25.04.2022 Views

32 | 2022 Vloeren Business Magazine

Het vakblad voor de vloerenprofessional. In deze editie o.a.: Interface en Beyon Zero: "De Mission Zero successen hebben gevierd in 2019 en nu pakken we door" - B-ART gietvloerenboutique - Nieuwe app van Uzin - Dizyn Vloeren maakt vliegende start - Column Manuel Naaijen en meer.

Het vakblad voor de vloerenprofessional. In deze editie o.a.: Interface en Beyon Zero: "De Mission Zero successen hebben gevierd in 2019 en nu pakken we door" - B-ART gietvloerenboutique - Nieuwe app van Uzin - Dizyn Vloeren maakt vliegende start - Column Manuel Naaijen en meer.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

32

2022

HET VAKBLAD VOOR DE VLOERENPROFESSIONAL

VLOEREN

BUSINESS MAGAZINE

WWW.VLOERENBUSINESS.NL

Interface vervolgt succesvol haar missie:

‘BEYOND ZERO NAAR C02

B-ART

NEGATIEF RICHTING 2040’

GIETVLOERBOUTIQUE:

‘Zelf installeren met oog voor detail’

VLIEGENDE START

voor Dizyn Vloeren


...Laat je nooit meer los!

• PARKET NA VERLIJMING

AL NA 2 UUR SCHUURBAAR

• ZORGT VOOR EEN TOT 2X

ZO STERKE LIJMVERBINDING

• GEEN DOORZWETEN

VAN WEEKMAKERS

• MILIEUVRIENDELIJK • ISO-CYANAATVRIJ • GESCHIKT VOOR GEBRUIK

BIJ ALLE HOUTEN VLOEREN • 100% UITVUL-VERMOGEN • SET VAN 10 KG

WWW.BIJLARD.COM

BIJLARD INTERNATIONAL - ZOETERMEER - THE NETHERLANDS

TEL: 0031 (0)79 - 343 75 38 - INFO@BIJLARD.COM

Wij produceren en verkopen hoogwaardige lijmen en kitten aan de eindverbruiker.


HET

OMSLAGPUNT?

VOORWOORD

Reageren?

ingmar@businesscontentmedia.nl

www.vloerenbusiness.nl

T 06 400 680 93

De afgelopen weken zijn we getuige geweest van gebeurtenissen

die niemand had voorzien: Rusland valt na een aankondiging

buurland Oekraïne binnen, een oorlog brandt los en het menselijk

drama is niet te overzien. De oorlog heeft ook direct gevolgen

voor de interieurbranche: ongeveer 1 miljoen Oekraïense productiemedewerkers

en chauffeurs hebben de meubelfabrieken in Polen verlaten

om hun families in veiligheid te brengen en te vechten ter verdediging van

het vaderland. In Polen wordt met man en macht naar mensen gezocht die de

leeggevallen plekken kunnen opvullen.

De oorlog zorgt ook voor een stop in de toevoer vanuit Oekraïne, Rusland en

Belarus van grondstoffen als hout en metaal, onmisbaar voor de meubelindustrie

maar ook voor die van (houten) vloeren. De prijzen voor deze materialen, die al

hoog waren vanwege de enorm grote vraag naar meubelen en vloeren in de afgelopen

twee pandemiejaren, stijgen nu nog meer omdat hout en metaal van elders,

nog verder weg, moet worden aangevoerd.

Geen wonder dat het consumentenvertrouwen in Nederland van nu nog nooit

zo laag is geweest sinds 2013, tijdens de laatste grote crisis voor de pandemie.

Nederlandse consumenten denken twee keer na voor het doen van een grote

uitgave in deze tijd van oorlog, inflatie, gestegen prijzen van energie en levensonderhoud

en zeer lange levertijden. Is dit het omslagpunt, na twee jaren van crisis

in de globale volksgezondheid maar voorspoed voor de interieurbranche? Ik kan

het antwoord niet geven. Hoe de oorlog zich verder ontwikkelt, wat de verdere

gevolgen voor onze branche zijn, of consumenten nu massaal op de rem trappen

na twee jaar plankgas geven: het is niet te voorspellen.

