07.04.2022 Views

De Plaat Koerier april 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

de B ergse

P laat

wijkblad

Verkiezingsavond in obs De Kreek

Rustige wandelroutes op de Plaat

Wilma in het zonnetje

Jaargang 31

April 2022


Hoe ziet jouw

financiële toekomst eruit?

Veldsink Financiële Foto

Ben een verder kijker.

Vraag naar de Veldsink Financiële Foto.

Ook dan zijn we er voor jou.

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen | Betalen | Sparen

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.


Van de voorzitter

Beste Plaatbewoners,

De verkiezingen zitten er weer op! In eerste instantie leken

het mogelijk tumultueuze verkiezingen te worden, maar dit

bleek achteraf gelukkig toch niet. Als wijkcommissie van de

Bergse Plaat zijn wij erg blij dat wij, maar met name door

de inspanningen van onze secretaris Alexander Clarijs,

een verkiezingsavond konden organiseren. Hopelijk was

dit een mooie kans voor u, als Plaatbewoner, om zich

nader te oriënteren op wie u mag vertegenwoordigen de

gemeenteraad in de komende 4 jaar.

Onze werkgroepen zijn weer hard aan de slag geweest

om de Plaat schoner, groener en gezelliger te maken.

Het ‘vertrek’ van het Corona-virus zorgt ervoor dat

iedereen elkaar weer opzoekt. Dit is het beste te zien

in ons winkelcentrum en op de Boulevard op warme

dagen zoals halverwege maart het geval was. Voor ons als

wijkcommissie ook een prachtig fenomeen om weer terug

te zien en een absolute opsteker voor de werkgroepen.

Helaas heeft Wilma van der Vliet besloten het bestuur te

verlaten. Alle dank aan haar voor de afgelopen jaren!

Met het vertrek van Wilma slinkt het bestuur nog verder

terwijl de hoeveelheid activiteiten voor het bestuur en de

diverse werkgroepen best groot zijn. Om het werk van de

wijkcommissie behapbaar te houden voor iedereen zijn

we daarom dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Interesse? Meld je dan aan!

Afsluitend proberen wij steeds meer ondernemingen en

instellingen op de Plaat te betrekken bij onze plannen. De

verkiezingsavond op de Brede Basisschool obs De Kreek

was daar een uitstekend voorbeeld van. Dank aan Gerrit

Coldewijer voor zijn bereidwilligheid in deze.

Mocht u goede ideeën of suggesties hebben waarbij wij als

wijkcommissie een rol kunnen spelen, dan horen wij dit

graag!

Met vriendelijke groet,

Maikel Zwering (Wijkcommissie ‘De Bergse Plaat’)

Colofon

Wijkblad de Bergse Plaat is een uitgave van de

wijkcommissie van de Bergse Plaat en verschijnt driemaal

per jaar in een oplage van 2850 exemplaren.

Daarnaast geeft de commissie regelmatig een digitale

nieuwsbrief uit. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de

website: https://www.bergse-plaat.nl. Op deze site wordt van

tijd tot tijd allerhande nieuws gemeld.

Uw input in de vorm van artikelen voor de website en

het wijkblad is altijd van harte welkom. Uw artikelen

kunnen via e-mail ingezonden worden. Ons e-mailadres is

redactiebergseplaat@gmail.com.

Wilt u adverteren in ons wijkblad? Dat kan!

U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website:

https://www.bergse-plaat.nl/adverteren of contact opnemen

via eerdergenoemd e-mailadres.

Redactieleden wijkblad de Bergse Plaat

• Ronald Bakx

• Renata Dubbelman

• Wendy Clarijs

• Alexander Clarijs

Bestuursleden wijkcommissie

• Maikel Zwering, voorzitter

• Toine de Bakker, penningmeester

• Alexander Clarijs, secretaris

• Josita Moonen, bestuurslid

• Wilma van der Vliet, bestuurslid

• Jaap Truijens, bestuurslid

• Lenneke van Oort, bestuurslid

Contact met de wijkcommissie is mogelijk via onze website

https://www.bergse-plaat.nl/contact of via een e-mail naar

secretariaatbergseplaat@gmail.com.

3


Je huis op de Bergse Plaat

verkopen?

Laat dat maar aan ons over!

genloos

verkopen?

0164 - 25 35 45

www.vinkmakelaardij.com

Jouw online én offline

specialist op het gebied van

burnout preventie en

behandeling

06-23906698

info@bolwerkpsychologie.nl


Rustgevende wandelroutes

Anne van de Graaf woont samen met haar man en drie

kinderen in Bergen op Zoom. Regelmatig loopt ze een

rondje op en rond de Plaat met een cliënt. Anne is namelijk

wandelpsycholoog voor volwassenen en sinds december

2021 heeft ze een eigen praktijk. We spreken haar over de

positieve effecten van wandelen op de geest en haar favoriete

wandelroutes op en rondom de Plaat.

Waarom ben je een eigen praktijk begonnen?

De keuze was niet moeilijk om te maken. Ik werkte als

praktijkondersteuner bij een huisarts in Etten-Leur en

adviseerde mensen elke dag meer naar buiten te gaan. Zelf zat

ik echter de hele dag binnen en met een jong derde kind erbij

was ik continu aan het rennen. De balans was weg. Ik besloot

voor mijzelf te beginnen en dat bevalt enorm goed. Nu ben ik

zelf ook veel meer buiten!

Waarom ben je wandelpsycholoog geworden?

Als je zelf in beweging bent, merk je dat de geest ook in

beweging komt. Het lichaam moet ook meedoen in de

therapie. Lang geleden waren we in stresssituaties gewend heel

erg scherp te zijn. Bijvoorbeeld als een leeuw in de buurt was.

Je let op geluiden, bewegingen en het lichaam gaat klaarstaan

voor de strijd. Tegenwoordig hebben we stress uit een hele

andere hoek zoals werkdruk of een druk gezinsleven. Maar

het lichaam reageert nog steeds hetzelfde. Het is jammer

om te denken dat we alles op kunnen lossen met cognitie.

Dus bewegen helpt en mensen kunnen veel beter praten als

je wandelt dan in een kamertje aan de andere kant van de

tafel. De gesprekken die ik voer komen veel meer organisch

tot stand en zo voelt het meer alsof je praat met een goede

vriendin.

Welke routes vind je fijn om te lopen?

Meestal wandelen we zo’n 1,5 uur en heb ik drie vaste

routes. Een rondje Binnenschelde is erg toegankelijk, soms

pak ik een stukje Molenplaat erbij. De tweede is in het bos,

bij Eetcafé Bozlust. En de laatste op de Kraaijenberg, dat

is wel mijn favoriet. Die start bij het bezoekerscentrum

(wandelknooppunt 18) en komt langs Hoeve Hildernisse, de

bossen van Mattemburgh en heeft mooie vergezichten over

het vogelgebied. De natuur is er zo prachtig en het ligt hier net

naast de Plaat!

Dus je zoekt ook vaak de natuur op?

Jazeker, het is heerlijk om in de natuur te lopen, want je bent

veel minder snel afgeleid. De natuur doet iets met je, daar word

je rustiger van. Dat heeft veel te maken met prikkelverwerking.

In de stad moet je toch constant op je hoede zijn voor verkeer

en de geluiden om je heen. De natuur vraagt niets van ons.

