01.03.2022 Views

Bouwen aan vlaanderen 01

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UITGAVE

1

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE I JAARGANG 23 I NUMMER 1 2022 I FEB-MRT

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE

FRAAIE HOOFZETEL OVERSTIJGT

FUNCTIONELE INDUSTRIEBOUW

BOUWKUNDIG HOOGSTANDJE

VOOR BERGING NUCLEAIR AFVAL

WONEN AAN DE KUST ANDERS GEDEFINIEERD

FRAAI COCREATIECENTRUM

SIERT NIEUWE R&D-CAMPUS

ELLIPSVORMIGE TORENS

VERRIJKEN BRUSSELSE SKYLINE

1


“Investing in

the future”

Rue Haute139

1000, Brussels

T. +32 2 514 04 96

BNP Paribas Fortis Headquarters

architects@jaspers-eyers.be

www.jaspers-eyers.be


Architecturale zonwering

DucoSun Cubic

Dynamische uitstraling

Motorisch verstelbaar

Architecturaal design

Strakke rechthoekige

lamelvorm

Maximum aan

diffuus daglicht

minimale zonnehitte

We inspire at www.duco.eu


UITGAVE

1

Bouwbedrog

Begin februari pakte het één-programma ‘Pano’ uit met een ontluisterende reportage. De makers gingen langs bij enkele particulieren die het

slachtoffer werden van ‘bouwbedrog’. Zij betaalden letterlijk en figuurlijk het gelag voor de frauduleuze faillissementen van de aannemers die

hun woning zouden renoveren, maar die in werkelijkheid een gigantische puinhoop achterlieten. De modus operandi was al even eenvoudig als

verderfelijk: torenhoge voorschotten eisen en vervolgens met de noorderzon verdwijnen. Al blijkt dit laatste enkel te kloppen in spreekwoordelijke

zin. Want zodra de aannemers in kwestie failliet waren verklaard, gingen ze doodleuk opnieuw aan de slag onder een andere naam of in een

ander bedrijf.

VOORWOORD

Een van de schrijnendste getuigenissen was die van Ingrid, een Limburgse vrouw die gedeeltelijk verlamd raakte nadat ze een herseninfarct opliep.

Ze wilde een aangepaste woonunit laten bouwen waarin ze vlot zou kunnen manoeuvreren met haar rolstoel en legde meer dan 100.000 euro

op tafel voor de vereiste werkzaamheden. Het vervolg laat zich raden: de aannemer beloofde Ingrid een modelwoning die haar leven een stuk

makkelijker en aangenamer zou maken, maar zadelde haar op met een instabiele, onafgewerkte constructie. Vervolgens ging hij geheel volgens

plan failliet. En intussen is de goede man aan de slag bij een bedrijf dat gelijkaardige woningen aanbiedt. ‘Crimineel’ is een understatement.

Veel bouwactoren die geconfronteerd worden met dergelijke horrorverhalen hebben de neiging om de bal terug te kaatsen – ‘If it looks

too good, it's usually too good to be true’, u kent het riedeltje wel – maar het is veel te makkelijk om alles af te wentelen op de zogeheten

‘naïviteit’ van de gedupeerden. Het probleem zit een stuk dieper. De bouw is immers een fraudegevoelige sector. In 2021 gingen maar liefst

1437 Belgische bouwbedrijven failliet. En dat is lang niet alleen te wijten aan corona. Want wat blijkt: de laatste jaren worden er ook steeds

meer bouwbedrijven opgericht in ons land. Op vijf jaar tijd is het aantal nieuwkomers in de sector met ruim 60 % gestegen. 5 % van de

160.000 actieve bouwbedrijven vertoont een middelmatig tot hoog risico op fraude vanwege ‘afwijkende gedragspatronen’ zoals kapitaal

en materiaal versassen naar een nieuw bedrijf en de banden met het oude bedrijf doorknippen. “Een onderneming oprichten, ze een tijd

laten leven en dan de boeken neerleggen terwijl je al een nieuw bedrijf hebt opgericht: dat is hoe het vaak gaat”, aldus Eric Van den Broele,

directeur onderzoek en ontwikkeling bij data- en analysebedrijf Graydon.

Door de tragische getuigenissen over chronisch ‘bouwbedrog’ heeft het imago van de sector eens te meer een knauw gekregen. En dat is

doodjammer. De aannemerij strijdt al jarenlang tegen het clichébeeld van immorele cowboys die het niet al te nauw nemen met regeltjes en

richtlijnen, om dan vast te stellen dat enkele hardleerse enkelingen het verpesten voor iedereen die het wél goed meent. Een reputatie komt

te voet en gaat te paard. Onbetrouwbare aannemers zijn fors in de minderheid, maar in de hoofden van brave, hardwerkende burgers is hun

overwicht verpletterend.

Die zogeheten ‘brave, hardwerkende burgers’ gaan overigens ook niet altijd vrijuit. In onze rubriek ‘De Pen’ trekt voormalig Vlaams Bouwmeester

Leo Van Broeck van leer tegen de voortschrijdende NIMBY-mentaliteit, die evenzeer resulteert in kwalijke uitwassen. Het volledige betoog leest u

verderop in dit magazine, maar de korte samenvatting luidt als volgt: burgerverenigingen en hun advocaten zetten projectontwikkelaars steeds

vaker voor het blok door bezwaar aan te tekenen tegen hun plannen en te dreigen met een rechtszaak. Zelfs het meest onooglijke argument

volstaat om de ‘tegenpartij’ te chanteren: een flink bedrag overmaken om de klacht te laten vallen of veel vertraging oplopen (en dus geld verliezen)

door de juridische afwikkeling van de zaak.

Moraal van het verhaal: fraude werkt in beide richtingen. Het is aan de wetgevende macht om de vele mazen in het net eindelijk te dichten,

of op zijn minst een pak kleiner te maken. Intussen tracht Ingrid te redden wat er te redden valt via een kostelijk juridisch proces dat in het

slechtste geval nog jaren kan aanslepen. En woont ze nog steeds op een werf …

Veel leesplezier

Tim Janssens


1

COLOFON

Bouwen aan Vlaanderen

Platform voor de bouw

Jaargang 23 • nummer 1 • 2022

Sinds 1999 • Verschijnt 6 x per jaar

28

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Tim Janssens

REDACTIETEAM

Tim Janssens, Niels Rouvrois en Philippe Selke

(Redactiebureau Palindroom), Johan Debaere,

Joke Hofmans, Els Jonckheere, Koen Mortelmans,

Wouter Peeters, Laureline Vansteenkiste,

Anastasia Verleysen en uwtekst.be

PROJECTMANAGEMENT

Pascal Op de Beeck

+32 50 36 81 70

+32 475 28 14 64

p.opdebeeck@louwersmediagroep.be

Nicolas Piert

+32 50 36 81 70

n.piert@louwersmediagroep.be

Pieter-Jan Vansteelandt

+32 50 36 81 70

p.vansteelandt@louwersmediagroep.be

ADVERTENTIES

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd

via de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink

hebben ontvangen, stuur een email naar

traffic@louwersmediagroep.be

SECRETARIAAT

Sarah Dierick

Elke Kina

ABONNNEMENTPRIJS

België: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 99,00 per jaar excl. BTW

ING

IBAN BE33 3631 9320 5246

BIC BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Bouwen aan Vlaanderen.

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken

voor verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Bouwen aan Vlaanderen is een communicatieplatform

dat architecten, projectontwikkelaars, aannemers,

installateurs, woningbouwers, gemeenten,

overheidsinstellingen en opdrachtgevers uit

Vlaanderen en Brussel informeert.

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.be

DRUKWERK

Drukkerij Pattyn, Veurne

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar

beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Zij aan-vaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

WOON- EN WERKGEBOUWEN

08

Beerse Aventi 8

Gent Forum/LUX 14

Stukadoors met hart en ziel voor de stiel 22

Nieuw landmark met architecturale zonwering in postindustrieel mijnlandschap 24

De Pen Leo Van Broeck 26

Brussel Möbius 28

As Breetec 34

Onestopshop voor energieverslaggeving en veiligheidscoördinatie 39

Lier Appartementen O3 SHIFT 40

Kortrijk Xpo: “Stilzitten en toekijken is nooit een optie geweest” 43

Zwijndrecht Machinehal Kuraray EVAL Europe 44

Brussel The HUBB 46

Ternat Cantillon 50

Letterlijk en figuurlijk een groen stadsbaken 54

Brugge Den Tir 56

Ingenieuze afwatering voor Gentse Leopoldkazerne 60

Hoogstraten Artesio 62

6 redenen waarom renovatie de trend van de toekomst is 66

Zedelgem L’eautus 70

Brussel KAI 72

Dessel NIRAS 76

Kwalitatieve glasoplossingen op maat 80

Knokke Lake District 82

Grond- en sloopwerkspecialist introduceert ‘Green Eagle’-toekomststrategie 86

Kortrijk Flanders Make 88

Kleine dienst met groot resultaat 90

70


INHOUD

98 128

120

130 148

THEMA BETON

Prestigeprojecten met prefabbeton 92

Prefabbetonnen kunstwerk voor Beaufort 2021 94

Innovatie en efficiëntie troef bij renovatie van ondergrondse parking 98

Opmars van prefabwanden niet te stuiten 102

Dé Belgische fabrikant van op maat gemaakt architectonisch beton 104

“Onze klanten moeten zorgeloos en efficiënt hun werk kunnen doen” 108

Van industriële kwaliteit naar zichtbeton dankzij betoncosmetica 110

Duurzame vezelwapening garandeert forse CO 2

-reductie 114

Kathodische bescherming garandeert betonnen fabrieksgebouw tientallen jaren extra levensduur 116

ZORGPROJECTEN

Voorbeschouwing HEALTH&CARE 120

Lier WZC Herenhof 124

OVER DE GRENS

Sleeswijk-Holstein Paardenstoeterij 128

ONDERWIJSPROJECTEN

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE

UITGAVE

1

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE I JAARGANG 23 I NUMMER 1 2022 I FEB-MRT

FRAAIE HOOFZETEL OVERSTIJGT

FUNCTIONELE INDUSTRIEBOUW

BOUWKUNDIG HOOGSTANDJE

VOOR BERGING NUCLEAIR AFVAL

WONEN AAN DE KUST ANDERS GEDEFINIEERD

FRAAI COCREATIECENTRUM

SIERT NIEUWE R&D-CAMPUS

ELLIPSVORMIGE TORENS

VERRIJKEN BRUSSELSE SKYLINE

Assenede VBS Het Ooievaarsnest 130

Futureproof aluminiumspecialist zet volop in op digitale innovatie 134

Gent Steinerschool 136

Brugge Abdijschool van Zevenkerken 140

Ingelmunster Kleuterafdeling basisschool Onze-Lieve-Vrouw 144

PARTNERS EN RUBRIEKEN

ORI nieuws 148

VCB Nieuws 149

Bouwpartners 151

144

1

Coverbeeld: Aventi, Beerse

Beeld: Bert Machielsen

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

bouwenaanvlaanderen.be


Beerse Aventi

De bedrijfshal, het kantoorcomplex en de conciërgewoning vormen een sprekend

architecturaal geheel dat progressiviteit en creativiteit uitademt.

Het gebouw is afgewerkt met een glanzende geprofileerde inoxbeplating boven

een plint in zwart silexbeton.

GRENZEN VAN FUNCTIONELE

INDUSTRIEBOUW AFGETAST

De nieuwe hoofdzetel van Aventi overstijgt de definitie van functionele industriebouw. De bedrijfshal, het kantoorcomplex en de conciërgewoning

integreren zich immers in een sprekend architecturaal geheel dat progressiviteit en creativiteit uitademt. Natuurlijk wordt dit alles

gecombineerd met duurzame technieken, want het gebouw weerspiegelt logischerwijze ook de expertise van de HVAC-specialist.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Bert Machielsen

8 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Aventi Beerse

De nieuwe uitvalsbasis van Aventi bevindt zich

in het regionale bedrijventerrein ‘Beerse-Zuid’, op

een voorheen braakliggend terrein van 6500 m².

Door de prominente ligging aan de N12 en de

ontsluiting vanaf de Biezenstraat heeft de site

geen echte achterkant. “We moesten dus een concept

ontwikkelen dat aan alle zijden aantrekkelijk

oogt”, vertelt Tom Reynders van TRiAS architecten.

“Dat was niet de meest eenvoudige opdracht omdat

de hoofdfunctie van het nieuwbouwproject

een bedrijfshal met magazijn moest worden. In

samenspraak met Aventi besloten we functionele

industriebouw te combineren met een architectuur

die de aandacht trekt en het innovatieve karakter

van de HVAC-specialist etaleert.”

Accent op de hoeken

De bedrijfshal van 4000 m², die op het hoogte

punt 12 meter boven het maaiveld uittorent, werd

opgebouwd met een betonstructuur. “We kozen

voor een afwerking met glanzende geprofileerde

inoxbeplating van ArcelorMittal boven een plint

“We besloten functionele industriebouw

te combineren met een architectuur die

de aandacht trekt en het innovatieve

karakter van de HVAC-specialist etaleert”

in zwart silexbeton”, aldus Tom Reynders. “Alle

deuren en poorten kregen dezelfde zwarte kleur,

waardoor er een neutraal en abstract geheel ontstond.

Op de verdieping aan de zuid- en westzijde

voorzagen we een conciërgewoning met grote

glasvlakken en een ruim terras. Dit concept liet

toe om deze hoek van het gebouw mooi open

te werken. De andere hoek werkten we open

aan de onderzijde. Daar creëerden we immers de

inkom, die leidt naar het kantoorgedeelte dat

naar de N12 gericht is. Deze locatie kenmerkt

zich tegelijkertijd door een hoogteaccent dat

aan alle zijden de aandacht trekt: een volume

met vergaderruimtes en dakterras dat opvalt door

de sculpturale gevelelementen. Dit werd immers

afgewerkt met metalen lamellen die de verticaliteit

accentueren en daarvoor zelfs tot boven

het terras reiken. Omdat er aan de magazijnen

geen zichtbare dakrand is voorzien, wordt het

geheel nog abstracter. Dit hoekaccent creëert een

grote herkenbaarheid, ook ’s nachts wanneer de

lamellen verlicht worden met ledstrips.” }

Alle deuren en poorten kregen dezelfde zwarte kleur, waardoor er een neutraal en abstract geheel ontstond.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 9


LED IS MORE

Specialist in

dynamisch gestuurde

gevelverlichting

lichtreclame

gevelbekleding

reliëfletters

signalisatie

totems

spandoeken

LED technologie

info@neopaul.com I +32 3 321 28 77 I neopaul.com I ledismore.eu I Uilenbaan 194, B-2160 Wommelgem

www.aventi.be

HVAC Installaties

Airconditioning

Lucht - Water warmtepompen

Geothermische warmtepompen

Ventilatiesystemen

Biezenstraat 30

2340 Beerse

T 03 311 81 58

info@aventi.be

Naamloos-1 1 25-02-2022 12:00


Aventi Beerse

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

NEOPAUL – GEVELVERLICHTING

Om zijn nieuwe bedrijfsgebouw extra luister bij te zetten, koos Aventi

voor een innovatieve gevelverlichtingsinstallatie, die op maat ontwikkeld

werd door Neopaul (Wommelgem). “Dergelijke projecten zijn een

kolfje naar onze hand”, vertelt managing director Frank Van de Poel.

“We zijn immers gespecialiseerd in visuele communicatie die voor een

sterke uitstraling van merken en namen zorgt. Concreet ontwerpen,

produceren en installeren we lichtreclame, architecturale verlichting

en gevelbekleding. Ook voor belettering, reclame met neon of led,

aluminium- en staalconstructies, bewerkingen in ALUCOBOND

enzovoort kunnen klanten bij ons terecht. Onze grote sterkte is dat we

volop inzetten op innovatieve ledtechnologie en nieuwe producten.

Op die manier kunnen we onze klanten creatieve concepten

aanbieden waarmee zij het verschil maken ten opzichte van de concurrentie.

Aventi is hiervan een topvoorbeeld. De programmeerbare

gevelverlichtingsinstallatie die wij voor deze firma ontwikkelden, is met

recht en reden spectaculair te noemen. Het concept omvat tachtig

‘Dyna Graze RGBW’-spots van Acclaim Lighting met een stralingshoek

van 10°. We hebben de spots op de gevel gemonteerd met

speciaal ontwikkelde beugels. Tussen elk paar lamellen schijnt er

telkens één naar boven en één naar beneden, afwisselend op twee

hoogtelijnen. De aansturing gebeurt via een DMX-netwerk, met aan

de bron een toegewijde pc waarop het Onyx-softwarepakket draait.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Op de eerste verdieping werd een technologiecentrum ingericht, terwijl het

hoekaccent als vergader- en ontvangstruimte fungeert.

Comfortabel interieur

Het gelijkvloers aan de N12 huisvest een aantrekkelijk onthaal en een aantal

kantoorruimtes. Op de eerste verdieping werd een technologiecentrum ingericht,

terwijl het hoekaccent als vergader- en ontvangstruimte fungeert. Tom

Reynders: “In het interieur is een duidelijke merkvertaling van Aventi terug te

vinden. Voor de vaste elementen werd een neutrale basis van eikenhout in

combinatie met wit-, grijs- en zwarttinten aangehouden. De wanden van de

kantoorruimtes werden bekleed met akoestische panelen om een maximaal

werkcomfort te garanderen. Daarenboven creëren ze met hun horizontale

lattenstructuur in eikenhout ook een belangrijk interieuraccent.” }

ARCELORMITTAL CONSTRUCTION –

GEVELAFWERKING

In het nieuwe hoofdkantoor van Aventi gaat de indrukwekkende

gevel met alle aandacht lopen. De bouwheer en architect wilden een

afwerking die voor enige reflectie zou zorgen. Dankzij de producten

van de afdeling Specials van ArcelorMittal Construction konden ze

hun dromen verwezenlijken. “Sinds enkele jaren adviseren we ook

rechtstreeks architecten en bouwheren”, vertelt Lieven Tuerlings,

project advisor special façade. “Gezien onze uitgebreide expertise

worden we vaak al in de ontwerpfase gecontacteerd. We zijn

immers dé partner bij uitstek om mee te denken over materialen,

vormen en kleuren. Daarenboven kunnen we een breed gamma

aan oplossingen aanbieden. Zo produceren wij in voorgelakt staal,

inox, cortenstaal en bieden we ISIS- puntprofielen, CRENEOblokprofielen,

cassettes of zelfs volledig custommade geplooide

gevels aan. Op ons aanraden koos Aventi voor een gevel met

ISIS-puntprofielen van het type 79/170-5B in Inox Touch Gloss.

Deze werden gemonteerd tegen onze Promisol S Hybrid. Dit zijn

dragende sandwichpanelen in PIR die een uitmuntende isolatie

combineren met een gegarandeerde lucht- en waterdichtheid van

de gevel. Op die manier was het mogelijk om de ISIS-puntprofielen

zonder dakrand te monteren, waardoor deze bovenaan mooi

zichtbaar bleven. Deze oplossing in inox zorgt voor een prachtig

lichtspel wanneer de zon op de gevel schijnt, maar ook bij bewolkt

weer ontstaat een uitermate mooi effect.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 11


Beerse Aventi

we in de vergaderzalen en het opleidingscentrum

verticale aluminiumlamellen die zowel een esthetische

als functionele rol spelen.” Kris Smans,

zaakvoerder van Aventi, vervolgt: “Daarnaast is

het gebouw natuurlijk ook een toonbeeld van

duurzame technieken. De verwarming en koeling

gebeurt door middel van een BEO-veld en warmtepompen,

gecombineerd met betonkernactivering.

Voor de klimatisering wordt dus de thermische

massa van de betonconstructie aangewend. Het

ventilatiesysteem D van het kantoorgebouw is

uitgerust met een warmterecuperatiesysteem,

waarbij warmteterugwinning uit de (gezuiverde)

afvoerlucht wordt toegepast. Belangrijk is dat het

energiemanagement geregeld wordt door een

overzichtelijk gebouwbeheersysteem, waardoor

warmtepompen, zonnepanelen en laadpalen één

geheel vormen. Want slim omgaan met energie

is dé toekomst.” ❚

De ‘toren’ werd afgewerkt met metalen lamellen die de verticaliteit accentueren.

Progressief duurzaam

Op de kavels in industrieterrein ‘Beerse-Zuid’

wordt duurzaam ruimtegebruik nagestreefd. Zo

zijn de verschillende bedrijfshallen tegen elkaar

gebouwd. Daarom moest er specifieke aandacht

besteed worden aan de inplanting van de nieuwe

uitvalsbasis van Aventi. “Los daarvan kiezen we

altijd bewust voor een maximale toepassing

van materialen met een kleine ecologische voetafdruk”,

vertelt Tom Reynders. “Verder voorzagen

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Aventi (Beerse)

Architect

TRiAS architecten (Turnhout)

Hoofdaannemer(s)

Cuylaerts Industriebouw (Lille)

Ontwerp in alle vrijheid

ArcelorMittal Construction

Trias Architecten

Ons nieuwe Isis gevelprofiel biedt totale architectonische

vrijheid, zodat u uw eigen gevel op maat kunt creëren. Neem

gerust contact met ons op voor uw volgende project!

construction.arcelormittal.com/fr-en I lieven.tuerlings@arcelormittal.com I T 00 31 344 636 939

12 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


03/484.40.57 I info@gsmeyers.be I www.gsmeyers.be


Gent Forum/LUX

Een van de kantoorgebouwen werd de nieuwe uitvalsbasis van Algemene Bouw Maes en Alides.

INDUSTRIËLE SITE WORDT

DYNAMISCHE WOON- EN WERKWIJK

Sinds Algemene Bouw Maes deel uitmaakt van Groep Van Roey is er geen nood meer aan een grote eigen bedrijfssite. Daarom besloot dochteronderneming

en vastgoedpromotor Alides de gronden in Gent te herbestemmen tot woon- en kantoorruimte met ondergrondse parking. Het is

een immens reconversieproject dat uiteindelijk zal resulteren in een dynamische nieuwe wijk, waar vlak bij het stadscentrum toch maximaal kan

worden geprofiteerd van de rust, het groen en het water van de Schelde.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Charles-Luka Schweizer

Het terrein van (de toenmalige) bouwonderneming R. Maes, gelegen tussen de

Moutstraat en Foreestelaan in Gent, was jarenlang het toneel van industriële

bedrijvigheid. Dit veranderde toen het bedrijf in 2007 onderdeel werd van

Groep Van Roey. De betoncentrale met prefabafdeling, de schrijnwerkerij, de

ijzerbinderij, het metaalatelier en het magazijn werden afgebroken omdat deze

activiteiten sindsdien elders binnen de groep gebeuren. “Een herbestemming

drong zich op en de familie kreeg de toestemming om er een woon- en werksite

van te maken”, vertelt Nick Raman, hoofdprojectleider van de Forum-site.

“In de eerste fase – ‘Veld E’ – werden twee kantoorcomplexen met vier achterliggende

bedrijfsloodsen gebouwd. Aansluitend werd Veld A gerealiseerd, een

mix van kantoor- en polyvalente ruimtes, verdeeld over vier gebouwen met drie

niveaus en één volume met vier verdiepingen. De prefabbetonstructuur is afgewerkt

met een combinatie van grijsgeel architectonisch beton, gevelmetselwerk

en sierpleister in betonlook. Bronskleurig schrijnwerk en aluminium zonweringen

zorgen voor een stijlvolle toets. Elk gebouw kreeg een dakterras dat de bedrijven

naar wens kunnen inrichten. Door de architectuur van de vijf volumes bewust

14 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Forum/LUX Gent

gelijkaardig te houden, ontstond een coherent geheel dat rust uitademt en

de brug naar het woongedeelte slaat. Een van die volumes werd trouwens de

nieuwe uitvalsbasis van Algemene Bouw Maes en vastgoedpromotor Alides.”

Ook acht woonvolumes

In fase 2, die de naam ‘LUX1’ kreeg en die nu wordt opgeleverd, werden

vier volumes met een ondergrondse parking gebouwd. ‘Casa’ bestaat uit

negen woningen en ‘Prisma’ beslaat achttien appartementen, vijf schakelwoningen

en één commerciële ruimte. ‘Clara’ omvat 24 appartementen en

vier schakelwoningen. En in ‘Alba’ zijn 22 appartementen en drie schakelwoningen

ondergebracht. Fase 3 werd onlangs opgestart en omvat eveneens

vier volumes en een ondergrondse parking. ‘Luna’ zal plaats bieden

aan dertig parkappartementen, twee schakelwoningen en één commerciële

ruimte. ‘DIA’ wordt ingericht met 26 parkappartementen, drie

penthouses en vijf schakelwoningen. Dan is er nog ‘Stella’ met elf parkappartementen,

vijf stadswoningen en één commerciële ruimte. En last but

not least is er ‘Vita’ met twaalf maisonnettes, twee parkappartementen

en twee penthouses.

Forum omvat onder meer een mix van kantoor- en polyvalente ruimtes,

verdeeld over vijf gebouwen.

Uniforme look-and-feel

Bij LUX1 en 2 wordt eveneens voor een uniforme uitstraling met enkele

individuele toetsen gekozen. De gevels kregen eenzelfde afwerking als de

kantoorcomplexen. De architectuur is gelijklopend, maar toch verschillend.

Elk volume heeft een eigen identiteit dankzij nuanceverschillen in de afwerking

en het type balkon. Doordat er ook sprake is van variatie qua hoogte en

omvang ontstaat er een dynamisch geheel dat uniform oogt. Alle gebouwen

worden met elkaar verbonden door binnentuinen met paden en bomen, wat

voor een aangename en groene leefomgeving zal zorgen. }

In LUX krijgt elk gebouw een eigen identiteit dankzij nuanceverschillen in de afwerking, kleuren en type balkon.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 15


Naamloos-1 1 06-01-2022 10:31


Forum/LUX Gent

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

De daken van de kantoren werden als gezellige ontmoetingsplaatsen ingericht.

“We zijn bijzonder fier dat

we de oude R. Maessite

hebben kunnen

transformeren in een mooie

en multifunctionele wijk aan

de Gentse stadsrand”

Trots op herbestemming

Logischerwijze is het Algemene Bouw Maes zelf dat instaat voor de realisatie

van dit ambitieuze project. Bij LUX1 zorgde het eigen team voor de ruwbouwwerken.

De rest werd uitbesteed aan competente onderaannemers. “De grootste

uitdaging in dit project was de korte uitvoeringstermijn”, vertelt junior

projectleider Reinout Lauvrijs. “We moesten dit immers zien te combineren

met de COVID-19-perikelen: lockdowns, uitval door quarantaine, lange

leveringstermijnen … Toch zijn we in de opdracht geslaagd. Enerzijds door

meerdere volumes tegelijkertijd te bouwen en extra werkkrachten in te

schakelen, anderzijds door alle materiaalkeuzes ruim op voorhand vast te

leggen en ook af te roepen. Het resultaat is in ieder geval geslaagd te

noemen. We zijn dan ook bijzonder fier dat we de oude R. Maes-site

hebben kunnen transformeren in een mooie en multifunctionele wijk aan de

Gentse stadsrand.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Alides (Gent)

Architect

Orens-Van Grimbergen Architecten (Kapellen) & evr-architecten (Gent)

Hoofdaannemer(s)

Algemene Bouw Maes (Gent)

TIJTGAT ASFALTBEDRIJF –

PLATTE DAKEN FORUM-GEBOUWEN

Platte daken vormen weleens de achilleshiel van een gebouw. De hoofdaannemer

van Forum wilde geen risico nemen en koos daarom voor een

expert die de kneepjes van het vak kent. Tijtgat Asfaltbedrijf is immers

een familiebedrijf dat zich al drie generaties lang toelegt op het isoleren en

waterdicht maken van uiteenlopende gebouwen. “Onze specialiteit is het

klassiek tweelaags bitumineus pakket, maar desgewenst werken we ook

met kunststofafdichtingen”, vertelt medezaakvoerder Anthony Tijtgat.

“Een grote sterkte is ons eigen team met zeventig ervaren plaatsers, die

erg flexibel inzetbaar zijn. Onze werfleiders zijn mensen met minstens

tien jaar ervaring, die de klanten graag met raad en daad bijstaan. Ook

het feit dat we zelf over drie kraanvrachtwagens beschikken, blijkt een

belangrijke troef te zijn. De hoofdaannemers worden immers niet belast

met het verticale transport van ons materiaal, waardoor ze zich op hun

eigen taken kunnen concentreren.” Tijtgat Asfaltbedrijf kreeg de opdracht

om de platte daken van de vijf Forum-kantoorunits te realiseren – goed

voor een oppervlakte van meer dan 4.100 m². Er werd gekozen voor

een klassieke opbouw met dampscherm, 120 mm PIR-isolatie en een

tweelaagse bitumineuze dichting. Daarnaast zorgde Tijtgat Asfaltbedrijf

ook nog voor zo’n 2.600 m² kelderafdekking.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

ABESIM – EFI GLOBAL –

BODEM- EN MILIEUONDERZOEK

Net als elk groot project ging ook de realisatie van Forum/LUX gepaard

met een doorgedreven bodemonderzoek. Hiervoor vroeg Alides reeds

in de ontwerpfase aan ABESIM om het volledige traject voor zijn

rekening te nemen en proactief mee te denken over de volledige

sloop en ontwikkeling. “Sinds 2001 zijn we een gevestigde waarde op

het vlak van bodemonderzoek en -sanering”, vertelt Stijn Vandeburie,

operations manager Belgium. “De laatste jaren deden we ook de nodige

investeringen om ondersteuning te kunnen bieden bij bouwtechnische

vragen zoals asbestonderzoek, sloopinventarisatie, trillingsmetingen,

infiltratieonderzoek … Ook daarvoor doen we de metingen, boringen,

staalnames en begeleiding met eigen mensen. Sinds eind 2021 zijn

we trouwens onderdeel van de Sedgwick-groep binnen de EFI Globalactiviteiten.

Niettemin blijven we dezelfde vertrouwde partner, die op

een persoonlijke manier een pragmatische en economische oplossing

biedt binnen de krijtlijnen van het wetgevend kader.”

Voor Forum/LUX besteedde ABESIM meer dan vijfhonderd uur aan

onderzoek en technische expertise. Het oriënterend bodemonderzoek bij

de stopzetting van de industriële activiteiten in 2016 toonde in combinatie

met de grondverzetstudie aan in welke zones de bodem en het grondwater

verhoogde waarden vertoonden. “Het getuigt van een doordachte

aanpak om het studiewerk in zo’n vroege fase aan te pakken”, aldus

Stijn Vandeburie. “Zo kon Alides optimaal en tijdig de gedetecteerde vervuilingen

aanpakken, de grondstromen afstemmen en de zuiveringskost

bij bemaling beperken.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 17


RAMEN & DEUREN IN ALU & PVC

De Jaeghere biedt totaaloplossingen voor volledig afgewerkt alu en pvc buitenschrijnwerk

door middel van consequente communicatie en doorgedreven klantenbegeleiding.

50 jaar ervaring met een jong en enthousiast team wordt vertaald in een proactieve aanpak

en verzorgde afwerking met producten van topkwaliteit.

Bezoek onze nieuwe bedrijfsgebouwen en vernieuwde toonzaal te Meulebeke en laat u inspireren!

DE JAEGHERE BVBA

Tieltstraat 69, 8760 Meulebeke | www.de-jaeghere.be | contact@de-jaeghere.be | T 051 46 65 65


Forum/LUX Gent

Het project omvatte de plaatsing van een 450-tal

aluminiumelementen in diverse vormen en maten.

Ook de schuiframen van alle wooneenheden zijn uitgerust met Schüco-profielen.

Kwalitatief schrijnwerk

in diverse vormen en maten

In elk gebouw speelt het buitenschrijnwerk een hoofdrol, zowel in functioneel als esthetisch opzicht. Kiezen voor hoogwaardige oplossingen

en een vakkundige plaatser is dan ook geen overbodige luxe. Daarom ging Algemene Bouw Maes voor LUX1 in zee met De Jaeghere.

Deze firma uit Meulebeke combineert immers excellent vakmanschap met uiterst kwalitatieve materialen. In dit project viel de keuze eens

te meer op de aluminiumprofielen van Schüco.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Charles-Luka Schweizer – Timesaver

Voor De Jaeghere was LUX geen alledaagse opdracht.

Niet alleen was dit het grootste order

in de bestaansgeschiedenis van het bedrijf. Er

moest ook een brede waaier aan verschillende

elementen in een recordtempo geproduceerd

en geplaatst worden. “Organisatie is het kernwoord

in dergelijke projecten”, vertelt bestuurder

Frederic David. “Gelukkig is dat net onze voornaamste

troef. Sinds onze oprichting hanteren

we een proactieve aanpak met grote voorbestellingen

van materialen op basis van vroege detaillering

in het voortraject. Daarnaast anticiperen

we in onze planning op drukke momenten en

onverwachte marktomstandigheden.”

Sterk partnership

“Desalniettemin zijn we bij de realisatie van LUX1

toch flink uit onze pijp mogen komen”, geeft

Frederic David aan. Het project omvatte immers

de plaatsing van al het aluminium schrijnwerk.

“De prijs-kwaliteitsverhouding van

de toegepaste aluminiumprofielen

is ongeëvenaard”

Het ging om een 450-tal elementen in diverse

vormen en maten. Qua ramen zijn er draai-kipen

stolpuitvoeringen, maar eveneens vaste en

(dubbele) schuiframen. Daarnaast was er sprake

van verschillende deuren, sasdeuren … Traditiegetrouw

kozen we voor de profielen van Schüco,

dat al vele jaren onze vaste systeemleverancier

is. De prijs-kwaliteitsverhouding van deze oplossingen

is ongeëvenaard. Bovendien hebben de

Schüco-systemen geen geheimen meer voor ons.

In combinatie met onze enorme vakkennis zorgt

dat ervoor dat we zelfs de moeilijkste opdrachten

en kleinste details tot een goed einde kunnen

brengen. Voor de beglaasde elementen in LUX1

gebruikten we glas van AGC, waarmee we eveneens

al lange tijd een sterk partnership hebben.

Tot slot rustten we alle woningen uit met zonwering

van Renson. Blijkbaar hebben we indruk

gemaakt, want we worden ook ingeschakeld voor

LUX2. Waarbij we nog een versnelling hoger

zullen moeten schakelen, want daar zijn een

zeshonderdtal elementen vereist.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 19


Moed tot perfectie.

Al 140 jaar.

Als verborgen helden onder de designelementen

zijn deurkrukken een belangrijke component

van elk bouwproject. Naar aanleiding van het

140-jarig jubileum biedt FSB aan geselecteerde

sterren het perfecte podium en presenteert het

op regelmatige momenten een model dat moed

tot perfectie bewijst. Met FSB 1242 van John

Pawson – de interpretatie van een iconische

deurkruk van Hans Poelzig – is de toon alvast

gezet. Meer info bij didier.baert@fsb.be of op

www.fsb.de/moed


NAAMPLAATJE

AANPASSEN?

DIGITAAL,

ONLINE &

DRAADLOOS

DRAADLOZE VIDEO

INTERCOMS VOOR

APPARTEMENTEN

www.intratone.be


Een belangrijke innovatie is de afwerking met het ProAttika®-systeem, waarbij de dakrand niet langer zichtbaar is.

STUKADOORS MET HART EN ZIEL

VOOR DE STIEL

T&T Torfs gebroeders is een verderzetting van de firma die Joseph Torfs vijftig jaar geleden opstartte als een van de eerste in buitenbepleistering

gespecialiseerde ondernemingen in België. Zowat negen jaar geleden namen zonen Tom en Tim het bedrijf over, nadat zij heel wat jaren met hun

vader hadden meegewerkt. Daardoor beschikken beide broers nu over flink wat ervaring in hun vakgebied: Tom 23 jaar en Tim zestien jaar.

Tekst Wouter Peeters | Beeld T&T Torfs gebroeders

“Ook kaleien is een mooie afwerkingstechniek

die deze dagen erg in trek is”

“Onze corebusiness is het uitvoeren van alle soorten

bepleisteringswerken, en dat zowel intern als

extern”, begint Tim Torfs. “Dat gaat van siliconenharsgebonden

pleisters met en zonder isolatie

over minerale pleister, cementage en gipspleisters

(vooral dan intern) tot uiteraard kaleien. Want

ook kaleien is een mooie afwerkingstechniek die

opnieuw erg in trek is.”

T&T Torfs gebroeders is actief in de regio’s Oosten

West-Vlaanderen, en dat voor vaste partners in

de bouwsector en particulieren. Hoewel de onderneming

op tien vakkundige medewerkers kan rekenen,

zijn ook Tom en Tim dagelijks terug te vinden

op de werf. Daar is Tom de verantwoordelijke voor

de binnenbepleistering, terwijl Tim de buitenbepleistering

en het kaleien voor zijn rekening neemt.

Vele troeven

Opmerkelijk is dat T&T Torfs gebroeders als een

van de weinige firma’s in deze sector uitsluitend

met Belgische werknemers werkt. Tim Torfs: “Veel

particulieren reageren daar positief op, omdat zij

het appreciëren om in hun eigen moedertaal te

kunnen communiceren. We krijgen ook meermaals

het compliment dat onze medewerkers zo beleefd

en vriendelijk zijn.”

Een ander pluspunt is het eerder aangehaalde

feit dat beide zaakvoerders actief meewerken op

de werven. “Ook dat vormt voor velen een extra

stimulans om voor T&T Torfs gebroeders te kiezen,

net als de kwaliteit van onze projecten, uiteraard.”

22 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


doet slaan, want een dakrand is voor velen

eerder een noodzakelijk kwaad.” ProAttika® is

een delicaat systeem dat tot in detail perfect uitgevoerd

dient te worden. Anders kan het proces

volledig verkeerd aflopen. In België zijn er slechts

een handvol firma’s die – met toestemming van

de fabrikant – dit systeem mogen toepassen. Tim

Torfs: “De fabrikant bepaalt voor elk project of de

uitvoerder al dan niet geschikt is. Eens goedgekeurd,

wordt de uitvoerder tijdens het volledige

proces opgevolgd om te voorkomen dat er fouten

gebeuren die op termijn nare gevolgen zouden

kunnen hebben.”

Een andere populaire techniek is de ‘betonlook’, waarbij de uitstraling van beton geïmiteerd wordt.

T&T Torfs gebroeders werkt met twee kwaliteitsmerken

en bij beide fabrikanten wordt dit bedrijf

uit Vinkt erkend als officiële uitvoerder. Dat betekent

dat de fabrikanten vaak zelf een beroep doen

op T&T Torfs gebroeders om bepaalde projecten

uit te voeren.

Bijzondere technieken

Een belangrijke innovatie is de afwerking met

het ProAttika®-systeem, waarbij de dakrand niet

langer zichtbaar is. “Dat zorgt voor een strakkere,

esthetischere uitstraling”, weet Tim Torfs. “Het is

de recentste hype die elk architectenhart sneller

Een andere populaire techniek is de ‘betonlook’,

waarbij de uitstraling van beton geïmiteerd

wordt – zowel industrieel als heel warm qua tint.

