30.05.2022 Views

KIJK Zomernummer - 2022 - Inkijkexemplaar

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

WWW.<strong>KIJK</strong>MAGAZINE.NL ZOMERNUMMER <strong>2022</strong> / € 8,75<br />

Extra dik<br />

ZOMER<br />

NUMMER<br />

GROENE REVOLUTIE ZET<br />

DE WERELD OP SCHERP<br />

Het keerpunt<br />

EN OOK: DE ZIN EN ONZIN VAN LUSTOPWEKKERS<br />

IS DIGITALE KUNST EEN GOEDE BELEGGING OF GEBAKKEN LUCHT?<br />

LUCHTVAARTPIONIER ANTHONY FOKKER: EEN ASOCIAAL GENIE


22<br />

6 ONDERSCHEID<br />

<strong>KIJK</strong> KORT Waarom krijgt de ene roker<br />

longkanker en de andere niet? Een Amerikaans<br />

team licht een tipje van de sluier op.<br />

En meer wetenschapsnieuws.<br />

13 ROLMAATJE<br />

COLUMN Aan het geklieder met de vulpen<br />

kwam een eind toen László Bíró de balpen<br />

bedacht. Maar het uitwerken van zijn idee<br />

had nog wel wat voeten in de aarde.<br />

14 WERELDPROBLEMATIEK<br />

Duurzame energie rukt op en fossiele<br />

brandstoffen moeten wijken. Welke landen<br />

profiteren van deze transitie en welke<br />

zitten straks met de gebakken peren?<br />

22 RUIMTEHELDEN<br />

Ze staan dan wel niet in ons collectieve<br />

geheugen gegrift; deze zeven satellieten<br />

waren ontzettend belangrijk.<br />

28 DIY<br />

Met de juiste hulp kan ons lichaam<br />

beschadigde botten, spieren en organen<br />

zelf repareren, zo is de gedachte achter de<br />

regeneratieve geneeskunde.<br />

34 ZOEKPLAN<br />

FAR OUT Door goed naar de baan van de<br />

maan te kijken, zouden we gravitatiegolven<br />

kunnen opmerken die we nu nog missen,<br />

denken deze natuurkundigen.<br />

36 VERGETEN VOLK<br />

INTERVIEW Informatie over de Grieken en<br />

Romeinen te over, maar van de Byzantijnen<br />

weten we weinig. Kevin Lygo wil hier<br />

verandering in brengen.<br />

46 TIKTOKTWIST<br />

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland<br />

wordt niet alleen uitgevochten op het<br />

slagveld, maar ook op de sociale media.<br />

52 PERSPECTIEF<br />

IN BEELD Grote steden lelijk? Dat ligt er<br />

maar net aan hoe je ze op de gevoelige<br />

plaat vastlegt, zo bewijzen deze foto’s.<br />

56 KLEURRIJK<br />

TECH-TOYS Een (in alle opzichten) groen<br />

horloge, een televisie in sunset pink, en<br />

meer gadgets.<br />

58 HIGHTECH HULP<br />

Hoe kunnen we het leven van vee aangenamer<br />

maken? Door een heel arsenaal<br />

aan technologie in te zetten.<br />

62 AFGELEGEN APOTHEEK<br />

Bacteriën in de zeebodem produceren stoffen<br />

die als medicijn zijn te gebruiken. We<br />

moeten ze alleen nog naar boven hijsen.<br />

68 ZINGEVING<br />

Chocolade, ginkgo en paddenslijm zouden<br />

libidoverhogend werken. Wat klopt<br />

hiervan, en vooral: wat niet?<br />

74 GELIKTE KIEKJES<br />

IN BEELD Ze zijn er in allerlei soorten,<br />

maten en kleuren: tongen. We zetten de<br />

bijzonderste exemplaren op een rijtje.<br />

80 DURE HYPE<br />

Voor NFT’s wordt grof geld neergeteld,<br />

maar wat kun je er eigenlijk mee?<br />

86 HERRIESCHOPPER<br />

ONDERWATER ONDERVRAAGT<br />

Gedragsbioloog Hans Slabbekoorn is zelfs<br />

op vakantie bezig met zijn werk: onderzoeken<br />

wat lawaai met dieren doet.<br />

88 VERDEELDHEID<br />

Donkere energie zorgt ervoor dat het<br />

heelal steeds sneller uitdijt. Toch? Een<br />

aantal natuurkundigen trekt dit in twijfel.<br />

94 HOOGMOED<br />

TERUGVLUCHT Een jongen die niet wilde<br />

leren, groeit uit tot een van de grootste<br />

vliegtuigbouwers ooit: Anthony Fokker.<br />

100 GEHEUGENGEBREK<br />

Waar was je vorige week zaterdag om elf<br />

uur ’s ochtends? Dat je daar nu niet<br />

opkomt, is niet erg. Maar wel als de politie<br />

het je vraagt…<br />

106 Q&A<br />

<strong>KIJK</strong> ANTWOORDT Kun je van glas weer<br />

zand maken? Kennen katten elkaars naam?<br />

En meer vragen beantwoord.<br />

111 HEET HANGIJZER<br />

COLUMN De klimaatverandering leidt tot<br />

extra oorlogen, wordt al jaren geroepen.<br />

Maar die claim blijkt niet gegrond.<br />

100<br />

62<br />

58<br />

4 <strong>Zomernummer</strong> <strong>2022</strong>


46<br />

14<br />

68<br />

94<br />

80<br />

EDITORIAL<br />

BEELD COVER: BAONA/GETTY IMAGES, BEELD INHOUDSOPGAVE: LEX VAN LIESHOUT/ANP XTRA, GFD/ISTOCK/GETTY IMAGES, MUHAMMAD NAJEM/TWITTER, DAVID TADEVOSIAN/SHUTTERSTOCK, GIORDANO CIPRIANI/GETTY IMAGES<br />