Wat ik wel weet is dat wij een volk van spaarders zijn, lage rente of niet, crisis of

niet. Ook tijdens de afgelopen twee jaren waarin veel is uitgegeven aan meubelen

en vloeren is er ook nog steeds veel gespaard. Er is dus wel degelijk geld

bij Nederlandse consumenten, ze geven het nu even minder uit aan hun

inrichting. Maar helemaal verflauwen zal de markt niet, zo denk ik. Gezien

de grote stroom van inspiratiefoto’s op social media en de blijvende aandacht

op televisie en online voor het interieur denk ik dat na het (hopelijk

zo snel mogelijk) stoppen van de oorlog in het Oosten het vertrouwen van

de consumenten weer zal toenemen en de drang tot vernieuwing van het

interieur terugkeert.

Ouartzline

vloersystemen

32 / april 2022

3


22

DIZYN VLOEREN

MAAKT EEN

VLIEGENDE START

INHOUD

34 B-ART

GIETVLOERBOUTIQUE

GELEZEN OP:

VLOERENBUSINESS.NL

ZEER STERKE HPF VLOEREN

VAN BERRYALLOC

21

6 Interface en Beyond Zero

Janneke Leenaars, Sustainability Manager

Benelux bij de Interface vestiging in

Scherpenzeel: “De Mission Zero successen

hebben we gevierd in 2019 en nu pakken

we door.”

22 Dizyn Vloeren maakt een

vliegende start

Het jonge bedrijf uit Boxtel combineert

productkennis van verschillende vloerbedekkingen

met de juiste uitstraling voor het

hogere segment.

30 Nieuwe app van UZIN

Met de nieuwe digitale tool van UZIN kan

de leverancier uit Haaksbergen nóg sneller

en eenvoudiger ondersteuning bieden op

de bouwplaats of op kantoor.

11, 19 Vloerenbusiness.nl

Het actuele nieuws over de branche staat

op onze site.

14 COREtec lanceert de extra lange

XL-END collectie

Luxe mag gerust wat langer zijn bij de

nieuwste serie van COREtec.

26 Meister Lindura

De compleet vernieuwde Lindura houten

vloer van MEISTER pronkt met nieuwe

technische functionaliteit en een nieuw

uiterlijk, terwijl duurzaamheid, zuinigheid

en dagelijks gebruik nog steeds centraal

staan.

29 Column Manuel Naaijen

Kennis is van onschatbare waarde, juist

wanneer dit wordt gedeeld.

34 B-ART Gietvloerboutique

Bart van Dommelen is eigenaar van B-ART

Gietvloerboutique in Oss maar is gewoon

nog dagelijks te vinden op de vloer met

zijn medewerkers bij het installeren van

gietvloeren.

32 / april 2022

5


Interface vervolgt succesvol haar missie en gaat Beyond Zero

naar C02 negatief richting 2040

Terugdringen van

de opwarming

als doel

In 1994 besloot Ray Anderson, oprichter en CEO

van de vloerenfabrikant Interface, dat het bijdragen

aan de vervuiling van onze planeet als producent

moest stoppen. Hij wilde dat zijn fabrieken niet

alleen CO2 neutraal zouden gaan produceren maar

dat deze op termijn zelfs een herstellende bijdrage

zouden leveren aan het milieu. Het eerste deel

van dit streven werd verwoord in de Mission Zero

doelstelling, geraamd op 2020. Janneke Leenaars,

Sustainability Manager Benelux bij de Interface

vestiging in Scherpenzeel: “De Mission Zero

successen hebben we gevierd in 2019 en nu pakken

we door.”

Bijdragen aan het herstellen van de aarde

door de C02 voetafdruk te verlagen en C02

als bouwsteen van producten te zien. Dit

lijkt een vrijwel onmogelijke opgave maar

Interface boekt concrete resultaten tot nu

toe en wil deze delen met alle stakeholders in de bouwen

inrichtingssector om zo het goede voorbeeld te geven.

