28.05.2022 Views

Glimmer'lei mei 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 40e jaargang – nummer 05 10 – December mei 20222015

Bloemkwekerij Waar is Julius Vogelzang deze kerst?

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Door Willem, Iekje Andrea, Wortelboer Marjolein, Hein, Marjolein.

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

Sinds *Hij woonde jaar en dag al meer is er aan dan de twintig Vogelzangsteeg jaar op een kwekerij zolderkamer gevestigd; vroeger de Fruitcultuur Vogelzang van “Appeltje Mulder” en

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

sinds Huize 1993/1994 Kooikamp. bloemkwekerij Het bos Vogelzang rondom had van voor Menja hem en Doeko geen Mulder.

gebeurd,

Doeko

maar

is de

waar

zoon

was

van

Julius

“Appeltje

nu

Mulder”.

en vooral;

De

wat

fruitkwekerij

voert hij

besloeg geheimen. destijds Julius ongeveer werd in 7 hectare Glimmen maar wel toen de vader ‘bosjesman’ Mulder met in het zijn bedrijf schild? stopte De werden sporen er liepen vijf hectare verder verkocht, het bos hield in richting vader

zelf genoemd. een hectare Zijn en kop Doeko was nam markant, de resterende als een hectare schilderij, over. Dat was de eendenkooi, het begin van maar de fleurige bogen bloemkwekerij daar plotseling aan af de richting rand van de

ons doorgroefd. dorp. Maar met heldere ogen die straalden. Julius

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

was de vriend van velen. Altijd bereid om te helpen met

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

Menja en Doeko woonden in 1990 met hun kinderen in Haren. honden regelgeving en hun zorgde eigenaren. voor steeds Jan meer ging extra samen werk. met Net bewoners als in het

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

Doeko werkte als hovenier bij “de Punt” en Menja werkte als Jacob boerenbedrijf en Zwanet moest eens alles bij de geadministreerd familie Goedhart worden; vragen hoeveel of ze

Quintusbos om er te leren

groepsleidster

over paddenstoelen,

bij geestelijk

rupsen,

gehandicapten. In de avonduren water, hoeveel en welke bemesting Julius kortgeleden etc. Ook nog veiling hadden stelde

en spechten in het weekend en ijsvogels. werd de Wat lap grond aan de Vogelzangsteeg steeds meer eisen aan de gezien. geleverde Maar bloemen; nee, zo de moest laatste bij

keer was al wel een week

bewerkt. Julius Het vroeger begon allemaal voor werk heel simpel zonder schuur en met iedere levering de lengte van de stelen, en het gewicht worden

geleden volgens mevrouw

een had paar gedaan soorten was bloemen een (asters, goed akonieten en chrysanten) die doorgegeven en kwamen er meer regels voor het (netjes)

Goedhart. Dan maar eens aan

via bewaard de veiling geheim. in Eelde Daarover werden verkocht.

bossen. Door het gevarieerdere aanbod

de overzijde vragen bij Flora

Om zei hij kosten niets. te besparen Waarom leverde eigenlijk de familie

van inmiddels & Fauna. En wel ja 40 hoor, verschillende daar was

Mulder niet? de bloemen persoonlijk af op de

soorten Julius werd dat die voor dag een ervoor hobbykweker aan het

veiling. Het was In 1996 twee werd dagen de schuur voor gebouwd

wel een einde zware van belasting. de middag Doeko geweest wisselde

en kerst na toen een hoop het licht gedoe op kwam Julius’ er in 2000

weliswaar om een keer paar van tuinhandschoenen

werkgever maar

ook kamer toestemming ‘s avonds voor niet een werd woonhuis.

werkt te nog kopen, steeds fulltime aanmaakblokjes,

als hovenier

Na ontstoken. het overlijden Dat hij van ‘s ochtends zijn ouders kreeg

in loondienst roggebrood en Menja heeft een uiteindelijk voorraad

Doeko niet verscheen ook de hectare aan het van ontbijt zijn vader in

maar fruit, één paar minstens handen. genoeg Ze hebben voor

in de Kooikamp. Dat kinderen

eigendom en zo groeiden de activiteiten

twee ochtenden vijf dagen. in Het de week werd hulp steeds van

tevergeefs naar hem vroegen

langzaam maar zeker uit tot een echt

een vrijwilliger

vreemder…

maar verder doen ze

om een wandeling te maken

bedrijf.

door

Voor

de

Menja

sneeuw.

waren

Ongerust

het drukke jaren.

alle werk *Wat nog moest steeds Julius met z’n met tweeën. al dat Al

Naast werd er haar door baan, huisgenoten de huishouding op met

met al voedsel besloot het en echtpaar dekens Mulder en hoe met

opgroeiende zijn kamerdeur kinderen geklopt. en het werk Jan aan de

pijn in heeft het hart hij in dat 2021 meegenomen?

te stoppen met

Vogelzangsteeg, van Splunder, de behaalde eigenaar zij van eerst haar

het veilingwerk. Steeds meer Wat vragen ooit begon maar met geen de

middenstandsdiploma het huis, kwam aanzetten en volgde met een daarna sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd verkoop steeds van vreemder. een bosje Roos, bloemen die in aan Huize een

de openging bloemistenopleiding. werd duidelijk Gelukkig dat er hadden iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam voorbijganger de winkel is binnen inmiddels voor postzegels uitgegroeid

ze moest een hele zijn. goede Op het oppas! bed Maar stond hoe een druk geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten tot een echte en vroeg; winkel wat voor is de hier aan-huis-

de

ze Oud het en ook roestig. hadden, Leeg. het En plezier van Julius voerde geen spoor....

hand? Jan vertelde het verkoop. hele verhaal Zeker de aan afgelopen Roos. 10 Roos jaar is had de

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

de boventoon. Er kwamen steeds meer bloemensoorten in het klantenkring enorm gegroeid en voor velen in de wijde omgeving

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

assortiment, gingen een het aantal veilingwerk huisgenoten kon worden met uitgebreid Jan voorop en de de tuin trap een begrip geworden. Ook mensen uit de stad en Hoogezand

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

was af op (en weg is) hun naar lust buiten hun om leven. te kijken De verkoop of Julius aan particulieren daar ergens als

weten

de school

de weg naar

uit ging

de Vogelzangsteeg

en Roos het

te

kereltje

vinden. Het

ophaalde.

