12.04.2022 Views

Zwembadbouw 01 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1

NR 01

2022

APRIL | MEI

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen | www.zwembadbouw.eu

Overstap naar

ledverlichting

in zwembaden

Federatie waakt over dienst

na verkoop en onderhoud

Totaalsysteem voor

alle administratie


Supporting Pool Builders

Onze belangrijkste partner?

Dat ben jij, de zwembadbouwer.

Dicht bij de zwembadbouwer staan, als onafhankelijke

leverancier de beste producten aanbieden en vol

inzetten op service: dat zijn de krijtlijnen waarbinnen

PPG Belgium werkt.

Onze belangrijkste partner? Dat ben jij, de zwembadbouwer.

Samen met jou, ons team en ons productaanbod zijn we

helemaal klaar voor het zwembadseizoen 2022!

Pollet Pool Group

Supporting Pool Builders

Ontdek ons aanbod, onze merken en

service op www.polletpoolgroup.be

Registreer en geniet als zwembadbouwer

van unieke voordelen.

Sommige van onze merken


MADE IN BELGIUM

AUTOMATIC

SWIMMING POOL

COVERS

Kwaliteit

Veiligheid

Innovatie

Service

Betrouwbaarheid

Comfort

Energiebesparing

Klantentevredenheid

Klaus-Michael Kuehnelaan 9 | B-2440 Geel

T + 32 14 23 74 95 | info@aquatop.be

www.t-and-a.be

We’ve got you covered !


Voorwoord

Tal van opportuniteiten in uitdagende tijden

Na twee jaar coronapandemie leek het zwaarste achter de rug en waren we klaar

voor rustiger vaarwater dit jaar. Niets blijkt minder waar. Door de onzekerheden in

Europa schoten de energieprijzen de lucht in en kwam de aanvoer van grondstoffen

nog meer onder druk. Dat laat zich ook voelen in de zwembadsector. De prognoses

voor dit seizoen zijn bescheidener wat het aantal nieuwe installaties betreft. Toch zien

we heel wat opportuniteiten voor producenten, leveranciers en zwembadbouwers.

Met een doorgedreven focus op energie-efficiëntie, beheer vanop afstand en meer

datagedreven gebruiksinzichten komen ook nieuwe producten en technieken op de

markt. Dat 2022 ook een boeiend zwembadjaar wordt, staat vast.

De toegenomen energiekosten bieden een unieke kans voor producenten

van zwembadafdekkingen, die met hun systemen zowel het warmte behoud

bevorderen als de waterverdamping verminderen. Koppel energie-efficiënte

oplossingen zoals een warmtepomp aan het zwembad, en je eindklant wint heel

wat op zijn energiefactuur. Of ga nog een stap verder en integreer alles in en

rond het zwembad met een domoticasysteem voor een optimaal beheer van

het zwembad. Ook op afstand. Bovendien spelen verschillende leveranciers hier

handig op in en ondersteunen ze je met realtime monitoring, zodat jij weet

wanneer er zich een probleem voordoet bij je klant. Hoe ga je hiermee aan de

slag en wat zijn de mogelijkheden? Je leest er alles over op de volgende pagina’s.

In de wereld van de zwembadverlichting staat de tijd niet stil en zoeken

producenten continu naar veilige en betrouwbare oplossingen die de uitdagende

zwembadomgeving met warmte, vocht en chloor moeiteloos trotseren. Welke

vernieuwende oplossingen op de markt komen, ontdek je verderop in deze

editie. Daarnaast brengen we een interessante blik op de architectuur rond een

zwembadcomplex en licht een fabrikant toe hoe software en data-analyse een

meerwaarde betekenen voor jou en voor de eindklant. Zwembadproducenten en

-groothandelaars namen in de voorbije winter hun voorzorgen om jullie nog beter

te bedienen in 2022. Nu rest een goede portie zon en warm weer, en dan kan ook

dit seizoen niet meer stuk.

Laureline Vansteenkiste

5


Platform over Privé & Publieke Zwembaden,

Wellness, Outdoor en Groen

Nr. 01 2022

verschijnt 4 x per jaar

ISSN 2772-5200

UITGEVER

Inhoud

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

VESTIGING NEDERLAND

Schatbeurderlaan 6

6002 ED Weert

Postbus 249

6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

EINDREDACTIE

Jan Devriese

REDACTIETEAM

Stephanie Demasure, Cindy De Kegel

Armand Landman, Elise Noyez, Laureline

Vansteenkiste en Hanne Verhaegen

PROJECTMANAGERS

Mathieu Noppe

m.noppe@louwersmediagroep.be

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock, Sarah Dierick,

Elke Kina, Sandra Reijnders

traffic@louwersmediagroep.be

ADVERTENTIES

Een hoge resolutie PDF moet worden

aangeleverd via

de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink

hebben ontvangen, stuur een email naar

traffic@louwersmediagroep.nl

ABONNEMENTSPRIJS

België: € 54,00 per jaar excl. BTW

Buitenland: € 90,00 per jaar excl. BTW

ING BE33 3631 9320 5246

BIC: BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Zwembadbouw

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken

van de abonnements periode geen

schriftelijk bericht van opzegging is

ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Verspreiding vindt plaats in België én

Nederland naar o.a. zwembadbouwers,

openbare besturen, uitbaters van

sportinfrastructuur, wellness-uitbaters,

landschapsarchitecten, designers,

installateurs van technieken, opdrachtgevers,

adviesbureaus, bestekschrijvers,

brancheorganisaties, leveranciers,

fabrikanten en aanverwante organisaties.

VORMGEVING / ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.nl

DRUKWERK

Drukkerij Pattyn, Veurne

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming

van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is

samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid

van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die

gebaseerd zijn op deze informatie.

Een sterke start van 2022 dankzij uitgebreide investeringen 8

Federatie waakt over eisen qua dienst na verkoop en onderhoud 10

De Pen De zwembranche als kolkende rivier 14

THEMA verlichting

Overstap naar ledverlichting in zwembaden 16

De geschikte verlichting voor zwembaden 18

Automatisering en bediening op afstand met zwembaddomotica 22

Continue productontwikkeling voor betere dienstverlening 24

Alle domotica voor zwembad in één kast, met één app 28

Architecturale parels vol slimme innovatie 30

De norm voor 2022: klanten nog beter bedienen 34

De ecologische impact van een lamellenafdekking 38

Automatische, hoogstaande en veilige afdekking 42

Unieke zwembaden met innovatieve toets 44

Automatische afdekkingen en aandrijfsystemen op maat 46

Compleet aanbod voor optimale uitrusting en onderhoud 50

Hypermodern sportcomplex versmelt met duinlandschap 54

Belgische topkwaliteit in productie en service 56

Alles voor het zwembad onder één dak 58

THEMA applicaties & software

AI-technologie verhoogt veiligheid in en rond het zwembad 60

Besparen door slimme software 65

Verbeterde app voor turbinezweminstallatie en ledverlichting 67

TPO is duurzaam en veelzijdig 68

Bedrijfsvoertuigen op maat van professionals 71

Zwemvijver of zwembad? Wees goed geïnformeerd en informeer goed 74

Genieten van een tuin met zwembad of vijver 76

Zo hou je de waterkwaliteit onder controle 78

Partner pagina's 80


8

22

16

42

52

1

NR 01

2022

APRIL | MEI

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen | www.zwembadbouw.eu

Overstap naar

ledverlichting

in zwembaden

Federatie waakt over dienst

na verkoop en onderhoud

Totaalsysteem voor

alle administratie

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

zwembadbouw.eu

58

68

7


Een sterke start van 2022

dankzij uitgebreide investeringen

De automatische afdekking wordt volledig in het zwembad weggewerkt.

Met een uitgebreid productaanbod, een ruime stock, technische ondersteuning en extra opleidingen voor de

zwembadbouwers is het duidelijk: Pollet Pool Group Belgium zet volledig in op service, ook voor het nieuwe

zwembadseizoen. Het team uit Waregem investeerde fors om zijn motto waar te maken: Supporting Pool Builders.

Tekst & Beeld Pollet Pool Group

De impact van de coronacrisis – de ongezien

hoge vraag naar zwembaden, stijgende

grondstof- en transportprijzen,

wereldwijde tekorten – was ook voelbaar

voor de Pollet Pool Group. Zowat elke speler

in de zwembadsector werd getroffen door

langere levertermijnen. Al liet het bedrijf uit

Waregem zich niet uit zijn lood slaan. “Elke

uitdaging brengt opportuniteiten met zich

mee”, vertelt Ann Sabbe, general manager

van Pollet Pool Group Belgium. “Het voorbije

jaar liet ons toe verschillende logistieke

uitdagingen aan te pakken. We schakelden

over naar een nieuw en uitgebreider logistiek

systeem, waardoor we onze capaciteit

binnen dezelfde ruimte vergrootten en zo

het aantal stockplaatsen verhoogden. Daarnaast

investeerden we preventief sterk in

voorraad en creëerden zo een buffer met

maar liefst vier magazijnen.”

BLIJVEND INVESTEREN

Pollet Pool Group Belgium vormt de draaischijf

voor Europa, dus een verdere automatisering

drong zich op. Met een verhoogde

efficiëntie en lagere foutenmarge als resultaat.

Het team werd versterkt om de vooropgestelde

verbeteringen op vlak van service

en bereikbaarheid waar te maken. Zo reken

je als klant nu ook op een afhaalservice

’s nachts, waarbij je bestellingen kan ophalen

tussen 17 en 8 uur. In Limburg en Duitsland

kreeg het salesteam er een extra collega

bij. De dienst internal sales breidde uit om

de zwembadbouwers tijdens piekmomenten

nog beter van dienst te zijn. Ook online

zat het bedrijf niet stil. “Onze webshop is

ons sterkst groeiende kanaal. Dat hebben

we nu voorzien van handige tools en lijsten”,

vertelt Sabbe. “Klanten kunnen via de

webshop hun persoonlijke data via Excel –

in een csv-bestand – exporteren, zoals hun

kortingslijsten en de catalogus- en nettoprijzen.

Het bestellen is niet alleen een stuk

eenvoudiger geworden, je kan voortaan

in één keer een groter project opladen via

een csv-file. Op de webshop vind je ook de

status van onze producten, alle foto’s en

documentatie, de laatste updates, je individuele

ordergeschiedenis en de opvolging

van technische productvragen.”

8


‘Pollet Pool Group stelt

alles in het werk om de

zwembadbouwers zo goed

mogelijk van dienst te zijn en

investeerde daarom op vlak

van logistiek en organisatie’

De Graphite Solar: een nieuwe, strakke polycarbonaat lamel, met een mooie donkere kleur en solar-werking.

PPG TECHNICS EN PPG ACADEMY

Pollet Pool Group blijft ook investeren

in PPG Technics. “We willen onze zwembadbouwers

zo volledig en goed mogelijk

ondersteunen, ook op technisch vlak”, zegt

Ann Sabbe. “Afhankelijk van het probleem

biedt ons technisch team assistentie via

telefoon, via e-mail of ter plaatse. Binnen

de 24 uur nemen we contact op met de

eindklant, om in diezelfde week de interventie

in te plannen. We bieden ook voor

de warmtepompen, het kloppend hart van

het zwembad, een snelle aftersales aan en

hebben hiervoor mobiele technici die koeltechnisch

gecertificeerd zijn. Daarnaast is

het essentieel om onze klanten blijvend te

informeren en te trainen. Met PPG Academy

krijgt ons aanbod opleidingen een nieuw

elan. Samen met ons salesteam verenigen

we zwembadbouwers rond een bepaald

thema. In gerichte sessies maken we hen

wegwijs in nieuwe producten of specifieke

thema’s, zoals het overwinteren en opstarten

van een zwembad, gecombineerd met

hands-on trainingen.”

STERKE, INNOVATIEVE PRODUCTEN

Eind 2021 werd het Nederlandse VB Klimaattechniek

onderdeel van de Pollet Pool

Group, de internationale groep waarvan ook

PPG Belgium deel uitmaakt. VB Klimaattechniek

is bijna dertig jaar een toonaangevende

leverancier van warmtepompen

in de b2b-markt, en bouwde de afgelopen

decennia een sterke reputatie op met zijn

‘Pool Power Package’. Het bedrijf brengt een

unieke knowhow over zwembadverwarming

in de groep. Aquadeck, zusterbedrijf en

fabrikant van automatische zwembadafdekkingen,

lanceert de Graphite Solar: een nieuwe,

strakke polycarbonaat lamel, met een mooie

donkere kleur en solar-werking. Met sterke,

innovatieve producten zoals InverX, een

warmtepomp met een fluisterstille werking,

een snelle opwarming van het water en

het hoogste rendement in de markt, zet

de Pollet Pool Group zich nog meer op de

kaart. Ook het ecologische en gezonde filtersysteem

Daisy wordt steeds populairder.

Al verwacht de groep in 2022 nog heel wat

uitdagingen, Pollet Pool Group is er klaar voor

en mikt ook dit seizoen op een ijzersterke

support voor de zwembadbouwer, zowel

technisch als wat producten betreft.

Met zorg en vakmanschap produceert Pollet Pool Group lamellenafdekkingen van topkwaliteit.

9


FEDERATIE WAAKT

OVER DIENST

NA VERKOOP EN

ONDERHOUD

De Belgische Federatie van Zwembad- en Wellnessprofessionals (BFZ) werd opgericht in juli 2021, na de fusie tussen de

Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers en de Belgian Swimming Pool Association. Ze verenigen

aannemers die actief zijn in de bouw en renovatie van zwembaden en zwemvijvers, fabrikanten van wellnessruimtes en

verdelers van producten voor de zwembadwereld. Momenteel telt de federatie zo’n 140 leden.

Tekst Cindy De Kegel | Beeld Stockbeeld

10


‘Als een zwembadbouwer

is aangesloten bij de BFZ

is dat een bijkomende

garantie voor de

consument en dus een

kwaliteitslabel voor de

installateur’

in volume in een paar jaar tijd. Ondertussen

beginnen de cijfers voor de zwembadmarkt

langzaam te dalen, maar het niveau blijft

nog ver boven dat van voor de pandemie.

Door die toegenomen vraag zijn sinds 2020

veel nieuwe spelers op de markt gekomen.

Jammer genoeg niet allemaal met de beste

bedoelingen en expertise. Dit leidde onder

andere tot slechte constructies, onbestaande

dienst na verkoop, en zelfs fraude,

waarbij bedrijven niet meer van zich lieten

horen na de ontvangst van het voorschot.

Een zwembad bouwen is een serieuze

investering. Het is dus belangrijk dat dit

aan de juiste mensen wordt toevertrouwd.

Als bedrijven aangesloten zijn bij de BFZ, is

dit een bijkomende garantie voor de consument,

door de hoge criteria die de federatie

stelt aan de leden. Het is noodzakelijk dat

de klant zich informeert, eventueel de cijfers

van het bedrijf controleert en voor een

erkende professional kiest.

ACTUELE CIJFERS

De BFZ had op voorhand een verkoop van

5.500 zwembaden voorzien in 2021. Uiteindelijk

hebben haar leden er 6.150 geplaatst.

In 2020 was het aantal bestellingen enorm,

waardoor sommige zwembaden pas in

2021 werden geïnstalleerd. Dit verklaart

het verschil met de prognose. Sommige

leden kenden een stijging van 400 procent.

De BFZ voorziet nu een daling van vijftien

procent. Deze cijfers zijn verzameld vóór de

oorlog in Oekraïne; het is nog even afwachten

welke invloed die heeft.

De BFZ verenigt niet alleen aannemers,

fabrikanten en verdelers in de zwembadsector,

maar ze verdedigt en promoot de

sector ook. De federatie organiseert diverse

evenementen en wedstrijden, voert sectorale

enquêtes uit en zet bewustmakingscampagnes

op in samenwerking met de

overheid. Verder werkt ze met verschillende

partners aan een technisch opleidingsaanbod

voor zwembadprofessionals. Jaarlijks

voert ze controles uit bij haar leden en

behandelt klachten van eindklanten. Die

klachten worden met alle betrokken partijen

besproken en op een deontologische

manier aangepakt.

INVLOED VAN CORONACRISIS

Tijdens de coronacrisis kende de zwembadsector

een belangrijke stijging in de verkoop

van zwembaden: een verdubbeling

De gemiddelde prijzen van zwembaden,

onderhoudsproducten en energiekosten

stijgen jaarlijks. Een buitenzwembad kost

gemiddeld tussen 50.000 en 70.000 euro,

exclusief btw. Daar komt dagelijks ongeveer

zes euro bij voor onderhoud en energie,

waar dit drie jaar geleden nog maar vijf euro

was. Dat zijn noodzakelijke kosten om de

goede werking van het zwembad, de veiligheid

en levensduur te garanderen.

EVOLUTIE VAN DE ZWEMBADEN

Kuipzwembaden blijven erg populair bij

nieuwe klanten en zijn goed voor 61 procent

van de verkoop. Ze worden gevolgd

door betonnen zwembaden, met 27 procent

van de verkoop. Zwembaden uit PPC,

hout en inox zijn goed voor 12 procent van

de markt. >

11


‘De BFZ voert

jaarlijks

controles uit

en werkt een

technisch

opleidingsaanbod

uit’

De advocaat werkt dan een voorstel uit en

legt het voor aan beide partijen. Er volgt een

bemiddeling om uiteindelijk samen tot een

compromis te komen. De BFZ doet er alles

aan om dit scenario te voorkomen. Daartoe

worden de websites van de leden jaarlijks

gecontroleerd. Er wordt gekeken of duidelijk

naar de federatie wordt gerefereerd en

naar mogelijkheid tot bemiddeling. Ook de

onderneming zelf krijgt een jaarlijkse controle,

waar vooral gekeken wordt of ze in

orde is wat het financiële aspect betreft.

LIDMAATSCHAP NIET VANZELFSPREKEND

België telt tien grote verdelers van zwembaden,

die allemaal lid zijn van de BFZ.

De laatste jaren is er een forse stijging van

aannemers en mensen die op de zwembadmarkt

actief zijn. Niet iedereen mag

lid worden van de federatie. De BFZ stelt

hoge eisen aan de dienst na verkoop en het

onderhoud van de zwembaden na plaatsing.

Er wordt aangeraden om het zwembad

tweemaal per jaar te onderhouden. Er

zijn spelers op de markt die een zwembad

plaatsen, maar geen correct onderhoud

garanderen. Die bedrijven kunnen zich niet

aansluiten bij de federatie.

In de toekomst wil de BFZ zich nog verder

professionaliseren en de eindklanten beter

leren kennen. Wie is de typische klant die een

zwembad laat plaatsen? De Belgische Federatie

van Zwembad- en Wellnessprofessionals

verzamelt momenteel deze informatie en

maakt die gegevens begin mei bekend.

Verwacht wordt dat de verkoop van zwembaden

in PPC zal stijgen omdat deze heel

makkelijk en snel – in 12 uur – te plaatsen

zijn. De leveringstermijn is momenteel drie

tot vier maanden.

De gemiddelde grootte van de verkochte

zwembaden en de populairste behandelingswijzen

blijven stabiel. Van de verkochte

zwembaden is 65 procent tien bij vier meter,

gevolgd door de zwembaden van negen bij

vier meter, goed voor 22 procent. De meest

gekozen behandeling van het water blijft

chloor, met 89 procent. Zoutelektrolyse

haalt 9 procent.

Het is perfect mogelijk om een bestaand

zwembad een tweede leven te geven, en

dat blijkt ook uit de cijfers. Zwembaden

worden meestal vernieuwd als ze twintig

tot dertig jaar oud zijn. Hier was een stijging

te zien van 4,85 procent, met in 2021 een

totaal van 668 gerenoveerde zwembaden,

tegenover 637 renovaties in 2020. Het gaat

meestal om de vervanging van de elektromechanica

en de tegels. De kuip wordt ook

dikwijls hersteld of eventueel vervangen.

AANTAL EN SOORTEN KLACHTEN

De BFZ ontving in 2021 een vijftal klachten.

Meestal gingen die over technische of financiële

problemen, bijvoorbeeld klanten die

het financiële aspect bekritiseren. Klachten

worden systematisch door de federatie zelf

behandeld. Voor sommige klachten na de

uitvoering wordt een erkend bemiddelaar

onder de arm genomen.

12


BLUEPLUS

STANDARD FILTER

MET PRAHER 6-WEG KLEP

100% GETEST

NA PRODUCTIE

ACCESOIRES

TANK


De pen

‘Commerciële

zwemscholen en -baden

zijn goed voor veertig

procent. Beide kanten

moeten gehoord worden’

14


De pen

Dhr. S.A. De Winter

C.E.O. De Winter Group / Sociability Horeca Group

DE ZWEMBRANCHE ALS KOLKENDE RIVIER

Als corona ons iets heeft gebracht, dan is dat het inzicht in het wel of niet functioneren van

instituten of organisaties. De zwembranche van vóór corona is niet meer van deze tijd. Mooie

woorden “dat er al veertig jaar goed samengewerkt wordt” klinken schril als je de laatste twee

jaar gaat analyseren.

