16.03.2022 Views

Archicomm NL 01 2022

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur | nr 1 <strong>2022</strong> | mrt-apr<br />

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur | www.archicomm.nl |<br />

| | <strong>2022</strong> |<br />

1<br />

Op weg naar een volhoudbare<br />

leefomgeving<br />

No Roof<br />

To Waste<br />

www.archicomm.nl<br />

Bouwen in Nederland<br />

kan makkelijker


www.sg-as.com<br />

INSPIRE R<br />

De Inspire R is een rechthoekige, ingebouwde downlight voor<br />

gebruik binnenshuis. Door de kubistische zwarte reflectoren<br />

heeft het een zeer lage verblinding en harmonieus nietflikkerend<br />

licht met een goed gedefinieerd lichtpatroon.<br />

De Inspire R is geschikt voor veeleisend gebruik in residentiële<br />

en commerciële omgevingen. Lengtes 16cm en 30cm.<br />

SG Lighting Benelux • Blokhuisstraat 47 • 2800 Mechelen Noord Zone B • Belgie • info.benelux@sglighting.net


Exclusieve en unieke<br />

stalen deuren<br />

Vernieuwend en exclusief, dat zijn de stalen deuren van De Rooy<br />

Metaaldesign. Een luxe bronzen laag of een afwijkende vlakverdelingen:<br />

de stijlvolle deuren zijn een eyecatcher en staan garant voor een gedurfd<br />

en stralend interieur. Uiteraard met een perfecte afwerking, precies zoals<br />

u van ons mag verwachten.<br />

De Rooy Metaaldesign ontwerpt en produceert stalen deuren met glas<br />

én luxe afwerkingen als brons en leer. Benieuwd naar de eindeloze<br />

mogelijkheden? Bezoek onze uitgebreide showroom in Veenendaal<br />

en daag ons uit met een uniek ontwerp.<br />

Bastion 67<br />

3905 NJ Veenendaal<br />

0318 - 57 32 31<br />

info@derooysteeldoors.com<br />

www.derooysteeldoors.com


Misschien zijn sommige huurders<br />

dol op koken. Misschien zijn hun<br />

buren daar niet zo blij mee. Hoe<br />

dan ook, over onze deuren zullen<br />

ze allemaal laaiend enthousiast zijn.<br />

De allereerste deur die we<br />

maakten was een brandwerende<br />

deur. Dat was in 1942. De deuren<br />

die we sindsdien maken, dienen<br />

allemaal een belangrijk doel. Zo<br />

maken we deuren die inbraak- en<br />

geluidswerend zijn, geen tocht<br />

en kookluchtjes doorlaten en zelfs<br />

deuren die bestand zijn tegen felle<br />

branden en giftige dampen. Om<br />

ervoor te zorgen dat iedereen<br />

prettig en veilig kan leven.<br />

Ons bedrijf heeft óók een<br />

duidelijk doel. Ervoor zorgen dat<br />

u voor uw projecten de juiste<br />

woningtoegangsdeuren krijgt<br />

die aan alle eisen voldoen.<br />

Lees meer op daloc.nl/wooncomfort


Voorwoord<br />

Wat vinden de influencers?<br />

Voor u ligt het eerste nummer van uw vak- en lijfblad van <strong>2022</strong>. Gefeliciteerd!<br />

Want, u kunt zich de komende paar uurtjes weer volop verdiepen in wat er speelt<br />

in het vakgebied. En dat is best veel. Daar is deze editie een goed bewijs van te<br />

meer daar de diversiteit aan onderwerpen – zowel op het gebied van binnen- als<br />

buitenarchitectuur – ongekend groot is.<br />

Maar ook spraken we enkele influencers uit het vakgebied. Goed, ik weet oprecht<br />

niet of de geïnterviewden het begrip ‘influencer’ op zichzelf van toepassing zien<br />

maar feit is wel dat ze zeker wat in de melk te brokkelen hebben als het gaat om<br />

iconische en indrukwekkende projecten uit het verleden aan de ene kant en een<br />

prikkelende visie op de toekomst aan de andere kant.<br />

Zo spraken we James O’Callaghan, hoogleraar glas op de Technische Universiteit<br />

Delft maar vooral ook bedenker en ontwerper van enkele wereldwijd bekende<br />

iconen. Iets met Apple! En, een trap! James O’Callaghan gaf ons – en nu dus u ook,<br />

beste lezer – een mooi inzicht over de veranderende rol van glas in de toekomst. Iets<br />

is pas iconisch – volgens hem – als het niet alleen het oog raakt, maar ook het hart<br />

op het gebied van duurzaamheid én het slim omgaan met de kansen die glas biedt.<br />

Waarom hij de toekomst zonnig inziet én hoe hij zijn complimenten voor de jonge<br />

studenten van de TU Delft verwoordt, leest u in het artikel op de pagina’s 56 en 57.<br />

We hadden ook een bijzonder gesprek met die andere ‘influencer’, Francesco<br />

Veenstra, de huidige Rijksbouwmeester. Hij heeft het over een ‘volhoudbare leefomgeving’.<br />

Een mooi begrip en natuurlijk raakt deze gelouterde architect daarmee<br />

de kern. Veenstra pleit onder andere voor schaalverkleining én méér rentmeesterschap<br />

om de kwaliteit van de huidige én toekomstige leefomgeving een boost te<br />

geven. Een interessante visie. Hij deelt deze met u op de pagina’s 12 en 13.<br />

Los van een visie op de toekomst (en die prikkels hebben we nodig!) is het natuurlijk<br />

ook aan ons allen om de huidige kleine problemen en uitdagingen – gerelateerd<br />

aan de bouw – op te lossen. Zo verwijs ik u graag naar het artikel op pagina<br />

78 en 79 waarbij wordt gesproken over het elimineren van de koudebruggen. Best<br />

wel vaak gedoe in appartementencomplexen en flats. En eigenlijk is de oplossing<br />

niet zo heel ingewikkeld. Beers Bouwproducten legt het uit.<br />

Kortom… volop genieten dus met deze <strong>Archicomm</strong>. Andermaal blijkt maar weer<br />

dat dit vakgebied ongekend in beweging is en dat niemand stil zit. Zoals het een<br />

vak met visie betaamt!<br />

Wijzelf zijn intussen al weer volop van start gegaan met nummer 2 van dit jaar,<br />

die over een aantal maanden uitkomt. En mede daarom eindig ik dit voorwoord<br />

dan ook met een oproep aan u: wát is uw verhaal? Wát moet de markt – volgens<br />

u – absoluut weten? Vertel het ons! Zodat we het de volgende keer ook aan alle<br />

lezers kunnen vertellen!<br />

Jerry Helmers<br />

5


STEP<br />

LAK EXTREEM<br />

GEMAK<br />

Ger, Meester Laborant<br />

MAKKELIJK SPETTERVRIJ<br />

EN ZONDER AANZETTEN<br />

DOKWEG 40 1976 CA IJMUIDEN NEDERLAND +31 (0) 255 54 84 48<br />

INFO@RIGOVERFFABRIEK.<strong>NL</strong> RIGOVERFFABRIEK.<strong>NL</strong>/ONZEVERF


ArchiComm<br />

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur<br />

nr. 1 <strong>2022</strong><br />

verschijnt 4 x per jaar<br />

ISSN 2468-3531<br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

Redactieadres - bezoekadres Nederland<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

6002 ED Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

Eindredactie<br />

Redactieteam<br />

Media adviseurs<br />

Secretariaat<br />

Online marketing<br />

Vormgeving<br />

Drukwerk<br />

Jerry Helmers<br />

Herman van Aalst, Tamara Brouwers,<br />

Jerry Helmers, Tom Rampelbergh,<br />

Lieke van Zuilekom<br />

Folkert van der Werf<br />

Manuela Depenbrock,Sandra Reijnders<br />

Mark Schouten, Tarik Yilmaz<br />

Jeroen Saes, Richard Kokx, Daan Halters<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

Drukkerij Hendriks, Peer<br />

Redactieadres - bezoekadres België<br />

Domein de Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Advertenties<br />

Adverteerders ontvangen via traffic@louwersmediagroep.nl een e-mail met<br />

een link om hun advertenties te uploaden.<br />

Doelgroep<br />

Verspreiding vindt plaats naar o.a. architecten, interieurarchitecten,<br />

landschapsarchitecten, designers, woningcorporaties, opdrachtgevers,<br />

bouwkostendeskundigen, bouwkundigen, adviesbureaus, bestekschrijvers,<br />

brancheorganisaties, leveranciers, fabrikanten en aanverwante organisaties.<br />

Prijzen en voorwaarden<br />

Het abonnementsgeld dient vooruit te worden voldaan. Bij niet-tijdige betaling<br />

worden herinneringskosten in rekening gebracht. Indien twee maanden voor<br />

het verstrijken van de abonnements periode geen schriftelijk bericht van<br />

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar<br />

verlengd. Prijswijzigingen voorbehouden.<br />

Abonnementsprijs<br />

€ 63,00 per jaar excl. BTW, Buitenland Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW,<br />

bankrekening ING <strong>NL</strong>78 ABNA 0490 2820 67, BIC: ABNA<strong>NL</strong>2A t.n.v. Louwers<br />

Mediagroep, o.v.v. <strong>Archicomm</strong>. Informatie over abonnementen: +31 495 45 00 95.<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing naar:<br />

Schatbeurderlaan 6, 6002 ED Weert.<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnements periode<br />

geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

Bezorgklachten<br />

Bezorgklachten kunnen worden doorgegeven via info@louwersmediagroep.nl.<br />

Nabestellen<br />

Reeds verschenen nummers kunt u nabestellen via<br />

archicomm.nl/abonneren.<br />

Digitaal lezen<br />

Via archicomm.nl/magazines.<br />

Vragen?<br />

Ga naar archicomm.nl, mail naar:<br />

info@louwersmediagroep.nl of bel +31 495 45 00 95.<br />

Copyright<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder<br />

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en / of bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorgvuldige wijze is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op<br />

geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.<br />

Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke<br />

aard ook, die het gevolg is van handelingen en / of beslissingen die gebaseerd<br />

zijn op deze informatie.


Inhoud<br />

Deuren met karakter 10<br />

‘Schaalverkleining en meer rentmeesterschap als middel om de<br />

leefomgeving te verbeteren’ 12<br />

Verffabriek wil waarde toevoegen 14<br />

De Pen: Jolijn Valk 16<br />

INTERIEUR<br />

Swiss Perfection maakt een entree in het Nederlandse interieur 18<br />

Nieuw model inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging 22<br />

‘Elektrische radiator zorgt in korte tijd voor aangename temperatuur in badkamer’ 26<br />

Toiletmeubelen met een knipoog 30<br />

Van functioneel tot luxe 34<br />

De natuur lacht in kleuren 36<br />

Verdeel een interieur zonder verlies aan licht 38<br />

Nieuwe strakke en sierlijke deurkrukken vinden hun weg naar de markt 40<br />

111 raambedieningen voor luxe loftwoningen De Loods 42<br />

‘Neem de klant mee en raak geïnspireerd’ 46<br />

‘Een gedegen voorbereiding bij het leggen van een gietvloer wordt vaak onderschat’ 49<br />

‘Ruimten creëren waar mensen elkaar ontmoeten en langer willen verblijven’ 51<br />

Robuust design 52<br />

Upgrade is nog slimmer en efficiënter 54<br />

Architect aan het woord: James O’Callaghan 56<br />

EXTERIEUR<br />

Van een tuin iets magisch maken 58<br />

Comfort door tuinpaal 62<br />

Specialist in brandvertragend glas kan ook grote oppervlakken aan 64<br />

Uitbreiding aluminiumtak om groei op te vangen 68<br />

Duurzame daken 70<br />

Klimaatbeheersing met zonwering 72<br />

Omdat bouwen makkelijker kan… 76<br />

Oplossing koudebrug betonconsoles 78<br />

8


10<br />

22<br />

38<br />

42<br />

58<br />

64<br />

78<br />

Coverfoto:<br />

Apple Marine Bay Sands, Singapore<br />

Foto: Finnbarr Fallon<br />

9


GROEN EN GEPERSONALISEERD<br />

DEUREN MET KARAKTER<br />

De Frager deuren van Harinck bieden een enorme<br />

diversiteit aan keuzemogelijkheden. Modern<br />

of klassiek, volledig beglaasd of juist niet, Harinck<br />

maakt al 40 jaar duurzame, veilige en hoogwaardige<br />

voor-, inkom- en buitendeuren in kunststof<br />

en aluminium. De nieuwste modellen staan voor<br />

groen en gepersonaliseerd.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Harinck NV<br />

In de deur zit een opendraaiend<br />

raampje naar een kleine vitrine, waar de<br />

bewoners iets tentoon kunnen stellen.<br />

10


'Mensen profileren zich graag en dat willen<br />

wij met De Vitrine nog meer stimuleren'<br />

Een deur die juist wel begroeid mag worden.<br />

In 2021 begon Harinck met de ontwikkeling<br />

van twee bijzondere deuren, die tentoongesteld<br />

zouden worden tijdens Polyclose. Deze<br />

beurs werd helaas uitgesteld, maar de nieuwe<br />

modellen zijn helemaal klaar voor hun moment<br />

in de schijnwerpers. “Het was spijtig dat de<br />

beurs niet door kon gaan, maar wij zijn van 31<br />

augustus tot 2 september zeker present”, zegt<br />

general manager Franck De Munster.<br />

Vergroening, verkoeling en ontstoffing<br />

Het nieuwe Florager is nu helemaal klaar.<br />

“Wij willen hiermee graag bijdragen aan de<br />

vergroening van de omgeving. In Gent bestaat<br />

een project waarbij de Geveltuinbrigade mensen<br />

helpt met het verkoelen van de stad door<br />

begroeiing. Stenen langs de gevel worden<br />

gewipt en de vrijgekomen ruimte wordt beplant.<br />

In een stad is hier echter vrij weinig ruimte voor,<br />

omdat de gevel grotendeels bestaat uit een<br />

deur en een raam.”<br />

Harinck heeft daarom een deur gemaakt die<br />

juist wél begroeid mag worden. “De deur is<br />

gemaakt van Cortenstaal dat op een natuurlijke<br />

manier roest. Klimop en andere klimplanten<br />

kunnen groeien langs deurtrekker.<br />

Zo dragen we bij aan het verkoelen van<br />

de stad en aan het filteren van fijnstof<br />

in de lucht. Tenslotte moet dit meer<br />

zuurstof geven aan de stad. Hopelijk<br />

volgen andere steden het voorbeeld<br />

van Gent.”<br />

Laat zien wie je bent<br />

Het tweede nieuwe model<br />

heet Vitrine, en is ontstaan<br />

in de coronatijd. “Mensen<br />

plaatsten toen beertjes<br />

voor hun ramen, zij zorgden voor verbondenheid<br />

met mensen in de straat. Een hele mooie<br />

gedachte.” De Munster viel op hoe divers die<br />

beertjes waren en de andere zaken die door<br />

ramen te zien zijn. “Als je een huis voorbij<br />

loopt kun je vaak al zien welke mensen er<br />

wonen. Mensen profileren zich graag en dat<br />

willen wij met de Vitrine nog meer stimuleren.”<br />

In de deur zit een opendraaiend raampje<br />

naar een kleine vitrine, waar de bewoners iets<br />

tentoon kunnen stellen. Harinck koos in eerste<br />

instantie voor de beroemde Kuifje Raket.<br />

“Wij nodigen onze werknemers ook uit om een<br />

week lang iets in de deur te plaatsen, zo leren<br />

we hen nog beter kennen.”<br />

Nu Polyclose niet door kon gaan stelt Harinck de<br />

nieuwe deuren voor door middel van een mailing.<br />

Natuurlijk staat de showroom ook open voor alle<br />

geïnteresseerde partijen. “We merken dat er<br />

weer veel goesting is om naar de showroom te<br />

komen. Wel blijven we graag op afspraak werken,<br />

zodat we echt de tijd voor onze klanten kunnen<br />

nemen.” De deurenspecialist denkt graag<br />

mee, vaak aan de hand van een bouwtekening of<br />

foto’s. “Door ons uitgebreide advies gaan mensen<br />

ook echt tevreden naar huis.”<br />

“Wat nu nieuw is, is dat in september niet<br />

meer”, zegt De Munster. “Op de najaarseditie<br />

van Polyclose zullen we dus uitpakken met<br />

iets nieuws. We werken aan een voordeur<br />

waar verschillende natuurlijke materialen<br />

in gebruikt worden. Koper, steen, messing,<br />

keramiek en hout komen allemaal terug in<br />

een patchwork. De modellen kunnen enkel<br />

gerealiseerd worden dankzij het onvolprezen<br />

Magnitude systeem, de unieke oplossing voor<br />

vleugeloverdekkende deuren.”<br />

Deze deur zuivert de lucht.<br />

De deur is gemaakt van Cortenstaal.<br />

11


OP WEG NAAR DE VOLHOUDBARE LEEFOMGEVING<br />

‘Schaalverkleining en meer rentmeesterschap<br />

als middel om de leefomgeving te verbeteren’<br />

Hoe ziet de toekomst van Nederland er uit? Kunnen we – gezien de bevolkingsgroei – nog wel ‘mooi’<br />

blijven wonen? We spraken hierover met Francesco Veenstra (1973), partner bij Vakwerk Architecten<br />

en sinds september 2021 tevens Rijksbouwmeester en voorzitter van het College van Rijksadviseurs.<br />

