23.06.2022 Views

VVP SPECIAL Innovatie

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

80 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR<br />

<strong>VVP</strong>BIJNA<br />

JAARGANG 79 • EXTRA EDITIE • JULI 2022<br />

Samen sterker!<br />

Special <strong>Innovatie</strong>s<br />

in de adviespraktijk


COLOFON<br />

<strong>VVP</strong>, Kennis- en inspiratiemagazine<br />

voor financieel adviseurs<br />

Uitgave van <strong>VVP</strong> Nederland.<br />

Negenenzeventigste jaargang.<br />

nhoud<br />

uitgever en hoofdredacteur<br />

Willem Vreeswijk 06-10630149,<br />

willem@vvponline.nl<br />

(eind)redacteur<br />

Toon Berendsen 06-12907930,<br />

toon@vvponline.nl<br />

persberichten, reacties, ideeën<br />

redactie@vvponline.nl<br />

redactie-adres<br />

Wapendragervlinder 29, 3544 DK Utrecht<br />

4<br />

Harold Mahadew<br />

Disruptie via autofabrikanten<br />

8<br />

Michael Mackaaij<br />

De belangrijkste IT-trends<br />

senior accountmanager/traffic<br />

Arjan Cornelisse, 06-10628564,<br />

arjan@vvponline.nl<br />

ABONNEMENTENSERVICE<br />

vvp@vvponline.nl<br />

website www.vvponline.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> INNOVATIES IN DE<br />

ADVIESPRAKTIJK<br />

Deze special verschijnt in een oplage<br />

van 6.000 exemplaren en is tot stand<br />

gekomen in samenwerking met a.s.r.,<br />

Centraal Beheer, Stichting Contactgroep<br />

Automatisering, ING, Nationale-<br />

Nederlanden, Verzekeringsanalyse en<br />

Zwitserleven en wordt tevens uitgebracht<br />

als e-zine<br />

20<br />

Jeroen Oversteegen<br />

Live = life<br />

30<br />

Remko Heeres<br />

<strong>Innovatie</strong> is geen doel<br />

NABESTELLINGEN<br />

Arjan Cornelisse, arjan@vvponline.nl<br />

COPYRIGHT<br />

<strong>VVP</strong> Nederland, 2022<br />

vormgeving/prepress<br />

Peter Beemsterboer, Beemsfoto<br />

druk<br />

Veldhuis Media BV, Raalte. Deze uitgave is<br />

gedrukt op FSC-papier<br />

ISSN: 1388-2724<br />

42<br />

Gert Vasse<br />

We zijn toch niet vastgeroest<br />

48<br />

Carla Muters<br />

Samen kom je verder<br />

2 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


VOORWOORD<br />

INNOVATIE<br />

Digitale innovatie<br />

12<br />

Jack Vos<br />

Creëer de optimale klantreis<br />

38<br />

Mieke Verhoef<br />

Innoveer naar jezelf<br />

52<br />

Fred de Jong<br />

Adviseurs willen duurzaam<br />

adviseren<br />

In de financiële adviessector is nog een wereld te winnen als het gaat om digitale<br />

innovatie. Uitgangspunt hierbij zou uiteraard het belang van de klant<br />

moeten zijn. Een optimale automatisering leidt er onder meer toe dat de adviseur<br />

meer tijd heeft voor advies, de klant meer inzicht krijgt in zijn financiën<br />

en de adviseur beter weet wanneer een klant het beste op welke manier geholpen<br />

kan worden.<br />

Een goede automatisering in de adviessector is cruciaal, maar optimaal is het<br />

nog bij lange na niet. Er zijn maar weinig advieskantoren die op dit gebied niets<br />

meer te wensen hebben. Dit heeft onder meer te maken met keuzes uit het verleden.<br />

De overstap naar een nieuwe digitale infrastructuur vergt veel geld, tijd en<br />

energie. Bovendien speelt altijd mee: je weet wat je hebt, maar niet wat je krijgt.<br />

Bijplamuren van oude systemen is dan vaak het devies.<br />

Kantoren die in fusie- en overnametrajecten zijn verzeild, weten als geen ander<br />

hoe lastig het automatiseringsvraagstuk kan zijn. Uit kostenoverwegingen<br />

wordt overgestapt op één basisinfrastructuur (efficiënt en kosten verlagen), maar<br />

een nieuwe automatisering past vaak niet goed bij het klantbelang, onder meer<br />

omdat maatwerk niet langer mogelijk is.<br />

Vaak zie je dat bestaande systemen leidend zijn en niet het klantbelang. Veel<br />

kantoren zouden graag een nieuwe infrastructuur willen omarmen, waarbij het<br />

klantbelang het uitgangspunt is. Dit kunnen startende kantoren uiteraard makkelijker<br />

inregelen en zij kunnen dan snel een voorsprong krijgen op bestaande<br />

kantoren, zeker als het gaat om de wat grotere kantoren.<br />

Digitale innovatie is hot voor nagenoeg elke adviesondernemer. Om de juiste<br />

keuzes te maken, moet je uiteraard wel weten wat er beschikbaar is. En dat is<br />

veel meer dan menig adviesondernemer denkt.<br />

Missie van <strong>VVP</strong> is adviesondernemers helpen ondernemen. Automatisering<br />

is daarbij een cruciaal onderwerp. Deze <strong>VVP</strong> Special <strong>Innovatie</strong> - mede mogelijk<br />

gemaakt door a.s.r., Centraal Beheer, Hippoline, ING, Nationale-Nederlanden,<br />

Stichting Contactgroep Automatisering, Verzekeringsanalyse en Zwitserleven - is<br />

een bewaareditie voor alle financiële advieskantoren van Nederland en biedt inzichten,<br />

kennis, best practices en visies.<br />

Deze special is op 5 juli 2022 tevens uitgedeeld aan alle bezoekers van het VIP<br />

<strong>Innovatie</strong> Event - Be the Change!, het grootste innovatie-event in de financiële adviessector.<br />

Op dit event – mede mogelijk gemaakt door de Contactgroep Automatisering<br />

– geven ruim dertig fin- en insurtechbedrijven via aansprekende presentaties<br />

een doorkijkje naar de nieuwe mogelijkheden en toekomstige ontwikkelingen<br />

in de adviesmarkt. Op deze dag ontdekt de financiële advieswereld in één<br />

dag alle innovatie en toepassingen voor de financiële wereld.<br />

Met deze special en dit event draagt <strong>VVP</strong> hopelijk weer bij aan een nog betere<br />

advieswereld.<br />

Veel inspiratie toegewenst! n<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

HOOFDREDACTEUR / willem@vvponline.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2022 <strong>VVP</strong> | 3


INNOVATIE<br />

Over de grip van<br />

autofabrikanten<br />

op data én<br />

verzekeringen<br />

DAT ELON MUSK ZICH NADRUKKELIJK RICHT OP DE AUTOVERZEKERINGSSECTOR LIJKT<br />

SLECHT NIEUWS TE ZIJN VOOR DE (ONAFHANKELIJKE) TUSSENPERSOON, DE GEVOL-<br />

MACHTIGDE AGENT EN DE (HER)VERZEKERAAR. WANT ALS HET AAN MUSK LIGT, WORDEN<br />

WE VEEL AFHANKELIJKER VAN WAT DE AUTOFABRIKANT DOET. MAAR IS DAT WEL ZO?<br />

TEKST HAROLD MAHADEW, VERBOND VAN VERZEKERAARS<br />

4 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


INNOVATIE<br />

Innoveert de verzekeringssector wel snel genoeg op<br />

het gebied van autoverzekeringen? En is de sector<br />

hierbij efficiënt genoeg? Elon Musk heeft onlangs<br />

klip en klaar duidelijk gemaakt hoe hij over de verzekeringssector<br />

denkt: “From an insurance agent all<br />

the way to the final reinsurer, there is like a half a<br />

dozen companies each taking a cut. Tesla seeks to fix<br />

this incredible inefficient insurance market.”<br />

Wat is er aan de hand? Musk innoveert over de automobielsector<br />

en de verzekeringssector heen. In innovatiejargon<br />

heet dit cross-sectorale innovatie. Hij is zowel<br />

autofabrikant (hoewel sommigen Tesla niet zien als een<br />

autofabrikant, maar dat terzijde) én sinds kort ook verzekeraar.<br />

Musk heeft hierdoor zowel grip op data én autoverzekeringen.<br />

Tesla distribueert verzekeringen niet<br />

meer via een volmacht (wat in het verleden het geval<br />

was), maar is zelf de risicodrager. Dat is nieuw en een<br />

materieel verschil in de wereld van zelfrijdende auto’s.<br />

Door de unieke combinatie van fabrikant en risicodrager<br />

is Musk in staat om zijn klanten een volledige datagedreven<br />

en op maat gemaakte autoverzekering rondom<br />

zijn Autopilot aan te bieden. Hij noemt dit de ‘realtime’<br />

verzekering. Distributie vindt plaats op het voor de<br />

klant juiste moment en tijdstip: in de app van de auto.<br />

Is deze aanpak wezenlijk anders dan de huidige in<br />

de markt beschikbare verzekeringen, gebaseerd op rijgedrag?<br />

Is dit potentieel disruptief? Is dit niet gewoon<br />

een marketingtrucje van Musk?<br />

Natuurlijk kun je anders denken over de antwoorden<br />

op dergelijke vragen, maar één ding is volgens analisten<br />

van Moody’s wel zeker: business as usual voor de<br />

huidige spelers in de keten gaat veranderen. Zeker als<br />

andere autofabrikanten het voorbeeld van Musk gaan<br />

volgen. Dan ligt disruptie op de loer en dat kan sneller<br />

gaan dan verwacht. Bij het verzekeren van deze hypermoderne<br />

en ‘connected’ auto’s is er dan mogelijk niet<br />

meer voor iedereen een plek in de huidige waardeketen,<br />

zeker als je geen toegang hebt of kunt krijgen tot<br />

real-time data. En dus niet kan innoveren. Daar gaat het<br />

immers om: toegang tot data om innovatieve proposities<br />

aan te bieden aan de klant! Voor hen blijft over het<br />

verzekeren van de ‘oude’ vloot aan benzine- en dieselslurpers.<br />

Totdat de klant, mede gedreven door het overheidsbeleid,<br />

ook die de deur uitdoet.<br />

REAL-TIME VERZEKERING<br />

Musk heeft de Tesla real-time autoverzekering al geïntroduceerd<br />

in een paar states in de Verenigde Staten met<br />

de Safety Score als bepalende factor voor het berekenen<br />

van de premie. Daar zit een wereld van metrics achter<br />

met onder andere de forward collision warnings per<br />

1.000 mijl en forced Autopilot engagement. Maar nog<br />

belangrijker: de klant kan zelf de hoogte van zijn maandpremie<br />

beïnvloeden door veilig rijgedrag. Dat wordt realtime<br />

zichtbaar gemaakt op basis van het actuele rijgedrag.<br />

Veilig rijden kan bij Musk een premiekorting opleveren<br />

van 30 tot wel 60 procent voor heel veilige rijders.<br />

De achterliggende gedachte van Musk achter de<br />

introductie van de real-time verzekering is dat traditionele<br />

verzekeringsproducten onverzekerbaarheid in<br />

de hand werken. Ze zijn gebaseerd op historische data<br />

en de distributie bestaat uit veel schakels die ieder een<br />

deel van de koek opeisen. Hierdoor is een klant meer<br />

voor zijn verzekering kwijt of komt helemaal niet in<br />

aanmerking voor een verzekering. Dat moet volgens de<br />

billjonair anders. Hij voegt daad bij woord en het is dus<br />

geen marketing trucje.<br />

SAME DAY REPAIR<br />

Musk introduceert nog een ander novum, namelijk op<br />

het gebied van de schadeafwikkeling. Volgens Musk is<br />

het huidige claimmodel een nachtmerrie voor de klant.<br />

Hij komt daarom met ‘same day repair. In-car camera’s<br />

en sensoren in de auto bepalen of en wat er stuk is. Die<br />

data geeft de auto direct door aan de hersteller en de<br />

schade wordt nog dezelfde dag gerepareerd.<br />

Volgens Musk is er nog meer winst te behalen. Schadedata<br />

helpt hem om inefficiënties te identificeren.<br />

Musk weet wat een schade gaat kosten en zegt daar nadrukkelijk<br />

rekening mee te gaan houden bij de design<br />

en bouw van zijn auto’s. Hierdoor worden de schadekosten<br />

lager en dat heeft een effect op de premie. Een<br />

dergelijke aanpak hakt flink in op het huidige businessmodel<br />

waarbij vaak wordt aangevoerd dat premies van<br />

elektrische auto’s hoog zijn, omdat schades aan elektrische<br />

auto’s hoog zijn. De kans is groot dat Musk dat<br />

argument straks met een over the air software update<br />

van tafel veegt. Hij herdefinieert de verzekeringswaardeketen<br />

voor autoverzekeringen door de inefficiënties<br />

in het claimsmanagement eruit te halen en via provisieloze<br />

directe distributie. En de klant? Die wordt daar<br />

heel blij van: geen gedoe meer over de schadeafwikkeling.<br />

Als Musk dit nu in de VS oplevert, schaalt hij daarna<br />

op en dan komen deze ‘nieuwe’ proposities naar Europa<br />

en Nederland. Zover kan het volgend jaar al zijn.<br />

‘Risico op disruptie<br />

van de traditionele<br />

schadewaardeketen<br />

bestaat wel degelijk’<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2022 <strong>VVP</strong> | 5


