25.02.2022 Views

Welzorg Auto op Maat

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MOBILITEIT

WELZORG AUTO OP MAAT

“Een auto, dat zou

pas echte vrijheid

betekenen”

De droom van Luke Boerdam is een aangepaste

Lamborghini. Of die er ooit komt, is de vraag. Waar

Luke wel zeker van is, is dat hij binnenkort zijn

rijbewijs haalt. Dit dankzij de gedegen rijopleiding

die hij krijgt bij Welzorg Auto op Maat.

32

Twintig jaar geleden werd Luke

geboren zonder onderarmen en

onderbenen. Hij ontwikkelde al

vroeg een grote belangstelling voor

auto’s. Door zijn beperking leek hij

echter gedoemd de eeuwige

bijrijder te blijven. Aan die

afhankelijkheid moest wat gedaan

worden, zo vond hij. En zo kwam hij

terecht bij de rijopleiding van

Welzorg Auto op Maat.

AANPASSINGEN

Luke: “Mijn eerste rijles was

eigenlijk heel gek. Ik kom zelf uit

een klein dorpje op het platteland

en mijn eerste les was gelijk in een

grote drukke stad, plus een stuk

snelweg. Dat is voor iemand zonder

rijervaring toch wel even schrikken,

maar dankzij de aanpassingen ging

het die eerste keer eigenlijk al vrij

goed.”

Een van die aanpassingen is een

ring rechts van de stoelzitting, waar

Luke zijn beenprothese in kan

steken. Duwt hij de ring naar links,

dan remt hij. Duwt hij ‘m naar

rechts, dan geeft hij gas. Aan het

stuur zit een houder waar hij zijn

linkerarm in kan leggen. En met de

rechterarm kan hij de automatenbak

bedienen.

FIJN ALS HET KLIKT

Over zijn huidige instructeur

Gordon Kocken zegt Luke: “Het is

heel leuk en leerzaam om van hem

les te krijgen. Maar we praten ook

over andere dingen van het leven.

Kijk, je zit twee uur samen in een

auto. Dus het is gewoon heel fijn als

het dan klikt. En dat doet het. Ik

heb nu twintig lessen gehad en op

dit moment zijn we bezig met de

laatste bijzondere verrichtingen,

zoals straatje keren, fileparkeren,

hellingproef en langere stukken

achteruitrijden.”

VRIJHEID

De grote droom van Luke komt dus

steeds dichterbij: een eigen auto.

“Het is

gewoon heel

fijn als het

klikt”


SPECIAL

MOBILITEIT

REGIE IN EIGEN HAND

Luke Boerdam

(links), samen

met rijinstructeur

Gordon Kocken

voor de lesauto

van Welzorg Auto

op Maat.

“Een auto geeft mij straks enorme

vrijheid. Kijk, mijn ouders zijn heel

flexibel en brengen mij overal

naartoe. Maar ik voel me vaak toch

een beetje bezwaard als ik een

beroep op ze moet doen.”

Luke gaat zonder rolstoel door het

leven, dus kan hij straks uit veel

meer modellen kiezen dan alleen

een busje. Tot - bij wijze van spreken

- zijn favoriete Lamborghini aan toe.

Toch zal dat laatste vooralsnog een

mooie droom blijven. Luke: “Ik ben

al heel blij dat die andere mooie

droom straks wel uit kan komen. Het

hebben van een rijbewijs en dus van

mijn vrijheid.”

En dan mag ik graag de werkplaats

inlopen om mee te denken en mee

te werken aan een aanpassing, zoals

de op maat gemaakte kniegas en

knierem voor Luke.”

MODELLEERLING

Luke blijkt trouwens een

modelleerling. Gordon: “Ik laat Luke

tijdens het rijden altijd een beetje

‘zwemmen’. Als we een rotonde

naderen, zeg ik niks, maar laat ik

hem zijn ‘ding doen’. En achteraf

ziet hij dan zelf in wat beter kon. Bij

Luke hoef ik maar dertig procent

aan te geven. Die andere zeventig

procent vult hij zelf in.”

33

DE INSTRUCTEUR

Welzorg-rijinstructeur Gordon

Kocken is een combinatie van

mensenmens pur sang en een

handy man. Hij werkte 13 jaar als

instructeur bij een reguliere

rijschool, toen er bij hem een oud

ideaal begon te kriebelen. “Toen ik

net rijinstructeur was, zag ik een

filmpje over aangepast rijden en de

rol die de instructeur daarbij speelt,”

vertelt Gordon. “Toen dacht ik al dat

ik dát ooit wilde gaan doen.”

Gordon, tot slot: “Als ik mijn

reguliere leerlingen van vroeger

vergelijk met mijn leerlingen met

een beperking nu, valt het me op

dat die laatste groep bij tegenslag

doorgaans als een malle doorbijt.

Zij gaan - net zoals Luke - echt tot

op het bot. Dat is prachtig om mee

te maken.”

Deze wens werd een jaar geleden

verzilverd toen een Welzorgrijinstructeur

met pensioen ging en

Gordon hem kon opvolgen. Hij

vertelt: “Bij Welzorg zijn er veel

meer uitdagende aspecten aan het

werk. In het reguliere rijschoolsysteem

is het one size fits all. Maar

bij mijn Welzorgleerlingen zoals

Luke is het juist one size fits no one.

Deze pagina's worden u aangeboden

door WELZORG AUTO OP MAAT

www.welzorg.nl/auto-op-maat

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!