22.03.2022 Views

WEB SOMA 6847 SOMAarNieuws 1-2022 KO

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

10 JAAR

Wijkkrant Nr. 21 • voorjaar 2022

SOMAar Nieuws

SOMAar is verbinding met buurtbewoners

Om als redactielid van het SOMAar informatiekrant te

werken is hem niet vreemd. De geboren IJmuidenaar

heeft bij verschillende verenigingen redactiewerk

gedaan bij o.a. V.S.V. en de volleybalvereniging. In zijn

werkzame heeft hij gewerkt in het management van

de PTT/KPN. Hij herinnert zich nog dat hij storing heeft

gelopen in het oude PTT-gebouw aan de Breestraat.

Tweeëntwintig jaar geleden verhuisde hij van IJmuiden

naar het SOMA-gebied. Daar werd hij “gestrikt” om in

de redactie van SOMAar te komen. Ruim 9 jaar schrijft

hij, coördineert en zorgt dat alles op een mooie en

goede wijze gedrukt wordt. Dus met andere woorden

hij heeft de touwtjes in handen. Dus wordt het tijd

voor een interview met Gerben Sinjewel. De redactie

bestond toen uit Cora Boogaard en Harriette Jonker.

Gerben steekt meteen van wal: “De informatiekrant

SOMAar is een initiatief vanuit de buurt en het is een

belangrijke verbinding met de buurtbewoners. De

informatiekrant wordt ondersteunt door de gemeente

Beverwijk maar ook Welzijn Beverwijk verleent hier

zijn medewerking aan. Een aantal vrijwilligers brengen

deze informatiekrant rond”. Hij benadrukt nog eens dat

deze krant heel belangrijk is voor de buurt. “Vergeet

niet dat er belangrijke mededelingen in staan voor

de buurtbewoners. Denk daarbij aan belangrijke

telefoonnummers die men kan bellen, de bijdrage van

politie en handhavers. Informatie wat je moet doen

als je 75 jaar bent geworden en voor je rijbewijs naar

de keuring moet. Activiteiten georganiseerd door het

sociaal team in het wijkcentrum.

In deze editie:

Wijkcentrum Prinsenhof is eigenlijk een kerncentrum.

Helaas heeft de corona op de diverse activiteiten

stagnerend gewerkt. Vele bladen zijn al digitaal, ik

hoop dat dit voorlopig ons informatiekrant SOMAar

voorbijgaat, want dit zou betekenen dat een grote groep

bewoners verstoken blijft van het nieuws uit het SOMAgebied”,

aldus Gerben. De infokrant bestaat 10 jaar en de

redactie wil hier speciaal aandacht aan besteden door

een jubileumnummer uit te brengen. Gerben is hier druk

mee bezig. Voordat ik de deur uitloop ben ik benieuwd of

hij nog wel tijd heeft voor andere dingen. “Ja, lekker veel

kilometers op mijn racefiets afleggen”,

antwoord hij enthousiast.

Co Backer

Gerben Sinjewel als redactielid van SOMAar aan het werk

foto: Co Backer

Pagina 1

• Somaar is verbinding

Pagina 2

• Belangrijke telefoonnrs 2022

• Nieuws van de redactie

• Welkom bij BeverwijkvoorElkaar

• Melden? Makkelijk! Fixi

Pagina 3

• Siggy Theater

• Colet Nierop

Pagina 4

• Activiteiten Wijkcentrum

• Rijbewijskeuringen

Pagina 5

• Wijkagent stelt zich voor

• Handhaving

Pagina 6 + 7

• Hoe het begon

Pagina 8

• Luisterlijn

• Tien jaar SOMA-Nieuws

Pagina 9

• René Beentjes Oranjebuurt

Pagina 10

• Samendoen

Pagina 11

• Dag van de vrijwilliger

Pagina 12

• Hart voor vrijwilligers

• Redactie SOMAarNieuws


Belangrijke

telefoonnummers

2022 Knip uit en bewaar!

Gemeente Beverwijk

Klant Contact Centrum

www.beverwijk.nl

0251 256 256

Vrijwilligerswerk

Ik wil vrijwilligerswerk doen, maar wat en hoe?

0251-300333

Gebiedsverbinder, Team Ruimtelijk beleid

Gemeente Beverwijk

Döne Senol

0251-256496/06-21645168

Wijkagent

Kees-Jan de Wildt

Via www.politie.nl

Politie, geen spoed

0900 88 44

Pre Wonen

088 77 00 000

Woon op Maat

0251 25 60 10

Grof huishoudelijk afval

HVC 0800 0 700

Wijkcentrum Prinsenhof

0251 300 300

BeverwijkvoorElkaar

0251 22 22 22

Info en Aanmeldpunt

0251-508050 info@sociaalteambeverwijk.nl

Een schone en veilige buurt

maak je samen

Fixi.nl

Mantelzorgondersteuning: MaatjeZ

088 9957788 info@maatjez.nl

Team Handhaving

0251 256256

Colofon

Opmaak en indeling: MEO

Drukwerk: MEO

Volgende editie komt uit: Najaar 2022

Van de redactie

Bedankt!

Bij een 10-jarig bestaan hoort bij de terugblik ook een hartelijk

voor alle medewerking en bewezen diensten die ik deze jaren heb

gekregen.

Mijn dank gaat met name uit naar die fijne, leuke en lieve mensen

die de wijkkrant tot het huidige niveau hebben gebracht.

