14.04.2022 Views

Z&R 02 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

jaargang 26 • april - mei 2022

zenronline.eu

2

Z&R • PLATFORM OVER ZON- EN DAGLICHTREGULERING, ROLLUIKEN, TERRASOVERKAPPINGEN EN AFSLUITINGEN • NUMMER 2 2022 • ZENRONLINE.EU

PLATFORM OVER ZON- EN DAGLICHTREGULERING,

ROLLUIKEN, TERRASOVERKAPPINGEN EN AFSLUITINGEN

Z&R PRODUCT OF THE YEAR AWARD 2022

THEMA'S INSECTENWERING EN SCREENS

ES-SO WIL ZONWERING VERPLICHTEN


Voor

bescherming,

comfort en

privacy

ROMA BUITEN-

JALOEZIEËN

Elke zonstand kan geweerd

worden zonder enige concessie

op het gebied van daglicht of

doorzicht.

Weinig onderhoud en gemakkelijk

na te stellen.

Verkrijgbaar in 209 RAL-kleuren

voor de kast en 13 standaard

lamelkleuren.

Kijk voor meer informatie op: romabenelux.nl


Italian style,

Outdoor design.

VERNIEUW JE BUITENRUIMTE

met CORRADI.

Imago ® is Corradi’s nieuwe Lamellendak concept om uw buiten ruimte nieuw leven in te blazen.

CORRADI IS OP ZOEK NAAR

NIEUWE DEALERS INTERESSE?

Stuur uw aanvraag dan snel door naar

marketing@corradi.eu

www.corradi.eu


Uw fabrikant en leverancier van

kant-en-klare zonweringproducten

Leverancier in buitenzonwering

35 jaar kennis van de markt

Vakkundig personeel en advies

Op maat gemaakt

Voor iedere situatie een oplossing

Smits is dé leverancier van klant-en-klare buitenzonwering en rolluiken. In ons hoogwaardige en

brede productportfolio komen uw behoefte en die van uw klanten bij elkaar. Een goede balans

tussen assemblage- en montagegemak, functionaliteit, trends, duurzaamheid én kwaliteit. Heeft

u advies nodig? Ook hierbij helpt Smits u graag. Met de kennis van onze medewerkers en het

gevarieerde assortiment is een passende oplossing altijd binnen handbereik.

Meer focus op u, onze klant

Smits werkt met vaste klantteams per regio om u nog sneller en gerichter van dienst te

kunnen zijn. Hierdoor heeft u vaste aanspreekpunten, wat de samenwerking nog makkelijker en

persoonlijker maakt.

Waarom kiest u voor Smits?

Breed assortiment passend bij u én uw klant • Net dat stapje extra voor de klant

Op maat gemaakt • Maatschappelijk verantwoord • Ruim 35 jaar ervaring

Smits Rolluiken en Zonwering B.V.

Postbus 285 • 5430 AG Cuijk • De Hork 15 • 5431 NS Cuijk • Nederland

T +31 485 744 200 E smits@smitsrolluiken.nl I www.smitsrolluiken.nl


2

voorwoord

Het moet een beetje pijn doen

Het is de nadrukkelijke wens van de uitgever dat er in het voorwoord van Z&R geen politiek wordt bedreven. Ook ik

hoor me daar uiteraard aan houden, al is een voorwoord een persoonlijke ontboezeming en zit er altijd iets van een

mening in. Wie mijn voorwoorden leest, vermoedt wel waar ik ongeveer sta in het politieke spectrum. Ze weten in

ieder geval dat ik iets met vogels heb, want die komen regelmatig voor het voetlicht.

Geen politiek dus, maar aan Oekraïne kunnen we in deze dagen niet voorbij. Het is onvoorstelbaar hoeveel menselijk

leed en materiële schade daar in ruim een maand tijd in het kader van de ‘denazificatie’ is aangericht. We wisten het

natuurlijk al, want we leven in de tijd van de smartphone en internet. Beelden van wat er gebeurt, gaan voortdurend

en à la minuut de wereld over.

Maar nu de Russen – als ik deze woorden schrijf is het 10 april – de steden en dorpen rond Kiev hebben verlaten,

worden we nog eens extra met de gevolgen van de invasie en oorlog geconfronteerd. Willekeurig doden en

verwoesten op een schaal en met een heftigheid die we in Europa na 1945 niet meer hebben gezien en dachten ook

nooit meer te zullen zien.

De beelden zijn verschrikkelijk. Mensen lijken willekeurig te zijn omgebracht: op de fiets, met een boodschappentas

in de hand, in hun eigen huis of tuin… Gewoon doodgeschoten. Huizen, gebouwen en infrastructuur zijn op grote

schaal verwoest. Veel steden – Marioepol voorop – zien eruit als Berlijn of Dresden aan het einde van de Tweede

Wereldoorlog: totaal verwoest.

Wat moeten we doen? Mijn moeder – die net als de vogels al vaker in mijn voorwoorden is verschenen – zei altijd:

verbeter de wereld, begin bij jezelf. Een tegeltjeswijsheid, maar heel erg waar. Wat mij betreft moeten we in de

westerse wereld eerst heel erg snel ons eigen morele kompas ijken, want we kunnen alleen met gezag oordelen als

we zelf het goede voorbeeld geven.

En dan? De beuk erin! De verwarming op 15, de maximumsnelheid nog wat naar beneden en zo weinig mogelijk

gas en olie uit Rusland importeren. En bedankt Rusland, voor het aanbod om het EK voetbal van 2028 of 2032 te

organiseren, maar daar doen jullie helaas niet aan mee zolang jullie nog een vierkante millimeter van Oekraïne bezet

houden. Jullie doen voorlopig nergens meer aan mee trouwens.

Premier Rutte zei laatst dat we dat de gasimport niet kunnen stoppen omdat we onszelf dan pijn doen. Welnu,

stoppen misschien niet, maar flink verminderen wel. Democratie, (pers)vrijheid, de rechtstaat... het is allemaal zo

waardevol, het moet een beetje pijn doen.

De rest van deze Z&R gaat over zon- en insectenwering.

Thijs Pubben

zenronline.eu | 5


PLATFORM OVER ZON- EN

DAGLICHTREGULERING, ROLLUIKEN,

TERRASOVERKAPPINGEN EN

AFSLUITINGEN

ZENRONLINE.EU

Jaargang 26, nr. 2 2022

Sinds 1997

Verschijnt 6 x per jaar

ISSN 1387-0181

UITGEVER

Louwers Mediagroep

Schatbeurderlaan 6

6002 ED Weert

Postbus 249

6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

VESTIGING BELGIË

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Thijs Pubben

REDACTIETEAM

Jerry Helmers, Jan Mol, Koen Mortelmans,

Thijs Pubben, Piet Willemsen

PROJECTMANAGEMENT

Ronald Klein

r.klein@louwersmediagroep.nl

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

ADVERTENTIES

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via de AdPortal.

Mocht u nog geen uploadlink hebben ontvangen, stuur een

email naar traffic@louwersmediagroep.nl

ABONNEMENTSPRIJS

Nederland: € 81 per jaar exclusief BTW

Buiten Nederland: € 135,00 per jaar excl. BTW

IBAN nr. NL78 ABNA 0490 2820 67

BIC ABNANL2A

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Z&R

Informatie over abonnementen:

+31 (0)495 450095

info@louwersmediagroep.nl

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk tenminste drie weken voor

verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen,

wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Z&R is een onafhankelijk platform voor de zonweringbranche.

Z&R wordt verspreid onder alle bedrijven, die op enigerlei wijze

be drijfs matig actief zijn in de zonweringbranche, waaronder

fabrikanten, assembleurs, groothandelsbedrijven, importeurs,

toeleveranciers en zonweringdetaillisten.

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.nl

DRUKWERK

drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever

en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige

wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever

en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of

volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd

zijn op deze informatie.

Unilux wedt bewust en nadrukkelijk op twee paarden 8

Z&R Product of the Year Award 2022 12

Genomineerden Product of the Year Award 18

De Pen: Tom van Boxtel, directeur van Eden Window Solutions 22

eluCloud helpt bedrijfsprocessen optimaliseren 24

AVZ-Group en Biossun worden familie 27

Heimtextil 2022 wordt een zomerevent : beter la(a)t(er) dan nooit! 29

Thema Screens 31

‘Slim wonen is nu normaal, over een jaar de standaard’ 72

Centronic Plus, de nieuwe generatie afstandsbedieningen van BECKER 74

‘Design, functionaliteit en personalisatie’ 76


inhoud

Coverfoto

Harol biedt verschillende

screenoplossingen aan.

www.harol.be

Z&R Journaal 78

ES-SO wil geautomatiseerde zonwering verplichten 82

Solero verhuist naar nieuwe locatie 84

Thema Insectenwering 87

heroal Journaal 98

De visie van Coulisse op duurzaamheid 100

Buitenjaloezieën, screens en rolluiken: over hun rol bij duurzaam bouwen 102

Pallazzo heeft voor elk outdoor project een overkapping 106

Branchepartners 110

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld u aan voor onze nieuwsbrief!

zenronline.eu


Dubbele Plisséfit.

Tekst: Thijs Pubben Beeld: Unilux, Thijs Pubben

WEBSITE ALS BELANGRIJKE AANVULLING OP DE SHOWROOM

UNILUX WEDT BEWUST EN

NADRUKKELIJK OP TWEE PAARDEN

Als een gesprek met CEO Patrick van Loosbroek van Unilux één ding duidelijk maakt, is het dat de specialist in insectenwering uit Boxtel

zijn zaken heel serieus neemt. Maar eigenlijk was dát al lang bekend. Of het nu gaat om het productenpakket en productinnovaties, om het

nut van insecten voor ons ecosysteem, de ecologische footprint van een productiebedrijf als Unilux, het belang van ventilatie voor ons aller

gezondheid of het gebruik van online marketingtools om de afzet van producten te stroomlijnen en de Unilux-dealers te ondersteunen. Op al

die vlakken is Unilux voortdurend actief om tot optimale oplossingen te komen.

8 | zenronline.eu


Bij bouwplannen is het belangrijk om zon- en

insectenwering al vanaf het begin in de plannen

te integreren

Het concept van Unilux is erop gebaseerd dat

80% van de lengtematerialen, componenten en

onderdelen die Unilux voor het seizoen denkt

nodig te hebben op voorraad liggen. Daardoor

– en door een slimme organisatie van de productie

– kan Unilux vrijwel altijd dezelfde levertijden

hanteren, ook in het hoogseizoen.

Seizoen verlengen

Net als het zonweringseizoen begint ook het

seizoen voor insectenwering in de regel als het

mooie weer aanbreekt. Unilux heeft al pogingen

gedaan het seizoen te verlengen, maar krijgt

de branche daar nog maar moeilijk in mee zegt

Patrick van Loosbroek. “Het is al beter dan in het

verleden, maar voor Unilux blijft verlenging van

het seizoen een belangrijk thema. Dat is in ieders

voordeel, zeker ook van de dealer. Korte levertijden

door Unilux en andere producenten en

leveranciers van zon- en insectenwering helpen

niets als de opdrachten zich bij de zonweringspecialisten

ophopen, omdat ze te weinig montagecapaciteit

hebben.” Het tekort aan technisch

personeel is volgens Van Loosbroek een groot en

bovendien moeilijk oplosbaar probleem, waarvan

hij vreest dat het alleen maar erger gaat worden.

“Als branche profileren we ons nog onvoldoende.

De gemiddelde consument weet helemaal niet

wat een zonweringspecialist te bieden heeft,

ook niet op gebied van insectenwering. Er

gebeurt nog te weinig om daar verandering in

te brengen.” Bij bouwplannen is het belangrijk

om zon- en insectenwering al vanaf het begin

in de plannen te integreren, meent hij. “Het is

een taak van de branche – fabrikanten én zonweringspecialisten

– om architecten en andere

bouwprofessionals goed te informeren wat de

mogelijkheden zijn. Dat moet beter dan het nu

gebeurt; andere bouwgerelateerde branches zijn

daar verder in.”

“Zonwering wordt te veel los gezien van andere

aspecten van de gevel. “Kijk bij jullie eigen

uitgeverij. Jullie hebben Z&R voor de zonweringbranche

in de ruimste zin van het woord en

Gevelbouw voor alles wat de gevel betreft, maar

wat mij betreft zou dat samen moeten.” u

Neem de ecologische footprint van het van het

bedrijf. Zes jaar geleden heeft Unilux besloten die

te verkleinen door zo veel mogelijk lokaal te gaan

produceren. “Omdat alles uit de buurt komt, zijn

er veel minder transportbewegingen nodig”, zegt

Van Loosbroek daarover. Bovendien hebben we

zelden leveringsproblemen, want communiceren

en dealen met een bedrijf dat bij wijze van spreken

in het volgende dorp is gevestigd, is natuurlijk

vele malen gemakkelijker dan met een bedrijf aan

de andere kant van de wereld.”

Veerstifthor.

zenronline.eu | 9


Dubbele Plisséhor voor ramen.

Online verkoop

Voor zonwering ligt dat moeilijker, maar voor

insectenwering kan bestellen via de webshop en

montage door de eindklant zelf een oplossing zijn

voor het tekort aan montagepersoneel. Patrick

van Loosbroek beschouwt de Unilux-webshop als

een groot succes. “De motivatie om de webshop

te beginnen, was in eerste instantie dat specialisten

in insectenwering dat eigenlijk niet zelf

kunnen. Onze productgroep is daar domweg te

klein voor. Voor de omzet van de gecommitteerde

Unilux-dealer maakt dat geen verschil, want

Unilux heeft het online bestellen zo ingericht dat

die gewoon zijn marge krijgt als er iemand in zijn

werk- of postcodegebied online een order plaatst,

zelfs als de consument alles zelf doet en de dealer

geen enkele inspanning hoeft te verrichten.”

De Unilux website is dus absoluut geen bedreiging

voor de dealer, “Het komt zelfs wel eens

voor dat dealers zich niet in de regeling hebben

verdiept en verbaasd zijn als ze een creditering

van Unilux op hun rekening zien”, lacht Patrick

van Loosbroek.

Om het de doe-het-zelver gemakkelijk te maken,

heeft Unilux de bestelpagina zo klantvriendelijk

als mogelijk gemaakt, zodat de eindklant precies

weet hoe te meten en te bestellen. Desondanks

ontbreekt een nadrukkelijke waarschuwing voor

Patrick van Loosbroek.

de eindklant niet: als je het niet zeker weet, raadpleeg

de dealer!

Om montage zo gemakkelijk mogelijk te maken,

levert Unilux maatwerkproducten die bijzonder

montagevriendelijk zijn. Handig voor de doe-hetzelver

die zelf opmeet en monteert, maar ook

voor de dealer, omdat ervaren personeel immers

steeds minder beschikbaar is: als insectenwering

gemakkelijk kan worden geïnstalleerd, kan de

dealer zijn ervaren monteurs inzetten voor moeilijkere

projecten.

Marketing

Unilux doet elk jaar forse inspanningen op het

gebied van marketing, onder andere met televisiereclames

en de aanwezigheid op consumentenbeurzen.

Doel is uiteraard dat de revenuen van

die inspanningen bij Unilux terechtkomen. “Met

name door onze televisiereclames lukt dat steeds

beter”, constateert Van Loosbroek. “Consumenten

vragen steeds vaker naar Unilux als ze insectenwering

nodig hebben.” Dat is natuurlijk een

doel, dat de naam Unilux een begrip wordt, zodat

10 | zenronline.eu


klanten in de showroom niet om insectenwering

vragen maar om Unilux. En hetzelfde op internet:

dat ze niet naar insectenwering zoeken, maar

naar Unilux. Zo ver zijn we natuurlijk nog niet,

maar we doen er wel ons best voor.”

Overigens kiest Unilux voor een totaalaanpak.

Televisie en andere grootschalige inspanningen

moeten voor landelijke naamsbekendheid zorgen.

Lokaal zorgt de dealer voor opvolging met folders,

banners en vlaggen voor de herkenbaarheid. Een

showroomdisplay maakt ook onderdeel uit van

de strategie. Unilux biedt het tegen lage kosten

aan zijn dealers aan en zorgt ervoor dat het altijd

up-to-date is.

Unilux doet de landelijke promotie van het merk,

maar lokaal of als de eindklant op de site of in

de showroom komt, moet de dealer het overnemen.

Online kan de dealer zich promoten met

een eigen landingspagina. Daarnaast biedt Unilux

opleidingen en trainingen aan om de dealer optimaal

voor te bereiden op het verkoopgesprek.

Voor 2022 ligt de focus voor Unilux – behalve

op de website – daarom op de situatie die nog

steeds het vaakst voorkomt: dat de eindklant zich

meldt in de showroom.

Commitment

Unilux doet veel voor zijn dealers en vraagt

daarvoor commitment van zijn klanten. Dealers

die gebruik maken van de site en in aanmerking

willen komen voor de marges van online-verkopen

moeten zich committeren aan de insectenwering

van Unilux. “Deze regeling maakt de

band tussen Unilux en zijn dealers alleen maar

sterker”, is Van Loosbroek overtuigd. “Online

loopt steeds beter en dealers zien de voordelen

ervan. In deze ontwikkeling past dat onze dealers

alleen nog online kunnen bestellen. Het onlinebestelsysteem

is steeds beter en gebruiksvriendelijker

geworden, waardoor iedereen ermee uit

de voeten kan. Er is dus geen belemmering meer

voor online-bestellen. Het gevolg is dat we alleen

nog online geplaatste orders in behandeling

Rolhor.

kunnen nemen. Het telefonische contact dat we

nu met onze dealers hebben, betreft vooral technische

ondersteuning. Dat is prima. We hebben

liever dat de dealers te veel vragen dan te weinig.”

Product- en andere trainingen doet Unilux steeds

vaker op locatie bij een bedrijf. Die aanpak heeft

veel voordelen, vindt Van Loosbroek. “Wij leren de

bedrijven waarmee we samenwerken beter kennen

en ook de gezichten erachter. We zien de show-

Unilux biedt opleidingen en trainingen aan

om de dealer optimaal voor te bereiden op

het verkoopgesprek

room, de werkplaats en kunnen tips en adviezen

geven. Omgekeerd leren wij er ook van. Bovendien

kunnen wij ons beter presenteren en leren onze

dealers ons beter kennen. Diezelfde aanpak willen

we overigens ook voor Fractions gaan hanteren.”

Om zon- en insectenwering nog beter op de kaart

te zetten en de effectiviteit van reclamecampagnes

en promotie te vergroten, is samenwerking

vereist, zegt Patrick van Loosbroek aan het einde

van het gesprek. “We hebben daar aanzetten

toe gedaan, maar concrete resultaten zijn er nog

niet. Sommige concullega-bedrijven waarmee

we hebben gesproken, zijn marketingtechnisch

nog niet zo ver, andere wilden het te veel op

hun eigen merk en product betrekken. Concrete

samenwerking is dus nog niet tot stand gekomen,

maar we blijven in gesprek, want we vinden dit

een belangrijk onderwerp.” ■

zenronline.eu | 11


z&r product of the year award

Tekst: Thijs Pubben

Z&R POTYA 2022: GEMIDDELD AANTAL INZENDINGEN

EEN PRIMA NIVEAU,

MAAR NIET SCHOKKEND

Voor het begin van 2022 stonden er eigenlijk een editie van Polyclose én een R+T op de rol. Dan zijn de

verwachtingen voor de Z&R Product of the Year altijd hoog. Toch viel het aantal inzendingen voor de

Z&R Product of the Year Award 2022 met zestien een klein beetje tegen. Bekend is dat sommige bedrijven de

introductie van innovaties wat hadden opgeschoven, nu de druk van de R+T was weggevallen, maar toch. Het

niveau van de inzendingen was prima, maar niet schokkend. Interessant voor insiders, maar weinig producten

waar de eindklant in de showroom van achterover gaat slaan.

Het recordaantal van 37 inzendingen uit 2015 was dit jaar nog

verder weg dan het vorig jaar toen er 22 inzendingen waren,

maar 16 is nog altijd een mooi aantal. Geen schokkende zaken

die de branche op zijn grondvesten doen schudden, maar zeker

een aantal interessante inzendingen, waarvan er enkele al

eerder voor het voetlicht zijn gebracht. Een overzicht, waarbij

de inzendingen ruwweg in vier productgroepen kunnen

worden ingedeeld.

12 | zenronline.eu


z&r product of the year award

(Klassieke) zonweringoplossingen

Harol had zijn Lux knikarmscherm voorgedragen voor de Product

of the Year Award 2022. De Lux is de representant van de Harolcollectie

Minimal. Het scherm onderscheidt zich vooral door zijn

fraaie, moderne en kubistische vormgeving met aandacht voor detail.

Bijzonder zijn ook de ‘Invisibly Wired’ knikarmen. De staalkabels

erin zijn onzichtbaar en versterken zo het minimalistische design van

het scherm.

glasdeel een soort lichtstraat vormt, waardoor er altijd licht in huis

is, ook als het lamellendak gesloten is.

Deponti presenteerde met de originele Fiano steel-look glasroedes

de mogelijkheid om glazen schuifwanden – van elk merk en ook

achteraf – van steellook glasroedes te voorzien. Een erg originele

oplossing en passend in de huidige trend, want steellook is heel populair:

zie verderop ook de inzending van Sunflex die daar op inspeelt.

De SunZip Design105 zipscreen van Sunmaster heeft een fraaie vormgeving,

maar heeft ook enkele technische handigheden, zoals mogelijkheden

om montage en service eenvoudiger te maken. Maar het

meest opvallend is het uiterlijk van de SunZip Design105 zipscreen

en daarom waardering van de jury voor de strak vormgegeven kast,

geleiders en onderlat van deze screen.

Terrasoverkappingen

Terrasoverkappingen zijn al sinds meer dan een decennium niet

meer weg te denken uit het assortiment van de zonweringspecialist.

Het is dus logisch dat ze elk jaar prominent aanwezig zijn bij de

verkiezing van de Z&R Product of the Year Award. Overigens zijn in

deze categorie niet alleen de complete overkappingen opgenomen,

maar ook accessoires. De Brustor B720 is een overkapping met een

bijzondere combinatie van twee daksoorten. Een vast deel uit glas,

polycarbonaat of sandwichpanelen wordt gecombineerd met een

lamellendak. Een interessante optie vond de jury, mede omdat het

Door Palmiye was de terrasoverkapping met vouwdak Satin-S voorgedragen.

Deze luxe overkapping kenmerkt zich door een kubistische

vormgeving en een horizontale structuur van het dak. Gesloten biedt

de overkapping bescherming tegen zon en regen, geopend kan er

volop van de buitenlucht worden genoten. De Satin-S kan worden

uitgebreid met accessoires uit het assortiment van Palmiye, zoals

glazen schuifwanden, screens of louvres, waardoor de vakhandel de

klant desgewenst een totale tuinkamer op maat kan aanbieden.

Sundaze by Aluvision had drie producten ingestuurd. Allereerst

de mooi vormgegeven, modulaire Puro outdoor unit, een meermaals

bekroond ontwerp, door Sundaze zelf omschreven als een

‘elegante schaduwstructuur’. Terecht, zo vond de jury. Met een

breed scala aan aluminium en houten lamellen- en shutterwanden

en drie dakoplossingen kunnen zon, schaduw en privacy naar wens

worden bepaald. Optioneel kunnen voor een extra accent ledstrips

worden toegevoegd. u

Knikarmscherm Lux van Harol.

De fraai vormgegeven SunZip Design105 van Sunmaster.

Van boven is het bijzondere concept

van de B720 heel duidelijk.

De Fiano steel-look glasroedes van Deponti.

De mooi vormgegeven Sundaze niveauregeling.

zenronline.eu | 13


z&r product of the year award

Het kubistisch vormgegeven vouwdak Satin-S van Palmiye.

SF 20 steellook van Sunflex.

Detail van een Sundaze shutterwand.

De Totallux LED RGBW SPOT.

De modulaire Puro outdoor unit van Sundaze

met ledline en shutterwanden.

De bijzondere eigenschappen van de BREL HOME Triangle motor zijn aan de buitenkant natuurlijk niet te zien.

Recent heeft Sundaze vaste en verschuifbare shutterwanden aan zijn

leveringsprogramma toegevoegd. De 140° roteerbare houten lamellen

zijn uit hoogwaardig thermo ayous. Iedere shutterwand heeft drie

afzonderlijk bedienbare segmenten om naar wens te kunnen inspelen

op zon, wind en de behoefte aan privacy. Het onderste segment

kan ook van een vast paneel worden voorzien. De Puro shutters van

Sundaze kunnen ook in terrasoverkappingen van andere aanbieders

worden geïntegreerd.

Speciaal voor de verschuifbare wandsystemen heeft Sundaze de

patenteerde Nivo ontwikkeld, waarmee een niveauverschil tot

60 mm kan worden opvangen. Dit hulpmiddel zorgt ervoor dat

schuifwanden feilloos blijven werken, ook als er kleine hoogteverschillen

moeten worden opgevangen. Nivo koppelt functionaliteit

aan design, vond de jury.

De trendy SF 20 steellook glazen schuifwand van Sunflex is natuurlijk

geen terrasoverkapping, maar het is wel een glaswand die

voor terrasoverkappingen kan worden gebruikt. Overigens zijn de

toepassingsmogelijkheden breder, want toepassingen binnen zijn

ook mogelijk.

Om de gebruiksmogelijkheden van terrasoverkappingen te vergroten,

worden steeds vaker en meer accessoires toegepast, zoals

ledverlichting. Totallux levert daarvoor de LED RGBW SPOT, verkrijgbaar

in drie maten, voor binnen en buiten. De jury erkende de vele

gebruiksmogelijkheden en de grote plaatsingsvrijheid van deze

spots, wat ze tot een belangrijk accessoire voor iedere terrasoverkapping

maakt.

Aandrijving en besturing

BREL HOME is de laatste tijd vaker in de kolommen van Z&R terug te

vinden. Het merk profileert zich telkens opnieuw met praktische oplossingen

op het gebied van aandrijvingen en besturingen. Voor de Z&R

Product of the Year Award 2022 heeft BREL HOME opnieuw een bijzondere

motor aangedragen. Het is de Triangle, speciaal bedoeld voor de

14 | zenronline.eu


z&r product of the year award

motorisering van binnenzonwering voor schuine ramen. Een nicheproduct

natuurlijk, maar de jury vond het een heel bijzondere oplossing.

Net als BREL HOME profileert ook Coulisse zich regelmatig met innovatieve

oplossingen in Z&R. Het bedrijf uit Enter is bovendien een

terugkerende deelnemer aan de Z&R Product of the Year Award, en

niet zonder succes, want ze hebben al twee keer gewonnen! Met

Eve MotionBlinds – tot stand gekomen in samenwerking met smart

home-specialist Eve Systems – heeft Coulisse een vooruitstrevende

raambekledingmotor ontwikkeld. Omdat de motor naast Bluetooth

ook het speciaal voor smart home-oplossingen ontwikkelde Threadprotocol

ondersteunt, wordt de installatie, automatisering en bediening

van gemotoriseerde raambekleding veel gemakkelijker en

toegankelijker gemaakt. De Eve MotionBlinds raambekledingmotor

is volgens de jury van de Z&R Product of the Year Award daarom een

stap in de toekomst die binnenzonwering en raambekleding volledig

helpt meenemen in de smart home-wereld.

Eve MotionBlinds van Coulisse wordt opgeladen met USB-C.

Doek

De tweede inzending van Coulisse viel in de categorie doek. Het

betrof het doek RE Essential, een screendoek dat voor 90% uit gerecycled

pet bestaat en voor 10% uit PES. Een milieuvriendelijk product

derhalve, waarmee Coulisse inspeelt op de wereldwijd groeiende

tendens om milieuvriendelijke en duurzame producten te gebruiken.

Een tendens die de jury ook ziet en daarom was er veel waardering

voor dit product.

RE Essential van Coulisse.

Nauw verwant aan dit doek is de doekcollectie TEMPOTEST STAR-

LIGHT BLUE ® die is ontwikkeld door de Italiaanse doekproducent

PARÀ, met betrokkenheid van zonweringproducent Weinor.

Net als de RE Essential doeken zijn de doeken uit de doekcollectie

TEMPOTEST STARLIGHT BLUE ® uit gerecycled pet. Ze worden

vervaardigd in een duurzaam proces dat 60% energie bespaart,

45% minder CO 2

uitstoot en 90% minder waterverbruik laat zien,

in vergelijking met traditioneel in de kern gekleurd polyesterweefsel.

Vanwege het groene karakter ook voor deze doeken veel

waardering van de jury.

TEMPOTEST STARLIGHT BLUE ®

Serge Ferrari had twee doeken voorgedragen voor de Z&R Product

of the Year Award 2022. Het bedrijf heeft de gepatenteerde, op het

gebruik van zilver gebaseerde coatingtechnologie Agivir ontwikkeld,

waarmee het oppervlak van de behandelde doeken antibacterieel en

antiviraal wordt. Serge Ferrari past deze innovatie toe op zijn Soltis

Master 99 binnenscreens die worden gebruikt voor rolgordijnen.

Terrasoverkappingen zijn een verlengstuk van het huis geworden,

zodat bij alle weersomstandigheden van het buitenleven kan worden

genoten. Serge Ferrari heeft met Soltis Proof W88 een waterdicht,

dun, lichtgewicht en lichtdoorlatend doek ontwikkeld, onder andere

geschikt voor pergola's en oprolbare overkappingen. Soltis Proof

W88 is gebaseerd op de Précontraint ® -technologie, een gepatenteerd

fabricageprocédé dat aan het doek bijzondere eigenschappen

geeft. Ook deze doeken werden door de jury positief beoordeeld. u

Soltis Proof W88 is een waterdicht, dun,

lichtgewicht en lichtdoorlatend doek.

Serge Ferrari past de coatingtechnologie

Agivir toe op het Soltis Master

99 binnenscreendoek

zenronline.eu | 15


z&r product of the year award

OVERZICHT VAN DE 16 INSCHRIJVINGEN

(in alfabetische volgorde)

BREL HOME

Brustor

Coulisse

Coulisse

Triangle motor

B720

Eve MotionBlinds

RE Essential

motor voor

binnenzonwering voor

schuine ramen

terrasoverkapping met

combinatiedak

intelligente

en veelzijdige

rolgordijnmotor

screen uit 90%

gerecycled pet

Deponti Fiano steel-look steellook glasroedes

Harol Lux knikarmscherm

Palmiye

Satin-S

terrasoverkapping met

vouwdak

Beoordeling

Alle inzendingen voor de Z&R Product of the Year Award 2022 zijn

door elk jurylid afzonderlijk op vier criteria beoordeeld: is het betreffende

product innovatief, is het origineel, hoe is het design en wat

zijn de marktkansen. Als een criterium op een product niet van

toepassing is (bijvoorbeeld design bij een buismoter), is een weging

toegepast.

Genomineerden

Als resultaat van de eerste beoordelingsronde heeft de jury drie genomineerden

voor de Z&R Product of the Year Award 2022 aangewezen,

waaruit in een tweede stemronde een winnaar zal worden gekozen.

Dat zijn (in alfabetische volgorde): BREL HOME met de Triangle motor,

Coulisse met Eve MotionBlinds rolgordijnen met intelligente motor

en Serge Ferrari met Soltis Proof W88 waterdicht, lichtgewicht lichtdoorlatend

doek. Deze drie bedrijven stellen hun inzending voor de

Z&R Product of the Year Award 2022 op de volgende pagina’s nog

een keer voor.

Dank!

