25.02.2022 Views

Gevelbouw 01 2022

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN

Jaargang 19 I nummer 1

februari - maart

GEVELBOUW.INFO

MATERIALDISTRICT TRAPT

BEURSSEIZOEN 2022 AF

Jaargang 19 nummer 1 2022

STEEDS MEER AANDACHT

VOOR DUURZAAMHEID IN

AANBESTEDINGEN

EEN VOORTDUREND STREVEN

NAAR MAXIMALE TRANSPARANTIE

FEDERATIE

ALUMINIUM

CONSTRUCTEURS

In samenwerking met:


Cradle to Cradle Certified ® Silver

voor Pilkington isolatieglas

Wij zijn bijzonder trots op de onlangs behaalde Cradle to Cradle certificering op een breed scala van onze

isolatieglasproducten. Uniek is dat we de eerste producent zijn met een ZILVER certificaat op de meeste isolatieglas

samenstellingen.

Het zilver certificaat is van toepassing op alle dubbel en triple isolatieglas combinaties met een

Pilkington Optitherm S3 of Pilkington Optitherm S1A coating alsmede alle Pilkington Suncool coatingen

in combinaties met enkel of gelaagd glas.

Met deze Cradle to Cradle certificering geven we verder vorm aan onze duurzaamheidsdoelstellingen en de ambitie om de meest

duurzame partner in glasoplossingen te zijn!

Pilkington Nederland B.V.

Telefoon +31 (0)53 483 58 35

| De Hoeveler 25 7547 SB Enschede

| E-mail: pilkington.nederland@nsg.com | www.pilkington.nl


CREATING BRIGHT FUTURES

Ontdek de nieuwe

Infinium van AluK

Een uitzonderlijk design op alle vlakken

Het vernieuwde ontwerp van het minimalistisch

schuifdeursysteem ‘Infinium’ van AluK brengt nog

meer design- en configuratiemogelijkheden met

zich mee. Minimalistisch en toch onmiskenbaar

magisch, en wel om deze nieuwe features:

monorail, vlakke dorpel en glas op glas hoek.

ALUK.BE | ALUK.NL


Aluminium schuifpanelen

DucoSlide

Functioneel en esthetisch

Optimale wering van

hitte en lichtinval

Dynamische uitstraling

Compleet gamma

schuif- en vouwpanelen

Thermisch comfort

Daling koellast tot 63 %

We inspire at www.duco.eu


Voorwoord

We mogen weer!

In de laatste editie van Gevelbouw van vorig jaar hadden we goede hoop op een mooie start van het

beursseizoen met de Polyclose en beurs GEVEL de eerste maanden van 2022. Dat is ‘net’ iets anders

gelopen, maar de vooruitzichten zijn gelukkig uiterst positief. We gaan weer terug naar normaal, zoals dat

was vóór maart 2020. Dat betekent dat we weer volop van het leven kunnen genieten en elkaar eindelijk

weer op grote schaal fysiek kunnen ontmoeten tijdens een beurs of congres. We mogen weer!

Aangezien zowel de beurs GEVEL als de Polyclose zijn verplaatst naar respectievelijk 31 mei – 2 juni en 31

augustus – 2 september zullen we hier in de volgende edities uitgebreid op vooruitblikken. Wel kijken we

alvast vooruit naar MaterialDistrict. Met 125 exposanten, een tentoonstelling met 250 materialen en een

lezingenprogramma met 50 sprekers is MaterialDistrict de place to be voor materiaalvoorschrijvers en alle

andere geïnteresseerden uit de branche. Het evenement vindt dit jaar plaats van 5 tot en met 7 april in de

Werkspoorkathedraal Utrecht en staat in het teken van de circulaire economie.

Uiteraard belichten we in deze eerste editie van 2022 ook weer een aantal interessante onderwerpen en

projecten. Wat te denken van een nieuw BIPV-systeem voor de gevel, een bio-based coating voor een

aanmerkelijk kleinere ecologische voetafdruk of een hybride gevelbekleding? Daarnaast nemen we een

kijkje bij de nieuwbouw van Dictator Productie BV, bekijken we het hypermoderne productieproces van

baksteenfabrikant Spaansen en gaan we op bezoek bij de gloednieuwe en state-of-the-art kozijnenfabriek

van SOR Kozijnen in Lelystad.

Op de VMRG’s pagina’s ook volop aandacht voor circulariteit en duurzaamheid met onder meer een

interessant artikel over het unieke Ciskin-concept waarin VMRG-bedrijven samenwerken om de circulaire

voordelen van aluminium gevelproducten optimaal in de markt te zetten. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Veelbelovend was ook het ontwerp van Westbeat. Het resultaat is zowaar nog verbluffender met

een indrukwekkende mix van repeterende kozijnen en getoogde vliesgevels. Het prestigieuze project is

zelfs bekroond met de Gouden AAP 2021. Dit en nog veel meer in deze editie van Gevelbouw. Voor nu

wensen we je alvast veel leesplezier en een bruisend voorjaar toe!

Roel van Gils


Platform over gevels en daken

Jaargang 19 | nummer 1

Verschijnt 6 x per jaar

ISSN 1572-1310

Uitgever

Schatbeurderlaan 6

6002 ED Weert

Postbus 249

6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

Vestiging België

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

Eindredactie

Roel van Gils

Redactie

Roel van Gils, Johan Debaere, Susan Peek

Projectmanagement

Dirk Mulder

d.mulder@louwersmediagroep.nl

Secretariaat

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

Advertenties

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd

via de AdPortal. Mocht u nog geen

uploadlink hebben ontvangen, stuur een

email naar: traffic@louwersmediagroep.nl

Abonnementsprijs

Nederland: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW

ABN AMRO

IBAN nr. NL78ABNA0490282067

BIC ABNANL2A

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Gevelbouw

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

Adreswijzigingen

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing

naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

op zegging is ontvangen, wordt het abonnement

auto matisch met een jaar verlengd.

Doelgroep

GEVELBOUW is een onafhankelijk vakblad

voor de bouw en is bestemd voor architecten,

ingenieursbureaus, aannemers, opdrachtgevers,

brancheorganisaties, gevelbouwers en toeleveranciers,

(bouw)functionarissen in overheids- en

semi-overheidsinstellingen en verwante organisaties.

De VMRG is inhoudelijk verantwoordelijk

voor haar eigen pagina’s.

Vormgeving/Art Direction

studio@louwersmediagroep.nl

In samenwerking met:

Drukwerk:

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding.

Hoewel dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledig heid van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele

aansprake lijkheid voor schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van

hande lingen en/of beslis singen die gebaseerd zijn op deze informatie.

08 36

20 40

Standaard kozijn of maatwerk met engineering? 8

Duurzame partner in glasoplossingen legt de groene lat hoog 10

Met duurzaam voorraadbeheer grijp je nooit meer mis 12

VMRG 15

Column Hans Zwaanenburg , directeur VMRG 15

Een indrukwekkende mix van repeterende kozijnen met getoogde vliesgevels 16

Aluminium kozijnen uitgevoerd als gevelelementen 20

Meesterstuk mr. Bettina Hertstein 23

FaSA maakt gevelinspectie vanuit bureaustoel mogelijk 24

VMRG Keurmerk steunt BNA Beste Gebouw van het Jaar 2022 26

VMRG bedrijven introduceren de circulaire gevel van de toekomst 27

De Veiligheidsladder in theorie en praktijk 28

VMRG ziet prijsaanpassingen gevelbranche als onvermijdelijk 30

Visitekaartjes 32

Circular Inspirations 34

Duurzame en toekomstbestendige nieuwbouw

om productiegroei op te vangen 36

Ultraslanke aluminium schuifdeursysteem biedt

een onbelemmerd zicht op de omgeving 40

Authentiek bakstenen uiterlijk, hypermodern productieproces 42


CONSTRUCTEURS

Jaargang 19 I nummer 1

februari - maart

In samenwerking met:

Inhoud

52

79

62

70

82

Grootste distributiecentrum voor planten en bomen in Europa

gaat op in de omgeving 46

Goedkoop of meest economisch? 48

LAB42 Amsterdam: Nieuw BIPV-systeem lost energievraagstuk op in de gevel 52

Efficiënt te verwerken overkappingssystemen voor outdoor living-ruimtes 56

Marktleider in custom-made sandwichpanelen en plaatwerk 58

State-of-the-art kozijnenfabriek in Lelystad 60

Kamerindeling in eigen huis met verplaatsbare glazen wanden 62

Coverfoto:

Aluk

beeld: AluK/Arno Fooy

Scandinavisch colorcoat staal:

Het milieuvriendelijkste aanbod voor daken en gevel 66

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN

GEVELBOUW.INFO

De Kadebuurt verduurzaamt dankzij nieuwe slanke gevels 69

Afwisselend schouwspel van koper en hout 70

Jaargang 19 nummer 1 2022

STANDAARD KOZIJN OF

MAATWERK MET ENGINEERING?

DUURZAME PARTNER

IN GLASOPLOSSINGEN

LEGT DE GROENE LAT HOOG

MET DUURZAAM VOORRAADBEHEER

GRIJP JE NOOIT MEER MIS

Creatieve aluminium dak- en gevelsystemen 72

FEDERATIE

ALUMINIUM

De voordelen van hybride geveltechnologie 76

MaterialDistrict Utrecht is terug en zet vol in op circulaire economie 79

Expert in advies en specialistisch onderhoud 80

Coaten van gerecycled aluminium gevoelig? Welnee! 82

Blijf gratis en eenvoudig

op de hoogte van het

laatste nieuws. Volg

ons op social media en

meld je aan voor onze

nieuwsbrief!

gevelbouw.info

Partnerpagina's 85


Een bedrijfsgebouw dat Intal samen met Hardeman gerealiseerd heeft, waarbij de samenwerking uitermate soepel is verlopen.

Tekst: Susan Peek Beeld: Sebastiaan Rozendaal

Standaard kozijn of

maatwerk met engineering?

Wij bedienen de klant op de manier die daar bij past

Als we Intal zeggen, dan weet iedereen meteen dat het over het systeemhuis en de gevelbouwer in één

gaat. Het bedrijf ontwikkelt, engineert, produceert en levert aluminium kozijnen en vliesgevels. Sterk in

zowel de standaard kozijnen als klant- of projectspecifiek maatwerk. De manier van aanpak is echter

bij beide stromingen anders, en daar speelt Intal slim op in door de klant te bedienen op de manier die

daarbij wenselijk is: met aparte business units dus.

Product Business Unit

“Standaard kozijnen, eenvoudig repeterend

werk, in grote of kleine hoeveelheden: één

van de krachten van Intal sinds het begin van

ons bestaan”, aldus Barry Hubert, coördinator

front office & engineering bij Intal. “Het betreft

veelal projecten waarbij de aannemer vaak al

weet wat ie wil. Er komt geen advisering of engineering

aan te pas, waardoor de producten

bij voorkeur snel besteld en geleverd kunnen

worden, tegen een aantrekkelijke prijs.”

3D-configurator

“De Product Business Unit is in feite niet meer

dan het configureren van het gewenste kozijn

vanuit onze basisprofielen. Vergelijkbaar zoals

je een Tesla online zou samenstellen en bestellen”,

aldus Hubert. “De aannemer geeft

de afmetingen door, kiest een type standaard

profiel, de kleur, het glastype (Intal kan kozijnen

ook beglaasd aanleveren) en het raambeslag.

Hij krijgt direct de prijs en kan zelfs

de details al meenemen in de ontwerpfase.

De klant bestelt op die manier een compleet

Binnenkort komt de online 3D-configurator beschikbaar, waarmee de klant het

gewenste kozijn vanuit de basis profielen van Intal kan configureren.

Intal produceert en levert ook beglaasde kozijnen, wat een groot voordeel is in de

toenemende prefab markt.

8 GEVELBOUW.INFO


product: het kozijn.” Intal is met een externe

partij bezig een online 3D-configurator te ontwikkelen

die binnenkort beschikbaar komt.

Meerdere voordelen

“Naast het feit dat de route via de Product

Business Unit kostentechnisch interessanter

is, speelt de doorlooptijd ook een grote rol”,

weet Hubert. Vooral in de toenemende prefab

markt worden standaard toepassingen,

aansluitingen en detailleringen vaker toegepast.

“Door niet te hoeven experimenteren,

kun je faalkosten reduceren, weet je wat je

krijgt en heb je een optimale kwaliteit van je

product. Daarnaast zijn de levertijden korter

en worden de voorraden op orde gehouden

doordat wij als Intal weten wat we verwachten

weg te zetten.” De nieuwe geautomatiseerde

productieomgeving in Schagen sluit

mooi aan bij deze toenemende vraag naar

'Feel connected'

standaardisering. “In de nabije toekomst

willen we dat deze producten ook in kleine

oplagen te bestellen zijn via onze dealers”,

zegt Hubert. “En het is goed te vermelden

dat we binnen deze unit flexibel genoeg zijn

om standaarden aan te passen in overleg

met de klant. Zo kunnen we bouwkundige

aansluitingen afstemmen, zoals we dat nu

al vaak doen met enkele vaste klanten.”

Hubert noemt Hardeman, Van Wijnen, Finish

Projectbouw en Kudo Bouw. “Met hen

is een aantal standaard detailleringen bepaald,

zodat we snel kunnen schakelen en

zij exact weten wat ze kunnen verwachten.”

Project Business Unit

Naast het standaardwerk is Intal ook sterk in

maatwerk. “Projecten met complexe engineering

pakken we graag op”, zegt Hubert. “Die

vragen om een andere benadering en daar is

onze Project Business Unit voor. Wij adviseren

de klant met betrekking tot de vraagstukken

van het project, waarbij diverse disciplines

aan bod komen. Het gaat daarbij meestal

om een langer traject van begeleiding en ondersteuning

om tot de juiste productkeuze te

komen. Daar ligt onze toegevoegde waarde.”

Intal heeft al meerdere projecten succesvol

opgeleverd waarin beide stromingen perfect

gecombineerd zijn.” Hubert besluit: “Wij geloven

in de kracht van verbinding. Met onze

klanten, onze producten én onze Intalisten.”

Het motto van deze inspirerende leverancier

van aluminium ramen, deuren en vliesgevels is

niet voor niks: ‘Feel connected’. ❚

Bij de eerste aardbevingsbestendige flat in Groningen heeft Intal alle kozijnen prefab inclusief beglazing aangeleverd.

GEVELBOUW.INFO

9


Tekst: Susan Peek Beeld: Pilkington Nederland / Bas Geverink / Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Duurzame partner in

glasoplossingen legt

de groene lat hoog

Wereldwijd wordt de verduurzaming van producten en processen steeds belangrijker. Dat realiseerde

glasproducent Pilkington Nederland zich ook en voegde de daad bij het woord. Pilkington Nederland is

onderdeel van de NSG Group, één van 's werelds toonaangevende leveranciers van glas- en beglazingssystemen

op het gebied van Architectural, Automotive en Creative Technology.

“Aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk

verantwoord ondernemen is verankerd

in onze organisatie”, zegt Gerrit Maring,

Sustainability Coordinator bij Pilkington

Nederland. “Door het maken van bewuste

keuzes willen wij een belangrijke rol spelen in

het maken van een betere wereld.”

Verduurzaming van de glasbranche

Martijn Rietveld, Commercial Manager bij Pilkington

Nederland: “Glas speelt een belangrijke

rol in de verduurzaming van de bebouwde omgeving,

maar het is ook bekend dat de glasindustrie

een vrij hoge CO 2

-uitstoot teweegbrengt.

Deels wordt dat ondervangen door wet- en regelgeving

en daarnaast heeft NSG ook een sterke

focus om dit zo snel mogelijk te reduceren.

Maar Pilkington Nederland heeft als glasproducent

de groene lat nóg hoger gelegd. Voor onszelf

en de maatschappij.” Rietveld constateert

een toenemende vraag naar duurzame producten

en certificeringen vanuit de markt. “Wij willen

hier een antwoord op bieden en ook een vraagbaak

blijven in de toekomst. Maar we vinden het

minstens zo belangrijk om tot een verlaging van

de ecologische voetafdruk te komen.”

Cradle to Cradle ® zilver certificaat

“Vanuit onze sterke eigen motivatie hebben

we het Cradle to Cradle ® traject geïnitieerd en

zijn we voor zilver gegaan. Een mooie stap op

het gebied van verduurzaming, maar wel één

waar een fikse wandeling aan vooraf is gegaan”,

aldus Maring. Het certificeringssysteem

beoordeelt niet alleen een product gedurende

de hele levenscyclus, maar ook bedrijfsprocessen

en sociaal-maatschappelijke zaken.

Hierbij moet het voldoen aan diverse eisen in

vijf verschillende categorieën. Veilig en gezond

materiaalgebruik, hergebruik van materialen,

Projecten zoals het huidige AFAS Experience Centre

worden in de toekomst voorzien van isolatieglas

met het Cradle to Cradle ® zilver certificaat.

(Beeld: Pilkington Nederland)

10 GEVELBOUW.INFO


Pilkington Insulight Silver

Pilkington Nederland B.V.

Version 3.1 / Renewal 05 January 2024

SILVER

BASIC BRONZE SILVER GOLD PLATINUM

MATERIAL HEALTH

MATERIAL REUTILIZATION

RENEWABLE ENERGY

WATER STEWARDSHIP

SOCIAL FAIRNESS

Pilkington Nederland is de eerste producent met

een ZILVER certificaat op de meeste isolatieglas

samenstellingen. (Beeld: Cradle to Cradle Products

Innovation Institute)

De vijf categorieën en vijf levels van de Cradle to Cradle ® certificering. Cradle to Cradle Certified ® is een

geregistreerd handelsmerk van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. (Beeld: Cradle to Cradle

Products Innovation Institute)

hernieuwbare energie, duurzaam waterbeheer

en sociale aspecten. “Het is in feite een

dwarsdoorsnede van de organisatie met een

focus op het productengamma. Een hele reis

waarin we ook onze medewerkers, relaties en

toeleveranciers hebben meegenomen”, zegt

Rietveld. “Het is best complex, je komt je eigen

verbeterpunten tegen en als er geen intrinsieke

motivatie aan ten grondslag ligt, maak je die

reis niet af.” Maring vult aan: “De certificering

is dermate uitgebreid en diepgaand en zegt

iets over waar je als bedrijf voor staat. We zijn

dan ook bijzonder trots op deze prestatie.” Pilkington

Nederland is de eerste producent met

een Cradle to Cradle ® Zilver certificaat op een

breed scala van de isolatieglasproducten. Het

betreft alle dubbel en triple isolatieglas combinaties

met een Pilkington Optitherm S3 of

Pilkington Optitherm S1A coating en ook

alle Pilkington Suncool coatingen in combinaties

met enkel of gelaagd glas. Indien deze

producten zijn uitgevoerd met een siliconen

randafdichting en/of een zwarte aluminium afstandhouder,

dan valt het onder het Cradle to

Cradle ® Brons certificaat.

“Met deze Cradle to Cradle ® certificering geven

we verder vorm aan onze duurzaamheidsdoelstellingen

en de ambitie om de meest duurzame

partner in glasoplossingen te zijn. Deze certificering

is dan ook geen eindpunt, maar een

startpunt voor verdere verduurzaming. Het is

een toegevoegde waarde voor onszelf en onze

gevelbouwpartners maar past ook perfect bij

onze ambities als organisatie”, aldus Rietveld.

Hij besluit: “En als we met deze blauwdruk andere

partijen mee op sleeptouw nemen, zie ik

dat niet als concurrentie maar als een belangrijke

stap in de goede richting op het gebied

van verduurzaming van de gehele glasbranche,

en daarmee een betere wereld.” ❚

De uitreiking van het Cradle to Cradle ® ZILVER certificaat

aan Pilkington Nederland. V.l.n.r: Martijn Rietveld

(Pilkington Nederland), Hein van Tuijl (Epea), Gerrrit

Maring (Pilkington Nederland) en Laurens Aveskamp

(Pilkington Nederland). (Beeld: Bas Geverink)

GEVELBOUW.INFO

11


Burghouwt levert verpakkingsvrij. Dat zorgt voor

tijdwinst op moment van produceren en draagt bij

aan duurzaamheid.

In de productiehal van BeterGevel wordt meteen duidelijk dat verpakkingsvrij leveren bijdraagt aan een

efficiënte en overzichtelijke ruimte.

Tekst: Susan Peek Beeld: SIEGENIA

Met duurzaam voorraadbeheer

grijp je nooit meer mis

Kwestie van 360° vooruitkijken

Als internationale speler in de wereld van kozijn- en beslagoplossingen, hecht SIEGENIA veel waarde aan de

verbinding met haar klanten en leveranciers. Dat geldt niet alleen voor het productassortiment, dat unieke

voordelen voor de klant moet bieden, maar ook ontwikkelt SIEGENIA diensten die zijn afgestemd op de

meest uiteenlopende behoeften van klanten.

Gerenommeerd

productassortiment

SIEGENIA staat bekend om het uitgebreide

productassortiment dat unieke voordelen

voor de klant biedt. “Door te kijken naar de

doelgroep en de wensen en behoeften van de

klant te analyseren, ontstaat een 360°-beeld

van toekomstige trends en behoeften. Dit nemen

we mee in de ontwikkeling van nieuwe

producten en zo ontstaat een duurzaam

innovatieproces”, zegt Claudia Emmerich.

“Daarbij is en blijft ruimtelijk comfort de centrale

boodschap, maar spreken we vanaf nu

over 360° ruimtelijk comfort.”

Product overstijgende diensten

“Naast dat we onze diverse doelgroepen

van intelligente producten willen voorzien,

ontwikkelen we ook product-overstijgende

diensten die zijn afgestemd op de meest

uiteenlopende behoeften”, zegt Emmerich

en licht toe: “Doelgroep specifieke oplossingen

die verder gaan dan het product zelf

dus. Daarbij moet je denken aan smart home

verkooptrainingen of installatieservices voor

onze slimme producten. Maar ook aan een

BIM-database voor planners, een configurator

inclusief online winkel voor klanten van

onze Comfort Unit of bijvoorbeeld een app

die potentiële (ver)bouwers verbindt met SIE-

GENIA om inspiratie op te doen.”

Duurzaamheid

“Een heel ander perspectief van 360° ruimtelijk

comfort is onze duidelijke stellingname

om hoogwaardige en duurzame producten

te creëren, waarbij we in productie- en

arbeidsprocessen zorgvuldig omgaan met

hulpbronnen en het milieu. Zo levert SIE-

GENIA een effectieve bijdrage aan klimaatbescherming

en het aanzienlijk verminderen

van de CO 2

-uitstoot.”

Nooit meer misgrijpen

Een prachtig voorbeeld waarin SIEGENIA

haar producten, dienstverlening en duurzame

visie combineert is het KanBan-systeem.

Een efficiënt en duurzaam Grijp-Nooit-Misvoorraadsysteem

dat SIEGENIA voor en samen

met lange termijn partners BeterGevel en

Burghouwt ontwikkeld heeft. “Het KanBansysteem

is in alle opzichten duurzaam: minimale

voorraden en optimale inkoopefficiency

staan centraal. Het systeem zorgt voor beter

12 GEVELBOUW.INFO


Het systeem zorgt voor beter inzicht in afname van bepaalde artikelen en geeft een erg betrouwbare forecast. Zo is er altijd een buffer, voordat een nieuwe bak met

beslag arriveert.

inzicht in afname van bepaalde artikelen en

geeft een erg betrouwbare forecast. Hierdoor

hebben we van materiaalschaarste die

heerst binnen de markt geen last. Dit geeft

onze betrouwbaarheid een extra boost”, aldus

Erwin Wiggers, directeur van BeterGevel.

“Daarnaast leveren we verpakkingsvrij, wat

niet alleen zorgt voor tijdwinst op moment

van produceren, maar het draagt ook bij aan

duurzaamheid omdat er geen afvalmateriaal in

de productie rondzwerft maar dit netjes gescheiden

en gerecycled wordt. Ook zorgt het

systeem voor minder transportbewegingen en

zijn just-in-time leveringen makkelijker uitvoerbaar”,

vertelt Robert Bosman, accountmanager

bij Burghouwt. “Groener werken is voor

iedereen beter.” Dit proces is enkel haalbaar

door het onderlinge vertrouwen tussen de drie

partijen. De drie partners hebben samen heel

wat jaren ervaring opgebouwd in de branche

en een stevige positie op de markt.

Het KanBan-systeem is een efficiënt en duurzaam Grijp-Nooit-Mis-voorraadsysteem dat SIEGENIA voor en

samen met lange termijn partners BeterGevel en Burghouwt ontwikkeld heeft.

“Het vertrouwen in elkaar en de perfect op

elkaar afgestemde samenwerking gecombineerd

met de talloze voordelen van het

KanBan-systeem leiden dan ook tot een

win-win-win-situatie”, volgens Emmerich.

