17.06.2022 Views

Binnendijks 2022 23-24

Binnendijks van 17 juni 2022

Binnendijks van 17 juni 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

69e JAARGANG BINNENDIJKS <strong>23</strong>/<strong>24</strong> 17 juni <strong>2022</strong><br />

1952 - <strong>2022</strong><br />

70 jaar binnendijks<br />

<strong>Binnendijks</strong> online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting <strong>Binnendijks</strong>” Beemster.<br />

Volgende verschijningsdatum: 1 juli <strong>2022</strong>. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag <strong>24</strong> juni <strong>2022</strong> vóór 12.00 uur!<br />

Tentennacht groep 7 Blauwe Morgenster<br />

56 kinderen hebben van vrijdag 10 op zaterdag 11 juni genoten van een door drie ouders georganiseerde tentennacht op de ijsbaan in Middenbeemster.<br />

www.binnendijks.nu.<br />

Geef creativiteit de ruimte<br />

Herdenking bij het<br />

Monument Westbeemster<br />

Jaarlijks wordt op het Kerkplein in<br />

Westbeemster op 26 juni stilgestaan<br />

bij de zeven jong bemanningsleden<br />

van het neergeschoten vliegtuig in<br />

1943. In het weiland vlak achter de<br />

kerk in Westbeemster.<br />

Hiertoe is in 2018 een fraaie herinneringsplaquette<br />

aangebracht aan de muur van de<br />

Kerckhaen. Ook dit jaar worden belangstellenden<br />

uitgenodigd om deel te nemen aan<br />

deze herdenking. Start 11.00 uur.<br />

Maar er zijn in deze donkere periode meer<br />

vliegtuigen gecrasht in de Beemster. In de<br />

nacht van 27 op 28 juni 1942 stortte een geallieerd<br />

vliegtuig neer op het land van J. Koning<br />

aan de Middenweg. Hierbij vonden drie van<br />

de zeven bemanningsleden de dood. Daarom<br />

wordt op 26 juni dit jaar in de korte plechtigheid<br />

óók stilgestaan bij deze tragische<br />

gebeurtenis. Exact tachtig jaar geleden.<br />

Na afloop, rond 11.30 uur, is er gelegenheid<br />

om bloemen te leggen bij het monument.<br />

Daarna worden belangstellenden uitgenodigd<br />

voor een consumptie in de Kerckhaen<br />

alwaar ook een kleine expositie over de crash<br />

van 1942 te zien is.<br />

WERKGROEP MONUMENT WESTBEEMSTER<br />

Creatieve vakken zijn in het onderwijs<br />

veelal de dupe van bezuinigingen.<br />

Geen vakdocenten meer. Geen<br />

eigen creatieve ruimtes meer.<br />

Daarom is centrum voor de kunsten<br />

Wherelant een actie begonnen om de<br />

kunsteducatie in onze gemeente een<br />

boost te geven.<br />

Met een KunstBuzz rijden ze langs diverse<br />

scholen om leerlingen ondersteuning te<br />

bieden. Leerlingen van groep zeven van de<br />

Blauwe Morgenster kregen in drie dagdelen<br />

les in het maken van een film. Van het schrijven<br />

vaneen script tot de techniek van opnemen en<br />

bewerken. Van licht- en geluidstechniek.<br />

Ze hadden gekozen voor een korte ontvoeringsfilm.<br />

Wellicht ingegeven door de actualiteit.<br />

Met dit verschil dat het in hun film<br />

uiteindelijk wel goed afliep. Wethouder Tijmstra<br />

kwam vrijdagochtend langs op de set om<br />

het eindresultaat te bewonderen.<br />

Zie voor uitgebreid (foto) verslag:<br />

www.binnendijks.nu.<br />

Jisperweg 105a | Westbeemster | 06 53747887<br />

info@aannemersbedrijfwillemvaneck.nl<br />

OVERIGE ARTIKELEN STAAN<br />

OOK OP WWW.BINNENDIJKS.NU


BINNENDIJKS <strong>23</strong>/<strong>24</strong> 17 juni <strong>2022</strong> 3<br />

ONTDEK DE BEEMSTER DEZE ZOMER<br />

BELEEF DE BEEMSTER OP 32 METER HOOGTE<br />

Klim naar de top van de Keyserkerk, het oudste gebouw van De Beemster, en geniet vanaf 32 meter van het fantastische<br />

uitzicht over het werelderfgoed Droogmakerij de Beemster met het prachtige verkavelingspatroon.<br />

Openingstijden & locatie<br />

T/m 25 september <strong>2022</strong>, iedere zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Locatie: Keyserkerk, Middenweg 148, Middenbeemster.<br />

BEZOEKERSCENTRUM<br />

Bezoekerscentrum Beemster<br />

Geopend van dinsdag t/m zondag<br />

van 11.00 uur tot 14.00 uur<br />

Tien jaar<br />

Fort Resort Beemster<br />

Rederijkerskamer Elena Grosthuizen<br />

“Pension de Goot” is een opvanghuis voor dak -en thuislozen. Leiding en verzorging zijn in<br />

handen van Toos en Pien. Toos is een oer vrijwilligster, het goede doel is haar leven, maar ze kan<br />

soms wat autoritair zijn. Pien lijkt een idealistische vrijwilligster, stiekem doet eigenlijk research<br />

voor een rol in een tv programma. Er zijn 4 bewoners in dit pension. Er dreigt dreigt sluiting. 25<br />

& 29 juni en 1 juli. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Zaal van Brasserie de Grost in Grosthuizen.<br />

Kaartjes € 6,=. Reserveren: ReserverenElena@gmail.com.<br />

Beemster Tuinenweekend<br />

ODE AAN DE BEEMSTER VROUW<br />

Expositie van 14 Beemstervrouwen in kleurenlitho’s, rietpentekeningen en gouaches geportretteerd door beeldend kunstenaar Jeroen Hermkens<br />

(1960, Utrecht). Wat laat beter de puurheid van de Beemster zien dan de schoonheid van een vrouw. Puur natuur afgebeeld!<br />

Openingstijden & locatie<br />

T/m 31 juli <strong>2022</strong>, iedere zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur. Locatie: Fort bij Spijkerboor, Westdijk 46, Westbeemster.<br />

HET GEHEIM VAN DE BEEMSTER MOLENS<br />

Het is natuurlijk historisch waanzinnig hoe UNESCO werelderfgoed Droogmakerij de Beemster is ontstaan. Maar hoe dit tot stand gekomen<br />

is, is bijna niet meer te zien. De tentoonstelling vertelt het verhaal over het ontstaan van de Beemster met de belangrijke rol van de<br />

molens. Buiten, met een route door de Beemster, krijg je te zien waar de molens hebben gestaan en wat daar nu nog van te zien is.<br />

Openingstijden & locatie<br />

T/m oktober <strong>2022</strong>, dinsdag t/m zondag van 13.30 tot 17.00 uur. Locatie: Agrarisch Museum Westerhem, Middenweg 185, Middenbeemster.<br />

DINEREN BIJ BETJE<br />

Deze zomer staat het Betje Wolff Museum geheel in het teken van het ontvangen van gasten in vroeger<br />

tijden. Gasten voor het diner, gasten voor de thee en voor de broodmaaltijd.<br />