Maar eerst een welgemeend woord van dank aan alle bedrijven die

een of meerdere producten voor de Z&R Product of the Year Award

2022 hebben ingestuurd. Zoals altijd is ook deze keer weer de bijzonder

enthousiaste inbreng van al deze bedrijven zeer gewaardeerd.

PARÀ

Tempotest Starlight Blue

zonweringdoek uit

gerecycled pet

Serge Ferrari Soltis Master Agivir 99

gecoat screendoek voor

binnen

Serge Ferrari

Soltis Proof W88

waterdicht, lichtgewicht

lichtdoorlatend doek

Sundaze by Aluvision Puro outdoor unit terrasoverkapping

Sundaze by Aluvision

Puro shutter

shutterwand voor

overkappingen

Sundaze by Aluvision

Puro Nivo

niveauregeling

voor zijwanden van

overkappingen

Sunflex SF 20 steellook glazen schuifwand

Sunmaster SunZip Design105 zipscreen

Totallux LED RGBW SPOT ledspot

Jury Z&R Product of the Year Award

De jury van de Z&R Product of the Year Award bestond dit jaar

uit Ton Reijnders en Geert Janssen als externe deskundigen, bladmanager

Ronald Klein namens Louwers Uitgeversorganisatie en

redacteur Thijs Pubben namens de redactie van Z&R. ■

16 | zenronline.eu


Slim wonen is vandaag heel normaal met BREL HOME

BREL HOME opent deuren om slim te wonen. Met de

Smart Home oplossingen van BREL kunnen zonweringen,

rolluiken en raamdecoratie bediend worden met smartphone

of tablet, of met de stem. BREL HOME innoveert

continu om de eindgebruiker de allerbeste Smart Home

ervaring te bieden. Ook aan de installateur wordt gedacht,

de BREL HOME oplossingen zijn in een handomdraai te

integreren. Onze oplossingen zijn ‘open source’ bovendien,

dus integratie in een Smart Home systeem van een

ander merk is volledig mogelijk.

Brel Nederland b.v.

Voltastraat 86

7006 RW Doetinchem

Tel: +31(0)314-680448

E-mail: info@brel-home.com

Web: brel-home.com


z&r product of the year award

Tekst en beeld: BREL HOME

BREL HOME STELT VOOR:

‘DE TRIANGLE MOTOR KOPPELT

FUNCTIONALITEIT AAN ESTHETICA’

In de wereld van raamdecoratie is het plisségordijn een graag gezien product. Deze vorm van binnenzonwering

is functioneel én decoratief. Een plisségordijn leent zich uitstekend om als een soort waaier in schuine

kozijnen te worden toegepast. Nadeel was echter altijd dat deze driehoekige plissés slecht of niet bedienbaar

waren omdat ze vaak te hoog zitten om er comfortabel bij te kunnen. De meeste consumenten gebruiken de

driehoekige plissé dan ook vooral decoratief en laten hem permanent naar beneden. Zonde, vond men bij

BREL HOME. Met de kennis en kunde van BREL HOME op het gebied van motoren voor binnenzonwering zijn

Erik Budding en Reinoud Arts naar de tekentafel gegaan.

De ontwikkeling van de Triangle motor

Speciaal voor driehoekige plissés heeft BREL HOME de Triangle motor

ontwikkeld. Het is een kleine motor die in de kleine bovenbak van

een enkelassig systeem past. Hierdoor is de schuine plissé inclusief

Triangle motor perfect voor kleine ramen en smalle tussenruimtes.

Voor de ontwikkeling van deze motor is unieke software geschreven,

want hij moet het product immers op een complexe manier

laten zakken. Eerst moet de bovenlat zakken tot horizontaal. Hiervoor

wordt maar één kant van het product bediend. Als de bovenlat

horizontaal hangt, kan de onderste lat naar de onderste eindpositie

zakken. Door een elektronische stopper kan de onderste lat de

bovenste niet passeren. Dat voorkomt dat het schuine plisségordijn

vast komt te zitten in het raam.

Detail van de BREL HOME Triangle motor.

Installatiecomfort

De installatie van de motor gebeurt in dezelfde vier simpele stappen

als bij iedere bi-directionele motor. De motor moet eerst worden

aangemeld bij de handzender. Voor de Triangle motor is de DD-2762

handzender nodig. Vervolgens moet de draairichting van de motor

worden gecontroleerd en indien nodig worden aangepast. Daarna

wordt de bovenpositie ingesteld, waarbij zowel boven- als onderlat

boven in het product zit. Na bevestiging van de bovenpositie wordt

de bovenlat in horizontale positie gebracht. Daarna kan de onderlat

zakken naar de gewenste onderste positie en kan die worden bevestigd.

De motor is dan geïnstalleerd.

Michelle Termaat toont de nieuwe Triangle motor van BREL HOME.

Gebruiksgemak

De Triangle motor kan worden aangestuurd met de handige BREL

HOME App. De grote innovatie achter de motor is dat een driehoekige

plissé niet langer alleen decoratief is, maar vanaf nu ook bedienbaar

en dus functioneel. Belangrijk daarbij is dat deze innovaties

gebruik maken van ‘proven technology’, dus de techniek is volwassen

en volledig getest. ■

18 | zenronline.eu


z&r product of the year award

Tekst en beeld: Coulisse

COULISSE STELT VOOR:

‘SLIMME RAAMBEKLEDINGMOTOR

VOOR DE SMART HOME-TOEKOMST’

Eve MotionBlinds, ontwikkeld door raambekleding specialist Coulisse in samenwerking met smart homespecialist

Eve Systems, is de eerste raambekledingmotor op de markt die Thread ondersteunt. Dit vereenvoudigt

de installatie, automatisering en bediening van gemotoriseerde raam bekleding enorm. De slimme motor werkt

met Apple HomeKit-technologie en is klaar voor Matter, de smart home-standaard van de toekomst.

Toekomstbestendig dankzij Thread

Eenvoud is de belangrijkste drijfveer achter het slimme automatiseringsconcept

MotionBlinds van Coulisse. De slimme Eve MotionBlinds

motoren zijn hiervan het perfecte voorbeeld. Omdat de motoren

geen eigen bridge nodig hebben en zowel Bluetooth als Thread

ondersteunen, is installatie en bediening super eenvoudig.

Gemotoriseerde raambekleding is tot nu toe nooit echt doorgebroken

bij het grote publiek. Oplossingen waren complex, kostbaar en

moeilijk te integreren in smart home-systemen. Eve MotionBlinds

verandert dat. Met de integratie van Thread nemen Coulisse en Eve

een voorsprong op de smart home-toekomst die de raambekledingindustrie

te wachten staat. Eve MotionBlinds is de perfecte aanvulling

op het volledig geïntegreerde raambekleding aanbod van Coulisse.

De Eve MotionBlinds motoren kunnen – net als andere MotionBlinds

motoren – draadloos worden geïnstalleerd en opgeladen via USB-C.

Eve MotionBlinds motoren ondersteunen naast Bluetooth ook het

Thread-protocol dat speciaal is ontwikkeld voor smart home-oplossingen.

Gebruikers scannen simpelweg de HomeKit setup code met de

camera van hun iPhone en de motoren sluiten zich automatisch aan op

het Thread-netwerk, waardoor ze kunnen samenwerken met andere

HomeKit-accessoires, zoals slimme verlichting, thermostaten en camera’s.

Het Thread-netwerk is snel en betrouwbaar. Data wordt niet in de

cloud opgeslagen, zoals meestal het geval is, maar veilig lokaal op de

motoren. Hierdoor is de privacy van gebruikers gegarandeerd.

De setup code van de Eve MotionBlinds motor kan eenvoudig worden gescand.

Klaar voor de smart home-toekomst met Matter

Thread is ook een belangrijke pijler van Matter, de smart homestandaard

van de toekomst, die momenteel wordt ontwikkeld door

Google, Amazon, Apple, Samsung en tal van andere IoT-fabrikanten.

Smart home gaat in de komende jaren een ongekende vlucht nemen.

Matter zal hierin een voortrekkersrol hebben, omdat het volledige

interoperabiliteit van smart home-apparaten tot stand brengt.

Zodra Matter wordt uitgerold, kunnen Eve MotionBlinds motoren

niet alleen Apple HomeKit ondersteunen, maar ook Alexa, Google,

SmartThings en andere smart home-systemen.

Gamechanger in slimme raambekleding

Op de CES 2022 in Las Vegas, ‘s werelds meest invloedrijke beurs voor

consumentenelektronica, heeft Eve MotionBlinds twee Best of CESawards

gewonnen en overweldigende aandacht gekregen van internationale

tech-media.

De Eve MotionBlinds motor wordt opgeladen via USB-C.

Eve MotionBlinds motoren voor rolgordijnen zijn sinds begin 2022

verkrijgbaar via een groeiend aantal raambekledingspecialisten

uit het wereldwijde netwerk van Coulisse. Eve MotionBlinds

motoren voor jaloezieën, honingraat plissés en gordijnen komen

later beschikbaar. ■

zenronline.eu | 19


Solar

energy

Milieubewust voor de toekomst.

Met de SolarKit SK460 voor

rolluiken en zonwering

Bezoek onze Nieuwe website

www.becker-benelux.nl


z&r product of the year award

Tekst en beeld: Serge Ferrari

SERGE FERRARI STELT VOOR:

‘SOLTIS PROOF W88 - EEN

WATERDICHT, LICHTGEWICHT

EN LICHTDOORLATEND DOEK’

Nieuwe consumententrends en de gevolgen van de gezondheidscrisis hebben van woninginrichting een belangrijk

thema gemaakt. De pergola, ooit een eenvoudige aan- of bijbouw, is een verlengstuk van het huis geworden.

Een volwaardige leefruimte die het mogelijk maakt om bij alle weersomstandigheden rondom het huis van het

buitenleven te genieten. Bovendien draagt de pergola bij aan waardevermeerdering van het huis.

Een pergola is een extra ruimte bij het huis om gezellig te eten of

voor extra ontspanning en rust. Ook de horeca heeft het fenomeen

pergola opgepikt. Sommige horecazaken hebben het aantal zitplaatsen

verdubbeld of verdrievoudigd door gebruik te maken van deze

nieuwe toepassing. De voorwaarde thuis of elders is wel dat de

temperatuur aangenaam is.

Om deze nieuwe leefruimte te beschermen, is Soltis Proof W88 een

innoverende oplossing. Dit doek combineert een hoge lichtdoorlatendheid

met een totale ondoordringbaarheid voor de gevolgen

van slecht weer. Soltis Proof W88 is zowel dun als licht en het neemt

weinig ruimte in, wat een pre is voor intrekbare en oprolbare daken.

Daarom dit doek perfect geschikt voor buitenconstructies, zoals

pergola’s, oprolbare overkappingen met rits of zonnezeilen. Deze

veelzijdigheid maakt Soltis Proof W88 geschikt voor zowel particuliere

als professionele toepassingen.

Soltis Proof W88 is licht en dun en rolt klein op.

maximale hoeveelheid natuurlijk licht onder de overkapping toe. Het

uv-bestendige doek laat tot 21% van het licht door, ongeacht de

gewenste kleur en zorgt daarmee voor een gezellige sfeer met een

warme uitstraling.

Soltis Proof W88 is gebaseerd op de Précontraint ® -technologie, een

gepatenteerd fabricageprocédé dat het weefsel unieke eigenschappen

verleent:

• superieure weerstand tegen rekken en scheuren

• geen vervorming tijdens installatie en gebruik

• superieure esthetische en mechanische duurzaamheid

• een glad oppervlak dat gemakkelijk kan worden schoongemaakt

De conclusie is dat Soltis Proof W88 op subtiele wijze technische

prestaties koppelt aan creatief design. Het doek, dat in maart is

gelanceerd, heeft alles in zich om zijn publiek te verleiden en te

laten genieten. ■

In tegenstelling tot weefsels waarbij als het ware een film over het

weefsel wordt aangebracht, heeft Soltis Proof W88 een volledig doorschijnende

coating die tijdens het productieproces wordt aangebracht.

Hierdoor wordt het risico van delaminatie – dat wil zeggen het loslaten

van de coating van het doek – geëlimineerd en de levensduur verlengd.

Naast zijn hoogwaardige mechanische en technische eigenschappen

laat Soltis Proof W88 – dankzij de regelmatige weving – een

De coating is helemaal verweven met het Soltis Proof W88 doek.

zenronline.eu | 21


de pen

'Ik ben ervan overtuigd

dat mensen die de

moeite nemen om naar

een vakspecialist te

gaan, ook de intentie

hebben om bij de

specialist te kopen'

22 | zenronline.eu


de pen

Tom van Boxtel

directeur Eden Window Solutions

​LUISTEREN WE ECHT

NAAR DE KLANT?

Wat veel bedrijven over zichzelf zeggen, begint bijna een cliché te worden: ‘Wij luisteren naar de

klant’... Een beetje een open deur, want als het goed is, luistert iedereen naar de klant. Maar luisteren

we écht naar de klant? Dat betekent namelijk dat je voor elke klant de tijd neemt, hoe druk het ook is.

Dat betekent ook dat je niet alleen luistert, maar je ook verdiept in wat de klant wil, of welk probleem

er moet worden opgelost. En juist op dat vlak heb ik mijn twijfels.

Wie in de jaren 90 en 2000 een salestraining volgde bij een van de fabrikanten in de branche, kreeg vaak te horen:

‘De klant gaat naar huis met wat jij hem aanbiedt.’ Met andere woorden: maak het verkoopgesprek lekker kort en

stuur de klant in zijn of haar keuze. Cassetteschermpje, motortje en de keuze uit vijf voorgeselecteerde doekjes.

Klap erop en klaar! Maar dat kan vandaag de dag echt niet meer. De tijden zijn veranderd. De klant heeft toegang

tot een wereld aan informatie en kan het verhaal van de verkoper veel beter toetsen dan vroeger.

Het is dus zaak om samen met de klant te achterhalen waar diens behoefte ligt. Hier geldt het NIVEA-principe:

Nooit Invullen Voor Een Ander. Autoverkopers beginnen uit zichzelf over het vermogen van een auto, het formaat

van de velgen en een sportpakket dat in de aanbieding is, terwijl voor de klant misschien heel andere dingen

belangrijk zijn. Bijvoorbeeld hoe het zit met de veiligheid achterin als de kinderen mee zijn, of dat er op goed

bereikbare plaatsen bekerhouders zitten. Met andere woorden: peil de behoefte van je klant, achterhaal diens

wensen. Dat kan alleen door de juiste vragen te stellen.

Een klant weet niet altijd wat er te koop is, ondanks het feit dat het meeste wel op Google te vinden is. Stel daarom

vragen die productoverstijgend zijn en helpen om te achterhalen welk probleem er opgelost moet worden. Een

klant die voor een uitvalscherm binnenkomt, kan weleens niet aan screens hebben gedacht, terwijl die in zijn of

haar situatie misschien veel toepasselijker zijn. Heb je de klant daar eenmaal op gewezen, dan is de kans groot dat

je een fan voor het leven hebt, die met plezier terugkomt als er weer iets nodig is. Bedenk goed dat de prijs niet

zaligmakend is, maar blijdschap over de functionaliteit van de aanschaf wel.

Juist als vakhandel kun je je op dit vlak onderscheiden. Gebruik dus de expertise die je in huis hebt. Ik ben ervan

overtuigd dat mensen die de moeite nemen om naar een vakspecialist te gaan, ook de intentie hebben om bij

de specialist te kopen. Beloon deze klanten met het beste advies wat je kunt geven, namelijk advies dat exact

is gebaseerd op de behoefte die er bestaat. Maak tijd voor de klant en geef de nodige aandacht. Dan heb je

ambassadeurs voor het leven die tevreden terugkomen. ■

zenronline.eu | 23


Eind vorig jaar werd de duizendste SBZ 122 naar de klant uitgeleverd.

Tekst: Johan Debaere Beeld: elumatec

OPTIONELE MODULE ELUCLOUD VAN ELUMATEC

BEDRIJFSPROCESSEN OPTIMALISEREN

Klanten stellen hoge eisen op het vlak van kwaliteit en levertijden. Maakbedrijven moeten dan ook investeren in efficiëntie en productiviteit

van hun productieprocessen. Een verregaande automatisering en digitalisering van de bedrijfsprocessen kan daarbij helpen. Met

eluCloud bieden elumatec en elusoft een gemeenschappelijke Industrie 4.0-oplossing voor de digitalisering en analyse van machine- en

productiegegevens. De analyse van deze gegevens helpt om productieprocessen te optimaliseren en toekomstig onderhoud te plannen.

Hierdoor kunnen kosten worden gereduceerd en de machinebeschikbaarheid en productiviteit verhoogd.

“EluCloud registreert alle gegevens met betrekking

tot machines, onderdelen en productie,

waardoor men vanaf elke locatie realtime informatie

kan raadplegen van wat er op dat moment

in de productie gebeurt en wat er vooraf is

gebeurd”, vertelt Bas Ladestein, Managing

Director van elumatec Benelux BV. “Door de

realtime weergave van de machinestatus en de

berekening van de machinefrequentie kan men

afwijkingen van de gewenste productie snel

herkennen. De verzamelde gegevens helpen

ook bij het gestructureerd zoeken naar en het

analyseren van fouten. EluCloud levert bovendien

een overzicht van de lopende opdrachten

‘Deze tool verwerkt machinegegevens

tot relevante informatie’

en gedetailleerde informatie over alle geproduceerde

delen. Aan de hand van deze informatie

kunnen productiegegevens exact worden

geanalyseerd en individueel aangepast.”

Verschillende modules

EluCloud omvat verschillende modules en een

App, waardoor de functies op een smartphone,

tablet of laptop geraadpleegd kunnen worden.

EluCloud-Monitor vormt de hoeksteen van de

software en wordt gebruikt voor het registreren

van gegevens van de lokale machine. De

moderne besturingen van elumatec-machines

kunnen in realtime gegevens meten: het aantal

geproduceerde stuks, foutmeldingen, gedetailleerde

tijdsprotocollen met betrekking tot gebruik

24 | zenronline.eu


van gereedschappen of looptijden van spindels.

Deze exacte tijdsinformatie helpt bijvoorbeeld om

vereiste onderhoudsintervallen tijdig te herkennen

en beter te kunnen plannen. EluCloud-Server

slaat alle gegevens op om die te kunnen gebruiken

voor de evaluaties. Deze server is speciaal

ontwikkeld om in een bestaande IT-infrastructuur

te integreren.

“Wie gedetailleerde evaluaties wil maken van

bijvoorbeeld de productiebenutting, voortgang

van de opdrachtverwerking, bewerkingstijden

van opdrachten, evaluatie van afzonderlijke

machines, evaluaties van het gehele machinepark

of bewerkingstijden van delen, moet investeren

in de bijkomende eluCloud-Analytics module”,

meent Ladestein. “Dankzij de geanalyseerde

informatie en de gebruiksvriendelijke filtermogelijkheden

ondersteunt deze module bijvoorbeeld

ook de optimalisatie van de productietijden. Door

onder meer de niet-productieve tijden, zoals

klemverstellingen en gereedschaps- of positiewissels,

te meten en te analyseren, kan men de

productietechniek optimaliseren en de productietijd

aanzienlijk verkorten. Bovendien helpt

deze module ook bij het zoeken naar fouten en

laat toe ze om de vereiste productietijd voor een

werkstuk of een volledige opdracht te bepalen,

waardoor op een nauwkeurigere manier toekomstige

opdrachten kunnen worden berekend.”

eluCloud-API

EluCloud is volgens Ladestein een bijzonder

handige tool bij het automatiseren en digitaliseren

van productieprocessen, wat deuren opent naar

Industrie 4.0 en de Smart Factory. “Een kerneigenschap

van elke Industrie 4.0-oplossing is de naadloze

communicatie tussen afzonderlijke machines

of tussen machine en software, ook wel samengevat

als het internet der dingen of Internet of

Things, IoT. De eluCloud-API interface zorgt voor

die communicatie tussen afzonderlijke machines

of tussen machine en software. Het begrip API

verwijst naar een interface, waarmee de eluCloudoplossing

in bestaande oplossingen kan worden

geïntegreerd en met andere softwareoplossingen

verbonden. Op die manier kunnen de gegevens

ook in calculatieprogramma’s en ERP- of MESsystemen

worden geïntegreerd.”

Het dashboard van de eluCloud-oplossing geeft een duidelijk overzicht van

de verschillende modules en hun functie in het geheel.

Duizend keer SBZ 122

Eind vorig jaar is de duizendste SBZ 122, de vijfassige variant uit de 122-modelreeks, vanuit

de productie in Lomersheim verstuurd naar Feal in Bosnië-Herzegovina, één van de modernste

aluminium extrusiebedrijven in Europa. Deze klant vertrouwt al zo’n twintig jaar op de

kwaliteit en service van elumatec en beschikt naast deze nieuwe 122/75 onder meer over de

profielbewerkingscentra SBZ 150, SBZ 151, SBZ 131 en SBZ 616. De compacte SBZ 122 onderscheidt

zich volgens Ladestein door intelligente regeltechniek, krachtige servomotoren en

een voor hoge verplaatsingssnelheden ontworpen machinebed. “Het bewerkingsbereik van

300 x 230 mm op de Y- en Z-as maakt dit systeem uniek in zijn klasse.” ■

De SBZ 122 van elumatec.

zenronline.eu | 25


ROLLUIKEN & SCREENS

Belgische

kwaliteit

& ervaring

sinds 1973

www.building-shuttersystems.com


Tekst: Piet Willemsen

FRANSE MARKTLEIDER WORDT ONDERDEEL STELLAGROUP

AVZ-GROUP EN BIOSSUN WORDEN FAMILIE

Biossun, marktleider in Frankrijk op het gebied van pergolazonweringen, sluit zich aan bij StellaGroup, waar ook AVZ-Group onderdeel van

uitmaakt. Biossun is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en vermarkten van bioklimatische pergola’s. De verwachting is dat het

gezamenlijke portfolio aan specialistische zonweringoplossingen van StellaGroup door deze acquisitie nog diverser zal worden.

Biossun is gevestigd in Sassenage, nabij Grenoble

in het zuidoosten van Frankrijk. Het bedrijf was

gezamenlijk eigendom van zijn twee oprichters

Frédéric Foretti en Jean Paul Sibellas en investeringsmaatschappij

Garibaldi Participations.

De klanten van Biossun zijn zowel zonweringinstallateurs

als distributeurs, maar ook bij voorbeeld

projectontwikkelaars die zijn gespecialiseerd

in de utiliteitsbouw. In 2021 had het bedrijf een

omzet van 26 miljoen euro en ongeveer 90 medewerkers.

CEO en medeoprichter Frédéric Foretti

zal zijn werkzaamheden bij Biossun ongewijzigd

blijven voortzetten.

“Onderdeel worden van StellaGroup is voor

Biossun een voor de hand liggende stap, want

de fusie biedt ons merk nieuwe technische en

commerciële perspectieven”, aldus Foretti. “We

kijken ernaar uit om dit mooie project verder uit

te rollen.”

waarden, kwaliteitsproducten en een foutloze

service aan onze klanten. Welkom daarom aan de

vrouwen en mannen van Biossun!”

Grote diversiteit

aan zonweringoplossingen

Bij AVZ-Group in Best is men verheugd over het

toetreden van Biossun tot de groep. “Het is een

sterk en gerespecteerd merk binnen de zonweringbranche,

dat zich al ruim twaalf jaar bewijst als

specialist op het gebied van bioklimatische pergola’s”,

aldus Managing Director Niels Beerens van

AVZ-Group. “Hun focus op het veraangenamen

van het buitenleven door er op milieuvriendelijke

wijze functionele, gebruiksvriendelijke producten

voor te ontwikkelen past bij ons. Op korte termijn

gaan we kijken naar onze gezamenlijke ambitie om

nog beter invulling te geven aan de behoeften van

onze klanten, bijvoorbeeld door een nog uitgebreider

portfolio aan specialistische zonweringen aan te

bieden. We kijken daarom erg uit naar de samenwerking

met Biossun binnen StellaGroup.” ■

‘We kijken erg uit naar de samenwerking

met Biossun binnen StellaGroup’

Niels Beerens

StellaGroup

StellaGroup, waarvan Biossun nu deel uit gaat

maken, is een Frans-Europees marktleider op het

gebied van ramen en deuren, toegangsoplossingen,

buitenzonwering en overkappingen. De

groep omvat vijftien bedrijven met in totaal meer

dan 2400 medewerkers in Frankrijk, Duitsland,

het Verenigd Koninkrijk en Nederland met een

gezamenlijke omzet van 600 miljoen.

“Door Biossun te integreren, versterkt StellaGroup

haar positie om snel te groeien in de zonweringmarkt,

vertrouwend op een sterk en waardevol

merk, een high-end productlijn en een gemotiveerd

team”, reageert voorzitter van StellaGroup

Didier Simon op de fusie. “Het enthousiasme van

de managers en medewerkers van Biossun om

zich bij ons aan te sluiten, is hartverwarmend. Zij

onderschrijven de drie pijlers van de bedrijfsfilosofie

van StellaGroup: sterke en gedeelde sociale

Biossun bioklimatische pergola. (Beeld: Biossun.)

zenronline.eu | 27


Wij geloven dat wij het merk

zijn dat mensen handvatten

geeft voor het leven, met

middelen en manieren om

mooie momenten te creëren!

verkoop@verano.nl

www.verano.nl

+31 (0)499 - 330 335

TUIN & TERRAS | GEVEL | RAAMDECORATIE

DE MOOISTE COLLECTIE

ZONWERINGSYSTEMEN

Schering 47 - 8281 JW Genemuiden - t. 038 - 385 60 85 - e. info@husol.nl - i. www.husol.nl

Onze collectie

Knikarmschermen

Uitvalschermen

Screens

Markiezen

Rolluiken

Terrasoverkapping

Veranda zonwering

Horren

Windscreen


Tekst: Thijs Pubben Beeld: Heimtextil

HEIMTEXTIL 2022 WORDT EEN ZOMEREVENT

BETER LA(A)T(ER) DAN NOOIT!

De zonweringbranche leefde dit jaar natuurlijk vooral toe naar de R+T, maar die beurs was voor dit jaar niet meer te redden. Ze gaat naar

2024, waardoor ze weer in heer oorspronkelijke, driejaarlijkse ritme zit. Bij Heimtextil pakken ze het nu anders aan. Onder het motto ‘beter

la(a)t(er) dan nooit’ is het evenement van januari verschoven naar juni. Deze keer dus niet aan het begin van het seizoen, maar nu als een

soort van rustsignaal, net voor de vakantie. Heimtextil als zomerevent. Maar eens kijken hoe dat bevalt.

De internationale vakbeurs Heimtextil vormt

traditioneel de aftrap van het beursseizoen. Het

is de eerste grote internationale vakbeurs in

Duitsland direct na de feestdagen met in normale

tijden exposanten en bezoekers uit meer dan 135

landen. De beurs wordt nu – dat was al min of

meer aangekondigd – parallel aan de duobeurs

Techtextil en Texprocess georganiseerd, van

dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 juni 2022.

Synergie met Techtextil en Texprocess

Dankzij het koppelen van de Heimtextil Summer

Special en de beurzen Techtextil en Texprocess

kunnen nationale en internationale bezoekers

voor het eerst op één plek kennismaken

met trends en technische innovaties binnen de

wereldwijde textielsector.

• Techtextil – Richt zich op het hele spectrum

van technische textielsoorten, functionele

kleding stoffen en textieltechnologie.

De vijftigste editie van Heimtextil in 2020

krijgt toch nog een opvolger in 2022.

Tijdens Heimtextil worden in de trend space de nieuwe trends voor 2022/23 gepresenteerd.

• Texprocess – Richt zich op de nieuwste

machines, apparatuur, processen en diensten

voor de productie van kleding, overig textiel en

flexibele materialen.

Trends

Tijdens Heimtextil worden traditioneel de Heimtextil

Trends gepresenteerd, in dit geval voor 2022/23.

De presentatie ervan in de Trend Space – te

vinden in hal 4.0 – is dit jaar een half jaartje

later dan normaal. Een Trend Book is er niet,

maar dat was al bekend. De reden daarvoor is

dat duurzaamheid centraal staat in de nieuwe

trendthema’s. In het verlengde daarvan publiceert

Heimtextil de trendinformatie 2022/23

voor het eerst volledig digitaal. Belangstellenden

kunnen naar de website heimtextil-trends.com

gaan voor de volledige beleving van de Heimtextil

Trends en voor relevant downloadmateriaal,

zoals moodboards.

De ticketshop voor bezoekers aan Heimtextil

2022 is al geopend:

https://visitortickets.messefrankfurt.com/. ■

De internationale vakbeurs Heimtextil markeert

normaal de aftrap van het beursseizoen, nu het

rustsignaal: Heimtextil Summer Special!

zenronline.eu | 29


NIEUW: Nova Shade

Complete en strak vormgegeven terraszonwering voor

zowel moderne als klassieke woningen. Dit is dé uitblinker

van het seizoen. Door de zeer hoge afwerkingsgraad en

elegant slanke vormgeving is dit een ware eyecatcher op

elke gevel. Maak lange zomeravonden nog comfortabeler

met de (optionele) geïntegreerde ledverlichting.

Maximaal 600 cm breed met een uitval van 400 cm.

The Art of Window Styling

Vind een showroom op luxaflex.nl


thema screens

SCREENS BLIJVEN VEELGEVRAAGD

NIET SEXY, WEL EFFECTIEF

Knikarm- en uitvalschermen zijn meestal wat uitbundiger vormgegeven, met gekleurde doeken, al zijn zwart en

antraciet tegenwoordig ook erg populair. Screens zijn meestal meer ingetogen van vorm en uitstraling. Minder

sexy, maar wel effectief, want screens zijn een efficiënte vorm van zonwering en passen daarom uitstekend bij

de energiedoelstellingen van deze tijd.

De belangstelling voor (rits)screenzonwering is binnen en buiten

de branche nog steeds erg groot. En zowel fabrikanten als dealers

profileren zich ermee. Dat werkt natuurlijk alleen zo, omdat screens

zowel door particulieren als projectmatige gebruikers buitengewoon

worden gewaardeerd vanwege hun efficiëntie.

Screens weren de zon en voorkomen zowel thuis als in de kantooromgeving

hinder door binnenvallend dag- en direct zonlicht. Met name

in de leer- en kantooromgeving kunnen schitteringen in beeldschermen

natuurlijk uitermate hinderlijk zijn. Maar thuis uiteraard ook.

Denk maar aan laptopgebruik of televisiekijken.

Zelfs in de koude seizoenen kunnen ritsscreens een functie hebben

doordat er, als het doek helemaal is neergelaten, tussen screendoek

en glas een stilstaande, isolerende luchtlaag ontstaat. In de

winter helpt die warmteverlies van binnen naar buiten voorkomen

en zorgt er tevens voor dat de koude van buiten moeilijker tot het

glas kan doordringen.

Een voordeel van screens is verder – mits uitgerust met het geschikte

doek – dat als ze zijn neergelaten het zicht naar buiten niet wordt

gehinderd en er gewoon naar buiten kan worden gekeken. Bijvoorbeeld

rolluiken kunnen ook als zonwering worden gebruikt, maar

dan is het zicht wel volledig geblokkeerd. Veel mensen waarderen de

openheid die het gebruik van screens met zich meebrengt, omdat er

geen opgesloten gevoel ontstaat.

