02.05.2022 Views

Bouwen aan Vlaanderen 02 2022

PLATFORM VOOR DE BOUW

PLATFORM VOOR DE BOUW

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

UITGAVE

2

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE I JAARGANG 23 I NUMMER 2 2022 I APR-MEI

FRAAI LICHTBAKEN

AAN DE OOSTENDSE EINDER

PRESTIGIEUZE NIEUWBOUW

OP BRUGSE BEURSPLEIN

ICONISCHE KANTOORTOREN

WORDT URBAN PLATFORM

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE

DAKSERRE TILT

STADSLANDBOUW

NAAR HOGER NIVEAU

EUROPEES REFERENTIECENTRUM

VOOR ONCOLOGISCH ONDERZOEK

2


ANTWERPSE

BOUWWERKEN

Antwerpse Bouwwerken, of kortweg AB, is een algemene

aannemer voor zowel gebouwen als burgerlijke bouwkunde

en maakt deel uit van de groep Eiffage. We zijn actief

in heel Vlaanderen en kunnen rekenen op zo’n 200 getalenteerde

medewerkers die zich dagelijks inzetten om

de bouwheer maximaal te ontzorgen. Bij AB ligt de sterkte

in de technische excellentie van alle medewerkers die

op een constructieve manier en met een zeer gerichte

projectaanpak waken over de timing en kwaliteit van het

uitgevoerde werk. Dit doen we steeds met respect voor de

omgeving en vanuit heldere communicatie met alle partijen.

Wij gaan voor duurzaamheid en tevredenheid!

Antwerpse Bouwwerken nv

info.ab@eiffage.com

+32 3 205 28 00

www.antwerpsebouwwerken.be


Architecturale zonwering

DucoSun Cubic

Dynamische uitstraling

Motorisch verstelbaar

Architecturaal design

Strakke rechthoekige

lamelvorm

Maximum aan

diffuus daglicht

minimale zonnehitte

We inspire at www.duco.eu


UITGAVE

2

Duurzaam ijzer smeden

Vergeef ons als we weer maar eens een open deur intrappen, maar wat zijn het toch vreemde tijden! Toen we de laatste hand legden aan

de vorige editie van dit magazine leefde de voorzichtige hoop dat de stormachtige situatie op de (inter)nationale bouwmarkt zich stilaan

zou stabiliseren en dat de ongezien steile curves van de energie-, brandstof- en materiaalprijzen eindelijk zouden beginnen afbuigen. Helaas

startte Rusland enkele dagen later een oorlog in Oekraïne, schoten de gas- en olieprijzen opnieuw de lucht in en moeten we vaststellen dat die

vervloekte coronacrisis naadloos is overgevloeid in een geopolitieke impasse (met kerndreiging en een potentiële Derde Wereldoorlog als zure

kersen op de smakeloze taart). Wanneer we dit voorwoord neerpennen, kunnen we niet langer spreken van een ‘grillige’ of ‘instabiele’ markt,

maar is de term ‘labiel’ eerder op z’n plaats. Kortom: er is geen touw meer aan vast te knopen.

VOORWOORD

Dat blijkt ook wanneer we de cijfers onder de loep nemen. Onderzoek van de Confederatie Bouw bracht aan het licht dat de prijzen van bouwmaterialen

sinds januari gemiddeld 16 % gestegen zijn, boven op de eerdere explosie onder invloed van de schaarste en leveringsproblemen

tijdens de coronacrisis. Vooral de prijzen van staal, hout, pvc en isolatiematerialen scheren onwaarschijnlijk hoge toppen. De gevolgen laten

zich raden: materiaalleveranciers beperken de geldigheid van hun offertes (soms zelfs tot enkele uren!) en heel wat aannemers zien zich

genoodzaakt om met dagprijzen te werken. Bovendien zorgt de ontspoorde inflatie ervoor dat de loonkosten de pan uit swingen (+ 9,22 %!)

en zijn de levertermijnen er niet bepaald korter op geworden, zelfs in die mate dat de overgrote meerderheid van de bouwbedrijven vreest dat

ze bepaalde werven zullen moeten stilleggen als er niet snel beterschap in zicht komt. Kortom: het gaat van kwaad naar erger. En dan hebben

we het nog niet over de energie- en brandstofprijzen gehad, die in hetzelfde bedje ziek zijn.

Intussen is het bij de overheid alle hens aan dek om de economische schade enigszins te beperken, al is het door de verdere escalatie van

het Russisch-Oekraïense conflict soms vechten tegen windmolens. Een week nadat de brandstoftaksen fors teruggeschroefd werden, was de

bijbehorende prijsdaling al volledig tenietgedaan. De tijdelijke werkloosheid is verder verlengd – tussen 15 maart en 15 april maakte 62 %

van de bouwfirma’s er gebruik van – maar de sector pleit inmiddels al voor de toepassing van tijdelijke overmacht bij leveringsproblemen,

verlaagde accijnzen op zakelijk energiegebruik en gedetailleerde prijsherzieningsformules in contracten. En dat terwijl ondersteuningsmaatregelen

zoals de tijdelijke btw-verlaging voor gas en elektriciteit al een flinke inspanning vergden en het gat in de begroting alleen maar

groter wordt. Waar gaat dit eindigen?

Het hoeft geen verder betoog dat de timing van deze gigacrisis hoogst ongelukkig is. Net wanneer het renovatieritme stevig moet worden

opgeschroefd om enigszins op koers te blijven voor de Europese klimaatdoelstellingen, gooien corona en Poetin roet in het eten. In tijden van

economische onzekerheid en torenhoge materiaalprijzen zijn weinig mensen geneigd om te investeren in de energetische performantie van hun

woning. Gelukkig zijn er doekjes voor het bloeden, onder meer in de vorm van een verlaagd btw-tarief voor de installatie van zonnepanelen,

warmtepompen en zonneboilers (geldig tot 31 december 2023). Maar of dergelijke nobele maatregelen zullen volstaan om de vernieuwing

van ons verouderde gebouwpatrimonium te versnellen, valt te betwijfelen. ‘Wait and see’ dreigt een beproefde tactiek te worden bij bouwheren,

in de wetenschap dat de prijs op de factuur een stuk hoger kan uitvallen dan op de initiële offerte. Met alle gevolgen van dien voor de

orderboekjes van onze aannemers.

Conclusie: het zijn vreemde tijden, maar laten we ondanks alles toch op een positieve noot eindigen. Optimisme is nu eenmaal een morele

plicht. Als deze noodtoestand één voordeel heeft, dan is het wel dat de Europese afhankelijkheid van Russisch gas en fossiele brandstoffen

versneld zal worden afgebouwd, ten voordele van groenere oplossingen met een lagere CO 2

-footprint. Wie weet is dit de schop onder de kont

die we nodig hadden om eindelijk echt werk te maken van de energetische transitie. Want hoe grootmoedig klimaatbetogingen en andere

planeetreddende initiatieven ook zijn: pas wanneer mensen in hun portefeuille geraakt worden, kan het niet snel genoeg gaan. Het is dan

ook tijd om het duurzame ijzer te smeden nu het heet is. Al is het wraakroepend dat we er zo’n hoge (menselijke) tol voor moeten betalen …

Veel leesplezier

Tim Janssens


2

COLOFON

Bouwen aan Vlaanderen

Platform voor de bouw

Jaargang 23 • nummer 2 • 2022

Sinds 1999 • Verschijnt 6 x per jaar

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

08

70

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Tim Janssens

REDACTIETEAM

Tim Janssens, Kevin Moens, Wouter Polspoel en

Philippe Selke (Redactiebureau Palindroom),

Stephanie Demasure, Cindy De Kegel,

Koen Mortelmans, Wouter Peeters,

Geoffrey Sabbe, Hendrik De Spiegelaere,

Timesaver, Laureline Vansteenkiste,

Hanne Verhaegen en Anastasia Verleysen

PROJECTMANAGEMENT

Pascal Op de Beeck

+32 50 36 81 70

+32 475 28 14 64

p.opdebeeck@louwersmediagroep.be

Nicolas Piert

+32 50 36 81 70

n.piert@louwersmediagroep.be

Pieter-Jan Vansteelandt

+32 50 36 81 70

p.vansteelandt@louwersmediagroep.be

ADVERTENTIES

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd

via de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink

hebben ontvangen, stuur een email naar

traffic@louwersmediagroep.be

SECRETARIAAT

Sarah Dierick

Riana Holley

Elke Kina

ABONNNEMENTPRIJS

België: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 99,00 per jaar excl. BTW

ING

IBAN BE33 3631 9320 5246

BIC BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Bouwen aan Vlaanderen.

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken

voor verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Bouwen aan Vlaanderen is een communicatieplatform

dat architecten, projectontwikkelaars, aannemers,

installateurs, woningbouwers, gemeenten,

overheidsinstellingen en opdrachtgevers uit

Vlaanderen en Brussel informeert.

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.be

DRUKWERK

Drukkerij Pattyn, Veurne

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar

beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Zij aan-vaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

WOON- EN WERKGEBOUWEN

Oostende SKY Tower One 8

Brugge Beurssite 20

Advertorial Wienerberger 30

Brussel MULTI 34

Zwarte lamellen blikvanger voor nieuwe hoofdzetel 42

De Pen Filip Canfyn, ir. architect, woon- en stadsexpert, senior advisor Rebelgroup 44

Gent La Gantoise 46

Op tien jaar van mini-HVAC- naar klasse 8-aannemer 57

Zon zorgt voor zuinig energiepatroon 58

Voorbeschouwing BATIBOUW 60

Middelkerke Vita Krokodiel 64

Beerse Belgium Warehousing & Logistics 68

Roeselare Agrotopia 70

Kobbegem Delhaize Winery 76

Voorbeschouwing ARCHITECT@WORK 86

Toekomstbestendige slimme gevel op ARCHITECT@WORK Brussel 88

Turnhout Batalo 92

Ardooie d’Arta 96

Thermisch comfort troef in sociale BEN-appartementen 104

Nazareth BOONS FIS 106

Brussel Gezinsbond 110

Waasmunster Pontrave 114

Advertorial Euro Rent 118

Waregem Callens 120

Studenten maken betonmeubilair voor jongeren met autismespectrumstoornissen 124

Diegem The Wings 128

Prachtige vloer- en wandafwerking op maat 131

Modern hoogbouwmagazijn als kloppend logistiek hart 134

Toonaangevende waterafvoertechniek bekroond 138

Bedrijfsvoertuigen voor professionals 140

De Panne Mon Bijou 142

Roeselare Hanssens 148

Minder afhankelijkheid, meer mogelijkheden 156

Nieuwpoort Dunehotel 158

Spoedleveringen bouwmaterialen door fietskoeriers 162

110


170 196

INHOUD

178

200 208

THEMA ZONWERING

Biomimetische zonwering geïnspireerd op dennenappels 164

Kwalitatief knikarmscherm verenigt design en comfort 166

High-end zonwering met kubusvormig design 170

THEMA SIGNALISATIE

Het psychologisch effect van wayfinding en signalisatie 172

Creativiteit op iedere schaal 174

ZORGPROJECTEN

Antwerpen Vaccinopolis 178

Anderlecht Jules Bordet Instituut 184

BOUWEN AAN MONUMENTEN

Izegem Blauwhuis 190

THEMA GROENDAKEN

“Groendaken tillen publieke ruimte letterlijk en figuurlijk naar hoger niveau” 194

Dak en gevel als esthetische en ecologische groenbeleving 196

“Slimme retentiedaken zijn de daktuinen van de toekomst” 199

THEMA STAALBOUW

“Staal is de rebel onder de ecologische materialen” 200

Succesvolle staalproducent zet in op menselijk kapitaal en duurzaamheid 203

ONDERWIJSPROJECTEN

Genk Atlas College 204

Sint-Jans-Molenbeek Egied van Broeckhovenschool 208

Beitem Sint-Lodewijkschool 210

PARTNERS EN RUBRIEKEN

VCB Nieuws 213

ORI nieuws 214

Bouwpartners 215

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE

2

UITGAVE

2

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE I JAARGANG 23 I NUMMER 2 2022 I APR-MEI

FRAAI LICHTBAKEN

AAN DE OOSTENDSE EINDER

PRESTIGIEUZE NIEUWBOUW

OP BRUGSE BEURSPLEIN

ICONISCHE KANTOORTOREN

WORDT URBAN PLATFORM

DAKSERRE TILT

STADSLANDBOUW

NAAR HOGER NIVEAU

EUROPEES REFERENTIECENTRUM

VOOR ONCOLOGISCH ONDERZOEK

Coverbeeld: SKY Tower One, Oostende

Beeld: Vastgoedgroep Degroote

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

bouwenaanvlaanderen.be


Oostende SKY Tower One

Eerste woontoren op triple A-locatie in eindfase

LICHTBAKEN AAN DE OOSTENDSE EINDER

Balkons in architectonisch beton, schier willekeurig verspringend en met elkaar verbonden via aluminiumstructuren en grote glaspartijen.

De uitgekiende architectuur van SKY Tower One, een bouwvolume van maar liefst 27 verdiepingen, geeft de woontoren een opmerkelijke

dynamiek en luchtigheid. Die openheid kenmerkt ook de binnenruimtes, met het magnifieke uitzicht als onmiskenbare troef.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Arcas Architecture & Urbanism, Vastgoedgroep Degroote

De projectaanvraag voor SKY Tower One dateert al van 2017. Het had nog

wat voeten in de aarde – en in het zand – om het eerste lichtbaken aan de

Oostendse einder tot uitvoering te brengen. Het woonvolume maakt deel uit

van de SKY Tower-site, die de komende jaren volledig ontwikkeld wordt. Er

volgt nog een tweede statige toren met de toepasselijke naam SKY Tower Two.

“In totaal zal deze site acht gebouwen tellen”, vertelt Sebastiaan De Mey,

architect bij Arcas Architecture & Urbanism. “Naast 484 appartementen komt

er ook een hotel met 116 kamers en creëert projectontwikkelaar Vastgoedgroep

Degroote ruimte voor kantoren, handel en andere functies, zoals horeca. Zelf

zullen zij met hun kantoren het gelijkvloers van SKY Tower One betrekken.”

8 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


SKY Tower One Oostende

Ondergronds is een ruime parking aangelegd. Naast een rotatieparking

van 153 plaatsen zal er sprake zijn van 486 private parkeerplaatsen en een

stalling voor 1.500 fietsen.

Exclusief wonen op unieke locatie

Aan de eerste pennentrekken voor het huidige concept ging een uitgebreide

voorstudie vooraf. Vastgoedgroep Degroote wou de site van de hotelschool

aan de jachthaven van Oostende een waardige nieuwe bestemming geven.

Met het Mercatordok aan de ene en het station aan de andere kant

bevindt SKY Tower zich op een absolute triple A-locatie. “We hebben

deze volledige site opgevat als een bouwblok in de stad”, verduidelijkt

Sebastiaan De Mey de inplanting en het architecturale ontwerp. “Om

maximaal aan te sluiten bij de omgeving hebben we elke gevel een uniek

volume gegeven. De site is ingesneden met drie torens (één bestaande

en twee nieuwe). SKY Tower One, aan de Mercatorkant, is de eerste van die

grote nieuwkomers.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 9


ouwkundig

studiebureau


Rijselstraat 236,

8200 Brugge

Tel. 050 37 67 00

info@cobe.be

The Waves - Oostende

ontdek meer realisaties

op www.cobe.be

“Francovera,

de totale

geveloplossing”

FRANCOVERA NV

Hoogweg 46 - B-8940 Wervik

Tel. (056) 31 00 31

E-mail info@francovera.be

199003-17064_Francovera.indd 1 19-06-19 15:10


SKY Tower One Oostende

Er volgt nog een tweede statige toren met de toepasselijke naam SKY Tower Two.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

SKY Tower One herdefinieert de skyline van Oostende.

“Met gerichte en doordachte

ingrepen anticipeerden we

op de extra complexiteit”

COBE - INGENIEUR STABILITEIT

Het bouwkundig studiebureau Cobe uit Brugge staat garant voor

de stabiliteit van SKY Tower One in Oostende. Cobe voerde alle

constructieve berekeningen uit en werkte daarbij nauw samen met

de opdrachtgever en de architect. Cobe werd vanaf het basisontwerp

bij het project betrokken. “Want het is essentieel om van

in een vroeg stadium van het dossier de verticale structuur strak uit

te zetten”, zegt projectingenieur Kenneth Wouters. “De horizontale

stabiliteit tegen onder meer wind wordt verzekerd door de centrale

lift- en trappenhal en de gesloten appartementscheidende muren.

De scheidingswanden op de tweede en derde verdieping werden

opgedikt om te fungeren als ondervangingselementen voor de

opener structuur in de kantoorruimtes op het gelijkvloers en de

eerste verdieping. In de gevel zit een strakke kolommenstructuur,

maar die wordt door het grillige terrasverloop netjes verborgen.

De kelderwanden zijn massief uitgevoerd om als verdeelelementen

naar de fundering te fungeren. Zo konden funderingsmassieven

buiten de footprint van het gebouw vermeden worden en ging er

geen plaats verloren in de naburige parkeerkelder met twee ondergrondse

verdiepingen. De structuur moet correct in elkaar zitten

en tezelfdertijd zo galant en economisch mogelijk zijn.” Cobe, dat

in 2000 werd opgericht door ingenieur-architect Koen Van Nevel

en ingenieur Katrien Dobbelaere en intussen twintig medewerkers

telt, volgde op de werf de uitvoering verder op.

Een toplocatie aan de Belgische kust gaat niet alleen gepaard met bijzondere

troeven, zoals het uitzicht en het instant vakantiegevoel. Met name de grote

windsterkte is een uitdaging die van meet af aan meegenomen werd in het

ontwerp. Sebastiaan De Mey: “Dat heeft uiteraard een impact op de structuur

van de gebouwen en vooral de funderingen, met het oog op de stabiliteit.

Toch is het even belangrijk om de windcirculatie doorheen de site mee te

nemen in het concept. Je wil namelijk voorkomen dat de wind zich te hevig

manifesteert tussen de gebouwen. Via gerichte en doordachte ingrepen,

zoals het evenementenplein met bomen en de slimme inplanting van de

bouwblokken, anticipeerden we op deze extra complexiteit.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 11


Oostende SKY Tower One

SKY Tower One zit in de afwerkingsfase.

Horizontale dynamiek

SKY Tower One is een opeenstapeling van lagen met terrassen van verschillende

groottes en positioneringen. Die uitkragingen verspringen schijnbaar

willekeurig. Zo toevallig het lijkt, zo uitgedacht is het. De terrassen accentueren

de horizontaliteit van de woontoren en garanderen tegelijk dat de

onderliggende appartementen extra daglicht binnentrekken. Een aantal

dubbelhoge appartementen brengen nog meer variatie in het gevelbeeld.

“Bepaalde stukken glas zijn niet transparant, maar dat is bijna niet te

zien in de gevel, tenzij van dichtbij. Het is het resultaat van een intensieve

zoektocht naar de passende oplossing voor stukken die in functioneel

opzicht andere kwaliteiten vroegen dan gewoon glas, zonder afbreuk te

doen aan de esthetiek. Dat voortdurende streven naar een hoogwaardige

detaillering maakt van SKY Tower de kustreferentie die het ongetwijfeld

wordt”, besluit Sebastiaan De Mey. ❚

12 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


SKY Tower One Oostende

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

FRANCOVERA - BUITENSCHRIJNWERK

Voor SKY Tower One levert en plaatst Francovera maar liefst

9.000 m² gevelsluiting. Het is de grootste uitdaging uit de

geschiedenis van het Wervikse bedrijf, dat dit jaar zijn 35-jarige

bestaan viert. “Van de eerste tot de 27ste verdieping bestaat

SKY Tower One volledig uit aaneengekoppelde ramen”, zegt

werfleider Jeroen Verdonck. “We gebruiken een buitenlift om de

ramen op een veilige manier tot op het hoogste niveau te krijgen.

De plaatsing verloopt vlot.”

Vooral de hoogte is een uitdaging. Bovendien zijn er twee

duplexappartementen ingericht in de toren, respectievelijk op

de negentiende en twintigste verdieping en de 25ste en 26ste

verdieping. “Die glaspartijen wegen tot 350 kilogram”, zegt

Jeroen Verdonck. “Om ze te kunnen plaatsen, hebben we

stellingen op de terrassen gebouwd.”

De beglazing is geluidswerend. Hoe lager in de toren, hoe beter

de beglazing, zodat er geen geluidshinder is van bijvoorbeeld

het station van Oostende. “We staan ook in voor het andere

buitenschrijnwerk”, zegt de werfleider. “Op het gelijkvloers, waar

de kantoren van Vastgoedgroep Degroote komen, hebben we

gordijngevelprofielen voorzien, net als bij de SKYbar op de 28ste

verdieping. Daar staat ook een staalstructuur van meer dan

4 meter hoog waarop glas gemonteerd wordt.”

Francovera richt zich op grote, complexe projecten zoals

scholen, ziekenhuizen en appartementsgebouwen. Het bedrijf is

gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van zowel aluminium

als stalen gordijngevels, ramen en deuren.

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Vastgoedgroep Degroote (Oostende)

Architect

Arcas Architecture & Urbanism (Knokke-Heist)

Hoofdaannemer(s)

Algemene Ondernemingen Degroote (Oostende) en MBG (Antwerpen)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 13


RAMEN MAKEN MET GERECYCLEDE RAMEN

Ontdek het eerste raam gemaakt van gecertificeerd gerecycleerd aluminium.

Creatie: boschyserret.com

75% GERECYCLED POST-CONSUMER SCHROOT

Hydro CIRCAL® is 's werelds eerste gecertificeerde gerecyclede aluminium, waarvan

ten minste 75% van deze duurzame aluminiumlegering afkomstig is van post-consumer materialen.

95% ENERGIEBESPARING

Door post-consumer aluminiumschroot te recycleren, bespaart het omsmeltingsproces tot 95% van de

energie die normaal zou worden verbruikt en behoudt het dezelfde hoge kwaliteit als primair aluminium.

85% MINDER CO2-UITSTOOT

Het gevolg van het gebruik van Hydro CIRCAL® is de drastische vermindering van de CO2-uitstoot

die meer dan 85% bedraagt in vergelijking met het wereldwijde gemiddelde voor de productie van

primair aluminium.

Ramen - Deuren - Gevels

www.sapa.be


SKY Tower One Oostende

Duurzame gevelsluiting

met elegante looks

Een uitzonderlijk gebouw vraagt om uitzonderlijke technieken. Bij SKY Tower One in Oostende zorgde Hydro Building Systems daarvoor.

Het Noorse moederbedrijf Hydro beschikt over een afdeling bouwsystemen die gespecialiseerd is in aluminium raam-, deur- en gevelsystemen,

bekend onder de merken Sapa en Wicona.

Tekst Geoffrey Sabbe | Beeld Vastgoedgroep Degroote

Voor SKY Tower One had Hydro Building Systems twee primeurs: een waterdicht

pull-slide-raamsysteem en CIRCAL-aluminium met een lage CO 2

-uitstoot.

Voor de gevelsluiting werden per verdieping enkel elementgevelsystemen in

aluminium gebruikt.

“SKY Tower One is bijzonder, want voor de gevelsluiting werden per verdieping

enkel elementgevelsystemen in aluminium gebruikt”, zegt Christophe

Leenaert, projectmanager bij Hydro Building Systems. “De opdracht was een

huzarenstuk. We moesten niet alleen een systeem ontwikkelen dat optimaal

water- en luchtdicht is, ook de bouw- en materiaaluitzetting en toleranties

moesten worden opgevangen. Dit zonder plaatsingsgemak en elegante

esthetiek te vergeten.”

Hybride oplossing

Voor SKY Tower One had Hydro Building Systems twee primeurs in petto:

een waterdicht pull-slide-raamsysteem en CIRCAL-aluminium met een lage

CO 2

-uitstoot. “Omdat de toren aan zee 100 meter hoog is, gebruikten we

geen standaard schuifsysteem of een hefschuifsysteem, maar een hybride

oplossing: het pull-slide-systeem van Wicona, dat vier keer beter afsluitbaar

is.” Voor de uitvoering werkte Hydro Building Systems samen met

zijn vaste partner en projectconstructeur Francovera. "Zij staan in voor

de productie en plaatsing. Ze zijn specialist in grote hoogtes en zware

omstandigheden aan zee met veel wind, zout en regen. Het pull-slidesysteem

is in samenwerking met hen afgestemd op de specifieke werf van

de SKY Tower."

“Via gepatenteerde procedés

maken we uit oude aluminium

ramen nieuw aluminium”

Eveneens bijzonder: de duurzaamheid van de gevelsluiting. Het CIRCALaluminium

van Hydro is een hoogwaardige aluminiumlegering van minstens

75 % gerecycleerd end-of-lifecycle aluminium. “Via gepatenteerde procedés

maken we uit oude aluminium ramen nieuw aluminium. Daarbij wordt veel

minder energie gebruikt. De volgende fases van het SKY District worden

uitgevoerd in Sapa met hetzelfde CIRCAL-aluminium en zo halen we voor de

hele wijk een kleinere CO 2

-voetafdruk (gemakkelijk 2.000 ton CO 2

minder

tegenover het Europese gemiddelde).” Twintig jaar geleden namen Sapa en

Francovera ook al het Casino Kursaal onder handen. “Dankzij de expertise

van beide bedrijven is het aluminium buitenschrijnwerk nog altijd in perfecte

staat”, besluit Christophe Leenaert. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 15


ARCHITECTURE

IN CONCRETE AND

NATURAL STONE

Loveld is a leading specialist

contractor for architectural

concrete, stone and brick

faced precast facades

We can design, manufacture and install bespoke

precast cladding for commercial, public and

residential projects in Europe. We invite you to

contact our technical sales teams to find out more

about the solutions we can offer your project.

www.loveld.com

Loveld Nv • Brug Zuid 12 • 9880 Aalter • Belgium

Tel. +32 9 325 86 60 • info@loveld.com • www.loveld.com


SKY Tower One Oostende

Architecturale terrazzo als stijlstatement

DUURZAME TERRASSEN

UIT GEPOLIJST BETON

De eyecatchers van SKY Tower One zijn de riante terrassen die 11 meter lang zijn en 19 ton wegen. Loveld, gespecialiseerd in gevels

en architectonisch beton, fabriceerde ze in zijn vestiging in Aalter. “We gebruikten gepolijst beton met een bruin granulaat. Zo zijn ze

beschermd tegen vervuiling en afgestemd op het schrijnwerk”, zegt Vincent Termote.

Tekst Geoffrey Sabbe | Beeld Vastgoedgroep Degroote

Het gaat om heel zware elementen die 11 meter

lang zijn. “Ze wegen 19 ton, bijna dubbel zoveel

als andere terrassen”, zegt Vincent Termote. Naast

hun royale gewicht en lengte valt vooral de afwerking

op. “In gepolijst beton. Die afwerking

zorgt niet enkel voor een architecturaal terrazzoeffect,

maar is ook erg duurzaam. Door het beton

te polijsten, maken we de poriën dicht, waardoor

we het zuigeffect liquideren. Daardoor kan er

geen water of vuil in het beton trekken. Het is een

dure afwerking, maar ze betaalt zichzelf terug. Ze

vergt veel minder onderhoud en behoudt langer

haar mooie kleur.”

De eyecatchers van SKY Tower One zijn de riante terrassen, die 11 meter lang zijn en 19 ton wegen.

“Door het beton te polijsten, kan er geen

vuil en water in de poriën dringen”

Loveld leverde voor SKY Tower One in Oostende

334 balkonelementen, goed voor een oppervlakte

van 7.000 m² gepolijste architecturale

terrazzo. Alles werd gefabriceerd in de hoofdzetel

in Aalter, waar het bedrijf in 1985 door Bernard

Buys, André Vanhulle en Ivan Willems werd

opgericht. “De terrassen hebben uitkragingen tot

2,75 meter”, zegt salesmanager Vincent Termote.

“Bij het transport mogen we tot maximaal 3,5

meter breed gaan.”

Speciaal kleurenmengsel

Wat die mooie kleur betreft, ontwikkelde Loveld

voor SKY Tower One een speciaal mengsel. “Het

witte marmergranulaat werd gemengd met een

bepaald percentage bruin granulaat”, zegt Vincent

Termote. “De kleur van het schrijnwerk werd afgestemd

op dat bruine granulaat.”

Ook voor de andere gebouwen in het SKY District

leverde Loveld terrassen in architectonisch beton,

maar ook gevelpanelen en andere elementen

zoals gevelkolommen. “Uitdagingen voor ons

waren de afvoer van regenwater op de terrassen

en de uitkragingen, die tegenpeil moesten

worden gemonteerd.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 17


Naturally Performing Environments

DAGLICHTOPLOSSINGEN ROOK-EN WARMTEAFVOER NATUURLIJKE VENTILATIE BEVEILIGINGSSYSTEMEN SERVICE EN ONDERHOUD

KINGSPAN LIGHT+AIR BELGIUM • INFO@KINGSPANLIGHTANDAIR.BE • WWW.KINGSPANLIGHTANDAIR.BE

ANTHONIS DE JONGHESTRAAT 50 - 9100 SINT-NIKLAAS • +32 (0)3 780 55 20


SKY Tower One Oostende

Overdrukinstallatie met 100 ontrokingskleppen

BRANDVEILIGHEID DIE DIGITAAL

WORDT AANGESTUURD

Een toren van 100 meter hoog en met 150 appartementen vraagt bijzondere aandacht voor de brandveiligheid. Kingspan Light + Air uit Melle

bouwde in SKY Tower One een overdrukinstallatie met honderd ontrokingskleppen die digitaal worden aangestuurd. “Een groot voordeel op

het vlak van bekabeling, kosten en flexibiliteit.”

Tekst Geoffrey Sabbe | Beeld Kingspan Light + Air

Kanaalwerk met ventilatoren in de technische ruimte.

Betrouwbare brandveiligheid begint steeds met een principetekening.

“We werken met een modern systeem

dat minder bekabeling en plaats vergt”

“Voor SKY Tower One hadden we de eer om

in opdracht van Vastgoedgroep Degroote de

overdrukinstallatie in de traphallen en vluchtwegen

te bouwen”, zeggen Louis Mortier en

Robby De Roeck, Lead Engineer en Fire Safety

Engineer bij Kingspan Light + Air. “De woontoren

valt onder de categorie hoogbouw, wat

de vereisten op het vlak van brandveiligheid

serieus verstrengt. We werkten met een honderdtal

ontrokingskleppen, conform EN 12101-8. Deze

kleppen zijn niet apart bekabeld, maar worden

digitaal aangestuurd via één lus. Het is een flexibel

en modern systeem dat minder bekabeling,

kosten en plaats vergt.”

Axiaalventilatoren en rookgordijnen

Kingspan Light + Air installeerde ook twee axiaalventilatoren

voor het op overdruk plaatsen van de

trappenhallen en drie axiaalventilatoren voor het

ontroken van de centrale gang. Er zijn brandwerende

kanalen aanwezig en sensoren zorgen ervoor dat de

vereiste drukken en debieten worden geleverd. In

de ondergrondse parkeergarages van twee niveaus

plaatste Kingspan Light + Air een rook- en warmteafvoerinstallatie

(RWA). “We gebruikten één grote

axiaalventilator en zestien automatische rookgordijnen

die opnieuw digitaal worden aangestuurd.

Beide niveaus kunnen apart worden ontrookt via

kleppenregisters. Het doel van de brandveiligheidsinstallaties

is om de bewoners veilig te evacueren, de

interventie van de brandweer te vereenvoudigen en

de gebouwstructuur zoveel mogelijk te beschermen”,

aldus Louis Mortier en Robby De Roeck.

Kingspan voert in België meer dan zevenhonderd

projecten per jaar uit en heeft meer dan vijfduizend

onderhoudscontracten lopen. De hoofdactiviteiten

zijn ontrokingsinstallaties, daglichtoplossingen,

ventilatiesystemen en branddetectiesystemen. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 19


Brugge Beurssite

VEELZIJDIGE ONTMOETINGSPLEK

MET OPEN KARAKTER

Een multifunctioneel gebouw dat perfect op het oude Beursplein in de wijk West-Brugge past. Dat was het opzet voor het Beurs-, Meeting- en

Congrescentrum (BMCC). Het nieuwe gebouw is niet enkel geschikt voor het inrichten van beurzen en congressen, maar ook om een brede

waaier aan festiviteiten en evenementen te organiseren. Dat vereist een doordacht ontwerp dat uitblinkt op het vlak van efficiënt ruimtegebruik,

akoestiek en duurzaamheid.

Tekst Hanne Verhaegen | Beeld Stad Brugge

De oude beukenbomen vormen een groene schil rond de beurssite.

In 2016 schreef Stad Brugge een wedstrijd uit voor het ontwerp en de bouw

van een prestigieus nieuw beursgebouw op de site van het Beursplein.

Het doel? Een multipurpose beurs- en congrescentrum realiseren in het hartje

van West-Brugge. Het team ‘Beursgenootschap’ kwam als winnaar uit de bus.

Dat team bestaat uit Souto de Moura Arquitectos, META architectuurbureau

en aannemer MBG. Het resultaat is een open, toegankelijk gebouw dat tegelijk

mooi geïntegreerd is in de buurt.

“Dankzij de professionele samenwerking en open communicatie tussen de

betrokken partners hebben we het project binnen de vooropgestelde termijn

kunnen opleveren”, vertelt Pol Lauwers, projectdirecteur bij MBG. Ook de

samenwerking met Stad Brugge verliep correct en zeer vlot. “Vooral in de

communicatie naar de Bruggelingen heeft de stad echt het verschil gemaakt.

Ze hebben consequent, correct en helder gecommuniceerd met omwonenden

om het bouwproces gedurende twee jaar in goede banen te leiden.”

20 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Beurssite Brugge

De bovenste verdieping met restaurant biedt uitzicht op de torens van Brugge.

“We ontwierpen en bouwden een imposant maar toegankelijk

congrescentrum, met oog voor functionaliteit en ecologie”

Vier verdiepingen met functioneel inzicht

Je komt het congresgebouw binnen via de ruime entree, die rechtstreeks

naar de meer dan 4.000 m² grote beurshal leidt. Het tot 9,5 meter hoge

plafond steunt op slechts zes kolommen. Er werden overspanningen van

25 tot 30 meter gerealiseerd met behulp van stevige staalstructuren en

prefabbeton, dat geplaatst werd zonder zichtbare bevestigingen. “Het was

zeker een uitdaging om te voldoen aan de architecturale visie, maar het

resultaat is zonder meer imposant. Het is een open ruimte waar we trots op

mogen zijn”, stelt Pol Lauwers.

Het auditorium op niveau 1 biedt plaats aan iets meer dan vijfhonderd

bezoekers. Niveau 2 is voorbehouden voor kantoren en de technische ruimte.

Daarboven bevinden zich acht ‘breakout rooms’, opdeelbaar tot twaalf

ruimtes door middel van mobiele wanden, die volledig uitgerust zijn met

de nieuwste technologie. Op de bovenste verdieping met grootkeuken en

extra kantoren biedt het restaurant een prachtig uitzicht op de iconische

torens van Brugge. Onder de grond bevinden zich nog een vestiaire, de

grootkeuken voor het beursgedeelte, dienstruimtes, parkeerplaatsen en een

publieke fietsenstalling. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 21


29-03-2022 11:10

NOBODY

GETS HURT

YOUR PARTNER

IN CONSTRUCTION

INGENIOUS

TOGETHER

WE ARE STRONG

YOUR PARTNER

IN CONSTRUCTION

mbg.be

MBG / Garden Square (Blok D) / Laarstraat 16 bus 12 / B-2610 Antwerpen / T +32 3 820 40 11

MBG_STANDAARD_ADVERTENTIE_197x130_liggend_OK.indd 1 06/09/2017 11:13

AUDIOVISUELE

TOTAALOPLOSSINGEN

www.playav.be

info@playbiz.be

T. +32(0)9 381 86 40

play av

playavnv

PLAY AV NV

Venecoweg 2

Nazareth Belgie

AUDIOVISUELE

TOTAALOPLOSSINGEN

www.playav.be

info@playbiz.be

T. +32(0)9 381 86 40

play av

playavnv

HQ PLAY AV NV

Venecoweg 2

Nazareth Belgie

22 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Beurssite Brugge

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Uitdagende omstandigheden

Pol Lauwers benadrukt dat een tijdige oplevering geen vanzelfsprekendheid was.

“De vooropgestelde bouwperiode was kort. In iets meer dan twee jaar tijd moest

het gebouw van 100.000 m³ er komen.” De coronapandemie gooide roet in het

eten en ook op de levering van elektronica voor liften en verlichting was het

lang wachten door een internationaal tekort aan chipcomponenten. “Zo hebben

we heel last minute nog achthonderd verlichtingselementen geplaatst op enkele

dagen tijd. Ondanks de vertragingen en hindernissen is het ons gelukt om een

resultaat neer te zetten waar iedereen tevreden over is. Nota bene binnen de

vooropgestelde termijn, dankzij de extra inspanningen van het volledige team.”

PLAY AV – AUDIOVISUELE INTEGRATIE

Play AV is een audiovisuele integrator met oplossingen voor de b2b-

markt. Het bedrijf uit Nazareth, met extra vestiging in Zonhoven,

heeft een eigen verkoop- en verhuurafdeling en gespecialiseerde

technici die een optimale service garanderen. In Brugge nam Play

AV de volledige audiovisuele integratie van het kersverse beursgebouw

voor zijn rekening. In het auditorium plaatste het een

geluidsinstallatie, projectoren en projectieschermen en in de beurshal

voorzag het de audio-installatie. Over het hele beursgebouw

vind je schermen van partner Samsung, die de bezoekers de

weg wijzen via digital signage. Ook de ‘breakout rooms’ werden

ingericht met de modernste snufjes. De installatie maakt het mogelijk

om vergaderingen of lezingen zowel intern als extern te streamen.

Bij de installatie verzoende Play AV functionaliteit en esthetiek om

aan de architecturale visie te voldoen. Daarbij ging veel aandacht

naar het gebruiksgemak. Play AV werkt bovendien met het oog op

de toekomst. De basisopstelling is klaar voor gebruik, maar kan

gemakkelijk uitgebreid en aangepast worden aan de wensen van de

klant met het aanbod van de verhuurafdeling. Mathijs Moortgat van

Play AV is meer dan tevreden met de realisatie: “De samenwerking

met aannemer MBG verliep bijzonder vlot. Van de studiefase tot

het eindresultaat hebben we meegedacht. We zijn erg trots op

dit project.”

Ook de akoestische kwaliteit binnen de beurshal en de geluidsdichtheid

van het gebouw waren van groot belang. Het toelaatbare geluidsniveau van

de beurshal is 93 dB. Daarmee is de hal niet enkel geschikt voor beurzen,

maar ook voor concerten en allerhande evenementen, zonder daarbij de

omwonenden te storen. De maximale akoestische demping wordt bereikt

door de mobiele wanden uit te schuiven. Ook de dubbele gevel en gesplitste

dakconstructie dragen bij aan de geluidsdichtheid.

Afwerking tot gevel van omwonenden

Voor de imposante gevel van het beursgebouw werden 360.000 roodbruine

bakstenen geleverd en op zo’n manier gemetst dat ze volledig integreren

met de omstaande huizen. Aan de inkom werd een imposante 8 meter verre

oversteek voorzien. Om dit te realiseren, werd de volledige voorgevel deels

opgehangen aan een staalstructuur, die werd ingeklemd en verankerd op

de dikke achterliggende betonwanden. Bezoekers kunnen dus rustig aanschuiven,

ook wanneer het regent.

In de meer dan 4.000 m² grote beurshal worden lange

overspanningen gerealiseerd tussen amper zes kolommen.

Het ontwerp- en bouwwerk stopte echter niet aan de gevel van het BMCC.

Ook de stoep, de straat en de omliggende pleinen werden volledig vernieuwd.

De combinatie met 10.000 m² omgevingsaanleg was een hele logistieke

uitdaging. Zo was er aandacht voor de omstaande beukenbomen. Die

vormen een groene schil rond het beurs- en congresgebouw en moesten goed

beschermd worden tijdens de bouwwerken. Daarvoor werd een regenwaterbufferingssysteem

rond de wortels geplaatst. Nu sieren de vijftigjarige bomen

het vernieuwde plein. Ook over de aankleding van het Beursplein werd

grondig nagedacht om er een heuse ontmoetingsplek voor bezoekers en

buurtbewoners van te maken. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 23


Brugge Beurssite

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

NATUROOF – GROENDAKEN

Naturoof heeft meer dan tien jaar ervaring met groendaken en

daktuinen. Vanuit Roeselare leiden zaakvoerders Simon Casier en

Matthias Leperre een team van acht arbeiders en vier bedienden.

Het bedrijf had al enkele succesvolle samenwerkingen met aan-

nemer MBG op het palmares alvorens het ook de groendaken van

het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum voor zijn rekening nam.

“In drie groendakzones hebben we een groendaksysteem geplaatst

met een waterbuffer van 40 liter per vierkante meter op 7 centimeter

substraat”, vertelt Simon Casier. Het was een uitdaging om de

kleur van het dak te laten opgaan in de omgeving zolang de groene

planten nog niet gegroeid waren. “Daarvoor gingen we op zoek naar

rode lava om een roodbruin daktuinsubstraat te bekomen. Tijdens

de winter krijgen de sedumplanten van nature een rode schijn, wat

eveneens mooi in de omgeving past.” Voor een andere zone voerde

Naturoof Baskisch rood grind aan. “Ons materiaal vervoeren in de

Brugse binnenstad was niet vanzelfsprekend. We konden het dak

maar via twee plaatsen bereiken en moesten erg voorzichtig te werk

gaan om rekening te houden met de bomen rond het gebouw.” Het

resultaat mag er zijn. “Dit is het dak van de toekomst”, besluit Simon

Casier. “Groendaken bieden verkoeling in de stad, wat in combinatie

met de zonnepanelen tot een hoger rendement leidt.”

Het auditorium biedt plaats aan ruim vijfhonderd bezoekers.

24 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Beurssite Brugge

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

FDS – AKOESTISCHE WANDEN

FDS uit Drongen is leverancier van mobiele akoestische wanden,

binnen- en buitenzonweringen en sanitaire tussenwanden. Gezien

haar expertise op het vlak van mobiele wanden werd de firma

al vroeg betrokken bij de realisatie van het Beurs-, Meeting- en

Congrescentrum. Ze plaatste 26 wanden, verspreid over de verschillende

verdiepingen van het nieuwe gebouw. Projectmanager

Mathias Pauwels is terecht trots op de onderneming: “Het was

een echt huzarenstukje, al was het maar vanwege het uitzonderlijke

aantal wanden, de afmetingen van sommige exemplaren en de

strakke planning waar we ons aan moesten houden.”

In de vergaderzalen plaatste FDS een viertal akoestische wanden

die langs de muur weggeschoven kunnen worden. De geluidsdemping

ligt rond 50 dB om de vertrouwelijkheid van simultane

vergaderingen te waarborgen. In de plenaire zaal op de eerste

verdieping prijkt een mobiele wand van 20 meter breed op 7 meter

hoog. De grote afmetingen en het gewicht dat daarbij kwam

kijken, vormden een uitdaging bij het ophangen. Mathias Pauwels:

“We koppelden twee panelen in de hoogte aan elkaar. Deze

panelen moesten niet alleen op een ordentelijke manier getransporteerd

kunnen worden, maar ook nog eens tot op het eerste niveau

gebracht en gemonteerd worden. We denken ook steeds aan het

gebruiksgemak. Zulke grote wanden moeten bedienbaar blijven

door de eindgebruiker. Het resultaat is meer dan bevredigend.”

In de beurshal kwamen achttien mobiele akoestische wanden die

parallel met de achter- en zijgevels lopen en drie wanden die de 30

meter brede ruimte haaks op de gevel opdelen. “De geluidsdichtheid

was in dit project van onschatbaar belang om de rust voor

de buurtbewoners te waarborgen”, vertelt Mathias Pauwels. Tijdens

concerten in de grote hal worden de akoestische mobiele wanden

parallel met de gevels uitgeschoven. Ze zijn bovendien uitgerust

met geperforeerde metalen cassettes, waarachter rotswol met een

zwarte doek het geluid absorbeert. De combinatie van mobiele

wanden die geluid isoleren en absorberen en de luchtspouw tussen

wand en glazen gevel leidt tot een optimale akoestische demping.

Op niveau 3 vind je discrete meetingrooms.

Duurzaam en milieubewust karakter

Met een E-peil van 56 is het ontwerp voor het beursplein en congresgebouw

bijna-energieneutraal (BEN). De volledige beurshal- en vloerconstructies in

het congresgedeelte zijn opgebouwd uit staalprofielen. Voor het gebouw

werd zo’n 900.000 kilogram constructiestaal gebruikt. Profielstaal bestaat

vandaag uit bijna 80 % gerecycleerd materiaal en kan aan het einde van de

levensduur van het gebouw eenvoudig gedemonteerd en hergebruikt worden

voor recycling en upcycling.

“In de publieke ruimtes kozen we maximaal voor massief parket met FSC- of

PEFC-label”, vult Pol Lauwers aan. “Verder plaatsten we gepolierd beton. Overal

hebben we vloerverwarming voorzien. Een ondergrondse warmtepomp biedt

bovendien extra warmte in de winter, maar bouwt ook een koudevoorraad op

die tijdens de zomer benut wordt als koeling. Er is tevens een drycooler voorzien

voor extra koeling.” Het opgevangen regenwater wordt zoveel mogelijk hergebruikt

voor de sanitaire installaties en de lozing van bruikbaar hemelwater

in de openbare riolering werd tot nul herleid. Als kers op de taart liggen op het

dak zonnepanelen te blinken. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer Stad Brugge

Architect

Souto de Moura Arquitectos (Porto, Portugal) &

META architectuurbureau (Antwerpen)

Hoofdaannemer(s) MBG (Antwerpen)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 25


Brugge Beurssite

EXPERT IN VERTICAAL TRANSPORT

Het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum is zo’n typisch gebouw waar op bepaalde momenten heel veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn.

De kunst is om deze bezoekers snel, vlot, veilig en gecoördineerd op het juiste niveau te krijgen. Daarom werd een beroep gedaan op de expertise

van Schindler, het bedrijf dat de titel van liftenproducent ver overschrijdt. Ook in dit gebouw zorgde de expert in verticaal transport voor een

toekomstgerichte oplossing die technologie en ecologie verenigt.

Tekst Timesaver |

Beeld MBG

Dagelijks transporteert Schindler met zijn liften

en roltrappen meer mensen dan auto’s, treinen

en vliegtuigen samen. “Verticaal transport mag je

dus wel degelijk met een grote T schrijven”, aldus

sales- en marketing manager Wim Stockx. “Het is

een sector waarbij we ons in alle segmenten van

de huidige verstedelijking thuis voelen. Het maakt

niet uit over welk type gebouw het gaat, telkens

weer zullen we de meest gepaste oplossing bieden.

26 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Beurssite Brugge

De aansturing van de liften is geoptimaliseerd voor maximale capaciteit en minimale bestemmingstijd.

Elk gebouw heeft andere uitdagingen en vereisten

op het vlak van verticaal transport in petto.

De grootste uitdaging situeert zich in omgevingen

waar grote groepen mensen tegelijkertijd naar een

ander niveau willen: een typisch gegeven in het

Beurs-, Meeting- en Congrescentrum.”

Maximale capaciteit, minimale

bestemmingstijd

Samen met de betrokken partners werkte Schindler

een oplossing uit met vier S3300-liften van 1125

kilogram, die vier tot zes stops hebben. “Het is de

kunst om deze liften zodanig aan te sturen en toe te

wijzen dat de maximumcapaciteit wordt nagestreefd

“De kunst is om

bezoekers snel,

vlot, veilig en

gecoördineerd

op het juiste

niveau te krijgen”

en de bestemmingstijd minimaal is”, verduidelijkt

Wim Stockx. “Daarvoor zorgt ons PORT-systeem.

Tevens vermijdt deze oplossing dat een lift met vier

stops wordt toegewezen aan iemand die pakweg

naar de zesde verdieping wenst te gaan. Bovendien

gebeurt dit alles op een bijzonder ecologische

manier. PORT optimaliseert immers het aantal starts

en stops door een maximum aan directe ritten te

voorzien. In gebouwen waar dagelijks honderden

verplaatsingen gebeuren kan dit een aardige

energiebesparing opleveren. Last but not least

installeerden we in het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum

nog een lichte vrachtlift met een capaciteit

van 2500 kilogram en zes stops.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 27


www.vinci-energies.be

Comantec nv

REFRIGERATION


Beurssite Brugge

Indrukwekkende technieken voor al even indrukwekkend gebouw

HVAC DIE PAST IN DE VISIE OP

FUNCTIONALITEIT EN ESTHETIEK

In het nieuwe Beurs-, Meeting- en Congrescentrum in Brugge leverde Cegelec een technisch en logistiek huzarenstukje. Stad Brugge was

de opdrachtgever van het nieuwe beurs- en congresgebouw op het Beursplein met een vloeroppervlakte van respectievelijk 5.000 en 10.000

vierkante meter. Cegelec nam de installatie van de HVAC en het sanitair op zich in dit prestigieuze Design & Build-project. Zelfs esthetiek en

akoestiek waren cruciale aandachtspunten.

Tekst Hanne Verhaegen | Beeld Cegelec, Bernard Vanden Eynde

Cegelec stond in voor de indrukwekkende technische ruimte.

Het vervoer en de plaatsing van grote onderdelen vormde een logistieke uitdaging.

De beginfase van het project was voorbehouden voor het modelleren van alle

betonuitsparingen in het 3D BIM-model. Cegelec bezit al heel wat ervaring

met de techniek en was dus de ideale partner. Senior Project Manager Bart

Vandermeersch: “Het interieur van het hele beurs- en congresgebouw wordt

gekenmerkt door zichtbaar beton en open plafonds. In de technische ruimte

op niveau 2 moesten we rekening houden met diagonale draagbalken. Via

het BIM-model kregen we een reëel beeld van de nog te bouwen installatie.”

Hoge eisen

“Onze systemen volgen waar de mensen zijn, meten het CO 2

-gehalte en

sturen voor iedere ruimte de temperatuur en het luchtdebiet bij”, zegt Bart

Vandermeersch. Het gebouw heeft een BEN-karakter, onder andere dankzij

efficiënte en duurzame technieken zoals warmtepompen met geothermie

en het gebruik van hemelwater voor het sanitair. Ook esthetiek speelde een

belangrijke rol. “Enerzijds werden alle kabels voor sturing en regeling ingewerkt

in het beton, anderzijds bleven alle technieken in het plafond zichtbaar door

de open lamellen.”

“Dit project was een technisch

en logistiek huzarenstukje”

Voor dit project gebeurde tevens een uitzonderlijke akoestische berekening.

Cegelec houdt steeds rekening met de demping van de eigen installaties,

maar in het beurs- en congresgebouw werd ook in de omgekeerde richting

geredeneerd. “Hier kunnen evenementen plaatsvinden tot 95 dB, en dat

geluid mag niet de weg naar buiten vinden via HVAC-installaties”, legt Bart

Vandermeersch uit. “Het was zeker een logistieke uitdaging”, besluit hij.

“Al het aangeleverde materiaal verwerkten en installeerden we meteen, want

er was op de werf te midden van de woonwijk geen plaats voor stockage.

Toch hebben we alles tot een goed einde gebracht, met een performant

Beurs-, Meeting- en Congrescentrum als resultaat.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 29


Advertorial

Sluiten van kringlopen en CO 2

-neutrale productielijn

WIENERBERGER TREKT RESOLUUT

DE DUURZAAMHEIDSKAART

De bouwsector en de samenleving in het algemeen staan voor complexe uitdagingen op het vlak van duurzaamheid en circulariteit.

Om hier proactief mee aan de slag te gaan, zet Wienerberger in op een brede range aan initiatieven. De gekende baksteenfabrikant sluit

de kringlopen in zijn productieproces, stimuleert circulair materiaalgebruik vanuit hergebruik en recyclage en beperkt de CO 2

-uitstoot.

Het voorlopige hoogtepunt in deze transitie is de ingebruikname van een nieuwe CO 2

-neutrale productielijn op de site in Kortemark.

Katrien Nottebaert, CCO en bestuurder bij Wienerberger België, geeft tekst en uitleg.

Tekst en beeld Wienerberger

Katrien Nottebaert: “Duurzaamheid zit in het DNA van Wienerberger. Onze

keramische oplossingen zijn van nature duurzaam: ze hebben een lange

levensduur, worden vervaardigd uit natuurlijke materialen en het productieproces

heeft een lage milieu-impact. Een dragende constructie in keramische

lijmblokken van Wienerberger heeft bijvoorbeeld een vergelijkbare of lagere

milieu-impact dan metselblokken uit andere materialen of skeletstructuren.

Een bijkomende duurzaamheidstroef van onze keramische bouwmaterialen

is de lokale ontginning van de grondstoffen, productie en verwerking. We

hebben daarbij het voordeel dat de meeste van onze productievestigingen

nabij waterwegen liggen. Met watertransport vermijden we heel wat gereden

De dunne, bedrukte banderol rond de transparante hoezen is volledig recycleerbaar.

30 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Advertorial

De stapelbare gevelsteen ClickBrick.

kilometers en bijgevolg CO 2

-uitstoot. Ook de end-of-lifescenario’s voor deze

bouwmaterialen zijn sterk regionaal getint, want ze worden lokaal hergebruikt

of gerecycleerd.”

Een van jullie voornaamste prioriteiten is het sluiten

van de kringlopen in het productieproces. Wat houdt

dat precies in?

“Kleigroeven worden na exploitatie heringericht en teruggegeven aan de maatschappij

in de vorm van een natuurgebied, recreatiezone of landbouwgebied.

In een volgende stap beperken we de nood aan primaire grondstoffen door

secundaire grondstoffen in te zetten in het productieproces. Een mooi voorbeeld

daarvan is het 100 % hergebruiken van het bakafval of het toepassen

van reststromen uit andere industrieën. We sluiten ook de waterkringloop via

regenwaterrecuperatie en zuivering en hergebruik van productieafvalwater. Dat

leidt tot een nullozing van afvalwater.”

Gaat jullie circulaire aanpak nog verder dan het sluiten

van al die kringlopen?

“Zeker weten! Ook onze verpakking hebben we zo circulair mogelijk gemaakt.

Allereerst vervangen we onze bedrukte krimpfolieverpakking – die overigens

al voor 30 % uit gerecycleerde plastics bestaat – door een onbedrukte

rekhoes. Deze is volledig transparant en is net zoals de bestaande hoezen

voor 30 % vervaardigd uit plasticafval. De onbedrukte hoes is perfect te

recycleren tot een nieuwe transparante folie en is dus volledig circulair. Een

bijkomend voordeel is dat er voor de rekhoes tot 30 % minder materiaal

nodig is, aangezien ze vooraf wordt opengerekt om ze rond de producten te

spannen. De veiligheidsinformatie en branding op de verpakkingen brengen

we aan door middel van een dunne banderol rond de rekhoes. Alleen op

deze flinterdunne folie gebruiken we inkt. De folie bedraagt minder dan

5 % van het totale verpakkingsgewicht en is volledig recycleerbaar. Ook

voor de palletten heeft Wienerberger ondertussen een circulaire oplossing

ontwikkeld. Onze dakpannen worden reeds geleverd op retourpalletten

en momenteel rollen we dit ook uit voor onze snelbouwstenen en in een

volgende fase voor onze gevelstenen.”

Bij de ontwikkeling van nieuwe producten baseert

Wienerberger zich op het schilmodel van een gebouw.

Kan je dat even toelichten?

