22.04.2022 Views

Keukenbouw 02 2022

Platform over design en techniek in de keukenbranche

Platform over design en techniek in de keukenbranche

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nummer 2 Jaargang 5 april - mei 2022

PLATFORM OVER DESIGN EN TECHNIEK IN DE KEUKENBRANCHE

keukenbouw.be

Voor iedereen een

passende kraan

BATIBOUW 2022

opnieuw fysiek

Keukenwerkbladen

voor het leven

Vakbeurzen

na corona


NOVY

PURELINE FRAME

Modulaire dampkap

waarvan je zelf de look bepaalt

Novy Pureline Frame is de nieuwste innovatie van het Belgische Novy. Een zwartmetalen

frame wordt mooi gematcht met de look van elke keuken. In het frame passen namelijk

legplanken in om het even welke stijl, kleur of materiaal. Ideaal om het design van de

keukenkasten door te trekken naar de dampkap en tegelijk ook een meerwaarde aan

ruimte te creëren. novy.com


U hebt allicht een

favoriete plek. Uw

favoriete wijn ook.

Thuis hebt u ongetwijfeld een favoriete plek.

Uw favoriete wijn ook: een wijnbewaarkast met

verschillende temperatuurlagen van Liebherr.

Door de twee temperatuurzones kunnen

verschillende wijnsoorten bewaard worden op de

ideale drinktemperatuur. Zo kunt u er altijd optimaal

van genieten. Ontdek onze oplossingen voor

temperatuurbeheer op liebherr.be/wijnkasten

Quality, Design and Innovation


In een overheersend digitale wereld

waarin het lijkt dat we steeds sneller leven,

hebben we het recht om te vertragen

op een plaats waar ruimte is voor warmte,

Schoonmansveld 7, 2870 Puurs | CULOT.BE

gezelligheid en kookplezier.


Voorwoord

Het einde van de tunnel?

Daar is de lente, daar is de zon. En met de lente kwam ook code geel.

Een verademing. Een dag waar we al twee jaar naar uitkeken. De ultieme

ambitie om corona voor eeuwig en altijd te verbannen, is dan wel niet

verwezenlijkt, toch voelde het aan als een geweldig klinkende overwinning.

Voor het eerst in twee jaar stapte ik de deur uit op weg naar een gesprek

met iemand uit de keukensector zonder mij te moeten afvragen of ik wel een

mondmaskertje bij had. Zonder mij te moeten afvragen of ik ergens ten velde

(opnieuw) een besmetting zou oplopen. Want we hebben de voorbije twee

jaren genoeg quarantaines en lockdowns doorzwommen.

Het leek ook een gigantische stap op weg naar normalisering binnen de

keukensector, een opening om de opgelopen backorders weg te werken en

de nieuwe keukens van vele mensen ook volledig af te werken met het laatste

ontbrekende toestel. Helaas…

Toen kwam er een staatsman uit Rusland die het nodig vond om zijn buurland

aan te vallen. Een oorlog. En eigenlijk in vogelvlucht niet eens zo ver van ons

vandaan. Brussel-Kiev met de wagen is ongeveer 2.000 kilometer. Wie in

Napels, toch vrij diep in Italië, een bezoekje brengt aan Ciro Romeo Mertens,

het pasgeboren zoontje van Kat Kerkhofs en Dries Mertens, heeft na zijn trip

met de auto een goede 1.700 kilometer achter de kiezen. En dat doen vele

mensen elke zomer met de wagen, op naar de zon en de ontspanning.

Uiteraard zijn onze gedachten bij de vele mensen die ongewild betrokken zijn

geraakt bij deze tragedie. Dit onheil overstijgt eender welke negatieve impact

het ook maar heeft op ons als professional in de keukensector. Opnieuw komt

er van buitenaf een invloed op onze werkzaamheden en opnieuw zijn de

leveringen en de beschikbaarheid van grondstoffen geïmpacteerd. Het zal ooit

wel eens stoppen zeker?

Na regen komt zonneschijn, na corona komt vrijheid, na oorlog komt vrede…

Toch?

Tot binnenkort.

Veel leesplezier gewenst!

Tom Rampelbergh


PLATFORM OVER DESIGN EN

TECHNIEK IN DE KEUKENBRANCHE

keukenbouw.be

Jaargang 5 • nummer 2 • 2022

Verschijnt 5 x per jaar

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Stephanie Demasure

REDACTIETEAM

Johan Debaere, Tom Rampelbergh,

Anastasia Verleysen

PROJECTMANAGEMENT

Freddy Fierens

f.fierens@louwersmediagroep.be

Pieter-Jan Vansteelandt

p.vansteelandt@louwersmediagroep.be

ADVERTENTIES

Een hoge resolutie PDF moet worden

aangeleverd via de AdPortal. Mocht u

nog geen uploadlink hebben ontvangen,

stuur een email naar

traffic@louwersmediagroep.be

SECRETARIAAT

Sarah Dierick, Riana Holley, Elke Kina

ABONNEMENTSPRIJS

België: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 99,00 per jaar excl. BTW

ING

IBAN BE33 3631 9320 5246

BIC BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep BVBA

o.v.v. Keukenbouw.

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken

voor verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken

van de abonnementsperiode geen schriftelijk

bericht van opzegging is ontvangen,

wordt het abonnement automatisch met

een jaar verlengd.

DOELGROEP

Keukenbouw is een on/offline communicatieplatform

dat als abonnement, in controlled

circulation en online wordt verspreid onder:

Keukenspeciaalzaken, kookstudio’s, professionele

keukenbouwers, interieurarchitecten,

advies- en ontwerpbureaus, fabrikanten,

importeurs en toeleveranciers.

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.be

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming

van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is

samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid

van de informatie. Zij aan-vaarden dan ook geen

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen

die gebaseerd zijn op deze informatie.

8 Discreet geïntegreerde dampkap als

hart van modulair designelement

10 Impact lokale handelaar

beschermen en vergroten

12 De Pen: Vakbeurzen ook na

corona een belangrijk commercieel

instrument voor de industrie

16 Franchiseformule heeft zo zijn voordelen

voor de zelfstandige ondernemer

Thema keukenkranen

18 In harmonie met het design

en de stijl van de keuken

22 Een gouden blikvanger

25 Keukenkranen vervaardigd in de filosofie

van duurzaamheid en kwaliteit

26 Een goede balans tussen

design en functie

29 Duurzaam en evenwichtig

30 Van een briljant idee naar

internationaal succes

34 Key to success?

No-nonsensecommunicatie en

oplossingsgericht handelen

36 Een antwoord op alle recirculatievragen

Thema werkbladen

40 Het eerste wat opvalt in de keuken

44 Duurzame werkbladen

46 Verfijnde en warme

natuursteendecors zetten de toon

48 Positieve cijfers in uitdagende tijden

51 Tijdbesparende behandeling voor

tafels en keukenwerkbladen

52 “Ontdek de unieke mogelijkheden van

Solid surface in The Hub in Antwerpen”

56 Voor een mooie kooktijd

Dossier Batibouw

58 Een terugkeer door de grote poort

62 Duurzaamheid als Olympisch minimum

64 Ontwerp en innovatie boven alles

68 Design en kwaliteit Made in Italy

08

40

44


inhoud

Cover

Beeld: Beko

Nummer 2 Jaargang 5 april - mei 2022

keukenbouw

PLATFORM OVER DESIGN EN TECHNIEK IN DE KEUKENBRANCHE

keukenbouw.be

58

Platform over design en techniek in de keukenbranche | keukenbouw.be | | 2022

2

Voor iedereen een

passende kraan

BATIBOUW 2022

opnieuw fysiek

Keukenwerkbladen

voor het leven

Vakbeurzen

na corona

68 74

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte

van het laatste nieuws. Volg ons op

social media en meld je aan voor onze

nieuwsbrief!

keukenbouw.be

70 Een nieuwe kijk op koken

74 De kookplaat van de toekomst

76 Koken makkelijker gemaakt

80

80 Alles goed gepland

82 “Een dag waar je bij moet zijn”

84 ‘The first and original’

versterkt HPL-gamma

88

94

88 Je ledverlichting samenstellen

met de online configurator

91 De kookplaat van de toekomst

94 Inductie: niet alleen thuis

in de strakke keuken

96 Dringend een plafond op

de energieprijzen!

100 Keukens spotten onder een

Milanees lentezonnetje

102 Keukenpartners


De Novy Pureline Frame omvat een krachtig

afzuigsysteem, discreet gemonteerd in een robuust

metalen frame met een minimalistisch design.

Discreet geïntegreerde

dampkap als hart van

modulair designelement

De dampkap is in de eerste plaats een functioneel apparaat, dat dampen, geuren en vetten tijdens het koken

afvoert. Vandaag draagt ze als designelement ook een steentje bij aan de esthetische afwerking van elke

keuken. Novy zet fors in op innovatie en design van hun dampkappen en kookplaten. Elke nieuwe ontwikkeling

wordt optimaal afgestemd op de wensen en behoeften van keukenbouwer en consument. Voor de nieuwe

Novy Pureline Frame is dat niet anders. Dit modulaire designelement op basis van een robuuste metalen

frameconstructie omvat een krachtig Novy Pureline afzuigsysteem met een sfeervolle verlichting en laat de

klant toe om op een flexibele manier legplanken te integreren.

Tekst Johan Debaere Beeld Novy

Elk gesprek met Olivier Lambert en Hein

Haasjes, respectievelijk director marketing

en product manager bij Novy, is doorspekt

met enthousiasme, drang naar innovatie en

focus op design. Voeg daarbij de jarenlange

ervaring in de ontwikkeling en productie

van dampkappen en kookplaten en je krijgt

telkens weer een interessant verhaal. “Het

heeft geen zin om innovaties te ontwikkelen

als niemand in de markt er naar vraagt.

Daarom luisteren we continu naar de archi-

tect, installateur en consument om daarna

met nieuwigheden uit te pakken. Het ruime

assortiment innovatieve dampkappen en

kookplaten, die we de laatste jaren met

succes in de markt gelanceerd hebben, is

daarvan het sprekende bewijs. Zo is onze

Novy Pureline een dampkap die zeer discreet

in het plafond boven een kookeiland

of in een decoratieve nis ingewerkt kan worden.

Een geoptimaliseerde randafzuiging,

een sfeervolle verlichting en een intuïtieve

bediening zijn de belangrijkste troeven van

dit krachtig, maar fluisterstil afzuigsysteem”,

vertelt Olivier Lambert. “Onze R&D-afdeling

gaat geen enkele uitdaging uit de weg en zo

ontstond de idee om de dampkap te integreren

in een robuust metalen frame, waarin

de keukenbouwer of bouwheer naar eigen

wens ook de nodige legplanken kan monteren.

Novy Pureline Frame is de naam van

deze innovatie, die met zijn design een ware

eyecatcher boven elk kookeiland vormt.”

8 Keukenbouw.be


De Novy Pureline vormt het hart van deze innovatieve

ontwikkeling. De keukenbouwer of bouwheer

bepaalt verder zelf de invulling met legplanken.

Novy levert deze maatoplossing met dimbare ledspots voor integratie in de legplanken.

Zo wordt de sfeervolle verlichting over het volledige kookeiland doorgetrokken.

“Naast het krachtige afzuigsysteem en een minimalistisch design

vormt de modulariteit de grootste troef van dit designelement.”

Modulariteit als grootste troef

Novy biedt de keukenbouwer en consument

dus een totaaloplossing die met het robuuste

metalen frame perfect inspeelt op de stijgende

vraag naar een industriële look in moderne

keukens. Dit designelement draagt duidelijk

de handtekening van de dampkapfabrikant en

wordt volledig op maat aangeleverd. “Onze

Novy Pureline vormt het hart van deze innovatie

en die moet uiteraard boven de kookplaat

in het frame gemonteerd worden. We hebben

ook bewust voor een framediepte van 80,6

centimeter geopteerd, want daardoor kunnen

ruime legplanken van maar liefst 75 centimeter

diep gebruikt worden. Met onze focus

op dergelijke details maken we toch wel het

verschil ten opzichte van andere gelijkaardige

constructies”, licht Hein Haasjes toe.

“Naast de kracht van de Novy dampkaptechnologie

en het minimalistische design van

de constructie is de modulariteit de grootste

troef van deze nieuwe ontwikkeling. Zo bepalen

de klanten op basis van de beschikbare

ruimte boven het kookeiland en de indeling

van de keuken of ze kiezen voor een constructie

met twee, drie of vier frames, of de frames

opgehangen worden met een hoogte van 70

of 80 centimeter en waar de legplanken geïntegreerd

worden. Ook bij het bepalen van de

afstand tussen de verschillende frames krijgt

men vrij spel tot een maximum van 125 centimeter,

waardoor een Pureline dampkap van 90

of 120 centimeter breed geïntegreerd kan worden.

We hebben wel de dikte en diepte van de

legplanken vastgelegd, maar als keukenbouwer

of bouwheer bepaal je zelf welk type plank

je gebruikt en in welke kleur je die lakt. Zo kan

je alles perfect afstemmen op de look-and-feel

van de keukenkasten. We leveren dimbare

ledspots, die eenvoudig in de legplanken van

18 of 25 millimeter dik gemonteerd kunnen

worden. Daardoor kan de sfeervolle verlichting

van de dampkap over het volledige kookeiland

doorgetrokken worden.” •

Keukenbouw.be 9


Impact lokale handelaar

beschermen en vergroten

De zelfstandige keukenhandelaar heeft er, ondanks het moeilijke klimaat, toch twee sterke jaren

opzitten. De pandemie en de daarmee gepaard gaande problemen qua productie en distributie, hielden

de keukensector niet tegen. Integendeel, mooie groeicijfers volgden elkaar op. “En toch willen we de

vakhandelaar nog sterker maken”, klinkt het bij Royal Crown.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Royal Crown

Frank Rombouts: “We willen de vakhandelaar heer en meester maken in zijn regio.”

“Hoe gaan we de geweldige prestaties van

de lokale handelaar nog verbeteren?”, stelt

Frank Rombouts van Royal Crown zichzelf

de vraag. “Het is duidelijk gebleken dat de

consument in tijden van crisis zich wendt tot

een vertrouwd persoon, iemand die dicht

in zijn omgeving gevestigd is. Consumenten

zijn vandaag ook gevoelig aan merken.

Het antwoord op bovenstaande vraag luidt

dan ook heel duidelijk: extreme customer

centricity. We gaan met onze leden heel

individueel samenwerken, heel erg op maat

systemen en ideeën uitwerken. Het ultieme

doel is de vakhandelaar heer en meester

maken in zijn regio.”

10 Keukenbouw.be


gazine? Een garage sale? Het kan allemaal.

In 2022 volgen we de ingeslagen weg verder,

want we merken dat de reacties hierop

positief zijn. Maar we zouden Royal Crown

niet zijn moesten we niet extra mogelijkheden

voorstellen: gepersonaliseerde reclame in

samenwerking met een leverancier, werken

met ‘nieuwe’ media zoals Spotify of Waze,

…”

“We ontzorgen

onze leden volledig

op (digitaal)

marketingvlak.”

Royal Crown: “Onze leden leveren keukens op maat aan hun klanten,

wij leveren een marketingverhaal op maat aan onze leden.”

Maatwerk qua marketing

Rombouts: “Marketing blijft naast aankoop

een paradepaardje bij Royal Crown. In 2021

introduceerden we ons ‘maatwerk’ reclameconcept.

Geen eenheidsworst dus, wel een

persoonlijk concept voor iedere klant afzonderlijk.

Een dienstverlening die de Genkenaren

ook doortrekken naar het aankoopbeleid.

Digitale marketing deed het goed in 2021

maar ook de oeroude, traditionele huis-aanhuis

folder ging er sterk op vooruit. Per klant

werken we dus, in samenspraak uiteraard,

een eigen concept uit. Een eigen lifestylema-

Eigen huis

Royal Crown legt de focus graag bij haar

leden. Dat zit in het DNA van de organisatie.

Maar in 2022 komt er even verandering in.

Binnen Royal Crown vinden we twee takken,

eentje voor de keukenvakhandel en sinds

2019 eentje voor de elektrovakhandel. “En

die wordt stilaan volwassen”, voegt Rombouts

toe. “De hoogste tijd dus om deze een

eigen huisstijl en eigen kanalen te geven.

Cozino Home zet zijn eerste stapjes en we

zetten in op tailormade software voor leden,

centrale en leverancier. En last but not least,

de bouw van onze nieuwe stek in Genk is van

start gegaan. Je hoort het, veel werk op de

plank.”

Uitsmijter

Op het einde van ons gesprek komt Rombouts

nog met een leuke teaser. “Royal

Crown werkt samen met enkele gekende

Belgische leveranciers van wereldformaat aan

een nieuw losstaand high-end meubel”, aldus

Rombouts. “We stellen dit graag binnenkort

aan je voor. Benieuwd naar het eindresultaat

en welke partijen de koppen bij elkaar hebben

gestoken? Nog even geduld, alsjeblieft.” •

Keukenbouw.be 11


De Pen

Beeld Studio Dann

12 Keukenbouw.be


De Pen

Fa Quix en Filip De Jaeger

Directeur-generaal en Adjunct-directeur-generaal van Fedustria

Vakbeurzen ook na corona een belangrijk

commercieel instrument voor de industrie

Vanaf maart 2020 raasde het coronavirus als een orkaan door het

beurzenlandschap. Het regende uitstel na uitstel tot annuleringen toe.

Sommige beursorganisatoren besloten om een jaar op te schuiven, soms zelfs

twee jaar of meer. Dat voedde de gedachte dat beurzen hun beste tijd zouden

hebben gehad. En dat voortaan met andere commerciële instrumenten dan

vakbeurzen bedrijven hun klanten zouden informeren en tevredenstellen.

Virtuele in plaats van fysieke beurzen zagen het daglicht, virtuele showrooms

werden tot in het digitaal netwerk van de klant gebracht. Het leek erop dat

fysieke vakbeurzen nooit meer zouden terugkomen. Maar is dat wel zo?

Tijdens de recentste enquête van Fedustria bij haar lidbedrijven, in januari 2022, verwachtte 94

procent van de deelnemende bedrijven dat (internationale) vakbeurzen en salons in 2022 zouden

hernemen, maar slechts gedeeltelijk, en dan nog niet alle beurzen. 6 procent verwachtte dat de

beurzen wel volledig zouden hernemen zoals voorheen. Maar zowat elk bedrijf was en is van

mening dat vakbeurzen opnieuw een rol zouden gaan spelen in het commercieel verhaal van

de bedrijven uit de textiel-, hout- en meubelindustrie. Niet verwonderlijk, zeker niet in het geval

van interieurproducten waar het vaak gaat om producten met een hoge tactiliteit, die de klant

voorafgaand aan de aankoop graag in een setting wil zien, voelen en ervaren. Ook de persoonlijke

fysieke interactiviteit met de verkopers kan in vele gevallen niet tippen aan de eerder afstandelijke

en koele virtuele ontmoetingen. Bovendien bieden vakbeurzen de bezoekers de gelegenheid om

op eenzelfde locatie en binnen een bepaald tijdsschema een heel aantal leveranciers en merken te

ontdekken en bezoeken.

Op de vraag in welke mate corona een gevolg heeft gehad voor de toekomstige deelname als

individuele standhouder aan (inter)nationale vakbeurzen in 2022 in vergelijking met de situatie precorona,

gaf 36 procent (43 procent in de vorige snelenquête van september 2021) van de bedrijven

aan dat zij evenveel als voordien aan vakbeurzen zullen deelnemen, maar bijna een op drie bedrijven

gaf aan dat in de toekomst minder te zullen doen. Mogelijk plooien deze laatste zich (deels) terug

op de organisatie van eigen huisshows. Verder meldde 11 procent van de respondenten daar (nog)

niet op te kunnen antwoorden, en slechts 1 procent (4 procent in de vorige snelenquête) zal meer

dan voordien aan vakbeurzen deelnemen. Noot: voor bijna een op vier bedrijven blijkt het gegeven

‘vakbeurzen’ niet relevant te zijn.

Keukenfabrikanten bevinden zich allicht (deels) in deze categorie. Zij beschikken vaak over één tot

meerdere eigen showrooms, waar zij hun nieuwe realisaties en producten direct aan de consument

kunnen presenteren en zijn dan ook minder geneigd om nog aan (vak)beurzen te gaan deelnemen.

Kortom, door corona zal ongeveer een op drie bedrijven beduidend minder aan vakbeurzen

deelnemen dan pre-corona. Dat is toch significant. Vraag is nu wat het effect van de oorlog in

Oekraïne zal zijn? •

Keukenbouw.be 13


Een decor

treft doel.

Nolte Küchen en Eiken nero

inspireren wonen.

Löhne, 17 september 2021. Eiken is troef voor oppervlakken.

Nolte Küchen heeft al een schot in de roos gedaan met Vulkaan

eiken en Eiken grafi etzilver. Voor het seizoen 2022 heeft het familiebedrijf

weer een schot in de roos – in de waarste zin van het

woord. Eiken Nero is de naam van het donkere decor dat we hier

in een huiselijk ontwerp presenteren. Wie ze live wil ervaren en

zich verder wil laten inspireren, moet het nieuwe NOLTE FORUM

bezoeken.

Een zwart oppervlak waarvan de structuur tot leven komt in het licht. Een nobel

statement, dat de aandacht trekt. Een modern front zonder franje dat bijzonder

goed staat in open woonkeukens. Dit alles biedt de nieuwe toevoeging

aan het programma MANHATTAN. En hoewel het er op lijkt: Bij het oppervlak

Eiken Nero gaat het om een decor, niet om echt hout. Dit spaart ressources en

maakt luxueus design betaalbaar.

HET JUISTE FRAME

Maar hoe ontstaat de elegante look? Als zwart de toon moet zetten, heeft het

een tegenpoolnodig. Idealiter één, hooguit twee tinten meer. Anders ziet het er

al snel kleurrijk en willekeurig uit. Trouwens, dit geldt ook voor witte keukens.

Wat vindt u bijvoorbeeld van een warme houttint? In ons voorbeeld, is het

de vloer. Sofa en stoff en halen het lichte bruin weer op en zorgen voor het

optische kader. De decoratie, daarentegen, past bij de fronten. Op enkele

uitzonderingen na die de regel bevestigen, is het – zwart!

