tekst: Susan Peek Beeld: Intal, fotograaf Sebastiaan Rozendaal en Studio Holgersson<br />

Een indrukwekkende mix<br />

van repeterende kozijnen<br />

met getoogde vliesgevels<br />

Westbeat, een prestigieus project naar een ontwerp van Studioninedots, is de grote winnaar van de Gouden AAP 2021.<br />

Een geweldige prestatie, volgens Johan Andringa van Intal. “Deze eyecatcher in Amsterdam ziet er fenomenaal uit. Een<br />

uitdagend en prachtig project waarbij wij in opdracht van Heddes Bouw & Ontwikkeling onze aluminium kozijnen<br />

en vliesgevels hebben ontwikkeld, geproduceerd, geleverd en gemonteerd. Met name de combinatie van repeterende<br />

grote aantallen kozijnen en een complexe uitvoering van getoogde vliesgevels laat zien waar wij als Intal goed in zijn.”<br />

De juiste detailleringen<br />

“De complexiteit in het gebouw heeft<br />

veel gevraagd van het complete bouwteam”,<br />

blikt Andringa terug. “Juist<br />

daarom hebben we vroegtijdig de<br />

samenwerking met elkaar opgezocht.<br />

Op basis van de schetsontwerpen zijn<br />

de uitdagingen in kaart gebracht en<br />

tijdens de engineeringsfase hebben we<br />

als bouwteam de juiste detailleringen<br />

bepaald. De kennis en expertise van<br />

de diverse disciplines hebben samen<br />

met een goede voorbereiding en degelijke<br />

afstemming geresulteerd in dit<br />

unieke bouwwerk.”<br />

(Beeld: Studio Holgersson)<br />

Getoogde vliesgevels<br />

Kern van het ontwerp bij Westbeat is<br />

een ‘superruimte’ op de begane grond.<br />

Maar liefst 65 bij 50 meter en 8,5 meter<br />

hoog met een bijzondere constructie<br />

van 86 getoogde bogen, waar een knap<br />

stukje engineering bij kwam kijken.<br />

“Het zijn enorme overspanningen en<br />

het was dan ook een behoorlijke uitdaging<br />

om de getoogde vliesgevels in<br />

meerdere afmetingen en radii en in<br />

geborstelde geanodiseerde uitvoering<br />

te produceren en monteren”, zegt Andringa.<br />

“Er moet voldoende speling zijn<br />

voor de zetting van de verschillende<br />

onderdelen zonder dat je afbreuk doet<br />

aan de vorm en het esthetische aspect<br />

dat de architect voor ogen heeft. ›<br />

16 GEVELBOUW.INFO


(Beeld: Intal, fotograaf Sebastiaan Rozendaal)<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

17


(Beeld: Intal, fotograaf Sebastiaan Rozendaal)<br />

De verschillende radii in één boog,<br />

maakt het buigen behoorlijk complex.<br />

Dan moet je geen steken laten vallen in<br />

het ontwerp.”<br />

Creatieve engineering<br />

“Er is in het begin van het traject gekozen<br />

om alles volledig in 3D (BIM) uit<br />

te werken”, legt Andringa uit. “Omdat<br />

je te maken hebt met buigwerk en<br />

onderdelen zoals glas, dat 2D gevoed<br />

moet worden, vraagt dat om een constante<br />

samenwerking tussen 2D-engineering<br />

en -detaillering enerzijds en<br />

3D-modellering anderzijds. Met name<br />

bij het ontwikkelen van de specifieke<br />

details voor de aansluitingen. Een<br />

goede afstemming en vertaling van de<br />

complexe vormen naar het 3D-model<br />

draagt uiteindelijk bij aan een succesvolle<br />

uitvoering.” Andringa geeft aan<br />

dat de realisatie niet alleen zeer deskundig,<br />

flexibel en creatief engineeringswerk<br />

vereist, maar ook een strakke<br />

begeleiding tijdens de productie en<br />

bij de montage op de bouw. “Ik ben dan<br />

ook enorm trots op de teams die hier<br />

vanuit Intal aan hebben gewerkt, maar<br />

ook op alle betrokken partijen bij dit<br />

project. Het is echt een kwestie van<br />

teamwork geweest!” Het mag duidelijk<br />

zijn: toegevoegde waarde van Intal<br />

gaat veel verder dan de engineering<br />

van een aluminium kozijn.<br />

Systeemhuis en gevelbouwer ineen<br />

“Bij een project als Westbeat laten we<br />

onmiskenbaar zien waar wij als Intal<br />

toe in staat zijn”, vervolgt Andringa en<br />

doelt hierbij op de vijf expertises die<br />

staan voor de manier van werken bij<br />

Intal: think – create – produce – build<br />

– care. “Als systeemhuis en gevelbouwer<br />

ineen, denken we in een vroegtijdig<br />

stadium mee hoe je invulling kunt<br />

geven aan de ontwerptekening van de<br />

architect en hoe je dat gaat vertalen<br />

naar de praktijk. Gezien de complexiteit<br />

van de enorme overspanningen<br />

bij de bogen, ga je de grenzen van het<br />

maakbare verkennen. Je wilt tenslotte<br />

gelijkmatige perfect gebogen profielen<br />

toepassen.” Ook qua productie is het<br />

voor Andringa precies waar Intal voor<br />

staat: “Enerzijds sluit het werk voor de<br />

bovenbouw van het project aan bij het<br />

feit dat onze productie goed is ingesteld<br />

op het snel produceren van grote<br />

hoeveelheden in repeterende aantallen.<br />

Anderzijds staat Intal bekend om<br />

'De complexiteit in het gebouw heeft veel<br />

gevraagd van het complete bouwteam'<br />

18 GEVELBOUW.INFO


het aangaan van uitdagingen zoals het<br />

productietechnisch vormgeven van de<br />

grote gebogen profielen.”<br />

Beglaasd aanleveren met<br />

eigen montagesysteem<br />

Bij deze binnenstedelijke ontwikkeling<br />

met een beperkte ruimte en een hoge<br />

druk op de bouwtijd, is ervoor gekozen<br />

de aluminium elementen beglaasd aan<br />

te leveren. “Iets waar wij als Intal -vanuit<br />

onze jarenlange ervaring in modulaire<br />

bouw en hier vanwege de specifieke<br />

afmetingen- ook projectmatig op<br />

hebben doorontwikkeld. Bij Westbeat is<br />

dat met name de doorontwikkeling van<br />

het montagesysteem geweest. Bij iedere<br />

gevel zijn dat net weer andere aandachtspunten<br />

en accenten, waar wij<br />

als systeemhuis en gevelbouwer ‘ineen’<br />

goed en snel op inspelen. Met behulp<br />

van kleine aanpassingen grote effecten<br />

creëren. En precies daarmee behaal<br />

je een enorme efficiëntieslag met je<br />

bouwpartners”, volgens Andringa. “De<br />

aluminium kozijnen zijn uitgevoerd<br />

in de INTAL77-serie, inmiddels een<br />

beproefd concept, waarin we de verschillende<br />

montagewijzen goed hebben<br />

kunnen verwerken. We zijn ook in staat<br />

om deze serie snel en in grote volumes<br />

te produceren. De getoogde vliesgevels<br />

daarentegen zijn vervaardigd uit de<br />

INTAL55-serie. De vliesgevelkokers van<br />

deze profielserie lenen zich uitstekend<br />

om de verschillende constructieve<br />

krachten op te nemen die optreden bij<br />

dergelijke boogconstructies.”<br />

Onze betrokkenheid stopt niet na de<br />

oplevering, benadrukt Andringa tot<br />

slot. “In een gebouw met zoveel verschillende<br />

bewoners en gebruikers is<br />

het voor een beheerder belangrijk te<br />

weten dat ze bij Intal+ terecht kunnen<br />

voor goede service en onderhoud.<br />

Ons product en onze service dragen allemaal<br />

bij aan een langdurig behoud<br />

van een goede gevel. Ik vind het dan<br />

ook prachtig om te zien hoe we van de<br />

voorzichtige stappen die we in 2<strong>01</strong>7<br />

hebben gezet in de ontwikkeling van<br />

Westbeat, tot zo’n geweldig eindresultaat<br />

zijn gekomen. Een gebouw waar<br />

werkelijk iedereen trots op is. Het is<br />

mooi dat wij als Intal een belangrijke<br />

bijdrage hebben geleverd aan de<br />

uitstraling van dit gebouw waar veel<br />

mensen met plezier in zullen wonen<br />

en werken.” ❚<br />

Bouwinfo<br />

WESTBEAT, AMSTERDAM<br />

OPDRACHTGEVER:<br />

Lingotto<br />

ARCHITECT:<br />

Studioninedots<br />

AANNEMER:<br />

Heddes Bouw & Ontwikkeling<br />

GEVELBOUWER:<br />

Intal<br />

(Beeld: Studio Holgersson)<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

19


20 GEVELBOUW.INFO


Tekst: Roel van Gils Beeld: Kolf & Molijn, fotograaf Egbert de Boer<br />

Toren II Terras aan de Maas<br />

Aluminium kozijnen<br />

uitgevoerd als<br />

gevelelementen<br />

Tien jaar na oplevering van Toren I Terras aan de Maas is nu ook Toren II<br />

opgeleverd. De hoge en luxe woontoren bestaat volledig uit appartementen,<br />

telt 23 verdiepingen en is door Kolf & Molijn voorzien van aluminium kozijnen.<br />

Anders dan gebruikelijk zijn de kozijnen uitgevoerd als kant en klare gevelelementen<br />

die rechtstreeks aan het betonnen casco zijn verankerd. Een gesprek<br />

met projectleider Rudi van Regenmortel van gevelbouwer Kolf & Molijn over<br />

deze niet-alledaagse oplossing.<br />

Na de oplevering van de eerste toren<br />

heeft aannemer Vorm Bouw besloten<br />

om Toren II met een andere gevelbouwer<br />

te gaan realiseren en heeft voor ons<br />

gekozen, begint Van Regenmortel. “Die<br />

tweede toren heeft overigens wel een<br />

hele tijd op zich laten wachten. Vanwege<br />

de crisis is de realisatie ervan ruim<br />

zes jaar uitgesteld.” Toren II is met zijn<br />

70 meter hoogte iets lager dan Toren I,<br />

maar gelegen aan de Oude Maas eveneens<br />

een ware eyecatcher. ›<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

21


“En technisch ook nog eens behoorlijk<br />

uitdagend”, vult Van Regenmortel aan.<br />

“Aan ons de taak om het betonnen casco<br />

volledig te dichten met aluminium kozijnen,<br />

dus zonder stelkozijnen en inclusief<br />

zetwerk, isolatie en (lucht)dichtingen.”<br />

Aangepaste binnenschaal<br />

Kolf & Molijn heeft gevelelementen gemaakt<br />

op basis van standaard aluminium<br />

kozijnen. De aanduiding ‘standaard’<br />

gaat hier overigens niet helemaal op.<br />

Van Regenmortel: “We hebben bij Kawneer<br />

een nieuw profiel laten extruderen<br />

op basis van de RT 72-profielserie<br />

met aangepaste binnenschaal. Hierin<br />

konden we de ankers opnemen voor de<br />

montage rechtstreeks aan het betonnen<br />

casco. De kozijnen rusten vervolgens<br />

aan de onderzijde op een hoeklijn zodat<br />

we de mogelijkheid hadden om deze in<br />

het werk op de juiste hoogte te stellen.<br />

Voor een optimale luchtdichting van de<br />

aansluiting op het ruwe beton – een stelkozijn<br />

ontbreekt immers – hebben we<br />

gebruik gemaakt van een vloeibare rubber<br />

compound van Simson Applicatie.<br />

Daarnaast is voorzien in een Siga-tape<br />

aan de binnenzijde en een EPDM-strook<br />

aan de buitenzijde. De tussenruimtes<br />

aan weerszijden van het kozijn zijn opgevuld<br />

met isolatie en om brandoverslag<br />

te voorkomen is tussen de verdiepingen<br />

een brandwerend materiaal toegepast.”<br />

Koppelprofielen<br />

Het stapelen van de kozijnen, zoals in<br />

feite hier bij Toren II is gebeurd, is volgens<br />

Van Regenmortel zonder aanvullende ingrepen<br />

gevoelig voor lekkages, zeker vanwege<br />

de grote hoogte van 70 meter. “Om<br />

lekkages te voorkomen, moeten de kozijnen<br />

dus afzonderlijk van elkaar kunnen<br />

‘werken’. Dat hebben we opgelost met<br />

behulp van koppelprofielen en door de<br />

kozijnen aan weerszijden in de rubbers<br />

te zetten en met EPDM af te dichten. De<br />

wind- en waterdichtheid is op voorhand<br />

uitvoerig getest bij Peutz. De kozijnen<br />

zijn rondom afgewerkt met zetwerk om<br />

de toleranties in het beton op te vangen.<br />

Ook dat was een behoorlijke puzzel. Bij<br />

het betonnen casco wordt namelijk gerekend<br />

met een plus- of mintolerantie van 1<br />

centimeter, terwijl wij opereren tot op de<br />

millimeter. Het zetwerk werd prefab aangeleverd<br />

en is volgens detailtekeningen<br />

geproduceerd met dien verstande dat we<br />

de nodige ruimte hadden ingebouwd om<br />

in de praktijk te kunnen schuiven met de<br />

naden voor een strak beeld.”<br />

Hijsjuk<br />

De kozijnen zijn aan de langszijde steigerloos<br />

geplaatst. “Alleen aan de kopse<br />

kanten stond het gebouw in de steigers”,<br />

blikt Van Regenmortel terug. “De kozijnen<br />

werden met een hijsjuk aangevoerd tot<br />

op de balkonplaat. Staand in een hijsbak<br />

konden onze mensen de kozijnen én het<br />

glas veilig monteren en de gevel vervolgens<br />

in één keer glasdicht opleveren. We<br />

zijn van onderuit begonnen met de montage,<br />

terwijl de aannemer drie niveaus<br />

hoger nog aan het storten was. Het project<br />

kenmerkte zich door een zeer strakke<br />

planning. We konden ons geen vertraging<br />

veroorloven. Daarom hebben we alle kozijnen<br />

tijdig geprefabriceerd en op korte<br />

afstand van de locatie op een tijdelijks<br />

hub opgeslagen. Van hieruit werd telkens<br />

de juiste beuk aangeleverd, omhoog gehesen<br />

en gemonteerd. Een hele klus qua<br />

voorbereiding dat zich dubbel en dwars<br />

heeft uitbetaald tijdens de montage.”<br />

Kolf & Molijn is al met al een jaar bezig<br />

geweest met het project. “In totaal betrof<br />

het voor ons zo’n 5.590 m 2 aan aluminium<br />

kozijnen met 1.600 m 2 zetwerk<br />

en toebehoren, inclusief de binnenafwerking<br />

met een hoeklijn rondom de<br />

kozijnen tegen het bouwkundige. Behalve<br />

voor de woningen hebben we ook<br />

de kozijnen en automatische schuifdeuren<br />

geleverd voor de fietsenberging<br />

en de entree. We hebben wat dat<br />

betreft Vorm Bouw volledig ontzorgd”,<br />

besluit Van Regenmortel. ❚<br />

Bouwinfo<br />

TOREN II TERRAS AAN DE MAAS<br />

OPDRACHTGEVER:<br />

Vorm Bouw<br />

ARCHITECT:<br />

Dam & Partners Architecten<br />

GEVELBOUWER:<br />

Kolf & Molijn<br />

SYSTEEMLEVERANCIER:<br />

Kawneer<br />

22 GEVELBOUW.INFO


Sherlock Holmes<br />

en het incident<br />

MEESTERSTUK<br />

MR. BETTINA<br />

HERTSTEIN<br />

Niet een lijk in de kast maar het werk aan het skelet van een gebouw bracht<br />

een aannemer en een onderaannemer in onmin met elkaar. Daarbij kwam<br />

nog een zogeheten bevoegdheidsincident. Partijen verschilden namelijk niet<br />

alleen van mening over (de betaling van) het werk maar ook over welke geschilbeslechter<br />

bevoegd was om het gerezen geschil te beslechten. Scherpzinnig<br />

speurneuzenwerk door middel van het uitpluizen van contracten, e-<br />

mailverkeer en verklaringen moest tot de oplossing leiden, maar wie was<br />

rechtens de speurneus om dit klusje te klaren?<br />

Voor de onderaannemer (de gevelbouwer)<br />

is het zonder enige twijfel de Raad<br />

van Arbitrage in bouwgeschillen (de<br />

Raad). Naar zijn mening is deze bevoegd<br />

kennis te nemen van het geschil omdat<br />

de aannemer akkoord is gegaan met de<br />

gevelbouwer over de op het werk van<br />

toepassing verklaarde VMRG Voorwaarden.<br />

In die voorwaarden is een arbitraal<br />

beding opgenomen dat voor geschilbeslechting<br />

verwijst naar de Raad met uitsluiting<br />

van de gewone rechter.<br />

De aannemer ziet de zaken totaal anders.<br />

Hij stelt dat tussen hem en de gevelbouwer<br />

back-to-back gecontracteerd is in<br />

lijn met de Design & Build overeenkomst<br />

tussen de aannemer en B. Daarin is de<br />

rechtbank te X aangewezen als bevoegde<br />

geschilbeslechter. Toen de gevelbouwer<br />

zijn vordering wegens het uitblijven van<br />

betaling van zijn facturen door de aannemer<br />

aanhangig maakte bij de Raad,<br />

heeft de aannemer een bevoegdheidsincident<br />

opgeworpen door te stellen dat<br />

een arbitraal beding ontbreekt.<br />

Arbiter onderzoekt in een dergelijke situatie<br />

allereerst of hij bevoegd is om te<br />

oordelen. Pas als vaststaat dat arbiter inderdaad<br />

bevoegd is, kan hij/zij toekomen<br />

aan de behandeling van de hoofdzaak. In<br />

zijn onderzoek heeft hij onder het vergrootglas<br />

gelegd of er een overeenkomst<br />

tot stand gekomen is en zo ja, wat de<br />

inhoud daarvan is, wat partijen hebben<br />

verklaard en wat ze redelijkerwijs over<br />

en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen<br />

hebben mogen afleiden.<br />

Wat betreft het tijdstip van de totstandkoming<br />

van de overeenkomst tussen de gevelbouwer<br />

en de aannemer, komt arbiter<br />

tot het oordeel dat gevelbouwer geen partij<br />

is bij de overeenkomst tussen de aannemer<br />

en B. De gevelbouwer heeft weliswaar<br />

per e-mail aangegeven dat “hanteren van<br />

het contract tussen B en de aannemer de<br />

basis is”, maar dat impliceert naar het oordeel<br />

van arbiter niet dat die overeenkomst<br />

in zijn geheel geldt in de relatie tussen de<br />

gevelbouwer en de aannemer, inclusief de<br />

regeling over de geschilbeslechting. In diezelfde<br />

e-mail schrijft de gevelbouwer immers<br />

ook dat “een schriftelijke verwijzing<br />

en opdrachtverstrekking juridisch en ook<br />

zakelijk wel nodig is”. Uit een latere e-mail<br />

van de gevelbouwer blijkt dat de conceptopdracht<br />

aan de aannemer is overhandigd<br />

en aansluitend ook is verstuurd wat door<br />

de aannemer niet wordt weersproken. Vast<br />

staat ook dat na prijsonderhandelingen<br />

over uitbreiding van de werkzaamheden<br />

van de gevelbouwer een tweede opdrachtbevestiging<br />

is gestuurd aan de aannemer.<br />

De aannemer heeft deze opdrachtbevestiging,<br />

waarin de VMRG Voorwaarden van<br />

toepassing zijn verklaard, zonder verder<br />

commentaar behouden. Uit de datum<br />

van de facturen constateert arbiter dat<br />

partijen ook daadwerkelijk uitvoering hebben<br />

gegeven aan die opdrachtbevestiging<br />

Mr. Bettina Hertstein<br />

www.bouwrechtbedrijf.nl<br />

en oordeelt arbiter dat ook de aannemer<br />

er destijds van het uitging dat die tweede<br />

opdrachtbevestiging leidend was. Het betoog<br />

van de advocaat van de aannemer<br />

dat een verwijzing in de vaststellingsovereenkomst<br />

naar de tweede opdrachtbevestiging,<br />

per ongeluk is blijven staan, acht<br />

arbiter onvoldoende geloofwaardig, zeker<br />

bij twee professionele partijen. De conclusie<br />

is dat de Raad bevoegd is om van het<br />

geschil kennis te nemen en het geschil in<br />

de hoofdzaak bij scheidsrechterlijk vonnis<br />

te beslechten. De kosten van het incident?<br />

Die gaan naar de aannemer als de in het<br />

ongelijk gestelde partij.<br />

Bij het van toepassing verklaren van de<br />

eigen voorwaarden, geldt, zoals mijn<br />

leermeester ooit zei: “wie het eerst lacht,<br />

lacht het best”. De contractpartij die de<br />

voorwaarden van de ander niet wil accepteren,<br />

dient ze nadrukkelijk van de<br />

hand te wijzen. Nu vaststond dat de<br />

gevelbouwer geen partij was bij de overeenkomst<br />

tussen de aannemer en B en<br />

de aannemer vervolgens de opdrachtbevestiging<br />

van de gevelbouwer niet nadrukkelijk<br />

van de hand heeft gewezen,<br />

geldt die opdrachtbevestiging met VMRG<br />

Voorwaarden als eerste overeenkomst<br />

tussen partijen. Wilt u meer weten over<br />

de VMRG? Kijk dan op www.vmrg.nl. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

23


Beeld: Aeroscan<br />

FaSA maakt<br />

gevelinspectie vanuit<br />

bureaustoel mogelijk<br />

Onlangs vond een pilot plaats voor een innovatieve vorm van gevelinspectie van een kantoorgebouw in Leiden. Met<br />

dronefotografie en een laserscanner werd de hele gevel in kaart gebracht. De resultaten worden verwerkt in een 3D<br />

model, zodat de daadwerkelijke inspectie vanachter een bureau kan plaatsvinden.<br />