De Rijksbouwmeester adviseert gevraagd en ongevraagd over de architectuur en de stedelijke omgeving<br />

van het Rijksvastgoed.<br />

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: Vakwerkarchitecten<br />

ik dat Volkshuisvesting opnieuw op de agenda<br />

staat. Het is geagendeerd in de politiek: zorgen<br />

dat iedereen in Nederland een veilige en<br />

betaalbare plek heeft om zich thuis te voelen.<br />

Als dát lukt… ja, dan weet iedereen écht wat<br />

‘mooi wonen’ is!”<br />

2. Maar zijn er dan nog wel plekken in<br />

het ‘volle Nederland’ waar we dat<br />

‘mooi wonen’ kunnen realiseren?<br />

“Ja, er is zeker nog wel ruimte. Maar niet<br />

overal. Ik was kort geleden in Oost-Groningen.<br />

maatverandering. Het maakt de inrichting van<br />

het land tot een supercomplexe opgave. Toch<br />

kun je die terugbrengen tot een eenvoudig principe<br />

zoals een ‘volhoudbare leefomgeving’. We<br />

gaan toe naar wonen, werken, recreëren vanuit<br />

maatschappelijke waarden. Dat betekent<br />

bijvoorbeeld dat op termijn schaalvergroting<br />

zich niet meer loont. Er moeten wat mij betreft<br />

meer fijnmazige netwerken in wijkstructuren<br />

ontstaan. Bijvoorbeeld alleen al om eenzaamheid<br />

van mensen te voorkomen! Schaalverkleining<br />

en decentralisatie vergroten de kans op<br />

'De klimaatdoelstellingen én de energietransitie hebben<br />

definitief een andere visie gecreëerd op de verworvenheden<br />

van onze samenleving versus de aansprakelijkheden'<br />

1. Wat is ‘Mooi wonen’?<br />

“Dat is een goede vraag. Maar ook een moeilijke<br />

om te beantwoorden. Wat voor de één ‘mooi’ is,<br />

is voor de ander ‘niet mooi’. Het is subjectief. Ik<br />

ga echter uit van het perspectief dat mensen<br />

zich in hun woon- en leefomgeving op hun<br />

gemak moeten voelen. Daarbij denk ik bijvoorbeeld<br />

aan de kwaliteit van de buitenruimte, veiligheid,<br />

groen in de omgeving, de aanwezigheid<br />

van voorzieningen, de rol die huurbazen kunnen<br />

spelen, de aanwezigheid van openbaar vervoer,<br />

de betaalbaarheid van de eigen woning. Mensen<br />

willen niet op een troosteloze plek vertoeven.<br />

Toch komen die plekken voor in Nederland.<br />

niet iedereen heeft de keuze om van omgeving<br />

te veranderen, om naar een betere plek te verhuizen<br />

of om zelf de eigen woonomgeving beter<br />

te maken. Maar over het algemeen zijn – denk<br />

ik – veel Nederlanders wel tevreden.”<br />

“Tja, als deze aspecten allemaal op orde zijn,<br />

dan is iedereen tevreden en op z’n gemak, toch?<br />

Dat zou dus het doel moeten zijn. Gelukkig zie<br />

Daar is nog volop ruimte, maar toch is dat nu<br />

niet een ideale vestigingsplek. Er is weinig<br />

werkgelegenheid en de vervoersverbindingen<br />

zijn beperkt. Hier gaat het dus ook om het<br />

creëren van voorzieningen waardoor er een<br />

aantrekkelijker perspectief ontstaat om je<br />

daar te vestigen.”<br />

“Maar er speelt nog iets. Alle ruimteclaims<br />

die er zijn in Nederland zijn nu meer dan ooit<br />

verbonden met de energietransitie en de kli-<br />

verbinding en betrokkenheid. Het is aan de overheden<br />

om de fysieke verbindingen te faciliteren.”<br />

“Dus ook: meer lokale woonvoorzieningen waar<br />

mensen zich vanzelfsprekend verantwoordelijk<br />

voor gaan voelen. Dat levert minder automobiliteit<br />

op, kleinere scholen, meer groen en zeker<br />

ook meer diversiteit in de steden. En natuurlijke<br />

energievoorzieningen zijn straks ook lokaal;<br />

opwekking en opslag dicht op de plek waar het<br />

verbruikt wordt.”<br />

12


“In de toekomst gaan we tevens ín gebouwen<br />

beter met de ruimte om. Zo kun je bijvoorbeeld<br />

een schoolgebouw combineren met wijkfuncties,<br />

waardoor er ’s avonds en in het weekend<br />

ook gebruik van kan worden gemaakt. Dit soort<br />

oplossingen zie ik als een onderdeel van de vraag<br />

hoe je (slimmer) met ruimte om kunt gaan! ”<br />

3. Heeft de coronacrisis invloed gehad op de<br />

manier van denken over ‘wonen’ in Nederland?<br />

“Jazeker. Het een en ander is wel flink door<br />

elkaar geschud. Er is ook een kantelpunt<br />

ontstaan. De klimaatdoelstellingen én de energietransitie<br />

hebben definitief een andere visie<br />

gecreëerd op de verworvenheden van onze<br />

samenleving versus de aansprakelijkheden.<br />

Deskundigen en wetenschappers helpen mee<br />

om naar de toekomst van Nederland te kijken<br />

en verkenningen te ontwikkelen over hoe we<br />

straks samen leven en hoe werken. Als ontwerpers<br />

zijn we in staat deze verkenningen te<br />

verbeelden en mensen mee te nemen naar een<br />

veranderend Nederland. De coronacrisis heeft<br />

ons laten inzien dat het anders moet en ook dat<br />

het echt anders kan.”<br />

4. Welke uitdaging ligt er dan voor<br />

de (landschaps-)architecten<br />

in hun dagelijkse werk?<br />

“(Landschaps-)architecten mogen hun opdrachtgevers<br />

meer dan voorheen wijzen op het rentmeesterschap.<br />

Ik zie bijvoorbeeld nog steeds<br />

dat bedrijventerreinen – nadat ze zijn ‘afgeschreven’<br />

– verweesd achterblijven en worden<br />

ingeruild door een nieuw en groter bedrijventerrein.<br />

Dat moet beter. Als je (echt) toekomstgericht<br />

wilt ontwerpen en bouwen, dan gaat het<br />

om het nemen van verantwoordelijkheid voor<br />

wat er ná die periode met dat gebouw, dat terrein<br />

of de omgeving moet gebeuren. We zouden<br />

daar met z’n allen een meer kritische houding<br />

in moeten ontwikkelen. Tijdens het ontwerpproces<br />

kun je daar jezelf én je opdrachtgevers<br />

belangrijke vragen over stellen.”<br />

Francesco Veenstra. (Beeld: Arenda Oomen)<br />

5. Uw termijn als Rijksbouwmeester<br />

loopt tot en met 2025? Met welke<br />

‘verdienste’ wilt u afzwaaien?<br />

“Ik ben niet Rijksbouwmeester geworden om<br />

straks mijn erfenis als verdienste achter te<br />

laten. Als we de problematieken én uitdagingen<br />

van de beperkte ruimte in Nederland nu goed<br />

weten op te pakken, en dat weten te combineren<br />

met de juiste oplossingen voor een duurzaam<br />

land, dan verwacht ik dat we een impuls<br />

geven aan de volhoudbare leefomgeving. Aan<br />

die ambitie wil ik mij verbinden.”<br />

13


PURE PRODUCTEN VOOR DUURZAME BOUW<br />

Verffabriek wil waarde toevoegen<br />

Familiebedrijf RIGO Verffabriek produceert sinds 1938 een breed aanbod verven, lakken en oliën. Vanuit<br />

het eigen technische laboratorium maakt het bedrijf producten die waarde toevoegen, waar ze ook<br />

toegepast worden. De STEP Parketlak 2K is hiervan het nieuwste voorbeeld.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Rigo Verffabriek / Sonja Velda Fotografie<br />

STEP Parketlak in Codarts Rotterdam.<br />

STEP Parketlak 2K mat.<br />

14


De lak heeft een potlife van maar liefst drie dagen.<br />

Net zo sterk, maar isocyanaatvrij.<br />

'Wij willen meer doen dan liters verkopen,<br />

we willen een gedachtengoed verkopen'<br />

“Ik heb mogen bijdragen aan de ontwikkeling<br />

van de STEP Parketlak 2K”, zegt Niels Dapper,<br />

Productontwikkelaar Laboratorium. “In onze<br />

STEP productlijn zat al een goede parketlak,<br />

maar de laatste jaren zagen we dat er vanuit<br />

de markt vraag was naar een isocyanaatvrij<br />

product. Het is ons gelukt om een andere soort<br />

verharder te vinden, die niet met water reageert<br />

en minder schadelijk is. Daardoor heeft<br />

de lak ook een langere verwerkingstijd. Onze<br />

STEP Parketlak 2K Mat, Satijn en Glans heeft<br />

een potlife van maar liefst drie dagen.”<br />

Meer tijd door STEP Parketlak<br />

Directeur Machiel van Westerhoven: “Ons<br />

laboratorium bestaat uit vijf man, dat is best<br />

significant, het geeft ons de slagkracht om<br />

nieuwe producten te kunnen ontwikkelen. Als<br />

het lab tevreden is dan laten wij een meesterproef<br />

uitvoeren door een aantal klanten<br />

die daar voor openstaan. Als zij er ook blij<br />

mee zijn dan komt het product op de markt.<br />

De reacties op STEP Parketlak 2K waren erg<br />

positief, de samenstelling maakt het mogelijk<br />

om rustiger te werken er is minder afval. Heel<br />

belangrijk is verder dat de uiteindelijke laag<br />

met zo sterk en bestendig is.”<br />

De STEP Parketlak 2K is rond 33% biobased,<br />

een nieuwe stap in verduurzaming. Van Westerhoven:<br />

“Toen mijn broer en ik het bedrijf<br />

overnamen, dachten we na over de koers die<br />

we wilden volgen. Het begrip duurzaamheid<br />

is onderhevig aan erosie, het is één onderdeel<br />

van de productmix. Wij willen ons richten op<br />

het maken een waardevol product. Hierbij<br />

horen sterke kwaliteit, een passende prijs en<br />

vergroening. Al deze elementen maken samen<br />

het totaalplaatje.”<br />

Waarde van natuurlijke grondstoffen<br />

Hoewel optiek en karakter voor architecten<br />

volgens Van Westerhoven erg belangrijk zijn,<br />

kijken ook zij kritisch naar het gebruik van<br />

grondstoffen. “Lijnolie is nog altijd de beste<br />

olie om hout mee te beschermen. Het past<br />

bij een authentiek karakter en ons motto om<br />

waardevolle producten te maken. Onze SKYLT<br />

range zie je bijna niet op hout en met onze<br />

SKYLT Overlakbare kleurolie combineren we<br />

de uitstraling van olie met de bescherming van<br />

lak. De ROYL vloeroliën van 100% plantaardige<br />

olie dringen diep ín de poriën van het hout en<br />

beschermen daardoor het hout langdurig van<br />

binnenuit tegen water en vuil.”<br />

Rigo Verffabriek is in april aanwezig op Material<br />

District en in september op Architect@<br />

Work. “Hier leggen wij de focus op producten<br />

die puur zijn en perfect aansluiten op de<br />

duurzame bouw.” Deze beurzen zijn voor RIGO<br />

Verffabriek een manier om architecten zelf te<br />

benaderen. “Wij willen meer doen dan liters<br />

verkopen”, zegt Van Westerhoven stellig. “We<br />

willen een gedachtengoed verkopen. Daarin<br />

onderscheiden we ons en zijn we voor concurrenten<br />

onaanraakbaar. Architecten die dezelfde<br />

instelling hebben, die een waardevol product<br />

belangrijk vinden, passen bij ons.”<br />

Naast het laboratorium beschikt RIGO Verffabriek<br />

ook over een creatief atelier. “Hier<br />

kunnen we bestaande producten tweaken, en<br />

bijvoorbeeld andere kleuren maken. Onze<br />

klanten kunnen hier naartoe komen om dat te<br />

materialiseren wat ze in hun hoofd hebben.”<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project:<br />

Codarts<br />

Locatie:<br />

Rotterdam<br />

Uitvoerende partij: Trotse Vloeren<br />

15


16<br />

DE PEN


DE PEN<br />

Beste gebouwen:<br />

geven en krijgen<br />

Wat geeft het gebouw terug aan zijn omgeving? Dat is een vraag die ik heel graag stel.<br />

Een gebouw is zoveel groter dan haar kavelgrenzen. Daarnaast is de gemeenschappelijke,<br />

publieke buitenruimte belangrijker dan ooit gebleken. In de afgelopen twee jaar zijn we ons<br />

namelijk meer dan ooit bewust geworden van onze buitenruimte en de gebouwde omgeving.<br />

Wandelen werd de nieuwe manier van vergaderen en van ontspannen. We weten beter dan ooit<br />

waar de mooie gebouwen en plekken te vinden zijn, waar het groen en veilig is om even frisse<br />

lucht te pakken. Maar ook doordat we zoveel buiten waren, vielen ook minder goede dingen op als<br />

onveilige straten en parken, afgeplakte gevels met erachter de supersnelle bezorgservices. Hoe<br />

je omgeving er uitziet, is van invloed op je gemoedstoestand.<br />

Tussen de eerste BNA Beste Gebouw van het Jaar <strong>2022</strong>-inzendingen zie ik nu al prachtige voorbeelden.<br />

Een icoon dat je onmiddellijk opgewekt maakt, een gebouw dat uitnodigt om elkaar<br />

te ontmoeten, en het huis dat zo goed past in het landschap dat ze het met haar aanwezigheid<br />

verrijkt. Stuk voor stuk sterke gebouwen die de meerwaarde van de architect tonen en waarbij<br />

het belang van goed opdrachtgeverschap wordt bekrachtigd.<br />

Goede gebouwen geven dus wat terug. Je kunt je beter voelen, zelfs gelukkiger worden in een<br />

mooie omgeving. Het gebouw is er niet alleen voor de gebruiker, ook voor de voorbijganger.<br />

Daarbij heb ik het overigens niet over ‘mooi’. Schoonheid is niet subjectief, dat gaat over meer, het<br />

gaat over aandacht. Als iemand zijn best heeft gedaan voor jou, dan geeft je dat een goed gevoel.<br />

Het tegenovergestelde is dus net zo waar. De invloed van een gebouw op de direct aangrenzende<br />

publieke ruimte is groot. Bij een geslaagd ontwerp verrijkt het gebouw zijn omgeving, maakt het<br />

verblijf er veiliger en prettiger. Aandacht voor materialiteit, vorm en detail kan daarbij een groot<br />

gebaar maken, en zelfs het verschil uitmaken.<br />

Een goed gebouw is dan ook het resultaat van goed opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap.<br />

Het is als een mooie dans, zoals het in het 2021-juryrapport genoemd wordt. Hiervoor is<br />

nodig dat je je kunt verplaatsen in de ander. En dat je je gezamenlijk afvraagt voor wie je bouwt.<br />

In de huidige maatschappij worden de verschillen tussen mensen steeds duidelijker kenbaar<br />

gemaakt. Dat lijkt mij een goede ontwikkeling want het vraagt om een herijking van de bekende<br />

weg. Wat we bijvoorbeeld kennen als ‘eensgezinswoning’ bestaat misschien helemaal niet meer.<br />

Of wat is de starterswoning? Zijn die definities nog wel juist? Om antwoord te kunnen geven op dit<br />

soort vragen is bewustwording van verschillen tussen mensen belangrijk. Alle stemmen moeten<br />

worden gehoord.<br />

‘Beste Gebouwen’ tonen deze schoonheid en hoop. Ze zijn ontwikkeld met een visie en tot stand<br />

gekomen in een proces van vragen en doorvragen. Daarmee zullen deze gebouwen, de architectuur<br />

en het vakmanschap ervan ons iets leren over de huidige tijd.<br />

Jolijn Valk, voorzitter verkiezing BNA <strong>2022</strong><br />

17


DE ARCHITECT KRIJGT STEEDS MEER KEUZE<br />

Swiss Perfection maakt een entree<br />

in het Nederlandse interieur<br />

Sommigen zeggen dat de apparatuur van V-Zug als ‘het best bewaarde geheim van Zwitserland op het<br />

gebied van huishoudapparaten’ kan worden gezien. Wel, of het nu een ‘geheim’ is of niet… Feit is wel de<br />

Zwitsers steevast van plan zijn om ook de Nederlandse keukenmarkt flink op te schudden. En hoe? De innovatieve<br />

apparaten van absolute topkwaliteit gaan het leven hier makkelijker maken. Is dit een belofte<br />

die wel kan worden waargemaakt? Zeker wel: want V-Zug staat in Zwitserland zélf al jaren op nummer één.<br />

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: V Zug<br />

Uniek en nieuw op de markt: de eerste deur die automatisch sluit. Bakovens en (combi-)stoomovens van V-ZUG<br />

die met de AutoDoor-functie zijn uitgerust, hebben geen handgreep nodig: de deur opent automatisch door<br />

even het aanraakscherm aan te tikken. Maar daar blijft het niet bij: hij sluit ook automatisch.<br />

18<br />

| Interieur


'Designliefhebbers worden volop bediend zonder dat er een<br />

concessie is gedaan aan de ultieme gebruikerservaring'<br />

“Dus, waarom hier niet?” zegt de Nederlandse<br />

Sales Director Don Wijnschenk. “In<br />

Zwitserland zijn we al meer dan 100 jaar<br />

marktleider op het gebied van huishoudapparaten.<br />

Natuurlijk met de typische Zwitserse<br />

perfectie. Voor minder doen we het<br />

gewoon niet. Vanaf 2<strong>01</strong>0 werd er bewust de<br />

keuze gemaakt – op onze thuisbasis, het<br />

stadje Zug, net onder Zürich – om onze producten<br />

ook buiten de Zwitserse grenzen aan<br />

te bieden.”<br />

Don vertelt dat men daarbij niet over één nacht<br />

ijs ging. “De markten zijn zorgvuldig gekozen<br />

om zo te verzekeren dat de veeleisende<br />

klanten ook daar een uitmuntend assortiment<br />

premiumapparatuur aangeboden krijgen. Én,<br />

niet onbelangrijk: dat het serviceniveau in die<br />

landen uiteindelijk hetzelfde level bereikt zoals<br />

we het in Zwitserland doen.”<br />

Het assortiment – bijvoorbeeld voor de keuken<br />

– is zeer uitgebreid. Van bakovens tot<br />

combi-stoomovens, koelkasten, vaatwassers,<br />

wijnklimaatkasten, afzuigkappen en vacuüm- en<br />

warmtelades. Maar denk ook aan kookplaten of<br />

prachtige CoffeeCentres. “Eigenlijk alles om de<br />

eigen keuken stijlvol, hoogwaardig én compleet<br />

uit te rusten. Elke architect die wij spreken is hier<br />

enthousiast over want ook hij ziet dat de apparaten<br />

qua design zéér aansprekend zijn maar ook<br />

qua functionaliteit perfect op elkaar zijn afgestemd.<br />

Het eindresultaat? Er hoeven op het vlak<br />

van esthetiek en gebruiksvriendelijkheid ><br />

Met hun minimalistische design en fronts in Zwart Spiegelglas of Platinum Spiegelglas passen de toestellen van de V-ZUG Excellence<br />

Line perfect bij elke keukeninrichting en -stijl. De toestellen zijn teruggebracht tot de essentie en het spiegelglas laat de kleuren<br />

en materialen helemaal opgaan in de omgeving. Zo wordt de keukenapparatuur naadloos geïntegreerd in de leefruimte.<br />

| Interieur<br />

19


The magic lies<br />

in the details<br />

Uitmuntendheid, of Excellence, kun je volgens ons enkel bereiken<br />

door terug te keren naar de essentie, door de duurzaamheid van een<br />

tijdloos design en met respect voor onze kostbare natuurlijke grondstoff en.<br />