HET JUISTE LICHT

Licht zet accenten en creëert sfeer. Maar zwart absorbeert licht. Daarom

moet er veel licht zijn in zwarte keukens. Grote ramen zorgen voor

een goede uitgangssituatie. Zorgvuldig geplaatste verlichting doet de

rest. Het resultaat: De meubels lijken minder massief en oppervlakken

komen beter tot hun recht. De ruimte krijgt meer diepte, vooral in combinatie

met glas. Verlichte, huiselijk ogende vitrinekasten zijn hier ideaal.


Advertorial

Het jaar 2022 treft vol doel: MANHATTAN in decor Eiken nero

DE JUISTE FRONTLAY-OUT

Met veel kleine oppervlakken ziet de keuken er al snel rommelig en

zwaar uit. Vooral met zwart, is dit geen goed idee. Het alternatief zijn

binnenkorfl ades. Ze bieden maximale opbergruimte en comfort en kunnen

gemakkelijk worden „verborgen“ achter doorlopende fronten. Hierdoor

oogt de keuken ruim en opgeruimd. De reeds genoemde vitrines of

schappen zorgen voor een lossere aanblik.

Voor het eiland zijn hogere onderkasten een goed idee. Voor een moderne

look en een rugvriendelijke werkhoogte worden ze gecombineerd

met een lage plint en een dun werkblad. Bij Nolte Küchen zorgen 90

centimeter in plaats van de gebruikelijke 75 ook voor maar liefst 20 procent

meer opbergruimte.

OP ONTDEKKINGSREIS NAAR HET NOLTE FORUM

Nog meer tips vindt u in het nieuwe NOLTE FORUM in Löhne. Hier vindt

de klant niet alleen keukens – in de eerste plaats het beschreven ontwerp

en andere ideeën met Eiken Nero – maar alles wat er nog meer uit keukenmeubelen

kan worden getoverd: huiselijke overgangen en complete

woonruimtes, geïntegreerde werkplekken, gangen, bijkeukens, garderobes,

kleedkamers en zelfs badkamers!

Om het overzicht te bewaren met zoveel keuze, zijn ongeveer 70 voorbeeldontwerpen

aan verschillende thema‘s toegewezen. Van functionele

keukens in kleine ruimtes tot open woonkeukens en appartementen, het is

er allemaal. Ook wie op zoek is naar nieuwe producten, landelijke keukens

of hoogwaardig design vindt er wat hij zoekt. Digitale panelen kunnen

worden gebruikt om ontwerpvarianten of alternatieve frontontwerpen weer

te geven en om informatie te downloaden.

Klanten zijn van harte uitgenodigd om het NOLTE FORUM te bezoeken –

alleen of met hun adviseur. Informatie over openingstijden, route en aanmelding

is te vinden op https://www.nolte-kuechen.com/de-de/service/herstellerausstellung.

360° TOUR

Als Löhne te ver voor u is, kunt u het NOLTE FORUM ook virtueel ontdekken.

Op de website www.nolte-kuechen.com vindt u een 360°-tour. Niet alleen

kunnen afzonderlijke bereiken worden geselecteerd, maar er kunnen ook

fi lterinstellingen worden gemaakt om gericht te zoeken. De schat aan informatie

over ontwerpen en producten is beschikbaar in het Duits en het Engels.

Scan hier en ervaar

de virtuele tour.

Nolte Küchen GmbH & Co. KG | Anni-Nolte-Straße 4, 32584 Löhne

www.nolte-kuechen.com


FRANCHISEFORMULE HEEFT

ZO ZIJN VOORDELEN VOOR DE

ZELFSTANDIGE ONDERNEMER

Wie vandaag nog een zelfstandige keukenzaak wil starten en dat niet in franchise doet, neemt toch wel enig

risico. Franchisenemers behouden namelijk hun zelfstandig statuut, maar kunnen wel profiteren van een

professionele retailorganisatie, die hen ondersteunt qua administratie, marketing en logistiek, maar ook de

inkoop centraliseert. De redactie van Keukenbouw sprak met Jean-Paul Hagen, directeur van Svegra, de

franchisegever voor de formule Grando Keukens in België.

Tekst Johan Debaere Beeld Svegra/Grando Keukens

De ondernemer geeft de klanten aan de hand van een gedetailleerd 3D-ontwerp een duidelijk beeld van hoe hun keuken er in werkelijkheid zal uitzien.

16 Keukenbouw.be


Grando Keukens is een binnen de Benelux

opererende franchiseformule met verschillende

vestigingen over heel België en Nederland.

De verschillende filialen van de firma vormen

één geheel, maar eigenlijk ook weer niet. Het

gaat om kleine zaken met aan het hoofd zelfstandige

ondernemers met daarboven een

overkoepelende organisatie die hen aan de

ene kant de vrijheid laat om hun eigen ding te

doen, maar aan de andere kant wel de nodige

ondersteuning biedt op verschillende vlakken.

“We zijn de franchisegever voor die formule

van Grando Keukens in België. Vanuit Svegra

sluiten we zelfstandige ondernemers aan

en ondersteunen ook nieuwe en bestaande

ondernemers op alle vlakken”, vertelt directeur

Jean-Paul Hagen. “Bij nieuwe ondernemers

gaat dat bijvoorbeeld over het opstellen

van hun businessplan voor de bank, het zoeken

naar een geschikte locatie en een passend

pand, het uittekenen en realiseren van

de showroom en, indien nodig, het opleiden in

het keukenvak. Bij ondernemers die al aan de

slag zijn, bieden we vooral ondersteuning op

het vlak van inkoop, administratie, marketing

en logistiek. Eigenlijk is het heel eenvoudig: als

een van de ondernemers ergens tegen aanloopt,

kan hij bij ons terecht.”

Een win-winsituatie voor

ondernemer en klant

Een franchisenemer heeft dus heel wat voordelen

ten opzichte van een zelfstandige keukenhandel.

En het komt ook de eindklant ten

goede. “Dankzij de franchiseformule kan de

“Door de franchiseformule kunnen

zelfstandige ondernemers hun

volle aandacht geven aan het

helpen van de klant.”

Deze ondernemer gebruikt zijn skills in perspectief tekenen om voor de klanten een eerste idee van

hun droomkeuken op papier te zetten.

Grando Keukens is een binnen de Benelux opererende franchiseformule met verschillende

vestigingen over heel België en Nederland. Zo ziet de voorgevel van het filiaal in Turnhout eruit.

ondernemer al zijn aandacht richten op het

helpen van de klant. De inkooponderhandelingen

en ook de marketing worden door

ons als franchisegever overgenomen. Ook

de logistiek regelen we centraal, waardoor

de ondernemer niet zelf met keukens moet

rondrijden. Als je als kleine zelfstandige al

deze toch wel belangrijke, maar vooral ook

tijdrovende aspecten zelf in handen moet

nemen, veroorzaakt dat vaak veel stress.

Franchisenemers kunnen door die ontzorging

wekelijks meer klanten verder helpen

en die gelukkig maken met hun droomkeuken.

Want het blijft uiteraard wel hun eigen

zaak en dus moet verkoop, bestelling, montage,

facturatie en service wel nog vanuit

de lokale Grando-showroom gebeuren. Een

klant behoudt zijn vast aanspreekpunt, waar

hij ook na de montage steeds bij terecht

kan”, legt de directeur uit. “Het verschil zit

hem dus vooral in de schaalgrootte van de

keten. Het lokale ondernemerschap van de

zelfstandige wordt nu eenmaal versterkt door

de grootte en de kracht van de formule. Op

die manier kan de ondernemer gemakkelijker

naamsbekendheid opbouwen en betere

inkoopvoorwaarden krijgen, om maar een

tweetal voorbeelden te noemen. De consument

kan dan weer rekenen op een 100 procent

levergarantie via de organisatie en op de

zo gewaardeerde personal touch en service

van de lokale zelfstandige ondernemer.”

Geschikte partners vinden

Svegra is als franchisegever voor Grando Keukens

continu op zoek naar nieuwe ondernemers

die willen meestappen in het verhaal.

“We adverteren daarvoor in magazines en

staan op bepaalde platformen voor franchiseorganisaties.

Uiteraard maken we ook

gebruik van ons ruime netwerk van partners,

die op hun beurt ook weer hun contacten

aanspreken. Zo proberen we toch elk jaar één

of twee geschikte ondernemers te vinden

die zin hebben om bij de Grando-familie aan

te sluiten”, sluit Jean-Paul Hagen af. “Voor

wie de stap wil zetten, is het beheersen van

het keukenvak geen absolute must. Met een

grote dosis enthousiasme, een enorme drang

om de droom van de klanten te realiseren in

combinatie met ondernemingscapaciteiten

heb je al de basis om succesvol een Grandoshowroom

uit de grond te stampen. Geïnteresseerden

kunnen geheel vrijblijvend met

ons contact opnemen voor meer informatie

of een verkennend gesprek. Gewoon even

bellen naar 0031 6 20 09 91 31 of mailen

naar jp.hagen@grandoretail.nl.” •

Keukenbouw.be 17


Thema keukenkranen

IN HARMONIE MET HET DESIGN

EN DE STIJL VAN DE KEUKEN

Kies de keukenkraan die perfect aansluit bij de keuken. De gouden tip klinkt misschien wel eenvoudig, om

het effectief toe te passen is een secure zoektocht nodig. Want ga maar eens doorheen het assortiment

keukenkranen van verschillende fabrikanten op zoek naar dat model in die afwerking die perfect past in de

keuken van je dromen.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Franke, Grohe, Quooker, BLANCO

Kranen van vandaag kunnen meer dan enkel warm en koud water. (Foto: Quooker)

18 Keukenbouw.be


Thema keukenkranen

De kleren maken de man, de keukenkraan dan ook de keuken?

Misschien een tikkeltje overdreven maar dat de keukenkraan een

belangrijk onderdeel van de keuken is, dat staat buiten kijf. Meer zelfs,

het is het meest gebruikte onderdeel van de keuken. Denk maar eens

aan het veelvoud van handelingen en acties die er met de keukenkraan

gebeuren. De ganse dag door. Dat maakt dat de keukenkraan mooi

moet zijn, ze valt namelijk op in elke keukenstijl en elk design, maar ook

makkelijk in gebruik en duurzaam.

Ruime keuze

Neem het assortiment van de verschillende fabrikanten erbij en je beseft

meteen wat een (onmogelijke?) klus iemand heeft om net die kraan te

vinden die het beste past bij de stijl van de keuken en de wensen qua

vorm en afwerking. De keuze van de keukenkraan mag ook niet op het

achterplan worden geschoven, het is zoals gezegd het meest gebruikte

onderdeel van de keuken en staat altijd in beeld. Net om die reden

zijn de stijl en de kleur van de kraan zo belangrijk geworden, net als

de vorm van de uitloop. Nu de keuken het middelpunt van de woning

is en de kamer om mee uit te pakken bij vrienden, verdient het wel

een mooie en functionele keukenkraan. Want de mogelijkheden die de

kraan biedt, blijven uiteraard van even groot belang.

De bediening

Eigenlijk is de juiste kraan kiezen niet zo moeilijk als het lijkt. Het moet

weliswaar weloverwogen gebeuren, maar met de juiste vragen en dus

de juiste antwoorden kom je al snel bij een beperkte selectie kranen

uit. En het lijkt ons toch net iets eenvoudiger om te kiezen uit pakweg

vijf kranen die de selectie hebben doorstaan, dan uit een lijst van

bijvoorbeeld vijftig. Zo is de bediening van de kraan een belangrijke

vraag waarbij het antwoord al meteen de schaar zet in de hoeveelheid

mogelijke kranen. Eengreepsmengkraan of tweegreepsmengkraan?

Simpel gezegd, één hendel om de kraan te bedienen of twee hendels?

Welke van de twee opties het handigst is, hangt uiteraard af van

gebruiker tot gebruiker. Al lijkt het ons meer dan waarschijnlijk dat de

eengreepsmengkraan, dus met één hendel om zowel het waterdebiet

als de temperatuur te regelen, net dat tikkeltje handiger is. Of wat dan

gezegd van de contactloze bediening? Ingegeven door corona maar

ook wel handig als je water nodig hebt terwijl je de handen vol hebt.

Het water begint te stromen wanneer een sensor de handen opmerkt

en stopt met stromen als de handen weer weg zijn. ►

Een opvallende statement in de keuken met zowel de kraan als de

spoelbak in dezelfde (gekleurde) afwerking. (Foto: Grohe)

Leuke designdetails voegen een tikkeltje speelsheid toe aan het meest

gebruikte onderdeel van de keuken. (Foto: Grohe)

Keukenbouw.be 19


MARIS XL,

ongecompliceerd & esthetisch koken

De Maris-familie in Fragranit+ maakt met een bijkomende Sanitized®-behandeling absolute

prioriteit van hygiëne. Met zijn moderne look en spoelunits in XL-formaat past deze spoeltafel in

elke familiekeuken: niet alleen biedt de extra grote spoelbak je meer comfort en bewegingsvrijheid,

hij vergroot ook jouw creativiteit voor, tijdens en na het koken.

www.franke.com/be


Thema keukenkranen

Koud en warm en meer

Vandaag zijn bovendien kranen verkrijgbaar

die naast gewoon koud en warm water ook

direct kokend water (en zelfs meer) voorzien

uit één en dezelfde kraan. Die beschikbaarheid

is misschien nog niet bij iedere consument

gekend dus het loont zeker de moeite

om de pluspunten van die kraanmodellen

voor te stellen. De tijdwinst die zo’n kraan

oplevert, de plaatsbesparing op het werkblad

omdat geen waterkoker meer nodig is, …

En om mensen die deze kranen niet kennen

helemaal gerust te stellen: ze zien er ook niet

anders uit dan gewone kranen. Kokendwaterkranen

zijn er in alle maten, vormen, gewichten

en uitvoeringen.

Het design

Een hoge of lage uitloop? Een uittrekbare

sproeikop of niet? De antwoorden hierop zijn

uiteraard meer aan het functionele gekoppeld

dan aan het esthetische. En toch hebben

ze hun (misschien beperkte?) invloed op

het uiterlijk van de kraan. Maar wie over het

design van de kraan spreekt, bedoelt uiteraard

wat anders. Klassiek of modern? Chroom,

zwart of toch een kleurtje? Mat, gepolijst,

geborsteld? Maar laat ons wel wezen, voor

elke type keuken, voor elke smaak bij de klant

is er met 100 procent zekerheid een keukenkraan

die zijn of haar keuken af maakt. •

Hoge of lage uitloop? Uittrekbare sproeikop of niet? Slechts twee van de meerdere vragen die de

consument op weg helpt naar de ‘juiste’ keukenkraan. (Foto: BLANCO)

Zwart is de trendkleur in de keuken.

Ook een keukenkraan in het zwart hoort

daar dus bij. (Foto: Franke)

Keukenbouw.be 21


Thema keukenkranen

Een gouden blikvanger

De keuze van de keukenkraan lijkt op het eerste zicht banaal, maar het is wel die beslissing die elke keer je

de keuken binnenkomt je kan verleiden of irriteren. Daarom is ook het ontwerp van de kraan een belangrijk

gegeven. Design en kleur. En BLANCO komt vandaag met een nieuwe, trendy kleur voor haar kranen.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld BLANCO

De populaire BLANCO LINUS-S kranenreeks

krijgt nu ook een satin gold-variant.

Met bijpassende accessoires, eveneens in satin gold, zorgt BLANCO LIVIA-S voor een

opmerkelijke waterzone.

Goud is trendy op de beurs waar het als een

veilige belegging wordt aanzien. Maar ook in

de keuken worden gouden accenten steeds

populairder. Handgrepen, randen van werkbladen,…

BLANCO speelt in op deze trend

door haar kleurenpallet verder uit te breiden

met een nieuwe generatie aan metalen kleuren.

Voorop staat satin gold, een goudtint

met een satijnen afwerking die past bij een

breed scala aan interieurstijlen, van klassiek

of eigentijds tot meer moderne keukens. De

afwasmiddeldispensers in hetzelfde satin gold

maken het geheel af.

Gouden tijden

Naast Gun metal, brons en nikkel is ook goud

een opvallende metaaltint die meer en meer

zijn weg in de keuken vindt. “We kozen voor

satin gold waarvan de lichtgouden toon met

lichtgrijze kleurcomponenten en een fijne

satijnen afwerking perfect past bij een verscheidenheid

aan keukenapparatuur”, verklaart

BLANCO de intrede van de nieuwe

kleur. “Op zijn krachtige en zelfverzekerde

manier kan satin gold zowel contrastrijk als

harmonieus lijken. Zo kan bijvoorbeeld een

luxueuze BLANCO UNIT worden gevormd

door spoeltafels en spoelbakken van Silgranit

in zwart, grijs of wit samen te brengen met

bijpassende accessoires of bedieningselementen

in satin gold.”

Steeds passend

BLANCO: “Keukenkranen in satin gold

maken indruk in een klassieke landhuisstijl.

Bijvoorbeeld onze BLANCO TRADON

die met zijn elegante, rustige en gecentreerde

uitstraling een ideale partner is van

een BLANCO keramische spoelbak. Of wat

dan gezegd van de BLANCO LINUS-S, de

22 Keukenbouw.be


Thema keukenkranen

“Een trendy kleur voor het

belangrijkste ‘toestel’ in de keuken.”

Een satin gold-kraan past in elke keukenstijl.

keukenkranenreeks die al jaren populair is.

De satin gold-versie hiervan contrasteert

prachtig met wit of zwart en benadrukt

zo nog beter verschillende inrichtingsstijlen

zoals modern landhuis of industrieel.

Maar ook de BLANCO LIVIA-S kreeg een

satin gold-jasje. De trendy versie hiervan

hoort thuis in verschillende stijlwerelden,

van country tot urban chic. Voeg daarbij

de bijpassende bedieningselementen (trekknop

en afwasmiddeldispenser) en LIVIA-S

zorgt voor sensationele momenten aan de

zo belangrijke waterzone.” •

Met een gouden kraan, hier BLANCO LIVIA-S, en passende

spoelbak wordt de BLANCO UNIT een luxueus plaatje.

Keukenbouw.be 23


Uw specialist

in keukentoebehoren

www.componenti.be

componenti@componenti.be

071/818001

Rue des fabriques 6

6220 Fleurus


Thema keukenkranen

Keukenkranen vervaardigd in de

filosofie van duurzaamheid en kwaliteit

Net als een spoelunit is een kraan onmisbaar in elke keuken. Met een focus

op duurzaamheid en kwaliteit levert de Interior divisie van Linum Europe een

ruim assortiment aan ééngreepsmengkranen met een garantie van maar

liefst zeven jaar. Ze zijn vervaardigd uit RVS AISI304 en perfect afgewerkt,

zodat bacteriën zich nooit kunnen nestelen. Alle kranen worden geleverd in

een stevige kartonnen doos met binnenin een beschermende schuimvorm.

Tekst Johan Debaere Beeld Linum Europe

In de vorige uitgave werd aandacht besteed

aan de spoelunits van Linum, die door interieur-

en keukenbouwers gebruikt worden

voor zowel projectmeubilair als huishoudkeukens.

De gespecialiseerde Interior divisie

van het familiebedrijf biedt ook een compleet

gamma keukenkranen, waaronder verschillende

types ééngreepsmengkranen in geborsteld

rvs – 100 procent Made in Europe. “De

Cigno met uittrekbare of aparte sproeikop

heeft een rond design, terwijl de Imposto

en de Emblemo met zijn frontale hendel een

rechte vormgeving hebben. Cigno en Imposto

zijn ook leverbaar met een hedendaagse PVD

gunmetal coating”, stelt marketingmanager

Robbie Naessens. “Vanuit onze visie om duurzame

en kwaliteitsvolle producten te leveren,

trekken we resoluut de kaart van de beste

materialen. Daarom kozen we bewust niet

voor verchroomde kranen, maar voor producten

in roestvrij staal al dan niet met een PVD

gunmetal afwerking. Dat verlengt de levensduur

en vermijdt tijdrovende servicebeurten,

wat de klant alleen maar ten goede komt.”

Roestvrijstalen keukenkranen

De keukenkranen van Linum zijn vervaardigd

uit RVS AISI304, dat internationaal

goedgekeurd is voor het contact met drinkwater.

Verchroomde kranen kunnen namelijk

lood of nikkel in het water afgeven. “Onze

keuken kranen worden niet gegoten, maar

de interne structuur is vervaardigd door het

draaien en frezen van vast en geëxtrudeerd

rvs. Zo ontstaat een glad oppervlak met een

zeer lage porositeit, waardoor bacteriën bij

het openzetten van de kraan wegspoelen

en geen kans krijgen om zich te nestelen”,

legt Naessens uit. “De 360 graden roterende

uitloop draait erg soepel op de body

en ook de koud/warm-hendel werkt feilloos.

Net als de spoelunit worden deze keukenkranen

verpakt in een stevige kartonnen doos

met binnenin een beschermende schuimstructuur,

waardoor ze kras- en schokvrij

opgeslagen en getransporteerd kunnen worden.

We leveren onze keukenkranen dan ook

met een garantie van maar liefst zeven jaar

vanaf de dag van aankoop.” •

“Alle kranen zijn

vervaardigd uit

roestvrij staal, al dan

niet met een PVD

gunmetal coating.”

Zowel de Imposto als de Emblemo

met zijn frontale hendel hebben

een rechte vormgeving.

De ééngreepsmengkraan type

Cigno met standaard of uittrekbare

sproeikop heeft een ronde hals.

Deze is leverbaar in rvs of met

PVD gunmetal afwerking.

Keukenbouw.be 25


Thema keukenkranen

EEN GOEDE BALANS

TUSSEN DESIGN EN

FUNCTIE

Samen met de keukenkraan is de spoelbak

het meest gebruikte ‘toestel’ in de keuken,

meer dan eender welk apparaat. Meer dan

de kookplaat, meer dan de keukenkasten

ook. Het spreekt dus voor zich dat

spoelbakkenfabrikant Reginox elke dag

opnieuw kwaliteit en innovatie brengt.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Reginox

New York PVD, een innovatieve manier van kleuren levert pareltjes op.

Hier: gun metal silver en gold flax.

Colorado Jet Black met keukenkraan en zeepdispenser in

matching colors.

26 Keukenbouw.be


Thema keukenkranen

We verstoppen onze keuken niet meer in een kamer apart. Meer

zelfs, de keuken is het zenuwcentrum van elke woning geworden.

Hier beginnen we samen aan de dag, gebeuren tal van verschillende

taken (thuiswerk, schoolwerk, gezellige gesprekken) en wordt de dag

afgesloten. We nodigen onze gasten uit een kijkje te nemen in onze

keuken. Het spreekt dan ook voor zich dat ook de spoelbak mooi moet

zijn. Functioneel, dat staat buiten kijf. Maar het oog wil ook wat.