Tim Torfs: “Het is een volledig andere look dan

die van standaardbepleistering. Er kan optimaal

geïsoleerd worden, terwijl de trendy uitstraling

van beton toch behouden blijft. Het is een

totaal andere techniek. De eerste keer dat we die

toepasten, was best uitdagend omdat er nog

geen kennis voorhanden was. Het was dus

belangrijk om die eerste stap te zetten.” Met

succes, want inmiddels staan er al heel wat

‘betonlookprojecten’ genoteerd in het orderboekje

van T&T Torfs gebroeders. ❚

Plamuur, Plamuur, isolatie, isolatie binnen- en buitenbepleistering, kaleien

Schoolstraat 19 - 9800 Deinze

Tel 09 386 60 47

Fax 09 386 98 62

info@torfsgebroeders.eu

www.torfsgebroeders.eu

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 23


NIEUW LANDMARK

MET ARCHITECTURALE ZONWERING

IN POSTINDUSTRIEEL MIJNLANDSCHAP

Logistiek dienstverlener H.Essers blijft maar groeien. Om zijn toekomst veilig te stellen, besloot het Limburgse familiebedrijf een nieuw

hoofdkantoor op te trekken. Geen glazen eyecatcher die zich boven alles en iedereen verheven voelt, maar een duurzame architecturale

parel die perfect in de plaatselijke context past. De ruwe bolster roept herinneringen op aan het industriële mijnverleden en vloeit naadloos

over in een strak en stijlvol interieur. De gevel van het gebouw is volledig bekleed met zwarte rechthoekige DucoSun Cubic 150-lamellen.

Tekst Tim Janssens, DUCO |

Beeld Plan Magazine – Nick Cannaerts

De zwarte gevels en hoge ramen zijn een knipoog

naar het mijnverleden van de streek.

H.Essers droomde van een uniek, futureproof gebouw dat de identiteit van het bedrijf en zijn geschiedenis

zou weerspiegelen.

Honger is de beste saus, wordt weleens beweerd.

H.Essers kan ervan meespreken. Door de coronacrisis

werd het geduld van het razend ambitieuze

familiebedrijf danig op de proef gesteld, maar

midden 2021 kon het dan toch eindelijk zijn

gloednieuwe hoofdkantoor in gebruik nemen.

Op de bestaande site in Genk-Noord verrees een

fraai, toekomstgericht gebouw dat zich profileert

als een toonbeeld van duurzaamheid. “Aangezien

optimaal ruimtegebruik het streefdoel was, besloten

we in de hoogte te bouwen”, vertelt Salvatore

Napolitano, Chief Procurement Officer bij H.Essers.

“Onze nieuwe hoofdzetel kwam in de plaats van

een oude gelijkvloerse parking. Hij is 30 meter

hoog, telt zes verdiepingen en biedt 4200 m²

nuttige oppervlakte. Een aanpalende parkeertoren,

die is uitgewerkt in dezelfde stijl, vangt de nood

aan extra parkeergelegenheid op.”

24 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De buitenschil in beton en glas wordt geflankeerd door een stalen voorzetgevel met strategisch gepositioneerde horizontale zwarte DucoSun Cubic 150-lamellen.

Futureproof gebouw

H.Essers droomde van een uniek, futureproof

gebouw dat de identiteit van het bedrijf en zijn

geschiedenis zou weerspiegelen. “Elke gemaakte

keuze getuigt van de dynamiek, de ambities en het

voortdurende streven naar efficiëntie, duurzaamheid

en kwaliteit die de onderneming zo typeren”,

vertelt Michel Bylois, architect-zaakvoerder bij ILB

Architecten. Het architectenbureau gebruikte het

Genkse industriële landschap met de karakteristieke

terrils als uitgangspunt en bouwden daarop

voort door te opteren voor ruwe materialen als

staal en zichtbeton, die volgens het ‘ruwbouw is

afwerking’-principe een specifieke uitstraling en

beleving creëren. De zwarte gevels en hoge ramen

zijn een knipoog naar het mijnverleden van de

streek. Daarnaast hebben we ook de kracht van

de logistieke sector zoveel mogelijk in het ontwerp

verwerkt, onder meer via plafonds met betonnen

ribben en een vloer in geslepen beton.

Geoptimaliseerde gevelopbouw

De gevelopbouw is tot in de puntjes geoptimaliseerd.

“Een van de voornaamste aandachtspunten

was de slagschaduw van de windmolens op

de site, die in het voormalige bedrijfsgebouw

weleens voor ergernis zorgde”, legt Bylois uit.

De lamellen hebben een dubbele functie: enerzijds

fungeren ze als zonwering en vermijden ze inkijk,

anderzijds zorgen ze voor een speelse dynamiek en

geven ze het gebouw een bijzondere uitstraling.

“Tegelijkertijd was het zaak om voldoende licht

en lucht te voorzien. Vandaar dat we al vrij snel

geopteerd hebben voor een dubbele façade.

“De aluminium

lamellen leveren

een waardevolle

bijdrage aan

de algemene

esthetiek”

De buitenschil in beton en glas wordt geflankeerd

door een stalen voorzetgevel met strategisch gepositioneerde

horizontale zwarte DucoSun Cubic

150-lamellen (geïnspireerd op de Krook in Gent),

die niet alleen voor een aangename interieurbeleving

zorgen (zonder het uitzicht te beperken!),

maar ook een waardevolle bijdrage leveren aan de

algemene esthetiek. De aluminium lamellen hebben

dus een dubbele functie: enerzijds fungeren

ze als zonwering en vermijden ze inkijk, anderzijds

zorgen ze voor een speelse dynamiek en geven ze

het gebouw een bijzondere uitstraling.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 25


De Pen

26 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De Pen

Leo Van Broeck,

founding partner BOGDAN & VAN BROECK, prof. ir. architect KU Leuven en voormalig Vlaams Bouwmeester

HET INDIVIDU OF HET COLLECTIEF?

Valt het u ook op dat solidariteit en tolerantie vandaag wegdeemsteren? Met het Verdrag van Aarhus wou

de EU haar burgers rechtsmiddelen geven om natuurgebieden te beschermen tegen private of publieke

initiatieven. Wat men nooit beseft heeft, is dat er zo ook een ‘licence to kill’ is gegeven aan elke incivieke

groep onverdraagzamen die opkomen tegen bijkomende nieuwe bewoners in hun buurt, tegen hogere

densiteit of hoger bouwen (zelfs als er in ruil natuur wordt bijgemaakt), tegen de ecologisch broodnodige

windmolens, tegen bomen vanwege de last van de bladeren of omdat de schaduw op hun zonnepanelen valt.

Dat Verdrag van Aarhus heeft het milieu al meer kwaad dan goed gedaan. En ondertussen wordt het nog

veel erger, want het NIMBY-gedrag groeit exponentieel.

Je zou denken dat ‘NIMBY’ voortvloeit uit een gebrek aan info. Blijkbaar is de uitspraak van de Nederlandse schrijver

Cees Budding – “inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht” – niet doorgedrongen. Burgers meer

informeren helpt niet. Die burgers en hun advocaten hebben bloed geroken in de bouwsector. Sommige burgers

vragen zelfs botweg geld om een project niet juridisch aan te vallen. Laat me een voorbeeld geven …

Een bouwaanvraag voor de verbouwing van een leegstaande kantoortoren in Brussel tot appartementencomplex

werd door buurtbewoners betwist. Ze beweerden dat de bijkomende 2 meter diepe terrassen aan weerszijden van

de toren zonlicht zouden wegnemen. De ontwikkelaar vroeg ons om dit te verifiëren en de resultaten te presenteren

aan die buurtbewoners en hun advocaten. Het bleek om 15 minuten zonlicht per jaar te gaan … Ware het niet dat

de hemel twee derde van de daguren in België lichtgrijs bewolkt is. Dus het waren slechts 5 minuten zon per jaar …

Ware het niet dat die buurtbewoners achter een bomenrij wonen die op dat moment in blad staat, zodat ze sowieso

in de schaduw zitten.

De omwonenden gaven toe dat ze nog maar weinig argumenten hadden, maar nu de zaak was aangespannen,

zou dat de ontwikkelaar wel twee jaar dure vertraging kosten. Ze wilden hun klacht intrekken in ruil voor 60.000

euro, waarop een onmiddellijke handshake volgde met de ontwikkelaar. ’s Anderendaags belde hun advocaat

de ontwikkelaar met de boodschap dat ze zich bedacht hadden en 100.000 euro wilden … Wat ze ook gekregen

hebben. Kortom: ‘participatie’ wordt een businessmodel. Elke promotor krijgt nu al meerdere van dergelijke

chantagegevallen per jaar te verduren. Meer dan de helft van de projecten in grote steden loopt vast door

juridisch protest van onverdraagzame NIMBY’s.

De tolerantie van burgers voor medeburgers daalt overal, niet alleen in de bouw, maar ook bij antivaxers die hun

persoonlijke vrijheid de voorkeur geven op het collectieve belang. Ik zie het wanneer ik aan straatfotografie probeer

te doen. Burgers willen nu zelfs privacy in de publieke ruimte, nota bene de enige plek waar privacy verboden zou

moeten zijn. De publieke ruimte is het toneel van de democratische samenleving. Daar ben je verdorie collectief!

Alles wat je daar doet, is terecht zichtbaar voor iedereen. Daar mag je gedrag in verhalen, teksten en beelden

beschreven worden. Daar mag en moet je door iedereen aan flarden kunnen worden gefotografeerd. Als dat niet

meer mag, dan is de talige, beeldende en journalistieke geschiedschrijving van de samenleving als collectief

weefsel ten dode opgeschreven … ❚

De Pen wordt doorgegeven aan burgerlijk ingenieur-architect Filip Canfyn.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 27


Brussel Möbius

ELLIPSVORMIGE ZUSTERTORENS

VERRIJKEN STRAATBEELD EN BRUSSELSE SKYLINE

In de Brusselse Noordwijk, waar vroeger de TBR-toren stond die

lange tijd fungeerde als de hoofdzetel van Belgacom, prikkelen twee

ellipsvormige torens de verbeelding en bieden ze hun gebruikers een

werkcomfort dat zeldzaam is in onze hoofdstad. Het zijn eerder zussen

dan tweelingen, want de torens zijn enkel met elkaar verbonden via

een luifel in de vorm van een möbiusband. Vandaar ook de naam van

dit uitzonderlijke project …

Tekst Philippe Selke | Beeld Marc Detiffe

Flashback naar 2015, negen dagen voor de deadline van de ontwerpwedstrijd

die uitgeschreven was door verzekeraar Allianz. Bouwheer Immobel contacteert

assar architects, dat toen zijn dertigjarige bestaan vierde, met de vraag om een

ontwerp uit te werken dat Allianz zou kunnen overtuigen. Pierre-Maurice Wéry,

architect-partner bij assar, herinnert het zich nog goed: "Christophe Van Poppel,

partner bij assar, had in het verleden al ellipsvormige projecten en gebouwen

met gebogen lijnen ontworpen. Dat liet ons toe om twee objecten te creëren:

één volume dat volledig afgestemd was op het Allianz-programma en een

ander op de rest van het perceel – samen goed voor circa 62.000 m² bruikbare

ruimte. Op de voorgrond staat de hoofdzetel van Allianz Belgium, een kleinere

toren met een markant profiel (gelijkvloers + negentien verdiepingen). Daarachter

prijkt zijn grote zus (gelijkvloers + 23 verdiepingen), die onlangs werd

overgekocht door de Regie der Gebouwen."

"We hebben Immobel ook aangeraden om een ongebruikt stuk grond tussen

de site en de bestaande sociale woningen te kopen om auto's er voorgoed te

kunnen weren", aldus Wéry. "Zo konden we de benedenverdiepingen vrij- en

doorwaadbaar maken, omgeven door openbare ruimtes en een tuin om een

perceel dat niet zo heel groot was toch een sterke identiteit te geven." Deze

twee ellipsvormige volumes bleken al heel snel vernieuwend te zijn, zowel

qua uitstraling als qua ruimtelijke indeling, wat Allianz finaal over de streep

trok. Daarna werd het ontwerp van de torens tot in de kleinste details op

punt gesteld.

Ingenieuze innovaties

Om aan de normen te voldoen, werden de noodtrappen ingebed in de centrale

kern. Het was de eerste keer dat assar hoge gebouwen realiseerde zonder

brandgangen die de verdiepingsniveaus in tweeën snijden. Dergelijke vrije

360 gradenvloeren waren een primeur in Brussel. Het overgrote deel van de

werkplekken bevindt zich vlak naast de gordijngevels (binnen een afstand

van 7 meter) en geniet bijgevolg van een maximale natuurlijke lichtinval.

De torens kregen een soort helm, die bekleed is met horizontale roosters.

Dit onttrekt de technische installaties van de kantoorverdiepingen aan het

zicht. De installaties zijn ondergebracht in een overdekt buitenvolume, dat

overkapt is door een metalen luifel. Aangezien deze niet-besloten ruimtes

volgens de in Brussel geldende voorschriften niet worden meegerekend,

konden de ontwerpers de verkoopbare oppervlakte van het gebouw maximaliseren.

Dit is ook gebeurd aan de voet van de torens, met name door de

bovengrondse parkeerruimtes te verwijderen.

In de Brusselse Noordwijk prikkelen deze twee ellipsvormige torens de verbeelding

en bieden ze hun gebruikers een werkcomfort dat zeldzaam is in onze hoofdstad.

28 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Möbius Brussel

Dankzij hun specifieke vorm en inplanting maken de torens het mogelijk om nieuwe publieke ruimtes te creëren, inclusief bredere voetpaden en een aangenaam horecaterras.

“Terwijl sommige gebouwen

indruk proberen te maken met

een complexe materialisatie,

draait het in de Möbiustorens

om vorm, licht en zicht”

BREEAM Excellent

Daglicht voor (bijna) iedereen, driedubbele beglazing, demonteerbare klimaatplafonds,

regenwaterrecuperatie, een achtertuin die voor biodiversiteit zorgt,

visueel comfort, fietsenstallingen met kleedkamers, gebruik van gecertificeerd

hout, slim afvalbeheer op de werf en last but not least de prima ligging vlak

bij het Brusselse Noordstation: al deze aspecten waren belangrijk om voor deze

passieve torens (EPB 2015) een BREEAM Excellent-certificaat te bekomen.

"Het klimaatplafondsysteem met stralingswarmte vormt een energetisch en

akoestisch optimum. Ondanks de vorm van het gebouw zijn de plafondeilanden

rechthoekig, zonder materiaalverlies. De ruimte tussen de eilanden stelt ons in

staat om te profiteren van de thermische inertie van de betonnen vloerplaat.

Ze raken de gevel niet en zijn gewoon in het zicht gelaten, net als het beton

en de leidingen. Een industriële toets die Allianz wel op prijs stelde", vertelt

Charlie Malou, die als architect-partner instond voor het uitvoeringsontwerp

Het klimaatplafondsysteem met stralingswarmte vormt een energetisch en

akoestisch optimum. En quasi alle werkplekken genieten van een riante

natuurlijke lichtinval.

en de werfopvolging. Deze sobere afwerking past bovendien goed bij de

BREEAM-filosofie. Terwijl sommige gebouwen indruk proberen te maken met

een complexe materialisatie, draait het in de Möbiustorens om vorm, licht en

zicht. Al de rest is overbodig. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 29


Brussel Möbius

Je zou kunnen denken dat de ellipsvorm van de torens tot aanzienlijke materiaalverliezen

zou leiden, maar niets was minder waar. Zo maakte de architect al

snel een specifiek legplan voor de betonnen welfsels om aan te tonen dat het

mogelijk was om met klassieke welfsels te werken in plaats van met ter plaatse

gestort beton, op enkele tussenliggende overbruggingselementen na. Het

gevolg was dat de torens zeer snel konden worden opgetrokken, aan een tempo

van bijna één ruwbouwlaag per week. De kern werd gerealiseerd met klimbekisting,

vervolgens werden de geprefabriceerde Ergon-elementen geplaatst

en tot slot de gevels. Alles verliep volledig simultaan, met een verschil van

enkele verdiepingen tussen de kern en de schil.

Levende gevels

Naargelang hun oriëntatie zijn de gevels anders ontworpen. Gezien haar

belang voor het project werd er voor de façade een atypische aanbestedingsprocedure

uitgeschreven, met een specifieke offerteaanvraag voor de

gevels. Assar stelde voor dat Immobel rechtstreeks contact opnam met drie

gevelbouwers om hen een ‘value for money’-aanbesteding voor te schotelen

die een grote technische vrijheid bood, in nauw overleg met de belangrijkste

gevelexpert bij assar: architect-partner Philippe Gérard. "De uitverkoren

gevelbouwer, die als onderaannemer werkte op basis van een bestek met

prestatie-eisen, wist ons te overtuigen", zegt Pierre-Maurice Wéry. "Door

de raampartijen in een afmeting van 3,20 meter in plaats van 2,70 meter

te produceren, inclusief dunnere borstweringen, vermeden we materiaalverspilling

en hoefden we enkel sprinklers te installeren om te voldoen aan

de brandnorm voor hoge gebouwen. Als ervaren verzekeraar zag Allianz

De twee torens zijn enkel met elkaar verbonden via een luifel in de vorm van een

möbiusband op niveau +2.

hier meteen de voordelen van in. Een schoolvoorbeeld van een optimale

coördinatie tussen de projectontwikkelaar, de eindgebruiker, de gevelbouwer

en de architect, die er allemaal iets bij winnen. We hebben ons niet alleen

aan het budget gehouden, maar zijn er ook in geslaagd om het gebouw op

te waarderen ten opzichte van de bouwvergunning."

De sokkel van de Allianz-toren bestrijkt twee niveaus en herbergt een bedrijfsrestaurant.

30 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Möbius Brussel

Met hun opvallende ‘helm’ verrijken de Möbiustorens de skyline van onze hoofdstad.

“De Möbiustorens zetten de

toon door nieuwe publieke

ruimtes te creëren en de

Brusselse skyline te verrijken”

Een dubbele huid ter hoogte van de zuidgevel vermijdt oververhitting en verfijnt

tegelijk de volumetrie van de toren. Roostervloeren op elke verdieping

beschutten het gebouw tegen de zon, net als de hoge reflectiewaarde van

de buitenbeglazing. Deze laatste fungeert ook als borstwering voor het terras

van het directiekantoor op de bovenste verdieping. In de dubbele huid zijn

luchtinlaten geïntegreerd om een schoorsteeneffect te creëren en warmte

af te voeren." Assar rustte het Allianz-gebouw ook uit met glanzende, blauwachtige

beglazing, waardoor het een zeer levendige toren is die de kleuren

van de hemel weerspiegelt naarmate de dag vordert. Van binnenuit geeft de

blauwachtige tint van de beglazing onbewust de indruk dat het mooi weer is,

zelfs op grijze dagen ...

De sokkel van de torens (gelijkvloers en niveau +1) is bekleed met natuursteen

en sluit op die manier mooi aan bij de omringende publieke ruimte.

De inkomhallen zijn riant beglaasd aan de kant van de boulevard en nemen

actief deel aan het openbare leven. Tussen deze sokkels en de glazen torens –

ter hoogte van niveau +2 – kronkelt een aluminium luifel in de vorm van een

möbiusband, waaraan het project zijn naam ontleent.

De ellipsvorm van de torens resulteerde in allerlei optimalisaties om de materiaalverliezen

en de kosten te beperken, bijvoorbeeld op het vlak van beglazing.

mogelijk om nieuwe publieke ruimtes te creëren, inclusief bredere voetpaden

en een aangenaam horecaterras. Bovenaan verrijken de zustertorens

de Brusselse skyline met hun fraaie daken, waarbij de architecten de eisen

van de overheid hebben gerespecteerd.

Pierre-Maurice Wéry: "Möbius is het ultieme bewijs dat onze manier van

werken, waarbij verschillende complementaire profielen worden gecombineerd,

leidt tot projecten die weinig zwakke punten hebben. Ontwerpers,

softwarespecialisten, werfleiders, projectmanagers en liefst vier vennoten

van assar hebben allemaal hun steentje bijgedragen via hun specifieke

competenties. Dat maakt ons erg trots!" ❚

Geslaagd van top tot teen

In vergelijking met de oude TBR-toren en zijn omgeving, die werden

opgeslokt door een gesloten sokkel die elke vorm van sociale interactie de

kop indrukte, zijn de Möbiustorens ook een succes op het vlak van omgevingsaanleg.

Dankzij hun specifieke vorm en inplanting maakten ze het immers

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Immobel (Brussel)

assar architects (Brussel)

BAM Interbuild (Antwerpen)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 31


Naamloos-3 1 07-01-2022 12:30

UW PARTNER IN PREFABBETON

www.prefabsystems.be

+ 32 (0)54 33 45 11 Nederwijk-Oost 279, 9400 NINOVE info@prefabsystems.be

Personen- en goederenliften

INSTALLATIE, ONDERHOUD & MODERNISERING

1 op de 10 nieuwe liften in Europa is een Orona-product

Onderhoud en modernisering van zowel eigen als vreemde liften

Lokale, ervaren medewerkers ondersteund door een internationale groep

COOPMAN ORONA

Hoofdzetel

Mannebeekstraat 3

8790 Waregem

T +32 56 35 85 80

Brussel

T +32 2 569 62 49

Antwerpen

T +32 3501 35 54

info@coopman.orona.be

www.coopman.orona.be


Duurzame en besparende

systeemoplossingen voor

een perfect binnenklimaat.

Remeha zet al 90 jaar de toon in de

verwarmingsmarkt, en dit niet alleen

op het gebied van gasverwarmingsketels.

We voorzien ook in warmtepompen, warm water-,

hybride verwarmingsoplossingen en airconditioning.

En als je die gaat combineren heb je duurzame en energiebesparende

systemen. Zoals de realisatie van dit bedrijfsgebouw in Geel.

Remeha gasketel Gas 220 Ace werd voorzien om als hoofdverwarming of als backup ingezet te worden

van de Remeha E-hp warmtepomp op het dak.

Wist je dat er meerdere wegen naar duurzaam zijn?

Uw Remeha expert helpt u graag op weg.

.

Contacteer onze Remeha experts via 03/355 29 63

of stuur ons een e-mail naar sales@remeha.be

Gasketel? Jazeker, vandaag

al klaar om mengelingen met

20% waterstofgas aan te

kunnen. Hierdoor bespaar je

al 8% extra CO2 uitstoot! De

volgende generatie zal éénvoudig

te converteren zijn

naar 100% groene waterstofgas.

Remeha nv - Koralenhoeve 10 - 2160 Wommelgem

T 03/355 29 63 F 03/354 54 30 E info@remeha.be


As Breetec

Dankzij de kersverse nieuwbouw zijn de toekomst en de verdere organische groei van Breetec verzekerd.

FUNCTIONELE NIEUWBOUW

GETUIGT VAN AMBITIEUZE

LANGETERMIJNVISIE

Afgelopen zomer was het feest bij Breetec, want op 15 juli 2021 blies het bedrijf veertig kaarsjes uit. Zoals het een ambitieuze onderneming

betaamt, werd dit jubileum in stijl gevierd. Eigenaars Koen en Sandra Beckers trakteerden zichzelf en hun personeel op een nieuwbouw van

1000 m² die garant staat voor een capaciteitsuitbreiding van 30 tot 40 %. Eveneens opvallend is dat dit op-en-top functionele volume volledig

volgens de BEN-normen is gerealiseerd.

Tekst Tim Janssens | Beeld Els Jonckheere

Een overname, de opening van een buitenlandse

vestiging in Tsjechië, een grote personeelswissel …:

aan uitdagingen was er de voorbije jaren geen

gebrek bij Breetec. Bovendien ging ons land op

18 maart 2020 ook nog eens in ‘lockdown’ door

de razendsnelle verspreiding van het coronavirus,

maar uitgerekend op die dag ondertekende de

gespecialiseerde metaalbouwer uit As het contract

voor de realisatie van een imposante nieuwbouw

met extra productie- en opslagruimte – goed voor

een investering van 1,2 miljoen euro. Een gedurfde

zet, al was de bedrijfsleiding uiteraard niet over één

nacht ijs gegaan. De eerste kiem van dit ambitieuze

uitbreidingsproject werd al gelegd in 2013, toen

de gronden naast de bestaande vestiging werden

aangekocht. Annuleren was dan ook geen optie,

zeker omdat de stijgende vraag op de exportmarkten

een forse capaciteitsuitbreiding vereiste.

Dankzij de kersverse nieuwbouw zijn de toekomst en

de verdere organische groei van Breetec verzekerd.

Doordachte routing

Ondanks de vervelende neveneffecten van de

coronacrisis, nam de realisatie van het nieuwe

Breetec-gebouw amper negen maanden in beslag.

Het vrijstaande volume bestrijkt een oppervlakte

van 1000 m² en bevindt zich naast de bestaande

gebouwen van het bedrijf. Een poort aan de

achterzijde legt de link tussen beide productieeenheden.

“De algemene administratie is nog

steeds gevestigd in het bestaande gedeelte,

terwijl alle kantoor- en ontvangstruimtes in de

nieuwbouw productiegerelateerd zijn”, vertelt

Rob Gijsenberg, architect-zaakvoerder bij BURO B

architectuur + interieurdesign.

“Een van de belangrijkste aandachtspunten in

de ontwerpfase was een vlotte toegankelijkheid,

vooral omdat er makkelijk grote opleggers moesten

kunnen binnenrijden in het magazijn, waar omvangrijke

onderdelen kunnen worden geladen en

gelost met behulp van een rolbrug. We vertrekken

bij industriebouwprojecten als deze dan ook altijd

van een doordachte routing, zodat we de circulatie

op de site kunnen optimaliseren. Zo hebben we

een rechtstreekse toegang vanaf de straat voorzien,

inclusief een sas voor nachtlevering en een overdekte

inkom voor chauffeurs en ander personeel.

34 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Breetec As

Qua materiaalgebruik is er gekozen voor een staalstructuur en een combinatie van industrieel zichtbeton en

zwarte sandwichpanelen aan de buitenzijde.

“Een van de belangrijkste aandachtspunten

in de ontwerpfase was

een vlotte toegankelijkheid”

Daarnaast is er ook sprake van een aparte ingang

voor klanten en leveranciers die niet in het magazijn

hoeven te zijn. Voorts biedt het gelijkvloers

plaats aan sanitaire ruimtes, kleedkamers en een

kitchenette. De kantoren zijn ondergebracht op de

eerste verdieping.”

De kantoren zijn ondergebracht op

de eerste verdieping.

Hoewel de nieuwbouw in de eerste plaats functioneel

moest zijn, legde Breetec de lat erg hoog, onder meer

op het vlak van duurzaamheid.

Conform BEN-norm

Hoewel de nieuwbouw in de eerste plaats functioneel

moest zijn, legde Breetec de lat erg hoog,

onder meer op het vlak van duurzaamheid. “Het

gebouw is volgens de BEN-norm geïsoleerd en

dankzij zonnepanelen, een warmtepomp en een

Ook de interieurafwerking mag er wezen.

ventilatiesysteem met warmterecuperatie blijft het

gebruik van fossiele brandstoffen beperkt tot een

strikt minimum. Er is tevens gekozen voor witte

dakbedekking om oververhitting van het magazijn

en de bijbehorende kantoren tegen te gaan. Dat

vertaalt zich in een lagere koellast en dus ook in

een verdere reductie van het energieverbruik”, legt

Rob Gijsenberg uit.

Aangezien het om een compact volume met twee

bouwlagen gaat, bleef ook de ruimtelijke footprint

binnen de perken. “En bij de groenaanleg

hebben we eveneens gestreefd naar optimaal

grondgebruik en duurzaamheid, onder meer door

een groot ondergronds infiltratiebekken aan te

leggen”, benadrukt Gijsenberg. “Qua materiaalgebruik

is er gekozen voor een staalstructuur

en een combinatie van industrieel zichtbeton

en zwarte sandwichpanelen aan de buitenzijde.

We maken graag mooie dingen, maar esthetiek

is in het gros van onze projecten een gunstig bijverschijnsel

van functionaliteit. Eerst moet de

puzzel goed in elkaar vallen en vervolgens maken

we er een fraai geheel van. Zo is het ook gegaan

bij de nieuwbouw van Breetec, die uitstekend in

het straatbeeld past. Ik zie alleen maar tevreden

gezichten bij de bouwheer, dus we mogen fier

zijn op deze realisatie!” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Breetec (As)

Architect

BURO B architectuur + interieurdesign (Genk)

Hoofdaannemer(s)

Jaraco (Oudsbergen)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 35


Van zonlicht naar groene energie.

Slimme duurzaamheid bij EMT

wordt weggelegd voor uw toekomst!

+32 89/62.12.83

www.emtbvba.be

info@emtbvba.be


Breetec As

ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN

MET EEN GROEN RANDJE

Geen vooruitstrevende nieuwbouw met productie- en opslagruimte zonder een kwalitatieve elektrische installatie. EMT uit het nabijgelegen Genk

zorgde ervoor dat zowel de industriële hal als het kantoorgedeelte optimaal functioneren. Zorgvuldig gekozen verlichting creëert overal de juiste

sfeer en de zonnepanelen op het dak leveren groene stroom, een van de stokpaardjes van de gereputeerde elektriciteitsfirma. De laadpalen voor

elektrische voertuigen, die momenteel nog geïnstalleerd worden, maken het plaatje compleet.

Tekst Tim Janssens | Beeld Els Jonckheere

“We hebben quasi al onze specialisaties

kunnen demonstreren in dit project,

dus het is zeker een mooie referentie”

te verwonderen dat EMT nauw betrokken was

bij de realisatie van het nieuwe Breetec-gebouw.

“Zowel in de productie- en opslaghal als in

het kantoorgedeelte hebben we de algemene

elektriciteitswerken uitgevoerd, inclusief verlichting

en databekabeling”, zeggen zaakvoerders

Salvatore Pinna en Bjorn Dossler. “De verlichting

is gekozen in overleg met Weygers, dat instond

voor de interieurinrichting. Het was voor

Breetec belangrijk om de juiste sferen te creëren

in de kantoorruimte, de vergaderzalen en het

productie- en opslaggedeelte. Alle verlichting

is DALI-gestuurd en dimbaar waar nodig. Daarnaast

hebben we ook de prebekabeling voor de

branddetectie en de alarm- en camerabewaking

voorzien, net als een koppeling tussen de nieuwbouw

en het bestaande bedrijfscomplex.”

De verlichting is gekozen in overleg met Weygers,

dat instond voor de interieurinrichting. Het was voor

Breetec belangrijk om de juiste sferen te creëren.

EMT, voluit Elektro Mechanische Technieken,

werd in 1996 opgericht. De voorbije 25 jaar zette

de firma zichzelf op de kaart als een betrouwbare

partner voor algemene elektriciteitswerken,

met ervaren vaklui, een uitmuntende klantenservice,

transparantie en stiptheid als doorslaggevende

argumenten. Het hoeft dan ook niet

Duurzame insteek

Tot slot plaatste EMT tevens de zonnepanelen op

het dak en is het momenteel ook nog laadpalen

voor elektrische voertuigen aan het installeren.

“Die duurzame insteek vinden we erg belangrijk en

trachten we steeds mee te geven aan de klant”, benadrukken

Salvatore Pinna en Bjorn Dossler. “Voor

ons was dit een middelgroot project. De opvolging

van de planning was een belangrijk aandachtspunt,

zeker in volle coronatijd. Er viel geregeld iemand

uit vanwege een hoogrisicocontact of een besmetting,

maar gelukkig zijn de werkzaamheden altijd

op volle toeren kunnen blijven draaien. Dankzij een

nauwe samenwerking met de architect en wekelijkse

werfvergaderingen met de andere betrokken

aannemers konden we kort op de bal spelen. We

EMT plaatste ook de prebekabeling voor de

branddetectie en de alarm- en camerabewaking.

hebben quasi al onze specialisaties kunnen demonstreren

in dit project, dus het is zeker een mooie

referentie! We gaan er prat op dat we zeer nauw bij

de klant staan en dat we erg flexibel kunnen omspringen

met eventuele wijzigingen of onvoorziene

omstandigheden. Dat hebben we op deze werf

eens te meer bewezen. Andere blikvangers in ons

portfolio zijn Bichterweerd in Dilsen-Stokkem, Volvo

Cars Celis in Hasselt en Marma in Tienen.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 37


Dossierafhandeling van a tot z

Voor elk project wordt een gedetailleerd

dossier opgesteld.

ONESTOPSHOP VOOR

ENERGIEVERSLAGGEVING

EN VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

Casquo is betrokken van de voorstudie tot

de inregeling.

Voor de bouw, renovatie, verkoop of verhuur van woningen en appartementen zijn heel wat

keuringsverslagen vereist. Om aan te tonen dat de energieprestatienormen gehaald worden

bijvoorbeeld, of dat de afvoer van privéafval- of regenwater conform de wet is. Hiervoor

biedt Casquo een totaalpakket van a tot z. Met precieze berekeningen en een gedetailleerd

dossier. Bovendien staat het bedrijf ook in voor de veiligheidscoördinatie op de werf. Altijd

met een passie voor een mooiere wereld, waarbij de menselijke factor in de onderneming

een belangrijke rol speelt.

Tekst Laureline Vansteenkiste |

Beeld Casquo

“We bieden een totaaloplossing voor

kwalitatieve energieverslaggeving en

veiligheid op de werf en denken flexibel

en proactief mee met onze klanten”

Als deel van de totaaloplossing voert Casquo

ook blowerdoortesten uit.

De wetgeving rond energieprestatienormen en

-certificaten is heel strikt. Elke bouwheer moet

bij nieuwbouw of renovatie een EPB-aangifte

indienen aan het einde van de werken. Ook het

ventilatieverslag is hier een onderdeel van. Voor

de verkoop of verhuur van een woning of appartement

is het verplicht een EPC voor te leggen.

Verder is voor de aansluiting van privériolering

een keuring vereist om aan te tonen dat het

afvalwater conform de wet gescheiden wordt. Hiervoor

moet de bouwheer, verkoper of verhuurder

een erkende verslaggever aanstellen.

Betrokken van voorstudie

tot inregeling

Met meer dan tien jaar ervaring is Casquo uitgegroeid

tot een expert in de sector. Het bedrijf

uit Waregem gaat prat op een gedetailleerde, werkelijke

berekening en een complete afhandeling

van elk dossier. Daarnaast is Casquo ook actief

op het vlak van veiligheidscoördinatie, zowel voor

grote aannemingswerken als kleinere residentiële

bouwprojecten. Het bedrijf staat ook in voor plaatsbeschrijvingen

bij bouwwerken. Dat laatste is

cruciaal wanneer werken uitgevoerd worden met

aanpalende gebouwen.

Van de voorstudie tot het opmeten en het inregelen

is Casquo een onestopshop voor kwalitatieve energieverslaggeving,

blowerdoortesten en veiligheid op de

werf. Het biedt zijn klanten een totaaloplossing

voor alles wat keuring, energieverslaggeving en wettelijke

vereisten betreft. Casquo staat erom bekend

heel gedetailleerd de bouwknopen in te rekenen.

Dat maakt een verschil qua materiaalkeuze en dus

kosten. Daarnaast begeleidt het bedrijf zijn klanten

proactief in die keuze en denkt het flexibel mee in

de zoektocht naar de geschikte oplossingen. Sinds

2022 werkt Casquo samen met ACEG Energy, waardoor

het team breder inzetbaar is in heel België. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 39


Lier Appartementen O3 SHIFT

NIEUWE VASTGOEDSPELER

PIONIERT MET CO 2

-NEUTRALE GEBOUWEN

Thys Bouwprojecten uit Westerlo zoekt al langer alternatieven voor traditionele bouwprocessen. Die speurtocht leidde tot de opstart van

O3 SHIFT. In dit collectief bundelen Thys Bouwprojecten, O3 SHIFT Develop, CLT-S en SEDS hun expertise om samen CO 2

-neutrale gebouwen op

te trekken. Dat doen ze door gebruik te maken van digital twins, CLT-hout en het revolutionaire collectieve warmtesysteem SEDS. Hun eerste

wapenfeit is een wooncluster met 71 appartementen langs de Bollaarstraat in Lier, meteen de duurzaamste woningen van de Netestad.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld O3 SHIFT

Bouwen met CLT is

niet alleen gunstig voor

het klimaat, het gaat

ook bijzonder snel”

De Lierse appartementen zijn slechts een begin. O3 SHIFT heeft in België en

Nederland 1.200 CO 2

-neutrale woningen in de pijplijn zitten, in onder meer

Brussel, Gent en Genk.

O3 SHIFT hoopt met zijn visie en vernieuwende aanpak een schokgolf door

de eerder conservatieve bouwsector te jagen. "Wereldwijd is de bouwsector

verantwoordelijk voor 47 % van alle CO 2

-uitstoot. Daarbij is 11 % afkomstig

van het staal en beton dat gebruikt wordt om gebouwen op te trekken.

Voldoende reden voor ons om het resoluut over een andere boeg te gooien en

de bouwsector drastisch te vergroenen", zegt initiatiefnemer en gedelegeerd

bestuurder Dirk Thys. "Een traditionele bouwwerf ziet er vandaag nauwelijks

anders uit dan honderd jaar geleden, maar de klimaatopwarming plaatst

ons voor grote uitdagingen. We moeten dan ook zekerheden in vraag durven

stellen en onze processen verbeteren."

De ambities van Thys Bouwprojecten, SEDS, O3 SHIFT Develop en CLT-S – de

partners in het nieuwe collectief – zijn niet min. Hun engagement om alleen

nog CO 2

-neutrale bouwprojecten te realiseren, baseren ze deels (maar lang

niet alleen) op het gebruik van circulaire bouwmaterialen en hernieuwbare

energie om bouwplaatsen van stroom te voorzien. De verticale integratie van

de partners verhoogt de efficiëntie.

CLT en BIM

"Voor de draagstructuur van al onze gebouwen maken we gebruik van CLT

(Cross Laminated Timber), in beide richtingen verlijmde panelen van hout

uit duurzaam beheerde bossen. Voor dit project gaat het om hout van

snelgroeiende sparren. Dat is ons alternatief voor beton, dat we alleen voor

de funderingen of kelders gebruiken. CLT is niet alleen zeer sterk en flexibel,

het is ook een CO 2

-negatief materiaal omdat het tijdens de groei van de

bossen CO 2

capteert en het als bouwmateriaal vasthoudt. Via BIM – Building

Information Modeling – creëren we een digitale tweeling van ons gebouw.

Zo kunnen we de houten panelen voor de draagstructuur perfect op maat

maken én monteren. En dankzij het uiterst nauwkeurige 3D-model kunnen

we ook het beheer en het onderhoud van het gebouw tijdens de volledige

levenscyclus verbeteren. Zo kunnen we de foutenlast, die in een traditioneel

bouwproject wel 30 % kan bedragen, tot een minimum beperken."

De CLT-structuur van het eerste bouwblok met veertien appartementen werd op

amper veertien dagen tijd opgetrokken.

40 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Appartementen O3 SHIFT Lier

Klimaatneutraal wonen tegen marktconforme prijzen: dat is de ambitie.

garanderen. Zo wordt zonne-energie gebruikt wanneer de zon het meest

schijnt. Leveren die onvoldoende stroom, dan schakelen we over op andere

energiebronnen. Warmte en koude putten we uit de bodem. Het SEDSsysteem

werkt ook als een soort flexibele warmtebatterij. Overtollige energie

wordt opgeslagen in de vorm van sanitair warm water."

Het complex krijgt een prachtige binnentuin, een ondergrondse parking met

laadpalen en een overdekte fietsenstalling.

Alternatief voor collectieve stookplaatsen

Kers op de taart van elk bouwproject van O3 SHIFT is SEDS, een ingenieus

collectief verwarmings- en koelsysteem op lage temperatuur. "SEDS staat voor

‘Sustainable Energy Distribution System’. Het voorziet collectieve wooneenheden

van sanitair warm water en een seizoengebonden comforttemperatuur. SEDS

is een futureproof en CO 2

-neutraal alternatief voor collectieve stookplaatsen.