De coronamaatregelen en gevolgschade ervan, daarover is niemand het eens. Het lijkt een strijd tussen publiek

en privaat, met als grote variabele: de subsidies. Het publieke wordt in veel gevallen geëxploiteerd door private

partijen. Soms richt men een BV of NV op naast de rechtspersoon van de exploitant. Er zijn zelfs beursgenoteerde

partijen bij, waarvan het exploitatieverlies door de publieke sector gedekt wordt.

Zo zijn er in deze branche, los van de commerciële zwemscholen en zwemlesaanbieders, tal van gesubsidieerde

partijen die hun plek in de branche innemen en deze betaald verdedigen. Deze complexe materie

maakt het haast onmogelijk om tot een gelijkwaardig gesprek te komen.

De private kant heeft zich moeten behelpen met de enkele, niet toereikende steunmiddelen. Een zwembad

openhouden is vele malen duurder dan waar de omzet-gerelateerde TVL op uitkwam. Daartegenover stond

de “gesubsidieerde” kant, met onder andere de aanvullende overheidssubsidie SPUKIJZ (Specifieke Uitkering

IJsbanen en Zwembaden). Een oneerlijk verdeelde wereld, die de tegenstelling tussen de partijen alleen nog

maar meer op scherp heeft gezet.

Er moet eerst respect komen voor elkaars bedrijfsvoering. Respect, ook, voor het verschil van visie op het

zwemonderwijs. Je kunt niet verwachten dat alle neuzen dezelfde kant op komen te staan, hoe hard je ook

verkondigt dat je de enige en de beste bent. Er is niet één specifieke manier van het aanleren van zwemmen

en er is niet één diploma dat toereikend is voor alle soorten zwemles!

De toekomst kan mijns inziens alleen in het samenwerken liggen. Erkenning van de verschillen is de enige

manier om echt samen te werken, met respect voor elkaars visie en met een gezamenlijk doel.

Hierin kan de overheid haar taak uitvoeren als onafhankelijk orgaan. Geen keurslijf, maar erkenning. Wenselijk

is dat de overheid vast gaat stellen wat de criteria moeten zijn waaraan zwemscholen en zwembaden moeten

voldoen. Controle op afzwemmen met basiseisen. Dan is het niet meer bepalend bij welke organisatie een

zwemschool/zwembad is aangesloten.

Er moet rust komen in de branche en daarbij helpt het niet als de “samenwerkende partijen” gezamenlijk een

front vormen tegen de private kant. Die commerciële zwemscholen en zwembaden zijn overigens goed voor

ruim 40% van de branche. Beide kanten moeten gehoord worden, om excessen tegen te gaan. Zwemveiligheid

op plek één op de agenda van de branche en de politiek! Hiervoor zal de Nederlandse Stichting Water- &

Zwemveiligheid met haar partners zich hard maken. Wie weet doorbreken wij een heel oude traditie, dat de

groten in de branche de route bepalen en de kleintjes schoorvoetend volgen.

Een beetje roepen dat één zwemdiploma de oplossing zou zijn zal weer voorbij waaien, en sterft dan een stille

dood. Geen oplossing voor de toekomst.

15


THEMA verlichting

OVERSTAP NAAR

LEDVERLICHTING

IN ZWEMBADEN

Sinds september 2021 is, door een beslissing van de Europese Unie (EU 2019/2020), de verkoop van halogeen- en

gloeilampen voor zwembaden verboden. De maatregel geldt zowel voor EU-landen als voor het Verenigd Koninkrijk

en Qatar. Voor zover dit nog niet is gebeurd, moet de overschakeling op ledverlichting onder zwembadeigenaren

worden bevorderd.

Tekst en beeld | Fluidra

16


THEMA verlichting

‘Leds gaan

vijftig keer

langer mee dan

halogeenlampen’

Fluidra streeft ernaar de beste zwembadproducten te leveren en

biedt de specialist de middelen om te helpen de overstap van halogeen-

naar ledzwembadverlichting te bevorderen. Fluidra heeft een

uitgebreid assortiment zwembadverlichting voor particuliere en

openbare zwembaden, verkocht onder de merknaam AstralPool.

Alle leds zijn volledig vervaardigd in de EU, volgens Europese kwaliteitsnormen,

en ontworpen door én voor professionals om te zorgen

voor de beste installatie, afwerking, duurzaamheid en onderhoud.

Led is een duurzaam product, dat aanzienlijke energiebesparingen

oplevert: tot 95% minder elektriciteitsverbruik in vergelijking met

andere verlichtingssystemen. Bovendien biedt het de zwembadeigenaar

een brede waaier aan kleur- en verlichtingsmogelijkheden om

de gewenste sfeer te creëren. Daarnaast gaan leds vijftig keer langer

mee dan halogeenlampen, waardoor er minder onderhoud nodig is.

Alle halogeenlampen die vóór 1 september op de markt zijn gebracht,

kunnen worden verkocht tot de voorraad eind maart 2023 is uitgeput.

Fluidra stelt zijn uitgebreide assortiment ledlampen nu al ter

beschikking om de overstap zo snel mogelijk te kunnen maken.

AstralPool biedt een compleet gamma ledlampen voor openbare

en residentiële zwembaden. Het omvat de FlexiRapid, FlexiSlim

en FlexiNiche spots en, nieuw in 2022: de FlexiMini, een compacte

versie van de huidige modellen.

Het assortiment LumiPlus Flexi wordt gekenmerkt door een grote

flexibiliteit, waardoor de lampen geschikt zijn voor elk type zwembad

en voor nieuwe of bestaande installaties. LumiPlus Flexi kan

worden geïnstalleerd in nissen met een diameter van 180 tot 230

millimeter. Ze zijn beschikbaar in wit, warm wit of RGB en zijn

gemakkelijk te installeren.

De LumiPlus FlexiMini is de nieuwe en compacte zwembadverlichting

die zich aan alle zwembaden aanpast. De lampen zijn kleiner

en daardoor perfect geschikt voor trappen, spa’s of een volledig

zwembad. De FlexiMini wordt samengesteld in drie stappen:

1. De lamp (inclusief kabel), (warm) wit of RGB, met of zonder

afstandsbediening.

2. Het bevestigingssysteem: op een mini-nis, nozzle of wanddoorvoer.

3. De frontring, beschikbaar in verschillende moderne kleuren.

Het assortiment is compatibel met Fluidra Connect, voor een intelligent

zwembad dat op afstand beheerd kan worden.

Fluidra-producten waarop de nieuwe verordening van toepassing is:

- Alle gloei- en halogeenlampen.

- Standaardprojectoren, PAR56 300W (ABS en roestvrijstaal) Miniprojectoren,

lamp GX-5.3 50W.

- Platte en extra platte spots, GY6.35-lamp van 100 W (reeds onder

de vorige verordening vallend)

17


THEMA verlichting

DE GESCHIKTE

VERLICHTING

VOOR ZWEMBADEN

Er zijn maar weinig omgevingen waar meer van een verlichtingssysteem geëist wordt dan in een zwembad. Toch wordt

de invloed van warmte, vocht en chloor op verlichting nog vaak onderschat. Het zijn belangrijke risicofactoren, die de

levensduur en de kwaliteit van de producten aantasten. EVA Optic ontwikkelt al jaren verlichting die goed gedijt in

zwembadomgevingen.

Tekst & Beeld EVA Optic

EVA Optic is verlichtingsspecialist voor

zwembaden. Het bedrijf staat voor innovatie

en ontwikkelt vernieuwende producten

vanuit het perspectief van de eindklant.

Door zijn jarenlange ervaring weet het

team als geen ander welke factoren het

verlichtingssysteem van een zwembad

beïnvloeden en waarmee je als zwembadbouwer

rekening moet houden.

VERSCHILLENDE RISICOFACTOREN

Een zwembad is een warme omgeving,

waarin een luchttemperatuur van 32

graden Celsius op vloerniveau heel normaal

is. Warmte stijgt, waardoor de warmteontwikkeling

boven in de zwemzaal flink

toeneemt. Zo is die op zes meter hoogte

vele malen hoger, tot wel 45 graden Celsius.

Verlichtingsarmaturen moeten deze

extreme temperaturen – naast de warmte

die ze zelf opwekken – dag in, dag uit, jaar

in, jaar uit verdragen. Lichtbronnen, ook led,

worden zo voortdurend zwaar belast. Hierdoor

neemt de levensduur exponentieel af,

of begeven lampen het voortijdig.

Ook vocht is een serieuze uitdaging voor

zwembadverlichting. De luchtvochtigheid

bedraagt al snel 55 procent, maar kan in de

praktijk oplopen tot meer dan 70 procent.

Dat is funest voor elektronische componenten

zoals printplaten, leds, drivers, voedingen

en dimmers. Naast storingen en uitval is er

in een warme en vochtige omgeving ook

een risico op corrosievorming.

Een laatste belangrijke risicofactor voor zwembadverlichting

is de aanwezigheid en invloed

van chloor. Onderwaterverlichting lijkt hier

het meest vatbaar voor. Toch is het juist de

verlichting boven het bad die het grootste

risico loopt. De combinatie van warmte, vocht

en chloor resulteert namelijk in de ontwikkeling

van een agressieve chloorhoudende

vochtlaag (chloride-ionen). Die tast niet alleen

18


THEMA verlichting

De pick-and-place-afdeling van EVA Optic garandeert kwaliteit.

Volledige inhouse productie van ledprintplaten en elektronische

componenten bij EVA Optic.

Het zwembad van Eindhoven met sfeervolle ledverlichting.

de armaturen aan, maar ook de bevestigingsmaterialen

en de componenten, zoals leds,

printplaten, voedingen, drivers en meer.

GESPECIALISEERDE ZWEMBADVERLICHTING

Met al die factoren in het achterhoofd ontwikkelt

verlichtingsspecialist EVA Optic

hoogwaardige ledverlichting. Al meer dan

veertien jaar houdt het bedrijf uit Nederland

zich niet aan de geijkte paden, maar

verdiept het team zich in de nieuwste

technieken en zoekt het de grenzen op. Zo

ontwikkelde het in 2008 zijn eerste onderwaterlamp.

Niet met de toen gangbare

halogeenverlichting, maar met vernieuwende

ledtechnologie, omdat het bedrijf

geloofde in de unieke eigenschappen en

mogelijkheden van die technologie. Een

filosofie waar EVA Optic vandaag nog

steeds achter staat.

De productontwikkelaars van EVA Optic

weten welke materialen geschikt zijn voor

een zwembadklimaat. Doordat ze altijd op

de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen,

regels en voorschriften, maar vooral

omdat ze alle materialen voortdurend en

grondig testen. Van leds, drivers en afscherming

tot kabels en bevestigingsmaterialen.

Het resultaat? Een assortiment met onder

andere lijnverlichting, spotlights en onderwaterverlichting

dat optimaal functioneert

in de veeleisende zwembadomgeving.

Om de armaturen en leds bestand te maken

tegen de hoge zwembadtemperaturen

ontwikkelde EVA Optic het Auto Temperature

System (ATS). Een unieke en slimme

technologie, waarmee een armatuur haar

eigen temperatuur reguleert. Wanneer het

te warm wordt, dimt de verlichting automatisch.

De leds in de armaturen worden door

het terugdimmen beschermd, voor een

optimale levensduur.

Slimme armaturen regelen de eigen temperatuur.

VOCHTBESTENDIG, VEILIG EN GECERTIFICEERD

Alle EVA Optic producten worden in eigen

huis bedacht, ontwikkeld en geproduceerd.

Het team streeft naar volledige controle op

ieder onderdeel van het productieproces.

Zo heeft het bedrijf een eigen pick-andplace-afdeling,

waar de ledprintplaten en

elektronische componenten geproduceerd

worden. Om de allerbeste kwaliteit te garanderen

worden die in het röntgenapparaat

tot op componentniveau gecontroleerd.

Door continue research en ontwikkeling staat

de onderwaterverlichting van EVA Optic

al jaren internationaal bekend als kwalitatief

hoogwaardig en zeer betrouwbaar. Alle

onderwaterlampen voldoen aantoonbaar

aan de internationale veiligheidsnorm voor

onderwaterverlichting. De bovenwaterverlichting

voldoet onder andere aan de

NEN-richtlijn NPR 9200:2015.

19


LUMIPLUS FLEXIMINI

COMPACT DESIGN.

MAXIMALE PERSONALISATIE.

De perfecte maat

voor een mooier

design.

LumiPlus FlexiMini is een compacte

ledoplossing die inspeelt op de

huidige designtrends voor

privézwembaden. De spots zijn perfect

te combineren met de collectie

LumiPlus Flexi.

Eenvoudig te

installeren.

LumiPlus FlexiMini biedt één

lichtpunt voor alle installatiemogelijkheden.

Omdat LumiPlus

FlexiMini eenvoudig aan te sluiten

is en compatibel met alle bouwtechnieken,

zijn de spots makkelijk te

installeren. Ze kunnen ook achteraf

worden toegevoegd aan de meeste

verlichtingssystemen op de markt.

Maximale

personalisatie in

elke stijl.

LumiPlus FlexiMini staat een

personaliseerbare verlichting toe, met

de gewenste lichtsterkte (2 sterktes

voor trappen en bad), de vereiste

aansluitingsmethode (mondstuk, buis,

wandleidingen, niche) en 5 kleuren om

een unieke verlichting samen te stellen

voor elke zwembadeigenaar.

NEDERLAND | | +31 (0)413 293918 | sales@sibofluidra.nl BELGIË | | +32 (0)800 11 352 | info@fluidra.be


WIJ BESCHERMEN UW ZWEMBAD

EN DAT SINDS 1994

Chaussée d’Anton, 26 – B-5300 Andenne [Belgique] | T. +32(0) 85 844 770 | F +32(0)85 846 521| info@ aquacover.be | www.aquacover.be


THEMA verlichting

‘BESTUUR VERLICHTING,

AFDEKKINGEN EN

ONDERHOUD VANAF

EEN CENTRAAL PUNT

VOOR TECHNISCHE

STROOMLIJNING’

AUTOMATISERING EN BEDIENING OP

AFSTAND MET ZWEMBADDOMOTICA

Steeds vaker gaan mensen op zoek naar geautomatiseerde toepassingen in en rond het zwembad. Van zwembadrobots die

het onderhoud vergemakkelijken, tot besturing van afdekkingen en verlichting via de smartphone. Het gebruiksgemak

stijgt en de toestellen zijn ook nog eens bijzonder nauwkeurig. SCP Benelux blijft innoveren en neemt haar klanten maar

al te graag mee in die ontwikkeling.

Tekst Hanne Verhaegen | Beeld SCP Benelux

SCP is een dochteronderneming van het

Amerikaanse POOLCORP, marktleider in

distributie van zwembadonderdelen, apparatuur,

waterbehandeling, chemicaliën en

producten voor privé- en openbare zwembaden.

Ruim 100.000 professionele klanten

overal ter wereld vertrouwen op de producten

en verdelen het assortiment. SCP staat in

dienst van de zwembad- en wellnessprofessional

voor bouw, renovatie en onderhoud.

Het bedrijf toont zijn klanten bovendien de

mogelijkheden van automatisering.

Productmanager bij SCP Maxime De

Gunsch wijst op het verschil tussen automatische

waterbehandeling en echte

automatisering: “Die worden nog te vaak

over één kam geschoren. Automatische

waterbehandeling omvat de pH- en chloorbehandeling.

Echte automatisering gaat

veel verder.” Neem nu bijvoorbeeld Pool-

Cop, een toestel dat volledig autonoom het

onderhoud van het zwembad controleert.

Daarnaast beheert het systeem de filtratie,

het waterniveau, de temperatuurregeling

en waterbehandeling. Andere fabrikanten

bieden gelijkaardige technologieën: Hayward

met de Control Station, of nog Pentair

met Intellipool en Maestro.

MEER COMFORT EN PRECISIE

MET JE SMARTPHONE

De smartphone maakt het gemakkelijk om

vanaf een centraal punt allerlei parameters

te controleren en externe toestellen

te besturen. “Wanneer de toestellen juist

ingezet worden, maken ze je het leven

22


THEMA verlichting

De intelligente doseerapparatuur van Avady.

aanzienlijk gemakkelijker”, verklaart Carine

Claeys, regional manager SCP Benelux. “Het

is aan ons distributeurs om professionele

partners te informeren en waar nodig bij te

scholen, zodat zij op hun beurt het beste

advies kunnen geven aan de eindklant.”

Het comfort is één dimensie, maar volgens

Maxime speelt ook het aspect van

nauwkeurigheid een rol: “Technologische

innovaties en geautomatiseerde toepassingen

laten ons toe doseringen en metingen

veel nauwkeuriger af te stemmen. Denk

aan de teststrips van vroeger, of hoe veel

mensen chloor eigenlijk met de natte

vinger doseerden. Vandaag doen we heel

precieze metingen, wat onze gezondheid

en welzijn ten goede komt.”

VAN VERLICHTING TOT AFDEKKING

Slimme verlichting wordt tegenwoordig

steeds populairder. Ook esthetiek speelt nog

een grote rol in de keuze voor zwembadverlichting.

SCP biedt lampen en armaturen

aan in een waaier van kleuren, zodat steeds

een optie te vinden is die past bij de kleur

van de zwembadliner: licht- en donkergrijs,

zandtinten, blauw of traditioneel wit.

Bovendien worden lampen steeds kleiner.

Om meer kleine lampen te installeren per

zwembad werd de plaatsingsmethode

geoptimaliseerd. De nieuwste lampen

worden in een gebruiksvriendelijke wanddoorvoer

ingevezen.

Ook op afstand bestuurbare afdekkingen

behoren tot de mogelijkheden. SCP

biedt een breed assortiment aan zowel

bovengrondse lamellen als ingebouwde

afdekkingen. Partner Abriblue levert innovatieve

modellen die opengaan met een tik

op de smartphone en afgewerkt zijn met

moderne ledversiering. Om zo lang mogelijk

van een warm zwembad te genieten

zijn polycarbonaat- of solarlamellen een

goede keuze. Ook warmtepompen maken

het mogelijk om het hele jaar rond van een

zwembad te blijven genieten. “Verticaal of

horizontaal, bij SCP vind je het breedste

gamma op de markt”, vertelt Carine. “We

onderscheiden ons door een grote voorraad,

waardoor we flexibel zijn en korte

levertermijnen garanderen. Het is tenslotte

onze rol als distributeur om de vraag van de

markt anticiperen.”

TOEGANG TOT INTERESSANTE DATA

Ook voor publieke zwembaden heeft SCP

innovatieve en geautomatiseerde producten

in het gamma. Zo biedt Maytronics nu

de PROX7-reinigingsrobot voor openbare

zwembaden aan. Het automatische trackspanningssysteem

houdt de sporen strak,

zodat de krachtige gyroscoop nauwkeurig

kan scannen. Door het doolhofalgoritme

passeert de zwembadrobot gemakkelijk

hoeken en obstakels. Met twee actieve borstels,

twee zuigmotoren, twee wateruitlaten

en een XXL-filter.

De slimme en multifunctionele zwembadrobot.

De Physico-aansturing van Avady voor privéen

openbare zwembaden beheert alles voor

het water. De innovatieve doseerapparatuur

met vrije chloormeting regelt ook de pH en

geeft de temperatuur weer. Met de interface

Web AvadyConnect ® raadpleegt en beheert

de gebruiker op afstand alle gegevens van

het zwembad: de apparaatinstellingen wijzigen,

waarschuwingen ontvangen van een

laag productniveau, historische en grafische

info. In één enkele tabel beheer je het onderhoud

van verschillende zwembaden met de

gestroomlijnde slimme technologie.

23


THEMA verlichting

Met de Blueplus Covers-solarlamellen warmt het water sneller op. De plagebalk van Blue Drops Covers heeft een geleider over de volledige lengte.

CONTINUE PRODUCTONTWIKKELING

VOOR BETERE DIENSTVERLENING

Als groothandelaar volgt Blue Drops de trends op de voet en weet als geen ander in te spelen op de vraag van de klant. In 2022

verschuiven de uitdagingen voor de professionele zwembadbouwer meer en meer richting energiezuinige oplossingen en

een goede, betrouwbare dienstverlening. Blue Drops speelt hier handig op in met eigen ontwikkelde producten.

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld Blue Drops

Blue Drops heeft niet alleen het beste voor

met zijn klanten, maar houdt ook steeds

de wens van de eindklant in gedachten.

Iets wat jou als zwembadbouwer ten

goede komt. Door continu te investeren in

nieuwe producten en technieken ondersteunt

de groothandelaar uit Drongen de

professionele installateurs, zodat zij zich in

het hoogseizoen kunnen toeleggen op hun

corebusiness.

OPTIMALE WERKING VAN WARMTEPOMP

Sinds 2022 zijn alle Blueplus-warmtepompen

uitgerust met de Blueplus connectmodule.

Die laat toe een warmtepomp

vanop afstand te beheren en in te stellen. “In

ons technisch center ontvangen we realtime

24/7 alle informatie van de geïnstalleerde

warmtepompen. Treedt ergens een fout op,

dan krijgen we een alert”, legt zaakvoerder

Michael Little uit. Via ingebouwde druk-,

24


THEMA verlichting

temperatuur- en flowsensoren worden

de toestellen continu gemonitord. “De

connect-module is handig voor de eindklant,

die zijn warmtepomp vanop afstand

eenvoudig kan bedienen via een smartphone.