Deze pilot vloeit voort uit het project<br />

Facade Service Applicatie (FaSA). Gedurende<br />

drie jaar is er op initiatief van<br />

Aeroscan, Spotr.ai (Octo) en de VMRG<br />

gewerkt aan het objectief meten van<br />

de technische en esthetische prestaties<br />

van de gebouwschil. Hiervoor worden<br />

onder andere drones en kunstmatige<br />

intelligentie ingezet.<br />

3D model<br />

Pascal Schrijver van Geveladvies Ingenieursbureau<br />

dat in samenwerking met<br />

Gevelbeheer Nederland opdracht gekregen<br />

heeft voor het inspecteren van<br />

de buitengevel vertelt dat het hier gaat<br />

om een visuele inspectie. “Dit doen we,<br />

zoals gebruikelijk, met een gondel die<br />

het hele gebouw rond gaat, waar twee<br />

monteurs in zitten. Zij kijken alles na,<br />

de rubbers, aansluitingen, panelen en<br />

glaslatten, om te bekijken of er mankementen<br />

of beschadigingen zijn en of er<br />

onderdelen vervangen moeten worden.<br />

Daarnaast hebben wij Aeroscan de opdracht<br />

gegeven om als pilot het gebouw<br />

ook met behulp van een drone en een<br />

laserscanner in kaart te brengen.” Stefan<br />

Quak van Aeroscan licht toe hoe dit<br />

proces ter plekke in zijn werk gaat. “Op<br />

locatie legt een team van specialisten<br />

de gevel zo compleet mogelijk vast. Dit<br />

houdt in dat we van iedere hoek en onderdeel<br />

(beeld)data willen hebben, om<br />

het zo goed mogelijk digitaal te reconstrueren.<br />

Dit doen we door fotografie,<br />

om gebreken te kunnen identificeren<br />

maar ook als onderdeel om er een 3D<br />

model van te maken. En we doen dit<br />

door laserscannen, waarmee we op een<br />

effectieve manier de geometrie van het<br />

object vastleggen. Ook dit draagt bij<br />

aan het 3D model. Het laserscannen<br />

en de fotografie gebeuren zowel vanaf<br />

de grond als vanuit de lucht. De laserscanner<br />

staat bovenop een auto die om<br />

het gebouw heen rijdt. En een professionele<br />

drone wordt door een team aangestuurd<br />

voor fotografie.”<br />

Juiste maatvoering<br />

De verkregen data wordt vervolgens<br />

geanonimiseerd, personen worden<br />

bijvoorbeeld onherkenbaar gemaakt,<br />

waarna er na enkele weken een accuraat<br />

3D model geleverd wordt. “Het<br />

3D model kan omgezet worden naar<br />

bouwdelen”, licht Quak toe, “zodat de<br />

aantallen en maatvoering per bouwdeel<br />

bekend zijn. En het kan gebruikt<br />

worden voor het uitvoeren van een<br />

inspectie in de foto's, waardoor gebreken<br />

digitaal worden vastgelegd (in<br />

2D en 3D) en de effecten automatisch<br />

worden vertaald in conditiescores<br />

(NEN2767).” Schrijver: “Als we in dit<br />

model niet alleen de mankementen<br />

en beschadigingen kunnen zien, maar<br />

ook direct de juiste maatvoering, dan<br />

24 GEVELBOUW.INFO


is het dus ook mogelijk om meteen het<br />

juiste nieuwe materiaal te bestellen.<br />

Wij kunnen nu een goede vergelijking<br />

maken tussen de resultaten van de<br />

verschillende inspecties en daar zijn<br />

we uiteraard heel benieuwd naar.”<br />

Beeldende technologie<br />

Quak ziet dit proces niet direct als<br />

vervanging van het huidige proces. “Ik<br />

zie het vooral als het toepassen van<br />

deze (beeldende) technologie aan het<br />

bestaande proces en gebruikers. Onze<br />

software faciliteert het opstellen van<br />

een Meerjaren Onderhoudsplan. Het<br />

is leuk om te zien dat meerdere partijen<br />

(gevelpartners, inspectiebureaus)<br />

dat nu ook omarmen en toepassen<br />

richting hun opdrachtgevers.” Schrijver<br />

ziet hier wel een toekomst in voor<br />

de gevelbouw. “Door middel van een<br />

drone inspectie kun je veel sneller een<br />

opname uitvoeren en je bent minder<br />

weersafhankelijk. Een inspectie met<br />

een gondel duurt bij zo’n project één<br />

à twee weken, met een drone duurt<br />

dit één tot twee dagen, waarbij het<br />

voordeel is dat het kantoorwerk altijd<br />

door kan gaan, terwijl je met een<br />

gondel afhankelijk bent van weersomstandigheden.<br />

In de gondel zitten twee<br />

van onze eigen mensen die kennis van<br />

zaken hebben. Zij kunnen de inspectie<br />

dan vanuit hun bureaustoel doen.<br />

In de ideale wereld zou je jaarlijks de<br />

drone moeten laten vliegen en dan<br />

alle gegevens over elkaar heen leggen<br />

om te kijken wat de verschillen daar<br />

in zijn. Dus bijvoorbeeld, slijtage, veroudering<br />

of bepaalde mankementen.<br />

Op het moment dat er tussentijds een<br />

probleem ontstaat, kun je heel specifiek<br />

meteen gaan kijken wat daar de<br />

oorzaak van zou kunnen zijn.” Quak<br />

beaamt dat vervolginspecties dan<br />

puur bestaan uit het inwinnen van<br />

data die degradatie monitort. “Dat<br />

kan met normale dronefotografie die<br />

prima door de inspecteur of beheerder<br />

zelf gedaan kan worden. Daarom<br />

levert Aeroscan nu een Drone-as-a-<br />

Service product waarbij we de gebruiker<br />

een laagdrempelige drone leveren,<br />

inclusief trainingen, service en onderhoud<br />

en vergunningen, zodat die zelf<br />

nieuwe foto's in kan winnen bij een<br />

vervolginspectie. Deze foto's worden<br />

geüpload naar onze software Twinspect<br />

en direct gekoppeld aan de juiste<br />

locatie in het 3D model, waardoor je<br />

de actuele data hebt. Die vertaal je direct<br />

weer door naar het vastleggen van<br />

gebreken, conditiescores en een actueel<br />

Meerjaren Onderhoudsplan.”<br />

Efficiënt<br />

Schrijver ziet drone inspecties als een<br />

manier om veiliger, duurzamer en efficiënter<br />

veel data te genereren. “Het<br />

is nu nog de vraag hoe gedetailleerd je<br />

informatie krijgt uit het 3D model. Het<br />

zou ook kunnen dat we wel zien dat er<br />

wat aan de hand is, maar niet gedetailleerd<br />

genoeg. Ook dan zou dit al interessant<br />

zijn, want dan kun je die plekken<br />

nader inspecteren met een gondel<br />

en hoef je niet de hele gevel af. Maar we<br />

hopen natuurlijk dat de drone het hele<br />

werk van de inspectie over kan nemen.<br />

Het is voor ons zeker interessant om de<br />

optie te gaan onderzoeken of wij in de<br />

toekomst met ‘Drone-as-a-service’ met<br />

de juiste training tusseninspecties zelf<br />

kunnen doen.”<br />

FaSA<br />

Quak geeft aan dat in het FaSA project<br />

al veel ervaring met deze nieuwe technologie<br />

van gevelinspectie en -beheer<br />

opgedaan is bij woningen en monumenten.<br />

“Dat maakt de sprong naar<br />

kantoren kleiner. Kantoren passen<br />

binnen de vastgoedsector misschien<br />

wel het beste bij deze technologie. Het<br />

gaat om detail en ze zijn aan de buitenzijde<br />

vaak lastig te bereiken voor<br />

inspectie. Wij willen deze nieuwe technologie<br />

graag onderdeel laten zijn van<br />

het bestaande inspectieproces en de<br />

bestaande organisaties. Dat is precies<br />

het doel waarom FaSA een paar jaar<br />

geleden is gestart."<br />

FaSA komt mede tot stand door steun vanuit<br />

Kansen voor West II, EFRO subsidie. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

25


VMRG Keurmerk steunt<br />

BNA Beste Gebouw<br />

van het Jaar <strong>2022</strong><br />

De 17e editie van BNA Beste Gebouw van het Jaar – dé architectuurprijs van Nederland – is gestart. Ook dit jaar<br />

steunt het VMRG Keurmerk het Beste Gebouw van het Jaar. Bij het beste gebouw hoort de beste gevel. Vorig jaar<br />

was het Van der Valk hotel Zuidas het Beste Gebouw met een gevel gerealiseerd onder het VMRG Keurmerk.<br />

Architecten en opdrachtgevers zijn uitgenodigd<br />

om hun beste gebouw – in gebruik<br />

genomen in 2021 – in te zenden<br />

tot 7 maart. Juryvoorzitter is Barbara<br />

Baarsma, hoogleraar Toegepaste Economie<br />

aan de UvA en directeur Rabo<br />

Carbon Bank.<br />

Vakjury onder voorzitterschap<br />

van Barbara Baarsma<br />

De verkiezing wordt geleid door een zeskoppige<br />

jury, bestaand uit toonaangevende<br />

architecten en opdrachtgevers. Zij beoordelen<br />

de gebouwen in 4 categorieën:<br />

Identiteit & Icoonwaarde, Leefbaarheid<br />

& Sociale Cohesie, Stimulerende Omgevingen<br />

en Particuliere Woonbeleving.<br />

De BNA is verheugd dat Barbara Baarsma<br />

bereid is om de rol van juryvoorzitter<br />

op zich te nemen. Zij is hoogleraar<br />

Toegepaste Economie aan de Universiteit<br />

van Amsterdam, directeur Rabo<br />

Carbon Bank en ze schuift ze regelmatig<br />

aan bij tv-programma’s om (macro-)<br />

economische ontwikkelingen te<br />

duiden. Zij ziet uit naar de jureringsronde<br />

door Nederland langs de beste<br />

gebouwen van dit moment: “Gebouwen<br />

die tot de verbeelding spreken en<br />

inspireren als voorbeeld van verduurzaming,<br />

betekenen heel veel voor een<br />

dorp of stad. Ik verheug me er zeer op<br />

om samen met een deskundige jury<br />

uit de veelheid van dat soort gebouwen<br />

de prijswinnaar van <strong>2022</strong> te mogen<br />

selecteren.”<br />

Meerwaarde voor<br />

mens en maatschappij<br />

Met de Beste Gebouw-verkiezing wil de<br />

BNA (Branchevereniging Nederlandse<br />

Architectenbureaus, sinds 1842) de<br />

meerwaarde zichtbaar maken van architectuur<br />

voor mens en maatschappij.<br />

De prijs is dan ook vooral bedoeld<br />

voor opdrachtgevers en gebruikers.<br />

BNA-directeur Fred Schoorl: ‘De prijs<br />

gaat niet naar de beste architect of het<br />

mooiste gebouw, maar naar het beste<br />

gebouw met de meeste waarde voor<br />

opdrachtgever en gebruikers.” Vorig<br />

jaar was het Van der Valk hotel Zuidas<br />

het Beste Gebouw van Nederland.<br />

Architecten en opdrachtgevers zijn uitgenodigd<br />

om hun beste gebouw – in<br />

gebruik genomen in 2021 – op www.<br />

gebouwvanhetjaar.nl in te zenden tot 7<br />

maart. De jury zal deze editie, in het verlengde<br />

van de categorieën, extra letten<br />

op de ecologische waarden die bij de ingezonden<br />

gebouwen worden geclaimd. ❚<br />

26 GEVELBOUW.INFO


VMRG bedrijven<br />

introduceren de circulaire<br />

gevel van de toekomst<br />

Drie VMRG bedrijven gaan samenwerken om de circulaire voordelen van aluminium gevelproducten optimaal in de<br />

markt te zetten. Aluminium gevelproducten voldoen nu al aan de circulaire doelstellingen voor 2030.<br />

Het recyclen van aluminium kost<br />

slechts 5% van de energie die nodig is<br />

voor het produceren van aluminium<br />

uit bauxiet. En dit recyclen is oneindig<br />

mogelijk. In nieuwe gevels is 55%<br />

van het aluminium al van circulaire<br />

herkomst, een uitzonderlijk hoog<br />

percentage in de (gevel)bouw. Dit is<br />

te danken aan alle circulaire inspanning<br />

in de metalen gevelbranche.<br />

En nu is er weer een prachtig initiatief<br />

gelanceerd. <strong>Gevelbouw</strong>ers Alkondor<br />

Hengelo, De Groot & Visser en<br />

gevelsysteem ontwikkelaar en leverancier<br />

WICONA introduceren een<br />

circulaire geveloplossing.<br />

Losmaakbaar en modulair<br />

Losmaakbaar, modulair, click and<br />

play, dat is waar Ciskin, voor staat. De<br />

duurzaamheids- en circulaire ambities<br />

in de vastgoedwereld worden steeds<br />

complexer. Twee jaar geleden ontstond<br />

daarom de behoefte om een nieuw<br />

gevelsysteem te ontwikkelen dat beter<br />

aansluit bij de vraag uit de markt.<br />

Met het nieuw ontwikkelde systeem<br />

Ciskin is de gevelbouw klaar voor de<br />

toekomst. Een Ciskin-gevel is altijd up<br />

to date, demontabel samengesteld, modulair<br />

ontworpen, herbruikbaar, 100%<br />

te recyclen én toegespitst op comfort<br />

voor de gebruiker. Bij het ontwerpen<br />

van gebouwen met circulariteit in gedachten,<br />

is de keuze voor gerecycled<br />

aluminium eigenlijk vanzelfsprekend.<br />

Het is een van de weinige bouwmaterialen<br />

die zijn eigenschappen behoudt.<br />

Ook na recycling.<br />

Dynamische geveloplossing<br />

Als eigenaar, ontwikkelaar, ontwerper of<br />

bouwer van vastgoed sta je voor een uitdaging<br />

wat betreft duurzaamheid, energie<br />

en circulariteit. Met Ciskin kunnen<br />

gevels aangeschaft worden in combinatie<br />

met een serviceovereenkomst, maar het<br />

is ook mogelijk deze ‘as a service’ te huren<br />

van de Circular Facade Company die<br />

wordt opgericht. Voor de huidige gebouwvoorraad<br />

zal er veel geüpdatet moeten<br />

worden om aan veranderende energetische<br />

eisen te kunnen voldoen. Ook voor<br />

nieuwbouw en gronduitgifte worden de<br />

eisen frequent aangescherpt. Daarnaast<br />

is voor gebouwgebruikers comfort een<br />

steeds belangrijkere parameter geworden<br />

bij de keuze van huisvesting. Kiezen voor<br />

de totaaloplossing Ciskin, is kiezen voor<br />

een dynamische geveloplossing die met<br />

de tijd mee kan bewegen.<br />

Ambassadeurs<br />

Het Ciskin-concept is en wordt samen<br />

met essentiële stakeholders doorlopend<br />

getoetst aan de eisen en wensen<br />

in de markt. De Ciskin ambassadeurs<br />

zijn: de Architekten Cie, DOOR architecten,<br />

Cepezed, AM, BAM, Coare Realisatie,<br />

RE:BORN Real Estate en Cairn<br />

Real Estate. Voor meer informatie ga<br />

naar de website www.ciskin.nl ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

27


De Veiligheidsladder<br />

in theorie en praktijk<br />

Op 17 januari jl. vond de online VMRG Expertsessie plaats die ditmaal ging over de Veiligheidsladder. Vanaf 1 januari<br />

<strong>2022</strong> hanteren ondertekenaars van Governance Code Veiligheid in de Bouw de zogenoemde Veiligheidsladder<br />

(NEN Safety Culture Ladder).<br />

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn<br />

en bewust veilig handelen.<br />

Het doel is het terugdringen van<br />

het aantal onveilige situaties met minder<br />

incidenten (verzuim, schades) tot<br />

gevolg. Hans Zwaanenburg, directeur bij<br />

de VMRG ging in gesprek met Marieke<br />

Vissers-Polak, hoofd bedrijfsbureau bij<br />

Van Iersel Geveltechniek, dat onlangs<br />

gecertificeerd is voor trede 2 van de Veiligheidsladder,<br />

en Jeffrey Bogaard, certificatiemanager<br />

bij SKG-IKOB Certificatie.<br />

Wat houdt de Veiligheidsladder<br />

precies in?<br />

Het is een beoordeling van het bewustzijn<br />

en dus het gedrag en cultuur binnen<br />

de organisatie op het gebied van<br />

veilig werken. Het bijzondere van de<br />

Veiligheidsladder is dat een bedrijf in<br />

tegenstelling tot bijvoorbeeld ISO 90<strong>01</strong>,<br />

voornamelijk op basis van interviews<br />

en observaties op de werklocaties wordt<br />

geaudit en de perceptie en het gedrag<br />

van de medewerkers wordt beoordeeld.<br />

Hiermee ligt veel minder de nadruk op<br />

procedures.<br />

ons continu in het middelpunt. Onze<br />

aanpak is: doen wat er nodig is, wat er<br />

wordt gevraagd en op het juiste moment.<br />

Dat heeft ons ertoe gebracht, ook<br />

om die reden, de certificering in gang te<br />

zetten begin 2021.<br />

Er zijn meerdere varianten<br />

beschikbaar, welke moet je kiezen?<br />

Er zijn in totaal vier soorten niveaus te<br />

behalen:<br />

- SCL Original: deze is verplicht indien men<br />

voor ProRail werkt. Bij Original wordt<br />

elk jaar een volledige audit uitgevoerd;<br />

- SCL: hierbij wordt het eerste jaar<br />

een volledige audit en in jaar 2 en<br />

3 een deel van de audit uitgevoerd.<br />

Dit is vergelijkbaar met een ISO 90<strong>01</strong><br />

certificering;<br />

- SCL Light: hierbij wordt in het eerste<br />

jaar 40% van de audit uitgevoerd. In<br />

jaar 2 en 3 volgt alleen een check op<br />

het actieplan, dat is gemaakt is door<br />

het bedrijf;<br />

- Approved Self Assessment: hierbij<br />

voert het bedrijf zelf een controle uit<br />

en beoordeelt SKG-IKOB alleen de betrouwbaarheid<br />

hiervan. ›<br />

Waarom koos Van Iersel voor<br />

certificering?<br />

De Veiligheidsladder zorgt ervoor dat er<br />

meer veiligheidsbewustzijn is binnen de<br />

organisatie. Zo kunnen we beter streven<br />

naar gezonde werknemers die daarmee<br />

duurzaam inzetbaar zijn en met elkaar<br />

de veiligheidscultuur bevorderen, wat<br />

tot minder incidenten leidt. Het voorkomen<br />

in plaats van genezen. Ook heeft<br />

het een commercieel voordeel. Bepaalde<br />

opdrachtgevers vroegen om certificering<br />

en onze opdrachtgevers staan bij<br />

Hans Zwaanenburg (links) in gesprek met Marieke Vissers-Polak en Jeffrey Bogaard.<br />

28 GEVELBOUW.INFO


Alleen bij de eerste twee typen audits<br />

volgt een certificaat met een vermelding<br />

van de laddertrede. Bij de SCL Light<br />

volgt een statement met trede indicatie<br />

en bij de Approved Self Assessment<br />

volgt een verklaring over de betrouwbaarheid<br />

van de self assessment zonder<br />

trede indicatie. Wat men precies nodig<br />

heeft, is vastgelegd in de risicomatrix<br />

vanuit de governance code. In principe<br />

is de hoofdaannemer verantwoordelijk<br />

voor het uitgevoerde werk en zal de<br />

hoofdaannemer bepalen welke niveau<br />

van toepassing is.<br />

Waar heeft Van Iersel voor gekozen<br />

en waarom?<br />

Wij hebben voor de SCL gekozen. We<br />

hebben gekeken naar de groei in soorten<br />

werken inclusief contractwaarde evenals<br />

ons risicoprofiel. En we hebben met<br />

opdrachtgevers overleg gehad over hoe<br />

zij ons beoordelen.<br />

Er zijn verschillende tredes, hoe zit<br />

dat precies?<br />

Zoals de naam al zegt is de Veiligheidsladder<br />

een ladder bestaande uit vijf niveaus,<br />

treden genoemd, opklimmend van 1 naar<br />

5. Trede 1 is overigens niet certificeerbaar.<br />

Men gaat ervan uit dat een organisatie altijd<br />

minimaal op deze trede acteert.<br />

Elk cultuurniveau of trede geeft de ontwikkelingsfase<br />

aan waarin het bedrijf<br />

zich bevindt op het gebied van veiligheidsbewustzijn.<br />

Per trede is gedefinieerd<br />

waar een bedrijf aan moet voldoen<br />

(de eis), welke criteria hierbij horen (de<br />

norm), hoe die criteria gewaardeerd<br />

worden (de scores) en waar auditoren<br />

op letten (de auditorrichtlijn). Simpel<br />

gezegd, hoe hoger de trede des te meer<br />

het veiligheidsbewustzijn is geïmplementeerd<br />

is binnen de organisatie.<br />

Welke trede heeft Van Iersel en<br />

waarom?<br />

We zijn nu gecertificeerd op trede 2. Onze<br />

opdrachtgevers eisen minimaal trede 2.<br />

We vonden dit een goede start om dit<br />

traject binnen Van Iersel te beginnen.<br />

De focus bij de ladder ligt op gedragsverandering.<br />

Dit gaat met kleine stapjes en<br />

veel herhaling geloven wij. Dit heeft tijd<br />

Op een andere manier informatie aanbieden door een veiligheidskwartet.<br />

nodig en vanuit die optiek hebben ook bij<br />

de ladder voor kleine stappen omhoog<br />

gekozen. In de toekomst willen wij doorgroeien<br />

naar trede 3.<br />

Waar moet je mee beginnen als bedrijf?<br />

Als organisatie bepaal je zelf op welke<br />

trede je geaudit wil worden. Vanuit SKG-<br />

IKOB wordt geadviseerd om altijd te beginnen<br />

op trede 2 en 3. Zodra je weet<br />

welke trede en welke soort audit je als<br />

bedrijf wenst, kan je een offerte opvragen<br />

bij SKG-IKOB. Het eerste onderdeel<br />

van de audit is voor een organisatie is<br />

het uitvoeren van een zelftoets. Deze<br />

zelftoets wordt als uitgangspunt gebruikt<br />

tijdens de audits.<br />

Is er een gemiddelde aan te geven hoe lang<br />

bedrijven doen om op een bepaald niveau<br />

te komen van de veiligheidsladder?<br />

Dit is geen standaardproces. Het ligt helemaal<br />

aan de cultuur in een bedrijf en<br />

wat de houding al is in het bedrijf op het<br />

gebied van veiligheid. Je kan daar dus<br />

geen gemiddelde tijd voor aangeven, dat<br />

ligt voor elk bedrijf anders.<br />

Wat zijn de belangrijkste zaken die<br />

een bedrijf moet regelen?<br />

Het veilig werken moet in de cultuur<br />

van de organisatie geïmplementeerd<br />

worden. Er is draagvlak nodig vanuit<br />

de gehele organisatie. Hierbij moeten<br />

alle collega’s meegenomen worden in<br />

het veilig denken. De veiligheidsladder<br />

betreft gedragsverandering en dat lukt<br />

niet in een paar weken.<br />

Hoe krijg je medewerkers<br />

enthousiast?<br />

Dat ligt heel erg aan de manier waarop je<br />

het brengt, dat geldt ook voor de directie<br />

en het management. Hou ook de doelgroep<br />

voor ogen. Mensen die niet graag<br />

lezen, moet je op een andere manier informatie<br />

aanbieden. Er is veel communicatie<br />

nodig om het geheel de organisatie<br />

in te krijgen, op meerdere wijzen.<br />

Het is nu heel druk is met<br />

certificering, hoe moet dat nu met<br />

bedrijven die zich snel willen laten<br />

certificeren?<br />

Omdat er zoveel vraag is naar de Veiligheidsladder<br />

is besloten dat er tijdelijk een<br />

uitstel is op de datum van 1 januari <strong>2022</strong><br />

dat men gecertificeerd moet worden. Nu<br />

is het zo dat men ook met een getekende<br />

opdracht van een certificatie instelling en<br />

een datum van de audit, deze moet dan in<br />

het eerste kwartaal liggen, kan aantonen<br />

dat men voorlopig voldoet aan de afspraken.<br />

Wel zal je dan al de zelftoets uitgevoerd<br />

moeten hebben. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

29


VMRG ziet<br />

prijsaanpassingen<br />

gevelbranche als<br />

onvermijdelijk<br />

Binnen de gevelbouw ontstaan steeds meer zorgen over de oplopende kosten en levertijden met ernstige gevolgen<br />

voor de cashflow en angst voor faillissementen. Dit alles door de onverwacht sterk gestegen kosten en oplopende<br />

levertijden van bouwmaterialen, waaronder aluminium en staal. Deze materialen nemen een aanzienlijk aandeel<br />

voor hun rekening in de kostprijs van geveltoepassingen, zoals de vliesgevel of elementengevel.<br />

