14.04.2022 Views

Navigo 2021/2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.In Memoriam

-- Jochem Yannick Grootjen Beenen –-

14-03-1997 08-09-1990 06-03-2021 31-05-2021

Jochem was een echte scheepsbouwer is hart en nieren. Zeilde hij niet de wereld over, dan

was hij wel te vinden in de werkplaats.

Tijdens zijn studieperiode was Jochem actief lid bij NES en bij het Solarboatteam. Hierbij heeft

hij zich ingezet voor de Nessie. Daarnaast was hij, zo goed als elke maandborrel aanwezig om

iedereen van de baan te spelen met het bowlen of het poolen, om dit vervolgens te vieren

met een biertje in De Stoep.

Tijdens de minor, die hij in Rotterdam volgde, kon hij zijn ware aard laten zien. Met oog voor

detail vervaardigde hij een zelfontworpen model van een zeiljacht, hiervoor liet hij zijn

handen doen wat zijn gedachtes dachten. Vervolgens won hij de eerste prijs in de

zeilwedstrijden bij het MARIN.

Jochem zal enorm gemist worden, niet alleen om wie hij was, maar ook om zijn manier van

genieten van het leven.

Begin maart kregen we het hartverscheurende nieuws dat oud NES-lid Yannick

Beenen zou zijn verongelukt en overleden. Wij allen hadden een brok in onze keel

toen het nieuws naar buiten kwam. Yannick zorgde voor veel plezier en zang in de

jonge jaren van Sv NES. Zo heeft hij veel betekent voor de vereniging door lid te zijn

van de intro-commissie en zijn aanwezigheid bij de activiteiten. Het is een groot

gemis dat je niet meer met ons bent.

Rust zacht Yannick,

Vanuit NES veel sterkte aan familie & vrienden.

Vaar-wel

Vaar uit

En waar je ook heen gaat

Kom veilig thuis

3


In Memoriam

- Jochem Grootjen –

14-03-1997 31-05-2021

Jochem was een echte scheepsbouwer is hart en nieren. Zeilde hij niet de wereld over, dan

was hij wel te vinden in de werkplaats.

Tijdens zijn studieperiode was Jochem actief lid bij NES en bij het Solarboatteam. Hierbij heeft

hij zich ingezet voor de Nessie. Daarnaast was hij, zo goed als elke maandborrel aanwezig om

iedereen van de baan te spelen met het bowlen of het poolen, om dit vervolgens te vieren

met een biertje in De Stoep.

Tijdens de minor, die hij in Rotterdam volgde, kon hij zijn ware aard laten zien. Met oog voor

detail vervaardigde hij een zelfontworpen model van een zeiljacht, hiervoor liet hij zijn

handen doen wat zijn gedachtes dachten. Vervolgens won hij de eerste prijs in de

zeilwedstrijden bij het MARIN.

Jochem zal enorm gemist worden, niet alleen om wie hij was, maar ook om zijn manier van

genieten van het leven.

Vaar-wel

Vaar uit

En waar je ook heen gaat

4

Kom veilig thuis


5


6


Samen staan we sterker

Alleen samen krijgen we Corona onder

controle. Dat is de slagzin die het kabinet

in 2020-2021 hanteert in de strijd tegen de

Covid-19 pandemie. Deze pandemie heeft

de maritieme sector in verschillende opzichten

hard geraakt. De cruise industrie kwam

nagenoeg geheel voor anker te liggen, de

lockdowns veroorzaakten grote schommelingen

in vraag en aanbod van goederen

wat leidde tot een tekort aan containers in

Azië. Bemanningsleden hebben als gevolg

van reisbeperkingen de grootste moeite

om van en naar hun schip te reizen en zijn

soms veel langer van huis dan gepland. De

pandemie leidde echter ook tot een toegenomen

vraag naar (luxe) jachten om in de

eigen bubble vakantie te kunnen vieren.

Niet alleen de maritieme bedrijven werden

geraakt. Ook de wereld van jullie maritieme

techniek studenten stond (en staat) op zijn

kop. De school maandenlang dicht, online

lessen volgen in je eentje, niet even bijpraten

met je studievrienden met een bakje

koffie in de hal of een biertje in de kroeg, de

docent niet even kunnen aanschieten voor

een vraag, online toetsen moeten maken,

geen NES bijeenkomsten en geen Maritime

Event, je droom van een stage bij die mooie

werf in duigen zien vallen en

je frustraties niet van je af

kunnen zweten bij de sportclub.

Weet dat we jullie worstelingen

met het gemis aan

deze basisbehoeften van een

student zien. Weet ook dat we

heel trots op jullie zijn omdat

jullie ondanks alles doorzetten.

Jullie inzet en ideeën,

onder meer bij de nieuwe

minor Advanced Engineering

Tools for Ship X, geeft ons als

docenten energie.

Deze pandemie gaat weer

voorbij. De wereld gaat weer

open. Jullie kennis, skills en

passie voor schepen is dan

hard nodig om de uitdagingen

van de maritieme sector op

het gebied van duurzaamheid

het hoofd te bieden. Ook die

uitdagingen krijgen we alleen

samen onder controle.

Wij kijker er naar uit jullie weer

in Leeuwarden te ontmoeten!

Welmoed van der Velde

Lector maritime law, MIWB

7


8


Beste lezers en trouwe leden van SV Nes,

Zoals jullie zien ziet dit jaar de Navigo er net wat

anders uit dan de vorige jaren. We zijn begonnen

met een nieuwe look! Ons doel is natuurlijk om

het jaar zo goed mogelijk te beschrijven in een

jaarboek zodat we nog lang na kunnen genieten

van alle leuke, interessante of leerzame evenementen.

Ook willen we onze leden, oud leden en

onze sponsoren hiermee op de hoogte houden

van de laatste ontwikkelingen. Echter vonden wij

dat de Navigo een upgrade mocht krijgen om

deze doelen nog beter over te laten komen.

Dat hield in dat we gekozen hebben voor een

efficiënter formaat, fotovoorkant en een andere

opmaak. Het is de bedoeling dat we aan de hand

van deze Navigo de aankomende jaren een goed

beginpunt hebben om alleen nog maar beter alles

vast te kunnen leggen. We hebben dit jaar het

geluk dat een vormgever ons daarbij helpt, om

het nog beter (ook technisch) in elkaar te zetten.

Ook zijn er dit jaar twee nieuwe leden toegevoegd

aan de commissie. Dit zijn Vera van Deursen en

Max Mees. Met zijn drieën hopen we uit zoveel

jaarlagen als mogelijk leuke content te vinden.

Ondanks de pandemie hebben we genoeg te

vertellen.

Namens de Navigocommissie wensen we jullie

veel leesplezier!

Santé!

Amber van Pagee

Max Mees

Vera van Deursen

9


INHOUDsopgaveDe Stanfries x

het verhaal achter de omslag

Samen met de leden hebben we gekozen voor

deze foto voor de voorkant van de Navigo.

