23.06.2022 Views

VVP SPECIAL Innovatie

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

80 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR

VVPBIJNA

JAARGANG 79 • EXTRA EDITIE • JULI 2022

Samen sterker!

Special Innovaties

in de adviespraktijk


COLOFON

VVP, Kennis- en inspiratiemagazine

voor financieel adviseurs

Uitgave van VVP Nederland.

Negenenzeventigste jaargang.

nhoud

uitgever en hoofdredacteur

Willem Vreeswijk 06-10630149,

willem@vvponline.nl

(eind)redacteur

Toon Berendsen 06-12907930,

toon@vvponline.nl

persberichten, reacties, ideeën

redactie@vvponline.nl

redactie-adres

Wapendragervlinder 29, 3544 DK Utrecht

4

Harold Mahadew

Disruptie via autofabrikanten

8

Michael Mackaaij

De belangrijkste IT-trends

senior accountmanager/traffic

Arjan Cornelisse, 06-10628564,

arjan@vvponline.nl

ABONNEMENTENSERVICE

vvp@vvponline.nl

website www.vvponline.nl

SPECIAL INNOVATIES IN DE

ADVIESPRAKTIJK

Deze special verschijnt in een oplage

van 6.000 exemplaren en is tot stand

gekomen in samenwerking met a.s.r.,

Centraal Beheer, Stichting Contactgroep

Automatisering, ING, Nationale-

Nederlanden, Verzekeringsanalyse en

Zwitserleven en wordt tevens uitgebracht

als e-zine

20

Jeroen Oversteegen

Live = life

30

Remko Heeres

Innovatie is geen doel

NABESTELLINGEN

Arjan Cornelisse, arjan@vvponline.nl

COPYRIGHT

VVP Nederland, 2022

vormgeving/prepress

Peter Beemsterboer, Beemsfoto

druk

Veldhuis Media BV, Raalte. Deze uitgave is

gedrukt op FSC-papier

ISSN: 1388-2724

42

Gert Vasse

We zijn toch niet vastgeroest

48

Carla Muters

Samen kom je verder

2 | VVP SPECIAL JULI 2022


VOORWOORD

INNOVATIE

Digitale innovatie

12

Jack Vos

Creëer de optimale klantreis

38

Mieke Verhoef

Innoveer naar jezelf

52

Fred de Jong

Adviseurs willen duurzaam

adviseren

In de financiële adviessector is nog een wereld te winnen als het gaat om digitale

innovatie. Uitgangspunt hierbij zou uiteraard het belang van de klant

moeten zijn. Een optimale automatisering leidt er onder meer toe dat de adviseur

meer tijd heeft voor advies, de klant meer inzicht krijgt in zijn financiën

en de adviseur beter weet wanneer een klant het beste op welke manier geholpen

kan worden.

Een goede automatisering in de adviessector is cruciaal, maar optimaal is het

nog bij lange na niet. Er zijn maar weinig advieskantoren die op dit gebied niets

meer te wensen hebben. Dit heeft onder meer te maken met keuzes uit het verleden.

De overstap naar een nieuwe digitale infrastructuur vergt veel geld, tijd en

energie. Bovendien speelt altijd mee: je weet wat je hebt, maar niet wat je krijgt.

Bijplamuren van oude systemen is dan vaak het devies.

Kantoren die in fusie- en overnametrajecten zijn verzeild, weten als geen ander

hoe lastig het automatiseringsvraagstuk kan zijn. Uit kostenoverwegingen

wordt overgestapt op één basisinfrastructuur (efficiënt en kosten verlagen), maar

een nieuwe automatisering past vaak niet goed bij het klantbelang, onder meer

omdat maatwerk niet langer mogelijk is.

Vaak zie je dat bestaande systemen leidend zijn en niet het klantbelang. Veel

kantoren zouden graag een nieuwe infrastructuur willen omarmen, waarbij het

klantbelang het uitgangspunt is. Dit kunnen startende kantoren uiteraard makkelijker

inregelen en zij kunnen dan snel een voorsprong krijgen op bestaande

kantoren, zeker als het gaat om de wat grotere kantoren.

Digitale innovatie is hot voor nagenoeg elke adviesondernemer. Om de juiste

keuzes te maken, moet je uiteraard wel weten wat er beschikbaar is. En dat is

veel meer dan menig adviesondernemer denkt.

Missie van VVP is adviesondernemers helpen ondernemen. Automatisering

is daarbij een cruciaal onderwerp. Deze VVP Special Innovatie - mede mogelijk

gemaakt door a.s.r., Centraal Beheer, Hippoline, ING, Nationale-Nederlanden,

Stichting Contactgroep Automatisering, Verzekeringsanalyse en Zwitserleven - is

een bewaareditie voor alle financiële advieskantoren van Nederland en biedt inzichten,

kennis, best practices en visies.

Deze special is op 5 juli 2022 tevens uitgedeeld aan alle bezoekers van het VIP

Innovatie Event - Be the Change!, het grootste innovatie-event in de financiële adviessector.

Op dit event – mede mogelijk gemaakt door de Contactgroep Automatisering

– geven ruim dertig fin- en insurtechbedrijven via aansprekende presentaties

een doorkijkje naar de nieuwe mogelijkheden en toekomstige ontwikkelingen

in de adviesmarkt. Op deze dag ontdekt de financiële advieswereld in één

dag alle innovatie en toepassingen voor de financiële wereld.

Met deze special en dit event draagt VVP hopelijk weer bij aan een nog betere

advieswereld.

Veel inspiratie toegewenst! n

WILLEM VREESWIJK

HOOFDREDACTEUR / willem@vvponline.nl

SPECIAL JULI 2022 VVP | 3


INNOVATIE

Over de grip van

autofabrikanten

op data én

verzekeringen

DAT ELON MUSK ZICH NADRUKKELIJK RICHT OP DE AUTOVERZEKERINGSSECTOR LIJKT

SLECHT NIEUWS TE ZIJN VOOR DE (ONAFHANKELIJKE) TUSSENPERSOON, DE GEVOL-

MACHTIGDE AGENT EN DE (HER)VERZEKERAAR. WANT ALS HET AAN MUSK LIGT, WORDEN

WE VEEL AFHANKELIJKER VAN WAT DE AUTOFABRIKANT DOET. MAAR IS DAT WEL ZO?

TEKST HAROLD MAHADEW, VERBOND VAN VERZEKERAARS

4 | VVP SPECIAL JULI 2022


INNOVATIE

Innoveert de verzekeringssector wel snel genoeg op

het gebied van autoverzekeringen? En is de sector

hierbij efficiënt genoeg? Elon Musk heeft onlangs

klip en klaar duidelijk gemaakt hoe hij over de verzekeringssector

denkt: “From an insurance agent all

the way to the final reinsurer, there is like a half a

dozen companies each taking a cut. Tesla seeks to fix

this incredible inefficient insurance market.”

Wat is er aan de hand? Musk innoveert over de automobielsector

en de verzekeringssector heen. In innovatiejargon

heet dit cross-sectorale innovatie. Hij is zowel

autofabrikant (hoewel sommigen Tesla niet zien als een

autofabrikant, maar dat terzijde) én sinds kort ook verzekeraar.

Musk heeft hierdoor zowel grip op data én autoverzekeringen.

Tesla distribueert verzekeringen niet

meer via een volmacht (wat in het verleden het geval

was), maar is zelf de risicodrager. Dat is nieuw en een

materieel verschil in de wereld van zelfrijdende auto’s.

Door de unieke combinatie van fabrikant en risicodrager

is Musk in staat om zijn klanten een volledige datagedreven

en op maat gemaakte autoverzekering rondom

zijn Autopilot aan te bieden. Hij noemt dit de ‘realtime’

verzekering. Distributie vindt plaats op het voor de

klant juiste moment en tijdstip: in de app van de auto.

Is deze aanpak wezenlijk anders dan de huidige in

de markt beschikbare verzekeringen, gebaseerd op rijgedrag?

Is dit potentieel disruptief? Is dit niet gewoon

een marketingtrucje van Musk?

Natuurlijk kun je anders denken over de antwoorden

op dergelijke vragen, maar één ding is volgens analisten

van Moody’s wel zeker: business as usual voor de

huidige spelers in de keten gaat veranderen. Zeker als

andere autofabrikanten het voorbeeld van Musk gaan

volgen. Dan ligt disruptie op de loer en dat kan sneller

gaan dan verwacht. Bij het verzekeren van deze hypermoderne

en ‘connected’ auto’s is er dan mogelijk niet

meer voor iedereen een plek in de huidige waardeketen,

zeker als je geen toegang hebt of kunt krijgen tot

real-time data. En dus niet kan innoveren. Daar gaat het

immers om: toegang tot data om innovatieve proposities

aan te bieden aan de klant! Voor hen blijft over het

verzekeren van de ‘oude’ vloot aan benzine- en dieselslurpers.

Totdat de klant, mede gedreven door het overheidsbeleid,

ook die de deur uitdoet.

REAL-TIME VERZEKERING

Musk heeft de Tesla real-time autoverzekering al geïntroduceerd

in een paar states in de Verenigde Staten met

de Safety Score als bepalende factor voor het berekenen

van de premie. Daar zit een wereld van metrics achter

met onder andere de forward collision warnings per

1.000 mijl en forced Autopilot engagement. Maar nog

belangrijker: de klant kan zelf de hoogte van zijn maandpremie

beïnvloeden door veilig rijgedrag. Dat wordt realtime

zichtbaar gemaakt op basis van het actuele rijgedrag.

Veilig rijden kan bij Musk een premiekorting opleveren

van 30 tot wel 60 procent voor heel veilige rijders.

De achterliggende gedachte van Musk achter de

introductie van de real-time verzekering is dat traditionele

verzekeringsproducten onverzekerbaarheid in

de hand werken. Ze zijn gebaseerd op historische data

en de distributie bestaat uit veel schakels die ieder een

deel van de koek opeisen. Hierdoor is een klant meer

voor zijn verzekering kwijt of komt helemaal niet in

aanmerking voor een verzekering. Dat moet volgens de

billjonair anders. Hij voegt daad bij woord en het is dus

geen marketing trucje.

SAME DAY REPAIR

Musk introduceert nog een ander novum, namelijk op

het gebied van de schadeafwikkeling. Volgens Musk is

het huidige claimmodel een nachtmerrie voor de klant.

Hij komt daarom met ‘same day repair. In-car camera’s

en sensoren in de auto bepalen of en wat er stuk is. Die

data geeft de auto direct door aan de hersteller en de

schade wordt nog dezelfde dag gerepareerd.

Volgens Musk is er nog meer winst te behalen. Schadedata

helpt hem om inefficiënties te identificeren.

Musk weet wat een schade gaat kosten en zegt daar nadrukkelijk

rekening mee te gaan houden bij de design

en bouw van zijn auto’s. Hierdoor worden de schadekosten

lager en dat heeft een effect op de premie. Een

dergelijke aanpak hakt flink in op het huidige businessmodel

waarbij vaak wordt aangevoerd dat premies van

elektrische auto’s hoog zijn, omdat schades aan elektrische

auto’s hoog zijn. De kans is groot dat Musk dat

argument straks met een over the air software update

van tafel veegt. Hij herdefinieert de verzekeringswaardeketen

voor autoverzekeringen door de inefficiënties

in het claimsmanagement eruit te halen en via provisieloze

directe distributie. En de klant? Die wordt daar

heel blij van: geen gedoe meer over de schadeafwikkeling.

Als Musk dit nu in de VS oplevert, schaalt hij daarna

op en dan komen deze ‘nieuwe’ proposities naar Europa

en Nederland. Zover kan het volgend jaar al zijn.

‘Risico op disruptie

van de traditionele

schadewaardeketen

bestaat wel degelijk’

SPECIAL JULI 2022 VVP | 5


INNOVATIE

Harold Mahadew:

‘Ook Tesla ontkomt

er niet aan om

data te delen.’

6 | VVP SPECIAL JULI 2022


INNOVATIE

GEEN DISRUPTIE OF TOCH WEL?

Is wat Musk doet disruptief? Niet op dit moment. Maar

volgens de analysten van Moody’s wel als andere autofabrikanten

Tesla gaan volgen. Dus het risico op disruptie

van de traditionele schadewaardeketen bestaat

wel degelijk. En al volgen ze dit voorbeeld niet, dan nog

beschikken ze over veel autodata. Data die van essentieel

belang zijn voor de verzekeringssector. Zonder data

geen innovatie!

Andere fabrikanten zitten echter niet stil en zetten

ook in op innovaties met een impact op de ontwikkeling

en distributie van autoverzekeringen. Ze zijn

wat minder scherp van toon dan Musk, maar er is veel

gaande. Een voorbeeld is Daimler (Mercedes) met zijn

Drive Pilot, zeg maar de tegenhanger van Tesla’s Autopilot,

maar dan nog een level verder. Dit betekent dat

Daimler onder bepaalde voorwaarden het risico op systeemuitval

c.q. aansprakelijkheid van de pilot tot 60 kilometer

per uur geheel overneemt. Dus geen korting op

de verzekeringspremie voor veilig rijden. De bestuurder

is alleen aansprakelijk als hij of zij het stuur niet

overnam en daardoor bij een ongeval betrokken raakt.

Het systeem registreert precies wanneer Drive Pilot geactiveerd

en gedeactiveerd is. Experts verwachten dat

Daimler de snelheid langzaamaan zal verhogen tot 130

kilometer per uur. Drive Pilot is in Duitsland al te bestellen

op enkele topmodellen. Interessant om te zien

hoe Duitse verzekeraars gaan inspelen op deze modellen.

Wat kunnen we daarvan leren?

Een andere autofabrikant, Porsche, onderdeel van

de Volkswagen-groep, zet in op het geven van de regie

op data aan de klant en volledige transparantie. De bestuurder

mag zelfs geheel stoppen met het delen van

data met de fabrikant. Dit wijkt af van het beleid van

de meeste andere autofabrikanten. Porsche stelt transparantie

centraal en legt uit waarom ze bepaalde informatie

nodig heeft, voor hoelang en welke businesspartner

deze data mag gebruiken. Via een eenvoudig menu

op het dashboard kan de klant instemming tot datadelen

geven of intrekken. Dit alles heeft natuurlijk alles te

maken met het vertrouwen van de fabrikant in de klant

bij het gebruik van zijn data. Porsche werkt binnen de

Volkswagengroep verder aan dit concept.

‘Experimenteren met data

delen in een regulatory

sandbox of proeftuin’

OPEN INSURANCE

Open Insurance is het delen van data om nieuwe datagedreven

producten en diensten te ontwikkelen en te

distribueren. In de visie van het Verbond heeft de klant

de regie over zijn eigen data. De verzekeraar deelt data

met derden, maar krijgt ook toegang tot data van derden:

een tweezijdig verhaal. Dit alles met nadrukkelijke

instemming van de klant. Een ander belangrijk aspect is

dat wij een gelijk speelveld nastreven met onder andere

autofabrikanten als het gaat om het delen van data.

Of ze nu wel of geen verzekeraar worden. Of ze nu wel

of niet garant staan voor de aansprakelijkheid. Hierbij is

samenwerking met nieuwe spelers als autofabrikanten

nodig, maar ook wetgeving om dit goed te borgen.

Via Open Insurance maakt het Verbond zich sterk

om toegang te krijgen tot data uit andere sectoren. Zonder

toegang tot data kan de verzekeringssector immers

niet veel. Hierdoor komt het distributiemodel voor autoverzekeringen

via de (onafhankelijke) adviseur en

volmacht in een ander licht te staan.

Er zijn verschillende Europese wetgevingsinitiatieven

opgestart om data delen te reguleren. Hierbij kan

worden gedacht aan de Data Act en Open Finance. Er

wordt gesproken over Open Finance ofwel de kolom

verzekeren, maar ook het pensioen en bankieren. Dat

vinden wij te beperkt. Data delen moet over andere

sectoren heen: cross sectoraal. Daar lijkt de Europese

Commissie wel open voor te staan. Een van de ‘use cases’

waar de Commissie namelijk naar kijkt is de in vehicle

use case ofwel de data van autofabrikanten. Echter,

voor de toegang tot deze data, moeten verzekeraars

wel betalen. Daar wordt het komende jaar nog over gesproken

in Brussel. De wetgeving is voorzien voor 2024,

maar de markt is zich nu wel aan het zetten.

GELIJK SPEELVELD

Belangrijk is dus dat er een gelijk speelveld moet zijn. Ook

Tesla ontkomt er niet aan om uiteindelijk data te delen.

De klant moet immers zelf kunnen bepalen bij wie hij

zijn zelfrijdende auto wil verzekeren. Keuzevrijheid voor

de klant is een groot goed. In Europa is het gelukkig anders

geregeld dan de Verenigde Staten en daarom hebben

wij het vertrouwen dat dit gaat lukken. Het Verbond

wil dit graag samen doen met (onafhankelijke) adviseurs,

volmachten én de toezichthouders. Wij willen samen experimenteren

met data delen in een regulatory sandbox

of proeftuin. Daarbij helpt het als in de sector de neuzen

dezelfde richting opstaan. Zo niet, dan zijn we als sector

kwetsbaar en hebben types als Musk vrij spel. De sector

loopt hierdoor het risico zich in de eigen voet te schieten.

Het gaat niet om een gelijk speelveld tussen direct writers

en intermediairs, maar tussen de verzekeringssector

en andere sectoren zoals de automobielbranche. n

SPECIAL JULI 2022 VVP | 7


INNOVATIE

De belangrijkste

IT-trends

DE CONTACTGROEP AUTOMATISERING BESTAAT INMIDDELS VIJF JAAR EN LEVERT MET

DE OPLOSSINGEN VAN DE 35 ACTIEVE DEELNEMERS EEN GROTE BIJDRAGE AAN DE

INNOVATIE IN DE FINANCIËLE DIENSTVERLENING. SINDS 2020 MAG IK ALS VOORZITTER

VAN DE CGA MEDE INVULLING GEVEN AAN DEZE BELANGRIJKE ROL. OP DIT MOMENT ZIE

IK DE ONDERSTAANDE VIJF ONTWIKKELINGEN ALS BELANGRIJKSTE.

TEKST MICHAEL MACKAAIJ, VOORZITTER CGA

Co-creatie is een efficiënte manier om

nieuwe functionaliteit te ontwikkelen.

De klanten geven in zo’n proces

directe feedback op net ontwikkelde

versies, waardoor deze snel kunnen

worden aangepast. Zo ontstaat kwalitatief

betere software die goed aansluit bij de wensen

van de klant. Om een dergelijk proces goed in te richten

is een houding bij de klant nodig dat hij mede-verantwoordelijk

is voor het door ontwikkelen van de software

door waardevolle gebruikersinput te leveren. De

klantverwachting dat continue doorontwikkeling van

de software een automatisme is waar je als klant recht

op hebt is daarmee achterhaald.

Veel deelnemers CGA organiseren klantdagen waarop

de ontwikkelaars in gesprek gaan met medewerkers

van klanten om zo goed te begrijpen welke behoefte er

bestaat.

Het dicht bij de leverancier mee ontwikkelen van

software, heeft als bijvangst voor de klant, dat de eigen

organisatie leert hoe wijzigingsprocessen werken en

verbeterd kunnen worden. Het geeft ook inzicht in het

grote belang van goed specificeren en in detail beschrijven

waar de nieuwe oplossing aan moet voldoen. Op

deze wijze worden verwachtingen over en weer helder

en ontstaat echt partnerschap. Vier van de vijf genomineerden

voor de NVGA Innovatieprijs 2021 werken op

deze manier samen en zijn daar succesvol in.

8 | VVP SPECIAL JULI 2022


INNOVATIE

MINDSET

Succesvolle automatisering als winnend bedrijfsmodel

“De verzekeraar van de toekomst is in de kern een ITbedrijf”.

Deze quote van een beslisser bij een succesvolle

Nederlandse verzekeraar vat kernachtig een visie op de

toekomst samen die zeer veel consequenties heeft voor

de organisatie. Consequenties die verder gaan dan de

IT-afdeling en de budgetten. Het wordt een mindset om

bij alle directievraagstukken te beoordelen hoe automatisering

een cruciale rol kan spelen om antwoorden te

formuleren, en wat daar dan voor nodig is.

Het vereist ook een denkrichting om automatisering

niet te zien als een afdeling waar bij consolidatie

schaalvoordelen te behalen zijn. Maar juist om bij consolidaties

vast te stellen waar door intensivering van

automatisering de beoogde doelstellingen van de overname

sneller behaald kunnen worden. Volgens een recent

onderzoek van DFO zijn de kosten van automatisering

bij de grotere advieskantoren de helft van die van

de kleinere kantoren (vijf tegenover tien procent). Vanuit

het benutten van schaalvoordelen zou je dit succes

kunnen noemen. Echter, tegelijkertijd is er grotere onvrede

over de automatisering bij de grotere partijen ten

opzichte van de kleinere kantoren.

Automatisering zien als een kostenpost waarop bespaard

kan worden levert misschien vlak voor een bedrijfsverkoop

financieel iets meer op, maar heeft niets

te maken met het op lange termijn bouwen aan een

succesvol bedrijf. Niemand twijfelt eraan dat de kwaliteit

van de automatisering doorslaggevend wordt voor

het succes van de toekomst. De vraag is alleen of dit een

taak is voor de huidige directie, of voor die van de overnemende

partij.

KETENBREED

‘Co-Creatie is winnende samenwerkingsvorm.’

Ketenoverschrijdende innovatie

In het verleden was innovatie vaak het vertalen van

een nieuw idee of inzicht binnen de eigen software, en

daarmee een intern project. In de huidige omgeving

volstaat die manier van werken niet meer, en zijn er ketenbrede

afspraken nodig om innovaties succesvol in

de markt te brengen.

Neem een voorbeeld als kwaliteit van data, of bronontsluiting.

Het project Uniforme Inrichting Volmacht

bedrijf kan alleen succesvol zijn dankzij brede omarming

en samenwerking in de keten. Daarbij is het beschikbaar

zijn van goed functionerende VPI-rekenboxen,

ook voor de zakelijke markt, cruciaal.

Bij bronontsluiting is de wijze van gebruik en inzicht

in de kwetsbaarheden zeer belangrijk. Niet goed functioneren

van relatief kleine marktpartijen kan voor de gehele

keten grote gevolgen hebben, zoals we in de hypotheekmarkt

bij de IBL-problematiek hebben gezien.

Binnen die ketenbrede afspraken is het van belang

dat de stem van alle ketenpartners gewogen en gehoord

worden. Veel datastromen gaan nu ‘van beneden

naar boven’ in de keten om te voldoen aan DNB- en Solvency-richtlijnen.

Maar ten behoeve van het efficiënt

inregelen van nazorg is het van belang dat ook de datastroom

‘van boven naar beneden’ goed op gang komt.

Daar zijn terechte privacy zorgen over de borging van

dergelijke processen, maar dat mag geen reden zijn om

niet te starten met het bouwen van een dergelijke datastructuur.

Marktpartijen als SIVI en HDN kunnen hierbij

een belangrijke rol spelen als zij die ruimte van ketenpartners

krijgen.

