16.03.2022 Views

Archicomm NL 01 2022

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur | nr 1 2022 | mrt-apr

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur | www.archicomm.nl |

| | 2022 |

1

Op weg naar een volhoudbare

leefomgeving

No Roof

To Waste

www.archicomm.nl

Bouwen in Nederland

kan makkelijker


www.sg-as.com

INSPIRE R

De Inspire R is een rechthoekige, ingebouwde downlight voor

gebruik binnenshuis. Door de kubistische zwarte reflectoren

heeft het een zeer lage verblinding en harmonieus nietflikkerend

licht met een goed gedefinieerd lichtpatroon.

De Inspire R is geschikt voor veeleisend gebruik in residentiële

en commerciële omgevingen. Lengtes 16cm en 30cm.

SG Lighting Benelux • Blokhuisstraat 47 • 2800 Mechelen Noord Zone B • Belgie • info.benelux@sglighting.net


Exclusieve en unieke

stalen deuren

Vernieuwend en exclusief, dat zijn de stalen deuren van De Rooy

Metaaldesign. Een luxe bronzen laag of een afwijkende vlakverdelingen:

de stijlvolle deuren zijn een eyecatcher en staan garant voor een gedurfd

en stralend interieur. Uiteraard met een perfecte afwerking, precies zoals

u van ons mag verwachten.

De Rooy Metaaldesign ontwerpt en produceert stalen deuren met glas

én luxe afwerkingen als brons en leer. Benieuwd naar de eindeloze

mogelijkheden? Bezoek onze uitgebreide showroom in Veenendaal

en daag ons uit met een uniek ontwerp.

Bastion 67

3905 NJ Veenendaal

0318 - 57 32 31

info@derooysteeldoors.com

www.derooysteeldoors.com


Misschien zijn sommige huurders

dol op koken. Misschien zijn hun

buren daar niet zo blij mee. Hoe

dan ook, over onze deuren zullen

ze allemaal laaiend enthousiast zijn.

De allereerste deur die we

maakten was een brandwerende

deur. Dat was in 1942. De deuren

die we sindsdien maken, dienen

allemaal een belangrijk doel. Zo

maken we deuren die inbraak- en

geluidswerend zijn, geen tocht

en kookluchtjes doorlaten en zelfs

deuren die bestand zijn tegen felle

branden en giftige dampen. Om

ervoor te zorgen dat iedereen

prettig en veilig kan leven.

Ons bedrijf heeft óók een

duidelijk doel. Ervoor zorgen dat

u voor uw projecten de juiste

woningtoegangsdeuren krijgt

die aan alle eisen voldoen.

Lees meer op daloc.nl/wooncomfort


Voorwoord

Wat vinden de influencers?

Voor u ligt het eerste nummer van uw vak- en lijfblad van 2022. Gefeliciteerd!

Want, u kunt zich de komende paar uurtjes weer volop verdiepen in wat er speelt

in het vakgebied. En dat is best veel. Daar is deze editie een goed bewijs van te

meer daar de diversiteit aan onderwerpen – zowel op het gebied van binnen- als

buitenarchitectuur – ongekend groot is.

Maar ook spraken we enkele influencers uit het vakgebied. Goed, ik weet oprecht

niet of de geïnterviewden het begrip ‘influencer’ op zichzelf van toepassing zien

maar feit is wel dat ze zeker wat in de melk te brokkelen hebben als het gaat om

iconische en indrukwekkende projecten uit het verleden aan de ene kant en een

prikkelende visie op de toekomst aan de andere kant.

Zo spraken we James O’Callaghan, hoogleraar glas op de Technische Universiteit

Delft maar vooral ook bedenker en ontwerper van enkele wereldwijd bekende

iconen. Iets met Apple! En, een trap! James O’Callaghan gaf ons – en nu dus u ook,

beste lezer – een mooi inzicht over de veranderende rol van glas in de toekomst. Iets

is pas iconisch – volgens hem – als het niet alleen het oog raakt, maar ook het hart

op het gebied van duurzaamheid én het slim omgaan met de kansen die glas biedt.

Waarom hij de toekomst zonnig inziet én hoe hij zijn complimenten voor de jonge

studenten van de TU Delft verwoordt, leest u in het artikel op de pagina’s 56 en 57.

We hadden ook een bijzonder gesprek met die andere ‘influencer’, Francesco

Veenstra, de huidige Rijksbouwmeester. Hij heeft het over een ‘volhoudbare leefomgeving’.

Een mooi begrip en natuurlijk raakt deze gelouterde architect daarmee

de kern. Veenstra pleit onder andere voor schaalverkleining én méér rentmeesterschap

om de kwaliteit van de huidige én toekomstige leefomgeving een boost te

geven. Een interessante visie. Hij deelt deze met u op de pagina’s 12 en 13.

Los van een visie op de toekomst (en die prikkels hebben we nodig!) is het natuurlijk

ook aan ons allen om de huidige kleine problemen en uitdagingen – gerelateerd

aan de bouw – op te lossen. Zo verwijs ik u graag naar het artikel op pagina

78 en 79 waarbij wordt gesproken over het elimineren van de koudebruggen. Best

wel vaak gedoe in appartementencomplexen en flats. En eigenlijk is de oplossing

niet zo heel ingewikkeld. Beers Bouwproducten legt het uit.

Kortom… volop genieten dus met deze Archicomm. Andermaal blijkt maar weer

dat dit vakgebied ongekend in beweging is en dat niemand stil zit. Zoals het een

vak met visie betaamt!

Wijzelf zijn intussen al weer volop van start gegaan met nummer 2 van dit jaar,

die over een aantal maanden uitkomt. En mede daarom eindig ik dit voorwoord

dan ook met een oproep aan u: wát is uw verhaal? Wát moet de markt – volgens

u – absoluut weten? Vertel het ons! Zodat we het de volgende keer ook aan alle

lezers kunnen vertellen!

Jerry Helmers

5


STEP

LAK EXTREEM

GEMAK

Ger, Meester Laborant

MAKKELIJK SPETTERVRIJ

EN ZONDER AANZETTEN

DOKWEG 40 1976 CA IJMUIDEN NEDERLAND +31 (0) 255 54 84 48

INFO@RIGOVERFFABRIEK.NL RIGOVERFFABRIEK.NL/ONZEVERF


ArchiComm

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur

nr. 1 2022

verschijnt 4 x per jaar

ISSN 2468-3531

Verantwoordelijke uitgever

Redactieadres - bezoekadres Nederland

Schatbeurderlaan 6

6002 ED Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

Eindredactie

Redactieteam

Media adviseurs

Secretariaat

Online marketing

Vormgeving

Drukwerk

Jerry Helmers

Herman van Aalst, Tamara Brouwers,

Jerry Helmers, Tom Rampelbergh,

Lieke van Zuilekom

Folkert van der Werf

Manuela Depenbrock,Sandra Reijnders

Mark Schouten, Tarik Yilmaz

Jeroen Saes, Richard Kokx, Daan Halters

studio@louwersmediagroep.nl

Drukkerij Hendriks, Peer

Redactieadres - bezoekadres België

Domein de Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

Advertenties

Adverteerders ontvangen via traffic@louwersmediagroep.nl een e-mail met

een link om hun advertenties te uploaden.

Doelgroep

Verspreiding vindt plaats naar o.a. architecten, interieurarchitecten,

landschapsarchitecten, designers, woningcorporaties, opdrachtgevers,

bouwkostendeskundigen, bouwkundigen, adviesbureaus, bestekschrijvers,

brancheorganisaties, leveranciers, fabrikanten en aanverwante organisaties.

Prijzen en voorwaarden

Het abonnementsgeld dient vooruit te worden voldaan. Bij niet-tijdige betaling

worden herinneringskosten in rekening gebracht. Indien twee maanden voor

het verstrijken van de abonnements periode geen schriftelijk bericht van

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar

verlengd. Prijswijzigingen voorbehouden.

Abonnementsprijs

€ 63,00 per jaar excl. BTW, Buitenland Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW,

bankrekening ING NL78 ABNA 0490 2820 67, BIC: ABNANL2A t.n.v. Louwers

Mediagroep, o.v.v. Archicomm. Informatie over abonnementen: +31 495 45 00 95.

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing naar:

Schatbeurderlaan 6, 6002 ED Weert.

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnements periode

geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

Bezorgklachten

Bezorgklachten kunnen worden doorgegeven via info@louwersmediagroep.nl.

Nabestellen

Reeds verschenen nummers kunt u nabestellen via

archicomm.nl/abonneren.

Digitaal lezen

Via archicomm.nl/magazines.

Vragen?

Ga naar archicomm.nl, mail naar:

info@louwersmediagroep.nl of bel +31 495 45 00 95.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en / of bronvermelding. Hoewel

dit blad op zorgvuldige wijze is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op

geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke

aard ook, die het gevolg is van handelingen en / of beslissingen die gebaseerd

zijn op deze informatie.


Inhoud

Deuren met karakter 10

‘Schaalverkleining en meer rentmeesterschap als middel om de

leefomgeving te verbeteren’ 12

Verffabriek wil waarde toevoegen 14

De Pen: Jolijn Valk 16

INTERIEUR

Swiss Perfection maakt een entree in het Nederlandse interieur 18

Nieuw model inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging 22

‘Elektrische radiator zorgt in korte tijd voor aangename temperatuur in badkamer’ 26

Toiletmeubelen met een knipoog 30

Van functioneel tot luxe 34

De natuur lacht in kleuren 36

Verdeel een interieur zonder verlies aan licht 38

Nieuwe strakke en sierlijke deurkrukken vinden hun weg naar de markt 40

111 raambedieningen voor luxe loftwoningen De Loods 42

‘Neem de klant mee en raak geïnspireerd’ 46

‘Een gedegen voorbereiding bij het leggen van een gietvloer wordt vaak onderschat’ 49

‘Ruimten creëren waar mensen elkaar ontmoeten en langer willen verblijven’ 51

Robuust design 52

Upgrade is nog slimmer en efficiënter 54

Architect aan het woord: James O’Callaghan 56

EXTERIEUR

Van een tuin iets magisch maken 58

Comfort door tuinpaal 62

Specialist in brandvertragend glas kan ook grote oppervlakken aan 64

Uitbreiding aluminiumtak om groei op te vangen 68

Duurzame daken 70

Klimaatbeheersing met zonwering 72

Omdat bouwen makkelijker kan… 76

Oplossing koudebrug betonconsoles 78

8


10

22

38

42

58

64

78

Coverfoto:

Apple Marine Bay Sands, Singapore

Foto: Finnbarr Fallon

9


GROEN EN GEPERSONALISEERD

DEUREN MET KARAKTER

De Frager deuren van Harinck bieden een enorme

diversiteit aan keuzemogelijkheden. Modern

of klassiek, volledig beglaasd of juist niet, Harinck

maakt al 40 jaar duurzame, veilige en hoogwaardige

voor-, inkom- en buitendeuren in kunststof

en aluminium. De nieuwste modellen staan voor

groen en gepersonaliseerd.

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Harinck NV

In de deur zit een opendraaiend

raampje naar een kleine vitrine, waar de

bewoners iets tentoon kunnen stellen.

10


'Mensen profileren zich graag en dat willen

wij met De Vitrine nog meer stimuleren'

Een deur die juist wel begroeid mag worden.

In 2021 begon Harinck met de ontwikkeling

van twee bijzondere deuren, die tentoongesteld

zouden worden tijdens Polyclose. Deze

beurs werd helaas uitgesteld, maar de nieuwe

modellen zijn helemaal klaar voor hun moment

in de schijnwerpers. “Het was spijtig dat de

beurs niet door kon gaan, maar wij zijn van 31

augustus tot 2 september zeker present”, zegt

general manager Franck De Munster.

Vergroening, verkoeling en ontstoffing

Het nieuwe Florager is nu helemaal klaar.

“Wij willen hiermee graag bijdragen aan de

vergroening van de omgeving. In Gent bestaat

een project waarbij de Geveltuinbrigade mensen

helpt met het verkoelen van de stad door

begroeiing. Stenen langs de gevel worden

gewipt en de vrijgekomen ruimte wordt beplant.

In een stad is hier echter vrij weinig ruimte voor,

omdat de gevel grotendeels bestaat uit een

deur en een raam.”

Harinck heeft daarom een deur gemaakt die

juist wél begroeid mag worden. “De deur is

gemaakt van Cortenstaal dat op een natuurlijke

manier roest. Klimop en andere klimplanten

kunnen groeien langs deurtrekker.

Zo dragen we bij aan het verkoelen van

de stad en aan het filteren van fijnstof

in de lucht. Tenslotte moet dit meer

zuurstof geven aan de stad. Hopelijk

volgen andere steden het voorbeeld

van Gent.”

Laat zien wie je bent

Het tweede nieuwe model

heet Vitrine, en is ontstaan

in de coronatijd. “Mensen

plaatsten toen beertjes

voor hun ramen, zij zorgden voor verbondenheid

met mensen in de straat. Een hele mooie

gedachte.” De Munster viel op hoe divers die

beertjes waren en de andere zaken die door

ramen te zien zijn. “Als je een huis voorbij

loopt kun je vaak al zien welke mensen er

wonen. Mensen profileren zich graag en dat

willen wij met de Vitrine nog meer stimuleren.”

In de deur zit een opendraaiend raampje

naar een kleine vitrine, waar de bewoners iets

tentoon kunnen stellen. Harinck koos in eerste

instantie voor de beroemde Kuifje Raket.

“Wij nodigen onze werknemers ook uit om een

week lang iets in de deur te plaatsen, zo leren

we hen nog beter kennen.”

Nu Polyclose niet door kon gaan stelt Harinck de

nieuwe deuren voor door middel van een mailing.

Natuurlijk staat de showroom ook open voor alle

geïnteresseerde partijen. “We merken dat er

weer veel goesting is om naar de showroom te

komen. Wel blijven we graag op afspraak werken,

zodat we echt de tijd voor onze klanten kunnen

nemen.” De deurenspecialist denkt graag

mee, vaak aan de hand van een bouwtekening of

foto’s. “Door ons uitgebreide advies gaan mensen

ook echt tevreden naar huis.”

“Wat nu nieuw is, is dat in september niet

meer”, zegt De Munster. “Op de najaarseditie

van Polyclose zullen we dus uitpakken met

iets nieuws. We werken aan een voordeur

waar verschillende natuurlijke materialen

in gebruikt worden. Koper, steen, messing,

keramiek en hout komen allemaal terug in

een patchwork. De modellen kunnen enkel

gerealiseerd worden dankzij het onvolprezen

Magnitude systeem, de unieke oplossing voor

vleugeloverdekkende deuren.”

Deze deur zuivert de lucht.

De deur is gemaakt van Cortenstaal.

11


OP WEG NAAR DE VOLHOUDBARE LEEFOMGEVING

‘Schaalverkleining en meer rentmeesterschap

als middel om de leefomgeving te verbeteren’

Hoe ziet de toekomst van Nederland er uit? Kunnen we – gezien de bevolkingsgroei – nog wel ‘mooi’

blijven wonen? We spraken hierover met Francesco Veenstra (1973), partner bij Vakwerk Architecten

en sinds september 2021 tevens Rijksbouwmeester en voorzitter van het College van Rijksadviseurs.

De Rijksbouwmeester adviseert gevraagd en ongevraagd over de architectuur en de stedelijke omgeving

van het Rijksvastgoed.

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: Vakwerkarchitecten

ik dat Volkshuisvesting opnieuw op de agenda

staat. Het is geagendeerd in de politiek: zorgen

dat iedereen in Nederland een veilige en

betaalbare plek heeft om zich thuis te voelen.

Als dát lukt… ja, dan weet iedereen écht wat

‘mooi wonen’ is!”

2. Maar zijn er dan nog wel plekken in

het ‘volle Nederland’ waar we dat

‘mooi wonen’ kunnen realiseren?

