16.06.2022 Views

VVP 3-22 online

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

80 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR<br />

<strong>VVP</strong>BIJNA<br />

JAARGANG 79 • NUMMER 3 • JUNI 20<strong>22</strong><br />

Ingrid de Swart<br />

Doordacht doen<br />

in ieders belang<br />

Bob Klijn<br />

Kijk als adviseur<br />

in de spiegel<br />

<strong>VVP</strong> Advies Award 20<strong>22</strong><br />

Dit zijn de beste advieskantoren<br />

van Nederland<br />

Zakelijk &<br />

Inkomen<br />

Precisiewerk!


ZAKELIJK & INKOMEN<br />

VOORWOORD<br />

M inder<br />

Als de omstandigheden drastisch veranderen,<br />

zul je je moeten aanpassen, ook al<br />

blijft de basis van je vak hetzelfde: het geven<br />

van adviezen waar mensen echt iets<br />

aan hebben.<br />

Sinds 1970 kennen we een Earth Overshoot Day. Dat<br />

is de dag waarop we wereldwijd evenveel natuurlijke<br />

grondstoffen hebben verbruikt als de aarde ons per jaar<br />

kan geven. En die dag valt ieder jaar eerder. In Nederland<br />

viel deze dag dit jaar op 12 april. Vorig jaar was dat<br />

27 april. En dat is flink eerder dan het wereldwijde gemiddelde.<br />

Als iedereen op de aarde zo zou leven als Nederlanders,<br />

zouden we 3,6 aardes nodig hebben om te<br />

kunnen leven zoals we dat nu doen.<br />

Een vriendin van mij werkt in de weekenden als vrijwilliger<br />

in het registratiecentrum voor Oekraïners in<br />

Den Haag. Hartverscheurend. En tegelijkertijd hartverwarmend<br />

dat zoveel Nederlanders willen helpen en<br />

massaal oude schoenen, kleding, ondergoed, sokken,<br />

tassen, riemen, kinderwagens, brillen, potten en pannen,<br />

boeken, speelgoed en knuffels brengen. Maar het<br />

maakt ook iets anders duidelijk. Er is een enorm overschot<br />

aan afgedankte spullen. Sterker nog, er is veel te<br />

veel, ook al was de ruimte om de spullen op te slaan<br />

enorm. En er kwam steeds meer bij. Tot de organisatie<br />

besloot om niets meer uit te pakken. Er was gewoon<br />

TE VEEL. En dat riep de vraag op: waarom kopen<br />

we eigenlijk zoveel spullen? Waarom doen we ze zo<br />

snel weer weg. Wie is hier mee gebaat? We weten dat<br />

het schadelijk is voor de planeet en dat is erg genoeg,<br />

maar daarbij, wat levert het ons op? Wat is de meerwaarde?<br />

Er zijn tal van dit soort voorbeelden. Dat bracht me bij<br />

een mogelijk interessante nieuwe invalshoek van het<br />

vak van adviseur. We zijn zo gewend aan het idee van<br />

economische groei, aan onze wens van meer, meer,<br />

meer. Zelfs als we praten over duurzaamheid moet het<br />

altijd maar meer, meer, meer. Het lijkt nooit genoeg.<br />

Zelfs in deze tijd introduceert een bank zelfs nog een<br />

groeicoach. Maar dit is uiteraard niet de oplossing voor<br />

alle crises die we om ons heen zien. Door meer te consumeren,<br />

of het nu duurzaam of niet is, voeden we alleen<br />

maar de vele crises om ons heen.<br />

Adviseurs zouden wellicht eens kunnen kijken of in<br />

deze tijd adviezen over minderen niet relevant voor<br />

klanten kunnen zijn. Niet een groter huis, maar een<br />

kleiner huis. Niet een grotere auto, maar een andere kijk<br />

op reizen. Niet een verre vakantiebestemming, maar<br />

een bezoekje aan eigen land. Niet meer geld, maar genoeg<br />

om van te leven. Niet vermenigvuldigen, maar delen.<br />

Niet recyclen, maar minder kopen. Niet langer alleen<br />

maar standaard financiële oplossingen, maar onderzoeken<br />

wat echt bij je past.<br />

Mensen helpen met verminderen. Het denkbeeld is<br />

misschien even wennen, maar wat liggen er eigenlijk<br />

een hoop mogelijkheden in het verschiet! n<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

‘Relevant adviseren<br />

over minderen’<br />

HOOFDREDACTEUR / willem@vvp<strong>online</strong>.nl<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 3


COLOFON<br />

<strong>VVP</strong>, Kennis- en inspiratiemagazine<br />

voor financieel adviseurs<br />

Uitgave van <strong>VVP</strong> Nederland<br />

Negenenzeventigste jaargang<br />

I<br />

nhoud<br />

verantwoording coverfoto<br />

De foto op de cover is van Willard Wigan, een<br />

Britse kunstenaar die met zijn eigen handen<br />

de kleinste kunstwerken ter wereld maakt.<br />

Zie ook de zomereditie 2021 van het New<br />

Financial Magazine.<br />

uitgever en hoofdredacteur<br />

Willem Vreeswijk 06-10630149,<br />

willem@vvp<strong>online</strong>.nl<br />

(eind)redacteur<br />

Toon Berendsen 06-12907930,<br />

toon@vvp<strong>online</strong>.nl<br />

persberichten, reacties, ideeën<br />

vvp@vvp<strong>online</strong>.nl<br />

redactie-adres<br />

Wapendragervlinder 29, 3544 DL Utrecht<br />

senior accountmanager/traffic<br />

Arjan Cornelisse, 06-10628564,<br />

arjan@vvp<strong>online</strong>.nl<br />

abonnementenservice<br />

abonneeservice@vvp<strong>online</strong>.nl<br />

website www.vvp<strong>online</strong>.nl<br />

abonnementsprijs 20<strong>22</strong> (excl. btw)<br />

Binnenland en België 172 euro. Financieel<br />

onafhankelijk adviseurs met een AFMinschrijving<br />

komen in aanmerking voor<br />

het gereduceerde tarief van 56 euro.<br />

Aanvragen voor dit tarief via<br />

abonneeservice@vvp<strong>online</strong>.nl.<br />

Abonnementen gelden voor één jaar en<br />

worden – zonder tegenbericht – automatisch<br />

verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk<br />

twee maanden voor het aflopen van<br />

de abonnementsperiode te geschieden.<br />

Opzeggen kan schriftelijk (per e-mail) of<br />

telefonisch (06-10628564).<br />

Advertentieplaatsingen worden uitgevoerd<br />

overeenkomstig ‘De Regelen 20<strong>22</strong> Stichting<br />

ROTA’<br />

copyright <strong>VVP</strong> Nederland, 20<strong>22</strong><br />

vormgeving/prepress<br />

Peter Beemsterboer, Beemsfoto<br />

druk<br />

Veldhuis Media BV, Raalte. Deze uitgave is<br />

gedrukt op FSC-papier<br />

ISSN: 1388-2724<br />

16 24 34 40<br />

6 <strong>VVP</strong> ADVIES AWARD Dit zijn de meest klantgerichte<br />

advieskantoren van 20<strong>22</strong><br />

10 UIT DE ADVIESPRAKTIJK Adviestoppers over de passie voor hun<br />

vak. Met Ilse Broekhuizen-Bosland (Juffrouw Polis), Rick Guitjens<br />

(Guitjens Verzekeringen en Risicobeheer) en André van Luijk<br />

(Bureau van Luijk)<br />

16 DOORDACHT DOEN, IN HET BELANG VAN HET GEHEEL Ingrid<br />

de Swart (lid Raad van Bestuur a.s.r.)<br />

21 ADVISEURS VAN DE TOEKOMST Melissa Verhaag (Adfiz)<br />

24 EEN FRISSE BLIK... Nieuwkomers en doorstromers in de adviesbranche.<br />

Met Jacco Hofland (De Risico Strateeg) en Linda van Loon<br />

(Helder Hypotheekadvies)<br />

28 SAMEN BETROKKEN Patrick Niesten – Niesten Assurantiën &<br />

Hypotheken<br />

30 PURPOSE Hergen Dutrieux (Viisi Hypotheken): ‘100.000 woningen<br />

per jaar? Dream on…’<br />

34 CULTUUR Mirelle van Gemert (WIFS): ‘Meer moed in de financiële<br />

sector’<br />

36 HET VUUR VAN... Edward Zeevat (Zeevat Hypotheken)<br />

38 WFT EN AVG BOTSEN Chris de Bruin (Bureau mr. de Bruin)<br />

40 DURF IN DE SPIEGEL TE KIJKEN Bob Klijn (Söderberg & Partners)<br />

43 KATERN ZAKELIJK & INKOMEN Met bijdragen van Alpina Group,<br />

Aon, AOVDokter, ARAG, CS Opleidingen en Nedasco<br />

55 KEN JE VAK! Katern met need-to-know-informatie voor<br />

adviseurs, met onder meer de rubrieken Leren van Kifid-uitspraken,<br />

Compliance, Klantgerichtheid, Inkomen, Permanent Actueel<br />

en Duurzaamheid<br />

66 MONEYVIEW Vanja Bentum<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 5


<strong>VVP</strong> ADVIES AWARD 20<strong>22</strong><br />

Bokhorst Verzekeringen<br />

genomineerd in de<br />

categorie Niche.<br />

Nouveau Consultancy<br />

genomineerd in de categorie<br />

Zakelijk Advies.<br />

Advies met M.I.N.T. genomineerd<br />

in de categorie<br />

Hypotheek Advies.<br />

Expat Mortgages<br />

genomineerd in de<br />

categorie Niche.<br />

Juffrouw Polis<br />

genomineerd in de<br />

categorie Starters.<br />

Ecclesia EBC genomineerd<br />

in de categorie Pensioen<br />

Advies.<br />

6 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


<strong>VVP</strong> ADVIES AWARD 20<strong>22</strong><br />

DE JURY VAN DE <strong>VVP</strong> ADVIES AWARD 20<strong>22</strong> HEEFT DE NAMEN BEKEND<br />

GEMAAKT VAN DE MEEST KLANTGERICHTE ADVIESKANTOREN VAN<br />

NEDERLAND IN DE CATEGORIEËN PARTICULIER ADVIES, ZAKELIJK<br />

ADVIES, HYPOTHEEK ADVIES, PENSIOEN ADVIES, DIGITALE INNOVATIE<br />

EN NICHEMARKT. DAARNAAST IS ER EEN SPECIALE AWARD IN HET<br />

LEVEN GEROEPEN VOOR DE CATEGORIE STARTERS. MET BEHULP VAN<br />

MAAR LIEFST 32 SPOTTERS (VAKEXPERTS UIT DE HAARVATEN VAN DE<br />

FINANCIËLE ADVIESMARKT) IS DE JURY TOT EEN TOP 3 PER CATEGO-<br />

RIE GEKOMEN. DE SPOTTERS HADDEN MAAR LIEFST HONDERDVIJFTIG<br />

KANTOREN AANGEDRAGEN VOOR DE ADVIES AWARD 20<strong>22</strong>.<br />

Jury en spotters <strong>VVP</strong> Advies Award 20<strong>22</strong>:<br />

Dit zijn de meest<br />

klantgerichte kantoren<br />

van Nederland<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK | BEELD RONALD KERSTEN<br />

Elk jaar doet de jury een beroep op een<br />

groep marktexperts die de jury voorziet<br />

van een voorselectie van uitblinkende advieskantoren.<br />

Dit jaar zijn 32 spotters op<br />

zoek gegaan naar de meest klantgerichte<br />

advieskantoren van Nederland. De jury<br />

koos dit jaar niet voor provinciale voorronden, maar<br />

vroeg de spotters op zoek te gaan naar de pareltjes in<br />

de brede markt van financieel advies. Hiertoe heeft de<br />

jury dit jaar zes categorieën in het leven geroepen.<br />

De categorieën van de Advies Award 20<strong>22</strong> zijn: Particulier<br />

Advies, Zakelijk Advies, Hypotheek Advies, Pensioen<br />

Advies, Digitale Innovatie en Nichemarkt. Als aparte<br />

categorie is toegevoegd de Startersprijs.<br />

De jury, bestaande uit voorzitter Richard Meinders<br />

(SVC Groep), Marieke van Zuien (BNP Paribas Cardif),<br />

Edwin Bosma (BHB Dullemond), Robin van Beem (Polis<br />

Advocaten), Jack Vos (Building Blocks) en Bob Klijn<br />

(Söderberg & Partners) maakt eind juni de winnaars<br />

per categorie bekend. Dit gebeurt op basis van de input<br />

die de spotters hebben gegeven en op basis van de<br />

documentatie die de genomineerden aanleveren. De<br />

winnaars krijgen persoonlijnlijk door de jury de award<br />

uitgereikt. Half september vindt vervolgens de halve<br />

finale plaats waar zes kantoren aan meedoen. Drie van<br />

hen gaan door naar de finale op 6 oktober in de professionele<br />

studio’s van First Impression in Tilburg. Deze<br />

drie kantoren zijn volgens de jury de winnaars. Het <strong>online</strong><br />

publiek kiest vervolgens op basis van de pitches<br />

van de finalisten via een livestream hun favoriet. Tevens<br />

zet de jury op 6 oktober een starter in het zonnetje<br />

die zich al onderscheidend heeft ontwikkeld. Vorig<br />

jaar werden er <strong>online</strong> meer dan 4.600 unieke stemmen<br />

uitgebracht.<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 7


Jury en spotters van de<br />

<strong>VVP</strong> Advies Award 20<strong>22</strong>.<br />

GENOMINEERDEN<br />

De genomineerden op een rij:<br />

• Particulier Advies: Geerts Financiële Dienstverlening,<br />

NSP Adviesgroep en Van de Mierden.<br />

• Zakelijk Advies: L&B Groep, MontClair en Nouveau<br />

Consultancy.<br />

• Hypotheek Advies: Advies met M.I.N.T., De Financiële<br />

Wooncoach en Jäning + Ter Braak Hypotheken.<br />

• Pensioen Advies: Ecclesia EBC, Pensioen-Coaching en<br />

Plan-R.<br />

• Digitale Innovatie: Finenzo Deventer, Frits Hypotheken<br />

en Hypotheekrente.nl.<br />

• Niche: Expat Mortgages, Bokhorst Verzekeringen en<br />

Paardekooper Private Insurance<br />

• Special categorie Starters: Fuse Sports, Juffrouw Polis<br />

en The Financials.<br />

TROTS<br />

De Advies Award zijn in 2019 in het leven geroepen om<br />

het adviesvak in het zonnetje te zetten en de trots op<br />

het eigen vak weer terug te brengen. Dat is in de voorgaande<br />

jaren méér dan goed gelukt! De kantoren ervaren<br />

de nominatie als een erkenning voor het goede<br />

werk van hun medewerkers, de nominatie wordt beschouwd<br />

als een prijs voor het hele kantoor. Het leidde<br />

voor alle winnaars tot heel veel felicitaties, nieuwe<br />

klanten en aandacht in plaatselijke media.<br />

De winnaars van de voorgaande edities waren ook<br />

aanwezig op de spottersbijeenkomst. Jan Peter Robijn,<br />

Adviesgroep De Vogel (winnaar 2021) onderstreepte tijdens<br />

de geheime spottersbijeenkomst in april dat de<br />

award een enorme erkenning is voor de medewerkers<br />

en dat de award ook helpt bij het aantrekken van nieuwe<br />

medewerkers. Leen Keijzerwaard, Assurantiekantoor<br />

Keijzerwaard (winnaar 2020) beaamde dit en zei<br />

dat klanten nog altijd refereren aan de award. Paul Robbe,<br />

Robbe Financiële Raadgevers (winnaar 2019): “We<br />

plukken ook nu nog wekelijks de revenuen van het winnen<br />

van de award. Klanten onthouden dit en we zetten<br />

het succesvol in op de arbeidsmarkt.”<br />

SPOTTERS<br />

Dit jaar zijn 32 spotters op zoek gegaan naar de meest<br />

klantvriendelijke kantoren van 20<strong>22</strong>. Dit zijn: Sonja Cats<br />

(Adfiz), Jan Peter Robijn (Adviesgroep De Vogel, winnaar<br />

Advies Award 2021), Hendrik Fritsma (Aegon),<br />

Chris van der Feltz (Allianz), Frank Rensen (ARAG), Sape<br />

van der Meer (a.s.r.), Leen Keijzerwaard (Assurantiekantoor<br />

Keijzerwaard, winnaar Advies Award 2020),<br />

Kalo Bagijn (Brand New Day), Pepijn Bakker (Bugs Business),<br />

Indra Frishert (Dazure), Michel Jongboer (DIAS),<br />

Mark Boskamp (Dukers & Baelemans), Erwin Vonk (Fasterforward),<br />

Dylan Dresens (FlexFront), Turhan Ozguner<br />

(ING), Kees Dullemond (INSVER), Ewald Bary (Lindenhaeghe),<br />

Dave Lunenburg (Nationale-Nederlanden),<br />

Tim Schoonbergen (Nedasco), Janwillem Swart<br />

(NH1816), Igor Driessen (Obvion), Colinda Rosenbrand<br />

(OvFD), Paul Robbe (Robbe Financiële Raadgevers, winnaar<br />

Advies Award 2019), Theo Krins (Scildon), Michiel<br />

van Vugt (NNEK), Marloes Oostrom (SUREbusiness), Antoine<br />

Barkel (TAF Verzekeringen), Peter van Geijtenbeek<br />

(Turien & Co.), Pascale Prins (Venn Hypotheken), Bert<br />

Sonneveld (De Vereende), Eric-Jan van den Berg (VKG)<br />

en Cindy Vos-Uijleman (Voogd & Voogd). Meer informatie<br />

over de Advies Award op: www.adviesaward.nl. n<br />

De <strong>VVP</strong> Advies Award 20<strong>22</strong> wordt mede mogelijk gemaakt<br />

door: AnsvarIdéa, Avéro Achmea, AEGON, ARAG,<br />

AS Support, Florius, De Goudse, Klaverblad, Lindenhaeghe,<br />

Nationale-Nederlanden, Nedasco, Nh1816,<br />

NNEK, Obvion, Scildon, SVC Groep, VKG, Voogd & Voogd.<br />

8 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


<strong>VVP</strong> Advies<br />

Awards<br />

20<strong>22</strong><br />

Onderstrepen van het maatschappelijk belang van het professionele<br />

adviesvak als geheel, het vergroten van de trots op het adviesvak<br />

zelf en die trots ook gezamenlijk uitstralen. Dat is ook in 20<strong>22</strong><br />

de opzet van de <strong>VVP</strong> Advies Award.<br />

Elk jaar doet de jury een beroep op een groep marktexperts die<br />

de jury voorziet van een voorselectie van excellente advieskantoren.<br />

Dit jaar zijn 32 spotters op zoek gegaan naar de meest<br />

klantgerichte advieskantoren van Nederland. De spotters hebben<br />

voor de editie in 20<strong>22</strong> maar liefst 150 kantoren met de A(advies)-factor<br />

aangedragen.<br />

De jury – bestaande uit voorzitter Richard Meinders (SVC Groep),<br />

Marieke van Zuien (BNP Paribas Cardif), Bob Klijn (Söderberg & Partners),<br />

Edwin Bosma (BHB Dullemond), Jack Vos (Building Blocks) en<br />

Robin van Beem (Polis Advocaten) – koos dit jaar niet voor provinciale<br />

voorronden, maar vroeg de spotters op zoek te gaan naar de pareltjes<br />

in de brede markt van financieel advies. Hiertoe heeft de jury<br />

zes categorieën in het leven geroepen: Particulier Advies, Zakelijk<br />

Advies, Hypotheek Advies, Pensioen Advies, Digitale Innovatie en<br />

Nichemarkt. Als aparte categorie is toegevoegd de Startersprijs.<br />

Na het bepalen van de genomineerden per categorie worden in<br />

juni de categoriewinnaars bekend gemaakt. Na de halve finale in<br />

september – waar zes advieskantoren aan mee zullen doen – vindt<br />

de landelijke finale plaats op 6 oktober in de professionele studio’s<br />

van First Impression onder leiding van dagvoorzitter Maureen du<br />

Toit. Het <strong>online</strong> publiek bepaald de winnaar. Vorig jaar werd er <strong>online</strong><br />

meer dan 4600 unieke stemmen uitgebracht. Meer informatie:<br />

www.adviesawards.nl.<br />

EERDERE WINNAARS:<br />

2019: Robbe Financiële Raadgevers<br />

2020: Assurantiekantoor Keijzerwaard<br />

2021: Adviesgroep De Vogel<br />

De <strong>VVP</strong> Advies Award 20<strong>22</strong> wordt mede mogelijk gemaakt door:<br />

AnsvarIdéa, Avéro Achmea, AEGON, ARAG, AS Support, Florius, De<br />

Goudse, Klaverblad, Lindenhaeghe, Nationale-Nederlanden, Nedasco,<br />

Nh1816, NNEK, Obvion, Scildon, SVC Groep, VKG, Voogd & Voogd


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

“VERDUURZAMING WAS EERST EEN BRENGPRODUCT. MAAR DOORDAT<br />

DE ENERGIEPRIJZEN ZO ENORM GESTEGEN ZIJN, BEGINNEN<br />

KLANTEN ER NU UIT ZICHZELF OVER.” ALDUS ANDRÉ VAN LUIJK<br />

(BUREAU VAN LUIJK, ROTTERDAM) OVER DE HYPOTHEEKMARKT.<br />

Consument vraagt<br />

nu zelf om<br />

verduurzaming<br />

TEKST TOON BERENDSEN | BEELD PETER BEEMSTERBOER<br />

‘We hebben onszelf in<br />

een hoek geschilderd’<br />

In het eerste gesprek voor deze rubriek (zie eventueel<br />

<strong>VVP</strong> 01-20<strong>22</strong>) zei Van Luijk zich ernstig zorgen te<br />

maken over de economie en zelfs het geldsysteem.<br />

Die zorgen zijn bepaald niet minder geworden,<br />

nu de rente is opgelopen. Van Luijk: “De crisis na<br />

2008 was een schuldencrisis, die we hebben ‘opgelost’<br />

door nog meer schulden te maken. Dat kon, want<br />

de overheden kunnen ongelimiteerd geld bijdrukken<br />

sinds de koppeling met goud is losgelaten. Maar we<br />

hebben ons wel in een hoek geschilderd daardoor. Als<br />

de rente te hoog wordt, gaan landen en bedrijven met<br />

grote schuldposities failliet. De rente verlagen is dit<br />

keer ook geen optie, want dan krijgen we alleen maar<br />

nog meer inflatie. We zijn het maken van schulden te<br />

lang blijven stimuleren. Is dat nog te repareren?”<br />

Een andere problematiek die dringend aandacht behoeft,<br />

is die van uitputting en vervuiling van de aarde.<br />

Van Luijk ziet dat ook deze problematiek niet in de kern<br />

wordt aangepakt. “Wij, en daar reken ik mijzelf ook onder<br />

met mijn zonnepanelen, warmtepomp en elektrische<br />

auto, zetten onze kaarten op technische oplossingen<br />

om zo onze levensstijl te behouden. Maar die oplossingen<br />

vereisen ook grondstoffen en kosten energie om<br />

te maken. Uiteindelijk moeten we met z’n allen terug<br />

naar een eenvoudiger levensstijl. Dat is misschien wel<br />

de grootste uitdaging nu voor de mensheid.”<br />

De sterke stijging van de energieprijzen jaagt de<br />

aandacht voor verduurzaming in ieder geval wel aan.<br />

“Daarvoor moest ik dit onderwerp meestal zelf aansnijden<br />

in het hypotheekadviesgesprek, nu vragen consumenten<br />

er zelf naar. Overigens betekent dat niet dat wij<br />

nu veel verduurzamingshypotheken sluiten. Veel meer<br />

lenen mensen bij op hun bestaande hypotheek om te<br />

kunnen verbouwen en te verduurzamen. Het stijgen<br />

van de rente heeft oversluiten in veel gevallen oninteressant<br />

gemaakt.”<br />

OPSTALVERZEKERING VERHOGEN<br />

Van Luijk zag al veel eerder aankomen dat de markt<br />

voor nieuwe hypotheken en nu dus ook oversluithypotheken<br />

zou teruglopen. Vandaar dat actief klantbeheer<br />

steeds hoger op de agenda staat. Aanknopingspunten<br />

om het gesprek met de klant aan te gaan, zijn<br />

er genoeg. Van Luijk: “Verduurzaming is er daar een<br />

van, maar wij hebben bijvoorbeeld ook een mailing ge-<br />

10 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

André van Luijk: ‘Twitter<br />

is een leuk medium’<br />

stuurd over de nieuwe wettelijke verplichting van een<br />

rookmelder op elke verdieping van bestaande woningen.<br />

Een ander onderwerp is aanpassen van de opstalverzekering<br />

nu de huizenprijzen zijn geëxplodeerd. Nog<br />

geen tien jaar geleden kocht je een kavel en zette daar<br />

voor twee, 2,5 ton een huis op. Nu mag je blij zijn dat je<br />

datzelfde huis voor minder dan vijf ton kunt bouwen.<br />

Dus het is zaak om nog eens goed te kijken naar de opstalpolis.<br />

Ik merk in de markt echter nog weinig animo<br />

wat dit betreft. Maar het zou toch te triest voor woorden<br />

zijn als er eerst een paar onderverzekerde huizen<br />

moeten afbranden voordat wij als adviseurs en verzekeraars<br />

wakker worden.”<br />

SOCIAL MEDIA<br />

Om aandacht te vragen voor het probleem van onderverzekering,<br />

verstuurde Van Luijk onlangs deze tweet:<br />

“Door de snel gestegen bouwprijzen zullen veel huizen<br />

inmiddels onderverzekerd zijn.”<br />

Van Luijk is al een jaar of tien actief op Twitter,<br />

vooral omdat “ik het gewoon een leuk medium vind.<br />

Twitter helpt mij om mijn eigen mening te bepalen,<br />

juist doordat de meningen op Twitter zo extreem zijn:<br />

wit of zwart, links of rechts, goed of fout. Verder zie ik<br />

Twitter als een nieuwsbron.”<br />

Bureau van Luijk behoort tot een combinatie die<br />

verder bestaat uit Woonvisie (makelaardij) en Woongold<br />

(woningrenovatie). Van Luijk: “De aandacht voor<br />

de social media is bij deze twee laatste ondernemingen<br />

structureler dan bij mij. Sinds een jaar is daar iemand<br />

drie dagen per week alleen maar met de social media<br />

bezig. Wonen laat zich ook prachtig visualiseren natuurlijk.<br />

Een fancy plaatje bij een hypotheek is lastiger<br />

te vinden.<br />

“Ik merk wel dat nieuwe relaties mij via Twitter,<br />

LinkedIn, Facebook benaderen. Maar dat is nadat een<br />

bestaande relatie mij op bijvoorbeeld een verjaardag<br />

heeft aanbevolen. Dat is ook waar ik naar streef: dat bestaande<br />

relaties mijn ambassadeur zijn omdat ze mij<br />

zien als de expert. Social media zie ik dan ook eerder<br />

als een van de middelen om mij als expert te profileren<br />

dan als doel op zich.” n<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 11