En voor mij geeft de natuur veel aanknopingspunten in zo’n

gesprek. Er waaien wel eens bomen om, of het weer slaat om.

Na een storm komt de zon tevoorschijn. We bewandelen

allemaal onze eigen weg, maar we vinden de weg weer terug

naar huis. Echt een schat aan metaforen!

Zou je ook eens graag met Anne willen wandelen?

Kijk op www.annepsychologie.nl of bel naar 06-30240195.

5


SeniorenOntmoetingsPunt

Voorjaar! Heerlijk dat we na deze hele moeilijke periode

weer vrijheid kennen en naar buiten kunnen. Natuurlijk

blijft voorzichtigheid geboden maar het voelt weer heel

erg fijn om zonder mondkapje rond te kunnen stappen.

Helaas zien we om eens heen dat veel mensen door het

Coronavirus onderuit worden gehaald maar mede door

vaccinaties en booster blijft de schade gelukkig beperkt.

Voor jullie ligt dan ook de nieuwe planning voor het jaar

2022. Er staan diverse activiteiten in het groen afgedrukt,

dat betekent dat dit evenement al geboekt is bij de

evenementhouder. Is het evenement rood dan kunnen

er nog zaken veranderen. Wat niet verandert zijn onze

koffiemomentjes en lunches. Nu nog binnen maar hopelijk

snel weer lekker buiten bij het Strandhuys. We voelen ons

er thuis, worden er heel gastvrij ontvangen en kunnen er

heerlijk eten! We hopen dat Marc en Robin lekker zo door

gaan!

Op de menukaart bijvoorbeeld staan nu enkele kleinere

hoeveelheden afgebeeld onder de titel: Tussen wal en schip!!

Ideaal voor onze doelgroep!!

Wij hopen door te kunnen gaan met het helpen en

ondersteunen op momenten, dat het bij sommige mensen

niet vanzelf gaat. Je kunt altijd bellen naar 06-83107802,

een e-mail sturen naar sopbergseplaat@gmail.com of

gewoon op dinsdagmorgen eens binnenlopen tijdens het

koffiemomentje. Een gezellig gesprek of een lunchafspraak

is dan vanzelf het gevolg. Geef even je adres door op de

website en je krijgt een uitnodiging thuis gestuurd.

Dankbaar zijn we voor de hulp en ondersteuning die we

zelf de afgelopen periode hebben ontvangen van het Buurten

Cultuurfonds en van het Maseland Goderie fonds. Wij

hopen nog lang op deze manier door te mogen gaan.

Joke

6


Kalender SOPje

Data SOPje

Dinsdag

19 juli

Koffiemomentje

10.30u

Dinsdag 19 april

Muziekmiddag om 14.00u

Dinsdag 26 april

Lunch Strandhuys om 11.30u

Dinsdag 3 mei

Koffiemomentje

10.30u

Dinsdag 26 juli

Hertgang High Tea om 13.30u

Dinsdag 2 augustus

Dinsdag 9 augustus

Koffiemomentje

10.30u

Koffiemomentje

10.30u

Dinsdag

10 mei

Dinsdag

16 augustus

Kaasboerderij met lunch om 10.30u

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

17 mei

24 mei

31 mei

Lunch Strandhuys om 11.30u

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

7 juni

14 juni

21 juni

Asperges Hoeve Hildernisse om 11.30u

Dinsdag

Dinsdag

28 juni

5 juli

11 of 12 juli

Muziekmiddag om 14.00u

Koffiemomentje

10.30u

Koffiemomentje

10.30u

Koffiemomentje

10.30u

Koffiemomentje

10.30u

Koffiemomentje

10.30u

Koffiemomentje

10.30u

Franken Fruit proeverij om 10.30u

Dinsdag

Dinsdag

23 augustus

30 augustus

Lunch Strandhuys om 11.30u

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

6 september

13 september

20 september

27 september

Fletcher High Tea om 11.30u

Dinsdag

Dinsdag

4 oktober

11 oktober

Koffiemomentje

10.30u

Koffiemomentje

10.30u

Koffiemomentje

10.30u

Koffiemomentje

10.30u

Koffiemomentje

10.30u

Koffiemomentje

10.30u

Aanmelden via 06-83107802 of via e-mail naar

sopbergseplaat@gmail.com.

Extra activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelname.

7


8


Veiligheid

Beste bewoners van de Bergse Plaat,

hier een bericht van jullie wijkagent

Jordy.

Spreekuur

Op woensdag 2 februari heb ik

een spreekuur georganiseerd in

winkelcentrum de Zeeland. Het doel was met name om

weer te zorgen voor een laagdrempelig contact met de

wijkbewoners. Iets wat we, vanwege de corona-tijd, erg

gemist hebben maar wat enorm waardevol is. Tijdens dit

spreekuur kon ik gebruik maken van het initiatief Coppie

Koffie van de nationale politie. Hiervoor zijn er landelijk

een aantal elektrische voertuigen beschikbaar die zijn

uitgerust om voorlichtingen/spreekuren te geven onder

het genot van een lekker bakje koffie. Helaas zat ik, op de

dag van het spreekuur, in quarantaine. Maar met dank aan

een aantal toffe collega’s en het scherm dat in het voertuig

aanwezig is kon ik toch ‘online’ aanwezig zijn en konden

mensen meldingen maken/vragen stellen bij mij.

Vanaf mei zal Coffee with a Cop weer gaan starten, op de

eerste woensdag van de maand, tussen 14:00 – 15:00 uur

bij de McDonalds op de Boulevard. Ik zie u dan graag!

Ondermijning

Een woord wat u misschien wel eens voorbij hoort

komen, maar waarvan u misschien niet precies weet wat

het is. Een definitie van ondermijning is lastig te geven,

omdat ondermijning het gevolg is van verschillende

vormen van criminaliteit. Bij ondermijning vervagen de

grenzen tussen de bovenwereld (normale maatschappij)

en de onderwereld (criminelen). Criminelen richten

voor hun activiteiten bijvoorbeeld bedrijven op, vragen

vergunningen aan en kopen/huren panden/woningen.

En hiervoor hebben ze medewerking nodig van mensen

uit de bovenwereld. Ook onder andere drugscriminaliteit

(denk aan een hennepkwekerij, een drugslab, een

drugsdealer) valt onder ondermijning.

Maar nu denkt u misschien, wat kan ik met deze

informatie? Als wijkagent ontvang ik graag signalen

van ondermijning, zodat wij hier verder mee aan de

slag kunnen gaan. Als u bij een bepaalde situatie een

onderbuikgevoel hebt, dan zit daar vaak een kern van

waarheid in. Denk bijvoorbeeld aan die buurtbewoner

die geen werk heeft, maar wel in een hele dure auto

rijdt. Meldingen hierover kunt u anoniem doen bij

Meld Misdaad Anoniem. Dit kan zowel online, als via

het telefoonnummer: 0800-7000. Aan de hand van deze

meldingen gaan wij verder onderzoek doen, eventueel

met behulp van ketenpartners (zoals de gemeente Bergen

op Zoom). Let op, u zult geen terugkoppeling krijgen,

omdat bij ons (en de ketenpartners) onbekend blijft wie de

melding gedaan heeft.

Hartelijk groet van wijkagent Jordy

Buurtpreventie Bergse Plaat

Het buurtpreventieteam op de

Bergse Plaat is een 100% vrijwillig

bewonersinitiatief van, voor en

door bewoners in de wijk en wordt

ondersteund door de politie en

gemeente Bergen op Zoom.