Het functioneert op alle mogelijke energiebronnen, zowel die van vandaag

als die van morgen. Het systeem is bijzonder flexibel en zal op elk moment

de meest interessante energiebron aanspreken om de comforttemperatuur te

Voor een breed publiek

Begin november 2021 hadden twee gebouwen al hun maximale hoogte

bereikt, terwijl de graafwerken voor de kelder van het derde bouwblok volop

bezig waren. "Bouwen met CLT is niet alleen gunstig voor het klimaat, het gaat

ook bijzonder snel. Zo werd de CLT-structuur van het eerste bouwblok met veertien

appartementen op amper veertien dagen tijd opgetrokken. Het complex

krijgt een prachtige binnentuin, een ondergrondse parking met laadpalen en

een overdekte fietsenstalling. We ambiëren een BREEAM Excellent-certificaat,

wat bij toekenning bevestigt dat dit een van de duurzaamste woonprojecten

in België is." Toch is dit geen initiatief dat alleen de kapitaalkrachtige happy

few aanspreekt. "De appartementen worden niet verkocht, alleen verhuurd.

Tegen marktconforme prijzen, van 660 euro per maand voor een woonst met

één slaapkamer tot 1.275 euro voor het grootste appartement." ❚

TECHNISCHE FICHE

Projectontwikkelaar en hoofdaannemer

O3 SHIFT Develop (Westerlo)

Architect

ABN Architecten (Antwerpen)

Hoofdaannemer(s)

Thys Bouwprojecten (Westerlo)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 41


ADK Vloerafbouw BVBA

Industrieweg 1C

3620 Lanaken

Tel: 089 43 01 95

Fax: 089 246 895

info@adkvloerafbouw.be

www.adkvloerafbouw.be

0026821005 - ADK VLOERAFBOUW BVBA.indd 1 10-01-2022 16:01

Regel eenvoudig alle zaken

op het gebied van tijdelijke

beveiliging, zodat de continuïteit

van uw project verzekerd is.

Tijdelijke

beveiliging en

toegangscontrole

onder één dak

Altijd een locatie

bezoek en

beveiligingsplan

op maat

Alle technologie

in eigen huis

ontwikkeld samen met

onze klanten

Meldkamer met

24/7 controle

Grootste set aan

certificeringen

voor optimale

zekerheidsgarantie

bouwatch.be

Progressie bewaakt

2522_3651_BW_BE_adv_197x130mm_202112.indd 1 13-12-2021 11:35


2022 WORDT HET JAAR VAN DE WEDEROPSTANDING VOOR BEURZEN EN EVENTS

“Stilzitten en toekijken is

nooit een optie geweest”

Voor een beurzencomplex als Kortrijk Xpo was corona een nachtmerrie. Geen volk op de been, geen beurzen, geen interesse van bedrijven,

een regen van annulaties, gesloten deuren. Maar met een bewonderenswaardige moed probeerde Kortrijk Xpo zichzelf opnieuw uit te vinden.

2022 moet het jaar van de wederopstanding worden.

Tekst Karel Cambien | Beeld Kortrijk Xpo

“De Bedrijvencontactdagen komen

dit najaar ook naar Brugge”

Als er ooit een boek verschijnt over de geschiedenis

van Kortrijk Xpo – vroeger bekend als De

Hallen van Kortrijk – dan zullen de coronajaren

2020 en 2021 daarin een aparte plaats opeisen.

“Wat in maart 2020 begon als een storm in een

glas water, bleek al snel een heuse tsunami”, zegt

Peter Vanbrackel namens Kortrijk Xpo. “Eerst

probeerden we nog beurzen te verplaatsen, maar

al snel realiseerden we ons dat ze zonder meer

geannuleerd zouden worden. Maar crisissen zijn

ook uitdagingen. Bij de pakken blijven zitten, is bij

ons nooit een optie geweest, dus hebben we van

de nood een deugd gemaakt. In 2021 werden de

eerste hybride en digitale beurzen georganiseerd.

Toch werd snel duidelijk dat iedereen het fysieke

contact miste.”

Kwaliteit is toegenomen

Eind 2021 kon Kortrijk Xpo onder strikte voorwaarden

opnieuw klassieke beurzen programmeren,

zoals Interpom voor de aardappelindustrie.

“Wat ons daarbij vooral is opgevallen, is dat het

aantal exposanten en bezoekers terug op het

niveau was van de hoogdagen van weleer, maar

dat de kwaliteit van het aanbod en het publiek

erop vooruitgegaan is”, zegt Peter Vanbrackel.

“Dat is een opsteker.”

Peter Vanbrackel (Kortrijk Xpo): “De honger naar fysieke beurzen is gigantisch.”

2022 moet het jaar van de wedergeboorte worden

voor Kortrijk Xpo, dat intussen ook geïnvesteerd

heeft in een state of the art verluchtingsinstallatie.

“We stellen dagelijks vast dat de honger naar

fysieke beurzen gigantisch is”, zegt Vanbrackel. “Er

staan in de lente drie hoogvliegers op de agenda:

Tavola, de Bedrijvencontactdagen en de beurs

Infopol Xpo112. In het najaar pakken we ook uit met

een primeur in het nieuwe beursgebouw in Brugge,

waar we samen met Voka voor de eerste keer de

Bedrijvencontactdagen zullen organiseren.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 43


Zwijndrecht Machinehal Kuraray EVAL Europe

MACHINEHAL MET BIJZONDERE UITDAGINGEN

Kuraray EVAL Europe is een grote naam in de petrochemische industrie. De onderneming is actief in de voedings-, bouw- en automobielsector

en is onderdeel van de Japanse Kuraray Group, die wereldwijd meer dan tachtig bedrijven en zevenduizend werknemers telt. Met een jaarlijkse

capaciteit van 24.000 ton EVOH-hars is de vestiging in Zwijndrecht de grootste productie-eenheid in Europa. Dankzij de bouw van een nieuwe

machinehal, een uitdagend staalbouwproject dat volledig gerealiseerd werd door ASK Romein, versterkt de Antwerpse haven haar koppositie als

mondiaal EVAL-epicentrum.

Tekst Tim Janssens | Beeld Sébastien Adriaensen

De langgerekte machinehal met torenvolume bestaat uit een brandwerend geschilderde staalstructuur.

Bij het grote publiek doen Kuraray EVAL Europe en EVOH-hars – een gasbarrièremateriaal

van 1 micrometer – allicht geen belletje rinkelen, maar in

de petrochemie zijn het wereldwijde begrippen. Zo blijven voedingswaren

langer vers en behouden cosmetische producten langer hun geur dankzij

EVAL-verpakking, maar zijn ook benzinetanks van wagens vaak bedekt met

een laagje EVAL. Het is de productie-eenheid in Zwijndrecht die de markten

in Europa, Afrika en het Midden-Oosten bevoorraadt. Dankzij de nieuwe

machinehal, die dit jaar in gebruik genomen wordt, zal dat in de toekomst

nog vlotter verlopen.

Wind-, water- en luchtdicht

Voor de bouw van de nieuwe machinehal deed Kuraray EVAL Europe

een beroep op ASK Romein. De ervaren industriebouwer uit Malle werd in

het verleden al enkele keren ingeschakeld voor de realisatie van piperacks

en mocht ook dit keer een volwaardig bouwproject uitvoeren in de Petrochemische

sector. “We kregen de opdracht om een wind- en waterdicht

geheel af te leveren. Dit houdt in dat wij alle nodige voorzieningen troffen

om het gebouw reglementair klaar te maken voor de beoogde machines,

die geplaatst werden door onze nevenaannemers”, verduidelijkt Tom Vroon,

projectleider bij ASK Romein. “De langgerekte hal met torenvolume bestaat

uit een brandwerend geschilderde staalstructuur. Een gedeelte van het

staal is uitgerust met een brandwerende coating van 120 minuten en de

rest met een coating van 30 minuten. Om het gebouw wind- en waterdicht

te maken, hebben we gebruikgemaakt van sandwichpanelen en steeldeck.

Bovendien waren er een aantal zones waarvoor specifieke luchtdichtheidseisen

golden. Daar moesten we de naden van de verdiepingsvloeren

(bestaande uit platen van 10 mm dik) zeer nauwkeurig afkitten, zodat er

geen gassen kunnen ontsnappen naar andere ruimtes.”

44 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Machinehal Kuraray EVAL Europe Zwijndrecht

Het gebouw is wind- en waterdicht gemaakt met behulp van sandwichpanelen en steeldeck.

“We moesten onze

strikte planning maximaal

afstemmen op die van

de machinebouwer”

“We hadden een grote hand in het engineeringproces en het oplossen van

onvoorziene problemen”, zegt Tom Vroon.

Geen gemakkelijk project

Dit alles was makkelijker gezegd dan gedaan, want het EVAL-project

bracht enkele bijzondere uitdagingen met zich mee voor ASK Romein.

“We moesten onze strikte planning maximaal afstemmen op die van de

machinebouwer, zodat elke partij in optimale omstandigheden de benodigde

werkzaamheden kon uitvoeren. In juli 2021 zijn we gestart en begin maart

2022 waren we klaar. De realisatie van het gebouw heeft dus amper negen

maanden in beslag genomen”, vertelt Tom Vroon. “Uiteraard hebben we

ook de coronaregels in acht genomen, wat een forse impact had op het

werfbeheer: het anders indelen van schafttijden, afstand houden op de

werkplaats, specifieke beschermingsmiddelen toepassen bij werken waar

er minder dan 1,5 meter afstand kon worden gehouden … Het was dus

geen gemakkelijk project, zeker omdat we eveneens te kampen kregen met

hoge prijsstijgingen van het staal. Gelukkig heeft dat geen weerslag op het

eindresultaat. We hadden een grote hand in het engineeringproces en het

oplossen van onvoorziene problemen. Snel schakelen is dus een cruciale

troef van ASK Romein!” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Hoofdaannemer(s)

Studiebureau

Kuraray EVAL Europe (Zwijndrecht)

ASK Romein (Malle)

Sweco Belgium

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 45


Brussel The HUBB

CONFEDERATIE BOUW

GEEFT HET GOEDE VOORBEELD

Sinds februari vervult de Confederatie Bouw haar rol vanuit een state of the art gebouw in hartje Brussel. Een relatief jong kantorencomplex

werd omgedoopt tot ‘the HUBB, House of Belgian Builders’. Comfort en ‘experience’ worden er gecombineerd met een maximale energiezuinigheid.

Het resultaat is een inspirerende werk- en ontmoetingsplaats waar een excellente balans tussen technologie en gezond verstand heerst.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Charles-Luka Schweizer – Timesaver

46 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


The HUBB Brussel

De laatste jaren ondergaat de bouwsector een ongekende metamorfose.

Onder impuls van een heuse innovatiegolf ontstaan er talrijke nieuwe

technologische oplossingen, concepten en businessmodellen. Het is een

(r)evolutie die Confederatie Bouw op de voet moet kunnen volgen. “Onze

zestienduizend leden informeren en in deze veranderingen bijstaan, is onze

belangrijkste opdracht”, vertelt Christophe Maes, bestuurder van de vastgoedvennootschap

van de Confederatie Bouw. “Natuurlijk moeten we ook

het goede voorbeeld geven. Helaas stond onze vroegere hoofdzetel in de

Brusselse Lombardstraat in schril contrast met het kantorencomplex van de

toekomst. Uit een analyse van Procos in 2018 bleek dat een renovatie weinig

zoden aan de dijk zou brengen. Verhuizen was de enige echt goede optie.

Een jaar later vonden we de perfecte locatie: een relatief jong kantorencomplex

op de hoek van de Kunstlaan en de Jozef-II-straat, vlak bij het

metrostation Kunst/Wet.”

Met een oppervlakte van meer dan 7.000 m² was er de opportuniteit om meerdere

organisaties op één vloer te verenigen.

Confederatie Bouw transformeerde het gebouw in een inspirerende

werk- en ontmoetingsplaats.

Buitenschil behouden

Met een oppervlakte van meer dan 7.000 m² was er de opportuniteit

om meerdere organisaties op één vloer te verenigen. “Naast de centrale

diensten en de gewestconfederaties van Confederatie Bouw hebben ook

een aantal beroepsfederaties, de Europese federatie voor de bouw (FIEC) en

de Belgische chapter van de International Facility Management Association

(IFMA) er hun intrek genomen”, verduidelijkt Christophe Maes. “Omdat het

gebouw pas tien jaar geleden grondig werd gerenoveerd, besloten we de

buitenkant quasi integraal te behouden. Enkel de achtergevel werd op het

gelijkvloers doorbroken om een terras te creëren. En ook de inrit naar de

parkeergarage is aangepast.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 47


Brussel The HUBB

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

DERO CONSTRUCT –

STRUCTURELE AANPASSINGEN

De buitenzijde van de nieuwe hoofdzetel van Confederatie Bouw werd in zijn

originele staat behouden. Dit betekent geenszins dat het gebouw niet structureel

is aangepast. Deze werken waren vrij precair omdat het kantorencomplex al volop

in de afwerkingsfase zat. Bovendien moest alles gebeuren in een beperkte ruimte

die niet met kranen en ander materieel bereikbaar was. Kortom: er was nood

aan een gespecialiseerde aannemer. Uiteindelijk werd dat Dero Construct, een

toonaangevend klasse 8-bouwbedrijf dat een compleet dienstenpakket aanbiedt.

“We maken het verschil door een ‘langetermijnrelatie’ met onze klanten na te

streven”, vertelt oprichter en CEO ir. Paul De Roover. “Dat we over gespecialiseerde

teams voor renovatie- en aanpassingswerken beschikken, bleek voor dit

project doorslaggevend.”

“Het was niet min wat we bij Confederatie Bouw moesten doen”, vertelt projectleider

Gerd Jacobs. “Zo realiseerden we wijzigende draagstructuren door middel

van betonnen kolommen in combinatie met verzwaarde stalen liggers, en dat bij

behoud van de bovenliggende verdiepingen in volle afwerkingsfase. “Ter hoogte

van een buffertank werden nieuwe betonwanden gecreëerd en de rioleringen

werden aangepast in functie van de beton- en funderingswerken. Verder was er een

hoeveelheid metselwerk op moeilijk bereikbare plaatsen nodig. Gezien de wijzigende

draagstructuren moesten we ook de fundering bijsturen. Ten slotte zijn er micropalen

(inclusief de vereiste paalkoppen) gerealiseerd in een ondergrondse parking.”

n

Dero Construct

Uw veelzijdige bouwpartner

Dero Construct is een dynamisch bouwbedrijf klasse 8 en onderscheidt zich als veelzijdige partner met opmerkelijke

realisaties en ervaringen binnen diverse domeinen van de utiliteits-, industrie-, kantoor- en residentiële bouw.

Ruim 30 jaar met velerlei nieuwbouwprojecten van diverse omvang, met specifieke opdrachten voor overheden, voor

productiebedrijven en renovaties allerhande, is Dero Construct ook een partner voor kleinschalige opdrachten gebleven.

Eigentijdse samenwerkingsvormen als PPS, Design & Build en Bouwteam behoren tot het ervaringspakket. Tevens worden

geheel autonoom of op vraag van derden industriële en residentiële ontwikkelingen opgestart, waaronder ook brownfields die

een vlotte samenwerking met lokale en hogere overheden vereisen. Dero Construct, een veelzijdige bouwpartner!

Dero Construct nv • Lokerenbaan 39 • 9240 Zele • T +32 (0)52 45 02 58 • info@dero.be • www.dero.be • www.by-dero.be

48 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

Naamloos-4 1 31-01-2022 12:44


The HUBB Brussel

Verdieping 9 is voorbehouden voor de ‘executive floor’ met verschillende ruime

kantoren en vergaderzalen.

Meer dan een werkplek

Binnen vonden wel grote renovatie- en aanpassingswerken plaats. “De

behoeften van de gebruikers vereisen nu eenmaal een andere inrichting dan

een doorsnee kantorencomplex”, vertelt Jos Duchamps, managing director

van Procos Group, dat instond voor de ontwikkeling en implementatie van

de nieuwe werkomgeving. “Naast gewone werkplekken was er nood aan infrastructuur

voor informeel overleg, om te vergaderen en events te organiseren.

Daarom hebben we het gelijkvloers en de eerste verdieping omgebouwd

tot een conferentiecentrum met een auditorium, meerdere vergaderzalen, een

eventzone en een lounge met flexibele werkplekken. Het is de bedoeling om

er events, opleidingen, meetings en toevallige ontmoetingen te laten plaatsvinden.

Op verdieping 8 is er een lunch- en break out area met terras voor

de medewerkers en bezoekers voorzien. De etage erboven werd ingericht met

executive meetingrooms, inclusief een restaurant met terras.”

BREEAM- en WELL-gecertificeerd

Concreet werden de plafonds en de inkomhal aangepast. Verder werd

alles vernieuwd: vloerbekleding, kitchenettes, kantoormeubilair, sanitair …

“Omdat de Confederatie Bouw een erg energiezuinig gebouw wenste, lag

een vervanging van de lichtarmaturen door ledsystemen voor de hand”,

aldus Jos Duchamps. “Circulariteit werd toegepast waar mogelijk: het

meubilair van de Lombardstraat kreeg een tweede leven en de materialen

zijn gekozen met het oog op toekomstige recyclage. Daarnaast hebben

we een sturing van de HVAC doorgevoerd én een gebouwbeheersysteem

geïmplementeerd. Deze combinatie zal tot een aanzienlijke energiebesparing

leiden, terwijl de aanwezigen van een optimaal comfort kunnen genieten.

Dit laatste werd nog versterkt door de installatie van een performant

ventilatiesysteem en een Facility Management Information System, dat

toelaat om ‘smart’ flows te creëren.”

Op verdieping 8 is er een gezellige lunch- en break out area voorzien.

“De renovatie zal in een

BREEAM- en WELL Buildingcertificatie

resulteren,

waarmee de Confederatie

een belangrijk voorbeeld stelt”

Dit alles zorgt ervoor dat het gebouw een BREEAM- en WELL Buildingcertificatie

zal krijgen, waarmee de Confederatie Bouw een belangrijk voorbeeld

stelt. “Voor Procos Group was dit project bijzonder omdat we de kans

kregen al onze diensten en expertise te demonstreren. Naast de analyse van

de behoeften en de mogelijkheden van de nieuwe locatie zorgden we voor

een adequate begeleiding bij het ontwerp en de uitvoering van de werken.

Verder speelden we een cruciale rol in de opstart van het facilitymanagement

en het ‘smart’ maken van dit gebouw.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Confederatie Bouw (Brussel)

Procos Group (Antwerpen)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 49


Ternat Cantillon

SOCIALE WOONWIJK

ONDERGAAT METAMORFOSE

De laatste jaren was het niet zo aangenaam wonen in de sociale woonwijk Cantillon in Ternat. De talloze mankementen van de sterk verouderde

huizen noopten de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting tot drastische maatregelen. Ze besloot alle woningen dan ook in een quasi

volledig nieuw kleedje te stoppen.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld PIT Antwerpen

De daken worden integraal afgebroken en vernieuwd.

De huizen krijgen allemaal nieuw sanitair.

Na bijna vijftig jaar dienst hadden de 55 huizen in

de Cantillonwijk hun beste tijd gekend. Bewoners

klaagden steen en been over de vele problemen

en ongezonde leefomstandigheden in hun sociale

woning. Het duurde even vooraleer de Gewestelijke

Maatschappij voor Volkshuisvesting effectief actie

ondernam, maar in 2019 kon PIT Antwerpen eindelijk

starten met de ambitieuze metamorfose van

de woonwijk. “Het project werd opgedeeld in acht

fases, waarvan we er intussen al zes hebben gerealiseerd”,

vertelt Glenn Stevens, projectleider bij PIT

Antwerpen. “Begin 2023 zouden alle woningen

volledig gerenoveerd moeten zijn.”

Complete vernieuwing

De Cantillonwijk telt vijf soorten huizen. Type A,

B en D zijn halfopen bebouwingen met een aangebouwde

garage. Type C-huizen zijn halfopen

woningen die volledig onderkelderd zijn. Type E

staat voor rijwoningen met garages die zich verderop

in de straat situeren. Allemaal worden ze

grondig onder handen genomen. Alles wordt

vervangen, met uitzondering van de buitengevels

en binnenmuren. Glenn Stevens: “We strippen de

woningen volledig. De chape, het pleisterwerk,

de vloeren, de elektriciteit, het sanitair, de verwarming,

de keuken …: alles wordt vernieuwd.

Om meer ruimte in de woon- en slaapkamers te

voorzien, worden de schouwen afgebroken. Daarnaast

installeren we in de type A- en B-huizen een

groter toilet in de gang. Voorts wordt ook al het

binnen- en buitenschrijnwerk vervangen. Buiten

worden de daken volledig afgebroken tot op de

kepers. De oude asbestleien moeten plaatsmaken

voor nieuwe exemplaren en de dakoversteken

worden heropgebouwd met Trespa-platen. Op de

platte daken van de garage blijft enkel de draagstructuur

behouden. Voorts wordt alles vervangen

door OSB met dampscherm, isolatie en EPDM

als dakdichting.”

50 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Cantillon Ternat

De woningen worden gestript en volledig vernieuwd, inclusief vloeren en schrijnwerk.

Zelfs de keukens worden vernieuwd.

“Omdat er niets aan de stabiliteit verandert, is dit een relatief

eenvoudige opdracht voor ons”

Inzetten op isolatie

Ook de terrassen en opritten worden uitgebroken

en heraangelegd. “De opdracht omvat zelfs het vernieuwen

van de oude rioleringen en het reinigen/

opvullen van de oude stookolietanks”, aldus Glenn

Stevens. “De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvestiging

besloot immers om qua verwarming

over te schakelen op gas. Alle woningen krijgen

bijgevolg een hoogrendementswandketel op gas.

Tevens voorzien we overal een ventilatiesysteem

met ventilatieroosters op het raamprofiel. Dat is

nodig omdat we de woningen verduurzamen door

middel van een dik isolatiepakket. Zo worden de

hellende daken uitgerust met 80 mm minerale

wol en 120 mm PUR. Onder de platte daken van

de garages installeren we zelfs PUR-platen van

5 centimeter dik. Waar mogelijk leggen we ook een

isolatiechape van 4 centimeter én we voorzien alle

huizen van goed isolerend pvc-buitenschrijnwerk

met dubbel glas.”

Gespecialiseerd in renovaties

PIT Antwerpen neemt naast de algemene coördinatie

ook een deel van de bouwwerken voor zijn

rekening. Het eigen team zorgt voor het metselwerk

en de rioleringsbuizen binnen, isoleert de kelderplafonds

van de type C-woningen, verhoogt de lintelen

(door de vloerpassen op de eerste verdieping

te verhogen) en plaatst nieuwe brievenbussen en

huisnummers. “De rest geven we in handen van

bekwame onderaannemers”, aldus Glenn Stevens.

Ook de terrassen en opritten worden heraangelegd.

“Omdat de gevels en de ruimtelijke indeling van

de woningen intact blijven, is er niets aan de

stabiliteit veranderd. Dit maakt de opdracht relatief

eenvoudig, zeker omdat we dergelijke grote en

langdurige projecten al vaker hebben uitgevoerd.

Grondige renovatiewerken voor sociale huisvesting

zijn immers onze specialiteit, naast de

restauratie van historische monumenten.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Gewestelijke Maatschappij voor

Volkshuisvestiging (Sint-Pieters-Leeuw)

Architect

Platteau Antoon (Ternat)

Hoofdaannemer(s)

PIT Antwerpen (Antwerpen)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 51


St.Pieterscollege – Leuven Foto: ©Steven Massart

Renovatie CVO - Semper, campus Vilvoorde

PIT ANTWERPEN NV

Starrenhoflaan 27- 2950 Kapellen

Telefoon (03)605 14 33

Fax (03)605 14 76

E-mail info.pit@eiffage.com

www.pitantwerpen.be


Wanneer het panorama

en de mogelijkheden

eindeloos zijn.

Meer dan enkel een uitzicht.

Schuifsystemen van Schüco.

Meer licht, meer transparantie, een betere levenskwaliteit.

Schüco schuifsystemen in aluminium creëren ruimtes die baden

in licht, nieuwe perspectieven en een naadloze overgang tussen

binnen en buiten. Ontdek meer op www.schueco.be/uitzicht

Ramen. Deuren. Gevels.


Het nieuwe kenniscentrum profileert zich als een imposant, groen baken.

LETTERLIJK EN FIGUURLIJK

EEN GROEN STADSBAKEN

De bibliotheek, het stadsarchief, vergaderzalen en werkruimtes voor stadsdiensten: allemaal krijgen ze binnenkort hun eigen plek in

het gloednieuwe kenniscentrum van de Oost-Vlaamse stad Geraardsbergen, dat over een jaar de deuren zal openen. In hun streven naar

een uiterst duurzaam en esthetisch ontwerp kwamen architect en bouwheer al snel uit bij een innovatief aluminium gevelsysteem met

onzichtbaar geïntegreerde vleugel.

Tekst Schüco |

Beeld Koen Van Der Mynsbrugge, Olena Tselykh

Al deze functies in één gebouw, dat was aanvankelijk

niet zo voorzien. “Het project heeft dan ook

een hele weg afgelegd sinds ik de opdracht in

1987 kreeg toegewezen”, aldus architect Koen Van

Der Mynsbrugge. “Die opdracht omvatte enkel de

bouw van een nieuwe bibliotheek, aangezien het

gebouw in de Gasthuisstraat niet meer voldeed

aan de noden. Verschillende inplantingsplaatsen

werden overwogen, alvorens de keuze in 2015 op

de huidige site achter het administratief centrum

en het politiegebouw viel.”

Daar verrees een imposant, groen baken. En dat

mogen we zowel letterlijk als figuurlijk opvatten. Om

het groene karakter van het gebouw te accentueren,

koos het bouwteam immers voor een bijzondere geglazuurde

groene gevelsteen. “In 2016 besloot de

gemeenteraad voor een BEN-gebouw te gaan en zo

alvast voorsprong te nemen op de Europese regelgeving.

Een beslissing die een grote impact had op het

verdere bouwtraject en de keuzes die we maakten.”

54 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Esthetisch en duurzaam

“We onderzochten hoe we de energievraag maximaal

konden reduceren, fossiele brandstoffen

konden mijden en zoveel mogelijk duurzame

energiebronnen konden inzetten”, legt Koen Van

Der Mynsbrugge uit. “In ons streven naar een

minimale energievraag bleek de keuze van het

buitenschrijnwerk cruciaal. Aan de hand van grote

raampartijen wilden we immers een maximale

natuurlijke lichtinval creëren, maar dat mocht

uiteraard niet leiden tot oververhitting. In onze

zoektocht kwam ik uit bij Schüco.”

“Uit een eerste gesprek bleek dat Koen op zoek

was naar een passende oplossing om een zo strak

en slank mogelijk gordijngevelsysteem te kunnen

implementeren”, vertelt Kristof De Sadeleer,

projectmanager bij Schüco Belgium. “Ook de

opengaande delen wilde de architect graag zo

slank mogelijk uitvoeren. Ons net gelanceerde

FWS 60 CV-systeem – een innovatief aluminium

gevelsysteem met onzichtbaar geïntegreerde

vleugel, waarbij ‘CV’ staat voor Concealed Vent –

sloot volledig aan bij zijn wensen: zowel optimale

thermische isolatie als esthetische verfijning

dankzij zeer smalle profielen.”

“Het is mooi om te zien hoe de strakke vormgeving en verschillende groentinten in de baksteen en de beglazing

zijn samengesmolten tot een uniek gebouw”, vindt Jos Jeunen.

“In ons streven naar een minimale energievraag en verfijnde

esthetiek bleek de keuze van het buitenschrijnwerk cruciaal”

Geen opengaande delen?

“Dat we wel degelijk in ons opzet geslaagd

zijn, blijkt uit enkele ongeruste berichten van

toekomstige gebruikers, die – afgaande op het

buitenaanzicht – dachten dat er geen opengaande

delen voorzien waren”, lacht Koen Van Der

Mynsbrugge. “Vaste velden en opendraaiende

ramen zijn van buitenaf inderdaad niet te onderscheiden.

En ook de glasbalustrades, die met het

oog op de doorvalveiligheid geïntegreerd werden,

zie je haast niet”, vult Kristof De Sadeleer

aan. “Dat zorgt voor een mooi en strak resultaat,

precies zoals de architect voor ogen had.

Het gevelsysteem wordt trouwens gecombineerd

met onze CTB-zonwering, die dankzij haar vormgeving

en positie van de lamellen tevens een

transparante doorkijk garandeert. De lamellen

kunnen trouwens ook bij hoge windsnelheden

gebruikt worden en zowel in opbouw gemonteerd

als verborgen geïntegreerd worden in de

gevel. Dit bijzondere project zou niet haalbaar

geweest zijn zonder een meedenkende partner

als Alulim, die instond voor de productie en

plaatsing van de systemen.”

Vaste velden en opendraaiende ramen zijn van

buitenaf niet te onderscheiden.

Jos Jeunen, zaakvoerder van Alulim: “De constructie

met onderlicht en bovenlicht, in combinatie met de

zonwering, was voor dit gloednieuwe systeem nog

niet toegepast. Met Alulim hebben we dan ook actief

meegedacht en een grondige voorbereidende

studie uitgevoerd alvorens aan de slag te gaan.

De constructieve samenwerking met de bouwheer,

architect, aannemer en Schüco zorgde voor een

goed verloop van de uitvoering. Mooi om te zien

hoe de strakke vormgeving en verschillende groentinten

in de baksteen en de beglazing zijn samengesmolten

tot een uniek gebouw.”

“Net zoals bij andere bouwprojecten zijn we

ook hier op uitdagingen gebotst, maar het eindresultaat

mag er zijn”, besluit Kristof De Sadeleer.

“Esthetiek en duurzaamheid komen hier heel

mooi samen, dus het nieuwe kenniscentrum van

Geraardsbergen is een inspirerende referentie

voor toekomstige projecten. Ondertussen werken

we trouwens ook samen met Koen aan de

renovatie van een school in Geraardsbergen,

waar de CTB-zonwering wordt toegepast op een

klassiek raamsysteem.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 55


Brugge Den Tir

HARMONIEUS WOONPROJECT

OP VOORMALIGE MILITAIRE SCHIETSTAND

Den Tir is een residentieel project in twee fases op de terreinen van de oude militaire schietstand langs de Baron Ruzettelaan en de Oude Kortrijkstraat

in Assebroek (Brugge). Alle betrokken partijen creëerden samen een nieuwe woonomgeving die in harmonie is met de omliggende wijken.

Tekst Anastasia Verleysen | Beeld Simon Van Ranst Photography

Architecten Groep III en aannemer Cosimco riepen een CBO (Constructieve

Benadering Overheidsopdrachten) in het leven voor de realisatie van Den Tir

in de Brugse stadsrand. Concreet ontwerpen en bouwen zij sociale woningen,

die ze vervolgens verkopen aan de sociale huisvestingsmaatschappij. Architect

Hein Verbeke van Groep III: “Defensie verkocht de terreinen aan de stad Brugge,

die er op haar beurt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor uittekende. Aan

de voorzijde werden sociale woningen voorzien, aan de achterzijde een avontuurlijk

speelpark. Dit park werd als eerste gerealiseerd en vervolgens kwamen

wij als CBO aan zet. We ontwierpen 48 appartementen en merkten al snel

dat het terrein meer mogelijkheden bood. Daarom zochten we verder naar een

partner die de tweede fase voor zijn rekening kon nemen.”

Nieuwe dynamiek

De interactie met de omgeving staat centraal in het ontwerp. “We wilden

niet zomaar appartementen realiseren, maar een totaalvisie in de praktijk

brengen en Assebroek een nieuwe dynamiek geven”, zegt Hein Verbeke.

56 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Den Tir Brugge

Rode baksteen en witte lintelen kenmerken de eerste fase van woonproject Den Tir.

“Den Tir is een front, maar nooit een harde grens”, vindt architect Hein Verbeke.

“Daarom integreerden we beleving aan de hand van een openbaar plein met

parkeerplaatsen, horeca, groen, een waterloop en verschillende faciliteiten.

Om de privacy van de appartementen op het gelijkvloers te garanderen,

plaatsten we ze 80 centimeter hoger en voorzagen we een groenzone.

Zo vermijden we rechtstreekse inkijk. De wooneenheden getuigen verder van

een goede volumetrie, waarbij we als het ware een grote hap namen uit

het gebouw om een doorsteek naar het plein te maken. Hierdoor moesten

we twee appartementen schrappen, maar zo zetten we wel in op voldoende

openheid en efficiëntie. Het gebouw is een front, maar geen harde grens.”

Ook de inspiratie voor de materialen haalde het architectenbureau uit de

omgeving van de site, met rode baksteen, wit schrijnwerk en witte lintelen.

Voor fase 2 van Den Tir kwam NERO Architecten aan boord. Het Gentse bureau

realiseerde 36 woningen en appartementen die aansloten bij het ontwerp van

de eerste fase. “We hielden rekening met de oude context van de site en de omliggende

woonwijken”, zegt architecte Lien Claeys. “Waar fase 1 vorm kreeg in

twee lange gebouwen, ontwierpen wij vijf gegroepeerde woningen met visuele

doorsteken om het geheel luchtig en dynamisch te houden. Het gemeenschappelijke

binnenpark schept een gemoedelijke open ruimte, waar alle gebouwen

naar georiënteerd zijn. De tuin-aan-tuinconstructies garanderen op hun beurt

de privacy van de bewoners. We hielden ook rekening met de duurzaamheid

en gebruiksvriendelijkheid van de gebouwen, vooral via een combinatie van

sterke isolatie en traditionele technieken zoals een gasketel, zonneboilers voor

de woningen en zonnepanelen voor de appartementen.” }

“De omgevingsaanleg verbindt

beide fases van het project”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

STABITEC – STABILITEITSSTUDIE EN EPB

Het bouwkundige studiebureau Stabitec uit Gent is gespecialiseerd in studies

voor stabiliteit, technische installaties, EPB en ventilatie. Ze voeren ook veiligheidscoördinatie

uit op de werf. Voor Den Tir in Assebroek ging Stabitec aan de

slag met de energie-, duurzaamheids- en techniekenstudie. “Die drie elementen

hangen sterk samen”, zegt Stefaan De Decker, zaakvoerder en bouwkundig

ingenieur. “We investeren actief in het voortraject. Omdat ook de aannemer al

van bij de start mee aan tafel zat, konden we meteen de juiste keuzes maken.

Zo weten we exact waar technische lokalen moeten komen, hoe de indeling bepaald

is in functie van de kokers … Dat resulteert in een optimaal ruimtegebruik

voor ieder appartement. Het komt niet alleen het comfort van de gebruikers ten

goede, maar ook de prijs en de vooruitgang van de werf. Ook op het vlak van

EPB gingen we een stap verder. Bouwheer Vivendo wilde 10 % beter doen dan

de toen geldende normen. Dat werd door ons bureau uitvoerig becijferd. Het

resultaat is een compacte bouwvorm met een laag energieverlies en een doordacht

ontwerp: woningen die klaar zijn voor de toekomst.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 57


00030376001 - STABITEC.indd 1 07-01-2022 11:55

Brugge Den Tir

Het binnenplein geeft de site een nieuwe dynamiek.

Verbindende factoren

Cosimco, onderdeel van Willemen Groep, stond als hoofdaannemer in voor

de uitvoering van beide fases van het project. “Het ging om een standaard

residentieel project. De uitdaging schuilde in de kelders, die verbonden waren

met een doorgang”, zegt Brecht Van De Kerckhove, projectleider bij Cosimco.

“In de stabiliteitsstudie en -technieken werd die connectie en de waterkering

al meteen voorzien. In fase 1 van het project ging het om een betonstructuur,

in fase 2 werkten we een structuur uit met ingewerkte staalprofielen, zodat

het blok als het ware op de structuur zweeft en zo een doorgang naar het

centrale plein creëert.”

Studie stabiliteit – studie technieken

EPB- & ventilatieverslaggeving –

veiligheidscoördinatie

Gulden-Vlieslaan

31A 8000 Brugge

tel. 050 67 68 30

info@stabitec.be

Leo Baekelandstraat 20

www.stabitec.be info@stabitec.be

9000 Gent

tel. 09 390 87 75

Inmiddels is de omgevingsaanleg, die beide fases van het project verbindt,

volop aan de gang. Het Gentse bureau OMGEVING stond in voor het ontwerp.

“Daarvoor hanteerden we verschillende uitgangspunten, zoals de brug

tussen de privéwoningen en het publieke domein van het buurtpark”, zegt

landschapsarchitecte Sofie Baert. “Ook de architectuur schiep al meteen

duidelijke contouren en creëerde als het ware een vloer die van gevel tot

gevel liep. We maakten een ontwerp met veel groenzones, inclusief heesters

en bomen die de seizoensbeleving kracht bijzetten en toch voldoende

rustpunten bieden. Het is een multifunctioneel en leesbaar plein geworden,

waar de zwakke weggebruiker koning is.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Vivendo (Brugge)

Architect

Architecten Groep III (Brugge) en NERO Architecten (Gent)

Hoofdaannemer(s)

Cosimco (Kontich)

58 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BIM-ENGINEERING

PROJECTCOÖRDINATIE

Het OCTOPUSPLAN

van Deschacht

STUDIE TOT

WERFBEGELEIDING

PROJECTTEAM

VAN GRONDWERK

TOT DAKOPBOUW

WATERMANAGEMENT

In het kader van onze projectaanpak duiden we

er klantdossiers mee aan waarin verschillende

disciplines samenkomen. Zoals de tentakels

van een octopus zich beweeglijk en doelgericht

naar alle richtingen uitstrekken, zo bestrijkt ons

bouwadvies alle aspecten van uw bouwproject:

van de ondergrond tot de nok van het dak.

En zoals de armen van de octopus schijnbaar

onafhankelijk van elkaar opereren, maar toch

één doel dienen, zo wijden wij onze aandacht

aan tal van componenten van uw project,

terwijl we toch het overzicht en de samenhang

behouden.

Zo werkt het bouwadvies van Deschacht:

multidisciplinair, behendig en wendbaar.

Clever kortom. Zoals die achtarm.

PARTNER VAN

BOUWHEER, ARCHITECT

EN AANNEMER

EIGEN

PRODUCTIE

www.deschacht.eu

Elektrische installaties:

• Hoogspanning

• Laagspanning

• Computerinstallaties

• Branddetectie

• Telefooninstallaties

• Diefstalbeveiliging

• Elektrische verwarming

• Smart building technologies

Baarbeek 8

2070 Zwijndrecht

Telefoon: 03/252 62 55

Website: www.itb.be

E-mail: info@itb.be


De PP-Ribwallbuizen zitten 6 meter diep in de grond.

INGENIEUZE AFWATERING

voor Gentse Leopoldkazerne

De befaamde Leopoldkazerne in Gent ondergaat een volledige metamorfose. Het honderd jaar oude militaire complex aan de Gaspar de

Craeyerstraat wordt omgetoverd tot een nieuwe, bruisende buurt. Verticale infiltratiebuizen spelen de hoofdrol bij de regenwaterafvoer,

met dank aan de kwalitatieve materialen en de deskundige ondersteuning van Deschacht.

Tekst en beeld Deschacht

60 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


“Het bijzondere aan dit project zijn de verticale infiltratiebuizen

die het regenwater ondergronds in de bodem laten sijpelen”

Het nieuwe provinciehuis, een hotel, een restaurant,

een kinderdagverblijf, het Hoger Instituut

voor Schone Kunsten, een tiental woningen en

82 appartementen: de site van de Leopoldkazerne

huisvest binnenkort allerlei nieuwe functies en

faciliteiten. “Bovendien krijgen ook Monumentenzorg

en Defensie een nieuw onderkomen in het

complex”, vertelt Johnny Bleijenberg, projectmanager

bij hoofdaannemer Democo: “De originele

gebouwen zijn meer dan honderd jaar oud,

dus het project is een combinatie van nieuwbouw,

renovatie en restauratie. We moeten zowel rekening

houden met de regels van monumentenzorg

als met de nieuwe BREEAM-standaarden voor

duurzaamheid en energiezuinigheid.”

