31.05.2022 Views

Brain breaks & energizers

Ben je bekend met ‘energizers’? Uit onderzoek blijkt dat gebruik van deze werkvormen de effectiviteit van je lessen verhoogt. Met energizers pak je snel de energie in de les terug en krijgen de hersenen van je leerlingen de tijd om de informatie te verwerken. Met STERK Engels gaan jouw leerlingen op een eigentijdse en aansprekende manier aan de slag met de Engelse taal. Het is de enige methode waarin je lezen, uitspraak én tekstbegrip kunt oefenen en meten op ERK-niveau.

Ben je bekend met ‘energizers’? Uit onderzoek blijkt dat gebruik van deze werkvormen de effectiviteit van je lessen verhoogt. Met energizers pak je snel de energie in de les terug en krijgen de hersenen van je leerlingen de tijd om de informatie te verwerken.

Met STERK Engels gaan jouw leerlingen op een eigentijdse en aansprekende manier aan de slag met de Engelse taal. Het is de enige methode waarin je lezen, uitspraak én tekstbegrip kunt oefenen en meten op ERK-niveau.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

STERK ENGELS

Extra assignment vo

FD A1 A2 B1 B2 C1 C2

Brain breaks & energizers

When it comes to optimizing learning, we don’t value breaks enough,

neuroscientists suggest in a new study.


Energizers

Ben je bekend met ‘energizers’? Uit onderzoek blijkt dat gebruik

van deze werkvormen de effectiviteit van je lessen verhoogt.

Met energizers pak je snel de energie in de les terug en krijgen de

hersenen van je leerlingen de tijd om de informatie te verwerken.

Lees er alles over in onze blog en ga er direct mee aan de slag

met één van de energizers die wij hieronder voor je hebben gebundeld.

Je kunt ze op elk moment tijdens je les doen, ze kosten niet veel tijd.

Je leerlingen zijn hierdoor binnen no-time weer bij de les en hun

hersenen weer fris om nieuwe informatie op te nemen.

1. Menselijke knoop

De leerlingen staan in een cirkel. Laat ze allemaal hun rechterhand uitsteken en een hand

pakken van een klasgenoot. Laat ze hetzelfde doen met hun linkerhand. Elke linkerhand hoort

een linkerhand vast te houden en elke rechterhand een rechterhand. Ze moeten wel twee

handen vasthebben van verschillende klasgenoten. Lukt het ze om weer uit de knoop te komen,

zonder elkaar los te laten?

2. Bal overgooien

Stel een vraag, bijvoorbeeld: op welke plek heb jij je huiswerk gemaakt? Of welke onderwerpen

kwamen er deze les aan bod? Ga in een cirkel staan en gooi een bal over. Als je de bal vangt,

geef je in maximaal één zin antwoord op de vraag en gooi je de bal over naar de volgende.

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


3. Rondje emoties

De eerste leerling start met het uitbeelden van een emotie. Dit doet hij/zij heel bescheiden, de

emotie is nét zichtbaar. De tweede leerling doet hem/haar na, maar dan wordt deze emotie iets

uitvergroot. De emotie wordt dus steeds duidelijker zichtbaar en aan het eind van de klas/cirkel

moet de emotie gigantisch zijn. Spreek van tevoren af in welke volgorde jullie gaan werken.

Eventueel gaan jullie de cirkel langs, of gewoon van links naar rechts door het lokaal.

4. Verhaal

De docent of een leerling start met één zin. Bijvoorbeeld “het was een mooie zomerdag”. De

volgende leerling voegt hier een zin aan toe. Bijvoorbeeld “de zon was net op en Laila liep naar

school”. Elke volgende leerling voegt een zin toe en zo ontstaat vanzelf een verhaal. Wil je deze

werkvorm iets moeilijker maken? Geef de leerlingen dan de opdracht één woord te gebruiken in

plaats van een zin en zo samen een verhaal te gaan maken.

5. Ga staan bij…

Tafels en stoelen aan de kant en leerlingen kriskras door elkaar (of ga naar een

andere ruimte voor deze opdracht). Noem als docent de zin “Ga staan bij…” en vul deze zin

aan met bijvoorbeeld “iemand die vanmorgen twee boterhammen heeft

gegeten”. De leerlingen moeten naar een klasgenoot toe lopen waarvan

ze dat vermoeden. Laat eventueel een paar leerlingen

toelichten waarom ze bij deze persoon zijn gaan staan.

Doe dit in redelijk hoog tempo, een aantal keer

achter elkaar.

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


6. Loop en stop tegelijkertijd…

Loop door elkaar heen in de ruimte. Iedereen stopt op precies hetzelfde

moment. Er wordt niet gesproken. Het gaat erom dat de leerlingen aanvoelen

als groep dat ze gaan stoppen. Iedereen loopt op exact hetzelfde moment.

Moedig iedereen aan om dit geconcentreerd te doen.

7. Tegelijk klappen

Deze energizer traint je zintuiglijke scherpzinnigheid, doordat je elkaar goed moet aanvoelen.

Maak een cirkel. Klap in je handen terwijl je je naar de persoon keert die links of rechts van je

staat. De persoon naar wie je hebt geklapt, moet precies tegelijk met jou ook in zijn handen

klappen.

Nu is het de ander aan de beurt. Hij klapt ook weer naar de persoon die

rechts of links van hem staat. Het kan dus gebeuren dat je de klap dus

weer terugkrijgt. In dat geval klappen jullie dus twee keer achter elkaar

naar elkaar.

Variatie: je kunt de klap nu ook aan iedereen in de cirkel doorgeven

in plaats van enkel de persoon die links of rechts van je staat.

8. Letterlijk sporten

Wil je de energie er echt even in krijgen? Wat dacht je van een serieuze training van het

uithoudingsvermogen.

Ren met z’n allen in een cirkel. Roep steeds een getal tussen de 1 en 5. Zorg ervoor dat elk

nummer gekoppeld is aan een andere fitness-oefening, zoals een push-up, burpee, squat of iets

anders. Zet dit desnoods even snel op het (digi)bord.

Doe een echte estafette. Ren naar de overkant van het lokaal, de gang of het plein

en doe een fitness-oefening halverwege en aan de overkant. Elke estafettewedstrijd

kun je weer andere oefeningen toevoegen.

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


Wist je dat…

Wist je dat in de methode STERK Engels dit soort energizers geïntegreerd zijn in de lesstof?

Zo hebben we bij elke woordenlijst een leuk, interactief spel gezet om op ontspannen wijze een

brain-break te hebben waarbij je ook nog werkt aan je woordenschat.

Meer STERK Engels

STERK Engels Foundations

Voor (speciaal) basisonderwijs.

STERK Engels VMBO

Ervaar de kracht van interactieve instructies en de mogelijkheden van effectieve werkvormen

bij klassikaal werken, afgewisseld met gepersonaliseerd leren.

STERK Engels software

Krachtige aanvulling op uw bestaande Engelse methode voor het VMBO MAVO HAVO en VWO.

STERK Engels Basics (Home)

Thuis je Engels verbeteren.

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!