“Ook in moeilijkere tijden voorkomt het

scherpe voorraadbeheer dat we geen tot

minder last van schaarste hebben en dus

grijpt de klant nooit mis!” ❚

'360° ruimtelijk

comfort'

Het KanBan-systeem wordt per artikel toegepast, perfect afgestemd op de stellingen.

GEVELBOUW.INFO

13


Always get

the job done

Wie meer werk heeft dan mensen kan bouwen op

Profimax. Wij hebben precies de professionals

die u zoekt. Eén telefoontje volstaat

voor vakmensen in dak & gevel,

bouw & techniek en solar.

Profimax matchgarantie

Klikt het niet dan hebben we meteen

een andere professional beschikbaar.

Vakmensen op alle niveaus

Van monteurs tot projectleiders.

Per direct beschikbaar

Altijd een flinke poule vakmensen.

Gekwalificeerd en gemotiveerd

Persoonlijke screening en opleiding.

Zo bouwen we aan onverwoestbaar

partnership. Wij staan klaar voor uw

volgende klus en we hebben er zin in!

profimax.nl


Verduurzaming

biedt kansen

voor gevelbouw

Hans Zwaanenburg,

directeur VMRG.

Na een kleine daling van de bouwproductie in 2020 trad afgelopen jaar weer productiegroei op door

een sterk herstel bij zowel de nieuwbouw van woningen als van utiliteitsgebouwen. De gevolgen van

corona voor de bouw zijn daarmee tot nu toe beperkt gebleven en de bouwsector is daarvoor weinig

kwetsbaar gebleken.

column

De Nederlandse economie is in 2020 met 3,8% gekrompen.

Maar na een harde krimp in 2020 laat het BBP in

2021 met een groei van 4,5% een goed herstel zien.

DNB voorziet voor 2022 een groei van 2,2% en voor

2023 een economische groei van 3,1%. Goed om te vernemen

is dat zowel Bouwkennis, CBS als EIB een duidelijke

relatie zien tussen de economische groei en de

utiliteitsbouw. Dit wordt bevestigd door te kijken naar

de samenhang tussen het BBP, de orderportefeuille van

utiliteitsbouwers en het productievolume. De samenhang

tussen de economische groei en de orderportefeuilles

is groot. Deze reageren vrijwel direct op elkaar,

terwijl het productievolume een jaar later dezelfde

ontwikkeling volgt.

Positieve vooruitzichten, maar dat neemt niet weg dat

de gevelbouw toch behoorlijk last heeft van de gevolgen

van de corona pandemie. Binnen de gevelbouw zijn

zorgen over de oplopende levertijden van toeleveranciers

waardoor afspraken en overeengekomen oplevertermijnen

onder druk komen te staan. Een ander punt

van zorg zijn de onverwacht sterk gestegen kosten van

bouwmaterialen, waaronder aluminium en staal. De

oorzaken zijn voor het merendeel terug te voeren op de

coronacrisis. Producenten zetten hun productie tijdelijk

stop en bij het aantrekken van de bouw wereldwijd

steeg ook de vraag. In het artikel verderop in dit nummer

van Gevelbouw leest u hier meer over.

Wel is duidelijk dat de vergunningverlening voor

de utiliteitsbouw als geheel niet is geraakt door

corona. Kantoorwerk kan weliswaar relatief

makkelijk vanuit huis, maar betekent niet dat kantoren

geheel overbodig worden. De onderliggende

vraag naar kantoorruimte blijft bestaan: thuiswerken

zal meer gebeuren, maar nog altijd willen bedrijven

het kantoor als ontmoetingsplek behouden.

Daarnaast is op een aantal belangrijke locaties in

Nederland de kantorenmarkt zeer krap, zoals de

Zuid-as en Utrecht Centrum. En bovenop dit alles

moet er nog een forse verduurzamingsslag gemaakt

worden, om aan de energielabel-C verplichting te

voldoen in 2023.

Van de totale gebouwenvoorraad in de utiliteitsbouw

is ongeveer 50% gebouwd na 1992, het jaar

waarin het eerste Bouwbesluit verscheen. Deze gebouwen

zijn doorgaans redelijk tot goed geïsoleerd,

doordat er met de introductie van het Bouwbesluit

steeds meer aandacht voor de energiebesparing is

gekomen (steeds strengere EPC). Toch is ook 33% van

de metrage in de utiliteit van voor 1975, toen er nog

nauwelijks isolatievoorschriften waren. De kwaliteit

van de voorraad geeft een indicatie van de renovatie-

en verduurzamingsopgave die er nog voor ons

ligt. Een groot deel van de utiliteitsgebouwen van de

toekomst staat er dus al, maar moeten alleen nog

gerenoveerd worden. Het mag duidelijk zijn dat hierin

de buitenschil en daarmee de gevel een grote bijdrage

kan leveren om deze gebouwen duurzaam te

maken en een meer eigentijdse uitstraling te geven.

Een mooie kans voor de VMRG gevelbouwers. ❚

GEVELBOUW.INFO

15


Tekst: Susan Peek Beeld: Intal, fotograaf Sebastiaan Rozendaal en Studio Holgersson

Een indrukwekkende mix

van repeterende kozijnen

met getoogde vliesgevels

Westbeat, een prestigieus project naar een ontwerp van Studioninedots, is de grote winnaar van de Gouden AAP 2021.

Een geweldige prestatie, volgens Johan Andringa van Intal. “Deze eyecatcher in Amsterdam ziet er fenomenaal uit. Een

uitdagend en prachtig project waarbij wij in opdracht van Heddes Bouw & Ontwikkeling onze aluminium kozijnen

en vliesgevels hebben ontwikkeld, geproduceerd, geleverd en gemonteerd. Met name de combinatie van repeterende

grote aantallen kozijnen en een complexe uitvoering van getoogde vliesgevels laat zien waar wij als Intal goed in zijn.”

De juiste detailleringen

“De complexiteit in het gebouw heeft

veel gevraagd van het complete bouwteam”,

blikt Andringa terug. “Juist

daarom hebben we vroegtijdig de

samenwerking met elkaar opgezocht.

Op basis van de schetsontwerpen zijn

de uitdagingen in kaart gebracht en

tijdens de engineeringsfase hebben we

als bouwteam de juiste detailleringen

bepaald. De kennis en expertise van

de diverse disciplines hebben samen

met een goede voorbereiding en degelijke

afstemming geresulteerd in dit

unieke bouwwerk.”

(Beeld: Studio Holgersson)

Getoogde vliesgevels

Kern van het ontwerp bij Westbeat is

een ‘superruimte’ op de begane grond.

Maar liefst 65 bij 50 meter en 8,5 meter

hoog met een bijzondere constructie

van 86 getoogde bogen, waar een knap

stukje engineering bij kwam kijken.

“Het zijn enorme overspanningen en

het was dan ook een behoorlijke uitdaging

om de getoogde vliesgevels in

meerdere afmetingen en radii en in

geborstelde geanodiseerde uitvoering

te produceren en monteren”, zegt Andringa.

“Er moet voldoende speling zijn

voor de zetting van de verschillende

onderdelen zonder dat je afbreuk doet

aan de vorm en het esthetische aspect

dat de architect voor ogen heeft. ›

16 GEVELBOUW.INFO


(Beeld: Intal, fotograaf Sebastiaan Rozendaal)

GEVELBOUW.INFO

17


(Beeld: Intal, fotograaf Sebastiaan Rozendaal)

De verschillende radii in één boog,

maakt het buigen behoorlijk complex.

Dan moet je geen steken laten vallen in

het ontwerp.”

Creatieve engineering

“Er is in het begin van het traject gekozen

om alles volledig in 3D (BIM) uit

te werken”, legt Andringa uit. “Omdat

je te maken hebt met buigwerk en

onderdelen zoals glas, dat 2D gevoed

moet worden, vraagt dat om een constante

samenwerking tussen 2D-engineering

en -detaillering enerzijds en

3D-modellering anderzijds. Met name

bij het ontwikkelen van de specifieke

details voor de aansluitingen. Een

goede afstemming en vertaling van de

complexe vormen naar het 3D-model

draagt uiteindelijk bij aan een succesvolle

uitvoering.” Andringa geeft aan

dat de realisatie niet alleen zeer deskundig,

flexibel en creatief engineeringswerk

vereist, maar ook een strakke

begeleiding tijdens de productie en

bij de montage op de bouw. “Ik ben dan

ook enorm trots op de teams die hier

vanuit Intal aan hebben gewerkt, maar

ook op alle betrokken partijen bij dit

project. Het is echt een kwestie van

teamwork geweest!” Het mag duidelijk

zijn: toegevoegde waarde van Intal

gaat veel verder dan de engineering

van een aluminium kozijn.

Systeemhuis en gevelbouwer ineen

“Bij een project als Westbeat laten we

onmiskenbaar zien waar wij als Intal

toe in staat zijn”, vervolgt Andringa en

doelt hierbij op de vijf expertises die

staan voor de manier van werken bij

Intal: think – create – produce – build

– care. “Als systeemhuis en gevelbouwer

ineen, denken we in een vroegtijdig

stadium mee hoe je invulling kunt

geven aan de ontwerptekening van de

architect en hoe je dat gaat vertalen

naar de praktijk. Gezien de complexiteit

van de enorme overspanningen

bij de bogen, ga je de grenzen van het

maakbare verkennen. Je wilt tenslotte

gelijkmatige perfect gebogen profielen

toepassen.” Ook qua productie is het

voor Andringa precies waar Intal voor

staat: “Enerzijds sluit het werk voor de

bovenbouw van het project aan bij het

feit dat onze productie goed is ingesteld

op het snel produceren van grote

hoeveelheden in repeterende aantallen.

Anderzijds staat Intal bekend om

'De complexiteit in het gebouw heeft veel

gevraagd van het complete bouwteam'

18 GEVELBOUW.INFO


het aangaan van uitdagingen zoals het

productietechnisch vormgeven van de

grote gebogen profielen.”

Beglaasd aanleveren met

eigen montagesysteem

Bij deze binnenstedelijke ontwikkeling

met een beperkte ruimte en een hoge

druk op de bouwtijd, is ervoor gekozen

de aluminium elementen beglaasd aan

te leveren. “Iets waar wij als Intal -vanuit

onze jarenlange ervaring in modulaire

bouw en hier vanwege de specifieke

afmetingen- ook projectmatig op

hebben doorontwikkeld. Bij Westbeat is

dat met name de doorontwikkeling van

het montagesysteem geweest. Bij iedere

gevel zijn dat net weer andere aandachtspunten

en accenten, waar wij

als systeemhuis en gevelbouwer ‘ineen’

goed en snel op inspelen. Met behulp

van kleine aanpassingen grote effecten

creëren. En precies daarmee behaal

je een enorme efficiëntieslag met je

bouwpartners”, volgens Andringa. “De

aluminium kozijnen zijn uitgevoerd

in de INTAL77-serie, inmiddels een

beproefd concept, waarin we de verschillende

montagewijzen goed hebben

kunnen verwerken. We zijn ook in staat

om deze serie snel en in grote volumes

te produceren. De getoogde vliesgevels

daarentegen zijn vervaardigd uit de

INTAL55-serie. De vliesgevelkokers van

deze profielserie lenen zich uitstekend

om de verschillende constructieve

krachten op te nemen die optreden bij

dergelijke boogconstructies.”

Onze betrokkenheid stopt niet na de

oplevering, benadrukt Andringa tot

slot. “In een gebouw met zoveel verschillende

bewoners en gebruikers is

het voor een beheerder belangrijk te

weten dat ze bij Intal+ terecht kunnen

voor goede service en onderhoud.

Ons product en onze service dragen allemaal

bij aan een langdurig behoud

van een goede gevel. Ik vind het dan

ook prachtig om te zien hoe we van de

voorzichtige stappen die we in 2017

hebben gezet in de ontwikkeling van

Westbeat, tot zo’n geweldig eindresultaat

zijn gekomen. Een gebouw waar

werkelijk iedereen trots op is. Het is

mooi dat wij als Intal een belangrijke

bijdrage hebben geleverd aan de

uitstraling van dit gebouw waar veel

mensen met plezier in zullen wonen

en werken.” ❚

Bouwinfo

WESTBEAT, AMSTERDAM

OPDRACHTGEVER:

Lingotto

ARCHITECT:

Studioninedots

AANNEMER:

Heddes Bouw & Ontwikkeling

GEVELBOUWER:

Intal

(Beeld: Studio Holgersson)

GEVELBOUW.INFO

19


20 GEVELBOUW.INFO


Tekst: Roel van Gils Beeld: Kolf & Molijn, fotograaf Egbert de Boer

Toren II Terras aan de Maas

Aluminium kozijnen

uitgevoerd als

gevelelementen

Tien jaar na oplevering van Toren I Terras aan de Maas is nu ook Toren II

opgeleverd. De hoge en luxe woontoren bestaat volledig uit appartementen,

telt 23 verdiepingen en is door Kolf & Molijn voorzien van aluminium kozijnen.

Anders dan gebruikelijk zijn de kozijnen uitgevoerd als kant en klare gevelelementen

die rechtstreeks aan het betonnen casco zijn verankerd. Een gesprek

met projectleider Rudi van Regenmortel van gevelbouwer Kolf & Molijn over

deze niet-alledaagse oplossing.

Na de oplevering van de eerste toren

heeft aannemer Vorm Bouw besloten

om Toren II met een andere gevelbouwer

te gaan realiseren en heeft voor ons

gekozen, begint Van Regenmortel. “Die

tweede toren heeft overigens wel een

hele tijd op zich laten wachten. Vanwege

de crisis is de realisatie ervan ruim

zes jaar uitgesteld.” Toren II is met zijn

70 meter hoogte iets lager dan Toren I,

maar gelegen aan de Oude Maas eveneens

een ware eyecatcher. ›

GEVELBOUW.INFO

21


“En technisch ook nog eens behoorlijk

uitdagend”, vult Van Regenmortel aan.

“Aan ons de taak om het betonnen casco

volledig te dichten met aluminium kozijnen,

dus zonder stelkozijnen en inclusief

zetwerk, isolatie en (lucht)dichtingen.”

Aangepaste binnenschaal

Kolf & Molijn heeft gevelelementen gemaakt

op basis van standaard aluminium

kozijnen. De aanduiding ‘standaard’

gaat hier overigens niet helemaal op.

Van Regenmortel: “We hebben bij Kawneer

een nieuw profiel laten extruderen

op basis van de RT 72-profielserie

met aangepaste binnenschaal. Hierin

konden we de ankers opnemen voor de

montage rechtstreeks aan het betonnen

casco. De kozijnen rusten vervolgens

aan de onderzijde op een hoeklijn zodat

we de mogelijkheid hadden om deze in

het werk op de juiste hoogte te stellen.

Voor een optimale luchtdichting van de

aansluiting op het ruwe beton – een stelkozijn

ontbreekt immers – hebben we

gebruik gemaakt van een vloeibare rubber

compound van Simson Applicatie.

Daarnaast is voorzien in een Siga-tape

aan de binnenzijde en een EPDM-strook

aan de buitenzijde. De tussenruimtes

aan weerszijden van het kozijn zijn opgevuld

met isolatie en om brandoverslag

te voorkomen is tussen de verdiepingen

een brandwerend materiaal toegepast.”

Koppelprofielen

Het stapelen van de kozijnen, zoals in

feite hier bij Toren II is gebeurd, is volgens

Van Regenmortel zonder aanvullende ingrepen

gevoelig voor lekkages, zeker vanwege

de grote hoogte van 70 meter. “Om

lekkages te voorkomen, moeten de kozijnen

dus afzonderlijk van elkaar kunnen

‘werken’. Dat hebben we opgelost met

behulp van koppelprofielen en door de

kozijnen aan weerszijden in de rubbers

te zetten en met EPDM af te dichten. De

wind- en waterdichtheid is op voorhand

uitvoerig getest bij Peutz. De kozijnen

zijn rondom afgewerkt met zetwerk om

de toleranties in het beton op te vangen.

Ook dat was een behoorlijke puzzel. Bij

het betonnen casco wordt namelijk gerekend

met een plus- of mintolerantie van 1

centimeter, terwijl wij opereren tot op de

millimeter. Het zetwerk werd prefab aangeleverd

en is volgens detailtekeningen

geproduceerd met dien verstande dat we

de nodige ruimte hadden ingebouwd om

in de praktijk te kunnen schuiven met de

naden voor een strak beeld.”

Hijsjuk

De kozijnen zijn aan de langszijde steigerloos

geplaatst. “Alleen aan de kopse

kanten stond het gebouw in de steigers”,

blikt Van Regenmortel terug. “De kozijnen

werden met een hijsjuk aangevoerd tot

op de balkonplaat. Staand in een hijsbak

konden onze mensen de kozijnen én het

glas veilig monteren en de gevel vervolgens

in één keer glasdicht opleveren. We

zijn van onderuit begonnen met de montage,

terwijl de aannemer drie niveaus

hoger nog aan het storten was. Het project

kenmerkte zich door een zeer strakke

planning. We konden ons geen vertraging

veroorloven. Daarom hebben we alle kozijnen

tijdig geprefabriceerd en op korte

afstand van de locatie op een tijdelijks

hub opgeslagen. Van hieruit werd telkens

de juiste beuk aangeleverd, omhoog gehesen

en gemonteerd. Een hele klus qua

voorbereiding dat zich dubbel en dwars

heeft uitbetaald tijdens de montage.”

Kolf & Molijn is al met al een jaar bezig

geweest met het project. “In totaal betrof

het voor ons zo’n 5.590 m 2 aan aluminium

kozijnen met 1.600 m 2 zetwerk

en toebehoren, inclusief de binnenafwerking

met een hoeklijn rondom de

kozijnen tegen het bouwkundige. Behalve

voor de woningen hebben we ook

de kozijnen en automatische schuifdeuren

geleverd voor de fietsenberging

en de entree. We hebben wat dat

betreft Vorm Bouw volledig ontzorgd”,

besluit Van Regenmortel. ❚

Bouwinfo

TOREN II TERRAS AAN DE MAAS

OPDRACHTGEVER:

Vorm Bouw

ARCHITECT:

Dam & Partners Architecten

GEVELBOUWER:

Kolf & Molijn

SYSTEEMLEVERANCIER:

Kawneer

22 GEVELBOUW.INFO


Sherlock Holmes

en het incident

MEESTERSTUK

MR. BETTINA

HERTSTEIN

Niet een lijk in de kast maar het werk aan het skelet van een gebouw bracht

een aannemer en een onderaannemer in onmin met elkaar. Daarbij kwam

nog een zogeheten bevoegdheidsincident. Partijen verschilden namelijk niet

alleen van mening over (de betaling van) het werk maar ook over welke geschilbeslechter

bevoegd was om het gerezen geschil te beslechten. Scherpzinnig

speurneuzenwerk door middel van het uitpluizen van contracten, e-

mailverkeer en verklaringen moest tot de oplossing leiden, maar wie was

rechtens de speurneus om dit klusje te klaren?

Voor de onderaannemer (de gevelbouwer)

is het zonder enige twijfel de Raad

van Arbitrage in bouwgeschillen (de

Raad). Naar zijn mening is deze bevoegd

kennis te nemen van het geschil omdat

de aannemer akkoord is gegaan met de

gevelbouwer over de op het werk van

toepassing verklaarde VMRG Voorwaarden.

In die voorwaarden is een arbitraal

beding opgenomen dat voor geschilbeslechting

verwijst naar de Raad met uitsluiting

van de gewone rechter.

De aannemer ziet de zaken totaal anders.

Hij stelt dat tussen hem en de gevelbouwer

back-to-back gecontracteerd is in

lijn met de Design & Build overeenkomst

tussen de aannemer en B. Daarin is de

rechtbank te X aangewezen als bevoegde

geschilbeslechter. Toen de gevelbouwer

zijn vordering wegens het uitblijven van

betaling van zijn facturen door de aannemer

aanhangig maakte bij de Raad,

heeft de aannemer een bevoegdheidsincident

opgeworpen door te stellen dat

een arbitraal beding ontbreekt.

Arbiter onderzoekt in een dergelijke situatie

allereerst of hij bevoegd is om te

oordelen. Pas als vaststaat dat arbiter inderdaad

bevoegd is, kan hij/zij toekomen

aan de behandeling van de hoofdzaak. In

zijn onderzoek heeft hij onder het vergrootglas

gelegd of er een overeenkomst

tot stand gekomen is en zo ja, wat de

inhoud daarvan is, wat partijen hebben

verklaard en wat ze redelijkerwijs over

en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen

hebben mogen afleiden.

Wat betreft het tijdstip van de totstandkoming

van de overeenkomst tussen de gevelbouwer

en de aannemer, komt arbiter

tot het oordeel dat gevelbouwer geen partij

is bij de overeenkomst tussen de aannemer

en B. De gevelbouwer heeft weliswaar

per e-mail aangegeven dat “hanteren van

het contract tussen B en de aannemer de

basis is”, maar dat impliceert naar het oordeel

van arbiter niet dat die overeenkomst

in zijn geheel geldt in de relatie tussen de

gevelbouwer en de aannemer, inclusief de

regeling over de geschilbeslechting. In diezelfde

e-mail schrijft de gevelbouwer immers

ook dat “een schriftelijke verwijzing

en opdrachtverstrekking juridisch en ook

zakelijk wel nodig is”. Uit een latere e-mail

van de gevelbouwer blijkt dat de conceptopdracht

aan de aannemer is overhandigd

en aansluitend ook is verstuurd wat door

de aannemer niet wordt weersproken. Vast

staat ook dat na prijsonderhandelingen

over uitbreiding van de werkzaamheden

van de gevelbouwer een tweede opdrachtbevestiging

is gestuurd aan de aannemer.

De aannemer heeft deze opdrachtbevestiging,

waarin de VMRG Voorwaarden van

toepassing zijn verklaard, zonder verder

commentaar behouden. Uit de datum

van de facturen constateert arbiter dat

partijen ook daadwerkelijk uitvoering hebben

gegeven aan die opdrachtbevestiging

Mr. Bettina Hertstein

www.bouwrechtbedrijf.nl

en oordeelt arbiter dat ook de aannemer

er destijds van het uitging dat die tweede

opdrachtbevestiging leidend was. Het betoog

van de advocaat van de aannemer

dat een verwijzing in de vaststellingsovereenkomst

naar de tweede opdrachtbevestiging,

per ongeluk is blijven staan, acht

arbiter onvoldoende geloofwaardig, zeker

bij twee professionele partijen. De conclusie

is dat de Raad bevoegd is om van het

geschil kennis te nemen en het geschil in

de hoofdzaak bij scheidsrechterlijk vonnis

te beslechten. De kosten van het incident?

Die gaan naar de aannemer als de in het

ongelijk gestelde partij.

Bij het van toepassing verklaren van de

eigen voorwaarden, geldt, zoals mijn

leermeester ooit zei: “wie het eerst lacht,

lacht het best”. De contractpartij die de

voorwaarden van de ander niet wil accepteren,

dient ze nadrukkelijk van de

hand te wijzen. Nu vaststond dat de

gevelbouwer geen partij was bij de overeenkomst

tussen de aannemer en B en

de aannemer vervolgens de opdrachtbevestiging

van de gevelbouwer niet nadrukkelijk

van de hand heeft gewezen,

geldt die opdrachtbevestiging met VMRG

Voorwaarden als eerste overeenkomst

tussen partijen. Wilt u meer weten over

de VMRG? Kijk dan op www.vmrg.nl. ❚

GEVELBOUW.INFO

23


Beeld: Aeroscan

FaSA maakt

gevelinspectie vanuit

bureaustoel mogelijk

Onlangs vond een pilot plaats voor een innovatieve vorm van gevelinspectie van een kantoorgebouw in Leiden. Met

dronefotografie en een laserscanner werd de hele gevel in kaart gebracht. De resultaten worden verwerkt in een 3D

model, zodat de daadwerkelijke inspectie vanachter een bureau kan plaatsvinden.

Deze pilot vloeit voort uit het project

Facade Service Applicatie (FaSA). Gedurende

drie jaar is er op initiatief van

Aeroscan, Spotr.ai (Octo) en de VMRG

gewerkt aan het objectief meten van

de technische en esthetische prestaties

van de gebouwschil. Hiervoor worden

onder andere drones en kunstmatige

intelligentie ingezet.

3D model

Pascal Schrijver van Geveladvies Ingenieursbureau

dat in samenwerking met

Gevelbeheer Nederland opdracht gekregen

heeft voor het inspecteren van

de buitengevel vertelt dat het hier gaat

om een visuele inspectie. “Dit doen we,

zoals gebruikelijk, met een gondel die

het hele gebouw rond gaat, waar twee

monteurs in zitten. Zij kijken alles na,

de rubbers, aansluitingen, panelen en

glaslatten, om te bekijken of er mankementen

of beschadigingen zijn en of er

onderdelen vervangen moeten worden.