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

Ilse Broekhuizen-Bosland:<br />

‘Het gaat om kwaliteit,<br />

niet om kwantiteit.’<br />

Next step<br />

social media<br />

ILSE BROEKHUIZEN-BOSLAND (41) VAN JUFFROUW POLIS UIT DRONTEN IS<br />

AL RUIM DRIE JAAR SUCCESVOL OP SOCIAL MEDIA. VIA LINKEDIN, FACEBOOK,<br />

INSTAGRAM EN SINDS KORT – OP AANRADEN VAN HAAR ZOON VAN TIEN – TIKTOK,<br />

WIL ZE HET ADVIESVAK AANTREKKELIJKER EN TOEGANKELIJKER MAKEN. SOCIAL<br />

MEDIA IS EEN VAK APART EN VERGT DISCIPLINE, STRUCTUUR, GOEDE CONTENT<br />

EN EEN BEETJE HUMOR. VOOR HAAR NEXT STEP OP SOCIAL MEDIA SLOOT ZE ZICH<br />

DAAROM AAN BIJ PLATFORM WILLOW EN NAM EEN COACH OP DE KOOP TOE.<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK | BEELD PETER BEEMSTERBOER<br />

12 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

Juffrouw Polis ging in 2019 van start en<br />

stond snel in de belangstelling, juist omdat<br />

haar aanpak anders is dan de sector is<br />

gewend. In 2019 won ze de Aandacht voor<br />

Morgen Award 2019 van Aegon, in 2021<br />

werd ze door de jury van de <strong>VVP</strong> Advies<br />

Award gezien als een van de drie meest klantgerichte<br />

kantoren van Flevoland en kwam ze binnen in de AM<br />

100 Topvrouwen. Dit jaar werd ze door de jury van de<br />

<strong>VVP</strong> Advies Award genomineerd in de categorie startende<br />

kantoren, kantoren met in korte tijd een positieve<br />

impact voor de sector.<br />

“Er is veel erkenning voor wat ik doe”, zegt Ilse. “Ik<br />

vind het zelf niet per se bijzonder, maar in onze branche<br />

is het dat blijkbaar wel. Ik ben geïnterviewd voor<br />

het magazine Verschilmakers van Mieke Verhoef, ik<br />

heb met mijn verhaal in Vriendin en Libelle gestaan<br />

en door <strong>VVP</strong> word ik gevolgd in deze interviewreeks.<br />

Ik ben er trots op en meld het allemaal op social media.<br />

Het heeft me extra volgers opgeleverd en nieuwe<br />

klanten. Maar het heeft ook een keerzijde. Klanten hebben<br />

baat bij content waar ze iets aan hebben. Uiteraard<br />

mag je soms een succesje delen maar het moet niet de<br />

overhand krijgen. De afgelopen periode heb ik wel eens<br />

het gevoel gehad dat de balans er niet helemaal meer<br />

was.”<br />

Ilse is er niet op uit om zoveel mogelijk volgers op<br />

social media te krijgen. “Ik heb ruim duizend volgers<br />

op LinkedIn en zo’n duizend op Instagram. Ik heb liever<br />

een relatief beperkt aantal volgers met wie ik écht contact<br />

heb. Het gaat om kwaliteit, niet om kwantiteit.”<br />

TikTok is relatief nieuw voor haar. Na aandringen<br />

van haar tienjarige zoon ging ze overstag, ook al zal ze<br />

nooit gekke dansjes posten. “Het moet over de inhoud<br />

gaan. Ik probeer het gewoon in de hoop dat ik via dit<br />

kanaal meer jongeren enthousiast kan maken voor het<br />

adviesvak.”<br />

IN BEELD<br />

“Als je begint met social media, zoek je haakjes voor een<br />

post. Je post berichten met Kerst, Pasen, op Valentijnsdag.<br />

Dat verveelt gauw en dan zoek je wat minder voor<br />

de hand liggende haakjes zoals – ik zeg maar wat – de<br />

‘strikjeveterdag’. Op een gegeven moment was ik hier<br />

wel klaar mee. Ik wilde terug naar de inhoud en wilde<br />

meer structuur. Ik heb me aangesloten bij het Belgische<br />

platform Willow. Zij helpen me met content, met<br />

een contentkalender en kunnen ook analyseren welke<br />

post het beste werkt op welk kanaal. Bovendien leveren<br />

ze desgewenst een coach. Nu kan ik gestructureerd<br />

werken, heb ik de beschikking over veel meer relevante<br />

content en kan ik vooruit werken. Dat geeft rust en is<br />

veel professioneler.”<br />

ZOMAAR EEN VOORBEELD…<br />

Tringeling!<br />

Misschien heb je net een nieuwe fiets gekocht en heb je daarvoor<br />

een verzekering afgesloten die dekking biedt voor o.a.<br />

diefstal.<br />

Tot nu toe klinkt dit nog allemaal leuk, maar Juffrouw Polis<br />

zou Juffrouw Polis niet zijn als ik nu even overstap naar een<br />

slecht scenario…<br />

Je fiets wordt gestolen! Onwijs balen, want je had hem goed<br />

op slot gezet toch?<br />

Nadat je aangifte hebt gedaan bij de politie meld je je bij je adviseur<br />

( ) En nu komt het, want dit weten heel veel mensen<br />

niet:<br />

Claim jij de diefstal van je fiets dan zul je 2 sleutels moeten<br />

aanleveren van die desbetreffende fiets om aan te tonen dat<br />

deze echt op slot stond. Naast de sleutels kan de verzekeraar<br />

nog vragen naar andere stukken als bewijs, zoals een aankoopnota.<br />

Dusss: 1 sleutel aan je sleutelbos en de andere even labelen en<br />

opbergen op een speciale plek. Zou zonde zijn als je anders die<br />

schadeuitkering misloopt...<br />

Thank me later! Doeidoei!<br />

#fietsverzekering #tip #juffrouwpolis<br />

Ilse krijgt veel positieve reacties van klanten. Dat doet<br />

haar deugd. Soms is ze echter nog heel verrast. “Op de<br />

AMdag wilden adviseurs bijvoorbeeld met me op de<br />

foto. Eén adviseur zei zelfs dat al mijn posts direct werden<br />

gedeeld met alle collega’s op kantoor. Daar word je<br />

wel even stil van.” n<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 13


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

“EEN VERDER OP EN TOP GEZONDE KLANT VERLIEST ZIJN DOCHTERTJE,<br />

HEEFT PSYCHISCHE BIJSTAND NODIG, DE VERZEKERAAR WIJST DE<br />

AOV-AANVRAAG KEIHARD AF. WAAR IS DE MENSELIJKHEID IN ONZE<br />

BRANCHE GEBLEVEN?” DIE VRAAG STELT RICK GUITJENS, DIRECTEUR-<br />

EIGENAAR VAN GUITJENS VERZEKERINGEN & RISICOBEHEER UIT HEEZE.<br />

Waar is de<br />

menselijkheid<br />

gebleven?<br />

TEKST TOON BERENDSEN | BEELD PETER BEEMSTERBOER<br />

Guitjens: “Een via ons verzekerd<br />

gezin ging met vakantie. Toen ze<br />

schuilden voor een regenbui, stortte<br />

het dak waar ze onder stonden<br />

in. De baby van het gezin kwam<br />

daarbij om. ’s Avonds werd ik gebeld<br />

door de vrouw, in paniek en vol vragen. Dan ben<br />

je als adviseur een luisterend oor en doet alles wat in<br />

je vermogen ligt om te helpen. Je weet dan weer waarom<br />

je adviseur bent, namelijk om mensen te helpen.<br />

“De man van het gezin liep bij ons in een aanvraagtraject<br />

als uroloog voor een AOV. Na het ongeluk had hij<br />

psychische bijstand nodig. Ondanks onze toelichting<br />

werd de aanvraag keihard afgewezen. Ook de tweede<br />

‘Extreem verwennen<br />

klanten is belangrijker<br />

dan social media’<br />

verzekeraar wees de aanvraag in eerste instantie af. Na<br />

een hartenkreet van onze kant, wilde deze maatschappij<br />

dan nog wel een keertje kijken. Maar bizar dat wij<br />

daar zo op moeten aandringen. Waar is de menselijkheid<br />

gebleven?”<br />

MENTALE GEZONDHEID<br />

De menselijke maat dreigt volgens Guitjens ook onder<br />

te sneeuwen bij de grote adviesbedrijven die zijn ontstaan<br />

door de vele fusies en overnames van kantoren<br />

de voorbije tijd. Guitjens: “Ik maak me oprecht zorgen<br />

over de de mentale gezondheid van werknemers in het<br />

algemeen en bij de adviesconglomeraten die zijn ontstaan<br />

in het bijzonder. Ik zie dat medewerkers bij de fusie-<br />

en overnamebedrijven compleet overstroomd worden<br />

met werkzaamheden. Wat doet al die werkdruk<br />

met de kwaliteit van de dienstverlening? En is het vak<br />

op die manier nog wel aantrekkelijk voor jongeren? Zelf<br />

zorg ik ervoor dat we altijd overcapaciteit hebben, zodat<br />

we tijd en aandacht hebben voor onze relaties.<br />

“Ik vind het de verantwoordelijkheid van de werkgever<br />

om een goede werkomgeving en juiste cultuur te creëren.<br />

Het lijkt er echter op dat een aantal werkgevers bezig<br />

is met andere zaken (lees: verhogen aandeelhouderswaarde)<br />

dan het gezond houden van hun werknemers.”<br />

14 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

Rick Guitjens:<br />

‘Mentale gezondheid<br />

werknemers staat<br />

onder druk.’<br />

FD GAZELLE AWARD<br />

Guitjens won een FD Gazelle Award 2021. De Gazelle<br />

Awards worden uitgereikt aan de snelst groeiende bedrijven<br />

in Nederland. Guitjens ziet in de award boven<br />

alles “de bevestiging van onze visie dat je als financieel<br />

adviesbedrijf ook zonder overnames flink kunt groeien.<br />

Op voorwaarde dat je uitblinkt in je dienstverlening en<br />

focus aanbrengt.”<br />

Guitjens kiest nadrukkelijk voor groei op basis van<br />

kwaliteit. De aanpak maakt dat het kantoor via recommandatie<br />

meer dan genoeg nieuwe klanten - zakelijke<br />

klanten, want Guitjens focust zich op de zakelijke markt<br />

en ondernemers - ziet instromen.<br />

Guitjens: “Wij streven er nadrukkelijk naar dat klanten<br />

binnen een straal van 30 kilometer van ons kantoor<br />

onze ambassadeurs zijn. Uiteraard spelen de social<br />

media een belangrijke rol in onze maatschappij, maar<br />

gezien de specifieke strategie van ons bedrijf besteden<br />

we energie liever aan het extreem verwennen van bestaande<br />

klanten dan aan de social media.”<br />

DUAL PRICING<br />

Excellente dienstverlening door de adviseur richting<br />

eindklant vereist excellente dienstverlening door de<br />

verzekeraars richting adviseur. Guitjens: “Verzekeraars<br />

willen zoveel mogelijk aangeleverd krijgen via STP-straten.<br />

Maar dan moeten ze wel excellente tools aanbieden<br />

waarmee de adviseur aan hun wens kan voldoen.<br />

De gebruiksvriendelijkheid van software en portals kan<br />

in onze ogen beter. Nu zijn we soms nodeloos veel tijd<br />

kwijt.<br />

“Zelf voeren wij veanderingen alleen door als we zeker<br />

weten dat de klant er beter van wordt. Vroeger belden<br />

wij onze relaties om een afspraak te maken voor<br />

het onderhoudsgesprek. Tegenwoordig doen we dit<br />

geautomatiseerd via de mail. Maar alleen omdat we<br />

merkten dat de klant dit als prettiger ervaart. Verzekeraars<br />

kijken vooral naar de efficiency van hun organisatie,<br />

maar ze zouden de adviseur – hun eindklant - meer<br />

moeten meenemen.”<br />

Guitjens verbaast zich ook over dual pricing, een<br />

praktijk die zijn kantoor onlangs weer tegenkwam.<br />

Guitjens: “Een klant kocht een tweede auto, de dealer<br />

mocht hem van de verzekeraar drie tot vier opstaptreden<br />

aanbieden maar ons wilde dezelfde verzekeraar<br />

dat niet toestaan. Toen wij klaagden, kregen we te horen<br />

dat het om een collectiviteit ging. Maar dat wil er<br />

bij ons niet in. Immers, feitelijk zijn alle adviseurs bij elkaar<br />

toch ook een collectiviteit?” n<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 15


VISIE<br />

Ingrid de Swart:<br />

‘Impact verzekeringssector<br />

op samenleving<br />

is enorm.’<br />

16 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


VISIE<br />

‘DIT IS DE TIJD VAN DOEN’. EN ONDER ‘DOEN’ VERSTAAT A.S.R.<br />

NEDERLANDERS VERZEKERBAAR HOUDEN, FINANCIEEL WEERBAARDER<br />

EN FITTER MAKEN EN NEDERLAND DUURZAMER EN INCLUSIEVER MAKEN.<br />

DEZE MISSIE PAST UITSTEKEND BIJ INGRID DE SWART (52), AL RUIM 23<br />

JAAR ACTIEF IN DE FINANCIËLE SECTOR EN SINDS 2019 LID VAN DE RAAD<br />

VAN BESTUUR VAN A.S.R.. “ALS BESTUURDER MOETEN ALLE SENSOREN<br />

OPENSTAAN VOOR DE VERSCHILLENDE GELUIDEN IN DE SAMENLEVING.<br />

JE MOET SNAPPEN WAAR WENSEN EN ONVREDE VANDAAN KOMEN.<br />

VERVOLGENS MOET JE IN HET BELANG VAN HET GEHEEL TOT ACTIE<br />

OVERGAAN. IK NOEM DAT ‘DOORDACHT DOEN’. STEVIGE DISCUSSIES GA IK<br />

NOOIT UIT DE WEG. HARD OP DE INHOUD, ZACHT VOOR DE MENS.”<br />

Doordacht doen,<br />

in het belang van<br />

het geheel<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK | BEELD RAPHAEL DRENT<br />

De Swart was dertig jaar toen ze in<br />

1999 bij Delta Lloyd ging werken.<br />

Delta Lloyd had toen net NUTS Ohra<br />

ingelijfd en ze zochten een adviseur<br />

die de bedrijven kon verbinden en<br />

iemand die een intranet kon opzetten.<br />

De Swart nam de opdracht aan,<br />

onder één voorwaarde: als ze succesvol was, zou ze de<br />

kans krijgen leidinggevende te worden. Dit werd geaccepteerd.<br />

“Uiteraard was het wennen in deze voor mij<br />

nieuwe wereld. Ik zag snel in hoe relevant en impactvol<br />

het verzekeringsvak is, hoe belangrijk het is om<br />

er voor mensen te zijn als er zich onzekere voorvallen<br />

voordoen en ik zag in hoe mensgericht deze wereld<br />

was, terwijl je als medewerker bij andere grote bedrijven<br />

vaak niet meer was dan een productiefactor. De<br />

bedrijfstak bleek helemaal niet zo saai als ik dacht. Ik<br />

was positief verrast, ook al was er veel werk aan de<br />

winkel. De administratieve achterstanden waren destijds<br />

enorm en de klant bevond zich wel heel ver weg<br />

van de werkvloer. Ik zag echter direct in dat de impact<br />

van deze sector voor mens en samenleving enorm is<br />

en dat is ook de reden geweest dat ik in deze sector<br />

ben blijven werken.”<br />

Sinds 2019 is De Swart bestuurslid van a.s.r. Een keuze<br />

die mede is ingegeven door de wens zelf het verschil<br />

te willen maken. “Voor mij heeft a.s.r. jaren geleden al<br />

de goede afslag genomen door nadrukkelijk te kiezen<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 17


VISIE<br />

voor belangrijke maatschappelijke thema’s met een<br />

goed stakeholdersmodel. Ik merk ook dat er eenheid in<br />

het hele bedrijf is om van meerwaarde te willen zijn<br />

voor de klant. Dat past bij me.”<br />

De Swart heeft alle business onderdelen in haar portefeuille.<br />

“Uiteraard behoren maatschappelijke thema’s<br />

als innovatie, digitalisering, inclusiviteit en duurzaamheid<br />

hier vanzelfsprekend ook toe, maar dat geldt voor<br />

alle bestuurders in Nederland. Je kunt niet om deze thema’s<br />

heen.”<br />

‘Door ervaring en een<br />

frisse blik te combineren,<br />

word je als bedrijf<br />

aantrekkelijker’<br />

FRISSE BLIK<br />

De dialoog met elkaar voeren, discussies niet uit de weg<br />

gaan, van elkaar leren, draagvlak creëren door verbindingen<br />

aan te gaan en niet lullen maar poetsen. Dat is<br />

beleid waar De Swart enthousiast van wordt. “Nieuwe<br />

medewerkers wordt bijvoorbeeld gevraagd om alles<br />

wat opvalt of vreemd lijkt door te geven. Daar doen we<br />

dan ook iets mee. Een frisse blik ziet vaak haarscherp<br />

wat er niet goed loopt in een bedrijf en maakt je bewust<br />

van blinde vlekken.”<br />

Diversiteit is al jaren een belangrijk item bij a.s.r..<br />

Dit is terug te vinden in alle bestuurslagen. “In het bestuur<br />

hebben we het wat mij betreft goed geregeld.<br />

Neemt niet weg dat er ook bij ons nog wel wensen zijn,<br />

met name als het gaat om meer diversiteit in onze directielaag.<br />

In de lagen daar weer onder is er een betere<br />

balans tussen mannen en vrouwen.”<br />

Diversiteit gaat uiteraard niet alleen over een balans<br />

tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers.<br />

“Het gaat juist om de balans tussen mannelijke en vrouwelijke<br />

waarden, de balans tussen oud en jong, tussen<br />

verschillende culturen, tussen verschillende talenten en<br />

fysieke mogelijkheden, enzovoorts. Het is belangrijk om<br />

als organisatie een afspiegeling van de samenleving te<br />

zijn. Bovendien blijkt keer op keer uit onderzoek dat divers<br />

samengestelde teams beter presteren.”<br />

“Voor ons is het belangrijk om talenten te begeleiden<br />

zodat ze in staat zijn te doen waar ze echt goed in<br />

zijn. Dat is goed voor deze talenten en dus ook goed<br />

voor het bedrijf. Wat goed werkt, is dat ieder bestuurslid<br />

een jonge trainee toegewezen krijgt als mentor. Voor<br />

mij is dat op dit moment Loes Julicher. Loes inspireert<br />

mij op het gebied van agile werken en heeft leuke ideeën<br />

over Instagram en Snapchat. Zelf coach ik Nathalie<br />

Groenendijk. Zij kwam als trainee binnen en groeide<br />

via Product Manager door naar Scrum Master en Agile<br />

Coach. Op dit moment is zij branchemanager Inkomen.<br />

Samen spreken we over allerlei thema’s, zoals bijvoorbeeld<br />

ambities, trouw blijven aan jezelf, aanpassingsvermogen,<br />

dilemma’s, hoe je een podium kunt pakken<br />

en waarom netwerken juist voor vrouwen zo belangrijk<br />

is. De balans tussen baan en kinderen is voor veel<br />

vrouwen bijvoorbeeld een issue. Daar kan ik ze een<br />

beetje mee helpen door uit eigen ervaring te putten.<br />

Toen mijn kinderen nog klein waren, vond ik het lastig<br />

om tijdens een vergadering te zeggen dat ik naar huis<br />

moest om de kinderen van de crèche te halen. Een collega<br />

verliet echter de vergadering met de mededeling dat<br />

hij nog ‘een andere afspraak’ had. Niemand die hiervan<br />

vreemd opkeek. Later trof ik hem aan in diezelfde crèche<br />

en ineens viel het kwartje. Je kunt immers ook ‘een<br />

andere afspraak’ met je eigen kind hebben. Door verhalen<br />

te delen, samen op te trekken, leer je van elkaar en<br />

help je elkaar. Dat geldt voor ons allebei. Door ervaring<br />

en een frisse blik te combineren, word je als bedrijf bovendien<br />

aantrekkelijker.”<br />

“Een onderwerp wat bijvoorbeeld speelt, zijn de<br />

feestdagen in een divers bedrijf. Waarom wel vrij met<br />

Kerstmis, maar geen vrij met het Suikerfeest, Driekoningen<br />

of op belangrijke Hindoeïstische feestdagen?<br />

Als bedrijf bemoeien we ons niet met religieuze vraagstukken.<br />

Wat we echter wel kunnen doen, is medewerkers<br />

laten vertellen waarom een bepaalde feestdag zo<br />

belangrijk voor hen is. Dan ontstaat er begrip voor elkaar<br />

en creëer je verbinding. Oprechte interesse voor<br />

een ander, je in een ander verdiepen, is waar het echt<br />

om gaat. Overigens is dat iets heel anders dan het met<br />

elkaar eens moeten zijn.”<br />

SOLIDARITEIT<br />

Voor De Swart is solidariteit de basis van het verzekeringsbedrijf.<br />

Jos Baeten zei eind vorig jaar in het FD zich<br />

zorgen te maken over de uitholling van het gelijkheidsbeginsel<br />

bij verzekeringen. Als nieuwe toetreders zoals<br />

fintechs en insurtechs zich alleen richten op de minste<br />

risico’s, de hoogste marges en de laagste toetredingsdrempels,<br />

dan worden verzekeringen alleen maar voor<br />

de happy few bereikbaar. Verzekeraars dienen, volgens<br />

Baeten, hun maatschappelijke rol te blijven vervullen.<br />

Uitspraken die De Swart volledig beaamt. “Het is<br />

onze taak om risico’s verzekerbaar en toegankelijk te<br />

houden. Thema’s die wij ons aantrekken, zijn duurzaamheid<br />

en klimaatverandering, financiële zelfred-<br />

18 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


VISIE<br />

‘De coronatijd heeft<br />

alleen maar<br />

benadrukt hoe<br />

omvangrijk de schuldenproblematiek<br />

is’<br />

zaamheid en duurzame inzetbaarheid. Op het eerste<br />

speerpunt – duurzaamheid en klimaatverandering –<br />

spelen we in met onze producten en diensten. In 2020,<br />

dus al vóór de overstromingen in Limburg, waren we<br />

bijvoorbeeld de eerste verzekeraar met een automatische<br />

uitbreiding van de overstromingsdekking voor al<br />

onze particuliere en zakelijke relaties. Waterschade was<br />

gedekt, waar de wateroverlast ook vandaan kwam.”<br />

“We hebben het platform Duurzaam Wonen ingericht<br />

met verduurzamingstips voor woningen. Met de Verduurzamingshypotheek<br />

kan er laagdrempelig en voordelig<br />

geld worden geleend voor energiebesparende<br />

maatregelen. Ook zijn we bijvoorbeeld initiatiefnemer<br />

van Stichting Duurzaam omdat we het belangrijk vinden<br />

schade te laten herstellen met oog voor het milieu.<br />

Daarom werken we samen met duurzame herstelbedrijven<br />

die in het bezit zijn van het certificaat Groengedaan!<br />

En we zijn ons zeer bewust van de enorme invloed<br />

die we als we financiële sector kunnen uitoefenen<br />

met het beleggingsbeleid. Door bijvoorbeeld niet te<br />

beleggen in fossiele brandstoffen, wapenhandel en kinderarbeid<br />

kun je de wereld daadwerkelijk veranderen.<br />

Wij nemen hier onze verantwoordelijkheid in.”<br />

Na de overheid is a.s.r. de grootste grootgrondbezitter<br />

van Nederland. “Wij stimuleren boeren hun grond niet<br />

langer uit te putten, maar biodiversiteit te bevorderen.<br />

Beter voor het milieu, maar op den duur ook beter voor<br />

INGRID DE SWART<br />

Ingrid de Swart is geboren in een middenstandsgezin in het<br />

Brabantse Kaatsheuvel en groeide op in Udenhout. Dat De<br />

Swart van aanpakken houdt, blijkt al doordat ze op haar veertiende<br />

al werkte bij de plaatselijke banketbakkerij. Ze studeerde<br />

Nederlandse Taal- en Letterkunde in Utrecht en studeerde<br />

af op het onderwerp ‘renaissance en letterkunde’. Hierdoor<br />

weet ze alles van Hooft, Huygens en Vondel. Tevens studeerde<br />

ze Communicatiewetenschap. Later bekwaamde ze zich in het<br />

neuro-linguistisch programmeren (NLP). De liefde voor het<br />

boek is altijd gebleven, maar dat ze ooit nog eens een leidende<br />

functie zou gaan bekleden in de financiële sector had ze nooit<br />

kunnen bedenken.<br />

Na haar studies werkte ze een aantal jaren als communicatieconsultant<br />

voor grote bedrijven als Shell en Unilever.<br />

In 1999 belandde ze bij Delta Lloyd als adviseur Interne Communicatie.<br />

Tot 2017 werkte ze daar in diverse managementen<br />

directiefuncties. Zo was ze onder meer van 2009 tot 2013<br />

werkzaam als CEO bij ABN Amro verzekeringen en van 2014<br />

tot 2017 lid van de Raad van Bestuur van Delta Lloyd. In 2017<br />

maakte ze de overstap naar Aegon. In datzelfde jaar werd ze<br />

benoemd tot Topvrouw van het Jaar, een erkenning van buiten<br />

de financiële sector die onder meer leidde tot een enorme<br />

aanwas van vrouwelijke sollicitanten. In 2019 kwam de<br />

overstap naar de Raad van Bestuur van a.s.r.. Ze is tevens /bestuurslid<br />

van Thuiswinkel.nl. Ze woont samen met haar twee<br />

pubers en haar hond in Amsterdam.<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 19