Innovatief gekleurd

New York is de grootste stad van de Verenigde Staten en wordt

zelfs door velen gezien als de hoofdstad van de wereld. New York

is ook de naam van een designspoelbakkenreeks met een superstrakke

vormgeving bij Reginox. Recent kreeg deze reeks inox

spoeltafels een uitbreiding, met name met New York PVD. Mickel

Stans, accountmanager België van Reginox: “New York in kleur zeg

maar. Geheel volgens ons DNA van innovatieve fabrikant gebeurt

de kleuring op een innovatieve manier, met de PVD-techniek.

Drie verschillende kleuren zijn beschikbaar: gun metal silver, copper

rose en gold flax. De New York PVD spoelbakken zijn ideaal te

combineren met de PVD kranen van Reginox”

“Opvallend gekleurd

of trendy zwart,

topkwaliteit zal

het zijn.”

Zwart blijft hot

De trendkleur in de keuken de voorbije jaren (en nu nog steeds) is wel

zwart. Geen probleem voor Reginox dat met onder meer de Colorado

Jet Black een exemplaar in het assortiment heeft dat zeker zijn weg

vindt naar veel moderne keukens. “Niet alleen de spoelbak is zwart,

ook de horizontale spijltjes als overloop en de korfplug inclusief zeef

zijn in de kleur Jet Black”, geeft Stans aan. “Het plaatje wordt pas echt

compleet met zwarte Reginox-kranen en bijpassende zeepdispenser,

uiteraard ook in Jet Black.” Een tweede voorbeeld van een spoelbak

in Jet Black is de L18 390 OKG. “Eenvoud ten top”, benadrukt Stans.

“Een elegante spoelbak, eveneens uitgevoerd met een zwarte korfplugset,

inclusief zwarte zeef.”

Duurzaam, solide en helemaal op maat, de roestvrijstalen

werkbladen van Reginox.

Exact op maat

Ook de werkbladen springen uiteraard meteen in het oog. En ook daar

weet Reginox raad mee. Zo biedt de Nederlandse fabrikant werkbladen

op maat aan in roestvrij staal, het meest stoere en duurzame materiaal

dat je voor een keuken kan kiezen. Bovendien beschikt roestvrij staal

over een pak praktische voordelen: erg hygiënisch, eenvoudig schoon

te maken en zeer solide. Stans: “Van dit hoogwaardig materiaal maken

we werkbladen exact op maat. De werkbladen worden keurig ingelast

zodat er een unieke eenheid ontstaat. Naadloos gelaste kookbruggen,

vlakbouw kookplaatuitsparingen, hoek- en kolomuitsparingen, … het

behoort allemaal tot de mogelijkheden.” •

Keukenbouw.be 27


STEEL Benelux B.V. | +31 (0)6 15460839 | christianborsboom@steel-cucine.com | www.steel-cucine.com

BERMA,

DE PARTNER VAN JE KEUKEN!

ONTDEK ONZE KEUKENACCESSOIRES*...

Download onze

nieuwe catalogus

via de QR-code

www.bermabru.be • www.bermadecor.com

UW SPECIALIST

IN INTERIEUR- &

MEUBELBESLAG

(*) Wij bieden naast alles voor je keuken

ook diverse accessoires voor je

badkamer- en dressing-omgeving.

adv Interieurbouw 5-2020.indd 21 28/03/2022 12:16


Thema keukenkranen

DUURZAAM EN EVENWICHTIG

De Servizio Armate familie met Portare, Lastra en Venere broederlijk naast elkaar.

Een wielrenner kan niet zonder zijn fiets, een zanger kan niet zonder zijn microfoon en een keuken kan niet

zonder zijn kraan. We verwachten bovendien allemaal dat de keukenkraan lang meegaat, er mooi uitziet en

perfect vervaardigd is. De kranen van Naber voldoen aan deze eisen.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Naber

Naber biedt met de Portare, Lastra en Venerekranen

drie families aan die qua vormgeving

alle plaatjes invullen. “De Portare-kraan

brengt zijn gebogen of L-vormige uitloop en

een zwenkbereik van 360 graden een grote

bewegingsvrijheid in de keuken”, klinkt het

bij Naber.

Innovatieve energiebesparende

technologie

Een bijkomend voordeel van de Portare-kraan

is de mogelijke energiebesparing die de geïntegreerde

Cold-Starttechnologie oplevert. “Vaak

zetten gebruikers de hendel van de kraan in

het midden”, legt Naber uit. “Dat is makkelijk

natuurlijk. Maar het zorgt er wel voor dat zowel

de toevoer van warm als koud water wordt

geopend, ook als er uitsluitend koud water

nodig is. De Cold-Start technologie verhindert

dit en houdt de toevoer van warm water gesloten

als de hendel van de kraan in het midden

staat. Pas als deze meer naar de ‘warme kant’

wordt gezet, gaat ook de toevoer van warm

water open.” Portare is verkrijgbaar in zwart

mat, roestvrij staal of chroom.

Niet kapot te krijgen

“Lastra is dankzij de heldere lijnen bij alle zichtbare

elementen en de afwerking in hoogglans chroom

of roestvrij staal een aantrekkelijke eyecatcher

in elke keuken”, aldus Naber. “Het vormenspel

van de Venere-kranen, met een afwerking in

glanzend chroom, is dan weer eigenzinnig te

“Functionaliteit en

esthetiek zijn op

elkaar afgestemd.”

noemen. Daarnaast is het binnenwerk quasi

onverwoestbaar. De versie met uittrekbare kop

(de slang meet maar liefst 150 centimeter) biedt

gebruikers twee straaltypes.” •

Een Portare-kraan in mat zwart met

duidelijke aanduiding van koud en warm.

Dankzij de Cold-Starttechnologiewordt

pas warm water gemaakt wanneer de

hendel naar de warme kant staat.

Keukenbouw.be 29


Thema keukenkranen

Van een briljant idee naar

internationaal succes

Een bijna absurde gedachte dat uitgroeide tot een revolutionair idee dat Nederland en

daarna de wereld veroverde. Het lijkt wel het scenario van een film te zijn, maar het is

het verhaal van Quooker en de kokendwaterkraan. De eerste in zijn soort.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Quooker

“Wie ooit een Quooker had,

kan gewoon niet meer zonder.”

30 Keukenbouw.be


Thema keukenkranen

Net iets meer dan vijftig jaar geleden werkt

Rotterdammer Henri Peteri bij Unilever. Een

presentatie van instant soep op het hoofdkantoor

van Unilever veranderde voorgoed zijn

leven en nadien dat van een heleboel mensen

in Nederland en daarbuiten. Tijdens de presentatie

zag Peteri hoe je in slechts vijf seconden

soep kon oplossen in kokend water. Een

geniale ‘uitvinding’. “Maar op dat kokend

water moet je wel enkele minuten wachten”,

dacht Peteri. “Waanzin toch? Waarom komt

er in onze huizen geen kokend water uit de

mengkraan? En toen zag ik het voor me. Ik

zou een kraan gaan maken waar kokend

water uit kwam.” Zo gezegd, zo gedaan.

Vrienden en bekenden kochten de eerste

modellen en waren laaiend enthousiast. En

vandaag luidt de boodschap van Quookergebruikers

nog steeds zoals deze van de eerste

kopers: “Wie eenmaal een Quooker had,

kan niet meer zonder.”

Internationale opmars

Het verhaal van Quooker geraakt in een

stroomversnelling op het moment dat zoon

Niels zijn studies voltooit en zijn vader ter

hulp schiet. In 1992 introduceert het bedrijf

de eerste Quooker. Als later ook zoon Walter

in het bedrijf stapt, begint Quooker pas echt

aan terrein te winnen. Het jaar 2000 is in vele

opzichten een mijlpaal en dat geldt ook voor

Quooker. Nederland valt als een blok voor

de kokendwaterkraan en de eerste internationale

plannen worden gesmeed. In 2004 is

het zover, de eerste Quookers worden naar

het buitenland geëxporteerd. “En nog geen

twintig jaar later zijn er wereldwijd duizenden

dealers en hebben we vestigingen in een pak

Europese landen, waaronder België, maar ook

in Hongkong, Israël en de Verenigde Arabische

Emiraten”, aldus Niels en Walter Peteri

die de zaak van hun inmiddels overleden

vader hebben overgenomen.

Overal inzetbaar

De focus van Quooker ligt op de ontwikkeling

van producten die in doorsnee huishoudens

gebruikt worden. “Het is natuurlijk fijn te

weten dat onze kranen ook in de toprestaurants

hun ding doen”, bevestigt Peteri. “Zo

weten we dat toen het Deense toprestaurant

Noma nog open was, ze gebruik maakten van

onze kranen. De meeste toestellen gaan echter

toch naar de gewone keukens, in die mate

dat wanneer in Nederland een nieuwe keuken

wordt geïnstalleerd er bijna automatisch

een Quooker bij komt. Maar ook een Quooker

installeren in een bestaande keuken kan

probleemloos. Hij is zo ingebouwd en neemt

niet veel plaats in. En dankzij de constante

ontwikkelingen stellen we heel verzekerd dat

een Quooker niet gevaarlijk is, heel duurzaam

is en er mooi uitziet. We noemen onze kraan

niet per toeval ‘de kraan die alles kan’!” •

Henri Peteri.

Eén van de eerste Quooker-kranen ooit gemaakt.

Niels en Walter Peteri namen de zaak van hun vader over.

Keukenbouw.be 31


OPEN SUITE

DE AFZUIGKAP DIE RUIMTE SCHEPT VOOR

ONTELBARE MOGELIJKHEDEN

+

CREËER EXTRA RUIMTE MET OPEN SUITE VAN ELICA, DE

MODULAIRE AFZUIGKAP VOOR MONTAGE AAN DE WAND OF BOVEN

KEUKENEILANDEN.

Stel uw ideale compositie samen met een willekeurig aantal 80 cm

brede modules. Personaliseer uw compositie met afzuigelementen,

verlichtingspanelen en glazen, metalen of houten legplanken. Regel het

afzuigvermogen, de lichtsterkte en de kleur van het licht met een eenvoudig

stembevel dankzij de stemassistent of met de App Elica Connect.

Open Suite | Design Fabrizio Crisà

Ontdek alle voordelen op elica.com


Ref. 2526T2

Video

®

MENGKRAAN VOOR

GROOTKEUKEN MET

ZELFDRAGENDE

FLEXIBEL

Specifiek ontworpen voor intensief

professioneel gebruik

Sterk en hoog uithoudingsvermogen:

mengkraan in messing verchroomd,

uitgerust met verstevigde bevestigingen voor

intensief gebruik in grootkeukens

Betrouwbaarheid: mechanismen bestand

tegen hoge temperaturen tot 90°C

Gebruikscomfort: zelfdragende en draaibare

flexibel om het vullen en verplaatsen van

grote kookpotten te vergemakkelijken. De

zelfdragende flexibel neemt de gewenste

vorm aan en blijft in de gekozen positie tot het

volgende gebruik

DELABIE, expert in sanitaire voorzieningen en kranen voor Publieke

Ruimten, ontwerpt hoogwaardige en verantwoorde productlijnen.

Meer informatie op delabiebenelux.com


Informeren en inspireren

in de ZiZo-toonzaal.

Key to success?

No-nonsensecommunicatie en

oplossingsgericht handelen

Het gaat ZiZo Interieur & Ontwerp in Putte voor de wind. In amper tien jaar tijd is deze specialist in interieurbouw

uitgegroeid tot een dynamische onderneming met tien medewerkers, een nieuw en ultramodern gebouw,

gevuld orderboekje en al heel wat bijzondere interieurprojecten op het palmares. Sinds enkele jaren is ZiZo ook

partner van Brio Group, het netwerk en de aankoopgroepering die zelfstandige keuken- en interieurbouwers

samen brengt, ondersteunt en meer slagkracht geeft.

Tekst Eva Goossens Beeld ZiZo Interieur / Brio Group

ZiZo Interieur & Ontwerp staat voor interieurbouw

in de meest complete betekenis van het

woord: van keuken tot badkamer, van maatkasten

en mdf-constructies tot zelfs parketvloeren

en binnendeuren. Met uitzondering

van deze twee laatste wordt al het maatwerk

in eigen beheer ontworpen en geproduceerd,

in het moderne schrijnwerkersatelier, waarna

alles door eigen mensen wordt geplaatst.

Minutieus maatwerk met een allesomvattende

totaalservice, zowel in opdracht van de

eindklant als de aannemer of architect.

Benny Verscuren, zaakvoerder van Zizo:

“Al van de start hanteer ik een heldere nononsensecommunicatie:

correcte offertes,

een strikte opvolging en alleen beloftes die

we daadwerkelijk kunnen waarmaken. Dit

wordt geapprecieerd. Klanten weten exact

wat ze aan ons hebben en kunnen verwachten.

Een probleempje op een werf? Dat wordt

kordaat aangepakt en direct opgelost.” Eenzelfde

correcte service verwacht ZiZo ook van

de toeleveranciers en professionele partners.

34 Keukenbouw.be


Vandaar de klik met Brio Group die als aankoopgroepering

met een aanzienlijke plus nu

ongeveer een viertal jaar geleden bij ZiZo Interieur

in de picture kwam.

Vooruitziend ondernemerschap

Het moet gezegd worden: Benny Verscuren

heeft niet alleen een flinke portie lef maar

blijkt ook een vooruitziend ondernemer. Afgestudeerd

in de elektronica rolt hij op 21-jarige

leeftijd bijna toevallig in het keukenvak. Samen

met een collega neemt hij de franchise van

een Ixina-vestiging ter harte, met succes. Wanneer

hij wordt uitgekocht, is het tijd voor een

volgende stap. “Ik besloot in de branche te

blijven, maar naast het ontwerp en de plaatsing

ook zelf de maatmeubelen te produceren.

De focus lag bovendien al van bij de start op

het volledige interieur, en niet langer enkel de

keuken.” Hij nam een ervaren schrijnwerker

onder de arm – nu nog steeds meestergast bij

ZiZo - en besloot, als startende onderneming,

meteen stevig te investeren in een geautomatiseerde,

CNC-gestuurde en professionele

schrijnwerkerij. “Sindsdien zijn we gestaag

gegroeid, a rato van één medewerker extra per

jaar.” Anno 2022 telt ZiZo tien medewerkers

waaronder twee interieurarchitecten die het

advies en ontwerp voor hun rekening nemen.

Een verdere professionalisering die loont.

vorm van een ingericht appartement. Hiermee

willen we niet alleen de consument maar

ook de aannemer en architect, op zoek naar

een professionele partner in maatwerk, verder

inspireren”, aldus nog Benny. Daarnaast

besloot ZiZo ook om met Brio Group in zee

te gaan, om zo het netwerk te verbreden en

toegang te krijgen tot het voorraadplatform

E.C.K. met een brede waaier aan merken in

sanitair en elektro. “Regelmatig zijn we ook

present op de Brio-productvoorstellingen

waar we regelmatig iets nieuws en interessants

ontdekken. Het Unito Water System

“Klanten weten

exact wat ze

aan ons hebben

en kunnen

verwachten.”

Kennismaken met nieuwigheden

Samen met de groei ontstond de behoefte

aan een nieuwe en grotere locatie. Dit vertaalde

zich, ondertussen al meer dan drie jaar

geleden, in een nieuwbouw op de Leuvensebaan

in Putte met een toonzaal en atelier van

respectievelijk 400 en 600 vierkante meter.

“Momenteel maken we op de eerste verdieping

nog werk van een belevingsruimte in de

Het nieuwe gebouw van ZiZo Interieur & Ontwerp weerspiegelt de

hoge kwaliteit waar dit maatwerkbedrijf voor staat.

met multifunctionele keukenkraan is daar

een voorbeeld van. Net als het aanvullend

gamma aan stoelen waarvan we er ondertussen

enkele in de toonzaal hebben staan.”

De Brio Collection, met meer dan 100 keuken-,

badkamer- en interieurmerken, gaat inderdaad

verder dan het evidente en ook dat

wordt duidelijk geapprecieerd. •

Het Unito Infinity all-in-one watersysteem met ‘slimme’

multifunctionele keukenkraan die watersoorten combineert.

Een ZiZo-maatkeuken, perfect geënt op de

woning en de smaak van de bewoners.

Keukenbouw.be 35


Een antwoord op alle

recirculatievragen

Dampkappen zonder afvoer naar buiten, dus met recirculatie, zijn aan een

opmars bezig. Daar zijn verschillende redenen voor. Dampkappenfabrikant

Falmec identificeerde deze trend en beschikt over een uitgebreid

assortiment dat een antwoord geeft op alle mogelijke recirculatievragen.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Cinem

Twee relatief nieuwe technologieën in één:

Quantum, kookveldafzuiging en recirculatie.

Vroeger was het ‘simpel’. Je had de kookplaat,

de dampkap erboven en een uitgang

door de muur naar buiten om de kookdampen

en -geuren weg te blazen. “Maar recirculatie

is een populair alternatief”, weet

Thibaut Sohier van Cinem, invoerder van de

dampkappen van Falmec. “Door de lucht te

filteren en terug in de keuken te blazen, valt

de nood aan een buis naar buiten weg. In de

winter blijft warme lucht gewoon binnen,

in de zomer gebeurt hetzelfde met de koele

lucht. En gaat het om een passiefwoning, dan

is recirculatie simpelweg verplicht. Ten tweede

verdwijnt ook de esthetisch storende afvoerbuis

waardoor ontwerpen puurder, eenvoudiger

en slanker kunnen zijn. Ten derde biedt

het aan de keukenontwerpers een pak extra

mogelijkheden omdat het allemaal technisch

eenvoudiger is.”

Filteren zoals de natuur

het heeft bedoeld

Sohier: “De lucht wordt dus gefilterd en terug

in de keuken geblazen. Als vooruitstrevende

en technologisch innovatieve fabrikant kwam

Falmec met een eigen ontwikkelde technologie

om dit klaar te spelen. Carbon.Zeo heet de

technologie die gebruik maakt van materialen

van natuurlijke oorsprong. Actieve kool en zeoliet

werken samen om luchtjes uiterst efficiënt

te filteren. De levensduur bedraagt maar liefst

vijf jaar. We raden aan om na anderhalf jaar de

filter te regenereren. Dat gebeurt simpelweg

door de filter in de oven te stoppen en gedurende

twee uur te verwarmen op 200°C. Na vijf

jaar in totaal is de filter aan vervanging toe.”

Design en techniek

gaan hand in hand

Falmec staat voor dampkapoplossingen

allerhande. Grote dampkappen die een echt

designstatement zijn, pendules die misschien

zelfs meer op verlichting dan op dampkappen

lijken tot dampkappen die in de kookplaat

geïntegreerd zijn. “Binnen deze drie

stromingen vinden we een pak recirculatiemodellen

die allemaal gebruik maken van

Carbon.Zeo-filters”, legt Sohier uit. “Spazio

is in alle opzichten een opmerkelijke blikvanger.

Spazio is namelijk een polyvalente

dampkap aangezien ook legplanken en een

ophangsysteem voor keukengerei aanwezig

zijn. Geïntegreerde ledverlichting belicht het

volledige werkblad en de exclusieve Carbon.

Zeo-filter bestrijdt vet, geur en waterdamp.

In de categorie ‘grote dampkappen met

Carbon.Zeo’ is zeker ook de Light-eilanddampkap

het vermelden waard. Een minimalistisch

en exclusief design herbergt het

ultracompacte 10 centimeter hoge afzuigelement

dat met zijn speciale technologie toch

dezelfde zuigefficiëntie garandeert.” •

De nieuwe eilanddampkap Light wint meteen

de prestigieuze German Design Award 2022.

36 Keukenbouw.be


“Adem

gegarandeerd

zuivere lucht.”

Multifunctioneel, opvallend,

uniek: Spazio.

Keukenbouw.be 37


La cuisine moderne qui va vous surprendre.

A brand by

www.neola-kitchens.be


KEUKEN EN SANITAIRWANDEN

Nieuw!

CLAY GRAY

SUNSET ORANGE GREEN VALLEY SUMMER SKY

STONE GRAY

De perfectie zit in de details

Vijf nieuwe kleuren die perfect aansluiten op het schakelmateriaal van Jung Les Couleurs ® Le Corbusier

www.bokmerk.nl | www.bokmerk.be


Thema werkbladen

HET EERSTE WAT OPVALT

IN DE KEUKEN

Dat de keuken dé ruimte in het huis is geworden, staat ondertussen als een

paal boven water. Dat een nieuwe keuken een weloverwogen beslissing is

waarbij over elk onderdeel goed moet worden nagedacht, is dan ook evident.

Is de keukenkraan het meest gebruikte onderdeel, dan is het werkblad wel het

grootste en hetgeen het hardst te lijden heeft onder verschillende ‘aanvallen’.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Cosentino, Dekker Zevenhuizen, Franke, Brigitte Küchen

40 Keukenbouw.be


Thema werkbladen

Weg met de (gesloten) deuren die de keuken

verstoppen voor iedere bezoeker. De keuken

van vandaag is het epicentrum van de woning

geworden en het paradepaardje dat elke gast

gezien moet hebben. De investering in een

nieuwe keuken is als het ware een no-brainer

geworden, al zijn er wel een pak beslissingen

die op tafel liggen wanneer een ontwerp

gemaakt is. Welke toestellen van welk merk?

Welke spoelbak en welke kraan? Inductie of

gas? En ook het werkblad staat op het lijstje.

Want de kraan is misschien wel het meest

gebruikt, de oven een opvallend toestel met

sterke features, het werkblad is het grootste

onderdeel in de keuken. Bovendien krijgt het

werkblad ook allerlei ‘aanvallen’ te verwerken,

gaande van ingrediënten en restjes van

de maaltijden tot bestek en bijvoorbeeld een

sleutelbos die (van ver) op het werkblad worden

gegooid. Gelukkig is de keuze zo groot dat

voor alle mogelijke aanslagen er wel een werkblad

is dat er best goed tegen bestand is. Maar

een grote keuze betekent een langer denkproces…

Eentje dat niet te onderschatten is.

Een Dekton-werkblad is bestand tegen uv-stralen, krassen, vlekken, hitte en slijtage. (Foto: Cosentino)

Het materiaal FENIX is aan een ware keukenrevolutie bezig. (Foto: Brigitte Küchen)

Kies het juiste werkblad

Een groot aanbod bij verschillende aanbieders

betekent gelukkig dat er keukenwerkbladen

zijn voor elke smaak en voor elk budget. Het

keukenwerkblad moet er tegenwoordig dan

wel mooi uitzien, toch is het belangrijk om

rekening te houden met de praktische aspecten

van het gekozen materiaal. De ‘corebusiness’

aan het werkblad is namelijk nog steeds

het bereiden van de maaltijd met alle mogelijke

handelingen die er voor nodig zijn. Moet

het werkblad hittebestendig zijn, zodat het

bestand is tegen hete potten en pannen?