Openingstijden & locatie<br />

T/m oktober <strong>2022</strong>, dinsdag t/m zondag van 13.30 tot 17.00 uur. Locatie: Betje Wolff Museum, Middenweg 178, Middenbeemster.<br />

VOOR MEER INFORMATIE ZIE WWW.VISITBEEMSTER.NL/ACTUEEL<br />

Onze webshop is altijd open!<br />

www.visitbeemster.nl/shop<br />

Blijf op de hoogte van alle acties,<br />

activiteiten en evenementen door je<br />

aan te melden op onze nieuwsbrief.<br />

Zie hiervoor www.visitbeemster.nl.<br />

Volg VISIT Beemster op:<br />

Het is goed vertoeven in Fort Resort<br />

Beemster. Dat is in nagenoeg<br />

heel Nederland wel bekend.<br />

Woensdagmiddag 1 juni vierde het<br />

wellness, hotel en restaurant complex<br />

gelegen op de kruising Nekkerweg/<br />

Volgerweg (buurtschap ‘Halfweg’) het<br />

tienjarig bestaan. Reden voor eigenaar/<br />

ondernemer Frank Bart en zijn team om<br />

een uitbundig feestje te vieren.<br />

Dankzij een ruimhartig uitnodigingsbeleid,<br />

van vaste klanten en leveranciers tot familie en<br />

buren, was het kort na vier uur al een drukte van<br />

jewelste. Waar het twee uur eerder nog flink<br />

regende, was het nu mogelijk om gedurende<br />

het gehele event buiten te zijn. Gelukkig maar,<br />

anders was het velen vermoedelijk ontgaan dat<br />

rond het fort een reclamevliegtuigje cirkelde<br />

met een welgemeende wens. Verzorgd door<br />

schoonmaakbedrijf Ranko uit de Rijp.<br />

Frank memoreerde in zijn toespraak de<br />

beladen voorgeschiedenis van het object.<br />

“In 2004 aangekocht met broer Henk en door<br />

allerlei procedures pas in 2011 echt kunnen<br />

starten met de verbouw. In 2012 (vier eeuwen<br />

droogmakerij) geopend. Exact tien jaar<br />

geleden dus”.<br />

Eveline Colijn, general manager, vergeleek het<br />

resort met de ‘puber van de klas.’ “Met alle bijhorende<br />

kenmerken als gedrevenheid, energie,<br />

aandacht voor duurzaamheid. Maar soms ook<br />

tegendraads”. Met het team van 120 medewerkers<br />

is het goed werken hier. Een team met<br />

een hart”. Enkelen van hen, werden door Frank<br />

letterlijk en figuurlijk in de bloemen gezet. Hij<br />

prees zich gelukkig dat zijn 88 jarige moeder<br />

nog getuige mag zijn van dit feest.<br />

De opsomming van wat in die tien jaar reeds<br />

bereikt is en wellicht nog meer de plannen die<br />

in de komende periode gerealiseerd zullen<br />

worden, getuigen van het ondernemerschap<br />

van Frank. Niet alleen rond het Fort maar ook<br />

op andere plekken in de polder.<br />

Na al deze lovende woorden, werd het feest<br />

met diverse culinaire versnaperingen en life<br />

muziek voortgezet.<br />

GEERT<br />

Soulcafe aan de Hobrederweg<br />

Op elf locaties in de Beemster konden liefhebbers<br />

van tuin(ier)en in het weekend van<br />

11/12 juni terecht om te genieten van het<br />

resultaat van de inspanningen van andere<br />

tuinliefhebbers. Zelf liet ik me op zaterdag<br />

meevoeren in het enthousiasme van de tuinmannen Pieter en Paul in de voormalige pastorietuin<br />

en de ernaast gelegen tuin van Rietje Tol in het Kerkenbuurtje.<br />

GEERT<br />

Open Dag Muziekles Waterland<br />

Op zaterdag 18 september staan de docenten van Muziekles Waterland klaar voor iedereen die meer<br />

wil weten over muzieklessen op verschillende instrumenten. Tussen 12.00 en 15.00 uur kunnen jong<br />

en oud terecht in De Geulenstraat 62 te Purmerend om kennis te maken met de verschillende instrumenten<br />

en met de docenten. En wat is er nou mooier dan zelf even een gitaar te mogen vasthouden,<br />

achter een piano of drumstel te zitten of op een saxofoon te blazen? Er zijn in ieder geval docenten<br />

aanwezig voor cello, blokfluit, piano, drums, saxofoon, klarinet, hoorn, trompet, zang (pop) en<br />

gitaar. Al deze docenten zijn afgestudeerd aan het conservatorium en ze hebben enorm zin in het<br />

nieuwe cursusjaar! Meer info: over les op deze instrumenten (maar ook over bijvoorbeeld trompet,<br />

hoorn, viool, dwarsfluit of hobo) kan je vinden op www.muziekles-waterland.nl.<br />

KBO- ledenmiddag<br />

Vrijdag <strong>24</strong> juni houden wij weer onze maandelijkse Ledenmiddag in `t Stamhuis in Purmerend.<br />

Aanvang 13.30 u. Zaal open 13.00u. Apotheker mw. Liesbeth Paarlberg-van den Heuvel, geeft<br />

een presentatie over het medicijngebruik. (o.a. bijwerkingen, wisseling van merknaam, kosten,<br />

slikproblemen, functie van de apotheek). Uiteraard kunnen er ook vragen gesteld worden. De<br />

middag wordt afgesloten met een bingo met nuttige prijzen. Wees vrij om een introducee mee<br />

te nemen. Wellicht worden ze wel lid. Met alle voordelen van dien.<br />

WIL VAN GROENINGEN PR<br />

Beemster Vertoeving<br />

Wat hebben we toch een veelzijdig<br />

aanbod in de Beemster. Van voedsel<br />

tot kunst, van sport tot cultuur. Sinds<br />

kort is daar het soulcafe bijgekomen.<br />

In de voormalige melkfabriek op de hoek van<br />

de Hobrederweg en Jisperweg. Rahel Vassen<br />

is daar sedert vorig jaar komen wonen. Op<br />

Hobrederweg 1A. Een deel van het cultuurhistorische<br />

pand is eigenhandig verbouwd tot<br />

mooie werkruimte. Een ruime waar meditatie,<br />

holistische coaching maar ook begeleiding<br />

van vrouwen in moederschap, miskraam,<br />

onzekerheid en negatieve gedachten aangeboden<br />

wordt. Ik word zaterdagmiddag 11<br />

juni, tijdens de open dag, hartelijk ontvangen.<br />

Met mij zijn er nog een aantal andere bewoners<br />

uit de West. Rahel vertelt enthousiast<br />

over haar plannen en neemt ons middels<br />

een korte meditatie ook mee in de praktijk.<br />

Belangstelling? www.soulcafe.nl.<br />

GEERT<br />

Op de foto links Rahel, rechts een vriendin.<br />

De kogel is door de kerk. Voor de kerk<br />

is deze opmerking overdrachtelijk<br />

bedoeld. De (sloop)kogel dan wel<br />

ander zwaar materieel, komt 1 oktober<br />

de diaconiewoningen en het koetshuis<br />

plat maken en afvoeren.<br />

Bouwbedrijf Pronk uit Warmenhuizen is de<br />

Hoofdaannemer. Een bedrijf dat gecertificeerd<br />

is om Rijksmonumenten te restaureren.<br />

Dit betekent dat we vanaf 1 oktober de organisatie<br />

van activiteiten stilleggen. Wellicht<br />

dat er in de keuken nog een kerkdienst kan<br />

worden gehouden. Met gemiddeld 10 bezoekers<br />

moet dat kunnen. Maal en Verhaal zou<br />

wellicht in afgeslankte vorm ook nog door<br />

kunnen gaan. Film- en theatervoorstellingen<br />

gaan even op de lange baan. We kunnen<br />

helaas niet al onze nieuw- en verbouwplannen<br />

realiseren. De bouwprijzen vliegen<br />

door het plafond. Dit betekent dat we nog op<br />

zoek zijn naar aanvullende middelen. Mocht<br />

u onze plannen willen ondersteunen kunt u<br />

natuurlijk altijd een donatie doen op rekening<br />

nr. NL08RABO 0329 64<strong>24</strong> 80 t.n.v. Beemster<br />

Vertoeving. Info: info@beemstervertoeving.nl.<br />

(BRON: NIEUWSBRIEF JUNI <strong>2022</strong>)