Ook voor de installateur is het een

win. Informatie over de water- en luchttemperatuur

is onmiddellijk voor handen. En je

ziet bijvoorbeeld hoeveel uren per dag de

warmtepomp draait, wat de ingestelde en

actuele temperatuur is en of er foutmeldingen

zijn.”

Met deze module streeft Blue Drops naar

een zo optimaal mogelijke werking van

elk toestel. “We anticiperen op foutcodes

en vermijden blijvende schade aan

een warmtepomp.”

Alle Bluepluswarmtepompen

zijn

full inverter-pompen

met een extreem laag

geluidsniveau.

Stel dat een eindklant het filtervat van

zijn filterinstallatie te weinig of niet reinigt,

dan heeft dat op lange termijn nadelige

gevolgen voor de warmtepomp. “Als je

het vat niet systematisch reinigt, bouwt

de druk in het systeem zich op en kan de

warmtepomp uiteindelijk in alarm gaan en

stoppen met werken. Wij vangen die foutmeldingen

sneller op en lichten de zwembadbouwer

proactief in om de eindklant

te contacteren, nog voor de pomp effectief

in alarm gaat. Een ander voorbeeld is het

behalen van een bepaalde temperatuur.

Draait de filterinstallatie niet genoeg uren

op een dag, dan duurt het veel langer om

het water op te warmen. Ook dit kan je

makkelijk opvolgen en de eindklant vragen

de filtertijden aan te passen.”

Nu je als zwembadbouwer een steeds

groter cliënteel hebt en het hoogseizoen

voor de deur staat, is connectiviteit geen

overbodige luxe. Bovendien vermijd je op

die manier een interventie ter plaatse.

MAXIMAAL ONDERSTEUNEN

Ook sinds dit jaar stelt Blue Drops een

nieuwe tool voor de zwembadbouwer ter

beschikking, om op basis van een aantal

parameters een thermisch rapport te genereren.

Als installateur geef je in in welke

periode je eindklant wil zwemmen, wat de

afmetingen van het zwembad zijn, of het al

dan niet afgedekt is, en wat de gewenste

temperatuur is. Op basis daarvan krijg je

het geschikte type warmtepomp, inclusief

een totale kost op jaarbasis om de installatie

te laten draaien. “Je kan ook de prijs

‘ONS RUIM PORTFOLIO SPEELT IN OP DE

EVOLUTIES IN DE ZWEMBADMARKT, ZOALS

DE NOOD AAN MEER ENERGIEZUINIGE

OPLOSSINGEN’

per kilowattuur ingeven voor een correcte

inschatting van de energiekost per maand.

Ondertussen werken we volop aan de integratie

met zonnepanelen”, zegt Michael Little.

De Blueplus-warmtepompen zijn allemaal

TÜV-gecertificeerd, werken bij een buitentemperatuur

tot min zeven graden Celsius,

hebben een A+-energielabel en zijn uitgerust

met een TFT-touchscreen. De toestellen

zijn full inverter-warmtepompen, zowel

op de compressor als de ventilator. Door

speciale isolatiepanelen aan de binnenkant

van het toestel produceren ze bovendien

een extreem laag geluidsniveau. Blue Drops

biedt vijf jaar full-servicegarantie op de

nieuwe warmtepompen, inclusief de elektrische

componenten.

INGEBOUWDE AFDEKKINGEN OP MAAT

Om een antwoord te bieden op de lange

levertermijnen voor zwembadafdekkingen

startte Blue Drops in 2021 met zijn eigen

productie: de Blueplus Covers. Deze automatische

ingebouwde afdekkingen zijn

beschikbaar in een standaard- en een premiumversie,

respectievelijk met twee en vijf

jaar garantie.

Michael Little: “Onze afdekkingen worden

volledig op maat uitgewerkt en zijn verkrijgbaar

in pvc of PC. In de polycarbonaat-uitvoering

is er vooral vraag naar

solarlamellen.” Met de nieuwste smoky

black solaroplossing warmt het zwembadwater

nog sneller op en heb je door

de diepzwarte kleur een esthetisch

mooier resultaat.

Daarnaast biedt Blue Drops een uniek concept

aan, met zijn onderwaterbalk met een

geleider op. “Die bevindt zich over de hele

lengte van de balk, waardoor de lamelafdekking

gemakkelijker naar boven komt

zonder ergens te haperen.”

Voor zijn afdekkingen gaat Blue Drops prat

op een korte levertermijn, van drie tot vier

weken. Installeer je deze afdekkingen voor

het eerst, dan voorziet de groothandelaar

een gepaste opleiding. >

25


Nissan bedrijfsvoertuigen gamma

NISSAN

PRIMASTAR

NISSAN

INTERSTAR

5 jaar garantie & 5 jaar pechbijstand inbegrepen*

*5 jaar/160.000 km (wat er eerst voorvalt) fabrieksgarantie voor de bedrijfsvoertuigen. 12 jaar garantie tegen corrosie.

Onbeperkt aantal kilometers voor garanties op het spuitwerk, originele onderdelen en accessoires, pechhulp

onderweg en corrosie. Zie het Nissan-garantieboekje voor meer informatie. Afbeeldingen niet bindend. Adverteerder:

Nissan Belux n.v. (invoerder), Bist 12, 2630 Aartselaar - BTW BE0838.306.068 - IBAN BE81 2930 0778 6024 - RPR Antwerpen

- beluxnl@nissan-services.eu. Milieu-informatie: K.B. 19/03/2004: www.nissan.be

NISSAN.BE


THEMA verlichting

Je stelt de kleur

van de lampen

makkelijk in via een

afstandsbediening.

‘VIA REMOTE MANAGEMENT

TRACHTEN WE DE

ZWEMBADBOUWER

MAXIMAAL TE

ONDERSTEUNEN’

Om praktische opleidingen te kunnen aanbieden, liet Blue Drops in zijn nieuwe showroom een

volwaardig zwembad plaatsen, met een uitgebreid arsenaal aan technieken.

Door de Blueplus

connect-module

beheer je de

warmtepomp

makkelijk vanop je

smartphone.

“Die vindt plaats in onze opleidingsruimte

in Drongen en gebeurt door onze eigen

technische dienst. Indien gewenst sturen

we een servicetechnieker ter plaatse om de

eerste installatie in goede banen te leiden.”

Blueplus Lights heeft een eenvoudige plugand-playconnector.

NIEUWE KIJK OP ZWEMBADVERLICHTING

Twee jaar werkte Blue Drops aan een vernieuwend

concept voor zwembadverlichting, en

het resultaat mag er zijn. De Blueplus Lights

werken op gelijkstroom, waardoor ze de

spanningsverschillen kunnen opvangen die

vaak aanwezig zijn op het elektriciteitsnet.

Dit garandeert een langere levensduur van

de lampen, en ze kunnen niet asynchroon

lopen. “Installeer je bijvoorbeeld drie RGBlampen

bij je eindklant en wil die dat ze

allemaal rood kleuren, dan zal dat bij ons

ook steeds zo zijn”, zegt Little.

Verder haalde Blue Drops alle elektronische

componenten, microchips en

printplaten uit de lamp zelf en plaatste

die in de externe controller. Dit vermijdt

dat bij oververhitting van de lamp de

printplaat wordt aangetast en de lamp

stuk gaat. “Alle technologie zit nu in

onze controller in de technische ruimte.

De lampen mogen dus zonder probleem

heel lang branden.”

Blueplus Lights heeft een plug-and-playconnector

en is standaard voorzien van een 24

meter lange kabel. Zo verbind je de lampen

rechtstreeks met de technische ruimte. “We

hebben ook kabels van 45 meter of langer.

De nieuwe connector maakt het installeren

van de lamp een stuk eenvoudiger en

de langere kabel neemt het risico weg op

eventuele problemen, zoals waterdichtheid,

bij een tussenkoppeling.” Ook het vervangen

van lampen gaat een pak vlotter. Deze

verlichting is zowel voor bouwkundige als

monoblok zwembaden beschikbaar. Voor

die laatste levert Blue Drops trouwens altijd

het inbouwgedeelte mee.

27


THEMA verlichting

Met de DURATECH-app bedien

je moeiteloos de filterpomp,

warmtepomp, verlichting en

afdekking.

Alle domotica voor zwembad

in één kast, met één app

Het zwembadwater opwarmen vanop afstand? De verlichting of filterpomp bedienen met de smartphone? Een alert

ontvangen als zich een probleem voordoet met een installatie? Voor zowel de professionele zwembadbouwer als de

eindklant is het innovatieve domoticasysteem van DURATECH een goede aanwinst. Snel en eenvoudig te beheren via

een uitgebreide app.

Tekst Cindy De Kegel | Beeld DURATECH

De vernieuwende producten van DURA-

TECH – Durable Technologies – zijn van Belgische

makelij. Deze producent mikt niet

alleen op hoogstaande kwaliteit, maar is

ook een innovatieve koploper in de zwembadsector.

Zijn nieuwste realisatie is een

compleet domoticasysteem waarin alles

gecentraliseerd is. “Bij een klassieke installatie

heb je een viertal kasten aan de muur”,

vertelt Marc Lamberts, CEO van DURATECH.

“Een aparte kast voor het rolluik, een voor de

verlichting… Ons nieuw systeem centraliseert

alles in één kast. De bediening gebeurt

via een uitgebreide app met verschillende

mogelijkheden.”

“Momenteel kan je ons domoticasysteem

aan vier items koppelen: een filterpomp,

verschillende warmtepompen, verlichting

en afdekking. De komende jaren breiden

we dit aanbod verder uit, onder andere met

automatische ontsmetting. Ons systeem

is uiteraard het beste afgestemd op eigen

DURATECH-producten, waarmee we een

bidirectionele communicatie hebben. Dat

geeft ons de beste informatie voor een

optimale sturing. Het systeem is zo ontwikkeld,

dat je er ook andere merken aan kan

koppelen, al boet je hierbij soms wat in aan

functionaliteit, omdat we de functies van

andere pompen niet in dezelfde mate van

detail kennen.”

MEEST COMPLETE SYSTEEM

De app werkt zowel met als zonder internet,

maar connectie met internet geeft meer

28


THEMA verlichting

mogelijkheden. Lamberts: “Alles wordt

automatisch opgeslagen in de cloud, en

de zwembadbediening is dan mogelijk van

overal in de wereld. De eindklant ontvangt

een melding als iets niet naar behoren

werkt. En ook als installateur kan je via de

app ingelicht worden. Zo is het mogelijk om

vanop afstand te bekijken wat er mis is en of

en hoe je het probleem kan verhelpen. Dat

vertaalt zich in minder verplaatsingen.” De

ecologische voetafdruk verkleint en de efficiëntie

van de installatie verhoogt. Vanaf

de paasvakantie draait het zwembadseizoen

op volle toeren en is elke tijdswinst

mooi meegenomen. Met het DURATECHdomoticasysteem

los je meer problemen

vanop afstand op, help je klanten sneller

vooruit, en heb je meer tijd over voor de

nieuwe installaties.

De Link Touch is een bedieningspaneel dat heel eenvoudig is in gebruik, zelfs door kinderen.

Hoewel België meerdere verdelers van

dit soort domoticasystemen telt, is alleen

DURATECH een Belgische fabrikant. Bovendien

is het systeem het meest complete

op de markt, met een volledige communicatie,

terwijl andere zich beperken tot

het aan- en uitzetten van de aangesloten

toestellen. Dat betekent niet automatisch

een meerkost. Integendeel. “Een installatie

met onze toestellen betekent voor de professionele

installateur een besparing van

1.000 euro netto ten opzichte van een klassieke

oplossing”, zegt Lamberts. “Ons nieuw

systeem biedt dus meer mogelijkheden,

kost minder, is sneller en eenvoudiger te

installeren, en is mooier omdat er maar één

kast aan je muur hangt.”

‘MOEITELOZE BEDIENING VAN FILTERPOMP,

WARMTEPOMP, VERLICHTING EN AFDEKKING’

VAN APP TOT BEDIENINGSPANEEL

DURATECH is trots op de Link Touch, een

bedieningspaneel dat samen met de

app ook het Duratech-domoticasysteem

kan aansturen. Zes jaar geleden begon

DURATECH met de ontwikkeling van

dit display dat perfect op het nieuwe

systeem aan te sluiten is.

“Onze Link Touch is nu drie jaar te verkrijgen.

Dit bedieningspaneel heeft een

mooi en strak design, en is tegelijk heel

gebruiksvriendelijk. Met een kleurenwiel

bedien je de lichten, het systeem geeft

de watertemperatuur aan die je ook makkelijker

instelt, en je stuurt er de afdekking

mee aan. De app is natuurlijk veel uitgebreider,

maar de Link Touch is eenvoudig

in gebruik, zelfs door kinderen.”

Het DURATECH-systeem kost minder, is snel en eenvoudig te installeren, en integreert alles mooi in één kast.

29


ARCHITECTURALE

PARELS VOL

SLIMME INNOVATIE

Slangen+Koenis Architecten, in IJsselstein bij Utrecht, is een gevestigde waarde op de internationale zwembadmarkt.

Met meer dan 35 jaar ervaring en een sterk vast team bieden ze een multidisciplinaire aanpak. Het bedrijf is mee met de

tijd en investeert in smart pools en circulariteit. Resultaat: een indrukwekkend palmares van nationale en internationale

realisaties. Wij bezochten Aquatopia in Aalst.

Tekst Hanne Verhaegen | Beeld Slangen+Koenis Architecten

Slangen+Koenis

Architecten zet in op

losmaakbaar materiaal,

om de toekomstige

milieubelasting te

beperken.

‘ONS DEVIES:

MINSTENS ÉÉN INNOVATIE

PER PROJECT’

30


Het architectenbureau ontstond in 1985

onder de naam Koppert+Koenis Architecten.

“Het bureau werd opgericht door

mijn vader en zijn partner”, vertelt Jakko

Koenis. “Sinds 2010 hebben Erik Slangen

en ikzelf de leiding overgenomen.” Het duo

combineert de economisch-bouwkundige

achtergrond van Jakko Koenis met de

creatief-architecturale visie van Erik Slangen.

Slangen+Koenis Architecten heeft vandaag

een vast team met zo’n dertig medewerkers,

onder wie architecten en ingenieurs.

Van het stedelijk zwembad in Aalst maakt Slangen+Koenis Architecten een multifunctioneel

zwembadcomplex.

Al van bij het begin ligt de focus bij

Slangen+Koenis op de sportbranche, en

daarbinnen specialiseerden ze zich al snel

in zwembaden. Die nichemarkt vraagt

veel complexe kennis. “We zijn meer dan

een puur architectenbureau”, stelt Koenis.

“Wat wij aanbieden is total engineering.

We dragen de volledige verantwoordelijkheid

voor het eindproduct: architectuur,

constructie, geïntegreerde technieken

en zelfs brandveiligheid en akoestiek.”

Door die multidisciplinaire aanpak blinkt

Slangen+Koenis internationaal uit.

INTERNATIONALE ERVARING

De zwembadcomplexen van Slangen+Koenis

Architecten vinden regelmatig de weg

naar België, maar het Nederlandse bureau

realiseert ook projecten in Duitsland, Polen,

Noorwegen, Finland en Litouwen. In Vilnius

ontwierpen ze het nationaal zwemstadion,

met een 50- en 25-meterbad/springbassin.

Aan de andere kant van het land plaatsten

ze een complex met 50-meterbad, duiktank,

wellness- en waterspeelzone, fitness en

commerciële ruimten. Koenis: “We bouwen

steeds vaker dergelijke combinatiecomplexen,

zeker in Nederland. Hier voegen

we zwembaden samen met verschillende

sportterreinen en zelfs een bibliotheek of

kinderopvang. Alles in één gebouw. Die

praktijk zien we in België nog iets minder.”

Door hun specialisatie kennen Slangen+

Koenis Architecten de typische knelpunten

van de zwembadbouw, maar ook de oplossingen.

Het bureau staat erop vanuit elke

ervaring iets bij te leren. “Die internationale

ervaringen zijn voor ons bijzonder interessant.

We verzamelen andere zienswijzen

en nieuwe technieken, die we meenemen

naar de toekomst. Bovendien heeft elk land

zijn eigen regels, richtlijnen en gewoontes.

Richtlijnen in het ene land zijn voer voor

innovatie in het andere.“

DATAGEDREVEN EN CIRCULAIR BOUWEN

Innovatie is bij Slangen+Koenis Architecten

geen loze belofte. “Ons devies is: minstens

één innovatie per project”, zegt Koenis.

“Binnen de nichemarkt die de zwembadsector

is, proberen we steeds grensverleggend

te zijn. Als wij het als specialist niet

doen, staat de markt stil.”

“Een van de huidige speerpunten is de smart

pool. Zwembaden genereren allerhande

data door hun technieken, kassa-, locker- en

toegangssystemen. Wanneer we die samenleggen

met geanonimiseerde data van de

bezoekers, kunnen we aan diepgaande dataanalyse

doen. Op basis daarvan zien we bijvoorbeeld

welke lockers het vaakst gebruikt

worden en kunnen we voorspellen welke

dus het snelst zullen verslijten. Uit de analyse

van bezoekersstromen wordt afgeleid

welke ruimtes vaker en welke minder vaak

gepoetst moeten worden. En dat zijn maar

enkele voorbeelden van de vele mogelijkheden.

Al die schijnbaar kleine dingen samen

maken een groot verschil in efficiëntie.”

Volgens Jakkko Koenis valt er heel wat te

leren uit data op het vlak van onderhoud,

bezoekersstromen en consumptie. “Dataanalyse

speelt een grote rol in de voorspelbaarheid

van de operationele kosten van

een zwembad. Voor lokale overheden zijn

zwembaden grote kostenposten. Door accurate

berekeningen dragen we ons steentje

bij. Veel vrije secundaire datastromen

blijven vandaag bovendien nog onderbenut.

Een drenkelingendetectiesysteem, bijvoorbeeld,

let op eventuele risicosituaties, maar

telt ook de aanwezige mensen in het bad.

Die secundaire datastroom kan gebruikt

worden om het zwembadwater op maat te

zuiveren of de luchtbehandeling automatisch

te regelen.”

Aquatopia krijgt een recreatiegedeelte met ruim 220 meter aan glijbanen.

Die datagedreven efficiëntieverhoging staat

vandaag centraal in de energiezuinige visie

van Slangen+Koenis Architecten. Daarnaast

draagt het bureau circulariteit hoog in het

vaandel. “Circulair bouwen is in de zwembadsector

niet zo vanzelfsprekend. De combinatie

van vochtigheid en chlorides maakt

het moeilijker, maar ook hier proberen we

innovatief te zijn. >

31


Zwemmen in de EVAstream Pro opbouwvariant

‘‘Maak de

beleving

compleet

met het

EVAstream

Training

Programma!’’

EVAstream

Zwem, sport en geniet

het hele jaar door

EVA Optic is dé vertegenwoordiger van innovatiekracht

in de wereld van zwembaden & home wellness.

Onze producten bieden u een fantastische

zwembadbeleving thuis. Niet alleen met onze onverwoestbare

onderwaterlampen, maar we zien ook

nieuwe mogelijkheden om nóg meer te genieten van

zwemmen en sport.

Swim@Home in de EVAstream

Wij ontwikkelden de EVAstream zwemmachine. Fantastisch

voor “banen zwemmen” of zwemtrainingen in

uw privé zwembad. Daarnaast kunt u de EVAstream

inzetten bij revalidatie en therapeutische oefeningen,

maar ook aquarobics en aquajogging behoren tot de

mogelijkheden. Ontdek nieuwe aquasporten in de

privacy van uw eigen zwembad.

Ruime zwemzone

De stroming van de EVAstream is krachtig en reikt ver,

waardoor een ruime zwemzone wordt gecreëerd. U ligt

verder van de machine af en heeft daardoor meer bewegingsruimte

tijdens het zwemmen. Met als gevolg een

zeer natuurgetrouwe zwembeleving. De EVAstream is

verkrijgbaar in 3 modellen: FIT, PRO en MAX.

EVAstream zwemtrainingen

Volg onze voorgeprogrammeerde zwemtrainingen, voor

zwemmers van iedere leeftijd en zwemniveau. De workouts

bestaan uit interval-, sprint- en duurelementen en

lopen op in duur en intensiteit. EVA’s RGBW LED onderwaterverlichting

begeleidt u door de workouts heen

en zorgt voor oriëntatie en motivatie.

Ook voor bestaande zwembaden

Naast ingebouwd is de EVAstream ook verkrijgbaar

als flexibele opbouwvariant. Met een opbouw

EVAstream tovert u eenvoudig uw bestaande zwembad

om tot een heus trainingsbad, met nóg meer

mogelijkheden. Creëer een stroomversnelling of onderwatervulkaan.

Na gebruik haalt u de EVAstream

eenvoudig weer uit het bad. Onderhoud is bovendien

eenvoudig en bestaat slechts uit het periodiek

reinigen van korf (bij opbouw) of de nis (bij inbouw).