De stukjesschrijvers, de redactieleden, de geïnterviewden, de

activiteiten kopij, wijkagent, handhaving en zeker de bezorging,

allen worden bedankt. Maar dit alles lukt niet zonder de

ondersteuning en de medewerking van het Sociaal Team, Welzijn

Beverwijk en Gebiedsgericht werken van de Gemeente Beverwijk.

Lijkt het u leuk om ook deel uit te maken van dit team, meldt u dan

aan. Echt, u bent van harte welkom met welke bijdrage ook.

redactie.somanieuws@gmail.com of

Gerben Sinjewel 0251 215577.

Welkom bij

BeverwijkvoorElkaar

BeverwijkvoorElkaar ondersteunt bewoners die zelfstandig thuis

wonen in de gemeente Beverwijk. Wij organiseren activiteiten en

bieden (tijdelijke) hulp.

Beverwijk voor Elkaar

0251-222 222

info@beverwijkvoorelkaar.nl

Info & Aanmeldpunt Sociaal team Beverwijk

Dit loket is er voor alle inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee. U

kunt hier terecht met alle vragen over bijvoorbeeld zorg, geld, sociale

contacten, opvoeding, gezondheid, wonen en werk.

Als u ondersteuning nodig heeft van het Sociaal team, Socius of MEE

& de Wering kunt u zich aanmelden via het Info & Aanmeldpunt.

Wij zullen samen met u bekijken welke organisatie u het beste kan

helpen. Op deze manier wordt u sneller en direct op de juiste plek

geholpen.

Locatie: Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2C in Beverwijk

Openingstijden: maandag t/m vrijdag, 9.00 tot 13.00 uur

E-mail: info@sociaalteambeverwijk.nl

Fixi-platform

“Een schone en veilige buurt maak je samen”.

Met Fixi.nl maak je eenvoudig meldingen die gemeenten gemakkelijk

kunnen afhandelen

Melden? Makkelijk! Fixi

Deze app fixi kan men downloaden vervangt Vertbeterdebuurt.nl

Overal eenvoudig meldingen maken.

Een melding openbare ruimte is met het Fixi-platform zo gemaakt.

Als inwoner word je vervolgens direct op de hoogte gehouden van de

afhandeling.

2 • SOMAar Nieuws • voorjaar 2022


Siggy theater

In december 2021 heeft het

nieuwe Siggy Theater van

stichting SIG aan de Schans

zijn deuren geopend voor

cliënten van Dagbesteding

Wisselwerk. Een vaste groep

cliënten krijgt hier sindsdien

elke donderdagochtend

theateractiviteiten

aangeboden. Er wordt gewerkt

in verschillende (les)blokken

met zang, dans en toneel.

De cliënten worden bij hun theateractiviteiten begeleid

door Babs den Butter. Zij werkt al elf jaar bij de SIG,

heeft veel ervaring met de doelgroep en affiniteit

met theaterwerk. Ze volgde diverse workshops,

(doelgroepgerichte) theaterscholingsprojecten en

trainingsdagen om van het Siggy Theater een fijne en

succesvolle werkplek te maken.

Uitbreiding dagbesteding

De cliëntengroep start de werkdag met een

warming-up en werkt dan aan het ontwikkelen van

dramavaardigheden door middel van toneel en zang

en dans op muziek. Na de opstart van één ochtend in

de week bleek al snel dat de cliënten plezier hebben

in het maken van theater, vertelt Babs. Per 1 maart

zijn de donderdagochtenden dan ook uitgebreid naar

hele donderdagen en zijn er twee groepen op de (hele)

dinsdag begonnen. “Hierdoor ontstaat er meer ruimte

om alle aspecten van theater maken met cliënten op

te pakken”, zegt Babs. Zo zal er in de toekomst ook een

artistiek blok worden ingevoerd, waarbij tekeningen,

schilderijen, gedichten, liedjes en muziek worden

gemaakt, die passen bij het thema waar de groep

mee bezig is. Er kan straks ook gewerkt worden aan

decorbouw en aankleding van voorstellingen en kleding

en make-up van de spelers. “Het Siggy Theater staat nu

nog in de kinderschoenen, maar we hopen over een tijd

ook voorstellingen te kunnen verzorgen voor publiek”,

aldus Babs.

Creatief avontuur

Er borrelen nog tal van ideeën en dromen over

activiteiten die de SIG in de toekomst in het Siggy

Theater zou willen/kunnen aanbieden. Bij de

ontwikkeling hiervan wordt samengewerkt met het

Kennemer Theater. De eerste stappen zijn nu gezet.

Het belooft een mooi creatief avontuur te worden.

De cliënten en Babs hebben er zin in!

Colet Nierop is van

beroep harpiste

maar is in haar

vrije tijd veel bezig

met opruimen

zwerfafval. Zij

betrekt hierbij haar

hele gezin. Ik stel

haar 4 vragen.

vraag 1: Wat is voor jouw de drijfveer om in het SOMA-gebied

het zwerfafval op te ruimen.

Ik woon graag in een schone opgeruimde wijk.

Ik ben opgegroeid in Sint Maartensbrug, waar relatief

weinig zwerfafval ligt. Toen ik in 2014 in Beverwijk kwam

wonen, viel mij de troep hierop. En zien opruimen, is doen

opruimen.

Mijn motto: even bukken, dat moet lukken!

vraag 2: Hoe lang en met wie doe je dit opruimen al en merk

je de laatste tijd een verbetering.

Dit doe ik sinds wij hier in 2017 in het Soma-gebied

kwamen wonen.

Meestal wanneer ik een rondje ga hardlopen. Dan stop ik

m’n jaszakken vol zakjes en handschoenen.

Helaas zie ik weinig verbetering. Maar tijdens mijn rondje

krijg ik vaak complimenten en opmerkingen.