“Ja, er is zeker nog wel ruimte. Maar niet

overal. Ik was kort geleden in Oost-Groningen.

maatverandering. Het maakt de inrichting van

het land tot een supercomplexe opgave. Toch

kun je die terugbrengen tot een eenvoudig principe

zoals een ‘volhoudbare leefomgeving’. We

gaan toe naar wonen, werken, recreëren vanuit

maatschappelijke waarden. Dat betekent

bijvoorbeeld dat op termijn schaalvergroting

zich niet meer loont. Er moeten wat mij betreft

meer fijnmazige netwerken in wijkstructuren

ontstaan. Bijvoorbeeld alleen al om eenzaamheid

van mensen te voorkomen! Schaalverkleining

en decentralisatie vergroten de kans op

'De klimaatdoelstellingen én de energietransitie hebben

definitief een andere visie gecreëerd op de verworvenheden

van onze samenleving versus de aansprakelijkheden'

1. Wat is ‘Mooi wonen’?

“Dat is een goede vraag. Maar ook een moeilijke

om te beantwoorden. Wat voor de één ‘mooi’ is,

is voor de ander ‘niet mooi’. Het is subjectief. Ik

ga echter uit van het perspectief dat mensen

zich in hun woon- en leefomgeving op hun

gemak moeten voelen. Daarbij denk ik bijvoorbeeld

aan de kwaliteit van de buitenruimte, veiligheid,

groen in de omgeving, de aanwezigheid

van voorzieningen, de rol die huurbazen kunnen

spelen, de aanwezigheid van openbaar vervoer,

de betaalbaarheid van de eigen woning. Mensen

willen niet op een troosteloze plek vertoeven.

Toch komen die plekken voor in Nederland.

niet iedereen heeft de keuze om van omgeving

te veranderen, om naar een betere plek te verhuizen

of om zelf de eigen woonomgeving beter

te maken. Maar over het algemeen zijn – denk

ik – veel Nederlanders wel tevreden.”

“Tja, als deze aspecten allemaal op orde zijn,

dan is iedereen tevreden en op z’n gemak, toch?

Dat zou dus het doel moeten zijn. Gelukkig zie

Daar is nog volop ruimte, maar toch is dat nu

niet een ideale vestigingsplek. Er is weinig

werkgelegenheid en de vervoersverbindingen

zijn beperkt. Hier gaat het dus ook om het

creëren van voorzieningen waardoor er een

aantrekkelijker perspectief ontstaat om je

daar te vestigen.”

“Maar er speelt nog iets. Alle ruimteclaims

die er zijn in Nederland zijn nu meer dan ooit

verbonden met de energietransitie en de kli-

verbinding en betrokkenheid. Het is aan de overheden

om de fysieke verbindingen te faciliteren.”

“Dus ook: meer lokale woonvoorzieningen waar

mensen zich vanzelfsprekend verantwoordelijk

voor gaan voelen. Dat levert minder automobiliteit

op, kleinere scholen, meer groen en zeker

ook meer diversiteit in de steden. En natuurlijke

energievoorzieningen zijn straks ook lokaal;

opwekking en opslag dicht op de plek waar het

verbruikt wordt.”

12


“In de toekomst gaan we tevens ín gebouwen

beter met de ruimte om. Zo kun je bijvoorbeeld

een schoolgebouw combineren met wijkfuncties,

waardoor er ’s avonds en in het weekend

ook gebruik van kan worden gemaakt. Dit soort

oplossingen zie ik als een onderdeel van de vraag

hoe je (slimmer) met ruimte om kunt gaan! ”

3. Heeft de coronacrisis invloed gehad op de

manier van denken over ‘wonen’ in Nederland?

“Jazeker. Het een en ander is wel flink door

elkaar geschud. Er is ook een kantelpunt

ontstaan. De klimaatdoelstellingen én de energietransitie

hebben definitief een andere visie

gecreëerd op de verworvenheden van onze

samenleving versus de aansprakelijkheden.

Deskundigen en wetenschappers helpen mee

om naar de toekomst van Nederland te kijken

en verkenningen te ontwikkelen over hoe we

straks samen leven en hoe werken. Als ontwerpers

zijn we in staat deze verkenningen te

verbeelden en mensen mee te nemen naar een

veranderend Nederland. De coronacrisis heeft

ons laten inzien dat het anders moet en ook dat

het echt anders kan.”

4. Welke uitdaging ligt er dan voor

de (landschaps-)architecten

in hun dagelijkse werk?

“(Landschaps-)architecten mogen hun opdrachtgevers

meer dan voorheen wijzen op het rentmeesterschap.

Ik zie bijvoorbeeld nog steeds

dat bedrijventerreinen – nadat ze zijn ‘afgeschreven’

– verweesd achterblijven en worden

ingeruild door een nieuw en groter bedrijventerrein.

Dat moet beter. Als je (echt) toekomstgericht

wilt ontwerpen en bouwen, dan gaat het

om het nemen van verantwoordelijkheid voor

wat er ná die periode met dat gebouw, dat terrein

of de omgeving moet gebeuren. We zouden

daar met z’n allen een meer kritische houding

in moeten ontwikkelen. Tijdens het ontwerpproces

kun je daar jezelf én je opdrachtgevers

belangrijke vragen over stellen.”

Francesco Veenstra. (Beeld: Arenda Oomen)

5. Uw termijn als Rijksbouwmeester

loopt tot en met 2025? Met welke

‘verdienste’ wilt u afzwaaien?

“Ik ben niet Rijksbouwmeester geworden om

straks mijn erfenis als verdienste achter te

laten. Als we de problematieken én uitdagingen

van de beperkte ruimte in Nederland nu goed

weten op te pakken, en dat weten te combineren

met de juiste oplossingen voor een duurzaam

land, dan verwacht ik dat we een impuls

geven aan de volhoudbare leefomgeving. Aan

die ambitie wil ik mij verbinden.”

13


PURE PRODUCTEN VOOR DUURZAME BOUW

Verffabriek wil waarde toevoegen

Familiebedrijf RIGO Verffabriek produceert sinds 1938 een breed aanbod verven, lakken en oliën. Vanuit

het eigen technische laboratorium maakt het bedrijf producten die waarde toevoegen, waar ze ook

toegepast worden. De STEP Parketlak 2K is hiervan het nieuwste voorbeeld.

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Rigo Verffabriek / Sonja Velda Fotografie

STEP Parketlak in Codarts Rotterdam.

STEP Parketlak 2K mat.

14


De lak heeft een potlife van maar liefst drie dagen.

Net zo sterk, maar isocyanaatvrij.

'Wij willen meer doen dan liters verkopen,

we willen een gedachtengoed verkopen'

“Ik heb mogen bijdragen aan de ontwikkeling

van de STEP Parketlak 2K”, zegt Niels Dapper,

Productontwikkelaar Laboratorium. “In onze

STEP productlijn zat al een goede parketlak,

maar de laatste jaren zagen we dat er vanuit

de markt vraag was naar een isocyanaatvrij

product. Het is ons gelukt om een andere soort

verharder te vinden, die niet met water reageert

en minder schadelijk is. Daardoor heeft

de lak ook een langere verwerkingstijd. Onze

STEP Parketlak 2K Mat, Satijn en Glans heeft

een potlife van maar liefst drie dagen.”

Meer tijd door STEP Parketlak

Directeur Machiel van Westerhoven: “Ons

laboratorium bestaat uit vijf man, dat is best

significant, het geeft ons de slagkracht om

nieuwe producten te kunnen ontwikkelen. Als

het lab tevreden is dan laten wij een meesterproef

uitvoeren door een aantal klanten

die daar voor openstaan. Als zij er ook blij

mee zijn dan komt het product op de markt.

De reacties op STEP Parketlak 2K waren erg

positief, de samenstelling maakt het mogelijk

om rustiger te werken er is minder afval. Heel

belangrijk is verder dat de uiteindelijke laag

met zo sterk en bestendig is.”

De STEP Parketlak 2K is rond 33% biobased,

een nieuwe stap in verduurzaming. Van Westerhoven:

“Toen mijn broer en ik het bedrijf

overnamen, dachten we na over de koers die

we wilden volgen. Het begrip duurzaamheid

is onderhevig aan erosie, het is één onderdeel

van de productmix. Wij willen ons richten op

het maken een waardevol product. Hierbij

horen sterke kwaliteit, een passende prijs en

vergroening. Al deze elementen maken samen

het totaalplaatje.”

Waarde van natuurlijke grondstoffen

Hoewel optiek en karakter voor architecten

volgens Van Westerhoven erg belangrijk zijn,

kijken ook zij kritisch naar het gebruik van

grondstoffen. “Lijnolie is nog altijd de beste

olie om hout mee te beschermen. Het past

bij een authentiek karakter en ons motto om

waardevolle producten te maken. Onze SKYLT

range zie je bijna niet op hout en met onze

SKYLT Overlakbare kleurolie combineren we

de uitstraling van olie met de bescherming van

lak. De ROYL vloeroliën van 100% plantaardige

olie dringen diep ín de poriën van het hout en

beschermen daardoor het hout langdurig van

binnenuit tegen water en vuil.”

Rigo Verffabriek is in april aanwezig op Material

District en in september op Architect@

Work. “Hier leggen wij de focus op producten

die puur zijn en perfect aansluiten op de

duurzame bouw.” Deze beurzen zijn voor RIGO

Verffabriek een manier om architecten zelf te

benaderen. “Wij willen meer doen dan liters

verkopen”, zegt Van Westerhoven stellig. “We

willen een gedachtengoed verkopen. Daarin

onderscheiden we ons en zijn we voor concurrenten

onaanraakbaar. Architecten die dezelfde

instelling hebben, die een waardevol product

belangrijk vinden, passen bij ons.”

Naast het laboratorium beschikt RIGO Verffabriek

ook over een creatief atelier. “Hier

kunnen we bestaande producten tweaken, en

bijvoorbeeld andere kleuren maken. Onze

klanten kunnen hier naartoe komen om dat te

materialiseren wat ze in hun hoofd hebben.”

FICHE VAN PROJECT

Project:

Codarts

Locatie:

Rotterdam

Uitvoerende partij: Trotse Vloeren

15


16

DE PEN


DE PEN

Beste gebouwen:

geven en krijgen

Wat geeft het gebouw terug aan zijn omgeving? Dat is een vraag die ik heel graag stel.

Een gebouw is zoveel groter dan haar kavelgrenzen. Daarnaast is de gemeenschappelijke,

publieke buitenruimte belangrijker dan ooit gebleken. In de afgelopen twee jaar zijn we ons

namelijk meer dan ooit bewust geworden van onze buitenruimte en de gebouwde omgeving.

Wandelen werd de nieuwe manier van vergaderen en van ontspannen. We weten beter dan ooit

waar de mooie gebouwen en plekken te vinden zijn, waar het groen en veilig is om even frisse

lucht te pakken. Maar ook doordat we zoveel buiten waren, vielen ook minder goede dingen op als

onveilige straten en parken, afgeplakte gevels met erachter de supersnelle bezorgservices. Hoe

je omgeving er uitziet, is van invloed op je gemoedstoestand.

Tussen de eerste BNA Beste Gebouw van het Jaar 2022-inzendingen zie ik nu al prachtige voorbeelden.

Een icoon dat je onmiddellijk opgewekt maakt, een gebouw dat uitnodigt om elkaar

te ontmoeten, en het huis dat zo goed past in het landschap dat ze het met haar aanwezigheid

verrijkt. Stuk voor stuk sterke gebouwen die de meerwaarde van de architect tonen en waarbij

het belang van goed opdrachtgeverschap wordt bekrachtigd.

Goede gebouwen geven dus wat terug. Je kunt je beter voelen, zelfs gelukkiger worden in een

mooie omgeving. Het gebouw is er niet alleen voor de gebruiker, ook voor de voorbijganger.

Daarbij heb ik het overigens niet over ‘mooi’. Schoonheid is niet subjectief, dat gaat over meer, het

gaat over aandacht. Als iemand zijn best heeft gedaan voor jou, dan geeft je dat een goed gevoel.

Het tegenovergestelde is dus net zo waar. De invloed van een gebouw op de direct aangrenzende

publieke ruimte is groot. Bij een geslaagd ontwerp verrijkt het gebouw zijn omgeving, maakt het

verblijf er veiliger en prettiger. Aandacht voor materialiteit, vorm en detail kan daarbij een groot

gebaar maken, en zelfs het verschil uitmaken.

Een goed gebouw is dan ook het resultaat van goed opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap.

Het is als een mooie dans, zoals het in het 2021-juryrapport genoemd wordt. Hiervoor is

nodig dat je je kunt verplaatsen in de ander. En dat je je gezamenlijk afvraagt voor wie je bouwt.

In de huidige maatschappij worden de verschillen tussen mensen steeds duidelijker kenbaar

gemaakt. Dat lijkt mij een goede ontwikkeling want het vraagt om een herijking van de bekende

weg. Wat we bijvoorbeeld kennen als ‘eensgezinswoning’ bestaat misschien helemaal niet meer.

Of wat is de starterswoning? Zijn die definities nog wel juist? Om antwoord te kunnen geven op dit

soort vragen is bewustwording van verschillen tussen mensen belangrijk. Alle stemmen moeten

worden gehoord.

‘Beste Gebouwen’ tonen deze schoonheid en hoop. Ze zijn ontwikkeld met een visie en tot stand

gekomen in een proces van vragen en doorvragen. Daarmee zullen deze gebouwen, de architectuur

en het vakmanschap ervan ons iets leren over de huidige tijd.

Jolijn Valk, voorzitter verkiezing BNA 2022

17


DE ARCHITECT KRIJGT STEEDS MEER KEUZE

Swiss Perfection maakt een entree

in het Nederlandse interieur

Sommigen zeggen dat de apparatuur van V-Zug als ‘het best bewaarde geheim van Zwitserland op het

gebied van huishoudapparaten’ kan worden gezien. Wel, of het nu een ‘geheim’ is of niet… Feit is wel de

Zwitsers steevast van plan zijn om ook de Nederlandse keukenmarkt flink op te schudden. En hoe? De innovatieve

apparaten van absolute topkwaliteit gaan het leven hier makkelijker maken. Is dit een belofte

die wel kan worden waargemaakt? Zeker wel: want V-Zug staat in Zwitserland zélf al jaren op nummer één.

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: V Zug

Uniek en nieuw op de markt: de eerste deur die automatisch sluit. Bakovens en (combi-)stoomovens van V-ZUG

die met de AutoDoor-functie zijn uitgerust, hebben geen handgreep nodig: de deur opent automatisch door

even het aanraakscherm aan te tikken. Maar daar blijft het niet bij: hij sluit ook automatisch.

18

| Interieur


'Designliefhebbers worden volop bediend zonder dat er een

concessie is gedaan aan de ultieme gebruikerservaring'

“Dus, waarom hier niet?” zegt de Nederlandse

Sales Director Don Wijnschenk. “In

Zwitserland zijn we al meer dan 100 jaar

marktleider op het gebied van huishoudapparaten.

Natuurlijk met de typische Zwitserse

perfectie. Voor minder doen we het

gewoon niet. Vanaf 2010 werd er bewust de

keuze gemaakt – op onze thuisbasis, het

stadje Zug, net onder Zürich – om onze producten

ook buiten de Zwitserse grenzen aan

te bieden.”

Don vertelt dat men daarbij niet over één nacht

ijs ging. “De markten zijn zorgvuldig gekozen

om zo te verzekeren dat de veeleisende

klanten ook daar een uitmuntend assortiment

premiumapparatuur aangeboden krijgen. Én,

niet onbelangrijk: dat het serviceniveau in die

landen uiteindelijk hetzelfde level bereikt zoals

we het in Zwitserland doen.”

Het assortiment – bijvoorbeeld voor de keuken

– is zeer uitgebreid. Van bakovens tot

combi-stoomovens, koelkasten, vaatwassers,

wijnklimaatkasten, afzuigkappen en vacuüm- en

warmtelades. Maar denk ook aan kookplaten of

prachtige CoffeeCentres. “Eigenlijk alles om de

eigen keuken stijlvol, hoogwaardig én compleet

uit te rusten. Elke architect die wij spreken is hier

enthousiast over want ook hij ziet dat de apparaten

qua design zéér aansprekend zijn maar ook

qua functionaliteit perfect op elkaar zijn afgestemd.

Het eindresultaat? Er hoeven op het vlak

van esthetiek en gebruiksvriendelijkheid >

Met hun minimalistische design en fronts in Zwart Spiegelglas of Platinum Spiegelglas passen de toestellen van de V-ZUG Excellence

Line perfect bij elke keukeninrichting en -stijl. De toestellen zijn teruggebracht tot de essentie en het spiegelglas laat de kleuren

en materialen helemaal opgaan in de omgeving. Zo wordt de keukenapparatuur naadloos geïntegreerd in de leefruimte.

| Interieur

19


The magic lies

in the details

Uitmuntendheid, of Excellence, kun je volgens ons enkel bereiken

door terug te keren naar de essentie, door de duurzaamheid van een

tijdloos design en met respect voor onze kostbare natuurlijke grondstoff en.

