25.03.2022 Views

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 4

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

Het onafhankelijk nieuws- en informatieblad door<br />

en voor inwoners van Beesd. Met elke editie<br />

nieuws en verhalen uit het dorp.<br />

Bijdragen aan kopij? Stuur een mail naar:<br />

info@dorpskrantbeesd.nl<br />

<strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> | <strong>Editie</strong> 4 | maart 2022<br />

Foto’s: Lingelaar en Sint Antoniusschool<br />

Letterfeest<br />

in Beesd


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 4<br />

Oranjevereniging Beesd<br />

“De Oranjevereniging Beesd is druk bezig (geweest) met de voorbereidingen<br />

voor de Oranjefeesten rond Koningsdag. Eindelijk komt er, na twee jaar<br />

geen feesten vanwege Corona, weer een feesttent op het Dorpsplein.”<br />

(pagina 4)<br />

Vrouwen van Nu nog van deze tijd?<br />

“Een gesprek met drie bestuursleden van Vrouwen van Nu leert dat dit zeker<br />

wel het geval is.”<br />

Welzijn West Betuwe<br />

“Sandra van Welzijn West Betuwe vertelt dat ze gesprekken had met verschillende<br />

mensen met ieder een andere hulpvraag. Ze bracht deze mensen<br />

samen.”<br />

(pagina 12)<br />

(pagina 8)<br />

Plan voor vernieuwing: Speeltuin Speelzoom<br />

“De Speelzoom is de grootste speeltuin van het dorp en is centraal gelegen<br />

bij de scholen en het gemeenschapshuis (Klokhuis). Het is een plek om af<br />

te spreken en trekt verschillende doelgroepen aan.”<br />

(pagina 14)<br />

Letterfeest<br />

Ons dorp is weer een aantal ‘letterkundigen’ rijker. Op vrijdag 4 februari werd op beide scholen namelijk<br />

het Letterfeest gevierd. Alle leerlingen uit groep 3 behaalden na zes maanden hard werken hun<br />

letterdiploma. De kinderen kregen vorig jaar aan huis of online hun felicitaties, dit jaar kon het feest<br />

gelukkig weer op school gevierd worden.<br />

Op de Lingelaar begon de dag met een modeshow. De kinderen waren verkleed als iets met de eerste<br />

letter van hun eigen naam, er was een letterspeurtocht door de school, er werden letterkoekjes<br />

gebakken en als hoogtepunt werd de dag afgesloten met het uitreiken van het diploma. De kinderen<br />

die er niet bij konden zijn, konden online met de activiteiten meedoen en bij hen werd het diploma<br />

thuis bezorgd.<br />

Ook op de Antoniusschool was er een feestelijk onthaal. Er stond voor ieder kind een lettermuts<br />

klaar, er waren letterspelletjes, een letterbingo, een speurtocht in en rond de school, letterkoekjes<br />

en als afsluiting de officiële diploma-uitreiking door juf Neeltje. Ouders konden het officiële gedeelte<br />

online meebeleven.<br />

Voor alle kinderen onze felicitaties en wij hopen dat al deze letters jullie leven mogen verrijken.<br />

