28.04.2022 Views

Industrial Automation 02 2022

Platform over productie- en procesautomatisering

Platform over productie- en procesautomatisering

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING

21 WWW.IA-ONLINE.BE

2022 2019 • april januari - mei – februari

Laat de data

stromen

Klanten helpen

naar Industrie 4.0

Indumation staat te popelen

om te knallen


NAUWKEURIG, EENVOUDIG, VEELZIJDIG.

MET ANDERE WOORDEN:

THE 6X ® . NU VERKRIJGBAAR!

Onze nieuwe radar niveausensor VEGAPULS 6X is zo eenvoudig te bedienen

dat het gewoon leuk wordt. Want wat wij willen is niet alleen de perfecte techniek

ontwikkelen, maar ook het toepassen ervan beter en minder complex maken.

Wij zouden VEGA niet zij n als meettechniek onze enige waarde was.

VEGA. HOME OF VALUES.

www.vega.com/radar


Intelligent product transport:

XTS en

Verhoogde productiviteit en flexibiliteit: XTS

Magnetisch bekrachtigde movers op een rail van volledig geïntegreerde

motormodules

Onafhankelijke besturing van de movers met individuele bewegingsprofielen

Dankzij modulaire motormodules is het mogelijk om verschillende layouts

te vormen die aangepast zijn aan het machineontwerp

Roestvrijstalen versie XTS Hygienic voor bijzonder veeleisende

omgevingsomstandigheden in de voedings- en farmaceutische industrie

Dynamische productbeweging met tot 4 m/s draadsnelheid en 10 g versnelling

Scan en lees

meer over XTS


Zwevend, contactloos, intelligent: XPlanar

Vrij zwevende planaire movers bewegen over planaire tegels

2D-transport tot 2 m/s, met individuele bewegingsprofielen

voor elke mover

Bewegingen tot 6 vrijheidsgraden

Elke systeemstructuur mogelijk dankzij de modulaire plaatsing

van de planaire tegels

Slijtagevrij, hygiënisch en gemakkelijk te reinigen

18–20/05/2022, booth 623

Scan en lees

meer over XPlanar


Bezoek Murrelektronik op Indumation

De Murrelektronik highlights:

DECENTRALE

OPLOSSING

voor Mobiele machines.

ZONDER

SCHAKELKAST

Decentrale automatisering zonder

schakelkast: Vario-X.

DUURZAME

RELATIE

De juiste partner

voor uw IO-Link projecten.

Indumation

18-20 mei Kortrijk Xpo

U vindt ons in hal 6 stand 615

Meld u gratis aan via relatiecode: 219

www.murrelektronik.be


De enige SIL-gecertificeerde

Coriolis-massaflowmeter op de markt

met Bluetooth ® en/of communicatie via HART ®

OPTIMASS 6400 meet de massaflow en dichtheid van vloeistoffen,

gassen en vloeistoffen met ingesloten gas van 0-100%

• Hoge turndown ratio en meetnauwkeurigheid onder veeleisende condities,

zoals cryogene of hoge temperaturen van –200 tot +400 °C en drukken tot 200 bar

• Met de OPTICHECK- app kunt u on-site een inbedrijfstelling uitvoeren en uw

KROHNE instrumenten verifiëren en monitoren, ook in Ex Zone 1

• krohne.com/safety

Gratis OPTICHECK app, een KROHNE tool:

krohne.link/opticheck-mobile

KROHNE Belgium NV

Spuibeekstraat 5, 2800 Mechelen

www.krohne.be

products solutions services


Voorwoord

Schaarste versus investeringsbereidheid

Machinebouwer zijn, het is geen evidente job vandaag. Wie er de grafieken op naslaat en de bokkensprongen die grondstoffen de

voorbije maanden gemaakt hebben aanschouwt, kan maar één ding vaststellen: het is om bij te huilen. Ongeziene schaarste en

een ongezien stijgende curve zijn het gevolg. Daarnaast kampt heel de sector met de verlengde levertermijnen van alle elektronica.

Componenten die pas over twaalf tot vijftien maanden beschikbaar zijn, het lijkt iets uit een ver verleden, toen we nog niet allemaal

gewoon geraakt waren aan just-in-time leveringen.

Wen er maar aan. Als we de experten mogen geloven, zitten we nog wel even in dit schuitje. Het feit dat we er met zijn allen in zitten

maakt de pil misschien iets minder bitter om slikken. Uw concurrenten in binnen- en buitenland lopen immers tegen net dezelfde

uitdagingen aan. Maar leg dat maar eens uit aan uw klanten. Want als de ene kant van de medaille een schaarste aan materialen

toont, laat de andere net druk gevulde orderboekjes zien. De bestellingen lopen als zoete broodjes binnen, bij de meeste technologiefabrikanten

die we polsten. Het is het kunnen uitsturen van facturen waaraan het schort. Maar het kortwiekt vooral de toekomst- en

groeiplannen van uw klanten.

En dat is zonde, net nu de maakindustrie zich bereid toont om die uitdagingen die de veranderende consumentenwensen opleggen

aan te gaan. In bredere getale dan ooit, zelfs. Wat tien jaar geleden met de term Industrie 4.0 in gang gezet is op de Hannover

Messe, lijkt vandaag zijn culminatiepunt te bereiken. Iedereen beseft dat automatiseren en digitaliseren een must is. Niet het minst

om duurzamer te leren omspringen met grondstoffen, energie en water. De tijd dat milieudoelstellingen voorbehouden bleven voor

geitenwollensokken is voorbij. Vandaag gaan economie en ecologie gewoon hand in hand, met dank aan digitalisering. Het zijn niet

enkel klimaatactivisten die op de barricades springen. Veel van uw klanten en partners maken vandaag de CO 2

-balans op. Wie haalt

de lat met zijn ambities? Wie blijft eronder?

Dat zullen dan ook de thema’s op de beurskalender zijn, de komende maanden: duurzaamheid en het verzekeren van veilige toevoerketens.

Want o ja, ook die zijn terug. In eigen land kan de industrie zich verheugen op zijn eigen ‘Tomorrowland’ van 18 tot 20

mei, waar het tal van primeurs en nieuwigheden zal regenen die hun vuurdoop krijgen op Belgische bodem. Die innovaties waarnaar

bedrijven op zoek zijn om de voordelen te plukken van data die volledig kunnen stromen, van de shopfloor tot de topfloor. Want daar

ligt de winst te rapen. Een welkome afwisseling, na bijna twee jaar in ons ‘kot’ blijven. Over de grenzen krijgt ook de internationale

hoogmis voor technologie weer een live editie. De Hannover Messe vindt dit jaar plaats van 30 mei tot en met 2 juni.

Geen excuus dus om te zeggen dat u niet wist wat er zat aan te komen. Als corona ons één ding geleerd heeft, dan is het dat zelfs technologie

in een stroomversnelling kan geraken. Mis de trein dus niet, want eenmaal onder stoom zal er geen ontkomen meer aan zijn.

Veel leesplezier!

Valérie Couplez

ia-online.be

| 5


Platform over productieen

procesautomatisering

ia-online.be

Jaargang 7 ● Nummer 2 2022

Verschijnt 5 x per jaar

Verantwoordelijke Uitgever

Louwers Mediagroep

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

Eindredactie

Jan Devriese

Redactieteam

Valérie Couplez, Johan Debaere, Piet Debisschop,

Evi Husson

Bladmanager

Alexander Dewaele

a.dewaele@louwersmediagroep.be

Freddy Fierens

f.fierens@louwersmediagroep.be

Secretariaat

Sarah Dierick, Riana Holley, Elke Kina

10

18

Advertenties

Een hoge resolutie PDF moet worden

aangeleverd via de AdPortal. Mocht u nog

geen uploadlink hebben ontvangen, stuur een

email naar traffic@louwersmediagroep.be

Abonnementsprijs

België: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 99,00 per jaar excl. BTW

ING

IBAN nr. BE33 3631 9320 5246

BIC: BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. vaktijdschrift Industrial Automation

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar: Hertsbergsestraat 4,

B-8020 Oostkamp

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van

de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht

van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

Doelgroep

Voor management, directies, engineers,

inkopers en operators in: productie- en

procesautomatisering, inclusief food processing

& packaging.

Vormgeving /Art-direction

+32 50 36 81 70

studio@louwersmediagroep.be

Drukwerk

Drukkerij Pattyn, Veurne

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van

de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op

zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen

uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het

gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn

op deze informatie.

Vakkundige verdeler kan kracht van merk nog versterken 8

Automatische in-line diktemeting zorgt voor kwaliteitsinjectie 10

Als maatwerk de standaard is 12

De Pen, 15.000 ton wegwerpverpakkingen minder 16

Indumation

30

52

Indumation staat te popelen om te knallen 18

Grondplan Indumation 22

Ogen en brein AGV gecombineerd in één platform 26

Laat de data stromen 30

Compacte IO-Link masters met acht multifunctionele masterpoorten 32

“Tonen wat we kunnen” 34

Uw AGV’s veilig maken 36

Draadloze netwerkoplossingen voor meer efficiëntie in geautomatiseerde productiefaciliteiten 40

Real-time flowmeting cruciaal voor duurzaam CO 2

- en waterstofproject 42

Variabele snelheidsregelingen voor betere energiezuinigheid en connectiviteit 44

Intuïtieve intelligentie de norm voor hmi van morgen 47

De juiste partner voor spelingsarme tandwielkasten 48

Safety at Leuze 51

Wat als u maar één niveausensor meer nodig zou hebben? 52

‘Fleximatiseren’ 54

Online tool en 3D software bevestigen diepgang van een jarenlang partnership 56

Machines verbinden met de cloud is voordelig 60

Zusterbedrijven zetten complementariteit in de verf 62

Draadloze ethernetoplossing tot honderden meters diep 66


2019 • januari – februari

Inhoud

68

86

96

125

INDUSTRIAL AUTOMATION PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING IA-ONLINE.BE JAARGANG 7

2

2022 • april - mei

21 WWW.IA-ONLINE.BE

Coverbeeld:

Siemens

PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING

Laat de data

Klanten helpen Indumation staat te popelen

stromen

naar Industrie 4.0

om te knallen

Krachtige plug-and-play oplossing voor grijpertechniek 68

De essentie van succes: klanten begrijpen 70

Intelligente 3D-software overal inzetbaar 72

Hoogperformante kabelveer- en crashdempers 75

Veilige werkplek dankzij gepaste oplossingen en kennisdeling 76

Meest compacte oplossing voor roterende encoders bij hogere asbelasting 79

Een slimme aanpak van slimme machines 80

Minimale inspanning, maximale veiligheid 84

Klanten helpen naar Industrie 4.0 86

Specialist in matrijzenbouw, precisie-onderdelen, automatisering en machinebouw 88

Meer IIoT-cybersecurity dankzij nieuwe generatie VPN-routers 94

De beste mix voor de moderne aandrijftechniek 96

Breed aanbod voor geïntegreerde oplossingen 100

Maak uw cloud efficiënter door uw procesgegevens te optimaliseren 102

Hygiëne, efficiëntie en flow van processen verbeteren 106

Toegevoegde waarde van aandrijfdata voor de klant 110

Draadloos produceren 112

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

ia-online.be

Industriële automatisering opnieuw uitgevonden 116

De modernste meettechniek in LNG-installaties 118

Duurzame touchtechnologie voor veilige sporen 120

Samen de industrie van morgen creëren 122

Ontdek innovatieve productontwikkelingen op Advanced Engineering 125

Branchepartners 126


Tekst Johan Debaere | Beeld A.Z. Hollink Group

Vakkundige verdeler kan kracht

van merk nog versterken

Bij de A.Z. Hollink Group namen ze een tijdje terug bewust de beslissing om een aantal partnerships te beëindigen

en voluit te kiezen voor die tandem met één merk: RENK AG. De firma uit Apeldoorn is de vaste partner van de

Duitse fabrikant voor de verdeling van hun glijlagers, koppelingen en tandwielkasten in 38 landen. Naast kwaliteit

en betrouwbaarheid staat de naam A.Z. Hollink ook synoniem voor deskundig advies en een uitstekende service.

‘We focussen voluit op

het Duitse merk RENK AG

en willen onze klanten

toegevoegde

waarde bieden.

8 | ia-online.be


Focus op één merk

De A.Z. Hollink Group is al meer dan vijftig jaar

verdeler van de hoogwaardige glijlagers, koppelingen

en overige power distributie producten

van RENK AG. In het verleden had de firma

nog andere merken in de portefeuille, maar een

tijdje geleden werd bewust gekozen om voluit

de kaart van het Duitse topmerk te trekken.

“Ons team was te klein om alle merken perfect

te blijven ondersteunen, en het is ook niet

evident om technisch geschoold en enthousiast

personeel te vinden. Daarom werden een

aantal partnerships stopgezet en kozen we

enkel voor de verdeling van de producten van

Hyguard ® hydraulische veiligheidskoppelingen

beschermen cruciale elementen

tegen schade door een te hoge of onverwachte

belasting.

RENK AG. Intussen zijn we uitgegroeid tot een

van hun voornaamste partners, actief in 38

landen”, vertelt managing director Lars van der

Weide. “Bij A.Z. Hollink zitten we niet stil. We

blijven investeren in ons team om de klanten te

allen tijde de beste ondersteuning en service te

kunnen garanderen. Dit bedrijf heeft de laatste

tijd een ‘grondige’ verjongingskuur ondergaan,

waardoor we opnieuw klaar zijn voor de uitdagingen

van vandaag en morgen. Met enige

trots stellen we bovendien een nagelnieuw

logo voor.”

E-type lagers

Het assortiment van RENK omvat horizontale

en verticale glijlagers, boogtand- en turbotandkoppelingen,

pennen- en lamellenkoppelingen,

membraamkoppelingen, tandwielkasten,

M-lagers en E-lagers. Deze laatste werden

oorspronkelijk ontwikkeld als lagers voor elektrische

machines, blowers, turbocompressoren

en horizontale waterturbines. Door hun

bijzondere, ultramoderne ontwerp kunnen ze

echter bijna overal in de machinebouw ingezet

worden. Ze kunnen zo geassembleerd worden,

dat ze op verschillende manieren aan de vereisten

voldoen.

Hyguard ® veiligheidskoppeling

De Hyguard ® hydraulische veiligheidskoppelingen

zijn een van de trekpleisters in het gamma.

Deze systemen staan in voor de beveiliging

van de aandrijflijn om cruciale elementen te

beschermen tegen schade door een te hoge of

onverwachte belasting.

“De beschadiging van een motor door een te

hoge belasting brengt hoge kosten met zich

mee. Dat weegt niet op tegen de investering in

een veiligheidskoppeling, zoals onze Hyguard ® ”,

geeft de managing director aan. “Zodra het

koppel het berekende niveau overstijgt, wordt

de hydraulische druk in de koppeling vrijgelaten,

waardoor de aandrijflijn onmiddellijk losgekoppeld

wordt en schade aan de motor vermeden

wordt. Alleen de nippel moet vervangen worden,

waarna het systeem weer op druk gebracht kan

worden en de koppeling en aandrijflijn opnieuw

gebruikt kunnen worden.”

Testsystemen op maat

De RENK Group heeft een dochteronderneming

die sinds 1986 testsystemen op maat ontwerpt

en produceert: RENK Test System GmbH

(RTS). De testsystemen, een combinatie van

nauwkeurige hard- en software, zijn duurzaam

en garanderen een foutloze werking. Dergelijke

turnkey oplossingen worden bijvoorbeeld

ontworpen en geleverd voor fabrikanten in de

automobielsector, de trein- en vliegtuigbouw,

de agricultuur, maar ook voor de bedrijven die

gespecialiseerd zijn in de productie van militaire

voertuigen.

Toegevoegde waarde

De A.Z. Hollink Group is niet zomaar een verdeler,

maar een betrouwbare partner voor enerzijds

de fabrikant en anderzijds de klanten. “We

staan samen met de fabrikant garant voor een

hoge kwaliteit en betrouwbare levertermijnen”,

sluit Lars van der Weide af. “We willen onze

klanten vooral toegevoegde waarde bieden.

Daarom denken we met hen mee, op zoek naar

een gepaste oplossing voor hun specifieke toepassing.

We geven technische ondersteuning en

zetten fors in op service.” ■

Door hun bijzondere, ultramoderne

ontwerp kunnen E-lagers bijna overal in

de machinebouw ingezet worden.

De RENK Group heeft een dochteronderneming

die sinds 1986 testsystemen op

maat ontwerpt en produceert: RENK Test

System GmbH (RTS).

RENK biedt glijlagers, M-lagers en E-lagers, boogtand- en turbotandkoppelingen, pennen- en lamellenkoppelingen,

membraamkoppelingen en tandwielkasten.

ia-online.be

| 9


Tekst Valérie Couplez | Beeld VINTIV

Automatische

in-line diktemeting

zorgt voor

kwaliteitsinjectie

De divisie BerryAlloc ® van de Bealieu International group biedt een ruime

waaier aan interieuroplossingen, van laminaat-, vinyl- en parketvloeren

tot wandpanelen. Binnen de erg competitieve globale context ligt de

komende jaren de strategische focus op maximaal inzetten op kwaliteit en

procesverbetering. Een van de cruciale factoren om dit waar te maken is

doorgedreven digitalisering in de productieomgeving. Een mooi voorbeeld

van hoe dat kan is de machine voor diktemeting die Vintiv in nauwe

samenwerking met het technische team ontwikkelde. Het resulteerde in

een hogere nauwkeurigheid en robuustheid van het proces.

De nieuwe extrusielijn voor boards staat in

de productiesite van BerryAlloc in Wielsbeke.

“Extrusie is een complex proces dat voortdurend

aan verandering onderhevig is. Het uitgangspunt

is om een zo uniform mogelijk product te creëren

en een zo robuust mogelijk proces. De boards

kunnen vooral in de dikte variëren. We wilden

daar meer inzicht in krijgen door een automatische

in-line diktemeting te integreren in de lijn

die ons betrouwbare data gaf. Deze konden dan

worden doorgegeven aan het bovenliggende

MES-systeem om ook automatisch procesinstellingen

aan te passen”, vertelt Kevin Degryse,

projectmanager LVT bij BerryAlloc. Die betrouwbaarheid

bleek het voornaamste struikelblok

bij het systeem dat daarvoor in voege was.

“De boards hebben een structuur met pieken en

dalen (embossed). We hadden dus een meetsysteem

nodig met een heel stabiele positionering

om die pieken en dalen te kunnen uitvlakken.”

Concept vertalen naar

industriële machine

Het was BerryAlloc project engineer Steven

Vanmaercke die met een idee op de proppen

kwam. Op basis van zijn passie voor techniek

en zijn ervaring in kwaliteitscontrole ontwikkelde

hij een prototype voor differentiële

afstandsmeting. Vanmaercke: “Door specifieke

afstandssensoren bovenaan en onderaan

de boards te laten bewegen, werd een

betrouwbare diktemeting gerealiseerd. Dat

bleek ook uit de eerste testen. Nu was het

zaak om dit idee te vertalen in een industriële

machine.” Een kolfje naar de hand van Vintiv.

Deze machine werd de eerste die volledig

vanuit de hub in Waregem gerealiseerd werd.

Degryse: “We kozen voor Vintiv om twee

belangrijke redenen. We wilden geen black

box, maar een machine die ons in staat stelde

om verder op de technologie te bouwen.

Dat de IP daarbij volledig in onze handen bleef

was een tweede belangrijke factor. Zo konden

we er vol vertrouwen onze eigen productieknowhow

in kwijt.”

Servotechnologie voor

nauwkeurige positionering

BerryAlloc wilde 200 meetpunten per plaat

hebben. Daarom werd gekozen voor een

dubbele uitvoering van de sensoren, namelijk

2 x 2 sets boven- en onderaan de board die

mechanisch gekoppeld zijn. De aandrijving op

basis van servotechnologie laat toe de meetposities

bijzonder accuraat door te geven aan

het systeem. De nauwkeurigheid van lasersensoren

voor afstandsmetingen neemt toe

met de fijnheid van de straal, wat door de

embossing tot valse metingen zou leiden. De

oplossing is hier gevonden door uitmiddeling

van verschillende metingen en te werken met

10 | ia-online.be


De oplossing voor een automatische in-line diktemeting is hier gevonden door te werken met de gemiddelde waarde die de pieken

en dalen in de spot uitvlakt en toch de vereiste precisie van 0,01 mm behoudt.

de gemiddelde waarde die de pieken en dalen

in de spot uitvlakt en toch de vereiste precisie

van 0,01 mm behoudt. “Het aangename aan

de samenwerking met Vintiv was dat er tijdens

het ontwikkelingsproces voortdurend ruimte

was voor feedback en terugkoppeling. Daardoor

stond de machine eigenlijk al helemaal op

punt van zodra ze begon te draaien. Ze levert

bijzonder betrouwbare resultaten af, waardoor

we winnen aan kwaliteit. Maar het geeft onze

operatoren, die anders tijd moesten steken in

manuele metingen, de ruimte om andere taken

op te nemen”, vertelt Vanmaercke.

Blijven leren

Het beste bewijs dat de machine van Vintiv

doet wat ze moet doen is de bestelbon die

getekend werd voor een exacte kopie voor

een volgende extrusielijn. Toch blijven ze

daar bij BerryAlloc nadenken over hoe ze het

‘Het aangename aan de samenwerking met Vintiv was

dat er tijdens het ontwikkelingsproces voortdurend

ruimte was voor feedback en terugkoppeling’

proces verder kunnen uitbreiden optimaliseren.

“We krijgen nu een continue datastroom

aan informatie die ons inzicht geeft in het

extrusieproces. De bedoeling is om daaruit

te leren de komende maanden en te kijken

welke andere parameters om monitoring

vragen. We zouden de dataopname makkelijk

kunnen uitbreiden met andere types sensoren.

Op die manier kunnen we terugkijken bij kwaliteitsissues

naar wat de mogelijke oorzaak is.”

Het automatisch bijregelen van de matrijzen is

voorlopig nog niet aan de orde. “We hebben

hoogopgeleide mensen aan de extrusielijn

staan. We reiken hen daarom alle informatie

aan die nodig is om hun job zo goed mogelijk

uit te voeren”, aldus Degryse. ■

ia-online.be

| 11


Veiligheidsbumpers serviceplatform Airbus.

Tekst en beeld Inrato International

Veiligheidsbumpers, -matten en -lijsten:

ALS MAATWERK DE STANDAARD IS

Veiligheidsmatten, veiligheidslijsten en veiligheidsbumpers werken met indrukgevoelige sensoren die bediend

worden door indrukking van een lichaamsdeel. Met het redundante systeem inclusief draadbreukdetectie kunnen

situaties tot het op één na hoogste veiligheidsniveau (PL d) beveiligd worden. Bij Inrato International bestaat geen

vaste productuitvoering of vaste maat, bij Inrato is maatwerk de standaard.

Veiligheidsbumpers zijn een oplossing als aanrijdingbeveiliging

tussen medewerkers en AGV's,

bestuurderloze transportvoertuigen, traversewagens,

pallettrucks en andere aangedreven

voertuigen met een remweg van enkele centimeters.

De bumper voorkomt bij een aanrijding

letsel door de kinetische energie op te nemen,

en stopt het voertuig zodat een persoon bij een

calamiteit niet vooruitgeduwd wordt.

U-vorm

Bij traversewagens en voertuigen die een vaste

route rijden is het mogelijk om rijpaden en looppaden

te scheiden, bij zelfrijdende voertuigen

kan dit niet. Een laserscanner scant weliswaar

enkele meters vooruit, maar een medewerker

kan toch ineens oversteken net voor de AGV,

waardoor toch een botsing plaatsvindt. Ook

schade aan AGV’s is tegenwoordig een issue. Een

laserscanner ‘ziet’ alleen een smalle baan, terwijl

een veiligheidsbumper een groter detectieveld

biedt, ook bij een aanrijding met een object.

Voor zelfrijdende voertuigen die bochten

maken levert Inrato bumpers uit één stuk die

ook de hoeken beveiligen: een U-vorm, zodat

een botsing bij een afslaande beweging ook

gedetecteerd wordt. De maatvoering van het

voertuig is leidend, de afmetingen en diepte

van de bumper worden op het voertuig aangepast.

Elke oplossing is custom made, waarbij

het gatenpatroon van het frame en de kabelpositie

ook door de OEM bepaald kunnen worden.

Combinatie mogelijk

Om elke aanrijding te voorkomen en letsel te

verminderen, is een combinatie van laserscanner

en veiligheidsbumper mogelijk. In de bumpers

kunnen eveneens uitsparingen gemaakt

12 | ia-online.be


worden voor de laserscanner. Doordat Inrato

International zowel bumpers als veiligheidslaserscanners

levert, kan een combinatie als

totaaloplossing worden aangeboden.

In vochtige buitentoepassingen zijn IP65 bumpers

leverbaar en voor explosiegevoelige omgevingen

zijn er ATEX uitvoeringen; ook hierin is

maatwerk de standaard.

Toepassingen:

* Aanrijdingsbeveiliging op zelfrijdende voertuigen

* Aanrijdingsbeveiliging framekop bij productiemachines

Kenmerken:

* aanrijdingsbeveiliging tot SIL 2 / PL d

* Altijd maatwerk, alle maten leverbaar

* Waterdichte en ATEX versie leverbaar

‘Bij Inrato International

bestaat geen vaste

productuitvoering of

vaste maat’

Veiligheidsmatten

Veiligheidsmatten worden gebruikt als doorloopbeveiliging

om zones rondom machines

te beveiligen. Als iemand op de veiligheidsmat

stapt, schakelt deze direct de machine af, waardoor

een ongeval wordt voorkomen.

Leverbaar rechthoekig of vierkant, met schuine

kant of uitsparing, zodat de mat exact aansluit.

Naast zwart zijn de matten in geel, rood en

blauw PVC leverbaar, met de beschermcover

ook toepasbaar bij scherpe of hete delen. Hierdoor

kan men zelfs met een heftruck over de

matten rijden zonder deze te beschadigen.

Meer zonedetectiematten met twee zones

heeft Inrato al tientallen keren geleverd als

sas bij veiligheidssluizen. De betrouwbaarheid

gecombineerd met maatwerk zorgt voor een

exacte aansluiting op elke veiligheidssluis.

Toepassingen:

* Inloopbeveiliging rondom productiemachines

* Toegangsbeveiliging bij veiligheidssluizen

* Inbraakgevoelige mat bij beveiligingsinstallaties

Kenmerken:

* Inloopbeveiliging tot SIL 2 / PL d

* Afwijkende vormen en maten leverbaar

* Levering compleet met profielen en aansluitkabels

Veiligheidslijsten

Veiligheidslijsten worden gebruikt om knelgevaar

van lichaamsdelen in vaste machinedelen

te voorkomen. Een flexibel smal profiel met

luchtkamers en sensoren dat, voordat een

hand of vinger bekneld raakt, de beweging

middels een noodstop afschakelt en daarmee

letsel voorkomt.

De omgeving en naloop van de beweging

bepalen het model veiligheidslijst, waarbij elke

lengte op maat geleverd wordt met montageprofielen.

Met connectoren wordt tijd bespaard

om hoekverbindingen door te lussen, er volgt

dan bij meerdere lijsten slechts één kabel naar

de besturingskast.

Toepassingen:

* Inklembeveiliging machinekappen en

zwenkende delen

* Knelbeveiliging dichtschuivende delen

* Zijkant aanrijdingsbeveiliging AGV’s

Kenmerken:

* Inklembeveiliging tot Performance level Pld

en SIL2

* Veiligheidslijsten zijn doorlusbaar in serie op

een enkel failsafe relais

* Levering compleet met montageprofiel en

aansluitkabel(s) ■

Veiligheidsmat met aluminium beschermcover

Veiligheidslijst tegen knelbeveiliging

Veiligheidsmat met signaalkleur

ia-online.be

| 13


Bumperbeveiliging

serviceplatforms

Airbus

Bij Inrato International is maatwerk de standaard

in veiligheid-bumpers, -matten en -lijsten.

inrato.com

Bij VINTIV ontwikkelen, bouwen, implementeren én

retrofitten we machines. Dus voor welke automatiseringsuitdaging

u ook staat, welke business case u ook heeft:

samen vinden we het antwoord.

WAT WE DOEN:

We begeleiden uw business case en werken deze uit tot een

technische oplossing.

We ontwikkelen en bouwen hoogtechnologische machines.

We retrofitten bestaande installaties naar state of the art

productieapparaten.

INVENT ­ MANUFACTURE ­ RETROFIT

VINTIV NV

Neusenberg 1A ­ 3583 Beringen T +32 (0) 11 52 53 70

Kalkhoevestraat 1 ­ 8790 Waregem T +32 (0) 56 98 03 16

E info@vintiv.be

WWW.VINTIV.BE


our best

technology

is human

Looking for genuine

and original

RENK parts?

Contact us at +31 (0)881 200 300 or mail us at

info@azhollinkgroup.com and we will be happy to assist.

A.Z. Hollink Benelux B.V.

Tweelingenlaan 63

7324 BK Apeldoorn

The Netherlands


De Pen

16 | ia-online.be


De Pen

Hilde Crevits en Zuhal Demir

Vlaams ministers

15.000 TON WEGWERPVERPAKKINGEN MINDER

Vlaams ministers Hilde Crevits en Zuhal Demir hebben in Hasselt, samen met ruim

80 toonaangevende bedrijven en organisaties, de Green Deal Anders Verpakt ondertekend.

Deze Green Deal is een initiatief van de OVAM, de speerpuntcluster VIL, COMEOS, Detic en

Fevia Vlaanderen. Samen met alle deelnemers gaan zij de volgende drie jaar op zoek naar

oplossingen om preventie en hergebruik van verpakkingen in de distributiesector te stimuleren.

De ambitie is om met de ruim 80 projecten het aantal wegwerpverpakkingen in de distributiesector met 15.000 ton (goed

voor 300 miljoen eenheden) te reduceren. Het gaat dan bijvoorbeeld over alternatieven voor flacons van verzorgingsproducten,

of plastic en kartonnen dozen waarin voeding of meubelen verpakt zitten, die slechts eenmalig gebruikt

worden en daarna bij het afval belanden. De projecten binnen de Green Deal geven de consument in de winkel meer

keuze om het kopen van eenmalige verpakkingen te vermijden en te kiezen voor producten die ‘anders verpakt’ zijn.

De afgelopen tien jaar steeg de hoeveelheid huishoudelijke eenmalige verpakkingen met 10%. Het totale gewicht aan

eenmalig verbruikte verpakkingen voor consumptiegoederen werd in België in 2019 geschat op ruim 900.000 ton per jaar.

We bundelen vandaag de krachten om deze afvalberg te verkleinen. De transitie naar een circulaire economie is een van

de topprioriteiten binnen het Vlaams beleid. De hele keten wordt betrokken: van leveranciers, over winkels, tot experten

in circulaire producten. Ook het sociale aspect van deze Green Deal is niet onbelangrijk: de projecten bieden extra werk

in de sociale economie.

In een circulaire economie worden materiaalkringlopen maximaal gesloten om zo het gebruik van primaire grondstoffen

te vermijden en materialen en producten zo lang mogelijk te hergebruiken. Recycleren is goed, maar hergebruiken of

verpakkingen zelfs helemaal weglaten is beter. Vandaag zijn we al Europees koploper inzake recyclage. Met deze Green

Deal willen we onze ambitie om ook in hergebruik een voorbeeldrol te spelen kracht bijzetten. Samen met verschillende

toonaangevende bedrijven willen we de consument overtuigen om eenmalige verpakkingen links te laten liggen en over

te schakelen naar herbruikbare alternatieven. Zo kunnen we onze afvalberg gevoelig verkleinen. Daarbij wint niet alleen

het milieu, maar ook onze portemonnee.

Omdat een eenmalige verpakking vaak ontwikkeld wordt in functie van een specifiek product, is het niet altijd eenvoudig

om deze verpakking te wijzigen naar een herbruikbaar alternatief, of om de verpakking volledig weg te laten. Dat vergt

vaak ook het herdenken van het hele businessmodel. Er spelen onzekerheden rond de effectieve vermindering van de

milieu-impact, het draagvlak bij de klant, de financiële gevolgen voor het bedrijf, de extra werklast, de gevolgen voor de

bescherming en de kwaliteit van het product…

Toch zijn er voorbeelden die tonen dat het kan en er ontstaat binnen de distributieketen steeds meer ambitie om verpakkingen

duurzamer te maken. Door de samenwerking met kennisinstituten en voortrekkersbedrijven moet deze Green Deal

de deelnemende bedrijven een antwoord bieden op hun pertinente vragen rond preventie en hergebruik van verpakkingen.

Samen zoeken we oplossingen waarbij de milieu-impact van verpakte goederen vermindert. De concrete projecten zetten

de theorie om in praktijk.

Een mooi voorbeeld is de Delhaize vestiging AD Quartier Bleu in Hasselt. Daar plaatsten Delhaize en Ecover begin februari

in het kader van deze Green Deal hervulstations voor een reeks producten van Ecover. Ze helpen klanten om hun plasticverbruik

te verminderen en verpakkingen te hergebruiken. En dat kan heel eenvoudig: klanten brengen hun lege fles mee

naar de winkel, vullen die opnieuw, nemen een ticket of scannen een code en rekenen hun volle fles aan de kassa af.

Die fles kost hen ook ongeveer 10% minder. ■

ia-online.be

| 17


Tekst Valérie Couplez | Beeld Industrial Fairs

INDUMATION STAAT TE

POPELEN OM TE KNALLEN

We hebben er lang op moeten wachten, maar van 18 tot 20 mei is het eindelijk weer zover. Dan viert technologie

op het scherp van de snee weer haar hoogmis in België, met de zesde editie van de Indumation.be beurs in Kortrijk

Expo. Een tot de nok gevulde beursvloer, boordevol interactieve demo’s, Expert Classes om uw kennis na twee jaar

van binnenblijven weer bij te spijkeren, de Connectivator zone om bij start-ups te proeven van de techniek van

overmorgen, een bruisende nocturne op donderdag…: alle ingrediënten die van Indumation.be de snelst groeiende

beurs in de Benelux maken, zijn weer aanwezig. U komt toch ook?

18 | ia-online.be


De timing en de locatie zijn niet wat u van

Indumation gewoon bent. Traditioneel opent

ze het industriële jaar, van zodra de nieuwjaarswensen

en -recepties achter de rug zijn. “Toch

zijn we bijzonder tevreden dat we ze alsnog in

het voorjaar hebben kunnen programmeren”,

laat Karl D’Haveloose van organisatieteam

Industrial Fairs optekenen. “Je voelt gewoon

die knaldrang, bij exposanten en bezoekers.

Ze hebben lang genoeg moeten wachten om

zich weer aan innovaties te kunnen laven. Er is

een urgente nood om de volgende stappen te

kunnen zetten in hun productieproces en daarbij

de juiste oplossingen en partners te vinden.

Op Indumation.be kan dat dicht bij huis en,

door de breedte van het aanbod, op de meest

efficiënte manier.”

Elke technologie haar eigen route

Met een aanbod van ongeveer 240 exposanten

zal er keuze genoeg zijn voor de bezoekers.

Industrial Fairs schat dat er ongeveer 13.000

naar Kortrijk zullen komen.

“Om te zorgen dat bezoekers efficiënt langs al

die standen kunnen navigeren, introduceren we

weer onze vertrouwde technologieroutes. Op

papier, maar ook digitaal. De app die we verder

ontwikkeld hebben, stelt ze immers in staat om

de weg te volgen en tegelijkertijd al afspraken

met exposanten in te plannen. Onze digital

twin van de beurs, waarin ook al Expert Classes

gevolgd kunnen worden, is een echte aanvulling,

die voor zowel een virtueel als een fysiek bezoek

zeer waardevol is”, aldus D’Haveloose. ❯

ia-online.be

| 19


De zeven technologieroutes zijn: motion

control, drives, gears, robotics (Indumotion),

control & network solutions, process & instrumentation,

sensor & visioning, system integration,

services, solutions, industrial software

& security en Indumation of Things. Voor elk

wat wils dus. Laat dat nu een van de sterktes

van Indumation.be zijn, dat niet alleen de volledige

Belgische industrie bestrijkt, maar stilaan

verder mag kijken. “We verwachten veel

Nederlandse bezoekers. Net omdat we in die

periode een beetje in een beursvacuüm zitten

in de Benelux”, vult exhibition manager Patricia

Huygelier aan.

Future proof

Dat technische talenten schaars zijn, ondervinden

alle ondernemers uit de maakindustrie.

Agoria organiseert daarom de derde

Indumation Learning Tour. Studenten zullen

er bij exposanten kunnen kennismaken met

het nieuwste van het nieuwste op technologievlak.