“Het schilmodel impliceert dat gebouwelementen op basis van hun functies

op te delen zijn in diverse lagen met een andere levensduur. De levensverwachting

van de draagstructuur en de bouwschil kan verschillen en dat heeft

een invloed op later hergebruik. Door de draagstructuur los te koppelen van

de bouwschil, verhoog je het recuperatie- en recyclagepotentieel. En aangezien

de schil frequenter vernieuwd wordt dan de draagstructuur, leg je

best daar de focus op circulaire oplossingen, zoals de stapelbare gevelsteen

ClickBrick, het metselen met kalkmortels of gevelbekleding in pannen. Ook

wanneer gebouwelementen niet behouden of hergebruikt kunnen worden, zijn

er overigens nog circulaire oplossingen mogelijk door middel van recyclage.

Zo onderzoeken we samen met Tracimat hoe we vrijkomende keramische

producten zuiver kunnen inzamelen. Op die manier vergroten we de kans op

herbestemming als hoogwaardige grondstof voor de productie van nieuwe

keramische materialen en vermijden we downcycling in de vorm van mengpuin.

Dakpannen die niet hergebruikt kunnen worden, hebben we vandaag

al kunnen verwerken in de productie van nieuwe snelbouwstenen. Er liggen

nog heel wat pistes open met betrekking tot urban mining om het circulair

potentieel van keramische producten te vergroten.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 31


Archipolis,

strak en

boordevol

karakter

NEW

NEW

Argos Grijs

Tornis Beige

NEW

Byblos Grijs

NEW

Tilis Beige

Ontdek de vier nieuwe tinten in de Archipolis collectie.

Exclusief verkrijgbaar in het smalle Eco-brick formaat.

De Archipolis collectie staat voor klare lijnen en een tijdloze uitstraling.

Bovendien bieden deze gevelstenen een ongekende architecturale vrijheid.

Het kleurenpalet van deze luxueuze collectie met haar gekleurde engobes en rijk

gevarieerde oppervlaktestructuur is uitgebreid met vier stijlvolle tinten: Argos Grijs,

Tornis Beige, Byblos Grijs en Tilis Beige. Het lange formaat van de 4 nieuwkomers

benadrukt de horizontaliteit van de architectuur en vergroot het ontwerp visueel.

Bovendien creëren de subtiele, warme kleuren een uniek gevoel van rust, welzijn

en comfort. Mooi en stijlvol voor nieuwbouw en renovatie.

Eco-brick ®

Smalle gevelsteen

Meer ruimte voor isolatie

Duurzame keuze

Ontdek de Archipolis collectie in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk.

Of neem een kijkje op wienerberger.be/archipolis


Advertorial

De nieuwe productielijn in Kortemark vervaardigt rechtstreeks baksteenstrippen met een dikte van 2 centimeter.

Wienerberger heeft de ambitie om tegen 2050 volledig

CO 2

-neutraal te zijn. Hoe willen jullie dat doel bereiken?

“Door stelselmatig over te stappen op CO 2

-neutrale productieprocessen. Onze

nieuwe productielijn in Kortemark is op dat vlak een primeur in de industrie.

Het productieproces op de site verloopt volgens gloednieuwe elektrische

productietechnieken, zowel voor de oven als de drogerij. Er komt dus

helemaal geen fossiele brandstof meer aan te pas. De elektriciteit voor het

productieproces is voor 25 % afkomstig van een eigen PV-installatie en wordt

verder aangevuld met 100 % groene energie. De oven werkt met stralingswarmte,

waarbij de restwarmte gerecupereerd wordt in de drogerij. Ook op

onze andere sites zijn we overigens volop aan het decarboniseren. Zo bouwen

we twee windturbines op onze site in Beerse – samen goed voor een jaarlijkse

productie van 17 miljoen kWh of een besparing van 7.700 ton CO 2

. En al onze

productiesites vervaardigen reeds een deel van hun elektriciteit met behulp

van ruime PV-installaties.”

De nieuwe productielijn in Kortemark is naar verluidt ook

op andere vlakken erg vooruitstrevend. In welke zin?

“We vervaardigen er rechtstreeks baksteenstrippen met een dikte van

ongeveer 2 centimeter, waardoor we restafval vermijden. Ook de vormgevingstechniek

is uniek en resulteert in een uiterst maatvaste en vormstabiele

handvormsteenstrip. Daarmee beperken we de afwijkingen in

dikte, lengte, breedte en kromheid, waardoor onze producten ook perfect

bruikbaar zijn voor de prefabindustrie. Een derde innovatie van de nieuwe

productielijn is het digitaal engoberen, een innovatieve kleurtechniek

die voor het eerst wordt toegepast in ons land. Zo maken we niet alleen

komaf met de nadelen van de klassieke aanpak (instelverliezen, beperkte

flexibiliteit …), maar bieden we ook nieuwe creatieve mogelijkheden.”

Hoe gaat dat ‘digitaal engoberen’ precies in zijn werk?

“Het is te vergelijken met een digitale printer die voor het bakken op

pixelniveau de gewenste kleur in een flinterdun kleilaagje aanbrengt op

de gedroogde baksteenstrip. De mogelijkheden van dat printproces zijn

nagenoeg onbeperkt. Een grote stap vooruit, want een nieuwe kleur vergt

“We stappen stelselmatig

over op CO 2

-neutrale

productieprocessen.

Onze nieuwe productielijn

in Kortemark is op dat vlak

een primeur in de industrie”

normaal gezien een aanpassing van de kleisamenstelling en het productieproces,

wat uiteraard veel arbeidsintensiever is. De steenstrippen uit de

CO 2

-neutrale fabriek krijgen tevens een ecologische verpakking. De strips

zitten niet langer in EPS-doosjes, maar worden met twee minimale straps

in pakketten van twintig gebundeld, op een retourpallet gestapeld en

beschermd met een circulaire hoes.”

Naast decarbonisatie is ook dematerialisatie een

belangrijk aandachtspunt voor de reductie van de CO 2

-

uitstoot. Welke stappen hebben jullie op dat vlak al gezet?

“Onze stormpannen zijn 10 tot 12 % lichter dan vroeger, maar wel even sterk.

En ook onze snelbouwstenen maken we vandaag met minder materiaal. De

densiteit bedraagt 850 kg/m³ – lees: tot 150 kilogram minder dan bij een

standaard keramische bouwblok en minder dan de helft van alternatieve

materialen. In het gevelsteensegment is er de Eco-brick, die tot 3,5 centimeter

dunner is dan een traditionele gevelsteen. En we beschikken voortaan dus

ook over CO 2

-neutrale gevelsteenstrippen van 2 cm dik. Kortom: Wienerberger

trekt resoluut de duurzaamheidskaart en zal dat blijven doen!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 33


Brussel MULTI

De toren evolueerde van een donkere, zware doos naar een transparant, uitnodigend

‘Urban Platform’ dat zich profileert als een connector tussen de omliggende buurten.

ICONISCHE TOREN

wordt ‘Urban Platform’

De befaamde Brouckèretoren in het centrum van Brussel is niet meer. Toch niet meer in zijn oorspronkelijke hoedanigheid, want het

modernistische kantorencomplex werd getransformeerd tot een gemengd gebouw dat de naam ‘MULTI’ kreeg. Het resultaat is een nieuw

landmark dat op unieke wijze duurzaamheid incorporeert. De toren evolueerde van een donkere, zware doos naar een transparant,

uitnodigend ‘Urban Platform’ dat zich profileert als een connector tussen de omliggende buurten.

Tekst Timesaver |

Beeld Jasper Van der Linden

34 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


MULTI Brussel

“We hadden de ambitie

om ‘MULTI’ uit te werken

als een ‘Urban Platform’

en ‘Urban Connector’ die

het voetgangersgebied

ondersteunt en versterkt”

Het gebouw werd verhoogd tot negentien bovengrondse niveaus.

De Brouckèretoren heeft meer dan vijftig jaar mee het stadsbeeld van Brussel

bepaald. Niet altijd in de meest positieve zin, want de laatste decennia

had het gebouw veel van zijn grandeur verloren. Een herbestemming als

woontoren lag echter niet voor de hand vanwege de ligging en de omvang

van de werken. Uiteindelijk besloten promotors Whitewood en Immobel

Group de uitdaging aan te gaan, samen met CONIX RDBM Architects en

aannemingsbedrijf Cordeel Group. “We legden de lat erg hoog”, aldus

Frederik Jacobs, CEO-architect bij CONIX RDBM Architects. “Eerst en vooral

wilden we de benutbare oppervlakte met 6.400 m² uitbreiden – naar

44.200 m² in totaal. Daarnaast wilden we een gemengd gebouw realiseren,

waar de horizontale beweging van passage de verticale beweging van leven

en werken versterkt. Voorts hadden we de ambitie om ‘MULTI’ uit te werken

als een ‘Urban Platform’ en ‘Urban Connector’ die het voetgangersgebied

ondersteunt en versterkt. Daarom hebben we het gebouw maximaal

toegankelijk gemaakt, stedelijke terrassen voorzien en de buitenruimte

een publiek karakter gegeven.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 35


Europalaan 39 - 3900 Pelt - T 011/64.75.68 - info@metalprojects.be - www.metalprojects.be

Project: Multi Brussel

Architect: CONIX RDBM Architects


MULTI Brussel

In ‘MULTI’ werden tal van materialen uit de Brouckèretoren en andere gebouwen gerecupereerd.

‘MULTI’ is een nieuw landmark dat op unieke wijze duurzaamheid incorporeert.

“Het bouwteam ging voor

een BREAAM Excellentcertificering,

wat behoorlijk

ambitieus is voor een

renovatieproject”

Circulariteit staat centraal

Het bouwteam besloot ook resoluut voor een BREAAM Excellent-certificering

te gaan, wat behoorlijk ambitieus is voor een renovatieproject. Natuurlijk werd

er in dit kader voor een maximale isolatie, PV-panelen en een verwarming

met warmtepompen gekozen. “We trokken ook de kaart van circulariteit”,

aldus Frederik Jacobs. “Samen met Rotor Deconstruction bestudeerden we

de mogelijkheid om een maximale hoeveelheid gerecupereerde materialen

te gebruiken. Zo werd in ‘MULTI’ de oorspronkelijke Belgische blauwe hardsteen

hergebruikt en zijn er ook vloeren van ’t Zand in Brugge toegevoegd.

Daarnaast recupereerden we ongeveer vierhonderd granieten tegels van Jules

Wabbes uit de Generale Bank voor het terras. We verwerkten tevens circa 1.300

meter van de aluminiumprofielen uit de Brouckèretoren in de balustrades

en lichtarmaturen in het atrium van de vernieuwde toren. Hergebruik op zo’n

grote schaal is een waar unicum in België.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 37


MULTI Brussel

De toren werd gestript tot op de bestaande structuur.

De nieuwe gevel is opgebouwd uit verdiepingshoge aluminium gevelkaders.

Licht en transparant

‘MULTI’ maakt komaf met de geslotenheid en het donkere kleurgebruik die

de oorspronkelijke toren kenmerkten. Daarom moest de bestaande structuur

volledig gestript worden, waarna hij bouwkundig werd verstevigd door middel

van metalen liggers en kolommen, gelijmde wapening en uitbreiding van de

bestaande betonkolommen. “Het gebouw moest immers in twee dimensies

worden uitgebreid”, verduidelijkt Frederik Goossens, projectleider bij Cordeel

Group. “Enerzijds werden de verdiepingsvloeren vergroot, anderzijds werd

het gebouw verhoogd tot negentien bovengrondse niveaus. Na afbraak van

de bestaande technische ruimte werden nieuwe prefabbetonnen kolommen,

platen en balken geplaatst. Boven op deze extra bouwlaag kwam een

dubbelhoge verdieping in staal, afgedekt met cellenbetonpanelen. Daarna

plaatsten we een volledig nieuwe gevel, die is opgebouwd uit verdiepingshoge

aluminium gevelkaders. Door het vele glas en de lichte kleur van de

gevel ontstond er een transparant en uitnodigend geheel. Het glastype heeft

een lage g-waarde om de levendigheid binnenin te tonen. De gevelelementen

krijgen zelf extra diepte door decoratieve elementen uit aluminium en neolit.

Ook de sokkel werd in ere hersteld: de platen in blauwe hardsteen werden

vernieuwd en er werd gebruikgemaakt van nieuwe grote raampartijen die op

het historische model gebaseerd zijn. Het resultaat is een dynamisch gebouw

dat zijn omgeving als het ware absorbeert.”

Werf met praktische uitdagingen

Naast de coördinatie stonden de bedrijven van de Cordeel Group in voor

de beton- en metaalconstructies, het houten schrijnwerk en de technische

installaties (HVAC, sanitair en elektriciteit). “De rest werd uitbesteed aan

competente onderaannemers”, aldus Frederik Goossens. “Hoewel we als een

van de grootste Belgische klasse 8-bouwbedrijven wel een en ander gewoon

zijn, moesten we erg creatief omspringen met de uitdagingen die ‘MULTI’

met zich meebracht. Een werf met beperkte werkruimte in hartje Brussel

vereist niet alleen just-in-timeleveringen. We moesten ook telkens de juiste

materiaalhoeveelheden op de verdiepingen in kwestie voorzien. Kortom: de

aanvoer verliep volgens een ingewikkelde puzzel die enkel de beste planners

konden maken. Evenmin alledaags: we moesten werken uitvoeren terwijl er in

de sokkelverdiepingen nog bedrijven actief waren. Dit hebben we opgelost met

behulp van tijdelijke dichtingen en afschermingen, een goede communicatie en

snelle interventies bij calamiteiten. Tot slot vormde de integratie van recuperatiematerialen

een compleet nieuwe uitdaging.”

Referentieproject voor alle partijen

De volledige renovatie nam 34 maanden in beslag. Het eindresultaat is

echter meer dan geslaagd te noemen. “‘MULTI’ is een uiterst interessant

referentieproject voor de Cordeel Group”, vertelt Frederik Goossens. “We zijn

trots dat we ons steentje mochten bijdragen aan de herbestemming van dit

landmark in hartje Brussel. Vanwege de circulaire aanpak past dit project

bovendien perfect binnen onze eigen bouwvisie van duurzaam ondernemen.

Last but not least is het een mooie showcase voor de groep als onestopshop

voor het complete bouwtraject.” Frederik Jacobs: “Voor CONIX RDBM

Architects is dit iconische project het ultieme resultaat van een exemplarische

samenwerking tussen alle partijen die een engagement op het vlak van

circulair bouwen op zo’n grote schaal wilden aangaan. Missie geslaagd.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Whitewood en Immobel Group (Brussel)

Architect

CONIX RDBM Architects (Antwerpen)

Hoofdaannemer(s)

Cordeel Group (Temse)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 39


Brussel MULTI

De glas-aan-glasoplossingen zonder tussenstijlen zien eruit als gewone glaswanden, maar zijn wel EI120-geattesteerd.

UNIEKE GLASWANDEN MET BRANDWEERSTAND

De ‘glazen’ trapwanden zijn een van de blikvangers van MULTI. Logischerwijze zijn ze onderworpen aan strikte regels op het vlak van brandveiligheid.

Daarom ging het bouwteam in zee met LGC, dat enkele jaren geleden een revolutionair systeem voor dergelijke brandwerende

glaswanden ontwikkelde. Om een brandweerstand van EI120 te kunnen garanderen, startte de firma uit Herk-de-Stad speciaal voor deze

werf zelfs een innovatie- en attesteringstraject op.

Tekst Timesaver |

Beeld Artitec fotografie

40 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


MULTI Brussel

LGC startte een innovatie- en attesteringstraject om zijn producten met een EI120-attestering te kunnen

installeren in MULTI.

“Onze glaswanden verenigen

architecturale vrijheid en brandweerstand”

LGC vloeide letterlijk voort uit het huwelijk van

een architect en een ingenieur. Hun systeem

voor brandwerende glaswanden is dan ook

technisch hoogstaand, zonder compromissen

op het vlak van esthetiek. “We bieden een glasaan-glasoplossing

zonder tussenstijlen, met een

fijn aluminium randprofieltje waarvan de aanzichtbreedte

amper 30 mm bedraagt”, vertelt

bestuurder Wim Lambaerts. “Onze producten

verenigen dus architecturale vrijheid en brandweerstand.

Ze zien eruit als gewone glaswanden,

maar zijn EI30-, EI60- en EI120-geattesteerd.”

Ambitieuze doelstelling

Op het moment van de onderhandelingen voor

MULTI waren de producten van LGC nog niet

beschikbaar in EI120. “De glaswanden zouden

verspreid over negentien verdiepingen en een

oppervlakte van 585 m² geïnstalleerd worden”,

aldus Wim Lambaerts. “De compartimentering

vereiste een brandweerstand van 2 uur. Normaal

gezien wordt in dergelijke gevallen met zware

profielen gewerkt. Wij zagen dit liever als plan B

en stelden voor om een innovatietraject op

te starten om met ons eigen slanke profiel de

EI120- attestering te behalen. Een ambitieuze

doelstelling omdat we alles in minder dan een

jaar moesten rondkrijgen. Zo dienden we de

productie aan te passen om de dikkere brandbeglazing

in ons profiel te kunnen integreren,

brandproeven uit te voeren en het attesteringstraject

te doorlopen. Gelukkig konden we rekenen

op onze partners. AGC stelde zijn testoven ter

beschikking voor de eerste interne brandtest.

Euroglas verwerkte het brandglas volgens de

specifieke wensen van LGC. Bij Warringtonfire

Gent werd de officiële brandtest ingepland en uitgevoerd.

En tijdens het uitvoeringsproces konden

we rekenen op werfadvies en een extra beoordeling

door ISIB. Dit alles zorgde ervoor dat we de EI120-

attestering tijdig mochten ontvangen.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 41


ZWARTE LAMELLEN BLIKVANGER

VOOR NIEUWE HOOFDZETEL

Wat het gloednieuwe bedrijfsgebouw van groothandel Vlaemynck in Veurne zo in het oog doet springen? Uiteraard het strakke ontwerp,

maar zeker ook de unieke gevel, die integraal uit zwarte DucoSun Cubic lamellen bestaat. Het ritme van de lamellen zorgt voor een boeiend

tafereel, dat er vanuit elk standpunt anders uitziet. Bovendien helpt de architecturale zonwering om het binnenklimaat aangenaam te houden

en de strijd tegen oververhitting te winnen.

Tekst en beeld DUCO

42 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De plaatsing van de lamellen was een technisch hoogstandje.

De buitenschil in beton en glas wordt geflankeerd door strategisch gepositioneerde,

verticale zwarte zonweringslamellen.

“De zonwerende lamellen

leveren ook een waardevolle

bijdrage aan de

algemene esthetiek”

Wie zonder voorkennis de nieuwe site van Vlaemynck in Veurne betreedt,

vermoedt allicht niet dat er een groothandel in groenten en fruit huist. Het

gebouw werd zo ontworpen dat het een eyecatcher vormt in de omgeving.

De firma kende de afgelopen jaren een enorme groei en was dringend aan

een nieuwe hoofdzetel toe. Daarom week Vlaemynck uit naar een nieuw

bedrijventerrein in Veurne.

Verticale zonweringslamellen

Het was zaak om voldoende licht en lucht te voorzien. Vandaar dat AAVO

Architects opteerde voor een dubbele façade. De buitenschil in beton en

glas wordt geflankeerd door strategisch gepositioneerde, verticale zwarte

zonweringslamellen (DucoSun Cubic-lamellen), die niet alleen voor een

aangename interieurbeleving zorgen (zonder het uitzicht te beperken!),

maar ook een waardevolle bijdrage leveren aan de algemene esthetiek.

Structurele oplossing

De structurele lamellen zorgen niet alleen voor een efficiënte afscherming

van de zonnestralen, ze garanderen ook een daling van de gemiddelde

binnentemperatuur (tot 12%!). Ze vormen met andere woorden een cruciale

troef in de strijd tegen oververhitting. De plaatsing van de lamellen was

een technisch hoogstandje. De karakteristieke lamellen werden ter plaatse

verticaal gemonteerd in de draagconstructie.

De structurele lamellen zorgen niet alleen voor een efficiënte afscherming van de

zonnestralen, ze garanderen ook een daling van de gemiddelde binnentemperatuur.

Vast of verstelbaar

De DucoSun Cubic is verkrijgbaar met vaste of elektrisch verstelbare lamellen.

De vaste lamellen worden, afhankelijk van het type, onder een hellingshoek

van 0° of 90° geplaatst. Samen met de rechthoekige vorm van de lamel

levert dit een bijzonder strak effect op. Wanneer de elektrisch verstelbare

lamellen gesloten zijn, werken ze optimaal zonwerend. De gesloten lamellen

en het gevelvlak staan in lijn en vormen zo een perfecte eenheid. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 43


De Pen

44 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De Pen

Filip Canfyn,

ir. architect, woon- en stadsexpert, senior advisor Rebelgroup

FIER(ENS)

Voor architectura.be schrijf ik al bijna acht jaar columns, intussen goed voor ruim driehonderd stuks.

Een mens met een mening dus, die de bal al eens misslaat of te snel het pessimisme bovenhaalt. Ik rakel

hier de column ‘SOCIALE SLOOP’ op – uit 2015, over de zogenaamde Fierensblokken in Antwerpen – om aan

te tonen dat alles soms wél goed komt.

Brave weldenkende burgers maken zich zorgen over afbraakplannen van Woonhaven, de grootste sociale bouwmaatschappij

van Antwerpen. Die wil een bouwblok met 205 sociale appartementjes, net voor de Tweede Wereldoorlog

getekend door Gustaaf Fierens, slopen en vervangen door nieuwe sociale woningen. Het geheel ligt puik in de

Nationalestraat, op de as van het bruisende Zuid naar het levendige Modemuseum. De niet als erfgoed geklasseerde

woningen, die zowel modernistisch als art deco genoemd worden, vormen samen een imposant en robuust volume,

dat niet door iedereen geapprecieerd wordt. Vandaag oogt het complex wat verwaarloosd, als een bodybuilder die niet

meer traint en zijn pillen niet meer slikt. Het staat al twee jaar helemaal leeg en wordt rijp voor afbraak.

Medio 2012 kondigt het stadsbestuur, dat ook baas is van Woonhaven, toch de renovatie aan. Mensen uit de buurt

protesteren tegen het bewaren van dit gedrocht. Eind 2014 meldt een intussen ander stadsbestuur dan weer de

sloop. Andere mensen uit de buurt protesteren tegen het verdwijnen van dit icoon. De deining roept essentiële

vragen op. Hebben we als maatschappij nog respect voor relieken en welke prijs willen we hiervoor betalen? Als we

die erfenis een verantwoorde herbestemming kunnen geven, zoals betaalbaar wonen, mag die prijs dan wat hoger

liggen? Is een sociaal monument minder waard dan een stadhuis, een kerk of een patriciërswoning? Heeft een

overheid nog die voorbeeldfunctie, waarbij wél geïnvesteerd wordt in de eigen gebouwen, die geschiedenis schreven

en levensbelangrijk bleken, om ze als onderdak voor primordiale functies zoals wonen te behouden?

Ik kan fier, maar zonder enige eer op te eisen, melden dat AG Vespa, het stedelijk ontwikkelingsbedrijf, momenteel

de laatste hand legt aan een respectvolle renovatie van de Fierensblokken en dat de appartementen binnenkort

opgenomen worden in de ‘betaalbaar huren’-operatie van Stad Antwerpen. Eind goed, al goed. Ook voor een

kritische columnist. ❚

De Pen wordt doorgegeven aan Peter Vanden Abeele, stadsbouwmeester Stad Gent.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 45


Gent La Gantoise

SPORTEN IN STATE OF

THE ART INFRASTRUCTUUR

Sportminnend Vlaanderen moet in zijn nopjes zijn. Aan de Noorderlaan in Gent verrijst immers hét paradijs bij uitstek voor hockey-, padel- en

tennisfanaten. Zowel professionals als hobbyisten kunnen er zich uitleven in een sportinfrastructuur die het predicaat ‘state of the art’ waardig is.

Spectaculaire tribunes en een uiterst aantrekkelijk clubhuis maken het plaatje compleet.

Tekst Timesaver |

Beeld Charles-Luka Schweizer – Timesaver

La Gantoise is al 150 jaar een begrip in de

Gentse sportwereld. Het aanbod startte met

infrastructuur voor gymnastiek en evolueerde

naar atletiek, voetbal, tennis, hockey … Vandaag

is het met 2200 actieve leden een van de grootste

sportverenigingen van het land. Omdat de uit-

valsbasis aan de Tennisstraat zijn beste tijd had

gekend, werd al in 2015 beslist om op een nieuwe

locatie een van de meest toonaangevende

en mooiste sportclubs van België te bouwen.

“Uiteindelijk viel de keuze op een terrein aan

de Noorderlaan”, vertelt Frederik Van Hyfte,

projectleider bij Algemene Bouwonderneming

Vandenbussche. “Het werd een uiterst ambitieus

project met zes tennisvelden, drie padelvelden

en anderhalf hockeyveld. Daarnaast is er sprake

van een clubhuis met een benutbare oppervlakte

van 1.925 m², verdeeld over drie verdiepingen.

Het clubhuis is het kloppend hart van La Gantoise en staat dan ook centraal op de site.

46 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


La Gantoise Gent

Met drie padelvelden is La Gantoise hét paradijs voor de moderne sporter.

Het gelijkvloers is voorbehouden voor een inkomhal,

een winkel en de kleedkamers met douches

en sanitair. De eerste verdieping werd ingericht

als bar en restaurant met groot terras. Daar is

eveneens een technische ruimte voorzien. De

bovenste etage herbergt een polyvalente ruimte

met meerdere vergaderzalen. Tot slot is er ook

een aanpalende tennishal van 3.315 m² met vijf

indoor tennisvelden gerealiseerd.”

Naast het clubhuis bevindt zich de tennishal met vijf indoor tennisvelden.

Totaalproject voor aannemer

Het clubhuis is een rechthoekig gebouw dat

bestaat uit een betonstructuur van kolommen en

ter plaatse gestorte betonvloeren. Qua afwerking

werd er gekozen voor hout en – ter hoogte van

de dakterrassen – luifels in een strakke witte

sierpleister. “De tennishal is opgebouwd uit gelamelleerde

houten kolommen en balken, waartegen

de geïsoleerde sandwichpanelen werden

gemonteerd”, aldus Frederik Van Hyfte. “Het dak

is een steeldeck met een EPDM-dakafwerking.

Algemene Bouwonderneming Vandenbussche

realiseerde het volledige project, met uitzondering

van de outdoor sportvelden, die door specialist

4LS zijn aangelegd. Ook de buitenaanleg van

de parkings en de fietsstallingen vielen onder

onze verantwoordelijkheid.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 47


Utiliteitsbouw &

appartementsbouw

Vandenbussche NV uit Aalter is een klasse 8 bouwonderneming die zich

specialiseert in het bouwen en verbouwen van kantoren, appartementen,

woonprojecten, zorgcentra, sportcomplexen, scholen...

Als erkende aannemer zoeken we samen met u naar de juiste bouwoplossing

voor uw project. Wij denken met u mee.

Wij trekken uw plan

Gantoise Hockey, Tennis en Padelclub Gent

vandenbusschebouw.be

#wijtrekkenuwplan

#werkenbijvandenbussche

#bouwgroepvandenbussche


La Gantoise Gent

Het tweede niveau is voorbehouden voor een

aangename bar en restaurant.

Het derde niveau herbergt een polyvalente ruimte

met verschillende vergaderzalen.

Ruime terrassen zorgen voor een aangename en

open sfeer in en rond het clubhuis.

“We hebben alle expertise in huis om

dergelijke ‘Engineering & Build’-projecten

tot een goed einde te brengen”

Alle expertise in huis

Voor bouwbedrijf Vandenbussche was het een

bijzonder interessant project. CEO Kristof Defruyt:

“Toen dit klasse 8-dossier in het voortraject bij

ons binnenkwam, beschikten we over een bouwaanvraagdossier

naar het ontwerp van Vertongen

Architecten en een presentatielastenboek van

projectmanager Bopro. Onze studiedienst ging

onmiddellijk aan de slag om het dossier verder

uit te werken. Onze afdeling gebouwentechnieken

stond in voor de studie van de technieken.

Ook de stabiliteitsstudie, veiligheidscoördinatie en

EPB werden inhouse bij Vandenbussche gecoördineerd.

We hebben immers alle expertise in huis

om dergelijke ‘Engineering & Build’-projecten tot

een goed einde te brengen.” Frederik Van Hyfte:

“Toch was het een project met de nodige uitdagingen.

De montage van de enorme spanten werd

op voorhand zorgvuldig uitgekiend om een snelle

doorlooptijd te garanderen. Daarnaast hebben we

de bekistingen gedetailleerd moeten afstemmen

op het zichtwerk van de kolommen en vloeren.”

Realisatie met toegevoegde waarde

In september vorig jaar werden de eerste wedstrijden

gespeeld en tegen het kerstverlof van

2021 werd het clubhuis opgeleverd. Kristof

Defruyt: “Dergelijke vastgoedprojecten en -ontwikkelingen

realiseren we met veel plezier omdat

ze de samenleving ten goede komen. Het is onze

manier om op innovatieve wijze bij te dragen aan

de inclusieve stad van morgen, waar het aangenamer

leven, werken en wonen zal zijn.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Gantoise (Gent) & Sport Vlaanderen (Brussel)

Architect

Vertongen Architecten (Gent)

Hoofdaannemer(s)

Algemene Bouwonderneming

Vandenbussche (Aalter)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 49


Forward thinking

to secure the future

Sustainable

real estate services

and developments

The no nonsense Forward Thinkers of Bopro

are dedicated to optimize

the ecological, social, economical

and technical performances of buildings,

real estate portfolios and areas

to become carbon neutral by 2050.

Our holistic approach generates

EU-proof sustainable real estate.

#EUGreenDeal

#FITfor55

#FORWARDTHINKERS

#STRONGERTOGETHER

More

info on


La Gantoise Gent

DUURZAME UITWERKING

VAN EEN COMPLEX BOUWDOSSIER

Niet alle bouwheren beschikken over de expertise om een nieuwbouwproject uit te werken en op te volgen. Dat was ook het geval voor KAA Gent,

dat het initiatief nam om La Gantoise een nieuwe uitvalsbasis te geven. Daarom werd al snel besloten om het dossier toe te vertrouwen aan Bopro.

Een wijze beslissing, want als gevestigde waarde die gespecialiseerd is in management consultanty en duurzame ontwikkeling van gebouwen,

vastgoedportefeuilles en gebieden bleek dit bedrijf de ideale partner om het precaire dossier in goede banen te leiden.

Tekst Timesaver |

Beeld Charles-Luka Schweizer – Timesaver

Uitzonderlijk aan dit project was dat KAA Gent de aanleg van de

buitensportterreinen al had toegezegd aan 4LS.

Ook niet zo alledaags is dat Bopro een ‘Engineering & Build’-aanbesteding

uitschreef voor het clubhuis en de tennishal.

“We streven altijd naar een optimaal evenwicht tussen

economische, sociale en ecologische aspecten”

Al vele jaren is Bopro een gevestigde waarde in het begeleiden van allerhande

bouwdossiers, zowel in België als in het buitenland. “Onze ‘whole-of-life’ vastgoedbenadering

omvat alle aspecten, van de investeringsbeslissing en de

daaropvolgende ontwikkeling tot de effectieve exploitatie”, vertelt operations

manager Arnold Schautteet. “We willen onze klanten in de private en publieke

markt steeds een maximale toegevoegde waarde bieden en streven hierbij naar

een optimaal evenwicht tussen economische, sociale en ecologische aspecten.

Ook in La Gantoise is deze cocktail terug te vinden. Het is immers een bijzonder

duurzaam initiatief – zowel het clubhuis als de tennishal zijn bijna-energieneutraal

– met een uitgesproken sociale functie, waarbij het beschikbare

budget optimaal is aangewend.”

Alles volgens BREEAM-principes

Bopro startte al in 2017 met de uitwerking van dit dossier. “Samen met de

bouwheer en La Gantoise hebben we een programma van eisen opgesteld”,

vertelt Arnold Schautteet. “Vervolgens hebben we dit in een bestek gegoten

en in de vorm van een aanbesteding op de markt gebracht. Uitzonderlijk aan

dit project was dat KAA Gent de aanleg van de buitensportterreinen al had

toegezegd aan 4LS. Ook niet zo alledaags is dat we een ‘Engineering & Build’-

aanbesteding uitschreven voor het clubhuis en de tennishal. Verder werd alles

volgens de BREEAM-principes gebouwd, zonder het certificaat daadwerkelijk

aan te vragen. Natuurlijk assisteerden we de bouwheer bij het aanvragen van

alle vergunningen en hebben we ook de werken nauwkeurig opgevolgd.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 51


Gent La Gantoise

BAANBREKENDE GLASCONSTRUCTIES

VOOR LA GANTOISE

Transparantie staat centraal in het architecturale concept van La Gantoise. Daarom kreeg glas een prominente rol toebedeeld als bouwmateriaal.

Weliswaar gebeurde dit op een subtiele manier die overeenstemt met de praktische realiteit van een sportcomplex. Dankzij het vakmanschap van

Glass Projects werden de ideeën van de architect op een bijzonder esthetische en duurzame manier vertaald naar een gebouw waar maximaal

wordt geprofiteerd van natuurlijke lichtinval.

Tekst Timesaver |

Beeld Charles-Luka Schweizer – Timesaver

Ook de grote raampartijen aan de bar en het

congrescentrum zijn van de hand van Glass Projects.

De grootste uitdaging situeerde zich in de inkom, waar glaspartijen van 7 meter hoog moesten

worden gemonteerd.

“Het is onze missie om met glas

architecturale pareltjes te verwezenlijken

die enerzijds veilig zijn en anderzijds een

functionele meerwaarde genereren”

In het clubhuis werd circa 500 m² glas geïntegreerd.

Enerzijds is er de imposante glasgevel aan

de inkom, anderzijds zijn er de grote raampartijen

aan de terrassen van de bar en het congrescentrum.

Uitvoerder van dienst was Glass Projects uit Ninove,

dat zich als onderdeel van de Pauwels Groep specifiek

toelegt op glazen constructies, koepels en

gevels voor de meest uiteenlopende projecten.

“Het is onze missie om met glas architecturale

pareltjes te verwezenlijken die enerzijds veilig zijn en

anderzijds een functionele meerwaarde genereren”,

vertelt verantwoordelijke Ruben Haegeman. “We

onderscheiden ons door uitmuntend vakmanschap,

innovatieve toepassingen en een betrouwbare,

klantgerichte aanpak. Door al in de conceptfase

proactief mee te denken, slagen we erin om de

meest complexe opdrachten tot een goed einde

te brengen. Denk maar aan de indrukwekkende

overkapping van het station in Namen, de jumboraamkaders

met geëxtrudeerde afwerkingskokers

in het Proximus-gebouw in Roeselare, het concept

van de BIPV-kaders, de ontwikkeling van de

matrijzen en de montagemethodiek in functie van

gelijkmatige belasting van de luifel op Bota Solar

in Brussel, de skybar van de beurs in Brussel …”

Precaire oefening

Ook in La Gantoise moest Glass Projects zijn expertise

en creativiteit laten gelden. “We kozen voor

een combinatie van ons eigen Glassprojects PG175-

systeem en de Reynaers Masterline 8-profielen”,

aldus Ruben Haegeman. “De grootste uitdaging

situeerde zich in de inkom, waar glaspartijen

van 7 meter hoog moesten worden gemonteerd.

Gezien het grote gewicht was dit een precaire

oefening. Het resultaat mag er echter wezen. Met La

Gantoise hebben we er dus opnieuw een referentie

bij waarop we bijzonder trots zijn.” ❚

52 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


La Gantoise Gent

GLAZEN BALUSTRADES

getuigen van vakmanschap

De parel van La Gantoise is de glazen balustrade aan de buitentribunes. Het is een project waarmee INSTALL.COMPANY nogmaals heeft bewezen

wat het allemaal in zijn mars heeft. Deze specialist in het plaatsen van glazen balustrades maakte er immers een waar kunstwerk van.

Vooral de vele details in het aluminium plooiwerk resulteerden in een stukje maatwerk dat de term vakmanschap waardig is.

Tekst Timesaver | Beeld Charles-Luka Schweizer – Timesaver

“De complexiteit schuilde

vooral in de vele

verschillende details in

het aluminium plooiwerk”

INSTALL.COMPANY installeerde meer dan 150 lopende meter glasbalustrades

aan de tribunes.

Dat de opdracht voor de realisatie van de glazen balustrade aan de buitentribunes

van La Gantoise aan INSTALL.COMPANY werd toegekend, is niet zo

verbazingwekkend. Sinds 2016 is dit bedrijf immers dé partner bij uitstek voor

het plaatsen van glazen balustrades voor binnen- en buitentoepassingen,

glazen doorvalbeveiliging aan ramen, scheidingsschermen, aluminium trapleuningen

en muurhandgrepen. “Zeker in sportinfrastructuur hebben we

intussen onze sporen verdiend”, vertelt operationeel manager Koen De Swaef.

“Zo vind je onze balustrades terug in de Ghelamco Arena in Gent, de Bosuil

in Antwerpen, de voetbalstadia van Zulte Waregem en KV Mechelen, de

Hippodroom in Waregem, de Topsporthal in Beveren … We zijn heel blij dat

we dit lijstje kunnen aanvullen met een prestigieus project als La Gantoise.

Toen wij door onze trouwe partner GMC en onze klant Vandenbussche

werden gecontacteerd, waren we meteen laaiend enthousiast. Niet alleen

omdat we de kans kregen om onze expertise te demonstreren, maar ook

omdat we graag ons steentje willen bijdragen aan de groeiende populariteit

van hockey en padel in ons land.”

Het was millimeterwerk om de aansluiting met de glazen balustrade perfect

uit te voeren.

Mix van esthetiek en veiligheid

Hoewel INSTALL.COMPANY al heel wat uitdagende projecten tot een goed

einde heeft gebracht, moest het team in La Gantoise een tandje bijsteken. “We

installeerden meer dan 150 lopende meter glasbalustrades aan de tribunes. De

complexiteit schuilde vooral in de vele verschillende details in het aluminium

plooiwerk”, verduidelijkt projectmanager Kurt De Sloovere. “Het was millimeterwerk

om de aansluiting met de glazen balustrade perfect uit te voeren.

We streven immers telkens naar de ideale mix van esthetiek en veiligheid.

Daarnaast besteden we eveneens erg veel aandacht aan werfopvolging,

planning en service, wat ook in dit project heel sterk werd geapprecieerd.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 53


Gent La Gantoise

Extreem veilig glas dankzij

performante interlayer

De balustrades van het clubhuis van La Gantoise zijn niet alleen esthetisch verfijnd, maar ook bijzonder veilig. Ze werden immers gelamineerd

met SuperTough, een structurele interlayer die voor een bijzonder goed ‘post-breakgedrag’ zorgt. Dankzij dit innovatieve product van

Everlam blijft de balustrade bij breuk rechtstaan en kan ze zelfs nog een tweede impact aan.

Tekst Timesaver |

Beeld Charles-Luka Schweizer – Timesaver

Een balustrade met de SuperTough zal na breuk rechtop blijven staan en

zelfs een tweede impact kunnen incasseren.

Dankzij het partnership met GMC werd Everlam nauw betrokken bij de realisatie

van de balustrades van La Gantoise.

Everlam is een Belgisch-Duitse pionier in de productie van hoogkwalitatieve

Polyvinyl Butyral-film (PVB) voor gelamineerd veiligheidsglas in architecturale

toepassingen. Sinds haar oprichting in 2015 is de firma uitgegroeid tot een

partner van aannemers in de hele wereld. “Onze producten zijn terug te

vinden in IGA Istanbul Airport, de SKY Towers in Oostende en vele andere

gebouwen, van toren- tot appartementsgebouwen”, vertelt sales representative

Gerben Van Sandvoet. “Wij bieden immers een hoogwaardige PVBtussenlaag

aan om glazen balustrades, shopfronts, IGU units enzovoort veilig

te houden zonder de esthetiek in het gedrang te brengen. Ons doel is om

meer te zijn dan een leverancier van hoogwaardige PVB. Wij zoeken steeds

naar partnerships die in win-winoplossingen resulteren. Dit betekent dat we

onze klanten door en door kennen, dat we hun situatie begrijpen en intens

samenwerken om aan hun behoeften te voldoen.”

“Wij bieden een

hoogwaardige PVBtussenlaag

aan om glazen

balustrades veilig te houden

zonder de esthetiek in het

gedrang te brengen”

Veiligheid in ware zin van het woord

Ook met GMC zette Everlam een dergelijk partnership op poten. Daarom werd

Everlam nauw betrokken bij de realisatie van de balustrades voor La Gantoise.

“Uiteindelijk is de keuze op onze SuperTough gevallen, een interlayer met een

bijzonder goed ‘post-breakgedrag’. Waar de meeste oplossingen ervoor zorgen

dat het glas bij breuk aan de interlayer blijft hangen, zal een balustrade met de

SuperTough nog de kracht hebben om rechtop te blijven staan en een tweede

impact te incasseren. De 1010.4* tempered werd door het WTCB gecertificeerd

voor sportstadions, maar we hebben ook float glass-versies die voor residentiële

en commerciële toepassingen gecertificeerd zijn. Overal vervult SuperTough

eenzelfde functie: veiligheid in de ware zin van het woord.” ❚

54 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


La Gantoise Gent

VLAK GLAS EN KERAMIEK OP MAAT

De glazen balustrades zijn in La Gantoise zonder twijfel de kers op de taart van het architecturale concept. Dankzij de toepassing van extra

wit gelaagd glas wordt veiligheid gekoppeld aan maximale visibiliteit en esthetisch cachet. Dit materiaal werd geleverd door GMC Meyvaert

uit Evergem, al decennia een klinkende naam inzake het verwerken van vlak glas voor binnen- en buitentoepassingen.

Tekst Timesaver |

Beeld Charles-Luka Schweizer – Timesaver

“Dankzij de

toepassing

van extra wit

gelaagd glas

wordt veiligheid

gekoppeld

aan maximale

visibiliteit en

esthetisch

cachet”

hoge toegevoegde waarde voor balustrades. Sinds

enkele jaren zijn we eveneens een van de weinige

mondiale marktspelers die keramiek voor high-end

outdoorprojecten verwerken. Met onze verhuis naar

een nieuw en modern pand in Evergem hebben wij

daarom onze naam gewijzigd naar GMC Meyvaert,

wat staat voor Glass Meyvaert Ceramics.”

GMC koopt grote glasplaten aan en versnijdt ze op maat van de toepassing in kwestie.

In de balustrades van La Gantoise aan de Gentse

Watersportbaan werd maar liefst 300 m² gehard

gelaagd glas verwerkt (1010.4 extra wit glas met

een SuperTough-folie van Everlam). Voor GMC

Meyvaert is dit nieuwe sportcomplex dan ook een

referentie die kan tellen. “Het is een erg mooie

aanvulling voor ons rijkgevulde portfolio”, vertellen

zaakvoerders Alex en Bernard Meyvaert. “We zijn

immers uitgegroeid tot een Europees gereputeerde

verwerker, alsook een specialist in gelaagd glas met

GMC koopt grote glasplaten (6000 x 3210 mm) aan

en versnijdt ze op maat van de toepassing in kwestie.

“We zorgen tevens voor een afwerking volgens de

behoeften van de klant”, vertellen de zaakvoerders.

“Onze grote troef is dat we een brede waaier van

uitvoeringen kunnen leveren: antireflecterend extra

wit gelaagd, gelaagd DG-41, gelaagd SuperTough,

gelaagd sound control … Bovendien staan we

open voor alle mogelijke vragen. De ene klant voorzien

we van ‘bruut’ op maat gesneden glas, terwijl

de andere onze expertise inroept voor ‘rodage’ met

speciale afwerkingen. Bij keramiek focussen we

ons op een all-inservice. De platen worden in XXLformaat

aangekocht, in diktes van 6 tot 20 mm en

in een breed kleurenpalet. Vervolgens gaan we ze

op maat verzagen, polieren, boren en verlijmen en

custom made verpakken.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 55


Samen bouwen

aan een slimme toekomst

www.belcotec.be

Van een uitgebreide analyse naar de plaatsing en nazorg van uw gebouwtechnieken.

Bij Belcotec kan u terecht voor het ontwerp en de volledige uitvoering van al uw HVAC- en

elektro-installaties. Onze drang naar innovatie resulteert in een moderne aanpak met aandacht

voor morgen. Samen willen we bouwen aan een slimme toekomst.

Belcotec NV - Willis Building • Kleinhoefstraat 8 • 2440 Geel


Om het Doktorengebouw zo compact mogelijk te houden, werden de technieken

mee in de vloerplaten gestort. (Beeld: Sanne Gommers)

“We hebben het combigebouw van Evonik gebruikt als een testcase om

ventilatiekanalen op maat te bestellen”, vertelt Stijn Geboers.

OP TIEN JAAR VAN MINI-HVAC-

NAAR KLASSE 8-AANNEMER

Op nauwelijks tien jaar tijd uitgroeien van kleine onderneming tot klasse 8-aannemer. Slechts weinig bouwbedrijven slagen daarin, maar

vandaag telt Belcotec (Geel) wel honderd medewerkers en heeft het een jaaromzet van ongeveer 30 miljoen euro.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Belcotec

“Intussen zijn we van HVAC-specialist uitgegroeid tot aanbieder

van de hele technische uitrusting en gebouwautomatisering”

"In 2012 ging Jan Vangeel in Dessel van start met een HVAC-installatiebedrijfje",

vertelt directeur financiën, HR en IT Stijn Geboers. "Zijn hele team bestond

toen uit amper vijf mensen. De groei verliep wel snel, maar niet overhaast.

Naargelang we iets omvangrijke opdrachten aanvaardden, kregen de grotere

hoofdaannemers en andere opdrachtgevers ons in het vizier. We hadden ons

wel vanaf de start op de projectmarkt gericht."

Trendsgazelle

De klasse 8-erkenning maakt dat Belcotec vanaf dit jaar ook in aanmerking

komt voor de grootste overheidsopdrachten. "Deze erkenning bevestigt dat

we over voldoende technische knowhow en uitrusting, professionele integriteit

en financiële draagkracht beschikken. Uiteraard impliceert dit dat we ook

grote opdrachten vanuit de privésector aankunnen." De gestage groei leverde

Belcotec al eerder een titel als Trendsgazelle op. Intussen zijn we van HVACspecialist

uitgegroeid tot aanbieder van de hele technische uitrusting en

gebouwautomatisering, inclusief een eigen studiedienst (alles via BIM). We

hadden immers gemerkt dat opdrachtgevers er steeds meer de voorkeur aan

geven om alle technieken door één enkele partij te laten installeren." De

algemene evolutie in de bouwsector bleek daarbij een gunstige factor. "In

het totale bouwplaatje wordt het aandeel van de technieken almaar groter."

Innovatief huis

Sinds 2017 is Belcotec gevestigd op de innovatie- en wetenschapscampus

van hogeschool Thomas More in Geel. "In een volledig energieneutraal, eigen

gebouw. We pasten er al onze technieken toe en maken er gebruik van

onder meer een geothermische warmtepomp, lage-energieklimaatplafonds en

achthonderd zonnepanelen. Aangezien we het eerste bedrijf waren dat zich

op de campus vestigde, konden we een nauwe samenwerking op poten zetten

met Thomas More en de KU Leuven. We werken intensief samen voor stages

van en onderzoek door studenten. Zo fungeert ons gebouw als proeftuin voor

innovatieve gebouwtechnieken. Intussen heeft 60 % van onze bedienden een

masterdiploma van Thomas More op zak."

Antwerpse blikvangers

Recent stond Belcotec in voor de technieken in de Doktoren, een opvallende,

81 meter hoge woontoren met 154 appartementen en 22 bouwlagen naast

het nieuwe Antwerpse ziekenhuis ZNA Cadix. "Om de toren zo compact

mogelijk te houden, werden de technieken mee in de vloerplaten gestort.

Het was een uitdaging om de technische coördinatie al in ruwbouwfase mee

op punt te zetten. De locatie in het drukke stadscentrum, waar talrijke wegenwerken

aan de gang zijn, maakte het noodzakelijk om de leveringen zeer

goed in te plannen."

Belcotec zorgde tevens voor de technieken in het 'combigebouw' van chemiereus

Evonik in de haven van Antwerpen. Het was deels een nieuwbouw- en

deels een renovatieproject. "Daarom was het belangrijk om de verwerking

van de technieken in de beperkte plafondopbouw goed te coördineren. We

hebben dit project benut als een testcase om ventilatiekanalen op maat te

bestellen. Op deze manier konden we tijd besparen tijdens de plaatsing en

werd het overschot aan kanalen tot een minimum beperkt." ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 57


Westbay ligt niet ver van de zee.

ZON ZORGT VOOR ZUINIG ENERGIEPATROON

Westbay (Westende) is een cluster van drie gloednieuwe appartementsgebouwen met hotelaccommodatie in hedendaagse stijl in Westende,

een deelgemeente van Middelkerke. Kenmerkend zijn de ligging aan zee, het comfort en de architectuur, het autoluwe binnengebied,

de ondergrondse parkeergarage en de uitgekiende verwarmingsinstallatie.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Remeha

Westbay, dat momenteel in de afwerkingsfase

zit, wordt opgetrokken op de voormalige site van

vakantiecentrum Zon en Zee. De 132 appartementen

en de hotelkamers krijgen stuk voor

stuk een riant terras. Architectenbureau PVL

(Oostduinkerke), dat de nieuwbouw ontwierp in

opdracht van projectontwikkelaar WBM, keek bij

de keuze van de bouwmaterialen en -systemen

vooral naar hun energetische en ecologische score.

Furnibo (Veurne) fungeerde als hoofdaannemer.

De gebouwen staan op een paalfundering. De

dragende muren worden opgetrokken in silicaatsteen.

Om de relatief grote overspanningen

mogelijk te maken, kregen de betonplaten een

dikte van 22 of 26 centimeter. Dit bood als

extra voordeel dat de ventilatiekanalen konden

worden aangebracht voor de opstort van de

predallen. De speelse verspringing van de ramen

bezorgt elk appartement een eigen karakter.

Per appartementsgebouw zijn twaalf collectoren aangebracht via een meanderende warmtewisselaar met een

grote diameter (1,2 cm), die verbonden is met een buffervat.

58 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


“De combinatie van zonnecollectoren

en een gaswandketel in een collectieve

centrale stookplaats bleek niet alleen last-,

maar ook plaatsbesparend”

Hoog vermogen, compacte installatie

Het verwarmingssysteem bestaat uit een combinatie

van zonneboilers en gaswandketels. De

gekozen ketel is de Quinta Ace van Remeha,

een hoogrendementsgaswandketel in verschillende

uitvoeringen, met een vermogen tot 161,5 kW.

Belvent (Gullegem), Samyn (Bottelare) en Germagas

(Gullegem) stonden samen in voor de installatiewerken.

"We lanceerden deze oplossing al in 2016",

vertelt Carlos Meire, Remeha's segment manager

voor commerciële en nieuwe gebouwen. "Dit hoge

vermogen maakt het mogelijk om het aantal ketels

beperkt te houden, zodat de installaties weinig

ruimte in beslag nemen. Voor Westbay leverden we

per appartementsgebouw telkens één Quinta Ace

90 kW-ketel. Verder kenmerkt de Quinta Ace zich

door zijn intelligentie en zuinigheid."

Met deze ketel speelde Remeha in op de digitale

wereld. "Met een duidelijke visie voor de toekomst",

onderstreept Carlos Meire. "De Quinta Ace is dé

verwarmingsketel die volledig klaar is voor het

beheer en bewaking op afstand. Hij is in staat om

preventieve servicemeldingen te sturen, waardoor

de installateur zeer efficiënt kan werken en de klant

lagere onderhoudstarieven kan aanbieden. Bovendien

ligt de uitstoot van stikstofoxiden erg laag in

vergelijking met traditionele ketels. En last but not

least: de Quinta Ace is futureproof en kan zodra

gewenst van aardgas overschakelen naar waterstof.

Nu al kan de Quinta Ace mengelingen met tot

20 % waterstofgas aan. Dat zal de CO 2

-uitstoot al

met 8 % verminderen. Vanuit prijsoverwegingen

bekeken de initiatiefnemers initieel vooral satellietsystemen.

Maar de Remeha-oplossing, met een

combinatie van zonnecollectoren en een gaswandketel

in een collectieve centrale stookplaats, bleek

niet alleen last-, maar ook plaatsbesparend."

Cascade

Remeha leverde ook zijn C250 V-vlakkeplaatzonnecollectoren,

aangesloten op het ER668-

zonnepomstation STS 14-50 CME, eveneens van

Remeha. "De zonnecollectoren op het dak staan

in voor de productie van sanitair warm water. Het

gaat om vlakke zonnecollectoren met een grote

apertuuroppervlakte, die achteraan en langs opzij

voorzien zijn van een 40 mm dikke isolatielaag.

We bieden verschillende collectoren aan, zowel

voor montage op vlakke en hellende daken als

geïntegreerd in dakelementen. De collectoren

van Remeha zijn beschikbaar in een horizontale

en verticale uitvoering. Op Westbay zijn er per

appartementsgebouw twaalf aangebracht via

een meanderende warmtewisselaar met een grote

diameter (1,2 cm), die verbonden is met een

buffervat. De gaswandketel fungeert als back-up.

Hij is uitgerust met een robuuste aluminiumsilicium

warmtewisselaar. De ingebouwde sturing

van het systeem kan tegelijk meerdere verwarmingskringen

bedienen. Op Westbay is dit

niet toegepast, maar het is mogelijk om acht

ketels in cascade aan te sturen. ❚

De zonnecollectoren op het dak staan in voor de productie van sanitair warm water.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 59


Voorbeschouwing BATIBOUW

BATIBOUW 2022:

terugkeer door de grote poort

De omstandigheden lieten het nog niet toe in februari, maar nu zit BATIBOUW er écht aan te komen. Op donderdag 31 maart kondigde de

organisatie editie 2022 aan tijdens een persconferentie in het Atomium. BATIBOUW vindt plaats van 21 tot en met 29 mei in de Paleizen

van Brussels Expo. Op dinsdag en woensdag 25 mei is er extra aandacht voor de bouwprofessional tijdens twee professionele beurzen.

Tekst en beeld BATIBOUW

Op BATIBOUW 2022 zullen nieuwe inspiratiezones gecreëerd worden, die voortbouwen op de zones die in 2020 voor het eerst werden voorgesteld.

Na de digitale beurs van vorig jaar en het uitstel in februari 2022 kijken

zowel exposanten als bezoekers reikhalzend uit naar deze fysieke editie. Ook

de organisatoren zijn verheugd om BATIBOUW 2022 te kunnen voorstellen.

“We staan te popelen om onze exposanten en bezoekers te verwelkomen op

de fysieke editie van BATIBOUW 2022. Hun enthousiasme toont aan dat

BATIBOUW nog steeds de place to be is om zich te laten inspireren, hun

project te helpen realiseren en de laatste innovaties in de bouw- en renovatiesector

te ontdekken”, zegt Frédéric Devos, directeur van de beurs.

Inspiratie centraal

Op BATIBOUW 2022 zullen nieuwe inspiratiezones gecreëerd worden, die

voortbouwen op de zones die in 2020 voor het eerst werden voorgesteld.

Toekomstige bouwers en verbouwers zien er producten van exposanten in

een realistische setting, zodat ze er directe inspiratie kunnen opdoen voor

hun huidige of toekomstige woning. Interior Design & Trends en Flex Living

zijn slechts enkele van de nieuwe zones die bezoekers tijdens de beurs zullen

kunnen ontdekken. Bovendien zullen augmented reality- en virtual reality-

60 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BATIBOUW Voorbeschouwing

BATIBOUW vindt van zaterdag 21 tot en met zondag 29 mei 2022 plaats in

de Paleizen van Brussels Expo.