Daarom perfectioneren we bij V-ZUG zelfs de kleinste details.

Ontdek de apparaten van onze Excellence Line op vzug.com


Ons aanraakscherm met hoge resolutie onderscheidt zich door zijn grootte en zijn

nog grotere bedieningscomfort. In het midden vind je de CircleSlider terug, die de

bediening van de bakovens en (combi-)stoomovens helemaal anders maakt. Hij werkt

als een intuïtief besturingssysteem en is in het midden van het aanraakscherm in het

glas ingeslepen. Op het scherm kun je kiezen voor een weergave met pictogrammen

of een lijstweergave. Bovendien kunt u de vaak gebruikte functies en individuele

instellingen onder Favorieten opslaan en een koppeling op het startscherm plaatsen.

geen compromissen te worden gesloten. Ik kan

me zo voorstellen dat dit voor elke architect een

fijne gedachte is. Eigenlijk helpen wij de architect

om de inspiratie nog makkelijker over te

brengen naar zijn klanten en opdrachtgevers.”

Don ziet vanzelfsprekend ook dat het credo ‘het

oog wil ook wat’ in de afgelopen jaren veel belangrijker

is geworden. “Natuurlijk hebben de coronapandemie

en de aanverwante lockdowns daar

aan bijgedragen. De mensen zaten plotseling

vaker thuis en dus ontstond er een behoefte om

de huiselijke look and feel ook van een upgrade te

voorzien. En, niet onbelangrijk: de keuken is een

steeds belangrijker onderdeel geworden van de

woning als geheel. Het is niet meer die afgelegen

plek waar ‘slechts’ gekookt werd.”

Als Don wordt gevraagd welke argumenten de

architect kan gebruiken in zijn communicatie

met de eindgebruiker (lees: de opdrachtgever of

klant), dan is hij meteen helder: “Absolute topkwaliteit

(Swiss Made!), duurzaamheid, geraffineerd

design én uiterste betrouwbaarheid. Je

merkt dat aan de kleinste details, zoals bijvoorbeeld

de makkelijke bediening van de producten.

Een voorbeeld kan ik hier nog noemen: AutoDoor.

Dit is de eerste deur die niet alleen automatisch

opengaat maar ook automatisch sluit. Het

maakt een handgreep overbodig. Designliefhebbers

worden daarmee volop bediend zonder

dat er een concessie is gedaan aan de ultieme

gebruikerservaring. Juist ja… Swiss Perfection

maakt haar entree in het Nederlandse interieur!”

Omdat de panelen van alle keukentoestellen dezelfde uitvoering en designopbouw

hebben, zijn de bakovens, (combi-)stoomovens, Coffee-Centers en WineCoolers

van V-ZUG onderling combineerbaar. Resultaat: een keukenuitrusting

met een krachtige signatuur die elegantie en eenheid uitstraalt.

V-Zug heeft in Amsterdam een showroom

geopend waar de architect – natuurlijk in het bijzijn

van zijn klanten – volop inspiratie kan opdoen.

Pedro de Meninalaan 53, Amsterdam-IJburg.

| Interieur

21


De Downline Infinity beschikt over een bijzonder krachtig, energiezuinig ventilatieconcept

dat kookgeurtjes en -dampen betrouwbaar naar binnen zuigt.

CREATIVITEIT IN DE KEUKEN

Nieuw model inductiekookplaat

met geïntegreerde afzuiging

Het Duitse bedrijf berbel ontwikkelt, produceert en verkoopt sinds 2001 afzuigkappen, kookplaatafzuigingen

en kookplaten. In de keukenbranche heeft berbel naam gemaakt met het gepatenteerde

berbel principe: de kookafzuigingen gebruiken de centrifugale kracht om vet af te scheiden, zodat er

geen vetfilter nodig is. Door gebruik te maken van uitsluitend hoogwaardige materialen voldoen de

berbel kookafzuigingen aan de hoogste veiligheidsstandaards voor privékeukens.

Tekst en beeld: berbel

22

| Interieur


erbel heeft onlangs een nieuw model

aan haar Downline-familie toegevoegd; de

Downline Infinity. Deze royale inductiekookplaat

met geïntegreerde afzuiging is met

een breedte van 900 mm en een diepte van

maar liefst 550 mm ideaal voor kookeilanden.

Door de unieke afmetingen en de nieuwe,

ruime indeling van het oppervlak kunnen alle

vier de kookzones van de inductiekookplaat

gelijktijdig worden gebruikt. Zelfs koekenpannen

staan elkaar niet in de weg. De linkerkant

van de kookplaat heeft twee forse

vierkante spoelen met bridge-functie. Aan

de rechterzijde bevinden zich twee dubbele

ronde spoelen met een bijzondere feature:

de intelligente zones. Deze zones herkennen

het formaat van het kookgerei en passen zich

daarop aan. Dit bespaart energie bij kleine

pannen.

'Alle belangrijke

functies zijn direct én

intuïtief te bedienen'

Eenvoudige en intuïtieve bediening

Het kookveld van de Downline Infinity nodigt,

door het royale formaat, uit tot het verleggen

van grenzen tijdens het koken. Alle belangrijke

functies zijn direct én intuïtief te bedienen.

Technologieliefhebbers kunnen hun hart

ophalen en via de submenu‘s van de bediening

nog dieper in de materie duiken en individuele

instellingen vastleggen. Om er echter voor te

zorgen dat het koken overzichtelijk blijft, is op

het display alleen te zien, wat er op dat moment

gebeurt. Zowel de inductiekookplaat als de

afzuigunit worden bediend via een elegant

verlicht display met touch-bediening en slidefunctie.

Het onderliggende systeem en de

besturing zijn door ingenieurs en ontwerpers

van berbel zelf volledig nieuw ontwikkeld.

Speciaal voor designbewuste hobbykoks zijn

alle belangrijke basisfuncties van deze kookplaat

met geïntegreerde afzuiging optioneel

ook te bedienen met vijf knoppen aan de voorzijde

van de onderkast.

Krachtvoer voor de keuken

De nieuwe berbel Downline Infinity beschikt

over een bijzonder krachtig, energiezuinig

ventilatieconcept. Eén enkele, aerodynamische

afzuigunit zorgt voor een constante >

De royale inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging is ideaal voor kookeilanden.

| Interieur

23


RUIMTES FLEXIBEL OPENEN

MET UNIEKE GLAZEN VOUWWANDEN

99 mm aanzichtbreedte · thermisch geïsoleerd · inbraakwerendheid RC2

maatwerkoplossingen voor elk project

solarlux.com


zuigkracht - vanzelfsprekend volgens het revolutionaire

berbel principe. Via het instroomrooster

met schuin geplaatste geleiders

worden kookgeurtjes en -dampen betrouwbaar

naar binnen gezogen. Met de centraal

geplaatste Powermover kan het afzuigvermogen

aan een specifieke kookkant versterkt

worden door de Powermover naar links of

rechts te verschuiven. Vanzelfsprekend is de

Downline Infinity verkrijgbaar in de varianten

luchtafvoer, recirculatie of met onderhoudsvrije

permalyt ® filter.

Duurzame, geluidsabsorberende oppervlakken

Het kookoppervlak van de Downline Infinity

is voorzien van een SCHOTT geluidsabsorberende

coating en bedrukking voor kookplaten

met CERAN HIGHTRANS ® eco. Pannen en

koekenpannen kunnen hierdoor gemakkelijker

van de ene zone naar de andere worden

verplaatst. Hierbij zorgen ze niet alleen voor

minder metaalslijtage van de pannen, het

geheel is ook aanzienlijk stiller dan bij kookplaten

met gangbare decoratieve bedrukking.

Het krachtige design van de Downline Infinity is

gecombineerd met perfecte techniek. En dat is niet

onopgemerkt gebleven. De Downline Infinity is in

januari 2022 bekroond met de ICONIC AWARDS

2022: INNOVATIVE INTERIOR best of best.

Door de unieke afmetingen en de nieuwe, ruime indeling van het oppervlak kunnen alle vier de kookzones gelijktijdig worden gebruikt.

| Interieur

25


ALTIJD OP ZOEK NAAR WARMTE VOOR WONEN EN WERKEN

‘Elektrische radiator zorgt in

korte tijd voor aangename

temperatuur in badkamer’

Iedereen wil van het gas af. Het is een onderwerp waarover Rolf

Brand, commercieel directeur bij Instamat graag nog een boek wil

schrijven. “Met een Nederlandse provincie die op schudden staat

en de steeds toenemende gasprijzen is het raadzaam om er verstandig

mee om te gaan. Nieuwbouwhuizen worden in Nederland

inmiddels gasloos gebouwd, maar er staan nog miljoenen exemplaren

waar deze keuze nog niet rendeert, mede doordat goede

isolatie ontbreekt.”

Tekst: Van Aalst Media | Beeld: Instamat

26

| Interieur


Zwarte luxe ronde digitale thermostaat.

Designradiator Flaps.

Designradiator Volata.

'We zien steeds meer vraag

naar elektrische radiatoren'

Om het huis aangenaam te verwarmen zijn

er tal van mogelijkheden, zoals radiatoren,

vloerverwarming, warmte-isolatie of een combinatie

daarvan. Brand: “Aannemers en projectontwikkelaars

zijn het in toenemende mate

eens dat er in de badkamer een stuk comfort

mist. De badkamer is de ruimte waar je op het

koudst van de dag inkomt, ’s morgens, en dat

kort nadat je uit een warm bed komt.”

Een elektrische radiator in de badkamer zorgt

direct voor warmte. Brand: “De combinatie van

vloerverwarming met een elektrische radiator

is perfect. Met een zeer beperkt verbruik van

energie breng je de badkamer op een aangename

temperatuur op een moment dat jij wilt.”

In een gemiddelde Nederlandse badkamer heb

je ongeveer 1.000 watt warmteverlies. Als je

dit warmteverlies compenseert door vloerverwarming

én een elektrische radiator, heb je de

ideale combinatie om je badkamer het gehele

jaar aangenaam warm te houden. In de winter

werken de vloerverwarming en de radiator

samen. In het voor- en najaar heb je aan de

elektrische radiator voldoende om de kou uit de

badkamer te krijgen. Bovendien hangt er iets

aan de muur dat warmte uitstraalt. Het voelt

heel comfortabel.”

Brand merkt dat de vraag toeneemt. “Het is

echt booming, want huizen die twee of drie jaar

geleden zijn gebouwd worden nog verwarmd

met een cv-ketel. Is deze pas tien jaar oud dan

is bij een badkamerverbouwing het vervangen

geen logische keuze. Alvast een elektrische

radiator ophangen wel. Je profiteert van de

voordelen om het in de badkamer net even wat

behaaglijker te maken bij het tandenpoetsen,

aankleden of douchen. En het kost in verbruik

nauwelijks iets.”

Het elektrisch verwarmen van een heel huis is,

over een heel jaar gezien, relatief duur. Brand:

“Met de huidige stroomprijzen in Nederland is

dat niet te betalen, maar als je in de badkamer

een half uur tot een uur een elektrische radiator

aanzet, met een vermogen van 600 tot 800 watt,

dan houd je geld over. Dat merk je niet eens op

de energierekening, zeker als deze werkt in

combinatie met de moderne vloerverwarming.

Het vult elkaar aan.”

Instamat richt zich voornamelijk op de renovatiemarkt.

Brand: “We zien steeds meer vraag

naar elektrische radiatoren. Waar tot twee jaar

geleden het vermogen van de radiator belangrijk

was, omdat het de enige warmtebron was,

zag je dat veel radiatoren buiten de boot vielen

omdat ze te weinig vermogen leverden. Vandaag

de dag zie je in de renovatie- en nieuwbouw veel

meer vloerverwarming terug, waardoor de

elektrische radiator het niet meer in zijn eentje

hoeft te doen. Dat is erg interessant voor ons,

omdat wij een ruim assortiment elektrische

radiatoren aanbieden met een prachtige combinatie

van kwaliteit én design.”

| Interieur

27


Thebalux Badkamermeubelen heeft een nieuwe collectie ontworpen voor misschien wel de

meest bezochte kamer in het huis; het toilet. Met een combinatie van Nederlands vakmanschap,

de beste materialen uit diverse landen, trends en stijlen staat deze meubellijn garant

voor schoonheid en praktisch gebruik in de toiletruimte. De nieuwe collectie is genaamd

‘Sjithouse Furniture’. Een naam met een knipoog en eenvoudig te herkennen aan het karakteristieke

huisje in het logo. Het is een uiterst complete serie met verschillende wastafels,

opbouwkommen, kasten en frames.

Thebalux is een vooraanstaand fabrikant van badkamermeubelen en is één van de grootste

aanbieders binnen de BeNeLux. Met export naar veel andere landen waaronder Duitsland,

Oostenrijk, Zwitserland en Scandinavië. Thebalux is reeds meer dan 25 jaar badkamermeubelen

producent en is pionier op het gebied van innovatie en design van badkamermeubelen.

Benieuwd naar alle mogelijkheden? Ga naar www.thebalux.nl.

WWW.THEBALUX.NL


BADMEUBELPROGRAMMA’S UITGEBREID

TOILETMEUBELEN

MET EEN KNIPOOG

Thebalux produceert fraaie en

praktische badkamermeubelen

in alle vormen en maten.

Dit voorjaar breidt de fabrikant

zijn collecties uit en introduceert

een hele nieuwe lijn. Het

toiletmeubelprogramma Sjithousefurniture

biedt een zeer

complete serie meubelen voor

misschien wel de meest bezochte

kamer in de woning.

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Thebalux

Manager Office, Sales & Export Tjerk Erich:

“Ons nieuwe programma Sjithousefurniture

heeft een naam met een knipoog en is eenvoudig

te herkennen aan het karakteristieke

huisje in het logo. We kiezen er bewust voor

om deze lijn anders in de markt te zetten.”

Uitgebreid meubelgericht programma

De Sjithousefurniture collectie combineert

Nederlands vakmanschap met een diversiteit

aan materialen, trends en stijlen.

“Geen ander merk in sanitairland heeft zo’n

uitgebreid meubelprogramma, met verschillende

wastafels, opbouwkommen, kasten

en frames. Wij zijn echt meubelgericht en

bieden, anders dan veel fabrikanten van

toiletmeubels, meer opbergruimte. Daarnaast

biedt deze collectie meubels in veel

verschillende maten, van 25 tot 65 cm breed.

Zo kan elke klant een meubel vinden dat in

zijn toiletruimte past.”

Volgens Erich was de toilet lang een vergeten

ruimte in een huis. “Hier komt echter

verandering in, bij het opknappen van huizen

zijn de badkamer en toilet een belangrijkere

rol gaan spelen.” >

De Sjithouse meubelen bieden veel opbergruimte.

30

| Interieur


Dit topblad draagt in de collectie Type de naam Rocky meegekregen en heet in de serie Thebalux Ceramica.

'Wij zijn meubelgericht en bieden, anders dan veel

fabrikanten van toiletmeubels, meer opbergruimte'

Thebalux model Brandy Cognac - Night

| Interieur

31


Kleur steeds belangrijker

Naast dit nieuwe programma werkt Thebalux

met de twee lijnen Thebalux en Type. “We zijn

een bedrijf met drie poten. Het Type programma

is gericht op projecten, met snel leverbare

betaalbare trendy meubelen en veel mogelijkheden.

Er is veel keuze, maar de collectie

is eenvoudig opgebouwd, zodat architecten en

verkopende partijen er makkelijk mee kunnen

werken. In plaats van eindeloze keuzes zijn alle

modellen in elke breedte en kleur leverbaar en

passen bij elkaar. We bieden oplossingen in het

Type programma in vijf breedtematen, 60cm,

80cm, 100cm, 120cm en 140cm, omdat badkamers

vaak niet groot zijn.”

In de nieuwe catalogus zijn onder meer nieuwe

kleuren opgenomen. “Kleuren zijn steeds belangrijker,

ook op wastafelgebied, daarom nemen wij

nu ook een taupe tint op in het assortiment. Een

nieuwe wastafelserie is de Cube. Dit model is

kubistisch en minimalistisch, met een fijne diepte.”