“Een ideale wisselwerking in de

war for talent”, vat Huygelier het samen.

“Studenten kunnen proeven van wat de

industrie te bieden heeft, terwijl technologieaanbieders

vers bloed op de stand krijgen

om klaar te stomen voor de jobs van

de toekomst.”

‘Bedrijven voelen een urgente nood om de volgende

stappen te kunnen zetten in hun productieproces en

daarbij de juiste oplossingen en partners te vinden’

20 | ia-online.be


Praktische info

Waar? Kortrijk Xpo

Wanneer? 18 tot en met 20 mei

Openingsuren? Telkens vanaf 10 uur.

Op woensdag tot 18 uur, op donderdag met

nocturne tot 22 uur, op vrijdag tot 16 uur.

Tickets? Via registratie op de website

Meer info? www.indumation.be

Het future proof hart van de beurs wordt

overigens de Connectivator zone. Van daaruit

wordt via de Expert Classes kennis en kunde

rondgepompt, maar vinden we ook start-ups

en scale-ups terug. Huygelier: “Ze brengen

technologie die morgen misschien nog niet

levensvatbaar is, maar overmorgen ‘the next

big thing’ kan zijn. Daarom koesteren we ze

ook ins ons midden. Om bezoekers en exposanten

te inspireren.” ■

ia-online.be

| 21


» DELA

» DELTA

» DESM

» DEVIO

» DIGIT

» DORO

» DRÄG

» DTPL

» DYNA

» E&CS

» EASY

» ELME

» ELSTO

» ELTRE

» ENDR

» ERIKS

» ESCO

» ETN B

» EUCH

» EURO

» EWAT

» EWEL

» FANU

» FCO M

» FLAN

» FVC T

» GERM

» HAAS

» HAHN

» HAHN

» HART

» HELM

18-20 | 05 | 2022

» COM

» DEBR

» E-BO

» ELEC

» ELNE

» EMR

» ENGI

» FABR

» FAUL

» FEST

» FLUX

» GIBA

» COMPANY STAND » COMPANY STAND » COMPANY STAND

» HEPC

» HIACC

» 4K/PATLITE 167

» 9ALTITUDES 442

» A&C SOLUTIONS 129

» A.C.I. 187

» AAVOS INTERNATIONAL 477I

» ABB 141

» ABC INDUSTRIAL PARTS 169

» ACE DEVELOPMENT & ENGINEERING 626

» ACE STOSSDAEMPFER 556

» ACT IN TIME 107

» ACTEMIUM 635

» ADBCOMP 515

» AG SOLUTION 184

» AGIDENS PROCESS AUTOMATION 121

» AGORIA Connectivator

» AGORIA - SIRRIS - INDUSTRIEPARTNERSCHAP

MANUFACTURING CYBERSECURITY

148B

» AHP 182

» ALTEC INDUSTRIAL IDENTIFICATION 510

» APEX DYNAMICS 629

» ARCSOM 477F

» ATS GROEP 401

» AUCXIS 138

» AUTOMATES 126

» AVEVA SELECT BENELUX 116

» AVT WIRING & CONNECTING 156

» AWP 641

» AXYMATIC 507

» AXYSTO 402

» BALLUFF 419

» BAUMER 148

» BECKHOFF AUTOMATION 623

» BIHL+WIEDEMANN 604

» BINTZ TECHNICS 114

» BOTIQUE 477G

» CABLI 524

» CADCAMATIC 140

» CADMES / VISUAL COMPONENTS 103

» CATAEL / SYMEO 561

» CEBEO 622

» CEMBRE 525

» CINI4.0 – KU Leuven – UGent 106

» CITYMESH 421

» CONTA-CLIP 529

» CONTEC 425

» CONTROL & PROTECTION 417

» CREONIS 410

» DB-ENGINEERING 536A

» DE ROEVE INDUSTRIES 608

» HOW

» HUPI

» HYDR

» HYLIN

» I.DEE

» IC4 –

» IFM E

» IGE+X

» IGUS

» ILME

» INDU

» INDU

» INELM

» INNO

» IRA &

» IXON


» COMPANY STAND » COMPANY STAND » COMPANY STAND

» DEBRA TECH SOLUTIONS 560

» JUMO AUTOMATION 639

» SCHMERSAL BELGIUM 159

» DELAWARE 442

» KAPERNIKOV 422B

» SCHREDER BE 537

» DELTARAY 477E

» KARYBEL / BPQP 506

» SCHUNK INTEC 530

» DESMET MB ENGINEERING 502

» KASPERSKY LAB 183B

» SECWISE 478B

» DEVION 147

» KEB AUTOMATION KG 135

» SEDACTA 145

» DIGITALTWIN.BE 477C

» KEMPISCHE BORDENBOUW 426

» SENSOR PARTNERS 602

» DORO 117B

» KOMOTION 557

» SEW - EURODRIVE 627

» DRÄGER SAFETY BELGIUM 142A

» KROHNE BELGIUM 606

» SICK 117

» DTPLAN / OKTOW 523

» KU LEUVEN 435,44

» SIEMENS 610A,610B,610C

» DYNAMICS 619

» KUKA AUTOMATISERING + ROBOTS 511

» SIGMA CONTROL 160

» E&CS 149

» KV-TECHNIEK 430B

» SIRRIS 435,44

ND

114

477G

524

140

103

561

622

525

106

421

529

425

417

410

536A

608

» EASY-SYSTEMS BENELUX 522

» E-BO ENTERPRISES 409

» ELECTRO-FLANDRIA 538

» ELMECO 109

» ELNEO 416

» ELSTO DRIVES & CONTROLS BELGIE 150

» ELTREX MOTION 188

» EMR 133

» ENDRESS+HAUSER 625

» ENGI TALENTS 542

» ERIKS 424

» ESCO DRIVES & AUTOMATION 444

» ETN BELGIUM 111

» EUCHNER 633

» EURONORM DRIVE SYSTEMS 632

» EWATTCH BELGIUM 164

» EWELLIX BENELUX 104

» FABRIEKEN VOOR DE TOEKOMST 435,44

» FANUC BENELUX 551

» FAULHABER 477K

» FCO MEDIA/ENGINEERINGNET 183

» FESTO BELGIUM 540

» FLANDERS MAKE 431

» FLUXER 131

» FVC TECHNO 186

» GERMOND 521

» GIBAS AUTOMATION 534

» HAAS FACTORY OUTLET 528

» HAHN ROBOTICS + WALTHER SYSTEMTECHNIK 146

» HAHN ROBOTICS + WALTHER SYSTEMTECHNIK 146

» HARTING 477J

» HELMHOLZ BENELUX 601

» HEPCO SLIDE SYSTEMS BENELUX 636

» HIACC 112

» HOWEST 435,44

» HUPICO 420

» HYDRAULIEK MORREELS 551A

» HYLINE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ATI 544

» I.DEEDS 429

» IC4 – HOWEST – UGENT 478D

» IFM ELECTRONIC 612

» IGE+XAO BELGIUM 605

» IGUS BELGIUM 616

» ILME 134

» INDUMOTION Connectivator

» INDUSTRIAL COBOTICS 101

» INELMATEC 638

» INNOMATIC 408

» IRA & CITIUS 513

» IXON B.V. 118

» LABS ELECTRONIC 181

» LDA 551B

» LEADINFO 179

» LEGRAND GROUP BELGIUM 463

» LENZE 139

» LEUZE ELECTRONIC 613

» LICHTWERK 411

» LIGHTSTREAM 422

» LINAK ACTUATOR-SYSTEMS 415

» LINMOTION 634

» MARKOPACK 185

» MAXON MOTOR BENELUX 128

» METAL WORK PNEUMATIC 519

» METANOUS 477A

» MGH 611

» MICROSOFT 442

» MOTIONMINDS – POWERED BY SQUADRON 143A

» MOTIV “A COMPANY OF MATTHYS GROUP” 117A

» MOTIX 447

» MURRELEKTRONIK 615

» NIDEC 123

» NINIX TECHNOLOGIES 132

» NORD AANDRIJVINGEN BELGIE 620

» NUYTTENS AUTOMATISATIE 536

» OBJECTIVE INTERNATIONAL 443

» OMETA 413

» ONE TWO CONCEPT 155

» OPTIMISTIK 477H

» P&V PANELS 618

» PCB PIEZOTRONICS 125

» PEPPERL+FUCHS 144

» PGAC - AMDA 145A

» PHOENIX CONTACT 501,535

» PHOENIX MECANO 130

» PILZ BELGIUM 539

» PNEUVANO 516

» PRIORITY SOFTWARE BELGIUM 152B

» PROFILEX 527

» PROFIT PLUS 407

» PROKORMENT 603

» PROMATION 161

» PROSUITE.EU 152C

» RADINE 412

» RETEC INSTRUMENTS 642

» RITTAL + EPLAN 550

» ROBOTICS BENELUX 152A

» ROCKWELL AUTOMATION 445

» ROTERO BELGIUM 406

» ROUTECO 445

» SCHMALZ 108

Sizing Servers en Energiemanagement

» 478C

Research Howest

» SMANS 533

» SMC BELGIUM 621

» SOFTWARE AG 442

» STAHL/ELECTROMACH 543

» STÄUBLI BENELUX 520

» SUMINVENT 163

» SUPPORTSQUARE 477D

» TALSOFT 614

» TECHNOLEC 405

» TELEREX BELGIUM 430

» TEMPOLEC 143

» THE GRAIN 477B

» TORFSCONSTRUCT 151

» TRACTONOMY 124

» TR-ELECTRONIC BENELUX 142

» TUA WEST 435,44

» TURCK MULTIPROX 624

» TWEDDLE GROUP 152

» UGENT CAMPUS KORTRIJK 435,44

» UNIZO 435,44

» VANSICHEN LINEAIRTECHNIEK 120

» VASKON 145

» VB PARTS HYDRAULIEK 541

» VDP AUTOMATION 504

» VEGA 628

» VERMEIRE AANDRIJVINGEN 609

» VIALEC 157

» VICOPARTS 180

» VINTECC 631

» VISTALINK 137

» VIVES 435,44

» VMA 540A

» VOKA 435,44

» VWCO 515B

» WAGO BELUX 433

» WEG BENELUX 119

» WENGLOR 514

» WERMA BENELUX 558

» WIELAND ELECTRIC - ATEM 617

» WINCO EASYLIFT 178

» WITTENSTEIN 532

» YITCH 432

» ZVS TECHNIEK 559

Exhibitor list on 25/04.

Most recent version on

www.Indumation.be


TIJD VOOR

VERANDERING.

GLOBAL

WINNER

ZVS Techniek wordt

Zimmer Group Benelux

+ Meer dan 20 jaar partnerschap

+ Hetzelfde productengamma

+ Nog groter netwerk

+ Uitgebreide know-how

THE KNOW-HOW FACTORY

Na 22 jaar is er een officieel einde gekomen aan ZVS Techniek; per 1 mei 2022 is de naam namelijk gewijzigd in

Zimmer Group Benelux. Waar Zimmer Group natuurlijk altijd al onze belangrijkste partner was, verandert er behalve

de naam verder niks; dezelfde contactpersonen, dezelfde producten, dezelfde service.

Zimmer Group Benelux is nu dus uw adres voor robotgrijpers, wisselaars, lineair sledes, zwenkeenheden, stootdempers,

vacuüm-componenten, loopwagenklemmen, etc.

www.zimmer-group.com


Tekst Valérie Couplez | Beeld ifm electronic

OGEN EN BREIN AGV

GECOMBINEERD IN

ÉÉN PLATFORM

Om het ook de ontwikkelaar van AGV-toepassingen eenvoudiger te maken, lanceert ifm electronic samen met het O3R Perception Platform een developer portaal.

De opmars van AGV’s is niet te stuiten. De schaarste aan personeel dwingt productiebedrijven om ook hun logistieke

processen te automatiseren. Maar wie AGV zegt, zegt ook visietechnologie. Camera’s en scanners moeten er immers

over waken dat de AGV zich zonder botsingen over de vloer beweegt. Niet de meest eenvoudige programmeertaak.

Daarom lanceert ifm electronic nu het O3R Perception Platform, live te bewonderen op stand 612 op Indumation.

Een revolutie in digitale beeldverwerking die zorgt voor snellere reactie- en programmeertijden.

De A in AGV staat voor autonoom. Het uitgangspunt

bij dergelijke toepassingen is dan

ook de AGV zich van zijn taken te laten kwijten

met zo weinig mogelijk menselijke interactie.

“AGV’s moeten daarom obstakels op hun pad

tijdig kunnen identificeren om botsingen te vermijden”,

vertelt ifm product specialist Kenneth

Van de Perre. “Dat gebeurt door de gegevens

van verschillende scanners en sensoren te combineren,

zodat de AGV eigenlijk een beeld van

360° van zijn omgeving krijgt. Een taak die de

nodige rekenkracht vergt om dat alles in quasi

real-time af te handelen. Hoe sneller de AGV

kan reageren, hoe veiliger en flexibeler hij zijn

werk kan doen.”

uitgangspunt bij de ontwikkeling was er een

aparte eenheid van te maken die de volledige

beeldverwerking in- en rond de AGV op zich

kan nemen. Een kant- en klare oplossing die

dan enkel die signalen naar de sturing van de

AGV die hij nodig heeft om rond obstakels te

manoeuvreren of tot een veilige stilstand te

komen wanneer mensen naderen.” Dit schept

tegelijk nieuwe mogelijkheden om artificiële

intelligentie toe te voegen en de AGV te laten

leren. Er is immers voldoende rekenkracht

beschikbaar. Het O3R Perception platform

bestaat enerzijds uit een compacte camerakop.

“Daarin zitten desalniettemin verschillende technologieën

gecombineerd: een 3D time of flight

camera, een 2D RGB camera en een infrarood-

Sneller AGV’s laten reageren

Met het O3R Perception Platform reikt ifm

electronic nu een welgekomen nieuwe oplossing

voor deze markt aan. Van de Perre: “Het

AGV’s kunnen met het O3R Perception Platform sneller anticiperen, voor meer veiligheid en flexibiliteit onderweg.

26 | ia-online.be


Het O3R Perception Platform is een aparte eenheid die de volledige beeldverwerking

in- en rond de AGV op zich kan nemen.

lichtbron”, vult Van de Perre aan. Anderzijds

is er de VPU (virtual processing unit), die alle

beelddata in real-time verwerkt. Daarop passen

tot zes camerakoppen of kan ook de bestaande

sensoriek van de AGV aangesloten worden.

De VPU bevat verder twee Ethernet- en twee

USB-poorten en een geïntegreerde inertiemeting.

‘Hoe sneller de AGV kan reageren, hoe veiliger en

flexibeler hij zijn werk kan doen’

Sneller AGV’s programmeren

De AGV kan met deze slimme hardware dus

al sneller anticiperen, voor meer veiligheid en

flexibiliteit onderweg. Om het nu ook de ontwikkelaar

van dergelijke toepassingen eenvoudiger

te maken, lanceert ifm electronic samen

met het O3R Perception Platform een developer

portaal. “Vooraleer we aan de slag gegaan

zijn met de ontwikkeling van O3R, hebben we

ons oor te luister gelegd bij de ontwikkelaars

van visietoepassingen voor mobiele robotica.

Zij botsten vooral tegen de complexiteit aan

van het integreren van visuele gegevens in de

bewegingen van de AGV en de nodige feedback

terug te koppelen. Via het portaal stellen

we daarom open source toepassingen en

templates ter beschikking die het makkelijker

maken om dergelijke toepassingen te programmeren.

Een mooi voorbeeld daarvan is ‘code

modulation’. Ontwikkelaars kunnen hiermee

een robuuste puntenwolk maken, zonder te

moeten inboeten qua frame rate (verwerkingstijd).

Er hoeven immers geen storingen

meer weggefilterd te worden. Een bijkomend

voordeel is dat ze de data kunnen verwerken

in het engineering framework dat ze kennen.

Denk aan C++, Python, Docker, ROS … Op

Indumation nodigen we bezoekers uit om

zelf te komen ervaren hoeveel tijdswinst ze nu

kunnen boeken bij het programmeren van een

AGV”, besluit Van de Perre. ■

IFM ELECTRONIC -

STAND 612

ia-online.be

| 27


Registreer u nu online voor

een Guided Tour op onze stand.

www.siemens.be/indumation

INDUMATION 2022

Aan uw zijde, altijd,

om u aan de top

te houden.

Netwerk, ontdek technologie én krijg inspiratie tijdens Indumation 2022

van 18 tot 20 mei 2022 in Kortrijk Xpo.

Wilt u zeker alle innovaties met betrekking tot uw sector gezien hebben?

Benieuwd naar ons TIA-platform, Industrial Edge oplossingen, nieuwste

aandrijvingen of de laatste technologische ontwikkelingen?

Kom onze stand bezoeken en leer meer over de laatste innovaties in

al onze expertisegebieden, van software en automation tot OT/IT

integratie en cybersecurity.

www.siemens.be/indumation


Tekst Valérie Couplez | Beeld Siemens

LAAT DE DATA STROMEN

Dat automatisering de enige manier is om de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden, daarvan

is iedereen overtuigd. Maar dat gaat verder dan enkel maar machines of productielijnen. Wie het maximale uit

digitalisering wil halen, moet het volledige plaatje bekijken, toevoerketen incluis. Oneindig veel data voor oneindig

veel mogelijkheden. Siemens staat u gedurende elke stap in de transformatie tot fabriek van de toekomst bij met

hardware, software en vooral veel expertise.

Het zijn geen eenvoudige tijden voor machinebouwers.

De wereld staat op een kantelpunt.

Duurzaamheid is geen optie meer, maar een

must. Tegelijkertijd legde corona de kwetsbaarheid

van onze toevoerketens bloot. Het moet

dus anders, maar hoe? “Digitaliseren”, opent

Thierry Van Eeckhout overtuigd. Aan de vooravond

van Indumation blikt hij vooruit naar wat

komen zal. “De volgende stap in dat proces

is de integratie van de volledige waardeketen.

Want hoe meer componenten en procedures

aan elkaar gekoppeld zijn, hoe meer deelnemers

uit de waardeketen verbonden zijn en

hoe efficiënter levenscycli vorm kunnen krijgen.

Bedrijven moeten dus verder kijken dan

de eigen muren en ook hun leveranciers in dit

plaatje betrekken. Pas dan kan data echt gaan

stromen en voor elke deelnemer meerwaarde

creëren.” Tijdens Indumation zullen drie ‘proof

of concepts’ demo’s, op maat van de Belgische

industrie, tonen welke voordelen zo een continue

datastroom oplevert.

Technologie toegankelijk maken

De belangrijkste voorwaarde die de industrie

daarbij stelt is toegankelijkheid. “De technologie

bestaat en is betaalbaar. Maar het vergt

‘brainware’ om snelheid te maken met de implementatie

van die technologie. Als we wachten

tot er vanzelf duizenden ingenieurs opstaan,

zal die transitie een doodgeboren muis blijven.

Alle inspanningen in het onderwijs gebundeld,

kunnen het aantal openstaande vacatures voor

ingenieurs nooit invullen. Als technologiefabri-

De technologie bestaat en is betaalbaar. Maar het vergt ‘brainware’ om snelheid te maken met de implementatie van die technologie

30 | ia-online.be


Hoe meer componenten en procedures

aan elkaar gekoppeld

zijn, hoe efficiënter levenscycli

vorm kunnen krijgen.

Duurzaamheid is geen optie meer, maar een must.

Tegelijkertijd legde corona de kwetsbaarheid van

onze toevoerketens bloot. Het moet dus anders,

maar hoe?

kant is het daarom onze verantwoordelijkheid

om er voor te zorgen dat onze oplossingen

toegankelijk zijn voor iedereen. Door slimme

producten af te leveren die zich intuïtief laten

bedienen en door die connecteerbaar te

maken. Baanbrekende evoluties in automatiseringstechnologie

zelf hoeven we de komende

jaren niet verwachten, wel hoe alles zich vanuit

één platform makkelijk laat bedienen. Daar ligt

vandaag de winst.”

Gekoppeld aan applicatiekennis

Siemens zal op Indumation tonen welke oplossingen

het daarvoor allemaal in huis heeft. Een

compleet portfolio, voor elke sector en elke

schaalgrootte. “We hebben digital twins en

simulatiesoftware om procesinstallaties flexibeler,

sneller en kostenefficiënter te ontwikkelen,

uit te breiden en te optimaliseren. Alles voor

AI, cloud en edge computing en betrouwbare

cyberveilige datanatwerken. Smart electrification

oplossingen. Digitaal versterkte motion

control om applicaties gesmeerder dan ooit

te laten lopen. Stuk voor stuk technologie die

weer kan samenkomen in open, cloudgebaseerde

ecosystemen en platformen. Maar wat

ons tot de perfecte partner in automatiseringsen

digitaliseringsprojecten maakt is dat we ook

kennis hebben van de toepassingen van onze

klanten. We kennen hun sector en hun uitdagingen.

En het is een must om in elk project

net die data eruit te halen die nodig is om stappen

te zetten. Om van onze mensen ook echte

experten in hun domein te maken investeren

we in continu leren. Hoe hoger onze kennis,

hoe toegankelijker we het voor onze klanten

kunnen maken.”

Over co-creatie en ecosystemen

Digitalisering wordt dus ook een verhaal van

mensen en samenwerking. “Met onze klanten,

waar co-creatie het sleutelwoord zal zijn

de komende jaren. Omdat het wederom helpt

om snelheid te maken en die engineering barrière

te verlagen. Maar we zoeken even goed

‘Wat ons tot de geknipte

partner in automatisering

en digitalisering maakt is

dat we kennis hebben van

de toepassingen van

onze klanten’

samenwerking met andere technologieaanbieders.

Een taboe dat meer en meer verdwijnt.

Iedereen beseft de noodzaak om te werken

in open ecosystemen om bedrijven oplossingen

op hun maat aan te kunnen bieden.” Een

mooi voorbeeld daarvan is de Siemens Industry

Academy die meer dan 50 Belgische technologiespelers

verbindt met de academische wereld.

“Een succesverhaal dat binnenkort verder zal

uitbreiden”, licht Van Eeckhout al een tipje van

de sluier. “Dat zullen we tijdens een event op

Indumation te kunnen aankondigen.” Andere

evenementen op stand 610 zijn de bekroning

van de winnaar van de Best Application Contest

in motion control & drive technologie tijdens de

nocturne op donderdag. Daarnaast organiseert

Siemens opnieuw ‘Innovation Tours’ die deelnemers

snel wegwijs maken in de belangrijkste

evoluties voor hun specifieke sector. ■

www.siemens.be/indumation

www.siemens.com/be/nl/products/software/

best-application-contest.html

www.siemens.be/industrie

www.siemens.be/sia

SIEMENS -

STAND 610A,610B,610C

ia-online.be

| 31


Tekst en beeld Murrelektronik

Nieuw: MVK Pro en IMPACT67 Pro

Compacte IO-Link

masters met acht

multifunctionele

masterpoorten

Murrelektronik breidt zijn IO-Link portfolio uit met de MVK Pro en IMPACT67

Pro veldbusmodules. Deze robuuste modules met IP67 beschermingsgraad

bieden on-board diagnostiek en 4A per poort uitgangsstroom. Ze zijn

beschikbaar in alle gangbare protocollen en kunnen ook onafhankelijk van

de veldbus worden gebruikt.

Plug-and-play installatie met IO-Link

IO-Link staat voor plug-and-play installatie in

de automatiseringstechniek. Tegen een achtergrond

van steeds complexere productieprocessen

en fabrieken, waarin meer en meer

gegevens worden verzameld en in een netwerk

worden opgenomen, creëert IO-Link maximale

transparantie van het sensor-actuator niveau

helemaal tot aan de cloud.

‘Deze modules kunnen complex bekabelde, ruimte in

beslag nemende schakelkasten vervangen’

Murrelektronik heeft zijn IO-Link portefeuille

met de IP67 geclassificeerde MVK Pro en

IMPACT67 Pro veldbusmodules uitgebreid. De

nieuwe modules hebben acht multifunctionele

klasse A/B master poorten, twee L-gecodeerde

M12 poorten voor het voeden tot 16A, en

zijn beschikbaar voor PROFINET, Ethernet/IP

en EtherCAT. Veldbusonafhankelijk gebruik is

mogelijk via OPC UA, MQTT, JSON REST API –

dankzij de geïntegreerde Standardized Master

Interface (SMI). Al met al verlagen deze devices

de kosten en verhogen ze de productiviteit,

terwijl ze nieuwe mogelijkheden bieden

voor service en onderhoud. De installatie- en

inbedrijfstellingstijd wordt verkort omdat deze

modules complex bekabelde, ruimte in beslag

nemende schakelkasten kunnen vervangen.

32 | ia-online.be


NIEUW: 100% decentrale automatisering zonder

schakelkast VARIO-X

Klaar voor IIOT

Naast zuivere procesgegevens (I/O's) bieden de

nieuwe MVK Pro en IMPACT67 Pro modules

ook aanvullende diagnostische gegevens (spanning,

stroom en temperatuur) voor elke poort en

voor de hele module. Dit stelt operators in staat

om afwijkingen op te sporen en hun processen

te optimaliseren met behulp van data-analyse.

Dankzij de IIOT-protocollen is dit gestandaardiseerd

en is er geen controller nodig.

Murrelektronik biedt met Vario-X het eerste volledig decentrale automatiseringsplatform dat

devices in het veld brengt zonder schakelkasten. Vario-X gecombineerd met een Digital Twin

bespaart tijd en geld in alle projectfasen: planning, installatie, bediening en service.

Meest uitgebreide poort ooit

De geïntegreerde A/B-poorten zijn echte multitalenten.

De functie kan op elke pin worden

geconfigureerd – IO-Link, DI, DO, DIO of een

combinatie. Automatische omschakeling van

de voedingsspanning betekent dat altijd de

juiste voedingsspanning, actuatorvoeding

voor DO's en sensorvoeding voor DI's, wordt

gebruikt. Apparaten met een hogere energiebehoefte

worden ook rechtstreeks door

de module gevoed. Dankzij de 4A-waarde

op elke poort is er voor dergelijke apparaten

geen externe voedingsbron nodig. De L-gecodeerde

M12-poorten maken serieschakeling

mogelijk en leveren tot 2 x 16 A stroom, wat

de installatie vereenvoudigt en het aantal

kabels beperkt. Een plastic en een metalen

behuizing en IP67 beschermingsgraad maken

deze robuuste mastermodules.

Alles voor IO-Link installatie

De MVK Pro en IMPACT67 Pro veldbusmodules

vullen het brede IO-Link assortiment van Murrelektronik

verder aan. Deze bestaat uit masters,

hubs, converters, apparaten en aansluittechniek.

Als systeemleverancier biedt Murrelektronik

alles aan wat nodig is om de controller met

het sensor/actuator niveau via IO-Link te verbinden.

Alles is ontworpen om samen te werken,

is geoptimaliseerd voor de toepassing, en komt

van één fabrikant. Dat maakt de implementatie

een stuk simpeler.

Bekijk dit IO-Link assortiment en de Vario-X op

de stand van Murrelektronik op Indumation,

van 18-20 mei in Kortrijk. ■

MURRELEKTRONIK –

STAND 615

ia-online.be

| 33


Tekst Valérie Couplez | Beeld Beckhoff Automation

“Tonen wat we kunnen”

Automatiseringstechnologie kan bijzonder complex klinken. Maar het hoeft daarom niet complex te zijn voor de

gebruiker. Beckhoff maakt er zijn missie van om het leven van machinebouwers zo eenvoudig mogelijk te maken,

van engineering tot data-analyse. Een filosofie die het gewoon doortrekt naar de Indumation beurs. Want al

wie met automatiseringsvraagstukken zit, kan doorlopend op de stand van Beckhoff terecht voor praktische, live

demo’s met Xplanar, XTS, TwinCAT Vision, HMI, Analytics en Machine Learning. “We gaan tonen wat we kunnen”,

vat general manager Patrick Gielis het samen. Afspraak op stand 623 in hal 6.

De robot die bij de Xplanar opstelling te zien is werd volledig samen met studenten gebouwd met een CNC-sturing vanuit TwinCAT om een productieproces te simuleren.

Indumation is traditioneel de hoogmis voor de

Belgische technologische industrie. Het uitgelezen

moment en decor dus om innovaties

aan het grote publiek voor te stellen, zeker

na het beursvacuüm van de afgelopen jaren.

Ook op de stand van Beckhoff zal er dan ook

geen gebrek zijn aan nieuwigheden die een

antwoord bieden op de uitdagingen waar

machinebouwers vandaag voor staan. Een

mooi voorbeeld daarvan zijn de elektrische

cilinders van de AA3000 reeks. “Ideale direct

drives voor lineaire toepassingen met hoge

proceskrachten en snelheden. Ze zorgen voor

een volledige controle over de kracht, snelheid

en afstand, voor onder andere meer energieefficiëntie.”

Een tweede opvallende nieuwkomer

is TC/BSD, een eigen besturingssysteem

van Beckhoff dat intussen beschikbaar is voor

zo goed als alle CPU’s in het gamma. Gielis:

“TwinCAT BSD is specifiek ontwikkeld voor realtime

machinesturing. Met de toevoeging van

Hypervisor kunnen er bovendien andere besturingssystemen,

denk aan Linux of Windows, als

een container bovenop geplaatst worden. Dat

heeft het voordeel dat wanneer die systemen

een update moeten krijgen, de machine daar

geen hinder van ondervindt. Die blijft gewoon

draaien omdat de taken in Windows of Linux

perfect gescheiden zijn van de machinesturing.”

‘We hebben niet alleen de technologie, maar ook de

experten in huis om machinebouwers te ondersteunen

in hun projecten’

Vier werkstations met

doorlopend demo’s

Maar de echte hoogtepunten op stand 623

worden ongetwijfeld de vier werkstations.

Verspreid over de stand zullen ze bezoekers

demo’s geven van hoe spitstechnologie zoals

Xplanar, XTS, TwinCAT Vision en TwinCAT HMI,

Analytics en Machine Learning functioneert.

“Stations die echt demonstreren wat deze tech-

34 | ia-online.be


MX en XTS NCT

Bezoekers zullen op Indumation het effect van machine learning zien bij elke wijziging die aan het proces van

de XTS systemen wordt aangebracht.

Wat niet te zien zal zijn op Indumation is

het nieuwe MX systeem dat de schakelkast

overbodig maakt. Dat krijgt zijn wereldpremière

pas op de Hannover Messe die

later geprogrammeerd staat. Gielis: “Alle

geïnteresseerden zijn uiteraard welkom om

ons daar een bezoekje te brengen, maar

op Indumation staan we met ons team ook

paraat om alle vragen te beantwoorden.

De kennis hebben we al in huis. Hetzelfde

geldt overigens voor XTS NCT (no cable

technology) met power en communicatie

op de mover. Met deze oplossing zet het

intelligente XTS transportsysteem weer een

kwantumsprong in flexibiliteit. Alle hardware

zit immers volledig geïntegreerd in de

motormodule zodat er geen bijkomende

verbindingen of energietoevoer nodig zijn.”

nologie nu eigenlijk in de praktijk kan brengen.

Wat is er mee mogelijk? Hoe moet je zo een

oplossingen gaan programmeren? Wat levert

het van voordelen op? We kunnen het uitleggen

en tonen tegelijk. Neem nu machine learning,

een heel interessante technologie, maar

die niet altijd even gemakkelijk inzichtelijk te

maken is. Wel, wij koppelen dat aan twee XTS

systemen, eentje uitgerust met machine learning

en eentje zonder. Je ziet het effect van

machine learning bij elke wijziging die we aan

het proces aanbrengen. Dan voel je meteen

voor welke meerwaarde dat kan zorgen voor

jouw toepassingen.” Ook het Xplanar werkstation

zal ongetwijfeld in het oog springen.

Xplanar is een uitermate flexibel transportsysteem

waarbij producten op movers die volledig

contactloos bewegen kriskras door de productie

kunnen zweven. “Het brengt een volledig

nieuwe en vrije manier van werken met zich

mee om flexibeler te schakelen tussen producten

zonder omsteltijden”, verduidelijkt Gielis.

Eigen Belgische knowhow

Aan de robot die bij de Xplanar opstelling te

zien is, hangt overigens nog een mooi verhaal.

Die werd volledig samen met studenten

gebouwd met een CNC-sturing vanuit

TwinCAT om een productieproces te simuleren.

“We willen de ingenieurs van morgen

ook vandaag al laten kennismaken met de

technologie van morgen. Daarom doen we

ook weer mee met de Indumation Learning

Tour van Agoria. Studenten zullen, net als

onze bezoekers, ontdekken hoe eenvoudig

het is om zelf een XPlanar traject te programmeren”,

voorspelt Gielis. Dat twee van de

vier werkstations in België gebouwd zijn, is

geen toeval. Gielis: “Eigen knowhow, eigen

programmatie. We hebben niet alleen de

technologie, maar ook de experten in huis

om machinebouwers te ondersteunen in hun

projecten. Van concept tot de engineering en

programmatie, met gespecialiseerde kennis

kunnen we integratoren en machinebouwers

bijstaan. Achter de gebruiksvriendelijke, intuïtieve

interfaces, schuilt immers vaak complexe

technologie. Daarom helpen we de

brug naar de praktijk te leggen. We brengen

naar Indumation een greep uit onze volledige

productrange voor automatisering en digitalisering

mee, maar ook de experten die daar

achter staan. Die tandem is immers de kracht

van Beckhoff.” ■

Beckhoff brengt naar Indumation een greep uit zijn volledige productrange mee,

maar ook de experten die daar achter staan. Die tandem is immers de kracht

van Beckhoff.

De elektrische cilinders van de AA3000 reeks zorgen voor een volledige controle

over de kracht, snelheid en afstand, voor onder andere meer energie-efficiëntie.

BECKHOFF AUTOMATION - STAND 623

ia-online.be

| 35


Tekst Valérie Couplez | Beeld PILZ

UW AGV’S VEILIG MAKEN

Mens en machine moeten probleemloos en zonder gevaren in dezelfde omgeving kunnen functioneren. Wie AGV’s

bouwt of gebruikt, moet daarom sinds 2020 voldoen aan de richtlijnen in de ISO 3691-4. Een internationale

norm die de eisen aan de veiligheidsfuncties definieert en bepaalt hoe de geautomatiseerde functies van AGV’s

moeten worden gevalideerd. Als expert veiligheid heeft PILZ ook deze expertise in huis. Het bedrijf kan zowel

hardwarecomponenten leveren om AGV’s veilig te laten navigeren, als een compleet dienstenaanbod, van het

ontwerp van het veiligheidsconcept tot en met de inbedrijfstelling.

Veiligheid en productiviteit, het zijn de twee

sleutelwoorden bij de ontwikkeling van AGV’s.

Om ervoor te zorgen dat het ene niet ten koste

van het andere gaat en alles conform de ISO

3691-4 veiligheidsnorm verloopt, kan u maar

best een expert inschakelen. Een label dat

PILZ intussen al dubbel en dik verdiend heeft,

want ook voor deze specifieke markt beschikken

ze over de nodige veiligheidscomponenten

en -diensten. Nico Declerq, sales en marketing

manager bij PILZ, loodst ons door het aanbod.

“Al van in de ontwerpfase van de AGV is veiligheid

een cruciale factor. Hoe vroeger we rekening

kunnen houden met veiligheidsaspecten,

hoe meer onnodige kosten en tijd door veranderingen

achteraf we kunnen besparen. Door

onze expertise kunnen we klanten echt vooruit

helpen. We merken dat ze vooral nood hebben

aan een sparring partner die hen voorbij de uitdagingen

die ze tegenkomen kan helpen.”

Uitdenken en opbouwen

In nauwe samenwerking wordt daarom eerst

onderzocht welke beschermingsmaatregelen

precies nodig zijn in functie van het toestel

(design risk assessment, factory acceptance)

maar ook van de omgeving (site acceptance)

waarbinnen de AGV zal opereren. Een van de

belangrijkste elementen in de veiligheidsarchitectuur

zijn uiteraard de veiligheidsscanners op

de AGV zelf.

“Hiervoor moeten op basis van de gegevens in

de risicoanalyse veiligheidszones vastgelegd

worden en daaraan gepaste acties gekoppeld

worden. Dat kan gerealiseerd worden met klassieke

veiligheidsscanners zoals PSENscan. Deze

component bestaat in een basisversie die werkt

met een standaardveld, of een geavanceerde

versie die de veiligheidszones voortdurend

aanpast in functie van bepaalde parameters,

zoals de snelheid van de AGV”, voegt Declercq

er nog aan toe. Wanneer de AGV echter

in moeilijke omstandigheden moet navigeren,

kan radartechnologie een goed alternatief zijn.