Pizzerije<br />

Tekst: Maria van Bremen<br />

Vrijwilligers in beeld: Klusteam VVBeesd<br />

“Eens in de maand verzamelt zich al vroeg op de zaterdagochtend een stel<br />

vrijwilligers die aan de slag gaan met alle voorkomende werkzaamheden op<br />

en rond het voetbalcomplex.”<br />

(pagina 18)<br />

Pizza´s zoals Pizza´s<br />

zouden moeten zijn.<br />

Iedere woensdag te<br />

vinden aan het<br />

Dorpsplein in Beesd<br />

16:00 – 20:00 uur<br />

Voor meer informatie en acties,<br />

kijk op onze website of<br />

0611015380<br />

www.pizzerije.nl<br />

www.fb.com/pizzerije<br />

2 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd 3


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 4<br />

Oranjevereniging Beesd<br />

De Oranjevereniging Beesd is druk bezig (geweest)<br />

met de voorbereidingen voor de Oranjefeesten<br />

rond Koningsdag. Eindelijk komt<br />

er, na twee jaar geen feesten vanwege Corona,<br />

weer een feesttent op het Dorpsplein.<br />

De festiviteiten zijn van vrijdag 22 april tot en met<br />

zondag 1 mei en omvatten activiteiten en feesten<br />

voor jong en oud, voor alle mensen uit Beesd.<br />

Op Koningsdag, woensdag 27 april, is er traditiegetrouw<br />

de reveille, de optocht en natuurlijk<br />

de feestmiddag waar alle mensen uit Beesd, ook<br />

oud-Beesdenaren, elkaar ontmoeten en samen de<br />

verjaardag van Koning Willem-Alexander vieren.<br />

Dankzij de vele donateurs en sponsoren kan de<br />

Oranjevereniging weer een fantastisch programma<br />

neerzetten. Ze zijn trots op de Beesdse ondernemers<br />

en inwoners en zijn hen zeer dankbaar.<br />

De organisatie staat, het enthousiasme is er, dus<br />

alles is klaar om er weer een geweldige feestweek<br />

van te maken. Alle mensen in en buiten Beesd<br />

zijn uitgenodigd voor alle activiteiten en er wordt<br />

gehoopt op mooi weer en een grote opkomst.<br />

Het volledige programma vindt u hiernaast..<br />

Programma<br />

Datum Begintijd Evenement<br />

Vrijdag 22 april 9.00 Koningsspelen<br />

20.00 Aalten Security Pubquiz<br />

Zaterdag 23 april 12.30 Heel Beesd Bakt (met elkaar) met de Zingende<br />

Bakker<br />

17.00 Gebr. Tuller Beesd Bierfest met Effe Serieus<br />

Zondag 24 april 10.30 Tentviering<br />

<strong>13</strong>.00 Gardenmaster Beesdse dweilmiddag<br />

18.00 DorpsBBQ<br />

Maandag 25 april 14.00 Kinderbingo<br />

20.00 Superbingo<br />

Tekst: Patrick Koenhein<br />

Daarnaast zijn er vele activiteiten, waar men<br />

aan mee kan doen, zoals de Pubquiz, de Urban<br />

Run en activiteiten voor de jeugd. Er wordt<br />

van alles georganiseerd met andere verenigingen<br />

en organisaties uit Beesd. De jeugdavond<br />

wordt bijvoorbeeld samen met de<br />

Rodenburg georganiseerd en de sportmiddag<br />

samen met de Sportvereniging Beesd.<br />

Tickets voor de feestavonden en de Dorps-<br />

BBQ zijn verkrijgbaar via de site en bij diverse<br />

winkels in Beesd. Houd hiervoor<br />

de social media en website in de gaten.<br />

In de tweede week van april zal het complete<br />

programma met alle informatie van<br />

de Oranjevereniging verspreid worden in<br />

Beesd. Veel informatie is ook te vinden op<br />

de website van oranjeverenigingbeesd.nl.<br />

Dinsdag 26 april 14.00 Fiets versieren<br />

19.00 Partypeepz<br />

Woensdag 27 april 8.00 J. Versteegh Hoveniers Koningsdag<br />

Koningsdag 11.30 Kroeze Hoveniers Optocht<br />

na optocht Feestmiddag met DJustin, DJ Leander en<br />

DJ Mike<br />

Donderdag 28 april <strong>13</strong>.00 Kindermiddag met Kindercrea<br />

Lego bouwen<br />

Kinderdisco<br />

19.30 Wakkermans Elektro Klaverjassen<br />

Vrijdag 29 april 14.00 Sportmiddag kinderen ism SVB<br />

19.30 Verfland Touwtrekken<br />

Zaterdag 30 april 11.30 Beesd luncht met elkaar / pubquiz voor<br />

ouderen<br />

14.00 Pubquiz voor kinderen<br />

20.00 De Toekomst Feestavond met 99,9 Procent<br />

Plankgas + Jan Biggel<br />

Zondag 1 mei 11.00 Fietspuzzeltocht<br />

11.00 Motortoertocht<br />

<strong>13</strong>.00 Urban Run<br />

18.00 Bourgondische avond<br />

Woensdag 4 mei 20.00 Dodenherdenking begraafplaats Veerweg<br />

4 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd 5


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 4<br />

Help Oekraïne en geef!<br />

Beste inwoners van Beesd,<br />

zoals jullie allemaal hebben kunnen zien, zijn er veel mensen uit Oekraïne gevlucht! Deze mensen<br />

hebben hulp nodig, ze zijn halsoverkop vertrokken uit hun vaderland!<br />

Wie wil en kan dezen mensen helpen door middel van kleding, speelgoed en voedsel (denk aan<br />

blikken soep, pasta, melkpoeder en lang houdbare producten)?<br />

Deze spullen zijn in te leveren bij:<br />

Ionut Job’s B.V. Beesd<br />

Industrieweg 6J te Beesd<br />

Telefoonnummer: 0645682530<br />

Gezocht: Versterking van de redactie<br />

Voor de <strong>Dorpskrant</strong> Beesd zijn wij op zoek naar iemand die het vaste redactieteam van drie personen<br />

komt versterken.<br />

Profiel;<br />

- Je bent nieuwsgierig en enthousiast;<br />

- Je wilt meedenken over de inhoud;<br />

- Je hebt betrokkenheid met Beesd;<br />

- Een goed netwerk in Beesd is een pré, zoals ondernemers, verenigingen, scholen.<br />

