08.04.2022 Views

Binnendijks 2022 13-14

Binnendijks van 8 april 2022.

Binnendijks van 8 april 2022.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

6 BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 8 april <strong>2022</strong> BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 8 april <strong>2022</strong> 7<br />

LEZERS SCHRIJVEN...<br />

BINNENDIJKS GEEFT RUIMTE VOOR REACTIE VAN LEZERS, MAAR DE REDACTIE KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR DE INGEZONDEN<br />

STUKKEN. DE REDACTIE HEEFT HET RECHT OM INGEZONDEN STUKKEN TE WEIGEREN. VERMELD ALTIJD UW N.A.W. GEGEVENS. ANONIEME STUKKEN WORDEN<br />

NIET GEPLAATST.<br />

Geacht College,<br />

Het motto van de regering is: wees zuinig op ons milieu. Dit geldt duidelijk niet voor de gemeente<br />

Purmerend en destijds de gemeente Beemster. Wie schetst mijn verbazing toen opeens op 23/24<br />

maart door een hijskraan een tiental, zeker 60 jaar oude gezonde bomen werden verwijderd en<br />

het onderliggende perceel ontdaan werd van heesters. Het kostte me wat moeite te achterhalen<br />

wat de motieven waren voor dit alles en wie hiervoor geïnformeerd waren. De bewoners van<br />

Nachtegaalstraat en Uilenhoeve werden in oktober geïnformeerd dat er een kapvergunning was<br />

verleend voor het kappen van de bomen tussen de sloot en hun achtertuin. De bewoners van de<br />

Kerkhoflaan, die hier direct zicht op hebben, ontvingen niets. De motivatie voor dit alleen is het<br />

volgende: het onderhoud was verwaarloosd en herstel te duur. Wel kregen de bewoners een<br />

alternatief aangeboden om dit voortaan zelf te onderhouden (op gemeentegrond dus). Helaas<br />

hebben de bewoners ingestemd met de kapvergunning en geen verdere actie ondernomen.<br />

Zoals u vast wel weet is de CO2 reductie door bomen, struiken en heesters aanzienlijk. (……..).<br />

Het Kerkhoflaantje is een geliefd wandelgebied, maar helaas is het groen verdwenen en is het<br />

uitzicht nu schuren in verschillende kleuren, tenten en containers. Het zaaien van bloemen en<br />

kruiden zal dit niet verbeteren. Mijn verzoek aan u is of u langs de tuinrand een rij heesters kunt<br />