is natuurlijk

De

was. helemaal Ook in niet de de tuin bedoeling. heerste De echter tuin lag doodse er echter stilte, zo kleurrijk op het vrouw ook een met leuk verschillende tochtje langs kerstkleuren de bloemkwekerij, in haar de haar biologische kwam

en constante uitnodigend suizen bij dat van toevallige de A28 voorbijgangers na, wat trouwens soms vroegen een stuk erbij slager, staan de en biologische vertelde dat groentekweker, haar man Adriaan, Wilma’s die Zuivelhoeve imker is en

of minder ze ook luid een was bosje dan bloemen normaal konden door de kopen. flinke Dat laag kon! sneeuw En zo die verspreid tot slot een in Glimmen lekker ijsje zijn van bijenkasten de IJsboerderij heeft in staan, Onnen. Julius Allemaal een

groeide gisteren rond gevallen de eeuwwisseling was. Oh ja, het verse plan sneeuw, om misschien dat geeft ooit verse een paar op keer een steenworp had gezien afstand bij het van huisje elkaar! aan de De Drentse bloemkwekerij Aa op van het

soort sporen… winkeltje En ja te hoor, beginnen. richting Het het leveren berghok aan de liepen veiling voetsporen was leuk terrein de familie van Mulder boomkwekerij kun je niet dat biologisch verboden noemen. toegang Er is worden voor

en van leverde één persoon veel voldoening en daarvandaan op maar de toenemende richting de wettelijke zandweg het natuurlijk publiek, zo vlak weinig bij de mogelijk boerderij chemische van de familie stoffen Ubels. gebruikt Met

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

Glimmer’lei Glimmer’lei - december - mei 2015 2022 1

1


werk begint natuurlijk al maanden eerder met zaaien, poten,

onkruid wieden, gaas omhoog zetten en gaat de hele zomer en

nazomer door. Hierboven heeft u al kunnen lezen dat Menja haar

middenstandsdiploma haalde en daarna de bloemistenopleiding

volgde. De winkel is dan ook haar domein. Op de dagen dat de

winkel open is maakt zij, na het plukken en in de emmers zetten

voor de verkoop, altijd een aantal vrolijke kant en klare boeketten

en boeketjes. Zo is er voor elk wat wils in de knusse schuur

achter het woonhuis.

Uit het bovenstaande heeft u kunnen opmaken dat Menja en

Doeko zich nooit hoeven te vervelen. Er is altijd wel iets te doen

in of om het huis en op de kwekerij. En dan hebben ze natuurlijk

ook nog een privéleven; Doeko is al meer dan 40 jaar lid van VV

Gllimmen maar heeft eigenlijk naast zijn werk maar één hobby,

u raadt het al: de kwekerij. Menja houdt van knutselen want wat

haar ogen zien kan zij met haar handen maken, ze is lid van

de breiclub aan de Vogelzangsteeg, ze leest graag en beleeft

veel plezier aan Wasgij legpuzzels (waarbij je moet puzzelen

wat een persoon op de afbeelding van de doos ziet). Samen zijn

Doeko en Menja de trotse opa en oma van vier kleinkinderen, in

leeftijd variërend van 5 tot 17 jaar. Hun kinderen (een zoon en

een dochter) zijn natuurlijk al jaren de deur uit en zullen zoals het

nu lijkt niet in de voetsporen van hun ouders treden waar het de

kwekerij betreft. Dat vinden Doeko en Menja niet erg zolang hun

kinderen maar gelukkig zijn met hun leven.

maar soms ontkom je niet aan het gebruik van bepaalde

bestrijdingsmiddelen. Het is eigenlijk net als bij mensen; wie slikt

er nooit een paracetamolletje? En wie is er niet blij met antibiotica

als het nodig is? Maar Doeko en Menja hebben natuurlijk

belang bij een gezonde, natuurlijke aanpak. Bepaalde soorten

bloemen zoals zonnebloemen worden ieder jaar op een ander

stuk gezaaid (zgn. wisselteelt), andere bloemen zoals dahlia’s

kunnen eindeloos op dezelfde plek gekweekt worden. Adverteren

doen ze niet bij bloemkwekerij Vogelzang. Sinds een paar jaar

zijn ze op aandringen van hun dochter wel te vinden op facebook.

Via dit medium communiceren ze de bijzonderheden zoals extra

openingstijden in de decembermaand of in het vroege voorjaar

als de forsythia klaar is voor de verkoop. In de winkel worden

namelijk uitsluitend hun eigen bloemen van de volle grond

verkocht en dat betekent dat de winkel alleen van juni tot midden

oktober op vrijdag en zaterdag geopend is. Het verkoopseizoen

begint ieder jaar met duizendschoon, ridderspoor en pioenrozen.

Kunt u zich iets mooiers voorstellen? Het voorbereidende

Nog even de openingstijden: vanaf eind mei/begin juni op vrijdag

van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Wat

later in het seizoen bent u ook op donderdag van 9 tot 17 uur

welkom. Het adres is: Vogelzangsteeg 15 B in Noordlaren.

Oom agent

Pfft heb ik weer! Ik ben vanmorgen even gauw naar de Action

gegaan, kom ik naar buiten gelopen met mijn handen vol met

goedkope meuk, staat daar een agent een boete uit te schrijven.

Ik loop naar de auto toe en zeg; als je mensen wilt naaien zonder

te zoenen kun je ook gewoon een hoer bestellen… Agent boos

en schrijft nog een boete uit voor belediging van een ambtenaar

in functie en hoppa, ook die verdwijnt onder de ruitenwisser. Ik

word nu dus echt pissig en zeg; wauw, is je moeder ook trots op

je dat je mensen die het hartstikke druk hebben loopt te treiteren?

Tja, dat had ik beter niet kunnen doen, wederom een bonnetje

onder de ruitenwisser. De meeste mensen weten wanneer ze

hun mond moeten houden, ik dus niet. Ondertussen stond ik te

koken van woede dat het stoom uit mijn oren kwam en flapte er

nog wat uit wat eigenlijk niet voor herhaling vatbaar is waarop

meneer agent met een big smile kijkt en vol trots roept; dat is

een artikeltje 5 en hoppa, weer een bon er bij… Toen vond ik

het wel welletjes geweest en ik dacht; Berend, hou nu maar op,

deze man doet ook gewoon zijn werk en heb ik mijn fiets van

het slot gedaan en ben weggefietst. Tja, vier bonnetjes onder de

ruitenwisser van die dure BMW vond ik wel genoeg…

Berend

2

Glimmer’lei - mei 2022


Agenda De Groenenberg

mei - juni

Wekelijks:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Tweewekelijks:

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

Woensdag

Woensdag

Donderdag

De Groenenberg

19.00 uur Bridgeclub ‘Klavertje vier’

vakantie vanaf 16 mei

19.00 uur Schuttersvereniging

09.30 uur Tai Chi vanaf september

18.30 uur Biljart

13.00 uur Bridgeclub HBS, Heren Bridge

Sociëteit, vakantie vanaf 25 mei

13.00 uur Bridgeclub 86 tot juli

13.30 uur Bridge ‘Haren is troef’

vakantie vanaf 24 mei

19.30 uur Mannenkoor ‘Mosterdpit’

20.00 uur Fotoclub ‘Beeldspraak’

09.00 uur Bridgeclub ‘Hartenvrouw’ vakantie

20.00 uur Duurzaam Glimmen

19.30 uur Bridgeclub Glimmen vakantie

20 mei 18.00 uur Vrijdagavondcafé

21 mei 19.00 uur Playbackshow 18.30 uur.

