04.06.2022 Views

Een Cartopologische Doe-Het-Zelf 3D Kaart van de Wilhelminaberg

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

EEN CARTOPOLOGISCHE DOE-HET-ZELF 3D KAART VAN DE WILHELMINABERG

Deze kaart is gemaakt door Dear Hunter in opdracht van IBA-Parkstad op basis van veldwerk in de zomer van 2021.


Beste lezer,

Zometeen start je met het maken van de

Cartopologische 3D Kaart van de Wilhelminaberg. Het

is lastig om niet meteen te beginnen. En, afhankelijk van hoe

goed je de Wilhelminaberg kent en hoe ervaren je bent met kaarten

zal onderstaande handleiding al dan niet overbodig zijn. Neem de stappen

nauwkeurig door en voer ze met precisie uit. Eenmaal de Cartopologische 3D

Kaart van de Wilhelminaberg helemaal klaar is, neem dan de veldwerknotities bij

de hand en verdwaal, exploreer en ontdek de Wilhelminaberg als nooit tevoren.

1.

2.

3.

Print! In kleur.

Op iets dikker papier.

Niet dubbelzijdig en 1

pagina per vel.

12 vellen kaart

4 vellen veldwerknotities

4.

Knip de buitenranden

van het blad af door de

BUITENSTE

STIPPELLIJN

te volgen.

5.

Plak de pagina’s aan

elkaar.

Met de strookjes van de

kaartenpagina’s.

Tot een GROTE CIRKEL.

6.

Knip een tweede keer.

Langs de STIPPELLIJN.

Naar het midden van de

cirkel.

Plak de delen aan elkaar.

Met de strookjes.

Tot een KEGEL.

Hang de kaart op.

Aan het ringetje.

Neem de

veldwerknotities er bij.

LEES, VERDWAAL EN

ONTDEK op de kaart!


V e r t i e r K w a r t i e r

CARTOPOLOGISCHE landkaart Wilhelminaberg

langste trap

van Nederland

Adventure Valley

Landgraaf

vel 1 van 12 vellen kaart


V

N

naberg

Landgoed

Overste Hof

top Wilhelminaberg

recreatiezone

vel 2 van 12 vellen kaart


N

Gemeente: LANDGRAAF -

Landgoed

Overste Hof

vel 3 van 12 vellen kaart


ANDGRAAF - Sectie: C - Perceelnummer: 991 - Kadastrale grootte: 331.170 m²

Strijthagerbeekdal

B e e kDal

Onderscheidende zone door hogere industrieel-historische beleving

e n

vel 4 van 12 vellen kaart

ng

eenrg


Adventure Valley

Landgraaf

r

W

Snowworld

top Wilhelminaberg

oefenschacht

tweede top

vel 5 van 12 vellen kaart

Gedachteniskapel

van de Mijnwerkers


vel 6 van 12 vellen kaart


vel 7 van 12 vellen kaart


B e r g e n Beek

Onderscheidende zone door hogere industriee

31.170 m²

toegang

mijnsteenberg

O

`Strijthagerbeekdal

vel 8 van 12 vellen kaart


top

oefenschacht

tweede top

Gedachteniskapel

van de Mijnwerkers

Ondergrondse

Vakschool

M i j n S t e enZ

mijnkolonie

vel 9 van 12 vellen kaart


mijnkolonie

t e e n Zwart

Ondergrondse

Vakschool

lorrie

Onderscheidende zone door hogere industriële waarde en historische artefacten

wortelpad en

halfpipe afdaling

ingang leermijn

Z

vel 10 van 12 vellen kaart


Winselerhof

top Wilhelminaberg

Manege Galop

(locatie

voormalige

mijngebouwen)

Z

vel 11 van 12 vellen kaart


Winselerhof

vel 12 van 12 vellen kaart


EEN CARTOPOLOGISCHE DOE HET ZELF 3D KAART VAN DE WILHELMINABERG

VELDWERKNOTITIES ZOMER 2021

AANKOMEN

Vanaf station Landgraaf stap ik richting de Wilhelminaberg.

Soms langs kleine onverharde paadjes en soms langs een grote

weg met rotondes. Ik had de route uitgestippeld op de telefoon en moest

dus eigenlijk niet op de bewegwijzering letten maar toch viel één bordje me op:

‘Schaesberg’. Is hier dan nog een berg? En, is dat dan ook een mijnsteenberg? En,

waarom staat er dan wel een bordje naar de Schaesberg maar niet naar de Wilhelminaberg?