Ontdek de allernieuwste mogelijkheden om nog meer te genieten van zwemmen en sport.

Kijk op www.evastream.nl of vraag uw dealer naar de mogelijkheden.

EVA Optic B.V.

De Velde 1

8064PH Zwartsluis

Nederland

+31 (0)38 33 75 067

info@evaoptic.nl

www.evaoptic.nl


We werken steeds aan nieuwe toepassingen

waarbij de materialen in de toekomst

los te maken en te hergebruiken zijn, om zo

de milieubelasting te beperken.”

DESIGN, BUILD, MAINTAIN

In Aalst brengt Slangen+Koenis Architecten

de expertise in de praktijk voor het stedelijke

zwembad Aquatopia. Het project bevindt

zich in de laatste fase. Het nieuwe gedeelte

van het zwembadcomplex werd afgewerkt

in 2021. Daarin vind je een 50-meterbad,

duiktorens en een triatlonlokaal. Een technisch

hoogstandje is het 25x35-meterbad

met verzinkbare keerwanden en beweegbare

bodems, geschikt voor onder meer

waterpolo en duiken. Alles is bovendien

uitgerust met een drenkelingendetectiesysteem

van AngelEye. Voor het eerst werden

de camera’s geïntegreerd in een beweegbare

bodem van Variopool. Zo is bij iedere

diepte de veiligheid gegarandeerd.

Slangen+Koenis Architecten combineert economisch-bouwkundige inzicht en een creatiefarchitecturale

visie.

In de tweede fase wordt de oude zwemhal

omgebouwd tot een recreatieparadijs met

ruim 220 meter aan glijbanen. Dit gedeelte

wordt opgeleverd in najaar 2022. Tijdens het

project moest het zwembad steeds beschikbaar

blijven, wat resulteerde in een gefaseerde

bouw volgens strakke planning op een kleine

site. Aquatopia is een design, build and maintain-project,

onder de vlag van Vita Groep.

“Vanaf het begin zaten we met alle disciplines

aan tafel en werkten we intensief

samen. We vormen een sterk team met

installateur Hellebrekers en aannemer

Cordeel, voor een langdurig proces dat

goed loopt. We zijn bijzonder trots op de

realisatie van fase één en werken hard

aan een minstens even sterk resultaat van

fase twee.”

Een combinatiecomplex met zwembad en sporthal heeft het allemaal.

33


DE NORM VOOR 2022:

KLANTEN NOG BETER

BEDIENEN

Afgelopen winter zat Pool Cover Systems niet stil. Met de uitdagende coronajaren nog vers in het geheugen, bereidde het

bedrijf uit Weelde zich volop voor op het seizoen 2022. De voorraad werd opgebouwd, grondstofprijzen en -hoeveelheden

werden afgesproken en bevestigd, en de dienst na verkoop kreeg versterking. Al denkt commercieel manager Simon

Ryckewaert dat ook dit jaar wel eens verrassend uit de hoek kan komen.

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld Pool Cover Systems

34


‘De meerverkoop van

2021 werd volledig

opnieuw geïnvesteerd

in ons bedrijf’

Pool Cover Systems schakelt binnenkort over op het warm verlassen van

de lamellen.

De activiteiten van het Antwerpse bedrijf Pool Cover Systems zijn

drieledig: het ontwikkelt en verwerkt pvc- en PC-profielen, ontwerpt

en produceert alle rvs-materialen om hun rolluiken te bevestigen,

en assembleert de onderwatermotoren met hun sturing om het

geheel aan te sturen. “Door deze 100 procent verticale integratie

zijn we bijna onafhankelijk van externe leveranciers om bepaalde

onderdelen aan te leveren”, zegt Simon Ryckewaert, commercieel

manager bij Pool Cover Systems. “Zo hebben we ons productieproces

en levertermijnen beter onder controle en zijn we performanter

naar onze klanten toe.”

In de voorbije winterperiode bouwde het bedrijf bovendien zijn

voorraad aanzienlijk op om de capaciteit voor het komende seizoen

te garanderen. Het bedrijf biedt een combinatie van maatwerk en

standaardoplossingen. Om op de marktvraag zo goed mogelijk te anticiperen,

wordt elk type profiel in elke kleur en in verschillende lengtes

op voorraad gehouden. De lengtes variëren van 3,5 tot 6,5 meter.

GEGARANDEERDE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING

Pool Cover Systems verwacht dat professionele installateurs – door

de aanhoudende toename van de grondstof- en energieprijzen – zelf

ook meer en meer naar het totale kostenplaatje zullen kijken. Ryckewaert:

“Een zwembadbouwer wil natuurlijk ook zijn eigen marge

vrijwaren. Door proactief met onze leveranciers rond de tafel te

zitten, slaagden we erin zowel onze hoeveelheden als onze prijzen

met hen af te spreken. Op die manier kunnen wij onze prijsniveaus

van vorig jaar ook in het eerste kwartaal van dit jaar behouden. We

streven continu naar een correcte prijs-kwaliteitverhouding van

onze producten voor onze klanten en hun eindklanten. Om onze

op- en inbouwsystemen in de toekomst verkoopbaar en betaalbaar

te houden, zetten we nu al volop in op alternatieve productontwikkeling.

We bewandelen tal van nieuwe pistes om de onophoudelijke

prijsstijgingen van onze producten te ontwijken. Ook al kan ik hier

nog niet veel over vertellen, we beloven onze klanten op korte termijn

andere, betaalbare oplossingen voor de huidige systemen.” >

Pool Cover Systems legde voldoende voorraad

aan van elk type profiel en kleur.

35


EXCLUSIEVE SAMENWERKING

MET TOP FABRIKANTEN

SPECIAAL VOOR DE PROFESSIONAL

by

SCP Benelux N.V.

21 Maalbeekweg

B-1930 Zaventem

Tel: +32 (0)2 386 03 40

info.benelux@scppool.com

www.scpeurope.com

Een breed assortiment van exclusieve producten

geselecteerd voor u en volgens uw behoeften.


Voor een eerste installatie reken je als zwembadbouwer op de ondersteuning

van een service technicus.

Een lamellenafdekking vermindert de verdamping van het water en behoudt

de temperatuur.

AUTOMATISATIE MET

NAGELNIEUWE LASTECHNIEK

Naast de traditionele manier van het verlijmen

van de eindstukken met silicone,

schakelt Pool Cover Systems binnenkort

over naar het warm verlassen van de lamellen,

volgens het ‘spiegellas’-principe. Dat

levert een nog sterker resultaat op dan

het principe van ‘ultrasoon lassen’. Dit zal

het bedrijf toelaten de productiecapaciteit

te verhogen, sneller uit te leveren en

nog betere garanties te bieden op vlak van

waterdichtheid van de afdekkingen. Bovendien

levert het ook een esthetisch mooier

resultaat op.

DE STAP NAAR ECOLOGISCHE OPLOSSINGEN

Nu onderhouden, filteren, reinigen en het

warm houden van een zwembad alleen

maar duurder worden, neemt het belang

van een goede afdekking nog meer toe.

Een lamellen zwembadafdekking vertraagt

onder andere de verdamping van

het chloorwater en draagt bij tot de opwarming

van het zwembadwater, waardoor

een eindklant het minder moet opwarmen.

Dat heeft dan weer een positief effect op

de energiefactuur.

Pool Cover Systems wil hierin een stap

verder gaan en zet volop in op de ontwikkeling

van nieuwe, ecologische systemen.

“Zo werken we aan een opbouwrolluik op

zonne-energie, waarbij de motor wordt

Verlassen volgens het ‘spiegellas’-principe levert een nog sterker resultaat op.

Door hun nieuwe manier van lassen verhoogt Pool Cover Systems de capaciteit en biedt betere garanties

op vlak van waterdichtheid.

aangedreven door een batterij, gekoppeld

aan zonnepanelen”, vertelt Ryckewaert.

“Verder zijn we bezig aan een nieuw type

inbouwtoepassing voor bestaande zwembaden,

wat vrij uniek is op de Belgische

markt. Hiermee hebben we meteen een

antwoord klaar voor de renovatiemarkt van

zwembaden of voor bestaande zwemvijvers

die worden omgebouwd tot zwembad. Het

wordt een uiterst efficiënte en economische

oplossing.”

UITMUNTENDE DIENST NA VERKOOP

Meer en meer bedrijven, zoals tuiniers of

HVAC-installateurs, nemen de aanleg van

zwembaden mee op in hun aanbod. Voor

elke nieuwe klant voorziet Pool Cover Systems

een volledige opleidingscurve. Daarnaast zet

het bedrijf volop in op een professionele

dienst na verkoop, door de aanwerving van

een service technicus eind 2021.

“We begeleiden de zwembadbouwer

steeds bij de eerste plaatsing van onze

oplossingen en leggen in detail uit hoe

die de motor moet afregelen en de sturing

volledig instellen”, vertelt Ryckewaert.

Verder ondersteunt het bedrijf ook zijn

professionele klanten bij eventuele problemen

op locatie. De dienst na verkoop

is steeds telefonisch bereikbaar en indien

nodig gaat de service technicus ter

plaatse. “We streven ernaar om binnen de

48 uur op locatie te zijn. Deze extra service

is voor ons gewoon deel van het totaalpakket

dat we aanbieden.” Omdat vrijwel alle

activiteiten in eigen beheer gebeuren, is

Pool Cover Systems in staat om meer dan

95 procent van de problemen telefonisch

op te lossen, zonder de tussenkomst van

een externe leverancier.

Hoewel de kostprijs van een zwembadafdekking

niet verwaarloosbaar is, is

Ryckewaert toch overtuigd van de groei in

de markt. “Naast de sterk isolerende factor

en dus positieve impact op het energieverbruik,

verhoogt het ook de veiligheid rond

het zwembad. Omdat we verschillende

systemen aanbieden en inzetten op innovatie,

is er binnenkort voor elk type bad en

elke wens van de eindklant een passende

oplossing. Het is, met andere woorden,

nooit te laat om een goede zwembadafdekking

te kiezen.”

37


Tachtig procent van de warmte

in een zwembad gaat via het

oppervlak verloren.

DE ECOLOGISCHE IMPACT VAN

EEN LAMELLENAFDEKKING

De nadruk op de ecologische voetafdruk neemt ook in de zwembadsector toe. Intelligent verwarmen en warmte- en

waterverliezen zo laag mogelijk houden winnen aan belang. Daar zit niet alleen de klimaatopwarming voor iets tussen,

ook de druk door de stijgende energieprijzen laat zich in 2022 voelen. Voorzitter van de Belgische Federatie van Zwembaden

Wellnessprofessionals (BFZ) en T&A-topman Joeri Dils licht toe hoe zijn bedrijf een antwoord biedt op de uitdagingen

in de zwembadmarkt.

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld T&A

Door de aanhoudende prijsstijgingen op

de grondstoffen- en energiemarkt zoeken

eindklanten naar oplossingen om ten volle

te genieten van hun zwembad tegen een

betaalbare kost. Zicht hebben op de total

cost of ownership van hun zwembad wordt

hierbij steeds belangrijker. “Een klant wil

niet alleen weten wat de aanleg ervan kost,

maar ook wat het betekent op vlak van verwarming,

onderhoud en reiniging”, legt T&A

managing director Joeri Dils uit. “In België

ligt de norm voor de voetafdruk van een

zwembad zo goed als vast. Daarmee is de

eerste stap naar het ecologisch paspoort

gezet. Dat zal niet alleen aangeven dat een

bepaalde zwembadinstallatie het milieu zo

min mogelijk belast. Het is ook een garantie

voor de eindklant dat het energieverbruik

zo laag mogelijk is, en dus minder kosten

met zich meebrengt. Ik verwacht dat een

zwembadbouwer in de toekomst, zoals met

38


de EPB-certificering van een woning, een

dergelijk certificaat zal moeten afleveren bij

de installatie van een zwembad.” Het energieverbruik

en de warmteverliezen beperken

is een cruciaal aspect in het ecologisch

plaatje. Daarbij komt nog het verwarmen

op een intelligentie manier en het minimaliseren

van waterverliezen.

DE KRACHT VAN EEN AFDEKKING

Om het warmteverlies van je zwembadwater

tot een minimum te beperken is een

goede zwembadafdekking essentieel. Toch

zijn vandaag nog heel wat zwembaden niet

uitgerust met een afdekking. Of eindklanten

hebben een manueel systeem, maar

benutten het te weinig.

“Tot tachtig procent van de warmte in een

zwembad gaat via het oppervlak verloren en

slechts twintig procent via de kuip”, vertelt

Dils. “Een goede lamellenafdekking in pvc

of PC heeft een sterk isolerend vermogen

omdat de holle profielen met lucht gevuld

zijn, zoals onze Aquatop. Zo behoudt het

water beter zijn temperatuur en beperk je

het verlies tot maximaal één graad per dag.

Tegelijk minimaliseert een afdekking de verdamping,

waardoor het waterverbruik en de

energieverliezen dalen. Dat heeft een positief

effect op het energieverbruik, dat nodig is

om de watertemperatuur op peil te houden.

Zo’n kleine schommeling vang je met je

warmtepomp gemakkelijk op. Kies je voor

solarlamellen, dan win je tot wel twee of drie

graden extra per dag en heb je op zonnige

dagen zelfs geen warmtepomp nodig.”

Een kwaliteitsvolle afdekking vermindert aanzienlijk de waterverdamping.

DIGITALISERING VAN ZWEMBADEN

De rolluikmotoren van T&A zijn uitgerust

met een intelligente sturing, die door

verschillende programmeerbare in- en

outputs de zwembadbouwer heel wat

mogelijkheden geeft. Zo kan je bijvoorbeeld

instellen dat de verwarming niet

draait als de afdekking van het zwembad

opengaat, en vermijd je dat de gewonnen

warmte onmiddellijk weer via het oppervlak

verloren gaat.

“Een afdekking speelt een enorme rol in

het beperken van energieverliezen. In combinatie

met een intelligente verwarming

ga je daar een stap verder in. Er bestaan

bijvoorbeeld systemen die de verwarming

koppelen aan de weersverwachtingen.

We zien de vraag naar geautomatiseerde

en gedigitaliseerde zwembaden toenemen.

Waar dit vroeger eerder nog niche was,

wordt dit in de toekomst gangbaar, zoals de

slimme meters. De focus ligt maximaal op

het optimaliseren van het energieverbruik”,

gaat Dils verder.

WATERVERBRUIK ONDER CONTROLE HOUDEN

Milieuvriendelijk en energiezuinig gaan

hand in hand, maar ook waterverbruik heeft

een grote ecologische impact. Waterverlies

bij een zwembad gebeurt grotendeels door

verdamping. Om dit tegen te gaan is een

goede afdekking essentieel. Zonder verlies

je dagelijks gemakkelijk meer dan vijf millimeter

water. Dils: “Aan het einde van een

week ben je zo drie tot vier centimeter kwijt.

Puur door waterverdamping. Vaak denken

mensen dat er een lek is, maar het ontbreekt

hen gewoon aan een goede lamellenafdekking.”

Die beperkt de verliezen tot

één millimeter per dag.

Wanneer het waterniveau in een zwembad

te laag staat, wordt het bijgevuld met drinkwater.

Dat is koud en niet gedesinfecteerd,

dus het vraagt energie om op de juiste temperatuur

te komen en heeft chemische producten

nodig om de juiste samenstelling te

krijgen. Bovendien is water, net als energie,

een duur product. “Doorheen de jaren tikt

dat aan, in het totale kostplaatje. Door een

lamellenafdekking wordt ook de ecologische

impact van je installatie kleiner en de

investering dus interessanter.”

Voor standaardafmetingen streeft T&A naar levertermijnen van twee tot drie weken.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

De zwembadsector kent de laatste jaren

een gestage groei in ons land. Mensen blijven

investeren in hun eigen stukje wellness

in huis. Het veranderende klimaat speelt

hierin geen onbelangrijke rol, nu het outdoor

zwembadseizoen langer wordt. Door

de pandemie zochten particulieren bovendien

meer hun toevlucht in eigen tuin voor

een deugddoende ontspanning, wat die

groei een enorme boost gaf. >

39


Plaats jouw vacature

Online

Vergroot je zichtbaarheid &

bereik potentiële kandidaten

Ontdek al onze voordelen

Plaats uw vacature online op onze website en bereik direct de gewenste doelgroep.

Elke credit staat gelijk aan één vacature die u in kunt zetten op ons platform.

PRIJSLIJST

Vacature pakket 1

Vacature pakket 2

Vacature pakket 3

3

credits

6

credits

10

credits

60 dagen online

Credits zijn 1 jaar geldig

Promotie via social media

Bereik direct uw doelgroep

In te zetten op het door u gekozen platform

Gebruik van ons netwerk

Promotie via de algemene en gepersonaliseerde

nieuwsbriefmodule

Enthousiast

geworden?

We helpen je graag.

Bezoek onze website www.zwembadbouw.eu voor meer informatie. U kunt ook

bellen naar +32 50 36 81 70 of een mail sturen naar m.noppe@louwersmediagroep.be of

m.vanstrijp@louwersmediagroep.nl. Dan helpen we u graag verder met het plaatsen van uw vacature!


T&A investeerde fors in zijn productie en logistiek.

T&A anticipeerde hierop door te investeren

in zijn productie en logistiek. In september

2022 komt daar nog een volledig

automatische assemblagelijn bij, waardoor

het bedrijf uit Geel de jaarlijkse capaciteit

opkrikt tot zo’n 15.000 rolluiken per jaar. Op

deze lijn zullen de geëxtrudeerde lamellen

op maat gezaagd worden, waarna de eindkappen

er ultrasoon op gelast worden.

Zo garandeert T&A zijn capaciteit en verhoogt

tegelijk de kwaliteit door een ingebouwde

kwaliteitscontrole op de lijn. Elke

dop die links en rechts op een profiel

gelast is, wordt namelijk automatisch op

zijn waterdichtheid gecontroleerd tijdens

het productieproces.

Dils: “Dit gebeurt zonder het proces te vertragen.

Die kwaliteitscheck vertaalt zich

in betrouwbare levertermijnen voor onze

klanten. Niet verwaarloosbaar, voor een

product dat vaak pas aan het einde van

de installatie wordt opgemeten. Voor onze

standaardafdekkingen, tot zeven meter

breed, streven we naar leverter mijnen

van twee tot drie weken. Met deze extra

investering bereiden we ons voor op de

toekomst. We geloven sterk in de langetermijngroei

van de markt van nieuwe

zwembaden. Tegelijk is zo’n kwart van onze

business recurrent, namelijk in de vervangings-

en renovatiemarkt. Hierin bieden

we zowel opbouwmogelijkheden als de

mogelijkheid om een rolluik in te bouwen

in een bestaand zwembad bij renovatie.

Of de stijgende energieprijzen zich ook

zullen vertalen in meer afdekkingen, zal de

toekomst uitwijzen.”.

Een afdekking speelt een belangrijke rol in het beperken van energieverliezen.

‘DOOR DE AANHOUDENDE PRIJSSTIJGINGEN

WIL DE EINDKLANT MEER EN MEER WETEN

WAT HET TOTALE KOSTPLAATJE VAN ZIJN

INSTALLATIE IS, INCLUSIEF VERWARMING,

ONDERHOUD EN REINIGING’

41


Het Cover Lock-systeem

garandeert een automatische

vergrendeling van de afdekking.

AUTOMATISCHE,

HOOGSTAANDE

EN VEILIGE

AFDEKKING

De specialist in automatische zwembadafdekkingen Aquacover zet ook in 2022 volop in op kwaliteit, innovatie en een

sterke dienstverlening. Het Waalse bedrijf ontwikkelt en produceert afdekkingssystemen die voldoen aan de eisen van

de eindklant wat veiligheid, design en gebruiksgemak betreft. Dit jaar lanceerde Aquacover een upgrade-programma

voor haar bestaande Premium-gamma.

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld Aquacover

Met bijna dertig jaar ervaring is Aquacover

geen onbekende in de zwembadsector.

Het bedrijf uit Andenne kenmerkt zich

door innovatieve, hoogstaande zwembadafdekkingen

en een sterke technische

ondersteuning van zijn klanten. In zijn eigen

atelier ontwikkelt en produceert het team

automatische afdekkingen op maat, met

pvc- en PC-lamellen, verkrijgbaar in gewone

of solar-uitvoering. Het gestroomlijnde

aanbod bevat zowel opbouw- als inbouwsystemen

voor privé- en publieke zwembaden.

Zo biedt Aquacover de systemen Easy,

Box, Exterior en Resort aan.

“Sinds dit jaar is ons Premium-assortiment

niet meer beschikbaar voor verkoop en

bieden we het basisgamma Aqua Cover

Easy als alternatief. Al blijven we natuurlijk

de bestaande installaties onderhouden en

voorzien we voldoende wisselstukken voor

herstellingen”, vertelt Frank De Pauw, business

developer bij Aquacover. “Het nieuwe

gamma is uitgerust met nieuwere technologie,

waaronder elektronische eindschakelaars.

Het is de bedoeling om geleidelijk aan

de bestaande installaties te upgraden naar

deze nieuwe techniek.”