6 meter diep

Voor de rioleringswerken en de buitenaanleg

schakelde Democo Steenhaut uit Deerlijk in. Het

bedrijf is gespecialiseerd in de volledige omgevingsaanleg

van bedrijfsterreinen, woonomgevingen en

openbare plaatsen, van de riolering over de grondwerken

tot de tuinafwerking. Bovendien neemt

Steenhaut nadien ook het onderhoud voor zijn

rekening. “Op de site van de Leopoldskazerne in Gent

staan we in voor alle buitenriolering, afwatering,

regenputten en septische putten. We sluiten de

riolering aan op het straatriool en verzorgen de

omgevingsaanleg op de site”, verduidelijkt Thomas

Lecompte, calculator en landschaps- en tuinarchitect

bij Steenhaut. “Het bijzondere aan

dit project zijn de verticale infiltratiebuizen die

het regenwater ondergronds in de bodem laten

sijpelen. Normaliter gebeurt dat met behulp van

horizontale buizen, maar daarvoor was er niet

genoeg ruimte op de site. De PP-Ribwallbuizen

zitten 6 meter diep in de grond.”

“Een project zoals de Leopoldskazerne in Gent, met die omvang en complexiteit, maak je maar een paar keer

in je carrière mee”, zegt Johnny Bleijenberg.

Complex project, juiste partners

Steenhaut schakelde Deschacht in voor de

levering van alle materialen. “De studiedienst van

Deschacht maakte van het rioleringsplan van de

architect een optimaal uitvoeringsplan. Dat is een

enorme hulp geweest”, zegt Thomas Lecompte.

“Een project zoals de Leopoldskazerne in Gent, met

die omvang en complexiteit, maak je maar een

paar keer in je carrière mee. Dat het een uitdaging

is, is dus een understatement. In dergelijke gevallen

is het belangrijk dat je je omringt met betrouwbare

en ervaren partners. Afgaande op de riolerings-

werken en de buitenaanleg blijkt dat dit zeker

gelukt is”, besluit Johnny Bleijenberg. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 61


Hoogstraten Artesio

STUNTEN MET NIEUWE HOOFDZETEL

Voor aannemers en promotoren is een nieuwe hoofdzetel een visitekaartje in de ware zin van het woord. Artesio haalde dan ook het onderste

uit de kan bij de bouw van zijn nieuwe uitvalsbasis. Het is niet alleen een bouwtechnisch en architecturaal hoogstandje, maar ook een toonbeeld

van innovatie, energiezuinig bouwen en plichtsbewust omgaan met natuurlijke producten.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Anne Michielsen

Artesio is een aannemersbedrijf dat zich toelegt op residentiële projecten

in de regio Kempen-Mechelen-Keerbergen. Doorheen de jaren evolueerde

de onderneming naar een partner die in elke fase van het bouwproces een

belangrijk rol kan spelen. “Meerdere jaren geleden zijn we ook met eigen

projectontwikkeling gestart”, vertelt CEO Rudy Michielsen. “Dit gaf onze

onderneming een extra impuls, met als gevolg dat de bestaande hoofdzetel

uit zijn voegen barstte. Daarom besloten we een stuk grond van 8000 m²

in de nieuwe kmo-zone De Kluis te kopen, waarop we tussen juni 2020 en

september 2021 een nieuwe uitvalsbasis van 420 m², een kenniscentrum

van 650 m² en meer dan 3.800 m² magazijnen hebben gebouwd.”

Inspiratiebron voor klanten

Met deze investering wou Artesio een voorbeeld stellen: het moest een duurzaam

en toekomstgericht state-of-the-artgebouw worden dat (potentiële)

klanten inspireert en uitdaagt om eenzelfde weg in te slaan. “We wilden

“We wilden demonstreren wat

innovatief en energiezuinig

bouwen met natuurlijke

producten betekent”

demonstreren wat innovatief en energiezuinig bouwen met natuurlijke

producten betekent”, verduidelijkt Rudy Michielsen. “Daarom deden we

een beroep op Schellen Architecten, waarmee we al vaker progressieve en

creatieve projecten hebben gerealiseerd.”

De toepassing van de witte, aluminium gevelcassettes in combinatie met de glaspartijen en de integratie van de houten latten vereiste heel wat vakmanschap.

62 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Artesio Hoogstraten

De hal oogt professioneel en uitnodigend.

“We kozen bewust voor een drieledig concept, met vooraan een kantoorgedeelte

en een kenniscentrum dat de naam ‘The Hive’ meekreeg”, vertelt

architect Reginald Schellen. “Achteraan bevindt zich het magazijn, een

eenvoudig ogend gebouw in een staalstructuur dat is afgewerkt met architectonische

betonelementen.”

Zwevende hoofdzetel

Het is uiteraard de voorkant die met alle aandacht gaat lopen. “Om het

kantoorgedeelte zoveel mogelijk te laten ‘zweven’, werkten we met een

wit balkvolume in aluminium gevelcassettes dat steunt op een plint, een

architectonische betonwand en een overkragend gedeelte dat op een fijne

zwarte stalen V-kolom rust”, vertelt Reginald Schellen. “Pal in het midden van

het gebouw voorzagen we een buitenpatio die niet alleen de architecturale

kers op de taart vormt, maar ook een maximale natuurlijke lichtinval creëert

in de kantoren en ‘The Hive’. Het gelijkvloers kreeg een redelijk gesloten

gevel, terwijl de bovenliggende verdieping bijna volledig uit glas bestaat.

Het gebouw is integraal opgetrokken in traditioneel metselwerk. Verticale

houten lamellen fungeren als extra zonwering en zorgen tegelijkertijd voor

een warme esthetische toets.”

Kenniscentrum in CLT

Achter de gevel is er een duidelijke opdeling tussen enerzijds het kantorencomplex

en anderzijds ‘The Hive’. “Deze laatste fungeert als een inspiratieplek,

kenniscentrum en innovatiehub voor architecten, vastgoedontwikkelaars,

designers, fabrikanten, ontwerpers en kopers/klanten”, legt Rudy Michielsen

uit. “We wilden een structuur creëren die een natuurlijke habitat voor innovatie

vormt. Zo willen we stappen zetten om duurzaam, innovatief en ecologisch

bouwen haalbaar te maken voor elk budget.”

“Daarom lag de keuze voor CLT als bouwmateriaal voor de hand”, pikt

projectarchitecte Eline Van Herck in. “CLT staat voor ‘Cross Laminated Timber’

of kruiselings verlijmd hout, waarvan een gedeelte zichtbaar is gehouden

en een gedeelte is afgewerkt met gipsvezelplaten.” }

‘The Hive’ is opgetrokken in CLT. Een deel van het hout werd zichtbaar gehouden.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

VAN MECHELEN –

ELEKTRICITEITSWERKEN

Het uitvoeren van elektriciteitswerken in grote gebouwen is een

vak apart. Daarom gaf Artesia deze opdracht in handen van

een bedrijf met een solide reputatie: Van Mechelen uit Schoten.

“Intussen zijn we al bijna honderd jaar actief in de branche”,

vertelt huidig zaakvoerder Luk Van Mechelen. “Elektriciteitswerken

blijven onze corebusiness, maar sinds enkele jaren leggen we

ons ook toe op het plaatsen van PV-panelen, aircosystemen

en warmtepompen. Vandaag richten we ons voornamelijk op

appartementen, zowel in nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Het is ook op die manier dat we ons hebben kunnen bewijzen

aan Artesio. Samen hebben we immers al meerdere projecten

tot een goed einde gebracht. Toch viel deze opdracht niet volledig

binnen onze comfortzone. We moesten immers zowel het

kantorencomplex als het industriegedeelte van een volledige

elektrische installatie voorzien. Dat laatste vereiste heel wat

bekabeling. Gelukkig konden we rekenen op de hulp van de

kabelleveranciers en groothandels. De rest van het project

was een kolfje naar onze hand: de volledige databekabeling en

patchkasten, de installatie van een domoticasysteem van Qbus

en videofonie van Bticino. Desalniettemin moesten we geregeld

inventief zijn, niet in het minst omdat het oorspronkelijke concept

meerdere keren werd aangepast tijdens de werken.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 63


ELEKTRICITEIT

AN MECHELEN

Heidebadlaan 32 • 2900 Schoten • T 03 658 46 85 • info@van-mechelen.be • van-mechelen.be

Ontwerp snel en efficiënt uw eigen project

• Stel met behulp van een paar muisklikken je eigen ontwerp samen.

• Selecteer de gewenste armaturen en montage methodes.

• Bekijk de volledige referentielijst voor je project en/of stuur je

configuratie rechtstreeks door naar de klant.

www.lavilla48.com

Belcrownlaan 13-Q • 2100 Antwerpen • tel +32 (0)3 641 61 40 • info@unibright.be • www.unibright.be

AD LaVilla48 Configurator.indd 1 4/02/2022 9:12:52


Artesio Hoogstraten

Achter de gevel is er een duidelijke opdeling tussen enerzijds het kantorencomplex

en anderzijds ‘The Hive’.

Beeld: Dominique Van Huffel.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Het overkragende gedeelte rust op een fijne zwarte stalen V-kolom.

Vakmanschap gedemonstreerd

Logischerwijze stond ecologie centraal in het volledige project. “We maken gebruik

van warmtepompen, vloerverwarming, energiezuinige verlichting, gecontroleerde

ventilatie, regenwaterrecuperatie en fotovoltaïsche zonnepanelen”,

vertelt Rudy Michielsen. “Het is een bouwwerk geworden dat toch wel enkele uitdagingen

in petto had. Vooral de overkraging is een bouwtechnisch hoogstandje.

Daarnaast vereiste de toepassing van de witte, aluminium gevelcassettes

in combinatie met de glaspartijen en de integratie van de houten latten heel

wat vakmanschap. Kortom: onze nieuwe hoofdzetel is niet alleen een toonbeeld

van toekomstgericht bouwen, maar ook een visitekaartje van onze technische

expertise én de creativiteit van Schellen Architecten.” ❚

UNI-BRIGHT – LEDVERLICHTING

De toonzaal van Artesio is opgevat als een flexibel concept. Zelfs

de verlichting is afgestemd op het veranderen van de inrichting,

de opdeling of zelfs de functie. Het is UNI-BRIGHT dat dit

interessante concept uitdokterde. Deze innovatieve producent

en distributeur van ledverlichting (onderdeel van de Proled Group)

was dan ook niet aan zijn proefstuk toe. “Onze focus ligt al meer

dan 27 jaar op verlichtingsontwikkelingen voor uiteenlopende

gebouwen”, vertelt product director Sven Claes. “We koppelen

een uitgebreid assortiment verlichtingsarmaturen aan een uiterst

performante studiedienst en customer service. Ook Artesio hebben

we in alle stappen van het project begeleid. We voerden

een lichtstudie van het volledige gebouw uit om te weten waar

we welke verlichtingsarmaturen moesten installeren om de juiste

luxwaarden te halen. In dit project kozen we voor types met een

diepliggende lichtbron die verblinding vermijden, wat het comfort

van de aanwezigen ten goede komt. De uitdaging schuilde vooral

in het vinden van een geschikte oplossing voor de toonzaal.

Omwille van de gevraagde flexibiliteit konden we daar immers niet

met richtbare armaturen of vaste lichtpunten werken. Daarom

hebben we het LaVilla48V-tracksysteem voorgesteld. Daarmee

kan de klant zelf de armaturen op de track verplaatsen, verwijderen

of toevoegen. Dankzij de DALI-dimbaarheid van de armaturen

kunnen er lichtgroepen worden gemaakt en verschillende sferen

worden gecreëerd.”

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Artesio (Hoogstraten)

Schellen Architecten (Bonheiden)

Artesio (Hoogstraten)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 65


6 redenen waarom renovatie

de trend van de toekomst is

Driekwart van de gebouwen in de Europese Unie is niet energiezuinig. 85 tot 95 % zal in 2050 nog steeds in gebruik zijn. Volgens de Europese

Commissie wordt momenteel nauwelijks 1 % van de gebouwen jaarlijks thermisch gemoderniseerd. Europa kan het zich niet veroorloven

om de kansen te blijven negeren die het renoveren van gebouwen biedt. Zes redenen waarom renovatie de trend van de toekomst wordt!

Tekst en beeld Aluprof

“De grote uitstoot van broeikasgassen als gevolg van het hoge energieverbruik van gebouwen is een enorm probleem in Europa”, zegt Emmanuel Gregoire.

1. Renovation Wave - 35 miljoen

gemoderniseerde gebouwen in

tien jaar tijd

In oktober 2020 kondigde de Europese Commissie

een nieuw plan aan, beter bekend als de

‘EU-Renovatiegolf’. De bedoeling ervan is om het

aantal gebouwen dat wordt gerenoveerd te doen

toenemen. Het gaat zowel om openbare nutsgebouwen

als woningen. De belangrijkste bedoeling

is het ‘decarboniseren’ van verwarmings- en

airconditioningsprocessen.

“De grote uitstoot van broeikasgassen als gevolg

van het hoge energieverbruik van gebouwen is

een enorm probleem in Europa”, zegt Emmanuel

Gregoire, managing director bij Aluprof Belgium nv.

“Maar liefst de helft van onze uitstoot van broeikasgassen

vloeit eruit voort. De EU-Renovatiegolf

bewijst hoe belangrijk de geplande renovatie van

gebouwen is voor heel Europa.”

2. De noodzaak om de energiearmoede

terug te dringen

Bijna 34 miljoen mensen in Europa kunnen hun

66 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Tegen 2060 zal bijna 70 % van de wereldbevolking in stedelijke gebieden wonen. En in een stad met dichte bebouwing telt elke vierkante meter.

groot deel van de oorzaak houdt verband met

de slechte staat van de gebouwen en hun ontoereikende

isolatiegraad”, legt Emmanuel Gregoire

uit. “In België is een derde van de gebouwen niet

geïsoleerd! Thermomodernisering zal veel mensen

helpen, want dankzij de verbetering van het

thermisch rendement van hun woningen zullen

de verwarmingskosten dalen”, voegt hij nog toe.

Gelukkig zijn de Belgische autoriteiten zich hiervan

bewust. Het in april van dit jaar aangekondigde

initiatief RENOLUTIONS voorziet 350 miljoen euro

(tot 2024), die zal worden vrijgemaakt voor het uitrollen

van de strategie voor de renovatie van oude

en niet-geïsoleerde gebouwen. Het project moet

België in dit opzicht een betere ranking opleveren.

“Er zijn verschillende redenen voor energiearmoede, maar een groot deel van de oorzaak houdt verband met de

slechte staat van de gebouwen en hun ontoereikende isolatiegraad”, legt Emmanuel Gregoire uit.

huis niet voldoende verwarmen. Ze kunnen zich

de voortdurend stijgende verwarmingskosten niet

langer veroorloven. De oplossing schuilt echter

niet in het verlagen van de prijs van energie, waarvan

de productie vaak onze omgeving vervuilt,

maar wel in het isoleren van woningen.

Het Forum Bruxellois De Lutte Contre La Pauvreté

schat dat maar liefst 20 % van de gezinnen in ons

land kampt met energiearmoede. In 8 % van de

huizen kan men het zich niet veroorloven om het

hele jaar door te verwarmen op een niveau dat

thermisch comfort biedt. De situatie is het ergst

in Wallonië.

“Er zijn verschillende redenen voor energiearmoede:

een te laag inkomen, stijgende energiekosten,

stijgende huurkosten … Maar een

3. Bestaande ruimtes

aanpassen aan de noden

van de lokale bevolking

Building To COP26 schat dat bijna 70 % van

de wereldbevolking tegen 2060 in stedelijke

gebieden zal wonen. Leegstaande gebouwen en

braakliggende terreinen zijn een enorm verlies

voor de lokale bevolking, want in een stad met

dichte bebouwing telt elke vierkante meter. Bij

het renoveren van een gebouw gaan geschiedenis

en moderniteit hand in hand. Bestaande, vaak

historische of karakteristieke gebouwen kunnen

een tweede leven krijgen. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 67


“De ogen van de hele AEC-industrie zijn deze dagen

vooral gericht op renovatie- en revitaliseringswerken”

in de lijn van de hedendaagse architecturale

trends ligt”, verduidelijkt Emmanuel Gregoire.

“Als we bij Aluprof denken aan renoveren, dan is

het voor ons ook belangrijk om niet alleen het

energierendement van het bestaande gebouw

te verbeteren met behulp van onze oplossingen,

maar ook dat er – dankzij het feit dat aluminium

bijna volledig gerecycleerd kan worden – geen

potentieel afval wordt gegenereerd voor toekomstige

generaties”, legt Gregoire uit.

Concordia Design Hub, Wroclaw, Polen. Gebruikte systemen: MB-86 SI, MB-SR50N EFEKT en MB-SR50N EI EFEKT.

(Beeld: Juliusz Sokolowski)

6. Building Renovation Passports –

een nieuw hulpmiddel om

de efficiëntie van renovaties

te controleren

Opdat de renovatie van een gebouw het beoogde

effect zou hebben – met name door het te ‘decarboniseren’

en de levenskwaliteit van de bewoners

te verbeteren – moet ze correct worden uitgevoerd.

Hierbij kunnen renovatiepaspoorten helpen.

“Een groot deel van onze inspanningen bij het

ontwerpen van nieuwe oplossingen is expliciet

gericht op de noden van gebouwen die aan renovatie

toe zijn. Een voorbeeld is het semistructurele

gevelsysteem MB-SR50N, waarmee de glazen wand

van een gebouw kan worden bevestigd, waardoor

er een uniform roosterzicht ontstaat. Het systeem

maakt het ook mogelijk om dubbele beglazing te

plaatsen, en de versie met verhoogde thermische

isolatie met tweecomponentenisolatiemateriaal

biedt het gebouw uitstekende energieparameters.

Een dergelijk systeem werd onlangs gebruikt door

het Nederlandse architectenbureau MVRDV bij

de renovatie van Concordia Design in het Poolse

Wrocław. Het eindresultaat viel erg in de smaak bij

de lokale bevolking”, beschrijft Emmanuel Gregoire.

4. Vereenvoudiging van de

wetgeving voor het moderniseren

van woongebouwen

Het feit dat het renoveren van gebouwen een

belangrijke trend is, wordt ook versterkt door het

feit dat er talrijke vereenvoudigingen zijn ingevoerd

voor thermomoderniseringswerken. Het reeds genoemde

RENOLUTIONS-project voorziet in het afschaffen

van een vereiste bouwvergunning voor

werken met betrekking tot dakisolatie en vanaf

2022 zullen er ook renovatiesubsidies zijn voor

eigenaren van appartementen, die tot nu toe

alleen energiesubsidies konden aanvragen.

5. Vermindering van de

hoeveelheid bouwafval

Elk oud gebouw kan worden gesloopt en op die

plaats kan een nieuw vrijstaand gebouw worden

gerealiseerd met behulp van moderne bouwtechnologieën

die ervoor zorgen dat het nieuwe gebouw

zo energiezuinig mogelijk is. Helaas brengen dergelijke

werken bijkomende kosten met zich mee voor

het sloopproces en het afval dat na de sloop moet

worden afgevoerd, maar dat weegt niet op tegen

de voordelen van een dergelijk project.

Vanuit ecologisch oogpunt is renoveren een efficiënter

proces. “Het is een logische interventie,

want dankzij nieuwe bouwtechnologieën is het

mogelijk om een gebouw te renoveren dat niet

aan de huidige energienormen voldoet, en dat

op zo’n manier dat de historische waarde behouden

blijft. En als het niet nodig is om de originele

gevel of de bestaande interne indelingen van

het gebouw te behouden, dan kan het gebouw

door middel van een renovatie worden getransformeerd

tot een modern, modieus gebouw dat

Het betreft een initiatief onder leiding van het

BPIE (Buildings Performance Institute Europe),

dat is ontstaan in Frankrijk, Duitsland en België,

en dat een geëvolueerde versie is van de energiepaspoorten

die al enkele jaren worden gebruikt in

de Europese Unie. Op basis van drie voorbeelden –

de Woningpas in Vlaanderen, het Franse Passeport

Efficacité Énergétique en het Duitse Individueller

Sanierungsfahrplan – moet een document worden

gecreëerd dat de kwaliteitscriteria, bepaald in

samenspraak met de eigenaren van de gebouwen,

combineert met de gegevens uit energieaudits.

Het moet de gebruikers van de gebouwen helpen

bij het plannen van renovatiewerken.

Het ontstaan van een dergelijk initiatief toont

bovendien aan hoe belangrijk en toekomstgericht

de trend is om bestaande gebouwen te

renoveren binnen de AEC-industrie (architects,

engineers and contractors). Het gaat dan zowel

om historische gebouwen als gebouwen die in

de jaren 70 en 80 zijn gebouwd. Talrijke initiatieven,

zowel op nationaal (zoals RENOLUTIONS)

als Europees (zoals Renovation Wave) niveau,

zijn het beste bewijs dat de ogen van de hele

AEC-industrie nu vooral gericht zijn op renovatieen

revitaliseringswerken. ❚

68 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Ontdek inspirerende projecten

www.altez.eu

www.mintz.be

OOSTKAAI 82 | IEPER | WWW.FEYS-PATTYN.BE

HVAC - KOELTECHNIEK - ISOLATIEBOUW - TOTAALPROJECTEN - SANITAIR - CV - …


Zedelgem L’eautus

De imposante voorgevel wordt ondersteund door slechts drie betonnen zuilen.

Harmonie in lijnen en kleuren

WONEN EN INDUSTRIEBOUW IN STIJL

L’eautus in Zedelgem is meer dan een eventruimte. Het is de uitgelezen locatie voor bedrijfs- of privéfeesten, met daarnaast een aparte

ruimte voor yoga, seminars of personal coaching. Inclusief privéwoning, groendak en buitenzwembad. De aannemer ging maar al te graag

aan de slag met het impressionante ontwerp.

Tekst Hanne Verhaegen | Beeld Altez Construction Group, Karel Waignein

“Het ontwerp was prachtig”, beaamt Dorine Brackx, bouwconsulent bij Altez

Construction Group. “Een minimalistisch design met strakke lijnen en beglazing

tot aan de dakrand, in combinatie met witte, zwarte en roestbruine toetsen.

Er werd grondig nagedacht over de optimale bebouwing van het terrein om

tot een harmonieus geheel te komen. De veelzijdigheid van het gebouw is een

grote troef, maar het was geen sinecure om de esthetische visie te verzoenen

met structurele en technische oplossingen.”

Een duidelijke visie

Door de vormgeving, de specifieke lichtinval en de positieve energie (feng

shui) in het interieur is L’eautus een plek om tot rust te komen en je te laten

inspireren. In die filosofie speelt de aanwezigheid van water een grote rol.

Dorine Brackx: “Bij het uitgieten van het zwembad moesten we zeer minutieus

te werk gaan in functie van de naadloze zwembadliner. Daarbij was goed overleg

nodig om alle technieken perfect te kunnen integreren. Van meet af aan

werd er rekening gehouden met het afgewerkte niveau, waardoor het water

als het ware het verlengde van het gebouw vormt en het gevoel van openheid

nog versterkt.”

​Beton, glas en water vormen een geheel van strakke lijnen.

70 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


L’eautus Zedelgem

De bar van de feestzaal past in het harmonieuze kleurenpalet.

Een grote open ruimte met industriële afwerking in de details.

Design en structurele integriteit

Om de basisstructuur zo licht en elegant mogelijk te houden, werd er geopteerd

voor staal. Aan de voorzijde en de gaanderijen is daarentegen gekozen

voor gewapende betonnen zuilen, in een strakke uitvoering en een witte

kleur die perfect matcht met de koudebrugvrij geïsoleerde prefabwandpanelen

van Altez. “Onder de overkragende verdieping aan de voorzijde zijn

slechts drie kolommen voorzien om optimale parkeerruimte te creëren. Ook

binnen plaatsten we zo weinig mogelijk pijlers”, vervolgt Brackx. “Door de

gewelven met hun lange overspanning tussen de profielliggers te plaatsen,

wonnen we aan hoogte. Zo konden we alle technieken wegwerken binnen

het voorziene pakket en het open, elegante design behouden. Als afwerking

werd er gekozen voor een industriële look in een verfijnde uitvoering. Zo

is het buitenschrijnwerk uitgevoerd met minimale tussensteunen en is er

geopteerd voor een decoratieve lichtstraat en gietvloer, waarbij de zichtbaar

blijvende buizen, gewelven en muren geverfd zijn.”

“We creëerden elegantie

en functionaliteit zonder

de stabiliteit uit het oog

te verliezen”

Ecologische functionaliteit

Voor de zuidgerichte woning op de bovenverdieping opteerde Altez voor

zonwerende beglazing. Op het gelijkvloers zorgt de oversteek ervoor dat

rechtstreeks zonlicht binnen vermeden wordt. “Ook de thermische inertie van

de betonwanden en dakgewelven verlaagt het risico op oververhitting door

overtollige warmte op te slaan en weer vrij te laten wanneer nodig. Onder

de groendaken zijn de geprofileerde metaalplaten uitgevoerd met een witte

interieurcoating om de uniforme aanblik van het geheel te behouden. Bij de

stabiliteitsstudie werd dan ook meteen rekening gehouden met een extra

daklast van circa 100 kg/m²”, legt Brackx uit.

De witte wand van 3,60 meter hoog op de perceelsgrens getuigt eveneens

van een mooi staaltje structureel meedenken met de wensen van de klant.

“De prefabbetonpanelen, die eveneens inhouse gefabriceerd worden, zijn voorzien

van wapeningsstaven en opgiethulzen, waardoor de panelen onzichtbaar

verankerd zijn in een stevige fundering. Het resultaat is een strakke afgelijnde

wand zonder kolommen. Dankzij een goede samenwerking met de architect en

de bouwheer komt de visie van L’eautus helemaal tot zijn recht in een prachtig

gebouw. We zijn dan ook enorm trots op deze referentie.” ❚

De bovenverdieping met privéwoning, dakterras en groendak.

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

L’eautus (Zedelgem)

luum architects (Oostende en Gent)

Altez Construction Group (Tielt)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 71


Brussel KAI

De strakke zwarte gevel contrasteert sterk met de verouderde panden in de nabije omgeving en belichaamt zo de drang naar vernieuwing in dit stadsdeel.

OPMERKELIJKE NIEUWBOUW

SIERT BRUSSELSE KANAALZONE

Het psychologische effect van nieuwbouw is op weinig plaatsen zo voelbaar als in Sint-Jans-Molenbeek. Zo evolueert de Henegouwenkaai van

achtergestelde wijk tot een architecturale toegangspoort. Met KAI werd opnieuw een belangrijke stap in deze richting gezet. De strakke zwarte

gevel contrasteert sterk met de verouderde panden in de nabije omgeving en belichaamt zo de drang naar vernieuwing in dit stadsdeel.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Joy Joy Pictures

KAI bevindt zich aan het Kanaal Brussel-Charleroi, op een terrein van een voormalig

magazijn dat werd afgebroken. “Met een grondoppervlak van 90 m²,

op een perceel dat aan drie zijden omsloten was door bestaande woningen,

was het bouwen op een postzegel”, vertelt Birgen Willemyns, bestuurder

van Kaizer, de algemene aannemer die het project realiseerde. “Toch slaagde

de architect erin om 570 m² benutbare oppervlakte te creëren, verdeeld

over zeven niveaus. Op het gelijkvloers komen een commerciële ruimte en

bergingen, terwijl de bovenliggende verdiepingen twee studio’s en twee

duplexappartementen huisvesten.”

Duurzaam met beperkt budget

Ondanks het beperkte budget koos de bouwheer resoluut voor een CLTstructuur.

“Een vrij logische beslissing omdat er op die manier CO 2

-neutraal

kon worden gebouwd”, verduidelijkt Birgen Willemyns. “Een extra voordeel

is dat een dergelijke constructie gemakkelijk te ontmantelen is en zelfs kan

worden hergebruikt. Bovendien is de bouwtijd aanzienlijk korter, wat in dit

project belangrijk was om de hinder voor de omwonenden en passanten

te beperken. Ter illustratie: op amper drie weken tijd was de structuur van

KAI klaar en nog een week later was het gebouw wind- en waterdicht.

72 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


KAI Brussel

Op amper drie weken tijd was de structuur van KAI klaar en nog een week later

was het gebouw wind- en waterdicht.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Om het beoogde architecturale effect te bekomen, werd voor de gevel een

structuur met antracietkleurige aluminiumlamellen geplaatst.

ALUSERVICE – GEVELBEKLEDING

Aan de buitenkant verraadt niets dat KAI is opgetrokken in houtskeletbouw.

Dat heeft alles te maken met de indrukwekkende

aluminium gevelbekleding, die zich uitstrekt over een oppervlakte

van 140 m². Hiermee is het gebouw een ware eyecatcher in

de Brusselse Kanaalzone én een uiterst mooie referentie voor

Aluservice (onderdeel van B&R Bouwgroep). Het is immers deze

specialist in muur- en wandbekleding op maat die deze realisatie

op zijn naam mag schrijven. “We hebben de gevelbekleding op

maat gesneden in ons atelier met behulp van onze splinternieuwe

Baykal-lasersnijder”, vertelt projectleider Stefan Van Dingenen.

“Vervolgens werd ze op de werf gemonteerd op een onderstructuur

van Hilti-consoles, weliswaar nadat we eerst de zes houtskeletbouwverdiepingen

hadden geïsoleerd. Ten slotte hebben

we de bekleding afgewerkt met 325 lopende meter Renson Icarus

300-lamellen. Hiervoor werden speciale, op maat gemaakte

stalen steunen voorzien om de bevestiging volledig uit het zicht

te houden en dilatatie van de lamellen toe te laten.”

Helaas bleek tijdens de theoretische uitwerking van het project al snel dat

het budget ontoereikend zou zijn om het initiële ontwerp te realiseren.

Daarom gingen we samen met de andere partners van het bouwteam op

zoek naar oplossingen. Zo werden op ons initiatief de opbouw van de gevel,

de vloeropbouw en de CLT-structuur aangepast, wat een kostenbesparing

van bijna 20 % opleverde.”

De voorziene vliesgevel met verticale lamellenstructuur werd vervangen door

traditioneel aluminium buitenschrijnwerk.

Creatieve aanpassingen

De voorziene vliesgevel met verticale lamellenstructuur werd vervangen

door traditioneel aluminium buitenschrijnwerk. “Om het beoogde architecturale

effect te bekomen, hebben we voor de gevel een structuur met

antracietkleurige aluminiumlamellen geplaatst”, aldus Birgen Willemyns.

“Deze staat quasi volledig los van de gevel, want deze laatste is maar op

een beperkt aantal punten aan de structuur bevestigd. De gevel van het

gelijkvloers werd afgewerkt met zwart/antracietkleurig architectonisch

beton. Het resultaat is een strak gebouw dat opvalt en de aandacht trekt.

In plaats van de duurdere vloeropbouw met veerregels hebben we voor

een uitvoering met grind, akoestische isolatie en chape gekozen. Daarnaast

kozen we op bepaalde plaatsen voor dunnere CLT-wanden – weliswaar

binnen aanvaardbare stabiliteits- en akoestische grenzen.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 73


Tandem Wood Products en Accoya :

Duurzaam bouwen met hout!

Tandem Wood Products NV is sinds 1 juli 2014 actief in de markt van naaldhout en

plaatmateriaal. Dankzij onze jarenlange ervaring, ons gemotiveerd en professioneel

team en onze uitstekende service, zijn wij op korte termijn uitgegroeid tot één van de

belangrijkste spelers voor de industrie, de handel en burgerlijke bouwkunde.

Waarom kozen we voor Accoya?

Toen Martal ons eind 2020 contacteerde om verdeler van Accoya te worden, hoefden we

daarover niet na te denken : de basis is duurzaam geproduceerd naaldhout en dit past

dan ook volledig in onze core-business. Tevens waren we ook op zoek naar een high-endproduct

om extra marktsegmenten binnen de bouwsector te kunnen bevoorraden.

Wat maakt Accoya zo uniek?

Door middel van een revolutionair proces – acetylatie – wijzigen de eigenschappen in

dusdanige mate dat het moeiteloos kan wedijveren met hardhout, en in vele gevallen

ook met pvc en aluminium.

Accoya heeft een enorme stabiliteit, laat zich uitstekend verwerken en dit zorgt voor opmerkelijke

prestatieniveau’s in verschillende toepassingen : ramen en deuren, gevelbekleding,

terrasplanken en toepassingen in de grond-, weg- en waterbouw om er maar

enkele te noemen.

Het hout is grondig getest en presteert heel goed op het gebied van slijtvastheid, dimensiestabiliteit,

bestendigheid van de laklaag en verlengde duurzaamheid. Accoya heeft een

garantie van 50 jaar boven de grond en 25 jaar in de grond of in contact met water.

Met andere woorden : ONOVERTROFFEN wat prestaties, afwerking en duurzaamheid

betreft.

# Les Serres # modulo architects # Artes Group # Tandem Wood Products


KAI Brussel

Binnen in het gebouw werd de CLT grotendeels in het zicht gehouden.

“Met een grondoppervlak

van 90 m², op een perceel

dat aan drie zijden omsloten

was door bestaande

woningen, was het

bouwen op een postzegel”

De gevel van het gelijkvloers werd afgewerkt met zwart/antracietkleurig

architectonisch beton.

Werf met logistieke uitdagingen

De allergrootste obstakels waren echter niet van bouwtechnische aard. “Dit

project was een logistieke nachtmerrie”, vertelt Birgen Willemyns. “De werfzone

was volledig dichtgebouwd en de straat kon niet worden afgesloten.

Hierdoor hadden we quasi geen werk- en opslagruimte en moesten we onze

toevlucht zoeken tot just-in-timeleveringen. Bovendien kregen we geen toestemming

om een bouwkraan te plaatsen, terwijl de CLT tot op ongeveer

24 meter moest worden gemonteerd en de materialen tot op de zevende

verdieping moesten geraken. Gelukkig konden we dat oplossen met behulp

van een vrachtwagenkraan en verhuisliften.”

ALUSERVICE

Aluminium bouwproducten

Onderdeel van

TOTAALSERVICE VOOR ALUMINIUM

MUUR- EN WANDBEKLEDING OP MAAT

Expertise die het verschil maakt

Als algemeen aannemer die zowel met traditionele bouwmaterialen als

engineered wood (CLT, gelamelleerde liggers …) werkt, was KAI een mooi

project voor Kaizer. “Het is een referentie die aantoont dat werken in bouwteam

de ideale manier is om projecten te realiseren waarin rekening gehouden

wordt met de belangen van alle partijen”, legt Birgen Willemyns uit. “We

konden tevens demonstreren dat we als jong bedrijf toch de expertise in huis

hebben om uitdagende opdrachten tot een goed einde te brengen. Onze

kennis inzake CLT – structuur, akoestiek, brandveiligheid … – en de invloed

van dit bouwmateriaal op de andere ontwerpkeuzes en afwerkingen bleken

een grote meerwaarde om KAI realiseerbaar en betaalbaar te maken.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Anoniem

Atelier Van Wassenhove (Brussel)

Kaizer (Harelbeke)

Hoge Mauw 1510 | B-2370 Arendonk | www.aluservice.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 75

B&Rad_alg_alu-service_95x130mm.indd 3 18/05/2021 14:16:16


Dessel NIRAS

BOUWKUNDIG HOOGSTANDJE

VOOR BERGING VAN NUCLEAIR AFVAL

In de toekomst zal laag- en middelactief nucleair afval van categorie A op een supergesofisticeerde manier worden geborgen. Hiervoor

investeert NIRAS in het zogenaamde cAt-project, dat onder meer een gloednieuwe ‘caissonfabriek’ in Dessel omvat. De realisatie van dit

bijzondere project vereiste een krachtenbundeling van de allerbesten. Het eindresultaat is een uniek gebouw dat de kwaliteitsvolle productie

van een duizendtal caissons per jaar garandeert.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Charles-Luka Schweizer

In de fabriek zullen de ‘caissons’ worden geproduceerd.

De hoogte werd gekozen in functie van de vele rolbruggen en halfportaalkranen.

Categorie A-afval is verwerkt en geconditioneerd afval dat een geringe hoeveelheid

radioactieve stoffen bevat. Daarom komt het in aanmerking voor

berging aan de oppervlakte, een langetermijnoplossing waarbij het afval op

passieve wijze wordt ingesloten, zodat mens en milieu er geen hinder van zullen

ondervinden. Concreet wordt het in betonnen kisten (caissons) geplaatst

en vervolgens ingekapseld met mortel, waardoor monolieten ontstaan. Deze

worden in modules geplaatst: betonnen bunkers met dikke wanden in gewapend

beton die worden afgesloten met een betonnen dekplaat. Deze krijgen

op hun beurt een permanente eindafdekking die quasi geen water doorlaat.

Omvangrijke fabriek

Dit proces is de vertaling van het cAt-project, dat NIRAS (Nationale Instelling

voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen) sinds 2006 ontwikkelt.

De bedoeling was om een technisch veilige oplossing voor het

categorie A-afval te koppelen aan een sociaal en economisch projectplan.

Daarbij viel de keuze uiteindelijk op Dessel als locatie. Vanaf 2022 zal

een deel van dit proces plaatsvinden in de nieuwe ‘caissonfabriek’ aan

de Europalaan. “Gezien de hoge en specifieke kwaliteitseisen wordt al het

beton ter plaatse gefabriceerd”, aldus Dennis van Put, projectleider van de

TM Vanhout-Stadsbader. “Het is dan ook een vrij grote productiefaciliteit

geworden, met een eigen betoncentrale en een hal waar de wapeningskorven

worden geprefabriceerd. De fabriek beschikt tevens over een volledig

uitgerust betonlabo. Verder is er sprake van een productiehal waar

de caissons worden gemaakt en een conditioneringshal waar ze in ideale

omstandigheden kunnen uitharden. Tot slot is er eveneens een betonrecuperatiehal

terug te vinden.”

Eenvoudige materiaalkeuze

De fabriek beslaat een oppervlakte van 2800 m² en is 12 meter hoog.

“De hoogte werd gekozen in functie van de vele rolbruggen en halfportaalkranen

die voor een vlot intern transport van de materialen, caissons en

hun deksels zorgen”, legt Dennis van Put uit. “Aan de buitenkant werden

ook nog drie opslagbunkers voor de granulaten voorzien. Tot slot is er een

aangebouwd kantorencomplex van 770 m² met twee niveaus opgetrokken.

76 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


NIRAS Dessel

De fabriek werd afgewerkt met een grijze betonnen gevelplint en binnendozen

met een donkerkleurige bardage.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Een deel van het gebouw bevat grote trechters met granulaten.

BELCOTEC – HVAC-INSTALLATIE

De caissonfabriek van NIRAS moet voldoen aan vereisten die veel

strenger zijn dan voor een doorsnee fabrieksgebouw. Zelfs de HVAC

werd qua materialen en installatieprocessen minutieus onder de

loep genomen. Ook de keuze van de installateur werd gewikt en

gewogen. Uiteindelijk werd het Belcotec uit Geel, een techniekenbedrijf

dat zich specialiseert in zowel HVAC- als elektriciteitswerken

in de projectmarkt. “Onze sterkte is dat we een eerder jonge firma

zijn en dus niet zijn vastgeroest in traditionele processen”, vertelt

Stijn Geboers, directeur HR, finance en IT. “We zijn niet bang om

nieuwe werkmethodes te omarmen, zoals het werken in bouwteam.