Sjithousefurniture is het nieuwe

merk van Thebalux.

De Type collectie wordt daarnaast aangevuld

met meerdere spiegels. “Trendy zijn spiegels

die in het kader zitten van matzwart, messing,

koper, met indirecte verlichting. Het zijn leuke

items om mee te werken, en om een luxe en

gezellige sfeer mee neer te zetten.”

Ook het Thebalux programma is uitgebreid, al

bood dit luxe programma al vrijwel eindeloze

combinatie-mogelijkheden. “Het Type collectie

biedt de keuze uit 13 kleuren, Thebalux heeft

er 25. De architect kan daaruit putten, daarnaast

is veel op maat mogelijk. In de nieuwe

catalogus zijn nog meer modellen spiegels en

wastafels opgenomen.”

Sjithouse set 10.

Sjithousefurniture is geschikt

voor elke toiletruimte.

32

| Interieur


BAUHAUS COLLECTIE

Deze Frager collectie is ontworpen, volledig volgens

één van de hoofdprincipes van de Bauhaus filosofie:

“Form follows function”

Een handgreep op een voordeur moet vooreerst

functioneel zijn: een breed vlak om de deur open

te duwen en een goede “grip” om de deur dicht te

trekken, even bruikbaar voor links- als rechtshandigen.

Alvorens de deur te openen van buitenaf moet men

deze natuurlijk eerst ontsluiten met de sleutel. Het

cilindergat is om die reden bij deze Bauhaus-trekker

steeds discreet verlicht met LED. Zoeken in het

donker naar de cilinderopening is verleden tijd.

Model: Klee

Deze functionele eigenschappen zijn bovendien in een heel

strakke vormgeving gegoten.

De kleur van de deurtrekker gaat naadloos en discreet over in de

kleur van het Frager deurblad.

Bauhaus Frager collectie : pure vorm,

strak én functioneel.

Model: Klee

Detail Wagenfeld

BAUHAUS-SERIE IS ENKEL IN MAGNETUDE®

VERKRIJGBAAR. MAGNETUDE® IS EEN GEPATENTEERD

SYSTEEM VOOR VLEUGELOVERDEKKENDE DEUREN IN

PVC -EN ALU-SCHRIJNWERK.

CDeSIGN.be

• Voorkomt dilatatie: nooit klemmende deur

• Alle onderdelen zijn bij schade vervangbaar

• Onzichtbare bevestiging deurtrekkers

• LED-licht eenvoudig in te bouwen en vervangbaar

• Tijdswinst

• Thermische en acoustische isolatie combineerbaar

• Circulair

HARINCK s.a.

Heirweg 95, 8710 Wielsbeke, België

T +32 (0)56 67.40.50 | F +32 (0)56 67.40.51

info@frager.be | www.frager.be

Bekijk de

volledige collectie


30 JAAR KWALITEIT IN TEGELWERKEN

Van functioneel tot luxe

Unimar bestaat 30 jaar en daar

is het bedrijf trots op. Unimar

realiseerde dus al drie decennia

met enthousiasme en expertise

complete projecten voor haar

opdrachtgevers. Een volledig

pakket aan advies, uitvoering en

service wordt geboden op het

gebied van tegelwerken. Het

bedrijf dat tegelwerk verzorgt

voor de retail, de automotive

branche en de utiliteitsbouw is

uitgegroeid tot een van de bekendste

spelers op het gebied

van zowel grootschalige als

kleinschalige tegelprojecten.

De activiteiten van Unimar zijn gestart in april 1992. In 2018 werd het bedrijf overgenomen door

Dennis van Doorn, Seino van Brussel en Eric Sangers. “Dertig jaar geleden begon het klein, vanuit

een garagebox”, zegt Dennis van Doorn: “Sindsdien heeft Unimar uiteraard veel veranderingen

ondergaan, maar de basis blijft hetzelfde. Wij staan voor betrokkenheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.

Die zien we als cruciale elementen voor een long term partnership met onze opdrachtgevers.”

De drie partners vervullen elk een eigen rol. “Eric is de rots in de branding, onze honkbaas op kantoor.

Hij houdt in de gaten wat er speelt. Seino is buiten het aanspreekpunt voor de lopende projecten

en is deels commercieel verantwoordelijk. Ik ben zelf commercieel en financieel verantwoordelijk.”

Supermarktvloeren zijn een specialisme van Unimar. “Inmiddels zijn onze werkzaamheden flink

uitgebreid, maar we zijn nog steeds actief in deze sector.” Sinds de overname door Van Doorn,

Sangers en Van Brussel hebben de ontwikkelingen van Unimar een vlucht genomen. “Tijden zijn

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Unimar

34

| Interieur


(Beeld: Marcel van den IJssel)

veranderd en de focus is gericht op het enerzijds vasthouden van de successen die er al waren en

anderzijds op het uitbouwen en verder verbeteren van de organisatie op de manier die past bij de

huidige tijd.”

Duurzaamheid staat hoog op de prestatieladder van Unimar. In samenwerking met diverse leveranciers

is Unimar betrokken bij het ontwikkelen van producten die duurzaam verantwoord zijn. Door

de kennis en ervaring te delen met leveranciers, moet duurzaam ondernemen tot de mogelijkheden

behoren. Zo loopt Unimar voorop richting duurzaamheid en circulair bouwen.

Vorig jaar verhuisde Unimar naar een nieuwe locatie, een splinternieuw duurzaam pand waar het

bedrijf erg trots op is. Van Doorn: “Persoonlijk contact met de klant/opdrachtgever en leverancier

is voor ons van grote waarde. Daarnaast is ons succes te danken aan ons team. Samen gaan we

alle uitdagingen aan”

'Daarnaast is ons

succes te danken

aan ons team.

Samen gaan we alle

uitdagingen aan'

| Interieur

35


SPECIALIST IN KUNSTHARSVLOEREN INTRODUCEERT

NIEUWE KLEURENCOLLECTIE, INSPIRED BY NATURE

De natuur lacht in kleuren

De natuur wemelt van de schitterende kleuren, die je op alle mogelijke manieren kunnen betoveren.

“De overweldigende oerkracht en kwetsbaarheid, maar ook het spel van vorm, kleur, licht en donker

zorgt voor dynamiek, rust en ontspanning”, vertelt Thea Kruders, designer bij Arturo Studio. “Ondergedompeld

in de natuur wordt je hoofd opgeruimd en krijg je nieuwe energie. Bovendien wordt je

creativiteit gestimuleerd. Niet voor niets is de nieuwe Color Collection van Arturo geïnspireerd op de

vitale eigenschappen van de natuur.”

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Arturo

“Als experts in kleur en ruimte weten wij als

geen ander hoe je de natuur naar binnen kunt

brengen én hoe je kunt spelen met kleureffecten.

Thuis en op je werk en van woonkamer tot

showroom of bedrijfskantine.”

De vloer als blikvanger

“De vloer is alom aanwezig en daardoor dé

blikvanger in een ruimte”, benadrukt Kruders.

“Hij bepaalt voor een belangrijk deel de

sfeer in de ruimte. Daarom moet de vloer ook

matchen met al je eisen. Zowel qua uitstraling,

duurzaamheid, onderhoud als kleur. Wil je een

ruimte heel persoonlijk maken? Of juist neutraal

en ingetogen? Wat is je stijl?”

Kleuren hebben veel invloed op je beleving van

de ruimte. “Wanneer je de kleur en ruimtefuncties

perfect afstemt, dan creëer je een prettig

binnenklimaat. Een klimaat dat van nature

goed voelt én waarin je prettig woont, werkt en

verblijft. De natuurtinten uit de nieuwe Arturo

Color Collection dragen hier in belangrijke

mate aan bij.”

Met het Arturo Style Compass brengt Arturo

actuele stijltrends én vloerkleuren overzichtelijk

samen. “De zes stijlrichtingen hebben elk

een eigen, up-to-date kleurenpalet, inspired by

nature.” Als voorbeeld hiervan noemt Kruders

Ice Cave, dat een intense helderheid en warme

look combineert en recent is uitgeroepen tot

vloerkleur van het jaar 2022.

36

| Interieur


'De vloer is alom

aanwezig en daardoor

dé blikvanger in

een ruimte'

‘Floors for change’

De nieuwe Arturo Color Collection én focus op

de natuur sluiten naadloos aan op de ambitie

van Arturo om de duurzaamste fabrikant en

leverancier van kunstharsvloeren te worden:

“We zien steeds duidelijker welke effecten onze

manier van leven op onze omgeving heeft.

Iedereen realiseert zich de noodzaak van duurzaam

leven en werken. Arturo neemt daarin

graag een voortrekkersrol, door haar impact op

de planeet zo klein mogelijk te maken. Stap voor

stap en vloer voor vloer zoeken we naar de juiste

balans; van grondstoffen tot productie en (her-)

gebruik. Zo biedt Arturo ‘Floors for change’.”

Thea Kruders, designer bij Arturo Studio.

| Interieur

37


FLEXIBILITEIT BIJ HET ONTWERPEN

Verdeel een interieur

zonder verlies aan licht

Glazen binnenwanden zijn ‘hot’, maar worden pas

echt praktisch als je er alle kanten mee uit kan:

horizontaal, verticaal, met welk glasdikte dan ook,

met of zonder glazen deur erin geïntegreerd.

Tekst: ARLU | Beeld: ARLU / Atelier Claar bvba

Dankzij de Divina structuur voor glazen binnenwanden van Arlu hou je

alle opties open om een interieur te verdelen zonder verlies van licht.

Dankzij het basisprofiel en de speciaal ontwikkelde regelblokjes, kan

de positie van de wand zowel horizontaal als verticaal 10 mm aangepast

worden. De innovatieve aluminium structuur kan dankzij het

‘click & connect’ systeem verschillende glasdiktes (6 tot 10 mm voor

gelaagd en 33,1 tot 55,2 mm voor gehard glas) aan zonder de glaspanelen

in de profielen te moeten lijmen. Dat maakt (de)montage extra

gemakkelijk, zonder risico op glasbreuk. Met glaspanelen tot 2,6 m

hoog en 1,5 m breed zorgt dit zowel in residentiële toepassingen als

in restaurants en kantoren voor een industriële maar minimalistische

uitstraling.

38

| Interieur


DIVINA

Het minimalistisch aluminium kader

voor steellook wanden en deuren

Maar de Divina gaat verder dan bestaande oplossingen op het vlak van

glazen binnenwanden. We hebben het dan over de mogelijkheid om een

kamerhoge deur tot 2600mm te integreren, voorzien van onzichtbaar geïntegreerde

Tyo scharnieren. Zo wordt het strakke design van de profielen niet

onderbroken. Een primeur in de markt van wanden en deuren in ‘staal look’.

Meer zelfs: ook het Argenta Magnotica Pro magneetslot is onzichtbaar in

het profiel verwerkt, maakt een vergrendelingsmechanisme overbodig en

blijft zelfs bij een openstaande deur onzichtbaar. Een voegafdichting tussen

de deur en de wand zorgt bovendien voor een betere akoestische demping

en isoleert ook beter in vergelijking met pivoterende deuren.

ARLU nv

Ter Vlucht 2

8850 Ardooie - Belgium

+32 (0)51 27 05 00

info@arlu.be

WWW.ARLU.BE

| Interieur

39


Deurkruk Milano - Antonio Citterio.

DWARSE DEURSCHILDEN ALS DESIGN STATEMENT

Nieuwe strakke en sierlijke deurkrukken

vinden hun weg naar de markt

Een aantal spraakmakende architecten,

waaronder Rem Koolhaas,

heeft recent nieuwe deurkrukken

ontworpen voor het

Italiaanse designmerk Olivari.

Het zijn strakke en toch sierlijke

modellen in de populaire kleuren

antraciet mat, brons mat en

rvs mat. Als exclusieve leverancier

voor de Benelux presenteert

Intersteel deze deurkrukken

met gepaste trots.

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Intersteel

Al meer dan 100 jaar maakt het Italiaanse designmerk Olivari exclusief ontworpen deurkrukken.

Zoals het de Italianen betaamt, wordt er met passie gewerkt aan deurkrukken waarin de emotie

van de ontwerper tot uiting komt. De producten worden in Italië gemaakt en vinden via Intersteel

hun weg naar projecten in de Benelux.

Bij de nieuwe deurkrukken van Rem Koolhaas zijn bijpassende ronde of vierkante rozetten ontworpen.

Als alternatief voor de rozet, is een smal horizontaal schild ontwikkeld, dat fungeert als

achtergrond of als verlenging van de deurkruk, waardoor het één geïntegreerd geheel lijkt. Deze

horizontale schilden zijn in rechthoekige of ovale versie beschikbaar.

Rem Koolhaas noemt de door hem ontworpen ABC-deurkruk: “Een archetypische handgreep die

voortkomt uit de eenvoud van het vierkante gedeelte.”

De fraaie vormgeving, de subtiele details, en de hoogwaardige kwaliteit kenmerken ook de andere

nieuwe Olivari-deurkrukken op rozet, zoals de Lugano, de Milano en de Diva. Deze zijn ook door

architecten ontworpen die hun sporen ruimschoots hebben verdiend, zoals Antonio Citterio, Carlo

Colombo en Luca Casini. Zowel de deurkrukken op schild als de deurkrukken op rozet zijn gemaakt

van messing met een ijzersterke PVD-coating.

40

| Interieur


'De ABC-deurkruk is een archetypische

handgreep die voortkomt uit de eenvoud

van het vierkante gedeelte'

Over Intersteel

Intersteel is fabrikant van stijlvol deur- en raambeslag met bijbehorende accessoires. Intersteel verstaat

de kunst van het koppelen van moderne technologieën aan elegant design. Voor elke woonstijl bestaat

wel een productlijn die een extra element toevoegt aan het interieur. De producten passen bij veel interieurstijlen

en -smaken: Modern & Strak, Landelijk & Klassiek of Vintage & Retro. De lijnen, zowel in

samenwerking met toonaangevende architecten op het gebied van interieur gerelateerde producten, als

in eigen beheer ontworpen, geven deuren en ramen een geheel eigen finishing touch. Misschien voor

velen onopvallend, maar telkens sfeer-ondersteunend aanwezig.

Deurkruk Diva - Luca Casini.

Deurkruk ABC op schild - Rem Koolhaas.

| Interieur

41


111 RAAMBEDIENINGEN

VOOR LUXE LOFTWONINGEN

DE LOODS

Op de plek van De Loods, halverwege de Cruquiusweg in Amsterdam stond lange tijd de oude afvalloods

van Remepa. Dit historische pand uit 1959 is onlangs in ere hersteld door het gebouw opnieuw

op te bouwen en te reconstrueren, met behoud van de industriële sfeer en zichtbare stalen constructie.

De oude afvalloods is getransformeerd tot een uniek woongebouw met acht luxe loftwoningen van

140 tot 200 m 2 met naar binnen vallende ramen. In opdracht van vaste relatie Lecot Nederland heeft

Teleflex de levering en montage van maar liefst 111 stuks C20 elektrische raambedieningen verzorgd,

waarmee deze binnenvalramen eenvoudig gestuurd kunnen worden.

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Teleflex

Teleflex, onderdeel van Railtechniek van Herwijnen

Groep, adviseert, levert en monteert

een uitgebreid assortiment mechanische en

elektrische raamafstandsbedieningen voor

uitzetramen, kantel- en draairamen, dakramen

en koepels. Van (dubbele) kettingopeners

en lineaire openers tot en met rackopeners,

monorailsystemen en schuifdeurbeslag.

“Onder andere onze raambedieningen vinden

gretig aftrek in woning- en utiliteitsbouwprojecten”,

vertelt Jesse Verheem,

Operationeel Manager bij Teleflex. “De producten

worden voornamelijk geleverd aan de ijzerwarenvakhandel

en aan aannemerspartijen.

Indien gewenst zijn we al vanaf de adviesfase

bij hun projecten betrokken. Op basis van het

type raam, de afmetingen, het gewicht en de

gebruikerswensen adviseren we de best passende

producten voor ieder project. Uiteraard

houden we rekening met de geldende eisen én

'Uiteraard houden

we rekening met de

geldende eisen én de

uitstraling van het gebouw'

42

| Interieur


de uitstraling van het gebouw. Ook nemen we graag

de montage van de systemen voor onze rekening.”