INNOVATIE<br />

Harold Mahadew:<br />

‘Ook Tesla ontkomt<br />

er niet aan om<br />

data te delen.’<br />

6 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


INNOVATIE<br />

GEEN DISRUPTIE OF TOCH WEL?<br />

Is wat Musk doet disruptief? Niet op dit moment. Maar<br />

volgens de analysten van Moody’s wel als andere autofabrikanten<br />

Tesla gaan volgen. Dus het risico op disruptie<br />

van de traditionele schadewaardeketen bestaat<br />

wel degelijk. En al volgen ze dit voorbeeld niet, dan nog<br />

beschikken ze over veel autodata. Data die van essentieel<br />

belang zijn voor de verzekeringssector. Zonder data<br />

geen innovatie!<br />

Andere fabrikanten zitten echter niet stil en zetten<br />

ook in op innovaties met een impact op de ontwikkeling<br />

en distributie van autoverzekeringen. Ze zijn<br />

wat minder scherp van toon dan Musk, maar er is veel<br />

gaande. Een voorbeeld is Daimler (Mercedes) met zijn<br />

Drive Pilot, zeg maar de tegenhanger van Tesla’s Autopilot,<br />

maar dan nog een level verder. Dit betekent dat<br />

Daimler onder bepaalde voorwaarden het risico op systeemuitval<br />

c.q. aansprakelijkheid van de pilot tot 60 kilometer<br />

per uur geheel overneemt. Dus geen korting op<br />

de verzekeringspremie voor veilig rijden. De bestuurder<br />

is alleen aansprakelijk als hij of zij het stuur niet<br />

overnam en daardoor bij een ongeval betrokken raakt.<br />

Het systeem registreert precies wanneer Drive Pilot geactiveerd<br />

en gedeactiveerd is. Experts verwachten dat<br />

Daimler de snelheid langzaamaan zal verhogen tot 130<br />

kilometer per uur. Drive Pilot is in Duitsland al te bestellen<br />

op enkele topmodellen. Interessant om te zien<br />

hoe Duitse verzekeraars gaan inspelen op deze modellen.<br />

Wat kunnen we daarvan leren?<br />

Een andere autofabrikant, Porsche, onderdeel van<br />

de Volkswagen-groep, zet in op het geven van de regie<br />

op data aan de klant en volledige transparantie. De bestuurder<br />

mag zelfs geheel stoppen met het delen van<br />

data met de fabrikant. Dit wijkt af van het beleid van<br />

de meeste andere autofabrikanten. Porsche stelt transparantie<br />

centraal en legt uit waarom ze bepaalde informatie<br />

nodig heeft, voor hoelang en welke businesspartner<br />

deze data mag gebruiken. Via een eenvoudig menu<br />

op het dashboard kan de klant instemming tot datadelen<br />

geven of intrekken. Dit alles heeft natuurlijk alles te<br />

maken met het vertrouwen van de fabrikant in de klant<br />

bij het gebruik van zijn data. Porsche werkt binnen de<br />

Volkswagengroep verder aan dit concept.<br />

‘Experimenteren met data<br />

delen in een regulatory<br />

sandbox of proeftuin’<br />

OPEN INSURANCE<br />

Open Insurance is het delen van data om nieuwe datagedreven<br />

producten en diensten te ontwikkelen en te<br />

distribueren. In de visie van het Verbond heeft de klant<br />

de regie over zijn eigen data. De verzekeraar deelt data<br />

met derden, maar krijgt ook toegang tot data van derden:<br />

een tweezijdig verhaal. Dit alles met nadrukkelijke<br />

instemming van de klant. Een ander belangrijk aspect is<br />

dat wij een gelijk speelveld nastreven met onder andere<br />

autofabrikanten als het gaat om het delen van data.<br />

Of ze nu wel of geen verzekeraar worden. Of ze nu wel<br />

of niet garant staan voor de aansprakelijkheid. Hierbij is<br />

samenwerking met nieuwe spelers als autofabrikanten<br />

nodig, maar ook wetgeving om dit goed te borgen.<br />

Via Open Insurance maakt het Verbond zich sterk<br />

om toegang te krijgen tot data uit andere sectoren. Zonder<br />

toegang tot data kan de verzekeringssector immers<br />

niet veel. Hierdoor komt het distributiemodel voor autoverzekeringen<br />

via de (onafhankelijke) adviseur en<br />

volmacht in een ander licht te staan.<br />

Er zijn verschillende Europese wetgevingsinitiatieven<br />

opgestart om data delen te reguleren. Hierbij kan<br />

worden gedacht aan de Data Act en Open Finance. Er<br />

wordt gesproken over Open Finance ofwel de kolom<br />

verzekeren, maar ook het pensioen en bankieren. Dat<br />

vinden wij te beperkt. Data delen moet over andere<br />

sectoren heen: cross sectoraal. Daar lijkt de Europese<br />

Commissie wel open voor te staan. Een van de ‘use cases’<br />

waar de Commissie namelijk naar kijkt is de in vehicle<br />

use case ofwel de data van autofabrikanten. Echter,<br />

voor de toegang tot deze data, moeten verzekeraars<br />

wel betalen. Daar wordt het komende jaar nog over gesproken<br />

in Brussel. De wetgeving is voorzien voor 2024,<br />

maar de markt is zich nu wel aan het zetten.<br />

GELIJK SPEELVELD<br />

Belangrijk is dus dat er een gelijk speelveld moet zijn. Ook<br />

Tesla ontkomt er niet aan om uiteindelijk data te delen.<br />

De klant moet immers zelf kunnen bepalen bij wie hij<br />

zijn zelfrijdende auto wil verzekeren. Keuzevrijheid voor<br />

de klant is een groot goed. In Europa is het gelukkig anders<br />

geregeld dan de Verenigde Staten en daarom hebben<br />

wij het vertrouwen dat dit gaat lukken. Het Verbond<br />

wil dit graag samen doen met (onafhankelijke) adviseurs,<br />

volmachten én de toezichthouders. Wij willen samen experimenteren<br />

met data delen in een regulatory sandbox<br />

of proeftuin. Daarbij helpt het als in de sector de neuzen<br />

dezelfde richting opstaan. Zo niet, dan zijn we als sector<br />

kwetsbaar en hebben types als Musk vrij spel. De sector<br />

loopt hierdoor het risico zich in de eigen voet te schieten.<br />

Het gaat niet om een gelijk speelveld tussen direct writers<br />

en intermediairs, maar tussen de verzekeringssector<br />

en andere sectoren zoals de automobielbranche. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2022 <strong>VVP</strong> | 7


INNOVATIE<br />

De belangrijkste<br />

IT-trends<br />

DE CONTACTGROEP AUTOMATISERING BESTAAT INMIDDELS VIJF JAAR EN LEVERT MET<br />

DE OPLOSSINGEN VAN DE 35 ACTIEVE DEELNEMERS EEN GROTE BIJDRAGE AAN DE<br />

INNOVATIE IN DE FINANCIËLE DIENSTVERLENING. SINDS 2020 MAG IK ALS VOORZITTER<br />

VAN DE CGA MEDE INVULLING GEVEN AAN DEZE BELANGRIJKE ROL. OP DIT MOMENT ZIE<br />

IK DE ONDERSTAANDE VIJF ONTWIKKELINGEN ALS BELANGRIJKSTE.<br />

TEKST MICHAEL MACKAAIJ, VOORZITTER CGA<br />

Co-creatie is een efficiënte manier om<br />

nieuwe functionaliteit te ontwikkelen.<br />

De klanten geven in zo’n proces<br />

directe feedback op net ontwikkelde<br />

versies, waardoor deze snel kunnen<br />

worden aangepast. Zo ontstaat kwalitatief<br />

betere software die goed aansluit bij de wensen<br />

van de klant. Om een dergelijk proces goed in te richten<br />

is een houding bij de klant nodig dat hij mede-verantwoordelijk<br />

is voor het door ontwikkelen van de software<br />

door waardevolle gebruikersinput te leveren. De<br />

klantverwachting dat continue doorontwikkeling van<br />

de software een automatisme is waar je als klant recht<br />

op hebt is daarmee achterhaald.<br />

Veel deelnemers CGA organiseren klantdagen waarop<br />

de ontwikkelaars in gesprek gaan met medewerkers<br />

van klanten om zo goed te begrijpen welke behoefte er<br />

bestaat.<br />

Het dicht bij de leverancier mee ontwikkelen van<br />

software, heeft als bijvangst voor de klant, dat de eigen<br />

organisatie leert hoe wijzigingsprocessen werken en<br />

verbeterd kunnen worden. Het geeft ook inzicht in het<br />

grote belang van goed specificeren en in detail beschrijven<br />

waar de nieuwe oplossing aan moet voldoen. Op<br />

deze wijze worden verwachtingen over en weer helder<br />

en ontstaat echt partnerschap. Vier van de vijf genomineerden<br />

voor de NVGA <strong>Innovatie</strong>prijs 2021 werken op<br />

deze manier samen en zijn daar succesvol in.<br />

8 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


INNOVATIE<br />

MINDSET<br />

Succesvolle automatisering als winnend bedrijfsmodel<br />

“De verzekeraar van de toekomst is in de kern een ITbedrijf”.<br />

Deze quote van een beslisser bij een succesvolle<br />

Nederlandse verzekeraar vat kernachtig een visie op de<br />

toekomst samen die zeer veel consequenties heeft voor<br />

de organisatie. Consequenties die verder gaan dan de<br />

IT-afdeling en de budgetten. Het wordt een mindset om<br />

bij alle directievraagstukken te beoordelen hoe automatisering<br />

een cruciale rol kan spelen om antwoorden te<br />

formuleren, en wat daar dan voor nodig is.<br />

Het vereist ook een denkrichting om automatisering<br />

niet te zien als een afdeling waar bij consolidatie<br />

schaalvoordelen te behalen zijn. Maar juist om bij consolidaties<br />

vast te stellen waar door intensivering van<br />

automatisering de beoogde doelstellingen van de overname<br />

sneller behaald kunnen worden. Volgens een recent<br />

onderzoek van DFO zijn de kosten van automatisering<br />

bij de grotere advieskantoren de helft van die van<br />

de kleinere kantoren (vijf tegenover tien procent). Vanuit<br />

het benutten van schaalvoordelen zou je dit succes<br />

kunnen noemen. Echter, tegelijkertijd is er grotere onvrede<br />

over de automatisering bij de grotere partijen ten<br />

opzichte van de kleinere kantoren.<br />

Automatisering zien als een kostenpost waarop bespaard<br />

kan worden levert misschien vlak voor een bedrijfsverkoop<br />

financieel iets meer op, maar heeft niets<br />

te maken met het op lange termijn bouwen aan een<br />

succesvol bedrijf. Niemand twijfelt eraan dat de kwaliteit<br />

van de automatisering doorslaggevend wordt voor<br />

het succes van de toekomst. De vraag is alleen of dit een<br />

taak is voor de huidige directie, of voor die van de overnemende<br />

partij.<br />

KETENBREED<br />

‘Co-Creatie is winnende samenwerkingsvorm.’<br />

Ketenoverschrijdende innovatie<br />

In het verleden was innovatie vaak het vertalen van<br />

een nieuw idee of inzicht binnen de eigen software, en<br />

daarmee een intern project. In de huidige omgeving<br />

volstaat die manier van werken niet meer, en zijn er ketenbrede<br />

afspraken nodig om innovaties succesvol in<br />

de markt te brengen.<br />

Neem een voorbeeld als kwaliteit van data, of bronontsluiting.<br />

Het project Uniforme Inrichting Volmacht<br />

bedrijf kan alleen succesvol zijn dankzij brede omarming<br />

en samenwerking in de keten. Daarbij is het beschikbaar<br />

zijn van goed functionerende VPI-rekenboxen,<br />

ook voor de zakelijke markt, cruciaal.<br />

Bij bronontsluiting is de wijze van gebruik en inzicht<br />

in de kwetsbaarheden zeer belangrijk. Niet goed functioneren<br />

van relatief kleine marktpartijen kan voor de gehele<br />

keten grote gevolgen hebben, zoals we in de hypotheekmarkt<br />

bij de IBL-problematiek hebben gezien.<br />

Binnen die ketenbrede afspraken is het van belang<br />

dat de stem van alle ketenpartners gewogen en gehoord<br />

worden. Veel datastromen gaan nu ‘van beneden<br />

naar boven’ in de keten om te voldoen aan DNB- en Solvency-richtlijnen.<br />

Maar ten behoeve van het efficiënt<br />

inregelen van nazorg is het van belang dat ook de datastroom<br />

‘van boven naar beneden’ goed op gang komt.<br />

Daar zijn terechte privacy zorgen over de borging van<br />

dergelijke processen, maar dat mag geen reden zijn om<br />

niet te starten met het bouwen van een dergelijke datastructuur.<br />

Marktpartijen als SIVI en HDN kunnen hierbij<br />

een belangrijke rol spelen als zij die ruimte van ketenpartners<br />

krijgen.<br />

UITBESTEDING VAN IT<br />

Toenemende investering in kennis over IT-uitbesteding<br />

Een enorme stijging van cyberincidenten kan niemand<br />

ontgaan. Hacking, ransomware, identity theft, datalekken,<br />

elke dag is er wel iets te melden. Het risico dat<br />

cyberincidenten leiden tot instabiliteit van onze economieën<br />

geeft aanleiding tot vele richtlijnen en nieuwe<br />

wetgeving. Deze wetgeving en richtlijnen vinden<br />

inmiddels de weg naar geldverstrekkers, verzekeraars,<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2022 <strong>VVP</strong> | 9