KESSELER<br />

De ommezwaai<br />

Dubai werd zo’n 200 jaar geleden gesticht en<br />

groeide al snel uit tot een belangrijk handelscentrum<br />

voor parels. Daar kwam vervolgens<br />

in de jaren dertig van de vorige eeuw bruut<br />

een einde aan door de wereldwijde economische<br />

depressie en de opkomst van nepparels. Die klap<br />

kwam het staatje aan de Perzische Golf pas te boven<br />

toen een jaar of dertig later voor de kust prettige<br />

hoeveelheden olie en gas werden ontdekt. De<br />

toenmalige leider Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum<br />

besefte maar al te goed dat de voorraden eindig<br />

waren en veranderde met de opbrengsten – op<br />

het hoogtepunt 25 procent van de totale inkomsten<br />

– het stoffige woestijnstadje in een van de blingblingste<br />

steden ter wereld. De bevolking groeide er<br />

van 52.000 in 1968 tot net iets onder de 3 miljoen<br />

tegenwoordig en nu de olievelden zo goed als leeg<br />

zijn, is de stad een magneet geworden voor bedrijven,<br />

toeristen, expats en investeerders.<br />

Dubai heeft dus - zij het door andere oorzaken - een<br />

redelijk succesvolle draai gemaakt van olie naar<br />

iets anders. Er zijn meer landen die aan de vooravond<br />

staan van De Grote Ommezwaai, de energietransitie<br />

die gedreven wordt door de aardse opwarming<br />

en het milieu.<br />

In zijn uitstekende artikel (vanaf pagina 14) schrijft<br />

<strong>KIJK</strong>s Hidde Middelweerd daarover: ‘Momenteel<br />

neemt fossiele energie – zoals olie en aardgas – grofweg<br />

80 procent van de wereldwijde energievoorziening<br />

voor zijn rekening, maar dat gaat drastisch<br />

veranderen. Om de doelen van het Parijse Klimaatakkoord<br />

te behalen, moet het aandeel van fossiele<br />

energie in 2050 10 procent of lager zijn.’<br />

Die energietransitie zal elk land ter wereld raken.<br />

Want de ommezwaai naar andere vormen van energie<br />

gaat niet alleen over de fossiele brandstoffen<br />

zelf, maar ook over de schaarse grondstoffen zoals<br />

lithium of kobalt, over complete industrieën waarin<br />

honderdduizenden mensen werken, over ingewikkelde<br />

bevoorradingsketens... De vraag is dus wat<br />

dat voor de wereld gaat betekenen. Zet het de boel<br />

nog meer op scherp en leidt dat tot gewapende conflicten?<br />

Of innoveren we lekker samen en verloopt<br />

de transitie wereldwijd in prettige harmonie?<br />

Moeten we ons zorgen<br />

maken of is het goed<br />

dat de wereld eens<br />

wordt opgeschud?<br />

Het worden hoe dan<br />

ook interessante<br />

tijden.<br />

André Kesseler is hoofdredacteur van <strong>KIJK</strong>.<br />

Reageren op deze column en de nieuwe <strong>KIJK</strong>?<br />

Schrijf naar info@kijkmagazine.nl.<br />

<strong>Zomernummer</strong> <strong>2022</strong> 5


Energietra<br />

zet de<br />

wereld<br />

op zijn kop<br />

14 <strong>Zomernummer</strong> <strong>2022</strong>


Tekst: Hidde Middelweerd<br />

Sinds de industriële<br />

revolutie is fossiele<br />

energie hét middel om<br />

economische groei en<br />

welvaart te verwerven.<br />

Maar dat verandert.<br />

Hernieuwbare energie<br />

rukt op, fossiel moet<br />

wijken. De geopolitieke<br />

gevolgen daarvan zijn<br />

groot en legio. Wie<br />

worden de winnaars en<br />

verliezers van de<br />

energietransitie?<br />

nsitie<br />

ERIC GAY/AP/ANP<br />

Toen Rusland eind februari Oekraïne<br />

binnenviel, waren de effecten<br />

daarvan razendsnel zichtbaar op<br />

de energiemarkt. Antony Blinken, de<br />

Amerikaanse minister van Buitenlandse<br />

Zaken, zinspeelde al snel op een boycot<br />

van Russische olie en de olieprijzen<br />

schoten door het dak. De Europese prijs<br />

voor aardgas bereikte ondertussen een<br />

recordhoogte van 335 euro per megawattuur.<br />

Tanken of een nieuw energiecontract<br />

afsluiten is sindsdien écht geen<br />

pretje meer. De oorlog maakt daarmee<br />

pijnlijk duidelijk hoe nauw geopolitiek<br />

en energie met elkaar verbonden zijn.<br />

Maar die relatie is er altijd al geweest.<br />

Energie wordt al decennialang ingezet<br />

als (pressie)middel om geopolitieke doelen<br />

na te streven (zie drie voorbeelden<br />

op pagina 17). En dat werkt uitstekend.<br />

Energie is immers een van de<br />

belangrijkste fundamenten van een<br />

samenleving. Landen die er minder of<br />

moeilijker toegang toe hebben, staan op<br />

het wereldtoneel al snel met 10-0<br />

achter.<br />

Met andere woorden: energie beïnvloedt<br />