Met onze eigen studiedienst, BIM-afdeling, projectleiders en

spe-cialisten in gebouwbeheersystemen kunnen we in elke fase

van het project de juiste competenties aanbieden. Deze proactieve

aanpak laat toe om knelpunten aan te pakken voor het bouwproces

start en samen met de andere bouwpartners de beste oplossingen

uit te denken.” Projectleider Jef Geboers: “Ook in de caissonfabriek

bleek dit een grote troef te zijn. Daar installeerden we immers

de volledige HVAC-installatie met warmtepompen, aerothermen,

ventiloconvectoren en traditionele radiatoren voor de verwarming en

koeling. We dokterden tevens de juiste ventilatieoplossing uit voor

de opslaghal, de kantoren en het labo. Last but not least hebben

we het gebouw uitgerust met een olievrije persluchtcompressor

van Atlas Copco.”

De loskades zijn strategisch geplaatst.

Dit bestaat uit een betonnen structuur en dragende betonblokken. Het is

een vrij eenvoudig volume dat werd afgewerkt met een gevelbekleding van

grijze sandwichpanelen. De fabriek is opgevat als een staalstructuur op

betonnen sokkels. Qua afwerking werd er gekozen voor een grijze betonnen

gevelplint en binnendozen met een donkerkleurige bardage, uniform aan

de andere projecten op de site.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 77


Dessel NIRAS

“Het was een bijzonder

complexe opdracht,

zeker op het vlak van

stabiliteit en technieken”

Er werden voorzieningen getroffen om de grondstoffen op een efficiënte manier

binnen te brengen in de fabriek.

Bouwtechnisch hoogstandje

Het is logisch dat de TM Vanhout-Stadsbader rekening moest houden met

heel wat eisen. “Zo moet het gebouw bestand zijn tegen aardbevingen, wat

in België geen alledaagse vraag is”, aldus Dennis van Put. “Het was een

bijzonder complexe opdracht, zeker op het vlak van stabiliteit en technieken.

Zo zijn de productieprocessen maximaal geautomatiseerd en zal de fabriek

deels draaien op geothermische energie. Daarom kende NIRAS het project

in Design & Build-formule toe en besloten we een Tijdelijke Maatschap op te

richten. Vanhout heeft samen met Stadsbader het bouwkundige en installatietechnische

gedeelte en de volledige infrastructuur voor zijn rekening genomen.

Daarnaast zorgden we voor de coördinatie van de onderaannemers en de

andere participanten van de TM. Zoals Grimbergen, dat instond voor de

volledige operationele installatie waarmee de caissons zullen worden gemaakt,

en Smet Tunneling, dat verantwoordelijk was voor de geothermische installatie.

Samen hebben we een sterk staaltje innoverend vermogen gedemonstreerd.

De ‘caissonfabriek’ is immers een (bouw)technisch hoogstandje waarop we

met z'n allen trots mogen zijn.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

NIRAS (Brussel)

A Cube Architecture (Evere)

TM Vanhout (Geel) – Stadsbader (Harelbeke)

Samen bouwen aan een slimme toekomst

www.belcotec.be

Van een uitgebreide analyse naar

de plaatsing en nazorg van uw

gebouwtechnieken.

Bij Belcotec kan u terecht voor het

ontwerp en de volledige uitvoering

van al uw HVAC- en elektro-installaties.

Onze drang naar innovatie

resulteert in een moderne aanpak

met aandacht voor morgen. Samen

willen we bouwen aan een slimme

toekomst.

Belcotec NV - Willis Building • Kleinhoefstraat 8 • 2440 Geel

78 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


0032-(0)2 808 77 65 // www.solver-solutions.com

SolVer Solutions BV is al jarenlang

uw vertrouwd adres voor bijzondere

interieur- en exterieurprojecten met

glas in de hoofdrol. We verkopen niet

enkel het glas, maar ook het profiel.

We zijn de referentie voor glas maatwerk

en voeren kleine en grote opdrachten uit

in België en ver daarbuiten.

SolVer Solutions BV streeft naar een

maximale kwaliteitsgarantie met scherpe

prijzen en flexibele levertermijnen.


KWALITATIEVE GLASOPLOSSINGEN OP MAAT

Hedendaagse architectuur is onlosmakelijk verbonden met indrukwekkende glaspartijen. Niet alleen voor de ramen, maar evenzeer voor

allerhande andere constructies. Hierbij worden steeds vaker de grenzen van het technisch haalbare opgezocht. Een leverancier die proactief

meezoekt naar de juiste oplossing kan een wereld van verschil maken. Solver Solutions is een van die witte raven die zijn expertise proactief

inzet om voor elk project de juiste oplossing te vinden. Met succes, want steeds meer indrukwekkende gebouwen dragen de signatuur van deze

relatief jonge distributeur.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Solver

“We zien het

als onze missie

om telkens de

beste oplossing

te vinden

waarmee een

architecturaal

concept naar

de praktijk kan

worden vertaald”

Voor Brucity leverde Solver circa 650 m² gelaagde geharde beglazing voor de binnen- en buitenbalustrades.

Toen de nieuwe glasdistributeur Solver Solutions in

2013 de markt betrad, had niemand gedacht dat het

bedrijf zo’n hoge vlucht zou nemen. Vandaag is de

firma immers de geprefereerde partner van talrijke

aannemers, regionale glashandelaars en metaalverwerkers

in België, Luxemburg, Noord-Frankrijk en

West-Duitsland. “We concentreren ons doelbewust

op speciale constructies voor de projectmarkt”, vertelt

oprichter en zaakvoerder Gerhard Lugtigheid.

“Denk maar aan scheidings- of keuken/badkamerwanden,

deuren, beloopbaar glas, balustrades,

bescherm- en beveiligingsglas, maar ook gebogen

glas met extreme vormen, aangepast aan de vorm

van trappen, balkons of gevels … Daarnaast kunnen

professionals bij ons terecht voor float glas in

verschillende diktes, moeilijk vindbaar figuurglas of

antikras- en isolatieglas. Meestal bieden we meerdere

opties aan: helder, gekleurd, gelaagd of mat,

met zeefdruk … We zien het als onze missie om

telkens de beste oplossing te vinden waarmee een

architecturaal concept naar de praktijk kan worden

vertaald. En dat lukt ons vrijwel altijd dankzij ons

omvangrijke netwerk van Europese producenten.”

80 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


In Left wordt ongeveer 1420 m² gelaagde geharde beglazing van Solver gebruikt.

Het glas van Solver wordt verwerkt in

de terrasafscheidingen.

Geen verrassingen

Toch maakt Solver Solutions niet alleen het verschil

met zijn uitgebreide gamma en proactieve aanpak.

Het bedrijf zweert bij een correcte prijssetting en

dat wordt sterk gewaardeerd. “Natuurlijk hangt

er een prijskaartje aan kwaliteit”, verduidelijkt

Gerhard Lugtigheid. “We vinden het echter onverantwoord

om de huidige sterke prijsstijgingen

door te rekenen aan onze klanten. Solver Solutions

profileert zich als een evenwichtige partner die

geen verrassingen in petto heeft. Vandaar ook dat

we er een eigen vrachtwagenpark op nahouden.

Op die manier kunnen we de afgesproken leveringstermijnen

nakomen én flexibel inspelen op onvoorziene

omstandigheden.”

Indrukwekkende referentielijst

Het is een bedrijfsstrategie die werkt, want ondanks

zijn jonge leeftijd heeft Solver Solutions

al aan tal van indrukwekkende projecten meegewerkt.

Gerhard Lugtigheid: “Zo leverden we

het beloopbare glas voor de glazen vloeren in

De Rotterdam. Ook al het binnenglas van de

liften en het wandelpad in de Connector van

Zaventem dragen onze signatuur. Idem dito voor

de binnenbalustrades in het Chirec-ziekenhuis

van Oudergem of het binnenglas in Westland

Shopping Center. En in het Wilfried Martensgebouw

van de Europese Commissie zorgden we

voor alle scheidingswanden.

Troeven opnieuw gedemonstreerd

Vandaag is Solver Solutions betrokken bij twee

uiterst bijzondere projecten. In het interieur van

Brucity, het nieuwe administratieve centrum van

Stad Brussel, zullen tal van glazen constructies

terug te vinden zijn. Gerhard Lugtigheid: “Wij

leverden circa 650 m² gelaagde geharde beglazing

voor de binnen- en buitenbalustrades, die gemaakt

en geplaatst worden door Cevan uit Maaseik.

De uitdaging hierbij was voor de juiste prijs extra

heldere beglazing te vinden in zowel rechte als gebogen

beglazing. Een tweede prestigieus project is

Left, een appartementencomplex op de Antwerpse

Linkeroever, waar ongeveer 1420 m² gelaagde

geharde beglazing van ons zal worden gebruikt.

We leverden dit aan Metalproject uit Overpelt,

dat het tot balustrades en terrasafscheidingen

verwerkt. Left is een hoog gebouw, waardoor

extra rekening moet worden gehouden met de

mogelijke weersinvloeden. Daarom werd er gekozen

voor een erg stijve folie die de glassamenstelling

beter beschermt. Daarnaast moesten we ook in dit

project op zoek naar een optimale kwaliteit binnen

de budgettaire vereisten, wat niet evident was in

deze tijden van materiaalschaarste. Beide projecten

tonen perfect aan dat Solver Solutions erin slaagt

om de wensen van de klant op het vlak van kwaliteit,

innovatie, prijs en leveringsbetrouwbaarheid

te respecteren, zelfs wanneer dit vanwege externe

factoren niet eenvoudig is.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 81


Knokke Lake District

‘Lake District’ herdefinieert de manier waarop wonen aan de kust wordt geïnterpreteerd.

WONEN AAN DE KUST

ANDERS GEDEFINIEERD

Luxe en klasse in de overtreffende trap: dat is wat het ‘Lake District’ in Knokke wil bereiken. En het ziet ernaar uit dat het die ambities

met glans zal waarmaken. Het concept van een gemengde site met drie gebouwen die zich onderscheiden via een uitdagende architectuur,

verschillende hoogtes en een maximum aan groen herdefinieert de manier waarop wonen aan de kust wordt geïnterpreteerd.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld CIT Blaton

Het ‘Monaco van de Belgische kust’ krijgt er binnenkort een klein woonparadijs

bij. Bij de creatie van het ‘Lake District’ werden op architecturaal

vlak alle registers opengetrokken. De site naast het station, waar zich vroeger

een Aldi-winkel en een kantoorgebouw van de NMBS bevonden, wordt

getransformeerd tot een woonerf dat zich perfect in de stedelijke context

verankert. Zo zijn de 166 appartementen verdeeld over drie volumes met

verschillende hoogtes. “De eyecatcher bij uitstek is de ‘Toren’, die met

dertien bovengrondse niveaus het hoogste wooncomplex in het centrum

van Knokke wordt”, vertelt Corentin Garain, werfingenieur bij CIT Blaton.

“Het is een gemengd volume, want op de eerste en tweede verdieping zal

er een hotel met 38 kamers worden ingericht, terwijl er op het gelijkvloers

600 m² kantoorruimte komt. De architectuur zoekt de grenzen van het mogelijke

op. Zo kenmerkt het gebouw zich door een speels en markant lijnenspel

van luifels en onregelmatig vormgegeven terrassen met golvende lijnen en

soms grote overspanningen. Qua afwerking werd er gekozen voor aluminium

gevels, gekoppeld aan terrassen in architectonisch beton. Luxueuze details,

zoals bronzen raamkozijnen, verlenen de toren een tijdloze grandeur die het

stadsbeeld een nieuw elan zal geven.”

82 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Lake District Knokke

De toren kenmerkt zich door een speels en markant lijnenspel van

luifels en onregelmatig vormgegeven terrassen met golvende lijnen en

soms grote overspanningen.

Eigen identiteit voor elk gebouw

Achter de toren bevinden zich twee kleinere volumes. ‘Lake Garden 11’ heeft

twee verschillende niveaus (zeven en acht bouwlagen) en omvat onder meer

een woonblok van 70 meter lang. Dit gebouw kenmerkt zich vooral door meerdere

fraaie daktuinen met inheemse planten. “Het concept van onregelmatige

terrassen en grote raampartijen is ook daar terug te vinden”, aldus Corentin

Garain. “Het grote verschil met de woontoren is de densiteit van de groenzones

en de gevels, die decoratieve gezuurde betonelementen en houtbekleding

bevatten. Het wordt eveneens een gemengd volume, want op het gelijkvloers

komt een warenhuis. Ten slotte is er nog ‘Lake Garden 8’, dat de link met de

nabijgelegen bebouwing legt. Het gaat om een kleiner volume met vier

bouwlagen dat eveneens over sierlijke groendaken beschikt. Daar wordt echter

gewerkt met een gevarieerd ritme van rechthoekige terrassen en een gevelafwerking

die zich aandient als een mix tussen wit architectonisch beton en

witte parementsteen. In dat volume biedt het gelijkvloers plaats aan 3000 m²

handelsruimte. Onder de site zijn trouwens ook twee ondergrondse niveaus

(goed voor 20.000 m² parking), fietsenstalling en bergruimte voorzien.” }

‘Lake Garden 11’ heeft twee verschillende niveaus (zeven en acht bouwlagen) en omvat onder meer een woonblok van 70 meter lang.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 83


Knokke Lake District

De site naast het station wordt getransformeerd tot een woonerf dat zich perfect

in de stedelijke context verankert.

De ‘Toren’ wordt met dertien bovengrondse niveaus het hoogste wooncomplex

in het centrum van Knokke.

Dit project werd

gebouwd door

“De bouwkundige

complexiteit en de

bijzondere architectuur

maken van Lake District

een erg mooi visitekaartje”

Bouwtechnisch hoogstandje

‘Lake District’ wordt niet alleen erg luxueus en hoogstaand afgewerkt. Het

is ook een bijzonder duurzame site. Naast de vele daktuinen en groene

binnenplaats worden alle woonunits verwarmd en gekoeld met een luchtwaterwarmtepomp

op het dak van de toren. Weliswaar bedient deze een

autonome warmtepomp per appartement, zodat elke bewoner het gewenste

comfort kan instellen. “Ook voor CIT Blaton is dit een prestigieus project”,

vertelt Corentin Garain. “Wij staan in voor de ruwbouw, de gevelbekleding

in beton/parementsteen, het binnenmetselwerk, de dakdichting en de

groendaken. Hoewel complexe civiele en ruwbouwwerken onze specialisatie

zijn, brengt ‘Lake District’ toch wel enkele bijzondere uitdagingen met zich

mee. Zo moeten we voor de uitkragende terrassen in architectonisch beton

een specifiek bekistingssysteem toepassen dat toelaat om de onderschoring

niet tot het maaiveld te laten doorlopen. En zo zijn er nog wel wat zaken

waarbij we met onze expertise het verschil kunnen maken. De bouwkundige

complexiteit en de bijzondere architectuur maken van ‘Lake District’ een erg

mooi visitekaartje voor CIT Blaton.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Ghelamco Invest (Ieper)

Arcas (Knokke-Heist)

CIT Blaton (Brussel)

84 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


GRONDWERKEN | RECYCLING | CONSULTING

GRONDWERKEN.

MET EEN BREDERE KIJK.

Meirestraat 13b • B-9770 Kruisem

09 388 53 17 • www.glk.be


GROND- EN SLOOPWERKSPECIALIST

INTRODUCEERT ‘GREEN EAGLE’-TOEKOMSTSTRATEGIE

Sinds kort is de groene adelaar van GLK Grondwerken prominent aanwezig op heel wat bouwwerven. De ‘Green Eagle’ staat symbool voor GLK’s

bredere kijk op grondwerken en vertaalt zich voortaan in drie divisies: GLK grondwerken, GLK recycling (het vroegere GV&T Kruishoutem) en GLK

consulting. Hiermee kiest de familie Lippens resoluut voor een onderscheidende en toekomstgerichte aanpak op basis van haar eigen 3i-garantie.

Tekst en beeld GLK Grondwerken

De aanpak wordt gestoeld op drie divisies: GLK Grondwerken, GLK Recycling en GLK Consulting.

Binnen de sector van grond- en infrastructuurwerken

is GLK al sinds zijn ontstaan in 1997 een

buitenbeentje. Als bio-ingenieur was en is oprichter

Geert Lippens gefascineerd door perfectie, efficiëntie

en duurzaamheid. Nu Alice en Arthur

Lippens (eveneens ingenieurs) het familiebedrijf

versterken, wordt deze bredere kijk het speerpunt

van de GLK-toekomststrategie.

Win-winsituatie

"Een goede voorbereiding van grondwerken,

vanuit een bredere kijk op het integrale project,

brengt winst in tijd en budget mee. Het kan

86 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


tevens veel frustraties en CO 2

-uitstoot voorkomen.

Dat is altijd de dada van mijn vader geweest",

aldus Arthur Lippens. "Het is ook de reden

waarom GLK Consulting is ontstaan. Bouwheren

en aannemers kunnen voortaan onze kennis en

ervaring inhuren bij het voorbereiden van een

bouw- of afbraakproject. Dergelijke vorm van

kennisdelen en samenwerken is een ‘win-win’

voor beide partijen."

3i-garantie

Samen met de groeistrategen van Mex United ging

GLK het voorbije jaar bij de eigen medewerkers,

de klanten en de sectorgenoten op zoek naar zijn

meest waardevolle troeven. Wat bleek? GLK wordt

ontzettend gewaardeerd voor haar intelligente,

integrale en integere aanpak. Die 3i-garantie zal

in de toekomst nog meer worden uitgespeeld.

“GLK is een kennisgedreven familiale onderneming

waar uitzonderlijk veel belang wordt gehecht aan

een goede voorbereiding, calculatie en planning.

Dit zorgt ervoor dat GLK binnen de totaliteit

van een bouwproject steeds een intelligente en

voordelige oplossing biedt. Voorts blijkt GLK het

meest waardevol wanneer de volledige grond- en

infrastructuurwerken integraal aan ons worden

Recyclage wordt uitgebouwd als een van de speerpunten van de integrale aanpak.

“Een goede voorbereiding van grondwerken, vanuit een bredere

kijk op het integrale project, brengt winst in tijd en budget mee”

toevertrouwd: van calculatie, voorbereiding en uitvoering

tot recyclage. Tot slot stralen niet alleen

de zaakvoerders, maar ook de medewerkers integriteit

uit door hun groot respect voor de stiel, de

klant, de collega’s, het materiaal en het milieu”,

klinkt het.

GLK is het meest waardevol wanneer het de volledige grond- en infrastructuurwerken integraal op zich

mag nemen: van calculatie, voorbereiding en uitvoering tot recyclage.

Recycling als speerpunt

Milieu, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord

ondernemen …: het zijn thema’s die ook

bij de jonge GLK-generatie alle aandacht zullen

krijgen. “De reden waarom we GV&T Kruishoutem

omdopen tot GLK recycling is niet alleen omdat

het voor sommigen voor verwarring zorgde, maar

ook en vooral omdat we van recycling echt een

speerpunt willen maken”, legt Alice Lippens uit.

“We zijn hier nu al vooruitstrevend in. En met

producten zoals Bekasol zijn we zelfs uniek. Ik ben

dan ook heel blij met de Green Eagle als nieuw

logo. Het staat symbool voor onze groene ambities

en onze brede kijk op grondwerken. Wist je

trouwens dat we onze medewerkers voortaan

‘green eagles’ noemen? Er is overigens nog plaats

voor nieuwe collega’s in ons arendsnest …” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 87


Kortrijk Flanders Make

Het nieuwe cocreatiecentrum van Flanders Make in Kortrijk is een open, uitnodigend gebouw.

FRAAI COCREATIECENTRUM ZET DE TOON

VOOR NIEUWE R&D-CAMPUS

Kortrijk is een stad in expansie. Ten westen van het historisch centrum schieten de nieuwe ontwikkelingen als paddenstoelen uit de grond.

Ten noorden van de Leie gaat het vooral om luxueuze appartementen, terwijl er ten zuiden van de rivier een onderzoekscampus verrijst die

integraal gewijd wordt aan technologische innovatie. Een van de eerste exponenten hiervan is het nieuwe cocreatiecentrum van Flanders Make,

dat volop in aanbouw is. Een veelbelovend project, want het vooruitstrevende ontwerp creëert eindeloze mogelijkheden …

Tekst Tim Janssens | Beeld Jaspers-Eyers Architects

De toekomst is aan de technologie, met digital twins, slimme robotisering

en automatisering als speerpunten. Na cocreatiecentra in Lommel, Leuven

en Kortrijk, de Vlaamse dronefederatie in Sint-Truiden en corelabo’s bij de vijf

Vlaamse universiteiten, opent Flanders Make dit najaar ook een vestiging in

Kortrijk. Het doel: de laatste nieuwe industrie 4.0-technologieën en productiewijzen

uittesten, zodat ondernemingen er kunnen ontdekken hoe ze op een

laagdrempelige manier kunnen investeren in slimme, futureproof fabrieken

en de digitalisering van hun productieprocessen. Op 9 juli 2021 legde Vlaams

minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits de symbolische eerste steen

van het nieuwe cocreatiecentrum in Kortrijk, dat met een omvang van 6000 m²

meteen de grootste uitvalsbasis van Flanders Make wordt. Eind dit jaar moet

het hypermoderne paradepaardje klaar zijn voor de dienst.

Het Kortrijkse cocreatiecentrum wordt opgetrokken in een nieuw stadsdeel

net buiten de ring, dat van het centrum gescheiden wordt door de Leie en

een spoorlijn. “Er zijn al een aantal afzonderlijke campussen gevestigd op die

site, maar de stad wil deze campuswerking versterken, met de Graaf Karel de

Goedelaan als centrale as”, verduidelijkt Max Herman, Head of Design bij

Jaspers-Eyers Architects. “Het is de bedoeling om verschillende clusters met

binnenpleinen te creëren, waarrond een aantal gebouwen gegroepeerd

worden. Het Flanders Make-gebouw maakt deel uit van de eerste cluster.

Daarnaast zal ook de Graaf Karel de Goedelaan een metamorfose ondergaan,

waarbij er veel meer ruimte wordt vrijgemaakt voor groen en zachte mobiliteit.

Een voetgangers- en fietserstunnel onder het spoor, die reeds gerealiseerd is,

legt de link met de nieuwe zwembadsite en de rest van de binnenstad.”

88 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Flanders Make Kortrijk

“De dynamiek van Flanders Make en de interne functionele verwevenheid komen

eveneens tot uiting in de gevelarchitectuur”, legt Max Herman uit.

“Alle ruimtes en functies

zijn zo gestapeld en bij

elkaar gepuzzeld dat er

sprake is van een sterke

onderlinge relatie”

Driedimensionaal gebouw

Het nieuwe Flanders Make-gebouw is een rechthoekig volume met vijf

verdiepingen. Het bouwprogramma bestaat enerzijds uit labo-, onderzoeksen

productieruimtes en anderzijds uit vergaderzalen en kantoorfuncties. “We

hebben een compact driedimensionaal gebouw met een horizontaal gelaagde

architectuur gecreëerd, waarbij alle ruimtes en functies zo gestapeld en bij

elkaar gepuzzeld zijn dat er sprake is van een sterke onderlinge relatie”, zegt

Max Herman. “Zo zijn de meeste labo-, onderzoeks- en productieruimtes

omringd met kantoren en vergaderruimtes om inkijk toe te laten en een open

gevelbeeld te garanderen. Bovendien loopt de circulatiezone aan de voorzijde

van het gebouw door tot op de bovenste verdiepingen, inclusief doorzichten

naar binnen en buiten toe.”

“Er wordt gewerkt met standaardniveaus van 3,5 meter hoog, waarbij de

labo-, onderzoeks- en productieruimtes meestal gevestigd zijn op de benedenverdiepingen

en de kantoor- en vergaderfuncties op de bovenste verdiepingen,

maar door de ingebouwde ruimtelijke ‘geschranktheid’ en verwevenheid is dat

zeker niet in steen gebeiteld. Sommige labo’s bestrijken zelfs drie verdiepingen.

Het grootste deel van niveau +3 is voorbehouden voor een kantoorplateau van

Flanders Make, inclusief vergaderzalen, een kitchenette en een cafetaria die

uitkijkt op de Graaf Karel de Goedelaan en het park aan de overkant. Tot slot

is er ook sprake van een ondergronds parkeerniveau met plaats voor honderd

fietsen, zeventig wagens en laadpalen voor elektrische voertuigen.”

Gevelarchitectuur garandeert sterke identiteit

Van buitenaf bekeken is het nieuwe cocreatiecentrum van Flanders Make

een open, uitnodigend gebouw dat met zijn levendige, transparante façade

volledig gericht is naar het toekomstige binnenplein. “De dynamiek van

Flanders Make en de interne functionele verwevenheid komen eveneens tot

uiting in de gevelarchitectuur, die het gebouw en de rest van de site een

sterke identiteit geeft”, legt Max Herman uit.

Aangezien de verschillende circulatiestromen van elkaar gescheiden zijn, zal de

fraaie aanblik van het gebouw niet ontsierd worden door de logistieke bedrijvigheid.

“Via strategisch gepositioneerde raampartijen en -stroken creëren we overal een

aangename natuurlijke lichtinval, zelfs in de labo-, onderzoeks- en productieruimtes.

De gesloten geveldelen bestaan uit strak architectonisch beton.

Volumetrisch gezien is er sprake van een afbouw van de spoorweg naar

de Graaf Karel de Goedelaan en de oostelijke perceelsgrens. We hebben die

cascadewerking optimaal benut door ruime zuidgerichte terrassen te voorzien.

Aangezien de scheiding van de verschillende circulatiestromen eveneens een

belangrijk aandachtspunt was, zijn de functies die nood hebben aan laad- en

losfaciliteiten, toegangspoorten en goederenliften aan de kant van het spoor

en de rivier gevestigd. De logistieke bedrijvigheid zal de fraaie aanblik van het

gebouw dus niet ontsieren.”

Flexibiliteit en duurzaamheid troef

Een andere belangrijke troef van het nieuwe cocreatiecentrum is de ruimtelijke

en structurele flexibiliteit, die allerhande groei- en krimpscenario’s mogelijk

maakt. “We hebben bewust met grote overspanningen en perifere kolomondersteuning

gewerkt om aanpasbare open ruimtes te kunnen creëren. De vorm en

volumetrie van het gebouw zijn uiteraard onveranderlijk, maar voor het overige

is in technisch en functioneel opzicht haast alles mogelijk. Zo kunnen de labo’s

snel en efficiënt omgevormd worden naar kantoren en vice versa”, benadrukt

Max Herman.

“Ook op het vlak van duurzaamheid lag de lat hoog, want het cocreatiecentrum

voldoet aan de BEN-normen dankzij de toepassing van hoogrendementsglas,

dikke isolatiepakketten en energie-efficiënte technieken zoals zonnepanelen,

een BEO-veld met warmtepompen, klimaatplafonds, een ventilatiesysteem D en

regenwaterrecuperatie. Dit alles maakt dat het een bijzonder fijn project was.

Bovendien was de samenwerking met Flanders Make en de andere betrokken

partijen uitstekend, dus we kijken reikhalzend uit naar het eindresultaat!” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

STADION: ION (Waregem) en Stadsbader (Harelbeke)

Architect

Jaspers-Eyers Architects (Brussel, Leuven, Hasselt) i.s.m.

MODULO architects (Brussel)

Hoofdaannemer(s)

Stadsbader (Harelbeke)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 89


KLEINE DIENST MET GROOT RESULTAAT

Communicatie op een bouwwerf is niet altijd eenvoudig. Met doeken, bouwschuttingen, bewegwijzering, vlaggen enzovoort kan gelukkig al heel

wat worden opgelost. Helaas blijven deze fysieke hulpmiddelen doorheen het project niet altijd afgestemd op hun doel. Daarom ontwikkelde

Signts de ‘Werfchecker’, een dienst waarbij de specialist in signage voor een vaste prijs per maand de werfsignalisatie controleert, repareert

en aanpast.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Signts, Gerlach Delissen

“We zorgen ervoor dat de commerciële boodschap regelmatig op de evolutie van

de bouw wordt afgestemd”, aldus Dimitri Sevit.

De ‘Werfchecker’ is een dienst waarbij Signts voor een vaste prijs per maand de

werfsignalisatie controleert, repareert en aanpast.

Signts is het resultaat van de krachtenbundeling van drie gespecialiseerde

beletterings- en reclamebedrijven in 2015: ESBI Belgium, ASM Lettershop

en Sign Solutions. “Samen hebben we de kennis, het vakmanschap en de

techniek in huis om bedrijven bij elke signing-uitdaging te ondersteunen”,

aldus salesmanager Dimitri Sevit. “Klanten kunnen bij ons terecht voor

bewegwijzering, autobelettering en -wrapping, raam- of wanddecoratie,

gevel- en lichtreclame ... Tot en met stickers en instore materialen. Onze

sterkte is dat we klanten een totaalconcept op het vlak van brand visibility

garanderen. Signts adviseert, produceert en monteert. We pinnen ons niet

vast op een bepaald stramien, maar zoeken proactief naar oplossingen om

de doelstelling van klanten in te vullen.”

Van klantenvraag tot nieuwe dienst

Het is ook vanuit deze filosofie dat Signts onlangs de ‘Werfchecker’ introduceerde.

“Enkele maanden geleden werden we gecontacteerd door een

projectontwikkelaar met een probleem dat veel actoren in de bouw wel zullen

herkennen”, legt Dimitri Sevit uit. “Zijn commerciële kracht, die slechts

een paar keer per jaar op de werf komt, sprak er op een gegeven moment

af met een potentiële klant. Bij aankomst merkte hij dat de vlaggen waren

stukgewaaid en dat er nog stickers hingen met de aankondiging van een

kijkdag die al drie maanden voordien had plaatsgevonden. De investeerder

zag daar een teken van slordigheid in en besloot de deal af te blazen.

Om dergelijke situaties te vermijden, vroeg de projectontwikkelaar ons om

Een nette werf heeft een positieve impact op de beeldvorming.

90 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


“Onze sterkte is dat we klanten een totaalconcept op het vlak van brand visibility

garanderen”, zegt Dimitri Sevit.

Stukgewaaide vlaggen op een werf kunnen slordig overkomen.

“We pinnen ons niet vast op een bepaald stramien, maar zoeken proactief naar

oplossingen om de doelstelling van klanten in te vullen”, benadrukt Dimitri Sevit.

de werf tweemaandelijks te bezoeken en telkens de benodigde optimalisaties

en reparaties te rapporteren. We beseften meteen dat veel werven

met soortgelijke problemen te kampen hebben. Daarom besloten we een

systeem uit te werken dat op een kostenefficiënte manier door alle actoren

kan worden gebruikt.”

Heel wat troeven

Het resultaat is dus de ‘Werfchecker’, een dienst waarbij Signts voor een vaste

prijs per maand de werfsignalisatie controleert, repareert en aanpast. Dit kan

zowel in België als Nederland, want de signage-specialist heeft een vestiging

in Houthalen én Venlo. “We hopen op termijn zelfs werven in Frankrijk en

Duitsland te bezoeken, want ook in die landen hebben we intussen al een

hele resem opdrachten uitgevoerd. Met deze service zetten we een unieke

stap in het aanbieden van een complete dienstverlening rond oplossingen

voor binnen- en buitensignalisatie”, benadrukt Dimitri Sevit. “We geloven

sterk dat deze oplossing een reële toegevoegde waarde biedt op de werf.

De voordelen liggen voor de hand: meer veiligheid en duidelijkheid, een nette

werf met een positieve impact op de beeldvorming en het imago van de

aannemer en/of de projectontwikkelaar … Daarnaast kan de commerciële

boodschap regelmatig op de evolutie van de bouw worden afgestemd.

Hierdoor kan de werf actief worden ingezet als marketingtool.”

“We geloven sterk dat de

Werfchecker een reële

toegevoegde waarde

biedt op de werf”

Hoe werkt het?

Iemand van Signts komt met vaste regelmaat ter plaatse en checkt al de

signalisatie. Er wordt niet alleen gekeken of er reparaties nodig zijn, maar

ook of de bebording moet worden aangepast en/of verplaatst. Dimitri Sevit:

“Daarnaast zullen we voorstellen formuleren om de communicatie op de werf

te optimaliseren. Onze klanten verdienen een eerlijk en objectief advies over

de communicatie op en rond de bouwplaats. Met deze unieke innovatieve

dienstverlening beogen we dan ook een nog hoger niveau van complete

ontzorging van de klanten.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 91


THEMA BETON

PRESTIGEPROJECTEN

MET PREFABBETON

Eind november vond de negende uitreiking van de FEBE Elements Awards plaats. Na een jaartje pauze vanwege corona werden er opnieuw vijf

laureaten geselecteerd in evenveel categorieën. Wij pikten er drie interessante categorieën uit – Precast in Buildings, Precast in Landscape

en Outstanding Precast – en belichten de winnende projecten.

Tekst FEBE, Tim Janssens |

Beeld Simon Schmitt, Tim Fischer, studio-vision.be, Bas Princen

Het nieuwe hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis op de Warandeberg in Brussel. (Beeld: Simon Schmitt)

Precast in Buildings –

Warandeberg, Brussel

Op de Warandeberg in Brussel werd eind vorig jaar

de laatste hand gelegd aan de nieuwe hoofdzetel

van BNP Paribas Fortis, die plaats biedt aan 4.500

bankmedewerkers. Het gebouw zoekt op een organische

manier contact met de omgeving. Ook de

gevel draagt bij tot die hechte band met de rest van

de binnenstad. In plaats van massieve sokkels met

een gesloten karakter is er gekozen voor een transparant

exoskelet in wit, architectonisch beton. Dit

laatste bestaat uit een driehonderdtal kolommen

die telkens zijn opgebouwd uit verschillende delen.

In het beton is een warme, groene korrel verwerkt

om levendigheid en diepte te creëren. De kolommen

bepalen niet enkel het architecturale karakter

van het gebouw, maar maken tevens integraal deel

uit van de dragende structuur.

(Beeld: Tim Fischer)

De jury van de FEBE Elements Awards waardeerde

de hoogwaardige technische uitvoering van het

prefabbeton: “De grote variatie in maatvoering

en geometrische vorm van de elementen is

indrukwekkend. Het vergt vakmanschap om dit

verfijnde eindresultaat te bekomen. Bekistingsmallen,

verschillende granulaten en oppervlakteafwerkingen

werden met grote zorg geproduceerd

en geselecteerd. Het eindresultaat vormt zonder

meer een schoolvoorbeeld van de kennis en

kunde van de ontwerpers (Baumschlager Eberle

Architekten, styfhals architecten en Jaspers-Eyers

Architects), de fabrikanten (Loveld) en de uitvoerders

(Eiffage Benelux).”

92 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BETON

THEMA

Precast in Landscape –

Skatepark, Genk

Prefabbeton kan niet alleen gebouwen, maar ook

publieke ruimtes opwaarderen en verfraaien. Denk

bijvoorbeeld aan dit skatepark in Genk, dat is uitgerust

met aantrekkelijke multifunctionele zitbanken

van Ebema. Beide modellen – de ‘Comfy’ en de

‘Chill’ – hebben een bijzonder design en lenen zich

tot een veelheid aan toepassingen: op pleinen, in

het groen, nabij sport- en speelterreinen voor

jongeren, op festivals … Ideaal voor het skatepark

in Genk, waar geopteerd is voor een eenvoudige

constructie. Al laten de afzonderlijke elementen

veel verschillende patronen, configuraties en

plaatsings- en gebruiksmethodes toe. Kortom: dit

is straatmeubilair dat zich onderscheidt. De bolle

vorm van de bank zorgt ervoor dat er nooit water

op blijft staan. De banken zijn compleet afgerond,

zodat de kans op beschadiging minimaal is. Bovendien

is beton een zeer duurzaam materiaal dat de

tand des tijds prima doorstaat. Dit alles resulteert

in esthetische, slijtvaste en onderhoudsvriendelijke

zitelementen die vandalismebestendig zijn.

De multifunctionele zitbanken in het skatepark in Genk (Beeld: studio-vision.be)

“De een ziet dit als een kunstwerk, de ander als een

designerstuk. In elk geval is dit een 2.0-versie van

een zitbank: de originele vorm, de ronde afwerking

en de aangepaste kleur maken er het pronkstuk

van het skatepark van”, oordeelde de jury. “De

robuustheid van het beton garandeert een lange

levensduur. Het out-of-the-boxdenken heeft geleid

tot een nieuwe benadering van betonnen zitbanken.

De vorm laat veel variatie toe, waardoor elk stuk

uniek is en zijn plaats opeist in de omgeving.”

Outstanding Precast –

Kantoorgebouw, Kortrijk

‘Outstanding Precast’ is een categorie die het inventieve

aspect van prefabbeton in de verf zet. De

laureaat van dienst is dit gerenoveerde kantoorgebouw

in Kortrijk, een duurzaam pilootproject

van de Vlaamse overheid. Het oorspronkelijke

volume is gestript tot de initiële draagstructuur

(in ter plaatse gestorte betonnen kolommen en

ribbenvloeren) en kreeg een nieuwe buitenschil,

inclusief een onafhankelijke prefabbetonstructuur

met verticale kokers en horizontale luifels.

Deze autonome prefabbetonfaçade vormt zowel

een architecturaal als technisch instrument.

De gevelkokers organiseren de distributie van

leidingen vanaf het dak en dragen tegelijkertijd

de dunne uitkragende balkons. De luifels

fungeren als terras én zonwering. Ze zijn uitgerust

met cirkelvormige perforaties, waardoor ze

lichter worden, minder doorbuigen en zonlicht

doorlaten. In sommige gaten zijn glasplaten

gelegd, zodat de luifels ook toegankelijk zijn. De

breedte en diepte van de betonnen gevelkokers

en luifels variëren per gevel. Zo kon de hoeveelheid

glas, daglicht en ruimte voor technieken

Dit gerenoveerde kantoorgebouw in Kortrijk won de Outstanding Precast-award. (Beeld: Bas Princen)

optimaal afgestemd worden op de behoefte van

de gebruikers en de oriëntatie van het gebouw.

“Dit project toont aan hoe gebouwen een nieuw

leven kunnen krijgen via het behoud van de

bestaande betonstructuur en de toevoeging van

hedendaagse bouwelementen”, meende de jury.

“Daarnaast voorzagen de ontwerpers ook een grote

mate van flexibiliteit in het open plan, waardoor

de gebruikers alle vrijheid hebben om de ruimtes

nuttig te kunnen blijven gebruiken, ook in de

verdere toekomst. Beide aspecten kaderen in de

ambities op het vlak van circulair bouwen. Deze verfijnde

realisatie (het resultaat van een vruchtbare

samenwerking tussen OFFICE Kersten Geers David

Van Severen, Himpe, UTIL en Urbastyle) illustreert

hoe we op een kwalitatieve en duurzame wijze

kunnen omgaan met bestaand patrimonium." ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 93


THEMA BETON

Prefabbetonnen kunstwerk

voor Beaufort 2021

Langs de Belgische kust konden wandelaars

tijdens de zomer van 2021 de kunstwerken van

de triënnale ‘Beaufort 2021’ bewonderen. Een van

de meest opgemerkte kunstwerken was ‘Pillage

of the Sea’, een sterk staaltje prefabbeton.

Tekst en beeld FEBE

Naast de golfbreker in Bredene stond een uitvergroot

‘steenmannetje’, een torentje van opeengestapelde

stenen. Het had de functie van oriëntatiepunt voor

wandelaars, maar verwees ook naar de spirituele

betekenis van opeengestapelde stenen in vele oude

culturen. De stapel werd uitgevoerd in de vorm

van een toren van zandzakken, met de klimaatopwarming

als rode draad. Ze vormen een denkbeeldige

dam tegen de stijgende zeespiegel. Elke

zak vertegenwoordigt een stad die dreigt te worden

overspoeld als gevolg van de klimaatverandering,

op haar hoogteligging tegenover het zeeniveau.

