25.03.2022 Views

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 4

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant Beesd

Het onafhankelijk nieuws- en informatieblad door

en voor inwoners van Beesd. Met elke editie

nieuws en verhalen uit het dorp.

Bijdragen aan kopij? Stuur een mail naar:

info@dorpskrantbeesd.nl

Jaargang 13 | Editie 4 | maart 2022

Foto’s: Lingelaar en Sint Antoniusschool

Letterfeest

in Beesd


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 4

Oranjevereniging Beesd

“De Oranjevereniging Beesd is druk bezig (geweest) met de voorbereidingen

voor de Oranjefeesten rond Koningsdag. Eindelijk komt er, na twee jaar

geen feesten vanwege Corona, weer een feesttent op het Dorpsplein.”

(pagina 4)

Vrouwen van Nu nog van deze tijd?

“Een gesprek met drie bestuursleden van Vrouwen van Nu leert dat dit zeker

wel het geval is.”

Welzijn West Betuwe

“Sandra van Welzijn West Betuwe vertelt dat ze gesprekken had met verschillende

mensen met ieder een andere hulpvraag. Ze bracht deze mensen

samen.”

(pagina 12)

(pagina 8)

Plan voor vernieuwing: Speeltuin Speelzoom

“De Speelzoom is de grootste speeltuin van het dorp en is centraal gelegen

bij de scholen en het gemeenschapshuis (Klokhuis). Het is een plek om af

te spreken en trekt verschillende doelgroepen aan.”

(pagina 14)

Letterfeest

Ons dorp is weer een aantal ‘letterkundigen’ rijker. Op vrijdag 4 februari werd op beide scholen namelijk

het Letterfeest gevierd. Alle leerlingen uit groep 3 behaalden na zes maanden hard werken hun

letterdiploma. De kinderen kregen vorig jaar aan huis of online hun felicitaties, dit jaar kon het feest

gelukkig weer op school gevierd worden.

Op de Lingelaar begon de dag met een modeshow. De kinderen waren verkleed als iets met de eerste

letter van hun eigen naam, er was een letterspeurtocht door de school, er werden letterkoekjes

gebakken en als hoogtepunt werd de dag afgesloten met het uitreiken van het diploma. De kinderen

die er niet bij konden zijn, konden online met de activiteiten meedoen en bij hen werd het diploma

thuis bezorgd.

Ook op de Antoniusschool was er een feestelijk onthaal. Er stond voor ieder kind een lettermuts

klaar, er waren letterspelletjes, een letterbingo, een speurtocht in en rond de school, letterkoekjes

en als afsluiting de officiële diploma-uitreiking door juf Neeltje. Ouders konden het officiële gedeelte

online meebeleven.

Voor alle kinderen onze felicitaties en wij hopen dat al deze letters jullie leven mogen verrijken.

Pizzerije

Tekst: Maria van Bremen

Vrijwilligers in beeld: Klusteam VVBeesd

“Eens in de maand verzamelt zich al vroeg op de zaterdagochtend een stel

vrijwilligers die aan de slag gaan met alle voorkomende werkzaamheden op

en rond het voetbalcomplex.”

(pagina 18)

Pizza´s zoals Pizza´s

zouden moeten zijn.

Iedere woensdag te

vinden aan het

Dorpsplein in Beesd

16:00 – 20:00 uur

Voor meer informatie en acties,

kijk op onze website of

0611015380

www.pizzerije.nl

www.fb.com/pizzerije

2 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 3


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 4

Oranjevereniging Beesd

De Oranjevereniging Beesd is druk bezig (geweest)

met de voorbereidingen voor de Oranjefeesten

rond Koningsdag. Eindelijk komt

er, na twee jaar geen feesten vanwege Corona,

weer een feesttent op het Dorpsplein.

De festiviteiten zijn van vrijdag 22 april tot en met

zondag 1 mei en omvatten activiteiten en feesten

voor jong en oud, voor alle mensen uit Beesd.

