08.06.2022 Views

RIWOOD DKG profielen folder

Folder over de DKG terrasdelen van RIWOOD.

Folder over de DKG terrasdelen van RIWOOD.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TERRASPROFIELEN<br />

<strong>RIWOOD</strong> <strong>DKG</strong><br />

<strong>DKG</strong> 125.22S<br />

Rotvast<br />

Slijtvast<br />

Duurzaam<br />

Brandveilig<br />

100% houtvrij<br />

Vochtbestendig<br />

<strong>DKG</strong> 125.22SR<br />

<strong>DKG</strong> 125.22SZ<br />

TERRASSEN<br />

VLONDERS<br />

BALKONS<br />

<strong>RIWOOD</strong>.NL


TERRASPROFIELEN<br />

<strong>RIWOOD</strong> <strong>DKG</strong><br />

<strong>RIWOOD</strong> <strong>DKG</strong> terras<strong>profielen</strong> bieden een<br />

duurzame en onderhoudsarme oplossing<br />

voor terrassen, balkons en galerijen. Gemaakt<br />

van rijstvliescomposiet en standaard leverbaar<br />

in 4 prachtige kleuren (door en door<br />

gekleurd). Splintert niet, anti-slip (r10-11) en<br />

zeer vochtbestendig, daarmee een uitstekende<br />

keuze voor rondom waterpartijen (vijvers/<br />

zwembaden). Eenvoudig en snel te monteren<br />

en na gebruik volledig recyclebaar.<br />

Teak<br />

Walnoot<br />

Palissander<br />

Antraciet<br />

OPTIONEEL LEVERBAAR IN BRANDKLASSE C-S3-D0<br />

<strong>DKG</strong> 125.22S<br />

<strong>DKG</strong> 125.22SR<br />

<strong>DKG</strong> 125.22SZ<br />

Afmetingen 124 x 21 mm<br />

Lengtes<br />

3 m<br />

Gewicht 2,45 kg/m 1<br />

Nodig voor 1m 2 Ong. 8 m 1<br />

Oppervlak Geschuurd<br />

Montage<br />

T-clips<br />

Afmetingen 124 x 21 mm<br />

Lengtes<br />

3 m<br />

Gewicht 2,45 kg/m 1<br />

Nodig voor 1m 2 Ong. 8 m 1<br />

Oppervlak Groeven<br />

Montage<br />

T-clips<br />

Afmetingen 124 x 21 mm<br />

Lengtes<br />

3 m<br />

Gewicht 2,45 kg/m 1<br />

Nodig voor 1m 2 Ong. 8 m 1<br />

Oppervlak Geborsteld<br />

Montage<br />

T-clips<br />

De Kletten 10 | 9206 BA Drachten | (+31)0512-544 503<br />

info@fiberplastbiobased.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!