De grootte van de zak weerspiegelt het bevolkingsaantal.

De sculptuur vormt met andere woorden

een visuele meetlat voor de klimaatverandering.

De kunstenares zocht naar een ecovriendelijk

materiaal dat toch ook bestand was tegen de zeer

extreme zeeomstandigheden.

Veel studiewerk en geëxperimenteer

Voor de productie van haar ‘Pillage of the Sea’

werkte kunstenares Barbara Rosa samen met

prefabbetonfabrikant Enjoy Concrete. Aangezien

een dergelijke creatie niet meteen tot de dagelijkse

productie van het bedrijf uit Veurne behoort, ging

aan het maken van de elementen heel wat studiewerk

en geëxperimenteer vooraf. Waar de eerste

proeven in een weinig organische vorm resulteerden,

is het eindresultaat een mooie, schijnbaar

natuurlijk gevormde stapel van gevulde zandzakken

of zogenaamde ‘vaderlanders’.

Experimenten met polymeerbeton bleken uiteindelijk

niet haalbaar. Maar een lage CO 2

-uitstoot blijft

zeer belangrijk voor de kunstenares. Deze vraag

klinkt steeds luider, ook vanuit de publieke opinie

en de openbare sector. Het bekistingsmateriaal

bestaat uit een bed van gerecycleerd zand en op

maat gemaakte jute. De haalbare bekistingsdruk

werd vooraf empirisch vastgelegd. Dit ecologische

materiaal is fantastisch om mee te werken dankzij

de combinatie van trekweerstand en rekbaarheid.

Een van de meest opgemerkte kunstwerken tijdens Beaufort 2021 was ‘Pillage of the Sea’.

(Beeld: Henk Dujardin)

94 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BETON

THEMA

De stapel werd uitgevoerd in de vorm van een toren van zandzakken, met de klimaatopwarming als rode draad. (Beeld: Henk Dujardin)

“De site was slechts 6 uur per dag toegankelijk, tussen eb en

vloed, waardoor prefabricatie van het kunstwerk aangewezen was”

De elementen werden alternerend geproduceerd,

zodat de natuurlijke pasvorm van de ene op de

andere ‘zandzak’ klopt. (www.beaufort21.be)

Hoge techniciteit,

kunstzinnig karakter

De elementen werden alternerend geproduceerd,

zodat de natuurlijke pasvorm van de ene op de

andere ‘zandzak’ klopt. Een 15 meter lange stalen

buis doet dienst als fundering en centrale as.

Hierop werden elf betonelementen met een

excentrische vastgelegde uitsparing geschoven.

De site was slechts 6 uur per dag toegankelijk,

tussen eb en vloed, waardoor prefabricatie van

het kunstwerk aangewezen was.

Het hoeft niet te verwonderen dat dit kunstwerk

genomineerd was in de categorie ‘Outstanding’

van de FEBE Elements Awards. Enerzijds is er de

combinatie van de hoge techniciteit en het kunstzinnige

karakter, anderzijds toont het kunstwerk

aan dat beton uitermate geschikt is om out of

the box te denken. Daarnaast laat beton toe om

vormen en constructies te realiseren die afwijken

van het normale, maar toch een heel vertrouwd

uitzicht hebben. De jury bekroonde ‘Pillage of

the Sea’ omdat het een zeer originele toepassing

van prefabbeton is, met een heel hoge

landschappelijke waarde. Het brengt op een inventieve

manier een sterke boodschap over naar

de toeschouwers. De technische uitdaging was

groot: het kunstwerk moest niet alleen de impact

van de zee en het zout kunnen weerstaan, maar

moest ook nog eens opgebouwd worden tussen

eb en vloed. Het gebruik van de jutezakken en

het zelfverdichtend beton geeft het geheel een

natuurlijk uitzicht en maakt het bestand tegen

de specifieke omstandigheden. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 95


Holle vloerelementen

in gewapend of

voorgespannen beton…

ook voor eengezinswoningen

© Architectenbureau

Michel Janssen

www.febefloor.be


Wij helpen u bouwen

aan de toekomst

Certificatie

Inspectie

Metrologie

Stap voor stap bouwen wij verder aan het duurzaam uitbreiden van onze jarenlange ervaring

op het vlak van certificatie, inspectie, controle en kalibratie van uitrusting voor de sectoren

stortklaar beton, mortel, en de grondstoffen van deze producten (cement, granulaten, hulpstoffen,

toevoegsels) evenals bouwkalk. Dankzij het kwaliteitsmerk ‘BENOR’ kunnen onze eindgebruikers

vertrouwen op duurzame en kwaliteitsvolle producten. Ook bouwen we verder aan de digitalisering,

met nog meer functionaliteiten voor het Extranet.

www.be-cert.be


THEMA BETON

INNOVATIE EN EFFICIËNTIE TROEF

BIJ RENOVATIE VAN ONDERGRONDSE PARKING

De renovatie van de ondergrondse parking Brouckère in hartje Brussel is volop aan de gang. Een project met de nodige logistieke uitdagingen.

En met een bijzondere nieuwe techniek! “We hebben geïnvesteerd in een krachtige pompmachine om de dekvloer zo efficiënt mogelijk te kunnen

storten”, vertelt projectleider Gert Ulrichts.

Tekst Niels Rouvrois

| Beeld Renotec

De structurele renovatie van de ondergrondse parking Brouckère is tot nog toe

uitstekend verlopen.

“In dit geval klopt het cliché ‘een goeie voorbereiding is het halve werk’

helemaal”, onderstreept Gert Ulrichts.

De opdracht die bouwheer Interparking op tafel legde, was zeer duidelijk:

een volledige structurele renovatie van de ondergrondse parking Brouckère.

“Geen onbekende opdracht voor ons, want voor deze klant renoveerden we

de voorbije jaren al enkele parkings in Antwerpen”, aldus Gert Ulrichts van

aannemer Renotec. “Interparking onderwerpt zijn parkings geregeld aan een

onderhoud of renovatie wanneer bijvoorbeeld betonrot of andere problemen

de kop opsteken. Wat Brouckère betreft, zijn we in november 2020 gestart

met de – voornamelijk structurele – werken. Het gaat om drie verdiepingen

die we onder handen nemen, meer bepaald de niveaus -2, -3 en -4.”

“We begonnen met het vervangen van de aangetaste vloerplaten”, gaat

Gert Ulrichts verder. “Enerzijds hebben we soms volledige delen uitgebroken,

opnieuw gewapend, bekist en gestort. Anderzijds werd op de niveaus -2 en -3

de bovenste centimeter van het beton gefreesd omdat die laag het zwaarst

aangetast was door chloriden en carbonatatie. Daarnaast zijn ook de balken

op de niveaus -2 en -3 hersteld. In augustus 2021 konden we deze structurele

werken, die in zeven fases werden uitgevoerd, afronden.”

15.000 m² brandbescherming

Sindsdien werkt Renotec stevig aan de opbouw. Gert Ulrichts: “Er wordt een

nieuwe dekvloer gelegd met Sika-mortel. Er werd dus 1 cm gefreesd en daarop

brengen we een nieuwe laag van 2 cm aan om tot een egale afwerkingsvloer

te komen. Wanneer de nieuwe dekvloer er ligt, zorgen we ook nog voor een

waterdichting en worden de plafonds en de balken van brandbescherming

voorzien. Goed voor een totale oppervlakte van zo’n 15.000 m². Uiteraard

wordt ook de vloer nog volledig gereinigd. We verwachten dat onze werken

tegen het einde van het voorjaar zijn afgerond. Daarna zal een andere

aannemer de elektriciteit en de sprinklerinstallaties installeren en ook de

trappenhal, die niet in ons takenpakket zat, wordt nog gerenoveerd.”

Nieuwe pomp

Dat Renotec een hart heeft voor innovatie en nieuwe technieken wordt ook in

dit project mooi geïllustreerd. “Zo werd de dekvloer gerealiseerd met een nieuw

systeem, dat Sika ontwikkelde in samenwerking met machinespecialist Inotec.

In plaats van op de klassieke manier een traditionele herstelmortel toe te passen,

kozen we voor de aankoop van een krachtige Inotec-machine in combinatie met

Sika-producten die geleverd werden in bigbags. We zijn de eerste aannemer in

België die zo’n pompmachine heeft aangekocht om mortel op die manier te

leggen. Een investering die de efficiëntie de hoogte injaagt en die we ook in

toekomstige projecten zeker kunnen gebruiken. Verder hebben we in dit project

98 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BETON

THEMA

“We kozen voor de aankoop van een krachtige Inotec-machine in combinatie met Sika-producten die geleverd werden in bigbags”, vertelt Gert Ulrichts.

“We hebben een

voortrekkersrol op het

vlak van technieken en

materiaal, wat we in dit

project bewijzen met een

innovatief vloerdeksysteem”

ook onze gekende competenties in de strijd gegooid: van lokaal betonherstel

en het vervangen van vloerplaten tot het aanbrengen van gelijmde wapening

met inkeeplamellen en het plaatsen van brandbescherming.”

Project op maat

Voor specialist Renotec is dit een renovatieproject op maat. “Maar uitdagend

is het wel, vooral op logistiek vlak”, verduidelijkt Gert Ulrichts. “We zitten onder

de grond in het centrum van Brussel, in de Europese wijk, terwijl boven ons

nog een andere aannemer aan de slag is met een bouwproject. Dat betekent

dus twee aannemers op dezelfde plek, met dezelfde beperkte toegangen. Er is

dus heel weinig ruimte voor leveringen, stockage en containers. Planning was

dus zeer cruciaal in dit project. Zo moest er bijvoorbeeld 400.000 kg mortel

geleverd worden – goed voor vierhonderd bigbags en een twintigtal leveringen.

Dat lukte alleen mits een goede planning en coördinatie.” Missie geslaagd,

Alle aangetaste vloerplaten zijn in zeven fases vervangen of hersteld.

want het project zit nog steeds mooi op schema. “In dit geval klopt het cliché

‘een goeie voorbereiding is het halve werk’ helemaal. En dat is ook een van

onze kwaliteiten. Net als de voortrekkersrol op het vlak van technieken en

materiaal, wat we hier bewijzen met het innovatieve vloerdeksysteem. Voor

ieder project willen wij kwaliteit en efficiëntie leveren en daar willen we ook

steeds de nodige investeringen voor doen”, besluit Gert Ulrichts. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 99


HET VERLEDEN IS OOK JOUW TOEKOMST WAARD

Renotec begint waar een alledaagse aannemer stopt.

Als klasse 8 hoofdaannemer werken we aan uiteenlopende en boeiende projecten.

Daarbij focussen we ons op gespecialiseerde renovatie- en restauratiewerken.

Onze sterktes?

Knowhow, innovatieve technieken en logistieke kracht.

Onze belangrijkste sterkte? Onze mensen!

Want al die uitdagende projecten kunnen we niet alleen realiseren.

Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste medewerkers met passie

en sterke technische kennis.

BEN JIJ EEN PROJECTLEIDER MET ERVARING?

Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar jobs@renotec.be

IF

RENOTEC

NOW!

WHEN?

WWW.RENOTEC.BE


Verkort aanzienlijk de opleveringstermijn

van uw bouwproject met

prefab betonelementen van Struxura.

Wij produceren zowel volle

betonwanden als balken

en kolommen voor verschillende

toepassingen.

Dankzij onze eigen productie-eenheid

kunnen wij een uitzonderlijke

flexibiliteit aan de dag leggen.

MAATWERK IN ALLE

GEWENSTE DIKTES

TOT MAX. 12 M LANG

OP 4 M HOOG

PREFAB, DE NIEUWE STANDAARD

ONGEZIEN

RENDEMENT

GEEN

WERFAFVAL

WEERSON-

AFHANKELIJK

EIGEN

MONTAGEDIENST


THEMA BETON

OPMARS VAN PREFABWANDEN

NIET TE STUITEN

Prefab woningbouw zit in de lift. De voordelen zijn intussen alom bekend: geprefabriceerde elementen worden in de fabriek geproduceerd

– op een zelfgekozen moment en zonder rekening te moeten houden met de weersomstandigheden – en vervolgens getransporteerd naar

de werf, waar ze snel en efficiënt aan elkaar gekoppeld worden via speciale verbindingen. Een kolfje naar de hand van Struxura, dat in zijn

productie-eenheid een uitzonderlijke flexibiliteit aan de dag legt. Zowel prefabwanden in beton als in keramische bakstenen worden tot op

de millimeter nauwkeurig geoptimaliseerd, wat tot een ongezien rendement leidt.

Tekst en beeld Struxura

“Naast volle betonwanden, balken en kolommen kunnen we ook maatwerk met maximale afmetingen van

12 meter lang en 4 meter hoog produceren”, klinkt het bij Struxura.

Als enige onafhankelijke fabrikant van prefabwanden

wil Struxura het de aannemer zo

comfortabel mogelijk maken.

Een korte bouwtijd die een zeer gedetailleerde

planning mogelijk maakt, een hoge betonkwaliteit,

een lagere milieu-impact dankzij hergebruik van

mallen …: prefabbeton drukt hoe langer hoe meer

zijn stempel op de hedendaagse woningbouw. Ook

Struxura is rotsvast overtuigd van de meerwaarde

die prefab te bieden heeft. Het bedrijf uit Poperinge

is gespecialiseerd in de productie van verschillende

prefabbetonelementen: volle betonwanden, balken

en kolommen. “Daarnaast kunnen we ook maatwerk

met maximale afmetingen van 12 meter lang

en 4 meter hoog produceren. We kunnen dus een

uitzonderlijke flexibiliteit bieden, terwijl ons ervaren

team tevens garant staat voor de beste kwaliteit”,

klinkt het.

“We kunnen een uitzonderlijke flexibiliteit

bieden, terwijl ons ervaren team tevens

garant staat voor de beste kwaliteit”

Ruwbouw met meer rendement

Dankzij de introductie van nieuwe technieken werd

de doorlooptijd van bouwprojecten de afgelopen

jaren al drastisch gereduceerd. Ook prefabwanden

hebben hier hun aandeel in. 80 % tijdswinst is

geen uitzondering, met dank aan de indrukwekkende

montagesnelheid. Als enige onafhankelijke

fabrikant van prefabwanden wil Struxura het de

aannemer zo comfortabel mogelijk maken. “De

prefabelementen worden door onze tekenaars

102 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BETON

THEMA

De montagesnelheid is indrukwekkend. Een bouwkraan, een kraanman en twee plaatsers volstaan om in één dag een volledige gezinswoning te realiseren.

Onze prefabmuren zijn beschikbaar in diktes van

10, 12, 14 en 19 centimeter, en dat telkens in een

lichte of zwaardere uitvoering. We voorzien ook

de nodige isolerende kimlagen en ingewerkte

lateien. Door gebruik te maken van BIM kunnen we

de keramische prefabwanden tot op de millimeter

afstemmen op de aanwezige kolommen, balken,

lateien enzovoort. Als klant hoef je zelf niet eens over

3D-software te beschikken om te kunnen profiteren

van het geweldige gebruiksgemak en vandaag al

te bouwen met de systemen van morgen.”

Ook prefabwanden in keramische bakstenen behoren tot de mogelijkheden. (Beeld: Fynn Grouve)

omgezet in een 3D-model (BIM), met de grootste

zorg voor maatvastheid, wapening, optimale

montagevoorziening, verankering en veiligheid.

Eenmaal het tekenwerk is goedgekeurd, worden

de elementen tot op de millimeter nauwkeurig

geproduceerd en stipt geleverd op de werf. Het

plaatsen van onze wanden gaat snel en vergt

weinig mankracht. Zo kunnen er niet alleen meer

projecten gerealiseerd worden, maar wordt ook de

personeelskost geoptimaliseerd.”

Keramische wanden

Wat Struxura eens zo bijzonder maakt, is dat het

bedrijf meer in zijn mars heeft dan oplossingen in

beton. Ook prefabwanden in keramische bakstenen

behoren tot de mogelijkheden. “Onze onafhankelijkheid,

specialisatie, flexibiliteit en uitgebreide

productiecapaciteit zijn onze grootste troeven.

Daarnaast zetten we ook resoluut in op kwaliteit

en duurzaamheid. De keramische bakstenen zijn

volledig vervaardigd uit natuurlijke grondstoffen.

7 à 10 minuten per wand

Ook de keramische prefabwanden van Struxura

bieden zeer veel voordelen: een ongezien rendement

dankzij een verhoogde productiviteit en

bouwsnelheid, geen afval op de werf, geen nood

aan metselprofielen en stellingen, weersonafhankelijk

en makkelijk te plannen … Ze worden

geproduceerd volgens de richtlijnen van Eurocode

6 en zijn ATG-gekeurd. Tot slot zijn ze ook nog

eens zeer eenvoudig te plaatsen. De plaatsing

van één Struxura-wand neemt slechts 7 à 10

minuten in beslag. Een bouwkraan, een kraanman

en twee plaatsers volstaan om in één dag een

volledige gezinswoning te realiseren. Onze

klanten kunnen desgewenst gebruikmaken van

onze eigen plaatsingsdienst, die voor een nog

grotere tijdswinst en kwaliteit zorgt. In vergelijking

met traditioneel metselwerk leidt dit alles

tot een veel kortere doorlooptijd, een snellere

oplevering en een ongezien rendement!“ ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 103


THEMA BETON

DÉ BELGISCHE FABRIKANT

VAN OP MAAT GEMAAKT

ARCHITECTONISCH BETON

Al meer dan vijftig jaar is Decomo nv hét adres voor architectonisch beton. In Moeskroen ontwerpen, engineeren en produceren meer dan

150 medewerkers prefabelementen op maat voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. Niet alleen door de afzet in België, maar ook dankzij de

export naar Nederland, Luxemburg, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is deze dynamische onderneming een van de Europese marktleiders in

architectonisch beton. Dankzij continue investeringen wordt deze positie elke dag verder versterkt.

Tekst Wouter Peeters | Beeld Pascal Vandecasteele

Het uitgebreide scala aan afwerkingsmogelijkheden met architectonisch beton kan architecturale ontwerpen

een heel eigen identiteit verlenen.

De rijzige Antwerp Tower is het hoogste

woongebouw van ‘t Stad.

Het uitgebreide scala aan afwerkingsmogelijkheden

met architectonisch beton kan architecturale ontwerpen

een heel eigen identiteit verlenen. Want

naast gepolijst, gestraald, gezuurd, gestructureerd

en uitgewassen beton behoort ook de inleg van

andere materialen in de malbodem tot de mogelijkheden.

Denk maar aan baksteenstrips, natuursteen

en/of keramiek. Via een groot gamma additieven

biedt Decomo bovendien ook een indrukwekkend

kleurenpalet aan. Het architectonische prefabbeton

van dit toonaangevende bedrijf creëert op die

manier een enorm aantal combinaties en opportuniteiten

dankzij de meest uiteenlopende kleuren en

vormen, architecturale stijlen en afwerkingstexturen.

En dat in combinatie met de specifieke voordelen

van prefabbeton. Daarin onderscheidt Decomo zich

in belangrijke mate van concullegabedrijven.

Kwaliteit met productiviteit verenigd

“Bij Decomo stappen we met onze kennis en

expertise mee in het verhaal van de bouwheer,

architect en/of aannemer”, zegt salesdirector Brecht

Demeulenaere. “Ons eigen studiebureau telt een

vijftiental vakmensen en ontwerpt, in nauw overleg

met de architect, de productietekeningen met

behulp van een 3D-tekenprogramma. De grenzen

van wat technisch haalbaar is, worden afgetast om

de visie van de architect in een werkbare oplossing

met de gewenste look-and-feel te gieten. Omdat elke

realisatie maatwerk is, krijgt ieder architectonisch

project een uniek cachet. Op die manier verenigen

we kwaliteit met productiviteit.”

104 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BETON

THEMA

“Ons architectonisch beton combineert een minimum aan grondstoffen met een uiterst lange levensduur”, benadrukt Brecht Demeulenaere.

“Omdat elke realisatie maatwerk is,

krijgt ieder architectonisch project

een uniek cachet”

“De grenzen van wat technisch haalbaar is,

worden afgetast om de visie van de architect

in een werkbare oplossing met de gewenste

look-and-feel te gieten”, zegt Brecht Demeulenaere.

Duurzaamheid staat centraal

“Het oordeelkundige gebruik van grondstoffen en

de inzet van de modernste technieken maakt van

Decomo een duurzame verwerker”, stelt Brecht

Demeulenaere. “Het regenwater op de daken

wordt opgevangen en gerecupereerd voor de

diverse productieprocessen. Decomo voldoet aan

alle milieutechnische eisen en beschikt onder

andere over vloeistofdichte vloeren en een eigen

waterzuiveringsinstallatie, waardoor bijvoorbeeld

de behandeling met zuur nog steeds kan gebeuren

mét zorg voor mens en omgeving. De inzet van

zonnepanelen op de daken zorgt voor een verdere

reductie van onze ecologische footprint. Anderzijds

staat ons architectonisch beton garant voor

een robuuste en onderhoudsvriendelijke gevel die

een minimum aan grondstoffen combineert met

een uiterst lange levensduur.”

Tijdswinst en kostenbesparing

De pluspunten van prefabbeton zijn legio. Elementen

die vooraf vervaardigd en volledig afgewerkt

zijn, zorgen vanzelfsprekend voor een significante

tijdswinst en kostenbesparing. Alle prefabbetonelementen

worden vervaardigd bij Decomo, wat

belangrijk is voor het produceren van een kwalitatief

hoogstaand eindproduct. Die kwaliteit

wordt verder gewaarborgd door de aandacht voor

precieze en scherpe details, die veel beter te realiseren

zijn in een fabrieksomgeving dan in openlucht.

Nadien heeft het product een uitstekende

weerstand tegen milieuvervuiling en een goede

kleurvastheid en is het onderhoudsvriendelijk

en schokbestendig. Daarnaast beschikt Decomo

over een goed uitgerust en gespecialiseerd team

dat ook een betrouwbare dienst na verkoop kan

verzekeren. Kortom: door de productie van a tot z

in eigen beheer te houden en de klanten nauw

bij het proces te betrekken, onderscheidt Decomo

zich duidelijk van andere producenten. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 105


DECOMO

DECOMO

Architectonisch beton

voor Architectonisch al Uw realisaties

beton

voor al al Uw Uw realisaties

Met meer dan 40 jaar ervaring, is DECOMO de specialist inzake de productie

Met Met meer dan dan 40 40 jaar ervaring, is is DECOMO de specialist inzake de productie

van dit kwalitatief en uiterst hoogwaardig betonproduct op maat, dat tevens

van van dit dit kwalitatief en en uiterst hoogwaardig betonproduct op maat, dat tevens

structureel kan worden aangewend.

structureel kan kan worden aangewend.

Wij bieden conceptueel advies tijdens de ontwerpfase van om het even welk

Wij Wij bieden conceptueel advies tijdens de ontwerpfase van om het even welk

bouwproject en garanderen een professionele begeleiding tijdens de uitvoering.

bouwproject en en garanderen een professionele begeleiding tijdens de uitvoering.

DECOMO, waar creativiteit en vakmanschap hand in hand gaan, dat is telkens

DECOMO, waar creativiteit en en vakmanschap hand in hand gaan, dat is telkens

weer

weer weer

maatwerk maatwerk

en

en en

adequate adequate

oplossingen oplossingen

die die

Uw Uw

architectonisch architectonisch project project een

een

uniek uniek cachet cachet geven!

geven!

www.decomo.be


VAN DER SPEK NV

Uw beton,

onze zorg !


THEMA BETON

Van torenkranen tot betoncentrales

“ONZE KLANTEN MOETEN ZORGELOOS EN

EFFICIËNT HUN WERK KUNNEN DOEN”

De firma Van der Spek is al meer dan zestig jaar exclusief verdeler van machines en materiaal van Liebherr – van toren- en telescoopkranen

tot betoncentrales – en staat ook in voor onderhoud en reparaties hiervan. Hun missie: ervoor zorgen dat klanten zorgeloos hun werk kunnen

blijven doen, met een maximum aan efficiëntie, productiviteit en veiligheid.

Tekst uwtekst.be | Beeld Van der Spek

Betoncentrale Liebherr Betomix 3.0 A R RIM: tot 134 m³ beton per uur.

Betonpomp Liebherr 42 M5 XXT met 90 % minder hydraulische kabels.

“De betonpomp met XXT-afstempeling is uniek in haar soort”

In 1961 startte Van der Spek met de verkoop van Liebherr-torenkranen in België.

Intussen is het dé referentie voor machines voor zowel bouw- als wegenwerken,

recyclage en openbare werken. Van der Spek verdeelt bouwkranen en rupskranen,

breek- en zeefinstallaties, asfaltafwerkmachines en -containers en alles

voor de productie van beton. Over die betonafdeling spraken we met Delphine

Flament, Product Manager Concrete bij Van der Spek: “We verkopen in België

vaste betonmixers en mixers op aanhangwagens – van 7 m³ tot 12 m³. Onze

betoncentrales hebben een rendement van 30 m³ tot 160 m³ beton per uur

en sinds enkele jaren vinden bedrijven bij ons ook Liebherr-betonpompen met

mastlengtes van 36 en 42 meter.”

Exclusieve verdeler

“Wij zijn exclusieve verdeler van Liebherr in België, al sinds onze oprichting

meer dan zestig jaar geleden. We kennen de producten door en door en zijn

zeker van de kwaliteit die we leveren. Liebherr is een pionier op het vlak van

innovatie en zet sterk in op energiebesparing, de terugdringing van de CO 2

-

uitstoot en de veiligheid. Zo voldoen bijvoorbeeld de Liebherr-betonmixers

al aan de nieuwste NBN-veiligheidsnorm EN 12609:2021. Liebherr bracht

in 2021 ook de betonpomp met XXT-afstempeling op de markt, uniek in

haar soort. Haar Powerbloc, de aandrijfeenheid die het beton verpompt,

werkt heel stil. Dat zorgt voor minder geluidsoverlast op bouwplaatsen.

108 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BETON

THEMA

Betoncentrale Liebherr Betomix 4.5 B R DW voor de aanleg van de Oosterweelverbinding.

De hydraulische techniek is volledig ingekapseld, zodat de kans op storingen

minimaal is. Bovendien verbruikt de betonpomp veel minder olie dan andere

betonpompen op de markt. Daarnaast kan de bestuurder de giek heel precies

laten bewegen dankzij de radiografische afstandsbediening. Kortom: het is

een machine vol praktische innovaties. Wat de betoncentrales betreft, heeft

Liebherr ook als eerste en enige fabrikant een reinigingssysteem ontwikkeld

voor de mengers met open deuren.”

Installatie, onderhoud en reparatie

“Even belangrijk als de betonmachines zelf is onze dienstverlening. De

Belgische markt telt een 250-tal betoncentrales, meer dan tweeduizend

betonmixers en driehonderd betonpompen. De grootste bezorgdheid van

onze klanten is dat hun machines blijven werken en dat ze in orde zijn met de

veiligheidswetgeving. Daar zorgen wij voor. We doen periodiek onderhoud,

herstellingen en geven advies over de nieuwe normen.”

Geen machinewerk, maar mensenwerk

“Ik werk al 25 jaar met veel plezier bij Van der Spek. Sinds het begin van mijn

loopbaan hebben we al meer dan 1100 betonmixers en ongeveer tachtig

centrales verkocht. Indrukwekkend, toch?”, aldus Delphine Flament. “Na

levering hoor ik de klanten altijd vol trots zeggen: ‘Het is toch een knappe

machine’. Die trots voel ik ook. Toch gaat het voor mij, naast de machines,

nog meer om de samenwerking tussen mensen. Uiteindelijk wil ik mijn

klanten blij maken met een machine die precies afgestemd is op wat ze

willen, voldoet aan alle strenge veiligheids- en kwaliteitsnormen en zo lang

mogelijk meegaat, zonder problemen. Daar gaat een hele samenwerking

Betonmixer Liebherr HTM 905: zuiniger, 300 kilogram lichter en met een

groter laadvermogen.

aan vooraf — met de klant, onze studie- en verkoopdienst en onze dienst na

verkoop. Het is dankzij de inzet van al die mensen dat onze klanten topwerk

kunnen afleveren met onze machines.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 109


THEMA BETON

VAN INDUSTRIËLE KWALITEIT NAAR ZICHTBETON

DANKZIJ BETONCOSMETICA

Strakke, gladde betonarchitectuur is deze dagen zeer gegeerd. Het is echter geen sinecure om de vereiste afwerkingskwaliteit te behouden,

temeer omdat er tijdens productie, transport en plaatsing weleens schoonheidsfoutjes of beschadigingen kunnen ontstaan. Vandaar dat steeds

meer bouwheren, architecten en aannemers teruggrijpen naar betoncosmetica om de uitstraling van wanden en andere betonoppervlakken op

te krikken. Een innovatieve methodiek met veel mogelijkheden en verschillende gradaties, benadrukt Jonathan Coeman van specialist Cosmixx:

“We zijn zelfs in staat om industrieel beton op te waarderen naar zichtbeton, wat uiteraard veel kostenefficiënter is.”

Tekst Tim Janssens | Beeld Cosmixx

Dit nieuwe gebouw van Axintor Interim is een toonbeeld van de meerwaarde die

betoncosmetica kan bieden.

Het Axintor-gebouw voor opwaardering van de betonnen buitenschil. Het verschil

met het eindresultaat spreekt boekdelen.

“Dankzij onze interventies kunnen woningen, gebouwen

en constructies met eventuele schoonheidsfoutjes

toch piekfijn opgeleverd worden”

Stoer minimalisme is in. Zowel in publieke gebouwen als kantoorcomplexen

en luxueuze woningen is beton (opnieuw) in opmars. “Zelfs in de

industriebouw wordt er sinds een vijftal jaar steeds meer overgeschakeld

van silexpanelen naar gladde betonwanden”, weet Jonathan Coeman,

oprichter en zaakvoerder van Cosmixx. “Beton is een oerdegelijk, maar

tegelijk ook delicaat product, niet alleen qua productie, maar zeker ook

qua transport en plaatsing. Gedurende heel dat proces kan er behoorlijk

wat mislopen, terwijl veel bouwheren en architecten naar die typische

strakke betonlook streven en fabrikanten en aannemers dus erg hoge

afwerkingseisen opleggen. Dankzij onze interventies kunnen woningen,

gebouwen en constructies met eventuele schoonheidsfoutjes toch piekfijn

opgeleverd worden.”

110 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BETON

THEMA

“Ons product wordt machinaal verspoten en bladert niet af, in tegenstelling tot

bijvoorbeeld schilderwerk”, zegt Jonathan Coeman.

Veredeling van betonoppervlakken

Cosmixx is gespecialiseerd in het beschermen, behandelen en waterdicht

maken van beton (via injectiewerken en verspuiting van flexibele membranen).

Ook structureel betonherstel staat vaak op de agenda. Maar dé

voornaamste groeiactiviteit is zonder twijfel betoncosmetica, oftewel het

veredelen van betonoppervlakken met haarscheurtjes, oneffenheden, ongewenste

kleurnuances of wolkvorming, roestvorming, veroudering ... “We

doen dit via specifiek ontwikkelde spuittechnieken. Naargelang de problematiek

zijn er verschillende behandelingen mogelijk: een lazuurtechniek om

het beton opnieuw een uniforme kleur te geven via gespoten pigmentering,

hydrofuge om een water- en vuilafstotend effect te creëren, een permanent

antigraffitisysteem ... Ook de gradatie van de behandeling kan variëren –

van basic over medium tot ultimate betoncosmetica – want voor de gevels

van een luxueuze villa ligt de lat uiteraard hoger dan voor een standaard

traphal”, legt Jonathan Coeman uit.

Tal van troeven

De voordelen van betoncosmetica zijn legio. “Architectonisch beton is duur,

zeker als wij het na productie, transport en plaatsing ook nog eens in zijn

originele staat moeten herstellen. We zijn echter bij machte om industrieel

beton op te waarderen naar zichtbeton. Qua kostenefficiëntie kan dat tellen …”,

onderstreept Jonathan Coeman. “Een bijkomende troef is dat de bouwheer

nadien niet geconfronteerd wordt met periodieke onderhoudskosten. Ons

product wordt machinaal verspoten en bladert niet af, in tegenstelling tot

bijvoorbeeld schilderwerk. Beton veroudert, maar dankzij ons kan het zijn glans

veel langer bewaren. Bovendien kunnen we snel grote oppervlaktes behandelen.

Zo kunnen we op één dag 1000 m² beton onder handen nemen, zowel

prefabelementen als ter plaatse gestorte structuren.”

Jong bedrijf met tonnen ervaring

Dat Cosmixx furore maakt met zijn cosmetische oplossingen, is allerminst

toeval. Passie voor beton is de rode draad in alles wat dit jonge bedrijf

onderneemt. “We zijn pas eind 2020 gestart, maar we moesten gelukkig niet

van nul beginnen. Ik heb zelf een achttal jaar ervaring in de sector en ook

De veredeling van betonoppervlakken met haarscheurtjes, oneffenheden,

ongewenste kleurnuances of wolkvorming, roestvorming, veroudering ...:

de mogelijkheden zijn legio.

onze zeven vaklui zijn al een hele tijd actief in de betonbranche. Vandaar dat

we in 2021 toch al meteen een heleboel mooie projecten hebben kunnen

uitvoeren. Onze actieradius is vrij ruim: nieuwbouw- en renovatieprojecten

voor bedrijven en particulieren in de Benelux en Frankrijk. Sinds ik vijf

jaar geleden zelf mijn eerste stapjes zette op het vlak van betoncosmetica –

meer bepaald bij de opwaardering van het Concertgebouw van Parijs (La Seine

Musical) – ben ik rotsvast overtuigd van de meerwaarde van deze innovatieve

methodiek. Het is fijn dat ook steeds meer bouwheren, architecten en aannemers

het licht zien en vol overtuiging gebruikmaken van onze expertise.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 111


Sterk werk voor

concreet resultaat

Uw partner voor straffe betonprojecten

www.cosmixx.eu • info@cosmixx.be • +32 479 58 92 82 • Lobulckstraat 17D, 9880 Aalter


CALCAIRES

DE

LA SAMBRE

www.betca.be

1, Rue Blanc Caillou, 6111 Landelies

Tel.: 071 51 57 23

info@calcairessambre.be

www.calcairessambre.be

Open van maandag tot vrijdag van 6u tot 17u

Open gedurende de maand juli

Productie van kalksteen voor de bouw:

Breuksteen, stenen voor schanskorven, BENOR gekeurde granulaten

en zand • Calciumcarbonaat voor mortel, beton en cement •

Vermalen en als filler

BETCA_adv_95x130_2021_DEF.indd 1 1/12/2021 13:58

SUSTAINABILITY

COUNCIL

CONCRETE

Concrete

Sustainability

Council

Verantwoord bouwen begint met CSC

www.csc-be.be

Naamloos-1 1 01-07-2021 11:31


THEMA BETON

DUURZAME VEZELWAPENING

GARANDEERT FORSE CO 2

-REDUCTIE

CO 2

-reductie is de heilige graal in het hedendaagse bouwwezen. Een innovatie die in dat opzicht een belangrijke rol kan spelen, is synthetische

vezelwapening. “Door de traditionele stalen netten in gewapend beton te vervangen door macrosynthetische kunststofvezels kan je de CO 2

-uitstoot

van de wapening met 60 tot 90 % verminderen”, benadrukt Adfil, dat deze boude bewering sinds begin 2020 kan staven met een EPD. Een potentiële

gamechanger, want de mogelijke toepassingen zijn legio: vloeren, funderingen, prefabelementen, kelderwanden, zwembadmuren …

Tekst Tim Janssens | Beeld Adfil

Als ontwikkelaar en producent van performante

vezels voor de wapening van stortklaar beton,

spuitbeton en prefabelementen is Adfil wereldwijd

marktleider in zijn domein. Durus EasyFinish (sinds

2018 ATG-gecertificeerd), de macrosynthetische

vezels van het bedrijf uit Zele, worden steeds vaker

gebruikt als duurzaam en roestvrij alternatief en/of

aanvulling voor staalwapening. “Daarmee spelen

we een belangrijke rol in de duurzame transitie van

de bouwsector”, stelt Jeroen Smet, technical sales

director bij Adfil. “Betonvloeren worden traditioneel

gewapend met stalen netten: een oplossing

“Met onze synthetische vezelwapening

spelen we een belangrijke rol in de

duurzame transitie van de bouwsector”

die haar waarde al ruimschoots bewezen heeft,

maar waarbij er vaak sprake is van overdimensionering.

Zo wordt ons milieu zwaarder belast

dan nodig. Met onze synthetische vezelwapening

kunnen we vaak ecologischere én economischere

alternatieven voorstellen.”

“Met onze synthetische vezelwapening kunnen we vaak ecologischere én economischere alternatieven voor stalen wapeningsnetten voorstellen”, zegt Jeroen Smet.

114 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BETON

THEMA

In agrarische omgevingen staan macrosynthetische

vezels garant voor een snelle, efficiënte, veilige en

diervriendelijke oplossing.

“Onze macrosynthetische vezels garanderen een CO2-reductie van 60 tot 90 %”, benadrukt Wim Ronsse.

Veel ruimte voor optimalisatie

Tijdswinst en gebruiksgemak dankzij doordachte

dosering en vermenging van de vezels in de betoncentrale,

een gunstige impact op de structuur

van het beton …: synthetische vezelwapening

biedt veel voordelen. Maar ook op ecologisch vlak

gooit deze markante innovatie dus hoge ogen.

De cijfers die Adfil aanhaalt, spreken boekdelen.

“Voor een vloer van 15.000 m² met twee stalen

wapeningsnetten heb je circa 115 ton staal nodig,

terwijl wij dat kunnen vervangen door 8 ton macrosynthetische

vezels. Alles opgeteld – productie,

transport, afbraak en herwerking … – kunnen

we zo in één project liefst 61 ton CO 2

uitsparen,

goed voor een CO 2

-reductie van 60 tot 90 %,

puur door de wapening te optimaliseren! En dan

hebben we de dikte van de vloer nog niet aangepast,

want ook daar kunnen we vaak nog enkele

centimeters winnen met dezelfde draagkracht

en belasting. Dat vergt uiteraard wat extra inspanning

en rekenwerk, maar het resultaat is

navenant. Ook een doordachte combinatie met

staalwapening behoort overigens tot de mogelijkheden.

Tot slot is het allerminst een bezwaar dat

onze vezels uit kunststof bestaan. Ze komen niet

vrij in de natuur (want ze zitten vast in het beton)

en de levensduur van het beton is langer omdat er

geen roestvorming optreedt.”

Het belang van EPD en ATG

Dat synthetische vezelwapening een positieve

invloed heeft op de CO 2

-footprint van betonnen

constructies en gebouwen, blijkt ook uit de EPDcertificatie

(Environmental Product Declaration)

waarover Adfil sinds begin 2020 beschikt. “We

hebben de milieu-impact van onze synthetische

vezels objectief-wetenschappelijk laten vastleggen.

Een kostelijk en langdurig traject, maar die EPDcertificatie

is een cruciale schakel in ons ontwikkelingsplan”,

legt Jeroen Smet uit. “Bovendien

is onze ATG-certificatie een waardevolle troef,

want zo hebben we ook toegang tot overheidsopdrachten,

waarvoor BENOR-gecertificeerd beton

vereist is”, pikt technical sales manager Wim Ronsse

in. “Sinds we over dat ATG-certificaat beschikken,

leert de bouwsector ons steeds beter kennen –

niet enkel betoncentrales, maar ook aannemers,

ingenieurs, architecten …”

Een groot esthetisch voordeel is dat er geen vezels

zichtbaar zijn in het betonoppervlak.