4 BINNENDIJKS <strong>23</strong>/<strong>24</strong> 17 juni <strong>2022</strong><br />

BINNENDIJKS <strong>23</strong>/<strong>24</strong> 17 juni <strong>2022</strong> 5<br />

Pop- en Cultuurpodium P3<br />

popt op met AED<br />

Komende zomer zal er op 22, <strong>23</strong><br />

en <strong>24</strong> juli een kleinschalig festival<br />

plaatsvinden op het terrein van<br />

“Camping In het Fruit” aan de<br />

Volgerweg in de Zuidoostbeemster, het<br />

aangrenzende weiland langs de A7 van<br />

Volgerweg 84 en 84a en op het achter<br />

terrein van Tuincentrum Intratuin.<br />

Een kleinschalig festival waar men kan<br />

genieten van de natuur en cultuur. Als dank<br />

voor de beschikbaar gestelde terreinen, de<br />

fijne samenwerking met de mensen achter de<br />

locaties en de buurt heeft organisator Pop- en<br />

Cultuurpodium P3 een AED geschonken. Deze<br />

komt te hangen op Volgerweg 86 bij “Camping<br />

In het Fruit”, op een plaats waar hij voor<br />

de hele buurt bereikbaar is.<br />

Onder de uiting “P3 popt op”, ontpopt Popen<br />

Cultuurpodium P3 zich deze zomer cultureel<br />

en theatraal in het buitengebied van de<br />

nieuwgevormde Gemeente Purmerend; als<br />

gebruikelijk in het Amfitheater in het Leeghwaterpark,<br />

maar daarnaast nu ook in de Zuidoostbeemster.<br />

In het weekend van vrijdag 22<br />

tot en met zondag <strong>24</strong> juli popt P3 op in een<br />

mooi stukje buitengebied, met dit kleinschalige<br />

festival “P3 in het fruit”. Dankzij een<br />

breed muzikaal programma, workshops, een<br />

muzikale wandeling, alternatieve inrichting,<br />

Beemster breiwerk<br />

foodplein en een zeer kleurrijk kinderprogramma<br />

is er voor elk wat wils en komt het<br />

kleine, de intieme sfeer, waar muziek verbindt,<br />

optimaal tot uiting. Onder het motto<br />

op vakantie in eigen land, zweeft het thema<br />

Frankrijk door het programma en kan men<br />

overnachten op de camping.<br />

Dankbaar voor de bereidheid van alle<br />

betrokken partijen werd afgelopen zaterdag<br />

de AED overhandigd door Robert Bout (directeur<br />

P3) en Erika Nannings (productiemedewerker<br />

P3). Helaas moest Ellen van Horsen,<br />

bewoonster van Volgerweg 84a, bij deze<br />

gelegenheid verstek laten gaan; maar haar<br />

kompanen: beheerster van “Camping In het<br />

Fruit” Marije Opstelten en bewoonster van<br />

Volgerweg 84 Petra Thenu namen de AED<br />

dankbaar in ontvangst. Alle aanwezigen<br />

vonden het een mooi gebaar en spraken na<br />

de overhandiging in koor de wens uit: “dat hij<br />

maar nooit gebruikt hoeft te worden”.<br />

Check de website van P3 voor meer informatie<br />

over “P3 in het fruit” via “P3 popt op op<br />

de camping”.<br />

Op de foto van Petra den Tenter:<br />

Robert Bout, Ferdinand Thenu,<br />

Gert-Jan Waterhout, Marije Opstelten,<br />

Petra Thenu, Alex Speets,<br />

Ivo Opstelten en Erika Nannings.<br />

Betje (Wolff) schreef het al in een van haar<br />

brieven: “Ik brei de Beemster aan elkander”.<br />

Zeker in de wintermaanden, de wegen<br />

veelal onbegaanbaar, zal ze gezeten bij de<br />

open haard heel wat nuttig handwerk verricht<br />

hebben. Maar ze is zeker niet de enige.<br />

Getuige deze lezersfoto van Daniella Ernsting.<br />

Hetta van de Schraaf is niet alleen handig op<br />

de naaimachine maar ook vaardig met de<br />

breipen en haaknaald. Zo heeft ze al menig<br />

kledingstuk en andere nuttige (warmhoudende) creaties gemaakt voor bewoners uit Oekraïne.<br />

Ze houdt zich aanbevolen voor wol en katoen. Sarahs.mode@gmail.com.<br />

Kluitjes Tijdens de reünie (m)ulo/mavo Beemster hebben de organisatoren<br />

voor de herkenbaarheid een geel hoedje gedragen. 12 hoedjes ter beschikking. Wellicht is<br />

er een vereniging die deze kan gebruiken voor een activiteit? heikoheikens@outlook.com.<br />

Vaartocht met fluisterboot door Broekbos in het Ilperveld. Zondag 19 juni. Van 13.30 –<br />

15.30 uur. Ook voor kinderen. Denk om verrekijker en waterdichte schoenen/laarzen. Aangepaste<br />

kleding. Verzamelen op de parkeerplaats Ilperveld, Kanaaldijk 32A, 1121 NX<br />

Landsmeer. Reserveer een plek aan boord op www.gaatumee.nl.<br />

Agendatip: Zaterdagmiddag 27 augustus: 2e openlucht vlonderconcert. Keysertuin.<br />