De brancheorganisatie voor de metalen<br />

gevelbouw, de VMRG, ziet dat bedrijven<br />

geconfronteerd worden met<br />

snel opeenvolgende prijsstijgingen<br />

Hans Zwaanenburg, directeur VMRG<br />

met dubbele cijfers in het afgelopen<br />

jaar en extra investeringen uit het eigen<br />

vermogen om de crisis het hoofd<br />

te bieden. Hans Zwaanenburg, directeur<br />

van de VMRG: “Deze ontwikkelingen<br />

maken dat de benodigde financiële<br />

ruimte er bij de gevelbouwers steeds<br />

minder is om dit zelf op te vangen.<br />

Niet alleen aan prijsverhogingen voor<br />

aankomende projecten maar vooral<br />

ook aan prijsaanpassingen van al in<br />

uitvoering zijnde projecten valt dan<br />

ook niet meer te ontkomen.”<br />

Explosieve prijsstijgingen<br />

in aluminium en staal<br />

De staalprijzen zijn de afgelopen periode<br />

explosief gestegen en inmiddels<br />

ruim verdubbeld ten opzichte van medio<br />

2020. Voor aluminium is dat niet<br />

anders met een prijs die inmiddels het<br />

hoogste niveau in 10 jaar tijd heeft bereikt.<br />

“Voor de gevelbouw een serieus<br />

probleem”, aldus Zwaanenburg, “in het<br />

bijzonder bij al vergunde en in uitvoering<br />

zijnde projecten met een langere<br />

doorlooptijd waarbij onvoldoende rekening<br />

is gehouden met deze explosieve<br />

prijsstijgingen. In 2020 maakte het<br />

aandeel aluminium of staal in de gevel<br />

ongeveer 25% uit van de kostprijs. Inmiddels<br />

is dat bijna het dubbele en het<br />

einde is mogelijk nog niet in zicht.”<br />

30 GEVELBOUW.INFO


Projectbelang vooropstellen<br />

De schrale troost is dat de gevelbouw hierin<br />

niet alleen staat. De gehele grondstoffenmarkt<br />

is momenteel instabiel en wordt<br />

geconfronteerd met een opwaartse prijsdruk<br />

en oplopende levertijden. Deze zijn<br />

mede te wijten aan de toeleveringsproblemen<br />

in de productieketen en hebben hun<br />

wortels in de pandemie. En daar ondervinden<br />

de aluminium- en staalmarkt meer<br />

dan gemiddeld hinder van. Zwaanenburg<br />

benadrukt dat het hierin belangrijk is het<br />

projectbelang van zowel nieuwe als lopende<br />

projecten voorop te stellen en met<br />

elkaar in gesprek te blijven. “De met elkaar<br />

van toepassing verklaarde voorwaarden<br />

zoals tussen aannemer en gevelbouwer<br />

kunnen daarbij zeker helpen. In het bijzonder<br />

wanneer er daarnaast ook begrip is<br />

voor redelijkheid en billijkheid en daarmee<br />

het gezamenlijke projectbelang.”<br />

Rendabele oplossingen<br />

De markt wordt steeds inzichtelijker,<br />

waardoor partijen in het bouwproces en<br />

de eindgebruiker steeds dichter bij elkaar<br />

komen. Voor de eindgebruiker worden<br />

exploitatiekosten van een gebouw<br />

steeds meer van doorslaggevend belang,<br />

waardoor de laagste prijs minder bepalend<br />

wordt. De trend is, dat wordt gekozen<br />

voor de economisch meest rendabele<br />

en duurzame oplossing en dat zal in<br />

de toekomst steeds meer gebeuren. “Een<br />

duurzaam en onderhoudsarm product<br />

levert namelijk in de exploitatiefase een<br />

aanzienlijk hogere kostenbesparing op<br />

dan het doen van eventuele concessies<br />

om toch vooral vast te houden aan de<br />

lagere inkoopprijs”, aldus Zwaanenburg.<br />

Andere aanpak<br />

Innovaties en toekomstgerichte ontwikkelingen<br />

vragen extra investeringen van<br />

de gevelbranche. Het volstaat niet meer<br />

om enkel een product te leveren. “Steeds<br />

meer wordt van de industrie verwacht<br />

dat zij in de ontwerpfase kennis inbrengt<br />

en meedenkt over efficiëntere en duurzame<br />

oplossingen. De gevelbranche wordt<br />

daarmee steeds meer een partner in het<br />

proces en daarmee vraagt deze manier<br />

van ondernemen een andere aanpak”,<br />

weet Zwaanenburg. “Producenten en<br />

toeleveranciers worden ketenpartners,<br />

die niet alleen een product leveren, maar<br />

vanaf de ontwerpfase kennis en ervaring<br />

inbrengen. Dat vraagt niet alleen ’innovatieve<br />

en financiële’ inspanningen voor<br />

het realiseren van de gevraagde onderhoudsarme<br />

en levensloopbestendige<br />

gevels, maar vooral ook een intensieve<br />

samenwerking tussen partijen. Het gezamenlijke<br />

projectbelang dient daarin dan<br />

ook voorop te staan waarbij partijen ook<br />

een adequate beloning krijgen voor de<br />

geleverde prestatie. Het negeren daarvan<br />

schaadt de continuïteit van de bedrijven.<br />

Niet alleen van de gevelbouw, maar ook<br />

van de aannemer. En daarmee is het belangrijk<br />

om met elkaar in gesprek te blijven.”<br />

Het bespreekbaar maken van tussentijdse<br />

noodzakelijke aanpassingen in<br />

de prijs of levertermijn maakt daar volgens<br />

Zwaanenburg deel van uit. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

31


Echo<br />

Delft<br />

Op de campus van de TU Delft is een prachtig nieuw gebouw<br />

verrezen: Echo. Het gebouw heeft een robuuste, open uitstraling<br />

en voldoet aan de duurzaamheidsambities van TU Delft.<br />

In de indrukwekkende transparante gevel worden grote glaspanelen<br />

geplaatst. Diepe aluminium luifels onderbreken de<br />

gevels horizontaal en houden de overtollige zonnewarmte<br />

tegen. Voor het kleuren en beschermen van de gevelpanelen<br />

is gekozen voor een Polyester Architectuur poedercoating van<br />

EUROLACKE in de kleur RAL 9006, white aluminium in een<br />

zijdeglans uitvoering. De poedercoating biedt een optimale<br />

combinatie tussen de gewenste kleurrijke afwerking en noodzakelijke<br />

bescherming tegen verkleuring door UV-licht. De<br />

poedercoatings zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen<br />

op aluminium, staal en gegalvaniseerd staal. De poedercoatings<br />

zijn Qualicoat klasse 1 gecertificeerd en verkrijgbaar in<br />

diverse kleuren, glansgraden en structuren.<br />

(Beeld: Plompmozes, courtesy of UNStudio and TU Delft)<br />

Opdrachtgever:<br />

Technische Universiteit Delft<br />

Architect:<br />

UN Studio<br />

Leverancier poedercoating: Eurolacke<br />

Logistiek Park Waasland<br />

Beveren<br />

Mertens Architecten benaderde Vorsselmans om mee te<br />

denken over de techniek van de gevel van een ‘speciaal<br />

project’: de bouw van een nieuw distributiecentrum voor<br />

de firma Aertssen Logistics. De eerste indruk creëerde<br />

meteen een ‘wauw’ gevoel waarbij is gestart met een haalbaarheidsstudie<br />

van de gevel. Een extra uitdaging van dit<br />

project was om steigerloos te bouwen waarbij grote glasvolumes<br />

van binnenuit moesten geplaatst worden in een<br />

gordijngevel. Tevens was de maatvoering zeer cruciaal:<br />

een gesegmenteerde vliesgevel moest namelijk perfect<br />

overgaan in de ronde gevelbeplating. Een extra dimensie<br />

aan dit project was de intensieve samenwerking tussen<br />

Vlaamse familiebedrijven die reeds twee of meerdere generaties<br />

bestaan: Aertssen – Cordeel – Mertens Architecten<br />

– Limeparts-Drooghmans en Vorsselmans.<br />

(Beeld: Joris Van Deuneghem)<br />

Opdrachtgever:<br />

Architect:<br />

<strong>Gevelbouw</strong>er:<br />

Aertssen Logistics<br />

Mertens Architecten<br />

Vorsselmans<br />

32 GEVELBOUW.INFO


Stadskantoor 1<br />

Tilburg<br />

Stadskantoor 1 in Tilburg is getransformeerd waarbij het monumentale<br />

karakter van het uit 1972 stammende gebouw behouden<br />

is gebleven. Het bestaande gebouw is deels gesloopt, gestript en<br />

met de betonconstructie als basis opnieuw opgebouwd wat de<br />

nodige uitdagingen met zich meebracht met betrekking tot de<br />

verankering van de vliesgevelstroken. De gevel van de laagbouw<br />

is door De Groot & Visser voorzien van nieuwe blank geanodiseerde<br />

kozijnen en vliesgevels van systeemhuis Schüco met volglas<br />

verlijmde deuren en uitzetzakramen en hang- en sluitwerk en<br />

schuifdeurautomaten met inbraakklasse. De vliesgevel is op de<br />

staalconstructie die Nagelhout plaatste gemonteerd en door BAM<br />

voorzien van Sageglass wat zorgt voor het dynamisch doseren<br />

van daglicht waardoor er geen mechanische of statische zonwering<br />

nodig is. Het BREEAM Excellent-certificaat werd onder meer<br />

behaald door vernieuwing en thermische isolatie van de gevels.<br />

Opdrachtgever:<br />

Architect:<br />

<strong>Gevelbouw</strong>er:<br />

Systeemleverancier:<br />

Overige leveranciers:<br />

Gemeente Tilburg<br />

Dedrie architecten<br />

De Groot & Visser<br />

Schüco Nederland<br />

Comhan Holland en Prins Panelen<br />

Villa<br />

Enschede<br />

Deze bijzondere woning is op een verhoogd terras gebouwd<br />

en gedeeltelijk in een licht hellend aangelegd maaiveld geschoven.<br />

Hierdoor wordt de verankering van de woning in de<br />

omgeving geaccentueerd. Het bouwvolume van de eerste verdieping<br />

heeft aan de zuid- en westgevel overstekken. Aan de<br />

zuidgevel doet het overstek dienst als een geïntegreerde zonwering.<br />

Voor de grote glaspartijen aan de voor- en zijgevel zijn<br />

cortenstalen lamellen geplaatst in een afwisselend ritme. Dit<br />

lijnenspel van ritmes zorgt voor samenhang van de verspringende<br />

bouwdelen. De gevel is opgebouwd uit drie schillen, te<br />

weten een binnenschil, een schil met aluminium puien en een<br />

buitenschil voorzien van cortenstalen lamellen. De achtergevel<br />

is voornamelijk voorzien van hefschuifpuien, zodat de bewegende<br />

delen zoveel mogelijk parallel aan de gevel openen.<br />

De buitenhoeken zijn uitgevoerd in structurele beglazing.<br />

Opdrachtgever:<br />

Architect:<br />

<strong>Gevelbouw</strong>er:<br />

Systeemleverancier:<br />

Overige leveranciers:<br />

Particulier<br />

Hans Beumer<br />

Staalbouw Ter Huurne<br />

Reynaers<br />

Pilkington<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

33


Circular Inspirations<br />

Monique Fledderman<br />

Circulair<br />

is een<br />

werkwoord<br />

column<br />

Om toe te lichten waarom ‘circulair als<br />

werkwoord’ fundamenteel is voor de circulaire<br />

economie, deel ik vier handvatten om<br />

samen in de bouw het verschil te maken.<br />

Handvat één: ‘kunnen’ is<br />

niet het zelfde als ‘doen’<br />

Verantwoordelijkheid nemen gaat veel<br />

verder dan een mooi product of materiaal.<br />

Wat hebben we aan herwinbaar,<br />

hernieuwbaar, herbruikbaar, her… is, als<br />

partijen het niet ‘doen’? Te vaak nog tref ik<br />

partijen in de bouwsector die denken klaar<br />

te zijn, als een bouwproduct of materiaal<br />

iets ‘kan’. In mijn beleving is dit slechts de<br />

entree-ticket om met Circulair aan de slag<br />

te gaan. Een partij ‘doet’ het dan nog niet<br />

en in het verlengde daarvan ‘is’ een product<br />

ook nog niet circulair. Het ‘doen’ gaat<br />

over het samen verantwoording nemen<br />

voor het steeds beter sluiten van de gehele<br />

kringloop, welke dat dan ook mag zijn.<br />

Handvat twee: surf je kringloop<br />

Hoe stappen te nemen? Hierbij een voorbeeld<br />

hoe wij het aanpakken. Samen met<br />

bedrijven en meer dan dertig studenten<br />

hebben wij recent de kringloop voor Aluminium<br />

gevels weer eens doorlopen. Dit<br />

doen voelt een beetje als surfen, waarbij<br />

de golf van het product/materiaal door alle<br />

partijen van de kringloop heen wordt gevolgd,<br />

net zolang tot ze weer terug waren<br />

bij de volgende ronde gevels. Natuurlijk<br />

met het doel kansen te vinden, benutten<br />

en toetsen om verliezen onderweg te ver-<br />

der te minimaliseren. Dit, aan de hand van<br />

gedetailleerde procesmodellen, businessmodellen<br />

en informatievoorziening van de<br />

hele kringloop. Waar herkomst nu gemiddeld<br />

55% secundair aluminium is, zien we<br />

kansen richting 85% tot 95% te bewegen,<br />

ofwel richting bijna materiaal neutraal.<br />

Dit vraagt om losmaakbare gevelsystemen,<br />

technologieën voor urban mining,<br />

scheiden, re-melting en meer met bovenal,<br />

ook beter weten van elkaar. Wat betekent<br />

een ontwerpkeuze voor terugwinning en<br />

hergebruik in een ander deel van de kringloop?<br />

Keuzes blijken soms heel anders uit<br />

te pakken dan gedacht. En, wat kan data<br />

doen voor behoud van hoogwaardige legering?<br />

Et cetera. Het surfen van de kringloop<br />

inspireert voor (door)ontwikkeling<br />

van circulaire innovaties.<br />

Handvat drie: check je kringloop<br />

Waar producenten de verantwoording<br />

hebben voor een circulair aanbod, hebben<br />

opdrachtgevers en architecten de<br />

verantwoording voor het circulair uitvragen.<br />

Het is belangrijk te vragen naar wat<br />

nu (!) werkt en beschikbaar is. Naar de<br />

toekomst schuiven door aanbiedende partijen<br />

is te makkelijk, neem daar geen genoegen<br />

mee, het is niet nodig. In essentie<br />

zijn er twee wezenlijk punten om op te<br />

checken: herkomst en einde levensduur.<br />

Welk percentage van het product is nu van<br />

circulaire komaf? En wat doet men er nu<br />

voor om te zorgen dat dit in de toekomst<br />

mogelijk blijft? Welk percentage krijgt nu<br />

een nieuw leven voor wat er uit de gevel<br />

gehaald wordt? En is dit mogelijk in een<br />

zelfde type product of kan het worden gecomposteerd?<br />

Storten of verbranden, in<br />

welke vorm of wel type materiaal dan ook,<br />

betekent het verlaten van de kringloop. En<br />

logischerwijs de check of dit gepaard gaat<br />

met milieuwinst en CO 2<br />

-reductie.<br />

Handvat vier:<br />

benader circulair functioneel<br />

Om circulaire innovaties een eerlijke kans<br />

te geven, is het belangrijk functionele circulaire<br />

eisen te stellen aan bouw(producten)<br />

ongeacht oplossingsrichting, producttype<br />

of materiaal. En dus niet een set oplossingen,<br />

producttypen of materialen aan<br />

te wijzen, die trendy en happening zijn.<br />

Dat maakt deze partijen ‘lui’ voor doorontwikkeling<br />

en sluit andere innovatieve<br />

oplossingen juist uit. Daarom pleit ik voor<br />

oplossingsrichting-, producttype- en materiaalonafhankelijke<br />

eisen.<br />

Werkwoord?<br />

Voor de taalpuristen onder ons, in taal<br />

technische zin is circulair inderdaad<br />

geen werkwoord. Voor de bouw is het<br />

wel degelijk een ‘werkwoord’: het is niet<br />

het kunnen wat telt, maar het doen door<br />

er aan te werken. ❚<br />

Monique Fledderman, Manager opleidingen,<br />

milieu en innovatie bij VMRG<br />

34<br />

In Circular Inspirations beschrijft een wisselende gastcolumnist zijn of haar visie op Circulariteit.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

Lees alle columns op www.vmrg.nl/circulair


ALU – PVC – HYBRIDE:<br />

ÉÉN MACHINE,<br />

EINDELOZE<br />

MOGELIJKHEDEN<br />

ONBEMAND<br />

PRODUCEREN<br />

VOLG ONS:<br />

SOENEN EUROPE - Gentseheerweg 63 I B-8870 Izegem Belgium I Tel. +32 (0) 51 31 28 80 I sales@soenenhendrik.com I www.soenenhendrik.com<br />

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND VOOR EEN DEMO: Pepijn Carlier: Tel. 32 (0) 473 61 58 78


Het nieuwe pand valt op door zijn strakke vormgeving<br />

en stijlvolle lichtreclame en gevelbelettering.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom Beeld: DICTATOR Productie BV<br />

Duurzame en toekomstbestendige<br />

nieuwbouw om productiegroei<br />

op te vangen<br />

DICTATOR Productie BV, specialist in het geruisloos en gecontroleerd openen, vastzetten, sluiten en opvangen<br />

van deuren en poorten, heeft in december 2021 haar intrek genomen in een duurzaam en toekomstbestendig<br />

nieuwbouwpand op industrieterrein de Munt in Emmeloord. Het nieuwe pand ligt op een zichtlocatie langs<br />

de doorgaande weg richting Marknesse en Vollenhove en valt op door zijn strakke vormgeving en stijlvolle<br />

lichtreclame en gevelbelettering. Vanzelfsprekend zijn in het pand tal van DICTATOR-technieken geïntegreerd.<br />

36 GEVELBOUW.INFO


Het vorige pand van DICTATOR Productie<br />

BV dateerde uit 1965 en was door de jaren<br />

heen al diverse keren uitgebreid en gemoderniseerd.<br />

“Onder andere vanwege de productiegroei<br />

liep dit pand tegen zijn grenzen aan”,<br />

vertelt Technisch Directeur Henry Heidema.<br />

“We hebben verschillende opties onderzocht,<br />

waarbij ons oog viel op een interessant stuk<br />

grond aan de Florijn. Met ons nieuwe pand,<br />

met een bruto vloeroppervlak van circa 5.000<br />

m² op een kavel van bijna 13.000 m², zijn we<br />

volledig voorbereid op de toekomst. Het gebouw<br />

is gerealiseerd volgens de normen van<br />

GPR Gebouw, dat focust op de thema’s Energie,<br />

Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en<br />

Toekomstwaarde. Bovendien zijn de logistieke<br />

processen geoptimaliseerd en voldoen we aan<br />

de meest actuele duurzaamheidsnormen.” ›<br />

Onderdeel van de nieuwbouw is een hal van 2.000 m 2 voor de assemblage en opslag van halffabricaten.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

37


In de royale ontvangsthal<br />

wordt op korte termijn<br />

een showroom voor<br />

architecten, aannemers,<br />

installateurs en<br />

timmermannen ingericht.<br />

'Wie wil, kan onze producten<br />

zien, voelen en beleven<br />

tijdens een rondgang door ons pand'<br />

38 GEVELBOUW.INFO


De nieuwbouw biedt ruimte aan een machinale hal van 1.500 m 2 , inclusief opslagruimte, waar moderne<br />

CNC-bewerkingsmachines, -draaibanken en robots op (energie-)efficiënte wijze de producten vervaardigen.<br />

Doordachte indeling<br />

“De nieuwbouw biedt ruimte aan een machinale<br />

hal van 1.500 m², inclusief opslagruimte,<br />

waar wij met behulp van moderne<br />

CNC-bewerkingsmachines, -draaibanken<br />

en robots op (energie-)efficiënte wijze onze<br />

producten vervaardigen”, vertelt Harry<br />

Werkman, Commercieel Directeur bij DIC-<br />

TATOR Productie BV. “Direct daarnaast<br />

bevindt zich een hal van 2.000 m² voor de<br />

assemblage en opslag van halffabricaten.”<br />

Aan de voorzijde biedt het pand ruimte aan<br />

circa 1.000 m² modern en strak ingerichte<br />

kantoren, verdeeld over twee verdiepingen.<br />

Ook zijn hier spreekkamers ingericht, evenals<br />

een grote ruimte voor bijeenkomsten,<br />

cursussen en producttrainingen. In de<br />

ruime kantine kunnen medewerkers samen<br />

lunchen of een kop koffie drinken.<br />

“In de royale ontvangsthal wordt op korte<br />

termijn – en in samenwerking met een interieurbouwer<br />

– een showroom voor architecten,<br />

aannemers, installateurs en timmermannen<br />

ingericht. Wie wil, kan onze<br />

producten bovendien zien, voelen en beleven<br />

tijdens een rondgang door ons pand.”<br />

Volledig productieprogramma<br />

Het volledige productieprogramma van<br />

DICTATOR Productie BV is in de nieuwbouw<br />

geïntegreerd; van de deuropvangers,<br />

ADJUNCT ketting-inbouwdeursluiters,<br />

HAWGOOD deurveerscharnieren en deurvastzetters<br />

tot en met de veerbuffers en<br />

HLS-catch temperatuurvergrendelingen.<br />

Behalve deze producten beschikt het bedrijf<br />

over een volledig leveringsprogramma<br />

aan onder andere druk- en trekgasveren<br />

(ook in RVS type 316), rook- en warmtemelders,<br />

deurhoudmagneten en ankerplaten,<br />

deuraandrijvingen voor draai- en<br />

schuifdeuren, deuropeningsbegrenzers,<br />

vloerveren voor zware deuren en hydraulische<br />

dempers voor het afremmen van<br />

massa’s in de meest uiteenlopende toepassingen.<br />

De kwalitatief hoogwaardige TJSS<br />

deurdrangers (ook vrijloop) uit Zwitserland<br />

maken het leveringsprogramma compleet.<br />

Vanwege de kleigrond in de polder is de<br />

nieuwbouw gefundeerd op ruim 750 heipalen.<br />

De kantoren zijn inwendig opgebouwd<br />

uit een constructie van staal, betonvloeren<br />

en binnenwanden van metalstud en glazen<br />

wanden/deuren. Voor de constructie van<br />

de hallen is gekozen voor een combinatie<br />

van staal, betonvloeren, betonnen borstweringselementen<br />

en een doosconstructie met<br />

stalen platesn en steenwol isolatie. Waar de<br />

hallen zijn afgewerkt met stalen golfprofielplaten,<br />

is voor het kantoorgedeelte gekozen<br />

voor fraai schoonmetselwerk met strak antraciet<br />

voegwerk. De stijlvolle oranje belettering<br />

en slogan ‘Door closing solutions’<br />

maken de uitstraling compleet. ❚<br />

'Het gebouw is gerealiseerd volgens de normen van GPR Gebouw. Bovendien zijn de logistieke processen geoptimaliseerd en voldoen we aan de meest actuele<br />

duurzaamheidsnormen'<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

39


Deze ultraslanke aluminium schuifpui garandeert een onbelemmerd panoramisch zicht en een naadloze overgang tussen binnen en buiten. (Copyright AluK/Arno Fooy)<br />

Tekst: Johan Debaere Beeld: AluK<br />

Ultraslanke aluminium<br />

schuifdeursysteem biedt een<br />

onbelemmerd zicht op de omgeving<br />

Bij het ontwerpen van woningen, appartementen en andere gebouwen besteden architecten veel aandacht<br />

aan de natuurlijke lichtinval en een maximaal zicht op de omgeving. Daarom wordt de hedendaagse<br />

architectuur ook gekenmerkt door de integratie van veel en vooral grote glaspartijen, waaronder<br />

ook schuifpuien. De zware profielen van de gemiddelde schuifpui vormen echter vaak een storend<br />

element, dat het zicht naar buiten beperkt. Infinium van AluK biedt de oplossing voor een naadloze<br />

overgang tussen binnen en buiten. Dit innovatieve aluminium schuifdeursysteem met een middenstijl<br />

van slechts 21 mm breed garandeert een maximale transparantie. Deze schuifpui combineert bovendien<br />

een minimalistisch design met topprestaties op het vlak van thermische en akoestische isolatie.<br />

Hoog isolerend schuifsysteem<br />

Infinium is de ultraslanke aluminium schuifdeur<br />

van AluK, die het binnen- en buitenleven<br />

harmonieus samenbrengt. Dankzij het<br />

grote glasoppervlak, de slanke profielbelijning<br />

en een middenstijl van amper 21 mm<br />

krijgt men een onbelemmerd panoramisch<br />

zicht en worden ruimtes optimaal gevuld met<br />

natuurlijk daglicht. De schuivende delen kunnen<br />

geleverd worden met een breedte van<br />

maximaal 3.000 mm en een hoogte tot 3.500<br />

mm. “Het kader en de schuifelementen zijn<br />

rondom onzichtbaar bouwkundig weggewerkt<br />

wat resulteert in een onbelemmerde<br />

doorblik. Het systeem integreert dan ook aan<br />

de binnen- en buitenzijde op een harmonieuze<br />

wijze in de architectuur van de gevel”,<br />

vertellen ze bij AluK. “Dit systeem wordt geleverd<br />

met dubbel- (38 mm) en triple (52 mm)<br />

beglazing en scoort hoog op het vlak van<br />

thermische isolatie (Uw 1,3 W/m²K bij dubbel<br />

glas en 1,0 W/m²K bij triple glas) en akoestiek<br />

(Rw 41 dB (-2;-5) bij dubbele beglazing).<br />

Infinium voldoet dan ook ruimschoots aan de<br />

huidige normen.”<br />

Veelzijdigheid troef<br />

Bij Infinium van AluK gaan esthetiek en functionaliteit<br />

hand in hand. Zo verbetert de nieuwe<br />

vlakke drempeloplossing de esthetiek en de<br />

ergonomie dankzij een doorlopend zicht op<br />

vloerniveau zonder onderbreking. Door toepassing<br />

van de vlakke dorpel is de vleugel<br />

40 GEVELBOUW.INFO


De Infinium van AluK is een schuifdeursysteem met een groot glasoppervlak, een slanke profielbelijning en een middenstijl van slechts 21 mm breed. (Copyright AluK/Arno Fooy)<br />

eenvoudig te (de)monteren zonder breekwerk<br />

in het plafond. Nieuwe wielsets zorgen ervoor<br />

dat deze configuratie uitvoerbaar is met een<br />

verhoogd vleugelgewicht tot 400 kg zodat<br />

zelfs de zwaarste Infinium schuifdeur nog<br />

steeds gebruiksvriendelijk is. Bovendien kunnen<br />

deze wielsets bij de vlakke dorpel eenvoudig<br />

onderhouden worden, aangezien men na<br />

het verwijderen van de drempelprofielen direct<br />

toegang tot de veerpin krijgt. De handgrepen,<br />

beschikbaar voor binnen en buiten, hebben<br />

een modern design met verborgen beslag en<br />

mechanisme. De nieuwe slanke handgreep<br />

draagt eveneens bij aan de esthetiek van het<br />

systeem. Ze is zo ontworpen dat de schroefkoppen<br />

niet meer zichtbaar zijn. Voor extra<br />

comfort kan men ook voor een gemotoriseerd<br />

systeem met elektronisch slot kiezen.<br />

De schuivende delen kunnen geleverd worden met een breedte van maximaal 3.000 mm en een hoogte tot<br />