Veel mogelijke toepassingen

Het mag duidelijk zijn: Adfil is de Belgische markt

volop aan het veroveren met zijn Durus EasyFinishvezels.

“Belangrijk om weten, is dat ze geschikt

zijn voor verschillende toepassingen: vloeren,

funderingen, prefabelementen, kelderwanden,

zwembadmuren …”, benadrukt Wim Ronsse. “Bij

vloeren spaar je dankzij eenvoudige wapening

in de massa heel wat materiaal en werkuren uit.

Dankzij de chemisch inerte vezels is roestvorming

uit den boze, net als bij zicht-, kelder- en zwembadwanden.

Daar zorgt scheurcontrole ook voor een

betere waterdichting en zijn er geen vezels zichtbaar

in het betonoppervlak. In prefabelementen

zorgen ze tevens voor een prima transportwapening

dankzij een verhoogde impactweerstand. En in agrarische

omgevingen staan ze garant voor een snelle,

efficiënte, veilige en diervriendelijke oplossing.

Kortom: onze macrosynthetische vezels komen

haast overal tot hun recht!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 115


THEMA BETON

Betonschade opgetreden door wapeningscorrosie.

KATHODISCHE BESCHERMING

GARANDEERT BETONNEN FABRIEKSGEBOUW

TIENTALLEN JAREN EXTRA LEVENSDUUR

Het bedrijfsgebouw van Agfa-Gevaert in Westerlo staat sinds kort – bij wijze van spreken – onder stroom. Dit om het te vrijwaren van

betonrot. Wetenschappelijk wordt dit ‘kathodische bescherming’ genoemd, waarbij het wapeningsstaal onder elektrische spanning wordt

gezet om te verhinderen dat het beton barst onder invloed van corrosie. Omdat klassiek betonherstel niet meer mogelijk bleek, werd er

geopteerd voor deze techniek. Hierdoor moest de betonconstructie niet worden afgebroken en is het gebouw opnieuw futureproof voor de

komende decennia.

Tekst en beeld SANACON

116 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BETON

THEMA

Lokaal betonherstel vóór het aanbrengen van de kathodische bescherming.

Kathodische bescherming was geen onbekend terrein voor hoofdaannemer

Vogel Belgium. Het paste dit beproefde concept eerder ook al toe in de

Annie Cordy-tunnel (Leopold II-tunnel) in Brussel en de Boerentoren in

Antwerpen. Het project in Westerlo verliep in een bijzonder nauwe en

deskundige samenwerking met de technische specialisten van Agfa-Gevaert

en studiebureau SANACON, dat instond voor de controle op het ontwerp

en de uitvoering van de kathodische bescherming. In het najaar van 2020

installeerden ze in een bedrijfsgebouw op de site van Agfa-Gevaert een

systeem met opgedrukte stroom, bij wijze van duurzame oplossing voor het

herstel van een betonnen vloerplaat van circa 350 m². Na een uitgebreid

vooronderzoek naar de oorzaak en de omvang van de vastgestelde betonschade,

dat SANACON uitvoerde in 2019, werd kathodische bescherming

naar voor geschoven als enige praktisch haalbare techniek voor de realisatie

van een duurzame betonherstelling. }

Titanium gaasanode geïnstalleerd op het betonoppervlak als anode voor het kathodisch beschermingssysteem.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 117


THEMA BETON

Bekabeling van het kathodisch beschermingssysteem gebundeld over het vloeroppervlak.

“Dit project kan gezien worden als een voorbeeld van

hoe een betonherstelproject moet worden aangepakt”

Voorbeeldproject met optimaal eindresultaat

Het kathodische beschermingssysteem wordt meermaals per jaar gemonitord

en opgevolgd om de bescherming van de wapening in de betonconstructie

te garanderen en toekomstig onderhoud tot een minimum te beperken. “Dit

project kan gezien worden als een voorbeeld van hoe een betonherstelproject

moet worden aangepakt”, zegt Bjorn Van Belleghem, expert op het vlak van

kathodische bescherming bij SANACON. “De eerste stap is de uitvoering van

een uitgebreid vooronderzoek naar de oorzaak en de omvang van de schade

om de meest geschikte en duurzame herstelmethode te selecteren. Vervolgens

past een aannemer met specifieke kennis en ervaring de voorgeschreven

hersteltechniek toe – in dit geval dus kathodische bescherming. En tot slot

zorgt een onafhankelijk studiebureau voor de gefaseerde controle en opvolging

van de werken. De goede verstandhouding en nauwe samenwerking tussen

opdrachtgever, aannemer en studiebureau heeft geleid tot een optimaal eindresultaat,

en dat binnen de vooropgestelde termijn.”

Conform alle eisen

Ook bij Vogel Belgium heerst grote tevredenheid. “Werken in een omgeving

waar het belangrijk is om duidelijke afspraken te maken en na te komen,

is volledig volgens onze principes. Open communiceren en de opdracht

afwerken binnen de samen vastgelegde termijnen: dat past helemaal binnen

Morteloverlaging van de titanium anode en chemisch resistente vloerafwerking.

118 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Naamloos-4 1 Vogel_advertentie 03-02-2022 12:5795x130.indd 1 4/02/2022 09:10

BETON

THEMA

onze filosofie. Dankzij een goede planning en strikte timing realiseerden we

ook in Westerlo een referentieproject”, stelt directeur Koen Driessens. “Het

bewijst dat een kathodisch beschermingssysteem met opgedrukte stroom

tot in detail correct ontworpen, geïnstalleerd en ingeregeld kan worden,

waarbij voldaan wordt aan alle eisen die omschreven zijn in de Europese

norm EN ISO 12696. Het eindresultaat is een bewezen bescherming van

de wapening in de betonnen vloerplaat, die te allen tijde aangetoond

wordt door middel van periodieke monitoring. Bovendien is het systeem

geïnstalleerd in een ATEX-zone, waardoor in het ontwerp van de kathodische

beschermingsinstallatie rekening moest worden gehouden met een

bijkomende eis inzake de beperking van de maximaal toegelaten stroom in

de stroomvoerende bekabeling om te voldoen aan alle noodzakelijke veiligheidsvoorschriften,

die werden opgelegd door Agfa-Gevaert.”

Sturingskast van het kathodisch beschermingssysteem.

Hecht team

Bij Afga-Gevaert blikt Manager Real Estate Johan Verheyen als volgt

terug op deze bijzondere realisatie: “De haalbaarheid van het herstel van

de constructie was voor ons een cruciaal doel, gezien het belang van de

productie-installaties in het gebouw en het prohibitieve karakter van een

‘verplaatsing’ naar een alternatieve locatie. De uitvoering van de werken

moest gepland worden tussen strikte mijlpalen. De toegankelijkheid van de

onderzijde van de betonconstructie werd sterk bemoeilijkt door de aanwezigheid

van opgehangen piping voor allerlei media. Ten slotte diende een veilige

opstart van de kathodische beschermingsinstallatie in een ATEX-omgeving te

worden gewaarborgd door een indienstnameverslag van een onafhankelijk

keuringsorganisme. We hebben al deze uitdagingen als een hecht team

overwonnen. Alle betrokken partijen hebben getoond dat ze ‘the extra mile’

wilden lopen om dit project tot een goed einde te brengen.” ❚

SCHADEDIAGNOSE

KWALITEITSCONTROLE

MONITORING

KATHODISCHE BESCHERMING

BEGELEIDING BETONHERSTEL

TECHNISCH ADVIES

STRUCTURELE ANALYSE

WWW.SANACON.BE

Kathodische bescherming met opgedrukte stroom

_

Betonreparatie & betonrenovatie

_

Constructieherstel & lijmwapening

_

Hydrodemolition

_

Brandwerende bekleding & fireproofing

_

Industrieel betononderhoud

_

Herstel uitkragende galerijvloeren

_

Vogel Belgium n.v.

www.vogelbelgium.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 119


Zorg Voorbeschouwing HEALTH&CARE

HET ONTMOETINGSPLATFORM

VOOR ZORG EN WELZIJN

#GetInspired, #GetConnected, #Innovate en #Fun: dat zijn de sleutelbegrippen op Inspire HEALTH&CARE, dat op 26, 27 en 28 april plaatsvindt in

Flanders Expo in Gent. Tijdens deze inspirerende driedaagse voor de volledige zorg- en welzijnssector staat connecteren centraal. Ook de cijfers

ogen veelbelovend: honderd inhoudelijke sessies, 250 exposanten en vijfduizend bezoekers.

Tekst Easyfairs |

Beeld Easyfairs

Tijdens deze inspirerende driedaagse voor de volledige zorg- en welzijnssector

staat connecteren centraal.

De 250 exposanten geven uitgebreide en grondige demonstraties van of

interactieve workshops over hun producten, diensten en opleidingen.

“Met honderd inhoudelijke sessies, 250 exposanten en

vijfduizend bezoekers is dit een niet te missen driedaagse

voor al wie actief is in de zorg- en welzijnssector”

Inspire HEALTH&CARE dient zich aan als hét ontmoetingsplatform voor het

management en medewerkers van ziekenhuizen en acute zorg, ouderenzorg,

gehandicaptenzorg, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, bijzondere jeugdzorg,

eerstelijnszorg en privé en groepspraktijken. De bezoekers kunnen zich verwachten

aan een boeiende mix van interessante keynotespeakers die actuele

thema’s aankaarten rond innovatieve oplossingen in de zorgsector, omgaan

met menselijk kapitaal in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt, de toekomst

van zorg op afstand, de kwaliteit van de zorg, gepersonaliseerde financiering …

Het volledige seminarieprogramma is terug te vinden via www.health-care.be.

Zorg-praatcafé en Experience Village

Een babbel met collega-zorgprofessionals, een korte nabespreking over een zorgseminarie,

een inspirerende keynotespeaker, het eindpunt voor een inspiration

tour en het uitwisselen van best practices …: daarvoor kunnen bezoekers terecht

120 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Voorbeschouwing HEALTH&CARE

Zorg

ZIJ ZIJN ALVAST VAN DE PARTIJ OP INSPIRE HEALTH&CARE 2022!

“CM is aanwezig op Inspire HEALTH&CARE omdat we een verhaal

willen delen. CM zet al jarenlang in op geestelijke gezondheid, maar

gaat nu nog een stap verder. Op Inspire HEALTH&CARE wisselen

we graag van gedachten om mogelijk tot duurzame partnerships te

komen. Als het over innovatieve zorg-, gezondheids- en welzijnsprojecten

gaat, kan je op ons rekenen.”

Steven Hermans, CM Vlaanderen

“Bij FRAME, het klinisch testcentrum van het Jessa Ziekenhuis,

zijn we intensief bezig met het klinisch testen en valideren van

technologische ontwikkelingen binnen het domein van de

fysische geneeskunde en revalidatie. We kijken ernaar uit om

tijdens Inspire HEALTH&CARE bedrijven te mogen ontmoeten die

actief betrokken zijn bij de ontwikkeling en productie van nieuwe

technologieën en hulpmiddelen binnen de revalidatiecontext.”

Sarah Meyer, FRAME by Jessa Ziekenhuis

“IDEWE wil niet alleen de zorgsector kennen, maar wil effectief in

contact treden met de zorg. Inspire HEALTH&CARE is voor ons

hét netwerkevent waar we zorgprofessionals, hr-medewerkers en

directieleden kunnen ontmoeten, waar we informatie en ervaring

kunnen uitwisselen.”

Bianca Kints, IDEWE

“Voor ons als modulair bouwbedrijf is Inspire HEALTH&CARE zeer

interessant om op drie dagen tijd mensen te ontmoeten die actief

zijn op het vlak van facilitair management, maar ook ontwerpers

en architecten. Dit om hen verder te kunnen informeren over

projecten van tijdelijke aard en permanente gebouwen.

En natuurlijk is er ook het fijne weerzien met bestaande

relaties en klanten tijdens een hapje en een tapje.”

Koen Lismont, De Meeuw

“Inspire HEALTH&CARE is zeer belangrijk om de link te leggen

tussen de industrie en de gezondheidszorg. Het is een ideale

gelegenheid om de kennis en innovaties van de industrie over

te brengen naar de zorgverstrekkers.”

Christophe Mouton, AZ Maria Middelares

Voor Zorgnet Icuro is Inspire HEALTH&CARE een moment

van ontmoeting, van maximale cocreatie en van elkaar te

inspireren. Daarom vinden we het heel belangrijk om vanuit onze

verschillende sectoren – de algemene ziekenhuizen, ouderenzorg

en geestelijke gezondheidzorg – mee in te zetten op die

ontmoeting en die inspirerende, innoverende driedaagse.”

Gorik Kaesemans, Zorgnet-Icuro

“Elke dag stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat

zorgmedewerkers zichzelf kunnen en vooral mogen zijn. Dat is onze

visie, onze manier om de gezondheidszorg écht vooruit te helpen.

We zijn dus graag van de partij op Inspire HEALTH&CARE 2022.”

Bart Van den Eynde, EGHT Care

“‘The best way to predict the future is to create it’. En dat is net

waar In4Care heel graag aan meewerkt. Inspire HEALTH&CARE

brengt de hele sector samen. Of je nu in de ziekenhuissector,

ouderenzorg of thuiszorg werkt, een start-up bent of tewerkgesteld

bent in een overheidsorganisatie...: we moeten de

krachten bundelen om te innoveren en om die zorg- en

welzijnssector van de toekomst samen te gaan creëren.”

Rudy Maertens, In4Care & AZ Alma

“Voor Poolstok is het heel belangrijk om aanwezig te zijn

op Inspire HEALTH&CARE. Wij ondersteunen verschillende

publieke en parapublieke organisaties in hun personeels- en

organisatiebeleid en willen van deze gelegenheid gebruikmaken

om de zorgsector, die toch een groeiende sector is bij onze

klanten, te inspireren door aan te tonen hoe ze het best hun

hr- en organisatiebeleid kunnen aanpakken.”

Vincent Van Malderen, Poolstok

“IQ Messenger zal op Inspire HEALTH&CARE onder meer

zijn smartapp voor zorgprofessionals in ziekenhuizen, OPZ’s

en woonzorgcentra voorstellen. Een app waarin je alarmen

kan ontvangen, maar waarmee je ook zelf alarmberichten

kan triggeren.”

Maartje Boschman, IQ Messenger

op het centrale netwerkplein. De Experience Village is dan weer de ultieme trialand-errorzone

op de beursvloer. Een VR-bril uittesten, een digitale spelmat om

kineoefeningen uit te voeren of al fietsend herinneringen ophalen: het kan er

allemaal. Op dit interactieve plein stellen een tiental (tech)start-ups en bedrijven

hun meest innovatieve producten en services voor.

Verschillende ‘inspiration tours’ maken de bezoekers op een snelle manier wegwijs

door het exposantenaanbod op basis van verschillende thema’s.

Inspiration tours, demo’s en workshops

Verschillende ‘inspiration tours’ maken de bezoekers op een snelle manier

wegwijs door het exposantenaanbod op basis van verschillende thema’s.

Hospitality, well being & mental health, infrastructuur, interior & design, health

tech en sustainability zijn slechts enkele van de topics die in de kijker geplaatst

worden. Een of meerdere experts uit de zorgsector geven een introductie en de

exposanten op de route presenteren graag hun paradepaardjes en innovaties.

Los daarvan geven heel wat exposanten uitgebreide en grondige demonstraties

van of interactieve workshops over hun producten, diensten en opleidingen ter

hoogte van de ‘demonstration & workshop corner’. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 121


26-27-28

APR 2022

FLANDERS

EXPO GENT

UW ONTMOETINGSPLATFORM

VOOR ZORG

& WELZIJN

#GETINSPIRED

#GETCONNECTED

#INNOVATE

#FUN

REGISTREER U GRATIS

MET UW CODE: BAAC1000

VIA HEALTH-CARE.BE

by EASYFAIRS


Voorbeschouwing HEALTH&CARE

Zorg

De Inspire HEALTH&CARE Awards bieden een unieke kans om medewerkers en teams, maar ook innovatieve projecten en ontwikkelingen uit de zorgsector in de

bloemetjes te zetten.

Awards en Zorgfeest

De Inspire HEALTH&CARE Awards bieden een unieke kans om medewerkers

en teams, maar ook innovatieve projecten en ontwikkelingen uit de zorgsector

in de bloemetjes te zetten. Het Zorgfeest gaat ook dit jaar door op woensdagavond.

Het is een niet te missen vaste waarde die als een van de gezelligste

zorgavonden van het jaar wordt beschouwd. ❚

Een VR-bril uittesten, een digitale spelmat om kineoefeningen uit te voeren

of al fietsend herinneringen ophalen: het kan allemaal ter hoogte van de

Experience Village.

PRAKTISCH

26, 27 & 28 april 2022

Op dinsdag en woensdag

open van 10u tot 18u.

Op donderdag open van 10u tot 17u.

Flanders Expo

Maaltekouter 1

B – 9051 Gent

De exposanten demonstreren maar al te graag hun paradepaardjes en innovaties.

www.health-care.be

info@health-care.be

www.linkedin.com/showcase/health-care-gent

www.facebook.com/HealthCareBE

www.twitter.com/HealthCareBE

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 123


Zorg Lier, WZC Herenhof

Zitmogelijkheden in een vrije opstelling verhogen het ongedwongen karakter.

WOONZORGCENTRUM HERENHOF

SLUITSTUK VAN VERNIEUWDE DUNGELHOEFFSITE

Op de site van de voormalige Koninklijke Cadettenschool Dungelhoeffkazerne in Lier verrees een bijzonder Design & Build-project. Het

bouwprogramma omvatte een publiek gedeelte rond het Paradeplein met het stadskantoor, het Sociaal Huis, een openbare ondergrondse

parking en de aanleg van het publieke domein. Het private vastgoedgedeelte bestond uit een residentieel programma en een woonzorgcentrum.

De bijzonder open site ademt rust en ontspanning, hoewel de gezellige stadskern zich amper 500 meter verderop bevindt.

Tekst Wouter Peeters | Beeld Charles-Luka Schweizer - Timesaver

De site is gelegen tegen het historisch centrum

van Lier. Hij omvat tevens een nieuw park en

een nieuw plein en incorporeert het bestaande

zwembad. “Apollo Lier NV beschikte over de

vergunning om er een woonzorgcentrum uit te

baten en vertrouwde de Design & Build-opdracht

toe aan Cordeel”, begint Guy Thyssen, directeur

van Cordeel zetel Hoeselt. “Bij oplevering hevelde

Apollo Lier NV zijn aandelen over naar Care,

Property & Investment (CPI), dat gespecialiseerd

is in zorginfrastructuur en dat nu eigenaar is van

het gebouw. De grote actoren zijn Stad Lier, SOLAG

(het stedelijk ontwikkelingsbedrijf van Lier) en

Cordeel zetel Hoeselt.”

Bijzondere architectuur

Voor de ontwikkeling van de volledige Dungelhoeffsite

deed Cordeel een beroep op meerdere

architectenbureaus. Voor woonzorgcentrum Herenhof,

het sluitstuk van de site, was dat Met Zicht

op Zee Architecten en Ontwerpers. Architectzaakvoerder

Brent Mulder Lugtigheid: “In 2014

werden wij door Cordeel zetel Hoeselt geconsulteerd

om het Herenhof te ontwerpen. Voor het

woonzorgcentrum kozen we voor een bijzondere

architectuur: losse componenten die hier en daar

wat ‘gedraaid’ tegen elkaar aanleunen om de

124 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Lier, WZC Herenhof

Zorg

De functioneel ingerichte kamers met zachte,

warme kleurtinten.

enorm lange gevel een plek te geven en in één oogopslag

duidelijk te maken waar de inkomruimte,

woonzorgkamers en assistentiewoningen zich bevinden.

Halverwege de Kazernedreef ‘plooit’ de

gevel naar de tuin toe, waar hij zich in grotere

componenten ontvouwt.

Interieurvisie

Het Herenhof is opgebouwd uit kalkzandsteen, gipsblokken

voor de niet-dragende wanden en breedvloerplaten

als structuurelementen. De keuze voor

klassieke bouwmaterialen werd mede beïnvloed

door de vereiste uitvoeringssnelheid. Vulpia, dat

meerdere zorginstellingen beheert, hanteerde een

welomlijnde interieurvisie. “Die zienswijze heeft ons

voor een stuk geholpen om aan het verwachtingspatroon

te voldoen, onder meer op het vlak van

kleurtinten”, stelt de architect.

Tweeledig complex

Het Herenhof bestaat uit twee delen: aan de zijde

van het Paradeplein bevindt zich een gedeelte

waarin dertig assistentiewoningen zijn ondergebracht

en anderzijds is er het woonzorgcentrum met

128 kamers. Guy Thyssen: “Het woonzorggedeelte

bestaat uit een gelijkvloers met twintig kamers en

een zorgboulevard (kine, arts, kapper, administratie

en Grand Café). De drie verdiepingsniveaus zijn voorbehouden

voor de rest van de kamers, waarbij de

gang telkens onderbroken wordt door een dagzaal

en een verpleegpost. Het andere bouwdeel telt vijf

bouwlagen en biedt plaats aan dertig assistentiewoningen.

Een deel van het complex is onderkelderd

en herbergt de technische ruimtes, de grootkeuken,

een wasserij en de personeelsrefter. De parkeerkelder

onder de assistentiewoningen sluit aan op de ruime

stadsparking onder het Paradeplein.” }

In de buitenomgeving is het fijn en veilig vertoeven.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 125


Zorg Lier, WZC Herenhof

De interieurinrichting van zorggerelateerde ruimten,

zoals woon- en zorgcentra, rusthuizen en serviceflats

dat is de specialiteit van EB Projects.

Wij leveren uw meubilair op maat en staan graag

tot uw dienst voor advies bij productkeuze,

ontwikkeling en uitvoering voor nieuwbouw of

renovatie.

EB Projects is een 100% Belgisch bedrijf. Wij houden

van een sterke grip op de zaken; daarom tekenen,

produceren, leveren en installeren wij alle meubilair

zelf. Bovendien zijn meedenken, flexibiliteit,

betrouwbaarheid en service voor ons elementair.

Uiteraard beschikt EB Projects ook over de nodige

aannemingserkenningen en registraties.

plannen voor het heden of de toekomst?

Geef ons een seintje en we komen graag ons oor te

luisteren leggen.

www.EBProjects.be – Toekomstlaan 41A, 2200 Herentals – Tel. 014/28.55.20 – info@EBprojects.be

126 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Lier, WZC Herenhof

Zorg

Woonzorgcentrum Herenhof bestaat uit twee delen: een deel met 128 woonzorgkamers en een gedeelte

met dertig assistentiewoningen.

“De zorgboulevard en het Grand Café

vormen de marktplaats van het gebouw”

Verschillende vormen en materialen zorgen voor een

speelse, huiselijke sfeer.

Grand Café als belevingselement

“De zorgboulevard en het Grand Café vormen

eigenlijk de marktplaats van het gebouw”, zegt de

architect. “Het uiterst transparante horecagedeelte

profileert zich als een extra belevingselement aan

de straatkant. Je kan dwars door het Grand Café

heen kijken en zo een glimp opvangen van de

prachtig aangelegde tuin. Daar bevindt zich tevens

een moestuin, afgezoomd met hagen, waar de

bewoners actief bezig kunnen zijn, net als op het

fraaie wandelparcours met zitbanken.”

“De grootste uitdaging in dit project was de vereiste

om tijdig op te leveren. Dat is in normale omstandigheden

al een hele klus, maar hier kwam

ook de langdurige coronapandemie om het hoekje

kijken”, besluit Guy Thyssen. “Wij en alle andere betrokken

actoren zijn blij dat we de werken exact op

de vooropgestelde datum konden beëindigen.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Apollo Lier (Hasselt)

Architect

Met Zicht op Zee Architecten en Ontwerpers

(Antwerpen)

Hoofdaannemer(s)

Cordeel (Hoeselt)

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

EB PROJECTS – MAATMEUBILAIR

De interieurinrichting van woonzorgcentra, rusthuizen en serviceflats vormt de corebusiness

van EB Projects, maar ook sociale woningen, scholen, openbare gebouwen, bedrijven

enzovoort maken deel uit van de orderportefeuille. Het bedrijf uit Herentals focust daarbij op

de interactie tussen mens en meubel. EB Projects droeg eveneens zijn steentje bij aan de

realisatie van woonzorgcentrum Herenhof. Logisch, want de bouwheer werkte in het verleden al

meermaals samen met EB Projects, dat bovendien uitermate gespecialiseerd is in kwaliteitsvol

maatwerk. Een snelle opsomming van wat dit dynamische bedrijf in het Herenhof realiseerde,

is adembenemend: het ontwerp, de productie, de levering en de plaatsing van maatmeubilair

in 128 zorgkamers (badkamer, niskast, kolomkast, kamerkasten), dertig assistentiewoningen

(keuken, tv-meubel, badkamerkast, slaapkamerkasten) en de ontvangstbalie. Ook het vaste

meubilair in het Grand Café, zeven verpleegposten, zeven dagzalen, het kapsalon, het directielokaal,

de administratieve ruimtes, de personeelskeuken en het dokterskabinet is van de hand

van EB Projects, alsook de personeelslockers, een dertigtal haspelkasten enzovoort.

“Zo’n omvangrijk project is geen sinecure”, zegt Frank Geerts van EB Projects. “Het vergt

immers een behoorlijke productie- en plaatsingscapaciteit. Een grote personeelsbezetting

en een uitgebreid machinepark zijn daarbij uiterst belangrijk om productie- en levertijden tot

een minimum te beperken. Daarnaast dient er ook gestreefd te worden naar een optimale

prijs-kwaliteitsverhouding.” Op al deze vlakken scoorde EB Projects uitstekend. Een toonbeeld

van expertise en vakkennis, want de leveringstermijnen van productiematerialen en huishoudtoestellen

werden steeds langer en de prijzen van grondstoffen steeds hoger naarmate het

project vorderde. Toch gebeurde de oplevering precies volgens planning. EB Projects staat

dan ook voor op-en-top Belgisch maatmeubilair. Van ontwerp over productie tot en met de

plaatsing: alles gebeurt in eigen huis.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 127


Over de Grens Sleeswijk-Holstein, Paardenstoeterij

GERECUPEREERDE GEVELSTENEN

MET UNIEKE EN KARAKTERVOLLE UITSTRALING

Bouwen met originele gevelstenen van vijftig jaar en ouder? Dat kan. Franck uit Kampenhout recupereert sinds 1973 bakstenen van oude

gebouwen. Een echt ambachtelijk werk dat nog met de hand wordt gedaan. En een perfect voorbeeld van circulair bouwen, waarvoor het bedrijf

in 2020 de Circubuild-award kreeg. Stilaan maakt de firma ook naam in het buitenland. Een Duitse architect vroeg immers om de originele

Boomse 65-steen te leveren voor de bouw van een paardenstoeterij in de deelstaat Sleeswijk-Holstein.

Tekst uwtekst.be | Beeld Franck

“Steenrecuperatie is een echt

ambacht dat met de hand

gebeurt om de stenen niet

te beschadigen. We geven

een levenslange garantie”

De Boomse 65: een van de stenen die Franck recupereert.

Zaakvoerder Jan Franck: “De eigenaar van de stoeterij is fan van de Belgische

bouwstijlen en gevelstenen. Hij wilde het gebouw dan ook optrekken in Belgische

gevelsteen. Meer bepaald een soortgelijke originele steen als de stenen

waarmee ook andere gebouwen bij hem in de streek zijn gebouwd. De Boomse

65 heeft een iets andere maat, maar komt het dichtst in de buurt. Boom is

bekend als de streek die in de eerste helft van de twintigste eeuw de beste

bakstenen ter wereld maakte. Nergens anders was de klei zo goed, en de steenbakkerijen

voegden ook geen kleuren toe. Zo kregen ze die typisch roze-rode

tint. Ook de Klampsteen, de Paepesteen en de Beerse steen zijn heel gegeerd.”

128 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Sleeswijk-Holstein, Paardenstoeterij

Over de Grens

De stoeterij in Duitsland contacteerde Franck rechtstreeks.

Kwaliteit van ambachtelijk handwerk

Jan Franck: “Bij elk afbraakproject controleren we of we de gevelstenen

kunnen recupereren. Het gebouw moet sowieso dateren van de jaren 70

of vroeger. Toen gebruikten de bouwfirma’s nog kalk om te metsen — een

voorwaarde om oude gevelstenen in hun originele staat te recupereren.

Op één dag tijd verwerken we zo ongeveer 24.000 bakstenen, genoeg

om een woning te bouwen. Ook tijdens de schoonmaak en het stapelen

doen we een kwaliteitscheck. Zo kunnen we onze klanten een levenslange

garantie geven. Er zijn ook originele stenen die uitgeput aan het

raken zijn. Die maken we op de oude ambachtelijke manier opnieuw.”

Naast gerecupereerde gevelstenen kun je bij Franck ook terecht om gevels te

laten bureren of chipperen. “Je woning in gerecupereerde gevelsteen bouwen

en laten bureren is een ideale combinatie om huizen een karaktervolle uitstraling

te geven. Architecten en eindklanten kunnen rechtstreeks met ons

samenwerken om tot een perfect resultaat te komen”, besluit Jan Franck. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 129


Onderwijs Assenede, VBS Het Ooievaarsnest

Het nieuwe schoolgebouw is afgewerkt met veel glas en natuurlijke materialen zoals hout.

Flexibel ontwerp ondersteunt nieuwe leervormen

GEPERSONALISEERD ONDERWIJS

IN OPEN EN TRANSPARANT GEBOUW

Met een gloednieuw schoolgebouw in het centrum van Assenede begon in januari voor VBS Het Ooievaarsnest ook een nieuwe manier van

lesgeven. De school stapte af van het traditionele jaarklassensysteem en dus ook van de typische infrastructuur die daarmee gepaard gaat.

Een uitdagend project dat een frisse kijk op architectuur en bouw vergde.

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld Alheembouw

Voor de kinderen uit de kleuter- en lagere school VBS Het Ooievaarsnest

in Assenede startte 2022 alvast met een positieve noot. Na net geen

anderhalf jaar was het nieuwe schoolgebouw klaar voor hun intrede. VBS

Het Ooievaarsnest werkt er niet meer op basis van de klassieke leerjaren,

maar kiest voor leef- en leergroepen die twee geboortejaren bestrijken. Die

vernieuwende aanpak vertaalde zich in een infrastructuur met afgescheiden

instructieruimtes en grote leerpleinen, die zowel het zelfstandig en individueel

leren als het werken in teamverband stimuleren.

Deze duidelijke visie moest vertaald worden naar een doordacht ontwerp,

gevolgd door een feilloze uitvoering. TenW architecten adviseurs zette de

De infrastructuur met afgescheiden instructieruimtes en grote leerpleinen

stimuleert de nieuwe werking met leef- en leergroepen.

130 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Assenede, VBS Het Ooievaarsnest

Onderwijs

Het open, transparante schoolgebouw laat veel natuurlijke lichtinval toe en creëert een optimale band met de omgeving.

wensen van de bouwheer om in een transparant en duurzaam gebouw

met veel glas en natuurlijke materialen. Totaalaannemer Alheembouw stond

in voor de realisatie van de school en de omgevingsaanleg tot het aangrenzende

park. Het project werd uitgevoerd in bouwteam. “Zo is er tijdens

de bouwfase ruimte om bepaalde zaken aan te passen”, vertelt Lukas Minnebo

van Alheembouw. Het bouwbedrijf kan terugvallen op meer dan tien jaar

ervaring in scholen- en campusbouw. “We denken altijd mee met het schoolbestuur

en de architect en zoeken naar geschikte oplossingen in elke fase van

het project. Of we stellen zelf een optimalisatie voor omdat we zien dat iets

beter kan.”

Veel natuurlijke lichtinval

Het Ooievaarsnest kenmerkt zich door veel lichtinval en het gebruik van

natuurlijke materialen en kleuren. De prachtige parkomgeving vindt zijn

gelijke in de opvallende houtelementen op de gevel. Het nieuwe schoolgebouw

telt drie verdiepingen. Op het eerste verdiep, waar de leerpleinen

van de oudste kleuters en de eerste graad zijn ondergebracht, is een stuk overdekt

terras gecreëerd. Dit terras of speelplein wordt van de binnenvolumes

gescheiden door een volledige gordijngevel. “Dat garandeert een bijzonder

aangenaam effect, zowel binnen als buiten. Zeker in combinatie met het

mooie uitzicht op het achterliggende park”, gaat Lukas Minnebo verder. }

Een gordijngevel scheidt het terras op de tweede verdieping af van de binnenruimte.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 131


Samenwerken

aan duurzame

schoonheid

Echte schoonheid laat je liever niet los. Daarom

draaien jouw projecten niet alleen om esthetiek,

maar ook om duurzaamheid. Alleen zo kunnen

je klanten een leven lang genieten van jouw

realisaties. Samen met Reynaers Aluminium

geef je je projecten die tijdloze kracht. Onze

hoogkwalitatieve toepassingen in aluminium

inspireren je op talloze manieren en doorstaan

moeiteloos de tand des tijds. Zodat jouw

creaties gelijkstaan aan blijvend woonplezier.

Quatuor - ©Jaspers-Eyers & Philippe van Gelooven

Ontvang je gratis

realisatieboek op

www.reynaers.be/

realisatieboek


Assenede, VBS Het Ooievaarsnest

Onderwijs

Door het gebruik van mobiele wanden en paneelwanden zijn de lokalen flexibel inzetbaar.

“Het duurzame en flexibele gebouw met open leeromgeving

maakt een grote variatie aan ruimtes en werkvormen mogelijk”

Open ruwbouwstructuur

Vanuit zijn jarenlange ervaring in scholenbouw zette Alheembouw een relatief

open ruwbouwstructuur neer. Lukas Minnebo: “Voor scholen gebruiken we

op ruwbouwtechnisch vlak meestal heel open ruimtes. Dat wil zeggen dat we

werken met kolommen, waarop we profielen op balken plaatsen. Daarbovenop

komen de gewelven. Deze open structuur delen we dan in met behulp van

stijlwanden. Dat maakt op termijn een heus verschil voor de functionaliteit van

het gebouw. Een stijlwand weghalen is namelijk een stuk eenvoudiger dan een

stenen muur slopen.”

In het gebouw zijn een aantal vides en uitkragingen gecreëerd die het geheel wat

complexer maakten op het vlak van stabiliteit.

De tweede verdieping kraagt vooraan en achteraan uit. Voorts zijn er in het

gebouw een aantal vides voorzien. “Dit maakte de bouw complexer op het

vlak van stabiliteit, waardoor er veel betonwanden gebruikt zijn op de tweede

verdieping.” Qua technieken opteerde het bouwteam voor een combinatie

van vloerverwarming met gascondensatieketels en warmtepompboilers voor

de sanitaire warmwatervoorziening.

De indeling van VBS Het Ooievaarsnest is anders dan in een klassieke school.

“Om de vereiste leervormen te ondersteunen, moesten de lokalen flexibel

zijn. Hiervoor werkten we op verschillende plaatsen met mobiele wanden en

paneelwanden. Deze kunnen een ruimte opdelen in meerdere aparte lokalen

of net opentrekken tot één open leerplein, volledig op maat van de noden van

de leergroepen.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Stichting Openbaar Nut Zusters Kindsheid Jesu (Gent)

Architect

TenW architecten adviseurs (’s-Gravenhage, Nederland)

Hoofdaannemer(s)

Alheembouw (Oostnieuwkerke)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 133


Het Experience Centre vormt voor architecten, projectontwikkelaars, aannemers en

bouwheren de discussie- en inspiratiezone bij uitstek.

FUTUREPROOF

ALUMINIUMSPECIALIST

ZET VOLOP IN OP

DIGITALE INNOVATIE

Reynaers Aluminium ontwikkelt innovatieve en duurzame oplossingen

voor de constructie van ramen en deuren, gevelsystemen, zonwering

en veranda’s. Het schenkt daarbij heel veel aandacht aan comfort,

veiligheid, design en energie-efficiëntie. Bovendien focust de aluminiumspecialist

zeer sterk op de digitalisering van het bouwproces,

zowel op het vlak van BIM- en 3D-modellen als het gebruik van virtual

reality als facilitator van het beslissingsproces. “Dit alles maakt ons

een waardevolle partner voor onze klanten, architecten, projectontwikkelaars,

aannemers en bouwheren”, klinkt het overtuigd.

Tekst en beeld Reynaers Aluminium

Reynaers Aluminium werd opgericht in 1965 en telt inmiddels meer dan 2.300

medewerkers in veertig landen. Het exporteert zijn kwalitatieve producten naar

meer dan zeventig landen op vijf continenten. De Reynaers Campus in Duffel

bevat een test-, trainings-, automation- en experience center.

Networked Factory

Het ontwikkelen en in de markt zetten van innovatieve aluminium raamsystemen

is voor Reynaers Aluminium de corebusiness. De systeemleverancier onderscheidt

zich echter ook meer en meer als innovator op het vlak van digitale processen.

Reynaers Aluminium is een schoolvoorbeeld van een ‘Networked Factory’ die alle

bouwpartners maximaal ondersteunt, vanaf het ontwerp van een eerste bouwplan

tot en met de finale oplevering van het project.

Experience Room

Bouwpartners kunnen naar hartenlust inspiratie opdoen in de Reynaers

Experience Room, een ruimte die het traditionele showroomconcept over-

Scheldezicht op Nieuw Zuid in Antwerpen.

(Beeld: BRUT Architecture, Steven Neyrinck)

“Als systeemleverancier

van innovatieve aluminium

raamsystemen onderscheiden

we ons ook meer en meer

als innovator op het vlak

van digitale processen”

stijgt. Profieldoorsnedes worden er opgeroepen als hologram en op een

grote videowall kunnen alle raam-, deur- en gevelsystemen gevisualiseerd

worden in verschillende types gebouwen. Het Experience Centre vormt voor

architecten, projectontwikkelaars, aannemers en bouwheren de discussieen

inspiratiezone bij uitstek.

134 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Een project dat zich nog in de ontwerpfase bevindt, kan in VR-ruimte AVALON tot leven worden gewekt.

Unieke VR-ruimte

Een project dat zich nog in de ontwerpfase bevindt, kan in VR-ruimte AVALON

tot leven worden gewerkt. 25 laserprojectoren garanderen een onevenaarbare

beleving. Deze VR-wereld werd speciaal geconfigureerd voor architecturale toepassingen

en is uniek in de sector. Elk project dat in de courante 3D-softwareprogramma’s

ontworpen is, kan in AVALON opgeladen en geprojecteerd

worden. Vervolgens kan het model in real time aangepast worden. De architect

en andere belanghebbenden bevinden zich in één virtuele realiteit en kunnen

een project zo samen tot in de kleinste details bespreken en beslissingen nemen.

BIM

BIM is niet meer weg te denken uit het hedendaagse ontwerpproces.

Reynaers Aluminium startte enkele jaren geleden met de ontwikkeling van

BIM-modellen en vult zijn bibliotheek voortdurend aan met alle relevante

producten. De modellen worden zowel aangeboden via de eigen website

als via de gekende databases. Reynaers Aluminium ontwikkelt intussen een

unieke eigen tool om BIM-modellen tijdens het bouwproces te verrijken in

interactie met alle betrokken partijen. Zo kunnen alle processen volledig op

elkaar afgestemd worden, van ontwerp tot uitvoering.