Moet het krasvast zijn? Mogen de gebruikssporen

zichtbaar blijven of ben je gemotiveerd

(en blijf je dat ook) om het werkblad

op te schuren en te onderhouden zodat het

er als nieuw blijft uitzien? Elk materiaal heeft

zijn eigen karakteristieken, elk gezin zijn specifieke

voorkeuren. Wat een goed werkblad

is voor de ene, is dat net niet voor iemand

anders. Een heleboel zaken om te overwegen

en dat gebeurt het best in het bijzijn van

een keukenspecialist. ►

Keukenbouw.be 41


Lanesto & Selsiuz:

de perfecte match !

Ontdek alle kleuren

& modellen op

oureashop.be

Ourea Kitchenware is een trendsettende groothandel en specialist in keukenaccessoires.

Meer info ? www.oureakitchenware.be

ADVERTENTIE.indd 1 1/03/2022 08:12

Uitmuntend.

Ontwikkeld

door Naber!

Op onze vele onderscheidingen zijn wij uitgesproken

trots! Nog een stimulans om dat te doen, wat

wij het best kunnen: voor u innovatieve keukenaccessoires

ontwikkelen!

Keukenaccessoires

naber.com


Thema werkbladen

Nanotechnologie

FENIX is vandaag misschien wel het meest

trendy materiaal voor een keukenwerkblad.

Zijdeachtige touch, strakke look en sterke

kwaliteiten om als keukenwerkblad ingezet

te worden. FENIX wordt gemaakt op basis

van nanotechnologie. Bij de meest opvallende

kwaliteiten zien we het totaal uitblijven van vingerafdrukken,

zelfs op de donkere kleuren, en de

sterke resistentie tegen schrammen, wrijven, schuren

en de hitte van de potten, pannen en schotels.

Ook het zelfherstellende karakter – enkel een lap

stof en een strijkijzer nodig om kleine schrammen

te doen verdwijnen – worden op flink gejuich onthaald.

Voeg daarbij het gemak in onderhoud en

het veelvoud aan designs zodat het in elke keuken

past en je merkt meteen waarom FENIX aan een

steile opmars bezig is.

Proces van miljoenen jaren

Een kwartsiet werkblad heeft lange geschiedenis.

Kwartsiet is een metamorf gesteente

dat gevormd wordt uit zandsteen. De kwartsmineralen

in het zand werden tijdens een

proces van miljoenen jaren onder invloed

van hitte en hoge druk samengesmolten tot

een erg compact en hard gesteente. Een elegant

karakter en steeds een uniek werkblad

zijn het resultaat. Kies je voor een werkblad

uit kwartsiet, dan breng je een natuurlijke

en luxueuze toets in je interieur. De manier

waarop kwartsiet wordt gevormd, geeft het

gesteente een sterke hitte-, zuur- en krasbestendigheid,

en een lange levensduur. Een

minimum aan onderhoud volstaat.

Natuur in de keuken

Een houten werkblad brengt zichtbaar de

natuur in de keuken. Het is bovendien van

nature bestand tegen ziektekiemen en bacteriën.

Bovendien wordt het mooier met de jaren.

Een houten werkblad onderhouden vergt wel

wat aandacht. Vlekken moeten meteen worden

verwijderd omdat ze anders schade kunnen

berokkenen. Krasbestendig kan je hout niet

noemen, maar de krassen kunnen wel makkelijk

worden weggeschuurd. Om uitdroging te

voorkomen is regelmatig oliën nodig. •

Een werkblad in rvs, al dan niet samen met

enkele houten elementen, laat zich mooi

combineren met een spoelbak en keukenkraan

in hetzelfde materiaal. (Foto: Franke)

Keukenbouw.be 43


Thema werkbladen

DUURZAME WERKBLADEN

Ourea Kitchenware uit Gooik is op korte tijd uitgegroeid tot een gevestigde

waarde in de keukenmarkt. Ourea verdeelt de meest gangbare merken van

keukenkranen, spoeltafels, afvalsystemen, elektro, verlichting, installatiemateriaal…

met eveneens maatwerk inox werkbladen, frames en onderstellen. Sinds

2021 neemt Ourea de vertegenwoordiging van de hoogwaardige werkbladen

van de Nederlandse specialist Dekker voor zijn rekening.

Een speciale nanotechniek voorkomt vingerafdrukken op het opvallende

Fenix Night Blue werkblad.

44 Keukenbouw.be


Thema werkbladen

Ecologie en duurzaamheid zijn geen holle woorden meer. Ook in de keuken is de keuze voor duurzame

producten meer in meer in trek. We denken dan meteen aan een waterbesparende kraan of energie zuinige

apparatuur. Maar ook het keukenwerkblad kan duurzaam zijn.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Ourea, Dekker Zevenhuizen

Wie het over Dekker Zevenhuizen heeft, heeft

het over een echte specialist inzake maatwerkbladen

voor keuken en badkamer. Dat

is niet verwonderlijk. Sinds de oprichting in

1930 focust de Nederlandse firma zich op het

bewerken van hoogwaardige materialen tot

hoogwaardige afgewerkte producten. Daarnaast

levert Dekker ook aanverwante producten

zoals kranen, spoelbakken, verlichting en

andere accessoires. Het partnership tussen

Dekker en Ourea loopt al geruime tijd. “En

het loopt goed”, klinkt het bij Ourea. “Het

loopt zo goed dat we ook sinds vorig jaar de

verdeling van de maatwerkbladen van Dekker

in Vlaanderen op ons hebben genomen.”

Greengridz wordt bekleed met een

toplaag met als resultaat een stevig

keukenblad. Hier de afwerking

TopLaminate Statue Grey.

“Kies voor duurzaam,

kies voor Greengridz!”

Groene voordelen

Volledig in lijn met de stijgende interesse voor

duurzame oplossingen ontwikkelde Dekker

Greengridz, een innovatief watervast materiaal

op houtbasis met een zeer duurzaam karakter.

Bewijs daarvan zijn de verschillende certificaten

(FSC, CARB2), het feit dat minder grondstoffen

nodig zijn voor de productie ervan en dat

bij die productie tot 60 procent minder CO 2

vrijkomt dan bij bijvoorbeeld multiplex. Dekker:

“Greengridz is bovendien 100 procent

recycleerbaar en volledig biologisch afbreekbaar.

Maar Greengridz is niet alleen groen, het

heeft ook de perfecte eigenschappen voor een

keukenblad: stootvast, watervast en op groot

formaat leverbaar. Het blad kan 20, 32, 38, 50,

60 of 80 millimeter dik zijn. Een Greengridzkeukenblad

ziet er bovendien niet anders uit

dan een gewoon keukenblad. Alle kleuren uit

de TopLaminate, DecorTop en Fenix-collecties

zijn compatibel met de duurzame drager.”

Alle kleuren

Ourea: “TopLaminate is al jaren de populairste

keuze van werkbladen bij Dekker, omwille van

enkele handige voordelen: ze zijn praktisch in

onderhoud en hygiënisch door het gesloten

oppervlak. De platen hebben een groot formaat

waardoor je geen last hebt van zichtbare

naden. Ook zijn oneindig veel mogelijkheden

qua kleur en ontwerp mogelijk. Het uitgebreide

kleurenassortiment garandeert dat er

steeds een TopLaminate past bij het interieur,

de smaak en/of het budget van de klant.”

Twee opvallende kenmerken van DecorTop

zijn wel de voelbare diepe, grove structuur

en de vele exclusieve kleuren met een luxeuitstraling.

Op de Greengridz-basis komt een

extra dikke laminaatlaag te liggen die het

geheel de luxueuze en levensechte uitstraling

geeft. Fenix heeft een extreem mat uiterlijk en

voelt zijdezacht aan door de speciale nanotechniek.

Bovendien blijven er geen vingerafdrukken

achter op het werkoppervlak. •

Ourea: “Onze vertegenwoordigers voor Vlaanderen, Tine Devriendt en Sara Van der Borght, staan je graag te woord.”

Keukenbouw.be 45


Thema werkbladen

VERFIJNDE EN WARME

NATUURSTEENDECORS

ZETTEN DE TOON

De nieuwe materialen, voornamelijk composiet, die dit voorjaar het Jetstone-gamma vervoegen.

Met haar professionele en moderne productiefaciliteiten is het Nederlandse Jetstone, samenwerkingspartner

voor werkbladen van graniet, composiet, keramiek en Dekton, een referentie op de markt. Trouwens niet alleen

in Nederland, maar ook in België, Duitsland en Zweden waar deze werkbladenspecialist inzet op verdere groei.

Een internationale expansie die zich gaat vertalen in een nieuwbouw, goed voor bijna een verdubbeling van

de faciliteiten.

Tekst Eva Goossens – Beeld Jetstone

Al heel wat Belgische keukendetaillisten en interieurinrichters vinden

hun weg naar Jetstone, met thuisbasis in het Nederlandse Deurne bij

Eindhoven, en dit aandeel groeit gestaag. Een uitbreiding van de productiecapaciteit

en de ondersteunende diensten drong zich op. Naast

de twee bestaande vestigingen - samen goed voor een oppervlakte

van 18.000 vierkante meter - bouwt men momenteel aan een extra

pand van 16.000 vierkante meter. “Daarmee trekken we volop de kaart

van duurzaamheid”, aldus Ad Everse, Jetstone-verantwoordelijke voor

de Belgische markt. “Zo komt er geen aansluiting op het gasnet en

worden er bijna 7.000 zonnepanelen geplaatst. Het regenwater wordt

opgevangen, gezuiverd en gebruikt in de productie bij het verzagen

van de platen.” Naast een uitbreiding van de productiecapaciteit komt

er ook een trainingscentrum waar zowel eigen mensen als klanten een

opleiding kunnen genieten. Verwachte oplevering: medio 2023.

Verfijning alom met Arabetto, een nieuwe composiet van Caesarstone

met elegante aders in jade- en kopertinten op een helder wit oppervlak.

Meer verfijning en warme tonen

Uiteraard houdt Jetstone de vinger aan de pols van de laatste interieurtrends,

wat zich ook nu weer vertaalt in diverse nieuwigheden.

Dit voorjaar wordt het aanbod uitgebreid met zes nieuwe Caesarstone

composietbladen, voornamelijk geïnspireerd op de natuurlijke schoonheid

van natuursteen. Ad Everse: “We noteren een duidelijke trend

naar meer verfijning binnen de natuursteendecors. Elegant, luxueus

en vooral ook zeer realiteitsgetrouw, wat te danken is aan de geavanceerde

productietechnieken.” Het aanbod van Dekton-plaatmateriaal

wordt ook aangevuld en wel met de kleur Laurent satin die een donderbruine

achtergrond combineert met gouden aders, geïnspireerd op

de natuursteen Port Laurent. “Ook de aankomende nieuwe bladen in

keramiek ogen heel natuurlijk, met onder meer een fraaie en onder-

46 Keukenbouw.be


Thema werkbladen

De nieuwe vestiging van Jetstone zal

uitblinken op vlak van duurzaamheid.

“Dekton en

keramiek zijn

samen goed

voor 25 tot 30

procent van

de markt van

steenachtige

werkbladen.”

Mars gepolijst, een stijlvolle composiet met zwartbruine achtergrond en dicht netwerk van grijze en

karamelkleurige aders.

houdsvriendelijke interpretatie van travertin.

Het mag weer allemaal wat warmer, wat

niet wegneemt dat de betonlook en zwartwitcontrasten

in trek blijven”, vervolledigt Ad

Everse. Voor elke woningstijl, iedere ontwerper

en elke klant wat wils.

Keramiek wint terrein

De markttrends? Ad Everse: “Dekton en

keramiek, die uitblinken op vlak van onderhoudscomfort

en hittebestendigheid, zijn

samen ondertussen goed voor 25 tot 30 procent

van de markt van steenachtige werkbladen.

Dit aandeel stijgt gestaag, vooral ten

koste van natuursteen. Composiet behoudt

met een aandeel van 60 procent een stevige

leiderspositie.” De stijgende vraag van

keramiek vertaalt zich niet alleen in het

groeiende aanbod, maar ook in het geavanceerde

machinepark. Zo beschikt men in

het Jetstone-atelier momenteel al over acht

waterjets, speciale snijtafels geschikt voor de

verwerking van keramiek. Ad Everse besluit:

“Om te anticiperen op de mogelijk naderende

materiaalschaarste en onvermijdelijke

prijsstijgingen, door duurdere grondstoffen

en energie, hebben we in onze magazijnen

bovendien proactief grote voorraden van de

verschillende materialen aangelegd. Hierdoor

kunnen we een betrouwbare, flexibele

en oplossingsgerichte service blijven garanderen.”

Vooruitziend ondernemen met het

oog op klanttevredenheid. •

Keukenbouw.be 47


Thema werkbladen

Positieve cijfers in uitdagende tijden

De coronapandemie met lockdowns en andere maatregelen, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de stijgende

elektriciteits- en gasprijzen… Het zijn op z’n zachtst gezegd uitdagende tijden voor bedrijven en ondernemers.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Louis Culot

Louis Culot investeert in zonnepanelen, een antwoord op de stijgende energieprijzen en een inspanning qua milieu en duurzaamheid.

Sinds maart 2020 regent het quasi onophoudelijk

‘onvoorziene omstandigheden’.

Niemand die rekening hield met een pandemie

die ons meerdere jaren zou lastigvallen,

niemand die (toen) rekening hield met een

oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De gevolgen

hiervan laten zich op wereldschaal wel

voelen. Vandaag zien we een schaarste in een

aantal grondstoffen en daaraan gelinkt stijgende

prijzen, we zien dat de productie van

verschillende toestellen een achterstand heeft

opgelopen die nog wel even zal aanslepen en

de meest recente impact merken we aan de

energie- en gasprijzen. Toegegeven, die ston-

den al hoog. Maar de Russische inval in buurland

Oekraïne heeft de energieprijzen als het

ware doen ontploffen.

Blijven leveren, blijven werken

“En toch doorzwemmen we deze woelige

waters met stijgende cijfers”, benadrukt Julie

Calewaert van Louis Culot. “Het klopt dat

heel veel mensen tijdens de lockdowns en het

reisverbod hun vrijgekomen budget hebben

geïnvesteerd in renovatiewerken. Een nieuwe

keuken stond plots hoog op het verlanglijstje

en daar hebben wij als werkbladenleverancier

de vruchten van geplukt. De leveringen

gebeurden altijd best vlot waardoor wij konden

blijven produceren en ook blijven werkbladen

plaatsen, uiteraard steeds volgens de dan

geldende maatregelen. Louis Culot is nooit stilgevallen,

een pluim voor iedereen hier!”

Ook duurdere energieprijzen

Calewaert: “Even onverwacht als de pandemie

die ons leven in zijn macht had, is de

oorlog die Rusland in Oekraïne is gestart. Dat

er een conflict van deze aard op toch relatief

korte afstand van België kon ontstaan, hield

niemand voor mogelijk. En dat dit conflict de

al hoge elektriciteits- en gasprijzen nog veel

48 Keukenbouw.be


Thema werkbladen

De productie van de keukenwerkbladen draait op volle toeren.

“Ondernemen is flexibel

zijn, aanpassen en

voluit vooruit gaan.”

hoger kon katapulteren, tot bijna onhoudbaar voor vele bedrijven en

mensen, hadden we niet verwacht. Ook wij voelen deze impact. We

beschikken immers over een machinepark dat uiteraard stroom nodig

heeft en verbruiken ook wel wat bij de verwerking van het plaatmateriaal.

Maar desondanks stellen we hier heel duidelijk dat Louis Culot een

financieel gezond bedrijf is dat ook deze storm vlot zal doorkomen.”

Investeren

Een bewijs van de financiële stabiliteit levert Louis Culot als antwoord

op de almaar stijgende energieprijzen. In de komende maanden zal op

het gehele dak van hun vestiging in Puurs een veld zonnepanelen worden

geïnstalleerd, ongeveer 1.000 in totaal. Calewaert: “Enkele jaren

geleden kozen we voor een doorgedreven investering in het machinepark

en niet voor zonnepanelen. Maar vandaag gaan we er voluit voor,

een investering van ongeveer 300.000 euro. Het levert ons een pak

eigen opgewekte elektriciteit op. Niet ons volledig verbruik maar het

scheelt toch wel een slok op de borrel. Een mooi bewijs dat we ondanks

alle perikelen er financieel staan en een mooie inspanning qua milieu

en duurzaamheid.” •

Julie Calewaert: “Louis Culot is tijdens de coronapandemie nooit

stilgevallen, wel integendeel!” (Foto: Stéphanie Mathias Photography)

Keukenbouw.be 49


Beyond beautiful

Beko’s new Beyond line

Dankzij de perfecte hetelucht

verspreiding worden uw maaltijden

perfect bereid. AeroPerfect verspreidt

constante en gelijke luchtstromen

doorheen de volledige oven om

temperatuurschommelingen te

vermijden om telkens opnieuw uw eten

met absolute perfectie te bereiden.

Beko.com/be-nl


Thema werkbladen

Tijdbesparende

behandeling voor tafels

en keukenwerkbladen

TopOil is een kleurloze of gekleurde olie-was combinatie voor het behandelen van keukens, tafels en werkbladen

van hout. Deze behandeling op basis van natuurlijke grondstoffen biedt optimale bescherming en is bijzonder

goed bestand tegen bijvoorbeeld wijn, bier, cola en koffie. Na droging is TopOil waterafstotend, bestand tegen

speeksel- en zweetbestendig volgens DIN 53160 en voedselveilig volgens Euronorm 1186, deel 5/14. Osmo

TopOil is dus ook geschikt voor houten oppervlakken die in direct contact komen met voedsel.

Tekst en beeld Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Voor de behandeling met Osmo TopOil moet

het houtoppervlak schoon en droog zijn. Om

de wassen en oliën goed te laten samenwerken,

schud je het product voor gebruik goed.

TopOil is klaar voor gebruik en hoeft niet verdund

te worden. Voor de behandeling wordt

een platte kwast, microvezelroller, padhouder

plus pads of een pluisvrije doek aanbevolen.

Oplossing voor grotere binnenruimtes

Een andere tijdbesparende methode om houten

oppervlakken te behandelen met TopOil

is met het nieuwe Osmo HandXcenter. Deze

poetsmachine is een optimale en efficiënte

oplossing voor grotere binnenruimtes. Het

is een zeer efficiënt hulpmiddel voor het

kleuren, maar ook voor het onderhouden

of opfrissen van houten oppervlakken die al

geolied zijn. Het is uitsluitend bedoeld voor

gebruik binnenshuis.

“Laat

conventionele

allesreinigers

in de kast!”

Voor de behandeling met de HandXcenter is

een ruwe reiniging van het oppervlak noodzakelijk.

TopOil kan dan direct op het houtoppervlak

worden aangebracht. Plaats een witte

pad rechtstreeks op de klittenbandschijf, zet

de HandXcenter op het hout en schakel deze

aan. Door de roterende beweging polijst de

HandXcenter de TopOil optimaal in het hout.

De set bevat vijf pads.

Het nieuwe Osmo HandXcenter is een optimale en efficiënte oplossing voor grotere binnenruimtes.

Met TopOil behandelde oppervlakken zijn

onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te reinigen

met een vochtige doek. Het is aan te

raden om conventionele allesreinigers in de

kast te laten, omdat deze oliën en wassen

oplossen en daardoor de houtbescherming

niet langer gegarandeerd is. Osmo Spray

Cleaner werkt beter omdat het de beschermende

olielaag niet aantast. •

Keukenbouw.be 51


Thema werkbladen

The Hub Antwerpen, creatieve speelplaats voor designers en architecten. (Foto: @thehubantwerpen, @maister.be, @cafeine)

“Ontdek de unieke mogelijkheden

van solid surface in

The Hub in Antwerpen”

Met de verhuis van de Engels Group komt een einde aan meer dan 90 jaar activiteit op de

Paardenmarkt. Antwerpen totaal verlaten, gebeurt echter niet. Engels Group blijft met haar solid

surfaces present in The Hub, een interieurhotspot waar tal van partners samenwerken.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Engels Group

52 Keukenbouw.be


Thema werkbladen

Binnen enkele maanden is de lang aangekondigde

verhuis van de Engels Group naar Malle

een feit. Voor het eerst in haar geschiedenis

verlaat de Engels Group de stad Antwerpen.

“Deze stap is nodig om onze verdere groeiplannen

te verwezenlijken”, klinkt het vastberaden.

“In Malle brengen we alle divisies samen onder

één dak en bouwen we een nieuwe state of

the art toonzaal. Maar we vergeten nooit onze

roots. En helemaal weg uit Antwerpen zijn we

zeker niet. We zijn immers een van de ‘collabs’

partners van The Hub, de heel recent geopende

‘creatieve hotspot voor (interieur)architecten en

designenthousiastelingen’. Keukenliefhebbers

en -professionals komen er zeker aan hun trekken

want naast Engels Group zijn nog tal van

keukenpartners ingestapt.”

Een stalenpakket van Engels Surfaces ligt klaar. (Foto: @thehubantwerpen, @maister.be, @cafeine)

Walhalla van solid surface

De nieuwe toonzaal van Engels Group op de

terreinen in Malle wordt een pareltje. “We

bouwen een walhalla voor architecten en

interieurarchitecten”, benadrukt Catherine

Engels, verantwoordelijk voor de divisie Engels

Surfaces. “Met ongeveer 2.000 vierkante

BENETORRE ® Kitchen Tower

binnenkort als luxe keuken

te bewonderen in de nieuwe

showroom in Malle

meter oppervlakte biedt de toonzaal ons de

ruimte om solid surface volledig tot zijn recht

te laten komen en om nog meer in te zetten

op workshops en opleidingen. Het materiaal

beschikt over uitstekende eigenschappen die

het gebruik van solid surface overal in en rond

de woning mogelijk maken. Maar ook de verwerking

van het materiaal verliezen we niet

uit het oog. We werken samen met Optimat

om zo de benodigde machines ook in het

daglicht te plaatsen. Alles om solid surface

nog nadrukkelijker op de kaart te zetten.”