Even terug naar het begin: “Al vanaf 1994 is ons bedrijf

bezig met het terugdringen van de CO2 voetafdruk van

onze producten, het terugdringen van afvalstromen en

het zoeken naar manieren om te besparen op grondstoffen.

Inmiddels hebben we de broeikas-uitstoot van

onze tapijttegelproductie wereldwijd -in vergelijking met

1996- absoluut verminderd met 95 procent, gebruiken

we 88 procent minder water en draait onze fabriek in

Scherpenzeel op 100 procent hernieuwbare energie en

wereldwijd is dat 75 procent. Kijkend naar de C02 voetafdruk

van tapijttegels hebben we deze met gemiddeld

76 procent verminderd en dit zijn geverifieerde cijfers

over 2020, terwijl we afgelopen jaar nog weer geweldige

stappen hebben gezet.” Janneke vervolgt: “Na het vieren

van Mission Zero was het dus tijd voor de tweede fase

van onze belofte: vanaf nul nog verder naar beneden gaan

om zo een bijdrage te leveren aan het omkeren van de

opwarming van de aarde.” In 2040 wil Interface een CO2

negatieve, oftewel een klimaatpositieve onderneming zijn.

Belangrijke stappen

Belangrijke stappen in Mission Zero waren grondstof en

afvalreductie, maar ook zeker ook de duurzaamheid van

bijvoorbeeld de garenleveranciers. “Mede door onze missie

en ons verzoek om steeds verder het recyclede materiaal

in het garen te verhogen, biedt een van de leveranciers

Aquafil, Econyl garen van 100 procent gerecycled

materiaal. We hebben alle leveranciers bewust bij onze

missie betrokken. De toentertijd grotere garenleverancier

zag het niet zitten, maar Aquafil juist wel. Ik ben blij dat

zij hun 100 procent gerecyclede garens ook leveren aan

andere fabrikanten, en ook buiten de vloerenindustrie

zoals aan fashion merken, want zo wordt de invloed van

garens van volledig gerecycled materiaal alleen maar

vergroot.”

6 april 2022 / 32

Janneke Leenaars


DUURZAAMHEID

Backing

“Al jaren werken we aan het uitbreiden van circulaire

productie binnen het bedrijf. Minder grondstoffen

gebruiken en meer gerecycled materialen . Nu dringen

we de CO2 voetafdruk van de tapijttegels nog verder

terug met een nieuwe backing voor de tapijttegels,

waarbij bitumen vervangen is door een bio composiet.”

Deze backing, CQuest Bio is gemaakt met biobased

en gerecycled materialen. “Deze backing hebben we

eerst op een deel van de tapijttegel collectie toegepast,

sinds september 2021 hebben alle tapijttegels deze rug.

De laatste truck met bitumen in juni afgelopen jaar, was

een historisch moment. We nemen afscheid van deze

virgin petrochemische grondstof na meer dan 60 jaar.”

Voor het produceren en toepassen

van CQuest Bio moest de fabriek

in Scherpenzeel worden verbouwd,

maar de resultaten zijn zeer bevredigend,

aldus Janneke: “Het heeft

geleid tot wederom een significante

afname van de CO2-voetafdruk van

de producten, gemiddeld met een

derde, en het heeft bijgedragen aan

dat het aandeel biobased en gerecyclede

content in de product opbouw

nu gemiddeld 88 procent is. Dat is

zeer hoog en ongeëvenaard voor een

dergelijk samengesteld product. Het

‘We nemen

afscheid van

deze virgin

petrochemische

grondstof na meer

dan 60 jaar’

is bijzonder, zeker wanneer je bedenkt dat het voorheen

omgekeerd was: zeg 90 procent van de tapijttegels had

een virgin petrochemische basis. En nu zijn we voor

tapijttegels weer een hele stap dichterbij het kunnen

dichtdraaien van de aardoliekraan.”