3.500 mm. (Copyright The Art of Living, Jaro van Meerten/Architect &Prast&Hooft)<br />

“Het Infinium schuifdeursysteem is in verschillende<br />

configuraties beschikbaar. Naast<br />

de bestaande duo- en tri-railsystemen is er<br />

nu ook een monorail versie beschikbaar<br />

en kunnen er zelfs tot zes vleugels toegepast<br />

worden. Met een 90º openschuivende<br />

hoek kan elke leefruimte moeiteloos verbonden<br />

worden. Daarnaast biedt AluK ook<br />

een configuratie waarbij de glaspartijen in<br />

een hoek van 90° samenkomen zonder<br />

gebruik te maken van een hoekprofiel. Dit<br />

creëert een uiterst elegant, licht en transparant<br />

effect”, gaat men bij AluK verder.<br />

“Dit maakt deze schuifpui tot een heel efficiënt<br />

en innovatief systeem dat gemakkelijk<br />

te vervaardigen en te installeren is.” ❚<br />

Het Infinium schuifdeursysteem is in verschillende configuraties beschikbaar. (Copyright Mike Bink Fotografie/<br />

Architect: Studio Groen+Schild)<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

41


Tekst: Susan Peek Beeld: Spaansen Groep<br />

Authentiek bakstenen uiterlijk,<br />

hypermodern productieproces<br />

en mét behoud van architectonische vrijheid<br />

Al 75 jaar bouwt familiebedrijf Spaansen Groep aan de toekomst door intern en extern samen te werken<br />

aan een gezamenlijk resultaat. Diepgaand en krachtig ondernemerschap gaat hand in hand met goede verstandshoudingen,<br />

gezamenlijke inspanningen en gezonde wisselwerkingen. Niet voor niets is het motto bij<br />

Spaansen: Verbinding Is Ons Succes.<br />

Binnen Spaansen Bouwsystemen, één van de<br />

drie divisies van Spaansen Groep, is Gevelklaar<br />

ontwikkeld. Het vervolg op de succesvolle<br />

prefab betoncasco-elementen voor de<br />

woningbouw waarin fabrieksmatig compleet<br />

afgewerkte gevels toegevoegd worden aan<br />

de vertrouwde casco’s. “Hierdoor is ons product<br />

nóg aantrekkelijker voor de aannemer.<br />

Oók de architect verliezen we hierbij niet uit<br />

het oog”, zegt Ab Knook, directeur bij Spaansen<br />

Groep. “Want het oog wil ook wat.”<br />

Kant-en-klaar<br />

Gevelklaar bestaat uit het prefab casco betonelement,<br />

waar op de isolatie een twee<br />

centimeter dikke strip van gebakken steen<br />

geplakt wordt. Om dat proces te optimaliseren,<br />

maakt Spaansen gebruik van robots.<br />

In ons eerdere artikel in <strong>Gevelbouw</strong><br />

6 van 2020 schreven we al eens over dit<br />

RoboBricksysteem. De miljoeneninvestering<br />

en de samenwerking met twee sterke<br />

partners (Kingspan Unidek voor de isolatie<br />

en Vandersanden voor de steenstrips) werpen<br />

hun vruchten af. “Robotisering klinkt<br />

als standaard, maar er is ontzettend veel<br />

mogelijk. Dat was in het begin ook een<br />

nadrukkelijke eis van ons aan de robotbouwer.<br />

Inmiddels hebben we veel meer<br />

ervaring met het systeem en is er nóg meer<br />

mogelijk dan we al dachten. Met Robo-<br />

Brick bereiken we een constante kwaliteit,<br />

maar het is beslist geen eenheidsworst”,<br />

benadrukt Knook.<br />

Architectonische vrijheid<br />

Inventarisatie onder aannemers in de woningbouw<br />

heeft uitgewezen dat een gevelwand<br />

er authentiek uit moet zien. “Wij Nederlanders<br />

zijn ‘verwend’ en opgegroeid met<br />

traditioneel metselwerk; muren van gebakken<br />

steen dus. Binnen ons geprefabriceerde<br />

industriële systeem benaderen we dat traditionele<br />

metselwerk met ons Gevelklaarsysteem.<br />

“Maar…”, vervolgt Knook, “we<br />

bieden wel volop ruimte voor creativiteit. Zo<br />

is het mogelijk steenstrips van verschillende<br />

diktes toe te passen, die zowel horizontaal<br />

als verticaal op de wand geplakt kunnen<br />

worden. Uitkragingen, een speels reliëf,<br />

kleurverschil, dikteverschil, er is van alles mogelijk.<br />

Je moet de steentjes eigenlijk zien als<br />

(Beeld: Spaansen Groep)<br />

Binnen ons geprefabriceerde industriële systeem benaderen we het traditionele<br />

metselwerk. (Beeld: Spaansen Groep)<br />

42 GEVELBOUW.INFO


Spaansen maakt voor Gevelklaar gebruik van robots die alle bewerkingen achter elkaar uitvoeren, wat het<br />

proces optimaliseert en de kwaliteit waarborgt. (Beeld: Spaansen Groep)<br />

pixels van een foto. Architecten komen met<br />

de meest creatieve ontwerpen en bedenken<br />

allerlei leuke variaties. Gelukkig is er heel veel<br />

mogelijk met onze apparatuur en zijn er innovatieve<br />

oplossingen te bedenken binnen<br />

het ontwerp om bepaalde stijlen te creëren.”<br />

Duurzaam<br />

Voordelen van dit concept: bouwtempo<br />

verhogen, kosten verlagen, CO 2<br />

-uitstoot reduceren,<br />

en dat allemaal bij een gevel met<br />

een authentieke uitstraling. Niet alleen het<br />

product zelf, maar ook het productiepro-<br />

ces is erg duurzaam. “Volledig CO 2<br />

-neutraal<br />

dankzij 1.150 zonnepanelen op het dak van<br />

onze fabriek, waarmee voldoende energie<br />

opgewekt wordt voor de werking van de<br />

robotstraat en de verwarming van het gebouw”,<br />

vertelt Knook.<br />

Hoogwaardige kwaliteit<br />

Naast architecten zijn ook de projectontwikkelaars<br />

en aannemers enthousiast over de<br />

kant-en-klare gevelwanden van Spaansen.<br />

“De vraag neemt in een rap tempo toe, zeker<br />

met het oog op het realiseren van nieuwe<br />

woningen. De vraag wordt ook alsmaar<br />

diverser”, constateert Knook. “Voor een<br />

aannemer is het feit dat er prefab geleverd<br />

wordt en een woning binnen no-time winden<br />

waterdicht is, wel een van de grootste<br />

voordelen. Het bouwtempo, maar ook de<br />

duurzaamheid en doelmatigheid spreken<br />

enorm aan. Bovendien wordt alles in geconditioneerde<br />

omstandigheden geproduceerd<br />

wat de kwaliteit ten goede komt. We werken<br />

strak en met minimale toleranties, wat je ziet<br />

aan het gevelbeeld.” Het systeem wordt nog<br />

steeds doorontwikkeld en daarin wordt feedback<br />

vanuit de branche zeker meegenomen.<br />

Bijvoorbeeld op het gebied van natuurinclusiviteit.<br />

“Gierzwaluw- of vleermuiskasten<br />

kunnen geïntegreerd worden in het gevelsysteem.<br />

Ook kunnen we tegenwoordig kleine<br />

appartementsgebouwen compleet in Gevelklaar<br />

uitvoeren.” Wat Knook zeker wil benadrukken:<br />

“We bieden niet alleen maar technische<br />

oplossingen maar denken juist graag<br />

op creatief gebied ook in mogelijkheden.”<br />

“Spaansen denkt graag aan de voorkant<br />

mee met aannemers en architecten en we<br />

nodigen ze dan ook van harte uit om te kijken<br />

in onze fabriek. Zodra ze zien wat er allemaal<br />

mogelijk is, zijn ze zó onder de indruk dat ik<br />

ze niet meer hoef te overtuigen”, besluit hij. ❚<br />

'Sneller, schoner<br />

en veiliger bouwen'<br />

(Beeld: Spaansen Groep)<br />

Binnen Gevelklaar is er volop ruimte voor creativiteit: steenstrips in diverse<br />

verbanden aangelegd, uitkragingen, een speels reliëf, kleurverschil, dikte<br />

verschil… met onze apparatuur is er van alles mogelijk! (Beeld: Spaansen Groep)<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

43


STALEN<br />

GEVELOPLOSSINGEN<br />

www.joriside.com · T.+32(0)51 61 07 77 · info@joriside.be


Tekst: Susan Peek Beeld: FCA / Arvalis / Joris Ide<br />

Grootste distributiecentrum voor<br />

planten en bomen in Europa<br />

gaat op in de omgeving<br />

In Arcen is op 1 januari <strong>2022</strong> het grootste distributiecentrum voor planten en bomen in Europa geopend.<br />

Van hieruit worden bomen en grote planten verpakt en rechtstreeks bij consumenten in elf Europese landen<br />

bezorgd. Joris Ide, een begrip als fabrikant van stalen dak- en wandbekleding, zorgde ervoor dat dit distributiecentrum<br />

een prettige werkomgeving is én dat het gebouw -ondanks haar grootte- in de omgeving past.<br />

Het nieuwe Fulfilment Center Arcen (FCA)<br />

bestaat uit 18.000 m 2 magazijn met in totaal<br />

dertig laaddocks, diverse koelinstallaties,<br />

een kantoor met kantine en een<br />

ontvangstruimte voor chauffeurs. Gezien<br />

de ligging -naast de plantenkwekerij die<br />

'Wij bieden een<br />

oplossing in staal'<br />

zich tegen het natuurgebied de Maasduinen<br />

bevindt en verder volledig omsloten is<br />

door een bosrijke omgeving- is er gekeken<br />

om het gebouw zoveel mogelijk in de natuurlijke<br />

omgeving op te laten gaan. “Dat<br />

valt natuurlijk niet mee met een gebouw<br />

van zo’n 8 meter hoogte en de behoorlijke<br />

omvang. Maar… met kleur kun je heel<br />

veel bereiken”, zegt Willem van Rootselaar,<br />

Business Development Manager Benelux<br />

en Sales bij Joris Ide.<br />

Eigen stijl en identiteit<br />

Met de innovatieve architectonische oplossingen<br />

van Joris Ide is het mogelijk om elk<br />

project een eigen identiteit en stijl te geven.<br />

Van Rootselaar: “Onze high-end façadeproducten<br />

bieden een ongekende ontwerpvrij-<br />

De bedrijfshal is opgetrokken uit een sandwichpaneel<br />

JI Wall microrib. Op de hoek waar de entree zit is een<br />

horizontale profielplaat aangebracht als extra accent.<br />

(Beeld: Arvalis)<br />

Ondanks de grootte gaat het gebouw zoveel mogelijk op in de natuurlijke omgeving, dankzij de juiste<br />

kleurkeuze van het toegepaste materiaal. (Beeld: Arvalis)<br />

46 GEVELBOUW.INFO


Het nieuwe Fulfilment Center Arcen: 18.000 m 2 magazijn, dertig laaddocks,<br />

diverse koelinstallaties, een kantoor met kantine en een ontvangstruimte voor<br />

chauffeurs. (Beeld: FCA)<br />

heid en alles valt perfect te personaliseren.<br />

Denk hierbij aan specifieke kleuren, afmetingen,<br />

motieven, concepten én profilering.” Hij<br />

vertelt dat de bedrijfshal van het FCA -naar<br />

ontwerp van Arvalis Ontwerp & Bouwadvies<br />

uit Venlo- opgetrokken is uit een sandwichpaneel<br />

JI Wall 1000 VB microrib, met blinde<br />

bevestiging. “Ter plaatse van het kantoor, de<br />

entree en de kantine is een high-end gevelbekleding<br />

van enkel staal toegepast: de horizontaal<br />

georiënteerde gevelbekleding legt<br />

daarmee een extra accent op de hoek waar<br />

de entree zich bevindt.”<br />

Esthetiek en akoestiek<br />

In de hedendaagse architectuur zien we<br />

dat er steeds vaker gekeken wordt naar<br />

het esthetische aspect, zelfs -of misschien<br />

wel juist- bij zulke grote gebouwen.<br />

Van Rootselaar gaf het in een eerder<br />

artikel ook al aan. “Wij denken graag mee<br />

en bieden een enorm kleurenpallet waaruit<br />

gekozen kan worden. In de ontwerpfase<br />

kan de kleur van de sandwichpanelen<br />

worden opgenomen in het BIM-model,<br />

zodat meteen te zien is wat het eindresultaat<br />

zal zijn. Het FCA is uitgevoerd in<br />

een natuurlijke, groene kleur zodat het<br />

mooi matcht bij zowel de aard van het<br />

bedrijf als de vrij groene omgeving waar<br />

het gebouw zich in bevindt. Naast het esthetische<br />

aspect adviseren we ook op het<br />

gebied van akoestiek. Door de enorme<br />

grootte van dit gebouw is het belangrijk<br />

voor een materiaal te kiezen dat voorkomt<br />

dat het geluid rond galmt. We hebben<br />

hier het geperforeerde Joris Ide staaldak<br />

(hoogprofiel) toegepast. De spantvakken<br />

van 20 x 20 meter zorgen niet alleen voor<br />

een rustige uitstraling, maar door het geperforeerde<br />

staaldak ook voor een betere<br />

akoestiek. In combinatie met de ledverlichting<br />

is er zo een mooie cleane en vooral<br />

prettige werkruimte ontstaan”, aldus<br />

Van Rootselaar. Het kantoor en de kantine<br />

zijn inpandig opgenomen en de koelruimtes<br />

worden nog inpandig gebouwd.<br />

Opnieuw een project waaruit blijkt dat Joris<br />

Ide de one-stop-shop partner is voor de<br />

realisatie van een gebouw. Enkel staal, opbouwgevelsystemen,<br />

gordingen of andere<br />

koudgewalste profielen, sandwichpanelen<br />

in PIR en steenwol voor dak- en (esthetische)<br />

geveltoepassingen: bij Joris Ide zit je<br />

goed. Van Rootselaar tot besluit: “Of je het<br />

nu hebt over akoestisch, thermisch, brand,<br />

solar, coldstore, duurzaamheid, renovaties,<br />

coatings of architectonisch… wij bieden altijd<br />

een oplossing in staal.” ❚<br />

De 30 laaddocks zijn bewust aan de achterzijde gesitueerd. Dit geeft de minste<br />

overlast op het terrein waar ook de plantenkwekerij aanwezig is. (Beeld: Arvalis)<br />

Inpandig is het geperforeerde Joris Ide staaldak (hoogprofiel) in spantvakken van<br />

20x20 meter toegepast voor een betere akoestiek. (Beeld: Joris Ide)<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

47


48 GEVELBOUW.INFO


Tekst: Jos Lichtenberg Beeld: Living Lab 040<br />

Goedkoop<br />

of meest<br />

economisch?<br />

Ik schreef eerder in <strong>Gevelbouw</strong>. Soms over brandveiligheid van gevels,<br />

soms over innovatie in brede zin. Deze keer komen beide onderwerpen<br />

bij elkaar. Opdrachtgevers stellen namelijk nieuwe eisen en een<br />

onderwerp als brandveiligheid wordt net als andere aspecten die invloed<br />

hebben op de exploitatie, steeds vaker meegewogen. Zowel de<br />

aanbieder van gevelsystemen als de afnemer, eigenaar respectievelijk<br />

gebruiker kunnen daar hun voordeel mee doen.<br />

Wat opvalt is dat professionele opdrachtgevers<br />

steeds meer naar levensduurkosten<br />

kijken. Niet alleen naar bouwkosten maar<br />

naar exploitatielasten in de gebruiksfase.<br />

Niet alleen naar Capex, maar ook naar Opex<br />

(bouwkosten versus operationele kosten).<br />

Klassiek bouwproces<br />

Bij een klassiek bouwproces wordt er nog<br />

steeds vooral op prijs geselecteerd. De opdrachtgever<br />

laat een ontwerp maken waarbij<br />

voor realisatie op concurrentie een aannemer<br />

wordt geselecteerd. Eenmaal gegund, kan<br />

die zijn prijzen, waarvoor hij eerder een offerte<br />

liet maken als basis van zijn aanbieding,<br />

nog eens tegen het licht houden. Elke verlaging<br />

is immers een verhoging van zijn marge<br />

en geeft extra risicodekking. Als aanbieder<br />

voel je je opnieuw door de wringer gehaald,<br />

maar eigenlijk is het op basis van de context<br />

een volstrekt logisch proces. Dat het onder<br />

druk zetten van prijzen ook ten koste kan<br />

gaan van kwaliteit, is al vaak besproken en<br />

wordt ook wel herkend. Strikt genomen geldt<br />

de prijs op basis van vooraf gestelde minimumeisen,<br />

maar onder prijsdruk zijn aanbieder<br />

en afnemer nog wel eens bereid concessies<br />

te doen. Zeker als de winnende bouwer<br />

met de laagste prijs, nog steeds boven het<br />

budget van de opdrachtgever uitkomt en er<br />

bezuinigd moet worden.<br />

EMVI<br />

Steeds vaker zie je bij competities dat<br />

er een selectieproces wordt gedefinieerd<br />

waarbij de prijs niet het enige keuze criterium<br />

is. Met name aan duurzaamheid gerelateerde<br />

zaken zie je steeds vaker worden<br />

benoemd als een onderwerp, waarop<br />

punten kunnen worden gescoord, die bij<br />

de afweging voor een bepaald percentage<br />

meewegen. Op zich al reden voor gevelbouwers<br />

en toeleveranciers om hierop<br />

proposities met onderbouwing te ontwikkelen.<br />

Zeker als er ook exploitatievoordelen<br />

worden meegewogen, wordt dit de<br />

Economisch Meest Voordelige Inschrijving<br />

(EMVI) genoemd.<br />

Lid van het bouwteam<br />

Meer in het bijzonder wil ik in dit artikel benadrukken<br />

dat je als leverancier ook aan<br />

de voorkant met goede argumenten welkom<br />

bent om mee te denken. Wellicht over<br />

het programma van eisen met betrekking<br />

tot gevels. De gevelindustrie heeft veel<br />

kennis die waardevol is voor opdrachtgevers.<br />

Het maakt natuurlijk een enorm verschil<br />

of je wel of niet vroeg aan tafel zit.<br />

Wacht je met de armen over elkaar af tot<br />

een aannemer een prijsaanvraag doet op<br />

basis van enkele basale eisen waar vrijwel<br />

iedereen aan kan voldoen. ›<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

49


Of ga je in een voorfase het gesprek aan<br />

met een opdrachtgever en/of zijn architect,<br />

waarbij je hem wijst op de keuzemogelijkheden<br />

en opties, de afwegingen die hij/zij<br />

kan maken. En waarbij de opdrachtgever<br />

veel bewuster een programma van eisen<br />

voor de gevel opstelt, of misschien wel jou<br />

als preferred supplier naar voren schuift. In<br />

een Slimbouwen omgeving, waarbij ikzelf<br />

als initiator actief ben geweest en waarvan<br />

inmiddels zo’n 150-200 gebouwen zijn<br />

gerealiseerd, is de gevelbouwer zelfs een<br />

voornaam lid van het bouwteam, dat het<br />

gehele project voorbereidt.<br />

Waarde<br />

Voordelen in de gebruiksfase kunnen te<br />

maken hebben met aspecten die niet altijd<br />

kwantificeerbaar zijn. Een mooier gebouw wil<br />

iedereen wel, maar is lastig economisch te<br />

verdedigen. Toch is mooi heel goed verkoopbaar.<br />

Niet alles hoeft immers zakelijk onderbouwd<br />

te worden. De hele kunstwereld draait<br />

niet om kosten. Een mooi schilderij heeft aan<br />

inkoop en uren iets gekost, maar de verkoopprijs<br />

is daarop totaal niet gebaseerd. De waarde<br />

wordt bepaald door wat de klant er voor wil<br />

betalen en daaronder zit vooral veel sentiment<br />

en weinig zakelijke onderbouwing.<br />

Netto Contant<br />

Er zijn heel veel onderwerpen te noemen,<br />

die in het geval van gevels vanuit een<br />

gunstige exploitatie wel netto contant zijn<br />

te maken. In dat kader past ook iets als<br />

Total Cost of Ownership (TCO). Dan gaat<br />

het over minder onderhoud of energiebesparing.<br />

Of over meer comfort en gezondheid<br />

waardoor het ziekteverzuim afneemt<br />

dan wel gebruikers gemiddeld beter presteren<br />

(hierop is al het nodige onderzoek<br />

verricht). En ook investeren in flexibiliteit<br />

(aanpasbaarheid) is enorm in belangstelling<br />

toegenomen. Voor dit artikel wil ik er een<br />

bijzonder onderwerp uitlichten, namelijk<br />

brandveiligheid.<br />

Brandveiligheid<br />

Gebouwen moeten voldoen aan brandveiligheidseisen.<br />

De gevel staat in het bijzonder<br />

in de spotlight omdat er de laatste<br />

jaren een aantal forse branden zijn geweest<br />

waarbij soms veel menselijk leed te betreuren<br />

viel en waarbij veel schade werd opgelopen.<br />

Waarbij een gevel een soort bypass<br />

vormde voor branduitbreiding ondanks de<br />

aanwezigheid van een op zich brandwerende<br />

vloer. Zo kan dan een brand die beperkt<br />

zou moeten blijven tot één verdieping, zich<br />

uitbreiden over meerdere verdiepingen met<br />

uiteraard veel meer leed en schade tot gevolg.<br />

Een gevel die wellicht beter presteert<br />

dan wat het bouwbesluit vereist en waarschijnlijk<br />

ook wel wat duurder is dan een<br />

standaard product, kan heel goed worden<br />

verantwoord indien daardoor leed en schade<br />

wordt voorkomen of gereduceerd.<br />

Nu is het lang niet zeker dat je bij een gebouw<br />

ook daadwerkelijk met brand te maken<br />

gaat krijgen. Sterker nog, we denken<br />

allemaal dat het ons niet zal overkomen.<br />

Toch wijzen statistieken uit, dat de kans<br />

voelbaar is en hoe groter het project hoe<br />

groter ook de kans dat er ergens een calamiteit<br />

optreedt. Met een kans op schade cq.<br />

het verkleinen van risico’s kun je wel degelijk<br />

rekenen. Daartoe is ruim een jaar geleden<br />

een stichting opgericht (Stichting Economie<br />

van Brandveiligheid) die actief onderzoek<br />

uitvoert, om onderbouwingen voor<br />

economische afwegingen met betrekking<br />

tot brandveiligheid te genereren. Feit is dat<br />

je op veiligheid kunt ontwerpen en risico’s<br />

daarmee daadwerkelijk kunt verlagen en dat<br />

dit uiteraard exploitatievoordelen biedt.<br />

Laten we aannemen dat het om alleen materiële<br />

schade gaat. Wat je dan bij de analyse<br />

moet meewegen, is dat de schade vaak<br />

veel groter is dan vooraf wordt gedacht.<br />

We denken meestal wel aan de kosten van<br />

herstel van het gebouw en de inboedel,<br />

maar in het gebouw spelen zich processen<br />

af. Die ondervinden tijdelijk veel hinder of<br />

stagneren volledig. Klanten worden tijdelijk<br />

niet bediend en lopen weg naar concurrenten.<br />

De omgeving ondervindt hinder met<br />

evacuaties, verkeerscongestie. Soms leidt<br />

dat tot claims. De omgeving moet worden<br />

gereinigd, et cetera.<br />

Uit voorbeelden blijkt dat je rekenend<br />

met waarschijnlijkheden van verschillende<br />

brandscenario’s en met een bijbehorende<br />

realistische omvang van schades<br />

50 GEVELBOUW.INFO


Schematische weergave van de bouwkolom. Traditioneel ziet de producent de gevelbouwer als klant, ziet de gevelbouwer op zijn beurt de hoofdaannemer als klant<br />