Wanneer je studeert in Leeuwarden zal dit

schip je niet onbekend voorkomen. Iedereen

heeft hem wel eens zien liggen, maar wat voor

schip is dit nou precies…?

s Type: Stoomgoederenboot

s Locatie: in de zwaaikom aan de

Wirdumerpoortsdwinger

s Lengte: 31,50 meter

s Breedte: 5,20 meter

s Diepgang: 1,20 meter

De huidige Stânfries X (EU-nummer 02300566)

is in 1909 in opdracht van de firma Saint

Martin & Co in Rotterdam gebouwd als

stoomschip ‘Drachten I’ op de scheepswerf

Van der Giessen & Zonen in de Stormpolder

in Krimpen aan de IJssel (bouwnummer 356).

Het internationaal opererende Rotterdamse

handelshuis Saint Martin werkte toen al samen

met de ‘Leeuwarder Stoomboot Maatschappij’.

Deze samenwerking werd in 1912 omgezet in

de NV Reederij Stânfries, waarin ook deelnam

de toenmalige eigenaar van de Drachten I, de

Holland-Friesland Vrachttransport Maatschappij

NV in Amsterdam.

Het schip was ooit 31,5 meter lang, maar is

na de oorlog op scheepswerf Welgelegen in

Leeuwarden met vijf meter verlengd. Ook werd

de stoommachine vervangen door een dieselmotor,

die sneller en betrouwbaarder was.

Het schip werd vooral ingezet tussen Leeuwarden

en Amsterdam voor het transport van kaas

en zuivel(producten) en allerhande soorten

goederen, van vee tot meubels, van vis tot

stukgoed. De deuken in het dek herinneren

nog aan de lading vaten die daar vaak werden

geplaatst.

Als ‘Leny’ werd het schip vanaf 1965 ingezet

als classifi ceerdersboot in de haven van

Rotterdam.

Stânfries X kon in 1997 ternauwernood van de

sloop worden gered en na aankoop door Friesland

Bank in 2002-2003 door Scheepsbouwbedrijf

Kroes in Leeuwarden gerestaureerd.

Als voortstuwing wordt een Deutz SF 716

gebruikt, afkomstig uit een voormalige bilgeboot

in de Groninger Eemshaven. Bij 1800

toeren levert die een vermogen van 180 pk op.

De Stânfries X is opgenomen in het Nationaal

Register Varende Monumenten.

12


13


Gerjan Apperloo

Commissaris Intern & Extern

Arend Pasman

Secretaris

Jens van de Kamp

Penningmeester

Ward van Voorthuizen

Voorzitter

ns boegbeeld


14 e

15


Wij hebben dit jaar gelukkig nog

kunnen beginnen met een zeildag,

hier hebben de nieuwe leden gelijk

nieuwe vrienden kunnen maken en

leden uit verschillende jaarlagen

kunnen ontmoeten. Na deze activiteit

is alles heel snel verhuisd naar een

digitale omgeving. Voor ons was deze

omgeving Discord, de activiteiten

commissie heeft verschillende nieuwe

activiteiten georganiseerd en zijn er

meerdere gezellige borrels geweest

via dit online platform.

Voordat ons bestuursjaar van start

ging hadden wij met z’n vieren als

doel om NES dichter bij elkaar te

krijgen. De drempel om elkaar op

te zoeken zo laag mogelijk krijgen, losstaand

van in welk jaar die persoon is

begonnen met zijn of haar studieperiode.

Dat bleek met een pandemie een

flinke opgave te zijn. Wij hebben dan

ook veel geluk gehad met de grote

hoeveelheid super gezellige mensen

die NES zijn komen versterken dit jaar.

Waerde leden, vrienden & relaties van Sv NES,

Vanaf het begin van dit jaar was het direct een lastig

jaar. De introductieweek hoe wij die als Sv NES kennen

werd direct een uitdaging, we mochten niet meer als

groep bij elkaar komen. Vanaf dag 1 was gelijk de

grootste uitdaging van het jaar bekend; er staat ons

een digitaal jaar tegemoet.

Als laatst wil ik natuurlijk nog de 3

mede bestuursleden Gerjan Apperloo,

Arend-Jan Pasman en Jens van de

Kamp bedanken voor dit mooie jaar.

Met zijn allen hebben we er zo veel

mogelijk aan gedaan er een gezellig

jaar van te maken, en dat is absoluut

gelukt!

Ik wens het 15e bestuur heel veel

succes en plezier. Ik heb er alle

vertrouwen in dat ze er een prachtig

lustrumjaar van gaan maken!

“Dat ie blijve drijven”

Ward van Voorthuizen


Waerde Lezers,

Dit jaar heb ik de grote eer gekregen om

plaats te nemen als secretaris in het 14e

bestuur der Sv NES. Hoewel het een jaar is

geweest met veel tegenslagen hebben we er

toch een mooi jaar van proberen te maken. De

omstandigheden in dit bestuursjaar zijn allerminst

gewenst geweest. De Introductieweek

op Terschelling, excursies, maandborrels, Zeilweekend

en vele andere activiteiten konden

wegens de omstandigheden helaas niet door

gaan. Hopelijk kunnen de activiteiten volgend

jaar wel op de reguliere manier plaatsvinden

in het mooie Lustrum jaar wat we tegemoet

komen.

vooreeuwig in mijn hart dragen en de vereniging

speelt een belangrijke rol in de rest van

mijn carrière. Ik heb veel vertrouwen in het

15e bestuur der Sv NES. Op een fantastisch

lustrum volgend jaar!

‘Dat ie blijve drijve’

Arend Pasman

Secretaris Sv NES

Verbinding tussen de studenten heeft eigenlijk

wel de belangrijkste rol gespeelt in dit verenigingsjaar.

Dit hebben we bijvoorbeeld geprobeerd

met een Discord-server en algemene

whatsapp groepen. Het is moeilijk om in een

digitale wereld leuke activiteiten & borrels op

touw te zetten. Onze studenten hebben zich

erg sterk gehouden en volwassen gedragen

in deze moeilijke tijden, daar kunnen we als

vertegenwoordigers van de studenten dan ook

erg trots op zijn.

Gelukkig lijkt er aan alle perikelen bijna een

einde te komen, als alles meezit kunnen de

grote & minder grote activiteiten gewoon

plaatsvinden. Toch heeft dit jaar ook positieve

wendingen gehad. Zo hebben wij als bestuur

geprobeerd de vereniging te moderniseren

met behulp van Social media en de site. Ook

zijn er bijvoorbeeld digitale activiteiten georganiseerd

met onder andere UNFC. Persoonlijk

vond ik het digitale NES-Netwerk Event erg

geslaagd.

Het is alles behalve een “verloren jaar”

geweest voor de vereniging. Sv NES zal ik

17


Waerde leden, relaties, en andere

belangstellenden,

Afgelopen jaar heb ik de functie penningmeester

van onze prachtige studievereniging NES

mogen vervullen. Ondanks de vele tegenslagen

en ontbrekende activiteiten is dit voor mij

een leerzaam jaar geweest waar ik geen spijt

van heb.

Vanaf het begin van deze opleiding al ontstond

tijdens de introweek een hechte groep

die door de jaren heen alleen maar hechter

is geworden. Al snel werden wij (maar vooral

Ward dan) als vieren aangekeken als opvolging

van het 13e bestuur. Na er een paar keer

goed over nagedacht te hebben met z’n vieren

was het eigenlijk al wel duidelijk, we moesten

dit gewoon doen! Wat voor mij persoonlijk

vanaf het begin de voornaamste reden was

voor een functie in het bestuur, is het leren

kennen van de diversheid van bedrijven die in

de maritieme sector aanwezig zijn. Zelf kom

ik namelijk uit een dorpje op de Veluwe, ver

weg van het water. Het enige wat ik wist van

de scheepsbouw, waren dan ook de bizarre

verhalen van mijn vader die terug kwam van

het stofferen van superjachten.