plaatsen, zodat het laantje weer geliefd wordt.<br />

NAAM BIJ DE REDACTIE BEKEND. BRIEF ENIGSZINS INGEKORT.<br />

Zeer geloofwaardige toneelavond<br />

Toneelvereniging Middenbeemster<br />

Kunstboek<br />

markeert<br />

fusiejaar<br />

De litho’s en schilderijen van ‘Ode<br />

aan de Beemstervrouw’ zijn zo mooi<br />

geworden dat we het plan hebben<br />

voor een boek! Het zal het eerste boek<br />

zijn in onze gezamenlijke historie:<br />

<strong>2022</strong> het fusiejaar met Purmerend,<br />

gemarkeerd met een uniek kunstboek.<br />

Uniek en bijzonder als de Beemster zelf.<br />

‘What you see is what you get,”<br />

Dat was de conclusie van kunstenaar Jeroen<br />

Hermkens nadat hij de <strong>14</strong> Beemster vrouwen<br />

in zijn atelier had geportretteerd. Voor dit<br />

bijzondere kunstproject gingen de Beemster<br />

vrouwen uit de kleren. Uitvoerig hebben we<br />

hierover met elkaar gesproken en het stond<br />

iedere vrouw vrij om er op eigen wijze invulling<br />

aan te geven. De kunstenaar heeft ze<br />

uitgebeeld in hun natuurlijke schoonheid.<br />

Oprecht en eerlijk, zoals de Beemster is en<br />

zoals een Beemsterling in het leven staat: wat<br />

je ziet is wat je krijgt.<br />

Boek past in onze historie<br />

Tien jaar terug, in 2012 vierden we het 400-<br />

jarig bestaan van de Beemster. Van ‘Ode aan<br />

de Beemsterboeren’ is toen een mooie tentoonstelling<br />

gemaakt met een bijbehorend<br />

boek, waarin Beemster boeren vereeuwigd<br />

zijn door kunstfotograaf Dennis A-Tjak. Nu,<br />

in <strong>2022</strong> sluit het boek ‘Ode aan de Beemstervouw’<br />

hierbij naadloos aan en markeert<br />

opnieuw een historisch kantelpunt: de<br />

gemeentelijke fusie.<br />

Kijk op voordekunst.nl, bij ‘ode aan de beemstervrouw’<br />

hoe u in het bezit komt van het<br />

boek. Met de aankoop steunt u dit project en<br />

ontvangt u het prachtige boek, een collectors<br />

item. Alleen verkrijgbaar tijdens de actie en<br />

de tentoonstelling.<br />

Te zien vanaf 26 mei (Open Dag) tot en met 31<br />

juli <strong>2022</strong> in Fort Spijkerboor, Westbeemster<br />

van 11.00 - -16.00 uur.<br />

Postzegels van het project zijn te koop bij de<br />

NOVALUX en het Bezoekerscentrum van VISIT<br />

Beemster aan de Middenweg 185.<br />

Meer info? Bel: 06-43461839, Anneke Goede<br />

beemster<br />

voor oekraïne<br />

Actie Blauwe Morgenster<br />

levert ruim €800,- op<br />

De autowasactie van groep 4B en verkoop van koffie/thee met overheerlijke cupcakes heeft op<br />

woensdag 23 maart € 805,06 opgebracht. Deze opbrengst komt geheel en goede aan de slachtoffers<br />