Aanwezig in Antwerpen

Sinds 1927 is de Engels Group onafgebroken

aanwezig in Antwerpen en dat zal na

de verhuis blijven duren. De kantoren en

het magazijn verhuizen wel naar Malle maar

dankzij de recent gestarte samenwerking met

The Hub blijft er een Antwerpse connectie.

“Begin dit jaar is onze samenwerking met The

Hub inderdaad van start gegaan”, bevestigt

Engels. “The Hub is een heel interessante

locatie voor architecten, interieurarchitecten

en voorschrijvers. Het is een belevingscentrum

waar ze ten allen tijde inspiratie kunnen

opdoen en de meest innovatieve materialen

leren kennen. We zijn dan ook blij en trots dat

iedereen onze solid surface-mogelijkheden

hier kan ontdekken.”

Extra kanaal

The Hub trekt als inspiratie- en designhotspot

een interessant publiek aan. “We krijgen door

deze samenwerking een extra kanaal om onze

solid surface in combinatie met matching

materialen aan te prijzen. “Iedereen kan er

onze stalen vastpakken en bekijken terwijl er

een vakkundige uitleg over wordt gegeven”,

verduidelijkt Engels. “Zo is The Hub, naast

onze eigen showroom in Malle en toekomstige

opleiding en events die we zeker zullen

organiseren, een bijkomende locatie om alles

over solid surface en de sterke eigenschappen

ervan aan te stippen. We volgen de kleurentrends,

we tonen welke leuke dingen mogelijk

zijn en vertellen er dat ze bij ons aan het juiste

adres zijn.” •

Keukenbouw.be 53


Scan de QR-code en

ontdek jouw voordeel

Bespaar energie en water

Doe

de

bespaar

check

Direct kokend water uit de kraan is niet alleen handig. Met een Quooker kun je

ook energie en water besparen. Wil je weten hoeveel? En wat dit betekent voor

jouw portemonnee? Doe dan de bespaarcheck op quooker.be. Binnen een minuut

zie je wat jouw huishouden verbruikt en wat je met een Quooker bespaart.


KANTEN IN VEEL MATERIALIEN

De RVS kranen bij uitstek voor

residentiële en professionele keukens

c: 100

m: 65

y: 0

k: 0

KANTENBAND

VOOR ELKE TOEPASSING DE PASSENDE KANT

Bij ons vindt u kanten in talrijke verschillende materialen,

zoals ABS, melamine, echt hout, acryl en aluminium. Passend

bij de oppervlakken van meer dan 70 plaatfabrikanten. Alleen

al bij de ABS kanten vindt u bij ons meer dan 20 verschillende

oppervlaktestructuren en glansgraden.

SERVICE, VEELVOUD, SNELHEID - DAT IS OSTERMANN

Meer informatie op www.ostermann.eu via het zoekbegrip

#Kanten

Ons team staat voor je klaar.

www.ostermann.eu

056 35 92 94 - info@linum.eu

w www.linum.eu/interior

Ostm_Anz_BEnl_95x267_Kantenball.indd 1 14.07.20 22.xxx advertentie 11:21 spoelbakken.indd 1 8/02/2022 16:26:00


Voor een mooie kooktijd

Een omvangrijk dienstenaanbod en talrijke marketingconcepten om de aangesloten handelspartners een

stevige duw in de rug te geven. Dat is het topantwoord wanneer we vragen naar de corebusiness van MHK

Belgium. Maar wist je ook dat er ondertussen drie eigen merken van de MHK Group in België beschikbaar zijn.

Na neola in onze vorige editie lees je hier meer over Designo.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld MHK Belgium

Subtiel geïntegreerde verlichting, een van de stijlvolle accenten bij Designo.

56 Keukenbouw.be


“Unieke designs en praktische

keukenoplossingen.”

Een zwarte keuken is in, dus ook

bij Designo verkrijgbaar.

Doordacht keukenmeubilair en

praktische accessoires.

MHK Group werkt voor de ontwikkeling en

productie van haar eigen merken samen met

de grootste en meest toonaangevende Duitse

keukenproducenten. “De kwaliteit en de

uitgebreidheid van het gamma van Designo

staan dus buiten kijf”, aldus Jeroen Geldhof

van MHK Belgium. “Het volledige standaardgamma

van de keukenproducent in kwestie

wordt aangevuld met verschillende exclusieve

features om zo het Designo-gamma te vormen.

Naast de omvang van het assortiment

valt de spectaculaire verhouding prijs-kwaliteit

op en garanderen we een hogere marge

voor de keukenhandelaar. In 2021 kwamen

er in België maar liefst zes Designo-verkooppunten

bij wat het totaal op dertien brengt.

Een mooi aantal als je weet dat Designo pas

sinds 2019 in België verkrijgbaar is. Een van

de enthousiaste partners is wel R&O Partners

uit Dendermonde.”

Steeds een mooie kwaliteitskeuken

“Het assortiment van Designo is inderdaad

immens, zo groot dat we voor alle budgetten

en voor alle vragen wel een oplossing

vinden.” Aan het woord is Otman Boukhzar

die enkele jaren geleden, zonder enige ervaring

in de keukensector maar overlopend van

passie, R&O Partners oprichtte. “We kwamen

al snel bij MHK Belgium uit die ons vandaag

op verschillende vlakken perfect ondersteunen.

Door het lidmaatschap bij MHK Belgium

ontdekten we ook het eigen merk Designo

dat een hele reeks troeven naar voren schoof

die wij ook benadrukken. Kwaliteit uiteraard.

Aandacht voor detail. Stijlvolle accenten. Denk

maar aan een subtiel verlichte greeplijst, om

maar een van de vele mogelijke voorbeelden

te noemen. Een heel goede en kwalitatieve

keuken, dat is een zekerheid met Designo.”

Troeven van MHK-lidmaatschap

Jeroen Geldhof vult aan: “De samenwerking

met de Duitse keukenfabrikant geeft inderdaad

een heel ruim assortiment en het garandeert

ook de kwaliteit van de keukens. Een opvallend

kenmerk binnen Designo zijn de verschillende

beschikbare corpushoogten. Zo houden we

ook rekening met wie groter is dan gemiddeld

en dus moeite ondervindt met een standaardmaat.

Naast de corpushoogte 75 centimeter is

met name ook 90 centimeter mogelijk. Nog een

sterk punt van Designo zijn wel de lakkeukens,

al kunnen we, zoals Otman reeds zei, zeker voor

iedere consument een Designo-keuken uittekenen.

Het lidmaatschap van MHK Belgium geeft

de keukenhandelaar, naast de mogelijkheid

een van de eigen merken te voeren, bovendien

toegang tot alle oplossingen van de contractleveranciers.

Zo koppelen we het aantrekkelijk

design, de slimme interieuroplossingen en

de meest moderne toestellen aan de beste

marge voor de MHK Belgium handelspartners.

En voor de consument is er gegarandeerd

een mooie kooktijd, want zo luidt het motto

van Designo.” •

Keukenbouw.be 57


Dossier Batibouw

EEN TERUGKEER

DOOR DE

GROTE POORT

De omstandigheden lieten het nog niet toe in februari, maar van 21 tot

en met 29 mei is het eindelijk weer zover. Een nieuwe editie van

Batibouw komt er nu écht aan. Na een editie waar corona al dichtbij

kwam (2020), een digitale beurs in 2021 en een uitstel in februari kijken

organisatie, exposanten en bezoekers uit naar deze fysieke editie.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Batibouw by Peps Photography

De terugkeer van de fysieke beurs.

De Paleizen van Brussels Expo en het Atomium

liggen broederlijk naast elkaar. Het is dan ook

niet meer dan gepast dat de terugkeer naar

een fysieke editie van Batibouw, traditioneel

georganiseerd in alle Paleizen, plechtig werd

voorgesteld in het Atomium, een souvenir

van de Wereldtentoonstelling van 1958. “We

staan te popelen om onze exposanten en

bezoekers te verwelkomen op de fysieke editie

van Batibouw 2022”, klinkt het bij Frédéric

Devos, directeur van de beurs. “Hun enthousiasme

toont aan dat Batibouw nog steeds de

place to be is om zich te inspireren, om hun

project te helpen realiseren en om de laatste

innovaties in de bouw- en renovatiesector

te ontdekken.”

Inzicht geven bij renoveren,

herinrichten of bouwen

Inspiratie. Een belangrijke pijler werd meteen

benoemd. Batibouw 2022 zal zoals vanouds

de plek zijn voor bouwers en verbouwers om

inspiratie op te doen. Nieuwe inspiratiezones

zullen worden gecreëerd op de beursvloer.

Deze bouwen voort op de zones die in 2022

voor het eerst werden voorgesteld en waar

producten van exposanten in een realistische

De keuken is een integraal deel van het woongedeelte en dat valt ook te

ontdekken in de inspiratiezones.

58 Keukenbouw.be


Dossier Batibouw

setting te zien zijn. Direct inspiratie opdoen

voor hun huidige of toekomstige woning, dat

is de insteek van de inspiratiezones. De organisatie

licht al een tipje van de sluier en noemt

‘Interior Design & Trends’ en ‘Flex Living’ als

twee van de inspiratiezones. Ook augmented

reality en virtual reality-toepassingen zullen

aanwezig zijn.

Centrale thema’s

Wat goed is, moet behouden blijven. Daarom

ook bij deze nieuwe editie van Batibouw

drie thema’s waarrond exposanten hun deelname

bouwen. Het eerste thema is, jammer

genoeg, brandend actueel, al gaat het intelligent

energieverbruik uiteraard al langer

mee dan vandaag. Jammer genoeg zijn door

corona en het conflict in Oekraïne, om maar

twee opvallende oorzaken te noemen, de

energieprijzen zo erg de hoogte in geschoten

dat het verminderen van het verbruik – of

het nu gaat om elektriciteit, gas of water –

een must geworden is. “Gelukkig is er geen

tekort aan apparaten op de markt om dat te

verwezenlijken”, aldus de organisatie. “En in

de meeste gevallen gaat het zelfs om investeringen

die vrij snel worden terugverdiend.”

Kostbaar

Water is een kostbaar goed. Zowel consument

als de bouwsector beseffen dat er extra

aandacht moet worden besteed om verspilling

tegen te gaan. De rekening kan worden verlaagd

door slim om te springen met de productie

en het verbruik van (warm) water voor

huishoudelijk gebruik. Overal waar (warm)

water nodig is, moet worden nagedacht over

de meest efficiënte manier om water te verwarmen

zonder eventueel water- of energieverlies.

Ook bij de productie van bouwmaterialen en in

elke fase van een bouwproject is veel water nodig

en ook daar is dus een denkoefening nodig. ►

Keukenbouw.be 59


The magic lies

in the details

Uitmuntendheid, of Excellence, kun je volgens ons enkel bereiken

door terug te keren naar de essentie, door de duurzaamheid van een

tijdloos design en met respect voor onze kostbare natuurlijke grondstoff en.

Daarom perfectioneren we bij V-ZUG zelfs de kleinste details.

Ontdek de apparaten van onze Excellence Line op vzug.com


Dossier Batibouw

Een bekende chef aan het werk, telkens weer een publiekstrekker.

Elke ruimte telt

Flex Living: nieuwe manieren van leven en

wonen. Zo luidt het derde thema van Batibouw.

Of de Belg nu in de stad blijft wonen of

toch besluit naar het platteland te verhuizen,

het optimaliseren van elke ruimte wint aan

belang. Multifunctionele indelingen worden

de norm. We brengen meer tijd thuis door

dan ooit tevoren, al dan niet verplicht wegens

lockdowns en andere quarantaines, waardoor

bijvoorbeeld de keuken een integraal deel is

geworden van het woongedeelte. Vaak moet

die extra slaapkamer plaats maken voor een

kantoorruimte. Modulariteit en flexibele huisvesting

zijn geen hypes meer. Tiny houses,

containerwoningen tot zelfs woonboten winnen

overal ter wereld, van België tot de Verenigde

Staten, aan populariteit.

Opnieuw professionele beurzen

De professionele beurzen INSTALLPRO en

PROJECT doen hun intrede tijdens Batibouw

2022. INSTALLPRO richt zich op installateurs

van HVAC, sanitair en elektriciteit. PROJECT

mikt op architecten en voorschrijvers en geeft

aandacht aan grootschalige residentiële en

niet-residentiële projecten. Op 24 mei, de dag

waarop ook de Belgian Building Awards worden

uitgereikt, zwaaien de deuren van PRO-

JECT open. Professionals bezoeken Batibouw

gratis tijdens de professionele dagen mits

voorafgaande registratie.

Praktisch

Batibouw vindt plaats van zaterdag 21 tot en met

zondag 29 mei 2022. In het weekend zijn de deuren

geopend tussen 10 uur ’s morgens en 19 uur

’s avonds, tijdens de week is dat van 11 tot 19 uur.

Op de twee nocturnes, dinsdag 24 mei en woensdag

25 mei, blijven de deuren geopend tot 21 uur.

De professionele beurs PROJECT vindt

plaats op dinsdag 24 mei van 11 tot

18 uur, INSTALLPRO op dinsdag 24 en

woensdag 25 mei, telkens van 11 tot 21

uur. De toegang voor deze professionele

beurzen is gratis voor professionals, enkel

op uitnodiging. •

Keukenbouw.be 61


Dossier Batibouw

DUURZAAMHEID ALS

OLYMPISCH MINIMUM

Een fysiek event met meer dan 800 gasten, dat was al een hele tijd geleden. Asogem

organiseerde eind maart haar Trade Show in het magazijn in Mechelen. Een speciale blackbox

van ongeveer 1.200 vierkante meter was het toneel, duurzaamheid het motto.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Asogem

“We helpen de

natuur een handje.”

62 Keukenbouw.be


Dossier Batibouw

Prominent aanwezig in de showroom in Mechelen, de nieuwe kookplaten met kookveldafzuiging en de gloednieuwe ovens.

Het grote magazijn van Asogem in Mechelen

kreeg een tijdelijke en gedeeltelijke gedaanteverwisseling.

Voor het eerst in drie jaar kon

het weer om een echte Trade Show te organiseren,

een fysiek evenement waar Asogem

gedurende drie dagen bezoekers vanuit de

Benelux kon en mocht ontvangen. De nieuwe

toestellen van Beko in verschillende productgroepen

speelden de hoofdrol, het duurzaamheidsprincipe

doorspekte het hele gebeuren.

Een hapje, een drankje en een netwerkbabbel

mochten niet ontbreken.

Duurzaamheid is het

Olympisch minimum

Beko zet als één van de snelst groeiende

merken van huishoudelektro in de Europese

markt hard in op het ontwikkelen van huishoudtoestellen

die in het dagelijkse leven het

verschil maken. De combinatie van hoogstaand

design met geavanceerde technologie

binnen een duurzaam kader slaat duidelijk

aan. De Trade Show van Asogem was dan

ook een mooie gelegenheid om de nieuwe

stijl van de nieuwe producten uitgebreid aan

de bezoekers voor te stellen. Met Beyond, zo

heet de hedendaagse, moderne stijl, onderbouwt

Beko verder haar standpunt qua duurzaamheid.

“Niet alleen de toestellen maar

de hele productieketen werd onder de loep

genomen”, benadrukt de fabrikant.

voorbeelden van de geïntegreerde features

die een positieve impact hebben op zowel het

dagelijks leven als het milieu. En nog beter,

gebruikers hoeven zelf bitter weinig tot niets

te doen. Beko helpt hierbij.

Coherentie in de keuken

Vorig jaar tijdens de Küchenmeile werd een

heel nieuw en uitgebreid assortiment inbouwtoestellen

aan het grote publiek voorgesteld.

Op basis van vier vooropgestelde profielen

van doelgroepen ontwikkelde Beko vier varianten

die steeds een antwoord bieden op de

vragen en noden van deze doelgroepen. Bij

de ovens zijn vandaag de b100-serie (praktische

toestellen die niet inboeten op het

vlak van slimme technologieën en kwaliteit),

de b300-serie (krachtige producten die het

dagelijks leven gemakkelijker maken met tal

van extra functies) en de bPRO500-serie (stijlvolle,

gebruiksvriendelijke toestellen, ideaal

voor levensgenieters of veeleisende gezinnen

die graag lekker koken) al beschikbaar.

De bPRO700-serie volgt later zeker nog.

“Dankzij het pure, elegante design passen

de ovens in elke keuken”, aldus Beko. “Een

gloednieuwe, uitmuntende ovenruimte met

betere warmteverdeling is slechts één, maar

wel een belangrijke, vernieuwing wat de

ovens betreft. Verder zijn er nog een nieuw

scherm, nieuwe knoppen, nieuwe verlichting,

nieuwe accessoires en roosters en zo meer.

Het lijstje is bijna eindeloos.”

Nieuwe kookplaat

Met de HIXI84700UF komt Beko met een

nieuwe inductiekookplaat met geïntegreerde

afzuiging, opnieuw een voorbeeld hoe de

fabrikant hoogstaand design en geavanceerde

technologie in één product samenbrengt.

“Ideaal voor keukens met een minimalistisch

design”, voegt de fabrikant toe. “Sterke

kookeigenschappen garanderen een perfecte

maaltijd terwijl de afzuigkap vieze geurtjes en

oliedruppels al tijdens het koken verwijderd.

De schoonmaak wordt een makkie!” •

Ook verbruik telt

Een vaatwasser die met AutoDose-technologie

bepaalt hoeveel product nodig is voor een

optimaal resultaat en openspringt na afloop

van het wasprogramma zodat de vaat kan drogen

aan de lucht. Een koelkast die dankzij een

innovatieve 3-kleuren technologie de 24-uurs

zonnecyclus in de groentelade nabootst om

zo de vitamines in vers fruit en verse groenten

langer te behouden. Het zijn slechts enkele

De vaatwasser met AutoDose-technologie bepaalt zelf hoeveel product nodig is.

De Asogem Trade Show, de ideale setting

om de toestellen te ontdekken.

Keukenbouw.be 63


Dossier Batibouw

“ONTWERP EN INNOVATIE

BOVEN ALLES”

De deelname van ELICA aan Batibouw zal niet onopgemerkt voorbij gaan. De Italiaanse dampkappenen

kookplatenfabrikant doet voor de eerste keer mee als standhouder en meteen met een van de

grootste stands. Je ontdekt er een pak nieuwigheden en upgrades.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld ELICA

Keukens en woonkamers vormen meer en meer één grote ruimte en dan is een kookplaat met geïntegreerde afzuiging een must.

Parkeer eens een truck in een beursgebouw.

ELICA doet het van 21 tot en met 29 mei

dit jaar. De truck die heel Europa rondrijdt

en ook al eens voor de paleizen van Brussels

Expo halt hield, is weer van de partij.

Als een mobiele showroom brengt de truck

enkele nieuwe producten (bijvoorbeeld

NikolaTesla Unplugged, NikolaTesla One HP

en NikolaTesla Switch Plus), de vorig jaar

gelanceerde Open Suite en Ikona Maxxi

Pure en upgrades van bestaande modellen

mee naar België. Jan De Moor, National

Business Development Manager BeNeLux:

“Onze eerste deelname aan Batibouw is niet

alleen daarom een primeur. Het is de eerste

keer ooit dat nieuwe toestellen buiten Italië

in avant-première worden voorgesteld.

Een hele eer!”

Luchtkwaliteit controleren

De verwachtingen lopen hoog op voor het

drieluik nieuwkomers in de NikolaTesla-reeks.

NikolaTesla Unplugged is een volledig nieuw

toestel dat duidelijk inspeelt op de functionele

en esthetische eisen die vandaag worden

gesteld voor keukenapparatuur. Keuken en

woonkamer vormen meer en meer één geheel

waardoor ook het design van de kookplaat

met geïntegreerde afzuiging een belangrijke

rol speelt. NikolaTesla Unplugged krijgt bovendien

vijf ergonomische bedieningsknoppen

aan de voorzijde van de kookplaat die inspelen

op een natuurlijke bediening: eentje voor elk

van de vier kookzones en eentje die de afzuiging

regelt. Een geïntegreerde sensor meet de

luchtkwaliteit (geuren en dampen) en regelt

automatisch de afzuigsnelheid. ELICA noemt

dit de Airmatic-functie en integreert deze ook

in de NikolaTesla Switch Plus. Deze vervoegt

de reeds bestaande NikolaTesla Switch. “De

technologie van deze twee is identiek”, legt

De Moor uit. “Bij de NikolaTesla Switch Plus is

er een esthetische upgrade die het geheel een

meer gesofisticeerde allure geeft.”

Designiconen

Ook de NikolaTesla One HP is een esthetische

restyling van een bestaand model.

“Niet zomaar een model”, verduidelijkt De

Moor. “NikolaTesla One is ons awardwinnend

designicoon. De Compasso D’Oro, een

van de meest prestigieuze awards, staat in de

prijzenkast. Hier een esthetische ingreep op

uitvoeren, moet weldoordacht gebeuren. De

technologie en de functies blijven intact, de

64 Keukenbouw.be


Dossier Batibouw

“Dampkappenproducent

nummer 1 op Batibouw,

daar moet je bij zijn.”

Vijf ergonomische knoppen geven de NikolaTesla Unplugged

een natuurlijke bediening en een semiprofessionele look.

ELICA: “De technologie van NikolaTesla One bleef behouden,

het design verandert slechts een klein beetje.”

aanpassing aan het design minimaal. Samen

met de vorig jaar gelanceerde Open Suite en

Ikona Maxxi Pure is de NikolaTesla One HP een

perfect samenspel tussen design en techniek,

met uitzonderlijke prestaties.”

Aanwezig of niet

Twee plafondunits kregen een update qua

functies en geïntegreerde technologie. Skydome

en Illusion kregen allebei de Airmatic

Sensor die de kwaliteit van de lucht meet en

naargelang de resultaten de afzuigcapaciteit

aanpast. Beide modellen kregen eveneens een

upgrade qua connectiviteit.

“Illusion is de eerste plafondunit die als het

ware volledig in het plafond verdwijnt”,

legt De Moor uit. “Naast de eerder traditionele

afwerking in het wit of zwart is ook

een ‘naakte’ afwerking mogelijk. Naakt

betekent dat de afwerking daarna kan

gebeuren in dezelfde kleur als de rest van

het plafond. Illusion is er dan nog wel, maar

eigenlijk ook niet. Een echte illusie dus.”

Waar Illusion onzichtbaar aanwezig is, valt

Skydome wel op door zijn volledig ledpaneel.

ELICA biedt de mogelijkheid om de

kleurtemperatuur van dit licht aan te passen.

Koud of warm wit licht al naar gelang

de gewenste sfeer. •

Keukenbouw.be 65


Because service matters.