Een zwembadafdekking gaat natuurlijk niet

onbeperkt mee. Normaal gezien zijn de

lamellen na zo’n tien jaar aan vervanging

toe. De motor en mechanische componenten

kunnen langer meegaan, tot wel twintig

jaar, op voorwaarde dat ze goed onderhouden

zijn. “Wij bieden de eindklant nu de

keuze: de motor herstellen, of een upgrade

doen en weten dat je minstens de volgende

tien jaar weer goed zit. Het grote voordeel

met onze oplossing is dat hierbij niet het

hele systeem moet vervangen worden.”

VOOR ELK ZWEMBAD

Voor nieuwe zwembaden en voor renovatie

is het opbouwsysteem Aqua Cover

Exterior een geschikte keuze. Het Cubemodel

heeft een basisstructuur in inox

en is afgewerkt met een uiterst solide en

esthetische omkasting, die kan dienstdoen

als ligbank en als steun om in het water te

springen, zalig voor spelende kinderen. Van

de inbouwoplossingen Aqua Cover Easy en

Box is Easy de goedkoopste uitvoering. Deze

systemen worden perfect op maat uitgewerkt

volgens de wensen van de eindklant.

In al haar oplossingen beoogt Aquacover

niet alleen de hoogste kwaliteit en optimaal

comfort, maar heeft ook oog voor design.

‘EEN KWALITEITSVOLLE LAMELLENAFDEKKING

VERHOOGT HET COMFORT EN DE

VEILIGHEID EN MAAKT AANZIENLIJKE

ENERGIEBESPARINGEN MOGELIJK’

42


Zo heeft de klant een ruime keuze qua type

en kleur van lamellen.

Voor grotere installaties, zoals gemeentezwembaden,

recreatiecentra en hotels, is er

het Aqua Cover Resort-aanbod. Hierbij zijn de

gebruikte materialen volledig afgestemd op

de grotere dimensies. Resort bestaat zowel in

een opbouw- als inbouwoplossing. Aquacover

beschikt over een intern studiebureau dat

deze projecten volledig begeleidt, van a tot z.

Voor al zijn klanten staat het Waalse bedrijf

ter beschikking met uitgebreide technische

ondersteuning en organiseert het ook geregeld

trainingen in zijn atelier.

HOOGSTE VEILIGHEIDSNORMEN

Een zwembadafdekking biedt niet alleen

voordelen op vlak van warmtebehoud en

het proper houden van het zwembadwater.

Ze verhoogt ook aanzienlijk de veiligheid

rond de installatie. Alle Aquacover-systemen

voldoen aan de strenge veiligheidsnormering

NFP 90-308. Oprichter en zaakvoerder

Frédéric Poty legt uit: “In België bestaat

geen norm zoals in Frankrijk. Omdat wij

actief zijn op de Franse markt, moeten onze

oplossingen hieraan voldoen. Zo zijn onze

lamellen steeds conform deze veiligheidsnorm,

hebben ze een grote weerstand en

doorstaan ze moeiteloos alle verouderingsen

schoktesten. Bovendien hebben wij een

uniek, eigen systeem op de markt om de

De Aqua Cover Exterior Cube heeft een uiterst elegante houten bekisting.

veiligheid rond het zwembad te verhogen,

namelijk Cover Lock. Dit mechanisme vergrendelt

automatisch de zwembadafdekking

wanneer die gesloten wordt.”

Aquacover gaat prat op gezonde partnerships

met haar klanten. “We verwachten van

onze installateurs hetzelfde engagement

naar de eindklant toe. Inzetten op een kwaliteitsvolle

plaatsing, correcte opvolging

tijdens het project en een sterke dienst na

verkoop zijn voor ons essentieel. Zo garanderen

we samen een betrouwbare zwembadafdekking

voor elk type zwembad.”

De lamellenafdekkingen van Aquacover bestaat in een normale en solar-uitvoering.

43


Unieke zwembaden met

innovatieve toets

Producent van monopools NIVEKO creëert unieke hightech polymeer zwembaden op maat. Het bedrijf uit Tsjechië is een

van de vertrouwde fabrikanten in de Pollet Pool Group uit Waregem. Gaandeweg won het het vertrouwen van klanten

en professionele installateurs in heel Europa. Met zijn duurzaam geproduceerde monoblok zwembaden, die volledig

inspelen op de noden en wensen van de klant.

Tekst Hanne Verhaegen | Beeld Niveko

Het water verdwijnt op ingenieuze wijze onder het terras.

NIVEKO staat bekend om zijn innovatieve

geest en aanpak. De zoektocht naar balans

tussen business, creativiteit en techniek

staat centraal in de bedrijfsvisie. Al van bij

haar ontstaan legt de onderneming bovendien

grote nadruk op een milieuvriendelijke

aanpak en respect voor de natuur. Omdat

NIVEKO zijn eendelige zwembaden altijd

op maat maakt, speelt het tot in het kleinste

detail in op de wensen en behoeften van

elke individuele klant. Zonder beperkingen

qua vorm en ontwerp: elk zwembad dat de

productiehal verlaat, is volkomen uniek. Een

zwembad dat de persoonlijkheid van zijn

eigenaar weerspiegelt, is tegenwoordig iets

bijzonders.

Een monoblok zwembad is snel en eenvoudig

te installeren. Het zwembad verlaat de

productiehal volledig voorbereid om alles

zo soepel mogelijk te laten verlopen en te

garanderen dat het zwembad gebruiksklaar

is zodra het geïnstalleerd is. Bovendien

wordt het op een exact tijdstip geleverd; zo

Sales director Jiří Zemek en senior sales manager voor de Benelux Seppe

Craenhals.

44


De minimalistische lijnen combineren eenvoud en comfort.

kom je je installatietermijn naar je klanten

correct na en blijven de installatiekosten

onder controle. Tijdens het installatieproces

wordt het zwembad ingebetonneerd,

zodat het zijn vorm behoudt en langer

meegaat. Bovendien spelen, in tegenstelling

tot klassieke betonnen zwembaden, de

weersomstandigheden geen grote rol bij de

installatie van een monoblok zwembad.

CONTINUE VERNIEUWING

Kleine en grote technische innovaties zijn

dagelijkse kost bij NIVEKO. De ontwikkelingsafdeling

volgt de laatste trends op

de markt en komt met nieuwe oplossingen

die voortbouwen op state-of-the-art

technologieën en geavanceerde processen,

in combinatie met een lange traditie

in de zwembadindustrie en de nadruk op

eerlijk handwerk.

Een mooie illustratie van die drang naar

innovatie is het Plus-assortiment: NIVEKO‘s

meest geavanceerde zwembad tot nu. De

roestvrije, stalen inbouwelementen zijn door

de fabrikant tot in het kleinste detail verfijnd,

direct in de zwembadromp ingebouwd en

met het NIVEKO-logo gemarkeerd. Het

Plus-concept combineert een frisse elegantie

en precies vakmanschap.

In de herfst werd het overloopzwembad

Underflow op de internationale zwembad-,

sauna- en wellnessbeurs Aquanale

in Keulen gepresenteerd: een uniek bad

uit het portfolio van NIVEKO dat de allerbeste

eigenschappen van skimmer- en

overloopzwembaden combineert. Het

wateroppervlak verdwijnt onder het

omlig gende terras, zodat er minimaal

waterverlies optreedt tijdens het zwemmen

en het water in het zwembad steeds

op het hoogste niveau blijft. De praktische

functionaliteit van de Overflow Underflow

is niet zijn enige troef. De onzichtbare rand

van het zwembad, die onder het omringende

terras verdwijnt, maakt het bad tot

een mooi en opvallend element in elke tuin.

‘MET KLEINE EN

GROTE TECHNISCHE

INNOVATIES OP

DAGELIJKSE BASIS

IS NIVEKO STEEDS

EEN STAPJE VOOR’

INTERNATIONAAL GEGROEID EN KLANTGERICHT

Het bedrijf, ontstaan in Tsjechië, breidde al

snel uit over achttien verschillende landen

en is klaar om de Benelux te veroveren. Zijn

strategie? De klanten centraal stellen en luisteren

naar hun noden en wensen. Zo maakt

NIVEKO het leven van zijn zakenpartners

eenvoudiger, bijvoorbeeld door voortdurend

efficiënte online tools te ontwikkelen

die hun tijd besparen en het werk vergemakkelijken.

Klanten waarderen bovendien

de familiale sfeer in de onderneming, ook

nu NIVEKO deel uitmaakt van de internationaal

gerenommeerde Belgische Pollet Pool

Group. De waarden van het bedrijf vullen

deze groep goed aan en ze delen gemeenschappelijke

doelstellingen: de nadruk op

duurzaamheid en respect voor de natuur

en het milieu.

45


AUTOMATISCHE AFDEKKINGEN

EN AANDRIJFSYSTEMEN OP MAAT

Covrex ® werkt voornamelijk met inox voor zijn

automatische zwembadafdekkingen.

Solar rolluik in polycarbonaat, beschikbaar in

drie kleuren: alu, blue, midnight.

46


Arnaud Degueldre (links) is managing director van Covrex ® .

Initieel ontstaan als merk onder de vleugels van LPW Pools, groeide Covrex ® uit

tot een volwaardige speler in de markt van automatische zwembadrolluiken.

Het bedrijf verdeelt zijn producten op internationale schaal en biedt naast

lamellen uit pvc en PC ook op maat gemaakte aandrijfsystemen. Sinds 2020

maakt het deel uit van de Europese bedrijvengroep The Swimming Pool Hub,

waartoe ook LPW Pools en Walter Pool behoren.

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld Covrex ® 47

​In 2004 ontstond het eerste prototype van

de Covrex ® -zwembadafdekking, om een

antwoord te bieden op problemen veroorzaakt

door hevige hagelbuien. Covrex ®

drukte meteen zijn stempel met een uiterst

weerbestendige oplossing. Managing director

Arnaud Degueldre vertelt: “De eerste

jaren was onze afdekking vooral afgestemd

op de monoblok-zwembaden van LPW

Pools. Vanaf 2010 hebben we ook andere

zwembadbouwers benaderd. Vandaag zijn

we deel van de marktleiders in onze sector.”

Het bedrijf uit Aarschot groeide de laatste

jaren enorm en stelt vandaag 55 medewerkers

te werk. Covrex ® is een internationale

speler zowel binnen als buiten

Europa, met onder andere klanten in Zuid-

Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. Binnen

Europa is Covrex ® prominent aanwezig

in België, Duitsland, Frankrijk, Zweden,

Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. In

2020 kwam Covrex ® onder de TSPH-groep

– The Swimming Pool Hub – wat interessante

synergieën met zich meebrengt

met zusterbedrijf Walter Pool, specialist in

afdekzeilen. “We versterken elkaar in onze

respectievelijke markten en hebben voor

elk type zwembad en elke vraag van de

eindklant een gepaste oplossing.”

KWALITEIT EN SERVICE

Zowel voor standaard als op maat afgewerkte

zwembadafdekkingen mag je bij

Covrex ® op grondige, technische expertise

en vakmanschap rekenen. Ook voor de aansturing

van het zwembad. Covrex ® staat voor

kwaliteit en uitmuntendheid, in zijn producten

en in zijn klantenrelaties. Degueldre:

“Onze lamellenafdekkingen gaan gemakkelijk

tien tot twintig jaar mee, mits het

systeem goed wordt onderhouden. >


We werken voornamelijk met inox, dat een

stuk sterker is dan aluminium. Dat geeft ons

veel vrijheid in afmetingen en ontwerp.”

Het bedrijf staat bekend om zijn maatwerk

en gaat complexe projecten niet uit de weg,

steeds met een focus op een kwaliteitsvolle

afwerking en de veiligheid in en rond het

zwembad. Met Covrex ® Classic heeft het

bedrijf bovendien een uniek product op de

markt gericht op het luxesegment.

“We vinden het belangrijk langetermijnpartnerships

uit te bouwen met onze klanten,

gebaseerd op onderling respect, en gaan

net dat stapje verder om de professionele

zwembadbouwer te ondersteunen.”

Covrex ® gaat prat op het menselijk contact

voor, tijdens en na een installatie, en

communiceert open met zijn klanten. Het

bedrijf investeerde in de dienst na verkoop.

Zo garandeert het team een vlotte service,

ook tijdens het hoogseizoen, en streeft

ernaar de klant en eindklant zo snel mogelijk

te helpen, op locatie als het moet.

Verder zet Covrex ® in op het proactief

begeleiden van de zwembadbouwer: door

trainingen in het bedrijf zelf, door klanten

tijdens een eerste installatie ter plaatse bij

te staan en door installateurs lokaal op te

leiden. “We zoeken steeds naar oplossingen

als zich een probleem voordoet en bieden

alternatieven aan om bijvoorbeeld de veiligheid

bij de eindklant te garanderen, zoals

een tijdelijk dekzeil.”

De producent investeerde ook fors in digitalisering,

waardoor de zwembadbouwer

online kan bestellen in de webshop,

bestellingen opvolgen, een installatie configureren

en informatie opzoeken over de

productie en voorraad.

AANSTURING VIA WIFI

Covrex ® bouwt zelf elektrische kasten voor

zwembaden. In 2021 ontwikkelde het team

een nieuwe versie die je op wifi kan aansluiten

en met een app bedienen. Via een

online webportaal ga je toegang krijgen tot

alle kasten die je installeerde en beheer je

De Covrex ® Classic lamellen zijn uiterst isolerend,

zeer veilig en gaan lang mee.

‘Onderling respect, uitmuntendheid en

langetermijnpartnerships zijn essentieel in

onze manier van werken’

De productie van Covrex ® vindt grotendeels plaats in Aarschot.

48


De Covrex ® Lite lamellen in

pvc voldoen aan de Franse

veiligheidsnormen NF P90-

308 voor zwembadrolluiken.

gemakkelijk vanop afstand de verschillende

zwembadinstallaties. De aansturing is ontwikkeld

met opensourcesoftware, dus kan

je eender welke apparatuur, zoals een filterof

warmtepomp, integreren. Covrex ® zal

deze toepassing in de volgende maanden

verder ontwikkelen.

Het Belgische bedrijf heeft een aantal complexe

projecten op zijn palmares, waaronder

grote olympisch baden van 25 bij 50

meter met vier rolluiken van 50 meter lang

naast elkaar. Of een bad met een breedte

van 11,34 meter waarvoor een speciale as

werd ontworpen van 220 millimeter. Ook

voor speciale vormen met verschillende

breedtes langs twee kanten levert Covrex ®

moeiteloos een geschikte oplossing.

49


COMPLEET AANBOD

VOOR OPTIMALE

UITRUSTING EN

ONDERHOUD

Als allroundproducent en distributeur van technische zwembadcomponenten

en accessoires biedt CF Group Benelux een volwaardig assortiment voor

elke professionele installateur, zowel voor privé- als openbare zwembaden.

De tweede digitale editie van zijn Poolfair-beurs begin dit jaar was opnieuw

een succes en bevestigt zijn expertise in de zwembadsector in de Benelux.

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld CF Group Benelux

Het strakke design van de Tixit-afdekking maakt

dit een tijdloos en tegelijk functioneel product.

Al meer dan vijftig jaar zet CF Group Benelux

zijn vakmanschap en knowhow in om

de professionele zwembadbouwers, maar

ook loodgieters, elektriciens, sanitaire

installateurs en algemene bouwaannemers

te ondersteunen bij de aanleg van

zwembaden. Dat het bedrijf een toonaangevende

speler is in de Benelux werd nogmaals

bevestigd op de Poolfair-beurs, die

de groep ook dit jaar digitaal organiseerde.

Het unieke evenement in de zwembaden

zwemvijversector in de Benelux was

een groot succes, met 330 ingeschreven

deelnemers, meer dan 3.000 bezoeken

op het online platform, en zo’n dertien

participerende merken – Hayward, Speck,

Pahlen, Duratech, Geb, Espa, Renolit, Seko,

Sorodist, Waterco, Bio-UV group, CF Group

Benelux & Poolfino. “We willen alle deelnemers

en leveranciers bedanken voor hun

vertrouwen en voor het mogelijk maken

van dit event”, zegt operation & product

manager Gil Galle.

HAAL MEER UIT DE AFDEKKING

CF Group Benelux heeft verschillende

inbouw- en opbouwsystemen voor zwembadafdekkingen,

al springen volgende

oplossingen zeker in het oog: Tixit, Rollenery

en Rollinside.

Met de Hayward-producten meet, regel en stuur je het zwembad vanop afstand voor zuiver,

aangenaam water.

De thermische bescherming en mechanische

sluiting van de Teclumen-onderwaterverlichting

garanderen een langdurige werking.

50


'MET EEN UITGEBREID GAMMA AAN

WARMTEPOMPEN, STURINGSSYSTEMEN

EN AFDEKKINGEN BIEDT CF GROUP

BENELUX VOOR ELK TYPE ZWEMBAD

EEN GESCHIKTE OPLOSSING'

Qua opbouwoplossing biedt Tixit een uiterst

elegante en strakke afdekking, waarbij het

innovatieve design meteen opvalt. Met geïntegreerde

functionaliteiten, zoals bluetoothluidsprekers

en ingebouwde verlichting in

de steunen, geeft het systeem de tuin een

complete upgrade. Dit rolluik bestaat in een

elektrische en een solar-uitvoering. Tixit leent

zich voor elk type zwembad, al is het een

uiterst geschikte oplossing voor renovatie.

De inbouwmodellen Rollenergy en Rollinside

onderscheiden zich door een strakke,

fijne look en maximale functionaliteit, zoals

de ‘stop sel’-functie die de zoutchlorinator

aanstuurt als de afdekking open of dicht is.

Alle systemen zijn verkrijgbaar met pvc- of

solar PC-lamellen en bevatten een bevestigingsset

voor extra beveiliging van de gesloten

afdekking.

Voor een ultieme afwerking van het zwembad

is de ledonderwaterverlichting van

Vitalia en Teclumen een goede keuze. Het

Vitalia-ledgamma gebruikt marinetechnologie

in zijn lampen, heeft een geïntegreerde

waterdichte verbinding en een zeer

laag verbruik. Teclumen is een volledig in

inox uitgewerkte lamp met hoge ledkwaliteit,

getemperd glas, een mechanische

sluiting en een thermische bescherming.

De elektronische driver en DMX-ontvanger

zijn in de lamp geïntegreerd (DMX-versie op

aanvraag). Die laatste laat toe elke lamp in

een bepaald gebied van het zwembad individueel

te regelen.

ENERGIE-EFFICIËNT VERWARMEN

Qua oplossingen voor zwembadverwarming

beschikt CF Group Benelux over een

ruim assortiment, waaronder de Vitaliawarmtepompen.

De Vitalia Comfort Vesuvio

Full Inverter past automatisch zijn prestaties

en verbruik aan en heeft een geïntegreerde

soft-start. De efficiënte en stille warmtepomp

werkt op drie standen: automatisch,

verwarmen, koelen. Ook de Vitalia Premium

warmtepomp heeft een zeer stille werking,

optimaliseert het energieverbruik en blaast

verticaal, waardoor ze een groter verdampingsoppervlak

heeft en dus efficiënter is.

Deze warmtepomp werkt in alle seizoenen,

vanaf een buitentemperatuur van min vijftien

graden Celsius. De pomp is bedienbaar

met een touch controller en is compatibel

met wifi.

EENVOUDIG EN ACCURAAT ONDERHOUD

Een zwembad vanop afstand regelen en

behandelen wint aan belang. Niet alleen

werkt het tijdbesparend voor de zwembadprofessional,

de dosering gebeurt

ook een stuk accurater. Met Aquarite ® +

van Hayward heb je altijd zuiver water,

met een geoptimaliseerd gebruik van

chemische producten en een verhoogd

zwemcomfort. De kast laat toe de zoutelektrolyse

te regelen en controleren, en

ook de zwembadapparatuur zoals de

filter- en warmtepomp en de verlichting.

Koppel het systeem aan wifi voor een

gemakkelijke bediening vanop afstand

door de Control Station.

Ook voor openbare zwembaden heeft CF

Group Benelux een breed aanbod. Met het

PC Dynamics Dinotec doseringssysteem

meet en regel je eenvoudig en exact de

waterverzorging en pH van het zwembadwater.

Het toestel laat de keuze tussen

verschillende behandelingsmogelijkheden,

zoals chloor, actieve zuurstof of ozon. De

ingebouwde doseertechniek bepaalt automatisch

welke wateronderhoudsmiddelen

wanneer worden toegediend.

51


Wilt U ”BREEAM”

bouwen conform

EC1 PLUS?

Professionele Tegellijmen

en Voegproducten

www.soprobv.nl


HRS POOL & TECHNICAL EQUIPMENT

Anders dan andere...

Wij zijn verhuisd naar Beijerdstraat 11, 4112 NE Beusichem

Beijerdstraat 11 | 4112 NE Beusichem | T: 0031-345517013 | info@zwembadengroothandel.nl | www. zwembadengroothandel.nl


In het instructiebad

ligt een krokodil met

glijbanen en shooters.

