22.03.2022 Views

03 | 2022 Interior Business Magazine - Meubelhart Beusichem Special

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

4 / MAART - 2022 / ZESDE JAARGANG

INTERI R

BUSINESS

Voorjaarsshow

MAGAZINE

Meubelhart Beusichem:

‘een belangrijk inkoopmoment’

Verdieping en verbreding

staan centraal

MAGAZINE VOOR EN OVER WONENRETAIL, MEUBELVAKHANDEL, INTERIEURLEVERANCIERS EN INTERIOR DESIGNERS

Invitatie

voorjaarsshow

special Meubelhart Beusichem

WE MOGEN WEER

FASTEN YOUR

SEATBELTS

Rutger Bongers Agenturen

bestrijkt een breed

meubelspectrum: ‘Drie merken

die elkaar aanvullen’

Nieuwe exposant Eurogros

uit Hoogeveen: ‘Ruime keuze

aan karpetten en traplopers’

Nieuwe showroom voor

icatchers: ‘Collectie verrijkt met

eetkamerstoelen’

Koopmans Meubelen: ‘Nog

meer keuze voor de klant’

Lenselink Furniture: ‘Heldere

koers als agent en groothandel’

Meer doen met minder

verschillende modellen

DFM: ‘Het is tijd om te beurzen!’

New Ambiance zet volop in op

zitcomfort

RV Design: ‘Trendy vervolg op

najaarscollectie’

Sit Design: ‘Zoeken naar

duurzame en circulaire

oplossingen voor de collecties’

Meubelstoffen uit PET flessen

als eerste stap

Nieuwe eyecatcher bij Van

der Drift Meubelen: ‘Marque

collectie uitgebreid met cinewall’

W&W Assortiment nog

breder in Beusichem: Volop

vernieuwingen bij Wiemann


V I L V E R T S T R A A T 1 1

3 6 5 0 D I L S E N - S T O K K E M

I N F O @ M E C A M G R O U P . B E

W W W . M E C A M . B E

Ontdek onze collectie tijdens beurs Beusichem!

28 maart van 10u-20u & 29 maart van 10u-18u

4 april van 10u-20u & 5 april van 10u-18u

@mecamgroup


Beusichem

Voorjaarsdagen Meubelhart Beusichem blijft

een belangrijk inkoopmoment

Verdieping en verbreding

staan centraal

Van 28-29 maart en van 4-5 april gaan de Voorjaarsdagen van het

Meubelhart Beusichem weer plaatsvinden. Dit evenement blijft,

ook in deze tijden van vragen over grenzen aan de sterke vraag naar

meubelen, het moment bij uitstek om nieuwe modellen in te kopen

bij veel retailers. Samien Blaauwendraad namens de organisatie van

Meubelhart Beusichem: “We merken dat bezoekers steeds meer

op zoek zijn naar meer dan alleen een losse, nieuwe bank,

fauteuil, tafel of kast. Men wil collecties verbreden met meerdere

productgroepen en bestaande collecties verdiepen met meerdere

modellen.”

van saamhorigheid onder de

exposanten. Het is net als bij

goede buren: vorig jaar was de

barbecue aan deze kant, dit jaar aan

de overkant. We riepen: volgend

jaar bij jullie en dat werd direct

opgepikt. Zo komen we ook meer

bij elkaar in de showrooms en dat

is altijd goed voor de teamgeest als

exposanten.” Ze is ook blij met de

komst van een nieuwe exposant:

Eurogros karpetten uit Hoogeveen.

“Een prima aanvulling die goed past

bij onze ambities als Meubelhart

Beusichem.”

De vorige najaarseditie

is volgens Samien

goed verlopen: “Ik

heb eigenlijk geen

wanklanken gehoord.

Er werd weer goed besteld en er

zijn veel afspraken gemaakt door de

exposanten. Ook de bieractie was

een succes. Het bracht de dynamiek

en gezelligheid waar we op hadden

gehoopt. Dus doen we de actie

straks in het voorjaar over, maar

met iets anders dan bier. Wat dat

wordt houden we nog even geheim.”

Ze benadrukt het belang van het

inkoopmoment in het voorjaar voor

veel winkeliers: “Alle exposanten

werken het hele jaar door aan

nieuwe modellen en collecties, maar

de inkoopdagen in het voor- en

najaar zijn toch echt de deadlines

om iets nieuws te presenteren.

Afhankelijk van de reacties tijdens

de dagen kan de productie in gang

worden gezet. Er moet voldoende

draagkracht zijn voor nieuwe

collecties en dat kunnen we met

name meten tijdens de dagen.

Tegelijkertijd: de bezoekers hebben

alle handel overzichtelijk bij elkaar,

dus het mes snijdt aan twee kanten.”

SAAMHORIGHEID

De najaarseditie van 2021 kende

voor het eerst een informele

bijeenkomst van alle deelnemers

tijdens een barbecue. Volgens

Samien was dit een groot succes

dat voor de najaarseditie van dit

jaar herhaald gaat worden: “Nu

is het uiteraard geen weer voor

een barbecue, maar in september

gaan we dit zeker herhalen. Er

is inmiddels een groot gevoel

AMBITIE

Meubelhart Beusichem heeft volgens

Samien namelijk de ambitie om

het aanbod aan interieurproducten

verder te verdiepen en te verbreden.

“We willen uiteraard geen veredelde

decoratiebeurs worden, die zijn er

al voldoende en de beurzen die al

bestaan zijn goed. Toch merken

we dat winkeliers en inkopers

het fijn vinden als ze niet allerlei

beurzen hoeven af te gaan om alle

productgroepen voor de winkel te

vinden. Daarom zijn we op zoek naar

de juiste balans tussen onze ‘handel’

en producten die bij het interieur

horen, zoals vloerkleden. Er is nog

ruimte vrij om deze te tonen, dus

bij deze de oproep aan leveranciers

van kleden, verlichting, accessoires

en dergelijke, maar natuurlijk ook

‘gewoon’ meubelen: kom bij ons

staan in het mooie Beusichem!”

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE 4 / maart 2022 37


Beusichem

Sit Design zoekt naar

duurzame en circulaire oplossingen

voor de collecties

Meubelstoffen

uit PET flessen

als eerste stap

Tijdens de komende voorjaarseditie van de inkoopdagen bij Meubelhart Beusichem zal Sit Design

het iets rustiger aan doen met het introduceren van geheel nieuwe modellen, zo geeft Samien

Blaauwendraad van het bedrijf aan: “We hebben vorig jaar een leuke, succesvolle nieuwe

collectie gebracht en daar borduren we nu op voort. De nadruk ligt deze keer op een aantal

nieuwe stoffen voor onze collectie, gemaakt uit garens van gerecyclede PET flessen. Het is voor ons

een eerste stap in de richting van duurzame, circulaire meubelen. De vraag ernaar neemt toe, zo

merken we.”

Het bewustzijn dat

de hoeveelheid

grondstoffen op onze

planeet eindig is en

dat we dus zuinig hiermee om

moeten gaan is bij Samien al lang

aanwezig: “Mijn generatie is met

dit besef opgegroeid, we hebben

het nadrukkelijk meegekregen op

school. Het idee om het thema

duurzaamheid op de agenda van

Sit Design te zetten is twee jaar

geleden ontstaan. De directe

aanleiding was de vraag van

een relatie naar meer duurzaam

geproduceerde zitmeubelen, maar

het sluit naadloos aan op wat ik voel

en waar we met het bedrijf naar toe

willen.” Samien en haar team wilden

naar aanleiding van de vraag direct

aan de slag met het ontwerpen

van een duurzame collectie, maar

toen sloeg de pandemie toe. “Er

kwam ineens een grote vraag naar

meubelen, ook bij ons, en het plan

verdween noodgedwongen naar de

achtergrond. Eind 2021 kwam er

even een periode van relatieve rust

en toen hebben we ons afgevraagd:

hoe pakken we het aan? Wat willen

we bereiken met circulariteit?”