Engels Surfaces - Solid surface specialist

Exclusief invoerder en verdeler van AVONITE voor België en Luxemburg.

Tevens meer dan 100 kleuren, structuren en andere merken zoals GETACORE,

ENGELS SOLIDS, STUDIO en HI-MACS beschikbaar.

Ga voor volledige productinformatie naar www.engels-surfaces.be, of stuur een

aanvraag met vermelding ‘DOCU 1’ voor stalen en technische fiches naar

info@engels-surfaces.be.


Dossier Batibouw

DESIGN EN KWALITEIT,

MADE IN ITALY

Sinds 2006 heeft Componenti, de specialist in keukencomponenten, in het Franstalige landsgedeelte een

goede reputatie opgebouwd. Hun distributiekanalen leggen zich toe op keukens, huishoudelijke apparaten

en esthetische producten met een optimale mix van prestaties, hoogwaardige technologie, duurzaamheid,

prijs-kwaliteitverhouding en service. Yves Coelmont, Hoofd Klantrelaties, geeft ons zijn mening.

Tekst Luc Ophals Beeld VIP Componenti

De oorsprong

Ongeveer vijftien jaar geleden richtten David

Croci en Vincent Dubois Componenti op.

Deze 100 procent Belgische exclusieve verdeler

beheert in zijn vestiging in Fleurus een twaalftal

merken spoelbakken, afzuigkappen en mengkranen

– voornamelijk uit Italië – voor ketens

en zelfstandige ondernemers in de keuken­

sector. Alle gebruikelijke diensten (commerciële

dienst, administratie, boekhouding, voorraden,

naverkoop en zo meer) zijn eveneens gegroepeerd

en gecentraliseerd in Fleurus. En onlangs

heeft de onderneming, gezien het grote succes

in het Franstalige deel van het land, een ervaren

team opgericht om ook het Nederlandstalige

deel van het land te bewerken.

Belangrijke troeven,

sleutel tot succes

Hoewel Componenti een relatief jong bedrijf

is, heeft het zich weten te onderscheiden van

zijn concurrenten, die al veel langer actief zijn

in ons land. Een van zijn sterkste punten is

zijn klantgerichte aanpak. Hier is alles erop

afgestemd om een bijzondere relatie op lange

68 Keukenbouw.be


Dossier Batibouw

FRAME van Airforce.

PREPSTATION van Shock.

termijn met de klant tot stand te brengen, die

is toegespitst op zijn reële behoeften en op

een bijna onmiddellijk respons in termen van

levering en dienst-na-verkoop. "De behandeling

van eventuele aftersales problemen

wordt niet door externe onafhankelijke partijen

afgehandeld, maar door onze interne

dienst. Van de melding in het systeem tot het

maken van een afspraak met de klant en het

oplossen van het probleem ter plaatse, alles

wordt zo snel en flexibel mogelijk geregeld",

legt Yves Coelmont uit.

Een tweede sterk punt is zonder twijfel de

opslagcapaciteit. In Fleurus is maar liefst

2.000 vierkante meter beschikbaar voor

de opslag van ongeveer 1.300 referenties.

Bovendien zijn er plannen om de opslagruimte

over enkele maanden nog verder uit

te breiden met het oog op de samenwerking

met nieuwe partners. “Over nieuwe partners

gesproken mogen we met veel trots aankondigen

dat we een overeenkomst hebben

getekend met SCHOCK om als verdeler te

fungeren voor de Belgische markt. SHOCK

is een toonaangevend Duits bedrijf dat Europese

marktleider is in de productie van composiet

spoelbakken. Dit mooi en compleet

assortiment zal een belangrijke en sterke aanvulling

zijn aan ons huidig gamma. Daarnaast

is er een breed scala aan garanties. Zo is er

bijvoorbeeld een waarborg van vijf jaar op

AirForce-dampkappen en Nobili-mengkranen,

inclusief verplaatsingskosten, wisselstukken

en werkuren. Deze waarborgen kunnen oplopen

tot 25 jaar en geven daardoor ook een

teken van kwaliteit en vertrouwen. Dit is het

tikkeltje extra dat onze klanten overtuigt met

volle vertrouwen ons gamma in de kijker te

zetten”, aldus Yves Coelmont.

Trends in de gaten houden, maar

altijd met het oog op design

Onder de merken in het assortiment is de

Italiaanse fabrikant van afzuigkappen

AirForce een referentie. Deze Europese

marktleider heeft een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding

en biedt een verfijnd en toch

trendy product assortiment met een ruime

keuze aan afwerkingen. Neem nu het model

ASPIRA PREMIUM, een revolutionaire inductiekookplaat

met een geïntegreerde afzuigof

recirculatie kap aan de achterzijde. Of de

FRAME, een groot formaat zwarte hangende

dampkap in 180 of 140 centimeter.

Gessi, een fabrikant van mengkranen, eveneens

van Italiaanse makelij, is een nieuwe aanwinst

van de in Fleurus gevestigde verdeler.

In nauwelijks 30 jaar tijd ontwerpt en produceert

deze eco-verantwoordelijke fabrikant

op zijn ultramoderne site van zo'n 800.000

vierkante meter in de groene streek Serravalle

Sesia een breed gamma designkranen

(twaalf reeksen!) in verschillende afwerkingen.

Terwijl de instapmodellen beginnen bij 299

euro, kost het vlaggenschip Gessi Meccanica

ruim duizend euro. Dit emblematische model,

gemaakt van roestvrij staal AISI316 (de hoogste

kwaliteit en het meest robuuste staal),

heeft een met de hand gebeiteld body, wat

een ongelooflijk visueel effect creëert. Sommige

modellen, zoals de Officine V-reeks,

hebben een rode bedieningshendel, wat een

mooi typerend designelement toevoegt.

"Het is belangrijk om te onthouden dat mensen

tegenwoordig hun keukenkranen sneller vervangen

dan ooit tevoren. Laten we zeggen om

de vijf tot tien jaar. Het is een echte trend dat

de eindklant in de aftersales steeds meer vraagt

naar de nieuwste technologie met een trendy

uitstraling. En vervanging is uiterst eenvoudig

omdat alle keukenkranen in een standaard gat

van 35 millimeter diameter passen, zonder verdere

afbouw", besluit Yves Coelmont.

Om haar zichtbaarheid nog verder te vergroten, zal

Componenti aanwezig zijn op Batibouw (standnummer

4435 ) 2022, van 21 tot 29 mei. Een

bezoek aan de stand loont zeker de moeite. •

WEMBLEY van Shock.

Keukenbouw.be 69


Dossier Batibouw

EEN NIEUWE KIJK OP KOKEN

Een toenemend aantal keukenspeciaalzaken in België maakte al de keuze om de relatief nieuwe apparatuur

van Samsung Electronics in het assortiment op te nemen. Bovendien zien we dat designers, en (binnenhuis-)

architecten ook de ovens, vaatwassers, kookplaten, dampkappen en koel- en ijskasten van het gereputeerde

wereldwijde merk adopteren. Gereputeerd omdat innovatie bij de tech-gigant altijd al hoog op de agenda

stond. En, omdat de andere producten – zoals bijvoorbeeld mobiele telefonie – een goede naam hebben.

Tekst Jerry Helmers Beeld Samsung

Maxime Parein: ‘Het oog wil ook wat. Maar… het

spannende zit vooral ook aan de binnenkant.’

Maxime Parein, Head of Marketing Home

Appliances Benelux bij Samsung Electronics,

licht de evoluties toe. “Ja, we zijn relatief

nieuw in keukenland”, zegt ze meteen. “We

zitten nu vooral in een fase dat we graag

vertellen dat we bestaan maar dat we ook

expertise uit onze andere vak- en marktgebieden

meenemen om een nieuwe dimensie te

creëren op de keukenmarkt. Wij ontwikkelen

een nieuwe kijk op koken. We brengen prikkelende

inspiratie naar de keuken.”

Maxime vervolgt: “Vanzelfsprekend gaan

we altijd voor een goed design. Het oog wil

namelijk ook wat. Maar het spannende zit

zeker ook aan de binnenkant. Een voorbeeld:

bij onze oven, de Dual Cook, zit een thermische

plaat in het midden waardoor je de

oven feitelijk kan splitsen in twee helften. Op

elke helft kan je dan op verschillende temperaturen

iets bereiden. Ook de stoomoven is

enorm in opkomst. Niet alleen omdat mensen

gezonder willen eten, maar als je tegelijkertijd

een lekkere taart wilt bakken, dan hoeven

het stoomkoken en het bakken van de taart

elkaar niet in de weg te zitten. Die kunnen

gelijktijdig worden bereid. Noem het verstandig

timemanagement.”

Met wifi maak je bovendien eenvoudig de koppeling

met je smartphone. Zo kan je instellen

dat je notificaties ontvangt als bijvoorbeeld de

volgende stap in het bereidingsproces moet

worden ingezet. Of, als je maaltijd klaar is.

Voor de hobby-kookfanaat is dat ideaal. Je

kan zelf van alles en nog wat blijven proberen,

maar je wordt ook geholpen door de techniek.

De kracht van R&D

Alle innovatie is gebaseerd op uitgebreid consumentenonderzoek

en op eigen Research &

Development. Zo investeert Samsung gemiddeld

40 miljoen dollar per dag in zijn eigen

R&D-tak. “Wij vinden dat apparatuur eenvou-

70 Keukenbouw.be


Dossier Batibouw

‘Wij investeren gemiddeld

40 miljoen dollar per dag

in onze eigen R&D-tak’

​De keuken is tegenwoordig the place to be. Daar gebeurt het allemaal.

dig te bedienen moet zijn”, aldus Maxime.

“Op intuïtie dus. Maar je kunt hier ook beleving

aan toevoegen. Zelfs op inductiekookplaten

kan je vlammetjes afbeelden.”

En dan zijn er nog de combikoelkasten. “Flexibiliteit

is belangrijk. Als bijvoorbeeld de koelkast

vol zit, dan kan je het diepvriesgedeelte

in een handomdraai veranderen in een koelruimte.

Het leven van de consument maken we

aangenamer. En, niet onbelangrijk: wij helpen

de showroomverkopers om ook aan de klant

een relevant verhaal te vertellen. Daarnaast

inspireren we alle designers: die kunnen dit

verhaal ook aan hun klanten vertellen.”

Als Maxime wordt gevraagd waar Samsung

Electronics met haar keukengamma over vijf

jaar wil staan, dan is hij vol ambitie. “De vakhandel

en de consument geloven dan onvoorwaardelijk

in ons. We zullen een van de grote

jongens zijn. Ja, we are here to stay." •

Twee in één. De oven van Samsung die de consument gemak en tijdwinst levert.

Keukenbouw.be 71


Het beste uit de

keuken van Samsung

Samsung innoveert iedere dag. Dit doen we om de grenzen van wat mogelijk

lijkt te doorbreken en de allerbeste kwaliteit beschikbaar te maken voor

iedereen. De keuken is volgens ons dé plek waar design, innovatie en smaak

samenkomen.

Vanuit deze visie ontwikkelden we verschillende innovatieve productlijnen:

de Infinite Line ovens, waarin stomen en bakken tegelijkertijd kunnen

plaatsvinden in een strak & hedendaags design. En daarnaast ook de unieke

Bespoke koelkasten, waarbij design, kleur en stijl volledig gepersonaliseerd

kunnen worden.

Ontdek meer op www.samsung.com/be


Drinken. Voorbereiden. Schoonmaken.

Mengkraan, spoeltafel en afvalsysteem zijn perfect op elkaar afgestemd in de

BLANCO UNIT. Het ideale samenspel van materialen, ontwerp en functionaliteit

zorgt voor een ergonomisch ideale workflow. Ervaar zelf hoe de BLANCO UNIT het

dagelijks leven een stukje gemakkelijker kan maken.

www.blanco.com/be-nl


Dossier Batibouw

De kookplaat van de toekomst

Hebben we het over de magie van de kookplaat, dan gaat het vaak over de topgerechten die er mee worden

klaargemaakt. Maar ook visueel en functioneel zorgt de kookplaat voor magie. De integratie in het werkblad

levert visuele rust op. En wat dan gezegd over de vele handige functies…

Tekst Tom Rampelbergh Beeld V-ZUG

“Een handige hulp in de

keuken die alles eenvoudiger

én leuker maakt.”

74 Keukenbouw.be


Dossier Batibouw

Een populaire keuze bij V-ZUG is Fusion, een inductiekookveld met

geïntegreerde afzuiging dat gebruikers toelaat zich volledig toe te

leggen op het koken zelf.

Geen afgebakende kookzones, plek voor

zes kookpotten- en pannen en een groot en

duidelijk kleurendisplay voor de bediening.

FullFlex van V-ZUG is een handige kookplaat.

Koken op inductie komt in een stroomversnelling.

Vooral gezinnen kiezen voor deze manier

van koken. De maaltijd is in een sneltempo

klaar, inductie is energiezuinig en ook de weinige

risico’s die eraan verbonden zijn, spreken

de gebruikers aan. Komt er nog eens bij dat

het visuele aspect een grote rol speelt. Keukens

en woonkamers versmelten namelijk tot

één geheel, vaak met een kookeiland, en dan

is een inductiekookplaat (met geïntegreerde

werkbladafzuiging) de topper bij uitstek.

V-ZUG beschikt over een mooi assortiment

inductiekookplaten die bovendien voorzien

zijn van een pak handige functies.

Unieke kooksensatie

De FullFlex is zo’n handige kookplaat, eentje

waarbij geen afgebakende kookzones bestaan.

Honderd procent flexibiliteit dus. Zes kookpotten

en -pannen vinden een plaatsje op het

glaskeramische oppervlak. Het kookveld detecteert

automatisch de positie en de grootte van

de potten en pannen. De kookplaat bedienen

gebeurt via een groot en duidelijk kleurendisplay.

Ook informatie over de verschillende programma’s

zijn vindbaar via dit kleurendisplay.

De FullFlex komt in twee uitvoeringen, een

grote (90 centimeter) en een kleinere (70 centimeter).

Dankzij die kleinere uitvoering genieten

gebruikers met wat beperktere ruimte in

de keuken eveneens van alle voordelen van

het FullFlex-inductiekookveld van V-ZUG.

Koken en afzuigen

Ook meer en meer in trek, een inductiekookveld

met geïntegreerde afzuiging.

V-ZUG heeft met onder meer de Fusion

zo’n oplossing in haar assortiment. De uitgekiende

techniek van de MaxiFlex-kookvelden

en de werkbladafzuiging die heel

performant de kookdampen direct naast

de potten en pannen naar beneden afzuigt,

laten gebruikers toe zich volledig toe te

leggen op het koken zelf. Ook de Fusion is

voorzien van een grafisch display met aanraakbediening

om doorheen het menu op

zoek te gaan naar de gewenste informatie

of het benodigde programma.

Toestellen communiceren

Met OptiLink gaat V-ZUG nog een stapje

verder. Waar bij de eerder genoemde toestellen

de gebruiker zelf alles in handen

heeft, realiseert OptiLink een automatische

afstemming op elkaar van kookplaat

en afzuigkap. Dit betekent dat het afzuigvermogen

van de dampkap harder gaat

wanneer meer potten en pannen op het

kookveld staan. En andersom, wanneer er

bijvoorbeeld maar eentje op de kookplaat

meer staat, wordt het afzuigvermogen meteen

verlaagd. Het resultaat is een optimale

luchtkwaliteit in de keuken zonder dat

iemand de afzuigkap hoeft te bedienen.

En, ook mooi meegenomen, geen overtollig

lawaai meer. •

Keukenbouw.be 75


Dossier Batibouw

KOKEN MAKKELIJKER GEMAAKT

Asogem organiseerde voor het eerst in drie jaar, de reden waarom is ons allemaal bekend, eindelijk weer

een Trade Show. Meer dan 800 gasten kwamen hier met plezier naartoe. Ze ontdekten er bij Grundig een

pak handige functies die het dagelijkse keukenwerk eenvoudiger maken.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Asogem

Een duidelijke bediening van de kookvelden maakt koken nog eenvoudiger.

Heb je een groot magazijn ter beschikking,

dan is de locatie voor een eigen evenement

snel gevonden. Asogem, invoerder van

Grundig in de Benelux, richtte een speciale

blackbox van ongeveer 1.200 m² in als popup

evenementenlocatie. Het bleek de ideale

setting om geïnteresseerde bezoekers te ontvangen,

een interessante rondleiding te geven

langs al het lekkers dat Grundig had voorbereid

om dan te eindigen in een pop-up restaurant

voor een gezellige afsluiter.

Complete reiniging

Duurzaamheid is niet meer weg te denken.

De aandacht voor het milieu, de materialen en

het efficiënt gebruik van elektriciteit, gas en

water staan terecht hoog op de agenda bij de

consument. Arçelik, de moedermaatschappij

van Grundig, zet zwaar in op duurzaamheid

en heeft zowel alle producten als alle productielijnen

onder de loep genomen. Een mooi

voorbeeld van deze doorgedreven aandacht

betreft de volledig geïntegreerde vaatwasser

GNVP4611C die een energieklasse A kan

voorleggen. Eén van de interessante features

Beter bakken en braden dankzij de stoom die tijdens de kookcyclus in de oven wordt geïnjecteerd.

76 Keukenbouw.be


Dossier Batibouw

“Handige features ten

dienste van de chef.”

van deze energietopper betreft de Corner

Wash sproeiarm die dusdanig is ontworpen dat

de meest afgelegen plekken en hoeken bereikt

worden voor een grondige reiniging. “Dit ingenieuze

ontwerp neemt alle stress rond de ideale

opstelling van borden, potten en pannen in

de machine weg”, klinkt het tijdens de rondleiding.

“Het sproeiarmsysteem bereikt werkelijk

elke hoek van de vaatwasser.”

Perfecte maaltijden

Elke dag een lekkere maaltijd op tafel toveren,

het kan wel eens een opgave zijn. Daarom

ontwikkelt Grundig volop handige functies

die de chef van dienst in deze taak ondersteunen.

Zo zorgt de Steam Assist Cooking functie

in enkele ovens van Grundig voor de nodige

hulp bij het bakken van een luchtig gerecht

dat krokant blijft aan de buitenkant en heerlijk

sappig binnenin. “De stoom wordt tijdens

de kookcyclus in de oven geïnjecteerd”, legt

de fabrikant uit. “Dit gebeurt automatisch

naargelang de gekozen presetstand van de

oven. Het kan ook manueel tot drie keer.”

Bovendien gaat er dankzij de nieuwe binnenkant

van de Hot Aero Pro ovens veel minder

warmte verloren tijdens het koken. De krachtige

ventilator, gebaseerd op technologieën

uit de luchtvaartindustrie, stuwt de warmte

door de oven met 1650 omwentelingen per

minuut. Die optimale warmteverdeling is

nog effectiever dankzij de combinatie van

drie weerstanden: aan de bovenzijde, op de

bodem en ringvormig. Het resultaat: snellere

en perfect gelijkmatige garing.

Functies komen helpen

Ook aan het kookveld neemt Grundig stress

weg met enkele handige ingrepen. Zo kan de

chef op een eenvoudige en gerichte manier

de warmte van de kookplaat instellen door

de knop aan te raken en de temperatuur met

minimale inspanning te wijzigen. “En door het

afzuigsysteem in de kookplaat te verwerken

in plaats van boven het kookveld te hangen,

zorgen we voor meer ruimte in de keuken”,

aldus Grundig. “Meer ruimte in de keuken is

leuker koken. Bovendien verwijdert het systeem

met een luchtstroom van 590 m³/u ook

bijzonder effectief ongewenste geuren voordat

ze vrijkomen en zich verspreiden.” •

Een optimale warmteverdeling dankzij een ventilator die gebaseerd is op technologieën uit

de luchtvaartindustrie.

Na het koken de vaatwasser in waar de Corner Wash sproeiarm voor een grondige reiniging zorgt.

Keukenbouw.be 77


AXILO

REVOLUTIONAIR SOKKELAFSTELSYSTEEM!

Voordelen

50% sneller Verlengde arm handmatig of met schroefboormachine bedienen met direct zicht op nivellering.

Ergonomisch Gedaan met kruipwerk en lichamelijke ongemakken!

Flexibel Sokkels van 35-200mm met hoog draagvermogen, van bovenaf of zijdelings te verstellen.

Universeel Op elk soort meubel en (maatwerk-) interieur toe te passen.

Uitgebreide toebehoren NIEUW! Handige toebehoren voor verscheidene opstellingen en vereisten.

Häfele Belgium NV • Lindestraat 5, 9240 Zele • Tel.+32 52 / 45 01 14 • info@hafele.be • www.hafele.be


Nissan bedrijfsvoertuigen gamma

NISSAN

PRIMASTAR

NISSAN

INTERSTAR

5 jaar garantie & 5 jaar pechbijstand inbegrepen*

*5 jaar/160.000 km (wat er eerst voorvalt) fabrieksgarantie voor de bedrijfsvoertuigen. 12 jaar garantie tegen corrosie.

Onbeperkt aantal kilometers voor garanties op het spuitwerk, originele onderdelen en accessoires, pechhulp

onderweg en corrosie. Zie het Nissan-garantieboekje voor meer informatie. Afbeeldingen niet bindend. Adverteerder:

Nissan Belux n.v. (invoerder), Bist 12, 2630 Aartselaar - BTW BE0838.306.068 - IBAN BE81 2930 0778 6024 - RPR Antwerpen

- beluxnl@nissan-services.eu. Milieu-informatie: K.B. 19/03/2004: www.nissan.be

NISSAN.BE


Alles goed gepland

Gezelligheid als één geheel

Een glas water, een snelle greep in de koekjestrommel, een snelle blik in de koelkast: we worden magisch

aangetrokken tot de keuken. Als we er al zijn, blijven we ook graag wat langer. Bij de koffie bijvoorbeeld,

of tijdens het feest, dat traditioneel het beste is waar de drankjes koud staan en er een verleidelijke

geur van eten hangt. Wat ligt er dan meer voor de hand dan de uitstraling van de keuken naar de

aangrenzende vertrekken te brengen? Met een flexibel assortiment keukenmeubelen is dit kinderspel.

Tekst en beeld: Nölte Küchen

De moderne keuken is niet alleen functioneel,

maar gemaakt voor het leven. Het komt vaak

uit op de eetkamer of de woonkamer. Daarom

is het des te belangrijker om bij het ontwerp

rekening te houden met de overgangen. Als

je wil dat alles één geheel vormt, kan je nog

een stap verder gaan en de hele kamer in het

ontwerp opnemen.