Hypermodern

sportcomplex versmelt

met duinlandschap

Langs de kustlijn in Middelkerke toverde Vita Groep een oud sportpark om tot een innovatief sportcomplex dat feilloos

overgaat in het omringende duinlandschap. Zo bevindt de sporthal zich vier meter onder de grond. Het zwembad vertelt

een eigen verhaal, met een krokodil als uithangbord. Een projector laat de kinderen tikkertje spelen met vissen in het water.

Tekst Geoffrey Sabbe | Beeld Vita

Het sportpark ‘De Krokodiel’ werd officieel

geopend op 26 mei 2002. Een kleine twintig

jaar later was het park aan vernieuwing

toe. De gemeente Middelkerke wilde een

modern vrijetijdspark voor jong en oud, waar

het zowel op zonnige als op grijze dagen

aangenaam vertoeven is. Om het project op

een oppervlakte van 6.000 vierkante meter

te realiseren, deed de gemeente een beroep

op Vita Groep, een ontwikkelaar van zwembad-

en sportinfrastructuur die bestaat uit

vier partners: aannemer Cordeel, architectenbureau

Slangen+Koenis, zwembadspecialist

Hellebrekers en exploitant Farys.

“We werken volgens de DBFMO-formule”,

zegt Maarten Bauwens, Head of Operations

bij Vita Groep. “Dat staat voor Design,

Build, Finance, Maintenance en Operation.

Het betekent dat alles in onze handen

terechtkomt: van ontwerp tot exploitatie

en onderhoud.”

54


GEEN STANDAARDZWEMBAD

Voor de ontwikkeling van het zwembad

toonde Slangen+Koenis Architecten zich

van zijn creatiefste kant. “We wilden niet

zomaar een standaardzwembad ontwerpen”,

zegt architect Peter Baas. “We zijn

vertrokken vanuit de geschiedenis van Middelkerke,

toen het eiland Testerep voor de

kust lag. Er was het verhaal over een krokodil

die op het strand aanspoelde. Dat

hebben we een eigen invulling gegeven en

als thema gebruikt.”

Buiten aan de cafetaria is een zeven meter

hoge krokodil met twee glijbanen de blikvanger.

In het instructiebad ligt een krokodil

met glijbanen en shooters. In het water zie

je de slikken en schorren van het voormalige

eiland opduiken. “De lage palen stellen

de zeekralen voor”, zegt Peter Baas. “Ook in

de cafetaria en bij de sporthal zijn er grafische

verwijzingen naar het thema.”

GEAVANCEERD PROJECTIESYSTEEM

Het instructiebad van 12,5 bij 8 meter heeft

een beweegbare bodem die drie meter

diep kan zakken. “Die kwam er op vraag

van de lokale duikclub”, zegt Maarten Bauwens.

“Voor kleine kinderen kunnen we de

diepte beperken tot vijf centimeter, zodat

ze kunnen spelen.” Wat dat spelen betreft,

creëerde Vita Groep een primeur in Middelkerke.

Boven het zwembad hangt een

corrosiebestendige projector die figuren

projecteert in het bad. “Zo kunnen we de

kinderen tussen fonteintjes tikkertje laten

spelen met vissen in het water. Uniek, want

zoiets was nog niet op de markt.”

VENTILATIE MET BADMINTONSTAND

Bij het zwembad kwam nog een grote

sporthal. “Om het duinlandschap zo min

mogelijk te onderbreken, hebben we ze

vier meter onder de grond gebouwd”, zegt

Peter Baas. “Daardoor ligt het landschap

tegen het gebouw aan. Ook voor de sporters

heeft het voordelen: er is geen instraling

van de zon, zodat hun zicht niet wordt

belemmerd. Er is een ventilatiesysteem met

een ‘badmintonstand’, die minder lucht ‐

verplaatsing veroorzaakt.”

De wanden van de sporthal zijn volledig uit

beton gemaakt omdat ze de gronddruk

moeten opvangen. In de hal hangt een plint

van drie meter hoog in geperforeerd hout,

voor de akoestiek. “Dat er ook grote evenementen

moeten kunnen plaatsvinden, was

een uitdaging”, zegt Peter Baas. “We hebben

een hellingbaan van 44 meter gebouwd,

zodat een busje tot de sportvloer kan rijden

om materiaal af te zetten.”

Ook met het energieverbruik werd rekening

gehouden. De groene daken zorgen

er niet alleen voor dat het landschap doorloopt,

maar bufferen ook regenwater. Dat

wordt onder meer gebruikt om de toiletten

door te spoelen. Op het gebouw staan een

warmtepomp en 680 fotovoltaïsche panelen

om elektriciteit op te wekken.

Het verhaal over een krokodil die op het strand

aanspoelde in Middelkerke inspireerde het

bouwteam.

Buiten aan de cafetaria is een zeven meter hoge

krokodil met twee glijbanen de blikvanger.

Ook de sportzwemmers komen aan hun

trekken, in een gehomologeerd competitiebad

van 25 bij 16 meter met zes wedstrijdbanen.

Twee banen hebben een beweegbare

bodem, zodat er bijvoorbeeld ook aquagym

kan worden gegeven. Er is een tribune voor

120 supporters.

‘VAN VIJF

CENTIMETER WATER

VOOR PEUTERS TOT

DRIE METER WATER

VOOR DUIKERS’

Ook de sportzwemmers komen aan hun trekken, in een gehomologeerd competitiebad van 25 bij 16

meter met zes wedstrijdbanen.

55


Advertorial

BELGISCHE TOPKWALITEIT

IN PRODUCTIE EN SERVICE

PPC, dat staat voor polypropyleen copolymeer of passionate pool constructors. Die gepassioneerde zwembadfabrikanten

zijn Wim Devreese en Denis Dierickx. Nog geen twee jaar geleden startten de twee vennoten hun zwembadbouwbedrijf

in Desselgem. Ze maken kunststofzwembaden op maat voor de zwembadbouwer.

Tekst Hanne Verhaegen | Beeld PPC Pools

56


Advertorial

Zaakvoerder Wim Devreese denkt terug

aan de begindagen van PPC Pools.

“De eerste twee maanden waren volgepland

met opleidingen en de constructie

van ons demobad”, vertelt hij. “We volgden

opleidingen kunststoflassen in België en

Duitsland om volledig gecertificeerde lassers

te worden. De technieken die we leerden

gebruikten we meteen voor ons eerste

testzwembad.” Bij PPC Pools dragen ze

kwaliteit en certificering hoog in het

vaandel, in combinatie met een rotsvast

geloof in de kracht van hun product en

uitmuntende dienstverlening.

PPC Pools maakt hoogwaardige zwembaden

uit polypropyleen copolymeer. “We geloven

sterk in dit materiaal”, beaamt Devreese.

“Hiermee leveren we een luxeproduct, dat

aan de nodige kwaliteitseisen voldoet. Een

kunststofzwembad vormt voor de eindklant

een duurzame investering. Daarom denken

wij ook op lange termijn. We hameren niet

enkel op de degelijkheid van onze baden,

maar ook op een goede service. De productie

is één ding, maar een correcte plaatsing

is van even groot belang. PPC Pools staat

ook altijd paraat als er iets nodig is of misloopt

op de werf.”

‘WE GELOVEN STERK IN DE KUNSTSTOF

POLYPROPYLEEN COPOLYMEER’

Zaakvoerder Wim Devreese

STERK PARTNERSCHAP MET GROEIPOTENTIEEL

Denis Dierickx is de technische kracht

achter de productie bij PPC Pools. Wim

Devreese staat in voor de sales en de administratie,

maar steekt ook een handje toe

aan de productiekant. “Wij zijn een goed

geoliede tandem”, stelt Devreese. “Sales

en productie zijn nauw op elkaar afgestemd.

Alleen zo kunnen we gaan voor een

optimale dienstverlening.” Sinds enkele

maanden beschikt het team over een derde

paar handen.

Het Belgisch bedrijf heeft een ruime productiecapaciteit

en nodigt klanten uit om

te komen kijken hoe de baden geproduceerd

worden. Ook de eindklant is welkom.

Dierickx en Devreese nemen hem helemaal

mee in het polypropyleen-verhaal. “Die vertrouwensband

is voor ons enorm belangrijk.

We bieden mensen de mogelijkheid om

de kwaliteit met eigen ogen te zien en ons

te leren kennen. Zo geven we hen mee dat

we steeds beschikbaar zijn en ter plaatse

komen om de beste service te leveren.”

DUURZAME INVESTERING

De zwembadbusiness groeide gestaag,

maar is mede door de coronacrisis ontploft.

“Tijdens de eerste zeven maanden

produceerden we al zestig baden”, vertelt

Devreese. De vraag is dus niet gering. Dat is

volgens hem ook logisch: “Mensen investeren

meer in hun eigen huis en tuin, en hechten

meer belang aan aangenaam wonen.

Er mogen dan enkele jaren na de investering

geen plotse problemen optreden. Niet

door gebrekkige productie en niet door

foute plaatsing. Daarvoor staan wij garant.”

PPC Pools bouwt bovendien aan duurzame

relaties. Trouwe klanten maar ook nieuwe

vinden continu de weg naar de producent.

Devreese: “We onderscheiden ons door onze

no-nonsense aanpak en heldere communicatie.

Een man is maar zoveel waard als zijn eigen

woord; wij komen dus steeds onze afspraken

na. Wij gaan niet in zee met partners die onze

waarden niet delen. We leveren een sterk product,

dan komt het erop aan het zwembad

volgens de regels van de kunst te plaatsen.”

57


Alles voor

het zwembad

onder één dak

Opstelling van zonnepanelen met

dubbele werking.

Maak kennis met het familiebedrijf HRS Pool & Technical Equipment. Bij deze

Nederlandse groothandel vind je alles wat je nodig hebt om een zwembad aan

te leggen en uit te rusten. Van de skimmer, over de filter en de warmtepomp,

tot de lamellenafdekking en de zwembadverlichting. HRS Pool & Technical

Equipment zet zich elke dag in om de professionele installateur zo goed

mogelijk te ondersteunen.

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld HRS Pool & Technical Equipment

Installatie met hybride PVT-zonnepanelen om je

huis en je zwembad te verwarmen.

Als familiebedrijf hecht HRS Pool & Technical

Equipment veel belang aan expertise

en vakmanschap en tracht die elke dag uit

te dragen naar zijn klanten toe. De Nederlandse

groothandel, gevestigd nabij Utrecht,

biedt een volledig gamma aan zwembadproducten

en -accessoires om de professionele

zwembadbouwers in Nederland en

België van a tot z te voorzien.

Daarnaast legt het bedrijf een duidelijk

accent op ecologische oplossingen en

zoekt continu naar innovatieve producten

om het gamma op dat vlak uit te breiden.

“We specialiseren ons in zonnepanelen in

combinatie met zwembaden voor een optimaal

energieverbruik. Hierbij verkopen we

veel warmtepompen en zetten sterk in op

systemen om het zwembad vanop afstand

te beheren”, vertelt Niels Helmond, oprichter

en eigenaar.

HRS Pool & Technical Equipment biedt een

complete oplossing voor de verwarming van

het zwembadwater, inclusief zonnepanelen,

warmtepomp en automatische aansturing.

De technische groothandelaar heeft een

uitgebreid cliënteel, maar mikt vooral op de

kleinere installateurs die de passie voor het

vak delen. “We gaan het liefst partnerships

aan met professionelen die met evenveel

gedrevenheid dag in, dag uit klaarstaan

om hun klanten te helpen bij de installatie

en het onderhoud van hun zwembad.”

De groothandel gaat zelf net dat stapje

verder om de zwembadbouwer bij te staan

en denkt proactief na over de geschikte,

energiezuinige oplossing voor een specifiek

project. Daarnaast heeft het bedrijf een uitgebreid

aanbod van standaardproducten en

accessoires voor in en rond het zwembad.

DualSun Spring is een hybride zonnepaneel voor de

productie van elektriciteit en warm water.

ENERGIEZUINIG VOOR ZWEMBAD EN HUIS

Door in te zetten op zonnepanelen en

warmtepompen richt HRS Pool & Technical

Equipment zich in eerste instantie op het zo

efficiënt mogelijk verwarmen van het zwembad.

Daarbij maakt het bedrijf de koppeling

met het verwarmen van een woning.

“Met onze innovatieve PVT-zonnepanelen

heb je een oplossing om zowel het huis als

het zwembad te verwarmen, in combinatie

met een warmtepomp. Het is ook mogelijk

om de aansturing van het zwembad en de

pomp samen te voegen en zicht te krijgen

op het verbruik”, zegt Helmond. “We staan

58


‘We staan de zwembadbouwer

van a tot z bij en garanderen

zo een goede kwaliteit en

service voor de eindklant’

erom bekend optimaal mee te denken

met de installateur en helpen graag met

het voortraject. Aan een nieuwe installateur

leggen we bijvoorbeeld uit welke

warmtepomp het meest geschikt is voor

zijn project.” Een niet onbelangrijke analyse,

want alleen met de juiste warmtepomp

en de juiste flowsnelheid krijg je het

gewenste rendement.

AUTOMATISCHE AANSTURING

HRS Pool & Technical Equipment biedt

een basiskast aan voor de aansturing van

verschillende componenten van het zwembad.

Hierop kan je alle apparatuur aansluiten

die je wil: van de warmtepomp en de

doseertechniek, over de verlichting, tot de

zandfilter en de afdekking. Het systeem laat

ook toe om vanop afstand het zwembad te

beheren en te kijken wat er mis is bij een

eventueel probleem. Heel handig voor de

installateur om bijvoorbeeld de waterkwaliteit

in de gaten te houden bij grotere installaties,

en ook voor HRS zelf.

ook de installateur een signaal. Noem het

een extra service die we aanbieden, zodat

de zwembadbouwer sneller kan ingrijpen.

Uiteindelijk is iedereen erbij gebaat dat de

installatie zo optimaal mogelijk draait. Onze

warmtepompfabrikant Polytropic, waarvoor

wij de Nederlandse distributeur zijn, laat ook

toe dat installateurs of eindklanten rechtstreeks

de noodlijn gebruiken, zodat ook in

het weekend permanentie verzekerd is. ”

De Nederlandse groothandelaar zit niet

stil en werkt onder andere samen met zijn

Belgische lamellenfabrikant om lokaal iets

te openen, zodat Belgische klanten sneller

in eigen land bediend worden. Ook op vlak

van energie zoekt het bedrijf naar nieuwe,

innovatieve oplossingen die een verschil

maken op de energiefactuur van de eindklant.

Alvast iets om naar uit te kijken, eens

het seizoen 2022 volop in gang is.

Helmond: “Door ons compleet systeem

monitoren we de zonnepanelen en warmtepompen

van onze eindklanten. Bij een

probleem, zoals een uitgevallen paneel

of een klep die niet geopend werd, krijgt

De zonnepanelen worden aangesloten op een warmtepomp voor optimaal energieverbruik.

59


THEMA applicaties & software

AngelEye voorziet het veiligheidspersoneel van een functionele smartwatch.

AI-TECHNOLOGIE

VERHOOGT VEILIGHEID

Een alarm wordt doorgestuurd

naar de smartwatch.

IN EN ROND HET ZWEMBAD

Maximale veiligheid garanderen van elke zwemmer in het zwembad? Met het drenkelingendetectiesysteem van

AngelEye heb je gerichte oplossingen voor zowel openbare als privézwembaden, die de nodige flexibiliteit bieden

voor elk type project. Bovendien integreert het Italiaanse bedrijf bijkomende functionaliteiten in zijn toepassingen die

het beheer in en rond het zwembad vergemakkelijken. Zoals het afstemmen van de waterbehandeling op het aantal

aanwezige zwemmers.

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld AngelEye

Vanuit de behoefte om een veiligere

zwemomgeving te creëren richtten Riccardo

Casadei en Andrea Marcato in 2006

AngelEye op. Riccardo, voormalig eigenaar

van een bedrijf voor het beheer van zwemfaciliteiten,

rekende op meer dan tien jaar

ervaring in de assistentie van redders. Als

expert op het vlak van beeldverwerking

en artificiële intelligentie bracht Andrea

de nodige IT-kennis met zich mee. Tot

vandaag zijn beide managers persoonlijk

betrokken bij de ontwikkeling van hun

intussen internationale bedrijf. Initieel

lag de focus van AngelEye op veiligheidssystemen

om de bewakingsactiviteiten

van badmeesters te ondersteunen en zo

mogelijke ongevallen in het water te verminderen.

Later integreerden Riccardo en

Andrea bredere diensten in hun oplossingen

om aan de behoeften van openbare

zwembaden te voldoen. Denk hierbij aan

geïntegreerde verlichtingssystemen, veiligheidsdiensten

buiten het water en energiebesparende

apparatuur.

In 2012 richtte het Italiaanse bedrijf zich

op de Benelux-markt en bouwde sinds-

60


THEMA applicaties & software

dien een betrouwbaar partnernetwerk uit.

De lokale partners zijn zorgvuldig geselecteerd

en staan in voor het ontwerp, de

installatie, de dienst na verkoop en het

onderhoud van de specifieke oplossingen

op maat van de eindklant. Door deel te

‘DOOR

GEAVANCEERDE

AI-TECHNOLOGIE

WORDEN ALLE

BEWEGINGEN VAN

DE ZWEMMERS

GEREGISTREERD

EN IN REAL TIME

GEANALYSEERD.’

nemen aan verschillende beurzen en door

evenementen te organiseren bij actieve

installaties tracht AngelEye zwembadmanagers,

architecten en ontwerpers te

sensibiliseren over het nut en de voordelen

van hun technologie.

De onderwatercamera integreert ledverlichting

en biedt zo dubbele functionaliteit.

MEER DAN DETECTIE

AngelEye heeft oplossingen voor openbare

zwembaden, hotel- en privézwembaden.

De verschillende systemen zijn allemaal

gebaseerd op dezelfde geavanceerde

technologie voor verdrinkingsdetectie.

De toepassingen voor privézwembaden zijn

typisch kleiner, eenvoudiger te installeren

en qua kostprijs afgestemd op die specifieke

markt.

Kiezen voor het drenkelingendetectiesysteem

van AngelEye is kiezen voor maximale

veiligheid van alle zwemmers in en

rond het bad. De technologie laat toe elk

zwembad in een gegeven faciliteit afzonderlijk

te controleren. Hierbij kan de beheerder

van de zwemfaciliteit het gebruik van

de verschillende ruimtes en het nodige toezicht

afstemmen op het aantal aanwezige

zwemmers. Met de nieuwe AngelEye Safe­

Guard for Water Treatment is het mogelijk

dat aantal in te schatten en de waterbehandeling

hierop af te stemmen, met een positief

effect op het energieverbruik. >

De oprichters van AngelEye zijn Riccardo Casadei (links) en Andrea Marcato (rechts).

61


Bespaar energie met de

automatische afdekking

Covrex® Classic

www.covrex.com


THEMA applicaties & software

DOORGEDREVEN ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

Een typische installatie van een Angel -

Eye-systeem bestaat uit een netwerk van

onderwatercamera’s die op een centrale eenheid

zijn aangesloten. Deze eenheid wordt

bij de eindklant geïnstalleerd. Optioneel

wordt er ook een gepatenteerd ledverlichtingssysteem

voorzien. De camera’s registeren

alle bewegingen van de zwemmers

en sturen die naar de centrale eenheid

voor verwerking. De AngelEye LifeGuardsoftware

gebruikt verschillende algoritmes

en innovatieve artificiële intelligentie,

specifiek ontwikkeld voor verdrinkingsdetectie,

om de beelden te analyseren.

Detecteert het systeem een gevaarlijke

situatie of een verdrinking, dan gaat binnen

vijftien seconden een alarm af en wordt dit

aan het beveiligingspersoneel doorgegeven

via de meegeleverde smartwatch.

De geavanceerde software-algoritmen zijn

in staat lichtschitteringen of schaduwen te

herkennen en te compenseren. Hierdoor is

het systeem veel minder gevoelig aan het

genereren van valse alarmen en dus in lijn

met de ISO 20380 standaard norm die de

werkingsparameters van verdrinkingsdetectiesystemen

bepaalt. Door realtime driedimensionale

scanning en modellering toe te

passen is het mogelijk om de exacte positie

van personen in het water te bepalen. Zowel

aan de oppervlakte als op de bodem van het

zwembad. Zo weet het reddingspersoneel

precies waar iemands lichaam zich bevindt

voor een onmiddellijke en gerichte interventie.

Meerdere camera’s houden tegelijkertijd

alle punten in het oog, met minstens vier

overlappingen, om een maximale dekking

te garanderen, zelfs in het geval van kortstondige

obstructie van een camera. Zo is

het zicht op het gehele volume van het

zwembad gewaarborgd.

Het reddingspersoneel krijgt

de exacte positie van de

persoon in gevaar op de

smartwatch.

‘ANGELEYE HEEFT

DRENKELINGENDETECTIESYSTEMEN VOOR

PUBLIEKE, HOTEL- EN PRIVÉZWEMBADEN.’

De camera’s registeren alle bewegingen van de zwemmers en sturen die

naar de centrale eenheid voor verwerking.