Ik hoop dat het dan anderen stimuleert het ook te doen.

Regelmatig organiseert Sociaal Team (olv Hans Bruin) clean

up momenten in de buurt. Je kan je eigen straat opgeven

voor zo’n clean up. Eventjes een rondje wandelen en rapen

met je buren en na afloop drinken we wat met elkaar. Dat is

ook nog gezellig.

vraag 3: Wat kan je zeggen over het afval dat je

(het meest) vindt.

Veel blikjes, mondkapjes, pakjes sigaretten en heel veel

Fastfoodketen- afval.

Het zou mooi zijn als MacDonalds, BurgerKing etc ooit gaan

meewerken aan het probleem.

Hoewel MacD hun verpakkingen al van papier hebben

gemaakt.

vraag 4: Welke boodschap wil je je mede buurtbewoner

meegeven en welke aan de Gemeente.

Help mee, alle beetjes helpen en geef niet op!

Tja, aan de gemeente zou ik zoveel willen meegeven.

Bovenal meer afvalbakken en controle op dumpen afval.

De pasjes vsn de containers werken ook niet echt mee. Of

in ieder geval een klepje voor het kleine afval?

SOMAar Nieuws • Voorjaar 2022 • 3


ACTIVITEITEN in wijkcentrum Prinsenhof,

Beatrixlaan 2

Alles geldt onder voorbehoud! Informeer bij de balie in Wijkcentrum

Prinsenhof tussen 09.00 en 13.00 uurof bel 0251 22 22 22

Eettafels: Tijdstip Kosten

Samen Eten Eettafel, 2 gangen maaltijd Dinsdag - 12.00 uur € 5,00

Samen Eten Eettafel, 3 gangen maaltijd 3e donderdag vd maand - 12.00 uur € 7,50

Prins(es) aan Tafel, 2 gangen maaltijd Vrijdag - 12.00 uur € 5,00

Activiteiten:

Spelinloop voor kind 0-4 jaar en verzorger Dinsdag - 09.30 – 11.00 uur € 1,50

Ontmoetingsochtend dinsdag senioren Dinsdag - 09.30 -11.00 uur € 2,00

Wandelgroep Dinsdag - 12.45 – 13.15 uur Geen

Koffie middag Sociaal team Woensdag – 13.30 – 15.00 uur Geen

De Ontmoeting voor senioren Vrijdag - 10.00 – 12.15 uur € 2,00

Bingo Vrijdag (om de week) - 13.30 – 16.00 uur € 6,00

Voor meer informatie neem contact op met:

BEVERWIJK VOOR ELKAAR, tel. 0251 22 22 22 of aan de

balie van het Wijkcentrum op werkdagen van

09.00 – 13.00 uur.

“Wijk-Uit” PlusBus uitstapjes voor 55plussers. Het

maandprogramma halen bij de balie van het Wijkcentrum.

Wel Zo Handig, klussen en boodschappendienst.

Computerhulp voor senioren, een vrijwilliger kan u

telefonisch te woord staan of bij u thuis komen.

Rijbewijskeuringen Wijkcentrum Prinsenhof

De voordelen van de verplichte rijbewijskeuring bij

De Prinsenhof is oa de deskundigheid waarmee het

keuringsteam de keuring afneemt. Meer dan 50 jaren aan

ervaring en een glimlach. Wij begrijpen de nood die soms

bij een keuring komt kijken en stellen de mensen gerust.

Qua planning denken wij daarom mee en kunnen flexibel

inspringen met keuringsdagen.

Tijdens de keuring controleren wij de urine, bloeddruk,

controleren medicijngebruik en nemen wij een oogtest

af; onder het motto ‘meten is weten’. Zodoende zijn onze

keuringen persoonlijk maar ook professioneel. Niets wordt

aan het lot overgelaten.

Door het gebruik van Zorgdomein gaat het keuringsproces

snel, nauwkeurig en kunnen er geen fouten gemaakt

worden. Het CBR krijgt op de dag van de keuring onze

bevindingen en er kan diezelfde dag nog een besluit van

het CBR bekend zijn. Aan het eind van de keuring wordt het

keuringsverslag bij het CBR opgeslagen. U ontvangt een

kopie voor uw eigen administratie.

Er is elke maand een keuringsdag (3e woensdag van de

maand) en per kwartaal is er 1 extra keuringsdag (1e

woensdag per kwartaal). In totaal dus 16 keuringsdagen

per kalenderjaar. Wist u ook dat wij het goedkoopste

keuringsteam in de omgeving zijn? De keuringen zijn vanaf

€40, afhankelijk van het aantal ZD-codes, kan de keuring

oplopen per ZD-code €10.

De Prinsenhof is een gezellige locatie waar een kop koffie/

thee gedronken kan worden. De locatie heeft een goede

bereikbaarheid met voldoende parkeergelegenheid en/

of stalling van fietsen. Tevens zijn er dagelijks activiteiten

voor de sociale prikkels en ouderen om te bewegen of met

elkaar in contact te komen.

U kunt een afspraak maken via BeverwijkvoorElkaar,

onderdeel van Welzijn Beverwijk.

Bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 13.00 uur via

telefoonnummer 0251 222 222.

Met vriendelijke groet,

Jasper Commandeur

4 • SOMAar Nieuws • voorjaar 2022


Wijkagent stelt zich voor

gedaan. Vooral de samenwerking met de bewoners

en de verschillende partners, voor een veilige en fijne

woonomgeving, zijn voor mij erg belangrijk in deze functie.