Het doel van buurtpreventie is het met elkaar actief creëren

en in stand houden van een veilige en leefbare buurt.

Buurtpreventie draagt hier mede aan bij door zichtbaar in de

wijk oog en oor open te houden. Het is natuurlijk zeker niet

de bedoeling “controle” uit te oefenen of inbreuk te maken op

het privéleven van anderen. Als buurtpreventie teamlid heb je

dezelfde bevoegdheden als ieder ander burger.

Iedere bewoner van de Bergse Plaat ouder dan 18 jaar kan

deelnemen. Je loopt en/of fietst (mag ook een scootmobiel

zijn) 1x per 5 weken een ronde samen met een teamgenoot.

Dit kost je elke 5 weken 2 uur per keer. Als vrijwilliger kun

je ook deelnemen aan cursussen (EHBO, AED) en speciale

informatieve preventie acties zoals ‘Boef in de Wijk’ voor de

jeugd.

Een keer meedoen? Het buurtpreventieteam is altijd op

zoek naar nieuwe vrijwilligers. Je kunt je opgeven als vaste

vrijwilliger, of het een keer uitproberen.

Interesse? Laat het weten door een mail te sturen naar:

buurtpreventiebergseplaat@gmail.com.

9


VAN DER KOLK

VAN DER KOLK

BELASTINGADVISEURS

BELASTINGADVISEURS

Wij staan voor

persoonlijke Wij staan aandacht...

voor

persoonlijke aandacht...

tel: 0164 661313 www.vdkb.nl

tel: 0164 661313 www.vdkb.nl

• Administraties • Aangiften • Advies

tel: 0164 661313 www.vdkb.nl

tel: 0164 661313 10 www.vdkb.nl


Wilma in het zonnetje

Wilma van der Vliet woont sinds 5 jaar met haar man op

de Bergse Plaat en is een bezige bij. Kort nadat ze hier is

komen wonen werd Wilma al vrijwilliger bij het SOPje

en medio maart 2018 trad ze toe tot het bestuur van de

Wijkcommissie. Nu, 4 jaar later is ze medio maart ook

weer uit het bestuur gestapt. Een goed moment dus om

Wilma in ons wijkblad in het zonnetje te zetten!

Hoe ben je hier op de Plaat terecht gekomen?

Vijf jaar geleden wilden we ons huis in Roosendaal

inwisselen voor een appartement, want het werd te groot

en we zijn veel weg met de camper. Ons oog viel al snel op

Bergen op Zoom, want het is een fijne stad om te wonen.

Gelukkig kwam dit appartement in de Sirenen naast ‘t

Kompas beschikbaar. Het uitzicht over de Binnenschelde en

de Plaat is prachtig! Vorig jaar hebben we kunnen genieten

van alle schaatspret, in het voorjaar zie je de zwaantjes

opgroeien en alle mensen die recreëren op het water.

Vind je het fijn wonen op de Plaat?

Jazeker! De Plaat is echt een afgebakend stuk, het

schiereiland van Bergen op Zoom. Het kent veel groen, veel

ruimte, veel water en is omringd door natuur. Als je door

de poorten van de Laan van Hildernisse rijdt voelt het echt

als thuiskomen. ’t Zusje in de stad heeft een spreuk op de

gevel: “Je hoeft hier niet geboren te zijn om hier vandaan te

willen komen.” Dat klopt volgens ons helemaal!

Vanaf het begin ben je vrijwilliger voor onze wijk, wat

heb je zoal gedaan?

Het begon doordat ik in contact kwam met Joke

Grootemaat. Zij was in 2017 bezig met het opzetten van

het SOPje en kon wat hulp gebruiken. Daar hielp ik graag

bij en dat doe ik tot op de dag van vandaag nog steeds.

Het is ontzettend dankbaar vrijwilligerswerk, want je kunt

veel betekenen voor bewoners van de Plaat met hele kleine

gebaren. Door samen koffie te drinken, te bellen of samen

te eten gaan we eenzaamheid onder senioren tegen en

ervaren we vele leuke momenten samen!

Sinds 2018 zat ik ook in het bestuur van de wijkcommissie

en heb ik me met plezier ingezet voor de werkgroepen SOP,

Duurzaamheid, Ontmoetingsplaats en als communicatielijn

van de werkgroepen naar het bestuur.

Waar ben je het meest trots op van je werk bij de

wijkcommissie?

Op nummer 1 staat het SOPje, maar we hebben ook nuttige

dingen gedaan zoals met duurzaamheid. Zo ondersteunden

we de gemeente bij de actie voor waardebonnen om

huizen te isoleren en hebben we een wijkvergadering over

duurzaamheid op de Plaat georganiseerd waar meer dan

80 mensen aanwezig waren. De enthousiaste wethouder

duurzaamheid was ook aanwezig, waardoor het een zeer

geslaagde avond werd. Na 4 jaar besloot ik uit het bestuur te

gaan, al blijf ik wel een actieve wijkbewoner en me inzetten

voor het SOP en de Duurzaamheid.

Wat ga je nu doen?

Bij de werkgroep Duurzaamheid en het SOPje blijf ik

betrokken en meehelpen, dat doe ik ontzettend graag.

Maar ik zit nu ook in een werkgroep duurzaamheid van

ons appartementencomplex. Volgend jaar wordt het dak

vervangen, dus dat is een uitgelezen kans om zonnepanelen

te plaatsen en er een groen dak van te maken. We zijn nu

in gesprek met alle stakeholders om dat voor elkaar te

krijgen. Ook laadpalen voor de elektrische auto’s van het

appartementencomplex staan op de verlanglijst.

Resteert mij één vraag: Welke Plaatbewoner moet

volgende editie in het zonnetje gezet worden?

Dat is simpel: Joke Grootemaat.

Wilma, ontzettend bedankt voor je tomeloze inzet en goede

werk voor onze wijk!

11


en

Graag tot ziens!

Henny Hagenaars

12


Vastenavend op de Plaat

Toch nog wel een beetje onverwacht konden we Vastenavend vieren zoals we dat voor

Covid gewend waren. Gevels van huizen waren versierd en ook de scholen konden als

vanouds hun activiteiten ontplooien. Hierbij een impressie van de Vastenavend op de

Plaat en op IKC Lo(eut)dijke.

In de weken voor het ‘Gròòtste en Leutegste Féést van

het jaar, verandert Lodijke in Leutdijke.Want Leut met

hoofdletter L hebben wij hier op school!

Onze vaste tradities, zoals een toneelvoorstelling en een

optocht, moesten nog een jaartje in de ijskast, maar we

hadden leuke alternatieven. Zo waren er grappige filmpjes

van onze eigen Wana, Gròòtste Boer, Narreke en Steketee.

We maakten allemaal een dweiltje als aandenken en volgden

allerlei ‘leutege’ lessen. Ook hadden we een soort Tiktokchallenge;

we dansten erop los in wat wij ‘kribkrab-filmpjes’

noemden.

Op vrijdag 25 februari was er extra veel ‘Leve n’in de

Brouwerij’. Zonder onze bekende optocht, maar mét

optredens van onze groepen, lekker buiten op het schoolplein.

We zongen en dansten o.a. de Zevensprong en veel kinderen

hadden met hun eerkracht een leutig thema bedacht.