Daarom perfectioneren we bij V-ZUG zelfs de kleinste details.<br />

Ontdek de apparaten van onze Excellence Line op vzug.com


Ons aanraakscherm met hoge resolutie onderscheidt zich door zijn grootte en zijn<br />

nog grotere bedieningscomfort. In het midden vind je de CircleSlider terug, die de<br />

bediening van de bakovens en (combi-)stoomovens helemaal anders maakt. Hij werkt<br />

als een intuïtief besturingssysteem en is in het midden van het aanraakscherm in het<br />

glas ingeslepen. Op het scherm kun je kiezen voor een weergave met pictogrammen<br />

of een lijstweergave. Bovendien kunt u de vaak gebruikte functies en individuele<br />

instellingen onder Favorieten opslaan en een koppeling op het startscherm plaatsen.<br />

geen compromissen te worden gesloten. Ik kan<br />

me zo voorstellen dat dit voor elke architect een<br />

fijne gedachte is. Eigenlijk helpen wij de architect<br />

om de inspiratie nog makkelijker over te<br />

brengen naar zijn klanten en opdrachtgevers.”<br />

Don ziet vanzelfsprekend ook dat het credo ‘het<br />

oog wil ook wat’ in de afgelopen jaren veel belangrijker<br />

is geworden. “Natuurlijk hebben de coronapandemie<br />

en de aanverwante lockdowns daar<br />

aan bijgedragen. De mensen zaten plotseling<br />

vaker thuis en dus ontstond er een behoefte om<br />

de huiselijke look and feel ook van een upgrade te<br />

voorzien. En, niet onbelangrijk: de keuken is een<br />

steeds belangrijker onderdeel geworden van de<br />

woning als geheel. Het is niet meer die afgelegen<br />

plek waar ‘slechts’ gekookt werd.”<br />

Als Don wordt gevraagd welke argumenten de<br />

architect kan gebruiken in zijn communicatie<br />

met de eindgebruiker (lees: de opdrachtgever of<br />

klant), dan is hij meteen helder: “Absolute topkwaliteit<br />

(Swiss Made!), duurzaamheid, geraffineerd<br />

design én uiterste betrouwbaarheid. Je<br />

merkt dat aan de kleinste details, zoals bijvoorbeeld<br />

de makkelijke bediening van de producten.<br />

Een voorbeeld kan ik hier nog noemen: AutoDoor.<br />

Dit is de eerste deur die niet alleen automatisch<br />

opengaat maar ook automatisch sluit. Het<br />

maakt een handgreep overbodig. Designliefhebbers<br />

worden daarmee volop bediend zonder<br />

dat er een concessie is gedaan aan de ultieme<br />

gebruikerservaring. Juist ja… Swiss Perfection<br />

maakt haar entree in het Nederlandse interieur!”<br />

Omdat de panelen van alle keukentoestellen dezelfde uitvoering en designopbouw<br />

hebben, zijn de bakovens, (combi-)stoomovens, Coffee-Centers en WineCoolers<br />

van V-ZUG onderling combineerbaar. Resultaat: een keukenuitrusting<br />

met een krachtige signatuur die elegantie en eenheid uitstraalt.<br />

V-Zug heeft in Amsterdam een showroom<br />

geopend waar de architect – natuurlijk in het bijzijn<br />

van zijn klanten – volop inspiratie kan opdoen.<br />

Pedro de Meninalaan 53, Amsterdam-IJburg.<br />

| Interieur<br />

21


De Downline Infinity beschikt over een bijzonder krachtig, energiezuinig ventilatieconcept<br />

dat kookgeurtjes en -dampen betrouwbaar naar binnen zuigt.<br />

CREATIVITEIT IN DE KEUKEN<br />

Nieuw model inductiekookplaat<br />

met geïntegreerde afzuiging<br />

Het Duitse bedrijf berbel ontwikkelt, produceert en verkoopt sinds 20<strong>01</strong> afzuigkappen, kookplaatafzuigingen<br />

en kookplaten. In de keukenbranche heeft berbel naam gemaakt met het gepatenteerde<br />

berbel principe: de kookafzuigingen gebruiken de centrifugale kracht om vet af te scheiden, zodat er<br />

geen vetfilter nodig is. Door gebruik te maken van uitsluitend hoogwaardige materialen voldoen de<br />

berbel kookafzuigingen aan de hoogste veiligheidsstandaards voor privékeukens.<br />

Tekst en beeld: berbel<br />

22<br />

| Interieur


erbel heeft onlangs een nieuw model<br />

aan haar Downline-familie toegevoegd; de<br />

Downline Infinity. Deze royale inductiekookplaat<br />

met geïntegreerde afzuiging is met<br />

een breedte van 900 mm en een diepte van<br />

maar liefst 550 mm ideaal voor kookeilanden.<br />

Door de unieke afmetingen en de nieuwe,<br />

ruime indeling van het oppervlak kunnen alle<br />

vier de kookzones van de inductiekookplaat<br />

gelijktijdig worden gebruikt. Zelfs koekenpannen<br />

staan elkaar niet in de weg. De linkerkant<br />

van de kookplaat heeft twee forse<br />

vierkante spoelen met bridge-functie. Aan<br />

de rechterzijde bevinden zich twee dubbele<br />

ronde spoelen met een bijzondere feature:<br />

de intelligente zones. Deze zones herkennen<br />

het formaat van het kookgerei en passen zich<br />

daarop aan. Dit bespaart energie bij kleine<br />

pannen.<br />

'Alle belangrijke<br />

functies zijn direct én<br />

intuïtief te bedienen'<br />

Eenvoudige en intuïtieve bediening<br />

Het kookveld van de Downline Infinity nodigt,<br />

door het royale formaat, uit tot het verleggen<br />

van grenzen tijdens het koken. Alle belangrijke<br />

functies zijn direct én intuïtief te bedienen.<br />

Technologieliefhebbers kunnen hun hart<br />

ophalen en via de submenu‘s van de bediening<br />

nog dieper in de materie duiken en individuele<br />

instellingen vastleggen. Om er echter voor te<br />

zorgen dat het koken overzichtelijk blijft, is op<br />

het display alleen te zien, wat er op dat moment<br />

gebeurt. Zowel de inductiekookplaat als de<br />

afzuigunit worden bediend via een elegant<br />

verlicht display met touch-bediening en slidefunctie.<br />

Het onderliggende systeem en de<br />

besturing zijn door ingenieurs en ontwerpers<br />

van berbel zelf volledig nieuw ontwikkeld.<br />

Speciaal voor designbewuste hobbykoks zijn<br />

alle belangrijke basisfuncties van deze kookplaat<br />

met geïntegreerde afzuiging optioneel<br />

ook te bedienen met vijf knoppen aan de voorzijde<br />

van de onderkast.<br />

Krachtvoer voor de keuken<br />

De nieuwe berbel Downline Infinity beschikt<br />

over een bijzonder krachtig, energiezuinig<br />

ventilatieconcept. Eén enkele, aerodynamische<br />

afzuigunit zorgt voor een constante ><br />

De royale inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging is ideaal voor kookeilanden.<br />

| Interieur<br />

23


RUIMTES FLEXIBEL OPENEN<br />

MET UNIEKE GLAZEN VOUWWANDEN<br />

99 mm aanzichtbreedte · thermisch geïsoleerd · inbraakwerendheid RC2<br />

maatwerkoplossingen voor elk project<br />

solarlux.com


zuigkracht - vanzelfsprekend volgens het revolutionaire<br />

berbel principe. Via het instroomrooster<br />

met schuin geplaatste geleiders<br />

worden kookgeurtjes en -dampen betrouwbaar<br />

naar binnen gezogen. Met de centraal<br />

geplaatste Powermover kan het afzuigvermogen<br />

aan een specifieke kookkant versterkt<br />

worden door de Powermover naar links of<br />

rechts te verschuiven. Vanzelfsprekend is de<br />

Downline Infinity verkrijgbaar in de varianten<br />

luchtafvoer, recirculatie of met onderhoudsvrije<br />

permalyt ® filter.<br />

Duurzame, geluidsabsorberende oppervlakken<br />

Het kookoppervlak van de Downline Infinity<br />

is voorzien van een SCHOTT geluidsabsorberende<br />

coating en bedrukking voor kookplaten<br />

met CERAN HIGHTRANS ® eco. Pannen en<br />

koekenpannen kunnen hierdoor gemakkelijker<br />

van de ene zone naar de andere worden<br />

verplaatst. Hierbij zorgen ze niet alleen voor<br />

minder metaalslijtage van de pannen, het<br />

geheel is ook aanzienlijk stiller dan bij kookplaten<br />

met gangbare decoratieve bedrukking.<br />

Het krachtige design van de Downline Infinity is<br />

gecombineerd met perfecte techniek. En dat is niet<br />

onopgemerkt gebleven. De Downline Infinity is in<br />

januari <strong>2022</strong> bekroond met de ICONIC AWARDS<br />

<strong>2022</strong>: INNOVATIVE INTERIOR best of best.<br />

Door de unieke afmetingen en de nieuwe, ruime indeling van het oppervlak kunnen alle vier de kookzones gelijktijdig worden gebruikt.<br />

| Interieur<br />

25


ALTIJD OP ZOEK NAAR WARMTE VOOR WONEN EN WERKEN<br />

‘Elektrische radiator zorgt in<br />

korte tijd voor aangename<br />

temperatuur in badkamer’<br />

Iedereen wil van het gas af. Het is een onderwerp waarover Rolf<br />

Brand, commercieel directeur bij Instamat graag nog een boek wil<br />

schrijven. “Met een Nederlandse provincie die op schudden staat<br />

en de steeds toenemende gasprijzen is het raadzaam om er verstandig<br />

mee om te gaan. Nieuwbouwhuizen worden in Nederland<br />

inmiddels gasloos gebouwd, maar er staan nog miljoenen exemplaren<br />

waar deze keuze nog niet rendeert, mede doordat goede<br />

isolatie ontbreekt.”<br />

Tekst: Van Aalst Media | Beeld: Instamat<br />

26<br />

| Interieur


Zwarte luxe ronde digitale thermostaat.<br />

Designradiator Flaps.<br />

Designradiator Volata.<br />

'We zien steeds meer vraag<br />

naar elektrische radiatoren'<br />

Om het huis aangenaam te verwarmen zijn<br />

er tal van mogelijkheden, zoals radiatoren,<br />

vloerverwarming, warmte-isolatie of een combinatie<br />

daarvan. Brand: “Aannemers en projectontwikkelaars<br />

zijn het in toenemende mate<br />

eens dat er in de badkamer een stuk comfort<br />

mist. De badkamer is de ruimte waar je op het<br />

koudst van de dag inkomt, ’s morgens, en dat<br />

kort nadat je uit een warm bed komt.”<br />

Een elektrische radiator in de badkamer zorgt<br />

direct voor warmte. Brand: “De combinatie van<br />

vloerverwarming met een elektrische radiator<br />

is perfect. Met een zeer beperkt verbruik van<br />

energie breng je de badkamer op een aangename<br />

temperatuur op een moment dat jij wilt.”<br />

In een gemiddelde Nederlandse badkamer heb<br />

je ongeveer 1.000 watt warmteverlies. Als je<br />

dit warmteverlies compenseert door vloerverwarming<br />

én een elektrische radiator, heb je de<br />

ideale combinatie om je badkamer het gehele<br />

jaar aangenaam warm te houden. In de winter<br />

werken de vloerverwarming en de radiator<br />

samen. In het voor- en najaar heb je aan de<br />

elektrische radiator voldoende om de kou uit de<br />

badkamer te krijgen. Bovendien hangt er iets<br />

aan de muur dat warmte uitstraalt. Het voelt<br />

heel comfortabel.”<br />

Brand merkt dat de vraag toeneemt. “Het is<br />

echt booming, want huizen die twee of drie jaar<br />

geleden zijn gebouwd worden nog verwarmd<br />

met een cv-ketel. Is deze pas tien jaar oud dan<br />

is bij een badkamerverbouwing het vervangen<br />

geen logische keuze. Alvast een elektrische<br />

radiator ophangen wel. Je profiteert van de<br />

voordelen om het in de badkamer net even wat<br />

behaaglijker te maken bij het tandenpoetsen,<br />

aankleden of douchen. En het kost in verbruik<br />

nauwelijks iets.”<br />

Het elektrisch verwarmen van een heel huis is,<br />

over een heel jaar gezien, relatief duur. Brand:<br />

“Met de huidige stroomprijzen in Nederland is<br />

dat niet te betalen, maar als je in de badkamer<br />

een half uur tot een uur een elektrische radiator<br />

aanzet, met een vermogen van 600 tot 800 watt,<br />

dan houd je geld over. Dat merk je niet eens op<br />

de energierekening, zeker als deze werkt in<br />

combinatie met de moderne vloerverwarming.<br />

Het vult elkaar aan.”<br />

Instamat richt zich voornamelijk op de renovatiemarkt.<br />

Brand: “We zien steeds meer vraag<br />

naar elektrische radiatoren. Waar tot twee jaar<br />

geleden het vermogen van de radiator belangrijk<br />

was, omdat het de enige warmtebron was,<br />

zag je dat veel radiatoren buiten de boot vielen<br />

omdat ze te weinig vermogen leverden. Vandaag<br />

de dag zie je in de renovatie- en nieuwbouw veel<br />

meer vloerverwarming terug, waardoor de<br />

elektrische radiator het niet meer in zijn eentje<br />

hoeft te doen. Dat is erg interessant voor ons,<br />

omdat wij een ruim assortiment elektrische<br />

radiatoren aanbieden met een prachtige combinatie<br />

van kwaliteit én design.”<br />

| Interieur<br />

27


Thebalux Badkamermeubelen heeft een nieuwe collectie ontworpen voor misschien wel de<br />

meest bezochte kamer in het huis; het toilet. Met een combinatie van Nederlands vakmanschap,<br />

de beste materialen uit diverse landen, trends en stijlen staat deze meubellijn garant<br />

voor schoonheid en praktisch gebruik in de toiletruimte. De nieuwe collectie is genaamd<br />

‘Sjithouse Furniture’. Een naam met een knipoog en eenvoudig te herkennen aan het karakteristieke<br />

huisje in het logo. Het is een uiterst complete serie met verschillende wastafels,<br />

opbouwkommen, kasten en frames.<br />

Thebalux is een vooraanstaand fabrikant van badkamermeubelen en is één van de grootste<br />

aanbieders binnen de BeNeLux. Met export naar veel andere landen waaronder Duitsland,<br />

Oostenrijk, Zwitserland en Scandinavië. Thebalux is reeds meer dan 25 jaar badkamermeubelen<br />

producent en is pionier op het gebied van innovatie en design van badkamermeubelen.<br />

Benieuwd naar alle mogelijkheden? Ga naar www.thebalux.nl.<br />

WWW.THEBALUX.<strong>NL</strong>


BADMEUBELPROGRAMMA’S UITGEBREID<br />

TOILETMEUBELEN<br />

MET EEN KNIPOOG<br />

Thebalux produceert fraaie en<br />

praktische badkamermeubelen<br />

in alle vormen en maten.<br />

Dit voorjaar breidt de fabrikant<br />

zijn collecties uit en introduceert<br />

een hele nieuwe lijn. Het<br />

toiletmeubelprogramma Sjithousefurniture<br />

biedt een zeer<br />

complete serie meubelen voor<br />

misschien wel de meest bezochte<br />

kamer in de woning.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Thebalux<br />

Manager Office, Sales & Export Tjerk Erich:<br />

“Ons nieuwe programma Sjithousefurniture<br />

heeft een naam met een knipoog en is eenvoudig<br />

te herkennen aan het karakteristieke<br />

huisje in het logo. We kiezen er bewust voor<br />

om deze lijn anders in de markt te zetten.”<br />

Uitgebreid meubelgericht programma<br />

De Sjithousefurniture collectie combineert<br />

Nederlands vakmanschap met een diversiteit<br />

aan materialen, trends en stijlen.<br />

“Geen ander merk in sanitairland heeft zo’n<br />

uitgebreid meubelprogramma, met verschillende<br />

wastafels, opbouwkommen, kasten<br />

en frames. Wij zijn echt meubelgericht en<br />

bieden, anders dan veel fabrikanten van<br />

toiletmeubels, meer opbergruimte. Daarnaast<br />

biedt deze collectie meubels in veel<br />

verschillende maten, van 25 tot 65 cm breed.<br />

Zo kan elke klant een meubel vinden dat in<br />

zijn toiletruimte past.”<br />

Volgens Erich was de toilet lang een vergeten<br />

ruimte in een huis. “Hier komt echter<br />

verandering in, bij het opknappen van huizen<br />

zijn de badkamer en toilet een belangrijkere<br />

rol gaan spelen.” ><br />

De Sjithouse meubelen bieden veel opbergruimte.<br />

30<br />

| Interieur


Dit topblad draagt in de collectie Type de naam Rocky meegekregen en heet in de serie Thebalux Ceramica.<br />