Beperkte ruimte

Ook in project De Loods werd Teleflex al in een

vroeg stadium betrokken, om mee te denken over

de elektrische raambedieningen. “Bij binnenvalramen

is met name de beschikbare ruimte boven de

bewegende vleugel van belang”, aldus Verheem. “In

De Loods was deze ruimte zeer beperkt. Daarom

hebben we een alternatieve montage voorgesteld,

met een ander type beugels. Hierdoor wonnen we

wat ruimte en ontstond er voldoende ruimte voor

de montage van de kettingopener. We hebben een

sample van deze oplossing opgestuurd naar de

bouwkundig aannemer, die de geschiktheid ervan

kon toetsen. Enkele maanden later, tijdens een

bijeenkomst in Amsterdam hebben we de gewenste

optimalisaties besproken. Vervolgens hebben we

111 stuks C20 elektrische raambedieningen geleverd

en gemonteerd, met een openingsslag van 24

centimeter, een voedingsspanning van 230 Volt en

een openingssnelheid van 8 millimeter per seconde.”

Gunstige prijs-kwaliteit, compacte maatvoering

De C20 elektrische raambediening is één van de

hardlopers in het assortiment van Teleflex, vanwege

de gunstige prijs-kwaliteitverhouding en zeer

compacte maatvoering. Dit maakt de raamopener

voor veel situaties geschikt. De C20 is verkrijgbaar

in zwart, wit en grijs en tevens beschikbaar in een

tandemuitvoering. Naar wens kan een standaard

openingsslag van 24 of 36 centimeter gerealiseerd

worden. Voor de aansturing hebben opdrachtgevers

en bewoners keuze uit een eenvoudige

jaloezieschakelaar op de muur, een radiografische

afstandsbediening en/of een wifi/app-bediening via

de smartphone of tablet. “In de loftwoningen van

De Loods is gekozen voor jaloezieschakelingen in

de slaapkamers, terwijl de overige binnenvalramen

bediend kunnen worden met behulp van een radiografische

afstandsbediening. Daarmee gaan (bedienings)gemak

en comfort perfect hand in hand.”

Omdat Teleflex zowel de levering als montage van de kettingopeners heeft verzorgd, zijn bewoners

van De Loods verzekerd van 5 jaar productgarantie én 2 jaar gratis service en onderhoud.

De elektrische raambedieningen hebben een openingsslag van 24 centimeter, een

voedingsspanning van 230 Volt en een openingssnelheid van 8 millimeter per seconde.

De oude afvalloods is getransformeerd tot een uniek woongebouw

met acht luxe loftwoningen met naar binnen vallende ramen.

Omdat Teleflex zowel de levering als montage van

de kettingopeners heeft verzorgd, zijn bewoners

van De Loods verzekerd van 5 jaar productgarantie

én 2 jaar gratis service en onderhoud.

FICHE VAN PROJECT

Opdrachtgever: Amvest

Architect: LEVS Architecten

Aannemer: Koopmans

Groothandel voor ijzerwaren en bouwbeslag:

Lecot Nederland

Elektrische raambedieningen: Teleflex

| Interieur

43


uw partner in

tegelprojecten

Retail | Utiliteit | Automotive

Botter 15a, 2411 NM Bodegraven | unimar.nl

2022.039 UNIMAR ADVERTENTIE v4.indd 1 01-03-2022 13:31


BEZOEK HET HOUSE OF INSPIRATION

‘Neem de klant mee en raak geïnspireerd’

Nidum in Grave is een bron van inspiratie voor alles: shops en showrooms met onder andere meubels,

kunst, koffie, wijn, tegels en vloeren. Het is een kleine greep van de samenwerkingspartners, ondergebracht

op de historische plek het Arsenaal. Directeur en mede-eigenaar Lonneke van der Weyden:

“Wellicht is een houten vloer of een design-bed de aanleiding, maar al snel zullen de op maat gemaakte

meubelen, de levensgrote medaillons van Carina Wagenaar, de kunst van Micky Hoogendijk of onze

koffie- en wijnpartners mede het gesprek bepalen.”

Tekst: Van Aalst Media | Beeld: Nidum / Jurrit van der Waal

De grondleggers van Nidum zijn Lonneke van

der Weyden en Aard Keijser, eigenaren van

interieurbedrijf Keijser&Co. Van der Weyden:

“Wij bedenken, ontwerpen en leveren tafels,

stoelen, kasten, salontafels, banken en bartafels

geheel op maat gemaakt en voorzien van

een stof naar keuze. Wij werken samen met

architecten en interieurstylisten en richten

ons ook op de hospitality-markt zoals kantoren,

restaurants en hotels.”

Van der Weyden vertelt verder: “Het bedrijf

groeide uit zijn jasje en we gingen op zoek naar

een pand, waarbij we de showroom alle dagen

in de week konden openen. Toen we eigenlijk

al bijna klaar waren met de plannen voor een

nieuwbouwpand, kwam het Arsenaal op ons

pad. Na een rondleiding waren we gelijk verkocht.

Het is een pand met charme; groot met

een prachtige lichtinval en hoge plafonds tot wel

zes meter. Na de aankoop hebben we het pand

eerst grondig moeten renoveren en hebben we

een nieuwe moderne entree gebouwd, die een

mooi contrast vormt met het monumentale

deel. Naast onze eigen showroom verhuren we

'Na de aankoop hebben we het pand

eerst grondig moeten renoveren'

46

| Interieur


ook ruimten aan onze partners die gespecialiseerd

zijn in producten als verlichting, akoestische

wandpanelen, vloeren, piano's, beeld

en geluid, wandafwerkingen, koffie, tuinen of

bedden. Nidum is in november 2021 geopend.”

Architectenlab

Nidum is toegankelijk voor de architect en zijn

klant, maar ook de eindgebruiker loopt hier

gemakkelijk naar binnen. Van der Weyden:

“Een juwelier die zijn winkel wil vernieuwen,

het inrichten van een gehele vakantiewoning

op Marbella of een villa in Nederland of het

ontwerpen van alleen een woonkamer. Het

aanbod is groot en de producten zijn verkrijgbaar

in verschillende stijlen; van klassiek tot

modern of een mix daarvan. Om te zorgen dat

klanten een goed gevoel krijgen bij hun keuzes

hebben wij speciaal het Architectenlab ingericht.

Het is een plek waarbij onze partners

graag adviseren en meedenken. Op die manier

lukt het om bij de zojuist gekozen houten

vloer de bijpassende gordijnen te vinden of

de keukentafel en -stoelen te laten matchen

met een marmeren aanrechtblad. Tijdens een

afspraak met de partners wordt een professioneel

advies afgegeven, waarna zowel de

interieurprofessional als de consument een

goede keuze kunnen maken.”

Van der Weyden: “Overal in het pand doe

je ideeën en inspiratie op. Zo hebben we

restaurant Ovum ingericht met onder andere

verlichting, meubelen en vloeren van de

partners van Nidum. Ook het blad van de

bar en de wandafwerking zijn in het house

of inspiration te verkrijgen. In de zomer van

2022 verwachten wij Nidum Boetiekhotel

te openen. De zes kamers worden ingericht

door verschillende interieurontwerpers met

de producten en diensten van de partners. Zo

kunnen ze ook als experience rooms worden

ingezet. Het boetiekhotel maakt de beleving

van Nidum compleet.”

| Interieur

47


Verlichting- en ventilatiesystemen

Huisbergenweg 8 • 5249JR Rosmalen • T: +31 (0)85 - 1304911 • E: info@airspot.nl • www.airspot.nl


Naamloos-4 1 14-02-2022 16:19

KENNISMAKING MET EXCELLENTE GIETVLOEREN

‘Een gedegen voorbereiding bij het leggen

van een gietvloer wordt vaak onderschat’

Een woning of gebouw is volgens Joost van der Velde, directeur en eigenaar bij Caracterr BV uit Giessen,

méér dan alleen een dak boven je hoofd. “We creëren een leef- of werkomgeving met een eigen

karakter. Met onze ambachtelijk en naadloos aangebrachte gietvloeren bepalen wij mede de sfeer; wij

laten elke ruimte excelleren.”

Tekst: Van Aalst Media | Beeld: Caracterr

Caracterr levert en maakt gietvloeren bij bedrijven en consumenten in

Nederland, België en soms daarbuiten. Van der Velde: “We maken gietvloeren

die vooral mooi zijn en wij kijken verder dan alleen een functionele

of technische oplossing zoals de toepassing in grootkeukens of parkeergarages.

Dat kunnen wij overigens ook, maar onze focus ligt vooral op

design. Wij werken veel samen met interieurarchitecten en -stylisten,

zeker als het gaat om de trends in kleuren, waarbij we in samenspraak

ook nieuwe dingen ontwikkelen.”

herstellen en egaliseren van de gehele oppervlakte. Het is precisiewerk

omdat een gietvloer is opgebouwd uit meerdere lagen, meestal vijf. Gaat

het in de eerste laag fout, dan zie je het terug in het eindresultaat. Vandaar

het credo in ons werk; controleer jezelf elke dag, want tijdens de

eerste dagen zijn fouten te corrigeren, met als eindresultaat een excellente

gietvloer.”

Van der Velde vertelt verder: “We willen niet alleen een gietvloer die makkelijk

te reinigen is, maar ook één die mooi is en blijft. Dat is ons eerste

uitgangspunt. We realiseren dat door het gebruik van kwalitatief uitstekende

materialen in harmonieuze kleuren. Ons tweede uitgangspunt is

dat wij het gehele traject, inclusief de uitvoering, in eigen beheer doen.

Daarin is de voorbereiding essentieel. De gietvloer is relatief dun, dus het

is belangrijk dat de ondergrond vlak en strak is, zonder oneffenheden. Is

corrigeren nodig, dan kunnen we zelf diamantschuren, gaten en sleuven

‘Groen’ kantoorgebouw Tilburg

| Interieur

49


WERK AAN DE AKOESTIEK EN AAIBAARHEID

‘Ruimten creëren waar mensen elkaar

ontmoeten en langer willen verblijven’

Een ontwerp voor Newday Offices Utrecht Papendorp in samenwerking met design & build partner

Leidmotiv bracht interieurarchitecte Sheryl Leysner uit Amsterdam in contact met HollandFelt, een

merknaam van wolgroothandel Richard Wernekinck uit Delft. Leysner: “We zochten een manier om

gekleurde vormen op de muur aan te brengen en vilt bleek de beste oplossing te zijn.”

Tekst: Van Aalst Media | Beeld: Today’s Brew / Sheryl Leysner

In de zoektocht naar gekleurde vormen passeerden

verschillende opties de revue. “We keken naar verf,

maar dan moest je eerst een sjabloonsticker laten

maken en het erop laten schilderen. Ook stickers

waren een optie, maar van het gebruik van kunststof

ben ik geen voorstander. Vilt bleek een prachtig

alternatief. Het is als het lijmen van een soort behang

rechtstreeks op de muur. Dat doet meteen iets met de

akoestiek en de aaibaarheid van een ruimte.”

Sheryl Leysner heeft sinds 2011 haar eigen gelijknamige

bureau. “Met een team van zeven medewerkers

ontwerpen en realiseren we uiteenlopende complete

projecten voor horeca, kantoren, gezondheidszorg,

winkels, buurthuizen en woonhuizen. Hierbij voert

gastvrijheid steeds de boventoon. We ontwerpen alles

op maat, behalve de stoelen. De sfeerverlichting die

we ontwerpen wordt met de hand gemaakt door ons

eigen productieteam in Amsterdam.”

De keuze voor vilt is makkelijk. Leysner: “Een interieur

ervaar je met al je zintuigen; je neus, je ogen en je

handen; je voelt de stoffen aan de muur. En mijn credo

is; hoe meer zintuigen je kunt prikkelen als ontwerper,

des te beter. Ons design team heeft ook affiniteit met

Feng Shui, een eeuwenoude filosofie die leert hoe de

omgeving het geluk beïnvloedt van de gebruikers.”

Over Hollandfelt

Hollandfelt levert hoge kwaliteit wolvilt gemaakt van

100 procent wol en is van nature vuil- en waterafstotend,

onbrandbaar en recyclebaar. Het is verkrijgbaar

in meer dan honderd kleuren, in diverse diktes van 1

tot 10 millimeter en ideaal om de akoestiek te verbeteren.

Het is makkelijk te snijden en met speciale lijm

op de muur te bevestigen.

| Interieur

51


Hypermodern en ultraslank armatuur Inspire.

(Beeld: Kirstine Mengel)

ONE STOP SHOP VOOR VERLICHTING

ROBUUST DESIGN

SG Lighting A/S is een van origine Noors bedrijf. De verlichtingsproducent

van binnen en buitenarmaturen werd opgericht in 1990.

Inmiddels is het bedrijf aanwezig in 25 landen. Vanuit Mechelen

levert SG Lighting aan de Benelux , DACH, UK en Frankrijk.

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: SG Lighting Benelux

“Wij zijn al veel jaren actief in België en investeren

steeds meer in de Nederlandse markt”, zegt

Country Manager Benelux Judith Keirsmaekers.

“De ontwikkeling en productie hebben we in eigen

hand, met productie-eenheden in China en

Denemarken. Daardoor staat SG Lighting garant

voor een zeer goede prijs-/kwaliteit verhouding.”

Snel leverbaar totaalpakket

“De opslagruimte in Mechelen is verdubbeld

naar 5000 m² om nog meer voorraad te kunnen

houden zodat we onze klanten nog sneller kunnen

voorzien van onze producten. Wij richten

ons vooral op de residentiële markt, maar zijn

eveneens zeer actief in de tertiaire en industriële

markt. Als bedrijf willen we een totaalpakket

aan verlichting bieden, zowel standaard

functionele verlichting als de ‘specials’. We zijn

in staat om snel een andere kleur of andere

afmeting te leveren. Dankzij de diversiteit in

ons aanbod zijn we echt een One Stop Shop.”

SG Lighting is gespecialiseerd in zowel binnen

als buiten verlichting. “Hierop geven wij

een garantie tot 10 jaar, op zowel armaturen,

componenten als drivers. Onze buitenverlichting

heeft 10 jaar garantie op corrosie. Dat

kunnen wij waarmaken dankzij het gebruik van

robuuste materialen, die bestand zijn tegen de

Scandinavische weersomstandigheden.”

Volgens Keirsmaekers ligt de focus van het

bedrijf op de installateur, maar zeker ook op de

architect. “Wij willen graag dat nog meer professionals

ons gamma leren kennen en ontdekken

wat wij te bieden hebben. Hiervoor hebben

we meer personeel aangenomen. Onze kracht

ligt onder meer in ons totaalgamma en onze

robuuste kwaliteit, maar SG Lighting staat niet

alleen voor degelijkheid en kwaliteit. De laatste

jaren besteden we meer en meer aandacht aan

design. De vormgeving is belangrijker geworden,

zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen.”

Designmodellen voor binnen en buiten

“We zijn voortdurend bezig met vernieuwing.

Binnen ons huidige assortiment zijn verschillende

armaturen zeer geliefd bij architecten.

Artes is bijvoorbeeld een fraai, decoratief model

'Als bedrijf willen we een totaalpakket aan verlichting bieden,

zowel standaard functionele verlichting als de specials'

52

| Interieur


‘Highbay’-armatuur Tovadal.

voor wandmontage buitens- of binnenshuis.

Het armatuur is vervaardigd uit drukgegoten

en gepoedercoat aluminium en is dimbaar met

faseafsnijdimmer.”

De lamp biedt daarnaast de mogelijkheid tot

een individuele trapsgewijze aanpassing van

de lichthoek/lichtverdeling naar boven en/of

naar beneden. Up-/downlight kan desgewenst

worden uitgeschakeld. Keirsmaekers vervolgt:

“Inspire is een hypermodern en ultraslank

armatuur met een gepoedercoat wit of zwart

oppervlak. De kubistische zwarte reflectoren

werken zeer goed tegen verblinding bij direct

licht. Bovendien beschikt de armatuur over

indirect licht. Daardoor past dit model goed in

kantoren en boven bureaubladen. Meerdere

Inspire armaturen kunnen mechanisch op een

rij aan elkaar worden verbonden.”

In maart verschijnt de nieuwe catalogus van SG

Lighting, met hierin veel nieuwe modellen.

Artes is een model voor wandmontage buitens- of binnenshuis.

Design wandarmatuur Fagernes.

Lineal Surfice is een modulaire systeemoplossing voor opbouwmontage.

| Interieur

53


Objecten zijn in SketchUp 2022 razendsnel te organiseren met de Tag Manager.