Een paar rotondes verder kom ik opnieuw een bordje tegen: ‘Top Wilhelminaberg’. Het is een

ander type bord. Geen grote blauwe die je overal ziet maar een verfijnd roodachtig. Maar vooral dat

het topje van de Wilhelminaberg een bestemming is, een bordje waardig, maar hoe zit dat dan met de rest

van de berg? De romp, zeg maar?

Twee keer twee nachten en dus zes dagen verbleven ik, Remy en onze hond Peer op- en rond de Wilhelminaberg.

De eerste keer vanuit Hotel Snowworld en de tweede keer vanuit Landgoed Overste Hof. We hebben gewandeld,

gerend, gezeten, gedronken, gegeten en gepraat. Met andere woorden; we hebben vanuit een observerende

houding geparticipeerd in het dagelijkse leven van de Wilhelminaberg. De kaart kan je dus cartopologisch

noemen. Veldwerk vanuit een antropologische achtergrond omgezet in een kaart door gebruik te maken van

cartografische technieken.

vel 1 van 4 vellen veldwerknotitie


EEN CARTOPOLOGISCHE DOE HET ZELF 3D KAART VAN DE WILHELMINABERG

VELDWERKNOTITIES ZOMER 2021

BERG EN BEEKDAL

Winselerhof, koffie en een stukje vlaai. We waren er

niet alleen. Iemand was de avond voorheen getrouwd. Familie en

vrienden rolden brak hun kamer uit op de binnenplaats. Het waren geen

Limburgers. Dat kon je gemakkelijk horen. Een mooie huwelijkslocatie te midden

van de Limburgse natuur en heuvels. Ten minste, zo lijkt het, maar niets is minder

waar. Want onder de mooie acacia’s en witte berken zit een grote afvalberg, mooi ingepast

in de omgeving. Als de kersverse bruid en bruidegom dat maar niet te weten komen. Het zicht

uit het Winselerhof en de directe omgeving zal het niet vertellen. De Strijthagerbeek ontspringt in

de Winselerhof en loopt langs de Wilhelminaberg. Alsof het altijd zo is geweest en het beekje een dallandschap

heeft gevormd in plaats van de mijnindustrie een berg. Aan beide zijdes van het beekje vormt de

helling een natuurlijke overgang. Alsof de Wilhelminaberg er altijd is geweest. Je moet het weten. En je kan

het weten. Als je goed kijkt is er toch een duidelijke scheiding. Er zijn bijvoorbeeld heel weinig plaatsen waar

je het beekje over kan steken zonder natte voeten. Geen nood voor de gebruikers van de Wilhelminaberg, een

oude boomstronk of houten bankje is voldoende om de overgang faciliteren. Eenmaal overgestoken verandert

ook de ondergrond. De zwarte en soms glinsterende kool wordt zichtbaar, in groot contrast met de witte berken.

Behalve de witte berken, de eerste bomen die op een mijnsteenberg groeien omdat de grond zo arm is, is er door

de vele jaren heen ook een andere boomsoort merkwaardig present: de acacia. Oorspronkelijk werd deze boom

geplant omdat het harde hout goed bruikbaar was om mijngangen te ondersteunen. Maar door de jaren heen

heeft de acacia zich uitgebreid en ook op de mijnsteenberg zelf post gevat. De Wilhelminaberg wordt zo meer en

meer deel van zijn omgeving en minder en minder herkenbaar als mijnsteenberg. De vraag is, is dat erg?

vel 2 van 4 vellen veldwerknotitie


EEN CARTOPOLOGISCHE DOE HET ZELF 3D KAART VAN DE WILHELMINABERG

VELDWERKNOTITIES ZOMER 2021

VERTIER KWARTIER

Is het omdat de Wilhelminaberg een kunstmatige berg is

dat zijn ‘berg zijn’ an sich niet voldoende is? Stel je voor dat er op

de Vaalserberg of de Kunderberg een trap naar boven komt, of een skipiste?

Dat zou toch nooit kunnen? Op de Wilhelminaberg ligt dat anders. Daar wordt er

tegen de romp en op het topje van alles aan toegevoegd. Het fantastische zicht dat de

Wilhelminaberg schenkt over het hele mijngebied waar hij plots in relatie komt te staan met

zijn broers en zussen lijkt niet voldoende, er moet een lichtkunstwerk bij op de top.