VISIE<br />

‘Oprechte interesse<br />

voor een ander, je in<br />

een ander verdiepen, is<br />

waar het echt om gaat’<br />

de onderneming zelf. Dit doen we niet alleen met kennis,<br />

maar ook door middel van korting op de erfpachtcanon<br />

voor boeren. Financiële prikkels werken nu eenmaal.”<br />

Tweede speerpunt is financiële zelfredzaamheid,<br />

een onderwerp dat De Swart nauw aan het hart gaat.<br />

Zelf begeleidt ze als vrijwilliger al vijftien jaar mensen<br />

met schulden. “De coronatijd heeft alleen maar benadrukt<br />

hoe omvangrijk dit probleem is. Maar liefst één<br />

op de zes gezinnen in Nederland heeft schuldproblemen.<br />

Uit onderzoek blijkt dat kinderen uit dergelijke<br />

gezinnen een veel grotere kans hebben om later zelf in<br />

financiële problemen te komen. Wij focussen ons op<br />

onze vestigingsstad Utrecht. We begeleiden mensen<br />

met schulden – veel van onze medewerkers zijn hier als<br />

vrijwilliger actief in – en stimuleren het terugdringen<br />

van laaggeletterdheid. Ook vragen we aandacht voor de<br />

gevolgen van echtscheiding voor vrouwen. Slechts één<br />

procent van de mannen gaat er na een scheiding financieel<br />

op achteruit, terwijl dit geldt voor 25 procent van<br />

de vrouwen. Samen met voormalig minister Ingrid van<br />

Engelshoven heb ik er eerder al voor gepleit dat mediators<br />

hier veel meer aandacht aan besteden.”<br />

Derde speerpunt is duurzame inzetbaarheid, wat onder<br />

meer wordt gestimuleerd met het fitnessprogramma<br />

Vitality, waaraan ook niet bij a.s.r.-verzekerden een<br />

jaar gratis aan mee kunnen doen. “Groot probleem is het<br />

aantal burn-out klachten in Nederland. Maar liefst 1,3<br />

miljoen mensen hebben te maken met burn-out gerelateerde<br />

klachten. Wij helpen organisaties onder meer met<br />

informatie om dergelijke klachten zo snel mogelijk te<br />

herkennen en bespreekbaar te maken. Het leeft enorm.<br />

Op onze site konden mensen een burn-outtest doen en<br />

die is heel veel ingevuld. Het is net als bij schulden; hoe<br />

eerder je erbij bent, hoe meer je kunt voorkomen.” n<br />

ADVERTENTIE


JONG MANAGEMENT ADFIZ<br />

Adviseurs van<br />

de toekomst<br />

ADFIZ HEEFT EEN LANGE HISTORIE OM DE GENERATIE ONDERNEMERS<br />

EN MANAGERS VAN DE TOEKOMST BIJ ELKAAR TE BRENGEN. DE<br />

GROEP ‘ONDER VEERTIG’ HEEFT DE SPECIALE AANDACHT VAN DE<br />

BRANCHEVERENIGING, EN ONTMOET ELKAAR REGELMATIG TIJDENS DE<br />

JONG MANAGEMENT BIJEENKOMSTEN. NIEUWE GENERATIES HEBBEN<br />

NIEUWE INZICHTEN, NIEUWE WAARDEN, NIEUWE UITDAGINGEN EN<br />

NIEUWE OPLOSSINGEN. ALLEN PRIMA REDENEN OM ZE ALS GROEP<br />

EEN PLATFORM EN NADRUKKELIJKE STEM TE GEVEN.<br />

TEKST MELISSA VERHAAG, COMMUNICATIEADVISEUR ADFIZ<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 21


JONG MANAGEMENT ADFIZ<br />

En ook nu zit de markt in een bijzonder<br />

tijdsgewricht. De beroepsgroep is behoorlijk<br />

vergrijsd (40 procent is ouder<br />

dan 50 jaar), en een groot deel van de<br />

huidige ondernemers staat op het punt<br />

met pensioen te gaan of is actief bezig<br />

met vragen over bedrijfsopvolging of<br />

verkoop om de continuïteit voor zijn klanten te waarborgen.<br />

De toegenomen consolidatie is mede hiervan<br />

een gevolg.<br />

Tegelijk zie je de digitalisering zich verder ontwikkelen<br />

en betreedt de digitale generatie Z de advies- en<br />

arbeidsmarkt, met een eigen set gewoonten, normen en<br />

waarden. En in het digitale geweld zie je ook wel stakeholders<br />

opstaan die naar de adviseur kijken als de man<br />

of vrouw die nog echt persoonlijk contact heeft met<br />

klanten. Daardoor wordt de adviseur vaker genoemd als<br />

het gaat om grote maatschappelijke vraagstukken als<br />

duurzame ontwikkeling, woningmarkt, financiële fitheid,<br />

duurzame inzetbaarheid en activering van consumenten.<br />

Onderwerpen genoeg kortom om als jonge<br />

managers in financiële dienstverlening met elkaar in<br />

gesprek te gaan.<br />

STEM IN MEERJARENPLAN<br />

In 2019 was dit voor Adfiz reden om Jong Management<br />

ook te betrekken bij de visievorming voor het nieuwe<br />

Meerjarenplan 2021–2023. Tijdens het programma<br />

voor de viering van het 110-jarig bestaan werd voor het<br />

eerst een strategiesessie tussen het bestuur en de jonge<br />

managers belegd met als thema ‘de branche in 2040’.<br />

Centraal stond de vraag van het bestuur: jongens, jullie<br />

hebben de toekomst in onze sector, jullie verdienen<br />

over 20 jaar nog steeds je brood met financiële dienstverlening,<br />

wat zijn de thema’s die de komende jaren<br />

centraal moeten staan.<br />

Veel onderwerpen die die dag voorbij kwamen kregen<br />

een voorname plek in het meerjarenplan van Adfiz.<br />

Digitalisering en innovatie springt er uiteraard uit.<br />

Het is een onderwerp dat met grote regelmaat terug-<br />

Jonge manager aan het woord<br />

SAMEN NAAR EEN HOGER NIVEAU<br />

Ik vind het belangrijk om met jonge vakgenoten na te denken<br />

over hoe we ons bedrijf vormgeven. We leven in een dynamische<br />

tijd. De samenleving verandert, de woningmarkt staat onder<br />

druk, het is lastig om goede mensen te vinden, veel assurantiekantoren<br />

worden overgenomen. Het is fijn om met elkaar te<br />

sparren over hoe we de toekomst tegemoet treden. Wat ik ook<br />

merk is nu we een aantal jaren onderweg zijn, dat er ook meer<br />

een band ontstaat tussen de ‘vaste kern’ van aanwezigen.<br />

Jong Management vervult voor mij ook meerwaarde omdat<br />

ik denk dat een hypotheek-/assurantiekantoor best wel een<br />

uniek soort onderneming is, die je niet zomaar kunt vergelijken<br />

met een winkel of een autogarage. Bij Jong Management tref ik<br />

mensen uit het vak aan die snappen hoe het werkt in een bepaald<br />

bedrijf. En wat ik ook mooi vind is dat er bij Jong Management<br />

ook veel jonge managers zijn die net als ik het bedrijf van<br />

hun vader (en/of moeder) overgenomen hebben of over gaan<br />

nemen. Deze jonge managers zijn nog weer anders betrokken<br />

op de onderneming.<br />

Door te sparren tillen we elkaar naar een hoger niveau. Een<br />

ander kan je soms net op andere gedachten brengen of buiten<br />

kaders laten kijken. Je hoeft hierdoor niet altijd zelf het wiel uit<br />

te vinden. Als voorbeeld: als ik op zoek ben naar andere assurantiesoftware,<br />

kan ik alle software zelf gaan uitproberen of ik<br />

leg mijn oor te luister bij collega-adviseurs.<br />

Henk Mulderij jr. (Henk Mulderij Financieel<br />

Advieskantoor): ‘Oor bij collega’s te luisteren leggen.’<br />

<strong>22</strong> | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


JONG MANAGEMENT ADFIZ<br />

komt tijdens bijeenkomsten. Zoals bijvoorbeeld tijdens<br />

de themabijeenkomst over cybersecurity, maar vooral<br />

ook tijdens de informele gesprekken na afloop van het<br />

inhoudelijk programma. Welke keuzes maak jij in de digitalisering<br />

van je kantoor, welke ervaring heb jij met<br />

pakket A, hoe krijg jij je mensen mee, het zijn terugkerende<br />

vragen waar veel over gespard wordt.<br />

VAN ELKAAR LEREN<br />

De uitdagingen voor de arbeidsmarkt zijn een ander<br />

thema dat mede door Jong Management is geagendeerd.<br />

De rol en daarmee de belangrijkste vaardigheden<br />

van adviseurs zijn aan het veranderen. Welk<br />

profiel heeft de adviseur van de toekomst? Maar ook:<br />

hoe blijven we jonge klanten aan ons binden als we<br />

er onvoldoende in slagen jong talent voor de branche<br />

te interesseren? Dat juist jonge managers hierover<br />

in gesprek gaan, elkaar uitdagen en inspireren<br />

en mede het gezicht van de sector worden kan hieraan<br />

bijdragen.<br />

BIJEENKOMSTEN<br />

De bijeenkomsten van Jong Management versterken<br />

de innovatiekracht van de vereniging en van de sector.<br />

Het zijn gelegenheden waar professionals van de<br />

nieuwe generatie samenkomen en met elkaar kunnen<br />

sparren over vraagstukken. De bijeenkomsten bevatten<br />

een inhoudelijk element en een informeel element.<br />

Het inhoudelijk element is soms strategisch, soms praktisch,<br />

en alles wat daar tussenin zit. Eerdere bijeenkomsten<br />

stonden bijvoorbeeld in het teken van uiteenlopende<br />

onderwerpen als familiebedrijven, de lobby in Den<br />

Haag, cybersecurity, timemanagement en rondleidingen<br />

door De Nederlandsche Bank en de Tweede Kamer. Het<br />

inhoudelijke programma wordt altijd gecombineerd met<br />

een borrel en/of een etentje om ook op een informele<br />

manier met elkaar bij te praten en de banden onderling<br />

te versterken. Steeds opnieuw blijkt dat de adviseurs<br />

die ernaar toekomen tegen gelijksoortige vraagstukken<br />

aanlopen. En dat toont maar weer eens aan hoe nuttig<br />

het is elkaar te begrijpen en elkaars taal te spreken. n<br />

Jonge manager aan het woord<br />

Cees de Graaf (Overbeeke): ‘Kennisverrijking.’<br />

TIPS & TRICKS<br />

Een aantal jaren geleden werd ik door mijn collega<br />

Remi van Oosten geattendeerd op Jong Management<br />

van Adfiz. Hij overtuigde me vrijwel gelijk en sinds die<br />

tijd bezoeken we vrijwel altijd samen de bijeenkomsten<br />

van Jong Management. Remi in de rol van Teamleider<br />

zakelijk en ik in de rol van Teamleider particulier.<br />

Naast de gezellige sfeer is het natuurlijk fantastisch om met<br />

een groep generatiegenoten vraagstukken en thema’s binnen<br />

onze branche te bediscussiëren. Denk daarbij aan thema’s als<br />

risicomanagement, de adviseur van de toekomst, cyber, etcetera.<br />

Ik herinner me nog de bijeenkomst van Jong Management<br />

over timemanagement. Deze bijeenkomst was georganiseerd<br />

bij a.s.r. en was voor mij persoonlijk erg interessant. Zo interessant<br />

dat ik veel tips & tricks heb toegepast binnen ons bedrijf<br />

waardoor planmatig werken binnen ons bedrijf echt een thema<br />

is geworden.<br />

Verder is de sfeer ernaar om op een laagdrempelige manier<br />

met elkaar in gesprek te gaan. Je spreekt jonge managers, maar<br />

ook jonge ondernemers. Ik ben van mening dat die combinatie<br />

van rollen elkaar versterkt. Ik vind het van toegevoegde waarde<br />

om in die setting ook praktische vraagstukken te bespreken die<br />

vandaag de dag spelen bij je kantoor. Zo had ik tijdens de vorige<br />

bijeenkomst een gesprek met een jonge ondernemer over het efficiënt<br />

laten verlopen van een inventarisatie- en nazorgtraject<br />

en dan met name de rol die je CRM-pakket daarin speelt samen<br />

met andere software.<br />

Het is denk ik wel duidelijk dat Jong Management echt<br />

meerwaarde voor mij heeft. Het verrijkt mijn kennis en het<br />

draagt ook bij aan mijn netwerk. Verder vind ik het fijn dat je bij<br />

Adfiz ook je voorkeuren kunt aangeven voor thema’s en sprekers<br />

al moet ik aangeven dat Adfiz dit vaak prima zelf invult.<br />

Wel zie ik bij de bijeenkomsten vaak dezelfde gezichten. Dat<br />

is natuurlijk prima, maar het zou ook goed zijn om weer nieuwe<br />

jonge managers en ondernemers te ontmoeten. Ik kijk er naar uit!<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 23


NIEUWKOMERS EN DOORSTROMERS<br />

Een frisse blik<br />

op het adviesvak<br />

IN DE RUBRIEK NIEUWKOMERS EN DOORSTARTERS BESTEEDT <strong>VVP</strong> AANDACHT AAN<br />

ADVIESBEDRIJVEN DIE (VRIJ) RECENT ZIJN GESTART. DIT OM HUN VISIE OP DE MARKT TE<br />

LEREN KENNEN EN MEER TE WETEN OVER HUN ONDERNEMERSCHAP. BOVENDIEN WILLEN<br />

WE DE VERNIEUWING/DE ANDERE KIJK OP ADVISEREN, MEER AAN HET WOORD LATEN, JUIST<br />

OM TE LATEN ZIEN HOE AANTREKKELIJK ONZE BEDRIJFSTAK KAN ZIJN. IN <strong>VVP</strong> 1 WAREN<br />

DIT JEFFREY HEESEN EN RANDY HEIJNEN (IN-STAET), PIETER MACLEAN (WOONWENS<br />

HYPOTHEKEN) EN DICK BOEREBOOM (BOEREBOOM ADVIESGROEP). IN <strong>VVP</strong> 2: STEPHANIA<br />

AMMERLAAN-BEEKE (STEPHANIA FINANCE), TIM KLERX (KLERX FINANCIEEL ADVIES) EN<br />

STEPHAN WILDERBEEK (PASSIE VOOR FINANCIEEL ADVIES). EN IN DEZE EDITIE: JACCO<br />

HOFLAND VAN DE RISICO STRATEEG EN LINDA VAN LOON VAN HELDER HYPOTHEEKADVIES.<br />

SAMENSTELLING WILLEM VREESWIJK<br />

“De Risico Strateeg ontzorgt en brengt inzicht in complexe<br />

risicovraagstukken en het verzekeren daarvan.<br />

Mijn motto ‘verzeker je beter’ vormt hierbij het uitgangspunt”,<br />

zegt Jacco Hofland van De Risico Strateeg<br />

uit Wervershoof.<br />

Verzeker je beter!<br />

Jacco Hofland (49) is getrouwd met Alexandra en<br />

woont samen met hun twee tienerdochters in Wervershoof,<br />

een klein plaatsje in West-Friesland. “Vorig<br />

jaar ben ik gestart met mijn bedrijf De Risico Strateeg.<br />

Als onafhankelijk risico- en verzekeringsadviseur richt ik<br />

24 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


NIEUWKOMERS EN DOORSTROMERS<br />

mij op MKB en ZZP. In mijn eerdere functies als adviseur<br />

en accountmanager – bij onder andere een intermediair,<br />

RVS en Nationale-Nederlanden – heb ik mij gespecialiseerd<br />

in zakelijk verzekeren, verzuim en inkomen.”<br />

“Zonder portefeuille en met veel kennis en ervaring<br />

ben ik het avontuur aangegaan. Mijn vrouw biedt mij<br />

ondersteuning op het gebied van social media en is een<br />

van mijn sparringpartners.”<br />

“Na wederom een reorganisatie bij NN was het tijd<br />

voor iets anders. Midden in de coronatijd solliciteren,<br />

was geen makkelijke opdracht. Werkgevers waren afwachtend<br />

of op zoek naar ‘het schaap met vijf poten’.<br />

Hierdoor ontstond het idee om voor mijzelf te beginnen.<br />

Uiteindelijk heb ik een ondernemersplan geschreven<br />

en onderzocht waar mijn kansen lagen. Wat mij<br />

vooral opviel, is dat banken en verzekeraars zich terugtrokken<br />

uit de regio en lokale adviseurs werden opgeslokt<br />

door grote partijen. De klant raakt hierdoor zijn<br />

vaste aanspreekpunt kwijt en moet veel zaken zelf regelen.<br />

Daarnaast zijn er in mijn regio weinig kantoren<br />

die zich specifiek richten op de zakelijke markt. Zonder<br />

klantenbestand is dat wel even spannend omdat je niet<br />

weet hoe dat uitpakt. Ik ben er echter van overtuigd dat<br />

een grote groep ondernemers een adviesbehoefte heeft.<br />

Daarbij speelt persoonlijk contact en service een grote<br />

rol. Na de eerste klant ging het balletje rollen. Door<br />

lokaal netwerken en vooral mond-tot-mond reclame<br />

groeit mijn klantenkring gestaag.”<br />

SPECIALISATIE<br />

Jacco koos bewust voor specialisatie in zakelijk verzekeren,<br />

verzuim en inkomen. “Daarbij werk ik nauw samen<br />

met adviseurs die zijn gespecialiseerd in andere vakgebieden.<br />

Het samen ondernemen en het uitwisselen van<br />

elkaars expertise geeft enorm veel energie.”<br />

Hij koos echter niet voor een bepaalde niche. “Gezien<br />

mijn brede interesse, kennis en ervaring wil ik mijzelf<br />

niet vastpinnen op een niche. Iedere branche en<br />

onderneming kent zijn eigen risico’s en verzekeringsoplossingen.<br />

Dit maakt het werk ook zo dynamisch en<br />

aantrekkelijk.”<br />

Belangrijkste uitdagingen zitten voor Jacco in groei<br />

en de bijbehorende administratieve werkzaamheden.<br />

“Persoonlijk contact is een kernwaarde van De Risico<br />

Strateeg. Hierin wil ik geen concessies doen. Dit houdt<br />

wellicht in dat ik op termijn personeel zal aannemen.”<br />

SOCIAL MEDIA<br />

De Risico Strateeg zet in op zichtbaarheid op social media.<br />

“Het valt mij op hoe weinig kantoren en adviseurs<br />

hier gebruik van maken. Zelfs de grotere advieskantoren<br />

zie ik bijna niet voorbij komen op LinkedIn. Zichtbaarheid<br />

van je bedrijf is iets waar je continu mee bezig<br />

Jacco Hofland:<br />

‘Bewust actief op social media.’<br />

moet zijn, anders raak je uit beeld. Iedere week plaats ik<br />

iets over een thema dat mij bezighoudt en als het even<br />

kan met een leuke kwinkslag.”<br />

Jacco maakt binnenkort de overstap naar een nieuw<br />

CRM-systeem. “Hiermee gaan processen gemakkelijker<br />

verlopen en kan ik meer sturen op data. Dit komt de<br />

klant ten goede. In de toekomst komt er zeker een app<br />

waar mijn klanten direct hun informatie kunnen inzien.”<br />

“Klanten komen bij mij voor maatwerk. Dat is de<br />

meerwaarde van advieskantoren. Bij de meeste maatschappijen<br />

zie je een standaardisering en verdere digitalisering.<br />

Vroeger had ik hier dagelijks mee te maken.<br />

Als zelfstandig adviseur ervaar ik nu de impact hiervan.<br />

Geen bedrijf is standaard. De meeste ondernemers beginnen<br />

met nieuwe ideeën waar een verzekeraar geen<br />

panklare oplossing voor heeft. In de praktijk is elk bedrijf<br />

nét even anders ingericht. Soms moet ik praten als<br />

Brugman om een risico verzekerd te krijgen. Vanuit de<br />

verzekeraar snap ik het wel, maatwerk is duur. Gelukkig<br />

zie ik bij veel maatschappijen ook positieve ontwikkelingen<br />

op dit gebied en wordt er meer ingezet op de dialoog.<br />

In overleg is er dan meer mogelijk.”<br />

Over vijf jaar zou De Risico Strateeg een begrip in de<br />

regio moeten zijn. “En wie weet, De Risico Strateeg in<br />

elke regio, met lokale adviseurs door het hele land onder<br />

de vlag van De Risico Strateeg. Dat zou gaaf zijn!” n<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 25


NIEUWKOMERS EN DOORSTROMERS<br />

Met oog voor de mens achter de vraag<br />

“Mijn laatste werkgever was een grote bank waarbij<br />

de focus op het aantal afspraken en snelheid lag.<br />

Dit ging me steeds meer tegenstaan en daarom ben ik<br />

gestart als zelfstandig adviseur. Ik wil er zijn voor de<br />

klant, weten wat zijn of haar interesses zijn, hoe ze in<br />

het leven staan, want alleen dan kan ik een goed advies<br />

geven”, aldus Linda van Loon (42) van Helder Hypotheekadvies<br />

uit Dongen.<br />

Linda woont samen met haar man en twee zoontjes<br />

in Dongen. Na twintig jaar ervaring in de financiële<br />

dienstverlening, waarvan tien jaar in de hypotheekbranche,<br />

besloot ze in 2020 dat het tijd was om zelfstandig<br />

aan de slag te gaan. “Ik wilde op mijn eigen manier<br />

adviseren. Met oog voor de mensen achter de vraag,<br />

korte lijntjes, persoonlijk, betrokken en vooral tijd voor<br />

de klant.”<br />

Linda maakt sinds vorig jaar gebruik van een binnendienst<br />

zodat ze administratieve taken uit handen<br />

kan geven en de focus op het contact met haar klanten<br />

kan behouden. “Daarnaast heb ik een team deskundigen<br />

zoals een makelaar, notaris, fiscalist en mediator<br />

om me heen verzameld, wat prettig samenwerken is.”<br />

KANSEN<br />

Het begin was spannend. “Ik zou namelijk in april 2020<br />

van start gaan en in maart kwam de lockdown. Niemand<br />

wist nog waar het naartoe zou gaan, maar de<br />

vooruitzichten waren niet positief. Inmiddels weten we<br />

allemaal dat het voor de hypotheekmarkt geen nadelige<br />

gevolgen heeft gehad, integendeel.”<br />

Linda richt zich niet echt op een nichemarkt. “Ik richt<br />

me op de particuliere woonmarkt en die is natuurlijk<br />

heel breed met starters, doorstromers, oversluiters, verzilverhypotheken,<br />

hypotheekverhogingen en scheidingen.”<br />

UITDAGING<br />

“De balans tussen werk en privé is een persoonlijke uitdaging.<br />

Ik ben dan ook altijd op zoek naar mogelijkheden<br />

om mijn werkzaamheden efficiënter in te kunnen<br />

vullen. Digitaliseren speelt hierbij een grote rol.”<br />

Klanten moeten weten dat Linda er voor hen is. “Korte<br />

lijntjes, aandacht, heldere uitleg en transparantie. Ik<br />

ga voor een duurzame klantrelatie en blijf de klant dan<br />

ook tijdens de looptijd van zijn hypotheek volgen.”<br />

Voor Linda biedt de huidige wet- en regelgeving<br />

genoeg ruimte voor ondernemerschap. “Wel liggen er<br />

soms behoorlijke uitdagingen. Maar die ga ik graag aan.<br />

De maatwerkhypotheek wordt op dit moment kritisch<br />

onder de loep genomen. Hier zullen ongetwijfeld verbeterpunten<br />

liggen, maar als de mogelijkheden drastisch<br />

worden ingeperkt, baart me dat zorgen. Juist in<br />

de maatwerkhypotheek kun je het onderscheid maken<br />

voor de klant.”<br />

DIGITALISERING<br />

“Digitaliseren is belangrijk. Ik investeer veel tijd in het<br />

uitzoeken van verbetermogelijkheden in processen als<br />

in klantbeheer. Investeren in digitalisering is noodzakelijk,<br />

want zonder digitaliseren raak je het overzicht<br />

op processen kwijt en het contact met je klant. Door te<br />

investeren in digitalisering kun je als bedrijf groeien,<br />

kan ik processen beter managen en mijn klanten meenemen<br />

in het proces. Dit is een continu proces. Goede<br />

communicatie is één van de speerpunten van mijn bedrijf.<br />

Digitalisering helpt mij hierin om klantverwachtingen<br />

te kunnen overtreffen.”<br />

Linda van Loon: ‘Verbeteren<br />

kan alleen door digitalisering.’<br />

TOEKOMST<br />

Over een paar jaar wil Linda graag in zee met een zakelijke<br />

partner. “Iemand die mijn visie deelt. Aan de ene<br />

kant vind ik het heerlijk om alles zelf te mogen bepalen,<br />

maar ik merk ook wel dat de druk hoog is. Samen ben je<br />

niet alleen sterker maar je houdt elkaar ook scherp.” n<br />

26 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


<strong>VVP</strong><br />

kennis event<br />

Inkomen!<br />

MARKTUPDATE MET:<br />

JANTHONY WIELINK (ENKWEST)<br />

COSMAS BLAAUW (SHAREPEOPLE)<br />

ANNEMIEKE POSTEMA (RADI AOV/AOVDOKTER)<br />

DINSDAGMIDDAG<br />

13 SEPTEMBER 20<strong>22</strong><br />

13.30 – 17.30<br />

VAN DER VALK HOUTEN<br />

<strong>VVP</strong> organiseert dinsdagmiddag 13 september 20<strong>22</strong> het Kennisevent Inkomen.<br />

Adviseurs worden in één middag door Janthony Wielink (Enkwest) bijgepraat<br />

over de ontwikkelingen op het gebied van Inkomen en Verzuim, Cosmas<br />

Blaauw belicht de bijzondere benadering van SharePeople en Annemieke<br />

Postema geeft inzicht in doelstellingen en missie van RADI AOV, een nieuwe<br />

belangenvereniging voor aov-adviseurs.<br />

Er liggen nog uitdagingen genoeg op het vlak van Inkomen en Verzuim.<br />

Het ziekteverzuim is omhooggevlogen, wat te doen om weer grip op het<br />

verzuim te krijgen? Long COVID, wat richt dat aan in de verzuimportefeuille?<br />

De verplichte AOV voor zelfstandigen, hoe staat het daarmee? Duurzame<br />

inzetbaarheid, iedereen is het erover eens dat dit belangrijk is. Maar hoe er<br />

handen en voeten aan te geven? De MKB verzuim-ontzorg-verzekering, heeft<br />

zij nog toekomst of is het momentum door corona gemist? Hybride werken,<br />

een blijvertje? Hoe staat het met de kabinetsplannen op de middellange (SER)<br />

en lange termijn (Borstlap)?<br />

Kosten: <strong>22</strong>5 euro exclusief btw,<br />

25 procent korting voor<br />

<strong>VVP</strong>-abonnees en Adfiz-leden<br />

Zomaar wat van de onderwerpen van de middag.<br />

Verdieping vindt plaats in praktijkgerichte sessies van onze kennispartners.<br />