Absoluut niet nodig;<br />

- journalistieke vaardigheden, omdat de redactieleden niet altijd het artikel zelf schrijven.<br />

- zeeën van tijd. Door een goede verdeling in het redactieteam is de taakomvang beperkt tot zes<br />

uur per uitgave (zes uitgaven per jaar)<br />

Interesse? Bel gerust met Yolande Verhagen (redactielid, 0345-684048), mail naar<br />

info@dorpskrantbeesd.nl) of spreek een van de redactie- of bestuursleden aan.<br />

De beste merken<br />

vind je bij<br />

Wakkermans!<br />

Dè speciaalzaak van de Betuwe…<br />

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979<br />

www.wakkermans.nl |<br />

6 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd 7


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 4<br />

Tekst: Marjo van Dun.<br />

Vrouwen van Nu nog van deze tijd?<br />

Een gesprek met drie bestuursleden van Vrouwen<br />

van Nu leert dat dit zeker wel het geval is.<br />

Voor de actieve vrouw organiseren ze een gezellige,<br />

ontspannende avond en anderen zien het<br />

om contact te maken of er even uit te zijn.<br />

Bijna 70 jaar geleden is de vereniging opgericht<br />

door o.a. mevrouw Van Kessel, mevrouw Van<br />

Dronkelaar en mevrouw Barones Van Verschuer<br />

als Plattelandsvrouwen Beesd. De huidige groep<br />

vrouwen straalt kracht uit, ze mogen er zijn en ze<br />

willen je graag ontmoeten. Oorspronkelijk is de<br />

vereniging opgericht om vrouwen kennis te laten<br />

vergaren en elkaar te ontmoeten. Dat is eigenlijk<br />

nog steeds zo. De onderwerpen zijn alleen eigentijdser<br />

geworden. In een ontspannen omgeving<br />

kunnen nieuwe ervaringen worden opgedaan.<br />

Vanuit de Landelijke organisatie worden verschillende<br />

activiteiten georganiseerd. Zo is waarschijnlijk<br />

in mei een landelijke Vrouwen van Nu<br />

Floriade Ontmoetingsdag. Dan komen leden<br />

vanuit heel Nederland naar de Floriade om inspiratie<br />

op te doen, met elkaar te praten, te netwerken,<br />

te leren van elkaar en een fijne tijd samen te<br />

hebben. Als lid van Beesd krijg je iedere maand<br />

een nieuwsbrief en landelijk vier maal een<br />

magazine.<br />

Het jaarthema 2022 & 2023 is ‘De Kunst van Bewegen’.<br />

Dit kan zowel fysiek en mentaal. Door<br />

aan activiteiten mee te doen, ga je nadenken<br />

over deze items. Je zet je brein in beweging, je<br />

krijgt andere inzichten. Je komt meer in je kracht<br />

te staan.<br />

De landelijke vereniging zoekt ook naar verschilmakers.<br />

Die worden extra in het zonnetje gezet.<br />

Ze schijnen een ander licht op verschillende situaties<br />

en laten zien hoe een en ander anders kan.<br />

Verder zijn duurzame ontwikkelingsdoelen opgesteld,<br />

zoals duurzame steden, verantwoorde<br />

consumptie en productie.<br />

is te vinden op de website van Vrouwen van<br />

Nu. Ook worden excursies naar agrarische<br />

bedrijven georganiseerd, bijvoorbeeld bij een<br />

kamelenmelkerij of een tomatenkwekerij.<br />

Er is ook een Provinciale Ontmoetingsdag<br />

(POD) waarop vrouwen in gesprek kunnen<br />

met elkaar en ideeën uitwisselen over verschillende<br />

thema’s.<br />

De afdeling Beesd geeft informatieavonden<br />

over bijvoorbeeld creatieve onderwerpen, etiquette<br />

van het tafeldekken, kersen eten, een<br />

fietstocht of een gezellige avond in de tuin.<br />

Met name de laatsten zijn afgelopen zomer<br />

georganiseerd. Er is een culturele middag in<br />