Inloop vanaf 17.45 uur

29 mei 13.00 uur Muziekmiddag

30 mei 20.00 uur Bestuursvergadering

de Groenenberg

20 juni 20.00 uur Reanimatie herhalingscursus

22 juni 20.00 uur Plaatselijk Belang

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud. Nadere

informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

e-mail: h.wildeboer@ziggo.nl. Bij hem kunt u ruimte boeken.

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,

050 - 406 26 61, www.degroenenberg.nl

Huiswerkbegeleiding: maandag t/m donderdag van 15.00 tot

19.00 uur.

Nieuws van De Groenenberg

Vóór de Groenenberg is de Jeu de Boulebaan aangelegd en

het is klaar. Ik hoop eigenlijk dat iedereen dat al heeft gezien

en dat sommigen het al even hebben geprobeerd, want dat

kan prima. We gaan de baan officieel openen op zaterdag

25 juni, het definitieve programma hoort u nog, maar met

muziek, een hapje en een drankje en wellicht een kleine

competitie tussen een aantal teams.

Hiermee wordt ook duidelijk dat de Groenenberg weer helemaal

open is en misschien wel meer dan voorheen. We proberen

zo veel als kan beschikbaar te zijn, al lukt dat natuurlijk maar

ten dele vanwege een beperkt aantal vrijwilligers en een kleine

aanstelling van onze beheerder Henk Wildeboer. En we zijn

zuinig op onze mensen.

In de maanden mei en juni zijn er wel wat activiteiten, zoals

zaterdag 14 mei een avond met muziek en toneel van ons eigen

Glemmini. En de muziekmiddag op 29 mei misschien wel buiten

bij mooi weer.

U wordt ook van harte uitgenodigd deel te nemen bij de

verenigingen in het dorpshuis, zoals daar zijn de schietclub,

biljartclub, fotoclub en anderen. En mocht u zelf iets willen

beginnen, er is misschien nog wel ruimte om dat te doen en een

overleg met onze beheerder Henk Wildeboer kan duidelijkheid

geven. Het vroegere Jeugdhonk, dat we nog steeds zo noemen

ook al is er op dit moment geen jeugd, is een mooie ruimte waar

veel kan.

In de Groenenberg zijn op dit moment een zestal bridgeverenigingen

actief naast alle andere verenigingen. Dat geeft op

verschillende momenten in de week actie in het dorpshuis en dat

is precies wat we willen.

Steeds meer willen we de huiskamer van Glimmen maken tot

een plek waar iedereen van harte welkom is op verschillende

momenten in de week.

Jan Hommes, voorzitter de Groenenberg

Muziekmiddag in De Groenenberg

Zondag 29 mei is er weer een MUZIEKMIDDAG in of bij de

Groenenberg: bij mooi weer doen we het buiten, zoals al eerder

is gebeurd. De band ‘Under Cover’ speelt dan in het dorpshuis en

deze groep muzikanten, uitgebreid met een aantal blazers, is van

alle markten thuis. Ze spelen verschillende genres en zullen velen

van ons aanspreken: stevige dansbare Rock staat op de folder,

Doobie Brothers, Eric Clapton en hun sferen.

De Groenenberg en Plaatselijk Belang Glimmen doen dat samen.

Met name Jan Hendrik Jansen en ondergetekende, en Ko

Hoogesteeger is deze keer ook betrokken. Ko doet het vaker en

we maken mooi gebruik van zijn deskundigheid op deze manier en

ook van zijn netwerk. We hopen uiteraard op een goede opkomst.

De inloop is vanaf half drie, om drie uur gaat het echt los. De band

bestaat in de basis uit vier mensen, waarvan één iemand afkomstig

is uit ons dorp Glimmen, René Janssen en met hem Herman Bakker,

Ger Strootker en Theo Kammenga: drie gitaren en een drummer,

uitgebreid met blazers, waarvan de namen mij op dit moment niet

bekend zijn.

U bent van harte welkom, de entree is vrij, de bar is open en

misschien komen we met wat giften uit de kosten. Op deze manier

willen we de ons als dorpsgenoten met elkaar verbinden in de volle

breedte en muziek doet dat met mensen. En na alle beperkingen van

de Corona kunnen we wel weer wat actie en activiteiten gebruiken.

Zondag 29 mei, dorpshuis de Groenenberg, inloop vanaf 14.30

uur en de band Undercover begint met spelen vanaf 15.00 uur;

van harte welkom alle doprsgenoten.

Jan Hommes, Jan Hendrik Jansen, Ko Hoogesteger

Glimmer’lei - mei 2022 3


Rijksstraatweg 178, Haren

Telefoon 050 - 537 11 86

info@vanderloo-optiek.nl

www.vanderloo-optiek.nl

Het oog

wil ook wat!

• Oogmeting met

nieuwste technieken

• Monturen van

gerenommeerde merken

• Contactlenzen van

verschillende leveranciers

• Mooie zonnebrillen

Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

Lindberg, Lunor, Etnia Barcelona

en meer .

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

info@boomker.nl

www.boomker.nl

050 5344013

Raadhuisplein 7

9751 AM Haren

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

VAKANTIEMOGELIJKHEDEN VANAF

EELDE VOOR

DE ZOMER VAN 2022

Spanje

Gran Canaria / hele jaar / ma, vr

Mallorca / jun – okt 2022 / di, zo

Turkije

Antalya / apr - okt 2022 / ma, vr

Bodrum / jul - okt 2022 / di, vr

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

Engeland

Guernsey / apr - aug 2022 / zo

Griekenland

Kreta / apr – okt 2022 / do, zo

Benieuwd naar de mogelijkheden prijzen?

Bel ons op 050-4095923 of mail naar info@vanafeelde.nl.

4

Glimmer’lei - mei 2022


Feestavond mét en

zonder power

De Glimmer Feestavond was op zaterdag 14 mei in ons

dorpshuis met medewerking van toneelvereniging Glemmini,

mannenkoor Mosterdpit en DJ Haring.

De day after zit ik in de zon dit stukje te schrijven voor de Lei.

Beetje duf, maar met een zeer tevreden gevoel.

Om 20.30 ging het doek open en ruim 60 mensen zagen een

weer als vanouds optredende toneelgroep. Vol overgave bleken

de vier dames zich vastgebeten te hebben in hun typetje en

hun rol. De één wellicht iets tekstvaster als de ander, maar vol

creativiteit en humor. Dorpsvermaak van de bovenste plank. Een

welverdiend applaus was hun deel.

Daarna was het de beurt aan de mannen van Mosterdpit. Met hun

vrolijkheid en repetoirkeuze wisten ze het publiek razendsnel over

te halen om mee te zingen, geholpen door tekst op de beamer.

De sfeer werd al maar beter ... en toen viel de stroom uit. Terwijl

de beheerder de stoppenkast in dook, zongen de aanwezigen

Let it be gewoon uit. Al rap bleek dat er van Groningen tot Assen

geen stroom was. De sfeerlampen op batterij redden de avond

en gaven het dorpshuis een speciaal en aangenaam sfeertje.

Zonder ondersteuning van de elektrische piano zong het koor

samen met de aanwezigen nog enkele prachtige liederen. Ook

nu volgde een welverdiend applaus.