VEEL NIEUWE FEATURES EN VERBETERINGEN

Upgrade is nog slimmer en efficiënter

Het jaar is begonnen met een nieuwe upgrade voor het 3D ontwerpprogramma van SketchUp. De

Nederlandse distributeur Design8 BV vertelt over SketchUp 2022 en de meegeleverde documentatieapplicatie

LayOut. Hiermee is het volgens het bedrijf mogelijk om slimmer en efficiënter te werken.

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Design 8 BV

Jack de Moel, Training and Support bij Design8:

“SketchUp had altijd de naam dat er niet zoveel

veranderde. Met deze upgrade komt hier verandering

in, er zijn nieuwe tools bijgekomen en

een aantal verbeteringen is doorgevoerd. We

kunnen concluderen dat het subscription model

nu zijn vruchten afwerpt. Ontwikkelaar Trimble

luistert naar feedback van gebruikers en komt

met oplossingen.” Dit was volgens De Moel

exact het idee achter het subscription model.

“Dit moest leiden tot verbeteringen. We zien nu

wezenlijke dingen veranderen en dat is positief.”

Input van gebruikers belangrijk

SketchUp kiest nu voor meerdere kleinere

releases in plaats van één grote upgrade. De

Moel: “Bij software is het altijd de vraag wanneer

je een nieuwe tool of feature moet installeren.

SketchUp kiest ervoor om dit in een

Scene Search om snel een bepaalde scène in een groot model met veel scènes te vinden.

54


'De ontwikkelaar luistert

naar feedback van

gebruikers en komt

met oplossingen'

Meerdere objecten selecteren zonder de camera te hoeven draaien met Lasso Select.

Zoek en vervang in LayOut voor

foutloze documentatie.

vroeg stadium te doen, om te kijken welke kant

de gebruiker op wil. De feedback kan meteen

weer gebruikt worden in de volgende update.”

Deze versie van SketchUp kan niet meer

gebruikt worden zonder abonnement. Marketing

en Communicatie Manager Robert van

Dee: “Je hebt altijd sceptici, maar de vaste

gebruikersgroep is helemaal over naar het

subscription model. Wie het programma niet

vaak gebruikt, of hier om andere reden niet

aan wil, kan wel met de oudere versie blijven

werken zo lang dat dat binnen de systeemeisen

mogelijk is. Gebruikers met een subscription

hebben namelijk altijd toegang tot de laatste

versie, die zal worden geoptimaliseerd voor

nieuwe besturingssystemen.”

In SketchUp 2022 zijn er desondanks toch

veel nieuwe features. De nieuwe zoekfunctie

is misschien wel de belangrijkste nieuwkomer

in SketchUp 2022. Met deze functie is

het mogelijk om op een snelle en eenvoudige

manier commando’s uit te voeren en Extensions

te activeren. Dat scheelt aanzienlijk in de

tijd. Daarnaast is er de nieuwe Lasso Select

Tool, een selectiegereedschap om aangepaste

selectiegrenzen te tekenen zonder de camera

te hoeven oriënteren. Met één sleepbeweging

Veel objecten natuurlijk verspreiden met de Stamp Copy Tool.

kunnen meerdere entiteiten geselecteerd worden

terwijl overbodige objecten juist buiten de

selectie blijven. Met Stamp Copy kan de gebruiker

objecten snel op een natuurlijke manier

over een gebied verspreiden. Vervolgens voorziet

de Tag Tool de objecten van de juiste Tag

door ze aan te klikken.

Daarnaast bevat SketchUp 2022 ook enkele

verbeteringen. De Freehand Tool tekent nu nog

beter en vloeiender. Inzoomen op het project

werkt beter en het meetgereedschap onthoudt

de zojuist gemeten waarde bij het verplaatsen

van de cursor. En met de Scène Search tab is

een specifieke scène in het model snel gevonden.

Nieuwe functies LayOut

De documentatie-applicatie LayOut, die inbegrepen

is bij een SketchUp Pro abonnement,

heeft er ook enkele waardevolle functies

bij gekregen. De Auto-Text tag maakt het

mogelijk om labels met tekst te plaatsen. Bijvoorbeeld

voor aanwijzingen en pagina’s door

te nummeren of de naam van een venster of

pagina weer te geven. Ook is snel een automatische

index van het document te maken.

Een ander handigheidje is de nieuwe Find &

Replace functie, die het wijzigen van tekst

in een document vergemakkelijkt. Met Find

& Replace lukt het wijzigen van tekst in een

selectie, pagina of een compleet document

veel sneller. Tot slot bevat LayOut nu Zoom

Selection, om in te zoomen op een bepaalde

selectie van het ontwerp. Dit verkleint de kans

op vertragingen bij in- of uitzoomen en werkt

dus sneller.

55


ARCHITECT AAN HET WOORD

Een intelligentere functie voor glas

Kunnen architecten hun sociale en

morele verplichtingen laten zien?

Als er één ‘icoon’ is, die weet wat glas betekende, betekent én wat

glas zal blijven betekenen in de wereld van architectuur, dan is het

James O’Callaghan. De Brit is al meer dan twee decennia bouwkundig

ingenieur en gevelontwerper. Veel prijzen staan op zijn naam.

En, veel iconische bouwkundige huzarenstukjes in glas. Momenteel

is hij hoogleraar glas aan de faculteit Bouwkunde op de TU van Delft.

Wij hadden de eer met hem van gedachten te mogen wisselen. Het

doel? Het leveren van inspiratie aan de architecten van Nederland!

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: James O’Callaghan en anderen

1. Wat is de toekomst van glas?

“Ha, dat is een grote vraag. Daar kan dan ook een breed antwoord op geformuleerd worden. Want,

laat ik het zo zeggen: glas heeft een agenda. Vroeger ging het integreren van glas in bouwkundige

constructies vooral om het creëren van licht en decoratie. Immers, glas had een mentale functie. De

mens heeft gewoon – ook als hij binnen zit – licht nodig. Maar er is een belangrijke functie bijgekomen.

Het gaat ook om het creëren van energie. Binnen de architectuur betekent dit dus dat we ons moeten

blijven afvragen hoe we omgaan met de uitdagingen van nu. Ik heb het dan over de energietransitie. En

dús heb ik het ook over de vraag hoe glas daarbinnen een rol kan spelen. Goed, bij nieuwe bouwwerken

kunnen we daar al heel aardig mee omgaan, maar er zijn natuurlijk ook volop renovatieprojecten. Kijk

maar eens naar het cultureel erfgoed, de oude gebouwen. Daar kan ten aanzien van de (nieuwe) functie

van glas nog wel een verbeterslag worden gemaakt. Kortom, het is onze taak – de taak van alle architecten

– om glas een intelligentere functie te geven, zonder dat we daarbij de belangrijke esthetische

aspecten uit het oog verliezen. Het prestatievermogen is daar nu bijgekomen.”

2. Duidelijk. Het esthetische aspect mag niet verloren gaan. Maar hoe kunnen we

toekomstige projecten toch ook een iconische uitstraling blijven geven?

“Iconisch betekent dat je de innovaties zichtbaar maakt. Zoals gezegd: we verschuiven meer richting

de functionaliteit van glas. Het gaat er om dat je het innoveren en het engineeren kunt combineren.

Alleen dán kom je tot het beste resultaat. Een iconisch project in glas betekent dus ook dat je de

James O’Callaghan

hoogleraar Architectural Glass,

TU Delft

56

‘Je bent iconisch als je innovaties zichtbaar

maakt.’ (Beeld: M J Chapman)


ARCHITECT AAN HET WOORD

Apple Store in Marina Bay Sands

in Singapore. Een waar icoon

van glas. (Beeld: Finbarr Fallon)

energieprestatie naar voren brengt. ‘Iconisch willen zijn’ betekent dat het ook zal moeten gaan over

een intelligent ontwerp. En, over het nemen van verantwoordelijkheid. Gelukkig gebeurt dat steeds

meer. Ik zie overal ter wereld al fantastische innovaties tot stand komen.”

3. Wat is dan op dit moment uw advies aan de Nederlandse architecten?

“Laat ik als eerste zeggen dat de Nederlandse architecten wereldwijd bekend staan om hun

creativiteit en hun innovatie. Ja, de wereldtop! Het is echter belangrijk om te blijven vertellen dat

architecten weten welke mogelijke oplossingen voorhanden zijn. Zeker als het gaat om het ontwerp

van institutionele gebouwen. Een gebouw behoort de verantwoordelijkheid voor de toekomst van

de samenleving uit te stralen. Kortom, kunnen architecten in deze tijden van transitie hun sociale

en morele verplichtingen in hun werk laten terugkomen? Het wordt tijd dat we de look and feel

van gebouwen op een andere manier gaan waarderen. Maar zoals gezegd: zeker de Nederlandse

architecten zijn op de goede weg!”

4. Laatste vraag: is er al genoeg aandacht voor die visie op de toekomst in het onderwijs in Nederland?

“Ja. Op de TU in Delft wel. Er zit daar een enorm potentieel. De focus is in orde. De verschillende

disciplines zijn goed geïntegreerd. Als ik daar zelf ben, dan ben ik óók elke keer weer volop geïnspireerd.

Ook de creativiteit staat op een hoog niveau. Ik zie dat studenten soms nog wel enige naïviteit

hebben maar… de beste creativiteit komt uiteindelijk wel van die naïviteit. Ze laten zich niet gidsen

door wat ze weten maar door wat ze niet weten. Dat is hoe geniale ontwerpen ontstaan. Ze zijn altijd

op weg naar disruptie en dus op weg naar meer innovatie. Precies daarom geloof ik dat het nieuwe

verhaal rondom glas in de toekomst van architectuur een prominente plek krijgt. Daarmee behalen

we dus ook de doelstellingen van de belangrijke energietransitie. Ik zie het zonnig in!”. •

Over James O’Callaghan

James O’Callaghan (1971) is ruim twintig jaar

bouwkundig ingenieur en gevelontwerper. In

2004 was hij een van de oprichters van het

Britse ontwerpbureau Eckersley O’Callaghan.

Hij is lid van de raad van bestuur van de Design

Council in het Verenigd Koninkrijk. Ook zit hij

in het HS2 Design Panel en het South East

Design Panel. Hij doceerde aan de Universiteit

van Portsmouth, waar hij in het academisch

jaar 2015-2016 gasthoogleraar was bij de

faculteit Bouwkunde.

In 2016 ontving hij de Milne Medal For Excellence

in Structural Design van de International

Association of Bridges and Structures. In 2017

werd zijn werk op het gebied van architectonisch

glas bekroond met de Phoenix Award.

In 2018 is hij als Fellow toegetreden tot de

Royal Academy of Engineering. In 2019 ontving

James O’Callaghan de IStructE Gold Medal.

Qua werk is hij het meest bekend op het

ontwerpen van de glazen trappen, bruggen en

andere bouwkundige elementen in de iconische

Apple Stores in de hele wereld.

Op de Universiteit van Delft is hij hoogleraar

Architectural Glass. Deze leerstoel is gericht

op glas in een brede context, zowel in de

gebouwde omgeving als in de bouwschil.

De leerstoel is onderdeel van de Glass &

Transparancy Research Group, waar diverse

kernthema’s worden uitgewerkt.

57


Orangerie de Pol. (Beeld: Roel van der Aa)

58

| Exterieur


HET GEHEIM VAN BUITENVERLICHTING

Van een tuin iets

magisch maken

Verlichting is een belangrijk hulpmiddel om sfeer mee te creëren. Niet

alleen binnen, maar ook buiten. Dit is niet altijd even eenvoudig. Gelukkig

richt verlichtingsspecialist in-lite zich al ruim twintig jaar enkel

op de buitenruimte. Het bedrijf heeft dus alles in huis om buitenverlichting

op de juiste manier in te zetten.

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Dion Doornik, Roel van der Aa

Aan alle kanten goed verlicht. (Beeld: Dion Doornik)

“Wij ontwerpen en ontwikkelen producten voor

de buitenruimte met een sterke focus op groen”,

zegt creative manager Vincent Neven. “Dit is

vrij uniek in lichtland. We hebben ook altijd de

focus op de tuin gehad. We doen grote en kleine

projecten zolang het draait om het groen om een

gebouw heen én de gevel.” Dankzij de jarenlange

ervaring kan in-lite architecten en tuinarchitecten

bij uitstek advies geven over het creëren van

sfeervolle, magische buitenruimtes.

Kennis van binnen naar buiten

Neven: “Bij het ontwikkelen van onze producten

houden we natuurlijk rekening met de

elementen. Binnenverlichting heeft hier niets

mee te maken, maar buiten moeten armaturen

waterdicht zijn en bestand zijn tegen kou

en hitte. Door onze jarenlange ervaring en

de focus op de buitenverlichting maken wij

kwalitatieve armaturen die aan al deze eisen

voldoen.” >

| Exterieur

59


creative

SPECIALISTS

IN OUTDOOR

LIGHTING.

meer informatie: in-lite.nl/lab

/inlitelab

Kennismaken met in-lite LAB?

Vraag een lichtplan aan en

ontdek de mogelijkheden!


'Wij verkopen beleving, geen

stipjes op een plattegrond'

Door de juiste bomen uit te lichten ontstond de perfecte mix tussen functionaliteit en sfeer. (Beeld:Dion Doornik)

In-lite heeft binnenverlichting goed bestudeerd

en deze kennis doorgetrokken naar buiten. “De

buitenruimte wordt ook steeds belangrijker.

Vroeger waren er veel minder elementen die

we konden betrekken in het lichtplan. Tegenwoordig

worden er tuinen compleet ingericht

met keuken, buitenverblijven etc. Voor al deze

elementen hebben we diverse lichtoplossingen

zoals wandlampen, sta- en hanglampen.”

LAB deelt unieke kennis

In-lite deelt zijn kennis door van A tot Z mee te

denken bij tuinprojecten in het hoge segment.

De afdeling in-lite LAB houdt zich hier volledig

mee bezig. LAB Coördinator Bronos Polders:

“Voor de grootste internationale projecten, maar

ook voor kleinere binnenlandse tuinen maken

wij lichtplannen.” De focus van het bedrijf ligt

hierbij echt op beleving. “Wij merken dat hoveniers

en tuinarchitecten het soms lastig vinden

om een tuin goed uit te lichten. Het is onze passie

om hiermee te helpen. Door te kiezen voor

de juiste lichtbalans kan je ervoor zorgen dat de

tuin ’s avonds veranderd in een magische plek.”

Om te laten zien wat er mogelijk is werkt in-lite

bij voorkeur met zeer realistische 3D renders.

“Wij verkopen beleving, geen stipjes op een plattegrond.

Als de klant akkoord is maken wij een

bekabelingsplan.”

Goede buitenverlichting heeft volgens Neven

veel voordelen: “Het voegt iets toe, maakt

het prettiger om buiten te vertoeven en geeft

een veiliger gevoel. Voordat onze verlichting

geplaatst werd bij Orangerie de Pol, restaurant

in Doetinchem ging men bijvoorbeeld in het pikkedonker

naar huis. Dat voelt niet veilig, maar

geeft ook niet het gevoel waarmee je een avond

wilt afsluiten. Als je goed met licht werkt kun je

de meerwaarde van je pand vergroten.”

Voor een hotel in Voorburg verlichtte in-lite de

hele oprit, en door de juiste bomen uit te lichten

ontstond een perfecte mix tussen functionaliteit

en sfeer. “Ons advies gaat ook altijd over

het beperken van licht in de nacht en over de

manier waarop verlichting geplaatst wordt.

Geen lichtvervuiling, maar een lamp van het

juiste formaat op de juiste plek.”

Ook op zoek naar een goed lichtplan voor buiten?

Neem contact op met in-lite.

Hotel Central Park in Voorburg.

(Beeld: Dion Doornik)

| Exterieur

61


HELEMAAL THUIS IN DE TUIN

Comfort door tuinpaal

De trend dat de grens tussen binnen en buiten vervaagt, zet nog steeds door. Nu de lente

aanbreekt is dat een extra reden om weer meer gebruik maken van de tuin. Buiten werken,

of relaxen, wordt vergemakkelijkt door de Niko Hydro tuinpaal. Daardoor is het niet nodig

om naar binnen te gaan als een laptop of mobiele telefoon opgeladen moet worden.

