29.04.2022 Views

02 | 2022 Massage Magazine

Magazine voor wellness & therapie. In deze editie: Sanne Verbruggen: 'Als ik masseer, kom ik in een staat van rust en ontspanning' - De polyvagaaltheorie in de massagepraktijk - Opleiding in beeld: Deep Tissue Massage - Houtelement is gekoppeld aan lente: zorg dat de kleur groen in je huis komt en nog meer.

Magazine voor wellness & therapie. In deze editie: Sanne Verbruggen: 'Als ik masseer, kom ik in een staat van rust en ontspanning' - De polyvagaaltheorie in de massagepraktijk - Opleiding in beeld: Deep Tissue Massage - Houtelement is gekoppeld aan lente: zorg dat de kleur groen in je huis komt en nog meer.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

magazine voor wellness & therapie

Sanne Verbruggen:

‘Als ik masseer, kom

ik in een staat van

rust en ontspanning’

De polyvagaaltheorie in

de massagepraktijk

Opleiding in beeld

Deep Tissue Massage

Houtelement is gekoppeld aan lente

Zorg dat de kleur

groen in je huis komt

april 2022


ONTDEK

ONZE 100%

NATUURLIJKE

MASSAGE OLIËN

WELEDA MASSAGEOLIËN:

Biologisch en 100% natuurlij k

Ruime keuze, ontwikkeld voor en door masseurs

Geschikt voor elke massage, ook voor de

gevoelige huid

Voor meer informatie weleda.nl/masseurs

Weleda. Puur natuur, net als jij.


EDITORIAL

Hoera, Massage Magazine 1 jaar in onze handen!

Een jaar geleden produceerden wij in allerijl de

eerste editie Massage Magazine in onze uitgeverij.

Het uitgeven van dit magazine werd door onze

voorganger eind november 2020 gestaakt en pas eind februari

2021 aan ons overgedragen. Gevaar dreigde dat de abonnees hun

geduld zouden verliezen en massaal hun abonnement zouden

opzeggen. Want je verwacht je tweemaandelijkse magazine om de

maand op je mat te zien ploffen. Gebeurt dat niet, dan geeft men

het meestal op.

Dit gevaar hebben wij gekeerd en de eerste twee edities van

dit jaar zijn alweer voor eind april bij de abonnees afgeleverd.

Gelukkig hebben we geen abonnees verloren en nu een jaar

later is het abonneebestand met meer dan tien procent gegroeid.

Dit is niet te danken aan de marketing acties van onze salesafdeling,

dit is te danken aan het harde werk van de nieuwe

redactie en de vormgeefster Wendy Rijke die het magazine een

compleet nieuw gezicht en een nieuwe inhoud hebben gegeven.

Ondanks de moeilijke en onzekere maanden tijdens de lockdown’s,

bleven wij geloven in de waarde van kennisoverdracht

en het aanreiken van vakinformatie die voor beginnende én

gevestigde massage-professional van belang is. En dat betaalt

zich nu uit. Er melden zich steeds meer professionals, jong

en oud, die graag hun kennis en inzichten willen delen. In het

magazine en op de website beauty-pro.nl/massage. Dit sterkt mij

in de overtuiging dat het vak van masseur/massagetherapeut in

beweging is en dat de vak-beoefenaars meer dan ooit serieus met

hun werk bezig zijn. Het ouderwetse gezegde “Voor jullie, door

jullie” krijgt op deze manier een diepere betekenis.

In de komende edities zul je meer bijdragen van je collegae

kunnen lezen. En heb je zelf de ambities en “een vlotte pen”, laat

het me snel weten. Ik draag je graag voor bij onze redactieraad.

Ik hoop dat de inhoud van deze editie mijn woorden hierboven

zal bevestigen en dat je, na het lezen, met een goed gevoel je

vak-magazine op je “nachtkasje” zal leggen.

Dank voor je vertrouwen en beveel ons vooral aan bij je collegamasseurs

die nog geen abonnee zijn!

Milan Potuznik

Uitgever

Business Content Media b.v.

NB Mocht u behoefte voelen uw gedachten over ons magazine

of website met ons te delen, dan kunt u een e-mail sturen naar:

massagemag@businesscontentmedia.nl.

Wij verwelkomen uw ideeën en suggesties!

2-2022

3


COLOFON

Uitgever

Business Content Media b.v.