Omdat het er op leek dat de stroomuitval tot na middernacht zou

duren, moest DJ Haring zijn installatie helaas ongebruikt naar de

auto verslepen. Echt jammer. Net toen hij zo'n beetje klaar was,

was er weer stroom.

Een disco kwam er niet meer, maar met wat Spotify muziek bleef

het nog lang gezellig.

Een veelgehoorde reactie van bezoekers was dat deze avond

een herhaling verdiend. En dan mét disco.

Ieder die meegeholpen heeft én ieder die er was: erg bedankt en

tot een volgende keer.

Midzomernachtconcert 11 juni

Nieuwe Schoolweg 2

We pakken de draad graag weer op nu het eindelijk weer kan!

Op 11 juni 2022 wordt er weer een klassiek concert rondom

de vijver georganiseerd. Het Giacometti Quartet zal werken

van Puccini, Mozart en Brahms spelen. Duur van het concert,

inclusief pauze is ongeveer 2 uur.

Aanvang 20:00 uur. Tuin open vanaf 19:15. We kunnen ongeveer

100 mensen ontvangen. We zouden het om die reden fijn vinden

als u uw komst aan ons doorgeeft. Dat kan door een mail te

sturen naar Hans: hankon@dds.nl . Graag in het onderwerp

‘M2022’ vermelden.

Er zijn sanitaire voorzieningen aanwezig. Deze keer is er geen

catering dus neem gerust iets te drinken mee. Oh ja, vergeet u

niet uw eigen stoel mee te nemen?

We vragen van u een eigen bijdrage welke in zijn geheel ten

goede zal komen aan het kwartet.

Bij slecht weer zal het concert niet doorgaan. We zullen u dan per

mail informeren. Uiteraard gaan we uit van een mooie zonnige

avond.

Heel graag tot 11 juni 2022

Tuin open 19:15 uur, aanvang concert 20:00 uur.

Stoel en drinken graag mee!

Jacqueline en Hans

Nieuwe Schoolweg 2, Glimmen

Wat weet u van Tai chi?

Door Iekje Wortelboer

Waarschijnlijk heeft u wel eens van tai chi gehoord en weet u dat

het van oorsprong een Chinese vechtkunst is. Vandaag de dag

wordt deze vechtkunst meestal beoefend als bewegingskunst,

ook al vanwege zijn gezondheidsbevorderende eigenschappen.

In de loop van de tijd hebben zich veel verschillende vormen

en variaties van deze vechtkunst ontwikkeld. Volgens wikipedia

zijn de voornaamste vormen Chen, Yang, Wu en Sun. Machiel

Welbergen geeft al jaren tai chi-les volgens de Yang stijl 43-vorm

in de gymzaal van de Groenenberg. Sinds dit voorjaar wordt er ook

een tai chi tao / qi gong les in ons dorpshuis aangeboden. Deze

lessen worden gegeven door Alie Keijzer van QiFlow uit Zuidlaren

en zijn bedoeld voor iedereen die bewust maar ontspannen

wil bewegen en daardoor ook geschikt voor mensen met een

beperkte mobiliteit. Eén van de cursisten van Alie, nodigde mij uit

voor een proefles en nieuwsgierig als ik ben, maakte ik hiervan

natuurlijk gebruik. Mensen die mij kennen weten dat ik graag in

beweging ben, dus ik verwachtte geen problemen. We begonnen

met een soort van warming up; staande maakten we links- en

rechtsom draaiende bewegingen vanuit de rug. Alie vertelde daar

bijvoorbeeld bij dat dit goed was voor de spijsvertering en onze

nieren. Daarna volgden allerlei andere oefeningen, soms zittend,

soms staand waarbij schouders, armen, polsen, handen, vingers,

benen, voeten en tenen aan bod kwamen en ook de meridianen

van hoofd, schedel, nek niet werden vergeten. Alle bewegingen

worden heel langzaam en vloeiend gedaan. Ik vond het een leuke

ervaring en het is intensiever dan ik dacht want eenmaal weer

thuis realiseerde ik me dat er schijnbaar heel veel spieren in mijn

rug zitten die ik nooit gebruik. Vanaf dinsdag 13 september gaat

er weer een nieuwe serie lessen van start. Heeft u belangstelling?

Neem dan contact op met Mariet van Veen (06 44511164)

Glimmer’lei - mei 2022 5


Onderhoud – Reparatie - APK – Airco

www.autoservicedarneviel.nl

Exportweg 4

9482 WP Tynaarlo

0592-202213

joost@autoservicedarneviel.nl

Raadhuisplein 14, Haren

050-5344629

Behandelt in Glimmen (indien u niet

mobiel bent) op afspraak ook aan huis!

Sinds kort werken wij samen met Martin

Starkenburg (Personal Trainer)

Zie: www.fysioharen.nl

De coöperatie Zonneweide Glimmen

levert stroom aan Greenchoice.

Wilt u de Glimmense stroom gebruiken? Wordt dan

klant van Greenchoice.

Als u zich aanmeldt via de website van de

Zonneweide, krijgt u een speciaal tarief. Dat scheelt

al gauw € 50 per jaar op uw energierekening.

En u steunt daarmee ook nog eens de coöperatie.

Om hier van te profiteren hoeft u geen

lid van de coöperatie te zijn!

Kijk op https://www.greenchoice.nl/zonneweideglimmen/

Opslagruimte te huur!

Wij verzorgen financiële zekerheid voor meer dan

11.000 particulieren en bedrijven in de wijde omtrek

van Glimmen, Haren en de stad Groningen.

Dichtbij, naast de bloemenveiling in Eelde (Burg. J.G.

Legroweg 92) kunt u al vanaf € 50,- een opslagruimte

huren van 3,5 x 3,5 meter… Bel naar 050-3096706 of

mail naar: paulwoldendorpautos@live.nl.

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over

verzekeringen, hypotheken, financiële adviezen inzake

geld over, geld tekort, zowel particulier als zakelijk.

Kantoren:

Rijksstraatweg 18 Haren | Meentweg 11 Glimmen

Telefoon 050-5348330

6

Glimmer’lei - mei 2022


Inloopochtend

Op de inloop van mei hadden wij Suzan Bosch als

gastspreker uitgenodigd. Suzan is organisatiepsycholoog

en als zodanig aangetrokken door de gemeente Groningen

om onderzoek te doen naar eenzaamheid onder ouderen in

Haren. Onder Haren vallen ook de dorpen Glimmen, Onnen,

Noordlaren en de wijk Oosterhaar.

Suzan begon met een korte levensbeschrijving van haarzelf.

Geboren en opgegroeid in een klein Fries dorpje besloot zij, na

haar opleiding in de stad, nooit meer terug te gaan naar een dorp.

Hoe anders kan het lopen. Zij ontmoette haar man die hobbyboer

is en zie hier, wat nooit zou gebeuren is toch zo gegaan. Samen

wonen zij nu in een dorp ten noorden van de stad Groningen.

Uit onderzoek is gebleken dat veel ouderen zich eenzaam voelen.