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Niko Nederland

De tuinpaal heeft 1, 2 of drie Hydro functies.

62

| Exterieur


Er is grote vraag naar de zwarte versie.

Niko ontwerpt elektr(on)ische oplossingen die

gebouwen beter laten werken voor iedereen

die erin leeft en werkt. De oplossingen van het

Belgische familiebedrijf beperken zich dus niet

tot de binnenruimte. “Niko heeft de tuinpaal

ontwikkeld voor wat luxere tuinen”, zegt Martin

Duijser van Niko Nederland. “De paal heeft

een modern en strak design en geen zichtbare

bekabeling.” De populariteit van de tuinpaal

heeft het bedrijf verrast. “We zien een veel

grotere groei dan we hadden verwacht van een

luxe product als dit. Het is duidelijk dat we een

oplossing bieden die veel mensen zoeken.”

Drie aansluitingen voor de tuin

De Niko Hydro tuinpaal hoort bij de Niko

Hydro familie, die al bestond uit producten als

buitenwandcontactdozen, lichtschakelaars

voor op de muur of een audio-aansluiting

op het terras, kortom alle weerbestendige

schakelmaterialen. “De Niko Hydro tuinpaal

is wit, zwart of grijs. We zien een grote vraag

naar de zwarte versie die de luxe uitstraling

nog eens benadrukt. De tuinpaal kan met

een pin op zachte ondergrond geplaatst worden,

of met een grondplaat op een verharde

ondergrond. De paaltjes kunnen een, twee of

drie Niko Hydro functies bevatten. Welke dat

zijn is helemaal aan de gebruiker. Alle Hydro

mogelijkheden kunnen worden toegepast,

zoals schakelaars, stopcontacten en een USB

of data aansluiting.”

De vele keuzemogelijkheden maken het mogelijk

om een Niko Hydro Tuinpaal samen te stellen

die helemaal bij de omgeving past.

100% Belgische makelij

Wie graag buiten werkt kan kiezen voor een

Niko Hydro tuinpaal met een stopcontact, USBlader

en internetaansluiting. Of installeer een

paaltje met een stopcontact en twee multimediaaansluitingen

bij een lounge hoek. Naast een

oprit kunnen stopcontacten van pas komen voor

een hogedrukreiniger of stofzuiger, of met een

oplaadpunt voor een elektrische fiets en een elektrisch

slot. Ook een televisieaansluiting behoort

tot de mogelijkheden. De Niko Hydro tuinpaal is

van 100% Belgische makelij en natuurlijk spuitwaterdicht.

De bekabeling komt van onderen,

zodat het paaltje zijn strakke uitstraling behoudt.

Duijser: “Door de populariteit van de Niko Hydro

tuinpaal zijn wij al bezig met de ontwikkeling van

een minder luxe variant, om een nog grotere

doelgroep te kunnen bedienen.”

De drie kleuren van de Niko Hydro tuinpaal.

| Exterieur

63


MEER DAN BRANDWERING ALLEEN

Specialist in brandvertragend glas

kan ook grote oppervlakken aan

AGC Glass Europe is de Europese tak van AGC Glass, de grootste vlakglasproducent ter wereld. De

Europees leider in vlakglas is al 40 jaar specialist op gebied van brandvertragende glas dat onder de

naam Pyrobel op de markt gebracht wordt. Voor elke toepassing is een bijpassend type.

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: AGC Nederland

Productmanager brandwerend glas Jan

Liebeton: “Alle Pyrobel typen bestaan uit verschillende

dunnere glaslagen en dunne brandwerende

tussenlagen. Daardoor bieden wij een

unieke combinatie van licht, transparantie en

brandbeveiliging.” Voor welke Pyrobel type

gekozen wordt hangt af van de toepassing. Is

er een klein of groot formaat nodig? Zijn er

aanvullende eisen voor letsel- en doorvalveiligheid?

AGC Glass maakt ook vaak een combinatie

van geluidswerend, inbraakwerend en

isolerend glas.

Pyrobel glas is er in alle mogelijke brandwerendheidsklassen:

E (houdt vlammen, rook en

gas tegen, warmtegeleiding is wel mogelijk),

EW (houdt vlammen, rook en gas tegen, warmtestraling

beperkt tot max. 15 kw/m 2 ) en EI

(houdt vlammen, rook en gas tegen warmtege-

Het Sluishuis.

64

| Exterieur


Pyrobel Vision Line reageert op vuur door een ondoorzichtige

brandwerende barrière te vormen. (Beeld: Hans Morren / Dupho - GKf)

Pyrobel Vision Line in het Unicef kantoor in Den

Haag. (Beeld: Hans Morren / Dupho - GKf)

'Wij bieden een unieke combinatie van licht, transparantie en brandbeveiliging'

leiding wordt geblokkeerd). Tot zelfs 180 minuten

brandwerendheid. Pyrobel T is wellicht het

paradepaardje van AGC Glass te noemen.

Liebeton: “Voor de buitengevel is behalve

bepaalde bouwfysische eisen, ook de uitstraling

belangrijk. Er is vaak behoefte aan glas in

grote afmetingen dat perfect samengaat met

het niet-brandvertragende glas in de gevel.

Dankzij Pyrobel-T is dit mogelijk.”

Als het écht groot moet zijn

In tegenstelling tot de andere Pyrobel types

(die een maximale afmeting hebben van 2 x 3

meter) kan Pyrobel T glas geleverd worden tot

wel 2 x 4,5 meter. “We hebben echt vanuit de

architect gedacht”, zegt Liebeton. “Met Pyrobel

T leveren we een integrale oplossing. Voor

projecten waar behoefte is aan grote ramen,

bijvoorbeeld voor winkelcentra, luchthavens,

of sportcomplexen, maar ook bij commerciële

ruimtes waarboven appartementen worden

gebouwd. Deze grotere ramen zorgen voor eenheid

en een gevoel van ruimtelijkheid waar veel

architecten naar op zoek zijn.”

Waartoe AGC Glass in staat is laat het bedrijf bij

uitstek zien in Amsterdam IJburg. ›

Op de schuine ramen kan zelfs gesprongen worden.

| Exterieur

65


XXL BRANDWEREND GLAS PYROBEL-T

AGC heeft nu voor extra grote ruiten een oplossing met Pyrobel-T. Zowel in enkel als in isolatieglas tot

2 x 4,5 meter voor classificaties EW en EI van 30 tot 120 minuten. Met een ongeëvenaarde lichttransmissie

van 87% en sterke akoestische prestaties biedt het een optimaal comfort. Pyrobel-T is daarmee het ideale

brandwerende XXL-glas voor o.a. luchthavens, winkelcentra en sportcomplexen.

Naast een uitstekende brandwerendheid biedt Pyrobel-T een unieke bestendigheid: het glas is schokbestendig

en ongevoelig voor UV-straling. Dankzij de hoogwaardige randafdichting zijn er tal van toepassingen mogelijk

in vochtige omgevingen. Alle Pyrobel-T glaspanelen ondergaan de Heat Soak Test.

BRANDWEREND GLAS, VOOR UW VEILIGHEID

Ontdek onze website agc-pyrobel.com

AGC Glass Europe - Nederland: jan.liebeton@agc.com - België: roeland.vanaelst@agc.com - yourglass.com


Hier staat gebouw Sluishuis. Dit bijzondere

woningbouwproject helt over het water. De 42

schuine ramen moeten daarom aan hoge eisen

voldoen. Ze moeten brandwerend én beloopbaar

zijn. Pyrobel EI60 voldoet aan deze eisen. Liebeton:

“Op dit brandwerende glas kun je gewoon

gaan liggen en uitkijken op het water, zelfs

springen is mogelijk. Het was een heel bijzonder

project, waarbij de ervaring die wij in huis hebben

benut werd en goed zichtbaar wordt wat de

brede mogelijkheden zijn met glas.”

Ook in Rotterdam droeg AGC bij aan een uniek

project. Hier werd het Floating Office Rotterdam

gebouwd, een nagenoeg circulair gebouw.

QbiQ leverde hiervoor brandwerende, transparante

puien en de glazen tussenwanden. “Ons

glas werd toegepast voor de brandwerende

scheidingswanden. Zij voldoen aan het Cradle

to Cradle Certificaat Zilver en dragen dus volledig

bij aan de duurzaamheid ambitie voor dit

gebouw. Wij zijn als enige glasleverancier op

deze wijze gecertificeerd. Dit is in toenemende

mate belangrijk om de milieubelasting van de

bouw zo gering mogelijk te houden.”

Pyrobel Vision Line in het Unicef kantoor in Den Haag. (Beeld: Hans Morren / Dupho - GKf)

Bedrijvencomplex in Maassluis met AGC glas. (Beeld: Tata Steel)

| Exterieur

67


BETROUWBARE KWALITEIT AAN DE GEVEL

Uitbreiding aluminiumtak

om groei op te vangen

Goemaat BV biedt een totaaloplossing voor alles in en rondom de gevel, zowel voor kunststof- als aluminium

kozijnen. Het bedrijf blijft groeien en breidt de productie op de locatie in Oud Gastel flink uit

om de vraag aan te kunnen.

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Goemaat BV

Goemaat is in Goedereede ontstaan, waar de

kunststof afdeling is gevestigd. De aluminiumfabriek

is te vinden in Oud Gastel. Gijs Adriaansen

is hoofd verkoop aluminium: “We hebben het

ontzettend druk, dat is één van onze uitdagingen.”

Vorig jaar wilde het bedrijf zijn werkzaamheden

nog uitbreiden over heel Nederland, maar er is

nu voor gekozen om de focus te houden op Zeeland,

Noord-Brabant en Zuid-Nederland. “Dit

komt simpelweg omdat we zoveel werk hebben.”

Verdubbeling productie

Om deze reden wil Goemaat de productie in

Oud Gastel bijna verdubbelen. “Eerst werden al

de showroom en de kantoren vernieuwd. Nu is

de productie aan de beurt. Dat is echt noodzakelijk

om de stroom aan te kunnen.” Door het

realiseren van een aanbouw is er straks meer

ruimte om aan de vraag te kunnen voldoen. “We

bevinden ons nu in het voorbereidingstraject”,

zegt Adriaansen. Naast de hoeveelheid werk

heeft Goemaat ook te maken met de stijgende

grondstofprijzen. “Daardoor is het belangrijk

met de klant vroegtijdig vast te leggen wat er

nodig is en hoeveel dit gaat kosten.”

Goemaat biedt een compleet aanbod voor de

gevel. Kozijnen, maar ook beglazing, waterslagen,

zetwerk, roosters, panelen e.d. Ook de montage

verzorgt het bedrijf zelf. Kwaliteit en betrouwbaarheid

staan volgens Adriaansen centraal: “We

Arce Novum Terneuzen.

68

| Exterieur


'Door de korte lijnen binnen ons bedrijf

weten zij altijd bij wie ze moeten zijn'

Het toegepaste profiel is Veka

Sofline 82 NL Retro.

hebben veel klanten die elke keer met ons willen

werken. Door de korte lijnen binnen ons bedrijf

weten zij altijd bij wie ze moeten zijn. Daarnaast

is onze productiekwaliteit goed en voldoen onze

producten aan het VMRG keurmerk.”

In december werd de eerste fase van het project

Arce Novum Terneuzen opgeleverd. In opdracht

van H4A Bouw leverde Goemaat hiervoor de

kunststof kozijnen. Pieter-Jan van Halum

projectleider van Goemaat Goedereede: “Het

toegepaste profiel is Veka Sofline 82 NL Retro.

De combinatie van de rechte stijl met de afgeschuinde

onderdorpel geeft de woning de retro

uitstraling die aansluit bij de Nederlandse bouwstijlen.

De kozijnen zijn toegepast met de VEKA

Spectral folie in de kleur sepiabruin. De ongeëvenaarde

matte optiek geeft het venster een

bijzonder hoogwaardig effect. Het lakoppervlak

is slijtvast, is uv- en weerbestendig en is tevens

bestand tegen belastende omgevingsinvloeden.”

Trots vertelt Van Halum dat de woningen op

een buitengewoon positieve manier zijn opgeleverd.

“Maar liefst 5 woningen van dit project

werden opgeleverd zonder opleverpunten. Een

topprestatie waarmee we H4A en alle andere

partijen willen feliciteren!”

FICHE VAN PROJECT

Project: Arce Novum

Locatie: Terneuzen

Architect: Wonka Architectuur

Goedereede • Oud Gastel • Goes

KUNSTSTOF • ALUMINIUM • GLAS

info@goemaat.nl www.goemaat.nl

| Exterieur

69


RECYCLING CONCEPT NO ROOF TO WASTE

Duurzame daken

Familiebedrijf Derbigum is een Belgische onderneming met een vestiging in Breda. Van origine produceert

het bedrijf innovatieve en duurzame waterdichtingsoplossingen voor daken. Al sinds 1990 is het

bedrijf pionier in het recyclen van dakbedekking. Elk product heeft bij Derbigum een duurzaam tintje.

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Consolidated Nederland

Consolidated aan het werk.

“Bij alle producten is een zo duurzaam mogelijke

ontwikkeling voor ons belangrijk”, zegt

Beau Snellen, marketing coördinator Nederland.

“Sinds de jaren ‘90 zijn we bezig met het

recyclen van oude dakbedekking tot een volledig

nieuwe grondstof. In 2020 brachten wij alle

ontwikkelingen op het gebied van recycling

samen in ons ‘No Roof To Waste’ concept.”

Nieuwe gerecyclede grondstof

Dankzij een uniek recycleproces worden

product- en snijresten en oude dakbanen

omgezet in een nieuwe grondstof, Derbitumen.

Deze grondstof wordt gebruikt voor de

NT lijn, Derbicoat NT (onderlaag) en Derbigum

NT (toplaag) “Derbigum NT is ideaal voor

duurzame daken. De Derbigum NT toplaag

bestaat uit 25% Derbitumen, de onderlaag

bevat 30% Derbitumen.’’

Derbigum levert ook nog steeds Derbigum SP

FR, voor het traditionele platte dak. Snellen:

“Dit heeft een bewezen levensduur van 40 jaar

en gaat dus al heel lang mee. We kunnen de

levensduur daarna nog meer verlengen door

70

| Exterieur


'De duurzame gedachte nemen wij altijd mee

in de ontwikkeling van onze producten'

het overlagen. Aan het einde van de levensduur

kunnen wij het dak innemen, om dit te recyclen

en te verwerken in onze NT producten.’’

Het duurzaam denken zit diep bij Derbigum.

“Dat kan zijn door de lange levensduur, of door

het recyclen. Deze gedachte nemen wij altijd

mee in de ontwikkeling van onze producten.’’

Ondersteuning voor architecten

Voor architecten is duurzaam bouwen steeds

belangrijker. Hier passen de producten van

Derbigum uitstekend bij. “Onze vertegenwoordigers

en technisch manager staan klaar bij

eventuele vragen. Verder bieden we op onze

website diverse tools voor onze architecten.”

Het bedrijf biedt onder meer een bestekservicepagina

voor het schrijven van bestekken

onder Stabu, Bouwbreed en OSF of middels

de te downloaden BIM package onder Revit.

Daarnaast linkt de website door naar Erkende

Derbigum verwerkers. Deze verwerkende

bedrijven zijn opgeleid om Derbigum te verwerken

en voeren de werkzaamheden uit

conform de laatste verwerkingsrichtlijnen.

Derbigum verduurzaamt daken.

Snellen: “In de zomer van 2021 werkten wij

samen met Consolidated en Stadgenoot in

Amsterdam aan het dak van het J.F. Berghoefplantsoen.

Voor het eerst in Nederland is

hierbij het oude dak gerecycled en een nieuw

blauw-groen dak aangelegd. Vrijwel het

gehele oude dak is gerecycled en hergebruikt.

De bovenste grindlaag wordt gereinigd en

hergebruikt voor een ander dak of voor bijvoorbeeld

een voetpad. De dakbanen van

het oude dak zijn gerecycled en verwerkt tot

Derbitumen. Dit is vervolgens gebruikt voor

nieuwe duurzame en circulaire dakbedekking.

Ook het isolatiemateriaal van het oude

dak is hergebruikt voor de isolatie van het

nieuwe dak.”

Derbigum NT.