Richard van der Hak, Milan Potuznik

Bink 36, Unit C1-19

Binckhorstlaan 36

2516 BE Den Haag

T. +31(0)70-2211944

www.businesscontentmedia.nl

info@businesscontentmedia.nl

Redactie

Saskia Petit, Gonnie van de Lang,

Lizet van Triet

Ontwerp en vormgeving

Wendy Rijke, Studio 3017

Adverteren

Danijela Pantelic

T. +31(0) 628422526

danijela@businesscontentmedia.nl

Traffic

T. +31(0)70-2211944

traffic@businesscontentmedia.nl

Abonnementen

T. +31(0)70-2211944

abonnementen@

businesscontentmedia.nl

Financial Controller

Linda van den Brink

T. +31(0)70-2211944

linda@businesscontentmedia.nl

Drukwerk

Vellendrukkerij BDU

Abonneren

Verschijnt 6 keer per jaar

Voor actuele aanbieding check s.v.p.:

www.massage-magazine.nl/

abonnementen

Opzeggen van het abonnement:

Abonnementen worden na afloop

van de abonnementstermijn telkens

stilzwijgend verlengd met een

periode van twaalf maanden tenzij de

afnemer het abonnement tenminste

twee maanden vóór het einde van

de lopende abonnementstermijn

schriftelijk heeft opgezegd.

Persoonsgegevens

Massage Magazine legt persoonsgegevens

vast van lezers ten behoeve

van de abonnementsovereenkomst.

Die gegevens kunnen worden gebruikt

om je te informeren over andere

producten of diensten. Liever niet?

Geen probleem. Laat het weten via

info@businesscontentmedia.nl.

ISSN-1877-4423

Copyright

Niets uit dit vakblad mag worden

verveelvoudigd, opgeslagen in een

geautomatiseerd gegevensbestand

of openbaar gemaakt worden in

enige vorm of op enige wijze, hetzij

elektronisch, mechanisch of door

fotokopieën, opname, of op enige

andere manier, zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van de

uitgever.

WIE WERKTEN MEE

Tirza Bottema

Tirza Bottema is directeur van

Thaise massage opleiding Thai Dee in

Valkenswaard. Kijk voor meer informatie

op www.yogamassage.nl.

Gonnie van de Lang

Gonnie heeft een praktijk voor Yoga

en Chinese geneeswijzen in Wierden.

Zij is als verpleegkundige opgeleid in

de reguliere geneeskunde en later als

acupuncturist in de traditionele Chinese

geneeskunde. Gonnie schrijft sinds

2008 voor vakbladen over gezondheid

en heeft diverse boeken over massage,

yoga en gezond leven geschreven.

Stefan van Rossum

Stefan van Rossum is oprichter

van Esoterra, een opleidingsinstituut

voor massage-, lichaamsgerichte- en

energetische therapie. Stefan is in de

jaren ’90 begonnen als een van de eerste

stoelmasseurs in Nederland en heeft zich

daarna verder ontwikkeld als docent,

hypnotherapeut en lichaamswerker.

Stefan is ook voorzitter van het CGO

(Collectief Geaccrediteerde Opleidingen).

Pim Vree

Pim Vree, al 25 jaar lichaamsgericht

psychotherapeut, is ontwikkelaar en

eigenaar van massageopleiding Vreeling

deep tissue. Hij is tevens auteur van

‘Vreeling, een bijzondere vorm van deep

tissue’.

Drs. Harmen Rijpkema

Drs. Harmen

Rijpkema is medisch antropoloog,

aromatherapeut en auteur van

vele artikelen en diverse boeken

over aromatherapie. Met meer dan

40 jaar ervaring geeft hij diverse

cursussen, lezingen en opleidingen

over aromatherapeutische onderwerpen.

Harmen is ook adviseur in

aromatherapie op het gebied van

wetenschappelijk literatuuronderzoek

en productontwikkeling.

Saskia Petit

Saskia Petit is freelance journalist

en eigenaar van Petit Media. Voor deze

editie interviewde zij fysiotherapeut

Reynold Castenmiller, die veel affiniteit

met massage heeft. Massage is voor

hem een onmisbaar middel om een

goede diagnose te kunnen stellen. Ook

sprak ze Susan Peters, die net over

de grens met Duitsland een bloeiende

massagepraktijk heeft. Susan kijkt

niet alleen ‘spiertechnisch’ naar een

klacht, maar ook naar onderliggende

emotionele oorzaken. En voor

Aanstormend Talent interviewde zij de

jonge Sanne Verbruggen, die van de ene

op de andere dag wist dat ze een eigen

massagepraktijk wilde starten.