Agendatip: zaterdag/zondag 3 / 4 september Floralia Noordbeemster<br />

Het nieuwe boeren:<br />

de duurzame zelfoogsttuin<br />

Je eigen groenten oogsten zonder<br />

daarvoor te moeten ploeteren in<br />

de aarde. Dat kan sinds kort in de<br />

zelfoogsttuin Beemstergaard. De boer<br />

verbouwt de groenten en jij oogst je<br />

aandeel, in ruil voor een vast bedrag<br />

per seizoen. Een gesprek met Patrick<br />

de Haan over kleinschalige, duurzame<br />

tuinbouw en over de industriële<br />

landbouw die ten koste gaat van<br />

natuur, milieu en boer.<br />

Op een zonnige aprildag leidt Patrick mij<br />

rond door zijn zelfoogsttuin-in-wording.<br />

We lopen over met schors bedekte paadjes<br />

langs net ingezaaide groentebedden, over<br />

wild grasland; en tussen hagen met oude<br />

perenbomen. Patrick geeft enthousiast tekst<br />

en uitleg: “We hebben hier vijftig soorten<br />

groenten en kruiden staan. Daar staan straks<br />

acht oude slarassen, hier groeien vier soorten<br />

courgettes, daar hebben we regenboog- en<br />

chioggia bieten gezaaid.” Hij wijst ook op<br />

de loopeenden die - samen met de egels - de<br />

slakken bestrijden en hij wijst op de mezen en<br />

valken die respectievelijk luizen en muizen<br />

bestrijden. Bijen zorgen voor de bestuiving<br />

van de fruitbloesems. “Uiteindelijk wordt dit<br />

een paradijs van biodiversiteit.”<br />

Kleinschalig tuinieren loont<br />

Op zijn website Beemstergaard.nl licht Patrick<br />

zijn duurzame visie op dat paradijs toe. Zo<br />

gebruikt hij geen kunstmest, herbiciden of<br />

insecticiden en hij zet de natuur zelf in tegen<br />

schadelijke schimmels. En hij gebruikt geen<br />

zware machines zodat het bodemleven kan<br />

floreren en voor hem de grondbewerking<br />

doet. Aan groene ambities geen gebrek. Wat<br />

wil hij bereiken? Patrick: “Ik wil een kleinschalig,<br />

biologisch tuinbouwbedrijf opzetten<br />

en daarnaast wil ik laten zien dat een tuinder<br />

zo een fatsoenlijk uurloon kan verdienen.”<br />

Dat fatsoenlijke uurloon lijkt in de grootschalige<br />

akkerbouw namelijk ver te zoeken.<br />

Patrick haalt in dat verband het boekje Eerlijk<br />

loon aan van Elske Hageraarts. Deze boerin<br />

stelt dat veel akkerbouwers - gemeten naar<br />

het aantal gewerkte uren - minder verdienen<br />

dan het wettelijk, minimum uurloon. Het is<br />

daarom geen wonder, schrijft Hageraarts,<br />

dat veel akkerbouwbedrijven ermee stoppen<br />

– gemiddeld 14 per dag sinds 1950 – en dat<br />

zich weinig nieuwe boeren aandienen. Een<br />

belangrijke oorzaak achter die ontwikkeling,<br />

zo meent Patrick, is dat de grootschalige<br />

landbouw is doorgeslagen. “Er zijn te<br />

veel tussenlagen die allemaal verdienen aan<br />

een product,“ zo betoogt hij. “Als je die tussenlagen<br />

weghaalt door rechtstreeks aan de<br />

lokale consument te verkopen, krijgt de boer<br />

een beter loon. Daarnaast beschadigen zware<br />

machines, monocultuur, kunstmest en pesticiden<br />

het bodemleven, met als gevolg minder<br />

goede oogsten.<br />

Meer smaken door variatie<br />

Patrick wil ook bereiken dat “mensen weer<br />

weten dat groente een seizoensgewas is. Veel<br />

mensen beseffen niet dat verse sperziebonen<br />

in de winter niet normaal is. Wist je trouwens<br />

dat er heel veel soorten sperziebonen zijn?<br />

In onze winkels ligt er maar één soort.” Het<br />

aantal groenterassen en daarmee de variatie<br />

aan smaken is volgens Patrick, als gevolg<br />

van 2 de industriële landbouw, sterk teruggelopen.<br />

“Om die reden telen we hier ook oude<br />

rassen die in Nederland verdwenen zijn. Zo<br />

vergroten we de variatie in smaken.”<br />

Het nieuwe boeren<br />

In ons gesprek haalt Patrick verschillende<br />

duurzame visies op land- en tuinbouw aan,<br />

zoals permacultuur, gemeenschapslandbouw<br />

(CSA) en agro-ecologie. Even googelen op<br />

deze begrippen leert dat deze methodieken<br />

wereldwijd al lang en vaak succesvol aan<br />

de weg timmeren. Dat ze desondanks maar<br />

langzaam terrein winnen, komt onder andere<br />

doordat de markten, de wet- en regelgeving<br />

(subsidies!) en het consumentengedrag in<br />

de afgelopen decennia zijn afgestemd op de<br />

industriële voedselvoorziening. Patrick volgt<br />

en volgde de nodige cursussen over duurzaam<br />

tuinieren, maar tot 2020 paste hij die<br />

kennis alleen toe in zijn eigen moestuin. Dat<br />

jaar liep hij stage bij een duurzame kweker,<br />

gevestigd in de oude perenboomgaard van<br />

Kees Konijn aan de Zuiderweg 52. Het terrein<br />

stond te koop en kennelijk was de tijd er rijp<br />

voor want Patrick was al snel de nieuwe eigenaar.<br />

Sindsdien “zit alles zit in een stroomversnelling.<br />

We zijn zelfs een erkend leerbedrijf<br />

voor de biodynamische teelt.”<br />

LEES HET HELE VERHAAL EN BEKIJK DE<br />

FOTO’S OP WWW.BEEMSTERVOICES.NL.<br />

De zelfoogsttuin mikt op klanten binnen een straal van 5 kilometer.<br />

Het Geheim van de Beemster molens:<br />

binnen zien, buiten beleven<br />

Met man en macht is de afgelopen<br />

periode keihard gewerkt aan<br />

het realiseren van de bijzondere<br />

tentoonstelling ‘Het Geheim van de<br />

Beemster molens: binnen zien buiten<br />

beleven’ in het Agrarisch Museum<br />

Westerhem. Gerealiseerd in nauwe<br />

samenwerking met VISIT Beemster.<br />

De expositie is vanaf zaterdag 18 juni<br />

toegankelijk voor het publiek.<br />

In 1612 is de Beemster ontstaan uit het<br />

Beemstermeer. Voor het droogmaken en<br />

drooghouden zijn 50 molens gebruikt.<br />

Hiervan is buiten niets meer te zien. Deze tentoonstelling<br />

vertelt het verhaal van de verdwenen<br />

watermolens. In een professionele<br />

museale presentatie wordt uitvoerig ingegaan<br />

op de toepassing van de molens, het<br />

dagelijks gebruik door de jaren heen en de<br />

Beemsterkleifestival<br />

technische ontwikkelingen. Diverse schermen<br />

bieden digitale ondersteuning met mooie en<br />

informatieve beelden. Een kijkje in een heuse<br />

woonkamer van een watermolen maakt de<br />

tentoonstelling helemaal compleet. In deze<br />

nagebouwde woonkamer zijn ook beelden te<br />

zien van het wonen en werken in een molen.<br />

Toertocht<br />

Om buiten te kunnen beleven wat er binnen is<br />

getoond, is er een toertocht gemaakt die perfect<br />

aansluit op de tentoonstelling. De tocht is<br />

per fiets of auto te maken en brengt de bezoeker<br />

langs de plekken waar ooit molens hebben<br />

gestaan. Het bijbehorende boekje staat boordevol<br />

achtergrondinformatie, aangevuld met<br />

QR-codes om alles te weten te komen over dit<br />

stuk geschiedenis van de Beemster.<br />

Info: www.historischgenootschapbeemster.nl<br />

en www.visitbeemster.nl.<br />

De Groene Zwaan en Leoni Jansen organiseren in de boomgaard van<br />

laatstgenoemde een Beemsterklei Festival. Twee concerten met elk drie artiesten.<br />