de Agnietenhof met een high tea. Er worden<br />

spelletjesavonden georganiseerd of ze gaan<br />

samen naar de film. Vrouwen van Nu is ieder<br />

jaar te vinden op de Jaarmarkt en ze helpen<br />

mee tijdens de fair bij Mariënwaerdt.<br />

ook iedere keer af. Voor nu heeft men de<br />

volgende items op het programma staan. Zo komt<br />

Mérie van Zandwijk iets vertellen over kunst.<br />

Verenigingskleed<br />

Iedere afdeling heeft een verenigingskleed. Dat<br />

ligt op de tafel tijdens de jaarvergadering. Het<br />

voltallig bestuur zit dan achter die tafel. Op het<br />

kleed staan alle namen van de bestuursleden<br />

vanaf het begin. Tijdens deze vergadering worden<br />

jubilarissen in het zonnetje gezet.<br />

In deze coronatijd zijn er regelmatig presentjes<br />

afgeleverd bij de leden om contact te onderhouden<br />

met hen. Ze zijn betrokken bij vreugde en<br />

verdriet van de leden.<br />

Interesse om een avond of een activiteit bij te<br />

wonen? Zin om mee te bewegen, zowel fysiek<br />

als mentaal? Zin om meer in uw kracht te staan?<br />

Meld u aan bij vrouwenvannu.beesd@gmail.com<br />

Agenda komende maanden:<br />

19 april<br />

Mérie van Zandwijk Wat brengt kunst jou en<br />

hoe kom je ertoe<br />

17 mei<br />

Het ontstaan van de Waterlinie met optie<br />

voor een excursie<br />

In juni<br />

de zomeravond<br />

Bron: vrouwenvannu.nl en gesprek met drie bestuursleden<br />

Door de provinciale organisatie worden bijeenkomsten<br />

georganiseerd. In Gelderland kan je<br />

deelnemen aan reizen, zoals een busreis, een<br />

riviercruise en een fietsreis. Informatie hierover<br />

De afgelopen twee jaren hebben bewezen<br />

dat mensen elkaar willen ontmoeten. Dat was<br />

best lastig voor de vrouwen. Iedere keer werden<br />

programma’s gemaakt, maar dat ketste<br />

Jolanda Voet • Parkweg 9, Beesd • 0345 680352<br />

8 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd 9


Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264<br />

Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264<br />

Het mag weer!<br />

Jaarmarkt Beesd vrijdag 10 juni<br />

Verenigingsmarkt tijdens de jaarmarkt Beesd<br />

Beesdsenaren zijn trots op hun verenigingen, ze vervullen een belangrijke rol in Beesd. De<br />

afgelopen twee jaar viel het verenigingsleven voor een groot deel stil: competities werden<br />

opgeschort, activiteiten, optredens en bijeenkomsten afgelast. Net als de ondernemers verdienen<br />

ook zij een extra steuntje in de rug. Met elkaar mogen we trots zijn op een rijk verenigingsleven in<br />

Beesd. Verenigingen kunnen zich kosteloos inschrijven voor de jaarmarkt door een mail te sturen<br />

naar jaarmarktbeesd@gmail.com.<br />

Beesd hartveiliger!<br />

Een dekkend AED netwerk in Beesd is een van de prioriteiten in de<br />

kernagenda Beesd. Woensdag 16 februari jl. zijn een groepje<br />

hulpverleners, vrijwilligers en de brandweer Beesd in gesprek gegaan<br />

om te onderzoeken hoe de krachten gebundeld kunnen worden om een<br />

dekkend netwerk AED’s en hulpverleners voor Beesd te realiseren. Een<br />

eerste stap is een reanimatie informatieavond. De informatieavond is<br />

op maandag 2 mei a.s. en vindt plaats in het Klokhuis Beesd. Aan de orde komen zaken als het<br />

herkennen van een hartstilstand, achtergrondinformatie over de verschillende manieren van<br />

reanimeren en het gebruik van een AED. De brandweer zal een reanimatie oefening uitvoeren. De<br />

