08.04.2022 Views

Binnendijks 2022 13-14

Binnendijks van 8 april 2022.

Binnendijks van 8 april 2022.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2 BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 8 april <strong>2022</strong> BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 8 april <strong>2022</strong> 3<br />

Beemster Erfgoed Marathon<br />

De Beemster Erfgoed Marathon wordt<br />

dit jaar gehouden op zondag 8 mei. De<br />

deelnemers aan de marathon leggen<br />

al hardlopend en fietsend de hele of de<br />

halve marathon af, door dorpskernen<br />

van de Beemster.<br />

Tijdens de marathon worden de deelnemers,<br />

op verschillende locaties langs de route,<br />

getrakteerd op hapjes en muziek. De<br />

organisatie doet ook dit jaar weer een beroep<br />

op de Beemsterlingen, om de straten te<br />

versieren ter aanmoediging van de deelnemers.<br />

Daarvoor wordt een straatprijs beschikbaar<br />

gesteld. De leukst versierde straat ontvangt<br />

een barbecuepakket voor 40 personen, om<br />

met de buren van te genieten. Het pakket<br />

wordt gedoneerd door slagerij Sandor te<br />

Middenbeemster. Beemster bewoners kunnen<br />

op www.beemstererfgoedmarathon.nl/<br />

parcours de route van de Beemster Erfgoed<br />

Marathon bekijken.<br />

Start en Finish<br />

Zoals elk jaar, start de Beemster Erfgoed<br />

Marathon vanaf het terrein bij Wijnimport J.<br />

Bart. De deelnemers starten in groepen. De<br />

deelnemers aan de hele marathon starten om<br />

9.30, 9.45 en 10.00 uur. De deelnemers aan<br />

de halve marathon starten om 10.30 en 10.45.<br />

De finish bereiken ze tussen 12.00 en 16.00<br />

uur. Na afloop staan voor de deelnemers<br />

21 april<br />

Astrid Cattel treedt op in de Beemster Vertoeving<br />

met haar voorstelling<br />

Echt.<br />

hottubs klaar, om even in na te genieten van<br />

de gezellige marathon. Aan de marathon<br />

werken ruim 120 vrijwilligers mee. Rond 16<br />

uur wordt op het start- en finishterrein ook de<br />

straatprijs uitgereikt.<br />

Goede doel <strong>2022</strong>: Buurtbus Beemster<br />

chauffeurs, Beemster Wereldtuin<br />

Met de opbrengst van de Beemster Erfgoed<br />

Marathon worden jaarlijks goede doelen<br />

in de Beemster polder ondersteund. In<br />

<strong>2022</strong> is gekozen voor de chauffeurs van<br />

Buurtbus Beemster. Wij zetten alle vrijwillige<br />

chauffeurs van de Buurtbus Beemster in<br />

het zonnetje, met een heerlijke dineravond<br />

aanstaande 25 april. Ook doneren wij<br />

een bedrag aan Wereldtuin Beemster,<br />

een project in de Westbeemster, waarbij<br />

Nederlandse vrouwen en vrouwen met een<br />

niet-Nederlandse achtergrond, op eigen<br />

wijze en tempo, werken aan zelfontplooiing<br />

richting participatie in de samenleving en/of<br />

arbeidsmarkt.<br />

Hoofdsponsoren van de Beemster Erfgoed<br />

Marathon zijn AVéWé, NH1816, Beemster<br />

kaas, Oyens en van Eeghen, Van ’t Hek en<br />

Wijnhandel Bart.<br />

Cabaret van een oud inwoonster van de Beemster,<br />

met emotie, zelfspot en herkenning van situaties<br />

uit het dagelijks leven. Afgewisseld met eigen<br />

muzieknummers onder begeleiding van piano.<br />

De voorstelling duurt ongeveer 70 minuten.<br />

21 april <strong>2022</strong>, aanvang 19.30 inloop.<br />

20.00 start de voorstelling. Kaartjes kunt u<br />

bestellen via project geestdrift.<br />

https://projectgeestdrift.nl/voorstelling/echt_astrid_cattel/<br />