Zo blijkt uit het netwerk Haren Vitaal. Suzan schetste de zo sterk

veranderde maatschappij. Hoe heel anders zag Glimmen eruit

ongeveer 30 jaar geleden. Er waren twee kerken, twee scholen;

een openbare en een christelijke. Velen waren lid van een politieke

partij of van een vakbond. De ontzuiling heeft daar in rap tempo een

eind aan gemaakt. De kerken liepen leeg. De winkels verdwenen.

De computer deed zijn intrede. Het internetbankieren werd snel

populair en heel gemakkelijk voor een ieder die daarmee om kon

gaan. Helaas verdwenen recent alle banken uit Haren, zodat het

krijgen van cashgeld wel heel moeilijk is geworden. Er is nog een

geldmaat, die moet het dan wel doen natuurlijk.

Communicatie verloopt dikwijls digitaal. We mailen, appen, zitten op

twitter of facebook. We bestellen online allerhande zaken. Denken

we ook nog aan die mensen die die slag gemist hebben en niet

weten hoe aan geld te komen of boodschappen te doen. Zien wij

wel genoeg om naar elkaar. Hebben we nog tijd voor een gewoon

gesprek tussen mensen. Hoe individualistisch zijn wij geworden.

Echter niet alles is kommer kwel. We hebben een goed lopend

dorpshuis, waar veel wordt georganiseerd. Denk aan het

Vrijdagavondcafé, de Groenenberglezingen. Toegankelijk voor

iedereen en lopend of met de fiets te bereiken. Er is de vereniging

Vrouwen van Nu. Er zijn de inloopochtenden. Natuurlijk, de wet

op de privacy staat veel in de weg. Mocht de gemeente eerder

nog namen doorgeven van nieuw ingekomenen, dan kon je daar

een bezoekje brengen en hen verwelkomen met een bloemetje.

Helaas dat mag niet meer. De kans om in de vergetelheid te

geraken is daardoor toegenomen. Voor een ieder die dat heerlijk

vindt, geen punt. Om die groep gaat het ook helemaal niet.

Het gaat om hen die dat niet kunnen of er grote moeite mee

hebben. Hoe belangrijk blijft het niet dat wij blijven omzien naar

elkaar. Suzan wacht een zware taak; het in kaart brengen van

deze groep, en het nagaan wat wordt gewenst en wat mogelijk is.

Daarom noemt zij het uitdrukkelijk een actie-onderzoek. Wij zijn

intussen benieuwd naar de uitkomsten. Zij hoopt op veel goede

gesprekken, in elk dorp die een juist beeld kunnen geven wat

daar speciaal leeft. We waren nog lang niet uitgepraat toen het

toch al weer ruimschoots tijd was.

Het thema blijft ons bezighouden. Voor augustus hebben wij Frouk

Reehoorn van Humanitas uitgenodigd. Ook zij kan bijdragen om

ons inzicht op deze problematiek te vergroten.

In juni komt Lukas Hamming vertellen over bijen.

Heel interessant zeker in deze tijd. U weer hartelijk uitgenodigd.

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt ( ingang Kastanjelaan)

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (dinsdag 7 juni)

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12 (ook inleveren voor de

Voedselbank)

Wil Hiensch

Gezocht in Glimmen:

Kamers met Aandacht

Heb jij een kamer vrij in je huis en een groot hart? Stichting

Kamers met Aandacht zoekt kamers in Glimmen voor

jongeren die op hun weg naar zelfstandigheid nog nét even

een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Het gaat om kwetsbare, maar kansrijke, jongeren (18 tot 23

jaar) uit de regio Groningen, die door omstandigheden niet

bij hun ouders kunnen wonen en die momenteel vaak in een

pleeggezin, in de maatschappelijke opvang of op een locatie van

jeugdhulporganisaties verblijven. Ze zijn toe aan zelfstandigheid,

maar de stap om op eigen benen te staan, is soms nét iets te groot.

Ze missen familie, vrienden of buren die hen kunnen helpen bij,

vaak heel simpele, dingen. Daardoor struikelen ze soms, terwijl

ze met een klein beetje hulp wél zelfstandig overeind blijven.

Als verhuurder help je de jongere door hem of haar een veilige

woonplek te verhuren en daarbij ook een oogje in het zeil te

houden. Misschien een keer samen te eten of gewoon af en toe te

vragen hoe het met hem of haar gaat. Andersom kan de jongere

ook een handje helpen, door bijvoorbeeld een boodschap te

doen of een klusje in huis. Bovendien zorgt de jongere voor wat

gezelligheid en bedrijvigheid in huis. Ondertussen blijft de jongere

begeleiding krijgen vanuit de betrokken jeugdhulporganisatie.

Kamers met Aandacht is daarom meer dan het verhuren van een

kamer; je kunt écht van betekenis zijn voor iemand die al het één

en ander heeft meegemaakt.

Kamers met Aandacht

Iedereen met wat ruimte in huis (en in haar of zijn hart) kan een

Kamer met Aandacht aanbieden. En iedere kamer of woonruimte

kan een Kamer met Aandacht worden. Voorwaarde is wel dat de

jongere er minimaal een jaar kan blijven wonen en de huurprijs

niet hoger is dan wat door de landelijke huurcommissie wordt

geadviseerd (met een maximum van €450). De coördinator van

Kamers met Aandacht besteedt veel aandacht aan de matching

tussen verhuurders en jongeren. Jongeren hebben verschillende

behoeftes en verhuurders verschillende mogelijkheden. Door

daar goed naar te kijken bij het koppelen, heeft het de grootste

kans van slagen. De jongeren om wie het gaat kunnen de huur

maandelijks voldoen, werken of studeren en hebben geen

(verslavings-)problematiek die het dagelijks functioneren in de

weg staat.

Meer informatie

Stichting Kamers met Aandacht is een non-profitorganisatie

en wordt in de Gemeente Groningen mogelijk gemaakt door

de Groninger gemeenten. Groningers met, naast een vrije

kamer, een warm hart en andere geïnteresseerden kunnen

voor informatie kijken op www.kamersmetaandacht.nl of via de

mail contact opnemen met Ruth Admiraal, coördinator regio

Groningen. Haar emailadres is ruth@kamersmetaandacht.nl

Expositie ‘Vertalingen’

Nog tot 2 juli 2022 in De Groenenberg (en ’t Clockhuys)

Onder grote belangstelling werd op 6 mei jl. de

expositie van werken van onze dorpsgenoten

Vroon Rameckers (o.a.portretten) en Ineke

Smeets (o.a. botanisch werk) in dorpshuis

De Groenenberg geopend.

U bent van harte welkom om de expositie

tijdens de openingstijden van het dorpshuis,

te komen bekijken!