Het nieuwe dak is een blauw-groen dak. Door

een laag van kunststof kratjes kan het dak

water opvangen. Op deze kratjes zijn plantjes

aangebracht. De planten kunnen drinken van

het opgevangen regenwater. Daardoor raakt

het riool bij zware regenval niet overbelast.

| Exterieur

71


De combinatie van binnen- en

buitenzonwering zorgt voor

een lager energieverbruik.

KLIMAATBEHEERSING

MET ZONWERING

Zonwering is niet alleen nodig om de zon te weren, maar speelt ook een belangrijke rol bij klimaatbeheersing.

Warema, fabrikant van zonweringen, is hier groot pleitbezorger van en ondersteunt professionals

hierbij.

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Warema

Warema specialiseert zich in ZonLichtManagement.

Algemeen directeur van Warema Nederland

Roelof Roezema: “Zonwering helpt om het

klimaat in een pand te beheersen. Dit is steeds

belangrijker geworden sinds de invoering van

BENG. Wij hebben hier ervaring mee opgedaan

en kunnen professionals bijstaan om BENG 1,

het terugdringen van koelen en verwarmen, toe

te passen. Dankzij binnen- en buitenzonwering

kan de airco later aan in de zomer en de verwarming

later aan in de winter.”

Binnen naar buiten halen

Eén van de paradepaardjes van Warema is de

lamellenoverkapping Lamaxa. “Dit product

speelt een belangrijke rol bij de combinatie van

het binnen- en buitenleven. Wij merken dat mensen

nu het hele jaar door investeren in zonwering.”

De lamellen van minimalistische ontworpen

Lamaxa L 70 kunnen niet alleen kantelen,

maar ook schuiven. “In een Nederlands

vakantiepark installeren wij de Lamaxa 125

keer. We merken dat steeds vaker gekozen

wordt voor deze luxe oplossing. Het is een

'Dankzij binnen- en buitenzonwering kan de airco later aan

in de zomer en de verwarming later aan in de winter'

72

| Exterieur


populair product omdat je de beleving van

buiten combineert met beschutting.”

Daarnaast is Lamaxa natuurlijk waterdicht en

kan deze van tal van extra’s worden voorzien,

zoals besturing per afstandsbediening of WMSapp

en Klimatronic weersafhankelijke besturing.

Daarnaast zijn geïntegreerde dimbare

led-verlichting, warmtestralers, geïntegreerde

zipscreens, glazen schuifwanden en een geïntegreerd

buitenstopcontact mogelijk.

kunnen we de wensen in kaart brengen en

kijken hoe we dit kunnen bereiken. Vanuit de

tekeningen maken we een ontwerp. We meten

dit nog na als het pand gebouwd is. Logistiek

speelt een steeds grotere rol, omdat steeds

meer binnenstedelijk gebouwd wordt, met

kleinere bouwruimten. Hoe eerder we mee

kunnen denken, hoe beter.”

Warema werkt aan vele projecten, met elk

zijn eigen uitdagingen. “We zijn nu bezig met

een project aan het IJ in Amsterdam: wij

installeren screens bij een uniek gebouw dat

straks middenin het water staat. Er is dus veel

planning nodig, om te zorgen dat de screens

geplaatst worden voordat het water dit onmogelijk

maakt. Een goede samenwerking met

aannemer Ballast Nedam is cruciaal. Daarnaast

staat het gevelwerk deels naar voren,

als een soort piramide waar de zonwering

tussen moet. Ook dit is uitdagend.” Voor elk

project geldt dat Warema zo vroeg mogelijk

aan tafel wil zitten met de architect. “Dan

Zonwering helpt om het klimaat in een pand te beheersen.

Design om je goed te voelen

Overdag en s‘nachts.

De nieuwe Zetra lamel voor buitenjaloezieën

Der SonnenLicht Manager

Maximale verduistering bij dag en nacht

Rechte geometrie voor een harmonieus gevelbeeld

Maximale ontwerpvrijheid - van kleur tot oppervlak

Nu te zien op

onze digitale beurs

www.sunlight-interactive.de

| Exterieur

73


Bewust beter

bouwen

ICF-specialist is gespecialiseerd in het bouwsysteem ICF,

Insulated Concrete Forms oftewel geïsoleerde betonbekisting.

Dit bekistingsysteem bestaat uit geïsoleerde EPS elementen

die door middel van “webs” met elkaar verbonden zijn. Dit

geïsoleerde betonbekistingsysteem wordt voornamelijk

toegepast ten behoeve van gevels en wanden. Nudura ICF

draagt bij aan een snelle bouwtijd, maar zorgt vooral voor een

goed geïsoleerd en duurzaam casco.

www.icf-specialist.nl / info@icf-specialist.nl / +31 (0)85 303 65 96

Milieuvriendelijk

geproduceerd uit 100%

gerecycled polypropylene en

staal. EPS is volledig recyclebaar.

Sneller bouwen

constructief bouwen en

isoleren in 1 proces.

Brandwerend

een maximale brandwerendheid

van 240 minuten.

Luchtdicht

luchtdicht vanwege de

dichte isolatie en beton.


Het casco leveren wij

Wat kunnen wij voor ú betekenen?

Ervaren mensen uit het vak, gespecialiseerd in prefab beton, specifiek voor woningbouwcasco’s. OLCAS heeft het

proces van advisering, prijsvorming, engineering en logistiek in eigen hand hierdoor zijn de lijnen kort en is het

contact direct. Deze werkwijze maakt het mogelijk u de juiste oplossing aan te bieden voor uw

vraag naar casco’s en woningen.

Kort samengevat: ‘creatief met beton’.

Ons levergamma:

• CASCOWANDEN

• LICHTBETON WANDEN

• RIBBENVLOEREN

• GEÏSOLEERDE- EN

ONGEÏSOLEERDE

KANAALPLAATVLOEREN

• BREEDPLAATVLOEREN

• HOLLE WANDEN

Omdat bouwen makkelijker kan.

POSTBUS 28, 7240 AA LOCHEM

T. 0573 - 222 300 | WWW.OLCAS.NL


OPROEP AAN ARCHITECTEN: ER IS NOG VEEL

WINST TE BEHALEN IN BOUWEND NEDERLAND

Omdat bouwen makkelijker kan…

Als je ongeveer een kwart van alle bouwprojecten in Nederland beroepsmatig mag scannen op constructieve

haalbaarheid en de kostprijs daarvan én daarbij efficiency én rendement ook aan een studie

onderwerpt, dan heb je recht van spreken.

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: Olcas BV

Johan Oltvoort, directeur/eigenaar bij Olcas in

Lochem is er heilig van overtuigd dat er nog een

flinke verbeterslag in Nederland kan worden

gemaakt. “Bij al die scans zien wij nog veel te

veel verschillen tussen de oorspronkelijke tekeningen,

de bestekken en de uiteindelijke berekeningen”,

zegt hij. “Regeren is dus vooruitzien.”

Oltvoort is een vurig pleitbezorger van het

bouwen met prefab beton, specifiek voor

woningbouwcasco’s. “Door het proces van

advisering, prijsvorming, engineering én

logistiek te clusteren, is er al veel winst te

behalen. Het nemen van regie begint dus bij

de start. De vooruitziende blik zou dáár moe-

ten zitten. Met andere woorden: de architect

is aan zet.”

“Want, weet hij wel dat er ongekend veel voordelen

zijn bij prefab bouwen, zoals het verkorten

van de bouwtijd, het plaatsen van de productie

in een omgeving waar de kwaliteit ook daad-

76

| Exterieur


werkelijk geborgd is, het naar voren kunnen

halen van de werkvoorbereiding (‘Regeren is

vooruitzien!’), het beter kunnen controleren

van de uitvoerbaarheid in het voortraject en

het bereiken van meer omzet voor het bouwbedrijf

terwijl deze tegelijkertijd niet meer FTE

hoeft in te zetten!”

Beton heeft de voorkeur

“Het is de boodschap die wij elke keer weer

verkondigen”, zegt de zichtbaar gedreven

Oltvoort. “Maar dan zijn we er nog niet, want

natuurlijk vormt een casco van beton de

basis voor het verdere vervolg. Zo kun je de

installatieleidingen van te voren opnemen in

de wanden. Beton heeft bovendien een warmtebufferende

eigenschap. Daarom alleen al

is beton efficiënter dan hout. Beton kan thermisch

actief worden gemaakt, zowel voor het

verwarmen als voor het koelen. Beton heeft

bovendien een langere levensduur.”

Daarnaast meent Oltvoort dat het goed is om

te kiezen voor scheiding in de vloer van de

constructie en de installaties. Beton zélf heeft

immers een veel langere levensduur dan de

Johan Oltvoort

'Prefab bouwen

verkort de bouwtijd!'

installaties. Door die scheiding kun je – als het

nodig is – alleen de installatielaag vervangen.

Je hoeft dan niets te doen aan de constructielaag

van het beton. Duurzaam dus! Het levert

bovendien tijdwinst op voor de installateur.

“Verder heeft beton door de massa een goede

geluidsisolatie. Bij beton heb je door een goed

ontwerp geen lateien en balken nodig. En, bij

een betoncasco werk je met één constructief

materiaal. Overal beton. Dit betekent dat de

uitzettingscoëfficiënt op elke plek in het casco

dezelfde waarden heeft; de kans op scheuren

wordt kleiner.”

Prefab bouwen met beton is volgens Olcas de toekomst, vooral ook op het

gebied van duurzaamheid en het behalen van meer rendement.

Uitdaging

Oltvoort daagt de architecten van Nederland

dan ook uit om bij een nieuw project meteen in

het voortraject bij hem aan te kloppen. “Voordat

je naar een aannemer gaat met al je tekeningen

en plannen, is het goed om al het gedane werk

eens goed tegen het licht te laten houden”, zo

besluit hij. “Ik ben er 100% van overtuigd dat

daar veel winst is te behalen. Ik weet ook zeker

dat elke architect na zo'n scan concludeert dat

‘bouwen inderdaad makkelijker kan.’

| Exterieur

77


GEÏSOLEERDE OMKLEDINGSELEMENTEN

Oplossing koudebrug betonconsoles

Bij het energetisch renoveren van een flat is het belangrijk dat dit meteen goed gebeurt. Wanneer de

verwachting is dat de bewoners nog minstens 25 jaar gebruik zullen maken van de woning is renovatie

op nieuwbouwniveau de standaard. Beers Bouwproducten heeft een oplossing voor koudebrugproblemen.

Hiervoor produceert het bedrijf geïsoleerde galerij- en balkonconsole omkledingselementen.

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Beers Bouwproducten

Veel galerijflats die gebouwd zijn in de jaren

‘50, ‘60 en ‘70 hebben betonnen balkon- en

galerij-consoles die zorgen voor een koudebrug

in de woning. Daardoor lekt er onnodig

warmte aan de gevel, wat niet ten goede komt

aan comfort (o.a. schimmelvorming) en energieverbruik.

Om die koudebrug te elimineren

heeft Beers Bouwproducten een kap ontwikkeld

die heel eenvoudig om deze consoles

heen kan worden geplaatst.

“De mogelijkheden van dit product zijn nog

niet breed gekend”, zegt eigenaar Marc Beers.

“We denken dat wij een perfecte prefab oplossing

kunnen bieden voor het isoleren van de

consoles. Zeker als er nieuwe, gevelvullende

Project Ravenhorst gereed.

78

| Exterieur


Console omkleding Noordwestflat

in uitvoering.

Project Ravenhorst gereed.

'We denken dat wij een perfecte prefab oplossing

kunnen bieden voor het isoleren van de consoles'

elementen worden geplaatst is er veel mogelijk.

Punt van aandacht is dan dat de omkledingselementen

niet voor de kozijnen komen

te zitten. De bestaande consoles worden door

de geïsoleerde elementen natuurlijk breder en

het is natuurlijk niet zo mooi als dan het kozijn

voor een deel wegvalt.”

Diversiteit

Beers Bouwproducten uit Medemblik biedt

een compleet assortiment van polyester

bouwproducten aan voor de buitenzijde

van een bouwwerk: dakgoten, deurluifels,

dakkapellen, boeidelen, windveren, koudebrugbekledingselementen,

schoorsteenomkledingen,

raamluiken en zelfs complete

gevelelementen. Beers: “Wij voorzien grotere

projecten van onze producten, in sommige

gevallen alleen de levering, maar ook

vaak de montage.”

Vele voordelen van kunststof

Met passie pleit hij voor de toepassing van

kunststof composieten. “Wij doen ons best om

de bekendheid van deze producten te vergroten.

Dit lukt ook! Steeds meer aannemers en

architecten zien de voordelen van dit materiaal.”

Volgens Beers zijn de eigenschappen van

kunststof gunstig ten opzichte van bijvoorbeeld

aluminium en beton. “Kunststof is licht, sterk,

geeft grote ontwerpvrijheid en is weersbestendig.

Daarnaast is het snel te verwerken en

duurzaam. Schilderen is niet nodig.”

Renovatie in Rotterdam

Momenteel werkt Beers Bouwproducten in

Rotterdam mee aan de Noordwest- en Corridorflat

in Rotterdam IJsselmonde. “Voor

aannemer Vorm zijn wij onderdeel van dit renovatieproject.

Van boven naar beneden hebben

ze hier alle gevels verwijderd. Het betonnen

Enkele console omkleding.

skelet wordt voorzien van goed isolerende en

geluidsdichte wanden en kozijnen én onze elementen

voor de uitstekende consoles.”

Het resultaat zijn woningen die na renovatie

duurzaam en gasloos zijn. “Buitengevelisolatie

is een bedrijfseconomisch slimme oplossing,

doordat hogere RC-waardes met minimale

meerprijzen kunnen worden gerealiseerd.”

| Exterieur

79


Beers Bouwproducten BV

BOUWEN MET VERTROUWEN

Leverancier van prefab polyester/composiet bouwelementen

Dakgoten met naadloos plafond & luifels Gevelbekledingselementen Koudebrug omkledingselementen

Deurluifels Schoorsteenomkledingen met strips Dakkapellen

Dakranden Deurluifels aluminium Dakkapellen

Leveringsprogramma:

- Bakgoten (ca. 12 standaard modellen, polyester)

- Dakkapellen (polyester en traditioneel)

- Deurluifels (polyester en aluminium/glas)

- Windveren & boeidelen (polyester)

- Leidingkokers (polyester)

- Gevelpanelen, bekledingspanelen (polyester)

- Kozijnkaders (polyester)

- Koudebrugelementen (polyester)

- Balkons & balkonomkledingen

Dakgoten Windveren, dakgoten en zg. latei - Douchevloeren (polyester)

- Schoorsteenomkledingen “steenstrips”

- Schoorsteenomkledingen “glad” (polyester)

- Bergingsdaken (polyester)

- Speciale projecten

Beers Bouwproducten BV voor de zakelijke- en professionele markt

Postbus 126 – 1670 AC Medemblik Tel. (0227) 712 362 – Fax (0227) 712 363

INFO@BEERSBOUWPRODUCTEN.NL WWW.BEERSBOUWPRODUCTEN.NL


Niko Hydro, geeft energie aan het

buitenleven

Het waterdichte schakelmateriaal van Niko is beroemd om zijn strakke design, trendy kleuren en uitgebreide assortiment.

Denk aan stopcontacten, (licht)schakelaars, rolluikschakelaars, media-aansluitingen, oriëntatieverlichting, sleutelschakelaars,

fietsoplaadpunt en meer.

• in de Hydro kleuren zwart, wit en grijs verkrijgbaar

• verkrijgbaar in inbouw, opbouw en tuinpaal

• IP55 spuitwaterdicht

www.niko.eu/hydro

PA-1140-03


NIEUW!

de ISOLERENDE raamdorpel

• Hoge isolatiewaarde, geen koudebrug

• Supersterk

• Weegt maar 3 kg per meter

• In elke gewenste kleur leverbaar

• Op elke kozijnmaat leverbaar,

tot 3 meter uit één stuk

• Eenvoudig en snel te monteren

• Ook leverbaar als spekband

Raamdorpelelementen BV

keramisch · natuursteen · beton · IsoSill

Fabrieksweg 5 · 5531 PP Bladel · 0497 - 36.07.91 · info@raamdorpel.nl · www.raamdorpel.nl


DERBIGUM NT ® DE BITUMINEUZE DAKBAAN

DIE PAST IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

Op deze manier draagt Derbigum haar steentje bij aan een groenere toekomst en een beter milieu!

www.derbigum.nl


GEGARANDEERDE

KWALITEIT IN GEVELS

WWW.VMRG.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!