Ik heb in de afgelopen jaren o.a. vele voorlichtingen

gegeven over maatschappelijke onderwerpen en het

voorkomen van slachtofferschap.

Sinds juli 2021 ben ik wijkagent geworden van het SOMA

gebied en het industriegebied van Beverwijk. De eerste

maanden hebben in het teken gestaan van het opbouwen

van mijn netwerk en kennismaken met de betrokken

partners in de nieuwe werkomgeving.

Ik ben Kees-Jan de Wildt, 53 jaar oud en sinds 1988

werkzaam bij de politie. Ik volg Sylvia Smal op als

wijkagent,

Sinds 2005 heb ik binnen de politieorganisatie de functie

van wijkagent. De eerste 16 jaar was ik wijkagent in

Velserbroek en heb daar met veel plezier mijn werk

Als wijkagent vind ik het belangrijk om bereikbaar te

zijn en dat kan via de website www.politie.nl of het

telefoonnummer 0900-8844. Ik ben ook te volgen via

Instagram onder wijkagent_industriebeverwijk.

Met vriendelijke groet,

C.J. de Wildt

Wijkagent Beverwijk Industrie&

Wijk SOMA

Handhaving

Dit jaar is team handhaving begonnen met thema gericht

werken. Dit houd in dat elke boa van gemeente Beverwijk

zich zal specialiseren in een thema. U kunt dan denken aan

thema’s als parkeren, afval, horeca, jeugd, ondermijning en

woon- en adresfraude. Dit met als doel om onze expertise

daarop te vergroten en zo de leefbaarheid te borgen.

Naast het thema gericht werken, zijn alle boa’s wijk-boa

geworden. De komende tijd zullen wij werken aan een

wijkanalyse. Zo wordt elke wijk goed in kaart gebracht

en krijgt de wijk-boa alle kennis van de wijk die nodig is.

Gebiedsgericht handhaven maakt onze inzet effectiever

en efficiënter. Elke wijk heeft een vaste handhaver als

aanspreekpunt.

Goed contact met ondernemers en burgers van de wijk,

staat hoog in het vaandel. De boa’s zullen wellicht dan ook

een langs komen voor een kennismaking met u.

Bent u een oplettende burger die ons van veel informatie

wilt voorzien of wilt u contact opnemen met uw wijk-boa

kijk dan op www.beverwijk.nl/handhaving.

Hierop staan alle wijken vermeld en kunt u door middel van

een contactformulier in contact komen met uw wijk-boa.

Als u uw contactgegevens achterlaat zullen wij zo snel

mogelijk contact met u opnemen.

Wilt u een melding maken? Dit kan via www.fixi.nl of kom

gezellig bij ons wijkpunt langs aan de Zeestraat 13 in

Beverwijk. Wij zijn daar aanwezig op:

maandag van 13:00 uur tot 14:00 uur;

woensdag van 13:00 tot 14:00 uur;

donderdag van 19:00 tot 20:00 uur.

Wij zorgen ervoor dat uw melding bij de juiste boa terecht

komt.

SOMAar Nieuws • voorjaar 2022 • 5


Hoe het begon

de vraag: aan welke eisen een toekomstplan voor de

Oranjebuurt moet voldoen. Nummer 10, 15 oktober 2001:

Een nieuwe toekomst voor de Oranjebuurt. Nummer 11, 16

januari 2002: Hoog- en laagbouw, huur en koop, duur en

betaalbaar.

Als langst zittend redactielid wil ik graag met u

terugkijken naar de wijkkrant die als nieuwsbrief

begon. Informatie over het SOMA-gebied kom ik al in

wijkkrantvorm tegen in 1994. De informatie in deze

nieuwsbrief/wijkkrant ging hoofdzakelijk over de

toekomst van de Oranjebuurt.

De voorzitter van de bewonersgroep Dick Turk steunt

de buurtbewoners tegen de sloop van de flats in de

Oranjebuurt.

Dick Turk

Eind 1999 start opnieuw een Nieuwsbrief Toekomstplan

Oranjebuurt. In nummer 2: 27 januari 2000: Problemen

in de Oranjebuurt worden onder de loep genomen.

14 februari: Bewonersvergadering. Aan de orde komt

In een verhalenbundel Oranjebuurt komt er, in juni 2011,

eenmalig een oranje uitgave uit ter gelegenheid van

5-jarig bestaan van de wijk. Alles onder redactie van René

Beentjes. In de bewonerscommissie 2011 Prinsenhof zat

oa mevr. L. de Ridder in het bestuur.

In april 2012 krijgt de Nieuwsbrief SOMA meer vorm. Want

voorheen stond er in weekblad de Kennemer altijd een

stukje over onze buurt. De Gemeente heeft dit stopgezet

en zo heeft de wijkraad besloten om zelf een wijkkrant

“Nieuwsbrief SOMA” te gaan maken. Henriette Jonker

heeft zich hiervoor ingezet en begon met de redactie.

Nummer 2 komt uit in oktober 2012 en wordt omgedoopt in

SOMAarNieuws.

De wijkagent Jan Knaap, opvolger van Nico Dekker,

is een van de eersten die zich voorstelt. De volgende

edities geven aandacht aan activiteiten in Prinsenhof, de

Handhaving, Pré Wonen, Brandveiligheid, etc. de opmaak

wordt steeds beter en er verschijnen foto’s in de wijkkrant.

Buurtbewoners worden geïnterviewd en er is meer

aandacht voor allerlei activiteiten. Helaas is Henriette

Jonker in uitgave 4, oktober 2014, voor de allerlaatste keer

de eindredactrice.