INNOVATIE<br />

De verwachting is<br />

dat een passende<br />

cyberverzekering in<br />

de toekomst een<br />

verplichting zal worden’<br />

volmachten en adviseurs. Hierdoor worden in toenemende<br />

mate eisen gesteld aan leveranciers van software<br />

en de contracten die met hen gesloten worden.<br />

Maar ook binnen de keten worden steeds meer eisen<br />

gesteld aan de wijze waarop businesspartners omgaan<br />

met digitale veiligheid.<br />

Zoals recentelijk in een column van DFO aangehaald,<br />

is de wijze hoe de keten omgaat met digitale veiligheid<br />

bij uitstek een onderwerp voor de brancheverenigingen.<br />

Voor volmachten kan de NVGA via de Voorbeeld<br />

Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV) dit<br />

non-concurrentiële onderwerp samen met het Verbond<br />

uitwerken. Adfiz kent ook al jaren een beoordeling van<br />

samenwerkingsovereenkomsten, waardoor ook daar de<br />

logische plek is om te komen tot uniforme afspraken<br />

over de eisen die verzekeraars en geldverstrekkers aan<br />

bemiddelaars stellen.<br />

Leveranciers van software anticiperen hierop door<br />

versneld te werken aan certificeringen met namen als<br />

ISO 27001, ISAE 3402 en SOC2. Deze certificeringen zullen<br />

helpen om snel duidelijkheid te verschaffen of de<br />

kwaliteit van de dienstverlening voldoet.<br />

De financieel dienstverlener bevindt zich als opdrachtgever<br />

tussen deze twee partijen: aan de ene kant<br />

de ketenpartners met eisen aan digitale veiligheid en<br />

aan de andere kant de aanbieders van software met<br />

hun certificeringen en standaardcontracten. Vanuit<br />

wetgeving blijft de opdrachtgever zelf verantwoordelijk<br />

voor de uitbesteding aan IT-leveranciers. Dus ook als<br />

brancheverenigingen helpen om binnen de keten de digitale<br />

voorwaarden te harmoniseren, en als softwareleveranciers<br />

heldere certificeringen bieden, blijft de adviseur<br />

verantwoordelijk om deze voorwaarden te implementeren<br />

in de eigen bedrijfsvoering en te bewaken.<br />

Wij zien een sterke stijging van de investeringen in<br />

deze kennis bij verzekeraars en grote volmachten en<br />

serviceproviders. Het is de verwachting dat ook de kleinere<br />

partijen hier in de komende jaren meer in gaan investeren,<br />

om dit belangrijke aspect van de bedrijfsvoering<br />

de aandacht te geven die het verdient.<br />

Binnen het aanbod van de opleiders (bijvoorbeeld<br />

Lindenhaeghe en de SAR) zijn al wel enkele mogelijkheden.<br />

Met name de NVGA Academy biedt mooie opleidingen<br />

inclusief praktische leidraden. Dit zou eigenlijk<br />

verplichte kost moeten zijn in het PE-programma voor<br />

beleidsbepalers.<br />

AANDACHT VOOR DE EIGEN IT<br />

Verzekerbaarheid van cyberrisico’s daalt<br />

De markt voor cyberverzekeringen wordt steeds meer<br />

volwassen. Dit betekent onder andere dat acceptatiecriteria<br />

strakker worden en dat premies stijgen. Ook zal dit<br />

betekenen dat organisaties die hun eigen cyberveiligheid<br />

niet op orde hebben niet meer verzekerbaar zullen<br />

zijn.<br />

Het is een extra reden om de komende jaren aandacht<br />

te hebben voor de eigen IT-organisatie, en de<br />

wijze waarop deze veilig wordt ingericht. Eenvoudige<br />

zaken zoals wachtwoordenbeleid, het maken van regelmatige<br />

backups en deze buiten het pand bewaren, een<br />

helder proces dat ervoor zorgt dat vertrekkende medewerkers<br />

niet meer bij de systemen kunnen (off-boarding),<br />

het bijhouden van alle IT-leveranciers en het beoordelen<br />

van de inhoud van de contracten. Ook het regelmatig<br />

organiseren van bewustzijnstrainingen voor<br />

de medewerkers helpt enorm om het risico op hacks te<br />

verlagen.<br />

De verwachting is dat het hebben van een passende<br />

cyberverzekering in de toekomst feitelijk een verplichting<br />

zal worden. Dit kan zijn vanuit toezichthouders<br />

(net als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in de<br />

Wft), vanuit de aanbieders via de VSV of SWO, vanuit de<br />

klanten omdat ze zaken willen doen met solide bedrijven,<br />

of vanuit de directie omdat er anders bestuurdersaansprakelijkheid<br />

dreigt. Een goede cyberverzekering is<br />

net als bij alle andere verzekeringen een sluitstuk van<br />

een goede risicobeheersing. n<br />

CONTACTGROEP AUTOMATISERING<br />

De Contactgroep Automatisering vertegenwoordigt<br />

35 softwareleveranciers werkzaam in de financiële<br />

dienstverlening. CGA fungeert als centraal platform<br />

voor partijen die in overleg willen treden met<br />

softwareleveranciers. Richting financieel dienstverleners<br />

stimuleert CGA de bewustwording van de<br />

invloed van digitale ontwikkeling op hun bedrijfsen<br />

adviesprocessen. Voor meer informatie zie<br />

www.contactgroepautomatisering.nl<br />

10 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


INNOVATIE<br />

Creëer de optimale klantreis:<br />

Een stoptrein of<br />

een snelle TGV?<br />

De machinist, dat<br />

ben je zelf<br />

BE THE CHANGE GAAT OVER NU EIGEN REGIE NEMEN. NÚ EIGEN REGIE NEMEN OVER<br />

WELKE SOFTWARE JE HET BESTE IN KAN ZETTEN BINNEN JOUW KANTOOR MET ALS<br />

DOEL EEN MOEITELOZE KLANTREIS. MAAR HOE INNOVEER JE MET ALLE PAKKETTEN DIE<br />

WORDEN AANGEBODEN? REIST JOUW KLANT IN EEN STOPTREIN OF IN EEN TGV?<br />

TEKST JACK VOS, ONESURANCE.NL<br />

12 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


INNOVATIE<br />

Recent onderzoek van bureau DFO toont aan<br />

dat een grote meerderheid van de kantoren<br />

geen heldere eigen strategie heeft met betrekking<br />

tot digitalisering. Ze hebben geen<br />

antwoord op de vraag welk bedieningsmodel<br />

men binnen vijf jaar wil realiseren en<br />

welke digitale infrastructuur daarbij hoort. Enkele redenen<br />

waarom zo’n ‘innovatiestrategie’ vaak ontbreekt:<br />

• Bij de meeste (veelal oudere) verzekeringsondernemers<br />

bestaat de neiging om de bestaande systemen<br />

zolang mogelijk te laten functioneren. Immers, ‘het<br />

doet wat het moet doen’ en ‘iedereen kan ermee werken’.<br />

Het resultaat; er moet onnodig veel handwerk<br />

worden verricht. Daardoor daalt de waarde van je bedrijf,<br />

omdat de omzet per FTE lager is dan gemiddeld.<br />

• Men is reactief als het aankomt op software en verwacht<br />

dat de bestaande softwareleveranciers wel<br />

met updates komen. Elk pakket automatiseert echter<br />

maar een gedeelte van het hele proces. Vaak is er<br />

sprake van overlap. Het overzicht over de hele klantreis<br />

ontbreekt.<br />

• Een directie is vaak niet unaniem voor of tegen innovatie.<br />

Het ene directielid wil liever geen risico lopen<br />

en zich focussen op de dagelijkse operatie, jaartarget<br />

en overnames. <strong>Innovatie</strong> voelt dan als een bijzaak. De<br />

ander voelt urgentie en wil in actie komen. Het is korte<br />

termijn denken versus het toekomstbestendig maken<br />

én houden van je bedrijfsvoering.<br />

• Geen (priori)tijd, geen zin... <strong>Innovatie</strong> en digitalisering,<br />

dat ervaart men al snel als complex en veel extra werk.<br />

De opbrengst van innovatie is ‘onzeker’. De verleiding<br />

is groot om in de negeerstand te gaan staan of te kiezen<br />

voor uitstel. Zo gaat veel kostbare tijd verloren.<br />

• <strong>Innovatie</strong> is geen eenmalig project en geen ‘afdeling’.<br />

Het is een manier van denken, een doorlopend proces.<br />

Daarvoor heb je de juiste randvoorwaarden nodig.<br />

Zoals een cultuur waarin alle medewerkers het<br />

vertrouwen en de middelen krijgen om te experimenteren,<br />

fouten te maken en verbeteringen door te voeren.<br />

Dit vraagt een ander soort leiderschap.<br />

• De aanname overheerst vaak ‘dat onze mensen er<br />

niet op zitten te wachten’: een verandering is een verlies<br />

van het oude. Om bedrijfsblindheid te compenseren,<br />

heb je een frisse blik van buitenaf nodig. Als men<br />

eenmaal weet dat er een smartphone te koop is, is de<br />

oude Nokia zo de deur uit. Men is zelf adviseur, maar<br />

laat zich slecht adviseren over de eigen business.<br />

• Last-but-not-least; de innovatieparadox. Als er (nog<br />

steeds) veel geld wordt verdiend, lijkt de noodzaak<br />

klein om te vernieuwen. Dus wordt er niet geïnvesteerd.<br />

Maar als het bedrijf er financieel slecht voor<br />

staat, is er geen budget meer om te investeren! Zo zet<br />

je jezelf klem.<br />

WAAROM NU WEL TIJD VOOR ACTIE?<br />

Ok, so far so good, zult u denken. Vandaag is het immers<br />

weer business as usual, morgen waarschijnlijk ook nog<br />

wel en de marges zijn nog goed. Dus waarom zou ik, afgezien<br />

van bovengenoemde redenen, nú actie ondernemen?<br />

De concurrentie: schaalvergroting<br />

De omvang van het gemiddelde kantoor wordt steeds<br />

groter. We krijgen dus steeds meer klanten, maar er komen<br />

niet evenredig meer medewerkers bij. Tegelijkertijd<br />

zijn de activiteiten op het gebied van onderhoud<br />

en nazorg bij de meeste kantoren veel minder dan vanuit<br />

klantbelang wenselijk is, geeft het onderzoek van<br />

Bureau DFO aan. Digitalisering kan een belangrijke rol<br />

spelen bij het ondersteunen van de adviseur bij het signaleren<br />

van momenten waarop het verstandig is om<br />

contact op te nemen. Om dit adequaat te doen zullen de<br />

data correct en actueel moeten zijn en moet er voldoende<br />

kennis om beschikbare data te analyseren worden<br />

ingekocht. De grote intermediairs worden almaar groter,<br />

hebben flinke budgetten en kunnen dit steeds efficiënter<br />

organiseren, hun slagkracht neemt exponentieel<br />

toe. Welke strategie je ook kiest, niets doen is géén optie.<br />

De medewerkers: krapte op de arbeidsmarkt<br />

Stel je bedrijf groeit. Dan is het eerst en vooral erg moeilijk<br />

om goede medewerkers, zowel voor ‘binnen’ als<br />

voor ‘buiten’, te vinden. En te houden, want de concur-<br />

‘Wie de consument<br />

geen (digitaal) gemak<br />

weet te bieden, zet zijn<br />

business op het spel’<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2022 <strong>VVP</strong> | 13