Tekening kastanjeblad. Ineke Smeets

Glimmer’lei - mei 2022 7


In het bos van Glimmen wordt een nieuwe school uitgevonden

Door Hein Bloemink

In de voormalige Groninger Buitenschool in Appèlbergen is al enige tijd de particuliere basisschool Buitenbasis gevestigd. De

initiatiefnemers van het vrije concept van deze school zijn nu bezig een school voor voortgezet onderwijs te stichten. Ook een

particuliere school, die na de zomer wordt gestart in De Hoeksteen in Noordlaren. De oprichters stellen vast dat de hele wereld is

veranderd, behalve het aloude model van klassikaal onderwijs. Tijd voor wat anders. Wat in Glimmen lukte met basisonderwijs,

moet ook in Noordlaren mogelijk zijn voor voortgezet onderwijs, menen ze.

De initiatiefnemers zijn Sofie van Rhijn (die

in het bos woont), Ardan van de Graaf en

Linda van der Grijspaarde. Het wordt een

particuliere school met geheel eigen (vrije)

opvattingen over de manier waarop kinderen

leren. De school (Labyrint) borduurt voort

op het concept van Buitenbasis, een reeds

bestaande particuliere basisschool in het bos.

Hier zitten jonge kinderen van verschillende

leeftijden en niveaus bij elkaar en die gaan niet

volgens het principe van cijfers en toetsen door

de leerstof heen. Kinderen helpen elkaar. Ook

in de middelbare school Labyrint, die na de

zomer gaat starten, houdt men zich verre van

dwingende toetsen. Het afnemen van toetsen

om te meten of een leerling de lesstof kan

reproduceren, vinden zij achterhaald. Wie een v.l.n.r Sofie, Ardan en Linda

goed cijfer haalt is misschien tevreden, terwijl

het niet zegt of iemand ook echt iets heeft geleerd, het geleerde

De schat van Glimmen

kan toepassen en of het beklijft. Toetsen en

cijfers motiveren maar beperkt, vinden ze.

Ambities, idealen en talent doen dat wel.

Toetsen zijn in het Labyrint om de voortgang

van leerlingen te meten, maar worden niet

gebruikt om te vergelijken met anderen of met

het landelijk gemiddelde. Op deze school wil

men de tijd nemen om talenten en interesses

van kinderen te ontdekken, omdat deze daarna

veel gemotiveerder en leergieriger zullen zijn

als het lesprogramma daarop aansluit.

Ouders zullen per kind ongeveer 330 euro per

maand gaan betalen voor deze middelbare

school. Omdat er naast beroepskrachten ook

met vrijwilligers wordt gewerkt zijn er slechts

18 leerlingen nodig om kostendekkend te

draaien, zeggen de initiatiefnemers. Zie ook:

www.buitenbasis.nl of www.labyrint-vo.nl.

Dorpsgenoot Reinier Antonides leest graag verhalen van Roald

Dahl, meestal met een lugubere en verrassende wending aan

het slot. Reinier is begonnen zelf ook zulke korte verhalen te

schrijven en onlangs verscheen zijn eerste bundel: Kolenmijn

(te bestellen bij Boekscout.nl). Speciaal voor Glimmer’lei

schrijft hij af en toe een verhaal, dat zich in Glimmen afspeelt.

Let op, het is fictie, maar het zou zomaar echt gebeurd kunnen

zijn. Weet iemand trouwens waar Peter is gebleven?

Door Reinier Antonides

We waren al vroeg op pad gegaan.

Peter, Henk, Vincent en ik, want

het zou een warme dag worden.

Peter had ons de avond ervoor in

de Groenenberg verteld over het

verloren gewaande hunebed, hier

in Glimmen. De sfeer was goed en

het biertje smaakte nog beter. Peter

vertelde dat hij enkele weken geleden

wandelde over de es, richting oude

Buitenschool. Vlak na de wijngaard

waren de kuilen in het weiland

zichtbaar van “G3”. Het trof hem ineens dat het zo vreemd was dat

dit hunebed zo klein moest zijn geweest volgens de archeologen:

slechts drie meter lang en daarmee het kortste van Nederland,

terwijl het vlakbij gelegen “G2” maar liefst elf meter bedroeg. ‘Ik

verbeeldde me hoe het er hier vroeger moet hebben uitgezien en

kwam tot een rare gedachte: stel dat dit een ruimte voor iets heel

anders dan een graf was? Waarom zou je een tweede heel klein

hunebed plaatsen vlak naast een grote andere? Dat is nergens

zo. Wat kon hier verborgen liggen, diep onder grond, afgesloten

door ontilbare keien? ’Ik kwam tot de conclusie dat we hier iets

bijzonders kunnen vinden,’ besloot Peter. Veel meer was er niet

voor nodig geweest om ons deze morgen mee te krijgen, ieder

met twee scheppen op de schouder. En scheppen dat deden

we. Al gauw vonden we de in 1967 blootgelegde contouren van

het 5000 jaar oude hunebed terug. We voelden de magie van de

oudheid, maar al snel ook de vermoeidheid in onze rug. Maar

Peter wist raad, verdween even en kwam vervolgens met een

kleine graafmachine terug. ‘Dan kunnen we wat meters maken!’ zei

hij met een brede grijns en begon zonder aarzeling in het midden

van de contouren te graven. Er ontstond al gauw een enorme kuil

van meters diep. Interessante potscherven kwamen naar boven,

maar van een schat ontbrak elk spoor. We dronken een biertje op

het gras terwijl Peter driftig door groef. Tot hij plots uitstapte, bij

ons ging staa n en zei: ‘Zeg jongens, zullen we het hier maar bij

laten? Gaan jullie alvast maar, ik laat het hier weer netjes achter

en zie jullie vanavond weer in de Groenenberg!’. We waren te moe

om argwanend te zijn, pakten onze scheppen, groetten Peter en

sjokten in de brandende zon naar huis. Waarom ik het deed weet

ik niet, maar ik besloot terug te lopen. Wat ik toen zag, kon ik

eerst niet geloven. Verbazing veranderde snel in woede. Ik zag

Peter het een na het andere prachtige middeleeuwse zwaard en

kostbare sieraden snel en geniepig naar boven brengen, waarbij

hij druk in zichzelf praatte en verraste kreten uitte. Maar, voor

ik wist wat ik eraan moest doen, sloeg het noodlot toe. Als van

afstand bestuurd sloeg de graafmachine op hol en stortte zich in

de kuil op Peter, waarmee het hunebed alsnog zijn gebruikelijke

functie heroverde, ontdaan van de schat van Glimmen.

8

Glimmer’lei - mei 2022


Voedselbos te Glimmen zoekt handige bouwers en gulle gevers

Midden in het Voedselbos te Glimmen verrijst een prachtig duurzaam gebouwd educatiecentrum. Vandaaruit kunnen trainingen

en workshops worden gegeven. Ook is het een plek waar de werkzaamheden in het Voedselbos kunnen worden voorbereid.

Er moet nog wel wat werk worden verzet voordat het centrum af is, en ook is er nog geld nodig. Daarom is het Voedselbos

op zoek naar handige mensen die mee willen bouwen en mensen die via een donatie bijdragen aan dit lokale, duurzame en

maatschappelijke initiatief.