In dit thema wordt allerhand nieuws over screens voor het voetlicht

gebracht. Er is voor iedereen wat wils: inbouw, opbouw op het

venster, met smalle geleiders voor moderne ramen of vliesgevels, met

aandrijving met een solar-motor enzovoorts, enzovoorts. De mogelijkheden

zijn schier eindeloos. u

Renson, Fixscreen Minimal.

zenronline.eu | 31


thema screens

Helioscreen:

‘WAAROM GOEDE NORMERING

BELANGRIJK IS. OFWEL HET VERHAAL

VAN HELIOSCREEN SERGÉ 1%’

“Hét succesproduct van Helioscreen is al jaren het Sergé 3% screendoek”,

vertelt sales- en marketingmanager Leo De Maeyer. “Het is

uiterst efficiënt tegen oververhitting en verblinding door de felle

zon. In combinatie met hoogrendementsbeglazing type C halen de

meeste kleuren klasse 3 tot 4 voor warmtewering. Dat betekent een

goed tot zeer goed effect.”

De basis om die klassen te bepalen, was tot voor kort de 2005-versie

van de Europese norm voor thermisch en visueel comfort EN 14501.

Voor hun werking tegen verblinding of glare haalden de meeste

donkere Sergé 3% doeken binnen die norm klasse 3: een goed effect.

Toch was er een beperkt aantal klanten van Helioscreen dat niet

helemaal overtuigd was van de 3% openheid. “Zij vertelden ons dat

mensen in sommige gevallen met een doek uit glare-klasse 3 wel

degelijk last hadden van verblinding”, aldus De Maeyer. In klaslokalen

bleek er met een 3% doek vaak nog steeds te veel zonlicht binnen

te komen om het witte smartboard goed te kunnen lezen. De vraag

was of een minder open screendoek daarvoor misschien een oplossing

kon bieden.

“Helioscreen heeft gehoor gegeven aan deze verzuchtingen en onze

R&D-afdeling is op zoek gegaan naar de ideale binding”, vertelt De

Maeyer. “Het resulterende doek laat zelfs minder dan 1% direct licht

door. Bovendien is het iets dunner en lichter dan het bestaande Sergé

3% doek en blijkt het ideaal voor ritstoepassingen. Zo heeft ons

Sergé 1% doek het licht gezien en al snel aan populariteit gewonnen.

Dit doek is immers uiterst efficiënt tegen verblinding!”

“Helaas konden we dat tot voor kort niet aantonen met de Europese

norm”, vervolgt De Maeyer. “Volgens de EN 14501 uit 2005 hadden

doeken met een directe lichttransmissie van 5%, 3% en 1% in een

donkere kleur allemaal dezelfde klasse 3: een goed effect. Enkel

In sommige gevallen kan met een doek uit glare-klasse 3 toch verblinding optreden.

32 | zenronline.eu


thema screens

doeken zonder doorzicht konden klasse 4 halen. Maar daar is recent

verandering in gekomen. Enkele gerenommeerde wetenschappelijke

instituten hebben intensief studie gedaan naar verblinding in de werkomgeving,

dit in samenwerking met verschillende Europese zonweringspecialisten.

Met hun input is de EN 14501 in 2021 aangepast,

waarbij de normeringscommissie de glare-classificatie ten opzichte van

de vorige versie sterk heeft gecorrigeerd en verfijnd. Met de nieuwe

versie van de norm kunnen we wél duidelijk aantonen dat Sergé 1%

effectief beter beschermt tegen verblinding. Alle donkergekleurde

doeken in deze range halen nu een klasse 4: zeer goed effect.”

Betekent dit nu dat overal Sergé 1% moet worden toegepast? “Nee”,

antwoordt De Maeyer. “Het blijft de kunst om goed na te gaan wat

de eisen en verwachtingen van de eindklant zijn en op basis daarvan

het juiste doek te adviseren. In veel gevallen zal dat nog steeds een

Sergé 3% zijn. Waar overdadig zonlicht echter zorgt voor storende

verblinding kan het Sergé 1% doek het best worden toepast.”

“Daarom blijft Helioscreen kiezen voor een ruim aanbod aan kwaliteiten

voor binnen en buiten. We bieden openheden van 0% tot 10%

aan in verschillende kleuren. Zo kunnen onze klanten hun ideale

evenwicht vinden tussen warmtewering, bescherming tegen verblinding,

daglichttoetreding, doorzicht en privacy.” u

Op basis van de eisen en verwachtingen van de klant moet voor

elk project het meest optimale doek worden gekozen.

More than meets the eye

Helioscreen bouwde wereldwijd een ijzersterke reputatie uit als

ontwikkelaar en producent van kwalitatief screendoek op basis

van glasvezel. Het bedrijf is uitgegroeid tot trendsetter op het gebied

van innovatief en functioneel zonweringsweefsel voor professionele,

commerciële en residentiële omgevingen.

Ontdek al onze referenties en contacteer ons via www.helioscreen.com

Sergé 1%

meer info op helioscreen.com

zenronline.eu | 33


thema screens

Brustor:

‘DE B1100 ZIP PRESTIGE IS DÉ SCREEN

VOOR EEN PERFECT BINNENKLIMAAT’

“Nu de zon weer door de dikke wolkendekken piept en

de temperaturen langzaamaan stijgen, wordt het ook

in huis opnieuw warmer”, stelt salesmanager Maxim

Devos van Brustor vast. “Om de temperatuur in huis

te drukken, wordt dan maar al te vaak het raam opengezet

of worden de rolluiken gesloten. Bijkomend

probleem van geopende ramen is dat insecten gemakkelijk

hun weg naar binnen vinden, met als gevolg

slapeloze nachten door zoemende muggen. De hele

dag de rolluiken gesloten houden, betekent de hele

dag in het donker zitten.”

“De oplossing voor een aangenamer binnenklimaat mét

lichtinval en zonder insecten? Zonwerende screens!”,

reageert Devos. “Deze screens, zoals de B1100 ZIP Prestige

van Brustor, houden de warmte buiten, laten licht

naar binnen en vormen een barrière voor insecten.

Screens met verduisterend doek garanderen dan weer

een verkwikkende nachtrust. Extra voordeel van ritsscreens:

ze ogen bijzonder strak en combineren fraai

met zowel traditionele als moderne bouwstijlen.”

De B1100 ZIP Prestige is de nieuwste screen in het

gamma van zonweringspecialist Brustor. “Deze zonwering

zorgt voor de perfecte klimaatbeheersing in de

woning”, verzekert Devos. Het is een windbestendig

screen die perfect beschermt tegen de zon en insecten.

Dankzij de unieke ritsgeleiding blijft het doek

onder alle omstandigheden in de geleiders. De onderlat

verdwijnt gedeeltelijk in de elegante vierkante

kast, waardoor deze screen de meest compacte in de

collectie van Brustor is. Met het gepatenteerde, geïntegreerde

motorbekabelingsysteem kan de oprolbuis

gemakkelijk worden gedemonteerd om bijvoorbeeld

het doek of de motor te vervangen. Het soepele pvcprofiel

zorgt voor een vlot oprollen van het doek.”

Het doek voor de B1100 ZIP Prestige is beschikbaar in tal

van kleuren en texturen. Daarnaast is er ook een privacydoek

beschikbaar. Het biedt volledige privacy zonder

het zicht naar buiten te beperken, wat een groot voordeel

is in vergelijking met rolluiken. Voor de hardware

kan de eindklant kiezen tussen standaardkleuren en

een ruim assortiment speciale lakkleuren. u

De B1100 ZIP Prestige van Brustor is heel minimalistisch vormgegeven.

34 | zenronline.eu


Geniet het hele jaar door

van uw terras!

Voor pergola of vrijstaande zonwering,

kies voor Soltis Proof W88 doek:

— Waterdicht

— Lichtdoorlatend

— Lichtgewicht en makkelijk op te

rollen

©ZUH Visuals

sergeferrari.com


thema screens

VS Z zipscreens in het raadhuis van Vejen, Denemarken. (Beeld: Christian Weinrich)

heroal:

‘ONZE SCREENS ZIJN EEN

EFFECTIEVE ZONWERING’

Grote glasoppervlakken die voor transparantie en veel daglicht in

interieurs zorgen, zijn een trend in de moderne architectuur. Veel glas

zorgt voor een toenemende vraag naar effectieve zonwering die de

binnentemperaturen ook op warme dagen reduceert, toch daglicht in

het interieur toelaat en ook nog eens esthetisch in de bouwschil past.

“Met de screenzonweringen van heroal kan in woonhuizen en appartements-

en utiliteitsgebouwen aan deze eisen worden voldaan”, meent

salesmanager Wouter Kamphuis van heroal Nederland.

“De heroal VS Z zipscreen heeft een bijzonder robuuste ritsgeleiding,

waardoor de systemen bestand zijn tegen rukwinden van 145 km/u,

zelfs bij grote oppervlakken tot 6 m breed en 18 m². De duurzame

36 | zenronline.eu


thema screens

aluminium zijgeleiders, die onzichtbaar worden geschroefd, zetten

met een frontbreedte van slechts 25 mm een nieuwe standaard op

de markt. Ze kunnen desgewenst vrijwel onzichtbaar in een gepleisterde

gevel worden opgenomen.

Een variant van de heroal VS Z is de heroal VS. Bij dit systeem wordt

de jaloezie uitsluitend middels de onderlat geleid. De heroal VS is

daarom met name geschikt voor toepassingen waar windweerstand

geen rol speelt.

Een tweede variant is de heroal VS C screenzonwering. Deze screen

heeft een roestvrijstalen kabelgeleider. De minimalistische, industrieel

aandoende heroal VS C is met name geschikt voor woningen en

gebouwen met fijne raamprofielen of voor gebouwen met een industriële

uitstraling.

De heroal VS Z, heroal VS en heroal VS C kunnen naadloos met de

raam-, deur- en gevelsystemen van heroal, maar ook van andere

fabrikanten worden gecombineerd. Zelfs gekoppelde elementen

van verschillende hoogten kunnen met een doorlopende kast doos

worden gerealiseerd. Dankzij de kleine, onopvallende kasten zijn de

zonweringsystemen van heroal ook geschikt voor montage achteraf,

bijvoorbeeld bij een renovatie.

Veel vormgevingsmogelijkheden

“Zonweringsystemen van heroal bieden maximale ontwerpveelzijdigheid”,

meent Wouter Kamphuis. “Bij de ritsgeleide oplossingen

‘Een esthetische bescherming tegen de

zon, hitte en hinderlijke schitteringen’

Wouter Kamphuis

VS Z screens.

zijn de aluminium geleiders voorzien van de zeer weerbestendige

poedercoating. Ze is verkrijgbaar in bijna alle RAL-kleuren en in Les

Couleurs ® Le Corbusier. Voor een opvallend uiterlijk, bijvoorbeeld

hout, beton of roest heeft heroal het heroal SD-coatingprocédé.”

Daarnaast biedt heroal de keuze uit meer dan 250 standaard

ver krijgbare screendoeken. Daarmee kan een screenzonwering zowel

voor wat betreft functionaliteit als verschijningsvorm exact naar

wens worden vormgegeven. Bijvoorbeeld semitransparante doeken

beschermen tegen de zon, terwijl ze tegelijk het gebruik van natuurlijk

daglicht mogelijk maken. Als volledige verduistering gewenst

is, houden ondoorzichtige stoffen tot 100% van het licht en de

uv-straling tegen.

Omdat de doeken zijn gemaakt van gecoate glasvezels of van trekvast

polyester zijn ze water- en vuilafstotend, luchtdoorlatend en uv- en

weerbestendig. “Ze vormen dus een duurzame oplossing die garant

staat voor een lange levensduur en een betrouwbare functiona liteit”,

aldus Wouter Kamphuis tot besluit. “Bovendien zijn er op verzoek

ook pvc-vrije doeken verkrijgbaar.” u

Zipscreens van het type heroal VS Z haast onzichtbaar geïntegreerd in een gepleisterde gevel.

zenronline.eu | 37


thema screens

Alukon:

‘DE INNOVATIEVE ZIPTEX

SCREENS ZIJN OOK GESCHIKT

VOOR SOLAR OPLOSSINGEN’

Alukon ZipTex ritsscreens bij een moderne villa.

38 | zenronline.eu


thema screens

ZipTex is het zipscreensysteem van ALUKON. Door de ritsgeleiding

wordt het doek aan de zijkanten gefixeerd voor een optimale doekspanning

en windstabiliteit. Met zipscreens kunnen grote oppervlakken

worden beschaduwd, waarbij de doekkeuze – bijvoorbeeld

transparant of verduisterend – de verdere functionaliteit van de

zonwering bepaalt.

Enkele voordelen van de ZipTex volgens ALUKON:

• Voor raamoppervlaktes tot 18 m²

• Bescherming tegen zon en warmte, inkijk, hinderlijke schitteringen

en uv-straling met behoud van doorzicht naar buiten

• Water- en vuilafstotend en daarmee weerbestendig doek

• Verlaging van de koelbehoefte

• Veel keuze in hardware-kleuren en doeken

• Windbestendigheidsklasse 6 conform DIN 13659

• Weerbestendig en onderhoudsarm

• Insectenwerend

• Eenvoudige montage, ook achteraf

Voor- of opbouw

De ZipTex screens van ALUKON zijn leverbaar voor montage tegen de

gevel en in een inbouwuitvoering voor montage op het raam. Beide

versies zijn geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. Alle kasten

en geleiders zijn van geëxtrudeerd aluminium vervaardigd en daarna

gepoedercoat. “Alle onderdelen en componenten van onze screens

onderscheiden zich door een grote variëteit in vormen- en kleuren en

zijn bijzonder robuust en duurzaam”, zegt salesmanager Benelux en

UK Hans Becks van ALUKON.

De geschuimde opzetkast AK-FLEX is speciaal voor nieuwbouw- en

renovatieprojecten, waarbij het complete raam wordt aangepakt.

Deze kast voldoet aan de actuele eisen voor geluids- en warmteisolatie.

“De AK-FLEX kan in combinatie met alle wandconstructies

en voor alle inbouwsituaties worden gebruikt”, benadrukt Becks.

“Door zijn flexibiliteit en de mogelijkheid om de uitwendige maten

aan te passen, is de AK-FLEX bijzonder geschikt voor inbouw in

bestaande huizen of gebouwen of andere situaties, waarin wanddiktes

dwingend moeten worden aangehouden.”

Slimme motorsteun

“Als ALUKON luisteren we goed naar onze klanten”, aldus Becks.

“Niet zelden komen daar productinnovaties uit voort. Voor de ZipTex

zip screens bijvoorbeeld, heeft ALUKON enige tijd geleden een

nieuwe motorsteun ontwikkeld die het mogelijk maakt om motoren

sneller en efficiënter in of uit te bouwen. De nieuwe motorsteun klikt

vast aan de zijkap van de ZipTex en grijpt eenvoudig om de Somfy

motorkop heen.”

Praktische én esthetische solar oplossingen

“Dankzij de voortschrijdende technologie zijn we in onze branche

in staat om problemen op te lossen waar vroeger geen of alleen

een minder mooie oplossing voor was”, constateert Becks. “Neem

bijvoorbeeld de motoren met accutechniek die we tegenwoordig ter

beschikking hebben. Ze kunnen in tal van situaties bijzonder handig

zijn. Bijvoorbeeld bij projecten waar rolluiken of screenzonwering

nodig is, maar bij de bouw niet is voorzien dat er gemotoriseerde

producten aan de gevel zouden komen.”

Voorheen was er geen andere mogelijkheid dan door de gevel te

boren, om kabels naar binnen te leggen. In situaties waar dat onwenselijk

was – bijvoorbeeld uit esthetische of praktische overwegingen

– was er eigenlijk geen oplossing mogelijk. “Dankzij het feit dat

we tegenwoordig over motoren met accutechnologie beschikken,

gevoed middels zonnepaneeltjes, hebben we die oplossing wel”,

aldus Becks.

De ZipTex screens van ALUKON zijn bij uitstek geschikt voor solar

oplossingen met accu, weet Becks. “Het mooie is dat de ZipTex met

een kast van 100 mm ideaal is voor integratie van een zonnepaneel

en accumotor. Intern zit er namelijk een aluminium schotje in de kast,

waarachter de kabeltjes en het stekkertje waarmee het zonnepaneel

op de motor zit aangesloten kan worden weggewerkt, waardoor de

kast er altijd smetteloos uitziet.”

Overigens kunnen de rolluiken van ALUKON op eenzelfde wijze van

solar aandrijving worden voorzien. Ook bij de rolluiken worden

kabel en stekker in de kast weggewerkt. Als er voor een project

zowel ZipTex screens als rolluiken nodig zijn, is dus voor alle producten

dezelfde oplossing mogelijk. Door accumotoren van 20 Nm

treksterkte te verwerken, kunnen ook grotere screens en rolluiken

worden bediend. Bediening kan via handzender of app.

Hans Becks is blij met de accu-oplossing. “Samen met de dealer kijken

we naar de mooiste en meest praktische integratie van zijn accumotoren

in onze producten en het resultaat mag gezien worden. Een bijkomend

voordeel van ALUKON is dat wij de keuze bieden uit maar liefst

30 standaard RAL kleuren in zowel glanzend, mat als structuurlak!”

R+T

ALUKON was van plan om groots uit te pakken op de R+T in Stuttgart.

“Maar nu de beurs niet is doorgegaan, houden we het nieuws dat we

er wilden presenteren nog even onder de pet”, vertelt Becks. “Het

geeft ons wat extra tijd om de puntjes op de i te zetten. Later dit jaar

komen we dan zeker nog met enkele noviteiten, ook op het gebied

van screens.” u

zenronline.eu | 39


thema screens

Geopend zijn de screens nauwelijks zichtbaar, waardoor de architectuur van het gebouw niet wordt beïnvloed.

Smits rolluiken en zonwering:

‘SOLIDSCREEN IS DE NUMMER ÉÉN

IN DE NATIONALE MILIEUDATABASE’

Als eerste op de Nederlandse markt is de SolidScreen van Smits rolluiken

en zonwering per 18 februari 2022 beschikbaar in de Nationale

Milieudatabase (NMD). In deze database zijn alle milieuproductverklaringen

(EPD) van bouwmaterialen te vinden. Architecten hebben

deze gegevens nodig voor het berekenen van de milieuprestatie van

gebouwen volgens de wettelijk verplichte Bepalingsmethode Milieuprestatie

Bouwwerken.

architecten en andere bouwprofessionals over de meest specifieke en

relevante data die geen negatieve toeslag opleveren in de vereiste

berekening van de milieuprestatie.

Drie categorieën in registraties NMD

In de Nationale Milieudatabase zijn zoals gezegd drie categorieën

productinformatie te onderscheiden:

Alle SolidScreens zijn nu geregistreerd in categorie 1 van de database.

Dat is de hoogste van drie beschikbare categorieën, die de milieuprestatie

van producten nauwkeurig beschrijft. Hiermee beschikken

Categorie 1 houdt in dat het gaat om productinformatie die is gebaseerd

op merkgebonden data, getoetst door een onafhankelijke,

gekwalificeerde derde partij volgens het SBK-Toetsingsprotocol. Dit

40 | zenronline.eu


thema screens

is het hoogste niveau in de Milieudatabase. Dit betekent dat deze

data representatief zijn voor het specifieke product en het bijbehorende

productieproces en daarmee de hoogste betrouwbaarheid

hebben. Daarom geldt bij het gebruik van Categorie 1-data geen

toeslag (ophoogfactor)in de berekening.

Categorie 2 is merk-ongebonden informatie die wel extern getoetst

is. Deze data zijn vaak opgesteld door een hele branche of sector,

waardoor ze minder nauwkeurig zijn. De data vertegenwoordigen

niet per definitie het product zelf, maar een type product.

er gebruik wordt gemaakt van algemene gegevens over een productcategorie

die niet merk-specifiek zijn. Vaak zijn de data ook niet

getoetst door een onafhankelijke, gekwalificeerde externe partij.”

“Als zonweringleverancier zijn we er daarom trots op dat we nu met

een categorie 1-registratie zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase.

Hiermee geven we volledige openheid en maken we het

eenvoudiger voor architecten, planners en aannemers om inzicht te

krijgen in de milieu-impact die onze SolidScreens hebben.” u

Categorie 3 is merk-ongebonden en niet extern getoetst en daarmee

zeer generiek. In de gebouwberekeningen moet er dan ook een

ophoogfactor worden toegepast.

Maximale transparantie

De registratie van de SolidScreen producten is conform NMD (Nationale

Milieudatabase) 3.0, de nieuwste standaard. Hierin wordt een

breed palet aan milieuaspecten meegenomen, waaronder energie,

milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

“Wij streven altijd naar maximale transparantie als het gaat om informatievoorziening

over onze producten”, zegt milieu- en duurzaamheidsmanager

Sabine Welman van AVZ-Group. “Zeker als het gaat om

een aspect als duurzaamheid zien we in de markt nog regelmatig dat

SolidScreens weren de zon bij deze gevel met veel glas.

Portofino Pergola – veelzijdig met bijzondere spanning

Met ZIP-doekgeleiding windbestedendige pergola

maximale breedte 600cm

maximale uitval 500cm

vario palen en geïntegreerde LED verlichting

info via +31(0)6-81357780 of m.smeets@lewens-markisen.de

zenronline.eu | 41

Naamloos-1 1 22-02-2021 09:36


thema screens

Luxaflex ® Beaufort ® Screen 125.

Luxaflex ® :

‘LUXAFLEX ® SCREENS KENMERKEN ZICH

DOOR BETAALBARE, DUURZAME KWALITEIT’

“Luxaflex ® Screens bewijzen zich al jarenlang door hun kwaliteit”,

zegt Silvia Jagtenberg van Luxaflex Nederland. “Dit type zonwering

wordt ook wel verticaalzonwering of zonfilter genoemd, maar dat

zijn alleen maar andere namen voor hetzelfde product: een slank

metalen frame met een vlakhangend doek van kunstvezel.”

“Luxaflex ® Screens worden gemaakt uit hoogwaardige, roestvaste

metalen”, vervolgt Silvia Jagtenberg. “Ze zijn stabiel van vorm en

gemakkelijk te monteren. Daarnaast zijn Luxaflex ® Screens ook windvast

en daardoor ook geschikt voor montage op grotere hoogte,

zoals de bovenetages van woontorens. Verder hebben ze een lange

levensduur en helpen ze te besparen op koel- en verwarmingskosten,

waardoor ze bijdragen aan een duurzaam woonklimaat.”

De mogelijkheden van Luxaflex ®

Luxaflex ® biedt drie types screens aan en noemt van elk van de drie

de specifieke eigenschappen en mogelijkheden:

Beaufort ® Screen – De Beaufort ® is een vaste waarde binnen de

screencollectie van Luxaflex ® . Deze ritsscreen combineert een sier-

42 | zenronline.eu


+ Ook met staalkabelgeleiding

mogelijk

+ Zowel als lengte, als

maatwerk verkrijgbaar

+ Slanke geleiderails

en volledig in te bouwen

+ Grote oppervlakken

in kleine kasten

realiseerbaar

lijk elegant design met een grote windbestendigheid. De Beaufort ®

is verder geschikt voor hogere ramen. Omdat er geen kier is tussen

doek en geleiding is deze screen ook als verduisterende zonwering of

insectenwering toepasbaar.

heroal VS Z

Zip-Screen systeem

Vertica ZIP Screen – Door de combinatie van een kleine kast met

ritsgeleiding is de Vertica ZIP Screen zeer geschikt voor situaties

waarbij de montageruimte beperkt is, maar toch een screen met een

hoge windvastheid gewenst is.

Vertica Screen – Door zijn kleine kast is de Vertica Screen populair

voor ramen waar andere soorten zonwering niet geplaatst kunnen

worden. De Vertica Screen heeft een minimale kier tussen doek en

geleiding, neemt weinig ruimte in beslag en vormt vrijwel één geheel

met de ramen. De Vertica Screen is bovendien scherp geprijsd. u

Rolluiken | Zonwering | Roldeuren | Ramen | Deuren

Vliesgevels heroal.nl

zenronline.eu | 43


thema screens

Renson:

‘NIEUWE SCREENS OP SLANKE

RAAMPROFIELEN IN HARTJE GENT’

Een appartement in hartje Gent in België biedt dankzij grote raampartijen

een prachtig uitzicht over de stad. Dit uitzicht moet zo

ongestoord mogelijk zijn, zelfs op zonnige dagen, als tegelijkertijd

de warmte buiten moet worden gehouden. Zie daar de uitdaging

voor Kristof Torck, directeur van het gelijknamige familiebedrijf en

Renson Premium Ambassador. Hij heeft de Fixscreen Minimal als

passende zonweringoplossing voor dit appartement voorgesteld.

“Als Premium Ambassadeur voor Renson moet je enkele jaren ervaring

hebben met de producten van het bedrijf en verschillende stadia

doorlopen”, legt Torck uit. “Het is ook een blijk van vertrouwen:

Renson vertrouwt op onze goede prestaties op het vlak van verkoop,

installatie en after-sales.”

Oververhitting voorkomen

Op dit project in Gent heeft Torck zijn expertise met de zonwering

van Renson ten volle kunnen uitspelen. “De bewoners van dit appartement

zochten naar een oplossing die de gevolgen van hittegolven,

zoals we die tijdens enkele van de afgelopen zomers hebben gehad,

grotendeels buiten zouden houden. Omdat zij in hun vorige appartement

goede ervaringen hadden met zonwering, wilden zij opnieuw

een dergelijke oplossing. Buitenzonwering kan immers een groot

verschil maken voor de kamertemperatuur op warme dagen, want

de zonnewarmte wordt aan de buitenkant tegengehouden, nog voor

ze het glas kan bereiken.”

Van binnenuit zijn geleiders en kast van de screens nauwelijks zichtbaar.

Maximaal behoud van zicht naar buiten

Torck ontdekte echter ter plaatse dat verschillende obstakels de

installatie van traditionele doekzonwering of screens bemoeilijkten.

“De bewoners wilden het zicht naar buiten natuurlijk zo goed

mogelijk behouden. Dat kan perfect dankzij de transparantie van het

zonwerende doek, maar om die reden mochten zijgeleiders en doekkast

niet voor de raamprofielen uitsteken.”

Aangezien het bij het appartement in Gent om een betrekkelijk

nieuw gebouw gaat met grote raamoppervlakken en slanke profielen,

was dat geen vanzelfsprekendheid. “We zagen al direct dat

gewone, zijgeleiders van 35 mm niet zouden passen. Deze geleiders

zouden buiten het raamprofiel uitsteken en zo het gezichtsveld

beperken, en dus hebben we de bewoners de Fixscreen Minimal van

Renson voorgesteld.”

Fixsceens Minimal bij een appartement in hartje Gent

Voordelen voor slanke raamprofielen

De bewoners waren onmiddellijk overtuigd, aldus Kristof Torck.

“Dankzij de smalle zijgeleiders van amper 20 mm bleek de Fixscreen

44 | zenronline.eu


CONNECT&GO TECHNOLOGY

thema screens

Minimal de ideale oplossing, zonder de grote ramen met slanke

profielen te hinderen. Net als de zijgeleiders was ook de doekkast

van binnenuit niet zichtbaar, wat voor de klant een extra pluspunt

was.”

Kristof Torck vertelt hoe verbazend eenvoudig alles was. “Eerst

hebben we de kast en de geleiders gemonteerd, daarna de doekbuis

en ten slotte de onderlat. Heel praktisch, want onze monteurs konden

het gewicht bij montage daarmee tot een minimum beperken.”

Minimalistische doekzonwering als huisregel

“Na de installatie waren enkele huisgenoten nieuwsgierig naar het

resultaat, omdat zij met hetzelfde probleem van oververhitting

binnenshuis worstelden”, aldus Torck. “Het gevolg is dat dit type

minimalistische doekzonwering voortaan in de huisregels van dit

appartementengebouw is opgenomen! Wie zonwering wil plaatsen,

moet daarvoor kiezen om geen afbreuk te doen aan de uniforme

look van het gebouw. Wij zien dit als een groot compliment voor

ons werk!” u

FIXSCREEN ® MINIMAL

Minimal design,

maximum opportunities!

Perfect in lijn met minimalistische ramen

zowel voor nieuwbouw als renovatie

Minimale kastgrootte en een breed gamma

aan zijgeleiders (20 mm) voor esthetische

integratie in de gevel

Windgarantie tot 130 km/u

Afmetingen tot 27,8 m²

SMOOTH TECHNOLOGY

FIXSCREEN TECHNOLOGY

www.renson.eu

VENTILATION SUNPROTECTION OUTDOOR

De smalle profielen van de Fixscreen Minimal zijn heel onopvallend.

zenronline.eu | 45

Gevelbouw_95x267_0322.indd 1 28/03/2022 08:55


thema screens

ROMA screens kunnen helpen om binnentemperaturen niet te ver te laten oplopen.

ROMA:

‘MET DE ZIPSCREEN.2 EN MEER

ZIJN WE OOK LEIDEND IN SCREENS’

“Zoals men gewend is van ROMA, hebben wij een groot aantal mogelijkheden

om onze zipSCREEN in te bouwen”, zegt Toon van Osta,

directeur van ROMA Benelux. “We hebben het RAzip systeem en de

PURO 2.XR ZIP. Die laatste kan met een vliegenhor en doorvalbeveiliging

worden gecombineerd. Het mooie van een PURO 2.XR-systeem

is dat de kast door de architect gepland kan worden en dat er vervol-

46 | zenronline.eu


thema screens

gens bij het bestellen kan worden gekozen tussen zipSCREEN, rolluik

of buitenjaloezie.”

Oplossing voor volledig glazen hoeken

Ook voor volledig glazen hoeken – hoekramen zonder hoekstijl –

heeft ROMA een doordachte screenoplossing. Een dergelijke installatie

heeft een motoraandrijving in het element op de ene hoekzijde die

middels speciale spiraaltandwielen de op- en neerwaartse beweging

van de aangedreven naar de om de hoek gelegen screen overbrengt.

“Deze conische transmissie zorgt voor een overbrenging zonder

tegenwerkende krachten en een zeer lage geluidsontwikkeling”,

stelt Van Osta. De beide deelelementen van de hoekscreen worden in

een speciale hoekconsole gehangen en gefixeerd. In combinatie met

kokerprofielen met getrapte gaten, kan dit screensysteem bijvoorbeeld

ook op een glasvliesgevel worden gemonteerd.

De onderlijsten van de twee elementen van de hoekscreen worden

op de hoek exact tegenover elkaar gepositioneerd en vervolgens aan

elkaar vastgemaakt. “Een eenvoudige montage en demontage van

het doek is ook in dit systeem gewaarborgd”, verzekert Van Osta.

Het maximale oppervlak van het hele hoeksysteem met twee screens

is 21 m². De maximale breedte van een van de twee elementen is

4000 mm, de totale breedte van beide elementen samen 6000 mm.

De maximale hoogte is 3500 mm.

ROMA hoekscreen, de oplossing voor volledig glazen hoekramen.

ROMA F 50 zipSCREEN.2

De F 50 zipSCREEN.2 is de oplossing van ROMA voor glasvliesgevels en

smalle kozijnen. “De middengeleider is slechts 50 mm breed, eenvoudig

te meten en snel te monteren”, aldus Van Osta. “We hebben

alleen de hart-op-hart maten nodig. Door de zogenaamde ‘Hinterluftung’,

de ruimte achter en boven de screenbak om de opgehoopte

warmte tussen doek en glas af te voeren, is dit voor warmtewering de

nummer 1 onder de zipuitvoeringen!”

Het F 50 systeem is met het nieuwe ROMA-inloopsysteem uitgevoerd.