INNOVATIE<br />

rent vist ook in jouw vijver. Het opleiden is kostbaar<br />

en duurt lang. Goede adviseurs zijn limited resources,<br />

die wil je zo effectief mogelijk inzetten en bijvoorbeeld<br />

geen onnodige administratieve taken laten doen. Bovendien<br />

willen goede medewerkers dat eenvoudigweg<br />

niet meer, zij willen werken met de modernste hulpmiddelen<br />

en nieuwste software. Medewerkers willen<br />

ook hybride kunnen werken, naar keuze thuis of op<br />

kantoor, er is behoefte aan meer autonomie. Ook dat<br />

vraagt een uitgekiend digitaal proces om er voor te zorgen<br />

dat de klant optimaal bediend wordt. Papieren dossiers,<br />

dat werkt niet meer.<br />

De klanten: gemak is de nieuwe vorm van loyaliteit<br />

De klassieke trend is dat mensen altijd op zoek zijn naar<br />

gemak, hoe kan iets eenvoudiger, simpeler, sneller. Gemak<br />

betekent tegenwoordig dat het zich allemaal rond<br />

de wensen en eisen van de klant moet afspelen. De<br />

consument wenst zich eenvoudig steeds minder aan te<br />

passen aan de complexiteit van de organisatie. Gemak<br />

is dan ook de nieuwe vorm van loyaliteit. Daarbij heeft<br />

digitalisering ons besef van tijd en geduld gereduceerd<br />

tot een minimum. Organisaties als Bol.com, Booking of<br />

Amazon leggen de lat heel hoog als het gaat om verwachtingen<br />

die de klant heeft rondom zijn klantreis.<br />

In de apps van banken sluit je een verzekering met één<br />

click af in een vertrouwde omgeving. Nieuwe toetreders<br />

op de (verzekerings)markt hebben een groot voordeel<br />

binnen deze trend omdat zij met nieuwe technologie<br />

wel eenvoud kunnen realiseren. Kortom: wie de<br />

consument geen (digitaal) gemak weet te bieden, zet<br />

zijn business op het spel.<br />

De toezichthouder: klantbelang staat voorop<br />

Art 4:15 – lid 1 Wft luidt: “Een financiële dienstverlener<br />

richt de bedrijfsvoering zodanig in dat deze een beheerste<br />

en integere uitoefening van zijn bedrijf waarborgt”.<br />

En in art 4:24b Wft staat: “Een financiële dienstverlener<br />

die adviseert, handelt in het belang van de consument<br />

of begunstigde”. De ontwikkeling van de techniek<br />

maakt het de dienstverlener mogelijk om tegen laste<br />

kosten een kwalitatief veel hoger niveau van dienstverlening<br />

in te richten dan in het verleden mogelijk was.<br />

Het nalaten hiermee aan de slag te gaan, kan dus sneller<br />

leiden tot het oordeel dat de bedrijfsvoering niet beheerst<br />

en integer is. In de combinatie met tekort aan<br />

personeel en het achterblijven van voldoende onderhoud<br />

en nazorg levert dit een steeds zwaarder risico op.<br />

STOPTREIN OF TGV<br />

Het thema van het VIP-congres komt van de quote<br />

“Be the change, you want to see in the world”. Alhoewel<br />

deze quote aan Ghandi wordt toegedicht, heeft hij<br />

dit letterlijk nooit zo gezegd. Wat hij wel letterlijk zei<br />

was: “In a gentle way, you can shake the world. Change<br />

yourself, you are in control”. Dus met kleine stap-<br />

Hoe vaak staat jouw klant<br />

te wachten op jouw trein?<br />

14 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


INNOVATIE<br />

pen kun je ook een groot verschil maken. In de metafoor<br />

van de trein ben je zelf de machinist die de trein<br />

samenstelt. Elk kantoor heeft natuurlijk al bepaalde<br />

softwarepakketten. Beschouw elk pakket als een wagon<br />

van een trein die moet zorgen voor een moeiteloze<br />

klantreis. Bouw zo de voor jou best passende trein.<br />

De basis van de software trein bestaat voor de meeste<br />

kantoren uit:<br />

• Een polisadministratiepakket/CRM (zoals ANVA, CCS,<br />

Dias, AI, Faster Forward)<br />

• Een financieel boekhoudpakket (zoals Exact, Unit4)<br />

• Een of meer adviespakketten (zoals FinRust, Figlo,<br />

AWI, Omniplan)<br />

Het komt nog veel voor dat de wagons niet zijn gekoppeld,<br />

er is dubbele invoer nodig. De pakketten werken<br />

inside out en faciliteren hoe een verzekering of hypotheek<br />

ergens ondergebracht kan worden. Dit noemt<br />

met de underwriting journey. De klant komt echter<br />

outside in naar binnen, hij maakt de customer journey.<br />

Die twee moeten steeds op elkaar worden afgestemd<br />

en dat is arbeidsintensief. Deze stoptrein moet steeds<br />

handmatig worden aangeduwd van station naar station.<br />

Er gaat veel tijd verloren aan (overbodige) administratieve<br />

taken. Daarom is stap één van de stoptrein een<br />

betrouwbare intercity te maken. Dat kan meestal relatief<br />

eenvoudig door de trein uit te breiden met een aantal<br />

extra wagons:<br />

• Een Business Intelligence (BI) oplossing (zoals InsuranceData).<br />

Hiermee wordt data uit de polisadministratie<br />

én financieel pakket gestructureerd en geïntegreerd,<br />

zodat je per dag een actueel dashboard hebt<br />

waarmee je je trein goed kunt besturen. Ook kun je<br />

hiermee simpel selecties maken in je portefeuille en<br />

gerichte acties uitvoeren op bepaalde klantsegmenten.<br />

Veel voorkomende selecties staan er standaard<br />

in, maar je moet zelf actie ondernemen.<br />

• Klantcontactsoftware (zoals Finly, WeGroup, Tjip).<br />

Deze verzorgen een groot stuk van de customer journey.<br />

Je gaat hiermee dus veel minder inside out werken<br />

en meer outside in. Dat is prettiger voor de klant<br />

én voor de adviseur.<br />

• Software ten behoeve van procesautomatisering.<br />

Welke processen zijn je core-business, die wil je automatiseren.<br />

Zoals front office (Bugs Business), middleware<br />

om verschillende systemen te koppelen (Nexx-<br />

Biz), schade- en acceptatie (DDi) of hypotheekgerelateerde<br />

processen (Blueriq, Nationale Hypotheekbond,<br />

Topicus, MijnHuiszaken, Findata).<br />

Als machinist zet jij deze partijen bij elkaar in één ruimte<br />

en moet je forceren dat ze met elkaar koppelen. Dit<br />

voorkomt veel stilstaan op kleine stationnetjes. Begin<br />

Jack Vos: ‘Meer<br />

samenwerking nodig in<br />

het belang van de klant.’<br />

steeds bij de klant, hoe ervaart hij de reis naar binnen?<br />

Hoe makkelijk gaat dat? Als pakketten niet met elkaar<br />

koppelen, moet je wellicht een alternatief onderzoeken.<br />

Open systemen genieten dus de voorkeur boven gesloten<br />

systemen. Sommige pakketten omvatten meerdere<br />

wagons tegelijk, er is wellicht sprake van overlap, vraag<br />

dat goed uit.<br />

Naast een degelijke trein heb je ook goede rails nodig.<br />

Dat wordt nog wel eens vergeten. Rails is in dit geval<br />

de ICT-infrastructuur. Besteed onderhoud en beheer<br />

uit aan een professionele partij (zoals Missing Piece).<br />

Met name de (Windows-)licenties, back-ups en niet te<br />

vergeten cybersecurity moeten altijd up-to-date zijn.<br />

Een aanval met ransomware, dat wil je niet meemaken.<br />

In een intercity zijn (klant)processen dus beter geautomatiseerd,<br />

maar zijn ze nog wel reactief. De koplopers<br />

in de markt werken al aan een zelfrijdende hogesnelheidstrein,<br />

een TGV. Waarom? Dan lopen digitale<br />

processen 24/7 automatisch door, dat is schaalbaar als<br />

je groter wordt en niet onbelangrijk, klanten verwachten<br />

dit tegenwoordig ook (zie hiervoor). Een TGV bouw<br />

je door toevoeging van extra wagons:<br />

• Een uitgebreid marketing automation systeem (zoals<br />

C-Profile, CM.com, ActiveCampaign, Eerstestap),<br />

waarmee je digitaal, liefst langs meerdere kanalen<br />

met je klant kunt communiceren. Daarbij draait het<br />

niet alleen om het verkopen van producten, maar het<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2022 <strong>VVP</strong> | 15


INNOVATIE<br />

De ideale klantreis is een hybride<br />

vorm tussen mens en technologie.<br />

veel meer ophalen van interesses en behoeftes van<br />

de klant. Want die verwacht simpelweg dat hij/zij alleen<br />

voor hem/haar relevante content krijgt aangeboden<br />

via gepersonaliseerde nieuwsbrieven, interactieve<br />

chatbots, whatsapp conversaties, websites met<br />

liquid content en gepersonaliseerde klantportals. Dit<br />

noemt men 1 op 1 personalisatie.<br />

• Artificial Intelligence technologie (zoals Building<br />

Blocks) om deze 1 op 1 personalisatie voor (honderd)<br />

duizenden dagelijks wisselende klantreizen te orkestreren.<br />

Deze technologie kan worden aangesloten op<br />

je BI-oplossing van waaruit de benodigde data wordt<br />

ontsloten, zodat ook kleinere kantoren dit kunnen inzetten.<br />

Door middel van slimme algoritmes worden<br />

vervolgens volledig automatisch acties aangestuurd<br />

richting relevante (front end) processen en marketing<br />

automation. Dit levert jouw bedrijf niet alleen een<br />

hogere klanttevredenheid op, maar ook hogere conversies<br />

en dus een beter resultaat.<br />

Met deze laatste stap ga je werken aan volledig schaalbaar,<br />

proactief onderhoud en nazorg binnen je portefeuille.<br />

Het wordt een automatisch proces, de trein rijdt<br />

dus (bijna) van zelf. Vanuit deze visie maak je je trein<br />

steeds sneller door steeds meer data slimmer in te zetten<br />

met als resultaat een nog betere klantbediening. Je<br />

adviseurs worden veel effectiever ingezet, omdat zij zich<br />

kunnen focussen op jouw beste klanten op momenten<br />

waarop zij als mens van vlees en bloed de meeste toegevoegde<br />

waarde kunnen toevoegen. En dus niet in de<br />

waan van de dag steeds maar bezig zijn de trein aan te<br />

duwen of zelfs te repareren (brandjes blussen).<br />

HYBRIDE VORM<br />

Er ontstaat dus een hybride vorm van dienstverlening.<br />

De inzet van digitale middelen en artificial intelligence<br />

is immers niet bedoeld om de mens te vervangen, maar<br />

om de mens (zowel de medewerker als de klant) het<br />

leven makkelijker te maken én betere beslissingen te<br />

laten nemen. Zo kan de consument er automatisch op<br />

worden geattendeerd wanneer persoonlijk advies voor<br />

hem relevant is. Procesautomatisering kan vervolgens<br />

de rol vervullen van digitale gids om de klant inzicht te<br />

geven in het advies- of bemiddelingstraject dat wordt<br />

gevolgd.<br />

Het centraal stellen van het belang van de klant en<br />

het van daaruit gemeenschappelijk bouwen van een<br />

infrastructuur om dit belang zo goed mogelijk te realiseren,<br />

is nog niet altijd aanwezig. Door samenwerking<br />

van softwarepartijen kan er een hogere kwaliteit (tegen<br />

lagere kosten) gerealiseerd worden dan wanneer iedereen<br />

zelf het wiel gaat uitvinden. Dat is ook wat de Stichting<br />

Contactgroep Automatisering beoogt. Maar het is<br />

aan de verzekeringsondernemer zélf om deze synergie<br />

te regisseren voor zijn eigen trein. Of daarin de samenwerking<br />

op te zoeken met collega’s. En natuurlijk, waar<br />

nodig kan hij zich daarover laten adviseren. Bijvoorbeeld<br />

op het VIP-congres. n<br />

16 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


INNOVATIE<br />

Jeroen Oversteegen:<br />

“Innoveren kun je<br />

niet leren, maar<br />

moet je doen.”<br />

18 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


INNOVATIE<br />

IS INNOVATIE BELANGRIJK? HET NATIONAAL GROEIFONDS HEEFT ER TOT 2026 IN<br />

IEDER GEVAL 20 MILJARD EURO VOOR OVER. VOLGENS MINISTER ADRIAANSENS<br />

(EZK) SPEELT VERNIEUWING EEN CRUCIALE ROL BIJ HET BORGEN VAN ONZE<br />

HUIDIGE WELVAART. OP NATIONAAL NIVEAU GAAT DAT OM HET GEZOND HOUDEN<br />

VAN MENSEN, ECONOMIE EN MILIEU. SOMS LETTERLIJK VIA ROCKET SCIENCE<br />

ZOALS HET VERDUURZAMEN VAN DE LUCHTVAART. ANDERE PROJECTEN<br />

BETREFFEN ONDER ANDERE ARTIFICIAL INTELLIGENCE BIJ KANKERONDERZOEK,<br />

DIGITALISEREN VAN DE LOGISTIEKE SECTOR EN GROENE CHEMIE.<br />

Live = life<br />

TEKST JEROEN OVERSTEEGEN, DIRECTEUR NATIONALE HYPOTHEEKBOND<br />

Bij dit laatste begrip maak ik meteen een<br />

bruggetje naar de praktijk van het financieel<br />

intermediair. Hoe is de chemie met jouw<br />

relaties? En die van een paar jaar geleden?<br />

Komt ‘groen doen’ — verduurzamen van<br />

de woning — al aan bod bij elk hypotheekadvies?<br />

Super als dat zo is, zeker nu de energieprijzen<br />

door het dak schieten. En goed dat je daarbij gebruik<br />

kunt maken van nieuwe ‘groene’ productvarianten van<br />

steeds meer geldverstrekkers en ruimere subsidieregels.<br />

DOEN, VALLEN, OPSTAAN<br />

Andere tijden vragen om een nieuwe benadering, innovatie<br />

dus. Het wiel zette ooit zaken in beweging, en<br />

stoomkracht bracht de versnelling. Stilstand is achteruitgang,<br />

zeker nu er goede kans is dat de markt gaat<br />

kantelen. De rente stijgt, de gemiddelde prijs van woningen<br />

daalde voor het eerst, het aantal oversluitingen<br />

is over zijn top heen. En er wordt weinig verhuisd en<br />

nog te weinig nieuw gebouwd. Wat houdt dat in voor<br />

de persoonlijke welvaart van het intermediair? En hoe<br />

helpt innoveren daarbij?<br />

Je dienstverlening aanpassen hoeft niet zo radicaal<br />

als Elon Musk zijn Tesla introduceerde, of Netflix afrekende<br />

met de videotheek en lineair tv-kijken. Ook kleine<br />

wijzigingen in je processen of de producten op je<br />

palet kunnen al een verschil maken. Innoveren is doen,<br />

vallen, opstaan. En niet opgeven! Oriënteer je, probeer<br />

iets. Er zijn genoeg ideeën die niet worden uitgevoerd.<br />

En er is voldoende slimme software die je tijd bespaart,<br />

kansen toont binnen je portefeuille én je op de kaart zet<br />

bij relevante leads. Wees niet bang, het gaat vast een<br />

keer mis. Maar blijf positief — er zijn genoeg mensen<br />

die zeggen dat het elke dag regent… in veel landen zou<br />

men daar maar al te blij mee zijn.<br />

VERBETEREN<br />

Bij de Nationale Hypotheekbond doen we niet anders.<br />

Ooit met twee man gestart om huiseigenaren online te<br />

helpen oversluiten, werken we nu met vijftig enthousiaste<br />

collega’s aan de verdere ontwikkeling van een<br />

veelzijdig softwareplatform. De consument staat nog<br />

steeds centraal. Maar onze groei kwam toen we de focus<br />

verlegden, op het intermediair, en bezig bleven met<br />

verbeteren. Dat gaat uiteraard niet zonder slag of stoot.<br />

Maar zo volgden op den duur wel franchisegevers, geldverstrekkers<br />

en volmachtbedrijven als opdrachtgevers<br />

en partners.<br />

Nog steeds steken we regelmatig onze nek uit, onder<br />

het motto: live = life. Ga jouw vernieuwing ook zo<br />

onbevangen aan. Deel, ontvang feedback, luister ernaar,<br />

maar bepaal je eigen koers. De hele tribune zit vol coaches<br />

en trainers… jij bent de sterspeler van je team. n<br />

#onafhankelijkfinancieeladviesisbelangrijk<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2022 <strong>VVP</strong> | 19