‘7x11 gelóófde ’t zelluf?’ kwam voorbij, ‘Me n’ebbe n’ons

vergist’ zat duidelijk op t verkeerde feestje want daar liepen

een sinterklaas, een jarige, de paashaas en nog meer rare

snoeshanen mee. In groep 8 ‘liep ’t op rolletjes’ met allemaal

rolschaatsers, en zo waren er nog veel meer leuke acts.

Volgend jaar hopen we weer als vanouds een optocht te

houden. Zien we u dan?

13


UW SPECIALIST VOOR

AUDIO, TV & HOME CINEMA

DEÉ BEELD- EN GELUIDWINKEL VOOR IEDEREEN

Sinds 2002 uw leverancier van vele gerenommeerde merken. U vindt bij ons bijvoorbeeld de nieuwste

Oled televisieschermen van LG, maar ook luidsprekers van onder andere Elac, Focal & Monitor Audio.

Receivers en versterkers hebben we van Yamaha, Naim & Cambridge Audio.

accEssoirEs

BUITENLUIDSPREKERS

BATTERIJEN

rEcEivErs

cd-spElErs

blu-rayspElErs

tElEvisiEs

kabEls

mEUbEls

KOPtElEfoons

microfoons

STREAMING

luidsprEkErs

subwoofErs

bEugEls

BLUETOOTH

PROJECTOREN

vErstErkErs

afstandsbEdiEningEn

BEZOEK ONZE SHOWROOM OP DE BERGSE PLAAT!

Laan VAN EVERSWAARD 78

4617 LK BERGEN OP ZOOM

T. 0031 (0)164-210919

E. info@soundpErfEction.nl

Dinsdag t/m DondErdag

Vrijdag

ZatErdag

10.00 - 17.30 uur

10.00 - 20.00 uur

10.00 - 16.00 uur

WWW.SOUNDPERFECTION.NL

Contura 820T Style

Morsø 1412

Nordpeis ME Ceiling

Contura i8

Contura 596 Glass Style

Nordpeis Salzburg M

DE GROOTSTE KACHELSPECIAALZAAK

VAN HET ZUIDEN!

Laan van Everswaard 57-59

4617 LH Bergen op Zoom

T 0031 (0)164 - 261 909

F 0031 (0)164 - 245 987

E info@fi replace-haarden.nl

I www.fi replace-haarden.nl

14


Werkgroep ‘Energietransitie Energietransitie

Bergse Plaat/BoZ van het gas

Is waterstof de toekomst voor wonen op de Bergse Plaat?

Het komt steeds vaker in het nieuws dat de aarde opwarmt.

En ook dat er heel wat aan de hand is met ons klimaat. Wat

u misschien niet weet is dat onze aarde nu al 1,35 graden is

opgewarmd en dat we met z’n allen zoveel CO 2

produceren

dat de opwarming alleen maar groter wordt als we niets

doen.

Niet voor niets stellen de overheden daarom doelstellingen

om de veroorzaker van deze opwarming, de CO 2

uitstoot,

terug te dringen. Eén van de middelen is het opwekken van

energie met schone bronnen in plaats van het gebruiken van

vervuilende conventionele energiebronnen. Het zal u niet

verbazen dat de zon absoluut de grootste energiebron is, veel

groter nog dan wind, kolen, gas etc. Sterker nog, in 2050 zal de

zon verreweg de belangrijkste bron van energie zijn.

Om de tussentijdse doelen in 2030 te halen dient er veel te

gebeuren. Echter het bestaande elektriciteitsnetwerk heeft

niet voldoende capaciteit voor de decentrale opwekking

van duurzame elektriciteit. We kunnen het gewoonweg niet

kwijt op het net. Wij van de werkgroep ‘Energietransitie

de Bergse Plaat’ geloven in waterstof om snel stappen te

kunnen ondernemen het fossiele gasgebruik van een mooie

afgebakende omgeving, zoals de Plaat, te stoppen. Wellicht

kan waterstof een tijdelijke oplossing zijn om in 2050 gebruik

te maken van een geheel nieuwe energiebron waar we nu nog

geen weet van hebben.

Waterstof als energiedrager

Het kost ontzettend veel energie om waterstof te produceren

en is nu dus nog duur ten opzichte van de huidige

energievoorziening. Stel nu dat de huidige energievoorziening

door CO 2

regels, dichtdraaien gasvelden in Groningen en

bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne vrijwel onbetaalbaar

wordt, dan wordt het goedkoper om met ‘gratis’ energie (zon,

wind en biomassa) waterstof te produceren. Door op deze

manier waterstof produceren stoppen we dus energie in de

waterstof. Waterstof fungeert nu als energiedrager ofwel als

een accu opgesloten in een veilige tank. De energie in deze

accu kan ingezet worden voor diverse doeleinden. Zo kan er

weer elektriciteit van gemaakt worden wat op de conventionele

manier gebruikt wordt als er geen zon staat of als het niet

waait. Ook kan het via ondergrondse leidingen (bestaand of

nieuw) naar de huizen op de Plaat gebracht worden waar we

er zonder schadelijke emissie ons eten mee koken en ons huis

verwarmen. Hiervoor zijn kleine aanpassingen nodig aan de

bestaande huisinstallaties.

Er zijn een aantal plekken nabij de Bergse Plaat die volgens

ons als werkgroep geschikt zijn voor de productie van deze

duurzame energie. Bijvoorbeeld drijvende zonnepanelen

op een klein gedeelte van de Binnenschelde of ten noorden

daarvan aan de andere kant van de dijk in het Zoommeer. De

Molenplaat heeft officieel niet het predicaat ‘Natura2000’, de

mogelijkheden daar zijn bijna onuitputtelijk voor de productie

van de benodigde duurzame energie om de Bergse Plaat van

het ‘gas’ af te krijgen.

Thuis kunnen we ook veel doen aan het elektriciteitsvraagstuk.

Bijvoorbeeld waar het kan zonnepanelen op het dak, overdag

met de energie, die met de zon thuis of op het werk opgewekt

wordt, de noodzakelijke elektrische auto opladen en in de

avond de elektriciteit uit de auto gebruiken voor de verlichting

in huis. Allemaal nu al mogelijk.

Wij beseffen dat dit erg drastische maatregelen zijn om

uiteindelijk voor onze kinderen een gezonde leefomgeving te

maken en te houden en de zeespiegel hopelijk minder te laten

stijgen.

Werkgroep Energietransitie de Bergse Plaat.

15


16


17

17918785


Brede Basisschool de Kreek

Digitale geletterdheid

met “Basicly”

Onze kinderen groeien op in een

digitale wereld. Ze moeten hun

weg vinden in de digitale samenleving

en veilig, creatief en

kritisch kunnen handelen. Naast

taal, rekenen, schrijven en andere

vakken, moeten onze leerlingen

o.a. goed leren werken met

de computer of kritisch kunnen

omgaan met online bronnen.

Met het vak “Basicly” leren we ze

kritisch te kijken naar die digitale

wereld om hen heen. Zo hoopt

De Kreek ook op dit vlak een bijdrage

te leveren aan de totale

ontwikkeling van onze kinderen.

waar leren leuk is!

het beste

Samen Onderwijs Maken

Meer

informatie?

U kunt informatie over ons vinden

op onze website: WWW.OBSDEKREEK.NL

Wilt u een kijkje nemen in onze school? Neem dan

contact op om een afspraak te maken voor een

rondleiding. Stuur een email naar obsdekreek@

stichtingsom.com of bel even naar 0164-234555.