STOFFEN

Tijdens de afgelopen Meubelbeurs

Brussel, in november vorig jaar,

introduceerde Sit Design meubelstoffen

gemaakt van garens uit

gerecyclede PET flessen. “Anderen

gingen ons hierin voor, maar ik

had een duidelijk uitgangspunt:

om de keuze voor deze stoffen

te vergemakkelijken mogen ze

niet veel duurder zijn dan een

traditionele stof. Het moet er ook

mooi uitzien zodat je niet kunt

zien dat het een hergebruikt

materiaal is. Het moet uiteindelijk

vanzelfsprekend worden om als

consument voor een dergelijke stof

te kiezen en voor een winkelier om

het aan te bieden. Mensen moeten

de stof op zichzelf waarderen, nog

los van het ecologische verhaal.”

Er zitten vanaf dit voorjaar enkele

stoffen uit gerecyclede PET flessen

en gerecycled polypropyleen in

de stalenboeken van Sit Design,

afhankelijk van het succes de

komende maanden moeten dit er

uiteindelijk veel meer gaan worden,

aldus Samien: “Voor het einde van

2022 willen we een vastgesteld

percentage van alle stoffen op basis

van petflessen hebben. Uiteindelijk

willen we zoveel mogelijk circulair

gaan werken: eerst met de stoffen

en vervolgens de rompen, frames en

ook het schuim en de veren..”

LEVERANCIERS

“Iedereen in de keten zou het

liefst een bijdrage moeten kunnen

leveren. Dus ook aan de schuimleveranciers,

bijvoorbeeld, vragen

we naar een betaalbaar alternatief

voor polyurethaan. Dat is lastig, het

‘UITEINDELIJK

WILLEN WE ZOVEEL

MOGELIJK CIRCULAIR

GAAN WERKEN’

38 maart 2022 / 4

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE


INTERIOR BUSINESS MAGAZINE 4 / maart 2022 39


is er nog niet echt, maar wanneer

iedereen ernaar vraagt moet ook

dat deel van de toeleveranciers een

aanpassing gaan maken. Ook hier

krijgen we nu vragen over vanuit

onze klantenkring, het is opnieuw

een samenspel van vraag en wat

we zelf als merk ook willen.” Ze

ziet echt een verschil tussen nu

en twee jaar geleden: “Toen was

het even een trend, iedereen had

het over circulariteit en ging snel

over naar de orde van de dag en

dat was zo snel mogelijk leveren

van traditioneel geproduceerde

meubelen. Dat geldt ook voor ons.

Maar nu is het anders, het is geen

trend maar een blijvende vraag. Het

is geen eenrichtingsverkeer meer

van de leverancier naar de retailer

zoals toen. Het is steeds meer een

vereiste bij meer partijen en wordt

nu ook echt als relevant gezien, niet

als een hobby voor de happy few.”

ONTWERPPROCES

Samien en haar team zijn zelf

altijd verantwoordelijk voor het

ontwerpen van nieuwe collecties en

modellen. Hierin ligt de basis van

een meubelconcept dat gericht is

op hergebruik: “Een ontwerp heeft

een binnenkant en een buitenkant,

dat zijn twee gebieden waar nog

veel te winnen is als het gaat

om herbruikbare oplossingen..”

Iedere vraag roept meer vragen

op dan antwoorden, zo is haar

ervaring tijdens het ontwerpproces,

maar dat ontmoedigt haar niet.

“Integendeel. We kunnen de omslag

naar duurzaamheid en circulariteit

zo groot of zo klein maken als we

zelf willen. We willen uiteindelijk

volledig circulair ontwerpen en

produceren maar dat gaat met

kleine stapjes. Ik zeg het eerlijk: we

zijn nog zoekende maar dat is geen

reden om niet te blijven zoeken.

Nu eerst de stoffen, dan kijken we

naar de romp en het schuim en zo

verder. Model voor model. We willen

eerst een serie circulaire meubelen

op de markt brengen, dat kost tijd.

Inclusief het testen. Maar slaat deze

aan dan passen we de productie

van de rest van de bestaande

collectie aan. Dan hebben we ook

een goed verhaal richting winkeliers

en consumenten: we hebben het

uitgeprobeerd met een geheel

nieuwe serie, het werkt en nu

worden de vertrouwde modellen

ook zo geproduceerd.”

RESPONS

Blijft de vraag: stel dat 10 procent

van de collectie van Sit Design uit

duurzame stoffen of in de toekomst

meubelen zal bestaan, is dit dan

terug te zien in de orders? Zie je

daar straks ook minstens 10 procent

aan duurzame opties? “Daar staan

we zeker bij stil, je wilt niet op het

verkeerde paard wedden als bedrijf.

Nu wil iedereen de eerste, de beste

en de grootste zijn in duurzaam

geproduceerde meubelen. Wij ook.

Maar misschien is dat een verkeerd

streven. De hele meubelbranche

moet in feite meedoen om het

besef te doen vergroten. Dus geen

exclusiviteit meer op stoffen of

andere materialen, maar zoveel

mogelijk delen en uitbreiden.

Vermenigvuldigen is groeien. Zorg

ervoor dat duurzame materialen de

standaard worden in onze industrie.

Uiteindelijk zie ik meerdere

stromingen ontstaan binnen

duurzaamheid, maar de basis, de

definitie van wat duurzaam is, wat

circulair betekent, moet hetzelfde

zijn. Daarna kan je bepalen in

welke mate je actief bent: eenmalig

herbruikbare meubelen maken,

meerdere keren herbruikbaar of

oneindig, dus circulair.”

INZAMELEN

Samien kijkt naar de inzameling en

het hergebruik van matrassen op

dit moment en zou iets dergelijks

ook graag zien voor zitmeubelen

die ingenomen worden na

gebruik: “Dus een specialist die

inzamelt en demonteert zodat

de onderdelen van zitmeubelen

hergebruikt kunnen worden

door meubelfabrikanten. Veel

leveranciers zijn niet in staat om

dit zelf te doen,. Het zou zeker

helpen wanneer een bedrijf in dit

gat springt.” Hoe dan ook hoopt

Sit Design met de eerste stap

van de stoffen uit PET flessen

een signaalfunctie te kunnen

afgeven aan andere leveranciers.

“Alleen samen kunnen we iets

bereiken, kijk opnieuw naar de

matrassenfabrikanten en hun

inspanningen. Voor mij is dat het

bewijs dat samenwerken succesvol

kan zijn.” Daarnaast speelt de

problematiek van de levertijden nog

steeds in de branche, ook bij het

bedrijf uit Beusichem: “We lopen in

op de lange levertijden maar gaan

dit jaar echt gas geven. We bestellen

altijd op commissie en houden

eigenlijk geen voorraad, misschien

moeten we dit wijzigen..”

SAMENWERKING

Sit Design wilt ook meer gaan

samenwerken met aanbieders van

andere producten dan zitmeubelen

om zo een completer aanbod aan

winkeliers te kunnen geven: “Ook

dat is gebaseerd op vraag vanuit de

winkels: we willen sfeerpresentaties

met kleden, verlichting en

accessoires erbij, kunnen jullie dit

voor ons verzorgen? Dus kijken we

hier nu serieus naar.” Tot slot gaat

ze nog even in op de stijlverandering

in de meubelen van het merk van de

afgelopen jaren: “Ik heb de collectie

altijd meer in de richting van design

willen sturen en dit is ook gelukt en

de respons is prima. Maar ik weet

nu dat we de basic elementen van

onze collectie een beetje uit het oog

zijn verloren. De meubelen waarmee

Sit Design in de afgelopen veertig

jaar groot is geworden. Dus zijn er

weer nieuwe modellen in een meer

klassieke stijl. Ik denk dat we nu

een goede mix hebben van design

en meer traditioneel. Al met al zie

ik 2022 als een frisse start vol frisse

ideeën, voor Sit Design en voor de

gehele branche!”

‘ZORG ERVOOR DAT

DUURZAME MATERIALEN

DE STANDAARD WORDEN

IN ONZE INDUSTRIE’

40 maart 2022 / 4

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE


Beusichem

Nieuwe exposant voor Meubelhart Beusichem:

Eurogros uit Hoogeveen

Karpetten

en traplopers

in een ruime

keuze

Meubelhart Beusichem verwelkomt met Eurogros

een nieuwe exposant in de permanente showrooms.

Het familiebedrijf uit Hoogeveen is actief sinds

1978 en levert als groothandel karpetten in vele

uitvoeringen, formaten, vormen en materialen.