'Wij zijn meubelgericht en bieden, anders dan veel<br />

fabrikanten van toiletmeubels, meer opbergruimte'<br />

Thebalux model Brandy Cognac - Night<br />

| Interieur<br />

31


Kleur steeds belangrijker<br />

Naast dit nieuwe programma werkt Thebalux<br />

met de twee lijnen Thebalux en Type. “We zijn<br />

een bedrijf met drie poten. Het Type programma<br />

is gericht op projecten, met snel leverbare<br />

betaalbare trendy meubelen en veel mogelijkheden.<br />

Er is veel keuze, maar de collectie<br />

is eenvoudig opgebouwd, zodat architecten en<br />

verkopende partijen er makkelijk mee kunnen<br />

werken. In plaats van eindeloze keuzes zijn alle<br />

modellen in elke breedte en kleur leverbaar en<br />

passen bij elkaar. We bieden oplossingen in het<br />

Type programma in vijf breedtematen, 60cm,<br />

80cm, 100cm, 120cm en 140cm, omdat badkamers<br />

vaak niet groot zijn.”<br />

In de nieuwe catalogus zijn onder meer nieuwe<br />

kleuren opgenomen. “Kleuren zijn steeds belangrijker,<br />

ook op wastafelgebied, daarom nemen wij<br />

nu ook een taupe tint op in het assortiment. Een<br />

nieuwe wastafelserie is de Cube. Dit model is<br />

kubistisch en minimalistisch, met een fijne diepte.”<br />

Sjithousefurniture is het nieuwe<br />

merk van Thebalux.<br />

De Type collectie wordt daarnaast aangevuld<br />

met meerdere spiegels. “Trendy zijn spiegels<br />

die in het kader zitten van matzwart, messing,<br />

koper, met indirecte verlichting. Het zijn leuke<br />

items om mee te werken, en om een luxe en<br />

gezellige sfeer mee neer te zetten.”<br />

Ook het Thebalux programma is uitgebreid, al<br />

bood dit luxe programma al vrijwel eindeloze<br />

combinatie-mogelijkheden. “Het Type collectie<br />

biedt de keuze uit 13 kleuren, Thebalux heeft<br />

er 25. De architect kan daaruit putten, daarnaast<br />

is veel op maat mogelijk. In de nieuwe<br />

catalogus zijn nog meer modellen spiegels en<br />

wastafels opgenomen.”<br />

Sjithouse set 10.<br />

Sjithousefurniture is geschikt<br />

voor elke toiletruimte.<br />

32<br />

| Interieur


BAUHAUS COLLECTIE<br />

Deze Frager collectie is ontworpen, volledig volgens<br />

één van de hoofdprincipes van de Bauhaus filosofie:<br />

“Form follows function”<br />

Een handgreep op een voordeur moet vooreerst<br />

functioneel zijn: een breed vlak om de deur open<br />

te duwen en een goede “grip” om de deur dicht te<br />

trekken, even bruikbaar voor links- als rechtshandigen.<br />

Alvorens de deur te openen van buitenaf moet men<br />

deze natuurlijk eerst ontsluiten met de sleutel. Het<br />

cilindergat is om die reden bij deze Bauhaus-trekker<br />

steeds discreet verlicht met LED. Zoeken in het<br />

donker naar de cilinderopening is verleden tijd.<br />

Model: Klee<br />

Deze functionele eigenschappen zijn bovendien in een heel<br />

strakke vormgeving gegoten.<br />

De kleur van de deurtrekker gaat naadloos en discreet over in de<br />

kleur van het Frager deurblad.<br />

Bauhaus Frager collectie : pure vorm,<br />

strak én functioneel.<br />

Model: Klee<br />

Detail Wagenfeld<br />

BAUHAUS-SERIE IS ENKEL IN MAGNETUDE®<br />

VERKRIJGBAAR. MAGNETUDE® IS EEN GEPATENTEERD<br />

SYSTEEM VOOR VLEUGELOVERDEKKENDE DEUREN IN<br />

PVC -EN ALU-SCHRIJNWERK.<br />

CDeSIGN.be<br />

• Voorkomt dilatatie: nooit klemmende deur<br />

• Alle onderdelen zijn bij schade vervangbaar<br />

• Onzichtbare bevestiging deurtrekkers<br />

• LED-licht eenvoudig in te bouwen en vervangbaar<br />

• Tijdswinst<br />

• Thermische en acoustische isolatie combineerbaar<br />

• Circulair<br />

HARINCK s.a.<br />

Heirweg 95, 8710 Wielsbeke, België<br />

T +32 (0)56 67.40.50 | F +32 (0)56 67.40.51<br />

info@frager.be | www.frager.be<br />

Bekijk de<br />

volledige collectie


30 JAAR KWALITEIT IN TEGELWERKEN<br />

Van functioneel tot luxe<br />

Unimar bestaat 30 jaar en daar<br />

is het bedrijf trots op. Unimar<br />

realiseerde dus al drie decennia<br />

met enthousiasme en expertise<br />

complete projecten voor haar<br />

opdrachtgevers. Een volledig<br />

pakket aan advies, uitvoering en<br />

service wordt geboden op het<br />

gebied van tegelwerken. Het<br />

bedrijf dat tegelwerk verzorgt<br />

voor de retail, de automotive<br />

branche en de utiliteitsbouw is<br />

uitgegroeid tot een van de bekendste<br />

spelers op het gebied<br />

van zowel grootschalige als<br />

kleinschalige tegelprojecten.<br />

De activiteiten van Unimar zijn gestart in april 1992. In 2<strong>01</strong>8 werd het bedrijf overgenomen door<br />

Dennis van Doorn, Seino van Brussel en Eric Sangers. “Dertig jaar geleden begon het klein, vanuit<br />

een garagebox”, zegt Dennis van Doorn: “Sindsdien heeft Unimar uiteraard veel veranderingen<br />

ondergaan, maar de basis blijft hetzelfde. Wij staan voor betrokkenheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.<br />

Die zien we als cruciale elementen voor een long term partnership met onze opdrachtgevers.”<br />

De drie partners vervullen elk een eigen rol. “Eric is de rots in de branding, onze honkbaas op kantoor.<br />

Hij houdt in de gaten wat er speelt. Seino is buiten het aanspreekpunt voor de lopende projecten<br />

en is deels commercieel verantwoordelijk. Ik ben zelf commercieel en financieel verantwoordelijk.”<br />

Supermarktvloeren zijn een specialisme van Unimar. “Inmiddels zijn onze werkzaamheden flink<br />

uitgebreid, maar we zijn nog steeds actief in deze sector.” Sinds de overname door Van Doorn,<br />

Sangers en Van Brussel hebben de ontwikkelingen van Unimar een vlucht genomen. “Tijden zijn<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Unimar<br />

34<br />

| Interieur


(Beeld: Marcel van den IJssel)<br />

veranderd en de focus is gericht op het enerzijds vasthouden van de successen die er al waren en<br />

anderzijds op het uitbouwen en verder verbeteren van de organisatie op de manier die past bij de<br />

huidige tijd.”<br />

Duurzaamheid staat hoog op de prestatieladder van Unimar. In samenwerking met diverse leveranciers<br />

is Unimar betrokken bij het ontwikkelen van producten die duurzaam verantwoord zijn. Door<br />

de kennis en ervaring te delen met leveranciers, moet duurzaam ondernemen tot de mogelijkheden<br />

behoren. Zo loopt Unimar voorop richting duurzaamheid en circulair bouwen.<br />

Vorig jaar verhuisde Unimar naar een nieuwe locatie, een splinternieuw duurzaam pand waar het<br />

bedrijf erg trots op is. Van Doorn: “Persoonlijk contact met de klant/opdrachtgever en leverancier<br />

is voor ons van grote waarde. Daarnaast is ons succes te danken aan ons team. Samen gaan we<br />

alle uitdagingen aan”<br />

'Daarnaast is ons<br />

succes te danken<br />

aan ons team.<br />

Samen gaan we alle<br />

uitdagingen aan'<br />

| Interieur<br />

35


SPECIALIST IN KUNSTHARSVLOEREN INTRODUCEERT<br />

NIEUWE KLEURENCOLLECTIE, INSPIRED BY NATURE<br />

De natuur lacht in kleuren<br />

De natuur wemelt van de schitterende kleuren, die je op alle mogelijke manieren kunnen betoveren.<br />

“De overweldigende oerkracht en kwetsbaarheid, maar ook het spel van vorm, kleur, licht en donker<br />

zorgt voor dynamiek, rust en ontspanning”, vertelt Thea Kruders, designer bij Arturo Studio. “Ondergedompeld<br />

in de natuur wordt je hoofd opgeruimd en krijg je nieuwe energie. Bovendien wordt je<br />

creativiteit gestimuleerd. Niet voor niets is de nieuwe Color Collection van Arturo geïnspireerd op de<br />

vitale eigenschappen van de natuur.”<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Arturo<br />

“Als experts in kleur en ruimte weten wij als<br />

geen ander hoe je de natuur naar binnen kunt<br />

brengen én hoe je kunt spelen met kleureffecten.<br />

Thuis en op je werk en van woonkamer tot<br />

showroom of bedrijfskantine.”<br />

De vloer als blikvanger<br />

“De vloer is alom aanwezig en daardoor dé<br />

blikvanger in een ruimte”, benadrukt Kruders.<br />

“Hij bepaalt voor een belangrijk deel de<br />

sfeer in de ruimte. Daarom moet de vloer ook<br />

matchen met al je eisen. Zowel qua uitstraling,<br />

duurzaamheid, onderhoud als kleur. Wil je een<br />

ruimte heel persoonlijk maken? Of juist neutraal<br />

en ingetogen? Wat is je stijl?”<br />

Kleuren hebben veel invloed op je beleving van<br />

de ruimte. “Wanneer je de kleur en ruimtefuncties<br />

perfect afstemt, dan creëer je een prettig<br />

binnenklimaat. Een klimaat dat van nature<br />

goed voelt én waarin je prettig woont, werkt en<br />

verblijft. De natuurtinten uit de nieuwe Arturo<br />

Color Collection dragen hier in belangrijke<br />

mate aan bij.”<br />

Met het Arturo Style Compass brengt Arturo<br />

actuele stijltrends én vloerkleuren overzichtelijk<br />

samen. “De zes stijlrichtingen hebben elk<br />

een eigen, up-to-date kleurenpalet, inspired by<br />

nature.” Als voorbeeld hiervan noemt Kruders<br />

Ice Cave, dat een intense helderheid en warme<br />

look combineert en recent is uitgeroepen tot<br />

vloerkleur van het jaar <strong>2022</strong>.<br />

36<br />

| Interieur


'De vloer is alom<br />

aanwezig en daardoor<br />

dé blikvanger in<br />

een ruimte'<br />

‘Floors for change’<br />

De nieuwe Arturo Color Collection én focus op<br />

de natuur sluiten naadloos aan op de ambitie<br />

van Arturo om de duurzaamste fabrikant en<br />

leverancier van kunstharsvloeren te worden:<br />

“We zien steeds duidelijker welke effecten onze<br />

manier van leven op onze omgeving heeft.<br />

Iedereen realiseert zich de noodzaak van duurzaam<br />

leven en werken. Arturo neemt daarin<br />

graag een voortrekkersrol, door haar impact op<br />

de planeet zo klein mogelijk te maken. Stap voor<br />

stap en vloer voor vloer zoeken we naar de juiste<br />

balans; van grondstoffen tot productie en (her-)<br />

gebruik. Zo biedt Arturo ‘Floors for change’.”<br />

Thea Kruders, designer bij Arturo Studio.<br />

| Interieur<br />

37


FLEXIBILITEIT BIJ HET ONTWERPEN<br />

Verdeel een interieur<br />

zonder verlies aan licht<br />

Glazen binnenwanden zijn ‘hot’, maar worden pas<br />

echt praktisch als je er alle kanten mee uit kan:<br />

horizontaal, verticaal, met welk glasdikte dan ook,<br />

met of zonder glazen deur erin geïntegreerd.<br />

Tekst: ARLU | Beeld: ARLU / Atelier Claar bvba<br />

Dankzij de Divina structuur voor glazen binnenwanden van Arlu hou je<br />

alle opties open om een interieur te verdelen zonder verlies van licht.<br />

Dankzij het basisprofiel en de speciaal ontwikkelde regelblokjes, kan<br />

de positie van de wand zowel horizontaal als verticaal 10 mm aangepast<br />

worden. De innovatieve aluminium structuur kan dankzij het<br />

‘click & connect’ systeem verschillende glasdiktes (6 tot 10 mm voor<br />

gelaagd en 33,1 tot 55,2 mm voor gehard glas) aan zonder de glaspanelen<br />

in de profielen te moeten lijmen. Dat maakt (de)montage extra<br />

gemakkelijk, zonder risico op glasbreuk. Met glaspanelen tot 2,6 m<br />

hoog en 1,5 m breed zorgt dit zowel in residentiële toepassingen als<br />

in restaurants en kantoren voor een industriële maar minimalistische<br />

uitstraling.<br />

38<br />

| Interieur


DIVINA<br />

Het minimalistisch aluminium kader<br />

voor steellook wanden en deuren<br />

Maar de Divina gaat verder dan bestaande oplossingen op het vlak van<br />

glazen binnenwanden. We hebben het dan over de mogelijkheid om een<br />

kamerhoge deur tot 2600mm te integreren, voorzien van onzichtbaar geïntegreerde<br />

Tyo scharnieren. Zo wordt het strakke design van de profielen niet<br />

onderbroken. Een primeur in de markt van wanden en deuren in ‘staal look’.<br />

Meer zelfs: ook het Argenta Magnotica Pro magneetslot is onzichtbaar in<br />

het profiel verwerkt, maakt een vergrendelingsmechanisme overbodig en<br />

blijft zelfs bij een openstaande deur onzichtbaar. Een voegafdichting tussen<br />

de deur en de wand zorgt bovendien voor een betere akoestische demping<br />

en isoleert ook beter in vergelijking met pivoterende deuren.<br />

ARLU nv<br />

Ter Vlucht 2<br />

8850 Ardooie - Belgium<br />

+32 (0)51 27 05 00<br />

info@arlu.be<br />

WWW.ARLU.BE<br />

| Interieur<br />

39


Deurkruk Milano - Antonio Citterio.<br />

DWARSE DEURSCHILDEN ALS DESIGN STATEMENT<br />

Nieuwe strakke en sierlijke deurkrukken<br />

vinden hun weg naar de markt<br />

Een aantal spraakmakende architecten,<br />

waaronder Rem Koolhaas,<br />

heeft recent nieuwe deurkrukken<br />

ontworpen voor het<br />

Italiaanse designmerk Olivari.<br />

Het zijn strakke en toch sierlijke<br />

modellen in de populaire kleuren<br />

antraciet mat, brons mat en<br />

rvs mat. Als exclusieve leverancier<br />

voor de Benelux presenteert<br />

Intersteel deze deurkrukken<br />

met gepaste trots.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Intersteel<br />

Al meer dan 100 jaar maakt het Italiaanse designmerk Olivari exclusief ontworpen deurkrukken.<br />

Zoals het de Italianen betaamt, wordt er met passie gewerkt aan deurkrukken waarin de emotie<br />

van de ontwerper tot uiting komt. De producten worden in Italië gemaakt en vinden via Intersteel<br />

hun weg naar projecten in de Benelux.<br />

Bij de nieuwe deurkrukken van Rem Koolhaas zijn bijpassende ronde of vierkante rozetten ontworpen.<br />

Als alternatief voor de rozet, is een smal horizontaal schild ontwikkeld, dat fungeert als<br />

achtergrond of als verlenging van de deurkruk, waardoor het één geïntegreerd geheel lijkt. Deze<br />

horizontale schilden zijn in rechthoekige of ovale versie beschikbaar.<br />

Rem Koolhaas noemt de door hem ontworpen ABC-deurkruk: “Een archetypische handgreep die<br />

voortkomt uit de eenvoud van het vierkante gedeelte.”<br />

De fraaie vormgeving, de subtiele details, en de hoogwaardige kwaliteit kenmerken ook de andere<br />

nieuwe Olivari-deurkrukken op rozet, zoals de Lugano, de Milano en de Diva. Deze zijn ook door<br />

architecten ontworpen die hun sporen ruimschoots hebben verdiend, zoals Antonio Citterio, Carlo<br />

Colombo en Luca Casini. Zowel de deurkrukken op schild als de deurkrukken op rozet zijn gemaakt<br />

van messing met een ijzersterke PVD-coating.<br />

40<br />

| Interieur


'De ABC-deurkruk is een archetypische<br />

handgreep die voortkomt uit de eenvoud<br />

van het vierkante gedeelte'<br />

Over Intersteel<br />

Intersteel is fabrikant van stijlvol deur- en raambeslag met bijbehorende accessoires. Intersteel verstaat<br />

de kunst van het koppelen van moderne technologieën aan elegant design. Voor elke woonstijl bestaat<br />

wel een productlijn die een extra element toevoegt aan het interieur. De producten passen bij veel interieurstijlen<br />

en -smaken: Modern & Strak, Landelijk & Klassiek of Vintage & Retro. De lijnen, zowel in<br />

samenwerking met toonaangevende architecten op het gebied van interieur gerelateerde producten, als<br />

in eigen beheer ontworpen, geven deuren en ramen een geheel eigen finishing touch. Misschien voor<br />

velen onopvallend, maar telkens sfeer-ondersteunend aanwezig.<br />

Deurkruk Diva - Luca Casini.<br />

Deurkruk ABC op schild - Rem Koolhaas.<br />

| Interieur<br />

41


111 RAAMBEDIENINGEN<br />

VOOR LUXE LOFTWONINGEN<br />

DE LOODS<br />

Op de plek van De Loods, halverwege de Cruquiusweg in Amsterdam stond lange tijd de oude afvalloods<br />

van Remepa. Dit historische pand uit 1959 is onlangs in ere hersteld door het gebouw opnieuw<br />

op te bouwen en te reconstrueren, met behoud van de industriële sfeer en zichtbare stalen constructie.<br />

De oude afvalloods is getransformeerd tot een uniek woongebouw met acht luxe loftwoningen van<br />

140 tot 200 m 2 met naar binnen vallende ramen. In opdracht van vaste relatie Lecot Nederland heeft<br />

Teleflex de levering en montage van maar liefst 111 stuks C20 elektrische raambedieningen verzorgd,<br />

waarmee deze binnenvalramen eenvoudig gestuurd kunnen worden.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Teleflex<br />