Informatie en aanmeldingen:<br />

www.themainkomen.vvp<strong>online</strong>.nl


SAMEN BETROKKEN<br />

Financieel adviseurs staan midden in de samenleving.<br />

Deze Local Hero’s zijn een vraagbaak voor<br />

verzekeringen, hypotheken en andere geldzaken,<br />

plaatsen hun klanten op nummer één en zijn<br />

maatschappelijk betrokken in hun omgeving. <strong>VVP</strong> zet<br />

samen met Nh1816 verzekeringen het advieskantoor<br />

in de schijnwerpers. Dit keer Niesten Assurantiën &<br />

Hypotheken. Samen betrokken bij de samenleving.<br />

TEKST MARTIN NEYT | BEELD DIEDERIK VAN DER LAAN<br />

De meeste mensen buiten Noord-Holland<br />

kennen De Goorn niet, maar het naburige<br />

Avenhorn wel. Dat heeft met de filemeldingen<br />

te maken. De Goorn is een dorp in<br />

een prachtig polderlandschap met talloze<br />

sloten en vaarten. Het water vervulde altijd een belangrijke<br />

rol bij vervoer. Zo werden de kolen vanaf het land<br />

op stalen schuiten geladen en naar de zuurkoolfabriek,<br />

die hier lange tijd was gevestigd, getransporteerd. De<br />

inwoner van De Goorn is een echte West-Fries, nuchter,<br />

maar met warme gevoelens voor zijn of haar omgeving.<br />

Bij feesten en evenementen kom je altijd het hele dorp<br />

tegen. Iedereen doet mee.<br />

Die saamhorigheid zag je recent ook bij Hollen voor<br />

Hannes, een loopevenement om geld in te zamelen<br />

voor onderzoek naar weke-delenkanker. Hannes Paauw<br />

was mijn buurjongen, hij is enkele maanden geleden<br />

overleden aan deze slopende, zeldzame ziekte. In februari<br />

holden familie, vrienden, streekgenoten en ook betrokken<br />

mensen in andere delen van het land, acht kilometer<br />

voor Hannes. Wij hebben samen met Nh1816<br />

de inzamelingsactie ondersteund. Uiteraard heeft ons<br />

kantoor mee gerend. Het streefbedrag van 3.000 euro<br />

werd ruimschoots overtroffen, we zamelden met het<br />

evenement bijna 40.000 euro in. Hannes heeft er helaas<br />

zelf niets meer aan, maar we hopen dat het bedrag<br />

bijdraagt aan de genezing van anderen.<br />

Verenigingen zijn het kloppend hart van de samenleving.<br />

Ze draaien veelal op vrijwilligers. We steunen<br />

dan ook alle clubs die een lokale bijdrage leveren. Natuurlijk<br />

sportclubs, maar ook de brassband, toneelvereniging<br />

en het huttendorp, waar basisschoolkinderen<br />

in de zomervakantie de mooiste stulpjes bouwen. Dit is<br />

een fijne omgeving om te leven en te werken. We willen<br />

hier dan ook blijven. In 2003 hebben we twee portefeuilles<br />

in verschillende delen van Noord-Holland<br />

Noord overgenomen en sindsdien is ons kantoor zelfstandig<br />

verder gegroeid. We zijn een familiebedrijf, ik<br />

heb het kantoor vanaf 2008 geleidelijk van mijn ouders<br />

overgenomen. Onlangs hebben we er een RegioBankfunctie<br />

bij gekregen en die levert veel nieuwe aanloop<br />

op. Mensen uit grotere plaatsen als Schagen komen<br />

hier langs, blij dat ze weer bij een bankkantoor terecht<br />

kunnen.<br />

Direct contact en persoonlijke service zijn pluspunten<br />

ten opzichte van direct writers. Korte lijnen! Er lopen<br />

soms klanten binnen om meteen hun schade te<br />

regelen. Zijn ze naar de supermarkt gereden, klein ongeluk<br />

op de parkeerplaats en meteen door naar Niesten<br />

om het netjes af te handelen. Wel zo makkelijk. Probeer<br />

dat eens bij een direct writer. Die korte lijnen zie je ook<br />

bij Nh1816. Als ik ze bel, is het van: hé Patrick, hoe is het<br />

in De Goorn? Bij veel andere maatschappijen vragen ze<br />

eerst om je tussenpersoonnummer.<br />

Wij vinden dat goed advies persoonlijk advies is.<br />

Klanten worden pas echt geholpen met advisering en<br />

producten die perfect passen bij hun situatie. En we<br />

willen er zeker van zijn dat alles na enkele jaren nog<br />

steeds klopt, vandaar dat we klanten elke drie jaar benaderen<br />

voor een servicebezoek. Er kan in die tijd veel<br />

zijn veranderd. Maar ook als dat niet het geval is, krijgen<br />

mensen een gerust gevoel: alles is weer gecheckt.<br />

Adviseren is niet verkopen, het is voor je klanten zorgen.<br />

De komende jaren willen we daar kwalitatief verder<br />

in groeien. Natuurlijk hoort daar ook digitale ontwikkeling<br />

bij, zoals een <strong>online</strong> ‘mijn-dossier-functie’<br />

voor klanten. Maar altijd ter ondersteuning van onze<br />

service, nooit als vervanging. n<br />

Patrick Niesten in het kenmerkende polderlandschap<br />

van De Goorn (Noord-Holland)<br />

28 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


SAMEN BETROKKEN<br />

TROTS<br />

OP WELKE SCHADE-AFHANDELING<br />

KIJK JE MET TROTS TERUG?<br />

De meest emotionele schadetrajecten<br />

blijven je bij. Zoals een noodlottig ongeval<br />

van een klant en de afwikkeling<br />

van de schadevergoeding voor zijn gezin.<br />

Je kunt geen prijs plakken op leed<br />

en op het wegvallen van mensen, maar<br />

we kunnen wél proberen zaken goed te<br />

regelen voor de nabestaanden. En daar<br />

slaagden we in dit geval in, samen met<br />

Nh1816. Een andere zaak speelde zich<br />

zo’n vijftien jaar geleden af: het afbranden<br />

van een woonboerderij. De schade<br />

bedroeg een half miljoen euro en deze is<br />

netjes uitgekeerd. Als je tot zulke oplossingen<br />

kunt komen, heb je klanten voor<br />

het leven.<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 29


PURPOSE<br />

VRIJWEL GEEN DAG GAAT VOORBIJ ZONDER<br />

BERICHT OVER HET WONINGTEKORT.<br />

TERECHT, HET IS EEN VERLAMMEND<br />

PROBLEEM IN NEDERLAND. OM DAAR IETS<br />

AAN TE DOEN WIL WOONMINISTER HUGO<br />

DE JONGE VANAF 2024 IEDER JAAR 100.000<br />

WONINGEN BOUWEN. IS DAT REALISTISCH<br />

OF NIET MEER DAN EEN MOOIE DROOM?<br />

TEKST HERGEN DUTRIEUX, VIISI HYPOTHEKEN<br />

Geschreven op persoonlijke titel<br />

Dat we woningen tekortkomen in Nederland,<br />

daarvan is iedereen – niet alleen<br />

starters - zich wel bewust. Hoe<br />

groot het huidige tekort is becijferde<br />

ABF Research vorig jaar; het gaat om<br />

zo’n 279.000 stuks. De nieuwbouwproductie<br />

schommelt al enige jaren<br />

rond de 70.000 woningen. Naar verwachting wordt dat<br />

aantal ook in 20<strong>22</strong> gehaald. Klinkt best indrukwekkend,<br />

70.000 nieuwe woningen, maar het moeten er meer<br />

worden. Veel meer.<br />

‘Jarenlang defect<br />

beleid kun je niet<br />

zomaar in een paar<br />

jaar omdraaien’<br />

Om de compleet oververhitte woningmarkt af te laten<br />

koelen wil woonminister Hugo de Jonge vanaf 2024 ieder<br />

jaar 100.000 woningen laten bouwen. Dat staat in<br />

het Nationaal Bouwplan dat het kabinet dit voorjaar<br />

presenteerde. Ten minste twee derde hiervan moet uit<br />

betaalbare huur- en koopwoningen bestaan. Dit zou het<br />

probleem moeten oplossen. Stel genoeg middelen beschikbaar<br />

en het gaat lukken. Lijkt een logische redenering<br />

en een voortvarend plan van aanpak. Ik vraag mij<br />

echter af hoe haalbaar dat aantal van 100.000 woningen<br />

is. De volgende drie dwarsliggers kunnen de plannen<br />

doen mislukken:<br />

1. DEFECTE GRONDMARKT<br />

Om te kunnen bouwen heb je uiteraard grond nodig, en<br />

dan liefst op een locatie waar mensen willen wonen.<br />

Aan de randen van (groeiende) steden heb je grotere<br />

bouwlocaties nodig om de doelstellingen te kunnen halen.<br />

De afgelopen decennia was het beleid van de politiek:<br />

minder overheid, meer markt. Strategisch gelegen<br />

grond kwam daardoor steeds meer in bezit van speculanten.<br />

Bekend fenomeen is dat partijen gokken op toe-<br />

30 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


PURPOSE<br />

100.000 woningen<br />

per jaar? Dream on…<br />

komstige waardestijgingen van grond. Grondprijzen<br />

zijn immers gekoppeld aan de waarde van koophuizen.<br />

Daarnaast lijkt er volgens Hoogleraar Gebiedsontwikkeling<br />

Erwin van der Krabben sprake te zijn van lokale<br />

monopolies. In opdracht van de Autoriteit Consument<br />

& Markt onderzoekt hij de rol van ontwikkelingen<br />

op de grondmarkt in het achterblijven van de Nederlandse<br />

woningbouw. Wat blijkt: de geschikte bouwgrond<br />

is vaak in handen van een of twee projectontwikkelaars.<br />

In het Financieele Dagblad vertelt Van der Krabben<br />

dat onderhandelingen over bouwprojecten tussen<br />

gemeenten en projectontwikkelaars vaak moeizaam<br />

verlopen. Grondexploitatie kan daardoor zelfs in tijden<br />

van torenhoge prijzen toch niet uit. Daar komt bij dat eigenaren<br />

van de bouwgrond juridisch goed beschermd<br />

zijn. Je kunt ze niet dwingen te bouwen of onteigenen.<br />

Van der Krabben noemt de grondmarkt zelfs ‘defect’.<br />

2. BOUWVERGUNNINGEN EN STIKSTOF<br />

Het bouwen van woningen is een langdurig traject. Het<br />

plannen en ontwerpen van een project, het regelen van<br />

toestemming en de juiste vergunningen; het kost jaren.<br />

De langdurige procedures vormen een groot probleem.<br />

Het duurt momenteel tien jaar tot een bouwplan daadwerkelijk<br />

gerealiseerd is. Zeven jaar daarvan wordt besteed<br />

aan onder meer het regelen van vergunningen en<br />

het afhandelen van rechterlijke bezwaarprocedures bij<br />

de Raad van State.<br />

Die procedures moeten in de toekomst sneller en<br />

eenvoudiger verlopen, zo is de ambitie in het Nationaal<br />

Bouwplan. Een goed voornemen, maar de realiteit laat<br />

iets heel anders zien. Recent oordeelde een rechter nog<br />

dat de verlaging van de maximumsnelheid op de snelweg<br />

van 130 naar 100 kilometer per uur niet meer mag<br />

worden ingezet om elders meer stikstof uit te stoten (het<br />

creëren van zogeheten ‘stikstofruimte’). Daarmee staan<br />

de vergunningen voor tienduizenden woningen in één<br />

klap op de tocht. Het versoepelen van vergunningen en<br />

procedures lijkt dus eerder de andere kant op te gaan...<br />

3. PERSONEELSTEKORT IN DE BOUW<br />

Vraag het maar eens aan je buren die al zo lang hun uitbouw<br />

willen realiseren; op de korte termijn is er geen<br />

aannemer te vinden. Een kwart van de openstaande vacatures<br />

in de bouw wordt niet vervuld. Dit komt mede<br />

door de mismatch tussen waar werknemers wonen<br />

en waar de banen zijn. Ironisch: er zijn geen woningen<br />

voor de woningbouwers.<br />

Kunnen de bouwbedrijven dan niet gewoon meer<br />

mensen aannemen? Nee, daar zijn ze huiverig voor vanwege<br />

de onzekerheid rond eerdergenoemde vergunningen<br />

en procedures. Daar komt nog bij dat de prijzen<br />

voor grondstoffen en materialen momenteel keihard<br />

stijgen. Sommige bedrijven in de bouwsector stellen<br />

het werven van nieuw personeel daarom juist nu uit,<br />

terwijl ze het omgekeerde moeten doen. De huidige inflatie<br />

komt op een zeer beroerd moment voor de huizenmarkt<br />

en kan wel eens slecht uitpakken voor het<br />

mooie Nationaal Bouwplan.<br />

Kortom, ik zie de oververhitte woningmarkt de komende<br />

tijd waarschijnlijk niet afkoelen. Jarenlang defect beleid<br />

kun je niet zomaar in een paar jaar omdraaien. Er<br />

moet eerst aan de wortels iets veranderen; van grondpolitiek<br />

en onderwijs tot aan het klimaatbeleid. Pakken<br />

we die zaken niet grondig aan, dan kunnen we beter de<br />

bekende Aerosmith-hit nog eens draaien: ‘Dream on,<br />

dream on, dream until the dream comes true.’ n<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 31


Be the Change<br />

Het Fin- & Insurtech-event<br />

voor de adviessector<br />

Dinsdag 5 juli 20<strong>22</strong>, AFAS-theater Leusden<br />

Het <strong>VVP</strong> Innovatieplatform organiseert op 5 juli 20<strong>22</strong><br />

in samenwerking met de stichting Contactgroep Automatisering<br />

het VIP-event 'Be the change!', hét Fin-<br />

& Insurtech event voor de top van de financiële adviessector<br />

in Nederland.<br />

Deze grootschalige kennis-, netwerk- en inspiratiedag<br />

biedt een wervelend hoofdprogramma, presentaties<br />

van meer dan 30 verschillende fin- en insurtech<br />

bedrijven die een doorkijk geven naar de nieuwe<br />

mogelijkheden en toekomstige ontwikkelingen in de<br />

adviesmarkt en volop netwerkmogelijkheden. VIP is<br />

bestemd voor beslissers, management en directie van<br />

geldverstrekkers, verzekeraars, de volmachtmarkt, adviesketens<br />

en de topadvieskantoren van Nederland.<br />

De deelnemers krijgen op dit event uitgebreid de tijd<br />

om kennis te maken met alle innovaties en nieuwe<br />

toepassingen voor de financiële advieswereld.<br />

Het <strong>VVP</strong> Innovatie Platform (vvpinnovatieplatform.<br />

nl) is hét innovatieplatform voor de financiële<br />

adviessector in Nederland. Met verschillende sites<br />

(zoals VIP-hypotheken.nl en VIP-schade.nl), nieuwsbrieven,<br />

content, tools en een grootschalig event<br />

wil <strong>VVP</strong>, samen met een aantal partners, innovatie<br />

een boost geven in de financiële adviessector.


JARNO DUURSMA<br />

DE IMPACT VAN DE DIGITALE<br />

TECHNOLOGIE OP MENS EN BEDRIJF<br />

Jarno Duursma is onafhankelijk technologie-expert,<br />

publicist, onderzoeker en spreker<br />

op het gebied van digitale technologie.<br />

Duursma neemt de bezoekers mee naar de<br />

toekomstige impact van digitale technologie<br />

op bedrijf, mens en samenleving. Hij zet<br />

de trends in de advieswereld op een rij en geeft<br />

aan hoe financieel dienstverleners hierop in kunnen<br />

spelen. Duursma is to the point en met sterke<br />

casestudy’s zorgt hij voor nieuwe inzichten.<br />

Enno Wiertsema (Adfiz), Ron Gardenier (NVGA) en Richard Weurding<br />

(Verbond van Verzekeraars) gaan in gesprek met dagvoorzitter Boudewijn<br />

van Uden (a.s.r.) over de ontwikkelingen, trends, uitdagingen en<br />

aandachtspunten in de maatschappij en de impact hiervan op de<br />

advies- en verzekeringswereld. Michael Mackaaij (voorzitter Contactgroep<br />

Automatisering) geeft een overzicht van de belangrijkste<br />

innovatie-ontwikkelingen in de financiële advieswereld.<br />

WWW.VIPCONGRES.NL


CULTUUR<br />

BUILDING BRAVER CULTURES IS DIT JAAR<br />

HET THEMA VAN HET DIVEIN FESTIVAL,<br />

HET INTERNATIONALE DIVERSITY AND<br />

INCLUSION FESTIVAL VOOR DE INSURANCE<br />

SECTOR. WIFS IS DIT JAAR VOOR DERDE<br />

KEER DE TROTSE HOST VAN DIT FESTIVAL<br />

VOOR NEDERLAND. TOEN IK HET THEMA<br />

TOT MIJ DOOR LIET DRINGEN, BESEFTE<br />

IK DAT BUILDING BRAVER CULTURES EEN<br />

BELANGRIJKE OPDRACHT IS VOOR ONS<br />

ALLEMAAL.<br />

TEKST MIRELLE VAN GEMERT, DIRECTEUR WIFS<br />

BEELD KRISTEL VAN HERPT<br />

Mirelle van Gemert:<br />

‘Samen werken aan<br />

braver cultures.’<br />

Want braver cultures gaat over<br />

moedig zijn. Moed hebben we<br />

nodig in tijden van verandering,<br />

verandering is hard nodig<br />

want de uitdagingen zijn<br />

groot in de huidige samenleving.<br />

Van klimaatcrisis tot woningnood,<br />

van gezondheid tot veiligheid en vrede. Dit<br />

vraagt moed, om het anders te doen en de verandering<br />

in te zetten.<br />

Dit vraagt ook van mij moed om vastberaden te zijn<br />

en mijn eigen morele kompas te volgen. Dit is niet altijd<br />

makkelijk en leidt soms tot tegendruk. Maar wanneer<br />

ik de moed vind, zet ik dingen in beweging en kan<br />

ik duidelijkheid creëren, zelfs in tijden van onzekerheid.<br />

Voor mij betekent het hebben van moed ook luisteren<br />

naar andere perspectieven, deze op waarde schatten en<br />

hier verantwoordelijkheid voor nemen.<br />

De combinatie van moed en compassie in de financiële<br />

sector is cruciaal. De financiële sector heeft namelijk<br />

zowel de macht en de kracht om echte verandering<br />

te initiëren. Verandering die noodzakelijk is om de<br />

maatschappij en de samenleving te verduurzamen, in<br />

de breedste zin van het woord.<br />

34 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


CULTUUR<br />

Meer moed in de<br />

financiële sector<br />

BALANS<br />

Braver cultures binnen de financiële sector betekent bewustwording<br />

van die belangrijke positie in de samenleving<br />

en de moed om een bijdrage te willen leveren aan<br />

de uitdagingen waar we nu als samenleving voor staan.<br />

Dit vraagt een andere attitude van financiële bedrijven,<br />

om zich op een andere manier te verhouden tot klanten,<br />

markten, het beschikbaar stellen van geld en het<br />

verdedigen van risico’s. Dit vraagt om gebalanceerd leiderschap<br />

met ruimte voor diversiteit en meerdere perspectieven.<br />

Gebalanceerd leiderschap betekent voor WIFS<br />

50/50. Niet alleen 50 procent mannen, 50 procent vrouwen,<br />

maar dat alle professionals in de financiële sector<br />

van hoog tot laag, zowel hun masculine – mannelijke<br />

– en feminiene – vrouwelijke – kwaliteiten kunnen én<br />

durven in te zetten. Dat deze waarden in balans zijn. Dit<br />

is de missie van WIFS.<br />

Soms is er gewoon daadkracht en power nodig,<br />

moet je snel doorpakken en beslissingen nemen. Maar<br />

soms is er juist ook meer belang bij de langetermijnvisie,<br />

verbinding opzoeken en compassie hebben met<br />

mensen, klanten en producten. Juist die 50/50 balans<br />

in zowel jezelf, je team en organisatie maakt dat je als<br />

sector en bedrijf het verschil kan maken in de samenleving.<br />

COMMUNITY<br />

Door een sterke community voor en door professionals,<br />

ondersteunen we onze leden en partners in de beweging<br />

naar 50/50. Dit doen we bijvoorbeeld door ons unieke<br />

leiderschapsprogramma voor changemakers. We zijn<br />

ontzettend trots dat dat we dit programma samen met<br />

de Red Zebra Group hebben ontwikkelt en uitvoeren.<br />

In dit programma leren de deelnemers ook echt<br />

vanuit de kracht en potentie die ze in zichzelf hebben te<br />

handelen, hoe ze dit beter kunnen inzetten in hun organisatie<br />

en bedrijf. Hoe ze die feminiene power, die vrouwelijke<br />

energie, in combinatie met die mannelijke energie<br />

goed kunnen toepassen om ook echt die change for<br />

good te gaan realiseren. Van IK naar WIJ naar MAAT-<br />

SCHAPPIJ.<br />

STAP VOOR STAP<br />

Zo bouwen we aan braver cultures, stap voor stap. Met<br />

DiveIn festival zetten we weer de volgende stap. Het<br />

festival vindt plaats op 27 tot en met 29 september en<br />

we werken aan een programma met verschillende sprekers,<br />

workshops en webinars.<br />

Het blijft uiteraard niet bij het festival alleen. Braver<br />

cultures gaan we ook echt als community naar buiten<br />

brengen waarbij we iedereen oproepen zijn bijdrage te<br />

leveren.<br />

Als iedereen één steen in de vijver gooit, komt de<br />

beweging op gang en ontstaat er een ripple effect. Zo<br />

werken we samen aan braver cultures en meer balans<br />

in de financiële sector.<br />

Ben jij werkzaam in de financiële sector en draag je<br />

deze missie een warm hart toe? Voel je dat er verandering<br />

nodig is en ben je bereid in jouw organisatie het<br />

verschil te maken? En vind je het fijn om in een bruisende<br />

community te doen? Neem dan een kijkje op<br />

www.wifs.nl en sluit je aan. n<br />

CULTUUR<br />

In de <strong>VVP</strong>-rubriek Cultuur geven Faisal Setoe (HDI Global<br />

Specialty), Indra Frishert (Dazure) en Diana Zandbergen<br />

of Mirelle van Gemert (WIFS) afwisselend hun visie op de<br />

cultuur(verandering) in de financiële sector.<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 35


NIEUWE HET VUUR RISICO’S VAN...<br />

HET VUUR VAN...<br />

36 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


HET VUUR VAN...<br />

ER ZIJN VEEL PRACHTIGE MENSEN IN<br />

ONZE SECTOR DIE ELKE DAG HET BESTE<br />

GEVEN WAT IN HEN ZIT. IN ‘HET VUUR VAN’<br />

ZET <strong>VVP</strong> DEZE MENSEN OP EEN VOETSTUK.<br />

TEKST TOON BERENDSEN | BEELD PETER BEEMSTERBOER<br />

Tot ons grote verdriet hebben wij afscheid<br />

moeten nemen van Monique, die<br />

in 2018 ons kantoor kwam versterken<br />

en de beste hypotheekadviseur is gebleken<br />

die ik ooit heb meegemaakt. En een<br />

goede vriendin van mij en mijn vrouw<br />

is geworden. Monique heeft ALS.<br />

Als je bij het afscheidsfeest was geweest dat wij voor<br />

Monique hebben gegeven, had je gezien dat daar ook<br />

veel klanten waren. Zo’n rol van betekenis heeft zij gespeeld<br />

in het leven van deze mensen. Dat is precies wat<br />

wij doen. Wij verkopen geen hypotheken, daar worden<br />

wij ongelukkig van. Wij willen mensen, jonge mensen<br />

vaak, helpen bij het waarmaken van hun woondromen.<br />

nou eigenlijk voorstelt bij zijn pensioen. Ze keken me<br />

aan alsof ik geflipt was…<br />

Wees je bewust van de impact van je handelen op de<br />

ander. Daarom vind ik het ook zo belangrijk om onderzoek<br />

naar ernstige ziektes financieel te ondersteunen.<br />

Een van mijn broers heeft MS. Dankzij onderzoek is MS<br />

nu een chronische in plaats van een dodelijke ziekte. Op<br />

dezelfde manier willen wij bijdragen, ook ingegeven<br />

‘Rol van betekenis spelen<br />

in leven van mensen’<br />

Ik heb bij tal van financieel advieskantoren gewerkt<br />

voordat ik in 2006 mijn eigen kantoor begon. Bij een<br />

van die kantoren heb ik wel eens een presentatie gehouden,<br />

omdat ik mij kapot ergerde aan het provisiejagen.<br />

Ik heb toen verwezen naar een van de stappen uit<br />

het managementboek ‘Gung Ho!’. De eekhoorn is het<br />

hele najaar bezig met het verzamelen van noten. Dat<br />

doet hij om te voorkomen dat hij in de winter omkomt<br />

van de honger. Wat hij doet, is voor hem dus van levensbelang.<br />

Stel je nou eens voor dat je geen lijfrentepolis<br />

verkoopt, maar samen met de klant kijkt wat hij zich<br />

door wat Monique overkomt, aan uit de wereld helpen<br />

van ALS. Wij steunen van harte alle initiatieven die de<br />

medewerkers van Nationale Waarborg ontplooien na<br />

het ziek worden en overlijden van hun collega Tim van<br />

den Berg. En laten ons niet onbetuigd bij de Tour du<br />

ALS. Je kunt niet zoveel doen als iemand zo ziek wordt,<br />

maar we kunnen er samen wel voor zorgen dat er genoeg<br />

geld komt voor onderzoek. n<br />

POWERED BY ANTOINETTE KALKMAN<br />

EDWARD<br />

ZEEVAT<br />

DIRECTEUR-EIGENAAR<br />

ZEEVAT HYPOTHEKEN<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 37


NAZORG<br />

Wft en AVG botsen<br />

GIJ ZULT NAZORG LEVEREN! IN DIT ARTIKEL STEL IK AAN DE ORDE WELKE (JURIDISCHE)<br />

PROBLEMEN ER GAAN SPELEN ALS EEN HYPOTHEEKVERSTREKKER WEIGERT DE DOOR<br />

EEN FINANCIEEL ADVISEUR GEWENSTE GEGEVENS AAN TE LEVEREN EN VERVOLGENS<br />

DIE ADVISEUR DAARDOOR ZIJN WETTELIJKE NAZORGVERPLICHTING NIET KAN LEVEREN.<br />

TEKST CHRIS DE BRUIN, BUREAU MR. DE BRUIN<br />

Er zijn zaken veranderd, bijvoorbeeld op het<br />

gebied van de renteaftrek. Die vallen wat<br />

mij betreft onder de wezenlijke wijzigingen,<br />

die ik uit hoofde van de Wft en nazorgplicht<br />

aan mijn klant moet melden.<br />

Probleempje: van één aanbieder wist ik<br />

dat ik er destijds enkele dossiers had ondergebracht,<br />

maar helaas niet meer welke klanten het<br />

betrof. Daar waar het gewoon op het extranet vermelden<br />

van het totale portefeuilleoverzicht voor de ene<br />

bank de gewoonste zaak van de wereld is, weigerde de<br />

bank waar het mij om ging elke medewerking aan het<br />

verstrekken van een portefeuilleoverzicht. De bank beriep<br />

zich daarbij op de AVG, die het haar zou verbieden<br />

de gevraagde informatie te verstrekken. Daarmee ontstond<br />

het volgende probleem: ik moet de Wft-nazorg<br />

aan mijn klant leveren, ik wil dat ook doen, alleen enkele<br />

klanten om wie dat gaat zijn uit mijn administratie<br />

verdwenen en de enige partij die die informatie heeft<br />

wil die niet verstrekken. Daarmee lijkt dus de AVG te<br />

botsen met de Wft.<br />

STANDPUNT BANK<br />

De bank voert de volgende onderbouwing aan voor<br />

haar weigering de gevraagde informatie te verstrekken.<br />

Ik bespreek die onderbouwing per punt:<br />

Er moet sprake zijn van een van de grondslagen uit de<br />

AVG. Dat zijn er zes en volgens de bank is van geen van<br />

die gronden sprake.<br />

38 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


NAZORG<br />

Of er ja dan nee sprake is van een of meer van de grondslagen<br />

uit de AVG is een omstreden zaak. De meest eenvoudige<br />

grondslag is de toestemming die de klant aan<br />

de aanbieder kan geven. Als die met de nodige zorgvuldigheid<br />

wordt vastgelegd en herroepbaar is, is de aanbieder<br />

gevrijwaard. De twee grondslagen die daarna<br />

het meest in de buurt komen zijn die van de “noodzaak<br />

tot het uitvoeren van een overeenkomst” en die inzake<br />

de “noodzaak ter voldoening aan een wettelijke plicht”.<br />

De eerste is echter niet bruikbaar want de (hypotheek)<br />

overeenkomst bestaat tussen de aanbieder en de klant<br />

en daar is de adviseur juridisch geen partij bij. De wettelijke<br />

verplichting van de tweede grond bestaat tussen<br />

de adviseur en de klant (namelijk de nazorgverplichting<br />

van artikel 4:20 lid 3 Wft) en daar staat de aanbieder<br />

weer buiten.<br />

Zelf hang ik het standpunt aan dat er ook sprake<br />

is van een wettelijke verplichting tussen de aanbieder<br />

en de adviseur, namelijk die van artikel 4:99 Wft (het<br />

artikel dat adviseurs en aanbieders verplicht elkaar<br />

in staat te stellen te voldoen aan de Wft, voor zover ze<br />

daarvoor van elkaar afhankelijk zijn. Ik had mij op dat<br />

artikel beroepen.)<br />

De belangstellende lezer verwijs ik graag naar een<br />

uitgebreid en zeer lezenswaardig artikel hierover van<br />

mr. M.H.P. Claassen (https://fizadvocaten.nl/wp-content/<br />

uploads/2021/03/het-delen-van-persoonsgegevens-inde-hypotheekketen-deel-1.pdf).<br />

