22.03.2022 Views

Vogelmagazine 1 - Voorjaar 2022 - Inkijkexemplaar

In dit lentenummer van het Vogelmagazine leggen we uit waarom kolonievogels zo graag dicht bij elkaar broeden, en de reusachtige kroeskoppelikaan straks wellicht weer rondvliegt in Nederland. Vertellen we hoe we de grutto wel kunnen redden voor Nederland en waar vogels allemaal hun nest in maken en met welke verschillende materialen. Interviewen we vier piepjonge vogelaars ‘in de dop’ waarom zij vogels kijken zo leuk vinden en vertellen lezers over hun unieke ontmoetingen met uilen. Zin om er opuit te gaan? Wij geven tips voor de beste vogelplekken aan de zuidkant van de Oostvaardersplassen. En nog veel meer superleuke info over vogels, boeken en de nieuwste telescopen.

In dit lentenummer van het Vogelmagazine leggen we uit waarom kolonievogels zo graag dicht bij elkaar broeden, en de reusachtige kroeskoppelikaan straks wellicht weer rondvliegt in Nederland. Vertellen we hoe we de grutto wel kunnen redden voor Nederland en waar vogels allemaal hun nest in maken en met welke verschillende materialen. Interviewen we vier piepjonge vogelaars ‘in de dop’ waarom zij vogels kijken zo leuk vinden en vertellen lezers over hun unieke ontmoetingen met uilen. Zin om er opuit te gaan? Wij geven tips voor de beste vogelplekken aan de zuidkant van de Oostvaardersplassen. En nog veel meer superleuke info over vogels, boeken en de nieuwste telescopen.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VOORJAAR 2022, € 5,75

MAGAZINE

Getest:

9 telescopen

Interview:

vogelfotograaf Marc Guyt

In de nesten:

bijzondere bouwsels

Passie voor een wereldvogel

VERLIEFD OP DE VELDUIL

ER IS HOOP

VOOR DE GRUTTO

KRAAMKOLONIES

De zin van samen broeden

00122

AP

8 718972 410575

WITTE REUS

We hebben weer ruimte voor de kroeskoppelikaan

WANDELING

Vogelboulevard

Oostvaardersplassen


DANIELE OCCHIATO/AGAMI

Jaar om je vingers bij af te likken

Iedere vogelaar, fanatiek of niet, houdt één of meerdere lijsten bij waarop hij of zij geobserveerde

soorten afvinkt. Eigenlijk kun je het zo gek niet bedenken of er bestaat wel een lijst voor: jaar-,

provincie-, tuin-, NL- of wereldlijst. Er zijn zelfs mensen die een vogelpoeplijst bijhouden, of erger…

Toen ik zelf serieus begon met ‘soortenjagen’, eind jaren 80, was het nog een hele klus om

300 soorten te kunnen noteren, daar deed je vele jaren over. Er was toen al wel een Club 450 in

oprichting, want dat aantal werd toen nog gezien als ultieme grens qua vogelsoorten die vogelaars

ooit hoopten te bereiken. Hoe anders is dat nu. Een vogelaar die regelmatig in het veld komt, haalt

tegenwoordig in een jaar tijd gemakkelijk meer dan 250 soorten binnen. Wie wat fanatieker is

komt in één jaar al snel uit rond de 300. In 2021 werd het jaarrecord door Alwin Borhem scherpgesteld

op 361 soorten. Maar Nick van der Ham staat nu al op 492 soorten (van de 530 die ooit zijn

gezien in Nederland) en is daarmee de nummer 1 op de ranking van Nederland. Ruim 150 andere

vogelaars zijn de magische grens van 450 overigens al gepasseerd. 500 is het nieuwe mikpunt en

dat is ongelooflijk veel.

Nederland is dus een geweldig land om vogels te kijken. Dankzij een grote variatie in leefgebieden,

de kust en de Waddenzee als kruispunt van trekroutes. 2021 was misschien wel een van de beste

vogeljaren ooit in Nederland. Ik noem supersoorten als de oostelijke vale spotvogel (nieuw),

Amerikaanse zee-eend (eerste in het veld), Sardijnse grasmus en purperkoet (beide nieuw). Komt

het door de snelle manier van doorgeven via Waarneming.nl, de Dutch Birding Assocation en

plaatselijke appgroepen? Worden vogelaars steeds beter? Helpen de vele boeken die verschijnen

(zie de uitdijende boekenrubriek)? In elk geval kunnen we constateren dat ook de wereld van

de vogelaars steeds sneller wordt en dat trekt steeds meer piepjonge mensen aan. En kunnen

vogelaars binnenkort de kroes kop pelikaan op hun lijst bijschrijven? Je lees het allemaal in dit

nummer. Heel veel leesplezier en wellicht tot op een van onze Vogelweekenden.