Teleflex, onderdeel van Railtechniek van Herwijnen<br />

Groep, adviseert, levert en monteert<br />

een uitgebreid assortiment mechanische en<br />

elektrische raamafstandsbedieningen voor<br />

uitzetramen, kantel- en draairamen, dakramen<br />

en koepels. Van (dubbele) kettingopeners<br />

en lineaire openers tot en met rackopeners,<br />

monorailsystemen en schuifdeurbeslag.<br />

“Onder andere onze raambedieningen vinden<br />

gretig aftrek in woning- en utiliteitsbouwprojecten”,<br />

vertelt Jesse Verheem,<br />

Operationeel Manager bij Teleflex. “De producten<br />

worden voornamelijk geleverd aan de ijzerwarenvakhandel<br />

en aan aannemerspartijen.<br />

Indien gewenst zijn we al vanaf de adviesfase<br />

bij hun projecten betrokken. Op basis van het<br />

type raam, de afmetingen, het gewicht en de<br />

gebruikerswensen adviseren we de best passende<br />

producten voor ieder project. Uiteraard<br />

houden we rekening met de geldende eisen én<br />

'Uiteraard houden<br />

we rekening met de<br />

geldende eisen én de<br />

uitstraling van het gebouw'<br />

42<br />

| Interieur


de uitstraling van het gebouw. Ook nemen we graag<br />

de montage van de systemen voor onze rekening.”<br />

Beperkte ruimte<br />

Ook in project De Loods werd Teleflex al in een<br />

vroeg stadium betrokken, om mee te denken over<br />

de elektrische raambedieningen. “Bij binnenvalramen<br />

is met name de beschikbare ruimte boven de<br />

bewegende vleugel van belang”, aldus Verheem. “In<br />

De Loods was deze ruimte zeer beperkt. Daarom<br />

hebben we een alternatieve montage voorgesteld,<br />

met een ander type beugels. Hierdoor wonnen we<br />

wat ruimte en ontstond er voldoende ruimte voor<br />

de montage van de kettingopener. We hebben een<br />

sample van deze oplossing opgestuurd naar de<br />

bouwkundig aannemer, die de geschiktheid ervan<br />

kon toetsen. Enkele maanden later, tijdens een<br />

bijeenkomst in Amsterdam hebben we de gewenste<br />

optimalisaties besproken. Vervolgens hebben we<br />

111 stuks C20 elektrische raambedieningen geleverd<br />

en gemonteerd, met een openingsslag van 24<br />

centimeter, een voedingsspanning van 230 Volt en<br />

een openingssnelheid van 8 millimeter per seconde.”<br />

Gunstige prijs-kwaliteit, compacte maatvoering<br />

De C20 elektrische raambediening is één van de<br />

hardlopers in het assortiment van Teleflex, vanwege<br />

de gunstige prijs-kwaliteitverhouding en zeer<br />

compacte maatvoering. Dit maakt de raamopener<br />

voor veel situaties geschikt. De C20 is verkrijgbaar<br />

in zwart, wit en grijs en tevens beschikbaar in een<br />

tandemuitvoering. Naar wens kan een standaard<br />

openingsslag van 24 of 36 centimeter gerealiseerd<br />

worden. Voor de aansturing hebben opdrachtgevers<br />

en bewoners keuze uit een eenvoudige<br />

jaloezieschakelaar op de muur, een radiografische<br />

afstandsbediening en/of een wifi/app-bediening via<br />

de smartphone of tablet. “In de loftwoningen van<br />

De Loods is gekozen voor jaloezieschakelingen in<br />

de slaapkamers, terwijl de overige binnenvalramen<br />

bediend kunnen worden met behulp van een radiografische<br />

afstandsbediening. Daarmee gaan (bedienings)gemak<br />

en comfort perfect hand in hand.”<br />

Omdat Teleflex zowel de levering als montage van de kettingopeners heeft verzorgd, zijn bewoners<br />

van De Loods verzekerd van 5 jaar productgarantie én 2 jaar gratis service en onderhoud.<br />

De elektrische raambedieningen hebben een openingsslag van 24 centimeter, een<br />

voedingsspanning van 230 Volt en een openingssnelheid van 8 millimeter per seconde.<br />

De oude afvalloods is getransformeerd tot een uniek woongebouw<br />

met acht luxe loftwoningen met naar binnen vallende ramen.<br />

Omdat Teleflex zowel de levering als montage van<br />

de kettingopeners heeft verzorgd, zijn bewoners<br />

van De Loods verzekerd van 5 jaar productgarantie<br />

én 2 jaar gratis service en onderhoud.<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Opdrachtgever: Amvest<br />

Architect: LEVS Architecten<br />

Aannemer: Koopmans<br />

Groothandel voor ijzerwaren en bouwbeslag:<br />

Lecot Nederland<br />

Elektrische raambedieningen: Teleflex<br />

| Interieur<br />

43


uw partner in<br />

tegelprojecten<br />

Retail | Utiliteit | Automotive<br />

Botter 15a, 2411 NM Bodegraven | unimar.nl<br />

<strong>2022</strong>.039 UNIMAR ADVERTENTIE v4.indd 1 <strong>01</strong>-03-<strong>2022</strong> 13:31


BEZOEK HET HOUSE OF INSPIRATION<br />

‘Neem de klant mee en raak geïnspireerd’<br />

Nidum in Grave is een bron van inspiratie voor alles: shops en showrooms met onder andere meubels,<br />

kunst, koffie, wijn, tegels en vloeren. Het is een kleine greep van de samenwerkingspartners, ondergebracht<br />

op de historische plek het Arsenaal. Directeur en mede-eigenaar Lonneke van der Weyden:<br />

“Wellicht is een houten vloer of een design-bed de aanleiding, maar al snel zullen de op maat gemaakte<br />

meubelen, de levensgrote medaillons van Carina Wagenaar, de kunst van Micky Hoogendijk of onze<br />

koffie- en wijnpartners mede het gesprek bepalen.”<br />

Tekst: Van Aalst Media | Beeld: Nidum / Jurrit van der Waal<br />

De grondleggers van Nidum zijn Lonneke van<br />

der Weyden en Aard Keijser, eigenaren van<br />

interieurbedrijf Keijser&Co. Van der Weyden:<br />

“Wij bedenken, ontwerpen en leveren tafels,<br />

stoelen, kasten, salontafels, banken en bartafels<br />

geheel op maat gemaakt en voorzien van<br />

een stof naar keuze. Wij werken samen met<br />

architecten en interieurstylisten en richten<br />

ons ook op de hospitality-markt zoals kantoren,<br />

restaurants en hotels.”<br />

Van der Weyden vertelt verder: “Het bedrijf<br />

groeide uit zijn jasje en we gingen op zoek naar<br />

een pand, waarbij we de showroom alle dagen<br />

in de week konden openen. Toen we eigenlijk<br />

al bijna klaar waren met de plannen voor een<br />

nieuwbouwpand, kwam het Arsenaal op ons<br />

pad. Na een rondleiding waren we gelijk verkocht.<br />

Het is een pand met charme; groot met<br />

een prachtige lichtinval en hoge plafonds tot wel<br />

zes meter. Na de aankoop hebben we het pand<br />

eerst grondig moeten renoveren en hebben we<br />

een nieuwe moderne entree gebouwd, die een<br />

mooi contrast vormt met het monumentale<br />

deel. Naast onze eigen showroom verhuren we<br />

'Na de aankoop hebben we het pand<br />

eerst grondig moeten renoveren'<br />

46<br />

| Interieur


ook ruimten aan onze partners die gespecialiseerd<br />

zijn in producten als verlichting, akoestische<br />

wandpanelen, vloeren, piano's, beeld<br />

en geluid, wandafwerkingen, koffie, tuinen of<br />

bedden. Nidum is in november 2021 geopend.”<br />

Architectenlab<br />

Nidum is toegankelijk voor de architect en zijn<br />

klant, maar ook de eindgebruiker loopt hier<br />

gemakkelijk naar binnen. Van der Weyden:<br />

“Een juwelier die zijn winkel wil vernieuwen,<br />

het inrichten van een gehele vakantiewoning<br />

op Marbella of een villa in Nederland of het<br />

ontwerpen van alleen een woonkamer. Het<br />

aanbod is groot en de producten zijn verkrijgbaar<br />

in verschillende stijlen; van klassiek tot<br />

modern of een mix daarvan. Om te zorgen dat<br />

klanten een goed gevoel krijgen bij hun keuzes<br />

hebben wij speciaal het Architectenlab ingericht.<br />

Het is een plek waarbij onze partners<br />

graag adviseren en meedenken. Op die manier<br />

lukt het om bij de zojuist gekozen houten<br />

vloer de bijpassende gordijnen te vinden of<br />

de keukentafel en -stoelen te laten matchen<br />

met een marmeren aanrechtblad. Tijdens een<br />

afspraak met de partners wordt een professioneel<br />

advies afgegeven, waarna zowel de<br />

interieurprofessional als de consument een<br />

goede keuze kunnen maken.”<br />

Van der Weyden: “Overal in het pand doe<br />

je ideeën en inspiratie op. Zo hebben we<br />

restaurant Ovum ingericht met onder andere<br />

verlichting, meubelen en vloeren van de<br />

partners van Nidum. Ook het blad van de<br />

bar en de wandafwerking zijn in het house<br />

of inspiration te verkrijgen. In de zomer van<br />

<strong>2022</strong> verwachten wij Nidum Boetiekhotel<br />

te openen. De zes kamers worden ingericht<br />

door verschillende interieurontwerpers met<br />

de producten en diensten van de partners. Zo<br />

kunnen ze ook als experience rooms worden<br />

ingezet. Het boetiekhotel maakt de beleving<br />

van Nidum compleet.”<br />

| Interieur<br />

47


Verlichting- en ventilatiesystemen<br />

Huisbergenweg 8 • 5249JR Rosmalen • T: +31 (0)85 - 1304911 • E: info@airspot.nl • www.airspot.nl


Naamloos-4 1 14-02-<strong>2022</strong> 16:19<br />

KENNISMAKING MET EXCELLENTE GIETVLOEREN<br />

‘Een gedegen voorbereiding bij het leggen<br />

van een gietvloer wordt vaak onderschat’<br />

Een woning of gebouw is volgens Joost van der Velde, directeur en eigenaar bij Caracterr BV uit Giessen,<br />

méér dan alleen een dak boven je hoofd. “We creëren een leef- of werkomgeving met een eigen<br />

karakter. Met onze ambachtelijk en naadloos aangebrachte gietvloeren bepalen wij mede de sfeer; wij<br />

laten elke ruimte excelleren.”<br />

Tekst: Van Aalst Media | Beeld: Caracterr<br />

Caracterr levert en maakt gietvloeren bij bedrijven en consumenten in<br />

Nederland, België en soms daarbuiten. Van der Velde: “We maken gietvloeren<br />

die vooral mooi zijn en wij kijken verder dan alleen een functionele<br />

of technische oplossing zoals de toepassing in grootkeukens of parkeergarages.<br />

Dat kunnen wij overigens ook, maar onze focus ligt vooral op<br />

design. Wij werken veel samen met interieurarchitecten en -stylisten,<br />

zeker als het gaat om de trends in kleuren, waarbij we in samenspraak<br />

ook nieuwe dingen ontwikkelen.”<br />

herstellen en egaliseren van de gehele oppervlakte. Het is precisiewerk<br />

omdat een gietvloer is opgebouwd uit meerdere lagen, meestal vijf. Gaat<br />

het in de eerste laag fout, dan zie je het terug in het eindresultaat. Vandaar<br />

het credo in ons werk; controleer jezelf elke dag, want tijdens de<br />

eerste dagen zijn fouten te corrigeren, met als eindresultaat een excellente<br />

gietvloer.”<br />

Van der Velde vertelt verder: “We willen niet alleen een gietvloer die makkelijk<br />

te reinigen is, maar ook één die mooi is en blijft. Dat is ons eerste<br />

uitgangspunt. We realiseren dat door het gebruik van kwalitatief uitstekende<br />

materialen in harmonieuze kleuren. Ons tweede uitgangspunt is<br />

dat wij het gehele traject, inclusief de uitvoering, in eigen beheer doen.<br />

Daarin is de voorbereiding essentieel. De gietvloer is relatief dun, dus het<br />

is belangrijk dat de ondergrond vlak en strak is, zonder oneffenheden. Is<br />

corrigeren nodig, dan kunnen we zelf diamantschuren, gaten en sleuven<br />

‘Groen’ kantoorgebouw Tilburg<br />

| Interieur<br />

49


WERK AAN DE AKOESTIEK EN AAIBAARHEID<br />

‘Ruimten creëren waar mensen elkaar<br />

ontmoeten en langer willen verblijven’<br />

Een ontwerp voor Newday Offices Utrecht Papendorp in samenwerking met design & build partner<br />

Leidmotiv bracht interieurarchitecte Sheryl Leysner uit Amsterdam in contact met HollandFelt, een<br />

merknaam van wolgroothandel Richard Wernekinck uit Delft. Leysner: “We zochten een manier om<br />

gekleurde vormen op de muur aan te brengen en vilt bleek de beste oplossing te zijn.”<br />

Tekst: Van Aalst Media | Beeld: Today’s Brew / Sheryl Leysner<br />

In de zoektocht naar gekleurde vormen passeerden<br />

verschillende opties de revue. “We keken naar verf,<br />

maar dan moest je eerst een sjabloonsticker laten<br />

maken en het erop laten schilderen. Ook stickers<br />

waren een optie, maar van het gebruik van kunststof<br />

ben ik geen voorstander. Vilt bleek een prachtig<br />

alternatief. Het is als het lijmen van een soort behang<br />

rechtstreeks op de muur. Dat doet meteen iets met de<br />

akoestiek en de aaibaarheid van een ruimte.”<br />

Sheryl Leysner heeft sinds 2<strong>01</strong>1 haar eigen gelijknamige<br />

bureau. “Met een team van zeven medewerkers<br />

ontwerpen en realiseren we uiteenlopende complete<br />

projecten voor horeca, kantoren, gezondheidszorg,<br />

winkels, buurthuizen en woonhuizen. Hierbij voert<br />

gastvrijheid steeds de boventoon. We ontwerpen alles<br />

op maat, behalve de stoelen. De sfeerverlichting die<br />

we ontwerpen wordt met de hand gemaakt door ons<br />

eigen productieteam in Amsterdam.”<br />

De keuze voor vilt is makkelijk. Leysner: “Een interieur<br />

ervaar je met al je zintuigen; je neus, je ogen en je<br />

handen; je voelt de stoffen aan de muur. En mijn credo<br />

is; hoe meer zintuigen je kunt prikkelen als ontwerper,<br />

des te beter. Ons design team heeft ook affiniteit met<br />

Feng Shui, een eeuwenoude filosofie die leert hoe de<br />

omgeving het geluk beïnvloedt van de gebruikers.”<br />

Over Hollandfelt<br />

Hollandfelt levert hoge kwaliteit wolvilt gemaakt van<br />

100 procent wol en is van nature vuil- en waterafstotend,<br />

onbrandbaar en recyclebaar. Het is verkrijgbaar<br />

in meer dan honderd kleuren, in diverse diktes van 1<br />

tot 10 millimeter en ideaal om de akoestiek te verbeteren.<br />

Het is makkelijk te snijden en met speciale lijm<br />

op de muur te bevestigen.<br />

| Interieur<br />

51


Hypermodern en ultraslank armatuur Inspire.<br />

(Beeld: Kirstine Mengel)<br />

ONE STOP SHOP VOOR VERLICHTING<br />

ROBUUST DESIGN<br />

SG Lighting A/S is een van origine Noors bedrijf. De verlichtingsproducent<br />

van binnen en buitenarmaturen werd opgericht in 1990.<br />

Inmiddels is het bedrijf aanwezig in 25 landen. Vanuit Mechelen<br />

levert SG Lighting aan de Benelux , DACH, UK en Frankrijk.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: SG Lighting Benelux<br />

“Wij zijn al veel jaren actief in België en investeren<br />

steeds meer in de Nederlandse markt”, zegt<br />

Country Manager Benelux Judith Keirsmaekers.<br />

“De ontwikkeling en productie hebben we in eigen<br />

hand, met productie-eenheden in China en<br />

Denemarken. Daardoor staat SG Lighting garant<br />

voor een zeer goede prijs-/kwaliteit verhouding.”<br />

Snel leverbaar totaalpakket<br />

“De opslagruimte in Mechelen is verdubbeld<br />

naar 5000 m² om nog meer voorraad te kunnen<br />

houden zodat we onze klanten nog sneller kunnen<br />

voorzien van onze producten. Wij richten<br />

ons vooral op de residentiële markt, maar zijn<br />

eveneens zeer actief in de tertiaire en industriële<br />

markt. Als bedrijf willen we een totaalpakket<br />

aan verlichting bieden, zowel standaard<br />

functionele verlichting als de ‘specials’. We zijn<br />

in staat om snel een andere kleur of andere<br />

afmeting te leveren. Dankzij de diversiteit in<br />

ons aanbod zijn we echt een One Stop Shop.”<br />

SG Lighting is gespecialiseerd in zowel binnen<br />

als buiten verlichting. “Hierop geven wij<br />

een garantie tot 10 jaar, op zowel armaturen,<br />

componenten als drivers. Onze buitenverlichting<br />

heeft 10 jaar garantie op corrosie. Dat<br />

kunnen wij waarmaken dankzij het gebruik van<br />

robuuste materialen, die bestand zijn tegen de<br />

Scandinavische weersomstandigheden.”<br />

Volgens Keirsmaekers ligt de focus van het<br />

bedrijf op de installateur, maar zeker ook op de<br />

architect. “Wij willen graag dat nog meer professionals<br />

ons gamma leren kennen en ontdekken<br />

wat wij te bieden hebben. Hiervoor hebben<br />

we meer personeel aangenomen. Onze kracht<br />

ligt onder meer in ons totaalgamma en onze<br />

robuuste kwaliteit, maar SG Lighting staat niet<br />

alleen voor degelijkheid en kwaliteit. De laatste<br />

jaren besteden we meer en meer aandacht aan<br />

design. De vormgeving is belangrijker geworden,<br />

zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen.”<br />

Designmodellen voor binnen en buiten<br />

“We zijn voortdurend bezig met vernieuwing.<br />

Binnen ons huidige assortiment zijn verschillende<br />

armaturen zeer geliefd bij architecten.<br />

Artes is bijvoorbeeld een fraai, decoratief model<br />

'Als bedrijf willen we een totaalpakket aan verlichting bieden,<br />

zowel standaard functionele verlichting als de specials'<br />

52<br />

| Interieur


‘Highbay’-armatuur Tovadal.<br />

voor wandmontage buitens- of binnenshuis.<br />

Het armatuur is vervaardigd uit drukgegoten<br />

en gepoedercoat aluminium en is dimbaar met<br />

faseafsnijdimmer.”<br />

De lamp biedt daarnaast de mogelijkheid tot<br />

een individuele trapsgewijze aanpassing van<br />

de lichthoek/lichtverdeling naar boven en/of<br />

naar beneden. Up-/downlight kan desgewenst<br />

worden uitgeschakeld. Keirsmaekers vervolgt:<br />

“Inspire is een hypermodern en ultraslank<br />

armatuur met een gepoedercoat wit of zwart<br />

oppervlak. De kubistische zwarte reflectoren<br />

werken zeer goed tegen verblinding bij direct<br />

licht. Bovendien beschikt de armatuur over<br />

indirect licht. Daardoor past dit model goed in<br />

kantoren en boven bureaubladen. Meerdere<br />

Inspire armaturen kunnen mechanisch op een<br />

rij aan elkaar worden verbonden.”<br />

In maart verschijnt de nieuwe catalogus van SG<br />

Lighting, met hierin veel nieuwe modellen.<br />

Artes is een model voor wandmontage buitens- of binnenshuis.<br />

Design wandarmatuur Fagernes.<br />

Lineal Surfice is een modulaire systeemoplossing voor opbouwmontage.<br />

| Interieur<br />

53


Objecten zijn in SketchUp <strong>2022</strong> razendsnel te organiseren met de Tag Manager.<br />