Als de overeenkomst van opdracht tussen de klant en de<br />

adviseur ter zake van een hypotheekbemiddeling is geëindigd,<br />

dan eindigt ook meteen de relatie tussen die<br />

twee, nu er geen sprake is van een portefeuillerecht.<br />

De verplichting tot het leveren van de publiekrechtelijke<br />

nazorg is niet uit te sluiten tussen partijen, eindigt<br />

niet na het voltooien van de overeenkomst van<br />

opdracht tussen hen en bestaat zelfs als de klant helemaal<br />

niets meer met zijn adviseur te maken zou willen<br />

hebben (overigens een onwenselijke situatie, zie hierna).<br />

Er kan contractueel (dus: civielrechtelijk) sprake zijn<br />

van het einde van een relatie tussen adviseur en klant,<br />

maar publiekrechtelijk niet. Ze zijn tot elkaar veroordeeld,<br />

desnoods tegen wil en dank!<br />

Omdat er geen sprake is van een portefeuillerecht, kan<br />

een adviseur ook niet een beroep doen op artikel 4:99<br />

Wft.<br />

Bespreking: Artikel 4:99 Wft staat naar mijn mening<br />

geheel los van het al dan niet hebben van het portefeuillerecht<br />

voor een adviseur.<br />

‘Artikel 4:99 Wft<br />

laten gelden als<br />

AVG-grondslag’<br />

AFM EN ADFIZ<br />

Gevraagd om een reactie geeft de AFM het advies dat<br />

adviseurs zelf hun relaties aanschrijven met het verzoek<br />

toestemming te geven aan de aanbieder om de gevraagde<br />

informatie te verstrekken. Echter: het probleem<br />

was nu juist dat die relaties niet meer traceerbaar zijn.<br />

In 2019 is Adfiz samen met Tulp Hypotheken gestart<br />

met een convenant, met als doel de uitwisseling van gegevens<br />

tussen geldverstrekkers en adviseurs te reguleren.<br />

Tot dusverre is de stand van zaken dat er geen uniforme<br />

afspraak tussen die partijen tot stand is gekomen.<br />

OPLOSSING<br />

Zie ik het juist, dan is er inderdaad sprake van een botsing<br />

tussen de AVG en de Wft. Die botsing zou opgelost<br />

moeten worden, want de praktijk vraagt dat. Ik kom tot<br />

het volgende:<br />

Allereerst zou op het niveau van de wetgever vastgesteld<br />

moeten worden (bijvoorbeeld in een Algemene<br />

Maatregel van Bestuur), of artikel 4:99 Wft een<br />

voldoende zwaarwegende grond is om te gelden als<br />

AVG-grondslag (“voldoen aan wettelijke verplichting”),<br />

waarop de informatie door de aanbieder mag worden<br />

verstrekt. Daarbij moet tevens de omvang van die informatie<br />

worden vastgesteld. Het in contact kunnen treden<br />

met een klant vereist niet veel meer dan het verstrekken<br />

van de basale NAW-gegevens. Het uitvoerig<br />

vermelden van bijvoorbeeld betalingsachterstanden is<br />

daarvoor helemaal niet nodig.<br />

De branche zou een standaardformulier kunnen<br />

ontwikkelen, waarmee de hypotheekklant toestemming<br />

geeft aan de geldverstrekker om alle overige informatie<br />

in voorkomend geval te verstrekken. Die toestemming<br />

moet uiteraard herroepbaar zijn. Daarmee<br />

kan een adviseur gericht adviseren in het geval van bijzondere<br />

omstandigheden (zoals bijvoorbeeld betalingsachterstanden).<br />

De bestaande tekst van artikel 4:20 lid 3 Wft zou<br />

moeten worden aangevuld met een bepaling, waarmee<br />

de adviseur niet langer de vereiste informatie hoeft te<br />

verstrekken, als de klant schriftelijk aan de adviseur<br />

heeft aangegeven die informatie niet meer op prijs te<br />

stellen. n<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 39


VISIE<br />

Bob Klijn:<br />

‘Consolidatieslag<br />

gaat nog wel drie,<br />

vier jaar door.’<br />

40 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


VISIE<br />

“NEEM GEREGELD AFSTAND VAN JE DAGELIJKSE<br />

BESLOMMERINGEN EN REFLECTEER. WANT ALLEEN ZO<br />

KUN JE JE HORIZON BEPALEN.” DAT ZEGT BOB KLIJN,<br />

VORIG JAAR GESTOPT ALS ALGEMEEN MANAGER EN MEDE-<br />

AANDEELHOUDER VAN HERENVEST GROEP EN NU ACTIEF IN<br />

HET M&A-TEAM VAN SÖDERBERG & PARTNERS NEDERLAND.<br />

Durf in de<br />

spiegel te kijken<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

Klijn is bij de lezers van <strong>VVP</strong> ook bekend<br />

als jurylid van de <strong>VVP</strong> Advies Award. Ook<br />

was hij een van de leden van het <strong>VVP</strong> Ondernemerspanel.<br />

Niet zomaar, want coaching<br />

is echt een ding van Klijn. Sterker,<br />

aldus Klijn, “coaching is dé reden waarom<br />

ik voor de job bij Söderberg & Partners<br />

heb gekozen”. Klijn zoekt voor Söderberg advieskantoren<br />

met als specialisatie pensioen die zich willen<br />

aansluiten. “Daarbij ga ik nadrukkelijk het gesprek met<br />

zo’n adviseur aan. Waar sta je, waar wil je naar toe, wat<br />

heb je daarbij nodig? Ik denk dat als ik niet verder was<br />

gegaan in de financiële sector, dat ik dan iets zou zijn<br />

gaan doen op het HR-vlak. Want ook dan ben je aan<br />

het coachen.”<br />

Klijn noemt het belangrijk om je als adviseur af en<br />

toe los te rukken van de dagelijkse beslommeringen.<br />

“En denk dan weer eens even na: waarvoor ben ik op<br />

aarde? Waarom ben ik ooit financieel adviseur geworden?<br />

Waar moet ik eventueel bijsturen? Met de vennoten<br />

van Herenvest zaten we geregeld een dag op de<br />

hei. Je hebt die afstand nodig om het geheel te overzien<br />

en weer met een frisse blik naar je organisatie en jezelf<br />

te kijken. Zo ben ik gaan zien dat ik wel weer eens een<br />

nieuwe weg wilde inslaan.”<br />

Een vraag die dat opriep, was: wat gebeurt er met het<br />

kantoor als ik er niet meer ben? Een vraag die collega-adviseurs<br />

zichzelf ook eens zouden moeten stellen,<br />

meent Klijn. “Natuurlijk was Bob Klijn niet Herenvest<br />

en Herenvest niet Bob Klijn. Herenvest zijn de medewerkers.<br />

Maar als algemeen manager heb je wel een<br />

belangrijke rol. De organisatie zit echter zo goed in elkaar<br />

dat zij ook na mijn vertrek goed is blijven functioneren.<br />

Ongetwijfeld ook omdat wij altijd hebben ingezet<br />

op zoveel mogelijk zelfwerkzaamheid. Maar ik zou<br />

collega’s toch willen oproepen eens te kijken hoe onmisbaar<br />

ze zijn. Want als jij onmisbaar bent, hoe moet<br />

dat dan als je wilt verkopen of uittreden? En vergis je<br />

niet, voor veel mensen – dat geldt zeker in onze branche<br />

– is hun werk hun hobby. Nu zeg ik niet dat je op stel en<br />

‘Denk af en toe weer<br />

eens even na: waarvoor<br />

ben ik op aarde?’<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 41


VISIE<br />

sprong weg moet, maar kijk eens naar de horizon. De<br />

vraag is extra relevant nu er zo’n enorme fusie- en overnamebeweging<br />

is onder financieel adviseurs.”<br />

EINDKLANT NIET VERGETEN<br />

Klijn denkt dat de fusie- en overnamegolf nog niet op<br />

haar hoogste punt is. “De consolidatieslag gaat nog wel<br />

drie, vier jaar door. Iedere adviseur snapt dat hij schaalgrootte<br />

nodig heeft om te kunnen blijven voldoen aan<br />

alle wet- en regelgeving, de ICT op orde te hebben en te<br />

kunnen inspelen op de verschraling bij de inkoop. De<br />

noodzaak om je te laten overnemen of in een samenwerkingsverband<br />

te stappen, is onmiskenbaar. Ook<br />

speelt leeftijd een rol; er zijn relatief veel oudere kantooreigenaren<br />

en die komen nu zo’n beetje op het punt<br />

dat ze hun kantoor willen verkopen en dat ook doen omdat<br />

er nu weer goed wordt betaald voor portefeuilles.”<br />

Klijn hoopt maar dat in al het overname- en fusiegeweld<br />

de eindklant niet wordt vergeten. “Om hem zou<br />

het immers uiteindelijk moeten gaan! Maar als ik dan<br />

zie dat goede medewerkers weglopen bij de nieuwe<br />

combinaties... Dat centraliseren vaak niet meer is dan<br />

het in de belangrijkste volmacht pompen van posten.<br />

Dan denk ik dat het soms vooral gaat om het vergroten<br />

van de winstgevendheid. Ondertussen valt de klant, die<br />

ooit voor zijn adviseur heeft gekozen vanwege de persoonlijke<br />

klik, tussen wal en schip. Dat is extra jammer<br />

omdat we als adviseurs nou net een beter imago hadden<br />

gekregen, onder meer dankzij Wft en provisieverbod.”<br />

‘Reële kans op brokken<br />

als mensen niet goed<br />

in pensioenkeuzes<br />

worden begeleid’<br />

COMMUNICATIE STEEDS BELANGRIJKER<br />

Herenvest koos in 2019 bewust voor een partnership<br />

met Söderberg omdat het kantoor dan zichzelf kon blijven.<br />

Directe aanleiding voor de samenwerking vormde<br />

de verwachting van Herenvest dat pensioen een steeds<br />

belangrijker thema zou worden, helemaal als de nieuwe<br />

pensioenwetgeving met al zijn keuzemogelijkheden<br />

eenmaal een feit is. “Hoe dan ook zijn werkgevers communicatie<br />

van arbeidsvoorwaarden inclusief pensioen<br />

steeds belangrijker gaan vinden. Bij het nieuwe pensioencontract<br />

komen daar nog eens bij dat keuzes goed<br />

moeten begeleid; je wilt er niet door deelnemers op<br />

worden aangesproken dat zij geen goede keuzebegeleiding<br />

hebben gehad.”<br />

Volgens Klijn was goede tooling voor communicatie<br />

en keuzebegeleiding bij pensioen in Nederland niet<br />

te vinden. “Söderberg & Partners, dat zich toen net op<br />

de Nederlandse markt had begeven, biedt die tools wel.<br />

Met als doel betaalbaar advies voor iedereen.”<br />

Wat verwacht Klijn van de nieuwe markt? “Veel.<br />

Werkgevers zullen willen dat hun personeel goed over<br />

het nieuwe contract worden voorgelicht. En keuzebegeleiding<br />

inkopen. Het zou mij niet verbazen als zelfs bedrijfstakpensioenfondsen<br />

dat gaan doen, in plaats van<br />

zelf de voorlichting te doen en keuzes te begeleiden.<br />

Veel van die keuzemogelijkheden zijn er nu ook al, maar<br />

mensen zullen er meer gebruik van maken als ze zich er<br />

bewuster van zijn. En vergeet ook niet de nieuwe mogelijkheid<br />

vanaf 2023 om te kiezen voor een pensioenbedrag<br />

ineens. Als mensen hier niet goed in worden begeleid,<br />

bestaat er een reële kans op brokken.”<br />

PRAKTIJKTIPS<br />

Kijkend naar zijn 23-jarige carrière bij Herenvest, welke<br />

tips zou Klijn dan meegeven aan collega-adviseurs, behalve<br />

dat het belangrijk is af en toe even stil te staan en<br />

in de spiegel te kijken?<br />

Klijn: “Denk bij alle bedrijfsbeslissingen: wat heeft<br />

de eindklant hier aan? Dat ging bij ons zover dat wij<br />

onszelf die vraag ook stelden als het ging om de parkeerplaatsen<br />

of de aanschaf van een nieuw koffiezetapparaat.<br />

Als de klant ergens geen baat bij heeft, waarom<br />

zou je het dan doen?<br />

“Maak bewust keuzes met betrekking tot je dienstverlening<br />

en bedieningsconcept. En houd je aan die keuzes.<br />

Blijf dicht bij je eigen kwaliteit. Wij hebben ooit een<br />

belang gehad in een onderneming die in bedrijfskleding<br />

deed. Werkte prima als lead generator voor Herenvest.<br />

Alleen, toen het mis ging met dit bedrijf konden wij niet<br />

ingrijpen omdat we geen fluit verstand van dit marktsegment<br />

hadden. Ook hebben we via overnames wel<br />

eens wat puur particuliere portefeuilles binnengekregen.<br />

Die hebben we verkocht, omdat ze niet bij ons pasten.<br />

Bepaal goed wat je wel en wat je niet wilt doen.<br />

“In 2011 hebben we bij Herenvest tijdsregistratie ingevoerd.<br />

Was wennen in het begin, maar in een tijd met<br />

een groeiende vraag naar transparantie is het een goede<br />

keuze gebleken.<br />

“En tenslotte: laat je medewerkers de dingen doen waar<br />

ze goed in zijn. Dat geldt ook voor jezelf als ondernemer.<br />

Het is onmogelijk om als één persoon op alle terreinen<br />

even goed thuis te zijn. Verzamel daarom ook mensen<br />

om je heen die deze zaken beter kunnen dan jij zelf.” n<br />

42 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


ZAKELIJK EN INKOMEN<br />

Precisiewerk<br />

Precisiewerk, dat is gevraagd op de markt voor zakelijke<br />

en inkomensverzekeringen. En creativiteit om<br />

verzekeringsvraagstukken op te lossen die zich de<br />

laatste tijd nadrukkelijk hebben gemanifesteerd. Coronapandemie<br />

en de watersnood in Limburg hebben<br />

immers nog eens getoond hoe belangrijk bedrijfscontinïteit<br />

is. Maar ook hoe moeilijk juist dit verzekerbaar<br />

is. Ook bij Inkomen zijn er uitdagingen genoeg.<br />

Bij re-integratie is ook heel mooi te zien hoe het zou<br />

moeten: vooral kijken wat er wél kan in plaats van<br />

wat er niet (meer) kan. Weer veel inspiratie gewenst<br />

bij het lezen van dit <strong>VVP</strong>-katern Zakelijk en Inkomen!<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 43


ZAKELIJK & INKOMEN<br />

CREATIVITEIT EN INNOVATIEF VERMOGEN. DAT<br />

IS MEER DAN OOIT GEVRAAGD OP DE ZAKELIJKE<br />

VERZEKERINGSMARKT.<br />

Blijf creatief en<br />

vernieuwend<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

De zakelijke verzekeringsmarkt was<br />

er altijd al eentje van pittige verzekeringsuitdagingen.<br />

De laatste tijd<br />

zijn daar nog aardig wat nieuwe<br />

uitdagingen bijgekomen. Of eigenlijk<br />

beter: is duidelijk geworden dat<br />

de verzekeringsmarkt bij bepaalde<br />

uitdagingen geen of slechts ten dele een oplossing kan<br />

bieden. Toch behoeven ook deze vraagstukken een antwoord,<br />

waarbij ook van het verzekeringsbedrijf een bijdrage<br />

mag worden verwacht.<br />

Vorig jaar stond een deel van Limburg onder water.<br />

Voor particulieren gold dat verzekeraars de dekking<br />

voor schade als gevolg van falen van secundaire waterkeringen<br />

vlak daarvoor hadden uitgebreid, waardoor<br />

deze polishouders niet met lege handen zaten. Inmiddels<br />

is er onderzoek gedaan of niet ook de voorwaarden<br />

van zakelijke polissen op dezelfde manier kunnen worden<br />

uitgebreid. Ondanks optimistische geluiden was de<br />

kogel op het moment van schrijven van dit artikel echter<br />

nog niet door de kerk.<br />

BEDRIJFSCONTINUÏTEIT<br />

Maar eigenlijk is er nog een veel belangrijker vraagstuk.<br />

Hoe kunnen verzekeraars in situaties als in Limburg de<br />

continuïteit van bedrijven beter borgen? Dezelfde vraag<br />

leeft als het gaat om het pandemierisico, waarmee de<br />

wereld de laatste tijd zo nadrukkelijk is geconfronteerd.<br />

Inmiddel wordt er weer volop gevlogen (een recent onderzoek<br />

door ING liet ook zien dat het aantal reisverzekeringen<br />

van particulieren weer ligt op het niveau<br />

van voor corona). Maar hoe was dat ook alweer begin<br />

2020? De luchtvaart zag haar omzet vrijwel ineens crashen<br />

naar bijna nul. Iedereen begrijpt dat verzekeraars<br />

zo’n omzetdaling niet alleen kunnen opvangen. Maar<br />

wat kunnen ze wél doen om te zorgen dat bedrijven op<br />

zo’n moment kunnen overleven? Zakelijke risico’s verzekeren,<br />

het is een kunst (kijk ook naar hoe moeilijk<br />

het is gebleken cyberrisico’s goed in te schatten). Maar<br />

hogeschoolwerk wordt het pas als verzekeraars ook de<br />

écht moeilijke kwesties bij de hoorns durven te vatten.<br />

Waarbij, nogmaals, ze het natuurlijk niet alleen hoeven<br />

te doen. Kijkend naar aard en omvang van overstromings-<br />

en pandemierisico, zal de overheid moeten bijspringen.<br />

Maar waar zit de werkelijke expertise? Toch<br />

bij de verzekeraars.<br />

Verzekeraars hebben een beetje de schijn tegen, omdat<br />

ze nou juist lastiger risico’s hun boeken uit hebben<br />

gewerkt. Niet voor niets klagen adviseurs en moeilijke<br />

risico’s al jaren steen en been over onverzekerbaarheid.<br />

Inmiddels lijkt de situatie in zoverre verbeterd dat verzekeraars<br />

risico’s minder over één kam scheren. En goed<br />

risicomanagement helpt natuurlijk ook enorm.<br />

Interessant om te volgen is of de onlangs door de<br />

VNAB gelanceerde principes Contract Zekerheid verschil<br />

maken. Het gezamenlijke prolongatieproces optimaliseren<br />

en daarmee de klanttevredenheid verhogen,<br />

zijn de doelstellingen van het programma Contract<br />

Zekerheid waarmee de VNAB eind vorig jaar van start<br />

is gegaan. Inmiddels is de eerste fase van het programma<br />

afgerond. Met als resultaten de Contract Zekerheid<br />

principes. De principes richten zich op de vier hoofd-<br />

44 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


ZAKELIJK & INKOMEN<br />

thema’s binnen het prolongatieproces: portefeuillemanagement,<br />

onderhandeling, vastlegging en financiële<br />

afwikkeling. Met behulp van de principes wordt gefaseerd<br />

gewerkt aan een samen vastgestelde ambitie. Om<br />

al op korte termijn het prolongatieproces te verbeteren,<br />

zijn ook concrete hulpmiddelen ontwikkeld.<br />

We gaan het zien. n<br />

AON OVER ZAKELIJKE MARKT<br />

Wat zijn de belangrijkste trends die jullie momenteel<br />

zien op de zakelijke markt?<br />

Jolanda Bron, directeur regio Noord-Oost van Aon’s<br />

Commercial Risk Solutions: “Aandacht voor preventie<br />

is een steeds belangrijker item dat inmiddels meer<br />

en meer bespreekbaar is bij de relaties. Verduurzaming<br />

komt prominenter op de agenda van bedrijven.<br />

Vooral de energietransitie maar ook de onzekere wereld<br />

maakt duidelijk dat dit hoog op de agenda dient<br />

te staan. Sterk schommelende prijzen, leveringsonzekerheid<br />

gecombineerd met de enorme krapte op de<br />

arbeidsmarkt zorgen voor een volatiele wereld. Ook<br />

cyber is een serieus risico geworden. Bedrijven moeten<br />

hier ook aan de preventieve kant mee aan de slag. Andere<br />

ontwikkelingen zijn de toenemende complexiteit<br />

in de keten en het steeds belangrijker worden van contractmanagement<br />

ter bescherming van vermogen.”<br />

Is de verzekerbaarheid van lastige zakelijke risico’s<br />

inmiddels daadwerkelijk verbeterd? Zoja, waardoor<br />

dan?<br />

Bron: “Er wordt meer specifiek naar bedrijven gekeken<br />

waar we een periode hadden dat op basis van<br />

SBI-codes hele sectoren als één werden gezien qua<br />

verzekerbaarheid. Ook is er weer meer ruimte om het<br />

gesprek met verzekeraars te voeren over lastige risico’s<br />

in combinatie met het partnerschap dat we met<br />

klanten hebben om het risico ook preventief te verbeteren.<br />

Er heeft de afgelopen jaren een behoorlijke<br />

inhaalslag plaatsgevonden op het structureel te lage<br />

premieniveau (in de ogen van de verzekeraars). Deze<br />

beweging lijkt nu wel af te vlakken.”<br />

Verduurzamingshypotheken zijn inmiddels gewoon<br />

op de particuliere markt. Hoe zou verduurzaming<br />

ook in zakelijke producten kunnen worden verwerkt<br />

en in hoeverre gebeurt dit al?<br />

Bron: “Initiatieven om bij schade vooral te kijken naar<br />

duurzame oplossingen voor herstel en vervanging is<br />

een oplossingsrichting die past in de zakelijke markt.<br />

Ook zien we hier initiatieven vanuit diverse markten<br />

om verduurzaming te stimuleren. Denk aan het<br />

meedenken bij vervanging van wagenparken in meer<br />

duurzame oplossingen of het plaatsen van zonnepanelen.<br />

Daarnaast is het mogelijk om op bepaalde<br />

brandverzekeringen een ‘duurzaamheidsclausule’ op<br />

te nemen (duurzaam herbouwen vraagt om een hogere<br />

investering/uitkering).”<br />

Coronapandemie en watersnood Limburg hebben laten<br />

zien dat er gaten zitten in de verzekering van bedrijfscontinuïteit.<br />

Hebben jullie ideeën hoe je de verzekerbaarheid<br />

op dit punt kunt verbeteren?<br />

Bron: “Hiervoor geldt ook om steeds in gesprek te blijven<br />

en samen oplossingen te creëren in een veranderende<br />

wereld. Denk aan de hedendaagse klimaatrisico’s.<br />

Voor kleinere risico’s zijn er inmiddels al oplossingen.<br />

Corona en overstroming zijn overigens beide<br />

als catastroferisico lastig te verzekeren. Als door preventie<br />

het catastrofekarakter verminderd zou kunnen<br />

worden, zullen er meer mogelijkheden zijn, maar dit<br />

is een lange weg.”<br />

Geef drie tips mee aan adviseurs op de zakelijke markt.<br />

Bron: “Blijf creatief en vernieuwend als het om het<br />

adviseren en oplossen van hedendaagse risico’s gaat.<br />

Risicomijdend zijn zit in ons DNA, maar blijf vooral<br />

meekijken met je klant als het om nieuwe risico’s<br />

gaat zoals de energietransitie. Combineer de voordelen<br />

van digitaal met vakmensen aan tafel – de adviseur<br />

is de verbinder hier tussen.”<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 45


ZAKELIJK & INKOMEN<br />

INHOUD IS STEEDS BEPALENDER VOOR EEN SUCCESVOLLE PROPOSITIE<br />

INKOMEN EN VERZUIM. DIT GELDT ALLEEN MAAR NOG MEER NU HET<br />

RESTANT COLLECTIVITEITSKORTING VERDWIJNT BIJ DE BASISVERZEKERING<br />

ZORG, MEENT TOM IKINK (DIRECTEUR INKOMEN VAN ALPINA GROUP)<br />

Zorg en inkomen<br />

beter op elkaar<br />

afstemmen<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

Tom Ikink vertelt dat het aantal ziekmeldingen<br />

momenteel aan het dalen is, maar<br />

dat de verzuimcijfers altijd nog hoog zijn.<br />

“In sector 35, de zorg, maar ook in andere<br />

sectoren. Er is ook sprake van een toename<br />

van lang verzuim met vage klachten.<br />

In hoeverre het altijd Long COVID betreft,<br />

is lastig in te schatten. Wat dat betreft voelt het een<br />

beetje als indertijd met whiplash en MS; er ging tijd<br />

overheen voordat deze aandoeningen waren geobjectiveerd.<br />

Overigens verwachten wij dat het aantal gevallen<br />

van Long COVID zal afnemen, omdat inmiddels veel<br />

sneller wordt gestart met re-integratie als mensen na<br />

corona klachten blijven houden. Blijft de eerste groep<br />

die tussen wal en schip valt. Over het algemeen zijn<br />

wij er niet voor om aan de 104-wekengrens te sleutelen,<br />

maar in het geval van Long COVID zou je inderdaad<br />

kunnen overwegen mensen ook na twee jaar in dienst<br />

te houden, tegen een lager loon met een aanvulling<br />

vanuit de WGA.<br />

“Corona beïnvloedt ook op een andere manier de<br />

verzuimcijfers. Immers, veel zorg moest worden uitgesteld.<br />

De inhaalslag ten spijt, zijn er nog steeds wachtlijsten.<br />

Wachtlijstbemiddeling is slechts beperkt effectief.<br />

Ondertussen zitten mensen noodgedwongen thuis.”<br />

EINDE AAN KORTING<br />

De kogel is door de kerk: ook het restant collectiviteitskorting<br />

bij de basisverzekering zorg wordt afgeschaft<br />

(per 2023). Betekent dit het einde van de vele zorgcollectiviteiten?<br />

Alpina Group denkt van niet. Ikink: “Op voorwaarde<br />

dat een collectiviteit voldoende toegevoegde<br />

waarde biedt. Wij denken deze meerwaarde te bieden<br />

door onze inkomens- en zorgproposities nog meer op elkaar<br />

af te stemmen. Wij zijn bijvoorbeeld een samenwerking<br />

aangegaan met de TopzorgGroep, een keten van<br />

multidisciplinaire zorgpraktijken. Zodat een werknemer<br />

met gezondheidsklachten snel geholpen kan worden.<br />

“Uiteindelijk denk ik dat je over dat totaalaanbod<br />

ook wel weer premiekorting kunt aanbieden. Maar<br />

daar zou het niet in de eerste plaats om moeten gaan.<br />

Eigenlijk was het ook raar dat een zorgpropositie door<br />

de markt vooral werd ingestoken vanuit korting, terwijl<br />

het veel meer om de inhoud had moeten gaan. Werkgevers<br />

zitten ook niet wachten op het goedkoopste contract,<br />

zij hebben er veel meer belang bij dat hun werknemers<br />

gezond blijven en goed in hun vel steken. Het is<br />

voor adviseurs van belang om hier hun meerwaarde in<br />

te laten zien: het begeleiden van hun klanten in de vitaliteitspropositie.<br />

Het verdienmodel zal kantelen naar<br />

toegevoegde waarde vanuit de dienstverlening.”<br />

46 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


ZAKELIJK & INKOMEN<br />

Het prijsdenken moet er ook af bij de verzekeraars, stelt<br />

Ikink. “Wij hebben inmiddels veel geïnvesteerd in de<br />

ontwikkeling van ons eigen premie-voorzieningen model.<br />

Helaas blijven er verzekeraars die onder de prijs<br />

werken van wat wij zelf weten nodig te hebben voor<br />

een gezond rendement in onze verzuimportefeuille. Met<br />

ADVIESALERTS! INKOMEN<br />

Betaald ouderschapsverlof<br />

Ouders krijgen per 2 augustus 20<strong>22</strong> gedurende negen<br />

weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering<br />

ter hoogte van 70 procent van hun dagloon (tot 70<br />

procent van het maximum dagloon). Voorwaarde is<br />

dat zij deze negen weken opnemen in het eerste levensjaar<br />

van het kind.<br />

Het ouderschapsverlof geldt ook voor sommige<br />

ouders die vóór de invoering van de wet een kind<br />

krijgen. Het kind moet op het moment dat de wet<br />

ingaat jonger dan één jaar zijn. Ook moeten ouders<br />

op dat moment werken (werknemer zijn). En nog<br />

niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per<br />

week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.<br />

Voorbeeld: een werknemer is op de datum van<br />

de invoering van de wet ouder van een kind (zes<br />

maanden). Hij of zij heeft al negentien weken (wettelijk<br />

onbetaald) ouderschapsverlof opgenomen.<br />

Deze werknemer heeft nog zes maanden om zeven<br />

weken ouderschapsverlof op te nemen. Dan is het<br />

kind één jaar. Tijdens die zeven weken heeft hij of zij<br />

recht op een uitkering. Werkgevers kunnen vanaf 2<br />

augustus 20<strong>22</strong> de aanvragen indienen bij het UWV<br />

voor de uitkering voor de werknemers die gedeeltelijk<br />

betaald ouderschapsverlof opnemen, maar wel<br />

pas nadat verlof is opgenomen.<br />

Verhoging minimumloon vervroegd<br />

De verhoging van het wettelijk minimumloon<br />

(WML) met 7,5 procent wordt een jaar eerder gestart<br />

en vindt plaats in drie stappen. Het WML wordt jaarlijks<br />

verhoogd met 2,5 procent in zowel 2023 als 2024<br />

en met 2,32 procent in 2025. De verhoging in 2023<br />

vindt plaats door middel van een Algemene Maatregel<br />

van Bestuur. Hierdoor stijgen de loongerelateerde<br />

uitkeringen en het maximum dagloon automatisch<br />

mee. De verhoging in 2024 en 2025 vindt plaats<br />

door middel van een wetswijziging. Conform coalitieakkoord<br />

stijgen de loongerelateerde uitkeringen<br />

en maximum dagloon in die jaren niet mee.<br />

De hoogte van de AOW-uitkering wordt gekoppeld<br />

aan de stapsgewijze verhoging van het WML<br />

met in totaal 7,5 procent in 2025.<br />

Tom Ikink (Alpina Group):<br />

‘Focus verschuift<br />

van prijs naar inhoud’<br />

name bij provinciale verzekeraars zien wij dat zij niet<br />

de premieverhogingen doorvoeren die wij noodzakelijk<br />

achten. Blijkbaar denken sommige maatschappijen nog<br />

steeds dat volume een te lage premie goedmaakt. Maar<br />

uiteindelijk moeten de premies toch omhoog of verzekeraars<br />

zetten klanten buiten de deur. Macro-economisch<br />

zijn we daar geen van allen mee gebaat.”<br />

NOG MEER NIEUWE KANSEN<br />

Welke andere nieuwe kansen ziet Ikink, naast zeg maar<br />

verdieping van de zorgcollectiviteit? “De MKB verzuimontzorgverzekering.<br />

Is op een ongelukkig moment gelanceerd,<br />

veel MKB-bedrijven hadden door corona wel<br />

wat anders aan hun hoofd, maar wij hebben er wel degelijk<br />

al een aantal van gesloten. De verzuim-ontzorgverzekering<br />

is voor veel MKB-bedrijven een prima oplossing.<br />

Vanuit ons perspectief: met de verzuim-ontzorgverzekering<br />

bereiken wij weer nieuwe bedrijven<br />

die we anders misschien niet hadden bereikt.<br />

“Hetzelfde geldt de verplichte AOV voor zelfstandigen.<br />

Ook hiermee gaan wij ondernemers bereiken die<br />

anders geen AOV zouden hebben afgesloten, vaak omdat<br />

ze aanhikten tegen de premie. Mag er natuurlijk<br />

geen verplichte winkelnering bij UWV komen; private<br />

verzekeraars moeten ook het basisproduct mogen aanbieden.<br />

Waarbij ze naar onze verwachting dat product<br />

met modules zullen uitbreiden.” n<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 47