De exposanten willen de bezoekers niet alleen de kans bieden om verschillende

producten beter te leren kennen, maar ook meer inzicht geven in diverse opties

bij het renoveren, herinrichten of bouwen van hun woning.

INSTALLPRO richt zich op installateurs van HVAC, sanitair en elektriciteit.

toepassingen voor een extra dosis interactiviteit zorgen. De exposanten willen

de bezoekers niet alleen de kans bieden om verschillende producten beter te

leren kennen, maar ook meer inzicht geven in diverse opties bij het renoveren,

herinrichten of bouwen van hun woning.

De terugkeer van de professionele beurzen

Tijdens BATIBOUW zullen ook de professionele beurzen INSTALLPRO en

PROJECT plaatsvinden. INSTALLPRO opent de deuren op dinsdag 24 en

woensdag 25 mei. Deze beurs richt zich op installateurs van HVAC, sanitair

en elektriciteit. PROJECT focust dan weer op architecten en voorschrijvers en

spitst zich toe op grootschalige, residentiële en niet-residentiële projecten.

PROJECT vindt plaats op dinsdag 24 mei, de dag waarop ook de Belgian

Building Awards worden uitgereikt. Professionals kunnen BATIBOUW gratis

bezoeken tijdens de professionele dagen, mits voorafgaande registratie.

De thema’s van BATIBOUW 2022

1. Verstandig omspringen met energie

De energieprijzen bereikten begin dit jaar een recordhoogte en deze tendens

houdt voorlopig aan. Een lager energieverbruik wordt dus steeds belangrijker.

Gelukkig zijn er tal van systemen en oplossingen voorhanden die de

energiefactuur kunnen verlagen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

• BATIBOUW: van zaterdag 21 tot en met zondag 29 mei 2022

in de Paleizen van Brussels Expo.

• 11 uur tot 19 uur op weekdagen / 10 uur tot 19 uur

in het weekend

• Nocturne op dinsdag 24 februari en woensdag 25 mei

tot 21.00 uur

• PROJECT: dinsdag 24 mei van 11 uur tot 18 uur

• INSTALLPRO: dinsdag 24 en woensdag 25 mei

van 11 uur tot 21 uur

• Particuliere bezoeker: € 15

• Op dinsdag 24 en woensdag 25 mei gratis toegang voor

professionals, enkel op uitnodiging.

2. Water, een kostbaar goed

Niet alleen energie wordt schaarser en duurder. Ook water moeten we als

een kostbaar goed beschouwen. Zowel de consument als de bouwsector

in zijn geheel beseffen dat er extra op het verbruik moet worden gelet.

Maar ook hiervoor bestaan er oplossingen waarmee op korte en lange

termijn kan worden bespaard.

3. Flexwonen: een andere manier van leven

De lockdowns zijn intussen een verre herinnering, maar ze hebben een

blijvende indruk nagelaten bij veel kopers van onroerend goed. De vraag

naar huizen buiten de stedelijke centra en woningen met meer buiten

ruimte veroorzaakte mee een vastgoedhausse. Een post-COVID-paradigmaverschuiving

die veel makelaars kunnen beamen. Een bijkomende trend

is de verandering van de levensgewoonten bij de Belgen. Er wordt meer

tijd thuis doorgebracht, de keuken maakt nu integraal deel uit van de

leefruimte, de slaapkamer moet plaatsmaken voor een kantoorruimte en

elke buitenruimte wordt geoptimaliseerd om maximaal van de frisse lucht

te kunnen genieten. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 61


Ik ben

installateur,

ik ga naar

INSTALLPRO

Dankzij Bouwen aan Vlaanderen krijgt u een gratis toegang tot INSTALLPRO,

de vakbeurs en het netwerkevenement voor elektriciens,

HVAC-installateurs en loodgieters. Toegang enkel geldig op 24 & 25.05.2022.

UW UNIEKE CODE

IP22-XbouwVL

U moet zich online registreren om

uw GRATIS ticket te bemachtigen.

Surf naar www.installpro-fair.be/register

en gebruik de code hierboven.

INFOS & TICKETS:

WWW.INSTALLPRO-FAIR.BE

INSTALLATIE&BOUW

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT


VAN DER SPEK NV

Uw beton,

onze zorg !


Middelkerke Vita Krokodiel

De wanden van de sporthal zijn volledig uit beton gemaakt omdat ze de gronddruk moeten opvangen.

HYPERMODERN SPORTCOMPLEX

VERSMELT MET DUINLANDSCHAP

Langs de kustlijn in Middelkerke werd een oud sportpark omgetoverd tot een innovatief sportcomplex dat feilloos overvloeit in het omringende

duinlandschap. Zo bevindt de sporthal zich 4 meter onder de grond. Het zwembad vertelt een eigen verhaal, met een krokodil als uithangbord.

Een projector laat de kinderen tikkertje spelen met vissen in het water.

Tekst Geoffrey Sabbe | Beeld Vita Groep

Sportpark ‘De Krokodiel’ werd officieel geopend op 26 mei 2002. Een

kleine twintig jaar later was het aan vernieuwing toe. De gemeente Middelkerke

wilde een modern vrijetijdspark voor jong en oud, waar het zowel op

zonnige als grijze dagen aangenaam vertoeven is. Om het project op een

oppervlakte van 6.000 m² te realiseren, deed de gemeente een beroep op

Vita Groep, een ontwikkelaar van zwembad- en sportinfrastructuur die bestaat

uit vier partners: aannemer Cordeel, architectenbureau Slangen+Koenis,

zwembadspecialist Hellebrekers en exploitant Farys. “We werken volgens de

DBFMO-formule”, zegt Maarten Bauwens, Head of Operations bij Vita Groep.

“Dat staat voor Design, Build, Finance, Maintenance en Operation. Het

betekent dat we alles in eigen hand houden: van ontwerp tot exploitatie

en onderhoud.”

Geen standaardzwembad

Voor de ontwikkeling van het zwembad toonde Slangen+Koenis Architecten

zich van zijn creatiefste kant. “We wilden niet zomaar een standaardzwembad

ontwerpen”, zegt architect Peter Baas. “We zijn vertrokken vanuit de geschie-

In het instructiebad ligt een krokodil met glijbanen en shooters.

64 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Vita Krokodiel Middelkerke

Ook de sportzwemmers komen aan hun trekken in een gehomologeerd

competitiebad van 25 op 16 meter met zes wedstrijdbanen.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Buiten aan de cafetaria is een 7 meter hoge krokodil met twee glijbanen

de blikvanger.

KIMMENADE - BETONAFDICHTINGEN

Om het gloednieuwe Vita Krokodiel-complex waterdicht te maken,

ging Cordeel Group in zee met zijn trouwe partner Kimmenade.

Het familiebedrijf bestaat al meer dan honderd jaar en is al vijftig

jaar gespecialiseerd in betonafdichtingen. “We gebruiken daarvoor

ons eigen product Novacell, een naadloos gespoten bitumenlatexsysteem

dat 100 % kleeft, zelfs op een vochtige ondergrond”,

zegt Anne Liebregts, commercieel manager betonafdichtingen van

Kimmenade. “Die laatste eigenschap maakt ons uniek.”

Kimmenade gebruikte in totaal 2.000 m² Novacell-afdichting

om de kelderwanden van Vita Krokodiel waterdicht te maken.

De wanden waren soms tot meer dan 6 meter hoog. “Voor ons

was vooral de wind aan de kust een uitdaging, omdat we met

een gespoten systeem werken”, zegt Liebregts. “Door gedeelten

af te plakken en rekening te houden met de weersvoorspellingen

konden we de klus perfect klaren. Dat is ook de reden waarom

we voor Cordeel Group de juiste partner zijn. De waterafdichting

moest heel secuur gebeuren, want er lag een vloer die heel

veel waard is en waar echt geen water op mag komen. Zulke

opdrachten doen we graag en veel.” Naast betonafdichtingen

voert Kimmenade ook dakrenovaties uit.

Het verhaal over een krokodil die op het strand aanspoelde in Middelkerke

inspireerde het bouwteam.

denis van Middelkerke, toen het eiland Testerep voor de kust lag. Er was het

verhaal over een krokodil die op het strand aanspoelde. Dat hebben we een

eigen invulling gegeven en als thema gebruikt.”

Buiten aan de cafetaria is een 7 meter hoge krokodil met twee glijbanen

de blikvanger. In het instructiebad ligt nog een krokodil met glijbanen en

shooters. In het water zie je de slikken en schorren van het voormalige eiland

opduiken. “De lage palen stellen de zeekralen voor”, zegt Peter Baas. “Ook in

de cafetaria en bij de sporthal zijn er grafische verwijzingen naar het thema.”

Geavanceerd projectiesysteem

Het instructiebad van 12,5 op 8 meter heeft een beweegbare bodem die 3

meter diep kan zakken. “Dat kwam er op vraag van de lokale duikclub”, zegt

Maarten Bauwens. “Voor kleine kinderen kunnen we de diepte beperken

tot 5 centimeter, zodat ze kunnen spelen.” Wat dat spelen betreft, pakt Vita

Groep uit met een primeur in Middelkerke. Boven het zwembad hangt een

corrosiebestendige projector die figuren projecteert in het bad. “Zo kunnen

we de kinderen tussen fonteintjes tikkertje laten spelen met vissen in het

water. Uniek, want zoiets was nog niet op de markt.”

Ook de sportzwemmers komen aan hun trekken in een gehomologeerd

competitiebad van 25 op 16 meter met zes wedstrijdbanen. Twee banen

hebben een beweegbare bodem, zodat er bijvoorbeeld ook aquagym kan

worden gegeven. Er is tevens een tribune voor 120 supporters voorzien. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 65


Naamloos-3 1 29-04-2022 10:05

Elegante en stijlvolle prefab-betonelementen

van CBS Beton. Variërend van

overheidsopdrachten tot installaties voor

de industrie, tuinaanleg, grond-, weg- en

waterbouw, parkings, containerparken,

enz.

Keer- en hoekwanden

De betonwanden voor de infrastructuurmarkt

met een vaste

bovendikte en onberispelijke

afwerking worden gebruikt bij het

aanleggen van tuinen, parkings,

grond-, weg- en waterbouw. Met

onze L-keerwanden kan je een

klein of groot niveauverschil

moeiteloos opvangen.

Vloerplaten & stapstenen

Stapstenen kunnen gebruikt

worden voor het gazon, op- en

afritten en toegangspaden.

Ze vergen geen onderhoud en

worden steeds voorzien van

vellingkanten 1x1 cm.

Zitbanken of tribunes

De tribune kan worden afgestemd op jouw

wensen en locatie specifi eke factoren en

afmetingen.Onze zitbanken zijn stijlvol,

vergen geen onderhoud en zijn slijtvast.

Modulobloc

Betonnen stapelblokken kunnen voor zeer

veel doeleinden worden toegepast, o.a. voor

het stockeren van materialen in bulk in alle

mogelijke takken van de industrie, of dit nu

gaat over grondstoffen en halffabricaten in

productie, producten voor de landbouw of alle

mogelijke producten in de recyclage.

CBS BETON nv • Hooiemeersstraat 8, 8710 Wielsbeke • T +32 (0)56 61 75 37 • info@cbs-beton.com • www.cbs-beton.com


Vita Krokodiel Middelkerke

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Vita Krokodiel is een nieuwe thuis voor alle soorten sporters.

“Omdat er grote

evenementen in de hal

moeten kunnen doorgaan,

hebben we een hellingbaan

van 44 meter gebouwd”

CBS BETON -

PREFABBETONNEN KEERWANDEN

CBS Beton is al meer dan dertig jaar een autoriteit in België op

het vlak van prefabbetonelementen. Omdat het zwembad van Vita

Krokodiel in Middelkerke voor een groot deel ingegraven ligt, deed

Cordeel Group een beroep op de professionele knowhow van

CBS Beton uit Wielsbeke om de juiste keerwanden te voorzien.

“Voor dit speciale project leverden we uitsluitend maatwerk af”,

zegt Nele Bouvyn, Internal Sales en Technical Advice bij CBS

Beton. “We produceerden 48 keerwanden en elke muur was anders

opgebouwd. Het was een mooi en boeiend project. Aangezien het

specifiek om afgeschuinde muren ging, was het voor ons zeker een

uitdaging om de best mogelijke oplossing te bieden. Er kwam heel

veel tekenwerk aan te pas."

CBS Beton kon snel werk leveren door zijn eigen inhouse

teken- en studiebureau. Aan de hand van de plannen van de

aannemer werkte het een oplossing uit voor de wanden rondom

het zwembad. De keerwanden werden aan alle in- en uitgangen

geplaatst. "Het was de eerste keer dat we samenwerkten met

Cordeel Group, en dat is ons meer dan goed bevallen. Hoewel

we voor dit project maatwerk leverden, zijn standaard keermuren

toch nog altijd onze corebusiness." CBS Beton is actief in de infra

en industrie, recyclage, wegen- en waterbouw en in de landbouw

voor mestverwerking en de aanleg van sleufsilo's in België,

Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Duitsland.

Ventilatie met badmintonstand

Naast het zwembad werd er ook nog een grote sporthal gerealiseerd. “Om het

duinlandschap zo min mogelijk te onderbreken, hebben we ze 4 meter onder

de grond gebouwd”, zegt Peter Baas. “Daardoor ligt het landschap tegen het

gebouw aan. Ook voor de sporters heeft het voordelen: er is geen instraling van

de zon, zodat hun zicht niet wordt belemmerd. En er is een ventilatiesysteem

met een ‘badmintonstand’ die minder luchtverplaatsing veroorzaakt.”

De wanden van de sporthal zijn volledig uit beton gemaakt omdat ze de

gronddruk moeten opvangen. In de hal hangt een plint van 3 meter hoog in

geperforeerd hout voor de akoestiek. “Dat er ook grote evenementen moeten

kunnen plaatsvinden, was een uitdaging”, zegt Peter Baas. “We hebben een

hellingbaan van 44 meter gebouwd, zodat een busje tot de sportvloer kan

rijden om materiaal af te zetten.”

Ook met het energieverbruik werd rekening gehouden. De groene daken

zorgen er niet alleen voor dat het landschap doorloopt, maar bufferen ook

regenwater. Dat wordt onder meer gebruikt om de toiletten door te spoelen.

Boven op het gebouw staan een warmtepomp en 680 fotovoltaïsche panelen

om elektriciteit op te wekken. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Gemeente Middelkerke

Slangen+Koenis Architecten

(IJsselstein, Nederland)

Vita Groep (Cordeel Group, Temse)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 67


Beerse Belgium Warehousing & Logistics

LOGISTIEKE OPSLAGHAL

MET SPECIFIEKE RANDVOORWAARDEN

Toen Nick De Winter, gedelegeerd bestuurder bij Belgium Warehousing & Logistics, van enkele klanten de vraag kreeg om een nieuwe

logistieke opslaghal op te trekken, liet hij zijn oog vallen op een braakliggend terrein langs de Antwerpsesteenweg in Beerse. Op enkele

maanden tijd verrees er een performant gebouw van circa 5.000 m², inclusief een halfautomatisch hoogbouwmagazijn, een brede

laadkuil en een mezzanine met een belastbaarheid van 100 ton. Gezien de beperkte toegankelijkheid van het perceel, een rist bijzondere

eisen en de naweeën van de coronacrisis had dit project heel wat voeten in de aarde voor aannemer ASK Romein, ook in letterlijke zin ...

Tekst Tim Janssens | Beeld Sébastien Adriaensen

De nieuwe opslaghal van Belgium Warehousing & Logistics is circa 100 meter breed, 50 meter lang en 11 meter hoog.

Belgium Warehousing & Logistics is een logistiek

bedrijf dat goederen in ontvangst neemt, stockeert

en verzendt voor klanten uit de chemische sector

en de feed & food-industrie. De nieuwe opslaghal

van de onderneming is circa 100 meter breed, 50

meter lang en 11 meter hoog. Ze omvat 4.919 m²

magazijn- en 86 m² kantoorruimte. “In de laadkuil

aan de voorzijde van het gebouw kunnen

drie vrachtwagens geladen en gelost worden. Het

halfautomatische hoogbouwgedeelte van het

magazijn is voorbehouden voor palletstellingen,

die zo dicht bij elkaar geplaatst zijn dat er enkel een

smallegangenheftruck of man-up tussen kan rijden

via inductieleidingen in de vloer. De opslagruimte

is dus geoptimaliseerd in functie van fijnmazige

orderpicking of e-commerce”, vertelt Nick De Winter.

“Zodra het ontwerp op punt stond, gingen we

samen met de architect op zoek naar een lokale

aannemer die onze ambitieuze plannen in de praktijk

kon brengen. Bij ASK Romein had ik meteen

een heel goed gevoel. Ik wist bovendien dat ze op

hetzelfde bedrijventerrein ook het gebouw van KA

Construct hadden gerealiseerd en dat ze een gelijkaardig

logistiek magazijn aan het optrekken waren

voor een collega-bedrijf in Turnhout, dus dat waren

mooie adelbrieven.”

Beperkte toegankelijkheid

De nieuwe opslaghal van Belgium Warehousing &

Logistics bestaat uit een staalstructuur van 190 ton

die omgeven is door een betonplint en sandwichpanelen.

De gevels van het aanpalende kantoorgedeelte

zijn bekleed met silexbetonpanelen. De

laadkuil is op zijn beurt gerealiseerd met behulp van

stortbeton en keermuren. “Daarboven is ook nog

een mezzaninevloer met een draagkracht van meer

dan 25 ton aangebracht, zodat bepaalde goederen

van bovenaf in silowagens kunnen worden gestort

via een smalle sleuf. Dit kan manueel of via bigbags

aan de hand van een poutrel met takel. We kunnen

er in afwachting van een bepaald voertuig dus een

volledige vracht klaarzetten, waardoor het laadproces

snel en efficiënt kan verlopen”, legt Nick De

Winter uit. Een belangrijk detail is dat de vrachtwagens

niet rechtstreeks via de Antwerpsesteenweg

aan- en afrijden, maar via de rotonde op de centrale

ontsluitingsweg van het bedrijventerrein. “De aansluiting

op de openbare weg is dus erg beperkt, wat

uiteraard een forse uitdaging vormde gedurende de

uitvoeringsfase. Bovendien lag het perceel eigenlijk

te laag om het beoogde bouwprogramma volledig

te kunnen realiseren, waardoor we het eerst een

meter moesten ophogen”, vertelt Niels Vorselaars,

projectleider bij ASK Romein.

68 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Belgium Warehousing & Logistics Beerse

“We hadden zeer weinig vrije ruimte en benaderden vaker dan

gedacht de perceelsgrens, dus het was geen sinecure om

zo’n complex project op zo’n korte tijd te realiseren”

lamellen geïntegreerd, het kantoorgedeelte is

volledig afgescheiden van het magazijn via een

brandvertragende betonstructuur ... Gezien de

aard van de goederen die in de hal gestockeerd

worden, hebben we tevens een inkuiping voor de

opvang van het bluswater voorzien. De vloer van

het magazijn ligt bijgevolg 30 centimeter onder

de nulpas, zodat we met behulp van de betonplint

een waterdichte structuur konden creëren. Vandaar

dat we ter hoogte van de zijdelingse poorten ook

toegangshellingen moesten aanleggen.”

De opslaghal bestaat uit een staalstructuur die omgeven is door een betonplint en sandwichpanelen.

De gevels van het aanpalende kantoorgedeelte zijn bekleed met silexbetonpanelen.

Brandveiligheid boven

Tijdens het bouwen van de nieuwe opslaghal werd

ASK Romein geconfronteerd met een heleboel

specifieke randvoorwaarden. Zo moest het in het

hoogbouwgedeelte een supervlakke betonvloer

aanleggen. “We waren in dat opzicht zeker niet aan

ons proefstuk toe, maar het is wel nog altijd meer

uitzondering dan regel”, geeft Niels Vorselaars aan.

Een andere complexiteit was de brandveiligheid,

waarvoor Belgium Warehousing & Logistics het

gespecialiseerde studiebureau FSEC onder de arm

nam. “Er zijn rookgordijnen geïnstalleerd tussen het

hoog- en laagbouwgedeelte van het magazijn, in

de lichtstraten zijn rookluiken met lichtdoorlatende

Het gebouw omvat 4.919 m² magazijnruimte, die is opgedeeld in een laagbouw- en hoogbouwgedeelte.

Weinig vrije ruimte

Een laatste cruciaal aandachtspunt waren de aanwezige

nutsleidingen. “Tussen de nieuwe hal en de

Antwerpsesteenweg ligt namelijk een gasleiding

van Fluxys, die continu gemonitord wordt met

behulp van druk- en bewegingssensoren en die dus

niet belastbaar is. Aangezien we er logischerwijs

geen zwaar materieel konden posteren, hebben

we grotendeels van binnenuit gewerkt. Daarnaast

lopen er hoogspanningsleidingen boven het perceel,

wat een impact had op de volumetrie en

de hoogte van de opslaghal. We moesten ons

behelpen met verreikers om alle bouwelementen

goed en wel te kunnen monteren. Tot slot was

er vlak naast de hal een wadi voorzien, waardoor

we er geen verharding konden aanleggen.

Kortom: we hadden zeer weinig vrije ruimte en

benaderden vaker dan gedacht de perceelsgrens,

dus het was geen sinecure om zo’n complex project

op zo’n korte tijd te realiseren”, vertelt Niels

Vorselaars. Toch nam de bouw van de opslaghal

slechts enkele maanden in beslag. Ze werd op 11

februari 2022 opgeleverd, tot grote tevredenheid

van Belgium Warehousing & Logistics. “Aanvankelijk

was het de bedoeling om voor het kerstverlof

klaar te zijn, maar leveringsproblemen ten gevolge

van de coronacrisis staken daar een stokje voor.

Desondanks zijn we zeer blij met het resultaat en

de uitstekende samenwerking met ASK Romein”,

besluit Nick De Winter. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Belgium Warehousing & Logistics (Beerse)

Architect

Architectenburo Louis Caron (Turnhout)

Hoofdaannemer(s)

ASK Romein (Malle)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 69


Roeselare Agrotopia

AGROTOPIA TILT STADSLANDBOUW

NAAR HOGER NIVEAU

Architectuur en agricultuur komen samen in Agrotopia, een serre van 9.500 vierkante meter op het dak van de Roeselaarse REO Veiling

voor groenten en fruit. Een hoogtechnologisch project met heel wat uitdagingen dat zich vertaalde in een kruisbestuiving tussen een

onderzoekscentrum en openbare ruimte.

Tekst Anastasia Verleysen | Beeld Filip Dujardin en Filippo Rossi

De toegang tot Agrotopia bevindt zich langs het voorplein van de REO Veiling. (Beeld: Filip Dujardin)

70 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Agrotopia Roeselare

Langs de Roeselaarse ringweg zie je de indrukwekkende verticale serre. (Beeld: Filip Dujardin)

“Het was geen alledaags project, maar met Agrotopia neemt België een

flinke voorsprong”, zegt Jago van Bergen van het Rotterdamse Van Bergen

Kolpa Architecten. Een welgemeend en mooi compliment als je weet hoeveel

kennis onze noorderburen bezitten op het vlak van glastuinbouw. Niklaas

Deboutte van META architectuurbureau beaamt: “We hadden dit niet zonder

de Nederlandse expertise kunnen realiseren.” Het duidt meteen op de goede

verstandhouding tussen beide architectenteams en de andere drie partijen in

het ontwerpteam van deze publiek-private samenwerking. Zo werd ook een

beroep gedaan op de expertise van Wageningen University & Research op

het vlak van glastuinbouw, op Tractebel Engineering voor de stabiliteit en de

technieken en op Smiesmans Projecten voor de serrebouw.

“De serre is er voor planten en

voor mensen: klimaatzones,

educatieve ruimtes en

een bufferruimte vloeien

transparant in elkaar over”

De opdracht voor deze nieuwbouwserre ging uit van de Vlaams Bouwmeester.

Het doel was om een gebouw voor stadstuinbouw te realiseren. Dit vooruitstrevende

project vergde specifieke kennis inzake circulair en hightech bouwen

in een architectonische vormgeving. “Het is enerzijds een doorgedreven

onderzoekscentrum voor stedelijke voedselproductie en anderzijds een

publiek toegankelijk gebouw met een educatieve looproute”, vertelt Jago van

Bergen. “Het moest zich manifesteren en de industriële loods waarop het

gebouwd werd een frisse aanblik geven. Een en-enverhaal, waarin expertise

en technische kennis moesten samensmelten tot een aantrekkelijk ontwerp.”

De kop en de staart

“Ons ontwerp vertrekt van het karakter en het principe van een standaardserre”,

licht Niklaas Deboutte toe. “Maar de bijzonderheid schuilde in de

toevoeging van de kop en de staart van het gebouw. De staart aan het

voorplein met een trap die naar de serre leidt, de kop langs de Roeselaarse

ringweg waar je als voorbijganger een dubbelhoge verticale serre ziet. De

loods waarop we bouwden bepaalde ook mee het ontwerp, want dat legt

enkele randvoorwaarden op. Zo moesten we de contouren volgen tot we

een perfecte symbiose creëerden.”

Het resultaat is een lichte, transparante glas- en staalstructuur boven op een

betonnen sokkel. “Langs de ringweg vormt de sokkel vijf betonnen silo’s,

waar regenwater voor de planten wordt opgeslagen. Daarbovenop heb je

de verticale serre van 12 meter hoog”, vertelt Jago van Bergen. “Langs de

ingang vormt de betonnen sokkel een grote trap van 11 meter hoog. Die

krijgt een zwevend effect omdat hij op elf slanke kolommen rust. Het glazen

dak van de serre is er voor planten en voor mensen. Zo vloeien klimaatzones,

educatieve ruimtes en een bufferruimte met brede gangen en een centraal

ontmoetingsplein transparant in elkaar over.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 71


Roeselare Agrotopia

De verschillende functies van deze serre voor stadstuinbouw vloeien naadloos in

elkaar over dankzij de transparante glas- en staalstructuur. (Beeld: Filip Dujardin)

72 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Agrotopia Roeselare

Agrotopia staat gelijk aan 9.500 vierkante meter architectuur en omvat zowel een

hoogtechnologisch onderzoekscentrum als publieke ruimte. (Beeld: Filippo Rossi)

Haast onzichtbare technieken

Agrotopia is bovenal een hoogtechnologisch en circulair verhaal. De restwarmte

gaat via een geïsoleerde pijpleiding onder de ringweg door naar

de afvalverbrandingscentrale van het warmtenet van intercommunale

MIROM. “Er loopt momenteel ook een proefproject waarbij de CO 2

uit de

verbranding gefilterd wordt en in de serre gebruikt wordt”, vertelt Jago

van Bergen. “De integratie van de serre met technieken en constructie is

verregaand doorgedreven en vereiste specifieke kennis. Zo zijn de gietwaterleidingen

geïntegreerd in de verhoogde vloer. Dat is om praktische

redenen en uit veiligheidsoverwegingen gedaan, maar ook om het gietwater

voor de planten koel te houden. De radiatorbuizen worden door de

gevelkolommen geleid.”

Daarnaast is ook microscopische verneveling voorzien, die zowel de gewassen

als de mensen koelt. Het laat de temperatuur tot 4 °C zakken. “Agrotopia is

een kruisbestuiving van zowel tuinbouw als klimaattoepassing en publieke

ruimte”, besluit Niklaas Deboutte. “Dit specifieke bouwwerk biedt een

antwoord op tal van vraagstukken. Iedereen moest er zijn weg vinden, van

onderzoekers die er dagelijks werken tot kinderen die er op schooluitstap

komen. Er moesten technieken geïntegreerd worden, maar ook veiligheidsvoorzieningen

zoals vluchtwegen en brandtrappen. Er waren veel bijzondere

details die van dit project een boeiende uitdaging maakten.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Inagro en REO Veiling (Roeselare)

META architectuurbureau (Antwerpen) en

Van Bergen Kolpa Architecten

(Rotterdam, Nederland)

Persyn (Zwevegem)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 73


LEG TEGELS MUURVAST MET ONS

GEPATENTEERD STICKSOL-SYSTEEM

www.solidor.be • LinkedIn: SOLIDOR •

Facebook: Solidorterrasdragers


Agrotopia Roeselare

AGROTOPIA: DUURZAAM

TOT IN DE TERRASDRAGERS

SOLIDOR is de eerste speler in België die regelbare terrasdragers produceert. Ook vandaag trekt het bedrijf nog steeds voluit de Belgische

kaart door in te zetten op een korte keten en een stevige lokale verankering. Voor Agrotopia in Roeselare leverde SOLIDOR terrasdragers en

de Sticksol-bovenplaat – de nieuwste ontwikkeling van de onderneming! – om een oppervlakte van 8.217 m² te overbruggen.

Tekst Anastasia Verleysen | Beeld SOLIDOR

Voor Agrotopia moest een verharding van 8.217 m²

aangelegd worden met betontegels van 60 x 60 en

60 x 30 centimeter.

“Onze terrasdragers bieden een hoge draagcapaciteit. Agrotopia is een plek met veel beloop,

waar ook zwaardere karren over de paden zullen rijden”, zegt Henri Dejans.

“Onze terrasdragers kunnen een

intensieve belasting probleemloos aan

aangelegd worden met betontegels van 60 x 60

en 60 x 30 centimeter. “Aan de hand van de technische

eisen van de architect maakten we een

proefopstelling die getuigde van de stabiliteit

van onze producten”, zegt Dejans. “Agrotopia is

een plek met veel beloop, waar ook zwaardere

karren over de paden zullen rijden. De test bewees

dat onze terrasdragers die intensieve belasting

probleemloos aankunnen.”

Op het dak van een gebouw kan je geen gewone

looppaden aanleggen. Gelukkig bestaat daar

een elegante oplossing voor, ontwikkeld door een

speler die duurzaamheid en circulariteit hoog in

het vaandel draagt. SOLIDOR is een Belgisch

bedrijf met een jarenlange expertise in het produceren

van stevige en regelbare terrasdragers. “De

volledige productie bevindt zich in Wevelgem”,

zegt business developer Henri Dejans. “In onze

spuitgieterij maken we onze terrasdragers uit

kwalitatieve kunststofafvalstromen die we opkopen

in België. De SOLIDOR- terrasdragers bieden een

betere verluchting, waardoor je tegelterras en/

of houten terras langer meegaan, maar ook de

plaatsing en het gebruiksgemak zijn belangrijke

voordelen. Daarnaast bieden onze terrasdragers

een hoge draagcapaciteit.”

Extra stabiliteit

Voor Agrotopia moest een verharding van 8.217 m²

SOLIDOR zette voor dit project nog een extra troef

in. Meer bepaald Sticksol, de zelfklevende bovenplaat

voor tegels die over een bitumen kleeflaag

beschikt. Deze bovenplaat wordt gecombineerd

met een terrasdrager naar keuze. “Het product

is getest in een windtunnel tot 11 beaufort”,

zegt Henri Dejans nog. “Het ondersteunt beton-,

natuursteen- en keramische tegels en voorkomt

het opwaaien van de tegels. Op die manier bieden

we een extra stabiliteitsgarantie.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 75


Kobbegem Delhaize Winery

Belgiës grootste

wijnbottelarij krijgt vorm

Op de voormalige site van De Persgroep in Kobbegem is het een drukte van jewelste. Daar wordt immers de laatste hand gelegd aan de grootste

wijnbottelarij van het land: Delhaize Winery. Met deze investering van 25 miljoen euro steekt de retailer een 142-jarige traditie in een modern en

ruimer kleedje. De historische ambachtelijke aanpak wordt er immers gecombineerd met automatisering en heel wat meer capaciteit.

Tekst Timesaver |

Beeld Charles-Luka Schweizer

Beton in diverse vormen

Er werd gekozen voor een vrij eenvoudig vierkant gebouw met een uitsprong

langs één zijde. Een belangrijk aandachtspunt was de kelder, die tweeledig

is gebouwd. Het hoge deel is bestemd voor de stockage van de wijn in

cuves. In een lager gedeelte wordt een filtratiezone ingericht en is er ruimte

voor de opslag van palletten. Het kelderniveau is volledig uitgevoerd in

beton. “In functie van de gevraagde afwerkingsgraad en de strikte planning

kozen we voor een opbouw met holle wanden en een afdek met welfsels en

betonnen balken”, verduidelijkt Matthias Van Roosbroeck, projectleider bij

Verelst, dat het project realiseert. “Na een analyse door onze mensen en de

Er is gekozen voor een vrij eenvoudig vierkant gebouw met een uitsprong langs

één zijde.

Al sinds 1880 beschikt Delhaize over een eigen wijnbottelarij in de

Osseghemstraat in Brussel. Om deze activiteit verder uit te breiden en te

moderniseren, besloot de retailer naast het hoofdkantoor in Kobbegem een

gloednieuwe bottelarij (inclusief kantoor) van circa 9.300 m² te bouwen.

“Hoewel de nieuwste technologieën worden geïmplementeerd, blijven de

filtratie- en bewaringsprocessen op ambachtelijke wijze uitgevoerd”, vertelt

Roel Dekelver, director communications & stakeholder management bij

Delhaize. “Het grote verschil is dat de bottelfase en het beheer van alle

parameters nu volautomatisch zullen verlopen. Bovendien is er sprake

van een gigantische capaciteitsuitbreiding. Het is de bedoeling dat we in

Kobbegem jaarlijks een equivalent van vijftien olympische zwembaden

zullen bottelen en gemiddeld 2 miljoen liter wijn op voorraad houden.”

De gevel bestaat uit grijze geïsoleerde panelen.

76 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Delhaize Winery Kobbegem

Het hoge deel in de kelder is bestemd voor de stockage van de wijn in cuves.

De bottelarij is opgetrokken naast het hoofdkantoor van Delhaize in Kobbegem.

stabiliteitsingenieurs kozen we voor een combinatie van prefabkolommen

met uitstekende wapening op kelderniveau, die samen met de premuren

zijn opgestort. Het hoge gedeelte en de filtratiezone zijn uitgerust met een

gietvloer met polyurethaancement.”

De hoek met zicht op de Brusselsesteenweg kreeg een grote glasgevel met een luifel.

Eenvoud siert

Op het gelijkvloers komen de productielijnen voor het bottelen van de wijn

en een laboratorium. Een deel van het gebouw kreeg ook een verdieping

waar enkele kantoren en de sociale ruimtes zullen worden ingericht. Beide

niveaus zijn opgebouwd met betonnen kolommen en houten dakliggers. “Het

dak van de eerste verdieping hebben we uitgevoerd met welfsels en de rest

met witte steeldeck”, aldus Matthias Van Roosbroeck. “De gevel bestaat uit

grijze geïsoleerde panelen. De hoek met zicht op de Brusselsesteenweg kreeg

een grote glasgevel met een luifel, het productiegedeelte een gepolierde

betonvloer en de kantoren en sociale kantoren een tegelvloer.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 77


Kobbegem Delhaize Winery

“Gezien de omvang

en de complexiteit is

de wijnbottelarij een

buitenbeentje in ons oeuvre”

“Het is de bedoeling dat we in Kobbegem jaarlijks een equivalent van vijftien

olympische zwembaden zullen bottelen en gemiddeld 2 miljoen liter wijn op

voorraad houden”, vertelt Roel Dekelver.

Uitdagende opdracht

Hoewel Delhaize Winery nog niet is afgewerkt, is Verelst nu al bijzonder trots

op deze referentie. “Als klasse 8-bouwbedrijf zijn we wel wat gewoon”, vertelt

Matthias Van Roosbroek. “Toch is de wijnbottelarij gezien de omvang en de

complexiteit een buitenbeentje in ons oeuvre. Zeker de planning was een

puzzel die moeilijk te leggen viel. In een korte tijdspanne alle activiteiten

doorlopen terwijl de werkruimte beperkt was, bleek een huzarenstuk te zijn.

Gelukkig beschikken we bij Verelst over een erg competent, gemotiveerd en

klantgericht team met een jarenlange expertise. Dat nam de uitvoering van

de keldervloer en de montage van alle geprefabriceerde onderdelen van het

gebouw voor zijn rekening, alsook de algemene coördinatie. De rest van de

werken werden uitgevoerd door onderaannemers, met uitzondering van de

technieken, die niet in onze opdracht waren opgenomen. Door de bundeling

van al deze competenties zullen we dit project naar ieders tevredenheid kunnen

realiseren en Delhaize nogmaals kunnen bewijzen dat we hun vertrouwen niet

beschamen. Want deze wijnbottelarij is maar een van de vele realisaties die we

voor deze retailer hebben uitgevoerd.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Delhaize (Kobbegem)

Architect

AAVO Architecten (Moeskroen)

Hoofdaannemer(s)

Groep Verelst – Verelst Bedrijfsbouw en Renovatie (Putte)

meten is weten

PRECISIE, NAUWKEURIGHEID EN BETROUWBAARHEID

opmeten van eigendommen (notariële akte) - opmeten van gebouwen en gronden in functie van ontwerp

- maatvoering bij gebouwen, wegenissen, en kunstwerken i.f.v. de aannemer -

maatvoering bij spoorwegen i.f.v. de aannemer - opmeten en berekenen van grondverzet -

nauwkeurige waterpassingen - GPS-metingen - 3D-laserscanning - dronemetingen -

verkavelingsontwerpen - plaatsbeschrijving voor en na de werken - plaatsbeschrijving van huurceel -

schatten van onroerend goed i.f.v verkoops- en bedrijfsrevisoren.

Parklaan 60 • 9140 Temse

Tel : 03 771 20 54 • Fax : 03 771 02 66

landmeter@teugels.eu • www.teugels.eu

LANDMEETKUNDE EN

EXPERTISE BURO

TEUGELS

N.V.

78 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

Naamloos-1 1 21-03-2022 10:15


Delhaize Winery Kobbegem

GEGARANDEERDE PRECISIE

Een minutieuze inplanting van het gebouw is essentieel voor het welslagen van elk bouwproject. Daarom werd in het voortraject van Delhaize

Winery een beroep gedaan op Landmeetkunde-Expertiseburo Teugels. Deze expert is immers voor geen kleintje vervaard, wat in dit project toch

wel een belangrijke meerwaarde bleek te zijn. Gezien de complexiteit en de omvang van de wijnbottelarij was het uitzetten van de meetpunten

toch iets moeilijker dan gemiddeld.

Tekst Timesaver |

Beeld Charles-Luka Schweizer – Timesaver

Bij Delhaize Winery nam Landmeetkunde-Expertiseburo Teugels het volledige pakket voor zijn rekening.

“Hoewel dergelijke metingen onze

specialiteit zijn, moesten we in

dit project een tandje bijsteken”

Teugels beschikt over veertien meetploegen.

Landmeetkunde-Expertiseburo Teugels is het

geesteskind van Dirk Teugels, dat in 1973 boven

de doopvont werd gehouden. Anno 2022 is dit

landmeterskantoor een gereputeerde waarde in de

sector. “Onze expertise wordt ingeroepen voor uiteenlopende

projecten”, vertelt medezaakvoerder

Steven Buytaert. “Dit heeft alles te maken met

de brede range van services die we aanbieden.

Bovendien beschikken we over veertien meetploegen,

waardoor we erg snel en flexibel op

klantenvragen kunnen inspelen. Het fundament

van onze business is dan ook kwalitatieve dienstverlening

die servicegericht is. Ons succes stoelt

enerzijds op ons team van 31 personen die vakkundig

en polyvalent zijn opgeleid en zich blijven

bijscholen. Anderzijds investeren we continu in

nieuwe meetapparatuur en gereedschappen die

bovendien jaarlijks op nauwkeurigheid en doeltreffendheid

gecontroleerd worden.”

Bij Delhaize Winery zorgde Teugels voor het uitzetten

van het gebouw. “We namen het volledige

pakket voor onze rekening”, aldus Steven Buytaert.

“Hierbij spreken we over het uitzetten van de

piketten voor de uitgraving van het grondwerk, de

hoofdassen voor het plaatsen van de ankers en

kolommen, de referentiehoogtes, de inrithellingen …

Kortom: alle punten en maatvoeringen die op het

architecturale plan stonden. Hoewel dergelijke

metingen onze specialiteit zijn, moesten we in dit

project een tandje bijsteken. Gezien de complexiteit

en grootte van het gebouw moesten we geregeld

nieuwe referentiepunten plaatsen om ons meet- en

uitzetwerk te kunnen uitvoeren. Toch kon ook deze

opdracht tot een goed einde worden gebracht met

één landmeter en een meetassistent.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 79


WINLOCK SYSTEMS BV | Weverslaan 32 | 9160 Lokeren | België | +32 (0)9 340 50 20 | info@winlockfiredoors.com


Delhaize Winery Kobbegem

BRANDCOMPARTIMENTERING

VOLGENS DE REGELS VAN DE KUNST

Het is logisch dat een gebouw als de Delhaize Winery aan hoge brandvereisten moet voldoen. Daarom zijn in de bottelarij meerdere

brandwerende deuren en sectionaalpoorten terug te vinden. Niet geheel verrassend werd Winlock aangesteld als leverancier en plaatser.

Deze firma uit Lokeren is immers al vele jaren de Belgische referentie bij uitstek op het vlak van industriële brandwerende poorten en deuren.

Tekst Timesaver |

Beeld Charles-Luka Schweizer – Timesaver

Voor de poorten werd een brandweerstand van 60 minuten gevraagd.

Winlock installeerde zowel binnen als buiten stalen deuren.

​Sinds 1997 legt Winlock zich toe op de productie van industriële brandwerende

poorten en deuren. Met CEO Sylvia Roels aan het roer wist het bedrijf een solide

marktpositie uit te bouwen. “We hebben ons succes te danken aan het feit dat

we voor elke toepassing een unieke oplossing kunnen aanbieden”, aldus sales

representative Jenna van Lierde. “Voor elke situatie – diepvries, ATEX-zone, vloeistofbarrière

… – bedenken we een oplossing op maat, die we dan ook plaatsen

met ons eigen team. Een grote sterkte is dat klanten zowel voor brandwerende

sectionaalpoorten als stalen deuren bij ons terechtkunnen. Deze troef is misschien

nog niet zo goed gekend, maar we merken toch een toenemende vraag om beide

types producten gecombineerd te leveren.”

Ook voor Delhaize Winery mocht Winlock zowel brandwerende sectionaalpoorten

als deuren leveren. “Voor de poorten werd een brandweerstand van 60 minuten

gevraagd”, vertelt Jenna van Lierde. “Enkele exemplaren zijn bovendien ‘FoodSafe’

uitgevoerd, met specifieke dichtingen en materialen die zijn goedgekeurd voor

toepassing in de voedingsindustrie. De stalen deuren zijn zowel voor binnen als

buiten en sommige exemplaren hebben een brandweerstand van 60 minuten.

Zowel de poorten als de deuren zijn door hun samenstelling en grootte vrij zwaar.

“Klanten kunnen zowel

voor brandwerende

sectionaalpoorten als

stalen deuren bij ons terecht”

Hiermee komen we bij de grootste uitdaging in dit project: alle uitvoeringen op

de juiste verdieping krijgen! Toch is de plaatsing vlot verlopen dankzij de expertise

van onze mensen. In elk geval zijn we bijzonder blij dat we aan dit prestigieuze

project mochten meewerken. Voor ons is Delhaize Winery een bijzonder mooi

referentieproject omdat het aantoont dat Winlock een totaalleverancier is op het

vlak van brandcompartimentering.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 81


Kobbegem Delhaize Winery

Het oorspronkelijke funderingsplan werd geoptimaliseerd door de ingenieurs van De Waal Solid Foundations.

GEOPTIMALISEERD

FUNDERINGSCONCEPT OP MAAT

Een zwaar gebouw op een relatief instabiele ondergrond? Dat vraagt om een paalfundering die door een expert wordt ontworpen en

uitgevoerd. Het was dan ook geen verrassing dat De Waal Solid Foundations werd aangetrokken om de fundamenten van Delhaize Winery

te leggen. Een keuze die rendeerde, want het oorspronkelijke funderingsplan werd volledig herwerkt tot een kostenefficiënte oplossing die

precies op de leest van dit project geschoeid is.

Tekst Timesaver |

Beeld Charles-Luka Schweizer, De Waal Solid Foundations

Het terrein waarop Delhaize Winery is gebouwd,

bestaat uit een ondergrond van zwakke leem en

kleilagen met daaronder een goede zandlaag.

In combinatie met de zware en grote constructie

leverde dit een reëel gevaar op zware zettingen

op, een fenomeen dat het bouwteam logischerwijze

wou tegengaan. Daarom werd vrij snel beslist

om op een paalfundering te bouwen. Gelukkig

was er ook het besef dat een perfecte uitvoering

cruciaal zou zijn om de beoogde levensduur van

de wijnbottelarij te garanderen. Daarom gingen

de bouwpartners op zoek naar een expert die

maatwerk in functie van de ondergrond en de

constructie kon leveren.

Keuze valt op sterke speler

De perfecte cocktail van uitgebreide expertise, een

adequaat machinepark en een uiterst competent

Het terrein waarop Delhaize Winery is gebouwd, bestaat uit een ondergrond van zwakke leem en kleilagen met

daaronder een goede zandlaag.

82 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Delhaize Winery Kobbegem

De Waal Solid Foundations beschikt over een uitgebreid team en machinepark.

Bij Delhaize Winery werd eenzelfde paaltype gebruikt als bij Weerts in Oupeye.

“Elk ontwerp wordt door onze ingenieurs

onder de loep genomen en verder geoptimaliseerd”

de grond gevormde geheide palen, schroefpalen

met gedeeltelijke wegpersing en verbuisde boorpalen.

Ook voor werken binnen een bestaand

gebouw kunnen we een oplossing bieden met

onze kleine machines: kokerpalen en micropalen.

Voor bouwputten kunnen we de klassieke berlineren

secanspalenwanden voorzien, maar eveneens

de nieuwste CSM-beschoeiingstechnieken. Verder

kunnen klanten bij ons terecht voor beschoeiingen

met kokerpalen en het aanleggen van

geluidswanden met metalen profielen.”

Een grote sterkte van De Waal Solid Foundations is de ruime knowhow over de meest uiteenlopende gebouwen

en ondergronden

team werd al snel gevonden bij De Waal Solid

Foundations. Dit Europees zwaargewicht in het

domein van diepfunderingen en beschoeiingen is

het resultaat van een fusie tussen drie topspelers

in de sector: De Waal Palen, Wig Palen en Olivier

Funderingstechnieken. “Het resultaat is een enorm

sterk bedrijf dat de competitie op Europees vlak

aankan”, vertelt CEO Olivier Rens. “Bovendien

leidde de krachtenbundeling tot een enorm uitgebreid

team en machinepark, wat ons tot op

vandaag heel wat flexibiliteit oplevert. Niet alleen

kunnen we erg snel op klantenvragen inspelen, we

zijn ook op veel werven tegelijkertijd bezig, zelfs

over de landsgrenzen heen.”

Van vele markten thuis

Een grote sterkte van De Waal Solid Foundations

is de ruime knowhow over de meest uiteenlopende

gebouwen en ondergronden. “Woningen, gsmmasten,

appartementen- en kantorencomplexen,

industriebouw, waterzuiveringsstations, raffinaderijen,

distributiecentra, tunnels en bruggen: ze

zijn allemaal terug te vinden in onze uitgebreide

referentielijst”, aldus Olivier Rens. “We kunnen

grote en kleine bouwconstructies op verschillende

paaltypes funderen, en dit trillingsvrij of geheid.

We beschikken over de kennis en de machines

voor opdrachten met trillingsvrije dubbel grondverdringende

schroefpalen, prefab heipalen, in

Ontwerp geoptimaliseerd

Wie met De Waal Solid Foundations in zee

gaat, mag er prat op gaan de beste oplossing in

huis te halen. “We gaan niet zomaar eender wat

uitvoeren”, verduidelijkt Olivier Rens. “Elk ontwerp

wordt door onze ingenieurs onder de loep

genomen en verder geoptimaliseerd. Zo was voor

Delhaize Winery een concept met dubbel grondverdringende

schroefpalen voorzien. Dit is het

meest gebruikte systeem in België en De Waal

is hier marktleider in. We beschikken over 23

machines waarmee we dagelijks dit paaltype

realiseren op kleine, middelgrote en grote werven,

en dit met korte en lange palen – tot 35 meter – en

verticale of schuine palen. Bij het bestuderen van

het palenplan en de sonderingen van Delhaize

Winery kwamen we tot de conclusie dat we het

aantal palen per kolom konden optimaliseren.

De uiteindelijke oplossing was dus niet alleen

technisch beter, maar ook economisch gunstiger.

Het enige echte obstakel was de deadline: de

opdracht moest op minder dan dertig werkdagen

worden uitgevoerd. Onze dertigjarige ervaring

met het realiseren van projecten met dit paaltype

wierp hierbij zijn vruchten af. Het resultaat is opnieuw

een interessante referentie waarmee De

Waal Solid Foundations nogmaals bewijst dat het

zijn reputatie als Europese topspeler waard is.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 83


Voshol 6a - 9160 Lokeren - T +32 (0)9 340 55 00

E. Vlietinckstraat 22, 8400 Oostende - T +32 (0)59 26 95 40

www.dewaal.eu

logo wanneer gebruiken?

K: voor quadri drukwerk (bv. uw logo komt bij een kleurfoto)

K neg: zoals bij CMYK, maar dan met een donkergrijze achtergrond

: voor drukwerk met minder dan vier kleuren (bv. uw logo op een visitekaartje, een ba

neg: zoals bij PMS, maar dan met een donkergrijze achtergrond

: voor alle digitale dragers (website, e-mail, …)

neg: zoals bij RGB, maar dan met een donkergrijze achtergrond

: logo zonder kleuren

ubrechtsstraat 42 | 8800 Roeselare |

(0) 51 26 29 80 | F. + 32(0) 51 24 57 22 | info@hannibal.be


architect meets

innovations

Tour & Taxis Brussels

1 & 2 juni 2022

Focus on Future-Proof

ARCHITECTATWORK.BE

BELGIUM

THE NETHERLANDS

LUXEMBOURG

FRANCE

UNITED KINGDOM

GERMANY

AUSTRIA

SWITZERLAND

ITALY

SPAIN

DENMARK

SWEDEN

NORWAY

POLAND


Voorbeschouwing ARCHITECT@WORK

ARCHITECT@WORK BRUSSEL

MAAKT ZICH OP VOOR ALLEREERSTE EDITIE

De pandemie gooide de voorbije jaren flink wat roet in het eten, maar eindelijk lijken de sterren gunstig te staan voor de eerste editie van

ARCHITECT@WORK Brussel. Die gaat op woensdag 1 en donderdag 2 juni door op de site van Tour & Taxis, met ‘Future-Proof’ als thema.

Alle exposanten worden ondergebracht in sheds 1 en 2.

Tekst en beeld ARCHITECT@WORK

Het evenement wordt gepresenteerd in de gekende vaste standopstelling van het

ARCHITECT@WORK-concept.

De exposanten moeten innovatieve producten presenteren aan de bezoekende

(interieur)architecten en voorschrijvers.

“Conform het thema ‘Future-Proof’ tonen we voorschrijvers

hoe ze het voortouw kunnen nemen als het gaat om het

toekomstbestendig maken van projecten”

De locatie voor deze eerste editie is alleszins goedgekozen. De herbestemde

industriële site rond het voormalige goederenstation Gare Maritime en het

Koninklijk Pakhuis biedt een duidelijke architecturale meerwaarde. Het

door Kortrijk Xpo georganiseerde evenement wordt gepresenteerd in de

gekende vaste standopstelling van het ARCHITECT@WORK-concept, met

een omkadering van gratis catering, diverse ontmoetingsplaatsen en tal

van randmanifestaties en seminars. Ook volgens het vertrouwde opzet: de

exposanten moeten innovatieve producten presenteren voor de bezoekende

(interieur)architecten en voorschrijvers.

“Nog niet alle randmanifestaties en seminars zijn ingevuld, maar toch liggen

er al heel wat zaken vast”, vertelt Anne-Laure Van de Ginste, die deze eerste

Brusselse editie in goede banen leidt. “Het belangrijkste daarbij is uiteraard het

thema: ‘Future-Proof’. Dat kwam tijdens eerdere edities van ARCHITECT@WORK

al aan bod en past nog steeds perfect in een tijdperk waarin verandering gemeten

wordt in seconden en waarbij men steeds nadrukkelijker wil dat architecten en

ontwerpers projecten met een lange levensduur voorstellen. Conform dit centrale

thema tonen we voorschrijvers hoe ze het voortouw kunnen nemen als het gaat

om het toekomstbestendig maken van projecten.”

86 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


ARCHITECT@WORK Voorbeschouwing

MaterialDistrict pakt uit met zijn tentoonstelling ‘Fantastic Future’, waarin je de nieuwste materialen ontdekt. (Beeld: Joost Demuynck)

ons erfgoed. Wat de randmanifestaties betreft, kunnen we melden dat een

aantal vaste namen naar goede gewoonte van de partij zijn: MaterialDistrict,

world-architects en DAPh.

MaterialDistrict pakt uit met zijn tentoonstelling ‘Fantastic Future’, waarin

je de nieuwste materialen ontdekt, die biobased zijn, gemaakt zijn van

gerecycleerde grondstoffen of vervaardigd zijn uit restmaterialen. Deze

materialen zijn tegelijkertijd ook mooi, fascinerend, leuk en prikkelen al

onze zintuigen. De Nederlandse fotografen van DAPh presenteren naar

goede gewoonte ‘Images by DAPh’, waarbij projecten getoond worden

die nauw aansluiten bij het centrale thema. Hetzelfde geldt voor worldarchitects,

die op hun gekende ‘muur’ (de Project Wall) spraakmakende

bouwwerken belichten, in woord en beeld.

Gratis catering draagt bij aan de gemoedelijke netwerksfeer.

Randmanifestaties en seminars

Een bijzonder grote troef van ARCHITECT@WORK zijn de talrijke randmanifestaties

en seminars. Hiervoor was men bij het ter perse gaan van

dit magazine nog bezig met de invulling van een aantal namen, maar toch

liggen er al flink wat zaken vast. Zo komt er tijdens de A@W Academy al zeker

een seminar over het centrale thema. Hierin wordt onder meer gesproken

over het ‘climate-proof’ maken van gebouwen en de herbestemming van

Art: Alfredo Longo

Heel interessant om afsluitend te vermelden, is dat ook de randmanifestatie

‘Art’ kan pronken met een bijzonder interessante sleutelfiguur. Onder Art zal

werk te zien zijn van de in 1959 in Frameries geboren, maar momenteel in

Bergen wonende autodidactische Waalse kunstenaar Alfredo Longo. Hij werd

vooral bekend door werk waarin hij gebruikte drankblikjes een nieuw leven

geeft (onder de naam ‘Transform’ArtKompress’). Met die blikjes, waarmee

hij een statement maakt tegen overconsumptie en voor recyclage, bouwde

hij in het verleden diverse sculpturen zoals harten, hoofden, bustes en zelfs

superhelden. Daarnaast is hij gekend voor zijn schilderijen met reliëf en

werken met een monumentale omvang.

Meer informatie is terug te vinden op www.architectatwork.be.


BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 87


Een intelligent huis dat automatisch ventileert en de verwarming uitzet? Of geautomatiseerde ramen? Het kan allemaal dankzij ‘Schüco Building Skin Control’.