Een nieuwkomer, een instrumentalist en een singer-songwriter. Optredens in de middag (16:00<br />

uur/inloop 15.30 uur) met Silke Veld, Eric Vaarzon Morel en Stephanie Struijk. In de avond (20:00<br />

uur) met Oliver Pesch, Carel Kraayenhof en natuurlijk Leoni zelf. En, we hebben uit betrouwbare<br />

bron vernomen dat Leoni ook nog een special guest meeneemt. We bieden de mogelijkheid aan<br />

om, tussen de concerten, een lekker broodje met soep bij ons te eten. Een passepartout is te<br />

koop voor €48,= (drankjes uitgezonderd). Kaarten voor het middagprogramma zijn te koop<br />

voor €20,= exclusief drankjes. Neem lekker je eigen stoel, kleed of kruk mee om op te zitten.<br />

Zondag 26 juni in de tuin van Leonie Jansen in de Beemster.<br />

Openlucht Kindervoorstelling<br />

‘De Prins Van Oranje’<br />

Dieuwertje Blok en Jeroen Kramer (bekend van het Sinterklaasjournaal) hebben de<br />

handen ineen geslagen voor een kindervoorstelling, waarmee zij door het land toeren.<br />

Zij spelen in juni de voorstelling in de buitenlucht, in de boomgaard van Leoni Jansen! Een groter plezier<br />

kun je een kind niet doen. Maar de ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom. In Prins van Oranje gaan<br />

Dieuwertje en Jeroen op zoek naar prinsen en sinaasappelen. We volgen hierbij de reis van de nieuwsgierige<br />

prinses Aya. Zij wil wel weten of er echte oranje prinsen bestaan die in sinaasappelen groeien.<br />

Maar hoe krijg je zo’n prins dan uit zo’n vrucht? Om erachter te komen moet ze naar een ver, ver land,<br />

over de heuvels en door de bossen. Wat zou het mooi zijn als ze een echte Prins van Oranje weten te<br />

vinden! Regie: Leoni Jansen. Neem wel je eigen stoel, kleed of kruk mee om lekker op te zitten. Zaterdag<br />

Buslijn 416 niet naar Westbeemster<br />

In verband met wegwerkzaamheden aan de Jisperweg kan buslijn 416 van maandag 27 juni tot en met<br />

vrijdag 15 juli Westbeemster niet bereiken. Halte ‘Kerkplein’ is gedurende deze termijn vervallen. Reizigers<br />

kunnen gebruik maken van halte ‘Blikken Schel’ bij de kruising van de Jisperweg met de Rijperweg.<br />

Zomertentoonstellingen in etalage<br />

VVV Purmerends Museum<br />

9 juni – 4 juli: WIEKE DEKKER. www.wieke.exto.nl<br />

4 juli – 1 augustus: BEP VAN OS. www.bepvanos.com.<br />

1 augustus – 5 september: JENS PHILIP www.bragis-art-1.jimdosite.com.<br />

In de VVV|Museumwinkel is meer info over de kunstenaar en het werk van die maand te vinden.<br />

Gezocht: spelers en<br />

muzikanten voor muzikaal<br />

theater ‘Blitskikker’<br />

Aanleiding<br />

In 20<strong>23</strong> bestaat de Keyser Kerk in Middenbeemster<br />

400 jaar. Omdat dat de Beemster en<br />

Purmerend nu één gemeente zijn, leek het ons<br />

een mooie aanleiding om een gezamenlijke<br />

locatievoorstelling te gaan maken. Oude verhalen<br />

uit de Beemster en Purmerend komen<br />

samen en vormen weer een nieuw verhaal.<br />

Wat gaan we doen? Blitskikker wordt een<br />

voorstelling in de vorm van een bruiloft die<br />

plaatsvindt in en rondom de Keyser Kerk. Het<br />

huwelijk vindt plaats tussen een bruidegom<br />

uit de Beemster en een bruid uit Purmerend.<br />

Er komen verschillende tradities, culturen,<br />

waarden en normen bij elkaar die botsen,<br />

schuren en verbinden. Het wordt een feest<br />

waarbij het publiek actief wordt betrokken<br />

als gast. Naast spel is er ook veel ruimte voor<br />

dans en muziek. Het geheel speelt zich af in<br />

de sfeer van de zestigerjaren met een knipoog<br />

naar verleden en heden.<br />

Praktische informatie<br />

We willen zoveel mogelijk inwoners uit<br />

de Beemster en Purmerend bij dit project<br />

betrekken, zowel achter de schermen, als op<br />

het podium. De repetitieavonden voor de kerngroep<br />

theater en muziek vinden plaats vanaf<br />

januari tot juni 20<strong>23</strong> op de dinsdagavonden<br />

in de Keyser Kerk in Middenbeemster. Aanvullende<br />

scènes worden volgens een schema op<br />

de woensdag of donderdag gerepeteerd. Het<br />

basisscript ligt straks vast, maar daarbinnen<br />

hebben we ruimte voor eigen inbreng en het<br />

creëren van rollen en acts op maat. Op een<br />

bruiloft kan immers van alles gebeuren. Aan de<br />

deelname zijn geen kosten verbonden.<br />

Voorstellingsdata 20<strong>23</strong>:<br />

Zondag 4 juni generale repetitie; Vrijdag 9<br />

juni en zaterdag 10 juni avondvoorstelling<br />

20:00 uur; Zondag 11 juni matineevoorstelling<br />

15:00 uur; Vrijdag 16 juni en zaterdag 17<br />

juni avondvoorstelling 20:00 uur; Zondag 18<br />

juni matineevoorstelling 15:00 uur<br />

Aanmelding en meer informatie<br />

Iedereen met en zonder acteerervaring is<br />

van harte welkom. Ook muzikanten worden<br />

gevraagd zich aan te melden. Hoe meer<br />

divers, hoe leuker! Ook bij twijfel: neem contact<br />

met ons op om te overleggen. Stuur een<br />

mail naar: info@kiemtheater.com.<br />

VRIENDELIJKE GROET NAMENS HET HELE TEAM,<br />

CARA STOLP: REGIE EN ARTISTIEK LEIDER;<br />

GLENN LIEBAUT MUZIKAAL LEIDER;<br />

ANKE PURMER: PRODUCTIELEIDER EN CREATIEVE<br />

DUIZENDPOOT; GERARD KOOISTRA: DRAMA-<br />

TURG EN TEKSTSCHRIJVER<br />

Exposities Bibliotheek Beemster<br />

Nog de gehele maand juni kunnen belangstellenden tijdens openingstijden van de bibliotheek<br />

in Middenbeemster genieten van de twee kleine maar alleszins de moeite waard zijnde tentoonstellingen.<br />

Er hangt werk van Egbert van der Vliet (olieverf op doek) en P.H. de Jong.<br />

Heeft u zelf tweedimensionaal werk, ongeacht de gebruikte techniek, waarvan u vindt dat<br />

dit voor een expositie in aanmerking kan komen, neem dan contact op met Marlène Visscher<br />

(0299 683035).<br />

25 juni 16.00 uur. Wormerweg 26. Entree: kinderen € 12,50 / volwassenen € 17,50. Stichting Caritas: Ukraine - Holland<br />

De Stichting Caritas Ukraine-Holland, een ANBI erkende hulporganisatie gevestigd in de Rijp,<br />

is al decennialang actief met de hulpverlening aan Ukraine. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers.<br />

Jaarlijks gaan een aantal hulpgoederentransporten naar dat nu ook nog eens door<br />

een verschrikkelijke oorlog geteisterde land. Caritas heeft in de loop der jaren een goed werkend<br />

netwerk opgebouwd om er voor te zorgen dat de hulp ook bij de bewoners terecht komt.<br />

Belangstelling? Wilt u hen (im) materieel steunen? www.stichtingukraineholland.nl.