ZAKELIJK & INKOMEN<br />

UWV KAMPT MET GROTE ACHTERSTANDEN BIJ DE WIA-<br />

CLAIMBEOORDELINGEN. OM TE VOORKOMEN DAT MENSEN<br />

TIJDELIJK GEEN INKOMEN HEBBEN, KAN DE WERKNEMER WEL<br />

EEN VOORSCHOTUITKERING VAN UWV KRIJGEN. DIT VOORSCHOT<br />

WORDT ECHTER OOK BIJ DE WGA-EIGENRISICODRAGER IN REKENING<br />

GEBRACHT. DIT BETEKENT EXTRA CONTROLESLAGEN VOOR DE<br />

WERKGEVER OF HET VOORSCHOT WEL VOLLEDIG WORDT TERUGBETAALD<br />

ALS ER SPRAKE IS VAN EEN 35-MINNER OF EEN IVA-GERECHTIGDE.<br />

WIA-voorschotten<br />

TEKST MARJOL NIKKELS, CS OPLEIDINGEN | BEELD WIEP VAN APELDOORN<br />

Normaliter geldt dat UWV acht weken<br />

de tijd nodig heeft voor de WIAclaimbeoordeling.<br />

Als de aanvraag<br />

op tijd is gedaan door de werknemer,<br />

dat is uiterlijk in week 93, kan UWV<br />

voor het einde van de 104 weken<br />

wachttijd tot een uitspraak komen<br />

over wel of geen recht op een WIA-uitkering. Helaas<br />

wordt deze periode vrijwel niet meer gehaald. Het tekort<br />

aan verzekeringsartsen is groot en mede door corona<br />

zijn de achterstanden nog groter geworden.<br />

Vervelend, want als er aan de werkgever geen loonsanctie<br />

is opgelegd, stopt de loondoorbetalingplicht bij<br />

ziekte na 104 weken. De werkgever gaat dan alleen nog<br />

betalen voor eventuele passende arbeid die de werknemer<br />

nog verricht.<br />

Loopt de werknemer zo het risico zonder inkomen te<br />

zitten, dan kan hij of zij het beste een voorschot op de<br />

uitkering aanvragen. UWV informeert de werknemer<br />

hierover zelf in de brief waarin ze om verlenging van de<br />

beslistermijn vraagt. Het voorschot is een schatting van<br />

de uiteindelijke uitkering waar de werknemer recht<br />

op zou hebben (WIA of WW). Het verstrekte voorschot<br />

wordt op een later moment verrekend met de WW-of<br />

WIA-uitkering.<br />

UWV checkt eerst het bedrag dat in totaal aan voorschotten<br />

aan betrokkene is verstrekt. Vervolgens kijkt<br />

ze wat in die periode het uitkeringsrecht had moeten<br />

zijn. Heeft betrokkene te weinig ontvangen, dan ontvangt<br />

hij of zij het verschil nog als nabetaling. Heeft<br />

betrokkene te veel ontvangen, dan wordt dit niet teruggevorderd.<br />

‘Ga als werkgever<br />

niet zelf de voorschotten<br />

betalen als<br />

UWV te laat is.’<br />

GEEN TERUGVORDERING<br />

Eind augustus 2021 maakte UWV in een persbericht<br />

bekend dat ze te veel betaalde voorschotten aan mensen<br />

die te lang op een WIA-beoordeling hebben moeten<br />

wachten, niet meer terugvordert. UWV wil niet dat<br />

mensen de dupe worden van worden van de vertraging<br />

bij de WIA-claimbeoordeling, aangezien zij daar zelf<br />

geen enkele invloed op hebben.<br />

Mensen die de terugvordering al (deels) betaald<br />

hadden, kregen dat geld ook weer terug van UWV. Ten-<br />

48 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


ZAKELIJK & INKOMEN<br />

minste, dat geldt voor iedereen die op of na 1 januari<br />

2020 een WIA-voorschot heeft gekregen of op 1 januari<br />

2020 al een lopend voorschot had. Volgens UWV geeft<br />

heeft zo de grootste groep voordeel van deze maatregel,<br />

want vanaf het laatste kwartaal in 2019 is er een stijging<br />

van het aantal voorschotten gekomen (en door de<br />

al lopende voorschotten mee te nemen wordt ook deze<br />

groep nog gecompenseerd).<br />

Let op: andere terugvorderingen op basis van bijvoorbeeld<br />

een hoger verdiend inkomen kunnen wel teruggevorderd<br />

worden.<br />

ADDERTJE<br />

Het addertje onder het gras is dat UWV deze voorschotten<br />

verhaalt op de werkgever als deze WGA-eigenrisicodrager<br />

is. Hiervoor was tot en met 2021 geen enkele<br />

rechtsgrond. Zo oordeelde de rechter in een procedure<br />

van schoonmaakorganisatie HAGO tegen UWV<br />

(ECLI:NL:RBLIM:2021:7549). In de wet staat immers alleen<br />

dat een eigenrisicodrager het risico draagt nadat<br />

het recht op WGA-uitkering is ontstaan (art. 83 WIA).<br />

Er is pas sprake van een eventuele uitkering als er<br />

een WIA-keuring is geweest en er een WIA-beschikking<br />

is. Dit is hier niet het geval. In de wet is geen bepaling<br />

opgenomen die een WIA-voorschot gelijkstelt aan een<br />

WIA-uitkering. Bovendien, stelt de rechtbank, UWV is<br />

dan wel bevoegd om voorschotten op een WIA-uitkering<br />

te verlenen, maar dat betekent niet dat dit voorschot<br />

aan een eigenrisicodrager kan worden toegerekend.<br />

Nadat UWV deze rechtszaak heeft verloren, is door<br />

UWV geregeld dat in de verzamelwet SZW 20<strong>22</strong> een<br />

nieuw wetsartikel is opgenomen, waardoor er wel een<br />

rechtsgrond is voor het verhalen van het voorschot op<br />

de WGA-eigenrisicodrager. Aan de wet WIA is artikellid<br />

84 lid 3 toegevoegd waarin bepaald wordt dat een voorschot<br />

gelijk te stellen is met een uitkering.<br />

Dit vereist een enorm goede controle of de voorschotten<br />

wel worden terugbetaald als er sprake is van<br />

een 35-min beschikking of een IVA-beschikking. Er zijn<br />

bedrijven die op de voorschotbeschikking direct een bezwaar<br />

sturen met een schadevergoedingsclaim als er<br />

uiteindelijk geen WGA-recht uitkomt.<br />

UWV SNELLER LATEN BESLISSEN?<br />

Kan de werknemer iets doen om UWV sneller te laten<br />

beslissen? Het lange wachten op de WIA-beslissing is<br />

een onzekere tijd. Mensen willen graag weten waar ze<br />

aan toe zijn. De werknemer kan overwegen om bij een<br />

te late beslissing UWV in gebreke te stellen of een beroep<br />

instellen bij de rechtbank wegens niet tijdig beslissen<br />

van UWV. De ingebrekestelling van UWV kan<br />

eenvoudig via het formulier ‘Melding te late beslissing<br />

UWV’. UWV heeft dan nog twee weken de tijd om tot<br />

een beslissing te komen. Deze ook wel veertien dagen<br />

termijn genoemd, gaat in op de dag dat UWV de ingebrekestelling<br />

heeft ontvangen. Daarna zijn er dwangsommen<br />

verschuldigd conform de bedragen uit de wet<br />

dwangsom en beroep. De maximale dwangsom bedraagt<br />

1.442 euro. n<br />

TIPS<br />

Ga als werkgever niet zelf de voorschotten betalen als UWV te<br />

laat is, maar wijs de werknemer erop dat hij zelf een voorschot<br />

aan kan vragen en zijn situatie met het team WIA Voorschotten<br />

kan bespreken.<br />

De werknemer kan ook al met UWV zijn re-integratiebegeleiding<br />

bespreken, nog los van de WIA-claimbeoordeling. Wijs<br />

de werknemer op het belang van werk omdat wel de WGA<br />

loongerelateerde uitkering vast wordt opgesoupeerd tijdens<br />

het lopende voorschot.<br />

Overweeg om als WGA-eigenrisicodrager in bezwaar te<br />

gaan met een schadevergoedingsclaim wanneer UWV het<br />

WIA-voorschot verhaalt en later blijkt dat dit voorschot niet<br />

juist was. Werkgevers kunnen alle extra gemaakte kosten in<br />

de schadevergoedingsclaim meenemen. Er zijn gespecialiseerde<br />

juristen om werkgevers daarbij te helpen.<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 49


PARTNER IN KENNIS<br />

ONDERNEMEN IS RISICO’S NEMEN. SOMS GAAT HET GOED, SOMS<br />

WAT MINDER. MEESTAL GAAT DAT MET GOLFBEWEGINGEN. MET<br />

DE PANDEMIE EN DE HUIDIGE ECONOMISCHE CRISIS KRIJGEN<br />

VEEL ONDERNEMERS HET EXTRA VOOR DE KIEZEN. NATUUR-<br />

LIJK HOREN DEZE UITDAGINGEN OOK BIJ HET ONDERNEMER-<br />

SCHAP. MAAR SOMMIGE RISICO’S KAN JE BETER UIT HANDEN<br />

GEVEN. DOOR GEDEGEN RISICOMANAGEMENT ZORG JE ER MEDE<br />

VOOR DAT DE CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMING NIET IN GE-<br />

VAAR KOMT. UW ROL ALS ADVISEUR IS DAARIN GROOT. U WEET<br />

ALS GEEN ANDER WELKE RISICO’S DE ONDERNEMER LOOPT, EN<br />

WELKE HIJ/ZIJ ZELF KAN DRAGEN OF BETER KAN OVERDRAGEN.<br />

Voor ondernemers met én zonder rechtsbijstandverzekering<br />

Nieuw: de zakelijke<br />

Documenten Service<br />

van ARAG<br />

TEKST ARAG<br />

Eén van de risico’s die een ondernemer<br />

beter uit handen kan<br />

geven, is het risico op een juridisch<br />

conflict. Naast de ‘normale’<br />

zorgen die een ondernemer kan hebben,<br />

leert de ervaring helaas dat bijna<br />

elk bedrijf één of meerdere keren te maken<br />

krijgt met een juridisch conflict. Dat<br />

zorgt voor extra stress, want het is vaak<br />

lastig in te schatten welke consequenties<br />

zo’n conflict met zich meebrengt. Gelukkig<br />

gaat het niet altijd meteen om hoge<br />

kosten. Maar het gaat wél altijd over veel<br />

meer dan dat. Het gaat over emoties, tijd<br />

en ervaring én over het gebrek aan die<br />

laatste twee.<br />

CONTRACTENRECHT EN<br />

ARBEIDSZAKEN<br />

Wanneer je kijkt naar de top 5 van de<br />

conflicten die wij tegenkomen bij ondernemers,<br />

staat Contractenrecht met stip<br />

op nummer 1. Op de voet gevolgd door<br />

Arbeidsrecht.<br />

Onder het rechtsgebied Contractenrecht<br />

vallen alle contractuele geschillen.<br />

Ruim een derde van alle zakelijke<br />

geschillen gaat over contractafspraken.<br />

Het gaat dan om geschillen over incasso,<br />

overeenkomsten tussen bedrijven onderling<br />

(duurovereenkomst), aanneming<br />

van werk (van klein schilderwerk tot grote<br />

verbouwingen), zakelijke opdrachten<br />

(bijvoorbeeld accountant/notaris/adviseur)<br />

en inkoop van handelsgoederen.<br />

Bij Arbeidsrecht gaat het over ziekte,<br />

ontslag en (het niet) functioneren van<br />

medewerkers.<br />

VASTLEGGING VAN AFSPRAKEN<br />

Uit deze opsomming blijkt wel dat het<br />

van groot belang is dat de ondernemer<br />

gemaakte afspraken goed vastlegt. En<br />

dat is niet voor iedere ondernemer zo<br />

vanzelfsprekend. Want zeg nou eerlijk;<br />

Algemene voorwaarden, privacy statements,<br />

vaststellingsovereenkomsten, arbeidscontracten…<br />

Uw klant houdt zich<br />

liever bezig met ondernemen en heeft<br />

50 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


ARAG<br />

‘Met ARAG kun<br />

je op het recht<br />

vertrouwen’<br />

wellicht geen idee hoe hij/zij deze documenten<br />

juridisch zo goed mogelijk opstelt.<br />

Dat terwijl het wel heel belangrijk<br />

is om de onderneming te beschermen en<br />

juridische documenten goed geregeld te<br />

hebben. Zo staan zij sterker in hun recht<br />

bij een conflict. Want juridische conflicten<br />

met leveranciers, klanten of werknemers<br />

komen helaas vaker voor dan de<br />

klant wellicht denkt.<br />

ZAKELIJKE DOCUMENTEN SERVICE<br />

Gemaakte afspraken juridisch goed vastleggen,<br />

kan nu heel eenvoudig met de<br />

zakelijke Documenten Service van ARAG,<br />

juridische hulp on demand.<br />

De ondernemer vindt hier tal van juridische<br />

documenten op het gebied van<br />

samenwerken, personeel, financieringen,<br />

voorwaarden en privacy. Door middel van<br />

een simpel vraag- en antwoordsysteem<br />

maakt de ondernemer een juridisch document<br />

binnen enkele minuten volledig<br />

op maat voor zijn of haar onderneming.<br />

En het belangrijkste: de documenten zijn<br />

altijd actueel. Met het vastleggen van<br />

juridische documenten voldoet de ondernemer<br />

aan verplichtingen, voorkomt<br />

hij/zij onduidelijkheden, beperkt hij/zij<br />

de aansprakelijkheid en beschermt het<br />

bedrijf.<br />

Een zakelijke rechtsbijstandverzekering<br />

van ARAG helpt om juridische problemen<br />

op te lossen, de zakelijke Documenten<br />

Service van ARAG helpt ze te<br />

voorkomen.<br />

BINNEN EEN PAAR MINUTEN<br />

De ondernemer kan de documenten in<br />

de zakelijke Documenten Service per stuk<br />

afnemen. Ideaal als hij/zij een enkele<br />

keer een juridisch document nodig heeft,<br />

zoals bijvoorbeeld Algemene Voorwaarden.<br />

Verwacht de ondernemer meerdere<br />

documenten per jaar nodig te hebben?<br />

Bijvoorbeeld wanneer hij/zij meerdere<br />

wisselingen in het personeelsbestand<br />

heeft? Dan is het een stuk voordeliger<br />

om een abonnement af te sluiten.<br />

We houden de ondernemer op de<br />

hoogte van wetswijzigingen en hij/zij<br />

ontvangt in dat geval een nieuwe versie<br />

van het gemaakte document. We bieden<br />

daarnaast de optie om telefonisch te<br />

sparren met een ervaren jurist als de ondernemer<br />

juridische vragen heeft voorafgaand<br />

aan, tijdens of na het opstellen<br />

van het document. Zo weet de ondernemer<br />

zeker dat hij/zij de afspraken goed<br />

heeft vastgelegd en het document juridisch<br />

waterdicht is.<br />

TOTAALADVIES VOOR UW KLANT<br />

Als de ondernemer toch te maken krijgt<br />

met een juridisch conflict, zijn er een<br />

paar dingen van belang. Dat hij/zij geholpen<br />

wordt, de zorg uit handen kan<br />

geven en kan vertrouwen op een juridisch<br />

specialist die er is om hem/haar<br />

écht te helpen. En ook dan is de ondernemer<br />

bij ARAG aan het juiste adres. Met<br />

een rechtsbijstandverzekering van ARAG<br />

heeft een ondernemer altijd een jurist<br />

tot zijn of haar beschikking.<br />

Met meer dan 500 juristen en advocaten<br />

met specialisaties op verschillende<br />

rechtsgebieden, hebben wij alle expertise<br />

in huis om de ondernemer de beste<br />

juridische hulp te bieden. Goed vastgelegde<br />

afspraken maken de zaak een stuk<br />

sterker, zodat onze jurist de ondernemer<br />

nog beter kan bijstaan.<br />

Ook wanneer er nog geen conflict is,<br />

kan de ondernemer een jurist van ARAG<br />

vragen om advies. In noodgevallen zijn<br />

wij zelfs 24/7 bereikbaar voor eerste<br />

hulp.<br />

Wilt u de juridische zaken voor uw<br />

klant goed geregeld hebben? Een ARAG<br />

rechtsbijstandverzekering én de zakelijke<br />

Documenten Service zijn daarvoor<br />

de beste combinatie! De zakelijke Documenten<br />

Service is ook beschikbaar voor<br />

ondernemers zonder zakelijke rechtsbijstandverzekering.<br />

Neem voor meer<br />

informatie contact op met onze Desk<br />

Accountmanagers via verkoopbinnendienst@arag.nl<br />

of kijk op www.arag.nl/<br />

zakelijk/documenten-service. n<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 51


ZAKELIJK & INKOMEN<br />

AAN DE HAND VAN TWEE ONDERWERPEN NODIG IK AOV-ADVISEURS UIT<br />

OM EENS KRITISCH NAAR HUN INVENTARISATIEFORMULIER TE KIJKEN.<br />

BEDENK BIJ WELKE THEMA’S JE MOET DOORVRAGEN OF VOORBEELDEN<br />

GEVEN, ZODAT KLANTEN HUN EIGEN BLINDE VLEKKEN ONTDEKKEN.<br />

HET LEVERT GOEDE EN VERRASSENDE GESPREKKEN OP WAARBIJ<br />

KLANTEN NIET ZELDEN ZELF TOT MOOIE INZICHTEN KOMEN.<br />

Stel de juiste vragen<br />

TEKST ANNEMIEKE POSTEMA, AOVDOKTER | FOTO PETER BEEMSTERBOER<br />

‘Een goede vragenlijst<br />

is geen kopie van een<br />

aanvraagformulier’<br />

Voor het geven van een goed advies<br />

is veel informatie nodig. De meeste<br />

adviseurs laten hun klanten een inventarisatieformulier<br />

invullen. Dat<br />

zou het startpunt moeten zijn van<br />

een goed gesprek. De kwaliteit van<br />

vragenlijsten loopt nogal uiteen. Je<br />

kunt je afvragen of de ingevulde gegevens de informatie<br />

opleveren waar je naar op zoek bent. Kan je klant de<br />

gevolgen van arbeidsongeschiktheid goed inschatten?<br />

Zijn de antwoorden gebaseerd op aannames of misverstanden?<br />

Kortom: stel je de juiste vragen?<br />

Helaas zie ik nog regelmatig deze vraag: welk bedrag<br />

wenst u te verzekeren? Dat weet een klant niet,<br />

daarvoor komt hij bij jou! Al iets beter is de vraag welk<br />

netto bedrag iemand maandelijks nodig heeft. De omrekening<br />

naar bruto is immers het werk van de adviseur.<br />

Maar kan een klant zijn netto behoefte goed inschatten?<br />

Wanneer je vraagt naar de maandelijkse uitgaven<br />

weet men doorgaans wel een aantal vaste lasten<br />

op te sommen (al dan niet geholpen door jouw formulier).<br />

Bij de categorie ‘overige uitgaven’ komen velen<br />

niet verder dan boodschappen en vakantie. Maar hoe<br />

zit het met kleding en schoenen, horeca, verzorging,<br />

medische kosten of hobby’s en sporten? Bij een startende<br />

ondernemer kan het handig zijn om te vragen naar<br />

het laatste netto loondienstinkomen, en of dat voldoende<br />

was. Tel daar dan wel een bedrag bij op voor pensioenopbouw,<br />

want dat moet voortaan zelf worden geregeld.<br />

Nu begint het gesprek pas echt! Jouw klant vindt<br />

dat er bij arbeidsongeschiktheid best kan worden bezuinigd<br />

op ‘luxe’ uitgaven zoals horeca of hobby’s. Tsja,<br />

bij tijdelijke uitval is dat niet zo’n groot probleem, maar<br />

wil je dit de rest van je leven missen? Dan heb je dubbele<br />

pech. Het moeilijke is dat je vooraf niet weet hoe<br />

lang je van een uitkering moet rondkomen en wat je<br />

mankeert. Een klant beweerde eens dat hij geen nieuwe<br />

schoenen meer hoefde te kopen als hij invalide was. En<br />

de auto kon ook wel de deur uit. Een andere klant vertelde<br />

dat ze genoeg kleding had voor de rest van haar<br />

leven, dus daar kon ze op besparen. Toen ik vroeg of<br />

ze op haar 60e nog steeds korte jurkjes wilde dragen,<br />

snapte ze dat haar redenering niet klopte.<br />

VELE VORMEN EN GRADATIES<br />

Als adviseur weten we echter dat arbeidsongeschiktheid<br />

vele vormen en gradaties kent. Sterker nog: sommige<br />

kosten zullen juist stijgen. De goedkope camping<br />

wordt voortaan een huisje of hotel vanwege rugklachten.<br />

Voorgesneden groente kost een stuk meer dan een<br />

hele krop of kool. Een taxi is duurder dan eigen ver-<br />

52 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


ZAKELIJK & INKOMEN<br />

voer. En wil je de auto ook verkopen bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid?<br />

Hetzelfde gaat op voor verhuizen<br />

naar een kleinere woning. Mijn ervaring is dat simpele,<br />

beeldende voorbeelden goed werken. Ik liet wel eens<br />

een plaatje van een zak gesneden andijvie zien en dan<br />

kwam het gesprek over fysieke beperkingen vanzelf op<br />

gang. Bedenk ook dat niet alle behandelingen, therapieën,<br />

medicatie en hulpmiddelen door de zorgverzekering<br />

worden vergoed.<br />

Tot slot een veel voorkomende veronderstelling:<br />

mijn partner kan wel meer gaan werken als ik thuis zit.<br />

Jouw klant beseft niet dat iemand die niet kan werken<br />

ook minder taken thuis kan doen. De partner moet misschien<br />

wel minder gaan werken om het gezin draaiende<br />

te houden. En dan gaan we er voor het gemak vanuit<br />

dat de relatie in stand blijft, wat geen vanzelfsprekendheid<br />

is bij langdurige uitval of financiële problemen.<br />

EIGENRISICOTERMIJN<br />

De vraag ‘Welke periode zonder inkomen kunt u zelf<br />

opvangen?’ is al beter dan ‘Welke wachttijd wenst u?’<br />

Maar nóg beter is te informeren naar de liquide middelen.<br />

Zijn die ook écht liquide? Kan en wil jouw klant<br />

deze middelen inzetten bij arbeidsongeschiktheid, of<br />

zijn ze eigenlijk bestemd voor later of voor noodzakelijke<br />

vervangingen of reparaties? Als iemand 2.000<br />

euro netto per maand nodig heeft en 6.000 euro spaargeld<br />

heeft, adviseer je dan automatisch drie maanden<br />

Annemieke Postema:<br />

‘Simpele, beeldende voorbeelden<br />

werken goed.’<br />

RADI AOV<br />

Annemieke Postema heeft bij zowel verzekeraars<br />

als advieskantoren gewerkt. De laatste achttien<br />

jaar heeft ze vanuit haar eigen kantoor honderden<br />

AOV’s aangevraagd. Daarnaast heeft ze ervaren hoe<br />

het is om als arbeidsongeschikte een uitkering te<br />

ontvangen en terug te keren in het arbeidsproces.<br />

Ze kent dus alle kanten van de medaille. Nu helpt ze<br />

als AOVdokter verzekeraars en adviseurs met haar<br />

brede kennis en ervaring op AOV gebied. Daarnaast<br />

zit ze in de cliëntenraad van De Hoogstraat Revalidatie.<br />

Ook is zij onlangs toegetreden tot het hoofdbestuur<br />

van de beroepsfederatie RADI (Register<br />

Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid) in verband<br />

met de lancering van de nieuwe RADI-divisie<br />

Arbeidsongeschiktheidvoorzieningen. Het werkgebied<br />

van RADI AOV beslaat alle arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen<br />

voor zelfstandigen.<br />

Meer informatie over RADI AOV? Schrijf je dan<br />

in voor het <strong>VVP</strong> Event Inkomen van 13 september<br />

20<strong>22</strong> (www.themainkomen.vvp<strong>online</strong>.nl) of kijk op<br />

www.radi-aov.nl.<br />

wachttijd? Wat gebeurt er als iemand een half jaar na<br />

z’n herstel later opnieuw uitvalt?<br />

Soms ‘adviseert’ de accountant om een maand extra<br />

wachttijd te nemen, want de debiteurenbetalingen komen<br />

immers nog binnen. Deze accountant vergeet echter<br />

dat je na werkhervatting ook weer een maand moet<br />

wachten op de betalingen.<br />

Een langere eigenrisicotermijn wordt in principe gekozen<br />

vanwege de lagere premie. Maar hoeveel scheelt<br />

het nou eigenlijk? Het premieverschil op jaarbasis tussen<br />

drie en zes maanden wachttijd is niet groter dan<br />

een paar dagen uitkering. Hetzelfde geldt voor zes versus<br />

twaalf maanden. Voor vrouwen weegt een lange<br />

onbelaste bevallingsuitkering zeker op tegen de extra<br />

premie voor een korte wachttijd.<br />

Een goede vragenlijst is dus geen kopie van een aanvraagformulier.<br />

De meeste klanten hebben (gelukkig!)<br />

geen idee wat arbeidsongeschikt met iemand doet. Jij<br />

als professionele adviseur helpt hem door de juiste vragen<br />

te stellen. Vervolgens vertaal jij alle verkregen informatie<br />

in een passend AOV-advies, waar je klant zich<br />

in zal herkennen. Dát is jouw toegevoegde waarde! n<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 53