Op Koningsdag, woensdag 27 april, is er traditiegetrouw

de reveille, de optocht en natuurlijk

de feestmiddag waar alle mensen uit Beesd, ook

oud-Beesdenaren, elkaar ontmoeten en samen de

verjaardag van Koning Willem-Alexander vieren.

Dankzij de vele donateurs en sponsoren kan de

Oranjevereniging weer een fantastisch programma

neerzetten. Ze zijn trots op de Beesdse ondernemers

en inwoners en zijn hen zeer dankbaar.

De organisatie staat, het enthousiasme is er, dus

alles is klaar om er weer een geweldige feestweek

van te maken. Alle mensen in en buiten Beesd

zijn uitgenodigd voor alle activiteiten en er wordt

gehoopt op mooi weer en een grote opkomst.

Het volledige programma vindt u hiernaast..

Programma

Datum Begintijd Evenement

Vrijdag 22 april 9.00 Koningsspelen

20.00 Aalten Security Pubquiz

Zaterdag 23 april 12.30 Heel Beesd Bakt (met elkaar) met de Zingende

Bakker

17.00 Gebr. Tuller Beesd Bierfest met Effe Serieus

Zondag 24 april 10.30 Tentviering

13.00 Gardenmaster Beesdse dweilmiddag

18.00 DorpsBBQ

Maandag 25 april 14.00 Kinderbingo

20.00 Superbingo

Tekst: Patrick Koenhein

Daarnaast zijn er vele activiteiten, waar men

aan mee kan doen, zoals de Pubquiz, de Urban

Run en activiteiten voor de jeugd. Er wordt

van alles georganiseerd met andere verenigingen

en organisaties uit Beesd. De jeugdavond

wordt bijvoorbeeld samen met de

Rodenburg georganiseerd en de sportmiddag

samen met de Sportvereniging Beesd.

Tickets voor de feestavonden en de Dorps-

BBQ zijn verkrijgbaar via de site en bij diverse

winkels in Beesd. Houd hiervoor

de social media en website in de gaten.

In de tweede week van april zal het complete

programma met alle informatie van

de Oranjevereniging verspreid worden in

Beesd. Veel informatie is ook te vinden op

de website van oranjeverenigingbeesd.nl.

Dinsdag 26 april 14.00 Fiets versieren

19.00 Partypeepz

Woensdag 27 april 8.00 J. Versteegh Hoveniers Koningsdag

Koningsdag 11.30 Kroeze Hoveniers Optocht

na optocht Feestmiddag met DJustin, DJ Leander en

DJ Mike

Donderdag 28 april 13.00 Kindermiddag met Kindercrea

Lego bouwen

Kinderdisco

19.30 Wakkermans Elektro Klaverjassen

Vrijdag 29 april 14.00 Sportmiddag kinderen ism SVB

19.30 Verfland Touwtrekken

Zaterdag 30 april 11.30 Beesd luncht met elkaar / pubquiz voor

ouderen

14.00 Pubquiz voor kinderen

20.00 De Toekomst Feestavond met 99,9 Procent

Plankgas + Jan Biggel

Zondag 1 mei 11.00 Fietspuzzeltocht

11.00 Motortoertocht

13.00 Urban Run

18.00 Bourgondische avond

Woensdag 4 mei 20.00 Dodenherdenking begraafplaats Veerweg

4 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 5


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 4

Help Oekraïne en geef!

Beste inwoners van Beesd,

zoals jullie allemaal hebben kunnen zien, zijn er veel mensen uit Oekraïne gevlucht! Deze mensen

hebben hulp nodig, ze zijn halsoverkop vertrokken uit hun vaderland!

Wie wil en kan dezen mensen helpen door middel van kleding, speelgoed en voedsel (denk aan

blikken soep, pasta, melkpoeder en lang houdbare producten)?