PARTNER IN KENNIS<br />

BE THE CHANGE BEKT LEKKER EN IS EEN GESCHIKTE SLOGAN<br />

VOOR EEN DOMINEE, PERSONAL COACH OF FABRIKANT VAN<br />

TRENDY SPORTKLEDING. MAAR WAT KAN DE FINANCIËLE<br />

SECTOR MET DIE BOODSCHAP? HOEZO VERANDEREN EN WAT IS<br />

DAARVOOR NODIG? WE VRAGEN HET MIRJAM VAN KOOTEN,<br />

CEO VAN HIPPOLINE B.V. HIPPOLINE IS DATA- EN BUSINESS<br />

INTELLIGENCE <strong>SPECIAL</strong>IST EN HEEFT HIP GEBOUWD, HET<br />

HIPPOLINE INSURANCE PLATFORM VOOR KLANTEN VAN ANVA.<br />

Met grip op data<br />

sta je 2-0 voor<br />

TEKST JOËL BATENBURG, INPUT2MEDIA<br />

Wat zijn jouw gedachten bij be the<br />

change?<br />

“Het is een prachtig motto voor een congres<br />

over innovatie en nieuwe technologie.<br />

Als oud marketeer steek ik mijn duim<br />

op, maar je moet de zin niet vertalen,<br />

dan val je in slaap. Be the change daagt<br />

uit en vraagt om een actieve houding.<br />

Het startpunt van verandering begint bij<br />

jezelf en de vraag: wil je zien waar bij jou<br />

in de organisatie de knelpunten en kansen<br />

zitten? Business intelligence helpt<br />

organisaties betere besluiten te nemen.<br />

De slogan van het VIP-congres kan een<br />

aanjager zijn voor beslissers: bekijk de<br />

mogelijkheden van BI en wacht niet om<br />

te zien wat anderen doen.”<br />

Be the change, hoe zit dat met jou en<br />

HippoLine?<br />

“Ik heb bij een grootbank gewerkt, een<br />

mannenbolwerk. De top van de financiële<br />

sector is dat ook. In de Contactgroep<br />

Automatisering, waar ik lid van<br />

ben, is het aantal vrouwen op één hand<br />

te tellen. In die gremia bén ik de verandering.<br />

Be the change is ook van toepassing<br />

op de technologie. De veranderingen<br />

gaan snel. Denk aan AI (artificial<br />

intelligence), cloud oplossingen, datadeling,<br />

datademocratisering. Voor iedereen<br />

is informatie beschikbaar, maar kan<br />

iedereen er ook mee werken? Wij zitten<br />

on top of the change en helpen je verder.<br />

En wat HippoLine betreft. Ik ben zuinig<br />

op mijn mensen. Ze hebben veel ruimte<br />

om te experimenteren met nieuwe technieken.<br />

Voor HIP hebben we specialisten<br />

aangetrokken die de verzekeringsmarkt<br />

van binnenuit kennen. We spreken dezelfde<br />

taal. Bij HippoLine houden we van<br />

korte, snelle lijnen. Wij hebben trouwens<br />

zelf ook een lekkere slogan: geen woorden<br />

maar data.”<br />

INZICHT OP ALLE NIVEAUS<br />

HippoLine bouwt dashboards en BI-platforms<br />

voor veel verschillende klanten.<br />

Wat voor impact heeft dat op hun werk?<br />

“Nou, heb je even? Voor HDN (Hypotheken<br />

Data Netwerk) hebben we de HDN<br />

Index gebouwd, een BI-platform waar<br />

marketeers, propositiespecialisten, riskmanagers<br />

en businessanalisten van vrijwel<br />

alle banken en hypotheekverstrekkers<br />

gebruik maken. HDN brengt change<br />

tot in de boardroom. Voor het platform<br />

hebben we een Duurzaamheids Index<br />

ontwikkeld, daarmee kunnen banken<br />

groener presteren. Met machine learning<br />

technieken hebben we nieuwe klantprofielen<br />

op de hypotheekmarkt ontdekt.<br />

Daarmee kunnen banken veel fijnmaziger<br />

de markt bedienen. Ons nieuwste platform<br />

heet HIP, het HippoLine Insurance<br />

Platform voor klanten van ANVA. HIP<br />

geeft de verzekeringsbranche op alle niveaus<br />

inzicht over de bedrijfsvoering. De<br />

informatie in HIP helpt onze klanten op<br />

weg naar een uniforme inrichting van de<br />

volmacht. Zo heeft een volmachtbeheerder<br />

in een paar klikken inzicht in de voortgang.<br />

Wat wij van volmachtbeheerders<br />

horen, is dat zij altijd wel een paar polissen<br />

vinden waar geen enkele voorwaarde<br />

op staat, laat staan dat ze actueel zijn.<br />

HIP kan door de hele organisatie worden<br />

20 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


HIPPOLINE<br />

gebruikt. Eén van onze klanten zei mij onlangs:<br />

‘HIP is toegankelijk en ik kan beter<br />

adviseren.’ Dat is wat we graag horen.”<br />

HIP klinkt als een nuttig stuk gereedschap,<br />

kan iedereen ermee werken?<br />

“Ja. De tool is eenvoudig in gebruik, maar<br />

het is net als met drones: je moet leren<br />

vliegen om de mooiste beelden te kunnen<br />

maken en te genieten van wat je<br />

ziet. Wij trainen mensen om de informatie<br />

uit HIP te vertalen naar hun eigen<br />

business. Daarmee halen zij het maximale<br />

uit HIP voor hun eigen organisatie.<br />

HIP is een uitstekend instrument om grip<br />

te houden op je groeiende portefeuille in<br />

een consoliderende markt.”<br />

‘Business<br />

intelligence helpt<br />

organisaties betere<br />

besluiten te nemen’<br />

AI WORDT IN BI GEÏNTEGREERD<br />

Jij leidt op het VIP-congres een kennissessie.<br />

Kun je daar al iets over zeggen?<br />

“Ik ga wat vertellen over de nieuwste<br />

technologische trend en wat de toepassingen<br />

kunnen zijn voor de verzekeringsbranche.<br />

Er is veel aandacht voor<br />

datadeling en het thuis makkelijk met<br />

data kunnen werken. Hoe deel je analyses<br />

en nieuwe inzichten met collega’s<br />

op afstand? Interessant is ook dat apps<br />

in staat zijn om je te waarschuwen wanneer<br />

dat nodig is. Kortom, als het nieuws<br />

belangrijk genoeg is weet het dashboard<br />

jou te vinden. AI wordt in BI geïntegreerd.<br />

Dat zijn geen aparte werelden<br />

meer met een eigen taal. Ook de hoeveelheid<br />

data is geen issue meer. Je eigen<br />

server kan de deur uit, en daarmee ook<br />

het beheer. BI is plug and play. Door dit<br />

alles ontstaat er ruimte om je kerntaken<br />

uit te bouwen.” n<br />

Over HippoLine<br />

Opgericht in 2008 en gevestigd aan<br />

de rand van Rotterdam. Bij het bedrijf<br />

werken vijftien BI specialisten.<br />

HippoLine heeft twee BI-platformen<br />

gebouwd en beheert die. Daarnaast<br />

bouwt het bedrijf dashboard voor<br />

klanten en verzorgt trainingen. Zie<br />

verder www.hippoline.nl.<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2022 <strong>VVP</strong> | 21


INNOVATIE<br />

Digitale<br />

wake-up call<br />

voor adviseurs<br />

RECENT BRACHT BUREAU DFO HET RAPPORT MET HET OOG OP DE<br />

AUTOMATISERING VAN HET INTERMEDIAIR UIT. EEN RELEVANT RAPPORT VOOR DE<br />

TOEKOMST VAN DE FINANCIËLE ADVIESSECTOR IN NEDERLAND. IN HET KADER<br />

VAN ‘MEER AANDACHT VOOR DIGITALISERING’ HEEFT <strong>VVP</strong> EEN AANTAL PERSONEN<br />

EN ORGANISATIES GEVRAAGD WAT ZIJ BELANGRIJKE OF OPVALLENDE INFORMATIE<br />

IN DIT RAPPORT VONDEN. DIT GEEFT EEN GOED BEELD VAN DE BELANGRIJKSTE<br />

AANDACHTSPUNTEN OP HET GEBIED VAN DIGITALISERING IN ONZE SECTOR<br />

SAMENSTELLING WILLEM VREESWIJK<br />

22 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


INNOVATIE<br />

INVESTEER IN KLANTBELANG<br />

André van Nieuwenhuijzen, Faster Forward<br />

Het is opvallend dat er nog steeds minder aan onderhoud<br />

en nazorg wordt gedaan dan vanuit<br />

klantbelang wenselijk is. Oorzaken zijn incomplete data,<br />

onvoldoende kennis om beschikbare data te analyseren,<br />

een goed verdienmodel en bovenal gebrek aan tijd.<br />

Daarnaast toont het onderzoek aan dat 61 procent<br />

van de adviseurs een sterke behoefte heeft aan verbetering<br />

van automatisering op het gebied van onderhoud<br />

en nazorg. En dat terwijl er enorm veel mogelijkheden<br />

zijn om hier eenvoudig invulling aan te geven, onder<br />

andere met slimme signalen bij relevante levensgebeurtenissen.<br />

Uit het DFO-rapport blijkt dat de intermediaire bedrijfstak<br />

nog veel rendement kan halen uit (gezamenlijke)<br />

ict-investeringen. Standaardisatie is daarbij<br />

een belangrijke noodzakelijke randvoorwaarde; helaas<br />

heeft de uitwerking en toepassing van de standaardisatie<br />

in de afgelopen jaren de snelheid van een naaktslak.<br />

Er zal veel meer tempo gemaakt moeten worden,<br />

om met elan en creativiteit de financieel adviseur in<br />

een veel betere ict-positie te brengen. Als ik de ontwikkelingen<br />

in onze bedrijfstak vergelijk met andere sectoren<br />

dan lijkt het wel of partijen de noodzaak niet zien<br />

om snelheid te ontwikkelen. Uiteindelijk zal dat tegen<br />

ons keren.<br />

Cas Verhage: ‘Meer tempo.’<br />

André van Nieuwenhuijzen: ‘Oplossing voor nazorg.’<br />

Ik adviseer daarom te investeren in software waarmee<br />

onderhoud efficiënt én persoonlijk wordt uitgevoerd.<br />

Hiermee worden kansen en bedreigingen namelijk automatisch<br />

zichtbaar binnen de klantenportefeuille, zodat<br />

actief klantbeheer optimaal wordt ingevuld. Een vereiste<br />

hierbij is dat zowel de klantgegevens als de financiële<br />

producten in één systeem worden vastgelegd, zodat<br />

actief beheer zoveel mogelijk kan worden geautomatiseerd.<br />

Hiermee kom je in één keer ook tegemoet aan<br />

alle bovengenoemde oorzaken waarom er nog te weinig<br />

aandacht aan onderhoud en nazorg wordt besteed.<br />

BETERE ICT-POSITIE VOOR ADVISEURS<br />

Cas Verhage, Nh1816<br />

Veel initiatieven zijn gedefinieerd, vastgelegd en gereed<br />

voor uitvoering. De huidige kostenlading en de daaruit<br />

voortvloeiende vergoedingen zijn in de (particuliere)<br />

markt uiteindelijk niet houdbaar en voor het grote<br />

publiek niet meer uitlegbaar. De partijen die hiermee<br />

voortvarend te werk gaan, intensief samenwerkend,<br />

zullen met een hoger rendement en grotere klanttevredenheid<br />

het positieve verschil kunnen maken.<br />

IN HET LAND DER BLINDEN…<br />

Peter Mols, SIVI<br />

A<br />

ls het intermediair een dikke 7 geeft voor de tevredenheid<br />

inzake automatisering, dan lijkt iedere<br />

prikkel te ontbreken om een revolutie te prediken. Een<br />

totaal gebrek aan urgentie zeg maar. De vraag is of tevredenheid<br />

relevant is. Verdergaande concentratie en<br />

stevige concurrentie op alle fronten binnen onze branche<br />

zal impact krijgen op bedrijfsmodellen en bedrijfsprocessen.<br />

<strong>Innovatie</strong> wordt steeds vaker gedragen door<br />

kapitaalkrachtige partijen. Welke impact deze bewegingen<br />

op het intermediair zal hebben is natuurlijk de<br />

vraag. Regeren is vooruitzien. Naast alle aandacht voor<br />

de persoonlijke kant van het advieswerk, is ruimte en<br />

aandacht voor het hoofdstuk automatisering cruciaal<br />

voor de toekomst. Een succesvolle toekomst ligt vast<br />

in processen, in systemen. Leuk of niet. Maak een stra-<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2022 <strong>VVP</strong> | 23