Daarnaast hebben wij Aeroscan de opdracht

gegeven om als pilot het gebouw

ook met behulp van een drone en een

laserscanner in kaart te brengen.” Stefan

Quak van Aeroscan licht toe hoe dit

proces ter plekke in zijn werk gaat. “Op

locatie legt een team van specialisten

de gevel zo compleet mogelijk vast. Dit

houdt in dat we van iedere hoek en onderdeel

(beeld)data willen hebben, om

het zo goed mogelijk digitaal te reconstrueren.

Dit doen we door fotografie,

om gebreken te kunnen identificeren

maar ook als onderdeel om er een 3D

model van te maken. En we doen dit

door laserscannen, waarmee we op een

effectieve manier de geometrie van het

object vastleggen. Ook dit draagt bij

aan het 3D model. Het laserscannen

en de fotografie gebeuren zowel vanaf

de grond als vanuit de lucht. De laserscanner

staat bovenop een auto die om

het gebouw heen rijdt. En een professionele

drone wordt door een team aangestuurd

voor fotografie.”

Juiste maatvoering

De verkregen data wordt vervolgens

geanonimiseerd, personen worden

bijvoorbeeld onherkenbaar gemaakt,

waarna er na enkele weken een accuraat

3D model geleverd wordt. “Het

3D model kan omgezet worden naar

bouwdelen”, licht Quak toe, “zodat de

aantallen en maatvoering per bouwdeel

bekend zijn. En het kan gebruikt

worden voor het uitvoeren van een

inspectie in de foto's, waardoor gebreken

digitaal worden vastgelegd (in

2D en 3D) en de effecten automatisch

worden vertaald in conditiescores

(NEN2767).” Schrijver: “Als we in dit

model niet alleen de mankementen

en beschadigingen kunnen zien, maar

ook direct de juiste maatvoering, dan

24 GEVELBOUW.INFO


is het dus ook mogelijk om meteen het

juiste nieuwe materiaal te bestellen.

Wij kunnen nu een goede vergelijking

maken tussen de resultaten van de

verschillende inspecties en daar zijn

we uiteraard heel benieuwd naar.”

Beeldende technologie

Quak ziet dit proces niet direct als

vervanging van het huidige proces. “Ik

zie het vooral als het toepassen van

deze (beeldende) technologie aan het

bestaande proces en gebruikers. Onze

software faciliteert het opstellen van

een Meerjaren Onderhoudsplan. Het

is leuk om te zien dat meerdere partijen

(gevelpartners, inspectiebureaus)

dat nu ook omarmen en toepassen

richting hun opdrachtgevers.” Schrijver

ziet hier wel een toekomst in voor

de gevelbouw. “Door middel van een

drone inspectie kun je veel sneller een

opname uitvoeren en je bent minder

weersafhankelijk. Een inspectie met

een gondel duurt bij zo’n project één

à twee weken, met een drone duurt

dit één tot twee dagen, waarbij het

voordeel is dat het kantoorwerk altijd

door kan gaan, terwijl je met een

gondel afhankelijk bent van weersomstandigheden.

In de gondel zitten twee

van onze eigen mensen die kennis van

zaken hebben. Zij kunnen de inspectie

dan vanuit hun bureaustoel doen.

In de ideale wereld zou je jaarlijks de

drone moeten laten vliegen en dan

alle gegevens over elkaar heen leggen

om te kijken wat de verschillen daar

in zijn. Dus bijvoorbeeld, slijtage, veroudering

of bepaalde mankementen.

Op het moment dat er tussentijds een

probleem ontstaat, kun je heel specifiek

meteen gaan kijken wat daar de

oorzaak van zou kunnen zijn.” Quak

beaamt dat vervolginspecties dan

puur bestaan uit het inwinnen van

data die degradatie monitort. “Dat

kan met normale dronefotografie die

prima door de inspecteur of beheerder

zelf gedaan kan worden. Daarom

levert Aeroscan nu een Drone-as-a-

Service product waarbij we de gebruiker

een laagdrempelige drone leveren,

inclusief trainingen, service en onderhoud

en vergunningen, zodat die zelf

nieuwe foto's in kan winnen bij een

vervolginspectie. Deze foto's worden

geüpload naar onze software Twinspect

en direct gekoppeld aan de juiste

locatie in het 3D model, waardoor je

de actuele data hebt. Die vertaal je direct

weer door naar het vastleggen van

gebreken, conditiescores en een actueel

Meerjaren Onderhoudsplan.”

Efficiënt

Schrijver ziet drone inspecties als een

manier om veiliger, duurzamer en efficiënter

veel data te genereren. “Het

is nu nog de vraag hoe gedetailleerd je

informatie krijgt uit het 3D model. Het

zou ook kunnen dat we wel zien dat er

wat aan de hand is, maar niet gedetailleerd

genoeg. Ook dan zou dit al interessant

zijn, want dan kun je die plekken

nader inspecteren met een gondel

en hoef je niet de hele gevel af. Maar we

hopen natuurlijk dat de drone het hele

werk van de inspectie over kan nemen.

Het is voor ons zeker interessant om de

optie te gaan onderzoeken of wij in de

toekomst met ‘Drone-as-a-service’ met

de juiste training tusseninspecties zelf

kunnen doen.”

FaSA

Quak geeft aan dat in het FaSA project

al veel ervaring met deze nieuwe technologie

van gevelinspectie en -beheer

opgedaan is bij woningen en monumenten.

“Dat maakt de sprong naar

kantoren kleiner. Kantoren passen

binnen de vastgoedsector misschien

wel het beste bij deze technologie. Het

gaat om detail en ze zijn aan de buitenzijde

vaak lastig te bereiken voor

inspectie. Wij willen deze nieuwe technologie

graag onderdeel laten zijn van

het bestaande inspectieproces en de

bestaande organisaties. Dat is precies

het doel waarom FaSA een paar jaar

geleden is gestart."

FaSA komt mede tot stand door steun vanuit

Kansen voor West II, EFRO subsidie. ❚

GEVELBOUW.INFO

25


VMRG Keurmerk steunt

BNA Beste Gebouw

van het Jaar 2022

De 17e editie van BNA Beste Gebouw van het Jaar – dé architectuurprijs van Nederland – is gestart. Ook dit jaar

steunt het VMRG Keurmerk het Beste Gebouw van het Jaar. Bij het beste gebouw hoort de beste gevel. Vorig jaar

was het Van der Valk hotel Zuidas het Beste Gebouw met een gevel gerealiseerd onder het VMRG Keurmerk.

Architecten en opdrachtgevers zijn uitgenodigd

om hun beste gebouw – in gebruik

genomen in 2021 – in te zenden

tot 7 maart. Juryvoorzitter is Barbara

Baarsma, hoogleraar Toegepaste Economie

aan de UvA en directeur Rabo

Carbon Bank.

Vakjury onder voorzitterschap

van Barbara Baarsma

De verkiezing wordt geleid door een zeskoppige

jury, bestaand uit toonaangevende

architecten en opdrachtgevers. Zij beoordelen

de gebouwen in 4 categorieën:

Identiteit & Icoonwaarde, Leefbaarheid

& Sociale Cohesie, Stimulerende Omgevingen

en Particuliere Woonbeleving.

De BNA is verheugd dat Barbara Baarsma

bereid is om de rol van juryvoorzitter

op zich te nemen. Zij is hoogleraar

Toegepaste Economie aan de Universiteit

van Amsterdam, directeur Rabo

Carbon Bank en ze schuift ze regelmatig

aan bij tv-programma’s om (macro-)

economische ontwikkelingen te

duiden. Zij ziet uit naar de jureringsronde

door Nederland langs de beste

gebouwen van dit moment: “Gebouwen

die tot de verbeelding spreken en

inspireren als voorbeeld van verduurzaming,

betekenen heel veel voor een

dorp of stad. Ik verheug me er zeer op

om samen met een deskundige jury

uit de veelheid van dat soort gebouwen

de prijswinnaar van 2022 te mogen

selecteren.”

Meerwaarde voor

mens en maatschappij

Met de Beste Gebouw-verkiezing wil de

BNA (Branchevereniging Nederlandse

Architectenbureaus, sinds 1842) de

meerwaarde zichtbaar maken van architectuur

voor mens en maatschappij.

De prijs is dan ook vooral bedoeld

voor opdrachtgevers en gebruikers.

BNA-directeur Fred Schoorl: ‘De prijs

gaat niet naar de beste architect of het

mooiste gebouw, maar naar het beste

gebouw met de meeste waarde voor

opdrachtgever en gebruikers.” Vorig

jaar was het Van der Valk hotel Zuidas

het Beste Gebouw van Nederland.

Architecten en opdrachtgevers zijn uitgenodigd

om hun beste gebouw – in

gebruik genomen in 2021 – op www.

gebouwvanhetjaar.nl in te zenden tot 7

maart. De jury zal deze editie, in het verlengde

van de categorieën, extra letten

op de ecologische waarden die bij de ingezonden

gebouwen worden geclaimd. ❚

26 GEVELBOUW.INFO


VMRG bedrijven

introduceren de circulaire

gevel van de toekomst

Drie VMRG bedrijven gaan samenwerken om de circulaire voordelen van aluminium gevelproducten optimaal in de

markt te zetten. Aluminium gevelproducten voldoen nu al aan de circulaire doelstellingen voor 2030.

Het recyclen van aluminium kost

slechts 5% van de energie die nodig is

voor het produceren van aluminium

uit bauxiet. En dit recyclen is oneindig

mogelijk. In nieuwe gevels is 55%

van het aluminium al van circulaire

herkomst, een uitzonderlijk hoog

percentage in de (gevel)bouw. Dit is

te danken aan alle circulaire inspanning

in de metalen gevelbranche.

En nu is er weer een prachtig initiatief

gelanceerd. Gevelbouwers Alkondor

Hengelo, De Groot & Visser en

gevelsysteem ontwikkelaar en leverancier

WICONA introduceren een

circulaire geveloplossing.

Losmaakbaar en modulair

Losmaakbaar, modulair, click and

play, dat is waar Ciskin, voor staat. De

duurzaamheids- en circulaire ambities

in de vastgoedwereld worden steeds

complexer. Twee jaar geleden ontstond

daarom de behoefte om een nieuw

gevelsysteem te ontwikkelen dat beter

aansluit bij de vraag uit de markt.

Met het nieuw ontwikkelde systeem

Ciskin is de gevelbouw klaar voor de

toekomst. Een Ciskin-gevel is altijd up

to date, demontabel samengesteld, modulair

ontworpen, herbruikbaar, 100%

te recyclen én toegespitst op comfort

voor de gebruiker. Bij het ontwerpen

van gebouwen met circulariteit in gedachten,

is de keuze voor gerecycled

aluminium eigenlijk vanzelfsprekend.

Het is een van de weinige bouwmaterialen

die zijn eigenschappen behoudt.

Ook na recycling.

Dynamische geveloplossing

Als eigenaar, ontwikkelaar, ontwerper of

bouwer van vastgoed sta je voor een uitdaging

wat betreft duurzaamheid, energie

en circulariteit. Met Ciskin kunnen

gevels aangeschaft worden in combinatie

met een serviceovereenkomst, maar het

is ook mogelijk deze ‘as a service’ te huren

van de Circular Facade Company die

wordt opgericht. Voor de huidige gebouwvoorraad

zal er veel geüpdatet moeten

worden om aan veranderende energetische

eisen te kunnen voldoen. Ook voor

nieuwbouw en gronduitgifte worden de

eisen frequent aangescherpt. Daarnaast

is voor gebouwgebruikers comfort een

steeds belangrijkere parameter geworden

bij de keuze van huisvesting. Kiezen voor

de totaaloplossing Ciskin, is kiezen voor

een dynamische geveloplossing die met

de tijd mee kan bewegen.

Ambassadeurs

Het Ciskin-concept is en wordt samen

met essentiële stakeholders doorlopend

getoetst aan de eisen en wensen

in de markt. De Ciskin ambassadeurs

zijn: de Architekten Cie, DOOR architecten,

Cepezed, AM, BAM, Coare Realisatie,

RE:BORN Real Estate en Cairn

Real Estate. Voor meer informatie ga

naar de website www.ciskin.nl ❚

GEVELBOUW.INFO

27


De Veiligheidsladder

in theorie en praktijk

Op 17 januari jl. vond de online VMRG Expertsessie plaats die ditmaal ging over de Veiligheidsladder. Vanaf 1 januari

2022 hanteren ondertekenaars van Governance Code Veiligheid in de Bouw de zogenoemde Veiligheidsladder

(NEN Safety Culture Ladder).

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn

en bewust veilig handelen.

Het doel is het terugdringen van

het aantal onveilige situaties met minder

incidenten (verzuim, schades) tot

gevolg. Hans Zwaanenburg, directeur bij

de VMRG ging in gesprek met Marieke

Vissers-Polak, hoofd bedrijfsbureau bij

Van Iersel Geveltechniek, dat onlangs

gecertificeerd is voor trede 2 van de Veiligheidsladder,

en Jeffrey Bogaard, certificatiemanager

bij SKG-IKOB Certificatie.

Wat houdt de Veiligheidsladder

precies in?

Het is een beoordeling van het bewustzijn

en dus het gedrag en cultuur binnen

de organisatie op het gebied van

veilig werken. Het bijzondere van de

Veiligheidsladder is dat een bedrijf in

tegenstelling tot bijvoorbeeld ISO 9001,

voornamelijk op basis van interviews

en observaties op de werklocaties wordt

geaudit en de perceptie en het gedrag

van de medewerkers wordt beoordeeld.

Hiermee ligt veel minder de nadruk op

procedures.

ons continu in het middelpunt. Onze

aanpak is: doen wat er nodig is, wat er

wordt gevraagd en op het juiste moment.

Dat heeft ons ertoe gebracht, ook

om die reden, de certificering in gang te

zetten begin 2021.

Er zijn meerdere varianten

beschikbaar, welke moet je kiezen?

Er zijn in totaal vier soorten niveaus te

behalen:

- SCL Original: deze is verplicht indien men

voor ProRail werkt. Bij Original wordt

elk jaar een volledige audit uitgevoerd;

- SCL: hierbij wordt het eerste jaar

een volledige audit en in jaar 2 en

3 een deel van de audit uitgevoerd.

Dit is vergelijkbaar met een ISO 9001

certificering;

- SCL Light: hierbij wordt in het eerste

jaar 40% van de audit uitgevoerd. In

jaar 2 en 3 volgt alleen een check op

het actieplan, dat is gemaakt is door

het bedrijf;

- Approved Self Assessment: hierbij

voert het bedrijf zelf een controle uit

en beoordeelt SKG-IKOB alleen de betrouwbaarheid

hiervan. ›

Waarom koos Van Iersel voor

certificering?

De Veiligheidsladder zorgt ervoor dat er

meer veiligheidsbewustzijn is binnen de

organisatie. Zo kunnen we beter streven

naar gezonde werknemers die daarmee

duurzaam inzetbaar zijn en met elkaar

de veiligheidscultuur bevorderen, wat

tot minder incidenten leidt. Het voorkomen

in plaats van genezen. Ook heeft

het een commercieel voordeel. Bepaalde

opdrachtgevers vroegen om certificering

en onze opdrachtgevers staan bij

Hans Zwaanenburg (links) in gesprek met Marieke Vissers-Polak en Jeffrey Bogaard.

28 GEVELBOUW.INFO


Alleen bij de eerste twee typen audits

volgt een certificaat met een vermelding

van de laddertrede. Bij de SCL Light

volgt een statement met trede indicatie

en bij de Approved Self Assessment

volgt een verklaring over de betrouwbaarheid

van de self assessment zonder

trede indicatie. Wat men precies nodig

heeft, is vastgelegd in de risicomatrix

vanuit de governance code. In principe

is de hoofdaannemer verantwoordelijk

voor het uitgevoerde werk en zal de

hoofdaannemer bepalen welke niveau

van toepassing is.

Waar heeft Van Iersel voor gekozen

en waarom?

Wij hebben voor de SCL gekozen. We

hebben gekeken naar de groei in soorten

werken inclusief contractwaarde evenals

ons risicoprofiel. En we hebben met

opdrachtgevers overleg gehad over hoe

zij ons beoordelen.

Er zijn verschillende tredes, hoe zit

dat precies?

Zoals de naam al zegt is de Veiligheidsladder

een ladder bestaande uit vijf niveaus,

treden genoemd, opklimmend van 1 naar

5. Trede 1 is overigens niet certificeerbaar.

Men gaat ervan uit dat een organisatie altijd

minimaal op deze trede acteert.

Elk cultuurniveau of trede geeft de ontwikkelingsfase

aan waarin het bedrijf

zich bevindt op het gebied van veiligheidsbewustzijn.

Per trede is gedefinieerd

waar een bedrijf aan moet voldoen

(de eis), welke criteria hierbij horen (de

norm), hoe die criteria gewaardeerd

worden (de scores) en waar auditoren

op letten (de auditorrichtlijn). Simpel

gezegd, hoe hoger de trede des te meer

het veiligheidsbewustzijn is geïmplementeerd

is binnen de organisatie.

Welke trede heeft Van Iersel en

waarom?

We zijn nu gecertificeerd op trede 2. Onze

opdrachtgevers eisen minimaal trede 2.

We vonden dit een goede start om dit

traject binnen Van Iersel te beginnen.

De focus bij de ladder ligt op gedragsverandering.

Dit gaat met kleine stapjes en

veel herhaling geloven wij. Dit heeft tijd

Op een andere manier informatie aanbieden door een veiligheidskwartet.

nodig en vanuit die optiek hebben ook bij

de ladder voor kleine stappen omhoog

gekozen. In de toekomst willen wij doorgroeien

naar trede 3.

Waar moet je mee beginnen als bedrijf?

Als organisatie bepaal je zelf op welke

trede je geaudit wil worden. Vanuit SKG-

IKOB wordt geadviseerd om altijd te beginnen

op trede 2 en 3. Zodra je weet

welke trede en welke soort audit je als

bedrijf wenst, kan je een offerte opvragen

bij SKG-IKOB. Het eerste onderdeel

van de audit is voor een organisatie is

het uitvoeren van een zelftoets. Deze

zelftoets wordt als uitgangspunt gebruikt

tijdens de audits.

Is er een gemiddelde aan te geven hoe lang

bedrijven doen om op een bepaald niveau

te komen van de veiligheidsladder?

Dit is geen standaardproces. Het ligt helemaal

aan de cultuur in een bedrijf en

wat de houding al is in het bedrijf op het

gebied van veiligheid. Je kan daar dus

geen gemiddelde tijd voor aangeven, dat

ligt voor elk bedrijf anders.

Wat zijn de belangrijkste zaken die

een bedrijf moet regelen?

Het veilig werken moet in de cultuur

van de organisatie geïmplementeerd

worden. Er is draagvlak nodig vanuit

de gehele organisatie. Hierbij moeten

alle collega’s meegenomen worden in

het veilig denken. De veiligheidsladder

betreft gedragsverandering en dat lukt

niet in een paar weken.

Hoe krijg je medewerkers

enthousiast?

Dat ligt heel erg aan de manier waarop je

het brengt, dat geldt ook voor de directie

en het management. Hou ook de doelgroep

voor ogen. Mensen die niet graag

lezen, moet je op een andere manier informatie

aanbieden. Er is veel communicatie

nodig om het geheel de organisatie

in te krijgen, op meerdere wijzen.

Het is nu heel druk is met

certificering, hoe moet dat nu met

bedrijven die zich snel willen laten

certificeren?

Omdat er zoveel vraag is naar de Veiligheidsladder

is besloten dat er tijdelijk een

uitstel is op de datum van 1 januari 2022

dat men gecertificeerd moet worden. Nu

is het zo dat men ook met een getekende

opdracht van een certificatie instelling en

een datum van de audit, deze moet dan in

het eerste kwartaal liggen, kan aantonen

dat men voorlopig voldoet aan de afspraken.

Wel zal je dan al de zelftoets uitgevoerd

moeten hebben. ❚

GEVELBOUW.INFO

29


VMRG ziet

prijsaanpassingen

gevelbranche als

onvermijdelijk

Binnen de gevelbouw ontstaan steeds meer zorgen over de oplopende kosten en levertijden met ernstige gevolgen

voor de cashflow en angst voor faillissementen. Dit alles door de onverwacht sterk gestegen kosten en oplopende

levertijden van bouwmaterialen, waaronder aluminium en staal. Deze materialen nemen een aanzienlijk aandeel

voor hun rekening in de kostprijs van geveltoepassingen, zoals de vliesgevel of elementengevel.

De brancheorganisatie voor de metalen

gevelbouw, de VMRG, ziet dat bedrijven

geconfronteerd worden met

snel opeenvolgende prijsstijgingen

Hans Zwaanenburg, directeur VMRG

met dubbele cijfers in het afgelopen

jaar en extra investeringen uit het eigen

vermogen om de crisis het hoofd

te bieden. Hans Zwaanenburg, directeur

van de VMRG: “Deze ontwikkelingen

maken dat de benodigde financiële

ruimte er bij de gevelbouwers steeds

minder is om dit zelf op te vangen.

Niet alleen aan prijsverhogingen voor

aankomende projecten maar vooral

ook aan prijsaanpassingen van al in

uitvoering zijnde projecten valt dan

ook niet meer te ontkomen.”

Explosieve prijsstijgingen

in aluminium en staal

De staalprijzen zijn de afgelopen periode

explosief gestegen en inmiddels

ruim verdubbeld ten opzichte van medio

2020. Voor aluminium is dat niet

anders met een prijs die inmiddels het

hoogste niveau in 10 jaar tijd heeft bereikt.

“Voor de gevelbouw een serieus

probleem”, aldus Zwaanenburg, “in het

bijzonder bij al vergunde en in uitvoering

zijnde projecten met een langere

doorlooptijd waarbij onvoldoende rekening

is gehouden met deze explosieve

prijsstijgingen. In 2020 maakte het

aandeel aluminium of staal in de gevel

ongeveer 25% uit van de kostprijs. Inmiddels

is dat bijna het dubbele en het

einde is mogelijk nog niet in zicht.”

30 GEVELBOUW.INFO


Projectbelang vooropstellen

De schrale troost is dat de gevelbouw hierin

niet alleen staat. De gehele grondstoffenmarkt

is momenteel instabiel en wordt

geconfronteerd met een opwaartse prijsdruk

en oplopende levertijden. Deze zijn

mede te wijten aan de toeleveringsproblemen

in de productieketen en hebben hun

wortels in de pandemie. En daar ondervinden

de aluminium- en staalmarkt meer

dan gemiddeld hinder van. Zwaanenburg

benadrukt dat het hierin belangrijk is het

projectbelang van zowel nieuwe als lopende

projecten voorop te stellen en met

elkaar in gesprek te blijven. “De met elkaar

van toepassing verklaarde voorwaarden

zoals tussen aannemer en gevelbouwer

kunnen daarbij zeker helpen. In het bijzonder

wanneer er daarnaast ook begrip is

voor redelijkheid en billijkheid en daarmee

het gezamenlijke projectbelang.”

Rendabele oplossingen

De markt wordt steeds inzichtelijker,

waardoor partijen in het bouwproces en

de eindgebruiker steeds dichter bij elkaar

komen. Voor de eindgebruiker worden

exploitatiekosten van een gebouw

steeds meer van doorslaggevend belang,

waardoor de laagste prijs minder bepalend

wordt. De trend is, dat wordt gekozen

voor de economisch meest rendabele

en duurzame oplossing en dat zal in

de toekomst steeds meer gebeuren. “Een

duurzaam en onderhoudsarm product

levert namelijk in de exploitatiefase een

aanzienlijk hogere kostenbesparing op

dan het doen van eventuele concessies

om toch vooral vast te houden aan de

lagere inkoopprijs”, aldus Zwaanenburg.

Andere aanpak

Innovaties en toekomstgerichte ontwikkelingen

vragen extra investeringen van

de gevelbranche. Het volstaat niet meer

om enkel een product te leveren. “Steeds

meer wordt van de industrie verwacht

dat zij in de ontwerpfase kennis inbrengt

en meedenkt over efficiëntere en duurzame

oplossingen. De gevelbranche wordt

daarmee steeds meer een partner in het

proces en daarmee vraagt deze manier

van ondernemen een andere aanpak”,

weet Zwaanenburg. “Producenten en

toeleveranciers worden ketenpartners,

die niet alleen een product leveren, maar

vanaf de ontwerpfase kennis en ervaring

inbrengen. Dat vraagt niet alleen ’innovatieve

en financiële’ inspanningen voor

het realiseren van de gevraagde onderhoudsarme

en levensloopbestendige

gevels, maar vooral ook een intensieve

samenwerking tussen partijen. Het gezamenlijke

projectbelang dient daarin dan

ook voorop te staan waarbij partijen ook

een adequate beloning krijgen voor de

geleverde prestatie. Het negeren daarvan

schaadt de continuïteit van de bedrijven.

Niet alleen van de gevelbouw, maar ook

van de aannemer. En daarmee is het belangrijk

om met elkaar in gesprek te blijven.”