Deze spullen zijn in te leveren bij:

Ionut Job’s B.V. Beesd

Industrieweg 6J te Beesd

Telefoonnummer: 0645682530

Gezocht: Versterking van de redactie

Voor de Dorpskrant Beesd zijn wij op zoek naar iemand die het vaste redactieteam van drie personen

komt versterken.

Profiel;

- Je bent nieuwsgierig en enthousiast;

- Je wilt meedenken over de inhoud;

- Je hebt betrokkenheid met Beesd;

- Een goed netwerk in Beesd is een pré, zoals ondernemers, verenigingen, scholen.

Absoluut niet nodig;

- journalistieke vaardigheden, omdat de redactieleden niet altijd het artikel zelf schrijven.

- zeeën van tijd. Door een goede verdeling in het redactieteam is de taakomvang beperkt tot zes

uur per uitgave (zes uitgaven per jaar)

Interesse? Bel gerust met Yolande Verhagen (redactielid, 0345-684048), mail naar

info@dorpskrantbeesd.nl) of spreek een van de redactie- of bestuursleden aan.

De beste merken

vind je bij

Wakkermans!

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

www.wakkermans.nl |

6 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 7


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 4

Tekst: Marjo van Dun.

Vrouwen van Nu nog van deze tijd?

Een gesprek met drie bestuursleden van Vrouwen

van Nu leert dat dit zeker wel het geval is.

Voor de actieve vrouw organiseren ze een gezellige,

ontspannende avond en anderen zien het

om contact te maken of er even uit te zijn.

Bijna 70 jaar geleden is de vereniging opgericht

door o.a. mevrouw Van Kessel, mevrouw Van

Dronkelaar en mevrouw Barones Van Verschuer

als Plattelandsvrouwen Beesd. De huidige groep

vrouwen straalt kracht uit, ze mogen er zijn en ze

willen je graag ontmoeten. Oorspronkelijk is de

vereniging opgericht om vrouwen kennis te laten

vergaren en elkaar te ontmoeten. Dat is eigenlijk

nog steeds zo. De onderwerpen zijn alleen eigentijdser

geworden. In een ontspannen omgeving

kunnen nieuwe ervaringen worden opgedaan.

Vanuit de Landelijke organisatie worden verschillende

activiteiten georganiseerd. Zo is waarschijnlijk

in mei een landelijke Vrouwen van Nu

Floriade Ontmoetingsdag. Dan komen leden

vanuit heel Nederland naar de Floriade om inspiratie

op te doen, met elkaar te praten, te netwerken,

te leren van elkaar en een fijne tijd samen te

hebben. Als lid van Beesd krijg je iedere maand

een nieuwsbrief en landelijk vier maal een

magazine.

Het jaarthema 2022 & 2023 is ‘De Kunst van Bewegen’.

Dit kan zowel fysiek en mentaal. Door

aan activiteiten mee te doen, ga je nadenken

over deze items. Je zet je brein in beweging, je

krijgt andere inzichten. Je komt meer in je kracht

te staan.

De landelijke vereniging zoekt ook naar verschilmakers.

Die worden extra in het zonnetje gezet.

Ze schijnen een ander licht op verschillende situaties

en laten zien hoe een en ander anders kan.

Verder zijn duurzame ontwikkelingsdoelen opgesteld,

zoals duurzame steden, verantwoorde

consumptie en productie.

is te vinden op de website van Vrouwen van

Nu. Ook worden excursies naar agrarische

bedrijven georganiseerd, bijvoorbeeld bij een

kamelenmelkerij of een tomatenkwekerij.

Er is ook een Provinciale Ontmoetingsdag

(POD) waarop vrouwen in gesprek kunnen

met elkaar en ideeën uitwisselen over verschillende

thema’s.

De afdeling Beesd geeft informatieavonden

over bijvoorbeeld creatieve onderwerpen, etiquette

van het tafeldekken, kersen eten, een

fietstocht of een gezellige avond in de tuin.