Paul Böhre, samensteller Roots Vogelmagazine

Reageren? paul.bohre@newskoolmedia.nl.

GUIDO BENSCHOP

WWW. MAGAZINE.NL 3


20 DE KLUUT

06 KOLONIEBROEDERS

MAGAZINE

Inhoud

Focus op vogels

06 De zin van samen broeden

14 Verliefd op de velduil

40 De mooiste belevenissen met uilen

46 Kroeskoppelikanen in Nederland

54 Nestbouw: van paardenhaar harken

tot hout hakken

60 Vogelnieuws

70 Er is hoop voor de grutto

80 Roots-podcast Notenkrakers

46 KROESKOPPELIKAAN

In gesprek met

22 Marc Guyt, mede-eigenaar van

natuurbeeldbank Agami

62 Vogelaars in de dop

Voorjaarswandelen

28 Vogelboulevard Oostvaardersplassen

(+ kaart en checklist)

Eropuit

19 Roots Vogelsafari’s op Texel

26 Agenda met vogel-uitjes

35 Wadden Vogelfestival

82 Roots Vogelfestival in de Biesbosch

28 WANDELING OOSTVAARDERSPLASSEN

Columns

13 Klaas de Jong

20 Saskia van Loenen

45 Henk Meeuwsen

81 Thomas van der Es

22 INTERVIEW MARC GUYT

Praktisch

36 De nieuwste vogelboeken

66 Telescopentest

69 Aanbieding: natuurfotografiespecial

+ 3x Roots

78 Gevonden voor de vogelaar

83 Colofon & lezersservice

COVERONDERWERPEN

40 LEZERS OVER UILEN

COVERFOTO’S MET DE KLOK MEE: WILLI ROLFES/NIS

(AALSCHOLVERS), ISTOCK (BLAUWBORST), ADOBESTOCK

( KROESKOPPELIKANEN), OTTO PLANTEMA (GRUTTO),

MARCEL VAN KAMMEN (VELDUIL).

WWW. MAGAZINE.NL 5


Velduilen jagen ook gewoon overdag

op muizen, waarbij ze snel zwenkend

laag over de vegetatie scheren. Soms

blijven ze even stil in de lucht hangen

(bidden) om zich op een prooi te

focussen; spectaculair!

14 VOGELMAGAZINE


LOIC POIDEVIN / NPL

Velduilen

Velduilen zijn magistrale vliegers.

De Nederlandse broedvogels komen

helemaal uit Rusland, de hier

geboren jongen vliegen net zo hard

mee terug. En overwinteren doen ze

net zo makkelijk ten zuiden van de

Sahara. Vogelaar en velduilkenner

Ben Koks volgt ze al jaren op de voet.

MET RUSSISCHE ROOTS

TEKST BEN KOKS

WWW. MAGAZINE.NL 15


STEVEN RUITER/NIS

28 VOGELMAGAZINE


.GRAUWE GANZEN.

WANDELING

MET

ROUTEKAART

Lentevogelen

IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN

Het noordelijk deel van Oostvaardersplassen, onder Lelystad, is voor veel vogelaars en

natuurliefhebbers bekend terrein. Dat er ook aan de kant van Almere een enorm vogelrijk deel is,

is veel minder bekend. Reden voor redacteur Paul Böhre om hier een route uit te stippelen. Langs

allerlei uitkijkplekken en een kilometerslange vogelboulevard vanwaar je een bonte variëteit aan

soorten van dichtbij bekijken.

TEKST PAUL BÖHRE

WWW. MAGAZINE.NL 29


ADOBESTOCK

ADOBESTOCK

HOOG TIJD VOOR

DE TERUGKEER VAN

DE KROESKOPPELIKAAN

46 VOGELMAGAZINE


ADOBESTOCK

Nederland en Belgïe zijn

prima geschikt als leefgebied

voor de kroeskoppelikaan,

zeggen Nederlandse en

Vlaamse onderzoekers na een

verkennende studie. Eigenlijk

zijn we verplicht om onze

uiterste best te doen om

hem terug te krijgen in onze

inmiddels veel schonere en

visrijke wateren. Leo Linnartz

van ARK Natuurontwikkeling

legt uit hoe en waarom.

