15.03.2022 Views

inkijkexemplaar Zo word jij een powerful persklaarmaker

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ONLINECURSUS

Zo word jij

een powerful*

persklaarmaker

WERKBOEK

*achieving great

results; having great

influence.POWERFUL PERSKLAARMAKEN

INHOUDSOPGAVE

MODULE 0 | INTRODUCTIE

INTRODUCTIE

Cursusoverzicht

Opdracht 0.1: plannen

BLZ 6

MODULE 1 | PROJECTEN

BLZ 11

EN PROCESSEN

VAKTERMEN

Opdracht 1.1: stellingen

Schematisch overzicht workflow bij een uitgeverij

MODULE 2 | JOUW ROL ALS

PERSKLAARMAKER

Opdracht 2.1: redactietaken

Opdracht 2.2: redactieniveaus

Opdracht 2.3: categoriseren

MODULE 3 | DE POWERFUL-

METHODE VOOR PERSKLAARMAKEN

DE POWERFUL-METHODE IN 8 STAPPEN

Stap 1: prepareren van de klus

Opdracht 3.1: zakelijke voorbereiding

Stap 2: onderwaterscherm aanzetten

Opdracht 3.2: technische quickscan

Stap 3: wegwerken van automatische/

overbodige opmaak

Opdracht 3.3: pagina-eindes

Opdracht 3.4: kopijvoorbereiding

BLZ 18

BLZ 28

3.


POWERFUL PERSKLAARMAKEN

Stap 4: enablen van 'wijzigingen bijhouden'

Opdracht 3.5: wijzigingen bijhouden

Stap 5: raadplegen van bronnen

Opdracht 3.6: spiekbrief

Opdracht 3.7: lijstje bijhouden

Stap 6: feedback formuleren

Opdracht 3.8: commentaar geven

Stap 7: uitvoeren van tekstverbeteringen

Opdracht 3.9: inhoud

Opdracht 3.10: structuur

Opdracht 3.11: alinea-indeling

Opdracht 3.12: stijl

Opdracht 3.13: spelling en grammatica

Opdracht 3.14: reflectie

Opdracht 3.15: combineren

Stap 8: coderen

Opdracht 3.16: coderen

MODULE 4 | DE EINDOPDRACHT

Opdracht 4.1: proefopdracht

BLZ 52

4.


MODULE 0

Introductie

ONLINECURSUS

Zo word jij een powerful*

persklaarmaker


'

Today a reader,

tomorrow a leader.

– MARGARET FULLER


INTRODUCTIE

HALLO DAAR!

Heb je tussendoor vragen, stuur

dan gerust een mailtje naar

Ik help je graag!

Heel veel plezier en succes!

X Mirjam

POWERFUL PERSKLAARMAKEN

Wat goed dat je er bent! Geweldig dat je meedoet aan deze onlinecursus

persklaarmaken.

Heb je de introductievideo over hoe deze cursus werkt bekeken?

Ja? Goed bezig.

De komende drie maanden gaan we aan de slag om jou te transformeren tot

powerful persklaarmaker. Ik leer je hoe je een oorspronkelijk Nederlandstalig

manuscript of een vertaling grondig controleert en verbetert, zodat je

doelgericht, nauwkeurig en professioneel aan de slag kunt, bijvoorbeeld in

opdracht van uitgeverijen of selfpubbers.

Nog even een korte maar belangrijke herhaling van wat ik al in de video

noemde: het uitgangspunt van deze onlinecursus is dat je 'm zelfstandig en op

je eigen tempo volgt. Je hebt er 3 maanden de tijd voor, daarna verloopt je

account voor de onlineacademie automatisch.

Tijdens de cursus kijk je je eigen werk na. Je hoeft de gemaakte opdrachten

niet in te leveren. Bij de open vragen is er geen goed of fout; ze zijn bedoeld

om je aan het denken te zetten. Op momenten dat je kennis wordt getoetst is

er een antwoordmodel beschikbaar.

post@studiofolio.nl

PS: Ondanks dat de tekst in dit werkboek zorgvuldig is gecheckt door meerdere

professionals, ben ik me er als geen ander van bewust dat er een foutje kan zijn blijven staan.