VEEL NIEUWE FEATURES EN VERBETERINGEN<br />

Upgrade is nog slimmer en efficiënter<br />

Het jaar is begonnen met een nieuwe upgrade voor het 3D ontwerpprogramma van SketchUp. De<br />

Nederlandse distributeur Design8 BV vertelt over SketchUp <strong>2022</strong> en de meegeleverde documentatieapplicatie<br />

LayOut. Hiermee is het volgens het bedrijf mogelijk om slimmer en efficiënter te werken.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Design 8 BV<br />

Jack de Moel, Training and Support bij Design8:<br />

“SketchUp had altijd de naam dat er niet zoveel<br />

veranderde. Met deze upgrade komt hier verandering<br />

in, er zijn nieuwe tools bijgekomen en<br />

een aantal verbeteringen is doorgevoerd. We<br />

kunnen concluderen dat het subscription model<br />

nu zijn vruchten afwerpt. Ontwikkelaar Trimble<br />

luistert naar feedback van gebruikers en komt<br />

met oplossingen.” Dit was volgens De Moel<br />

exact het idee achter het subscription model.<br />

“Dit moest leiden tot verbeteringen. We zien nu<br />

wezenlijke dingen veranderen en dat is positief.”<br />

Input van gebruikers belangrijk<br />

SketchUp kiest nu voor meerdere kleinere<br />

releases in plaats van één grote upgrade. De<br />

Moel: “Bij software is het altijd de vraag wanneer<br />

je een nieuwe tool of feature moet installeren.<br />

SketchUp kiest ervoor om dit in een<br />

Scene Search om snel een bepaalde scène in een groot model met veel scènes te vinden.<br />

54


'De ontwikkelaar luistert<br />

naar feedback van<br />

gebruikers en komt<br />

met oplossingen'<br />

Meerdere objecten selecteren zonder de camera te hoeven draaien met Lasso Select.<br />

Zoek en vervang in LayOut voor<br />

foutloze documentatie.<br />

vroeg stadium te doen, om te kijken welke kant<br />

de gebruiker op wil. De feedback kan meteen<br />

weer gebruikt worden in de volgende update.”<br />

Deze versie van SketchUp kan niet meer<br />

gebruikt worden zonder abonnement. Marketing<br />

en Communicatie Manager Robert van<br />

Dee: “Je hebt altijd sceptici, maar de vaste<br />

gebruikersgroep is helemaal over naar het<br />

subscription model. Wie het programma niet<br />

vaak gebruikt, of hier om andere reden niet<br />

aan wil, kan wel met de oudere versie blijven<br />

werken zo lang dat dat binnen de systeemeisen<br />

mogelijk is. Gebruikers met een subscription<br />

hebben namelijk altijd toegang tot de laatste<br />

versie, die zal worden geoptimaliseerd voor<br />

nieuwe besturingssystemen.”<br />

In SketchUp <strong>2022</strong> zijn er desondanks toch<br />

veel nieuwe features. De nieuwe zoekfunctie<br />

is misschien wel de belangrijkste nieuwkomer<br />

in SketchUp <strong>2022</strong>. Met deze functie is<br />

het mogelijk om op een snelle en eenvoudige<br />

manier commando’s uit te voeren en Extensions<br />

te activeren. Dat scheelt aanzienlijk in de<br />

tijd. Daarnaast is er de nieuwe Lasso Select<br />

Tool, een selectiegereedschap om aangepaste<br />

selectiegrenzen te tekenen zonder de camera<br />

te hoeven oriënteren. Met één sleepbeweging<br />

Veel objecten natuurlijk verspreiden met de Stamp Copy Tool.<br />

kunnen meerdere entiteiten geselecteerd worden<br />

terwijl overbodige objecten juist buiten de<br />

selectie blijven. Met Stamp Copy kan de gebruiker<br />

objecten snel op een natuurlijke manier<br />

over een gebied verspreiden. Vervolgens voorziet<br />

de Tag Tool de objecten van de juiste Tag<br />

door ze aan te klikken.<br />

Daarnaast bevat SketchUp <strong>2022</strong> ook enkele<br />

verbeteringen. De Freehand Tool tekent nu nog<br />

beter en vloeiender. Inzoomen op het project<br />

werkt beter en het meetgereedschap onthoudt<br />

de zojuist gemeten waarde bij het verplaatsen<br />

van de cursor. En met de Scène Search tab is<br />

een specifieke scène in het model snel gevonden.<br />

Nieuwe functies LayOut<br />

De documentatie-applicatie LayOut, die inbegrepen<br />

is bij een SketchUp Pro abonnement,<br />

heeft er ook enkele waardevolle functies<br />

bij gekregen. De Auto-Text tag maakt het<br />

mogelijk om labels met tekst te plaatsen. Bijvoorbeeld<br />

voor aanwijzingen en pagina’s door<br />

te nummeren of de naam van een venster of<br />

pagina weer te geven. Ook is snel een automatische<br />

index van het document te maken.<br />

Een ander handigheidje is de nieuwe Find &<br />

Replace functie, die het wijzigen van tekst<br />

in een document vergemakkelijkt. Met Find<br />

& Replace lukt het wijzigen van tekst in een<br />

selectie, pagina of een compleet document<br />

veel sneller. Tot slot bevat LayOut nu Zoom<br />

Selection, om in te zoomen op een bepaalde<br />

selectie van het ontwerp. Dit verkleint de kans<br />

op vertragingen bij in- of uitzoomen en werkt<br />

dus sneller.<br />

55


ARCHITECT AAN HET WOORD<br />

Een intelligentere functie voor glas<br />

Kunnen architecten hun sociale en<br />

morele verplichtingen laten zien?<br />

Als er één ‘icoon’ is, die weet wat glas betekende, betekent én wat<br />

glas zal blijven betekenen in de wereld van architectuur, dan is het<br />

James O’Callaghan. De Brit is al meer dan twee decennia bouwkundig<br />

ingenieur en gevelontwerper. Veel prijzen staan op zijn naam.<br />

En, veel iconische bouwkundige huzarenstukjes in glas. Momenteel<br />

is hij hoogleraar glas aan de faculteit Bouwkunde op de TU van Delft.<br />

Wij hadden de eer met hem van gedachten te mogen wisselen. Het<br />

doel? Het leveren van inspiratie aan de architecten van Nederland!<br />

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: James O’Callaghan en anderen<br />

1. Wat is de toekomst van glas?<br />

“Ha, dat is een grote vraag. Daar kan dan ook een breed antwoord op geformuleerd worden. Want,<br />

laat ik het zo zeggen: glas heeft een agenda. Vroeger ging het integreren van glas in bouwkundige<br />

constructies vooral om het creëren van licht en decoratie. Immers, glas had een mentale functie. De<br />

mens heeft gewoon – ook als hij binnen zit – licht nodig. Maar er is een belangrijke functie bijgekomen.<br />

Het gaat ook om het creëren van energie. Binnen de architectuur betekent dit dus dat we ons moeten<br />

blijven afvragen hoe we omgaan met de uitdagingen van nu. Ik heb het dan over de energietransitie. En<br />

dús heb ik het ook over de vraag hoe glas daarbinnen een rol kan spelen. Goed, bij nieuwe bouwwerken<br />

kunnen we daar al heel aardig mee omgaan, maar er zijn natuurlijk ook volop renovatieprojecten. Kijk<br />

maar eens naar het cultureel erfgoed, de oude gebouwen. Daar kan ten aanzien van de (nieuwe) functie<br />

van glas nog wel een verbeterslag worden gemaakt. Kortom, het is onze taak – de taak van alle architecten<br />

– om glas een intelligentere functie te geven, zonder dat we daarbij de belangrijke esthetische<br />

aspecten uit het oog verliezen. Het prestatievermogen is daar nu bijgekomen.”<br />

2. Duidelijk. Het esthetische aspect mag niet verloren gaan. Maar hoe kunnen we<br />

toekomstige projecten toch ook een iconische uitstraling blijven geven?<br />

“Iconisch betekent dat je de innovaties zichtbaar maakt. Zoals gezegd: we verschuiven meer richting<br />

de functionaliteit van glas. Het gaat er om dat je het innoveren en het engineeren kunt combineren.<br />

Alleen dán kom je tot het beste resultaat. Een iconisch project in glas betekent dus ook dat je de<br />

James O’Callaghan<br />

hoogleraar Architectural Glass,<br />

TU Delft<br />

56<br />

‘Je bent iconisch als je innovaties zichtbaar<br />

maakt.’ (Beeld: M J Chapman)


ARCHITECT AAN HET WOORD<br />

Apple Store in Marina Bay Sands<br />

in Singapore. Een waar icoon<br />

van glas. (Beeld: Finbarr Fallon)<br />

energieprestatie naar voren brengt. ‘Iconisch willen zijn’ betekent dat het ook zal moeten gaan over<br />

een intelligent ontwerp. En, over het nemen van verantwoordelijkheid. Gelukkig gebeurt dat steeds<br />

meer. Ik zie overal ter wereld al fantastische innovaties tot stand komen.”<br />

3. Wat is dan op dit moment uw advies aan de Nederlandse architecten?<br />

“Laat ik als eerste zeggen dat de Nederlandse architecten wereldwijd bekend staan om hun<br />

creativiteit en hun innovatie. Ja, de wereldtop! Het is echter belangrijk om te blijven vertellen dat<br />

architecten weten welke mogelijke oplossingen voorhanden zijn. Zeker als het gaat om het ontwerp<br />

van institutionele gebouwen. Een gebouw behoort de verantwoordelijkheid voor de toekomst van<br />

de samenleving uit te stralen. Kortom, kunnen architecten in deze tijden van transitie hun sociale<br />

en morele verplichtingen in hun werk laten terugkomen? Het wordt tijd dat we de look and feel<br />

van gebouwen op een andere manier gaan waarderen. Maar zoals gezegd: zeker de Nederlandse<br />

architecten zijn op de goede weg!”<br />

4. Laatste vraag: is er al genoeg aandacht voor die visie op de toekomst in het onderwijs in Nederland?<br />

“Ja. Op de TU in Delft wel. Er zit daar een enorm potentieel. De focus is in orde. De verschillende<br />

disciplines zijn goed geïntegreerd. Als ik daar zelf ben, dan ben ik óók elke keer weer volop geïnspireerd.<br />

Ook de creativiteit staat op een hoog niveau. Ik zie dat studenten soms nog wel enige naïviteit<br />

hebben maar… de beste creativiteit komt uiteindelijk wel van die naïviteit. Ze laten zich niet gidsen<br />

door wat ze weten maar door wat ze niet weten. Dat is hoe geniale ontwerpen ontstaan. Ze zijn altijd<br />

op weg naar disruptie en dus op weg naar meer innovatie. Precies daarom geloof ik dat het nieuwe<br />

verhaal rondom glas in de toekomst van architectuur een prominente plek krijgt. Daarmee behalen<br />

we dus ook de doelstellingen van de belangrijke energietransitie. Ik zie het zonnig in!”. •<br />

Over James O’Callaghan<br />

James O’Callaghan (1971) is ruim twintig jaar<br />

bouwkundig ingenieur en gevelontwerper. In<br />

2004 was hij een van de oprichters van het<br />

Britse ontwerpbureau Eckersley O’Callaghan.<br />

Hij is lid van de raad van bestuur van de Design<br />

Council in het Verenigd Koninkrijk. Ook zit hij<br />

in het HS2 Design Panel en het South East<br />

Design Panel. Hij doceerde aan de Universiteit<br />

van Portsmouth, waar hij in het academisch<br />

jaar 2<strong>01</strong>5-2<strong>01</strong>6 gasthoogleraar was bij de<br />

faculteit Bouwkunde.<br />

In 2<strong>01</strong>6 ontving hij de Milne Medal For Excellence<br />

in Structural Design van de International<br />

Association of Bridges and Structures. In 2<strong>01</strong>7<br />

werd zijn werk op het gebied van architectonisch<br />

glas bekroond met de Phoenix Award.<br />

In 2<strong>01</strong>8 is hij als Fellow toegetreden tot de<br />

Royal Academy of Engineering. In 2<strong>01</strong>9 ontving<br />

James O’Callaghan de IStructE Gold Medal.<br />

Qua werk is hij het meest bekend op het<br />

ontwerpen van de glazen trappen, bruggen en<br />

andere bouwkundige elementen in de iconische<br />

Apple Stores in de hele wereld.<br />

Op de Universiteit van Delft is hij hoogleraar<br />

Architectural Glass. Deze leerstoel is gericht<br />

op glas in een brede context, zowel in de<br />

gebouwde omgeving als in de bouwschil.<br />

De leerstoel is onderdeel van de Glass &<br />

Transparancy Research Group, waar diverse<br />

kernthema’s worden uitgewerkt.<br />

57


Orangerie de Pol. (Beeld: Roel van der Aa)<br />

58<br />

| Exterieur


HET GEHEIM VAN BUITENVERLICHTING<br />

Van een tuin iets<br />

magisch maken<br />

Verlichting is een belangrijk hulpmiddel om sfeer mee te creëren. Niet<br />

alleen binnen, maar ook buiten. Dit is niet altijd even eenvoudig. Gelukkig<br />

richt verlichtingsspecialist in-lite zich al ruim twintig jaar enkel<br />

op de buitenruimte. Het bedrijf heeft dus alles in huis om buitenverlichting<br />

op de juiste manier in te zetten.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Dion Doornik, Roel van der Aa<br />

Aan alle kanten goed verlicht. (Beeld: Dion Doornik)<br />

“Wij ontwerpen en ontwikkelen producten voor<br />

de buitenruimte met een sterke focus op groen”,<br />

zegt creative manager Vincent Neven. “Dit is<br />

vrij uniek in lichtland. We hebben ook altijd de<br />

focus op de tuin gehad. We doen grote en kleine<br />

projecten zolang het draait om het groen om een<br />

gebouw heen én de gevel.” Dankzij de jarenlange<br />

ervaring kan in-lite architecten en tuinarchitecten<br />

bij uitstek advies geven over het creëren van<br />

sfeervolle, magische buitenruimtes.<br />

Kennis van binnen naar buiten<br />

Neven: “Bij het ontwikkelen van onze producten<br />

houden we natuurlijk rekening met de<br />

elementen. Binnenverlichting heeft hier niets<br />

mee te maken, maar buiten moeten armaturen<br />

waterdicht zijn en bestand zijn tegen kou<br />

en hitte. Door onze jarenlange ervaring en<br />

de focus op de buitenverlichting maken wij<br />

kwalitatieve armaturen die aan al deze eisen<br />

voldoen.” ><br />

| Exterieur<br />

59


creative<br />

SPECIALISTS<br />

IN OUTDOOR<br />

LIGHTING.<br />

meer informatie: in-lite.nl/lab<br />

/inlitelab<br />

Kennismaken met in-lite LAB?<br />

Vraag een lichtplan aan en<br />

ontdek de mogelijkheden!


'Wij verkopen beleving, geen<br />

stipjes op een plattegrond'<br />

Door de juiste bomen uit te lichten ontstond de perfecte mix tussen functionaliteit en sfeer. (Beeld:Dion Doornik)<br />

In-lite heeft binnenverlichting goed bestudeerd<br />

en deze kennis doorgetrokken naar buiten. “De<br />

buitenruimte wordt ook steeds belangrijker.<br />

Vroeger waren er veel minder elementen die<br />

we konden betrekken in het lichtplan. Tegenwoordig<br />

worden er tuinen compleet ingericht<br />

met keuken, buitenverblijven etc. Voor al deze<br />

elementen hebben we diverse lichtoplossingen<br />

zoals wandlampen, sta- en hanglampen.”<br />

LAB deelt unieke kennis<br />

In-lite deelt zijn kennis door van A tot Z mee te<br />

denken bij tuinprojecten in het hoge segment.<br />

De afdeling in-lite LAB houdt zich hier volledig<br />

mee bezig. LAB Coördinator Bronos Polders:<br />

“Voor de grootste internationale projecten, maar<br />

ook voor kleinere binnenlandse tuinen maken<br />

wij lichtplannen.” De focus van het bedrijf ligt<br />

hierbij echt op beleving. “Wij merken dat hoveniers<br />

en tuinarchitecten het soms lastig vinden<br />

om een tuin goed uit te lichten. Het is onze passie<br />

om hiermee te helpen. Door te kiezen voor<br />

de juiste lichtbalans kan je ervoor zorgen dat de<br />

tuin ’s avonds veranderd in een magische plek.”<br />

Om te laten zien wat er mogelijk is werkt in-lite<br />

bij voorkeur met zeer realistische 3D renders.<br />

“Wij verkopen beleving, geen stipjes op een plattegrond.<br />

Als de klant akkoord is maken wij een<br />

bekabelingsplan.”<br />

Goede buitenverlichting heeft volgens Neven<br />

veel voordelen: “Het voegt iets toe, maakt<br />

het prettiger om buiten te vertoeven en geeft<br />

een veiliger gevoel. Voordat onze verlichting<br />

geplaatst werd bij Orangerie de Pol, restaurant<br />

in Doetinchem ging men bijvoorbeeld in het pikkedonker<br />

naar huis. Dat voelt niet veilig, maar<br />

geeft ook niet het gevoel waarmee je een avond<br />

wilt afsluiten. Als je goed met licht werkt kun je<br />

de meerwaarde van je pand vergroten.”<br />

Voor een hotel in Voorburg verlichtte in-lite de<br />

hele oprit, en door de juiste bomen uit te lichten<br />

ontstond een perfecte mix tussen functionaliteit<br />

en sfeer. “Ons advies gaat ook altijd over<br />

het beperken van licht in de nacht en over de<br />

manier waarop verlichting geplaatst wordt.<br />

Geen lichtvervuiling, maar een lamp van het<br />

juiste formaat op de juiste plek.”<br />

Ook op zoek naar een goed lichtplan voor buiten?<br />

Neem contact op met in-lite.<br />

Hotel Central Park in Voorburg.<br />

(Beeld: Dion Doornik)<br />

| Exterieur<br />

61


HELEMAAL THUIS IN DE TUIN<br />

Comfort door tuinpaal<br />

De trend dat de grens tussen binnen en buiten vervaagt, zet nog steeds door. Nu de lente<br />

aanbreekt is dat een extra reden om weer meer gebruik maken van de tuin. Buiten werken,<br />

of relaxen, wordt vergemakkelijkt door de Niko Hydro tuinpaal. Daardoor is het niet nodig<br />

om naar binnen te gaan als een laptop of mobiele telefoon opgeladen moet worden.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Niko Nederland<br />