Daarnaast levert Eurogros traproeden en traplopers:

“Een mooie productgroep waar weer meer vraag

naar is sinds de afgelopen jaren. Maar het grootste

deel van onze omzet komt uit onze karpetten voor

het middensegment van de markt”, aldus Lennart

Mateboer (29), de derde generatie in het bedrijf.

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE 4 / maart 2022 41


Toen grootvader

Mateboer het bedrijf in

1977 startte deed hij

dit met het verkopen

van tafelkleden: “Er werden toen

nog veel tafelkleden verkocht,

want tafels waren in het algemeen

een stuk kleiner en minder mooi

om naar te kijken dan de tafels

van nu. Moderne tafels mogen

gezien worden. Maar vroeger

waren tafels puur functioneel, dus

lag er een tafelkleed op. Maar de

vraag daarnaar liep terug en mijn

grootvader en vader, die in 1978

in het bedrijf stapte, zagen dat op

dezelfde weefgetouwen bij onze

textielleveranciers ook vloerkleden

werden geweven. Zo is het balletje

gaan rollen.” Lennart geeft aan dat

van oudsher beide textielproducten

door dezelfde winkeliers werden

verkocht, dus dat de combinatie

van tafelkleed en vloerkleed minder

vreemd is dan dat het misschien in

moderne oren klinkt. “We verkopen

nog wel tafelkleden, maar niet meer

in de volumes van vroeger.”

VERSCHUIVING

Wat hij signaleert is een verschuiving

van het verkoopkanaal van

karpetten: “Voorheen was het met

name de woninginrichter die ook

de vloerbedekking verkocht aan

de consument die karpetten in de

winkel had liggen. Wij zien meer

en meer een verschuiving naar de

meubelzaak. De combinatie van

nieuwe meubelen en een karpet

komt bij onze klanten vaker voor dan

een nieuwe vloer plus een karpet.

De opkomst van de harde vloeren is

hoe dan ook een stimulans geweest

in de vraag naar karpetten vanwege

de akoestische eigenschappen,

het comfort en de bescherming

van de harde vloer tegen de

meubelen. Maar we zien al langere

tijd wooneilanden in woonkamers:

meubelen bij elkaar gegroepeerd op

een kleed. Hierdoor verkopen we

ook standaard veel grotere formaten

kleden dan voorheen. Het karpet

is het verbindende element tussen

de verschillende meubelen. Dus de

verschuiving naar de meubelzaak als

afzetkanaal is redelijk logisch.”

KLEUREN

Eurogros levert karpetten voor het

middensegment van de markt die

op grote schaal in Europa worden

geproduceerd. Dit heeft gevolgen

voor de inbreng van het bedrijf op

de ontwerpen van de kleden: “Ze

produceren niet alleen voor ons en

we zijn een relatief kleine speler

in een relatief kleine markt. We

kunnen onze wensen zeker uiten,

maar we hebben volume uit de

landen om ons heen nodig om die

wensen te realiseren, zo eenvoudig

is het. Maar er wordt zeker rekening

gehouden met de Nederlandse

smaak in kleuren. Vergeet echter

niet: een kleurenwissel op een

weefmachine zorgt voor twee dagen

stilstand waarin het afval uit de

‘WE VERKOPEN NOG WEL TAFEL-

KLEDEN, MAAR NIET MEER IN DE

VOLUMES VAN VROEGER’

machine wordt verwijderd. Dat kost

tijd en geld, dus kleuren wisselen

doet een fabrikant niet zomaar,

daar staan orders tegenover.

Onze samenwerking loopt al lang

en de band tussen ons is zeer

hecht”, aldus Lennart. Eurogros

heeft wollen kwaliteiten maar het

overgrote deel wordt gemaakt van

polypropyleen. “Daar zitten grote

kwaliteitsverschillen tussen in de

markt. Onze kleden gaan langer

mee dan de vergelijkbare modellen

uit de grote ketens, die na een jaar

of twee versleten zijn. Zou dat bij

onze kleden gebeuren dan krijg je

een nieuw karpet, onze kwaliteit

42 maart 2022 / 4

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE


‘HET KARPET IS HET VERBINDENDE

ELEMENT TUSSEN DE

VERSCHILLENDE MEUBELEN’

garens is gewoon veel hoger. Het

aantal klachten is minimaal.”

DUURZAAMHEID

Lennart merkt dat er steeds meer

aandacht is voor duurzaamheid bij

consumenten, ook voor karpetten.

“Er wordt voor karpetten steeds

vaker gebruik gemaakt van

duurzame grondstoffen. Denk aan

het toepassen van duurzame jute,

katoen of PET. Volledig duurzaam

is nu nog te duur en op grote schaal

nog niet haalbaar.” Hij vergelijkt

het met de ontwikkeling van

elektrische auto’s: eerst voor een

kleine groep bereikbaar en dankzij

technologische ontwikkelingen nu

ook betaalbaar voor een bredere

groep gebruikers. “Elektrische

auto’s worden steeds beter,

duurzamer en goedkoper om mee

te rijden. Die kant zal het ook

uitgaan met kleden uit natuurlijke

materialen, denk ik.” Hij juicht

het dan ook toe dat steeds meer

bedrijven bezig zijn met deze

ontwikkeling en dat er steeds

meer aandacht voor het thema

duurzaamheid is bij fabrikanten,

detaillisten en consumenten.

RECHTHOEK EN ROND

Gevraagd naar de populaire

karpetmodellen bij Eurogros geeft

Lennart aan dat de rechthoek nog

steeds de boventoon voert, maar de

ronde kleden zijn sterk in opkomst:

“Het sluit aan op de rondere,

zachtere vormen van meubelen en

creëert nog meer het idee van een

eiland in de woonruimte. Een rond

kleed doorbreekt ook de monotone,

hoekige wanden en plafonds in veel

woningen. We zien dan wel meer

kleur op een deel van de wanden via

verf of behang, maar het merendeel

is strak en wit. Een gekleurd

karpet zorgt voor een afwisseling

van dit beeld. We merken dan ook

dat consumenten vaker durven te

kiezen voor uitgesproken kleuren

en patronen. En is de kleur of het

dessin uit de mode dan is het kleed

zo omgewisseld.”

EIGENWIJS

Hij werkt nu sinds 2014 in het

familiebedrijf, was het vanzelfsprekend

dat hij er zou gaan

werken? Hij lacht: “Nou nee, Mijn

ouders hebben mij altijd vrij gelaten

in wat ik zou gaan doen en ik heb

na mijn studie ook een tijd in een

totaal andere omgeving gewerkt.

Maar het bloed kruipt waar het niet

kan gaan en ik gaf aan hier te willen

werken. Mijn ouders zeiden: weet

je het zeker? Je draagt een eigen

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE 4 / maart 2022 43


isico en verantwoordelijkheid hier,

is loondienst niet meer iets voor

jou? Maar dat had ik al meegemaakt

en wilde ik niet meer. Mijn vader en

ik zijn allebei vrij eigenwijs, maar ik

wist dat hij me wilde waarschuwen

en dat hij het heel leuk zou vinden

als ik in het bedrijf zou stappen. Ik

voel me inmiddels bevoorrecht dat

ik nu al zeven jaar met hem mag

samenwerken en we doen dit met

veel plezier. Ook met de rest van

het team, uiteraard.” Bij Eurogros

zijn er nu 10 medewerkers in

dienst, plus 2 agenten voor het

zusterbedrijf Nova Carpets.

BEUSICHEM

Eurogros koos er altijd voor om niet

deel te nemen aan beurzen: “We

hadden niet de capaciteit om dit te

doen. Maar verderop in de straat

zit W&W Meubelindustrie, goede

bekenden van ons. Zij hadden al

een showroom in Beusichem en zijn

daar heel blij mee. We zijn een paar

keer gaan kijken, leverden ook al de

karpetten die zij in hun presentatie

in Beusichem gebruiken, en toen

er een plaats vrijkwam hebben

we besloten om erin te stappen.”

Eurogros komt naast i-Catchers

te staan. Hoe de ruimte ingericht

gaat worden om op tijd klaar te

zijn voor de Voorjaarsdagen van

2022 is nog een uitdaging, maar wel

eentje die Lennart graag aangaat.