“Een teflonbekleding van de inloop voor de rits zorgt voor minimale

wrijving van de rits”, legt Van Osta uit. “De metalen veren van hoogwaardig

verenstaal zorgen voor een perfecte doekspanning. Het

nieuwe verensysteem biedt de mogelijkheid om een laag, breed

screen van meer veren per lopende meter te voorzien, zodat de maximaal

mogelijke doekspanning gegenereerd kan worden. Een smal,

hoog screen heeft minder veren per lopende meter nodig, waardoor

de wrijving nog verder kan worden geminimaliseerd. Verder is de

bovenste veer zodanig vormgegeven dat het mogelijk is om de inlet

heel eenvoudig uit de geleider te nemen.”

De opening tussen de doeken van een ROMA hoekscreen is slechts 40 mm.

De ROMA zipSCREEN.2 kan ook van horrengaas worden voorzien. De

maximale afmeting is 4000 x 3500 mm. Ze worden vaak gebruikt bij

laaddoks of voor het afsluiten van grote openingen bij voedselproducerende

bedrijven. “De dubbele onderlijst met rubber zorgt aan de

onderzijde voor een perfecte afsluiting”, besluit Toon van Osta. u

Spiraaltandwielen zorgen voor een soepele krachtoverbrenging

en de mogelijkheid voor een precieze afstelling.

zenronline.eu | 47


thema screens

Harol:

‘ONZE DUURZAME SCREENS HOUDEN

DE ZON ÉN INSECTEN BUITEN’

Steeds meer bouwers en verbouwers ontdekken de voordelen van

screens. Als specialist met jarenlange ervaring heeft Harol zijn assortiment

zo ver mogelijk geperfectioneerd, met als doel technologische

screens die een maximale efficiëntie koppelen aan duurzaam design,

zowel geplaatst voor het raam als verborgen in de spouw.

Harol presenteert zijn screens als een toekomstbestendige oplossing

om warmte te weren, licht te filteren en insecten buitenspel te zetten

en zet daarbij sterk in op R&D. Zo heeft Harol als eerste in de sector

een screen op zonne-energie uitgebracht. Harol blijft zich inspannen

om zijn screens te verfijnen en introduceert regelmatig technologische

innovaties voor nog meer comfort, energiebesparing en duurzaam

design.

Een voorbeeld is de antislijtagetechnologie Xglide, die zorgt voor

minder wrijving tussen het screendoek en de kast. De insteek is dat

het doek langer meegaat en er mooier blijft uitzien. Het zipsysteem

– met een verborgen, roestvrijstalen veertje in de geleiders – zorgt

ervoor dat het doek jarenlang strakgespannen is. Harol biedt daarbij

een ruime keuze uit glasvezel- en polyester-doeken.

Elke screenoplossing die eindgebruiker kiest, zorgt ervoor dat de

zon wordt geweerd, zonder lichtspleten, maar met behoud van het

zicht naar buiten. Daarbij biedt Harol de kans om zelf de gradatie te

kiezen: van zeer lichtdoorlatend tot volledig verduisterend.

SC800-ZIP – Harol-voorzetscreens zijn altijd een optie, ook als er in

de oorspronkelijke bouwplannen geen zonwering is voorzien. De

SC800-ZIP wordt immers tegen de gevel geplaatst, en is daarmee dus

geschikt renovatie/montage achteraf. Bovendien blijft met dit type

screen de isolatie van de woning intact omdat er geen perforatie

van de bouwschil plaatsvindt. De SC800-ZIP is leverbaar met een vierkante

of een ronde kast en past in beginsel bij elke bouwstijl.

SC800-ZIP Solar – De voorzetscreen SC800-ZIP Solar werkt op zonneenergie.

De installatie gebeurt zonder breek- of elektriciteitswerken.

Dina Tersago, voormalig Miss België en bekend

tv-gezicht, is Harol-ambassadrice. Zij en haar

man zijn fervente klussers en verbouwers. Voor

hun gezin en schoonouders hebben zij een bijna

energieneutrale kangoeroewoning laten bouwen.

Dina heeft maar van één ding spijt: dat ze niet

meteen voor buitenzonwering heeft gekozen.

"In 2014 hebben we onze BEN-woning trokken. BEN

staat voor Bijna Energieneutraal: goede isolatie, HRglas

en bijna geen verbruik van fossiele brandstoffen.

Alleen werd ons enthousiasme ‘bekoeld’ door de

hete zomers van de laatste jaren. Daarom hebben

we aangeklopt bij Harol voor een oplossing.”

“We wilden een duurzame oplossing. Zonwering is de

meest energiezuinige manier om je woning te koelen,

maar zou ze wel bij onze moderne woning passen?

Daarop zijn we met Harol gaan praten. We waren

meteen weg van de ruime keuze aan mogelijkheden

en designs! De zonwering van Harol blijkt perfect

aan te sluiten bij de stijl van onze woning.”

48 | zenronline.eu


thema screens

De Vlaamse acteur Matteo Simoni en Loredana Falone

van het duurzame Belgische modelabel ‘wearable

stories’ wonen met hun dochter Giulia in Antwerpen.

Ze hebben aan de achterkant van hun huis een

raampartij van 5 meter hoog en vier meter breed.

Dat zorgt voor veel lichtinval, warmte én inkijk.

Om de zon en overtollig licht te weren en extra privacy

te creëren, met behoud van doorzicht naar buiten,

zijn Matteo en Loredana in contact gekomen met

Harol. Uit het ruime assortiment buitenzonwering

hebben ze voor screens in een passende tint en met

een discrete kast gekozen, passend bij hun huis.

De krachtige batterij is standaard weggewerkt in de kast. Volgens

Harol staat de SC800-ZIP Solar – net als de SC800-ZIP – garant voor

strakke doeken met een langere levensduur.

SC800-ZIP Façade – Dankzij een ingenieus montageprofiel is de

solide voorzetscreen SC800-ZIP ook toepasbaar voor grote glasgevels.

Door hun smalle raamprofielen vragen deze gevels om een centrale

verankering van het screen in de kern van het glasgevelprofiel. Het

innovatieve profiel Protect Glass kan met één schroef worden bevestigd,

waarna de geleider er met een clip op wordt vastgemaakt en

het risico op glasbreuk nihil is.

SC900-ZIP – Met zijn thermisch en akoestisch geïsoleerde kast leent

de opbouwscreen SC900-ZIP, die deels verborgen wordt gemonteerd,

zich zowel voor grote renovatieprojecten als voor nieuwbouw. Aan

de binnenkant van een woning of gebouw kan de kast voor een

eenvormig geheel in de kleur van de ramen worden gelakt.

SC1000-ZIP – De SC1000-ZIP is de inbouwscreen die bij uitstek is

bedoeld voor passiefbouw en energieneutraal wonen. De kast van

deze screen wordt volledig weggewerkt in de spouwmuur, zonder de

bouwschil te perforeren. Als het screendoek is opgerold, verdwijnt

de onderlat volledig in de kast. Dat zorgt voor een strakker uitziend

beeld van de screen en daarnaast voor een betere bescherming

van het doek. De slimme motor van de SC1000-ZIP herkent obstakels,

waardoor de screen automatisch stopt als er een hindernis

wordt gedetecteerd. u

Beelden: Stories by light.

zenronline.eu | 49


B720

Flexibele terrasoverkapping met tal van

mogelijkheden

De B720 is het toppunt van flexibiliteit. De combinatie van een

vast dakgedeelte met glas, polycarbonaat of sandwichpanelen

en een dakgedeelte met verstelbare lamellen biedt vele

mogelijkheden.

Een droge ruimte voor een buitenkeuken, een stijlvolle bar

of een permanent droge ruimte voor het opbergen van uw

BESCHIKBAAR

IN HET NAJAAR

VAN 2022

tuinmeubelen. Of een tuinhuisje gecombineerd met een gezellig

buitenterras. Alles is mogelijk.

Kies voor een dak van glas, polycarbonaat of sandwichpanelen in combinatie met verstelbare lamellen

Optimale lichtinval in huis als u kiest voor een vast dakgedeelte in glas

Geïntegreerde ZIP-screens

Permanent droge ruimte onder de pergola

Waterafvoer via de palen

Meer info op www.brustor.com


thema screens

Winsol:

‘SOLFIX IN IS EEN

INBOUW SCREEN DIE ZICHZELF

AUTOMATISCH KALIBREERT’

“Stel je voor, een screen waar na installatie geen technicus meer nodig

is om het doek bij te stellen”, schetst CEO Xavier Costenoble een

ideaalbeeld. “Maak kennis met de SolFix IN, de nieuwe inbouwscreen

van Winsol. Deze screen met onzichtbare kast is speciaal ontwikkeld

voor nieuwbouw, waarbij alle componenten in de spouwmuur

worden verwerkt.”

Design van SolFix IN

Net als bij zijn bekroonde SolarFix screens op zonne-energie heeft

Winsol ook bij de nieuwe inbouwscreen de nodige aandacht besteed

aan het design. Door constructie en inbouwmethode is de kast van de

SolFix IN onzichtbaar, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van

de woning. Wat daaraan bijdraagt is dat de onderlat van de screen

volledig in de spouw verdwijnt als de screen is opgehaald. Hierdoor

wordt een maximum aan daglicht binnengelaten, wat vooral tijdens

iets donkere dagen een voordeel is. Verder heeft Winsol voor de

zijgeleiders en de onderlat gekozen voor speciale profielen zonder

zichtbare schroeven. “Dit alles resulteert in een strakke screen die

harmoniseert met de gevel van elke woning”, aldus Costenoble.

SolFix IN met onzichtbare kast heeft een automatische doekafregeling

die ervoor moet zorgen dat het doek altijd strak staat.

Kenmerken van SolFix IN

SolFix IN screens zijn beschikbaar met een maximale breedte van 5 m

en een maximale hoogte van 3,5 m. De maximale doekoppervlakte

is 12 m². De rechthoekige kast meet hoogte x breedte 155 x 110 mm.

Winsol geeft aan dat deze zipscreens voldoen aan de Europese norm

EN13561 en vallen windklasse 3. Voor nog grotere ramen zijn Winsol

voorzetscreens beschikbaar, desgewenst met solar-aandrijving,

gevoed door zonne-energie.

Veiligheid en gebruiksgemak

SolFix IN heeft een ingebouwd veiligheidsmechanisme, in eerste

instantie om gebruikers te beschermen, maar ook om ervoor te

zorgen dat de screen niet zal beschadigen. De obstakeldetectie stopt

de screen wanneer iets het neerlaten blokkeert en voorkomt zo dat

er schade kan optreden. Windsensoren zorgen ervoor dat het doek

bij hevige windstoten in een veilige positie wordt geplaatst.

Horizontale doorsnede van een Winsol Allura+81 raam met een SolFix IN screen.

Verder is de SolFix IN voorzien van een automatische afregeling om

de doekspanning van de screen aan te passen. Elke 100 cycli controleert

de motor of het doek nog steeds strakgespannen is. Indien

nodig volgt er een herkalibratie, waardoor er geen zonweringmonteur

hoeft langs te komen om de doekspanning bij te regelen. “Wie

nog meer wil weten over de SolFix IN kan terecht op winsol.eu”,

besluit Xavier Costenoble. u

zenronline.eu | 51


thema screens

Solaye Fabrics:

‘EEN NIEUW, VEELBELOVEND

DOEK VOOR BUITENZONWERING’

De komende jaren wordt enorm veel groei verwacht in het segment

buitenzonwering. Het is immers de meest efficiënte manier om

warmte buiten te houden – en daardoor koelenergie te sparen –

en een goed en gezond binnenklimaat te creëren. Met het nieuwe

DURALEX glasvezel-pvc doek van Alkenz betreedt Solaye Fabrics nu

voor het eerst die markt. “Maar dan wel met dezelfde kwaliteit en de

service waar ons bedrijf bekend om staat”, aldus Managing Director

Stephan Martens van Solaye Fabrics.

“De polyester-pvc doeken van Alkenz staan bijzonder hoog aangeschreven

in de markt”, vervolgt Martens. “Ze zijn voor veel bedrijven

de eerste keuze voor binnenzonwering.” Die reputatie wil Solaye

Fabrics, dat exclusief verdeler voor Europa is van de doeken van de

Zuid-Koreaanse specialist Alkenz, nu ook waarmaken voor buiten.

“Buitenzonwering vraagt om een kern van glasvezel in plaats van polyester”,

doceert Martens. “Een techniek die niet zo makkelijk onder

de knie te krijgen is, maar waar Alkenz op onze vraag wel in wilde

investeren. We voelden dat het moment rijp was om de markt een

kwalitatief evenwaardig alternatief aan te bieden. De komende tien

jaar wordt er immers een flinke groei in het segment buitenzonwering

verwacht. In grote renovatie- en nieuwbouwprojecten behoort

ze nu al tot de standaardvoorschriften.”

‘Gelijkwaardige kwaliteit, buitengewone service’

Het resultaat van de inspanningen die Alkenz zich heeft getroost, is

DURALEX, een doek met een kern van glasvezel en een ommanteling

van pvc. “Het verschil zit hem in de garenproductie die op een

andere manier gebeurt”, legt Martens uit. “Het resultaat mag er zijn,

want op het vlak van kwaliteit hoeven we voor geen enkel doek op

de markt onder te doen! Uiteraard voldoen we aan alle normen die

Europa oplegt. Verder is het DURALEX doek uitermate geschikt om

met rits te gebruiken en kent het een bijzonder hoge uv-weerstand

en vormstabiliteit.”

“Voor minder dan de kwaliteit die men van ons gewoon is voor binnenzonwering

gaan we niet”, zegt Martens stellig. “Solaye Fabrics voegt

52 | zenronline.eu


thema screens

Solay Fabrics levert nu ook doeken voor buitenscreens.

Stalen van DURALEX doeken.

daar vanzelfsprekend ook zijn gebruikelijke service aan toe. We starten

met een tiental kleuren die nu al in twee breedtes beschikbaar

zijn en op voorraad liggen in ons magazijn in Ieper. Er is zelfs een

extra magazijn om een snelle service te garanderen en de klant op

zijn wenken te kunnen bedienen. Dat we in de markt bekend staan

om onze service moet ons een voordeel geven bij de introductie van

het nieuwe DURALEX doek!”

Verder ontwikkelen

De DURALEX doeken hebben een openheidsfactor van 5%. “Dat is

waar traditioneel de meeste vraag naar is”, duidt Martens die keuze.

“De bedoeling is om hiermee te starten en te kijken hoe het loopt. Op

basis van de vragen die er uit de markt komen, kunnen we dan de

techniciteit van het doek verder aanpassen en uitbreiden”, blikt hij

al vooruit.

De ambitie van Solaye Fabrics moge duidelijk zijn: het bedrijf verwacht

veel van het DURALEX doek en hoopt er op termijn een mooi marktaandeel

in buitenzonwering in op te bouwen. “Voor ons was de stap

naar buitenzonwering een logische”, aldus Martens. “We zijn maar

wat blij dat we dit samen met Alkenz kunnen realiseren. We werken

al sinds 2007 samen en mikken beide op een langetermijnvisie en

-relatie om klanten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. We

willen de komende jaren de markt van buitenzonwering mee helpen

ontwikkelen en vormgeven.” u

Stephan Martens van Solaye Fabrics.

zenronline.eu | 53


DE ZONWERING VOOR

EEN AANGENAAM KLIMAAT

De nieuwe zonwering van Pallazzo is de ideale keuze om op warme dagen van een

frisse terrasoverkapping te genieten. De zonwering is wind- en waterbestending,

wordt op het terrasdak gemonteerd en is hierdoor perfect toepasbaar op alle

terrasoverkappingen. Dankzij een elektrische aandrijving kan de Pallazzo zonwering

eenvoudig bediend worden met een afstandsbediening die eenvoudig te koppelen is

met alle Pallazzo opties.

www.pallazzoveranda.nl


thema screens

Husol Zonwering:

‘ALS ALLEEN HET BESTE

GOED GENOEG IS’

Met een lange historie in screenproductie heeft Husol Zonwering in

Genemuiden een naam hoog te houden als het om de kwaliteit van

de producten gaat, meent Henk Huisbrink van Husol. Het is volgens

hem een van de redenen voor Husol om te kiezen voor de screens van

heroal. “Wij doen geen concessies aan de kwaliteit van onze producten,

dus ook niet aan die van onze screens. Met heroal als merk voor

onze rolluiken en screens hebben we een product in handen waar

we zelf 100% achter kunnen staan. Technisch gezien zijn de screens

van heroal top, maar het oog wil ook wat. Je ziet de kwaliteit van

het merk ook in het esthetische terugkomen. Dan heb ik het over de

vormgeving, de manier van monteren en de dikte van de laklaag. Wij

vinden het belangrijk dat de eindgebruiker over een paar jaar nog

steeds trots kan zijn op de zonwering die aan de gevel prijkt.”

Ook met accumotor en zonnepaneel

Ook de trend om screens van accumotoren met zonnepanelen te voorzien,

is niet aan Genemuiden voorbijgegaan. Husol heeft wel eerst

grondig vooronderzoek verricht, voordat deze kabelloze oplossing

in het leveringsprogramma is opgenomen. “Uiteraard reageren we

op de vraag uit de markt, maar we zijn zorgvuldig te werk gegaan”,

vertelt Huisbrink. “Voor ons stond vast dat we deze accuoplossing

alleen dan zouden toepassen, als we konden garanderen dat de

kwaliteit van onze producten net zo hoog zou blijven als met beka-

In Genemuiden is er behoefte aan extra handen in de productie.

belde motoren. Dat heeft tijd gekost, maar we zijn blij dat we het zo

gedaan hebben. Wie nu bij Husol screens met accumotoren koopt,

weet zich verzekerd van het beste dat er op de markt verkrijgbaar is.”

‘Op de afdeling screendoekconfectie is

er plaats voor een nieuwe medewerker’

Henk Huisbrink

Zipscreen van heroal.

Vacature op de screendoekconfectie

Husol Zonwering is nog steeds een groeiend bedrijf. “Om die reden

mogen er in Genemuiden weer extra handen bij in de productie”,

vertelt Henk Huisbrink. “Op de afdeling screendoekconfectie hebben

we plaats voor een nieuwe medewerker. Ervaring in de wereld van

confectie is een pré, maar niet noodzakelijk. Het mag ook iemand

zijn die bereid is om het vak te leren. Wij zorgen dan voor een

interne opleiding.” u

zenronline.eu | 55


thema screens

BUILDING Shutter Systems:

‘IS BUITENZONWERING EEN LUXE

OF EEN ONMISBARE NOODZAAK?’

Screens zijn een effectieve vorm van zonwering.

De grondstoffenmarkt staat al langer onder druk. Het Russisch-

Oekraïens conflict zorgt nu echter voor een ronduit hallucinante

impact op de energieprijzen. “Spaarzaam zijn is daardoor niet alleen

aangeraden, het is intussen een absolute must”, aldus Femke Desmet,

verantwoordelijk voor marketing bij BUILDING Shutter Systems. “Elk

gezin, elke onderneming zoekt naar oplossingen om het energieverbruik

te beperken. Wat is het advies dat een dealer aan zijn eindklanten

geeft? Of welke tips past een ondernemer zelf toe voor zijn

zaak? Hier alvast een waardevolle bedenking van zonweringfabrikant

BUILDING Shutter Systems hoe buitenzonwering kan helpen om

te besparen op de energiefactuur.”

Verlaag de energiebehoefte, in winter en zomer

Grote glaspartijen zorgen voor een ruimtegevoel en een strakke,

eigentijdse look. Ramen en deuren zijn echter een zwakke plek in de

bouwschil. In de koudere maanden is er logischerwijs warmteverlies,

maar overdag is er de gelegenheid om van de binnenvallende winterzon

te profiteren, waardoor extra warmte ervoor zorgt dat er minder

hoeft te worden verwarmd. Op hete zomerdagen biedt (screen)

zonwering buiten bescherming tegen oververhitting, waardoor

er minder koelenergie nodig is. “Eigenlijk onmisbaar tegenwoordig,

want een airco verbruikt enorm veel elektriciteit”, constateert

Femke Desmet.

56 | zenronline.eu


thema screens

“Bovendien zijn zonwerende screens voor buiten gunstig in relatie tot

de geldende energie-eisen”, gaat Desmet verder. “Verticale zonwering

aan de buitenkant wordt in aanmerking genomen bij de beoordeling

hoe energiezuinig je gebouw is: met buitenscreens heb je

minder energie nodig om de binnentemperatuur op peil te houden.

Zo kan worden genoten van grote glaspartijen als die worden gecompenseerd

met extra zonwering om op de energiekosten te besparen.”

‘Adviseer zonwerende buitenscreens’

Met buitenscreens houdt het screendoek de warmte buiten al tegen,

nog voor de zonnestralen het raam bereiken. “Buitenscreens kunnen

tot 40% meer warmte weren dan bijvoorbeeld gordijnen”, weet

Femke Desmet. “Dat wil zeggen dat extra koeling, zoals een airco,

onnodig is en er veel op de energiekosten kan worden bespaard.

Onderzoek toont aan dat buitenzonwering de energiefactuur tot

wel 10% kan verlagen. Rolluiken kunnen overigens ook effectief

beschermen tegen oververhitting, maar screens hebben de troef dat

ze het zicht naar buiten behouden. Er kan worden genoten van een

mooie zomerdag, terwijl het binnenklimaat comfortabel blijft.”

Nog meer besparen dankzij automatisering

Een automatische sturing van de screens is niet alleen gemakkelijk,

het is vooral een slimme manier om zonwering nog effectiever te

gebruiken. Centraal aangestuurde systemen (domotica) en sensoren

nemen de besturing over, die direct op de weersomstandigheden

inspeelt, ook als er niemand thuis is. Deze systemen bewaken de

binnen- en buitentemperatuur en passen de zonwering aan volgens

de gekozen instellingen. “De geprogrammeerde schema’s zorgen

ervoor dat er geen energie wordt verspild aan het onnodig openen

Met screens blijft het doorzicht naar buiten gehandhaafd.

en dicht doen van de screens,” aldus Femke Desmet. “Met deze dynamische

bediening van de buitenzonwering kan het energieverbruik

kostenefficiënt worden beheerd.”

Zonwering op zonne-energie: geen stroom nodig

Behalve met een klassieke, elektrische gevoede aandrijving, kan

voor screens ook zonne-energie worden gebruikt. “Buitenzonwering

op zonne-energie is nog duurzamer en de zon betaalt mee aan de

energierekening”, meent Femke Desmet. “Bovendien is een dergelijk

systeem draadloos, waardoor de montage eenvoudig en snel

kan verlopen.”

Bediening van de screens kan desgewenst met de app.

“Met de zomer voor de deur denken veel mensen erover na hoe het

binnen de hele dag aangenaam koel kan blijven. Daarnaast blijven

de energieprijzen enorm stijgen – en daar lijkt niet snel verandering

in te komen – waardoor mensen hun geld echt niet uit willen

geven aan energieverslindende aircosystemen. We zien nu al, met

de eerste lentezon, dat mensen hun energieverbruik kritisch onder

de loep nemen en bekijken hoe de investering in screens terugverdiend

kan worden”, besluit Femke Desmet. “Zonwerende screens

zijn onmisbaar om het op de zonnige dagen binnen heerlijk fris te

houden, zonder daarvoor extra energie te verbruiken. Screens zijn

bovendien veruit de meest elegante en minimalistische zonweringoplossing

op de markt. Bij BUILDING Shutter Systems gaan we voor

een mooi en functioneel design, 100% Belgische fabricaat en dat

voor een no-nonsense prijs!” u

zenronline.eu | 57


clearly

copaco

Onze

screens,

naadloos

passend in

uw ontwerp

Brustor B200 terrasoverkapping

Copaco biedt de elegantste screen oplossing voor al uw residentiële

en commerciële ontwerpen. Praktisch en technologisch hoogstaand,

alsook naadloos passend in uw designs. Onze screens zorgen niet

alleen voor privacy, maar houden ook de hitte tegen en zorgen voor

een aangenaam diffuus licht.

Kies opaciteit, afmetingen en kleur naar wens, allemaal op maat

van uw ontwerp.

screens in

49 kleuren

3,5 m

screens tot

3,5 m breed

Onze collectie screens is beschikbaar in 49 kleuren,

geproduceerd tot maximaal 350cm breed voor een naadloze

implementatie in uw ontwerp.

Rijksweg 125, 8531 Bavikhove, België

T +32 (0)56 35 35 33 ∙ info@copaco.be

www.copaco.be


thema screens

Copaco Screenweavers:

DRIEVOUDIGE HERCERTIFICERING

CRADLE TO CRADLE

Het Cradle to Cradle-certificaat helpt bedrijven om de duurzaamheidsaspecten

van hun producten voortdurend te verbeteren en zo

te werken aan een duurzamere toekomst voor iedereen. Het woord

‘continu’ is hier van cruciaal belang, omdat een Cradle to Cradle Certified

certificering niet het einddoel is. In plaats daarvan is het startpunt

van een verbintenis voor de lange termijn om het steeds beter

te doen.

De certificering is slechts twee jaar geldig, waarna opnieuw certificering

dient te volgen. Bij elke hernieuwde certificering worden

strengere criteria gehanteerd. Dat stimuleert bedrijven om hun

productontwerp en productieprocessen te blijven verbeteren.

C2C Platform heeft sinds 2014 meermaals twee producten van Copaco

Screenweavers beoordeeld, te weten:

• Ulterio – Een binnenzonweringdoek op basis van recyclebare materialen.

De screens zijn vervaardigd uit 100% gerecyclede petflessen.

Bovendien zijn de stoffen pvc-vrij en is het volledige productproces

milieuvriendelijk.

• Zilario – Hetzelfde zonweringdoek als Ulterio, maar aan de achterzijde

gecoat met een dun laagje aluminium. Daardoor wordt meer

dan 60% van het directe zonlicht en warmte weerkaatst. De Zilariozonwering

maximaliseert de energie-efficiëntie doordat de overdracht

van warme of koude temperaturen tussen binnenruimte en

buitenwereld wordt voorkomen.

In 2014, en opnieuw in 2017 en 2019 heeft Copaco Screenweavers

het Bronze-niveau van de Cradle to Cradle Certified certificering voor

beide productreeksen behaald. De certificering van 2014 was van

toepassing van versie 3.0 van de Cradle to Cradle Certified Product

Standard. De hercertificeringen waren een toepassing van versie 3.1.

In maart 2022 zijn Copaco Screenweavers en C2CPlatform er voor de

vierde keer in geslaagd om Ulterio en Zilario Bronze te certificeren.

Bovendien zijn de producten voor de categorieën Materiaalgezondheid

en Water- en Grondbeheer aan de hand van versie 4.0 van de

productstandaard beoordeeld, de meest ambitieuze norm tot nu toe.

De Ulterio en Zilario screens worden door Copaco Screenweavers

aangeboden via Screenprotectors. ■

zenronline.eu | 59


thema screens

Rainbowsol:

‘SUCCESVOLLE ZIPSCREENS

VAN RAINBOWSOL OOK IN DE

Q-SERIES VERKRIJGBAAR’

60 | zenronline.eu


thema screens

Voor de grotere oppervlaktes heeft Rainbowsol de zipscreen 125 in

het assortiment. “Als aanvulling op de bestaande en bewezen succesvolle

zipscreen 100 heeft de zipscreen 125 hetzelfde, fraaie design als

de 100”, aldus Robert Bosch. De zipscreen 125 is bedoeld voor grotere

oppervlaktes, van maximaal 4,40 m breed bij 4,00 meter hoog. De

inmiddels geruime tijd leverbare zipscreen 100 gaat tot een breedte

van 3,80 m en een hoogte van 2,60 m of met een breedte van 3,60 m

tot een hoogte van 3,60 m.

Deze zipscreens, die Rainbowsol zelf heeft ontwikkeld en ook in eigen

beheer laat persen, hebben een afgeronde designkast van 100 of

125 mm. Door de aparte belijning van de kast is het volgens Bosch een

esthetisch en fraai afgewerkt product met een geheel eigen gezicht.

“De stevige aluminium kapsteunen worden na assemblage van de

screen afgemonteerd met mooi vormgegeven, eveneens uit hoogwaardig

aluminium gegoten, schroefloos gemonteerde afdekkappen.”

“De zipscreens – uiteraard bedoeld voor de grotere oppervlakken

– worden gemonteerd op elegante geleiders die zowel door

de kamer als met behulp van de gebruikelijke klik-blokjes kunnen

worden gemonteerd. Deze geleiders zijn slechts 40 mm breed, wat

maar 10 mm breder is dan de standaard geleiders. De diepte is met

28 mm gelijk aan die van de standaard geleiders, waardoor het geheel

elegant blijft ogen. Tegen een geringe meerprijs kunnen de zipscreens

worden uitgevoerd met tweedelige, zogenaamde klik-geleiders.”

Voor de aandrijving en besturing is gekozen voor motoren van Somfy,

in de standaarduitvoering met schakelaar en tegen meerprijs in

RTS- of IO-uitvoering. Standaard zijn de zipscreens van Rainbowsol,

behalve in de Limited Edition uitvoering, leverbaar in technisch zilver,

wit en roomwit en optioneel in elke RAL kleur.

Rainbowsol noemt enkele specifieke kenmerken van zijn screens:

Opvulprofiel – Voor zowel de standaard screens als de zipscreens

heeft Rainbowsol een opvulprofiel, waarmee op eenvoudige en

esthetisch wijze de benodigde voorsprong in stappen van 12 mm kan

worden gerealiseerd.

Zipscreen Limited Edition Sparkling Black – De zipscreens van

Rainbowsol zijn behalve in technisch zilver, wit en roomwit ook – en

zonder meerprijs – leverbaar in de Limited Edition uitvoering. In deze

uitvoering worden de screens afgewerkt in de inmiddels bekende

kleuren antracietgrijs structuur, Stargrey structuur (RAL 9007) en

Sparkling Black structuur.

Screen-85 Limited Edition Sparkling Black – Naast de zipscreens

in de Limited Edition uitvoering is ook de Screen-85 in de Limited

Edition-uitvoering verkrijgbaar. Ook voor deze screenvariant geldt

dat hij zonder meerprijs kan worden uitgevoerd in de nieuwe structuurlak

Sparkling Black.

Zipscreen Q-100 – Als uitbreiding van het bestaande assortiment

heeft Rainbowsol een nieuwe screen ontwikkeld die deel uitmaakt

van de Q-series die naast deze ZIP-screen ook een uitvalscherm en

twee knikarmschermen omvat. “De zipscreen Q-100 is een zeer

modern en eigentijds, strak vormgegeven screen die uiteraard ook

standaard leverbaar is in dezelfde kleuren als de zipscreen 100 en

125”, zegt Robert Bosch. “Deze zipscreen Q-100 kan worden gepersonaliseerd

met een fraaie aluminium sierstrip in onder andere rvs en

houtlook.” De aandrijving en besturing van deze screen is van Somfy.

Solar

Alle screens van Rainbowsol – net als alle uitvalschermen en rolluiken

van – zijn ook leverbaar in een solar uitvoering. De solar producten

worden geleverd met de bekende BREL solar motoren. Die zijn leverbaar

in uitvoeringen van 13 en 20 Nm, waardoor ook grotere screens,

rolluiken en uitvalschermen met deze motoren kunnen worden

uitgevoerd.

