10.05.2022 Views

AVG Richtlijn voor VvE's 2022 - VvE Belang

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft VvE Belang in samenwerking met de Privacy Company een richtlijn opgesteld die de gevolgen van de AVG concreet maakt voor VvE’s. De richtlijn is opgesteld op basis van gegevens uit een uitgebreide enquête onder VvE’s. De richtlijn maakt duidelijk aan welke eisen de VvE moet voldoen in het kader van de AVG.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft VvE Belang in samenwerking met de Privacy Company een richtlijn opgesteld die de gevolgen van de AVG concreet maakt voor VvE’s. De richtlijn is opgesteld op basis van gegevens uit een uitgebreide enquête onder VvE’s.
De richtlijn maakt duidelijk aan welke eisen de VvE moet voldoen in het kader van de AVG.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


o<br />

o<br />

o<br />

© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


o<br />

o<br />

© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


o<br />

o<br />

© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


o<br />

o<br />

o<br />

© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>


© <strong>VvE</strong> <strong>Belang</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!