TOEKOMSTBESTENDIGE SLIMME GEVEL

OP ARCHITECT@WORK BRUSSEL

De gebouwschil speelt een belangrijke rol bij de beheersing van ons binnenklimaat. Schüco zet daarom sterk in op intelligente gevels met

‘Building Skin Control’ en ‘SensTrack Wireless’. De gerenommeerde fabrikant toont deze toekomstbestendige oplossingen op ARCHITECT@WORK

Brussel, de beurs die op 1 en 2 juni plaatsvindt in Tour & Taxis, met ‘Future-Proof ’als centraal thema.

Tekst Kevin Moens & Tim Janssens | Beeld Schüco

Ons dagelijks leven makkelijker, comfortabeler en efficiënter maken: daar

streeft Schüco naar met zijn slimme en onderling verbonden producten

en systemen. Deze oplossingen beschermen zowel de gezondheid van de

gebruikers als de veiligheid van het gebouw zelf. Denk onder meer aan geconnecteerde

gevels met geavanceerde sensoren, die niet enkel waardevolle

productinformatie, maar ook omgevings- en gebruiksinformatie verzamelen

via een cloudgebaseerd portaal. Op ARCHITECT@WORK Brussel pakt Schüco

uit met twee innovatieve toepassingen die perfect in dit plaatje passen:

‘Building Skin Control’ en ‘SensTrack Wireless’.

Overkoepelend systeemplatform

Een intelligent huis dat automatisch ventileert en de verwarming uitzet? Of

geautomatiseerde deuren, ramen of schuifdeuren? Het kan allemaal dankzij

‘Schüco Building Skin Control’, een overkoepelend systeemplatform voor de

integratie, besturing en bewaking van de mechatronische Schüco-elementen

in een gebouw. Samen met de geïntegreerde sensortechniek maakt de bijbehorende

software (Engineering Tool Automation) geautomatiseerde functies mogelijk

die voor een maximaal comfort zorgen, zoals het automatisch sluiten van

ramen bij regen, tijdsgestuurde raamventilatie of energiezuinige nachtkoeling.

88 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Binnen het smart building-concept spelen sensoren een cruciale rol. Met de SensTrack Wireless zet Schüco opnieuw een belangrijke stap in dit verhaal.

“Geconnecteerde gevels met geavanceerde sensoren verzamelen

niet enkel waardevolle productinformatie, maar ook omgevingsen

gebruiksinformatie via een cloudgebaseerd portaal”

Bovendien kan Schüco Building Skin Control gekoppeld worden aan open

gebouwbeheersystemen (zoals KNX of BACnet) en externe Smart Homeplatformen

(zoals Amazon Alexa). Daardoor kunnen Schüco-ramen, -deuren en

-schuifdeuren eenvoudig met spraakcommando’s bediend worden, zonder dat

er een smartphone of drukknop aan te pas komt. Het nieuwe Schüco Dasboard

biedt gebouwbeheerders en eigenaars via een webtoepassing een individueel

overzicht van alle projecten waarin Schüco Building Skin Control geïntegreerd

is, van instelbare onderhoudscycli per project, groep of element tot automatische

meldingen over aanstaande onderhoudsbeurten of gebeurtenissen.

Zelfvoorzienende sensor

Binnen het smart building-concept spelen sensoren een cruciale rol. Met

de SensTrack Wireless zet Schüco opnieuw een belangrijke stap in dit verhaal.

Dit innovatieve type sensor heeft geen bekabeling of batterijen nodig

en haalt zijn energie uit de krukbediening van het schrijnwerkelement.

Gebouwbeheerders en eigenaars weten op elk moment van de dag perfect

of een raam, deur of schuifdeur open of gesloten is. Dit vergemakkelijkt

het facilitymanagement, levert handige informatie op voor bijvoorbeeld

alarminstallaties en maakt ‘predictive maintenance’ mogelijk. Zo kunnen

de gebouwelementen langer in optimale staat gehouden worden en

wordt hun levensduur gemaximaliseerd. De duurzame, onderhoudsvrije en

energieonafhankelijke SensTrack Wireless-sensoren zijn zowel geschikt voor

nieuwbouw als renovatie. “In de toekomst zullen ze niet meer gezien worden

als producten an sich, maar als een ‘service’”, voorspelt Schüco. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 89


Wanneer het panorama

en de mogelijkheden

eindeloos zijn.

Meer dan enkel een uitzicht.

Schuifsystemen van Schüco.

Meer licht, meer transparantie, een betere levenskwaliteit.

Schüco schuifsystemen in aluminium creëren ruimtes die baden

in licht, nieuwe perspectieven en een naadloze overgang tussen

binnen en buiten. Ontdek meer op www.schueco.be/uitzicht

Ramen. Deuren. Gevels.


Contactloos, waterbesparend,

stevig … en mooi!

Naast de bekende hoekregelkranen biedt SCHELL een buitengewoon assortiment aanraakvrije armaturen

voor wastafels, keukens, douches, WC’s en urinoirs voor de aantrekkelijke inrichting van sanitaire

ruimtes. Allemaal zijn ze even betrouwbaar, robuust en duurzaam. Met de bekroonde armaturen van

SCHELL zorgt u voor hygiënisch drinkwater en bespaart u water.

Meer informatie op www.schell.eu.

Verantwoordelijkheid voor gezondheid.

SCHE_Anzeige2022_Produktuebersicht_NL_197x130+3.indd 1 23.03.22 15:34

Elektrische installaties:

• Hoogspanning

• Laagspanning

• Computerinstallaties

• Branddetectie

• Telefooninstallaties

• Diefstalbeveiliging

• Elektrische verwarming

• Smart building technologies

Baarbeek 8

2070 Zwijndrecht

Telefoon: 03/252 62 55

Website: www.itb.be

E-mail: info@itb.be


Turnhout Batalo

GLASHELDERE KIJK OP

JACHTHAVEN VAN TURNHOUT

Batalo, een nieuwbouwproject in de verkaveling Bruyne Strijd in Turnhout, maakt wonen aan het water aangenaam en betaalbaar. Bewoners

kunnen er genieten van de gezellige jachthaven, de mooie fiets- en wandelmogelijkheden en de nabijheid van het levendige stadscentrum.

Rust, natuur en ontspanning zijn dan ook belangrijke troeven van het fraaie Batalo-project. Binnenshuis is het heerlijk cocoonen in bijzonder

comfortabele, hedendaagse appartementen met een tijdloze, strakke en toonaangevende architectuur.

Tekst Wouter Peeters | Beeld Peter Moeskops BVBA

Nadat de bouwfases I, II en III van het Bataloproject

langs de Veldekensweg reeds eerder

gerealiseerd werden, wordt momenteel de laatste

hand gelegd aan Batalo IV. Deze laatste fase

omvat de realisatie van twee appartementsblokken,

die elk goed zijn voor veertien flats met

bijbehorende ondergrondse autostaanplaatsen

en bergingen. In zijn geheel bestaat de Batalosite

uit negen appartementsblokken met telkens

veertien appartementen, die indruk maken dankzij

hun moderne, stijlvolle architectuur. De gevels

van alle woonblokken zijn bekleed duurzaam

hout en gevelbepleistering, terwijl de aluminium

ramen zijn uitgevoerd in een stijlvolle, trendy

zwarte kleur.

De indeling van elk appartement is tot op zekere

hoogte individueel te bepalen door de respectievelijke

eigenaar. Zo kan hij of zij bijvoorbeeld

opteren voor een open of een eerder traditionele

keuken, voor een stortbad of een ligbad enzovoort.

Uiteraard worden er steevast kwalitatief hoogwaardige

materialen gebruikt om de klant een

gegarandeerd perfecte en duurzame afwerking te

garanderen. Alle appartementen worden volledig

conform het duidelijke lastenboek afgewerkt, zodat

zij perfect geschikt zijn voor private bewoning op

een toplocatie en/of een waardevolle investeringsopportuniteit

vormen.

De aluminium ramen zijn uitgevoerd in een stijlvolle, trendy zwarte kleur.

Belangrijke troefkaarten

“Zo dicht bij het water, De Nieuwe Kaai en het

centrum van Turnhout, maar ook nabij de snelweg:

dit is inderdaad een toplocatie”, beaamt

Jelle Moeskops, die instaat voor de dagelijkse

leiding van het bedrijf Peter Moeskops BVBA.

“Binnen het kader van dit grote project stond

onze onderneming in voor de productie en de

plaatsing van het buitenschrijnwerk, meer bepaald

de ramen met bijbehorende screens en

vliegenramen.” Reeds sinds vele decennia is

deze dynamische onderneming met focus op

de productie en plaatsing van ramen en deuren in

verschillende materialen een begrip bij aannemers

en particulieren die nieuwbouw- of renovatieprojecten

realiseren. Het bedrijf staat dan ook garant

voor kwalitatief zeer hoogstaande producten

aan een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Daarnaast

is de snelle, verzorgde levering en plaatsing

– steevast door de eigen medewerkers – een andere

troefkaart van Peter Moeskops BVBA. “Bovendien

beschikken we over een bijzonder uitgebreid

assortiment”, stelt Jelle Moeskops. “Dankzij onze

jarenlange expertise komen wij, in samenspraak

met de klant, tot de beste oplossing voor elk

project. In ons eigen, goed uitgeruste atelier

worden de ramen uiterst nauwkeurig op maat

geassembleerd om tot een perfect resultaat te

komen, dat vervolgens zorgvuldig geplaatst wordt

door onze eigen vakkundige medewerkers.”

92 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Batalo Turnhout

“Qua plaatsing

was het ‘een

eenvoudige

werf’ omdat

we alles vooraf

goed hadden

voorbereid”

In zijn geheel bestaat de Batalo-site uit negen appartementsblokken, die indruk maken dankzij hun moderne,

stijlvolle architectuur.

Langetermijnsamenwerking

Waarom voor dit project een beroep werd gedaan

op Peter Moeskops BVBA en niet op een van de

vele concullegabedrijven, verklaart onze gesprekspartner

als volgt: “In grote bouwdossiers als

Batalo is de prijs altijd een belangrijke factor, en

dat vinden ook wij alleen maar vanzelfsprekend.

Maar daarnaast zijn ook betrouwbaarheid en

voorspelbaarheid van primordiaal belang, naast

de beperkte afstand tussen de vestiging van

Peter Moeskops BVBA in Ravels en de bouwsite

in Turnhout. De doorlooptijden worden immers

steeds korter en daarom moest de aannemer er

staat op kunnen maken dat Peter Moeskops BVBA

niet alleen op de overeengekomen datum de

plaatsing uitvoerde, maar meteen ook eventuele

“De belangrijkste uitdaging in het Batalo-project was het plooiwerk van de aluminiumprofielen voor de

verschillende terrassen”, zegt Jelle Moeskops.

‘losse eindjes’ snel en vakkundig wegwerkte.” En

daar is de onderneming met verve in geslaagd.

Peter Moeskops BVBA volgt doelbewust de strategie

van een goede samenwerking met zijn klanten

met het oog op de lange termijn. Jelle Moeskops:

“Het is dan ook een feit dat we al meerdere

keren prima hebben samengewerkt met hoofdaannemer

Grammyco, zodat de rolverdeling haast

vanzelfsprekend was en ook een project van deze

omvang een vlot verloop kende.”

Uitdagend plooiwerk

Voor het schrijnwerk golden de standaard U-

waarden volgens EPB, die voor veruit de meeste

reguliere woningen gelden. De verschillende

afmetingen werden door de hoofdaannemer

doorgegeven aan Peter Moeskops BVBA, zodat

het zich niet over het opmeten hoefde te

bekommeren. Vanzelfsprekend vonden er heel

wat werfvergaderingen plaats, waarbij onder meer

de mogelijke raamafmetingen besproken werden,

naast aansluitingen, gedetailleerde ontwerpen

enzovoort. Jelle Moeskops: “De belangrijkste uitdaging

in het Batalo-project was waarschijnlijk

het plooiwerk van de aluminiumprofielen voor

de verschillende terrassen. Dit was een redelijk

omvangrijk werk, ook omdat er vaak screens en

vliegenramen bij hoorden. Tijdens de werffase

verliep alles heel vlot en precies zoals voorzien.

Qua plaatsing was het eigenlijk ‘een eenvoudige

werf’, maar dat komt natuurlijk omdat alles vooraf

heel goed werd voorbereid. Daardoor konden

al onze producten mooi ingepast worden, wat

makkelijk werken betekent.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

SK Invest (Buggenhout)

Architect

Adins – Van Looveren (Gent)

Hoofdaannemer(s)

Grammyco (Antwerpen)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 93


PROFESSIONALS IN

TOPKWALITEIT RAMEN,

DEUREN & GEVELS

• Snelle offertedienst

• Snelle levertijden

• Eigen productie en plaatsingsdienst

• CE-Markering

Peter Moeskops BVBA is reeds tientallen jaren een begrip bij aannemers en particulieren voor het realiseren

van nieuwbouw- en verbouwprojecten. Wij staan garant voor kwalitatief zeer goede ramen aan een correcte

prijs en snelle levering. Daarnaast beschikken we over een zeer uitgebreid assortiment. Onze jarenlange

ervaring in het produceren en plaatsen van ramen zorgt voor zelfkennis zodat wij samen met u tot de beste

oplossing komen voor uw project. Wij beschikken over een eigen atelier waar de ramen zorgvuldig en op

maat geassembleerd worden. Een perfect product en een tevreden klant zijn onze grootste uitdaging.


Peter Moeskops BVBA Kanaaldijk16D | 2380 Ravels

Tel: +32 (0)14 65 89 49 | Fax: +32 (0)14 65 93 31

jelle@petermoeskopsbvba.be | www.petermoeskopsbvba.be

Kanaaldijk 16D 2380 Ravels

www.petermoeskopsbvba.be


Ardooie d’Arta

NIEUW HOOFDKANTOOR

ALS EYECATCHER

Een gebouw ontwerpen dat er stijlvol uitziet en toch praktisch en compact is ingedeeld: dat was de opdracht bij de realisatie van het nieuwe

hoofdkantoor van d’Arta in Ardooie. Dankzij de trapsgewijs gestapelde compositie en de toevoeging van een accentvolume kreeg het complex

een leuke architecturale dynamiek.

Tekst Geoffrey Sabbe | Beeld GC Architecten

d’Arta is een familiebedrijf dat na de oprichting in 1988 uitgroeide tot een

wereldspeler in vriesverse producten. Jaarlijks verwerkt het bedrijf hoeveelheden

tot 250 miljoen kilogram. d’Arta telt negenhonderd personeelsleden,

waarvan er meer dan vierhonderd op de bedrijfssite in Ardooie aan de slag

zijn. En dat aantal blijft groeien: “In 1998 was het vorige gebouw al te klein

aan het worden”, zegt Dominique Degezelle, projectleider bij GC Architecten

uit Meulebeke. “Toen al werkten we mee om er een extra verdieping op

te plaatsen.”

Met een groei van gemiddeld 10 % per jaar kampte de firma al snel opnieuw

met plaatsgebrek. Een vijftal jaar geleden beslisten de zaakvoerders dan ook

om een volledig nieuw hoofdkantoor op te trekken. Ze hadden daar de ideale

locatie voor: een grasveld op de hoek van de Pittemsestraat en de Hazestraat,

de toegangspoort naar het bedrijf. “Ze schreven een wedstrijd uit waar

we met vier architecten aan deelnamen”, zegt Frederik Callens, architectzaakvoerder

bij GC Architecten. “Ons ontwerp kreeg de voorkeur.”

Compact gebouw rond centrale kern

Frederik Callens ontwierp een kantoorgebouw dat sinds begin dit jaar het

uithangbord van d’Arta is. “Omdat het langs een drukke verbindingsweg

ligt, kozen we voor een langwerpige gevel. Die maakt het gebouw visueel

aantrekkelijk. Toch is het een compact geheel, want de gestapelde compositie

is gebouwd rond een centrale kern. Intern is het gebouw zeer transparant en

organisatorisch ingericht.”

Het vrijstaande volume van 1.675 m² bestaat uit drie bouwlagen die trapsgewijs

op elkaar zijn gestapeld. Al was dat voor de wedstrijdfase niet de

bedoeling. “Ik heb zelf voorgesteld om boven op de eerste verdieping een

accentvolume te plaatsen”, zegt Frederik Callens. “Daardoor is het geen

statisch blok, maar een gebouw met een leuke dynamiek.”

Huiselijke touch

GC Architecten hield niet enkel rekening met een optimale zonoriëntatie,

maar ook met het uitgestrekte agrarische landschap aan de voorzijde.

“We hebben veel glas gebruikt, zodat het aangenaam werken is voor de

medewerkers”, zegt Dominique Degezelle. “We kozen voor beglazing met

een lage zontoetredingsfactor en luifels. Het tweede volume bestaat uit een

aluminium kader met lamellen aan de zijkant (voor de privacy).”

Het vrijstaande gebouw van 1.675 m² bestaat uit drie bouwlagen die trapsgewijs op elkaar zijn gestapeld.

96 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


d’Arta Ardooie

Frederik Callens: “Ik heb zelf voorgesteld om boven op de eerste verdieping een

accentvolume te plaatsen.”

Het tweede volume bestaat uit een aluminium kader met lamellen aan de zijkant.

De benedenverdieping van 732 m² is het langste volume en beschrijft een L-vorm.

“Gezien de ligging langs een

drukke verbindingsweg kozen

we voor een langwerpige

gevel. Die maakt het gebouw

visueel aantrekkelijk”

De benedenverdieping van 732 m² is het langste volume en beschrijft een

L-vorm. In de hoek liggen een refter en terras die naar het zuidwesten zijn

gericht. Er is een gescheiden inkomhal voorzien: vooraan is er plaats voor

de bezoekers, achteraan wordt er met een loket voor de chauffeurs gewerkt.

“Op het gelijkvloers kan je ook de landschapskantoren van de boekhouding

en administratie terugvinden”, zegt Frederik Callens. “De R&D-keuken met

proefruimte grenst aan het terras. Het toevoegen van een huiselijke touch is

voor ons heel belangrijk.” }

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

GOVAERE – RUWBOUW

Diepvriesgroentenbedrijf d’Arta deed een beroep op de expertise

van Govaere om de ruwbouw van zijn nieuwe hoofdkantoor

te realiseren. Het familiebedrijf uit Kuurne kan bogen op een

grote technische knowhow en onderscheidt zich door een

transparante aanpak. Projectleider Brecht Lernou: “Het nieuwe

gebouw van d'Arta telt drie bouwlagen en bestaat voornamelijk

uit kantoorruimte met diverse vergaderzalen. Wij stonden in voor

het lot 'open ruwbouw'. Na de plaatsing van de funderingsbalken

en funderingsplaat met uitgebreid rioleringsnetwerk konden we

beginnen met de bovenbouw. Deze bestaat uit een ter plaatse

gestorte betonnen liftschacht die fungeert als stevige kern,

gecombineerd met prefabbetonkolommen, poutrellen en welfsels.

Dankzij deze ‘eenvoudige’ manier van bouwen kon de dragende

structuur snel opgetrokken worden. Nadat de draagstructuur klaar

was, werkten we de gelijkvloerse gevel af met witte architectonische

betonpanelen. Ook op de tweede verdieping monteerden

we dergelijke panelen. Deze steunen op de complexe galvaluifelconstructie

die we rondom het gebouw plaatsten. Qua dakdichting

kozen we voor pvc. Alle werkzaamheden namen samen een vijftal

maanden in beslag. We zijn bijzonder trots op het resultaat.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 97


UW PARTNER

VOOR ELKE

AANNEMING

- Appartementen

- Kantoorgebouwen

- Openbare gebouwen

- Utiliteitsgebouwen

Pieter Verhaeghestraat 22,

8520 Kuurne

T. 056 23 15 90

info@govaere.be

Cap Horn

Projectontwikkelaar: POC partners

Architect: Project Arhitects Piet Bailyu

WWW.GOVAERE.BE

industriële elektriciteit en automatisatie

www.afschrift-nv.be

• industriële elektriciteit

industriële elektriciteit en automatisatie

• automatisatie

• engineering

• middenspanning

• siemens integrator

AFSCHRIFT N.V.

Gapaardstraat 28

B-8850 Ardooie

Tel: +32 (0)51 240 300

info@afschrift-nv.be


d’Arta Ardooie

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

OBUMEX – TOTAALINRICHTING

Wie Obumex zegt, zegt designkeukens en -meubels, maar

het West-Vlaamse familiebedrijf legt zich ook al meer dan 35

jaar toe op totaalinrichting. Niet enkel in woningen en appartementen,

maar ook in kantoorgebouwen zoals dat van d’Arta.

“De coronacrisis heeft de rol van de werkplek grondig herschreven”,

zegt managing director Geert Ostyn. “Ondernemingen

zijn steeds meer op zoek naar een partner die een slimme

werkomgeving creëert, waar werknemers met plezier naartoe

komen.” Bij d’Arta nam Obumex het hele gebouw onder

handen: van de geluidsabsorberende bevloering, de glazen

wanden, het vast en los meubilair tot de onzichtbare verlichting

in de lamellenplafonds. Ook de proefkeuken met een vlekvrij

composiet en de personeelskeuken zijn van de hand van

Obumex. “Dit maatwerk is aangevuld met hoogwaardig ergonomisch

kantoormeubilair van onder andere Tecno en Palmberg”,

zegt Geert Ostyn. “De verstelbare bureaus, vergadertafels en

directiebureaus passen harmonieus bij de bedrijfsidentiteit.

Het resultaat? Een aangename werkplek.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Er is een gescheiden inkomhal voorzien: vooraan is er plaats voor de bezoekers,

achteraan wordt er met een loket voor de chauffeurs gewerkt.

Glazen tussenwanden zonder deuren

De eerste verdieping van 541 m² is voorbehouden voor twee landschapszones

voor de sales- en marketingmedewerkers. Hun werkplek sluit aan bij de twee

directiebureaus. Op die manier kunnen de zaakvoerders gemakkelijk contact

zoeken met hun medewerkers. “We kozen voor glazen tussenwanden zonder

deuren”, zegt Dominique Degezelle. “In functie van de akoestiek voorzagen

we lamellen in het plafond. De keramische vloeren zijn in de werkzones

uitgerust met tapijten om geluidshinder te beperken.”

Het accentvolume van 402 m² omvat dan weer een opleidingsruimte met

een westelijk gericht terras. Voorts zijn er ook nog twee directieburelen

voor de twee andere vennoten voorzien. “Mochten er nog medewerkers bij

komen, dan kan de indeling uiteraard worden aangepast”, zegt Frederik

Callens. Dat er tevens aan duurzaamheid werd gedacht, is duidelijk:

zonnepanelen en warmtepompen zorgen voor verwarming en elektriciteit.

Op het gelijkvloers staat bovendien een transformator voor het laadpark

van de elektrische wagens. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

d’Arta (Ardooie)

GC Architecten (Meulebeke)

Govaere (Kuurne)

AFSCHRIFT -

AUTOMATISATIE EN ELEKTRICITEIT

Automatisatie, hoogspanning en industriële elektriciteit zijn

de specialiteit van de familie Afschrift uit Ardooie, van wie het

gelijknamige bedrijf 75 jaar bestaat. Afschrift NV stond in het

verleden al in voor de automatisering van de verpakkingslijnen

van d’Arta in de diverse vestigingen wereldwijd. Ook voor zijn

nieuw kantoorgebouw deed d’Arta een beroep op deze gespecialiseerde

firma. “We stonden ditmaal in voor de implementatie

van het GBS-systeem op PLC-niveau”, vat Alexander Kerkhof,

projectleider bij Afschrift, de opdracht samen. “Dat is automatisering

op industrieel niveau. Met slimme sensoren en touchpanels

worden de verlichting, schuifdeuren, stopcontacten, het

alarmsysteem enzovoort aangestuurd. Ook het energieverbruik

van het kantoor wordt uitgelezen. Er is ruimte voor een twintigtal

laadpalen en met een hoogspanningstransformator van 800

KVA voor de kantoren is d’Arta klaar voor de toekomst.” Voor de

vergaderzalen werden Evoko Liso Room Managers gebruikt. Via

touchpanels kunnen de zalen gereserveerd worden. De hoogwaardige

verlichting die Afschrift installeerde, is van Delta Light.

Het ging om 193 spotjes, 236 meter verlichtingsprofielen en

64 meter ledstrips. “Voor de tuinverlichting werkten we met

boomverlichting en plaatsten we pinspots in het gras”, aldus

Alexander Kerkhof. “Onze belangrijkste taak was voor een naadloze,

perfecte afwerking zorgen. We hebben er de hoogst mogelijke

kwaliteit geleverd.” Afschrift startte in 1946 met elektromotoren

en auto-elektriciteit. Sinds 2015 is met Bjorn Afschrift de derde

generatie aan zet.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 99


domotica by duotecno

Ten Briele 18.1 - Brugge

DOMOTICA AUDIO VIDEOFONIE DETECTOREN CAMERA ALARM


d’Arta Ardooie

INNOVATIEVE DOMOTICAOPLOSSINGEN

VOOR OP KANTOOR

Het nieuwe hoofdkantoor van d’Arta is niet enkel een architecturaal pareltje, ook binnen worden de zestig medewerkers omringd door de

modernste snufjes. Via de DT Gateway, een speciaal ontwikkelde module, zorgde de Brugse domoticafabrikant Duotecno voor de automatisering

van de audio- en videotoepassingen in de vergaderzaal.

Tekst Geoffrey Sabbe | Beeld Foto Kurt

“Onze DT Gateway is een speciale module die we hebben ontwikkeld om

verschillende protocollen te koppelen”, zegt Burt Eeckhout.

Duotecno uit Sint-Michiels is al twintig jaar fabrikant van domoticaoplossingen

voor woning- en gebouwautomatisering. Terwijl het bedrijf van Peter Gitsels

en Burt Eeckhout vroeger werkte met een gesloten systeem dat vooral werd

toegepast in de villabouw, heeft Duotecno nu al twee jaar een opensourcesysteem.

Die oplossing verhoogt ook het comfort in kantoorgebouwen. “Onze

DT Gateway is een speciale module die we hebben ontwikkeld om verschillende

protocollen te koppelen”, zegt Burt Eeckhout. “Door de DT Gateway bijvoorbeeld

te gebruiken in combinatie met de Apple Home Kit kan je de installatie

bedienen vanaf al je Apple-toestellen. Hetzelfde geldt voor een integratie met

Smappee, Somfy screens, KNX-protocollen ... De toestellen kan je aansturen via

spraakassistent Siri.”

Casestudy en ondersteuningsteam

Zestig personeelsleden namen begin dit jaar hun intrek in het nieuwe gebouw

van d’Arta. Op de bovenverdieping is een grote vergaderzaal ingericht,

waarvoor Duotecno de domotica leverde. “We stonden in voor het audio- en

videoverhaal”, zegt Peter Gitsels. “We integreerden de muziek, projectie, Teamsvergaderingen,

het partygedeelte ... Alles werd eerst intern en via een casestudy

uitgewerkt. Zo ziet de klant al voor de installatie hoe zijn domotica zal werken.”

Op de bovenverdieping van het nieuwe d’Arta-gebouw is een grote vergaderzaal

ingericht, waarvoor Duotecno de domotica leverde.

“Ter voorbereiding kwam de

klant langs in onze showroom,

zodat hij op voorhand zag

hoe alles werkt”

De installatie gebeurt via zelfstandige installateurs die maandelijks worden

opgeleid door Duotecno. Het bedrijf stuurt zelf een vijfkoppig ondersteuningsteam

mee. Voor de integratie van de audiospeakers bij d’Arta maakte Duotecno

gebruik van de gepatenteerde Trimless-armaturen van zusterbedrijf Xillo. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 101


Project Louise-Marie Antwerpen - realisatie van Groep Vorsselmans met Aliplast Aluminium Systems - Foto Yvan Glavie

Uw partner voor al het aluminium buitenschrijnwerk

Aliplast Aluminium Systems biedt een totaalpakket aan duurzame aluminium systemen

aan: ramen, deuren en schuiframen, maar ook glasgevels en aluminium gevelbekleding,

en natuurlijk veranda’s, lichtstraten, terrasdaken met glas of aluminium lamellen, ja, zelfs

binnenschrijnwerk. Een team van ervaren ontwerpers en ingenieurs staat klaar om u te

assisteren bij alle mogelijke projecten.

Voor meer info: zie www.aliplast.com of mail naar info@aliplast.com


Duurzaam

verwarmen en

koelen dankzij

de onmetelijke

kracht van

de natuur

www.ithodaalderop.be


THERMISCH COMFORT TROEF

IN SOCIALE BEN-APPARTEMENTEN

De tijd dat sociale woningen gelijkstonden aan architecturale eenheidsworst en gebrekkig comfort lijkt definitief voorbij. Een mooi voorbeeld

van deze positieve evolutie is ecowijk De Vloei in Ieper, waar de bewoners van de sociale appartementen beschikken over een vooruitstrevend

verwarmingssysteem op basis van individuele geothermische warmtepompen. “Dit bewijst dat sociale woningbouw niet hoeft onder te doen voor

de klassieke projectbouw of andere residentiële realisaties”, klinkt het bij HVAC-leverancier Itho Daalderop.

Tekst Tim Janssens

| Beeld Itho Daalderop, Luc Roymans

De bewoners van de sociale appartementen in ecowijk De Vloei beschikken over een vooruitstrevend verwarmingssysteem op basis van individuele

geothermische warmtepompen.

Mocht er een lijstje samengesteld worden met

recente projecten die een belangrijke steen in

de rivier verleggen, dan zou De Vloei zeker in

aanmerking komen. Deze nieuwe ecologische

wijk ten oosten van Ieper toont aan dat duurzaam

bouwen en sociale huisvesting elkaar niet

hoeven uit te sluiten. Sterker nog: mits voldoende

engagement en ambitie kunnen ze zelfs meer

zijn dan de som der delen. Stad Ieper, het WVI

en Atelier M A+P lieten niets aan het toeval

over en zetten resoluut in op stijlvolle architectuur,

kwalitatieve openbare ruimte, energiezuinigheid,

een minimale milieu-impact en een

maximaal wooncomfort. Het resultaat is een

duurzame, futureproof wijk met verschillende

types BEN-woningen, waaronder twee fraaie

blokken met tien sociale koopappartementen

en twaalf huurappartementen.

Compacte waterwaterwarmtepompen

Dat er sprake is van energiezuinigheid, een minimale

milieu-impact en een maximaal wooncomfort,

is onder meer te danken aan het vooruitstrevende

verwarmingssysteem, waarbij met water gevulde

bodemlussen individuele geothermische warmtepompunits

van Itho Daalderop (WPU 5G) voeden.

De water-waterwarmtepompen staan rechtstreeks

104 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


“Het grote voordeel van dit systeem is dat de bewoners hun individueel comfort

op punt kunnen stellen, terwijl de units samen de collectieve geothermische bron

regenereren”, legt Sam Van Gerwen uit.

De warmtepompen zijn geïnstalleerd in een compacte 60x60 cm-opstelling en

nemen dus heel weinig plaats in.

“Vooruitstrevende en futureproof geothermiesystemen hebben

wel degelijk hun plaats in sociale woningbouw”

in voor de lokale verwarming, passieve koeling

en productie van sanitair warm water. “Het grote

voordeel van dit systeem is dat de bewoners hun

individueel comfort op punt kunnen stellen, terwijl

de units alles in evenwicht houden door samen de

collectieve geothermische bron te regenereren”,

legt Sam Van Gerwen van Itho Daalderop uit. “De

warmtepompen zijn geïnstalleerd in een compacte

60x60 cm-opstelling en nemen dus heel weinig

plaats in, wat ze zeer geschikt maakt voor sociale

woningbouw. Een andere troef is dat ze erg onderhoudsvriendelijk

zijn en verschillende generaties

meegaan. We geven er dan ook 25 jaar garantie

op. Eigenaars en beheerders kunnen met andere

woorden op hun twee oren slapen en hoeven er na

installatie niet meer naar om te kijken.”

Laag verbruik, hoog rendement

Een van de belangrijkste pluspunten van de individuele

geothermische warmtepompen in de sociale

wooneenheden van De Vloei is dat ze een significante

bijdrage leveren aan de realisatie van de

klimaatdoelstellingen. “Er is geen energiezuinigere

oplossing dan een geothermische warmtepomp,

want ze combineert het laagste verbruik met

het hoogste rendement”, stelt Sam Van Gerwen.

“Ter illustratie: in vergelijking met een klassieke

gaswandketel bedraagt de rendementswinst meer

dan 275 %! Daarnaast worden onze geothermische

warmtepompen gevoed door PV-panelen

op het dak en vergen ze een minimum aan stroom

om de gewenste temperaturen te handhaven.

Bovendien hebben ze een positieve impact op het

EPB-verhaal, zijn ze bestand tegen de grillen van de

energiemarkt en zullen ze tegen 2050 nog steeds

aan alle milieunormen voldoen.”

Individueel versus collectief

Sociale huisvesting en individuele geothermische

klimatisatie lijkt voor velen een contradictio in

terminis. Niets is minder waar, benadrukt Sam Van

Gerwen. “We zetten ons af tegen het dogma dat

collectieve warmtepompsystemen het summum

zijn, aangezien ze niet per se goedkoper zijn en vaak

toegevingen vergen op het vlak van individueel

wooncomfort. De flexibiliteit van individuele

geothermische verwarming is een enorme troef.

De bewoners kunnen zelf bepalen wanneer ze

verwarmen of passief koelen. Geen overbodige

luxe, want de wensen en behoeften kunnen sterk

variëren. Los van de individuele voorkeur van de

bewoners zal er in zuidgerichte appartementen

bijvoorbeeld sneller nood zijn aan koeling, terwijl

sommige buren nog volop aan het verwarmen zijn.

Om hetzelfde comfortniveau te kunnen garanderen

met collectieve warmtepompsystemen moet je

met buffervaten en verschillende verdeelkringen

werken, wat de HVAC-installatie een stuk complexer

en duurder maakt.”

Mooi totaalpakket

De keuze voor individuele geothermische warmtepompen

bewijst dat er niet alleen architecturaal,

maar ook op het vlak van technieken steeds

progressiever gedacht wordt in de sociale woningbouw.

“Een evolutie die wij uiteraard sterk toejuichen.

Het is een oplossing die we ook zouden

toepassen in een luxueus nieuwbouwproject in

Knokke, dus dat spreekt boekdelen”, zegt Sam Van

Gerwen. “Kortom: vooruitstrevende en futureproof

geothermiesystemen hebben wel degelijk hun

plaats in sociale woningbouw en passen perfect

binnen het financiële plaatje. De Vloei is een

echt ‘textbookproject’, waarbij we alles hebben

kunnen afvinken: maximaal comfort, futureproof,

duurzaam, onderhoudsvriendelijk, economisch

haalbaar en ecologisch voordelig … Het is een

mooi totaalpakket waar we erg trots op zijn!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 105


Nazareth BOONS FIS

De nieuwbouw van BOONS FIS in vol ornaat.

GEEN STANDAARDDOOS

MET STANDAARDAFWERKING

In november 2021 werd het nieuwe kantoorgebouw van BOONS FIS in Nazareth opgeleverd. Die bedrijfsuitbreiding was nodig, want de

familieonderneming – met reinigingssystemen voor de industrie als corebusiness – voert momenteel een grote expansie door.

Tekst Wouter Peeters | Beeld Marc Scheepers, Mathieu Gijbels

BOONS FIS is een familiebedrijf in de ware betekenis van het woord, met Freddy

Boons als algemeen directeur, zijn echtgenote die de algemene administratie

voor haar rekening neemt en hun twee kinderen die respectievelijk instaan

voor verkoop en sales support en inkoop, personeelszaken en magazijnbeheer.

Het volledige team telt nu vijftien mensen. De corebusiness van BOONS

FIS (Food & Industrial Supplies) is het ontwerpen, produceren en installeren

van reinigingssystemen, drukverhogingspompen en desinfectieapparatuur,

naast het aanbieden van industriële wasinstallaties, mechanische handlingapparatuur

en persoonlijke hygiëneapparatuur. Ook de vervaardiging van

integraal maatwerk behoort tot de mogelijkheden.

Verdubbelen

BOONS FIS noteert een jaarlijkse groei van 15 à 20 % en heeft de ambitie

om niet alleen de omzet, maar ook het personeelsbestand in zeven jaar tijd

te verdubbelen. Maar om de export op te voeren en de productiecapaciteit

De gevel van het nieuwe magazijn.

106 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BOONS FIS Nazareth

Ruime vergaderzalen met een overvloedige natuurlijke lichtinval.

De ruime kantoren, waar het aangenaam en huiselijk werken is.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

De fraaie, functionele en lichte onthaalruimte.

te verhogen, is er ruimte nodig. De recente uitbreiding van bedrijvenzone

‘De Prijkels’ in Nazareth (Deinze) tot wat vandaag ‘Groot Prijkels’ heet, kwam

dan ook als geroepen om de bedrijfsexpansie vorm te geven. De nieuwe

infrastructuur, gebouwd in de uitbreidingszone van het bedrijventerrein, is

vier keer omvangrijker dan de voormalige vestiging.

Heel hoge afwerkingsgraad

Steven Renaer was bij hoofdaannemer Mathieu Gijbels projectleider voor

deze fraaie realisatie. “Mathieu Gijbels trad eerder op als pilootaannemer,

omdat ik als projectleider ook de nevenaannemingen voor de nieuwbouw

van BOONS FIS in goede banen leidde”, aldus Steven Renaer. “We stonden

in voor alle grond- en rioleringswerken, funderingen, ruwbouw (constructie

en dak), buitenschrijnwerk en betonvloeren, binnenafwerking (wanden,

plafonds, vloerbekleding, deuren, schilderwerken …) en omgevingsaanleg

(parking en groenvoorziening). Reeds vanaf het begin was het duidelijk dat

zowel zaakvoerder Freddy als de architecten een heel hoge afwerkingsgraad

verwachtten. Voorts was de planning uiteraard heel belangrijk met het oog

op de geplande verhuis. Er werden geen compromissen gesloten tussen de

functionaliteit en de esthetiek. Het geheel diende dus mooi en strak te zijn,

maar tegelijkertijd ook heel functioneel. En dat alles in een huiselijke sfeer.”

In de aanvangsfase voor de werkzaamheden draaide de projectvoorbereiding

op volle toeren. Er was vaak contact tussen de verschillende interne diensten,

NIVOLO – CHAPEWERKEN

Chapewerken mogen dan wel onzichtbaar zijn, toch blijken ze

keer op keer van onschatbare waarde te zijn voor de perfecte afwerking

van elk type nieuwbouw of renovatie. Vakmanschap is voor

dat soort werken dan ook geen overbodige luxe. Daarom werd de

chapeopdracht voor het nieuwe kantoorgebouw van BOONS FIS

toevertrouwd aan Nivolo (Zulte). Dit bedrijf, dat in 2020 voortvloeide

uit de fusie van Bracke Bouw en Hellingsbeton Bracke, specialiseert

zich in hellingsbeton, vloerisolatie en chape, alsook akoestische

vloerisolatie. “Daarnaast is er ons zusterbedrijf Decolo, dat zich op

decoratieve betonvloeren toelegt”, aldus zaakvoerders Benjamin

Talpe en Jonas Vanthuyne. “Onze grote sterke is dat we altijd de

juiste oplossing voor elk project kunnen aanbieden. We besteden

dan ook heel wat tijd aan het voortraject, onder meer met een

werfbezoek. Op die manier kunnen we de klanten een correcte

offerte bezorgen voor uitvoering. Verder hebben we een betrouwbare

planning en staan we erop kwalitatief werk af te leveren.”

waarbij de projectvoorbereider (tekenaar) nauw samenwerkte met de projectleider.

Vanaf dan was er ook bijna wekelijks overleg met de bouwheer en de

architect. Enerzijds om zicht te hebben op de stand van zaken en anderzijds

om kort op de bal te kunnen spelen.

Geen standaardloods

De nieuwe loods bestaat uit een combinatie van witte betonpanelen met een

zwarte polycarbonaatvoorgevel en zwart buitenschrijnwerk. Er zijn verschillende

lichtstraten voorzien om een overvloedige natuurlijke lichtinval in het magazijn

te creëren. Ook het kantoor is opgebouwd met witte betonpanelen, in combinatie

met witte en zwarte sandwichpanelen voor de inpandige terrassen. De

gevel bestaat grotendeels uit grote raampartijen, die op de kopgevel voorzien

zijn van witte, zonwerende lamellen. Intern werd er geopteerd voor een veelheid

aan warme, duurzame materialen die eerder een huiselijk karakter creëren in

plaats van een industrieel-zakelijke look. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 107


Nazareth BOONS FIS

“Door onze snelle, structurele

aanpak konden we alles

onder controle houden”

“Dit is echt een typisch Mathieu Gijbels-gebouw”, meent Steven Renaer. “Een

combinatie van werkplaats/magazijn en kantoor, en dat bijzonder high-end. Het

is dus niet de standaarddoos met standaardafwerking. Ook qua omvang ligt

deze realisatie 100 % in lijn met het DNA van Mathieu Gijbels, naast de ongedwongen

en persoonlijke aanpak die een (potentiële) klant vertrouwen geeft.”

Uitdagingen

Helaas verliepen de bouwwerkzaamheden niet helemaal zonder slag of stoot,

zo blijkt. “De bouwfase begon in een bijzonder natte periode, wat het zowel op

de site als voor de werfarbeiders heel zwaar maakte”, herinnert Steven Renaer

zich. “En dan was er de coronapandemie. Vooral voor het buitenschrijnwerk

moesten we heel wat werk verzetten om leveringen toch nog tijdig te kunnen

ontvangen. COVID-19 was werkelijk een bijkomende stressfactor, waarvan

niemand wist hoe het zou uitdraaien. Bovendien was er de moeilijke combinatie

van ‘snel’ en ‘high-end’. De kunst bestond erin om de trein op snelheid

te houden én om ondertussen het oog voor detail niet te verliezen. Door onze

snelle en structurele aanpak zijn we er echter in geslaagd om alle uitdagingen

wonderwel onder controle te houden.”

DE SPECIALIST

IN CHAPE &

VLOERISOLATIE

De hal van het nieuwe magazijn.

Industriezone Zaubeek

Oude Waalstraat 288,

9870 Zulte

T. +32 9 278 08 88

info@nivolo.be

NIVOLO.BE

“Het was een bijzonder fijne samenwerking tussen architect, bouwheer,

Mathieu Gijbels en de vele andere onder- en nevenaannemers”, besluit Steven

Renaer. “Freddy Boons volgde alles van heel nabij op en liet zich bijzonder

goed begeleiden, met dit fantastische resultaat als gevolg. Het is een project

waar ik zelf ook heel fier op ben.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

BOONS FIS (Nazareth)

Architect

mortelmans van tricht architecten (Antwerpen)

Hoofdaannemer(s) Mathieu Gijbels (Oudsbergen)

108 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


CREATEX

Een nieuwe reeks akoestische

en decoratieve gipsplaten voor

plafonds.

Voordelen

Akoestisch absorberend

Luchtzuiverend

Snel en eenvoudig te plaatsen

dankzij V-kantafwerking

Geschikt voor nieuwbouw en renovatie

3 verschillende

perforaties

www.siniat.be


Brussel Gezinsbond

De houtkleurige linoleumvloer in de inkomzone past perfect bij het meubilair en is in visgraatpatroon gelegd om het interieur

extra cachet te geven.

GEZINSBOND OMARMT

HET NIEUWE WERKEN

Een nieuw jaar, een nieuw begin! Sinds maandag 3 januari opereert de Gezinsbond vanuit ‘The Cosmopolitan’, een voormalige kantoor- en

ziekenhuistoren die werd omgetoverd tot een fraai woon-werkgebouw. De cascoruimte op het gelijkvloers en de eerste verdieping werd

volledig op maat ingericht en afgewerkt, al bracht dit enkele complexe uitdagingen met zich mee …

Tekst Tim Janssens | Beeld Bart Gosselin

De coronacrisis heeft heel wat bedrijven en organisaties ernstig doen

nadenken over hun infrastructuur en modus operandi. Nu flex- en telewerk

eindelijk ingeburgerd zijn, zijn grote kantoren met een volledige bezetting

niet langer een must. Ook de Gezinsbond trok zijn conclusies en ruilde

zijn verouderde uitvalsbasis in de Troonstraat in voor ‘The Cosmopolitan’.

Dit rijzige woon-werkgebouw herbergt niet alleen kantoorruimte op het

gelijkvloers en de eerste verdieping, maar ook 158 appartementen op de

bovenliggende niveaus. Het is in deze bijzondere context dat de Gezinsbond

sinds de jaarwisseling 140 mensen tewerkstelt.

Van 5500 naar 1500 m²

De Gezinsbond was al een tijdje aan het uitkijken naar een nieuwe locatie. De

voormalige hoofdzetel dateerde uit 1970 en voldeed niet langer aan alle hedendaagse

normen. “Als gevolg van enkele verbouwingen ontstond er door de jaren

heen een doolhof van 5500 m², waardoor sommige medewerkers ver van elkaar

zaten. We wilden efficiënter met onze ruimte omspringen en collega’s op een

andere manier met elkaar laten samenwerken. Aangezien een nieuwe renovatie

torenhoge kosten met zich zou meebrengen, kozen we voor ‘The Cosmopolitan’.

We beschikken er over 1500 m² kantoorruimte, maar onder meer dankzij toegenomen

telewerk moet dat zeker volstaan”, zegt Jeroen Sleurs, algemeen directeur

van de Gezinsbond, dat het gelijkvloers en de eerste verdieping van het gebouw

casco aankocht. Aannemer Pellikaan richtte de nieuwe hoofdzetel in op basis van

een ontwerp van archipelago. “De kantoorruimte is volledig toegespitst op ‘het

nieuwe werken’, inclusief flexibele zones om te vergaderen en te pauzeren”, vertelt

Stijn Biesemans, projectleider bij Pellikaan. “Het was een ietwat atypisch project

voor ons, al lag het gezien onze uitstekende band met de bouwheer wel in de lijn

der verwachtingen. In 2016 renoveerden we al een vakantieverblijf van de Gezinsbond

in Koksijde en inmiddels hebben we zelfs al een derde project opgeleverd,

dat we meteen na de realisatie van de nieuwe hoofdzetel hebben uitgevoerd.

Het was fijn dat we onze expertise ook mochten etaleren in ‘The Cosmopolitan’.”

110 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Gezinsbond Brussel

De kantoorruimte is volledig toegespitst op ‘het nieuwe werken’, inclusief flexibele

zones om te vergaderen en te pauzeren.

De Gezinsbond ruilde zijn verouderde uitvalsbasis in de Troonstraat in voor

‘The Cosmopolitan’, een spraakmakend renovatieproject aan de Arduinkaai.

Dé blikvanger in het interieur is de fraaie spiltrap, die beide kantoorniveaus

met elkaar verbindt.

Geen kinderspel

Vooraleer de nieuwe hoofdzetel van de Gezinsbond concreet vorm kreeg,

moesten er eerst enkele (stabiliteit)technische uitdagingen overwonnen

worden. “Aangezien het om een gerenoveerd gebouw ging, waren de

maximale vloerlasten zeer beperkt. We hebben dus heel wat verstevigingsprofielen

moeten plaatsen om de kantoorruimte naar behoren te kunnen

inrichten. Het had zelfs impact op de keuze en positionering van de noodstroomvoorziening”,

legt Stijn Biesemans uit. “Ook de implementatie van de

technieken was allerminst kinderspel, aangezien er zeer weinig plaats was

voor de ventilatiegroepen en warmtewisselaars. In de voorbereidingsfase

zijn dan ook meerdere studies uitgevoerd om na te gaan waar we ze konden

plaatsen. Uiteindelijk hebben we Daikin-units geïnstalleerd in de kelder.

Nadat de technische vraagstukken waren uitgeklaard, is het project in een

stroomversnelling terechtgekomen. Midden mei 2021 zijn we kunnen starten

met de benodigde afbraakwerken en de opbouw van de vloeren, de plafonds

en de rest van het interieur.”

Blikvanger vereist kunstgrepen

De open kantoorruimte is met behulp van systeemwanden ingedeeld in

kleinere ‘vergaderbubbels’ en geluidsdichte werkplekken. Zo kunnen de

werknemers zich indien nodig even afzonderen. De houtkleurige linoleumvloer

in de inkomzone past perfect bij het meubilair en is in visgraatpatroon

gelegd om het interieur extra cachet te geven. Dé blikvanger is echter de

fraaie spiltrap, die beide kantoorniveaus met elkaar verbindt. Hij springt

meteen in het oog wanneer je door de bestaande houten toegangsdeur stapt.

“Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om de trap te installeren”,

geeft Stijn Biesemans aan. “Er waren immers geen stabiliteitselementen

voorzien, waardoor we ‘on the spot’ de nodige kunstgrepen moesten uithalen

om de lasten horizontaal te verdelen. De witgelakte stalen trap is in meerdere

stukken aangevoerd en ter plaatse geassembleerd. Hij is eveneens bekleed

met houtkleurig linoleum om een naadloze overgang met het vloeroppervlak

in de inkomzone te garanderen.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 111


www.pellikaan.be

We build strong relationships

and future-proof buildings.

Meer dan 70 jaar D&B

Excelsiorlaan 1 bus 4

1930 Zaventem

info@pellikaan.be


Gezinsbond Brussel

“Dankzij doelbewuste materiaalkeuzes konden we de impact van de coronacrisis tot een minimum beperken”, zegt Stijn Biesemans.

“Het was een mooi en

complex project dat de

nodige flexibiliteit en

inventiviteit vergde”

De open kantoorruimte is met behulp van mobiele systeemwanden ingedeeld in

kleinere ‘vergaderbubbels’ en geluidsdichte werkplekken.

Doelbewuste materiaalkeuzes

Dat de werf zich in het centrum van de stad bevond, vormde eveneens een

pittige uitdaging, benadrukt Stijn Biesemans. “In logistiek opzicht hadden

we bijna geen opties. Zo hebben we stevig moeten lobbyen om de werfkeet

te kunnen neerpoten op een bestaande parking. Bovendien moesten we

maximaal rekening houden met de omwonenden. Om geluidshinder te vermijden,

hebben we bijvoorbeeld specifieke akoestische metingen gedaan en

een speciale overkapping met dempers over de ventilatieroosters geplaatst

die de luchtstroom afbuigt naar de straat. Uiteraard moesten we alle technische

voorzieningen in de juiste kleur lakken, zodat het straatbeeld en

het geveluitzicht er niet onder lijden. Half november 2021 hebben we de

nieuwe hoofdzetel opgeleverd, dus exclusief het bouwverlof hebben we de

klus op een vijftal maanden geklaard. Dankzij doelbewuste materiaalkeuzes

konden we de impact van de coronacrisis tot een minimum beperken. Veel

voorgeschreven materialen waren niet voorradig en door de strakke timing

was wachten op een volgende productiebatch geen optie, dus het was zaak

om goed te anticiperen en kort op de bal te spelen. Uiteindelijk zijn de gekozen

alternatieven minstens even goed of soms nog beter dan de materialen die

oorspronkelijk voorzien waren – ik denk onder meer aan de verhoogde vloer

op de eerste verdieping. Kortom: het was een mooi en complex project dat

de nodige flexibiliteit en inventiviteit vergde. Daardoor zijn we eens zo fier op

het eindresultaat!” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Gezinsbond (Brussel)

archipelago (Brussel, Leuven)

Pellikaan (Zaventem)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 113


Waasmunster Pontrave

TAPIJTENFABRIEK WORDT NIEUWE DORPSWIJK

De reconversie van de voormalige site van tapijtenfabrikant Desso in het centrum van Waasmunster krijgt stilaan vorm. Na het kmo-gedeelte

is nu ook fase 2 met elf energiezuinige grondgebonden woningen afgewerkt. Binnenkort wordt de laatste stap in de transformatie gezet met

de bouw van twee urban villa’s, maar nu al is duidelijk dat ‘Pontrave’ een prestigeproject bij uitstek is.

Tekst Timesaver |

Beeld Charles-Luka Schweizer

Waasmunster is een pittoresk dorpje dat baadt in

het groen. Dankzij de centrale ligging vlak bij de

E17, de lokale winkels en restaurants, het nieuwe

cultureel centrum met sportcomplex en zelfs een

lagere school is het een residentiële hub met vele

troeven. De enige blaam was tot voor kort de site

van Desso, die zich pal onder de kerktoren bevond.

De verouderde en verwaarloosde industriële gebouwen

en verhardingen zorgden jarenlang voor

een troosteloze aanblik. “Toen de tapijtenproducent

zijn activiteiten overhevelde naar de nieuwe vestiging

in Dendermonde, wilde het management de

site verkopen of zelf omtoveren tot een woonzone.

Als huisaannemer van Desso vonden wij dit een

gedroomde opportuniteit om samen met onze

ontwikkelingsfirma Sterrebuilding onze reconversieactiviteit

verder uit te bouwen”, vertelt Wim De

Thaey, gedelegeerd bestuurder bij Sterrebuilding nv.

Via brownfieldconvenant

Het was zeker geen evident project, vooral omdat

de neuzen van veel partijen in dezelfde richting

moesten wijzen. “Zelf wilden we de site een gemengde

functie geven, waar oud en nieuw op een

duurzame manier met elkaar verenigd worden”,

verduidelijkt Wim De Thaey. “In functie van de

vroegere industrie was de site volledig ingekleurd

voor economische invulling. Dankzij een brown-

114 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Pontrave Waasmunster

De kmo-zone bestaat uit een mix van gerenoveerde

kantoren en opslagruimtes van Desso en

meerdere nieuwbouwvolumes.

fieldconvenant konden we met alle betrokken

overheden rond de tafel gaan zitten om de case

te bespreken. De idee om eerdere functies met

elkaar te verweven, was dus reeds aanwezig bij de

privatieve initiatiefnemers. Deze denkpiste werd

snel mee opgenomen door de lokale overheid, die

er zelfs een interessante locatie voor een nieuwe

brandweerkazerne in zag. Uiteindelijk bleek het

opstarten van een brownfieldconvenant de juiste

zet. In 2017 werd in rechtstreeks overleg met alle

betrokken overheden, de gemeente Waasmunster,

de provincie Oost-Vlaanderen, het Departement

Omgeving, Erfgoed én Interwaas een masterplan

voor de site goedgekeurd, waarna het vereiste

RUP door de overheid werd geformaliseerd.”

Kmo- en woonzone verenigd

Pontrave wordt in eerste instantie een plaats waar

het fijn wonen is. Daarom werd de site uitgebreid

met een stukje openbaar domein dat voorheen

dienstdeed als speelplein en parking. “Hiermee

Specifieke bouwdelen van het industriële verleden

werden behouden, zoals de fabrieksschouw en

de sheddaken.

“De verwevenheid van diverse bestemmingen en

gebruiksvormen uit zich via een expliciete connectie tussen

economie, gemeenschapsvoorzieningen en wonen”

De elf nieuwe energiezuinige, grondgebonden woningen zijn ruim en genieten volop van natuurlijk daglicht.

komen we uit op een oppervlakte van 2 hectare

die intelligent benut wordt”, aldus Wim De Thaey.

“De verwevenheid van diverse bestemmingen en

gebruiksvormen uit zich via een expliciete connectie

tussen economie, gemeenschapsvoorzieningen en

wonen. Ook worden er een aantal groenbuffers ingebouwd

en publieke parkeerplaatsen gecreëerd.”

Concreet werd de rechterkant van het domein

omgetoverd in een kmo-zone. Deze bestaat uit een

mix van gerenoveerde kantoren en opslagruimtes

van Desso en meerdere nieuwbouwvolumes,waaronder

een brandweerkazerne, diverse kleine

industriële units en twee conciërgewoningen.

Specifieke bouwdelen van het industriële verleden

werden behouden, zoals de fabrieksschouw en de

sheddaken. Aan de andere kant is er het woongedeelte

met elf energiezuinige grondgebonden

woningen en twee moderne urban villa’s (elk

met elf entiteiten die als woonvolume of praktijkruimte

voor vrije beroepen worden ingevuld).