“Ik ben blij met deze plek als

showroom. We hebben ongeveer

500 actieve klanten, over het hele

land verspreid, en met Beusichem

hebben we een centrale plek om

een groot deel van onze collecties

te kunnen tonen.” Tot slot, hoe zou

hij Eurogros willen karakteriseren,

wat is het onderscheid met andere

aanbieders? “We leveren een

Europees product in de actuele

kleuren voor een goede prijs in

heel veel standaard formaten. Geen

gedoe met containers en extreem

lange levertijden, want de productie

is in Europa. Zij zijn natuurlijk

wel afhankelijk van garens die van

ver overzee komen, dus mocht

het voorkomen dat een levering

langer duurt dan zijn we daar, net

als over alles, heel open, eerlijk en

nuchter over. We hebben gelukkig

een grote voorraad in Hoogeveen in

een nieuw magazijn dat we in maart

van dit jaar hebben geopend zodat

we snel kunnen leveren. Voor mijn

gevoel groeien we daar al weer een

beetje uit. Het geeft aan dat het

goed gaat met het bedrijf en daar

zijn we als team dankbaar voor en

ook trots op.”

‘MET BEUSICHEM HEBBEN

WE EEN CENTRALE PLEK

OM EEN GROOT DEEL VAN

ONZE COLLECTIES TE

KUNNEN TONEN’

44 maart 2022 / 4

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE


Beusichem

Rutger Bongers Agenturen

bestrijkt een breed meubelspectrum

Drie merken die

elkaar aanvullen

Met het Belgische Idea Furniture, Trendteam uit Duitsland en de Poolse merken Kler en Vero

biedt Rutger Bongers een breed pakket aan modellen met voor iedere consument een gewild

meubel. Tijdens de voorjaarseditie van Meubelhart Beusichem toont de agent nieuwe

modellen van de merken waarbij, naast de verhouding tussen prijs en kwaliteit, met

name de snelle levertijd opvalt.

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE

4 / maart 2022

45


‘NEGENTIG PROCENT

VAN HET TRENDTEAM

ASSORTIMENT STAAT OP

VOORRAAD EN KAN SNEL

WORDEN GELEVERD!’

Idea Furniture is in 1981

gestart en vierde vorig jaar

dus het 40-jarige jubileum.

De leverancier richt zich op

markten in Nederland, Frankrijk

en het thuisland en staat op de

beurzen in Brussel, Parijs en

Beusichem. Er wordt geproduceerd

in Brazilië, China en Indonesië. Het

programma bestaat voor een groot

deel uit van tevoren gemonteerde

meubelen uit mangohout en metaal.

Rutger: “De productie wordt steeds

meer geautomatiseerd en online

bestellen behoort binnenkort ook

tot de mogelijkheid. Het merk

beweegt zich steeds meer naar het

middensegment in uitstraling. De

levertijd is standaard 8 weken na

bestelling.”

DIRECT AFLEVEREN

Trendteam is een jong bedrijf dat

zich ook meer en meer op online

aanwezigheid richt. De collectie

bestaat uit ruim 2.000 artikelen.

Winkeliers die de collectie online

aanbieden, worden door het merk

ondersteund in hun activiteiten.

Rutger: “Een retailer kan het

assortiment bij Trendteam inkopen

en al vrij vlot op de eigen site

aanbieden. Trendteam helpt ook

door de mogelijkheid van direct

46 maart 2022 / 4

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE


afleveren bij de eindklant. Alle

informatie is binnenkort ook

verkrijgbaar in het Nederlands.”

Trendteam heeft inmiddels extra

medewerkers aangenomen om

winkeliers te assisteren bij het

ontwikkelen van e-commerce,

aldus de agent. Het merk heeft

speciale modellen voor de

Nederlandse markt ontwikkeld

in kasten en tafels waarbij

rekening wordt gehouden

met de Nederlandse smaak in

kleuren en modellering. “In

Beusichem zijn twee nieuwe

programma’s te zien met tafels

tegen zeer gunstige prijzen.

Negentig procent van het

Trendteam assortiment staat op

voorraad en kan snel worden

geleverd!”

NATUURLIJKE

UITSTRALING

Kler/Vero laat in Beusichem

nieuwe modellen zien waarbij

de combinatie van textiele

stoffering met natuurleder

opvalt. “Het natuurleder komt

uit Italië. De zitbanken van

deze merken hebben diverse

mechanische functies, wat

echt een specialiteit van hen

is. Denk aan verstelbaarheid

via 1 of 2 motoren, verlichting

‘DE ZITBANKEN

VAN DEZE

MERKEN HEBBEN

DIVERSE

MECHANISCHE

FUNCTIES, WAT

ECHT EEN

SPECIALITEIT

VAN HEN IS’

die geïntegreerd is maar ook

telefoonopladers inductieplaatjes

voor het warmhouden van drankjes

en bekerhouders.” De banken

vallen ook op door de zeer hoge

kwaliteit van de afwerking, zoals

de perfect gestikte naden. “De

levertijd bedraagt in de regel 7

tot 8 weken. Dit in combinatie

met een zeer goede verhouding

tussen prijs en kwaliteit maakt

Kler/Vero onverslaanbaar.” Rutger

nodigt iedereen uit de collecties

van de Poolse fabrikant, plus die

van Idea Furniture en Trendteam,

zelf te komen bekijken tijden de

voorjaarsdagen in Meubelhart

Beusichem!

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE 4 / maart 2022 47


STOELEN

ARMSTOELEN

BARKRUKKEN

FAUTEUILS

Ronald Verdult Design BV

Minervum 7334 Tel: +31 (0) 76 5711922

4817 ZD Breda

www.ronaldverdultdesign.nl

info@ronaldverdultdesign.nl


Beusichem

Nieuwe eyecatcher

in collectie Van

der Drift Meubelen

Van der Drift

Meubelen breidt

Marque collectie uit

met cinewall

Van der Drift Meubelen begint het nieuwe seizoen goed en komt met een groot

aantal uitbreidingen op de bestaande meubelcollecties. Voor de Marque collectie

heeft het bedrijf uit Schaijk een spraakmakende cinewall ontworpen. Daarnaast

wordt de OOCK & NOTE collectie aangevuld met moderne en comfortabele

wandmeubels en de Brabantse meubelmaker presenteert deze winter ook

nog een aantal nieuwe houten eettafels en bijzettafels.

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE 4 / maart 2022 49


MARQUE CINEWALL

Van der Drift Meubelen creëert

al meer dan 75 jaar gewilde

wooncollecties voor elk type

interieur en is gespecialiseerd in

het vervaardigen van eiken tafels

en maatwerk meubelen. “Eerlijk

ambacht staat centraal. De Marque

collectie kenmerkt zich dan ook

door chique maatwerk. De met

de hand vervaardigde kasten en

tafels, uitgevoerd in geborsteld

eiken kennen een hoogst mogelijke

afwerking. Wat nog ontbrak in

deze moderne meubellijn was

een spraakmakende cinewall.

De nieuwe Marque cinewall

heeft ruimte voor een tv-scherm,

audio en een elektrische haard.

De Marque cinewall kent een

luxe en strakke uitstraling en de

constructie en afwerking getuigen

van vakmanschap”, aldus de

fabrikant. De cinewall is leverbaar

in drie standaardmaten en in

maatwerk. Daarnaast heeft Van

der Drift Meubelen ook nieuwe

tv-dressoirs ontworpen binnen

de Marque collectie, die zowel in

standaarduitvoeringen als op maat

leverbaar zijn. Alle meubelen zijn

te combineren met de bestaande

kasten uit de Marque collectie.

UITBREIDING OP OOCK

EN NOTE

Een tweede ontwikkeling is de

uitbreiding op de recentelijk

gepresenteerde meubelcollecties

Oock en Note. Deze collecties

worden uitgebreid met verschillende

items, zoals diverse smalle hoge

(vitrine)kasten, een dressoir,

een highboard en verscheidene

buffetkasten. De eigentijdse

wandmeubelcollecties van eiken-

of walnotenhout onderscheiden

zich door de steellook details in

50 maart 2022 / 4

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE


‘DE EIGENTIJDSE WANDMEUBEL-

COLLECTIES VAN EIKEN- OF WALNOTEN-

HOUT ONDERSCHEIDEN ZICH DOOR DE

STEELLOOK DETAILS IN HET ONTWERP’

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE 4 / maart 2022 51


het ontwerp. Tenslotte komt Van

der Drift Meubelen deze winter

ook nog met nieuwe aanvullingen

op het bestaande eettafel- en

bijzettafelassortiment.