“Lasermetingen kunnen invloed ondervinden

van stof en vuil, een PSENradar niet. PILZ heeft

dus een oplossing voor elke situatie.”

In nauwe samenwerking wordt daarom eerst onderzocht welke beschermingsmaatregelen precies nodig zijn

in functie van het toestel (design risk assessment, factory acceptance) maar ook van de omgeving (site acceptance)

waarbinnen de AGV zal opereren.

36 | ia-online.be


Veiligheidscontrollers

Een tweede belangrijk element in de veiligheidsarchitectuur

is de besturing. De gegevens die de

veiligheidsscanners verzamelen, moeten immers

ook correct en betrouwbaar doorgestuurd en

verwerkt worden om in de juiste, veilige acties

te resulteren. Ook wat dat betreft, kan PILZ zijn

klanten meerdere opties aanbieden.

Declercq: “Voor de heel eenvoudige toepassingen

volstaat een veiligheidsrelais dat hardwarematig

configureerbaar is, zoals PNOZmulti

2. Voor het complexere werk is er dan het

softwarematige veiligheidsrelais myPNOZ. Ten

slotte is er nog de PSS4000 veiligheidsPLC die

een high-end oplossing kan bieden. Optioneel

kunnen ook veiligheidsencoders PSENenco

gebruikt worden, dit zowel rechtstreeks op de

PSENscan of via de veiligheidscontrollers PNOZmulti

of PSS4000. Verschillende mogelijkheden

dus, waardoor klanten heel makkelijk kunnen

kijken wat het beste aan hun eisen en budget

beantwoordt.” Ook levert PILZ andere veiligheidscomponenten

zoals noodstopschakelaars

PITestop, lichttorens en een USB-sleutelsysteem

PITreader om geautoriseerde gebruikers toe

te laten de modus van de AGV te veranderen,

bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden.

Totaalpartner

Wat PILZ tot zo’n goede partner in veiligheid

maakt, is dat het over het materiaal, de expertise,

de service en zelfs de training beschikt om

klanten te helpen.

Declercq: “AGV-bouwers zijn voldoende doordrongen

van het besef dat veiligheid primeert.

Dat we een totaalpartner kunnen zijn, is een

echte meerwaarde om de toepassing perfect

veilig te krijgen. Dat helpt tijd en kosten

besparen en bovendien zijn gebruikers ervan

verzekerd dat ze voldoen aan de eisen van

ISO 3691-4.” ■

‘Dat we een totaalpartner kunnen zijn, is een echte meerwaarde

om de toepassing perfect veilig te krijgen’

Wat PILZ tot zo’n goede partner in veiligheid maakt, is dat het over het materiaal, de expertise, de service en

zelfs de training beschikt om klanten te helpen.

PILZ PILZ BELGIUM --

STAND 539

ia-online.be

| 37


Advies, componenten en training

voor veilig gebruik van AGV’s

Advies en ondersteuning

voor een veilge AGV-toepassing

Bespaar tijd en kosten door vanaf het

ontwerp tot de acceptatie ter plaatse

regelmatig te controleren of de AGVtoepassing

voldoet aan de normen.

Pilz Services helpt u bij elke stap:

Design Risk Assessment, fabrieksacceptatie

en acceptatie ter plaatse.

Componenten voor beveiligen en

dynamisch navigeren van AGV‘s

Met slechts twee veiligheidslaserscanners

kunnen AGV‘s volledig worden

beveiligd, ook bij veranderende snelheden.

Bovendien bieden ze informatie

die gebruikt kan worden voor de directe

navigatie. PSENscan biedt de optimale

oplossing voor uw AGV-toepassing.

Kennis en inzicht voor

medewerkers op de werkplek

De cursus “Veilig gebruik van AGV‘s

en AGV systems” van Pilz Academy

biedt medewerkers die betrokken zijn

bij de implementatie van AGV‘s in één

dag alle benodigde informatie over de

essentiële eisen aan de veiligheid van

AGV‘s en AGV-systemen.

Bel ons vrijblijvend, wij adviseren u graag.

Pilz Belgium | +32 9 321 75 70 | info@pilz.be

www.pilz.be


New Product

NAT-102 Series

2-port industrial

Network Address Translaon

Technolec bvba, Hoogkamerstraat 337-2, 9140 Temse, 03 710 69 69, sales@technolec.be, www.technolec.be


Tekst Johan Debaere | Beeld Technolec/Moxa

Draadloze netwerkoplossingen voor

meer efficiëntie in geautomatiseerde

productiefaciliteiten

Om de productiviteit en efficiëntie op de werkvloer te verhogen, kosten te besparen en de veiligheid voor de

werknemers te verbeteren, investeren bedrijven steeds vaker in een verregaande automatisatie van hun

productieprocessen. Moxa helpt bedrijven om een betrouwbaar draadloos netwerk te creëren dat ervoor zorgt

dat alle stappen in het productieproces naadloos op elkaar aansluiten en de werkstukken perfect doorheen het

productietraject bewegen. IKarel Mus van verdeler Technolec vertelt hoe Moxa bij twee verschillende toepassingen

een maatoplossing bood.

Intelligente kraaninstallatie

bij staalgigant

Een grote staalfabriek ging op zoek naar

een oplossing om het productieproces te

optimaliseren en veiliger te maken. Daarbij

kozen ze voor geautomatiseerde draadloze

kranen, die vanuit een centrale controlekamer

bestuurd konden worden. De

locatie was echter zeer veeleisend voor

machines en apparatuur, omdat ze constant

aan elektromagnetische interferenties,

zware trillingen en stof blootgesteld

werden. Dat kon ook een invloed hebben

op de draadloze signalen.

Om het productieproces met de kranen vlot

te laten verlopen, had het staalbedrijf zowel

betrouwbare software als robuuste hardware

van industriële kwaliteit nodig. De software

moest de engineers toelaten om het draadloze

netwerk in real-time te bewaken en te

beheren, terwijl de hardware aan de speciale

40 | ia-online.be


Een gedetailleerde visualisatie van de Moxa-oplossing

voor de staalfabriek.

zware omstandigheden in de fabriek aangepast

moest zijn.

Wagens transporteren doorheen de

productie

Een gerenommeerde autofabrikant was dan

weer op zoek naar een overhead transfersysteem

(OTS) om voertuigen tijdens het productieproces

van de ene locatie naar een andere

te transporteren. Zo konden efficiëntie en

nauwkeurigheid in elke fase verbeterd worden.

De installatie moest aan drie belangrijke eisen

voldoen. Uiteraard was er een betrouwbaar

netwerk nodig om een efficiënte flow van de

wagens te realiseren. Daarnaast moest alle

apparatuur via een HMI gevisualiseerd kunnen

worden, en moesten de gebruikte apparaten

compact zijn om in een beperkte ruimte geïnstalleerd

te kunnen worden.

Een gerenommeerde autofabrikant investeerde in

een overhead transfersysteem (OTS) om voertuigen

tijdens het productieproces van de ene locatie naar

een andere te transporteren.

“Om de staalgigant te helpen om de stap te

zetten naar een geautomatiseerde productie

met intelligente draadloze kraansystemen,

leverde Moxa een geïntegreerde industriële

draadloze oplossing met robuuste hardware en

gebruiksvriendelijke software, op maat gemaakt

voor toepassingen met geautomatiseerde goederenbehandeling

(automated material handeling,

AMH)”, legt Karel Mus uit. “De draadloze

AP/client hardware type AWK-4131A van Moxa

voldoet aan de industriële normen en beschikt

over milliseconde-gebaseerde Turbo Roaming

voor een soepele overgang van het ene naar

het andere punt. Dankzij de draadloze add-on

voor de MXview management software van

Moxa kunnen de engineers van de firma het

draadloze netwerk vanuit een centrale ruimte

in real-time in de gaten houden en beheren,

waardoor er wifi-connectiviteit op elk punt van

de werkvloer is en de kost bij problemen en het

risico op stilstand beperkt worden.”

‘De hardware voldoet

perfect aan de eisen om

in dergelijke veeleisende

productieomgevingen

te gebruiken’

“Ook in deze toepassing helpen de AP/client

hardware-oplossingen (AWK-1131A AP en

AWK-1137C Client) van Moxa om in deze productiefaciliteit

een betrouwbaar draadloos netwerk

te creëren, waardoor het productieproces

vlot verloopt. De hardware van Moxa is robuust

en voldoet aan alle industriële normen. Daardoor

zijn de apparaten ook ideaal geschikt voor

integratie in dergelijke veeleisende productieomgevingen”,

stelt Mus.

“Dankzij de intelligente switch SDS-3008, uitgerust

met de meest courante automatiseringsprotocollen,

zoals EtherNet/IP, PROFINET

en Modbus TCP, kunnen de operatoren het

netwerk vanaf een geautomatiseerde HMI visualiseren,

controleren en beheren. Bovendien

paste de apparatuur door de compacte vormgeving

perfect in de beschikbare ruimte. Voor

de operatoren wordt het beheer van een netwerk

op die manier kinderspel, en de werking

van het systeem wordt geoptimaliseerd.” ■

Een staalgigant ging op zoek naar een oplossing om de productiefaciliteit te optimaliseren met geautomatiseerde

draadloze kranen, beheerd vanuit een centrale controlekamer.

TECHNOLEC –

STAND 405

ia-online.be

| 41


Tekst Piet Debisschop | Beeld KROHNE

Real-time flowmeting

cruciaal voor duurzaam

CO 2

- en waterstofproject

De Nederlandse onderzoeksorganisatie TNO richt zich op innovaties binnen een tiental domeinen. Ook projecten

voor de grootindustrie passeren regelmatig de revue. We bekijken hier het STEPWISE project, een proces dat

hoogovengassen viseert, met als doel de staalproductie CO 2

-neutraler te krijgen. Het project kwam neer op een

cascade van uitdagingen, waarbij de accurate real-time meting van uitgaande gasstromen een allesbepalend

orgelpunt vormde. Hiervoor kon het project terugvallen op de ultrasone flowmetertechnologie van KROHNE.

42 | ia-online.be

De uitgaande gasstromen worden separaat naar de

volgende processtap gevoerd.


Het basisprincipe van het proces bestaat in het

strippen van CO 2

uit de hoogovengassen, nog

voor deze in een energiecentrale worden verbrand.

De technologie hierachter heet Sorption

Enhanced Water Gas Shift, of kortweg SEWGS.

Het STEPWISE proces verwerkt hierbij drie

verschillende gasmengsels: Blast Furnace Gas,

Coke Oven Gas en Basic Oxygen Furnace Gas.

In een eerste fase zet de installatie koolmonoxide

en stoom om in CO 2

en waterstofgas,

en scheidt aansluitend beide gassen door het

CO 2

in een kolom onder hoge druk aan een

selectief absorptiemateriaal te hechten.

CO 2

-gas wordt hierdoor in dit materiaal geïmmobiliseerd,

terwijl tegelijkertijd een H2-rijke

stoom ontstaat die gegeerd is voor tal van

andere processen. De recuperatie van zowel H2

als CO 2

uit de kolom gebeurt echter bij lage druk,

waarna de gasstromen in aparte leidingen naar

een volgende processtap worden gevoerd.

In deze uitgaande leidingen monitoren KROHNE

flowmeters de gasstromen, waaruit meteen de

kwaliteit van de scheidingsfase kan worden afgeleid.

De OPTISONIC 8300 is onderhoudsvrij, en kan daarom volledig in de installatie gelast worden.

Allesbehalve evident

Het real time opmeten van de uitgaande gasstromen

is echter allesbehalve evident, omdat

de gassen temperaturen van toch 500°C bereiken.

Bovendien verlaten de gassen de kolom bij

lage druk, waardoor de drukval over de meting

zelf miniem moest blijven.

De samenstelling van de gassen die de kolom

verlaten, vormt een ander probleem, omdat het

gasmengsel al aan de basis kan verschillen, en

bovendien over de volledige duur van de batch

verder zal variëren.

Dit voegde een bijkomend criterium toe aan

de vereisten van de flowmeter: deze diende

immers verschillende samenstellingen aan te

kunnen, en op elk ogenblik toch nog ononderbroken

de gasstroom blijven meten.

Intrinsieke eigenschappen

Uiteindelijk viel de keuze op de OPTISONIC

8300 van KROHNE, een ultrasone flowmeter

die voor dit soort vraagstukken een uitgelezen

oplossing bleek. De intrinsieke eigenschappen

van de flowmeter zijn daar niet vreemd aan.

De OPTISONIC 8300 creëert een te verwaarlozen

drukval over de meting zelf, behoeft geen

kalibratie en is evenmin onderhevig aan slijtage

of vervuiling. Dat laatste is een belangrijk pluspunt

bij processen die, zoals STEPWISE, af en

toe stilstaan. Bovendien kan de meter zo volledig

in de installatie ingelast worden.

Doorslaggevend zijn echter de technische

kenmerken die haast perfect aansluiten bij

de proceskarakteristieken van het STEPWISE

proces. De flowmeter werd immers specifiek

ontwikkeld voor hoog temperatuur gassen

zoals stoom, met een bewezen efficiëntie

voor CO 2

en H2. De OPTISONIC 8300 meet

volgens het ultrasone meetprincipe transittime

en kan daardoor voor zowel verschillende

gassen en gassamenstellingen worden

ingezet. De werking is onafhankelijk van de

gassamenstelling. Ook worden real-time de

transitiefases van de mengverhouding van

het gas gevolgd. Zo kunnen de batches

compleet worden gemeten, zonder dat er

verlies van meetwaardes optreedt. ■

De uitgaande gasstromen worden real-time gemeten.

‘De technische kenmerken van de flowmeter sluiten

perfect aan bij de proceskarakteristieken van STEPWISE’

KROHNE BELGIUM -

STAND 606

ia-online.be

| 43


Tekst en beeld WEG BENELUX

VARIABELE

SNELHEIDSREGELINGEN

VOOR BETERE

ENERGIEZUINIGHEID EN

CONNECTIVITEIT

CFW900 met een vereenvoudigd

design en hogere

vermogensdichtheid.

44 | ia-online.be


WEG is een wereldleider op het gebied van elektromotoren en variabele snelheidsregelingen (VSD), gericht op

energiezuinige apparatuur, en lanceert nu een nieuwe High-Performance VSD. De CFW900 heeft een vereenvoudigd

design en een hogere vermogensdichtheid, en laat gebruikers snel en gemakkelijk naar de configuraties en

technische gegevens gaan. De VSD biedt een geavanceerde energiebesparingsfunctie, een breed werkgebied,

veiligheidsfuncties en een verhoogde productiviteit in heel wat industriële toepassingen.

‘WEG ontwikkelt VSD’s die

een stap vooruitlopen op

de wetgever’

direct gegevens met de cloud uitwisselen en

biedt een verbeterde beveiliging voor de data

en informatie.

De CFW900 is compacter, wat de installatie in

elektrische omkastingen vergemakkelijkt, en

bedoeld om alle toepassingen efficiënter te

maken. De CFW900 heeft een ingebouwde

functie om WEG’s Motion Fleet Management

(MFM) eenvoudiger te kunnen toepassen. Dit

systeem maakt het mogelijk om een industrieel

machinepark online te monitoren en het onderhoud

ervan te beheren.

bovendien samen met een hele reeks systemen

om gebruikers te helpen hun VSD

te managen — dankzij een slim managementsysteem

kan het gedrag van de inverter

voortaan worden afgestemd op schommelingen

in de belasting, voedingsspanning en

omgevingstemperatuur, waardoor het geheel

onder uiteenlopende omstandigheden steeds

optimaal functioneert.

“Nadat de EU verleden jaar met nieuwe regelgeving

is gekomen, is WEG VSD's blijven ontwerpen

die een stap op de wetgever vooruitlopen en

gericht zijn op een grotere energiezuinigheid”,

zegt Marek Lukaszczyk, European and Middle

East Marketing Manager bij WEG. “Door de

CFW900 aan de CFW-lijn toe te voegen, wilden

we een VSD met een optimale connectiviteit

aanbieden, waarmee gebruikers de productiviteit,

het gebruiksgemak en de inzetbaarheid in

al hun toepassingen kunnen verbeteren.”

Net als eerdere modellen heeft de CFW900 ook

ingebouwde veiligheidsvoorzieningen, zoals

Safe Torque Off (STO) en Safe Stop 1 (SS1). Deze

functies kunnen elke ongewenste machinestart

blokkeren en ongecontroleerde stops verhinderen,

wat dit product nog veiliger maakt voor

de operators. ■

Dit nieuwe model heeft tevens een ethernetpoort,

zodat het belangrijke besturingsdata

naar het MFM-systeem kan sturen, dat daardoor

de werking en het onderhoud nog

beter kan monitoren. De CFW900 werkt

Daarnaast is de CFW900 compatibel met de

nieuwe EcoDrive app, waarmee gebruikers

hun systemen kunnen monitoren, parameters

instellen, programmeren en de systeemefficiëntie

kunnen simuleren. Deze VSD kan ook

WEG BENELUX –

STAND 119

ia-online.be

| 45


We invite you to join us on Thursday 19th May 2022 at 14:50 for a presentation during the

Expert Classrooms happening on the 1st mainstage, in the Connectivator Zone (Hall 4) at the

Automation Show held at the Kortrijk Xpo. We will be discussing WEG Benelux’s successes

with our medium voltage variable speed drives.

Also, visit our stand Nr. 119 in Hall 1 on the 18th to 20th May at the Kortrijk Xpo.

QUALITY

PRODUCTS

THAT HELP

SYSTEMS WORK

SMARTER

AND SAFER

With decades of experience, we focus on safe

environments for humans interacting with machines,

and to that end we develop solutions maximizing

your safety and productivity. We provide our

customers with both efficient solutions and reliable

expertise, supplying cutting-edge safety and

automation solutions as well as one-to-one support.

SINCE 1945, IDEC DESIGNS AND MANUFACTURES SOLUTIONS FOR:

Automation

• Lighting & panel products

Industrial control

idec-emea.com

• Safety

Industrial components

and switches

IDEC-Mag.Industrial Automation-½ A4 197x130 .indd 1 03/03/2022 15:03


‘De gebruikersinterface laat

zich via metaforen en dus

taaloverstijgend bedienen’

Tekst Piet Debisschop | Beeld IDEC

Meedenkende, intuïtieve

gebruikersinterface.

Intuïtieve intelligentie de norm

voor HMI van morgen

HMI modules maken een evolutie door die zeer vergelijkbaar is met deze van de klassieke gebruikerselektronica.

Het stoffige knoppenpaneel maakte lang geleden al plaats voor een interactieve schermbeleving, die eerst resistief

– mét stylus – en later meer en meer capacitief zou worden. Het Japanse IDEC revolutioneert de HMI nu verder via

hoog intuïtieve, en vooral zeer toegankelijke tablettechnologie.

IDEC is fabrikant van componenten voor de

machinebouwer, en dit binnen het domein

automatisering en veiligheid. Het productgamma

bestaat onder meer uit schakelaars,

bedieningselementen, displays, maar ook allerlei

veiligheidsoplossingen zoals noodstoppen,

sensoren en verlichting.

De vertegenwoordiging binnen Europa wordt

verzorgd door Apem, dat in 2017 door IDEC

werd overgenomen. Frank Spanjer, Safety

sales engineer bij Apem, schetst de groeiende

impact van high-tech HMI’s op de industriële

automatisatie en veiligheid.

Spanjer: “Je zou elke signaallamp of drukknop

als een beperkte HMI kunnen beschouwen.

Alleen wordt de correcte bediening, interpretatie,

of welke actie dan ook, volledig aan de

operator overgelaten.”

Een intelligente tablet-HMI maakt in hoge mate

komaf met dit soort situaties. De technologie

maakt immers gebruik van een meedenkende,

intuïtieve gebruikersinterface, die zich maximaal

via metaforen en dus taaloverstijgend laat

bedienen. Een selectief aanmeldingsprotocol

via een ID tagreader kent bovendien specifieke

vrijgaves toe in functie van de competentie van

de gebruiker.

De onderhoudsverantwoordelijke moet bijvoorbeeld

toegang hebben tot de volledige functionaliteit

van een machine, terwijl dit voor een

operator beperkt en vooral procesgebonden is.

De inloghistoriek wordt uiteraard systematisch

gelogd en is op elk moment beschikbaar.

De HMI module maakt een continue transformatie door.

Een tablet is per definitie mobiel, en om te

allen tijde veilig te kunnen werken, ontwikkelde

IDEC een slimme tablethouder, die het de

‘safety commander’ doopte. De unit omvat tal

van nuttige attributen, zoals een usb-lader en

dodemansknop, en is geschikt voor tablets van

8 tot 11 inch. ■

ia-online.be

| 47


Tekst Valérie Couplez | Beeld APEX Dynamics

De juiste partner voor

spelingsarme tandwielkasten

Een machine bouwen is voor elke schakel van de ketting tot die oplossing te komen, die het geheel feilloos doet draaien.

APEX Dynamics wil zich daarom meer opwerpen als een partner dan een leverancier. Een bedrijf dat meedenkt met

zijn klanten om de aandrijflijn te perfectioneren met de juiste tandwielkast en bijbehorende rondsels en tandheugels.

Een gesprek met sales manager Eric Megens over hoe het is om met APEX Dynamics samen te werken.

Speciale motoren vereisen speciale tandwielkasten. Ook de aan IP69K Kollmorgen motoren gekoppelde servoreductoren zijn speciaal,

maar APEX Dynamics kan ze toch standaard leveren.

Tandwielkasten zijn vaak cruciale componenten

in de aandrijflijn van machines. Een mooi voorbeeld

daarvan is de slimme raamlift van Smart-

Lift. Die maakt licht werk van het plaatsen van

ramen en deuren voor vakmannen.

“Omdat raam- en deurelementen vaak behoorlijk

zwaar zijn, hadden ze een aantal heel speciale

uitdagingen voor de apparatuur die nodig

was om het raam of de deur op zijn plaats te

houden en zeer precies af te stellen”, vertelt

Megens. De lift moest niet alleen het zware

bouwelement volledig stevig en stabiel houden.

Hij moest ook in staat zijn om de plaatsing van

het element in kleine stapjes mogelijk te maken,

met een afstandsbediening. De raamlift mag

pas loslaten als het raam in het gat in de muur

is bevestigd. “Kracht en precisie gaan in de

praktijk maar zelden samen. Daarom bedachten

we, in nauwe samenwerking, een oplossing

met grote planetaire overbrengingen vooraan

en kleinere aan de achterkant van de arm die

het raam optilt en vasthoudt. Alle drie de elementen

zijn ontwikkeld door APEX Dynamics

Denemarken. De daadwerkelijke dimensionering

gebeurde in samenspel met het bekwame

ontwikkelingsteam van SmartLift. We zijn trots

op de bijdrage die we hebben kunnen leveren

om pijnlijke knieën en rugklachten te helpen

verminderen bij bouwlieden”, voegt Megens er

nog aan toe.

Expertise in de voedingssector

APEX Dynamics stelt zijn expertise ook ten dienste

van de voedingssector, waar hygiëneregels

in het spel komen om de voedselveiligheid

niet in het gedrang te brengen. APEX Dynamics

heeft er daarom voor gekozen om de

bestaande AE serie volledig uit rvs te bouwen.

48 | ia-online.be


Die hebben al een ronde behuizing, wat ze

makkelijk schoon te houden maakt. Dat resulteerde

in de AES en haakse AERS serie. “Met de

S van stainless steel” vat Megens samen.

Een mooi voorbeeld van een machine waarin

deze tandwielkast belandden vinden we bij

Sleegers Technique, een Nederlandse fabrikant

van speciaalmachines voor het verwerken

van vlees, vis, kaas en andere levensmiddelen.

SigmaControl stond in voor de servomotor en

tandwielkast combinatie, waarvan er 118 in

een nieuwe machine gingen om ready-to-eat

bacon te produceren. Ze gingen bij APEX Dynamics

aankloppen voor de tandwielkast.

pen die nodig zijn voor lijnen die zo lang

zijn als deze. Voor de tweede set tandwielkasten

zijn uiteraard ook rondsels geleverd,

maar dan in module 3. Ook hier is gekozen

voor de schuine vertanding en bijbehorende

tandheugels met een totale lengte van

32 meter.” Ook benieuwd voor welke meerwaarde

APEX Dynamics kan zorgen in uw

project? Kom het ontdekken op Indumation

op stand H6-629. ■

‘Ook benieuwd voor welke meerwaarde APEX Dynamics

kan zorgen in uw project? Kom het ontdekken op

Indumation op stand H6-629’

“Speciale motoren vereisen speciale tandwielkasten.

Ook de aan IP69K Kollmorgen motoren

gekoppelde servoreductoren zijn speciaal, maar

wij kunnen ze toch standaard leveren. De AES

serie zoals toegepast bij Sleegers is standaard

voorzien van een foodgrade smeermiddel.

Dat is wel essentieel voor deze industrie. We

zoeken altijd de samenwerking met leveranciers

van servomotoren. Ook met SigmaControl

werken we al heel lang samen, en dan ontstaan

dit soort mooie technische oplossingen.”

Juiste tandheugels en rondsels

Tot het gamma van APEX Dynamics behoren ook

rondsels en tandheugels. “Dat lijken misschien

onbelangrijke componenten in de totaliteit van

een aandrijflijn, maar ze kunnen net het verschil

maken om de klant de snelheid en precisie te

geven die hij zoekt”, verduidelijkt Megens.

Dat kwam duidelijk naar voren in een project

voor Maurice Kassenbouw. De lasrobots van

het kassenbouwbedrijf uit Horst waren aan

vernieuwing toe. Het sein om te kijken hoe ze

de laslijn verregaand konden automatiseren, in

samenwerking met Roboflex. De robots zijn

daarom op een track geplaatst en bewegen

door middel van een tandheugel langs de lijn.

En dat vroeg om een stabiele constructie, een

kolfje naar de hand van APEX Dynamics, dat

zich al jaren vaste partner mag noemen van

Roboflex. “Ze appreciëren onze korte levertijden

en onze kennis van zaken. Als je met beide

voeten in de techniek staat, dan kan je echt een

meerwaarde leveren in dit soort uitdagende

projecten. Het ging immers om twee lijnen van

telkens 20 meter.”

Vier sets AF100 planetaire tandwielkasten

kregen een module 2 rondsel met schuine vertanding

die ingrijpt op in totaal 28 meter tandheugel

in kwaliteit Q6M. “Dit type rondsels en

heugels is met een hoge nauwkeurigheid te

produceren en levert precies de eigenschap-

De automatisering van de laslijn bij Maurice Kassenbouw.

De robots zijn op een track geplaatst en

bewegen door middel van een tandheugel langs de

lijn. Dat vroeg om een stabiele constructie, een kolfje

naar de hand van APEX Dynamics.

APEX DYNAMICS-

STAND 629

ia-online.be

| 49


KWALITEITSKLASSEN

VAN TANDHEUGELS

SCAN DE

QR CODE EN

BEKIJK DEZE

EN ANDERE

VIDEO’S

move forward

WWW.APEXDYNA.BE | +32 (0)3 808 15 62

SPELINGSARME TANDWIELKASTEN, TANDHEUGELS EN RONDSELS

FBPS 600i

Het nieuwe veilige barcode positioneringssysteem,

zet een nieuwe standaard bij veilig positioneren

Safety at Leuze

www.leuze.com

Naamloos-5 1 31-03-2022 13:49


Tekst en beeld Leuze

SAFETY AT LEUZE

Leuze kent u al langer vanwege de innovatieve oplossingen met en door zijn optische sensoren. Dit doet het bedrijf

al meer dan zestig jaar naar volle tevredenheid van zijn klanten. Daarnaast levert het al jaren ook diverse sensoren

voor het veilig maken van machines en installaties. Gezien de veranderingen in de markt in een nieuw jasje:

Safety at Leuze.

De FBPS 600i wordt via twee SSI-interfaces aangesloten op een veilige evaluatie-eenheid en is geschikt voor toepassingen tot prestatieniveau.

Leuze kijkt ernaar uit om u te ontmoeten op

Indumation 2022, van 18 tot 20 mei in Kortrijk.

Het thema op de beurs is veiligheid, en de vier

pijlers daarvan bespreekt het bedrijf graag:

1. Veiligheidsoplossingen

2. Producten

3. Machineveiligheidsdiensten

4. Expertise

Diverse totaaloplossingen die voor hun klanten

bedacht en uitgevoerd zijn kunnen ook

vaak bij andere installaties uitgevoerd worden.

Van deze meestal gepatenteerde oplossing

is de engineering al grotendeels betaald en

vandaar worden deze kosten maar gedeeltelijk

berekend. Na oplevering wordt deze ook

door gecertificeerd.

Bij producten blijven zij ook doorontwikkelen,

zoals het Smart Process Gating principe,

waarbij er geen ‘armen en benen’ voor

mutingsensoren nodig zijn en daarmee een

minimale ruimte voor de veiligheidscomponenten

volstaat. Ook het nieuwe Veilig Barcode

positioneringssysteem FBPS zet een

nieuwe standaard bij positioneren en veiligheid,

met een foutreactietijd van slechts

tien seconden.

‘Kom langs op de beurs

en ga in gesprek

met ons team’

Machineveiligheidsdiensten voeren zij niet

alleen uit bij machines met eigen veiligheidssensoren

maar ook indien er andere merken

gemonteerd zijn. Dit kunnen zij op jaarlijkse

basis uitvoeren of bij ingebruikname. Leuze kan

ook een risicoanalyse van machines of productielijnen

uitvoeren. Dus het totale plaatje!

Expertise is altijd al een sterk punt van Leuze

geweest. De medewerkers hebben jarenlange

ervaring en worden vanaf de engineeringfase

betrokken bij de ontwikkeling van machines.

Hierdoor worden de sensoren steeds meer

geïntegreerd en vaak is dit kostenbesparend,

want achteraf beveiligen geeft vaker een extra

kostenpost door aanpassingen.

Zoals u kan lezen, heeft Leuze een passie voor

veiligheid. Daarom zijn de vier hoofdpijlers van

veiligheid ontwikkeld, om ervoor te zorgen dat

aan de veiligheidswensen wordt voldaan. Kom

langs en ga in gesprek met het team van Leuze

onder het genot van een bijzonder drankje. ■

De vier kant-en-klare veiligheidsoplossingen van Leuze.

LEUZE ELECTRONIC -

STAND 613

ia-online.be

| 51


Tekst Valérie Couplez | Beeld VEGA

Wat als u maar één niveausensor

meer nodig zou hebben?

De toepassing dicteert de wet in sensortechniek. In functie van het medium, de omgeving en de vooropgestelde

meetdoelen, wordt zorgvuldig de juiste sensor, met de juiste procesconnecties en het juiste antennesysteem,

gekozen. Die tijden zijn nu voorbij. VEGA betreedt met de VEGAPULS 6X een nieuw tijdperk, waarin er nog maar

één radarsensor nodig is om het niveau van al uw toepassingen in kaart te brengen.

Met één miljoen geïnstalleerde instrumenten

bij klanten, mag VEGA zich met recht en reden

specialist in radartechnologie noemen. Het

doet dat met twee productlijnen: de basisradarinstrumenten

– die hetzelfde prijskaartje

hebben als ultrasone sensoren, maar veel

betere prestaties neerzetten – en de PRO-serie,

radartechnologie die zelfs de meest uitdagende

metingen tot een goed einde brengt.

Het bedrijf met hoofdkwartier in Schiltach, in

het Zwarte Woud, doet zijn reputatie als radarpionier

weer alle eer aan met zijn meest recente

innovatie. De VEGAPULS 6X kan immers alle

denkbare niveautoepassingen meten. Productmanager

Florian Burgert: “De juiste sensor

kiezen is geen evidentie. Uiteraard staan onze

lokale teams altijd paraat om ondersteuning te

bieden, maar wij wilden dit proces desalniettemin

vereenvoudigen voor klanten om ze het

leven gemakkelijker te maken. Het resultaat

is één sensor, die zowel aan 80, 26 of 6 GHz

kan meten, en dat voor zowel vaste stoffen als

vloeistoffen. Dat geeft klanten de zekerheid dat

ze sneller de juiste sensor kiezen en altijd de

beste oplossing ter beschikking hebben.”

Eenvoudig af te stemmen

Wil dat zeggen dat de toepassing haar relevantie

helemaal verloren heeft? Allerminst. Hoewel

het hart van elke VEGAPULS 6X hetzelfde is, zal

de uitvoering verschillen afhankelijk van wat de

klant precies nodig heeft. De klant hoeft zich

dus geen zorgen te maken over de techniek,

frequentie of uitvoering, maar krijgt wel een

sensor op maat.

Met de VEGAPULS 6X heeft VEGA de traditionele instrumentkeuze op haar kop gezet: er is nog maar één

radarsensor – geschikt voor alle toepassingen.

“In functie van de omstandigheden waaraan

de sensor zal worden blootgesteld, wordt hij

eigenlijk op maat van de toepassing geconfigureerd.

De gebruiker heeft daarvoor niet eens

gespecialiseerde kennis nodig. Via de configurator

op de website wordt hij in een paar

52 | ia-online.be


afstand van maximaal 17 meter. Met de nieuwe

VEGAPULS 6X kunnen we probleemloos tot

boven de 30 meter. Onze testbaan was niet

langer”, vertelt Burgert met een knipoog.

Daarnaast verbeterden ook het meetbereik (nu

zowel voor vaste stoffen als voor vloeistoffen tot

120 meter) en de bandbreedte (vroeger 1 of 4

Ghz, nu 8 GHz). Hierdoor verbreedt de radartechnologie

van VEGA weer haar toepassingsbereik.

Safety first

Ook aan de veiligheid is gedacht. Functionele

veiligheid, want de VEGAPULS 6X beschikt

over een microcontroller met software volledig

conform de SIL-standaard, en dat voor het volledige

meetbereik.

“We hebben daarvoor onze knowhow in radartechnologie

gekoppeld aan de praktijkervaring

die we de voorbije jaren bij klanten hebben

kunnen opbouwen. Daardoor functioneert

de sensor volgens de SIL veiligheidsregels. Er

gebeuren veel minder ongedetecteerde fouten

(158 in plaats van 1.200) dan bij concurrenten,

en ook het aantal kritieke fouten hebben we

weten te halveren (44 in plaats van 110). We

bewijzen dus zwart-op-wit dat het veilig kan

met onze nieuwe radarniveausensor, terwijl

het tegelijk eenvoudig blijft voor gebruikers. Ze

hoeven enkel de set-up te doorlopen om stap

voor stap tot een veilige toepassing te komen”,

vat Skowaisa samen.

Maar veiligheid gaat vandaag nog verder dan

dat. In het Industrie 4.0-tijdperk duiken er meer

en meer geconnecteerde apparaten op. De

VEGAPULS 6X beantwoordt daarom ook aan

de cybersecurity IEC-62443-4-2 norm. Safety

en security in één sensor dus. ■

De nieuwe radar niveausensor VEGAPULS 6X is het

resultaat van dertig jaar ervaring en meer dan één

miljoen sensoren die over de hele wereld in gebruik zijn.

‘VEGAPULS 6X beschikt over een microcontroller met

software volledig conform de SIL-standaard, en dat voor

het volledige meetbereik’

eenvoudige stappen naar de juiste configuratie

geleid”, voegt productmanager Jürgen Skowaisa

eraan toe. “Waar hij vroeger misschien

tien verschillende sensoren nodig had om het

niveau in zijn processen in kaart te brengen,

kan hij nu met één en hetzelfde type beschikken

over alle mogelijke elektronica, antennes,

mechanische verbindingen, behuizing… die

nodig zijn.”

Betere prestaties

Een enorme stap vooruit dus in het gebruiksgemak,

maar ook binnenin is er hard gewerkt aan

nog betere prestaties. De meest opvallende is de

nieuwe radarchip. VEGA laat die sinds een aantal

jaren volledig volgens de eigen specificaties

bouwen. Het heeft die ervaring nu meegenomen

in de ontwikkeling van een tweede generatie.

“De nieuwe chip draagt in eerste instantie bij

tot het gebruiksgemak dat we nastreven. Door

zijn ingebouwde intelligentie hebben gebruikers

maar een handvol parameters nodig om

tot een volledige set-up te komen. Een tweede

opvallende verbetering is het hogere dynamisch

bereik, wat tot betere meetresultaten leidt. We

hebben de test gedaan met een metalen doel,

ter grootte van een knikker. Standaardapparaten

op de markt ‘zien’ dit doel nog tot op een

Vooral op de innerlijke waarden van de VEGAPULS

6X is VEGA trots: de niveaumeetspecialist presenteert

een in eigen huis ontwikkelde radarchip, die qua

prestaties en veiligheid nieuwe normen stelt.