TEKST PAUL BÖHRE

WWW. MAGAZINE.NL 47


ISTOCK

Jong geleerd

VOGELAARS

IN DE DOP

Vogelen is leuk voor jong en

oud. En wie jong begint, heeft

een leven lang vogelplezier.

Roots Vogelmagazine zocht

vier van zulke jonge vogelaars

op en vroeg ze de hemd van

het lijf over hun hobby.

TEKST PAUL BÖHRE

Thijmen Schilte

Leeftijd: 14 jaar.

Vogelaar sinds: 4 jaar.

Woonplaats: Zaandam (NH).

SINDS WANNEER KIJK JE VOGELS?

“Ik weet niet beter of ik vond

dieren en vogels leuk. Tijdens

vakanties sleepte ik van alles

mee naar huis: vlinders met

kapotte vleugels, hagedissen,

slangetjes en zo. Ik ben nergens

bang voor en dieren – en

dus ook vogels – voelen dat aan.”

MET WIE GA JE OP PAD?

“Ik ga vaak met mijn ouders op pad.

Elke vakantie gaan we de natuur in.

Maar echt alleen vogels kijken doe ik

met een familievriend, René. Hij had

altijd al iets met natuur, maar ook hij

vindt vogels kijken steeds leuker. Hij

heeft inmiddels een telescoop. In

het najaar zijn we voor het eerst mee

geweest met het Uilenweekend van

Roots. We hebben vier soorten gezien,

dat was echt heel mooi. Ik was wel

veruit de jongste deelnemer!”

WAT IS JE FAVORIETE VOGELPLEK?

“Texel, Ameland, Lauwersmeer,

Zuid-Limburg. Hier in de buurt

vooral de Oostvaardersplassen en

de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Daar zag ik voor het eerst een

mannetje krooneend. Echt prachtig.”

WAT WAS JE MOOISTE VOGEL­

BELEVENIS?

“Ik was op een zomerdag aan het

surfen in zee toen ik opeens meeuwen

op een vogel zag duiken. Het bleek een

TORENVALK te zijn. Zonder na te

denken redde ik haar uit zee (het was

62 VOGELMAGAZINE


Seth Stolker

Leeftijd: 7.

Vogelaar sinds: een jaar.

Woonplaats: Werkhoven

(Utrecht).

een jong vrouwtje). Ze bleek uitgeput

en zat rustig op mijn schoot bij te

komen. De dieren ambulance bracht

haar naar de vogelopvang. Na weken

was ze weer sterk genoeg om te worden

losgelaten. Daar mocht ik bij zijn.

Heel bijzonder: ze vloog twee rondjes

boven mijn hoofd om afscheid te

nemen. Dat vergeet ik nooit meer.”

WAT IS JE FAVORIETE VOGELGELUID?

“De kakafonie van vogels op het wad

van Texel. Al die scholeksters, kluten,

wulpen en andere roepende steltlopers

door elkaar. Prachtig geluid, echt

fascinerend.”

WAAR HAAL JE JE INFORMATIE

VANDAAN?

“De nieuwe Sovon Vogelatlas spel

ik zowat, waarneming.nl stroop ik

meerdere keren per dag af op waarnemingen

in de buurt en ik luister

graag naar de podcast Notenkrakers

van Roots en naar De Vogelspotcast

van Arjan Dwarshuis. Hij is een van

mijn grote voorbeelden.”

WAT WAS JE MEEST BIJZONDERE

WAARNEMING?

“Een kleine klapekster op Texel, dat

is een zeldzame vogel. Maar echt

de allermooiste zelf-ontdek-soort

was een groep van maar liefst 15 zeearenden

in de Oostvaardersplassen.

Door de tele scoop zag ik een volwassen

zeearend aan komen vliegen.

Ik kon alle veren op zijn kop en in

zijn staart zien. Waanzinnig gaaf!”

WAAROM VIND JE VOGELS

KIJKEN LEUK?

“Ik word heel vrolijk van hun

mooie kleuren. Ik vind het zo

bijzonder dat elke vogel heel andere

veren heeft. Sinds ik een verrekijker

heb, kan ik ze nog beter bekijken. En dan zie

je eigenlijk pas hoe veel mooier de kleuren op de

veren zijn. Echt schitterend!”

MET WIE KIJK JE VOGELS?