geopolitieke machtsverhoudingen én<br />

vice versa. Maar waar hebben we het<br />

eigenlijk over, als het over geopolitiek<br />

gaat? Veel mensen denken bij de term<br />

aan iets als ‘internationale betrekkingen’.<br />

Zo wordt het inderdaad vaak gebruikt,<br />

maar de officiële omschrijving is:<br />

‘Wetenschap van de invloed van aardrijkskundige<br />

factoren op politieke<br />

vraagstukken.’ En dat is dus precies<br />

waar we nu mee te maken hebben.<br />

Daniël Scholten is auteur van het<br />

boek The geopolitics of renewables<br />

<strong>Zomernummer</strong> <strong>2022</strong> 15


Doe-het-zelf<br />

geneeskunde<br />

Hoe kun je het lichaam stimuleren om een flinke botbreuk of een<br />

haperende hartklep zelf te repareren? Welkom in de ‘werkplaats’ van<br />

de regeneratieve geneeskunde. Daarin experimenteren Nederlandse<br />

onderzoekers met een kunstknie, een mini-nier en geïmplanteerde<br />

insulinezakjes voor diabetespatiënten.<br />

Tekst: Maurice Timmermans<br />

WARLORD76/SHUTTERSTOCK<br />

28 <strong>Zomernummer</strong> <strong>2022</strong>


Het is zo alledaags en vertrouwd<br />

dat je er niet eens bij stilstaat.<br />

En toch blijft het fascinerend<br />

hoe het lichaam een snee in de vinger,<br />

een wondje op de tong of een blaar onder<br />

de voet zelf herstelt. Het immuunsysteem<br />

stuurt er cellen op af die nieuw<br />

weefsel vormen. Vaak is al na een dag de<br />

schade hersteld, zeker bij wondjes in de<br />

mond. Die worden met spoed gerepareerd,<br />

omdat de inname van voedsel in<br />

gevaar kan komen.<br />

Ook zonder letsel vernieuwt het lichaam<br />

zich constant. De huid wordt elke drie<br />

weken in z’n geheel vervangen en de<br />

binnenwand van de maag en darmen<br />

elke twee dagen. Van alle organen spant<br />

de lever de kroon: als je tweederde weg<br />

zou snijden, groeit het orgaan binnen<br />

drie weken weer volledig aan.<br />

Toch kent het zelfherstellend vermogen<br />

van het lichaam zijn grenzen. Bij een<br />

diepe snee is het al handig als artsen een<br />

handje helpen met hechtingen. Is de<br />

schade nog ernstiger, denk aan een<br />

verbrijzeld scheenbeen na een ongeluk,<br />

dan schiet het zelfherstel echt tekort. En<br />

dan komt de regeneratieve geneeskunde<br />

in beeld. Het is de tak van de geneeskunde<br />

die het lichaam met hightech<br />

behandelingen helpt om de schade zelf<br />

te repareren, vooral bij weefsel als<br />

botten en spieren, en van organen.<br />

Geen amputatie<br />

Het voorbeeld van het verbrijzelde<br />

scheenbeen is niet uit de lucht gegrepen.<br />

Het overkwam een 36-jarige motorrijder<br />

uit Maastricht in 2020 nadat hij op<br />

een auto was geknald. Toen de botsplinters<br />

waren verwijderd, gaapte in zijn onderbeen<br />

een gat van 15 centimeter. Normaal<br />

gesproken – tientallen keren per<br />

jaar – volgt dan een amputatie.<br />

Niet bij de Maastrichtenaar. Martijn van<br />

Griensven, hoogleraar regeneratieve<br />

geneeskunde aan de Universiteit Maastricht,<br />

koos samen met traumachirurgen<br />

van het Maastricht Universitair Medisch<br />

Centrum voor een behandeling<br />

die nog niet eerder in Europa was toegepast.<br />

Ze lieten eerst een implantaat printen,<br />

dat naadloos in het gat paste. Intussen<br />

haalden ze uit het beenmerg van de<br />

patiënt stamcellen en kweekten die op.<br />

Dat zijn ongerijpte cellen, die onder<br />

meer kunnen uitgroeien tot botcellen.<br />

Die stamcellen werden door de chirurgen<br />

in het poreuze implantaat gespoten,<br />

zodat ze daar nieuw botweefsel vormden.<br />

Na zes weken zagen de onderzoekers<br />

de eerste tekenen van celgroei en<br />

na een jaar bleek het gat in het scheenbeen<br />

helemaal dicht. En het implantaat?<br />

Dat is gemaakt van biologisch afbreekbaar<br />

materiaal en verdwijnt.<br />

Afgaande op verwijzingen naar wetenschappelijke<br />

artikelen zit Nederland<br />

wereldwijd in de voorhoede van de regeneratieve<br />

geneeskunde. Al in de jaren<br />

tachtig sloegen wetenschappers de handen<br />

ineen, maar in 2017 is er pas echt<br />

serieus werk van gemaakt met de oprichting<br />

van het Vlaams-Nederlandse instituut<br />

Regmed XB, een netwerk van vijf<br />

universiteiten, bedrijven, gezondheidsfondsen<br />

en de Nederlandse overheid.<br />

De honderden wetenschappers die hierbij<br />

betrokken zijn, richten zich op chronische<br />

aandoeningen die grote delen<br />