INNOVATIE<br />

geldverstrekkers in de markt ontstaat. Door ‘vroegtijdige<br />

validatie of pre-acceptatie’ in Adviesbox kan de adviseur<br />

dus nog beter in staat worden gesteld om de consument<br />

de best passende geldverstrekker te adviseren.<br />

Voordeel voor de geldverstrekker is dat het First Time<br />

Right percentage wordt verhoogd. Dus een win-winwin<br />

situatie.<br />

Peter Mols: ‘Regeren is vooruitzien.’<br />

tegisch plan, vooral op automatiseringsgebied, anders<br />

weet je niet wat je moet aanpassen als de urgentie in<br />

de dagelijkse praktijk voelbaar wordt.<br />

STURING VAN HET ADVIES<br />

Dirk Messemaker, Intersoftware<br />

Eén van de zaken die mij opvalt in het rapport gaat<br />

over het gevaar van sturing van het advies. Dit kan<br />

optreden “als breed gedragen digitale oplossingen ontbreken<br />

en partijen zelf oplossingen gaan aanbieden<br />

aan adviseurs”. Conclusie in het rapport is dat er, in het<br />

geval van pre-validatie, sprake kan zijn van een ‘perverse<br />

prikkel’. Dit kan naar mijn idee voorkomen worden<br />

door het creëren van één platform waar alle geldverstrekkers<br />

en adviseurs gebruik van kunnen maken.<br />

FinData is een voorbeeld van zo’n platform. Via FinData<br />

kunnen alle geldverstrekkers hun acceptatienormen<br />

en productvoorwaarden distribueren. Deze kunnen we<br />

vervolgens publiceren in Adviesbox waardoor er op<br />

basis van invoer een totaalbeeld van alle beschikbare<br />

Dirk Messemaker: ‘Voorkomen van perverse prikkels.’<br />

AUTOMATISERING CRUCIAAL VOOR<br />

KLANTTEVREDENHEID<br />

Tim Rijvers, DAK<br />

De belangrijke aandachtspunten uit het rapport van<br />

Bureau DFO:<br />

• Klanttevredenheid genereer je voornamelijk door direct<br />

klantcontact en de servicegerichtheid van je medewerkers,<br />

maar er zijn meer variabelen. Automatisering<br />

is een belangrijke factor hierin, want klanten<br />

ervaren in hun leven hoe automatisering het leven<br />

makkelijk maakt. Denk aan het online boodschappen<br />

doen of in de ochtend iets online bestellen en in de<br />

middag al in huis hebben. Een schade-uitkering met<br />

een verwerkingstijd van meerdere dagen is daarmee<br />

niet uit te leggen. Een sterke GUI is key!<br />

• Bij een aantal financieel advieskantoren lijkt het erop<br />

dat de automatisering bij toeval tot stand is gekomen<br />

en daardoor geen ideale fit is voor een optimale<br />

klantbediening. Los daarvan is de keuze van systeemhuizen<br />

beperkt.<br />

• Veiligheid versus openheid van gegevens. Door de<br />

toename van cyber criminaliteit wordt digitale veiligheid<br />

steeds belangrijker en vraagt ook steeds meer<br />

tijd van je organisatie. Het steeds meer delen van data<br />

met je klant zorgt voor een grotere kwetsbaarheid<br />

waardoor het mes aan twee kanten snijdt. Gezien de<br />

grootte van een gemiddeld financieel advieskantoor<br />

(vijf fte of kleiner) is het borgen van de veiligheid een<br />

uitdaging. Aan de andere kant zijn ze ook minder interessant<br />

voor een hack door cybercriminelen.<br />

• Gemak van een applicatie gaat vaak nog boven digitale<br />

veiligheid mede doordat vergelijking van applicaties<br />

op digitale veiligheid lastig is, maar waarschijnlijk<br />

ook geen prioriteit heeft.<br />

• Er wordt gesteld dat de coronapandemie ervoor gezorgd<br />

heeft dat de branche snel overstapte naar digitale<br />

oplossingen, zoals beeldbellen. Nu de pandemie<br />

weg lijkt te zijn, komt ook weer de traditionele klantbediening<br />

terug, evenals de terugkeer naar kantoor.<br />

• Prevalidatie wordt genoemd als een gewenste versneller<br />

in het hypotheek aanvraagproces waarmee<br />

een klant sneller in beeld heeft of een financiering<br />

24 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


INNOVATIE<br />

Binnen het intermediair is grote behoefte aan een snelle<br />

verbetering van de automatisering. Dat is één van de<br />

belangrijkste conclusies uit het DFO Automatiseringsonderzoek<br />

2022. Opvallend daarbij is dat ‘kleinere’ advieskantoren<br />

gemiddeld fors beter tevreden zijn over<br />

hun automatisering dan ‘grotere’ advieskantoren. En de<br />

kleinere kantoren geven relatief meer (negen procent<br />

van de totale kosten) uit aan automatisering dan de<br />

grotere kantoren (4,5 procent).<br />

Tim Rijvers: ‘Standaardisatie is key.’<br />

haalbaar is. Hier anticipeert DAK momenteel op met<br />

een nieuw midoffice pakket voor DAK Hypotheken.<br />

• Voorspellingen dat de financiële markt gedomineerd<br />

zou worden door execution only bleken onjuist, terwijl<br />

digitalisering bijdraagt aan deze ontwikkeling.<br />

Zeker bij een hypotheek zie je dat initiatieven hiertoe<br />

waren gestart maar ook weer gestopt zijn. De verwachting<br />

is niet dat execution only gaat verdwijnen,<br />

maar dat het een hybride vorm gaat aannemen waarbij<br />

klant deels eigen regie heeft maar ook in het traject<br />

ondersteund wordt door een adviseur. Execution<br />

only blijft een serieus gevaar omdat het haaks staat<br />

op consumentenbescherming!!<br />

• Er is een verschuiving gaande in het vergaren van<br />

data naar de mogelijkheid om toegang te hebben tot<br />

de data. De ontwikkeling van brondata is hier voornamelijk<br />

verantwoordelijk voor. Toegang hebben tot<br />

de data wordt naar de toekomst toe belangrijker dan<br />

het zelf vastleggen van de data van de klant. Binnen<br />

de hypotheeksector verloopt de transitie naar brondata<br />

traag om diverse redenen. Binnen de leasebranche<br />

is het gebruik van brondata massaal doorgevoerd<br />

in een periode van drie jaar.<br />

• Standaardisatie wordt steeds belangrijker doordat<br />

softwareaanbieders niet zelf één pakket ontwikkelen,<br />

maar verschillende componenten assembleren om<br />

tot één oplossing voor de klant te komen. Standaardisatie<br />

is key om dit mogelijk te laten zijn.<br />

Meer aandacht digitale veiligheid<br />

Het rapport vermeldt verder een aantal interessante<br />

resultaten en trends. Zo verwacht 74 procent (!) van de<br />

respondenten dat aanbieders in de komende tijd meer<br />

eisen gaan stellen aan de digitale veiligheid zoals die<br />

binnen het kantoor aanwezig moet zijn als een voorwaarde<br />

voor een samenwerking met de betreffende<br />

aanbieders. Het lijkt mij dan overigens wel nuttig om<br />

dezelfde voorwaarde om te draaien naar aanbieders<br />

toe, als ik zie hoe het proces van bijvoorbeeld ontslag<br />

hoofdelijke aansprakelijkheid bij een hypotheek bij veel<br />

aanbieders is geregeld. De meeste documenten moeten<br />

(!) per mail worden aangeleverd.<br />

Logische vergezichten<br />

Een groot aantal conclusies uit het rapport onderschrijven<br />

we wel vermoed ik; het belang van snelle verbetering<br />

herkent iedereen. Net als de noodzaak om stappen<br />

te maken op het gebied van digitale veiligheid, en bijvoorbeeld<br />

brondata. Meer snelheid in processen, kosteneffectief<br />

werken en beter inzicht voor klanten in<br />

hun eigen financiële situatie. Het belang van onderhoud<br />

en beheer zal toenemen.<br />

Wie gaat het bouwen?<br />

Wanneer ik het rapport lees, bekruipt mij telkens hetzelfde<br />

gevoel. De intrinsiek toenemende behoefte aan<br />

slimme software wordt nog eens vergroot door de vergrijsde<br />

samenstelling van de adviseurspopulatie. Kan<br />

de IT-sector, waar ook een chronisch personeelstekort<br />

heerst, überhaupt leveren wat gevraagd wordt? En kun-<br />

SNELLE VERBETERING GEWENST<br />

Christian Dijkhof, HypotheekCompany<br />

Christian Dijkhof: ‘Eén platform zal de regie moeten<br />

pakken.’<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2022 <strong>VVP</strong> | 25


INNOVATIE<br />

nen aanbieders de implementatieprocessen vervolgens<br />

in de overvolle IT-kalenders kwijt? De ironie druipt eraf;<br />

om snel en kostenefficiënt te werken vervangt software<br />

menskracht die er toch al niet is. Maar om dat te kunnen<br />

bouwen, hebben we menskracht nodig waaraan<br />

ook een groot tekort is.<br />

Sectorbrede aanpak basis van vooruitgang<br />

Tot slot ontbreekt er volgens het rapport ook nog eens<br />

sectorbrede regie op het onderwerp automatisering.<br />

Dat laatste lijkt me de belangrijkste conclusie; als we in<br />

automatisering en digitalisering stappen willen zetten<br />

moet er een platform zijn dat de regie pakt. Om te voorkomen<br />

dat we, zoals in de afgelopen decennia, gefragmenteerde<br />

oplossingen voor deelgebieden bouwen die<br />

vervolgens weer niet op elkaar passen of met elkaar<br />

communiceren. Ook in het rapport wordt hierop ingegaan.<br />

HDN en SIVI worden als partijen genoemd die<br />

hierin een leidende rol zouden kunnen vervullen. Benieuwd<br />

hoe die organisaties hier zelf naar kijken!<br />

WAAROM WIL JE AUTOMATISERING?<br />

Jack Vos, Building Blocks<br />

Het begint met de vraag waarom je wilt automatiseren.<br />

Efficiencyvoordelen zijn leuk, maar het<br />

uitgangspunt moet zijn dat klanten op zoek zijn naar<br />

zoveel mogelijk gemak, met name bij ‘low interest’ verzekeringen.<br />

Gemak betekent dat je 24 op 7 bereikbaar<br />

moet zijn liefst langs het voorkeurskanaal van de klant<br />

(mail, sms, app, telefoon). Het betekent dat je daarop<br />

(zeer) snel én adequaat moet kunnen reageren. De klant<br />

wil zaken meer en meer ook digitaal kunnen regelen,<br />

in het bijzonder jongeren, toch een lastige doelgroep<br />

voor veel kantoren. Hoezo moet ik formulieren komen<br />

ondertekenen? Kan dat niet digitaal? Bellen of langskomen,<br />

dat vind ik teveel gedoe.<br />

Hoe je dat ‘gemak’ gaat automatiseren hangt af van<br />

wat voor kantoor je hebt (groot/klein, schade/hypotheek/<br />

pensioen, etcetera). Denk dus eerst goed na over verschillende<br />

bedieningsmodellen per doelgroep. Hoe goed is<br />

de combinatie van jouw softwarepakketten in staat die<br />

bedieningsmodellen moeiteloos en snel te organiseren?<br />

Denk ook aan (het verrijken van) de data in je CRM, zodat<br />

je in kunt spelen op de behoeften van je klanten.<br />

DILEMMA VAN DE MARKT<br />

Peter van Geijtenbeek, Turien & Co.<br />

Het rapport schetst duidelijk het dilemma van een<br />

markt waarin op het gebied van digitale veiligheid<br />

mede onder invloed van DORA nog aanzienlijke<br />

stappen gemaakt moeten worden terwijl de grote spelers<br />

nog de concentratie van afgelopen jaren door consolidatie<br />

te verwerken hebben en de kleine spelers op<br />

dit gebied niet de focus en middelen hebben.<br />

Ofschoon dat voor de korte termijn een somber beeld<br />

Peter van Geijtenbeek: ‘Basis voor nieuwe marktstandaarden.’<br />

Jack Vos: ‘Uitgangspunt is gemak voor de klant.’<br />

schetst, verwacht ik dat de volgende fase in de consolidatie<br />

van de markt een zwaarder accent zal leggen op<br />

een beheersing van de bedrijfsvoering met verregaande<br />

digitalisering (mede door afnemende arbitragemogelijkheden<br />

van P/E ratio’s). Ik verwacht dan ook dat de<br />

partijen die voorop liepen in de marktconsolidatie ook<br />

de eerste partijen zullen zijn die op het gebied van digitalisering<br />

en digitale veiligheid de nodige stappen zullen<br />

kunnen maken. Mogelijk dat deze incumbents in<br />

de tweede helft van dit decennium ook de basis leggen<br />

voor nieuwe marktstandaarden. n<br />

26 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


INNOVATIE<br />

“INNOVEREN IS EEN MIDDEL OM JE<br />

DIENSTVERLENING TE VERBETEREN,<br />

GEEN DOEL OP ZICH. JE MOET KWALITEIT<br />

LEVEREN EN DE TIJD NEMEN OM<br />

INNOVATIES GOED TE IMPLEMENTEREN”,<br />

ALDUS REMCO HEERES VAN HEERES<br />

ASSURANTIËN.<br />

SAMENSTELLING WILLEM VREESWIJK<br />

Remco Heeres:<br />

‘Persoonlijk contact<br />

zal nooit verdwijnen.’<br />

Remco Heeres is sinds 1 januari 2017 samen<br />

met zijn broer Wouter eigenaar van het<br />

kantoor dat ruim veertig jaar geleden door<br />

hun vader Wim werd opgericht. Remco,<br />

die al twintig jaar werkzaam is in het kantoor,<br />

is algemeen directeur en Wouter richt<br />

zich met name op de IT-uitdagingen. Heeres Assurantiën<br />

is een allround kantoor, tevens heeft het kantoor<br />

een huisvolmacht onder de naam Heeres Assuradeuren.<br />

Heeres werkt met diverse beloningswijzen, zoals provisie<br />

en fee. De broers zijn trots op hun medewerkers. “Gezamenlijk<br />

bieden wij onze bestaande en nieuwe relaties<br />

goed financieel advies en omarmen we de innovaties<br />

binnen ons bedrijf om onze relaties nog tevredener<br />

te krijgen. We krijgen energie van tevreden klanten en<br />

medewerkers en van de mooie resultaten die we met<br />

elkaar bereiken.”<br />

“Onder innoveren verstaan wij het doorontwikkelen<br />

van onze onderneming op meerdere vlakken. Een<br />

belangrijk aspect in onze branche is op dit moment de<br />

IT. Meerdere partijen in de markt zijn bezig met innovaties<br />

op diverse gebieden. De hardware en software die<br />

wij gebruiken, moeten onze medewerkers ondersteunen<br />

in hun werkzaamheden, zodat ze hun vak goed uit<br />

kunnen oefenen. Eventuele verbeteringen juichen wij<br />

dan ook van harte toe.”<br />

28 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


INNOVATIE<br />

<strong>Innovatie</strong> is een<br />

middel, geen doel<br />

Hoewel er momenteel veel innovaties in de verzekeringsbranche<br />

plaatsvinden, dient volgens Remco het<br />

uitgangspunt altijd te blijven dat innovaties ook concrete<br />

verbeteringen opleveren. “Verbetering van de<br />

kwaliteit van dienstverlening aan de klant moet voorop<br />

blijven staan en daarom moet je de tijd nemen om innovaties<br />

zorgvuldig te implementeren in onze organisatie.<br />

Nieuwe software moet bijvoorbeeld (bijna) honderd<br />

procent goed werken voordat je het toepast in je<br />

werkprocessen. Dit om te voorkomen dat goedlopende<br />

werkprocessen worden verstoord en om ervoor te zorgen<br />

dat je makkelijker de volgende stap kunt zetten.”<br />

NIEUWE IT-OPLOSSINGEN<br />

Heeres Assurantiën is op IT-gebied momenteel mooie<br />

stappen aan het zetten. “We gaan mee in de innovaties<br />

die in onze branche plaatsvinden. Continu zijn we bezig<br />

om te kijken hoe we de IT voor ons kunnen laten werken.<br />

We werken inmiddels volledig in de Cloud en zijn<br />

bijna volledig digitaal. Ook bieden we onze relaties vele<br />

digitale oplossingen. Onze medewerkers maken gebruik<br />

van goed draaiende software, waarmee ze onze<br />

relaties snel, makkelijk en goed kunnen bedienen. Dit<br />

komt ook doordat de belangrijke informatie van een relatie<br />

direct digitaal inzichtelijk is. Relaties kunnen ook<br />

digitaal aanvragen indienen, schades melden en verrekeningen<br />

online invullen. We willen een aantal werkprocessen<br />

nog gemakkelijker maken, zoals het aanvragen<br />

van verzekeringen en het afwikkelen van bepaalde<br />

schades. Onder meer samen met mijn broer ben ik<br />

direct betrokken bij het bedenken en uitvoeren van de<br />

nieuwe IT-oplossingen die ons worden aangeboden. En<br />

mochten we iets willen dat er nog niet is, dan gaan we<br />

daar naar op zoek of proberen we dat zelf te maken in<br />

het systeem.”<br />

Heeres Assurantiën werkt al meerdere jaren met<br />

de software van Dias. “We zijn met Dias altijd in nauw<br />

contact om de innovaties maar ook de bestaande tools<br />

in de software optimaal te kunnen gebruiken. We proberen<br />

alle opties te implementeren in ons bedrijf. De<br />

cloudoplossing voor onze software en telefonie hebben<br />

wij uitbesteed aan Bokxing IT. Wij zijn zeer tevreden<br />

over de manier waarop onze partners in business meedenken<br />

met onze wensen en kijken naar de toekomst.”<br />

Volgens Remco zullen relaties over een jaar of vijf<br />

nog meer dan vandaag persoonlijk contact op prijs stellen.<br />

“Juist in een steeds meer individualistisch ingestelde<br />

wereld kun je je hiermee blijven onderscheiden. Wij<br />

zijn ervan overtuigd dat telefonisch goed bereikbaar<br />

zijn, fysiek beschikbaar zijn en een goede digitale ondersteuning<br />

hebben erg gewaardeerd wordt en zal blijven<br />

worden. De financiële wereld zal zeker verder blijven<br />

innoveren op IT-gebied, maar het persoonlijk contact<br />

zal nooit verdwijnen.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2022 <strong>VVP</strong> | 29


