21.03.2022 Views

Uitnodigingen workshops 14 april en 16 mei 2022

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

UITNODIGING WORKSHOP

Samen betekenis geven

-AFSTEMMING ZOEKEN MET OUDERS IN SITUATIES VAN

ONZEKERHEID EN MACHTELOOSHEID-

Voor: (kinder)artsen

DATUM: 14 APRIL 2022

TIJD: 13.00-17.00U Theaterhotel de Oranjerie ROERMOND (ONDER VOORBEHOUD)

In de kinderpalliatieve zorg kom je als professional onherroepelijk terecht in complexe

situaties waarin je niet kunt terugvallen op een behandelrichtlijn of protocol. Denk

bijvoorbeeld aan ethische vraagstukken rondom behandelbeslissingen. Zowel de

ouders, het kind als de zorgprofessional komen hierin gevoelens van machteloosheid

tegen. Ieder mens reageert hier op zijn eigen manier op, wat effect heeft op de relatie

en de communicatie tussen ouder en zorgprofessional.

In deze bijeenkomst staan we stil bij de betekenis van ziekte en de reactie op

controleverlies bij ouders en bij de zorgprofessional. We besteden aandacht aan de

manier waarop je als zorgprofessional af kunt stemmen op ouder en kind en

betekenisvolle zorg kunt blijven verlenen - ook al komt het levenseinde onherroepelijk

dichterbij. Theorie, praktijk en ervaringsverhalen zullen elkaar afwisselen waardoor je

als deelnemer aan het eind van de training dieper de complexiteit kunt doorzien en

ouders gerichter kunt bijstaan in het zoeken naar betekenis.

De cursus verbindt de expertise van drie beroepsgroepen in de kinderpalliatieve zorg:

pediatrie, verliesbegeleiding en geestelijke zorg.

DIRECT aanmelden: zenabou.banse@mumc.nl


UITNODIGING WORKSHOP

Samen betekenis geven

-AFSTEMMING ZOEKEN MET OUDERS IN SITUATIES VAN

ONZEKERHEID EN MACHTELOOSHEID-

Voor: verpleegkundigen en geïnteresseerde paramedici

DATUM: 16 MEI 2022

TIJD: 13.00-17.00U Theaterhotel de Oranjerie ROERMOND (ONDER VOORBEHOUD)

In de kinderpalliatieve zorg kom je als professional onherroepelijk terecht in complexe

situaties waarin je niet kunt terugvallen op een behandelrichtlijn of protocol. Denk

bijvoorbeeld aan ethische vraagstukken rondom behandelbeslissingen. Zowel de

ouders, het kind als de zorgprofessional komen hierin gevoelens van machteloosheid

tegen. Ieder mens reageert hier op zijn eigen manier op, wat effect heeft op de relatie

en de communicatie tussen ouder en zorgprofessional.

In deze bijeenkomst staan we stil bij de betekenis van ziekte en de reactie op

controleverlies bij ouders en bij de zorgprofessional. We besteden aandacht aan de

manier waarop je als zorgprofessional af kunt stemmen op ouder en kind en

betekenisvolle zorg kunt blijven verlenen - ook al komt het levenseinde onherroepelijk

dichterbij. Theorie, praktijk en ervaringsverhalen zullen elkaar afwisselen waardoor je

als deelnemer aan het eind van de training dieper de complexiteit kunt doorzien en

ouders gerichter kunt bijstaan in het zoeken naar betekenis.

De cursus verbindt de expertise van drie beroepsgroepen in de kinderpalliatieve zorg:

verpleegkunde, verliesbegeleiding en geestelijke zorg.

DIRECT aanmelden: zenabou.banse@mumc.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!