‘DANKZIJ HOOG-

WAARDIG HAND-

WERK EN EEN

MODERN MACHINE-

PARK PRODUCEERT

VAN DER DRIFT

KWALITEITS-

MEUBELEN MET

ZEER KORTE

LEVERTIJDEN’

OVER VAN DER DRIFT

Bij de Brabantse meubelmaker

werken ruim 30 ervaren houtbewerkers

en ontwerpers samen

om met Europees eiken de mooiste

meubelen te ontwikkelen. Dankzij

hoogwaardig handwerk en een

modern machinepark produceert

Van der Drift kwaliteitsmeubelen

met zeer korte levertijden. Om

onderscheidend te blijven speelt Van

der Drift met de aanvullingen op de

collecties in op trends die in steeds

meer interieurs te zien zijn.

52 maart 2022 / 4

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE


Beusichem

DFM toont aanvullingen op Lotus en Mira tijdens

Meubelhart Beusichem

Het is TIJD om

te beurzen…

DFM laat tijdens de komende beursdagen voldoende zien om de bezoeker

opnieuw nieuwsgierig te maken.

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE

4 / maart 2022

53


‘DE MIRA IS EEN ELE-

MENTENBANK MET LOSSE

ZIT- EN RUG KUSSENS DIE

IN COMBINATIE MET

NIEUWE AAIBARE STOF-

FEN EEN ENORM GEVOEL

VAN COMFORT GEEFT’

Fedor Lange namens

DFM: “Waar we ons de

laatste jaren op gericht

hebben zijn banken

met functies zoals relaxfunctie,

diepteverstelling of elektrisch

verstelbare kopsteunen. Je merkt

dat de consument opzoek is naar

een bepaalde luxe. Inmiddels

hebben we een zeer breed aanbod

binnen onze collectie van DFM dat

een groot deel van de behoefte

van winkelier en particulier kan

invullen.”

Hij vervolgt: “Met de aanvulling

van de modellen Lotus en Mira

beginnen we ook in het lifestyle

segment nu een behoorlijk aanbod

te creëren. Met de Mira haal je een

echte leefbank in huis.

De Mira is een elementenbank

met losse zit- en rug kussens die

in combinatie met nieuwe aaibare

stoffen een enorm gevoel van

comfort geeft.”

De Lotus is een bank met een

luchtige uitstraling die optisch

gezien een soort van zwevend effect

geeft door de wat naar binnen

geplaatste pootjes. Bij dit model is

het mogelijk om de pootjes onder

de arm te monteren of iets verder

naar binnen zodat de armen een

overstekend effect krijgen.

Qua zitcomfort kan gekozen

worden uit een lastilux vulling of

een memory sandwich waarbij de

zithoogte aangeboden kan worden

in 2 hoogtes. Fedor: “Met keuze uit

diverse armen en stoffering is deze

bank weer volledig af te stemmen

op de behoefte van de consument.

Dus zeker een reden om ons te

bezoeken…”

Hij besluit: “Via deze weg nodigen

wij iedereen van harte uit om

tijdens de komende inkoopdagen

een kijkje te komen nemen in

onze showroom. Uiteraard hebben

wij namens het Meubelhart weer

een leuke actie kunnen bedenken

die de trouwe bezoeker wel kan

waarderen.”

54 maart 2022 / 4

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE


Beusichem

Volop vernieuwingen

bij Wiemann tijdens de

Voorjaarsdagen

Wiemann komt in Beusichem met een aantal nieuwe ontwikkelingen. Allereerst is er een gloednieuw

slaapkamerprogramma, Marlow, in een “Landhuisstijl”. Marc Dillisse van Wiemann:

“We gaan dit model lanceren in een drietal moderne kleuren waaronder antraciet.

In het programma zullen ledikanten, nachtkasten, bijmeubelen en schuif- en draaideurkasten

worden ondergebracht.

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE 4 / maart 2022 55


‘DE KASTEN KUNNEN OP VRAAG

VAN DE EINDKLANT OP DE MM NAUWKEURIG

DOOR DE FABRIKANT GEBOUWD WORDEN,

INCLUSIEF AFSCHUININGEN ONDER

BIJVOORBEELD EEN ZOLDER DAK’

Op de november-beurs

in Brussel hebben

we reeds een aantal

kasten van dit model

gepresenteerd. De Nederlandse

markt heeft hier erg enthousiast op

gereageerd.”

Hij vervolgt: “Voorts presenteren

we een nieuwe kleur, mokkaeiken.

Deze kleur showen we

op een nieuw draaideurkastenprogramma

Quito en op een nieuwe

slaapkamer. Ook breiden we ons

kasten-systeem Monaco uit met

een draaideurkasten-programma

op maat.” De kasten kunnen op

vraag van de eindklant op de mm

nauwkeurig door de fabrikant

gebouwd worden, inclusief

afschuiningen onder bijvoorbeeld

een zolder dak.

Marc: “Tevens hebben we van

Wiemann een aantal goedlopende

slaapkamers en kasten geselecteerd

en staat er een aantal prachtige

nieuwe kasten van de firma

Loddenkemper.” Voldoende

redenen dus om bij Wiemann langs

te gaan tijdens het Meubelhart

Beusichem!

56 maart 2022 / 4

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE


INTERIOR BUSINESS MAGAZINE 4 / maart 2022 57


Beusichem

Koopmans Meubelen komt met

nieuwe stoelen en tafels

Koopmans Meubelen Geldermalsen

is een meubelgroothandel

die al meer dan 40 jaar ervaring

heeft in het leveren van eiken

meubelen aan winkels. “Door

onze jarenlange ervaring zijn

wij in staat om een kwalitatief

hoogwaardig meubel te leveren

van klassiek tot modern.” De

producten van Koopmans kunnen

in vrijwel alle CBM en eigen kleuren

geleverd worden. Deze kleuren

zijn gestandaariseerd in de eiken

meubelbranche.

“Onze meubelcollectie bestaat uit

meer dan 600 modellen waarvan

merendeel verkrijgbaar is in de

CBM kleuren en onze eigen kleuren.

Stoelen, fauteuils en banken

zijn in vele kleuren stof en leer

verkrijgbaar.’’

Koopmans Meubelen breidt dit

jaar weer verder uit met zijn, naar

eigen zeggen, unieke tafel- en

stoelencollectie. Dico Satter van

Koopmans Meubelen: “We tonen

nieuwe unieke onderstellen tijdens

de beurs in Meubelhart Beusichem.

Door het Dutch Oak Steel concept

verder uit te breiden krijgt de

klant nog meer keuze om aan

consumenten te laten zien en aan

hen te verkopen.”

Dico voegt daar aan toe: “We

hebben eiken tafels van hoge

kwaliteit tegen een goede

consumentenprijs en, niet

onbelangrijk, we zorgen er ook

voor dat de winkelier ook een

gunstige marge behoudt. We bieden

betaalbare eiken tafels met metalen

onderstellen in alle kleuren!”

Tot slot wijst hij erop dat ook in

de fauteuils en stoelen er een

vernieuwd, scherp geprijsd aanbod

is bij Koopmans Meubelen. Ga

dus zeker even langs tijdens de

voorjaarseditie van Meubelhart

Beusichem!

‘STOELEN, FAUTEUILS

EN BANKEN ZIJN IN

VELE KLEUREN STOF

EN LEER VERKRIJG-

BAAR’

58 maart 2022 / 4

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE


Beusichem

Meer doen met

minder verschillende

modellen

Lenselink Furniture houdt

vast aan een heldere koers als

agent en groothandel

Arend Teerink is er de man niet naar om op te scheppen dus wanneer hij zegt dat 2020 en 2021

goede jaren voor zijn bedrijf Lenselink Furniture zijn geweest dan is dat ook zo. In de zomer van

2020 nam hij een nieuw bedrijfspand met magazijn in gebruik aan de Ambachtsweg in Zelhem.

“Even was ik bang dat we ook hier snel uit zouden groeien, maar het is groot genoeg.”

Een gesprek met een enthousiaste meubelman die oog heeft voor de realiteit van

nu en morgen, maar die ook met zijn team weet te ontspannen na hard werken: “We biljarten

hier vaak samen, gezellig en ontspannend.”