Prinsentuin

6 • SOMAar Nieuws • voorjaar 2022


Ilse Hendriks neemt haar taak tijdelijk over. De stichting

Welzijn Beverwijk krijgt een steeds groter aandeel in de

krant. Inmiddels is Jos Schutterop de nieuwe wijkagent.

Wat zijn dan de onderwerpen?

Nr. 14 Afvalhelden, ze zijn er wel. Met “Waar gooi ik dit

weg” geeft de HVC een goede raad. De Turkse Mevrouw

Gulser Turkes komt bij het redactieteam. Er is aandacht

voor de groep artsenpraktijk Broekpolder met 2e locatie in

Prinsenhof.

Nr. 15 Stichting SIG fiets 3800 euro bij elkaar. Uitleg

viering Ramadan. In Prinsenhof begint het mee-eten met:

BeverwijkvoorElkaar.

Nr. 16 Wijkagent Sandra Wiersma loopt stage in het

SOMA-gebied. Halil Koçak is één van de eerste bewoners

nieuwbouw de Brink.

Oever

Nr. 7 Wethouder J.W.J. Dorenbos-de Hen

gaat voor een schonere buurt. Onder toezicht van

meester Hans is de schooljeugd druk aan het spitten in de

Prinsentuin.

Nr. 8 Een interview met buurtbewoner en AZ-icoon Henk van

der Sluis. Wijkagent Sjaak Meuldijk schrijft over waakzaam

en dienstbaarheid.

Nr. 9 SIG start met verkoop 2e hands kinderkleding. Dick

Turk, een rasechte Oranjebuurtgenoot wordt in het

zonnetje gezet. Het is de start van de PlusBus.

Nr. 10 Een terugblik op het afscheid van de Oranjebuurt.

Op 10 augustus 2016 vond bij Oever een integratie

buurtfeest plaats, schreef RAIMOND. Met subsidie van

Oranjefonds, Stichting Welzijn Beverwijk en de Gemeente.

Nr. 11 Het Groenteam staat trots op de voorpagina.

De Breestraat ligt overhoop. Het Rondje Beverwijk is lopen

met hindernissen. De activiteiten in Prinsenhof worden

uitgebreid met eetmogelijkheden. Ook het Repair Café doet

mee in de activiteiten.

Nr. 12 Spoorsingel krijgt zijn rotonde. Zwerfafval Prinsenhof

daagt de buurtgenoten uit. Stichting Beheer Turks

Cultureel Centrum laat van zich horen.

Nr. 13 SOMAarNieuws trekt een nieuw jasje aan en wordt

steeds knapper. Co Backer gaat stukjes schrijven over

straten in het verleden en heden. Gerben Sinjewel wordt

nieuwe eindredacteur.

Nr.17 Colet Nierop regelt wijkgericht opruimen zwerfafval

ism Hans Bruin (Sociaal Team). Inmiddels wordt Sylvia Smal

onze nieuwe wijkagent. Team Handhaving stelt zich voor.

De Participatieraad is benieuwd naar uw ervaringen en

ideeën.

Nr. 18 In Prinsen is het lekker eten met Prinses aan tafel.

De buurtbemiddeling doet zijn intrede. Er is nieuwbouw op

de Prinsentuin.

Nr. 19 In interview met Nora Azarkan, zij is bestuurder bij

Stichting Welzijn Beverwijk en Stichting Welzijn Velsen.

Buurtwinkel de Schans komt met een warm contact aan

de deur. Kosten afval nemen toe en RAIMOND meldt dat

licentie Radio Beverwijk is verlengd.

Nr. 20 De Spelinloop is een

groot succes.

Her en der staan e-scooters;

een half gesloopte

e-scooter is achtergelaten

op speelveld Vlietgors.

Werken bij IJmond Werkt

is een genot en staat voor

aandacht, samenwerking,

positiviteit en vertrouwen.

Het zijn zomaar wat

onderwerpen die geplukt

zijn uit de wijkkranten.

Tweemaal per jaar is het

machtig werk om voor de

buurt deze wijkkrant te

mogen samenstellen.

Gerben Sinjewel

SOMAar Nieuws • voorjaar 2022 • 7


Luisterlijn

Bellen met onze telefonische hulpdienst kan anoniem, dag en nacht, alle dagen van de week, het hele jaar door.

Al meer dan 60 jaar weten mensen de Luisterlijn te vinden. Want praten lucht op. Wanneer je pijn hebt of ergens

over piekert; op de momenten dat je je alleen voelt of juist blij. Wij geven je even dat steuntje in de rug. De hulp is

vrijblijvend en anoniem.

Bel 0900-0767 (normaal tarief) voor een vertrouwelijk gesprek. (24/7 bereikbaar). Chatten of mailen kan ook via

https://www.deluisterlijn.nl/

Waarover kan ik bellen?

Over zo goed als alles. Angst, verdriet, blijdschap; je kunt rustig anoniem je verhaal kwijt of praten over wat je

bezighoudt. Ook wanneer je niet goed weet waar je moet beginnen. We helpen je de woorden te vinden. Lees hier

verschillende onderwerpen waar mensen ons zoal over bellen.

Tien jaar SOMA-nieuws

Tien jaar SOMA-nieuws biedt mij een mooie kans

om terug te blikken op wat er tien jaar geleden zoal

gebeurde. Door mijn werk voor diverse media heb ik

inmiddels een aardig nieuwsarchief opgebouwd. Zo

werd in 2012 bijvoorbeeld een congres georganiseerd

in Beverwijk, waarbij voormalig Belgisch ministerpresident

Mark Eyskens aanwezig was. Toen nog ging

men ervan uit dat binnen twee jaar de meeste daken

in Beverwijk van zonnepanelen zouden zijn voorzien.