en deze laatste levert aan zijn klant namelijk de gebouwopdrachtgever. Steeds vaker gaan producenten om de aannemer, die kosten gestuurd opereert, heen. Zij<br />

brengen hun kennis in bij o.a. architecten, adviseurs en gebouwopdrachtgevers en promoten daarmee hun systemen. Deze schrijft materialen en producten dan<br />

wel hogere prestatie eisen voor, die via een architect in een bestek belanden, dan wel adviseert de architect de opdrachtgever hierop. En zo ben je in staat om de<br />

aankoopbeslissingen te beïnvloeden op een waarde propositie waarbij iedereen gelukkig wordt. Vaak niet de goedkoopste oplossing, maar wel een economische.<br />

een hogere investering in de gevel kunt<br />

rechtvaardigen. En om op het voorbeeld<br />

van de afwegingen op basis van sentiment<br />

bij kunstaankopen terug te komen:<br />

veiligheid heeft ook een gevoelswaarde<br />

(letterlijk veiligheidsgevoel).<br />

Wat betekent dit voor<br />

gevelbouwers en leveranciers?<br />

In een klassiek bouwproces komt dit onderwerp<br />

niet gemakkelijk op tafel, maar als<br />

je als gevelbouwer of als leverancier van<br />

gevelcomponenten een overtuigende businesscase<br />

kunt presenteren, kun je nog voor<br />

het ontwerp gereed is, de opdrachtgever<br />

helpen om een bepaalde richting te kiezen.<br />

Zekerheid over de opdracht heb je vaak in<br />

dat stadium nog niet, maar je wordt wel<br />

een belangrijke kennisschakel en creëert<br />

veel goodwill waardoor de bouwpartners je<br />

graag het een en ander zullen gunnen. Bij<br />

een Slimbouwen proces is er overigens een<br />

regeling dat leveranciers in een vroeg stadium<br />

op basis van kennisinbreng en open begroting<br />

aan de voorkant al kunnen worden<br />

gecontracteerd. En bij die projecten is de<br />

opdrachtgever eigenlijk alleen maar geïnteresseerd<br />

in partijen die kennis meebrengen.<br />

Voor de aanbiedende organisatie betekent het<br />

bovenstaande wel het een en ander. Veel bedrijven<br />

in de gevelbranche zijn vooral uitvoerend<br />

gericht. Engineering, maken en installeren.<br />

Bedrijven die een vooruitstrevende positie<br />

willen innemen, zoals in dit artikel bedoeld,<br />

moeten ook investeren in kennisopbouw en<br />

R&D en in mensen die in staat zijn om een integrale<br />

boodschap naar opdrachtgevers over<br />

te brengen. Daar moet je in investeren, maar<br />

de projecten waar dit speelt leveren ook marges<br />

op die dat rechtvaardigen. Sterker nog,<br />

er komen steeds meer projecten waarbij deze<br />

werkwijze de standaard zal zijn. En dan kun je<br />

maar beter in de kopgroep zitten.<br />

Meer info?<br />

Voor wie zich in deze marktbenadering wil verdiepen<br />

is het een mogelijkheid om aan te sluiten<br />

bij Living Lab 040 (www.livinglab040.nl), een<br />

platform dat zich naast heel veel innovatie gerelateerde<br />

onderwerpen ook over dit soort thema’s<br />

en nieuwe business modellen buigt. Voor<br />

wie in het specifieke voorbeeld met betrekking<br />

tot brandveiligheid is geïnteresseerd kan zich<br />

melden bij www.economievanbrandveiligheid.<br />

nl. Daar loopt gerelateerd aan het hierboven beschreven<br />

voorbeeld met betrekking tot ‘de economie<br />

van brandveiligheid’ een cursus, waarvan<br />

de inschrijving recent is geopend.<br />

Jos Lichtenberg is emeritus Hoogleraar<br />

bouwinnovatie aan de TU/e, initiator van<br />

House of Tomorrow Today, van de beweging<br />

Slimbouwen en samen met Monique<br />

Donker van het Living Lab 040. Hij is tevens<br />

voorzitter van de Stichting Economie<br />

van Brandveiligheid. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

51


Tekst: Susan Peek Beeld: Kees Stuip Fotografie<br />

LAB42 Amsterdam:<br />

Nieuw BIPV-systeem lost<br />

energievraagstuk op in de gevel<br />

Het nieuwe gebouw van de Universiteit van Amsterdam, LAB42, op het Amsterdamse Science Park is ontworpen<br />

om energieneutraal, flexibel, aanpasbaar en zo nodig in de toekomst demontabel en herbruikbaar te zijn.<br />

Een hele uitdaging voor het ontwerpteam. In het ontwerp is - in relatie tot de energieneutraliteit van het gebouw<br />

- een belangrijke rol weggelegd voor de gevel met het ENERGYFAÇADE systeem van Saint-Gobain Solutions.<br />

“Steeds hoger wordende energie-ambities<br />

vragen om nieuwe oplossingen”, zegt Igor<br />

Geraedts, technisch projectmanager bij Saint-<br />

Gobain Solutions. “De gevel speelt steeds<br />

vaker een sleutelrol om de gewenste energieprestatie<br />

te behalen. Daarom hebben we ons<br />

ENERGYFAÇADE systeem ontwikkeld, waarbij<br />

zonnepanelen geïntegreerd worden toegepast<br />

in de gevel. Dit wordt in de markt ook wel<br />

BIPV (Building Integrated PhotoVoltaics) genoemd.”<br />

Bij project LAB42 heeft Saint-Gobain<br />

Solutions de bij het ontwerp betrokken partijen<br />

van advies voorzien en de voorbereiding<br />

en uitvoering intensief begeleid. “Vroegtijdig<br />

aansluiten zorgt ervoor dat het ontwerp van<br />

de architect en het systeem van de leverancier<br />

goed op elkaar afgestemd zijn en de gevel<br />

daardoor gegarandeerd maakbaar is.”<br />

EPC nagenoeg nul<br />

“Open gebouwen geven een fraaie en ruimtelijke<br />

beleving, maar grote kozijnen en veel glas<br />

zorgen ook voor uitdagingen”, zegt Ruben Bakker,<br />

Sr. Werkvoorbereider bij Visser & Smit Bouw<br />

en bij LAB42 verantwoordelijk voor de realisatie<br />

van het gebouw. “Om de EPC nagenoeg nul te<br />

krijgen, moet je nogal wat doen op het gebied<br />

van isolatie, koelen, verwarmen en energie opwekken.<br />

Installaties voor verwarming en koeling<br />

moeten een hoog rendement hebben en zonnepanelen<br />

toevoegen is nagenoeg onvermijdelijk.<br />

Wanneer het dak daarvoor onvoldoende<br />

ruimte biedt, is de gevel een goede optie.” Het<br />

Voor energieneutraliteit is het onvermijdelijk om<br />

zonnepanelen toe te voegen. Het is dan belangrijk<br />

om systemen en ontwerp qua esthetiek en<br />

functionaliteit goed op elkaar af te stemmen.<br />

52 GEVELBOUW.INFO


De Universiteit van Amsterdam laat LAB42 bouwen,<br />

een energieneutraal onderwijsgebouw met een open en<br />

uitnodigende uitstraling.<br />

architectenteam van LAB42 vroeg Saint-Gobain<br />

Solutions om mee te denken in dit traject.<br />

Een gevel die energie geeft<br />

“Het initiële plan had diverse uitdagingen op<br />

het gebied van uitvoerbaarheid, duurzaamheid<br />

en het energievraagstuk. Een deel van<br />

de oplossing was het door Saint-Gobain<br />

Solutions voorgestelde BIPV-systeem ENER-<br />

GYFAÇADE CIGS.” Een van de redenen van<br />

het architectenteam om te kiezen voor dit systeem<br />

is de fraaie esthetische uitstaling: een<br />

frameloos design, matte uitstraling en een<br />

egale kleur. Vanwege de toepassing van CIGS<br />

(dunne-film technologie) verkrijgt het paneel<br />

zijn egale uitstraling, waardoor het niet zichtbaar<br />

is dat het hier om een zonnepaneel gaat.<br />

Hybride elementgevel<br />

Samen met gevelbouwer Blitta is bedacht<br />

hoe het uitdagende ontwerp van de gevel kon<br />

worden omgezet naar een hybride aluminium<br />

elementgevel. “De architect heeft de gevel zo<br />

ontworpen dat deze uitvoerbaar is in onze<br />

standaard modulaire maatvoering. Zo houd je<br />

zowel de uitvoerbaarheid als de kosten goed<br />

onder controle”, zegt Geraedts. De gevelelementen<br />

zijn door Blitta geprefabriceerd. Dit<br />

gebeurde onder geconditioneerde omstandigheden,<br />

waardoor een hoogwaardige kwaliteit<br />

is gerealiseerd. Bakker: “Het zijn de grootste<br />

elementen die Blitta tot nu toe maakte.”<br />

Met behulp van een mock-up van de gevel<br />

werd aangetoond dat het geheel uitvoerbaar<br />

is en voldoet aan de gestelde eisen, zoals<br />

luchtdichtheid. De toepassing van het ENER-<br />

GYFAÇADE CIGS systeem heeft bovendien<br />

geleid tot een hoge milieuscore. Dunne-film<br />

technologie scoort namelijk beter dan de conventionele<br />

oplossingen.”<br />

Optimale samenwerking<br />

“Er is veel overleg geweest tussen Saint-<br />

Gobain Solutions, Visser & Smit Bouw, Blitta<br />

en ook montagebedrijf Gort. Zij gebruikten<br />

de mock-up om proef te draaien waardoor<br />

de montage uitermate soepel verliep”, zegt<br />

Bakker en is trots op het proces dat de<br />

betrokken partijen met elkaar doorlopen<br />

hebben. “Op een leuke manier hebben we<br />

samen met alle betrokken partijen aan een<br />

optimale gevel gewerkt, waarbij integratie<br />

van BIPV in de gevel een belangrijke rol<br />

heeft gespeeld.” Het resultaat is uitermate<br />

geslaagd, vult Geraedts aan en noemt BIPV<br />

als dé oplossing voor het energievraagstuk.<br />

Het is het eerste project in Nederland waarin<br />

het ENERGYFAÇADE CIGS systeem geïntegreerd<br />

is in een aluminium geprefabriceerd<br />

gevelconcept. De gevel is volledig demontabel,<br />

net als de rest van het gebouw, waarmee<br />

het aan de circulariteitswens voldoet.<br />

Geraedts besluit: “LAB42 is een project dat<br />

laat zien dat je door vroeg betrokken te zijn<br />

en een goede samenwerking een optimaal<br />

eindresultaat kunt realiseren.”<br />

Samen met Visser & Smit Bouw gaat Saint-<br />

Gobain Solutions nog een project uitvoeren<br />

met het ENERGYFAÇADE CIGS systeem<br />

waar maar liefst drie keer zoveel PV-panelen<br />

worden toegepast als bij LAB42. ❚<br />

Vanwege de toepassing van CIGS (dunnefilm<br />

technologie) verkrijgt het paneel zijn egale<br />

uitstraling, waardoor het nagenoeg niet zichtbaar is<br />

dat het hier om een zonnepaneel gaat.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

53


Vertrouwen door<br />

certificering<br />

bezoekadres<br />

Poppenbouwing 56<br />

4191 NZ Geldermalsen<br />

postadres<br />

Postbus 202<br />

4190 CE Geldermalsen<br />

T +31 (0)88 244 <strong>01</strong> 00<br />

F +31 (0)88 244 <strong>01</strong> <strong>01</strong><br />

E info@skgikob.nl<br />

I www.skgikob.nl<br />

U heeft uitstekende producten, processen en systemen.<br />

Maar hoe overtuigt u uw klanten daarvan? Met de juiste<br />

certificering wint u het vertrouwen van uw klant.<br />

Tegen inbraak een klasse voor<br />

ramen en deuren volgens<br />

NEN 5096:<br />

SKG-IKOB test en certificeert<br />

• ontwerpen (attesten), zoals industriële ontwerpen en prototypen<br />

voor de gebouwschil;<br />

• bouwproducten, zoals gevelelementen;<br />

• bouwprocessen, zoals correcte montage van producten;<br />

• managementsystemen, zoals ISO 90<strong>01</strong>, ISO 140<strong>01</strong> of VCA.<br />

Voor de kwaliteit van hang- en<br />

sluitwerk een ster-aanduiding<br />

volgens NEN 5089:<br />

SKG-IKOB biedt ‘one-stop-shopping’ op het gebied van kwaliteit. Zo<br />

kunt u ook voor ‘Bouwen aan MVO’, het MVO keurmerk voor de bouwsector,<br />

bij SKG-IKOB terecht. Evenals voor een conformiteitscertificaat<br />

voor CE-markering volgens NEN-EN 1090-1 of voor een inspectie op<br />

de bouwplaats. Natuurlijk met de zekerheid van onpartijdigheid en<br />

objectiviteit.<br />

Certificering van SKG-IKOB werkt!<br />

Meer weten? Kijk op www.skgikob.nl of bel 088 244 <strong>01</strong> 00<br />

Geaccrediteerd<br />

door de Raad<br />

voor Accreditatie<br />

Notified Body<br />

NB 0960<br />

European Organisation for<br />

Technical Assessment


DÉ SPECIALIST<br />

VOOR PERSONEEL<br />

BINNEN DE<br />

GEVELBRANCHE<br />

WWW.GEVELPERSONEEL.NL<br />

Op zoek naar een<br />

flexibele oplossing van<br />

uw personeelsprobleem?<br />

Wij beschikken over<br />

ervaren monteurs en<br />

productiemedewerkers.<br />

Neem contact met ons op<br />

en ontdek hoe wij u<br />

verder kunnen helpen.<br />

GEVELPERSONEEL.NL<br />

CASTELLASTRAAT 26<br />

6512 EX NIJMEGEN<br />

T<br />

I<br />

E<br />

+31 (0)24 204 95 81<br />

WWW.GEVELPERSONEEL.NL<br />

INFO@GEVELPERSONEEL.NL<br />

Zonnige vooruitzichten voor thuis ...<br />

De nieuwe SUNFLEX-terrasoverkapping SF300. Een terrasoverkapping gemaakt voor<br />

hedendaagse minimalistische architectuur. Met zijn kubusvormige constructie vormt de<br />

SF300 een harmonieuze aanvulling op moderne woon- en bedrijfsgebouwen.<br />

sunflex.nl<br />

Dach_gevelbouw-<strong>2022</strong>_nl_nacht.indd 1 13.<strong>01</strong>.<strong>2022</strong> 08:31:04


Een heroal terrasoverkapping beschermt tegen weersinvloeden en kan flexibel worden uitgebreid met uitbreidingssystemen om het hele jaar door volop van de<br />

tuin te genieten. © heroal<br />

Tekst en beeld: heroal<br />

Efficiënt te verwerken<br />

overkappingssystemen<br />

voor outdoor living-ruimtes<br />

Steeds meer mensen willen dicht bij de natuur zijn: Outdoor living is de trend en de tuin wordt een tweede huiskamer.<br />

Doordachte systemen voor terrasoverkappingen, die efficiënt kunnen worden verwerkt en flexibel kunnen<br />

worden aangepast aan de wensen van de klant creëren een ideale verbinding tussen binnen- en buitenruimtes.<br />

Terrasoverkappingen van heroal zijn gemaakt van hoogwaardig,<br />

corrosiebestendig aluminium en zijn bijzonder duurzaam. Het heroal<br />

CR overkappingssysteem is bijzonder flexibel op het gebied van<br />

model en dakconstructie. Zo kunnen niet alleen gangbare afmetingen<br />

maar ook complexe constructies worden gerealiseerd.<br />

Het heroal OR terrasdaksysteem in kubusvorm is een al even tijdloze<br />

oplossing. De twee varianten heroal OR GL (Grand Line) en<br />

heroal OR SL (Slim Line) bieden veelvuldige combinatiemogelijkheden<br />

van dakgoot- en liggerprofielen voor de meest uiteenlopende<br />

eisen op het gebied van statica, constructie en design. De recht-<br />

56 GEVELBOUW.INFO


'Duurzame terrasoverkappingen<br />

voor maximale flexibiliteit'<br />

+ Maximale overspanning van<br />

7 meter zonder middensteun<br />

hoekige uitsnijdingen zonder inkepingen van de heroal OR dakgootprofielen<br />

en de bouwkundig toegestane schroefverbindingen<br />

(Z-14.4-840) van het kolom- en dakgootprofiel zorgen voor een<br />

snelle en eenvoudige vervaardiging en een proceszekere montage<br />

zonder extra verbindingsonderdelen. De omkeerbaar symmetrische<br />

liggerprofielen worden bij de vervaardiging met behulp<br />

van speciale beugels voorbereid, zodat zij bij de montage op de<br />

bouwplaats alleen nog maar hoeven te worden ingehaakt en vastgezet,<br />

zonder gevaar voor verwisseling. Bovendien kunnen met<br />

het heroal OR terrasdaksysteem grote overspanningen tot 7 meter<br />

zonder extra centrale steun worden gerealiseerd - voor een onbelemmerd<br />

panoramisch uitzicht. Dankzij de zeer stabiele profielen is<br />

bovendien geen extra staalversterking nodig. Om tijd te besparen<br />

tijdens de vervaardiging, kunnen de verwerkers bij het heroal OR<br />

terrasdaksysteem afhankelijk van de benutting kiezen tussen een<br />

systeemproduct en een geprefabriceerde maatwerkpakket.<br />

+ Snelle en eenvoudige<br />

assemblage en montage<br />

Nieuw in het assortiment van het heroal OR terrasdaksysteem is<br />

de dakgootverbindingsset, waarmee twee dakgootprofielen met<br />

elkaar kunnen worden verbonden tot een totale breedte van de<br />

terrasoverkapping van 12 meter. Bovendien zijn er onder andere<br />

nieuwe voetsteunvarianten voor verschillende vloerbevestigingen<br />

en een traverseprofielen voor driehoekige bovenlichten verkrijgbaar<br />

als alternatief voor de gebruikelijke glaslattenafdichting en<br />

voor een tijdbesparende montage. ❚<br />

+ Met volglas en glasschuifsysteem,<br />

horizontale<br />

en verticale screen<br />

+ Als systeemcomponenten<br />

en maatwerk beschikbaar<br />

heroal OR<br />

Terrasdaksysteem<br />

De combinatie van een terrasoverkapping met de heroal S 20 C volledig glazen<br />

schuifwand biedt een panoramisch uitzicht met gelijktijdige bescherming tegen<br />

weersinvloeden. De zonweringsoplossingen heroal HS en heroal VS Z bieden<br />

betrouwbare bescherming tegen zon, hitte, wind en insecten. © heroal<br />

Rolluiken | Zonwering | Roldeuren | Ramen | Deuren<br />

Vliesgevels heroal.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

57


De nieuwbouw van EMA op de Amsterdamse Zuidas geeft mooi weer hoe de panelen van Panelen Holland bijdragen aan een esthetisch fraai eindresultaat.<br />

Tekst: Susan Peek Beeld: Panelen Holland<br />

Marktleider in custom-made<br />

sandwichpanelen en plaatwerk<br />

speelt met nieuwe website nóg beter in op vraag vanuit de markt<br />

Om op een snelle en prettige manier klanten van informatie te voorzien, heeft de website van Panelen Holland<br />

een behoorlijke upgrade gekregen. “Stilstaan is geen optie”, aldus Vincent Wijnja, hoofd verkoper bij<br />

Panelen Holland. Hij constateert dat het raadplegen van een website tegenwoordig dé manier is waarop<br />

klanten informatie zoeken. “Die informatieverschaffing en het bieden van duidelijkheid, is een service die<br />

wij onze klanten graag bieden.”<br />

58 GEVELBOUW.INFO


“Een dikke catalogus bevat te veel informatie,<br />

een flyer weer te weinig”, volgens Wijnja.<br />

“Natuurlijk kunnen ze ons altijd bellen voor<br />

informatie, maar met een goed ingerichte<br />

website is deze informatie direct voorhanden.<br />

Onze nieuwe website fungeert als het ware als<br />

een kennisbank waarin op een eenvoudige en<br />

snelle manier gezocht kan worden naar een<br />

passend product, op basis van diverse eigenschappen.”<br />

Wijnja legt uit dat de klant door<br />

de diverse samenstellingen heen kan klikken.<br />

“Op de productenpagina kiest de klant het gewenste<br />

paneel. Denk hierbij aan glas, metaal,<br />

kunststof, VIP, brandwerend, geluidwerend,<br />

inbraakwerend etc. Op de detailpagina, in dit<br />

geval Trespa, is de configurator voor dat specifieke<br />

paneel te zien. Hier kiest de klant de<br />

kleur, de buitenzijde en het type isolatie (VIP<br />

of PIR). De dikte van de kern wordt ingegeven<br />

en direct wordt de bijbehorende RC-waarde<br />

getoond. De klant kiest de binnenzijde (zowel<br />

materiaal als kleur) en vult tot slot de hoogte<br />

en breedte in en het aantal panelen dat benodigd<br />

is. Met één druk op de knop kan er direct<br />

een offerte aangevraagd worden.”<br />

De nieuwe website van Panelen Holland fungeert als het ware als een kennisbank.<br />

bottum-up<br />

De toegevoegde waarde zit vooral in het feit<br />

dat je in één oogopslag ziet of het gekozen<br />

product voldoet aan de gestelde RC-waarde,<br />

vereiste Brandklasse of andere specifieke<br />

eigenschappen zoals de inbraakwerendsheidsklasse<br />

(SKG). Met het oog op de Wet<br />

kwaliteitsborging (Wkb) is hiermee direct aan<br />

te tonen of de producten gecertificeerd zijn<br />

en onder de Wkb geproduceerd worden.<br />

Wijnja: “Het is zelfs mogelijk om te zien welke<br />

variaties hierin mogelijk zijn en zo tot de<br />

juiste of soms zelfs een nóg betere productkeus<br />

te komen. Als bekend is wat de eisen<br />

zijn vanuit het Bouwbesluit aan het product,<br />

kun je ook ‘bottom-up’ te werk gaan: door<br />

die specifieke eisen als uitgangspunt te nemen<br />

ontdek je snel en eenvoudig welke producten<br />

aan die eisen voldoen.”<br />

Trespa panelen configurator<br />

Wijnja legt uit dat Panelen Holland eerst begonnen<br />

is met een configurator voor Trespa<br />

panelen. “Deze is in januari <strong>2022</strong> gelanceerd.<br />

Dat is de basis waarvandaan we verder gaan<br />

uitbouwen. Zo komt ook de gehele deurenlijn<br />

aan de beurt. Wij vinden het belangrijk de feedback<br />

vanuit de markt op de Trespa configurator<br />

mee te nemen in de uitrol voor de rest van<br />

de productgroepen. Op die manier willen we<br />

samen met de klant het gebruiksgemak handhaven<br />

en optimaliseren.” Panelen Holland, bekend<br />

om de enorme servicegerichtheid, biedt<br />

Middels de Trespa panelenconfigurator kunnen klanten snel en eenvoudig een passend product kiezen.<br />

zo een nóg betere dienstverlening voor haar<br />

klanten en de klanten daar weer van. “De tussenhandels<br />

met een showroom en de kleine<br />

zakelijke of particuliere markt zijn enorm gebaat<br />

wanneer iets gelijk gevisualiseerd wordt en alle<br />

informatie meteen helder is.”<br />

Aansluitend bij de behoefte vanuit de markt is<br />

Panelen Holland bezig geweest de Brandklasse<br />

B en A en sandwichpanelen te testen. “Die<br />

'Informatieverschaffing en duidelijkheid<br />

als extra service'<br />

zijn inmiddels succesvol afgerond en begin dit<br />

jaar zijn we gestart met het testen van geluidswerende<br />

panelen. Zodra deze gecertificeerd<br />

zijn, worden die ook opgenomen in de webshop.”<br />

Wijnja benadrukt tot slot: “De nieuwe<br />

website is slechts een tool waarin we producten<br />

bieden die voldoen aan de gestelde eisen<br />

vanuit de markt. Daarnaast blijven wij uiteraard<br />

klanten adviseren en produceren we maatwerk<br />

volgens projectspecifieke wensen en eisen.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