VEGA - STAND 628

ia-online.be

| 53


Tekst Valérie Couplez | Beeld Lenze

‘FLEXIMATISEREN’

Bij TechNikkels hebben ze de term ‘fleximatiseren’ als motto. Automatiseren,

maar dan flexibel. Ze ontwikkelen en bouwen machines voor het toevoeren,

vullen en sluiten van flessen, potten en (jerry)cans en Amerikaanse

vouwdozen - en dan specifiek voor bedrijven die een grote diversiteit

daarvan verwerken. Partner voor hun automatiseringsvraagstukken is Lenze.

Directeur en oprichter Henk Nikkels heeft zijn

sporen verdiend in de speciaalmachinebouw

bij een paar grote industriële bedrijven. Hij

startte TechNikkels in 2003 en begon in 2011

met de ontwikkeling van een eigen afvul- en

verpakkingslijn. Inmiddels staat er een volwassen

bedrijf en wordt er volop ingezet op servitization.

“Waar de focus eerst voornamelijk

lag op het bouwen van hoogwaardige flexibele

machines, is die nu uitgebreid met het zorgen

dat klanten het maximale rendement uit onze

machines halen. Doordat we lokaal opereren

in Nederland en België, kunnen we ook heel

snel reageren op de vragen. Bij voorkeur doen

we dat remote, maar zo nodig zijn we snel op

locatie. Over vijf jaar ziet het er misschien wel

anders uit en kunnen we makkelijker nieuwe

markten bedienen, omdat we dan de remote

ondersteuning verder hebben doorontwikkeld

met alle beschikbare hulpmiddelen.”

Rendement vormt de sleutel

In de machines van TechNikkels worden verschillende

handelingen in een verpakkingsproces volledig

geautomatiseerd. Denk aan het toevoeren

van de verpakkingen, het vullen, het sluiten en

verpakken in een doos. “Niet alleen de vorm

en afmeting van een verpakking kunnen heel

divers zijn, maar ook het gebruikte materiaal

en de marges op de dikte van dat materiaal”,

legt Thijs Krijgsman uit, manager sales en service

bij TechNikkels. Er wordt getest met een transparante

kunststof fles die op hoge snelheid op

een machine wordt verwerkt. “We willen niet

alleen een machine of een lijn leveren, maar

ook een optimale prestatie van die machine en

een kleiner CO 2

-voetafdruk. Dat betekent dat

we ook op het gebied van monitoring proactief

adviseren én ontwikkelen.” Industrie 4.0 en

digitalisering kunnen hierin ondersteunen. Een

voorbeeld daarvan is het maken van dashboards

voor OEE-verbetering. “We hebben veel data

tot onze beschikking waarmee we input hebben

voor verdere ontwikkeling en optimalisering. De

data die uit de machine komt, is puur feitelijk. Zo

kun je de productie analyseren en zie je precies

waar je kunt verbeteren. Je onderbouwt als het

ware je OEE met objectieve data. Want het doel

is niet om te vertellen hóe klanten het moeten

doen, we reiken tools aan om de focus op de

juiste zaken te leggen.”

Flexibiliteit

De flexibiliteit van TechNikkels uit zich niet

alleen in de soorten verpakkingen die een

machine kan verwerken, maar ook in het

gebruik ervan: bedienen, omstellen, besturen …

“Onze machines zijn speciaal ontworpen voor

een brede productrange, dat is onze onderscheidende

factor”, zegt Krijgsman. “Daarom

zijn al onze machines supersnel of zelfs volautomatisch

omstelbaar. Vandaag zijn de batches

vaak klein en de levenscycli van producten kort.

Snel en gemakkelijk foutloos kunnen wisselen,

is een echte must. Alles is erop gericht dat de

lijn eenvoudig te bedienen, ook met het oog

op het verloop van personeel, eigenlijk kan

iedereen deze machine bedienen.” Nikkels legt

uit dat “alles in de machine gericht is op variatie.

Per proces kiezen we de juiste technologie,

zoals bij het plaatsen van flessen in de doos.

Daarbij proberen we zoveel mogelijk componenten

uit één hand te gebruiken, zodat alles

al in de basis op elkaar afgestemd is.”

Remote

Voor het remote leveren van support en conditiebewaking

krijgt de PLC als het ware de rol

van de poort naar buiten. De PLC wordt actuator

en communicator. Lenze project Stefan

van Dooren legt uit hoe dat in zijn werk gaat:

“Alle data wordt weergegeven in een dashboard.

Dat geeft echte toegevoegde waarde,

want alles is op elkaar afgestemd, het is echt

een end-to-end-oplossing. En met het dashboard

heb je een geweldige tool voor OEEmonitoring.”

Krijgsman vult aan: “Cijfers tonen

is de kunst niet. Informatie en context, dat is

belangrijk. Klanten willen zo simpel mogelijke

dashboards die de informatie overzichtelijk

aanbieden en voor iedereen te lezen zijn. We

vragen de klant welke informatie belangrijk is

en bouwen een overzichtelijk dashboard, gebaseerd

op de wensen van de klant, voorzien van

Van links naar rechts: Stefan van Dooren (Lenze),

Thijs Krijgsman (TechNikkels), Henk Nikkels (TechNikkels)

Marc Vissers (Lenze) en Daan Nikkels (TechNikkels).

“We zijn superblij met Lenze als partner. Zowel

op het automatiseringsvlak als op het gebied van de

operationele techniek.”

‘Automatisering zal steeds

belangrijker worden.

Niet alleen om kosten te

sparen, maar uit pure

noodzaak, omdat je met

minder mensen aan een

lijn moet kunnen werken’

54 | ia-online.be


objectieve informatie. Daar kan een productiemanager

wat mee.” Nikkels ziet nog meer

kansen: “De HMI kan een onderscheidende

factor zijn voor het werkplezier van de operator.

Maar voor ons is het belangrijk dat we minder

stilstand kunnen realiseren doordat we remote

mee kunnen kijken. Op die manier kun je heel

snel ondersteuning bieden bij een stilstand.”

Maximale ondersteuning

Een ander voorbeeld passeert de revue. In 2014

bouwde TechNikkels een grote speciaalmachine

voor het inpakken van cadeaupapier. En tegelijkertijd

had het bedrijf al een opdracht lopen

voor een grote lijn. “Toen werd het een kwestie

van slim opereren. Want beide opdrachten

hadden een hele korte doorlooptijd en dan

trek je niet zomaar even een blik mensen open.

Voor de besturingen van die twee opdrachten

hebben we toen contact gezocht met Lenze. En

we vonden elkaar onmiddellijk. We kregen de

maximale ondersteuning om die twee projecten

er binnen de gewenste tijd doorheen te trekken.

Dat was in het begin van onze samenwerking

en ik moet zeggen, we zijn superblij met Lenze

als partner. Zowel op het automatiseringsvlak als

op het gebied van de operationele techniek. We

hebben in de tussentijd al heel wat projecten

samen gedaan en we zijn erg tevreden.”

Management van je installed base

Die OEE, dat zit dus wel snor. Maar ook assetmanagement

is gebaat is bij objectieve data en

informatie. Daan Nikkels, verantwoordelijk voor

service business development binnen Nikkels

“Als je de installed base goed kunt volgen, kun

je lerend vermogen inbouwen met een historie

van vragen en incidenten. Alle inspecties zijn

inzichtelijk, kortom de hele voorgeschiedenis

van je installaties. We zijn een pilot aan het uitvoeren

met Lenze, waarbij klanten alle vragen in

één portaal aan ons sturen. Heel laagdrempelig,

maar het werkt alleen als ook de klant de nieuwe

oplossing omarmt.” Van Dooren is namens Lenze

projectleider bij de pilot: “Vanuit het platform

kunnen we remote maintenance bieden, loggen

we alle informatie over bijvoorbeeld storingen,

maar ook alle documentatie is daar opgeslagen.

Alles centraal met een uitgebreid historisch overzicht.”

De ontwikkelingen gaan in volle vaart.

Nikkels: “Automatisering zal steeds belangrijker

worden. Niet alleen om kosten te sparen, maar

uit pure noodzaak, omdat je met minder mensen

aan een lijn moet kunnen werken. Er is een

schaarste aan mensen, middelen én materialen,

en dan is het heel fijn als je leverancier dichtbij zit,

dat is een echt pluspunt.” ■

Per proces kiest TechNikkels de juiste technologie, zoals bij het plaatsen van flessen in de doos. Daarbij probeert

het zoveel mogelijk componenten uit één hand te gebruiken, zodat alles al in de basis op elkaar afgestemd is.

LENZE - STAND 139

ia-online.be

| 55


Tekst Piet Debisschop | Beeld Eplan

Online tool en 3D software

bevestigen diepgang van

een jarenlang partnership

De samenwerking tussen softwarebedrijf Eplan en kastenfabrikant Rittal bewijst al decennialang zijn efficiëntie.

Een succesvolle tandem, die de jarenlange symbiose nu bezegelt met een extra toegankelijke online applicatie:

de krachtige configurator RiPanel van Rittal toont zich een laagdrempelige, instapvriendelijke oplossing die

bovendien één-op één compatibel is met vaste waarde Pro Panel van Eplan.

Met SmartWiring breng je elegant correcties aan in het schema.

56 | ia-online.be


We bespraken de complementaire kracht van

Eplan en Rittal, straks trouwens zij aan zij op

de beurs, met Koen Wolfcarius (Managing

Director Rittal) en Robby Doumen (Managing

Director Eplan).

“We werkten vroeger veel meer op een gescheiden

manier samen”, aldus Doumen. “De raakvlakken

waren er wel, maar van een echte

stroomlijning van gegevens was geen sprake.”

Wolfcarius: “Nu zowel wij als onze klanten

betrokken zijn in digitale transformaties, zijn

we zelf uiteindelijk de rijkdom en kwaliteit van

de data beginnen inzien.”

Doumen: “Elk project start steeds vanuit de

engineering, waar onze Pro Panel software in

staat is het elektrische schema op te waarderen

naar 2D en 3D modellen die een zeer complete

visualisatie van het project vormen. In deze

fase wordt een vracht aan data gegenereerd

die zowel de componenten mét hun plaatsing

en bedrading omvat, als ook de kastdimensionering,

en alle andere specificaties die de

kast betreffen.”

Boor-en freesgatpatronen alsmede de correcte

specificaties van de koelunit zitten daar bijvoorbeeld

ook bij. Stuk voor stuk data die uiteindelijk

bij de Rittal-machines moeten belanden.

Een gelijkaardig verhaal geldt voor de uiteindelijke

montage en bekabeling, waar dankzij de

3D tekeningen en duidelijke bedradingsvisualisaties

niet langer hoger geschoold technisch

personeel voor nodig is.

De tool Smart Wiring van Eplan voorziet

bovendien in een methodisch en overzichtelijk

werkschema dat de voortgang van de bedrading

opvolgt, zodat een job-overdracht tussen

verschillende operatoren foutloos loopt.

Ook vormt het last-minute aanbrengen van

eventuele wijzigingen geen obstakel. Smart

Wiring ondersteunt waar nodig de overeenkomstige

wijzigingen in schema’s.

Ten slotte verzorgt het platform op blijvende

basis het databeheer bij en na oplevering van

de kast. De verplichte tekening “as built” zit

daarom vervat in een QR-code die Rittal binnenin

de kast aanbrengt. Via Rittal’s ePocket

cloud applicatie kan dan alle Eplan info geraadpleegd

worden.

Pro Panel toont zich zo vooral een prima oplossing

voor bedrijven die grotere kastenreeksen

produceren, omdat de software in staat is zeer

gecentraliseerd de volledige automatisatie aan

te sturen, en dit gaande van de draadconfectie

over het snijden en plooien van koperbaren tot

de volledige kastvoorbereiding.

3D-modelling is een krachtige tool.

De ‘as built’-documentatie is beschikbaar via ePocket.

Om ook klanten te kunnen bedienen die kleinere

reeksen bouwen, en zelf niet over Rittalmachines

beschikken, biedt Rittal al een tijd

zijn eigen productie in het Lokerse Modification

Center aan. Voor de klant volstaat het in dat

geval om zijn Pro Panel data-file naar Rittal te

sturen, waarna de kast machinaal wordt voorbewerkt.

Rittal werkt immers met dezelfde

EPLAN-software.

‘De engineering gebeurt heel vroeg in de value chain en

koppelt per direct met de machinewereld”

De configurator RiPanel stroomlijnt dit proces

nu nog verder als een online tool, zodat klanten

vanaf dit platform om het even welke Rittal

kast kunnen configureren en bestellen. De tool

levert meteen een 3D-beeld op, en kan ook

rechtstreeks met Rittal machines koppelen, wat

hem zeer efficiënt maakt.

Zo worden de data naadloos van de ene

businessunit naar de andere gecommuniceerd.

RiPanel beheert immers de volledige

datastroom, vertrekkend bij de inkoopfase.

Het platform vormt zo een krachtige tool die in

één beweging de brug maakt met het digitaalkwalitatieve

van de engineering.

Een andere feature is de bi-directionele datakoppeling

met Pro Panel die RiPanel aankan.

Men kan als klant heel eenvoudig RiPanel

opstarten, en dan meteen omschakelen naar

het 3D-platform van Pro Panel. ■

Voordefinitie van bekabeling in detail.

EPLAN SOFTWARE &

SERVICES - STAND 550

ia-online.be

| 57


Let's focus on digital transformation

Download het whitepaper en bekijk de casevideo

Naamloos-2 1 03-09-2021 09:46


Tekst Vecoplan | Beeld Vecoplan

Machines verbinden met

de cloud is voordelig

Vecoplan is een leverancier van machines en apparatuur voor de voorbereiding en behandeling van primaire en secundaire

grondstoffen. Met meer dan 500 werknemers en 18 actieve patenten is het bedrijf een pionier in zijn segment. In 2014

opende Vecoplan een eigen Technology Center, een van ‘s werelds grootste en modernste ontwikkelingscentra op het

gebied van circulaire economie. Al in 2008 bood Vecoplan zijn klanten toegang op afstand tot hun machines. De plannen

werden echter al snel uitgebreid en Vecoplan werkte aan zijn visie op machineconnectiviteit. Zo ontstond in 2018 de visie

om in de toekomst niet alleen machines te verbinden, maar ook om real-time machine data te verzamelen, te evalueren

en te visualiseren.

Smart Center als centraal portaal

De visie werd al snel omgezet in concrete ontwikkelingsprojecten

en test runs, tot uiteindelijk,

in januari 2021, alle machines werden

uitgerust met de IXON oplossing. Bij Vecoplan

gaat het digitale serviceaanbod door het leven

onder de naam VSC.connect en omvat het

een breed scala aan functies: van toegang op

afstand en data-analyse tot live camerabewaking

via smartphone.

"Er waren veel redenen voor onze samenwerking

met IXON, zoals de gegarandeerde IT-veiligheid

en de kosteloze licenties voor toegang

op afstand. Maar uiteindelijk was de snelle

implementatie doorslaggevend. In minder dan

twee maanden hadden we onze eigen app en

branding up and running".

60 | ia-online.be


Standaard connectiviteit

Tegenwoordig rust Vecoplan zijn machines

standaard uit met de IXrouter. Daardoor kan

Vecoplan nu een efficiëntere dienstverlening

aanbieden. "Momenteel gebruiken we vooral

de VPN- en meldingsfuncties. We willen ons

portfolio echter graag verrijken met nog meer

toegevoegde waarde en slimme diensten",

meldt Kessler. "Daarnaast leggen we via een

HTTP-tunnel een verbinding met een camera,

zodat we via de IXON Cloud live in de machines

kunnen kijken.”

Vecoplan biedt dit laatste als optie aan zijn klanten

aan. Wat dit extra bijzonder maakt? Deze

service wordt klanten gratis aangeboden. "We

bieden deze service aan, zodat de klant meer

belang heeft bij het online brengen van de

machine. In het verleden hadden we vaak het

probleem dat de klant de machines alleen wilde

aansluiten in geval van een acuut probleem. Met

de camerafunctie is er een daadwerkelijke meerwaarde

voor het dagelijks gebruik."

Altijd zicht op prestaties

De klanten van Vecoplan zijn erg blij met

deze service, omdat gebruikersfouten geen

uitzondering zijn en de shredder- en recyclinginstallaties

te groot en niet zichtbaar zijn. De

camerafunctie helpt om het machineniveau

te controleren en de machine te optimaliseren

voor het materiaal dat erin wordt gegooid.

Maar welke voordelen haalt Vecoplan zelf

uit deze oplossing? "Omdat de machines

altijd online zijn, krijgen we via live machine

data feedback over de prestaties van onze

machines in het veld. Als machinebouwer

weet je alleen hoe de machine zich

gedraagt als deze nieuw is. De data helpen

ons te begrijpen hoe de machine na X-aantal

bedrijfsuren presteert.”

Voor de optimale machine 2.0

De machine data worden vervolgens gebruikt

voor het ontwerp van nieuwe machines, maar

moeten ook nuttig zijn voor de application engineers.

"Hoe meer feedback we krijgen van geïnstalleerde

machines, hoe beter de leercurve is."

“In de toekomst willen we ons meer gaan richten

op datalogging met IXON Cloud, want daar

hebben we net een business concept voor ontwikkeld",

kondigt Daniel Kessler aan. "Deze data

helpen ons om de stap naar voorspellend onderhoud

te zetten. We willen klanten triggeren over

inefficiënt gebruik van de machines. Tegelijkertijd

willen we echter onze after-sales service erop

voorbereiden dat het zinvol kan zijn om offertes

voor reserveonderdelen uit te sturen.” ■

VECOPLAN –

STAND 118

ia-online.be

| 61


De Perforex is een bewerkingsmachine die alle parameters voor het boren en tappen van uitsparingen in kasten en montageplaten uit 3D-designs van Eplan haalt.

Tekst Johan Debaere | Beeld Rittal/Eplan

ZUSTERBEDRIJVEN ZETTEN

COMPLEMENTARITEIT IN DE VERF

Om concurrentieel te blijven is automatisatie voor veel maakbedrijven vaak de enige optie. Zusterbedrijven Rittal en

Eplan slaan de handen in elkaar en staan op deze editie van Indumation voor het eerst op dezelfde stand. Door de

combinatie van de engineeringsoftware van Eplan en de productiemachines van Rittal, wereldspeler op het vlak van

behuizingstechniek en IT-infrastructuur, kunnen kastenbouwers de productie van hun kastsystemen grotendeels

automatiseren. Daardoor verhoogt de efficiëntie en worden de kosten gereduceerd, zonder in te boeten aan

kwaliteit en nauwkeurigheid.

One-stop-shop

“We weten allemaal dat Belgische maakbedrijven

met hoge loonkosten af te rekenen hebben.

Daarom is de stap naar automatisatie vaak de

enige mogelijkheid om hun marktpositie te

blijven behouden en concurrentieel te blijven.

Voor hen vormen Eplan en Rittal wereldwijd

een unieke partner, die zowel de software als

de hardware voor de automatisatie van hun

productieproces in eigen huis heeft. Als onestop-shop

maken we het leven van deze doelgroep

een stuk eenvoudiger,” stelt Danny Forré,

product manager bij Rittal. “Zowel Eplan als

Rittal behoren tot de Friedhelm Loh Group. Het

softwarehuis focust op engineeringsoftware

die toelaat om kastsystemen volledig in 3D

uit te tekenen. Wijzelf bieden, naast een uitgebreid

gamma van kwalitatieve kastsystemen

en behuizingen voor industrieel gebruik, ook

intelligente productiemachines die inspelen

op de oplossingen van Eplan. Deze machines

gebruiken data rechtstreeks uit een software

zoals ProPanel, voor een bijna volautomatische

productie van kastsystemen.”

Synergie demonstreren

De Perforex van Rittal is een duidelijk bewijs

van de complementariteit tussen beide zusterbedrijven.

Deze bewerkingsmachine haalt alle

noodzakelijke parameters voor het boren en

62 | ia-online.be


Met gebruik van deze software van Eplan kunnen alle uitsparingen perfect gerealiseerd worden.

tappen van uitsparingen in kasten en montageplaten

immers uit 3D-designs van Eplan. Het

enige wat de operator moet doen, is de plaat of

deur op de machine leggen en op de startknop

drukken. Dankzij de automatisatie wordt bij het

boren veel tijd bespaard. De combinatie van de

Perforex met de data uit de software van Eplan

resulteert ook in een kwalitatieve afwerking en

een nauwkeurigheid die een operator manueel

nooit kan bereiken.

De Wire Terminal knipt en bedrukt alle draden op

basis van data uit Pro Panel en werkt deze dan af

met een adereindhuls.

“Tijdens Indumation willen we voor het eerst de

synergie tussen beide bedrijven tonen. Rittal

en Eplan zetten op een gedeelde stand hun

volledige productgamma voor alle sectoren in

de schijnwerpers”, gaat de product manager

verder. “Zo zal een demomachine live de flow

van de producten van beide bedrijven doorheen

de waardeketen tonen. De meeste aandacht

gaat hierbij uit naar de Wire Terminal van

Rittal voor draadconfectie.”

Geautomatiseerde draadconfectie

De automatisatie op het vlak van mechanische

bewerkingen neemt toe. Dat geldt echter evenzeer

voor de vraag naar automatisatie van de

draadconfectie. “We spelen hier perfect op in

met onze Wire Terminal”, geeft Danny Forré aan.

“Deze machine knipt en bedrukt alle draden

op basis van data uit de Pro Panel software

en werkt deze dan af met een adereindhuls.

Zo moet de verwerker de draden alleen maar in

de kast aansluiten. Efficiënter kan het niet.”

“In de meeste productiebedrijven worden techniekers

ingezet om complexe bekabelingsschema’s

te kunnen interpreteren. Maar het wordt

steeds moeilijker om dergelijke profielen te

vinden. Dankzij de combinatie van onze Wire

Terminal met de Smart Wiring oplossing van

Eplan kan de assemblage nu ook gebeuren

‘Voor productiebedrijven

zijn we de enige partner

die hardware en software

in huis heeft’

door medewerkers die minder technisch onderlegd

zijn. Zo bieden we uiteindelijk een oplossing

voor het nijpende personeelstekort in onze

huidige maakindustrie”, sluit Mario Van Bever,

business development manager bij Rittal, af.

“Tijdens Indumation zetten we dus voluit in op

innovatie. Daar stopt het echter niet, want ook

in de toekomst zullen we verder producten en

machines ontwikkelen en optimaliseren om de

stap naar automatisatie voor productiebedrijven

gemakkelijker te maken.” ■

RITTAL/EPLAN –

STAND 550

ia-online.be

| 63


Meer info: www.rittal.be

BIJ RITTAL WILLEN WE ELKE DAG OPNIEUW ONSZELF OVERTREFFEN

Rittal is meer dan techniek, we leveren praktische en betrouwbare producten. We helpen onze klanten

met oplossingen en diensten die bijdragen aan het duurzame succes van hun organisatie.

Dit is onze drijfveer. Samen met onze collega’s en partners zetten wij al onze kennis, ervaring en service

hiervoor in. Onze totaaloplossingen vindt u terug in tal van branches zoals IT, paneelbouw, railinfra,

chemie, energie, procesindustrie, food, water, maritiem, overheid, automotive en luchthavens.


Helmholz

YOUR EXPERT FOR PROFINET AND INDUSTRIAL NETWORK$

®

Uw partner voor machineen

arbeidsveiligheid

tec.nicum is de service afdeling binnen de

Schmersal Groep. Het biedt machinefabrikanten

en machinebouwers een product- en fabrikantonafhankelijk

advies.

Wij ondersteunen u bij het veilig ontwerpen van uw

machines en werkplekken! Het tec.nicum-team

ontwerpt en implementeert veiligheidsoplossingen

in alle levenscycli van uw machines.

Ons dienstenaanbod:

tec.nicum academy

Trainingen en seminars

tec.nicum consulting

Adviesdiensten

tec.nicum engineering

Planning en projectplanning

tec.nicum integration

Uitvoering en montage

VISIT US AT INDUMATION 2022

STAND 601

Il

Meern,ernn,e

(!]!pr.., ·

automatiseringsoplossingen

kunt u te weten komen op:

www.helmholz-benelux.eu

www.tecnicum.com

ad_tecnicum_95x267_nl.indd 1 14.09.21 11:23


Tekst Piet Debisschop | Beeld Systeme Helmholz Benelux

Draadloze

ethernetoplossing

tot honderden

meters diep

PROFINET is vandaag de onbetwiste standaard voor industrieel ethernet. Het

opzetten van een optimale PROFINET-infrastructuur blijft echter alsnog een

op-maat-verhaal. Niet zelden is de kabel dan zelf een limiterende factor, en

dringen zich draadloze oplossingen op. Hoe dit zonder performantieverlies

kan, bewijst het DATAEAGLE systeem van HELMHOLZ. De DATAEAGLE maakt

het mogelijk om via PROFINET of PROFISAFE draadloos te communiceren

zonder extra configuratie.

Een mooi voorbeeld is de draadloze PROFIsafe

en PROFINET verbinding die werd toegepast

bij de renovatie van de Arlberg snelwegtunnel

in Oostenrijk.

De tunnel werd in 1978 geopend en is met zijn

14 kilometer lengte de langste autotunnel van

Oostenrijk. Hij vormt ook de veiligste verbinding

tussen Tirol en Vorarlberg.

De jongste renovatie is uitgevoerd met als doel

de globale veiligheid van de tunnel te verbeteren.

Hierbij vormde de nieuwe automatisering

van de onderhoudslift naar de enkele honderden

meters diepe ventilatieschachten een

belangrijk hoogtepunt.

Bovendien kwamen er extra en verkorte vluchtroutes,

nieuwe verlichting, thermische scanners

ten behoeve van vrachtwagens, en een

omvangrijke modernisering van de ventilatiesystemen

bij kijken.

diepte van maar liefst 736 meter. Beide schachten

hebben elk een diameter van ongeveer

8 meter en omvatten ventilatoren die de aanen

afvoer van lucht verzorgen. Ook bevindt zich

in deze schachten een personenlift voor het

onderhoudspersoneel.

Voor de communicatie tussen de bedieningselementen

en de liftkooi werd in het verleden

gebruikgemaakt van kabels die op een trommel

op- en afgerold werden. Door de afstanden van

honderden meters zorgden deze kabels voor

zowel hoge kosten als een uiterst intensief onderhoud.

Een draadloze oplossing drong zich op.

Voor de nieuwe besturing van de personenliften

werd daarom gebruikgemaakt van een

S7 F-PLC en remote IO. Alle componenten zijn

in failsafe op basis van PROFIsafe uitgevoerd.

Tegelijk wordt PROFINET gebruikt als communicatietechnologie.

Tunnelschacht van 736 meter diep.

Geen gevaar bij onderbreking

Er werd bij de keuze van de radiotechnologie

vertrouwd op de DATAEAGLE oplossing, die

zich al in veel andere projecten bewezen had.

Dit type robuuste, draadloze oplossing vormt

immers een krachtig alternatief voor bedrade

systemen, en blinkt ook uit in beschikbaarheid.

Bij een eventuele onderbreking kunnen

er bovendien geen gevaarlijke situaties ontstaan,

wat voor deze toepassing een belangrijke

troef vormt.

In het bewuste project werden modules van het

type DE 4712 gebruikt. Deze versie ‘begrijpt en

spreekt’ PROFIsafe via PROFINET en gebruikt

Ventilatieschachten

De luchtverversing in de tunnel gebeurt via

twee ventilatiecentra bij de tunnelportalen en

twee verticale ventilatieschachten: de ‘Maienwasen’-schacht

aan de Tiroolse kant heeft een

diepte van 273 meter, en de ventilatieschacht

‘Albona’ aan de Vorarlberg-zijde heeft een

‘De gevoeligheid voor interferentie is globaal gezien erg

laag dankzij Adaptive Frequency Hopping, of AFH’

66 | ia-online.be


luetooth als radiotechnologie. Het bereik

bedraagt – afhankelijk van de omgevingskenmerken

– vele honderden meters. Hiermee

wordt in de huidige toepassing veilig een

afstand van ruim 700 meter in de Albonaschacht

overbrugd.

De gevoeligheid voor mogelijke interferentie

vanwege andere apparaten is over het

algemeen erg laag dankzij het toepassen van

Adaptive Frequency Hopping, of AFH. In het

basisstation en op de cabine werden bovendien

krachtige richtantennes gebruikt.

Trommel van onderhoudslift.

Het gebruik van deze radiotechnologie is een

krachtige probleemoplosser, omdat het enerzijds

zorgt voor een optimale bedrijfszekerheid

en er anderzijds merkelijk lagere onderhoudskosten

tegenover staan.

Veiligheid gegarandeerd

Dankzij de uitgevoerde modernisering zijn de

systemen weer ‘state of the art’ en garanderen

ze nog optimaler de veiligheid van de medewerkers.

Het gebruik van radioverbindingen via

PROFINET heeft trouwens nog een extra toegevoegde

waarde voor toekomstige IIoT-toepassingen:

het biedt namelijk mogelijkheden voor

het aansluiten van moeilijk bereikbare sensoren

en zelfs het verbinden hiervan met de cloud is

nu zonder meer mogelijk.

En tot slot: het inzetten van DATAEAGLE

limiteert zich niet tot louter PROFINET alleen.

De draadloze oplossing is ook beschikbaar

voor andere protocollen, zoals PROFIBUS en

CAN-netwerken. ■

HELMHOLZ BENELUX -

STAND 601

ia-online.be

| 67


Tekst Piet Debisschop | Beeld Zimmer Group Benelux

Krachtige plug-and-play

oplossing voor grijpertechniek

Voor cobots geldt een genormeerd afwerkingsniveau.

‘De gebruiksbeleving is in deze tijden

minstens even belangrijk als de

technologie zelf’

68 | ia-online.be


De robotgrijper is een zeer polyvalente tool die voor de meest uiteenlopende toepassingen schaalbaar is, gaande

van zwaar logistiek werk tot delicate labo-applicaties. Die schaalbaarheid is binnen de robotica bovendien niet

louter kracht-gerelateerd. Mede door de komst van de cobot, worden nu ook intelligente communicatiemodules

geïntegreerd, waardoor de grijpertechniek meer en meer een laagdrempelig plug-and-play verhaal wordt.

De markt van robotonderdelen telt maar een

handvol grote spelers, die binnen de sector

ook verantwoordelijk zijn voor het gros van alle

research- en pionierswerk. Het Duitse Zimmer

Group is er zo een van, en mag zich terecht

voortrekker noemen in de wereld van zowel

robot- als cobotcomponenten.

We spraken met Jeroen van den Heuvel, wiens

bedrijf ZVS Techniek sinds het jaar 2000 de

vertegenwoordiging van Zimmer voor de

Benelux verzorgt.

“ZVS Techniek werd eigenlijk dit jaar door

Zimmer overgenomen”, licht Van den Heuvel

de situatie toe. “Onze activiteiten, service en

productaanbod blijven echter onveranderd;

we opereren alleen onder de nieuwe naam

Zimmer Group Benelux en maken voortaan

deel uit van de ruim 1.200 mensen die

Zimmer wereldwijd tewerkstelt.”

Aanbod

Het productgamma van Zimmer omvat grijpermechanische

en andere robotonderdelen zoals

schokdempers en robotgrijpers, wisselaars,

lineair sledes, zwenkeenheden, stootdempers

en compensatiemodules. Eindbestemming zijn

hierbij de meest uiteenlopende robotvarianten,

zoals 6-assige robots, portaalrobots en uiteraard

ook cobots.

Voor elk van deze componenten heeft het

bedrijf een specifieke catalogus. Er bestaat

bovendien een aparte catalogus in functie van

de diverse cobotmerken, en welke toebehoren

men hiervoor bij Zimmer kan verkrijgen.

Los van het catalogusaanbod, dat uiteraard de

standaard componenten omvat, biedt Zimmer

eveneens zijn zogenoemde ‘systemen’ aan. Dat

zijn dan kant-en-klare oplossingen die men

klantspecifiek aanbiedt.

Alle producten worden autonoom door

Zimmer geproduceerd, en het bedrijf kan permanent

terugvallen op een ruime voorraad

van catalogusreferenties.

Jeroen van den Heuvel: “De pandemie heeft

onze robot- en vooral cobotindustrie allesbehalve

afgeremd. Vooral de vraag naar specifieke

grijpers voor cobots steeg explosief.”

Cobots en protocol

Een tendens die niemand verbaast, nu we

voor steeds meer toepassingen een onomkeerbare

verschuiving van robot naar cobot

vaststellen. Een nauwe, performante samenwerking

tussen mens en robot kan immers

een immense impact hebben op de efficiëntie

van het werkproces.

Om dit alles in goede en vooral veilige banen

te leiden, geldt voor cobots wel een heel specifieke

normering. Deze begrenst onder meer de

maximale klemkracht tot 140N, definieert het

afwerkingsniveau (geen scherpe kanten), en

voorziet in een streng gebruikersprotocol. Een

cobot opereert immers zonder afscherming, én

in de directe nabijheid van de mens.

Gebruiksbeleving

De kwaliteit van elke Human-Robot-Collaboration

valt of staat echter met de flexibiliteit,

aanstuurbaarheid en het gebruikersgemak van

de grijpertechnologie. Louter technisch wordt

met name in precisiedelen als servogrijpers heel

veel technologie gestopt, omdat hier zowel de

kracht als de snelheid worden gestuurd.

De gebruiksbeleving van de klant is in deze

tijden echter minstens even belangrijk. Hierdoor

worden krachtige plug-and-play oplossingen,

die de grijper in de cobot integreren, essentieel

voor de verdere evolutie van de cobot in een

industriële omgeving. Jeroen van den Heuvel:

“Het is bijvoorbeeld essentieel dat de gebruiker

de grijper op zijn display ziet. Via zogenaamde

smart communication modules ontstaat er zo

een belangrijk plug-and-play potentieel, waardoor

de klant heel eenvoudig aan het programmeren

kan gaan.“

Met als basis een verregaande gebruiksvriendelijkheid.

De communication modules worden in

de praktijk als een apart pakketje bij het grijpersysteem

geleverd, waardoor de robottechnologie

zoals consumentenelektronica wordt benaderd.

Het resultaat is een heel laagdrempelige toegang

tot een hoogtechnologische oplossing.

De montage van de grijper zelf op de cobot

blijft hierbij in principe universeel, maar kan

desgewenst individueel worden afgestemd op

het merk, met soms lichte aanpassingen op het

standaardproduct. ■

Een grijpercombi van Zimmer.

Hoogtechnologische grijpers als basis voor krachtige

plug-and-play oplossingen.

De grijper als precisie-instrument.

ZVS TECHNIEK -

STAND 559

ia-online.be

| 69


Uit technisch oogpunt is het voor LiSEC enorm belangrijk dat Lenze’s producten meegroeien met automatiseringstaken en compatibel

blijven over verschillende machinegeneraties heen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Lenze

DE ESSENTIE VAN SUCCES:

KLANTEN BEGRIJPEN

LiSEC Austria heeft kristalheldere ideeën als het op de automatisering van machines aankomt. Daar overtuigt

automatiseringsspecialist Lenze al jaren met een diepgaand begrip over de specifieke eisen en een universeel en

schaalbaar automatiseringsportfolio dat daarop inspeelt. Lenze helpt de machinebouwer op weg naar de slimme

fabriek van de toekomst.

LiSEC mag zich een van ’s werelds belangrijkste

toeleveranciers noemen in de

productie en afwerking van vlak glas

70 | ia-online.be


Beide bedrijven genieten al meer dan vijftien

jaar van een positieve en constructieve relatie.

Uit ervaring weet Lenze dat de basis voor een

samenwerking op lange termijn een diepgaande

kennis is van de toepassing van klanten. Dat is

het vertrekpunt om samen ideale oplossingen

te kunnen bedenken en optimale systemen te

ontwikkelen. Uit het standpunt van de machinebouwer

levert het weinig op om van automatiseringspartner

te veranderen. Dipl.-Ing. Gottfried

Brunbauer, CEO van LiSEC vult aan: “Een krachtige,

strategische partner zoals Lenze aan je zijde

is onontbeerlijk in automatisering. We appreciëren

het enorm hoe we ongedwongen samen

tot technische oplossingen komen om snel antwoord

te bieden op uitdagingen.”