Hergebruik

Interface heeft daarnaast een terugname programma

als een klant haar tapijttegels wil vervangen en focust

bewust eerst op hergebruik van tapijttegels in plaats

van recycling. “Onze tapijttegels met CQuest zijn

recyclebaar, echter hergebruik als product is een meer

hoogwaardig circulaire optie (zie daarvoor de R-ladder

van het Plan Bureau van de Leefomgeving)

waar je eerst aan moet

denken voordat je een product

helemaal gaat afbreken en opnieuw

fabriceren. Dat is zonde van de

grondstoffen en de energie. Vaak

zijn teruggenomen tapijttegels nog

prima herbruikbaar.” Het oppikken,

sorteren, schoonmaken en een

tweede leven geven aan zoveel mogelijk

tapijttegels is wat we willen

realiseren samen met onze partner

Sparo. Hierbij nemen we ook

kwaliteiten van andere leveranciers

32 / april 2022

7


terug, waarbij de focus ook ligt op

hergebruik van het product.”

CO2 credits

Interface staat om die reden ook

in de finale van de Circular Awards

2022, geïnitieerd door het Ministerie

van Infrastructuur en Waterstaat

en het Versnellingshuis Circulaire Economie. “We gaan

uiteraard nog verder op deze weg. CO2-emissies die we

zelf nog niet hebben kunnen reduceren, zoals overgebleven

C02-voetafdruk van grondstoffen, maar ook in

de scope van de klant zoals transport naar de klant,

installatie en onderhoud en schoonmaak door de klant

compenseren we door het kopen van zogenaamde CO2

credits die afkomstig zijn van herbebossingsprojecten en

het opwekken van hernieuwbare energie. Al onze vloerproducten

zijn CO2-neutraal over de gehele levenscyclus

via het Carbon Neutral Floors programma. Dit programma

wordt onafhankelijk gecontroleerd. De CO2 doelen

van klanten komen vaak overeen met die van ons, dus

kunnen we daarin samenwerken. Vanwege die overeenkomsten

kiezen ze voor Interface producten waarmee ze

invulling kunnen geven aan hun eigen doelstellingen.”

Mijlpaal

Een andere belangrijke mijlpaal in 2021 was het op de

markt brengen van de eerste C02 negatieve tapijttegels,

drie stijlen in de Embodied Beauty collectie en het product

Flashline. “Een waanzinnige prestatie. Deze tegel is

gemeten van grondstof tot productie CO2-negatief, puur

op basis van materiaal technische innovaties; een hogere

‘We leven in een

tijd van

greenwashing en

roepen dat men

‘duurzaam’

bezig is’

concentratie CO2 negatief materiaal

in de backing in combinatie met

speciaal garen en een speciaal tuft

proces. Dit betekent dus dat de

creatie van het product van grondstoffen

tot productie geen C02 aan

de atmosfeer heeft toegevoegd,

maar juist een beetje voorkomen.

Uniek voor een samengesteld product als tapijttegels. Het

kan de CO2-impact van wat klanten inkopen helpen te

verminderen.”

Toewijding

Zij stelt dat de twee grote mijlpalen van afgelopen jaar,

de volledige switch naar de bio composiet tapijt rug en

de eerste C02-negatieve tapijttegels, goed laat zien hoe

groot de toewijding van het bedrijf is om de zichzelf

gestelde doelen te halen, ondanks uitdagingen onderweg

zoals de pandemie. “We vinden het gewoon belangrijk om

door te gaan met het reduceren van de C02 voetafdruk

en de circulariteit van onze producten te blijven verbeteren.

Vanaf het begin, dus al in de ontwerpfase. Daarbij

zijn de producten van een hoge kwaliteit, hebben we een

garantie van 15 jaar op al onze producten en promoten

we het juiste onderhoud om zo de gebruiksduur van

onze vloerbedekkingen te verlengen. Als je kijkt naar de

C02-voetafdruk van het product is transparante en onafhankelijk

geverifieerde data van belang zodat onze klanten

een geïnformeerde en bewuste keuze kunnen maken.