Met name de laatsten zijn afgelopen zomer

georganiseerd. Er is een culturele middag in

de Agnietenhof met een high tea. Er worden

spelletjesavonden georganiseerd of ze gaan

samen naar de film. Vrouwen van Nu is ieder

jaar te vinden op de Jaarmarkt en ze helpen

mee tijdens de fair bij Mariënwaerdt.

ook iedere keer af. Voor nu heeft men de

volgende items op het programma staan. Zo komt

Mérie van Zandwijk iets vertellen over kunst.

Verenigingskleed

Iedere afdeling heeft een verenigingskleed. Dat

ligt op de tafel tijdens de jaarvergadering. Het

voltallig bestuur zit dan achter die tafel. Op het

kleed staan alle namen van de bestuursleden

vanaf het begin. Tijdens deze vergadering worden

jubilarissen in het zonnetje gezet.

In deze coronatijd zijn er regelmatig presentjes

afgeleverd bij de leden om contact te onderhouden

met hen. Ze zijn betrokken bij vreugde en

verdriet van de leden.

Interesse om een avond of een activiteit bij te

wonen? Zin om mee te bewegen, zowel fysiek

als mentaal? Zin om meer in uw kracht te staan?

Meld u aan bij vrouwenvannu.beesd@gmail.com

Agenda komende maanden:

19 april

Mérie van Zandwijk Wat brengt kunst jou en

hoe kom je ertoe

17 mei

Het ontstaan van de Waterlinie met optie

voor een excursie

In juni

de zomeravond

Bron: vrouwenvannu.nl en gesprek met drie bestuursleden

Door de provinciale organisatie worden bijeenkomsten

georganiseerd. In Gelderland kan je

deelnemen aan reizen, zoals een busreis, een

riviercruise en een fietsreis. Informatie hierover

De afgelopen twee jaren hebben bewezen

dat mensen elkaar willen ontmoeten. Dat was

best lastig voor de vrouwen. Iedere keer werden

programma’s gemaakt, maar dat ketste

Jolanda Voet • Parkweg 9, Beesd • 0345 680352

8 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 9


Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264

Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264

Het mag weer!

Jaarmarkt Beesd vrijdag 10 juni

Verenigingsmarkt tijdens de jaarmarkt Beesd

Beesdsenaren zijn trots op hun verenigingen, ze vervullen een belangrijke rol in Beesd. De

afgelopen twee jaar viel het verenigingsleven voor een groot deel stil: competities werden

opgeschort, activiteiten, optredens en bijeenkomsten afgelast. Net als de ondernemers verdienen

ook zij een extra steuntje in de rug. Met elkaar mogen we trots zijn op een rijk verenigingsleven in

Beesd. Verenigingen kunnen zich kosteloos inschrijven voor de jaarmarkt door een mail te sturen

naar jaarmarktbeesd@gmail.com.

Beesd hartveiliger!

Een dekkend AED netwerk in Beesd is een van de prioriteiten in de

kernagenda Beesd. Woensdag 16 februari jl. zijn een groepje

hulpverleners, vrijwilligers en de brandweer Beesd in gesprek gegaan

om te onderzoeken hoe de krachten gebundeld kunnen worden om een

dekkend netwerk AED’s en hulpverleners voor Beesd te realiseren. Een

eerste stap is een reanimatie informatieavond. De informatieavond is

op maandag 2 mei a.s. en vindt plaats in het Klokhuis Beesd. Aan de orde komen zaken als het

herkennen van een hartstilstand, achtergrondinformatie over de verschillende manieren van

reanimeren en het gebruik van een AED. De brandweer zal een reanimatie oefening uitvoeren. De

koffie staat om 19.30 uur klaar in het Klokhuis.

Activiteiten

Donderdag 7 april

BOS bus

Bezoek Intratuin Rosmalen

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77

Zaterdag 9 april

Harmonie Concordia

Voorjaarsconcert

Donderdag 7 en 21 april

Crea/Spel ochtend

Doe gezellig mee!

Woensdag 13 april

Alzheimer Trefpunt West Betuwe

Levensboek, wat is dit en wat kan het voor

iemand met dementie betekenen?