INNOVATIE<br />

OM MAAR MET DE DEUR IN HUIS TE VALLEN: VERZEKERT DE VERZEKERINGS-<br />

BRANCHE ZIJN EIGEN ONDERGANG? JE HOEFT GEEN KLIMAATDRAMMER TE ZIJN<br />

OM TE BESEFFEN DAT ER EEN EN ANDER GEBEURT IN DE WERELD EN DAT DE<br />

VERZEKERINGS-, HYPOTHEEK- EN PENSIOENSECTOREN IN HET KOMENDE<br />

DECENNIUM EEN FORSE BIJDRAGE MOETEN GAAN LEVEREN AAN EEN BETERE<br />

WERELD. KLANTEN SPELEN EEN RISKANT SPEL EN DE BRANCHE LEVERT DAAR,<br />

AL DAN NIET BEWUST, EEN BIJDRAGE AAN. VAN EEN PARTICULIER DIE ZONNE-<br />

PANELEN OP Z’N DAK LEGT EN DAN ONTDEKT DAT HIJ GEEN DEKKING MEER<br />

HEEFT TOT ZWAAR VERVUILENDE INDUSTRIE DIE ZIJN GIF UITSTOTENDE FABRIEK<br />

GEWOON KAN VERZEKEREN, ZELFS MET ‘TROUWE KLANTEN VOORDEEL’.<br />

Duurzaam uit<br />

het vervuilende<br />

moeras innoveren<br />

TEKST ROBERT WITTEVEEN<br />

Het goede nieuws? Als je onderdeel bent<br />

van het probleem, kun je met de nodige<br />

inspanning ook onderdeel worden van<br />

de oplossing. Maar de branche kan meer:<br />

scherpe keuzes in wat je wilt verzekeren<br />

tegen welke prijs, voorwaarden voor verzekering<br />

en ondersteuning van innovaties die de wereld<br />

ten goede komen. Een beloning op maatschappelijk<br />

verantwoord en duurzaam innoveren dus!<br />

MV/DI<br />

Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Innoveren<br />

(MV/DI) heeft tot doel een bijdrage te leveren aan<br />

de ‘nieuwe economie’, een manier van organiseren en<br />

samenwerken met een positief effect op mens en milieu.<br />

Ofwel, hoe kunnen we ons zelf innoveren naar<br />

een betere wereld waarin nieuwe factoren bepalend<br />

gaan worden. Meer en meer gaat innovatie zich richten<br />

op duurzaamheid, circulariteit, inclusiviteit, diversiteit<br />

en ook op regeneratie en wellbeing. De belangstelling<br />

voor MV/DI neemt spectaculair toe. Hoewel nog<br />

niet alle organisaties (en individuen) bezig zijn met de<br />

nieuwe economie, blijkt uit onderzoek van de Rabobank<br />

dat bedrijven die dat wel doen, een grotere kans hebben<br />

om te groeien. MV/DI is dus niet alleen een ‘moetje’<br />

afgedwongen door wet en regelgeving, de stake-/shareholders<br />

of de klanten; het kan leiden tot meer groei en<br />

winst. De verzekeringsbranche doet er goed aan eens<br />

naar de eigen innovatie-kalender te kijken en zich meer<br />

te focussen op particulieren en bedrijven die MV/DI<br />

hoog in het vaandel hebben staan.<br />

VERSCHIL<br />

Vroeger was alles beter! Al dragen we daar nu de gevolgen<br />

van. In de neoliberale wereld van nu worden innovaties<br />

vooral ingezet om de omzet en winst te verhogen<br />

30 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


INNOVATIE<br />

en de kosten te verlagen. Soms leidde het zelfs tot betere<br />

producten en dienstverlening, dus iedereen leek tevreden<br />

en het paste prima in tijden van vooruitgang en<br />

de ontwikkeling die de (westerse) wereld na de Tweede<br />

Wereldoorlog heeft doorgemaakt. <strong>Innovatie</strong> was vooral<br />

gericht op ‘meer, meer, meer’, zonder te letten op de effecten<br />

op onze leefomgeving, of zonder elementen en<br />

componenten in te bouwen die een betere leefomgeving<br />

stimuleren. Zo zetten verzekeraars apps om rijgedrag<br />

te monitoren vooral in om schade te beperken<br />

(niets mis met preventie), maar gaat iedereen voorbij<br />

aan het feit dat je via rijgedrag ook brandstof kunt besparen<br />

en uitstoot kunt verminderen. We belonen klanten<br />

die duurzaam rijden niet, maar wel als ze veilig rijden<br />

en het invloed heeft op de schadelast!<br />

GOED BETER BEST<br />

Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Innoveren<br />

vraagt om een andere mindset. Niet langer het eigen<br />

resultaat alleen centraal zetten en risicomijdend<br />

gedrag waarderen, maar de omgeving centraal zetten<br />

en duurzaam gedrag belonen. We transformeren dus<br />

van een wereld van ‘meer, meer, meer’ naar een wereld<br />

van ‘goed, beter, best’. Elk onderzoek van gerenommeerde<br />

partijen laat keer op keer zien dat er eigenlijk geen<br />

keus meer is. Elke branche moet bijdragen aan een nieuwe<br />

economie, dus ook de verzekeringsbranche. Dat kan,<br />

maar dat moet ook. Steeds meer klanten en aandeelhouders,<br />

al dan niet activistisch van aard, vinden de nieuwe<br />

economie en duurzaamheid belangrijk en belangrijker!<br />

Natuurlijk kun je afwachten tot klanten en aandeelhouders<br />

in actie komen of de wetgever met aanwijzingen<br />

komt, maar de branche zelf heeft wel wat in te halen<br />

en kan ook het voortouw pakken. Het zal met name de<br />

nieuwe generatie klanten zijn die bij een keuze voor een<br />

partner, leverancier of dienstverlener, meer gewicht gaat<br />

toekennen aan partijen die de nieuwe economie omarmen<br />

en hun producten en diensten op een verantwoorde<br />

manier produceren, samenstellen of inkopen. En laat<br />

de verzekeringsbranche daar nu eens op inspelen! Door<br />

producten te ontwikkelen, met passende (echte) premies,<br />

die bedrijven helpen zich uit het vervuilende moeras<br />

te innoveren. Overstappen op waterstof is premie<br />

omlaag; blijven draaien op vervuilende diesels is premie<br />

omhoog. Daarnaast kan er kennis en kunde beschikbaar<br />

gesteld worden hoe je in die nieuwe economie wel zo<br />

veilig mogelijk kunt opereren en je die waterstofinstallatie<br />

preventief veilig houdt. De eerste stap? Kijk eens naar<br />

je eigen ‘footprint’ en geef het goede voorbeeld.<br />

Robert Witteveen: ‘We<br />

staan aan het begin.’<br />

WAARDE<br />

Nog steeds hoor je dat als je gaat verduurzamen, dit<br />

‘bakken’ met geld kost. Uit onderzoek van MVO Nederland<br />

onder ruim 1.500 grote en kleine bedrijven uit diverse<br />

sectoren, waaronder de financiële sector, blijkt dat<br />

bedrijven met een hogere score in de Nieuwe Economie<br />

Index voor Transitie van het bedrijfsleven (NEx-T-score)<br />

eerder meer dan minder omzet draaien. Sociale en<br />

ecologische waarde gaan dus prima hand in hand met<br />

financiële waarde, ook voor de verzekeringsbranche.<br />

Verder maken verzekeraars, volmachten en adviseurs<br />

onderdeel uit van lange ketens. Als alle deelnemers van<br />

deze ketens de handen in één slaan, kunnen daar de<br />

kosten aanzienlijk terug gedrongen worden. In de huidige<br />

‘genetwerkte’ economie is het cruciaal samen tot<br />

het beste resultaat te komen voor iedereen (klant, me-<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2022 <strong>VVP</strong> | 31


INNOVATIE<br />

Bescherming uit Amersfoort heeft voor de aanpak gekozen<br />

waarin de thema’s ‘Genoeg, Gelukkig en Gerust’<br />

centraal staan. Bij het bepalen van de dromen en ambities<br />

van de klant wordt stil gestaan bij het vraagstuk<br />

‘wanneer is genoeg genoeg?’. Laat dit nu uitstekend<br />

aansluiten op de al eerder gememoreerde ambitie van<br />

de toekomst van ‘goed, beter, best’. Wellicht denk je bij<br />

jezelf nu, Is dit alles?, nee er is meer maar de eerlijkheid<br />

gebied te zeggen dat we nog echt aan het begin staan.<br />

Zolang partijen zich op de borst slaan alleen vanwege<br />

hun duurzame beleggingsbeleid en het verdere duurzame<br />

denken daarbij laten, dan is er nog een hele lange<br />

weg te gaan.<br />

Maak duurzame innovatie zichtbaar.<br />

dewerker, leverancier, natuur en maatschappij). Dit is<br />

alleen mogelijk als je met elkaar de positieve en negatieve<br />

resultaten gelijkelijk verdeeld.<br />

PRAKTIJK GEEFT RICHTING<br />

De theorie is vaak geduldig maar wat gebeurt er allemaal<br />

al in de praktijk? Als je dicht bij huis blijft kom<br />

je al snel bij verzekeraars zoals a.s.r. en AnsvarIdéa. Zij<br />

hebben de focus gelegd op het thema duurzaamheid en<br />

brengen nieuwe producten en diensten op de markt die<br />

een goed voorbeeld zijn voor andere partijen. Eén van<br />

de aspecten waar aandacht aan wordt besteed, is het<br />

duurzaam herstellen van verzekerde items. Mooi initiatief<br />

in deze is GroenGedaan! Zij staat voor reparatie,<br />

herstel en onderhoud op een duurzame manier. Hier<br />

zie je dus dat de hele keten onderdeel uitmaakt van de<br />

duurzame ambities. Voorbeelden bij adviseurs zijn nog<br />

wat minder makkelijk te vinden. Gabriël Financiële<br />

‘Elke branche moet bijdragen<br />

aan een nieuwe<br />

economie, dus ook de<br />

verzekeringsbranche’<br />

TIPS<br />

Vind je al lang dat je ook een bijdrage moet leveren aan<br />

duurzamere wereld, neem dan in ieder geval de onderstaande<br />

tips bij het Maatschappelijk Verantwoord en<br />

Duurzaam Innoveren mee in de afwegingen:<br />

1. Zet een heldere stip aan de horizon. Eén die ambitie,<br />

inspiratie en energie uitstraalt. Betrek hier al je medewerkers<br />

van je bedrijf bij, maar ook je leveranciers<br />

en klanten. Deze vorm van ‘Bottom-up’ innovatie<br />

zorgt voor optimale betrokkenheid en bewustzijn. Je<br />

zult zien dat als de keten meebeweegt, het resultaat<br />

exponentieel zal groeien.<br />

2. Als je met duurzaamheid aan de slag gaat, doe dit<br />

dan vanuit de volle overtuiging dat je wilt bijdragen<br />

aan een betere wereld. Pas daarbij op voor het risico<br />

van ‘green washing’. Klanten en andere stakeholders<br />

prikken moeiteloos door valse beloftes heen.<br />

Laat je marketinguitingen dus naadloos aansluiten<br />

op je acties.<br />

3. Als je begint is het belangrijk om vast te stellen<br />

waar je staat. Voer een nul-meeting uit op de elementaire<br />

onderdelen van je bedrijf. Afgestemd op<br />

de stip aan de horizon kun je dan de juiste acties bepalen<br />

om impact te maken. Na verloop van tijd doe<br />

je weer een meting om de vooruitgang te meten.<br />

Zo maak je de impact van alle duurzame innovaties<br />

zichtbaar.<br />

Sta je aan de startstreep, zet dan snel je eerste stappen<br />

op weg naar een nieuwe toekomst. Ben je al onderweg,<br />

daag jezelf dan uit om ook eens buiten de box de oplossingen<br />

te vinden. De verzekeringsbranche kan een belangrijke<br />

‘enabler’ worden van de wereldwijde beweging<br />

richting een nieuwe economie. n<br />

Robert Witteveen. Hij is als innovator werkzaam bij First<br />

Day Advisory Group (FDAG.nl), de partner die financiële<br />

instellingen helpt bij de duurzame omslag.<br />

32 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


Bijna 80 jaar hét platform voor onafhankelijk adviseurs<br />

Word abonnee en profiteer mee!<br />

Speciaal<br />

aanbod voor<br />

(door)startende adviseurs!<br />

Beste (door)startende adviseur,<br />

<strong>VVP</strong> is het enige platform in Nederland puur gericht op onafhankelijke financieel adviseurs. Missie van <strong>VVP</strong> is<br />

adviseurs praktisch ondersteunen in hun dagelijkse adviespraktijk, het onderstrepen van het maatschappelijk<br />

belang van onafhankelijk advies én de versterking van de trots op het eigen adviesvak. Dit doen we met<br />

relevante kennis, praktijkgerichte tools, inspiratie, het praktijkgerichte katern Ken je vak!, een dagelijkse<br />

nieuwsbrief, een kennissite, vakevents, etc, etc.<br />

Meerwaarde vakblad <strong>VVP</strong> voor (door)startende adviseurs:<br />

· Zes inspirerende en ondernemende bewaaredities met in elke editie het kenniskatern ‘Ken je vak!’ met<br />

onder meer de vertaling van Kifid-uitspraken naar de adviespraktijk en de rubriek Permanent Actueel<br />

· Exclusieve specials met verdieping op een adviesonderwerp<br />

· Netwerk- en kennisbijeenkomsten met korting voor abonnees, zoals de Events Inkomen, Bijzondere Risico’s,<br />

Duurzaamheid en <strong>Innovatie</strong><br />

· De Advies Awards voor de meest klantgerichte advieskantoren van Nederland – www.adviesawards.nl<br />

· Dagelijkse e-mail nieuwsbrief<br />

· De kennissite www.vvponline.nl<br />

· Webinars<br />

· Het <strong>VVP</strong> Ondernemerspanel, de gratis vraagbaak voor abonnees van <strong>VVP</strong>. Zes vakexperts delen met u hun<br />

kennis en geven raad over uw eigen ondernemersvraagstukken.<br />

· De <strong>VVP</strong> Nieuws App verzamelt al het actuele verzekerings-, hypotheek- en ander financieel nieuws:<br />

www.vvpapp.nl<br />

Word nu abonnee<br />

Normaal kost een jaarabonnement op <strong>VVP</strong> 56 euro. Speciaal voor (door)startende adviseurs bieden wij u dit aan<br />

voor 35 euro. Een kleine investering die zich dubbel en dwars terugverdient. Stuur een e-mail met uw naw-gegevens<br />

naar arjan@vvponline.nl en u bent abonnee van het meest complete platform voor financieel adviseurs.