“Voordeel voor de consument is natuurlijk dat er geen kabeldoorvoer

naar binnen meer nodig is, dus geen lelijke kabelgoten meer”, aldus

Bosch. “En voor de dealer is de montage en installatie eenvoudiger

en minder tijdrovend.” u

zenronline.eu | 61


Zonneschermen Terrasoverkappingen Glasoases®

Cassette zonnescherm Kubata

Bekroond met:

Sterk in kwaliteit en design

weinor knikarmschermen

Bekroond met:

Bekroond met:

Bekroond met:

Cassette zonnescherm Opal Design II

Cassette zonnescherm Semina Life

Cassette zonnescherm Cassita II

Klassiek of modern design, kleine of grote terrassen, wand-, dak- of plafondmontage:

weinor knikarmschermen zijn geschikt voor elke smaak, elke terrasgrootte en elke inbouwsituatie.

1

2

weinor LongLife-arm: geluidsarm en met

hoge spankracht voor uitstekende doekstabiliteit

Aantrekkelijke zonweringdoeken: gaan lang

mee dankzij spindopverven, ook de duurzame

doeken met 85 % gerecycled PET

5

Tal van zonneschermen: met cassette,

halfcassette of als open zonnescherm

te kiezen

Meer informatie via:

3

4

Handige bediening: via handzender, wandschakelaar

of app

Meest verkochte accessoires: LED-verlichting,

verwarmingssysteem Tempura en Volant Plus

optioneel verkrijgbaar

NL: 0800 093 46 67

BE: 024 00 18 58

order@weinor.de

weinor.nl | weinor.be


thema screens

Verano ® :

‘COMFORT VAN BEGIN TOT EIND MET

RITZSCREENS ® OP ZONNE-ENERGIE’

“Met een breed assortiment, zorgt het aanbod aan ritzscreens ® van

Verano ® ervoor dat er voor iedere situatie en ieder budget een

passende en betrouwbare oplossing van topkwaliteit te bieden is”,

zegt hoofd communicatie Evelien Janssen-Verweij van Verano ® . “Met

het oog op een veranderende wereld, met duurzaamheid als hot

topic, zijn onze ritzscreens ® op zonne-energie binnen de zonweringwereld

een van de grootste innovaties van het laatste jaar.”

Efficiënte montage voor monteur en consument

De zon is een onuitputtelijke bron van energie en wordt om die

reden de laatste jaren steeds intensiever benut voor het opwekken

van elektriciteit, zo ook voor de aansturing van zonwering. “Ritsscreens

op zonne-energie – solar ritsscreens – zijn uitgerust met een

batterij en een zonnepaneel, waardoor er geen verbinding meer

nodig is met het stroomnetwerk”, aldus Evelien Janssen-Verweij.

“Daardoor is hak- en breekwerk bij de montage niet langer nodig.

Daarnaast is de technische kennis die normaal nodig is om de motorbekabeling

op het elektriciteitsnetwerk aan te sluiten niet langer

noodzakelijk. Dat maakt de montage niet alleen efficiënter en

gemakkelijker voor zonweringmonteurs, maar het is ook prettiger

voor de eindgebruiker.”

geen kier tussen geleiders en doek ontstaat. Dat zorgt ervoor dat

licht en warmte in een woning of gebouw optimaal gereguleerd

kunnen worden, dat het hanggedrag van het doek verbetert en dat

er optimaal kan worden geventileerd, zonder dat insecten kunnen

binnendringen. Onze ritzscreens ® combineren een hoge windbestendigheid

– getest door TÜV Nederland – met een stijlvol design. Daarnaast

wordt het zicht naar buiten behouden, inkijk belemmerd en

worden vervelende lichtschitteringen voorkomen!” u

Ritsscreens op zonne-energie

garanderen een efficiënte montage voor

monteur én consument

Besparen op de energierekening

Zowel tijdens het bouwen van huizen en gebouwen als het vernieuwen

van bestaande bebouwing is er de laatste jaren toenemende

aandacht voor het energieverbruik, constateert Evelien Janssen-

Verweij. Zo wordt bij steeds meer woningen het netto-energieverbruik

gereduceerd tot – bijna – nul. “Dynamische zonwering zoals

ritsscreens kan een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van

het jaarlijkse energieverbruik. Uit onderzoek van TNO is gebleken

dat de ritzscreens ® van Verano ® bijdragen aan energiebesparing.

Wanneer ritzscreens ® worden toegepast in woningen betekent dit

een besparing tot 14% op het energieverbruik voor ruimteverwarming.

In de zomer wordt daarnaast tussen de 61% en 72% bespaard

op het energiegebruik voor koelen, in vergelijking met woningen

zonder zonwerende maatregelen. Wanneer zonwering bovendien

door motoren op zonne-energie wordt aangestuurd, wordt de energiebesparing

alleen maar groter!”

Comfort met ritzscreens ®

Met de aansturing op zonne-energie wordt er een extra voordeel

toegevoegd aan de vele plussen van reguliere ritsscreens, weet

Evelien Janssen-Verweij. “Zoals bekend is het zonwerende doek bij

ritsscreens aan de zijkanten gefixeerd in de geleiders, waardoor er

Met screens op zonwering kunnen eindgebruikers besparen op de energierekening.

zenronline.eu | 63


thema screens

Weinor:

‘VERTICALE ZONWERING

VERTITEX II IS KLEIN MAAR FIJN’

De verticale zonwering VertiTex II heeft een bijzonder kleine cassette

die zowel in een ronde als een vierkante uitvoering leverbaar is.

De screen heeft volgens Weinor bovendien een vereenvoudigde

montage. “Met zijn onopvallende en tegelijkertijd moderne vormgeving

is de VertiTex II geschikt als uniforme zonwering voor het hele

huis”, aldus verkoopleider Benelux Martijn Westenbrink van Weinor.

“Of het nu gaat om een terrasoverkapping, pergolazonwering, raam,

balkon of serre, de VertiTex II blijkt dankzij zijn compacte ontwerp,

talrijke varianten en veelzijdige bescherming tegen inkijk en tegen

het weer een echte alleskunner”, meent Westenbrink. “De slimme

oplossing met het krachtige design beschermt tegen verblindende

zon, het opwarmen van terras en binnenruimtes en tegen nieuwsgierige

blikken. Dankzij passende geleiderails, nieuwe bevestigingstechnieken

en de bijzonder kleine vorm van de cassette is de

VertiTex II ook geschikt voor meer uitdagende situaties, zoals de

inbouw in uitsparingen in de gevel of de dagkanten van ramen.”

VertiTex II kan worden gebruikt voor ramen, terrasoverkappingen, balkons en serres.

‘Kleinste cassette – overal inzetbaar’

De VertiTex II heeft een uiterst kleine cassette, ook bij grote breedtes

en voor uiteenlopende toepassingen. Dankzij het gepatenteerde

Weinor Opti-Flow-systeem, dat het doorbuigen van de as voorkomt

en voor een optimale doekstand zorgt, zijn doekbreedtes tot 6 m

mogelijk. De kleine doekas van de VertiTex II is zwevend gelagerd

en geeft mee bij het afrollen van het doek. Daardoor wordt de as

over de gehele breedte van het zonnescherm ondersteund en buigt

ze niet door, wat er volgens Weinor voor zorgt dat de doekstand

altijd optimaal is.

De VertiTex II is geschikt voor elke (inbouw)situatie, zoals nissen of in de dag.

Probleemloos achteraf te monteren

Zelfdragende montage van de cassette, zonder consoles, maar

alleen door middel van een geleiderail, is mogelijk bij breedtes

tot 2,5 m. “Hierdoor kan de verticale zonwering ook in de kleinste

nissen worden aangebracht”, aldus Westenbrink. “Hierdoor

is de VertiTex II geschikt voor elke inbouwsituatie en bijzonder

aantrekkelijk als vervangingsproduct en voor aanpassingen van

bestaande systemen.”

64 | zenronline.eu


thema screens

De verticale zonwering kan worden bediend met de Weinor afstandsbediening

BiConnect en kan daarnaast worden opgenomen in het

smart home-systeem van Somfy. Afhankelijk van wat de eindklant

wenst, is er ook een kabelgebonden versie beschikbaar.

Hoge windstabiliteit en variatie in kleuren

Elke gevel en elk terras heeft zijn eigen kenmerken wat betreft

verschijningsvorm, constructiewijze en oriëntatie. Daarom heeft

Weinor drie verschillende technieken beschikbaar om het doek van

een screen te geleiden. Bij de zip- en de railvariant is de onderlat

draaibaar gelagerd en door middel van glijders in de geleiderail

gefixeerd. Hierdoor kan de verticale zonwering ook bij windbelasting

veilig worden in- en uitgeschoven. De kabel- en railvarianten van

Weinor zijn bestand tegen belastingen tot windkracht 5 (tot 10,8 m/s),

de zipvariant zelfs tot windkracht 6 (tot 13,9 m/s). “Daarom hoeven

deze screens bij sterkere wind niet onmiddellijk omhoog te worden

gedaan”, constateert Westenbrink.

Doekas opgerold.

Doekas afgerold.

Het Opti-Flow-systeem met een zwevend gelagerde doekas

zorgt altijd voor een optimale stand van het doek.

Weinor biedt een grote keuze aan doeken om heel uiteenlopende

(kleur)ontwerpen van een verticale zonwering mogelijk te maken.

Voor de VertiTex II is er met ‘screens by weinor’ een aparte doekcollectie

beschikbaar. Ze biedt de keuze uit hoogwaardige stoffen in vier

verschillende uitvoeringen, waaronder ook robuuste glasvezelscreens.

Het type doek bepaalt de luchtdoorlatendheid en de mate waarin

(overmatige) opwarming van binnenruimtes wordt voorkomen.

Het uitvalprofiel van de Zip- en railvariant is draaibaar

gelagerd, zodat de screen ook bij wind veilig wordt geleid.

De cassette van de VertiTex II is maar 75 mm hoog. Weinor maakt met

die uiterst kleine zonweringcassette doekbreedtes tot 6 m mogelijk.

Montage en onderhoud

VertiTex II is uitgerust met een vereenvoudigd bevestigingssysteem

voor de cassette. Daarbij wordt de cassette in de wandconsole gehaakt

en door de geleiderail vastgezet. Vanaf een breedte van 2,6 m kan

de middenconsole met behulp van een schroef worden versteld om

het eventueel doorbuigen van de cassette en montagetoleranties te

compenseren. De afdekkappen van de cassette kunnen heel eenvoudig

met een druk op de knop worden gefixeerd. De voedingskabel

kan achter een van deze afdekkappen worden weggewerkt, wat een

snelle montage garandeert omdat schroeven niet nodig is. u

zenronline.eu | 65


LIVING BEAUTY

Geïnspireerd door de schoonheid van de

wereld brengt Living Beauty de natuur

in huis. Delicaat, krachtig en verfijnd.

De Living Beauty textielcollectie bestaat

uit tijdloze ontwerpen, vervaardigd uit

duurzame en tactiele materialen.

coulisse.com

Discover

more


thema screens

Warema:

‘ONS NIEUWE SCHACHTSYSTEEM

IS ER OOK VOOR SCREENS’

Na de schachtsysteem buitenjaloezieën en rolluiken breidt Warema

de productoplossingen voor inbouw achteraf in uitsparingen in

de muur of kasten verder uit met een flexibel inzetbaar schachtsysteem

voor screenzonwering. “Omdat deze screens nagenoeg

volledig vooraf zijn gefabriceerd, is een hoge mate van betrouwbaarheid

gegarandeerd en wordt de montage, mede door de zelfdragende

constructie, die zo kan worden ingestoken, eenvoudig

en economisch”, aldus algemeen directeur Roelof Rozema van

Warema Nederland.

Wanneer screenzonwering wordt toegepast, gaat het hoofdzakelijk

om systeemproducten, inclusief kast. “In inbouwsituaties die sowieso

al tegen weersinvloeden zijn beschermd, is een gesloten kast vaak

helemaal niet nodig”, legt Rozema uit. “Vaak wordt de toegang bij

montage en revisie er alleen maar door bemoeilijkt. De aansluiting

aan de besturingskabel ter plaatse is lastig, want de steekverbinding

moet na de montage van onderen toegankelijk zijn. En omdat de

screenzonwering voor het pleisteren van de gevel wordt gemonteerd,

wordt ze blootgesteld aan vuil en stof. Ten slotte is het inpleisteren

van de geleiderail ook vaak een zwak punt.”

Met de schachtsystemen reageert Warema volgens Rozema zowel

op de toenemende kostendruk, als op het gebrek aan vaklieden

in de bouw. “Met de nieuwe schachtsystemen voor rolluiken en

zonwering bieden wij de zonweringexpert een compleet vooraf

geproduceerd insteeksysteem dat heel eenvoudig van onderen in

een vooraf voorbereide uitsparing in de muur of kast kan worden

geschoven. Montage kan plaatsvinden nadat de gevel gereed is.

Omdat de constructie zelfdragend is, is montage heel eenvoudig,

ook al omdat er geen rekening hoeft te worden gehouden met

voorgeschreven bevestigingspunten.”

In handige pakketten verpakt

“De schachtsystemen worden pas dan geleverd, als de meest vervuilende

werkzaamheden op de bouwplaats zijn afgesloten en de vuilen

stofbelasting tot een minimum is beperkt”, gaat Rozema verder.

“De in plaatsbesparende, langwerpige dozen verpakte afzonderlijke

delen worden direct ter plaatse in elkaar gestoken, met schroeven

geborgd, met de besturingskabel verbonden en als compleet

bouwelement in uitsparing of kast geschoven. De dragende

constructie-elementen zijn de beide geleiderails die aan de bovenkant

middels de revisiekap met elkaar zijn verbonden. Bestelling van

een systeem is probleemloos, want in principe zijn alleen de hoogte

en diepte van de uitsparing en de kozijngrootte nodig. Het bestellen

van afzonderlijke onderdelen is niet nodig omdat het scherm als

compleet systeem wordt geleverd.”

Voor elke inbouwsituatie een perfecte oplossing

Voor het schachtsysteem voor screenzonwering kan uit het complete

assortiment geleiderails worden gekozen. Voorbeelden zijn de

windstabiele easyZIP-geleiding, die ook bij hoge windlasten de volle

functionaliteit van de installatie garandeert, of een klassieke railgeleiding.

Een markisolette of uitvalscherm zijn overigens ook mogelijk.

Via dubbele geleiderails kunnen de screens worden gekoppeld.

“De schachtoplossingen van Warema bezitten door een hoge graad

van voorfabricage vele voordelen”, concludeert Roelof Rozema. “Ze

maken het inmeten eenvoudiger en daarmee de bestelling betrouwbaarder,

ze bieden een uitstekende systeemzekerheid en ze reduceren

het afstemmingswerk tussen de verschillende vaklieden. De

zelfdragende constructie verhoogt de functionele betrouwbaarheid

en maakt een aanzienlijk efficiëntere en economischere montage

mogelijk. Met de introductie van het nieuwe schachtsysteem voor

screenzonwering beschikt Warema nu over een sterke portefeuille

van vergelijkbare oplossingen voor rolluiken, buitenjaloezieën en

screens, niet in de laatste plaats omdat ze leverbaar zijn voor alle

gebruikelijke inbouwgroottes.” u

Schachtsysteem screenzonwering toegepast bij een moderne villa.

zenronline.eu | 67


www.mysun.nl


thema screens

mySun:

‘ORANJE STAAT VOOR VINDINGRIJKHEID’

Historisch gezien is oranje de meest gekozen kleur voor zonweringdoek.

Voor Paul de Bruijn van mySun is het ook de kleur van

Hollandse ondernemersgeest. “Oranje staat voor ons voor hoe we

omgaan met veranderingen en juist daarin kansen pakken”, zegt hij.

“Of het nu gaat om grote thema’s als klimaat en BENG-wetgeving of

hoe we samen met onze dealers schouder aan schouder lokale markten

benaderen, er ontstaan altijd interessante nieuwe mogelijkheden.

De gouden jaren van de zonwering liggen wellicht achter ons,

maar de meest betekenisvolle staan voor de deur.”

Door de jaren heen is de zonwering veranderd, constateert De Bruijn.

“Van schermen bouwen in schuurtjes naar assembleren in grote hallen

en van de keuze uit enkele producten naar een volledig gamma.

Producenten zijn hard gegroeid. Sommige zijn omgevallen of overgenomen

om nu te worden bestuurd door managers en aandeelhouders.

Maar in Gouda zijn we gewoon gebleven! Natuurlijk is ook hier

heel veel veranderd, maar wij realiseren onze groei nog steeds op

basis van een bedrijfscultuur van samen de schouders er onder. Dat

zie je terug in hoe we met onze klanten omgaan en hoe we hen met

onze kennis, dienstverlening en slimme producten verder helpen.”

Is de toekomst in screens ook oranje?

“Jazeker!”, stelt De Bruijn. “Ook op het gebied van BENG profileert

mySun zich als een serieuze partner die solide projectoplossingen kan

aanbieden. Screens spelen daarbij een belangrijke rol. BENG biedt

extra kansen en juist dat daagt ons uit om vindingrijk te zijn. Hoe

kan het slimmer? Hoe kunnen we voor projecten van grotere toegevoegde

waarde zijn? De antwoorden op deze vragen zijn helder voor

ons voor ons en we delen ze graag met onze klanten.”

myZip Connect

Een andere sterkhouder van mySun is myZip Connect, de gekoppelde

screen die volgens De Bruijn net zo gemakkelijk wordt geplaatst als

een enkele screen. “Innovatie waar de dealer direct het voordeel van

ervaart. In productie, transport, montage én in het onderhoud, zeker

als het gaat om grote aantallen screens.”

“Voor al die partijen die echt op zoek zijn naar betekenisvolle samenwerking

en een Nederlands product staat de deur altijd open om bij

een kop koffie om de mogelijkheden te bespreken”, zegt Paul de

Bruijn. “Wij zijn niet voor niets de ‘Shades of Holland’!” ■

myZip

connect

70 | zenronline.eu


Tekst: Jan Mol Beeld: BREL HOME, iStock, Bonlite

ERIK BUDDING OVER TECHNOLOGIE IN HUIS

‘SLIM WONEN IS NU NORMAAL,

OVER EEN JAAR DE STANDAARD’

Smart home-oplossingen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Iedereen met een smartphone maakt in meer of mindere

mate gebruik van de connectiviteit die de telefoon biedt met niet alleen de buitenwereld, maar ook met de wereld binnenshuis. Waar jaren

geleden de zonweringbranche op kop liep met smart home-oplossingen, gevolgd door de energieleveranciers, wordt nu vooral gekeken naar

hoeveel er in huis vanuit één app kan worden bediend en gemonitord. Bij BREL HOME merken Erik Budding en Reinoud Arts dat de vraag

naar slimme motoren een standaardvraag geworden is. Technologisch gezien ligt de focus nu op het doorontwikkelen van functionaliteit en

bedieningsgemak. Z&R spreekt met de heren over de wereld van morgen.

Consumenten willen producten, waaronder zonweringen en rolluiken, graag met hun smartphone of tablet kunnen bedienen.

72 | zenronline.eu


Individualisatie en

onafhankelijkheid zijn sleutelwoorden

“Individualisatie en onafhankelijkheid zijn voor

de consument belangrijke aspecten geworden”,

opent Budding het gesprek. “Dat mag je breed

zien: een consument wil producten, waaronder

zonweringen en rolluiken, graag met zijn smartphone

of tablet kunnen bedienen, waarbij de

wens om functies voor te programmeren steeds

groter wordt. Bij BREL besteden we om die reden

veel aandacht aan het simpel maken van de

handelingen die daarvoor nodig zijn. Dat zie je

uiteraard terug in onze app, maar ook voor de

installateur kan het leven gemakkelijker worden

gemaakt. Kijken alleen maar naar de nieuwe

WiFi-motoren die we hebben geïntroduceerd. Ze

zijn een goed voorbeeld. Meer doen met minder

tussenstations en minder handelingen is het

motto voor deze motoren.”

“Onze accumotoren met zonnepanelen zijn een

mooi voorbeeld van het creëren van onafhankelijkheid”,

vult Reinoud Arts aan. “Monteren en

in gebruik stellen kan allemaal vanaf de gevel.

Geen geboor in de muur of het kozijn, gewoon

het product ophangen en inregelen. Als we

verder kijken naar onafhankelijkheid, dan is een

pluspunt van BREL HOME dat er ‘open source’

wordt gewerkt. Onze smart home-oplossingen

zijn weliswaar alleen bedienbaar door de

eigenaar van het systeem, maar zijn geenszins

Uitvalschermen bij een school in IJmuiden zijn voorzien van BREL accumotoren

en zonnepanelen. (Verkoop en montage door Bonlite Zonwering.)

‘We zien onze smart home-oplossingen

steeds vaker geïntegreerd worden in

smart home-systemen van derden’

Reinoud Arts

Accumotoren met zonnepanelen

vereenvoudigen de montage van bijvoorbeeld screens.

oplossingen die qua connectiviteit gesloten zijn.

We zien onze Smart Home oplossingen – denk

bijvoorbeeld aan onze bi-directionele draadloze

motoren – steeds vaker geïntegreerd worden in

smart home­ systemen van derden. De ervaring

leert dat er inmiddels een aantal vooraanstaande

merken in smart home-oplossingen is dat naadloos

samenwerkt met onze producten. Daar is de

consument echt mee geholpen. Die heeft immers

de wens om van een volledig geïntegreerde

smart home-functionaliteit in het hele huis te

kunnen genieten.”

Samenwerking met Fibaro

Kersvers nieuws is de samenwerking tussen

BREL HOME en het bekende smart home-merk

Fibaro. “Fibaro is welbekend in de markt voor

smart home-oplossingen en heeft dan ook een

zeer uitgebreid pakket aan mogelijkheden”, licht

Erik Budding toe. “In feite kun je alles in huis

waar een stekker aan zit met Fibaro bedienen.

Toen we met hen aan tafel gingen om te kijken

waar er raakvlakken zijn tussen onze bedrijven,

kwamen we er al snel achter dat we elkaar op

een mooie manier konden aanvullen. Sindsdien is

het samenwerkingsverband een feit en momenteel

kijken we naar zaken die over en weer geïntegreerd

kunnen worden. Het huis van morgen?

Dat bedien je 100% met je smartphone, je tablet

of je stem. Vandaag al de normaalste zaak van

de wereld, als je het mij vraagt het volgend jaar

gewoon de standaard!” ■

zenronline.eu | 73


Tekst: Piet Willemsen Beeld: BECKER Antriebe

BECKER PRESENTEERT CENTRONIC PLUS

‘DE NIEUWE GENERATIE

AFSTANDSBEDIENINGEN’

De BECKER handzender EasyControl EC548 Plus.

74 | zenronline.eu


Het gemak dient de mens. Dat geldt natuurlijk ook voor de bediening van rolluiken en zonwering. Waarom zou je die moeilijk maken als

het ook gemakkelijk kan? Al achttien jaar gebruikt BECKER Antriebe voor de draadloze bediening van rolluiken en zonwering de inmiddels

beproefde Centronic-technologie met een zendfrequentie 868,3 MHz. “Onze afstandsbediende producten uit het Centronic-gamma worden al

sinds jaar en dag geprezen voor hun betrouwbaarheid en installatiegemak”, vinden ze bij BECKER Benelux.

Omdat stilstand gelijk staat aan achteruitgang

werkt BECKER Antriebe voortdurend aan het

uitbreiden en verder verbeteren van zijn assortiment.

Een van de resultaten van die inspanningen

is Centronic Plus.

Tijd voor de nieuwe evolutie!

Sinds kort brengt BECKER met Centronic Plus de

nieuwste generatie motoren en besturingen voor

bediening op afstand van rolluiken en zonweringen

op de markt. Daarbij wordt gebruik gemaakt

van mesh-technologie (in goed Nederlands een

vermaasd netwerk).

De CC41 huiscentrale met zendersticks.

De in een mesh-netwerk geïntegreerde Centronic Plus

buismotoren van BECKER zijn standaard voorzien van

een aantal functies die voor veiligheid en comfort van

de gebruikers moeten zorgen

Bij een mesh-netwerk is elk apparaat binnen

het netwerk met elk ander apparaat verbonden.

Dat zorgt voor een doeltreffende werking van

alle apparaten omdat ze linksom of rechtsom

altijd met elkaar in verbinding staan: is er een

verbinding geblokkeerd, kan er altijd een andere

worden gevonden. Deze technologie biedt veiligheid,

zekerheid en bereikbaarheid, ook bij grotere

projecten met statusmelding.

De in een mesh-netwerk geïntegreerde Centronic

Plus buismotoren van BECKER zijn standaard

voorzien van een aantal functies die voor veiligheid

en comfort van de gebruikers moeten

zorgen. Daarbij kan worden gedacht aan hindernisherkenning,

optilbeveiliging, doekcorrectie, de

mogelijkheid om tussenposities in te stellen en

nog veel meer.

De smarthome huiscentrale CC41 CentralControl is niet alleen functioneel, maar ook apart vormgegeven.

Huiscentrale CC41 CentralControl

Met de nieuwe smarthome huiscentrale CC41

CentralControl worden de bedienings- en besturingsmogelijkheden

die BECKER aanbiedt nu nog

completer, vinden ze bij BECKER Benelux: de

huiscentrale maakt het gemakkelijk om rolluiken

of zonwering met de BECKER-app op smartphone,

tablet of computer van thuis of elders te

bedienen. Schakeltijden of zon-, wind- en regenwaardes

kunnen eenvoudig via deze app worden

ingevoerd. Overigens kunnen eerdere projecten

die met Centronic of B-tronic motoren zijn uitgerust

– motoren van de vorige generatie – ook met

deze huiscentrale worden bestuurd. ■

zenronline.eu | 75


Tekst: Piet Willemsen Beeld: Corradi

DE EUROPESE DESIGNVISIE VAN CORRADI

‘DESIGN, FUNCTIONALITEIT EN PERSONALISATIE’

De buitenruimte bij bijvoorbeeld huizen, restaurants, hotels of bedrijfsgebouwen verhoogt substantieel het welzijn van de mensen die er

gebruik van maken. Het omvormen van een tuin, terras of patio tot een buitenleefruimte is dan ook een van de trends van de laatste jaren.

Het contact met de natuur wordt erdoor vergroot en de buitenruimte kan intensiever en langduriger worden gebruikt en beleefd.

Corradi, een Italiaans bedrijf met een duidelijk

Europese identiteit, speelt in op deze tendens.

“Corradi ontwerpt en bouwt al meer dan 40 jaar

op maat gemaakte en unieke buitenoplossingen”,

aldus Country Sales Manager DACH & Benelux

Jan Van Moerkerke van Corradi. “Ons bedrijf

realiseert thans 60% van zijn omzet buiten Italië,

overigens zonder concessie te doen aan typische

Italiaanse deugden als design en creativiteit.”

Corradi biedt volgens Van Moerkerke een breed

scala aan producten, ruime expertise en service

via een netwerk van gespecialiseerde, exclusieve

en met zorg geselecteerde dealers. “Na de

tevreden eindgebruikers van onze producten zijn

zij de belangrijkste ambassadeurs van het merk

Corradi. Elke buitenleven- of terrasoplossing die

zij de eindklant aanbieden, is altijd in hoge mate

aangepast voor wat betreft afmetingen, kleuren,

functies en opties. De Corradi-producten bieden

de gebruiker het comfort om vele maanden per

jaar meer en langer buiten te leven, gegarandeerd

beschermd tegen weersomstandigheden.”

‘Na de tevreden eindgebruikers van onze producten

zijn onze dealers de belangrijkste ambassadeurs van

het merk Corradi’

Jan Van Moerkerke

Corradi biedt talloze mogelijkheden om buitenruimtes

te overkappen, te beginnen met de door

Corradi gepatenteerde Pergotenda ® vouwdaken.

Met een afstandsbediening kunnen het dak en

eventuele verticale afsluitingen van zijkant(en)

en front worden gesloten en geopend. Ze zijn

geschikt voor zowel particuliere toepassingen als

voor de buitenruimtes van bars, restaurants en

hotels, die met deze overkappingen langer en

intensiever kunnen worden geëxploiteerd.

De bioklimatische pergola's met oriënteerbare

lamellen van Corradi kunnen worden aangepast

om een comfortabele verblijfsomgeving buiten

te creëren. “Afhankelijk van de hellingshoek is

het mogelijk om de toetreding van zonlicht en

de natuurlijke ventilatie onder de overkapping te

bepalen, waardoor ook de temperatuur op een

Corradi Imago.

76 | zenronline.eu


natuurlijke en duurzame manier kan worden gereguleerd”,

licht Van Moerkerke toe. “De bioklimatische

pergola's van Corradi combineren die grote

functionaliteit met een herkenbaar design.”

“Daarbij maakt Corradi gebruik van vooruitstrevende

technische oplossingen, met als nieuwste

de Corradi, Imago ® . De Imago ® is een innovatieve,

technisch hoogstaande pergola met een krachtig

design die al twee prestigieuze internationale prijzen

heeft gewonnen, namelijk een Red Dot Award

in de categorie Product Design in 2020 en de R+T

Innovation Award 2021 in de categorie Outdoor.”

Zonnezeilen vervolledigen het gamma van

Corradi. Handmatig of gemotoriseerd kunnen

ze in enkele seconden worden uit- of opgerold.

“Onze zonnezeilen zijn gemaakt van de beste

materialen – veelal van nautische oorsprong –

zoals roestvast staal, geanodiseerd aluminium en

Dacron ® ”, aldus Van Moerkerke. “Deze technolo-

Corradi zonnezeil Defense.

Extra terrasruimte gecreëerd met een Corradi Pergotenda ® Maestro.

gie maakt ze uniek en garandeert een uitstekende

weerstand tegen atmosferische invloeden en

stoffen, zoals zout in de lucht nabij de zee. Onder

de zonnezeilen is het model Defense uitgegroeid

tot een iconisch model dat wereldwijd bekend is

en wordt gewaardeerd.”

Van Moerkerke herhaalt nog maar eens dat de

dealers van Corradi minstens net zo belangrijk

zijn voor het succes van het merk als de technische

oplossingen en het design van de Corradiproducten.

“Corradi vertrouwt de verkoop van

zijn producten volledig toe aan zijn partners. Ze

worden daarbij zo goed mogelijk ondersteund

met trainingen, assistentie bij speciale projecten

en een internationale verkoopvisie. Dat is

de succesvolle mix die Corradi gegarandeerd

aanbiedt aan dealers die deel zouden willen

uitmaken van het verkoopnetwerk van het toonaangevende

outdoor merk Corradi!” ■

zenronline.eu | 77


journaal

In memoriam Jan Broere

1 januari 1943 – 16 maart 2022

Op 16 maart 2022 is Jan Broere overleden, een van de mannen van het eerste uur in de Nederlandse zonweringwereld.

In 1968 kwam Broere in aanraking met zonwering en startte hij onder de naam Broere Zonwering een

eigen zonweringbedrijf. Vervolgens begon hij in 1974 met Sunpoint, dat in de opkomende zonweringbranche al

snel uitgroeide tot een begrip op het gebied van zonweringen en rolluiken.

Kenmerkend voor de denk- en werkwijze van Jan Broere waren zijn

betrokkenheid bij zijn personeel, de branche en de producten zonwering

en rolluiken. Het Sunpoint-dealernet kon altijd rekenen op zijn

persoonlijke aandacht en op een product dat tot in de puntjes klopte.

Kwaliteit en leverbetrouwbaarheid waren zaken waar Jan Broere zich

met Sunpoint sterk voor maakte, evenals innovatie en een goede prijskwaliteitverhouding.

Het bedrijf dat hij groot maakt, wordt sinds 2009

geleid door zijn dochter Jacqueline. Tegenwoordig maakt Sunpoint

deel uit van de AVZ-Group.