De tuinpaal heeft 1, 2 of drie Hydro functies.<br />

62<br />

| Exterieur


Er is grote vraag naar de zwarte versie.<br />

Niko ontwerpt elektr(on)ische oplossingen die<br />

gebouwen beter laten werken voor iedereen<br />

die erin leeft en werkt. De oplossingen van het<br />

Belgische familiebedrijf beperken zich dus niet<br />

tot de binnenruimte. “Niko heeft de tuinpaal<br />

ontwikkeld voor wat luxere tuinen”, zegt Martin<br />

Duijser van Niko Nederland. “De paal heeft<br />

een modern en strak design en geen zichtbare<br />

bekabeling.” De populariteit van de tuinpaal<br />

heeft het bedrijf verrast. “We zien een veel<br />

grotere groei dan we hadden verwacht van een<br />

luxe product als dit. Het is duidelijk dat we een<br />

oplossing bieden die veel mensen zoeken.”<br />

Drie aansluitingen voor de tuin<br />

De Niko Hydro tuinpaal hoort bij de Niko<br />

Hydro familie, die al bestond uit producten als<br />

buitenwandcontactdozen, lichtschakelaars<br />

voor op de muur of een audio-aansluiting<br />

op het terras, kortom alle weerbestendige<br />

schakelmaterialen. “De Niko Hydro tuinpaal<br />

is wit, zwart of grijs. We zien een grote vraag<br />

naar de zwarte versie die de luxe uitstraling<br />

nog eens benadrukt. De tuinpaal kan met<br />

een pin op zachte ondergrond geplaatst worden,<br />

of met een grondplaat op een verharde<br />

ondergrond. De paaltjes kunnen een, twee of<br />

drie Niko Hydro functies bevatten. Welke dat<br />

zijn is helemaal aan de gebruiker. Alle Hydro<br />

mogelijkheden kunnen worden toegepast,<br />

zoals schakelaars, stopcontacten en een USB<br />

of data aansluiting.”<br />

De vele keuzemogelijkheden maken het mogelijk<br />

om een Niko Hydro Tuinpaal samen te stellen<br />

die helemaal bij de omgeving past.<br />

100% Belgische makelij<br />

Wie graag buiten werkt kan kiezen voor een<br />

Niko Hydro tuinpaal met een stopcontact, USBlader<br />

en internetaansluiting. Of installeer een<br />

paaltje met een stopcontact en twee multimediaaansluitingen<br />

bij een lounge hoek. Naast een<br />

oprit kunnen stopcontacten van pas komen voor<br />

een hogedrukreiniger of stofzuiger, of met een<br />

oplaadpunt voor een elektrische fiets en een elektrisch<br />

slot. Ook een televisieaansluiting behoort<br />

tot de mogelijkheden. De Niko Hydro tuinpaal is<br />

van 100% Belgische makelij en natuurlijk spuitwaterdicht.<br />

De bekabeling komt van onderen,<br />

zodat het paaltje zijn strakke uitstraling behoudt.<br />

Duijser: “Door de populariteit van de Niko Hydro<br />

tuinpaal zijn wij al bezig met de ontwikkeling van<br />

een minder luxe variant, om een nog grotere<br />

doelgroep te kunnen bedienen.”<br />

De drie kleuren van de Niko Hydro tuinpaal.<br />

| Exterieur<br />

63


MEER DAN BRANDWERING ALLEEN<br />

Specialist in brandvertragend glas<br />

kan ook grote oppervlakken aan<br />

AGC Glass Europe is de Europese tak van AGC Glass, de grootste vlakglasproducent ter wereld. De<br />

Europees leider in vlakglas is al 40 jaar specialist op gebied van brandvertragende glas dat onder de<br />

naam Pyrobel op de markt gebracht wordt. Voor elke toepassing is een bijpassend type.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: AGC Nederland<br />

Productmanager brandwerend glas Jan<br />

Liebeton: “Alle Pyrobel typen bestaan uit verschillende<br />

dunnere glaslagen en dunne brandwerende<br />

tussenlagen. Daardoor bieden wij een<br />

unieke combinatie van licht, transparantie en<br />

brandbeveiliging.” Voor welke Pyrobel type<br />

gekozen wordt hangt af van de toepassing. Is<br />

er een klein of groot formaat nodig? Zijn er<br />

aanvullende eisen voor letsel- en doorvalveiligheid?<br />

AGC Glass maakt ook vaak een combinatie<br />

van geluidswerend, inbraakwerend en<br />

isolerend glas.<br />

Pyrobel glas is er in alle mogelijke brandwerendheidsklassen:<br />

E (houdt vlammen, rook en<br />

gas tegen, warmtegeleiding is wel mogelijk),<br />

EW (houdt vlammen, rook en gas tegen, warmtestraling<br />

beperkt tot max. 15 kw/m 2 ) en EI<br />

(houdt vlammen, rook en gas tegen warmtege-<br />

Het Sluishuis.<br />

64<br />

| Exterieur


Pyrobel Vision Line reageert op vuur door een ondoorzichtige<br />

brandwerende barrière te vormen. (Beeld: Hans Morren / Dupho - GKf)<br />

Pyrobel Vision Line in het Unicef kantoor in Den<br />

Haag. (Beeld: Hans Morren / Dupho - GKf)<br />

'Wij bieden een unieke combinatie van licht, transparantie en brandbeveiliging'<br />

leiding wordt geblokkeerd). Tot zelfs 180 minuten<br />

brandwerendheid. Pyrobel T is wellicht het<br />

paradepaardje van AGC Glass te noemen.<br />

Liebeton: “Voor de buitengevel is behalve<br />

bepaalde bouwfysische eisen, ook de uitstraling<br />

belangrijk. Er is vaak behoefte aan glas in<br />

grote afmetingen dat perfect samengaat met<br />

het niet-brandvertragende glas in de gevel.<br />

Dankzij Pyrobel-T is dit mogelijk.”<br />

Als het écht groot moet zijn<br />

In tegenstelling tot de andere Pyrobel types<br />

(die een maximale afmeting hebben van 2 x 3<br />

meter) kan Pyrobel T glas geleverd worden tot<br />

wel 2 x 4,5 meter. “We hebben echt vanuit de<br />

architect gedacht”, zegt Liebeton. “Met Pyrobel<br />

T leveren we een integrale oplossing. Voor<br />

projecten waar behoefte is aan grote ramen,<br />

bijvoorbeeld voor winkelcentra, luchthavens,<br />

of sportcomplexen, maar ook bij commerciële<br />

ruimtes waarboven appartementen worden<br />

gebouwd. Deze grotere ramen zorgen voor eenheid<br />

en een gevoel van ruimtelijkheid waar veel<br />

architecten naar op zoek zijn.”<br />

Waartoe AGC Glass in staat is laat het bedrijf bij<br />

uitstek zien in Amsterdam IJburg. ›<br />

Op de schuine ramen kan zelfs gesprongen worden.<br />

| Exterieur<br />

65


XXL BRANDWEREND GLAS PYROBEL-T<br />

AGC heeft nu voor extra grote ruiten een oplossing met Pyrobel-T. Zowel in enkel als in isolatieglas tot<br />

2 x 4,5 meter voor classificaties EW en EI van 30 tot 120 minuten. Met een ongeëvenaarde lichttransmissie<br />

van 87% en sterke akoestische prestaties biedt het een optimaal comfort. Pyrobel-T is daarmee het ideale<br />

brandwerende XXL-glas voor o.a. luchthavens, winkelcentra en sportcomplexen.<br />

Naast een uitstekende brandwerendheid biedt Pyrobel-T een unieke bestendigheid: het glas is schokbestendig<br />

en ongevoelig voor UV-straling. Dankzij de hoogwaardige randafdichting zijn er tal van toepassingen mogelijk<br />

in vochtige omgevingen. Alle Pyrobel-T glaspanelen ondergaan de Heat Soak Test.<br />

BRANDWEREND GLAS, VOOR UW VEILIGHEID<br />

Ontdek onze website agc-pyrobel.com<br />

AGC Glass Europe - Nederland: jan.liebeton@agc.com - België: roeland.vanaelst@agc.com - yourglass.com


Hier staat gebouw Sluishuis. Dit bijzondere<br />

woningbouwproject helt over het water. De 42<br />

schuine ramen moeten daarom aan hoge eisen<br />

voldoen. Ze moeten brandwerend én beloopbaar<br />

zijn. Pyrobel EI60 voldoet aan deze eisen. Liebeton:<br />

“Op dit brandwerende glas kun je gewoon<br />

gaan liggen en uitkijken op het water, zelfs<br />

springen is mogelijk. Het was een heel bijzonder<br />

project, waarbij de ervaring die wij in huis hebben<br />

benut werd en goed zichtbaar wordt wat de<br />

brede mogelijkheden zijn met glas.”<br />

Ook in Rotterdam droeg AGC bij aan een uniek<br />

project. Hier werd het Floating Office Rotterdam<br />

gebouwd, een nagenoeg circulair gebouw.<br />

QbiQ leverde hiervoor brandwerende, transparante<br />

puien en de glazen tussenwanden. “Ons<br />

glas werd toegepast voor de brandwerende<br />

scheidingswanden. Zij voldoen aan het Cradle<br />

to Cradle Certificaat Zilver en dragen dus volledig<br />

bij aan de duurzaamheid ambitie voor dit<br />

gebouw. Wij zijn als enige glasleverancier op<br />

deze wijze gecertificeerd. Dit is in toenemende<br />

mate belangrijk om de milieubelasting van de<br />

bouw zo gering mogelijk te houden.”<br />

Pyrobel Vision Line in het Unicef kantoor in Den Haag. (Beeld: Hans Morren / Dupho - GKf)<br />

Bedrijvencomplex in Maassluis met AGC glas. (Beeld: Tata Steel)<br />

| Exterieur<br />

67


BETROUWBARE KWALITEIT AAN DE GEVEL<br />

Uitbreiding aluminiumtak<br />

om groei op te vangen<br />

Goemaat BV biedt een totaaloplossing voor alles in en rondom de gevel, zowel voor kunststof- als aluminium<br />

kozijnen. Het bedrijf blijft groeien en breidt de productie op de locatie in Oud Gastel flink uit<br />

om de vraag aan te kunnen.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Goemaat BV<br />

Goemaat is in Goedereede ontstaan, waar de<br />

kunststof afdeling is gevestigd. De aluminiumfabriek<br />

is te vinden in Oud Gastel. Gijs Adriaansen<br />

is hoofd verkoop aluminium: “We hebben het<br />

ontzettend druk, dat is één van onze uitdagingen.”<br />

Vorig jaar wilde het bedrijf zijn werkzaamheden<br />

nog uitbreiden over heel Nederland, maar er is<br />

nu voor gekozen om de focus te houden op Zeeland,<br />

Noord-Brabant en Zuid-Nederland. “Dit<br />

komt simpelweg omdat we zoveel werk hebben.”<br />

Verdubbeling productie<br />

Om deze reden wil Goemaat de productie in<br />

Oud Gastel bijna verdubbelen. “Eerst werden al<br />

de showroom en de kantoren vernieuwd. Nu is<br />

de productie aan de beurt. Dat is echt noodzakelijk<br />

om de stroom aan te kunnen.” Door het<br />

realiseren van een aanbouw is er straks meer<br />

ruimte om aan de vraag te kunnen voldoen. “We<br />

bevinden ons nu in het voorbereidingstraject”,<br />

zegt Adriaansen. Naast de hoeveelheid werk<br />

heeft Goemaat ook te maken met de stijgende<br />

grondstofprijzen. “Daardoor is het belangrijk<br />

met de klant vroegtijdig vast te leggen wat er<br />

nodig is en hoeveel dit gaat kosten.”<br />

Goemaat biedt een compleet aanbod voor de<br />

gevel. Kozijnen, maar ook beglazing, waterslagen,<br />

zetwerk, roosters, panelen e.d. Ook de montage<br />

verzorgt het bedrijf zelf. Kwaliteit en betrouwbaarheid<br />

staan volgens Adriaansen centraal: “We<br />

Arce Novum Terneuzen.<br />

68<br />

| Exterieur


'Door de korte lijnen binnen ons bedrijf<br />

weten zij altijd bij wie ze moeten zijn'<br />

Het toegepaste profiel is Veka<br />

Sofline 82 <strong>NL</strong> Retro.<br />

hebben veel klanten die elke keer met ons willen<br />

werken. Door de korte lijnen binnen ons bedrijf<br />

weten zij altijd bij wie ze moeten zijn. Daarnaast<br />

is onze productiekwaliteit goed en voldoen onze<br />

producten aan het VMRG keurmerk.”<br />

In december werd de eerste fase van het project<br />

Arce Novum Terneuzen opgeleverd. In opdracht<br />

van H4A Bouw leverde Goemaat hiervoor de<br />

kunststof kozijnen. Pieter-Jan van Halum<br />

projectleider van Goemaat Goedereede: “Het<br />

toegepaste profiel is Veka Sofline 82 <strong>NL</strong> Retro.<br />

De combinatie van de rechte stijl met de afgeschuinde<br />

onderdorpel geeft de woning de retro<br />

uitstraling die aansluit bij de Nederlandse bouwstijlen.<br />

De kozijnen zijn toegepast met de VEKA<br />

Spectral folie in de kleur sepiabruin. De ongeëvenaarde<br />

matte optiek geeft het venster een<br />

bijzonder hoogwaardig effect. Het lakoppervlak<br />

is slijtvast, is uv- en weerbestendig en is tevens<br />

bestand tegen belastende omgevingsinvloeden.”<br />

Trots vertelt Van Halum dat de woningen op<br />

een buitengewoon positieve manier zijn opgeleverd.<br />

“Maar liefst 5 woningen van dit project<br />

werden opgeleverd zonder opleverpunten. Een<br />

topprestatie waarmee we H4A en alle andere<br />

partijen willen feliciteren!”<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project: Arce Novum<br />

Locatie: Terneuzen<br />

Architect: Wonka Architectuur<br />

Goedereede • Oud Gastel • Goes<br />

KUNSTSTOF • ALUMINIUM • GLAS<br />

info@goemaat.nl www.goemaat.nl<br />

| Exterieur<br />

69


RECYCLING CONCEPT NO ROOF TO WASTE<br />

Duurzame daken<br />

Familiebedrijf Derbigum is een Belgische onderneming met een vestiging in Breda. Van origine produceert<br />

het bedrijf innovatieve en duurzame waterdichtingsoplossingen voor daken. Al sinds 1990 is het<br />

bedrijf pionier in het recyclen van dakbedekking. Elk product heeft bij Derbigum een duurzaam tintje.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Consolidated Nederland<br />

Consolidated aan het werk.<br />

“Bij alle producten is een zo duurzaam mogelijke<br />

ontwikkeling voor ons belangrijk”, zegt<br />

Beau Snellen, marketing coördinator Nederland.<br />

“Sinds de jaren ‘90 zijn we bezig met het<br />

recyclen van oude dakbedekking tot een volledig<br />

nieuwe grondstof. In 2020 brachten wij alle<br />

ontwikkelingen op het gebied van recycling<br />

samen in ons ‘No Roof To Waste’ concept.”<br />

Nieuwe gerecyclede grondstof<br />

Dankzij een uniek recycleproces worden<br />

product- en snijresten en oude dakbanen<br />

omgezet in een nieuwe grondstof, Derbitumen.<br />

Deze grondstof wordt gebruikt voor de<br />

NT lijn, Derbicoat NT (onderlaag) en Derbigum<br />

NT (toplaag) “Derbigum NT is ideaal voor<br />

duurzame daken. De Derbigum NT toplaag<br />

bestaat uit 25% Derbitumen, de onderlaag<br />

bevat 30% Derbitumen.’’<br />

Derbigum levert ook nog steeds Derbigum SP<br />

FR, voor het traditionele platte dak. Snellen:<br />

“Dit heeft een bewezen levensduur van 40 jaar<br />

en gaat dus al heel lang mee. We kunnen de<br />

levensduur daarna nog meer verlengen door<br />

70<br />

| Exterieur


'De duurzame gedachte nemen wij altijd mee<br />

in de ontwikkeling van onze producten'<br />

het overlagen. Aan het einde van de levensduur<br />

kunnen wij het dak innemen, om dit te recyclen<br />

en te verwerken in onze NT producten.’’<br />

Het duurzaam denken zit diep bij Derbigum.<br />

“Dat kan zijn door de lange levensduur, of door<br />

het recyclen. Deze gedachte nemen wij altijd<br />

mee in de ontwikkeling van onze producten.’’<br />

Ondersteuning voor architecten<br />

Voor architecten is duurzaam bouwen steeds<br />

belangrijker. Hier passen de producten van<br />

Derbigum uitstekend bij. “Onze vertegenwoordigers<br />

en technisch manager staan klaar bij<br />

eventuele vragen. Verder bieden we op onze<br />

website diverse tools voor onze architecten.”<br />

Het bedrijf biedt onder meer een bestekservicepagina<br />

voor het schrijven van bestekken<br />

onder Stabu, Bouwbreed en OSF of middels<br />

de te downloaden BIM package onder Revit.<br />

Daarnaast linkt de website door naar Erkende<br />

Derbigum verwerkers. Deze verwerkende<br />

bedrijven zijn opgeleid om Derbigum te verwerken<br />

en voeren de werkzaamheden uit<br />

conform de laatste verwerkingsrichtlijnen.<br />

Derbigum verduurzaamt daken.<br />

Snellen: “In de zomer van 2021 werkten wij<br />

samen met Consolidated en Stadgenoot in<br />

Amsterdam aan het dak van het J.F. Berghoefplantsoen.<br />

Voor het eerst in Nederland is<br />

hierbij het oude dak gerecycled en een nieuw<br />

blauw-groen dak aangelegd. Vrijwel het<br />

gehele oude dak is gerecycled en hergebruikt.<br />

De bovenste grindlaag wordt gereinigd en<br />

hergebruikt voor een ander dak of voor bijvoorbeeld<br />

een voetpad. De dakbanen van<br />

het oude dak zijn gerecycled en verwerkt tot<br />

Derbitumen. Dit is vervolgens gebruikt voor<br />

nieuwe duurzame en circulaire dakbedekking.<br />

Ook het isolatiemateriaal van het oude<br />

dak is hergebruikt voor de isolatie van het<br />

nieuwe dak.”<br />

Derbigum NT.<br />

Het nieuwe dak is een blauw-groen dak. Door<br />

een laag van kunststof kratjes kan het dak<br />

water opvangen. Op deze kratjes zijn plantjes<br />

aangebracht. De planten kunnen drinken van<br />

het opgevangen regenwater. Daardoor raakt<br />

het riool bij zware regenval niet overbelast.<br />

| Exterieur<br />

71


De combinatie van binnen- en<br />

buitenzonwering zorgt voor<br />

een lager energieverbruik.<br />

KLIMAATBEHEERSING<br />

MET ZONWERING<br />

Zonwering is niet alleen nodig om de zon te weren, maar speelt ook een belangrijke rol bij klimaatbeheersing.<br />