van de bevolking treffen, waaronder<br />

nierfalen, artrose, hart- en vaatziektes<br />

en diabetes. De ene keer kiezen ze ervoor<br />

om de schade in het lichaam zelf te<br />

herstellen, zoals bij het gebroken<br />

scheenbeen, de andere keer proberen ze<br />

op grond van lichaamseigen cellen een<br />

gewricht of orgaan na te maken in het<br />

lab.<br />

Zeeslakken na-apen<br />

Zo experimenteren onderzoekers van<br />

verschillende universiteiten met een<br />

kunstknie. Die moet een oplossing bieden<br />

voor ouderen met artrose, waarbij<br />

gewrichten schrijnen vanwege slijtage<br />

van het kraakbeen. Er is gekozen voor de<br />

knie, omdat veel ouderen daar last van<br />

hebben, en omdat het een scharniergewricht<br />

is. Dat is makkelijker na te<br />

maken dan een kogelgewricht als de<br />

schouder of de enkel.<br />

Zoals altijd in de regeneratieve geneeskunde,<br />

zegt Van Griensven, zijn er ook<br />

voor een kunstknie drie dingen nodig:<br />

(stam)cellen, materiaal waarop de cellen<br />

kunnen groeien, en een groeimiddel.<br />

Meestal bestaat dat uit eiwitten die de<br />

stamcellen instrueren om een bepaald<br />

type cel te worden.<br />

“Voor de kunstknie halen we stamcellen<br />

uit het beenmerg, die we op een hard<br />

kalkachtig materiaal opkweken. Datzelfde<br />

doen we met gewone kraakbeencellen,<br />

die we op een zachte gel leggen.<br />

Al die cellen kun je daarna weer in een<br />

afbreekbare mal spuiten in de vorm van<br />

een knie. Een implantaat van een gewricht<br />

is een stuk ingewikkelder dan dat<br />

van een scheenbeen, maar het zou<br />

moeten lukken.”<br />

De kunst is echter: hoe plak je het dunne<br />

laagje kraakbeen in het gewricht? Anders<br />

gezegd: hoe plak je een natte gel –<br />

kraakbeen bestaat voor 90 procent uit<br />

water – op een glad bot? De onderzoekers<br />

hebben zich laten inspireren door<br />

zeeslakken die zich onder water kunnen<br />

vastzuigen aan gladde oppervlaktes als<br />

de stalen wanden van een schip. “Dat<br />

doen deze dieren met behulp van<br />

een zeepachtige stof, die we in het<br />

<strong>Zomernummer</strong> <strong>2022</strong> 29


IN SAMENWERKING MET WALLONIË BELGIË TOERISME<br />

Op rui<br />

in<br />

Euro Spa<br />

ESC<br />

42 <strong>Zomernummer</strong> <strong>2022</strong>


Voor het ultieme<br />

vakantiegevoel hoef<br />

je helemaal niet naar<br />

een ver land. Ga<br />

bijvoorbeeld eens<br />

naar het Euro Space<br />

Center in de<br />

Belgische deelstaat<br />

Wallonië. Op maar<br />

drie uur rijden van<br />

Amsterdam is daar<br />

genoeg te doen.<br />

Hoe is het om op de maan te<br />

lopen? Alsof je in slow motion<br />

wandelt, zei astronaut Buzz<br />

Aldrin in 1998. Hoewel je je bij dat<br />

antwoord iets kunt voorstellen, wil je<br />

natuurlijk liever zelf ervaren hoe het<br />

voelt om je voort te bewegen op een plek<br />

waar de zwaartekracht zes keer zo klein<br />

is als op aarde. En dat kan ook: in het<br />

Euro Space Center (ESC), in het Belgische<br />

dorp Transinne, waan je je voor<br />

een dag astronaut. En dat is leuk voor<br />

jong én oud.<br />

mtereis<br />

het<br />

ce Center<br />

Ruimtereis<br />

De omschrijving museum dekt de lading<br />

niet, want het Euro Space Center is een<br />

compleet themapark met buiten- en binnenactiviteiten.<br />

“Het idee om het grote<br />

publiek kennis te laten maken met de<br />

astronomie en de ruimtevaart kwam<br />

van Léon Magin, burgemeester van Libin”,<br />

vertelt Jean-Marcel Thomas, directeur<br />

van het Euro Space Center. In de gemeente<br />

Libin, waar Transinne deel van<br />

uitmaakt, bevindt zich sinds 1968 een<br />

grondstation van de Europese ruimtevaartorganisatie<br />

ESA. Toen er in 1972<br />

ook nog een grote, drukbezochte ruimtetentoonstelling<br />

in Libin werd gehouden,<br />

was het voor de gemeente overduidelijk<br />

dat er enorm veel interesse was<br />

voor de verkenning van het universum.<br />

In 1990 werd, in aanwezigheid van<br />

NASA -astronaut Joe Allen, de eerste<br />

steen gelegd en op 19 juni 1991 opende<br />

het ESC haar deuren. Thomas: “Sindsdien<br />

hebben honderdduizenden mensen<br />

de gelegenheid gehad om te genieten<br />

van ons venster op het heelal.”<br />

Van buiten ziet het gebouw er futuristisch<br />

uit. Dat is voor het grootste deel te<br />

danken aan de tientallen zonnepanelen<br />

die het pand bedekken.<br />

<strong>Zomernummer</strong> <strong>2022</strong> 43