Als ondernemer en zonweringman kon Jan Broere rekenen op waardering

van tal van zonweringspecialisten. Als mens was zijn invloed

zo mogelijk nog groter, zeggen mensen die hem gekend en meegemaakt

hebben. Zij beschrijven Broere als een innemende persoonlijkheid,

met een zacht karakter en veel geduld, eigenschappen die hem

bijzonder geliefd maakten. “Als Jan Broere iets te vertellen had, werd

het stil en werd er geluisterd.”

Jan Broere.

Markilux bevordert digitalisering in productie

Vandaag aan morgen denken, dat is de stelregel van markilux. Daarom

investeert de zonweringfabrikant fors in digitalisering automatisering.

Dit is van cruciaal belang om te kunnen voldoen aan de eisen van de

markt en de toenemende vraag.

De digitalisering is in alle geledingen van markilux doorgedrongen

en moet de basis zijn voor verdere groei. Het zorgt voor een

efficiënt verloop van bedrijfsprocessen, wat in het bijzonder belangrijk

is voor de productie. Daarom worden veel processen nu

softwarematig aangestuurd.

Softwaretools versnellen het ontwerp

“Op het gebied van de technische doekconfectie zijn wij al heel ver gevorderd”,

legt directeur Technologie en Productie Michael Gerling. “In

de assemblage daarentegen, gebeurt nog veel handmatig. Maar ook

hier zijn we bezig met het successievelijk ontwikkelen van processen.”

Michael Gerling, directeur Technologie en Productie bij markilux.

Markilux heeft bijvoorbeeld zijn CAD-software aangevuld met een

tool waarmee ontwerpschetsen kunnen worden gevisualiseerd of

assemblageprocessen kunnen worden gesimuleerd. Die laatste kunnen

aan de hand van de simulaties worden verbeterd. Met een andere

nieuwe software kunnen op basis van ontwerptekeningen productietekeningen

sneller en automatisch worden gemaakt. Door het

invoeren van het bestelnummer worden de gegevens vervolgens aan

de verwerkingsmachines doorgegeven om de profielen automatisch

te produceren.

78 | zenronline.eu


journaal

Werkstappen nauwkeurig coördineren

Bij dergelijke projecten, die dienen om de productie efficiënter en veiliger

te maken, worden de werknemers met hun ideeën en ervaring

nauw betrokken. Digitalisering maakt het ook mogelijk om zaagprocessen,

speciale productieopdrachten of het bijeenzoeken van onderdelen

parallel met andere routines te laten verlopen. Om stilstand te voorkomen

zorgt en chauffeurloos transportsysteem voor regelmatige bevoorrading

vanuit de magazijnen. “In de hele productieketen is het belangrijk

dat de verschillende werkstappen exact getimed zijn”, aldus Gerling.

Digitalisering blijft aan snelheid winnen

Gezien de dynamiek die zowel digitalisering als automatisering de laatste

jaren hebben doorgemaakt, is Gerling er zeker van dat deze ontwikkeling

zich voortzet. Zo worden momenteel het omzetten van assemblage-instructies

en de initiële opleiding van nieuwe werknemers naar een

papierloze vorm omgezet. Ook het gebruik van collaboratieve robots

– cobots – is denkbaar. In de toekomst zouden ze in nauwe coöperatie

met de geschoolde werknemers in de fabriek kunnen werken. Markilux

ziet ook potentieel in het gebruik van virtual reality-technologie, in mogelijkheden

om aandrijftechnieken door middel van digitale processen

te optimaliseren en in het beter coördineren van de personeelsbezetting

middels gedigitaliseerde ploegenroosters, rekening houdend met

de kwalificaties van werknemers. Daarnaast zijn er plannen voor een

app met uiteenlopend informatie voor werknemers in de fabriek.

Werknemers moeten het proces steunen

De digitalisering in bij markilux is gelaagd en verbindt verschillende

afdelingen en werkterreinen met elkaar. “Het succes daarvan blijkt uit

een grotere efficiëntie en een lager foutenpercentage”, aldus Gerling.

Van doorslaggevend belang was dat de werknemers in een vroeg stadium

bij het proces werden betrokken, dat hun interesses werden onderkend

en dat daarmee rekening werd gehouden. “We hebben een

jong team dat ervaringskennis vastlegt, omzet in het digitale en het

bedrijf zo vooruitbrengt. Als gevolg daarvan gebeurt er veel in het

bedrijf en het is leuk om dat te zien, vooral omdat er nog veel ontwikkelingspotentieel

is!”

Somfy Nederland promoot

rolluiken als isolatie

Somfy Nederland wil rolluiken meer onder de aandacht brengen omdat

ze volgens eigen onderzoek van het bedrijf kunnen helpen om de

stijgende energierekeningen van consumenten en bedrijven te verlagen

en de ecologische voetafdruk te verkleinen. Rolluiken verhogen

immers de isolatiewaarde van ramen en eventueel deuren, waardoor

volgens het onderzoek minimaal tien procent op de energierekening

kan worden bespaard.

Zeker nu zoeken veel Nederlandse huishoudens naar mogelijkheden

om hun maandelijkse uitgaven voor energie te verlagen om zo vermin-

Somfy Oximo 50 S Auto IO korte buismotor voor rolluiken.

Somfy Altus RS60 rolluikmotor met geïntegreerde ontvanger.

dering van hun koopkracht te beperken. Dat begint bij pogingen om

het gasverbruik te verlagen. In dat kader zet Somfy Nederland zich in

om een nieuw licht te werpen op rolluiken. “Uit onderzoek is gebleken

dat rolluiken de isolatiewaarde van een raam aanzienlijk verhogen”,

aldus Somfy. “Daardoor kan een besparing tot tien procent van de

energiekosten worden gerealiseerd.”

De besparing in bedragen

Gemiddeld gebruikt een huishouden jaarlijks om en nabij 1254 kubieke

meter gas, zo blijkt uit cijfers van het Nibud. Met een tarief van

80 eurocent per kubieke meter is de gemiddelde Nederlander dus

ongeveer 1000 euro per jaar kwijt aan gas. Maar er zijn ook genoeg

gebruikers die inmiddels meer dan 2 euro per kubieke meter betalen.

Concreet betekent dit dat een huishouden bij een besparing van tien

procent ongeveer 100 tot meer dan 200 euro op de energiekosten kan

besparen.

Rolluiken creëren luchtbuffer

Op zoek naar mogelijkheden om woningen te isoleren kan bijvoorbeeld

aan HR++ glas worden gedacht, maar volgens Somfy Nederland

dus ook aan rolluiken. “Rolluiken zorgen voor een extra luchtbuffer

en dus als het ware voor een extra isolatielaag. Daardoor wordt de

warmte beter binnen en de koude beter buitengehouden.”

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op de website

van Somfy: www.somfy.nl/aktueel/artikel/zo-bespaar-jij-10-procentop-je-energierekening.

u

zenronline.eu | 79


journaal

Fixscreen Minimal van

Renson wint Red Dot

Product Design Award 2022

De inbouwversie van de Fixscreen Minimal is breed inzetbaar dankzij

een uitgebreid gamma aan zijgeleiders, inclusief een vrijstaande en gekoppelde

zijgeleider. Die staat los van het raam en maakt het mogelijk

om tot drie screens te koppelen tot een maximum breedte van 12 m.

De Fixscreen Minimal van Renson heeft een Red Dot Product Design

Award gewonnen. Volgens Renson heeft de combinatie van het minimalistische

design met maximale toepassingsmogelijkheden bij de jury

hoge ogen gegooid.

Renson heeft de Fixscreen Minimal zo ontworpen dat de minimalistische,

windvaste doekzonwering geschikt is voor elk type raam. Bij de

ontwikkeling lag de focus op functionaliteit en een esthetische integratie

in gevels, ook met slanke raamprofielen. Daarvoor is elk onderdeel

en detail van de Fixscreen opnieuw bekeken. Het resultaat zijn

minimale afmetingen en een schroefloos, high-end design. “Daarmee

is het voortaan mogelijk om doekzonwering zo goed als onzichtbaar

op het raam te installeren”, aldus CEO Paul Renson. De Fixscreen Minimal

is functioneel omdat opwarming van het interieur en hoge koelkosten

worden voorkomen, wat in deze tijd van klimaatopwarming en

hogere energieprijzen natuurlijk een voordeel is.

De Fixscreen Minimal heeft een Red Dot Design Award gewonnen.

Onbegrensde

vrijheid.

Lamaxa L50 View

Der SonnenLicht Manager

De meest slanke terrasoverkapping in zijn soort

Doorlopende lijnen zonder zichtbare sparren

Vrijstand of met wandbevestiging

Geen extra staanders bij een maximale grootte van 6 x 4,5 m

Fotobijschrift. (Beeld: xxxxx).

Fotobijschrift. (Beeld: xxxxx).

Blikvanger voor beurs:

www.sunlight-interactive.de

Meer informatie: www.warema.nl/view

80 | zenronline.eu


journaal

Renson ontvangt de Henry van de Velde Company Award.

Renson wint Henry

van de Velde Gold

Company Award 2022

In februari heeft Renson tijdens de officiële uitreiking van de Henry

van de Velde Awards in Bozar uit handen van de Vlaams minister

Hilde Crevits de Gold Company Award 2022 ontvangen. Volgens

de jury dankt het Waregemse bedrijf die erkenning aan de nooit

aflatende drang naar innovatie en de kunst om design functioneel

in te zetten voor gezond en comfortabel wonen, leven en werken.

Twintig jaar geleden bedacht CEO Paul Renson de baseline ‘Creating

Healthy Spaces’, die concreet werd vertaald in de drie pijlers

zonwering, ventilatie en outdoor living. Het bleek een visionaire

filosofie die van Renson een wereldspeler heeft gemaakt. Tegenwoordig

heeft het kennisbedrijf 1200 medewerkers, waarvan er

110 op de R&D-afdeling werken.

"Renson is de laatste jaren geëvolueerd naar een kennisbedrijf

dat uitpakt met totaalconcepten die onder andere garant staan

voor een gezond binnenklimaat, vandaag een heel relevant onderwerp”,

oordeelde de jury. “Innovatie staat centraal. Renson

werkt samen met externe designbureaus en architecten en doet

een beroep op de expertise van andere vooraanstaande Vlaamse

bedrijven. Dit resulteert niet enkel in mooi maar ook slim design

waar wereldwijd succes mee wordt geoogst.” ■

Electrotechnische groothandel voor vakspecialisten

Alle soorten batterijen

• •

KANTOOR / SHOWROOM

Industrieweg 46-b

Fotobijschrift. (Beeld: xxxxx).

1613 KV Grootebroek

Mob: 06 - 54763666

Tel: 0228 - 521688

MAGAZIJN

Industrieweg 46-a

1613 KV Grootebroek

Klantvriendelijk

Snelle leveringen

Lage prijzen

Professionele kwaliteit

Uitgebreid assortiment

Electra onderdelen en zelfklevende kabelgoten

in 12 kleuren van Nederlands fabrikaat

Kabelgoten die recht zijn, niet scheuren en… écht plakken!

In meer dan 100 verschillende maten en zónder stickers.

Kabelgoot P25 en Z25 wit/crème (schroefgoten).

Led verlichting armaturen

Complete aansluitsnoeren in 2 -, 3 - en 5 meter

100 meter rollen elektrasnoer

3x 0,75 / 4x 0,75 / 5x 0,75 in platte dozen (zwart/wit)

Inbouwspots en trafo’s, buitenkabel YMVK

Kabeldozen met wartels/tules en kabeldoos smal (grijs/antraciet)

Onze snoeren en kabels alleen KEMA KEUR.

Levering franco huis. In NL: € 250,- netto excl. BTW

In BE: € 500,- netto excl. BTW,

anders 1x deelname verzendkosten van € 8,25 (NL) of € 25,- (BE)

Eerste order 10% extra korting

Bel of mail en vraag naar onze prijslijst

E-mail: info@hamco.nl

Webshop: www.hamco.nl

zenronline.eu | 81


Tekst: Piet Willemsen Beeld: ES-SO

ES-SO WIL EEN VOLGENDE STAP ZETTEN

‘VERPLICHT GEAUTOMATISEERDE ZONWERING!’

Nu de opwarming van de aarde steeds sneller gaat, vinden ze bij ES-SO dat het verplicht stellen van geautomatiseerde zonwering een eerste stap

moet zijn in de strijd tegen oververhitting van gebouwen. Volgens nieuwe onderzoeksresultaten is de tijd er rijp voor. Geautomatiseerde zonwering

zou verplicht gesteld moeten worden binnen het kader van de Europese richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPBD).

Slimme zonwering kan het energieverbruik voor

airconditioning in Europese gebouwen tegen

2050 tot wel 60% doen dalen. Zo kan tot 100

miljoen ton CO 2

-uitstoot worden vermeden en

285 miljard euro worden bespaard. Dit blijkt uit

wetenschappelijk onderzoek van Guidehouse,

dat als eerste de impact van zonwering met het

gebruik van airconditioning heeft vergeleken.

Volgens ES-SO, de overkoepelende organisatie

van de Europese zonweringindustrie, bewijst de

studie de dringende nood aan geautomatiseerde

zonwering om gebouwen klimaatbestendiger en

energiezuiniger te maken. ES-SO ijvert dan ook

voor om geautomatiseerde zonwering verplicht

te stellen binnen de Europese richtlijn energieprestatie

van gebouwen (EPBD).

Strijd tegen oververhitting in gebouwen

Als koepelorganisatie is ES-SO ervan overtuigd

dat geautomatiseerde zonwering de beste verdediging

is tegen klimaatverandering en een struc-

82 | zenronline.eu


tureel deel van de oplossing kan zijn. Op basis van

de resultaten van de Guidehouse studie dringt

ES-SO er bij EU-beleidsmakers op aan om zonwering

in de strijd tegen oververhitting in de EPBD

als eerste oplossing verplicht te stellen, dus vóór

actieve koeling, zoals airconditioning.

“Gebouwen zijn vandaag de grootste energieverbruikers

in Europa”, stelt voorzitter Anders

Hall van ES-SO. “Ze verbruiken 40% van onze

energie en zijn verantwoordelijk voor 36% van

de uitstoot van broeikasgassen. De studieresultaten

van Guidehouse zijn ronduit indrukwekkend,

met een potentiële energiebesparing tot

60% voor koeling van gebouwen tegen 2050.

Dit onderzoek toont aan dat er geen ruimte is

voor uitstel en dat zonwering de eerste oplossing

moet worden in de strijd tegen oververhitting

in gebouwen. We kijken alvast vooruit naar een

toekomst, waarin gebouwen klimaatbestendiger

en minder energieafhankelijk zullen zijn.”

Studie: zonwering versus airconditioning

Klimaatverandering gaat hand in hand met

gemiddeld hogere temperaturen en langere,

intensere hittegolven. Het aantal gebouwen

dat airconditioning nodig heeft, zal naar schatting

60% stijgen. Guidehouse, dat als adviseur

optreedt voor openbare en commerciële markten

over de hele wereld, analyseerde in zijn studie

de impact van zonwering versus het gebruik van

airconditioning in gebouwen.

De simulaties en de verschillende scenario’s

liegen er niet om, constateert Anders Hall. “Als

slimme zonwering als eerste maatregel wordt

gebruikt, vóór actieve koeling – dat is het voorkeursscenario

– dan kunnen we de groei stoppen

van het aantal gebouwen dat tussen nu en 2050

airconditioning nodig heeft tussen.”

Dynamische zonwering kan de voorspelde trend

van een stijgende behoefte aan airconditioning

stoppen. (Bron: Zonwering, Guidehouse

Germany GmbH, 5 november 2021.)

Positieve impact van zonwering

De studieresultaten van Guidehouse tonen een

duidelijke positieve impact van geautomatiseerde

zonwering op zowel de planeet, de maatschappij

als de mens.

• Planeet: strategie voor CO 2

-reductie – In het voorkeursscenario

van de Guidehouse-studie kan tussen

nu en 2050 tot ongeveer 100 miljoen ton broeikasgasemissies

(*) worden vermeden. Deze reductie

van 100 miljoen ton CO 2

-uitstoot is vergelijkbaar

met de jaarlijkse CO 2

-uitstoot van 22 miljoen auto’s.

(*) De CO 2

-factoren zijn afgestemd op de

EPBD Impact Assessment 2021 en zijn gebaseerd

op het Climate Target Plan 2030 van de

Europese Commissie.

‘Gebouwen zijn vandaag de grootste

energieverbruikers in Europa. Ze verbruiken 40%

van onze energie en zijn verantwoordelijk voor 36%

uitstoot van broeikasgassen’

Anders Hall

• Maatschappij: strategie om eerst energie te

besparen – In het voorkeursscenario kan zonwering

het energieverbruik voor koeling in gebouwen

in Europa met 60% verminderen. Volgens

de Guidehouse-studie komt deze energiebesparing

(van ongeveer 870 Terawattuur elektriciteit

of 870 miljard Kilowattuur) overeen met het

finale energieverbruik van Spanje dat 47 miljoen

inwoners telt.

• Mens: strategie voor meer kostenefficiëntie –

Uit het onderzoek blijkt verder dat zonwering een

veel kosteneffectievere investering is dan actieve

koeling, zoals airconditioning, omdat zonwering

tussen nu en 2050 tot 285 miljard euro kan

besparen. Dit bedrag is vergelijkbaar met het BBP

van Finland en Luxemburg samen.

De potentiële bijdrage van zonwering aan de

Europese Green deal is enorm, stelt ook Shady

Attia, professor in duurzame architectuur en

bouwtechnologie aan de Universiteit van Luik.

“Vandaag is minder dan 50% van de gebouwen

uitgerust met zonwering, waarvan een groot

deel niet geautomatiseerd. De resultaten van

de Guidehouse-studie bevestigen mijn overtuiging

dat zonwering voor onze planeet een

veel betere oplossing is dan airconditioning

en dat we dringend rekening moeten houden

met geautomatiseerde zonwering om gebouwen

klimaatbestendiger en energiezuiniger

te maken.” ■

In 2050 kan een uiteindelijke energiebesparing van

62% worden gerealiseerd door geautomatiseerde

zonwering toe te passen in alle gebouwen die koeling

nodig hebben (voorkeursscenario). (Bron: Zonwering,

Guidehouse Germany GmbH, 5 november 2021.)

zenronline.eu | 83


Tekst: Piet Willemsen Beeld: Solero

SOLERO VERHUIST NAAR NIEUWE LOCATIE

GEEN 1 APRILGRAP, MAAR WEL LEUK!

Solero Parasols heeft klaarblijkelijk iets met 1 april. Het bedrijf is op 1 april 2004 opgericht. De plaats waar dat heuglijke feit plaatsvond, was

zonweringhoofdstad van Nederland, Best. Daar is het bedrijf nog steeds gevestigd. Binnenkort verhuist Solero naar een nieuw en groter pand.

Natuurlijk in Best en… opnieuw op 1 april. Geen grap, maar wel leuk!

Helga van Keulen is in 2004 begonnen op een

relatief kleine locatie van 600 m 2 op de Magazijnweg

in Best met de ontwikkeling en verkoop

van innovatieve parasols met verlichting. Zij zette

deze stap na tientallen jaren actief te zijn geweest

als directrice van een zonweringbedrijf. Het was

een sprong in het diepe, waarmee zij alles op het

spel te zetten, maar heel bewust gezet om met

Solero de droom van een eigen bedrijf werkelijkheid

te laten worden.

“De eerste jaren waren vooral heel hard werken

als zelfstandige zonder personeel”, kijkt Helga

van Keulen op de begintijd terug. “Maar mede

dankzij de hulp van onze – voornamelijk regionale

– zonweringsdealers van het eerste uur, bleek

Solero al snel levensvatbaar.”

In 2009 was het pand aan de Magazijnweg te klein

geworden, en verhuisde Solero naar een nieuwe

pand van ongeveer 2500 m 2 aan de Industrieweg

in Best. In het grotere, ruimere pand werden de

plannen voortgezet en zette Solero steeds sterker

in op professionalisering, internationalisering en

export. “Zoals te zien is aan de landvlaggen op

onze website presenteert Solero zich inmiddels in

meerdere talen en worden onze kwalitatief hoogwaardige

parasols door heel Europa – en zelfs ver

daarbuiten – geleverd”, zegt Helga van Keulen.

“Ons team spreekt inmiddels ook een aardig

woordje over de grens. Klanten kunnen met hun

vragen en bestellingen ook in het Duits, Engels,

Frans, Spaans en Pools bij ons terecht!”

‘Geen betere raad, dan voorraad’

“In de afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat

de wensen van onze klanten steeds talrijkere

en groter worden”, vervolgt Helga van Keulen.

“Waar het in 2004 nog gewoon en voor klanten

acceptabel was om enkele weken of zelfs maanden

te wachten tot een product werd geleverd,

rekent de klant in de huidige 24 uurseconomie

Het nieuwe pand van Solero in Best.

op supersnelle levering. Om daaraan te kunnen

voldoen, heeft Solero flink geïnvesteerd in de

diepte van het assortiment.”

Het nieuwe pand van Solero ligt aan De Maas

34-36 op bedrijventerrein Breeven in Best.

De verhuizing naar dit voor de gelegenheid

verbouwde en vergrote pand betekent voor

Solero een uitbreiding van het bedrijfsoppervlak

naar ruim 7500 m 2 . “In onze vernieuwde en

moderne magazijnen worden de parasols zorgvuldig

gecontroleerd, verpakt en op transport

gezet”, aldus Helga van Keulen. “Binnen Nederland

worden de bestellingen vaak al de volgende

werkdag uitgeleverd.”

‘Een plek waar de klant zich welkom voelt’

In april 2022 opent Solero in zijn nieuwe pand

niet alleen zijn nieuwe magazijnen, maar ook

een sfeervol en interactief inspiratiecentrum

waar klanten op afspraak niet alleen alle producten

kunnen bekijken en uitproberen, maar ook

persoonlijk advies kunnen krijgen.

“Als familiebedrijf hechten wij veel waarde aan

een fijne, huiselijke en vertrouwde werkomgeving

voor onze medewerkers”, benadrukt Helga

van Keulen. “De klant die bij Solero binnenloopt,

zal merken dat bij het Solero-team een echt wijgevoel

heerst. Om dat nog sterker te maken,

komen er op onze nieuwe locatie meerdere

84 | zenronline.eu


moderne keukens, een fitnessruimte, doucheruimtes

en ruime flexwerkplekken met sta-zit

bureaus. Bovendien is er voor iedereen alle ruimte

voor persoonlijke groei!”

‘Groei is een uitkomst, geen doel’

Waar het assortiment van Solero tot 2010 bestond

uit slechts 4 producten zijn dat anno nu 23 verschillende

parasols. Ze zijn allemaal in minimaal 4 kleuren

leverbaar, maar vaak is de keuze (veel) uitgebreider.

Het assortiment is bovendien uitgebreid met speciale

verwarming en verlichting voor de parasols.

Bij Solero zien wij groei niet als een doel, vertelt

Helga van Keulen. “In onze visie volgt groei uit

wat we doen. Ons streven is om de verwachtingen

van onze klanten te overtreffen. Wat Solero

bijzonder maakt, is dat dit gevoel bij iedereen

bestaat. De betrokkenheid is groot, iedereen

vanuit zijn of haar eigen specialisme. De reviews

die wij van onze tevreden klanten ontvangen, zijn

de beste reclame die wij ons kunnen wensen. Wie

ons belt, krijgt iemand te spreken die weet waar

hij of zij over praat. En mochten we onverhoopt

toch een keer een fout maken, mag de klant van

Helga van Keulen.

Het rijk gevulde magazijn van Solero.

Binnen Nederland worden bestelde parasols

vaak al de volgende dag geleverd.

ons verwachten dat wij dat netjes oplossen.”

“Vanuit onze nieuwe locatie hopen wij onze

klanten in de toekomst nog beter van dienst te

kunnen zijn”, besluit Helga van Keulen. “Graag

bedanken wij al onze wederverkopers, consumenten,

horecaondernemers en collega’s voor

hun vertrouwen in Solero!” ■

zenronline.eu | 85


Raamhor

SOFTFIT

De SOFTFIT onderscheidt zich door de

extreem dunne flens uit kunststof. Hoe

dunner de flens, hoe minder kans dat

nastellen van het kozijn nodig is om de

greep goed te laten sluiten. De kunststof

flens van de Softfit is (deels) flexibel

en kan samengedrukt worden tussen

sponning en het kozijn.

Gepatenteerd

flexibele kunststof flens

flexibele

kunststof flens

Ruim 70% van ons assortiment

is gepatenteerd waardoor u zich

gegarandeerd kunt onderscheiden!

flexibele

kunststof flens

veerclip

onderzijde doorsnede

hoogte doorsnede

Bezoek onze website voor meer informatie : www.unilux.nl


thema insectenwering

DUBBEL VOORBEREIDEN

PROACTIVITEIT VAN DE

PRODUCENTEN EN DEALERS VAN

INSECTENWERING GEVRAAGD

Door de koude en de nattigheid in het begin van april ontstaat al snel de indruk dat het voorjaar slecht is. Dan

is alweer vergeten dat maart een recordaantal zonuren liet zien. Het slechte weer begin april – er is zelfs nog

sneeuw gevallen, die bleef liggen – nodigt de consument natuurlijk niet uit om richting zonweringdealer te

sprinten om insectenwering te bestellen. Maar iedereen in de branche weet dat als de temperaturen omhoogschieten

– zoals in de tweede week van april – en de overlast door insecten er opeens is, de vraag ook weer gaat

pieken. Voor producenten en dealers zou een gelijkmatigere verdeling van de vraag natuurlijk fijner zijn.

In deze Z&R een interview met Patrick van Loosbroek, CEO van Unilux

en dus een van de ‘grote mannen’ in insectenwerend Nederland. Hij

vertelt hoe Unilux zich voorbereid op de pieken en dalen in de vraag

naar hun producten. Andere producenten proberen dat natuurlijk

ook. Unilux streeft ernaar – en slaagt daar doorgaans ook in – om

de levertijden in rustige en drukke tijden gelijk te houden. Een voorbeeld

van proactiviteit.

De hordeur is in kleur perfect afgestemd op het kozijn

en de buitendeur. (Beeld: Lisa Steinkopf)

Collectie Aurora.

Maar er is ook een andere vorm van proactiviteit, namelijk om te

proberen de vraag beter te spreiden. De eindgebruiker moet worden

gestimuleerd om ook proactief te worden en zijn insectenwering op

tijd te bestellen, en niet pas als de overlast er is. Een mooie taak voor

producenten en dealers, die een brede, collectieve aanpak vereist.

Producenten en dealers kunnen er in hun werkgebied iets aan doen,

maar beter zou het zijn als die taak gezamenlijk zou worden opgepakt.

Een mooi project voor de toekomst. u

zenronline.eu | 87


thema insectenwering

Luxaflex ® :

‘MET LUXAFLEX ®

HORREN

COMFORTABEL

HET JAAR ROND’

Muggen zijn misschien niet het eerste waar men in de winter aan denkt. Toch blijkt uit

waarnemingen dat muggen de hele winter actief zijn, zeker als de winter relatief mild

is en echte vorst ontbreekt. Bovendien zorgt een zachte winter vrijwel zeker voor een

actieve insecten- en pollenzomer. “Horren zijn dus het hele jaar door actueel!”, constateert

Silvia Jagtenberg van Luxaflex Nederland.

Ongestoord genieten

“Muggen zijn koudbloedig en hebben daarom warmte nodig om te overleven. In het

algemeen vinden ze het in de winter te koud en gaan in winterrust. De muggen die

actief blijven, zoeken warme plekjes op. In de winter zetten wij graag de verwarming

aan of stoken de haard op, waardoor het binnenshuis ideaal is voor muggen.”

“Er zijn veel feiten en fabels over hoe je muggen het beste kunt verjagen of bestrijden”,

constateert Silvia Jagtenberg. “Maar de beste oplossing blijft om ramen en

deuren zoveel mogelijk ‘insectendicht’ te houden, zodat ze niet binnenkomen. Het

is echter ook belangrijk om te ventileren en te luchten om voor een gezond binnenklimaat

te zorgen. Horren zijn de ideale oplossing om ventileren en insectenwering

te combineren.”

Ervaren expert in horren

Luxaflex ® Horren zijn inmiddels al zo’n zestig jaar in Nederland verkrijgbaar. Zowel

op het gebied van hardware en gaas is er veel veranderd en meer mogelijk geworden,

maar in essentie is insectenwering onveranderd gebleven, constateert men

bij Luxaflex ® .

Luxaflex ® biedt een ruim aanbod vaste en inzethorren. Daaronder de rolhorren Super

Nova en Super Classic – volgens Silvia Jagtenberg ook ideaal bij dakramen – en schuivende,

scharnierende, rollende en plisséhordeuren. Veel van deze horren zijn leverbaar

met ClearView of Poll-tex ® gaas, respectievelijk voor een beter doorzicht of

pollenwerend: met Poll-tex ® gaas wordt 90% van alle pollen uit de lucht gefilterd.

Verkoopondersteuning

Luxaflex ® maakt iedere hor op maat, zodat de eindgebruiker verzekerd is van optimale

insectenwering. “Dat feit op zich is al een sterk verkoopargument”, constateert

Silvia Jagtenberg. “Maar omdat we onze dealers extra willen helpen, zal Luxaflex ®

de horrenverkoop ook dit jaar stimuleren met ruime verkoopondersteuning, zowel

online als middels de traditionele media.” u

88 | zenronline.eu


thema insectenwering

Een Luxaflex ® raamhor. De onderlat is afgewerkt met een borstel voor perfecte afsluiting.

zenronline.eu | 89


thema insectenwering

Unilux:

‘ONZE PRODUCTEN

ONDERSCHEIDEN ZICH DOOR

KWALITEIT EN INNOVATIES’

Als specialist in en grootste producent van insectenwering in Nederland

heeft Unilux een heel compleet assortiment. Dat bestaat uit drie

typen horren met in totaal zes verschillende producten voor deuren

en eveneens drie typen horren met in totaal tien verschillende typen

voor ramen. “Ons assortiment bestaat uit maar liefst 70% gepatenteerde

producten”, zegt marketing- en communicatiemanager

Hanneke Harmeling-Ketelaars van Unilux. “Er zijn vijf unieke Uniluxitems,

waarmee we ons vaak profileren. Dat zijn de SOFTFIT, de

Twistlock, de veerstifthuls, de Plisséfit en de aluminium ondergeleider.

Het zijn hoogtepunten in ons assortiment.”

SOFTFIT

Voor de veelheid aan kozijnen in bijvoorbeeld aluminium en kunststof

die er zijn, heeft Unilux de inklemhor in het assortiment. De

SOFTFIT met zijn aluminium frame en extreem dunne kunststof flens

van 0,7 mm is nog breder toepasbaar. De flens is flexibel en wordt

samengedrukt tussen sponning en kozijn. Daardoor is nastellen van

het kozijn om de greep goed te laten sluiten nog maar zelden nodig.

De hor wordt eenvoudig in de raamopening geklemd. Schroeven en

boren is niet nodig. Omdat de flens kan worden weggeklikt, kan het

transportvolume sterk worden verminderd, wat als een extra voordeel

van SOFTFIT kan worden beschouwd.

Twistlock

Een van de speciale kenmerken van een aantal Unilux-horren is de

Twistlock, die volgens Unilux bijdraagt aan het gebruiksgemak en

de duurzaamheid van Unilux producten: door bij plisséproducten de

Twistlock te gebruiken, worden eventuele problemen met gaasdruk

Dubbele Plisséfit.

90 | zenronline.eu


thema insectenwering

– die kunnen optreden bij veelvuldig gebruik – voorkomen. Unilux

benadrukt dat dit een uniek en onderscheidend verschil is met gelijksoortige

producten van andere leveranciers.