“Vooral met mijn opa, want hij is ook een vogelaar. Mijn

vader vindt het ook heel leuk. Ik ga vaak samen met

mijn vader, moeder, zusje en opa op pad, maar mijn opa

weet het meeste van vogels. Hij wijst me ze dan aan. Hij

kent ook bijna alle geluiden. Kraaien kun alle geluiden

nadoen, dat is wel weer verwarrend.”

HOU JE OOK BIJ WELKE SOORTEN JE ZIET?

“Als ik een vogelsoort gezien heb, kruis ik hem meteen

aan in het vogelboek Vogelgids voor kids. Ik heb de fuut,

aalscholver, reiger, zwaan en buizerd al gezien. En

natuurlijk de wilde eend. Die zien we hier elke dag.

En de buizerd.”

WELKE BIJZONDERE VOGEL ZIT VLAK BIJ JOUW HUIS?

“We wonen sinds kort op een boerderij. Daar heb ik al

een paar keer OOIEVAARS gezien. Soms als we met

de auto door de polder rijden, zie ik er dan opeens een,

en dan moeten we altijd even stoppen. Dat vind ik zo’n

mooie vogel. Een keer zat hij in de sloot. Ook heb ik een

paar keer al een aantal zien overvliegen. Misschien gaan

we ooit wel een ooievaarspaal achter de boerderij laten

neerzetten.”

WAT WAS JE MEEST BIJZONDERE BELEVENIS?

“Op een dag vloog een buizerd bijna tegen het raam

van de auto. Toen kwam hij dus wel heel dichtbij en dan

zie je pas hoe groot zijn vleugels zijn. En we waren een

keer op vakantie, en toen moesten we lang met de auto

rijden en daar heb ik toen heel veel buizerds gezien. En

een arend. Dat was wel heel gaaf!”

WAT IS DE MOOISTE VOGEL DIE JE TOT NU TOE

HEBT GEZIEN?

“De groene specht. Die heb ik bij een vriendje in de tuin

gezien. En gehoord. Ze maken twee geluiden: een soort

lach en ze tikken tegen de boom. Dat laatste geluid van

een specht vind ik ook het mooiste. Alsof hij kan

trommelen!”

WELKE VOGEL WIL JE HEEL GRAAG NOG ZIEN?

“De condor. Maar hier in Nederland de lepelaar. Ik heb

er misschien ooit een gezien met mijn vader in het

uiter waarden gebied, maar dat weten we niet helemaal

zeker. Maar die staat het hoogst op mijn verlanglijst.

Met zijn lepelvormige snavel en fraaie kopveren die

omhoog staan. Dat lijkt me echt een heel mooie vogel

om te zien.”

WWW. MAGAZINE.NL 63


-TEST-

9 TELESCOPEN

De afgelopen twee jaar is de populariteit van vogels kijken als hobby in een stroomversnelling

gekomen. Wie deze hobby eenmaal een paar jaar beoefent, wil er vroeg of laat een schepje bovenop

doen en overgaan tot de aanschaf van een telescoop. Hoe maak je de juiste keuze?

TEKST PAUL BÖHRE, MARC PLOMP FOTO’S PAUL BÖHRE

Vogels kijken door een

tele scoop geeft je hobby

een extra dimensie. Je

ziet over een grotere

afstand veel meer details

en geniet des te meer van

het fantastische verenkleed

en de gedragingen

van de dieren die je in het

vizier hebt. Bovendien

kun je met een adapter

ook nog eens door de

tele scoop foto’s van

ze maken. Maar welke

tele scoop is voor jou

het meest geschikt?

Roots Vogelmagazine

geeft 10 tips om een

keuze te kunnen maken

uit diverse modellen.

1


Bepaal je maximale budget.

2


Bedenk van tevoren waarvoor je de telescoop

gaat gebruiken. Moet hij alleen mee

in de auto en op de fiets, of ook tijdens een

wandeling? Wandel je veel, kies dan voor

een lichtere telescoop. Die zijn echter vaak

wel minder lichtsterk.

3


Er zijn tele scopen met een rechte inkijk en

met een schuine. Wat vind je zelf prettiger?

Een tele scoop met schuine inkijk kun je

lager op een statief zetten terwijl je er toch

relaxed doorheen kunt kijken. Dat scheelt

in stabiliteit.

4


Ga je de tele scoop vaak en intensief gebruiken,

kies dan voor een wat betere kwaliteit.