Zin in een boeiende films, bijzonder theater, of een keer lekker eten<br />

met een verhaal. kijk dan op de agenda van<br />

www.beemstervertoeving.nl, daar staat ook hoe u ons kunt helpen.<br />

Vier honderdduizend liter<br />

koeien bij Maatschap Helder<br />

Helma 107, Anna 412, Helma 92 en<br />

Eegje 2<strong>14</strong>9 zijn recentelijk de grens van<br />

honderdduizend liter melk gepasseerd.<br />

Dat is ook voor huidige begrippen<br />

redelijk uniek te noemen. Reden voor<br />

een gezellig feestje aan de Hobrederweg<br />

en voor een stukkie in <strong>Binnendijks</strong>.<br />

Aan tafel tegenover mij zitten Arno en Peter.<br />

Het is woensdagmiddag 30 maart drie uur.<br />

Tijd voor een koppie. Gerard is elders in het<br />

bedrijf nog druk bezig. Binnen de kortste keren<br />

hebben we het over lactaties, vetgehaltes,<br />

eiwitten en het exterieur van een koe.<br />

Geweldig interessant voor een burgerjongen.<br />

In simpele bewoording: een koe geeft melk<br />

vanaf het moment dat ze gekalfd heeft. Op<br />

enig moment stopt de productie van melk voor<br />

een periode van ongeveer zes tot acht weken<br />

(drooglegging). Door de koe weer drachtig te<br />

laten worden, begint het verhaal opnieuw.<br />

Deze cyclus heet een lactatie.<br />

Een koe geeft gemiddeld 34 duizend liter<br />

melk. Dan is 100.000 liter inderdaad bijzonder<br />

te noemen. Bijzonder genoeg voor de<br />

Stamboekvee organisatie om een oorkonde af<br />

te geven. Peter: “Zo’n veertig jaar geleden was<br />

Bedroefd maar ook opgelucht geven wij kennis van het<br />

overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma<br />

TINY HAKHOF - van DIJK<br />

Amersfoort, 5 augustus 1927 Benningbroek, 20 maart <strong>2022</strong><br />

Zij was een hele lieve moeder en oma, tot op late leeftijd<br />

lichamelijk en mentaal zeer actief, die hield van haar tuin.<br />

Correspondentie adres:<br />

Zuiderweg 89, <strong>14</strong>61 GG Zuidoostbeemster<br />

zo’n mijlpaal zelfs aanleiding om een feest te<br />

geven in het café. Met alle notabelen die er toe<br />

deden. Kreeg je een zilveren koe uitgereikt.”.<br />

Melkkoeien leveren een topprestatie. Dat moet<br />

je als agrariër waarderen en faciliteren. Een<br />

koe die op een gezonde wijze meer lactaties<br />

doormaakt, zeg zes of zeven, vermindert de<br />

noodzaak tot het hebben van jongvee. Maar<br />

een koe moet dat fysiek ook aan kunnen.<br />

Het beenwerk, de uier en spenen moeten<br />

optimaal functioneren. En een koe moet maar<br />

weer drachtig kunnen worden. Peter: “ Het<br />

karakter van onze honderdduizend liter koeien<br />

is behoorlijk dominant. Ze wil altijd vooraan<br />

staan en ze zijn wat lastiger met halsteren. Ze<br />

zijn niet de makkelijkste om te hanteren”. Dat<br />

zal ook blijken als ik opper om de vier koeien<br />

met vader en zoon vast te leggen op de foto.<br />

Dat valt absoluut niet mee.<br />

De vader van Peter is het bedrijf exact zeventig<br />

jaar geleden begonnen. Met de pinken Alie en<br />

Eegje. Vernoemd naar familieleden. Arno: “We<br />

verwachten komend jaar nog een drie of vier<br />

prijswinnaars. Maar de bloemen worden pas<br />

bij de finish uitgereikt. Je weet het nooit zeker”.<br />

Jan en Dianne<br />

Joke en Kees<br />

Frank en Nicole<br />

Kevin, Mike, Landon, Bowie<br />

Ruud en Daphne<br />

Wout, Boaz, Jonah<br />

Mark en Shermaine<br />

Jackie, Xem<br />

Tiny is in besloten kring gecremeerd op 22 maart <strong>2022</strong> in Hoorn.<br />