State-of-the-art machines

LiSEC mag zich een van ’s werelds belangrijkste

toeleveranciers noemen in de productie en

afwerking van vlak glas. Het bedrijf ontwikkelt

en bouwt systemen om glas te snijden en te

sorteren, maar ook individuele componenten

of volledige productielijnen voor de productie

van geïsoleerd of veiligheidsglas en zelfs zowel

de machines als de tempereersystemen om

glashoeken te werken. De brede range aan

machines van LiSEC zorgde onder meer voor

de façade van Google’s hoofdkwartier in Californië

of de glaspartijen in het hoogste gebouw

van de wereld, de Burj Khalifa in Dubai. Wie

de productieplants van LiSEC van dichtbij onder

de loep neemt zal overal Lenze aandrijf- en

automatiseringstechnologie aantreffen om de

grote diversiteit van de glasindustrie de baas te

kunnen. Karl Fehrer, salesmanager bij Lenze, is

trotst op de uitgebreide expertise van het bedrijf:

“Lenze houdt de focus op het totaalplaatje en

kan op die manier een optimaal totaalpakket

leveren van motor, tandwielkast, frequentieregelaar,

helemaal tot aan de juiste controller en

het juiste concept voor onderhoud.”

Schaalbare oplossingen die

meegroeien

Uit technisch oogpunt is het voor LiSEC enorm

belangrijk dat Lenze’s producten meegroeien

met automatiseringstaken en compatibel blijven

over verschillende machinegeneraties heen. De

i550 frequentieregelaar blinkt hier met name

in uit en scoort punten doorheen de volledige

‘glaslijn’ met zijn schaalbare functionaliteiten en

compact ontwerp. Werner Holzknecht, hoofd

automatiseringsdiensten bij LiSEC blikt tevreden

terug op de afgelopen jaren: “De Lenze frequentieregelaar

kon alle onze veranderingseisen

van de voorbije decennia aan, ongeacht of het

bussysteem of het bereik van de functies veranderde,

er torsiecontrole of een systeemmigratie

nodig was of, misschien nog het beste voorbeeld,

zelfs wanneer we een synchrone motor

zonder sensoren wilden controleren. De universaliteit

van de frequentieregelaar van Lenze is

ook ideaal door zijn formaat. Voor al zijn flexibiliteit

blijft het gewoon een gestandaardiseerde

component met alle voordelen van industriële

productie en kwaliteitsgaranties.

‘Een krachtige, strategische partner zoals Lenze aan je

zijde is onontbeerlijk in automatisering’

Wie de productieplants van LiSEC van dichtbij onder de loep neemt zal overal Lenze aandrijf- en automatiseringstechnologie

aantreffen om de grote diversiteit van de glasindustrie de baas te kunnen

Gezamenlijk pad naar de fabriek

van de toekomst

Digitalisering is een hoofdthema voor LiSEC als

een machine- en fabrieksbouwer. Het ultieme

doel is om digitale technologie in te zetten om de

vereiste data heel doelgericht te genereren, capteren,

opslaan en verwerken. LiSEC’s ambitie: zowel

expliciete als impliciete informatie in deze gegevens

gebruiken in combinatie met slimme oplossingen

om een boost te geven aan kwaliteit, efficiëntie,

transparantie, flexibiliteit en toegevoegde waarde.

LiSEC heeft reeds een breed portfolio van applicaties

en oplossingen op dit domein maar het wil

zijn inspanningen hierin nog aanzienlijk versterken.

Beide bedrijven hebben de continue ontwi kkeling

en uitbreiding van decentrale toevoerunits tot doel

gesteld. Daarnaast willen ze aandrijftechnologie

introduceren zonder schakelkasten. Verder blijft

de focus liggen op decentrale intelligentie in

de aandrijftechnologie, predictief en preventief

onderhoud en merkbare verbeteringen in

inbedrijf stelling door automatische teach-in. De

relevante topics van One Cable technology (OCT)

en bussystemen met veiligheidsfunctie (FSoE)

zullen uiteraard ook de nodige aandacht krijgen.

“Dit zijn welgekomen uitdagingen”, zegt Fehrer.

“Kundige ondersteuning in nieuwe ontwikkelingen

en de introductie van nieuwe technologieën

is de sleutel tot een succesvolle samenwerking.

Dit versterkt het partnerschap tussen LiSEC en Lenze,

twee bedrijven die zich engageren voor perfectie en

hun oog altijd op de toekomst houden.” ■

LENZE - STAND 139

ia-online.be

| 71


De digital twin vormt een prima leidraad voor de bekabeling.

Tekst Piet Debisschop | Beeld IGE+XAO

INTELLIGENTE

3D-SOFTWARE OVERAL

INZETBAAR

De meeste CAE-systemen vormen veelal op zichzelf staande softwarepakketten, die enkel met merkeigen

bestanden compatibel zijn. Met zijn 3D PANEL+ pakket overstijgt IGE+XAO nu glansrijk deze beperking, en zet

het softwarebedrijf een totaaloplossing neer die in staat is om uit elk elektrisch schema een 3D-kastaanzicht te

ontwerpen. Dit 3D-model produceert bovendien een vracht aan belangrijke informatie die later mee de productie

zal aansturen.

72 | ia-online.be


Vaak is het gebruiken van basistekeningen, gemaakt

met één type ontwerpsoftware voor de aanmaak

van 3D-modellen met een ander programma, niet

mogelijk. Met SEE Electrical 3D Panel+ is er niet

langer een beperking wat 3D-modelling betreft,

omdat de oorsprong van de bestaande elektrische

schema’s geen rol meer speelt.

‘Dat verschillende CAE-systemen naar dit programma

kunnen koppelen, betekent een unieke meerwaarde’

Hoe het intelligente SEE Electrical 3D PANEL+

pakket van IGE+XAO met verve meerdere werelden

overbrugt, mag blijken uit het verhaal bij KEM-

PISCHE BORDENBOUW, of kort KBB, uit Balen.

Snelheid

Het bedrijf is specialist in de opbouw van elektrische

borden. KBB toont zich ook een sterke

groeier, en biedt een zeer divers gamma aan,

gaande van de kleinere kastjes in huishoudformaat

tot en met grote vermogenskasten die tot

3000 Ampère verwerken. Een belangrijk deel van

de markt is industrieel, wat maakt dat KBB op

regelmatige basis ook de bouw van PLC-sturingskasten

met onder andere relaissturingen verzorgt.

In de huidige markt speelt snelheid echter een

bepalende rol, en leiden ogenschijnlijk kleine

fouten vaak tot grote repercussies, zoals tijdverlies

of bijkomende kosten. Daarom was ook

KBB verplicht om te investeren in betrouwbaarheid

in de vorm van verregaande automatisatie.

Zo ging de bordenbouwer resoluut voor een

CNC-machine die de nodige boor- en ponsgaten

in de borden verzorgt, en automatiseerde

hij eveneens zijn draadconfectie.

Om deze verschillende processen goed te

kunnen integreren en vooral harmoniseren,

werd een betrouwbare softwarepartner

gezocht. SEE Electrical 3D Panel+ van

IGE+XAO bleek hierbij een prima keuze. De

software wordt nu dagelijks gebruikt voor het

kastontwerp en de 3D-modellisatie, en blijkt

een onmisbare tool die effectief voor ondersteuning

van de productie zorgt.

Niks gaat verloren

Een unieke meerwaarde van het SEE Electrical

3D Panel+ pakket is dat KBB om het even

welk elektrisch schema, getekend met het

bestaande (niet-SEE Electrical) pakket kan

gebruiken om toch tot een 3D-ontwerp te

komen. Dit is voor de klant een heel belangrijke

troef, omdat zo bestaande info en tekenmateriaal

niet verloren dienen te gaan, en

vooral dubbel werk vermeden wordt.

Een tweede meerwaarde is dat de software

meteen ook een schat aan technische informatie

genereert. Het systeem maakt onder meer boorgatpatronen

aan die direct naar de CNC–machine

van KBB kunnen gecommuniceerd worden.

Bovendien worden er simultaan draadkniplijsten

gegenereerd die rechtstreeks de confectiemachine

aansturen. Deze bevatten niet louter

draadlengtes en -secties, maar ook de gevraagde

afwerking, zoals bijvoorbeeld de eindhulzen.

Dat de software zoveel praktische data

beschikbaar maakt, geeft de bouwer eveneens

de mogelijkheid om minder elektrisch

geschoold personeel in te schakelen bij de

diverse projecten. SEE Electrical 3D Panel+

genereert immers een overzichtelijke digital

twin die men bij de effectieve bekabeling perfect

als leidraad kan aanwenden.

Niet meer weg te denken

SEE Electrical 3D Panel+ blijkt alvast een

belangrijke ondersteuning die het bedrijf

verder helpt doorontwikkelen en optimaliseren,

en is duidelijk niet meer weg te denken

uit het productieproces. Concreet betekent het

een voelbare verhoging in flexibiliteit, omdat de

doorlooptijden nu minimaal zijn, en eenzelfde

team zo veel meer omzet. Kwantificering leert

dat de bedradingstijd gemiddeld tot wel 70

procent verminderd werd, waardoor een elektrisch

bord met bijvoorbeeld 300 draden op

amper een voormiddag kan afgewerkt worden.

Ter vergelijking: tot voor de procesoptimalisatie

nam dit werk ruim één dag in beslag. ■

Van elk elektrisch schema kan een 3D-ontwerp gemaakt worden.

IGE+XAO BELGIUM -

STAND 605

ia-online.be

| 73


Automation24 – uw one-stop-shop

voor automatiseringstechniek

Fabrieksautomatisering

Procesautomatisering

Veiligheidstechnologie

Ontdek nu:

Meer over onze sterke merken en scherpe

prijzen in de folder in het binnendeel

of op onze site automation24.be

CRASHDEMPERS

REDUCEREN

DOWNTIME

SEE Electrical

Bespaar 40% tijd bij

het ontwerpen van

uw elektrotechnische

projecten

• Betrouwbare bescherming tegen

onnodige schade aan machines door

geringe reactiekrachten

• Hoge energieopname: tot wel 98%

• Eenvoudige montage en vervanging

bespaart kostbare tijd

• Uitstekende prijskwaliteitverhouding

YOUR LOCAL

SALES CONTACT:

STAND 556

Vraag vandaag nog uw gratis proefversie aan via

sales-benelux@ige-xao.com of bel: 02 219 09 59

www.ige-xao.com/nl

ACE Stoßdämpfer GmbH · Langenfeld · Germany · www.ace-ace.nl


Bij een calamiteit worden de dempers – zoals voorzien – in elkaar gedrukt.

De nieuwe crashdempers voor eenmalig gebruik.

Tekst en beeld ACE Stoßdämpfer GmbH

Hoogperformante

kabelveer- en crashdempers

Op Indumation geeft ACE Stoßdämpfer GmbH acte de présence met onder meer zijn kabelveer- en crashdempers.

Ook de POWERISE actuatoren van STABILUS zijn vertegenwoordigd op de stand van ACE.

De kabelveerdempers zijn zeer goed bestand

tegen hitte, kou, zuren, zeewater en uv-straling.

Tegelijkertijd beschikken ze over permanent

hoge vibratie-, schok- en stootdempende

eigenschappen. Ze worden gekenmerkt door

flexibiliteit en veelzijdige toepassingsmogelijkheden;

ze worden bijvoorbeeld veel gebruikt in

mobiele toepassingen.

Een ander pluspunt is dat de dempers kwetsbare

machines en onderdelen tijdens het transport

ervan optimaal beschermen. Bovendien kunnen

de roestvrijstalen kabels worden voorzien van

een coating. Door de grote verscheidenheid aan

mogelijke uitvoeringen van deze dempers kan

een breed scala aan belastingen en trillingen

worden opgevangen en/of geïsoleerd.

Noodstops

Daarnaast presenteert ACE zijn nieuwe crashdempers

voor noodstops. Deze dempers voor

eenmalig gebruik zijn gemaakt van aluminium

of stalen buizen, die bij een crash vervormen

en de kinetische energie die hierbij vrijkomt in

warmte omzetten.

De machineonderdelen beschermen constructies

tijdens een calamiteit door een grote, gelijkmatige

energieopname van 98 procent. De crashdempers

van ACE zorgen dat machines en installaties stabiel

en probleemloos blijven opereren en garanderen

een uitstekende bescherming bij noodstops.

Ze kunnen bovendien eenvoudig worden gemonteerd

en kunnen na een crash gemakkelijk worden

vervangen. De dempers zijn gemaakt van speciaal

ontworpen aluminium buizen of staal. In de aluminium

uitvoering hebben ze een buitendiameter

van 87,5 mm; in de stalen varianten bedraagt

deze 38 en 63 mm. Er zijn standaard tien basistypes

leverbaar, met een energieopname in noodstoptoepassingen

die varieert van 670 Nm/slag

tot 11.200 Nm/slag. Afhankelijk van het type is de

maximale slaglengte van de componenten tussen

45 mm en 160 mm.

Actuatoren voor industrie

Ook de POWERISE actuatoren van STABILUS

zijn vertegenwoordigd op de stand van ACE.

Dit zijn elektromechanische actuatoren die

wereldwijd al in de automotive sector worden

gebruikt, bijvoorbeeld voor het openen en sluiten

van de achterklep van een auto. Ze zijn nu

echter ook beschikbaar voor industriële toepassingen.

Afhankelijk van de toepassing en het

ontwerp, kan de actuator eenvoudig handmatig

worden versteld, zodat productieprocessen

bij stroomuitval of andere noodsituaties niet

worden verstoord. De POWERISE kan eventueel

worden voorzien van eindschakelaars of wegmeting.

www.ace-ace.nl ■

‘Kabelveerdempers van ACE zijn erg goed bestand tegen

hitte, kou, zuren, zeewater en uv-straling’

Alle producttypes zijn bijzonder goed bestand tegen

hitte, kou, zuren, zeewater en uv-straling klein.

ACE STOSSDÄMPFER

GMBH - STAND 556

ia-online.be

| 75


Tekst Evi Husson | Beeld Schmersal

Veilige werkplek dankzij

gepaste oplossingen en

kennisdeling

De Schmersal Groep zet zich met haar producten al jarenlang in voor veiligheid op de werkplek. Naast een groot

assortiment aan veiligheidsoplossingen, adviseren en begeleiden experts machinefabrikanten en -exploitanten over

alles wat bij machineveiligheid komt kijken.

76 | ia-online.be


De Schmersal Groep ontwikkelt en produceert

ongeveer 18.000 verschillende schakelcomponenten.

Veiligheid en productiviteit gaan

volgens het bedrijf goed samen. Zo heeft het

moderne veiligheidssystemen in machines

geïntegreerd voor een probleemloze, veilige

productiestroom. Producenten van veiligheidssystemen

leveren op deze manier een

belangrijke bijdrage aan een aangename werkomgeving,

waarin machines de mensen zwaar

en eentonig werk uit handen nemen zonder

hen bloot te stellen aan gevaren en onverantwoorde

risico's.

Hieronder volgen enkele voorbeelden uit

het assortiment.

Veiligheidsvergrendeling AZM400

De AZM400 veiligheidsvergrendeling met een

bistabiel werkingsprincipe is erg geschikt voor

zeer grote, eventueel motor-aangedreven

veiligheidsdeuren. Het bedieningselement is

voorzien van een gecodeerde RFID-tag en een

specifieke opening voor de motor-aangedreven

vergrendelpen. Zodra de vergrendelpen toereikend

ver in het bedienelement is aangekomen,

geldt de vergrendeling als zijnde gesloten.

Daarbij is een houdkracht van 10.000N bereikt.

Voor zowel de vergrendeling als de houdfunctie

van de AZM400 is deze toepasbaar in applicaties

waarbij een PLe en Kat.4 volgens DIN

EN ISO 13849-1 en SIL3 overeenkomstig IEC

61508 gewenst is.

Safety fieldbox.

Veiligheidsbesturing PSC1-configurator.

‘Systemen en oplossingen voor de veiligheid

en productiviteit van machines’

Elektronische veiligheidssensor

RSS260

Een tweede voorbeeld uit het assortiment is

de compacte veiligheidssensor RSS260, met

detectieprincipe op basis van RFID-technologie

die een hoge schakelafstand bereikt. Door de

geïntegreerde RFID-technologie kan de gebruiker

de meest geschikte codering voor zijn

toepassing kiezen in functie van de vereiste

manipulatiebeveiliging. Een van de voordelen

van de RSS260 is de mogelijkheid om meerdere

veiligheidssensoren in serie te schakelen en via

een gemeenschappelijke veiligheidsmodule te

evalueren, zonder verlies van het veiligheidsniveau

en de diagnosemogelijkheden.

Safety fieldbox

Veiligheid hoeft niet te leiden tot hoge complexiteit.

Dat bewijst ook de Safety fieldbox

van Schmersal. Het is een eenvoudige plugand-play

installatie-oplossing voor complexe

machines. Door de universele interface met

een 8-polige M12-connector kan hij worden

gebruikt voor het aansluiten van een groot

aantal veiligheidsinrichtingen: elektronische en

elektromechanische veiligheidsvergrendelingen,

schakelaars, sensoren, lichtschermen en bedieningspanelen.

Ook veiligheidsinrichtingen van

andere fabrikanten kunnen eenvoudig worden

aangesloten, bijvoorbeeld via een adapter.

Industrie 4.0 geschikte oplossing met OPC UA

Een industrie 4.0 geschikte oplossing met OPC

UA is de veiligheidsbesturing PSC1-configurator.

Het is een online tool waarmee machinebouwers

en machinegebruikers eenvoudig en

snel een veilig besturingssysteem kunnen configureren

voor hun machines, op basis van hun

individuele behoeften.

tec.nicum

Naast de juiste veiligheidsoplossingen is ook kennis

over veiligheid van belang. Denk aan kennis over

de machinerichtlijn en bijbehorende normen, risicobeoordelingen,

specifieke procedés…

Daarom heeft Schmersal in 2016 tec.nicum

opgericht. In dit zelfstandige onderdeel voor

dienstverlening adviseren en begeleiden tec.

nicumexperts machinefabrikanten en -exploitanten

over alles wat bij machineveiligheid

komt kijken. Dit gebeurt via opleidingen, advies

ter plaatse, documentatie en planning, en concrete

bijstand, bijvoorbeeld tijdens de installatie

van veiligheidssystemen. Het dienstverleningsaanbod

van tec.nicum berust op vier pijlers:

kennisoverdracht (tec.nicum academy), advies

en dienstverlening (tec.nicum consulting), technische

planning (tec.nicum engineering) en

implementatie (tec.nicum integration).

Samenwerking met Inxpect

Onlangs is Schermsal een samenwerking aangegaan

met Inxpect, een fabrikant van beveiligingsradars

die de toegang of aanwezigheid

van mensen in gevaarlijke gebieden kunnen

detecteren. De kenmerkende beveiligingsradar

van Inxpect is uiterst betrouwbaar en is niet

onderhevig aan interferentie van stof, rook,

water of andere bronnen, waardoor valse alarmen

worden verminderd en de productiviteit

wordt verhoogd. ■

SCHMERSAL BELGIUM -

STAND 159

ia-online.be

| 77


WIJ MAKEN EEN VEILIGE MACHINE VOOR U

Met systemen en oplossingen van Schmersal

■ Complete oplossingen met veiligheidsonderdelen

die op elkaar zijn afgestemd

■ Basisproduct: veiligheidscontrole PSC1

■ Optimale applicatie-aanpassing door vrije

programmeerbaarheid en enorm aanbod van

veiligheidsschakelaars

■ Weinig bedrading

■ Ruime diagnose

www.schmersal.be

Naamloos-7 1 29-03-2022 16:34

©kras99, ©ag visuell - Fotolia

Wij kunnen er voor zorgen dat mens en machine

veilig samen kunnen werken!

_ Profnet / ProfSafe SIL 3 Safety in 58mm behuizing.

_ SIL 3 gecertifceerd.

_ Uniek in deze markt!

We verwelkomen u graag op onze stand 142 tijdens Indumation 2022 in Kortrijk

www.tr-electronic.nl


Tekst Valérie Couplez | Beeld TR-Electronic

Meest compacte oplossing

voor roterende encoders bij

hogere asbelasting

Voor de aandrijving van de as van de encoder worden vaak kettingen en tandriemen ingezet. Zelfs de dubbele lagers

van de Cxx582 serie, de nieuwste serie van absolute multiturn encoders van TR-Electronic, zijn slechts in beperkte

mate hiervoor geschikt. De nieuwe compacte voorzetlagers brengen daarin nu verandering. Ze kunnen tot tien keer

de asbelasting van een standaard encoder-as aan. Hierdoor zijn ketting- en tandriemaandrijvingen en zelfs zware

meeloopwielen geen enkel probleem meer. Een perfecte tandem dus, die te zien zal zijn op stand 142 op Indumation.

Absolute encoders van TR-Electronic zijn dankzij

hun compacte en robuuste constructie zeer

goed bestand tegen mechanische belastingen

zoals trillingen en schokken. Een mooi voorbeeld

daarvan is de Cxx582 reeks van absolute

multiturn encoders. De diameter van 58 mm

wordt gezien als de industriestandaard voor

absolute en incrementele encoders. Maar de

reeks biedt veel meer dan doorsnee encoders.

Zo zijn ze modulair opgebouwd, zodat er kan

tegemoet gekomen worden aan de eisen van

de gebruiker. Niks meer, niks minder.

58 mm diameter blijft

Om deze absolute encoders nu ook bij toepassingen

met ketting- of tandriemaandrijving of

zelfs zware meeloopwielen te kunnen inzetten,

lanceert TR-Electronic nieuwe compacte voorzetlagers,

optimaal afgestemd op de Cxx582

encoder reeks. De sensor wordt slechts 32 mm

langer, de diameter blijft 58 mm. Een tandem

die geldt als TR-Electronic’s meest compacte

oplossing voor hogere asbelasting. Het voorzetlager

wordt samen met de encoder besteld en

vormt bij levering een structurele eenheid met

de sensor: een kant-en-klaar onderdeel dus

voor logistiek en montage.

‘Een tandem die geldt

als TR-Electronic’s meest

compacte oplossing voor

hogere asbelasting’

Verkrijgbaar voor standaard- en SILencoders

De aansluiting aan de applicatiezijde is een

standaardflens met een centreerkraag met

een diameter van 36 mm (klemflens), die kan

worden geklemd, met servoklemmen bevestigd

of op een montageplaat geschroefd met de

twee beschikbare gatenpatronen. De as heeft

een diameter van 10 mm, wordt geleverd met

een spie. Als optie is ook een centreerkraag van

50 mm (servoflens) leverbaar. De aandrijving

is volledig vormsluitend. Dit betekent dat hetzelfde

voorzetlager als optie ook beschikbaar is

voor de functioneel veilige roterende encoders

uit de Cxx582 reeks, zonder reducties in de SIL

of De PL-classificatie van de sensor. ■

TR-ELECTRONIC BENELUX

BV - STAND 142

De nieuwe compacte voorzetlagers van TR-Electronic zijn

optimaal afgestemd op de Cxx582 encoder reeks. De sensor

wordt slechts 32 mm langer, de diameter blijft 58 mm.

ia-online.be

| 79


Tekst Evi Husson | Beeld Cebeo

EEN SLIMME AANPAK VAN

SLIMME MACHINES

Slimme en geconnecteerde machines zijn de toekomst. Wouter Vierstraete, manager Industrial Solutions bij

totaalaanbieder Cebeo, legt uit hoe het bedrijf onder de noemer ‘Cebeo Solutions for Industry’ zijn industriële

klanten maximaal kan ontzorgen bij hun transitie naar Industrie 4.0.

‘Het is onze missie om

toegevoegde waarde te

creëren in de evolutie naar

geconnecteerde en

slimme machines’

Wouter Vierstraete, manager Industrial Solutions bij totaalaanbieder Cebeo.

De jongste jaren is Cebeo dankzij organische groei

en strategische overnames almaar sterker geëvolueerd

in de rol van een totaalaanbieder.

“Cebeo wil zijn taak als leverancier blijven invullen

en tegelijk ondersteunen met een technische

aanpak die meerwaarde biedt aan de industrie. We

hebben alle troeven in huis om ondernemingen

maximaal te ondersteunen bij hun transitie naar

Industrie 4.0. Het is onze missie om toegevoegde

waarde te creëren in de evolutie naar geconnecteerde

en slimme machines”, zegt Vierstraete.

Richting artificiële intelligentie

Wie Industrie 4.0 zegt, denkt in eerste instantie

aan automatisering en digitalisering. “Het is

positief dat talrijke (productie)bedrijven sterk

bezig zijn met automatisering. Tegelijk blijft

er nog veel potentieel onbenut om stappen te

zetten inzake aspecten zoals cybersecurity, het

genereren van data én het onderling verbinden

van machines, zodat ze deel uitmaken van het

‘Internet of Things’. Die connectiviteit realiseren

is essentieel om nieuwe inzichten op te doen.

Slimme oplossingen zoals Edge, de cloud en

datalogging bieden een schat aan mogelijkheden

om data te analyseren én op basis van

die inzichten prognoses te maken. Wie daarin

vooruitgang boekt, evolueert met rasse schreden

richting artificiële intelligentie.”

3D-engineering

Hoewel dat allemaal erg aanlokkelijk klinkt,

werken anno 2021 nog behoorlijk wat systeemintegratoren

en machinebouwers op een

80 | ia-online.be


Cebeo helpt klanten om hun machines stapsgewijs te laten evolueren naar Industrie 4.0.

vrij traditionele manier. “Velen hebben bijvoorbeeld de stap richting

3D-engineering nog niet gezet, omdat ze volledig worden opgeslorpt

door operationele processen of hun team niet kunnen uitbreiden met

de juiste profielen omwille van de krapte op de arbeidsmarkt”. Cebeo

Solutions for Industry kan hen daarin volledig ondersteunen, stelt Vierstraete.

“Vanaf 2022 zijn we helemaal overgeschakeld op 3D-engineering.

Zo kunnen we echt fungeren als het verlengstuk van de engineeringafdeling

van onze klanten en springen we samen vol overtuiging op de

Industrie 4.0-trein.”

Gediversifieerde dienstverlening

Cebeo/Sonepar beschikte al over veel ervaring én specifieke productkennis

inzake elektrische engineering voor machines. Drie jaar geleden

klom het bedrijf op dat vlak naar een nog hoger niveau door de overname

van Vandecappelle.

“Inmiddels is die organisatie volledig in onze structuur geïntegreerd, waardoor

we onze klanten met een gediversifieerde dienstverlening kunnen

ondersteunen. Daarvoor beschikken we over een team dat zowel globale

services (via accountmanagers, externe en interne sales engineers) als

projectmatige ondersteuning (via software engineers, project engineers

en panel engineers) kan bieden.”

Specifieke klantbehoeften

Dat leidt tot sterke support, afhankelijk van specifieke klantenbehoeften.

“In eerste instantie adviseren wij onze klanten graag bij de keuze van hun

producten en oplossingen inzake industriële automatisering. In functie

daarvan, beschikken we dankzij onze multimerkbenadering over een

uitgebreid assortiment van 1,8 miljoen referenties, afkomstig van ruim

800 merken. Als Value Added Reseller van Siemens en Certified Industrial

Automation Distributor van Schneider Electric kunnen we voor deze twee

fabrikanten nog nadrukkelijker onze rol als intermediair tussen producent

en eindklant opnemen, met dezelfde technische kennis.”

Daarnaast verzorgt Cebeo Solutions for Industry opleidingen over industriële

automatisering en gepaste begeleiding bij de indienstneming van

Onder de noemer Cebeo Solutions for Industry kan Cebeo industriële klanten

maximaal ontzorgen.

automatiseringsproducten. “Last but not least kun je bij ons ook aankloppen

voor diensten zoals elektrische engineering, software engineering en

de levering van stuurborden”, aldus Vierstraete.

Kennismaken met ons team van experten?

Breng zeker een bezoekje aan onze stand tijdens Cebeo Technologie

(10-12 mei) en Indumation (18-20 mei). Meer info en registratie via:

www.cebeo.be/nl/CSFI. ■

CEBEO – STAND 622

ia-online.be

| 81


CEBEO

SOLUTIONS

FOR INDUSTRY

Mei is ontmoetingsmaand! Van 10 tot 12 mei kun

je ons bezoeken op onze eigen tweejaarlijkse beurs

Cebeo Technologie, en van 18 tot 20 mei zijn we

aanwezig op Indumation.

Kom langs en maak kennis met onze specialisten die

jouw onderneming maximaal kunnen ondersteunen

in de transitie naar het Industrie 4.0-verhaal. Dit

vertaalt zich in onze technische competentie in

industriële automatisatie (met onze partners Siemens

en Schneider Electric), een totaaloplossing van

stuurborden engineering, digitale twin in 3D van een

stuurbord en de realisatie, …

10-12/05/22

CEBEO TECHNOLOGIE

BRUSSELS EXPO / HALL 5

18-20/05/22

INDUMATION

KORTRIJK XPO

MEER INFO EN REGISTREREN OP

www.cebeo.be/nl/CSFI


elektrisch

pneumatisch

digitaal

Your motion

pneumatic | electric | Our solution

www.festo.nl

www.festo.be

KDP ON DEMAND

KABELDOORVOERSYSTEMEN

Hoogste kwaliteit, FDA-conforme materialen en hygiënisch ontwerp.

NEW

ATEM NV

Bedrijvenpark De Veert 4

2830 Willebroek - België

T +32 03 866 18 00 - info@atem.be

Scan the QR code or visit our

website for more information

about our KDP on demand:

https://en-en.murrplastik

.news/fda-hd.html

Ons unieke FDA-conforme assortiment

omvat kabelinvoeren voor het doorvoeren

van kabels en leidingen, met

of zonder pluggen, van roestvrij staal

of kunststof, gestandaardiseerd of op

maat gemaakt.

ECOLAB-GECERTIFICEERD

en vervaardigd in overeenstemming

met EC 1935/2004 en EU 10/2011

op basis van de EU-Machinerichtlijn

2006/42/EC.

BETROUWBARE MATERIAALBESTENDIGHEID

ongevoelig voor agressieve reinigingsmiddelen,

zuren en basen, alsook

vetten, oliën en koolwaterstoffen.

Bestand tegen hoge temperaturen en

hydrolyse (+60 °C tot +200 °C).

HYGIËNE- EN REINIGINGSVRIENDELIJK


Tekst Valérie Couplez | Beeld Wieland Electric

MINIMALE INSPANNING,

MAXIMALE VEILIGHEID

Met de geïntegreerde STO functie draagt de

compacte en robuuste podis MS 5HP motorstarter

van Wieland Electric niet alleen bij tot

een veilige werking, hij maakt ook de planning

en de bekabeling een stuk minder complex.

Een grote hap aan ruimte in de schakelkast, overvolle kabelgoten en een complexe installatie van de verdeelkast.

Wie motoren in transportsystemen veilig wil kunnen afschakelen op een conventionele manier, loopt tegen nogal

wat problemen aan bij de bekabeling en energiedistributie. Om de installatie een pak gebruiksvriendelijker te

maken ontwikkelde Wieland Electric de motorstarter podis MS 5HP. Van 18 tot en met 20 mei te bewonderen op

stand 617 bij Atem-Wieland Electric op Indumation.

84 | ia-online.be


Door zijn compatibiliteit met het podis

energiebussysteem van Wieland Electric,

kan de gedecentraliseerde motorstarter

al zijn troeven uitspelen.

De podis MS 5HP motorstarter is een extreem

compacte, robuuste en gebruiksvriendelijke

aandrijvingscomponent. Met deze component

zet Wieland Electric zijn engagement in de ontwikkeling

van decentrale aandrijftechnologie

weer kracht bij. Dankzij de geïntegreerde STO

functie (safe torque off) is de geconnecteerde

motor torsievrij en kan de energietoevoer volledig

los van het noodstopcircuit gebeuren. Als

een gevolg hoeven de STO circuits niet langer

via een centrale verdeler over lange afstanden

gelegd worden en toegewezen aan een

specifieke energieleiding. Hierdoor wordt het

systeem een pak minder gevoelig voor interferentie,

maar creëert het ook aanzienlijke voordelen

op vlak van planning en installatiewerk.

Met andere woorden, een aandrijfoplossing die

interessant is overal waar er transportbanden

zijn en waar de ruimte beperkt is. Het geavanceerde

thermisch ontwerp in combinatie met

het elektronische, slijtagearme schakelen,

draagt er overigens toe bij dat de podisMS 5HP

motorstarter een lang leven beschoren is.

Decentrale verdeling van energie

De innovatieve combinatie van starterfuncties

zorgt ervoor dat er gedecentraliseerd gewerkt

kan worden voor de verdeling van energie

en de toewijzing van STO circuits in het veld.

Daarenboven kan met een minimale inspanning

het hoogste niveau van veiligheid (SIL 3

PL e) bereikt worden. Alle motorstarters in

het noodstopcircuit zijn verbonden met vrouwelijke

STO fittingen. Het STO circuit wordt

vervolgens gemonitord en bediend via een ter

plaatse opgewekte hulpvoeding en door een

tweekanaals veiligheidsrelais. Er kunnen vanuit

uit energiepunt meerdere STO circuits bediend

worden. De toepassing van een energiebussysteem

zoals de podis 5G6 van Wieland Electric

zorgt nog voor bijkomende voordelen door het

scheiden van energie van andere signalen. De

energieverdeling van meerdere motorstarters

en hun motoren kunnen immers gecombineerd

worden in een enkele lus. Dit spaart ruimte in

de kabelgoten en maakt de bekabeling van verdeelkast

een stuk eenvoudiger.

Breed toepassingsveld wereldwijd

De podis MS 5HP motorstarter is zo ontwikkeld

dat hij een energiebereik van 0,25 tot

4 kW aankan. Een formaat dus voor heel

wat toepassingen, waardoor de gebruiker

minder opslag nodig heeft en kan besparen

op zijn administratiekosten. Het aanschaffen

en beheren van de materialen kan

immers zonder inspanningen verlopen. Ook

bij de eigenlijke installatie en inbedrijfstelling

stond gebruiksgemak voorop. De motor

kan volledig geprogrammeerd worden via

DIP-schakelaars. Een intelligente webconfiguratorgids

leidt de gebruiker stap voor stap

langsheen alle instellingen voor de motor en

de desbetreffende toepassing. Het enige wat

daarvoor moet gebeuren is het scannen van

de QR-code vooraan de motorstarter met

een smartphone of tablet. Met internationale

goedkeuringen zoals CE, cULus is de podis

MS 5HP bovendien geschikt voor wereldwijd

gebruik. Verder is hij geschikt voor gebruik

in de zware industriële omstandigheden. ■

‘De podis MS 5HP motorstarter is zo ontwikkeld dat hij

een energiebereik van 0,25 tot 4 kW aankan’

WIELAND ELECTRIC -

ATEM - STAND 617

ia-online.be

| 85


Tekst en beeld Festo

KLANTEN HELPEN NAAR

INDUSTRIE 4.0

In zijn ambitie om zijn automatiseringsoplossingen voor CNC-machines naar het niveau van Industrie 4.0 en verder

te brengen, heeft Cellro de hardware en software van zijn systemen nauwkeurig onder de loep genomen. Er volgde

een fikse transitie, waarin een voorname rol is weggelegd voor de Motion Terminal van Festo.

Het is niet de standaardreactie van verspaningsbedrijven

om in te zetten op automatisering

en digitalisering. Dat ziet ook Cellro-directeur

Arnoud de Kuijper: “De adoptie van Industrie

4.0 is in die kringen nog relatief laag. Onze

missie is om die innovatie mogelijk te maken

bij productiebedrijven.” Hoe kun je dat goed

ondersteunen? “Je moet mee in de flexibiliteit

die klanten nodig hebben, maar je wil ook niet

voor elke opdracht opnieuw het wiel uitvinden”,

schetst hij de uitdaging. ‘We moeten dus

naar standaarden en een configure-to-ordermodel

met veel variabelen. Dat is de basis voor

hoe we nu met robotica, grippers en de rest

van onze technologie omgaan.”

Lange slag

Met de steeds grote variatie aan producten

die de systemen van Cellro moeten verwerken,

komt er meer en meer nadruk te liggen op de

wisseltijden. “Als je naar een ander product

switcht, is er vaak een andere grijper nodig. Als

we kunnen optimaliseren en wissels tot een

minimum beperken, brengt dat onze klanten

veel voordeel.”

Een groot deel van Cellro’s oplossing zit een langeslaggrijper

die over zijn hele bereik automatisch de

gewenste grijpgrootte kan kiezen. “Je dekt daar

wellicht niet het complete gamma bij een klant

mee af”, geeft De Kuijper toe, “maar het geeft je

wel de flexibiliteit om bijvoorbeeld een hele productreeks

met één grijper af te werken.”

86 | ia-online.be


Motion Terminal

De lange-slaggrijper zoals Cellro die voor ogen

had, heeft veel meer functionaliteit. Hij moet

niet alleen open en dicht kunnen, maar bijvoorbeeld

ook heel nauwkeurig zijn vingers kunnen

positioneren. “We willen dat op de millimeter

kunnen doen’”, zegt De Kuijper.