Aanmelden: Babs Bergs 06 - 38 09 5 381

Woensdag 6, 20 en 27 april

Bridgeclub Beesd

Bridge gezellig mee. Iedereen is welkom!

Info.: Frans Kuipers 06 - 47 04 80 99

Donderdag 21 april

BOS bus

Rondrit langs de Linge

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77

Donderdag 28 april

Samen eten

Aanmelden vóór vrijdag 22 april

Opgeven: Joanne Bredero 0345 - 68 12 64

Vrijdag 22 april t/m 5 mei

Oranjefeesten Beesd

Voor meer informatie: www.oranjeverenigingbeesd.nl

Maandag 2 mei

Beesd hartveiliger!

Reanimatie informatieavond

Tijden/Vertrek

13.30 - 16.30 uur

Klokhuis

Tijden/Locatie

Aanvang: 19.30 uur

Klokhuis

Tijden/Locatie

10.00 - 11.30 uur

Klokhuis

Tijden/Locatie

Aanvang: 19.00 uur

Klokhuis

Tijden/Locatie

Aanvang: 19.30 uur

Klokhuis

Tijden/Vertrek

13.30 - 16.30 uur

Klokhuis

Tijden/Locatie

Klokhuis

Aanvang: 18.00 uur

Tijden/Locatie

Aanvang: 19.30 uur

Klokhuis


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 4

Welzijn West Betuwe

Crea ochtend in Het Klokhuis

Sandra van Welzijn West Betuwe vertelt dat ze gesprekken had met verschillende mensen met ieder

een andere hulpvraag. Ze bracht deze mensen samen en tijdens dat koffie-uurtje besloten ze om

iedere twee weken bij elkaar te komen en creatief bezig te zijn. Ieder had nog wel ergens een handwerkje

liggen. Ook wilden ze andere mensen enthousiast maken voor deze ochtend. Zo ontstond de

crea-ochtend. Samen maakten ze een folder en Sandra printte die uit. Ieder had een aantal adressen

bedacht waar ze deze folder in de bus gooiden. De handwerkjes komen tijdens deze bijeenkomsten

niet af, maar dat deert de dames niet. Het is voornamelijk gezellig samen zijn, rummikub en

praten met elkaar. Ze bepalen zelf wat er die ochtend gedaan wordt. De koffie wordt door hen zelf

opgehaald en rond gebracht. Als u interesse heeft, loop dan eens binnen. Heren zijn ook van harte

welkom. Iedere twee weken is er een crea-ochtend in Het Klokhuis. De kosten zijn eigenlijk alleen

een bescheiden bijdrage in de pot van Het Klokhuis.

Tekst: Marjo van Dun. Foto: aangeleverd

De komende maanden is dit op 7 en 21 april, 5 en 19 mei, 2 en 16 juni.

Alzheimer Trefpunt in Het Klokhuis

Sandra vertelde ook over het Alzheimer trefpunt in het Klokhuis. Iedere maand treffen mensen met

een vorm van dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden elkaar in

Het Klokhuis. Als je vragen hebt of lotgenoten wilt ontmoeten, voel je dan welkom en neem vooral

iemand mee.

Ons programma voor de komende maanden is als

volgt:

13 april

Levensboek, wat is dit en wat kan het voor iemand

met dementie betekenen?

11 mei

Activiteiten voor mensen met dementie: beweging

en inzet van bijv. het Ouderenfonds

8 juni

Hoe leef ik gezond? Alles over voeding en dementie

Mocht u zich alvast voor een of meer van deze

Trefpunt avonden willen aanmelden dan kan dat

via Babs Bergs, 06 3809 5381.

Hulppunt Welzijn West Betuwe in Het Klokhuis

Verder helpt Welzijn West Betuwe bij vragen over

financiën, zorg, belasting, administratie of een

andere vraag waarbij je hulp kunt gebruiken?

Kom dan naar het Hulppunt. De koffie staat klaar!