UITBESTEDING VAN IT

Toenemende investering in kennis over IT-uitbesteding

Een enorme stijging van cyberincidenten kan niemand

ontgaan. Hacking, ransomware, identity theft, datalekken,

elke dag is er wel iets te melden. Het risico dat

cyberincidenten leiden tot instabiliteit van onze economieën

geeft aanleiding tot vele richtlijnen en nieuwe

wetgeving. Deze wetgeving en richtlijnen vinden

inmiddels de weg naar geldverstrekkers, verzekeraars,

SPECIAL JULI 2022 VVP | 9


INNOVATIE

De verwachting is

dat een passende

cyberverzekering in

de toekomst een

verplichting zal worden’

volmachten en adviseurs. Hierdoor worden in toenemende

mate eisen gesteld aan leveranciers van software

en de contracten die met hen gesloten worden.

Maar ook binnen de keten worden steeds meer eisen

gesteld aan de wijze waarop businesspartners omgaan

met digitale veiligheid.

Zoals recentelijk in een column van DFO aangehaald,

is de wijze hoe de keten omgaat met digitale veiligheid

bij uitstek een onderwerp voor de brancheverenigingen.

Voor volmachten kan de NVGA via de Voorbeeld

Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV) dit

non-concurrentiële onderwerp samen met het Verbond

uitwerken. Adfiz kent ook al jaren een beoordeling van

samenwerkingsovereenkomsten, waardoor ook daar de

logische plek is om te komen tot uniforme afspraken

over de eisen die verzekeraars en geldverstrekkers aan

bemiddelaars stellen.

Leveranciers van software anticiperen hierop door

versneld te werken aan certificeringen met namen als

ISO 27001, ISAE 3402 en SOC2. Deze certificeringen zullen

helpen om snel duidelijkheid te verschaffen of de

kwaliteit van de dienstverlening voldoet.

De financieel dienstverlener bevindt zich als opdrachtgever

tussen deze twee partijen: aan de ene kant

de ketenpartners met eisen aan digitale veiligheid en

aan de andere kant de aanbieders van software met

hun certificeringen en standaardcontracten. Vanuit

wetgeving blijft de opdrachtgever zelf verantwoordelijk

voor de uitbesteding aan IT-leveranciers. Dus ook als

brancheverenigingen helpen om binnen de keten de digitale

voorwaarden te harmoniseren, en als softwareleveranciers

heldere certificeringen bieden, blijft de adviseur

verantwoordelijk om deze voorwaarden te implementeren

in de eigen bedrijfsvoering en te bewaken.

Wij zien een sterke stijging van de investeringen in

deze kennis bij verzekeraars en grote volmachten en

serviceproviders. Het is de verwachting dat ook de kleinere

partijen hier in de komende jaren meer in gaan investeren,

om dit belangrijke aspect van de bedrijfsvoering

de aandacht te geven die het verdient.

Binnen het aanbod van de opleiders (bijvoorbeeld

Lindenhaeghe en de SAR) zijn al wel enkele mogelijkheden.

Met name de NVGA Academy biedt mooie opleidingen

inclusief praktische leidraden. Dit zou eigenlijk

verplichte kost moeten zijn in het PE-programma voor

beleidsbepalers.

AANDACHT VOOR DE EIGEN IT

Verzekerbaarheid van cyberrisico’s daalt

De markt voor cyberverzekeringen wordt steeds meer

volwassen. Dit betekent onder andere dat acceptatiecriteria

strakker worden en dat premies stijgen. Ook zal dit

betekenen dat organisaties die hun eigen cyberveiligheid

niet op orde hebben niet meer verzekerbaar zullen

zijn.

Het is een extra reden om de komende jaren aandacht

te hebben voor de eigen IT-organisatie, en de

wijze waarop deze veilig wordt ingericht. Eenvoudige

zaken zoals wachtwoordenbeleid, het maken van regelmatige

backups en deze buiten het pand bewaren, een

helder proces dat ervoor zorgt dat vertrekkende medewerkers

niet meer bij de systemen kunnen (off-boarding),

het bijhouden van alle IT-leveranciers en het beoordelen

van de inhoud van de contracten. Ook het regelmatig

organiseren van bewustzijnstrainingen voor

de medewerkers helpt enorm om het risico op hacks te

verlagen.

De verwachting is dat het hebben van een passende

cyberverzekering in de toekomst feitelijk een verplichting

zal worden. Dit kan zijn vanuit toezichthouders

(net als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in de

Wft), vanuit de aanbieders via de VSV of SWO, vanuit de

klanten omdat ze zaken willen doen met solide bedrijven,

of vanuit de directie omdat er anders bestuurdersaansprakelijkheid

dreigt. Een goede cyberverzekering is

net als bij alle andere verzekeringen een sluitstuk van

een goede risicobeheersing. n

CONTACTGROEP AUTOMATISERING

De Contactgroep Automatisering vertegenwoordigt

35 softwareleveranciers werkzaam in de financiële

dienstverlening. CGA fungeert als centraal platform

voor partijen die in overleg willen treden met

softwareleveranciers. Richting financieel dienstverleners

stimuleert CGA de bewustwording van de

invloed van digitale ontwikkeling op hun bedrijfsen

adviesprocessen. Voor meer informatie zie

www.contactgroepautomatisering.nl

10 | VVP SPECIAL JULI 2022


INNOVATIE

Creëer de optimale klantreis:

Een stoptrein of

een snelle TGV?

De machinist, dat

ben je zelf

BE THE CHANGE GAAT OVER NU EIGEN REGIE NEMEN. NÚ EIGEN REGIE NEMEN OVER

WELKE SOFTWARE JE HET BESTE IN KAN ZETTEN BINNEN JOUW KANTOOR MET ALS

DOEL EEN MOEITELOZE KLANTREIS. MAAR HOE INNOVEER JE MET ALLE PAKKETTEN DIE

WORDEN AANGEBODEN? REIST JOUW KLANT IN EEN STOPTREIN OF IN EEN TGV?

TEKST JACK VOS, ONESURANCE.NL

12 | VVP SPECIAL JULI 2022


INNOVATIE

Recent onderzoek van bureau DFO toont aan

dat een grote meerderheid van de kantoren

geen heldere eigen strategie heeft met betrekking

tot digitalisering. Ze hebben geen

antwoord op de vraag welk bedieningsmodel

men binnen vijf jaar wil realiseren en

welke digitale infrastructuur daarbij hoort. Enkele redenen

waarom zo’n ‘innovatiestrategie’ vaak ontbreekt:

• Bij de meeste (veelal oudere) verzekeringsondernemers

bestaat de neiging om de bestaande systemen

zolang mogelijk te laten functioneren. Immers, ‘het

doet wat het moet doen’ en ‘iedereen kan ermee werken’.

Het resultaat; er moet onnodig veel handwerk

worden verricht. Daardoor daalt de waarde van je bedrijf,

omdat de omzet per FTE lager is dan gemiddeld.

• Men is reactief als het aankomt op software en verwacht

dat de bestaande softwareleveranciers wel

met updates komen. Elk pakket automatiseert echter

maar een gedeelte van het hele proces. Vaak is er

sprake van overlap. Het overzicht over de hele klantreis

ontbreekt.

• Een directie is vaak niet unaniem voor of tegen innovatie.

Het ene directielid wil liever geen risico lopen

en zich focussen op de dagelijkse operatie, jaartarget

en overnames. Innovatie voelt dan als een bijzaak. De

ander voelt urgentie en wil in actie komen. Het is korte

termijn denken versus het toekomstbestendig maken

én houden van je bedrijfsvoering.

• Geen (priori)tijd, geen zin... Innovatie en digitalisering,

dat ervaart men al snel als complex en veel extra werk.

De opbrengst van innovatie is ‘onzeker’. De verleiding

is groot om in de negeerstand te gaan staan of te kiezen

voor uitstel. Zo gaat veel kostbare tijd verloren.

Innovatie is geen eenmalig project en geen ‘afdeling’.

Het is een manier van denken, een doorlopend proces.

Daarvoor heb je de juiste randvoorwaarden nodig.

Zoals een cultuur waarin alle medewerkers het

vertrouwen en de middelen krijgen om te experimenteren,

fouten te maken en verbeteringen door te voeren.

Dit vraagt een ander soort leiderschap.

• De aanname overheerst vaak ‘dat onze mensen er

niet op zitten te wachten’: een verandering is een verlies

van het oude. Om bedrijfsblindheid te compenseren,

heb je een frisse blik van buitenaf nodig. Als men

eenmaal weet dat er een smartphone te koop is, is de

oude Nokia zo de deur uit. Men is zelf adviseur, maar

laat zich slecht adviseren over de eigen business.

• Last-but-not-least; de innovatieparadox. Als er (nog

steeds) veel geld wordt verdiend, lijkt de noodzaak

klein om te vernieuwen. Dus wordt er niet geïnvesteerd.

Maar als het bedrijf er financieel slecht voor

staat, is er geen budget meer om te investeren! Zo zet

je jezelf klem.

WAAROM NU WEL TIJD VOOR ACTIE?

Ok, so far so good, zult u denken. Vandaag is het immers

weer business as usual, morgen waarschijnlijk ook nog

wel en de marges zijn nog goed. Dus waarom zou ik, afgezien

van bovengenoemde redenen, nú actie ondernemen?

De concurrentie: schaalvergroting

De omvang van het gemiddelde kantoor wordt steeds

groter. We krijgen dus steeds meer klanten, maar er komen

niet evenredig meer medewerkers bij. Tegelijkertijd

zijn de activiteiten op het gebied van onderhoud

en nazorg bij de meeste kantoren veel minder dan vanuit

klantbelang wenselijk is, geeft het onderzoek van

Bureau DFO aan. Digitalisering kan een belangrijke rol

spelen bij het ondersteunen van de adviseur bij het signaleren

van momenten waarop het verstandig is om

contact op te nemen. Om dit adequaat te doen zullen de

data correct en actueel moeten zijn en moet er voldoende

kennis om beschikbare data te analyseren worden

ingekocht. De grote intermediairs worden almaar groter,

hebben flinke budgetten en kunnen dit steeds efficiënter

organiseren, hun slagkracht neemt exponentieel

toe. Welke strategie je ook kiest, niets doen is géén optie.

De medewerkers: krapte op de arbeidsmarkt

Stel je bedrijf groeit. Dan is het eerst en vooral erg moeilijk

om goede medewerkers, zowel voor ‘binnen’ als

voor ‘buiten’, te vinden. En te houden, want de concur-

‘Wie de consument

geen (digitaal) gemak

weet te bieden, zet zijn

business op het spel’

SPECIAL JULI 2022 VVP | 13


INNOVATIE

rent vist ook in jouw vijver. Het opleiden is kostbaar

en duurt lang. Goede adviseurs zijn limited resources,

die wil je zo effectief mogelijk inzetten en bijvoorbeeld

geen onnodige administratieve taken laten doen. Bovendien

willen goede medewerkers dat eenvoudigweg

niet meer, zij willen werken met de modernste hulpmiddelen

en nieuwste software. Medewerkers willen

ook hybride kunnen werken, naar keuze thuis of op

kantoor, er is behoefte aan meer autonomie. Ook dat

vraagt een uitgekiend digitaal proces om er voor te zorgen

dat de klant optimaal bediend wordt. Papieren dossiers,

dat werkt niet meer.

De klanten: gemak is de nieuwe vorm van loyaliteit

De klassieke trend is dat mensen altijd op zoek zijn naar

gemak, hoe kan iets eenvoudiger, simpeler, sneller. Gemak

betekent tegenwoordig dat het zich allemaal rond

de wensen en eisen van de klant moet afspelen. De

consument wenst zich eenvoudig steeds minder aan te

passen aan de complexiteit van de organisatie. Gemak

is dan ook de nieuwe vorm van loyaliteit. Daarbij heeft

digitalisering ons besef van tijd en geduld gereduceerd

tot een minimum. Organisaties als Bol.com, Booking of

Amazon leggen de lat heel hoog als het gaat om verwachtingen

die de klant heeft rondom zijn klantreis.

In de apps van banken sluit je een verzekering met één

click af in een vertrouwde omgeving. Nieuwe toetreders

op de (verzekerings)markt hebben een groot voordeel

binnen deze trend omdat zij met nieuwe technologie

wel eenvoud kunnen realiseren. Kortom: wie de

consument geen (digitaal) gemak weet te bieden, zet

zijn business op het spel.

De toezichthouder: klantbelang staat voorop

Art 4:15 – lid 1 Wft luidt: “Een financiële dienstverlener

richt de bedrijfsvoering zodanig in dat deze een beheerste

en integere uitoefening van zijn bedrijf waarborgt”.

En in art 4:24b Wft staat: “Een financiële dienstverlener

die adviseert, handelt in het belang van de consument

of begunstigde”. De ontwikkeling van de techniek

maakt het de dienstverlener mogelijk om tegen laste

kosten een kwalitatief veel hoger niveau van dienstverlening

in te richten dan in het verleden mogelijk was.

Het nalaten hiermee aan de slag te gaan, kan dus sneller

leiden tot het oordeel dat de bedrijfsvoering niet beheerst

en integer is. In de combinatie met tekort aan

personeel en het achterblijven van voldoende onderhoud

en nazorg levert dit een steeds zwaarder risico op.

STOPTREIN OF TGV

Het thema van het VIP-congres komt van de quote

“Be the change, you want to see in the world”. Alhoewel

deze quote aan Ghandi wordt toegedicht, heeft hij

dit letterlijk nooit zo gezegd. Wat hij wel letterlijk zei

was: “In a gentle way, you can shake the world. Change

yourself, you are in control”. Dus met kleine stap-

Hoe vaak staat jouw klant

te wachten op jouw trein?

14 | VVP SPECIAL JULI 2022


INNOVATIE

pen kun je ook een groot verschil maken. In de metafoor

van de trein ben je zelf de machinist die de trein

samenstelt. Elk kantoor heeft natuurlijk al bepaalde

softwarepakketten. Beschouw elk pakket als een wagon

van een trein die moet zorgen voor een moeiteloze

klantreis. Bouw zo de voor jou best passende trein.

De basis van de software trein bestaat voor de meeste

kantoren uit:

• Een polisadministratiepakket/CRM (zoals ANVA, CCS,

Dias, AI, Faster Forward)

• Een financieel boekhoudpakket (zoals Exact, Unit4)

• Een of meer adviespakketten (zoals FinRust, Figlo,

AWI, Omniplan)

Het komt nog veel voor dat de wagons niet zijn gekoppeld,

er is dubbele invoer nodig. De pakketten werken

inside out en faciliteren hoe een verzekering of hypotheek

ergens ondergebracht kan worden. Dit noemt

met de underwriting journey. De klant komt echter

outside in naar binnen, hij maakt de customer journey.

Die twee moeten steeds op elkaar worden afgestemd

en dat is arbeidsintensief. Deze stoptrein moet steeds

handmatig worden aangeduwd van station naar station.

Er gaat veel tijd verloren aan (overbodige) administratieve

taken. Daarom is stap één van de stoptrein een

betrouwbare intercity te maken. Dat kan meestal relatief

eenvoudig door de trein uit te breiden met een aantal

extra wagons:

• Een Business Intelligence (BI) oplossing (zoals InsuranceData).

Hiermee wordt data uit de polisadministratie

én financieel pakket gestructureerd en geïntegreerd,

zodat je per dag een actueel dashboard hebt

waarmee je je trein goed kunt besturen. Ook kun je

hiermee simpel selecties maken in je portefeuille en

gerichte acties uitvoeren op bepaalde klantsegmenten.

Veel voorkomende selecties staan er standaard

in, maar je moet zelf actie ondernemen.

• Klantcontactsoftware (zoals Finly, WeGroup, Tjip).

Deze verzorgen een groot stuk van de customer journey.

Je gaat hiermee dus veel minder inside out werken

en meer outside in. Dat is prettiger voor de klant

én voor de adviseur.

• Software ten behoeve van procesautomatisering.

Welke processen zijn je core-business, die wil je automatiseren.

Zoals front office (Bugs Business), middleware

om verschillende systemen te koppelen (Nexx-

Biz), schade- en acceptatie (DDi) of hypotheekgerelateerde

processen (Blueriq, Nationale Hypotheekbond,

Topicus, MijnHuiszaken, Findata).

Als machinist zet jij deze partijen bij elkaar in één ruimte

en moet je forceren dat ze met elkaar koppelen. Dit

voorkomt veel stilstaan op kleine stationnetjes. Begin

Jack Vos: ‘Meer

samenwerking nodig in

het belang van de klant.’

steeds bij de klant, hoe ervaart hij de reis naar binnen?

Hoe makkelijk gaat dat? Als pakketten niet met elkaar

koppelen, moet je wellicht een alternatief onderzoeken.

Open systemen genieten dus de voorkeur boven gesloten

systemen. Sommige pakketten omvatten meerdere

wagons tegelijk, er is wellicht sprake van overlap, vraag

dat goed uit.

Naast een degelijke trein heb je ook goede rails nodig.

Dat wordt nog wel eens vergeten. Rails is in dit geval

de ICT-infrastructuur. Besteed onderhoud en beheer

uit aan een professionele partij (zoals Missing Piece).

Met name de (Windows-)licenties, back-ups en niet te

vergeten cybersecurity moeten altijd up-to-date zijn.

Een aanval met ransomware, dat wil je niet meemaken.

In een intercity zijn (klant)processen dus beter geautomatiseerd,

maar zijn ze nog wel reactief. De koplopers

in de markt werken al aan een zelfrijdende hogesnelheidstrein,

een TGV. Waarom? Dan lopen digitale

processen 24/7 automatisch door, dat is schaalbaar als

je groter wordt en niet onbelangrijk, klanten verwachten

dit tegenwoordig ook (zie hiervoor). Een TGV bouw

je door toevoeging van extra wagons:

• Een uitgebreid marketing automation systeem (zoals

C-Profile, CM.com, ActiveCampaign, Eerstestap),

waarmee je digitaal, liefst langs meerdere kanalen

met je klant kunt communiceren. Daarbij draait het

niet alleen om het verkopen van producten, maar het

SPECIAL JULI 2022 VVP | 15


INNOVATIE

De ideale klantreis is een hybride

vorm tussen mens en technologie.

veel meer ophalen van interesses en behoeftes van

de klant. Want die verwacht simpelweg dat hij/zij alleen

voor hem/haar relevante content krijgt aangeboden

via gepersonaliseerde nieuwsbrieven, interactieve

chatbots, whatsapp conversaties, websites met

liquid content en gepersonaliseerde klantportals. Dit

noemt men 1 op 1 personalisatie.

• Artificial Intelligence technologie (zoals Building

Blocks) om deze 1 op 1 personalisatie voor (honderd)

duizenden dagelijks wisselende klantreizen te orkestreren.

Deze technologie kan worden aangesloten op

je BI-oplossing van waaruit de benodigde data wordt

ontsloten, zodat ook kleinere kantoren dit kunnen inzetten.

Door middel van slimme algoritmes worden

vervolgens volledig automatisch acties aangestuurd

richting relevante (front end) processen en marketing

automation. Dit levert jouw bedrijf niet alleen een

hogere klanttevredenheid op, maar ook hogere conversies

en dus een beter resultaat.

Met deze laatste stap ga je werken aan volledig schaalbaar,

proactief onderhoud en nazorg binnen je portefeuille.

Het wordt een automatisch proces, de trein rijdt

dus (bijna) van zelf. Vanuit deze visie maak je je trein

steeds sneller door steeds meer data slimmer in te zetten

met als resultaat een nog betere klantbediening. Je

adviseurs worden veel effectiever ingezet, omdat zij zich

kunnen focussen op jouw beste klanten op momenten

waarop zij als mens van vlees en bloed de meeste toegevoegde

waarde kunnen toevoegen. En dus niet in de

waan van de dag steeds maar bezig zijn de trein aan te

duwen of zelfs te repareren (brandjes blussen).

HYBRIDE VORM

Er ontstaat dus een hybride vorm van dienstverlening.

De inzet van digitale middelen en artificial intelligence

is immers niet bedoeld om de mens te vervangen, maar

om de mens (zowel de medewerker als de klant) het

leven makkelijker te maken én betere beslissingen te

laten nemen. Zo kan de consument er automatisch op

worden geattendeerd wanneer persoonlijk advies voor

hem relevant is. Procesautomatisering kan vervolgens

de rol vervullen van digitale gids om de klant inzicht te

geven in het advies- of bemiddelingstraject dat wordt

gevolgd.

Het centraal stellen van het belang van de klant en

het van daaruit gemeenschappelijk bouwen van een

infrastructuur om dit belang zo goed mogelijk te realiseren,

is nog niet altijd aanwezig. Door samenwerking

van softwarepartijen kan er een hogere kwaliteit (tegen

lagere kosten) gerealiseerd worden dan wanneer iedereen

zelf het wiel gaat uitvinden. Dat is ook wat de Stichting

Contactgroep Automatisering beoogt. Maar het is

aan de verzekeringsondernemer zélf om deze synergie

te regisseren voor zijn eigen trein. Of daarin de samenwerking

op te zoeken met collega’s. En natuurlijk, waar

nodig kan hij zich daarover laten adviseren. Bijvoorbeeld

op het VIP-congres. n

16 | VVP SPECIAL JULI 2022


INNOVATIE

Jeroen Oversteegen:

“Innoveren kun je

niet leren, maar

moet je doen.”

18 | VVP SPECIAL JULI 2022


INNOVATIE

IS INNOVATIE BELANGRIJK? HET NATIONAAL GROEIFONDS HEEFT ER TOT 2026 IN

IEDER GEVAL 20 MILJARD EURO VOOR OVER. VOLGENS MINISTER ADRIAANSENS

(EZK) SPEELT VERNIEUWING EEN CRUCIALE ROL BIJ HET BORGEN VAN ONZE

HUIDIGE WELVAART. OP NATIONAAL NIVEAU GAAT DAT OM HET GEZOND HOUDEN

VAN MENSEN, ECONOMIE EN MILIEU. SOMS LETTERLIJK VIA ROCKET SCIENCE

ZOALS HET VERDUURZAMEN VAN DE LUCHTVAART. ANDERE PROJECTEN

BETREFFEN ONDER ANDERE ARTIFICIAL INTELLIGENCE BIJ KANKERONDERZOEK,

DIGITALISEREN VAN DE LOGISTIEKE SECTOR EN GROENE CHEMIE.

Live = life

TEKST JEROEN OVERSTEEGEN, DIRECTEUR NATIONALE HYPOTHEEKBOND

Bij dit laatste begrip maak ik meteen een

bruggetje naar de praktijk van het financieel

intermediair. Hoe is de chemie met jouw

relaties? En die van een paar jaar geleden?

Komt ‘groen doen’ — verduurzamen van

de woning — al aan bod bij elk hypotheekadvies?

Super als dat zo is, zeker nu de energieprijzen

door het dak schieten. En goed dat je daarbij gebruik

kunt maken van nieuwe ‘groene’ productvarianten van

steeds meer geldverstrekkers en ruimere subsidieregels.