PARTNER IN KENNIS<br />

NEDASCO<br />

NEDASCO WIL FINANCIEEL ADVISEURS ALTIJD EEN VERZEKERINGS-<br />

OPLOSSING KUNNEN BIEDEN. DAT IS TEGENWOORDIG NIET ALTIJD<br />

EENVOUDIG. DAAROM HEEFT DE SERVICEPROVIDER ZICH VOOR<br />

ZAKELIJKE (SCHADE)VERZEKERINGEN ONTWIKKELD TOT EEN<br />

ONE-STOP-SHOP IN DE BREEDSTE ZIN VAN HET WOORD.<br />

Altijd een oplossing<br />

TEKST NEDASCO<br />

Arno van Norden en<br />

Tim Schoonbergen:<br />

‘Meer opties voor<br />

adviseurs.’<br />

‘‘V<br />

oor financieel adviseurs zien<br />

wij steeds meer mogelijkheden<br />

in de zakelijke markt.<br />

Dáár kunnen zij het verschil<br />

maken”, legt Tim Schoonbergen, algemeen<br />

directeur Nedasco, uit. “Hier ligt<br />

een mooie taak voor ons als serviceprovider.<br />

Onze focus ligt de komende jaren<br />

dan ook op schade zakelijk en op de inkomensmarkt.<br />

Daar zien wij de meeste kansen<br />

om de financieel adviseur bij te staan.<br />

Daarbij kan zakelijk niet zonder particulier.<br />

We zorgen daarom dat we ook een<br />

mooie, complete range aan particuliere<br />

producten in ons aanbod hebben.”<br />

Sinds een aantal jaren is het moeilijker<br />

om risico’s in volmacht te sluiten,<br />

vooral specifieke en complexe risico’s. En<br />

de trend van standaardisering en maatwerk<br />

is nog steeds gaande. Daarom heeft<br />

de serviceprovider zich ontwikkeld tot<br />

een one-stop-shop voor volmacht-, provinciale<br />

en beursproducten.<br />

BREED ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN<br />

“One-stop-shop betekent dat een financieel<br />

adviseur die met een risico bij ons<br />

komt altijd een verzekeringsoplossing<br />

krijgt”, aldus Tim. “Eerder keken we dan<br />

bijna alleen naar de volmachtmogelijkheden.<br />

Maar we merkten dat we de adviseur<br />

hiermee steeds minder goed konden<br />

helpen en soms zelfs nee moesten verkopen.<br />

Dat past niet bij onze missie: de adviseur<br />

zo goed mogelijk helpen bij het onafhankelijk<br />

adviseren en bij het succesvol<br />

ondernemen. Daarom kijken we nu breder.<br />

Dus ook naar provinciaal en beurs.”<br />

POOLPRODUCT<br />

Arno van Norden, manager Schadeverzekeringen:<br />

“We moeten niet vergeten<br />

dat er wel degelijk nog veel mogelijk is<br />

in volmacht. Zo hebben we sinds 1 maart<br />

voor brandverzekeringen een poolproduct,<br />

waardoor we risico’s tot 10 miljoen<br />

kunnen onderbrengen in volmacht. En<br />

met de verzekeraars in de pool hebben<br />

we de afspraak gemaakt dat alles wat<br />

daarboven komt direct aansluit op de<br />

beurs.”<br />

TOOLING, KENNIS EN SPARREN<br />

Nedasco vindt bij de one-stop-shop de<br />

ondersteunende tooling en kennis ook<br />

erg belangrijk. Arno vertelt: “Als het makkelijk<br />

kan, moeten we het ook makkelijk<br />

doen. Voor een simpele AVB gebruik je<br />

eenvoudige tooling, zodat je snel een<br />

offerte hebt voor je klant. In sommige<br />

gevallen is het moeilijker om tot een<br />

goed product te komen. Bij financieel<br />

adviseurs is er dan een grote behoefte<br />

om te kunnen sparren met specialisten.<br />

Als een adviseur samenwerkt met een<br />

verzekeraar, is er vaak maar één oplossing.<br />

Als hij met ons spart, heeft hij meer<br />

opties.”<br />

“Het kunnen bieden van een goede<br />

verzekeringsoplossing staat of valt met<br />

de mensen met wie je werkt. Daarom<br />

investeert Nedasco in kennis en in goede<br />

mensen. Ze worden opgeleid om de<br />

beste verzekeringsoplossing te zoeken,”<br />

besluit Tim. n<br />

54 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


Het praktijkgerichte katern Ken je vak! vormt het hart van iedere <strong>VVP</strong>-editie en<br />

biedt need to know-informatie voor iedere adviseur. Met onder meer de vertaling<br />

van belangrijke Kifid-uitspraken op het gebied van leven, schade en hypotheken<br />

naar de dagelijkse adviespraktijk, de rubriek Permanent Actueel en informatie<br />

en tips met betrekking tot Innovatie, Compliance, Marketing & Sales, Inkomen,<br />

Purpose en Duurzaamheid.<br />

FOTO PETER BEEMSTERBOER<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 55


LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN<br />

Verhuur zonder toestemming bank<br />

risicovol<br />

HYPOTHEKEN – Veel geldverstrekkers verbieden de verhuur van de woning<br />

waarop een hypotheek rust, zonder dat hiervoor door de geldverstrekker toestemming<br />

is geven. De reden is onder meer dat de geldverstrekker bij verhuur<br />

een groter risico loopt. Vandaar dat de rente van verhuurhypotheken over het<br />

algemeen hoger ligt dan bij hypotheken voor eigen bewoning. Het is belangrijk<br />

dat de adviseur klanten die wellicht ‘stiekem’ de woning toch willen verhuren<br />

dit krachtig afraadt en indringend wijst op de mogelijke consequenties<br />

indien men hiertoe toch overgaat. Naast het feit dat de geldverstrekker<br />

de hypotheek kan opzeggen kunnen de leningsvoorwaarden zodanig geredigeerd<br />

zijn dat een dergelijke opzegging door de geldverstrekker als een vervroegde<br />

aflossing wordt gezien en de consument ook nog eens een forse<br />

boete mag betalen. – Uitspraak GC 20<strong>22</strong>-0300<br />

Toedeling<br />

HYPOTHEKEN – Bij verkoop van de woning mag over het algemeen de volledige<br />

hypotheekschuld zonder boete worden afgelost. Indien een van de partners<br />

na een scheiding het deel van zijn partner overneemt kan dat dan op<br />

één lijn worden gesteld met gedeeltelijke verkoop?<br />

De Geschillencommissie constateert dat in de onderhavige zaak “de consument<br />

en de ex-echtgenoot ieder voor de onverdeelde helft eigenaar van<br />

de woning waren en dat de consument de onverdeelde helft van haar exechtgenoot<br />

heeft verworven. Onder deze omstandigheden heeft geen verkoop<br />

van de onverdeelde helft van de ex-echtgenoot aan een derde plaatsgevonden,<br />

maar is deze onverdeelde helft toebedeeld aan de consument. De<br />

omstandigheid dat zij hiervoor een prijs in geld aan de ex-echtgenoot heeft<br />

betaald, maakt het voorgaande niet anders. Volgens de vaste lijn van de commissie<br />

in haar uitspraken voldoet de consument in zo’n geval niet aan de<br />

voorwaarden voor vergoedingsvrije aflossing, zoals bedoeld in artikel 5.4 aanhef<br />

en onder b van de voorwaarden. Hieruit volgt dat de geldverstrekker terecht<br />

boeterente bij de consument en de ex-echtgenoot in rekening heeft gebracht<br />

en dat de consument de boeterente niet onverschuldigd aan de geldverstrekker<br />

heeft betaald”. – Uitspraak GC 20<strong>22</strong>–0296<br />

Als je het niet weet,<br />

moet je het vragen<br />

HYPOTHEKEN – Elke geldverstrekker heeft zijn eigen<br />

acceptatiebeleid. Als onafhankelijk adviseur<br />

die veel verschillende aanbieders in zijn adviezen<br />

betrekt kan je wel eens twijfelen hoe bij die geldverstrekker<br />

ook weer precies de acceptatieregels<br />

waren. In deze casus was het voor de adviseur niet<br />

helemaal bekend hoe de aanbieder omging met<br />

het inkomen na pensionering. Als dat leidt tot<br />

een niet passend advies dan vindt dat geen genade<br />

in de ogen van de Geschillencommissie. Naar<br />

het oordeel van de commissie “is het, in gevallen<br />

waarin mogelijk onduidelijkheid bestaat over<br />

welk inkomen na de pensioendatum wordt geaccepteerd,<br />

aan de adviseur om daarover de geldverstrekker<br />

te benaderen om enige onduidelijkheid<br />

weg te nemen”. – Uitspraak GC 20<strong>22</strong>–0278<br />

Leren van Kifid-uitspraken<br />

De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel<br />

adviseurs en verzekeraars. In elk nummer vat <strong>VVP</strong> een aantal relevante<br />

uitspraken samen.<br />

De samenvatting Hypotheken<br />

wordt u aangeboden door de<br />

56 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN<br />

Schade moet duidelijk zijn<br />

ALGEMEEN – Voor het toewijzen van de vordering tot uitkering onder de verzekering<br />

is van belang dat is aangetoond welke schade is veroorzaakt als een<br />

onder de verzekering gedekte gebeurtenis. De bewijslast ligt hierbij in beginsel<br />

op de weg van de consument. Op basis van de onderzoeken die zijn gedaan<br />

naar de schade kan de Geschillencommissie in dit geval niet vaststellen<br />

welke schade is gedekt. De vordering tot uitkering onder de verzekering moet<br />

daarom worden afgewezen.<br />

Het betrof hagelschade aan een auto. De verzekeraar heeft zich op het<br />

standpunt gesteld dat de consument heeft gefraudeerd door schade die niet<br />

door hagel kan zijn ontstaan als hagelschade te presenteren. De Geschillencommissie<br />

oordeelt dat niet is komen vast te staan dat de consument vergoeding<br />

heeft geclaimd van alle schade aan de auto. Hij heeft er bij het melden<br />

van de schade op gewezen dat de auto niet schadevrij was. De verzekeraar<br />

hoeft evenwel geen dekking te verlenen, omdat niet is komen vast te staan<br />

welke schade het gevolg was van de hagelbui. – Uitspraak GC 20<strong>22</strong>-0319<br />

Drummende<br />

buurjongen<br />

RECHTSBIJSTAND – De uitvoerder heeft verzuimd<br />

om tijdig opgave te doen van een advocaat en tijdig<br />

hoger beroep in te stellen tegen een vonnis<br />

van de rechtbank. De Geschillencommissie stelt<br />

vast dat de consument door het verstrijken van de<br />

hoger beroepstermijn de kans op een goede afloop<br />

is ontnomen en dat daarom aan de hand van<br />

de goede en kwade kansen die hij bij een tijdig instellen<br />

van hoger beroep zou hebben gehad, het<br />

resultaat van de rechtsbijstand schattenderwijs<br />

moet worden vastgesteld. De commissie schat<br />

de kans op succes op 50 procent en de schade op<br />

10.000 euro. De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen.<br />

Geheugenverlies maakt nog geen<br />

fraudeur<br />

ALGEMEEN – Dat iemand zich zijn of haar reis of hotel van enkele maanden<br />

eerder niet herinnert, is geen reden om aan te nemen dat deze persoon de<br />

verzekeraar wil tillen. De Geschillencommissie in uitspraak GC 20<strong>22</strong>-0139:<br />

“Dat de consument zich de exacte reis niet meer kon herinneren op het moment<br />

dat hem vier maanden na de reis naar de reis werd gevraagd zonder<br />

dat de consument zich daarop heeft voorbereid, acht de commissie niet een<br />

omstandigheid van dien aard dat op basis daarvan aan de moraliteit van de<br />

consument getwijfeld kan worden. Bovendien heeft de verzekeraar niet aangetoond<br />

dat de consument verklaringen heeft gegeven die niet juist konden<br />

zijn. Om opzettelijke misleiding aan te nemen zijn deze onregelmatigheden<br />

onder de gegeven omstandigheden niet voldoende.”<br />

In uitspraak GC 20<strong>22</strong>-0358 stelt de commissie: “Het niet aan de expert<br />

kunnen tonen van een boekingsbewijs of nota en het niet kunnen noemen<br />

van de naam van het hotel is naar het oordeel van de commissie geen reden<br />

om aan het bewijs van de diefstal zwaardere eisen te stellen dan de gedane<br />

aangifte bij de politie.”<br />

De commissie merkt ook op dat als een tweede gesprek met een onderzoeker<br />

plaatsvindt, er ruimte moet zijn om vergissingen in eerdere verklaringen<br />

recht te zetten en om nadere informatie te verstrekken. – Uitspraken GC<br />

20<strong>22</strong>-0319 en GC 20<strong>22</strong>-0358<br />

Op 31 oktober 2017 heeft de consument een<br />

woning gekocht. Omdat de consument van mening<br />

is dat de gekochte woning vanwege geluidsoverlast<br />

door het drummen van de buurjongen<br />

niet geschikt is voor normaal gebruik, is er tussen<br />

hem en de verkoper van de woning een geschil<br />

ontstaan over de koopprijs die de consument<br />

heeft betaald voor de woning.<br />

De commissie: “De kans dat de vorderingen<br />

van de consument zouden zijn toegewezen in hoger<br />

beroep, was wel degelijk aanwezig. Immers,<br />

indien de consument in hoger beroep zou zijn geslaagd<br />

in het bewijs van zijn stellingen dat (1) de<br />

buurjongen bijna dagelijks drumde en (2) de verkopende<br />

partij hem ondanks zijn navraag niet<br />

heeft ingelicht daarover, dan zou consument zeer<br />

wel mogelijk een geslaagd beroep op dwaling<br />

hebben kunnen doen.” – Uitspraak GC 20<strong>22</strong>-0359<br />

NR 1 FEBRUARI NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> 2019 <strong>VVP</strong> | 57


LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN<br />

Claim gevloerd<br />

OPSTALVERZEKERING – In het woonhuis van consument is het glas uit een<br />

dakraam gesprongen. Hierdoor kon het storten van de betonnen vloer niet<br />

doorgaan. De consument klaagt dat de verzekeraar heeft geweigerd om de<br />

kosten (6.641 euro) van het annuleren van de betonstort te vergoeden. De Geschillencommissie<br />

concludeert dat de verzekeraar dekking heeft mogen weigeren<br />

omdat er geen sprake is van materiële schade aan het woonhuis. De<br />

commissie: “De schade die de consument vordert, dient te worden gekwalificeerd<br />

als zuivere vermogensschade.” De vordering wordt afgewezen. – Uitspraak<br />

GC 20<strong>22</strong>-0327<br />

Zorgvuldigheidstoets nog steeds in<br />

ontwerpfase<br />

ALGEMEEN – De zorgvuldigheidstoets, die voortkomt uit de jongste evaluatie<br />

van Kifid, bevindt zich nog steeds in de ontwerpfase. Kifid laat onderzoeken<br />

of de zorgvuldigheidstoets die zij wordt geacht te gaan uitvoeren past binnen<br />

de bestaande zorgplicht of dat een apart kader nodig is. Eveline Ruinaard,<br />

voorzitter Geschillencommissie en algemeen directeur van Kifid, in het<br />

jaarverslag 2021: “Dit vraagstuk willen we extern laten onderzoeken en ik ben<br />

daarover in gesprek met een universitair deskundige. Die moet zich over de<br />

complexe vraag buigen of zo’n zorgvuldigheidstoets een extra kader moet<br />

worden, of dat het in de bestaande zorgplicht kan worden ondergebracht.<br />

Daar worstelen we mee. Je kunt niet ineens een nieuwe norm introduceren,<br />

dan word je onvoorspelbaar.”<br />

Ralph Pans, bestuursvoorzitter van Kifid: “Bij dat onderwerp past ook<br />

meer kennis van consumentengedrag. Hoe acteren consumenten op bepaalde<br />

bewoordingen en uitingen? Weet de consument voldoende waar hij instapt?<br />

Met het oog daarop is op initiatief van Kifid een gedragsdeskundige in<br />

de Geschillencommissie benoemd.”<br />

Maak als adviseur<br />

verslagen<br />

ALGEMEEN – Kifid gaf bij de publicatie van het<br />

jaarverslag weer tips voor de financiële dienstverlener<br />

aan de hand van de praktijk en uitspraken<br />

van Kifid.<br />

Zorg voor transparante en begrijpelijke voorwaarden;<br />

zijn de voorwaarden voor meerderlei uitleg<br />

vatbaar dan zal de voor de consument meest<br />

gunstige uitleg worden gevolgd.<br />

Adviseert u als pensioenadviseur met name<br />

de werkgever? U moet ook rekening houden met<br />

de voor u kenbaar betrokken belangen van derden.<br />

Datzelfde geldt voor de pensioenverzekeraar.<br />

Voor de financieel adviseur: maak tijdens adviesgesprekken<br />

verslagen en laat die accorderen<br />

door de consument. Bij een klacht moet de adviseur<br />

feitelijk kunnen aantonen dat aan de zorgplicht<br />

is voldaan en hoe het advies tot stand is<br />

gekomen.<br />

U verleent beleggingsdiensten op basis van<br />

execution only? U bent niet verplicht de belegger<br />

te adviseren of waarschuwen; u moet wel<br />

zorgen voor een correcte uitvoering van orders<br />

voor de klant, de integriteit van de markt bewaken<br />

en zorgdragen voor een integere bedrijfsvoering.<br />

Er zijn in 2021 ongeveer honderd klachten behandeld<br />

van consumenten die vinden dat hun<br />

tussenpersoon tekort is geschoten in de dienstverlening.<br />

In veel van deze zaken blijkt dat consumenten<br />

meer van hun tussenpersoon verwachten<br />

dan deze op grond van de afspraken<br />

hoeft te leveren. Kifid: “Ondanks het bestaan<br />

van het dienstverleningsdocument blijft heldere<br />

communicatie door de verzekeringstussenpersoon<br />

over de reikwijdte van de dienstverlening<br />

van groot belang. Daarnaast is in veel van deze<br />

zorgplichtzaken onduidelijk wat er precies is afgesproken<br />

en afgewogen in de gesprekken tussen<br />

consument en tussenpersoon. Het is dan het<br />

ene woord tegen het andere, waarbij de financieel<br />

adviseur als professional een verzwaarde motiveringsplicht<br />

heeft: hij of zij zal moeten aantonen<br />

dat er aan de zorgplicht is voldaan. Het<br />

maken en eventueel door de consument laten<br />

ondertekenen van gespreksverslagen en telefoonnotities<br />

zou hierbij kunnen helpen. Het ontbreken<br />

ervan komt in de regel voor rekening en<br />

risico van de tussenpersoon.”<br />

58 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


SFDR<br />

Sinds maart 2021 gelden er Europese<br />

regels voor beleggingsadviezen en<br />

informatieverschaffing over duurzaamheid<br />

van bepaalde financiële producten,<br />

de Sustainable Finance Disclosure<br />

Regulation (SFDR). Wat betekent de<br />

aanstaande aanscherping van de<br />

SFDR-regels voor je adviespraktijk?<br />

SFDR-regels aangescherpt<br />

TEKST ADFIZ<br />

Voor de komst van de SFDR was je bij advies over beleggingsproducten<br />

alleen verplicht om de risicobereidheid en beleggingsvoorkeuren<br />

van je klant uit te vragen. Als je klant duurzaamheid belangrijk<br />

vond of het daar met je over wilde hebben waren daar geen regels<br />

aan verbonden, terwijl duurzaamheid wel steeds hoger op de maatschappelijke<br />

agenda kwam te staan. Om daar iets aan te doen, duurzaam beleggen<br />

te stimuleren en klanten meer inzicht te geven in beleggingsstromen is in<br />

maart 2021 de SFDR geïntroduceerd. De SFDR verplichtte de financiële sector<br />

om transparanter te zijn over de duurzaamheid van beleggingen.<br />

Voor jou als adviseur betekende dat onder andere dat je via je website<br />

transparant maakt hoe je rekening houdt met duurzaamheidsrisico’s en deze<br />

integreert in je dienstverlening. Ook heeft de SFDR gevolgen voor de precontractuele<br />

informatie die je aan de klant verstrekt en de productinformatie die<br />

je van aanbieders ontvangt. Maar verder is de SFDR nu nog vooral gericht op<br />

de aanbiederszijde. Zij moeten bij hun producten informatie bieden over de<br />

impact van duurzaamheidsrisico’s op de waarde van de beleggingen en op de<br />

impact van de beleggingen op duurzaamheidsfactoren (meer hierover: adfiz.<br />

nl/dossiers/sfdr).<br />

‘Klant specifiek<br />

vragen naar<br />

duurzaamheidswensen’<br />

RICHTLIJNEN<br />

Met de aanscherpingen en aanvullingen van 2 augustus<br />

20<strong>22</strong> komt daar enige verandering in. Vanaf<br />

dan moet je je klant specifiek vragen naar zijn<br />

duurzaamheidswensen en -voorkeuren. Iets wat je<br />

in de praktijk waarschijnlijk ook al deed. Immers,<br />

als je het met je klant hebt over hoe duurzaam hij<br />

wil beleggen, kun je haast niet om zijn duurzaamheidswensen<br />

en -voorkeuren heen. Daarbij spelen<br />

de volgende zaken:<br />

Door Eiopa (de Europese AFM) is een aantal<br />

richtlijnen (guidelines) geformuleerd voor de uitvraag<br />

van deze duurzaamheidsvoorkeuren, omdat<br />

dat voor een klant doorgaans lastig is om te<br />

bepalen. Hierbij kun je denken aan de volgende<br />

zaken: inventariseer eerst de persoonlijke omstandigheden<br />

en beleggingsvoorkeuren van de<br />

klant voordat je naar de duurzaamheidsvoorkeuren<br />

vraagt. Op die manier moet voorkomen worden<br />

dat de klant kiest voor een product dat past<br />

bij zijn duurzaamheidsvoorkeuren, maar niet bij<br />

de financiële situatie. Vraag de klant of zijn duurzaamheidsvoorkeuren<br />

van toepassing zijn op alle<br />

beleggingsproducten of enkel producten die geen<br />

staatsobligatie zijn. Stel met de klant vast hoe<br />

groen de beleggingen moeten zijn. Op dit moment<br />

bestaan er grijze, groene en donkergroene<br />

producten. Dit kun je vaststellen door bij de klant<br />

te vragen welk percentage van de investeringen<br />

minimaal duurzame investeringen moeten zijn.<br />

Op basis van de voorkeuren die je bij klant<br />

hebt geïnventariseerd, bepaal jij vervolgens welke<br />

producten daarbij aansluiten en neem je dat mee<br />

in je advies aan de klant.<br />

Om te weten welke duurzaamheidskenmerken<br />

een product heeft en te kunnen bepalen welke<br />

producten aansluiten op de voorkeuren van de<br />

klant, is van belang dat de juiste informatie beschikbaar<br />

is. Onderdeel van de regels is dat aanbieders<br />

van producten bij hun productinformatie<br />

duidelijk maken wat de duurzaamheidskenmerken<br />

zijn van het product. Europa heeft daarvoor<br />

specifieke regels opgesteld (taxonomie) gericht<br />

op aanbieders en een format gemaakt voor hoe<br />

aanbieders deze informatie aan de klant duidelijk<br />

moeten maken. n<br />

NR 1 FEBRUARI NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> 2019 <strong>VVP</strong> | 59


In de praktijk wordt er steeds vaker<br />

gekozen om bij het aangaan van<br />

een hypotheek (aangegaan na 1 januari<br />

2013) te kiezen voor een deel<br />

aflossingsvrij. De redenen hiervoor<br />

zijn vaak een lagere maandlast en/<br />

of een extra aftrekpost in box 3.<br />

Maar wat zijn de gevolgen van een<br />

box 3-lening?<br />

Wft Hypothecair krediet<br />

Hypotheek in box 1 of in box 3?<br />

Op het moment dat er wordt gekozen voor een deel aflossingsvrij,<br />

dan gaat dat deel van de hypotheek naar box 3. De woning blijft op<br />

dat moment wel kwalificeren als eigen woning, zoals opgenomen<br />

is in artikel 3.111 lid 1 wet IB 2001. Alleen een deel van de hypotheek<br />

gaat naar box 3, maar de woning blijft dus in box 1. Bij de keuze voor een deel<br />

aflossingsvrij en dus een box 3-leningdeel moet er duidelijk onderscheid<br />

worden gemaakt tussen starters en doorstromers.<br />

Starters hebben nog geen fiscaal verleden als het gaat om een eigenwoningschuld.<br />