SEAN GALLUP/GETTY IMAGES<br />

n De oorlog tussen Oekraïne en<br />

Rusland wordt niet alleen op het<br />

slagveld uitgevochten, maar ook via<br />

de sociale media. De foto’s op TikTok<br />

of Instagram zijn enorm belangrijk<br />

voor de beeldvorming van de strijd.<br />

46 <strong>Zomernummer</strong> <strong>2022</strong>


Sociale media<br />

als strijdtoneel<br />

Tekst: Ronald Veldhuizen<br />

Oorlog draait ook om<br />

harten en zielen, en<br />

die worden gewonnen<br />

met verhalen. Het is<br />

daarom druk in de<br />

digitale loopgraven op<br />

TikTok, Twitter en<br />

Facebook sinds de<br />

Russische tanks en<br />

straaljagers eind<br />

februari Oekraïne zijn<br />

binnengetrokken.<br />

In de metalen koker achter in deze<br />

grijze vrachtwagen zou zeker een<br />

mens passen. Zie hier het ‘mobiele<br />

crematorium’ dat het Russische leger<br />

gebruikt voor gesneuvelde soldaten, aldus<br />

het filmpje dat wereldnieuws werd<br />

in de eerste dagen van de Russische invasie<br />

in Oekraïne. Op sociale media als<br />

Twitter, Facebook en TikTok bleef de<br />

video langskomen. Zelfs de Oekraïense<br />

president Volodymyr Zelensky veroordeelde<br />

de Russische crematiekamers in<br />

een speech: wie wil er nog vechten voor<br />

een despoot die zijn eigen soldaten verbrandt<br />

als grofvuil? Zelensky hoopte<br />

Russische soldaten zo te demotiveren.<br />

Alleen: het mobiele crematorium blijkt<br />

een verzinsel. Bewijs dat de Russen ze<br />

gebruiken is er niet. De Volkskrant fileert<br />

het filmpje: het blijkt te zijn gemaakt in<br />

2013, nog voordat de spanningen tussen<br />

de twee landen opliepen. Een afvalverbrandingsbedrijf<br />

demonstreert er<br />

zijn mobiele oven voor gewoon afval in.<br />

“Het interessante is dat beide partijen,<br />

dus ook de Oekraïners, dit verhaal al<br />

sinds de burgeroorlog in 2014 over hun<br />

vijand vertellen”, zegt nepnieuws- en<br />

folkloreonderzoeker Peter Burger van de<br />

Universiteit Leiden. “Het is een echo uit<br />

de Eerste Wereldoorlog. De Duitsers<br />

zouden fabrieken hebben waarin ze<br />

lijken lieten verdwijnen.”<br />

Al dat soort verhalen maken deel uit van<br />

een groter geheel: de informatieoorlog.<br />

Daarmee proberen landen die met elkaar<br />

in conflict zijn controle te krijgen<br />

over de beeldvorming rond de werkelijke<br />

strijd. Zo kunnen ze het moreel van<br />

de troepen opkrikken of dat van de<br />

vijand ondermijnen, of het oorlogssentiment<br />

onder de bevolking beheersen.<br />

Werd de informatieoorlog in de vorige<br />

eeuw vooral via propaganda of<br />

spionage gevoerd, de laatste jaren<br />

<strong>Zomernummer</strong> <strong>2022</strong> 47


Voor ieder wat wils<br />

Tokio, dat tot 1868 Edo heette, begon zijn bestaan als obscuur<br />

vissersdorpje. Inmiddels heeft de stad zijn reputatie<br />

flink weten op te krikken en telt hij maar liefst 38 miljoen inwoners.<br />

(In dit artikel noemen we de inwonersaantallen van<br />

het volledige stedelijk gebied.) De bijzondere plaats zit vol<br />

contrasten. Zo zijn er nog steeds eeuwenoude paleizen en<br />

tempels te vinden, maar in de skyline voeren tientallen moderne<br />

wolkenkrabbers de boventoon. De ene straat wordt<br />

verlicht door klassieke lampionnen, de ander hangt vol met<br />

felle neonlampen. En als je de gebouwen even zat bent: op<br />

heldere dagen is de hoogste berg van Japan, de iconische<br />

Mount Fuji, vanuit de stad te zien.<br />

52 <strong>Zomernummer</strong> <strong>2022</strong>


Mooie megasteden<br />

Bij het woord ‘metropool’ denk je waarschijnlijk aan smalle straten en<br />

overvolle wegen, waardoor je een halfuur doet over een autoritje van een<br />

paar kilometer. Maar met de juiste belichting en vanuit de juiste hoek<br />

gezien kunnen zulke steden ook prachtig ogen. Deze foto’s bewijzen het.<br />

Tekst: Tim Koning<br />

DUANE WALKER/GETTY IMAGES<br />

<strong>Zomernummer</strong> <strong>2022</strong> 53


De oceaan als<br />

medicijnkastje<br />

62 <strong>Zomernummer</strong> <strong>2022</strong>


Tekst: Renée Moezelaar<br />

Dieren en bacteriën op de zeebodem maken<br />

moleculen die nuttig kunnen zijn voor<br />

mensen, bijvoorbeeld als medicijn. Helaas<br />

zijn de grote dieptes waar ze voorkomen nog<br />

steeds moeilijk te bereiken. Ook blijkt het<br />

niet zo gemakkelijk om de stofjes die ze<br />

produceren na te maken in het lab.<br />

GIORDANO CIPRIANI/GETTY IMAGES<br />