DOEN, VALLEN, OPSTAAN

Andere tijden vragen om een nieuwe benadering, innovatie

dus. Het wiel zette ooit zaken in beweging, en

stoomkracht bracht de versnelling. Stilstand is achteruitgang,

zeker nu er goede kans is dat de markt gaat

kantelen. De rente stijgt, de gemiddelde prijs van woningen

daalde voor het eerst, het aantal oversluitingen

is over zijn top heen. En er wordt weinig verhuisd en

nog te weinig nieuw gebouwd. Wat houdt dat in voor

de persoonlijke welvaart van het intermediair? En hoe

helpt innoveren daarbij?

Je dienstverlening aanpassen hoeft niet zo radicaal

als Elon Musk zijn Tesla introduceerde, of Netflix afrekende

met de videotheek en lineair tv-kijken. Ook kleine

wijzigingen in je processen of de producten op je

palet kunnen al een verschil maken. Innoveren is doen,

vallen, opstaan. En niet opgeven! Oriënteer je, probeer

iets. Er zijn genoeg ideeën die niet worden uitgevoerd.

En er is voldoende slimme software die je tijd bespaart,

kansen toont binnen je portefeuille én je op de kaart zet

bij relevante leads. Wees niet bang, het gaat vast een

keer mis. Maar blijf positief — er zijn genoeg mensen

die zeggen dat het elke dag regent… in veel landen zou

men daar maar al te blij mee zijn.

VERBETEREN

Bij de Nationale Hypotheekbond doen we niet anders.

Ooit met twee man gestart om huiseigenaren online te

helpen oversluiten, werken we nu met vijftig enthousiaste

collega’s aan de verdere ontwikkeling van een

veelzijdig softwareplatform. De consument staat nog

steeds centraal. Maar onze groei kwam toen we de focus

verlegden, op het intermediair, en bezig bleven met

verbeteren. Dat gaat uiteraard niet zonder slag of stoot.

Maar zo volgden op den duur wel franchisegevers, geldverstrekkers

en volmachtbedrijven als opdrachtgevers

en partners.

Nog steeds steken we regelmatig onze nek uit, onder

het motto: live = life. Ga jouw vernieuwing ook zo

onbevangen aan. Deel, ontvang feedback, luister ernaar,

maar bepaal je eigen koers. De hele tribune zit vol coaches

en trainers… jij bent de sterspeler van je team. n

#onafhankelijkfinancieeladviesisbelangrijk

SPECIAL JULI 2022 VVP | 19


PARTNER IN KENNIS

BE THE CHANGE BEKT LEKKER EN IS EEN GESCHIKTE SLOGAN

VOOR EEN DOMINEE, PERSONAL COACH OF FABRIKANT VAN

TRENDY SPORTKLEDING. MAAR WAT KAN DE FINANCIËLE

SECTOR MET DIE BOODSCHAP? HOEZO VERANDEREN EN WAT IS

DAARVOOR NODIG? WE VRAGEN HET MIRJAM VAN KOOTEN,

CEO VAN HIPPOLINE B.V. HIPPOLINE IS DATA- EN BUSINESS

INTELLIGENCE SPECIALIST EN HEEFT HIP GEBOUWD, HET

HIPPOLINE INSURANCE PLATFORM VOOR KLANTEN VAN ANVA.

Met grip op data

sta je 2-0 voor

TEKST JOËL BATENBURG, INPUT2MEDIA

Wat zijn jouw gedachten bij be the

change?

“Het is een prachtig motto voor een congres

over innovatie en nieuwe technologie.

Als oud marketeer steek ik mijn duim

op, maar je moet de zin niet vertalen,

dan val je in slaap. Be the change daagt

uit en vraagt om een actieve houding.

Het startpunt van verandering begint bij

jezelf en de vraag: wil je zien waar bij jou

in de organisatie de knelpunten en kansen

zitten? Business intelligence helpt

organisaties betere besluiten te nemen.

De slogan van het VIP-congres kan een

aanjager zijn voor beslissers: bekijk de

mogelijkheden van BI en wacht niet om

te zien wat anderen doen.”

Be the change, hoe zit dat met jou en

HippoLine?

“Ik heb bij een grootbank gewerkt, een

mannenbolwerk. De top van de financiële

sector is dat ook. In de Contactgroep

Automatisering, waar ik lid van

ben, is het aantal vrouwen op één hand

te tellen. In die gremia bén ik de verandering.

Be the change is ook van toepassing

op de technologie. De veranderingen

gaan snel. Denk aan AI (artificial

intelligence), cloud oplossingen, datadeling,

datademocratisering. Voor iedereen

is informatie beschikbaar, maar kan

iedereen er ook mee werken? Wij zitten

on top of the change en helpen je verder.

En wat HippoLine betreft. Ik ben zuinig

op mijn mensen. Ze hebben veel ruimte

om te experimenteren met nieuwe technieken.

Voor HIP hebben we specialisten

aangetrokken die de verzekeringsmarkt

van binnenuit kennen. We spreken dezelfde

taal. Bij HippoLine houden we van

korte, snelle lijnen. Wij hebben trouwens

zelf ook een lekkere slogan: geen woorden

maar data.”

INZICHT OP ALLE NIVEAUS

HippoLine bouwt dashboards en BI-platforms

voor veel verschillende klanten.

Wat voor impact heeft dat op hun werk?

“Nou, heb je even? Voor HDN (Hypotheken

Data Netwerk) hebben we de HDN

Index gebouwd, een BI-platform waar

marketeers, propositiespecialisten, riskmanagers

en businessanalisten van vrijwel

alle banken en hypotheekverstrekkers

gebruik maken. HDN brengt change

tot in de boardroom. Voor het platform

hebben we een Duurzaamheids Index

ontwikkeld, daarmee kunnen banken

groener presteren. Met machine learning

technieken hebben we nieuwe klantprofielen

op de hypotheekmarkt ontdekt.

Daarmee kunnen banken veel fijnmaziger

de markt bedienen. Ons nieuwste platform

heet HIP, het HippoLine Insurance

Platform voor klanten van ANVA. HIP

geeft de verzekeringsbranche op alle niveaus

inzicht over de bedrijfsvoering. De

informatie in HIP helpt onze klanten op

weg naar een uniforme inrichting van de

volmacht. Zo heeft een volmachtbeheerder

in een paar klikken inzicht in de voortgang.

Wat wij van volmachtbeheerders

horen, is dat zij altijd wel een paar polissen

vinden waar geen enkele voorwaarde

op staat, laat staan dat ze actueel zijn.

HIP kan door de hele organisatie worden

20 | VVP SPECIAL JULI 2022


HIPPOLINE

gebruikt. Eén van onze klanten zei mij onlangs:

‘HIP is toegankelijk en ik kan beter

adviseren.’ Dat is wat we graag horen.”

HIP klinkt als een nuttig stuk gereedschap,

kan iedereen ermee werken?

“Ja. De tool is eenvoudig in gebruik, maar

het is net als met drones: je moet leren

vliegen om de mooiste beelden te kunnen

maken en te genieten van wat je

ziet. Wij trainen mensen om de informatie

uit HIP te vertalen naar hun eigen

business. Daarmee halen zij het maximale

uit HIP voor hun eigen organisatie.

HIP is een uitstekend instrument om grip

te houden op je groeiende portefeuille in

een consoliderende markt.”

‘Business

intelligence helpt

organisaties betere

besluiten te nemen’

AI WORDT IN BI GEÏNTEGREERD

Jij leidt op het VIP-congres een kennissessie.

Kun je daar al iets over zeggen?

“Ik ga wat vertellen over de nieuwste

technologische trend en wat de toepassingen

kunnen zijn voor de verzekeringsbranche.

Er is veel aandacht voor

datadeling en het thuis makkelijk met

data kunnen werken. Hoe deel je analyses

en nieuwe inzichten met collega’s

op afstand? Interessant is ook dat apps

in staat zijn om je te waarschuwen wanneer

dat nodig is. Kortom, als het nieuws

belangrijk genoeg is weet het dashboard

jou te vinden. AI wordt in BI geïntegreerd.

Dat zijn geen aparte werelden

meer met een eigen taal. Ook de hoeveelheid

data is geen issue meer. Je eigen

server kan de deur uit, en daarmee ook

het beheer. BI is plug and play. Door dit

alles ontstaat er ruimte om je kerntaken

uit te bouwen.” n

Over HippoLine

Opgericht in 2008 en gevestigd aan

de rand van Rotterdam. Bij het bedrijf

werken vijftien BI specialisten.

HippoLine heeft twee BI-platformen

gebouwd en beheert die. Daarnaast

bouwt het bedrijf dashboard voor

klanten en verzorgt trainingen. Zie

verder www.hippoline.nl.

SPECIAL JULI 2022 VVP | 21


INNOVATIE

Digitale

wake-up call

voor adviseurs

RECENT BRACHT BUREAU DFO HET RAPPORT MET HET OOG OP DE

AUTOMATISERING VAN HET INTERMEDIAIR UIT. EEN RELEVANT RAPPORT VOOR DE

TOEKOMST VAN DE FINANCIËLE ADVIESSECTOR IN NEDERLAND. IN HET KADER

VAN ‘MEER AANDACHT VOOR DIGITALISERING’ HEEFT VVP EEN AANTAL PERSONEN

EN ORGANISATIES GEVRAAGD WAT ZIJ BELANGRIJKE OF OPVALLENDE INFORMATIE

IN DIT RAPPORT VONDEN. DIT GEEFT EEN GOED BEELD VAN DE BELANGRIJKSTE

AANDACHTSPUNTEN OP HET GEBIED VAN DIGITALISERING IN ONZE SECTOR

SAMENSTELLING WILLEM VREESWIJK

22 | VVP SPECIAL JULI 2022


INNOVATIE

INVESTEER IN KLANTBELANG

André van Nieuwenhuijzen, Faster Forward

Het is opvallend dat er nog steeds minder aan onderhoud

en nazorg wordt gedaan dan vanuit

klantbelang wenselijk is. Oorzaken zijn incomplete data,

onvoldoende kennis om beschikbare data te analyseren,

een goed verdienmodel en bovenal gebrek aan tijd.

Daarnaast toont het onderzoek aan dat 61 procent

van de adviseurs een sterke behoefte heeft aan verbetering

van automatisering op het gebied van onderhoud

en nazorg. En dat terwijl er enorm veel mogelijkheden

zijn om hier eenvoudig invulling aan te geven, onder

andere met slimme signalen bij relevante levensgebeurtenissen.

Uit het DFO-rapport blijkt dat de intermediaire bedrijfstak

nog veel rendement kan halen uit (gezamenlijke)

ict-investeringen. Standaardisatie is daarbij

een belangrijke noodzakelijke randvoorwaarde; helaas

heeft de uitwerking en toepassing van de standaardisatie

in de afgelopen jaren de snelheid van een naaktslak.

Er zal veel meer tempo gemaakt moeten worden,

om met elan en creativiteit de financieel adviseur in

een veel betere ict-positie te brengen. Als ik de ontwikkelingen

in onze bedrijfstak vergelijk met andere sectoren

dan lijkt het wel of partijen de noodzaak niet zien

om snelheid te ontwikkelen. Uiteindelijk zal dat tegen

ons keren.

Cas Verhage: ‘Meer tempo.’

André van Nieuwenhuijzen: ‘Oplossing voor nazorg.’

Ik adviseer daarom te investeren in software waarmee

onderhoud efficiënt én persoonlijk wordt uitgevoerd.

Hiermee worden kansen en bedreigingen namelijk automatisch

zichtbaar binnen de klantenportefeuille, zodat

actief klantbeheer optimaal wordt ingevuld. Een vereiste

hierbij is dat zowel de klantgegevens als de financiële

producten in één systeem worden vastgelegd, zodat

actief beheer zoveel mogelijk kan worden geautomatiseerd.

Hiermee kom je in één keer ook tegemoet aan

alle bovengenoemde oorzaken waarom er nog te weinig

aandacht aan onderhoud en nazorg wordt besteed.

BETERE ICT-POSITIE VOOR ADVISEURS

Cas Verhage, Nh1816

Veel initiatieven zijn gedefinieerd, vastgelegd en gereed

voor uitvoering. De huidige kostenlading en de daaruit

voortvloeiende vergoedingen zijn in de (particuliere)

markt uiteindelijk niet houdbaar en voor het grote

publiek niet meer uitlegbaar. De partijen die hiermee

voortvarend te werk gaan, intensief samenwerkend,

zullen met een hoger rendement en grotere klanttevredenheid

het positieve verschil kunnen maken.

IN HET LAND DER BLINDEN…

Peter Mols, SIVI

A

ls het intermediair een dikke 7 geeft voor de tevredenheid

inzake automatisering, dan lijkt iedere

prikkel te ontbreken om een revolutie te prediken. Een

totaal gebrek aan urgentie zeg maar. De vraag is of tevredenheid

relevant is. Verdergaande concentratie en

stevige concurrentie op alle fronten binnen onze branche

zal impact krijgen op bedrijfsmodellen en bedrijfsprocessen.

Innovatie wordt steeds vaker gedragen door

kapitaalkrachtige partijen. Welke impact deze bewegingen

op het intermediair zal hebben is natuurlijk de

vraag. Regeren is vooruitzien. Naast alle aandacht voor

de persoonlijke kant van het advieswerk, is ruimte en

aandacht voor het hoofdstuk automatisering cruciaal

voor de toekomst. Een succesvolle toekomst ligt vast

in processen, in systemen. Leuk of niet. Maak een stra-

SPECIAL JULI 2022 VVP | 23


INNOVATIE

geldverstrekkers in de markt ontstaat. Door ‘vroegtijdige

validatie of pre-acceptatie’ in Adviesbox kan de adviseur

dus nog beter in staat worden gesteld om de consument

de best passende geldverstrekker te adviseren.

Voordeel voor de geldverstrekker is dat het First Time

Right percentage wordt verhoogd. Dus een win-winwin

situatie.

Peter Mols: ‘Regeren is vooruitzien.’

tegisch plan, vooral op automatiseringsgebied, anders

weet je niet wat je moet aanpassen als de urgentie in

de dagelijkse praktijk voelbaar wordt.

STURING VAN HET ADVIES

Dirk Messemaker, Intersoftware

Eén van de zaken die mij opvalt in het rapport gaat

over het gevaar van sturing van het advies. Dit kan

optreden “als breed gedragen digitale oplossingen ontbreken

en partijen zelf oplossingen gaan aanbieden

aan adviseurs”. Conclusie in het rapport is dat er, in het

geval van pre-validatie, sprake kan zijn van een ‘perverse

prikkel’. Dit kan naar mijn idee voorkomen worden

door het creëren van één platform waar alle geldverstrekkers

en adviseurs gebruik van kunnen maken.

FinData is een voorbeeld van zo’n platform. Via FinData

kunnen alle geldverstrekkers hun acceptatienormen

en productvoorwaarden distribueren. Deze kunnen we

vervolgens publiceren in Adviesbox waardoor er op

basis van invoer een totaalbeeld van alle beschikbare

Dirk Messemaker: ‘Voorkomen van perverse prikkels.’

AUTOMATISERING CRUCIAAL VOOR

KLANTTEVREDENHEID

Tim Rijvers, DAK

De belangrijke aandachtspunten uit het rapport van

Bureau DFO:

• Klanttevredenheid genereer je voornamelijk door direct

klantcontact en de servicegerichtheid van je medewerkers,

maar er zijn meer variabelen. Automatisering

is een belangrijke factor hierin, want klanten

ervaren in hun leven hoe automatisering het leven

makkelijk maakt. Denk aan het online boodschappen

doen of in de ochtend iets online bestellen en in de

middag al in huis hebben. Een schade-uitkering met

een verwerkingstijd van meerdere dagen is daarmee

niet uit te leggen. Een sterke GUI is key!

• Bij een aantal financieel advieskantoren lijkt het erop

dat de automatisering bij toeval tot stand is gekomen

en daardoor geen ideale fit is voor een optimale

klantbediening. Los daarvan is de keuze van systeemhuizen

beperkt.

• Veiligheid versus openheid van gegevens. Door de

toename van cyber criminaliteit wordt digitale veiligheid

steeds belangrijker en vraagt ook steeds meer

tijd van je organisatie. Het steeds meer delen van data

met je klant zorgt voor een grotere kwetsbaarheid

waardoor het mes aan twee kanten snijdt. Gezien de

grootte van een gemiddeld financieel advieskantoor

(vijf fte of kleiner) is het borgen van de veiligheid een

uitdaging. Aan de andere kant zijn ze ook minder interessant

voor een hack door cybercriminelen.

• Gemak van een applicatie gaat vaak nog boven digitale

veiligheid mede doordat vergelijking van applicaties

op digitale veiligheid lastig is, maar waarschijnlijk

ook geen prioriteit heeft.

• Er wordt gesteld dat de coronapandemie ervoor gezorgd

heeft dat de branche snel overstapte naar digitale

oplossingen, zoals beeldbellen. Nu de pandemie

weg lijkt te zijn, komt ook weer de traditionele klantbediening

terug, evenals de terugkeer naar kantoor.

• Prevalidatie wordt genoemd als een gewenste versneller

in het hypotheek aanvraagproces waarmee

een klant sneller in beeld heeft of een financiering

24 | VVP SPECIAL JULI 2022


INNOVATIE

Binnen het intermediair is grote behoefte aan een snelle

verbetering van de automatisering. Dat is één van de

belangrijkste conclusies uit het DFO Automatiseringsonderzoek

2022. Opvallend daarbij is dat ‘kleinere’ advieskantoren

gemiddeld fors beter tevreden zijn over

hun automatisering dan ‘grotere’ advieskantoren. En de

kleinere kantoren geven relatief meer (negen procent

van de totale kosten) uit aan automatisering dan de

grotere kantoren (4,5 procent).

Tim Rijvers: ‘Standaardisatie is key.’

haalbaar is. Hier anticipeert DAK momenteel op met

een nieuw midoffice pakket voor DAK Hypotheken.

• Voorspellingen dat de financiële markt gedomineerd

zou worden door execution only bleken onjuist, terwijl

digitalisering bijdraagt aan deze ontwikkeling.

Zeker bij een hypotheek zie je dat initiatieven hiertoe

waren gestart maar ook weer gestopt zijn. De verwachting

is niet dat execution only gaat verdwijnen,

maar dat het een hybride vorm gaat aannemen waarbij

klant deels eigen regie heeft maar ook in het traject

ondersteund wordt door een adviseur. Execution

only blijft een serieus gevaar omdat het haaks staat

op consumentenbescherming!!

• Er is een verschuiving gaande in het vergaren van

data naar de mogelijkheid om toegang te hebben tot

de data. De ontwikkeling van brondata is hier voornamelijk

verantwoordelijk voor. Toegang hebben tot

de data wordt naar de toekomst toe belangrijker dan

het zelf vastleggen van de data van de klant. Binnen

de hypotheeksector verloopt de transitie naar brondata

traag om diverse redenen. Binnen de leasebranche

is het gebruik van brondata massaal doorgevoerd

in een periode van drie jaar.

• Standaardisatie wordt steeds belangrijker doordat

softwareaanbieders niet zelf één pakket ontwikkelen,

maar verschillende componenten assembleren om

tot één oplossing voor de klant te komen. Standaardisatie

is key om dit mogelijk te laten zijn.

Meer aandacht digitale veiligheid

Het rapport vermeldt verder een aantal interessante

resultaten en trends. Zo verwacht 74 procent (!) van de

respondenten dat aanbieders in de komende tijd meer

eisen gaan stellen aan de digitale veiligheid zoals die

binnen het kantoor aanwezig moet zijn als een voorwaarde

voor een samenwerking met de betreffende

aanbieders. Het lijkt mij dan overigens wel nuttig om

dezelfde voorwaarde om te draaien naar aanbieders

toe, als ik zie hoe het proces van bijvoorbeeld ontslag

hoofdelijke aansprakelijkheid bij een hypotheek bij veel

aanbieders is geregeld. De meeste documenten moeten

(!) per mail worden aangeleverd.

Logische vergezichten

Een groot aantal conclusies uit het rapport onderschrijven

we wel vermoed ik; het belang van snelle verbetering

herkent iedereen. Net als de noodzaak om stappen

te maken op het gebied van digitale veiligheid, en bijvoorbeeld

brondata. Meer snelheid in processen, kosteneffectief

werken en beter inzicht voor klanten in

hun eigen financiële situatie. Het belang van onderhoud

en beheer zal toenemen.

Wie gaat het bouwen?

Wanneer ik het rapport lees, bekruipt mij telkens hetzelfde

gevoel. De intrinsiek toenemende behoefte aan

slimme software wordt nog eens vergroot door de vergrijsde

samenstelling van de adviseurspopulatie. Kan

de IT-sector, waar ook een chronisch personeelstekort

heerst, überhaupt leveren wat gevraagd wordt? En kun-

SNELLE VERBETERING GEWENST

Christian Dijkhof, HypotheekCompany

Christian Dijkhof: ‘Eén platform zal de regie moeten

pakken.’

SPECIAL JULI 2022 VVP | 25


INNOVATIE

nen aanbieders de implementatieprocessen vervolgens

in de overvolle IT-kalenders kwijt? De ironie druipt eraf;

om snel en kostenefficiënt te werken vervangt software

menskracht die er toch al niet is. Maar om dat te kunnen

bouwen, hebben we menskracht nodig waaraan

ook een groot tekort is.

Sectorbrede aanpak basis van vooruitgang

Tot slot ontbreekt er volgens het rapport ook nog eens

sectorbrede regie op het onderwerp automatisering.

Dat laatste lijkt me de belangrijkste conclusie; als we in

automatisering en digitalisering stappen willen zetten

moet er een platform zijn dat de regie pakt. Om te voorkomen

dat we, zoals in de afgelopen decennia, gefragmenteerde

oplossingen voor deelgebieden bouwen die

vervolgens weer niet op elkaar passen of met elkaar

communiceren. Ook in het rapport wordt hierop ingegaan.

HDN en SIVI worden als partijen genoemd die

hierin een leidende rol zouden kunnen vervullen. Benieuwd

hoe die organisaties hier zelf naar kijken!

WAAROM WIL JE AUTOMATISERING?

Jack Vos, Building Blocks

Het begint met de vraag waarom je wilt automatiseren.

Efficiencyvoordelen zijn leuk, maar het

uitgangspunt moet zijn dat klanten op zoek zijn naar

zoveel mogelijk gemak, met name bij ‘low interest’ verzekeringen.

Gemak betekent dat je 24 op 7 bereikbaar

moet zijn liefst langs het voorkeurskanaal van de klant

(mail, sms, app, telefoon). Het betekent dat je daarop

(zeer) snel én adequaat moet kunnen reageren. De klant

wil zaken meer en meer ook digitaal kunnen regelen,

in het bijzonder jongeren, toch een lastige doelgroep

voor veel kantoren. Hoezo moet ik formulieren komen

ondertekenen? Kan dat niet digitaal? Bellen of langskomen,

dat vind ik teveel gedoe.

Hoe je dat ‘gemak’ gaat automatiseren hangt af van

wat voor kantoor je hebt (groot/klein, schade/hypotheek/

pensioen, etcetera). Denk dus eerst goed na over verschillende

bedieningsmodellen per doelgroep. Hoe goed is

de combinatie van jouw softwarepakketten in staat die

bedieningsmodellen moeiteloos en snel te organiseren?