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE 4 / maart 2022 59


Voordat het huidige

bedrijfspand met een

magazijn van 4.000

vierkante meter werd

betrokken werkte het bedrijf vanuit

twee locaties, in Zelhem en in

Beek: “Dat was behoorlijk onhandig

met het constant heen en weer

rijden. Bovendien was het alles bij

elkaar nog te klein ook. Nu hebben

we alles onder één dak, inclusief

een mooie, lichte showroom op

de bovenverdieping. Het is fijn

werken hier.” Het team van Arend

bestaat in totaal uit 7 medewerkers,

waarvan het merendeel werkt

in het magazijn en de logistiek.

Lenselink Furniture is agent voor

het merk Vilmers uit Litouwen en

Zitform uit Turkije, leveranciers

van zitbanken plus Elensen klein

meubilair uit Litouwen. Daarnaast

is het bedrijf ook een groothandel

voor eetkamerstoelen, relax

stoelen en tafels uit India, China

en Polen. Er komen dagelijks

containers met meubelen binnen

aan de Ambachtsweg, voor een

groot deel nog leveringen voor

orders van vorig jaar: “Ook wij

hebben te maken met de opgelopen

levertijden en de vertraging door

een tekort aan grondstoffen, net als

iedereen die importeert vanuit Azië.

Maar we lopen aardig in nu.”

SNOEIEN

Hij is heel tevreden over de

huidige magazijnruimte die hij

tot zijn beschikking heeft, maar

wil voorkomen dat deze snel

opgevuld wordt met meubelen die

misschien minder goed verkopen

dan verwacht en dus dure ruimte

blijven innemen. “Ik heb daarom

bewust een aantal items uit de

collectie gehaald, zowel bij de

merken waarvoor ik agent ben als

uit de eigen collectie. Een beetje

snoeien om verder te groeien.

De hardlopers meer op voorraad

genomen en het aanbod binnen de

bestaande modellen iets verbreden.

Maar vooral: populaire modellen

snel kunnen leveren. Voorraad

is een toverwoord gebleken de

afgelopen jaren, ook bij ons. We

waren net op tijd met de verhuizing

naar hier en het aanleggen van een

grotere voorraad. Hadden we langer

gewacht dan hadden we letterlijk

en figuurlijk de boot gemist.” Er

komen nog steeds zoveel eerdere

bestellingen binnen dat hij het zelf

nauwelijks overziet. “Maar daar heb

ik mijn team voor die dit scherp in

de gaten houdt. Wat binnenkomt

gaat eigenlijk direct door naar de

retailer, er blijft bijna niets staan in

het magazijn.”

STILLER

Tegelijkertijd merkt hij dat het

sinds het einde van vorig jaar

rustiger is geworden met het

aantal nieuwe bestellingen. “Het

is stiller, de telefoon gaat minder

vaak. Hoe dit jaar gaat verlopen,

daar heb ik geen idee van. Vorige

keer dat het stiller werd was het

een stilte voor de storm, en nu…we

zullen het zien. Ik wil altijd positief

denken. Maar ik sluit de ogen niet

voor inflatie, gestegen prijzen van

grondstoffen, energie en alledaagse

producten. Mensen zullen minder

te besteden hebben en dat gaan wij

als branche merken. De prijzen voor

meubelen zijn gemiddeld 9 procent

gestegen, dat kunnen consumenten

nog wel accepteren, maar wat als

de prijzen verder blijven stijgen?

Dan zal een nieuwe bank of een set

eetkamerstoelen toch even moeten

wachten.”

BEURS

Arend vindt het echt jammer dat

de meubelbeurs in Keulen (imm

Cologne) niet is doorgegaan dit

jaar: “Het is een goede graadmeter

voor het animo bij winkeliers om

nieuwe meubelen in te kopen. En

los daarvan vind ik het de mooiste

meubelbeurs van Europa, er is

zoveel te zien. Maar ik begrijp de

beslissing volkomen. Neem nou de

fabrikanten die ik vertegenwoordig:

bij Vilmers had op gegeven moment

een kwart van de medewerkers last

van het virus. Er werken 400 man,

dus 100 man was ziek, dan ligt de

productie stil. Dan schuiven nieuwe

modellen naar de achtergrond en

zonder nieuwe modellen hoef je niet

op een beurs zoals die in Keulen te

staan. Dit zal voor meer fabrikanten

hebben gegolden, naast uiteraard

het gevaar op besmetting tijdens

een beurs en de reisbeperkingen

om er te komen. Keulen is voor

mij het moment in het jaar om

contacten te onderhouden en uit

te breiden. Ik zie daar de laatste

trends die ik weer meeneem in de

ontwerpen voor Vilmers, Zitform

en de groothandel.” Zo zag hij daar

de opkomst van rondere vormen in

‘WE LOPEN WAT

BETREFT SMAAK

IN NEDERLAND

NOG STEEDS IETS

VOOR OP ANDERE

LANDEN’

60 maart 2022 / 4

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE


‘WAT WE HEBBEN

STAAN IS WAT ER

GOED LOOPT OP

DIT MOMENT, ER

IS GEEN DODE

VOORRAAD’

de banken, tafels en stoelen. “En

ook de witte teddy stof en andere

lichte kleuren als trend. Zo kwam ik

ook op het idee om bij de afgelopen

editie van Meubelhart Beusichem

het Zitform programma in dezelfde

witte stof te tonen, zodat de vormen

van de modellen extra worden

benadrukt. Daar werd goed op

gereageerd en dit ga ik tijdens de

komende Voorjaarsdagen weer

doen, maar dan anders.”

ACTIEF

Bij Zitform heeft hij geen

problemen met de levertijden

ervaren, bij Vilmers lag het dus

anders vanwege het virus: “En we

liepen al achter in productie door

de plotseling gestegen vraag. De

fabriek in Litouwen moest dicht op

gegeven moment. Gelukkig hebben

onze klanten het geaccepteerd

dat er vertraging in de levering

zou komen. Ik merkte hoe dan

ook weinig negatieve gevoelens,

iedereen werd overspoeld

door orders. Ze konden aan

consumenten uitleggen waarom

de 6 tot 8 weken van normaal niet

zouden worden gehaald en de

mensen begrepen het.” Hij denkt

dat een 2G beleid voor winkeliers

goed zou kunnen functioneren in

plaats van de winkels nog langer

gesloten te houden. “Winkelen

op afspraak werkte voor veel

winkeliers ook goed, dat zou het

nu weer kunnen doen. Wat ik

veel zie zijn winkeliers die een

paar modellen in een bus zetten,

ook relaxfauteuils, en bij mensen

langsgaan. Het werkt, dat zie ik aan

de orders voor onze relaxfauteuils.

Er wordt hier veel afgehaald.”

Arend is hoe dan ook een groot

voorstander van actieve winkeliers:

“Een winkelier kan niet zonder

website, als uithangbord of ook als

verkoopkanaal. De tijd dat mensen

alleen naar de meubelwinkel in

het dorp of de buurt gingen is

voorbij, online heeft het bereik en

de vindbaarheid door mensen van

verder weg enorm vergroot. Je

moet meeliften op die dynamiek of

je wordt overgeslagen.”

GROOTHANDEL

Voor zijn eigen collectie heeft

Arend contact met fabrikanten in

India, China en Polen. “De prijzen

in China zijn ook flink gestegen,

nog los van het transport, want

grondstoffen zijn duurder dan

ooit. De verwachting is dat de

prijzen na Chinees Nieuwjaar

straks iets zullen dalen, maar ik

weet het nog niet. Ik moet het

accepteren, productie in Oost-

Europa zoeken heeft geen zin nu,

er is geen capaciteit meer over. Ook

in Polen zijn de prijzen gestegen,

hetzelfde verschijnsel: duurdere

grondstoffen.” In het segment

waarin Lenselink Furniture actief

is tellen hoge productievolumes,

voorraad, snel leveren. Voor

maatwerk is eigenlijk geen plaats,

zo stelt Arend: “Dus blijven

we afhankelijk van Aziatische

producenten die snel veel van

hetzelfde kunnen maken.” Dit geldt

ook voor de tafels die uit India

komen. Nieuw is het afstappen

van mangohout bladen in een grof

gezaagde uitvoering, de nieuwe

bladen zijn gladder, elliptisch van

vorm en ogen eleganter. In de

showroom in Zelhem staat een mooi

exemplaar, straks in Beusichem is

dit ook te zien. Bij de relaxfauteuils

zitten de vernieuwingen eigenlijk

alleen in de uitvoering van de

stiknaden: “Mechanisch is er

weinig vernieuwing, iedereen heeft

relaxfauteuils met dezelfde functies.