De overgang tussen de economische invulling en

het woongedeelte gebeurt door middel van een

nieuwe openbare weg, geflankeerd door groenen

parkeervoorzieningen. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 115


Dero Construct

Uw veelzijdige bouwpartner

RESIDENTIE PONTRAVE

WAASMUNSTER

JOUW GROENE THUIS

ZON, LICHT EN ZICHT

GEPERSONALISEERD

SLECHTS 6% BTW

LAGE ENERGIEFACTUUR

VOLLEDIG AFGEWERKT

AANGENAAM WONEN

Dero Construct nv

Lokerenbaan 39

9240 Zele

T 052 45 02 58

info@dero.be

www.by-dero.be


Pontrave Waasmunster

De volumes zijn eerder als een traditionele ruwbouw opgetrokken, met dunbedgevelmetselwerk in een variatie van bruine, rode en donkergrijze tinten.

Duurzaamheid troef

De ontwikkeling gebeurde door Sterrebuilding,

de zustervennootschap van Dero Construct, dat

de praktische realisatie voor zijn rekening nam.

“Na een voortraject van ongeveer vier jaar zijn we

eind 2018 gestart met de sloopwerken”, vervolgt

Wim De Thaey. “Het puin hebben we ter plaatse

verwerkt volgens de normen en gerecupereerd

voor de funderingen onder de nieuwe gebouwen

en wegenissen. In 2019 werd gestart met de bouw

en renovatie van het kmo-gedeelte, om een jaar

later dan de elf grondgebonden lage-energiewoningen

met tuin te bouwen. Deze omvatten

telkens een gelijkvloers, volwaardige verdieping

en afgewerkte zolder. Opvallend is het uitzicht

vanuit de woningen op de groene Durmevallei.

De volumes zijn eerder opgetrokken als een traditionele

ruwbouw, met dunbedgevelmetselwerk

in een variatie van bruine, rode en donkergrijze

tinten. Een grote erker, afgewerkt in een volkern

die qua kleur overeenstemt met het donkerbruine

aluminium buitenschrijnwerk, zorgt enerzijds

voor een optimaal gebruik en lichtinval op de

zolderverdieping. Anderzijds brengt dit een speels

accent in de architectuur, die vrij sober is opgevat.

Natuurlijk zijn het duurzame en toekomstgerichte

woningen die worden verwarmd en gekoeld met

warmtepompen die op creatieve manier in het

concept zijn verwerkt. Ze bevinden zich immers

in een houten constructie voor de woonunit, die

tegelijkertijd dienstdoet als opbergruimte voor

de vuilnisbakken.”

Leerrijk traject

De twee urban villa’s die samen ‘Residentie

Pontrave’ vormen, worden in eenzelfde architectuur

opgetrokken. “Ook daarbij staat maximale connectie

met het landschap centraal”, vertelt Wim

De Thaey. “Alle entiteiten krijgen verdiepingshoge

ramen en ruime terrassen tot wel 41 m². Net als bij

de woningen wordt er volop ingezet op hernieuwbare

energie aan de hand van warmtepompen en

zonnepanelen. Dit zal resulteren in een E-peil van

20. Elke eigenaar heeft zijn eigen parkeerplaats

ter hoogte van het maaiveldniveau onder de gebouwen,

waar ook een erg grote fietsenstalling

wordt voorzien. We hopen het project medio 2024

op te leveren en zullen daarmee ons grootste eigen

reconversieproject tot dusver hebben verwezenlijkt.

Het is een uiterst leerrijk traject, zelfs voor Dero

Construct, dat als klasse 8-bouwbedrijf al vele jaren

een gevestigde waarde is. Hoewel we ruim dertig

jaar ervaring in de meest uiteenlopende projecten

in de utiliteits-, industrie-, kantoor- en residentiële

bouw kunnen voorleggen, is Pontrave toch wel

een uitzonderlijk project. Niet in het minst door de

combinatie van de vele functies en de brug tussen

oud en nieuw die deze site kenmerken.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Sterrebuilding (Zele)

Architect

Woningen en urban villa’s:

Abscis Architecten (Gent)

Kmo-gedeelte:

Architectenbureau Geert Symoens (Zele)

Hoofdaannemer(s)

Dero Construct (Zele)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 117


Advertorial

EURO RENT: 50 JAAR

VERHUUREXPERTISE

Al vijftig jaar is Euro Rent dé verhuurspecialist voor bouw en industrie. Of het nu gaat om kleine handgereedschappen,

hoogwerkers, grondverzet- en tuinmachines of rijplaten en bouwhekken: Euro Rent heeft voor elk

project de juiste machine in zijn verhuurgamma. Direct beschikbaar en inzetbaar waar en wanneer gewenst.

Tekst en beeld Euro Rent

Een van de nieuwste aanwinsten: 20 meter TRAX-hoogwerker.

Euro Rent is de exclusieve PERI-verhuurpartner voor bekistingssystemen.

Euro Rent ging in 1972 van start en was het eerste verhuurbedrijf in de

Benelux. Vandaag vertrouwen heel wat bouwprofessionals op de expertise

van de oudste en meest ervaren machineverhuurder van het land. Vooral

het up-to-date machinepark, het brede assortiment, het vakkundige advies

en de voordelige tarieven overtuigen de professional keer op keer.

Duurzaam huren

Machines huren is goed voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee.

Door te huren in plaats van te kopen ontstaat er een optimale bezetting

en efficiënte inzet van bouwmaterieel en zorgen we samen voor minder

CO 2

-uitstoot. Gedeeld gebruik leidt tot optimaal materiaalgebruik en

dus economische en ecologische winsten. De totale gebruikskost is

immers kleiner dan bij gekochte machines, in combinatie met een

betere performantie.

Voordelen van huren

Huren bij Euro Rent betekent huren van professioneel hoogwaardige

toestellen met meer functies, die up-to-date én duurzaam zijn. Het biedt

je een enorme flexibiliteit, want je huurt enkel wat je nodig hebt op het

moment dat je het nodig hebt. Vergeet dus die peperdure investeringen

in nieuw materieel, stockage- en onderhoudskosten. Focus op jouw kernactiviteit

en realiseer elke opdracht in de allerbeste omstandigheden!

Exclusieve samenwerking

Sinds begin 2022 is Euro Rent exclusieve PERI-verhuurpartner voor

de PERI DUO-, PERI SKYMAX-, PERI UP- en PERI PROKIT-systemen.

Snel, efficiënt en veilig betonconstructies opbouwen: met het lichtgewicht

bekistingssysteem PERI DUO kan dit voor elk project. Met een

uiterst klein aantal verschillende systeemonderdelen bekist je efficiënt

verscheidene soorten wanden, kolommen én vloeren. Uiteraard zijn

andere varianten zoals fundamenten, zwembaden of enkelzijdige bekisting

ook mogelijk met DUO. Alle DUO-systeemcomponenten wegen minder

dan 25 kilogram. Zo werk je zelfstandiger, sneller en heb je minder vaak

een kraan nodig.

118 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Advertorial

“Vandaag vertrouwen heel wat bouwprofessionals

op de expertise van de oudste en meest ervaren

machineverhuurder van het land”

Toepassing van een meegroeilift, geplaatst in een liftschacht.

Voor vloerbekisting met grote panelen verhuurt Euro Rent het PERI

SKYMAX-systeem. Dit systeem is eenvoudig vanaf vloerniveau op

te bouwen en zorgt voor een bijzonder hoge veiligheidsstandaard op

de bouwplaats. Het gebruik van de grote, lichtgewicht polymeerpanelen

maakt snel en efficiënt bekisten mogelijk.

Veilig werken op hoogte

Euro Rent is ook gespecialiseerd in oplossingen voor werken op hoogte.

Of het nu gaat om steigers, hoogwerkers of bouwliften: de specialisten

van Euro Rent combineren hun expertise met doeltreffende innovatieve

oplossingen en systemen die zijn afgestemd op de vraag van klanten.

Om in extreme omstandigheden en op alle ondergronden te kunnen

werken, heeft Euro Rent zijn gamma hoogwerkers uitgebreid met

een Genie Z62 Trax Stage V-hoogwerker. Dé ideale machine voor een

extreem modderige bouwplaats of een oneffen en zeer moeilijk begaanbaar

terrein. De vier rupstracks bieden een perfecte grip en zorgen

voor een lage bodemdruk. Voor het uitvoeren van het werk biedt deze

machine een werkhoogte van bijna 22 meter en een reikwijdte van 16,51

meter. Ze wordt aangedreven door een krachtige Stage V-dieselmotor,

die schoner is dan andere motoren en minder schadelijke stoffen

uitstoot. Opdrachtgevers kunnen in projecteisen of aanbestedingen

opnemen dat er met minder uitstoot gebouwd moet worden. Stage V

is dan een goede oplossing.

Op het vlak van verticaal transport is het gamma goederenliften uitgebreid

met liften met een hefvermogen van 1.000 kilogram en maximale

hoogte van 75 meter. Zo kan een pallet stenen moeiteloos en veilig

getransporteerd worden. Ook nieuw zijn de “meegroeiliften”, die

letterlijk meegroeien met een gebouw dat wordt opgetrokken. Deze

lift wordt geplaatst in de liftschacht en telkens als de aannemer een of

meerdere verdiepingen klaar heeft, komen de Euro Rent-liftmonteurs

ter plaatse om de liftmast te verlengen. Hierdoor blijft een vlotte toevoer

van bouwmaterialen en personen verzekerd. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 119


Waregem Callens

Van concentratieplaats tot ontspanningsruimte

Kantooruitbreiding met

focus op personeelsbeleving

In tien jaar tijd groeide Callens in Waregem van honderd naar 225 medewerkers. Om zijn ‘Calliërs’ een aantrekkelijke werkplaats te kunnen

blijven aanbieden, breidde de specialist in thermische oplossingen zijn hoofdkantoor uit. Boven de parking verrees een in het oog springend

bijgebouw van drie verdiepingen, waar de employee experience sinds vorig jaar op nummer een staat.

Tekst Geoffrey Sabbe | Beeld Klaas Verdru

In tegenstelling tot het vorige kantoor, dat er strak en modern uitzag, heeft het

nieuwe volume een warme en huiselijke stijl.

verhuist Callens naar Waregem, naast de E17. Architect Sven Goedefroo

ontwerpt het kantoorgebouw. “Sindsdien steeg het personeelsaantal aanzienlijk

en maken CallensVyncke en Optimum by Callens ook deel uit van

de Callens-groep”, zegt Charlotte Roelens, Executive Assistant bij Callens.

“Daardoor was er nood aan extra kantoorruimte. We hadden onder andere

vergaderzalen te kort en wilden extra beleving voor het personeel.”

Boven de bestaande parking verrees een bijgebouw van 2.500 m² met

drie verdiepingen.

Het succesverhaal van Callens start in 1966, wanneer zelfstandig loodgieter

Willy Callens particulieren van centrale verwarming voorziet. Hij bouwt een

team uit dat zich al snel specialiseert in bedrijven. Daar zorgt Callens met

stoomketels en thermische olieketels voor de verwarming van productieprocessen.

Callens profileert zich met zijn kennis, installatiekracht en service.

Met Annick Callens en Windy Moerman komt in 2001 de tweede generatie

aan het hoofd. Zij zorgen voor de verdere professionalisering. In 2008

Werken in huiselijke, warme sfeer

Voor de uitbreiding lagen verschillende opties op tafel, zoals een extra

bovenverdieping. Uiteindelijk ontwierp architect Sven Goedefroo deze keer

een bijgebouw van 2.500 m² met drie verdiepingen, dat boven de bestaande

parking werd gebouwd. “In tegenstelling tot het vorige kantoor, dat er strak

en modern uitzag, heeft het een warme en huiselijke stijl”, zegt Charlotte

Roelens. “We hebben ingezet op een nieuwe, flexibele manier van werken.”

Callens polste bij zijn personeel wat beter kon. Dat resulteerde in een fitnessruimte,

een ontspanningszaal en een cafetaria, maar ook in zeven vergaderzalen,

vier concentration pits, vier phone boots en twee train seats. “Vroeger

hadden we één landschapskantoor en dat was soms vervelend”, zegt Charlotte

Roelens. “Wie nu apart wil bellen, kan zich afzonderen in de phone booths.

120 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Callens Waregem

Het personeel bepaalde mee de invulling van de nieuwbouw.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

IMPRESS – SIGNALISATIE

Het nieuwe kantoorgebouw van Callens straalt een huiselijke en

warme sfeer uit, en dat is ook te danken aan de afwerking. Iets

wat in het oog springt, is de gepersonaliseerde signalisatie die

Callens liet maken en plaatsen door het Kortrijkse familiebedrijf

Impress. “Alle signalisatie is op maat gemaakt”, zegt Olivier

Verstraete, projectmanager bij Impress. “Ze werd afgestemd op

de materiaalkeuze en de look-and-feel van het gebouw. Op die

manier zorgen we ervoor dat er geen stijlbreuken zijn.”

De vergaderzalen kregen namen van uitvinders en temperatuurschalen zoals

Fahrenheit, Celsius, Watt ...

“We hebben ingezet op een

nieuwe, flexibele manier

van werken”

De concentration pits zijn het omgekeerde: aparte studieruimtes waar de

telefoon gebannen wordt. De train seats zijn tafeltjes waar je snel met vier

personen kan overleggen.”

Impress gaf de noodsignalisatie, die bij wet bepaald is, een

extra touch met een hoogwaardige inkleding. De pictogrammen

werden gesublimeerd en kregen een gelakt aluminium kader

dat past bij het raamwerk van het gebouw. “Voor de functionele

signalisatie werkten we samen met de grafische ontwerpers

van Callens”, zegt Olivier Verstraete. “De niveauaanduidingen en

verdiepingsnummers zijn vervaardigd uit een gelakte aluminium

plaat in het Callens-rood. De opmaak bestaat uit wit plexiglas van

3 millimeter, op contour gelaserd als informatiegever. De branding

van het bedrijf komt overal terug.” In samenspraak met Callens

bedacht, ontwierp en plaatste Impress ook overzichtsborden,

toiletaanduidingen en de bestickering van de vergaderzalen.

Alles start met een studie om de cruciale punten in kaart te

brengen. “We hechten veel belang aan overleg met de klant”,

zegt Olivier Verstraete. Ook woonzorgcentra, ziekenhuizen,

zwembaden, golfclubs en scholen zijn klant bij Impress, dat

eveneens gespecialiseerd is in stempels en gravures.

Meeting- en eventlocatie met een vonk

Callens, dat zich focust op industriële warmte- en luchttechnieken, maakt in het

interieur ook duidelijk wat het doet. Er hangen kaders met referentiefoto’s en

de vergaderzalen kregen namen van uitvinders en temperatuurschalen zoals

Fahrenheit, Celsius, Watt ... “Ook de slogans bij de koffieapparaten verwijzen

naar temperatuur. De fitnessvloer en trappenhal zijn dan weer afgewerkt in

ons Callens-rood.”

Op de derde verdieping richtte Callens een evenementenruimte met een

skybar in, die de naam Panoramix kreeg. Ze kan door bedrijven gehuurd worden

voor trainingen, opleidingen en events. “Er is een grootkeuken voorzien,

zodat een traiteur er gemakkelijk kan werken. We hielden in de ‘Calliërsclub’

al evenementen met tweehonderd mensen”, zegt Charlotte Roelens. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 121


advert-19.7x13-bouw vl-HR-OUTL.pdf 1 23/03/2022 20:41

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Het bijna-energieneutraal kantoorgebouw wordt verwarmd en gekoeld via betonkernactivering.

Aandacht voor milieuvriendelijke werkomgeving

Het bijna-energieneutraal kantoorgebouw wordt verwarmd en gekoeld via

betonkernactivering. “Zo is er sprake van een constante temperatuur en

valt de piekbelasting weg”, zegt Project Engineer Bart Vanden Broucke.

“De ventilatie is CO 2

-gestuurd. Bij een lagere personeelsbezetting draait ze

op een lager toerental. We gebruiken ledverlichting en de wanden zijn goed

geïsoleerd. Verticale lamellen zorgen ervoor dat de zon na 10 uur geen

invloed meer heeft. Daardoor moeten we minder koelen.”

Buiten kwamen er honderd extra parkeerplaatsen bij, inclusief 32 elektrische

laadplaatsen. “We hebben extra regenwatertanks met een capaciteit van

90.000 liter geplaatst, zodat we nu een totale opslagcapaciteit van 250.000

liter hebben”, zegt ingenieur Hendrik Desplenter. “Daarmee spoelen we niet

enkel de toiletten door, maar wassen we ook de bedrijfswagens. We hebben

altijd water genoeg.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Stadsbader NV (Harelbeke)

Goedefroo + Goedefroo Architecten

(Wielsbeke)

Callens (Waregem)

122 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


3D Laserscanning

Scan eenvoudig elke ruimte

met 1 druk op de knop!

Kopen kan,

huren ook

lasertopo-huur.be

Accuraat meten, zonder

iets te vergeten.

Leica RTC360

Vraag vrijblijvend uw demo aan!

WEGENBOUW I CONSTRUCTIE I TUIN- EN GRONDWERKEN

INTERIEUR EN SCHRIJNWERKERIJ I LANDMETER I DIVERSE

+32 (0)53 62 71 67 | info@lasertopo.be | www.lasertopo.be

SUSTAINABILITY

CONCRETE

COUNCIL

Concrete

Sustainability

Council

Verantwoord bouwen begint met CSC

www.csc-be.be

Naamloos-9 1 01-04-2022 15:11


Het betonmeubilair wordt volop getest door de leerlingen van Het Kwadrant.

STUDENTEN MAKEN BETONMEUBILAIR VOOR

JONGEREN MET AUTISMESPECTRUMSTOORNISSEN

Leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben letterlijk en figuurlijk ademruimte nodig. Een aangepaste buitenruimte die

overprikkeling én onderprikkeling (de zogenaamde hypogevoeligheid) vermijdt. Maar hoe ontwerp je zo’n gemeubileerde plek die tegelijk

rust biedt en prikkelt? Studenten burgerlijk ingenieur-architect van de UGent bogen zich over die paradox, in nauwe samenwerking met

autismespecialisten, Stad Gent en Het Kwadrant, een Gentse school voor leerlingen met ASS. FEBE-lid Decomo zorgde er, in samenwerking

met FEBE, ook voor dat de leerlingen van Het Kwadrant nu al twee ontwerpen kunnen uittesten in hun school.

Tekst en beeld FEBE

124 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Essentieel bij het ontwerpen van meubilair voor

leerlingen met ASS is dat je begrijpt hoe ze

omgaan met elkaar en hun omgeving.

“Uniek aan dit

project is de

multidisciplinaire

insteek”

Het Kwadrant, een stadsschool aan de Martelaarslaan

in Gent, verzorgt aan gepast onderwijs

voor 72 leerlingen tussen twaalf en zeventien jaar

met een autismespectrumstoornis. De behoeften

van die jongeren lopen sterk uiteen, ook wanneer

ze op school pauzeren. Waar de ene leerling graag

een overzicht heeft over de hele speelplaats,

verkiest een andere eerder afzondering en beslotenheid.

Bovendien moeten ook de leerkrachten het

over zicht kunnen bewaren en moeten alle buitenmeubelen

tegen een stootje kunnen. De buitenruimte

voor de leerlingen moet verschillende

vormen van gebruik en interactie garanderen.

En de ontwerpers moeten de impact van stimuli

als geluid en visuele impulsen permanent in het

achterhoofd houden.

Begrijpen werd een begrip

Essentieel bij het ontwerpen van meubilair voor

leerlingen met ASS is dat je begrijpt hoe ze omgaan

met elkaar en hun omgeving. Daar bestaat

veel onderzoek over, maar dat moet je wel met

een kritische blik benaderen. De meeste literatuur

is trouwens enkel gericht op kinderen die tussen

drie en twaalf jaar oud zijn, terwijl aan de school

jongeren tot zeventien jaar studeren.

Samenwerking vanuit alle hoeken

Uniek aan dit project is de multidisciplinaire

insteek. Zeven studententeams onder leiding van

professor Nathan Van Den Bossche kregen naast

de reguliere begeleiding door ingenieur-architecten

ook input van psycholoog en professor Herbert

Roeyers (die onderzoek doet naar autisme), specialisten

orthopedagogiek van UGent en HGent,

een Egyptische interieurontwerpster, een studiebureau

uit Parijs en de zorg coördinatoren van Het

Kwadrant. De technische ondersteuning voor het

architectonisch beton werd geleverd door FEBE.

Verrassende, veelzijdige resultaten

De resultaten van de projectoefening waren

zeer divers. Sommige groepen ontwierpen een

origineel zitmeubel, andere een totaalontwerp

voor de buitenruimte. Zowel Het Kwadrant als

Stad Gent waren zo verrast door de resultaten

dat ze die hebben voorgesteld aan het projectteam

dat de renovatie van de hele campus

bestudeert. De ontwerpen zijn immers niet alleen

relevant voor Het Kwadrant, maar kunnen dat ook

zijn voor alle scholen op de campus.

Twee ontwerpen werden realiteit

Decomo en betonfederatie FEBE wilden toch al

twee prototypes aan het onverbloemde oordeel

van de leerlingen van Het Kwadrant onderwerpen.

Ze reikten de studenten-ontwerpers van de geselecteerde

buitenmeubelen alle nodige knowhow

en technische hulp aan om hun ontwerpen

in de praktijk te kunnen brengen. Zowel voor

de beton samenstelling en bekisting als voor de

oppervlaktebehandeling en manipulatie konden

de toekomstige burgerlijk ingenieurs rekenen op

de noodzakelijke expertise van specialisten uit de

sector. De meubelen worden nu volop gebruikt door

de leerlingen van Het Kwadrant en hopelijk worden

ook andere ontwerpen binnenkort geïntegreerd in

de renovatie van de hele campus. De deelnemende

studenten, de betonindustrie, de ASS-specialisten,

de schoolmedewerkers: allemaal ervaarden ze dit

project als een boeiend, stimulerend experiment

met een hartverwarmend resultaat voor de jongeren

met een autismespectrumstoornis. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 125


1

2

1. Ethias HQ, Liege

design proposal

© lunaus

2. PwC HQ, Diegem

© marc detiffe

3. Möbius Towers, Brussels

© marc detiffe

3

brussels • antwerp • liège • paris • luxembourg assar.com


Diegem The Wings

The Wings biedt plaats aan hoogwaardige kantoor- en verblijfsfuncties, inclusief de bijbehorende parkeervoorzieningen.

PERFECTE BALANS

TUSSEN WERK EN WELZIJN

Een nieuwe standaard zetten in het internationale kantoordistrict van Brussels Airport is geen eenvoudige opgave, maar met The Wings verrijst

er tegen 2023 een baanbrekende ontwikkeling die deze steile ambitie met glans lijkt te kunnen waarmaken. Het bouwprogramma oogt alvast

indrukwekkend: kantoorruimte, een hotel, een fitnesscentrum, restaurants én coworkingfaciliteiten, verdeeld over vier ‘kwadranten’ met een

totaaloppervlakte van 51.400 m². Bovendien kan het complex pronken met een BREEAM Excellent-, een WELL Gold- én een DGNB Gold-certificaat,

een primeur voor ons land.

Tekst Tim Janssens | Beeld assar architects (copyright Nanopixel)

Ghelamco heeft een patent op grensverleggende ontwikkelingen met een

gedurfde architectuur. The Wings past helemaal in dit plaatje, want het

project brengt werk en welzijn perfect in evenwicht op een triple-A-locatie. De

site is gelegen in Diegem, op een strategisch knooppunt nabij de luchthaven,

de Brusselse Ring en een aantal belangrijke verkeerswisselaars. Het gebouw

zoekt aansluiting bij die specifieke context en biedt plaats aan hoogwaardige

kantoor- en verblijfsfuncties, inclusief de bijbehorende parkeervoorzieningen.

Zo zal EY Belgium er zijn nieuwe hoofdkwartier onderbrengen, inclusief een

eigen businesscenter, een bedrijfsrestaurant en een parking met zeshonderd

plaatsen. Andere blikvangers in het bouwprogramma zijn een luxueus hotel

met 250 kamers en een internationale coworkingspace voor expats. De

resterende ruimte is voorbehouden voor een groot atrium en een gemeenschappelijk

auditorium, die samen de kern van het complex vormen.

Twee assen, vier kwadranten

Ook in vorm en omvang zoekt het project aansluiting bij de omgeving. Zowel de

korrelgrootte van het omliggende weefsel als de uitgestrekte landschappelijke

schaal van de nabijgelegen verkeersinfrastructuur weerspiegelen zich in het

ontwerp. "Er wordt dankbaar ingespeeld op de dubbele ontsluiting van de

site, zowel via de Culliganlaan als de Kouterveldstraat”, aldus assar architects.

“The Wings is opgedeeld in vier kwadranten met variërende bouwhoogtes

– twee kantoorvolumes, de coworkingspace en het hotel – die georganiseerd

zijn rond een orthogonaal assenstelsel. Het niveauverschil op de site, dat maar

liefst 9 meter bedraagt tussen de hoofdtoegangen in de Culliganlaan en de

Kouterveldstraat (goed voor twee bouwlagen), vertaalt zich in een dwarse

groene glooiing, terwijl de langsas een ‘binnenstraat’ met collectieve functies

herbergt en beide toegangswegen met elkaar verbindt. De kwadranten vormen

128 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


The Wings Diegem

The Wings is opgedeeld in vier kwadranten met variërende bouwhoogtes die

georganiseerd zijn rond een orthogonaal assenstelsel.

De gevels hebben afgeronde hoeken en bestaan voornamelijk uit glas en

horizontale geledingen in een voorgevormd lichtgrijs plaatmateriaal.

“Er is geopteerd voor een holistische duurzaamheidsbenadering,

met de bedoeling om een voorbeeldig ecosysteem voor

de komende decennia te creëren”

in de basis één geheel, maar nemen op elke verdieping af in oppervlakte,

waardoor er extra ruimte ontstaat voor licht en groen. De specifieke oriëntatie

en trapsgewijze opbouw met daktuinen en -terrassen creëren een overvloed

aan zichten, ervaringen en herkenbare 'eigen' plekken. Zo ontstaat er een

doorwaadbaar complex dat een optimaal antwoord biedt op het natuurlijke

reliëf van het terrein en de schaal van de bebouwing in de nabije omgeving.”

Holistische duurzaamheidsbenadering

Hoe kantoor-, hotel- en restaurantfuncties uitbouwen binnen een koolstofneutraal

ecosysteem? Dat was het volgende vraagstuk dat assar architects

moest zien op te lossen in de ontwerpfase van dit vooruitstrevende project.

Ghelamco wilde van The Wings immers de eerste gecertificeerde CO 2

- en

energieneutrale kantooromgeving in België maken. “Er is geopteerd voor een

holistische duurzaamheidsbenadering, met de bedoeling om een voorbeeldig

ecosysteem voor de komende decennia te creëren”, leggen de architecten uit.

“Het gebouw wekt zelf de energie op die nodig is voor alle interne activiteiten

en voorzieningen, zonder ook maar enige fossiele brandstof te verbruiken.

Daarnaast wordt er tot 420.000 liter regenwater opgevangen met het oog

op sanitair hergebruik en tuinonderhoud, waarbij de intensieve groendaken

en twee grote wadi’s als belangrijke buffer fungeren. Dit alles leverde het

’s Nachts worden de contouren van het gebouw subtiel uitgelicht door middel

van ledlijnen aan de onderzijde van de terrassen.

project een drievoudige certificering op: BREEAM Excellent, WELL Gold en

DGNB Gold.” Daarnaast is The Wings uiteraard ook een lust voor het oog

dankzij de organische vormgeving. “De gevels hebben afgeronde hoeken en

bestaan voornamelijk uit glas en horizontale geledingen in een voorgevormd

lichtgrijs plaatmateriaal. ’s Nachts worden de contouren van het gebouw

subtiel uitgelicht door middel van ledlijnen aan de onderzijde van de terrassen.

In combinatie met het vele groen op de site zal dit The Wings een unieke

aanblik geven.” ❚

De langsas van de site herbergt een ‘binnenstraat’ met collectieve functies.

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Projectontwikkelaar

Ghelamco Belgium (Gent)

assar architects (Brussel, Antwerpen, Luik)

Ghelamco Belgium (Gent)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 129


Sfeerbeelden van de vele mogelijkheden in de prachtige showroom van RG Tegel.

Exclusieve, ruime appartementen met panorama over Antwerpse skyline

PRACHTIGE VLOER- EN WANDAFWERKING OP MAAT

Het nieuwbouwproject Azur op de Antwerpse Linkeroever geeft woonplezier een nieuwe dimensie. Naast een prachtig panorama hebben

de luxeappartementen en penthouses nog heel wat meer te bieden. Zoals heerlijk kuieren in het nabije Galgenweelpark of de zeilen hijsen

op het water, terwijl de mooie Scheldestad uitnodigend lonkt aan de overkant.

Tekst Wouter Peeters | Beeld RG Tegel

Azur is een ontwerp van Binst Architects. Al ruim 45

jaar realiseert dit architectenbureau gebouwen die

zowel uitgebalanceerd als uitgesproken zijn. “Binst

Architects is een grote naam in grootstedelijke

projecten”, zegt Colin Sewalt, commercieel directeur

bij bouwonderneming Vooruitzicht. “Zij ontwerpen

gebouwen die gewapend zijn voor functionele

evoluties en maatschappelijke omwentelingen.

Met hun inspirerende visie en bekwame supervisie

realiseren zij dynamische gebouwen waar beleving

centraal staat.”

Dat geldt ook voor Azur. “Dit nieuwbouwproject

geeft de Antwerpse Linkeroever een eigen landmark.

De lichte gevelsteen en de fraaie rasterstructuur

laten het gebouw oplichten en bieden

het ontwerp ademruimte. De luchtige appartementen

en penthouses beschikken over hoge

leefruimtes en baden in luxe, maar dé grootste

troef zijn ongetwijfeld de machtige terrassen met

uitzicht op de Antwerpse skyline. Bovendien is de

onmiddellijke omgeving deels ingericht als park

en natuurgebied. Een heerlijk vakantiegevoel is

prominent aanwezig.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 131


“We onderscheiden ons door het uitgebreide gamma dat we in onze 2000 m² grote showroom aanbieden”, zegt Maïa Soucy.

Individueel advies

Als leverancier van keramische tegels en parket

voor Azur zal het bedrijf RG Tegel elke individuele

eindklant adviseren bij zijn keuze in de mooie

showroom in Massenhoven. “De toonzaal, alsook

onze werking, is specifiek afgestemd op het

ontvangen en begeleiden van het cliënteel van

onze professionele partners”, verduidelijkt Maïa

Soucy, commercieel medewerker projectmarkt

bij RG Tegel. “Die partners zijn meestal bouwpromotoren,

aannemers, architecten en vloerders

die hun klanten naar onze onderneming doorverwijzen

voor vloer- en wandafwerking.” Om

te garanderen dat elke bezoeker op een vakkundige

adviseur kan rekenen, wordt bij voorkeur

op afspraak gewerkt. Het adviseursteam telt acht

enthousiaste medewerkers, die samen met de

geïnteresseerde op zoek gaan naar de beste

oplossingen voor zijn of haar specifieke wensen,

stijl en budget. Maïa Soucy: “Wij voorzien wel

twee uur per afspraak, waarbij alle verschillende

mogelijkheden worden belicht.”

Uitgebreide keuzemogelijkheden

RG Tegel beschikt over een bijzonder uitgebreid

assortiment keramische tegels, houten vloeren en

echte natuursteen. Het dynamische bedrijf investeert

voortdurend in het up-to-date houden van de

toonzaal en de werking, die waar mogelijk verder

verbeterd wordt. “We onderscheiden ons door

het uitgebreide gamma dat we in onze 2.000 m²

grote showroom aanbieden”, zegt Maïa Soucy.

“Naast de gangbare producten horen daar ook

heel specifieke mozaïeken, handgemaakte en zelfs

goudkleurige tegeltjes bij, net als XL-parketlook

en grote keramische platen met hyperrealistische

prints. Om de keuzemogelijkheden nog verder te

vergroten, hebben we in 2021 enorm ingezet op

de uitbreiding van het gamma echte parket.”

“Ook voor onze professionele partners willen we

ons onderscheiden via de aangeboden service”,

aldus Soucy. “Bij een omvangrijk bouwproject als

Azur is elk appartement ook een project op zich,

want het staat de individuele eigenaar vrij om

gelijk welke vloer- en wandtegels te kiezen. Voor

RG Tegel is het dan ook de uitdaging om al die

verschillende keuzes op een georganiseerde, overzichtelijke

manier aan de aannemer en vloerder

door te geven. Daarvoor stelt ons team van zes

calculators per appartement een gedetailleerd

dossier voor aannemer en vloerder op.”

Betrouwbare partner

“RG Tegel is een grote speler op het vlak van

keramische tegels en parket”, stelt Colin Sewalt.

“Het bedrijf beschikt over een heel mooie, ruime

toonzaal, die voor een aangename beleving en

een bijzonder ruim aanbod voor onze klanten

zorgt.” De samenwerking met RG Tegel loopt heel

vlot, zo blijkt. “Er is een zeer goede communicatie

tussen onze beide ondernemingen, zodat wij onze

samenwerking voortdurend kunnen evalueren en

bijsturen indien nodig. Dit resulteert in een hoge

klantentevredenheid, wat voor ons uiteraard van

groot belang is.”

Het partnership tussen Vooruitzicht en RG Tegel

ontstond tijdens het project Lagoo op Linkeroever,

waarvoor eerstgenoemde leverancier van

de keramische vloer- en wandafwerkingen was.

Voor de volgende projecten, zoals Hemixveer,

Mint en Upperleft, kreeg RG Tegel het vertrouwen

van Vooruitzicht om alle vloer- en wandafwerkingen

aan te bieden, inclusief houten

vloeroplossingen. “We zijn dan ook niet aan ons

proefstuk toe”, zegt Soucy. “We weten perfect

hoe we alles optimaal kunnen laten verlopen.

Wij zijn er heel trots op dat Vooruitzicht in

RG Tegel een betrouwbare bedrijfspartner ziet

voor de levering van alle keramische materialen,

houten en natuurstenen vloeren.” ❚

WELKE FACTOREN MAKEN RG TEGEL ZO BIJZONDER?

Met zeventig jaar expertise is RG Tegel een vaste waarde in België. RG Tegel telt een zestigtal

gespecialiseerde medewerkers, is als groothandel sterk aanwezig in zo’n 170 toonzalen over

heel het land en bestrijkt Vlaanderen volledig voor de projectmarkt. Voor keramische materialen

werkt RG Tegel uitsluitend met vooraanstaande Italiaanse topmerken, terwijl er voor kwalitatief

hoogstaand parket en natuursteen enkel een beroep wordt gedaan op de beste leveranciers.

132 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Nissan bedrijfsvoertuigen gamma

NISSAN

PRIMASTAR

NISSAN

INTERSTAR

5 jaar garantie & 5 jaar pechbijstand inbegrepen*

*5 jaar/160.000 km (wat er eerst voorvalt) fabrieksgarantie voor de bedrijfsvoertuigen. 12 jaar garantie tegen corrosie.

Onbeperkt aantal kilometers voor garanties op het spuitwerk, originele onderdelen en accessoires, pechhulp

onderweg en corrosie. Zie het Nissan-garantieboekje voor meer informatie. Afbeeldingen niet bindend. Adverteerder:

Nissan Belux n.v. (invoerder), Bist 12, 2630 Aartselaar - BTW BE0838.306.068 - IBAN BE81 2930 0778 6024 - RPR Antwerpen

- beluxnl@nissan-services.eu. Milieu-informatie: K.B. 19/03/2004: www.nissan.be

NISSAN.BE


Modern hoogbouwmagazijn

als kloppend logistiek hart

Als Alheembouw het over zijn technische expertise heeft, zijn dat geen loze woorden. Een zestigtal ingenieurs-projectleiders leggen namelijk

elke dag hun brede technische kennis aan de dag om doordachte bouwprojecten te realiseren. Voor TVH R7, een gloednieuw hoogbouwmagazijn

van ruim 30 meter hoog, ontwierp het ingenieursteam onder meer de staalstructuur.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Alheembouw

TVH R7, het gloednieuwe hoogbouwmagazijn van ruim 30 meter hoog.

“Dit was geen standaardproject en daar houden we van”, zegt Egon Braem,

verantwoordelijke voor de industriepijler bij Alheembouw. “Net omdat we in

die projecten onze meerwaarde kunnen tonen. Vanuit onze ervaring en kennis

finetunen we ontwerpen. Kort gezegd: door gerichte en doordachte ingrepen

betaalt de klant aan het einde van de rit minder, zonder dat wij op onze

marges moeten inboeten. Om een optimaal resultaat te bekomen, gaan we

vanaf de start een goede samenwerking aan met de architect en de bouwheer.”

Voor het nieuwe hoogbouwmagazijn van TVH was dat niet anders. De bouwheer

en aannemer wisten trouwens precies wat ze van elkaar mochten verwachten.

Alheembouw was in het verleden al meermaals aan de slag voor TVH. “Heel

recent nog leverden we de nieuwe hoofdkantoren op”, benadrukt Egon Braem,

“Vanaf onze eerste samenwerking hadden we een goede klik. We werken vlot

samen, in een prima verstandhouding. We zijn trots dat we op die manier mogen

meegroeien met TVH.”

134 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Het ingenieursteam van Alheembouw ontwierp de staalstructuur.

“Vanaf onze eerste samenwerking hadden we een goede klik met TVH. We zijn

trots dat we met hen mogen meegroeien”, zegt Egon Braem.

“Dit was geen standaardproject en daar houden we van”

Ontwerpwedstrijd als basis

Eerdere positieve ervaringen deden TVH echter niet op automatische piloot

kiezen voor Alheembouw. De totaalaannemer verdiende zijn strepen zelf.

Architect Bruno D’Hondt schreef een ontwerpwedstrijd uit voor het hoogbouwmagazijn.

Onder meer de staalstructuur en de koppeling tussen het nieuwe

gebouw R7 en het bestaande, kleinere magazijn R5 wisten te overtuigen.

Egon Braem: “We realiseerden de afgelopen jaren al een 35-tal hoogbouwmagazijnen.

Dat leverde heel wat best practices op, waar ook TVH mee de

vruchten van plukt. Voor andere klanten nemen we vaak het totaalproject

in handen, tot en met de automatisatie. TVH is in die zin een uitzondering: zij

hebben zelf zo veel expertise en skills in huis en kozen zelf andere nevenaannemers

uit hun klantenportfolio. Onze focus lag hier dus op de ruwbouw.” }

“Het was een intensieve en uitdagende klus”, benadrukt Egon Braem.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 135


De uitvoering van de nieuwbouw begon bij het maken van de vloerplaat met 3.000 m³ beton.

STRONG FOUNDATIONS.

SOLID FUTURE.

Franki Foundations heeft sinds 1909 een wereldwijde

ervaring in ontwerpen, bestuderen en uitvoeren

van geoptimaliseerde funderingsoplossingen

op maat voor uw projecten.

Franki Foundations nv

Avenue Edgard Frankignoul 2 - 1480 Saintes

mail@ffgb.be | www.ffgb.be

136 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Het hoogbouwmagazijn rust op 640 funderingspalen, die in een optimaal raster onder de vloerplaten geplaatst zijn.

Gebouwd op 640 funderingspalen

De uitvoering van de nieuwbouw begon bij het

maken van de vloerplaat. De hoogbouw zit een drietal

meter in de grond, via een soort kelderverdieping.

Om die perfect waterdicht te maken, ging er veel

aandacht naar het bemalen en draineren van de

bouwput. Vervolgens voerde Alheembouw de betonwerken

vakkundig uit. Ook in de kelder. “Het was een

intensieve en uitdagende klus”, weet Egon Braem.

“Het gebouw steunt op 640 funderingsplaten.

Voor de vloerplaat gebruikten we 3.000 m³ beton.

En om zetting van de aanpalende TVH R5 tegen te

gaan bij het bemalen, draaiden we een secanswand

tussen dat bestaande gebouw en de R7. Met die

proactieve aanpak maken we een verschil.”

Heldere communicatie, efficiëntie en optimalisatie

– de waarden die Alheembouw naleeft – garandeerden

niet alleen dat de deadline gehaald werd.

Ze vervroegden de oplevering zelfs nog een stukje.

In niet-evidente tijden bovendien. Midden november

2020 startten de bouwwerken. Eind augustus 2021

was het hoogbouwmagazijn, met een nokhoogte

van 30,2 meter, wind- en waterdicht. “Onze klant

had de ruimte heel hard nodig. Voor ons is het een

natuurlijke reflex om er dan extra hard voor te gaan

en de vooropgestelde timings te respecteren of,

zoals hier, nog scherper te stellen.” ❚

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

FRANKI FOUNDATIONS – FUNDERINGSTECHNIEKEN

Met zijn totaalaanbod op het vlak van diepfunderingen is Franki Foundations de marktleider

in diepfunderingstechnieken in België. Voor de funderingen onder de vloerplaten van hoogbouwmagazijn

TVH R7 voerde Franki Foundations de nodige analyse van het grondonderzoek

uit. Op basis van dat grondonderzoek en de opgegeven lasten ging het bedrijf aan de slag.

“Wij streven steeds naar het technisch-economisch optimum”, zegt Piet Kindt, Head of

Projects bij Franki Foundations. “Een van onze sterkte punten is dat we blijven zoeken naar

de optimale oplossing. Door ons brede aanbod hebben we steeds de gepaste technieken

en materialen in huis, gecombineerd met onze rekentechnische kennis.”

Bij TVH R7 werd gekozen voor grondverdringende schroefpalen. “Die werden op zo’n

manier afgewerkt dat we de correcte zettingsreductie realiseerden. Het hoogbouwmagazijn

rust op 640 funderingspalen, die in een optimaal raster onder de vloerplaten geplaatst zijn.

Grote uitdagingen waren het aanpalende magazijn en de bestaande riolering. Die zone werd

uitgevoerd met neutrale gronddrukpalen, zonder enige invloed op het naburige gebouw

en de bestaande riolering”, benadrukt Piet Kindt. “Zo bleven de leidingen intact en ontstond

er geen schade aan het gebouw.” Ook hiervoor vond Franki Foundations een planningstechnisch

en economisch geslaagde oplossing.

Tot slot was – zoals steeds – de timing van fundamenteel belang. “In overleg met

Alheembouw werkten we een minutieuze planning en fasering uit. Zo speelden we kort op

de bal en slaagden we erin de strakke timing aan te houden. Het uitgangspunt voor een

geslaagde samenwerking.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 137


TOONAANGEVENDE

WATERAFVOERTECHNIEK BEKROOND

Begin maart won KESSEL AG op de Techni-Mat-beurs in Kortrijk de prestigieuze Sustainability Award voor zijn innovatieve Ecolift. Niet meer

dan terecht, want een adequate, betrouwbare waterafvoer in gebouwen belangt iedereen aan.

Tekst Wouter Peeters | Beeld KESSEL AG

De Ecolift in een vrijstaande opstelling.

“Deze bekroning is voor ons de bevestiging dat

KESSEL AG er alweer in geslaagd is om een voortrekkersrol

te spelen in de afvoerwereld”, zegt Wouter

Van den Bergen, salesmanager bij KESSEL AG

Belgium. “Onze onderneming investeert heel veel

energie, tijd en middelen in de ontwikkeling van

steeds betere oplossingen. Het is dan ook fijn om vast

te stellen dat onze inspanningen beloond worden.”

Klimaatneutraal sinds 2021

Sinds 1963 is de Duitse familiale onderneming

KESSEL AG de toonaangevende marktspeler voor

kwaliteit, innovatie, veiligheid en service op het

vlak van waterafvoertechnologie. De hoofdzetel

van deze internationale premiumleverancier is

gevestigd in hartje Beieren, meer bepaald in het

stadje Lenting. De Belgische afdeling situeert zich

in Temse. Sinds 1 mei 2021 is KESSEL AG klimaatneutraal.

In samenwerking met ClimatePartner

heeft het Duitse familiebedrijf zijn CO 2

-uitstoot

continu gereduceerd. De resterende uitstoot

die na alle maatregelen overblijft en dus niet

vermeden kan worden, wordt door KESSEL AG

gecompenseerd via een gecertificeerd klimaatbeschermingsproject

van ClimatePartner.

138 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Deze techniek heeft een vrij permanent karakter in een constructie vanwege de inbouw in de basis of

in de fundering.

Doorsnede van de Ecolift.

“Het hybride systeem zorgt voor

beduidend minder stroomverbruik, een

minimum aan onderhoud, voortdurende

bedrijfszekerheid en geen geluidshinder”

Slimme terugstuwbeveiliging

Kort omschreven is de Ecolift een ‘hybride vuilwaterpompsysteem’.

“In feite gaat het om een

terugstuwbeveiliging die ervoor zorgt dat het

huishoudelijk afvalwater van een gebouw altijd

kan worden afgevoerd, ook wanneer er door

overbelasting van het rioolstelsel geen gravitaire

afloop mogelijk is”, verduidelijk Van den Bergen.

“In dat geval zal de ingebouwde terugstuwklep

zich sluiten en het terugstromende water blokkeren.

Indien er zich tijdens deze fase toch nog

afvalwater uit het gebouw zou aandienen, zal de

Ecolift dit vervuilde water naar een hoger niveau

pompen, zodat het alsnog in het rioolstel kan

weglopen. De wet en het principe van communicerende

vaten, met andere woorden.”

Het ‘hybride pompsysteem’ pompt dus enkel

wanneer er geen gravitaire afloop mogelijk is. Dat

resulteert in beduidend minder stroomverbruik,

een minimum aan onderhoud, voortdurende

bedrijfszekerheid en geen geluidshinder. Deze

techniek heeft een vrij permanent karakter in een

constructie vanwege de inbouw in de basis of in

de fundering. “Daarom vinden wij het belangrijk

dat zowel de aannemer, de architect als de ingenieur

goed geïnformeerd worden over de verschillende

mogelijke oplossingen en ontwikkeling in dit

domein”, aldus Van den Bergen.

Twee cruciale troeven

“Onze corebusiness is het ontwikkelen, produceren

en vermarkten van premium waterafvoerproducten”,

zegt Wouter Van den Bergen. “Zo

werd de allereerste terugslagklep zo’n 55 jaar

geleden ontwikkeld door Bernhard Kessel. De

onderneming KESSEL AG heeft in de daaropvolgende

decennia dan ook steeds de standaard

gezet op het vlak van terugstuwbeveiliging.”

Naast het bijzonder uitgebreide assortiment aan

oplossingen voor terugstuwbeveiliging heeft KESSEL

AG door de jaren heen ook een heel breed gamma

afvoerputten/drains, vuilwateropvoerinstallaties, veten

olie/benzineafscheiders opgebouwd. Als gereputeerd

bedrijf maakt KESSEL AG het verschil met

andere spelers op de markt dankzij twee redenen.

Wouter Van den Bergen: “KESSEL AG biedt uitsluitend

complete en kwaliteitsvolle oplossingen

en producten aan, terwijl ook alle tools voor

De terugstuwbeveiliging in het schachtgedeelte.

De bekroonde Ecolift van KESSEL AG.

de productie inhouse geproduceerd worden. Denk

bijvoorbeeld aan spuitgietmallen voor de productie

van kunststofonderdelen. Naast andere

pluspunten is het belangrijkste voordeel van

laatstgenoemde dat wisselstukken nog vele jaren

beschikbaar blijven.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 139


De Primastar kreeg een nieuw design, geheel in lijn met de Nissan-familie. (Beeld: Jaime de Diego)

BEDRIJFSVOERTUIGEN

VOOR PROFESSIONALS

In het gamma lichte bedrijfsvoertuigen van Nissan zijn de Interstar en Primastar de speerpunten voor professionele klanten. Niet alleen

vanwege de sterk opgewaardeerde recente versies, maar evenzeer door de veelzijdigheid van de voertuigen en de vele ombouwopties.

Tekst Hendrik De Spiegelaere |

Beeld Nissan

Een lichte bedrijfswagen voor elk type professioneel gebruik met een al even

professionele ondersteuning: dat is het streefdoel van Nissan. Met zijn moderne

lichte bedrijfsvoertuigen blijft Nissan zich actief richten op professionals. Het

jonge gamma is bijzonder veelzijdig en kan aan alle behoeften van veeleisende

klanten voldoen dankzij de vele ombouwopties. Van de grote Interstar, die

veel op- en ombouwmogelijkheden biedt, tot de veelzijdige en praktische

middelgrote Primastar.

Moderne look

Bij de meest recente opwaardering kreeg de Primastar door een aangepast

design een dynamischere look met een nieuw radiatorrooster, standaard

ledkoplampen en optionele lichtmetalen 17 inchvelgen. Opvallend is het

grote aantal geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS) met functies zoals

dodehoekwaarschuwing voor het beschermen van zwakke weggebruikers bij

het afslaan, rijstrookbewaking met een waarschuwing voor het onbedoeld

verlaten van de rijstrook, verkeersbordenherkenning, adaptieve cruisecontrol

en een intelligente noodremhulp.

“Een lichte bedrijfswagen

voor elk type professioneel

gebruik met een al even

professionele ondersteuning:

dat is het streefdoel”

De Primastar wordt aangeboden met een reeks van vier Euro 6d-conforme

motoren: een 1,6 litermotor met 96 pk of een 2 litermotor met 120, 145 of

170 pk. Klanten kunnen deze emissiearme motortechnologie combineren met

een handgeschakelde of automatische transmissie met dubbele koppeling.

140 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Een Nissan-bedrijfsvoertuig is volledig op zijn taak in te stellen met tal van kant-en-klare modellen voor specifieke doelgroepen.

Nissan biedt de Primastar voor bepaalde beroepsgroepen af fabriek al aan in een

kant-en-klare ombouwversie, zoals een uitvoering opgebouwd voor loodgieters,

een uitvoering voor elektrische technici en uitvoering als store van. Daarnaast

zijn er twee uitrustingspacks (veilig laden en vloer- en wandbescherming).

Met twee lengte-uitvoeringen en twee hoogtes zijn er nuttige volumes beschikbaar

van 5,2 tot 8,6 m³ of 3,2 tot 4 m³ voor de uitvoering Crew-bestelwagen.

Het laadvermogen bedraagt naargelang de uitvoering 1000 tot 1200 kg.

Interstar ook als chassiscabine

De grote Nissan Interstar heeft een MTM van 3,5 ton en wordt aangeboden

in verschillende uitvoeringen qua lengte en hoogte, en dat als gesloten

bestelwagen en crew cab-bestelwagen met een maximaal laadvolume van

8 tot 17 m³. Het laadvermogen voor deze bestelwagens gaat van 901 tot

1623 kg en het interieur biedt een laadlengte van 2,6 tot 4,4 meter.

Naast de gesloten uitvoeringen heeft Nissan ook chassiscabine-uitvoeringen

van de Interstar, waarop een opbouw naar wens mogelijk is. Deze chassiscabine

is er met enkele en dubbele cabine. Op de chassiscabine is een kastopbouw

van 20 m³ mogelijk. Ook hier biedt Nissan maar liefst zes kant-en-klare

ombouwversies aan af fabriek, met onder meer een kipper, dropside laadbak

of gesloten laadbak. De Interstar is er met voor- of achterwielaandrijving en er

is keuze uit 2,3 litermotoren met een vermogen van 135 tot 180 pk.

Ondersteuning van de klant

Een klant van Nissan kan niet alleen op een modern en betrouwbaar voertuig

rekenen, maar ook op een uitgebreid servicenetwerk van specialisten in lichte

bedrijfsvoertuigen. Die kunnen de klant met raad en daad bijstaan in de keuze

van een lichte bedrijfswagen die optimaal is aangepast aan hun activiteiten.

Met de grote Interstar dekt Nissan het zwaardere segment van de

lichte bedrijfsvoertuigen.

Bovendien geldt voor alle lichte bedrijfsvoertuigen van Nissan een fabrieksgarantie

van vijf jaar of 160.000 km als bescherming van bumper tot bumper,

als garantie op lakwerk en als garantie op originele onderdelen en toebehoren,

aangevuld met vijf jaar pechhulp onderweg. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 141


De Panne Mon Bijou

Residentie Mon Bijou in De Panne trekt de aandacht met haar ronde vormen en uitkragende terrassen.

STIJLVOL WONEN EN GENIETEN

AAN DE BELGISCHE KUST

Met zijn tien verdiepingen, ronde vormen, uitkragende terrassen en opvallende gevelbekleding trekt residentie Mon Bijou onmiddellijk

de aandacht op de markt van De Panne. Op de plaats van het voormalige hotel werd een woonproject opgetrokken dat zijn naam alle eer

aandoet. De nieuwbouw bestaat uit veertien appartementen en een handelsruimte. Hij combineert comfortabel wonen met de dynamiek van

een bruisende kustgemeente. Welkom in deze unieke parel aan zee.

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld Groep Huyzentruyt

​Op zo’n vijf minuten wandelen van het strand

in De Panne rijst residentie Mon Bijou op. Een

hedendaags gebouw dat is opgetrokken op de

site van het voormalige, gelijknamige hotel. Het

ontwerp is van de hand van het Oostendse luum

architects. Projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt

mag de realisatie op zijn conto schrijven. “Dit was

een ambitieus project voor onze groep”, vertelt

projectleider Olivier Ciers. “De architect kreeg de

opdracht om alle registers open te trekken en na te

gaan hoe schoonheid en harmonie vorm konden

krijgen op deze unieke locatie. Het resultaat is

een echte blikvanger met veertien ruime, luxueuze

woonunits die voorzien zijn van alle comfort en

één handelsruimte.”

142 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Mon Bijou De Panne

De centrale locatie was een bron van inspiratie en

bracht tegelijk enkele uitdagingen met zich mee.

De steenstrips op de gevel zijn verticaal in strek geplaatst om de vormgeving van het gebouw te volgen.

“Mon Bijou is een toonaangevend,

elegant gebouw met vloeiende

uitsnijdingen en inspringende volumes”

en uitkragende terrassen maakte dat we pas een

stelling konden opbouwen op een terras (om een

volgende verdieping af te werken) eens de dakdichting

erop lag. We hebben dus eerst de ruwbouw

met prefabelementen afgewerkt, dan de stalen

balustrades geplaatst en daarna de dakdichting

gelegd. Alles was nauw met elkaar verweven en dat

vergde een goede coördinatie tussen alle betrokken

partijen.” Om op de problematiek van afwatering te

anticiperen, koos Groep Huyzentruyt voor hellingsisolatie

in plaats van hellingsbeton.

Met opvallend ronde vormen en zowel inpandige

als uitkragende terrassen is residentie Mon Bijou

zeker geen standaard woonproject te noemen. Het

stadsbestuur streefde dan ook naar een toonaangevend

gebouw op de hoek van de Markt en de

Zeelaan. Al was de locatie niet alleen een bron

van inspiratie. Oliver Ciers: “Het gebouw is langs

twee zijden toegankelijk en ligt midden in het

centrum van de badplaats. Dat creëerde een zekere

logistieke uitdaging. We hadden weinig plaats om

materialen te stockeren tijdens de bouwfase en ook

qua verticaal transport waren de mogelijkheden

beperkt. Ons team overlegde regelmatig met het

gemeentebestuur om steeds een vlotte doorgang

op de drukke Zeelaan te garanderen.”