Wat er gaande is onder het<br />

water oppervlak, is voor ons<br />

nog grotendeels een mysterie.<br />

We ontdekken steeds meer, maar toch<br />

blijft het een wereld die we lastig kunnen<br />

bereiken en moeilijk leren kennen.<br />

Voor wetenschappers is dat extra interessant,<br />

omdat er op deze onbekende<br />

plek ook veel organismen leven die allemaal<br />

unieke moleculen maken. En die<br />

stoffen kunnen in de toekomst misschien<br />

wel mensenlevens redden.<br />

Als chemici nieuwe moleculen willen<br />

maken, spieken ze namelijk graag bij<br />

Moeder Natuur: hoe lost die bepaalde<br />

problemen op? Veel medicijnen en materialen<br />

die we nu gebruiken, zijn afkomstig<br />

uit de natuur, of afgeleid van stoffen<br />

die in de natuur voorkomen. “In de jaren<br />

tachtig trokken onderzoekers de jungle<br />

in op zoek naar nieuwe structuren, nu<br />

kijken we op de bodem van de oceaan”,<br />

zegt Detmer Sipkema, universitair<br />

hoofddocent mariene microbiële ecologie<br />

aan Wageningen University & Research.<br />

“De omstandigheden zijn daar<br />

vrij bijzonder en ruig. En dat levert<br />

interessante vondsten op.”<br />

Kilometers diep<br />

De zoektocht in de oceaan is niet helemaal<br />

nieuw. Onderzoekers hebben de<br />

laatste decennia al verschillende interessante<br />

moleculen naar boven weten te<br />

halen. Zo zitten wasmiddelen en sommige<br />

cosmetica vol met enzymen die<br />

hun oorsprong vinden in de oceaan.<br />

Verder is de sterke pijnstiller ziconotide<br />

ooit gevonden in een zeeslak. Ook een<br />

aantal medicijnen tegen onder andere<br />

leukemie en borstkanker is ontdekt in<br />

zee dieren.<br />

Andere interessante moleculen zijn nog<br />

in de testfase. Het Portugese bedrijf<br />

Sea4Us vond bijvoorbeeld twee moleculen<br />

die helpen bij chronische pijnbestrijding.<br />

Die worden nu getest door de farmaceutische<br />

industrie. En Amerikaanse<br />

onderzoekers troffen seriniquinone aan<br />

in een bacterie die op de zeebodem<br />

leeft. In het lab bleek dit molecuul melanomen,<br />

een vorm van huidkanker, te<br />

vernietigen.<br />

Er is dus al van alles gaande, maar de<br />

ontwikkeling gaat de laatste jaren nog<br />

sneller. Dat komt onder meer doordat<br />

het makkelijker is geworden om monsters<br />

van de bodem van de oceaan te<br />

nemen. “Het grootste deel van de oceaan<br />

is kilometers diep”, zegt Mathew<br />

Upton, hoogleraar medische microbiologie<br />

aan de Universiteit van<br />

Plymouth in het Verenigd Koninkrijk.<br />

“Daar kun je als mens niet zomaar bij.”<br />

Daarom maken onderzoekers veel gebruik<br />

van speciale robots met camera’s.<br />

Deze machines weerstaan de druk van<br />

het water en nemen op de bodem<br />

monsters van de grond, en de dieren en<br />

planten die daar leven.<br />

Genoeg te ontdekken<br />

En zelfs dan kan het nog lastig zijn om<br />

dit onderzoek uit te voeren, want je<br />

moet ook nog beslissen waar je precies<br />

gaat duiken. Aangezien meer dan 70<br />

procent van het aardoppervlak uit zeewater<br />

bestaat, is er keuze genoeg.<br />

“Helaas is maar een klein deel van de<br />

oceaanbodem in kaart gebracht, dus<br />

meestal weet je niet wat je gaat aantreffen”,<br />

zegt Upton. “Daarnaast is het ook<br />

heel duur om een schip met robots en<br />

bijbehorende apparatuur op expeditie<br />

te sturen.”<br />

Toch gaat ook dit steeds soepeler. Upton:<br />

“We weten steeds meer over de<br />

oceaan, en met behulp van satellietbeelden<br />

en computermodellen lukt het<br />

steeds beter om te voorspellen wat we<br />

gaan aantreffen, of waar we kunnen<br />

vinden wat we zoeken.”<br />

Maar je weet het nooit helemaal zeker,<br />

en daarom is elke duik weer spannend,<br />

zegt universitair hoofddocent mariene<br />

bodemecologie Jasper de Goeij van de<br />

Universiteit van Amsterdam: “Je vindt<br />

altijd wel iets nieuws. Een groot deel<br />

van de bodem van de oceaan bestaat uit<br />

weekdieren als koraal, mosdiertjes of<br />

sponzen, en daar bestaan duizenden<br />

soorten van. We kennen inmiddels ongeveer<br />

10.000 soorten sponzen, maar er<br />

bestaan in totaal naar schatting wel<br />

25.000 verschillende soorten. Er<br />

is dus nog genoeg te ontdekken.”<br />

<strong>Zomernummer</strong> <strong>2022</strong> 63


KUNSTIG<br />

MET GELD<br />

n Iemand kocht dit digitale kunstwerk<br />

- Everydays: the first 5,000<br />

days - voor 69,3 miljoen dollar (bijna<br />