Dus het verschil zit in stoffering,

kleur en stiknaden.”

ZELF ONTWERPEN

Zowel voor Vilmers als voor Zitform

maakt Arend zelf de ontwerpen

voor de Nederlandse markt:

“Anders werkt het niet. Nederland

is een specifieke markt met eigen

eisen in kleur en maatvoering.

We moeten er met z’n allen ook

achterstaan wat we verkopen, de

winkeliers en wij, anders verkoop

je het niet. Dus is het geheel

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE 4 / maart 2022 61


‘MENSEN

ZULLEN MINDER

TE BESTEDEN

HEBBEN EN

DAT GAAN WIJ

ALS BRANCHE

MERKEN’

aangepast aan wat Nederlandse

consumenten willen en verwachten.

We lopen wat betreft smaak

nog steeds iets voor op andere

landen, dus moet ik er voor zorgen

dat we met deze beide merken

telkens blijven vernieuwen en

actief vooruitlopen op de rest van

Europa.” Hij toont de verschillende

ruimten in het bedrijfspand,

waaronder de sfeervol ingerichte

bar met wedstrijdbiljart. Arend is al

jaren lid van een biljartvereniging

en ook zijn medewerkers leggen

graag een bal op het groene laken.

“We hebben deze tafel met vier

man twee trappen op moeten tillen.

Loodzwaar, maar we spelen er vaak

op na een week hard werken. Zeker

in coronatijd met weinig vertier

zoeken we het hier.” In een andere

ruimte worden de stalenboeken

voor stoffen, leer en kunstleer

samengesteld. Hij ziet leer al jaren

terrein verliezen op textiel en

kunstleer: “Het is de hoge prijs

van leer en een verandering van

smaak. Ik houd persoonlijk veel van

echt leer, maar ik behoor tot een

minderheid.” Bij de stoffen is velvet

nog steeds populair, ook met het

opkomen van bouclé stoffen: “Het

zijn golfbewegingen die ik al dertig

jaar lang meemaak. Bouclé was een

tijdje uit beeld en is nu weer terug,

niets nieuws onder de zon.”

PERIODE VAN RUST

Hij toont de ontvangstruimte voor

chauffeurs, met een mooie tafel,

goede stoelen en koffie met koekjes.

“Ze komen uit Polen gereden en

verdienen een goede ontvangst.

Ik houd er niet van wanneer ze

slecht worden behandeld: lossen

en ophoepelen. Ik behandel

mensen zoals ik zelf ook wil worden

behandeld. En vind het dus geen

enkel probleem om mee te helpen

met uitladen.” Ook is er een eigen

ruimte voor het repareren van

relaxfauteuils met alle onderdelen

op voorraad. Het magazijn oogt

ruim en licht: “Het mag voor mij

nog iets voller staan dan nu. Wat we

hebben staan is wat er goed loopt

op dit moment, er is geen dode

voorraad. We konden vorig jaar

echt alles verkopen en hadden toen

geen incourante modellen. Eigenlijk

hoop ik toch dat er een periode

van relatieve rust aanbreekt. In

de vraag naar grondstoffen, in de

markt voor transport. Dealen met

die prijsverhogingen is het minst

leuke deel van dit vak. Uiteraard

hoop ik dat mensen meubelen

blijven kopen, maar zo’n storm als

de afgelopen twee jaar hoeft even

niet meer wat mij betreft.” Hij heeft

er de afgelopen jaren meerdere

klantenkringen bijgekregen: online

‘VOORRAAD IS EEN

TOVERWOORD GEBLEKEN

DE AFGELOPEN JAREN,

OOK BIJ ONS’

aanbieders, ketens, boetiekwinkels

en hij levert ook veel aan projecten.

Maar het leeuwendeel blijft de

zelfstandige winkelier: “Die ook

succesvol is dankzij het actief

gebruik maken van social media.

Het is de sleutel tot succes

gebleken tijdens het verplicht

thuiszitten en de lockdowns.”

62 maart 2022 / 4

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE


Beusichem

RV Design toont een trendy vervolg

op de vorige najaarscollectie

RV Design is een leverancier

met een collectie waarin nieuwe

modellen elkaar snel opvolgen.

Ronald Verdult licht toe wat er

dit voorjaar te zien zal zijn tijdens

Meubelhart Beusichem. “Ik merk

dat er goed wordt gereageerd op

onze items die meer richting het

middensegment gaan in uitstraling.”

RV Design borduurt met de nieuwe

collectie voort op de succesvolle

modellen van afgelopen najaar.

“Stoelen met functies en een

beweging richting naturel tinten

en bouclé stoffen. De tafels die

we hebben laten zien met HPL

en linoleum bladen zijn ook nog

steeds gewild. Daar gaan we

meer verschillende modellen van

brengen.” Een andere ontwikkeling

die tijdens de voorjaarsdagen

te zien zal zijn is een cross-over

stijl voor stoelen van Japans en

‘RONDE VORMEN

BLIJVEN DE TOON

AANGEVEN BIJ ZOWEL

RUGLEUNINGEN EN

ZITTINGEN VAN

STOELEN ALS DE

TAFELBLADEN’

Scandinavisch, waarbij voor Japans

zwart eiken en voor de meer

Scandinavisch getinte modellen

wit eiken wordt toegepast. Ronde

vormen blijven de toon aangeven bij

zowel rugleuningen en zittingen van

stoelen als de tafelbladen.

EUROPA

Ronald kijkt op dit moment rond bij Europese

fabrikanten als productielocatie, zeker nu de

containerprijzen vanuit Azië en de levertijden

onverminderd hoog blijven. “Bovendien past

productie in Europa ook beter bij de stijl

meubelen met de keuzemogelijkheden die ik

zoek voor onze collecties. Voorwaarde is wel

dat de meubelen betaalbaar moeten blijven.”

De orderportefeuille van RV Design is onverminderd

vol, al was er qua order binnenkomst

wel een lichte dip rond de feestdagen toen de

winkels dicht moesten. “We leveren ook aan

online verkoopkanalen en dat ging en gaat

onverminderd door. Ik denk wel dat we als

branche dit jaar rekening moeten houden met

de daling in koopkracht door de inflatie en de

gestegen energieprijzen. De vooruitzichten op

vakantiereizen deze zomer kan het bestedingspatroon

veranderen, mensen zijn aan vakantie

toe. Maar ik zie nog voldoende mogelijkheden

om onze meubelen te blijven verkopen.”

Ronald en zijn team ontvangen u graag op

de stand van RV Design in Beusichem!

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE 4 / maart 2022 63


Beusichem

W&W toont

breed assortiment

in Beusichem

64 maart 2022 / 4

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE


W&W Furniture staat bekend

om haar brede assortiment, een

ruime keuze in stofsoorten en

in opstelmogelijkheden. Het

bedrijf uit Hoogeveen voegt aan

haar bestaande assortiment een

mooie collectie karpetten toe.

Deze collectie bestaat uit een

assortiment met verschillende

patronen en maten. De wens voor

een karpettencollectie lag er al

geruime tijd. Niels Lip van W&W:

“Het afgelopen jaar hebben we ons

assortiment weten te verbreden

met eetkamertafels, salontafels,

kasten enzovoort. Nu was het tijd

en het moment om de karpettenlijn

toe te voegen, zo kunnen we onze

klant nog breder bedienen. Ook

is er een aantal nieuwe banken,

fauteuils en eetkamerstoelen dat we

presenteren tijdens de beursdagen

in Beusichem.” Twee van deze

banken staan op de afbeeldingen.

Kom de nieuwe modellen

bekijken op de stand van W&W in

Meubelhart Beusichem!

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE 4 / maart 2022 65


NIEUWE COLLECTIE IN

GET COMFORTABLE


Beusichem

New Ambiance

zet volop in

op zitcomfort

Ergon

Kuba

MODELLEN ERGON EN KUBA

Stella Furniture presenteert tijdens

de komende vakbeurs in Beusichem

een aantal bestsellers van de

afgelopen editie van Meubelbeurs

Brussel.