koffie staat om 19.30 uur klaar in het Klokhuis.<br />

Activiteiten<br />

Donderdag 7 april<br />

BOS bus<br />

Bezoek Intratuin Rosmalen<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

Zaterdag 9 april<br />

Harmonie Concordia<br />

Voorjaarsconcert<br />

Donderdag 7 en 21 april<br />

Crea/Spel ochtend<br />

Doe gezellig mee!<br />

Woensdag <strong>13</strong> april<br />

Alzheimer Trefpunt West Betuwe<br />

Levensboek, wat is dit en wat kan het voor<br />

iemand met dementie betekenen?<br />

Aanmelden: Babs Bergs 06 - 38 09 5 381<br />

Woensdag 6, 20 en 27 april<br />

Bridgeclub Beesd<br />

Bridge gezellig mee. Iedereen is welkom!<br />

Info.: Frans Kuipers 06 - 47 04 80 99<br />

Donderdag 21 april<br />

BOS bus<br />

Rondrit langs de Linge<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

Donderdag 28 april<br />

Samen eten<br />

Aanmelden vóór vrijdag 22 april<br />

Opgeven: Joanne Bredero 0345 - 68 12 64<br />

Vrijdag 22 april t/m 5 mei<br />

Oranjefeesten Beesd<br />

Voor meer informatie: www.oranjeverenigingbeesd.nl<br />

Maandag 2 mei<br />

Beesd hartveiliger!<br />

Reanimatie informatieavond<br />

Tijden/Vertrek<br />

<strong>13</strong>.30 - 16.30 uur<br />

Klokhuis<br />

Tijden/Locatie<br />

Aanvang: 19.30 uur<br />

Klokhuis<br />

Tijden/Locatie<br />

10.00 - 11.30 uur<br />

Klokhuis<br />

Tijden/Locatie<br />

Aanvang: 19.00 uur<br />

Klokhuis<br />

Tijden/Locatie<br />

Aanvang: 19.30 uur<br />

Klokhuis<br />

Tijden/Vertrek<br />

<strong>13</strong>.30 - 16.30 uur<br />

Klokhuis<br />

Tijden/Locatie<br />

Klokhuis<br />

Aanvang: 18.00 uur<br />

Tijden/Locatie<br />

Aanvang: 19.30 uur<br />

Klokhuis


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 4<br />

Welzijn West Betuwe<br />

Crea ochtend in Het Klokhuis<br />

Sandra van Welzijn West Betuwe vertelt dat ze gesprekken had met verschillende mensen met ieder<br />

een andere hulpvraag. Ze bracht deze mensen samen en tijdens dat koffie-uurtje besloten ze om<br />

iedere twee weken bij elkaar te komen en creatief bezig te zijn. Ieder had nog wel ergens een handwerkje<br />

liggen. Ook wilden ze andere mensen enthousiast maken voor deze ochtend. Zo ontstond de<br />

crea-ochtend. Samen maakten ze een folder en Sandra printte die uit. Ieder had een aantal adressen<br />

bedacht waar ze deze folder in de bus gooiden. De handwerkjes komen tijdens deze bijeenkomsten<br />

niet af, maar dat deert de dames niet. Het is voornamelijk gezellig samen zijn, rummikub en<br />

praten met elkaar. Ze bepalen zelf wat er die ochtend gedaan wordt. De koffie wordt door hen zelf<br />

opgehaald en rond gebracht. Als u interesse heeft, loop dan eens binnen. Heren zijn ook van harte<br />

welkom. Iedere twee weken is er een crea-ochtend in Het Klokhuis. De kosten zijn eigenlijk alleen<br />

een bescheiden bijdrage in de pot van Het Klokhuis.<br />

Tekst: Marjo van Dun. Foto: aangeleverd<br />

De komende maanden is dit op 7 en 21 april, 5 en 19 mei, 2 en 16 juni.<br />

Alzheimer Trefpunt in Het Klokhuis<br />

Sandra vertelde ook over het Alzheimer trefpunt in het Klokhuis. Iedere maand treffen mensen met<br />

een vorm van dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden elkaar in<br />

Het Klokhuis. Als je vragen hebt of lotgenoten wilt ontmoeten, voel je dan welkom en neem vooral<br />