“Wij zijn op zoek naar handige bouwers, zoals gepensioneerde

klussers of vakmensen, die zich in willen zetten voor een

maatschappelijk doel: het creëren van een duurzame toekomst

voor hun kinderen en kleinkinderen. Maar ook handige jongeren

die een zinvolle vrije tijdsbesteding zoeken zijn welkom”, zegt

Madeleine, de organisator van Voedselbos te Glimmen. We

bouwen nu op woensdagen en vrijdagen, maar er gaan een paar

mensen op vakantie en we zijn dus tijdelijk op zoek naar extra

handjes. Zo kan het bouwproces wat nu lekker op gang is, door

blijven gaan”. Speciaal voor mensen die geïnteresseerd zijn in

een bijdrage (in natura of financieel) aan het educatiecentrum,

is er binnenkort een ‘meet & greet’ met de bouwadviseur, de

vrijwilligers en het bestuur. Zij kunnen terecht in het Voedselbos

op woensdag 25 mei en vrijdag 27 mei van 13:00 – 14:00.

Voor wat, hoort wat

Wat ook door moet blijven gaan is de financiering. Het bouwproces

is opgedeeld in drie fases. Voor fase 1 is de financiering van €

49.000 rond, en nu is er nog ruim € 100.000 nodig voor fase 2

en 3 waarvan de realisatie gepland is in 2023. “Met een groep

van zo’n 35 enthousiaste mensen steken we er veel tijd in, maar

er is ook geld nodig voor de inhuur van professionals, en voor

de aanschaf van materiaal en installaties. Het zou prachtig zijn

als 100 draagkrachtige mensen of bedrijven uit de regio zich

ontpoppen als gulle gevers. Binnenkort start onze 100 x € 1000

actie, waarvan je nu al een indruk kunt krijgen op onze website!”

Alle handige bouwers en gulle gevers worden beloond in natura.

De vrijwilligers krijgen een gezonde dosis inspiratie, lekkere

hapjes en gezellige momenten van samenzijn in de prachtige

natuur van het voedselbos. Gulle gevers zijn welkom op een

speciale rondleiding met proeverij in september. Ook krijgen

ze een vermelding op de website of het achterlaten van een

persoonlijk signatuur in het gebouw hoort tot de mogelijkheden. En

natuurlijk houdt iedereen die bijdraagt aan het educatiecentrum

en het Voedselbos daar een goed gevoel aan over.

Meer weten?

Mensen en bedrijven die geïnteresseerd zijn in het Voedselbos

kunnen zich inschrijven voor de rondleiding op vrijdag 27 mei

van 14:00 – 15:30 of voor de open dag op zaterdag 25 juni van

12:00 – 16:30. Op dinsdag 6 september organiseren we een

cursus circulair bouwen, en daar zijn nog een paar plekken

beschikbaar. Kijk voor meer informatie, donaties en sponsoring,

inschrijving voor rondleidingen, open dag en cursussen op www.

voedselbosglimmen.nl .

Sport voor iedereen

Mijn naam is Ellen Wollerich en ik ben werkzaam werkzaam

bij het Huis voor de Sport in de gemeente Groningen, als

beweegcoach Inclusief Sporten en Bewegen.

Mijn taak is om ervoor te zorgen dat inwoners voor wie bewegen

niet vanzelfsprekend is, structureel meer gaan sporten en

bewegen. Omdat sporten niet alleen gezond is, maar ook Leuk

is. Vooral wanneer je samen met anderen kunt sporten; sport

verbindt!

organiseren voor mensen met een beperking, ondersteunen.

Dus heeft u een beperking/bent u nauw betrokken bij iemand

met een beperking en mist u iets in het sport en beweegaanbod

in Glimmen en of heeft u ideeën /vragen die u met mij wilt

bespreken? Dan hoor ik dat graag!

Sportieve groet,

Ellen Wollerich, e.wollerich@hvdsg.nl /06 26975208

Voor wie? Ik ben er voor iedereen met een lichamelijke of

verstandelijke beperking (hieronder vallen ook mensen met een

visuele of auditieve beperking) in de gemeente Groningen die

graag willen sporten of bewegen en die daarbij hulp nodig hebben.

Bijvoorbeeld om samen te kijken wat er nu precies bij u past.

Ook kan ik sportaanbieders, die aanbod organiseren of willen

Glimmer’lei - mei 2022 9


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

10

Glimmer’lei - mei 2022


NIEUWS

van

Dorpsraadpleging verkeer 22 juni

Op woensdagavond 22 juni om 20.00 uur vindt in ons dorpshuis

de zogenaamde Dorpsraadpleging over het Verkeersplan

Glimmen plaats. Dit plan is door de werkgroep Verkeer opgesteld

op grond van geïnventariseerde wensen onder dorpsgenoten en

is daarmee een plan van en voor het dorp. De dorpswensen zijn

met hulp van verkeerskundigen en ontwerpers van BonoTraffics

vertaald naar een realistisch verkeersplan. Planning is om na de

Dorpsraadpleging het Verkeersplan Glimmen aan te bieden aan de

gemeente Groningen, die van het proces van planvorming al op de

hoogte is. Voorafgaand aan de bijeenkomst zal het Verkeersplan

op onze website https://pb-glimmen.nl/ worden geplaatst.

Terugblik Koningsdag

Met dank aan de Vereniging voor Volksvermaken en tal van

vrijwilligers kijken we terug op een zeer geslaagde Koningsdag!

Na twee jaar konden we deze feestelijke dag eindelijk weer

samen vieren. De vrijmarkt voor kinderen was weer terug en er

was een gevarieerd programma om elkaar te ontmoeten.

Terugblik Algemene Ledenvergadering

Op 12 april vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van

de Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen plaats, na twee edities

via videobellen nu weer ‘ouderwets’ in ons dorpshuis. Helaas was

de opkomst bijzonder laag en dus ook wel teleurstellend gelet op

de grote inzet van het bestuur voor vergroting van de leefbaarheid

in Glimmen en voor verbetering van de lokale samenwerking op

tal van terreinen. De dorpsgenoten die wel aanwezig waren,

willen we hartelijk bedanken voor hun bijdragen.

Goed nieuws is dat het bestuur met het aantreden van Carmen

Wildeboer-van der Leij en Lennart van der Ree weer op volle

sterkte is. Voor het komende jaar ziet de samenstelling er als

volgt uit:

Voorzitter:

Iris Michel-van der Molen

Vicevoorzitter:

Jan Folkert Eisses

Penningmeester: Henk Niemeijer

Secretaris:

Carmen Wildeboer-van der Leij

Algemene bestuursleden: Herrick Poelman, Jan Hendrik

Jansen, Lennart van der Ree

De financiële verantwoording en begroting zijn goedgekeurd,

net als het jaarverslag en de vooruitblik. We willen graag de

Kascommissie, Pieter Jan Jansen en Warner ten Napel, hartelijk

bedanken voor hun jarenlange inzet! Er is ruimte voor nieuwe

Kascommissieleden. Heeft u affiniteit met cijfers en lijkt het u

leuk om in het voorjaar onze ‘boeken’ te controleren, neem dan

contact met ons op via info@pb-glimmen.nl onder vermelding

van “Oproep Kascommissie”.