Wiebe Bouma, eigenaar van New

Ambiance en agent van Stella

Furniture: “De modellen Ergon en

Kuba zijn in Brussel enorm goed

ontvangen. Deze modellen zijn

ontzettend comfortabel. Omdat de

grondstofprijzen in het afgelopen

jaar nogal stegen heeft Stella

Furniture ervoor gekozen, gebruik

te maken van luxere materialen

als je dan toch al je prijzen moet

aanpassen. Daarom hebben we deze

nieuwe serie banken voorzien van

een zeer comfortabele contactgel in

de zittingen.”

Ergonomisch gezien klopt de

rug ook. Door de ingebouwde

verstelbare rugleuning creëer

je heel gemakkelijk je favoriete

zithouding. Kortom de banken van

Stella hebben hierdoor een luxere

uitstraling en comfort.

MODEL LAVAL

Wiebe: “Zonder dit model gelijk een

stempel te geven hebben we het

gevoel dat dit model een prachtige,

moderne en luxe bank voor het

seniorensegment is. Rug en armen

zijn verstelbaar.

Net als Ergon en Kuba is ook

de Laval uit te breiden met een

elektrisch relaxsysteem. Met een

gemiddelde levertijd van 6 – 8

weken is Stella Furniture qua

levertijd een betrouwbare partner.

Een jaar of 5 geleden is de

capaciteit enorm uitgebreid en hier

plukken we nu de vruchten van.”

www.newambiance.nl

‘NET ALS ERGON

EN KUBA IS OOK

DE LAVAL UIT TE

BREIDEN MET EEN

ELEKTRISCH

RELAXSYSTEEM’

Laval

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE maart 2022 / 4 67


Beusichem

Nieuw in Beusichem:

Ha-Ve Wood

Meubelhart Beusichem begroet een

nieuwe exposant in haar gelederen.

Ha-Ve Wood zal ook te zien zijn

tijdens de komende editie van de

inkoopdagen in Beusichem (28-29

maart, 4-5 april). Het bedrijf uit

Kaatsheuvel levert tafelbladen,

onderstellen, stoelen, banken,

kasten en stalen deuren.

Ha-Ve Wood is een toeleverancier

voor diverse grote en kleine

woonwinkels binnen Nederland

en België. Bij Ha-Ve Wood draait

alles om goede relaties, samen

aan de toekomst werken, hoge

kwaliteitsproducten tegen zeer

aantrekkelijke prijzen en altijd

blijven innoveren. John Vermeer

en zijn compagnon Haris Dautovic

startte vijf jaar geleden met

het bedrijf, dat tot nu toe in de

luwte opereerde maar inmiddels

al enkele grote spelers tot haar

klantenkring mag rekenen. Ha-Ve

Wood produceert de meubelen

in Bosnië. John Vermeer: “We

hebben de keten in eigen beheer

op de zagerij en het transport

na. We merken dat produceren

in Europa voordelen heeft boven

Azië: geen hoge containerprijzen,

geen grote minimale afname, een

snellere levertijd, kortere lijnen en

flexibiliteit in produceren.”

Met totaal verschillende

achtergronden kijken de twee

compagnons op een iets andere

wijze naar het maken van

meubelen: “Wij kijken naar een

onderstel van een tafel en denken:

dat is een bijzonder onderdeel.

Dat gaan we ook op zichzelf staand

produceren. En vanuit de productie

van stalen onderstellen is dan

weer ons aanbod in stalen deuren

geboren: we hebben het materiaal,

de techniek, het poeder coaten en

de ervaren metaalbewerkers in huis

en dan is het maar een kleine stap

naar het produceren van stalen

deuren.”

Het programma van Ha-Ve Wood

bestaat uit zeer fraaie, kwalitatieve

tafelbladen met behoud van de

zichtbare vormen en structuren van

‘Hjort Knudsen

presenteert Divine’

Nieuw op de beurs dit jaar bij Hjort

Knudsen is het Divine concept.

Het Divine concept zijn lifestyle

meubelen met relax functies. Voor

de beurs in Beusichem hebben we

nieuwe modellen ontwikkeld met

meer organische vormen.

Hjort Knudsen wordt in Nederland

vertegenwoordigd door Home and

Trading van Henk Wieten.

de stam in eiken, beuken en meer.

Daarnaast zijn er de Matrix metalen

onderstellen in diverse uitvoeringen

en kleuren maar ook dus fauteuils,

barkrukken en eetkamerstoelen

in verschillende stofferingen en

kleuren. Kasten worden indien

gewenst onder private label

geleverd en TV meubelen zitten

eveneens in het programma. Schuif-,

taats- en kaderdeuren uit staal op

maat gemaakt zijn een bijzondere

specialiteit van Ha-Ve Wood.

U vindt Ha-Ve Wood in de

Beusichem Expo.

DEENS COMFORT SINDS 1973

Hjort Knudsen, opgericht in 1973, is een

Deens familiebedrijf dat is gebaseerd op

innovatie en goed vakmanschap. ‘’Wij

ontwerpen, produceren en verkopen

meubelen aan onze klanten in heel Europa.

Het bedrijf heeft in de meubelindustrie de

reputatie voorop te lopen op het gebied van

innovatie. Hjort Knudsen is de ontwikkelaar

en eigenaar van diverse gepatenteerde

technieken die het comfort van de

gebruiker beogen te verbeteren. Hjort

Knudsen produceert ook veel eigen

ontwerpen, van de klassieke bank en stoel

tot gestoffeerd meubilair in een eigentijdse

designstijl.’’

68 maart 2022 / 4

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE


Beusichem

Nieuwe collecties en een nieuwe

showroom voor icatchers

De collectie van icatchers wordt

steeds completer. Naast kasten,

tafels en kleden komt het merk nu

ook met eetkamerstoelen die voor

het eerst te zien zullen zijn tijdens

de voorjaarseditie van Meubelhart

Beusichem.

Deze staan naast de Barn collectie

van icatchers: een serie in India

vervaardigde koffietafels met een

centrale poot in drie formaten

plus een serie kasten met 1, 2 of

3 deuren, doorlopend tot aan de

onderzijde of voorzien van een

open opberg vak. Ook is er een

TV meubel in twee varianten

en een sideboard met meerdere

deuren en laden. Een koffietafel

met open opbergvakken maakt de

serie compleet. De volledige Barn

collectie is gemaakt van gelakt

mangohout, heeft een natuurlijke

of zwarte afwerking, heeft stalen

buispoten (gepoedercoat) en hoeft

niet gemonteerd te worden.

Daarnaast heeft icatchers sinds

een aantal maanden een nieuwe

showroom in Buurmalsen die op

afspraak door detaillisten met hun

klanten kunnen worden bezocht.

‘EEN SERIE IN INDIA

VERVAARDIGDE

KOFFIETAFELS MET

EEN CENTRALE POOT

IN DRIE FORMATEN’

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE 4 / maart 2022 69


Beusichem

VOORJAARSBEURS

28 EN 29 MAART

4 EN 5 APRIL

Navigatie

Beijerdstraat 20, 4112 NE, Beusichem (Buren)

www.meubelhartbeusichem.nl

Van Der Drift expo

Continue

expo

Dynamic Design expo

Ligna

expo

Mecam

expo

Neostyle

expo

Royal

expo

W & W Furniture expo

Wiemann

expo

Skagen Beds 12

Mobliberica

expo

iCatchers

expo

Sit Design 12

Koopmans Meubelen 12

Home & Trading 12

Hjort Knudsen 12

IDEA Furniture 14

RV Design 12

New Ambiance 14

2M Living 14

Stella Furniture 14

Kler 14

Lenselink Furniture 14

Zitform 14

BMT

expo

Loddenkemper expo

Tavalo

expo

Vilmers 14

Meubelfabriek Theuns expo

Trendteam 14

Eurogros

expo

Ha-Ve Wood

expo

Einde Beusichem special

VOOR HET MEEST ACTUELE

MEUBELHART BEUSICHEM

BEURSNIEUWS:

70 maart 2022/ 4

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE


MEUBELVAKBEURS BEUSICHEM hal 14

28| 29 maart en 4 | 5 april

Maak kennis met onze

nieuwste collectie

ZITFORM • VILMERS • ELENSEN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!