Denk ook aan (het verrijken van) de data in je CRM, zodat

je in kunt spelen op de behoeften van je klanten.

DILEMMA VAN DE MARKT

Peter van Geijtenbeek, Turien & Co.

Het rapport schetst duidelijk het dilemma van een

markt waarin op het gebied van digitale veiligheid

mede onder invloed van DORA nog aanzienlijke

stappen gemaakt moeten worden terwijl de grote spelers

nog de concentratie van afgelopen jaren door consolidatie

te verwerken hebben en de kleine spelers op

dit gebied niet de focus en middelen hebben.

Ofschoon dat voor de korte termijn een somber beeld

Peter van Geijtenbeek: ‘Basis voor nieuwe marktstandaarden.’

Jack Vos: ‘Uitgangspunt is gemak voor de klant.’

schetst, verwacht ik dat de volgende fase in de consolidatie

van de markt een zwaarder accent zal leggen op

een beheersing van de bedrijfsvoering met verregaande

digitalisering (mede door afnemende arbitragemogelijkheden

van P/E ratio’s). Ik verwacht dan ook dat de

partijen die voorop liepen in de marktconsolidatie ook

de eerste partijen zullen zijn die op het gebied van digitalisering

en digitale veiligheid de nodige stappen zullen

kunnen maken. Mogelijk dat deze incumbents in

de tweede helft van dit decennium ook de basis leggen

voor nieuwe marktstandaarden. n

26 | VVP SPECIAL JULI 2022


INNOVATIE

“INNOVEREN IS EEN MIDDEL OM JE

DIENSTVERLENING TE VERBETEREN,

GEEN DOEL OP ZICH. JE MOET KWALITEIT

LEVEREN EN DE TIJD NEMEN OM

INNOVATIES GOED TE IMPLEMENTEREN”,

ALDUS REMCO HEERES VAN HEERES

ASSURANTIËN.

SAMENSTELLING WILLEM VREESWIJK

Remco Heeres:

‘Persoonlijk contact

zal nooit verdwijnen.’

Remco Heeres is sinds 1 januari 2017 samen

met zijn broer Wouter eigenaar van het

kantoor dat ruim veertig jaar geleden door

hun vader Wim werd opgericht. Remco,

die al twintig jaar werkzaam is in het kantoor,

is algemeen directeur en Wouter richt

zich met name op de IT-uitdagingen. Heeres Assurantiën

is een allround kantoor, tevens heeft het kantoor

een huisvolmacht onder de naam Heeres Assuradeuren.

Heeres werkt met diverse beloningswijzen, zoals provisie

en fee. De broers zijn trots op hun medewerkers. “Gezamenlijk

bieden wij onze bestaande en nieuwe relaties

goed financieel advies en omarmen we de innovaties

binnen ons bedrijf om onze relaties nog tevredener

te krijgen. We krijgen energie van tevreden klanten en

medewerkers en van de mooie resultaten die we met

elkaar bereiken.”

“Onder innoveren verstaan wij het doorontwikkelen

van onze onderneming op meerdere vlakken. Een

belangrijk aspect in onze branche is op dit moment de

IT. Meerdere partijen in de markt zijn bezig met innovaties

op diverse gebieden. De hardware en software die

wij gebruiken, moeten onze medewerkers ondersteunen

in hun werkzaamheden, zodat ze hun vak goed uit

kunnen oefenen. Eventuele verbeteringen juichen wij

dan ook van harte toe.”

28 | VVP SPECIAL JULI 2022


INNOVATIE

Innovatie is een

middel, geen doel

Hoewel er momenteel veel innovaties in de verzekeringsbranche

plaatsvinden, dient volgens Remco het

uitgangspunt altijd te blijven dat innovaties ook concrete

verbeteringen opleveren. “Verbetering van de

kwaliteit van dienstverlening aan de klant moet voorop

blijven staan en daarom moet je de tijd nemen om innovaties

zorgvuldig te implementeren in onze organisatie.

Nieuwe software moet bijvoorbeeld (bijna) honderd

procent goed werken voordat je het toepast in je

werkprocessen. Dit om te voorkomen dat goedlopende

werkprocessen worden verstoord en om ervoor te zorgen

dat je makkelijker de volgende stap kunt zetten.”

NIEUWE IT-OPLOSSINGEN

Heeres Assurantiën is op IT-gebied momenteel mooie

stappen aan het zetten. “We gaan mee in de innovaties

die in onze branche plaatsvinden. Continu zijn we bezig

om te kijken hoe we de IT voor ons kunnen laten werken.

We werken inmiddels volledig in de Cloud en zijn

bijna volledig digitaal. Ook bieden we onze relaties vele

digitale oplossingen. Onze medewerkers maken gebruik

van goed draaiende software, waarmee ze onze

relaties snel, makkelijk en goed kunnen bedienen. Dit

komt ook doordat de belangrijke informatie van een relatie

direct digitaal inzichtelijk is. Relaties kunnen ook

digitaal aanvragen indienen, schades melden en verrekeningen

online invullen. We willen een aantal werkprocessen

nog gemakkelijker maken, zoals het aanvragen

van verzekeringen en het afwikkelen van bepaalde

schades. Onder meer samen met mijn broer ben ik

direct betrokken bij het bedenken en uitvoeren van de

nieuwe IT-oplossingen die ons worden aangeboden. En

mochten we iets willen dat er nog niet is, dan gaan we

daar naar op zoek of proberen we dat zelf te maken in

het systeem.”

Heeres Assurantiën werkt al meerdere jaren met

de software van Dias. “We zijn met Dias altijd in nauw

contact om de innovaties maar ook de bestaande tools

in de software optimaal te kunnen gebruiken. We proberen

alle opties te implementeren in ons bedrijf. De

cloudoplossing voor onze software en telefonie hebben

wij uitbesteed aan Bokxing IT. Wij zijn zeer tevreden

over de manier waarop onze partners in business meedenken

met onze wensen en kijken naar de toekomst.”

Volgens Remco zullen relaties over een jaar of vijf

nog meer dan vandaag persoonlijk contact op prijs stellen.

“Juist in een steeds meer individualistisch ingestelde

wereld kun je je hiermee blijven onderscheiden. Wij

zijn ervan overtuigd dat telefonisch goed bereikbaar

zijn, fysiek beschikbaar zijn en een goede digitale ondersteuning

hebben erg gewaardeerd wordt en zal blijven

worden. De financiële wereld zal zeker verder blijven

innoveren op IT-gebied, maar het persoonlijk contact

zal nooit verdwijnen.” n

SPECIAL JULI 2022 VVP | 29


INNOVATIE

OM MAAR MET DE DEUR IN HUIS TE VALLEN: VERZEKERT DE VERZEKERINGS-

BRANCHE ZIJN EIGEN ONDERGANG? JE HOEFT GEEN KLIMAATDRAMMER TE ZIJN

OM TE BESEFFEN DAT ER EEN EN ANDER GEBEURT IN DE WERELD EN DAT DE

VERZEKERINGS-, HYPOTHEEK- EN PENSIOENSECTOREN IN HET KOMENDE

DECENNIUM EEN FORSE BIJDRAGE MOETEN GAAN LEVEREN AAN EEN BETERE

WERELD. KLANTEN SPELEN EEN RISKANT SPEL EN DE BRANCHE LEVERT DAAR,

AL DAN NIET BEWUST, EEN BIJDRAGE AAN. VAN EEN PARTICULIER DIE ZONNE-

PANELEN OP Z’N DAK LEGT EN DAN ONTDEKT DAT HIJ GEEN DEKKING MEER

HEEFT TOT ZWAAR VERVUILENDE INDUSTRIE DIE ZIJN GIF UITSTOTENDE FABRIEK

GEWOON KAN VERZEKEREN, ZELFS MET ‘TROUWE KLANTEN VOORDEEL’.

Duurzaam uit

het vervuilende

moeras innoveren

TEKST ROBERT WITTEVEEN

Het goede nieuws? Als je onderdeel bent

van het probleem, kun je met de nodige

inspanning ook onderdeel worden van

de oplossing. Maar de branche kan meer:

scherpe keuzes in wat je wilt verzekeren

tegen welke prijs, voorwaarden voor verzekering

en ondersteuning van innovaties die de wereld

ten goede komen. Een beloning op maatschappelijk

verantwoord en duurzaam innoveren dus!

MV/DI

Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Innoveren

(MV/DI) heeft tot doel een bijdrage te leveren aan

de ‘nieuwe economie’, een manier van organiseren en

samenwerken met een positief effect op mens en milieu.

Ofwel, hoe kunnen we ons zelf innoveren naar

een betere wereld waarin nieuwe factoren bepalend

gaan worden. Meer en meer gaat innovatie zich richten

op duurzaamheid, circulariteit, inclusiviteit, diversiteit

en ook op regeneratie en wellbeing. De belangstelling

voor MV/DI neemt spectaculair toe. Hoewel nog

niet alle organisaties (en individuen) bezig zijn met de

nieuwe economie, blijkt uit onderzoek van de Rabobank

dat bedrijven die dat wel doen, een grotere kans hebben

om te groeien. MV/DI is dus niet alleen een ‘moetje’

afgedwongen door wet en regelgeving, de stake-/shareholders

of de klanten; het kan leiden tot meer groei en

winst. De verzekeringsbranche doet er goed aan eens

naar de eigen innovatie-kalender te kijken en zich meer

te focussen op particulieren en bedrijven die MV/DI

hoog in het vaandel hebben staan.

VERSCHIL

Vroeger was alles beter! Al dragen we daar nu de gevolgen

van. In de neoliberale wereld van nu worden innovaties

vooral ingezet om de omzet en winst te verhogen

30 | VVP SPECIAL JULI 2022


INNOVATIE

en de kosten te verlagen. Soms leidde het zelfs tot betere

producten en dienstverlening, dus iedereen leek tevreden

en het paste prima in tijden van vooruitgang en

de ontwikkeling die de (westerse) wereld na de Tweede

Wereldoorlog heeft doorgemaakt. Innovatie was vooral

gericht op ‘meer, meer, meer’, zonder te letten op de effecten

op onze leefomgeving, of zonder elementen en

componenten in te bouwen die een betere leefomgeving

stimuleren. Zo zetten verzekeraars apps om rijgedrag

te monitoren vooral in om schade te beperken

(niets mis met preventie), maar gaat iedereen voorbij

aan het feit dat je via rijgedrag ook brandstof kunt besparen

en uitstoot kunt verminderen. We belonen klanten

die duurzaam rijden niet, maar wel als ze veilig rijden

en het invloed heeft op de schadelast!

GOED BETER BEST

Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Innoveren

vraagt om een andere mindset. Niet langer het eigen

resultaat alleen centraal zetten en risicomijdend

gedrag waarderen, maar de omgeving centraal zetten

en duurzaam gedrag belonen. We transformeren dus

van een wereld van ‘meer, meer, meer’ naar een wereld

van ‘goed, beter, best’. Elk onderzoek van gerenommeerde

partijen laat keer op keer zien dat er eigenlijk geen

keus meer is. Elke branche moet bijdragen aan een nieuwe

economie, dus ook de verzekeringsbranche. Dat kan,

maar dat moet ook. Steeds meer klanten en aandeelhouders,

al dan niet activistisch van aard, vinden de nieuwe

economie en duurzaamheid belangrijk en belangrijker!

Natuurlijk kun je afwachten tot klanten en aandeelhouders

in actie komen of de wetgever met aanwijzingen

komt, maar de branche zelf heeft wel wat in te halen

en kan ook het voortouw pakken. Het zal met name de

nieuwe generatie klanten zijn die bij een keuze voor een

partner, leverancier of dienstverlener, meer gewicht gaat

toekennen aan partijen die de nieuwe economie omarmen

en hun producten en diensten op een verantwoorde

manier produceren, samenstellen of inkopen. En laat

de verzekeringsbranche daar nu eens op inspelen! Door

producten te ontwikkelen, met passende (echte) premies,

die bedrijven helpen zich uit het vervuilende moeras

te innoveren. Overstappen op waterstof is premie

omlaag; blijven draaien op vervuilende diesels is premie

omhoog. Daarnaast kan er kennis en kunde beschikbaar

gesteld worden hoe je in die nieuwe economie wel zo

veilig mogelijk kunt opereren en je die waterstofinstallatie

preventief veilig houdt. De eerste stap? Kijk eens naar

je eigen ‘footprint’ en geef het goede voorbeeld.

Robert Witteveen: ‘We

staan aan het begin.’

WAARDE

Nog steeds hoor je dat als je gaat verduurzamen, dit

‘bakken’ met geld kost. Uit onderzoek van MVO Nederland

onder ruim 1.500 grote en kleine bedrijven uit diverse

sectoren, waaronder de financiële sector, blijkt dat

bedrijven met een hogere score in de Nieuwe Economie

Index voor Transitie van het bedrijfsleven (NEx-T-score)

eerder meer dan minder omzet draaien. Sociale en

ecologische waarde gaan dus prima hand in hand met

financiële waarde, ook voor de verzekeringsbranche.

Verder maken verzekeraars, volmachten en adviseurs

onderdeel uit van lange ketens. Als alle deelnemers van

deze ketens de handen in één slaan, kunnen daar de

kosten aanzienlijk terug gedrongen worden. In de huidige

‘genetwerkte’ economie is het cruciaal samen tot

het beste resultaat te komen voor iedereen (klant, me-

SPECIAL JULI 2022 VVP | 31


INNOVATIE

Bescherming uit Amersfoort heeft voor de aanpak gekozen

waarin de thema’s ‘Genoeg, Gelukkig en Gerust’

centraal staan. Bij het bepalen van de dromen en ambities

van de klant wordt stil gestaan bij het vraagstuk

‘wanneer is genoeg genoeg?’. Laat dit nu uitstekend

aansluiten op de al eerder gememoreerde ambitie van

de toekomst van ‘goed, beter, best’. Wellicht denk je bij

jezelf nu, Is dit alles?, nee er is meer maar de eerlijkheid

gebied te zeggen dat we nog echt aan het begin staan.

Zolang partijen zich op de borst slaan alleen vanwege

hun duurzame beleggingsbeleid en het verdere duurzame

denken daarbij laten, dan is er nog een hele lange

weg te gaan.

Maak duurzame innovatie zichtbaar.

dewerker, leverancier, natuur en maatschappij). Dit is

alleen mogelijk als je met elkaar de positieve en negatieve

resultaten gelijkelijk verdeeld.

PRAKTIJK GEEFT RICHTING

De theorie is vaak geduldig maar wat gebeurt er allemaal

al in de praktijk? Als je dicht bij huis blijft kom

je al snel bij verzekeraars zoals a.s.r. en AnsvarIdéa. Zij

hebben de focus gelegd op het thema duurzaamheid en

brengen nieuwe producten en diensten op de markt die

een goed voorbeeld zijn voor andere partijen. Eén van

de aspecten waar aandacht aan wordt besteed, is het

duurzaam herstellen van verzekerde items. Mooi initiatief

in deze is GroenGedaan! Zij staat voor reparatie,

herstel en onderhoud op een duurzame manier. Hier

zie je dus dat de hele keten onderdeel uitmaakt van de

duurzame ambities. Voorbeelden bij adviseurs zijn nog

wat minder makkelijk te vinden. Gabriël Financiële

‘Elke branche moet bijdragen

aan een nieuwe

economie, dus ook de

verzekeringsbranche’

TIPS

Vind je al lang dat je ook een bijdrage moet leveren aan

duurzamere wereld, neem dan in ieder geval de onderstaande

tips bij het Maatschappelijk Verantwoord en

Duurzaam Innoveren mee in de afwegingen:

1. Zet een heldere stip aan de horizon. Eén die ambitie,

inspiratie en energie uitstraalt. Betrek hier al je medewerkers

van je bedrijf bij, maar ook je leveranciers

en klanten. Deze vorm van ‘Bottom-up’ innovatie

zorgt voor optimale betrokkenheid en bewustzijn. Je

zult zien dat als de keten meebeweegt, het resultaat

exponentieel zal groeien.

2. Als je met duurzaamheid aan de slag gaat, doe dit

dan vanuit de volle overtuiging dat je wilt bijdragen

aan een betere wereld. Pas daarbij op voor het risico

van ‘green washing’. Klanten en andere stakeholders

prikken moeiteloos door valse beloftes heen.

Laat je marketinguitingen dus naadloos aansluiten

op je acties.

3. Als je begint is het belangrijk om vast te stellen

waar je staat. Voer een nul-meeting uit op de elementaire

onderdelen van je bedrijf. Afgestemd op

de stip aan de horizon kun je dan de juiste acties bepalen

om impact te maken. Na verloop van tijd doe

je weer een meting om de vooruitgang te meten.

Zo maak je de impact van alle duurzame innovaties

zichtbaar.

Sta je aan de startstreep, zet dan snel je eerste stappen

op weg naar een nieuwe toekomst. Ben je al onderweg,

daag jezelf dan uit om ook eens buiten de box de oplossingen

te vinden. De verzekeringsbranche kan een belangrijke

‘enabler’ worden van de wereldwijde beweging

richting een nieuwe economie. n

Robert Witteveen. Hij is als innovator werkzaam bij First

Day Advisory Group (FDAG.nl), de partner die financiële

instellingen helpt bij de duurzame omslag.

32 | VVP SPECIAL JULI 2022


Bijna 80 jaar hét platform voor onafhankelijk adviseurs

Word abonnee en profiteer mee!

Speciaal

aanbod voor

(door)startende adviseurs!

Beste (door)startende adviseur,

VVP is het enige platform in Nederland puur gericht op onafhankelijke financieel adviseurs. Missie van VVP is

adviseurs praktisch ondersteunen in hun dagelijkse adviespraktijk, het onderstrepen van het maatschappelijk

belang van onafhankelijk advies én de versterking van de trots op het eigen adviesvak. Dit doen we met

relevante kennis, praktijkgerichte tools, inspiratie, het praktijkgerichte katern Ken je vak!, een dagelijkse

nieuwsbrief, een kennissite, vakevents, etc, etc.

Meerwaarde vakblad VVP voor (door)startende adviseurs:

· Zes inspirerende en ondernemende bewaaredities met in elke editie het kenniskatern ‘Ken je vak!’ met

onder meer de vertaling van Kifid-uitspraken naar de adviespraktijk en de rubriek Permanent Actueel

· Exclusieve specials met verdieping op een adviesonderwerp

· Netwerk- en kennisbijeenkomsten met korting voor abonnees, zoals de Events Inkomen, Bijzondere Risico’s,

Duurzaamheid en Innovatie

· De Advies Awards voor de meest klantgerichte advieskantoren van Nederland – www.adviesawards.nl

· Dagelijkse e-mail nieuwsbrief

· De kennissite www.vvponline.nl

· Webinars

· Het VVP Ondernemerspanel, de gratis vraagbaak voor abonnees van VVP. Zes vakexperts delen met u hun

kennis en geven raad over uw eigen ondernemersvraagstukken.

· De VVP Nieuws App verzamelt al het actuele verzekerings-, hypotheek- en ander financieel nieuws:

www.vvpapp.nl

Word nu abonnee

Normaal kost een jaarabonnement op VVP 56 euro. Speciaal voor (door)startende adviseurs bieden wij u dit aan

voor 35 euro. Een kleine investering die zich dubbel en dwars terugverdient. Stuur een e-mail met uw naw-gegevens

naar arjan@vvponline.nl en u bent abonnee van het meest complete platform voor financieel adviseurs.


PARTNER IN KENNIS

ELKE ADVISEUR KENT CENTRAAL BEHEER ALS SCHADE-

VERZEKERAAR DOOR DE LEGENDARISCHE “EVEN APELDOORN

BELLEN” COMMERCIALS. MAAR NOG NIET ALLE ADVISEURS

WETEN DAT CENTRAAL BEHEER EEN COMPLETE DIENST-

VERLENER IS, MET OOK HYPOTHEKEN, VERMOGENSOPBOUW-

PRODUCTEN EN DUURZAAMHEIDSOPLOSSINGEN. DAAROM

BRENGT CENTRAAL BEHEER HET MERK BIJ ADVISEURS EXTRA

ONDER DE AANDACHT. OP EEN VERNIEUWENDE MANIER.

Ludieke kennismaking met Centraal Beheer

Mobiele escaperoom

rijdt door Nederland

TEKST MARCEL VAN DOMMELEN

willen Centraal

Beheer opnieuw

voorstellen aan

adviseurs”, vertelt

“We marketing- en communicatielead

Pieter van der Krol. “Uit

onderzoeken en gesprekken met adviseurs

blijkt dat ze Centraal Beheer nog

onvoldoende kennen als brede dienstverlener.

Maar klanten kunnen ook bij ons

terecht voor een hypotheek, een overlijdensrisicoverzekering

of lijfrente- en

pensioenproducten. En we bieden daarnaast

diensten aan zoals onze Klushulp

en een groot aantal duurzaamheidsoplossingen.

Ondanks dat, denken sommige

adviseurs dat wij nog voornamelijk

een direct writer zijn. Dit terwijl wij juist

nauw willen samenwerken met adviseurs.”

MEEST GELIEFDE BUSINESSPARTNER

“We zien als geen ander de toegevoegde

waarde van adviseurs”, gaat Van der Krol

verder. “Mensen hebben – in een steeds

complexere financiële wereld – meer dan

ooit hulp nodig bij het maken van financiële

keuzes. Dat gaat verder dan een

passende hypotheek en de bijbehorende

ORV. Je wil een klant zijn hele leven helpen

bij het maken van bewuste financiële

keuzes. Bij het kopen van een huis, het

verbouwen of verduurzamen ervan; bij

het krijgen van een kind; een scheiding

of het regelen van de oude dag. Voor een

adviseur is het dus belangrijk om een

duurzame klantrelatie op te bouwen en

in te spelen op (latente) klantbehoeften.

Als Centraal Beheer willen wij – met kennis

en (financiële) oplossingen – de adviseur

hierbij zo goed mogelijk ondersteunen,

zodat hij op zijn beurt de klant optimaal

kan helpen. We willen de meest

geliefde businesspartner van de adviseur

zijn.”

MOBIELE ESCAPEROOM

“Met onze mobiele escaperoom rijden

we de komende tijd door Nederland”,

vervolgt Van der Krol. “Hiermee laten we

adviseurs op een ludieke en vernieuwende

manier kennismaken met het merk

Centraal Beheer. Dat doen we door het

merk letterlijk naar hen toe te brengen.

Elke dag bezoeken we een andere locatie.

De adviseurs uit de buurt kunnen

samen met hun team het spel spelen.”

Plezier maken staat centraal bij de escaperoom.

Het gaat om de beleving. “Het

is absoluut geen verkapte e-learning of

PE-sessie over onze producten en dien-

34 | VVP SPECIAL JULI 2022


CENTRAAL BEHEER

sten”, licht Van der Krol toe. “Ons doel is

dat iedereen die het spel speelt, de escaperoom

uitstapt met een grote glimlach

op z’n gezicht. Dat ze hun partner

en kinderen ‘s avonds aan tafel vertellen

wat voor een tof spel ze die dag hebben

gespeeld. En uiteraard hopen we dat

de beleving sympathie opwekt voor ons

mooie merk.”