18


Spelenderwijs de

wereld ontdekken?

Kies voor Kibeo

Je peuter van 2 of 3 jaar maakt bij Kibeo zijn of haar eerste vriendjes

en leert delen en samen spelen. Met de leuke en leerzame

thema’s van Peuterstart werken we spelenderwijs aan de ontwikkeling

van je kind.

Een gaaf spel doen, buitenspelen of aan de slag met je creaviteit?

Op de BSO beslist jouw kind samen met vriendjes wat ze

gaan doen!

Ervaar het zelf

Zelf ervaren hoe fijn je kind kan ontwikkelen, leren en samenspelen

met vriendjes bij Kibeo? Kom langs voor een rondleiding.

We maken graag kennis met jou en je kind!

Kibeo De Kreek

Hinkelenoord 14

Bergen op Zoom

06 51 68 25 06

kreek@kibeo.nl

Maak gelijk een

afspraak voor een

rondleiding!

Groene & vertrouwde kinderopvang voor je kind

Bij i

• Spelenderwijs kennismaken met de natuur

• Dit jaar wordt er een mooi buitenterrein aangelegd

• Je kind belee elke dag samen met vriendjes een

nieuw avontuur

• We spelen met natuurlijke materialen die de

fantasie en creaviteit van je kind smuleren

Wi B

Ooitas 3, Bergen op Zoom

(0164) 231 936

wiedeweibergenopzoom@kibeo.nl

B

Kom langs voor een rondleiding.

We maken graag kennis met jou en

je kind! Maak gelijk een afspraak.

wi

19


Glunderen: Groeien met een glimlach

Schuilen achter je dyslexie / dyscalculie?

Of kan je er iets aan doen?

Dyslexie en dyscalculie is niet meer dan op een andere manier denken.

Met de Kernvisie methode kan je leren op een manier die bij jou past.

En dat met een kwartier per dag oefenen.

Je gaat groeien met een glimlach.

Wij werken met woordbeelden. Deze sla je op op je digitale scherm en kan

je weer terugvinden als je ze nodig hebt. Verkeerde woordbeelden halen

we uit het hoofd, want waarom ga je verkeerde woorden onthouden.

De Kernvisie methode werkt visueel (beeld) en kinesthetisch (gevoel).

En juist deze combinatie werkt heel goed en wijkt af van andere begeleiding.

Wil jij meer weten over wat ik voor jou of je kind kan betekenen?

Kijk dan op Glunderen.nu.

Poortweg 8

Bergen op Zoom

06 55 82 23 70

janine@glunderen.nu

20


Nieuws

3x11 jaar “de Bergse Plaat

In 2024 bestaat onze “Bergse Plaat” 3x11 jaar! Reden

voor een jaar vol met leuke dingen voor de bewoners,

de bezoekers en alle andere geïnteresseerden van deze

prachtige wijk. Vanuit de wijkcommissie zijn we op zoek

naar misschien wel 33 redenen om dat jaar onze Bergse

Plaat in het zonnetje te zetten. Maar hoe? Wat willen we

gaan organiseren? Maken we er een heel jaar een groot

feest van? Of juist niet? Kortom: allemaal vragen waar we

jouw hulp bij nodig hebben om te kunnen beantwoorden.

Met andere woorden: we willen graag een feestcommissie

oprichten om dit jaar bijzonder uit te kunnen pakken om

een mooi feestjaar voor jong en oud te kunnen organiseren.

Wil jij ons helpen en bij deze commissie komen? Meld je

dan nu aan via secretariaatbergseplaat@gmail.com.

Nationale Zaaidag 22 april - Gratis Bloemzaadjes

Help de natuur een

handje en maak

tegelijkertijd de wijk

een stukje vrolijker!

70% van ons voedsel

is afhankelijk van

bestuiving door

insecten. Helaas gaat

het niet goed met de

bestuivende soorten in

Nederland. Om de bijen een handje te helpen kun je gratis

bloemzaadjes bij ons halen. Deze zaadjes kun je zaaien in de

tuin, op het balkon, in bermen en bloemperkjes. Kijk voor

meer informatie op de website (https://www.voerdebijbij.nl)

of kom langs bij Meerkoet 31 (Randall van Gurchom).

Bodemdaling

Enexis is bekend met de problematiek van bodemdaling

ter plaatse van de Bergse Plaat. Daarom zijn er sinds

2006 een groot aantal gasaansluitingen voorzien van een

zakkende grondconstructie, die de zakking van de grond

kan opvangen. Verder worden er regelmatig schouwingen

uitgevoerd om de situatie in de gaten te houden en/of beter

in beeld te krijgen. Toch wil Enexis nader inzoomen op

straten waarover er zorgen zijn vanuit de bewoners. Dit om

er zeker van te zijn dat Enexis niets over het hoofd ziet.

zo mogelijk hierop passende maatregelen nemen.

Graag uw reactie via e-mail naar secretariaatbergseplaat@

gmail.com. De Wijkcommissie verzamelt alle reacties en

correspondeert hierover met Enexis.

Hulp bij belastingaangifte

Kun je wel wat hulp gebruiken bij je belastingaangifte via

de computer? Een expert die met je meekijkt? Of heb je een

vraag? Dan kun je terecht bij de Bibliotheek West-Brabant.

Samen met Surplus, WijZijn Traverse Groep, vakbonden en

de KBO biedt de bibliotheek een gratis belastingspreekuur

ter ondersteuning van de digitale aangifte voor 2021. Voor

mensen die zelf aangifte willen doen, biedt de Bibliotheek

West-Brabant gratis beveiligd computer- en internetgebruik.

Hulp bij aangifte en computerfaciliteiten is gratis en voor

iedereen, ook als je geen lid van de bibliotheek bent. Wil je

beter leren omgaan met de computer, internet en sites van

de overheid? Volg dan de cursus Klik & Tik of Digisterker.

Vraag naar de mogelijkheden bij jouw bibliotheek. Wil je

meer informatie? Bezoek de website van de bibliotheek

(https://www.bibliotheekwb.nl/diensten/belastingdienst)

Baggerwerkzaamheden

Aan het begin van het jaar zijn na de diverse

asfalteerwerkzaamheden ook de lang geplande

baggerwerkzaamheden gestart. Dit baggeren is onder meer

nodig om de waterkwaliteit van de diverse wateren op de

Plaat te verbeteren. De werkzaamheden zijn uitgevoerd

door aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers die met groot

materieel de diverse wateren heeft uitgebaggerd. Met het

schrijven van dit bericht worden de diverse privéslootjes

uitgebaggerd. Waterschap Brabantse Delta voert iedere

acht jaar een peiling uit om na te gaan of een waterloop

gebaggerd moet worden. “In de praktijk komt het erop neer

dat er om de tien á twaalf jaar gebaggerd wordt,” aldus een

woordvoerder van Brabantse Delta.

Daarom hierbij de vraag of en welke verontrusting er is over

eventuele gasleidingen die zouden kunnen breken omwille

van de verzakking van de openbare gedeelten. Enexis wil

naar aanleiding van uw reactie(s) nader onderzoek doen en

21


Ericalaan 14

0164 240586

info@fysioboz.nl

22


Het belang van spiertraining

De opbouw van spiermassa in het menselijk lichaam

kent een natuurlijk beloop. Er is meestal sprake van een

toename van de spiermassa tot ongeveer het 30 e levensjaar.