Welnu: dat bleek toch allemaal niet zo snel te gaan!

Herman Schoone ontving in 2012 een gemeentelijke

onderscheiding: de Wijker Bever. Zeker het vermelden

waard, aangezien hij zijn bakkerij in onze SOMA-wijk

runde en zijn zoon dat nu nog steeds doet, zij het op

een iets andere plek. Het was ook het jaar waarin Paul

Verheijen afscheid nam van Stichting Welzijn Beverwijk.

Als directeur van die organisatie was hij geregeld in onze

wijk te vinden, omdat immers ook Prinsenhof daartoe

behoort. Ook hij mocht overigens een Wijker Bever in

ontvangst nemen. Wat gebeurde er nog meer in 2012? De

bouwvergunning voor het pand van SIG op de hoek van

de Alkmaarseweg en Hendrik Mandeweg werd verleend.

Het gebouw is nu beeldbepalend voor de entree van

de woonwijk erachter. De studio van Radio Beverwijk

onderging dat jaar een grote verbouwing. Twee weken

lang werden konden geen live programma’s gemaakt

worden, maar het resultaat mocht er zijn. Een ruimere

en professionelere interviewruimte was het resultaat.

De wijk Prinsenhof kreeg voor het eerst zogenoemde

Portiekportiers, dat waren kinderen van de basisscholen

die een diploma hadden behaald in een project om

kinderen meer bewust te maken van een plezierige

woonomgeving. Ik vrees dat het project een stille dood

gestorven is, want ik hoor er de laatste jaren niets

meer over. Waar ik nog wel regelmatig iets over hoor, is

zwerfvuil. Dat was tien jaar geleden een groot probleem

in onze wijk en dat is het nog steeds. Mijn moeder

leerde mij dat je nooit iets zomaar op straat gooit. Geen

snoeppapiertje, geen blikje en geen zakdoekje. Gewoon

niets. Als iedereen dat zijn kinderen zou leren op de

manier waarop mijn moeder dat heeft gedaan, zijn we

over twintig jaar van het zwerfvuilprobleem af. Ik hoop

dat het SOMA-nieuws dan nog bestaat en er te zijner tijd

over zal berichten.

Raimond

8 • SOMAar Nieuws • voorjaar 2022


René Beentjes Oranjebuurt

Bij het ontstaan van de Nieuwsbrief SOMA 10 jaar

terug, was René Beentjes naast Wijkcoördinator

Stichting Welzijn Beverwijk ook stukjesschrijver. Mede

naar aanmelding van de vraag over de wijkkrant van

april 2012 heb ik mijn geheugen opgefrist.

Ik heb in 2011 – 2013 als consulent o.a. het opbouwwerk

van de Stichting Welzijn geadviseerd en ondersteund bij

het bedenken, organiseren en uitvoeren van beleid en

activiteiten.

In de Oranjebuurt woonden al l tientallen jaren mensen

met een diverse culturele achtergrond; Nederlands,

Turks, Marokkaans, Indiaas, Surinaams. De oude flats

waren klein, maar geliefd, mede vanwege de lage huren.

Die nieuwe woningen waren mooi met veel ruimte voor

groen. Geen autostraten, maar een fietspad door de wijk.

Parkeren gebeurde aan de rand op parkeerplaatsen.

De huizen in de oude wijk zijn destijds gesloopt.

In begin was daar veel tegenstand voor vanuit de

wijkbewoners. Blijkbaar wilde men behouden wat er

was aan sfeer, cultuur en vooral ook de woonruimte.

Men was bang dat de nieuwe huizen voor de bewoners

niet meer betaalbaar zouden zijn. Na jaren van overleg

en onderhandelen zijn voorwaarden afgesproken over

terugkeer bewoners in de woningen (met een passende

huur) en is de oude wijk geheel gesloopt en vervangen

door nieuwbouw. Heel veel van de oorspronkelijke

bewoners zijn inderdaad teruggekeerd naar de nieuwe

huizen in de wijk.

Maar in de nieuwe Oranjebuurt was het op straat vol

en druk, met kinderen. Die ook overlast veroorzaakten.

Kinderen van 12 a 13 jaar zeiden eens tegen een

nieuwe nog onbekende wijkagent dat hij moest

opsodemieteren uit HUN wijk. Ook tussen Turkse en

Marokkaanse kinderen (en ouders) boterde het niet erg.

Hulpverlenerstaal werkte hier niet. Overleg werd door

ouders afgehouden. Eén van de oorzaken was dat de

nieuwe huizen minder kamers hadden dan in de oude

huizen. De nieuwe bouwvoorschriften zorgden daarvoor.

Dus de over het algemeen grotere gezinnen konden hun

kinderen overdag niet goed kwijt in huis. Deze werden

dus de straat op gestuurd.

In het kader van wijkgericht-werken zijn er tal van

manieren en activiteiten gezocht om met de bewoners en

met de kinderen aan de slag te gaan. Het betrekken van

de bewoners hierbij, zoals deelname aan de wijkraad,

bleek moeilijk. Wat wel goed werkte was het kinderwerk

voor de kleintjes (en hun ouders!), een ruilbeurs in

de grote zaal van het wijkcentrum Prinsenhof, en

sportactiviteiten. Vooral het voetballen, zoals panna. Er

kwam ook een pannaveldje, dat goed aansloeg, maar

toch weer overlast veroorzaakte, omdat de ballen door

de voortuinen rolden en buren een oogje hadden op

kinderen uit een andere cultuur.