iemand mee.<br />

Ons programma voor de komende maanden is als<br />

volgt:<br />

<strong>13</strong> april<br />

Levensboek, wat is dit en wat kan het voor iemand<br />

met dementie betekenen?<br />

11 mei<br />

Activiteiten voor mensen met dementie: beweging<br />

en inzet van bijv. het Ouderenfonds<br />

8 juni<br />

Hoe leef ik gezond? Alles over voeding en dementie<br />

Mocht u zich alvast voor een of meer van deze<br />

Trefpunt avonden willen aanmelden dan kan dat<br />

via Babs Bergs, 06 3809 5381.<br />

Hulppunt Welzijn West Betuwe in Het Klokhuis<br />

Verder helpt Welzijn West Betuwe bij vragen over<br />

financiën, zorg, belasting, administratie of een<br />

andere vraag waarbij je hulp kunt gebruiken?<br />

Kom dan naar het Hulppunt. De koffie staat klaar!<br />

Iedereen is welkom met vragen. Een greep uit de<br />

vragen: toeslagen, minimaregelingen, schulden,<br />

overzicht bij de administratie en uitkeringen zijn.<br />

Mensen kunnen zich aanmelden via de vrijwillige<br />

coördinator hulppunten, maar kunnen ook<br />

gewoon binnenlopen. Aanmelden heeft de voorkeur,<br />

omdat je hulpvraag dan het beste beantwoord<br />

kan worden.<br />

Interesse? Bel of mail naar op 06 183 432 39 of<br />

hulppunt@welzijnwestbetuwe.nl<br />

De komende maanden is dit Hulppunt op 7 en 21<br />

april, 5 en 19 mei, 2 en 16 juni.<br />

Van links naar rechts Els en Sandra van Welzijn West Betuwe.<br />

12 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>13</strong>


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 4<br />

Plan voor vernieuwing: Speeltuin Speelzoom<br />

De Speelzoom is de grootste speeltuin van het dorp en is centraal gelegen<br />

bij de scholen en het gemeenschapshuis (Klokhuis). Het is een plek<br />

om af te spreken en trekt verschillende doelgroepen aan.<br />

In de speeltuin staat een speeltoestel wat is gebouwd op een zeecontainer.<br />

Het speeltoestel is afgeschreven en onderhoud loont niet meer,<br />

het wordt afgebroken. De container wordt gebruikt voor het opslaan<br />

van materialen voor alle vijf de speelplekken in Beesd en er staat een<br />

werkbank om eenvoudige reparaties uit te voeren. Er is geen stroom en<br />

wateraansluiting aanwezig. Over enkele jaren, is het plan, komt er een nieuw gemeenschappelijk<br />

schoolgebouw op de plaats van basisschool de Lingelaar. Dit terrein is aangrenzend aan de speeltuin.<br />

Uitbreiding doelgroepen<br />

De speeltuin is vrij groot van formaat en het sportveldje richting het oosten is niet aangesloten. Rolstoelen<br />

kunnen de speeltuin niet betreden.<br />

Door het maken van een tweede toegang komt er meer doorstroming in de speeltuin en wordt de<br />

koppeling met het sportveld gemaakt. Deze toegang zal rolstoelvriendelijk worden (Kissing gate)<br />

waardoor mindervaliden ook de speeltuin kunnen betreden.<br />

Naast de nieuwe toegang wordt een schaaktafel en een rolstoelvriendelijke picknickbank geplaatst<br />

waar mindervaliden, maar bijvoorbeeld ook senioren, een spel kunnen beoefenen, waarbij de geest<br />

en niet de beweging centraal staat. Vanuit het aanwezige voetpad zal een aftakking naar de nieuwe<br />

entree moeten komen.<br />

Ontmanteling containertoestel<br />

In de toekomst zien we deze speeltuin als verlengstuk van het schoolplein van de<br />

nieuwe combinatieschool. Een opslag/werkplaats met elektra en wateraansluiting<br />

van ca. 40 m² voor de speeltuinvereniging kan in dit schoolplan meegenomen<br />

worden. Het oude containertoestel wordt vooruitlopend hierop ontmanteld en de<br />

opslagcontainer wordt tijdelijk verplaatst. Op de ontstane ruimte willen we de<br />

hierboven genoemde schaaktafel met picknickbank plaatsen. De overige ruimte<br />

wordt gevuld met een klimpiramide, zodat er een goed alternatief voor het verwijderde<br />

klimnet komt.<br />

Boomhut-toestel<br />

In pre-coronatijd hebben we een prijsvraag uitgeschreven over de invulling van de stam die is blijven<br />

staan na de kap van de treurwilg.<br />

Het winnende ontwerp had een boomhut als thema en het is nu de tijd om hier een certificeerbaar<br />

boomhut-toestel op te plaatsen. In overleg met de leverancier wordt momenteel gekeken op welke<br />

manier we de bestaande stam kunnen benutten.<br />

Tekst: Jordi de Groot<br />

Watertappunt en seniorentoestellen<br />

De plek van een nieuw watertappunt is nabij het sportveldje<br />

gekozen en in de zichtlijnen van school en kinderopvang<br />

(Klokhuis). Hier stonden in het verleden<br />

ook een aantal seniorentoestellen. Deze zijn later om<br />

een door ons niet duidelijke reden weggehaald. In de<br />

speeltuin zien wij geen plek voor een groepje (parcours)<br />

seniorentoestellen, hooguit een enkel toestel. De oorspronkelijke<br />

plaats kan ook nu weer een mogelijkheid<br />

zijn voor een parcours.<br />

Voorjaarsconcert Harmonie Concordia Beesd<br />

Na ons Jubileumconcert van afgelopen november, is het zaterdag 9 april a.s. weer tijd voor het<br />

jaarlijkse voorjaarsconcert van Harmonie Concordia Beesd. We zijn blij dat we na 2 jaar weer dit<br />

concert kunnen organiseren. Dit jaar zal het concert in het teken staan van een reis om de wereld!<br />