Zachte, ronde lijn

Mon Bijou reikt negen verdiepingen hoog en

wisselt ronde met ovalen vormen af. De ruwbouw

en het dak zijn uitgewerkt in architectonisch beton

van leverancier Agref uit Wetteren. De afgeronde

hoeken zijn een knipoog naar het interbellum. Om

het effect ervan maximaal te behouden, zijn de

gevels verticaal bekleed met steenstrips. Ook in de

gelakte stalen spijlenbalustrades van Tilcon werd

deze ronde lijn doorgetrokken.

“Wat het project zo speciaal maakt, is dat het

metselwerk tussen de witte, horizontale banden

die over het gebouw lopen bekleed is met baksteenstrips.

Dit zijn eigenlijk gevelstenen van 2

centimeter dik, die aan een isolatieplaat verlijmd

worden. Om die te plaatsen, moet je over het

nodige vakmanschap beschikken. De steenstrips

zijn bovendien bewust verticaal in strek geplaatst,

wat toeliet om de ronde vormen van het gebouw

makkelijker te volgen.” Specialist Mabrick stond

in voor de plaatsing. De steenstrips en E-boardisolatieplaten

komen van de Limburgse leverancier

Vandersanden. Het resultaat is een robuust

geheel dat elegantie en harmonie uitstraalt en

tegelijk bestand is tegen een zekere windbelasting

op grote hoogte. De residentie sluit ook mooi

aan bij de architecturale Dumontwijk vlak bij

de nieuwbouw.

Complexe realisatie

De volgorde van de uitvoering van de werken

was cruciaal in dit dossier. “Door de hoogte en

de vorm van het gebouw en de inspringende

volumes is Mon Bijou zowel stabiliteittechnisch

als qua waterdichtheid redelijk complex”, gaat

Olivier Ciers verder. “De combinatie van inpandige

De veertien twee- of drieslaapkamerappartementen

zijn luxueus afgewerkt en beschikken over een

eigen terras. Door zijn ligging vlak bij de Noordzee

en het centrum van De Panne is Mon Bijou

een ideale woonplaats voor zowel permanente

bewoners als tweedeverblijvers. De oriëntatie

en de keuze voor grote glasramen garanderen

de hele dag door veel natuurlijke lichtinval. Qua

technieken is er geopteerd voor gascondensatieketels

in combinatie met vloerverwarming. Het

gebouw is uitgerust met een vraaggestuurd ventilatiesysteem

D. “Ook in dit project vind je de

elementen terug waar Groep Huyzentruyt voor

staat”, verduidelijkt Olivier Ciers. “We streven

steeds naar woonunits die goed in elkaar zitten,

met zo veel mogelijk leefruimte en licht in een

energie-efficiënte omgeving.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Groep Huyzentruyt (Waregem)

Architect

luum architects (Oostende)

Hoofdaannemer(s)

DSV Crop (Meulebeke)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 143


Het gevelsysteem

dat renoveert

én isoleert

E-Board® is een ATG gecertificeerde totaaloplossing voor de renovatie en nieuwbouw van

gevels. U renoveert én isoleert in één handeling. Het eindresultaat heeft de massieve uitstraling

en kwaliteit van een volle baksteen. E-Board® is een complete systeemoplossing bestaande uit

isolatiemateriaal, steenstrips, mortellijm en andere toebehoren en biedt u een oplossing voor

allerlei gevel technische vraagstukken en uitdagingen. Meer weten? Ga naar www.e-board.be

Scan de QR-code en vind meer informatie op

onze website

www.vandersanden.com


Mon Bijou De Panne

Technisch sterke gevelbekleding

met oog voor esthetiek

Naast haar ronde vormen kenmerkt residentie Mon Bijou zich door haar hoogte en locatie aan de Belgische kust. De architecten zochten

een oplossing die de unieke uitstraling van het gebouw benadrukte en tegelijk aan alle technische eisen voldeed. Het E-board ® -systeem van

Vandersanden bleek ideaal. Mabrick stond in voor een vlekkeloze plaatsing.

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld Mabrick & Vandersanden

“Het gevelsysteem

beantwoordt perfect aan de

esthetische verwachtingen

van de architect”

De steenstrips zijn verticaal in strek geplaatst en volgen mooi de rondingen

van Mon Bijou.

De steenstrips worden op de isolatie verlijmd.

Een hoogte van 31 meter, zo’n negentig rondingen, verticaal geplaatste bakstenen

en een hoge windbelasting aankunnen. De technische vereisten voor

residentie Mon Bijou in De Panne vormden een interessante uitdaging. Luum

architects schakelde baksteenproducent Vandersanden in. “De architecten

kozen overtuigd voor ons E-board®-systeem”, vertelt Tom Wyffels, salesmanager

bij Vandersanden. “En gezien de specificiteit van dit project beslisten we al snel

om hiervoor onze vertrouwde partner Mabrick in te schakelen.”

Compacter en lager gewicht

De ATG-gecertificeerde E-board®-systeemoplossing bestaat uit isolatiemateriaal

en steenstrips die op de isolatie verlijmd worden. De isolatie werd gedeeltelijk

op maat uitgewerkt om ze perfect in de gevel te kunnen verwerken. De verticale

steenstrips beantwoorden aan de esthetische verwachtingen van de architect.

“Onze oplossing is compacter en lager in gewicht dan traditionele systemen.

Het gebouw is door zijn hoogte en kustlocatie extra gevoelig voor hoge wind-

lasten.” Om hieraan te weerstaan, voorzag plaatser Mabrick extra pluggen.

Missie geslaagd, want tijdens de opbouwfase wist Mon Bijou al rukwinden van

130 kilometer per uur te doorstaan.

Ervaring en flexibiliteit

Door zijn ruime ervaring met Vandersanden-producten en flexibele aanpak

vond Mabrick geschikte oplossingen voor dit project. “Mon Bijou bevatte vrij

specifieke uitdagingen, zoals de balustrades op de dragende structuur installeren

zonder koudebruggen en met een gegarandeerde waterafdichting.

De regenwaterafvoeren zijn onzichtbaar geïntegreerd in de isolatie”, zegt

zaakvoerder Matthieu Naessens. “We hebben het E-board®-systeem ook

op de stalen kolommen geïnstalleerd, wat initieel niet voorzien was.

De uitlijning van de isolatiepanelen is ten slotte perfect gestroomlijnd,

zodat je van boven tot onder evenveel witte betonboord ziet.” Mabrick en

Vandersanden functioneerden als één team naar de bouwheer en architect

toe. Een efficiënte samenwerking die zich vertaalt in kwaliteitsvol werk,

met oog voor detail en een knap esthetisch resultaat. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 145


Mon Bijou De Panne

Uitgebreide EPB-expertise maakt het verschil

Eén aanspreekpunt van

ontwerp tot inregeling

In residentie Mon Bijou rekende Groep Huyzentruyt op zijn vaste partner Casquo voor de EPB-verslaggeving en de veiligheidscoördinatie.

Vanaf de ontwerpfase tot het inregelen en de finale oplevering werkte Casquo nauw samen met alle betrokken partijen om een zo energieefficiënt

mogelijk gebouw op te leveren. Ook qua veiligheid op de werf vroeg dit prestigeproject in De Panne bijzondere aandacht.

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld Casquo

Voor elk project wordt een gedetailleerd dossier opgesteld.

Casquo is betrokken van de voorstudie tot de inregeling.

“Onze gedetailleerde inrekening van alle bouwknopen vertaalt

zich in een kostenbesparing voor de bouwheer en aannemer”

Als specialist in energieverslaggeving staat Casquo

erom bekend een uiterst gedetailleerde berekening

van de bouwknopen te doen. Dat vertaalt zich

meermaals in een efficiëntieslag voor de bouwheer.

“Omdat we zo in detail alle koudebruggen

inrekenen, slagen we erin onze klanten te adviseren

over de juiste keuze qua materialen. Dat heeft een

kostenbesparend effect”, legt Jan De Lausnay van

Casquo uit. Zo begeleidt het bedrijf uit Waregem

zijn klanten bij het kiezen van het geschikte isolatiemateriaal,

de juiste technieken en het type ramen.

“We proberen steeds flexibel mee te denken met

de bouwheer en streven naar een goede verstandhouding

doorheen het project.” Casquo is dan ook

betrokken partij vanaf de ontwerpfase en blijft

aan boord tot alle systemen ingeregeld zijn. Voor

residentie Mon Bijou was dat niet anders.

Solide aanpak voor veiligheid

op de werf

Omdat Mon Bijou in het centrum van De Panne ligt,

vergde de locatie de nodige extra voorzichtigheid op

vlak van veiligheid. Jan De Lausnay: “In overleg met

Groep Huyzentruyt brachten we alle pijnpunten in

kaart en stelden we een sluitende oplossing voor.

Zoiets gebeurt al tijdens de ontwerpfase, zodat we

later in de bouw niet voor verrassingen komen te

staan.” Casquo voerde geregeld werfbezoeken uit

om te verifiëren dat alles veilig verliep.

Het project sloten ze af met een postinterventiedossier.

Dat bevat alle technische gegevens per

appartement en geeft ook aan welke taken nog

moeten worden uitgevoerd, zoals het kuisen van

de ramen of daken. “We nemen de verantwoordelijkheid

voor veiligheid en energieverslaggeving

volledig over van Groep Huyzentruyt en handelen

als een onestopshop. Met als voordeel dat zij

slechts één aanspreekpunt hebben.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 147


Roeselare Hanssens

STRAK EN MODERN GEBOUW

VOOR TELECOMINTEGRATOR

Met een kersvers kantoorgebouw in industrieterrein Hof ter Weze in Roeselare begon in december 2021 een nieuw avontuur voor Hanssens.

Het telecombedrijf kende de laatste jaren een enorme groei, waardoor een nieuwbouw een logische volgende stap was. Dit resulteerde in

een strak en modern gebouw met grote raampartijen die licht en openheid creëren.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Vulsteke Bedrijfsgebouwen, Architectenbureau Stijn Goethals

148 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Hanssens Roeselare

De aannemer goot twee grote funderingsplaten op paalfunderingen en werkte

van daaruit, met een soort glijdende bekisting, de trappenhallen uit in de hoogte.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Het project bracht enkele specifieke bouwkundige uitdagingen met zich mee.

“De strakke, moderne

nieuwbouw is ‘op de groei’

ontwikkeld”

Telecombedrijf Hanssens sloot 2021 af in stijl. In Hof ter Weze, een industrieterrein

in Roeselare met enkel kantoren, staat nu een strakke, moderne nieuwbouw.

Er is steeds meer vraag naar nieuwe kantoorgebouwen die ‘op de groei’

ontwikkeld worden. Dat was niet anders bij bouwheer Philippe Hanssens.

Het gebouw bestaat uit drie verdiepingen, waarvan de bovenste momenteel

gebruikt wordt voor multifunctionele ontspanning en evenementen. Philippe

Hanssens vond het belangrijk dat er niet alleen ruimte zou zijn om te werken,

maar ook plaats voor beleving, ontspanning en ontmoeting. }

ALULIM - BUITENSCHRIJNWERK

Alulim, gelegen in de nieuwe fusiegemeente Oudsbergen, bestaat

sinds 2007 en is een gegeerde specialist in aluminiumbewerking.

Zaakvoerder Jos Jeunen – al veertig jaar actief in de sector – leidt

een hecht team van dertig personen, die projecten uitvoeren in

heel België. Ze spitsen zich toe op het produceren en plaatsen

van aluminium buitenschrijnwerk voor nieuwbouw. De focus ligt

op kwaliteit en perfect maatwerk, aan de hand van inventieve

oplossingen. Voor het nieuwe gebouw van Hanssens nam Alulim

de ramen en deuren voor zijn rekening, net als de aluminium gevelbekleding

en de dakranden. “Een uitdaging in dit project was de

gekozen kleur”, legt projectleider Raf Geebelen uit. “Het aluminium

had een roestkleur met gouden spikkels. Dat is geen standaardkleur,

dus werd er poeder geleverd om deze kleur te verkrijgen.

Ondertussen moesten we ons ook aan de strakke planning houden,

zodat heel het project geen vertraging opliep.” Alulim werkt nauw

samen met verschillende architecten. Voor deze nieuwbouw

was dat architect Stijn Goethals. “We kenden elkaar al van vorige

projecten. Met Stijn verloopt alles steeds op een vlotte en correcte

manier. We houden dus een goed gevoel over aan dit project.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 149


www.mintz.be

OOSTKAAI 82 | IEPER | WWW.FEYS-PATTYN.BE

HVAC - KOELTECHNIEK - ISOLATIEBOUW - TOTAALPROJECTEN - SANITAIR - CV - …


Hanssens Roeselare

De nieuwbouw is uitgerust met duurzame en efficiënte technieken.

Philippe Hanssens had een duidelijke visie voor ogen, die architect Stijn

Goethals vertaalde in zijn ontwerp. “Op het gelijkvloers vinden we een

experience room waar videoconferentiesystemen worden toegelicht en

gedemonstreerd”, vertelt Stijn Goethals. “Verder hecht Philippe Hanssens er

veel belang aan dat niet iedereen in afgescheiden hokjes zit. Daarom is er

een transparante centrale kern met het sanitair, de keuken, een vergaderzaal

en een printerruimte voorzien. Doorkijkelementen geven de werknemers een

gevoel van samenhorigheid.”

Stimulerende werkomgeving

Het gebouw is opgevat als een staalconstructie met betonpanelen en de

gevel is bekleed met crepi om een huiselijke stijl en een warmer gevoel te

scheppen. Binnen is er sprake van een stimulerende werkomgeving. Zo vinden

we er mosgroene tapijten en een daktuin op de eerste verdieping. Er is ook

gebruikgemaakt van hoge plafonds (tot 3,5 meter). “Voor Philippe Hanssens

was ruimtegevoel heel belangrijk. Om grootse ideeën te ontwikkelen, heb je

hoge plafonds nodig”, gaat Stijn Goethals verder. “Om nog meer ruimte te

creëren, hebben we grote raampartijen voorzien. Je hebt een hele dag zicht

op de bedrijvigheid rond het gebouw en vanop de bovenste verdieping zie je

de kerktoren van Roeselare staan.” }

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

FEYS-PATTYN - VERWARMINGSSYSTEEM,

SANITAIR EN KOELTECHNIEKEN

De verwezenlijking van het verwarmingssysteem via een warmtepompinstallatie,

het sanitair en de koeltechnieken voor de nieuwbouw van Hanssens werd uitbesteed

aan Feys-Pattyn. Dit ambitieuze familiebedrijf werd dertig jaar geleden

opgericht door Luc Feys en is gekend voor zijn sterke vakkennis en goede

partnerships. Feys-Pattyn realiseerde een mooi afgewerkt geheel dankzij de

expertise in deze technieken en de goede samenwerking met zowel architect

Stijn Goethals als eindklant Philippe Hanssens. Alles begon bij Daikin, dat zijn

superdealer Feys-Pattyn benaderde. “Thomas Sohier deed voor dit project de

calculatie en het ontwerp. We stelden een transparante offerte voor aan de

bouwheer en architect”, vertelt Luc Feys. “De communicatie verliep al van bij de

start van het project zeer vlot, in beide richtingen. De uitvoering werd begeleid

door projectleider Sven Gees. We kwamen tot een mooi eindresultaat waar we

fier op zijn, tot grote tevredenheid van de klant. Het is een duurzame en efficiënte

installatie geworden, die bestaat uit een Daikin-luchtgroep met warmtewiel en

DX-batterij en een VRV Heat Recovery System.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 151


IJZERSTERK IN ALUMINIUM

RAMEN, DEUREN EN GEVELS

Alulim is specialist in het produceren en plaatsen

van aluminium constructies. Alles in eigen beheer,

dé grote troef van de aluminiumspeler

uit Limburg.

NIJVERHEIDSLAAN 1563 3660 OUDSBERGEN WWW.ALULIM.BE

INSTALLATIE · ONDERHOUD · MODERNISERING

Personen- en goederenliften

1 op 10 nieuwe liften in Europe is een Oronaproduct

Onderhoud en modernisering van zowel

eigen als vreemde liften

Lokale, ervaren medewerkers ondersteund

door een internationale groep

Fusie van Coopman Orona en Ascelec Orona

vormen nu 1 sterk merk : Orona nv

One team, one brand, together to the next level.

Orona, getting closer

Waregem · Brussel · Antwerpen

orona.be


Hanssens Roeselare

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

COOPMAN ORONA – LIFT

De nieuwbouw van Hanssens beschikt over een lift met drie stopplaatsen.

De productie en installatie gebeurde door Coopman

Orona uit Waregem. Liften Coopman werd in de jaren 60 opgericht

en in 2010 overgenomen door het Spaanse Orona. “Voor deze

nieuwbouw viel de keuze op de Orona 3G X-10 met een capaciteit

van acht personen en een maximale belasting van 630 kilogram”,

vertelt verkoopingenieur Robbe Driessens. “De snelheid bedraagt

1 meter per seconde. Qua afwerking werd geopteerd voor een

plafond met spots. De cabinewanden bestaan uit laminaat met

een inoxeffect. Achteraan voorzien we altijd een spiegel, zodat er

optisch meer ruimte gecreëerd wordt. Er is ook een inox buisleuning

aanwezig. De vloer komt niet uit ons gamma, want er is

geopteerd voor de vloer die ook in de hal ligt. Op die manier loopt

alles mooi in elkaar over.”

De vloerbekleding van de gang en de lift loopt mooi in elkaar over.

“De constructie is

opgebouwd volgens het

principe van stijve kernen”

De grote raampartijen zijn verankerd op L-vormige betonplinten. Die vormen

de dragende elementen tussen de kolommen en versterken de luchtigheid

van de constructie. Dankzij leds aan de onderkant van de plinten lijkt het

gebouw wel te zweven. Geen evidente constructie, maar wel een kolfje naar

de hand van Vulsteke Bedrijfsgebouwen, dat de bouwwerken van a tot z

uitvoerde. Projectleider Beau De Bois: “Dat was niet de enige specifieke

architecturale eis die dit project boeiend maakte voor ons. De constructie

is opgebouwd volgens het principe van stijve kernen. Deze stijve kernen

worden gerealiseerd door middel van twee trappenhallen. Daarvoor goten

we twee grote funderingsplaten op paalfunderingen en werkten we van

daaruit, met een soort glijdende bekisting, de trappenhallen uit in de hoogte.

De druklagen op elke verdieping werken als schijven die de windkrachten

afdragen naar de stijve kernen, die de krachten op hun beurt overdragen

naar de fundering. Daardoor zijn er geen windverbanden nodig, wat de

uitstraling van het gebouw ten goede komt.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 153


Roeselare Hanssens

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

INOFEC – KANTOORMEUBILAIR

Sinds 2001 is Inofec specialist in kantoorinrichting voor bedrijven. Eind vorig jaar mochten

ze ook voor de nieuwe kantoren van Hanssens aan de slag. Architect en bouwheer gingen

langs in de showroom van maar liefst 3.500 m² om hun meubilair te kiezen. Om het ruimtegevoel

en de overvloedige natuurlijke lichtinval in het kantoorgebouw te versterken, is het

meubilair overwegend wit. De Morris-benchwerkplekken worden van elkaar gescheiden door

witte schuifdeurkasten. Groene accenten creëren extra rust, onder meer in de opzetwanden

en de rugleuning van de bureaustoelen. “Niet enkel rust, maar ook fysieke gezondheid en

akoestisch comfort stonden voorop bij Hanssens”, weet Inofec. “Daarom werd er gekozen

voor ergonomische Yanos-bureaustoelen van Girsberger. Zwitserse kwaliteit die al jarenlang

top is op het vlak van ergonomie en comfort. Om het geluid in de grote landschapskantoren te

optimaliseren, gebruikten we dan weer akoestische opzetwanden en Twinn-schuifdeurkasten.

De geperforeerde kastdeuren met akoestische mousse dempen het geluid efficiënt.”

De inbreng van Inofec stopte niet bij het installeren van het meubilair in het landschapskantoor

(door het eigen team). Ze gaven ook de huiselijke sfeer in andere ruimtes, zoals het

bedrijfsrestaurant, vorm met Result-stoelen van het Deense designmerk HAY en de Venetotafels.

Een streepje zon op het bord? Dat combineren de medewerkers met zitcomfort op

de Youneek-zitbanken op het terras. “Dat we ook voor maatwerk de geschikte partner zijn,

bewijzen we hier bovendien met de gestoffeerde maatwerkzitbank in het restaurant. Meubel

per meubel vertaalden we de warmte, rust en productiviteit van de architectuur naar het

interieur. Een geslaagde samenwerking!”

Het fraaie meubilair maakt het plaatje compleet.

BEZOEK ONZE 3.500 M 2

GROTE SHOWROOM IN TIELT

154 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Hanssens Roeselare

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

OXFLOOR-MULTISTEP –

SOEPELE VLOERBEKLEDING

Oxfloor-Multistep heeft al 75 jaar ervaring in het leveren en plaatsen

van soepele vloer- en wandbekleding voor bedrijven, openbare

gebouwen, scholen, sporthallen ... Deze kmo is gevestigd in Kortrijk

en vooral actief in West- en Oost-Vlaanderen. Voor de nieuwbouw

van Hanssens werd gekeken naar het ecologische en duurzame

aspect. Vloerbekleding op tegels of stroken levert minder afval

op dan vloerbekleding op rol en biedt de architect meer artistieke

vrijheid. Bovendien zijn de geplaatste vloeren heel eenvoudig weg

te nemen en makkelijk te onderhouden. “Een extra voordeel van

soepele vloerbekleding is dat ze snel en efficiënt geplaatst wordt”,

vertelt zaakvoerder Tom Debuf. “In dit bedrijfsgebouw werden op

een week tijd 900 m² tapijttegels en 350 m² Luxury Vinyl Tiles

geplaatst. Op die manier konden de andere werkzaamheden snel

hervatten. Als specialist in vloerbedekking was het aangenaam

om rechtstreeks met de bouwheer en de architect te kunnen

samenwerken, om zo op een doordachte manier de juiste vloer

op de juiste plaats te installeren.”

Volledig geaarde nieuwbouw

Het project bracht ook enkele uitdagingen met zich mee. De nieuwbouw

staat op een relatief klein terrein, waar ook parking moest worden gecreëerd.

Een deel van de parking bevindt zich op de begane grond, onder de eerste

verdieping. Het gelijkvloers is daarom 400 m² groot, terwijl de eerste en

tweede verdieping 600 m² groot zijn. Via de parking is er een rechtstreekste

toegang naar de verdiepingen. Het gebouw staat op een sokkel, waardoor

het lijkt alsof het verrijst uit de grond, maar dit heeft ook een beveiligingsfunctie.

Je rijdt er niet zomaar de glazen gevel binnen.

En dan was er nog het specifieke verzoek van de bouwheer om het hele gebouw

te aarden en zo eventuele schadelijke straling af te leiden. Stijn Goethals: “Dat

was nieuw voor ons en voor de aannemer. Meestal gebeurt de aarding enkel bij

grote stukken, maar hier was dat tot en met iedere wapening in het gebouw.

Er zijn gigantische meters gelegd. De bouwheer gelooft erin dat dit rust brengt

voor het personeel. Een goede werkomgeving creëren, vindt hij heel belangrijk.”

In de praktijk betekende dat heel wat extra werk en aandacht voor details.

“Voor de drukvloeren was dat aarden vrij eenvoudig”, vult Beau De Bois aan.

“Dat we elk betonpaneel – een honderdtal stuks in totaal – ook van een

aarding moesten voorzien, net als alle andere constructies, was minder

standaard. Gecombineerd met de wens om overal 20 centimeter ruimte te

laten tussen staal en beton, vergde dat de nodige creativiteit van ons team.

Samen met een uitgekiende en goed bewaakte planning maakte onze expertise

het verschil. De buitenaanleg, met ter plaatse bekiste betontegels en fijne

afwerkingen met grindstroken, maakt het project helemaal af.” ❚

Op een week tijd werden 900 m² tapijttegels en

350 m² Luxury Vinyl Tiles geplaatst.

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Philippe Hanssens (Roeselare)

Architectenbureau Stijn Goethals (Veurne)

Vulsteke Bedrijfsgebouwen (Kortemark)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 155


Aangepast kwaliteitskader voor duurzamere

cementtypes met alternatieve samenstellingen

MINDER AFHANKELIJKHEID,

MEER MOGELIJKHEDEN

Duurzaamheid is een conditio sine qua non in de hedendaagse bouwsector. Ook cementfabrikanten springen mee op de kar en ontwikkelen

alsmaar ecologischere producten met alternatieve samenstellingen en gerecycleerde grondstoffen. Helaas hinkt de normering een tikkeltje

achterop en zijn Europese harmonisering en CE-markering voorlopig niet mogelijk. Gelukkig zijn er alternatieve oplossingen voorhanden

om nieuwe cementtypes in te bedden binnen het Belgische kwaliteitskader. Wij vroegen ir. Martin Croon, Certification Expert & Auditor bij

BE-CERT, naar een stand van zaken op het vlak van cementcertificatie.

Tekst Tim Janssens | Beeld BE-CERT

De nieuwe norm EN 197-5 speelt proactief in op de evolutie naar steeds duurzamere cementtypes.

Ook in de cementsector staat de tijd niet stil en evolueert alles razendsnel.

Nieuwe cementtypes en ‐producten schieten als paddenstoelen uit de grond.

Het afstemmen van de normalisatie op innovatieve ontwikkelingen in de

bouwpraktijk is altijd een uitdaging. De dwingende nood aan ecologische

producten, de hedendaagse grondstoffenschaarste en de standstill van

de normalisatie zetten de verhoudingen extra op scherp. Vandaar dat de

Europese technische normalisatiecommissie besliste om een nieuwe norm in

het leven te roepen. “In het verleden konden cementen enkel gecertificeerd

worden onder EN 197-1, maar de herziening van die norm is op de lange

baan geschoven. Dankzij de introductie van de nieuwe norm – EN 197-5 –

is het voortaan toch mogelijk om nieuwe cementtypes te certificeren. Zij het

zonder CE-markering, want die nieuwe norm is nog niet geharmoniseerd op

Europees niveau. Om het gebruik ervan toch kwalitatief te omkaderen, hebben

we beslist om die nieuwe cementen op te nemen in het BENOR-reglement

(exclusief CE-verwijzing). Dat is intussen gebeurd en onze buurlanden – Duitsland,

Nederland, Frankrijk … – zitten op hetzelfde spoor”, legt Martin Croon uit.

Meer ontwikkelingsvrijheid

De nieuwe norm EN 197-5 speelt proactief in op de evolutie naar steeds

duurzamere cementtypes (CEM II/C-M en CEM VI). “Qua prestatie-eisen

156 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Wat de nieuwe cementen binnen EN 197-5 onderscheidt van de traditionelere types die onder EN 197-1 vallen,

is dat de inzetbaarheid van alternatieve grondstoffen is uitgebreid.

Om het gebruik van nieuwe cementtypes toch

kwalitatief te omkaderen, zijn ze opgenomen

in het BENOR-reglement.

“Dankzij de introductie van de nieuwe norm EN 197-5 is het

voortaan toch mogelijk om nieuwe cementtypes te certificeren”

is er geen verschil tussen de normen EN 197-5 en EN 197-1”, geeft Martin

Croon aan. “Wat de nieuwe cementen binnen EN 197-5 onderscheidt van

de traditionelere types die onder EN 197-1 vallen, is dat fabrikanten meer

vrijheid krijgen om de samenstelling van hun producten af te stemmen op

de beschikbaarheid van (al dan niet gerecycleerde) grondstoffen uit andere

industrieën. Lees: de inzetbaarheid van alternatieve grondstoffen is uitgebreid.

Kortom: minder afhankelijkheid, meer mogelijkheden! Al betekent

dat uiteraard niet dat fabrikanten zich niet aan bepaalde richtlijnen moeten

houden. Binnen het BENOR-merk moeten ze de samenstelling van hun

producten definiëren en nadien mogen ze er maximaal 5 % van afwijken. Er

is dus eenzelfde welomlijnd kader om de kwaliteit van die nieuwe cementproducten

te waarborgen.”

ATG en NeoCem

Binnen het kader van het BENOR-merk moet ook de specifieke gebruiksgeschiktheid

van cementen bepaald worden, zodat ze effectief kunnen

worden toegepast in de bouwpraktijk. De regels hiervoor liggen vast in de

betonnorm NBN B 15-001. De nieuwe cementen zijn daar echter nog niet in

opgenomen. “Er is gelukkig een alternatieve oplossing voorhanden waarbij

dergelijke cementen onderworpen worden aan een initieel proefprogramma

onder ATG met certificatie. Zo kan voor deze nieuwe producten proefondervindelijk

vastgelegd worden tot welke geschiktheidsklasse ze behoren en of

er aanvullende eisen nodig zijn voor hun gebruik”, geeft Martin Croon aan.

“Dit is slechts tijdelijk, in afwachting van de resultaten van het NeoCemproject,

dat proactief inspeelt op de ontwikkeling van nieuwe cementtypes

die onder de norm EN 197-5 vallen. In het kader van dit project worden

de geschiktheidsklassen collectief vastgelegd op basis van een omvangrijk

onderzoek. Na de afronding van dit project zullen ze opgenomen worden

in de tabellen van de betonnorm NBN B 15-001 en zullen fabrikanten niet

langer een bijkomende ATG moeten aanvragen.”

“Vermits de nieuwe cementen zijn opgenomen in het BENOR-reglement, is er toch

sprake van een welomlijnd kwaliteitskader”, legt Martin Croon uit.

Veel interesse

Het reglement voor de certificatie van nieuwe cementtypes is geldig sinds

1 januari 2022. “De reactie vanuit de sector is zeer positief”, zegt Martin Croon.

“Vooral omdat het gezien de huidige marktsituatie erg moeilijk is om sommige

grondstoffen te verkrijgen. Het is dus geen overbodige luxe dat er voortaan

andere samenstellingen mogelijk zijn en dat er meer ontwikkelingsvrijheid

bestaat. Daarnaast popelen veel fabrikanten om mee in te zetten op circulair

bouwen via de introductie van nieuwe cementtypes. Tot nog toe hebben we

drie aanvragen ontvangen voor de certificatie van nieuwe cementen, maar

de interesse reikt verder. De fabrikanten hebben nog wat tijd nodig om hun

productie aan te passen en hun producten af te stemmen op de nieuwe norm,

dus we verwachten binnenkort nog veel meer aanvragen!”

Alle informatie over gecertificeerde producten en de reglementen zijn

beschikbaar op: https://extranet.be-cert.be/. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 157


Nieuwpoort Dunehotel

Ecohotel op toplocatie

NIEUWE BLIKVANGER AAN DE NOORDZEE

Dunehotel is een nieuw ecohotel op een toplocatie. Het ligt in het uitgestrekte duinengebied van Nieuwpoort-Bad, op 150 meter van het

strand. Gasten worden er ondergedompeld in een sfeer van gezelligheid, comfort en luxe. Het mag duidelijk zijn: dit is een nieuwe parel aan

de Belgische kust.

Tekst Cindy De Kegel | Beeld CIT Blaton

Het dak van 650 m² was een moeilijke constructie met inwendige terrassen en zinken afwerkstukken.

CIT Blaton is een familiebedrijf met 155 jaar ervaring dat al heel wat mooie

projecten op zijn naam heeft staan. “We bouwden in België al veel hotels.

Vandaar dat de bouwheer ons inschakelde voor de realisatie van Dunehotel”,

vertelt Jan Heyde, projectleider bij CIT Blaton. “DUNEHOTEL nv had mooie

digitale afbeeldingen gemaakt. Onze taak is om ze op een technische en hoogstaande

manier om te zetten naar de werkelijkheid.” Bij de uitwerking van het

project moest rekening gehouden worden met het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Niet enkel de maximale bouwhoogte, maar ook de look van het gebouw

– een witte gevel en hellende daken met rode dakpannen – waren vastgelegd

in het RUP. “Het dak van 650 m² was een moeilijke constructie met inwendige

terrassen en zinken afwerkstukken. Een technische uitdaging waarbij we

eveneens rekening moesten houden met de brandoverslag.”

Bij de bouw van het hotel moest CIT Blaton ook aan de bemaling denken.

In het aanpalende duingebied mag het grondwater immers niet meer dan

10 centimeter zakken of stijgen. “Om de invloed van de grondwaterdaling

158 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Dunehotel Nieuwpoort

Door het windgevaar was de torenkraan van de ondergrondse parking 60 meter hoog.

“Uit het verslag van de windstudie bleek dat de omliggende

gebouwen wervelwinden konden veroorzaken”

buiten de bouwput te beperken, opteerden we voor een gesloten bouwkuip

met soilmixwand. We plaatsten CSM-wanden tot een maximale diepte van

19,5 meter om in de natuurlijke waterremmende laag te zitten. Gedurende

het project voerden we constructieve gesprekken met het Agentschap voor

Natuur en Bos. We stuurden wekelijks een verslag van het project. Een eerlijke

en directe communicatie vergemakkelijkt de uitvoering.”

Windtunnelanalyse

Bij hoge gebouwen of gebouwen die gelegen zijn in windrijke gebieden, zoals

de kust, is het aangewezen om een gespecialiseerde windtunnelanalyse te laten

uitvoeren. Dit om windhinder of zelfs windgevaar te vermijden. Het is belangrijk

om hier tijdens het bouwen rekening mee te houden, benadrukt Jan Heyde: “Op

het dak staan technische installaties die extra verankerd zijn. Alles is luchtdicht

en in alle afvoeren zitten grote zandvangers. Uit het verslag van de windstudie

bleek dat de omliggende gebouwen wervelwinden konden veroorzaken. Om die

reden was onze torenkraan van de ondergrondse parking 60 meter hoog, wat

uitzonderlijk is. De kraan van het hotel zelf was 43 meter hoog. Al onze kranen

tillen op een afstand van 40 meter nog 7.000 kilogram.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 159


Nieuwpoort Dunehotel

Dunehotel ligt midden in de duinen van Nieuwpoort.

Dit project werd

gebouwd door

Investeren aan de Belgische kust

Dunehotel, dat een totale oppervlakte van 9.800 m² heeft, telt 88 kamers

en biedt de luxe van een viersterrenhotel. De kamers aan de achterzijde

hebben een prachtig zicht op de duinen. De kamers aan de voorzijde

kijken uit op een fraai groen park dat opnieuw wordt aangelegd door

de stad Nieuwpoort. Elke kamer wordt, vanaf 175.000 euro, verkocht

aan investeerders. Deze investering garandeert een opbrengst van 3,25

procent gedurende dertig jaar. Bovendien hebben de investeerders geen

herstellings- of onderhoudskosten en kunnen ze twee weken in hun eigen

hotelkamer verblijven.

Voor de twee onderliggende etages van het Dunehotel wordt de invulling

nog op punt gesteld. “Het staat vast dat ze aan de voorzijde zullen dienstdoen

als ondergrondse parking”, vertelt Jan Heyde. “Aan de achterzijde

hebben deze verdiepingen eveneens zicht op de duinen. Naar alle waarschijnlijkheid

wordt niveau -1 het restaurantgedeelte (met mogelijkheid

tot vergader- of expeditieruimte) en wordt niveau -2 een multifunctionele

vergaderruimte.” In het nieuwe hotel zijn niet enkel zakenmensen welkom,

maar ook toeristen die in alle luxe willen genieten van de diversiteit die

de Belgische kust hen te bieden heeft. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

DUNEHOTEL nv (Langemark)

Architect

CIT Blaton (Brussel)

Hoofdaannemer(s)

Vauterin – Thirry & partners (Nieuwpoort)

160 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Altijd een stap vooruit.

Pompen alleen wanneer nodig: met hybride

technologie een duidelijk voordeel.

Hybride opvoerinstallaties

Ecolift / Ecolift XL

Milieuvriendelijk en voordelig.

Minimale geluidsproductie.

Werkt zonder onderbrekingen.

Made in Germany

www.kessel-belgie.be

new horizons in

wood construction

NO NAILS - NO SCREWS - DIY - CIRCULAR - UP TO 5 FLOORS - COST EFFECTIVE

QUALITY HOUSE - NON-RESIDENTIAL - MODULAR - TOPPINGS - EXTENSIONS - HOLIDAY HOME

T. +32 (0)495 22 35 94

info@woodinc.be

www.woodinc.be

JOUW BOUWTEAMPARTNER

VAN ONTWERP TOT OPLEVERING

kaizer.be

Naamloos-4 1 21-03-2022 10:51


SPOEDLEVERINGEN BOUWMATERIALEN

DOOR FIETSKOERIERS

Voortaan leveren fietskoeriers in de Antwerpse binnenstad niet alleen kleine pakketjes en maaltijden. Ook aannemers kunnen nu lastminutebestellingen

van materiaal gratis per fiets laten leveren op hun werven. BMB Bouwmaterialen biedt deze dienst aan in samenwerking met

de fietskoeriers van Oovelo om de vele dagelijkse ritten met bestelwagens in het stadscentrum te verminderen. En om aannemers tijd te

laten winnen.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Koen Mortelmans en BMB

De fietskoeriers kunnen tot 100 kilogram bouwmaterialen vervoeren. (Beeld: Koen Mortelmans)

"We gaan hiermee voor een win-win-winsituatie",

zegt Nick Van Den Bosch, commercieel manager

bij BMB Bouwmaterialen. "Onze klanten verliezen

niet langer kostbare tijd doordat ze niet meer over

en weer moeten rijden in het midden van de dag.

Onze ecologische manier van leveren vermindert

het verkeer van bestelwagens in de binnenstad."

Concreet kunnen aannemers tot 100 kilogram

materiaal laten leveren op hun binnenstedelijke

bouwplaatsen. De eerste fietslevering vond plaats

op een werf van aannemer Hooyberghs (onderdeel

van de B&R Bouwgroep) in de nieuwbouwwijk

Nieuw Zuid.

Time is money

De nieuwste vestiging van BMB Bouwmaterialen

ligt in het zuiden van Antwerpen aan de Scheldekade,

op een boogscheut van het stadscentrum.

"Over de Schelde worden al veel bouwmaterialen

aangevoerd, waardoor in de toekomst tot dui-

zend vrachtwagens per jaar van de weg worden

geweerd. Nu werken we verder in de logistieke

keten aan vergroening." Veel aannemers reden

tot vandaag nog altijd naar de BMB-vestiging

om er klein en middelgroot materiaal af te halen

– materiaal dat ze plots te kort hebben op de

werf, vaak kleine spullen. Dat is nu verleden tijd.

Voortaan kan een aannemer die voor 11.45 uur

bestelt deze materialen nog dezelfde dag met de

fiets laten leveren op de werf.

162 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Nick Van Den Bosch, commercieel manager bij BMB

Bouwmaterialen. (Beeld: Koen Mortelmans)

Hans T’jampens, innovatiemanager bij B&R

Bouwgroep. (Beeld: Koen Mortelmans)

Christoph De Nil, oprichter en zaakvoerder van

fietskoerierbedrijf Oovelo. (Beeld: Koen Mortelmans)

"We polsen regelmatig naar de wensen en verzuchtingen

van de aannemers", zegt Van Den

Bosch. "Elke minuut dat een bouwwerf stilligt

door een gebrek aan materiaal of door files en

vertragingen in de binnenstad verliezen ze geld.

Met deze oplossing zorgen we ervoor dat ze altijd

kunnen blijven doorwerken."

Bewuste ecologische keuze

"We kiezen heel bewust voor verduurzaming",

stelt Hans T’jampens, innovatiemanager bij B&R

Bouwgroep. "Van zand tot klant: iedereen in de

bouwketen zal moeten bijdragen tot het verminderen

van ons totale energieverbruik. We moeten

dat dus doen met de hulp van onze leveranciers.

Deze snelle leveringen per fiets zijn daar een

goed voorbeeld van."

Oovelo werkt uiteraard graag mee aan dit project.

Het fietskoerierbedrijf werd in 2015 opgericht

door Christoph De Nil. Vandaag rijden er al zeven

bakfietsen van Oovelo door Antwerpen met documenten,

medische stalen, boodschappen en nu

ook bouwmaterialen. "Bouwmaterialen kunnen

zwaar en groot zijn, maar dat is voor ons geen

probleem", aldus De Nil. "Met alles wat niet meer

dan 100 kilogram weegt en in de bak past (110 x

60 x 70 cm) lukt het perfect. De fiets is sowieso

een veel efficiënter vervoersmiddel in de binnenstad

dan een bestelwagen."

Pilootproject

De vestiging in Antwerpen geldt voor BMB Bouwmaterialen

op verschillende vlakken als een pilootproject,

met het oog op verdere expansie in België.

"Ook in andere steden overwegen we nieuwe

vestigingen", legt Van Den Bosch uit. "Ook daar

Christoph De Nil onderweg met een levering bouwmaterialen. (Beeld: Tom Buysse)

“We kiezen heel

bewust voor

verduurzaming”

willen we de bouwmaterialen op de meest milieuvriendelijke

manier tot op de werf krijgen. Onze

nieuwe Antwerpse vestiging, die half november

opende, is een BEN-gebouw dankzij investeringen

in extra isolatie en zonnepanelen op het dak."

BMB Bouwmaterialen maakt deel uit van de

Europese BME-groep (Building Materials Europe).

BME, dat gespecialiseerd is in binnenstedelijke

distributie, is momenteel actief in acht landen

(Nederland, Zwitserland, Frankrijk, Spanje, Portugal,

Oostenrijk, Duitsland en België) en wil dé toonaangevende

distributeur van bouwmaterialen in ​

Europa worden. De ambitie is om tegen 2025

twintig Belgische vestigingen te hebben. Momenteel

staat de teller op tien vestigingen en twee

showrooms. In Antwerpen gaat het naast de

kersverse nieuwbouw om het eind vorig jaar

overgenomen Bridts – beter bekend onder de

naam Gedimat Antwerpen. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 163


THEMA ZONWERING

BIOMIMETISCHE ZONWERING

GEÏNSPIREERD OP DENNENAPPELS

Wat kunnen we in architecturaal opzicht leren van de natuur? Veel, zo blijkt, zelfs met betrekking tot zonwering. Zo ontwierpen de inventieve ingenieurs

van de Eidgenösssische Technische Hochschule (ETH) Zürich een automatisch zonweringssysteem dat geïnspireerd is op het karakteristieke gedrag

van dennenappels. De houten ‘schubben’ openen namelijk bij koud en nat weer en sluiten automatisch bij warm en droog weer, zonder dat er elektriciteit

of sensoren aan te pas komen. Een toekomstige gamechanger of blijft het bij een leuk wetenschappelijk experiment?

Tekst Wouter Polspoel & Tim Janssens | Beeld ETH Zürich, Pixabay

De inventieve ingenieurs van de Eidgenösssische Technische Hochschule (ETH) Zürich ontwierpen een automatisch zonweringssysteem dat geïnspireerd is op het

karakteristieke gedrag van dennenappels.

Biomimetica of biomimicry is een samentrekking en

afleiding van de Griekse woorden bios, wat ‘leven’

betekent, en mimesis, wat zich laat vertalen als

‘imiteren’. Het is een relatief nieuwe wetenschap die

de natuur bestudeert en als inspiratie gebruikt om

problemen in geïndustrialiseerde samenlevingen

op te lossen. Zo is de werking van een zonnecel

bijvoorbeeld gebaseerd op planten die aan fotosynthese

doen. De genialiteit van de natuur nastreven

bij het ontwerpen en ontwikkelen van

producten, processen en systemen: daar draait

het dus om bij biomimicry. De onderliggende

redenering is dat natuurlijke oplossingen vaak

ingenieus, duurzaam en stabiel zijn onder veranderende

omstandigheden en – aangezien ze er zelf

deel van uitmaken – de natuur geen schade toebrengen.

Het bestuderen en imiteren van natuurlijke

mechanismes kan onder meer van pas komen

bij de materiaalselectie, productprocessen en het

gebruik van bepaalde (bouw)systemen.

Reageren op luchtvochtigheid

Een slim staaltje biomimicry zien we bij het

innovatieve zonweringssysteem dat de ETH Zürich

ontwikkelde, waarvoor een dennenappel als inspiratiebron

fungeerde. Om de slaagkansen van

de zaden – en het uitgroeien tot een boom –

te maximaliseren, hanteren dennenappels een

slim trucje: bij warm en droog weer openen de

schubben van de kegelvruchten, zodat de zaden

de wijde wereld in kunnen. Bij koud en nat weer

164 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


ZONWERING

THEMA

“Het is een concept met veel potentieel, zeker nu ontwerpers

steeds massaler op zoek gaan naar duurzame en circulaire

oplossingen met een functioneel-esthetische meerwaarde”

De schubben van dennenappels buigen wanneer de

lucht droger wordt. De ingenieurs van de ETH Zürich

gebruikten die specifieke eigenschap als uitgangspunt

bij de ontwikkeling van hun zonweringssysteem.

De houten planken van het zonweringssysteem reageren op de luchtvochtigheidsgraad, net als de schubben

van een dennenappel.

sluiten ze. De schubben bestaan uit twee lagen

vezels die loodrecht op elkaar staan. Daardoor

buigen ze wanneer de lucht droger wordt. De

ingenieurs van de ETH Zürich gebruikten die

specifieke eigenschap als uitgangspunt bij de ontwikkeling

van hun zonweringssysteem. Ze maakten

schubben uit twee lagen hout, elk uit een andere

houtsoort (beuk en spar). De lagen werden zo aan

elkaar bevestigd dat de houtnerven loodrecht op

elkaar staan. Op die manier reageren de planken,

net als de schubben van de dennenappel, op de

luchtvochtigheidsgraad.

Van verticaal naar horizontaal

Om het openen en sluiten van de planken te versnellen

– bij de kegelvruchten gaat het uiteraard

allemaal wat trager – bouwden de ingenieurs

het systeem in paren. Wanneer het buiten vochtig

is, staan de planken vrijwel verticaal tegen

elkaar aan. Maar wanneer drogere lucht beide

planken door de loodrechte houtlagen buigt,

duwt de onderste plank zijn ‘collega’ vrijwel

horizontaal, met schaduw als resultaat. Er komt

met andere woorden geen elektriciteit of sensor

aan te pas. Bovendien bestaat het systeem

volgens de bedenkers uit milieuvriendelijke

materialen, is het relatief goedkoop én gemakkelijk

te installeren. Een belangrijke kanttekening

is wel dat het systeem per regio gefinetuned

moet worden. In sommige gebieden is het immers

per definitie vochtiger dan in andere. Een

groot nadeel is dan weer dat er weinig ruimte is

voor controle: wie het systeem toch liever gesloten

wil als de lucht niet droog genoeg is,

heeft een probleem. Desondanks is het een

concept met veel potentieel, zeker nu ontwerpers

steeds massaler op zoek gaan naar duurzame

en circulaire oplossingen met een functioneelesthetische

meerwaarde. Benieuwd of we dit

revolutionaire zonweringssysteem in de nabije

toekomst effectief zullen zien opduiken in vooruitstrevende

architectuurprojecten! ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 165


THEMA ZONWERING

Het zonnescherm laat zich vlot integreren in een minimalistische architectuur en geeft klassiekere woningen tegelijk een eigentijdse toets.

Kwalitatief knikarmscherm

verenigt design en comfort

Kwalitatieve zonwering verenigt verschillende kwaliteiten. Een mooi voorbeeld is Lux van Harol. Dit high-end knikarmscherm beschermt gebruikers

tijdens de zonnigste uren van de dag en reikt ook lang daarna alle comfort aan. In stijl, want ook qua architecturale uitstraling verlegt Lux grenzen.

Tekst en beeld Harol

De zonweringcollecties van Harol zijn het resultaat van jaren doorgedreven

ontwikkeling, onder het motto ‘Smarter. Simpler. Sustainable.’. Knikarmscherm

Lux is zonder meer een blikvanger binnen het uitgebreide assortiment. Met zijn

strakke lijnen en vierkante kast (24 cm x 25 cm) heeft Lux een heel moderne

uitstraling. Het zonnescherm laat zich vlot integreren in een minimalistische

architectuur en geeft klassiekere woningen tegelijk een eigentijdse toets. De

exclusieve ‘Invisibly Wired’-armen zien er erg verfijnd uit: de staalkabels zijn niet

langer zichtbaar en de sobere vormen van de knikarmen komen helemaal tot

hun recht. Deze minimalistische vormgeving van Lux werd bovendien bekroond

met een Red Dot Award voor innovatief productdesign.

Royale schaduwzone

Lux creëert bovendien, met zijn kubistische look, koelte van formaat: tot 28 m²

luxueuze schaduw op het terras, met een uitval tot 4 meter en een breedte tot

wel 7 meter. Deze royale schaduwzone kan extra uitgebreid worden met een

automatisch bedienbare volant (vario-volant) in de voorlijst, die kan zakken tot

2 meter. Ideaal om niet alleen de warmte, maar ook het verblindende effect van

een laagstaande zon te weren. Daarnaast is Lux koppelbaar tot 12 meter, met

het oog op nog meer schaduw en eenzelfde strakke look.

In de kast is het doek het hele jaar door beschermd tegen weer en wind.

166 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


ZONWERING

THEMA

De unieke combinatie van indirecte verlichting in de voorlijst en de kast creëert nog meer sfeer op het terras.

“Dankzij zijn strakke lijnen

en vierkante kast heeft dit

knikarmscherm een heel

moderne uitstraling”

Onbegrensd comfort

Deze high-end zonwering creëert niet alleen uv-bescherming en schaduw, maar

ook gezelligheid en comfort. Wie maximaal van Lux wil genieten – tot ’s avonds

laat! – kan het knikarmscherm uitrusten met dimbare ledverlichting – direct of

indirect. Daarbij garandeert de unieke combinatie van indirecte verlichting in

de voorlijst en de kast nog meer sfeer op het terras. Ook verwarming onder het

zonnescherm is perfect mogelijk om dat zalige buitengevoel zo lang mogelijk

te rekken.

Veilige sensoren

Lux is tevens sensorgestuurd. Als het te hard waait, gaat het zonnescherm

automatisch dicht. Schijnt de zon, dan rolt het hoogtechnologische geweven

acryldoek zich vanzelf uit. Bij licht regenweer kan je trouwens gerust onder

het scherm blijven zitten, want het water vloeit af via de geïntegreerde waterafvoer

in de voorlijst. Laat het doek even drogen voor je het weer veilig in de

kast laat rollen. In de kast is het sowieso het hele jaar door beschermd tegen

weer en wind.

100 % Belgisch maatwerk

Om Lux helemaal op maat van een terras samen te stellen, gebruikt Harol

de meest kwalitatieve materialen: van hoogwaardig roestvrij staal voor de

bevestiging tot extra stevig aluminium voor de kast en voorlijst. Daarbij werkt

Harol zo duurzaam mogelijk: het aluminium is 100 % gerecycleerd materiaal,

de poederlakkerij recupereert het water en voldoet aan de hoogste milieustandaarden

en alle verbruikte energie op de site is 100 % groen dankzij de

eigen windmolen. Verder werden de nieuwe knikarmen van Lux ontwikkeld

en getest op meer dan 25.000 cycli, wat overeenkomt met 25 jaar lang twee

keer per dag openen en sluiten. Levenslang plezier: ook dat is duurzaamheid!

Het knikarmscherm voldoet aan de vereiste Europese normen voor windklasse 2,

oftewel 5 op de schaal van Beaufort.

Zeer ruime kleurkeuze

Dan rest alleen nog de kleurkeuze. Opnieuw sloot Harol geen compromissen

op het vlak van kwaliteit. De collectie hedendaagse uniforme acryldoeken is

erg ruim. Ze bieden maximale uv-bescherming én zijn geluiddempend, waterafstotend

en vuil- en rotwerend behandeld. De vezels zijn in de massa geverfd,

waardoor ze jaar na jaar blijven stralen. Krijgt het terras na enkele jaren een

nieuwe look, dan kan het doek perfect vervangen worden door een variant

in een andere kleur. Daarmee maakt Harol natuurlijk koelen stijlvoller en

eenvoudiger dan ooit. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 167


Experience

the next

generation

sun protection

Smarter. Simpler. Sustainable.

collecties

op maat *

• Breedte maximaal tot 7 m

• Uitval maximaal tot 4 m

• Koppelbaar tot 12 m

• Vario-volant tot 2 m

• Invisibly Wired knikarmen

• Keuze tussen direct of

indirect led-licht

• Keuze uit verschillende

opties: verwarming,

sensoren …

• Getest tot 5 Beaufort

• Ieder knikarmscherm is

standaard uitgerust met

een io-motor van Somfy.

Praia

Tucan

Cadiz

Lux

*Vermelde functies zijn modelafhankelijk.

Zonwering - Rolluiken - Buitenleven

Meer info op www.harol.com


DE ELEGANTE PATIO-ZONWERING

PERGOLINO.

Simpelweg buiten genieten. Flexibel en kwalitatief hoogstaande

bescherming voor ieder weertype. Of het nu zon of regen is.

Meer op stobag.com

INNOVATIEVE ZONWERING EN

WEERBESCHERMING SINDS 1964.


THEMA ZONWERING

HIGH-END ZONWERING

MET KUBUSVORMIG DESIGN

Kwalitatieve zonwering die niet enkel schaduw, maar ook een esthetische meerwaarde creëert: bij STOBAG weten ze er wel raad mee.

Dat blijkt onder meer uit de nieuwe CAMABOX BX4700-cassetteschermen en BAVONA TP6600 Hardtop-terrasoverkappingen. Deze hoogwaardige

oplossingen worden op maat gemaakt en kunnen naar hartenlust gepersonaliseerd worden aan de hand van verschillende opties.

Tekst en beeld STOBAG

De Zwitserse onderneming STOBAG, die al bijna zestig jaar een breed

assortiment individuele zonweringssystemen op de markt brengt, begrijpt

maar al te goed dat kwalitatieve zonwering een wereld van verschil kan

maken. Ongeacht of het voor balkons of terrassen, serres of gevels is: de

experts van STOBAG weten hoe belangrijk het is om een oase van schaduw

te creëren, maar vooral ook hoe ze in een inspirerende wereld van kleuren

en vormen voor een symbiose van kwaliteit, technologie en design kunnen

zorgen. Een systeem als de CAMABOX BX4700, een kubusvormige cassetteluifel

die aan de hoogste eisen van de moderne architectuur voldoet,

bewijst dat dit geen loze woorden zijn. Deze CAMABOX-luifel werd ontwikkeld

door inhouse ingenieurs en ontwerpers in de Zwitserse hoofdzetel

van STOBAG en ontleent zijn naam aan de prachtige Zwitserse regio Cama.

Missie geslaagd, want de CAMABOX won onlangs de prestigieuze Red

Dot Award 2022 in de categorie 'Best Product Design'. "Het eenvoudige

kubistische cassettedesign past perfect bij de heldere lijnen van moderne

architectuur. Sterker nog: de vormvaste cassetteluifel versterkt het harmonieuze

totaalbeeld van de hedendaagse architecturale stijl", legt productmanager

Markus Wind uit.

Optionele volledig geïntegreerde Tunable White-ledverlichting in de kubusvormige

doos zorgt voor een vrije keuze van kleurtemperatuur.

“Deze hoogwaardige

zonweringsoplossingen

kunnen naar hartenlust

gepersonaliseerd

worden aan de hand

van verschillende opties”

Traploos dimbaar licht op basis van de Tunable White-technologie creëert bij

valavond en totale duisternis een zeer fraai effect.

Zonnescherm met strakke uitstraling

Het CAMABOX-cassettescherm is specifiek ontworpen voor (middel)grote

terrassen en balkons. Het bekoort met zijn strakke lijnen en past harmonieus

in het totaalbeeld van hedendaagse architecturale constructies. De

kubusvormige cassette staat garant voor een strakke, moderne uitstraling.

De beschikbare opties zorgen indien gewenst voor extra cachet. Zo kan

170 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


ZONWERING

THEMA

De CAMABOX-luifel won onlangs de prestigieuze Red Dot Award 2022 in de categorie 'Best Product Design'.