ReynaPro en ReynaFlow

Reynaers Aluminium biedt zijn klanten – de raamfabrikanten – een compleet

serviceprogramma voor de automatisering van hun processen. Elk deel van

het productieproces kan gedigitaliseerd worden via een geperfectioneerde

combinatie van de juiste kennis, een zorgvuldig samengesteld machinepark,

de nieuwste productietechnologieën en een geoptimaliseerde link met het

berekeningsprogramma ReynaPro.

Daarnaast is er ReynaFlow, een intelligent systeem voor het beheer van de

workflow dat de productieprocessen optimaliseert via ‘smart manufacturing’

en dat de kwaliteit en productietijd verbetert. Inmiddels maken veel klanten

gebruik van deze softwareoplossing (binnen een papierloze productieomgeving),

wat leidt tot aanzienlijke efficiëntiewinsten.

World of Reynaers

Ook de doorstroming van actuele en volledige informatie naar de particuliere

(ver)bouwer wordt geïntegreerd in digitale processen. Op de website kunnen

tot de verbeelding sprekende inspiratievideo’s worden samengesteld en configureer

je een eigen veranda. Bovendien hebben erkende Reynaers-fabrikanten

en -plaatsers – de Partners en Installers – toegang tot de ‘World of Reynaers’,

een digitale showroom waarin alle Reynaers-raamoplossingen gevisualiseerd

worden in verschillende typewoningen.

Digitalisering vormt de rode draad doorheen het bouwproces. Van inspiratie

en ontwerp tot fabricage en plaatsing: Reynaers Aluminium neemt als ‘Digital

Factory’ graag zijn verantwoordelijkheid op. Dankzij al deze doorgedreven

digitaliseringen mocht Reynaers Aluminium in 2018 de ‘Factory of The

Future Award’ in ontvangst nemen! ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 135


Onderwijs

Gent, Steinerschool

Steinerschool 2.0

Sinds het najaar van 2021 is de accommodatie van de middelbare Steinerschool in Gent in lijn met haar progressieve educatieve stijl.

De verouderde gebouwen en containerklassen maakten plaats voor een nieuwe school waar beleving, ruimtelijkheid, tactiliteit en creativiteit

centraal staan. Duurzaamheid loopt als een rode draad doorheen het architecturale concept, dat werd opgevat als een ‘groot huis in de stad’.

Daarom is er gekozen voor een minimaal materiaalgebruik, waarbij CLT de hoofdrol speelt.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Charles-Luka Schweizer

In de nieuwe school staan beleving, ruimtelijkheid, tactiliteit en creativiteit centraal.

136 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Gent, Steinerschool

Onderwijs

De ateliers worden getypeerd door het robuuste en ruwere karakter van het beton.

De Steinerschool in Gent bevindt zich op een site

tussen de Kasteellaan, de Eendrachtstraat, de

Forelstraat en de Ferdinand Lousbergkaai. Al vele

jaren winnen zowel de kleuter-, lagere- als middelbare

afdelingen aan populariteit. Helaas heeft

dit succes een keerzijde: de school was al enige

tijd uit haar voegen gebarsten. “Het tekort aan

plaats werd gedeeltelijk opgevangen met klascontainers”,

vertelt ir-architect Ignaas Back van

Back Architectenbureau. “Daarnaast werd een

loods van de voormalige drukkerij Het volk ingericht

als atelierruimte. Toen de school enkele jaren

geleden ook nog eens een TSO-afdeling opstartte,

was de situatie niet langer houdbaar. Ook al omdat

de bestaande infrastructuur totaal niet meer

voldeed aan de huidige verwachtingen inzake

energetisch en akoestisch comfort. Vandaar dat de

scholengroep besliste om de site herin te richten.

In een eerste fase moest een nieuw klassen- en

ateliercomplex worden gebouwd. In een tweede fase

zullen daar nog een theaterzaal en administratief

gebouw bij komen.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 137


Onderwijs Gent, Steinerschool

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

INTERHORO –

GYPROCWANDEN EN -PLAFONDS

Flexibiliteit is het nieuwe sleutelwoord in schoolgebouwen. Ook de middelbare

Steinerschool in Gent is volgens dit principe ingericht. Daarom

werd er gekozen voor een maximum aan gyprocwanden en -plafonds.

Een kolfje naar de hand van Interhoro uit Lauwe, een familiebedrijf

dat zich sinds 1968 specialiseert in interieurafwerking. “Het leveren en

plaatsen van systeemplafonds, gyprocwanden/-plafonds, allerhande

binnendeuren en glazen wanden/deuren is onze corebusiness”, vertellen

bestuurders Kelly en Lenz Counye. “Voor elk segment beschikken we

over aparte teams met mensen die de kneepjes van het vak kennen.

Dat is zonder twijfel onze belangrijkste troef. Onze klanten vinden het

een meerwaarde om in verschillende projecten vertrouwde gezichten

terug te zien. Wij werken immers voornamelijk in opdracht van grote

aannemers die een brede waaier van gebouwen realiseren. Zo is ons

werk terug te vinden in Garage Vandecasteele in Kortrijk, de Bloso

Sportschool in Gent, Meubelen Toff in Dottenijs, verschillende Spar- en

Aldi-filialen, de Hotelschool in Gent … De gyprocwanden en -plafonds

die we in de Steinerschool plaatsten, waren zowel gewone als watervaste

en brandbestendige exemplaren. De plafonds werden afgewerkt

met hout- en steenwolplaten. Omdat deze afwerking in de lift zit, is deze

referentie eens zo belangrijk voor Interhoro. We bewezen immers dat we

mee-evolueren met de laatste nieuwe trends.”

SINCE

1968

SYSTEEMPLAFONDS | SCHEIDINGSWANDEN

AFWERKINGSTECHNOLOGIE

056/41 31 16

056 41 31 16 www.interhoro.be

056/41 31 16

138 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Gent, Steinerschool

Onderwijs

Het CLT werd maximaal in het zicht gehouden, wat de klaslokalen een warme toets geeft.

“We kozen voor

een concept van

een ‘groot huis’

met een uiterst

compacte vorm”

Visuele brug tussen

praktijk en theorie

De architecten stonden voor een uitdagende opdracht.

Het trapeziumvormige binnengebied van

bijna 7.000 m² moest immers op zo’n manier

worden ingevuld dat er een maximum aan buitenruimte

overbleef. Bovendien wilde de school een

boeiende leeromgeving waarin ze haar lesfilosofie

midden in de stad tot uiting kan brengen. “Daarom

kozen we voor een concept van een ‘groot huis’

met een uiterst compacte vorm”, aldus architecte

Lore Perneel van Perneel-Osten Architecten. “Het

pedagogische karakter van de Steinerschool, waarbij

theorie- en praktijkvakken hand in hand gaan,

werd vertaald naar twee volumes die met elkaar

zijn verbonden door middel van een groot zadeldak

en een luifel. Deze laatste heeft meerdere functies:

overdekte buitenspeelruimte, zonwering, passerelle,

circulatiezone en buitenatelier.”

Ruimte en materiaal bespaard

“Aan de linkerkant bevindt zich het blok met tien

klassen en het sanitair. Aan de rechterkant zijn twee

niveaus met acht ateliers voor tekenen, schilderen,

fietsatelier, houtbewerking, boetseren en handwerk

gerealiseerd”, gaat Lore Perneel verder. “Tussen de

volumes is een grote overdekte betonnen buitentrap

voorzien. In combinatie met de passerelle op de

luifel verloopt de circulatie hierdoor maximaal in

de buitenlucht, waardoor we heel wat ruimte én

materialen konden besparen. Een kruidendak ter

hoogte van de eerste verdieping van de ateliers

zorgt voor een groene toets, die trouwens wordt doorgetrokken

naar de site. Het is immers de bedoeling

om de buitenruimte herin te richten met inheemse

planten en bomen.”

Uitgekiende materiaalkeuze

Om de plannen te concretiseren, werd in juli

2020 gestart met de afbraak van de bestaande

gebouwen en buitenverhardingen. “Medio augustus

startten we met de effectieve bouwwerken”, aldus

Tim Verhelle, projectleider van Alheembouw. “Voor

ons was dit het eerste onderwijsproject in CLT of

‘Cross Laminated Timber’. Het klassenblok met

drie bouwlagen werd opgetrokken in dit materiaal,

Door op de luifel een passerelle te voorzien, verloopt

de circulatie grotendeels in de buitenlucht.

alsook het dak van de volledig school én de grote

luifel. Het atelierblok is echter bewust met zichtbare

betonstenen en welfsels gebouwd. De architecten

kozen immers voor het principe ‘ruwbouw is

afbouw’, waarbij de structuur maximaal zichtbaar

blijft. Dankzij de CLT-wanden heerst er een warme

sfeer in de klassen, terwijl het robuuste en ruwere

karakter van het beton de ateliers typeert. In combinatie

met buitenschrijnwerk in accoya resulteerde

dit in een interessante school die duurzaam is,

creativiteit stimuleert én dus perfect inspeelt op

het Steineronderwijs.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Middelbare Steinerschool Vlaanderen (Gent)

Architect

Perneel-Osten Architecten (Gent) &

Back Architectenbureau (Gent)

Hoofdaannemer(s)

Alheembouw (Oostnieuwkerke)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 139


Onderwijs Brugge, Abdijschool van Zevenkerken

Sereen gebouw met optimale lichtinval

STRAK SPORTCOMPLEX

IN BOSRIJKE OMGEVING

Geen mooiere omgeving dan het groene, bosrijke domein van de Sint-Andriesabdij om optimaal te genieten van een gezonde dosis sport. Zeker voor

de leerlingen van de Abdijschool van Zevenkerken, die zich sinds november 2021 volledig kunnen uitleven in de nagelnieuwe sportinfrastructuur.

Het resultaat van een harmonieus samenspel tussen een ambitieuze projectontwikkelaar-totaalaannemer en een bekwaam architectenbureau.

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld Koen Van Damme

Met sport als een van de vijf pijlers van de Abdijschool van Zevenkerken drong

een vernieuwing van de oude infrastructuur zich op. Eind augustus 2020

startte de afbraak van de bestaande sportzaal. De symbolische eerste steen

van het nieuwe complex werd op 1 september 2020 gelegd. Ongeveer een

jaar later pronkte het gloednieuwe gebouw tussen de bomen van het domein.

De moderne sportinfrastructuur herbergt een ruime, polyvalente sportzaal,

een fietsenstalling en een conferentiezaal op het gelijkvloers, vier lokalen

voor les of ontspanning op de eerste verdieping en een multifunctionele,

kleinere sportzaal voor onder andere dans op de tweede verdieping.

Het strakke sportcomplex is mooi geïntegreerd in de bosrijke omgeving.

Het nieuwe sportcomplex omvat naast twee sportzalen ook vier lokalen,

een conferentiezaal en een fietsenstalling.

Keuze voor bouwteam

Al meer dan tien jaar is projectontwikkelaar en totaalaannemer Alheembouw

actief in de scholen- en campusbouw. Het bedrijf heeft verschillende mooie

realisaties op het palmares. Het ontwerp van het nieuwe sportcomplex werd

toegewezen aan het Brugse architectenbureau Gino Debruyne & architecten.

Beide partners werkten in het verleden al vele malen samen, en steeds met

succes. “Van meet af aan hebben we in bouwteam gewerkt met de bouwheer

Aan weerszijden van het gebouw bevindt zich een zwevende noodtrap.

140 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Brugge, Abdijschool van Zevenkerken

Onderwijs

In de grote polyvalente sportzaal is de houten draagstructuur zichtbaar.

Het raamwerk en de balustrades zijn uitgewerkt met hetzelfde goudkleurige staal

als de noodtrappen.

De kleinere sportzaal op de tweede verdieping combineert warme houttinten met

industriële accenten.

“De stabiliteitsstructuur van de nieuwe sportzaal is volledig

uitgewerkt in gelamineerd hout, op de twee kopgevels na”

(Sint-Andriesabdij) en de architect. Samen brachten we alle noden in kaart en

analyseerden we hoe ze in het vooropgestelde budget pasten”, vertelt Lukas

Minnebo, projectleider bij Alheembouw. De West-Vlaamse totaalaannemer

kiest er bij grote bouwprojecten meestal voor om in bouwteam te werken.

“Dat vertaalt zich in een open verhaal met transparante communicatie,

waarbij we als evenwaardige partners rond de tafel zitten. Bovendien laat

die aanpak ons ook toe om in de loop van het project optimalisaties of

wijzigingen door te voeren, zolang dit budgettair en technisch uitvoerbaar is

en er niet ingeboet wordt aan functionaliteit of esthetiek.”

Draagstructuur met gelamineerd hout

Stabiliteittechnisch is het nieuwe gebouw rationeel doordacht. Wat de

sportzaal wel bijzonder maakt, is dat de volledige draagstructuur – op de

twee kopgevels na – uitgewerkt is met kolommen en balken in gelamineerd

hout. Ook in de kleinere sportzaal op de bovenste verdieping is deze houten

stabiliteitsstructuur zichtbaar gebleven. Hierdoor baadt de ruimte in een

mix van warm hout en een industriële look met lichtgrijze kleuren. “Het

is eens iets anders dan een typische betonstructuur. Het is een sereen gebouw

met mooi op elkaar afgestemde ramen”, gaat Lukas Minnebo verder.

Aan de buitengevel pronken twee volledig zwevende noodtrappen, uitgewerkt

in goudkleurig staal. Dit materiaal werd doorgetrokken in de raampartijen en

balustrades, wat tot een strak en harmonieus geheel leidt. De unieke ligging

van het gebouw maakt het plaatje compleet. Door de talrijke ramen is er veel

natuurlijke lichtinval en blijft de connectie met de omgeving overal behouden.

BEN-gebouw

De nieuwe sportinfrastructuur is een BEN-gebouw met een E-peil van

50, een ventilatiesysteem D en een verwarmingssysteem op basis van een

lucht-waterwarmtepomp. Het sanitair warm water wordt dan weer voorzien

door gascondensatieketels. “Voor elk bouwproject wordt een afweging

gemaakt tussen budget, functionaliteit en beschikbare ruimte”, legt Lukas

Minnebo uit. “In dit gebouw garanderen de gekozen technieken een goede

balans tussen kostprijs, optimaal ruimtegebruik en de energievereisten.

Het was een vlot dossier, waarbij het contact met de bouwheer en de

architect bijzonder constructief verliep, wat resulteerde in een goede

samenwerking. Op wekelijkse basis hielden we werfvergaderingen met alle

betrokkenen. Op die manier volgden we alles in detail op en kwamen we niet

voor verrassingen te staan.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Sint-Andriesabdij (Brugge)

Gino Debruyne & architecten (Brugge)

Alheembouw (Oostnieuwkerke)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 141


Terrazzo Verde alpi 25

Gino Debruyne architecten

Fotografie Beeldpunt

STONE Olsene

Grote Steenweg 13, 9870 Olsene

T. +32 (0)9 388 91 11

info@stone.be

STONE Londerzeel

Autostrade 30, 1840 Londerzeel

T. +32 (0)52 31 76 03

info@stone.be

www.stone.be


Brugge, Abdijschool van Zevenkerken

Onderwijs

DUURZAME VLOEREN

MET AUTHENTIEK KARAKTER

In de wereld van de scholenbouw is STONE, expert in natuursteen, terrazzo en keramiek, een gekende speler met verschillende realisaties op

zijn naam. Geen wonder dus dat architect Gino Debruyne opnieuw bij het Oost-Vlaamse bedrijf aanklopte. Voor de vloeren in de nieuwe sporthal

van de Abdijschool van Zevenkerken koos de bouwheer een stijlvolle en stevige terrazzotegel, die tegelijk zeer onderhoudsvriendelijk is.

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld STONE

Een terrazzotegel is stevig, goed recycleerbaar en zeer onderhoudsvriendelijk.

Knipoog naar bosrijke omgeving

Dit type tegel heeft zijn strepen al verdiend in

meerdere scholenbouwprojecten en is de laatste

jaren aan een opmars bezig, niet in het minst door

zijn architecturale meerwaarde. STONE, expert

in natuursteen, terrazzo en keramiek, heeft met

bijna honderd jaar ervaring een pak expertise en

vakmanschap in huis om perfect passend maatwerk

af te leveren. Zo ook in de Abdijschool van

Zevenkerken. Bovendien was het bouwteam goed

op elkaar afgestemd. Kristof T’Sjoen: “We werkten

al verschillende keren samen met architect Gino

Debruyne, aannemer Alheembouw en tegelzetter

Belgian Tile Centre. Eigenlijk is alles in dit dossier

redelijk vlot verlopen zodra de finale materiaal- en

kleurkeuze gemaakt was. De lichtgrijze terrazzo

met korrels van groen marmer sluit mooi aan bij

de bosrijke omgeving van het gebouw.” ❚

“Een terrazzotegel heeft meerdere troeven in huis door zijn

duurzaam en recycleerbaar karakter en hoog esthetisch gehalte”

Zowel het gelijkvloers als de eerste en tweede verdieping

van de nieuwe sporthal in de Abdijschool

van Zevenkerken kregen een Verde Alpi-terrazzovloer

op maat. “De keuze voor een terrazzotegel

is niet zo verrassend”, legt Kristof T’Sjoen, Product

en Marketing Manager bij STONE, uit. “Terrazzo

is in eerste instantie een uiterst stevig materiaal

dat de tand des tijds goed doorstaat en dus

duurzaam is. Bovendien is het een product dat

perfect in de filosofie van circulair bouwen past.

De tegel bevat een hoog percentage aan natuursteen

en is dus goed recycleerbaar. Daarnaast

is het een zeer dankbaar materiaal. Door de

korrelige structuur is vuil minder zichtbaar en

het is gemakkelijk te onderhouden. Al weegt ook

het esthetische aspect door. Terrazzo is een tegel

met een unieke, authentieke uitstraling, die een

gebouw veel karakter geeft.”

De Verde Alpi-terrazzotegel is een esthetische lichtgrijze tegel met korrels van groen marmer.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 143


Onderwijs

Ingelmunster, Kleuterafdeling basisschool Onze-Lieve-Vrouw

Klein schoolproject

met grote meerwaarde

Scholengroep Prizma wilde haar kleuterafdeling in Ingelmunster uitbreiden. De architecten creëerden niet alleen twee extra lokalen, maar

gaven het volledige schoolgebouw en de omgeving een geslaagde make-over. Ze toverden het introverte gebouw om tot een verwelkomende,

groene plek in het centrum van de West-Vlaamse gemeente.

Tekst Anastasia Verleysen | Beeld Groep III

144 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Ingelmunster, Kleuterafdeling basisschool Onze-Lieve-Vrouw

Onderwijs

De architecten van Groep III kregen de opdracht om de bestaande schoolgebouwen

in Ingelmunster uit te breiden met twee extra klaslokalen. Zoals

steeds ging het bureau op zoek naar de context van dit gebouw en naar

manieren om de ruimtelijke integratie te verbeteren. “We wilden het gebouw

niet enkel laten aansluiten op de bestaande school”, zegt architect Alexander

Verbeke. “Ook de uitstraling van de hele school moest erop vooruitgaan. Het

oorspronkelijke gebouw was gericht naar de speelplaats en gaf niet meteen

een verwelkomend gevoel. Je wist haast niet dat het een school was. Ons

doel was dus om ze een nieuw elan te geven en een warme onthaalfunctie te

integreren. Zonder het praktische aspect uit het oog te verliezen.”

Om dat praktische luik te waarborgen, ontwierpen de architecten twee nieuwe

klaslokalen met een mobiele wand. Zo kan de ruimte ook dienstdoen als grote

polyvalente zaal. “Vanaf de Brigandsstraat legden we tevens een nieuwe weg

aan, die zich in een hellend vlak rond het gebouw buigt”, vult architect Dimitri

“We wilden de school een

nieuw elan geven, zonder

het praktische aspect uit

het oog te verliezen”

Duysburgh aan. “Vanaf die weg heb je toegang tot een overdekte dubbele deur

voor externe partijen. Achter de schoolpoort vind je dan een speelplaats met

een groenzone en speeltoestellen.” Op die manier slaagde Groep III erin om

de buitenruimte een opener gevoel te geven. }

De aanbouw voert een perfecte dialoog met de bestaande gebouwen.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 145


Onderwijs

Ingelmunster, Kleuterafdeling basisschool Onze-Lieve-Vrouw

De technieken zijn bewust in het zicht gelaten.

Nieuwe technieken en schrijnwerk

Ook aan de schoolgebouwen zelf veranderde het een en ander. In de bestaande

gebouwen kregen de technieken een broodnodige update. “We lieten centrale

verwarming plaatsen in ieder klaslokaal en integreerden ventilatie en afzuiging.

Die technieken zijn bewust in het zicht gelaten”, zegt Alexander Verbeke. “Daarnaast

werden de ramen vernieuwd. Ze kregen dezelfde kleur als het schrijnwerk

in de aanbouw.”

De dialoog tussen het bestaande en het nieuwe gebouw wordt ook gevoerd

aan de hand van de bleke gevelsteen. “We integreerden een groot raam op de

Een nieuwe weg met een hellend vlak fungeert voortaan als toegang tot de school.

146 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Ingelmunster, Kleuterafdeling basisschool Onze-Lieve-Vrouw

Onderwijs

Een meubel uit akoestische platen doet ook dienst als schuifwand.

kop van het gebouw en een hoekraam. Beide ramen zijn verbonden via stalen

plaatmateriaal, dat in vertanding geplooid is”, zegt Dimitri Duysbrugh. “Zo

creëren we een mooi en dynamisch schaduwspel. In de ramen zijn verticale

lamellen voorzien als zonwering. Dit alles kreeg dezelfde kleur als het schrijnwerk.

We kozen bewust voor een levendige en speelse tint, want je werkt hier

nog altijd aan een kleuterschool.”

Multifunctioneel meubel

Ook binnen in de nieuwe constructie werd aan details gedacht. Tussen de

twee klaslokalen staat een meubel dat uit akoestische platen van Triplaco bestaat.

“In dit meubel is een schuifwand verwerkt. Zo scheiden we de lokalen

en garanderen we de akoestische demping. Het plafond hielden we bewust

sober, in contrast met alle vrolijke kleuren en materialen die in een kleuterklas

aanwezig zijn”, zegt Dimitri Duysbrugh nog.

De grootste uitdaging in dit project was de combinatie van het budget en

het profiel van de site. “Omdat er in de bestaande constructie een kruipkelder

zat, moesten we die doortrekken in de aanbouw. Daarnaast wilden we niet

zomaar een nieuw gebouw neerzetten, maar wilden we ook de huidige klaslokalen

opwaarderen. De voorbereiding was dus een complexe puzzel”, zegt

Alexander Verbeke. “Ons bureau heeft veel ervaring met schoolgebouwen van

verschillende groottes. Deze kleuterschool is een mooi bewijs van hoe we in

een klein project een grote impact en meerwaarde kunnen realiseren.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Scholengroep Prizma (Izegem)

Architecten Groep III (Brugge)

APK Construct (Staden)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 147


ORI NIEUWS

FIETSEN DOOR DE HEIDE WINT PRESTIGIEUZE

INTERNATIONAL DESIGN AWARD

Fietsen door de Heide garandeert heel wat fietsliefhebbers sinds deze zomer een unieke beleving. Begin januari 2022 won deze houten fietsbrug

in het Nationaal Park Hoge Kempen – een coproductie van ORI-lid Witteveen+Bos en Maat-Ontwerpers – de prestigieuze International Design

Award (IDA) in de Verenigde Staten.

Tekst en beeld Witteveen+Bos

Deze iconische fietsbrug van maar liefst 294 meter lang won goud in de

categorie ‘Architectuur van bruggen, bogen viaducten en sporen’. Het fietstraject

voert je dwars door het Nationaal Park Hoge Kempen en vormt de

ontbrekende schakel tussen twee fietsknooppunten (550 en 551), waarbij je

boven op de brug van een panoramisch uitzicht over de natuur kan genieten.

Creatie van een toeristische trekpleister

Voor het ontwerp zochten Witteveen+Bos en Maat-Ontwerpers naar de

ideale balans tussen functionaliteit en vormgeving, zodat fietsers de

brug en het omliggende landschap optimaal kunnen beleven. Dankzij

de keuze voor een houten constructie legden ze bovendien de link met

het rijke mijnbouwverleden van de regio. Dit met de bedoeling om een

nieuwe lokale toeristische hotspot te creëren in Limburg. Witteveen+Bos

was verantwoordelijk voor het volledige ontwerpproces, gaande van

het schetsontwerp tot de vergunningen en openbare aanbesteding van

de werken. Tijdens dit ontwerpproces werkte het intensief samen met

Maat-Ontwerpers. Daarnaast heeft Witteveen+Bos de werkzaamheden

nauwgezet opgevolgd. ❚

148 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BOUW- EN INSTALLATIESECTOR GOED VOOR

EEN VIJFDE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN

Er is dringend nood aan ingrijpende maatregelen om het acute tekort aan medewerkers in de bouw- en installatiesector te verhelpen.

Uit een recente analyse van de VDAB blijkt dat een op de vijf knelpuntberoepen te vinden is in deze sector. De lange lijst met knelpuntberoepen

blijft maar aangroeien. Ook schilder-decorateur kan er inmiddels aan worden toegevoegd. Voorts staan er in de top 10 van knelpuntberoepen

klassiekers zoals werfleider, installateur, HVAC-technicus en calculator bouw. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) wil niet alleen het imago

van de sector opkrikken en verder werk maken van werkplekleren bij jongeren. Samen met de VDAB wil ze tevens gerichte actie ondernemen

om meer werkzoekenden naar de bouw- en installatiesector te lokken.

Tekst en beeld VCB

De bouw- en installatiesector telt 46 knelpuntberoepen.

Dat is meer dan een vijfde van de iets

meer dan tweehonderd knelpuntberoepen die

de VDAB onlangs in kaart heeft gebracht. De

beroepen in de bouw- en installatiesector zijn

hoofdzakelijk te vinden onder de rubrieken bouw

(38 beroepen), maar ook deels onder ‘industriële

beroepen en ambachten’ (8*). Samen met de

installateurs en technici VAC die actief zijn in de

bouw loopt het aantal zware knelpuntberoepen

in deze sector op tot 21. Dat betekent dat er voor

die beroepen zeer weinig werkzoekenden met de

nodige vaardigheden beschikbaar zijn. Het gaat

onder meer om werfleiders, technici studiebureau

bouw, bekisters, stukadoors, dakdekkers, diverse

installateurs in de bouw, technici VAC wegenwerker

en kraanbestuurders.

Instroom jongeren en werkzoekenden

De VCB wijst al langer op het grote belang van

werkplekleren om meer jongeren naar de sector te

lokken. Zo is de rol van duaal leren vandaag nog

veel te beperkt, al stijgt het aantal duale leerlingen

in de bouw sneller dan gemiddeld in Vlaanderen.

Het aantal duale leerlingen in een bouwopleiding

steeg van dertien in het schooljaar 2016-2017 naar

281 in het schooljaar 2021-2022. Dit schooljaar

is dat aantal nog met circa 27 % toegenomen in

vergelijking met het vorige schooljaar, ondanks

de problemen die de coronapandemie met zich

meebrengt voor het werkplekleren. Volgend schooljaar

verwacht de VCB een verdere stijging, want

boven op de huidige 25 trajecten komen er dan

maar liefst zeventien bij. Bovendien werden er

in 2021 opnieuw meer dan zeshonderd bouwbedrijven

voor duale trajecten erkend. Die bedrijven

hebben hiervoor intussen ook meer dan 2.400

mentoren aangesteld. Volgens de VCB is het echter

van groot belang om duaal leren nog verder uit te

breiden. Vandaag bieden BSO-richtingen en het

volwassenenonderwijs het al aan, maar dit dient

ook ontwikkeld te worden voor TSO-richtingen

en het hoger onderwijs. Zo bieden vier Vlaamse

hogescholen reeds een graduaatsopleiding rond

werforganisatie aan, die nu al voor een derde van

de lesuren uit werkplekleren bestaat.

Belangrijke rol voor VDAB

Naast het belang van een aantrekkelijk en

modern bouwonderwijs dat de laatste technieken

en innovaties aanbiedt, is het aangekondigde

actieplan voor de sector cruciaal om meer

werkzoekenden naar de bouw te lokken. Momenteel

maakt de Vlaamse regering daar samen met

de sector werk van. De VDAB speelt hier een

belangrijke rol in, meer bepaald door het aantal

stages voor werkzoekenden en IBO’s (individuele

beroepsopleidingen) bij bouwbedrijven aanzienlijk

op te drijven. Bouwbedrijven zijn intussen immers

bedreven in interne opleidingen en ‘learning

on the job’. Zo steeg het aantal bedrijfsinterne

opleidingen bij bouwbedrijven van bijna

83.000 uur in 2018 naar bijna 125.000 uur in

2020. Gemotiveerde mensen krijgen dan ook

heel wat kansen in de sector. Daarnaast kan de

VDAB ook werkzoekenden uit andere sectoren

aanmoedigen en het aantrekken van vakmensen

uit de andere gewesten en andere Europese

landen stroomlijnen.

Heel wat troeven en kansen

“De Vlaamse bouwsector beschikt over allerlei

troeven en biedt heel wat kansen. Niet alleen zijn

de lonen voor onder andere bouwarbeiders bij de

hoogste, maar kan je binnen bedrijven vaak ook

gerichte opleidingen volgen om de stiel te leren.

Voorts gaat werken in de bouw gepaard met heel

wat afwisseling en teamwork. De laatste nieuwe

technologieën doen hun intrede. Digitalisering

en innovatie zijn dagelijkse kost. En er zijn steeds

meer hulpmiddelen voorhanden die het werk een

stuk lichter kunnen maken. Dat alles vind je terug

via de campagne #WERFze (www.werfze.be)”, zegt

Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB. ❚

*De acht beroepen in de rubriek ‘industriële beroepen en ambachten’ die vooral actief zijn in de bouw zijn bouwkundig tekenaar, industrieel schilder,

technieker werfmachines, stellingbouwers, operator houtbewerking, operator houten plaatmateriaal, technicus koeltechieken en klimatisatie en onderhoudstechnicus

verwarmingsinstallaties.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE

| 149


BOUWEN AAN VLAANDEREN

& CONSTRUIRE LA WALLONIE

Al 22 jaar uw toegang tot bouwprofessionals,

overheden en federaties in geheel

Vlaanderen en Wallonië.

Tweemaandelijks via het magazine,

tweewekelijks met de nieuwsbrief en dagelijks

via de website en social-mediakanalen.

scan deze QR Code

met uw smartphone

CONSTRUIRE LA

WALLONIE

VOOR MEER INFORMATIE NEEM CONTACT OP MET HET TEAM VAN

BOUWEN AAN VLAANDEREN OF CONSTRUIRE LA WALLONIE

BEL +32 50 36 81 70 OF MAIL INFO@LOUWERSMEDIAGROEP.BE


PARTNER WORDEN

VAN BOUWEN AAN

VLAANDEREN?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op bouwenaanvlaanderen.be

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op bouwenaanvlaanderen.be

verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +32 50 36 81 70

• Ga naar bouwenaanvlaanderen.be/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

bouwenaanvlaanderen.be


Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

DORMAKABA BELGIUM N.V.

ABICON NV

Marialoopsesteenweg 2H

8700 TIELT

T +32 51 40 23 92

E info@abicon.be

W www.abicon.be

BEHECON BV

d’Office Gent The Loop, Poortakkerstraat 93

9051 GENT

T +32 497 48 69 02

E info@behecon.be

W www.behecon.be

DCA NV

Lilsedijk 50

2340 BEERSE

T +32 14 62 22 11

F +32 14 61 14 43

E info@dca.be

W www.dca.be

Monnikenwerve 17-19

8000 BRUGGE

T +32 50 45 15 70

F +32 50 31 95 05

E info.be@dormakaba.com

W www.dormakaba.be

AFAS SOFTWARE

Schaliënhoevedreef 20B

2800 MECHELEN

T +32 15 28 19 10

E info@afas.be

W www.afas.be

ALIPLAST

Waaslandlaan 15

9160 LOKEREN

T +32 9 340 55 55

E info@aliplast.com

W www.aliplast.com

BELTRAMI NATUURSTEEN

Venetiëlaan 22

8530 HARELBEKE

T +32 56 23 70 00

F +32 56 23 70 02

E info@beltrami.be

W www.beltrami.be

DECOMO NV

Industrielaan 96

7700 MOESKROEN

T +32 56 85 07 11

F +32 56 34 48 91

E info@decomo.be

W www.decomo.be

DM CONSTRUCT BVBA

Leerlooierijstraat 14

8600 DIKSMUIDE

T +32 51 80 84 65

E info@dmconstruct.be

W www.dmconstruct.be

DUCO

Ventilation & Sun Control

Handelsstraat 19

8630 VEURNE

T +32 58 33 00 33

F +32 58 33 00 44

E info@duco.eu

ASK ROMEIN

Ambachtstraat 33

2390 MALLE

T +32 3 320 24 00

F +32 3 320 24 99

E info.be@ask-romein.com

W www.ask-romein.com

BRACHOT

E-3 laan 86

9800 DEINZE

T +32 9 381 81 81

E info@brachot.com

W www.brachot.com

DEFRAEYE BOB BVBA

Kleine Dries 8

8600 DIKSMUIDE

T +32 51 58 98 62

F +32 51 58 33 61

E info@defraeyebob.be

W www.defraeyebob.be

W www.duco.eu

EB PROJECTS NV

Toekomstlaan 41A

2200 HERENTALS

AVENTI

Heihoef 3

2275 WELCHERZANDE

T +32 3 311 81 58

E info@aventi.be

W www.aventi.be

COLT INTERNATIONAL NV

Zandvoortstraat 5

2800 MECHELEN

T +32 15 28 60 80

E info@be.coltgroup.com

W www.coltinfo.be

D-LUX DAYLIGHT

Singelken 1

9980 SINT-LAUREINS

T +32 9 259 20 25

F +32 9 259 00 64

E info@dluxdaylight.be

W www.dluxdaylight.be

T +32 14 28 55 20

F +32 14 21 11 08

E info@EBprojects.be

W www.EBprojects.be

w.dluxdaylight.be

BEEUWSAERT CONSTRUCT

Nijverheidslaan 3

8880 LEDEGEM

T +32 56 43 18 43

E info@beeuwsaert-construct.be

W www.beeuwsaert-construct.be

COOPMAN ORONA

Mannebeekstraat 3

8790 WAREGEM

T +32 56 35 85 80

F +32 56 35 58 65

E sales@coopman.orona.be

W www.coopman.orona.be

DE WAAL SOLID FOUNDATIONS

Voshol 6a

9100 LOKEREN

T +32 9 340 55 00

F +32 9 340 55 18

E info@dewaal.eu

W www.dewaal.eu

EURO RENT NV

Bisschoppenhoflaan 631

2100 DEURNE

T +32 3 325 43 00

F +32 3 325 99 03

W www.eurorent.be

152 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


GFP_banier.indd 2 18/06/2021 16:41

Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

PRIMAGAZ

Kanaalweg 87

FDS NV

Industriepark Drongen 11A

9031 DRONGEN

T +32 92 80 84 30

F +32 92 80 84 39

E info@fds.be

W www.fds.be

LASERTOPO BVBA

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

E info@lasertopo.be

W www.lasertopo.be

3980 TESSENDERLO

T +32 13 61 82 00

E info@primagaz.be

W www.primagaz.be/nl-be

SOUDAL

Everdongenlaan 18

2300 TURNHOUT

T +32 14 42 42 31

F +32 14 42 65 14

E info@soudal.com

W www.soudal.com

REMEHA NV

Koralenhoeve 10

FEDBETON

Lombardstraat 42

1000 BRUSSEL

T +32 2 735 01 93

E info@fedbeton.be

W www.fedbeton.be

MONUMENT GROUP

Oostrozebeekstraat 54

8770 INGELMUNSTER

T +32 51 31 60 80

F +32 51 30 22 37

E info@monument.be

W www.monument.be

2160 WOMMELGEM

T +32 3 230 71 06

F +32 3 354 54 30

E info@remeha.be

W www.remeha.be

STAALBETON NV/SA

Oostmalsesteenweg 261

2310 RIJKEVORSEL

T +32 3 312 85 40

F +32 3 312 85 49

E info@staalbeton.be

W www.groepvanroey.be

FEREB

Grootveldlaan 148

1150 SINT PIETERS WOLUWE/BRUSSEL

T +32 15 41 31 24

E secretariaat@fereb.be

W www.fereb.be

PATRIMOON

PATRIMOON

Winkelomseheide 223a

2440 GEEL

T +32 14 86 18 69

M +32 474 69 15 37

E info@patrimoon.be

W www.patrimoon.be

RENOTEC NV

Winkelomseheide 229

2440 GEEL

T +32 14 86 60 21

F +32 14 86 60 16

E rn@renotec.be

W www.renotec.be

STIEBEL ELTRON BVBA

t Hofveld 6 - D1

1702 GROOT-BIJGAARDEN

T +32 2 423 22 22

F +32 2 423 22 12

E info@stiebel-eltron.be

W www.stiebel-eltron.be

RENSON WAREGEM

Maalbeekstraat 10

GAS.BE

Masuiplein 15

1000 BRUSSEL

T +32 2 383 02 00

E info@gas.be

W www.gas.be

gas.be

PELLIKAAN BOUW NV

Excelsiorlaan 1

1930 ZAVENTEM

T +32 2 720 58 45

F +32 721 34 70

E info@pellikaan.be

W www.pellikaan.be

8790 WAREGEM

T +32 56 62 71 11

F +32 56 60 28 51

E info@renson.be

W www.renson.be

VK ARCHITECTS & ENGINEERS

Brugsesteenweg 210

8800 ROESELARE

T +32 51 26 20 20

F +32 51 26 20 21

E info@vkgroup.be

W www.vkgroup.be

GFP BV

E. J. Van Gansenstraat 24

2260 WESTERLO

T +32 14 49 04 15

E info@gfp-belgium.be

W www.gfp-belgium.be

PIT ANTWERPEN NV

Starrenhoflaan 27

2950 KAPELLEN

T +32 3 605 14 33

F +32 3 605 14 76

E info@pit.eiffage.be

W www.pitantwerpen.be

SILOC

Carrettestraat 10A

2170 MERKSEM

T +32 3 651 81 43

E info@siloc.be

W www.siloc.be

ZUIDLAND LIJMWERKEN BV

Noordhoeksestraat 7

4751 TM OUD GASTEL

E info@zuidlandlijmwerken.nl

W www.zuidlandlijmwerken.nl

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 153


SAFETY IN STYLE

Brandwerende glaswanden

EI30 - EI60 - EI120

LGC nv is gespecialiseerd in brandwerende ramen en deuren. Met diverse

producten uit eigen ontwikkeling bieden wij esthetische oplossingen voor

brandcompartimentering, steeds voorzien van de nodige attesten en conform de

geldende wetgeving. Buiten onze eigen concepten bieden wij ook diverse

klassieke brandwerende systemen aan. Wij verzorgen een aanneming van offerte

tot oplevering met het oog op een foutloos eindresultaat en tijdige levering.

Industrieweg 1503/2 - 3540 Herk-de-Stad - info@lgc.be - www.lgc.be


MACHINES HUREN?

VERTROUW OP HET BLAUW VAN

Euro Rent verhuurt al 50 jaar aan bouw- en industrie

STEIGERS, BOUWLIFTEN, HOOGWERKERS & ANDERE BOUWMACHINES

Meer dan 40 000 professionele machines zijn elke dag onmiddellijk beschikbaar

voor grote en kleine projecten. U kan steeds terecht op een van onze vestigingen

of wij leveren snel op uw werf.

VRAAG

DÉ CATALOGUS

GRATIS AAN OP

EURORENT.BE

DEURNE . SINT-NIKLAAS | EURORENT.BE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!