Heb je iets gespot? Fijn als je het doorgeeft, dan pas ik het aan. Mijn dank is groot!

7.


OPDRACHT 0.1

PLANNEN

"

Op de pagina hiernaast vind je het programmaoverzicht van deze cursus. Bij

iedere module staat een tijdsinvestering. Plan de modules in in je agenda en hou

daarbij de volgende zaken in je achterhoofd:

1.

2.

Redactiewerk is iets wat je het best gefocust uitvoert. Zorg dat je

de modules inplant op momenten dat je er een halve of hele dag

ongestoord aan kunt werken. Steeds een lesje tussendoor is niet

aan te raden om de stof te laten landen.

Reflectie is onontbeerlijk. Neem de tijd om je werk zorgvuldig na

te kijken. Schrijf op welke fouten je hebt gemist en probeer nieuw

verworven kennis bij de volgende oefening mee te nemen.

Daarvan groei je. Enne... Geef jezelf ook regelmatig een

schouderklopje!

Ready? Op naar module 1!

POWERFUL PERSKLAARMAKEN

NOTITIES

ONTWERP: SUZANNEVANBEEK.NL

8.


CURSUSOVERZICHT

Zo word jij een powerful* persklaarmaker

module 0 module 1

module 2

Introductie

Projecten en

processen

Jouw rol als

persklaarmaker

Tijdsinvestering: 30 minuten Tijdsinvestering: 1-2 uur Tijdsinvestering: 2-3 uur

Resultaat: Je weet hoe deze cursus in elkaar

zit, hebt inzicht in wat dit programma van

je vraagt en hebt daar tijd en ruimte voor

ingepland.

Resultaat: Je kent de verschillende stappen

in het proces van manuscript tot boek en

weet in welke fase van het maakproces je je

als persklaarmaker bevindt.

Resultaat: Je hebt inzicht in de

beroepspraktijk van een persklaarmaker. Je

kent de verschillende redactieniveaus en de

verschillen tussen persklaarmaken voor een

uitgeverij en een selfpubber.

Opdracht 0.1 | Plannen

Opdracht 1.1 | Stellingen

Opdracht 2.1 | Redactietaken

Opdracht 2.2 | Redactieniveaus

Opdracht 2.3 | Categoriseren

module 3

De powerfulmethode

module 4

De eindopdracht

Tijdsinvestering: 10-20 uur

Resultaat: Je kunt een manuscript grondig

en nauwkeurig controleren en verbeteren

door middel van de powerful-methode.

Tijdsinvestering: 4-5 uur

Resultaat: Je hebt een echte proefopdracht

afgerond waarin alle elementen

samenkomen.

Stap 1: Prepareren van een klus

Stap 6: Feedback formuleren

Opdracht 4.1 | Proefopdracht

Opdracht 3.1 | Zakelijke voorbereiding

Opdracht 3.8 | Commentaar geven

Stap 2: Onderwaterscherm aanzetten

Stap 7: Uitvoeren van tekstverbeteringen

Opdracht 3.2 | Technische quickscan

Opdracht 3.9 | Inhoud

Stap 3: Wegwerken van automatische opmaak

Opdracht 3.10 | Structuur

Opdracht 3.3 | Pagina-eindes

Opdracht 3.11 | Alinea-indeling

Opdracht 3.4 | Kopijvoorbereiding

Opdracht 3.12 | Stijl

Stap 4: Enablen van 'Wijzigingen bijhouden'

Opdracht 3.13 | Spelling en grammatica

Opdracht 3.5 | Wijzigingen bijhouden

Opdracht 3.14 | Reflectie

Stap 5: Raadplegen van bronnen

Opdracht 3.15 | Combineren

Opdracht 3.6 | Spiekbrief

Stap 8: Labelen

Opdracht 3.7 | Lijstje bijhouden

Opdracht 3.16 | Coderen

3 maanden toegang


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!