Het bespreekbaar maken van tussentijdse

noodzakelijke aanpassingen in

de prijs of levertermijn maakt daar volgens

Zwaanenburg deel van uit. ❚

GEVELBOUW.INFO

31


Echo

Delft

Op de campus van de TU Delft is een prachtig nieuw gebouw

verrezen: Echo. Het gebouw heeft een robuuste, open uitstraling

en voldoet aan de duurzaamheidsambities van TU Delft.

In de indrukwekkende transparante gevel worden grote glaspanelen

geplaatst. Diepe aluminium luifels onderbreken de

gevels horizontaal en houden de overtollige zonnewarmte

tegen. Voor het kleuren en beschermen van de gevelpanelen

is gekozen voor een Polyester Architectuur poedercoating van

EUROLACKE in de kleur RAL 9006, white aluminium in een

zijdeglans uitvoering. De poedercoating biedt een optimale

combinatie tussen de gewenste kleurrijke afwerking en noodzakelijke

bescherming tegen verkleuring door UV-licht. De

poedercoatings zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen

op aluminium, staal en gegalvaniseerd staal. De poedercoatings

zijn Qualicoat klasse 1 gecertificeerd en verkrijgbaar in

diverse kleuren, glansgraden en structuren.

(Beeld: Plompmozes, courtesy of UNStudio and TU Delft)

Opdrachtgever:

Technische Universiteit Delft

Architect:

UN Studio

Leverancier poedercoating: Eurolacke

Logistiek Park Waasland

Beveren

Mertens Architecten benaderde Vorsselmans om mee te

denken over de techniek van de gevel van een ‘speciaal

project’: de bouw van een nieuw distributiecentrum voor

de firma Aertssen Logistics. De eerste indruk creëerde

meteen een ‘wauw’ gevoel waarbij is gestart met een haalbaarheidsstudie

van de gevel. Een extra uitdaging van dit

project was om steigerloos te bouwen waarbij grote glasvolumes

van binnenuit moesten geplaatst worden in een

gordijngevel. Tevens was de maatvoering zeer cruciaal:

een gesegmenteerde vliesgevel moest namelijk perfect

overgaan in de ronde gevelbeplating. Een extra dimensie

aan dit project was de intensieve samenwerking tussen

Vlaamse familiebedrijven die reeds twee of meerdere generaties

bestaan: Aertssen – Cordeel – Mertens Architecten

– Limeparts-Drooghmans en Vorsselmans.

(Beeld: Joris Van Deuneghem)

Opdrachtgever:

Architect:

Gevelbouwer:

Aertssen Logistics

Mertens Architecten

Vorsselmans

32 GEVELBOUW.INFO


Stadskantoor 1

Tilburg

Stadskantoor 1 in Tilburg is getransformeerd waarbij het monumentale

karakter van het uit 1972 stammende gebouw behouden

is gebleven. Het bestaande gebouw is deels gesloopt, gestript en

met de betonconstructie als basis opnieuw opgebouwd wat de

nodige uitdagingen met zich meebracht met betrekking tot de

verankering van de vliesgevelstroken. De gevel van de laagbouw

is door De Groot & Visser voorzien van nieuwe blank geanodiseerde

kozijnen en vliesgevels van systeemhuis Schüco met volglas

verlijmde deuren en uitzetzakramen en hang- en sluitwerk en

schuifdeurautomaten met inbraakklasse. De vliesgevel is op de

staalconstructie die Nagelhout plaatste gemonteerd en door BAM

voorzien van Sageglass wat zorgt voor het dynamisch doseren

van daglicht waardoor er geen mechanische of statische zonwering

nodig is. Het BREEAM Excellent-certificaat werd onder meer

behaald door vernieuwing en thermische isolatie van de gevels.

Opdrachtgever:

Architect:

Gevelbouwer:

Systeemleverancier:

Overige leveranciers:

Gemeente Tilburg

Dedrie architecten

De Groot & Visser

Schüco Nederland

Comhan Holland en Prins Panelen

Villa

Enschede

Deze bijzondere woning is op een verhoogd terras gebouwd

en gedeeltelijk in een licht hellend aangelegd maaiveld geschoven.

Hierdoor wordt de verankering van de woning in de

omgeving geaccentueerd. Het bouwvolume van de eerste verdieping

heeft aan de zuid- en westgevel overstekken. Aan de

zuidgevel doet het overstek dienst als een geïntegreerde zonwering.

Voor de grote glaspartijen aan de voor- en zijgevel zijn

cortenstalen lamellen geplaatst in een afwisselend ritme. Dit

lijnenspel van ritmes zorgt voor samenhang van de verspringende

bouwdelen. De gevel is opgebouwd uit drie schillen, te

weten een binnenschil, een schil met aluminium puien en een

buitenschil voorzien van cortenstalen lamellen. De achtergevel

is voornamelijk voorzien van hefschuifpuien, zodat de bewegende

delen zoveel mogelijk parallel aan de gevel openen.

De buitenhoeken zijn uitgevoerd in structurele beglazing.

Opdrachtgever:

Architect:

Gevelbouwer:

Systeemleverancier:

Overige leveranciers:

Particulier

Hans Beumer

Staalbouw Ter Huurne

Reynaers

Pilkington

GEVELBOUW.INFO

33


Circular Inspirations

Monique Fledderman

Circulair

is een

werkwoord

column

Om toe te lichten waarom ‘circulair als

werkwoord’ fundamenteel is voor de circulaire

economie, deel ik vier handvatten om

samen in de bouw het verschil te maken.

Handvat één: ‘kunnen’ is

niet het zelfde als ‘doen’

Verantwoordelijkheid nemen gaat veel

verder dan een mooi product of materiaal.

Wat hebben we aan herwinbaar,

hernieuwbaar, herbruikbaar, her… is, als

partijen het niet ‘doen’? Te vaak nog tref ik

partijen in de bouwsector die denken klaar

te zijn, als een bouwproduct of materiaal

iets ‘kan’. In mijn beleving is dit slechts de

entree-ticket om met Circulair aan de slag

te gaan. Een partij ‘doet’ het dan nog niet

en in het verlengde daarvan ‘is’ een product

ook nog niet circulair. Het ‘doen’ gaat

over het samen verantwoording nemen

voor het steeds beter sluiten van de gehele

kringloop, welke dat dan ook mag zijn.

Handvat twee: surf je kringloop

Hoe stappen te nemen? Hierbij een voorbeeld

hoe wij het aanpakken. Samen met

bedrijven en meer dan dertig studenten

hebben wij recent de kringloop voor Aluminium

gevels weer eens doorlopen. Dit

doen voelt een beetje als surfen, waarbij

de golf van het product/materiaal door alle

partijen van de kringloop heen wordt gevolgd,

net zolang tot ze weer terug waren

bij de volgende ronde gevels. Natuurlijk

met het doel kansen te vinden, benutten

en toetsen om verliezen onderweg te ver-

der te minimaliseren. Dit, aan de hand van

gedetailleerde procesmodellen, businessmodellen

en informatievoorziening van de

hele kringloop. Waar herkomst nu gemiddeld

55% secundair aluminium is, zien we

kansen richting 85% tot 95% te bewegen,

ofwel richting bijna materiaal neutraal.

Dit vraagt om losmaakbare gevelsystemen,

technologieën voor urban mining,

scheiden, re-melting en meer met bovenal,

ook beter weten van elkaar. Wat betekent

een ontwerpkeuze voor terugwinning en

hergebruik in een ander deel van de kringloop?

Keuzes blijken soms heel anders uit

te pakken dan gedacht. En, wat kan data

doen voor behoud van hoogwaardige legering?

Et cetera. Het surfen van de kringloop

inspireert voor (door)ontwikkeling

van circulaire innovaties.

Handvat drie: check je kringloop

Waar producenten de verantwoording

hebben voor een circulair aanbod, hebben

opdrachtgevers en architecten de

verantwoording voor het circulair uitvragen.

Het is belangrijk te vragen naar wat

nu (!) werkt en beschikbaar is. Naar de

toekomst schuiven door aanbiedende partijen

is te makkelijk, neem daar geen genoegen

mee, het is niet nodig. In essentie

zijn er twee wezenlijk punten om op te

checken: herkomst en einde levensduur.

Welk percentage van het product is nu van

circulaire komaf? En wat doet men er nu

voor om te zorgen dat dit in de toekomst

mogelijk blijft? Welk percentage krijgt nu

een nieuw leven voor wat er uit de gevel

gehaald wordt? En is dit mogelijk in een

zelfde type product of kan het worden gecomposteerd?

Storten of verbranden, in

welke vorm of wel type materiaal dan ook,

betekent het verlaten van de kringloop. En

logischerwijs de check of dit gepaard gaat

met milieuwinst en CO 2

-reductie.

Handvat vier:

benader circulair functioneel

Om circulaire innovaties een eerlijke kans

te geven, is het belangrijk functionele circulaire

eisen te stellen aan bouw(producten)

ongeacht oplossingsrichting, producttype

of materiaal. En dus niet een set oplossingen,

producttypen of materialen aan

te wijzen, die trendy en happening zijn.

Dat maakt deze partijen ‘lui’ voor doorontwikkeling

en sluit andere innovatieve

oplossingen juist uit. Daarom pleit ik voor

oplossingsrichting-, producttype- en materiaalonafhankelijke

eisen.

Werkwoord?

Voor de taalpuristen onder ons, in taal

technische zin is circulair inderdaad

geen werkwoord. Voor de bouw is het

wel degelijk een ‘werkwoord’: het is niet

het kunnen wat telt, maar het doen door

er aan te werken. ❚

Monique Fledderman, Manager opleidingen,

milieu en innovatie bij VMRG

34

In Circular Inspirations beschrijft een wisselende gastcolumnist zijn of haar visie op Circulariteit.

GEVELBOUW.INFO

Lees alle columns op www.vmrg.nl/circulair


ALU – PVC – HYBRIDE:

ÉÉN MACHINE,

EINDELOZE

MOGELIJKHEDEN

ONBEMAND

PRODUCEREN

VOLG ONS:

SOENEN EUROPE - Gentseheerweg 63 I B-8870 Izegem Belgium I Tel. +32 (0) 51 31 28 80 I sales@soenenhendrik.com I www.soenenhendrik.com

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND VOOR EEN DEMO: Pepijn Carlier: Tel. 32 (0) 473 61 58 78


Het nieuwe pand valt op door zijn strakke vormgeving

en stijlvolle lichtreclame en gevelbelettering.

Tekst: Lieke van Zuilekom Beeld: DICTATOR Productie BV

Duurzame en toekomstbestendige

nieuwbouw om productiegroei

op te vangen

DICTATOR Productie BV, specialist in het geruisloos en gecontroleerd openen, vastzetten, sluiten en opvangen

van deuren en poorten, heeft in december 2021 haar intrek genomen in een duurzaam en toekomstbestendig

nieuwbouwpand op industrieterrein de Munt in Emmeloord. Het nieuwe pand ligt op een zichtlocatie langs

de doorgaande weg richting Marknesse en Vollenhove en valt op door zijn strakke vormgeving en stijlvolle

lichtreclame en gevelbelettering. Vanzelfsprekend zijn in het pand tal van DICTATOR-technieken geïntegreerd.

36 GEVELBOUW.INFO


Het vorige pand van DICTATOR Productie

BV dateerde uit 1965 en was door de jaren

heen al diverse keren uitgebreid en gemoderniseerd.

“Onder andere vanwege de productiegroei

liep dit pand tegen zijn grenzen aan”,

vertelt Technisch Directeur Henry Heidema.

“We hebben verschillende opties onderzocht,

waarbij ons oog viel op een interessant stuk

grond aan de Florijn. Met ons nieuwe pand,

met een bruto vloeroppervlak van circa 5.000

m² op een kavel van bijna 13.000 m², zijn we

volledig voorbereid op de toekomst. Het gebouw

is gerealiseerd volgens de normen van

GPR Gebouw, dat focust op de thema’s Energie,

Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en

Toekomstwaarde. Bovendien zijn de logistieke

processen geoptimaliseerd en voldoen we aan

de meest actuele duurzaamheidsnormen.” ›

Onderdeel van de nieuwbouw is een hal van 2.000 m 2 voor de assemblage en opslag van halffabricaten.

GEVELBOUW.INFO

37


In de royale ontvangsthal

wordt op korte termijn

een showroom voor

architecten, aannemers,

installateurs en

timmermannen ingericht.

'Wie wil, kan onze producten

zien, voelen en beleven

tijdens een rondgang door ons pand'

38 GEVELBOUW.INFO


De nieuwbouw biedt ruimte aan een machinale hal van 1.500 m 2 , inclusief opslagruimte, waar moderne

CNC-bewerkingsmachines, -draaibanken en robots op (energie-)efficiënte wijze de producten vervaardigen.

Doordachte indeling

“De nieuwbouw biedt ruimte aan een machinale

hal van 1.500 m², inclusief opslagruimte,

waar wij met behulp van moderne

CNC-bewerkingsmachines, -draaibanken

en robots op (energie-)efficiënte wijze onze

producten vervaardigen”, vertelt Harry

Werkman, Commercieel Directeur bij DIC-

TATOR Productie BV. “Direct daarnaast

bevindt zich een hal van 2.000 m² voor de

assemblage en opslag van halffabricaten.”

Aan de voorzijde biedt het pand ruimte aan

circa 1.000 m² modern en strak ingerichte

kantoren, verdeeld over twee verdiepingen.

Ook zijn hier spreekkamers ingericht, evenals

een grote ruimte voor bijeenkomsten,

cursussen en producttrainingen. In de

ruime kantine kunnen medewerkers samen

lunchen of een kop koffie drinken.

“In de royale ontvangsthal wordt op korte

termijn – en in samenwerking met een interieurbouwer

– een showroom voor architecten,

aannemers, installateurs en timmermannen

ingericht. Wie wil, kan onze

producten bovendien zien, voelen en beleven

tijdens een rondgang door ons pand.”

Volledig productieprogramma

Het volledige productieprogramma van

DICTATOR Productie BV is in de nieuwbouw

geïntegreerd; van de deuropvangers,

ADJUNCT ketting-inbouwdeursluiters,

HAWGOOD deurveerscharnieren en deurvastzetters

tot en met de veerbuffers en

HLS-catch temperatuurvergrendelingen.

Behalve deze producten beschikt het bedrijf

over een volledig leveringsprogramma

aan onder andere druk- en trekgasveren

(ook in RVS type 316), rook- en warmtemelders,

deurhoudmagneten en ankerplaten,

deuraandrijvingen voor draai- en

schuifdeuren, deuropeningsbegrenzers,

vloerveren voor zware deuren en hydraulische

dempers voor het afremmen van

massa’s in de meest uiteenlopende toepassingen.

De kwalitatief hoogwaardige TJSS

deurdrangers (ook vrijloop) uit Zwitserland

maken het leveringsprogramma compleet.

Vanwege de kleigrond in de polder is de

nieuwbouw gefundeerd op ruim 750 heipalen.

De kantoren zijn inwendig opgebouwd

uit een constructie van staal, betonvloeren

en binnenwanden van metalstud en glazen

wanden/deuren. Voor de constructie van

de hallen is gekozen voor een combinatie

van staal, betonvloeren, betonnen borstweringselementen

en een doosconstructie met

stalen platesn en steenwol isolatie. Waar de

hallen zijn afgewerkt met stalen golfprofielplaten,

is voor het kantoorgedeelte gekozen

voor fraai schoonmetselwerk met strak antraciet

voegwerk. De stijlvolle oranje belettering

en slogan ‘Door closing solutions’

maken de uitstraling compleet. ❚

'Het gebouw is gerealiseerd volgens de normen van GPR Gebouw. Bovendien zijn de logistieke processen geoptimaliseerd en voldoen we aan de meest actuele

duurzaamheidsnormen'

GEVELBOUW.INFO

39


Deze ultraslanke aluminium schuifpui garandeert een onbelemmerd panoramisch zicht en een naadloze overgang tussen binnen en buiten. (Copyright AluK/Arno Fooy)

Tekst: Johan Debaere Beeld: AluK

Ultraslanke aluminium

schuifdeursysteem biedt een

onbelemmerd zicht op de omgeving

Bij het ontwerpen van woningen, appartementen en andere gebouwen besteden architecten veel aandacht

aan de natuurlijke lichtinval en een maximaal zicht op de omgeving. Daarom wordt de hedendaagse

architectuur ook gekenmerkt door de integratie van veel en vooral grote glaspartijen, waaronder

ook schuifpuien. De zware profielen van de gemiddelde schuifpui vormen echter vaak een storend

element, dat het zicht naar buiten beperkt. Infinium van AluK biedt de oplossing voor een naadloze

overgang tussen binnen en buiten. Dit innovatieve aluminium schuifdeursysteem met een middenstijl

van slechts 21 mm breed garandeert een maximale transparantie. Deze schuifpui combineert bovendien

een minimalistisch design met topprestaties op het vlak van thermische en akoestische isolatie.

Hoog isolerend schuifsysteem

Infinium is de ultraslanke aluminium schuifdeur

van AluK, die het binnen- en buitenleven

harmonieus samenbrengt. Dankzij het

grote glasoppervlak, de slanke profielbelijning

en een middenstijl van amper 21 mm

krijgt men een onbelemmerd panoramisch

zicht en worden ruimtes optimaal gevuld met

natuurlijk daglicht. De schuivende delen kunnen

geleverd worden met een breedte van

maximaal 3.000 mm en een hoogte tot 3.500

mm. “Het kader en de schuifelementen zijn

rondom onzichtbaar bouwkundig weggewerkt

wat resulteert in een onbelemmerde

doorblik. Het systeem integreert dan ook aan

de binnen- en buitenzijde op een harmonieuze

wijze in de architectuur van de gevel”,

vertellen ze bij AluK. “Dit systeem wordt geleverd

met dubbel- (38 mm) en triple (52 mm)

beglazing en scoort hoog op het vlak van

thermische isolatie (Uw 1,3 W/m²K bij dubbel

glas en 1,0 W/m²K bij triple glas) en akoestiek

(Rw 41 dB (-2;-5) bij dubbele beglazing).

Infinium voldoet dan ook ruimschoots aan de

huidige normen.”

Veelzijdigheid troef

Bij Infinium van AluK gaan esthetiek en functionaliteit

hand in hand. Zo verbetert de nieuwe

vlakke drempeloplossing de esthetiek en de

ergonomie dankzij een doorlopend zicht op

vloerniveau zonder onderbreking. Door toepassing

van de vlakke dorpel is de vleugel

40 GEVELBOUW.INFO


De Infinium van AluK is een schuifdeursysteem met een groot glasoppervlak, een slanke profielbelijning en een middenstijl van slechts 21 mm breed. (Copyright AluK/Arno Fooy)

eenvoudig te (de)monteren zonder breekwerk

in het plafond. Nieuwe wielsets zorgen ervoor

dat deze configuratie uitvoerbaar is met een

verhoogd vleugelgewicht tot 400 kg zodat

zelfs de zwaarste Infinium schuifdeur nog

steeds gebruiksvriendelijk is. Bovendien kunnen

deze wielsets bij de vlakke dorpel eenvoudig

onderhouden worden, aangezien men na

het verwijderen van de drempelprofielen direct

toegang tot de veerpin krijgt. De handgrepen,

beschikbaar voor binnen en buiten, hebben

een modern design met verborgen beslag en

mechanisme. De nieuwe slanke handgreep

draagt eveneens bij aan de esthetiek van het

systeem. Ze is zo ontworpen dat de schroefkoppen

niet meer zichtbaar zijn. Voor extra

comfort kan men ook voor een gemotoriseerd

systeem met elektronisch slot kiezen.

De schuivende delen kunnen geleverd worden met een breedte van maximaal 3.000 mm en een hoogte tot

3.500 mm. (Copyright The Art of Living, Jaro van Meerten/Architect &Prast&Hooft)

“Het Infinium schuifdeursysteem is in verschillende

configuraties beschikbaar. Naast

de bestaande duo- en tri-railsystemen is er

nu ook een monorail versie beschikbaar

en kunnen er zelfs tot zes vleugels toegepast

worden. Met een 90º openschuivende

hoek kan elke leefruimte moeiteloos verbonden

worden. Daarnaast biedt AluK ook

een configuratie waarbij de glaspartijen in

een hoek van 90° samenkomen zonder

gebruik te maken van een hoekprofiel. Dit

creëert een uiterst elegant, licht en transparant

effect”, gaat men bij AluK verder.

“Dit maakt deze schuifpui tot een heel efficiënt

en innovatief systeem dat gemakkelijk

te vervaardigen en te installeren is.” ❚

Het Infinium schuifdeursysteem is in verschillende configuraties beschikbaar. (Copyright Mike Bink Fotografie/

Architect: Studio Groen+Schild)

GEVELBOUW.INFO

41


Tekst: Susan Peek Beeld: Spaansen Groep

Authentiek bakstenen uiterlijk,

hypermodern productieproces

en mét behoud van architectonische vrijheid

Al 75 jaar bouwt familiebedrijf Spaansen Groep aan de toekomst door intern en extern samen te werken

aan een gezamenlijk resultaat. Diepgaand en krachtig ondernemerschap gaat hand in hand met goede verstandshoudingen,

gezamenlijke inspanningen en gezonde wisselwerkingen. Niet voor niets is het motto bij

Spaansen: Verbinding Is Ons Succes.

Binnen Spaansen Bouwsystemen, één van de

drie divisies van Spaansen Groep, is Gevelklaar

ontwikkeld. Het vervolg op de succesvolle

prefab betoncasco-elementen voor de

woningbouw waarin fabrieksmatig compleet

afgewerkte gevels toegevoegd worden aan

de vertrouwde casco’s. “Hierdoor is ons product

nóg aantrekkelijker voor de aannemer.

Oók de architect verliezen we hierbij niet uit

het oog”, zegt Ab Knook, directeur bij Spaansen

Groep. “Want het oog wil ook wat.”

Kant-en-klaar

Gevelklaar bestaat uit het prefab casco betonelement,

waar op de isolatie een twee

centimeter dikke strip van gebakken steen

geplakt wordt. Om dat proces te optimaliseren,

maakt Spaansen gebruik van robots.

In ons eerdere artikel in Gevelbouw

6 van 2020 schreven we al eens over dit

RoboBricksysteem. De miljoeneninvestering

en de samenwerking met twee sterke

partners (Kingspan Unidek voor de isolatie

en Vandersanden voor de steenstrips) werpen

hun vruchten af. “Robotisering klinkt

als standaard, maar er is ontzettend veel

mogelijk. Dat was in het begin ook een

nadrukkelijke eis van ons aan de robotbouwer.

Inmiddels hebben we veel meer

ervaring met het systeem en is er nóg meer

mogelijk dan we al dachten. Met Robo-

Brick bereiken we een constante kwaliteit,

maar het is beslist geen eenheidsworst”,

benadrukt Knook.

Architectonische vrijheid

Inventarisatie onder aannemers in de woningbouw

heeft uitgewezen dat een gevelwand

er authentiek uit moet zien. “Wij Nederlanders

zijn ‘verwend’ en opgegroeid met

traditioneel metselwerk; muren van gebakken

steen dus. Binnen ons geprefabriceerde

industriële systeem benaderen we dat traditionele

metselwerk met ons Gevelklaarsysteem.

“Maar…”, vervolgt Knook, “we

bieden wel volop ruimte voor creativiteit. Zo

is het mogelijk steenstrips van verschillende

diktes toe te passen, die zowel horizontaal

als verticaal op de wand geplakt kunnen

worden. Uitkragingen, een speels reliëf,

kleurverschil, dikteverschil, er is van alles mogelijk.

Je moet de steentjes eigenlijk zien als

(Beeld: Spaansen Groep)

Binnen ons geprefabriceerde industriële systeem benaderen we het traditionele

metselwerk. (Beeld: Spaansen Groep)

42 GEVELBOUW.INFO


Spaansen maakt voor Gevelklaar gebruik van robots die alle bewerkingen achter elkaar uitvoeren, wat het

proces optimaliseert en de kwaliteit waarborgt. (Beeld: Spaansen Groep)

pixels van een foto. Architecten komen met

de meest creatieve ontwerpen en bedenken

allerlei leuke variaties. Gelukkig is er heel veel

mogelijk met onze apparatuur en zijn er innovatieve

oplossingen te bedenken binnen

het ontwerp om bepaalde stijlen te creëren.”

Duurzaam

Voordelen van dit concept: bouwtempo

verhogen, kosten verlagen, CO 2

-uitstoot reduceren,

en dat allemaal bij een gevel met

een authentieke uitstraling. Niet alleen het

product zelf, maar ook het productiepro-

ces is erg duurzaam. “Volledig CO 2

-neutraal

dankzij 1.150 zonnepanelen op het dak van

onze fabriek, waarmee voldoende energie

opgewekt wordt voor de werking van de

robotstraat en de verwarming van het gebouw”,

vertelt Knook.

Hoogwaardige kwaliteit

Naast architecten zijn ook de projectontwikkelaars

en aannemers enthousiast over de

kant-en-klare gevelwanden van Spaansen.