Wat ik hiermee wil zeggen, is dat ik gewoon

geen idee had wat deze mooie sector allemaal

te bieden had. Daarom besloot ik de

grote stap te maken om op kamers te gaan

in Leeuwarden toen ik 17 was. Ik kwam er al

snel achter dat dit het helemaal was voor mij,

maar had ik nog steeds het idee niet genoeg

te weten over de verschillende mogelijkheden

binnen deze sector. Een functie in het bestuur

leek mij dus al snel een gave mogelijkheid hier

verandering in te brengen.

Samen met Ward, Gerjan en Arend, de drie

andere enthousiastelingen, heb ik in dit bestuursjaar

met veel mooie bedrijven kunnen

spreken en heb ik dit doel zeker bereikt. Een

mooi voordeel (maar tegelijk ook nadeel),

was de mogelijkheid deze kennismakingsgesprekken

online uit te kunnen voeren. Op deze

manier hebben we veel meer verschillende

bedrijven kunnen bereiken zonder er helemaal

heen te hoeven rijden. Het was een nadeel

omdat je dan niet even een rondje kon lopen

over de werkvloer om een nog beter beeld te

krijgen.

Dit was natuurlijk het gevolg van de vele

maatregelen en onzekerheid die het coronavirus

met zich mee bracht en een grote stempel

heeft gedrukt op het afgelopen bestuursjaar.

We hebben veel dingen moeten missen waar

we als bestuur natuurlijk ook voor hebben

getekend. Denk hierbij aan de activiteiten,

excursies, maandborrels en het symposium.

Ondanks dit, hebben met veel creatieve

ideeën en een mooie samenwerking met onze

zustervereniging UNFC uit Rotterdam toch wel

het een en ander neer kunnen zetten om de

leden met elkaar te kunnen verbinden. Dit was

ook zeer leerzaam.

De specifieke functie penningmeester brengt

ook veel financiële taken met zich mee waar ik

al helemaal geen verstand van had. Ondanks

het beheer over een banrekening die het

grootste deel van het jaar stil stond, heb ik met

het presenteren van de begrotingen tijdens

ALV’s en het sturen van Facturen naar bedrijven

toch ook veel geleerd. Ondanks de vele

gebreken kijk ik terug op een mooi jaar.

Ik wens het 15e bestuur veel succes en een

leuke leerzame tijd!

‘’dat ie blijve drijven’’

Jens van de Kamp

14e penningmeester der Sv NES

18


19


‘dat ie blijve

drijve’


Geachte leden, vrienden & relaties van sv

NES,

Het 14e bestuur, Johan Cruijff, hét geluksnummer.

Dit bestuursjaar zou een interessant jaar

worden. In het tweede studiejaar werd er tijdens

het eten besproken of wij het 14e bestuur

wilde worden. Het leek ons interessant en we

hadden grote plannen. Tijdens het tweede studiejaar

kwam corona om de hoek kijken. Door

deze veranderingen aan het bestuursjaar heb

ik nog een tijdje getwijfeld. Uiteindelijk heb ik

de knoop doorgehakt om deze extra uitdaging

aan te gaan.

Voor ons stond dit jaar het contact centraal.

Zowel onderling met studenten, als met andere

studieverenigingen en de bedrijven. We

hebben ons best gedaan om een connectie te

creëren doormiddel van online georganiseerde

activiteiten. Waarvan de NES vs UNFC pub

quiz en het online netwerk event mijn hoogte

punten zijn uit dit bestuursjaar. Alsnog hoop ik

dat het binnenkort mogelijk is om elkaar weer

echt te zien en te ontmoeten.

In mijn functie als commissaris extern heb ik

veel contact gehad met de bedrijven. Het was

fijn om te horen dat het met de meeste bedrijven

goed gaat en ze genoeg werk hebben

om de werknemers in dienst te houden en ook

nog vertrouwen te hebben in de toekomst. Het

mooiste wat ik uit mijn functie heb gehaald is

een stukje verdieping in het maritieme bedrijfsleven.

Ik heb met veel verschillende bedrijven

en personen kennisgemaakt en heb het gevoel

dat ik nu beter weet hoe deze wereld in elkaar

zit en wat er allemaal bij komt kijken.

wachten tot dat die klaar is. Daarnaast is ook

de Navigo in een nieuw jasje gestoken, wat

echt nodig was. De activiteiten commissie

heeft zijn best gedaan en een aantal mooie

online activiteiten neergezet.

De eerstejaars van dit studie jaar hebben aangegeven

dat ze de introductie week echt gemist

hebben. Nu dat het langzaam beter gaat

met corona hopen we dat we in het volgende

studiejaar met de nieuwe eerstejaars wel op

introductie week kunnen gaan. Daarnaast zijn

we ook aan het kijken of er iets te regelen valt

voor de oude eerstejaars studenten om toch

deze toffe tijd nog in te halen.

Ik zal deze tijd nooit vergeten, maar nu we aan

het eind gekomen zijn van dit bestuursjaar

geven wij het stokje over aan het nieuwe bestuur.

Dit bestuur heeft een extra mooie taak,

namelijk om het lustrum van onze verenging te

vieren. Ik wens ze veel succes!!

‘dat ie blijve drijve’

Gerjan Apperloo

Commissaris intern & extern

Naast mijn functie als commissaris extern

ben ik ook commissaris intern. Het is mooi om

met studenten samen te werken die een hart

voor de vereniging hebben. De bouw van de

Nessie gaat langzaam vooruit en ik kan niet

21


22


23


24

roject hang loose


In een van de vele scheepsbouwhuizen die Leeuwarden

kent, hadden een paar maritieme techniek

studenten een grandioos idee om de corona leegte

te vullen. We gaan het water op! En dat zonder schip.

Aldus Menno Baars. In dit huis met Niels Reinders en

Sander de Boer hebben wij namelijk een gedeelde

passie voor de kite surf sport. Als er ook maar een bétje

wind staat dan wordt het hele huis onrustig. Waar

gaan we heen? Kunnen we een auto lenen? En kunnen

we deze online les niet op het stand volgen? Een heel

project waar we elke keer weer van genieten. Want je

kan hoog of laag springen maar het hoogst kom je toch

met een kite.

keer mee gaan. De roadtrip die vorig

jaar niet doorging i.v.m. het ongeluk

gaan we zeker herkansen en de

whatsapp groep wordt steeds gezelliger

en groter. Ook gaan we leuke

activiteiten organiseren en misschien

zelfs een festival “Dikke Woei” als corona

dit toe laat. Kortom het gaat een

fantastische zomer worden!

Stay tuned!

Dit gevoel delen wij graag met onze medemens,

daarom zijn wij in tweeduizend twintip (2020) Project

Hang Loose gestart! Een groep mensen bestaande

uit kitesurfers, windsurfers, zeilers en mensen die zich

bijzonder goed voelen zo lang er maar water en wind

is. In de basis is Project Hang Loose opgezet als groep

vrienden die elkaar via de surf en zeil scholen en van

het strand kent. En elkaar op de hoogte brengen waar

ze op het water te vinden zijn en elkaar dus ook daar

ontmoeten.