Lizet van Triet

Freelance journalist drs. Lizet van

Triet interviewde huisarts en bestseller

auteur Steven van de Vijver voor de

rubriek Sportmassage. Zijn droom?

Dat zijn patiënten zich door massage

realiseren dat zij beter voor zichzelf

moeten zorgen. De bekende Duitse

humaan bioloog en psycholoog dr.

Robert Schleip vertaalt het belang van

de Nobelprijs voor massage. En v oor

hem gaat massage over een behandeling

met de handen, maar soms werkt een

combinatie met een massageapparaat

mogelijk beter, zo legt hij uit in de

rubriek Medisch. En een andere stepby-step

dit keer. Lees meer over de

Lomilomi Wawae die Amira Segal in

Amsterdam doceert.

4 2-2022


Inhoud: editie 2/2022

Step by step............................................16

Lomilomi Wawae

Met de Lomilomi Wawae masseer je met

je voeten. Amira Segal: “Zo creëer je een

diepe ontspanning voor zowel jezelf als

jouw cliënten en dat zonder je handen te

belasten. In tegenstelling tot wat velen

denken, is dit juist een hele subtiele en

zacht aanvoelende massage die wél diep

gaat. Het effect is magisch, zo hoor ik

vaak terug.” Wil je dit leren, sta dan open

voor een ándere benadering, voor een

ándere manier van leren masseren.

32

7

Houtelement ............................................. 7

Is LEVER je unieke

persoonlijkheidstype?

In dit artikel behandelen wij het

houtelement gekoppeld aan de lente,

het voorjaar. De beweging van energie in

de natuur is een oneindig proces. Alles

wat van toepassing is op de natuur is

tevens van toepassing op ons, want wij

zijn een onderdeel van de gehele natuur.

Na een periode van rust en herstel in de

winter is het in de lente; houtelement,

tijd voor groei en een nieuw begin,

opkomend yang.

Masseren in de zorg ........................10

Fysiotherapeut Reynold

Castenmiller: ‘Massage

is de basis voor al mijn

behandelingen’

Reynold Castenmiller (60) is al bijna

veertig jaar fysiotherapeut en heeft

een grote affiniteit met massage. Zijn

praktijk is gevestigd in Bloemendaal, op

de grens met Santpoort-Zuid. Hij biedt

een breed scala aan behandelmethodes,

variërend van taping en dry needling

tot sport- en bindweefselmassage,

ontspanningsmassage, mobilisering

en myofasciale therapie. “Ik ben een

fysiotherapeut van de oude stempel.”

6

Sportmassage ......................................22

Aandacht voor spieren

‘Spieren moet je koesteren, verzorgen,

voeden en rust geven.’ Dat zegt Pieter

van den Hoogenband in het boek De

gespierde mens. Hij geeft aan dat als hij

niet dagelijks zijn spieren had getraind

en onderhouden hij weinig aan zijn

zwemtalent zou hebben gehad. Massage

was uiteraard een belangrijk onderdeel

van dat onderhoud van zijn spieren.

Steven van de Vijver, een van de auteurs

van genoemde bestseller, geeft in jouw

vakblad zijn visie op de relatie massage

en spieren.

26

Medisch ......................................................28

De Nobelprijs en het belang

voor massage

Het is alweer even geleden dat de

Duitse humaan bioloog en psycholoog

dr. Robert Schleip in je vakblad aan het

woord kwam. Omdat er weer zoveel

nieuwe ontwikkelingen te melden zijn

- die van groot belang zijn voor jouw

vak – werd het tijd hem weer aan het

woord te laten. Robert bespreekt het

belang van de Nobelprijs voor Fysiologie

en Geneeskunde voor massage

therapeuten.

Oliën...............................................................32

Masseren met kokosolie

Al duizenden jaren is kokosolie hét

huidverzorgingsproduct in Azië,

Zuid Amerika en Afrika. Nog steeds

gebruikt praktisch de helft van de

wereldbevolking kokos als dagelijkse

huid- en haarverzorging. Het is een

goede basis voor onze dagelijkse

huidverzorging én als massageolie.