Wij bedanken de medewerkers van de<br />

Familiehoeve voor de liefdevolle verzorging.<br />

GEERT<br />

EHBO Beemster start<br />

beginnerscursus<br />

Een gesprek met bestuursvoorzitter Anneke Lamberts en verbandmeester en<br />

‘manusje van alles’ Mary Middelburg.<br />

“Heerlijk dat het verenigingsleven in de<br />

Beemster na Corona weer opbloeit. Zowel<br />

intern als extern. Er komen na een lange luwe<br />

periode weer nieuwe aanvragen binnen om<br />

ondersteuning. De Feestweek in juli werpt<br />

zijn schaduw al vooruit. We hebben wat<br />

dat betreft goede samenwerking met de<br />

Beemster Gemeenschap en de Horeca.<br />

Maar ook andere evenementen doen een<br />

beroep op de vereniging. Helemaal windstil<br />

is het gelukkig nooit geweest. Dankzij<br />

elektronische meetings is een deel van het<br />

reguliere cursusaanbod gewoon doorgegaan.<br />

Maar veel handelingen, we noemen AED<br />

en stop de bloeding, verplichte onderdelen,<br />

moeten echt in de praktijk beoefend worden.<br />

We hebben ook actief deelgenomen aan<br />

het vaccineren. Door deze inzet hebben<br />

we o.a. een AED kunnen aanschaffen.<br />

In nauwe samenwerking met Beemster<br />

Hartsafe. Want zij bieden ook onze AED<br />

lessen. Na de zomervakantie wordt een<br />

nieuwe beginnerscursus aangeboden. Zodat<br />

nieuwe leden kunnen instromen. Want een<br />

aanvulling op het ledenbestand is geen<br />

overbodige luxe. We weten dat bewoners<br />

om de meest uiteenlopende redenen<br />

aan zo’n beginnerscursus deelnemen.<br />

Privé overwegingen, vanuit het werk,<br />

omdat mensen zich willen inzetten voor<br />

de samenleving. Heel divers. En dat kan<br />

Kluitjes<br />

Nuttige handwerken en bouwsels<br />

In Museum het Schooltje van Dik Trom is<br />

vanaf zaterdag 16 april de tentoonstelling<br />

Nuttige handwerken en bouwsels te zien met<br />

voorbeelden uit de collectie van het Schooltje<br />

en van enkele vrijwilligers. Naast vele handwerken<br />

en afbeeldingen van handwerkende<br />

meisjes in boeken zijn er ook enkele ‘bouwwerkjes’<br />

te zien. Oud ‘bouwmateriaal’ van<br />

steen, van hout en van karton. De tentoonstelling<br />

zal een jaar lang te zien zijn op de<br />

openingstijden die te vinden zijn op www.<br />

hetschooltjevanditrom.nl<br />

Kinderexcursie naar weidevogels in<br />

Eilandspolder<br />

Speciaal voor jonge vogelaars organiseert<br />

Landschap Noord-Holland op zondag 10<br />

april een vaarexcursie naar weidevogels in<br />

de Eilandspolder. De natuurgids van Landschap<br />

Noord-Holland begeleidt de vaartocht<br />

en vertelt de leukste weetjes over het gebied<br />

en over de vogels. Trek waterdichte schoenen<br />

of laarzen aan en warme (regen)kleding. Je<br />

ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom.<br />

Heb je een verrekijker? Neem die mee. Op de<br />

boot is plek voor rolstoelen, neem van tevoren<br />

even contact op (via tel 088-0064400) als<br />

je met een rolstoel mee wilt. Meld je aan op<br />

www.gaatumee.nl Wanneer: zondag 10 april<br />

<strong>2022</strong> van 10:00 tot 12:00 uur Vertrekpunt:<br />