Hoge sprongen kennen diepe dalen.

Onze Menno heeft ons ook een andere kant van de

sport laten zien. Toen hij na de laatste tentamen week

besloot om het water op te gaan, ging het goed mis.

Vele zullen het verhaal hebben meegekregen, na

het oplaten van de kite op de dijk van Hindeloopen

vloog hij erachter aan. Het was kantje boord, maar de

dokters van het UMCG in Groningen hebben hem weer

goed in elkaar gezet. En daar zijn we ongelovig blij

om! Na een half jaar revalidatie het is helemaal goed

gekomen en inmiddels staat hij alweer op de plank.

Grappen worden er gelukkig vaak over gemaakt, maar

we hebben er vooral van geleerd.

Komend seizoen

Deze zomer zullen wij weer veel op het water zijn, en

als jou dit ook fantastisch lijkt dan moet je zeker een


Terschelling

26

ties.shots


racticumweek

practicumweek 2020

Aan het begin van de 4e periode mochten de

eerste jaars dan eindelijk voor het eerst op excursie.

De jaarlaag werd in 2en gesplitst waardoor

de eerste helft van maandag tot woensdagmiddag

op Terschelling verbleef en de

tweede helft van woensdagmiddag tot vrijdag.

Nadat ze met de veerdienst waren overgestoken

naar Terschelling werden ze welkom geheten bij

het MIWB. Hier werd eerst een korte introductie

gedaan waarna de verschillende klassen om de

beurt een rondleiding kregen door het

schoolgebouw. Vervolgens werd de planning

uitgedeeld en konden de verschillende

praktijklessen beginnen. In de drie dagen die er

waren werd er lesgegeven in Hydroliek,

Elektrotechniek en Simulatie.

Bij Hydroliek waren er 2 lessen, in de eerste les

werd er theorie gegeven over wat er allemaal

komt kijken bij hydroliek. Verder werd er in

deze les een hydroliek systeem getekend. In de

tweede les werd dat getekende systeem dan

ook daadwerkelijk gebouwd tijdens het practicum.

Voor elektrotechniek waren er 3 praktijklessen

ingepland. Tijdens 2 van deze lessen

werd er geoefend met het bouwen en rekenen

aan verschillende schakelingen. Tijdens de

andere les werd er een demonstratie gegeven

over het starten van de elektrische systemen

op een schip. Als laatst hadden ze dan nog het

practicum simulatie, hierbij werd er stapsgewijs

doorlopen hoe je een motor start op een schip.

Door telkens een deel van de machinekamer

virtueel in een programma langs te lopen kreeg

je uiteindelijk zonder al te veel storingen de

motor aan.

De studenten overnachten in de Stayokay en

hadden tijdens hun verblijf ook mooi de

mogelijkheid om elkaar eindelijk weer een beetje

in het echt te spreken. Soms werd dit zelfs iets

te gezellig voor de Stayokay ;)

27


28

fgestudeerd


Weight estimation optimization

26 Juni 2020, daar sta ik dan! Het is na vier

jaar hard werken de grote dag, het presenteren

én verdedigen van mijn afstudeeronderzoek.

Hoe ben ik hier beland?

Even terugspoelen in de tijd.er vliegen in mijn

herinnering vele colleges, lezingen, excursies

en natuurlijk borrels voorbij. Toen ik vijf

jaar geleden met mijn nieuwe medestudenten

verzamelde voor de introductie week op

Terschelling wist ik al dat dit een fantastische

studententijd ging worden.

Ik herinner mij vooral de saamhorigheid van de

opleiding, iets waar ik met veel plezier aan heb

gewerkt in mijn rol als klassenvertegenwoordiger.

Het hoogtepunt van deze periode was

toch wel het 3e jaar, een bestuursjaar! Hoe ik

dit jaar heb kunnen combineren met studeren

is mij een raadsel. Ik kijk dan ook vol trots terug

op wat wij hebben neergezet met het 12e

bestuur der Sv NES.

Het laatste jaar stond in het teken van de minor

en afstuderen. Ik koos voor de minor jachtbouw,

een onderwerp waar we tijdens onze

excursies veel inspiratie uit hebben kunnen

halen. Met natuurlijk de Monaco Yacht Show

als topje van de ijsberg. Na een presentatie

aan onze en docenten en medestudenten

rondden wij met onze groep de minor met een

dikke voldoende af!

onderzoek heb ik een tool ontwikkeld die het

mogelijk maakt om delen van het scheepsgewicht

op 10% nauwkeurig in te schatten tijdens

de ‘design check’ fase (de periode nadat de

offerte is uitgebracht). De tool werkt op basis

van parametrische schatting, met lineaire en

exponentiele regressie.

Voor dit onderzoek zijn de gegevens van 16

verschillende scheepstypen verzameld, van

garnalenkotters tot offshore patrouillevaartuigen,

varierend in lengte van 27 to 90[m]. Er

zijn 30 parameters verzameld uit de database

met de lengte, breedte, diepte en het block

coefficient als belangrijkste. Met deze 30 parameters

is er gezocht naar de best passende

berekening voor de verschillende gewichtsgroepen

om tot een juiste schatting te komen.

Het voordeel van deze tool is dat er met het

invullen van slechts 30 parameters tot een

nauwkeurige schatting gekomen kan worden.

Dit scheelt Damen veel tijd!

Helaas was het door COVID-19 niet mogelijk

om een eindfeest te organiseren maar die gaat

er ongetwijfeld nog komen. Ik kijk er enorm

naar uit!

Arno Tabak

Afstuderen deed ik bij Damen Shipyards

Gorinchem, ik heb mij verdiept in het optimaliseren

van de gewichtsinschatting voor nieuwe,

complexe schepen. De gewichtsinschatting

is een belangrijk onderdeel van het scheepsontwerp,

er hangen verschillende eisen en

consequenties aan vast. Het niet goed kunnen

inschatten van het scheepsgewicht kan leiden

tot minder drijfvermogen en snelheid. In mijn


30


sea rangers

Als je mij vraagt, wat heb jij gedaan na je afstuderen?

Dan zou ik dat samenvatten met: ervaring

op gedaan op schepen! Na 2 jaar gewerkt

te hebben bij RHC, het klassebureau voor kleine

zeeschepen waarbij ik alle hoekjes en gaatjes

van heel veel schepen heb mogen zien, ben ik

afgelopen november 2020 begonnen als Sea

Ranger! Niet alleen dat, mijn vriend Koen en ik

hebben ook een varend woonschip gekocht,

geklonken rond 1935, dus.. een boel werk, we

hebben inmiddels beide veel lasmeters kunnen

maken en zijn hard aan het denken over hoe

duurzaam en comfortabel te kunnen leven op

het water! Behoorlijk wat boot dus.

Het Sea Ranger worden was echter niet niets,

bijna precies 1 jaar geleden heb ik mij opgegeven

om Sea Ranger te worden, na een selectieprocedure

van bijna 5 maanden was ik een van

de gelukkige! Ik was op zoek naar iets anders.