“De vraag neemt in een rap tempo toe, zeker

met het oog op het realiseren van nieuwe

woningen. De vraag wordt ook alsmaar

diverser”, constateert Knook. “Voor een

aannemer is het feit dat er prefab geleverd

wordt en een woning binnen no-time winden

waterdicht is, wel een van de grootste

voordelen. Het bouwtempo, maar ook de

duurzaamheid en doelmatigheid spreken

enorm aan. Bovendien wordt alles in geconditioneerde

omstandigheden geproduceerd

wat de kwaliteit ten goede komt. We werken

strak en met minimale toleranties, wat je ziet

aan het gevelbeeld.” Het systeem wordt nog

steeds doorontwikkeld en daarin wordt feedback

vanuit de branche zeker meegenomen.

Bijvoorbeeld op het gebied van natuurinclusiviteit.

“Gierzwaluw- of vleermuiskasten

kunnen geïntegreerd worden in het gevelsysteem.

Ook kunnen we tegenwoordig kleine

appartementsgebouwen compleet in Gevelklaar

uitvoeren.” Wat Knook zeker wil benadrukken:

“We bieden niet alleen maar technische

oplossingen maar denken juist graag

op creatief gebied ook in mogelijkheden.”

“Spaansen denkt graag aan de voorkant

mee met aannemers en architecten en we

nodigen ze dan ook van harte uit om te kijken

in onze fabriek. Zodra ze zien wat er allemaal

mogelijk is, zijn ze zó onder de indruk dat ik

ze niet meer hoef te overtuigen”, besluit hij. ❚

'Sneller, schoner

en veiliger bouwen'

(Beeld: Spaansen Groep)

Binnen Gevelklaar is er volop ruimte voor creativiteit: steenstrips in diverse

verbanden aangelegd, uitkragingen, een speels reliëf, kleurverschil, dikte

verschil… met onze apparatuur is er van alles mogelijk! (Beeld: Spaansen Groep)

GEVELBOUW.INFO

43


STALEN

GEVELOPLOSSINGEN

www.joriside.com · T.+32(0)51 61 07 77 · info@joriside.be


Tekst: Susan Peek Beeld: FCA / Arvalis / Joris Ide

Grootste distributiecentrum voor

planten en bomen in Europa

gaat op in de omgeving

In Arcen is op 1 januari 2022 het grootste distributiecentrum voor planten en bomen in Europa geopend.

Van hieruit worden bomen en grote planten verpakt en rechtstreeks bij consumenten in elf Europese landen

bezorgd. Joris Ide, een begrip als fabrikant van stalen dak- en wandbekleding, zorgde ervoor dat dit distributiecentrum

een prettige werkomgeving is én dat het gebouw -ondanks haar grootte- in de omgeving past.

Het nieuwe Fulfilment Center Arcen (FCA)

bestaat uit 18.000 m 2 magazijn met in totaal

dertig laaddocks, diverse koelinstallaties,

een kantoor met kantine en een

ontvangstruimte voor chauffeurs. Gezien

de ligging -naast de plantenkwekerij die

'Wij bieden een

oplossing in staal'

zich tegen het natuurgebied de Maasduinen

bevindt en verder volledig omsloten is

door een bosrijke omgeving- is er gekeken

om het gebouw zoveel mogelijk in de natuurlijke

omgeving op te laten gaan. “Dat

valt natuurlijk niet mee met een gebouw

van zo’n 8 meter hoogte en de behoorlijke

omvang. Maar… met kleur kun je heel

veel bereiken”, zegt Willem van Rootselaar,

Business Development Manager Benelux

en Sales bij Joris Ide.

Eigen stijl en identiteit

Met de innovatieve architectonische oplossingen

van Joris Ide is het mogelijk om elk

project een eigen identiteit en stijl te geven.

Van Rootselaar: “Onze high-end façadeproducten

bieden een ongekende ontwerpvrij-

De bedrijfshal is opgetrokken uit een sandwichpaneel

JI Wall microrib. Op de hoek waar de entree zit is een

horizontale profielplaat aangebracht als extra accent.

(Beeld: Arvalis)

Ondanks de grootte gaat het gebouw zoveel mogelijk op in de natuurlijke omgeving, dankzij de juiste

kleurkeuze van het toegepaste materiaal. (Beeld: Arvalis)

46 GEVELBOUW.INFO


Het nieuwe Fulfilment Center Arcen: 18.000 m 2 magazijn, dertig laaddocks,

diverse koelinstallaties, een kantoor met kantine en een ontvangstruimte voor

chauffeurs. (Beeld: FCA)

heid en alles valt perfect te personaliseren.

Denk hierbij aan specifieke kleuren, afmetingen,

motieven, concepten én profilering.” Hij

vertelt dat de bedrijfshal van het FCA -naar

ontwerp van Arvalis Ontwerp & Bouwadvies

uit Venlo- opgetrokken is uit een sandwichpaneel

JI Wall 1000 VB microrib, met blinde

bevestiging. “Ter plaatse van het kantoor, de

entree en de kantine is een high-end gevelbekleding

van enkel staal toegepast: de horizontaal

georiënteerde gevelbekleding legt

daarmee een extra accent op de hoek waar

de entree zich bevindt.”

Esthetiek en akoestiek

In de hedendaagse architectuur zien we

dat er steeds vaker gekeken wordt naar

het esthetische aspect, zelfs -of misschien

wel juist- bij zulke grote gebouwen.

Van Rootselaar gaf het in een eerder

artikel ook al aan. “Wij denken graag mee

en bieden een enorm kleurenpallet waaruit

gekozen kan worden. In de ontwerpfase

kan de kleur van de sandwichpanelen

worden opgenomen in het BIM-model,

zodat meteen te zien is wat het eindresultaat

zal zijn. Het FCA is uitgevoerd in

een natuurlijke, groene kleur zodat het

mooi matcht bij zowel de aard van het

bedrijf als de vrij groene omgeving waar

het gebouw zich in bevindt. Naast het esthetische

aspect adviseren we ook op het

gebied van akoestiek. Door de enorme

grootte van dit gebouw is het belangrijk

voor een materiaal te kiezen dat voorkomt

dat het geluid rond galmt. We hebben

hier het geperforeerde Joris Ide staaldak

(hoogprofiel) toegepast. De spantvakken

van 20 x 20 meter zorgen niet alleen voor

een rustige uitstraling, maar door het geperforeerde

staaldak ook voor een betere

akoestiek. In combinatie met de ledverlichting

is er zo een mooie cleane en vooral

prettige werkruimte ontstaan”, aldus

Van Rootselaar. Het kantoor en de kantine

zijn inpandig opgenomen en de koelruimtes

worden nog inpandig gebouwd.

Opnieuw een project waaruit blijkt dat Joris

Ide de one-stop-shop partner is voor de

realisatie van een gebouw. Enkel staal, opbouwgevelsystemen,

gordingen of andere

koudgewalste profielen, sandwichpanelen

in PIR en steenwol voor dak- en (esthetische)

geveltoepassingen: bij Joris Ide zit je

goed. Van Rootselaar tot besluit: “Of je het

nu hebt over akoestisch, thermisch, brand,

solar, coldstore, duurzaamheid, renovaties,

coatings of architectonisch… wij bieden altijd

een oplossing in staal.” ❚

De 30 laaddocks zijn bewust aan de achterzijde gesitueerd. Dit geeft de minste

overlast op het terrein waar ook de plantenkwekerij aanwezig is. (Beeld: Arvalis)

Inpandig is het geperforeerde Joris Ide staaldak (hoogprofiel) in spantvakken van

20x20 meter toegepast voor een betere akoestiek. (Beeld: Joris Ide)

GEVELBOUW.INFO

47


48 GEVELBOUW.INFO


Tekst: Jos Lichtenberg Beeld: Living Lab 040

Goedkoop

of meest

economisch?

Ik schreef eerder in Gevelbouw. Soms over brandveiligheid van gevels,

soms over innovatie in brede zin. Deze keer komen beide onderwerpen

bij elkaar. Opdrachtgevers stellen namelijk nieuwe eisen en een

onderwerp als brandveiligheid wordt net als andere aspecten die invloed

hebben op de exploitatie, steeds vaker meegewogen. Zowel de

aanbieder van gevelsystemen als de afnemer, eigenaar respectievelijk

gebruiker kunnen daar hun voordeel mee doen.

Wat opvalt is dat professionele opdrachtgevers

steeds meer naar levensduurkosten

kijken. Niet alleen naar bouwkosten maar

naar exploitatielasten in de gebruiksfase.

Niet alleen naar Capex, maar ook naar Opex

(bouwkosten versus operationele kosten).

Klassiek bouwproces

Bij een klassiek bouwproces wordt er nog

steeds vooral op prijs geselecteerd. De opdrachtgever

laat een ontwerp maken waarbij

voor realisatie op concurrentie een aannemer

wordt geselecteerd. Eenmaal gegund, kan

die zijn prijzen, waarvoor hij eerder een offerte

liet maken als basis van zijn aanbieding,

nog eens tegen het licht houden. Elke verlaging

is immers een verhoging van zijn marge

en geeft extra risicodekking. Als aanbieder

voel je je opnieuw door de wringer gehaald,

maar eigenlijk is het op basis van de context

een volstrekt logisch proces. Dat het onder

druk zetten van prijzen ook ten koste kan

gaan van kwaliteit, is al vaak besproken en

wordt ook wel herkend. Strikt genomen geldt

de prijs op basis van vooraf gestelde minimumeisen,

maar onder prijsdruk zijn aanbieder

en afnemer nog wel eens bereid concessies

te doen. Zeker als de winnende bouwer

met de laagste prijs, nog steeds boven het

budget van de opdrachtgever uitkomt en er

bezuinigd moet worden.

EMVI

Steeds vaker zie je bij competities dat

er een selectieproces wordt gedefinieerd

waarbij de prijs niet het enige keuze criterium

is. Met name aan duurzaamheid gerelateerde

zaken zie je steeds vaker worden

benoemd als een onderwerp, waarop

punten kunnen worden gescoord, die bij

de afweging voor een bepaald percentage

meewegen. Op zich al reden voor gevelbouwers

en toeleveranciers om hierop

proposities met onderbouwing te ontwikkelen.

Zeker als er ook exploitatievoordelen

worden meegewogen, wordt dit de

Economisch Meest Voordelige Inschrijving

(EMVI) genoemd.

Lid van het bouwteam

Meer in het bijzonder wil ik in dit artikel benadrukken

dat je als leverancier ook aan

de voorkant met goede argumenten welkom

bent om mee te denken. Wellicht over

het programma van eisen met betrekking

tot gevels. De gevelindustrie heeft veel

kennis die waardevol is voor opdrachtgevers.

Het maakt natuurlijk een enorm verschil

of je wel of niet vroeg aan tafel zit.

Wacht je met de armen over elkaar af tot

een aannemer een prijsaanvraag doet op

basis van enkele basale eisen waar vrijwel

iedereen aan kan voldoen. ›

GEVELBOUW.INFO

49


Of ga je in een voorfase het gesprek aan

met een opdrachtgever en/of zijn architect,

waarbij je hem wijst op de keuzemogelijkheden

en opties, de afwegingen die hij/zij

kan maken. En waarbij de opdrachtgever

veel bewuster een programma van eisen

voor de gevel opstelt, of misschien wel jou

als preferred supplier naar voren schuift. In

een Slimbouwen omgeving, waarbij ikzelf

als initiator actief ben geweest en waarvan

inmiddels zo’n 150-200 gebouwen zijn

gerealiseerd, is de gevelbouwer zelfs een

voornaam lid van het bouwteam, dat het

gehele project voorbereidt.

Waarde

Voordelen in de gebruiksfase kunnen te

maken hebben met aspecten die niet altijd

kwantificeerbaar zijn. Een mooier gebouw wil

iedereen wel, maar is lastig economisch te

verdedigen. Toch is mooi heel goed verkoopbaar.

Niet alles hoeft immers zakelijk onderbouwd

te worden. De hele kunstwereld draait

niet om kosten. Een mooi schilderij heeft aan

inkoop en uren iets gekost, maar de verkoopprijs

is daarop totaal niet gebaseerd. De waarde

wordt bepaald door wat de klant er voor wil

betalen en daaronder zit vooral veel sentiment

en weinig zakelijke onderbouwing.

Netto Contant

Er zijn heel veel onderwerpen te noemen,

die in het geval van gevels vanuit een

gunstige exploitatie wel netto contant zijn

te maken. In dat kader past ook iets als

Total Cost of Ownership (TCO). Dan gaat

het over minder onderhoud of energiebesparing.

Of over meer comfort en gezondheid

waardoor het ziekteverzuim afneemt

dan wel gebruikers gemiddeld beter presteren

(hierop is al het nodige onderzoek

verricht). En ook investeren in flexibiliteit

(aanpasbaarheid) is enorm in belangstelling

toegenomen. Voor dit artikel wil ik er een

bijzonder onderwerp uitlichten, namelijk

brandveiligheid.

Brandveiligheid

Gebouwen moeten voldoen aan brandveiligheidseisen.

De gevel staat in het bijzonder

in de spotlight omdat er de laatste

jaren een aantal forse branden zijn geweest

waarbij soms veel menselijk leed te betreuren

viel en waarbij veel schade werd opgelopen.

Waarbij een gevel een soort bypass

vormde voor branduitbreiding ondanks de

aanwezigheid van een op zich brandwerende

vloer. Zo kan dan een brand die beperkt

zou moeten blijven tot één verdieping, zich

uitbreiden over meerdere verdiepingen met

uiteraard veel meer leed en schade tot gevolg.

Een gevel die wellicht beter presteert

dan wat het bouwbesluit vereist en waarschijnlijk

ook wel wat duurder is dan een

standaard product, kan heel goed worden

verantwoord indien daardoor leed en schade

wordt voorkomen of gereduceerd.

Nu is het lang niet zeker dat je bij een gebouw

ook daadwerkelijk met brand te maken

gaat krijgen. Sterker nog, we denken

allemaal dat het ons niet zal overkomen.

Toch wijzen statistieken uit, dat de kans

voelbaar is en hoe groter het project hoe

groter ook de kans dat er ergens een calamiteit

optreedt. Met een kans op schade cq.

het verkleinen van risico’s kun je wel degelijk

rekenen. Daartoe is ruim een jaar geleden

een stichting opgericht (Stichting Economie

van Brandveiligheid) die actief onderzoek

uitvoert, om onderbouwingen voor

economische afwegingen met betrekking

tot brandveiligheid te genereren. Feit is dat

je op veiligheid kunt ontwerpen en risico’s

daarmee daadwerkelijk kunt verlagen en dat

dit uiteraard exploitatievoordelen biedt.

Laten we aannemen dat het om alleen materiële

schade gaat. Wat je dan bij de analyse

moet meewegen, is dat de schade vaak

veel groter is dan vooraf wordt gedacht.

We denken meestal wel aan de kosten van

herstel van het gebouw en de inboedel,

maar in het gebouw spelen zich processen

af. Die ondervinden tijdelijk veel hinder of

stagneren volledig. Klanten worden tijdelijk

niet bediend en lopen weg naar concurrenten.

De omgeving ondervindt hinder met

evacuaties, verkeerscongestie. Soms leidt

dat tot claims. De omgeving moet worden

gereinigd, et cetera.

Uit voorbeelden blijkt dat je rekenend

met waarschijnlijkheden van verschillende

brandscenario’s en met een bijbehorende

realistische omvang van schades

50 GEVELBOUW.INFO


Schematische weergave van de bouwkolom. Traditioneel ziet de producent de gevelbouwer als klant, ziet de gevelbouwer op zijn beurt de hoofdaannemer als klant

en deze laatste levert aan zijn klant namelijk de gebouwopdrachtgever. Steeds vaker gaan producenten om de aannemer, die kosten gestuurd opereert, heen. Zij

brengen hun kennis in bij o.a. architecten, adviseurs en gebouwopdrachtgevers en promoten daarmee hun systemen. Deze schrijft materialen en producten dan

wel hogere prestatie eisen voor, die via een architect in een bestek belanden, dan wel adviseert de architect de opdrachtgever hierop. En zo ben je in staat om de

aankoopbeslissingen te beïnvloeden op een waarde propositie waarbij iedereen gelukkig wordt. Vaak niet de goedkoopste oplossing, maar wel een economische.

een hogere investering in de gevel kunt

rechtvaardigen. En om op het voorbeeld

van de afwegingen op basis van sentiment

bij kunstaankopen terug te komen:

veiligheid heeft ook een gevoelswaarde

(letterlijk veiligheidsgevoel).

Wat betekent dit voor

gevelbouwers en leveranciers?

In een klassiek bouwproces komt dit onderwerp

niet gemakkelijk op tafel, maar als

je als gevelbouwer of als leverancier van

gevelcomponenten een overtuigende businesscase

kunt presenteren, kun je nog voor

het ontwerp gereed is, de opdrachtgever

helpen om een bepaalde richting te kiezen.

Zekerheid over de opdracht heb je vaak in

dat stadium nog niet, maar je wordt wel

een belangrijke kennisschakel en creëert

veel goodwill waardoor de bouwpartners je

graag het een en ander zullen gunnen. Bij

een Slimbouwen proces is er overigens een

regeling dat leveranciers in een vroeg stadium

op basis van kennisinbreng en open begroting

aan de voorkant al kunnen worden

gecontracteerd. En bij die projecten is de

opdrachtgever eigenlijk alleen maar geïnteresseerd

in partijen die kennis meebrengen.

Voor de aanbiedende organisatie betekent het

bovenstaande wel het een en ander. Veel bedrijven

in de gevelbranche zijn vooral uitvoerend

gericht. Engineering, maken en installeren.

Bedrijven die een vooruitstrevende positie

willen innemen, zoals in dit artikel bedoeld,

moeten ook investeren in kennisopbouw en

R&D en in mensen die in staat zijn om een integrale

boodschap naar opdrachtgevers over

te brengen. Daar moet je in investeren, maar

de projecten waar dit speelt leveren ook marges

op die dat rechtvaardigen. Sterker nog,

er komen steeds meer projecten waarbij deze

werkwijze de standaard zal zijn. En dan kun je

maar beter in de kopgroep zitten.

Meer info?

Voor wie zich in deze marktbenadering wil verdiepen

is het een mogelijkheid om aan te sluiten

bij Living Lab 040 (www.livinglab040.nl), een

platform dat zich naast heel veel innovatie gerelateerde

onderwerpen ook over dit soort thema’s

en nieuwe business modellen buigt. Voor

wie in het specifieke voorbeeld met betrekking

tot brandveiligheid is geïnteresseerd kan zich

melden bij www.economievanbrandveiligheid.

nl. Daar loopt gerelateerd aan het hierboven beschreven

voorbeeld met betrekking tot ‘de economie

van brandveiligheid’ een cursus, waarvan

de inschrijving recent is geopend.

Jos Lichtenberg is emeritus Hoogleraar

bouwinnovatie aan de TU/e, initiator van

House of Tomorrow Today, van de beweging

Slimbouwen en samen met Monique

Donker van het Living Lab 040. Hij is tevens

voorzitter van de Stichting Economie

van Brandveiligheid. ❚

GEVELBOUW.INFO

51


Tekst: Susan Peek Beeld: Kees Stuip Fotografie

LAB42 Amsterdam:

Nieuw BIPV-systeem lost

energievraagstuk op in de gevel

Het nieuwe gebouw van de Universiteit van Amsterdam, LAB42, op het Amsterdamse Science Park is ontworpen

om energieneutraal, flexibel, aanpasbaar en zo nodig in de toekomst demontabel en herbruikbaar te zijn.

Een hele uitdaging voor het ontwerpteam. In het ontwerp is - in relatie tot de energieneutraliteit van het gebouw

- een belangrijke rol weggelegd voor de gevel met het ENERGYFAÇADE systeem van Saint-Gobain Solutions.

“Steeds hoger wordende energie-ambities

vragen om nieuwe oplossingen”, zegt Igor

Geraedts, technisch projectmanager bij Saint-

Gobain Solutions. “De gevel speelt steeds

vaker een sleutelrol om de gewenste energieprestatie

te behalen. Daarom hebben we ons

ENERGYFAÇADE systeem ontwikkeld, waarbij

zonnepanelen geïntegreerd worden toegepast

in de gevel. Dit wordt in de markt ook wel

BIPV (Building Integrated PhotoVoltaics) genoemd.”

Bij project LAB42 heeft Saint-Gobain

Solutions de bij het ontwerp betrokken partijen

van advies voorzien en de voorbereiding

en uitvoering intensief begeleid. “Vroegtijdig

aansluiten zorgt ervoor dat het ontwerp van

de architect en het systeem van de leverancier

goed op elkaar afgestemd zijn en de gevel

daardoor gegarandeerd maakbaar is.”

EPC nagenoeg nul

“Open gebouwen geven een fraaie en ruimtelijke

beleving, maar grote kozijnen en veel glas

zorgen ook voor uitdagingen”, zegt Ruben Bakker,

Sr. Werkvoorbereider bij Visser & Smit Bouw

en bij LAB42 verantwoordelijk voor de realisatie

van het gebouw. “Om de EPC nagenoeg nul te

krijgen, moet je nogal wat doen op het gebied

van isolatie, koelen, verwarmen en energie opwekken.

Installaties voor verwarming en koeling

moeten een hoog rendement hebben en zonnepanelen

toevoegen is nagenoeg onvermijdelijk.

Wanneer het dak daarvoor onvoldoende

ruimte biedt, is de gevel een goede optie.” Het

Voor energieneutraliteit is het onvermijdelijk om

zonnepanelen toe te voegen. Het is dan belangrijk

om systemen en ontwerp qua esthetiek en

functionaliteit goed op elkaar af te stemmen.

52 GEVELBOUW.INFO


De Universiteit van Amsterdam laat LAB42 bouwen,

een energieneutraal onderwijsgebouw met een open en

uitnodigende uitstraling.

architectenteam van LAB42 vroeg Saint-Gobain

Solutions om mee te denken in dit traject.

Een gevel die energie geeft

“Het initiële plan had diverse uitdagingen op

het gebied van uitvoerbaarheid, duurzaamheid

en het energievraagstuk. Een deel van

de oplossing was het door Saint-Gobain

Solutions voorgestelde BIPV-systeem ENER-

GYFAÇADE CIGS.” Een van de redenen van

het architectenteam om te kiezen voor dit systeem

is de fraaie esthetische uitstaling: een

frameloos design, matte uitstraling en een

egale kleur. Vanwege de toepassing van CIGS

(dunne-film technologie) verkrijgt het paneel

zijn egale uitstraling, waardoor het niet zichtbaar

is dat het hier om een zonnepaneel gaat.

Hybride elementgevel

Samen met gevelbouwer Blitta is bedacht

hoe het uitdagende ontwerp van de gevel kon

worden omgezet naar een hybride aluminium

elementgevel. “De architect heeft de gevel zo

ontworpen dat deze uitvoerbaar is in onze

standaard modulaire maatvoering. Zo houd je

zowel de uitvoerbaarheid als de kosten goed

onder controle”, zegt Geraedts. De gevelelementen

zijn door Blitta geprefabriceerd. Dit

gebeurde onder geconditioneerde omstandigheden,

waardoor een hoogwaardige kwaliteit

is gerealiseerd. Bakker: “Het zijn de grootste

elementen die Blitta tot nu toe maakte.”

Met behulp van een mock-up van de gevel

werd aangetoond dat het geheel uitvoerbaar

is en voldoet aan de gestelde eisen, zoals

luchtdichtheid. De toepassing van het ENER-

GYFAÇADE CIGS systeem heeft bovendien

geleid tot een hoge milieuscore. Dunne-film

technologie scoort namelijk beter dan de conventionele

oplossingen.”

Optimale samenwerking

“Er is veel overleg geweest tussen Saint-

Gobain Solutions, Visser & Smit Bouw, Blitta

en ook montagebedrijf Gort. Zij gebruikten

de mock-up om proef te draaien waardoor

de montage uitermate soepel verliep”, zegt

Bakker en is trots op het proces dat de

betrokken partijen met elkaar doorlopen

hebben. “Op een leuke manier hebben we

samen met alle betrokken partijen aan een

optimale gevel gewerkt, waarbij integratie

van BIPV in de gevel een belangrijke rol

heeft gespeeld.” Het resultaat is uitermate

geslaagd, vult Geraedts aan en noemt BIPV

als dé oplossing voor het energievraagstuk.

Het is het eerste project in Nederland waarin

het ENERGYFAÇADE CIGS systeem geïntegreerd

is in een aluminium geprefabriceerd

gevelconcept. De gevel is volledig demontabel,

net als de rest van het gebouw, waarmee

het aan de circulariteitswens voldoet.

Geraedts besluit: “LAB42 is een project dat

laat zien dat je door vroeg betrokken te zijn

en een goede samenwerking een optimaal

eindresultaat kunt realiseren.”