59


Tekst: Roel van Gils Beeld: SOR Kozijnen<br />

State-of-the-art<br />

kozijnenfabriek in Lelystad<br />

Na amper negen maanden bouwen, verbouwen en inrichten is de volledig geautomatiseerde<br />

productiefaciliteit van SOR Kozijnen in Lelystad begin dit jaar officieel geopend. Een gesprek met<br />

algemeen directeur Harmen Bosma en oprichter/eigenaar Idris Sorgucu over de nieuwe fabriek en de<br />

vooruitstrevende zienswijze op de enorme bouwopgave die er ligt in ons land.<br />

SOR Kozijnen is een nieuwe speler op de<br />

markt. “Het idee is ontstaan vanwege de<br />

lange levertijden die we met ons zusterbedrijf<br />

– Tarion <strong>Gevelbouw</strong> – ondervonden<br />

bij bestaande leveranciers”, begint Idris.<br />

“Daarop hebben we besloten om zelf een<br />

productielijn op te starten, dichtbij huis<br />

en gewoon in Nederland.” Aanvankelijk<br />

was het de bedoeling om nieuwbouw te<br />

plegen, maar dat duurde Idris te lang. Er<br />

werd een bestaand pand aangekocht op<br />

een bedrijventerrein in Lelystad dat vervolgens<br />

volledig op de schop ging. Bevriende<br />

relatie Harmen Bosma werd aangesteld<br />

om alles in goede banen te leiden.<br />

Gerenommeerde partners<br />

Harmen heeft totaal geen achtergrond in de<br />

bouw, maar is in korte tijd wél uitgegroeid<br />

tot ‘de man van de kozijnen’. “In maart 2021<br />

gaf Idris mij de sleutel van het pand met<br />

als opdracht om in januari <strong>2022</strong> de eerste<br />

kunststof kozijnen te produceren. Ondanks<br />

een gebrek aan ervaring in de bouw, heb ik<br />

'We zijn ervan overtuigd dat we alleen<br />

sámen een antwoord kunnen bieden op de<br />

enorme bouwopgave die er ligt'<br />

Behalve de productie van kunststof kozijnen neemt SOR Kozijnen ook totaalprojecten aan, inclusief montage.<br />

wel veel ervaring met het opzetten en uitbouwen<br />

van bedrijven. Dat geeft mij energie<br />

en heeft ook hier goed uitgepakt”, zegt hij<br />

met gepaste trots. Idris kan dat beamen.<br />

“We hebben vanaf het begin goede afspraken<br />

gemaakt, ook met toekomstig partners.<br />

Zo maken we gebruik van de profielsystemen<br />

K-VISION van profine Group die op<br />

CNC-machines van Tryma worden bewerkt.<br />

Daarnaast doen we voor het beslag een beroep<br />

op Siegena. We werken dus uitsluitend<br />

met gerenommeerde A-merken. De goede<br />

voorbereiding en periodiek overleg met alle<br />

betrokkenen heeft ertoe geleid dat we nauwelijks<br />

problemen hebben ervaren bij de opstart<br />

van de fabriek.”<br />

Modern machinepark<br />

De nieuwe fabriek beschikt over een volledig<br />

geautomatiseerde lijn waarop we tot<br />

400 kozijnen per week kunnen produceren,<br />

vervolgt Harmen. “Deze machine is<br />

bedoeld voor de grote, repeterende series.<br />

Ook hebben we geïnvesteerd in een machine<br />

die we meer handmatig kunnen sturen<br />

voor de productie van kozijnen met bijvoorbeeld<br />

afwijkende eisen of om schades<br />

die op de bouw zijn ontstaan op te lossen.<br />

Dat kunnen we dan oppakken zonder het<br />

hoofdproces te verstoren.” Behalve de productie<br />

van kunststof kozijnen neemt SOR<br />

Kozijnen ook totaalprojecten aan, inclusief<br />

montage. “De montage besteden we dan<br />

uit aan Tarion <strong>Gevelbouw</strong> of aan andere<br />

partners. We opereren in die zin volledig<br />

onafhankelijk van Tarion. Dat maakt ook<br />

dat we voortdurend op zoek zijn naar gemotiveerde<br />

medewerkers. Niet alleen in de<br />

productie, maar ook in de werkvoorbereiding,<br />

calculatie en projectleiding. Daarbij<br />

zijn we zeer nauw sociaal betrokken en<br />

geven mensen een (tweede) kans om iets<br />

te maken van hun leven door ze een bestendig<br />

inkomen te bieden.”<br />

60 GEVELBOUW.INFO


SOR Kozijnen heeft in korte tijd al een aantal mooie projecten ‘gescoord’.<br />

Een lans doorbreken<br />

SOR Kozijnen heeft in korte tijd al een aantal<br />

mooie projecten ‘gescoord’. Harmen: “We<br />

zijn nu bezig met een renovatieproject in Den<br />

Haag. In opdracht van de VvE verzorgen<br />

we het complete traject van 88 woningen<br />

van A tot Z. Voor Albatros De Ooievaar van<br />

Plusbouw in Ypenburg leveren we de kozijnen<br />

voor 18 nieuwbouwappartementen en<br />

in Amstelveen zijn we bezig met een grootschalige<br />

renovatie van 182 woningen voor<br />

ERA Contour, een project dat wordt aangevlogen<br />

als nieuwbouw. Onze fabriek draait<br />

dus al op volle toeren maar zeker nog niet op<br />

maximale capaciteit.” Idris: “We willen graag<br />

een lans doorbreken en nodigen (con)collega’s<br />

uit onze fabriek te komen bekijken. We<br />

zijn er namelijk van overtuigd dat we alleen<br />

sámen een antwoord kunnen bieden op de<br />

enorme bouwopgave die er ligt. Weet, dat bij<br />

ons de deur altijd openstaat.” ❚<br />

De man van de kozijnen’ Harmen Bosma in de volledig geautomatiseerde<br />

productiefaciliteit van SOR Kozijnen.<br />

Vlnr. algemeen directeur Harmen Bosma en oprichter/eigenaar Idris Sorgucu van<br />

SOR Kozijnen.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

61


Tekst en beeld: Sunflex<br />

Kamerindeling in eigen huis<br />

met verplaatsbare<br />

glazen wanden<br />

Ruime, open kamers met veel licht en plaats, open woonkeukens of een combinatie van slaap- en badkamer zijn<br />

de absolute woontrends van het moment. Terwijl vroeger elke ruimte van een huis of appartement door muren<br />

en deuren strikt gescheiden was, zijn de overgangen tegenwoordig vloeiender en weerspiegelen ze onze moderne<br />

levensstijl - flexibel, veranderlijk, dynamisch. Grote kamers zijn echter niet altijd praktisch. Om zo flexibel<br />

mogelijk te blijven, zorgen verplaatsbare glazen wanden voor een maximale aanpasbaarheid van woonruimtes.<br />

Gescheiden en toch open<br />

Veel eengezinswoningen zijn zo ingedeeld<br />

dat de keuken, eetkamer en woonkamer zich<br />

meestal op de benedenverdieping bevinden,<br />

met vaak ook nog een gastentoilet en washok<br />

erbij. Op de bovenverdieping zijn dan vaak de<br />

slaapkamers, kinderkamers en een badkamer<br />

te vinden. Steeds meer eigenaren passen dit<br />

plan aan hun persoonlijke voorkeuren aan, maar<br />

veel huizen worden nog steeds volgens de traditionele<br />

indeling gebouwd. Levenssituaties veranderen<br />

echter voortdurend: gezinnen worden<br />

groter, de kinderen gaan het huis uit of het ouder<br />

worden maakt ons minder mobiel. Soms vinden<br />

bouwheren een ontwerp met vaste wanden niet<br />

flexibel genoeg. Al vanaf de ontwerpfase kan<br />

een plan worden gemaakt waarbij geen wijzigingen<br />

nodig zijn. De enige voorwaarde is een<br />

minimum aan vaste draagmuren. Binnenmuren<br />

kunnen later eventueel ook worden afgebroken.<br />

Daarvoor zijn echter renovatiewerkzaamheden<br />

nodig. Wie de leefruimte op eender welk<br />

moment aan zijn of haar leefsituatie zou willen<br />

aanpassen, heeft ook de mogelijkheid om glazen<br />

scheidingswanden te gebruiken. Met glas<br />

kan een woonruimte op tal van manieren worden<br />

ingericht. Glazen wanden zorgen niet alleen<br />

voor meer natuurlijk licht in ruimtes die anders<br />

erg donker zouden zijn. Ze bieden ook de mogelijkheid<br />

om twee zones visueel van elkaar te<br />

scheiden en toch een open gevoel te behouden.<br />

Glazen scheidingswanden<br />

als stijlmiddel<br />

Glazen scheidingswanden behoren tot de<br />

meest populaire oplossingen om de keuken<br />

van de eetruimte te scheiden. Zo kunnen ei-<br />

Glazen scheidingswanden behoren tot de meest<br />

populaire oplossingen om de keuken van de<br />

eetruimte te scheiden.<br />

62 GEVELBOUW.INFO


'Wie de leefruimte op eender welk moment<br />

aan zijn of haar leefsituatie zou willen<br />

aanpassen, heeft de mogelijkheid om glazen<br />

scheidingswanden te gebruiken'<br />

Glazen wanden zorgen niet alleen voor meer<br />

natuurlijk licht in ruimtes die anders erg donker<br />

zouden zijn. Ze bieden ook de mogelijkheid om twee<br />

zones visueel van elkaar te scheiden en toch een<br />

open gevoel te behouden.<br />

genaren keukengeluiden en -geuren uit de<br />

woonkamer houden, maar wel een grote open<br />

ruimte creëren om gasten tijdens het koken<br />

toch te entertainen - bijvoorbeeld bij familiebijeenkomsten,<br />

verjaardagen of avonden met<br />

vrienden. In kleine woningen, zoals een studio<br />

of een éénkamerappartement, bieden ze de<br />

mogelijkheid om het slaapgedeelte te scheiden.<br />

Ook heel wat andere ruimtes kunnen door<br />

de lichte transparantie en het mooie, onopvallende<br />

design van glazen wanden worden gescheiden.<br />

Zo kunnen gangen of entrees zonder<br />

ramen beter worden verlicht via glazen scheidingswanden<br />

met aangrenzende kamers. Wie<br />

voor een studeerkamer geen plaats heeft, kan<br />

op een moderne en stijlvolle manier via glazen<br />

wanden een nis omtoveren in de ideale werkruimte.<br />

Deze lijkt dan net op een eigen kamer<br />

en kan snel en gemakkelijk worden gesloten bij<br />

nood aan stilte en rust. En een nieuwe trend die<br />

velen al kennen uit de hotelbranche en nu deels<br />

ook in hun eigen huis toepassen: de combinatie<br />

van een slaap- en badkamer waarbij glazen<br />

wanden voor de scheiding zorgen. ❚<br />

Met glas kan een woonruimte op tal van manieren<br />

worden ingericht.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

63


2021_12_New_<strong>Gevelbouw</strong>_Ad_Pfade.indd 1 15.11.2021 10:11:41<br />

Naamloos-5 1 15-11-2021 13:54


v.d. Meer Oppe rvlaktetechniek b.v.


Tekst: Roel van Gils Beeld: SSAB Swedish Steel<br />

Scandinavisch colorcoat staal:<br />

Het milieuvriendelijkste<br />

aanbod voor daken en gevels<br />

Het Scandinavische SSAB produceert inmiddels ruim een halve eeuw colorcoat staal voor de bouwsector.<br />

Al in 2002 ontstond het idee om een betere en vooral milieuvriendelijkere coating te ontwikkelen gebaseerd<br />

op natuurlijke bronnen. Dat heeft geleid tot GreenCoat, een bio-based coating met een aanzienlijk aandeel<br />

koolzaadolie voor een aanmerkelijk kleinere ecologische voetafdruk. Het GreenCoat-portfolio colorcoat<br />

staal is momenteel het milieuvriendelijkste aanbod voor daken en gevels. Maar SSAB gaat nóg een stap<br />

verder. Binnenkort zal bij de SSAB-staalproductie water worden uitgestoten in plaats van CO 2<br />

.<br />

66 GEVELBOUW.INFO


op alle continenten. “In lijn met de doelstellingen<br />

van de Zweedse overheid om in 2045 een<br />

CO 2<br />

-neutraal land te worden, investeren we als<br />

SSAB fors in een duurzame productie van fossielvrij<br />

staal”, zegt Van Hesteren met gepaste<br />

trots. “De staalproductie is verantwoordelijk<br />

voor 7% van de wereldwijde CO 2<br />

-emissies. Er<br />

lopen volop onderzoeken om dat te reduceren.<br />

In Noord-Zweden hebben we inmiddels een<br />

pilotfabriek gebouwd waar we testen met het<br />

concept van fossielvrije staalproductie waarbij<br />

we de cokes, die traditioneel nodig zijn voor de<br />

productie van staal op basis van erts, vervangen<br />

door duurzaam geproduceerd waterstof.<br />

Het resultaat is werkelijk uniek: de eerste fossielvrije<br />

staalproductiefaciliteit ter wereld met een<br />

vrijwel tot 0 gereduceerde CO 2<br />

-voetafdruk met<br />

als bijproduct H2O (water) in plaats van CO 2<br />

.<br />

Zelfs de UN heeft lucht gekregen van deze revolutionaire<br />

technologie en ons uitgenodigd om<br />

zitting te nemen in de zogenaamde First Movers<br />

Coalition. Daar zijn we bijzonder trots op.”<br />

De doelstelling van SSAB is om in 2026<br />

fossielvrij staal op industriële schaal te gaan<br />

produceren. “Dat gaan we als basismateriaal<br />

inzetten voor ons GreenCoat-portfolio<br />

waarmee we de bouwwereld het meest milieuvriendelijke<br />

gelakte staalproduct bieden<br />

dat denkbaar is.” ❚<br />

In lijn met de doelstellingen van de Zweedse<br />

overheid om in 2045 een CO 2<br />

-neutraal land te<br />

worden, investeert SSAB fors in een duurzame<br />

productie van fossielvrij staal.<br />

We zijn in de kern een Zweeds-Finse staalfabriek<br />

met een sterke focus op een duurzame<br />

en verantwoorde staalproductie, begint Frans<br />

van Hesteren, Sales Manager bij SSAB Swedish<br />

Steel. “Zo is ons GreenCoat-product bijvoorbeeld<br />

al sinds 2<strong>01</strong>2 op de markt verkrijgbaar.<br />

Zoals de naam al impliceert, betreft het voorgelakt<br />

staal met een zo laag mogelijke ecologische<br />

voetafdruk. In GreenCoat zijn de fossiele oplosmiddelen<br />

voor een belangrijk deel vervangen<br />

door koolzaadolie. Dat maakt het tot een veel<br />

duurzamer eindproduct, waarbij we slechts een<br />

miniem beroep doen op fossiele grondstoffen.”<br />

Staalservicecenter<br />

Voorgelakt staal is uitstekend te profileren<br />

en daarmee uitermate geschikt voor een<br />

toepassing als dak- en wandbeplating. “De<br />

lakken zijn dermate flexibel dat ze zonder<br />

haarscheuren geprofileerd kunnen worden tot<br />

bijvoorbeeld sandwichpanelen of anderszins<br />

gevormde profielplaten voor gevel en dak.<br />

Bedenk daarbij dat we de duurzame lak onder<br />

geconditioneerde omstandigheden in een<br />

productieomgeving aanbrengen. Dat leidt tot<br />

een kwalitatief en zeer hoogwaardig halffabrikaat<br />

en voorkomt een heleboel extra stappen<br />

in het productieproces om te komen tot het<br />

eindproduct”, benadrukt Van Hesteren. “We<br />

leveren GreenCoat op rol in grote fabriekspartijen,<br />

maar leveren ook in kleinere maatwerkpartijen<br />

(een mix van rollen en platen op maat)<br />

vanuit het staalservicecenter in Beuningen.<br />

Dat doen we voor de Benelux, de Duitssprekende<br />

markten, Spanje, Italië en Frankrijk.”<br />

Fossielvrij staal<br />

SSAB is geen kleine speler in de staalwereld<br />

met ruim 14.000 medewerkers en kantoren<br />

'Binnenkort zal bij de staalproductie water<br />

worden uitgestoten in plaats van CO 2<br />

'<br />

Voorgelakt staal is uitstekend te profileren en daarmee uitermate geschikt voor een toepassing als daken<br />

wandbeplating.<br />

In GreenCoat zijn de fossiele oplosmiddelen voor een belangrijk deel vervangen door koolzaadolie.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

67


FAÇADE<br />

SOLUTIONS<br />

PHOENIX<br />

FAÇADE<br />

PHOENIX<br />

FAÇADE<br />

SLANKE GEVELCONSTRUCTIE +<br />

Foto: Studio de Nooyer<br />

Meer weten?<br />

Download de brochure.<br />

Geveldraagsysteem<br />

voor ongekende<br />

ontwerpvrijheid en<br />

verbluffende prestaties<br />

van het gebouw<br />

inclusief projectadvies<br />

saint-gobain-solutions.nl<br />

SAINT-GOBAIN SOLUTIONS<br />

Foto: Ossip van Duivenbode


OPDRACHTGEVER: Mozaïek Wonen<br />

ARCHITECT: Men. architectuur<br />

AANNEMER: Jansen Huybregts<br />

Projecten B.V.<br />

APPLICATEUR: Eilers Afbouw<br />

SYSTEMEN:<br />

Strikotherm gevelisolatiesysteem PREMIUM met<br />

een Strikotherm Silicaat Schuurpleister 0,5 mm<br />

en een Pearcoat Verfsysteem (kleur V150320)<br />

Strikotherm gevelisolatiesysteem PREMIUM met een<br />

(Rijswaard) keramische steenstrip (kleur STR 7025<br />

HV) verlijmd met webertherm 370 en gevoegd met<br />

Weber Beamix Voegmortel 333 UR+ (antraciet)<br />

De gevel speelt steeds vaker een sleutelrol om de gewenste energieprestatie<br />

te behalen. Speciaal daarom heeft Saint-Gobain Solutions het<br />

ENERGYFAÇADE systeem ontwikkeld. (Beeld: Kees Stuip Fotografie)<br />

Tekst en beeld: Strikotherm<br />

De Kadebuurt verduurzaamt dankzij nieuwe slanke gevels<br />

Verduurzaming wordt steeds belangrijker. Er zijn steeds meer elektrische auto's, we letten op ons<br />

eten en we maken onze huizen energiezuiniger. En met dat laatste is woningbouwcorporatie Mozaïek<br />

Wonen de afgelopen jaren druk bezig geweest. Eén van de projecten is de Kadebuurt in Gouda, waar<br />

grondgebonden woningen energetisch verbeterd zijn door onder andere het plaatsen van nieuwe<br />

gevels, isoleren van de vloeren en een nieuw dak.<br />

Voor Mozaïek Wonen is het heel belangrijk om<br />

het wonen betaalbaar, prettig én duurzaam te<br />

houden. Zij vroegen architect Menno Neiteler<br />

een ontwerp te maken voor de huurwoningen<br />

in de Kadebuurt, met als belangrijkste uitgangspunten:<br />

bedenk iets naar tevredenheid van de<br />

bewoners én denk daarbij aan de toekomst.<br />

Slanke gevelisolatie<br />

Eén van de ambitieuze uitgangspunten was<br />

de huizen dermate energetisch te verbeteren,<br />

zodat deze zouden voldoen aan de randvoorwaarden<br />

die gesteld worden voor nieuwbouw.<br />

Neiteler vertelt dat een dikke laag isolatie hierbij<br />

niet mogelijk was, aangezien de gevel de<br />

bouwgrens dan zou overschrijden. Het Strikotherm<br />

gevelisolatiesysteem PREMIUM in combinatie<br />

met stucwerk én keramische steenstrips<br />

bood hier dé oplossing. Richard Ceelen,<br />

sales manager bij Strikolith: “Doordat Strikolith<br />

en Weber Beamix hun krachten hebben gebundeld,<br />

kunnen we nu een totaal-oplossing<br />

bieden. Het Strikotherm gevelisolatiesysteem<br />

PREMIUM realiseert de slankste gevel met de<br />

hoogste thermische prestatie. Dankzij een betere<br />

isolatiewaarde van 35% tot 40% kan de<br />

isolatie slank blijven én voldoen aan de isolatieeisen<br />

voor nieuwbouw woningen.”<br />

Verrassende ontwerpen<br />

Menno vertelt met passie over zijn werk: “Ik<br />

bedenk als architect de lijnen voor leefruimtes<br />

zonder daarbij vast te houden aan de standaard.<br />

Daarbij bepalen de bewoners zelf hoe<br />

ze willen wonen. Ze mogen kritisch zijn en<br />

meedenken”. Mede dankzij deze visie ging<br />

Menno namens Mozaïek Wonen dan ook in<br />

de bewonerscommissie voor de Kadebuurt<br />

Volgens Menno is architectuur afhankelijk van<br />

diverse factoren; het programma van eisen<br />

van de opdrachtgever, de randvoorwaarden<br />

vanuit de overheid, keuzes die stedenbouwkundig<br />

gemaakt zijn, en uiteraard ook de<br />

visie van de architect. Menno: “Mijn visie is<br />

dat de basis helder en functioneel moet zijn.<br />

Mijn ontwerpen zijn dan ook gebaseerd op<br />

het kubisme en functionalisme. De kracht zit<br />

hem in de basis, de detaillering en creatieve<br />

uitwerking maken het ontwerp verrassend.”<br />

“Dit zie je ook terug in het ontwerp voor de Kadebuurt.<br />

De traditionele Griekse Cycladische<br />

architectuur, van kubistische eenvoud en helderheid,<br />

vormt de basis. Ik heb daarbij gekozen<br />

voor een Strikotherm schuurpleister silicaat en<br />

het Strikolith Pearlcoat verfsysteem met een<br />

afparelend effect. Dit wordt gecombineerd met<br />

de functioneel nodige plint en kaders rondom<br />

deuren en ramen door middel van keramische<br />

steenstrips. En deze zijn niet zomaar op elkaar<br />

gestapeld, er zit verband in het metselwerk<br />

passend bij de Cycladische architectuur”. De<br />

steenstrips zijn verlijmd met webertherm 370<br />

en gevoegd met Weber Beamix Voegmortel<br />

333 UR+, een uitslagremmende voegmortel<br />

met zeer hoge hechteigenschappen, speciaal<br />

voor keramische steenstrips<br />

Ook de “Nieuwe” Haagse School ligt ten<br />

grondslag aan het ontwerp voor de Kadebuurt.<br />

Elementen uit de architectuur van De<br />

Stijl, Frank Lloyd Wright en H.P. Berlage komen<br />

in de Nieuwe Haagse School bij elkaar. In<br />

het ontwerp zie je dit onder andere terug door<br />

de strakke lijnen, geometrie, creatieve detailleringen<br />

van metselwerk, ver uitstekende dakgoten<br />

en de oranje-rode kleur van de gevel.<br />

Uitdagingen<br />

Eilers Afbouw, onder andere gespecialiseerd in<br />

het monteren van gevelisolatie en het aanbrengen<br />

van stucwerk, stond wel voor een aantal<br />

uitdagingen tijdens de realisatie. Dennis van<br />

den Berg, eigenaar van Eilers Afbouw: “Toen<br />

we het buiten metselwerk verwijderd hadden,<br />

zagen we dat de binnen spouw erg slecht<br />

was. Deze moest eerst uitgeraapt en afgevlakt<br />

worden, voordat het Strikotherm gevelisolatiesysteem<br />

aangebracht kon worden.” Ook<br />

de combinatie van het fijne stucwerk en de<br />

steenstrips vroegen extra aandacht. “Het is gecompliceerd<br />

om een fijne stuclaag strak tegen<br />

steenstrips af te werken en daarbij vallen oneffenheden<br />

op een donkere afwerking direct op.”<br />

Een mooi eindresultaat<br />

Uiteindelijk zijn alle betrokkenen enorm blij<br />

met het eindresultaat. Neiteler: “Bijna het<br />

gehele ontwerp is gerealiseerd, zonder dat<br />

er grote aanpassingen zijn gedaan. De huizen<br />

zijn strak afgewerkt, goed geïsoleerd,<br />

bijna alle bewoners hebben gekozen voor<br />

zonnepanelen, er is mechanische ventilatie<br />

aangebracht en de voorbereidingen voor een<br />

warmtepomp in de toekomst zijn getroffen.<br />

En eigenlijk het allerbelangrijkste: de bewoners<br />

geven aan nu prettiger te wonen.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