CAMERA EN VERLICHTING IN ÉÉN

In tegenstelling tot andere verdrinkingsdetectiesystemen

biedt AngelEye het

veiligheidspersoneel een functionele smartwatch

die alle belangrijke informatie over

het verloop van de activiteiten in het water

weergeeft en veiligheids- en verdrinkingsalarmen

ontvangt. Inclusief de beelden van

de personen in gevaar en hun exacte positie

in het zwembad. Alleen het reddingspersoneel

ontvangt de alarmen waardoor dit een

uiterst discreet systeem is.

Actieve AngelEye-installaties zijn verbonden

met het AngelEye Cloud-platform. Zo

worden technische ondersteuning en periodieke

software-updates in real time vanop

afstand uitgevoerd. AngelEye Cloud omvat

een permanent diagnosesysteem dat dagelijks

eventuele fouten of storingen opspoort

en een eerste interventie op afstand activeert.

Indien nodig gebeurt er een interventie ter

plaatse door een erkend servicecentrum.

Recent ontwikkelde AngelEye de Safe-

Guard Density Control-oplossing voor het

tellen van zwemmers in het water en een

camera die een gepatenteerd RGBWverlichtingssysteem

integreert. De onderwatercamera's

bevatten een efficiënte en

energiezuinige ledverlichting. Door deze

dubbele functionaliteit blijven de kosten

lager met een esthetischer eindresultaat.

Bovendien is de oplossing gemakkelijk te

installeren door de verlichting eenvoudig

te vervangen door AngelEye ledcamera's.

Hiervoor zijn geen invasieve werken nodig

aan het zwembad en moet het typisch

niet leeggemaakt worden. De AngelEyecameranissen

zijn compatibel met alle

soorten zwembaden.

63


Geelen Vastgoed_1/4 advertentie.indd 1 25-06-2021 10:54

We laten u graag zien wat voor uw organisatie de mogelijkheden zijn!

Plan een datum met ons servicegerichte Dataduiker team.

Poolquip Balance

warmtepomp

Full inverter techniek,

leverbaar in

9, 12, 17 of 20 kW

Dolphin M700

Met uitgebreide

filterindicatie,

temperatuurmeting

en Bluetooth

afstandbediening

sales@poolquip.com | www.poolquip.com

GEELEN BOUWBEDRIJF B.V.

Engelmanstraat 49 | 6086 BB Neer | Postbus 4408 | 6086 ZG Neer

T+31 (0) 475 59 18 48 | E info@geelen.nl


THEMA applicaties & software

BESPAREN DOOR

SLIMME SOFTWARE

Dataduiker stroomlijnt de processen

van jouw sportbedrijf of zwembad.

SERA Business Design is een softwarebedrijf met ruim dertig jaar ervaring op het gebied van automatisering en

procesverbetering. Om ervoor te zorgen dat bedrijven hun potentieel kunnen realiseren, ontwerpt het bedrijf uit Alphen

a/d Rijn (NL) intelligente programma’s, verbonden in een totaalsysteem. Zo hou je overzicht over alle transacties, zorg je

voor een snelle verwerking van input in logistieke systemen, en verschijnt informatie automatisch online. Specifiek voor

de (publieke) zwembadsector ontwikkelde SERA Dataduiker.

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld SERA Business Design

Dataduiker overziet zowat alles wat er in

een zwembad gebeurt. En dat is heel wat.

Ticketverkoop, snackverkoop, abonnementenbeheer,

inschrijven voor zwemlessen,

toegangsbeheer, of het volgen van de

vorderingen van leerlingen, een website,

inkoop, verhuur, facturering tot en met

boekhouding: Dataduiker regelt alles!

WEG MET ONNODIG DURE SYSTEMEN

Al deze processen worden bij (publieke)

zwembaden soms nog verwerkt in inefficiënte

of onnodig dure systemen. Dat is

jammer, want hierdoor verloopt de administratie

niet optimaal en verspil je arbeidsuren

en geld. Dataduiker laat alle processen

naadloos in elkaar overlopen. Zo beheer je

eenvoudig de complete zwembadadministratie

in één systeem. Met één klik op de

knop verwerk je een financiële transactie,

een lesroosterwijziging, vraag je de gewenste

rapportage op, en nog vele andere opties.

Manuele back-ups nemen of een ingewikkeld

serversysteem installeren? Niet nodig!

Dataduiker werkt 100% online, in de cloud.

En Dataduiker gaat nóg verder. De mogelijkheid

bestaat dat een zwemmer online

een ticket of zelfs een abonnement kan

aankopen, naar het desbetreffende zwembad

gaat – met een QR-code – en zo binnenwandelt.

Zonder kassa, zonder manuele

administratie, zonder tijdverlies.

MODULES OP MAAT, ZONDER MAATWERK

Een van de grote voordelen van Dataduiker

is dat je altijd beschikt over alle modules,

die zitten immers in de licentie die eenmalig

wordt aangeschaft. Elke organisatie

kan op deze manier met deze systemen

werken. Je bespaart dus niet alleen kosten

door de toegenomen efficiëntie, maar ook

omdat toekomstige modules en updates ter

beschikking staan. Je hebt dus altijd toegang

tot de modules die je nodig hebt, maar je

betaalt nooit te veel – ook niet als klein bedrijf.

Vanzelfsprekend zorgen de eigen programmeurs

van SERA voor een snelle en

adequate service tijdens én na activatie

van Dataduiker.

Je beschikt altijd over alle modules, inclusief toekomstige updates.

65


Complete set van filtratie, analyse

en behandeling van het zwembadwater !

WATERCOM VITALIA

FILTRATIE + WATERANALYSE EN-BEHANDELING

DE ULTRA

VOLLEDIGE

UITRUSTING

Vermindert de gebruikskosten

Snelle plaatsing (1u)

Compact

Stilwerkend

Aantrekkelijke prijs

Een merk

Tel. : +32(0)2 648.17.82 Email : info.be@cf.group

Website : be.cf.group


THEMA applicaties & software

Verbeterde app voor turbinezweminstallatie

en ledverlichting

Sinds kort kan de nieuwe BINDER24-app worden gedownload. Met dit programma kunnen zowel de turbinezweminstallaties

als de ledverlichting van BINDER comfortabel worden bediend. De app biedt meer functies dan de

voorgaande versie HydroStar Next en is ook geschikt voor de smartwatch van Apple.

Tekst Binder24 | Beeld Binder24

De BINDER24-app is de opvolger van de

HydroStar-Next-app. Net als met HydroStar

Next kan de gebruiker ook met de BIN-

DER24-app de turbinezweminstallaties en

de ledverlichting van BINDER bedienen en

eigen trainingsprogramma’s samenstellen.

Nieuw, daarentegen, zijn de vooraf ingestelde

trainingsprogramma’s, met drie

moeilijkheidsniveaus: wie geen eigen trainingsprogramma

wil maken, kan nu kiezen

tussen de opties Heuvel, Interval, Uithoudingsvermogen,

Power en Piramide. Alle

programma’s kunnen worden gepauzeerd

en na de training op basis van verschillende

criteria worden gefilterd. De BINDER24-app

maakt – na een eenmalige instelling – automatisch

verbinding met het wifi-/thuisnetwerk

en biedt zowel een licht als een donker

thema. Aan het einde van het programma

schakelt de turbinezweminstallatie automatisch

over op de laagste stand.

In tegenstelling tot HydroStar Next, kan de

BINDER24-app bovendien niet alleen op

smartphones en tablets worden gebruikt,

maar ook op de smartwatch van Apple.

Hiervoor hoeft de app alleen op een iPhone

of iPad te worden geïnstalleerd die met

de smartwatch is gekoppeld. Aansluitend

wordt de app op het mobiele apparaat

gestart en kan de turbinezweminstallatie

worden bediend.De installatie van de BIN-

DER24-app op de smartwatch van Apple

verloopt ofwel automatisch of kan in de

watch-app op de iPhone of iPad handmatig

worden uitgevoerd.

De BINDER24-app is beschikbaar voor

Android en iOS, respectievelijk in de Google

Play Store en de App Store. Om deze te

kunnen gebruiken, moet de besturingskast

van de turbinezweminstallatie met een

apart verkrijgbare app-controller worden uitgebreid.

Een omzetting voor smartwatches

van andere fabrikanten staat al gepland.

‘NIEUWE BINDER24-APP IS OOK GESCHIKT

VOOR SMARTWATCH VAN APPLE’

67


TPO IS DUURZAAM

EN VEELZIJDIG

Voor de waterdichte bekleding van zwembaden en zwemvijvers bestaan diverse oplossingen. Folies op basis van

thermoplastische polyolefinen, kortweg TPO, zijn wellicht een minder gekende, doch daarom niet minderwaardige optie.

Integendeel, het materiaal bewijst zich al decennialang in talrijke toepassingen. Zelfs in veel extremere omstandigheden

dan die van een zwembad of -vijver.

Tekst Elise Noyez | Beeld Sealtec

Met folies in lichte tinten zoals

wit en blauw ziet het water er

extra aanlokkelijk uit.

68


In Duitstalige regio’s worden TPO-folies al meer dan twintig jaar toegepast in openbare zwembaden.

‘Ondanks de huidige grondstoffenschaarste

zijn TPO-producten volop beschikbaar’

Polyolefinen zijn kunststoffen op basis van

koolstof en waterstof. De meest gekende

polyolefinen zijn polyethyleen (PE) en polypropyleen

(PP). Het gaat daarbij zowel om

plaatmateriaal als om folies van enkele

millimeters dik. “Het plaatmateriaal wordt

onder andere gebruikt voor de productie

van kuipen en opslagtanks, bijvoorbeeld

voor de opslag van zware chemicaliën”, vertelt

Stijn Frooninckx van Sealtec. “Dat alleen

al toont aan dat het materiaal een erg hoge

chemische resistentie heeft.”

De dunnere TPO-folies, op hun beurt, worden

al decennialang gebruikt als bekleding van

daken en bufferbekkens. “In die toepassingen

staan ze regelmatig droog en worden ze

blootgesteld aan soms zeer extreme weersomstandigheden,

maar ook daar tonen studies

van het Duitse Institut für Bautenschutz,

Baustoffe und Bauphysik aan dat de levensduur

snel meer dan 55 jaar bedraagt.”

OP MAAT VAN ELKE WATERBEHANDELING

Spreken we over zwembaden en zwemvijvers,

dan hebben zowel de folies als het

plaatmateriaal inmiddels een prominente

plaats in de markt. “Veel van de gekende

prefab zwemkuipen zijn vervaardigd uit

polypropyleen”, weet Frooninckx. “Daarnaast

zijn folies op basis van polyethyleen of

polypropyleen uitermate geschikt voor de

bekleding van zowat alle waterpartijen én

beschikbaar in diverse kleuren.”

Op de suggestie dat TPO-folies minder aangewezen

zouden zijn in chloorrijke omgevingen,

reageert Frooninckx stellig: “De

chemische resistentie van deze materialen

is, zoals gesteld, erg hoog. Dat geldt niet

alleen voor het plaatmateriaal, maar net

zozeer voor de folies. In Duitstalige regio’s

worden deze folies al meer dan twintig jaar

toegepast in openbare zwembaden – toepassingen

met een erg hoge chloordosering

– en is er nog steeds geen enkele beschadiging

of verkleuring opgetreden. Wel is het

zo dat je in dergelijke situaties best gebruikmaakt

van een PE-folie. Die is kleurvaster en

zal dus ook bij intensief chloorgebruik en

hoge temperaturen haar originele kleur blijven

behouden.”

Ook bij waterbehandelingen op basis van

(zout)elektrolyse raadt Frooninckx het

gebruik van PE-folies aan. “Biopools of

hybride baden met een lage chemische

belasting – denk aan hydrolyse – kunnen

wel perfect met PP-folies gerealiseerd

worden, en dat met of zonder glasvezelwapening.

Hou natuurlijk wel rekening met

het beschikbare kleurenpalet. Zo omvat

het gamma PE-folies vooral lichte tinten

zoals wit en blauw, wat het effect geeft van

een heerlijk tropisch zwembad, terwijl de

donkerde PP-folies, beschikbaar in diverse

tinten grijs, groen en blauw, doorgaans voor

meer weerspiegeling op het wateroppervlak

zorgen.”

GEEN WEEKMAKERS OF ADDITIEVEN

Een ander aspect dat de levensduur en

duurzaamheid van TPO-folies bepaalt, aldus

Frooninckx, is de complete afwezigheid van

weekmakers en additieven. “Dit betekent

dat het materiaal ook in een waterig milieu

niet degradeert én dat er geen kankerverwekkende

stoffen vrijkomen. Noch tijdens

het lassen, noch doorheen de levensduur

van het project. Als dat geen geruststelling

is voor zowel plaatser als gebruiker!”

Als distributeur van de merken Agru en Sika

heeft Sealtec een compleet aanbod aan

TPO-folies voor zwembad en zwemvijver.

“Ook in de huidige context van grondstoffenschaarste

zijn onze producten nog steeds

beschikbaar”, verzekert Frooninckx. “Voor

zij die nog onvoldoende vertrouwd zijn met

TPO bieden we daarenboven graag ondersteuning

in de productkeuze en bij de plaatsing.

Op die manier is een duurzaam en

betrouwbaar resultaat altijd verzekerd.”

69


passionate pool constructors

Uw solide partner voor

kunststof zwembaden op maat.

Als zwembadbouwer op zoek naar een

solide partner voor uw PPC zwembaden

op maat? Contacteer ons gerust!

PPC POOLS BV adres productie:

Spildoornstraat 34 – 8792 Desselgem – +32 492 93 52 23 – info@ppcpools.be – www.ppcpools.be

passionate pool constructors


BEDRIJFSVOERTUIGEN OP

MAAT VAN PROFESSIONALS

In het gamma lichte bedrijfsvoertuigen van Nissan zijn de Interstar en Primastar de op professionele klanten gerichte

speerpunten. Niet alleen omwille van de sterk opgewaardeerde recente versies, maar evenzeer door de veelzijdigheid

van de voertuigen en de vele ombouwopties.

Tekst Hendrik De Spiegelaere | Beeld Nissan

Een lichte bedrijfswagen voor elk type van

professioneel gebruik met een al even professionele

ondersteuning, dat is het streefdoel

van Nissan. Met zijn moderne lichte

bedrijfsvoertuigen blijft de constructeur

zich actief richten op professionals. Het

jonge gamma is bijzonder veelzijdig en kan

aan alle behoeften van de veeleisende klant

voldoen door de vele ombouwopties. Van

de grote Interstar, die veel op- en ombouwmogelijkheden

biedt, tot de veelzijdige en

praktische, middelgrote Primastar.

MODERNE LOOK

Bij de meest recente opwaardering kreeg

de Primastar door een aangepast design

een meer dynamische look, met een nieuw

radiatorrooster, ledkoplampen als standaard,

en optionele 17-inch lichtmetalen velgen.

Opvallend is het grote aantal geavanceerde

rijhulpsystemen (ADAS) met functies zoals

dodehoekwaarschuwing voor het beschermen

van zwakke weggebruikers bij het afslaan,

rijstrookbewaking met een waarschuwing

voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook,

verkeersbordenherkenning, adaptieve cruisecontrol

en een intelligente noodremhulp. >

71


Waarom kiezen voor een TPO folie?

Milieuvriendelijke kunststof

Hoge levensverwachting

Kleurvast

Vrij van weekmakers, chlorides, biocides

Geen uitstoot van dampen tijdens het lassen

duurzame TPO waterdichting voor vijver, zwemvijver en zwembad

www.sealtec.be

SEAL_advertentie_zwembadbouw_08_21.indd 1 17/08/2021 12:49

DURACOVER

Cover system products

Telescopic tube

> For pools between 3,30m - 5,50m

> Available from stock

> Compact to transport

Unique ball bearing

> Easy installation

> By only ONE man

> During pool build

Propulsion Systems bv

Dooren 72 - 1785 Merchtem, Belgium - T +32 2 461 02 53 - info@propulsionsystems.be - www.duratech.be


De Primastar wordt aangeboden in een

reeks van vier Euro 6d conforme motoren:

een 1,6-liter motor met 96 pk of een

2-liter motor met 120, 145 of 170 pk. Klanten

kunnen deze emissiearme motortechnologie

combineren met een handgeschakelde

of automatische transmissie met dubbele

koppeling.

Nissan biedt de Primastar voor bepaalde

beroepsgroepen af fabriek al in een kanten-klare

ombouwversie, zoals een uitvoering

opgebouwd voor loodgieters, een

uitvoering voor elektrische technici en een

uitvoering als store van. Daarnaast zijn er

twee uitrustingspacks (veilig laden en vloeren

wandbescherming).

Met twee lengte-uitvoeringen en twee

hoogten zijn er nuttige volumes beschikbaar

van 5,2 tot 8,6 m 3 of 3,2 tot 4 m 3 voor de

uitvoering Crew bestelwagen. Het laadvermogen

bedraagt naargelang de uitvoering

1000 tot 1200 kg.

INTERSTAR OOK ALS CHASSIS-CABINE

De grote Nissan Interstar heeft een MTM

van 3,5 ton en wordt aangeboden in verschillende

uitvoeringen qua lengte en

hoogte, en dat als gesloten bestelwagen en

crew cab bestelwagen met een maximum

laadvolume van 8 tot 17 m 3 . Het laadvermogen

voor deze bestelwagens gaat van 901

tot 1623 kg en het interieur biedt een laadlengte

van 2,6 tot 4,4 meter.

Naast de gesloten uitvoeringen heeft

Nissan ook chassis-cabine uitvoeringen van

de Interstar, waarop een opbouw naar wens

mogelijk is. Deze chassis-cabine is er met

Met de grote Interstar dekt Nissan het zwaardere segment lichte bedrijfsvoertuigen.

‘VAN DE NISSAN PRIMASTAR ZIJN ER

KANT-EN-KLARE OMBOUWVERSIES VOOR

LOODGIETERS, VOOR ELEKTRISCHE TECHNICI,

EN ALS STORE VAN’

enkele en dubbele cabine. Op de chassiscabine

is een kastopbouw van 20 m 3 mogelijk.

Ook hier biedt Nissan maar liefst zes

kant-en-klare ombouwversies aan af fabriek,

met onder meer een kipper, dropside laadbak

of gesloten laadbak.

De Interstar is er met voor- of achterwielaandrijving,

en er is keuze uit 2,3-liter motoren

met een vermogen van 135 tot 180 pk.

ONDERSTEUNING VAN DE KLANT

Een klant van Nissan kan niet alleen op een

modern en betrouwbaar voertuig rekenen,

maar ook op een uitgebreid servicenetwerk

van specialisten in lichte bedrijfsvoertuigen.

Die kunnen de klant met raad en daad bijstaan

voor de keuze van een lichte bedrijfswagen

die optimaal is aangepast aan hun

activiteiten.

Bovendien geldt voor alle Nissan lichte

bedrijfsvoertuigen een fabrieksgarantie van

5 jaar of 160.000 km als bescherming van

bumper tot bumper, als garantie op lakwerk

en als garantie op originele onderdelen

en toebehoren, aangevuld met 5 jaar

pechhulp onderweg.

De Primastar kreeg een

nieuw design, geheel in lijn

met de Nissan familie.

73


ZWEMVIJVER OF ZWEMBAD?

WEES GOED GEÏNFORMEERD

EN INFORMEER GOED

Er is een grote vraag naar zwemvijvers maar er bestaat ook heel wat verwarring. Termen zoals ecologisch,

natuurlijk, biologisch en hybride worden vaak geciteerd maar ook door elkaar gehaald en misbruikt.

De eindklant heeft recht op juiste informatie. Hij wil zich niet ‘bedrogen’ voelen door allerlei beloftes die

niet vervuld werden.

Tekst en beelden: Guido Lurquin

‘TERMEN ZOALS ECOLOGISCH, NATUURLIJK,

BIOLOGISCH EN HYBRIDE WORDEN VAAK

DOOR ELKAAR GEHAALD EN MISBRUIKT’

74


BELOOF HET ONMOGELIJKE NIET

Een zwemvijver is een alternatief voor een

zwembad. En ook al zien sommige zwemvijvers

er bijna net hetzelfde uit als een zwembad,

toch zijn er verschillen. Bij zwemvijvers is

er een ‘nauwe samenwerking’ met de natuur,

en de natuur is onderhevig aan allerlei fluctuaties.

Seizoen en weersomstandigheden

beïnvloeden de helderheid van het water en

de groei van bijvoorbeeld algen.

Een zwemvijver aanleggen met een witte

(of andere licht gekleurde folie) en beloven

dat het water altijd kristalhelder zal zijn, dat

er geen aanslag zal optreden op wanden

en trappen, en dat er nauwelijks onderhoud

zal moeten gedaan worden…: dat is niet erg

wijs. Zoiets vraagt heel wat inspanning, bij

een zwemvijver meer inspanning dan bij

een zwembad, waar men vaak agressieve

zuren toepast.

Helderheid is bij goed aangelegde zwemvijvers

de meeste dagen van het jaar helemaal

geen probleem. Integendeel, meestal ziet

men een eurocent liggen op de bodem. Dat

komt doordat in een zwemvijver de vuildeeltjes

worden verwerkt door de natuur:

ze worden uit het water gehaald.