Cellro riep daarom de hulp van motionpartner

Festo in. Festo stelde voor om zijn normale

ventieleiland te vervangen door de Motion Terminal.

“Dat systeem werkt op basis van apps,

voorgeprogrammeerde functies waarmee je

allerlei bewegingen kunt definiëren”, vertelt De

Kuijper. “De sensoren die in de grijperkop zitten

geïntegreerd, geven terugkoppeling op de positie

van de bekken, waardoor de Motion Terminal

de beweging heel precies kan regelen.”

Cellro heeft nu de mogelijkheid om de vingers

van de grijper op de millimeter nauwkeurig te

plaatsen. Zo kan de kop objecten oppakken

die dicht op elkaar liggen. Dat klinkt wellicht

triviaal, maar het betekent dat een klant de

producten dichter op elkaar in de opslag kan

leggen en dus productiecapaciteit wint. “Ook

kunnen we de kracht en snelheid heel precies

ingeven”, gaat De Kuijper verder. “Je hoeft

maar een paar parameters in te stellen en de

Motion Terminal zorgt voor de daadwerkelijke

bewegingen. Op die manier kun je speciale

bewegingsprofielen genereren die passen bij

de objecten die je wil oppakken.”

Aanpassen aan omstandigheden

De Motion Terminal is in staat om zich aan

te passen aan veranderende omstandigheden.

Als er bijvoorbeeld een kleine lekkage

optreedt tussen het ventiel en de grijper, kan

dit worden opgemerkt door interne druksensoren.

Daarop kwalificeert de Motion

Terminal de lekkage en kan hij een compensatie

uitvoeren. Datzelfde gebeurt als er in

de loop van de tijd meer of juist minder wrijving

in de mechanica sluipt. Door de closedloopregeling

strijkt de Motion Terminal die

rimpels glad.

“De Motion Terminal geeft ons waardevolle

informatie die we kunnen gebruiken voor

voorspellend onderhoud”, zegt De Kuijper.

“Dat past prima in de ambitie die we hebben

om toe te werken naar volledige digitalisering.

Daarvoor heb je een hoeveelheid informatie

en intelligentie nodig. Met de Motion

Terminal zetten we een belangrijke stap in

die richting en daarop kunnen we doorbouwen.

Zo weet ik zeker dat we over een paar

jaar nog steeds op het goede spoor zullen

zitten”, besluit De Kuijper. ■

Met de Festo Motion Terminal lukt het om de vingers

van de grijper op de millimeter nauwkeurig te plaatsen.

‘De Motion Terminal

geeft ons waardevolle

informatie die we

kunnen gebruiken voor

voorspellend onderhoud’

De aansturing van de lange-slaggrijper had wel

wat voeten in aarde. De keuze voor de elleboog

als locatie voor het ventieleiland bleek de gulden

middenweg. In de pols, dicht bij de grijper, zit

het in de weg en voegt het massa toe op de

plek die het meest in beweging is. Als het eiland

echter op de basis van de robotarm zou zitten,

vormen alle kabels en leidingen een uitdaging

omdat die helemaal door de bewegende en

draaiende arm moeten worden getrokken.

Cellro hanteert een configure-to-order-model

met veel variabelen.

FESTO BELGIUM -

STAND 540

ia-online.be

| 87


Tekst Johan Debaere | Beeld Cadcamatic

Specialist in matrijzenbouw,

precisie-onderdelen,

automatisering en machinebouw

Cadcamatic is een dynamische specialist in mechatronica met 25 jaar ervaring in de productie van matrijzen en een

passie voor automatisering. De firma heeft een unieke kennis op het vlak van machinebouw en de productie van

precisie-onderdelen. De laatste jaren werden de fundamenten van de organisatie versterkt. Het machinepark kreeg

een update en werd uitgebreid. Het personeelsbestand werd meer dan verdubbeld. Begin 2022 nam Cadcamatic

een nieuwbouw op bedrijventerrein De Ringaert in Torhout in gebruik. Deze eyecatcher betekent een enorme

meerwaarde op het vlak van uitstraling en opent nieuwe opportuniteiten voor nog grotere installaties.

De vraag naar geautomatiseerde systemen met

robotica en vision is enorm toegenomen.

88 | ia-online.be


Cadcamatic werd een kwarteeuw geleden

opgestart vanuit een specialisatie in precisiemechanica.

Deze specialist in matrijzenbouw,

precisie-onderdelen, automatisering en machinebouw

heeft sindsdien al veel ambitieuze projecten

tot een goed einde gebracht.

“We gaan geen enkele uitdaging uit de weg

en schrikken niet terug om projecten aan te

nemen die anderen omwille van omvang of

complexiteit niet aandurven”, vertelt managing

director Alexandre Rogiers. “Bedrijven

uit de meest uiteenlopende sectoren doen een

beroep op onze competentie en ervaring. Zo

zijn we actief in de metaalbouw, de automobielsector,

de voedingsindustrie, de farmaceutische

nijverheid, de medische sector, en onze

innovatieve oplossingen worden ook steeds

vaker ingezet in productieomgevingen voor

elektrische voertuigen. Elke sector en toepassing

heeft een eigen specifiek insteek, wat ieder

project uniek maakt. Bovendien kan de kennis

uit gerealiseerde projecten ook bij andere

opdrachten gebruikt worden.”

Drie pijlers

Cadcamatic rust op drie pijlers. Zo ontwikkelt

en produceert de afdeling matrijzenbouw

hoogwaardige snij- en plooimatrijzen, volgwerktuigen,

extrusiematrijzen en werktuigonderdelen

voor de meest veeleisende industriële

klanten overal in Europa.

Naast de metaalverwerkende industrie is de

automotive op vandaag het grootste groeisegment.

“Alles wordt volledig in eigen huis uitgevoerd,

waardoor we flexibel kunnen reageren

op vragen van onze klanten. Dat geldt voor de

matrijzenbouw én de productie van precisieonderdelen,”

stelt Kristof Pardaens, manager

Het nieuwe expertisecentrum van Cadcamatic is een echte eyecatcher met een productiehal van 4000 m² en

2000 m² aan kantoren, verspreid over twee verdiepingen.

‘We nemen uitdagende projecten aan die anderen

omwille van omvang of complexiteit niet aandurven’

tools & dies bij Cadcamatic. “Deze tweede

pijler vervaardigt immers de meest complexe

componenten voor gebruik in de eigen installaties

en in projecten van derden. Dat zijn vaak

onderdelen met warmtebehandeling in combinatie

met hoge nauwkeurigheid. We mikken

hier niet op seriewerk, maar eerder op prototypes,

enkelstuks of kleine reeksen tot 500 stuks.

We beschikken daarvoor over een uitgekiend

machinepark met de meest uiteenlopende

verspanende machines, maar ook meerdere

systemen voor het 4-assig vonken, het zinkvonken

of het 3D-frezen en de nieuwste generatie

3D-meetapparatuur. We investeren ook in de

continue scholing van onze mensen, want zij

kunnen één voor één zelf op de machine programmeren,

waardoor de doorlooptijden uitzonderlijk

kort zijn.”

Bij de afdeling machinebouw en automatisering,

tot slot, ligt de klemtoon op het ontwerp,

de productie en de montage van innovatieve

custom-made totaaloplossingen, die robotics,

vision en fijnmechaniek combineren.

Nieuw expertisecentrum

Cadcamatic heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd

om de fundamenten van de organisatie

te versterken met het oog op een verdere groei.

Alleen de huisvesting op De Leite in Ruddervoorde

was een rem.

De afdeling matrijzenbouw ontwikkelt en produceert hoogwaardige snij- en plooimatrijzen, volgwerktuigen,

extrusiematrijzen en werktuigonderdelen.

“De oude gebouwen waren te klein geworden

en hadden ook niet de uitstraling die we zelf

aan ons bedrijf wilden geven. Daarom beslisten

we een nieuwe hoofdzetel te bouwen en

gingen op zoek naar een geschikte locatie. In

de directe omgeving waren er geen opties. ❯

ia-online.be

| 89


Cadcamatic beschikt over een up-to-date machinepark en ervaren medewerkers.

Cadcamatic bedenkt, produceert en installeert productielijnen en custom-made

machines, meet- en testtoestellen en conveyors en andere logistieke oplossingen.

We wilden echter ook niet te ver uitwijken,

omdat we zoveel mogelijk en liefst alle medewerkers

wilden behouden. Zij staan immers

garant voor de kennis die in ons bedrijf aanwezig

is”, legt Rogiers uit. “Uiteindelijk vonden

we deze site op bedrijventerrein De Ringaert in

Torhout, goed voor een totale oppervlakte van

1 hectare. Deze locatie bevindt zich niet langs

een autoweg, maar wel naast de spoorlijn Torhout-Roeselare

en de fietssnelweg die er straks

aangelegd wordt.”

Eyecatcher

Het nieuwe expertisecentrum van de mechatronicaspecialist

is een echte eyecatcher, met

een productiehal van 4000 m² en 2000 m² aan

kantoren, verspreid over twee verdiepingen.

Architect en bouwheer kozen voor een donkere

gevelbeplating in combinatie met vele grote

glaspartijen, die overal moeten zorgen voor

lichtinval en transparantie.

Vooraan bevinden zich de kantoren voor directie,

administratie, marketing en IT, en een

cafetaria voor de medewerkers. In dit gedeelte

komen nog een showroom en multifunctionele

ruimte die gebruikt kan worden om klanten,

studenten en andere groepen te ontvangen.

De verschillende engineering afdelingen en de

werkvoorbereiding sluiten aan op de productiehal,

waardoor een snelle interventie te allen

‘Ons gebouw is een visitekaartje dat nieuwe

opportuniteiten voor groei biedt’

Alle machines en productielijnen worden in de productiehal bij Cadcamatic opgebouwd, waar ze ook door de

klant gereceptioneerd worden.

tijde mogelijk is. De cleane look van de witte

muren wordt op verschillende plaatsen onderbroken

door de integratie van houten wanden,

die niet alleen het geheel opfleuren maar ook

de akoestiek in het gebouw naar een hoger

niveau tillen.

Kwaliteitsniveau

“Onze productiehal is opgedeeld in zones voor

de verschillende afdelingen. Zo zijn alle verspanings-

en andere machines voor de productie

van matrijzen en precisie-onderdelen

in één hoek samengebracht. De machines

voor het vonken en de meetapparatuur, waar

temperatuurschommelingen een invloed op

de nauwkeurigheid kunnen hebben, werden

ondergebracht in aparte ruimtes. Die kunnen

bij een te hoge temperatuur afgesloten en bijkomend

geklimatiseerd worden. We hebben

niets aan het toeval overgelaten om onze klanten

steeds weer hetzelfde hoge kwaliteitsniveau

te garanderen. Daarnaast is er in de hal

voldoende ruimte om de machines en productielijnen

op te bouwen en door de klanten te laten

receptioneren en onderdelen en materialen te

stockeren,” gaat de managing director verder.

“In februari 2021 stond er op deze site niets,

maar begin dit jaar konden we verhuizen. Dit

gebouw biedt ons de mogelijkheid om verder

te groeien. Er is ruimte voor bijkomende

machines en nieuwe medewerkers. Ons personeelsbestand

was voor de verhuis al meer

dan verdubbeld, van 14 naar 32 mensen. Sinds

begin dit jaar zijn er nog eens drie nieuwe

mensen bijgekomen en zijn er ook nog altijd

vacatures. Onze nieuwbouw is een visitekaartje

en tevens een extra troef om nieuwe krachten

aan te trekken. Zo krijgen we de laatste weken

steeds meer, vaak spontane sollicitaties binnen.

Opvallend detail: we kozen er bewust voor om

90 | ia-online.be


Alexandre Rogiers bij een van de machines die door zijn mensen ontwikkeld en geproduceerd werden.

zowel in kantoren als productiehal volledige

transparantie te garanderen. We hebben niets

te verbergen.”

Bedenken, produceren, installeren

De markt wordt steeds veeleisender. Machines

en robots moeten sneller en nauwkeuriger

werken en de cyclustijden worden korter.

Daarom stijgt de vraag naar intelligente en

innovatieve totaaloplossingen, die volledig

geautomatiseerd produceren, controleren en/

of transporteren. Daarbij worden geïntegreerde

vision systemen standaard onderdelen.

Cadcamatic bedenkt, produceert en installeert

productielijnen en custom-made machines,

meet- en testtoestellen en conveyors en andere

logistieke oplossingen voor de meest uiteenlopende

sectoren. Het doel is de productiviteit en

efficiëntie op de werkvloer bij de klant te optimaliseren,

zowel in het productieproces, bij de

kwaliteitscontrole als in de logistieke flow.

“Projecten die andere machinebouwers naast

zich neerleggen, nemen wij wel op. We kunnen

daarbij rekenen op een team van enthousiaste

en vakkundige medewerkers, die een uitgebreide

kennis en een jarenlange ervaring in de

meest diverse toepassingen gebruiken om een

maatoplossing te ontwerpen.”

“We starten steeds van een wit blad en luisteren

naar de behoeften. Daarna wordt een eerste

concept uitgewerkt, dat samen met de klant

bekeken en, indien nodig, bijgestuurd wordt.

Na verschillende gesprekken komen we tot

een volledig afgewerkt ontwerp, klaar voor

verdere engineering, productie en assemblage.

De klant komt zijn systeem in onze productiehal

receptioneren, waarna alles ontmanteld en

getransporteerd wordt om op locatie weer op

te bouwen. Dat gebeurt door dezelfde mensen

die de assemblage en programmering doen,

want zij weten perfect hoe alles functioneert,”

legt Wim De Coene, manager automation projects

bij Cadcamatic, uit.

“We merken dat de vraag naar geautomatiseerde

systemen met robotica en vision enorm

toegenomen is. Dat geldt niet langer alleen

voor grote bedrijven, want ook de kleinere

kmo’s zijn vragende partij. Daarom hebben

we onze competenties gevoelig uitgebreid.

Eind 2020 tekenden we ook een partnerovereenkomst

met ABB, de pionier op het vlak

van industriële en collaboratieve robots. Als

preferred integrator voor de Benelux hebben

we een ruime kennis van hun robots en krijgen

rechtstreeks toegang tot hun meest

actuele technologieën. Uiteraard volgen we

alle trends op de voet en passen steeds weer

nieuwe technologieën toe, zoals bijvoorbeeld

artificial intelligence of deep learning.”

Vertrouwen als basis

Cadcamatic heeft intussen een ruim portfolio

van referentieprojecten in binnen- en buitenland.

Alle oplossingen worden ontwikkeld en

gebouwd volgens de laatste richtlijnen, met

de nieuwste technologieën en met de juiste

insteek op het vlak van veiligheid, ergonomie

en productiviteit.

“We streven naar een samenwerking op lange

termijn met al onze klanten. Voor elk nieuw

project kloppen ze bij ons aan. Elk jaar komen

er ook nieuwe klanten bij,” sluit managing

director Alexandre Rogiers af. “Vertrouwen is

daarbij hét sleutelwoord. Aangezien al onze

systemen op maat gemaakt worden, hebben

we geen folder met beproefde machines of

productielijnen, waaruit de klant kan kiezen.

Bij ons weten ze alleen wat de prijs van hun

totaaloplossing zal zijn en eens het contract

getekend is, wordt alles opgestart en tot in de

kleinste details uitgewerkt en geproduceerd.

We engageren ons wel om voor elk project

een geschikte oplossing te bieden. Er is in al die

jaren nog geen enkele klant die finaal zonder

oplossing eindigde. We maken het verschil

door onze ervaring in fijnmechaniek, machinebouw

en automatisatie. Bij ons hebben ze één

aanspreekpunt voor de volledige uitwerking

van hun project. En dat willen we op Indumation

nog eens duidelijk in de verf zetten.” ■

CADCAMATIC –

STAND 140

ia-online.be

| 91


ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CADCAMATIC.BE

WWW.CADCAMATIC.BE

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZ

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBB

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW E

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

SERVICE

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BEL

ZO DOEN WE HET

RING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE CON

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

WINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALID

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

VICE

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE CONCEPT. B

MATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

OMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CADCAM

WWW.CADCAM

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CADCAMATIC.BE

WWW.CADCAMATIC.BE

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

ONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CADCAMATIC.BE

WWW.CADCAMATIC.BE

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CADCAMATIC.BE

WWW.CADCAMATIC.BE

. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DO

CONCEPT ENGINEERING MACHINING

VICE

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

DE LEITEWEG 11 \ 8020 RUDDERVOORDE

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEM

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONIC

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATIS

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MA

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDE

ERVICE

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWE

8020 RUDDE

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEE

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATR

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - B

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEM

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONIC

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATIS

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MA

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDE

ERVICE

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWE

8020 RUDDE

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEE

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATR

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - B

ZO DOEN WE HET

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

IG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

EN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

ACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE C

SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

VARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

DERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

TIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

AKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

IG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

EN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

ACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE C

SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

VARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

DERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

TIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

AKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION S

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION S

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMB

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MAC

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDEL

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG

8020 RUDDER

ZO DOEN WE HET

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

C IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

ZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

TENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET M

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MA

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, H

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBO

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE

ZO DOEN WE HET

INING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

ECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

ING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

E PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

S VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

N VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

EPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CAD

WWW.CAD

CEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVI

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CADCAMATIC

WWW.CADCAMATIC

LD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

NGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CADCAMATIC.BE

WWW.CADCAMATIC.BE

NCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

WWW.CADCAMATIC.BE

ZO DOEN WE HET

PT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

PT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET M

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MAT

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, H

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOU

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

E

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE -

ZO DOEN WE HET

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

TIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

AR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

IJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

PETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY V

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN H

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIU

ZO DOEN WE HET

CHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE CONCEP

PECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

ARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

ERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

IES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

KEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CA

WWW.CA

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

NCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERV

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CADCAMATIC

WWW.CADCAMATIC

NCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CADCAMATIC.BE

WWW.CADCAMATIC.BE

UILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CADCAMATIC.BE

WWW.CADCAMATIC.BE

UNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO

CONCEPT ENGINEERING MACHININ

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

ZO DOEN WE HET

ONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

DE LEITEWEG 11 \ 8020 RUDDERVOORDE

ZO DOEN WE HE

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASS

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRO

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDI

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOM

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING

MAKEN VAN PRECISIE-ONDE

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITE

8020 RUD

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN M

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING,

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBO

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE

ZO DOEN WE HE

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASS

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRO

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDI

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOM

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING

MAKEN VAN PRECISIE-ONDE

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITE

8020 RUD

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN M

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING,

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBO

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE

ZO DOEN WE HET

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

NDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

OEN WE HET

G ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

IST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

N HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

SIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

RUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

NDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

OEN WE HET

G ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

IST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

N HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

SIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

RUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSE

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMAT

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING M

MAKEN VAN PRECISIE-ONDER

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEW

8020 RUDD

O DOEN WE HET

INING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

NG IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERIN

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINE

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOOR

EN WE HET

ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

ET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

IMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

ECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

EPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATIO

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@

WWW.

ILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

NGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SE

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CADCAMA

WWW.CADCAMA

CH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

RING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CADCAMATIC.BE

WWW.CADCAMATIC.BE

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

ONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

ONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET M

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MAT

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, H

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOU

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

SERVICE

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE -

ZO DOEN WE HET

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

DCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

E COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY V

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN H

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIU

ZO DOEN WE HET

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE CONCEP

IC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

R ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

JZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CA

WWW.CA

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERV

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CADCAMATIC

WWW.CADCAMATIC

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

EPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CADCAMATIC.BE

WWW.CADCAMATIC.BE

CEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CADCAMATIC.BE

WWW.CADCAMATIC.BE

ILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO

CONCEPT ENGINEERING MACHININ

E

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

ZO DOEN WE HET

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

DE LEITEWEG 11 \ 8020 RUDDERVOORDE

ZO DOEN WE HE

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASS

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRO

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDI

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOM

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING

MAKEN VAN PRECISIE-ONDE

ICE

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITE

8020 RUD

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN M

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING,

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBO

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE

ZO DOEN WE HE

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASS

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRO

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDI

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOM

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING

MAKEN VAN PRECISIE-ONDE

ICE

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITE

8020 RUD

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN M

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING,

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBO

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE

ZO DOEN WE HET

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

ATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

MPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

HINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

ECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

ING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

E PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

S VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

N VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

ATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

MPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

HINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

ECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

ING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

E PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

S VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

N VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSE

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRON

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIG

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMAT

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING M

MAKEN VAN PRECISIE-ONDER

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEW

8020 RUDD

ZO DOEN WE HET

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

S SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

VARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

DERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

TIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

AKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. ME

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERIN

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINE

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOOR

DOEN WE HET

ING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

ALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

ASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

AN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATIO

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

T ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@

WWW.

T. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SE

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CADCAMA

WWW.CADCAMA

LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

INEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CADCAMATIC.BE

WWW.CADCAMATIC.BE

.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

WWW.CADCAMATIC.BE

ZO DOEN WE HET

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE H

CONCEPT ENGINEERING MACHINING AS

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATR

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARD

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOM

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING

MAKEN VAN PRECISIE-OND

ZO DOEN WE HET

CHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

PECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

RING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

RE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

EN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA.

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN V

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISER

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHI

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELE

OEN WE HET

ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

IST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

SIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

RUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

NCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDA

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

EERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVIC

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CONCEPT

ENGINEERING

CADCAMA

ZO DOEN WE HET

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOE

CONCEPT ENGINEERING MACHINING

CADCAMATIC IS SPECIALIST I

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET

MET EEN BIJZONDERE PASSIE V

ONZE COMPETENTIES VERRUIM

MAKEN VAN PRE

ZO DOEN WE H

CONCEPT ENGINEERING MACHINING AS

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATR

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARD

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOM

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING

MAKEN VAN PRECISIE-ONDE

ZO DOE

CONCEPT ENGINEERING MACHINING

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET

MET EEN BIJZONDERE PASSIE V

ONZE COMPETENTIES VERRUIM

MAKEN VAN PRE

ZO DOEN WE H

CONCEPT ENGINEERING MACHINING AS

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARD

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOM

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING

MAKEN VAN PRECISIE-ONDE

O DOEN WE HET

INING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

NG IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

WE HET

ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

MECHATRONICA. MET MEER DAN

ERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

OR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

RICHTING MACHINEBOUW EN HET

ISIE-ONDERDELEN.

O DOEN WE HET

INING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

NG IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

WE HET

ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

MECHATRONICA. MET MEER DAN

ERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

OR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

RICHTING MACHINEBOUW EN HET

ISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

GINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

GINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN

CONCEPT ENGINEERING MACHINING

MAKEN VAN PRECI

EN WE HET

ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

T IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

IE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

IMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

RECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE H

CONCEPT ENGINEERING MACHINING A

MAKEN VAN PRECISIE-ON

E HET

ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CHATRONICA. MET MEER DAN

VAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

AUTOMATISERING, HEBBEN WE

CHTING MACHINEBOUW EN HET

E-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW E

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDA

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

ERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION

COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

CEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

CEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJ

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBB

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

VICE

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BE

ZO DOEN WE HET

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE CO

AMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

N BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

OMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALI

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE CONCEPT.

IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

RVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

NDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

NTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CADCA

WWW.CADCA

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CADCAMATIC.BE

WWW.CADCAMATIC.BE

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

T ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CADCAMATIC.BE

WWW.CADCAMATIC.BE

T. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CADCAMATIC.BE

WWW.CADCAMATIC.BE

. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO D

CONCEPT ENGINEERING MACHINING

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

ZO DOEN WE HET

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

DE LEITEWEG 11 \ 8020 RUDDERVOORDE

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEM

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONI

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGE

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATI

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MA

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERD

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWE

8020 RUDDE

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET ME

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATR

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOU

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE -

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEM

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONI

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGE

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATI

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MA

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERD

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWE

8020 RUDDE

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET ME

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATR

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOU

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE -

ZO DOEN WE HET

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

IC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

R ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

JZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

DOEN WE HET

ING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

IALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

G IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

ASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

IC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

R ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

JZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

DOEN WE HET

ING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

IALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

G IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

ASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMB

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONIC

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATIS

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MAC

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDE

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG

8020 RUDDER

ZO DOEN WE HET

CHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

PECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

RING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

RE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

IES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

EN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MA

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING,

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBO

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE

OEN WE HET

ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

IST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

SIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

RUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

PRECISIE-ONDERDELEN.

ZO DOEN WE HET

NCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

ONCEPT. BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CA

WWW.CA

BUILD. LAUNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERV

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CADCAMATIC

WWW.CADCAMATIC

UNCH.

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM

ZO DOEN WE HET

EERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.

CADCAMATIC NV

T +32 (0)50 28 86 86

INFO@CADCAMATIC.BE

WWW.CADCAMATIC.BE

DE LEITEWEG 11

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM


Easy and secure Remote

Access to your machines

Testing Partner

Cosy+

Dé veiligste industriële router voor remote access.

Ewon is al 20 jaar de referentie op vlak van industriële VPN routers voor toegang op afstand

tot machines en installaties. Vandaag komt daar een nieuwe generatie routers bij, de Ewon Cosy+.

• 100% Cybersecure - Hardware root-of-trust dankzij de geïntegreerde security chip.

• Automatische firmware updates.

• Vertrouwd door meer dan 20.000 klanten over de hele wereld.


Tekst Johan Debaere | Beeld Bintz Technics

MEER IIOT-CYBERSECURITY

DANKZIJ NIEUWE

GENERATIE VPN-ROUTERS

Uit een studie van Palo Alto Networks blijkt dat maar liefst 98% van het IIoT-verkeer niet gecodeerd is en dat bijna

60% van de toestellen gevoelig is voor cyberaanvallen. Bescherming is dus meer dan ooit van belang. Met de Ewon

Cosy+ van HMS Networks biedt Bintz Technics een nieuwe generatie industriële VPN-routers die IIoT cybersecurity

naar een hoger niveau tillen. Een state-of-the-art beveiliging van de hardware laat de gebruiker toe om vanop

afstand industriële installaties in bedrijf te nemen en te programmeren, of zelfs problemen op te lossen.

Geconnecteerde apparaten zijn niet meer weg

te denken uit onze maatschappij. Als je ziet

hoeveel computers en IoT-apparaten (zoals

smartphones, smartwatches, camera’s, luidsprekers,

domoticasystemen...) we vandaag

gebruiken in vergelijjking met pakweg drie jaar

geleden, dan merk je het meteen. Dat brengt

met zich mee dat ook het belang van beveiliging

sterk toegenomen is.

Met de Ewon Cosy+ introduceerde HMS Networks een nieuwe generatie industriële

VPN-routers die IIoT cybersecurity naar een hoger niveau tillen.

“Terwijl de traditionele IT toch wel een zeker

niveau van maturiteit bereikt heeft, blijkt dat,

door de snelle groei van het IoT, het aantal

gevallen van verkeerde implementaties van de

beveiliging toeneemt. Bij IoT-apparaten moet

de beveiliging starten op het moment dat ze

ingeschakeld worden,” stelt sales engineer

Bram Baetens van Bintz Technics. “Het uitvoeren

van een vertrouwde en authentieke

code begint met het veilig opstarten van het

apparaat. ‘Secure Boot’ zorgt ervoor dat alleen

software die door de fabrikant gevalideerd is,

uitgevoerd kan worden. Zonder dat proces zou

men bijvoorbeeld een aangepast besturingssysteem

of gemanipuleerde software kunnen

laden als men tussen de verschillende opstartfasen

kan interfereren. De nieuwe Ewon Cosy+

industriële VPN router van HMS Networks biedt

een volledig veilige opstart-sequentie, waardoor

alleen programmacode uitgevoerd wordt

die door Ewon goedgekeurd is. De verificatieketen

bestaat uit public en private keys, gecombineerd

met een digitale handtekening. Pas als

deze elementen op elkaar aansluiten, wordt de

bootloader geladen. Als deze verificatieketen

om de ene of andere reden onderbroken wordt,

start het apparaat niet op.”

94 | ia-online.be


P ols

Groups

De combinatie van het industriële cloudplatform Talk2M met de veilige Cosy+ laat gebruikers toe vanop

afstand industriële installaties in bedrijf te nemen en te programmeren of zelfs foutdiagnoses uit te voeren.

Remote site Connectivity User

• Monitor your installaon

• Troubleshoot and program PLC


Nummer één

HMS Network is marktleider in het leveren van

oplossingen voor de industriële informatie- en

communicatietechnologie (Industrial ICT) en

ontwikkelt onder meer producten onder de

naam Ewon ® , al twintig jaar de eerste keuze

voor industriële remote access oplossingen.

Wereldwijd zijn meer dan 400.000 toestellen

via het Talk2M cloudplatform verbonden, wat

Ewon met ruime voorsprong tot de nummer

één in industriële remote access connectiviteit

maakt. Bintz Technics is verantwoordelijk

voor de verdeling van de producten in België

en Luxemburg.

“Met de Ewon Cosy+, de opvolger van de succesvolle

Ewon Cosy 131, introduceerde HMS

Networks een nieuwe generatie industriële

VPN-routers die IIoT cybersecurity naar een

hoger niveau tillen. Behalve door de prestaties

en het gebruiksgemak blinkt deze nieuwe

ontwikkeling vooral uit door een ultramoderne

beveiliging van de hardware. Deze router werd

conform ISO207001 richtlijnen ontworpen.

‘De verificatieketen bestaat uit public en private keys,

gecombineerd met een digitale handtekening’

Ethernet

Factory

LAN

VPN

Machine

with Cosy+

Talk2M

Industrial Cloud

Talk2M

Clients

Testing Partner

Dankzij de Ewon Cosy+ met geïntegreerde beveiliging van de hardware zijn installaties beter gewapend

tegen cyberaanvallen.

Dankzij een samenwerking met de cybersecurityspecialisten

van Nviso, kan Ewon een

oplossing bieden die getest werd volgens de

strengste IIoT-veiligheidsnormen,” licht Bram

Baetens toe. “De combinatie van het industriële

cloudplatform Talk2M met de Cosy+ en

de geïntegreerde beveiliging van de hardware

laat gebruikers toe vanop afstand op een veilige

manier industriële installaties in bedrijf te

nemen en te programmeren of zelfs foutdiagnoses

uit te voeren. Zo wordt stilstand van

machines beperkt. Er wordt ook tijd en geld

gespaard omdat technici geen onnodige verplaatsingen

voor interventies moeten maken.

De productiviteit van de technici wordt dan ook

gevoelig verbeterd.”

Extra veiligheid toegevoegd

De veiligheid van de producten ligt de specialisten

van Ewon nauw aan het hart. Daarom

werd in deze nieuwe Cosy+ een ‘Secure Element’

geïntegreerd, waardoor op het niveau

van de hardware een extra veiligheid toegevoegd

wordt. De zogenaamde ‘Hardware Root

of Trust’ is een fundamenteel onderdeel voor

een veilige opstartcyclus van het apparaat. Op

die manier is de installatie zeer goed gewapend

tegen cyberaanvallen. ■

BINTZ TECHNICS -

STAND 114

ia-online.be

| 95


Tekst Thomas Rönitzsch | Beeld Bihl + Wiedemann GmbH

De beste mix voor de

moderne aandrijftechniek

Als ASi-totaalleverancier heeft Bihl+Wiedemann een uitgebreid portfolio voor de transporttechniek. Met ASi-3

en ASi-5 beschikt hij over de beste mix voor de moderne aandrijftechniek: ASi-3 voor het vergaren van digitale

I/O-signalen en implementeren van veiligheidstechniek, ASi-5 voor de realisatie van complexe applicaties.

ASi-5 en ASi-3 motormodules van Bihl+Wiedemann voor verschillende aandrijfoplossingen.

96 | ia-online.be


Aansluiting van alle netwerknodes, inclusief voedingsspanning

en communicatie via één enkele

gele profielkabel; eenvoudige en tegen verpoling

beveiligde bedrading op basis van priktechniek;

geen stekkers of voorgeconfectioneerde kabels;

geen speciale aansluittechniek; geen speciale

switches en ook nog eens veiligheidstechniek

‘on board’: geen enkele andere bedradingstechniek

maakt het mogelijk om zoveel losse componenten

en apparaten in zo grote aantallen zo

voordelig en efficiënt in transportinstallaties te

integreren als AS-Interface.

Waar ASi-3 scoort bij het verzamelen van digitale

I/O-signalen en het implementeren van

functionele en passieve veiligheidstechniek,

voldoet ASi-5 met zijn hoge transmissiesnelheid

en grote bandbreedte aan alle voorwaarden om

complexe applicaties in materiaalstroomsystemen

te realiseren. Daarbij komt een grote mate

van toekomstbestendigheid dankzij de mogelijkheden

voor integratie van slimme sensoren

met IO-Link en Industrie 4.0-communicatie via

OPC UA. En, last but not least: via ASi Safety at

Work is ook de veiligheidstechniek van transporttechnische

installaties volledig te integreren

ten behoeve van persoonlijke bescherming

– tot aan SIL3 en PLe toe.

Als ASi-totaalleverancier heeft Bihl+Wiedemann

een uitgebreid portfolio voor de transporttechniek.

Op veel plaatsen worden transporttechnische

installaties standaard aangedreven door

draaistroommotoren met frequentieomvormer,

bijvoorbeeld van Lenze, SEW-EURODRIVE of

NORD DRIVESYSTEMS.

Rendabel

In het meest eenvoudige scenario zijn deze

binair aan te sturen met ASi-3-componenten

van Bihl+Wiedemann. Basisfuncties zoals start/

stop, linksom/rechtsom draaien of openen/sluiten

zijn door de voordelige modules uiterst rendabel

te implementeren, omdat de pinbezetting

aan de aandrijvingen is aangepast en er daardoor

sprake is van plug-and-play-oplossingen.

Voor motoren waarbij de besturing zich richt

op prestatieparameters, zoals snelheid of acceleratie-

en remgedrag, zijn ASi-5-motormodules

leverbaar. Deze beschikken met CANopen,

‘Alle modules sturen de aangedreven

rollen direct aan via ASi’

ASi-5 motormodule BWU4068 voor de aansturing van SEW MOVIMOT.

RS485, Modbus TCP en IO-Link niet alleen over

geschikte interfaces, maar bieden ook compatibiliteit

met verschillende veldbusverbindingen

en uitgebreide diagnostiek. Snelheden of gedefinieerde

versnellings- en vertragingsprofielen,

zogenaamde ramps, kunnen zo cyclisch en

continu worden geactiveerd en gewijzigd.

Hetzelfde geldt voor rolaandrijvingen met 24

VDC- of 48 VDC-voedingsspanning. Ook hier

zijn eenvoudige toepassingen op basis van de

bewezen ASi-3-oplossingen nog steeds onverslaanbaar

qua efficiency en kosten. Voor meer

complexe toepassingen levert Bihl+Wiedemann

speciale ASi-5-motormodules, voor aangedreven

rollen van fabrikanten als Interroll, Itoh

Denki en Rulmeca. Alle modules sturen de aangedreven

rollen direct aan via ASi, dus zonder

aanvullende controller.

En ten slotte kunnen ook intelligente actuatoren

– dus ook slimme aandrijvingen met IO-Link

– eenvoudig en kosteneffectief in de systeembesturing

worden geïntegreerd via ASi-5-modules

met één, twee, vier of acht geïntegreerde IO-

Link-masters.

Breed scala

De softwareoplossingen ASIMON360 en ASi

Control Tools360 maken het plannen, configureren

en parametriseren van ASi-netwerken

bijzonder gemakkelijk, veilig en snel. Voor

de continue bewaking, het onderhoud en

het opsporen en oplossen van problemen

bij toepassingen bieden zij talrijke diagnoseinstrumenten,

met een breed scala aan

weergaveopties. Naast nauwkeurige foutbeschrijvingen

brengen zij concrete suggesties

aan voor oplossingen die veel tijd besparen en

een efficiënte probleemoplossing garanderen.

En wanneer de installatie wordt afgenomen,

kunnen gedetailleerde testrapporten worden

aangemaakt en als pdf worden opgeslagen

voor bij de machinedocumentatie. ■

Met de motormodules van Bihl+Wiedemann kunnen draaistroommotoren en rollen van veel verschillende

fabrikanten worden aangestuurd.

BIHL + WIEDEMANN

GMBH – STAND 604

ia-online.be

| 97


Cyclisch schrijven:

snelheid, acceleratie en

parameters

Drive-oplossingen met ASi-5

Korte cyclustijden en hoge databandbreedte

Cyclisch lezen:

motorstroom en

gedetailleerde diagnose

www.bihl-wiedemann.com

Naamloos-3 1 24-03-2022 13:57

FP 70 “SMOOTH FLOW” POMP

Laag in pulsatie, hoog in efficiëntie

Deze nieuwe pomp combineert de voordelen van de

KNF membraanpomptechnologie met de belangrijkste

kenmerken van tandwiel- en centrifugaalpompen. De FP 70 is

zelfaanzuigend en kan drooglopen, transporteert vloeistoffen

rustig en schoon en is chemisch bestendig.