En nog meer:

Productnieuws ............................................ 6

Opleiding in beeld...................................... 12

Column Stefan van Rossum ................. 14

Voeding ........................................................... 18

Mystery Guest .............................................. 23

Aanstormend talent ................................. 24

Pezen en ligamenten gezien vanuit

de TCM ............................................................ 26

Column Pim Vree ....................................... 30

Reportage ...................................................... 34

Anatomie ....................................................... 36

Oefening ......................................................... 38

Abonnement aanbieding ....................... 39

2-2022

5


De hand- en polswikkel wordt toegepast bij reuma,

RSI, tenniselleboog, golfarm

SONGBIRD CALMING MASSAGE WAX

De nieuwe melange van Songbird is de calming massage

wax! Deze wax heeft een zeer heldere, bijna ‘buiten’-geur, die

het gevoel oproept in een lenteweide te liggen. Het wax bevat

de geur van Neroli met een zachte combinatie van Mirre

en Cederhout Atlas. De wax is zuinig in gebruik, doordat

deze niet snel in de huid trekt. De huid blijft vetvrij en hoeft

niet gereinigd te worden na de massage. Het zorgt voor een

stevige grip tijdens de massage.

De prijs 550 gram € 34,95 incl. BTW

Bestel deze bij: www.fasciashop.nl

PRODUCTNIEUWS

Tekst Gonnie van de Lang

PHYTO 5 LAVENDEL ARNICA

MASSAGE OIL

De lavendel etherische olie in de

Arnica-Lavendel Massage Oil zit vol

met rustgevende en kalmerende

eigenschappen. Op het lichaam worden

de spieren verzacht en de spanning

verslapt. De bloemen aroma brengt

balans en harmonie om een perfect

moment van welzijn te creëren.

De huid blijft vetvrij en

hoeft niet gereinigd te worden

na de massage

F.I.T. SPORTBALSEM 75ML

PERSONAL APPLICATOR

De Personal Applicator onderscheidt zich van de

tube door de unieke geïntegreerde applicatorkop met

vijf metalen massagerollers. De massagekop helpt bij het

effectief aanbrengen van onze balsem. De F.I.T. Personal

Applicator is de ideale manier om F.I.T. Sportbalsem

in te masseren, zonder dat de balsem met de handen

aangebracht hoeft te worden. Zeer geschikt bij chronisch

pijn, blessurepreventie, als basis voor medische tapes,

omdat de balsem volledig door de huid wordt opgenomen

en geen residu achterlaat. De basis ingrediënten zijn

menthol en wintergreen. De prijs is € 10,50 voor de

masseurs excl. BTW en € 17,95 incl. BTW. Bestel deze bij:

www.fitsportbalsem.com

WIKKELCARE

THERAPEUTISCHE WIKKELS

Deze zijn gemaakt van biologisch

katoen en pure schapenwol waar

je zelf essentiële oliën, tincturen of

kruiden aan toe kan voegen al naar

gelang de klacht. Er zijn verschillende

wikkels ontwikkeld voor verschillende

lichaamsdelen; hand en pols, buik

en rug, schouders en knieën, voeten.

Ze zijn geschikt voor thuis en ter

ondersteuning bij medische zorg;

massage, voetreflex, fysiotherapie.

De hand- en polswikkel wordt toegepast

bij reuma, RSI, tenniselleboog,

golfarm. De prijs van 1 handwikkel is

€ 29,95 incl. BTW. Bestel deze bij:

www.wikkelcare.nl

De Personal Applicator

onderscheidt zich van de tube

door de unieke geïntegreerde

applicatorkop met vijf metalen

massagerollers

De cliënt kan goed ademen en heeft geen

last meer van een verstopte neus

q Natuurlijke oliën en extracten

q Hydraterende werking

q Stimulerend en ontspannend

q Positief effect op het imuumsysteem

q Bevat géén minerale oliën

www.minkbc.nl

Op het lichaam worden de spieren verzacht

en de spanning verslapt

COMFORTNA COMFORTKUSSEN

Een systeem ontwikkeld voor maximaal ligcomfort bij spa-, wellness- en medische

behandelingen. Het Comfortkussen heeft conische uitsparingen en wordt gemaakt

van Pantera schuim dat voor medische toepassingen wordt gebruikt. Het kussen

wordt bovenop de massage-/behandeltafel gelegd en neemt alle drukpunten weg.

De cliënt kan goed ademen en heeft geen last meer van een verstopte neus. Het zorgt

voor optimaal comfort en complete ondersteuning bij buik, borst, gezicht en andere

delen van het lichaam. Hierdoor kan de cliënt volledig ontspannen en is het lichaam

maximaal toegankelijk. De prijs is €299 excl. BTW. Te bestellen bij www.comfortna.nl.

6 2-2022


In een serie van vijf delen worden de Chinese vijf elementen: Water, Hout, Vuur, Aarde en Metaal behandeld en het daaraan gekoppelde unieke

persoonlijkheidstype. In deel vijf staat het Hout element centraal met praktische oefeningen en tips om de balans in dit element te optimaliseren.