69


Tekst en beeld: Duco<br />

Afwisselend schouwspel<br />

van koper en hout<br />

Toen de opdrachtgevers een bestaande woning uit de jaren '70 kochten in Bloemendaal, was het hun intentie<br />

om de woning te renoveren. Maar dat plan wijzigde al snel. De begane grond met een plafondhoogte van<br />

2,30 meter vond de bouwheer veel te laag. Reken daarbij de matige kwaliteit van de cascowoning en sloop<br />

en heropbouw werd de logische stap. Voor het ontwerp namen de bewoners architect Rogier Groeneveld in<br />

de arm. Het resultaat van de gevel? Een afwisselend schouwspel van koper en hout. Voor de houten schuifpanelen<br />

koos de architect voor DucoSlide Wood van DUCO Ventilation & Sun Control.<br />

70 GEVELBOUW.INFO


gemaakt. Deze aanbouw op de begane<br />

grond heeft een lager en smaller deel om de<br />

schaal naar de tuin te verkleinen. Het maakt<br />

ook ruimte voor een half overdekt terras aan<br />

de zuidwestzijde. Met het dak is een dynamische<br />

compositie gecreëerd door de twee<br />

delen visueel over elkaar te leggen. Voor de<br />

grote glaspartijen koos men voor aluminium<br />

schuifpanelen met houten lamellen.<br />

De open- en dichtschuivende panelen laten een flinke zontoetreding in de winter toe, zodat het huis deels<br />

passief verwarmd wordt, maar voorkomen oververhitting in de zomer.<br />

Architect Rogier Groeveld van<br />

bureau Mens als Maat hield bij het<br />

ontwerp maximaal rekening met<br />

de oriëntatie van het perceel.<br />

Architect Rogier Groeveld van bureau Mens<br />

als Maat hield bij het ontwerp maximaal rekening<br />

met de oriëntatie van het perceel. De<br />

achtergevel is geheel op het zuiden én op het<br />

achterliggende bos gericht. De rechtergevel<br />

wordt naar achteren toe meer open. Waar<br />

het hoofdvolume en de lagere aanbouw elkaar<br />

ontmoeten, is een verticale raamstrook<br />

Beweegbare<br />

architecturale zonwering<br />

Zowel de onder- als bovendorpels van de<br />

schuifdeuren en de rails voor de schuifpanelen<br />

zijn zorgvuldig weggewerkt in plafond<br />

en vloer, zodat binnen- en buitenruimte<br />

vloeiend in elkaar overlopen. De DucoSlide<br />

schuifpanelen bezorgen de gevels<br />

een dynamische uitstraling. De open- en<br />

dichtschuivende panelen laten een flinke<br />

zontoetreding in de winter toe, zodat het<br />

huis deels passief verwarmd wordt, maar<br />

voorkomen oververhitting in de zomer. Zo<br />

krijgt het huis twee gezichten: koper enerzijds<br />

en stuc met schuifpanelen anderzijds.<br />

De horizontaal geplaatste lamellen zorgen<br />

tevens voor behoud van daglicht en garanderen<br />

maximale privacy. ❚<br />

‘De schuifpanelen bezorgen<br />

de gevels een dynamische uitstraling’<br />

Voor de houten schuifpanelen koos de architect voor DucoSlide Wood van DUCO Ventilation & Sun Control.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

71


Tekst: Roel van Gils Beeld: Aluform System GmbH & Co. KG<br />

Creatieve aluminium<br />

dak- en gevelsystemen<br />

Aluform System GmbH & Co. KG is al vele decennia een toonaangevende leverancier op het gebied van<br />

duurzame golf-, trapezium- en dakprofielen. Met name de laatste jaren wint het geventileerde Aluform Siding-gevelsysteem<br />

aan populariteit, een economische systeemoplossing om vlakke en creatieve gevels te<br />

realiseren. Met de benoeming van Garfield Aluminium als ‘preferred supplier’ voor de Benelux worden de<br />

aluminium dak- en gevelsystemen bereikbaar voor een veel grotere doelgroep.<br />

Garfield Aluminium werkt al bijna vijftig jaar<br />

met de profielen van Aluform. “We zijn 48<br />

jaar geleden gestart als voorraadhoudende<br />

groothandel/distributeur van aluminium producten”,<br />

zegt Leon van IJzerloo, Managing<br />

Director van Garfield Aluminium. “Vrijwel direct<br />

zijn we een samenwerking aangegaan<br />

met Aluform als verdeler van geïsoleerde<br />

golf- en trapeziumplaten voor het bekleden<br />

van stalen opslagtanks in de petrochemie en<br />

foodindustrie. In de loop der jaren hebben<br />

we nieuwe marktsegmenten aangeboord<br />

voor aluminium halffabricaten. Inmiddels is er<br />

uitgebreide kennis en ervaring opgebouwd<br />

binnen de machine-, façade- en tankbouw<br />

voor constructie- en isolatietoepassingen, en<br />

beschikken we zelfs over een eigen servicecenter<br />

voor de gevelbouw.”<br />

Eigen servicecenter<br />

De evolutie van Garfield Aluminium, lid van<br />

de VMRG, is Aluform niet ontgaan. “Vorig<br />

jaar zijn we met elkaar om tafel gegaan voor<br />

een mogelijk verdere uitbreiding van onze<br />

samenwerking met de gevelsystemen van<br />

Aluform”, vervolgt Van IJzerloo. En zo geschiedde.<br />

Sinds 1 januari dit jaar is Garfield<br />

Aluminium ook ‘preferred supplier’ van de<br />

Basisschool De Wegel in Eeklo (België).<br />

Isala ziekenhuis in Meppel.<br />

72 GEVELBOUW.INFO


gevelsystemen in de Benelux. Aluform werkt<br />

weliswaar met een vijftal key accounts in Nederland,<br />

maar voor de kleinere afnemers was<br />

het relatief moeilijk om de gevelsystemen te<br />

bemachtigen. “Wij vormen voortaan het aanspreekpunt<br />

voor deze doelgroep, ondersteunen<br />

ze desgewenst met advies en leveren in<br />

veel gevallen uit voorraad. Dankzij ons eigen<br />

servicecenter is ook maatwerk geen enkel<br />

probleem: van knippen, ponsen, zetten en<br />

lassen tot zagen, coaten of anodiseren.”<br />

Maximale ontwerpvrijheid<br />

Na Duitsland is de Benelux de grootste markt<br />

van Aluform in Europa. In de Benelux gaat<br />

het niet alleen om functioneel bouwen, maar<br />

speelt vooral esthetiek een grote rol. En voor<br />

esthetische, architecturale objecten biedt Aluform<br />

de juiste producten en systemen. “Dankzij<br />

talrijke verwerkingsmogelijkheden bieden<br />

onze producten maximale ontwerpvrijheid<br />

bij de planning en uitvoering van bouwprojecten”,<br />

zegt Friedrich Bergmann, Managing<br />

Director van Aluform. “Het partnerschap met<br />

Garfield Aluminium verhoogt de beschikbaarheid<br />

van de producten. Het productie- en logistieke<br />

proces verloopt aanzienlijk duurzamer<br />

en kostenefficiënter. Verwerkers communiceren<br />

veel makkelijker en sneller gedurende het<br />

gehele offerte- en bestelproces, en ook nog<br />

eens in de eigen landstaal.”<br />

De Aluform Sidings worden overigens al op<br />

grote schaal toegepast in de Benelux. Enkele<br />

voorbeelden zijn het Isala ziekenhuis in Meppel,<br />

basisschool De Wegel in Eeklo (B) en<br />

appartementencomplex Zuidzicht in Hasselt<br />

(B). “De Aluform-gevelsystemen vormen een<br />

mooie aanvulling op ons bestaande assortiment.<br />

We kijken uit naar een samenwerking<br />

met een veel bredere doelgroep”, zegt Van<br />

IJzerloo tot besluit. ❚<br />

'Dankzij ons eigen servicecenter is ook<br />

maatwerk geen enkel probleem'<br />

Vlnr. Leon van IJzerloo, Managing Director van<br />

Garfield Aluminium en Friedrich Bergmann,<br />

Managing Director van Aluform.<br />

Appartementencomplex Zuidzicht in Hasselt (België).<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

73


Futura<br />

your world<br />

De toekomst behoort toe aan wie gelooft in de schoonheid<br />

van dromen, en er zijn weinigen die meer dromen van de<br />

creaties van morgen dan architecten. Voor hen creëerden we<br />

de Futura Collection <strong>2022</strong>-2025. De drie nieuwe inspirerende<br />

kleurenpaletten herinneren ons aan onze band met de<br />

natuurlijke schoonheid om ons heen. Toonaangevende<br />

powder coatings op basis van meer dan 20 jaar onderzoek<br />

en trendanalyse door kleurenexperts.<br />

De collectie waarborgt een uitzonderlijke superdurability<br />

met het oog op een perfect kleur- en glansbehoud en<br />

UV-bestendigheid. Met een 25 jaar garantie* en een Qualicoat<br />

Class 2, AAMA2604 en GSB Master certificering maakt Futura<br />

gebouwen tot symbolen van verleden, heden en toekomst.<br />

Your imagination starts with our finish<br />

architectural.interpon.com/futura/<br />

interpon.benelux@akzonobel.com<br />

* Wereldwijde garantie van 25 jaar onder voorwaarden en wanneer aangebracht door een Interpon D Approved Applicator.


Unique architecture demands<br />

unique façade technologies<br />

Fassada smart solutions to tackle Green Deal requirements in a real way<br />

BY DEEDS, NOT WORDS<br />

Reduction of energy consumption & CO² footprint by 50% and more<br />

Great products need<br />

great people<br />

Come and join our team! www.fassada.com – tel +32 3 385 88 64


Fassada H60-hybrid vliesgevel :<br />

the proof of the pudding is in the eating<br />

In de <strong>Gevelbouw</strong> editie van februari ‘21 is het H60-hybrid gevelsysteem reeds uitvoerig aan bod gekomen.<br />

De voordelen van de hybride geveltechnologie voor gebouwen waarbij een architecturale<br />

buitenbekleding wordt toegepast, zijn ongezien.<br />

Eric Claeys : “Deze voordelen situeren zich werkelijk op alle vlak, zowel op technisch vlak,<br />

sociale duurzaamheid, de uitvoeringskost, de veiligheid, kwaliteit van uitvoering….”<br />

Een paar beelden zeggen meer dan duizend woorden<br />

“Het DNA van Fassada is glashelder: doing better, smarter,<br />

easier, and last but not least, more cost efficient”<br />

76 GEVELBOUW.INFO


Passion for innovation to classics of tomorrow<br />

Project ING te LLN België - spelen op de limiet van perfectie<br />

Eric Claeys : “Dagelijks worden we van vanuit de media overstelpt met artikels over de gevolgen en de<br />

eisen van de Green Deal.<br />

Drastische vermindering van energieverbruik, reductie van CO ²<br />

footprint, green architecture,…<br />

Jammer, maar meer dan eens zijn het niet meer, noch minder dan wat holle woorden.<br />

Fassada policy is heel duidelijk : deeds, not words, mits een compleet gamma van smart solutions,<br />

specifiek ontwikkeld om de eisen van de climate change te tacklen.<br />

Vermindering van energieverbruik met 50% evenals van CO ²<br />

footprint zijn bij ons hierdoor een feit.”<br />

www.fassada.com – tel +32 3 385 88 64<br />

GEVELBOUW.INFO 77


5-7 APRIL<br />

UTRECHT <strong>2022</strong><br />

PHOTO: PRETTY PLASTIC<br />

RESERVEER JE TICKET OP<br />

TICKETS.MATERIALDISTRICT.COM


teks en beeld: MaterialDistrict<br />

De 15e editie van MaterialDistrict vindt plaats van 5 tot en met 7 april.<br />

teks en beeld: MaterialDistrict<br />

MaterialDistrict Utrecht is terug<br />

en zet vol in op circulaire economie<br />

Naarden, Na drie jaar is het eindelijk weer zover: het enige jaarlijkse evenement voor materiaalvoorschrijvers<br />

uit alle sectoren van de ruimtelijke vormgeving is terug, met een nieuwe locatie. Met 125 exposanten,<br />

een tentoonstelling met 250 materialen en een lezingenprogramma met 50 sprekers staat MaterialDistrict<br />

Utrecht van 5 tot en met 7 april <strong>2022</strong> weer bol van de materiaalinspiratie, ditmaal in de Werkspoorkathedraal<br />

Utrecht. Het evenement zet vol in op de circulaire economie.<br />

Hoe kun je circulair bouwen? Welke materialen<br />

dragen bij aan een gezonde leefomgeving?<br />

Gaan we straks energie besparen<br />

of opwekken met slimme materialen? MaterialDistrict<br />

Utrecht (voorheen Material<br />

Xperience) is het enige jaarlijkse evenement<br />

in Nederland dat materiaalfabrikanten en<br />

voorschrijvers van materialen uit alle sectoren<br />

van de ruimtelijke vormgeving bij elkaar<br />

brengt en antwoord geeft op de belangrijkste<br />

vragen op weg naar een circulair gebouwde<br />

en ingerichte omgeving.<br />

Nieuwe locatie<br />

Waar het evenement voorheen plaatsvond in<br />

Rotterdam Ahoy, is MaterialDistrict voor deze<br />

editie verhuist naar de Werkspoorkathedraal<br />

in Utrecht. Dit stond al gepland voor de editie<br />

van 2021, die helaas vanwege Covid-19 niet<br />

heeft kunnen plaatsvinden.<br />

De Werkspoorkathedraal is een immense<br />

industriële werkloods en een unieke<br />

locatie waar het bruist van de creativiteit<br />

en innovatie.<br />

MaterialDistrict Innovation Fund<br />

Dit jaar tonen meer exposanten dan ooit<br />

(materiaal)innovaties binnen de thema’s Circulariteit,<br />

Wellbeing en Energietransitie, een<br />

direct gevolg van het MaterialDistrict Innovation<br />

Fund dat in 2<strong>01</strong>9 door MaterialDistrict is<br />

opgericht. Startups en ontwerpers kunnen uit<br />

het fonds subsidie krijgen op hun beursdeelname.<br />

Een onafhankelijk adviescomité vervult<br />

een belangrijke rol in het scouten van startups<br />

en het beoordelen van subsidieaanvragen.<br />

Materiaalexpositie<br />

Alle 250 geselecteerde materialen van de<br />

jaarlijkse expositie vallen binnen één of meerdere<br />

van de drie duurzame thema’s.<br />

Spraakmakend<br />

lezingenprogramma<br />

MaterialDistrict Utrecht staat bekend om haar<br />

spraakmakende lezingenprogramma, waarin<br />

gerenommeerde (inter)nationale architecten,<br />

wetenschappers, ontwerpers en andere experts<br />

de laatste ontwikkelingen op materiaalgebied<br />

delen met het publiek. Ook dit jaar zijn<br />

er simultaan twee theaterprogramma’s waarin<br />

een line-up van maar liefst 50 sprekers hun<br />

kennis en ervaring met de bezoeker delen.<br />

Bezoeken<br />

De 15e editie van MaterialDistrict Utrecht<br />

vindt plaats van 5 tot en met 7 april in de<br />

Werkspoorkathedraal in Utrecht. Met 6.000<br />

verwachte bezoekers, 125 exposanten en<br />

5.800 m 2 oppervlakte staat hét materialenevenement<br />

voor (interieur)architecten en<br />

R&D-professionals weer volledig in het teken<br />

van materiaalinnovaties voor het ruimtelijke<br />

domein: Architectuur, Interieur, Tuin- & Landschapsarchitectuur,<br />

Leisure, Tentoonstellings-<br />

& Decorbouw en Meubel- & Interieurbouw.<br />

Ga voor meer informatie en een toegangsticket<br />

naar Utrecht.MaterialDistrict.nl.<br />

Openingstijden<br />

Dinsdag 5 april, 10:00-18:00 uur<br />

Woensdag 6 april, 10:00-18:00 uur<br />

Donderdag 7 april, 10:00-17:00 uur<br />

Ticketprijs v.a. €7,50 ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

79


Sinds 1 januari <strong>2022</strong> vallen de vier divisies – Blankers Schoon, Blankers Specialistisch, Slimm Facilitair en Schoner Werken – onder de paraplu van Slimm Facility Services.<br />

Tekst: Roel van Gils Beeld: Blankers Specialistisch<br />

Expert in advies en<br />

specialistisch onderhoud<br />

Met ruim 56 jaar ervaring mag Blankers Specialistisch zich met recht expert noemen in advies en gevelonderhoud.<br />

De dienstverlening varieert van een breed scala aan gevelreinigingstechnieken tot het werken<br />

vanuit een meerjarenonderhoudsplan. Het bedrijf is onderdeel van Slimm Facility Services en vormt voor<br />

gebouweigenaren een strategische ketenpartner voor alle facilitaire diensten.<br />

Blankers Specialistisch is een landelijke organisatie<br />

met veel ervaring op het gebied van advisering,<br />

glasbewassing, hogedrukreiniging en<br />

soft stralen. “We gaan altijd voor een optimaal<br />

resultaat”, zegt manager specialistische reiniging<br />

Max van den Berg. “Afhankelijk van het type gevel<br />

en de aard van de vervuiling kiezen we de<br />

meest effectieve methode. Bij voorkeur gebeurt<br />

dit duurzaam en vanuit onze meerjarenonderhoudsplanning.<br />

We zijn VCA**-gecertificeerd, in<br />

'Afhankelijk van het type gevel en<br />

de aard van de vervuiling kiezen we<br />

de meest effectieve methode'<br />

het bezit van het OSB-keurmerk glas- en gevelreiniging<br />

en onze medewerkers beschikken over<br />

alle benodigde SVS-diploma’s.”<br />

Waar Blankers Specialistisch voorheen vooral<br />

op afroep werd ingeschakeld merkt Van den<br />

Berg meer en meer een verschuiving richting<br />

periodiek gevelonderhoud. “Een positieve ontwikkeling,<br />

waarbij we onze kennis en ervaring<br />

inzetten om samen met de opdrachtgever tot<br />

een oplossing te komen. Door periodiek te<br />

reinigen, hoeven we veelal geen chemische<br />

80 GEVELBOUW.INFO


Waar Blankers Specialistisch voorheen vooral op afroep<br />

werd ingeschakeld merkt het bedrijf meer en meer een<br />

verschuiving richting periodiek gevelonderhoud.<br />

Blankers Specialistisch maakt gebruik van eigen materialen en hulpmiddelen, en is dus volledig zelfvoorzienend.<br />

middelen te gebruiken en kunnen we op een<br />

milieuvriendelijke wijze (met stoom) een pand<br />

langdurig schoonhouden. We maken gebruik<br />

van eigen materialen en hulpmiddelen, en zijn<br />

dus volledig zelfvoorzienend.”<br />

Sinds 1 januari <strong>2022</strong> vallen de vier divisies<br />

– Blankers Schoon, Blankers Specialistisch,<br />

Slimm Facilitair en Schoner Werken – onder<br />

de paraplu van Slimm Facility Services. “We<br />

zijn ervan overtuigd dat wij vanuit een breeds<br />

scala aan diensten veel meer toegevoegde<br />

waarde kunnen bieden aan onze opdrachtgevers.<br />

Wij regisseren feitelijk alle facilitaire<br />

diensten via één aanspreekpunt en garanderen<br />

op die manier altijd de Best Deal!” ❚<br />

100% DUURZAAM<br />

GEVELONDERHOUD<br />

www.blankersschoon.nl<br />

DICHTBIJ<br />

Altijd maatwerk;<br />

Landelijke dekking.<br />

DESKUNDIG<br />

Meerjarenonderhoudsplan;<br />

Innovatief.<br />

DUURZAAM<br />

Menselijk en maatschappelijk verantwoord;<br />

Milieuvriendelijke methodes en technieken.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

00030942002.indd 1 15-02-22 15:27<br />

81


Tekst en beeld: AD International<br />

Coaten van gerecycled<br />

aluminium gevoelig? Welnee!<br />

Aluminium is oneindig te recyclen en daarmee een duurzame optie. De komende jaren zal er naar verwachting<br />

steeds meer gerecycled aluminium toegepast gaan worden in de gevelbouw. De samenstelling<br />

van gerecycled aluminium is niet altijd even hoogwaardig. Dit is een uitdaging voor de gehele branche. Het<br />

vraagt kennis en expertise van een oppervlaktebehandelaar om de gewenste kwaliteit van het coatwerk te<br />

blijven waarborgen. Hierin is de voorbehandeling een essentiële stap. LOA Deege, in samenwerking met AD<br />

Chemicals, heeft hiervoor het voorbehandelingsproces geoptimaliseerd en toekomstbestendig ingericht.<br />

Procesoptimalisatie in<br />

samenwerking<br />

Sinds vele jaren maakt LOA Deege gebruik<br />

van de chemische voorbehandelingsproducten<br />

van AD Chemicals. AD was een<br />

van de voorlopers met de ontwikkeling van<br />

kwalitatief hoogstaande Chroom-6 vrije<br />

oppervlaktebehandelingen. Ook de uitdagingen<br />

met betrekking tot gerecycled aluminium<br />

zijn direct door AD onderzocht wat<br />

heeft geleid tot innovatieve procesoptimalisatiemogelijkheden.<br />

Zo is met gerecycled<br />

aluminium dezelfde kwaliteit te behalen<br />

als met regulier aluminium. Hiermee blijft<br />

chemisch voorbehandelen een zeer goed<br />

alternatief voor andere behandelingen op<br />

secundair aluminium zoals pre-anodiseren.<br />

De kwaliteit van het oppervlaktebehandelingsproces<br />

speelt hierin een essentiële rol.<br />

LOA Deege weet als Qualicoat gecertificeerd<br />

bedrijf als geen ander wat voor een kwalitatieve<br />

procesvoering nodig is. De innovatieve<br />

procesoptimalisatiestappen konden daardoor<br />

relatief eenvoudig geïmplementeerd<br />

worden in het bestaande proces (dompelen<br />

sproeilijn). Zo zijn er bijvoorbeeld optimalisaties<br />

doorgevoerd in de reinigingsstappen<br />

van de voorbehandeling waardoor de conversiecoating<br />

nog beter kan verankeren met<br />

het aluminium, resulterend in verbeterde<br />

corrosiewering en lakhechting richting de<br />

aan te brengen poedercoating. Bijkomend<br />

voordeel van deze optimalisatie is dat chemieverbruik<br />

en chemisch afval ook gereduceerd<br />

worden. Na het implementeren heeft<br />

LOA Deege de resultaten uitvoerig geanalyseerd<br />

gedurende geheel 2021.<br />

Na een jaar kunnen de volgende conclusies<br />

worden getrokken: verbeterde corrosiewering<br />

en verhoogde lakhechting. Hiermee kan<br />

LOA Deege kan QUALICOAT kwaliteit garanderen voor elke bron van aluminium.<br />

82 GEVELBOUW.INFO


Optimalisaties in de reinigingsstappen van de voorbehandeling zorgen ervoor dat de conversiecoating nog beter kan verankeren met het aluminium, resulterend in<br />

verbeterde corrosiewering en lakhechting richting de aan te brengen poedercoating.<br />