We werken als bestuur ook aan interne verbeteringen zodat

de kwetsbaarheid afneemt en er een robuuste organisatie

staat voor de toekomst. Er is een verkenning gestart naar de

organisatiestructuur en modernisering van de statuten. Hierover

wordt kennis en ervaring ingewonnen bij onder meer een notaris

en bij andere organisaties, zoals Groninger Dorpen. Uiteindelijk

zullen de leden van de Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

hierover een besluit moeten nemen tijdens een Algemene

Ledenvergadering. Hiervoor zal eerst het ledenbestand op orde

(moeten) worden gebracht. Mocht u ideeën hebben voor of

ervaring hebben met verbetering van organisatiestructuren, dan

vernemen we dit graag via info@pb-glimmen.nl onder vermelding

van “Verbetering organisatiestructuur”.

Samen met het bestuur van dorpshuis De Groenenberg en de

gemeente Groningen ligt de focus voor het komende jaar bij het

opstellen van een dorpsagenda waarin jaarlijks de prioriteiten

worden benoemd. Voor dit jaar richten we ons samen met

name op een verkeersveilig dorp en op de herinrichting van

het centrale (sport)gebied in Glimmen. Daarnaast is door

de gemeente Groningen en Woonborg een voorstel gedaan

aan Plaatselijk Belang om samen met dorpsgenoten rondom

het thema leefbaarheid aan de slag te gaan met hulp van ‘De

Buurtontdekkers’. Hiervoor heeft al een verkennend gesprek

plaatsgevonden.

Bent u nog benieuwd naar de documenten voor onze

jaarvergadering, dan kunt u deze vinden op onze website onder:

https://pb-glimmen.nl/2022/04/08/doc_alv22/. De notulen van de

afgelopen jaarvergadering zullen daar ook worden geplaatst.

Terugblik Themabijeenkomst Spoor

Aansluitend aan de jaarvergadering heeft de heer Dijkema van

Strukton op uitnodiging van Plaatselijk Belang uitgebreid verteld

over de spoorwerkzaamheden die in opdracht van ProRail

worden uitgevoerd om de veiligheid van het spoor in Glimmen

te verbeteren. Er was voor aanwezigen volop gelegenheid om

vragen over het spoor te stellen. We willen de heer Dijkema

hierbij nogmaals hartelijk bedanken.

Rogge uit Glimmen

Wist u dat er op de grond van de waterleiding, vroeger

eigendom van Hogen Esch, voedsel geteeld wordt? Rogge,

en wel winterrogge. Heel kleinschalig, op nog geen driekwart

hectare, maar toch....

In augustus vorig jaar is er heel wat geoogst en in november is

er weer ingezaaid met vrijlating van enkele stroken grond. Die

hebben we in mei van dit jaar gefreesd en er zijn groenbemesters

als klaver, lupinen en boekweit en nog zo wat ingezaaid. Er viel

een mooi fijn regentje na het inzaaien, dus dat kwam mooi uit.

De directe aanleiding van dit bericht is, dat we de geoogste en

geschoonde rogge op de minimarkt van Bakkerij Stoet gaan

verkopen,dus we zijn straks te vinden op het terrein aan de

Rijksstraatweg 32 in Glimmen. Eerst op 21 mei en dan ook

daarna op de derde zaterdag in juni (18) en juli (16).

Glimmer’lei - mei 2022 11


Berichten van De Groenenberg

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse

Sylvesterloop (zie foto).

Volgens de organisatie

deden dit jaar meer

mensen mee dan ooit:

487 mannen, vrouwen en

kinderen!

Het nieuwe jaar is

inmiddels begonnen. Het

startte in oudejaarsnacht

met het Oud en Nieuw

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest,

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest van de besturen

van het Plaatselijk Belang en van De Groenenberg, in

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens

iets vertelde over de

toekomst. Het was

gezellig druk (zie foto’s).

Gelukkig was de periode

van ijzelgladde wegen

net achter de rug....

Verder was er op

14 januari een

gebruikersoverleg. Op

de agenda stonden het

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog

een paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te

komen versterken. Op het moment dat ik dit schrijf, moet

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan

kan ik dus nog niets melden.

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten

DORPSRAADPLEGING

Voor alle inwoners uit Glimmen

herneemt het gewone

leven weer zijn gang.

VERKEERSPLAN GLIMMEN

Zo ook voor De

Groenenberg. In de

agenda valt te lezen

dat de gebruikelijke

bijeenkomsten weer

ingepland staan.

Voorlopig gaan we zo

door. En ondertussen

blijven we werken aan het

verbeteren van alles wat

De Groenenberg betreft.

In mijn vorige bericht

meldde ik al dat we

bezig zijn de akoestiek te

verbeteren en met name

het bargedeelte gezelliger

te maken. De benodigde

maatregelen zijn ons inmiddels bekend dankzij het gratis

advies van een deskundige en een subsidieaanvraag is in

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

vooral bijhouden – van onze website.

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

zich daarvoor aanmelden.

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

we u hierover.

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

Namens het bestuur,

Cilly Kramer-Clobus

UITNODIGING

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

Aanvang 20.00 uur.

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar Woensdag wie weet wat 222016 juni voor

ons in het verschiet Dorpshuis heeft?! We de nodigen Groenenberg

u van harte uit om

mee te denken en te praten over de toekomst van onze

vereniging.

20.00 uur

info@pb-glimmen.nl

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

Glimmer’lei is als uitgave van

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

Vereniging Plaatselijk Belang

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk dorpskrant. gaat De dat krant voor verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang mij. Mijn naa

kat. Glimmen met uitzondering

Mijn identiteit een onafhankelijke

van juli en

zal voor u altijd

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

mening over verschillende zaken zek

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

Gedurende

administratie

mijn

en postadres:

wandelingen in G

huizen Postadres: Nieuwe en Kampsteeg mensen 22, tegen. Voor mij i

plek Markeweg 9756 waar TE ik Glimmen 17a, mij, als het even kan, v

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

waarbij E-mail: Redactie:

ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho

Frans Nienhuis Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein

maar

Aanleveren Bloemink,

bij aan

kopij:

Jitske te passen. Het is som

bij voorkeur

Bruinenberg,

per mail

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes,

Kopij inleveren uiterlijk: De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen zondag Steensma 19 juni of 2022 per en feestdag. De en

Toscane, Gert Nienhuis daar waar ik de volgende

Verspreidingsweek:

moet liggen, om vervolgens tus

Fotograaf: 26

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien

Glimmer‘lei

de Klein

downloaden: vermoed ik, maar he

www.glimmen.net en

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren www.pb-glimmen.nl kopij:

of het ze nou altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee Voor bezig, contact met kosten of info over nog moeite

Plaatselijk Belang kunt u contact

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

opnemen via info@pb-glimmen.nl

wanneer het meest hip is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek: en leven afgeraden word

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

met

heen.

of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt u iedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

6

Glimmer’lei - januari 2016

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12

Glimmer’lei - mei 2022

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!