65 miljoen euro). Maar de eigenaar<br />

kan ons niet verbieden om de afbeelding<br />

in <strong>KIJK</strong> te zetten.<br />

80 <strong>Zomernummer</strong> <strong>2022</strong>


Tekst: Hidde Middelweerd<br />

Je kunt ze niet vastpakken of aan de muur<br />

hangen. Toch wisselen digitale kunstwerken<br />

in de vorm van NFT’s voor miljoenen van<br />

eigenaar. Absurd, kun je denken, maar met de<br />

blockchain-technologie achter deze en andere<br />

digitale objecten kan nog veel meer.<br />

MICHAEL WINKELMANN<br />

Michael Joseph Winkelmann,<br />

een digitale kunstenaar beter<br />

bekend onder zijn alias<br />

Beeple, liet de markt voor NFT’s in<br />

maart vorig jaar eigenhandig exploderen.<br />

Hij verkocht een collage van zijn<br />

werk, genaamd Everydays: the first<br />

5,000 days, als NFT voor de niet misselijke<br />

som van 69 miljoen dollar (omgerekend<br />

bijna 61 miljoen euro). De transactie<br />

zorgde voor een mediastorm, zette<br />

het fenomeen bij een groot publiek op<br />

de kaart en bleek het startschot voor<br />

een markt waar inmiddels miljarden in<br />

omgaan. Maar wat zijn NFT’s eigenlijk?<br />

En wat kun je ermee als je er een hebt?<br />

Lastig verhaal<br />

De afkorting NFT staat voor non-fungible<br />

token en is – heel kort door de bocht<br />

– een digitaal certificaat dat aantoont<br />

dat jij de eigenaar bent van een digitaal<br />

product. Van liedjes en video’s tot afbeeldingen<br />

en zelfs Twitterberichten;<br />

alles kan tegenwoordig worden verkocht<br />

als NFT. Wie de NFT aanschaft,<br />

wordt eigenaar van het digitale product<br />

in kwestie. Dat is best bijzonder, want<br />

eigenaarschap over digitale producten<br />

is verre van vanzelfsprekend. Immers:<br />

wie een afbeelding opzoekt op Google,<br />

op de rechtermuisknop klikt en de afbeelding<br />

opslaat, heeft deze in zekere<br />

zin ook ‘in bezit’.<br />

Met andere woorden: digitale objecten<br />

zijn heel gemakkelijk te kopiëren en dat<br />

maakt eigenaarschap tot een lastig verhaal.<br />

Dat gold in eerste instantie ook<br />

voor digitale munten (beter bekend als<br />

cryptocurrency’s), zoals Bitcoin en<br />

Ethereum. Dat was een probleem, want<br />

digitaal geld kan alleen werken als het<br />

juist niet te kopiëren is. De oprichter of<br />

oprichters van Bitcoin (tot op heden<br />

weet niemand wie er achter Bitcoin zit)<br />

ontwikkelde(n) dan ook een oplossing<br />

voor dat probleem: de blockchain. En<br />

die technologie maakt het dus ook<br />

mogelijk om eigenaar te zijn van een<br />

digitaal object.<br />

Direct zakendoen<br />

De blockchain is een digitaal administratiesysteem<br />

waarop allerlei trans­<br />

acties veilig en snel uitgevoerd kunnen<br />

worden. Zie het als een digitaal grootboek<br />

waarin alle transacties niet alleen<br />

worden bijgehouden, maar ook uitgevoerd.<br />

Cryptocurrency’s worden veelvuldig<br />

via het administratiesysteem<br />

verhandeld, maar de technologie is<br />

bijvoorbeeld ook te gebruiken voor het<br />

afsluiten van contracten of het uitwisselen<br />

van concertkaartjes. Wat de blockchain<br />

bijzonder maakt, is dat er geen<br />

tussenpartij nodig is om die transacties<br />

te maken. Als persoon A geld overmaakt<br />

naar persoon B gebeurt dat tegenwoordig<br />

nog via een bank, oftewel een<br />

tussenpartij die ervoor zorgt dat de<br />

transactie veilig en goed verloopt. De<br />

blockchain zorgt ervoor dat persoon A<br />

en persoon B direct zaken kunnen doen.<br />

Twee belangrijke eigenschappen maken<br />

dat mogelijk. Ten eerste kunnen álle<br />

deelnemers van een blockchainnetwerk<br />

de transacties inzien en controleren.<br />

Sterker nog: een transactie vindt alleen<br />

plaats als een meerderheid die heeft<br />

goedgekeurd. Dat maakt sjoemelen zo<br />

goed als onmogelijk. Daar komt bovenop<br />

dat elke deelnemer een kopie van het<br />

digitale grootboek in bezit heeft.<br />

Tegelijkertijd is niemand daarvan de<br />

eigenaar. Ook dat zorgt ervoor dat één<br />

persoon niet zomaar kan sjoemelen.<br />

Want als diegene iets wijzigt in zijn<br />

kopie van het digitale grootboek, wordt<br />

dat niet zomaar overgenomen door<br />

anderen; het moet immers eerst goedgekeurd<br />

worden.<br />

Dat deze nieuwe manier van zakendoen<br />

grote voordelen heeft, is wel duidelijk.<br />

De mogelijke impact wordt vaak vergeleken<br />

met die van het internet. Lan van<br />

Wassenaer, dataeconoom aan Wageningen<br />