Samen met Visser & Smit Bouw gaat Saint-

Gobain Solutions nog een project uitvoeren

met het ENERGYFAÇADE CIGS systeem

waar maar liefst drie keer zoveel PV-panelen

worden toegepast als bij LAB42. ❚

Vanwege de toepassing van CIGS (dunnefilm

technologie) verkrijgt het paneel zijn egale

uitstraling, waardoor het nagenoeg niet zichtbaar is

dat het hier om een zonnepaneel gaat.

GEVELBOUW.INFO

53


Vertrouwen door

certificering

bezoekadres

Poppenbouwing 56

4191 NZ Geldermalsen

postadres

Postbus 202

4190 CE Geldermalsen

T +31 (0)88 244 01 00

F +31 (0)88 244 01 01

E info@skgikob.nl

I www.skgikob.nl

U heeft uitstekende producten, processen en systemen.

Maar hoe overtuigt u uw klanten daarvan? Met de juiste

certificering wint u het vertrouwen van uw klant.

Tegen inbraak een klasse voor

ramen en deuren volgens

NEN 5096:

SKG-IKOB test en certificeert

• ontwerpen (attesten), zoals industriële ontwerpen en prototypen

voor de gebouwschil;

• bouwproducten, zoals gevelelementen;

• bouwprocessen, zoals correcte montage van producten;

• managementsystemen, zoals ISO 9001, ISO 14001 of VCA.

Voor de kwaliteit van hang- en

sluitwerk een ster-aanduiding

volgens NEN 5089:

SKG-IKOB biedt ‘one-stop-shopping’ op het gebied van kwaliteit. Zo

kunt u ook voor ‘Bouwen aan MVO’, het MVO keurmerk voor de bouwsector,

bij SKG-IKOB terecht. Evenals voor een conformiteitscertificaat

voor CE-markering volgens NEN-EN 1090-1 of voor een inspectie op

de bouwplaats. Natuurlijk met de zekerheid van onpartijdigheid en

objectiviteit.

Certificering van SKG-IKOB werkt!

Meer weten? Kijk op www.skgikob.nl of bel 088 244 01 00

Geaccrediteerd

door de Raad

voor Accreditatie

Notified Body

NB 0960

European Organisation for

Technical Assessment


DÉ SPECIALIST

VOOR PERSONEEL

BINNEN DE

GEVELBRANCHE

WWW.GEVELPERSONEEL.NL

Op zoek naar een

flexibele oplossing van

uw personeelsprobleem?

Wij beschikken over

ervaren monteurs en

productiemedewerkers.

Neem contact met ons op

en ontdek hoe wij u

verder kunnen helpen.

GEVELPERSONEEL.NL

CASTELLASTRAAT 26

6512 EX NIJMEGEN

T

I

E

+31 (0)24 204 95 81

WWW.GEVELPERSONEEL.NL

INFO@GEVELPERSONEEL.NL

Zonnige vooruitzichten voor thuis ...

De nieuwe SUNFLEX-terrasoverkapping SF300. Een terrasoverkapping gemaakt voor

hedendaagse minimalistische architectuur. Met zijn kubusvormige constructie vormt de

SF300 een harmonieuze aanvulling op moderne woon- en bedrijfsgebouwen.

sunflex.nl

Dach_gevelbouw-2022_nl_nacht.indd 1 13.01.2022 08:31:04


Een heroal terrasoverkapping beschermt tegen weersinvloeden en kan flexibel worden uitgebreid met uitbreidingssystemen om het hele jaar door volop van de

tuin te genieten. © heroal

Tekst en beeld: heroal

Efficiënt te verwerken

overkappingssystemen

voor outdoor living-ruimtes

Steeds meer mensen willen dicht bij de natuur zijn: Outdoor living is de trend en de tuin wordt een tweede huiskamer.

Doordachte systemen voor terrasoverkappingen, die efficiënt kunnen worden verwerkt en flexibel kunnen

worden aangepast aan de wensen van de klant creëren een ideale verbinding tussen binnen- en buitenruimtes.

Terrasoverkappingen van heroal zijn gemaakt van hoogwaardig,

corrosiebestendig aluminium en zijn bijzonder duurzaam. Het heroal

CR overkappingssysteem is bijzonder flexibel op het gebied van

model en dakconstructie. Zo kunnen niet alleen gangbare afmetingen

maar ook complexe constructies worden gerealiseerd.

Het heroal OR terrasdaksysteem in kubusvorm is een al even tijdloze

oplossing. De twee varianten heroal OR GL (Grand Line) en

heroal OR SL (Slim Line) bieden veelvuldige combinatiemogelijkheden

van dakgoot- en liggerprofielen voor de meest uiteenlopende

eisen op het gebied van statica, constructie en design. De recht-

56 GEVELBOUW.INFO


'Duurzame terrasoverkappingen

voor maximale flexibiliteit'

+ Maximale overspanning van

7 meter zonder middensteun

hoekige uitsnijdingen zonder inkepingen van de heroal OR dakgootprofielen

en de bouwkundig toegestane schroefverbindingen

(Z-14.4-840) van het kolom- en dakgootprofiel zorgen voor een

snelle en eenvoudige vervaardiging en een proceszekere montage

zonder extra verbindingsonderdelen. De omkeerbaar symmetrische

liggerprofielen worden bij de vervaardiging met behulp

van speciale beugels voorbereid, zodat zij bij de montage op de

bouwplaats alleen nog maar hoeven te worden ingehaakt en vastgezet,

zonder gevaar voor verwisseling. Bovendien kunnen met

het heroal OR terrasdaksysteem grote overspanningen tot 7 meter

zonder extra centrale steun worden gerealiseerd - voor een onbelemmerd

panoramisch uitzicht. Dankzij de zeer stabiele profielen is

bovendien geen extra staalversterking nodig. Om tijd te besparen

tijdens de vervaardiging, kunnen de verwerkers bij het heroal OR

terrasdaksysteem afhankelijk van de benutting kiezen tussen een

systeemproduct en een geprefabriceerde maatwerkpakket.

+ Snelle en eenvoudige

assemblage en montage

Nieuw in het assortiment van het heroal OR terrasdaksysteem is

de dakgootverbindingsset, waarmee twee dakgootprofielen met

elkaar kunnen worden verbonden tot een totale breedte van de

terrasoverkapping van 12 meter. Bovendien zijn er onder andere

nieuwe voetsteunvarianten voor verschillende vloerbevestigingen

en een traverseprofielen voor driehoekige bovenlichten verkrijgbaar

als alternatief voor de gebruikelijke glaslattenafdichting en

voor een tijdbesparende montage. ❚

+ Met volglas en glasschuifsysteem,

horizontale

en verticale screen

+ Als systeemcomponenten

en maatwerk beschikbaar

heroal OR

Terrasdaksysteem

De combinatie van een terrasoverkapping met de heroal S 20 C volledig glazen

schuifwand biedt een panoramisch uitzicht met gelijktijdige bescherming tegen

weersinvloeden. De zonweringsoplossingen heroal HS en heroal VS Z bieden

betrouwbare bescherming tegen zon, hitte, wind en insecten. © heroal

Rolluiken | Zonwering | Roldeuren | Ramen | Deuren

Vliesgevels heroal.nl

GEVELBOUW.INFO

57


De nieuwbouw van EMA op de Amsterdamse Zuidas geeft mooi weer hoe de panelen van Panelen Holland bijdragen aan een esthetisch fraai eindresultaat.

Tekst: Susan Peek Beeld: Panelen Holland

Marktleider in custom-made

sandwichpanelen en plaatwerk

speelt met nieuwe website nóg beter in op vraag vanuit de markt

Om op een snelle en prettige manier klanten van informatie te voorzien, heeft de website van Panelen Holland

een behoorlijke upgrade gekregen. “Stilstaan is geen optie”, aldus Vincent Wijnja, hoofd verkoper bij

Panelen Holland. Hij constateert dat het raadplegen van een website tegenwoordig dé manier is waarop

klanten informatie zoeken. “Die informatieverschaffing en het bieden van duidelijkheid, is een service die

wij onze klanten graag bieden.”

58 GEVELBOUW.INFO


“Een dikke catalogus bevat te veel informatie,

een flyer weer te weinig”, volgens Wijnja.

“Natuurlijk kunnen ze ons altijd bellen voor

informatie, maar met een goed ingerichte

website is deze informatie direct voorhanden.

Onze nieuwe website fungeert als het ware als

een kennisbank waarin op een eenvoudige en

snelle manier gezocht kan worden naar een

passend product, op basis van diverse eigenschappen.”

Wijnja legt uit dat de klant door

de diverse samenstellingen heen kan klikken.

“Op de productenpagina kiest de klant het gewenste

paneel. Denk hierbij aan glas, metaal,

kunststof, VIP, brandwerend, geluidwerend,

inbraakwerend etc. Op de detailpagina, in dit

geval Trespa, is de configurator voor dat specifieke

paneel te zien. Hier kiest de klant de

kleur, de buitenzijde en het type isolatie (VIP

of PIR). De dikte van de kern wordt ingegeven

en direct wordt de bijbehorende RC-waarde

getoond. De klant kiest de binnenzijde (zowel

materiaal als kleur) en vult tot slot de hoogte

en breedte in en het aantal panelen dat benodigd

is. Met één druk op de knop kan er direct

een offerte aangevraagd worden.”

De nieuwe website van Panelen Holland fungeert als het ware als een kennisbank.

bottum-up

De toegevoegde waarde zit vooral in het feit

dat je in één oogopslag ziet of het gekozen

product voldoet aan de gestelde RC-waarde,

vereiste Brandklasse of andere specifieke

eigenschappen zoals de inbraakwerendsheidsklasse

(SKG). Met het oog op de Wet

kwaliteitsborging (Wkb) is hiermee direct aan

te tonen of de producten gecertificeerd zijn

en onder de Wkb geproduceerd worden.

Wijnja: “Het is zelfs mogelijk om te zien welke

variaties hierin mogelijk zijn en zo tot de

juiste of soms zelfs een nóg betere productkeus

te komen. Als bekend is wat de eisen

zijn vanuit het Bouwbesluit aan het product,

kun je ook ‘bottom-up’ te werk gaan: door

die specifieke eisen als uitgangspunt te nemen

ontdek je snel en eenvoudig welke producten

aan die eisen voldoen.”

Trespa panelen configurator

Wijnja legt uit dat Panelen Holland eerst begonnen

is met een configurator voor Trespa

panelen. “Deze is in januari 2022 gelanceerd.

Dat is de basis waarvandaan we verder gaan

uitbouwen. Zo komt ook de gehele deurenlijn

aan de beurt. Wij vinden het belangrijk de feedback

vanuit de markt op de Trespa configurator

mee te nemen in de uitrol voor de rest van

de productgroepen. Op die manier willen we

samen met de klant het gebruiksgemak handhaven

en optimaliseren.” Panelen Holland, bekend

om de enorme servicegerichtheid, biedt

Middels de Trespa panelenconfigurator kunnen klanten snel en eenvoudig een passend product kiezen.

zo een nóg betere dienstverlening voor haar

klanten en de klanten daar weer van. “De tussenhandels

met een showroom en de kleine

zakelijke of particuliere markt zijn enorm gebaat

wanneer iets gelijk gevisualiseerd wordt en alle

informatie meteen helder is.”

Aansluitend bij de behoefte vanuit de markt is

Panelen Holland bezig geweest de Brandklasse

B en A en sandwichpanelen te testen. “Die

'Informatieverschaffing en duidelijkheid

als extra service'

zijn inmiddels succesvol afgerond en begin dit

jaar zijn we gestart met het testen van geluidswerende

panelen. Zodra deze gecertificeerd

zijn, worden die ook opgenomen in de webshop.”

Wijnja benadrukt tot slot: “De nieuwe

website is slechts een tool waarin we producten

bieden die voldoen aan de gestelde eisen

vanuit de markt. Daarnaast blijven wij uiteraard

klanten adviseren en produceren we maatwerk

volgens projectspecifieke wensen en eisen.” ❚

GEVELBOUW.INFO

59


Tekst: Roel van Gils Beeld: SOR Kozijnen

State-of-the-art

kozijnenfabriek in Lelystad

Na amper negen maanden bouwen, verbouwen en inrichten is de volledig geautomatiseerde

productiefaciliteit van SOR Kozijnen in Lelystad begin dit jaar officieel geopend. Een gesprek met

algemeen directeur Harmen Bosma en oprichter/eigenaar Idris Sorgucu over de nieuwe fabriek en de

vooruitstrevende zienswijze op de enorme bouwopgave die er ligt in ons land.

SOR Kozijnen is een nieuwe speler op de

markt. “Het idee is ontstaan vanwege de

lange levertijden die we met ons zusterbedrijf

– Tarion Gevelbouw – ondervonden

bij bestaande leveranciers”, begint Idris.

“Daarop hebben we besloten om zelf een

productielijn op te starten, dichtbij huis

en gewoon in Nederland.” Aanvankelijk

was het de bedoeling om nieuwbouw te

plegen, maar dat duurde Idris te lang. Er

werd een bestaand pand aangekocht op

een bedrijventerrein in Lelystad dat vervolgens

volledig op de schop ging. Bevriende

relatie Harmen Bosma werd aangesteld

om alles in goede banen te leiden.

Gerenommeerde partners

Harmen heeft totaal geen achtergrond in de

bouw, maar is in korte tijd wél uitgegroeid

tot ‘de man van de kozijnen’. “In maart 2021

gaf Idris mij de sleutel van het pand met

als opdracht om in januari 2022 de eerste

kunststof kozijnen te produceren. Ondanks

een gebrek aan ervaring in de bouw, heb ik

'We zijn ervan overtuigd dat we alleen

sámen een antwoord kunnen bieden op de

enorme bouwopgave die er ligt'

Behalve de productie van kunststof kozijnen neemt SOR Kozijnen ook totaalprojecten aan, inclusief montage.

wel veel ervaring met het opzetten en uitbouwen

van bedrijven. Dat geeft mij energie

en heeft ook hier goed uitgepakt”, zegt hij

met gepaste trots. Idris kan dat beamen.

“We hebben vanaf het begin goede afspraken

gemaakt, ook met toekomstig partners.

Zo maken we gebruik van de profielsystemen

K-VISION van profine Group die op

CNC-machines van Tryma worden bewerkt.

Daarnaast doen we voor het beslag een beroep

op Siegena. We werken dus uitsluitend

met gerenommeerde A-merken. De goede

voorbereiding en periodiek overleg met alle

betrokkenen heeft ertoe geleid dat we nauwelijks

problemen hebben ervaren bij de opstart

van de fabriek.”

Modern machinepark

De nieuwe fabriek beschikt over een volledig

geautomatiseerde lijn waarop we tot

400 kozijnen per week kunnen produceren,

vervolgt Harmen. “Deze machine is

bedoeld voor de grote, repeterende series.

Ook hebben we geïnvesteerd in een machine

die we meer handmatig kunnen sturen

voor de productie van kozijnen met bijvoorbeeld

afwijkende eisen of om schades

die op de bouw zijn ontstaan op te lossen.

Dat kunnen we dan oppakken zonder het

hoofdproces te verstoren.” Behalve de productie

van kunststof kozijnen neemt SOR

Kozijnen ook totaalprojecten aan, inclusief

montage. “De montage besteden we dan

uit aan Tarion Gevelbouw of aan andere

partners. We opereren in die zin volledig

onafhankelijk van Tarion. Dat maakt ook

dat we voortdurend op zoek zijn naar gemotiveerde

medewerkers. Niet alleen in de

productie, maar ook in de werkvoorbereiding,

calculatie en projectleiding. Daarbij

zijn we zeer nauw sociaal betrokken en

geven mensen een (tweede) kans om iets

te maken van hun leven door ze een bestendig

inkomen te bieden.”

60 GEVELBOUW.INFO


SOR Kozijnen heeft in korte tijd al een aantal mooie projecten ‘gescoord’.

Een lans doorbreken

SOR Kozijnen heeft in korte tijd al een aantal

mooie projecten ‘gescoord’. Harmen: “We

zijn nu bezig met een renovatieproject in Den

Haag. In opdracht van de VvE verzorgen

we het complete traject van 88 woningen

van A tot Z. Voor Albatros De Ooievaar van

Plusbouw in Ypenburg leveren we de kozijnen

voor 18 nieuwbouwappartementen en

in Amstelveen zijn we bezig met een grootschalige

renovatie van 182 woningen voor

ERA Contour, een project dat wordt aangevlogen

als nieuwbouw. Onze fabriek draait

dus al op volle toeren maar zeker nog niet op

maximale capaciteit.” Idris: “We willen graag

een lans doorbreken en nodigen (con)collega’s

uit onze fabriek te komen bekijken. We

zijn er namelijk van overtuigd dat we alleen

sámen een antwoord kunnen bieden op de

enorme bouwopgave die er ligt. Weet, dat bij

ons de deur altijd openstaat.” ❚

De man van de kozijnen’ Harmen Bosma in de volledig geautomatiseerde

productiefaciliteit van SOR Kozijnen.

Vlnr. algemeen directeur Harmen Bosma en oprichter/eigenaar Idris Sorgucu van

SOR Kozijnen.

GEVELBOUW.INFO

61


Tekst en beeld: Sunflex

Kamerindeling in eigen huis

met verplaatsbare

glazen wanden

Ruime, open kamers met veel licht en plaats, open woonkeukens of een combinatie van slaap- en badkamer zijn

de absolute woontrends van het moment. Terwijl vroeger elke ruimte van een huis of appartement door muren

en deuren strikt gescheiden was, zijn de overgangen tegenwoordig vloeiender en weerspiegelen ze onze moderne

levensstijl - flexibel, veranderlijk, dynamisch. Grote kamers zijn echter niet altijd praktisch. Om zo flexibel

mogelijk te blijven, zorgen verplaatsbare glazen wanden voor een maximale aanpasbaarheid van woonruimtes.

Gescheiden en toch open

Veel eengezinswoningen zijn zo ingedeeld

dat de keuken, eetkamer en woonkamer zich

meestal op de benedenverdieping bevinden,

met vaak ook nog een gastentoilet en washok

erbij. Op de bovenverdieping zijn dan vaak de

slaapkamers, kinderkamers en een badkamer

te vinden. Steeds meer eigenaren passen dit

plan aan hun persoonlijke voorkeuren aan, maar

veel huizen worden nog steeds volgens de traditionele

indeling gebouwd. Levenssituaties veranderen

echter voortdurend: gezinnen worden

groter, de kinderen gaan het huis uit of het ouder

worden maakt ons minder mobiel. Soms vinden

bouwheren een ontwerp met vaste wanden niet

flexibel genoeg. Al vanaf de ontwerpfase kan

een plan worden gemaakt waarbij geen wijzigingen

nodig zijn. De enige voorwaarde is een

minimum aan vaste draagmuren. Binnenmuren

kunnen later eventueel ook worden afgebroken.

Daarvoor zijn echter renovatiewerkzaamheden

nodig. Wie de leefruimte op eender welk

moment aan zijn of haar leefsituatie zou willen

aanpassen, heeft ook de mogelijkheid om glazen

scheidingswanden te gebruiken. Met glas

kan een woonruimte op tal van manieren worden

ingericht. Glazen wanden zorgen niet alleen

voor meer natuurlijk licht in ruimtes die anders

erg donker zouden zijn. Ze bieden ook de mogelijkheid

om twee zones visueel van elkaar te

scheiden en toch een open gevoel te behouden.

Glazen scheidingswanden

als stijlmiddel

Glazen scheidingswanden behoren tot de

meest populaire oplossingen om de keuken

van de eetruimte te scheiden. Zo kunnen ei-

Glazen scheidingswanden behoren tot de meest

populaire oplossingen om de keuken van de

eetruimte te scheiden.

62 GEVELBOUW.INFO


'Wie de leefruimte op eender welk moment

aan zijn of haar leefsituatie zou willen

aanpassen, heeft de mogelijkheid om glazen

scheidingswanden te gebruiken'

Glazen wanden zorgen niet alleen voor meer

natuurlijk licht in ruimtes die anders erg donker

zouden zijn. Ze bieden ook de mogelijkheid om twee

zones visueel van elkaar te scheiden en toch een

open gevoel te behouden.

genaren keukengeluiden en -geuren uit de

woonkamer houden, maar wel een grote open

ruimte creëren om gasten tijdens het koken

toch te entertainen - bijvoorbeeld bij familiebijeenkomsten,

verjaardagen of avonden met

vrienden. In kleine woningen, zoals een studio

of een éénkamerappartement, bieden ze de

mogelijkheid om het slaapgedeelte te scheiden.

Ook heel wat andere ruimtes kunnen door

de lichte transparantie en het mooie, onopvallende

design van glazen wanden worden gescheiden.

Zo kunnen gangen of entrees zonder

ramen beter worden verlicht via glazen scheidingswanden

met aangrenzende kamers. Wie

voor een studeerkamer geen plaats heeft, kan

op een moderne en stijlvolle manier via glazen

wanden een nis omtoveren in de ideale werkruimte.

Deze lijkt dan net op een eigen kamer

en kan snel en gemakkelijk worden gesloten bij

nood aan stilte en rust. En een nieuwe trend die

velen al kennen uit de hotelbranche en nu deels

ook in hun eigen huis toepassen: de combinatie

van een slaap- en badkamer waarbij glazen

wanden voor de scheiding zorgen. ❚

Met glas kan een woonruimte op tal van manieren

worden ingericht.

GEVELBOUW.INFO

63


2021_12_New_Gevelbouw_Ad_Pfade.indd 1 15.11.2021 10:11:41

Naamloos-5 1 15-11-2021 13:54


v.d. Meer Oppe rvlaktetechniek b.v.


Tekst: Roel van Gils Beeld: SSAB Swedish Steel

Scandinavisch colorcoat staal:

Het milieuvriendelijkste

aanbod voor daken en gevels

Het Scandinavische SSAB produceert inmiddels ruim een halve eeuw colorcoat staal voor de bouwsector.

Al in 2002 ontstond het idee om een betere en vooral milieuvriendelijkere coating te ontwikkelen gebaseerd

op natuurlijke bronnen. Dat heeft geleid tot GreenCoat, een bio-based coating met een aanzienlijk aandeel

koolzaadolie voor een aanmerkelijk kleinere ecologische voetafdruk. Het GreenCoat-portfolio colorcoat

staal is momenteel het milieuvriendelijkste aanbod voor daken en gevels. Maar SSAB gaat nóg een stap

verder. Binnenkort zal bij de SSAB-staalproductie water worden uitgestoten in plaats van CO 2

.

66 GEVELBOUW.INFO


op alle continenten. “In lijn met de doelstellingen

van de Zweedse overheid om in 2045 een

CO 2

-neutraal land te worden, investeren we als

SSAB fors in een duurzame productie van fossielvrij

staal”, zegt Van Hesteren met gepaste

trots. “De staalproductie is verantwoordelijk

voor 7% van de wereldwijde CO 2

-emissies. Er

lopen volop onderzoeken om dat te reduceren.

In Noord-Zweden hebben we inmiddels een

pilotfabriek gebouwd waar we testen met het

concept van fossielvrije staalproductie waarbij

we de cokes, die traditioneel nodig zijn voor de

productie van staal op basis van erts, vervangen

door duurzaam geproduceerd waterstof.

Het resultaat is werkelijk uniek: de eerste fossielvrije

staalproductiefaciliteit ter wereld met een

vrijwel tot 0 gereduceerde CO 2

-voetafdruk met

als bijproduct H2O (water) in plaats van CO 2

.

Zelfs de UN heeft lucht gekregen van deze revolutionaire

technologie en ons uitgenodigd om

zitting te nemen in de zogenaamde First Movers

Coalition. Daar zijn we bijzonder trots op.”

De doelstelling van SSAB is om in 2026

fossielvrij staal op industriële schaal te gaan

produceren. “Dat gaan we als basismateriaal

inzetten voor ons GreenCoat-portfolio

waarmee we de bouwwereld het meest milieuvriendelijke

gelakte staalproduct bieden

dat denkbaar is.” ❚

In lijn met de doelstellingen van de Zweedse

overheid om in 2045 een CO 2

-neutraal land te

worden, investeert SSAB fors in een duurzame

productie van fossielvrij staal.

We zijn in de kern een Zweeds-Finse staalfabriek

met een sterke focus op een duurzame

en verantwoorde staalproductie, begint Frans

van Hesteren, Sales Manager bij SSAB Swedish

Steel. “Zo is ons GreenCoat-product bijvoorbeeld

al sinds 2012 op de markt verkrijgbaar.

Zoals de naam al impliceert, betreft het voorgelakt

staal met een zo laag mogelijke ecologische

voetafdruk. In GreenCoat zijn de fossiele oplosmiddelen

voor een belangrijk deel vervangen

door koolzaadolie. Dat maakt het tot een veel

duurzamer eindproduct, waarbij we slechts een

miniem beroep doen op fossiele grondstoffen.”

Staalservicecenter

Voorgelakt staal is uitstekend te profileren

en daarmee uitermate geschikt voor een

toepassing als dak- en wandbeplating. “De

lakken zijn dermate flexibel dat ze zonder

haarscheuren geprofileerd kunnen worden tot

bijvoorbeeld sandwichpanelen of anderszins

gevormde profielplaten voor gevel en dak.