Daarna neemt de massa geleidelijk af. Bepaalde ziektes

kunnen dit proces eventueel verergeren, maar in principe

is het onderdeel van een natuurlijk verouderingsproces. In

de medische wereld wordt dit ‘sarcopenie’ genoemd.

Jammer genoeg draagt deze ontwikkeling niet per sé bij

aan een goede kwaliteit van leven. Een vermindering van

ongeveer 15% aan spiermassa (gemiddeld genomen te

koppelen aan een veertiger) wordt gekenmerkt door een

steeds groter wordende afname van bewegingsvrijheid en/

of pijnloosheid. Vermindering van 40-50% (zeventiger)

zelfs door een verlies aan keuzevrijheid. D.w.z. dat in dat

geval iemand niet meer in staat is om al zijn activiteiten en

hobby’s te blijven volhouden.

Naast het leveren van kracht heeft spierweefsel bovendien

ook een functie als ‘intern orgaan’ betrokken bij o.a. de

glucoseregulatie. Het hebben van voldoende spiermassa

draagt daardoor bij aan vermindering of voorkomen

van Diabetes type II. Het geeft energie, een betere

ruststofwisseling en het boost het immuunsysteem.

Gelukkig is er goed nieuws: of je nu jong bent óf al op

leeftijd, het lichaam is ALTIJD trainbaar! Krachttraining,

waarbij spieren precies genoeg tot vermoeidheid worden

gebracht, heeft een zeer positief effect op de spierkracht

en spiermassa. Het is daarbij dus van belang dat de

spierkrachttraining op het juiste niveau wordt ingezet

en regelmatig wordt bijgesteld. Bij FITBOZ bieden wij

die mogelijkheid om op basis van een gepersonaliseerd

oefenplan te trainen middels een smartGym-concept en

onder begeleiding van beweegcoaches. Wij nodigen u van

harte uit voor een gratis kennismaking. Voor informatie

neem contact op via 0164-240586.

Wij zijn FITBOZ. Een zusterbedrijf van Fysioboz, waarin

we met 22 fysiotherapeuten en twee beweegcoaches op vier

locaties in Bergen op Zoom tot doel hebben mensen op weg

te helpen naar verbetering van hun welbevinden.

Overzicht Het belang van van activiteiten spiertraining

Kijk voor actuele informatie of aanmelden op:

• SOPje: heeft u belangstelling voor één van de

activiteiten? Houd dan de website goed in de gaten of

neem contact op met sopbergseplaat@gmail.com of bel

met 06-83107802.

• Fitfabriek: kijk voor activiteiten op de https://

fitfabriekboz.nl.

• IVN: aanmelden en meer informatie op https://www.

ivn.nl/afdeling/groene-zoom/activiteiten.

• Bergse wandelclub: Facebookpagina, bel 06-22749297

of stuur een e-mail naar bergsewandelclub@kpnmail.nl.

Terugkerende activiteiten:

• SOPje: elke dinsdag om 10.30u een koffiemomentje.

• Kinderbijbelclub Bergse Plaat: via Facebook

(Kinderbijbelclub De Verborgen Schat).

• Werkgroep Zwerfvuil Bergse Plaat: via Facebook.

• Bibliotheek: website (https://www.bibliotheekzwb.nl)

Vragen kunnen gesteld worden via een e-mail naar

info@bibliotheekzwb.nl.

• Sjors Sportief: (vaak gratis) kennismaking met sporten

of andere activiteiten. Bekijk het aanbod op de website

(https://sjorssportief.nl) of de app ‘Sjors Sportief ’.

Activiteiten zonder specifieke datum:

• Natuurpodium:

• Bos-Golf: mini-golfen voor alle leeftijden in

Natuurpodium-stijl.

• Bos-activiteiten: kinderen worden blij in het

bos. Loop jij mee op het Kabouterpad (4-7 jaar),

Vossenpad (6-9 jaar) en GPS-speurtocht op

landgoed Lievensberg?

• Outdoor Escape: lukt het jou om de puzzel op te

lossen?

Informatie en reserveren voor activiteiten op de website

(https://www.natuurpodium.nl).

• Exposities in het Markiezenhof: via de website (https://

www.markiezenhof.nl).

• Langs de Beeldentuin in Halsteren (buiten, entree

gratis).

• Wandelroutes IVN: tinyurl.com/wandelrouteIVN.

23


Bergse Plaat - archief

In 2021 bestond de Bergse Plaat maar liefst 30 jaar! Alle

redenen om het archief van de wijkcommissie in te duiken

met foto’s hoe de Bergse Plaat ooit ontstaan is.

In deze editie deel-1 waarin foto’s vanuit de lucht genomen

zijn over de Plaat heen. Deze keer enkele luchtfoto’s van

1975 - 1991.

Luchtfoto 1975

Luchtfoto 1980

Luchtfoto 1991

Luchtfoto 1984

Heeft u foto’s van vroeger van de Bergse

Plaat? Bijvoorbeeld van de opbouwfases?

Stuur ze via e-mail op naar ons:

redactiebergseplaat@gmail.com en dan

worden ze in de volgende editie wellicht

gepubliceerd.

24


Winnen

Prijswinnaars, editie december 2021

Het goede antwoord op de woordzoeker in de vorige editie

was BERGSETROTS.

In totaal hebben we 24 inzendingen ontvangen. Dank je

wel voor je deelname!

Sigrid Beurskens is uit de loting gekomen als winnaar. Van

harte gefeliciteerd met je pizza, ter beschikking gesteld

door Domino’s Pizza, locatie Vogelaar.

Nieuwe editie, nieuwe puzzel, nieuwe prijs

Onderstaand staat een nieuwe woordzoeker. Los

deze op, stuur je antwoord voor 15 mei 2022 naar

redactiebergseplaat@gmail.com en maak kans op

een prachtig bloemstuk, ter beschikking gesteld door

Bloemenhuis Adriënne.

H E L E N T E B R I E S T V P P AARDBEIEN ONTLUIKEND

T N T E R R A S S E N R R A O I APRIL PASEN

N E S S U K O R K T A U S S Z N AVONDZON PASGEBOREN

O R M B N N E IJ E A C E I L N K BLOEMETJES PINKSTEREN

IJ O A P R I L N V H N T N E E S BOMEN POSITIVITEIT

S L A T E O E L T G I N O G R T BROEDSEIZOEN TEMPERATUUR

H G R J R R E B A V E N Z O O E ENERGIE TERRASSEN

E D D V G M A D I S T E D V B R HEMELVAART TOERNOOIEN

I N B I E A S T S L E I N K E E KONINGSDAG TREKVOGELS

L E E H R G E I U E I A O E G N KROKUSSEN VROLIJK

I T I N N I C I J U I A V R S B LENTEBRIES VRUCHTBAAR

G H E I T R K E B I R Z A T A O MAART WATERRECREATIE

E C N R A E E J T E N N O Z P M MEI ZAAIEN

N O A N N B L O E M E T J E S E NARCISSEN ZONNETJE

K A O D N E I O O N R E O T N N OCHTENDGLOREN IJSHEILIGEN

M L W A T E R R E C R E A T I E

25


Elke zaterdag in Halsteren en zondag in Bergen op zoom!