Iedereen is welkom met vragen. Een greep uit de

vragen: toeslagen, minimaregelingen, schulden,

overzicht bij de administratie en uitkeringen zijn.

Mensen kunnen zich aanmelden via de vrijwillige

coördinator hulppunten, maar kunnen ook

gewoon binnenlopen. Aanmelden heeft de voorkeur,

omdat je hulpvraag dan het beste beantwoord

kan worden.

Interesse? Bel of mail naar op 06 183 432 39 of

hulppunt@welzijnwestbetuwe.nl

De komende maanden is dit Hulppunt op 7 en 21

april, 5 en 19 mei, 2 en 16 juni.

Van links naar rechts Els en Sandra van Welzijn West Betuwe.

12 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 13


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 4

Plan voor vernieuwing: Speeltuin Speelzoom

De Speelzoom is de grootste speeltuin van het dorp en is centraal gelegen

bij de scholen en het gemeenschapshuis (Klokhuis). Het is een plek

om af te spreken en trekt verschillende doelgroepen aan.

In de speeltuin staat een speeltoestel wat is gebouwd op een zeecontainer.

Het speeltoestel is afgeschreven en onderhoud loont niet meer,

het wordt afgebroken. De container wordt gebruikt voor het opslaan

van materialen voor alle vijf de speelplekken in Beesd en er staat een

werkbank om eenvoudige reparaties uit te voeren. Er is geen stroom en

wateraansluiting aanwezig. Over enkele jaren, is het plan, komt er een nieuw gemeenschappelijk

schoolgebouw op de plaats van basisschool de Lingelaar. Dit terrein is aangrenzend aan de speeltuin.

Uitbreiding doelgroepen

De speeltuin is vrij groot van formaat en het sportveldje richting het oosten is niet aangesloten. Rolstoelen

kunnen de speeltuin niet betreden.

Door het maken van een tweede toegang komt er meer doorstroming in de speeltuin en wordt de

koppeling met het sportveld gemaakt. Deze toegang zal rolstoelvriendelijk worden (Kissing gate)

waardoor mindervaliden ook de speeltuin kunnen betreden.

Naast de nieuwe toegang wordt een schaaktafel en een rolstoelvriendelijke picknickbank geplaatst

waar mindervaliden, maar bijvoorbeeld ook senioren, een spel kunnen beoefenen, waarbij de geest

en niet de beweging centraal staat. Vanuit het aanwezige voetpad zal een aftakking naar de nieuwe

entree moeten komen.

Ontmanteling containertoestel

In de toekomst zien we deze speeltuin als verlengstuk van het schoolplein van de

nieuwe combinatieschool. Een opslag/werkplaats met elektra en wateraansluiting

van ca. 40 m² voor de speeltuinvereniging kan in dit schoolplan meegenomen

worden. Het oude containertoestel wordt vooruitlopend hierop ontmanteld en de

opslagcontainer wordt tijdelijk verplaatst. Op de ontstane ruimte willen we de

hierboven genoemde schaaktafel met picknickbank plaatsen. De overige ruimte

wordt gevuld met een klimpiramide, zodat er een goed alternatief voor het verwijderde

klimnet komt.

Boomhut-toestel

In pre-coronatijd hebben we een prijsvraag uitgeschreven over de invulling van de stam die is blijven

staan na de kap van de treurwilg.

Het winnende ontwerp had een boomhut als thema en het is nu de tijd om hier een certificeerbaar

boomhut-toestel op te plaatsen. In overleg met de leverancier wordt momenteel gekeken op welke

manier we de bestaande stam kunnen benutten.

Tekst: Jordi de Groot

Watertappunt en seniorentoestellen

De plek van een nieuw watertappunt is nabij het sportveldje

gekozen en in de zichtlijnen van school en kinderopvang

(Klokhuis). Hier stonden in het verleden

ook een aantal seniorentoestellen. Deze zijn later om

een door ons niet duidelijke reden weggehaald. In de

speeltuin zien wij geen plek voor een groepje (parcours)

seniorentoestellen, hooguit een enkel toestel. De oorspronkelijke

plaats kan ook nu weer een mogelijkheid

zijn voor een parcours.