Is LEVER je unieke

persoonlijkheidstype?

De vijf elementenleer vormen samen met yin-yang de fundamentele basis van de Chinese theorie.

Het Chinese systeem kent daarin vijf seizoenen; lente, zomer, nazomer, herfst en winter. Elk van die vijf seizoenen

is verbonden met een bepaald element; hout, vuur, aarde, metaal en water.

PERSOONLIJKHEIDSTYPES

Tekst Gonnie van de Lang

www.vandelang.nl

Beeld vecteezy.com en pexels.com

2-2022

7


Hout element

In dit artikel behandelen wij het

houtelement gekoppeld aan de lente,

het voorjaar. De beweging van energie

in de natuur is een oneindig proces.

Alles wat van toepassing is op de natuur

is tevens van toepassing op ons, want

wij zijn een onderdeel van de gehele

natuur. Na een periode van rust en

herstel in de winter is het in de lente;

houtelement, tijd voor groei en een

nieuw begin, opkomend yang.

De lente

Het oosten komt overeen met de

lente waarin de yang energie opkomt.

Yang qi heeft als eigenschap stijgen en

verspreiden en zo ontstaat wind. De

wind zorgt ervoor dat alles tot bloei

komt en in beweging. De planten en

bomen vormen frisse, groene bladeren

daarom is de kleur van het houtelement;

groen. De vruchten zijn nog niet rijp

hout

water

vuur

metaal

Houttabel

✤ Jaargetijde: lente

✤ Transformatie: geboorte, groei en

ontwikkeling

✤ Yin/yang fase: stijgende yang en

dalend yin

✤ Klimaat: wind

✤ Kleur: groen

✤ Smaak: zuur

✤ Zintuig: ogen

✤ Emotie: boosheid

✤ Weefsel: pezen en gewrichten en

nagels

✤ Lichaamssap: tranen

aarde

Lichaamskenmerken

Houttype

✤ Lichaamsbouw: goed gespierd en een

pezig lichaam

✤ Groot en slank

✤ Rechte rug

✤ Brede volle wenkbrauwen

‘Disharmonie in het houtelement geeft

starheid en stijfheid. De lente is het

seizoen waarin de lever en galblaas

harder moeten werken’

en vandaar dat de smaak gekoppeld

aan het houtelement zuur is. Deze

zure smaak versterkt de Lever (yin),

het orgaan dat samen met de galblaas

(yang) bij het houtelement een yin yang

koppel vormt en samenwerken. Een

yang orgaan is als een zakje en vangt

de substanties op zoals gal en een yin

orgaan zijn van massieve consistentie

zoals de lever. Bamboe is het symbool

voor Hout met als eigenschap buigzaam

en flexibel zijn. Deze flexibiliteit

is kenmerkend voor een gezonde

leverenergie. Disharmonie in het

houtelement geeft starheid en stijfheid.

De lente is het seizoen waarin de lever

en galblaas harder moeten werken.

Lever en galblaas energie

Binnen de TCM wordt de lever als

generaal gezien omdat hij ervoor zorgt

dat de algemene organisatie van alle

lichaamsfuncties wordt gegarandeerd.

De lever zorgt voor de vrije circulatie

van bloed en qi. Dat wil zeggen dat

hij fungeert als een opslagplaats

van bloed en zorgt dat bloed, qi en

lichaamsvloeistoffen in beweging

worden gehouden en harmonisch

stromen in het lichaam. De vrije

stroming van Qi heeft tevens een diepe

invloed op de emoties. Wanneer deze

functie goed verloopt, zijn de emoties

in balans. Wanneer er een disbalans in

de Lever qi kan er stagnatie ontstaan

van emotionele processen in de vorm

van irritatie en boosheid, conflicten

met de omgeving en met zichzelf.

‘Groene planten, vazen, kussens en

andere materialen. De kleur groen kan je

toepassen in je kleding’

Kenmerken van het persoonlijkheidstype

hout

Het houttype heeft de spirit van

de lente, sprankelend, enthousiast,

in beweging en plannen makend en

uitvoerend. Ze zijn actief en gaan erop

uit. Het zijn gedreven mensen.

✤ Symptomen bij disbalans hout

Boosheid is de emotie gekoppeld

aan het hout element. Dat kan zich

uiten in extrovert gedrag zoals

8 2-2022


Neem nu een abonnement

en krijg toegang tot

het volledige magazine

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!