“De mobiele escaperoom

komt naar u toe”

EK FINALE 1988

Het verhaal van de mobiele escaperoom

speelt zich af tijdens de EK voetbalfinale

van 1988 en draait om een typisch ‘Even

Apeldoorn Bellen’-momentje. In de regiewagen

bij het Olympisch Stadion in

München gaat er iets mis waardoor de

verbinding met Hilversum wegvalt en

miljoenen Nederlanders teleurgesteld

voor de tv zitten. De taak van de adviseurs

is om binnen 45 minuten de verbinding

met Hilversum weer te herstellen.

Door het gezamenlijk oplossen van

puzzels komen de spelers steeds dichter

bij hun doel. “Naarmate de tijd verstrijkt,

wordt de spanning met beeld en geluid

steeds verder opgevoerd. Met behulp van

camera’s kijkt er altijd iemand van ons

mee of een hint nodig is. We willen natuurlijk

niet dat spelers vastlopen. Teamwork

is echt cruciaal. Dit is dan ook een

erg leuk teamuitje”, vertelt Van der Krol

enthousiast.

LEUK VERZETJE IN DRUKKE TIJDEN

Vanaf midden mei rijdt de escaperoom

door Nederland. De accountmanagers

van Centraal Beheer nodigen adviseurs

uit om te komen spelen. Van der Krol licht

een tipje van de sluier op: “De deelnemers

krijgen een envelop toegestuurd met een

heel herkenbaar item van vroeger daarin.

Dit hebben ze nodig om het spel te kunnen

spelen. De beleving start dus al bij

het openmaken van de envelop. Op de

dag van het spel ontvangt de accountmanager

de adviseurs in hun eigen stad. We

komen met de escaperoom naar ze toe,

zodat het hen zo min mogelijk tijd kost.

We weten dat adviseurs het op dit moment

ontzettend druk hebben. Maar we

hopen dat ze hiervoor tijd maken. Even

lekker achter het scherm vandaan en gezellig

iets leuks doen met het team.”

SPEELT U MEE?

Lijkt het u leuk om de escaperoom met

uw team te spelen? Zoals gezegd, neemt

uw accountmanager van Centraal Beheer

contact met u op. “Dat doen we om de

bus zo efficiënt mogelijk in te plannen”,

verduidelijkt Van der Krol. “Maar kunnen

adviseurs echt niet wachten om met elkaar

dit teamuitje mee te maken? Neem

zelf even contact op met je accountmanager.”

En als adviseurs nog geen vaste

aanstelling hebben, maar het spel toch

willen spelen? “Ook dan kunnen ze gewoon

contact opnemen. Zij zijn natuurlijk

ook van harte welkom om ons toffe

merk beter te leren kennen!” n

SPECIAL JULI 2022 VVP | 35


INNOVATIE

Mieke Verhoef:

‘Je eigenzinnigheid

is je handelsmerk.’

36 | VVP SPECIAL JULI 2022


INNOVATIE

VOORDAT IK IN DE AUTO STAP, BEKIJK IK MIJN MAIL. POST VAN

WILLEM VREESWIJK. HIJ SCHRIJFT DAT HIJ VANDAAG NIET BIJ DE

BEURS KAN ZIJN DIE BIJ VEEL BRANCHEGENOTEN IN DE AGENDA

STAAT EN DAT HIJ MIJ IETS WIL VRAGEN. OF IK EEN COLUMN WIL

SCHRIJVEN VOOR DE SPECIALE EDITIE VAN VVP OVER INNOVATIE.

DE SCHRIJVER IN MIJ DRAAIT HAAR HAND DAAR NIET VOOR OM

ÉN IK BEN OP EEN MISSIE. IK GEDACHTEN ZEG IK AL ‘JA’.

Innoveer naar jezelf

TEKST MIEKE VERHOEF | BEELD MC CREATIVE/MARLEEN BOS

Ik heb net Verschilmakers MagaZINe gelanceerd,

waarin ik branchegenoten portretteer die het anders

doen en daardoor indruk maken. Ogenschijnlijk doen

ze allemaal hetzelfde. Toch zijn ze anders. Zichzelf.

Daardoor vallen ze op. Verschilmakers noem ik ze. Zij

volgen hun zin, dat wat hun drijft en plezier geeft, en

spreken zich daarover uit. Daardoor trekken zij de aandacht

en zijn zij alles behalve een eenheidsworst. Met

een stapel magazines stap ik in de auto.

HAKKEN

Bij de beurs tref ik m’n buddy: Barbara Stoopman. Ook

een verschilmaker, in mijn ogen. Tijdens het interview

dat ik met haar had zei ze: “Ik blijf wel schoppen, iemand

moet het doen”. Ik bekijk haar hakken en de punten

van haar hippe laarsjes. Die punt wil je niet voelen,

bedenk ik. Ik ben blij dat ik haar metgezel ben. Nu

het weer mag, geven we elkaar een knuffel en gaan we

naar binnen.

EIGENZINNIGHEID

Bij de stand van De Goudse stelt Bernardo Walta voor

daar een stapel Verschilmakers MagaZINes neer te

leggen. Ik neem zijn aanbod graag aan. Ook hij is een

van de geportretteerde verschilmakers. Terwijl ik bij

de stand in gesprek ben, zie ik over mijn schouder een

dame met een groen jasje het magazine doorbladeren.

Het is Janine Oskam. Ik zie dat de zin op de backcover

haar triggert ‘Je eigenzinnigheid is je handelsmerk’,

staat er. Ik vraag haar waarom het haar raakt.

Naast hypotheekadviseur is ze ook spreker en vitaliteitsexpert.

Ze zegt: “Vitaliteit gaat over de beste versie

van jezelf zijn.” En jezelf zijn, is precies waar het ook

voor mij om gaat. Het is de kern van mijn missie. We

hebben een klik.

BLAUWE COLBERTS

Ik vraag mij af hoeveel mensen die dag echt zichzelf

zijn en besef dat er een hoop te winnen is. Want blauwe

colberts en witte boorden voeren de boventoon. En als

je een grijs of zwart jasje draagt, hoor je er ook bij. Ik zie

branchegenoten die zich als een kameleon aanpassen

aan hun omgeving. Maar door je aan te passen, val je

niet op. Onderscheid je je niet. Wie dat wél doet is verschilmaker

Ilse Broekhuizen (Juffrouw Polis), met haar

knalroze trui tussen de blauwe colberts. Jezelf onderscheiden

is juist nu belangrijk. Want de branche is flink

in beweging.

Overnames en verschuivingen in de top van bedrijven,

brengt ook verschuivingen in de portefeuille en het

team medewerkers met zich mee. Want hun adviseur

en werkgever verandert. Willen klanten en medewerkers

nog wel bij je horen? Het is belangrijk om mensen

mee te nemen in je gedachtengoed, je verhaal en de

keuzes die je maakt. Zodat je team en klanten je kunnen

volgen. In je denkwijze én op sociale media.

SPECIAL JULI 2022 VVP | 37


INNOVATIE

STA OP!

Dit is het moment om op te staan en uit te spreken

waar je voor staat. Ook als je portefeuille goed gevuld is.

Je wil zorgen dat de achterdeur voor die leuke klanten

en goede medewerkers dicht blijft en de positieve energie

hoog.

GEVOEL

Leven is groeien. Als je niet groeit, leef je niet. Innoveren

dus. Steeds dichter naar wie je werkelijk bent. Zodat

mensen met je willen werken om wie je bent. Want

mensen doen zaken met mensen. Wat ons onderscheidt

van een robot, is gevoel. Het is de basis voor relaties. En

die ga je het liefst aan met gelijkgestemden. Mensen

met wie je een klik voelt. Zoals Janine en ik die voelden.

En ik die ook voel met iemand met wie ik al tijden ben

verbonden via LinkedIn.

VANZELFSPREKEND

Die dag ontmoet ik hem eindelijk in real life. We schelen

zo’n dertig jaar. Toch hebben we een klik. Doordat

we eenzelfde kijk op het leven hebben. Het is gaaf als je

jezelf bent en uit. Ook online. Dat maakt mijn gesprek

met Henny Versteeg die dag als een vanzelfsprekendheid.

En in dat woord schuilt je goud. Want dat wat voor

jou vanzelfsprekend is en vanzelf gaat, is van je zelf.

Daarmee trek je gelijkgestemden aan en verrijk je elkaar.

Zoals positiviteit Henny en mij verbindt.

In deze onrustige tijd zijn een eigenzinnige positionering

en zichtbaarheid essentieel. Een positionering

die klopt bij je persoonlijkheid, bij wie je bent. Je wil namelijk

niet gekozen worden om wat je doet (en je weet,

er zijn veel, heel veel, verzekeringsprofessionals) maar

wie je bent. Jezelf. Personal branding is key als je in

onze branche een verschil wil maken.

WINNEN

Dit is waarom ik ben opgestaan en Verschilmakers MagaZINe

uitbracht. Ik wil de branche inspireren écht persoonlijk

te zijn. Verzekeren gaat over vertrouwen, dat

MIEKE VERHOEF

Mieke Verhoef (1983) daagt branchegenoten hun

zin te volgen en uit te dragen. Als journaliste, contentspecialist,

sparringpartner en LinkedIn-trainer

werkt(e) zij voor Generali, a.s.r., De Goudse, Nh1816

en financieel adviseurs die het veld persoonlijker en

puurder willen maken. Bestel of download Verschilmakers

MagaZINe, vol inspirerende verhalen via

www.miekeverhoef.nl.

‘Verzekeren gaat

over vertrouwen. En

die win je door

persoonlijk te zijn’

wil je winnen. En dat win je niet door te zeggen dat je

persoonlijk bent, maar door het te zijn. Innoveer daarom

naar jezelf. Zodat je mensen, medewerkers en klanten

aantrekt die bij je passen en jij je niet langer hoeft

aan te passen. Keer naar binnen en d(r)aag jezelf uit.

Die avond rijd ik vol gedachten naar huis. In mijn

hoofd schrijf ik deze column en denk ik aan een branche

vol verschilmakers. Innovators. Welke winst zou dat

opleveren?

Wat denk jij, Willem? n

38 | VVP SPECIAL JULI 2022


INNOVATIE

DE HYPOTHEEKMARKT DRAAIDE HET

AFGELOPEN JAAR OP VOLLE TOEREN.

ER WERD MASSAAL OVERGESLOTEN

OM OPTIMAAL GEBRUIK TE MAKEN

VAN DE RENTEBODEM. OOK ZET DE

VERDUURZAMING ECHT DOOR, WAT HET

VOOR VEEL MENSEN HET JUISTE MOMENT

MAAKT OM DAAR WERK VAN TE GAAN

MAKEN. MOOIE TIJDEN VOOR ADVISEREND

EN HYPOTHEEKVERSTREKKEND

NEDERLAND. OF TOCH NIET?

TEKST GERT VASSE, OCKTO

Ik proef toch nog veel frustraties en uitdagingen in de

hypotheekmarkt. Om er maar eens één te noemen:

waarom moet het gemiddeld meer dan een maand

duren om na de hypotheekaanvraag tot een bindend

aanbod te komen? Terwijl de adviseur op het moment

van de hypotheekaanvraag meestal het dossier

al compleet heeft. Eerlijk gezegd bekruipt me dan wel

eens het gevoel dat we zijn vastgeroest in processen en

kaders en het allemaal maar schoorvoetend accepteren.

Niets is zo vervelend om als adviseur meerdere malen

contact op te moeten nemen met de klant om een

extra stuk of extra informatie op te vragen. Omdat het

vóór het adviesgesprek meestal niet duidelijk is bij welke

geldverstrekker de hypotheekaanvraag gedaan zal

worden, vragen veel adviseurs direct zoveel mogelijk

gegevens en documenten op bij de klant.

Zo’n dossier bestaat dus vaak uit een combinatie

van documenten, brondata en klantwensen. Dat is sowieso

handig om een volledig beeld te hebben en een

goed advies te kunnen geven inclusief de diverse scenario’s

bij onvoorziene omstandigheden.

En bij de hypotheekaanvraag heb je dan alles paraat,

mocht dat nodig zijn voor de beoordeling van

het dossier. Want de ene hypotheekverstrekker vraagt

40 | VVP SPECIAL JULI 2022


INNOVATIE

We zijn toch niet

vastgeroest?

nu eenmaal meer bewijs op dan de andere. En de een

maakt al wel optimaal gebruik van de beschikbare

brondata en de ander nog helemaal niet of nauwelijks.

OMDENKEN

Als het dossier dus bij de hypotheekaanvraag al compleet

is, waarom dan gemiddeld een maand een frustrerend

administratief proces in gaan? Het dossier is

zorgvuldig samengesteld door een vergunningplichtige

adviseur. Zeker, deze mag en kan inderdaad niet de rol

van de hypotheekverstrekker vervullen. Want die heeft

een eigen verantwoordelijkheid en bepaalt uiteraard

zelf het kredietrisico binnen de beschikbare kaders.

Maar als de hypotheekacceptant, ook een professional,

een half uur meekijkt in het volledige dossier van de

adviseur, dan zou op basis daarvan theoretisch gezien

best een principe-akkoord gegeven kunnen worden.

Als de acceptant dat groene licht heeft gegeven, is

het enkel nog een kwestie van het benodigde bewijs

overhalen naar de systemen van de hypotheekverstrekker.

De infrastructuur om dat benodigde bewijs op basis

van dataminimalisatie uit te wisselen ligt er namelijk

al. Via HDN en de Brondata Service kunnen veilig en

snel brondata en documenten uitgewisseld worden.

OPGEKNIPT

Het lijkt zo mooi: de adviseur rondt het adviesgesprek

af en komt met de klant tot de conclusie dat inderdaad

hypotheekverstrekker X de best matchende partij is. De

adviseur kijkt in de online agenda bij die hypotheekverstrekker

en ziet dat acceptant Y vrijdag om 15.00 uur de

aanvraag en het dossier kan beoordelen. De adviseur

stuurt de aanvraag vast naar hypotheekverstrekker X.

Vrijdag om 15.00 uur kijkt de acceptant mee in de aanvraag

en het dossier. Er zijn wat vragen maar die kunnen

gelijk worden beantwoord met onderbouwde informatie

uit dat dossier. De acceptant geeft groen licht en

haalt de vereiste bewijsstukken over naar de eigen omgeving/administratie.

Vrijdag om 17.00 uur ontvangt

de adviseur het bindend aanbod, en verstrekt deze aan

de klant met het goede nieuws dat het rond is. Prettig

weekeinde!

‘Er is nog veel

onbenut potentieel

voor innovaties’

De praktijk is dat we, gestuurd vanuit wet- en regelgeving,

het proces opgeknipt hebben in een rente aanbod

en vervolgens na aanlevering van de benodigde bewijsstukken

een bindend aanbod verstrekken als de beoordeling

afgerond is. De praktijk is ook dat we los van de

wachttijd op zo’n aanbod, diverse contact- en aanlevermomenten

hebben met daarmee gepaard gaande

wachtrijen. Maar is dat nu echt nog nodig anno 2022?

Hebben de innovaties meer tijd nodig of kunnen we

beter ook de bestaande processen en kaders eens goed

herzien?

Eén ding is zeker: er is nog veel onbenut potentieel

voor innovaties zoals het gebruik van brondata. Laten

we in ieder geval zorgen dat we niet vastroesten in oude

denkpatronen en kaders. De klant verdient dat toch? n

SPECIAL JULI 2022 VVP | 41


INNOVATIE

Nieuwe balans

door regeneratief

investeren

REGENERATIEVE INVESTEERDERS ZETTEN BEWUST HUN GELD IN OM EEN NIEUWE

BALANS TE CREËREN TUSSEN MENSELIJKHEID, ECOLOGIE EN ECONOMIE. HET GAAT

OM INVESTEREN VANUIT HET HART. IN DEZE VVP SPECIAL OVER INNOVATIE EEN AANTAL

PRAKTIJKVOORBEELDEN VAN NIEUWE SUCCESVOLLE INVESTERINGEN.

TEKST IVO VALKENBURG

Investeren in pure voedselketen – Boerschappen

Boerschappen Coöperatie haalde begin dit jaar in

vier dagen tijd vier miljoen euro op bij 2.532 investeerders,

klanten en boeren (leveranciers). In 2021 boekte

het bedrijf van Stijn Markusse en Stéphanie Vellekoop

ruim 7,3 miljoen euro omzet met seizoensproducten

van lokale boeren. Voor de verdere ontwikkeling

van de onderneming werd niet gekozen voor de traditionele

geldverstrekkers uit de financiële sector. In plaats

daarvan besloten Markusse en Vellekoop hun onderneming

te transformeren naar een coöperatie. Ze gingen

daarna op zoek naar aandeelhouders “die niet enkel een

commercieel belang hebben, maar de wereld ook een

stukje mooier willen maken én achterlaten”. De ondernemers

kozen voor equity crowdfunding via Sharefunders

te ’s-Hertogenbosch. Dat is een platform waarmee

biologische wijnhandel Neleman vorig jaar al een paar

miljoen euro aan groeikapitaal ophaalde door het digitaliseren

van aandelen, gebaseerd op de techniek van

Eyevestor, een initiatief van New Financial Activator

Gijs Daalen Meurs. Met behulp van dit platform worden

investeerders mede-eigenaar van bedrijven die bouwen

aan een duurzame toekomst.

“In 2013 zijn we begonnen met Boerschappen omdat

we wilden weten waar ons eten vandaan kwam.

We wilden verser, puurder en gezonder eten en bovenal

zonder onnodige toevoegingen. Al heel snel

hadden we door dat we niet de enigen waren. Meer

mensen sloten zich aan. Al snel reed er een grote bus

langs alle boeren. Boerschappen werd een echt bedrijf.

We hebben inmiddels duizenden klanten. Samen

met ons team van zo’n zestig collega’s en 150

boeren zorgen we er dagelijks voor dat gezonde producten

in de keukens door heel Nederland komen te

liggen”, aldus Markusse en Vellekoop.

Ongeveer 65 procent van de omzet wordt bij de boeren

besteed. Met de snelgroeiende omzet (meer dan 500

procent groei in afgelopen twee jaar) wordt er actief bijgedragen

aan de transitie richting een natuurinclusieve

42 | VVP SPECIAL JULI 2022


INNOVATIE

landbouw, waarbij de boeren worden geholpen bij de realisatie

van een gezond verdienmodel. “Impact komt met

volume. En dáárom is groei voor ons belangrijk. Want

hoe meer Boerschappers met ons mee eten, hoe meer bijzondere

boeren we kunnen aansluiten. Zo eten we ons

land een beetje mooier. Boer blij. Klant blij. Wij blij.”

Voor deze community gedreven financiering is

Boerschappen praktisch ondersteund door de Solid Finance

Group, Holla Advocaten, Eyevestor, Sharefunders,

De Beer Accountants en Belastingadviseurs en Leenders

Fiscaal Advies. n

Meer informatie: www.boerschappen.nl, www.sharefunders.nl,

www.eyevestor.com

Investeren in duurzame landbouw – BD Grondbeheer

“Aardpeer verbindt boeren en burgers.”

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw,

kortweg BD Grondbeheer uit Driebergen werd

veertig jaar geleden opgericht met als doel om landbouwgrond

te verwerven en deze in eigendom te houden

en duurzaam te verpachten aan nieuwe voedselinitiatieven

en boerenbedrijven die (de omschakeling

naar) biologisch dynamische, biologische of natuurvriendelijke

landbouw realiseren. Inmiddels heeft BD

Grondbeheer meer dan 540 hectare grond onder beheer

ten behoeve van natuurvriendelijke landbouw. BD

Grondbeheer is een stichting met een ANBI-status (Algemeen

Nut Beogende Instelling) en wil de transitie

naar een duurzaam voedsel- en landbouwsysteem versnellen

door naast donaties ook andere financieringsinstrumenten

te ontwikkelen om daarmee meer grond te

kunnen aankopen en verpachten.

Begin dit jaar werd ruim 2,8 miljoen euro opgehaald

bij zo’n 250 investeerders. De financiering vond plaats

via de uitgifte van een obligatielening met een looptijd

van vijftien jaar en een jaarlijkse rentevergoeding van

1,3 procent. Met deze opbrengst wordt nieuwe grond

aangekocht ten behoeve van vijf initiatieven die met

hun bedrijfsvoering een bijdrage leveren aan de transitie

naar een natuurvriendelijke land- en tuinbouw. De

vijf spelers die worden voorzien van ‘gezonde grond’

zijn: Herenboerderij Aan den Drecht (Leimuiden, ZH),

De Kleine Aarde (Boxtel, NB), Tuinderij De Bosmantel

(Andijk, NH), Fruitweelde (Ingen, GL) en CSA-tuinderij

Ús Hôf (Sibrandabuorren, FR).

Evenals bij Boerschappen schuilt de kracht van het

succes in een hechte samenwerking tussen gelijkgestemde

mensen en organisaties. In dit geval wordt samengewerkt

met ‘Aardpeer, samen voor grond’, een initiatief

dat boeren en burgers met elkaar verbindt. Met

praktische plannen en aanstekelijke verhalen groeit

Aardpeer steeds meer uit tot een brede beweging. Iedereen

die wil bijdragen aan een vitale bodem, gezond eten

en grotere soortenrijkdom én die wil helpen om dat voor

de komende zeven generaties zo te houden, is welkom.

Deze financieringsronde is mede tot stand gekomen in

samenwerking met Stichting Herenboeren, Stichting

Wij.land en Triodos Regenerative Money Centre.

Naast deze campagne biedt de Stichting BD Grondbeheer

tevens de mogelijkheid om in te schrijven voor

eeuwigdurende obligaties. Deze obligaties bieden een

rente van 1,5 procent, iedere vijf jaar te indexeren tot

een maximum van vier procent. n

Meer informatie: www.bdgrondbeheer.nl, www.aardpeer.

nl, www.herenboeren.nl, www.wij.land, www.triodos.com/

regenerative-money-centre

SPECIAL JULI 2022 VVP | 43


INNOVATIE

Investeren in onderling verzekeren – SharePeople

SharePeople Coöperatie werd in 2019 opgericht door

Cosmas Blaauw (CEO), Rutger Abbink (CFO/COO) en

Ernst Nolte (CTO) met als doel om voor zelfstandige ondernemers

een eerlijk, solidair en betaalbaar vangnet te

creëren bij arbeidsongeschiktheid of langdurige ziekte.

Er wordt gewerkt op basis van het principe van ‘crowdsurance’,

waarbij het risico onderling wordt verdeeld.

“Bij ons is de premie exact even hoog als het schadebedrag

en dat bedrag doneren we direct aan leden die tijdelijk

arbeidsongeschikt zijn. Er zit geen marge tussen”,

aldus Blaauw.

SharePeople telt zo’n 7.500 deelnemers, waarvan er

zo’n 750 tevens mede-eigenaar (aandeelhouder) zijn

van de coöperatie. “We willen heel graag een échte onderlinge

zijn. Om met elkaar zieke ondernemers te ondersteunen.