6 BINNENDIJKS <strong>23</strong>/<strong>24</strong> 17 juni <strong>2022</strong><br />

Zomereditie <strong>Binnendijks</strong><br />

Donderdag 30 juni verschijnt nog een ‘gewone’ <strong>Binnendijks</strong>. Met ongetwijfeld<br />

al ‘Feestweekvoorspel’. Het nummer daarop, uitkomend donderdag 14 juli, is de<br />

jaarlijkse Zomereditie. Een special, extra dik en in magazine formaat.<br />

Een bewaarnummer. Met daarin onder andere het uitgebreid programma van de Feestweek.<br />

Maar ook een fotoquiz en wandelroute. Een bijzondere auto uit 1928, een kennismaking met<br />

een gezagsdrager en nog veel meer aantrekkelijke artikelen. Adverteerders sla uw slag. In verband<br />

met het extra werk voor de vormgeefster, willen we u vragen uw kopij uiterlijk vrijdag 5<br />

juli bij ons in te leveren. Na de Zomereditie slaan we een beurt over. De eerstvolgende uitgave is<br />

dan donderdag 11 augustus (deadline vrijdag 4 augustus).<br />

Reneé Baltus stopt<br />

werkzaamheden voor Hospice<br />

Thuis van Leeghwater<br />

In 2009 heeft Astrid Koot een<br />

oriënterend gesprek met Reneé<br />

Baltus. Astrid wil in Middenbeemster<br />

een hospice vestigen en daarop<br />

vooruitlopend al ondersteuning ‘aan<br />

huis’ door vrijwilligers aanbieden.<br />

Om mantelzorgers van mensen in hun<br />

laatste levensfase tijdelijk te ontlasten.<br />

Astrid ontdekt in dit gesprek de veelzijdige<br />

kwaliteiten van Reneé. Een brede zorgachtergrond,<br />

maar zeker ook agogische vaardigheden.<br />

Zo raakt ze in een vroegtijdig stadium<br />

actief betrokken bij de opleiding van nieuwe<br />

vrijwilligers. Ze gaat intervisie aanbieden. Aanvankelijk<br />

in kleine groepen bij mensen thuis en<br />

na de opening van het gebouw aan de Mauritsstraat,<br />

vindt ze daar haar onderkomen.<br />

De rode draad in ons interview is dat werken<br />

in een hospice meer is dan louter ‘geven’. “Er<br />

zijn” voor de bewoners en hun familie is uiteraard<br />

de kern, maar vrijwilligers krijgen er tegelijkertijd<br />

ook heel veel voor terug. Het is ook<br />

‘ontvangen’. Je leert hier ook hoe je zelf in het<br />

leven staat. Hoe je jezelf kunt ontwikkelen.<br />

Daarom is intervisie in de ogen van Reneé<br />

ook zo belangrijk. Ook voor mensen die geen<br />

zorgachtergrond hebben. Zelf heeft ze wel<br />

groepen gehad die vijf jaar met enige regelmaat<br />

bij elkaar kwamen. Na de opening van<br />

het gebouw, ruimt tien jaar geleden, gaat ze<br />

zelf ook diensten draaien. Waarbij ze dikwijls<br />

de gaatjes opvult die in het (elektronische)<br />

rooster vallen. Nu ze over de tachtig is, heeft ze<br />

stapje voor stapje afstand genomen van haar<br />

‘tweede huis’. “Ik besefte dat ik 65 jaar actief<br />

ben geweest in de zorg. Het is mooi geweest”.<br />

Maar de navelstreng blijft intact. Bij mijn vertrek<br />

vertrouwt ze me toe: “In noodgevallen<br />

kan ik evengoed ingezet worden, hoor”. Helemaal<br />

laten kan ze het nog niet.<br />

Belangstelling?<br />

Loop je al een tijdje rond met de gedachte<br />

om actief te worden in het hospice? Heeft<br />

dit interview je geïnspireerd? Een afspraak<br />

met de coördinator van het hospice is snel<br />

gemaakt. www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Kaarsen voor Oekraine<br />