Als gevolg daarvan kan er samen met de klant zonder fiscale belemmeringen<br />

bepaald worden welk bedrag er aflossingsvrij wordt gesloten.<br />

Uiteraard zal er bij de bepaling van het bedrag aan aflossingsvrij wel rekening<br />

moeten worden gehouden met de regels van de Gedragscode Hypothecaire<br />

Financieringen (GHF), waarin is opgenomen dat maximaal 50 procent van de<br />

marktwaarde aflossingsvrij mag worden afgesloten. Wel heeft het als gevolg<br />

dat het niet meer mogelijk is om de lening onder NHG te sluiten, want die<br />

heeft als eis dat alle nieuwe hypotheken na 1 januari<br />

2013 gesloten, volledig annuïtair worden afgelost.<br />

Bij doorstromers komt hun fiscale verleden<br />

om de hoek kijken en daar moet goed rekening<br />

mee worden gehouden bij het bepalen welk deel<br />

er aflossingsvrij wordt gesloten.<br />

WAT IS GUNSTIGER?<br />

Als er is gekozen voor een box 3-deel, dan kan dit<br />

deel dan later alsnog gekwalificeerd worden als<br />

eigenwoningschuld in box 1. In artikel 3.119c lid 8<br />

wet IB 2001 is namelijk het volgende opgenomen:<br />

“Voor de toepassing van dit artikel wordt onder<br />

'Maar wat is<br />

gunstiger voor<br />

de klant?'<br />

het aangaan van een nieuwe schuld als bedoeld<br />

in artikel 3.119a, eerste lid, mede verstaan het gaan<br />

kwalificeren van een bestaande schuld als eigenwoningschuld.”<br />

Dan is uiteraard de tweede vraag: in hoeveel<br />

tijd moet de lening worden afgelost? Hierop geeft<br />

artikel 3.119c lid 3d wet IB 2001 het antwoord.<br />

Daarin staat: “Onder n wordt verstaan: de nog resterende<br />

maximale looptijd van de oorspronkelijke<br />

maximale looptijd van 360 maanden van de voorgaande<br />

schuld in maanden op het laatste moment<br />

dat deze schuld bestond.”<br />

Maar wat is gunstiger voor de klant? Daar is<br />

geen eenduidig antwoord op te geven. Buiten<br />

hetgeen hierboven staat omschreven, moeten er<br />

nog een aantal dingen worden bekeken, te weten<br />

onder andere: weegt de lagere renteaftrek in box<br />

1 op tegen de eventuele besparing op de vermogensrendementsheffing<br />

in box 3? Wat zijn de gevolgen<br />

van het afschaffen van de Wet Hillen op de<br />

renteaftrek?<br />

De Wet Hillen houdt in dat als de renteaftrek<br />

lager wordt dan het eigenwoningforfait, het eigenwoningforfait<br />

wordt verlaagd naar de betaalde<br />

rente in box 1. Deze verlaging wordt in stappen<br />

afgebouwd, waardoor er een bijtelling komt voor<br />

de eigen woning als de rente hoger is dan het eigenwoningforfait.<br />

n<br />

60 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


PERMANENT ACTUEEL<br />

Wft Schade Zakelijk<br />

(Land)bouwvoertuigen<br />

zonder kentekenbewijs<br />

FOTO PETER BEEMSTERBOER<br />

Sinds 1 januari 20<strong>22</strong> geldt er voor de meeste (land)bouwvoertuigen<br />

een wettelijke registratieplicht bij het RDW.<br />

Het voertuig krijgt dan ook een kenteken. Tot en met 31<br />

december 2021 konden deze voertuigen snel en gemakkelijk<br />

<strong>online</strong> worden geregistreerd via de website van de<br />

RDW. Sinds 1 januari 20<strong>22</strong> is <strong>online</strong> registreren niet meer<br />

mogelijk. Het voertuig moet voortaan eerst worden gekeurd<br />

bij een keuringsstation van de RDW.<br />

De verzekeringnemer dient na registratie zelf het nieuwe kenteken<br />

door te geven aan de WA-verzekeraar van het voertuig. De verzekeraar<br />

meldt de WA-verzekering dan aan bij het WAM-register van<br />

de RDW. Het RDW controleert normaliter periodiek of elk voertuig<br />

met een kenteken wel WA verzekerd is. Eigenaren<br />

van niet verzekerde (land)bouwvoertuigen waarvoor<br />

wel een verplichte WA-verzekering geldt lopen<br />

kans op een boete van de RDW.<br />

WAARSCHUWINGSBRIEVEN<br />

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat<br />

en de RDW constateerde dat veel voertuigen al<br />

wel een nieuw kenteken hebben maar nog niet<br />

zijn aangemeld in het kentekenregister. Dit komt<br />

omdat de eigenaar het kenteken nog niet heeft<br />

doorgegeven aan de WA-verzekeraar. Hierdoor<br />

zouden voertuigeigenaren massaal in de proble-<br />

PERMANENT ACTUEEL. OMDAT HET MOET.<br />

men kunnen komen. Daarom zijn er handhavingsafspraken<br />

gemaakt met de RDW en het OM waarbij<br />

is afgesproken dat de RDW pas vanaf 1 januari<br />

2023 start met de zogenoemde registervergelijking<br />

voor deze voertuigen.<br />

Vanaf medio 20<strong>22</strong> gaat de RDW wel waarschuwingsbrieven<br />

versturen naar voertuigeigenaren<br />

waarvan het kenteken nog niet in het WAMregister<br />

is opgenomen. Dit gebeurt in fases, voertuigeneigenaren<br />

krijgen dus niet allemaal tegelijk<br />

een brief.<br />

Tot 1 juli 20<strong>22</strong> worden er nog geen boetes uitgedeeld<br />

als een (land)bouwvoertuig geen kentekenbewijs<br />

heeft. De reden hiervoor is dat de RDW<br />

alle aanvragen niet tijdig heeft kunnen afwikkelen.<br />

Voertuigeneigenaren mogen hier immers niet<br />

de dupe van worden. n<br />

Heeft u inhoudelijk klantcontact? Dan heeft u ook de verplichting om<br />

Permanent Actueel te zijn. Met de rubriek ‘Permanent Actueel’ in <strong>VVP</strong><br />

helpen wij u op weg. Wij brengen verschillende actualiteiten onder de<br />

aandacht. Wat zijn de ontwikkelingen in de branche, toegespitst op uw<br />

vakgebied? Aan bod komen wetswijzigingen, nieuwe regelingen en aandachtspunten<br />

binnen het Wft-vakbekwaamheidsstelsel. Even lezen en<br />

u bent weer op de hoogte. De rubriek wordt verzorgd door de Vakredactie<br />

van Lindenhaeghe. Wilt u op een van de onderwerpen reageren? Mail<br />

uw reactie naar contact@lindenhaeghe.nl.<br />

Powered by<br />

NR 1 FEBRUARI NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> 2019 <strong>VVP</strong> | 61


DUURZAAMHEID<br />

Ik stond in Milaan en keek verwonderd<br />

naar boven. Boven mij prijkten<br />

twee torenflats met daarin bomen en<br />

struiken, een heus verticaal bos (bosco<br />

verticale). Vorig jaar zag ik in Nederland<br />

een soort gelijke, weliswaar<br />

iets bescheidener toren in Eindhoven,<br />

de Trudo Toren.<br />

Je kan het dak op…<br />

TEKST BJÖRN JALVING, TURIEN & CO.<br />

Het stedelijk hitte eiland effect, we zullen<br />

het allemaal wel eens hebben ervaren<br />

bewust of onbewust. In een volgebouwde<br />

binnenstad is het op een warme zomerdag<br />

veel heter dan in de natuur. Het verschil<br />

tussen een stadscentrum en een natuurgebied<br />

kan wel oplopen tot vier graden Celsius. Buitenwijken<br />

en dorpen zitten hier qua temperatuur ongeveer<br />

tussenin. 36 of 32 graden Celsius het kan<br />

behoorlijk uitmaken op een warme dag. Wat kunnen<br />

we hieraan doen?<br />

Groene daken en groene gevels worden in toenemende<br />

mate ingezet tegen het stedelijk hitte<br />

eiland effect. Met meer groen blijft niet alleen<br />

de omgeving koeler, ook het onderliggende pand<br />

blijft met een groen dak een paar graden koeler.<br />

Een groen dak biedt niet alleen verkoeling op warme<br />

dagen er zijn ook tal van andere voordelen. Een<br />

groen dak heeft het vermogen om regenwater te<br />

absorberen waardoor niet al het hemelwater direct<br />

via een dunne regenpijp wordt afgevoerd. Voor<br />

vlinders, insecten en vogels wordt de leefomgeving<br />

bevordert, een groen dak draagt dus een beetje bij<br />

aan de biodiversiteit. Tot slot wordt met een groen<br />

dak ook de levensduur van een dak verlengd.<br />

SUBSIDIE<br />

Wat zijn de risico’s of de nadelen hoor ik u denken?<br />

Allereerst terug naar de verticale bossen. Hier is uiteraard<br />

ook kritiek op. Het aanleggen van de verticale<br />

bossen kost veel geld. Denk bijvoorbeeld aan<br />

het selecteren van geschikte planten en het aanleggen<br />

van de afwateringsystemen. Ook het onderhoud is wat duurder want<br />

de heg knippen op tien hoog is een stuk spannender dan wanneer je op de<br />

grond staat. Het is goed om oog te hebben voor deze nadelen en hier in de komende<br />

jaren op te anticiperen.<br />

Uiteraard kent een groen dak ook wat nadelen. Niet alle planten zijn geschikt,<br />

de constructie moet voldoende sterk zijn, een groen dak is doorgaans<br />

wat zwaarder, het aanleggen en onderhoud kost tijd en geld en bij het verkeerd<br />

aanleggen is er de kans op lekkage. Echter zijn er in bijna iedere Nederlandse<br />

gemeente subsidiemogelijkheden voor het aanleggen van een groen<br />

dak en in sommige gemeenten ook voor het aanleggen van een groene gevel.<br />

In een aantal gemeenten zijn de subsidies voor 20<strong>22</strong> op, maar veel van deze regelingen<br />

worden jaarlijks herhaald. De gemeentes geven ook tal van tips hoe<br />

een groen dak veilig en bestendig kan worden aangelegd. Waarmee de nadelen<br />

grotendeels wegevallen. Alleen al in Amsterdam is er naar verluidt twaalf<br />

vierkante kilometer aan plat dak te vergroenen! Wie gaat er mee het dak op? n<br />

‘Verduurzamen<br />

met groene<br />

daken en<br />

gevels’<br />

KANSEN BIJ VERDUURZAMING<br />

In de rubriek ‘Duurzaamheid’ onderzoeken<br />

Björn Jalving en Paul Burger van Turien & Co./<br />

AnsvarIdéa kansen voor financieel adviseurs<br />

bij verduurzaming. Reacties zijn welkom op<br />

bjalving@turien.nl.<br />

62 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


KLANTGERICHTHEID<br />

Het verbeteren van de klantgerichtheid in een bedrijf is<br />

geen project met een korte doorlooptijd. Ook bestaat er<br />

niet zoiets als een magische toverformule. Klantgerichtheid<br />

zit in duizenden kleine zaken. En juist dit maakt het<br />

zo complex. Hoe weet je nu of je capaciteit en budgetten<br />

voor de juiste verbeteringen inzet en of ze bij je bedrijf<br />

passen? Als je deze vragen niet kunt beantwoorden,<br />

blijf je doen wat je altijd doet. Stilstand is echter achteruitgang.<br />

Hoe zorg je ervoor dat je het elke dag een beetje<br />

beter doet?<br />

Vele kleine stappen…<br />

TEKST SONJA STALFOORT, PUURKLANT<br />

Om het elke dag een beetje beter te kunnen doen is het essentieel dat<br />

het fundament van de organisatie staat. Als je niet weet wie je als<br />

bedrijf wilt zijn voor je klanten en waarop je je wilt onderscheiden, is<br />

alles goed en alles fout wat je doet. En dat heeft een verlammende<br />

werking. Het neerzetten van een stevig kompas geeft het bedrijf en alle medewerkers<br />

richting. Zestig procent van de medewerkers vindt dat hun organisatie<br />

er niet of maar gedeeltelijk in slaagt om verbeteringen voor de klant<br />

door te voeren (klant-energiek onderzoek uitgevoerd door MSI-ACI Europe<br />

bv). Dat is een veel te hoog percentage in een tijd waarin de veranderingen<br />

razendsnel gaan en de klantbehoefte continu verandert. Iedere medewerker<br />

is heel hard nodig om elke dag verbeteringen door te voeren. Vele kleine<br />

stappen maken hierbij één grote. Als medewerkers weten waarvoor het bedrijf<br />

staat en richtlijnen hebben in onder andere de strategie, de huisstijl, een<br />

schrijfwijzer, etcetera, kunnen zij snel en zelfstandig verbeteringen doorvoeren<br />

of met de juiste verbetervoorstellen komen. Dit vraagt energiek leiderschap;<br />

inspireren en faciliteren.<br />

ENERGIEK LEIDERSCHAP<br />

In mijn boek ‘De klant-energieke organisatie’ heb ik laten zien dat een bedrijf<br />

werkt als een stroomschema. Een stroomschema dat bestaat uit zestien<br />

schakels die ‘aan’ moeten staan als een organisatie klantgericht en toekomstbestendig<br />

wil ondernemen. Een van deze<br />

schakels is het energiek leiderschap. Een cruciale<br />

schakel om als bedrijf elke dag een beetje beter te<br />

worden. Als elke wijziging in een brief, telefoonscript,<br />

factuur, website, etcetera, langs de manager<br />

moet, ontstaat er of een stuwmeer aan vragen<br />

bij deze manager. Dit werkt zeer vertragend<br />

en dus niet inspirerend. Of medewerkers worden<br />

‘Iedereen kan<br />

het verschil<br />

maken’<br />

veel minder pro-actief in het doorgeven van verbeteringen,<br />

omdat ze de verantwoordelijkheid<br />

niet dragen. Iedere manager, iedere medewerker<br />

en iedere ondernemer kan vandaag afspreken dat<br />

hij of zij het vanaf nu elke dag een beetje beter<br />

zal doen. Als de schakels van het Klant-energieke<br />

stroomschema aan staan en er is energiek leiderschap,<br />

dan kan dat op vele verschillende manieren,<br />

zoals: door klantsignalen letterlijk op een bord op<br />

de afdeling te schrijven en wekelijks te bespreken;<br />

door elke dag aan één klant oprecht te vragen hoe<br />

hij de dienstverlening heeft ervaren; door elke dag<br />

één verbetering op de website uit te voeren; Door<br />

elke dag één standaardtekst te verbeteren en te<br />

testen. De essentie is dat iedereen het verschil kan<br />

maken door het elke dag een beetje beter te doen<br />

en dat vele kleine stappen één grote maken. n<br />

Sonja Stalfoort is expert in klantbeleving en auteur<br />

van het boek ‘De klant-energieke organisatie’.<br />

Zij kent de financiële sector als geen ander en was<br />

werkzaam onder bij ARAG<br />

NR 1 FEBRUARI NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> 2019 <strong>VVP</strong> | 63


BOUWSTENEN VOOR SUCCES<br />

In het boek ‘Impactvol<br />

ondernemen in de<br />

praktijk’ geven Paul<br />

van Ruiten en collegaauteurs<br />

praktische<br />

handvatten die je morgen<br />

in kunt zetten voor een<br />

grotere impact met<br />

snel resultaat.<br />

TEKST JELLE BARTELS,<br />

NEXT STEP FACTORY<br />

Ondernemen met impact<br />

Het nieuwe modewoord van 20<strong>22</strong> is duurzaam.<br />

Je kunt geen blad openslaan of<br />

je leest dat je duurzaam moet ondernemen.<br />

Wie niet vergroent, heeft geen toekomst<br />

meer. Of dat waar is, zal de toekomst uitwijzen.<br />

Het goede nieuws is dat een focus op verduurzaming<br />

veel ondernemers een enorme kans<br />

biedt tot het verbeteren van hun onderneming.<br />

De kans is groot dat als je zelf niet kiest voor<br />

een meer duurzame strategie je vroeg of later geconfronteerd<br />

gaat worden met vragen van derden.<br />

Dit kunnen de partners zijn met wie je samenwerkt<br />

of bijvoorbeeld je klanten. Je kunt dus<br />

wachten op dwang van buitenaf, maar waarom<br />

zou je juist nu geen gebruik maken van alle kansen<br />

die er liggen?<br />

ZES KAPITALEN<br />

Het starten met verduurzamen is minder moeilijk<br />

dan het lijkt. De ervaring leert dat veel ondernemers<br />

onbewust al heel wat stappen maken. Ze<br />

weten dit echter niet in beeld te brengen. Je kunt<br />

hier vrij gemakkelijk mee beginnen. Een goede<br />

start hierbij is het op hoofdlijnen in kaart brengen<br />

van jouw impact op de zes kapitalen die jij beïnvloedt<br />

met jouw onderneming:<br />

• het sociaal netwerkkapitaal (de relaties die je<br />

bedrijf onderhoudt, jouw reputatie);<br />

• het menselijk kapitaal (het welzijn van de medewerkers<br />

van je bedrijf);<br />

• het geproduceerd kapitaal (gebruikte en voortgebrachte machines en<br />

producten);<br />

• het natuurlijk kapitaal (het gebruik van de natuurlijke omgeving door het<br />

bedrijf);<br />

• het financieel kapitaal (totaal aan financiële middelen van het bedrijf);<br />

• het intellectueel kapitaal (het totaal aan ontwikkelde kennis van het bedrijf).<br />

Bepaal als eerste de verrichtingen van je bedrijf op dit moment: wat is de input<br />

(welke bronnen gebruik je), wat zijn de (kern)activiteiten, wat is de output<br />

(het product dat of de dienst die je levert) en uiteindelijk de outcome<br />

(wat is het resultaat van jouw product of dienst). Daarna beoordeel je wat je<br />

nodig hebt aan de bovenstaande kapitalen. Dus wat onttrek je uit deze kapitaalbronnen?<br />

Vervolgens bekijk je wat je aan waarde creëert in termen van<br />

de zes kapitalen. Op deze manier heb je al inzicht in hoeverre de impact van<br />

jouw onderneming is op People, Planet en Profit.<br />

Mocht je niet tevreden zijn met het resultaat? Zou je op verschillende kapitalen<br />

beter willen presteren? Dan kun je aangeven op welk kapitaal je meer<br />

waarde zou willen creëren of aan welk kapitaal je minder zou willen onttrekken.<br />

Op deze manier heb je een huidige situatie en<br />

een ideale situatie. Het verschil zet je om in projecten.<br />

Die kun je met je hele team bespreken en<br />

kijken welke stappen je morgen direct kan zetten.<br />

‘Op welk<br />

kapitaal wil je<br />

meer waarde<br />

creëren?’<br />

De grootste impact eerst.<br />

Op deze manier wordt duurzaamheid niet een<br />

activiteit erbij, maar onderdeel van jouw bedrijfsproces<br />

en gericht op jullie kernactiviteit. Dan is gewoon<br />

een onderdeel van je bedrijfsvoering. In het<br />

eerder genoemde boek kun je er meer over lezen.<br />

Veel leesplezier! n<br />

64 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


COMPLIANCE<br />

Grenzen opzoeken<br />

Onlangs in het nieuws: vakantiegangers 30 meter in ravijn<br />

gestort bij het nemen van een selfie. Zij zijn niet de enige<br />

die net te ver gaan. Waarom zoeken mensen altijd het<br />

randje op?<br />

TEKST CHRISTEL VAN BOMMEL-VERSLUIJS, COMPLIANCE ADVISEUR<br />

De ene grens is duidelijker dan de andere. Een grens naar een ander<br />

land is over het algemeen goed zichtbaar. Tussen jouw tuin en die<br />

van buren staat vaak een schutting of dikke heg, ook heel duidelijk.<br />

Wanneer het eind van mijn geduld is bereikt is afhankelijk van de<br />

situatie, dus die is wat lastiger. Maar geloof me, het is heel duidelijk als de limiet<br />

is bereikt. Een afgrond lijkt mij een vrij duidelijke grens.<br />

Toch zijn er mensen die willen kijken tot hoever ze kunnen gaan. Omdat<br />

op het randje leven nu eenmaal spannend is, of misschien omdat de gevolgen<br />

ze niets kan schelen. Soms lijkt het alsof er meer energie wordt gestoken<br />

in kijken tot hoever een grens kan worden opgerekt<br />

zonder te worden teruggefloten, dan om je te<br />

houden aan de geldende regels. Begrijp me niet<br />

verkeerd. In bepaalde gevallen is het juist goed om<br />

te kijken tot hoever je kunt gaan. Als je kracht- of<br />

conditietraining doet. Of wanneer je een opleiding<br />

wilt volgen waarvan je omgeving zich afvraagt of<br />

het qua niveau wel haalbaar is. Al zijn daar uiteindelijk<br />

ook grenzen aan. Het is allemaal afhankelijk<br />

van de risico’s die je bereid bent te nemen en of<br />

het een (on)nodig risico is.<br />

‘Open normen<br />

wil niet zeggen<br />

dat er geen<br />

grenzen zijn’<br />

KADERS AANGEVEN<br />

Wanneer een klant een advies over een hypotheek<br />

of verzekering wil, maak je afspraken over wat je<br />

voor de klant gaat doen. Niet alleen tijdens het<br />

advies- en bemiddelingstraject, maar ook tijdens<br />

de looptijd van het afgesloten product. Het is belangrijk<br />

om de kaders van jouw dienstverlening<br />

bij klanten aan te geven. Zodat ze weten ze kunnen<br />

verwachten en wat niet. Al zijn er klanten die<br />

zullen proberen hoever ze daarin kunnen gaan.<br />

Het is dan aan jou om jouw grenzen te bewaken.<br />

Laatst las ik dat een adviseur een tip had gegeven<br />

om door een familielid geld op de spaarrekening<br />

van de klant te laten storten, zodat ze eigen geld<br />

konden aantonen. En dat geld dan na het transport<br />

weer terugstorten. Zo was de financiering<br />

toch haalbaar. Ik vind dat echt te ver gaan. Ik snap<br />

dat het wordt gedaan om klanten te helpen, maar<br />

dan graag zonder onnodige risico’s.<br />

De Wft kent veel open normen, maar dat wil<br />

niet zeggen dat er geen grenzen zijn. Met leidraden<br />

en informatiedocumenten geeft de AFM aan<br />

wat de kaders zijn. Met genoeg ruimte om daarbinnen<br />

het best passende advies aan de klant<br />

te geven. Daarbij wordt verwacht dat je gebruik<br />

maakt van gezond verstand. Toch zijn er genoeg<br />

adviseurs die bewust de grenzen opzoeken. Niet<br />

alleen voor eigen risico, maar ook voor risico van<br />

de klant. Vaak zal het goed gaan, maar soms val je<br />

over de rand… n<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 65


COLUMN<br />

DE ONDERZOEKSRESULTATEN EN<br />

KEURMERKEN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN<br />

VLIEGEN ONS OM DE OREN. VERSCHILLENDE<br />

PARTIJEN PROBEREN ONS ALS CONSUMENT<br />

ERVAN TE OVERTUIGEN DAT HET EEN<br />

BEDUIDEND BETER IS DAN HET ANDERE.<br />

ONLINE IS EEN RATJETOE AAN TESTUITSLAGEN<br />

TE VINDEN, ZOALS BESTE KOOP TONDEUSE,<br />

BESTE MULTIFUNCTIONELE TONDEUSE,<br />

BESTE BAARD TONDEUSE, BESTE HOOFDHAAR<br />

TONDEUSE EN BESTE BUDGET TONDEUSE. EN<br />

DIT GELDT VOOR BIJNA ALLE PRODUCTEN.<br />

TEKST VANJA BENTUM, ONDERZOEKER MONEYVIEW<br />

Aan al die verschillende testuitslagen<br />

liggen bepaalde uitgangspunten ten<br />

grondslag. De uitgangspunten bij een<br />

onderzoek naar beste printer zijn bijvoorbeeld<br />

jaarkosten inclusief aanschafprijs<br />

printer voor een levensduur<br />

van vijf jaar, weinig printen (gemiddeld twaalf pagina’s<br />

per maand), 80 procent zwarte tekst, tien procent<br />

kleurenprints en tien procent kleurenfoto’s. Op basis<br />

van de uitgangpunten wordt bepaald welke printer de<br />

béste printer genoemd mag worden. Maar hoe geweldig<br />

het ook klinkt, deze testuitslag zegt niets voor iemand<br />

die een printer zoekt om voornamelijk kleurenfoto’s<br />

mee te printen en maandelijks minimaal 100 pagina’s<br />

print. Een consument die zich niet verdiept in de<br />

uitgangspunten zou kunnen denken dat het beste geteste<br />

product perfect voor hem zal zijn. Maar dit hoeft<br />

dus zeker niet zo te zijn. En zo werkt het ook met andere<br />

producten en diensten die getest zijn en waarvan de<br />

uitgangspunten niet aansluiten op de wensen van een<br />

individuele consument die op zoek is naar het best passende<br />

product voor hem/haar.<br />

66 | <strong>VVP</strong> NR 3 JUNI 20<strong>22</strong>


MONEYVIEW<br />

De marktconforme<br />

klant bestaat niet<br />

VERZEKERINGEN<br />

Dat geldt ook voor testuitslagen van verzekeringen.<br />

Polisvoorwaarden van verzekeringen verschillen per<br />

aanbieder. Bij één en dezelfde aanbieder kunnen bovendien<br />

producten worden aangeboden met verschillende<br />

dekkingen en dus verschillende voorwaarden.<br />

Het lezen én vergelijken van polisvoorwaarden<br />

is dan ook belangrijk. Door de opkomst van het internet<br />

is dit in ieder geval een stuk makkelijker geworden.<br />

Door middel van verschillende selectiefilters<br />

is op diverse websites het best passende product<br />

voor ieders specifieke situatie te selecteren. Zo zijn<br />

in 2021 ruim vijf miljoen verzekeringen <strong>online</strong> afgesloten.<br />

Maar heeft de consument genoeg zelfinzicht<br />

én productkennis om de juiste zoekcriteria te bepalen?<br />

En hoe wordt hij tijdens zijn zoektocht beïnvloed<br />

in zijn keuze? Een vergelijkingssite kan bijvoorbeeld<br />

bepaalde aannames voor de consument doen, al dan<br />

niet op basis van de ingevoerde gegevens. Zo kan de<br />

website een dekkingsvorm voor de autoverzekering<br />

voorstellen op basis van de gegevens die de consument<br />

heeft ingevoerd. Bij een nieuwe auto zal al snel<br />

de Volledig Casco-dekking worden voorgesteld en bij<br />

een oude auto de WA- of BC-dekking. Maar de keuze<br />

voor dekkingsvorm zou zeker niet alleen op basis van<br />

het bouwjaar van de auto gemaakt moeten worden.<br />

De belangrijkste vraag die hieraan vooraf gegaan zou<br />

moeten zijn is: heeft de klant voldoende financiële<br />

middelen om de auto in het geval van totaal verlies te<br />

vervangen? Een verzekering sluit je immers toch om<br />

risico’s die je zelf niet kunt dragen te verzekeren?<br />

BEST PASSEND<br />

Mensen denken soms dat het vergelijken van polisvoorwaarden<br />

voor een oude auto met een lage dagwaarde<br />

niet interessant is. Maar het tegendeel is<br />

waar. Zo is een WA-dekking snel gesloten, maar kan<br />

vaak voor een kleine meerprijs ook de BC-dekking<br />

worden gesloten. En het is natuurlijk super dat een<br />

autoverzekering met een BC-dekking een nieuwwaardegarantie<br />

van drie jaar biedt bij totaal verlies van<br />

een nieuwe auto. Maar wanneer ik al tien jaar in een<br />

Volvo 940 rij met een dagwaarde van 300 euro vind ik<br />

het totaal niet interessant wat de verzekeraar uitkeert<br />

bij totaal verlies. Ik vind het veel belangrijker dat ruitschade<br />

aan mijn voor-achter en zijruiten én aan mijn<br />

schuifdak wordt vergoed. Ook de mogelijkheid een<br />

goede dekking voor schade aan inzittenden te sluiten<br />

vind ik belangrijker. Een verzekering die niet als beste<br />

‘Laten we vooral de<br />

individuele klant niet<br />

uit het oog verliezen’<br />

getest is in verband met bijvoorbeeld een minder goede<br />

nieuwwaarderegeling kan voor mij persoonlijk dus<br />

wel degelijk de beste keuze zijn. Een assurantie-adviseur<br />

kan mij als consument, met al zijn kennis over<br />

en ervaring met verzekeringen als beste helpen het<br />

voor mij best passende product te kiezen.<br />

Verzekeraars mogen uiteraard trots zijn als hun<br />

product als beste getest wordt, maar laten we vooral<br />

de individuele klant niet uit het oog verliezen. De<br />

marktconforme klant bestaat immers niet! n<br />

NR 3 JUNI 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 67

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!