08.06.2022 Views

RIWOOD PK gevelprofielen

Folder over de PK gevelprofielen van RIWOOD.

Folder over de PK gevelprofielen van RIWOOD.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PK</strong> OPEN GEVELPROFIELEN<br />

<strong>PK</strong>75.18<br />

Rotvast<br />

Slijtvast<br />

Brandveilig<br />

Lichtgewicht<br />

100% houtvrij<br />

Vochtbestendig<br />

In de massa gekleurd<br />

<strong>PK</strong>70.38<br />

<strong>PK</strong>130.20<br />

GEVELS VLOEREN<br />

<strong>RIWOOD</strong>.NL


<strong>PK</strong> OPEN GEVELPROFIELEN<br />

De <strong>RIWOOD</strong> <strong>PK</strong> profielen zijn geschikt voor<br />

zowel gevels als vloeren. Gemaakt van vochtbestendig<br />

rijstvliescomposiet; rijstsilica gebonden<br />

door een hoogwaardige polymeer (PVC). Standaard<br />

voorzien van een fijn geschuurd oppervlak<br />

en leverbaar in 4 prachtige kleuren (in de<br />

massa gekleurd). Vrij eenvoudig te monteren en<br />

na hun lange levensduur volledig recyclebaar.<br />

Standaard leverbaar in brandklasse D-s3-d0.<br />

Product Vulmiddel Drager Matrix Additieven Circulair<br />

<strong>RIWOOD</strong> 15% rijstvlies 26% calciet 52% PVC (post recycling) 7% (3% daarvan is kleurpigment) 100%<br />

Teak<br />

Walnoot<br />

Palissander<br />

Antraciet<br />

<strong>PK</strong>75.18<br />

<strong>PK</strong>70.38<br />

<strong>PK</strong>130.20<br />

Afmetingen<br />

75 x 18 mm<br />

Afmetingen<br />

70 x 38 mm<br />

Afmetingen<br />

129 x 19 mm<br />

Lengtes<br />

3 m<br />

Lengtes<br />

3 m<br />

Lengtes<br />

3 m<br />

HOH<br />

400 mm<br />

HOH<br />

400 mm<br />

HOH<br />

400 mm<br />

Oppervlak<br />

Geschuurd<br />

Oppervlak<br />

Geschuurd<br />

Oppervlak<br />

Geschuurd<br />

Montage<br />

Clip, schroef<br />

of lijm<br />

Montage<br />

Clip, schroef<br />

of lijm<br />

Montage<br />

Clip, schroef<br />

of lijm<br />

Versie 1.4<br />

27-2-2023

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!