Gratis

proefles

Apetoffe

multisportlessen

www.monkeymoves.com/West-Brabant-West

26


Zwerfvuil

Met veel enthousiasme gaat onze Werkgroep Zwerfvuil

altijd op pad met goede moed en frisse blik om alle

ongerechtigheden die we onderweg tegenkomen resoluut

te laten verdwijnen in blauwe zakken, zodat de omgeving

schoon en opgeruimd oogt. Dit doen we twee keer per

maand, maar we sluiten ook zoveel mogelijk aan bij

actiedagen zoals de Nationale Opruimdag, World Clean Up

Day of scholenacties natuurlijk.

De groep groeit, het thema leeft! Steeds meer mensen

ergeren zich enorm aan de hoeveelheid afval op straat, op

de grasvelden, op het strand, in de natuur, de Boulevard, en

bij de scholen en willen graag bijdragen aan de oplossing

ervan door de handen uit de mouwen te steken. Veel

opgestoken duimen en veel waardering is ons deel. We

zijn er trots op dat we zóveel gelijkgestemden kunnen

ontmoeten en zo samen een signaal kunnen afgeven aan de

omgeving van onze mooie Bergse Plaat: Houd het schoon,

houd het netjes, houd de Plaat een Plaatje!

Het is nuttig en gezellig werk, lekker in de buitenlucht

en meestal boffen we met het weer, zodat het altijd leuk

is om te doen. We leren elkaar kennen en houden er een

opgeruimd gevoel aan over. We hebben goede materialen

van de gemeente: grijpstokken, stevige afvalzakken,

handschoenen en hesjes. Onze lichtere ringen hebben we

aangeschaft met het budget van de wijkcommissie. Altijd

is één van ons, Larissa, Annemarie of Els, aanwezig met

voldoende materiaal voor als je een keer mee wilt lopen.

Ook gaan leden van de groep individueel op stap en hebben

dan hun eigen uitrusting.

Twee keer per maand wordt opgeruimd, zie ons schema

voor de data en plaats. Loop gerust eens mee en ervaar zelf

hoeveel voldoening en plezier het geeft om met elkaar de

omgeving weer te laten stralen!

Na afloop gaan we meestal gezellig iets drinken met iets

lekkers erbij. Op school, bij de bakker, bij iemand thuis

of, zoals laatst bij de Mac, waar we getrakteerd werden na

afloop op warme chocolademelk met slagroom en vers

gebakken koeken bijvoorbeeld!

Dus alle reden om eens mee te lopen en dit zelf eens te

ervaren: je bent altijd welkom! Neem contact op via de

Facebookpagina (Werkgroep Zwerfvuil Bergse Plaat) of

stuur een mail naar secretariaatbergseplaat@gmail.com. We

voegen je dan toe aan onze maillijst.

Datum Tijd Locatie Extra info

Zaterdag

16 april

10.30u

Heuvel

Reimerswaalpark

Verzamelen vóór de heuvel

Maandag

25 april

09.30u

Basisschool De Kreek

Hinkelenoord

Verzamelen bij de hoofdingang

Zaterdag

21 mei

Maandag

13 juni

10.30u

Klein Strandje

Tureluur

Heuvel

Reimerswaalpak

Verzamelen bij het bankje

09.30u

Verzamelen vóór de heuvel

Zaterdag

25 juni

10.30u

Winkelcentrum ‘t Kompas

Vogelaar

Verzamelen bij de afvalcontainers

Maandag

4 juli

09.30u

Basisschool Lodijke

Ouderdinge

Verzamelen bij de hoofdingang

Zaterdag

16 juli

10.30u

Speeltuintje

Houtsnipper

(Grauwe Gans)

27


28


Schrijver Paul Asselbergs

Paul Asselbergs woont samen met zijn vrouw Marianne

in Bergen op Zoom. Vanuit zijn enorme voorliefde voor

taal schrijft hij boeken, columns voor de Bergse Bode en

landelijke jachtbladen. Daarnaast geeft hij lezingen waar hij

zijn woordspelingen graag deelt met anderen. Paul is een

man die met beide benen op de grond staat.

Dit blijkt wel als hij na een auto-ongeluk een dwarslaesie

oploopt en herstelt. Vanaf dat moment wordt hij naast schrijver

buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) en

staat de teller inmiddels al op 800 gesloten huwelijken vanuit

zijn gedachte “Met mensen, voor mensen”. Daarmee heeft hij

een mooie invulling gegeven aan een nieuw leven.

Voorliefde voor Taal

Als we vragen waar Paul zijn voorliefde voor taal vandaan

komt legt hij uit. Het begon al prenaTAAL. Toen postnaTAAL.

Ik groeide op en werd wat bruTAAL. Daarna kreeg ik interesse

in meskes, dus geniTAAL. Met mijn werk bij Staatsbosbeheer

verdiende ik kapiTAAL. En na mijn ongeluk in 2000 belandde

ik in het hospiTAAL. Ik ben dankbaar voor de kans op een

nieuw leven, dat ik ingericht heb met schrijven, trouwen

van mensen en het geven van lezingen en voel me dan ook

viTAAL.

Geef mij je hand

Het auto-ongeluk in 2000 zette Paul zijn leven volledig op

zijn kop. Hij belandde op de IC in het ziekenhuis en kreeg

de diagnose: hoge dwarsleasie. Bij binnenkomst zei hij tegen

de chirurg: “Sorry dokter, ik kan u even geen hand geven.”

De dokter antwoordde toen: Meneer Asselbergs, u zult mij

waarschijnlijk nooit meer een hand kunnen geven.” In zijn

stuk “Geef mij je hand” wordt u meegenomen in de periode

van zijn leven dat gekenmerkt werd door ongeloof, verdriet,

reflectie en tot slot acceptatie en dankbaarheid. Zoals Paul zelf

zegt: “Een dwarlaesie krijg je niet alleen”. Hij spreekt daarbij de

enorme waardering uit aan zijn vrouw Marianne die een grote

rol vervulde als organisator tijdens zijn herstel.

Hebt u of een naaste iets soortgelijks meegemaakt? En bent

u nieuwsgierig naar het hele verhaal? Dan kunt u een e-mail

sturen naar: paul.asselbergs@home.nl en ontvangt u van Paul

het complete verhaal.

Trouwen

In augustus 2001 is Paul beëdigd als buitengewoon ambtenaar

van de burgerlijke stand. Een droom die door zijn ongeluk

eerder uitkwam. En zoals met alles wat Paul doet trouwt hij

stellen vol overgave en dat resulteert in een onvergetelijke

dag. In zijn boek “Trouwbelevenissen” neemt hij u mee in

alle aspecten van de trouwdag. Hij beschrijft ontroerende

momenten, bijzondere trouwlocaties en trouwervaringen met

een knipoog. Inmiddels staat de teller al op 800 huwelijken en

wat Paul betreft hoopt hij dit nog een paar jaar te mogen doen!

Vastenavend, ‘n stuk van m’n leven

Hij gaf een boek uit over de Vastenavend. Want vastenavend is

hem met de paplepel ingegeven. Of toch niet? Hij trad op bij

Punt’òòfdconcerten van vastenavendfanfare 01640 en Tusse de

Schuifdeure. Ook was hij 10 jaar voorzitter van de jury van het

Dweilbandfestival waarbij hij op de Grote Markt toespraken

hield tijdens de prijsuitreikingen. Hij schreef stukjes voor

de Vastenavendkrant en trad op bij Vastenavendconcerten

van de Sjefkes en in de Vastenavendrevue. In 2019 verscheen

zijn boek “Vastenavend, ‘n stuk van m’n leven”. Het prachtig

vormgegeven boek bevat een verrassende verzameling met

hoogtepunten en herinneringen.