University & Research, doet veel onderzoek<br />

naar de potentie van blockchain.<br />

En die potentie is groot, beaamt<br />

ze: “Identiteitsgegevens zijn van oudsher<br />

heel gevoelig voor fraude. Daar zou<br />

deze technologie bijvoorbeeld verandering<br />

in kunnen brengen. As jouw identiteitsgegevens<br />

eenmaal op de blockchain<br />

staan, heeft niemand daar toegang toe.<br />

Behalve als jij daar toestemming voor<br />

geeft.” Dit in tegenstelling tot de<br />

huidige realiteit, waar bedrijven<br />

<strong>Zomernummer</strong> <strong>2022</strong> 81


FAY 2018/ALAMY/IMAGESELECT<br />

Anthony de Onte<br />

94 <strong>Zomernummer</strong> <strong>2022</strong>


Tekst: Leo Polak<br />

Van jongs af aan vond hij naar school gaan<br />

zonde van zijn tijd en ook later liet hij zich<br />

door niemand voorschrijven hoe hij de dingen<br />

aan moest pakken. Maar juist dankzij die vaak<br />

ronduit asociale eigenzinnigheid kon hij een<br />

van de grootste vliegtuigbouwers ooit worden.<br />

In deze aflevering van de serie Terugvlucht:<br />

Anthony Fokker.<br />

mbare<br />

M<br />

eteen nadat het vliegtuig van<br />

de grond is gekomen, trekt de<br />

piloot de neus steil omhoog,<br />

waardoor het toestel alle opgebouwde<br />

snelheid kwijtraakt. Vervolgens laat hij<br />

de stuurknuppel los. De toeschouwers<br />

vrezen het ergste voor de man in de<br />

cockpit, en zeker ook voor de twaalf<br />

passagiers die in de cabine zitten. Een<br />

journalist van het tijdschrift Flight<br />

beschrijft het voor zijn lezers een week<br />

later zo: “De machine rolde van de ene<br />

kant naar de andere en de neus begon te<br />

zakken, maar op een gegeven moment<br />

vloog hij weer normaal.”<br />

Het is 15 april 1925. Op het vliegveld van<br />

Croydon, in Zuid-Londen, heeft Anthony<br />

Fokker laten zien over welke geweldige<br />

vliegeigenschappen zijn F.VII<br />

beschikt. Een paar maanden eerder is<br />

NOORD-HOLLANDS ARCHIEF<br />

Grote foto: Anthony Fokker tijdens<br />

een bezoek aan een marinebasis bij<br />

Washington. In de jaren twintig en dertig<br />

bracht de Nederlandse vliegtuigbouwer<br />

veel tijd in de VS door. Hierboven: Fokker<br />

werd in ons land beroemd door in Haarlem,<br />

de stad waar hij opgroeide, rond de<br />

toren van de St.-Bavokerk te vliegen.<br />

met een prototype van dit driemotorige<br />

verkeerstoestel de eerste vlucht van<br />

Schiphol naar Nederlands-Indië gemaakt,<br />

wat veel internationale belangstelling<br />

teweeg heeft gebracht. En<br />

aangezien Fokker altijd zelf de demonstraties<br />

met de onder zijn leiding<br />

ontworpen toestellen uitvoert, toont hij<br />

ook nu de betrouwbaarheid van de F.VII<br />

aan.<br />

Maar in de weken voor deze spectaculaire<br />

vertoning reist Fokker eerst diverse<br />

malen naar Engeland om in te praten<br />

op de Britse luchtvaartautoriteiten.<br />

Want behalve een doortastende vliegtuigbouwer<br />

en een begaafde piloot is hij<br />

een gewiekste verkoper – vaak iets te<br />

gewiekst zelfs, in de ogen van bepaalde<br />

mensen.<br />

Rondje om de kerk<br />

Anthony Herman Gerard Fokker wordt<br />

op 6 april 1890 geboren in het Oost-<br />

Javaanse Blitar. Zijn vader Herman, die<br />

uit een gegoede familie van handelslieden<br />

en reders stamt, heeft daar in<br />

de buurt een koffieplantage. Maar als<br />

Anthony vier jaar oud is, verhuist het<br />

gezin (dat verder uit moeder Anna en<br />

zijn iets oudere zus Catharina bestaat)<br />

naar Nederland en vestigt het zich in<br />

Haarlem.<br />

Uiteraard moet ‘Tonnie’ er naar school,<br />

en dat bevalt hem absoluut niet. “Het<br />

zitten in de klas was gruwelijk vervelend;<br />

de onderwijzers vond ik idioten”,<br />

klaagt hij in zijn in 1931 verschenen<br />

autobiografie De vliegende Hollander. Op<br />

de hbs haalt hij alleen voor de vakken<br />

natuurkunde en meetkunde krappe voldoendes.<br />

Anthony besteedt zijn tijd liever<br />

aan roeien en zeilen op het Spaarne,<br />

de rivier die door de stad stroomt. Of<br />

aan experimenteren met stoommachientjes<br />

en elektriciteit op de zolder<br />

van het ouderlijk huis.<br />

Aan de hand van krantenfoto’s en modellen<br />

van papier en celluloid probeert<br />

hij ook uit te vogelen hoe een vliegtuig<br />

werkt. In 1909, zes jaar nadat de<br />

gebroeders Wright in de Verenig-<br />

<strong>Zomernummer</strong> <strong>2022</strong> 95

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!