De inzamelactie kaarsen (en lucifers/aanstekers)<br />

voor Oekraïne is een groot succes. Nodig voor in<br />

de schuilkelders. Waar geen elektriciteit is. Een<br />

actie op verzoek van Caritasuit de Rijp. Omdat<br />

ook voor de wederopbouw licht nodig is, zal de<br />

actie door blijven gaan. Inzamelpunten: Bij Moeders/Middenbeemster;<br />

Sporters Happy Power<br />

Sport tijdens lesuren. Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

; Anneke Groen Hobredeweg; bloemenbuurtkraam<br />

Hobrede 9A Hobrede.<br />

DANIËLLA<br />

Bericht van Stichting Beemster Gemeenschap<br />

Het is bijna weer zover!<br />

Van zondag <strong>24</strong> juli tot en<br />

met zondag 31 juli vieren<br />

wij weer de Beemster<br />

Feestweek.<br />

Nieuw dit jaar is de Kortebaandraverij op<br />

woensdag 27 juli. In plaats van de laatste donderdag<br />

in augustus. De Beemster Feestweek<br />

(BF)en Kortebaandraverij is echter alleen te<br />

realiseren met de hulp van de vele vrijwilligers<br />

en niet te vergeten, financiële bijdragen. Als<br />

Stichting Beemster Gemeenschap vragen wij<br />

daarom om uw financiële steun. Wij hebben<br />

hiervoor verschillende sponsorpakketten<br />

samengesteld.<br />

Algemeen sponsor € 1.000,-<br />

Vermelding onder het kopje evenementsponsor<br />

op de website: www.stichtingbeemstergemeeschap.nl<br />

met doorklik<br />

naar eigen website; Vermelding bij de evenementen;<br />

Publicatie in het programmaboekje<br />

met uitzondering van de autocross, omdat<br />

wij dit niet in beheer hebben; Uitingen door<br />

middel van vlaggen, spandoeken en banieren<br />

bij de Polderfair, Kortebaandraverij & Autocross;<br />

Gelegenheid om uw naam te verbinden<br />

aan een evenement; Toegangskaarten voor<br />

vijf personen voor alle evenementen van de<br />

BF; Bij de Kortebaandraverij kan de naam van<br />

bijv. uw onderneming via loting gekoppeld<br />

worden aan een deelnemend paard.<br />

Evenementsponsor € 750,00<br />

Vermelding onder het kopje evenementsponsor<br />

op de website: www.stichtingbeemstergemeeschap.nl<br />

met doorklik naar<br />

eigen website; Vermelding bij het gekozen<br />

evenement (Polderfair of Kortebaandraverij);<br />

Turninstuif<br />

Turncentrum Waterland<br />

Kan jouw zoon of dochter niet stilzitten? Wordt<br />

de bank gebruikt als trampoline? Geef hem of<br />

haar dan op voor deze leuke middag! Zondag<br />

19 juni van 13.15-14.30 uur (inloop vanaf 13.00<br />

uur). Gratis. Voor alle kinderen (jongens en<br />

meisjes) geboren in 2015 of 2016. Deze activiteit<br />

vindt plaats in de turnhal van het Multifunctioneel<br />

Centrum De Boomgaard in<br />

Zuidoostbeemster.<br />

Aanmelden: info@turncentrumwaterland.nl of<br />

app 0653495470. Alle kinderen krijgen een uitnodiging<br />

om na de zomervakantie een proefles<br />

bij de recreatie te volgen óf de mogelijkheid om<br />

een proefperiode van 8 weken mee te turnen bij<br />

de Jong Talent Selectie in De Beuk in Purmerend.<br />

Kluitjes<br />

Inschrijfavond Steenwerpen Feestweek:<br />

dinsdagavond 21 juni Café De Oude Munt<br />

tussen 19.00 en 19.45 uur. Er kunnen maximaal<br />

130 ploegen meedoen. Zie voorwaarden<br />

en inschrijfformulier vorige<br />

<strong>Binnendijks</strong>. Inschrijfgeld (bij inloting):<br />

€25,- contant.<br />

Landbouwdagen West-Nederland: 31<br />

augustus t/m 2 september. Maatschap<br />

Helder Hobrederweg.<br />

Publicatie in het programmaboekje met uitzondering<br />

van de autocross omdat wij dit niet<br />

in beheer hebben; Uitingen op een bouwhek<br />

door middel van vlaggen, spandoeken en<br />

banieren bij de Polderfair, Kortebaandraverij<br />

& Autocross; Gelegenheid om uw naam te<br />

verbinden aan het evenement;<br />

Toegangskaarten voor vijf personen voor alle<br />

evenementen van de BF; Bij de Kortebaandraverij<br />

kan de naam van bijv. uw onderneming<br />

via loting gekoppeld worden aan een deelnemend<br />

paard.<br />

Sponsor € 500,00<br />

Toegangskaarten voor vijf personen voor alle<br />

evenementen van de BF; Uitingen op een<br />

dranghek door middel van vlaggen, spandoeken<br />

en banieren bij de Polderfair, Kortebaandraverij<br />

& Autocross.<br />

Sponsor € 250,00 : Toegangskaarten voor vijf<br />

personen voor alle evenementen van de BF<br />

Sponsor € 200,00: Toegangskaarten voor vier<br />

personen voor alle evenementen van de BF.<br />

Sponsor € 150,00: Toegangskaarten voor drie<br />

personen voor alle evenementen van de BF.<br />

Sponsor € 100,00: Toegangskaarten voor twee<br />

personen voor alle evenementen van de BF.<br />

Sponsor € 50,00: Toegangskaarten voor één<br />

persoon voor alle evenementen van de BF.<br />

U kunt uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer<br />

NL33 RABO 01427450 49 ten<br />

name van Stichting Beemster Gemeenschap.<br />

Uiteraard met vermelding van naam en adres.<br />

Wij zijn te allen tijde bereid tot het geven van<br />

nadere informatie en danken u bij voorbaat<br />

voor uw bijdrage.<br />

STICHTING BEEMSTER GEMEENSCHAP<br />

Computer Vereniging<br />

Waterland<br />

DuckDuckGo is een zoekmachine die geen<br />

informatie over je opslaat, dus met zorg en veel<br />

respect omgaat met je privacy! Computer Vereniging<br />

Waterland houdt hierover een presentatie:<br />

op zaterdag 18 juni om 13.00 uur in de<br />

Taborkerk, ingang Maasstraat 2, 1442 RV Purmerend.<br />

Entree €5,--, maar voor leden gratis!<br />

DuckDuckGo<br />

Een<br />

zoekmachine<br />

die jouw<br />

privacy<br />

respecteert!!<br />

ComputerVerenigingWaterland<br />

geeft hierover een presentatie op zaterdag<br />

18 juni om 13.00 uur<br />

Locatie Taborkerk, Maasstraat 2, zij-ingang<br />

Aanvang 13.00 uur<br />

Entree € 5,00 (leden gratis!)<br />

Wordt lid voor € 20,00 per jaar en geniet meteen van de vele extra's<br />

die wij bieden! Kijk op onze website www.cvwonline.net<br />

Informatierubriek<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-<br />

427661, e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.<br />

buurthuiszuidoostbeemster.nl, facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenarts Purmerend, moderne zorg voor uw huisdier. Consulten<br />

en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00. <strong>24</strong> uur per dag<br />

voor spoedeisende zaken bereikbaar. Kleine huisdieren: Kraggeveenstraat<br />

5 Purmerend en voor Paarden: Middenweg 82 Middenbeemster.<br />

www.dierenartspurmerend.nl.<br />

Droomkracht Lifecoaching: oude patronen doorbreken, energieker<br />

leven, gelukkiger leven, wezenlijke verandering, Polderweg 3 Purmerend.<br />

06.58878588 www.info@droom-kracht.nl<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:<br />

physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Geldzorgen? - Samen lukt ‘t! SchuldHulpMaatje helpt met deskundige<br />

vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Contact: 06 1<strong>24</strong>44674<br />

www.shmpurmerend.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij <strong>24</strong>-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Buurtvereniging Noordbeemster<br />

Op 1 juni heeft de buurtvereniging zijn derde en laatste kees- en<br />

klaverjasavond van het seizoen gehad. De uitslagen:<br />

Klaverjassen:<br />

1 Thecla Lakeman 4899 pt<br />

2 Jo van der Berg 4859 pt<br />

3 Louis Konijn 4791 pt<br />

Keezen:<br />

1 Wil Kalisvaart 144 pt<br />

2 Marianne Homan 103 pt<br />

3 Tineke Kramer 91 pt<br />

Na 3 spannende avonden is ook de nieuwe kampioen van seizoen 2021-<strong>2022</strong> van het<br />

klaverjassen bekend: Piet Kwantes! (zie foto)<br />

HET BESTUUR VAN BUURTVERENIGING NOORDBEEMSTER<br />

Kluitjes Midzomernacht vaartocht (22.00 – <strong>24</strong>.00 uur) Eilandspolder.<br />

Zaterdagavond 18 juni. Waterdichte schoenen/laarzen en warme (regen)kleding.<br />

Verrekijker. Ook voor kinderen geschikt. Reserveren verplicht: www.gaatumee.nl.<br />

Vertrek: Botenhuis Eilandspolder - Oudelandsdijk 1a Driehuizen.<br />

Midzomernacht vaartocht (22.00 – <strong>24</strong>.00 uur) Ilperveld. Vrijdagavond <strong>24</strong>. Waterdichte<br />

schoenen/laarzen en warme (regen)kleding. Kinderen zijn welkom. Verzamelen parkeerplaats<br />

