04.03.2022 Views

Welzorg Woning op Maat

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

WONEN

SPECIAL

REGIE IN EIGEN HAND

WELZORG WONING OP MAAT

De succesvolle

‘hellingproef’ van Layla

Men neme een voordeur met zo'n hoge drempel dat het begrip

‘rolstoeltoegankelijk’ gelijk in scherven valt. Ziehier een onoverkomelijk

logistiek puntje voor Layla de Jager (20). Het probleem werd opgelost door

Welzijn Woning op Maat, waardoor Layla eindelijk weer thuis kan komen.

Het leven is een kwetsbare

bezigheid. Dat weten Layla en haar

moeder Antoinette als geen ander.

Op haar 19de had Layla het allemaal

voor elkaar: een eigen huisje, een

relatie en werk. Maar op 9 januari

2021 sloeg het noodlot opeens hard

toe. Een hersenstambloeding legde

haar voorheen gezonde lichaam

volledig plat. Gevolg: een complete

verlamming.

Antoinette: “Ze is toen terechtgekomen

in het Daan Theeuwes

Centrum in Woerden, een

revalidatiecentrum dat neurotherapie

geeft aan jongeren met een

hersenbeschadiging. Dankzij dat

centrum heb ik mijn dochter stukje

bij beetje weer teruggekregen. Met

een hoge rollator kan ze weer kleine

stukjes lopen en kan ze een transfer

maken van de rolstoel naar de auto.

Dus er zit gelukkig nog steeds een

stijgende lijn in.”

HOGE DREMPEL

Terug naar de voordeur van Layla’s

ouderlijk huis. Medio november

doemden de contouren op van een

feestelijke decembermaand. En wat

zou het mooi zijn als Layla het kerstfeest

eindelijk weer thuis zou kunnen

vieren. Maar ja, die hoge drempel, hè?

Antoinette: “Dus belde ik Welzorg

Woning op Maat met de vraag of er

een oprijplaat geplaatst kon

worden. In eerste instantie had de

monteur die langskwam het over

een 'ingewikkelde klus'. Toen raakte

ik wel een beetje in paniek, want

het zou betekenen dat mijn dochter

met de feestdagen niet thuis zou

kunnen komen.

ALLES OP ALLES

Ze hebben toen echt alles op alles

gezet om die toegang

rolstoelvriendelijk te maken. Ik was

enorm verbaasd over de empathie die

ze bij Woning op Maat hadden. Ze

dachten als persoon tot persoon met

mij mee. Uiteindelijk is de

rolstoelrijplaat op 9 december

geplaatst. Dat is trouwens ook te

danken aan de medewerkster van de

Wmo die mijn aanvraag behandelde.

Zij kwam in de stromende regen op

de fiets naar mij toe, om mij nog iets

te laten tekenen, omdat ze wist dat

dit nodig was om die rijplaat zo snel

mogelijk te laten plaatsen.”

GEWELDIG MOMENT

“Op 11 december reed Layla het huis

binnen. Dat was een geweldig moment!

Layla is ook in haar gezicht verlamd,

maar ik kon gewoon in haar ogen zien

dat ze genóót! Vooral ook omdat ze

nu ieder weekend thuis kan zijn.”

29

Dankzij de snel geplaatste oprijplaat kon Layla de feestdagen thuis doorbrengen.

Deze pagina wordt u aangeboden door

WELZORG WONING OP MAAT

www.welzorg.nl/wonen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!