Het zou dan ook gek zijn als het bedrijf in

handen zou blijven van alleen de oprichters. Het is veel

logischer dat SharePeople van ons allemaal is. Natuurlijk

hadden we voor de verdere ontwikkeling van onze

onderneming bij een bank of klassieke geldverstrekker

kunnen aankloppen, maar wat is er mooier als onze

deelnemers zelf volledig eigenaar zijn en blijven? Onze

onderneming is van mensen die zich betrokken voelen

bij onze missie om het traditionele verzekeren op

de kop te zetten. Het is een vorm van regeneratief investeren,

want met je aandelen draag je direct bij aan

de transitie van de financiële sector. Zonder bonussen,

gegraai en kleine lettertjes. Je transformeert een stukje

van de sector naar een échte onderlinge: eerlijk, solidair

en eigentijds”, aldus Blaauw.

SharePeople is tevens een sociale onderneming die

primair onderneemt vanuit een maatschappelijke missie.

De onderneming wil een positieve impact maken

op de kwaliteit van het leven van ondernemers, ziet

winst als middel en niet als doel en is transparant en

fair naar alle betrokkenen.

Deelnemers bepalen zelf binnen een bandbreedte

van 1.000 tot 3.000 euro per maand hoeveel inkomen

ze willen ontvangen bij arbeidsongeschiktheid. “Als je

voor 1.000 euro per maand meedoet en het ziektepercentage

is één procent, dan doneer je per maand een

tientje. Doe je voor 3.000 euro mee, dan doneer je gemiddeld

30 euro.”

Voor de aankoop en het beheer van de aandelen

maakt ook SharePeople gebruik van Eyevestor. In april

2022 is de zevende ronde van start gegaan met als doel

om 300.000 euro op te halen en het aantal leden van

de coöperatie uit te breiden tot zo’n 8.000. De eerste financieringsronde

uit oktober 2019 was in 36 uur uitverkocht.

Deze trend heeft zich voortgezet in alle volgende

rondes. Met de laatste financieringsronde wordt

een volwaardige arbeidsongeschiktheidsverzekering

ontwikkeld (tot de AOW-leeftijd), tevens op basis van

crowdsurance. Ook wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling

van een eigen ‘arbodienst voor zzp’ers’ (SharePeople

Crowdability). n

Meer informatie: www.sharepeople.nl

Investeren in bezield leven – Aurora Art Museum

In de toenemende chaos van de wereld, zijn steeds

meer mensen op zoek naar antwoorden op levensvragen.

Onder (jonge) mensen groeit de behoefte aan zingeving

en spiritualiteit. Het Aurora Art Museum is geboren

vanuit het idee om mensen nieuw perspectief te bieden

door het beleven van kunst. Het wil twee- en driedimensionale

beelden tonen die harmoniëren met de essentie

van het bestaan: een plek die kunst laat zien voorbij

de huidige eenzijdige materialistische en technischwetenschappelijke

opvattingen. Een plek waar inspiratie

wordt gedeeld met de ziel van de beschouwer. De ziel als

het stukje oneindig bewustzijn binnen elk mens.

44 | VVP SPECIAL JULI 2022


INNOVATIE

Jos van Wunnik – Bezielde aarde IV – Bron,

tempera op paneel 75 x 80 cm. (2002).

Het Aurora Art Museum is voortgekomen uit een kring

van kunstenaars die vaak al decennialang verbonden

zijn aan Aurora Productions, een uitgever van kunstkaarten,

posters en boeken. Oprichters Jan Willem en

Jonne Bakker organiseren al bijna tien jaar exposities

in eigen huis. Nu is de tijd aangebroken om deze werken

te laten zien in een groter onderkomen. “Het Aurora

Art Museum gaat over licht. Licht is essentieel, zeker

in deze donkere tijden. Bezielde kunst straalt licht uit.

Met het Aurora Art Museum willen we een plek creëren

waar hart en hoofd weer samenkomen”, aldus Jan Willem

Bakker.

De basis van de kunstcollectie bestaat momenteel

uit een selectie werken van kunstenaars die al jaren

in de belangstelling staan van Aurora Productions,

zoals Jos van Wunnik (schilderijen), Pieter Dirk Torensma

(schilderijen), Juke Hudig (pastels), Roelien de Lange

(textielkunst), Ruud Jaspers (houtsculpturen), Yolanda

Eveleens (etsen), Herman Smith (schilderijen), Herman

Smorenburg (schilderijen) Marja de Lange (schilderijen)

en vele anderen. De kunst wordt verkregen doordat de

kunstenaars, collectioneurs of erfgenamen hun werk

schenken of in bruikleen geven en als het mogelijk is

door actieve aankoop.

Op dit moment wordt gezocht naar een geschikte

locatie voor het museum. Zodra deze is gevonden, zal er

een crowdfunding worden opgezet teneinde het museum

praktisch mogelijk te maken. Ook is het denkbaar

dat voor grotere investeringsbedragen er een obligatie

wordt uitgeschreven, dan wel een aandeel kan worden

gekocht in de exploitatie van het museum. Op de website

van New Financial Activators zal deze financieringscampagne

worden ondersteund. Het wordt vaak vergeten,

maar een gezond cultureel en geestelijk leven draagt

ook substantieel bij aan een gezonde economie. n

Meer informatie: www.aurora-productions.com, www.

aurora-art.com

Investeren in de betekeniseconomie – Pymwymic

Pymwymic is de ‘Put Your Money Where Your Meaning

Is Community’ van impact investors: een Europese

community van families, filantropisten en individuele

investeerders die for-profit bedrijven ondersteunen

die duurzame oplossingen creëren.

“Geen woorden, maar daden, dat is waarvoor we

gaan”, aldus Sophie Pickering, Investment Associate bij

Pymwymic. Ze is gepassioneerd om met haar financiële

kennis en ervaring – ze werkte zeven jaar in de wereld

van corporate finance in Londen – ondernemingen

te helpen met een positieve impact op de samenleving.

Fundament van Pymwymic is ‘de kracht van samen’.

“We brengen families en individuele investeerders samen

om duurzame bedrijven aan kapitaal te helpen.

Daarbij gaat het altijd om het investeren in bedrijven

die een dubbel rendement hebben, te weten een financieel

rendement én een impact op de verbetering van

de wereld.”

“Pymwymic is 25 jaar geleden begonnen als een

vriendenclub die vond dat er iets moest veranderen.

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een organisatie van

duurzame beleggers die is ingericht als een coöperatie,

waarbij alle investeerders het eigendom delen. Er zijn

thans zo’n honderd leden en er blijven families en individuen

bijkomen. Een rijke diversiteit aan mensen,

van jong tot oud, van iemand die recentelijk zijn bedrijf

heeft verkocht tot aan families die al drie generaties geleden

hun familiebedrijf hebben verkocht.”

In Nederland behoorde Pymwymic tot de eerste B

Corporation, een keurmerk dat niet het product, maar

SPECIAL JULI 2022 VVP | 45


INNOVATIE

Put your money where your mouth is.

de gehele bedrijfsvoering certificeert. Je moet daarvoor

laten zien dat je structureel naast winst ook mens, milieu

en maatschappij in het hoogste vandaal hebt staan.

Bedrijven worden toegelaten aan de hand van vijf criteria:

duurzaamheid, arbeidsrechten, transparantie, klantbelang

en de (lokale) gemeenschap. Nederland kent

ruim 90 B Corp-bedrijven, waaronder Dopper, Tony’s

Chocolonely, Triodos Bank, WeTransfer, Yoni, Moyee

Coffee, BR-ND, Mud Jeans en Snappcar. Wereldwijd zijn

er zo’n 3.600 bedrijven B Corp-gecertificeerd. n

PRAKTIJKVOORBEELDEN PYMWYMIC

Enkele voorbeeldondernemingen uit de beleggingsportefeuille

van Pymwymic:

Fairphone (www.fairphone.com) is een Nederlands initiatief

om een zo eerlijk mogelijke mobiele telefoon te

produceren. Veel mobieltjes zijn allesbehalve eerlijk,

omdat er aan de productie veel vervuiling en slechte

werkomstandigheden kleven. Via de ontwikkeling en

productie van een eigen smartphone wil Fairphone laten

zien dat het ook anders kan. Zo wordt er gekozen

voor een duurzamer ontwerp, dat langer meegaat dan

gemiddeld. Ook worden er keuzes gemaakt voor het

gebruik van andere materialen om vervuiling van de

natuur tegen te gaan. Niet op de laatste plaats wordt

ervoor gekozen om de mens centraal te plaatsen in het

productieproces. Zo wordt er geen kinderarbeid getolereerd

en is een slechte behandeling van medewerkers

uit den boze. Dat klinkt allemaal heel logisch, maar het

is meestal niet de praktijk. Vandaar Fairphone voor iedereen

die met een schoon geweten wil blijven bellen.

Ceradis (www.ceradis.com) is opgericht als een spinoff

bedrijf van Wageningen University & Research.

Het ontwikkelt milieuvriendelijke fungiciden voor

de landbouwmarkt. Fungiciden zijn schimmelbestrijders

die de milieubelasting drastisch verminderen ten

opzichte van gangbare gungiciden. Op deze manier

helpt Ceradis boeren wereldwijd om de slag te kunnen

maken naar natuurvriendelijke gewasbescherming.

De negatieve impact van de landbouw op de

natuur kan hierdoor worden geminimaliseerd. Ceradis

vertaalt wetenschappelijke kennis naar commerciële,

milieuvriendelijke alternatieven voor de klassieke

chemische bestrijdingsmiddelen.

Yooji (www.yooji.fr) is een Franse onderneming op het

gebied van natuurlijke babyvoeding. Yooji wil de babyvoedingsmarkt

goed opschudden met de ontwikkeling

en productie van gezonde voeding die ook nog

eens lekker smaakt als huisgemaakt eten. Alle voeding

is biologisch. Ook wordt er actief gekeken om het

gehele productieproces zo duurzaam mogelijk in te

richten. Yooji streeft ernaar om hun ecologische voetafdruk

zo klein mogelijk te houden. Er is dan ook volop

aandacht voor het steeds verder verminderen van

afval, duurzame verpakkingen, en er wordt gewerkt

met 100 procent schone energie.

Meer informatie: www.pymwymic.com

IVO VALKENBURG

Ivo Valkenburg is meer dan dertig jaar actief in de wereld van

financiële dienstverlening. Eerst als financieel adviseur, later

als facilitator van vernieuwingsprocessen binnen ondernemingen.

Hij woont met zijn gezin in de bergen van Transsylvanië en

verbindt mensen en mogelijkheden in transitie naar een duurzame

economie voor mens, natuur en samenleving. Hij schreef

verscheidene boeken waaronder Niet gezwicht voor de wereld –

Transitie in de voetsporen van Kahlil Gibran, waarvoor hij in gesprek

ging met 45 mensen en organisaties die aanjagers zijn van

vakinhoudelijke beroepsvernieuwing en maatschappelijke transities.

Meer informatie: www.ivovalkenburg.nl n

46 | VVP SPECIAL JULI 2022


VVP Advies

Awards

2022

Onderstrepen van het maatschappelijk belang van het professionele

adviesvak als geheel, het vergroten van de trots op het adviesvak

zelf en die trots ook gezamenlijk uitstralen. Dat is ook in

2022 de opzet van de VVP Advies Award.

Elk jaar doet de jury een beroep op een groep marktexperts die

de jury voorziet van een voorselectie van excellente advieskantoren.

Dit jaar zijn 32 spotters op zoek gegaan naar de meest

klantgerichte advieskantoren van Nederland. De spotters hebben

voor de editie in 2022 maar liefst 150 kantoren met de A(advies)-factor

aangedragen.

De jury – bestaande uit voorzitter Richard Meinders (SVC Groep),

Marieke van Zuien (BNP Paribas Cardif), Bob Klijn (Söderberg & Partners),

Edwin Bosma (BHB Dullemond), Jack Vos (Building Blocks) en

Robin van Beem (Polis Advocaten) – koos dit jaar niet voor provinciale

voorronden, maar vroeg de spotters op zoek te gaan naar de pareltjes

in de brede markt van financieel advies. Hiertoe heeft de jury

zes categorieën in het leven geroepen: Particulier Advies, Zakelijk

Advies, Hypotheek Advies, Pensioen Advies, Digitale Innovatie en

Nichemarkt. Als aparte categorie is toegevoegd de Startersprijs.

Na het bepalen van de genomineerden per categorie worden in

juni de categoriewinnaars bekend gemaakt. Na de halve finale in

september – waar zes advieskantoren aan mee zullen doen – vindt

de landelijke finale plaats op 6 oktober in de professionele studio’s

van First Impression onder leiding van dagvoorzitter Maureen du

Toit. Het online publiek bepaald de winnaar. Vorig jaar werd er online

meer dan 4600 unieke stemmen uitgebracht. Meer informatie:

www.adviesawards.nl.

EERDERE WINNAARS:

2019: Robbe Financiële Raadgevers

2020: Assurantiekantoor Keijzerwaard

2021: Adviesgroep De Vogel

De VVP Advies Award 2022 wordt mede mogelijk gemaakt door:

AnsvarIdéa, Avéro Achmea, AEGON, ARAG, AS Support, Florius, De

Goudse, Klaverblad, Lindenhaeghe, Nationale-Nederlanden, Nedasco,

Nh1816, NNEK, Obvion, Scildon, SVC Groep, VKG, Voogd & Voogd


PARTNER IN KENNIS

MET TOENEMENDE OVERHEIDSEISEN, KRIJGEN AANBIEDERS

VAN VERZEKERINGEN ER EXTRA WERK BIJ. EEN VOORBEELD IS

DE NIEUWE EUROPESE RICHTLIJN IDD. HET JUIST NALEVEN VAN

DE REGELS EN HET VERMIJDEN VAN SANCTIERISICO’S IS EIGEN-

LIJK SPECIALISTENWERK. DE VERZEKERINGSANALYSE HEEFT

DAARVOOR TOOLS ONTWIKKELD. OM GOED TE BEGRIJPEN WAT

DIE DOEN, LEGT MINKE VERBERK UIT WAT ER PRECIES OP U ALS

AANBIEDER AF KOMT.

Product Oversight

Governance: tools

onmisbaar

TEKST MINKE VERBERK | BEELD MILO DINKELAAR

In de IDD richtlijn zijn regels vastgesteld

voor de handhaving, toepassing

en evaluatie van regelingen inzake

producttoezicht en governance voor

verzekeringsproducten. De IDD vervangt

de huidige richtlijn Verzekeringsbemiddeling

(IMD). Marktpartijen

moesten al per 1 oktober 2018 aan deze

nieuwe regelgeving voldoen. Vanaf nu

wordt de handhaving strenger.

DOEL IDD

Het doel van deze richtlijn is het creëren

van een gelijk speelveld binnen de

Europese Unie voor alle partijen die

verzekeringsproducten aanbieden. De

richtlijn bevordert eerlijke concurrentie

en een passende consumentenbescherming.

De richtlijn heeft daarnaast als

doel om de sancties op overtredingen

binnen de EU te harmoniseren. In eenvoudige

klantentaal: iedereen moet

weten wat men krijgt en of het product

ook bij de wensen en behoeftes past.

SPLITSING

De IDD maakt een onderscheid tussen

productontwikkelaar en distributeur.

Ondanks diverse publicaties hierover, kan

het nog altijd onduidelijk zijn wanneer

een verzekeraar of distributeur zich als

productontwikkelaar kwalificeert of juist

niet. Hier wordt onder productontwikkelaar

verstaan: verzekeraars of bemiddelaars

die verzekeringen ontwikkelen,

samenstellen en verkrijgbaar stellen. En

onder distributeurs wordt verstaan: de

adviseurs en bemiddelaars. Ook directe

aanbieders zijn distributeurs.

NORMEN VOOR ONTWIKKELAARS

Productontwikkelaars zijn aanbieders,

net als bemiddelaars en gevolmachtigde

agenten in bepaalde situaties. Zo’n situatie

doet zich bijvoorbeeld voor als de bemiddelaar

of gevolmachtigde agent een

rol speelt bij de besluitvorming over het

ontwerp of de ontwikkeling van het verzekeringsproduct.

Een rol wordt in ieder

geval aangenomen als de bemiddelaar

of gevolmachtigde agent zelf wezenlijke

kenmerken of belangrijke onderdelen

van het verzekeringsproduct vaststelt.

Voor hen gelden de volgende regels:

• Doelgroep. Voor elke verzekering

wordt de doelgroep bepaald inclusief

behoeften, kenmerken en doelstellingen.

• Producttest. Producten worden getest

met relevante scenario-analyses.

• Productevaluatie. Producten worden

periodiek geëvalueerd.

• Distributie. De ontwikkelaar bepaalt

48 | VVP SPECIAL JULI 2022


DE VERZEKERINGSANALYSE

per verzekeringsproduct de geschikte

distributiestrategie. Om te zorgen dat

het verzekeringsproduct wordt gedistribueerd

aan de juiste doelgroep, zal

de ontwikkelaar haar distributeurs

moeten informeren over de kenmerken

van het product, het productontwikkelingsproces,

de doelgroep en de

distributiestrategie. Deze informatie

stelt de distributeur in staat het verzekeringsproduct

aan de juiste doelgroep

te distribueren.

• Gekwalificeerd personeel. De ontwikkelaar

zorgt ervoor dat het bij de productontwikkeling

betrokken personeel

de nodige vaardigheden, kennis en expertise

heeft om het verzekeringsproduct

en de doelgroep te begrijpen.

• Inrichting. De ontwikkelaar richt een

adequaat productontwikkelingsproces

in.

NORMEN VOOR DISTRIBUTEURS

Distributeurs zijn bemiddelaars die verzekeringsproducten

adviseren of verkopen

die zij niet zelf hebben ontwikkeld. U

als adviseur dus. Ook directe aanbieders

zijn distributeurs. Voor hen gelden de

volgende regels:

• Inrichting. De distributeur richt een

productdistributieproces in dat ervoor

zorgt dat:

– alle benodigde informatie van de

ontwikkelaar wordt verkregen zodat

de distributeur de kenmerken

van het product, het productgoedkeuringsproces

en de doelgroep begrijpt;

– schade aan klanten wordt beperkt

of voorkomen;

– een behoorlijk management van

belangenconflicten wordt ondersteund;

– rekening wordt gehouden met de

doelstellingen, behoeften en kenmerken

van de doelgroep.

• Afstemming. De distributiestrategie

en doelgroep zijn in lijn met die van de

ontwikkelaar.

• Evaluatie. Het distributieproces wordt

periodiek geëvalueerd, waarbij wordt

geverifieerd of verzekeringsproducten

zijn verkocht aan de juiste doelgroep.

‘Voor IDD is een speciale

IDD-tool beschikbaar’

• Informatieverstrekking op verzoek

van ontwikkelaar. Op verzoek van de

ontwikkelaar voorziet de distributeur

de ontwikkelaar van verkoopinformatie

over het verzekeringsproduct en informatie

over de uitkomsten van

de periodieke evaluatie van het productdistributieproces

voor zover de

ontwikkelaar die nodig heeft om het

verzekeringsproduct te evalueren

(bijvoorbeeld informatie over verkoop

buiten de doelgroep, soort cliënten en

ontvangen klachten).

• Informatieverstrekking uit eigen beweging.

Als de distributeur ontdekt

dat een product niet bij de geïdentificeerde

doelgroep past, informeert

deze de ontwikkelaar en past zo nodig

de distributiestrategie aan.

ONMISBAAR

Governance-tools maken het eenvoudig

om compliant te werken. De tools zijn

eenvoudige zelf-audits die de aanbieder

zelf kan doorlopen. Als u een tool gebruikt

dan ligt bij een controle van de

AFM het bewijs van compliant werken

gereed. Voor IDD is een speciale IDD-tool

beschikbaar. Voor meer informatie en

een abonnement op de tool:

Minke Verberk is directeur van De Verzekeringsanalyse

en Easyparp. Met haar bedrijf

speelt ze een voorname rol in de Nederlandse

assurantiebranche op het gebied

van Product Oversight Governance. n

SPECIAL JULI 2022 VVP | 49


INNOVATIE

FINANCIEEL ADVISEURS VINDEN

DUURZAAMHEID EEN BELANGRIJK

THEMA EN ZIJ VERWACHTEN DAT HET DE

KOMENDE JAREN OOK EEN BELANGRIJK

THEMA BLIJFT. VEEL FINANCIEEL

ADVISEURS ZIJN GEMOTIVEERD OM AAN

DE SLAG TE GAAN MET DUURZAAMHEID,

MAAR DE PRAKTIJK LEERT DAT HET IN

GESPREKKEN MET KLANTEN NOG LANG

NIET ALTIJD WORDT MEEGENOMEN.

DAT BLIJKT UIT ONDERZOEK ONDER 178

ADVISEURS DAT IS UITGEVOERD DOOR DE

HAN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES.

TEKST FRED DE JONG

Fred de Jong: ‘Adviseurs

zullen zich in het

thema duurzaamheid

moeten verdiepen.’

Binnen de wetenschap zijn er steeds meer

stromingen die aangeven dat bedrijven zonder

maatschappelijke impact op den duur

geen bestaansrecht meer hebben. Dat geldt

ook voor de financieel adviseur. Waar in het

verleden het businessmodel vooral gericht

was op de verkoop van producten en het creëren van financiële

waarde, is een verschuiving noodzakelijk naar

waardedreven advisering waarbij ook maatschappelijke

waarde wordt gecreëerd. Organisaties zonder ‘purpose’

zullen verdwijnen. ‘Purpose’ is veel meer dan een

modewoord, het is een licence to do business. Bedrijven

die nog talent willen aantrekken, financiering willen

verkrijgen, etcetera, zullen moeten aantonen dat ze

een bestaansreden hebben die bijdraagt aan een betere

wereld. Uit onze enquête blijkt dat de meeste adviseurs

het belang van duurzaamheid ook in zien. Voor bijna de

helft van de adviseurs is dat vanuit intrinsieke motivatie.

Maar ook bedrijfseconomische motieven spelen een

rol om duurzaamheid in de adviespraktijk op te nemen.

Financieel adviseurs hebben een speciale positie als het

gaat om duurzaamheid. Vanuit hun rol kunnen zij hun

klanten faciliteren in het verduurzamen. Doordat financieel

adviseurs dagelijks duizenden klanten adviseren,

50 | VVP SPECIAL JULI 2022


INNOVATIE

Adviseurs willen

adviseren over

duurzaamheid

kunnen zij in potentie enorm veel impact genereren als

zij met die klanten in gesprek gaan over verduurzaming.

De respondenten maakten de volgende zin Adviseren

over duurzaamheid is voor mijn adviespraktijk belangrijk,

omdat… als volgt af:

– 49 procent: … ik dat zelf belangrijk vind (ik ben intrinsiek

gemotiveerd)

– 24 procent: … mijn klanten dat van mij verwachten/

eisen (het is bedrijfseconomisch noodzakelijk)

– 9 procent: … ik vind duurzaamheid helemaal niet

belangrijk voor mijn adviespraktijk

– 9 procent: …anders, namelijk.