De BAVONA TP6600 Hardtop is een elegante terrasoverkapping met een slim

daksysteem en comfortabele uitbreidingsmogelijkheden.

De vrijstaande paviljoenen zijn uitgerust met roterende aluminium lamellen die

te allen tijde de beste bescherming bieden en natuurlijke ventilatie toelaten.

het cassettescherm worden uitgerust met ledverlichting in de kast en de

voorkant van het uitvalprofiel – traploos dimbaar licht op basis van de

Tunable White-technologie – wat bij valavond en totale duisternis een zeer

fraai effect creëert. De optionele neerlaatbare volant-plus biedt dan weer

bescherming tegen de laagstaande zon en nieuwsgierige blikken. Tot slot

gebeurt de aandrijving door een elektromotor die comfortabel te bedienen

is met behulp van een afstandsbediening, smart home-toepassingen of via

automatische zon-/windsensoren. De variabele consolepositie maakt een

flexibele, eenvoudige en tijdbesparende montage tegen de wand of onder

het plafond mogelijk.

Verfijnde vrijstaande paviljoenen

Een andere populaire zonwering van STOBAG is de BAVONA TP6600 Hardtop,

een elegante terrasoverkapping met een slim daksysteem en comfortabele uitbreidingsmogelijkheden.

Wie voor deze toepassing opteert, kan van de lente

tot de herfst genieten van het terras of de tuin, zonder hinder te ondervinden

van zon, weer en wind. De vrijstaande paviljoenen zijn immers uitgerust met

roterende aluminium lamellen die te allen tijde de beste bescherming bieden

en natuurlijke ventilatie toelaten. Hun kubusvormige design komt eens zo goed

tot zijn recht doordat de technische voorzieningen op een erg verfijnde manier

geïntegreerd zijn. Dankzij talrijke montagevarianten en diverse comfortopties

zoals ledverlichting, schuifruiten of zijzonwering zijn de gebruiksmogelijkheden

van de paviljoenen vrijwel onbeperkt. De BAVONA TP6600 Hardtop is tevens

verkrijgbaar in een uitvoering die in de breedte of in de lengte naadloos aan

elkaar kan worden gekoppeld met het oog op nog meer schaduw. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 171


THEMA SIGNALISATIE

HET PSYCHOLOGISCH EFFECT

VAN WAYFINDING EN SIGNALISATIE

Steeds meer bouwheren en architecten doen een beroep op specialisten uit verschillende vakgebieden om hun projecten te finetunen en te

optimaliseren. Een interessant kennisdomein dat vrij nieuw is, is de omgevingspsychologie, die uitgaat van de premisse dat de bebouwde

omgeving het gedrag en de ervaring van mensen beïnvloedt. Wayfinding en signalisatie spelen in dit opzicht een cruciale rol.

Tekst Tim Janssens | Beeld Signburo, Karen Devriese

Een omgeving moet vlot ‘leesbaar’ zijn voor eindgebruikers, zodat ze haast intuïtief weten waarnaartoe.

Hoe beleven wij mensen de omgeving? Hoe

beïnvloedt de omgeving ons gedrag? Waar voelen

we ons veilig en thuis? En waar niet? Hoe kan

een omgeving wenselijk gedrag bevorderen of

belemmeren? Het zijn vragen die centraal staan

in de omgevingspsychologie, een wetenschappelijke

discipline die vooral school maakt in

Nederland en beetje bij beetje overwaait naar

ons land. Omgevingspsychologen bestuderen

de interactie tussen de bebouwde omgeving en

de mens. In dat opzicht vormen ze een cruciale

schakel tussen (interieur)architecten en eindgebruikers

en kunnen ze van goudwaarde zijn

voor vooruitstrevende bouwheren en ontwerpteams.

Door een bepaalde omgeving te bekijken

door de bril van de eindgebruikers – ongeacht

of dat nu patiënten, bezoekers, bewoners, werknemers,

leraars of leerlingen zijn – kunnen ze ervoor

zorgen dat een bouwproject optimaal inspeelt op

en tegemoetkomt aan de bestaande behoeften.

Anticiperen op de mogelijke consequenties van

ontwerpbeslissingen en zo mankementen, fouten

en extra kosten vermijden: dat is de meerwaarde

die omgevingspsychologen kunnen bieden.

172 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


SIGNALISATIE

THEMA

“Wayfinding en signalisatie zijn zeker

geen nattevingerwerk en zijn vaak veel

complexer dan je denkt, hoewel het er

idealiter erg eenvoudig en intuïtief uitziet”

Het is zaak om een goede wayfindingstrategie uit te

dokteren en ervoor te zorgen dat eindgebruikers zich

vlot kunnen oriënteren in en rond een gebouw.

Cognitieve kaarten

Een aspect waar omgevingspsychologen erg veel

belang aan hechten, is wayfinding. Mensen die hun

weg zoeken in een onbekende ruimte kunnen stress

ervaren en tijd verliezen, wat negatieve gevoelens

kan opwekken (bijvoorbeeld jegens de persoon

of organisatie die eigenaar is van een gebouw).

Het is dan ook zaak om een goede wayfindingstrategie

uit te dokteren en ervoor te zorgen dat

eindgebruikers zich vlot kunnen oriënteren in

en rond een gebouw. Omgevingspsychologen

analyseren het denkproces en gedrag dat mensen

vertonen om de weg te vinden. Deze laatsten

maken daarbij gebruik van zogeheten ‘cognitieve

kaarten’. Lees: ze proberen zich een voorstelling

te maken van de manier waarop een ruimte is

opgebouwd. Dit kan op een sequentiële wijze

(de informatie is achter elkaar geordend en vormt

dus een soort route) of een ruimtelijke wijze (een

totaaloverzicht van een omgeving in vogelvlucht).

Hoe accurater en gedetailleerder deze cognitieve

kaarten, hoe beter mensen in staat zijn om de weg

te vinden.

Aandacht voor leesbaarheid

Uit psychologisch onderzoek blijkt dat oriëntatiepunten

en fysieke wayfindingelementen essentieel

zijn voor het invullen van cognitieve kaarten en

navigatie in een (onbekende) ruimte. Kortom:

een omgeving moet vlot ‘leesbaar’ zijn voor eindgebruikers,

zodat ze haast intuïtief weten waarnaartoe.

Een goede wayfindingstrategie, die in de

praktijk wordt gebracht via specifieke signalisatie

zoals bewegwijzering, plattegronden of cijfers, helpt

hierbij. Belangrijk: de signalisatie moet afgestemd

De signalisatie moet afgestemd zijn op de verschillende doelstellingen van de eindgebruikers. Zoeken ze een

specifieke locatie, willen ze een bepaalde route volgen of eerder een omgeving verkennen?

De signalisatie moet bij voorkeur ook nog eens in het

oog springen én in het architecturale plaatje passen.

zijn op de verschillende doelstellingen van de

eindgebruikers. Zoeken ze een specifieke locatie

zoals een toilet, willen ze een bepaalde route

volgen of eerder een omgeving verkennen?

Voor elk van deze doelstellingen zijn specifieke

signalisatieoplossingen nodig, die bij voorkeur

ook nog eens in het oog springen én in het architecturale

plaatje passen. Bovendien moeten de

verschillende ruimtes in een gebouw helder geordend

zijn (belangrijke circulatieassen en oriëntatiepunten

moeten bijvoorbeeld samenvallen met

functionele scheidingen en beslissingspunten), vlot

kunnen worden waargenomen (eindgebruikers

moeten bijvoorbeeld meteen kunnen zien waar

de ingang zich bevindt) en makkelijk van elkaar te

onderscheiden zijn (eindgebruikers moeten bijvoorbeeld

meteen het verschil tussen de bezoekers- en de

personeelsingang kunnen zien). Kortom: wayfinding

en signalisatie zijn zeker geen nattevingerwerk en

zijn vaak veel complexer dan je denkt, hoewel het

er idealiter erg eenvoudig en intuïtief uitziet. En het

psychologische effect ervan is niet te onderschatten,

zowel in positieve als negatieve zin … ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 173


THEMA SIGNALISATIE

“We beperken ons niet alleen tot conceptontwikkeling, maar kunnen ook de volledige uitvoering verzorgen, inclusief budgetbeheersing, wayfindingstudies en alle andere

bijbehorende aspecten”, benadrukt Maarten Vrijsen.

CREATIVITEIT OP IEDERE SCHAAL

Totems, zuilen, doos- en freesletters, lichtbakken, neon- en ledlijnen, spandoeken en vlaggen, raamfolies, gevelpanelen, wegwijzers,

veiligheidssignalisatie, schilderwerken …: je kan het zo gek niet bedenken of Sign & Display kan het op maat realiseren. Door niet

enkel het ontwerp, maar ook de productie en plaatsing op zich te nemen, profileert deze gespecialiseerde onderneming zich als een

onestopshop voor alle soorten signalisatie en wayfinding. “Aangezien we een specifieke designaanpak hanteren en volledig digitaal

werken, kunnen we op iedere schaal een optimale oplossing uitwerken”, klinkt het.

Tekst Tim Janssens | Beeld Sign & Display

Met meer dan 35 jaar ervaring op de teller is Sign & Display een begrip

in de Belgische bouwsector. Nadat het bedrijf lang deel uitmaakte van de

Vanerum Group, ging het in mei 2016 op eigen kracht verder. In juni 2017 nam

het bovendien het gereputeerde Citylight over. “Sindsdien vormen we één

onderneming met twee vestigingen – respectievelijk in Diest en Ekeren – en

een veertigtal medewerkers. We focussen zowel op wayfinding en binnensignalisatie

als buitenelementen en lichtreclame”, legt Maarten Vrijsen uit.

Polyvalente onestopshop

Dat de aanpak van Sign & Display gesmaakt wordt, blijkt uit het feit dat het

aandeel terugkerende klanten meer dan 75 % van de omzet uitmaakt. Ook

de referentielijst oogt indrukwekkend: signalisatie in een veertigtal ziekenhuizen

in België (waaronder AZ Sint-Maarten), wayfindingstudies voor de

NMBS in vijfhonderd Belgische stations, (re)branding voor Deutsche Bank,

“Als Belgisch marktleider

inzake wayfinding,

veiligheidssignalisatie en

lichtreclame maken we onder

meer het verschil met onze

specifieke designaanpak”

174 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


SIGNALISATIE

THEMA

Sign & Display heeft zes ontwerpers in dienst die alle projecten op maat

vormgeven op basis van de wensen en eisen van de klanten.

“Aangezien we volledig digitaal werken, kunnen we ook op grote schaal

maatwerk leveren”, zegt Maarten Vrijsen. (Beeld: Jan Nuyts)

KBC, Telenet, Carrefour, KU Leuven … Aan adelbrieven en visitekaartjes is

dus geen gebrek, maar wat maakt de oplossingen van Sign & Display zo

gegeerd? “Als Belgisch marktleider inzake wayfinding, veiligheidssignalisatie

en lichtreclame maken we onder meer het verschil met onze specifieke

designaanpak”, zegt Maarten Vrijsen. “We hebben zes ontwerpers in dienst

die alle projecten op maat vormgeven op basis van de wensen en eisen van

onze klanten – zowel signalisatie en wayfinding voor een specifieke locatie

als huisstijlen voor ondernemingen of organisaties, die kunnen worden

geïmplementeerd in verschillende vestigingen. Onze ontwerpers toetsen

hun ideeën telkens af bij onze collega’s van de productieafdeling, zodat

ze zeker uitvoerbaar en economisch haalbaar zijn. We beperken ons dus

niet alleen tot conceptontwikkeling, maar kunnen desgewenst ook de volledige

uitvoering verzorgen, inclusief budgetbeheersing, wayfindingstudies

en alle andere bijbehorende aspecten. We zijn met andere woorden een

polyvalente onestopshop! Vooral in Design & Build-projecten voelen onze

creatieve medewerkers zich helemaal in hun sas.”

De referentielijst van Sign & Display oogt indrukwekkend. Aan adelbrieven en

visitekaartjes is dus geen gebrek.

Alles digitaal

Een andere belangrijke troef van Sign & Display is dat het volledig digitaal

werkt. “Daardoor kunnen we ook op grote schaal maatwerk leveren”, benadrukt

Maarten Vrijsen. “Zo zijn we helemaal mee met het BIM-verhaal. We

tekenen alles uit in Revit en zullen in de toekomst ook een eigen bibliotheek

met BIM-objecten voorzien op onze website. Via augmented reality kunnen

we bouwheren bovendien tonen hoe hun signalisatie er concreet zal uitzien in

een bepaalde ruimte of omgeving. Tijdens de uitvoeringsfase documenteren

we alles in de Fieldwire-bouwmanagementsoftware en zodra alle elementen

geplaatst zijn, worden ze ook nog eens gefotografeerd en opgenomen in

een as-builtdossier, wat zeker in grotere en complexere projecten uitstekend

van pas komt. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe gevangenis van Haren, die

voor ons uit liefst 12.000 artikels bestaat. In dergelijke gebouwen is een

helder overzicht geen overbodige luxe, zeker met het oog op onderhoud en

exploitatie. Elke deur is er ook uitgerust met een eigen QR-code in functie

van het assetmanagement. Soms filmen we op bestaande sites zelfs alle

circulatieruimtes met een GoPro-camera om de wayfinding verder op punt

te kunnen stellen. We laten met andere woorden niets aan het toeval over!

Dat is ongetwijfeld het geheim achter ons succes …” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 175


Connecting people

with places.

Lichtreclame

Wayfinding

Veiligheidssignalisatie

Routesystemen

Turnhoutsebaan 45, 3290 Diest

Bist 41 A, 2180 Antwerpen

info@signdisplay.be

www.signdisplay.be


Zorg Antwerpen, Vaccinopolis

Vaccinopolis

versterkt Vlaanderen

als researchgebied

Op haar campus in Edegem heeft Universiteit Antwerpen officieel haar nieuwste onderzoekscentrum geopend. In Vaccinopolis zullen vaccins tegen

tal van infectieziektes zoals RSV, dengue of kinkhoest worden uitgetest. Dit kan de strijd tegen nieuwe én bestaande ziektes verder versnellen.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Marcel van der Burg

In Vaccinopolis worden vaccins uitgetest volgens het ‘Controlled Human Infection Model’ (CHIM).

178 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Antwerpen, Vaccinopolis

Zorg

Afhankelijk van de studie moeten testpersonen al dan

niet in volledige quarantaine.

FACTS & FIGURES

-150°C

De koudste temperatuur in het gebouw, in een diepvriezer

die noodzakelijk is voor het vaccinonderzoek.

-35 pascal

De onderdruk waarop de kamers in bioveiligheidszone

3 worden gehouden, zodat er geen ziekteverwekkers

kunnen ontsnappen. Alle inkomende en uitgaande

lucht wordt bovendien gefilterd door Hepa-filters. Er

werd overal gebruik gemaakt van dubbel geplaatste

beglazing en alles is tot in de puntjes afgekit.

Op het gelijkvloers en de eerste verdieping bevinden zich vooral kantoor- en vergaderruimtes voor het personeel,

onderzoeksruimtes voor ambulante studies, labo’s uit bioveiligheidsklasse 2 en labo’s met de uitzonderlijke

bioveiligheidsklasse 3.

“De combinatie van alle gebruikte

technologieën is uniek”

Samen met haar partners bouwt Universiteit Antwerpen

een innovatie-ecosysteem voor pandemiebestrijding

uit. Vaccinopolis is daarin een belangrijke

pijler. Er zal bijvoorbeeld ook onderzocht worden hoe

de gekende griepvaccins verbeterd kunnen worden.

Het ontwikkelen van vaccins is een van de grootste

wereldwijde uitdagingen vandaag. "Corona heeft

ons heel erg met de neus op de feiten gedrukt",

legt professor Pierre Van Damme uit. "Maar het

besef is er al langer. Het klimaat verandert, mensen

wonen dichter op elkaar, we reizen steeds vaker

en we worden steeds ouder: allemaal evoluties die

bijdragen tot een snellere en bredere verspreiding

van virussen." }

3

Is de uitzonderlijke bioveiligheidsklasse waarover

Vaccinopolis in verschillende labo’s beschikt. De ruimtes

werden zo gebouwd dat je ze afzonderlijk kan desinfecteren.

Daarbij is er gekozen voor gladde afwerkingsmaterialen.

Materiaal wordt in de zone binnengebracht

via een sas, zodat de drukhuishouding niet wordt

verstoord. Het uitgaande materiaal wordt ontsmet.

60 bomen

Werden aangeplant naast de toegangswegen en rond

het gebouw. Regenwater wordt gebufferd in wadi’s

en infiltreert daarna langzaam in de bodem. Langs de

randen van het terrein groeien verschillende inheemse

bomen en struiken. De overige ruimte rond het

gebouw wordt een grasland met een combinatie van

gras, bloemen en klavers. Grazende schapen zullen

instaan voor het onderhoud.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 179


places to be.

Bij Group Jansen luisteren we naar de wensen van alle mensen die in

een gebouw werken, leven, genezen of genieten en gaan ermee aan de slag.

Zo realiseren we elke dag, met meer dan 500 eigen vakmensen en maar liefst

50 jaar ervaring, verschillende uitmuntende places to be.

De toewijding van onze gespecialiseerde builders, bevlogen makers en

behulpzame sustainers is daarbij de rode draad doorheen elk project.

Dit maakt group jansen dé top of the bill general contractor en specialist

in binnenafwerking en technieken die jij zoekt!

Wil je meer weten over Group Jansen?

Contacteer ons op info@groupjansen.com

Of neem een kijkje op onze website: groupjansen.com


Antwerpen, Vaccinopolis

Zorg

Het gebouw werd in een recordtempo opgetrokken.

Uniek op Europees vasteland

In Vaccinopolis zullen de ambulante studies van

het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties

uitgevoerd en opgevolgd worden. Bij dergelijke

studies komen de deelnemende vrijwilligers op

geregelde tijdstippen op controle. Maar wat

Vaccinopolis werkelijk uniek maakt, is de mogelijkheid

om CHIM-studies uit te voeren. "CHIM

staat voor ‘Controlled Human Infection Model’.

Dit betekent dat testpersonen eerst een vaccin

of een placebo en nadien doelbewust een verlaagde

dosis ziekteverwekker krijgen toegediend.

Zo kunnen de onderzoekers versneld testen of

en hoe een bepaald kandidaat-vaccin werkt.

Op het Europese vasteland is er geen enkele

vergelijkbare faciliteit van die grootteorde. Daarvoor

moet je al naar de Verenigde Staten of

Groot-Brittannië", aldus Van Damme.

De tweede verdieping is gereserveerd voor onderzoeksruimtes, verblijfs- en ontspanningsfaciliteiten. Zo kunnen

groepen van maximaal dertig personen in Vaccinopolis verblijven voor deelname aan een vaccinatiestudie.

Volledige quarantaine

Vaccinopolis telt dertig bedden. Bij sommige

studies zullen de testpersonen enkele weken

in volledige quarantaine verblijven. Dat gebeurt

uit veiligheidsoverwegingen: de ziekteverwekkers

mogen uiteraard geen vrij spel krijgen in de

maatschappij. Tegelijk kunnen de vrijwilligers zo

optimaal van nabij opgevolgd worden. "Op die

manier kan je ook dagelijks stalen afnemen bij de

proefpersonen", zegt dokter Ilse De Coster, hoofd

van het clinical trial team. "Op basis van die karakteristieken

kunnen we op den duur ook proberen

te voorspellen hoe specifieke groepen mensen

zullen reageren op een bepaald vaccin." }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 181


SOLID SURFACE

COMPOSIET

GLAS

KERAMIEK

ALUMINIUM

STAAL

CORTENSTAAL

VEZELCEMENT

HPL

ZINK

TERRACOTTA

Limeparts NV

Oosterring 21

B-3600 Genk

Drooghmans NV

Ambachtsstraat 11

B-2490 Balen

www.limeparts-drooghmans.be


Antwerpen, Vaccinopolis

Zorg

De derde verdieping is bijna helemaal

ingevuld met technische installaties,

waaronder een noodstroomvoorziening.

Het gebouw heeft een totale vloeroppervlakte van

6.225 m² en werd in een recordtempo opgetrokken.

Het hele bouwtraject duurde amper veertien

maanden. "Doorgaans vergt de realisatie van een

dergelijk project vier tot vijf jaar", onderstreept

hoofdarchitect Roy Pype (Proof of the sum). "Maar

de omstandigheden waren uitzonderlijk: COVID-19

bewijst dat virussen snel en onverwacht kunnen

toeslaan." Voor de praktische realisatie stonden

Jansen Building Group, Jansen Cleanrooms en

Cordeel in. Imtech Belgium neemt samen met

Jansen Cleanrooms vijftien jaar lang het onderhoud

voor zijn rekening.

Unieke combinatie

In het hele complex gelden strenge decontaminatieprocedures.

Speciale filters zuiveren alle uitgaande

lucht. "We konden hier onze expertise in de afwerking

van gevoelige ruimtes uitgebreid in de

praktijk brengen", zegt Eric Vanhees, COO bij

Jansen. "Ondanks het innovatieve karakter van

Vaccinopolis zijn hier geen volledig nieuwe toepassingen

gebruikt. Maar de combinatie van alle

aanwezige technologieën is wel uniek." ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Universiteit Antwerpen (Antwerpen)

Architect

Proof of the sum (Amsterdam, Nederland),

Exilab (Antwerpen), Abstract Architecten

(Vorselaar), burO Groen (Roeselare) en

Establis (Roeselare, Antwerpen, Gent)

Hoofdaannemer(s)

Jansen the Building Company (Zonhoven),

Jansen Cleanrooms (Zonhoven) en

Cordeel (Temse)

De spiegelende gevelbekleding geeft het gebouw niet alleen een hightechuitstraling, maar laat het ook subtiel

opgaan in zijn omgeving.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

LIMEPARTS-DROOGHMANS –

SPIEGELENDE GEVELBEKLEDING

Om het gewenste spiegelende uitzicht van de gevel van Vaccinopolis te verkrijgen, klopten

de hoofdaannemers aan bij gevelspecialist Limeparts-Drooghmans. Deze firma was niet aan

haar proefstuk toe bij het uitvoeren van een geventileerde gevel met spiegelende panelen,

die dit gebouw zowel een hightechuitstraling moest geven als subtiel moest doen opgaan

in zijn omgeving. "Wat deze unieke materialisatie betreft, gaven wij in een recent verleden

al ons visitekaartje af met de gevel van het nieuwe hoofdkantoor van Cordeel in Temse."

Technisch en esthetisch gezien had de iconische gevel van Vaccinopolis diverse uitdagingen

in petto. Zo moest er innovatief en in een recordtempo gewerkt worden, aangezien de diepte

van het totale gevelsysteem (inclusief afgewerkte gevelpanelen) niet boven 57 mm mocht

liggen en de gevelelementen zo efficiënt, vlak en strak mogelijk moesten worden uitgevoerd.

"Net daar lag onze toegevoegde waarde. Een systeem met cassettes veronderstelt een

opbouw van 105 mm. Daarenboven leert de ervaring ons dat het spiegelende product

van Alucobond Plus Natural Reflect in cassettevorm door het omplooien van de randen

een lichte spanning vertoont. Daarom stapten we van dit idee af. Dankzij de jarenlange

ervaring in veertien verschillende gevelmaterialisaties, met elk hun specifieke bevestigingssystemen

en onze doorgedreven engineeringscapaciteit, opteerden wij voor een systeem

dat oorspronkelijk toegepast werd voor gevels in glas en keramiek: verticale aluminium

draagstructuren werden in ons atelier in geconditioneerde omstandigheden – vrij van stof,

vocht en klimatologische invloeden – aan de vlakke gevelpanelen verlijmd en met plaathaken

on-site op horizontale rails gehangen. Hierdoor konden we de plaatsingstijd op de werf

aanzienlijk inkorten en de gewenste vlak- en strakheid garanderen om van de gevel een

echte eyecatcher te maken."

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 183


Zorg Anderlecht, Jules Bordet Instituut

Het nieuwe ziekenhuisgebouw strekt zich uit over meer dan 80.000 m², verspreid over negen niveaus op de Erasmussite van de ULB in Anderlecht.

NIEUWE MIJLPAAL VOOR ONCOLOGISCH ONDERZOEK

Het nieuwe Jules Bordet Instituut, dat in oktober 2021 werd ingehuldigd en een maand later in gebruik werd genomen, strekt zich uit over meer

dan 80.000 m², verspreid over negen niveaus op de Erasmussite van de ULB in Anderlecht. Het is een Europees referentiecentrum in de strijd

tegen kanker en heeft een capaciteit van 250 ziekenhuisbedden en 43 oncologische daghospitaalplaatsen. Dit complexe zorgproject werd met brio

in goede banen geleid door drie gereputeerde aannemers, die de krachten bundelden om enkele specifieke uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Tekst Philippe Selke | Beeld Marc Detiffe

Van bunkers tot banken

Bijna twee jaar lang was de TM alleen aan de slag op de werf: grondwerken,

het verlagen van de grondwaterspiegel, het optrekken van de ruwbouw met

grote hoeveelheden gietbeton en vervolgens het wind- en waterdicht maken

van de schil. Twee zaken die de bouw van het nieuwe Jules Bordet Instituut

specifiek maakten: de realisatie van een tunnel die in verbinding staat met

het aanpalende Erasmusziekenhuis en de bunkers voor radiotherapie in de

kelder met zeer dikke muren, waarbij gebruikgemaakt is van zwaar beton,

loden bekleding en gepantserde deuren.

Het Jules Bordet Instituut is een Europees referentiecentrum in de strijd tegen kanker.

De TM CIT Blaton – BPC Group – Ondernemingen Louis De Waele was verantwoordelijk

voor lot 1 – inclusief de gesloten ruwbouw, de omgevingsaanleg,

de werfcoördinatie en de pilootaanneming – en lot 2, dat alle afwerkingen

omvatte. Jérôme Laurensis, werfleider bij CIT Blaton: "Dat we de voornaamste

loten in de wacht sleepten, betekende dat we niet zomaar een van de vele

partijen op de werf waren, maar dat we als pilootaannemer en werfcoördinator

de volledige uitvoering konden beheren door onder meer de planning op punt

te stellen. Een specifieke rol die we al jaren onder de knie hebben."

Het nieuwe Jules Bordet Instituut ligt aan de rand van natuurgebied Vogelzang.

184 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Anderlecht, Jules Bordet Instituut

Zorg

"Dat we de voornaamste loten in de wacht sleepten, betekende dat we als

pilootaannemer en werfcoördinator de volledige uitvoering konden beheren",

zegt Jérôme Laurensis.

De kers op de taart is de rustgevende visuele uniformiteit bij de afwerking van

de kamers, gangen en gemeenschappelijke ruimtes.

“We hebben eens te meer

bewezen dat we uiterst

bedreven zijn in de realisatie

van ziekenhuisomgevingen”

De gevels kenmerken zich door grote glaspartijen en reflecterende borstweringen.

De gevels kenmerken zich door grote glaspartijen en reflecterende borstweringen.

Net als bij CHC MontLégia (een andere mooie referentie van CIT

Blaton) zijn deze laag, wat niet alleen voor een riante natuurlijke lichtinval

in de ziekenhuiskamers zorgt, maar bedlegerige patiënten ook de kans biedt

om te genieten van het prachtige uitzicht op natuurgebied Vogelzang. De

omgevingswerken resulteerden in de aanleg van tuinen, paden met mooie

banken in wit architectonisch beton, picknickplaatsen enzovoort. Dit maakt de

bosrijke en landschappelijke omgeving nog aantrekkelijker voor de patiënten,

waardoor er sprake is van een echte 'healing environment'.

Nood aan pragmatische werfcoördinatie

De cijfers voor de binnenafwerking van het gebouw zijn duizelingwekkend:

elf verschillende loten, 100.000 m² gipsplaten, 4500 deuren, 50.000 m²

pvc-vloeren, 75.000 m² verf ... In projecten die gepaard gaan met dergelijke

volumes is het noodzakelijk om pragmatisch te blijven en rationele keuzes te

maken op het vlak van materialen en onderaannemers. "Om te voorkomen

dat we twintig verschillende planningen moesten beheren, hebben we het

gebouw opgedeeld in vier min of meer gelijke ruimtes. Eén schrijnwerker

moest soms op drie verdiepingen en in drie verschillende zones werken."

De onderaannemers werden geselecteerd op basis van hun ervaring en het vermogen

om dergelijke omvangrijke opdrachten tot een goed einde te brengen.

Naast voldoende mankracht op de werf moest ook de levering van de benodigde

materialen te allen tijde gewaarborgd zijn, met dank aan doordachte

materiaalkeuzes. De kers op de taart is de rustgevende visuele uniformiteit bij

de afwerking van de kamers, gangen en gemeenschappelijke ruimtes. Jérôme

Laurensis: "De ISO-zones – de laboratoria en bunkers voor radiotherapie – vereisten

specifieke constructiemethodes, bijvoorbeeld voor de voegen en afdichtingen,

en dus meer tijd en veel meer kwaliteitscontroles tijdens de uitvoering. De ISOzones

vormden als het ware een werf binnen de werf."

Aangezien er op sommige momenten tot 450 arbeiders tegelijk aan de slag

waren op de werf, was de grootste uitdaging de coördinatie van alle (onder)

aannemers die betrokken waren bij de werken, benadrukt Jérôme Laurensis.

"Het doorvoeren van ontwerpmatige wijzigingen tijdens de uitvoeringsfase, het

voortdurend aanpassen van de planning en uiteindelijk het opleveren van het

gebouw binnen de vooropgestelde termijn (met september 2021 als deadline),

ondanks de COVID-19-pandemie, maakten dat de bouw van het nieuwe Jules

Bordet Instituut een complexe klus was. We hebben eens te meer bewezen dat

we uiterst bedreven zijn in de realisatie van ziekenhuisomgevingen." ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Jules Bordet Instituut (Anderlecht)

Architect

Brunet Saunier Architecture (Parijs, Frankrijk) en Archi 2000 (Brussel)

Hoofdaannemer(s)

TM CIT Blaton (Brussel) – BPC Group (Brussel) –

Ondernemingen Louis De Waele (Brussel)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 185


Meer dan 50 jaar

ervaring in:

Metalen klimaatplafonds

Gipskarton

Verhoogde vloeren

Auditoria

Evenementenlaan 9, 3001 Heverlee, +32 16 31 13 20, Belgium@Lindner-Group.com,

www.lindner-group.com/en/company


Anderlecht, Jules Bordet Instituut

Zorg

Klimaatplafonds op maat voor

oncologisch expertisecentrum

Het spreekt voor zich dat er ook op het vlak van verwarming en koeling specifieke normen en eisen gelden voor een gespecialiseerde

ziekenhuisomgeving als het nieuwe Jules Bordet Instituut. Om convectie en de verspreiding van ziektekiemen tegen te gaan, werd er

geopteerd voor geïntegreerde klimaatplafonds, die alle ruimtes op temperatuur brengen via stralingswarmte. Het was Lindner Welsy dat

de productie en plaatsing van deze klimaatplafonds voor zijn rekening nam en dat voor iedere ruimte een oplossing op maat uitwerkte.

Tekst Tim Janssens | Beeld Marc Detiffe, Lindner Welsy

De randprofielen in de gangen zijn specifiek

ontworpen in functie van de integratie van

de lijnverlichting.

Voor iedere ruimte is een geoptimaliseerde klimaatplafondoplossing voorzien. (Beeld: Marc Detiffe)

“Voor de gang van het mortuarium hebben we

trapeziumvormige panelen gemaakt die de S-vorm

accentueren en die naadloos aansluiten op de

plafondafwerking”, aldus Maxim Billen.

Metalen klimaatplafonds in de patiëntenkamers en

de gangen, klimaatplafonds met gyprocafwerking

in de wachtruimtes en zelfs enkele cleanroomplafonds:

het Jules Bordet Instituut had heel wat

variatie in petto voor Lindner Welsy. “In totaal gaat

het om een oppervlakte van circa 35.000 m²”,

vertelt Maxim Billen, Head Of Department –

Ceilings bij Lindner Welsy. “Alle plafonds zijn op

maat van het Jules Bordet Instituut ontworpen en

geproduceerd. Zo konden we voor iedere ruimte

een geoptimaliseerde oplossing voorzien. Geen

overbodige luxe, want vermits we in functie van

de brandstabiliteit een tolerantie van amper 14

mm in acht moesten nemen – een van de grootste

uitdagingen in ziekenhuisprojecten als deze – kon

een ruwbouwafwijking van een paar centimeter

een wereld van verschil maken. Er ging dus heel

wat werk aan vooraf om alle ruimtes digitaal op

te meten met behulp van een lasermeter, zodat we

onze panelen daar tot op de millimeter nauwkeurig

op konden afstemmen. Daarnaast hebben we voor

iedere kamer bandrasters op maat gemaakt om de

lijnventilatie te kunnen integreren. En aangezien

hygiëne prioriteit nummer 1 is in het Jules Bordet

Instituut, lag de afwerkingsgraad erg hoog.”

Maatwerk in S-vorm

In de loop van het project kreeg Lindner Welsy

ook nog een extra bestelling voor de brede gang

van het mortuarium, die een S-vorm beschrijft.

“Daarvoor hebben we uitstekend samengewerkt

met de architect en de onderaannemer die de

plafondafwerking in houten latjes plaatste. We

hebben trapeziumvormige panelen gemaakt die

de S-vorm accentueren en die naadloos aansluiten

op de plafondafwerking. Het resultaat is prachtig”,

vindt Maxim Billen. “Ook de rest van het ziekenhuis

mag er wezen. De architect heeft een totaalplaatje

met een prima prijs-kwaliteitsverhouding

samengesteld. Na het nieuwe hoofdkantoor van

BNP Paribas Fortis is dit zonder twijfel een van de

grootste projecten die we de voorbije jaren gerealiseerd

hebben. Van voorstudie tot plaatsing heeft

het drie à vier jaar in beslag genomen. Het Jules

Bordet Instituut is een zeer mooie referentie voor

Lindner Welsy, waarbij we eens te meer konden

tonen dat we een onestopshop zijn voor alles wat

met klimaatplafonds te maken heeft!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 187


N I E U W

Automatische vloerveren

g e f a b r i c e e r d i n F r a n k r i j k

De beste innovatie

voor het automatiseren

van klapdeuren

• Dubbele aandrijving

• Geïntegreerd & veilig

• Esthetisch & onzichtbaar

Permanente werking dankzij de taatsscharnier, zelfs

bij stroomuitval: evacuatie mogelijk in het geval van

brand, automatische uitschakeling bij stroomuitval.

Toepasbaar op houten, metalen of glazen

deuren en op alle soorten technische deurgehelen:

enkele en dubbele aandrijving…

Gemakkelijke te installeren in plaats van bestaande

taatsscharnieren, met behoud van de bestaande

deuren.


Anderlecht, Jules Bordet Instituut

Zorg

GEÏNTEGREERDE DUBBELE AANDRIJVING

VOOR BRANDWERENDE DEUREN

Het nieuwe Jules Bordet Instituut in Anderlecht is het toneel van een Belgische primeur: 36 brandwerende deuren die in beide richtingen geautomatiseerd

zijn dankzij een volledig in de bovendorpel geïntegreerde scharnieraandrijving. Een innovatief concept, waarbij de integratie in het

deurelement gerealiseerd is door De Coene en vervolgens gevalideerd is door brandtesten, de plaatsing is uitgevoerd door Potteau Labo en de

indienststelling in goede banen is geleid door Lecot Protecta. Christophe Dupuis, hoofd van het studiebureau bij fabrikant SEVAX, geeft tekst en uitleg.

Tekst Philippe Selke | Beeld SEVAX

Naast het esthetische aspect is de totale afwezigheid van zichtbaar hang- en

sluitwerk niet enkel een voordeel in hygiënisch opzicht, maar ook om

vandalisme te voorkomen.

In het Jules Bordet Instituut werden maar liefst 36 brandwerende deuren uitgerust

met het innovatieve systeem.

SEVAX is een bedrijf dat deel uitmaakt van de Saint-Gobain Groep en dat kan

bogen op zeventig jaar ervaring. De firma is gevestigd in het Franse Chalon-sur-

Saône en ontwerpt, vervaardigt en verdeelt mechanische uitrusting voor het

sluiten van technische deuren, die het exporteert naar meer dan 45 landen.

De geautomatiseerde PLM-deur, een van de meest recente paradepaardjes in

het SEVAX-gamma, is uniek op de markt.

Functionaliteit en esthetiek

Het ingenieuze idee van SEVAX was om een klassieke taatsscharnier te automatiseren.

Christophe Dupuis: "De unieke dubbele troef van ons product is

dat het kan worden geïnstalleerd op deuren die in beide richtingen opengaan

én dat het volledig geïntegreerd en dus onzichtbaar is, in tegenstelling tot

de gebruikelijke oplossingen voor opbouwmontage." Dit tweede aspect zal

architecten die uit zijn op een strakke vormgeving zeker interesseren: geen

onelegante armen meer die boven de deur hangen! Naast het esthetische

aspect is de totale afwezigheid van zichtbaar hang- en sluitwerk niet enkel

een voordeel in hygiënisch opzicht, maar ook om vandalisme te voorkomen.

Integratie impliceert echter dat de oplossing ruim van tevoren moet worden

gepland, zodat ze meteen correct geïnstalleerd kan worden.

Duurzame innovatie

In het Jules Bordet Instituut werden maar liefst 36 brandwerende deuren

uitgerust met het systeem. Een primeur in België, maar ook een mooie referentie

voor het internationaal opererende SEVAX. Het product is het resultaat

van een intelligent ontwerp dat getuigt van duurzame innovatie. Het leent zich

immers perfect tot retrofitting, want enkel de onderdelen die slijtage vertonen

moeten worden vervangen. De uiterst open vormgeving maakt bovendien dat er

veel meer mogelijkheden zijn dan toepassingen in ziekenhuizen: administratie,

onderwijs, hotels ... ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 189


Bouwen aan monumenten Izegem, Blauwhuis

Met respect voor het rijke verleden is Blauwhuis klaar voor de toekomst.

WERKEN, GENIETEN, ONTMOETEN

EN VERBINDEN IN GROENE OASE

Blauwhuis in Izegem is de overkoepelende naam van een fantastisch concept. Het omvat Kasteel Blauwhuis, Het Koetshuis en Blauwpoorte.

Het kasteel dient om te werken, genieten, ontmoeten en verbinden. Het Koetshuis is een gezellige plek voor culinaire verwennerij en de site

Blauwpoorte is volop in ontwikkeling als woon- en werkgebied.

Tekst Cindy De Kegel | Beeld Romel Bouwbedrijf

In 1746 werd er voor het eerst gesproken over een

kasteel. De toenmalige eigenaar trok een nieuw

kasteel op met tuinen, vijvers en bossen. In 1804

werden een Engelse tuin en een beukenbos aangelegd.

Later, tijdens verschillende verbouwingen

door de jaren heen, verdwenen het poortgebouw

en de zuidgevel. Een monumentale hoofdingang

verscheen, de ronde kamer werd voorzien van een

koepel en het kasteel werd permanent bewoonbaar

gemaakt. Tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

werd het kasteel beschadigd en daarna

opnieuw hersteld. In 1981 werd het kasteel officieel

erkend als monument en stadszicht. Uiteindelijk

vond in 2019 en 2020 een grondige renovatie

plaats, waar de bouwheer blikvangers zoals de

ronde kamer, de kapel en de eeuwenoude salons

in ere herstelde. Ook de orangerie onderging een

metamorfose. Met respect voor het rijke verleden

is Blauwhuis klaar voor de toekomst. Als kloppend

hart van de stad Izegem is het een warme ontmoetingsplaats

voor elke generatie. Een trekpleister

waar geschiedenis en toekomst samenkomen.

Van orangerie tot Koetshuis

Het Koetshuis is een moderne gastrobar met

klassieke invloeden en een wereldse twist. Het is

er aangenaam en gezellig vertoeven in een vernieuwend

en betaalbaar concept. Toch zal dit

concept vanaf juni even stoppen en plaatsmaken

voor een eventlocatie en vernieuwende zomerbar.

“Zodra Blauwpoorte verder is afgewerkt, overwegen

we om de gastrobarformule opnieuw in te

voeren”, vertelt bouw- en kasteelheer Jan Romel.

“Momenteel zijn er te veel klachten over de be-

190 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Izegem, Blauwhuis

Bouwen aan monumenten

reikbaarheid van de gastrobar en het ontbreken van

wegwijzers naar de parking P1. De provincie geeft

hiervoor geen toestemming.”

Het Koetshuis deed vroeger dienst als orangerie

die onderdak bood aan paarden en koetsen en als

was- en strijkplaats. Vandaag is het een plek van

ontmoeting en ontspanning en een belangrijke

schakel tussen Blauwpoorte en Kasteel Blauwhuis.

Bewoners genieten in eigen tuin van een heerlijke

maaltijd. De mensen die in Kasteel Blauwhuis

aan het werk zijn, combineren dit ’s middags met

een zakenlunch of sluiten de werkdag af met een

heerlijk diner.

Werken en verbinden in

Kasteel Blauwhuis

Een kantoor dicht bij huis huren, gelegen in

het groen. Het lijkt een droom, maar in Kasteel

Blauwhuis is het werkelijkheid. “Wie in alle rust wil

werken, vindt hier zeker zijn gading. We leven in een

tijd waar we zelf kiezen waar en hoe we werken.

Steeds meer zelfstandigen werken in een gehuurd

kantoor. Weg van de huiselijke beslommeringen

en toch een thuisgevoel creëren. De werkplekken

in Kasteel Blauwhuis zijn jong, fris en ruimtelijk.

Werken in groene rust en ruisende stilte is bevorderlijk

voor de concentratie”, vertelt Jan Romel.

In de kantoren van Kasteel Blauwhuis primeren

gezondheid en welzijn. Alle kantoren zijn uitgerust

Kasteel Blauwhuis draagt een hele geschiedenis met zich mee.

met een luchtzuiveringssysteem. Dit elimineert

pollen, fijnstof, bacteriën, virussen en schimmels

in no time. Het Kasteel beschikt over voldoende

vergaderruimtes. Deze ruimtes zijn aantrekkelijk

ingericht, met een goede verlichting en verluchting

en optimaal gefaciliteerd. Tussen het werken

door bewegen, kan in het 12 hectare grote park.

De kantoren zijn vlot bereikbaar via de nabijgelegen

auto-, fiets- en spoorwegen. Voor zakelijke

doeleinden ligt Izegem in het economische

hart van Vlaanderen. Het gerestaureerde Kasteel

Blauwhuis is eveneens een heerlijke locatie voor

elk type samenkomst: een bedrijfsevent, lezing,

seminar, … Het historisch gebouw biedt een

waaier aan faciliteiten. Jan Romel: “We bieden

topcatering en beschikken over de meest geavanceerde

technologieën. Zo wordt je bijeenkomst

een heus feest.” }

Het gerestaureerde Kasteel Blauwhuis is een heerlijke locatie voor elk type bijeenkomst: een bedrijfsevent, lezing, seminarie …

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 191


F41-241

PLAATSING

ONDERHOUD

HERSTELLING

Kloosterdreef 2

8710 Wielsbeke

0494 54 86 72

www.sanitair-bruynooghe.be


Izegem, Blauwhuis

Bouwen aan monumenten

“De architectuur

kenmerkt zich

door een verregaande

verfijning

en detaillering”

Wonen in Blauwpoorte

Projectontwikkelaar Urbes ontwikkelde de site

Blauwpoorte onlangs als woon- en werkgebied.

Het domein ligt – gelet op de geschiedenis van

de site – op een bijzondere locatie in een stijlvolle

doorwaadbare parkzone. “Door de weelderige

natuur is het aangenaam wonen”, vertelt Jan

Romel. “Toch is er een goede verbinding met

het station en het autoweggennet.” De meergezinswoningen

bezitten een hoge belevings- en

architecturale waarde. Ze zijn op de duurzaamste

wijze ontworpen door Govaert & Vanhoutte

Architects. “De architectuur kenmerkt zich door een

verregaande verfijning en detaillering. Er wordt in

fases en gradueel van laag naar hoog gebouwd.

Hierdoor liggen nog tal van mogelijkheden open.”

Het wooncomfort in Blauwpoorte is heel hoog.

“De verwarming gebeurt door middel van geothermische

warmtepompen die gepaard gaan met een

passieve koeling. De plafonds zijn minstens 260

centimeter hoog en de appartementen zijn uitgerust

met een uitgebreid domoticasysteem. Op alle

daken liggen zonnepanelen.” Ook wat je ziet, hoort

bij wooncomfort. Het uitzicht op het groene park

verbetert het mentale welzijn.

Systeemintegratie

Blauwhuis staat volledig in symbiose met Blauwpoorte.

Dit is een vernieuwende visie waarbij historische

nostalgie en moderne architectuur, materialen

en technieken van elkaar profiteren. “Door gebruik

te maken van systeemintegratie krijg je uitwisseling

en optimalisatie in energieverbruik”, gaat Jan

Romel verder. “Wooncomfort in niet alleen wat

je ziet, maar ook wat je niet ziet en het ene wordt

door het andere versterkt. Dat is de toekomst van

projectontwikkeling. Zodra waterstofpanelen op het

dak kunnen, is het de bedoeling groene waterstof

op te wekken. Op die manier voorzien we cv-ketels

van energie voor de verwarming en sanitair van

het kasteel en wekken we, via een warmtekrachtkoppeling,

zowel warmte als elektriciteit op. Overtollige

warmte wordt in het BEO-veld van Blauwpoorte

gestoken en dit veld wordt aangewend om het

In 2019 en 2020 vond een grondige renovatie plaats, waarbij de bouwheer blikvangers zoals de ronde kamer,

de kapel en de eeuwenoude salons in ere herstelde.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

ALKON – PARKET EN BINNENDEUREN

Alexander Feliers richtte Alkon in 2006 op als een parketbedrijf. Ondertussen is het een gerenommeerd

afwerkingsbedrijf in Roeselare, waar klanten terechtkunnen voor schilder-, gyproc-

en tegelwerken, parket en binnendeuren. In 2020 contacteerde Architectenbureau Sabine

Okkerse uit Oudenaarde Alkon om het parket en de binnendeuren van Kasteel Blauwhuis

en het Koetshuis onder handen te nemen. “We herstelden 1150 m² parket”, vertelt zaakvoerder

Xander Feliers. “In het Kasteel vervingen we uiteindelijk ongeveer 50 m², de rest

was renovatie. Het ging om een oud-Vlaamse eikenparket en lariksplankenvloer. We hebben

alles opgeschuurd en afgewerkt met de producten van Rubio Monocoat.” In de voormalige

orangerie, die nu dienstdoet als het Koetshuis, plaatste Alkon 200 m² nieuwe parket. Daarnaast

installeerde het bedrijf 34 nieuwe deuren en restaureerde het twintig oude deuren. Door

een brandwerende rubber te gebruiken, maakte Alkon die laatste ook meteen brandveilig.

“Voor de nieuwe deuren werkten we samen met Mekranoti, een specialist in binnendeuren”,

zegt Xander Feliers. “We legden onze expertise samen en ontwierpen deuren op maat, in

dezelfde stijl als de oude exemplaren. Het Blauwhuis-project liep een aantal maanden. Door

de goede onderlinge samenwerking met de verschillende partijen werd het een succes.”

kasteel passief te koelen en de opgenomen omgevingswarmte

van het Kasteel en Koetshuis terug

te geven aan het BEO-veld. De opgewekte elektriciteit

gebruiken we voor de laadpalen en voor het

voeden van luchtverversingsunits in de kelders van

Blauwpoorte. Je verblijf in Blauwhuis is, zonder dat

je het beseft, een gezondheidsboost.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Urbes bv (Wevelgem)

Architect

Govaert & Vanhoutte Architects (Brugge)

Hoofdaannemer(s)

Romel Bouwbedrijf (Wevelgem)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 193


THEMA GROENDAKEN

Een project waarin de meerwaarde van een daktuin helemaal tot uiting komt, is CityLoft in Hasselt.

“GROENDAKEN TILLEN PUBLIEKE RUIMTE

LETTERLIJK EN FIGUURLIJK NAAR HOGER NIVEAU”

Waarom zou een dak enkel een dak moeten zijn? Waarom zouden we er geen andere relevante functie aan geven en van de nood een

deugd maken, met alle voordelen van dien? Dat waren de centrale vragen tijdens het interactieve webinar dat FOAMGLAS en Palindroom

onlangs organiseerden rond ‘actieve daken’. Ook de vele mogelijkheden en troeven van groendaken kwamen uitgebreid aan bod. “Gezien

de hedendaagse woondruk en de nood aan kernverdichting is een stedelijke daktuin een voor de hand liggende oplossing.”

Tekst Tim Janssens | Beeld UAU collectiv

“Actieve daken spelen een steeds belangrijkere rol bij het isoleren en invullen

van gebouwen. Helaas missen veel architecten en aannemers toch nog

wat kennis en ervaring om het potentieel van bepaalde daken volledig te

benutten”, vertelde Frank Vanhove van FOAMGLAS toen hem gevraagd

werd hoe hij op het idee kwam om een interactief webinar rond actieve

daken te organiseren. Het initiatief viel in de smaak, want het webinar

werd live en integraal gevolgd door 233 kijklustigen. Dat verschillende

sprekers dieper ingingen op de toegevoegde waarde van groendaken

– een belangrijke subcategorie van ‘actieve daken’ – en tal van inspirerende

referenties aanhaalden, zal hier ongetwijfeld een rol in gespeeld hebben.

Goed voor mens, maatschappij en omgeving

Een van die deskundige sprekers was Bert Smets van architectenbureau UAU

collectiv. “We leggen in elk project de nadruk op het dak als bijkomend

maaiveld om de publieke ruimte letterlijk en figuurlijk naar een hoger niveau

te tillen. Zo creëren we niet enkel meerwaarde voor de gebruikers, maar

ook voor de omgeving en bij uitbreiding de volledige maatschappij. Door

daken op te waarderen, kan je ook ongebruikte bovenverdiepingen opnieuw

activeren (bijvoorbeeld leegstand boven winkelpanden of horecagebouwen).”

Een project waarin UAU collectiv de daad bij het woord voegde, is CityLoft

in Hasselt. Deze voormalige stadskanker biedt plaats aan betaalbare wooneenheden

in het hart van de stad. Op maaiveldniveau wordt de publieke

ruimte doorgetrokken via een doorsteek. “Op het bovenste niveau hebben

we een kwalitatieve collectieve daktuin gerealiseerd voor de bewoners, waar

De daktuin van CityLoft geeft de Hasseltse skyline een groene tint.

ze een aperitiefje kunnen drinken, gezellig kunnen barbecueën … Een schot

in de roos! En het geeft de skyline ook meteen een groene tint. Gezien

de hedendaagse woondruk, de nood aan kernverdichting en de huidige

klimaatcrisis is het noodzakelijk om de natuur opnieuw de stad in te trekken.

Een daktuin is in dat opzicht een voor de hand liggende oplossing.”

194 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


GROENDAKEN

THEMA

“We dragen de integratie van landschappelijke elementen en structuren hoog

in het vaandel. Voor ons is een dak een volwaardige gebruiksruimte”,

benadrukt Sofie Borré.

“Als groendaken integraal

deel uitmaken van het

ontwerp, vormen ze

zowel in functioneel als

architecturaal opzicht

een grote meerwaarde”

manier counteren. Vandaar volgende tip: beschouw het (groen)dak als een

vijfde gevel, maak het toegankelijk en zorg ervoor dat het aansluit op een

gebruiksruimte of de omliggende publieke ruimte.”

“Gezien de hedendaagse woondruk, de nood aan kernverdichting en de

huidige klimaatcrisis zijn groendaken een voor de hand liggende oplossing”,

zegt Bert Smets.

Eén met het maaiveld

Ook Cuypers & Q Architecten heeft veel ervaring met groendaken en daktuinen.

“We dragen de integratie van landschappelijke elementen en structuren hoog

in het vaandel. En voor ons is een dak een volwaardige gebruiksruimte”,

benadrukt Sofie Borré, architect en adviseur klimaatrobuust en circulair bouwen.

Deze filosofie komt maximaal tot uiting in Kindercampus Theodoortje op de

VUB-site in Jette, dat een kinderdagverblijf, een basisschool, kantoren en zelfs

scoutslokalen herbergt. “We moesten er een niveauverschil van 10 meter overbruggen,

dus elke verdieping sluit via het nodige groen aan op het maaiveld,

zodat het onderscheid tussen de daken en de begane grond vervaagt. De

meerkost van een groendak is relatief beperkt als het naadloos in het ontwerp

geïntegreerd wordt. Helaas is het budgettaire plaatje nog vaak een knelpunt,

net als veiligheid. Bij daken die toegankelijk zijn voor meer dan 49 personen

zijn een tweede brandtrap en een lift vereist. Als je een dakruimte kan laten

overvloeien in het maaiveld kan je deze uitdagingen echter op een slimme

Voordelen en vooroordelen

Kortom: als groendaken integraal deel uitmaken van het ontwerp, vormen ze

zowel in functioneel als architecturaal opzicht een grote meerwaarde. Maar

daar blijft het uiteraard niet bij. “Groendaken bevorderen de biodiversiteit en

kunnen eveneens bijdragen tot de reductie van het ‘urban heat effect’. Zeker

in combinatie met een irrigatiesysteem of als retentiedak vormen ze als het

ware een natuurlijke airco die al snel enkele graden verschil maakt”, weet Bert

Smets. “Bovendien kunnen groendaken ook andere woonvormen mogelijk

maken, zoals cohousing of alternatieve sociale huisvesting. Moestuinen,

serres, speelpleintjes …: de mogelijkheden zijn legio en de sociale cohesie

vaart er wel bij”, vult Sofie Borré aan. Het laatste woord in dit artikel is aan

Sally Lierman van Atelier Romain. “Als het aankomt op het benutten van

het dakoppervlak, hebben ontwerpers een belangrijke verantwoordelijkheid.

Er bestaan helaas veel onterechte vooroordelen over de bruikbaarheid en

haalbaarheid van groendakprojecten. Zo wordt er vaak te snel geoordeeld dat

een dak niet bruikbaar is. Mits enkele kleine ingrepen of wat architecturale

creativiteit – bijvoorbeeld sommige delen extensief en andere delen intensief

invullen – is er doorgaans wél wat mogelijk. Bouwheren met een open geest

zijn dus minstens even belangrijk als visionaire architecten.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 195


THEMA GROENDAKEN

Met meer dan vijftien jaar expertise en duizenden gerealiseerde vierkante meters is Ecoworks dé referentie voor hedendaagse, kwalitatieve en ecologische groenvoorziening.

DAK EN GEVEL ALS ESTHETISCHE

EN ECOLOGISCHE GROENBELEVING

Ontwaak met uitzicht over geurende bloemen op uw persoonlijk groendak, lunch met collega’s op de kantoordaktuin, oogst groenten en kruiden

op uw eigen groentedak, wandel ’s avonds over het parkdak van een verkeerstunnel naar een gezellig terrasje … Dankzij de vooruitstrevende

realisaties van Ecoworks vind je groen op de meest onverwachte plekken.

Tekst Wouter Peeters | Beeld Ecoworks, Olmo Peeters

Sinds 2006 is de corebusiness van Ecoworks het

ontwerp, de realisatie en het onderhoud van groendaken,

groengevels en zwemvijvers. De veertig

medewerkers van deze kmo met familiale waarden

werken aan de stad van de toekomst door de

natuur beter in onze verstedelijkte leefwereld te

integreren met behulp van groene producten. Bij

voorkeur op plekken waar dit niet meteen kan of

zelfs onmogelijk lijkt.