Een van de hoogtepunten was een groot buffet, gemaakt

door de vrouwen uit de wijk. Er was Turks, Marokkaans,

Indiaas, Nederlands en Surinaams eten. Dagen vooraf

waren de vrouwen in Prinsenhof aan het voorbereiden

en je zag hoe mooi en goed eenieder met elkaar contact

legde. Waarschijnlijk zijn hier wel betere onderlinge

banden ontstaan in de wijk. En de vrouwen werden

contactpersonen voor Stichting Welzijn, de gemeente etc

René Beentjes

Oranjebuurt

Pannaveldje Aagtendijk

SOMAar Nieuws • voorjaar 2022 • 9


Samendoen

Halil Koçak is van Turkse

afkomst en woont sinds een

paar jaar aan de Brink in

Beverwijk.

De zon schijnt en de storm is

inmiddels achter de rug. De

zonnestralen schijnen over de

vernieuwde somawijk en de

zonnige dagen lijken de komst van een nieuw seizoen

te signaleren. Het is 9 uur in de ochtend wanneer ik een

berichtje zie verschijnen op mijn telefoon. Het is mijn

moeder, ze vraagt of ik een bakkie kom doen. Tuurlijk

mam! Ik ben al onderweg… Ik trek mijn jas en mijn

schoenen aan en begin te wandelen vanaf de Brink

richting van het Margrietplantsoen. Halverwege kijk

ik omhoog over mijn linkerschouder en zie het nieuwe

appartementencomplex. Een mooi en indrukwekkend

gebouw waar de nieuwe buren straks zullen gaan wonen.

Ik hervat inmiddels mijn loopje en steek de Vennelaan

over naar het Margrietplantsoen. Ondertussen word ik

bijna van mijn sloffen gereden door een fietser. “Voor

je kijken Halil” zeg ik tegen mezelf. Aangekomen aan

de overkant valt me toch iets op. Het is niet alleen

het nieuwe gebouw aan de Brink, nee er zijn meer

veranderingen hier. De parkeervakken zijn overvol en een

aantal busjes van de bouwwerkers staan zelf dwars voor

de andere auto’s geparkeerd. Zelfde verhaal als aan de

andere kant van de Vennelaan en bij de Brink. Inmiddels

zie ik mijn moeder in de voortuin wachtend met 2 bakjes

koffie en genietend van de zon. Goedemorgen mam!

Kan jij je scootmobiel nog wel parkeren hier? Lachend

antwoord ze: jahoor, in de voortuin parkeerruimte zat

voor mijn kar! Onder het genot van een koekje drinken

we onze koffie en praten we verder over veranderingen in

onze wijk. Je zus zou ook graag een woning willen kopen,

jammer dat het nieuwe gebouw alleen maar voor de

verhuur is. Wordt het niet eens tijd dat ze voor starters

gaan bouwen? Kijkt ze me vragend aan en zegt: Mee

eens! Er gaat nog veel gebouwd worden aan de Brink,

dus er moet toch wel ruimte zijn voor starterswoningen?

Ja, en het liefst nog met een parkeerkelder. Want

de nieuwe bewoners zijn nog niet gearriveerd en de

parkeerdruk is nu al echt heel hoog!

We moeten het “samendoen” mam zeg ik tegen mijn

moeder. Hoe dan vraagt ze? Participatie mam! De

bewoners van een wijk moeten samen komen en hun

wensen uitspreken over de toekomst van hun wijk.

Zodat er met de inrichting van de openbare ruimte en de

nieuwe gebouwen rekening wordt gehouden met wensen

van de nieuwe én huidige bewoners. Dat vindt ze een

goed idee, ja inderdaad we moeten het “samendoen”

misschien kunnen we dan ook iets doen aan het snelle

verkeer op de Vennelaan? Kom, drink je koffie op, je

moet zo naar de fabriek zegt ze, inmiddels 38 jaar maar

nog steeds moeders ‘kindje’. Ja “samendoen” dat vind ik

een goed idee zegt ze en neemt nog een slokje van haar

kopje koffie. Samendoen & participatie hoor je steeds

meer in de samenleving. Samendoen & participatie kan

een hoop irritaties wegnemen mbt de leefomgeving!

SAMENDOEN is SAMENLEVEN!

Halil Koçak

10 • SOMAar Nieuws • voorjaar 2022


Dag van de vrijwilliger

Gemeente Beverwijk, Gemeente Heemskerk, Stichting

welzijn Beverwijk, MET Heemskerk en het Kennemer

Theater hebben in samenwerking met clubs,

verenigingen, ondernemers, organisaties en winkeliers

op 26 november jl. een mooi programma in elkaar

gezet voor vrijwilligers in Beverwijk, Wijk aan Zee en

Heemskerk.

Als vrijwilliger bij SWB, buurtbewoner en als

belangstellende heb ik voor een rondleiding bij de SIG/

STG en Siggy theater gekozen.

SIG-bestuurder Jan Kroft heeft op 2 september jl. uit

handen van eigenaar Wil Boots de sleutels gekregen

van het pand aan de Schans 8 in Beverwijk, waar het

nieuwe Siggy Theater gaat starten. Samen met cliënten

van Wisselwerk Dagbesteding wordt de inrichting en

aankleding van het theater worden verzorgd.