– 8 procent: … de wetgever/overheid dit van mij eist

(er is politieke druk)

– 1 procent: … ik kan er geld mee verdienden

Hoewel negen procent van de respondenten duurzaamheid

niet belangrijk vindt voor de adviespraktijk, is het

grootste deel van de adviseurs wel intrinsiek gemotiveerd

om te adviseren over duurzaamheid. Ook de bedrijfseconomische

noodzaak om te adviseren over duurzaamheid

speelt bij 24 procent van de respondenten

een rol. Omdat klanten verwachten dat hun financieel

adviseur ook over duurzaamheid adviseert. Maar de belangrijkste

motivatie van de respondenten is over het

algemeen de intrinsieke motivatie. Omdat financieel

adviseurs zelf duurzaamheid een belangrijk thema vinden,

is de stap kleiner om het ook in de advisering aan

klanten bespreekbaar te maken als ze daartoe voldoende

geëquipeerd zijn.

ONDERSTEUNING GEVRAAGD

Financieel adviseurs geven aan behoefte te hebben aan

ondersteuning om duurzaamheid in de advisering op

te kunnen nemen. De gewenste ondersteuning die financieel

adviseurs nodig hebben, is gericht aan de overheid,

aan brancheorganisaties en aan opleidingsinstituten.

Zo is er behoefte aan concreet en eenduidig beleid

vanuit de overheid met betrekking tot verduurzamingsmaatregelen

die adviseurs in hun adviezen kunnen betrekken.

Verder verwachten adviseurs van hun brancheorganisaties

dat zij lobbyen voor meer instrumenten

om verduurzaming in de adviespraktijk te betrekken en

willen ze ondersteuning met opleidingen en kennis op

het gebied van duurzaamheid. Daarbij kunnen de opleidingsinstituten

ook een rol spelen.

Duurzaamheid wordt door financieel adviseurs primair

gezien als een ecologisch onderwerp. Omdat de

maatschappelijke beweging is om duurzaamheid breder

te beschouwen dan alleen de klimaat gerelateerde

onderwerpen, ligt er een belangrijke uitdaging voor

brancheorganisaties om de leden daarin mee te nemen.

Begrippen als brede welvaart en de sustainable development

goals bieden goede handvatten om duurzaamheid

in brede zin op te pakken. Dat vraagt om een

specifieke missie en visie van adviseurs en hun brancheorganisaties

op deze thema’s.

IN GESPREK MET KLANTEN

Uit het onderzoek blijkt dat al veel adviseurs duurzaamheid

met hun klanten bespreken. Bij particuliere klanten

iets vaker dan bij het mkb. Maar de conclusie is ook

dat een ongeveer even zo grote groep adviseurs dit nog

niet of nauwelijks doet.

Hoe vaak komt duurzaamheid bij uw advisering aan

klanten ter sprake?

Dit gebeurt in 60 procent bij particuliere klanten en 50

procent bij mkb-klanten.

SPECIAL JULI 2022 VVP | 51


INNOVATIE

Een eerste belangrijke stap is om bij adviseurs meer bewustzijn

te creëren over het belang van het thema duurzaamheid

voor de toekomst van hun adviespraktijk. Niet

alleen is het een thema dat leeft bij steeds meer klanten

van adviseurs, zowel particulieren als zakelijke klanten.

Ook biedt het thema duurzaamheid, juist doordat het

niet alleen maar gaat over klimaateffecten, kansen voor

de financieel adviseur om meer te adviseren en daarmee

ook het eigen businessmodel te helpen.

Het thema duurzaamheid heeft directe verbanden

met onderwerpen als circulaire economie, brede welvaart

en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Met name de eerste twee begrippen zijn nog relatief

onbekend bij financieel adviseurs. Terwijl de overheid

daarvoor wel concrete ambities heeft geformuleerd.

Voor financieel adviseurs is het van belang om het thema

duurzaamheid in perspectief te kunnen plaatsen

met de maatschappelijke tendens naar een circulaire

economie en het sturen op brede welvaart. Daarbij kunnen

brancheorganisaties een centrale rol spelen door te

infomeren, te stimuleren en door op te leiden.

MEER ACTIE NODIG

Dit onderzoek is een eerste stap om zicht te krijgen hoe

financieel adviseurs in het thema duurzaamheid op dit

moment staan. Financieel adviseurs kunnen een grote

rol spelen bij het halen van de duurzaamheidsdoelen,

als zij daartoe voldoende kennis ontwikkelen en er

voldoende instrumenten zijn om actief over verduurzaming

te adviseren.

Duurzaamheid gaat de komende jaren, zoals financieel

adviseurs zelf ook aangeven, een belangrijk thema

zijn. Omdat het thema, niet alleen bij financieel adviseurs,

nog volop in ontwikkeling is, ligt daar een taak

voor brancheorganisaties, de overheid en ook het onderwijs.

De belangrijkste eerste stappen die kunnen worden

gezet om financieel adviseurs hierin te helpen zijn:

– creëren van bewustwording van het belang van

duurzaamheid voor financieel adviseurs en hun

klanten;

‘‘Purpose’ is veel meer

dan een modewoord,

het is een licence to

do business’

– ontwikkelen van meer (financiële / fiscale) instrumenten

om verduurzaming te bevorderen;

– kennis ontwikkelen over duurzaamheid in brede

zin;

– onderzoek doen naar de manier waarop adviseurs

in de praktijk duurzaamheid in het advies bij klanten

meer kunnen opnemen.

FINANCIEEL ADVIESWIEL

Naast een enquête onder adviseurs, doet de HAN meer

onderzoek naar de rol en impact van financieel adviseurs

op het thema duurzaamheid. Zo worden instrumenten

ontwikkeld om adviseurs te helpen om duurzaamheid

niet alleen als milieuvraagstuk te benaderen,

maar ook in het advies aandacht te geven aan andere

waardesoorten zoals sociale waarde. Daarom is het Financieel

Advieswiel ontwikkeld.

Met behulp van dit model wordt invulling gegeven

aan concrete manieren en middelen voor financieel en

fiscaal adviseurs om meervoudige waarde te creëren

voor hun klanten. Het model sluit aan bij de focus van

de HAN (Slim, Schoon en Sociaal) en de visie van MKB-

Nederland en VNO-NCW (productief, duurzaam en inclusief).

In het model worden per waardesoort enkele

thema’s benoemd die concreet invulling geven aan

meervoudige waardecreatie door financieel en fiscaal

adviseurs.

De komende maanden zal er meer onderzoek worden

gedaan naar de verdere concretisering van het advieswiel

en de toepasbaarheid daarvan in de praktijk

van financieel en fiscaal adviseurs.

INNOVATIE NODIG

Duurzaamheid is een van de grootste maatschappelijke

thema’s van dit moment. De komende jaren zal het

onderwerp alleen maar belangrijker worden, dus zullen

adviseurs zich in dit thema moeten verdiepen. Dat

vraagt om nieuwe inzichten en innovatieve oplossingen

van de adviespraktijk om klanten in deze transitie

te helpen. Waarbij het belangrijk is om duurzaamheid

te beschouwen als een breed begrip waarin het

ook gaat om vraagstukken als financiële gezondheid,

veiligheid, gelijkheid, innovatie, zekerheid en verantwoorde

groei. Vraagstukken waarbij financieel adviseurs

hun toegevoegde waarde bij uitstek kunnen laten

zien. Maar dan moet die handschoen wel worden opgepakt.

n

Dit onderzoek is uitgevoerd door associate lector dr. Fred

de Jong samen met studenten Chiel Tempel en Bessel Haveman

van de HAN University of Applied Sciences

52 | VVP SPECIAL JULI 2022


INNOVATIE

DIGITALE EN ONLINE DIENSTVERLENING

NAAR CONSUMENTEN HEEFT IN

DE AFGELOPEN TWEE JAAR EEN

VOGELVLUCHT GENOMEN. OOK IN DE HELE

FINANCIËLE SECTOR. DATA OPHALEN

BIJ DE BRON EN NIET DOOR KOPIËREN

(BRONDATA) WORDT DOOR STEEDS MEER

PARTIJEN OMARMD EN DAT IS EEN

ONTWIKKELING DIE IK ALLEEN MAAR

TOEJUICH. MAAR ER IS NOG VEEL MEER

WINST TE BEHALEN, OP DAT GEBIED MAAR

OOK IN BETERE DIENSTVERLENING MET

DATA EN DIGITALISERING. COMPLEX EN

SPANNEND MAAR TECHNISCH MOGELIJK,

DUS HAALBAAR?

TEKST CARLA MUTERS (NHG)

BEELD PETER BEEMSTERBOER

Carla Muters: ‘Laten

we de handen nog

meer ineenslaan.’

Digitalisering is mogelijk voor al je financiële

zaken, waaronder ook voor je hypotheek.

Zelf herinner ik me de frustratie

met de hoeveelheid en doorlooptijd van

documenten die ik tijdig en handmatig

moest aanleveren en dat verliep niet altijd

foutloos. Een tijdrovend en energie lekkend proces

voor alle betrokkenen. Gelukkig zijn de processen al een

stuk efficiënter door digitalisering en het gebruik van

brondata. Maar het kan nog beter.

Door de snelheid te verbeteren met brondata waardoor

een consument direct inzicht heeft en kan handelen,

bijvoorbeeld om een bepaald huis te kopen. Dat inzicht

en eventueel handelen kan aan de voorkant, maar

ook tijdens de looptijd. De dienstverlening naar consumenten

kan nog beter worden met data en digitalise-

54 | VVP SPECIAL JULI 2022


INNOVATIE

Alleen ben je

sneller, samen

kom je verder

ring, bijvoorbeeld door een jaarlijkse check te doen van

de financiële situatie van de klant (soort APK?). We kunnen

inzicht, overzicht en handelingsperspectief geven

in financiële zaken en producten die een consument

heeft bij verschillende partijen. Voor pensioenen is er al

een pensioenoverzicht, maar dat kan voor alle financiële

producten. Vervolgens kunnen we de toegevoegde

waarde van persoonlijke dienstverlening hiermee vergroten,

met een goede basis qua processen en informatie.

Het vraagt wel echt visie en samenwerking om

hierin verder te komen en ook angsten overwinnen, zoals

digitalisering en het gebruik van data niet meer te

zien als commercieel onderscheidend.

STAPPEN IN DIGITALISERING

Gelukkig zetten we allerlei stappen in digitalisering.

Bijvoorbeeld in de werkwijze in onze organisaties, om

meer toegevoegde waarde te leveren en plaats- en tijdonafhankelijk

te werken en natuurlijk ook voor onze

klanten. Zoals met brondata, waarop de financiële sector

nu echt wil doorpakken ook al is het kostbaar en een

complex proces. Op dit moment maakt circa 53 procent

van de advieskantoren gebruik van brondata (bron:

Brondata Monitor Eindrapport Ockto 2022), hier is dus

nog winst te behalen. Brondata moet door de gehele

keten worden omarmd. Zo spelen bijvoorbeeld hypotheekverstrekkers

uiteraard een cruciale rol in de adoptie;

adviseurs kunnen nu nog niet bij elke verstrekker

terecht met brondata, aan de andere kant zullen hypotheekverstrekkers

en adviessoftware-ontwikkelaars

eerder in beweging komen als de vraag om brondata

vanuit adviseurs komt.

Ook het gebruik van banktransactiedata (PSD2) biedt

veel kansen. Met behulp van PSD2 kan het inkomen

worden vastgesteld voor het berekenen van een maximale

hypotheek op basis van de werkelijke lasten en

uitgaven die iemand heeft. Dit zorgt voor meer maatwerk

én het maakt het proces sneller want het aanleveren

van een document als de werkgeversverklaring

wordt hiermee overbodig. De inzet van PSD2 staat nu

nog in de kinderschoenen. Maar ook dit zal in de toekomst

een grote rol gaan spelen voor hypotheekadviseurs

en geldverstrekkers, waarbij de borging van de

privacy en toestemming van de consument altijd een

voorwaarde is voor gebruik van deze data.

DYNAMIEK

Er is veel dynamiek in de financiële sector en ook op de

woningmarkt. Zo hebben we vanuit NHG onlangs het

ESB-dossier Regie op Wonen opgeleverd met ook een

aanbieding aan de vaste Kamercommissie Wonen en

een slotsessie over oplossingsrichtingen. In het platform

hypotheken spraken we onder andere over starters,

verduurzaming en mogelijke betaalproblemen. Actie

en samenwerking is nodig, op veel terreinen tegelijkertijd.

En hoe mooi is het, dat we met digitalisering en

data consumenten beter kunnen helpen. Als financiële

dienstverleners willen we natuurlijk consumenten een

klantbeleving bieden die past bij die behoeften en wensen.

Dat stimuleren we daarom ook actief vanuit NHG,

maar laten we de handen nog meer ineen slaan en komen

tot nog meer voortgang en concrete acties. Alleen

zijn we misschien wel sneller, maar samen komen we

veel verder. n

SPECIAL JULI 2022 VVP | 55


INNOVATIE

HEY SIRI….GOEDEMORGEN. DE LAMPEN GAAN AAN

OP EEN NIET AL TE FELLE STAND. HEY SIRI….LEES

AGENDA VOOR. MIJN SMARTPHONE KOMT TOT

LEVEN EN VERTELT MIJ DAT IK ALLEEN VANMIDDAG

EEN AFSPRAAK HEB. HEERLIJK OM DE GEHELE

OCHTEND VRIJ IN TE KUNNEN VULLEN.

Gewoon logisch…

TEKST OZEWALD WANROOIJ, RENDEMENT VAN GELUK

‘Tot onze verbazing

was er nog niemand

die vanuit een integrale

benadering geluk

meetbaar maakte’

Als chef vaatwasser is het eerst tijd dat

ik de vaatwasser even uitpak. De vaat

is al droog want deze had ik ingesteld

om vannacht te draaien. Erg gelukkig

word ik niet van het zwaaien en zwieren

met een afwasborstel en schuurspons,

dus ben ik blij met deze uitvinding. Nu moeten

ze alleen nog iets uitvinden waardoor de vaat ook

weer netjes in de kastjes terechtkomt. Ik heb nog even

getracht om in afwachting van deze uitvinding mijn

vrouw te enthousiasmeren maar dat idee werd al snel

in de kiem gesmoord.

Ik druk op de knop van een apparaat dat ook in de

keuken staat waarna het geluid van het malen van bonen

hoorbaar wordt. Na een paar seconden ruik ik al de

heerlijk geur van mijn bakkie leut, automatisch gebrouwen

op de door mij geliefde sterkte. Ach, zo slecht heb

ik het nog niet.

Vanmorgen ga ik dus maar vanaf huis starten. Aangezien

ik uitsluitend in de cloud werk maakt het niet

uit waar ik ben. Het is heerlijk dat we, op WC-papier na,

al jaren een papierloos kantoor hebben en dat ik overal

de beschikking heb over al mijn gegevens.

Ik klap mijn laptop open en start mijn CRM-systeem

op. Even door de beveiliging en het dashboard verschijnt

met mijn agenda, e-mail en taken voor vandaag.

Genoeg te doen, maar er brandt niets aan.

Een mooi moment om de dag te beginnen met het

inwilligen van een verzoekje van Willem, hoofdredacteur

van VVP. Of ik een artikel wil schrijven over innovatie.

Innovatie….. Waar begin ik en wat is interessant

om te delen? Ik houd van innovatie. Ik vind het leuk om

nieuwe dingen te ontdekken en te onderzoeken hoe zaken

beter, efficiënter en duurzamer kunnen. Maar met

het kletsen tegen mijn smartwatch voel ik mijzelf nou

niet echt een innovator.

LOGISCHE KEUZE?

Omdat Willem mij voor dit onderwerp heeft gevraagd,

doe ik in zijn ogen blijkbaar iets innovatiefs. Ik vermoed

dat het te maken heeft met het werk dat wij met Rendement

van Geluk doen. Werk dat zo innovatief is dat ik

er nog steeds geen goede naam voor heb. Want wat doe

ik eigenlijk?

56 | VVP SPECIAL JULI 2022


INNOVATIE

Toen ik samen met mijn collega Leon Brummelhuis in

1999 onze financiële planningspraktijk begon, wilde

ik mensen financieel inzicht geven. Niet om financiële

producten te verkopen maar om mensen van inzicht te

voorzien zodat zij zelf beter en meer weloverwogen hun

keuzes konden maken. Hierbij paste het dan ook dat wij

op feebasis zijn gaan werken en de provisie teruggaven

wat in die tijd redelijk ‘innovatief’ was, maar voor ons

slechts een logisch gevolg.

Sinds 2009 hebben wij life planning onderdeel gemaakt

van onze dienstverlening. Want hoe kun je mensen

helpen om hun financiën optimaal in te richten

zonder zicht te hebben in het leven dat mensen graag

willen leven? Deze werkwijze werd destijds ook als innovatief

betiteld en we mochten zelfs tweemaal de nominatie

van het Gouden Schild voor het advieskantoor

van het jaar in ontvangst nemen. Ook toen hadden wij

niet het gevoel dat we met iets innovatiefs bezig waren.

De keuze was voor ons gewoon logisch.

GELUKSFACTOREN

In de jaren die daarop volgden zagen wij dat ondanks

dat iedereen uniek is we toch wel heel veel overeenkomsten

hebben in de dingen die ons geluk bepalen.

Langzamerhand ontstond het idee om onderzoek te

gaan doen naar factoren die van invloed zijn op ons geluk.

Zouden we namelijk deze factoren kunnen benoemen

dan kunnen we ze ook meten, waardoor het mogelijk

wordt ze met elkaar te vergelijken, verbanden te

zien en ontwikkelingen te monitoren.

Omdat ons dit zo logisch leek konden we ons niet

voorstellen dat niemand dit al eerder had onderzocht.

Dit was voor ons de reden om in 2011 te starten met ons

onderzoek naar alles wat er wetenschappelijk bekend

is over geluk. Tot onze verbazing hebben we echter niemand

kunnen vinden die vanuit een integrale benadering

geluk meetbaar maakt. Natuurlijk zijn er relatie-

OZEWALD WANROOIJ

Ozewald Wanrooij en Leon Brummelhuis richtten

in 1999 na een aantal jaren werkzaam te zijn

geweest in de financiële sector, Neutralis financial

life planners op, gewoon omdat het beter kon.

Neutralis is een adviesonderneming avant la lettre,

niet alleen wat betreft klantbenadering, maar ook

wat betreft de beloningsstructuur. In 2009 richtten

zij – naast Neutralis – Rendement van Geluk

op. “Volgens mij heb het mooiste beroep ter wereld.

Want het is heerlijk om organisaties te faciliteren

bij het vergroten van het geluk van hun medewerkers”,

aldus Ozewald Wanrooij.

Ozewald Wanrooij:

‘Geweldig om van

betekenis te zijn.’

SPECIAL JULI 2022 VVP | 57


INNOVATIE

testen voor diegenen die willen weten waar ze staan in

hun relatie. Er zijn MTO’s en testen die het geluk op de

werkvloer meten. Geschiktheidsassessments om te bepalen

welk werk bij je past. Persoonlijkheidstesten om

te bepalen of je blauw, groen, geel of rood bent. Maar

geen test die stilstaat bij alle factoren die van invloed

zijn op ons geluk terwijl dit toch zo logisch is.

PRAKTIJKVOORBEELD

Wellicht goed dat ik dit aan de hand van een praktijkvoorbeeld

verduidelijk. Stel dat het mij structureel niet

lukt om tijd voor mijzelf vrij te maken, iets dat ik waardevol

vind voor mijn geluk. Als eerste zou ik dan kunnen

kijken naar mijn balans werk-privé. In dat geval zou

ik ervoor kunnen kiezen om een dag minder te gaan

werken. Hierdoor ruil ik dus tijd die ik besteed aan werk

voor vrije tijd zodat ik een dag voor mijzelf vrij heb. Echter

geluk is nooit gratis. Ook in dit voorbeeld niet. Want

minder werken betekent minder inkomen, wat een negatieve

invloed heeft op mijn welvaartniveau. Daarnaast

kan het ten aanzien van mijn welzijn op het werk

ook invloed hebben. Minder uren op het werk kan betekenen

dat de voldoening, waardering en erkenning afneemt

omdat ik mogelijk andere taken moet gaan doen,

of minder taken waardoor de diversiteit afneemt.

Sta ik vervolgens ook nog stil bij mijn eigen welbevinden

dan zou mijn eigenwaarde ook een rol kunnen

spelen. Want stel ik vind het lastig om mijn grenzen

aan te geven. Dat zodra iemand een beroep op mij doet

ik mijzelf standaard op de tweede plaats zet. Want als ik

ergens concessies moet doen, dan is dat bij mijzelf het

makkelijkste.

In die situatie is het de vraag of een extra vrije dag

voor een betere balans gaat zorgen of juist voor een

disbalans. Wanneer mijn partner, kinderen, ouders of

vrienden weten dat ik die dag vrij ben en vervolgens

een beroep op mij gaan doen, realiseer ik nog steeds

geen tijd voor mijzelf.

GELUKKIG LEVEN TEST

Dit is een eenvoudig praktijkvoorbeeld waarin financiën,

de werk- en privé-omgeving en de eigen persoon

allemaal met elkaar verbonden zijn. Hoe logisch is het

dus om bij het maken van keuzes alle factoren die van

Gelukkige medewerkers

floreren, niet alleen thuis

maar ook op het werk’

invloed zijn op ons geluk mee te wegen? Hoe logisch is

het om vervolgens te bepalen wat de impact is van een

keuze op iedere factor en om te bekijken of er ook alternatieven

zijn waarmee de balans tussen welvaart, welzijn

en welbevinden beter gewaarborgd wordt?

Het is fijn dat ik dit artikel mag schrijven want dan

kan ik deze vragen zelf beantwoorden. Wij vonden dit

zo logisch dat wij op basis van ons onderzoek de Gelukkig

Leven Test hebben ontwikkeld waarin wij het persoonlijk

geluk meten op basis van 22 Gelukkig Leven

Factoren.

Inmiddels na vele jaren van praktijkervaring en

optimalisatie hebben wij een programma ontwikkeld

waarin wij bedrijven en organisaties faciliteren die oprecht

geloven in de waarde van gelukkige medewerkers.

Dit vanuit de overtuiging dat gelukkige medewerkers

floreren. Niet alleen thuis maar ook op het werk.

Het programma bestaat uit de Gelukkig Leven Test

en een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek nemen

we alle factoren met de medewerker door, staan we stil

bij de verbanden, bekijken we op welke factoren het

meeste rendement te behalen valt en wat de meest effectieve

benadering is.

Zodra wij alle medewerkers hebben gesproken voegen

we alle testen samen en kunnen we een team- en/

of organisatieanalyse samenstellen.

Op deze wijze kunnen wij een uniek inzicht geven

in het geluk op de werkvloer op basis waarvan de medewerkers

kunnen bepalen waarop zij de komende tijd

de focus willen leggen. En dat is direct een belangrijk

verschil met veel MTO’s waarbij de verantwoordelijkheid

voor optimalisatie voornamelijk bij de werkgever

wordt gelegd.