Grenzen verleggen

Als Belgische pionier is Ecoworks dé referentie voor

hedendaagse, kwalitatieve en ecologische groenvoorziening.

“We realiseren met ons eigen team

dagelijks groenvoorzieningen op daken en tegen

gevels van de meest diverse gebouwen”, verduidelijkt

zaakvoerder John Kinnen. “We kijken, sturen bij

en leren van elk nieuw project, zodat we telkens

onze grenzen verleggen. We zetten daarbij steeds

meer in op een doorgedreven samenwerking met

onze opdrachtgevers. We beschouwen onszelf meer

als partner dan als leverancier.”

Net als een gewone tuin moet ook een groendak

of -gevel ‘leven’ om echt te schitteren, waardoor

opvolging en controle belangrijk zijn. Daarvoor

creëerde Ecoworks een speciale oplossing, waarbij

het dynamische bedrijf zijn realisaties vanop

afstand kan monitoren op basis van verschillende

parameters. “Zo kunnen wij onze klanten een

mooie groenrealisatie garanderen, en dat in de

brede zin van het woord,” zegt John Kinnen.

Komaf maken met misvattingen

Genieten en ontzorgd zijn de juiste begrippen, maar

soms houdt de markt er nog een afwachtende

houding op na ten aanzien van groengevels en

-daken. John Kinnen: “Na meer dan vijftien jaar

expertise en duizenden gerealiseerde vierkante

meters gelooft Ecoworks steeds meer dat een groene

stad een duurzame en noodzakelijke weg vooruit

is voor de stad van morgen.”

196 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


GROENDAKEN

THEMA

“Als ecologisch alternatief voor het toenemende

aantal airco’s willen we waterverdamping en

verkoeling creëren via groendaken en -muren”,

zegt John Kinnen.

Ecoworks werkt bij voorkeur steeds met een door regenwater gevoed circuit.

Net als een gewone tuin moet ook een groendak

of -gevel ‘leven’ om echt te schitteren, waardoor

opvolging en controle belangrijk zijn.

“Een groene stad

is een duurzame

en noodzakelijke

weg vooruit voor

de stad van

morgen”

“We beschouwen onszelf meer als partner dan als leverancier”, benadrukt John Kinnen. (Beeld: Yannick Milpas)

Ook goed om weten, is dat het een misvatting

is dat groengevels en -daken alleen maar water

verbruiken. John Kinnen: “De dagelijkse behoefte

bedraagt circa 3 tot 6 liter per m², wat in vergelijking

met de hoeveelheid CO 2

die opgenomen

wordt of het gemiddeld waterverbruik voor

huishoudens, kleding of voedsel heel relatief is.

Daarnaast werkt Ecoworks bij voorkeur steeds

met een door regenwater gevoed circuit.”

Steden opnieuw laten zweten

Als ecologisch alternatief voor het toenemende

aantal airco’s (die de buitentemperatuur verder verhogen)

wil Ecoworks steden opnieuw laten zweten.

Waterverdamping betekent immers verkoeling, en

daar zorgt een groendak of -muur voor. “We willen

die groenere stad realiseren via onze expertise”, besluit

John Kinnen. “Ons vak is een specifiek metier.

Als pionier in België heeft Ecoworks ervaring in de

meest diverse groenprojecten. We beschikken over

een gedreven team met verschillende kwaliteiten,

waardoor we een project tot in de kleinste details

kunnen uitwerken: van draagkracht over irrigatie

tot windbelasting. Bovendien is Ecoworks voorloper

van het ‘internet of things’, zodat we onze projecten

vanop afstand kunnen beheren.”

Om zijn team verder te versterken, is Ecoworks op

zoek naar slimme, gedreven, ambitieuze en dynamische

(vak)mannen/vrouwen. Talent dat gemotiveerd

wil meebouwen aan de groenere leefwereld

van morgen is er dus meer dan welkom. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 197


NATUROOF

GROENDAKEN & DAKTUINEN

Kwalitatieve groendaksystemen

Naturoof Groendaken & Daktuinen ontwerpt, plaatst en onderhoudt groendaken en daktuinen

met een grote passie en interesse voor bouwtechnische oplossingen en groen.

Ons bedrijf legt zich naast aanleg ook toe op het adviseren van bouwheren en architecten bij het

correct dimensioneren en toepassen van groendaken en daktuinen.

WWW.NATUROOF.BE

Roeselare & De Pinte

info@naturoof.be | +32 (0) 491 87 05 42


GROENDAKEN

THEMA

“Slimme retentiedaken zijn

de daktuinen van de toekomst”

De massale wateroverlast in de zomer van 2021 sprak boekdelen: het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater is een absolute prioriteit.

Ook groendaken kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de ontlasting van het rioleringsstelsel en het vermijden van overstromingen.

Zeker actieve retentiedaken, die komen overgewaaid uit Nederland. “Ze maken percelen niet alleen ‘waterneutraal’ door neerslagpieken op

te vangen, maar doen ook de vegetatie floreren. Voor een gelijkaardig budget haal je zo veel meer uit je dak”, benadrukt Simon Casier van

groendakspecialist Naturoof.

Tekst Tim Janssens | Beeld Optigrün Benelux

“De total cost of ownership

van een retentiedak is

ongeveer dezelfde als die

van een traditionele daktuin”

De onderbouw van retentiedaken is speciaal ontworpen voor het bufferen en

vertraagd afvoeren van regenwater.

“Traditionele groendaken en daktuinen worden uitgevoerd met een standaard

buffer- en substraatlaag. Gezien de groeiende nood aan waterneutraal bouwen

– lees: regenwater maximaal verwerken op het perceel en bij neerslagpieken

zo min mogelijk lozen in de riolering – is de onderbouw van retentiedaken

speciaal ontworpen voor het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater.

De dikte en de buffercapaciteit kunnen variëren naargelang de draagkracht

van het dak. Onze materiaalleverancier Optigrün werkt standaard met retentiekratten

tot 170 mm hoog, waarmee je circa 160 liter water per vierkante meter

kan stockeren onder het daktuinpakket”, legt Simon Casier uit.

Meer waar voor je geld

Binnen de categorie van de retentiedaken kunnen we een onderscheid maken

tussen passieve en actieve retentiedaken. Terwijl passieve varianten enkel

water bufferen, stellen actieve retentiesystemen het gestockeerde water ook

ter beschikking van de bovenliggende vegetatie. “Naturoof plaatst uitsluitend

actieve retentiedaken”, zegt Simon Casier. “Via capillaire wieken komt het

gebufferde water terecht in een filterdoek, van waaruit het kan verdampen in

het daktuinsubstraat. Zo kan ook de beplanting er optimaal van profiteren.

Eveneens belangrijk om weten: de total cost of ownership is ongeveer

dezelfde als die van een traditionele daktuin. Aangezien je geen hellingchape

nodig hebt, neemt een retentiedak evenveel ruimte in. Daarnaast haal je

meer uit je beplanting omdat er meer water en/of substraat aanwezig is en

hoef je doorgaans geen bijkomend irrigatiesysteem meer te plaatsen. Dat

maakt een retentiedak ook een stuk onderhoudsvriendelijker. Het volstaat

om één keer per jaar de afvoer en het vlottersysteem te controleren. Kortom:

wij zijn grote voorstander van retentiedaken omdat je een dakoppervlak

veel beter kan benutten met een gelijkaardig budget.”

Een retentiedak is erg onderhoudsvriendelijk. Het volstaat om één keer per jaar de

afvoer en het vlottersysteem te controleren.

Slim waterbeheer

“Retentiedaken zijn de daktuinen van de toekomst”, stelt Simon Casier. “Zeker

omdat ze tevens kunnen worden uitgerust met een stuurbare afvoer, waarbij

de opvangcapaciteit wordt afgestemd op de weersomstandigheden en

-voorspellingen. Zo kan er in afwachting van een hevige regenbui voldoende

buffervolume worden vrijgemaakt. Optigrün reguleert dit op basis van de Smart

Flow Control-software. In stedelijke gebieden met veel verharding biedt dat een

grote meerwaarde. In Nederland, waar van oudsher sterk wordt ingezet op slim

waterbeheer en waar eigenaars zelfs belast worden op de hoeveelheid water

die ze afvoeren naar de riolering, zijn retentiedaken al goed ingeburgerd. Ook

in ons land begint de interesse stilaan toe te nemen. Zo plaatsten we recent

grote retentiedaken op het nieuwe hoofdkantoor van Agristo in Harelbeke en

Westwing Tower in Roeselare. Wordt ongetwijfeld vervolgd!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 199


THEMA

STAALBOUW

“STAAL IS DE REBEL ONDER

DE ECOLOGISCHE MATERIALEN”

Prikkelend, uitdagend, verrassend en altijd met een hoek af: staal is een materiaal dat creatieve ontwerpers in staat stelt om de grenzen

van de hedendaagse architectuur te verleggen. Dat kan Allen Zimmerman, architect-zaakvoerder bij wilma wastiau, alleen maar beamen.

Onder het motto ‘We funk industrial architecture’ tillen hij en zijn collega’s de esthetische, functionele en ruimtelijke kwaliteit van logistieke

en industriële gebouwen naar een hoger niveau. “Staal geeft duurzame architectuur een nieuwe, holistische dimensie”, stelt Zimmerman,

die zijn liefde voor dit uitzonderlijke materiaal betuigde in een boeiend webinar van ArcelorMittal.

Tekst Tim Janssens | Beeld Marco de Groot, Lucid, Jeroen Verrecht, Stijn Bollaert

Allen Zimmerman: “De specialisatie van wilma

wastiau is industriebouw met architecturale meerwaarde.

We streven telkens naar een ontwerp dat

de eigenheid van de omgeving en de gebruikers

weerspiegelt, iets wat vaak ontbreekt bij klassieke

logistieke en industriële gebouwen. In de opdrachten

die wij uitvoeren, is het makkelijk om na verloop van

tijd in dezelfde vaste patronen te vervallen, maar

wij trachten die verraderlijke valkuil te omzeilen

door voor elk project een unieke aanpak te hanteren.

Staal biedt ons in dat opzicht allerlei waardevolle

troeven (al dan niet in combinatie met andere

materialen). Er is overlap tussen onze architecturale

hands-onmentaliteit en de typische eigenschappen

van staal. Het is een erg praktisch, technisch en

De gevelbekleding van The Dutch Vault in het

Nederlandse Houten is gebaseerd op het concept

van een munt. (Beeld: Marco de Groot)

200 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


STAALBOUW

THEMA

Achter de betonnen gevel van het kantoorgebouw van Schoeller Allibert en Blue

Oceans Investments in Beringen schuilt een stalen framework, waardoor het dak

de vorm van een skateramp kon aannemen. (Beeld: Jeroen Verrecht)

“Door staal te gebruiken, kunnen we ook unieke architecturale vormen creëren”,

benadrukt Allen Zimmerman (Beeld: Office Nete, Stijn Bollaert)

een optimaal evenwicht tussen rationaliteit en

creativiteit. Met staal kan je op een heel lichte,

elegante manier overspanningen realiseren (geïnspireerd

op bruggenbouw) en kan je ruimtes letterlijk

en figuurlijk uitvergroten. Bovendien kan je er een

riante natuurlijke lichtinval mee creëren. Ook wat

creativiteit betreft, is the sky the limit, want staal

is het uitgelezen materiaal om atypische volumes

op een snelle, verfijnde én economische manier te

kunnen realiseren. Je kan er veel ontwerpmatige

vraagstukken mee oplossen. Staal is het materiaal

bij uitstek waarmee vooruitstrevende ontwerpers

nieuwe architecturale uitdagingen aangaan.”

“Met staal kan je op een heel lichte, elegante manier overspanningen realiseren en kan je ruimtes letterlijk en

figuurlijk uitvergroten”, zegt Allen Zimmerman. (Beeld: The Cool Factory, Lucid)

“Staal is het materiaal bij uitstek waarmee

vooruitstrevende ontwerpers nieuwe

architecturale uitdagingen aangaan

‘to the point’ materiaal, maar je kan er tegelijk heel

creatieve dingen mee creëren. We trachten de link

tussen idee en uitvoering telkens zo kort mogelijk te

houden. Staal speelt daarbij een cruciale rol, zowel

op structureel als esthetisch vlak.”

Evenwicht tussen rationaliteit

en creativiteit

“Het werk van de Amerikaanse architect Albert

Kahn is een van onze grote inspiratiebronnen. Hij

ontwikkelde meer dan honderd jaar geleden al een

revolutionaire typologie om goederenopslag en

industrie te integreren in het stedelijk weefsel. Zo

maakte hij bijvoorbeeld gretig gebruik van transparante

gevels, een tendens waar we vandaag

graag naar teruggrijpen. Daarnaast was hij ook

een meester in het optimaliseren van ruimte –

onder meer door grote vrije hoogtes te voorzien. Dit

resulteerde in gebouwen met unieke organische

vormen, die het landschap tot leven wekten. Zijn

vooruitstrevende architecturale filosofie schemert

door in ons werk. We gaan telkens op zoek naar

Holistische duurzaamheidsbenadering

“Een karakteristieke look-and-feel, sterk en stijf,

onderhoudsvriendelijk, makkelijk te installeren, geschikt

voor grote overspanningen, transparantie en

prefabricatie …: de voordelen van staal zijn legio.

Bovendien blinkt staal eveneens uit op het vlak van

duurzaamheid. Zo is het oneindig recycleerbaar

en past het perfect binnen de principes van de

circulaire economie. Staalfabrikanten doen erg

veel inspanningen om de milieu-impact van hun

productieprocessen en materialen te reduceren,

maar duurzaamheid is veel meer dan de CO 2

-

footprint van een gebouw. In onze projecten gebruiken

we staal om die vraag naar duurzaamheid

op breder, doordachter en toekomstgerichter in

te vullen. Door staal op een slimme manier toe

te passen, kunnen we logistieke en industriële gebouwen

in stedelijke kernen integreren. Door staal

te gebruiken voor de realisatie van grote overspanningen,

is er sprake van veel ruimtelijke flexibiliteit

en kunnen gebouwen in de toekomst makkelijk

een andere functie te krijgen. Door met behulp

van staal grote open ruimtes te creëren waarin de

traditionele grenzen vervagen, kunnen we aangename

werkomgevingen realiseren waarin mensen

zich goed voelen en optimaal renderen. Kortom:

staal maakt een holistische benadering van

duurzaamheid mogelijk en profileert zich zo als

de rebel onder de ecologische materialen!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 201


Europese producent van dak- en gevelsystemen

Joris Ide NV/SA · Hille 174 · 8750 Zwevezele · België

T. +32 (0)51 61 07 77 · info@joriside.be · www.joriside.com


STAALBOUW

THEMA

“De veiligheid en het welzijn van onze medewerkers is onze belangrijkste

prioriteit”, benadrukt managing director Dominic Van den Bossche.

“Tegen eind volgend jaar produceren we 7,5 GWh elektriciteit via verschillende

PV-installaties”, zegt Laurence Stalmans.

SUCCESVOLLE STAALPRODUCENT ZET IN OP

MENSELIJK KAPITAAL EN DUURZAAMHEID

Landbouw, industriebouw, woningbouw …: Joris Ide is een begrip in tal van sectoren. Als onestopshop voor de realisatie van de gebouwschil

is deze internationaal gerenommeerde onderneming uit Zwevezele al bijna veertig jaar gespecialiseerd in de ontwikkeling van kwalitatieve

dak- en gevelsystemen. Al is dat lang niet de enige reden voor het succes van dit bloeiende bedrijf. Ook de focus op de veiligheid en het welzijn

van de vele medewerkers werpt zijn vruchten af, net als het ambitieuze Planet Passionate-programma.

Tekst Tim Janssens | Beeld Nick Decombel

“Het zijn vooral onze capabele medewerkers die aan de basis

liggen van onze bestendige groei de voorbije jaren en decennia”

Joris Ide werd opgericht in 1985 en is anno 2022 uitgegroeid tot een van de

grootste fabrikanten van stalen dak-, gevel- en wandbekleding in Europa. De

onderneming beschikt over een ruim productassortiment voor de volledige bekleding

van gebouwen en projecten op maat. De innovatieve architectonische

oplossingen van Joris Ide maken het mogelijk om elke realisatie een eigen stijl

en identiteit te geven. De high-end producten bieden een ongekende ontwerpvrijheid

en zijn volledig te personaliseren. Naast het esthetische aspect geeft

Joris Ide ook advies op het vlak van akoestiek.

Veel aandacht voor medewerkers

Ondanks de coronacrisis en de bijbehorende marktonzekerheid is de opmars

van het bedrijf niet te stuiten. “Het zijn vooral onze capabele medewerkers

die aan de basis liggen van onze bestendige groei de voorbije jaren en

decennia”, benadrukt Dominic Van den Bossche, managing director bij Joris Ide.

“Hun veiligheid en welzijn is onze belangrijkste prioriteit. We doen er dan ook

alles aan om hen tevreden te houden en interessante carrièremogelijkheden

te bieden. Young potentials – zowel bedienden als arbeiders – kunnen rekenen

op een persoonlijk groeitraject, waarbij we op basis van hun sterke punten op

zoek gaan naar een gepaste jobinhoud. Iedere nieuwkomer in productie krijgt

een peter toegewezen om de technische vorming en de sociale integratie vlot te

laten verlopen. Ook opleidingen op de werkvloer behoren tot de mogelijkheden.

Inzet, flexibiliteit en een goede work-lifebalance zijn voor ons belangrijker dan

het diploma dat iemand kan voorleggen. Gemotiveerde werkkrachten zijn altijd

welkom. We kunnen hen de nodige werkzekerheid bieden, geen onbelangrijke

troef in deze economisch onzekere tijden!”

Duurzaamheid troef

Een ander speerpunt bij Joris Ide is het Planet Passionate-programma, waarmee

de onderneming zich richt op het verminderen van haar milieu-impact.

Ze vertaalde haar duurzame ambities naar drie doelstellingen: de ecologische

voetafdruk van het bedrijf verkleinen, de milieuprestaties van de producten

verbeteren en een zinvolle bijdrage leveren aan het bereiken van de VNdoelstellingen

voor duurzame ontwikkeling. De bijbehorende acties zijn opgedeeld

in vier thema's: energie, koolstof, circulariteit en water. “Zo gebruiken

we in onze productieprocessen water in een gesloten circuit, zullen we tegen

eind volgend jaar 7,5 GWh elektriciteit produceren via verschillende PV-installaties

en willen we tegen eind 2025 60 % van ons wagenpark vervangen door elektrische

voertuigen. Daarnaast besparen we jaarlijks 31.000 m³ afval door het EPS

in onze verpakkingen te vervangen door milieuvriendelijker honingraatkarton.

Tot slot nemen we deel aan verschillende onderzoeksprogramma’s, bijvoorbeeld

rond de toepassing van biobased isolatiemateriaal”, verduidelijkt Laurence

Stalmans, Planet Passionate-verantwoordelijke bij Joris Ide. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 203


Onderwijs Genk, Atlas College

OPTIMALE SYNERGIE

TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK

Leerlingen centraal plaatsen en maximale ontplooiingskansen bieden: dat is het ‘mission statement’ van Atlas College Genk. Het hoeft dan

ook niet te verwonderen dat inrichtende macht KASOG vzw investeerde in de realisatie van een performante nieuwbouw voor een van de

populairste technische opleidingen van de school. Het kersverse ‘elektriciteitsgebouw’ onderscheidt zich niet alleen met zijn aangename,

transparante uitstraling, maar vormt ook een bron van kennis en inspiratie voor de leerlingen, die de technische installaties en de werking

van het gebouw live kunnen monitoren.

Tekst Tim Janssens | Beeld LABO architecten

De twee vleugels van het nieuwe elektriciteitsgebouw hebben een eigen identiteit, maar vormen wel één geheel.

Sinds 1 september 2018 opereren de vier katholieke secundaire scholen

van KASOG vzw onder één gezamenlijke naam: Atlas College Genk. Ze

werden bovendien gegroepeerd op een omvangrijke onderwijscampus aan

de rand van de stad. In navolging van de ‘zachte’ TSO- en BSO-richtingen

en de kunstschool kreeg ook de afdeling Elektriciteit een gloednieuwe

uitvalsbasis. LABO architecten en a-tract architecture wonnen de bijbehorende

ontwerpwedstrijd. “We hebben vanaf het prille begin de krachten

gebundeld, want we zijn ervan overtuigd dat een ontwerp beter wordt van

creatieve kruisbestuivingen”, vertelt Bart Lambeets, architect-zaakvoerder

bij LABO architecten. “Ook in dit project heeft dat zeker zijn vruchten

afgeworpen. Zo hebben wij behoorlijk wat ervaring op het vlak van

scholenbouw – ook qua uitvoering en normering – waardoor we de

ontwerpmatige ideeën vlot konden toetsen aan het beschikbare budget,

de brandveiligheidseisen enzovoort.”

Het balkvolume herbergt de riant beglaasde gang en de praktijklokalen.

204 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Genk, Atlas College

Onderwijs

Het lichtgrijze gevelmetselwerk van het administratief blok is toegepast in

verschillende verbanden, inclusief claustra’s en uitspringende strekken die

extra diepte- en volumewerking creëren.

“De creatie van één

langgerekt gebouw

kwam de leesbaarheid

van de site ten goede”

Twee fases worden één

Opvallend is dat het initiële wedstrijdontwerp er anders uitzag dan het eindresultaat.

“De site omvat twee grote circulatiezones: enerzijds de as richting

het sportpark en anderzijds het tracé naar de speelplaats en de omliggende

gebouwen. Wij zagen het ‘elektriciteitsgebouw’ als een omsluiting van de

speelplaats en dachten het project te realiseren in twee fases: een vleugel

voor de praktijksessies en een vleugel voor de theorielessen. Na gunning van

de opdracht kregen we echter de vraag om er toch één gebouw van te maken.

Dat vergde uiteraard enkele ontwerpmatige aanpassingen. Er is nog steeds

sprake van twee vleugels met een eigen identiteit, maar ze vormen wel één

geheel. Het blok aan de linkerzijde biedt plaats aan de theorielokalen en het

bureau van het afdelingshoofd, terwijl het aanpalende balkvolume de riant

beglaasde gang en de praktijklokalen herbergt. De creatie van één langgerekt

gebouw had als voordeel dat we de speelplaats nog beter konden omsluiten

en de centrale circulatieas optimaal konden afbakenen, wat de leesbaarheid

van de site ten goede komt.”

Ecologische en pedagogische insteek

Ook binnenin is de kersverse nieuwbouw geen alledaags onderwijsvolume.

“Aangezien hij bestemd is voor de technische opleiding, is er heel wat aandacht

besteed aan innovatieve technieken”, legt Bart Lambeets uit. “Denk

aan gesofisticeerde ventilatie, ledverlichting met aanwezigheidsdetectie en

een BEO-veld met warmtepomp voor verwarming én koeling – vrij uitzonderlijk

in een schoolgebouw, maar een bewuste keuze van de bouwheer vanuit ecologisch

en pedagogisch oogpunt. Fossiele brandstoffen zijn dus uit den boze.

Er is ook expliciet voor geopteerd om de leidingen en installaties maximaal

in het zicht te houden. De technische ruimte bevindt zich in de nabijheid

van de centrale inkom (ter hoogte van de trappenhal) en is voorzien van een

binnenraam, zodat de leerlingen er een kijkje kunnen nemen, de technische

infrastructuur met eigen ogen kunnen aanschouwen en de werking van het

gebouw mee kunnen monitoren. Dat prikkelt hun leer- en nieuwsgierigheid.

In ruimtelijk opzicht is er sprake van een grote flexibiliteit. De structuur

van het gebouw bestaat uit een betonnen balk- en kolomconstructie en

Er is expliciet voor geopteerd om de leidingen en installaties maximaal in het

zicht te houden.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

LIMEC – ELEKTRICITEITSWERKEN

Limec had de eer en het genoegen om de elektriciteitswerken voor

zijn rekening te nemen in het nieuwe ‘elektriciteitsgebouw’ van het

Atlas College. “We hebben alle klaslokalen uitgerust met de nodige

elektrische infrastructuur: kabel- en busbanen, stopcontacten,

verlichting (DALI-gestuurd en onafhankelijk instelbaar per lokaal) …

Ook de elektrische schakelborden werden geassembleerd in

onze bordenbouwafdeling. Tot slot namen we tevens het volledige

datagebeuren op ons, evenals de muziekinstallatie”, vertelt zaakvoerder

Marc Hoebers. “We werken al jaren heel nauw samen

met het Atlas College – onder meer via studenten die bij ons stage

komen lopen – en ons kantoor bevindt zich op amper 5 kilometer

van de school, dus het was een echte thuismatch voor Limec.

Aangezien het gros van de technieken ook nog eens in het zicht

bleef, moest alles piekfijn afgewerkt worden. Kortom: de lat lag er

hoog. Gelukkig is de samenwerking tussen alle betrokken partijen

bijzonder goed verlopen. Het elektriciteitsgebouw is in alle opzichten

een schitterend visitekaartje voor ons bedrijf!”

draagvloeren met grote overspanningen. Hierdoor ontstonden er grote open

ruimtes, die zijn opgedeeld met behulp van lichte houten wanden. De school

kan die indeling dus makkelijk wijzigen in de toekomst – eveneens een

cruciaal onderdeel van duurzame architectuur.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 205


Onderwijs Genk, Atlas College

De technische ruimte bevindt zich in de nabijheid van de centrale inkom en

is voorzien van een binnenraam.

Aangename uitstraling

Daarnaast brachten de ontwerpers variatie in het materiaalgebruik om aan

te tonen dat er ook in technische afdelingen veel meer mogelijk is dan de

klassieke industriële architectuur en afwerking. Zo zorgen houten binnenschrijnwerk

en afwerkingen in berkenmultiplex voor de nodige warmte in het

Houten binnenschrijnwerk en afwerkingen in berkenmultiplex zorgen

voor de nodige warmte in het interieur, als tegenwicht voor de zichtbare

ruwbouwelementen en andere industriële accenten.

interieur, als tegenwicht voor de zichtbare ruwbouwelementen (zowel betonstructuren

als betonmetselwerk) en andere industriële accenten. Plafonds in

spuitpleister waarborgen het akoestisch comfort in de praktijklokalen. Het

lichtgrijze gevelmetselwerk van het administratief blok is toegepast in verschillende

verbanden, inclusief claustra’s en uitspringende strekken die extra

diepte- en volumewerking creëren. Het buitenschrijnwerk is opgevat als een

mix van zwart aluminium en uitspringende houten kaders. Het verdiepingsniveau

en het rechteruiteinde van het balkvolume zijn dan weer bekleed met

zwarte Trespa-beplating. Onder de overdekte luifel tussen beide vleugels zijn

zelfs enkele gele accenten voorzien, in overeenstemming met het logo en

de huisstijl van de afdeling. “Dit alles heeft geleid tot een gebouw met een

aangename, transparante uitstraling. We zijn dan ook zeer tevreden met het

resultaat, net als de bouwheer, alle andere betrokken partijen en – last but

not least – de leerlingen”, besluit Bart Lambeets. ❚

BETROUWBARE PARTNER VAN ELEKTRISCH INSTALLATIE,

ENGINEERING, BORDENBOUW EN ONDERHOUD

Jan Latoslaan 5 | Poort Genk 2662 | 3600 Genk

+32 89 84 33 16 | www.limec.be

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

KASOG vzw (Genk)

Architect

LABO architecten (Diest) en a-tract architecture (Hasselt)

Hoofdaannemer(s)

Bouwbedrijf Keulen H. (Lanaken)

206 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BOUWEN AAN VLAANDEREN

& CONSTRUIRE LA WALLONIE

Al 22 jaar uw toegang tot bouwprofessionals,

overheden en federaties in geheel

Vlaanderen en Wallonië.

Tweemaandelijks via het magazine,

tweewekelijks met de nieuwsbrief en dagelijks

via de website en social-mediakanalen.

scan deze QR Code

met uw smartphone

CONSTRUIRE LA

WALLONIE

VOOR MEER INFORMATIE NEEM CONTACT OP MET HET TEAM VAN

BOUWEN AAN VLAANDEREN OF CONSTRUIRE LA WALLONIE

BEL +32 50 36 81 70 OF MAIL INFO@LOUWERSMEDIAGROEP.BE


Onderwijs Sint-Jans-Molenbeek, Egied van Broeckhovenschool

VAN BOTTELARIJ NAAR OPEN EN BREDE SCHOOL

In haar DBFM-programma wil de Vlaamse regering een veertigtal scholenbouwprojecten realiseren door middel van publiek-private

samenwerking. Als voorkeursbieder voor het eerste project selecteerde ze B2Ai en ABC 02 – een coöperatie van Alheembouw en BAM

Consortium. De Egied van Broeckhovenschool in Sint-Jans-Molenbeek moet een bindteken worden tussen de 860 leerlingen in de zogenaamde

domeinschool en de buurtbewoners.

Tekst en beeld B2Ai architects

De Egied van Broeckhovenschool komt in de gebouwen van de voormalige brouwerij Vandenheuvel, waarmee ze zich letterlijk in het bestaand stedelijk weefsel nestelt.

De Egied van Broeckhovenschool wordt een

nieuwe Nederlandstalige school die in de multiculturele

wijk rond het Weststation in Sint-Jans-

Molenbeek een vernieuwd secundair onderwijs zal

aanbieden, toegespitst op de domeinen STEM en

Maatschappij en Welzijn. De nieuwe infrastructuur

biedt plaats aan ruime lokalen en buitenruimtes

die kunnen ingezet worden voor breed gebruik.

Het project wil de schakel zijn tussen het leerlandschap

en de nabije omgeving en maatschappij.

De school komt in de gebouwen van de voor-

malige brouwerij Vandenheuvel, waarmee ze zich

letterlijk in het bestaand stedelijk weefsel nestelt.

Duurzaam en innovatief project met

respect voor erfgoed

Het ontwerp besteedt veel aandacht aan de culturele

waarde van het industrieel erfgoed en kiest

voor een maximaal behoud van de gebouwen

en hun robuuste betonstructuur. De reconversie

van de voormalige bottelarij tot een innovatieve

leeromgeving betekent immers ook dat er slim

wordt nagedacht over hergebruik van materialen

en energie, wat aansluit bij het duurzame en

innovatieve karakter van het pedagogische project.

Breed gebruik van sportinfrastructuur

en gestapelde buitenruimtes

Het grondplan laat een breed gebruik van verschillende

lokalen toe voor de mensen uit de

buurt, tijdens of na de schooluren. De sporthal

is opgevat als een halfondergronds volume,

genereert interactie met de omgeving, wekt de

208 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Sint-Jans-Molenbeek, Egied van Broeckhovenschool

Onderwijs

nieuwsgierigheid van de voorbijgangers en nodigt

uit. Boven op de sporthal komt een buitenspeelplaats,

waar de aansluitende boogconstructie de

identiteit van het volume extra bijzonder maakt.

De buitenruimtes liggen verspreid over verschillende

niveaus en zijn goed met elkaar verbonden.

Ze laten variatie in gebruik toe, van verblijfsruimte

tot speelplaats en sportzone.

Slim plan

Een slimme organisatie van het programma op

functioneel vlak zorgt voor de ruimtelijke vertaling

van de vooropgestelde graadgebonden

clustering van lokalen. De eerste graad komt in

een volledig nieuwe vleugel. Een weloverwogen

uitsnijding in het bestaande gebouw laat daglicht

toe in de volumes met grote bouwdiepte,

waardoor op de eerste verdieping de lokalen van

de tweede graad kunnen worden ingericht. De

grote hal op de bovenste verdieping, onder het

karakteristieke gebogen dak, is voorbehouden

voor de derde graad. Hier stapt men af van de

typische klassikale planindeling. Er is een ruimte

ontworpen die zich aandient als een open leerlandschap

met een variatie van zones voor zowel

individueel als groepswerk.

Robuustheid en stedelijke korrel

De school werkt het bouwblok af. Het gebouw

schikt zich, biedt geborgenheid en nodigt uit. De

karakteristieke straatgevels van de bestaande gebouwen

– in art-decostijl met industrieel karakter –

worden bewaard en in ere hersteld. De nieuwe

volumes zijn opgetrokken uit een steenachtig,

robuust en duurzaam materiaal: eenzelfde grijs-

De grote hal op de bovenste verdieping, onder het karakteristieke gebogen dak, is voorbehouden voor de derde

graad en is ontworpen als een open leerlandschap.

“De school wil meer zijn dan infrastructuur

en vormt een schakel tussen de school,

de stad en de maatschappij”

groene gevelsteen met okerkleurig schrijnwerk en

wandtegels. Elk volume bewaart met een gelaagde

detaillering zijn eigen karakter en eigenheid. Dit

versterkt het idee dat het bouwblok is opgebouwd

uit verschillende delen en verwijst daarmee naar

het gebouwgeheel van de voormalige brouwerij

op de site, zoals op oude foto’s en tekeningen te

zien is. De korrel zelf voegt een menselijke schaal

toe aan het stedelijk bouwblok. ❚

De buitenruimtes laten variatie in gebruik toe, van verblijfsruimte tot speelplaats en sportzone.

TECHNISCHE FICHE

Inrichtende macht

vzw Ignatius Scholen in Beweging (Brussel)

Architect

B2Ai architects (Brussel, Gent, Roeselare)

i.s.m. Stefaan Thiers (Kapellen,

landschapsarchitectuur)

Technische studies

VK Architects & Engineers (Brussel, Gent,

Roeselare, Charleroi)

Consortium

ABC 02 bv: Alheembouw (Roeselare) en

BAM PPP PGGM Infrastructure

Coöperatie U.A. (Bunnik, Nederland)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 209


Onderwijs Beitem, Sint-Lodewijkschool

Technische expertise resulteert in aangenaam schoolgebouw

NIEUWBOUWSCHOOL ALS UITHANGBORD

De Sint-Lodewijkschool in Beitem barstte al een tijdje uit haar voegen. Er was te weinig plaats voor de 250 leerlingen: een deel van hen volgde

les in containerklassen. De renovatie van het verouderde gebouw was geen optie meer, dus kreeg de school een volledige nieuwbouw die

vakkundig gerealiseerd werd in bouwteam.

Tekst Hanne Verhaegen | Beeld Alheembouw

De school wordt geflankeerd door de kerk van Beitem.

Bouwbedrijf Alheembouw kan terugvallen op meer dan tien jaar ervaring in

campus- en scholenbouw. “De bouwheer benaderde ons om in bouwteam een

nieuwe school te realiseren in Beitem”, vertelt projectleider Simon Devos. “Samen

met Architecten Groep III hebben we het plan uitgewerkt en de huursubsidie en

bouwvergunning bekomen.” Het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw treedt

in dialoog met de omgeving. Zowel met het nieuwe groene plein en de Meensesteenweg

als met de speelplaats. Het gebouw is volledig afgewerkt met een grijze

genuanceerde baksteen. Dit gevelmetselwerk is volgens een verspringend raster

verwerkt om schaal en fragmentering aan het volume te geven. De school wordt

geflankeerd door een ontwijde kerk die binnenkort een herbestemming krijgt.

210 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Beitem, Sint-Lodewijkschool

Onderwijs

Het lichtrijke atrium creëert de nodige ruimte.

Alle voorzieningen in twee bouwlagen

Het nieuwe gebouw bestaat uit twee bouwlagen, met op de benedenverdieping

vijf kleuterklassen, een leraarskamer, het administratief gedeelte

en een polyvalente ruimte. Op de bovenverdieping kwamen acht klassen voor

het lager onderwijs en een ruime turnzaal. Een lichtrijk atrium creëert openheid.

Het gebouw is afgewerkt met twee groendaken, er zijn zonnepanelen

op het dak geplaatst en de energie wordt voorzien door een warmtepomp.

80.000 liter regenwater wordt gerecupereerd, met een buffer van nog eens

100.000 liter.

De sporthal op de eerste verdieping vereiste technisch inzicht.

De gloednieuwe Sint-Lodewijksschool beschikt eveneens over een

aangename speelplaats.

De sportzaal op de eerste verdieping vroeg wel wat technische expertise,

onder andere op het vlak van akoestiek. Simon Devos: “Daar hebben we

gewerkt met PETAC®-panelen, een opkomende speler met een ecologisch

karakter. Ook het Hunter Douglas-plafond is geen alledaagse keuze, maar voldoet

aan de akoestische eisen en geeft een esthetische toets.” Om het verschil

in gewenste hoogtes tussen de klassen en de sportzaal op te vangen, werd een

lessenaarsdak op het volume geplaatst, evenwijdig met de Meensesteenweg

en met zijn hoogste punt aan het groene plein. Deze kopse gevel vormt een

modern tegengewicht voor de kerk in de buurt. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 211


Onderwijs Beitem, Sint-Lodewijkschool

De prima samenwerking resulteerde in een gebouw om trots op te zijn.

De grijze genuanceerde baksteen geeft de gevel structuur.

“Nauwe samenwerking in

bouwteam laat een snelle

oplevering toe”

Sterke communicatie maakt het verschil

Gedurende de werken kon de Sint-Lodewijkschool continu openblijven dankzij

een doordachte grondruil met de stad Roeselare. De nieuwbouw werd gerealiseerd

op het perceel van de oude pastorij en de vrijgekomen grond van de

oude school ging naar de stad. Alheembouw blikt terug op een geslaagde

samenwerking met de rest van het bouwteam. “We zaten gedurende het hele

bouwproces samen aan tafel en hanteerden korte communicatielijnen”, legt

Simon Devos uit. “De schooldirecteur had evenveel te zeggen als de architect

en we waren goed op elkaar ingespeeld. We konden alles vragen en voortdurend

overleggen. Zo was er tijdens de bouwfase ruimte om bepaalde zaken

aan te passen. We merken dat deze manier van werken geapprecieerd wordt

en mooie resultaten oplevert.”

“Door al in een vroeg stadium in overleg te gaan, zit er relatief weinig tijd

tussen idee en uitvoering”, vervolgt Simon Devos. “Dat is een meerwaarde

voor alle partijen. Na iets meer dan een jaar was het nieuwe gebouw klaar.”

De nieuwe Sint-Lodewijksschool werd kant-en-klaar opgeleverd op 18 november

2021. De daaropvolgende maandag konden alle leerlingen en leerkrachten

hun nieuwe klaslokalen ontdekken. Opnieuw een mooi totaalproject op het

palmares van Alheembouw. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Arkorum (Roeselare)

Groep III Architecten (Brugge)

Alheembouw (Oostnieuwkerke)

212 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


MAAK GEBRUIK VAN STERKE STIMULANSEN

VOOR ENERGETISCHE RENOVATIES IN VLAANDEREN

Uit een recente enquête van de Confederatie Bouw blijkt dat eigenaars en kandidaat-eigenaars vooral willen renoveren vanwege de oplopende

energieprijzen. Ook een beter wooncomfort en de klimaatuitdaging zijn belangrijke drivers. De Vlaamse Confederatie Bouw wijst daarbij op

de extra stimulansen die de Vlaamse regering onlangs heeft aangekondigd. Die geven huishoudens een duw in de rug om een energetische

renovatie aan te vatten. Naast bijkomende premies en 0 %-leningen gaat het ook om administratieve vereenvoudiging en gericht advies.

Zowel financiële ondersteuning als begeleiding zijn cruciaal, aangezien uit de bevraging blijkt dat voldoende budget en de nodige knowhow

momenteel als de voornaamste hinderpalen worden ervaren bij eigenaars en kandidaat-eigenaars in Vlaanderen.

Tekst en beeld VCB

ministers over gerichte stimulansen voor eigenaars-verhuurders. Want met

de nodige aanmoedigingen dienen we jaarlijks tot 19.000 huurwoningen

energetisch te renoveren om tegen 2050 de volledige huurmarkt energieefficiënt

te krijgen. Essentieel voor de energiedoelstellingen van de overheid

en noodzakelijk voor het wooncomfort en de energiefactuur van de huurders”,

zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.

Pakket aan maatregelen

Vanaf 1 oktober dit jaar kan je premieaanvragen indienen bij ‘Mijn

Verbouwpremie’, een nieuw digitaal loket waar je alle steunmaatregelen

rond wonen en energie terugvindt, alsook gericht advies – met de ambitie

om aanvragen efficiënt af te handelen. Wie de afgelopen maanden heeft

geïnvesteerd en nog geen premies heeft aangevraagd of wie nu investeert

in een energetische renovatie kan de facturen bijhouden en vanaf oktober

indienen bij ‘Mijn Verbouwpremie’. Zo kan je genieten van de nieuwe

verhoogde premies. In het nieuwe stelsel kunnen de lage inkomens tot

50 % van de renovatiekosten terugkrijgen, geplafonneerd tot 25.000 euro.

De middeninkomens kunnen tot 35 % van de renovatiekosten terugkrijgen

(in plaats van 25 % nu), geplafonneerd tot 17.500 euro.

Ook lanceert de Vlaamse regering ‘Mijn Verbouwlening’. Het gaat om een

uitbreiding van de huidige 0 %-energielening. Het bedrag dat huishoudens

kunnen ontlenen, wordt opgetrokken tot 50.000 euro en de looptijd tot

25 jaar. Daarnaast kan de maandelijkse leenlast beperkt blijven dankzij de

terugverdieneffecten van energetische werken zoals het plaatsen van isolatie,

een nieuwe verwarmingsinstallatie en PV-panelen, die de energiefactuur van

huishoudens helpen verlagen.

“Om energetische renovaties en hernieuwbare energie aan te moedigen, heeft

de Vlaamse regering medio maart bijkomende maatregelen aangekondigd: een

sterker premiestelsel, aangepaste renteloze energielening en vanaf 1 oktober

komt er één loket dat huishoudens ontzorgt en adviseert en de premieaanvragen

stroomlijnt. De lage en middeninkomens krijgen een stevige duw in

de rug om de energie-efficiëntie van hun woning te bevorderen. De VCB

ondersteunt deze renovatieturbo ten volle en overlegt met de bevoegde

Hernieuwbare energie loodst je door energiecrisis

Voorts voorziet de Vlaamse regering hogere premies voor de installatie

van warmtepompen. Voor een elektrische lucht-waterwarmtepomp kan je

tot 3.000 euro terugkrijgen. Bij een hybride lucht-waterwarmtepomp of

hybride lucht-waterwarmtepompinstallatie gaat het om 2.000 euro. De

installatie van dergelijke hybride warmtepomp of -installatie biedt heel wat

voordelen bij een renovatie. Bij een hybride warmtepompinstallatie wordt

bijvoorbeeld een bestaande gasketel gecombineerd met een elektrische luchtwaterwarmtepomp.

Dit kan niet alleen worden toegepast met de huidige

verwarmingsinstallatie, die vaak uit radiatoren bestaat. Zeker in combinatie

met de installatie van PV-panelen drukt dit de gasfactuur en stijgen de terugverdieneffecten

aanzienlijk. Zulke kortetermijninvesteringen zijn niet alleen

goed voor de portefeuille, maar ook de klimaatwinst is enorm. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE

| 213


ORI NIEUWS

PARK DOK ZUID WINT

ORI CLIMATE PROOF AWARD 2021

Tijdens een memorabele gala-avond in het prachtige Martin's Château du Lac in Genval werden de winnaars van de Belgian Construction

Awards onthuld. Tractebel Engineering sleepte dit jaar de prestigieuze ORI Climate Proof Award in de wacht met het project 'Park Dok Zuid'.

Tekst en beeld ORI

De jury vond Park Dok Zuid een voorbeeld van ontharden en vergroenen in een uitdagende stedelijke omgeving.

Na de uitgestelde editie van 9 december 2021 vond

op 10 maart 2022 de uitreiking van de Belgian

Construction Awards plaats. De jury, bestaande uit

twaalf professionals uit de bouwsector en de mediawereld,

verdeeld over vier verschillende categorieën

(Milieu, Innovatie, BIM en Communicatie), had de

moeilijke taak om een keuze te maken tussen de

uiterst kwalitatieve inzendingen.

Park Dok Zuid

Tractebel Engineering sleepte dit jaar de ORI

Climate Proof Award in de wacht met het project

Park Dok Zuid. De Gedempte Zuiderdokken vormen

een unieke open ruimte in het stedelijk weefsel

van Antwerpen. Na de demping van de voormalige

drie dokken wordt de vrijgekomen ruimte hoofdzakelijk

gebruikt als gratis parkeervoorziening.

Sinds de jaren tachtig van vorige eeuw transformeerde

de wijk ‘het Zuid’ in een aantrekkelijke

wijk met een aantal belangrijke culturele attractiepolen.

De milieujury vond Park Dok Zuid "een

voorbeeld van ontharden en vergroenen in een

uitdagende stedelijke omgeving, met een doordacht

waterbeheersysteem dat bijdraagt aan de

klimaatadaptatie van de stad. Het samenbrengen

en integreren van bestaande strategieën en oplossingen,

gecombineerd met een hoge betrokkenheid

van de buurt, resulteert in een groene long

voor de stad Antwerpen."

'Bomenportaal' op mooie

tweede plaats

De tweede plaats was voor Antea Group België met

het Bomenportaal, waarbij het belang van groen en

de rol van bomen in klimaatadaptatie en -mitigatie

wordt benadrukt. Bomen zorgen voor schaduw en

verkoeling, houden water vast, zorgen voor koolstofopslag

en spelen een belangrijke rol bij het behoud

van biodiversiteit. 'Verweven Stedelijke Ecologie'

van BOB361 Architects behaalde de derde plaats.

Circular Building Awards

Stad Roeselare bouwt een innovatief stadhuis en

streeft naar een BREEAM Excellent-certificaat, een

duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen met een

minimale milieu-impact. De nieuwe delen worden

volledig duurzaam opgetrokken in houtbouw en

de site wordt aangesloten op een warmtenet om

warmte niet verloren te laten gaan. Daarnaast

worden de af te breken panden circulair gesloopt.

Arcadis bereidt deze circulaire sloop digitaal voor

in samenwerking met verschillende stakeholders.

Bouw- en kantoormaterialen worden zowel in het

nieuwe gebouw als extern zoveel mogelijk gerecupereerd

of herbestemd (meer dan vijftig verenigingen

gingen naar huis met onder meer verlichting,

keukens, kasten, kantoormateriaal …). ❚

214 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


PARTNER WORDEN

VAN BOUWEN AAN

VLAANDEREN?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op bouwenaanvlaanderen.be

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op bouwenaanvlaanderen.be

verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +32 50 36 81 70

• Ga naar bouwenaanvlaanderen.be/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

bouwenaanvlaanderen.be


Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

DORMAKABA BELGIUM N.V.

ABICON NV

Marialoopsesteenweg 2H

8700 TIELT

T +32 51 40 23 92

E info@abicon.be

W www.abicon.be

BEHECON BV

d’Office Gent The Loop, Poortakkerstraat 93

9051 GENT

T +32 497 48 69 02

E info@behecon.be

W www.behecon.be

DCA NV

Lilsedijk 50

2340 BEERSE

T +32 14 62 22 11

F +32 14 61 14 43

E info@dca.be

W www.dca.be

Monnikenwerve 17-19

8000 BRUGGE

T +32 50 45 15 70

F +32 50 31 95 05

E info.be@dormakaba.com

W www.dormakaba.be

AFAS SOFTWARE

Schaliënhoevedreef 20B

2800 MECHELEN

T +32 15 28 19 10

E info@afas.be

W www.afas.be

ALIPLAST

Waaslandlaan 15

9160 LOKEREN

T +32 9 340 55 55

E info@aliplast.com

W www.aliplast.com

BELTRAMI NATUURSTEEN

Venetiëlaan 22

8530 HARELBEKE

T +32 56 23 70 00

F +32 56 23 70 02

E info@beltrami.be

W www.beltrami.be

DECOMO NV

Industrielaan 96

7700 MOESKROEN

T +32 56 85 07 11

F +32 56 34 48 91

E info@decomo.be

W www.decomo.be

DM CONSTRUCT BVBA

Leerlooierijstraat 14

8600 DIKSMUIDE

T +32 51 80 84 65

E info@dmconstruct.be

W www.dmconstruct.be

DUCO

Ventilation & Sun Control

Handelsstraat 19

8630 VEURNE

T +32 58 33 00 33

F +32 58 33 00 44

E info@duco.eu

ASK ROMEIN

Ambachtstraat 33

2390 MALLE

T +32 3 320 24 00

F +32 3 320 24 99

E info.be@ask-romein.com

W www.ask-romein.com

BRACHOT

E-3 laan 86

9800 DEINZE

T +32 9 381 81 81

E info@brachot.com

W www.brachot.com

DEFRAEYE BOB BVBA

Kleine Dries 8

8600 DIKSMUIDE

T +32 51 58 98 62

F +32 51 58 33 61

E info@defraeyebob.be

W www.defraeyebob.be

W www.duco.eu

EB PROJECTS NV

Toekomstlaan 41A

2200 HERENTALS

AVENTI

Heihoef 3

2275 WELCHERZANDE

T +32 3 311 81 58

E info@aventi.be

W www.aventi.be

COLT INTERNATIONAL NV

Zandvoortstraat 5

2800 MECHELEN

T +32 15 28 60 80

E info@be.coltgroup.com

W www.coltinfo.be

D-LUX DAYLIGHT

Singelken 1

9980 SINT-LAUREINS

T +32 9 259 20 25

F +32 9 259 00 64

E info@dluxdaylight.be

W www.dluxdaylight.be

T +32 14 28 55 20

F +32 14 21 11 08

E info@EBprojects.be

W www.EBprojects.be

w.dluxdaylight.be

BEEUWSAERT CONSTRUCT

Nijverheidslaan 3

8880 LEDEGEM

T +32 56 43 18 43

E info@beeuwsaert-construct.be

W www.beeuwsaert-construct.be

COOPMAN ORONA

Mannebeekstraat 3

8790 WAREGEM

T +32 56 35 85 80

F +32 56 35 58 65

E sales@coopman.orona.be

W www.coopman.orona.be

DE WAAL SOLID FOUNDATIONS

Voshol 6a

9100 LOKEREN

T +32 9 340 55 00

F +32 9 340 55 18

E info@dewaal.eu

W www.dewaal.eu

EURO RENT NV

Bisschoppenhoflaan 631

2100 DEURNE

T +32 3 325 43 00

F +32 3 325 99 03

W www.eurorent.be

216 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


GFP_banier.indd 2 18/06/2021 16:41

Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

PRIMAGAZ

Kanaalweg 87

FDS NV

Industriepark Drongen 11A

9031 DRONGEN

T +32 92 80 84 30

F +32 92 80 84 39

E info@fds.be

W www.fds.be

LASERTOPO BVBA

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

E info@lasertopo.be

W www.lasertopo.be

3980 TESSENDERLO

T +32 13 61 82 00

E info@primagaz.be

W www.primagaz.be/nl-be

SOUDAL

Everdongenlaan 18

2300 TURNHOUT

T +32 14 42 42 31

F +32 14 42 65 14

E info@soudal.com

W www.soudal.com

REMEHA NV

Koralenhoeve 10

FEDBETON

Kunstlaan 20 (7e verdieping)

1000 BRUSSEL

T +32 2 735 01 93

E info@fedbeton.be

W www.fedbeton.be

MONUMENT GROUP

Oostrozebeekstraat 54

8770 INGELMUNSTER

T +32 51 31 60 80

F +32 51 30 22 37

E info@monument.be

W www.monument.be

2160 WOMMELGEM

T +32 3 230 71 06

F +32 3 354 54 30

E info@remeha.be

W www.remeha.be

STAALBETON NV/SA

Oostmalsesteenweg 261

2310 RIJKEVORSEL

T +32 3 312 85 40

F +32 3 312 85 49

E info@staalbeton.be

W www.groepvanroey.be

FEREB

Grootveldlaan 148

1150 SINT PIETERS WOLUWE/BRUSSEL

T +32 15 41 31 24

E secretariaat@fereb.be

W www.fereb.be

PATRIMOON

PATRIMOON

Winkelomseheide 223a

2440 GEEL

T +32 14 86 18 69

M +32 474 69 15 37

E info@patrimoon.be

W www.patrimoon.be

RENOTEC NV

Winkelomseheide 229

2440 GEEL

T +32 14 86 60 21

F +32 14 86 60 16

E rn@renotec.be

W www.renotec.be

STIEBEL ELTRON BVBA

t Hofveld 6 - D1

1702 GROOT-BIJGAARDEN

T +32 2 423 22 22

F +32 2 423 22 12

E info@stiebel-eltron.be

W www.stiebel-eltron.be

RENSON WAREGEM

Maalbeekstraat 10

GAS.BE

Masuiplein 15

1000 BRUSSEL

T +32 2 383 02 00

E info@gas.be

W www.gas.be

gas.be

PELLIKAAN BOUW NV

Excelsiorlaan 1

1930 ZAVENTEM

T +32 2 720 58 45

F +32 721 34 70

E info@pellikaan.be

W www.pellikaan.be

8790 WAREGEM

T +32 56 62 71 11

F +32 56 60 28 51

E info@renson.be

W www.renson.be

VK ARCHITECTS & ENGINEERS

Brugsesteenweg 210

8800 ROESELARE

T +32 51 26 20 20

F +32 51 26 20 21

E info@vkgroup.be

W www.vkgroup.be

GFP BV

E. J. Van Gansenstraat 24

2260 WESTERLO

T +32 14 49 04 15

E info@gfp-belgium.be

W www.gfp-belgium.be

PIT ANTWERPEN NV

Starrenhoflaan 27

2950 KAPELLEN

T +32 3 605 14 33

F +32 3 605 14 76

E info@pit.eiffage.be

W www.pitantwerpen.be

SILOC

Carrettestraat 10A

2170 MERKSEM

T +32 3 651 81 43

E info@siloc.be

W www.siloc.be

ZUIDLAND LIJMWERKEN BV

Noordhoeksestraat 7

4751 TM OUD GASTEL

E info@zuidlandlijmwerken.nl

W www.zuidlandlijmwerken.nl

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 217


SAFETY IN STYLE

Brandwerende glaswanden

EI30 - EI60 - EI120

LGC nv is gespecialiseerd in brandwerende ramen en deuren. Met diverse

producten uit eigen ontwikkeling bieden wij esthetische oplossingen voor

brandcompartimentering, steeds voorzien van de nodige attesten en conform de

geldende wetgeving. Buiten onze eigen concepten bieden wij ook diverse

klassieke brandwerende systemen aan. Wij verzorgen een aanneming van offerte

tot oplevering met het oog op een foutloos eindresultaat en tijdige levering.

Industrieweg 1503/2 - 3540 Herk-de-Stad - info@lgc.be - www.lgc.be


Comfort wanden

Murs Comfort

Sandwichpanelen

Panneaux Sandwich

Dubbele wanden

Prémurs

Massieve wanden

Murs Pleins

www.kerkstoel2000.be


Schindler 3000

Flexibel, stijlvol, energiezuinig en

functioneel

Op zoek naar de perfecte match voor uw gebouw?

Met behulp van onze intuïtieve planning-en designtool en dankzij de flexibele afmetingen en

het breed spectrum aan kleuren en deco-opties van de Schindler 3000, heeft u hem zo gevonden.

De innovatieve, regeneratieve aandrijftechnologie, LED-verlichting en stand-by-modus bij parkeren,

behoren allen tot de standaarduitrusting. De Schindler 3000 staat zo garant voor de allerhoogste

energie-efficiëntie en draagt bij tot het reduceren van de milieu-impact van uw gebouw. Dankzij real-time

statistieken en inzichten optimaliseren we niet enkel de prestaties van uw gebouw. We maken het

efficiënter en klaar voor de toekomst.

Uw lift nog extra voorzien van opties? Onze op uw gebouwtype afgestemde pakketten met zinvolle

functies en services bieden ongetwijfeld soelaas. Ontdek deze pakketten en alle informatie over de

Schindler 3000 op: www.schindler.be

We Elevate