De slagwerkgroep zal de avond openen, onder leiding van Sander van Ingen. Met een gevarieerd<br />

programma zullen bij een aantal nummers ook oud-leden meespelen. Na de pauze zal de harmonie,<br />

onder leiding van Theo Bindels, verder gaan met het programma. Ga met ons mee op wereldreis met<br />

de nummers uit verschillende landen en van diverse stijlen.<br />

Het concert vindt plaats in het Klokhuis in Beesd. Met behulp van Van Hees Showtechniek wordt het<br />

Klokhuis omgetoverd tot een echte concertzaal. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren.<br />

Vooraf een kaartje kopen is niet nodig, de entree is €7,50 en er kan gepind worden. Kinderen tot 12<br />

jaar mogen gratis naar binnen. Vanaf 19.30 uur zijn de deuren open, om 20.00 uur zal het concert<br />

beginnen.<br />

Volg ons op Facebook en Instagram om vast in de stemming te komen. Het belooft een bijzondere<br />

avond te worden!<br />

14 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd 15


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 4<br />

Puzzel woordzoeker bomen en struiken<br />

Olympisch podium in de Jonkerstraat.<br />

Voor de tweede keer is het Hans Orlemans-van<br />

Amstel gelukt om zijn Olympisch podium te vullen<br />

met een flink aantal medailles. De eerste keer<br />

waren het de overwinningen op de Spelen in Tokio,<br />

die om bekende redenen waren uitgesteld<br />

naar 2021. Amper een half jaar later is zijn tuin<br />

weer gevuld met vlaggen en zijn zelf ontworpen<br />

podium met daarop acht gouden, vijf zilveren en<br />

vier bronzen medailles.<br />

Vanaf zijn jonge jaren is Hans betrokken bij verschillende<br />

sporten. Hij was fanatiek hockeyer,<br />

maar ook andere vormen van bewegen hadden<br />

zijn interesses. Zijn droom voor de toekomst<br />

was sportleraar worden, dat was hem helaas<br />

niet gegund. Hans doet het nu op sportief vlak<br />

wat rustiger aan.<br />

Gelukkig kan hij ook vanaf de bank genieten<br />

van wedstrijden en daar heeft hij de afgelopen<br />

periode voldoende gelegenheid voor gehad. Hij<br />

kwam nog net zijn bed niet uit voor de nachtelijke<br />

wedstrijden in Peking, maar leven en werken<br />

gingen de afgelopen weken met de tv op de<br />

achtergrond.<br />

Zijn podium is inmiddels weer opgeborgen in de<br />

schuur, wachtend op de volgende Spelen: Parijs<br />

2024! Als de planning verloopt zoals Hans daar<br />

nu van droomt, dan zitten hij en Heleen daar in<br />

de Franse hoofdstad op de tribune van een groot<br />

atletiek- of hockeystadion en zal hij iemand anders<br />

moeten regelen om de medaille-stand in de<br />

Jonkerstraat bij te houden.<br />

Tekst en foto: Maria van Bremen<br />

De oplossing van de puzzel uit editie 3: winterlandschappen. Prijswinnaar is An Pannekoek.<br />

De oplossingen zenden aan: info@dorpskrantbeesd.nl of in de brievenbus van Achterstraat 25, Beesd<br />