De Environmental Product Declaration (EPD) laat heel

duidelijk zijn zien met hoeveel C02 impact een producent

een product – van grondstof tot productie- heeft weten

8 december 2021 / 30


DUURZAAMHEID

Tussenstop

Sinds september 2021 heeft Interface klimaatdoelen die

in lijn zijn met de afspraken die in Parijs zijn gemaakt.

“Deze doelen voor 2030 zijn beoordeeld door het onte

realiseren. Interface produceert voor de projectmarkt

en veel opdrachtgevers verlangen deze onafhankelijk

vastgestelde data over de vloerbedekkingen. “Data als

antwoord op eventuele scepsis. We leven in een tijd van

greenwashing en roepen dat men ‘duurzaam’ bezig is. Wij

willen en kunnen aantonen dat ons verhaal onafhankelijk

getoetst is.” Interface hoopt het bewustzijn bij klanten

over de CO2 en grondstoffen-impact van de gebouwde

omgeving te vergroten en daarmee het belang van het

kiezen voor C02-arme, C02-neutrale en C02 negatieve

producten, met ook een hoge mate van circulariteit in

de product-opbouw. “Zodat ze als bedrijf zelf ook meer

bewuste en duidelijke keuzes maken.”

Ambassadeur

Janneke is vanwege haar kennis van duurzaamheid en

circulariteit sinds een tijd ambassadeur voor het #Buildinglife

programma van de Dutch Green Building Council,

een netwerkorganisatie voor duurzaam bouwen en

vastgoed met als doel het verduurzamen van de gebouwde

omgeving. “Dit programma gaat over het reduceren

van de C02 voetafdruk van de materialen en producten

waarmee gebouwd en ingericht wordt. Ik heb uiteraard

ja gezegd, het past helemaal bij waar wij voor staan en al

jaren in vooruitlopen. De gebouwde omgeving – dat zijn

we met onze huizen en panden voor de organisaties waar

we werken, allemaal- staat voor een lastige uitdaging,

want het C02 budget dat nog over is en toegewezen aan

de sector in Nederland is – als we zo traditioneel doorgaan

met bouwen- over 5 tot 7 jaar op. Er moeten dus

snel keuzes gemaakt worden om als gebouwde omgeving

bij te dragen aan het realiseren van het klimaatakkoord

van Parijs. Wereldwijd is de gebouwde omgeving goed

voor 39 procent van de totale CO2 uitstoot. En er gaat

wereldwijd nog veel bijgebouwd worden, de verstedelijking

neemt alleen maar toe.” Als je kijkt naar die

nieuwbouw dan is over de komende periode tot 2050 49

procent afkomstig van producten die worden gebruikt

voor de bouw en 51 procent wordt veroorzaakt door

het energieverbruik van het pand na oplevering. In de

komende 10 jaar, cruciaal om de opwarming van de

aarde onder de 1,5 graden te houden is het aandeel C02

impact van materialen en producten om een gebouw

te realiseren zelf 74 procent! . “Deze categorie wordt

onderbelicht. Het is een onderdeel van de oplossing:

C02-bewuster bouwen en inrichten. Kiezen voor lage

C02 oplossingen of zelfs oplossingen die C02 vastleggen.

We moeten de komende jaren bijvoorbeeld meer bouwen

met hout en andere biobased materialen en alleen staal

en beton inzetten als het echt nodig is. Ook het inrichten

van een interieur vraagt bewuste product-keuzes.

Een onafhankelijk geverifieerde EPD kan helpen om die

bewuste keuzes te maken omdat dit de C02 voetafdruk

onderscheid waarmee de fabrikant het product heeft

gemaakt van grondstof tot productie.”

32 / april 2022

9


Neem nu een abonnement en krijg

het nieuwste magazine toegestuurd

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!