De FP 70 leent zich uitstekend voor een breed scala aan

toepassingen, waaronder medische technologie, voor inkjet

printers, 3D-printen en analytische instrumenten.

10 x lagere

pulsatie dan

conventionele

membraanpomp

• Max. capaciteit van 850 ml/min. (1,2 l/min. op verzoek)

• Tot 2 bar continue (4 bar op verzoek)

• Weinig trillingen

• Aandrijving met regelbare BLDC motor

www.knf-verder.nl www.knf.be

info@knf-verder.nl info@knf.be

+31(0)30 6779240 +32(0) 38719624

03-KN-21_Adv_FP70_197x130mm_BE.indd 1 12-04-2021 12:28


Presence sensing

safety devices

e hoo e o ucti iteit met e ma t a et

o lossin en an ockwell utomation

e o lo in en n oc well utom tion i n

bi uit te e c i t oor toe in en w rbi

e eili hei an het e soneel een io iteit is.

un inno tie e ro ucten en ien ten el en bi e

be c ermin n uw men en m c ine en et milieu

terwi l e u time wo t emaximalisee .

Ook het maximale uit uw machines halen?

www.routeco.com/nl-be

+32 14 394 340

info-be@routeco.com


Tekst Valérie Couplez | Beeld Rockwell Automation en Routeco

Breed aanbod voor

geïntegreerde oplossingen

Het team van Routeco België is gepokt en gemazeld in industriële automatisering. Binnenkort werken ze vanuit een nieuwe vestiging.

Hadden ze elk product uit het gamma willen meenemen naar Indumation, dan hadden ze meer dan een hal nodig

gehad. Maar het blijft beperkt tot stand 445. Routeco zal daar als exclusief distributeur van Rockwell Automation

tonen welke meerwaarde het oplevert voor machinebouwers en eindgebruikers om met wereldwijd de grootste

speler actief in industriële automatisering samen te werken. Wie het verschil wil maken om tot een duurzamer,

productiever of veiliger proces te komen, moet immers meer en meer geïntegreerd gaan denken. En dan is de

breedte van het aanbod van Rockwell Automation, ondersteund met de expertise op het terrein van het Routeco

team, een ongelooflijke troef.

100 | ia-online.be


Routeco maakt al sinds 1978 furore als een

van de belangrijkste Britse distributeurs van

industriële automatiseringsproducten. Daar zit

het partnerschap dat ze als exclusief distributeur

zijn aangegaan met Rockwell Automation

zeker voor iets tussen. Nadat Routeco eerder

al neerstreek in het zuiden van Nederland, het

hart van de machinebouwmarkt, kwam er in

2020 ook een eigen Belgisch filiaal in Turnhout.

Iets waarvoor Rockwell Automation zeker vragende

partij was.

Regional channel manager Jan van Gameren

legt uit: “Onze sterkte is de enorme breedte van

ons aanbod. Van een simpele drukschakelaar tot

PLC’s voor de aansturing en zelfs de overkoepelende

software om fabrieken verder te optimaliseren.

We hebben alles. Door te kiezen voor een

diepgaande samenwerking met partners staan

we dichter in de markt bij onze klanten en de

uitdagingen waar ze voor staan. Zij zijn onze

antennes in het veld, wij zorgen dat ons gamma

blijft beantwoorden aan alle eisen. Je kan samen

meer toegevoegde waarde realiseren. Een plus

een hoeft niet twee te zijn.”

Routeco zal op Indumation als exclusief distributeur van Rockwell Automation tonen welke meerwaarde het

oplevert om met wereldwijd de grootste speler in industriële automatisering samen te werken.

Met de voeten stevig in het veld

Een belangrijke vereiste daarvoor is uiteraard

de aanwezigheid van technische knowhow.

Het team van Routeco België, onder leiding

van country directeur James Jonckers, is dan

ook gepokt en gemazeld in industriële automatisering.

“Onze mensen zijn echte ‘boots on the

ground’, technische specialisten die oplossingen

helpen zoeken en uitwerken. En die vooral

lokale aanwezigheid opbouwen.”

Rockwell behoeft uiteraard weinig introductie,

elke machinebouwer is wel vertrouwd met de

naam, maar weinigen beseffen hoe breed en

hoe diep dat aanbod van deze automatiseringsspecialist

precies reikt. Salesmanager Johny

Vangeel: “Rockwell staat voor de ‘connected

enterprise’ . Automatisering draait immers om

de integratie van controle- en informatietechnologie.

OT en IT. Dat is de manier om van je

productie een ecosysteem te maken dat zich

voortdurend optimaliseert op vlak van efficiëntie,

flexibiliteit, veiligheid en kwaliteit. Van

de software, tot de hardware, van de kleinste

veiligheidsschakelaar tot de grootste PLC, van

IoT-software tot cybersecurity…: we kunnen

het allemaal aanbieden en een architectuur

opzetten die data naadloos laat stromen.”

Ondersteuning met hardware,

software en diensten

Ook daarin laat Routeco duidelijk zijn

meerwaarde zien. Vangeel: “Digitalisering

Automatisering draait om de integratie van controle- en informatietechnologie. Dat is de manier om een ecosysteem

te bouwen dat zich voortdurend optimaliseert op vlak van efficiëntie, flexibiliteit, veiligheid en kwaliteit.

gebeurt tegen verschillende snelheden in de

industrie. We proberen daarom de brug te

slaan in de praktijk tussen hoever bedrijven

vandaag al staan in die transformatie en

vooral waar ze naartoe willen. Wij zorgen

voor de ondersteuning met hardware, software

en diensten.”

Jonckers vult aan: “Willen ze een hogere

kwaliteit nastreven? Willen ze energiezuiniger

werken? Willen ze minder productiestilstanden?

We kijken samen met hen welke data

daarvoor nodig zijn en hoe ze ingezet kunnen

worden. Daarbij proberen we ook verder dan

morgen te kijken, naar hoe slimme machines

de basis kunnen leggen voor bijvoorbeeld

nieuwe businessmodellen. Digitaal en geïntegreerd

werken biedt echt mogelijkheden om

je verder te differentiëren van concurrenten en

meer te halen uit je machines. De troef van een

partner als Rockwell is dat ze alles in eigen huis

beschikbaar hebben, van de kleinste sensor tot

de PLC en alle bovenliggende software. Maar

tegelijk staan ze voor een zeer open architectuur,

waar je ook andere componenten en

diensten aan kan vasthaken om tot één geïntegreerd

systeem te komen. Op die manier

kan je hele fabriek perfect gekend, geweten

en gestuurd zijn. Dat wordt onze boodschap

op Indumation.” ■

ROUTECO BV - STAND 445

ROCKWELL AUTOMATION -

STAND 406

ia-online.be

| 101


Tekst en beeld Turck Multiprox

MAAK UW CLOUD

EFFICIËNTER DOOR UW

PROCESGEGEVENS TE

OPTIMALISEREN

De CoDeSys TBEN-L-PLC van Turck is een echte IIoT-

Multitool: directe verbinding naar de Turck-Cloud

zonder extra Edge Gateway, directe montage op de

machine door de robuuste IP67-behuizing, communicatie

als Profinet-apparaat en als Profinet-, Ethernet/IP-,

Modbus TCP/RTU- of CANopen-master en vereenvoudiging

van de projectering voor de gebruiker.

102 | ia-online.be


In het tijdperk van Industrie 4.0 en IIoT krijgen automatiseringsleveranciers meer en meer te maken met verschillende

soorten datacommunicatie. Het verwerven van de Beck IPC technologie luidde de geboorte in van de Turck Cloud

Services. De cloud is de katalysator voor automatiseringstechnologie en de convergentie van de IT- en OT-protocollen.

De transformatie van het businessmodel van bedrijven naar pay-per-use van machines of installaties illustreert het

voordeel van de Cloud perfect: het beheer kan gemakkelijk via de Cloud worden afgehandeld. Daarvoor kan Turck

de procesdata van de installatie capteren en koppelen aan de Cloud van de klant.

Smart Data in plaats van Big Data

Het sensor-to-cloud-aanbod van Turck heeft

zich specifiek afgestemd op de noden van de

machinebouw. Met de Turck Cloud Services

hoeft de gebruiker niet diep in de IT-wereld

te duiken. Elke machinebouwer kan ermee

werken. Hij hoeft alleen maar te definiëren

welke gegevens hij in de Cloud wil verwerken.

Vele oplossingen zijn typisch gebaseerd op Big

Data. In de industrie is er echter meer vraag

naar slimme gegevens. Het gaat er niet om

zoveel mogelijk gegevens op te slaan, maar om

de gegevens die door de sensoren gecapteerd

worden op intelligente wijze te pre-processen,

en in de automatisering te zien of deze gegevens

conform zijn met het verwachte gedrag

van de machine of installatie. Alleen wanneer

er afwijkingen zijn van het normale gedrag,

komt de Cloud in actie om te rapporteren, te

waarschuwen en oplossingen voor te stellen.

Voordelen van pre-processing

van data

Gedecentraliseerde pre-processing van data

is bijzonder belangrijk, want als algemene

regel geldt: hoe minder gegevens ik in de

Cloud pomp, hoe veiliger de datatransmissie.

Hierdoor worden ook de kosten voor de transmissie

naar de Cloud beheersbaar. Ten slotte

leidt gegevensbesparing ook tot gegevensbeveiliging

en een beter eindresultaat.

Zoals bij alle oplossingen van Turck ligt de

nadruk op openheid, door onder meer Multiprotocol,

waardoor de systemen naadloos

kunnen worden gekoppeld aan de systemen

van de klant. De gecapteerde data kunnen

bijgevolg worden doorgestuurd naar andere

Clouds zoals MS Azure, Alibaba, AWS… ❯

Van sensorsignaal tot digitaal onderhoudsplan met de I/O-modules en de Edge Controllers in IP67 van Turck.

ia-online.be

| 103


Your Global Automation Partner

MULTIPROX

Vloeistofsensoren met toegevoegde waarde

FLUID+

Flexibele installatie, intuïtieve bediening,

maximale robuustheid en een uniforme

look & feel - dat is wat het innovatieve

Fluid+ platform van Turck biedt. De voor

IO-Link geschikte sensoren combineren

functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en

inzetbaarheid - voor de eenvoudige

detectie van druk, temperatuur, debiet of

niveau.

www.multiprox.be/

nl/fluid


Deze pre-processing kan plaatsvinden in

slimme sensoren via IO-Link, waarvan de waarden

worden gebruikt voor Condition Monitoring

en Predictive Maintenance. Vandaag

is IO-Link de industriestandaard voor slimme

sensoren en actuatoren. Deze standaard is

door zijn voordelen algemeen ingeburgerd. De

sensoren worden steeds slimmer en leveren

bijvoorbeeld veel gegevens over identificatie,

proceswaarden en ‘condities’. IO-Link als interface

fungeert als een gegevensverzamelaar ter

plaatse en gebruikers kunnen de gegevens

deels ‘voorbewerkt’ naar de Cloud sture0n.

IO-Link is de basis voor een efficiënt gebruik

van sensor-naar-cloud communicatie.

Bezoek Turck Multiprox op Indumation, kraak de

code naar de Cloud, en win een Bongobon.

Op Indumation nodigt Turck Multiprox bezoekers uit om op zijn stand 624 in hal 6 de ‘Code naar de

Cloud’ te kraken. Gebruikt u de juiste sensor om verschillende materialen te detecteren? Wanneer

gebruikt u HF- of UHF-RFID-technologie om materiaal te identificeren? Hoe raakt u tot in de Turck-

Cloud met onze Operator Panels? Slaagt u erin om met de snelste tijd de code naar onze Cloud

te breken, dan verblijft u op onze kosten in een kasteel, met een diner in een sterrenrestaurant.

Hoe u de code naar onze Cloud kraakt en u in aanmerking komt voor deze prijs, die elke dag

van de beurs wordt uitgereikt, dat verneemt u hier : https://www.multiprox.be/nl/indumation

Don’t think big, think smart!

Daarnaast worden data ook voorbewerkt

in de I/O-modules. Alle Multiprotocol

I/O-modules van Turck zijn standaard uitgerust

met ARGEE, een intuïtieve web-gebaseerde

software waardoor elke I/O-module

een Field Logic Controller wordt en eenvoudige

logische functies kan uitvoeren.

Kostenbesparing door IIoT-Multitool

Turck biedt HMI/PLC operator panels en IP67-

PLC’s aan met Edge Controllers die werken

met het besturingsplatform CoDeSys 3.5.

Op die manier kan de gebruiker voor zichzelf

de optimale mix van datavolume en pre-processing

vinden.

De TBEN-L-PLC is een bijzonder polyvalente

tool. Het is een CoDeSys-PLC geschikt voor

stand-alone oplossingen en decentrale concepten.

Met de geïntegreerde verbinding naar de

Turck-Cloud realiseert de gebruiker een besparing

doordat er geen programmering van interfaces

tussen PLC en gateway nodig is. Door de

robuuste IP67-behuizing is montage direct in

het veld mogelijk zonder schakelkast.

De IP67 TXF700 HMI/PLC kan niet alleen voor

visualisatie worden gebruikt, maar kan desgewenst

ook zonder CoDeSys als IIoT-gateway of

Edge Controller worden gebruikt met Turck's

TX VisuPro. Naast de conventionele HMI-protocollen

voor aansluiting op controllers, zoals

Siemens, Beckhoff of Rockwell, ondersteunt

TX VisuPro ook MQTT of OPC-UA als server en

client. De TXF700 HMI's kunnen gelijktijdig met

maximaal acht protocollen communiceren. ■

De webgebaseerde programmeeromgeving ARGEE

breidt de block I/O-modules van het multiprotocol

Ethernet-platform van Turck uit met logische

functionaliteiten en verandert ze zo in Field Logic

Controllers (FLC).

TURCK MULTIPROX -

STAND 624

ia-online.be

| 105


Tekst Valérie Couplez | Beeld Hyline

Hygiëne, efficiëntie en flow

van processen verbeteren

Het verhaal van Hyline is een verhaal van passie en synergie. Door aansluiting te zoeken bij andere spelers, is het

bedrijf met vestigingen in Gent, Waver en Antwerpen erin geslaagd zich op te werpen als ‘clean process integrator’.

Het kan voor zijn klanten sleutel op de deur installaties ontwerpen en leveren. Sinds begin 2022 behoort het tot

Eiffage Energie Systèmes Belux, dat elektrische, industriële, klimatologische en energetische systemen en installaties

ontwerpt, bouwt, exploiteert en onderhoudt.

Het huidige Hyline is ontsproten uit twee

bedrijven. Eerst was er Hyline, dat actief was

als clean piping integrator. Heel wat processen

in de farmaceutische en chemische industrie

streven immers de hoogst mogelijke zuiverheid

na. Dat vraagt om specialisten in leidingwerk

die met de juiste kennis van zaken en technieken

aan de slag kunnen om de hoogste graad

van perfectie af te leveren. Daarnaast was er

ProcAT, een automatiseringsintegrator opgericht

in 2001 in Deurne. Door de fusie werd

de expertise van beide bedrijven naast elkaar

gelegd. Het resultaat was een ‘clean process

integrator’ die sleutel op de deur installaties

kan ontwerpen en leveren aan klanten.

Volledig geïntegreerde aanpak voor

klanten

Hyline heeft vandaag dus twee afdelingen,

Hyline Process Piping en Hyline Process

Automation. De activiteiten zitten

verdeeld over drie vestigingen: de hoofdzetel

in Gent, Waver en Antwerpen. De

fusie zorgde ervoor dat de piping diensten

van Hyline meer en meer ingang vonden

in de voedingsindustrie en anderzijds

het aandeel van procesautomatiseringsprojecten

in de farmaceutische industrie

toenam. Een duidelijk geval van kruisbestuiving

dus waar vooral klanten van profiteren.

Vandaag schaart het bedrijf zich achter de

missie om zoveel mogelijk projecten samen aan

te bieden, zodat de klant één aanspreekpunt

en een volledig geïntegreerde aanpak krijgt. De

mogelijkheid dat beide afdelingen samenwerken

met een andere integrator voor automatisering

of piping blijft evenwel bestaan.

Hyline verzorgde bij PXL Carpets het ontwerp (P&ID, 3D-design, automatiseringsarchitectuur en elektrische

engineering), de constructie en de inbedrijfstelling van een clean process skid.

Synergie met Eiffage

Een verhaal van synergie zoeken dus, dat in

2022 nog verdere uitbreiding kreeg. Hyline

is immers toegetreden tot de Eiffage Energie

106 | ia-online.be


200 miljoen euro. Hyline werkte al samen met

een aantal spelers actief binnen de groep zoals

VSE en Yvan Paque. Zij leverden de elektromechanische

installaties voor de projecten, Hyline

stond in voor het automatiseringsgedeelte. Dit

heeft al geleid tot een aantal mooie realisaties

zoals het Pompstation Vrouwvliet Mechelen, de

Oude Kaaibrug in Ninove, de Sluis Dender in

Aalst en de automatisering van de tien stuwen

van het Schulensmeer. De toekomst belooft

nog meer van dat.

‘Hyline wil zich als clean process integrator verder

inzetten op de ontwikkeling en verkoop van

geautomatiseerde clean process skids’

Ten slotte wil Hyline ook verder gaan met SCADA-PLC-oplossingen voor fijnchemie en aanverwanten.

Ontwikkeling clean process skids

Hyline wil zich als clean process integrator

verder inzetten op de ontwikkeling en verkoop

van geautomatiseerde clean process

skids. Hyline verzorgt hierbij het ontwerp

(P&ID, 3D-design, automatiseringsarchitectuur

en elektrische engineering), de constructie en

de inbedrijfstelling van de skids. Ook hier kan

het reeds bogen op een aantal mooie gezamenlijke

referenties zoals voor PXL Carpets,

Chemium, Lonza … Hyline ontwikkelde daarnaast

een skid voor de aanmaak, stockage

en distributie van purified water, waarbij het

aanmaaksysteem volledig geïntegreerd werd

met de stockage en het distributiesysteem.

Opnieuw om klanten een turn-key oplossing

te kunnen aanbieden, vanaf de stadswateraansluiting

tot aan de verschillende interne

gebruikers. Dit met alle tools voor de nodige

kwaliteitsopvolging en garanties van de specificaties

van het water, zoals vooropgesteld

door de eindklant.

Automatisering en integratie

Ten slotte wil Hyline ook verder gaan met

SCADA-PLC-oplossingen voor fijnchemie en

aanverwanten. De locatie dichtbij de Antwerpse

haven, maakt Hyline tot de geknipte

lokale Siemens Solution Partner. Voor dergelijke

systemen maakt Hyline immers meestal

gebruik van Siemens WinCC SCADA in combinatie

met een S71500 PLC. Maar het kan ook

beperktere oplossingen met visualisatie op

een HMI-paneel leveren. Een mooi voorbeeld

van zo’n realisatie gebeurde voor ECOVER,

fabrikant van ecologische reinigingsproducten.

Hyline verzorgde daar zowel de levering

en installatie van de mechanische rvs installatie

(stockagetanks, mengtanks, distributie,

waterhuishouding, lijnmonitoring) als de geïntegreerde

automatiseringsoplossing op basis

van een WinCC en S7 PLC’s. ■

Systèmes Belux groep. In België en Luxemburg

omvat deze groep nu tien ondernemingen en

bestrijkt de markten infrastructuur en netwerken,

steden en leefgemeenschappen, tertiaire

en industrie. In totaal realiseerden de meer dan

1.000 medewerkers in de Belux een omzet van

HYLINE - ATI - EIFFAGE ENERGIE

SYSTEMES - STAND 544

ia-online.be

| 107


VISIT US AT

INDUMATION

BOOTH 635

Duurzaamheid, circulaire economie, verbonden ecosystemen,

productinnovatie: het zijn ongetwijfeld sleutelelementen in de visie

en strategie van uw organisatie. Vertrekkend van uw doelstellingen

en uitdagingen, bundelen we bij Actemium, Axians, AVT Europe en

Legendre Conveyors onze krachten om innovatie te mobiliseren

en samen met u de smart Factory of the Future te co-creëren,

op een duurzame en verantwoorde manier.

Letʼs move towards the

Sustainable Factory of the Future, together!


Nieuwe E-Shop voor

onderdelen NORD geopend

NORD DRIVESYSTEMS maakt het bestellen van onderdelen

nog eenvoudiger. Per direct kunnen klanten in

België en Luxemburg deze online zoeken, bestellen en

volgen in de nieuwe Onderdelen Shop op shop.nord.

com/BE-nl/home.

In de nieuwe Onderdelen Shop van NORD kunnen gebruikers

24/7 eenvoudig reserve-onderdelen en accessoires

online zoeken en kopen. De klant hoeft op de homepagina

van de Onderdelen Shop slechts op de oranje knop “Vind nu

onderdelen” te klikken. Na het ingeven van het nummer op

het typeplaatje van de aandrijving, of het nummer van het betreffende

onderdeel, kan de klant direct zien of het gewenste

product leverbaar is. Nog handiger is het om een account

aan te maken in de nieuwe E-Shop. Want na registratie zijn

ook de prijs van het onderdeel, de levertijd, tracering en de

orderhistorie van de klant direct zichtbaar. Alle bestellingen

verlopen via een beveiligde ssl-verbinding. Bestellingen vóór

10.00 uur worden – als het onderdeel op voorraad is – nog

dezelfde dag verzonden.

NORD biedt al enige tijd de mogelijkheid om via MyNORD

motoren, reductoren, frequentie-omvormers en combinaties

hiervan online samen te stellen en te bestellen. Het is de

bedoeling om de e-shops voor complete aandrijfproducten

en onderdelen op den duur samen te voegen tot één centraal

online platform met uitgebreide mogelijkheden voor de

directe confi guratie en bestelling van NORD-producten.

De nieuwe NORD Onderdelen Shop is al beschikbaar in

diverse Europese landen. Nu kunnen ook de relaties van

Nord in België en Luxemburg de E-Shop gebruiken. “We zijn

blij dat we ons aanbod van producten en diensten met de

nieuwe Onderdelen Shop verder kunnen uitbreiden,” zegt

Nicky Vyvey, directeur van NORD Aandrijvingen BeLux. “We

bedienen hiermee alle klanten in België en Luxemburg, van

kleine en middelgrote bedrijven tot internationale industriële

concerns. Onze nieuwe e-shop zal het bestellen voor de

gebruikers nog makkelijker en eenvoudiger maken.”

NORD Parts shop: https://shop.nord.com/BE-nl/home

MyNORD: https://shop.nord.com/BE-nl/mynord/dashboard

Onderdelen en aandrijfproducten

vinden,

bestellen en traceren

NORD Drivesystems BeLux | T : +32 (0)3/484.59.21 | belgium@nord.com | www.nord.com


Tekst en Beeld NORD DRIVESYSTEMS

Hoe intelligente aandrijvingen van NORD DRIVESYSTEMS de beschikbaarheid verhogen

TOEGEVOEGDE WAARDE VAN

AANDRIJFDATA VOOR DE KLANT

Predictief onderhoud is de systematische voortzetting van conditieonderhoud met als doel machines en installaties

proactief te onderhouden en veranderingen te detecteren, stilstand te verminderen en de efficiëntie van de complete

installatie te verhogen. Toestandsgericht onderhoud vervangt het traditionele tijd-gebaseerde onderhoud.

Snelle, efficiënte en uitgebreide

evaluatie van analoge en digitale

data door de intelligente PLC

in NORD aandrijftechniek vormt

de basis voor conditiebewaking

en predictief onderhoud.

110 | ia-online.be


Speciaal voor aandrijfsystemen in veeleisende

productieomgevingen – waar industriële reductor-installaties

doorgaans in kritische toepassingen

worden gebruikt en hun uitval ernstige

schade kan veroorzaken, zoals in de intralogistiek,

de levensmiddelenindustrie of de heavy

duty sector – vult de drie-eenheid van reductor,

elektromotor en frequentieomvormer aan met

verbeterde veiligheid en betrouwbaarheid. Hier

komt conditiebewaking voor predictief onderhoud

in beeld: op basis van intelligente algoritmen

en software in een IIoT-omgeving kunnen

de in het netwerk opgenomen aandrijfunits

hun conditiedata verzamelen in de PLC van de

omvormer en deze samen met data van aangesloten

sensoren en actuatoren voorbewerken.

Het resultaat van de voorbewerking, dan wel

de complete dataset, kan optioneel naar een

randapparaat worden verzonden. Daar worden

de data van alle subsystemen beheerd en

geëvalueerd. De data zijn dan beschikbaar als

voorgeselecteerde en bewerkte smart data voor

verder gebruik en overzichtelijke visualisatie.

‘Predictief onderhoud is essentieel voor veeleisende

omgevingen en kritische toepassingen’

Analyseren in plaats van alleen lezen

Een concreet toepassingsvoorbeeld is de sensorloze

bepaling van het optimale tijdstip voor

olieverversing op basis van de olietemperatuur.

Dit is gebaseerd op het feit dat de olietemperatuur

een belangrijke indicatie is van de olieveroudering

in reductoren. Deze informatie, in

combinatie met beschikbare reductorparameters

en specifieke bedrijfsparameters, maakt

het mogelijk om het moment van olieverversing

nauwkeurig te berekenen. Een fysieke

temperatuursensor is hierbij niet vereist. De

voorbewerking van de aandrijfdata gebeurt

in de geïntegreerde PLC van de NORD frequentieomvormer,

die voor de evaluatie wordt

gebruikt. De klant heeft via alle gangbare interfaces

toegang tot de berekende data.

De juiste PLC softwarearchitectuur

De aandrijfapparatuur kan naar keuze worden

uitgebreid en aangepast aan de betreffende

automatiseringstaak. Klanten kunnen kiezen

welke taken (monitoren van de aandrijving,

besturing van de aandrijving, procesbesturing)

zij direct in de aandrijving willen onderbrengen.

In kleinere productieomgevingen biedt deze

schaalbaarheid de mogelijkheid om hiermee

eerst ervaring op te doen voordat de fabriek

wordt gereorganiseerd.

Er zijn drie configuratieniveaus beschikbaar.

Op het eerste niveau voert de PLC van de

aandrijfunit alleen de monitoring van de aandrijving

uit. De aandrijfparameters worden van

tevoren verwerkt in de PLC en doorgegeven

aan het bovenliggende besturingssysteem dat

verantwoordelijk is voor de aandrijf- en procesbesturing.

Op het middelste niveau integreert

de PLC de aandrijfbesturing en voert tevens de

aan de aandrijving gerelateerde functies uit. Op

het hogere configuratieniveau vervangt de PLC

van de regelaar het besturingssysteem van het

hogere niveau volledig. Naast communicatie

met een besturing, kan optioneel ook lokaal

datamanagement zonder internetverbinding

de data gebruiken. ■

NORD AANDRIJVINGEN BELGIË –

STAND 620

ia-online.be

| 111


Tekst en beeld SigmaControl

DRAADLOOS PRODUCEREN

Met zijn draadloos communicerende HMI-paneelserie HGW 1033 lanceerde Sigmatek drie jaar geleden een slimme en

betrouwbare oplossing voor mobiele machinebediening. Een oplossing die werkt zonder een beweging beperkende

kabel en die tegelijk volledige veiligheid biedt voor mens en machine. De redundante WLAN-gegevensoverdracht

met 2,4 en 5 GHz zorgt ervoor dat de draadloze verbinding altijd beschikbaar is. De TÜV-gecertificeerde

veiligheidsfuncties zoals noodstop, bevestigingsknop en toetsschakelaar garanderen de werking volgens SIL3/- PL-e.

Sigmatek ingenieurs hebben nu de Wireless Roaming Feature ontwikkeld, waarmee het bereik van de draadloze

HMI-panelen naar behoefte kan worden uitgebreid via basisstations die als brug zijn geconfigureerd. Met behulp

van deze functie kunnen operators van apparatuur zich vrijer langs de productielijn bewegen.

De drie hoofdcomponenten van de

veilige draadloze oplossing van SIGMA-

TEK: het 10.1” multi-touch panel HGW

1033-33, het BHW 001 base station en

de S-DIAS Safety besturing.

‘Voor de gebruiker biedt de Wireless Roaming Feature aanzienlijke voordelen voor het

bedieningscomfort, de functionaliteit en de beschikbaarheid van het systeem’

112 | ia-online.be


Wireless is de trend en vindt steeds meer zijn

weg naar machinehallen. Met name draadloze

bediening en visualisatie trekken veel belangstelling.

WLAN-panelen zijn de juiste keuze

wanneer absolute bewegingsvrijheid vereist is,

zoals vooral het geval is tijdens de installatie,

wanneer de operator vaak van positie moet

veranderen. Maar ook voor de dagelijkse werking

en monitoring vereenvoudigen draadloze

HMI's het werken op grootschalige en onderling

verbonden systemen. De kabel die voortdurend

moest worden losgekoppeld en opnieuw

moest worden aangesloten, is geëlimineerd –

samen met het potentiële struikelgevaar.

Als het gaat om draadloos gebruik in industriële

omgevingen, is voor machine- en apparatenbouwers

allereerst dit van belang: een

betrouwbare verbinding met de machine voor

controle en databeveiliging – vooral voor toepassingen

waar beveiliging van cruciaal belang

is wanneer veiligheidselementen in de HMI

worden geïntegreerd. En hoe groter en complexer

het te bedienen systeem is, hoe vaker

de vraag rijst hoe het bereik over de hele productielijn

eruit ziet. Dit biedt de operator de

flexibiliteit om te reageren op de veranderende

netwerkomstandigheden en de juiste maatregelen

te nemen. Als er meerdere basisstations

in gebruik zijn, biedt de nieuwe Wireless Roaming

Feature betrouwbare en bijna onbeperkte

WLAN-dekking.

Onbeperkt bereik met roaming

Roaming biedt een onbeperkte uitbreiding

van het WLAN-bereik en betekent dat op elk

moment een actieve dataverbinding beschikbaar

is via een van de twee frequenties. De

Wireless Roaming technologie maakt een

rechtstreekse safety connectie tussen het HGW

Wanneer gewone en safety relevante data

redundant wordt verzonden via 2,4 en 5 GHz,

verhoogt men de betrouwbaarheid van de

WLAN verbinding aanzienlijk.

Het HGW 1033 Safety panel wordt direct gekoppeld aan de geselecteerde machine en veiligheidsbesturing.

Het BWH 001 base station fungeert als bridge tussen LAN en WLAN – dit maakt de Wireless Roaming mogelijk.

paneel en de veiligheidsbesturing in de machine

mogelijk. De Safety CPU controleert de Safetydata

pakketten die vanaf het bedieningspaneel

via het Black Channel proces worden verzonden

op geldigheid. Het basisstation fungeert als

een brug tussen LAN en WLAN. Door de interfaces

van de gebruikte basisstations te combineren,

worden alle netwerkdeelnemers via één

subnetwerk met elkaar verbonden.

Om het netwerk op hoge prestaties met lage

latentie te laten werken, besloot Sigmatek een

VLAN (Virtual Local Area Network) te gebruiken.

Dit voorkomt dat bedrijfsnetwerken op

een hoger niveau de transmissietijden beïnvloeden.

De bestaande netwerkinfrastructuur

kan nog steeds worden gebruikt. Het netwerk

is snel geconfigureerd. Elk basisstation heeft

slechts één IP-adres. Complexe structuren met

talloze subnetten zijn daarom overbodig. Zelfs

complexe systemen, die bestaan uit meerdere

bedieningspanelen, basisstations en veiligheidsbesturingen,

kunnen in de kortst mogelijke

tijd worden geconfigureerd.

Voor het configureren van een roamingsysteem

kan een willekeurig aantal van afzonderlijke

systeemcomponenten worden gecombineerd:

veel basisstations voor de gewenste netwerkdekking,

meerdere veiligheidscontroles voor

het verdelen van het systeem in veiligheidszones,

en het gewenste aantal HMI-panelen voor

de systeembeheerders.

De integratie van draadloze bediening in het

besturingssysteem of gegevensuit wisseling

met bestaande besturingssystemen van

externe fabrikanten wordt uitgevoerd via de

geïntegreerde OPC UA-interface van Sigmateks

standaard procesbesturingen. De 25 mm

brede CPU-component CP112 met zijn twee

onafhankelijke Ethernet-poorten fungeert

bijvoorbeeld als de perfecte gateway naar

de buitenwereld.

Verhoogde bruikbaarheid

Voor de gebruiker biedt de Wireless Roaming

Feature aanzienlijke voordelen voor het

bedieningscomfort, de functionaliteit en de

beschikbaarheid van het systeem. In de HGW

visualisatie worden alle beschikbare machines

weergegeven. De operator maakt draadloos

verbinding met de gewenste machine of systeemsector

via de HGW 1033. Terwijl de gebruiker

zich door het systeem beweegt, scant het

paneel naar het beste netwerk op basis van de

huidige RSSI-signaalsterkte. Schakelen tussen

netwerken kan worden geactiveerd door een

gebruikersactie of automatisch. ■

SIGMACONTROL -

STAND 160

ia-online.be

| 113


SUPERCO

MACHINEONDERDELEN

SWAPPEN TIJDENS RUNTIME

MULTI-AS SERVO

SAFETY OVER WIRELESS

COMFORTABEL

PROGRAMMEREN MET LASAL


Stand160

MPACT & MODULAIR

SYSTEEM MDD 2000

powered by

www.sigmacontrol.eu


Tekst Valérie Couplez | Beeld Schneider Electric

Industriële automatisering

opnieuw uitgevonden

Op 24 mei organiseert Schneider Electric een

webinar rond het thema universal automation

en zijn EcoStruxure Automation Expert.

Universal automation. Hoort u het nu donderen in Keulen? Dan kluistert u zich best even stevig vast aan deze

pagina’s, want met dit concept, mogelijk gemaakt door de IEC 61499 standaard, gaat industriële automatisering

een volledig nieuwe richting uit. Een richting die niet meer begrensd is door de beperkingen van de hardware,

maar waar plug-and-produce softwarecomponenten de weg vrijmaken naar open automatisering en onbegrensde

mogelijkheden. Schneider Electric legt tijdens een webinar op 24 mei haarfijn uit hoe de vork precies in de steel zit

en hoe het hierop inspeelt met zijn EcoStruxure Automation Expert.

116 | ia-online.be


‘EcoStruxure Automation Expert is het pasklaar antwoord van

Schneider Electric op de universal automation trend’

We leven vandaag in een echte digitale economie.

Technologische innovaties en het internet

hebben de manier waarop we zaken doen en

producten maken voorgoed veranderd. Met

de lancering van de standaard IEC 61499 werd

enkele jaren geleden al een nieuwe concept voor

automatisering gelanceerd dat gehoor biedt aan

de verzuchtingen van productiebedrijven in deze

nieuwe wereld: universal automation.

Voor meer efficiëntie en flexibiliteit

Een wereld waarin software voortaan de

wetten dicteert, want dat brengt de nodige

voordelen met zich mee.

“Een automatiseringsoplossing was in het

verleden vaak een black box. Een gesloten

samenspel van hardwarecomponenten en

een PLC-sturing dat deed wat het moest. Veranderingen

aanbrengen was geen evidentie.

De laatste jaren duiken er meer en meer standaarden

op om uit dat model te breken en

meer interoperabiliteit op tafel te leggen. Denk

aan Namur of OPC UA”, geeft John Coppens,

marketing manager Industry van Schneider

Electric, enkele voorbeelden. “Nu verlegt

de focus zich steeds meer naar software als

basis van automatiseringsprocessen. Dan

maakt het niet meer uit hoeveel verschillende

merken er in de machine of de productie aanwezig

zijn. Je wordt hardwareonafhankelijk.

Dat gebeurt vandaag al in de praktijk, maar

met veel meer complexiteit en omwegen. In

de toekomst worden automatiseringsprojecten

open ecosystemen die een veel grotere

flexibiliteit in zich dragen om bijvoorbeeld om

te stellen, en die een veel hogere efficiëntie

toelaten omdat alles op elkaar is afgestemd.

Dat zal uiteraard ook een flinke besparing op

engineering kosten betekenen.”

Webinar toont wat het is en wat het kan

Waar de PLC tot nog toe dienstdeed als orkestmeester,

zal die rol in de toekomst dus voorbehouden

worden voor software.

Coppens: “Alles kan dan in een vertrouwde

softwareomgeving geprogrammeerd worden

en van daaruit verdeeld naar de hardwarecomponenten.