Voorjaarsconcert Harmonie Concordia Beesd

Na ons Jubileumconcert van afgelopen november, is het zaterdag 9 april a.s. weer tijd voor het

jaarlijkse voorjaarsconcert van Harmonie Concordia Beesd. We zijn blij dat we na 2 jaar weer dit

concert kunnen organiseren. Dit jaar zal het concert in het teken staan van een reis om de wereld!

De slagwerkgroep zal de avond openen, onder leiding van Sander van Ingen. Met een gevarieerd

programma zullen bij een aantal nummers ook oud-leden meespelen. Na de pauze zal de harmonie,

onder leiding van Theo Bindels, verder gaan met het programma. Ga met ons mee op wereldreis met

de nummers uit verschillende landen en van diverse stijlen.

Het concert vindt plaats in het Klokhuis in Beesd. Met behulp van Van Hees Showtechniek wordt het

Klokhuis omgetoverd tot een echte concertzaal. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren.

Vooraf een kaartje kopen is niet nodig, de entree is €7,50 en er kan gepind worden. Kinderen tot 12

jaar mogen gratis naar binnen. Vanaf 19.30 uur zijn de deuren open, om 20.00 uur zal het concert

beginnen.

Volg ons op Facebook en Instagram om vast in de stemming te komen. Het belooft een bijzondere

avond te worden!

14 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 15


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 4

Puzzel woordzoeker bomen en struiken

Olympisch podium in de Jonkerstraat.

Voor de tweede keer is het Hans Orlemans-van

Amstel gelukt om zijn Olympisch podium te vullen

met een flink aantal medailles. De eerste keer

waren het de overwinningen op de Spelen in Tokio,

die om bekende redenen waren uitgesteld

naar 2021. Amper een half jaar later is zijn tuin

weer gevuld met vlaggen en zijn zelf ontworpen

podium met daarop acht gouden, vijf zilveren en

vier bronzen medailles.

Vanaf zijn jonge jaren is Hans betrokken bij verschillende

sporten. Hij was fanatiek hockeyer,

maar ook andere vormen van bewegen hadden

zijn interesses. Zijn droom voor de toekomst

was sportleraar worden, dat was hem helaas

niet gegund. Hans doet het nu op sportief vlak

wat rustiger aan.

Gelukkig kan hij ook vanaf de bank genieten

van wedstrijden en daar heeft hij de afgelopen

periode voldoende gelegenheid voor gehad. Hij

kwam nog net zijn bed niet uit voor de nachtelijke

wedstrijden in Peking, maar leven en werken

gingen de afgelopen weken met de tv op de

achtergrond.

Zijn podium is inmiddels weer opgeborgen in de

schuur, wachtend op de volgende Spelen: Parijs

2024! Als de planning verloopt zoals Hans daar

nu van droomt, dan zitten hij en Heleen daar in

de Franse hoofdstad op de tribune van een groot

atletiek- of hockeystadion en zal hij iemand anders

moeten regelen om de medaille-stand in de

Jonkerstraat bij te houden.

Tekst en foto: Maria van Bremen

De oplossing van de puzzel uit editie 3: winterlandschappen. Prijswinnaar is An Pannekoek.

De oplossingen zenden aan: info@dorpskrantbeesd.nl of in de brievenbus van Achterstraat 25, Beesd

16 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 17


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 4

Vrijwilligers in beeld: Klusteam VVBeesd

Ontmoetingsviering in de RK-kerk

Tekst en foto: Maria van Bremen

Eens in de maand verzamelt zich al vroeg op de zaterdagochtend

een stel vrijwilligers die aan de slag gaan

met alle voorkomende werkzaamheden op en rond het

voetbalcomplex.