De ervaring leert dat mensen die kiezen

voor een goedkopere tele scoop toch snel

een stap hoger willen in kijkbeleving en

beeldkwaliteit. Een goede tele scoop gaat

gemakkelijk 15 jaar mee.

5


Kies voor een zoomlens die begint met

15x vergroting als je veel moeite hebt om

je onderwerp door de tele scoop in beeld te

krijgen. Dat zoekt een stuk gemakkelijker,

en daarna kun je verder inzoomen.

6


Staar je niet blind op alleen de maximale

vergroting. In de praktijk gebruik je de

kleinste vergroting het vaakst. Hiermee vind

je de vogels makkelijker, pas daarna zoom

je in naar een grotere vergroting.

7


Neem je telefoon mee naar de winkel en

vraag naar een geschikte adapter. Dan kun

je met je mobiel de vogels door de tele scoop

fotograferen.

8


Kies voor een videokop met een snelkoppeling

als je nog geen statief hebt. Dat scheelt

je veel ergernis met het elke keer monteren

van je spullen. Neem geen balhoofd, want

die zijn ongeschikt voor telescopen.

9


Kies voor een merk dat een goede garantie

geeft. Let hierbij op dat levenslange garantie

echt niet bestaat.

10


Test een tele scoop op een bewolkte dag.

Met zonnig weer kun je ook testen, maar

zorg dat je in een natuurlijke omgeving

bent, zodat je eventuele warmte- en windtrillingen

zelf kunt ervaren en ziet wat dat

doet met de beeldkwaliteit.

ISTOCK

Statief onmisbaar

Bij een telescoop is een goed, stabiel statief onmisbaar,

liefst een van aluminium of carbon. Carbon

is bij een gemiddeld statief 300-500 gram

lichter, maar ook duurder. Benro, Leofoto en

Manfrotto maken prima statieven voor een schappelijke

prijs. Wil je topkwaliteit, kies dan voor Swarovski.

66 VOGELMAGAZINE


Wij testten 9 modellen, van instapkwaliteit tot buitencategorie

- INSTAPPERS -

Vogelbescherming Sperwer 65

Lekker compact instapmodel. Scherpstelling

met dubbel scherpstelwiel verloopt soepel

en prettig. De body is geproduceerd van

duur zame kunststof en aluminium, de zachte

rubberen mantel voelt prettig en comfortbel

aan. De zoom, die begint met 17x, is erg

prettig voor beginners. Leden van

Vogelbescherming krijgen 10% korting.

Diameter objectief: 65 mm.

Zoom: 17-50x. Close focus: 3,5 m.

Gewicht: 1.250 g. Prijs: € 529.

Opticron MM3 60 GA

Kleine tele scoop (25 cm!) met hetzelfde

gewicht als een 42mm-verrekijker.

Met een opzienbarend contrastrijk en

lichtsterk beeld, een fractie scherper dan

dat van de Sperwer en een wat ruimer

beeld. Goede keuze voor iedereen die

op zoek is naar een compacte, veelzijdige

en zeer voordelige (reis)telescoop.

Diameter objectief: 60 mm.

Zoom: 15-45x. Close focus: 3,5 m.

Gewicht: 720 g. Prijs: € 539.

ISTOCK

Opticron MM4 77 ED

Een sprankelend helder en breed beeld. Wat

de kleurechtheid betreft gaat deze tele scoop

richting de kwaliteit van Zeiss/Swarovski.

Hij is vrij klein (31,5 cm), dus hanteerbaar.

Beschermd in zacht aanvoelend rubberen

bekleding. Scherp stelling prettig. Prima

prijs-kwaliteitverhouding in deze klasse.

Diameter objectief: 77 mm.

Zoom: 18-54x. Close focus: 3,5 m.

Gewicht: 1.250 g. Prijs: € 1.299.

- MIDDENKLASSE -

Meopta Meopro 80 HD

En robuuste tele scoop. Helder, contrastrijk

en warm beeld, met een goede

randscherpte. De lichtsterkte is prima.

De brede scherpstelring zit in het midden

en loopt vrij zwaar. De compacte, met

rubber beklede magnesium behuizing is

mooi ergonomisch vormgegeven.

Diameter objectief: 80 mm.

Zoom: 20-60x. Close focus: 6 m.

Gewicht: 1.927 g. Prijs: € 1.399.

Vogelbescherming Havik 82 ED

Het dubbele, soepel lopende focuswiel

stelt prettig scherp. Dichtbij scherpstelling

haalt je onderwerp ver naar je toe. Prachtig

helder beeld, scherpte loopt wat terug in

de randen. Leden van Vogelbescherming

krijgen 10% korting.