Bedenk daarbij dat we de duurzame lak onder

geconditioneerde omstandigheden in een

productieomgeving aanbrengen. Dat leidt tot

een kwalitatief en zeer hoogwaardig halffabrikaat

en voorkomt een heleboel extra stappen

in het productieproces om te komen tot het

eindproduct”, benadrukt Van Hesteren. “We

leveren GreenCoat op rol in grote fabriekspartijen,

maar leveren ook in kleinere maatwerkpartijen

(een mix van rollen en platen op maat)

vanuit het staalservicecenter in Beuningen.

Dat doen we voor de Benelux, de Duitssprekende

markten, Spanje, Italië en Frankrijk.”

Fossielvrij staal

SSAB is geen kleine speler in de staalwereld

met ruim 14.000 medewerkers en kantoren

'Binnenkort zal bij de staalproductie water

worden uitgestoten in plaats van CO 2

'

Voorgelakt staal is uitstekend te profileren en daarmee uitermate geschikt voor een toepassing als daken

wandbeplating.

In GreenCoat zijn de fossiele oplosmiddelen voor een belangrijk deel vervangen door koolzaadolie.

GEVELBOUW.INFO

67


FAÇADE

SOLUTIONS

PHOENIX

FAÇADE

PHOENIX

FAÇADE

SLANKE GEVELCONSTRUCTIE +

Foto: Studio de Nooyer

Meer weten?

Download de brochure.

Geveldraagsysteem

voor ongekende

ontwerpvrijheid en

verbluffende prestaties

van het gebouw

inclusief projectadvies

saint-gobain-solutions.nl

SAINT-GOBAIN SOLUTIONS

Foto: Ossip van Duivenbode


OPDRACHTGEVER: Mozaïek Wonen

ARCHITECT: Men. architectuur

AANNEMER: Jansen Huybregts

Projecten B.V.

APPLICATEUR: Eilers Afbouw

SYSTEMEN:

Strikotherm gevelisolatiesysteem PREMIUM met

een Strikotherm Silicaat Schuurpleister 0,5 mm

en een Pearcoat Verfsysteem (kleur V150320)

Strikotherm gevelisolatiesysteem PREMIUM met een

(Rijswaard) keramische steenstrip (kleur STR 7025

HV) verlijmd met webertherm 370 en gevoegd met

Weber Beamix Voegmortel 333 UR+ (antraciet)

De gevel speelt steeds vaker een sleutelrol om de gewenste energieprestatie

te behalen. Speciaal daarom heeft Saint-Gobain Solutions het

ENERGYFAÇADE systeem ontwikkeld. (Beeld: Kees Stuip Fotografie)

Tekst en beeld: Strikotherm

De Kadebuurt verduurzaamt dankzij nieuwe slanke gevels

Verduurzaming wordt steeds belangrijker. Er zijn steeds meer elektrische auto's, we letten op ons

eten en we maken onze huizen energiezuiniger. En met dat laatste is woningbouwcorporatie Mozaïek

Wonen de afgelopen jaren druk bezig geweest. Eén van de projecten is de Kadebuurt in Gouda, waar

grondgebonden woningen energetisch verbeterd zijn door onder andere het plaatsen van nieuwe

gevels, isoleren van de vloeren en een nieuw dak.

Voor Mozaïek Wonen is het heel belangrijk om

het wonen betaalbaar, prettig én duurzaam te

houden. Zij vroegen architect Menno Neiteler

een ontwerp te maken voor de huurwoningen

in de Kadebuurt, met als belangrijkste uitgangspunten:

bedenk iets naar tevredenheid van de

bewoners én denk daarbij aan de toekomst.

Slanke gevelisolatie

Eén van de ambitieuze uitgangspunten was

de huizen dermate energetisch te verbeteren,

zodat deze zouden voldoen aan de randvoorwaarden

die gesteld worden voor nieuwbouw.

Neiteler vertelt dat een dikke laag isolatie hierbij

niet mogelijk was, aangezien de gevel de

bouwgrens dan zou overschrijden. Het Strikotherm

gevelisolatiesysteem PREMIUM in combinatie

met stucwerk én keramische steenstrips

bood hier dé oplossing. Richard Ceelen,

sales manager bij Strikolith: “Doordat Strikolith

en Weber Beamix hun krachten hebben gebundeld,

kunnen we nu een totaal-oplossing

bieden. Het Strikotherm gevelisolatiesysteem

PREMIUM realiseert de slankste gevel met de

hoogste thermische prestatie. Dankzij een betere

isolatiewaarde van 35% tot 40% kan de

isolatie slank blijven én voldoen aan de isolatieeisen

voor nieuwbouw woningen.”

Verrassende ontwerpen

Menno vertelt met passie over zijn werk: “Ik

bedenk als architect de lijnen voor leefruimtes

zonder daarbij vast te houden aan de standaard.

Daarbij bepalen de bewoners zelf hoe

ze willen wonen. Ze mogen kritisch zijn en

meedenken”. Mede dankzij deze visie ging

Menno namens Mozaïek Wonen dan ook in

de bewonerscommissie voor de Kadebuurt

Volgens Menno is architectuur afhankelijk van

diverse factoren; het programma van eisen

van de opdrachtgever, de randvoorwaarden

vanuit de overheid, keuzes die stedenbouwkundig

gemaakt zijn, en uiteraard ook de

visie van de architect. Menno: “Mijn visie is

dat de basis helder en functioneel moet zijn.

Mijn ontwerpen zijn dan ook gebaseerd op

het kubisme en functionalisme. De kracht zit

hem in de basis, de detaillering en creatieve

uitwerking maken het ontwerp verrassend.”

“Dit zie je ook terug in het ontwerp voor de Kadebuurt.

De traditionele Griekse Cycladische

architectuur, van kubistische eenvoud en helderheid,

vormt de basis. Ik heb daarbij gekozen

voor een Strikotherm schuurpleister silicaat en

het Strikolith Pearlcoat verfsysteem met een

afparelend effect. Dit wordt gecombineerd met

de functioneel nodige plint en kaders rondom

deuren en ramen door middel van keramische

steenstrips. En deze zijn niet zomaar op elkaar

gestapeld, er zit verband in het metselwerk

passend bij de Cycladische architectuur”. De

steenstrips zijn verlijmd met webertherm 370

en gevoegd met Weber Beamix Voegmortel

333 UR+, een uitslagremmende voegmortel

met zeer hoge hechteigenschappen, speciaal

voor keramische steenstrips

Ook de “Nieuwe” Haagse School ligt ten

grondslag aan het ontwerp voor de Kadebuurt.

Elementen uit de architectuur van De

Stijl, Frank Lloyd Wright en H.P. Berlage komen

in de Nieuwe Haagse School bij elkaar. In

het ontwerp zie je dit onder andere terug door

de strakke lijnen, geometrie, creatieve detailleringen

van metselwerk, ver uitstekende dakgoten

en de oranje-rode kleur van de gevel.

Uitdagingen

Eilers Afbouw, onder andere gespecialiseerd in

het monteren van gevelisolatie en het aanbrengen

van stucwerk, stond wel voor een aantal

uitdagingen tijdens de realisatie. Dennis van

den Berg, eigenaar van Eilers Afbouw: “Toen

we het buiten metselwerk verwijderd hadden,

zagen we dat de binnen spouw erg slecht

was. Deze moest eerst uitgeraapt en afgevlakt

worden, voordat het Strikotherm gevelisolatiesysteem

aangebracht kon worden.” Ook

de combinatie van het fijne stucwerk en de

steenstrips vroegen extra aandacht. “Het is gecompliceerd

om een fijne stuclaag strak tegen

steenstrips af te werken en daarbij vallen oneffenheden

op een donkere afwerking direct op.”

Een mooi eindresultaat

Uiteindelijk zijn alle betrokkenen enorm blij

met het eindresultaat. Neiteler: “Bijna het

gehele ontwerp is gerealiseerd, zonder dat

er grote aanpassingen zijn gedaan. De huizen

zijn strak afgewerkt, goed geïsoleerd,

bijna alle bewoners hebben gekozen voor

zonnepanelen, er is mechanische ventilatie

aangebracht en de voorbereidingen voor een

warmtepomp in de toekomst zijn getroffen.

En eigenlijk het allerbelangrijkste: de bewoners

geven aan nu prettiger te wonen.” ❚

GEVELBOUW.INFO

69


Tekst en beeld: Duco

Afwisselend schouwspel

van koper en hout

Toen de opdrachtgevers een bestaande woning uit de jaren '70 kochten in Bloemendaal, was het hun intentie

om de woning te renoveren. Maar dat plan wijzigde al snel. De begane grond met een plafondhoogte van

2,30 meter vond de bouwheer veel te laag. Reken daarbij de matige kwaliteit van de cascowoning en sloop

en heropbouw werd de logische stap. Voor het ontwerp namen de bewoners architect Rogier Groeneveld in

de arm. Het resultaat van de gevel? Een afwisselend schouwspel van koper en hout. Voor de houten schuifpanelen

koos de architect voor DucoSlide Wood van DUCO Ventilation & Sun Control.

70 GEVELBOUW.INFO


gemaakt. Deze aanbouw op de begane

grond heeft een lager en smaller deel om de

schaal naar de tuin te verkleinen. Het maakt

ook ruimte voor een half overdekt terras aan

de zuidwestzijde. Met het dak is een dynamische

compositie gecreëerd door de twee

delen visueel over elkaar te leggen. Voor de

grote glaspartijen koos men voor aluminium

schuifpanelen met houten lamellen.

De open- en dichtschuivende panelen laten een flinke zontoetreding in de winter toe, zodat het huis deels

passief verwarmd wordt, maar voorkomen oververhitting in de zomer.

Architect Rogier Groeveld van

bureau Mens als Maat hield bij het

ontwerp maximaal rekening met

de oriëntatie van het perceel.

Architect Rogier Groeveld van bureau Mens

als Maat hield bij het ontwerp maximaal rekening

met de oriëntatie van het perceel. De

achtergevel is geheel op het zuiden én op het

achterliggende bos gericht. De rechtergevel

wordt naar achteren toe meer open. Waar

het hoofdvolume en de lagere aanbouw elkaar

ontmoeten, is een verticale raamstrook

Beweegbare

architecturale zonwering

Zowel de onder- als bovendorpels van de

schuifdeuren en de rails voor de schuifpanelen

zijn zorgvuldig weggewerkt in plafond

en vloer, zodat binnen- en buitenruimte

vloeiend in elkaar overlopen. De DucoSlide

schuifpanelen bezorgen de gevels

een dynamische uitstraling. De open- en

dichtschuivende panelen laten een flinke

zontoetreding in de winter toe, zodat het

huis deels passief verwarmd wordt, maar

voorkomen oververhitting in de zomer. Zo

krijgt het huis twee gezichten: koper enerzijds

en stuc met schuifpanelen anderzijds.

De horizontaal geplaatste lamellen zorgen

tevens voor behoud van daglicht en garanderen

maximale privacy. ❚

‘De schuifpanelen bezorgen

de gevels een dynamische uitstraling’

Voor de houten schuifpanelen koos de architect voor DucoSlide Wood van DUCO Ventilation & Sun Control.

GEVELBOUW.INFO

71


Tekst: Roel van Gils Beeld: Aluform System GmbH & Co. KG

Creatieve aluminium

dak- en gevelsystemen

Aluform System GmbH & Co. KG is al vele decennia een toonaangevende leverancier op het gebied van

duurzame golf-, trapezium- en dakprofielen. Met name de laatste jaren wint het geventileerde Aluform Siding-gevelsysteem

aan populariteit, een economische systeemoplossing om vlakke en creatieve gevels te

realiseren. Met de benoeming van Garfield Aluminium als ‘preferred supplier’ voor de Benelux worden de

aluminium dak- en gevelsystemen bereikbaar voor een veel grotere doelgroep.

Garfield Aluminium werkt al bijna vijftig jaar

met de profielen van Aluform. “We zijn 48

jaar geleden gestart als voorraadhoudende

groothandel/distributeur van aluminium producten”,

zegt Leon van IJzerloo, Managing

Director van Garfield Aluminium. “Vrijwel direct

zijn we een samenwerking aangegaan

met Aluform als verdeler van geïsoleerde

golf- en trapeziumplaten voor het bekleden

van stalen opslagtanks in de petrochemie en

foodindustrie. In de loop der jaren hebben

we nieuwe marktsegmenten aangeboord

voor aluminium halffabricaten. Inmiddels is er

uitgebreide kennis en ervaring opgebouwd

binnen de machine-, façade- en tankbouw

voor constructie- en isolatietoepassingen, en

beschikken we zelfs over een eigen servicecenter

voor de gevelbouw.”

Eigen servicecenter

De evolutie van Garfield Aluminium, lid van

de VMRG, is Aluform niet ontgaan. “Vorig

jaar zijn we met elkaar om tafel gegaan voor

een mogelijk verdere uitbreiding van onze

samenwerking met de gevelsystemen van

Aluform”, vervolgt Van IJzerloo. En zo geschiedde.

Sinds 1 januari dit jaar is Garfield

Aluminium ook ‘preferred supplier’ van de

Basisschool De Wegel in Eeklo (België).

Isala ziekenhuis in Meppel.

72 GEVELBOUW.INFO


gevelsystemen in de Benelux. Aluform werkt

weliswaar met een vijftal key accounts in Nederland,

maar voor de kleinere afnemers was

het relatief moeilijk om de gevelsystemen te

bemachtigen. “Wij vormen voortaan het aanspreekpunt

voor deze doelgroep, ondersteunen

ze desgewenst met advies en leveren in

veel gevallen uit voorraad. Dankzij ons eigen

servicecenter is ook maatwerk geen enkel

probleem: van knippen, ponsen, zetten en

lassen tot zagen, coaten of anodiseren.”

Maximale ontwerpvrijheid

Na Duitsland is de Benelux de grootste markt

van Aluform in Europa. In de Benelux gaat

het niet alleen om functioneel bouwen, maar

speelt vooral esthetiek een grote rol. En voor

esthetische, architecturale objecten biedt Aluform

de juiste producten en systemen. “Dankzij

talrijke verwerkingsmogelijkheden bieden

onze producten maximale ontwerpvrijheid

bij de planning en uitvoering van bouwprojecten”,

zegt Friedrich Bergmann, Managing

Director van Aluform. “Het partnerschap met

Garfield Aluminium verhoogt de beschikbaarheid

van de producten. Het productie- en logistieke

proces verloopt aanzienlijk duurzamer

en kostenefficiënter. Verwerkers communiceren

veel makkelijker en sneller gedurende het

gehele offerte- en bestelproces, en ook nog

eens in de eigen landstaal.”

De Aluform Sidings worden overigens al op

grote schaal toegepast in de Benelux. Enkele

voorbeelden zijn het Isala ziekenhuis in Meppel,

basisschool De Wegel in Eeklo (B) en

appartementencomplex Zuidzicht in Hasselt

(B). “De Aluform-gevelsystemen vormen een

mooie aanvulling op ons bestaande assortiment.

We kijken uit naar een samenwerking

met een veel bredere doelgroep”, zegt Van

IJzerloo tot besluit. ❚

'Dankzij ons eigen servicecenter is ook

maatwerk geen enkel probleem'

Vlnr. Leon van IJzerloo, Managing Director van

Garfield Aluminium en Friedrich Bergmann,

Managing Director van Aluform.

Appartementencomplex Zuidzicht in Hasselt (België).

GEVELBOUW.INFO

73


Futura

your world

De toekomst behoort toe aan wie gelooft in de schoonheid

van dromen, en er zijn weinigen die meer dromen van de

creaties van morgen dan architecten. Voor hen creëerden we

de Futura Collection 2022-2025. De drie nieuwe inspirerende

kleurenpaletten herinneren ons aan onze band met de

natuurlijke schoonheid om ons heen. Toonaangevende

powder coatings op basis van meer dan 20 jaar onderzoek

en trendanalyse door kleurenexperts.

De collectie waarborgt een uitzonderlijke superdurability

met het oog op een perfect kleur- en glansbehoud en

UV-bestendigheid. Met een 25 jaar garantie* en een Qualicoat

Class 2, AAMA2604 en GSB Master certificering maakt Futura

gebouwen tot symbolen van verleden, heden en toekomst.

Your imagination starts with our finish

architectural.interpon.com/futura/

interpon.benelux@akzonobel.com

* Wereldwijde garantie van 25 jaar onder voorwaarden en wanneer aangebracht door een Interpon D Approved Applicator.


Unique architecture demands

unique façade technologies

Fassada smart solutions to tackle Green Deal requirements in a real way

BY DEEDS, NOT WORDS

Reduction of energy consumption & CO² footprint by 50% and more

Great products need

great people

Come and join our team! www.fassada.com – tel +32 3 385 88 64


Fassada H60-hybrid vliesgevel :

the proof of the pudding is in the eating

In de Gevelbouw editie van februari ‘21 is het H60-hybrid gevelsysteem reeds uitvoerig aan bod gekomen.

De voordelen van de hybride geveltechnologie voor gebouwen waarbij een architecturale

buitenbekleding wordt toegepast, zijn ongezien.

Eric Claeys : “Deze voordelen situeren zich werkelijk op alle vlak, zowel op technisch vlak,

sociale duurzaamheid, de uitvoeringskost, de veiligheid, kwaliteit van uitvoering….”

Een paar beelden zeggen meer dan duizend woorden

“Het DNA van Fassada is glashelder: doing better, smarter,

easier, and last but not least, more cost efficient”

76 GEVELBOUW.INFO


Passion for innovation to classics of tomorrow

Project ING te LLN België - spelen op de limiet van perfectie

Eric Claeys : “Dagelijks worden we van vanuit de media overstelpt met artikels over de gevolgen en de

eisen van de Green Deal.

Drastische vermindering van energieverbruik, reductie van CO ²

footprint, green architecture,…

Jammer, maar meer dan eens zijn het niet meer, noch minder dan wat holle woorden.

Fassada policy is heel duidelijk : deeds, not words, mits een compleet gamma van smart solutions,

specifiek ontwikkeld om de eisen van de climate change te tacklen.

Vermindering van energieverbruik met 50% evenals van CO ²

footprint zijn bij ons hierdoor een feit.”

www.fassada.com – tel +32 3 385 88 64

GEVELBOUW.INFO 77


5-7 APRIL

UTRECHT 2022

PHOTO: PRETTY PLASTIC

RESERVEER JE TICKET OP

TICKETS.MATERIALDISTRICT.COM


teks en beeld: MaterialDistrict

De 15e editie van MaterialDistrict vindt plaats van 5 tot en met 7 april.

teks en beeld: MaterialDistrict

MaterialDistrict Utrecht is terug

en zet vol in op circulaire economie

Naarden, Na drie jaar is het eindelijk weer zover: het enige jaarlijkse evenement voor materiaalvoorschrijvers

uit alle sectoren van de ruimtelijke vormgeving is terug, met een nieuwe locatie. Met 125 exposanten,

een tentoonstelling met 250 materialen en een lezingenprogramma met 50 sprekers staat MaterialDistrict

Utrecht van 5 tot en met 7 april 2022 weer bol van de materiaalinspiratie, ditmaal in de Werkspoorkathedraal

Utrecht. Het evenement zet vol in op de circulaire economie.

Hoe kun je circulair bouwen? Welke materialen

dragen bij aan een gezonde leefomgeving?

Gaan we straks energie besparen

of opwekken met slimme materialen? MaterialDistrict

Utrecht (voorheen Material

Xperience) is het enige jaarlijkse evenement

in Nederland dat materiaalfabrikanten en

voorschrijvers van materialen uit alle sectoren

van de ruimtelijke vormgeving bij elkaar

brengt en antwoord geeft op de belangrijkste

vragen op weg naar een circulair gebouwde

en ingerichte omgeving.

Nieuwe locatie

Waar het evenement voorheen plaatsvond in

Rotterdam Ahoy, is MaterialDistrict voor deze

editie verhuist naar de Werkspoorkathedraal

in Utrecht. Dit stond al gepland voor de editie

van 2021, die helaas vanwege Covid-19 niet

heeft kunnen plaatsvinden.

De Werkspoorkathedraal is een immense

industriële werkloods en een unieke

locatie waar het bruist van de creativiteit

en innovatie.

MaterialDistrict Innovation Fund

Dit jaar tonen meer exposanten dan ooit

(materiaal)innovaties binnen de thema’s Circulariteit,

Wellbeing en Energietransitie, een

direct gevolg van het MaterialDistrict Innovation

Fund dat in 2019 door MaterialDistrict is

opgericht. Startups en ontwerpers kunnen uit

het fonds subsidie krijgen op hun beursdeelname.

Een onafhankelijk adviescomité vervult

een belangrijke rol in het scouten van startups

en het beoordelen van subsidieaanvragen.

Materiaalexpositie

Alle 250 geselecteerde materialen van de

jaarlijkse expositie vallen binnen één of meerdere

van de drie duurzame thema’s.

Spraakmakend

lezingenprogramma

MaterialDistrict Utrecht staat bekend om haar

spraakmakende lezingenprogramma, waarin

gerenommeerde (inter)nationale architecten,

wetenschappers, ontwerpers en andere experts

de laatste ontwikkelingen op materiaalgebied

delen met het publiek. Ook dit jaar zijn

er simultaan twee theaterprogramma’s waarin

een line-up van maar liefst 50 sprekers hun

kennis en ervaring met de bezoeker delen.

Bezoeken

De 15e editie van MaterialDistrict Utrecht

vindt plaats van 5 tot en met 7 april in de

Werkspoorkathedraal in Utrecht. Met 6.000

verwachte bezoekers, 125 exposanten en

5.800 m 2 oppervlakte staat hét materialenevenement

voor (interieur)architecten en

R&D-professionals weer volledig in het teken

van materiaalinnovaties voor het ruimtelijke

domein: Architectuur, Interieur, Tuin- & Landschapsarchitectuur,

Leisure, Tentoonstellings-

& Decorbouw en Meubel- & Interieurbouw.

Ga voor meer informatie en een toegangsticket

naar Utrecht.MaterialDistrict.nl.

Openingstijden

Dinsdag 5 april, 10:00-18:00 uur

Woensdag 6 april, 10:00-18:00 uur

Donderdag 7 april, 10:00-17:00 uur

Ticketprijs v.a. €7,50 ❚

GEVELBOUW.INFO

79


Sinds 1 januari 2022 vallen de vier divisies – Blankers Schoon, Blankers Specialistisch, Slimm Facilitair en Schoner Werken – onder de paraplu van Slimm Facility Services.

Tekst: Roel van Gils Beeld: Blankers Specialistisch

Expert in advies en

specialistisch onderhoud

Met ruim 56 jaar ervaring mag Blankers Specialistisch zich met recht expert noemen in advies en gevelonderhoud.

De dienstverlening varieert van een breed scala aan gevelreinigingstechnieken tot het werken

vanuit een meerjarenonderhoudsplan. Het bedrijf is onderdeel van Slimm Facility Services en vormt voor

gebouweigenaren een strategische ketenpartner voor alle facilitaire diensten.

Blankers Specialistisch is een landelijke organisatie

met veel ervaring op het gebied van advisering,

glasbewassing, hogedrukreiniging en

soft stralen. “We gaan altijd voor een optimaal

resultaat”, zegt manager specialistische reiniging

Max van den Berg. “Afhankelijk van het type gevel

en de aard van de vervuiling kiezen we de

meest effectieve methode. Bij voorkeur gebeurt

dit duurzaam en vanuit onze meerjarenonderhoudsplanning.

We zijn VCA**-gecertificeerd, in

'Afhankelijk van het type gevel en

de aard van de vervuiling kiezen we

de meest effectieve methode'

het bezit van het OSB-keurmerk glas- en gevelreiniging

en onze medewerkers beschikken over

alle benodigde SVS-diploma’s.”

Waar Blankers Specialistisch voorheen vooral

op afroep werd ingeschakeld merkt Van den

Berg meer en meer een verschuiving richting

periodiek gevelonderhoud. “Een positieve ontwikkeling,

waarbij we onze kennis en ervaring

inzetten om samen met de opdrachtgever tot

een oplossing te komen. Door periodiek te

reinigen, hoeven we veelal geen chemische

80 GEVELBOUW.INFO


Waar Blankers Specialistisch voorheen vooral op afroep

werd ingeschakeld merkt het bedrijf meer en meer een

verschuiving richting periodiek gevelonderhoud.

Blankers Specialistisch maakt gebruik van eigen materialen en hulpmiddelen, en is dus volledig zelfvoorzienend.

middelen te gebruiken en kunnen we op een

milieuvriendelijke wijze (met stoom) een pand

langdurig schoonhouden. We maken gebruik

van eigen materialen en hulpmiddelen, en zijn

dus volledig zelfvoorzienend.”