Ook zonder een eiland

Waar de keuken overgaat in de woonkamer

en er voldoende ruimte is, zijn eilanden

een favoriet ontwerpkenmerk. Bij het koken

maken ze korte afstanden en communicatie

in de woonruimte mogelijk. De structurele

omstandigheden laten een dergelijk ontwerp

echter niet altijd toe.

Dressoirs of lowboards van bovenkasten

zijn goede alternatieven voor een huiselijke

overgang. Glazen deuren kunnen worden

gebruikt om kasten minder massief te doen

lijken. Qua ontwerp is dit geen probleem: met

op elkaar afgestemde decors ziet het interieur

van de binnenkasten er net zo huiselijk

en elegant uit als de buitenkant. Als alternatief

kunnen doorlopende deurvlakken worden

onderbroken door legplanken. Een contrasterende

kleur zet extra accenten. Licht brengt

nog meer diepte in de kamer en creëert ook

een gezellige sfeer.

Less is more

Oppervlakken spelen een belangrijke rol in het

consistente ontwerp. Wil je de keuken, de eetkamer

en de woonkamer in één keer inrichten,

dan moet je een thema kiezen. Dit kan een

bepaald materiaal zijn, een stijl aan de voorkant

of een favoriete kleur. Dit gaat meestal

gepaard met een zorgvuldig gekozen contrast.

Het gerichte gebruik van oppervlakken geeft

structuur aan het ontwerp. Afzonderlijke zones

kunnen visueel van elkaar worden gescheiden.

De landelijke keuken kan bijvoorbeeld in een

zachte beigetint worden gehouden. De woonkamer

met dezelfde fronten wordt bepaald

door een andere kleur. Ook denkbaar: een

contrasterend oppervlak dat in de keuken als

blikvanger fungeert, wordt in de meubelen van

de woonkamer opnieuw gebruikt.

Allround keukenmeubelen

Keukenmeubelen laten toe individueel en creatief

te plannen. Dat is niet alleen van belang

voor de persoonlijke behoeften, maar is met

name praktisch wanneer een huis meerdere

functies tegelijk moet vervullen. Een werkplek

voor de home office, bijvoorbeeld, kan nu ook

met keukenmeubelen worden gepland. Wie

aan het eind van de dag ongestoord wil kunnen

ontspannen, bewaart bepaalde apparaten

en werkprocessen in een bijkeuken. Het

flexibele meubilair maakt ook de inrichting

van garderobes en kleedkamers mogelijk. Er

zijn zelfs bijpassende badkamers. Maar daarover

vertellen we je een andere keer. •

80 Keukenbouw.be


Wit is een klassieker in de keuken. Hier wordt het aangevuld door ARTWOOD in

Notenboom Cuba. Het decor is terug te vinden in de onderkasten en komt weer terug

in de bovenkasten die zijn omgebouwd tot lowboard in het woongedeelte.

“De moderne keuken is

gemaakt voor het leven.”

Een landelijke stijl hoeft niet beperkt te blijven tot de keuken!

Hier wordt het front WINDSOR LACK in Lava softmat ook

in het woongedeelte gebruikt, maar dan in Hennarood. Een

bijpassende legplank maakt ook deel uit van het assortiment.

PLUS met een zwart anti-vingerafdrukoppervlak geeft deze keuken

de letterlijke omlijsting. Het front LUCCA in het decor Cement

saffiergrijs zet een weloverwogen accent dat in het woongedeelte

weer terugkomt. Ook hier werden bovenkasten gebruikt en

verzacht door een verlicht, contrasterend schapelement.

Keukenbouw.be 81


Salons De Romree, the place to be op 9 mei.

“EEN DAG WAAR JE BIJ MOET ZIJN”

Salons De Romree in Grimbergen, 9 mei 2022. Deze datum staat al geruime tijd in het rood aangeduid in de

agenda van DER KREIS en haar leden. Dan vindt namelijk voor het eerst sinds de uitbraak van corona opnieuw

het congres plaats.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld DER KREIS

Gastheer Ronny Thyssen

82 Keukenbouw.be


Bran Van Welden, expert in klantgedreven groei

Bert Kruismans brengt in zijn gekende stijl de sfeer naar een nog

hoger niveau.

De gekende coronaperikelen strooiden enkele

keren roet in het eten maar dit jaar is het eindelijk

zover. Het (jaarlijkse) congres van DER

KREIS vindt weer plaats. De voorbereidingen

zijn getroffen, het gevarieerde programma is

klaar, de uitnodigingen zijn verstuurd en de

spanning stijgt. Op maandag 9 mei 2022 staat

DER KREIS BeLux klaar om je met open armen

te ontvangen. De locatie: Salons De Romree in

Grimbergen. “Vlakbij Brussel in een groene,

rustige omgeving”, voegt Ronny Thyssen

toe, managing director DER KREIS BeLux.

“De ideale setting voor een leuke namiddag

en avond met collega’s en leveranciers.”

Meet the team

Het congres is de gelegenheid bij uitstek om

het totaal vernieuwde team van DER KREIS

BeLux te ontmoeten. R. Thyssen, zelf nog niet

zo lang aan boord bij DER KREIS: “We ontmoeten

uiteraard onze leden en leveranciers,

soms digitaal en soms ‘in het echt’ volgens

verschillende geldende maatregelen, maar

een jaarvergadering samen hadden we nog

niet. Een gevarieerd programma met tijd voor

leuke gesprekken, networking, een hapje en

een drankje… Werken en ontspanning. Dat

hebben we allemaal gemist.”

Inspiratie

R. Thyssen haalde het al aan: DER KREIS

BeLux stelde een gevarieerd programma

“Laten we er met z’n allen een

gedenkwaardige dag van maken.”

samen met een gezonde mix tussen werken

en ontspanning. Vanaf 13.30 uur verwelkomt

het team je van harte en is er meteen

ruimte voor een gezellige babbel, een blij

weerzien met collega's, … “Om 14 uur gaan

we dan aan de slag”, vult R. Thyssen aan.

“Na een korte introductie, waarin we je graag

onze nieuwigheden voorstellen die we voor

leden en partners hebben ontwikkeld, geef

ik het woord aan Bran Van Welden. Hij zal

onder het motto ‘Boost your business’ oplossingen

aanbrengen over hoe om te gaan met

ontevreden klanten rond de uitdagingen die

we vandaag allemaal kennen : een tekort

aan verkopers-adviseurs, een tekort aan

keuken plaatsers, de lange wachttijden en

de grote prijsstijgingen. Ongetwijfeld een

boeiende uiteenzetting.”

Een vleugje ontspanning

R. Thyssen: “Na de zakelijke kant van het congres

is het tijd voor ontspanning. We bieden onze

gasten de keuze uit twee leuke en interessante

activiteiten. Zo nodigen we onze

gasten uit om een bezoek te brengen aan

de Volkssterrenwacht MIRA. Ook overdag

is een bezoek zeker de moeite waard.

De modernste instrumenten staan klaar

waardoor bezoekers de zon en de zonnevlammen

kunnen waarnemen. De tweede

activiteit noemt ‘Beer Vegas’. “Beer Vegas

is een leuke en interactieve ontdekkingstocht

rond verschillende originele spelen

die te maken hebben met proeven, zintuigen,

geheugen en vooral toeval. Fun

gegarandeerd. Na deze leuke activiteiten

volgt nog meer ontspanning. We nodigden

Bert Kruismans uit, gekende stand-up

comedian die bovendien ook het derde

seizoen won van de bekende televisiequiz

De Slimste Mens ter Wereld. Met Bert

Kruismans zijn we zeker dat veel gelach

zal weerklinken in Salons De Romree.

We sluiten de jaarvergadering af met een

diner en een feestelijke avond. Het wordt

ongetwijfeld een geweldige dag!” •

Keukenbouw.be 83


Formica ® in de retail.

Nog meer keuze in laminaten

‘THE FIRST AND ORIGINAL’

VERSTERKT HPL-GAMMA

Soms scheiden wegen, maar waar ze later weer bijeen komen, gebeuren mooie dingen. Dat kunnen ze bij

Vanca beamen. Na een sterke samenwerking in het verleden versterkt Formica ® opnieuw het laminaataanbod

bij Vanca. Zo wordt de schrijnwerker, interieurbouwer of architect voortaan nog beter geholpen met een

geschikt product voor elke toepassing.

Tekst Stephanie Demasure Beeld Vanca

Dat Formica ® ‘The first and original’ wordt

genoemd als het over HPL gaat, is zeker

geen loze claim. Al in 1913 zette de fabrikant

de standaard en groeide het uit tot

een iconisch merk. Zo’n 50 jaar terug sloeg

Vanca de handen in elkaar met deze sterkhouder

voor de productie van keukenwerkbladen.

Nu Formica ® opgenomen wordt

in de groep die ook Arpa en FENIX ® voert

- belangrijke merken in het Vanca-portfolio

- wordt de tandem hersteld.

“Formica ® was en is een voorloper in decoren

structuurontwikkeling, altijd van topkwaliteit”,

benadrukt algemeen directeur Patrick

Rommelaere van Vanca. “We zijn blij hun unikleuren,

hout- en steendecoren opnieuw te

kunnen aanbieden aan onze klanten. HPL is al

lang niet meer weg te denken uit de keuken

en totaalinterieur, zelfs na meer dan honderd

jaar. De sterke prijs-kwaliteit, het robuuste

karakter, het onderhoudsgemak en de lange

levensduur zijn daar ongetwijfeld de voornaamste

redenen voor.”

84 Keukenbouw.be


Formica is perfect bestand tegen intensief gebruik, ook in professionele settings.

“Formica ® blijft de

pionier, in decoren

en structuren.”

Optimale flexibiliteit, maximale uitstraling.

Op maat geperst en verzaagd

Als totaalaanbieder perst Vanca je Formica ® -

laminaat op de drager van jouw keuze en er

is een uitgebreid aanbod van Formica ® in de

deurformaten. Elke kleur en decor is trouwens

ook verkrijgbaar in volkern. In de keuken

zien we vaak een combinatie van beide,

bijvoorbeeld een compact werkblad en kasten

in laminaat. “Via onze grootformaatpers

zijn trouwens grotere platen beschikbaar,

met minder afval bij de verdere verwerking

als groot voordeel. Of als klant kies je meteen

voor panelen op maat, met zusterbedrijf

Forma als specialist ter zake. In beide gevallen

beperken we verliezen en verkleinen we

samen de afvalberg, terwijl we fantastische

keuken- en interieurprojecten mee vormgeven”,

besluit Patrick. •

HPL is al lang niet meer weg te denken uit de keuken.

Keukenbouw.be 85


Wij zouden

niet willen dat

u opgebrand

raakt …

Contacteer ons

vandaag nog!

info@royalcrown.be

… word daarom lid van de meest persoonlijke keukengroep van België!

Naast aankoopbemiddeling en softwareoplossingen op maat pakt Royal Crown ook

uw marketing-, en reclame vraagstukken aan. Zo kan u zich volop concentreren

op wat er écht toe doet: droomkeukens verkopen en plaatsen bij geweldige klanten.

Royal Crown, voor de Belgische keuken- en interieurvakman.

www.royalcrown.be

Lantmeetersweg 4-6, 3600 Genk


5171 Arabetto

www.jetstone.be


Led op maat

JE LEDVERLICHTING

SAMENSTELLEN MET DE

ONLINE CONFIGURATOR

Voor professionals die ledverlichting nog efficiënter willen gebruiken, is er de nieuwe Led-op-

Maat Service van Häfele. Daarmee wordt het een stuk eenvoudiger om hoogwaardige ledproducten

perfect op maat te laten maken en te leveren. Snel klaar voor gebruik, al vanaf één stuk.

Tekst Cindy De Kegel Beeld Häfele

Voor professionals die ledverlichting nog efficiënter willen gebruiken, is er de nieuwe Led-op-Maat Service van Häfele.

88 Keukenbouw.be


Häfele ontwikkelde zich sinds de oprichting

in 1923 tot een internationale onderneming

met een marktleidende positie. Tegenwoordig

dragen bijna 7.000 medewerkers in meer dan

150 landen bij aan het succes van het bedrijf.

Ze beschikken over een zeer breed assortiment

van de meest gerenommeerde merken

op het gebied van meubel- en bouwbeslag,

ledverlichting en elektronische sluitsystemen.

Sinds 2022 bestel je bij Häfele je aluminium

profiel en bijbehorende Loox-5-ledstrips op

maat. Voor de Led-op-Maat Service maak je

gebruik van een handige en gebruiksvriendelijke

online configurator. Hiermee stel je elke

gewenste LED-strip samen. De Led-op-Maat

configurator begeleidt je stap na stap door alle

opties. Aan de hand van je individuele situatie

krijg je de optimale combinatie van ledstrips

en profielen. Je bepaalt zelf de lengte,

het materiaal en de kleur van het profiel, de

kleur van de diffusie-afdekkingen, de spanning

en het vermogen, het ledkleursysteem

en de kleurtemperatuur, de lengte van het

aansluitsnoer en of je al dan niet eindkappen

wil. “De configurator werkt niet alleen snel,

maar voorkomt ook fouten of het vergeten

van onderdelen”, vertelt marketingmanager

Frederic Versluys. “Hij is super efficiënt en

bespaart tijd en geld.”

“We streven

naar ultieme

service voor

professionals”

Voordelen van de

Led-op-Maat Service

Tijdens het bestelproces bespaar je niet alleen

tijd en voorkom je foutieve bestellingen. Door

gebruik te maken van de Led-op-Maat Service

behoort een onnodige voorraad van profielen

of ledstrips tot het verleden. Daarnaast

bespaart het ook afval. “Stel dat je 140 centimeter

aan ledstrips nodig hebt, moest je vroeger

sowieso een rol van drie meter bestellen.

Door de Led-op-Maat Service is dit verleden

tijd”, zegt Frederic. Bovendien worden de op

maat geproduceerde producten snel geleverd.

Binnen de vijf werkdagen heb je de kant-enklare

producten in huis. Het enige wat de

Vanaf juni 2022 bestel je bij Häfele België je aluminium profiel en bijbehorende Loox-5-ledstrips op maat.

professional nog moet doen is uitpakken en

installeren. Zo eenvoudig is het.

Met de Led-op-Maat Service ben je zeker van

maatwerk met een nauwkeurige precisie en

veilige elektronische aansluitingen voor alle

toepassingen. Loox 5, de nieuwe generatie

van het Loox-verlichtingssysteem van Häfele,

staat garant voor hoogwaardige ledstrips met

een zeer gelijkmatig lichteffect, alles conform

de CE-normen.

Persoonlijke ondersteuning

Klanten van Häfele krijgen desgewenst een

demonstratie over de werking en de mogelijkheden

van de Loox 5. Frederic: “Bovendien

denken we, wat al onze projecten betreft,

actief mee met de klant. We bieden service

en expertise in alle fases van je project, van

concept tot oplevering. Naast onze persoonlijke

ondersteuning vind je in onze webshop

alle informatie die je nodig hebt. Dat gaat van

handleidingen over CAD-tekeningen tot de

configuratoren. Deze laatste bieden ondersteuning

bij de planning en het creëren van

individuele oplossingen.”

Als producent en distributeur heeft Häfele

slimme oplossingen voor elke uitdaging en

ruimte. Ze adviseren merkneutraal bij het vinden

van het juiste product. “We streven daarbij

naar ultieme service voor professionals”, vertelt

Frederic. “Innovatieve producten en intelligente

technologieën waarmee je op vlak van smart

technology, duurzaamheid en andere belangrijke

eisen klaar bent voor de toekomst.” •

De Loox-configurator voor lineaire verlichting

begeleidt je stap na stap door alle opties.

Keukenbouw.be 89


Maatwerk: Kaster I lariks kwartier 1.5mm

Edelfineer in alle diktes, maten en afwerkingen

Fineerfabriek PLACABOIS - placabois@placabois.be - www.placabois.be

adv-placabois-keukenbouw-2021-B197xH130-Kaster.indd 1 18/03/2022 14:18:44

Distributed by

EXCLUSIEF HPL LAMINAAT

VOOR UW KEUKEN- EN INTERIEURTOEPASSINGEN

uitgebreide collectie uni-,

pluskleuren & houtstructuren

in diverse oppervlaktestructuren

stevig, duurzaam, kwalitatief

permanente voorraad

ook in deurformaten

Nero Grafite F9485

with Graphite F7837

VANCA Oostlaan 4 8560 Gullegem (Wevelgem) T. +32 (0)56 40 26 55 info@vanca.be www.vanca.be


Het infreesprofiel C24/12 staat garant voor een uniforme

symmetrische lichtverdeling in alle richtingen.

SYMMETRISCH INFREESPROFIEL

VOOR LEDSTRIPS

Bij Hera staat de klant steeds centraal. Het productgamma wordt bepaald door de vraag uit de markt. Het

standaardassortiment wordt continu uitgebreid en bestaande producten worden geoptimaliseerd. Vaak komen

er ook maatoplossingen voor specifieke projecten bij. De specialist in verlichting uit Enger (Duitsland) breidt

zijn ruim assortiment aan profielen en accessoires uit met het innovatieve infreesprofiel C24/12 voor ledstrips.

De belangrijkste troef is de symmetrische lichtverdeling.

Tekst Johan Debaere Beeld Hera

Hera levert al jaren een uitgebreid assortiment

verlichtingsmodules, zowel standaard- als

maatoplossingen, voor de meest uiteenlopende

toepassingen: voor badkamers, keukens, leefruimtes

en slaapkamers, maar bijvoorbeeld

ook voor de inrichting van winkels of integratie

in beursstanden. Naast de gewone inbouw-,

opbouw- en onderbouwarmaturen omvat het

gamma ook heel wat verschillende ledstrips.

De fabrikant ontwikkelt en produceert ook de

meest uiteenlopende profielen en accessoires,

bijvoorbeeld voor de esthetische montage van

ledstrips. Zo breidt de fabrikant zijn ruime

assortiment profielen en accessoires verder uit

met infreesprofiel C24/12.

Dit symmetrisch profiel wordt ingebouwd in een

groef van 20 millimeter breed en 12 millimeter

diep en staat garant voor een uniforme symmetrische

lichtverdeling in alle richtingen voor

toepassing in grote ruimtes, maar ook voor het

accentueren van specifieke objecten en zones.

Een bijkomende troef is de minimale installatiehoogte

van slechts 0,6 millimeter. Dit profiel

kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd

worden in kasten, displays en andere toepassingen.

Met de configurator van Hera kan het profiel

C24/12 met een behuizing in zwart of inox

look gecombineerd worden met alle mogelijke

tapes en verschillende afdekprofielen. Alle profielen

en lineaire armaturen van Hera kunnen

individueel geassembleerd worden. •

“De Duitse fabrikant produceert

niet alleen armaturen, maar ook

profielen en accessoires voor

een esthetische montage.”

Keukenbouw.be 91


Make every bit

of food delicious

GEIW27000B

60 cm multifunctionele

oven met microgolfen

pizzafunctie

Grundig.com/nl-be


BRIO

DE SERVICE

VAN VAKMAN

Keuken, badkamer & totaalinterieur

Brio groepeert succesvolle

ondernemingen die staan voor

kwaliteit, vakmanschap en een

totaalaanpak!

Brio Academy

Blijf met Brio op de

hoogte van de laatste

trends en geef je

productkennis een boost!

Brio Branding

Ook op het vlak van

communicatie &

publiciteit staat Brio

voor je klaar!

Brio Collection

Geniet als partner van

exclusieve deals en de

beste aankoopcondities!

Brio Label

Ons kwaliteitslabel

staat garant voor echt

vakmanschap!

Briolabel

Een kwaliteitslabel

voor totaalinterieur,

toegekend aan

onze partners

interieurbouwers

van de bovenste plank!

Onze partners creëren

totaalprojecten op

maat in keukens,

badkamers en

totaalinterieur.

Zin in een samenwerking?

Scan de QR-code en

ontdek wat wij allemaal

te bieden hebben!

Vind je interieurbouwer met

Briolabel op www.briolabel.be


Inductie: niet

alleen thuis in de

strakke keuken

Elke klant zijn eigen stijl. Dat betekent dat niet alleen de strakke,

hypermoderne keuken tot het gamma moet behoren, maar dat

je ook oplossingen met meer charme en karakter naar voren

moeten kunnen schuiven. Een hoogwaardig fornuis uit roestvrij

staal, bijvoorbeeld, dat ondanks zijn ambachtelijke uiterlijk toch

de meest hedendaagse kooktechnieken combineert.

Tekst Elise Noyez Beeld Steel Cucine

Vanuit Carpi, een plaatsje in de Italiaanse

Reggio Emilia-Romagna, niet ver van

Modena en Bologna, draagt fabrikant Steel

Cucine al sinds 1999 die ambitie uit. Het

familiebedrijf steunt hiervoor evenwel al

op honderd jaar expertise. In 1922 begon

Angelo Po zich te specialiseren in het verwerken

van roestvrij staal: eerst voor de

creatie van handgemaakte kachels, later

voor de fabricage van hoogwaardige apparatuur

voor restaurants. Een ervaring in het

ambachtelijk vormgeven van zuiver roestvrij

staal die, in combinatie met de passie

voor schoonheid en functionaliteit, kenteken

is van het huidige Steel Cucine.

Inductiekoken met karakter

Vanuit de thuisbasis in Italië produceert Steel

Cucine fornuizen en alle overige apparatuur

voor in de keuken. Daarbij mikt het op zowel

binnen- als buitenkeukens met een uitgekiend

premium programma. Laat je echter niet misleiden

door het ambachtelijke uiterlijk van de

roestvrijstalen fornuizen. Achter de façade

schuilt een knap staaltje moderne kooktechnologie.

Zo behoren ook inductiekookplaten

en -fornuizen tot het gamma. Zij combineren

de hoge energie-efficiëntie en ultrasnelle

reactietijd van de inductietechnologie met het

karakter van honderd jaar roestvrij staal in

hart en nieren.

Extra bedieningsgemak

Net zoals sommige gebruikers struikelen

over het hypermoderne uiterlijk van de

meeste inductiekookplaten, vormt ook

de bediening al eens een heikel punt. De

gebruikelijke tiptoetsen zijn dan wel mooi

in theorie, vette vingers of een vuile kookplaat

kunnen het bedieningsgemak in de

praktijk danig verstoren. Steel Cucine kiest

daarom heel bewust voor draaiknoppen.

Een knipoog naar de klassieke gasfornuizen,

maar net zozeer een keuze in functie

van gebruiksgemak.

Met de knoppen worden in totaal vijf inductiezones

bediend, waarvan twee flexzones.