Alles wat er kan en moet gebeuren wordt bijgehouden

op een lijst en die raakt nooit leeg. Er is altijd wat te

doen: onderhoudswerkzaamheden aan de kantine en

kleedkamers, snoeien van beplanting, onderhoud- en

herstelwerkzaamheden van sportmaterialen en straatwerk,

controle en reinigen reclameborden en zo nog

veel meer.

Het team bestaat uit een vaste kern, maar er is altijd

ruimte voor meer klussers. Wordt u enthousiast, dan

kunt u zich aanmelden bij Andre Kroeze, Hans van Bremen

of Goof Dokman. Zo’n klusochtend is niet alleen

maar hard werken, er wordt ook tijd gemaakt voor koffie

met wat lekkers.

Sinds enkele jaren is de RK Kerk van Beesd onderdeel

van de Suitbertusparochie. Dat betekent

onder andere dat de vieringen beperkt zijn tot

één vast moment in de week, namelijk: zondagochtend

om 9.00 uur.

Voor veel oudere parochianen is dit tijdstip niet

haalbaar. Uit reacties blijkt dat zij deze samenkomsten

wel missen. Daarom heeft de locatieraad

van de RK Linge Geloofsgemeenschap het

initiatief genomen om eens in de twee maanden

een Ontmoetingviering te organiseren. Deze vieringen

vinden plaats op de donderdagochtend

in de RK kerk aan de Voorstraat. Om 10.30 uur

wordt er gestart met een viering, ondersteunt

door het Caecilia koor. Yvonne Schneider en Willie

de Bruijn gaan hierin voor. De onderwerpen

die in de overweging aan bod komen zijn laagdrempelig,

herkenbaar en bieden stof tot napraten

tijdens het kopje koffie en de kleine lunch die

u na afloop krijgt aangeboden.

te wonen, te ontmoeten en af te sluiten met

een gezellig gesprek onder het genot van een

kopje koffie en een kleine lunch.

We ontmoeten u graag in de viering van 21

april aanstaande en/of in de volgende van

donderdag 30 juni.

Namens Locatieraad

Paul van Buuren, Gerrie de Jong, Willie de

Bruijn en Yvonne Schneider

Tekst: Maria van Bremen Foto: A. Bebnik

Lekker

ambachtelijk....

De eerstvolgende Ontmoetingsviering vindt

plaats op donderdag 21 april, aanvang 10.30 uur.

U bent van harte uitgenodigd om deze viering bij

Brood

Banket

Specialiteiten

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl

bakkerijvankeulenbeesd.nl

Redactie: Yolande Verhagen, Carmen van Buuren, Marjo van Dun,

Vera Bullee en Maria van Bremen

Redactieadres: Achterstraat 25, 4153 AP, Beesd

Website: www.dorpskrantbeesd.nl

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl

Lay-out: Vera Bullee

Drukwerk: Kemker makers van communicatie, Beesd

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier

Oplage: 1750 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Boon’s Markt en bibliotheek Beesd

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl

Het privacystatement is via www.dorpskrantbeesd.nl te raadplegen

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail:

advertentie@dorpskrantbeesd.nl

Bijdrage Vrienden van:

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

Ondersteuning redactie: Carlijn Slob

Bestuur: Léon van Dun, Yolande Verhagen en Henk van de Water.

18 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 19


Op de hoek van de Voorstraat en de Kerkstraat,

schuin tegenover de spitse kerktoren en

tegenover de snackbar (’t Voorhuys)

WASSEN • DROGEN • KOELEN • VRIEZEN

KOKEN • MAGNETRONS • VAATWASSERS

Ruime keuze in

klein huishoudelijke apparaten

en verlichtingsartikelen.

Al meer dan 80 jaar goede voorlichting,

een uitstekende prijs en

perfecte service.

Ook voor inbouw apparatuur bent u bij ons op het juiste adres

Wie tot 4 kan tellen, kan Wakkermans bellen.

Lid van

(0345) 68

WWW.WAKKERMANSELEKTRO.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!