Door jaarlijks het Rendement van Geluk programma

in te zetten wordt gewaarborgd dat medewerkers structureel

hun persoonlijke balans in evenwicht brengen in

een leven dat voortdurend aan veranderingen onderhevig

is. Een ander voordeel van het jaarlijks inzetten van

het programma is dat er inzicht wordt verkregen in de

invloed van externe factoren op de medewerkers. Denk

hierbij bijvoorbeeld aan de invloed van Covid-19, alle

beperkingen en het verplichte thuiswerken. Daarnaast

kan ook de impact van het personeelsbeleid worden gemonitord

en kan het als instrument dienen om gericht

en tijdig te kunnen bijsturen.

LOGISCH

Om te beoordelen of wij met ons Rendement van Geluk

Programma innovatief bezig zijn laat ik graag aan jou

als lezer over. In ieder geval is het geweldig om op deze

wijze voor mensen en organisaties van betekenis te zijn

en is de manier waarop we dit doen voor ons… gewoon

logisch. n

58 | VVP SPECIAL JULI 2022


VVP

kennis event

Inkomen!

MARKTUPDATE MET:

JANTHONY WIELINK (ENKWEST)

COSMAS BLAAUW (SHAREPEOPLE)

ANNEMIEKE POSTEMA (RADI AOV/AOVDOKTER)

DINSDAGMIDDAG

13 SEPTEMBER 2022

13.30 – 17.30

VAN DER VALK HOUTEN

VVP organiseert dinsdagmiddag 13 september 2022 het Kennisevent Inkomen.

Adviseurs worden in één middag door Janthony Wielink (Enkwest) bijgepraat

over de ontwikkelingen op het gebied van Inkomen en Verzuim, Cosmas

Blaauw belicht de bijzondere benadering van SharePeople en Annemieke

Postema geeft inzicht in doelstellingen en missie van RADI AOV, een nieuwe

belangenvereniging voor aov-adviseurs.

Er liggen nog uitdagingen genoeg op het vlak van Inkomen en Verzuim.

Het ziekteverzuim is omhooggevlogen, wat te doen om weer grip op het

verzuim te krijgen? Long COVID, wat richt dat aan in de verzuimportefeuille?

De verplichte AOV voor zelfstandigen, hoe staat het daarmee? Duurzame

inzetbaarheid, iedereen is het erover eens dat dit belangrijk is. Maar hoe er

handen en voeten aan te geven? De MKB verzuim-ontzorg-verzekering, heeft

zij nog toekomst of is het momentum door corona gemist? Hybride werken,

een blijvertje? Hoe staat het met de kabinetsplannen op de middellange (SER)

en lange termijn (Borstlap)?

Kosten: 225 euro exclusief btw,

25 procent korting voor

VVP-abonnees en Adfiz-leden

Zomaar wat van de onderwerpen van de middag.

Verdieping vindt plaats in praktijkgerichte sessies van onze kennispartners.

Informatie en aanmeldingen:

www.themainkomen.vvponline.nl


INNOVATIE

Innovaties en

toepassingen

op een rij

VERDER OPTIMALISERING VAN DE DIGITALE INFRASTRUCTUUR VAN FINANCIEEL DIENST-

VERLENERS IS ESSENTIEEL VOOR HET BEHOUD VAN DEZE MAATSCHAPPELIJK WAARDE-

VOLLE (ADVIES)SECTOR. SAMEN MET DE CONTACTGROEP AUTOMATISERING ORGANISEER-

DE VVP OP 5 JULI HET VIP-EVENT BE THE CHANGE!, MET RUIM DERTIG PRAKTIJKSESSIES

VAN FIN- EN INSURTECHBEDRIJVEN DIE EEN DOORKIJK GEVEN NAAR DE NIEUWE MOGE-

LIJKHEDEN EN TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN IN DE (ADVIES)MARKT. EEN OVERZICHT.

SAMENSTELLING WILLEM VREESWIJK

HÉT VERBINDENDE PLATFORM

Justin Schlee (ANVA)

De software van ANVA ondersteunt efficiënte

verzekeringsprocessen, optimale

bedrijfsvoering en duurzame klantrelaties.

ANVA is een groot voorstander

van open standaarden en praat u graag

bij over nieuwe oplossingen zoals het

ANVA datawarehouse.

LEREN NÁ HET WINNEN VAN EEN

AWARD

Marco Hendrickx (Aplaza)

Het winnen van de ICT Innovatie

Award in 2010 was de start van de lancering

van Aplaza - het platform waarmee

verzekeraars en serviceproviders

digitaal, veilig en snel gegevens kunnen

uitwisselen met intermediairs.

Welke uitdagingen zijn er overwonnen,

welke keuzes gemaakt, wat zijn de belangrijkste

leerpunten en wat brengt de

toekomst?

LAAGDREMPELIG AFSLUITEN

Paul Hijmans (AWI)

Hoe kan een klant – particulier of zakelijk

– laagdrempelig en eenvoudig komen

tot het sluiten van een (schade)

verzekeringspolis of inzicht daarin? Of

het nu gaat om een hele specifiek niche-verzekering

of verzekeringspakket,

volledig toegesneden op de te bedienen

doelgroep. AWI biedt de mogelijkheid

om verdere dienstverlening richting

klant vorm te geven en invulling te geven

aan de te bieden content.

60 | VVP SPECIAL JULI 2022


INNOVATIE

EÉN WAARHEID IN DE KETEN

René Frankena (Blueriq)

Het belang van één waarheid in de keten

en het beheer van acceptatiekaders.

De Early Validation oplossing geeft

geldverstrekkers de mogelijkheid om

hun acceptatiebeleid te beheren en op

digitale wijze te distribueren naar midoffice

systemen, en de adviessoftware

van adviseurs. Veranderingen in acceptatie-kaders

kunnen gemakkelijk worden

beheerd en direct in de keten worden

verwerkt. Zo werkt iedereen vanuit

één centrale waarheid. Dit resulteert in

snel duidelijkheid en zekerheid over de

actuele mogelijkheden bij iedere geldverstrekker.

Dit bespaart hypotheekadviseurs

en hun klanten tijd en energie.

BIND KLANTEN ZONDER INZET VAN

EXTRA ADVISEURS

Rens Vonk (Building Blocks)

Als jouw relaties shoppen bij hun favoriete

merk, dan verwachten ze dat

dit hen begrijpt, zich aanpast aan hun

behoeftes en een gepersonaliseerde

online-ervaring aanbiedt. McKinsey &

Company toonde onlangs zelfs aan dat

76 procent van de consumenten gefrustreerd

raakt als dit niet gebeurt en op

zoek gaat naar een alternatief. Dit geldt

dus ook voor jouw merk. Met Artificial

Intelligence is het mogelijk om verzekerden

geautomatiseerd, proactief te

bedienen en ze op de juiste manier, op

het juiste moment, de juiste informatie

of verzekering aan te bieden. Je kunt

hier morgen al mee beginnen, ongeacht

welke software je gebruikt.

TAILOR MADE SOFTWARE

Pepijn Bakker (Bugs Business)

Bugs Business is marktleider in de verzekeringsmarkt

op het gebied van frontend

software. We leveren oplossingen

voor medewerkers, adviseurs en eindklanten

aan verzekeraars, serviceproviders,

volmachtkantoren, beursmakelaars

en intermediairs. Samen met haar gebruikers

ontwikkelen we handige functionaliteiten

en software waar écht over

is nagedacht. Wij bieden essentiële tools

die het u als adviseur makkelijk maken.

VERSNELLEN EN INNOVEREN

Winfried van Holland (CCS)

Het Digital Insurance Platform integreert

met iedere technologie en maakt

data vrij beschikbaar zodat deze efficiënt

kan worden ingezet en benut. Vanuit

een centraal platform kan het gehele

verzekeringsbedrijf worden geregisseerd.

Zo kunnen onze klanten versnellen

en innoveren met OpenAPI technologie

en IoT connectiviteit waarmee ze

klaar zijn voor de toekomst!

ADMINISTRATIEF WERK UIT HANDEN

Thom Menssink en Bjorn Heinen (DDi)

Maak kennis met het meest krachtige

en schaalbare no code/low code RPA

Platform voor de verzekeringsbranche.

Rijk uitgerust met functies en RPA apps

voor Claims Processing, Mutatie en Prolongatie

processen, Intelligente e-mailverwerking,

behandelen van aanvragen,

Finance processen. We laten zien

hoe u zonder coderen de mutatie & prolongatie

processen binnen uw kantoor

kunt robotiseren. We maken inzichtelijk

welke revenuen en extra voordelen

alleen dit ene proces oplevert.

DE JUISTE KEUZES

Michel Jongboer en Erik Geels (DIAS)

Het inrichten van een optimaal IT-landschap

is een complexe aangelegenheid.

Goede IT-partners zijn daarbij cruciaal.

Maar hoe definieer je een goede IT-partner?

Welke kennis omtrent softwareontwikkeling

is er nodig om weloverwogen

keuzes te kunnen maken? Waar

moet je op letten? Ontdek hoe een succesvolle

innovatie- en ontwikkelstrategie

eruit ziet, wat belangrijke technologische

keuzes zijn, welke focus in welke

fase belangrijk is en wanneer je klanten

moet betrekken.

KLANTEN BINDEN MET ACTUEEL

WONINGAANBOD

Dennes Roes (Dutch Media Lab)

“Hoeveel kan ik verantwoord lenen?”

en “In welke prijsklasse kan ik op zoek

naar een passende woning?” Na het beantwoorden

van deze vragen voorzie jij

jouw klant realtime van het nieuwste

woningaanbod, nog vóór publicatie op

de bekende huizenwebsites. Tijdens het

zoeken naar een woning ben je continu

in beeld en houd je mogelijke concurrentie

buiten de deur. Als de hypotheek

eenmaal is gepasseerd en de klant in

zijn nieuwe woning woont, blijf je jouw

klant regelmatig informeren over de

waarde van de woning. Zo blijf je ook

tijdens de looptijd van de hypotheek in

beeld.

SLIMME CHATBOTS!

Jan Verstegen (Eerstestap)

Eerstestap.nl heeft als visie ‘de beste

klantbeleving is online’. In haar eerste

jaren heeft Eerstestap zich voornamelijk

op procesoptimalisatie, het

ontwikkelen en implementeren van

tooling die de zelfwerkzaamheid van

de klant vergrootte. Tegenwoordig is

Eerstestap dé specialist op het gebied

van smart bots, slimme chatbots die

fungeren als een digitale collega en die

de schakel tussen de dienstverlener en

de eindklant vormen.

VAN NIEUWE LEAD TOT LOYALE

KLANT

Erwin Vonk en Dimitri Duine (Faster

Forward)

Maak van een nieuwe lead een loyale

klant met onze innovatieve software.

Wij vertellen u hoe u de klantreis optimaliseert,

van oriëntatie tot aan beheer.

Met moderne, online softwaretools

overtreft u klantverwachtingen

én bespaart u tijd op uw dagelijkse

werkzaamheden. Denk hierbij aan

klantportalen, online formulieren, slim

ingerichte websites, rekenprogramma’s

en krachtige CRM software in de cloud.

Allemaal geïntegreerd in één platform.

Het resultaat? Tevreden klanten, positieve

mond-tot-mond reclame, meer

overzicht en meer tijd voor persoonlijk

klantcontact.

NUDGING EN GUIDED ADVICE

Nathan Brouwer en Mick Hanswijk

(Figlo)

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op

het gebied van begeleid financieel ad-

SPECIAL JULI 2022 VVP | 61


INNOVATIE

vies? Low-code technieken maken het

nu heel eenvoudig om klantactivatie,

nudging en guided advice toe te voegen

aan een adviesstraat. En dat alles is

naar wens super eenvoudig aan te passen

en uit te breiden. Laagdrempelig inzicht

in de situatie nu en in de toekomst

wordt gecombineerd met slimme tips,

relevante triggers en calls to action, met

een beter onderbouwd en herleidbaar

advies tot gevolg. Toepasbaar in elke

fase van het advies (oriëntatie, advies

en nazorg).

DATAGEDREVEN PRODUCT-

ONTWIKKELING

Ronald Veld (FinData)

Wat is Early Validation? Hoe kunnen

adviseurs de Validator van FinData inzetten

om vooraf meer inzicht te krijgen

in de slagingskans van een hypotheekaanvraag?

En welke data-inzichten

levert dit op voor aanbieders? Hoe

kan dit bijdragen aan datagedreven

productontwikkeling? Aan de hand van

een live demo worden de mogelijkheden

getoond.

DE PERFECTE KLANTCONTACTREIS

EINDIGT NOOIT

Joost Heijligers (Finly)

Finly is de oplossing voor de perfecte

‘klantcontactreis’. Finly levert software

om klanten aan te schrijven, afspraken

in te plannen, online en offline effectieve

afspraken te voeren, direct alles vast

te leggen in strakke rapporten en de

deal te sluiten. Vervolgens helpt Finly

om op het juiste moment dat traject opnieuw

te doen (beheer).

VERSTERKING VAN DE BAND MET DE

KLANT

Marco Kok (FinRust)

Denk jij na over het onderhoud van

AOV’s en ORV’s, abonnementen, de afhankelijkheid

van hypotheekomzet of

actief klantbeheer? Wij laten zien hoe

de combinatie van een innovatieve inzichttool

en brondata financieel inzicht

laagdrempelig maakt. Deze dienstverlening

is essentieel voor het versterken

van de binding met de klant en daarmee

voor duurzaam succes van elke financieel

dienstverlener.

INVULLING AAN BE THE CHANGE

Mirjam van Kooten (HippoLine Insurance

Platform)

‘Be the change’ klinkt lekker, maar écht

veranderen is niet eenvoudig. Heb je

de mogelijkheden om het verschil te

zien? Met HIP (HippoLine Insurance

Platform) weet je exact waar je bedrijf

staat, hoe je efficiënt kunt sturen en je

klanten beter van dienst kunt zijn.

DASHBOARDS MET CONCRETE

INFORMATIE

Edwin Perotti (Insurance Data)

Insurance Data biedt één oplossing

waarin verschillende databronnen gecombineerd

kunnen worden. Bijvoorbeeld

data uit de polisadministratie, de

boekhouding en de salarisadministratie.

Door datavisualisatie wordt uw abstracte

data omgevormd naar concrete

informatie. Deze informatie kan bijvoorbeeld

inzichtelijk worden gemaakt

op een dashboard met grafieken, tabellen

en landkaarten. De verschillende

dashboards worden weergegeven in

het eigen portal van Insurance Data. Dit

portal is beveiligd en in te richten per

gebruiker. De data is altijd up-to-date

en direct beschikbaar.

SUCCESVOL PSD2 IMPLEMENTEREN

Bart den Hollander (Invers)

Met de toepassing van PSD2 ben je er

als bedrijf nog niet. Juist die data verrijken

is essentieel voor een succesvolle

implementatie voor jouw organisatie.

Bart den Hollander is een autoriteit op

het gebied van PSD2 en weet alles over

de huidige toepassingen en de toepassingen

die mogelijk zijn in de nabije

toekomst. Wat is er mogelijk in jouw

bedrijf?

ATIJD DE JUISTE PERSOONS-

GEGEVENS

Kim Stolk en Iris Emons (KPN)

De Wwft heeft als doel om het witwassen

van geld en het financieren van

terrorisme te voorkomen en te bestrijden.

Beheerders van financiële en beleggingsinstellingen

hebben daarbij

een rol als poortwachter, om criminele

geldstromen buiten het financiële stelsel

te houden. Kim en Iris nemen jullie

mee in hoe je de Wwft-check makkelijk

en veilig uit kan voeren met behulp van

de PiM ID app.

100% FOCUS OP DE KLANT

Marco van Dam (Missing Piece)

Een samenwerking met Missing Piece

betekent dat u zich 100 procent kunt focussen

op uw klanten. U kunt rekenen

op een gezonde en solide ICT-partner op

het gebied van advies, beheer en support

van infrastructuur en applicaties.

De focus ligt op continuïteit en service,

gedacht vanuit de gebruiker.

JOUW MARKTPOSITIE, ELKE DAG

ACTUEEL

Martin Koot (MoneyView)

Beleggen is populair. Het productaanbod

is groot en sterk in beweging. Veranderende

fiscaliteit biedt nieuwe kansen.

Voor productmanagers van aanbieders

is het een uitdagende tijd. Hoe bewaak

je je marktpositie? Hoe verhoudt

jouw propositie zich ten opzichte van

je concurrenten? Wie zijn dat eigenlijk?

Is je prijsstelling concurrerend genoeg?

Hoe onderscheidend is de fondskeuze

in je product? Met de MoneyView ProductManager

vergelijk je voorwaarden

op inhoud en kwaliteit. Met de Money-

View Analyzer bepaal je de prijspositie

van je product aan de hand van eigen

sets profielen.

EÉN ALL FINANCE PLATFORM

Jos van Driesum (Nationale Hypotheekbond)

Voortgekomen uit de Nationale Hypotheekbond

biedt de Holland Financial

Business Group inmiddels één integraal

software-platform. Een all finance oplossing

die consumenten bindt vanaf

hun oriëntatie op een woning, hypotheek,

de verzekeringen en bijvoorbeeld

62 | VVP SPECIAL JULI 2022


INNOVATIE

hun pensioen. Advisering, afsluiten en

uiteraard actief beheer — met nieuwe,

slimme opties waaronder een nieuwe

mijn-omgeving — zijn daarop even soepele

als relevante vervolgstappen die

het kantoor in beeld en relevant houden.

Jos rijgt de laatste wapenfeiten

aan elkaar en geeft u een glimp op wat

aanstaande is.

INNOVATIES EN SAAS-TOEPASSINGEN

Omid Tansaz (nexxbiz)

nexxbiz biedt een volledige SAAS-verzekeringsoplossing

voor verzekeraars,

service providers, gevolmachtigden en

aangesloten intermediair. De applicatie

biedt vergaand geautomatiseerde

processen op het vlak van acceptatie,

mutatie, prolongatie, schadebehandeling

en financieel. Ruim twintig jaar domeinkennis

helpt klanten met snelle en

efficiënte implementaties en beheer.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Auke Dirkmaat (Ockto)

Ockto is het platform voor het veilig,

vertrouwd en eenvoudig delen van

persoonsgegevens. Met Ockto kan uw

klant alle persoonsgegevens delen die

nodig zijn voor een volledig digitale

onboarding en compliant klantbeheer.

Auke neem u mee in de ontwikkelingen

van Ockto, bijvoorbeeld op het gebied

van digitaal identificeren in de financiële

sector en het gebruik ervan in

de hypotheekketen, van inventarisatie

tot acceptatie bij hypotheekverstrekkers.

DUURZAAMHEID EN EEN EFFICIËNT

ADVIESPROCES

Maarten Boddeus en Bjorn Klomps

(Omniplan)

Welke energiebesparende maatregelen

zijn er en wat betekent dat voor de

leenruimte van uw klant? Aan de hand

van het Personal Finance Platform laten

we zien hoe u duurzaamheid in een

efficiënt adviesproces mee kunt nemen.

De woonroutes in het platform berekenen

automatisch wat een klant extra

mag lenen bij een hoog energielabel

of bij energiebesparende maatregelen.

Het Personal Finance Platform is de oplossing

voor financiële dienstverleners

die zich richten op advies en verkoop

van financiële producten. Het platform

ondersteunt hypotheekverstrekkers,

verzekeraars, pensioenadviseurs, vermogensadviseurs

en andere financieel

dienstverleners met financiële vraagstukken.

DIENSTVERLENING DICHT BIJ DE

CONSUMENT

Sonny Roest (Ordina)

Als gebruiker mag je tegenwoordig een

echt persoonlijke dienstverlening en

experience verwachten, die ook altijd

en overal beschikbaar is. De perfecte

oplossing hiervoor? Mobiele apps! Met

de nieuwste technologie en standaardoplossingen

maakt Ordina de stap naar

mobiele apps toegankelijk voor ieder

bedrijf. Hoe kun je bijvoorbeeld met gebruik

van brondata persoonsgegevens

veilig ophalen uit overheidsdiensten

zonder de privacy te schaden, waarbij

de consument de baas is over zijn eigen

gegevens?

DE MENS ALS MOTOR

Diederik Benders (Otherside at work)

In een arbeidsmarkt die digitaliseert,

maar waarin de mens de motor zal blijven,

geloven wij dat aandacht, betrokkenheid

en communicatie bepalend

zijn voor trots, veerkracht en succes. Het

is ons ultieme doel om met ons softwareplatform

een ecosysteem te creëren

dat een bijdrage levert aan veerkrachtige

werknemers en daarmee het

duurzame succes van organisaties. Aan

innovatie geen gebrek!

SLIMMER VERZEKEREN

Maarten de Jong en Jean Pierre Kroezen

(TJIP)

TJIP neemt u mee in een reis voor slimmer

verzekeren. Door naadloze integratie

van oriënteren, afsluiten en aanpassen

van verzekeringen bespaart u

kostbare tijd en krijgen uw klanten de

dienstverlening die ze verdienen.

PRE-VALIDATIE OP JE ACCEPTATIE-

BELEID

Dennis Hollander (Topicus)

Een huis kopen is al spannend genoeg,

zeker in deze oververhitte markt. Als

consument wil je in dit grootse moment

snel weten waar je aan toe bent.

Vooraf valideren of de hypotheek past

of hoe het eventueel wél zou kunnen

passen, vergroot de kans op een positieve

uitkomst, maakt het proces efficiënter

en verlaagt de doorlooptijd. Bovendien

versterkt het de adviseur in zijn

rol. Dit alles geeft de noodzaak van prevalidatie

weer, dat een belangrijkere

rol moet gaan spelen binnen het hypotheekproces.

ALGORITME GESTUURD

RISICOBEHEER

Jurjen Burghgraef en Koen Willems

(Troostwijk Digital)

Krijg inzicht over gehele portefeuilles

door geautomatiseerde waarderingen.

Koppel hier vervolgens alle onderliggende

data uit inspecties aan, om een

totaal risicobeeld van de portefeuille te

krijgen en hier gerichte preventiemaatregelen

op toe te passen. Laat u ondersteunen

in de monitoring, opvolging en

afhandeling van deze preventiemaatregelen.

Wij laten u zien hoe al deze data

tot nieuwe mogelijkheden leidt.

INTEGRALE AANPAK

Arjuna Bosch (WeGroup)

Het aantal bedrijven dat wordt opgericht

in Nederland neemt al geruime

tijd toe. Ondersteuning om de continuïteit

van deze bedrijven te waarborgen

is essentieel. Het in kaart brengen

en analyseren van de ondernemersrisico’s

helpt daarbij. Maar een integrale

aanpak dat het volledige inventarisatie,

analyse, advies- en afsluitproces

stroomlijnt ontbreekt voor de zakelijke

markt. Wij presenteren een oplossing

om dit proces optimaal en efficiënt in

te richten, gedreven door innovatieve

technologie. n

SPECIAL JULI 2022 VVP | 63


VVP is trots op alle organisaties

die de VVP special ‘Innovaties

in de adviespraktijk’ mede

mogelijk hebben gemaakt

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!