Elk van die zones heeft dertien standen,

waarvan er drie voorgeprogrammeerd zijn op

42°C, 74°C en 92°C. Ook de inbouwinductiekookplaten

van Steel Cucine worden op deze

manier bediend. Daar zijn de knoppen namelijk

mooi vooraan op het kastfront geplaatst,

zodat ook wie geen volledig fornuis plaatst

kan genieten van de charme van honderd jaar

Made in Italy. •

94 Keukenbouw.be


“Ook inbouwinductiekookplaten

krijgen handige draaiknoppen.”

Ambachtelijke charme gaat hand in hand met moderne kooktechnologie.

Sinds 1922 specialiseert de Italiaanse familie Po zich in het vormgeven van

zuiver roestvrij staal.

Keukenbouw.be 95


DRINGEND EEN PLAFOND

OP DE ENERGIEPRIJZEN!

De Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie voelt heel fel de exploderende energieprijzen en

grondstoffenkosten. Bovendien is er ook de automatische indexering van de lonen die gekoppeld is aan en

op hol geslagen inflatie wat dan weer de loonkostencompetitiviteit doet verslechteren. “Hoog tijd dat onze

regeringen hun verantwoordelijkheid nemen!”, klinkt het luid bij Fedustria.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld pxhere

Een (tijdelijk) plafond op de energieprijzen is nodig.

96 Keukenbouw.be


Bedrijven die productielijnen stilleggen omdat

ze deze niet meer rendabel kunnen doen

draaien. Tot voor kort lazen we deze berichten

amper of niet. Vandaag neemt het aantal

jammer genoeg wel toe. “Het is toch de

omgekeerde wereld dat niet produceren

minder verlieslaten is dan wel produceren”,

aldus Fa Quix, directeur-generaal van Fedustria,

de Belgische Federatie van de Textiel-,

Hout- en Meubelindustrie. “Het is zo klaar als

een klontje dat we daar weer zo snel mogelijk

vanaf moeten. Wij zien met Fedustria vier

broodnodige ingrepen.”

Plafond op energieprijzen

Quix: “Een btw-verlaging op de energieprijzen

heeft voor bedrijven geen rechtstreeks

effect aangezien ze btw-plichtig zijn. Voor

gezinnen is dit een goede maatregel. Het

verlicht hun budget waardoor de koopkracht

op peil blijft en andere uitgaven,

zoals bijvoorbeeld investeringen in hun

woning, niet of minder moeten worden uitgesteld.

Ook heeft een btw-verlaging een

matigend effect op de ontwikkeling van de

inflatie. Voor bedrijven zijn andere oplossingen

nodig. Daarom vragen we dringend

de invoering van een tijdelijk plafond op de

energieprijzen voor de industrie. Het gaat

om het overleven van duizenden bedrijven

uit de maakindustrie, de bron van onze

welvaart. De toestand is nu erger dan tijdens

de coronalockdown in de lente van

2020, die was grotendeels verteerd in de

zomer van 2020.”

Kerncentrales langer open

“De oorlog in Oekraïne duwt ons met de neus

op de feiten”, gaat Quix verder. “Het strategisch

belang van energieonafhankelijkheid.

We zijn veel te afhankelijk van buitenlandse

energieleveranciers zoals Rusland en kernenergie

is de energiebron die onze energieonafhankelijkheid

het beste garandeert. Die

wekken we zelf op en voorziet ons altijd van

massa’s betrouwbare en goedkope stroom.

We zijn tevreden dat de volledige kernuitstap

ongedaan is gemaakt en dat de twee jongste

kerncentrales tien jaar langer open blijven.

Maar waarom geen vijf in plaats van twee?

In de VS wordt de levensduur van kerncentrales

met 20 tot zelfs 40 jaar verlengd tot een

levensduur van 80 jaar.”

Bevries tijdelijk de automatische

loonindexering

Een derde ingreep die Fedustria voorstelt is de

tijdelijke bevriezing van de automatische loonindexering.

“De Nationale Bank berekende

Fedustria: “Waarom niet alle Belgische kerncentrales langer openhouden?”

“Ongeziene crisissen vragen

ongeziene maatregelen.”

dat de komende twee jaar de loonkosten met

minstens 10 procent zullen stijgen”, schetst

Quix. “Voeg daarbij de inflatie die dubbel zo

hoog is als gemiddeld in de eurozone en je

ziet dat onze industrie pijlsnel aan concurrentiekracht

verliest. Die loonkostenstijging

kan wel eens onbetaalbaar zijn voor bedrijven

die concurreren op de internationale markten

wat dan weer tot productie- en jobverlies kan

leiden. Fedustria vraagt al zeker drie indexsprongen

om dit verlies aan loonkostencapaciteit

uit te vlakken.”

Versoepeling systeem

tijdelijke werkloosheid

Het systeem van tijdelijke werkloosheid overmacht-corona

heeft veel bedrijven gered. Nu

de pandemie zo goed als voorbij is, hebben

bedrijven opnieuw nood aan een soepel systeem

van tijdelijke werkloosheid. “De oorlog in

Oekraïne, weet je wel”, aldus Quix. “De federale

regering besliste al om dit te verlengen tot

eind juni 2022 maar wij vrezen dat het langer

nodig zal zijn en vragen dan ook een verlenging

tot minstens het einde van het jaar.” •

Keukenbouw.be 97


DER KREIS BeLux

Voor de zelfstandige keukenspecialist

Vrijheid en flexibiliteit

Gunstige inkoopcondities

DER KREIS is sinds 1979 een belangrijke

speler in de keukenbranche.

Internationaal maken bijna 3.300 zelfstandige

ondernemers gebruik van de voordelen van

DER KREIS. U blijft baas in eigen huis en

geniet toch van de voordelen van DER KREIS!

Dé toonaangevende

organisatie voor

inkoop, marketing &

communicatie in

keukens

Bent u nieuwsgierig naar alle voordelen?

Neem contact met ons op:

info@derkreis.be

+32 (0) 9 281 24 30

Succes kent geen grenzen!

www.derkreis.be


KEUKENS SPOTTEN ONDER EEN

MILANEES LENTEZONNETJE

De zestigste editie van Salone del Mobile Milano komt stilaan dichterbij. Een uitgestelde editie waar internationale

bezoekers maar ook exposanten en designers reikhalzend naar uitkijken. Van 7 tot en met 12 juni draait het in

de beursgebouwen en in de stad rond kwaliteit, innovatie, schoonheid en duurzaamheid. Dit jaar is het ook

weer de beurt aan de keukensector en Eurocucina.

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Salone del Mobile.Milano

EuroCucina is toe aan haar 23e editie en viert

dat samen met 82 exposanten die samen ongeveer

16.000 vierkante meter beursoppervlakte

vullen. Vooral de hallen 9 en 11 staan volledig

in het teken van de keuken. Dat de keuken is

uitgegroeid tot het hart van de woning en meer

een multifunctionele ruimte is geworden, zal

dan ook overduidelijk zichtbaar zijn. Keukens

zijn één geworden met de woonkamer. Van

‘leveranciers van essentiële behoeften’ is de

keuken uitgegroeid tot het zenuwcentrum van

elke woning, het controlecentrum zeg maar.

Een plek waar alles kan

De keuken als werkruimte met enkel kookplaten,

ovens, spoelbakken en kasten is niet

meer dan een vage herinnering. Vandaag

gebeurt er zo veel meer en is de keuken ook

thuiskantoor, huiswerkplek en ontspannings-

De bekende beursgebouwen van Rho, een voorstad van Milaan, waar opnieuw het Salone del Mobile zal plaatsvinden.

100 Keukenbouw.be


uimte. Een keuken moet dus voorzien zijn

om al deze events te laten doorgaan. Maar

hoewel de keuken en het woongedeelte nu

één geheel zijn en er een continuïteit in interieurstijl

is, toch zoeken we nog steeds duidelijke

afgebakende ‘zones’ voor elke activiteit.

Multifunctionele eilanden, nieuwere toestellen

zoals wijnkelders en plantenkasten om zelf

bijvoorbeeld sla en kruiden te kweken, zullen

hun plaatsje tijdens Eurocucina innemen. Ook

elegante en veelzijdige kasten tot zelfs thuiskantoorunits

vinden hun weg naar hallen 9 en

11, de keuken en de woonkamer vormen nu

eenmaal een multifunctioneel geheel.

Betere materialen

Aan materialen en vormen evenmin gebrek

in hallen 9 en 11. Technologische innovaties

geven aan de materialen een verbeterde

oppervlaktehardheid en weerstand tegen chemicaliën,

schuren en stoten, en tegen andere

schokeffecten. Hierdoor gaat bijvoorbeeld

een werkblad langer en langer mee. Bovendien

is het qua afwerking mogelijk om het

‘echt natuurlijke’ quasi perfect na te bootsen.

Een marmer- of houtimitatie waar je heel erg

je best moet doen om het te onderscheiden

van echt marmer en echt hout.

Bewijzen op tafel

Duurzaamheid dringt ook tot in de keuken

door. Het is en blijft een belangrijke trend.

Consumenten zijn veel milieubewuster geworden

en willen ook betrokken zijn. Hier moeten

fabrikanten hard op inzetten en inspelen.

Duurzame productiecycli, een lage CO 2

-uitstoot,

een geringe ecologische voetafdruk

en duurzame oplossingen die rekening houden

met de levensduur van de producten zijn

belangrijke factoren voor consumenten. Meer

zelfs, fabrikanten moeten kunnen bewijzen dat

ze erg op duurzaamheid inzetten. •

Dat duurzaamheid een belangrijke plaats krijgt, bewijst de installatie ‘Designing with Nature’.

Mario Cucinella creëerde deze ontmoetingsplaats voor designers, ondernemers en start-ups.

“Duurzaamheid

is hét topic

van 2022.”

Emiliano Ponzi maakte zes speciale posters,

één voor elk decennium dat Salone del Mobile

bestaat, die prominent in het stadsbeeld te

zien zijn. Het getal 60 speelt de hoofdrol, net

als de stad Milan en de kleuren zwart en rood.

Keukenbouw.be 101


PLATFORM OVER DESIGN EN TECHNIEK IN DE KEUKENBRANCHE

PARTNER WORDEN

VAN KEUKENBOUW?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op keukenbouw.be

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op keukenbouw.be verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +32 50 36 81 70

• Ga naar keukenbouw.be/adverteren

• Scan de QR code

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

MELD JE

GRATIS AAN

SCAN DE

QR CODE

keukenbouw.be


keukenpartners

Voor uitgebreide informatie over de keukenpartners,

scan deze QR code met uw smartphone

keukenbouw.be/bedrijven

COMPONENTI

BEKO (ASOGEM NV)

Schaliënhoevedreef 26

2800 MECHELEN

T +32 3 870 86 86

E asogem@asogem.eu

W www.asogem.eu

BRACHOT SURFACES

E3 laan 86

9800 DEINZE

T +32 9 381 81 81

E info@brachotsurfaces.com

6, Rue des fabriques

6220 FLEURUS

T +32 71 81 80 01

F +32 71 88 76 00

E componenti@componenti.be

W www.componenti.be

DER KREIS

Kloosterstraat 28-30

4700 EUPEN

T +32 9 281 24 30

W www.brachotsurfaces.com

E info@derkreis.be

W www.derkreis.be

BERMABRU NV

Maurice Herbettelaan 63

1070 BRUSSEL

T +32 2 529 50 50

F +32 2 524 22 24

E info@bermabru.be

W www.bermabru.be

BRIO-GROUP

Magazijnstraat 10

2135 HULSHOUT

ENGELS

AANKOOPORGANISATIE/

GROOTHANDEL

Paardenmarkt 83

2000 ANTWERPEN

DU PONT BVBA

Kleinheide 24G

2242 PULDERBOS

BERMADECOR NV

Joseph Cardijnstraat 33

9420 ERPE-MERE

T +32 53 80 48 15

T +32 1 522 82 09

E info@brio-group.be

W www.brio-group.be

T +32 3 231 88 84

F +32 3 231 01 74

E info@engels.be

W www.engels-electro.be

T +32 3 464 00 91

E info@du-pont.be

W www.du-pont.be

W www.bermadecor.com

BLANCO BELGIUM BV

Pleinstraat 33/A

3220 HOLSBEEK

T +32 16 44 11 40

E info@blanco.be

W www.blanco.be

CARESSI BV

Weteringstraat 8

7041 WG S HEERENBERG

T +31 314 37 83 16

E info@caressi.nl

W www.caressi.nl

DEKKER ZEVENHUIZEN

Postbus 11

2760 AA ZEVENHUIZEN

T +31 180 63 76 37

E info@dznet.nl

W www.dekkerzevenhuizen.nl

ECI SOFTWARE SOLUTIONS

Drukkerijstraat 11

9240 ZELE

T ++32 14 82 17 00

E belgium-info@ecisolutions.com

W www.ecisolutions.com

BOKMERK B.V.

Jac. P. Thijsseweg 9

2408 ER ALPHEN AAN DEN RIJN

T +31 172 205 332

W www.bokmerk.nl

CINEM N.V.

Preflexbaan 162-165

1740 TERNAT

T +32 2 456 00 39

E info@cinem.be

W www.liebherr.be / www.falmec.be

DELABIE BENELUX

Bergensesteenweg 106 A, bus 5

1600 SINT-PIETERS-LEEUW

T +32 2 520 16 76

F +32 2 520 19 78

E info@delabiebenelux.com

W www.delabiebenelux.com

ELICA

T +32 498 92 17 69

E j.demoor@elica.com

W www.elica.com

Keukenbouw.be 103


keukenpartners

Voor uitgebreide informatie over de keukenpartners,

scan deze QR code met uw smartphone

keukenbouw.be/bedrijven

ENGELS SURFACES

GRUNDIG (ASOGEM NV)

ILWA KEUKENS NV

LMC BENELUX NV

Paardenmarkt 83

2000 ANTWERPEN

T +32 3 202 88 21

F +32 3 231 01 74

E info@engels-surfaces.be

W www.engels-surfaces.be

Schaliënhoevedreef 26

2800 MECHELEN

T +32 3 870 86 86

E asogem@asogem.eu

W www.asogem.eu

Schoolstraat 9

2870 RUISBROEK

T +32 3 886 88 35

F +32 3 886 77 88

E info@ilwa.be

W www.ilwa.be

Toleindestraat 7/001

9080 BEERVELDE

T +32 9 261 03 70

E contact@lmcbenelux.com

W www.lmcstore.com

FRANKE NV

Ring-Oost 10

9400 NINOVE

T +32 54 31 01 11

E info@franke.com

W www.franke.com/be

HÄFELE BELGIUM N.V.

Lindestraat 5

9240 ZELE

T +32 5 245 01 14

F +32 5 245 01 51

E info@hafele.be

W www.hafele.be

JETSTONE BVBA

Florijn 9

5751 PC DEURNE

T +31 493 352063

E sales@jetstone.be

W www.jetstone.be

LOUIS.CULOT

Schoonmansveld 7 -

Industriezone Puurs 550

2870 PUURS

T +32 3 860 70 70

E info@culot.be

W www.culot.be

STOVES

Saturnus 8

8448 CC HEERENVEEN

T +31 513 65 65 00

F +31 513 65 65 01

E verkoop@glendimplex.eu

W www.glendimplex.nl

HERA GMBH & CO KG

Dieselstraße 9

32130 ENGER

T +49 5224 911 200

E info@hera-online.de

W www.hera-online.de

LIGNE PIERRE

Leuvensesteenweg 326

3190 BOORTMEERBEEK

T +32 1 550 97 00

F +32 1 550 97 01

E info@lignepierre.com

W www.lignepierre.com

MHK BELGIUM NV

Bahnhofstraat 35

4700 EUPEN

T +32 87 65 29 26

E info@mhk.be

W www.mhk-belgium.be

GRANDO KEUKENS

Gragtmansstraat 3

5145 RA WAALWIJK

ID PRODUCTS B.V.

Ingelanden 7

2411 WP BODEGRAVEN

T +31 172 788 122

LINUM EUROPE NV

Pieter Verhaeghestraat 20

8520 KUURNE

T +32 5 635 92 94

F +32 5 635 88 47

S.A. MIELE N.V.

Z.5. Mollem 480

1730 Mollem

T +32 2 451 15 00

T +31 499 72 49 20

E verkoop@rvskeuken.com

E info@linum.eu

E info@miele.be

W www.grando.be

W www.rvskeuken.com

W www.linum.eu

W www.miele.be

104 Keukenbouw.be


keukenpartners

Voor uitgebreide informatie over de keukenpartners,

scan deze QR code met uw smartphone

keukenbouw.be/bedrijven

NABER GMBH

PLASMAMADE

STEEL BENELUX B.V.

VAN OPSTAL & CO NV

Enschedestraße 24

48529 NORDHORN

Duitsland

T +49 5 921 70 40

F +49 5 921 70 41 40

E naber@naber.com

W www.naber.com

Postbus 162

7950 AD STAPHORST

T +31 522 46 80 71

E info@plasmamade.com

E www.plasmamade.nl

Eksterlaan 20

2261 EL LEIDSCHENDAM

T +31 70 753 76 41

M +31 6 154 608 39

E infonl@steel-cucine.com

W www.steel-cucine.com

Boomsesteenweg 34

2630 AARTSELAAR

T +32 3 887 40 48

F +32 3 887 76 06

E info@vanopstal.be

W www.vanopstal.be

QUOOKER BELGIUM BVBA

Ambachtsstraat 15

2390 MALLE

T +32 3 646 54 00

NOVY

Noordlaan 6

8520 KUURNE

T +32 56 36 51 00

E novy@novy.be

W www.novy.be

E info@quooker.be

W www.quooker.be

REGINOX BV

Noordermorssingel 2

7461 JN RIJSSEN

TOPSOLID BELGIUM

Ternatstraat 4

1742 TERNAT

T +32 2 582 72 64

E info@topsolid.be

W www.topsolid.be

VLECAD BVBA

Kanaalkom 36

3960 BREE

T +32 8 981 93 30

E info@vlecad.be

W www.vlecad.be

T +31 548 53 56 35

F +31 548 53 56 00

E sales@reginox.com

W www.reginox.be

OUREA KITCHENWARE

Hoevestraat 25

1755 GOOIK

T +32 53 22 02 20

E info@oureakitchenware.be

W www.oureakitchenware.be

D É K E U K E N S P E C I A L I S T E N

ROYAL CROWN VCBA

Lantmeetersweg 4

3600 GENK

T +32 8 950 07 00

VANCA

Oostlaan 4

8560 WEVELGEM - GULLEGEM

T +32 56 40 26 55

E info@vanca.be

W www.vanca.be

V-ZUG

Evolis 102

8530 HARELBEKE

T +32 5 661 60 00

F +32 5 661 60 10

E info.be@vzug.com

W www.vzug.com

E info@royalcrown.be

W www.royalcrown.be

PLACABOIS

Oostlaan 4

8560 GULLEGEM

T +32 5 660 21 12

LES SPÉCIALISTES EN CUISINES

SAMSUNG ELECTRONICS

BENELUX BV

Leonardo da Vincilaan 19E

1831 DIEGEM

VAN HOECKE NV

Europark Noord 9

9100 SINT-NIKLAAS

T +32 3 760 19 00

Hier uw logo?

Bel of mail voor alle informatie over

een vermelding in Keukenbouw met

Freddy Fierens

E placabois@placabois.be

T + 32 2 201 24 18

E nze@vanhoecke.be

+32 50 36 81 70

W www.placabois.be

W www.samsung.com/be

W www.vanhoecke.com

f.fierens@louwersmediagroep.be

Keukenbouw.be 105


Individueel design in combinatie

met hoog bewegingscomfort

Met de reductie in design treedt de functionaliteit van

een meubel op de voorgrond. Vier bewegingstechnologieën

voor klapdeuren, deuren en lades bieden oneindig veel

mogelijkheden voor greeploze meubelen.

www.blum.com


ZIT HET ONDERNEMEN IN UW BLOED?

GRANDO BIEDT U

DE ULTIEME KANS.

Word

ondernemer

bij Grando

Keukens!

Bent u een dynamische professional?

Dan is Grando Keukens uw ultieme kans!

Wordt u onze nieuwe

franchiseondernemer?

Als zelfstandig Grando ondernemer kunt U rekenen op de stevige

en onderbouwde steun van een professionele organisatie. Grando

keukens is een sterk merk en heeft een weldoordacht vakkundig

concept. Zo ontzorgt Grando de klant van A tot Z, biedt vakmanschap

sinds 1965 en iedere klant geniet van een persoonlijke aanpak.

Grando Keukens is een grote organisatie die deel uitmaakt

van de grootste retailer van Europa op gebied van keuken- en

sanitair, de DMG Groep. DMG telt 250 filialen in Europa en is

zo ook één van de grootste en meest betrouwbare partners

binnen de branche.

Grando keukens is een professionele en sterk groeiende

franchising formule en telt momenteel zo’n 50 winkels in

Nederland en België. Bovendien is Grando Keukens in volle

expansie, het doel is in België jaarlijks twee tot vijf nieuwe

toonzalen in te huldigen.

Grando biedt u het beste van twee werelden:

Uw ondernemerscapaciteiten en onze ervaren organisatie, vormen

samen de sleutel tot succes. Als ondernemer heeft u passie

voor het vak en voor het eindresultaat. Bent U die enthousiaste,

klantgerichte ondernemer met een open mind? Heeft U gevoel

met, of interesse in de keukenbranche gaande van ontwerp/

trends tot techniek/montage? Dan bent U de geschikte kandidaat

waar wij naar op zoek zijn. Wij vragen geen extreme investeringen,

maar bieden u een correct en transparant partnership aan, volledig

ondersteund met opleidingen en begeleiding op het vlak van:

Zo heeft Grando Keukens onlangs een nieuwe toonzaal geopend

in Hasselt, (Kempische Steenweg 159, België). Voorzien van

de nieuwste trends en opstellingen, maar zeker ook van de

hedendaagse comfort.

- administratie

- marketing

- verkoop

- inkoop

- logistiek

Interesse of wenst u meer informatie?

Neem dan contact op met de Heer: Jean Paul Hagen:

T. +31 6 20 09 91 31 of per mail: jp.hagen@grandoretail.nl

grando.be/franchisenemer-worden-bij-grando


Kook in stijl met deze krachtige

kookplaat en dampkap in één

JOUW KEUKEN OP Z’N BEST

Onze krachtigste gecombineerde inductiekookplaat

en (ingebouwde) dampkap. De Miele TwoInOne heeft

een design dat naadloos in jouw interieur past en een

kwaliteit die niet te evenaren valt.

Ontdek meer.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!