De Verliefde Ansjovis’ vereeuwigd in Soete Veste.

Zoals eerder benoemd heeft Paul een voorliefde voor taal

en met name gedichten. In 1982 kwam zijn eerste uitgave

Deugende en ondeugende versjes, deel I” uit. In de jaren

daarna volgden nog drie delen hiervan. Zijn bekendste gedicht

is “De Verliefde Asperge”. Samen met de “Verliefde Aardbei”

en de “Verliefde Ansjovis” brengen ze een ode aan de 3 Bergse

AAA’s. In 1997 las hij “De Verliefde Ansjovis” voor bij de

oprichting van de Stichting Behoud Weervisserij, de basis van

het ansjovinisme, aldus Paul. Nu prijkt het gedicht sinds enkele

maanden op de zijgevel van een huis in de nieuwbouwwijk

Soete Veste, al goed te zien vanaf het Hamplein. Recentelijk

schreef Paul hier ook een boek over.

Wilt u ook genieten van de boeken van Paul? Deze zijn te koop

bij Boekhandel Van der Kreek en de Primera’s in Bergen op

Zoom.

29


30


Verkiezingsavond obs De Kreek

Hoe willen we op de Plaat omgaan met duurzaamheid,

veiligheid en leefbaarheid? Hoe gaan we om met

zwerfvuil of bereikbaarheid van de Plaat? Genoeg vragen

voor de verkiezingsavond ter voorbereiding op de

gemeenteraadsverkiezingen.

Het is dinsdag 8 maart, 20.00u. Brede basisschool De Kreek

heeft haar aula ter beschikking gesteld aan de wijkcommissie

voor een verkiezingsavond ter voorbereiding op de

gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Net als in 2014 en 2018

organiseert de wijkcommissie een interactieve avond waarbij

de Plaatbewoner in direct contact met de politieke partijen al

haar vragen en zorgen kan delen met de mogelijk toekomstige

gemeenteraad.

Dit jaar zijn maar liefst 10 van de 13 verkiesbare politieke

partijen vertegenwoordigd. Dit zijn Lokaal Realisme, Samen

0164, GroenLinks, Partij van de Arbeid, GBWP, BSD (Bergse

Sociaal Democraten), de Bergse VVD, CDA afd. Bergen op

Zoom, BVB (Belang van Nederland, afd. Bergen op Zoom) en

Lijst Linssen. Alle partijen zijn ruim op tijd aanwezig, hebben

hun eigen supporters meegenomen maar natuurlijk ook veel

flyers en gadgets om de steun van de Plaatbewoner maximaal

op te kunnen halen.

Ter voorbereiding op de avond hebben alle partijen hun

huiswerk meegekregen in de vorm van de vragen of gedeelde

zorgen die hen vooraf toegestuurd zijn. Dit huiswerk is

samengevat in een aantal kernwaarden van de wijkcommissie,

te weten: duurzaamheid / energietransitie, veiligheid,

leefbaarheid / saamhorigheid en zwerfvuil. Belangrijk op deze

avond is dat de Plaatbewoner wilt horen dat een partij zich

expliciet uitspreekt en zich weet te onderscheiden.

Binnen het onderwerp ‘Duurzaamheid’ wordt stilgestaan bij de

klimaatdialoog met de bewoners en de acties die de gemeente,

maar ook de bewoners kunnen doen om de energietransitie

in gang te zetten. Hierbij wordt gedacht aan zonnepanelen,

windmolens evenals andere vormen van schone(re) energie,

maar ook het opwekken van energie middels kerncentrales

komt aan bod. Vanuit het publiek wordt de vraag gesteld hoe

de partijen het zogenaamde greenwashing tegen willen gaan,

ofwel het zich beter en groener voordoen dan daadwerkelijk

het geval is. Duurzame energie is tenslotte goed maar dan

moet ook wel gekeken worden naar het milieuvriendelijk

afvoeren van zonnepanelen, het hergebruik van onderdelen

van versleten windmolens of de negatieve aspecten van

electrische auto’s.

Als het onderwerp ‘Veiligheid’ besproken wordt en de

verschillende partijen hun oplossingen aanleveren wordt het

publiek heel even grimmig als blijkt dat de antwoorden niet

aansluiten bij het gevoel. Het gaat dan vooral om de veiligheid

in het verkeer, bv. op het fietspad aan de waterzijde van de

Boulevard, daar waar de horeca-uitbaters, hun terrassen, hun

gasten en de verkeersdeelnemer op het fietspad samen komen.

Maar ook de veiligheid van het winkelcentrum ‘t Kompas of

de verschillende voertuigen van bijvoorbeeld PostNL, DHL,

Saver of zelfs de gemeente zelf die over het fietspad voor de

appartementen bij de Vogelaar rijden waardoor menig fietser

onverwacht geconfronteerd wordt met een nieuwe gast op het

fietspad.

Het onderwerp “Leefbaarheid en Saamhorigheid” omvat onder

meer de waterkwaliteit van de Binnenschelde waarvan we zo

graag willen dat het weer écht zwemwater kan worden. Maar

hoe? Moet het dan toch een zoutwater-gebied worden of een

zoetwater-gebied blijven? Hoe draagt goed en herhaaldelijk

baggeren bij aan de waterkwaliteit?

Voor wat betreft de wijkcommissie en het wijkgebouw wordt

nog maar eens genoemd dat het nu definitief wegvallen van

het wijkgebouw een aderlating is voor de saamhorigheid.

Waar kan een wijkcommissie nu haar activiteiten organiseren

om jong en oud samen te brengen? Hiervoor worden diverse

opties gegeven vanuit de verschillende partijen waaruit in ieder

geval blijkt dat met de verkiezingen op komst saamhorigheid

en leefbaarheid van de Bergse Plaat belangrijk is in een wereld

die veelal individualistischer wordt.

Ten laatste “Zwerfvuil”… “Heb je een hond, dan heb je

stront!” is een komisch ontvangen antwoord op de toch wel

serieuze vraag hoe de gemeente het toenemende probleem

van hondenpoep wilt adresseren. Het antwoord op dit

probleem maar ook van overige zwerfvuil-problematiek ligt

bij de burger zelf. Maar hoe verander je het gedrag van deze

burger? En wat stel je er positief of negatief tegenover? Waar

ligt de verantwoordelijkheid van de gemeente? Kortom: veel

ogenschijnlijk eenvoudige vragen of problemen waar toch

complexe situaties achter schuilen.

Aan het einde van de avond blijft er ruimte over voor

vragen vanuit het aanwezige publiek dat vragen stelt over de

gewijzigde buslijn en de houding van de politieke partijen

richting de burger.

Het was een zeer interessante, informatieve, constructieve en

bijzondere avond!

31


Louwman Bergen op Zoom

Uw adres voor Toyota en Mitsubishi

√ Gratis haal- en brengservice √ Gratis klantentaxi √ Altijd ruim 50 occasions op voorraad

Louwman

Bergen op Zoom, Edisonlaan 9, 0164-241250,

louwman.nl

32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!