Na een onvergetelijke tijd als surveyor bij RHC,

ontdekte ik dat ik niet helemaal op mijn plek en

in de juiste rol was en ik wilde graag weer met

leeftijdsgenoten samenwerken en varen. Niet zo

maar varen, varen op een zeilend onderzoeksschip

wat mij een van de leukste dingen lijkt om

te ontwerpen.

Ondanks dat ik aan het begin nog niet vastberaden

was Sea Ranger te worden, was ik begonnen

met trainen voor de fitheidstest. Dat kan

sowieso geen kwaad dacht ik. Als vrouw zijnde

moest ik 2200 m in 12 minuten kunnen lopen, 10

push ups en 20 situps (binnen 2 min). Ondanks

dat ik enorm genoten heb als student bij sv NES

was ik er niet sterker en sneller op geworden,

in plaats van elke dag 12 km fietsen van huis in

Bedum naar middelbare school in Groningen,

met soms een detour via mijn zeilbootje 8 km

de verkeerde kant op, vrienden waarbij ik altijd

dichter bij hun woonde als zij bij mij. Naar..:

kruipafstand van de kroeg en rollend naar de

NHL, vrienden die altijd wel even langs mijn huis

kwamen..

31


Dus, trainen was een goed begin! Ik werd

steeds enthousiaster en schreef me in, ik

moest een capaciteiten en competentietest

doen voor MBO 4 niveau, Fieuuw, dat ging me

gelukkig goed af!

Toen de fitheidstest uiteindelijk aanbrak werd

het wel even spannend, 3 uur rijden naar Den

Haag was niet de perfecte warming up voor

een sprintje, maar samenwerkingsopdrachten

hielden de sfeer goed. Na de fitheidstest

kwam een telefonische ondervraging en na

ook die gehaald te hebben mocht ik eindelijk

mee doen aan de 9 daagse bootcamp. Dit was

fantastisch, introductieweek 3.0!! (sorry..) Al

helemaal in het bijzonder niet sociale corona

jaar was het super tof om 9 dagen lang samen

met 27 andere leeftijdsgenoten afgeragt te

worden door ex-militairen. Hoe cliché het ook

klinkt, ik heb mezelf daar wel echt leren kennen,

of beter.. hervonden, vooral door te doen!

Na veel zenuwen ook de bootcamp gehaald,

door naar de 5e ronde, de zeil-bootcamp op

het huidige Sea Ranger schip de Fantastiko.nl

(ja, het schip die altijd meedoet aan de Race

of the classics waarbij je dacht huh waar zijn

de classics bij dit schip, niet het marineschip

de Urania maar dat robuuste zeiljacht!) Ja dat

is nu mijn werkplek! Sinds eind november ben

ik aan de slag als Sea Ranger samen met 8

andere collega’s: een kapitein, stuurvrouw, 2

senior sea rangers en 4 van ons nieuwe Sea

Rangers! 1 jaar lang varen wij in 2-weken-op-

2-weken-af als boswachters van de zee met

als hoofddoel bijdragen aan het regenereren

van de Noordzee! De eerste maanden werden

wij volgegooid met zeiltraining, onderhoud,

leren voor het vaarbewijs, Basic Safety, interessante

artikelen over het leven in en rond de

zee, een storytelling workshop en meer.

Inmiddels manoeuvreren wij als: ‘ kapitein van

de dag’ de havens in en uit, kennen alle hoekjes

en gaatjes van het schip door het doen

van onderhoud, nemen om de beurt de rol aan

van machinist, navigator, project coordinator,

32


hotelbedrijf en dekhand. Daarnaast houden

wij ons bezig met het beheren en conserveren

van de Noordzee, tot nu toe zijn dit vooral

voorbereidende zaken zoals kennis vergaren,

materiaal testen en het meedenken met het

bedrijf voor nieuwe opdrachten en het opleiden

van nieuwe Sea Rangers. Als Scheepsbouwster

kon ik het natuurlijk niet laten mij te

bemoeien met het nieuwe Sea Ranger schip,

daar ben ik recent mee begonnen!

Dus, dat is eigenlijk wel wat ik doe tot eind november,

inmiddels komt het einde in zicht dus

begin ik na te denken over het vervolg, maar

dat is tot zover nog lekker onbekend!

Mocht je geïnspireerd zijn, ieder jaar worden

er dus weer nieuwe Sea Rangers geselecteerd

en de werving is net begonnen, wil jij ook Sea

Ranger worden wees er dan snel bij, voor

vragen kun je me altijd contacteren.

33


De stamboomt

De Kapitein

1e Stuurman

Fiets altijd voorop naar

“De Ouwe Stoep”

2e Stuurman

Voorzitter

Leent bowlingballen in plaats van

ze te rollen


van 2020-2021

Nachtwacht

Chef

Laffe borrelaar

Slaap staat niet in haar

woordenboek

Zeemeerminnen

Diegene die altijd gek doet

tijdens de feesten

Matroos

De trouwe matroos,

altijd aanwezig bij de activiteiten

Verst ekeling

Tof persoon maar wist je dat we

ook maandborrels hebben...

Dekschrobber

Meest gewaagde sprong in de

gracht

De minor student die we nooit

zullen vergeten

Side note:

De wc is op de eerste verdieping


De Spliethoff Group, bestaande uit Spliethoff, BigLift

Shipping, Transfennica, Sevenstar Yacht Transport,

DYT, Wijnne & Barends en Bore, is één van de grootste

rederijen in Nederland.

Sinds de oprichting in 1921 heeft naamgever Spliethoff

binnen de scheepvaartsector een uitstekende reputatie

opgebouwd als betrouwbare en innovatieve partner

met een enorme kennis en ervaring. Zusterbedrijf

BigLift Shipping is al ruim 45 jaar een wereldspeler op

het gebied van wereldwijd vervoer van zware lading

over zee.

Onze medewerkers, wereldwijd werkzaam op kantoor of

aan boord, zorgen ervoor dat we aan de hoogste eisen

voldoen. Door deze expertise zijn wij in staat onze klanten

service op maat te bieden.

Onze Project Managers en Engineers werken vanaf

de ontwerpfase en planning tot aan de uitvoering en

voltooiing van een project. Zij werken daarbij nauw

samen met klanten over de hele wereld. Alle tijdelijke

of permanente aanpassingen aan de vloot, alsmede

de plannen voor de nieuwbouw-schepen, worden

ontwikkeld door eigen medewerkers.

We zijn altijd op zoek naar goede teamplayers. Ben je

geïnteresseerd in een stage, afstudeerplek of afwisselende

baan bij een interessant, internationaal opererend bedrijf,

neem dan contact met ons op via hr@spliethoff.com!

www.spliethoffgroup.com

36


De

Commissiesc commissie

activiteiten commissie

Dit jaar bestond de activiteiten commissie

weer uit een groep 1e ,2e en 3e jaars die samenkwamen

om leuke activiteiten te verzinnen.

De AC dit jaar bestond uit : Gerben, Jesse,

Sander, Thijs, Lucas, Boris, Suze en Amber.

Ook dit schooljaar hebben wij weer ons best

gedaan om leuke activiteiten te organiseren.

Helaas moest door corona en de lockdown

een groot deel hiervan online plaatsvinden.