16 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd 17


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 4<br />

Vrijwilligers in beeld: Klusteam VVBeesd<br />

Ontmoetingsviering in de RK-kerk<br />

Tekst en foto: Maria van Bremen<br />

Eens in de maand verzamelt zich al vroeg op de zaterdagochtend<br />

een stel vrijwilligers die aan de slag gaan<br />

met alle voorkomende werkzaamheden op en rond het<br />

voetbalcomplex.<br />

Alles wat er kan en moet gebeuren wordt bijgehouden<br />

op een lijst en die raakt nooit leeg. Er is altijd wat te<br />

doen: onderhoudswerkzaamheden aan de kantine en<br />

kleedkamers, snoeien van beplanting, onderhoud- en<br />

herstelwerkzaamheden van sportmaterialen en straatwerk,<br />

controle en reinigen reclameborden en zo nog<br />

veel meer.<br />

Het team bestaat uit een vaste kern, maar er is altijd<br />

ruimte voor meer klussers. Wordt u enthousiast, dan<br />

kunt u zich aanmelden bij Andre Kroeze, Hans van Bremen<br />

of Goof Dokman. Zo’n klusochtend is niet alleen<br />

maar hard werken, er wordt ook tijd gemaakt voor koffie<br />

met wat lekkers.<br />

Sinds enkele jaren is de RK Kerk van Beesd onderdeel<br />

van de Suitbertusparochie. Dat betekent<br />

onder andere dat de vieringen beperkt zijn tot<br />

één vast moment in de week, namelijk: zondagochtend<br />

om 9.00 uur.<br />

Voor veel oudere parochianen is dit tijdstip niet<br />

haalbaar. Uit reacties blijkt dat zij deze samenkomsten<br />

wel missen. Daarom heeft de locatieraad<br />

van de RK Linge Geloofsgemeenschap het<br />

initiatief genomen om eens in de twee maanden<br />

een Ontmoetingviering te organiseren. Deze vieringen<br />

vinden plaats op de donderdagochtend<br />

in de RK kerk aan de Voorstraat. Om 10.30 uur<br />

wordt er gestart met een viering, ondersteunt<br />

door het Caecilia koor. Yvonne Schneider en Willie<br />

de Bruijn gaan hierin voor. De onderwerpen<br />

die in de overweging aan bod komen zijn laagdrempelig,<br />

herkenbaar en bieden stof tot napraten<br />

tijdens het kopje koffie en de kleine lunch die<br />

u na afloop krijgt aangeboden.<br />

te wonen, te ontmoeten en af te sluiten met<br />

een gezellig gesprek onder het genot van een<br />

kopje koffie en een kleine lunch.<br />

We ontmoeten u graag in de viering van 21<br />

april aanstaande en/of in de volgende van<br />

donderdag 30 juni.<br />

Namens Locatieraad<br />

Paul van Buuren, Gerrie de Jong, Willie de<br />

Bruijn en Yvonne Schneider<br />

Tekst: Maria van Bremen Foto: A. Bebnik<br />

Lekker<br />

ambachtelijk....<br />

De eerstvolgende Ontmoetingsviering vindt<br />

plaats op donderdag 21 april, aanvang 10.30 uur.<br />

U bent van harte uitgenodigd om deze viering bij<br />

Brood<br />

Banket<br />

Specialiteiten<br />

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 68<strong>13</strong>32<br />

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244<br />

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl<br />

bakkerijvankeulenbeesd.nl<br />

Redactie: Yolande Verhagen, Carmen van Buuren, Marjo van Dun,<br />

Vera Bullee en Maria van Bremen<br />

Redactieadres: Achterstraat 25, 4153 AP, Beesd<br />

Website: www.dorpskrantbeesd.nl<br />

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl<br />

Lay-out: Vera Bullee<br />

Drukwerk: Kemker makers van communicatie, Beesd<br />

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier<br />

Oplage: 1750 stuks<br />

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)<br />

<strong>Dorpskrant</strong> digitaal lezen? Download hem van de website<br />

<strong>Dorpskrant</strong> niet ontvangen?<br />

U kunt een exemplaar afhalen bij Boon’s Markt en bibliotheek Beesd<br />

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl<br />

Het privacystatement is via www.dorpskrantbeesd.nl te raadplegen<br />

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail:<br />

advertentie@dorpskrantbeesd.nl<br />

Bijdrage Vrienden van:<br />

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting <strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

Ondersteuning redactie: Carlijn Slob<br />

Bestuur: Léon van Dun, Yolande Verhagen en Henk van de Water.<br />

18 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd 19


Op de hoek van de Voorstraat en de Kerkstraat,<br />

schuin tegenover de spitse kerktoren en<br />

tegenover de snackbar (’t Voorhuys)<br />

WASSEN • DROGEN • KOELEN • VRIEZEN<br />

KOKEN • MAGNETRONS • VAATWASSERS<br />

Ruime keuze in<br />

klein huishoudelijke apparaten<br />

en verlichtingsartikelen.<br />

Al meer dan 80 jaar goede voorlichting,<br />

een uitstekende prijs en<br />

perfecte service.<br />

Ook voor inbouw apparatuur bent u bij ons op het juiste adres<br />

Wie tot 4 kan tellen, kan Wakkermans bellen.<br />

Lid van<br />

(0345) 68<br />

WWW.WAKKERMANSELEKTRO.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!