Ik wilde dat graag zien en werd welkom geheten door

Rubia Oehlers van het Sociaal Wijkteam Haarlem

Noord-Zuid. In een geïmproviseerde ruimte kreeg ik

koffie met wat lekkers erbij. Tijdens de soep (van Mieke)

en een broodje legde Rubia het een en ander uit over

de werkzaamheden van SIG met de STG. Voor we op

pad gingen, kregen we nog een heerlijke chocolade

roomtruffel. Het oude pand van Hergarden is schitterend

opgeknapt en geweldig ingericht voor de cliënten van de

SIG in de dagbesteding. STG werkt sinds 5 jaar samen

met de SIG en richt zich voornamelijk op de vrijwilligers.

SIG-cliënten Marvin en Michelle leidden ons rond in de

diverse ruimtes. Een mooie aanwinst is het Siggy Theater

waar eenieder, maar met name de cliënten kunnen

voordragen, spelen, acteren of muziek maken.

Op Schans 1 zit Wisselwerk, de ambachtelijke

dagbesteding als onderdeel van de SIG. Zij werken

graag op bestelling, voor uw speciale wens of feestje.

Ik kreeg een kijkje in de ambachtelijke bakkerij

en kaarsenmakerij. We liepen langs het teken- en

schilderatelier, textiel-, mozaïek- en keramiek

werkplaats. Ambachtelijk gemaakt glas-in-lood om

bijvoorbeeld thuis op te hangen. Mijn gids Marvin heeft

daar ook gewerkt en vond het prachtig werk. Kijk op de

website www.sig.nu voor meer informatie.

De rondleiding eindigden weer in de Buurtwinkel, waar

we nog een leuk zakje met zelfgemaakte geurkaarsjes

kregen in de vorm van liefdevolle hartjes. Ik had een

leuke en interessante middag als vrijwilliger met deze

bewuste keuze.

Gerben Sinjewel

SOMAar Nieuws • voorjaar 2022 • 11


Hart voor vrijwilligers

Vrijwilligerswerk is mooi en dankbaar werk. Met

name in wijkcentrum Prinsenhof hebben we een fijne

ploeg. Het geeft een verbinding en maakt vriendschap.

Omgaan met mensen voelt goed..

Dirk is sinds 2013 vrijwilliger bij Welzijn Beverwijk. Ik

heb altijd op kantoor gezeten en het laatst bij Achmea

Zorgverzekering. ‘Ik kon er met een goede regeling uit

en heb dat dankbaar aangepakt. Ik onderhield veel

contacten met cliënten en het waren vaak problemen

en allerlei vragen. Daar kon ik goed mee omgaan. Omdat

ik geen grote hobby’s heb, ben ik me na mijn werkzame

periode gaan oriënteren in het vrijwilligers werk en

zocht iets met ouderen. Ik liep een soort ‘stage’ bij

Herman Bijvoets in Prinsenhof. Dat is mij goed bevallen

en ben er blijven ‘hangen’. Dat kwam mede door het

prettig inwerken van Emmy. Ik werd allround en kon

mij prima uitleven. Zalen inboeken en klaarmaken, s

avonds bardienst draaien etc. Uiteindelijk werd ik de

contactpersoon tussen de leiding en de vrijwilligers.

Het begeleiden van vrijwilligers ligt mij wel. Ik werk

zo’n 17 uur in de week in het wijkcentrum. Mijn taken

als assistent beheerder krijg ik oa aangeleverd uit

mail Verhuur. Doordat ik het leuk vind met ouderen

om te gaan, ga ik regelmatig als bijrijder mee op de

PlusBus’.’ De kracht van de PlusBus is het ophalen

thuis en wegbrengen van de ouderen. 7 personen

kunnen meegaan (ook met rollator) maar met medische

klacht(en) kan niet. Daar hebben we de kennis niet voor’.

Het zijn geweldige uitstapjes naar oa de Utrechtse

heuvelrug, Hortus, Rijksmuseum, Zaanse Schans,

Pannenkoek eten enz. Wat ik ook erg leuk vind is de

Telefooncirkel. Met +-7 personen bellen we elkaar op en

maken een praatje over ‘hoe gaat het met je’. Ik begin als

eerste en de laatste komt bij mij terug. Het is gezellig en

geeft een veilig gevoel.

Inmiddels is sinds 5 jaar Dirk zijn vrouw (Thecla en haar

zus Marian) ook vrijwilligster geworden. Zij koken graag

en doen dit op de dinsdag en donderdag ochtend in

Prinsenhof: Samen Eten Eettafel.

Dirk tot slot:

‘Door wat persoonlijke omstandigheden zijn wat

vrijwilligers de laatste tijd afgehaakt. Dan wordt het gelijk

een stuk zwaarder voor degene die overblijven. Daarom

doe ik een dringend verzoek aan de buurtgenoten om

ons te komen helpen. Hoeveel tijd en wanneer is altijd

in overleg te regelen. Loop het wijkcentrum Prinsenhof

binnen en meld je bij de receptie. S morgens is deze in de

week altijd bezet.

Gerben Sinjewel

Redactie SOMAarNieuws

Gerben Sinjewel

hoofdredacteur

+ bezorging

Marjolein Karell

Lid sociaal team

Jolanda

redactielid

+ bezorging

Gulser Turkes

redactielid

+ bezorging

Deze wijkkrant wordt voor de bewoners van deze wijk

gemaakt en wordt ondersteund door Gebiedsgericht

Werken van de gemeente Beverwijk en Stichting Welzijn

Beverwijk.

Lijkt het u leuk om mee te werken aan deze wijkkrant?

Wij kunnen uw hulp en ideeën altijd gebruiken! U kunt

zich opgeven/informatie inwinnen via het e-mail adres:

redactie.somanieuws@gmail.com

Deze wijk heeft ook een facebookpagina:

www.facebook.com/groups/somawijk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!