Warema, fabrikant van zonweringen, is hier groot pleitbezorger van en ondersteunt professionals<br />

hierbij.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Warema<br />

Warema specialiseert zich in ZonLichtManagement.<br />

Algemeen directeur van Warema Nederland<br />

Roelof Roezema: “Zonwering helpt om het<br />

klimaat in een pand te beheersen. Dit is steeds<br />

belangrijker geworden sinds de invoering van<br />

BENG. Wij hebben hier ervaring mee opgedaan<br />

en kunnen professionals bijstaan om BENG 1,<br />

het terugdringen van koelen en verwarmen, toe<br />

te passen. Dankzij binnen- en buitenzonwering<br />

kan de airco later aan in de zomer en de verwarming<br />

later aan in de winter.”<br />

Binnen naar buiten halen<br />

Eén van de paradepaardjes van Warema is de<br />

lamellenoverkapping Lamaxa. “Dit product<br />

speelt een belangrijke rol bij de combinatie van<br />

het binnen- en buitenleven. Wij merken dat mensen<br />

nu het hele jaar door investeren in zonwering.”<br />

De lamellen van minimalistische ontworpen<br />

Lamaxa L 70 kunnen niet alleen kantelen,<br />

maar ook schuiven. “In een Nederlands<br />

vakantiepark installeren wij de Lamaxa 125<br />

keer. We merken dat steeds vaker gekozen<br />

wordt voor deze luxe oplossing. Het is een<br />

'Dankzij binnen- en buitenzonwering kan de airco later aan<br />

in de zomer en de verwarming later aan in de winter'<br />

72<br />

| Exterieur


populair product omdat je de beleving van<br />

buiten combineert met beschutting.”<br />

Daarnaast is Lamaxa natuurlijk waterdicht en<br />

kan deze van tal van extra’s worden voorzien,<br />

zoals besturing per afstandsbediening of WMSapp<br />

en Klimatronic weersafhankelijke besturing.<br />

Daarnaast zijn geïntegreerde dimbare<br />

led-verlichting, warmtestralers, geïntegreerde<br />

zipscreens, glazen schuifwanden en een geïntegreerd<br />

buitenstopcontact mogelijk.<br />

kunnen we de wensen in kaart brengen en<br />

kijken hoe we dit kunnen bereiken. Vanuit de<br />

tekeningen maken we een ontwerp. We meten<br />

dit nog na als het pand gebouwd is. Logistiek<br />

speelt een steeds grotere rol, omdat steeds<br />

meer binnenstedelijk gebouwd wordt, met<br />

kleinere bouwruimten. Hoe eerder we mee<br />

kunnen denken, hoe beter.”<br />

Warema werkt aan vele projecten, met elk<br />

zijn eigen uitdagingen. “We zijn nu bezig met<br />

een project aan het IJ in Amsterdam: wij<br />

installeren screens bij een uniek gebouw dat<br />

straks middenin het water staat. Er is dus veel<br />

planning nodig, om te zorgen dat de screens<br />

geplaatst worden voordat het water dit onmogelijk<br />

maakt. Een goede samenwerking met<br />

aannemer Ballast Nedam is cruciaal. Daarnaast<br />

staat het gevelwerk deels naar voren,<br />

als een soort piramide waar de zonwering<br />

tussen moet. Ook dit is uitdagend.” Voor elk<br />

project geldt dat Warema zo vroeg mogelijk<br />

aan tafel wil zitten met de architect. “Dan<br />

Zonwering helpt om het klimaat in een pand te beheersen.<br />

Design om je goed te voelen<br />

Overdag en s‘nachts.<br />

De nieuwe Zetra lamel voor buitenjaloezieën<br />

Der SonnenLicht Manager<br />

Maximale verduistering bij dag en nacht<br />

Rechte geometrie voor een harmonieus gevelbeeld<br />

Maximale ontwerpvrijheid - van kleur tot oppervlak<br />

Nu te zien op<br />

onze digitale beurs<br />

www.sunlight-interactive.de<br />

| Exterieur<br />

73


Bewust beter<br />

bouwen<br />

ICF-specialist is gespecialiseerd in het bouwsysteem ICF,<br />

Insulated Concrete Forms oftewel geïsoleerde betonbekisting.<br />

Dit bekistingsysteem bestaat uit geïsoleerde EPS elementen<br />

die door middel van “webs” met elkaar verbonden zijn. Dit<br />

geïsoleerde betonbekistingsysteem wordt voornamelijk<br />

toegepast ten behoeve van gevels en wanden. Nudura ICF<br />

draagt bij aan een snelle bouwtijd, maar zorgt vooral voor een<br />

goed geïsoleerd en duurzaam casco.<br />

www.icf-specialist.nl / info@icf-specialist.nl / +31 (0)85 303 65 96<br />

Milieuvriendelijk<br />

geproduceerd uit 100%<br />

gerecycled polypropylene en<br />

staal. EPS is volledig recyclebaar.<br />

Sneller bouwen<br />

constructief bouwen en<br />

isoleren in 1 proces.<br />

Brandwerend<br />

een maximale brandwerendheid<br />

van 240 minuten.<br />

Luchtdicht<br />

luchtdicht vanwege de<br />

dichte isolatie en beton.


Het casco leveren wij<br />

Wat kunnen wij voor ú betekenen?<br />

Ervaren mensen uit het vak, gespecialiseerd in prefab beton, specifiek voor woningbouwcasco’s. OLCAS heeft het<br />

proces van advisering, prijsvorming, engineering en logistiek in eigen hand hierdoor zijn de lijnen kort en is het<br />

contact direct. Deze werkwijze maakt het mogelijk u de juiste oplossing aan te bieden voor uw<br />

vraag naar casco’s en woningen.<br />

Kort samengevat: ‘creatief met beton’.<br />

Ons levergamma:<br />

• CASCOWANDEN<br />

• LICHTBETON WANDEN<br />

• RIBBENVLOEREN<br />

• GEÏSOLEERDE- EN<br />

ONGEÏSOLEERDE<br />

KANAALPLAATVLOEREN<br />

• BREEDPLAATVLOEREN<br />

• HOLLE WANDEN<br />

Omdat bouwen makkelijker kan.<br />

POSTBUS 28, 7240 AA LOCHEM<br />

T. 0573 - 222 300 | WWW.OLCAS.<strong>NL</strong>


OPROEP AAN ARCHITECTEN: ER IS NOG VEEL<br />

WINST TE BEHALEN IN BOUWEND NEDERLAND<br />

Omdat bouwen makkelijker kan…<br />

Als je ongeveer een kwart van alle bouwprojecten in Nederland beroepsmatig mag scannen op constructieve<br />

haalbaarheid en de kostprijs daarvan én daarbij efficiency én rendement ook aan een studie<br />

onderwerpt, dan heb je recht van spreken.<br />

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: Olcas BV<br />

Johan Oltvoort, directeur/eigenaar bij Olcas in<br />

Lochem is er heilig van overtuigd dat er nog een<br />

flinke verbeterslag in Nederland kan worden<br />

gemaakt. “Bij al die scans zien wij nog veel te<br />

veel verschillen tussen de oorspronkelijke tekeningen,<br />

de bestekken en de uiteindelijke berekeningen”,<br />

zegt hij. “Regeren is dus vooruitzien.”<br />

Oltvoort is een vurig pleitbezorger van het<br />

bouwen met prefab beton, specifiek voor<br />

woningbouwcasco’s. “Door het proces van<br />

advisering, prijsvorming, engineering én<br />

logistiek te clusteren, is er al veel winst te<br />

behalen. Het nemen van regie begint dus bij<br />

de start. De vooruitziende blik zou dáár moe-<br />

ten zitten. Met andere woorden: de architect<br />

is aan zet.”<br />

“Want, weet hij wel dat er ongekend veel voordelen<br />

zijn bij prefab bouwen, zoals het verkorten<br />

van de bouwtijd, het plaatsen van de productie<br />

in een omgeving waar de kwaliteit ook daad-<br />

76<br />

| Exterieur


werkelijk geborgd is, het naar voren kunnen<br />

halen van de werkvoorbereiding (‘Regeren is<br />

vooruitzien!’), het beter kunnen controleren<br />

van de uitvoerbaarheid in het voortraject en<br />

het bereiken van meer omzet voor het bouwbedrijf<br />

terwijl deze tegelijkertijd niet meer FTE<br />

hoeft in te zetten!”<br />

Beton heeft de voorkeur<br />

“Het is de boodschap die wij elke keer weer<br />

verkondigen”, zegt de zichtbaar gedreven<br />

Oltvoort. “Maar dan zijn we er nog niet, want<br />

natuurlijk vormt een casco van beton de<br />

basis voor het verdere vervolg. Zo kun je de<br />

installatieleidingen van te voren opnemen in<br />

de wanden. Beton heeft bovendien een warmtebufferende<br />

eigenschap. Daarom alleen al<br />

is beton efficiënter dan hout. Beton kan thermisch<br />

actief worden gemaakt, zowel voor het<br />

verwarmen als voor het koelen. Beton heeft<br />

bovendien een langere levensduur.”<br />

Daarnaast meent Oltvoort dat het goed is om<br />

te kiezen voor scheiding in de vloer van de<br />

constructie en de installaties. Beton zélf heeft<br />

immers een veel langere levensduur dan de<br />

Johan Oltvoort<br />

'Prefab bouwen<br />

verkort de bouwtijd!'<br />

installaties. Door die scheiding kun je – als het<br />

nodig is – alleen de installatielaag vervangen.<br />

Je hoeft dan niets te doen aan de constructielaag<br />

van het beton. Duurzaam dus! Het levert<br />

bovendien tijdwinst op voor de installateur.<br />

“Verder heeft beton door de massa een goede<br />

geluidsisolatie. Bij beton heb je door een goed<br />

ontwerp geen lateien en balken nodig. En, bij<br />

een betoncasco werk je met één constructief<br />

materiaal. Overal beton. Dit betekent dat de<br />

uitzettingscoëfficiënt op elke plek in het casco<br />

dezelfde waarden heeft; de kans op scheuren<br />

wordt kleiner.”<br />

Prefab bouwen met beton is volgens Olcas de toekomst, vooral ook op het<br />

gebied van duurzaamheid en het behalen van meer rendement.<br />

Uitdaging<br />

Oltvoort daagt de architecten van Nederland<br />

dan ook uit om bij een nieuw project meteen in<br />

het voortraject bij hem aan te kloppen. “Voordat<br />

je naar een aannemer gaat met al je tekeningen<br />

en plannen, is het goed om al het gedane werk<br />

eens goed tegen het licht te laten houden”, zo<br />

besluit hij. “Ik ben er 100% van overtuigd dat<br />

daar veel winst is te behalen. Ik weet ook zeker<br />

dat elke architect na zo'n scan concludeert dat<br />

‘bouwen inderdaad makkelijker kan.’<br />

| Exterieur<br />

77


GEÏSOLEERDE OMKLEDINGSELEMENTEN<br />

Oplossing koudebrug betonconsoles<br />

Bij het energetisch renoveren van een flat is het belangrijk dat dit meteen goed gebeurt. Wanneer de<br />

verwachting is dat de bewoners nog minstens 25 jaar gebruik zullen maken van de woning is renovatie<br />

op nieuwbouwniveau de standaard. Beers Bouwproducten heeft een oplossing voor koudebrugproblemen.<br />

Hiervoor produceert het bedrijf geïsoleerde galerij- en balkonconsole omkledingselementen.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Beers Bouwproducten<br />

Veel galerijflats die gebouwd zijn in de jaren<br />

‘50, ‘60 en ‘70 hebben betonnen balkon- en<br />

galerij-consoles die zorgen voor een koudebrug<br />

in de woning. Daardoor lekt er onnodig<br />

warmte aan de gevel, wat niet ten goede komt<br />

aan comfort (o.a. schimmelvorming) en energieverbruik.<br />

Om die koudebrug te elimineren<br />

heeft Beers Bouwproducten een kap ontwikkeld<br />

die heel eenvoudig om deze consoles<br />

heen kan worden geplaatst.<br />

“De mogelijkheden van dit product zijn nog<br />

niet breed gekend”, zegt eigenaar Marc Beers.<br />

“We denken dat wij een perfecte prefab oplossing<br />

kunnen bieden voor het isoleren van de<br />

consoles. Zeker als er nieuwe, gevelvullende<br />

Project Ravenhorst gereed.<br />

78<br />

| Exterieur


Console omkleding Noordwestflat<br />

in uitvoering.<br />

Project Ravenhorst gereed.<br />

'We denken dat wij een perfecte prefab oplossing<br />

kunnen bieden voor het isoleren van de consoles'<br />

elementen worden geplaatst is er veel mogelijk.<br />

Punt van aandacht is dan dat de omkledingselementen<br />

niet voor de kozijnen komen<br />

te zitten. De bestaande consoles worden door<br />

de geïsoleerde elementen natuurlijk breder en<br />

het is natuurlijk niet zo mooi als dan het kozijn<br />

voor een deel wegvalt.”<br />

Diversiteit<br />

Beers Bouwproducten uit Medemblik biedt<br />

een compleet assortiment van polyester<br />

bouwproducten aan voor de buitenzijde<br />

van een bouwwerk: dakgoten, deurluifels,<br />

dakkapellen, boeidelen, windveren, koudebrugbekledingselementen,<br />

schoorsteenomkledingen,<br />

raamluiken en zelfs complete<br />

gevelelementen. Beers: “Wij voorzien grotere<br />

projecten van onze producten, in sommige<br />

gevallen alleen de levering, maar ook<br />

vaak de montage.”<br />

Vele voordelen van kunststof<br />

Met passie pleit hij voor de toepassing van<br />

kunststof composieten. “Wij doen ons best om<br />

de bekendheid van deze producten te vergroten.<br />

Dit lukt ook! Steeds meer aannemers en<br />

architecten zien de voordelen van dit materiaal.”<br />

Volgens Beers zijn de eigenschappen van<br />

kunststof gunstig ten opzichte van bijvoorbeeld<br />

aluminium en beton. “Kunststof is licht, sterk,<br />

geeft grote ontwerpvrijheid en is weersbestendig.<br />

Daarnaast is het snel te verwerken en<br />

duurzaam. Schilderen is niet nodig.”<br />

Renovatie in Rotterdam<br />

Momenteel werkt Beers Bouwproducten in<br />

Rotterdam mee aan de Noordwest- en Corridorflat<br />

in Rotterdam IJsselmonde. “Voor<br />

aannemer Vorm zijn wij onderdeel van dit renovatieproject.<br />

Van boven naar beneden hebben<br />

ze hier alle gevels verwijderd. Het betonnen<br />

Enkele console omkleding.<br />

skelet wordt voorzien van goed isolerende en<br />

geluidsdichte wanden en kozijnen én onze elementen<br />

voor de uitstekende consoles.”<br />

Het resultaat zijn woningen die na renovatie<br />

duurzaam en gasloos zijn. “Buitengevelisolatie<br />

is een bedrijfseconomisch slimme oplossing,<br />

doordat hogere RC-waardes met minimale<br />

meerprijzen kunnen worden gerealiseerd.”<br />

| Exterieur<br />

79


Beers Bouwproducten BV<br />

BOUWEN MET VERTROUWEN<br />

Leverancier van prefab polyester/composiet bouwelementen<br />

Dakgoten met naadloos plafond & luifels Gevelbekledingselementen Koudebrug omkledingselementen<br />

Deurluifels Schoorsteenomkledingen met strips Dakkapellen<br />

Dakranden Deurluifels aluminium Dakkapellen<br />

Leveringsprogramma:<br />

- Bakgoten (ca. 12 standaard modellen, polyester)<br />

- Dakkapellen (polyester en traditioneel)<br />

- Deurluifels (polyester en aluminium/glas)<br />

- Windveren & boeidelen (polyester)<br />

- Leidingkokers (polyester)<br />

- Gevelpanelen, bekledingspanelen (polyester)<br />

- Kozijnkaders (polyester)<br />

- Koudebrugelementen (polyester)<br />

- Balkons & balkonomkledingen<br />

Dakgoten Windveren, dakgoten en zg. latei - Douchevloeren (polyester)<br />

- Schoorsteenomkledingen “steenstrips”<br />

- Schoorsteenomkledingen “glad” (polyester)<br />

- Bergingsdaken (polyester)<br />

- Speciale projecten<br />

Beers Bouwproducten BV voor de zakelijke- en professionele markt<br />

Postbus 126 – 1670 AC Medemblik Tel. (0227) 712 362 – Fax (0227) 712 363<br />

INFO@BEERSBOUWPRODUCTEN.<strong>NL</strong> WWW.BEERSBOUWPRODUCTEN.<strong>NL</strong>


Niko Hydro, geeft energie aan het<br />

buitenleven<br />

Het waterdichte schakelmateriaal van Niko is beroemd om zijn strakke design, trendy kleuren en uitgebreide assortiment.<br />

Denk aan stopcontacten, (licht)schakelaars, rolluikschakelaars, media-aansluitingen, oriëntatieverlichting, sleutelschakelaars,<br />

fietsoplaadpunt en meer.<br />

• in de Hydro kleuren zwart, wit en grijs verkrijgbaar<br />

• verkrijgbaar in inbouw, opbouw en tuinpaal<br />

• IP55 spuitwaterdicht<br />

www.niko.eu/hydro<br />

PA-1140-03


NIEUW!<br />

de ISOLERENDE raamdorpel<br />

• Hoge isolatiewaarde, geen koudebrug<br />

• Supersterk<br />

• Weegt maar 3 kg per meter<br />

• In elke gewenste kleur leverbaar<br />

• Op elke kozijnmaat leverbaar,<br />

tot 3 meter uit één stuk<br />

• Eenvoudig en snel te monteren<br />

• Ook leverbaar als spekband<br />

Raamdorpelelementen BV<br />

keramisch · natuursteen · beton · IsoSill<br />

Fabrieksweg 5 · 5531 PP Bladel · 0497 - 36.07.91 · info@raamdorpel.nl · www.raamdorpel.nl


DERBIGUM NT ® DE BITUMINEUZE DAKBAAN<br />

DIE PAST IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE<br />

Op deze manier draagt Derbigum haar steentje bij aan een groenere toekomst en een beter milieu!<br />

www.derbigum.nl


GEGARANDEERDE<br />

KWALITEIT IN GEVELS<br />

WWW.VMRG.<strong>NL</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!