Veerstifthuls

De veerstifthor is een hor die middels stiften in het kozijn wordt

gefixeerd. In de praktijk blijkt ze soms lastig te plaatsen omdat er

heel nauwkeurig voor moet worden geboord. Unilux heeft het

monteren met een veerstift gemakkelijker gemaakt door de veerstifthuls

te ontwikkelen. De veerstifthuls is een kunststof huls met

een ovale binnenvorm die met een platte schroevendraaier overal

tussen een horizontale en een verticale stand kan worden versteld.

De toleranties bij het boren zijn daardoor zowel in horizontale als

verticale richting groter. Dat zorgt ervoor dat de veerstift altijd in de

huls valt, waardoor het plaatsen van de hor gemakkelijker wordt. De

veerstifthuls is altijd onopvallend grijs.

Plisséfit

Een belangrijk product in het Unilux-assortiment is de gepatenteerde

Plisséfit. Unilux heeft in deze deur de goede eigenschappen van de

Japanse plisséhordeur gecombineerd met de wensen en eisen van de

westerse markt. Het resultaat is een plisséhordeur die zonder extra

hulpprofielen in- of op-de-dag kan worden geplaatst. Plaatsing links

of rechts kan ter plaatse worden gekozen. Unilux heeft de deur zo

ontworpen dat ze zo onopvallend mogelijk aansluit bij het kozijn.

De bedieningslijst blijft in elke positie staan en de ondergeleider is

slechts 3 mm. De deur kan worden gekoppeld en indien nodig kan ze

eenvoudig worden nagesteld.

De veerstifthuls met de ovale binnenvorm.

Aluminium ondergeleider

De aluminium ondergeleider voor de Plisséfit wordt door Unilux

gezien als een belangrijke toevoeging aan het assortiment. De

ondergeleider zorgt ervoor dat de deur tijdens het gebruik goed

wordt geleid. Ondergeleiders willen in de zomer als ze worden blootgesteld

aan de felle zon wel eens bol gaan staan door uitzetting.

De aluminium ondergeleider van Unilux is de basis voor een losse

kunststof strip die in lengte probleemloos kan uitzetten en daardoor

niet kan vervormen. De aluminium ondergeleider kan worden vastgeschroefd,

waarna de kunststof strip erin wordt geklikt. Een loopwieltje

in de Plisséfit zorgt ervoor dat de deur gemakkelijk open en

dicht gaat.

“Wij willen dat onze producten zich standaard onderscheiden door

hoogwaardige producteigenschappen, maar ook door productinnovaties”,

aldus Hanneke Harmeling-Ketelaars. “De vijf besproken

hoogtepunten zijn daar een manifestatie van. Daarnaast hechten we

veel belang aan de praktische toepasbaarheid van onze producten.

Dat is voor ons een belangrijke reden om geen systemen van buitenlandse

toeleveranciers te verkopen, want die zijn veelal niet geschikt

voor de Nederlandse ramen en deuren.”

Het principe van de veerstifthor. De hor wordt met stiften in het kozijn gefixeerd.

Uitgekiend kleurassortiment

Unilux levert al zijn producten standaard in vijf standaardkleuren,

waarvan twee in structuurlak. Al voor het seizoen start, liggen alle

componenten en onderdelen die nodig zijn om deze producten te

produceren voor 80% in deze kleuren op voorraad. “Die voorraadpositie

stelt ons in staat om ook in het hoogseizoen snel produceren

en leveren mogelijk te maken”, zegt Hanneke Harmeling-Ketelaars.

“Buiten de vijf standaardkleuren zijn overigens ook alle andere RAL

kleuren leverbaar. Omdat wij in onze moderne fabriek in Boxtel over

eigen poedercoatinstallaties beschikken, kunnen ook voor afwijkende

kleuren de normale levertijd worden aangehouden.” u

zenronline.eu | 91


thema insectenwering

Warema:

‘PERFECTE COMBINATIE BIJ HORREN’

In het collectieboek van Warema zijn onder

andere voorbeelden van profielen opgenomen.

Met een nieuwe collectieboek wil Warema de keuze voor insectenwering

voor toevoeging aan bestaande ramen en deuren, maar ook

voor inbouwsituaties eenvoudiger maken. Daarnaast is er bij de kleuren

nieuws te melden: met de extra mogelijkheid om ook zwarte

borstels te gebruiken, kunnen hor en raam voor wat betreft kleur

nog optimaler op elkaar worden afgestemd.

Voor de perfecte advisering tijdens plannings- of klantengesprekken

heeft Warema een hoogwaardige collectieboek ontwikkeld, waarin

de omvangrijke horrencollectie in een praktisch ordnerformaat is

samengebracht. Het collectieboek bevat samples van de belangrijkste

horprofielen die gemakkelijk kunnen worden uitgenomen om

direct op het raam- of deurprofiel te controleren of het uitgekozen

producttype goed past. Ook is er een stevige, uitklapbare kleurenkaart

toegevoegd. Aan de ene kant daarvan zijn in geperste vensters

de beschikbare gaassoorten aangebracht, zodat die direct tegen

het licht gehouden kunnen worden om ze op hun lichtdoorlatendheid

te controleren. Aan de andere kant van de kaart is samengevat

waarvoor de verschillende weefsels geschikt zijn. Een kleurenkaart

en samples van de verschillende profielen vullen het geheel aan tot

een heel complete adviseringstool. Met het collectieboek kan de

Warema-adviseur eenvoudig ter plaatse bepalen welke soort insectenwering

constructief en qua kleur het beste past.

aan kleuren en materialen aan. De borstel-inrolpees werd tot nu toe

echter alleen in de standaardkleur grijs aangeboden. Grijs combineert

in het algemeen namelijk goed met de meeste kleuren.

Tegenwoordig wordt er echter steeds vaker gekozen voor donkere

kleuren voor kozijnen en dus ook voor insectenwering. Met de

nieuwe zwarte borstel-inrolpees biedt Warema ook in combinatie

met die donkere kleuren een passend alternatief. De grijze inrolpees

blijft de standaard bij de Warema horren, maar opdrachtgevers

kunnen vanaf nu zonder extra kosten de zwarte uitvoering bestellen

als ze die geschikter achten en er de voorkeur aan geven.

Zwarte borstel-inrolpees

Horsystemen bepalen als zichtbare toevoegingen aan ramen en

deuren mede het aanzien van een gevel. Voor geleiderails, afdeklijsten

enzovoorts biedt Warema al sinds lange tijd een brede keuze

Het collectieboek van Warema is een praktisch hulpmiddel

voor de dealer om de eindgebruiker te adviseren.

92 | zenronline.eu


thema insectenwering

Eden Window Solutions:

‘EEN NIEUWE NAAM, MAAR

VERTROUWD IN DE MARKT’

Het in Best gevestigde Eden Window Solutions mag dan een nieuwe

naam zijn op de markt, het is zeker geen onbekende speler. De drijvende

krachten achter het bedrijf zijn mensen die hun sporen in het

adviseren en produceren van horren, binnenzonwering, screens en

rolluiken ruimschoots hebben verdiend.

Eden Window Solutions is totaalleverancier van deze producten

en staat vierkant achter de kwaliteit van zijn aanbod. “Met goede

producten alleen kom je er echter niet”, is de mening van Tom van

Boxtel, directeur en mede-eigenaar van Eden Window Solutions.

“De manier van klantbenadering en het leveren van ondersteuning

maakt het plaatje pas echt compleet.”

Eden Window Solutions focust sterk op kozijnenfabrikanten. “Die

onder steunen we tot in detail met onze producten en kennis”,

aldus Van Boxtel. “Daarmee bieden we een stuk toegevoegde

waarde, omdat we precies snappen wat er bij hen in de productie

en de verkoop speelt. Wat we graag willen is dat kozijnenfabrikanten

horren, screens en rolluiken als een echte meerwaarde van hun

product gaan verkopen en er marge op durven te pakken. Door de

De klant koopt bij

Eden Window Solutions een in Nederland

gefabriceerd product

horren bij een kozijnenopdracht weg te geven, missen kozijnfabrikanten

omzet en halen ze een mooi product

naar beneden. Wij willen helpen om de

eindgebruiker juist bewust te maken van

die meerwaarde.”

Eigen productie

De producten die Eden Window Solutions

verkoopt, worden in eigen beheer gemaakt.

“We zijn onderdeel van de Alcré groep en

alles wordt binnen de groep gefabriceerd,

zo ook de plisséhordeur”, schetst Van Boxtel

het beeld. “De klant koopt dus een in Nederland

gefabriceerd product. Dat is goed voor

de levertijd, voor de garantie en uiteindelijk

ook voor het milieu.” Omdat Eden Window

Solutions over een eigen productieapparaat

beschikt, kan de kwaliteit van de producten

worden gewaarborgd, evenals de logistiek

rondom de producten. “Het is gewoon fijn

om in alle opzichten dicht bij onze klanten te

kunnen staan”, besluit Van Boxtel. u

Horren beschermen niet alleen tegen insecten, maar beschermen ook de insecten zelf.

Eden Window Solutions is een nieuwe speler op de markt.

zenronline.eu | 93


thema insectenwering

Rainbowsol:

‘ONZE INSECTENWERING

IS OOK IN LIMITED

EDITION LEVERBAAR’

“Een uitbreiding op onze heel succesvolle lijn rolhorren is de rolhor

Argus”, vertelt Robert Bosch van Rainbowsol. Deze rolhor, die zowel

met als zonder softclose-sluiting beschikbaar is, kan op maat en

binnen een week worden geleverd in een maximale maatvoering van

1,40 meter breed en 2,40 meter hoog. Naast de inmiddels bekende

kleuren antraciet, wit, roomwit en zilver is deze rolhor ook uit voorraad

leverbaar in de Limited Edition-uitvoering. Dat betekent dat ze

zonder meerprijs in de structuurlakken antracietgrijs, Stargrey en

Sparkling Black kan worden uitgevoerd. De rolhor Argus is optioneel

ook leverbaar met de bekende klik-klak-sluiting.

Plisséhordeur Limited Edition in Sparkling Black

“Al jarenlang een succesnummer in het productpakket van Rainbowsol

en dus ook op de Nederlandse markt is onze plisséhordeur”, aldus

Rolhor Argus Limited Edition nu ook in

Sparkling Black

Rolhor Argus in de Limited Edition-uitvoering.

De plisséhordeur van Rainbowsol is ook leverbaar in de Limited Edition-uitvoering.

Bosch. Ze is leverbaar in de vier breedtematen 96, 130, 160 en 190

centimeter. Volgens Bosch is deze hordeur zeer gewild en bekend

in de kleuren gebroken en helderwit en in die uitvoeringen ook uit

voorraad leverbaar. Om het palet compleet te maken is de plisséhordeur

nu ook in de breedtemaat 130 en alle hoogtematen uit voorraad

leverbaar in de Limited Edition-uitvoering Sparkling Black. De

verlengde bovenkoof en de sets voor montage op de dag zijn ook in

deze uitvoering uit voorraad leverbaar. u

94 | zenronline.eu


SUMMER

SPECIAL

LIVE IN

FRANKFURT

21 t/m 24. 6. 2022

Op de toonaangevende

vakbeurs voor woning- en

contracttextiel.

www.heimtextil.messefrankfurt.com

info@netherlands.messefrankfurt.com

Tel. +31 70 262 9071

Gelijktijdig met:

Techtextil & Texprocess

73394-014_HT_SUMMER_AZ_Allgemein_ZR_Zonweringen_98x267 • FOGRA 39 • CMYK • js | DU: 29.03.2022 NL

DESIGN

SELECTOR

VIND UW FAVORIETE

STOF NOG SNELLER

MET DE NIEUWE

DESIGN SELECTOR!

De zoektocht naar de juiste stof is niet altijd eenvoudig.

Het is goed dat u met deDESIGN SELECTOR van

SATTLER het perfecte hulpmiddel bij de hand hebt

om het beslissingsproces voor uw klanten te

vergemakkelijken.

Vanaf april 2022 zal de DESIGN SELECTOR uitgerust

zijn met nog meer mogelijkheden die u zullen inspireren!

• NIEUWE FILTEROPTIES

• STOFVERGELIJKING

• SCHADUW SIMULATOR

• GROTE SELECTIE VAN BEELDEN

• AUTOMATISCHE UPDATE

Installeer de DESIGN SELECTOR vandaag nog en

ben één van de eersten om van de nieuwe voordelen

te profiteren!

suntex.sattler.com/design-selector

www.world-of-sattler.com


thema insectenwering

Interhor Horsystemen:

‘WIJ ZOEKEN DE

ECHTE MAATWERKKOZIJNEN!’

In de artikelen over Interhor Horsystemen

die het afgelopen jaar in Z&R zijn verschenen,

stond te lezen dat Interhor de afgelopen

jaren een flinke groei heeft meegemaakt

en nu al zijn pijlen op de toekomst richt.

Volgens directeur-eigenaar Maud van Neer

van Interhor staat die toekomst in het teken

van het produceren van het échte maatwerk

in insectenwering. “De markt is inmiddels in

ruime mate voorzien van producenten die

rechttoe-rechtaan insectenwering maken,

en dat is prima. Daarnaast blijft er echter ook

vraag bestaan naar bijzondere insectenwering.

En laat dat nou net de specialiteit zijn

van Interhor!”

“Maatwerk horren produceren is niet zomaar

gedaan, maar vergt een grondige kennis

van alle verschillende kozijnsoorten, hun

kenmerken en de mogelijkheden in combinatie

met buitenzonwering”, vervolgt Maud

van Neer. “Onze productielocatie in het

Limburgse Linne, laat een uitgebreid gamma

aan profielen, borstels, haakjes en andere

toebehoren zien om horren te produceren.

Maar de echte uitdaging zit erin om te

bedenken hoe een hor in een atypisch kozijn

geplaatst kan worden, als het even kan

zonder te boren. Negen van de tien keer lukt

dat ons. Daarna is het aan ons productie-

Frans Baaten werkt aan een ronde hor. “Ook meer ingewikkelde vormen zijn voor Interhor geen probleem.”

Interhor biedt verschillende gaassoorten aan.

96 | zenronline.eu


thema insectenwering

WE DIGITIZE

sterk geautomatiseerde infrastructuur

garantie op kwaliteit.

WE CARE

CO2-vriendelijk energieverbruik

herbruikbare containers

minder snijverlies

WE INNOVATE

Zip Technology

ZipFix

Visitex

innovatieve productontwikkelingen

Speciaal voor Valentijnsdag had Frans Baaten een hartvormige hor

gemaakt. “Nu nog het bijpassende kozijn vinden.”

team om ervoor te zorgen dat de betreffende maatwerk hor op de

juiste manier wordt geassembleerd.”

“Iedereen wil toch beschermen wat hem of haar lief is?”, meent Maud

van Neer. “Of het nu gaat om je kinderen of je eigen nachtrust. Iedereen

weet dat die kleine vriendjes met hun prikkende snuitjes moeilijk

vindbaar zijn in de nachtelijke uren. Een kozijnenleverancier of

buitenzonweringspecialist wil zijn klant zo goed mogelijk bedienen,

zelfs als een kozijn hartvormig of anderszins apart is vormgegeven.

Daarom nodigen wij iedereen die een bijzonder kozijn van insectenwering

wil voorzien om contact met ons op te nemen. Onze missie is

om elk huis compleet te maken door het te voorzien van maatwerk

insectenwering!”

“We denken erop los”, lacht Frans Baaten, die vanaf de beginjaren

betrokken is bij het bedrijf, eerst samen met Jan van Neer, nu met

dochter Maud. “Geen vraag is ons te veel. Wij op onze beurt hebben

een vraag aan de kozijnenbranche: onze hartjes-hor is op zoek naar

een bijpassend kozijn! Wie voelt zich geroepen om de mogelijkheden

met ons te bespreken?”

“LET’S KEEP THINGS

STRAIGHT”

WE’VE GOT YOU COVERED!

Door digitalisering geniet je een maximale

lever betrouwbaarheid. We hanteren een

Think as One-principe, waarbij onze productie

een verlengstuk van jouw business vormt!

Meer info? Contacteer ons!

Interhor is actief op LinkedIn, waar het bedrijf en alle medewerkers

regelmatig updates delen om kennis in de branche te delen. “LinkedIn

is de perfecte manier om onze B2B-doelgroep op een leuke manier te

informeren over onze bezigheden en behaalde doelstellingen”, aldus

Maud van Neer. “Ik zou zeggen, neem snel een kijkje in onze digitale

keuken en laat je verrassen door wat Interhor te bieden heeft!” ■

CENTRALLY LOCATED IN EUROPE

BELGIË

Dehemlaan 27

B-8900 Ieper

T +32 (0)57 22 12 21

info@sunconfex.be

DUITSLAND

Messerschmittstrasse 27

D-89343 Jettingen-Scheppach

T +49 (0)8225 958074 309

info@sunconfex.de

zenronline.eu | 97


journaal

Met het nieuwe heroal partner+ klantenprogramma ondersteunt heroal zijn klanten op het gebied van marketing, personeelswerving en opleiding.

Tekst: Piet Willemsen Beeld: heroal

INDIVIDUEEL AANBOD VOOR ZONWERINGSPECIALISTEN

KLANTENPROGRAMMA

Met heroal partner+ biedt heroal sinds februari 2022 een klantenprogramma aan. Het is bedoeld om de zichtbaarheid van vakspecialisten

bij potentiële klanten en sollicitanten te vergroten en de eenvoudige doorontwikkeling van de eigen medewerkers mogelijk te maken. Het

klantenprogramma bestaat uit de drie bouwstenen Marketing, Personeelswerving en Opleiding. Vakspecialisten kunnen daaruit individueel

maatregelen kiezen. De implementatie ervan wordt door heroal financieel en operationeel ondersteund.

Het heroal partner+ klantenprogramma geldt

voor bestaande en nieuwe klanten van heroal en

vervangt het vorige partner-marketingaanbod.

Deelnemende vakspecialisten ontvangen hun

persoonlijke heroal partner+ budget op 1 maart

van een kalenderjaar of aan het begin van de

zakenrelatie (voor nieuwe klanten). Het individuele

budget wordt voor elk programmajaar opnieuw

berekend en geactualiseerd aan de hand van de

heroal partner+ index. Die houdt rekening met

verschillende factoren, zoals omzet en groeiomstandigheden.

Als een vakspecialist geen budget

98 | zenronline.eu


journaal

heeft ontvangen of als dit al is opgebruikt, kan er

toch aanspraak op het aanbod worden gemaakt.

De facturering geschiedt dan per factuur.

Marketingactiviteiten voor

meer zichtbaarheid

Voor vakspecialisten die rechtstreeks aan de eindklant

leveren, is het essentieel om zichtbaar te

zijn voor bouw- en renovatiebedrijven en deze te

overtuigen in het adviesgesprek. Ook voor ondernemingen

in de projectsector is het belangrijk om

in een vroeg stadium bij bijvoorbeeld ontwikkelaars

en architecten in beeld te komen.

In het kader van de heroal partner+ bouwsteen

Marketing biedt heroal daarom talrijke marketingactiviteiten

om de interesse van klanten te

wekken of te gebruik tijdens het verkoopgesprek.

Hiertoe behoren lokaal georiënteerde online

marketingcampagnes, nieuwsbrieven, advertenties

in drukvorm, banners voor bouwplaatsen

of voertuigwraps. Ook zijn brochures, een

online configurator voor op de eigen website of

tentoonstellingen voor evenementen en showrooms

mogelijk. Bovendien is ook individueel

reclamemateriaal beschikbaar.

Wervingsactiviteiten

Het werven van gekwalificeerde vaklieden en

jonge aankomende arbeidskrachten is voor veel

bedrijven een grote uitdaging. Met de bouwsteen

Personeelswerving ondersteunt heroal partner+

vakspecialisten met diverse online wervingspakketten.

Het gaat dan om werving middels vacatures

op banenportalen en op sociale media. Het

Online Personeelswervingspakket is beschikbaar

in de pakketgroottes S, M en L.

Opleidingsaanbod heroal Academy

De derde bouwsteen van heroal partner+ is

Opleiding. De heroal Academy biedt een gevarieerd

aanbod aan seminars, e-learning en

praktijk-workshops, afgestemd op de specifieke

eisen van de branche en op het bedrijf van de

vakspecialist. De opleidingscatalogus van de

heroal Academy omvat, naast producttrainingen

ook seminars om vakkennis op te bouwen

en uit te breiden, bijvoorbeeld over bouwrecht

of brandveiligheid. Daarnaast omvat het aanbod

ook scholing voor het gebruik van software als

LogiKal of EOS. Op aanvraag zijn ook individuele

scholingen mogelijk.

Meer informatie over heroal partner+ op heroal.nl.

heroal Configurator:

HEROAL READY ROLLUIKEN

EN SCREENS ONLINE

CONFIGUREREN EN BESTELLEN

Met onmiddellijke ingang biedt heroal zijn klanten de mogelijkheid om heroal Ready

geprefabriceerde onderdelen en componenten voor rolluiken en zonwering online via een

configurator te configureren en te bestellen. De orderinvoer en bestelprocedure worden

hierdoor sneller, eenvoudiger en betrouwbaarder.

De heroal Configurator biedt klanten van het

bedrijf de mogelijkheid om heroal Ready onderdelen

en componenten op maat voor rolluiken en

zonwering snel online te configureren, er een prijsvoorstel

voor te ontvangen en te bestellen. Binnen

de configurator kan een willekeurig aantal configuraties,

projecten en prijsvoorstellen worden

opgeslagen en achteraf naar behoefte worden

bewerkt. Voor een hoge mate van planningszekerheid

worden configuraties direct bij invoer gecontroleerd

op technische haalbaarheid. Ze kunnen

vervolgens als favorieten worden opgeslagen om

ze terugkerend aan projecten toe te voegen.

Het beheer van projecten en prijsvoorstellen

gebeurt in een overzichtelijk ontworpen dashboard.

De prijsvoorstellen kunnen worden

gesorteerd in een individuele mappenstructuur

en voltooide projecten kunnen worden gearchiveerd

om het dashboard actueel en georganiseerd

te houden. Verkoop- en artikelgegevens

en persoonlijke inkoopvoorwaarden zijn altijd

actueel in de heroal Configurator en worden

automatisch overgenomen in configuraties, prijsvoorstellen

en bestellingen, zodat de kans op

fouten zoveel mogelijk wordt beperkt. Verkoopprijzen

kunnen automatisch, maar ook handmatig

worden ingevoerd. Daarnaast kunnen vrije

posten, zoals montagekosten, worden toegevoegd.

Tenslotte kunnen de prijsvoorstellen op

verzoek worden voorzien van de bedrijfsgegevens

en een logo van de vakspecialist.

De prijsvoorstellen kunnen worden opgeslagen in

Mijn artikelen, zodat ze steeds opnieuw kunnen

worden geraadpleegd. Om het werkproces

verder te versnellen, kunnen aanbiedingen rechtstreeks

vanuit de heroal configurator worden

gemaakt. De configurator kan door heroalklanten

op elk moment, ook onderweg, via de

heroal Communicator (communicator.heroal.de)

worden opgeroepen. ■

Met de heroal Configurator kunnen heroal Ready onderdelen en componenten op maat voor

rolluiken en zonwering snel en eenvoudig worden geconfigureerd en besteld.

zenronline.eu | 99


Tekst: Piet Willemsen Beeld: Coulisse

DE VISIE VAN COULISSE OP DUURZAAMHEID

VAN DUURZAME STOFFEN

TOT INCLUSIEVE PRODUCTIE

Bewust van de snel veranderende wereld neemt Coulisse de verantwoordelijkheid voor de eigen ecologische voetafdruk. “Dat doen we

dagelijks en over de hele breedte van het bedrijf, en dus ook waar het gaat om het ontwikkelen van nieuwe collecties en stoffen”, zegt

Maurice Roetgering, een van de oprichters van Coulisse. “De introductie van het EcoLuxury concept is een van de vele manieren waarop

Coulisse zich inspant om een bijdrage te leveren aan een betere wereld.”

Duurzame stoffen

EcoLuxury is een collectie duurzame stoffen die is

opgebouwd rond vier pijlers: gerecyclede garens,

eco-geproduceerd, OEKO-TEX ® gecertificeerd en

FSC-papier. De productie van deze stoffen heeft

volgens Coulisse minder impact op de klimaatverandering.

De raambekleding met het EcoLuxury

label is gemaakt van gerecyclede materialen, op

een meer verantwoorde manier geproduceerd, of

beide. Hiermee kiest Coulisse specifiek en bewust

voor een kleinere collectie van doordachte

producten en materialen die tijdloos zijn, in plaats

van voor ‘fast-fashion’.

Geïnspireerd door de

schoonheid van de natuur

Het EcoLuxury label is onderdeel van Coulisses

nieuwe Living Beauty Collection. Het Living

Beauty-concept komt voort uit de ultieme inspiratiebron

van Coulisse: de schoonheid van de

wereld. Het behouden en herstellen van deze

schoonheid is een van de speerpunten van

Coulisse. “Onze oorsprong ligt in het Twentse

Enter, in het oosten van Nederland, een landelijk

gebied met prachtige landschappen die ons

elke dag weer inspireren”, vertelt Maurice Roetgering.

“Wij hebben gewerkt aan de restauratie

van de boerderij De Parel van Twente uit 1600.

Ook hebben we geholpen bij het herstel van het

natuurlijke rivierenlandschap van het Reggedal,

100 | zenronline.eu


wat bijdraagt aan het herstel van de biodiversiteit.

Het in oude luister herstellen van natuur- en

cultuurwaarden is iets waar we erg trots op zijn,

omdat het bijdraagt aan het Coulisse-erfgoed

voor toekomstige generaties.”

Inclusieve productie

De oprichting van inclusieve productie, een

kleinschalige commerciële productiefaciliteit

waar mensen werken met een afstand tot de

arbeidsmarkt, sluit aan bij de visie van Coulisse op

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hier

vervaardigen medewerkers een scala aan producten

in beperkte hoeveelheden. Ze worden daarbij

begeleid door ervaren teamleiders, die ervoor

zorgen dat de resultaten gegarandeerd voldoen

aan de kwaliteitsnormen die Coulisse aan zijn

producten stelt.

Geen verspilde lunches

“Alle medewerkers dragen op een onverwachte

maar prachtige manier bij aan de duurzaamheidsmissie

van Coulisse, en wel door te genieten

van dagelijkse lunches die worden bereid door

gastronomische koks met lokale producten die

dicht tegen de houdbaarheidsdatum aanzitten”,

aldus Maurice Roetgering. “Culinair en gezond

lunchen én een bijdrage leveren aan het terugdringen

van voedselverspilling is iets wat zowel

door ons team als door klanten die de showroom

van Coulisse bezoeken zeer wordt gewaardeerd.”

‘Duurzaamheid zit in ons DNA’

Duurzaam denken maakt volgens creatief directeur

Catharina Idema deel uit van het DNA van Coulisse.

“Het is wat we altijd hebben gedaan, zonder plan

of agenda, maar omdat we om mensen en om

onze planeet geven. We hebben nu besloten om

het duurzaamheidsverhaal van Coulisse vaker voor

het voetlicht te brengen, want het is een mooi en

relevant verhaal, nu meer dan ooit.” ■

Gerecyclede garens is een van de vier pijlers van EcoLuxury.

‘De introductie van het EcoLuxury concept is een van

de vele manieren waarop Coulisse zich inspant om

een bijdrage te leveren aan een betere wereld’

Maurice Roetgering

EcoLuxury.

zenronline.eu | 101


Tekst: Piet Willemsen Beeld: AdobeStock, Aluprof

BUITENJALOEZIEËN, SCREENS EN ROLLUIKEN

OVER HUN ROL BIJ DUURZAAM BOUWEN

Het is inmiddels alom bekend: gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het energieverbruik en ongeveer 36% van

de CO 2

-uitstoot in de EU. Het is dus de hoogste tijd om hun energiebalans efficiënt te verbeteren. Dat is niet alleen belangrijk vanuit

milieustandpunt, maar ook voor de individuele bewoners of gebruikers van huizen en gebouwen, want zij worden getroffen door stijgende

energieprijzen, zowel om te verwarmen alsook om te koelen. Steeds meer partijen zetten zich hier actief voor in, zo ook aluminiumproducent

Aluprof, dat ook een belangrijke zonweringtak heeft.

Heet, zoals in Brussel

“Het lijkt misschien alsof wij niet behoren tot de

landen die een groot probleem hebben met

de opwarming van de aarde”, zegt Emmanuel

Gregoire, afgevaardigd bestuurder bij Aluprof

Belgium NV. “We zitten hier immers nog onder

de gemiddelde temperaturen van Spanje of het

zuiden van Italië. Het Koninklijk Meteorologisch

Instituut meldde echter dat de temperatuur in

België de afgelopen 100 jaar met 1,9 °C is gestegen,

in de regio Brussel zelfs met 2,1 °C.”

“Sinds 2015 hebben we minstens één hittegolf per

jaar gezien. Die duren statistisch gezien steeds

langer – +2 dagen per decennium – en zijn ook

steeds intenser – +1 °C per decennium. Als deze

trend aanhoudt, stijgt de gemiddelde temperatuur

in België over 100 jaar met 5 °C. Dan kan

zo'n lange hittegolf als in 2018, die 26 dagen

duurde, catastrofale gevolgen hebben.”

Hoe kunnen de effecten van de opwarming van

de aarde worden verminderd en de opwarming

gestopt? Het antwoord van Architecture Engineering

Construction, AEC is duurzaam bouwen,

met respect voor de natuur en tegelijkertijd de

koolstofvoetafdruk beperken. Dat kan onder

meer worden gerealiseerd door het energieverbruik

in elke fase van de levensduur van een

gebouw te verminderen, vanaf de bouw tot de

afbraak. Daarnaast kan zonwering voor de ramen

een belangrijke rol spelen bij duurzaam bouwen,

omdat het energieverbruik van een woning of

gebouw er aanzienlijk mee kan worden beperkt.

Tot 30% minder energieverbruik

“Ecologische gebouwen beperken energieverliezen

in de winter en beschermen tegen opwarming

in de zomer”, aldus Gregoire. “In veel

gebieden zijn rolluiken de meest voorkomende

oplossing en al lange tijd erg populair. Dankzij

nieuwe montageoplossingen worden ze nog effi-

Screenzonwering geïntegreerd in een in moderne stijl gebouwde villa.

102 | zenronline.eu


ciënter en ecologischer. Het gebruik van moderne

rolluiken met een extra thermische isolatie kan

zorgen voor een besparing van wel 30% op het

energieverbruik van een woning of gebouw.”

Buitenjaloezieën voor optisch comfort

Maar rolluiken zijn niet geschikt voor elk gebouw.

Bij moderne gebouwen met grote glaspartijen

waar de hele dag door mensen aanwezig zijn,

is natuurlijk licht essentieel. Enerzijds om de

energiebalans te optimaliseren door het gebruik

van kunstlicht te beperken, anderzijds om het

comfort en de gezondheid van bewoners en/of

gebruikers te garanderen, want natuurlijk licht

heeft daar een positieve invloed op.