in Oekraïne.<br />

Benefietconcert in Keyserkerk<br />

Acties Lourdesschool<br />

Westbeemster voor Oekraïne<br />

De Lourdesschool in Westbeemster<br />

heeft zich in de afgelopen periode met<br />

diverse acties ingezet voor Oekraïne.<br />

Gestart door de leerlingen van de groepen 7<br />

en 8, al snel opgepakt door de leerlingen van<br />

de groepen 5 en 6. Er werden lege (statiegeld)<br />

flessen opgehaald, gecollecteerd, cup cakes<br />

gebakken en tal van andere activiteiten.<br />

Dit leverde al het prachtige resultaat op van<br />

(afgerond) € 350,=. Woensdagochtend 30<br />

maart werden de acties afgesloten met een<br />

sponsorloop op het (halve) voetbalveld van<br />

WBSV. Leerlingen konden zich door familie,<br />

vrienden en bekenden laten sponsoren per<br />

rondje. Voor sommigen was er een maximum<br />

van tien rondjes. Maar anderen haalden met<br />

(enig) gemak 15 rondjes of meer. Alvorens<br />

gestart werd, was er op het schoolplein een<br />

goede warming up door het zingen en dansen<br />

van een deel uit de musical. Het nuttige en<br />

aangename werd zo verenigd. Ook sommige<br />

juffen en meesters lieten zich verleiden tot<br />

het lopen van een of meerdere rondjes. De<br />

meester haalde zelfs 21 rondjes. Keurig bijgehouden<br />

door de stempelpost bij start en<br />

finish. De leerlingen van de lagere groepen<br />

en (groot) ouders stonden langs het veld de<br />

lopers aan te moedigen. De laatste minuut, er<br />

werd exact een half uur gelopen, werd massaal<br />

afgeteld. Aan de loop deden zeker vijftig<br />

leerlingen mee. Hoewel de eindstand nog niet<br />

bekend is, is al wel zeker dat de gehele actie<br />

een prachtig resultaat zal opleveren. Compliment<br />

aan de school, sponsoren en bovenal<br />

leerlingen voor deze activiteit.<br />

GEERT<br />

Twee jaar geleden waren de<br />

spelers van Toneelvereniging<br />

Middenbeemster zover dat ze het<br />

toneelstuk ‘Familie’ van Maria Goos op<br />

konden voeren, toen het coronavirus<br />

roet in het eten gooide. Wat een<br />

teleurstelling.<br />

Een half jaar repeteren en dan niet kunnen<br />

optreden. Maar van uitstel kwam geen afstel.<br />

Op 2 april was het zover. In Kavel II had regisseur<br />

Robert-Jan van Dijk ervoor gekozen om<br />

het toneelspel tussen het publiek te laten uitvoeren.<br />

Een uitstekende keuze. Het publiek<br />

zat in een vierkant om het speelvlak en zo<br />

dichtbij dat het de betrokkenheid bij het spel<br />

zeer vergrootte. De groep had gekozen voor<br />

een stuk met inhoud doorspekt met gitzwarte<br />

humor. Dan zit je bij Maria Goos altijd<br />

goed. Zij schreef een stuk over een familie<br />

die, omdat de moeder ongeneeslijk ziek is,<br />

nog een keer samen wil zijn. Vader huurt een<br />

chalet in Zwitserland. Dat samenzijn blijkt<br />

uit te monden in emotionele confrontaties,<br />

pijnlijke ontboezemingen en uiteindelijk een<br />

verrassing. De spelers zijn bij deze opvoering<br />

boven zichzelf uitgestegen. Dit stuk is niet<br />

gemakkelijk om te spelen, maar alle spelers<br />

hebben hun rol zeer geloofwaardig en vaak<br />

met humor, ondanks de zware problematiek,<br />

neergezet. Zij werden daarbij geholpen door<br />

een mooi lichtplan en uitstekend geluid. De<br />

heldere regie was zichtbaar en heeft ons als<br />

publiek, zo hoorde ik ook om mij heen, een<br />

mooie toneelavond bezorgd. Ga kijken! Het<br />

kan nog op 8 en 9 april in Kavel II. Tel. reserveren.<br />

Tussen 19.00-20.00 uur: 0299683008<br />

Op de foto: De totale spelersgroep<br />

na afloop van de première<br />

MART<br />

ADVERTEREN? www.binnendijks.nu<br />

Beemster van Boven<br />

Zaterdag 2 april hadden de sponsoren de eer om de Keysertoren te betreden via de nieuwe trap.<br />

Om vanaf de trans op 32 meter hoogte mooi zicht te hebben op het omliggende landschap (en<br />

verder). Daar werd gretig gebruik van gemaakt en de klimmers kwamen allen vol lof over de<br />

‘Keyserklim’ beneden. Het was fris maar mede daardoor wellicht een heldere dag. Binnenkort<br />

kan een ieder de klim wagen. (archieffoto Geert). www.binnendijks.nu.<br />

In Bergen is dit voorjaar mijn<br />

werk op 2 plaatsen te zien<br />

Bij Zincexposities in een prachtige villa op het Wiertdijkje 8a te Bergen van 8 t/m 10 April en van<br />

15 t/m 18 April. (ik ben bij Zincexposities aanwezig op zaterdag 9 April en zondag 17 April van<br />

<strong>14</strong>.00 tot 17.00) en in de villa van museum Kranenburgh bij de groepsexpositie “Contrasten”<br />

van 10 April t/m 29 Mei.<br />

WIL VAN BLOKLAND<br />

“connection with<br />

copper”, zwarte<br />

klei/ koperluster<br />

71x 20 cm<br />

Zondag 27 maart vond er in de Keyserkerk een geslaagd Benefiet voor Oekraïne plaats. Talrijke<br />

Beemster artiesten gaven een kort optreden, burgemeester Don Bijl vertelde iets over de<br />

opvang van Oekraïners o.a. in het voormalige gemeentehuis in Middenbeemster en in de pauze<br />

kon iedereen een heerlijk gebakje voor het goede doel genieten. De opbrengst is nog niet helemaal<br />

bekend, duidelijk is wel dat wij de 5000 euro grens gaan halen. Artiesten die optraden<br />

waren: Carel Kraayenhof, Leoni Jansen, Floor Wittink, Daphne Becka, Femke Leek,<br />

Nikki Adema, Carla Braan, Astrid Cattel en Balkan Swingband Sultan.<br />

Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

Buurthuis stort € 933,19 voor<br />

Oekraïnse slachtoffers<br />

Zondag 27 maart organiseerde Buurthuis Zuidoostbeemster een Zondagmiddag Podium met<br />

een optreden van het West-Fries Muziekgezelschap ‘Coeursief’. Tijdens deze middag kon men<br />

deelnemen aan een WIJNPROEVERIJ. Ondanks het mooie weer was het druk in het Buurthuis.<br />

De baromzet alsook de gage van ’Coeursief’ en de vrijwillige bijdragen van bezoekers<br />

bedroegen totaal € 933,19. Dit mooie bedrag is overgemaakt voor hulp aan de Oekraïnse slachtoffers.<br />

Bezoekers bedankt !!!<br />

Engeltjes voor Oekraïne<br />

De vriendinnen Dana, Fleur, Nienke, Nikki en Julia schrokken enorm van het nieuws over de<br />

oorlog in Oekraïne. Ze wilden graag iets doen om de mensen daar te helpen. Samen met moeder<br />

Gonny maakten ze engeltjes van kralen. Daarmee gingen ze langs de deuren. Gelukkig vonden<br />

veel mensen het een goed initiatief en werden de meeste engeltjes snel verkocht. De opbrengst<br />

was maar liefst 379 euro!!! Het bedrag is inmiddels overgemaakt aan Giro555.<br />

Leerlingen Dance With Pleasure<br />

dansen € 400,= bij elkaar<br />

CLAIRE TROOST<br />

De actie van dansschool Dance With Pleasure in het Buurthuis in Zuidoostbeemster<br />

heeft afgelopen zaterdag 2 april maar liefst (afgerond) vierhonderd euro<br />

opgehaald. Bestemd voor medische hulp aan Oekraïne. Daarnaast werden ook een<br />

groot aantal knuffels verzameld voor de kinderen aldaar. Een prachtig resultaat.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!