LOA Deege QUALICOAT kwaliteit garanderen<br />

voor elke bron van aluminium. “Met<br />

deze innovatieve stap gaan duurzamer coaten,<br />

topkwaliteit en efficiënte bedrijfsvoering<br />

hand in hand en zijn we volledig klaar voor<br />

een toekomst waarin we meer en meer gerecycled<br />

aluminium gaan verwerken”, aldus<br />

Dennis Gubbels directeur bij LOA Deege.<br />

'We zijn volledig klaar voor een toekomst<br />

waarin we meer en meer gerecycled<br />

aluminium gaan verwerken'<br />

Na de robuuste voorbehandeling worden<br />

in de moderne poedercoatinstallaties de<br />

profielen, platen en bevestigingsmateriaal<br />

voorzien van passende poedercoating.<br />

Naast aluminium specialist<br />

ook partner voor staal<br />

LOA Deege te Moerdijk, onderdeel van<br />

LOA Full Surface Group, is toonaangevend<br />

specialist in het voorbehandelen en poedercoaten<br />

van aluminium voor de bouwgerelateerde<br />

industrie. Door uitstekende<br />

in-house kennis en haar brede dienstver-<br />

lening vanuit de zes bedrijven bent u voor<br />

alle soorten oppervlaktebehandeling bij<br />

LOA Full Surface Group aan het juiste<br />

adres. LOA staat bekend als een partner<br />

waarmee je wanneer dan ook kunt overleggen,<br />

een partner die je anytime bij kan<br />

staan met persoonlijk advies op maat en<br />

die gelooft in een persoonlijke benadering.<br />

Want niet alleen vraagt ieder product om<br />

een specifieke behandeling. Ook heeft iedere<br />

klant verschillende wensen en voorkeuren.<br />

Door haar flexibiliteit werkt zij voor<br />

bedrijven in elke vorm en grootte, wat zorgt<br />

voor een brede kennis van producten.<br />

Om de komende jaren nog verder in te spelen<br />

op de wensen en behoeftes van klanten<br />

gaat zij een nieuw proces inrichten samen<br />

met AD Chemicals waarin ook staal voorbehandeld<br />

kan worden bij LOA Deege. Ook<br />

hier is kwaliteit wederom een belangrijk uitgangspunt,<br />

deze voorbehandeling voldoet<br />

dan ook aan de eisen zoals gesteld in de<br />

Qualisteelcoat normeringen. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

83


Cleaner MM31: Reinigen,<br />

ontvetten,<br />

corrosiebescherming en<br />

lakhechting in 1 stap<br />

Geschikt voor staal, verzinkt staal en aluminium.<br />

Eenvoudige applicatie d.m.v. een doek,<br />

vernevelpomp of volledig automatisch.<br />

Voldoet aan Qualicoat, Qualisteelcoat en GSB.<br />

Chemische reiniging:<br />

bespaart u al op uw gas<br />

en energiekosten?<br />

Ontdek hoe u een directe kostenreductie in de chemische<br />

reiniging van 10% kunt realiseren op 4 fronten:<br />

Aluminium<br />

PU Primer<br />

1000 h ASST<br />

Cleaner MM31<br />

regulier<br />

Gratis test op locatie:<br />

chemicals@adinternationalbv.com<br />

Gratis besparingsadvies<br />

mail vrijblijvend naar chemicals@adinternationalbv.com<br />

Chemie leverancier<br />

voor metaaloppervlakte behandeling<br />

is a part of AD International<br />

adinternationalbv.com<br />

Heijningen | The Netherlands | +3 1 (0)167-52 69 00 | chemicals@adinternationalbv.com<br />

The best metal treatment you can expect<br />

Stralen, schooperen & poederlakken<br />

Grootste moffeloven van de Benelux<br />

Vrijheidweg 2<br />

3700 Tongeren-Oost (België)<br />

Tel.: +32 (0)12 440 880<br />

info@tilkin.be<br />

Bekijk ook het artikel “Robuuste staalconstructies<br />

duurzaam geconserveerd”<br />

(voor RIVM) in dit magazine.<br />

www.tilkin.be<br />

Tilkin_adv<strong>Gevelbouw</strong>_197x130_v3.indd 1 2/10/2020 18:50


PARTNER WORDEN<br />

VAN GEVELBOUW?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op gevelbouw.info<br />

• Een gesponsorde positie met<br />

persoonlijke profielpagina op<br />

gevelbouw.info verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +31 495 45 00 95<br />

• Ga naar gevelbouw.info/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

MELD JE<br />

GRATIS AAN<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

gevelbouw.info


Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

AGC NEDERLAND HOLDING B.V.<br />

J.S. de Jongplein 7a<br />

40<strong>01</strong> WG TIEL<br />

T +31 344 67 97 04<br />

E sales.nederland@eu.agc.com<br />

W www.agc-yourglass.com<br />

ALUK ALUMINIUM B.V.<br />

Esp 440<br />

5633 AJ EINDHOVEN<br />

T. +31 40 264 64 94<br />

E info@aluk.nl<br />

W www.aluk.nl<br />

W www.btckozijnen.nl<br />

BUILDING WRAP FOLIE TECHNIEK BV<br />

Kouwe Hoek 6, 2741 PX Waddinxveen<br />

T +31 85 066 89 28<br />

DELFT PROFIELEN BV<br />

Havenweg 4<br />

5145 NJ WAALWIJK<br />

T +31 416 56 74 11<br />

E info@delftprofielen.nl<br />

W www.delftprofielen.nl<br />

E<br />

info@buildingwrap.nl<br />

W www.buildingwrap.nl<br />

DICTATOR PRODUCTIE BV<br />

Energieweg 11<br />

ALINEL NV<br />

Industriepark 14/106<br />

B-9031 DRONGEN<br />

T +32 9 250 03 06<br />

F +32 9 210 16 25<br />

E info@alinel.be<br />

W www.alinel.be<br />

BISOTON<br />

Curiestraat 4 - 6<br />

6716 AR EDE<br />

T +31 318 30 00 70<br />

E info@bisoton.nl<br />

W www.bisoton.nl<br />

Uitgebreide tekeningen<br />

en documenten volledig<br />

onder controle!<br />

www.cad-plan.com<br />

8304 AJ EMMELOORD<br />

T +31 527 61 34 56<br />

F +31 527 69 84 20<br />

E info@dictator.nl<br />

W www.dictator.nl<br />

DUCO PROJECTS<br />

Bedrijvenlaan 2<br />

B-8630 VEURNE<br />

ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMS<br />

Waaslandlaan 15<br />

B - 9160 LOKEREN<br />

T +32 93 40 55 55<br />

F +32 93 48 57 92<br />

E info@aliplast.com<br />

W www.aliplast.com<br />

BOON EDAM NEDERLAND BV<br />

Ambachtstraat 4<br />

1135 GG EDAM<br />

Postbus 26<br />

1135 ZG EDAM<br />

T +31 299 38 08 08<br />

F +31 299 37 28 59<br />

E info@boonedam.nl<br />

W www.boonedam.nl<br />

CARLISLE CONSTRUCTION<br />

MATERIALS<br />

Industrieweg 16, 8263 AD KAMPEN<br />

T +31 38 339 33 33<br />

E info@ccm-europe.com<br />

W www.ccm-europe.com/nl/<br />

T +32 58 33 00 66<br />

F +32 58 33 00 67E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

DUCO VENTILATION<br />

Handelsstraat 19<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 33<br />

F +32 58 33 00 44<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

ALUCOL<br />

Soerendonck 3<br />

6086 BW NEER<br />

Postbus 4403<br />

6086 ZG NEER<br />

T +31 475 26 02 00<br />

E sales@alucol.nl<br />

W www.alucol.nl<br />

BOSTIK BV<br />

Denariusstraat 11<br />

4903 RC OOSTERHOUT<br />

T +31(0)1624 910 00<br />

E infonl@bostik.com<br />

W www.bostik.com/netherlands/nl/<br />

COMHAN HOLLAND BV<br />

Amsterdamseweg 27<br />

1422 AC Uithoorn<br />

T +31 297 51 36 36<br />

F +31 297 51 36 39<br />

E comhan@comhan.com<br />

W<br />

Copaco_Q.pdf<br />

www.comhan.com<br />

1 06-11-13 16:11<br />

ELUMATEC BENELUX BV<br />

Hoogeveenenweg 204<br />

2913 LV NIEUWERKERK A/D IJSSEL<br />

T +31 180 31 58 58<br />

F +31 180 31 58 58<br />

E info@elumatec.nl<br />

W www.elumatec.nl<br />

ALUFORM SYSTEM GMBH & CO KG<br />

R. Visscherstraat 8<br />

8913 HH LEEUWARDEN<br />

T +49 035 72 39 9-0<br />

E info@aluform.de<br />

W www.aluform.de<br />

BTC KOZIJNEN<br />

Helmondstraat 86<br />

6843 SH ARNHEM<br />

T +31 6 251 31 251<br />

E info@btckozijnen.nl<br />

W www.btckozijnen.nl<br />

COPACO SCREENWEAVERS<br />

Rijksweg 125, B-8531 BAVIKHOVE<br />

T +32 56 35 35 33<br />

F +32 56 35 80 48<br />

E info@copaco.be<br />

W www.copaco.be<br />

EUROFAST<br />

Jan Tooropstraat 16<br />

5753 DK DEURNE<br />

T +31 493 31 58 85<br />

E info@eurofastgroup.com<br />

W www.eurofastgroup.com<br />

86 GEVELBOUW.INFO


Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

HILTI NEDERLAND BV<br />

FAC<br />

Noel Schoorensstraat 19<br />

B-9810 ELKE-NAZARETH<br />

T +32 59 51 65 59<br />

E info@fac-belgium.eu<br />

W www.fac-belgium.eu<br />

Leeuwenhoekstraat 4<br />

2652 XL BERKEL EN RODENRIJS<br />

Postbus 92<br />

2650 AB BERKEL EN RODENRIJS<br />

T +31 10 519 11 11<br />

F +31 10 519 11 99<br />

E hiltinl@Hilti.com<br />

W www.hilti.nl<br />

HYDRO BUILDING SYSTEMS<br />

NETHERLANDS BV<br />

Alcoalaan 1<br />

5151 RW DRUNEN<br />

Postbus 75<br />

5150 AB DRUNEN<br />

T +31 416 3 64 80<br />

E info.hbs.nl@hydro.com<br />

JAZO ZEVENAAR<br />

Handelsdwarsstraat 10<br />

6905 DJ ZEVENAAR<br />

Postbus 360<br />

6900 AJ ZEVENAAR<br />

T +31 316 59 29 11<br />

F +31 316 52 53 60<br />

E info@jazo.eu<br />

W www.jazo.nl<br />

W www.sapabuildingsystem.nl<br />

FAÇADE, ADVISEURS<br />

VOOR GEVELBOUW BV<br />

Citroenvlinderlaan 5<br />

5641 CG EINDHOVEN<br />

T +31 40 251 34 00<br />

E gevel@facade.nl<br />

W www.facade.nl<br />

HUECK ALUMINIUM<br />

PROFIELTECHNIEK BENELUX BV<br />

Windmolen 8<br />

4751 VM OUD GASTEL<br />

Postbus 1<strong>01</strong><br />

4750 AC OUD GASTEL<br />

T +31 165 51 39 55<br />

F +31 165 51 31 11<br />

E info@hueck.nl<br />

W www.hueck.nl<br />

HUNTER DOUGLAS<br />

I.S.D. BENELUX<br />

Het Zuiderkruis 33<br />

5215 MV 's-HERTOGENBOSCH<br />

T +31 73 615 3 888<br />

E marketing@isdgroup.com<br />

W www.isdgroup.com<br />

JORIS IDE NV<br />

Hille 174<br />

B-8750 ZWEVEZELE (BELGIË)<br />

T +32 51 61 07 77<br />

E info@joriside.be<br />

W www.joriside.com<br />

KAWNEER NEDERLAND BV<br />

Archimedesstraat 9<br />

3846 CT HARDERWIJK<br />

Postbus 391<br />

3840 AJ HARDERWIJK<br />

T +31 341 46 46 11<br />

E kawneer.benelux@arconic.com<br />

W www.kawneer.nl<br />

GEVELPERSONEEL.NL<br />

Castellastraat 26<br />

6512 EX NIJMEGEN<br />

Postbus 73<br />

6500 AB NIJMEGEN<br />

T +31 24 204 95 81<br />

E info@gevelpersoneel.nl<br />

W www.gevelpersoneel.nl<br />

ARCHITECTURAL PROJECTS<br />

Piekstraat 2<br />

3071 EL ROTTERDAM<br />

Postbus 5072<br />

3008 AW ROTTERDAM<br />

T +31 10 496 22 22<br />

F +31 10 423 78 90<br />

E info@hunterdouglas.nl<br />

W www.hunterdouglas.nl<br />

DE TECHNOLOGIE VOOR UW IDEEËN<br />

INTAL BV<br />

De Veken 103<br />

1716 KG OPMEER<br />

T +31 226 34 15 25<br />

E info@intal.nl<br />

W www.intal.nl<br />

J.M. VAN DELFT & ZN<br />

KINGSPAN GEÏSOLEERDE PANELEN<br />

Lingewei 8<br />

4004 LL TIEL<br />

Postbus 6565<br />

4000 HN TIEL<br />

T +31 344 67 52 50<br />

F +31 344 67 52 51<br />

E info@kingspanpanels.nl<br />

W www.kingspanpanels.nl<br />

www.kingspanbenchmark.nl<br />

HYDRO BUILDING SYSTEMS<br />

Christiaan Huygensweg 21<br />

GEZE BENELUX BV<br />

Steenoven 36<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 40 262 90 80<br />

F +31 40 262 90 85<br />

E benelux.nl@geze.com<br />

W www.gezebenelux.com<br />

NETHERLANDS BV<br />

Alcoalaan 1<br />

5151 RW DRUNEN<br />

Postbus 75<br />

5150 AB DRUNEN<br />

T +31 416 38 64 80<br />

E info.hbs.nl@hydro.com<br />

W www.wicona.nl<br />

5151 DM DRUNEN<br />

Postbus 232<br />

5150 AE DRUNEN<br />

T +31 416 37 49 25<br />

F +31 416 37 84 50<br />

E info@jmvandelft.nl<br />

W www.jmvandelft.nl<br />

KINGSPAN NV/SA<br />

Bouwelven 17<br />

B-2280 GROBBENDONK<br />

T +32 14 25 73 47<br />

W www.kingspanpanels.be<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

87


Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

Meer dan sandwichpanelen...<br />

KINGSPAN UNIDEK B.V.<br />

Scheiweg 26<br />

5421 XL GEMERT<br />

Postbus 1<strong>01</strong><br />

5420 AC GEMERT<br />

T +31 492 37 81 11<br />

E info@kingspan.nl<br />

W www.kingspan.nl<br />

NETWERK VOOR METALEN DAKEN EN GEVELS<br />

MDG-NET<br />

Lissabonring 24<br />

5252 NT DRUNEN<br />

T +31 6 497 499 87<br />

E secretariaat@mdg-net.nl<br />

W www. mdg-net.nl<br />

PANELEN HOLLAND BV<br />

Venekoterweg 7<br />

8431 HG OOSTERWOLDE<br />

Postbus 61<br />

8430 AB OOSTERWOLDE<br />

T +31 516 56 85 68<br />

F +31 516 56 85 61<br />

E info@panelenholland.nl<br />

W www.panelenholland.nl<br />

ROYMANS<br />

BEVESTIGINGSMATERIALEN BV<br />

Nobelstraat 13-A<br />

5051 DV GOIRLE<br />

Postbus 278<br />

5050 AG GOIRLE<br />

T +31 13 534 56 78<br />

E verkoop@roymans.nl<br />

W www.roymans.nl<br />

KLOECKNER METALS<br />

ODS NEDERLAND<br />

Donk 6<br />

2991 LE BARENDRECHT<br />

Postbus 69<br />

2990 AB BARENDRECHT<br />

T +31 180 64 08 87<br />

F +31 180 64 03 25<br />

E info@ods-geveltechniek.nl<br />

MERFORD SPECIAL DOORS BV<br />

Postbus 160<br />

4200 AD GORINCHEM<br />

T +31 183 67 50 20<br />

F +31 183 62 64 40<br />

E specialdoors@merford.com<br />

W www.merford.com<br />

PROFIMAX<br />

De Grote Elst 54<br />

5246 JR ROSMALEN<br />

T +31 73 644 02 89<br />

F +31 73 644 57 89<br />

E info@profimax.nl<br />

W www.profimax.nll<br />

SCHÜCO NEDERLAND BV<br />

Clarissenhof 3A<br />

4133 AB VIANEN<br />

Postbus 1076<br />

3640 BB MIJDRECHT<br />

T +31 88 203 33 00<br />

E info@schueco.nl<br />

W www.schueco.nl<br />

W www.ods-geveltechniek.nl<br />

PROFITY BV<br />

Ambachtstraat 7<br />

SIEGENIA-AUBI KG<br />

MILIN PANELEN & PROFIELEN<br />

7461 TP RIJSSEN<br />

Ramgatseweg 15<br />

Brabanthaven 1<br />

T +31 548 53 93 29<br />

4941 VN RAAMSDONKVEER<br />

3433 PJ NIEUWEGEIN<br />

F +31 548 53 93 22<br />

T +31 85 486 10 80<br />

KNAUF B.V.<br />

Mesonweg 8 - 12<br />

3542 AL UTRECHT<br />

T +31 30 247 33 11<br />

E info@knauf.nl<br />

T +31 30 606 92 20<br />

F +31 30 657 90 21<br />

E info@milin.nl<br />

W www.milin.nl<br />

E info@profity.nl<br />

W www.profity.nl<br />

E info@siegenia.com<br />

W www.siegenia.com<br />

W www.knauf.nl<br />

MANFRED J.C. NIEMANN<br />

NEDERLAND BV<br />

Baarnsche Dijk 19 a<br />

3741 LP BAARN<br />

T +31 35 303 32 80<br />

F +31 35 543 16 19<br />

E info@niemet.nl<br />

ORGADATA BENELUX BV<br />

Zuiderplein 4<br />

8911 AJ LEEUWARDEN<br />

T +31 58 233 39 20<br />

F +31 58 213 85 30<br />

E info@orgadata.nl<br />

REYNAERS ALUMINIUM BV<br />

Maisdijk 7<br />

5704 RM HELMOND<br />

Postbus 111<br />

5700 AC HELMOND<br />

T +31 492 56 10 20<br />

F +31 492 56 10 30<br />

E info@reynaers.nl<br />

SKG-IKOB<br />

Poppenbouwing 56<br />

4191 NZ GELDERMALSEN<br />

Postbus 202<br />

4190 CE GELDERMALSEN<br />

T +31 88 244 <strong>01</strong> 00<br />

T +31 88 244 <strong>01</strong> <strong>01</strong><br />

E info.skgikob.nl<br />

W www.niemet.nl<br />

W www.orgadata.nl<br />

W www.reynaers.nl<br />

W www.skgikob.nl<br />

88 GEVELBOUW.INFO


Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

SOENEN HENDRIK NV<br />

Gentseheerweg 63<br />

B-8870 Izegem<br />

T +32 (0) 51 31 28 80<br />

E sales@soenenhendrik.com<br />

W www.soenenhendrik.com<br />

Pepijn Carlier<br />

T +32 (0)473/61 58 78<br />

E pca@soenenhendrik.com<br />

SUNFLEX ALUMINIUM<br />

SYSTEME GMBH<br />

Im Ruttenberge 12<br />

D-57482 WENDEN-GERLINGEN<br />

T +49 2762 9253-0<br />

F +49 2762 9253-280<br />

E info@sunflex.de<br />

W www.sunflex.de<br />

UNILIN INSULATION BV<br />

Postbus 3<br />

5060 AA OISTERWIJK<br />

T +31 13 523 13 13<br />

F +31 13 528 39 39<br />

E sabine.vaneersel@unilin.com<br />

W www.unilin.com<br />

VEROSOL<br />

Kiefte 17<br />

7151 HZ Eibergen<br />

T +31 545 46 45 00<br />

W www.verosol.nl<br />

KVADRAT BV<br />

Sarphatistraat 18<br />

SOLARLUX NEDERLAND<br />

Marie Curiestraat 2<br />

SUNSHIELD<br />

UNIEKE LOUVERS<br />

SUNSHIELD UNIEKE LOUVERS<br />

VAN DER MEER<br />

1<strong>01</strong>8 GK Amsterdam<br />

W www.kvadrat.dk<br />

7442 DP NIJVERDAL<br />

Sterrekroos 35<br />

OPPERVLAKTETECHNIEK BV<br />

T +31 548 63 13 23<br />

E info.nl@solarlux.com<br />

W www.solarlux.com<br />

4941 VZ Raamsdonksveer<br />

T +31 162 - 571 493<br />

E info@sunshield.nl<br />

W www.sunshield.nl<br />

Nieuw Zeelandweg 14<br />

1045 AL AMSTERDAM<br />

T +31 20 447 02 45<br />

F +31 20 611 24 26<br />

E kantoor@meercoat.nl<br />

W www.meercoat.nl<br />

VDR GEVEL BV<br />

t Veld 3R<br />

6666 MK HETEREN<br />

T +31 26 213 44 99<br />

E info@gevelreiniging.nl<br />

W www.gevelreiniging.nl<br />

SOMFY NEDERLAND BV<br />

Jacobus Arendlaan 1<br />

2132 LP HOOFDDORP<br />

Postbus 163<br />

2130 AD HOOFDDORP<br />

T +31 23 554 49 00<br />

F +31 23 562 42 53<br />

E projecten@somfy.nl<br />

W www.somfy.nl/projecten<br />

SOMFY BELUX<br />

Ikaroslaan 21<br />

B-1930 ZAVENTEM<br />

T +32 27 12 07 70<br />

E verkoop@somfy.be<br />

W www.somfy.be/projecten<br />

SVK NV<br />

Aerschotstraat 114<br />

BE-9100 SINT NIKLAAS<br />

T +32 3 760 49 00<br />

F +32 3 777 47 84<br />

E info@svk.be<br />

W www.svk.be<br />

VBH NEDERLAND BV<br />

Houtduifstraat 22<br />

49<strong>01</strong> BP OOSTERHOUT<br />

Postbus 339<br />

4900 AH OOSTERHOUT<br />

T +31 162 48 34 00<br />

F +31 162 43 21 39<br />

E info@vbh-nl.com<br />

W www.vbh-nl.com / www.vbh24.nl<br />

VMRG<br />

Einsteinbaan 1<br />

Postbus 1496<br />

3430 BL Nieuwegein<br />

T +31 30 605 36 44<br />

F +31 30 605 32 60<br />

E info@vmrg.nl<br />

W www.vmrg.nl<br />

STACKDOOR PRODUCTS<br />

Nobelstraat 26<br />

3846 CG HARDERWIJK<br />

T +31 341 43 43 44<br />

E info@stackdoor.nl<br />

W www.stackdoor.nl<br />

TAPIR B.V.<br />

T +31 591 390059<br />

T +31 6 20971533<br />

E aevenhuis@tapir.nl<br />

W www.tapir.nl<br />

VERENIGING KUNSTSTOF<br />

GEVELELEMENTEN INDUSTRIE<br />

Einsteinbaan 1<br />

3439 NJ NIEUWEGEIN<br />

Postbus 1496<br />

3430 BL NIEUWEGEIN<br />

T +31 30 75 09 8<strong>01</strong><br />

E info@vkgkeurmerk.nl<br />

W www.vkgkeurmerk.nl<br />

ZETSUPPORT BV<br />

Thomas Edisonweg 66<br />

5151 DJ DRUNEN<br />

Postbus 211<br />

5150 AE DRUNEN<br />

T +31 416 38 12 06<br />

F +31 416 37 85 54<br />

E bedrijfsbureau@zetsupport.nl<br />

W www.zetsupport.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

89


ONTDEK DÉ GEVELTREND:<br />

VERTICAAL GEPLAATSTE<br />

GEVELSTROKEN<br />

Een gevelafwerking met Cedral sidings<br />

geeft elke woning de juiste uitstraling.<br />

Uitgebreid kleurenpalet<br />

Makkelijk te plaatsen<br />

Brandveilig<br />

Niet schilderen<br />

Amsterdam - Donald Jansen - ADD-IT Architecten<br />

BESTEL GRATIS EEN<br />

STAAL & BROCHURE<br />

www.cedral.world<br />

Donk Richard Architects<br />

Eternit nv, Kuiermansstraat 1, B-1880 Kapelle-op-den-Bos, België<br />

Tel. +32 (0)15 71 71 71, Fax +32 (0)15 71 71 79<br />

info.benelux@cedral.world, www.cedral.world


Software voor professionals<br />

LogiKal en LogiKal MES: Het softwareduo voor de beste ramen,<br />

deuren en gevels.<br />

Zo zet je op een efficiënte manier de stap naar digitalisering en krijg<br />

je weer meer tijd voor het echte vakwerk.<br />

www.orgadata.nl


GEGARANDEERDE<br />

KWALITEIT IN GEVELS<br />

WWW.VMRG.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!