Sinds 1 januari 2022 vallen de vier divisies

– Blankers Schoon, Blankers Specialistisch,

Slimm Facilitair en Schoner Werken – onder

de paraplu van Slimm Facility Services. “We

zijn ervan overtuigd dat wij vanuit een breeds

scala aan diensten veel meer toegevoegde

waarde kunnen bieden aan onze opdrachtgevers.

Wij regisseren feitelijk alle facilitaire

diensten via één aanspreekpunt en garanderen

op die manier altijd de Best Deal!” ❚

100% DUURZAAM

GEVELONDERHOUD

www.blankersschoon.nl

DICHTBIJ

Altijd maatwerk;

Landelijke dekking.

DESKUNDIG

Meerjarenonderhoudsplan;

Innovatief.

DUURZAAM

Menselijk en maatschappelijk verantwoord;

Milieuvriendelijke methodes en technieken.

GEVELBOUW.INFO

00030942002.indd 1 15-02-22 15:27

81


Tekst en beeld: AD International

Coaten van gerecycled

aluminium gevoelig? Welnee!

Aluminium is oneindig te recyclen en daarmee een duurzame optie. De komende jaren zal er naar verwachting

steeds meer gerecycled aluminium toegepast gaan worden in de gevelbouw. De samenstelling

van gerecycled aluminium is niet altijd even hoogwaardig. Dit is een uitdaging voor de gehele branche. Het

vraagt kennis en expertise van een oppervlaktebehandelaar om de gewenste kwaliteit van het coatwerk te

blijven waarborgen. Hierin is de voorbehandeling een essentiële stap. LOA Deege, in samenwerking met AD

Chemicals, heeft hiervoor het voorbehandelingsproces geoptimaliseerd en toekomstbestendig ingericht.

Procesoptimalisatie in

samenwerking

Sinds vele jaren maakt LOA Deege gebruik

van de chemische voorbehandelingsproducten

van AD Chemicals. AD was een

van de voorlopers met de ontwikkeling van

kwalitatief hoogstaande Chroom-6 vrije

oppervlaktebehandelingen. Ook de uitdagingen

met betrekking tot gerecycled aluminium

zijn direct door AD onderzocht wat

heeft geleid tot innovatieve procesoptimalisatiemogelijkheden.

Zo is met gerecycled

aluminium dezelfde kwaliteit te behalen

als met regulier aluminium. Hiermee blijft

chemisch voorbehandelen een zeer goed

alternatief voor andere behandelingen op

secundair aluminium zoals pre-anodiseren.

De kwaliteit van het oppervlaktebehandelingsproces

speelt hierin een essentiële rol.

LOA Deege weet als Qualicoat gecertificeerd

bedrijf als geen ander wat voor een kwalitatieve

procesvoering nodig is. De innovatieve

procesoptimalisatiestappen konden daardoor

relatief eenvoudig geïmplementeerd

worden in het bestaande proces (dompelen

sproeilijn). Zo zijn er bijvoorbeeld optimalisaties

doorgevoerd in de reinigingsstappen

van de voorbehandeling waardoor de conversiecoating

nog beter kan verankeren met

het aluminium, resulterend in verbeterde

corrosiewering en lakhechting richting de

aan te brengen poedercoating. Bijkomend

voordeel van deze optimalisatie is dat chemieverbruik

en chemisch afval ook gereduceerd

worden. Na het implementeren heeft

LOA Deege de resultaten uitvoerig geanalyseerd

gedurende geheel 2021.

Na een jaar kunnen de volgende conclusies

worden getrokken: verbeterde corrosiewering

en verhoogde lakhechting. Hiermee kan

LOA Deege kan QUALICOAT kwaliteit garanderen voor elke bron van aluminium.

82 GEVELBOUW.INFO


Optimalisaties in de reinigingsstappen van de voorbehandeling zorgen ervoor dat de conversiecoating nog beter kan verankeren met het aluminium, resulterend in

verbeterde corrosiewering en lakhechting richting de aan te brengen poedercoating.

LOA Deege QUALICOAT kwaliteit garanderen

voor elke bron van aluminium. “Met

deze innovatieve stap gaan duurzamer coaten,

topkwaliteit en efficiënte bedrijfsvoering

hand in hand en zijn we volledig klaar voor

een toekomst waarin we meer en meer gerecycled

aluminium gaan verwerken”, aldus

Dennis Gubbels directeur bij LOA Deege.

'We zijn volledig klaar voor een toekomst

waarin we meer en meer gerecycled

aluminium gaan verwerken'

Na de robuuste voorbehandeling worden

in de moderne poedercoatinstallaties de

profielen, platen en bevestigingsmateriaal

voorzien van passende poedercoating.

Naast aluminium specialist

ook partner voor staal

LOA Deege te Moerdijk, onderdeel van

LOA Full Surface Group, is toonaangevend

specialist in het voorbehandelen en poedercoaten

van aluminium voor de bouwgerelateerde

industrie. Door uitstekende

in-house kennis en haar brede dienstver-

lening vanuit de zes bedrijven bent u voor

alle soorten oppervlaktebehandeling bij

LOA Full Surface Group aan het juiste

adres. LOA staat bekend als een partner

waarmee je wanneer dan ook kunt overleggen,

een partner die je anytime bij kan

staan met persoonlijk advies op maat en

die gelooft in een persoonlijke benadering.

Want niet alleen vraagt ieder product om

een specifieke behandeling. Ook heeft iedere

klant verschillende wensen en voorkeuren.

Door haar flexibiliteit werkt zij voor

bedrijven in elke vorm en grootte, wat zorgt

voor een brede kennis van producten.

Om de komende jaren nog verder in te spelen

op de wensen en behoeftes van klanten

gaat zij een nieuw proces inrichten samen

met AD Chemicals waarin ook staal voorbehandeld

kan worden bij LOA Deege. Ook

hier is kwaliteit wederom een belangrijk uitgangspunt,

deze voorbehandeling voldoet

dan ook aan de eisen zoals gesteld in de

Qualisteelcoat normeringen. ❚

GEVELBOUW.INFO

83


Cleaner MM31: Reinigen,

ontvetten,

corrosiebescherming en

lakhechting in 1 stap

Geschikt voor staal, verzinkt staal en aluminium.

Eenvoudige applicatie d.m.v. een doek,

vernevelpomp of volledig automatisch.

Voldoet aan Qualicoat, Qualisteelcoat en GSB.

Chemische reiniging:

bespaart u al op uw gas

en energiekosten?

Ontdek hoe u een directe kostenreductie in de chemische

reiniging van 10% kunt realiseren op 4 fronten:

Aluminium

PU Primer

1000 h ASST

Cleaner MM31

regulier

Gratis test op locatie:

chemicals@adinternationalbv.com

Gratis besparingsadvies

mail vrijblijvend naar chemicals@adinternationalbv.com

Chemie leverancier

voor metaaloppervlakte behandeling

is a part of AD International

adinternationalbv.com

Heijningen | The Netherlands | +3 1 (0)167-52 69 00 | chemicals@adinternationalbv.com

The best metal treatment you can expect

Stralen, schooperen & poederlakken

Grootste moffeloven van de Benelux

Vrijheidweg 2

3700 Tongeren-Oost (België)

Tel.: +32 (0)12 440 880

info@tilkin.be

Bekijk ook het artikel “Robuuste staalconstructies

duurzaam geconserveerd”

(voor RIVM) in dit magazine.

www.tilkin.be

Tilkin_advGevelbouw_197x130_v3.indd 1 2/10/2020 18:50


PARTNER WORDEN

VAN GEVELBOUW?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op gevelbouw.info

• Een gesponsorde positie met

persoonlijke profielpagina op

gevelbouw.info verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +31 495 45 00 95

• Ga naar gevelbouw.info/adverteren

• Scan de QR code

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

MELD JE

GRATIS AAN

SCAN DE

QR CODE

gevelbouw.info


Gevelpartners

Voor uitgebreide informatie over de

Gevel Partners, scan deze QR code

met uw smartphone

gevelbouw.info/bedrijf

AGC NEDERLAND HOLDING B.V.

J.S. de Jongplein 7a

4001 WG TIEL

T +31 344 67 97 04

E sales.nederland@eu.agc.com

W www.agc-yourglass.com

ALUK ALUMINIUM B.V.

Esp 440

5633 AJ EINDHOVEN

T. +31 40 264 64 94

E info@aluk.nl

W www.aluk.nl

W www.btckozijnen.nl

BUILDING WRAP FOLIE TECHNIEK BV

Kouwe Hoek 6, 2741 PX Waddinxveen

T +31 85 066 89 28

DELFT PROFIELEN BV

Havenweg 4

5145 NJ WAALWIJK

T +31 416 56 74 11

E info@delftprofielen.nl

W www.delftprofielen.nl

E

info@buildingwrap.nl

W www.buildingwrap.nl

DICTATOR PRODUCTIE BV

Energieweg 11

ALINEL NV

Industriepark 14/106

B-9031 DRONGEN

T +32 9 250 03 06

F +32 9 210 16 25

E info@alinel.be

W www.alinel.be

BISOTON

Curiestraat 4 - 6

6716 AR EDE

T +31 318 30 00 70

E info@bisoton.nl

W www.bisoton.nl

Uitgebreide tekeningen

en documenten volledig

onder controle!

www.cad-plan.com

8304 AJ EMMELOORD

T +31 527 61 34 56

F +31 527 69 84 20

E info@dictator.nl

W www.dictator.nl

DUCO PROJECTS

Bedrijvenlaan 2

B-8630 VEURNE

ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMS

Waaslandlaan 15

B - 9160 LOKEREN

T +32 93 40 55 55

F +32 93 48 57 92

E info@aliplast.com

W www.aliplast.com

BOON EDAM NEDERLAND BV

Ambachtstraat 4

1135 GG EDAM

Postbus 26

1135 ZG EDAM

T +31 299 38 08 08

F +31 299 37 28 59

E info@boonedam.nl

W www.boonedam.nl

CARLISLE CONSTRUCTION

MATERIALS

Industrieweg 16, 8263 AD KAMPEN

T +31 38 339 33 33

E info@ccm-europe.com

W www.ccm-europe.com/nl/

T +32 58 33 00 66

F +32 58 33 00 67E info@duco.eu

W www.duco.eu

DUCO VENTILATION

Handelsstraat 19

B-8630 VEURNE

T +32 58 33 00 33

F +32 58 33 00 44

E info@duco.eu

W www.duco.eu

ALUCOL

Soerendonck 3

6086 BW NEER

Postbus 4403

6086 ZG NEER

T +31 475 26 02 00

E sales@alucol.nl

W www.alucol.nl

BOSTIK BV

Denariusstraat 11

4903 RC OOSTERHOUT

T +31(0)1624 910 00

E infonl@bostik.com

W www.bostik.com/netherlands/nl/

COMHAN HOLLAND BV

Amsterdamseweg 27

1422 AC Uithoorn

T +31 297 51 36 36

F +31 297 51 36 39

E comhan@comhan.com

W

Copaco_Q.pdf

www.comhan.com

1 06-11-13 16:11

ELUMATEC BENELUX BV

Hoogeveenenweg 204

2913 LV NIEUWERKERK A/D IJSSEL

T +31 180 31 58 58

F +31 180 31 58 58

E info@elumatec.nl

W www.elumatec.nl

ALUFORM SYSTEM GMBH & CO KG

R. Visscherstraat 8

8913 HH LEEUWARDEN

T +49 035 72 39 9-0

E info@aluform.de

W www.aluform.de

BTC KOZIJNEN

Helmondstraat 86

6843 SH ARNHEM

T +31 6 251 31 251

E info@btckozijnen.nl

W www.btckozijnen.nl

COPACO SCREENWEAVERS

Rijksweg 125, B-8531 BAVIKHOVE

T +32 56 35 35 33

F +32 56 35 80 48

E info@copaco.be

W www.copaco.be

EUROFAST

Jan Tooropstraat 16

5753 DK DEURNE

T +31 493 31 58 85

E info@eurofastgroup.com

W www.eurofastgroup.com

86 GEVELBOUW.INFO


Gevelpartners

Voor uitgebreide informatie over de

Gevel Partners, scan deze QR code

met uw smartphone

gevelbouw.info/bedrijf

HILTI NEDERLAND BV

FAC

Noel Schoorensstraat 19

B-9810 ELKE-NAZARETH

T +32 59 51 65 59

E info@fac-belgium.eu

W www.fac-belgium.eu

Leeuwenhoekstraat 4

2652 XL BERKEL EN RODENRIJS

Postbus 92

2650 AB BERKEL EN RODENRIJS

T +31 10 519 11 11

F +31 10 519 11 99

E hiltinl@Hilti.com

W www.hilti.nl

HYDRO BUILDING SYSTEMS

NETHERLANDS BV

Alcoalaan 1

5151 RW DRUNEN

Postbus 75

5150 AB DRUNEN

T +31 416 3 64 80

E info.hbs.nl@hydro.com

JAZO ZEVENAAR

Handelsdwarsstraat 10

6905 DJ ZEVENAAR

Postbus 360

6900 AJ ZEVENAAR

T +31 316 59 29 11

F +31 316 52 53 60

E info@jazo.eu

W www.jazo.nl

W www.sapabuildingsystem.nl

FAÇADE, ADVISEURS

VOOR GEVELBOUW BV

Citroenvlinderlaan 5

5641 CG EINDHOVEN

T +31 40 251 34 00

E gevel@facade.nl

W www.facade.nl

HUECK ALUMINIUM

PROFIELTECHNIEK BENELUX BV

Windmolen 8

4751 VM OUD GASTEL

Postbus 101

4750 AC OUD GASTEL

T +31 165 51 39 55

F +31 165 51 31 11

E info@hueck.nl

W www.hueck.nl

HUNTER DOUGLAS

I.S.D. BENELUX

Het Zuiderkruis 33

5215 MV 's-HERTOGENBOSCH

T +31 73 615 3 888

E marketing@isdgroup.com

W www.isdgroup.com

JORIS IDE NV

Hille 174

B-8750 ZWEVEZELE (BELGIË)

T +32 51 61 07 77

E info@joriside.be

W www.joriside.com

KAWNEER NEDERLAND BV

Archimedesstraat 9

3846 CT HARDERWIJK

Postbus 391

3840 AJ HARDERWIJK

T +31 341 46 46 11

E kawneer.benelux@arconic.com

W www.kawneer.nl

GEVELPERSONEEL.NL

Castellastraat 26

6512 EX NIJMEGEN

Postbus 73

6500 AB NIJMEGEN

T +31 24 204 95 81

E info@gevelpersoneel.nl

W www.gevelpersoneel.nl

ARCHITECTURAL PROJECTS

Piekstraat 2

3071 EL ROTTERDAM

Postbus 5072

3008 AW ROTTERDAM

T +31 10 496 22 22

F +31 10 423 78 90

E info@hunterdouglas.nl

W www.hunterdouglas.nl

DE TECHNOLOGIE VOOR UW IDEEËN

INTAL BV

De Veken 103

1716 KG OPMEER

T +31 226 34 15 25

E info@intal.nl

W www.intal.nl

J.M. VAN DELFT & ZN

KINGSPAN GEÏSOLEERDE PANELEN

Lingewei 8

4004 LL TIEL

Postbus 6565

4000 HN TIEL

T +31 344 67 52 50

F +31 344 67 52 51

E info@kingspanpanels.nl

W www.kingspanpanels.nl

www.kingspanbenchmark.nl

HYDRO BUILDING SYSTEMS

Christiaan Huygensweg 21

GEZE BENELUX BV

Steenoven 36

5626 DK EINDHOVEN

T +31 40 262 90 80

F +31 40 262 90 85

E benelux.nl@geze.com

W www.gezebenelux.com

NETHERLANDS BV

Alcoalaan 1

5151 RW DRUNEN

Postbus 75

5150 AB DRUNEN

T +31 416 38 64 80

E info.hbs.nl@hydro.com

W www.wicona.nl

5151 DM DRUNEN

Postbus 232

5150 AE DRUNEN

T +31 416 37 49 25

F +31 416 37 84 50

E info@jmvandelft.nl

W www.jmvandelft.nl

KINGSPAN NV/SA

Bouwelven 17

B-2280 GROBBENDONK

T +32 14 25 73 47

W www.kingspanpanels.be

GEVELBOUW.INFO

87


Gevelpartners

Voor uitgebreide informatie over de

Gevel Partners, scan deze QR code

met uw smartphone

gevelbouw.info/bedrijf

Meer dan sandwichpanelen...

KINGSPAN UNIDEK B.V.

Scheiweg 26

5421 XL GEMERT

Postbus 101

5420 AC GEMERT

T +31 492 37 81 11

E info@kingspan.nl

W www.kingspan.nl

NETWERK VOOR METALEN DAKEN EN GEVELS

MDG-NET

Lissabonring 24

5252 NT DRUNEN

T +31 6 497 499 87

E secretariaat@mdg-net.nl

W www. mdg-net.nl

PANELEN HOLLAND BV

Venekoterweg 7

8431 HG OOSTERWOLDE

Postbus 61

8430 AB OOSTERWOLDE

T +31 516 56 85 68

F +31 516 56 85 61

E info@panelenholland.nl

W www.panelenholland.nl

ROYMANS

BEVESTIGINGSMATERIALEN BV

Nobelstraat 13-A

5051 DV GOIRLE

Postbus 278

5050 AG GOIRLE

T +31 13 534 56 78

E verkoop@roymans.nl

W www.roymans.nl

KLOECKNER METALS

ODS NEDERLAND

Donk 6

2991 LE BARENDRECHT

Postbus 69

2990 AB BARENDRECHT

T +31 180 64 08 87

F +31 180 64 03 25

E info@ods-geveltechniek.nl

MERFORD SPECIAL DOORS BV

Postbus 160

4200 AD GORINCHEM

T +31 183 67 50 20

F +31 183 62 64 40

E specialdoors@merford.com

W www.merford.com

PROFIMAX

De Grote Elst 54

5246 JR ROSMALEN

T +31 73 644 02 89

F +31 73 644 57 89

E info@profimax.nl

W www.profimax.nll

SCHÜCO NEDERLAND BV

Clarissenhof 3A

4133 AB VIANEN

Postbus 1076

3640 BB MIJDRECHT

T +31 88 203 33 00

E info@schueco.nl

W www.schueco.nl

W www.ods-geveltechniek.nl

PROFITY BV

Ambachtstraat 7

SIEGENIA-AUBI KG

MILIN PANELEN & PROFIELEN

7461 TP RIJSSEN

Ramgatseweg 15

Brabanthaven 1

T +31 548 53 93 29

4941 VN RAAMSDONKVEER

3433 PJ NIEUWEGEIN

F +31 548 53 93 22

T +31 85 486 10 80

KNAUF B.V.

Mesonweg 8 - 12

3542 AL UTRECHT

T +31 30 247 33 11

E info@knauf.nl

T +31 30 606 92 20

F +31 30 657 90 21

E info@milin.nl

W www.milin.nl

E info@profity.nl

W www.profity.nl

E info@siegenia.com

W www.siegenia.com

W www.knauf.nl

MANFRED J.C. NIEMANN

NEDERLAND BV

Baarnsche Dijk 19 a

3741 LP BAARN

T +31 35 303 32 80

F +31 35 543 16 19

E info@niemet.nl

ORGADATA BENELUX BV

Zuiderplein 4

8911 AJ LEEUWARDEN

T +31 58 233 39 20

F +31 58 213 85 30

E info@orgadata.nl

REYNAERS ALUMINIUM BV

Maisdijk 7

5704 RM HELMOND

Postbus 111

5700 AC HELMOND

T +31 492 56 10 20

F +31 492 56 10 30

E info@reynaers.nl

SKG-IKOB

Poppenbouwing 56

4191 NZ GELDERMALSEN

Postbus 202

4190 CE GELDERMALSEN

T +31 88 244 01 00

T +31 88 244 01 01

E info.skgikob.nl

W www.niemet.nl

W www.orgadata.nl

W www.reynaers.nl

W www.skgikob.nl

88 GEVELBOUW.INFO


Gevelpartners

Voor uitgebreide informatie over de

Gevel Partners, scan deze QR code

met uw smartphone

gevelbouw.info/bedrijf

SOENEN HENDRIK NV

Gentseheerweg 63

B-8870 Izegem

T +32 (0) 51 31 28 80

E sales@soenenhendrik.com

W www.soenenhendrik.com

Pepijn Carlier

T +32 (0)473/61 58 78

E pca@soenenhendrik.com

SUNFLEX ALUMINIUM

SYSTEME GMBH

Im Ruttenberge 12

D-57482 WENDEN-GERLINGEN

T +49 2762 9253-0

F +49 2762 9253-280

E info@sunflex.de

W www.sunflex.de

UNILIN INSULATION BV

Postbus 3

5060 AA OISTERWIJK

T +31 13 523 13 13

F +31 13 528 39 39

E sabine.vaneersel@unilin.com

W www.unilin.com

VEROSOL

Kiefte 17

7151 HZ Eibergen

T +31 545 46 45 00

W www.verosol.nl

KVADRAT BV

Sarphatistraat 18

SOLARLUX NEDERLAND

Marie Curiestraat 2

SUNSHIELD

UNIEKE LOUVERS

SUNSHIELD UNIEKE LOUVERS

VAN DER MEER

1018 GK Amsterdam

W www.kvadrat.dk

7442 DP NIJVERDAL

Sterrekroos 35

OPPERVLAKTETECHNIEK BV

T +31 548 63 13 23

E info.nl@solarlux.com

W www.solarlux.com

4941 VZ Raamsdonksveer

T +31 162 - 571 493

E info@sunshield.nl

W www.sunshield.nl

Nieuw Zeelandweg 14

1045 AL AMSTERDAM

T +31 20 447 02 45

F +31 20 611 24 26

E kantoor@meercoat.nl

W www.meercoat.nl

VDR GEVEL BV

t Veld 3R

6666 MK HETEREN

T +31 26 213 44 99

E info@gevelreiniging.nl

W www.gevelreiniging.nl

SOMFY NEDERLAND BV

Jacobus Arendlaan 1

2132 LP HOOFDDORP

Postbus 163

2130 AD HOOFDDORP

T +31 23 554 49 00

F +31 23 562 42 53

E projecten@somfy.nl

W www.somfy.nl/projecten

SOMFY BELUX

Ikaroslaan 21

B-1930 ZAVENTEM

T +32 27 12 07 70

E verkoop@somfy.be

W www.somfy.be/projecten

SVK NV

Aerschotstraat 114

BE-9100 SINT NIKLAAS

T +32 3 760 49 00

F +32 3 777 47 84

E info@svk.be

W www.svk.be

VBH NEDERLAND BV

Houtduifstraat 22

4901 BP OOSTERHOUT

Postbus 339

4900 AH OOSTERHOUT

T +31 162 48 34 00

F +31 162 43 21 39

E info@vbh-nl.com

W www.vbh-nl.com / www.vbh24.nl

VMRG

Einsteinbaan 1

Postbus 1496

3430 BL Nieuwegein

T +31 30 605 36 44

F +31 30 605 32 60

E info@vmrg.nl

W www.vmrg.nl

STACKDOOR PRODUCTS

Nobelstraat 26

3846 CG HARDERWIJK

T +31 341 43 43 44

E info@stackdoor.nl

W www.stackdoor.nl

TAPIR B.V.

T +31 591 390059

T +31 6 20971533

E aevenhuis@tapir.nl

W www.tapir.nl

VERENIGING KUNSTSTOF

GEVELELEMENTEN INDUSTRIE

Einsteinbaan 1

3439 NJ NIEUWEGEIN

Postbus 1496

3430 BL NIEUWEGEIN

T +31 30 75 09 801

E info@vkgkeurmerk.nl

W www.vkgkeurmerk.nl

ZETSUPPORT BV

Thomas Edisonweg 66

5151 DJ DRUNEN

Postbus 211

5150 AE DRUNEN

T +31 416 38 12 06

F +31 416 37 85 54

E bedrijfsbureau@zetsupport.nl

W www.zetsupport.nl

GEVELBOUW.INFO

89


ONTDEK DÉ GEVELTREND:

VERTICAAL GEPLAATSTE

GEVELSTROKEN

Een gevelafwerking met Cedral sidings

geeft elke woning de juiste uitstraling.

Uitgebreid kleurenpalet

Makkelijk te plaatsen

Brandveilig

Niet schilderen

Amsterdam - Donald Jansen - ADD-IT Architecten

BESTEL GRATIS EEN

STAAL & BROCHURE

www.cedral.world

Donk Richard Architects

Eternit nv, Kuiermansstraat 1, B-1880 Kapelle-op-den-Bos, België

Tel. +32 (0)15 71 71 71, Fax +32 (0)15 71 71 79

info.benelux@cedral.world, www.cedral.world


Software voor professionals

LogiKal en LogiKal MES: Het softwareduo voor de beste ramen,

deuren en gevels.

Zo zet je op een efficiënte manier de stap naar digitalisering en krijg

je weer meer tijd voor het echte vakwerk.

www.orgadata.nl


GEGARANDEERDE

KWALITEIT IN GEVELS

WWW.VMRG.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!