Diameter objectief: 82 mm.

Zoom: 25-50x. Close focus: 4,5 m.

Gewicht: 1.805 g. Prijs: € 1.838.

WWW. MAGAZINE.NL 67


OTTO PLANTEMA

In verschillende

provincies wordt

hard gewerkt om het

tij voor de grutto

te keren

GRUTTO

[Limosa limosa]

Lengte: 40-44 cm.

Spanwijdte: 62-70 cm.

Gewicht: 280-500 g.

Herkenning: groot, maar veel kleiner

dan een wulp. Elegante, opgerichte vogel

met bijzonder lange poten en lange

snavel. Zomerkleed roestrood, witte buik

en donkere flankstreken. In winterkleed

egaal grijsbruin.

Geluid: gevarieerd repertoire, maar de

meest gehoorde roep is een luid en helder

‘grutto, grutto’, waarbij de eerste lettergreep

in toonhoogte stijgt en de tweede

weer daalt.

Broedgebied: vochtige, kruidenrijke

weilanden.

Broedtijd: vanaf eind maart tot begin

juni. Meestal 4 eieren. Broedduur

22-24 dagen.

Voedsel: een volwassen grutto eet

regen wormen en emelten. Een jonge

jaagt op insecten, zoals langpootmuggen.

Tijdens de trektocht in Portugal en Spanje

en in het overwinteringsgebied is hij grotendeels

vegetariër en eet hij rijstkorrels.

Verspreiding in NL: broedvogel, aanwezig

van februari tot augustus. Aantal

broedparen ± 25.000 in 2021; geschat

aantal doortrekkers 50.000. Het aantal

broedvogels daalt elk jaar met zo’n 4%.

70 VOGELMAGAZINE


Blijft de

grutto

de weidekoning?

Boven ‘ouderwets’ kruidenrijk

boerenland is weer die kenmerkende

roep te horen: ‘grutto-grutto-grutto’, al

klinkt het zachter dan vroeger. Het gaat

al decennia niet goed met de grutto.

Maar er is hoop: in verschillende

provincies wordt hard gewerkt om het

tij voor de grutto te keren. Astrid Kant

en Otto Plantema delen hun liefde voor

de grutto en maakten een prachtig boek

over deze markante vogel.

TEKST PAUL BÖHRE, OTTO PLANTEMA

Veel landen hebben een nationale

vogel. Engeland heeft de roodborst,

België de torenvalk en Frankrijk de

Gallische haan. Pas in 2015 werd in

Nederland, op initiatief van Vara’s Vroege

Vogels en Vogelbescherming Nederland,

een verkiezing georganiseerd. “En meer

dan terecht koos het publiek de grutto”,

aldus Otto Plantema, van huis uit gepromoveerd

chemicus die zijn liefde voor

vogels meekreeg van zijn vader. “Als klein

jongetje zwierf ik aan mijn vaders hand

door de polders rond Delft en gingen we

samen naar Texel om naar weidevogels

te kijken. De grutto is mijn favoriet: de

ultieme lente bode, elegant, ongelooflijk

fotogeniek en daarmee voor mij de icoon

van het polder land schap.”

Gruttobehang

Van alle West-Europese grutto’s broedt

85 procent in Nederland. De vogel vertegenwoordigt

als geen andere soort ons

rijke boerenlandschap van sloten, boerderijen

en bloemrijke weiden, een beeld

dat samen met windmolens, kaas en

klompen Nederland wereldwijd symboliseert.

Dat typische polderlandschap leent

zich ’s zomers bij uitstek voor de grutto.

Plantema: “In de vroege winter verblijven

de weidevogels graag bij kleine rijst telers

in West-Afrika, in de nawinter in Portugal

op de rijst velden rond de rivier de Taag.

Daar verzamelen ze zich dan tot compacte

groepen van wel 15.000 stuks. Werkelijk

betoverend als een slechtvalk dan gaat

jagen en alles in één keer op de vlucht

gaat. De lucht verandert dan even in een

behang van grutto’s.”

Juist op deze plek in de Taagdelta zijn

plannen voor de aanleg van een luchthaven.

Dat zou een ernstige bedreiging

zijn voor de grutto en de honderdduizenden

andere trekvogels. Tot dusver hebben

>

WWW. MAGAZINE.NL 71

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!