Ilperveld, Kanaaldijk 32A, Landsmeer. Reserveren: www.gaatumee.nl.<br />

Robby Valentine met " The Alliance" Vinyl party eindelijk naar P3. Op 18 juni zet hij een<br />

twee uur durende show neer met heavy songs en rustigere liedjes van dit album. 21.00<br />

uur. Ticket en info: www.p3purmerend.nl. Entree €16,70 (voorverkoop).<br />

Agendatip: zaterdag/zondag 10/11 september Monumentendagen.<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, 1462 ZG Middenbeemster,<br />

telefoon: 0299 621826, e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl,<br />

bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.<br />

Pianopraktijk Beemster Pianoles voor kinderen en volwassenen,tel.<br />

0616116203, email: hle.appelo@ziggo.nl<br />

Praktijk voor orthomoleculaire en epigenetische therapie<br />

Middenbeemster tel: 0299 690712<br />

Podologie Beemster en medisch pedicure praktijk Stina.<br />

Podologie Beemster: H.M. van Randwijklaan 18. Medisch pedicure<br />

praktijk: Zwaansvliet 19. Telefoonnummer: 0640743743<br />

Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster 06 25 49 69 59<br />

Carla Bleesing uitvaartbegeleiding verzorgt en begeleid uitvaarten<br />

op de haar zo kenmerkende wijze: persoonlijk, warm en liefdevol.<br />

Ongeacht óf en waar u verzekerd bent. Bel bij overlijden of voor<br />

een uitvaartwensengesprek met 06 1933 6162.<br />

Tromp Garantiemakelaars, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster,<br />

tel. 0299-683769, e-mail tromp@garantiemakelaars.nl.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 452 555.<br />

U kunt ook mailen naar; loketwmo@purmerend.nl. Op afspraak kunt<br />

u ook in Beemster terecht.<br />

WonenPlus (RSWP) Beemster WonenPlus biedt praktische diensten<br />

en persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken,<br />

mensen met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en<br />

vrijwilligers. Kometenstraat 6B, 1443 BA Purmerend. Bereikbaar van<br />

maandag t/m vrijdag 0299-426364.<br />

Zangvereniging Harmonie repeteert elke dinsdagavond van 20.00<br />

tot 22.00 uur in de Beemster Keyser/foyer. Zingen is gezond! Interesse?<br />

Bel met Carla Bleesing 06-37479301 of Anneke Goede 06-43461839.<br />

Kijk voor meer informatie op www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zang studio Daphne Beemster! mail: daphne.zing@gmail.com,<br />

tel:0629182001, www.zangstudiodaphne.com Laat je stem horen!<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

Sonnet<br />

DE BOMEN GROEIDEN DOOR<br />

HET DAK NAAR BUITEN,<br />

en het was altijd avond rond dat huis.<br />

Gordijnen hingen treurig langs de ruiten, -<br />

ver van de weg leek het een monnikskluis.<br />

Nu was hij wel geen monnik die daar woonde,<br />

die oude buur, - maar wel een kluizenaar.<br />

Hij stond bij gaslicht in het halve duister<br />

te timmeren gelijk een kunstenaar.<br />

Bij nacht heeft ooit de maan hem weggenomen,<br />

zo ongemerkt, als geen het leven laat.<br />

Zijn timmerkist nog naar gewoonte open,<br />

de klauwhamer ernaast, voor werk paraat.<br />

Nog steeds als ik er langs kom en zal komen,<br />

zie ik het huis weer, dat er niet meer staat.<br />

Jan Duin<br />

(een herinnering aan een oude buurman).<br />

Soos Westbeemster<br />

uitslag2 juni<br />

1. Wim Duijn 5165<br />

2. Wil Timmer 5117<br />

3. Jopie de Wit 5092<br />

verrassingsprijs Truus van Baar 42<strong>24</strong><br />

poedelprijs Frans Ruijter 3626<br />

Uitslag Middelwijck:<br />

uitslag 3 juni<br />

1. Piet Groot 5337<br />

2. Bep v.d. Berg 5<strong>23</strong>6<br />

3. Wim de Reus 5045<br />

laagste Sijtje Kamp 3729<br />

Colofon<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Uiterlijk voor vrijdag 12:00 uur.<br />

ADVERTENTIES<br />

Peter Leek. 0299 - 690<strong>23</strong>3 of 06 - 830 850 81<br />

e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens & Carolien van den Berg, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

www.Rodimedia.nl/contact/bezorgklacht<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

OPLAGE: 5000 exemplaren<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 <strong>23</strong>3<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Beemster Kerkdiensten<br />

ZONDAG 19 JUNI<br />

DOOPSGEZINDE VERMANING:<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER:<br />

10.00 uur “Keyserkerk”. Voorganger Helga Frömming.<br />

Solozang van Femke Leek<br />

RK JOANNES DE DOPER:<br />

10.00 uur viering met voorganger H. Versteeg<br />

ZONDAG 26 JUNI<br />

DOOPSGEZINDE VERMANING:<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER:<br />

10.00 uur “Keyserkerk”. Voorganger Thom van der<br />

Woude, solozang van Femke Leek<br />

RK JOANNES DE DOPER:<br />

10.00 uur viering met voorganger M.S. Rocha<br />

NICOLAASKERK<br />

ZATERDAG 18 JUNI:<br />

12.00 uur Familieviering; Pastoor Marcelo Salão Rocha<br />

ZONDAG 19 JUNI:<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Kapelaan Mariusz<br />

Momot (Feest H. Sacrament); mmv het Pauluskoor<br />

ZATERDAG 25 JUNI:<br />

12.00 uur Familieviering; Kapelaan Mariusz Momot<br />

ZONDAG 26 JUNI:<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Padre Luis Weel;<br />

mmv een tweetal cantores


Marktstadrun & Marktstadwalk<br />

Zaterdag 3 september zijn bij de Marktstadwalk drie afstanden te lopen: 25, 13 en 5,7 kilometer.<br />

Op zondag 4 september is de Marktstadrun. (jubileumeditie). Afstanden: de Kidsrun, de 2 Engelse<br />

Mijl voor scholieren en de 4.5 en 8 KM. De starttijden zijn dit jaar vervroegd, zodat we ruim op tijd<br />

klaar zijn voor de Formule 1 liefhebbers. Uitsluitend voorinschrijving mogelijk. Info en opgave:<br />

www.marktstandwalk.nl; www.marktstadrun.nl.<br />

REISZIEKTE bederft maar al te vaak de reis.<br />

Voor wagen-, lucht- en zeeziekte<br />

zijn er tabletjes om dit te voorkomen!<br />

Drogisterij Jonker Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Telefoon (0299) 68 17 25<br />

Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon zaterdag 06- 4548 74 39.<br />

Overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

dag & nacht bereikbaar: 0299 - 68 39 45<br />

Bel bij een overlijden of voor een kosteloze voorbespreking<br />

pakket budget<br />

crematie dekker<br />

pakketprijs €1.995,-<br />

pakket all-in<br />

crematie dekker<br />

pakketprijs €3995,-<br />

www.uitvaartpurmerend.nl<br />

pakket crematorium<br />

purmerend<br />

pakketprijs €5200,-<br />

een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn<br />

kijk eens op www.binnendijks.nu<br />

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries<br />

ElEktra & WitgoEd SErVicE<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com<br />

Trots!<br />

Op uw drukwerk.<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

Al ruim 80 jaar leveren wij drukwerk in de<br />

regio. Daar zijn wij trots op. Waarom? Wij houden<br />

van papier en inkt. Maar vooral trots omdat wij<br />

uw vertrouwen kregen. Een productcatalogus,<br />

jubileumboek, verpakkingen én de <strong>Binnendijks</strong>.<br />

Nog altijd zeggen wij dan vol trots:<br />

“Hé, die hebben wij gedrukt!”<br />

Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!