Botenhuis Eilandspolder, Oudelandsdijk 1a,<br />

1844 KN Driehuizen<br />

allemaal. Al hopen we natuurlijk dat de<br />

leden zich ook willen blijven inzetten voor<br />

onze hulpverlening bij evenementen. Vaak<br />

een verplicht onderdeel genoemd in de<br />

vergunning. De vereniging biedt aan leden<br />

ook herhalingslessen aan. Op verzoek ook<br />

specifieke cursussen. Zoals wandel- en<br />

sportletsel. Of kinder ehbo. Deelnemers<br />

krijgen dan een extra aantekening op hun<br />

diploma. Naast onze vaste kaderlid Gerda<br />

Vink kunnen we sinds kort ook gebruik maken<br />

van Geralda Rietbroek. We kunnen gebruik<br />

maken van onze eigen ruimte beneden in<br />

de Keyserin. Een heerlijke ruimte. Met eigen<br />

opslag en desgewenst gebruikmaking van de<br />

overige ruimtes. We hebben in de afgelopen<br />

periode prima medewerking ondervonden<br />

vanuit de kerkelijke organisatie.<br />

GEERT<br />

De beginnerscursus start in september.<br />

Op maandagavond. Van 19.30 – 22.00<br />

uur. Locatie: de Keyserin. Minimaal 8,<br />

maximaal 12 deelnemers. Vanaf 16 jaar.<br />

Info en opgeven: www.ehbobeemster.nl.<br />

De kosten bedragen €250,= (inclusief<br />

examenkosten). Soms deels vergoed<br />

vanuit ziektekostenverzekering. Verzoek<br />

om zo snel mogelijk en in ieder geval voor<br />

15 juli op te geven.<br />

PurmerValley Experience <strong>2022</strong><br />

De toekomst is vandaag. Van 20 tot en met 22<br />

april wordt de PurmerValley Experience georganiseerd<br />

in P3, de Markthal van Purmerend<br />

en Theater de Verbeelding. De openingstijden<br />

zijn elke dag van 10.00 – 17.00 uur en de toegang<br />

is gratis. Tijdens de PurmerValley Experience<br />

stap je in de inspirerende wereld van<br />

technologie in de breedste zin van het woord.<br />

Fun, inspirerend, educatief en vooral doen!<br />

Kijk voor alle informatie op: www.purmervalley.com<br />

en houd onze socials (Purmer-<br />

Valley op Facebook & Instagram) in de gaten.<br />

Openingsconcert Klassiek in Edam<br />

Eric Reddet, operazanger en één van de drie<br />

Platin Tenors bij de grootse concerten van<br />

André Rieu komt naar Edam! Samen met zijn<br />

vrouw Abigail, pianiste, opent hij op 10 april<br />

<strong>2022</strong> in de Nicolaaskerk in Edam de concertserie<br />

Klassiek in Edam. Kaarten kunt u kopen<br />

via de website www.voorhavenconcerten.<br />

nl of aan de kassa. De kerk is vanaf <strong>14</strong>.30uur<br />

geopend voor een gratis kopje koffie/thee.<br />

Het concert begint om 15.00 uur en duurt<br />

ongeveer een uur.<br />

De jammen uit LIEKE’S KEUKEN<br />

Voorheen te koop bij Slot, Zuidoostbeemster.<br />

Nu bij delicatessenwinkel “Het Beste”<br />

Wagenbeurs 7a Purmerend, Lieke Bos<br />

Walking Football<br />

bij S.V. Beemster<br />

Op dinsdagmiddag 12 april introduceert s.v. Beemster in samenwerking met Spurd het<br />

fenomeen ‘walking football’ in Beemster. Basis is voetbal maar op een veel rustiger<br />

niveau. Niet rennen. Geen fysiek contact. Klein veld. Vaak wisselen. Kortom: ideaal<br />