Op de kamer bij Snow World word je ondergedompeld in de chalet-sfeer. Overal ongelijke stukken

hout die de charme van de après-ski de kamer in moeten brengen. Achter het bed een gigantische foto van

bergen in de zon en uiteraard met sneeuw. Ik schat de Alpen. Een link met de berg waar je overdekt vanaf

skiet wordt niet gemaakt. Bijna het tegendeel bekruipt ons. Je moet je vooral op vakantie voelen, ver weg, in de

‘echte’ bergen. De Wilhelminaberg zelf dient alleen als drager. Dat SnowWorld en Adventure Valley Landgraaf

ervoor zorgen dat je niet meer rondom de berg kan lopen, dat het zoemend geluid van het koelsysteem van

SnowWorld een voor- en achterkant maakt aan de berg lijkt een voldongen feit dat ook de Wilhelminaberg zelf

heeft geaccepteerd. Hier heb ik te doen met de berg. Heeft iemand zijn mening gevraagd?

vel 3 van 4 vellen veldwerknotitie


EEN CARTOPOLOGISCHE DOE HET ZELF 3D KAART VAN DE WILHELMINABERG

VELDWERKNOTITIES ZOMER 2021

MIJNSTEENZWART

Boven op de top van de Wilhelminaberg is er achter

de hal van Snow World een strook waar geen bomen staan. Het

is er niet gezellig en het gezoem van de koeling doet je voortdurend

zoeken naar een ingang in het dichte bos aan de andere zijde van de strook.

Ah, gevonden. Een klein paadje, Het gaat omhoog en naar beneden. Grillig en

onlogisch. Typisch mijnsteenberg omgeving. Zoals op de mijnsteenbergen Belle-Vue en

Petite Bacnure in Luik en Herstal. Af en toe steekt er een stuk staal uit de grond. Zou dat

van de transportband geweest zijn? We lopen verder naar beneden. Het is er steil, we komen

beneden achter het hotel bij een heel apart torentje. Iemand vertelt ons dat het een oefenschacht is

geweest en dat dit gebouw de Ondergrondse Vakschool was. Ook staat er een kappelletje wat vroeger

een lijkenhuisje was voor de overleden mijnwerkers. Er staat in de verte ook nog een mijnkarretje en de

oude spoorlijn is ook zichtbaar. Er ligt een mooi wandel- en fietspad naast. De woningen van de mijnkolonie

zijn er ook nog en staan wel heel erg dicht bij het spoorlijntje bedenken we ons. Poeh, wat moet dat hier een

bedrijvigheid geweest zijn. Nu is het een camperplaats en een afgelegen parking. Hier en daar staat er een

bordje met uitleg, tussen het lange gras en wat afval. Uit oude foto’s denken we te reconstrueren dat de oude

schachten nu twee afgezette grasveldjes zijn bij het woonwagenkamp hier vlakbij. Niemand daar kan ons

helpen of weet meer. Er komt ons een man tegemoet wanneer we proberen bij de achterkant van de vakschool

te komen. ‘Wat doen jullie hier?’ We willen het uitleggen maar krijgen nauwelijks de kans om de eerste zin af

te maken. Na veel uitleg over hoe het hier vroeger was vraagt de man om morgenvroeg terug te komen, dan

wil hij ons de oefenmijn wel laten zien. Dat is een oefengang waar scholieren en toekomstige mijnwerkers

allerhande technieken en protocollen oefenden. De dag erna, 7.30 stipt in de ochtend staan we op de verlaten

parking. De man komt aangereden, neemt zijn sleutels, ontgrendelt het alarm en brengt ons tot bij de ingang

van de oefenmijn. Wat een interessante plek roep ik. Ja! Roept de man terug. Maar kijk hoe de gemeente het

onderhoudt! De gang staat op instorten en is niet meer toegankelijk, de poort is oud en overal staat onkruid.

We geven de man gelijk. Dit is misschien een van de weinige plekken waar schacht, mijngang, vakschool,

mijnsteenberg, lijkenhuisje, kolonie en een treinspoortje samen het verhaal van het mijnverleden vertellen.

Maar het lijkt langzaam van de berg af te schuiven.

vel 4 van 4 vellen veldwerknotitie

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!