Toch hebben we een aantal gezellige activiteiten

gehad. Zo was er een crazy 88 gecombineerd

met een speciaalbierborrel. Dit evenement

bevatte dan ook alles om een succes

te worden : aan huis geleverd bier en gekke

vragen en opdrachten. Een andere activiteit

was een scheepsbouwquiz deze speelden we

met onze studiegenoten uit het zuiden ‘UNFC’.

Ondanks dat vele van deze activiteiten online

waren deden alle leden fanatiek mee. Zo werd

het toch altijd een geslaagde avond. Het was

een gezellig en bijzonder jaar. We hopen dat

de situatie snel veranderd en dat we volgend

jaar kunnen inluiden met een fysieke activiteit.

Groet de Activiteitencommissie

Geschreven door Suze Clijssen

39ntro commissie

intro commissie

Mijn naam is Lout Verschuur en ik ga samen

met de geweldige introcommissie de

intro van 2020/2021 organiseren. Zoals je

je wel kan voorstellen is er vorig jaar geen

intro geweest, maar we zijn in volle gang

om het dit jaar weer een onvergetelijke

week te maken.

We zijn van plan dit jaar weer gezellig

naar Terschelling te gaan. Daar gaan we

dan lekker de eerstejaars bezig houden

met activiteiten. Zo gaan we op maandag

strandspelletjes doen en voor de eerste

keer naar het MIWB. Dinsdag gaan we

op fietstocht en ’s avonds een dropping.

Woensdag is het tijd om terug naar

Leeuwarden te gaan en de stad te leren

kennen. Donderdag zijn we de eerste keer

op school waarna ’s avonds de beruchte

kroegentocht plaats vindt. Vrijdag is het

zoals altijd tijd voor de Vripack Regatta die

wordt georganiseerd door de activiteitencommissie.

De introweek is een belangrijk middel van

SV NES die ervoor zorgt dat eerstejaars en

ouderejaars elkaar leren kennen. Hierdoor

blijft de vereniging een super gezellige en

hechte groep.

Ik hoop samen met de commissie dat er

weer onvergetelijke momenten komen en

nieuwe vriendschappen ontstaan.

41


oc commissie


vloot onderhoud commissie

Maart 2020, en daar was opeens in Nederland

het COVID-19 virus. Voor ons allen brak er een

periode aan waarin we creatief moesten om

gaan met alle maatregelen. Zo ook voor de

VOC commissie was dit een periode waarin we

de vergaderingen en werf bezoeken anders

moesten gaan indelen.

Mei 2021, er is een jaar voorbij gegaan en hoe

staat de NESSIE III er op dit moment voor?

Het ROC De Friese Poort heeft een hele poos

stilgelegen door het corona virus, maar de

jongens van het ROC hebben het voor elkaar

gekregen om het casco vorig jaar in juni grotendeels

af te bouwen.

Daarna zijn er per september 2020 drie nieuwe

studenten van het ROC aan de slag gegaan

met het afbouwen van de Nessie. Althans dat

dachten ze. In oktober gingen de scholen

weer dicht en werden de praktijk lessen weer

van de baan gegooid. In januari 2021 zijn de

jongens weer langzaam aan begonnen met

de taken die er voor oktober en november

2020 op de planning stonden. Zo zijn ze bezig

gegaan met het installeren van de elektromotor

en de stuurstand. Daarnaast hebben

ze de stuurinrichting ingebouwd, en zijn ze

begonnen met het maken van een mal voor het

teakdek.

kunnen doen, De cursus teak bewerken is een

samenwerking tussen de Friese poort en de

Vries Makkum

En dan zal u misschien wel denken hoe ziet de

toekomst eruit? In september begint er weer

een nieuwe groep studenten met het verder

afbouwen van de NESSIE III, dan zal er gekeken

worden naar wat voor schroefas systeem

er in komt. Ook zijn wij met de commissie al

druk bezig geweest met de zonnepanelen,

hierbij hebben we gekeken naar wat voor soort

zonnepanelen er gebruikt kunnen worden en

welke systemen er daarnaast nodig zijn om

de opgewekte stroom ook in de accu’s goed

op te kunnen slaan. Naast dat we inmiddels

weten wat voor soort zonnepanelen er op

komen hebben we ook goed gekeken naar de

aansluiting op het teak werk.

En komt de grote vraag, wanneer gaat de

NESSIE III te water? Helaas is dat nu nog

moeilijk te zeggen, dit komt omdat wij niet

weten hoeveel tijd de nieuwe groep studenten

heeft om aan het boot de bouwen. Maar wij

hebben er vertrouwen in dat de NESSIE III

volgend jaar het water in gaat.

“Dat ie Blijve Drijven”

Mats Numan

Voorzitter V.O.C.

Wij als VOC commissie hebben het afgelopen

jaar veelal op afstand vergaderd via Teams

meetings om de bouw van de NESSIE III te

coördineren voor zover dit nodig was. De communicatie

met de jongens van het ROC ging

veelal via foto’s omdat een werf bezoek op dat

moment er niet in zat.

Het teak dat op de NESSIE III komt is binnen

het ROC een cursus die de studenten daar

43


44


eildag 2020

zeildag 2020

Op zaterdag 26 September was het dan

eindelijk zover, de eerste fysieke activiteit van

SvNES kon doorgaan! Om 10 uur verzamelden

iedereen zich bij watersportbedrijf ANJA in Grou

en vertrokken we vervolgens met bijna geen

wind uit de haven. Al snel lagen er verschillende

valkjes aan elkaar en dobberden we heerlijk met

een drankje en wat muziek over het water.

Toen het tijd werd voor de lunch hebben we alle

valkjes aangelegd bij een mooi weiland en hebben

we heerlijk geluncht. Na de lunch hebben

we een kennismakingsspel gedaan. Iedereen

moest in tweetallen aan elkaar beschrijven wat

hun droomboot was, zonder dat de ander het

dan kon zien moest je voor de ander zijn of haar

droomboot op papier schetsen. Aan het eind

werden alle schetsen gepresenteerd en door

een ‘vakkundige’ jury beoordeeld.

In de middag hebben we nog een mooie ronde

gevaren door wat kleinere slootjes. Aan het eind

van de middag toen we bijna terug waren in de

haven was er eindelijk een beetje wind.

Voor wie wilde hebben we in de avond nog

heerlijk een hapje gegeten bij De Lachende Koe

in Leeuwarden en de dag mooi afgesloten.

45


intern

shipAmbachtelijk

Botenbouw Centrum

ilona hollaNDer

In eerste instantie zag ik er enigszins tegenop om stage

te gaan lopen. Mijn verwachting was dat iedere dag

hetzelfde zou zij zijn zonder enige uitdaging, gelukkig

was mijn stage allesbehalve eentonig.

Wat het Ambachtelijk Botenbouw Centrum bijzonder

maakt als stage bedrijf is dat het er niet gaat om productie

draaien, het ABC is een opleidingscentrum. Hier

worden studenten opgeleid tot scheepstimmerman. Dit

betekent dat alles draait om het delen van kennis en

kunde. Het maken van fouten is een manier van leren,

dit zorgde voor een veilige sfeer waarin het makkelijk

was om hulp te vragen over bijvoorbeeld het gebruik

van verschillende machines en dergelijke.

hun stage hebben gelopen kwamen

allemaal vanuit de opleiding

houtbewerking, ik was de eerste

hbo-scheepsbouwster. Voor beide

partijen heeft deze samenwerking erg

positief uitgepakt met een uitwisseling

van kennis over de oude en de nieuwe

scheepsbouw.