Buitenjaloezieën kunnen dan een geschikte

oplossing zijn omdat met de beweegbare lamellen

heel efficiënt het binnenvallende (zon)licht

en daarmee enerzijds de mate van opwarming

en anderzijds de verduistering van een woon- of

bedrijfsruimte kan worden bepaald. De esthetisch

geprofileerde lamellen, gecombineerd met

cassettes en geleiders of draadgeleiding zijn daarnaast

ook interessant voor architecten. Gebruikmakend

van de moderne, industriële uitstraling

van buitenjaloezieën kunnen zij een gevel op een

heel eigentijdse wijze vormgeven. Het aanbod

Kleur en vormgeving van de screenzonwering versterken de architectuur van dit gebouw.

buitenjaloezieën van Aluprof omvat vier varianten:

de SZF/A is een variant voor in de dag, de

SZF/S is zelfdragend voor opbouw op de gevel en

de SZF/P en de SZF/BX worden ingebouwd in de

muur. “We werken momenteel ook aan nieuwe

oplossingen”, aldus Gregoire.

Moderne gebouwen vragen om moderne oplossingen,

vooral als ecologie een prioriteit is. In

‘Ecologische gebouwen beperken energieverliezen

in de winter en beschermen tegen

opwarming in de zomer’

Emmanuel Gregoire

duurzame gebouwen is de zorg voor voldoende

daglichttoetreding en het absorberen van zoveel

mogelijk energie in de winter essentieel om het

energieverbruik te verminderen. Grote ramen zijn

dan een pre. Maar in de zomer vormen grote glaspartijen

juist een probleem vanwege opwarming

en stijging van de koelbehoefte. Daarom kan een

duurzaam gebouw niet zonder zonwering.

Om het mogelijk te maken dat rolluiken en

buitenjaloezieën op een esthetische wijze bij

een gebouw of zelfs een gevel kunnen worden

gecombineerd, heeft Aluprof de SKB STYRO-

TERM opbouwrolluiken voor opbouw op het

venster in het assortiment. “Tot voor kort werd

vooral voor utiliteitsgebouwen voor aan dergelijke

combinatie van rolluiken en buitenjaloezieën

gekozen, maar door het toenemende thuiswerken

is het ook voor woningen steeds vaker een

passende oplossing”, legt Gregoire uit.

Aluprof buitenjaloezie.

Zonwerende screens

Naast rolluiken en geveljaloezieën zijn screens

een derde manier om het evenwicht van de

energiebalans van een woning of gebouw te

waarborgen. Het vorig jaar heeft Aluprof drie

screenoplossingen geïntroduceerd. Twee ervan,

de SkyRoll ZIP en de SkyRoll Classic, kunnen bij

glasoppervlakken tot 16 m 2 worden ingezet. “De

gebruikte screendoeken beschermen tegen de

zon, maar laten wel licht binnen, terwijl verblinding

zoveel mogelijk wordt beperkt. Ze zijn daarmee

een perfecte oplossing voor kantoren en

utiliteitsgebouw”, aldus Gregoire. u

zenronline.eu | 103


Altijd een passende oplossing

Samen tot geslaagde zonweringsoplossingen komen, dat

doen we graag! We staan bekend om onze creativiteit en

uitgekiend maatwerk. Interesse? suncircle.nl

Terrasschermen Pergolazonwering Uitvalschermen Screens Rolluiken Terrasoverkapping

Nijverheidsweg 22 | 3771 ME Barneveld | Telefoon: 0342 - 44 31 25 | www.suncircle.nl

Spelen met licht

Naamloos-3 1 20-01-21 10:39

Cubo overkapping met

schaduwpanelen onderbouw

element.

Maatwerk overkappingen

met verschillende

onderbouw oplossingen om

het woongenot te vergroten

Sunparadise kantoor NL

Phileas Foggstraat 36

7825 AK Emmen

+31 619092274

E-Mail

michel.booij@sunparadise.com

Sunparadise kantoor BE

Oud-strijdersstraat 74

BE-3020 Herent

+32 494899307

E-mail

dirk.lariviere@sunparadise.com

Naamloos-4 1 05-10-2021 09:14


Het merk Aluprof biedt drie screensystemen

aan, te weten de SkyRoll Zip, de SkyRoll Classic

en de SkyRoll Eco, waarvan de eerste twee leverbaar

zijn in verschillende varianten, onder andere

voor inbouw in de gevel en opbouw op het

venster. Voor duurzaam bouwen beveelt Aluprof

de inbouw- of de voorbouwvariant aan. “De

opbouwvarianten vergroten het risico op koudebruggen”,

aldus Gregoire. “De ruime keuze die

we aanbieden zorgt ervoor dat wij altijd een

oplossing hebben die is afgestemd op de behoeften

van de eindgebruikers.”

Screens: ecologie en geld sparen

“Tussen juli 2021 en december 2021 zijn de aardgasprijzen

in België met gemiddeld 50% gestegen”,

constateert Gregoire. “Daardoor stijgt de

gemiddelde jaarlijkse gasrekening van € 1386,05

tot € 2780,21. De stijging van de elektriciteitsprijzen

bedraagt ‘slechts’ 27%. De oorlog in

Oekraïne doet de prijzen nog eens extra stijgen.

We moeten er rekening mee houden dat als de

komende zomer warmer wordt dan die van het

vorig jaar – toen de zomer extreem nat was – het

energieverbruik snel zal toenemen en de energienota’s

dus nog sterker gaan stijgen.”

Voor de individuele bewoners en gebruikers van

woningen en gebouwen wordt bescherming tegen

overmatige opwarming in de zomer daarom steeds

belangrijker, omdat het een reële verlaging van de

kosten voor koeling – met name airconditioning –

mogelijk maakt. De verwachting is dat in toenemende

mate al in de ontwerpfase zal worden gekozen

voor oplossingen die ervoor zorgen dat minder

zonlicht in woning of het gebouw kan doordringen.

De toegenomen belangstelling voor screens is

volgens Gregoire ook het gevolg van een bijkomend

probleem in de zomermaanden, namelijk

toenemende aantallen muggen. “Al enkele jaren

geleden is de tijgermug naar België gekomen de

aantallen van dit insect nemen jaar na jaar toe.

Daarom is het vermeldenswaard dat de SkyRoll

‘Alsmaar efficiëntere oplossingen in lijn met de trends

van duurzaam bouwen geven hoop dat de toekomst

in het tijdperk van de toenemende opwarming van de

aarde niet zo negatief hoeft te zijn’

Emmanuel Gregoire

ZIP screensystemen kunnen worden uitgerust

met horren om de binnenruimte te beschermen

tegen insecten.”

‘Let’s build a better future’

“Screens voor de ramen zijn een noodzaak als

een woning of gebouw moet voldoen aan de

eisen van duurzaam bouwen”, besluit Emmanuel

Gregoire. “Tegelijkertijd bieden screens een

groot financieel voordeel omdat de energiekosten

erdoor worden gedrukt. Alsmaar efficiëntere

oplossingen in lijn met de trends van duurzaam

bouwen geven hoop dat de toekomst in het

tijdperk van de toenemende opwarming van de

aarde niet zo negatief hoeft te zijn.” ■

zenronline.eu | 105


Tekst: Johan Debaere Beeld: Pallazzo

NIEUWE ZONWERING VOOR TERRASOVERKAPPINGEN

PALLAZZO HEEFT VOOR ELK OUTDOOR

PROJECT EEN OVERKAPPING

Corona was voor velen het sein om te renoveren en daarmee groeide ook het aantal outdoor living-projecten. De trend om buiten te leven,

manifesteert zich immers al jaren steeds sterker en de vraag naar zonwering, terrasoverkappingen en lamellendaken neemt toe. Pallazzo is

al meer dan twintig jaar gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van dergelijke oplossingen. Blikvangers zijn het Pallazzo LOUNGE ®

lamellendak en de kubistische terrasoverkapping SQOPE ® . Ondertussen blijft het in Eindhoven gevestigde bedrijf verder investeren in

innovatieve oplossingen, waaronder een nieuwe zonwering voor terrasoverkappingen.

Men kan bij Pallazzo terecht voor zonwering,

glazen schuifwanden, wintertuinen lamellendaken

en terrasoverkappingen. Zo omvat het

gamma de aluminium terrasoverkappingen

Pallazzo ONE, 150 SL, Pallazzo XL en XL AVENTA.

Met de LOUNGE ® biedt de fabrikant een lamellendak

met een modern en strak design, die

tegen de gevel aangebouwd of vrijstaand kan

worden gebruikt. De kantelbare lamellen zijn 135°

roteerbaar, waardoor de consument naar believen

lichtinval, schaduw en ventilatie kan bepalen.

Volgens Pallazzo kunnen door de extreem hoge

sterkte en de robuuste afwerking van de lamellen

afmetingen tot 6 x 4 m worden gerealiseerd. De

lamellen en profielen, maar ook de afwerkingsmaterialen

zijn van aluminium en worden volledig

afgewerkt in een kleur naar keuze.

Pallazzo introduceert een nieuwe zonwering die op het dak wordt gemonteerd

en zo de zonnewarmte tegenhoudt voordat ze het dak bereikt.

Kubistische terrasoverkapping

Pallazzo beschouwt de kubistische terrasoverkapping

Pallazzo SQOPE ® als het paradepaardje

in zijn assortiment. “Deze overkapping wordt

gekenmerkt door een strak en symmetrisch

ontwerp met dakliggers die recht liggen en in de

De nieuwe zonwering

houdt de zonnewarmte

tegen vooraleer ze het

terrasdak bereikt

106 | zenronline.eu


extra comfort dankzij bescherming tegen wind

en regen, zonder de transparantie en het uitzicht

op de tuin te verliezen.”

Een terrasoverkapping kan met ledverlichting in de liggers, screens en glazen

schuifwanden tot een gezellige buitenkamer worden omgetoverd.

Innovatieve zonwering

Pallazzo introduceert nu een nieuwe wind- en

waterbestendige zonwering, die op het dak

van de overkappingen wordt gemonteerd. Ze

houdt de warmte van de zon tegen vooraleer

ze het terrasdak bereikt, waardoor de ruimte

onder de overkapping minder opwarmt. Deze

zonwering uit hoogwaardig acryldoek is leverbaar

in negen standaard trendkleuren. Daarnaast

zijn ook andere kleuren verkrijgbaar, zodat er

voor elke toepassing een passende oplossing

kan worden geboden. Dankzij een elektrische

aandrijving kan deze zonwering eenvoudig met

een afstandsbediening worden bestuurd. Bij een

gecombineerde zonwering kunnen alle delen

afzonderlijk in de gewenste stand worden gezet.

Het is ook mogelijk om andere opties, zoals

screens en ledverlichting te koppelen, zodat met

dezelfde afstandsbediening alle functies kunnen

worden bestuurd. ■

constructie zijn geïntegreerd en zo van buitenaf

niet zichtbaar zijn. De grote glasoppervlakken

zorgen voor veel natuurlijk licht en transparantie.

Dankzij innovatieve technologieën is het mogelijk

om overkappingen met een vrije overspanning tot

maar liefst 7 meter en een diepte tot 4,5 meter

te realiseren. Zo kan de ruimte vrij worden ingericht,

zonder rekening te houden met eventuele

obstakels, en ontstaat een onbelemmerd zicht op

de tuin.”

Het hele jaar door genieten

Deze tuinoverkappingen worden opgebouwd uit

slanke, maar tegelijk robuuste aluminium profielen.

Ze dragen het Qualicoat Seaside keurmerk,

zijn CE 9010-1 gecertificeerd en hebben een

verdekte afwatering en volledig weggewerkte

bevestigingsmaterialen. “Met een lamellendak

of aluminium terrasoverkapping van Pallazzo

ervaart de consument de charmes van elk seizoen

in eigen tuin”, verzekert men bij Pallazzo. “Als

het donker wordt, zorgt een hoogwaardige

ledverlichting voor een warme sfeer en gezelligheid.

Pallazzo FLOWZZ ® screens houden overbodige

zonnewarmte buiten, beschermen meubilair

tegen verkleuring en beperken de inkijk. Ook de

glazen schuifwand Pallazzo INVIGO PRO ® biedt

Innovatieve technologieën maken grote vrije overspanningen mogelijk, waardoor een onbelemmerd zicht ontstaat.

zenronline.eu | 107


GEEN STROOM.

VEEL COMFORT.

DANK JE ZON.

Ecologische en efficiënte aandrijfoplossingen

voor de motorisering van rolluiken en

zonwering zonder elektriciteit !

Ook zonder netaansluiting, kan gemakkelijk achteraf worden

gemonteerd: met gelijkstroomaandrijving, Zonnepaneel,

batterij en stekkeraansluiting. Besturing met radiozenders

of via smartphone en tablet is gebruiksvriendelijk en veilig.

Meer op www.elero.com/rolsolar

Nice - elero Benelux • Ambachtenlaan 17, 3001 Heverlee / België • infobenelux@elero.com • +32 (0)16 38 69 00


PARTNER WORDEN

VAN Z&R?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op zenronline.eu

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op zenronline.eu verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +31 495 45 00 95

• Ga naar zenronline.eu/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

zenronline.eu


Branchepartners

Voor uitgebreide informatie over de

branchepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

www.zenronline.nl/bedrijf

A.Z.D. ZONWERING BVBA

Vaartlaan 6 bus 1

B-9800 DEINZE

T +32 9 380 42 53

F +32 9 380 42 54

E info@azd.be

W www.azd.be

ALUTECH SYSTEMS S.R.O.

Nova Hospoda 19

CZ-348 02 BOR U TACHOVACZ

T +375 173 45 82 82

W www.alutech-mc.com

COPAHOME NV

Meensesteenweg 137

B-8500 KORTRIJK

T +32 56 35 32 33

T +31 162 43 73 37

E info@copahome.com

W www.copahome.com

ELUMATEC BENELUX BV

Hoogeveenenweg 204

2913 LV NIEUWERKERK A/D IJSSEL

T +31 180 31 58 58

F +31 180 31 58 58

E info@elumatec.nl

W www.elumatec.nl

ALLROUND ZONWERING

Moerasstraat 5

8082 AJ ELBURG

T +31 321 32 61 85

E info@allroundzonwering.nl

W www.allroundzonwering.nl

BECKER BENELUX - ROLMATIC BV

Watermolen 17

6229 PM MAASTRICHT

T +31 43 361 38 00

E

sales@becker-benelux.nl

W www.becker-benelux.nl

®

BRUSTOR

OUTDOOR SUN SYSTEMS

COULISSE BV

Vonderweg 48

7468 DC ENTER

T +31 547 85 55 55

F +31 547 85 55 50

E info@coulisse.com

W www.coulisse.com

ERFAL GMBH & CO. KG

Gewerbering 8

D-08223 FALKENSTEIN

T +49 37 45 75 00

F +49 3 74 57 50 02 99

E info@erfal.de

W www.erfal.de

ALUK ALUMINIUM

Zwaarveld 44

B-9220 HAMME

T +32 52 48 48 48

E info@aluk.be

W www.aluk.be

W www.aluk.nl

BRUSTOR N.V.

Muizelstraat 20

B-8560 GULLEGEM

T +32 56 53 18 53

F +32 56 53 18 20

E

info@brustor.com

W www.brustor.com

DEPONTI BUITENLEVEN

Rijnstraat 20a

5347 KN OSS

T +31 412 76 27 08

F +31 412 76 27 07

E info@deponti.com

W www.deponti.com

EURO-BIS POEDERCOATING BV

Industrieweg 7

4731 SB OUDENBOSCH

T +31 165 31 89 61

F +31 165 32 07 29

E info@eurobis.nl

W www.eurobis.nl

ALUKON GMBH & CO. KG

Verkoopkantoor BeNeLux: Hans Becks

Münchberger Straße 31

D-95176 KONRADSREUTH

T +31 6 12 58 38 00

F +49 92 92 950 5210

E info@alukon.com

E hans.becks@alukon.com

W www.alukon.com

BUILDING SHUTTER SYSTEMS

Building Nederland/Belgie,

Herlegemstraat 14

B-9771 NOKERE

T +32 56 60 48 11

F +32 56 61 06 57

E info@building-shuttersystems.com

W www.building-shuttersystems.com

DICKSON CONSTANT

Z.L la Pilaterie 10, rue des Chateaux BP 109

F-59443 WASQUEHAL CEDEX

T +33 3 20 45 59 59

F +33 3 20 45 59 00

E contact@dickson-constant.com

W www.dickson-constant.com

GARDANO

Ambachtsweg 24

5731 AG MIERLO

T +31 40 285 93 59

M +31 6 55 17 74 49

E info@gardenworld.nl

W www.gardano.nl

ALUPROF

Wissenstraat 2

Industriepark Hoogveld (Zone F1)

B-9200 DENDERMONDE

T +32 5 225 81 10

E aluprof-vlaanderen@aluprof.eu

W www.rolluiken.aluprof.eu

COPACO SCREENWEAVERS

Rijksweg 125

B-8531 BAVIKHOVE

T +32 5 635 35 33

F +32 5 635 80 48

W www.copaco.be

ELERO BENELUX

Ambachtenlaan 17

B-3001 HEVERLEE

T +32 16 38 69 00

E infobenelux@elero.com

W www.elero.com

SINDS 1967

GUILLAUME JANSSEN NEDERLAND B.V.

Braunstraat 1

8013 PR ZWOLLE

T +31 38 467 00 10

E info@gjbv.nl

W www.gjbv.nl

110 | zenronline.eu


Branchepartners

Voor uitgebreide informatie over de

branchepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

www.zenronline.nl/bedrijf

HAROL

Poorten, zonwering en rolluiken op maat

Industrieterrein 1/2, I.Z. Webbekom 1025

B-3290 DIEST

T +32 13 38 02 04

F +32 13 31 48 03

E info@harol.be

W www.harol.be

LUXAFLEX NEDERLAND B.V.

Hakgriend 22

3371 KA HARINDXVELD-GIESSENDAM

Postbus 129

3370 AC HARDINXVELD-GIESSENDAM

T +31 184 67 42 09

F +31 184 67 42 00

E info@luxaflex.nl

W www.luxaflex.nl

NICE BENELUX SA/NV

Ambachtenlaan 17

B-3001 LEUVEN (HEVERLEE)

T +32 16 38 69 00

E info@niceforyou.com

W www.niceforyou.com

ROMAZO

Einsteinbaan 1

3439 NJ NIEUWEGEIN

Postbus 2600

3430 GA NIEUWEGEIN

T +31 30 605 64 48

F +31 30 605 32 08

W www.romazo.nl

HEROAL NEDERLAND B.V.

Vlamovenweg 24

5708 JV HELMOND

T +31 485 22 50 00

E nederland@heroal.com

W www.heroal.de/nl

HUSOL

Schering 47

8281 JW GENEMUIDEN

T +31 38 385 60 85

F +31 38 385 47 89

E info@husol.nl

MARKIEZEN NEDERLAND BV

Pascalweg 10 A

4104 BG CULEMBORG

T +31 85 104 40 09

E info@markiezennederland.nl

W www.markiezennederland.nl

MULTISOL RAAMBEKLEDING B.V.

St. Hubertusstraat 4

6531 LB NIJMEGEN

T +31 24 359 77 77

E info@multisol.nl

W www.multisol.nl

PALMIYE BENELUX

Astridlaan 276 C

B-3900 PELT

T +32 11 36 08 84

E info@palmiye.be

W www.palmiye.be

Contactpersoon:

de heer J. de Roos

roos@metaalunie.nl

SATTLER A.G.

Sattlerstraße 45

A-8077 GÖSSENDORF OOSTENRIJK

T +43 316 4104 550

F +43 316 4104 360 550

E suntex@sattler.com

W www.sattler.com

Nico van Hattum

T +31 6 39 75 11 17

E Nico.vanhattum@sattler-global.com

W www.sattler-global.com

RAINBOWSOL B.V.

Fokkerstraat 6

HYLAS BV

Ambachtsweg 7

6662 NV ELST

Postbus 61

6660 AB ELST

T +31 481 37 19 48

F +31 481 37 37 75

E info@hylas.nl

W www.hylas.nl

MYSUN

Industriestraat 6

2802 AC GOUDA

T +31 182 37 03 72

F +31 182 37 04 88

E info@mysun.nl

W www.mysun.nl

4143 HJ LEERDAM

T +31 345 61 48 01

F +31 345 61 02 20

E info@rainbowsol.nl

W www.rainbowsol.nl

W www.limitededition-zonwering.nl

SAULEDA S.A.

Travesera de las Corts, 102

08028 BARCELONA/SPAIN

T +34 93 339 71 50

F +34 93 411 12 90

E sauleda@sauleda.com

W www.sauleda.com

RENSON SUNPROTECTION SCREENS NV

I.S.P. SOFTWARE

Ambachtsweg 13a

6562 AZ GROESBEEK

T +31 172 23 54 70

E sales@ispsoftware.nl

W www.ispsoftware.nl

NEDERLUX

Pantone 2755c Pantone 201c Pantone 425c

Landbouwweg 26

3899 BE ZEEWOLDE

T +31 36 785 53 72

E info@nederlux.nl

W www.nederlux.nl

Kalkhoevestraat 45

B-8790 WAREGEM

T +32 56 62 65 00

F +32 56 62 65 09

E info@renson.be

W www.renson.eu

SCHLAPPI MARKIEZEN

Lovense Kanaaldijk 135

5013 BJ TILBURG

T +31 13 542 00 77

E info@schlappi.nl

W www.schlappi.nl

zenronline.eu

| 111


Branchepartners

Voor uitgebreide informatie over de

branchepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

www.zenronline.nl/bedrijf

SUN STOCK HOLLAND B.V.

SELVE GMBH & CO. KG

Werdohler Landstraße 286

D-58513 LÜDENSCHEID

T +49 23 51 92 50

F +49 23 51 92 51 11

E export@selve.de

W www.selve.de

Sales Manager Benelux:

PROFESSIONELE TUIN- EN

HORECAPARASOLS, UIT VOORRAAD

LEVERBAAR

Industrieweg 210

5683 CH BEST

T +31 499 37 53 27

F +31 499 37 69 76

E info@parasols.nl

W www.parasols.nl

Talhoutweg 16

8171 MB VAASSEN

T +31 578 67 72 22

F +31 578 67 72 29

E info@sunstock.nl

W www.sunstockholland.nl

SUNPROTEX B.V.B.A.

Albert Dehemlaan 27

B - 8900 IEPER

T +32 57 22 12 21

F +32 57 22 12 22

E info@suncofex.be

W www.suncofex.be

Oliver Rentmeister

T +32 486 13 37 46

E o.rentmeister@selve.de

SERGE FERRARI SAS

249 Rue des Sétives

F-38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN

T +32 476 989 178

E debby.vanmeerbeeck@sergeferrari.com

W www.sergeferrari.com

SOMFY NEDERLAND

Jacobus Ahrendlaan 1

2132 LP HOOFDDORP

T +31 23 55 44 900

E verkoop@somfy.nl

W www.somfy.nl

SOMFY BELUX

Ikaroslaan 21

B-1930 ZAVENTEM

T +32 27 12 07 70

E verkoop@somfy.be

W www.somfy.be

SUNCIRCLE BV

Postbus 148

3770 AC BARNEVELD

T +31 342 44 31 25

F +31 342 44 30 31

E info@suncircle.nl

W www.suncircle.nl

SUNPARADISE EST

Benderer Strasse 29

FL-9494 SCHAAN

T +42 3 235 54 54

F +42 3 235 54 55

E info@sunparadise.com

W www.sunparadise.com

SUNWAY BENELUX B.V.

Postbus 98

3430 AB NIEUWEGEIN

T +31 30 608 31 00

F +31 30 604 84 25

E info@sunway.nl

W www.sunway.nl

TOTALLUX OUTDOOR LED SOLUTIONS

SIMU NEDERLAND

Postbus 163

2130 AD HOOFDDORP

T +31 23 567 00 90

F +31 23 567 00 95

E info.nl@simu.com

W www.simu.nl

SIMU BELUX

Ikaroslaan 21

B-1930 ZAVENTEM

T +32 2 788 84 40

F +32 2 788 84 49

E info.be@simu.com

W www.simu.be

STOBAG AG

Sales Point International

Dhr. Silvio Pescatore

Pilatusring 1

CH-5630 MURI

Zwitserland

T +41 56 675 42 00

E info@stobag.com

W www. stobag.com

Voor Nederland en België:

Dhr. Luc Anné

+31 (0) 650989189

+32 (0) 476268950

Luc.anne@stobag.com

SUNPARADISE ALUTECHNIEK BV

Nederland

Phileas Foggstraat 28

Showroom: op afspraak

7825 AK EMMEN

T +31 6 23 72 54 07

F +31 59 138 70 86

E l.bouwers@sunparadise.com

SUNPARADISE ALUTECHNIEK

VERTRIEBS GMBH

Belgie, Showroom: op afspraak

Oud-Strijdersstraat 74

3020 HERENT

T +32 49 489 93 07

F +32 16 89 35 20

E d.lariviere@sunparadise.com

Antennestraat 76

1322 AS ALMERE

T +31 36 529 17 56

E outdoorsales@totallux.nl

W www.totallux.com

TOTALLUX NEDERLAND

Lotte Oostrum

T +31 (0)6 43 24 73 90

E lotte@totallux.nl

TOTALLUX BELGIË

Peter Fallein

T +32 45 634 75 71

E peter@totallux.be

112 | zenronline.eu


TEDSEN TELETASTER BENELUX B.V.

Vrijthof 23

6211 LE MAASTRICHT

T +31 43 326 36 84

F +31 43 326 36 85

E info@tedsenbenelux.nl

W www.tedsen.com

VSA BENELUX BV

Gessel 2

3454 MZ DE MEERN

T +31 30 20 68 14 98

E info@vsa-benelux.com

W www.vsa-benelux.com

ZONNESCHERMEN

TERRASOVERKAPPINGEN

GLASOASES ®

WEINOR B.V.

Zuiderzeelaan 17

8017 JV ZWOLLE

T +31 800 0934667

E weinorbenelux@weinor.de

W www.weinor.nl

W www.weinor.be

WENDT AGENTUREN BV

Achter de Watertoren 11

2182 DV HILLEGOM

T +31 252 51 69 38

E info@ziptraknederland.nl

W www.ziptraknederland.nl

UNILUX B.V.

Schouwrooij 18

5281 RE BOXTEL

Postbus 201

5280 AE BOXTEL

T +31 411 67 79 53

E info@unilux.nl

W www.unilux.nl

WAREMA NEDERLAND B.V.

Schepenlaan 3

6002 EE WEERT

T +31 495 87 01 50

E info@warema.nl

W www.warema.nl

WILMS N.V.

Molsebaan 20

B-2450 MEERHOUT

T +32 14 36 99 85

E wilms@wilms.be

W www.wilms.be

WINSOL

Roeselaarsestraat 542

B 8870 IZEGEM

T +32 51 33 18 11

E info@winsol.be

W www.winsol.be

W www.pergola-so.nl

Diversiteit

Diversiteit

van

van

buismotoren

buismotoren

uit een enkele bron

uit een enkele bron

Elektronische buismotoren EL1 & EL4

Elektronische - van 8Nm buismotoren tot 75Nm EL1 & EL4

- van 8Nm - met tot 75Nm of zonder radio

NHK-buismotoren

S-ABS-buismotoren

- met of zonder - met obstakeldetectie radio in NHK-buismotoren

- van 8Nm tot 150Nm

- van 8Nm tot 75Nm

beide richtingen

-

S-ABS-buismotoren

- met obstakeldetectie in

- van 8Nm tot 150Nm

- van 8Nm tot - Soft-Stop 75Nm

- Soft-Stop

ABS-buismotoren

ABS-buismotoren

- van 8Nm tot 75Nm

- ABS=Afvoer met remsystem

- van 8Nm tot 75Nm

- ABS=Afvoer met remsystem

Kwaliteit van

puur Duitse productie

Kwaliteit van

puur Duitse productie

Ihr Rolladen-Innovator

Ihr Rolladen-Innovator

geschikt voor de 2. vlouchtroute

beide richtingen - permanente krachtbewaking-

geschikt - Nooghand-zwengel-functie

voor de 2. vlouchtroute

- permanente - EL1 krachtbewaking

= “Plug’n Play” - Nooghand-zwengel-functie

- EL1 = “Plug’n - elektronische Play” uitschakeling

OEM-buismotoren versies

- elektronische uitschakeling

OEM-buismotoren Speciale versies voor

Speciale

oplossingen

buismotoren

op

voor

maat.

oplossingen op maat.

SIRAL GmbH, Postfach 1345, D 73638 Welzheim

Tel. +49-7182-9277-0, FAX +49-7182-9277-55, www.siral.de, info@siral.de

SIRAL GmbH, Postfach 1345, D 73638 Welzheim

Tel. +49-7182-9277-0, FAX +49-7182-9277-55, www.siral.de, info@siral.de

zenronline.eu

Naamloos-3 1 15-03-2022 15:10

| 113


Experience

the next

generation

sun protection

Smarter. Simpler. Sustainable.

collecties

op maat *

• Breedte maximaal tot 7 m

• Uitval maximaal tot 4 m

• Koppelbaar tot 12 m

• Vario-volant tot 2 m

• Invisibly Wired knikarmen

• Keuze tussen direct of

indirect led-licht

• Keuze uit verschillende

opties: verwarming,

sensoren …

• Getest tot 5 Beaufort

• Ieder knikarmscherm is

standaard uitgerust met

een io-motor van Somfy.

Praia

Tucan

Cadiz

Lux

*Vermelde functies zijn modelafhankelijk.

Zonwering - Rolluiken - Buitenleven

Meer info op www.harol.com


Uw partner in

op maat gemaakt zonweringdoek

Easy-click / klikpees

Acryldoek gestikt of verlijmd

Veelzijdige afwerkingen

Raamdoeken met tourniquets

Geconfectioneerd doek voor elk type zonwering

Of u nu een doek voor screens, terrasschermen, markiezen of buitenlevenproducten zoekt,

bij Hylas hebben we voor alle zonweringstoepassingen een oplossing. Vanuit een uitgebreid

assortiment leveren wij met veel zorg kwalitatief hoogwaardig geconfectioneerde doeken.

Hierbij kunt u kiezen uit zowel acryl- als screendoek, in diverse afwerkingsmogelijkheden.

Tibelly ®

Hylas beschikt tevens over een eigen acryl- en screen doekencollectie: Tibelly. Wat Tibelly

uniek maakt, is de prijs-kwaliteit verhouding, kleuren en designs passend bij de huidige trends,

én een compacte collectie welke precies genoeg keuze biedt aan uw klanten. Daarnaast komt

Tibelly samen met haar klanten al jaren in actie voor KWF Kankerbestrijding. Voor elke

verkochte meter acryldoek doneert Tibelly € 0,05 aan dit goede doel. Doet u mee?

Waarom kiest u voor Hylas?

Dé specialist in doekconfectie • Breed assortiment • Veelzijdige afwerkingen •

Maatwerk & kwaliteit • Maatschappelijk verantwoord • Ruim 40 jaar ervaring

Hylas B.V.

Postbus 61 • 6660 AB Elst • Ambachtsweg 7 • 6662 NV Elst • Nederland

T +31 481 371 948 E info@hylas.nl I www.hylas.nl


ZipX®Zero

onzichtbaar en sterk

Zonwering

Al 45 jaar is Wilms de specialist voor rolluiken en zonwering in de Benelux. We trekken voluit de kaart van verticale

integratie: ‘developed, designed and made in Belgium’. Zo garanderen we onze scherpe levertermijnen, ook in tijden van

schaarse grondstoffen.

Onze andere troeven: luchtdichte én onzichtbare plaatsing in nieuwbouw, een duurzame productie,

gepatenteerde innovaties en een intensieve begeleiding tijdens zowel planning als plaatsing.

Wens je ook Wilms-dealer te worden? Surf naar www.wilms.be voor meer info of contacteer

schaduwmeester Wim De Haas op het nummer +31 653 77 81 72.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!