Vlekken en begroeiing op wanden, trappen

en bodem, dat is een ander verhaal.

Dat heeft te maken met de biofilm die er

groeit. Op en tussen deze film met microorganismen

kunnen zich kalkdeeltjes vastzetten

en kunnen er algen gaan groeien.

Dat zorgt voor een soort ‘marmereffect’ dat

we ook zien in de natuur, bijvoorbeeld op

stenen in de Middellandse Zee. Op donkere

folie is dit uiteraard veel minder zichtbaar

en kan het zelfs mooi zijn. De eindklant

kan deze begroeiing aanvaarden of haar op

regelmatige basis te lijf gaan met borstel

en stofzuiger.

ZWART IS WARMER

Zwart is de kleur die het meest ‘zonnewarmte

aantrekt’. Dit betekent dat zwemvijvers voorzien

van een zwarte waterdichting profiteren

van gratis verwarming door de zon. En dat

scheelt echt. De watertemperatuur ligt er in

de zomer 4 à 6 graden hoger dan in een bad

met lichte waterdichting. Ook wanneer de

eindverbruiker beslist het bad bij te verwarmen

met bijvoorbeeld een warmtepomp,

zal dit een groot verschil in energieverbruik

betekenen. En dat energie momenteel erg

duur is, dat weten we allemaal.

NIET ALLES IS EVEN ECOLOGISCH

Zwemgelegenheden worden vaak opgebouwd

met muren in beton of betonsteen.

Ook bij zwemvijvers zien we vaak ingewikkelde

constructies met veel muren, ligzones,

een trap… Betonconstructies zijn een

zware ingreep in de tuin en hebben een

hoge milieu-impact. Een zwembadvloer

gemaakt met dubbel gewapend beton…:

wellicht goed en degelijk, maar is het nodig?

Een zwemvijver gewoon uitgegraven in de

tuin, met schuine wanden en met als rand

bovenaan een latje ecolat en als waterdichting

een uitgevouwen folie, heeft de minst

negatieve milieu-impact op het vlak van

basisconstructie.

Wanneer we zwemvijversystemen gaan

toetsen en in volgorde zetten van ‘meest

ecologisch’ naar ‘minst ecologisch’, dan

komen we tot volgend rijtje: moerasbed

downflow, moerasbed upflow, moeras +

meerkamerfilter, trommelfilter, moerasbed

+ hydrolyse zonder zout. Een stapje verder

is hydrolyse met zouttoevoeging. Maar… dit

is geen zwemvijver meer, want er wordt

chloor gevormd en dus is dat wel degelijk

een zwembad. De combinatie van zout en

chloor heeft bovendien een grote negatieve

impact op de levensduur van veel materialen

zoals metalen en waterdichtingen.

En wat met ‘systemen die omgeschakeld

kunnen worden’? Men gaat die onterecht

vergelijken met hybride auto’s die de ene

keer op benzine rijden en de andere keer

op de elektrische batterij. Maar zo eenvoudig

is het niet. Om van ontsmet badwater

te komen tot een biologisch werkend

filtersysteem, zijn er meerdere weken

nodig. Omgekeerd, bij overgang van een

biologisch systeem naar een ontsmettend

zwembadsysteem, zullen er hoge

dosissen ontsmetting nodig zijn. Het is dus

niet ‘even op een knop drukken en van

systeem veranderen’.

GROTE VERSCHILLEN IN LOPENDE KOSTEN

De bij zwemvijvers gebruikelijke filtersystemen

werken én mechanisch én biologisch.

De biofilm (micro-organismen) doet een

groot deel van het nuttige werk. Dat betekent

dat het water continu moet circuleren

en dat de pompen dag en nacht moeten

draaien, het hele jaar rond. Energiezuinige

vijverpompen of energieverslindende

zwembadpompen gebruiken…: het maakt

op jaarbasis een groot verschil, vaak een

factor maal vier.

Bij de meest natuurlijke zwemvijvers is het

enkel de pomp die energie verbruikt. Bij

ingewikkeldere systemen is er een bijkomend

energieverbruik voor hydrolyse, UV,

elektrolyse, enzovoort. Naast energie is er ook

de kost van behandeling en vervangonderdelen

zoal elektrodes, meetsondes, lampen…

Hoe ‘technischer’ het systeem, hoe meer de

werkingskosten zullen oplopen. Eerlijk zijn

naar de klant is hier belangrijk.

75


GENIETEN VAN

EEN TUIN MET

ZWEMBAD OF

VIJVER

Op zoek naar een vakantiegevoel in eigen tuin? Dan bent u bij tuinaannemer

Stijn Peeters uit Geel aan het juiste adres. Al ruim vijftien jaar leeft Stijn zich

professioneel uit in tuinonderhoud en -aanleg. Klanten kloppen bij hem

aan voor de meest diverse tuinprojecten: de aanleg van een terras, oprit of

zwemvijver, het bouwen van een poolhouse, de realisatie van een droomtuin…

Het orderboekje van Stijn is dan ook goed gevuld. In dit artikel zetten we een

project in de kijker waarop hij erg trots is.

Mooi samenspel van strakke lijnen en bloemenpracht.

Tekst Geert Van Cauwenberge | Beeld Stijn Peeters Landscaping

Al op jonge leeftijd was Stijn Peeters gepassioneerd door tuinonderhoud en -aanleg. Die

passie voor groen en ecologie leidde in 2007 als vanzelf tot de oprichting van een eenmanszaak.

Wat bescheiden startte met tuinonderhoud en de aanleg van kleine tuintjes, groeide

na enkele jaren uit tot een totaalaanbieder van tuinprojecten op maat van bedrijfs- en particuliere

klanten.

Stijn blikt terug: “Ik heb altijd al groene vingers gehad. De voorbije vijftien jaar heb ik een

schat aan ervaring en vakkennis opgebouwd, in combinatie met een uitgebreid netwerk

van klanten en leveranciers. Vandaag ben ik enorm trots op het tot nu toe afgelegde parcours.

Voor al mijn klanten ga ik door het vuur, met de meest creatieve oplossingen en de

beste service.”

VAN ECOLOGISCH TOT TRENDY

Voor de aanleg van tuinen werkt Stijn nauw samen met tuinarchitecten. “Ik werk zeer graag

samen met hen. Zo’n samenwerking inspireert en motiveert me. Enkele van mijn projecten

stonden al in de kijker in het woon- en interieurmagazine ‘Home Sweet Home’. Ik hou ervan

om mijn troeven uit te spelen, zoals de combinatie van strakke lijnen en duurzame accenten,

of het spelen met structuur en kleuren. Mijn klanten appreciëren ook mijn oog voor detail

en het totaalpakket dat ik aanbied, van grondwerken tot beplanting.”

MOOIE REALISATIES

De portfolio van Stijn Peeters Landscaping oogt alvast indrukwekkend, met tal van vakkundig

gerealiseerde projecten. Een moderne, ecologische tuin in Tessenderlo, een onderhoudsvriendelijke

voortuin met hoogteverschillen in Zammel, een landelijke en kindvriendelijke

voor- en achtertuin in Vorst-Laakdal…: aan voorbeelden geen gebrek. Bij de keuze van graszaden-

en bloemenmengsels kiest Stijn trouwens steeds voor het aanbod van Advanta:

“Ik ben erg tevreden over de mengsels van Advanta, omdat ik kan kiezen uit een brede

waaier die onlangs volledig vernieuwd werd. Van kleurrijke, eenjarige vegetatie tot meerjarig

inheemse mengels…”

Biopool omringd door natuurpracht.

PROJECT IN DE KIJKER

In maart 2021 klopte een klant uit Turnhout

bij Stijn aan met de vraag om de tuin van

circa 800 m² een grondige facelift te geven.

Hij ging met plezier deze uitdaging aan.

Het echtpaar vroeg ook om een biopool

aan te leggen, die tegelijk als zwemvijver

moest dienen.

“Samen met mijn vaste medewerker werkte

ik ruim twee maanden aan die opdracht.

We pakten de herinrichting grondig aan,

met onder meer een bloemenweide met

meerjarige mengsels achteraan de tuin, in

76


Perfect onderhouden gazon als kers op de taart.

Zomers zwemplezier in alle privacy.

combinatie met een rustige structuur vlak

bij het terras. We verrasten de klant met het

verplanten van meerstammige bomen die

jarenlang aan het gezichtsveld onttrokken

waren geweest. Voor de biopool deed ik zelf

het metselwerk en de aanwerking, maar de

technische installatie besteedde ik uit aan

een gespecialiseerde onderaannemer. Hij

kon immers ook instaan voor de aansluiting

van de pool. Na twee maanden hard

werken was de klant in de wolken met het

eindresultaat! Vandaag geniet het echtpaar

van de rust vooraan in de tuin en de kleurenpracht

achteraan in het perceel.”

‘Bij tuinaanleg speel ik

graag met de combinatie

van strakke lijnen en

ecologische accenten’

77


ZO HOU JE DE

WATERKWALITEIT

ONDER CONTROLE

Of het nu in een zwembad of een zwemvijver is, wie de plons wil wagen verwacht kristalhelder water. Vuil en algen zijn

sowieso niet welkom, maar tegelijk worden ook chemicaliën zoals chloor en anti-algenmiddelen steeds vaker geweerd.

Hoe hou je de waterkwaliteit in zo’n situatie op peil?

Tekst Elise Noyez

| Beeld Waterplantenkwekerij R. Moerings

Dat het een natuurlijk systeem is,

betekent niet dat de verwachting van

de klant lager ligt.

78


‘ALS JE DE WATERKWALITEIT OPTIMALISEERT

IN FUNCTIE VAN DE PLANTEN, KRIJGEN ALGEN

GEEN KANS’

Met probiotica pak je doeltreffend de glibberige

biofilm aan, zowel op wanden en trappen als in

buizen en pompen.

De aantrekkingskracht van een zwemvijver

ligt onder meer in de natuurlijke zuivering

en filtering van het water. Er komen geen

zware chemicaliën aan te pas. In de plaats

zijn het planten en bacteriën die samen het

water reinigen. Een natuurlijk proces, dus.

“Wie denkt dat een zwemvijver daarom geen

onderhoud vergt, heeft het echter grondig

mis”, benadrukt René Verspuij van Waterplantenkwekerij

R. Moerings. “Net zoals je

een gazon moet bemesten en bekalken,

heeft ook een zwemvijver een duwtje in de

rug nodig. Daarom bieden wij als waterplantenkwekerij

ook een selectief gamma aan

natuurlijke waterbehandelingsproducten.”

OORZAAK OF SYMPTOOM?

Een goed functionerende zwemvijver, dat

betekent voor de meeste gebruikers een

kristalheldere waterpartij, vrij van algen en

glibberige oppervlakken. “Voor veel mensen

bestaat het onderhoud daarom eenvoudigweg

uit het toevoegen van anti-algenmiddelen.

Dat levert inderdaad resultaat, maar het

is slechts van tijdelijke aard en bovendien

nefast voor zowel de waterplanten als het

milieu. Bovendien bestrijd je op die manier

enkel de symptomen, niet de oorzaak.”

Die laatste ligt volgens Verspuij in de waterkwaliteit.

“Algen zijn als onkruid. Terwijl

waterplanten specifieke groeiomstandigheden

nodig hebben, zullen algen ook in

een slechte waterkwaliteit perfect gedijen.

Planten zijn in zo’n situatie namelijk minder

goed in staat om voedingsstoffen op te

nemen. Zij blijven in het water aanwezig en

daarvan profiteren de algen. Wil je de oorzaak

aanpakken, dan komt het er dus op

aan de waterkwaliteit zodanig te sturen, dat

de waterplanten zich optimaal kunnen ontwikkelen

en er geen voedingsstoffen meer

overblijven voor de opportunistische algen.”

CALCIUM EN MAGNESIUM

De vergelijking met een gazon is niet toevallig.

“Het enige verschil is dat een zwemvijver

ook zonder interventie van de mens voortdurend

‘bemest’ wordt, bijvoorbeeld door bladeren,

pollen en ander organisch materiaal

dat in het water waait. Maar daarnaast is ook

bij zwemvijvers vooral kalk – calcium en magnesium

– een belangrijke sleutel tot succes.”

Concreet komt het erop neer dat de totale

hardheid van het water (GH) doorheen het

jaar een waarde van circa 12 moet bedragen,

en dat de karbonaathardheid (KH) vooral

in het groeiseizoen om en bij de 8 moet

liggen. Dat zijn voor waterplanten de optimale

omstandigheden.

“Met een titratietest kan je de GH- en KHwaarde

heel eenvoudig controleren”, vertelt

Verspuij. “Grijp je niet op het water in,

dan is de kans groot dat beide waarden te

laag liggen. Onder ander regenval zorgt er

immers voor dat de hardheid van het water

geleidelijk aan daalt. Daarom is het belangrijk

om de waterkwaliteit regelmatig te

controleren en bij te sturen. Dat kan op een

natuurlijke manier door periodieke toevoeging

van, respectievelijk, onze producten

GH Plus en KH Plus. Zij zijn direct oplosbaar

en worden als dusdanig meteen na toevoeging

aan de planten beschikbaar gesteld.”

BACTERIËN

Als aanvulling op de GH- en KH-waarde van

het water, benadrukt Verspuij nog het belang

van probiotica. “Zonder bacteriën geen

zwemvijver. Zij zijn een essentiële factor in

het zuiveren van het water. Tenminste, als

het de goede zijn. Zonder ingreep kunnen

slechte bacteriën echter snel de overhand

nemen. Net zoals wij yoghurt eten om

onze darmflora te ondersteunen, kan je

door toevoeging van onze Pond Pro probiotica

gelukkig het evenwicht herstellen.

Dit middel bestaat namelijk voor 80%

uit goede bacteriën, die onmiddellijk alle

voedingsstoffen wegwerken die anders

ter beschikking staan van ziektekiemen.

Zo pakt het ook doeltreffend de glibberige

biofilm aan, zowel op wanden en trappen

als in buizen en pompen.”

Het GH Plus assortiment voor vijvers en zwemvijvers.

79


PARTNER

WORDEN VAN

ZWEMBADBOUW?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op zwembadbouw.eu

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op zwembadbouw.eu verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +32 50 36 81 70

• Ga naar zwembadbouw.eu/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanager vertelt u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

80

zwembadbouw.eu


ZWEMBADBOUW PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de zwembadbouw partners,

scan deze QR code met uw smartphone

www.zwembadbouw.eu/bedrijven

AQUAJOGGING DE BUFFEL

Vinkelsestraat 80

5383 KM VINKEL

T +31 85 210 44 40

E info@aquarunner.nl

W www.aquarunner.nl

BOERSLIDES & DISCO B.V

Doornkampsteeg 36

5236 BB DEN BOSCH

T +31 6 376 054 07

W info@boerslides.nl

W www.boerslides.nl

FLUIDRA BELGIQUE

Avenue Zenobe Gramme 23

1300 WAVER

T +32 8 001 13 52

E info@fluidra.be

W www.astralpool.com

INSTICOM

Waaglaan 130

1050 BRUSSEL

T +32 2 627 06 00

E hello@insticom.be

W www.insticom.be

AQUA COVER

CHAUSEE D'ANTON 26

5300 ANDENNE

T +32 85 844 770

E info@aquacover.com

W www.aquacover.be

AQUADOMO

BWT (Best Water Technology)

Leuvensesteenweg 633

B-1930 Zaventem

T +32 2 758 03 10

E bwt@bwt.be

W www.bwt.be

G.GIL PRODUCTION NV

Chaussée de Charleroi 340 B

5070 LE ROUX

T +32 71 38 00 37

E info@ggilpro.eu

W www.ggilpro.be

KSB NEDERLAND

Wilgenlaan 68

1161 JN ZWANENBURG

T +31 20 4079800

W www.ksb.com

Stropstraat 1

9000 GENT

T +32 9 242 58 39

E info@aquadomo.be

W www.aquadomo.be

BELTRAMI NATUURSTEEN

Venetiëlaan 22

8530 HARELBEKE

T +32 56 23 70 00

E info@beltrami.be

W www.beltrami.be

BENELUX

CF GROUP

EUROPALAAN 74

1932 SINT STEVENS WOLUWE

T +32 2 648 17 82

E info.be@cf.group

W www.be.cf.group

HRS Pool & Technical

Equipment

Beijerdstraat 11

4112 NE BEUSICHEM

T +31 34 551 70 13

E info@zwembadengroothandel.nl

W www.zwembadengroothandel.nl

LOTEC

Esperantolaan 4

3001 HEVERLEE

T +32 16 98 01 03

E info@lotec.be

W www.lotec.be

BLUE DROPS

KONINGINNELAAN 3

9031 DRONGEN

T +32 9 430 77 77

E info@bluedrops.eu

W www.bluedrops.eu

CLEARDRUM BV

Graaf Lodewijklaan 11c

3708 DM ZEIST

T +31 30 767 10 51

E info@cleardrum.nl

W www.cleardrum.nl

IMPRO

Oude Boekeloseweg 9

7553 DS HENGELO

T +31 6 53 75 09 63

E info@im-pro.nl

W www.im-pro.nl

NIVEKO

Nivnická 2716

68801" Uherský Brod

T +420 736 290 061

E info@niveko-pools.com

W www.niveko-pools.com

81


ZWEMBADBOUW PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de zwembadbouw partners,

scan deze QR code met uw smartphone

www.zwembadbouw.eu/bedrijven

POLLET POOL GROUP

PROPULSION SYSTEMS

SIBO FLUIDRA

TSPH

Textielstraat 13

8790 Waregem

T +32 56 78 20 57

E info@polletpoolgroup.com

W www.shop.polletpoolgroup.eu

Dooren 72

1785 MERCHTEM

T +32 2 461 02 53

E info@propulsionsystems.be

W www.duratech.be

Doornhoek 3950

5465 TC VEGHEL

T +31 413 293918

E info@sealtec.be

W www.sealtec.be

Nieuwlandlaan 87 B436

3200 AARSCHOT

T +32 16 62 26 16

E Info@tsph.com

W www.tsph.com"

B E N E L U X

POOL COVER SYSTEMS

Industrieweg 4

2381 WEELDE

T +32 14 82 16 02

E info@poolcoversystems.be

W www.poolcoversystems.be

SCP BENELUX

Maalbeekweg 21

1930 ZAVENTEM

T +32 2 386 03 40

E info.benelux@scppool.com

W www.scpeurope.nl

SOPRO NEDERLAND BV

Kruyderlaan 21 A

3431 BM NIEUWEGEIN

T +31 30 60 50 214

E info@soprobv.nl

W www.soprobv.nl

VAN DORP PROJECTEN B.V.

Fasciantio Boulevard 602

2909 VA

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

T +31 10 487 88 00

E projecten@vandorp.eu

W www.vandorp.eu

POOLQUIP

De Vest 50b

5555 XP VALKENSWAARD

T +31 40 201 9765

E sales@poolquip.com

W www.poolquip.com

SEALTEC

Butschovestraat 30

3384 GLABBEEK

T +32 16 19 71 60

E renolit.belgium@renolit.com

W www.renolit.com

STARLINE

De Vest 50 b

5555 XP VALKENSWAARD

T +31 40 218 2805

E info@starlinepool.com

W www.starlinepool.com

WATERAIR NEDERLAND

Communicatieweg 17

3641 SG MIJDRECHT

T +31 297 233 630

E info@alvaedison.nl

W www.alvaedison.nl

PPC POOLS

Spildoornstraat 34

8792 DESSELGEM

T +32 492 93 52 23

SERA BUSINESS DESIGN

Raadhuisstraat 211

"2406 AC ALPHEN AAN DE RIJN

T +31 0172 473 430

TECHNICS & APPLICATIONS

Klaus.Michael Keuhnelaan 9

2440 GEEL

T + 32 14 23 74 95

WOLF ENERGIESYSTEMEN

Blauwe Engel 1

8265 NL KAMPEN

T +31 38 333 50 86

E info@ppcpools.be

E info@sera.nl

E info@aquatop.be

E info-nl@wolf.eu

W www.ppcpools.be

W www.sera.nl

W www.t-and-a.be

W www.wolf-energiesystemen.nl

82


www.niveko-pools.com

a member of


CHECK HET HIER!

BLUEPLUS

BRITE

LEDVERLICHTING

TECHNOGLOGY ON ITS BEST

De blueplus LIGHTS zij n ‘s werelds meest geavanceerde en geëvolueerde

zwembadverlichtingssystemen. Het gamma biedt u producten waarmee u

exclusieve en sfeervolle zwembaden kunt creëren.

Wij zij n gespecialiseerd in het verlichten van een breed scala aan ruimtes,

van kleine spa’s en dompelbaden tot grotere commerciële zwembaden.

Onze unieke ontwerpen worden geleverd met de optie en luxe

van volledige controle over kleuren en sfeer.

Ons succes komt voort uit de eenvoudige combinatie van basis verlichtingsprincipes,

een sterke creatieve en innovatieve visie en de nieuwste technologie in LED

verlichting resulterend in de toonaangevende kwaliteitsproducten van blueplus.

REMOTE

CONTROL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!