Ik kijk met veel plezier terug op mijn

stagetijd bij ABC.

Hierdoor kon ik al snel zelfstandig aan de slag.

Ik heb tijdens deze stage veel verschillende opdrachten

uitgevoerd, waaronder twee grotere uitdagingen.

Het kano project was absoluut de leukste. Een van

de jaarcursisten was zover in zijn opleiding dat hij

kon beginnen om een boot te gaan maken. De keuze

voor een kano was snel gemaakt. Het vinden van een

goede tekening bleek alleen lastiger en duurder dan

verwacht. Uiteindelijk ben ik gevraagd om het ontwerp

voor de kano te maken met behulp van bestaande ontwerpen.

Tijdens mijn stage heb ik de bouw van de huid

helemaal meegekregen en heb hieraan meegewerkt.

Een aantal maanden na het afronden van mijn stage

was de kano gereed en heb ik samen met de eigenaar

de proefvaart gedaan.

Voorafgaande van de stage was het erg onduidelijk

wat het bedrijf mij zou kunnen bieden en

omgekeerd. Alle stagairs die voor mij bij dit bedrijf

48


49


50


Holland Dredge

rick de cock buning

Waar en bij welk bedrijf heb jij stage gelopen?

Ik heb stage gelopen bij Holland Dredge design in

Harderwijk. Zij zitten in de bagger wereld en bouwen

en ontwerpen baggerschepen. Maar ook installaties.

Hoe ervaarde je de eerste weken?

(Viel het tegen/mee)

De eerst weken vielen heel erg mee. Werd gelijk goed

meegenomen in het bedrijf alleen de werktijden waren

even wennen.

Wat was het leukste wat je hebt gedaan?

Lastig te zeggen wat ik het leukst vond. Ben meerdere

malen mee geweest op klus en dat is allemaal leuk.

Nu je hier stage hebt gelopen, zou je later in deze

sector ook willen werken?

Deze sector spreekt mij wel erg aan het is niet zo dat

het hier allemaal netjes en strak moet zijn. Maar als het

maar werkt hoe het er uit ziet komt later wel.

Waar heb je het meest van geleerd?

Waar ik het meeste van heb geleerd is door gewoon

dingen te doen. En om bijvoorbeeld ook tijdens reparaties

iets helemaal los te moeten halen en weer in elkaar

zetten. Wat ook heel belangrijk was voor mij is dat ze

altijd uitleg wouden geven over hoe is werkt.

Ben je momenteel nog steeds

werkzaam bij het bedrijf?

Zo ja, wat doe je momenteel?

Momenteel werk ik nog steeds bij het

bedrijf. Werk nu elke donderdag hier

en zo nodig wordt er in overleg een

dag extra gewerkt. Ook hebben ze wel

mij betrokken in het ontwerpen ervan

en zit ik dus af en toe op kantoor om

daar te helpen.

Zou je andere leerlingen dit bedrijf

ook aanraden voor een

werkvloerstage? Waarom?

Ik zou het bedrijf zeker aanraden voor

een stage. Wel zou je zelf een beetje

lomp en niet bang te worden om vies

te worden. Echter is het lastig om hun

te bereiken met openbaar vervoer.

Tenzij je natuurlijk op een fietsafstand

van 5 min woont ;)

Hoe was de werksfeer?

De werkt sfeer is erg goed. Het is een wat kleiner

bedrijf dus iedereen kent en werkt met elkaar. Kantoor

en werkvloer lunchen gewoon gezamenlijk in dezelfde

kantine.

Heb je veel van Corona gemerkt tijdens jouw stage?

Tijdens mijn stage heb ik niet veel last gehad van corona

als we op klus moesten deden we van tevoren een

test zo nodig maar veder totaal geen last van gehad.

51


William Froude

te delft

Waerde Lezer,

In de maritieme wereld zal jij een rol gaan spelen, of jij

nou op de kant het schip uitdenkt of ter plekke op zee

de problemen gaat oplossen. Eén gegeven is er, hier

zijn schepen voor nodig! Voordat zo’n schip er is moet

echter heel wat uitgedacht worden, maar uiteindelijk

moet het schip, jacht of platform toch gebouwd

worden. Daar zijn uiteraard daden voor nodig. Staal,

aluminium en misschien zelf koolstof vezel komen hier

aan te pas. Wij als scheepsbouwers moeten daarom

deze daden verrichten zodat deze werktuigen de

mens kunnen ondersteunen om een nog betere en

nog mooiere toekomst te creëren. Hiervoor moeten wij

scheepsbouwers varen, koerszetten en navigeren. Navigo

is dan ook de levensspreuk die wij bij ons moeten

dragen. Als potentieel ingenieur moet je immers alles

goed uitdenken om je doelen te bereiken.

ervaren. Want samen overkomen wij

deze onstuimige zee!

Met immer luide Plonsch,

Het 117e bestuur der S.G.

“William Froude”

Casper Koopman – Voorzitter

Loek Vliex – Secretaris

Tjeerd Schoppink – Penningmeester

Dana Janssen – Commissaris Onderwijs

Alexz Schasfoort – Commissaris

Excursies

Gelukkig sta je daar niet alleen voor, scheepsbouw

is namelijk een teamsport. Vandaar de onbreekbare

verbondenheid tussen Navigo Ergo Sum en het S.G.

“William Froude”. Zeker in deze tijd mogen de studieverenigingen

niet ontbreken. Nu meer dan ooit is het

belangrijk om medestudenten met elkaar te verbinden,

en met behulp van de sector te laten zien waarvoor de

studenten nu op hun kamer aan het studeren zijn.

Wij varen nu allen in ruige wateren, maar wij hebben

het voordeel dat wij in hetzelfde schuitje zitten, en allemaal

immense kennis hebben van de scheepsbouw

om dit desbetreffende schuitje varende te houden.

Door online activiteiten via Zoom, Teams, et cetera

blijven wij in verbinding en is dit de motor waar ons

schip op vaart.

Als Froude willen wij jou als lezer vragen om 1 daad.

Vraag aan jou medestudenten, huisgenoten, docenten

of vrienden hoe het gaat en praat over hoe zij deze tijd

52


UNFC

te rotterdam

Waerde vrienden uit het noorden,

Een jaar als geen ander, een jaar waar

je ogen vierkant van zouden worden.

als we de uitspraken van vroeger mogen

geloven. Maar ondanks de vele

uren achter het scherm, toch een jaar

vol mooie herinneringen. Dit was een

jaar waar wij als zusterverenigingen

samen mochten komen om hechte

banden te leggen. Bijvoorbeeld de online

viering van het nieuwe jaar zal ons

nog lang bijblijven, van het uitwisselen

van lokaal gebrouwen bieren tot de

borrel die doorging tot het vallen van

de morgen. En naast deze bijzondere

avond mochten wij elkaar ook

ontmoeten in andere wateren, tijdens

het offshore netwerk event van KIVI

bijvoorbeeld. Waar we de ins en outs

van de sector mochten verkennen en

het symposium waar we elkaar wederom

troffen. Ondertussen, ten tijden

van schrijven, begint dit bestuursjaar

langzamerhand ten einde te komen

en liggen er nog maar een paar mooie

weken voor de boeg. Maar dit zijn

wel hoopvolle weken, met de terugkomst

van de fysieke lessen en het

opengaan van de terrassen kan het

sociale deel van het studentenleven

weer op gang komen. En wie weet wat

deze weken mee mogen brengen? Wij

hopen van harte dat de band tussen

onze verenigingen voortgedragen

mag worden in het toekomende jaar.