Dat vereist een heel nieuwe manier

van denken. Voor zowel machinebouwers en

systeemintegratoren als eindklanten, omdat het

zoveel meer mogelijkheden aanreikt. Maar tegelijk

leunt dit concept dicht aan tegen wat we

vandaag allemaal kennen; er komt gewoon een

laagje bovenop. De eerste kleinschalige proefprojecten

tonen het potentieel. In een volgende

fase willen we die op pilootschaal uitrollen.”

Op 24 mei organiseert Schneider Electric een

webinar rond dit thema. “De enige drempel

is eigenlijk de mentaliteitswijziging die nodig

is. Overal waar we komen en het concept uitleggen,

voel je de nieuwsgierigheid borrelen.

Universal automation biedt net een antwoord

op veel van de uitdagingen waar we vandaag

in industriële automatisering tegen aanlopen.

Tijdens de webinar leggen we uit wat universal

automation precies inhoudt, wat dat in de

praktijk kan betekenen, en hoe we daarop met

EcoStruxure Automation Expert inspelen.”

EcoStruxure Automation Expert

EcoStruxure Automation Expert is het pasklaar

antwoord van Schneider Electric op deze universal

automation trend.

John Coppens: “In de toekomst worden automatiseringsprojecten open ecosystemen die een veel grotere flexibiliteit

en efficiëntie toelaten omdat alles op elkaar is afgestemd. Dat zal uiteraard ook een flinke besparing op

engineeringkosten betekenen.”

“Het bestaat uit software waarmee je kunt automatiseren,

en enkele hardwarecomponenten

die daarop al voorbereid zijn om heel eenvoudig

toepassingen te beginnen bouwen. Een lijn

die we in de toekomst alleen maar verder gaan

uitbreiden en uitdiepen om runtime te distribueren

over hardware. Je kan dan eigenlijk heel

eenvoudig elke component dedicated gaan

programmeren en sturen. Enkel dus die functieblokken

die relevant zijn voor dat stukje hardware.

Programmeren zal kinderspel worden”,

voorspelt Coppens. ■

ia-online.be

| 117


Tekst Valérie Couplez | Beeld VEGA

DE MODERNSTE

MEETTECHNIEK IN

LNG-INSTALLATIES

LNG speelt een cruciale rol in de overgang naar een economisch en ecologisch duurzame energietoekomst. Dit blijkt

onder meer uit de enorme groei van de mondiale LNG-productiecapaciteit in de afgelopen en komende jaren. Deze

installaties maken gebruik van de modernste technologieën voor de verwerking, de vloeibaarmaking, het transport,

de opslag en de verdamping van het gas. Maar hoe ziet het eruit op het gebied van de niveaumeettechniek?

uit door zijn uitstekende langetermijnstabiliteit,

zijn hoge chemische resistentie, zijn

weerstand tegen extreme overbelasting en

drukschokken, en zijn uitstekende weerstand

tegen abrasieve slijtage.

De niveau- en drukmeettechniek van VEGA wordt over de hele wereld in de modernste LNG-installaties toegepast.

De automatisering van een LNG-installatie

heeft veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid

als primaire doelen. Om een stabiele

werking te garanderen, moet de gebruikte

meettechniek kunnen omgaan met verschillende

uitdagingen. Enerzijds gaat het om

producteigenschappen zoals cryogene temperaturen,

lage diëlektrische waarden, fluctuerende

soortelijke massa's en turbulente

processen. Anderzijds zijn er veeleisende

inbouwomstandigheden, zoals hoge nozzles,

standpijpen of stabilisatiebuizen, afsluiters en

isolatiesystemen. Om historische redenen overheersen

conventionele verschildruksystemen.

Naast de klassieke verschildrukmeters winnen

moderne druksensoren met olievrije keramisch-capacitieve

meetcel terrein. De CERTEC ®

meetcel van SaphirKeramik ® is een van de

mechanisch meest robuuste en dynamisch

hoogst belastbare drukmeetcellen. Hij blinkt

Radartechnologie voor een lagere TCO

Bij druktransmitters bestaat de uitdaging uit

het complexe leidingwerk, de onderhoudskosten

en de schommelende soortelijke massa. Op

deze gebieden hebben contactloos metende

radarsensoren of geleideradarsensoren aangetoond

een reëel alternatief te zijn. Hoewel vaak

duurder in aanschaf, zijn ze vrijwel onderhoudsvrij

en brengen ze door hun betrouwbaarheid

en hun flexibiliteit de totale eigendomskosten

omlaag. Met de nieuwe hoogfrequente

80GHz-sensoren kunnen standpijpen of stabilisatiebuizen

(aangebracht om o.a. turbulentie

te elimineren) achterwege blijven. Vooral

in processen waarbij een onderbreking van

de productie gepaard gaat met veel werk en

hoge kosten, worden direct op de tank afsluiters

gemonteerd. De zeer goede signaalfocussering

van contactloze 80GHz-radarsensoren

maakt het mogelijk deze op een kogelkraan te

monteren zonder dat de kraan stoorreflecties

veroorzaakt. Een betrouwbare meting is gegarandeerd.

Andere pluspunten zijn:

• Nauwkeurige meetresultaten, niet beïnvloed

door schommelingen in de soortelijke massa

en de temperatuur;

• Ongevoelig voor aangroei en condensvorming

op de antenne;

• Chemisch zeer resistente PTFE-antennes

waarborgen een lange levensduur;

118 | ia-online.be


Verschildruk- en procesdruktransmitters

‘De sleutel tot meer veiligheid, een hogere

beschikbaarheid en maximale betrouwbaarheid ligt

in de keuze van de juiste technologie, configuratie en

inbedrijfstelling’

• De hoge nauwkeurigheid van +/- 1 mm voldoet

probleemloos aan de eisen in de branche;

• Eenvoudige inbedrijfstelling en diagnose,

ook vanaf smartphone of tablet.

Niveaumeting in standpijpen,

stilling wells en by-pass-systemen

Vanwege hun lage werkfrequentie zijn geleide

radarsensoren bij uitstek geschikt voor gebruik

in standpijpen, stilling wells en bypass-systemen.

Er zijn verschillende staaf-, kabel- en coaxiaaluitvoeringen

leverbaar, die worden geselecteerd

aan de hand van de gewenste inbouwsituatie en

proceseisen. De omgevingsomstandigheden in

LNG-toepassingen zijn vaak wisselend. De meettechniek

wordt blootgesteld aan snelle niveauwijzigingen,

vluchtige atmosferen als gevolg van

verdamping en schommelingen in temperatuur,

druk en soortelijke massa. Knowhow is van

cruciaal belang, de voortdurende doorontwikkeling

van sensorsoftware maakt een veilig en

betrouwbaar gebruik van geleideradarsensoren

mogelijk, ook in kritische toepassingen. Andere

pluspunten zijn:

• Nauwkeurige meetresultaten, niet beïnvloed

door schommelingen in de soortelijke massa

en de temperatuur;

• Onderhoudsvrij, want geen mechanisch

bewegende delen;

• Flexibele montagemogelijkheden, bijvoorbeeld

voor het eenvoudig vervangen van

bestaande verdringersystemen;

• Betrouwbare interfacemeting tussen twee

vloeistoffen;

• Eenvoudige inbedrijfstelling en diagnose ook

vanaf smartphone of tablet.

Niveaumeting en high-alarm in type C tanks

Overvul- of droogloopbeveiliging

Naast niveaumetingen worden vaak schakelniveaus

gemeten, als overvulbeveiliging in

tanks of als droogloopbeveiliging voor pompen.

Vibratieniveauschakelaars zijn universeel toepasbaar

en geschikt voor alle vloeistoffen. In

compacte uitvoering of met buisverlenging

detecteren ze het schakelniveau betrouwbaar

en tot op de mm nauwkeurig. Het brede toepassingsbereik

qua procestemperatuur (-196 °C

... 450 °C) en procesdruk (-1 ... 160 bar) is uniek.

Ook voor het schakelen bij producten met een

soortelijke massa vanaf 0,42 g/cm³ kunnen trilvorken

worden ingezet. Andere pluspunten van

dit meetprincipe:

• Geringe inbedrijfstellingskosten, want plugand-playoplossing,

dus geen inregeling nodig;

• Exacte, betrouwbare werking dankzij een schakelpunt

dat niet afhankelijk is van het product;

• Hoge bedrijfszekerheid door continue monitoring

van het sensorelement op corrosie, beschadiging,

kabelbreuk en trillingsfrequentie;

• Maximale beschikbaarheid van de installatie,

want functietest met een druk op de knop

tijdens het lopende productieproces conform

IEC 61508 en 61511.

Juiste technologie, juiste partner

De sleutel tot meer veiligheid, een hogere

beschikbaarheid en maximale betrouwbaarheid

ligt in de keuze van de juiste technologie,

de ideale configuratie en de juiste inbedrijfstelling

van de sensoren. Bepaalde toepassingen

komen mogelijk eerder in aanmerking voor

radarsensoren, andere voor druktransmitters.

Terwijl in sommige gevallen misschien wel een

eenvoudige niveauschakelaar volstaat. VEGA

sensoren worden over de hele wereld gebruikt

in de grootste en modernste LNG-installaties.

Wij voorzien u graag van advies, laten u oplossingen

zien en delen onze ervaringen met

u, zodat u de best mogelijke beslissing kunt

nemen op het gebied van meettechniek. Wij

voelen ons thuis, daar waar intelligente sensoren

met veel functionaliteit en hoogwaardige

materialen nodig zijn om in veeleisende processen

hun werk te doen. ■

ia-online.be

| 119


Tekst Valérie Couplez | Beeld Transurb

Duurzame touchtechnologie

voor veilige sporen

Simulatietechnologie levert bijzonder veel voordelen op in opleiding. Zeker wanneer de veiligheid op het spel staat.

Steeds meer trein-, tram- en metromaatschappijen kiezen daarom voor de simulators van Transurb. Een mooi

verhaal van hoe Belgische kennis en technologie internationaal vermarkt worden. Het hart van de hardware zijn

de touchschermen van ELO, geleverd door DOBIT. Welke simulator Transurb ook maakt, de ELO touchtechnologie

verzekert een betrouwbare werking.

België mag dan weinig waardevolle materialen

in de grond hebben zitten, we hebben

toch een onmiskenbare troef in huis boven

de grond: kennis. Toen de MIVB en NMBS

hun expertise in spoor- en tram internationaal

wilden vermarkten, richtten ze Transurb op. Het

doel was om andere landen te helpen met de

uitbouw van hun spoornetwerk en -infrastructuur.

“Dat leidde in 2002 tot de ontwikkeling

van een eerste simulator. Uit veiligheidsoverwegingen

is het immers bijzonder interessant

om bijvoorbeeld conducteurs eerst virtueel te

leren rijden. Dat is niet alleen veiliger maar ook

goedkoper”, weet Zoé Denis, verantwoordelijk

voor de marketing bij Transurb. De simulator

werd een ongekend succes dat resulteerde in

de oprichting van een apart bedrijf Transurb

Simulation. Een Belgisch succesverhaal dat ook

de aandacht trok van de groep John Cockerill.

Sinds 2017 hebben zij 92% van de aandelen in

handen. “De ruggensteun van een partner van

die omvang maakt dat ons verhaal nog verder

in een stroomversnelling is geraakt. Daardoor

kunnen we blijven groeien en over de hele

wereld exporteren.”

Simulatie op maat van de klant

Transurb Simulation maakt verschillende types

simulators die intussen overal ter wereld zijn

terug te vinden. Het geheim achter het succes

is het maatwerk dat Transurb Simulation voor

elke klant aflevert. “We leveren een volledig

afgewerkt product af, aangepast aan de noden

‘Welke type ELO monitor we ook kiezen, we krijgen altijd

duurzame touchtechnologie aangeleverd die werkt

zoals ze moet werken’

De simulators worden zeer intensief gebruikt. Dat Transurb er nooit klachten over krijgt, bevestigt dat het met DOBIT en ELO de juiste keuze gemaakt heeft.

120 | ia-online.be


van de klant. Dat begint met ons team dat ter

plaatse gaat om aan de hand van videobeelden

een volledig 3D-model van de sporen te maken,

of dat nu voor trein, tram of metro is. Die software

wordt dan toegevoegd aan de cabine.”

En dat mag u gerust letterlijk nemen. Transurb

kan de volledige cockpit (Full-Cab) nabouwen

voor de bestuurder, van de eerste tot de laatste

knop, voor 100% herkenbaarheid. Maar ook

andere oplossingen, van een compacte simulator

(Compact) waarbij de cabine kan wisselen,

tot zelfs een draagbare versie (Nano), een

simulator met VR-bril (Mixed Reality) en een

cloudmodel waardoor studenten van thuis uit

kunnen trainen (Cloud).

Altijd het juiste scherm, altijd

betrouwbaar

Een van de belangrijkste elementen bij de simulator

is uiteraard het scherm. Dat moet een

haarscherp beeld geven, zodat de gebruiker

altijd te zien krijgt wat hij moet zien. Daarvoor

doet Transurb Simulation al jaren een beroep

op DOBIT, leverancier van de ELO touchscreens.

“Onze simulators worden wereldwijd ingezet.

Betrouwbaarheid is dan ook de belangrijkste

eigenschap die alle componenten delen. Welke

type ELO monitor we ook kiezen bij DOBIT, met

opbouw, beugel of ingebouwd in de behuizing,

we krijgen altijd duurzame touchtechnologie

aangeleverd die werkt zoals ze moet werken.

En dat is nodig, want de simulators worden

zeer intensief gebruikt. Dat we er nooit klachten

over krijgen, bevestigt dat we de juiste

keuze gemaakt hebben.” Voor elk project gaat

Transurb zelf op zoek op de overzichtelijke

webshop products.dobit.com welk scherm het

beste in het plaatje past. “Wat ons bijzonder

bevalt aan de samenwerking met DOBIT, naast

de kwaliteit van de ELO schermen, is de reactiviteit.

Bestellingen worden meteen opgenomen

en binnen de kortste keren geleverd als ze op

stock zijn. Hetzelfde met vragen, we krijgen

altijd meteen een antwoord, zodat we de juiste

beslissing kunnen maken.” ■

Transurb kan de volledige cockpit nabouwen voor de bestuurder, van de eerste tot de laatste knop,

voor 100% herkenbaarheid.

Het hart van de hardware van Transurb Simulation

zijn de touchschermen van ELO, geleverd door DOBIT.

Een van de belangrijkste elementen bij de simulator is uiteraard het scherm. Dat moet een haarscherp beeld

geven, zodat de gebruiker altijd te zien krijgt wat hij moet zien.

ia-online.be

| 121


Tekst Valérie Couplez | Beeld Hannover Messe

SAMEN DE INDUSTRIE VAN

MORGEN CREËREN

Hoe zal de industrie zich de komende jaren transformeren? Het is het vraagstuk waarover de Hannover Messe, die

plaatsvindt van 30 mei tot en met 2 juni, zijn licht zal laten schijnen. De industrie zal er immers haar technologieën

en ideeën tonen voor de fabrieken, energiesystemen en toevoerketens van de toekomst.

“De industrie staat op een kantelpunt”, opent

dr. Jochen Köckler, CEO van Deutsche Messe.

“De gevolgen van de klimaatverandering laten

zich steeds duidelijk voeler. Ook dicht bij ons.

Denk maar terug aan de vreselijke regenval

deze zomer. Tegelijkertijd kampen we nog

steeds met onderbroken toevoerketens en

uit de pan swingende energieprijzen, mede

door de coronapandemie en het conflict in

Oekraïne. Het is tussen die vaak tegengestelde

macro-economische evoluties dat we een evenwicht

moeten vinden. Als we de toevoer van

grondstoffen willen we verzekeren en de strijd

tegen de opwarming van de aarde aangaan,

zullen we sneller dan ooit moeten investeren

in nieuwe technologie. Het maakt de Hannover

Messe relevanter dan ooit.”

Industriële transformatie

centrale thema

Dat industriële transformatie het hoofdthema

van deze editie wordt, hoeft dan ook niet te

verwonderen. Twee domeinen zullen daarbij

extra aandacht krijgen. “Groene energie en

waterstof zullen een sleutelrol spelen om de

klimaatambities waar te maken. Een topic, dat

al jaren op onze beurs speelt, maar dat vandaag

een grotere focus krijgt. Meer dan 200

bedrijven op onze beursvloer bieden hier heel

concrete technologische oplossingen rond

die bezoekers kunnen helpen om tot meer

duurzaamheid te komen.” Daarnaast worden

de thema’s digitalisering en automatisering

steeds nadrukkelijker aangevuld met artificiële

intelligentie. “Tien jaar geleden werd de term

industrie 4.0 bij ons gelanceerd. Het was het

beginpunt van de implementatie van cyberfysieke

systemen in de productie. Enkel door die

aanpak kunnen we, door continu te leren en

te optimaliseren, de efficiëntiegraad bereiken

om koolstofneutraal te worden. Ook die technologieën

krijgen hier een forum.” De beurs

122 | ia-online.be


‘Als we de toevoer van grondstoffen willen

verzekeren en de strijd tegen de opwarming van

de aarde aangaan, zullen we sneller dan ooit

moeten investeren in nieuwe technologie’

beschikt bijvoorbeeld over een eigen 5G-netwerk

om te tonen wat er mogelijk wordt als

we sneller en op grotere schaal data kunnen

uitwisselen. Maar ook de koolstofvoetafdruk

van de beurs zal worden bijgehouden.

Portugal als gastland

De bijna 3.000 exposanten, van techgiganten

tot familiebedrijven en zelfs start-ups, staan na

twee jaar afwezigheid te popelen om weer live

ontmoetingen met bezoekers aan te gaan op

de beursvloer van de Hannover Messe. “Iedereen

verlangt weer naar ‘normaal’. Toch gooien

we niet alles van de voorbije virtuele editie weg.

We hebben uit onze digitale format geleerd

wat werkt en wat niet werkt. Ons digitaal

platform kan een uitstekende aanvulling betekenen

op een fysiek beursbezoek of een goed

alternatief voor wie door bijvoorbeeld coronarestricties

niet op de beurs geraakt”, voegt

Köckler er nog aan toe. China zal bijvoorbeeld

niet vertegenwoordigd zijn. Wel worden er

extra exposanten en bezoekers uit Portugal

verwacht, het gastland voor deze editie. “Ook

zij brengen oplossingen die perfect binnen de

thema’s van digitalisering, groene energie en

verduurzaming passen.”

Technologie voor meer

samenwerking

Ook het slotwoord laten we aan dr. Köckler.

“De Hannover Messe trekt bezoekers van over

de hele wereld. Ze willen te weten komen wat

de innovaties van het moment zijn die het

beste hun productie naar een hoger niveau

kunnen tillen. Sinds corona kiezen we daarbij

steeds vaker voor partners en leveranciers

dichter bij huis. Laten we van deze editie dan

ook gebruikmaken om onze spierballen te

laten rollen en te tonen hoe technologie voor

duurzaamheid en internationale samenwerking

kan zorgen.” ■

ia-online.be

| 123


HANNOVER MESSE 2022

LET’S CREATE

THE INDUSTRY

OF TOMORROW

Get ready for digital & green production.

Experience Industrial Transformation at #HM22

Be part of it: 30 May – 2 June 2022

hannovermesse.com

HOME OF INDUSTRIAL PIONEERS

Optimaliseer uw

automatisering

50 jaar ervaring - een toekomst vol innovatie

Ewellix ontwikkelt lineaire geleidings- en actuatortechnologieën voor

industriële automatisering. Onze ontwikkelaars en ervaren ingenieurs

ontwerpen flexibele oplossingen die de productiviteit, kwaliteit en veiligheid

verhogen en tegelijkertijd de operationele en onderhoudskosten

verlagen. Ewellix helpt uw bedrijf vooruit.

Presteer sneller, presteer beter, presteer veiliger.

Ewellix Benelux B.V.

Papendorpseweg 83 - 3528 BJ Utrecht

+31 (0)30 79 20 222

sales.benelux@ewellix.com


Op 11 en 12 mei zetten

meer dan 125 exposanten

hun beste beentje voor om

de bezoekers te laten kennismaken

met de meest

innovatieve productontwikkelingen.

Tekst Johan Debaere | Beeld Easyfairs – Advanced Engineering

Ontdek innovatieve productontwikkelingen

op Advanced Engineering

Het gaat extreem snel in de Belgische maakindustrie. We kunnen vandaag zelfs stellen dat nieuwe ontwikkelingen

al ingeburgerd zijn vooraleer de behoefte in de markt blootgelegd wordt. Het komt erop aan te weten welke trends

op til zijn, hoe de meest actuele vragen rond productontwikkeling beantwoord worden, en op welke kar je nu best

kan springen. Antwoorden op deze vragen krijg je als bezoeker op Advanced Engineering in Antwerp Expo op

11 mei (10–18 u.) en 12 mei (10–17 u.).

Het volledige traject

Als maakbedrijf is het cruciaal om de trends op

de voet te volgen en die dan tijdig te vertalen

naar innovatieve oplossingen. De organisatoren

van Advanced Engineering willen de Belgische

maakindustrie helpen om die trends te herkennen

en de meest actuele vragen rond productontwikkeling

te beantwoorden. Dit tweedaags

event in Antwerp Expo legt de focus op het

volledige traject van de productontwikkeling.

Vernieuwing manifesteert zich immers op elk

niveau van dat traject: van vraag, idee en concept,

over design, additive manufacturing, materiaalkeuze

en prototyping, tot testing, high-end

elektronica en connectiviteit. Bovendien werken

innovaties sectoroverschrijdend en beïnvloeden

alle mogelijke productieprocessen elkaar, waardoor

de lat steeds hoger komt te liggen.

Inspiratie en netwerking

Advanced Engineering is de place to be om

kennis te maken met de nieuwste ontwikkelingen

van meer dan 125 exposanten en te netwerken

tussen tal van specialisten op het vlak

van innovatieve productontwikkeling. Dit event

combineert de beursvloer immers met verschillende

‘inspiration sessions’ met gerenommeerde

sprekers als Erica Caluwaerts (Schepen

Innovatie Stad Antwerpen), An Steegen (Barco),

Koen Verhaert (Verhaert Innovations), Prof. Jan

Rabaey (Berkeley & imec), Ingrid Van de Voorde

(Nokia Bell Labs Belgium, Nicolas Deruytter

(ML6) en Bart Van Der Schueren (Materialise).

Daarnaast is er ook een ‘in-depth programma’,

waar SIM, Flanders Make, Sirris, Flma3D,

Vlaams Al Onderzoeksprogramma en imec hun

schouders onder zetten.

Verspreid over de beursvloer kan je als bezoeker

ook terecht in verschillende ‘experience

zones’. Zo kan je in de VR/AR zone van XR

Valley, gesponsord door HP & Silverdraft, kennismaken

met de toptechnologie anno 2022 of

de meerwaarde van intensieve partnerschappen

binnen Industrie 4.0 voelen in de demo’s

werkbaar werk van Vlaio. In de Al-Hub van The

Beacon en Vlaams Al Onderzoeksprogramma

ligt de klemtoon dan weer op artificiële intelligentie,

en de Technovation Hub by KU Leuven

brengt innovatieve, ondernemende en hoogtechnologische

studententeams en studentondernemers

samen. ■

‘Vernieuwing manifesteert

zich op elk niveau van

productontwikkeling’

Bezoekers kunnen ook inschrijven voor inspiration

en in-depth sessions en verspreid over de beursvloer

vinden ze ook verschillende ‘experience zones’.

ia-online.be

| 125


PARTNER WORDEN

VAN INDUSTRIAL

AUTOMATION?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op ia-online.be

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op ia-online.be verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +32 50 36 81 70

• Ga naar ia-online.be/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

ia-online.be


Branchepartners

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,

scan deze QR code met uw smartphone

ia-online.be/bedrijven

ACE STOSSDÄMPFER GMBH

Albert-Einstein-Str. 15

40764 LANGENFELD

T +32 11 96 07 36

E benelux@ace-int.eu

W www.ace-ace.nl

AUTOMATION24

Visverkopersstraat 13

1000 BRUSSEL

T +32 2 786 2928

E info@automation24.be

W www.automation24.be

BIHL+WIEDEMANN GMBH

Floßwörthstraße 41

68199 MANNHEIM

T +49 6 21 33 99 60

E mail@bihl-wiedemann.de

W www.bihl-wiedemann.de/nl

CONTROL & PROTECTION NV

Neerlandweg 25

2610 WILRIJK

T +32 3 829 03 35

F +32 3 830 20 56

E info@control-protection.be

W control-protection.be

ACTEMIUM / PROMATIC - B

Leon Bekaertlaan 24

9880 AALTER

T + 32 9 325 75 50

W www.actemium.be

APEM BENELUX

Belgicastraat 7/1

1930 ZAVENTEM

T +32 2 725 05 00

E sales@apem.be

W www.apem.com

W www.idec-emea.com

A.Z. HOLLINK BENELUX

Tweelingenlaan 63 & 69

7324 BK Apeldoorn

T +31 881 200 300

F +31 881 200 399

E info@azhollinkgroup.com

W nl.azhollink.nl

BATENBURG

BINTZ TECHNICS

Brixtonlaan 23

1930 ZAVENTEM

T +32 2 720 49 16

F +32 2 720 37 50

E info@bintz.be

W www.bintz.be

B&R INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

Guldensporenpark 28

9820 MERELBEKE

T +32 9 232 50 01

F +32 9 232 40 07

E office.be@br-automation.com

W www.br-automation.com

COOLWORLD RENTALS BVBA

Adequat NV Business Center

Brusselsesteenweg 159

9090 MELLE

T +32 9 335 26 90

T. 0800 88900 (gratis)

E sales@coolworld-rentals.be

W www.coolworld-rentals.com

Leuvensesteenweg 613

DELTA-TEMP

1930 ZAVENTEM

Lange Ambachtstraat 13

APEX DYNAMICS BV

Churchillaan 101

5705 BK HELMOND

T +32 3 808 15 62

T +31 492 509 995

E sales@apexdyna.be

W www.apexdyna.be

T +32 2 253 31 20

E info@batenburgbelgie.be

W www.batenburg-mechatronica.be

CADCAMATIC NV

Ringaertstraat 5

8820 TORHOUT

T +32 50 28 86 85

E info@cadcamatic.be

W www.cadcamatic.be

9860 Oosterzele

T +32 800 25 25 6

E info@delta-temp.com

W www.delta-temp.be

BECKHOFF AUTOMATION BVBA

ARCADEL BVBA

Vierwegstraat 186

8800 ROESELARE

T +32 51 24 42 83

E info@arcadel.be

W www.arcadel.be

Klaverbladstraat 11.2/2

3560 LUMMEN

T +32 13 25 22 00

F +32 13 25 22 01

E info@beckhoff.be

W www.beckhoff.be

CEBEO

Eugène Bekaertlaan 63

8790 WAREGEM

T +32 56 23 80 00

F +32 56 23 80 10

E info@cebeo.be

W www.cebeo.be

DOBIT PRODUCTS

Industrielaan 6

2250 OLEN

T +32 14 28 57 85

E info@dobit.com

W www.products.dobit.com

ia-online.be

| 127


Branchepartners

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,

scan deze QR code met uw smartphone

ia-online.be/bedrijven

ECI SOFTWARE SOLUTIONS

FESTO BELGIUM NV

HYLINE N.V.

INIMCO

Drukkerijstraat 11

Kolonel Bourgstraat 101

Booiebos 27

Frankrijkstraat 11 K5

9240 ZELE

T +32 52 57 88 44

E belgium-info@ecisolutions.com

W www.ecisolutions.com

1030 SCHAARBEEK

T +32 2 702 32 11

F +32 2 702 32 09

E sales_be@festo.com

W www.festo.com

9031 DRONGEN

T +32 9 244 78 18

E info@hyline.be

W www.hyline.be

9140 TEMSE

T +32 78 35 35 51

E we@inimco.com

W inimco.com

ELSTO BOEKHOLT DRIVES & CONTROL

POSTBUS 56

2160 WOMMELGEM

T +32 3 355 1010

E belgium@elsto.eu

W www.boekholt.be

GEFRAN BENELUX

ENA 23 zone 3, nr 3910

Lammerdries-Zuid 14A

2250 OLEN

T +32 14 24 81 81

F +32 14 24 81 80

E info@gefran.be

IFM ELECTRONIC

Zuiderlaan 91

1731 ZELLIK

T +32 2 481 02 20

E info.be@ifm.com

W www.ifm.com/be/nl

INRATO INTERNATIONAL

Johannes Postweg 4

8309 PE TOLLEBEEK

T +31 85 27 36 750

E info@inrato.com

W www.gefran.be

IGE+XAO BELGIUM

IXON

EPLAN SOFTWARE & SERVICES

Bosstraat 54

3560 LUMMEN

T +32 13 53 96 96

E sales@eplan.be

W www.eplan.be

HEIDENHAIN

Pamelse Klei 47

1760 ROOSDAAL

T +32 54 34 31 58

E sales@heidenhain.be

W www.heidenhain.be

Terhulpsesteenweg 181 bus 21

1170 WATERMAAL-BOSVOORDE

T +32 2 219 09 59

E info-benelux@ige-xao.com

W www.ige-xao.com

Zuster Bloemstraat 20

5835 DW BEUGEN

T +31 85 744 1105

E info@ixon.cloud

W www.ixon.cloud

W www.inrato.com

E-T-A BENELUX S.A./N.V.

Guillaume Stassartlaan 109

1070 BRUSSEL

T +32 2 523 30 97

E info@e-t-a.be

HELMHOLZ BENELUX B.V.

Elektraweg 5

3144 CB MAASSLUIS

T +31 85 40107-10

E info@helmholz-benelux.eu

IGUS BVBA

Jagersdreef 4A

2900 SCHOTEN

T +32 3 330 13 60

E info@igus.be

KLINGER BELGIUM NV

Everest Office Park,

Leuvensesteenweg 250A

1800 VILVOORDE

T +32 2 247 16 11

E info@klinger.be

W www.e-t-a.be

W www.helmholz-benelux.eu

W www.igus.be

W www.klinger.be

128 | ia-online.be


Branchepartners

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,

scan deze QR code met uw smartphone

ia-online.be/bedrijven

KROHNE BELGIUM NV

Noordkustlaan 16

1702 GROOT-BIJGAARDEN

T +32 2 466 00 10

MA-IT MY AUTOMATION

Keulenstraat 21

7418 ET DEVENTER

T +31 85 130 25 26

MURRELEKTRONIK BV

Noorderlaan 147-b9

2030 ANTWERPEN

T +32 3 808 68 81

E sales@murrelektronik.be

RDL ENGINEERING

Ambachtenstraat 46

8870 IZEGEM

T +32 51 31 35 24

F +32 2 466 08 00

E

contact@my-automation.nl

W www.murrelektronik.be

E

info@rdl-engineering.com

E

krohnebelgium@krohne.com

W www.my-automation.nl

W www.rdl-engineering.com

W www.krohne.be

NORD AANDRIJVINGEN

Boutersemdreef 24

MASTERCHIPS

2240 ZANDHOVEN

RITTAL NV

LAPP BENELUX

Van Dijklaan 16

5581 WG WAARLE

T +31 40 228 50 00

Industrielaan 4

9320 EREMBODEGEM

T +32 56 22 36 73

E info@masterchips.eu

T + 32 3 484 59 21

F + 32 3 484 59 24

E belgium@nord.com

W www.nord.be

Stokkelaar 8

9160 LOKEREN

T +32 9 353 91 11

F +32 9 355 68 62

F +31 40 228 50 10

W www.masterchips.eu

E

info@rittal.be

E

sales.lappbenelux@lappgroup.com

PEPPERL+FUCHS NV

W www.rittal.be

W www.lappbenelux.lappgroup.com

Metropoolstraat 11

2900 SCHOTEN

MEZ MOTOREN

T +32 3 644 25 00

E info@be.pepperl-fuchs.com

ROUTECO B.V.

LENZE BVBA

Rijksweg 10c

2880 BORNEM

T +32 3 542 62 00

E sales.be@lenze.com

W www.lenze.com

Vlamingveld 32

8490 JABBEKE

T +32 50 25 04 90

F +32 50 25 04 99

E mez@vanhoucke.be

W mezmotorenbelgium.be

W www.pepperl-fuchs.be

PHOENIX MECANO NV

Karrewegstraat 124

9800 DEINZE

T +32 9 220 70 50

F +32 9 220 72 50

Everdongenlaan 23

2300 TURNHOUT

T +32 14 39 43 40

E info-be@routeco.com

W www.routeco.com

E

info.pmb@pmk.be

LEUZE ELECTRONIC

De Regenboog 11

2800 MECHELEN

T +32 2 253 16 00

F +32 2 253 15 36

E info.BE@leuze.com

MGH MAINTENANCE & GEARS

HEYVAERT

Rittwegerlaan 2B

1830 MACHELEN

T +32 2 753 00 40

F +32 2 753 00 49

E info@MGH.be

W www.phoenix-mecano.be

PILZ BELGIUM CVBA

Poortakkerstraat 37/0201

9051 SINT-DENIJS-WESTREM

T +32 9 321 75 70

E info@pilz.be

SCHMERSAL BELGIUM NV/SA

Nieuwlandlaan 73,

Industriezone B413

3200 AARSCHOT

T +32 16 57 16 18

F +32 16 57 16 20

E info@schmersal.be

W www.leuze.be

W www.mgh.be

W

www.pilz.com

W www.schmersal.be

ia-online.be

| 129


Branchepartners

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,

scan deze QR code met uw smartphone

ia-online.be/bedrijven

SCHNEIDER ELECTRIC NV/SA

TECHNOLEC BVBA

VINTIV

WIELAND ELECTRIC - ATEM NV

Dieweg 3

Hoogkamerstraat 337 bus 2

Neusenberg 1A

Bedrijvenpark De Veert 4

1180 BRUSSEL

T +32 2 37 37 502

E customer-service.be@

schneider-electric.com

W www.se.com

9140 TEMSE

T +32 3 710 69 69

F +32 3 710 69 70

E info@technolec.be

W www.technolec.be

3583 BERINGEN

T +32 11 52 53 70

E info@vintiv.be

W www.vintiv.be

2830 WILLEBROEK

T +32 3 866 18 00

F +32 3 866 18 28

E info@atem.be

W www.atem.be

SCHUNK INTEC N.V.

Industrielaan 4, Zuid III

9320 EREMBODEGEM

T +32 53 85 35 04

F +32 53 83 63 51

E info@be.schunk.com

W www.be.schunk.com

TR-ELECTRONIC BENELUX

Dorpstraat 18C

5386 AM Geffen

T +31 73 844 96 00

E Rene.Verbruggen@tr-electronic.nl

W www.tr-electronic.nl

WAGO BELUX NV

Excelsiorlaan 11

1930 ZAVENTEM

T +32 2 717 90 90

F +32 2 717 90 99

E info-be@wago.com

W www.wago.be

ZVS TECHNIEK

Langenakker 131

5731 KB MIERLO

T +31 492 66 51 76

F +31 492 66 63 79

E info@zvstechniek.nl

W www.zvstechniek.nl

SIEMENS

Guido Gezellestraat 123

1654 BEERSEL (HUIZINGEN)

T +32 2 536 21 11

F +32 2 536 24 92

E industrie.be@siemens.com

TURCK MULTIPROX nv

Lion d’Orweg 12

9300 AALST

T +32 53 76 65 66

E mail@multiprox.be

WEG BENELUX S.A.

Rue de l’Industrie 30 D

1400 NIVELLES

T + 32 67 88 84 20

F +32 67 84 17 48

E info-be@weg.net

Hier uw logo?

Bel of mail voor alle informatie over

een vermelding in Industrial Automation

met Alexander Dewaele

T +32 50 36 81 70

W www.siemens.com

W www.multiprox.be

W www.weg.net

E

a.dewaele@louwersmediagroep.be

SIGMATEK

POWERED BY SIGMACONTROL

Bijdorp West 24

2992 LC BARENDRECHT

VEGA

J. Tieboutstraat 67

1731 ZELLIK

T +32 2 466 05 05

T +32 3 297 70 07

F +32 2 466 88 91

E

office@sigmacontrol.eu

E

info.be@vega.com

W www.sigmacontrol.eu

W www.vega.be

130 | ia-online.be


Sensoren

Data visualisatie

Gateways

Routers

Uw partner voor industriële

communicatie!

+32 (0)56 223673

info@masterchips.be

Industrielaan 4, 9320 Erembodegem, Belgium

www.masterchips.eu

Official

Distributor


Official partner

Benelux

Drives

Controls

Engineering

System Solutions

Specials

Services

T +32(0)3 355 1010

E belgium@elsto.eu

elsto.eu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!