voor 60 plus. Kom dinsdagmiddag 12 april <strong>13</strong>.00 uur voor een gratis kennismaking. Info:<br />

walkingfootballbeemster@gmail.com.<br />

PIET VLAAR<br />

Carel Kraayenhof &<br />

Leoni Jansen samen in De Rijp<br />

Op zaterdag 23 april organiseert<br />

Cartouche een voorstelling met Carel<br />

Kraayenhof en Leoni Jansen. De twee<br />

Beemsterlingen komen voor een<br />

gezamenlijk optreden naar de Grote<br />

Kerk in De Rijp.<br />

Hun voorstelling “Melancholie uit de polder”<br />

is letterlijk tijdens het buurten bij elkaar<br />

ontstaan. De twee muzikale Beemsterlingen<br />

hebben elkaar helemaal gevonden met hun<br />

gemeenschappelijke liefde voor de muziek<br />

en bezoeken elkaar geregeld. Wat begon<br />

voor de gezelligheid en een beetje musiceren<br />

bij elkaar thuis, is uiteindelijk een prachtige<br />

voorstelling geworden. Met de bekende<br />

bandoneon, een gitaar, een bodhran en een<br />

stem weten ze van begin tot eind te boeien<br />

Insecten spelen een onmisbare rol in ons<br />

ecosysteem. Ze bestuiven fruitbomen,<br />

onderhouden de bodem, dienen als voedsel<br />

voor vogels en ruimen dood materiaal op. Om<br />

vlinders en andere insecten te lokken heeft<br />

“De Beemsterling” speciaal voor onze polder<br />

een onweerstaanbaar bloemenmengsel<br />

samengesteld. Als dit mengsel begint te<br />

bloeien is het niet alleen een lust voor het oog<br />

maar ook een onweerstaanbare leefomgeving<br />

voor onder andere de vlinders, bijen en vogels!<br />

Helpen jullie mee als buurtvereniging?<br />

Wij hebben onze Beemster boeren bereid<br />

gevonden hun grond beschikbaar te stellen<br />

om bloemenmengsels te zaaien als voedsel<br />

tijdens de voorstelling. En die voorstelling<br />

geven ze graag bij hun buren in De Rijp!<br />

Carel Kraayenhof en Leoni Jansen komen<br />

regelmatig samen om van elkaar muziek te<br />

horen die de ander niet kent. Zo hebben ze<br />

in de loop der jaren een gemeenschappelijk<br />

repertoire opgebouwd dat varieert van hun<br />

gezamenlijke liefde voor de Ierse en Schotse<br />

muziek tot nummers van Randy Newman en<br />

Sting. Natuurlijk komt dan ook de Latijns-<br />

Amerikaanse liefde van Kraayenhof aan de<br />

beurt. Maar wat blijkt: ook Leonie Jansen<br />

heeft zo haar liefde voor de muziek uit dit<br />

werelddeel….<br />

Het polder-onder-ons-je begint om 20.30 uur.<br />

Kaarten (€17,50) zijn te koop via DA Drogist<br />

Rijkes, Orange Yoga of cartouche-graftderijp.nl<br />

(iDeal-betaling).<br />

Zet de polder<br />

in bloei!<br />

voor bijen en andere insecten. Om het project<br />

te financieren zijn wij een crowdfundingactie<br />

gestart. We zijn heel blij dat we kunnen<br />

starten met de ondersteuning van CONO<br />

Kaasmakers en gemeente Purmerend.<br />

De eerste bloemenmengsels zijn besteld!<br />

Doen jullie ook mee? Want hoe meer donaties,<br />

hoe meer bloemen we in Beemster kunnen<br />

laten bloeien. Meer bloemen betekent meer<br />

voedsel voor bijen en andere insecten. De<br />

boeren zaaien wat jullie doneren!<br />

€1,- is 1 meter zaad<br />

Ga voor het doneren naar www.debeemsterling.<br />

com/polderinbloei klik op ‘Ik wil meedoen!!’. Je<br />

kunt tot 15 april <strong>2022</strong> een bijdrage doen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!