En namens Rotterdam hopen wij jullie

derde lustrum groots te mogen vieren

in het o zo mooie noorden.

Met immer luide Plonsch

Marc Verburg

Secretaris 52e bestuur der svs UNFC

xterne verenigingen

53


smoelenboek

2020/2021

Martijn Weidema

Beginjaar: 2007

Jurriaan Jellema

Beginjaar: 2007

Stefan Rauws

Beginjaar: 2007

Jochum Feenstra

Beginjaar: 2007

Remco van de Berkt

Beginjaar: 2009

Jeroen van der Vossen

Beginjaar: 2009

54


Jethro de Vries

Beginjaar: 2009

Klaas Postma

Beginjaar: 2010

Thijs Koopmans

Beginjaar: 2010

Berend Stolk

Beginjaar: 2010

Martijn Bijlsma

Beginjaar: 2011

Martijn Wisse

Beginjaar: 2011

Rutger Weijsenfeld

Beginjaar: 2011

Ivo Hoffs

Beginjaar: 2011

Douwe Sas

Beginjaar: 2011

55


Rik Beltman

Beginjaar: 2012

Luite Bolhuis

Beginjaar: 2012

Wouter van Terwisga

Beginjaar: 2012

Merel van den Boom

Beginjaar: 2012

Jidde Looijenga

Beginjaar: 2012

Martijn Boontje

Beginjaar: 2012

Bastiaan van Oudheusden

Beginjaar: 2013

Timon Vinke

Beginjaar: 2013

Maikel Temming

Beginjaar: 2014

56


Esther Douma

Beginjaar: 2014

Meliza Boer

Beginjaar: 2014

Menno Baars

Beginjaar: 2014

Thies Baijards

Beginjaar: 2014

Emily Mertens

Beginjaar: 2015

Sjoerd Bleeker

Beginjaar: 2015

Benthe de Haan

Beginjaar: 2015

Willem Nugteren

Beginjaar: 2015

Danitsja Chavagne

Beginjaar: 2015

57


Niels Reinders

Beginjaar: 2016

Jurn Henderiks

Beginjaar: 2016

Arno Tabak

Beginjaar: 2016

Bas Tijsen

Beginjaar: 2016

Wieger-Piet Haarsma

Beginjaar: 2017

Pim Hendriks

Beginjaar: 2017

Mees Vergeer

Beginjaar: 2017

Ruben Sijperda

Beginjaar: 2017

Mattijs Kooijman

Beginjaar: 2017


Henk-Jan van Leeuwen

Beginjaar: 2017

Gijs Bakkum

Beginjaar: 2017

Amy Spijkerman

Beginjaar: 2017

Mats Numan

Beginjaar: 2017

Ward van Voorthuizen

Beginjaar: 2018

Lout Verschuur

Beginjaar: 2018

Kevin van Uem

Beginjaar: 2018

Arend Pasman

Beginjaar: 2018

Jorrit van der Pal

Beginjaar: 2018


Amber van Pagee

Beginjaar: 2018

Mark Kooi

Beginjaar: 2018

Stef Keizer

Beginjaar: 2018

Jens van de Kamp

Beginjaar: 2018

Thom van Hamburg

Beginjaar: 2018

Gerjan Apperloo

Beginjaar: 2018

Tim Marskamp

Beginjaar: 2019

Thijs Dagevos

Beginjaar: 2019

Ilona Hollander

Beginjaar: 2019

60


Gerben Berenschot

Beginjaar: 2019

Matthijs Coosen

Beginjaar: 2019

Sander de Boer

Beginjaar: 2019

Vera van Deursen

Beginjaar: 2019

Timo Hacquebord

Beginjaar: 2019

Marcel Wijdenes

Beginjaar: 2020

Martijn Post Uiterweer

Beginjaar: 2020

Suze Clijsen

Beginjaar: 2020

Timo Engelsman

Beginjaar: 2020

61


Boris de Blok

Beginjaar: 2020

Otto Witte

Beginjaar: 2020

Thijs van Son

Beginjaar: 2020

Stijn Dijkstra

Beginjaar: 2020

Max Mees

Beginjaar: 2020

Thomas Buckens

Beginjaar: 2020

Roeland Raap

Beginjaar: 2020

Hans Groothoff

Beginjaar: 2020

Willem Taubert

Beginjaar: 2020

62


Tom Mooiweer

Beginjaar: 2020

Jilles Blanksma

Beginjaar: 2020

Lucas Ponsen

Beginjaar: 2020

Matthijs van der Wal

Beginjaar: 2020

Lennard Bal

Beginjaar: 2020

Martijn de Jong

Beginjaar: 2020

Rowan Lange

Beginjaar: 2020

Marliese Luders

Beginjaar: 2020

Jesse Snip

Beginjaar: 2020

63


Artuur-Jan Oost

Beginjaar: 2020

Lucas Wielinga

Beginjaar: 2020

Jop van Kolck

Beginjaar: 2020

Quinten Adringa

Beginjaar: 2020

Romy Elsenga

Beginjaar: 2020

Victor Bakker

Beginjaar: 2020

Pepijn Sleijfer

Beginjaar: 2020

Melvin Beekman

Beginjaar: 2020


gegevens Sv NeS:

bestuursleden:

Voorzitter:

Penningmeester:

Secretaris:

Commissaris-Extern:

Commissaris-Intern:

voorzitter@svnes.nl

penningmeester@svnes.nl

secretaris@svnes.nl

extern@svnes.nl

intern@svnes.nl

Commissies:

Navigocommissie:

Aciviteitencommissie:

Introcommissie:

Nessiecommissie:

navigo@svnes.nl

ac@svnes.nl

intro@svnes.nl

nessie@svnes.nl

Website:

www.svnes.nl

gegevens Docenten MT:

Dhr. H. van de Ende

harmen.van.der.ende@nhlstenden,com

Dhr. E. Heijting

eric.heijting@nhlstenden.com

Dhr. J. Huitema

jelle.huitema@nhlstenden.com

Dhr. R. Jorritsma

roelof.jorritsma@nhlstenden.com

Dhr. J. Landstra

j.h.landstra@nhl.nl

Dhr. W. van Leunen

wim.van.leunen@nhlstenden.com

Dhr. H. Terlouw

Harmen.terlouw@nhlstenden.com

Dhr. A. Verkooijen

andre.verkooijen@nhlstenden.com

Dhr. D. Visser

douwe.visser@nhlstenden.com

Dhr. E. Voerman

ernst-jan.voerman@nhlstenden.com

Dhr. J. de Jonge

jan.de.jonge@nhlstenden.com

Dhr. F. Maats

frederik.maats@nhlstenden.com


Sv NES dankt al h

66


aar sponsoren
70

Postbus 1080 - 8900 CB Leeuwarden

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!