PARTNER IN KENNIS<br />

ELKE ADVISEUR KENT CENTRAAL BEHEER ALS SCHADE-<br />

VERZEKERAAR DOOR DE LEGENDARISCHE “EVEN APELDOORN<br />

BELLEN” COMMERCIALS. MAAR NOG NIET ALLE ADVISEURS<br />

WETEN DAT CENTRAAL BEHEER EEN COMPLETE DIENST-<br />

VERLENER IS, MET OOK HYPOTHEKEN, VERMOGENSOPBOUW-<br />

PRODUCTEN EN DUURZAAMHEIDSOPLOSSINGEN. DAAROM<br />

BRENGT CENTRAAL BEHEER HET MERK BIJ ADVISEURS EXTRA<br />

ONDER DE AANDACHT. OP EEN VERNIEUWENDE MANIER.<br />

Ludieke kennismaking met Centraal Beheer<br />

Mobiele escaperoom<br />

rijdt door Nederland<br />

TEKST MARCEL VAN DOMMELEN<br />

willen Centraal<br />

Beheer opnieuw<br />

voorstellen aan<br />

adviseurs”, vertelt<br />

“We marketing- en communicatielead<br />

Pieter van der Krol. “Uit<br />

onderzoeken en gesprekken met adviseurs<br />

blijkt dat ze Centraal Beheer nog<br />

onvoldoende kennen als brede dienstverlener.<br />

Maar klanten kunnen ook bij ons<br />

terecht voor een hypotheek, een overlijdensrisicoverzekering<br />

of lijfrente- en<br />

pensioenproducten. En we bieden daarnaast<br />

diensten aan zoals onze Klushulp<br />

en een groot aantal duurzaamheidsoplossingen.<br />

Ondanks dat, denken sommige<br />

adviseurs dat wij nog voornamelijk<br />

een direct writer zijn. Dit terwijl wij juist<br />

nauw willen samenwerken met adviseurs.”<br />

MEEST GELIEFDE BUSINESSPARTNER<br />

“We zien als geen ander de toegevoegde<br />

waarde van adviseurs”, gaat Van der Krol<br />

verder. “Mensen hebben – in een steeds<br />

complexere financiële wereld – meer dan<br />

ooit hulp nodig bij het maken van financiële<br />

keuzes. Dat gaat verder dan een<br />

passende hypotheek en de bijbehorende<br />

ORV. Je wil een klant zijn hele leven helpen<br />

bij het maken van bewuste financiële<br />

keuzes. Bij het kopen van een huis, het<br />

verbouwen of verduurzamen ervan; bij<br />

het krijgen van een kind; een scheiding<br />

of het regelen van de oude dag. Voor een<br />

adviseur is het dus belangrijk om een<br />

duurzame klantrelatie op te bouwen en<br />

in te spelen op (latente) klantbehoeften.<br />

Als Centraal Beheer willen wij – met kennis<br />

en (financiële) oplossingen – de adviseur<br />

hierbij zo goed mogelijk ondersteunen,<br />

zodat hij op zijn beurt de klant optimaal<br />

kan helpen. We willen de meest<br />

geliefde businesspartner van de adviseur<br />

zijn.”<br />

MOBIELE ESCAPEROOM<br />

“Met onze mobiele escaperoom rijden<br />

we de komende tijd door Nederland”,<br />

vervolgt Van der Krol. “Hiermee laten we<br />

adviseurs op een ludieke en vernieuwende<br />

manier kennismaken met het merk<br />

Centraal Beheer. Dat doen we door het<br />

merk letterlijk naar hen toe te brengen.<br />

Elke dag bezoeken we een andere locatie.<br />

De adviseurs uit de buurt kunnen<br />

samen met hun team het spel spelen.”<br />

Plezier maken staat centraal bij de escaperoom.<br />

Het gaat om de beleving. “Het<br />

is absoluut geen verkapte e-learning of<br />

PE-sessie over onze producten en dien-<br />

34 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


CENTRAAL BEHEER<br />

sten”, licht Van der Krol toe. “Ons doel is<br />

dat iedereen die het spel speelt, de escaperoom<br />

uitstapt met een grote glimlach<br />

op z’n gezicht. Dat ze hun partner<br />

en kinderen ‘s avonds aan tafel vertellen<br />

wat voor een tof spel ze die dag hebben<br />

gespeeld. En uiteraard hopen we dat<br />

de beleving sympathie opwekt voor ons<br />

mooie merk.”<br />

“De mobiele escaperoom<br />

komt naar u toe”<br />

EK FINALE 1988<br />

Het verhaal van de mobiele escaperoom<br />

speelt zich af tijdens de EK voetbalfinale<br />

van 1988 en draait om een typisch ‘Even<br />

Apeldoorn Bellen’-momentje. In de regiewagen<br />

bij het Olympisch Stadion in<br />

München gaat er iets mis waardoor de<br />

verbinding met Hilversum wegvalt en<br />

miljoenen Nederlanders teleurgesteld<br />

voor de tv zitten. De taak van de adviseurs<br />

is om binnen 45 minuten de verbinding<br />

met Hilversum weer te herstellen.<br />

Door het gezamenlijk oplossen van<br />

puzzels komen de spelers steeds dichter<br />

bij hun doel. “Naarmate de tijd verstrijkt,<br />

wordt de spanning met beeld en geluid<br />

steeds verder opgevoerd. Met behulp van<br />

camera’s kijkt er altijd iemand van ons<br />

mee of een hint nodig is. We willen natuurlijk<br />

niet dat spelers vastlopen. Teamwork<br />

is echt cruciaal. Dit is dan ook een<br />

erg leuk teamuitje”, vertelt Van der Krol<br />

enthousiast.<br />

LEUK VERZETJE IN DRUKKE TIJDEN<br />

Vanaf midden mei rijdt de escaperoom<br />

door Nederland. De accountmanagers<br />

van Centraal Beheer nodigen adviseurs<br />

uit om te komen spelen. Van der Krol licht<br />

een tipje van de sluier op: “De deelnemers<br />

krijgen een envelop toegestuurd met een<br />

heel herkenbaar item van vroeger daarin.<br />

Dit hebben ze nodig om het spel te kunnen<br />

spelen. De beleving start dus al bij<br />

het openmaken van de envelop. Op de<br />

dag van het spel ontvangt de accountmanager<br />

de adviseurs in hun eigen stad. We<br />

komen met de escaperoom naar ze toe,<br />

zodat het hen zo min mogelijk tijd kost.<br />

We weten dat adviseurs het op dit moment<br />

ontzettend druk hebben. Maar we<br />

hopen dat ze hiervoor tijd maken. Even<br />

lekker achter het scherm vandaan en gezellig<br />

iets leuks doen met het team.”<br />

SPEELT U MEE?<br />

Lijkt het u leuk om de escaperoom met<br />

uw team te spelen? Zoals gezegd, neemt<br />

uw accountmanager van Centraal Beheer<br />

contact met u op. “Dat doen we om de<br />

bus zo efficiënt mogelijk in te plannen”,<br />

verduidelijkt Van der Krol. “Maar kunnen<br />

adviseurs echt niet wachten om met elkaar<br />

dit teamuitje mee te maken? Neem<br />

zelf even contact op met je accountmanager.”<br />

En als adviseurs nog geen vaste<br />

aanstelling hebben, maar het spel toch<br />

willen spelen? “Ook dan kunnen ze gewoon<br />

contact opnemen. Zij zijn natuurlijk<br />

ook van harte welkom om ons toffe<br />

merk beter te leren kennen!” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2022 <strong>VVP</strong> | 35


INNOVATIE<br />

Mieke Verhoef:<br />

‘Je eigenzinnigheid<br />

is je handelsmerk.’<br />

36 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


INNOVATIE<br />

VOORDAT IK IN DE AUTO STAP, BEKIJK IK MIJN MAIL. POST VAN<br />

WILLEM VREESWIJK. HIJ SCHRIJFT DAT HIJ VANDAAG NIET BIJ DE<br />

BEURS KAN ZIJN DIE BIJ VEEL BRANCHEGENOTEN IN DE AGENDA<br />

STAAT EN DAT HIJ MIJ IETS WIL VRAGEN. OF IK EEN COLUMN WIL<br />

SCHRIJVEN VOOR DE <strong>SPECIAL</strong>E EDITIE VAN <strong>VVP</strong> OVER INNOVATIE.<br />

DE SCHRIJVER IN MIJ DRAAIT HAAR HAND DAAR NIET VOOR OM<br />

ÉN IK BEN OP EEN MISSIE. IK GEDACHTEN ZEG IK AL ‘JA’.<br />

Innoveer naar jezelf<br />

TEKST MIEKE VERHOEF | BEELD MC CREATIVE/MARLEEN BOS<br />

Ik heb net Verschilmakers MagaZINe gelanceerd,<br />

waarin ik branchegenoten portretteer die het anders<br />

doen en daardoor indruk maken. Ogenschijnlijk doen<br />

ze allemaal hetzelfde. Toch zijn ze anders. Zichzelf.<br />

Daardoor vallen ze op. Verschilmakers noem ik ze. Zij<br />

volgen hun zin, dat wat hun drijft en plezier geeft, en<br />

spreken zich daarover uit. Daardoor trekken zij de aandacht<br />

en zijn zij alles behalve een eenheidsworst. Met<br />

een stapel magazines stap ik in de auto.<br />

HAKKEN<br />

Bij de beurs tref ik m’n buddy: Barbara Stoopman. Ook<br />

een verschilmaker, in mijn ogen. Tijdens het interview<br />

dat ik met haar had zei ze: “Ik blijf wel schoppen, iemand<br />

moet het doen”. Ik bekijk haar hakken en de punten<br />

van haar hippe laarsjes. Die punt wil je niet voelen,<br />

bedenk ik. Ik ben blij dat ik haar metgezel ben. Nu<br />

het weer mag, geven we elkaar een knuffel en gaan we<br />

naar binnen.<br />

EIGENZINNIGHEID<br />

Bij de stand van De Goudse stelt Bernardo Walta voor<br />

daar een stapel Verschilmakers MagaZINes neer te<br />

leggen. Ik neem zijn aanbod graag aan. Ook hij is een<br />

van de geportretteerde verschilmakers. Terwijl ik bij<br />

de stand in gesprek ben, zie ik over mijn schouder een<br />

dame met een groen jasje het magazine doorbladeren.<br />

Het is Janine Oskam. Ik zie dat de zin op de backcover<br />

haar triggert ‘Je eigenzinnigheid is je handelsmerk’,<br />

staat er. Ik vraag haar waarom het haar raakt.<br />

Naast hypotheekadviseur is ze ook spreker en vitaliteitsexpert.<br />

Ze zegt: “Vitaliteit gaat over de beste versie<br />

van jezelf zijn.” En jezelf zijn, is precies waar het ook<br />

voor mij om gaat. Het is de kern van mijn missie. We<br />

hebben een klik.<br />

BLAUWE COLBERTS<br />

Ik vraag mij af hoeveel mensen die dag echt zichzelf<br />

zijn en besef dat er een hoop te winnen is. Want blauwe<br />

colberts en witte boorden voeren de boventoon. En als<br />

je een grijs of zwart jasje draagt, hoor je er ook bij. Ik zie<br />

branchegenoten die zich als een kameleon aanpassen<br />

aan hun omgeving. Maar door je aan te passen, val je<br />

niet op. Onderscheid je je niet. Wie dat wél doet is verschilmaker<br />

Ilse Broekhuizen (Juffrouw Polis), met haar<br />

knalroze trui tussen de blauwe colberts. Jezelf onderscheiden<br />

is juist nu belangrijk. Want de branche is flink<br />

in beweging.<br />

Overnames en verschuivingen in de top van bedrijven,<br />

brengt ook verschuivingen in de portefeuille en het<br />

team medewerkers met zich mee. Want hun adviseur<br />

en werkgever verandert. Willen klanten en medewerkers<br />

nog wel bij je horen? Het is belangrijk om mensen<br />

mee te nemen in je gedachtengoed, je verhaal en de<br />

keuzes die je maakt. Zodat je team en klanten je kunnen<br />

volgen. In je denkwijze én op sociale media.<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2022 <strong>VVP</strong> | 37


INNOVATIE<br />

STA OP!<br />

Dit is het moment om op te staan en uit te spreken<br />

waar je voor staat. Ook als je portefeuille goed gevuld is.<br />

Je wil zorgen dat de achterdeur voor die leuke klanten<br />

en goede medewerkers dicht blijft en de positieve energie<br />

hoog.<br />

GEVOEL<br />

Leven is groeien. Als je niet groeit, leef je niet. Innoveren<br />

dus. Steeds dichter naar wie je werkelijk bent. Zodat<br />

mensen met je willen werken om wie je bent. Want<br />

mensen doen zaken met mensen. Wat ons onderscheidt<br />

van een robot, is gevoel. Het is de basis voor relaties. En<br />

die ga je het liefst aan met gelijkgestemden. Mensen<br />

met wie je een klik voelt. Zoals Janine en ik die voelden.<br />

En ik die ook voel met iemand met wie ik al tijden ben<br />

verbonden via LinkedIn.<br />

VANZELFSPREKEND<br />

Die dag ontmoet ik hem eindelijk in real life. We schelen<br />

zo’n dertig jaar. Toch hebben we een klik. Doordat<br />

we eenzelfde kijk op het leven hebben. Het is gaaf als je<br />

jezelf bent en uit. Ook online. Dat maakt mijn gesprek<br />

met Henny Versteeg die dag als een vanzelfsprekendheid.<br />

En in dat woord schuilt je goud. Want dat wat voor<br />

jou vanzelfsprekend is en vanzelf gaat, is van je zelf.<br />

Daarmee trek je gelijkgestemden aan en verrijk je elkaar.<br />

Zoals positiviteit Henny en mij verbindt.<br />

In deze onrustige tijd zijn een eigenzinnige positionering<br />

en zichtbaarheid essentieel. Een positionering<br />

die klopt bij je persoonlijkheid, bij wie je bent. Je wil namelijk<br />

niet gekozen worden om wat je doet (en je weet,<br />

er zijn veel, heel veel, verzekeringsprofessionals) maar<br />

wie je bent. Jezelf. Personal branding is key als je in<br />

onze branche een verschil wil maken.<br />

WINNEN<br />

Dit is waarom ik ben opgestaan en Verschilmakers MagaZINe<br />

uitbracht. Ik wil de branche inspireren écht persoonlijk<br />

te zijn. Verzekeren gaat over vertrouwen, dat<br />

MIEKE VERHOEF<br />

Mieke Verhoef (1983) daagt branchegenoten hun<br />

zin te volgen en uit te dragen. Als journaliste, contentspecialist,<br />

sparringpartner en LinkedIn-trainer<br />

werkt(e) zij voor Generali, a.s.r., De Goudse, Nh1816<br />

en financieel adviseurs die het veld persoonlijker en<br />

puurder willen maken. Bestel of download Verschilmakers<br />

MagaZINe, vol inspirerende verhalen via<br />

www.miekeverhoef.nl.<br />

‘Verzekeren gaat<br />

over vertrouwen. En<br />

die win je door<br />

persoonlijk te zijn’<br />

wil je winnen. En dat win je niet door te zeggen dat je<br />

persoonlijk bent, maar door het te zijn. Innoveer daarom<br />

naar jezelf. Zodat je mensen, medewerkers en klanten<br />

aantrekt die bij je passen en jij je niet langer hoeft<br />

aan te passen. Keer naar binnen en d(r)aag jezelf uit.<br />

Die avond rijd ik vol gedachten naar huis. In mijn<br />

hoofd schrijf ik deze column en denk ik aan een branche<br />

vol verschilmakers. Innovators. Welke winst zou dat<br />

opleveren?<br />

Wat denk jij, Willem? n<br />

38 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


INNOVATIE<br />

DE HYPOTHEEKMARKT DRAAIDE HET<br />

AFGELOPEN JAAR OP VOLLE TOEREN.<br />

ER WERD MASSAAL OVERGESLOTEN<br />

OM OPTIMAAL GEBRUIK TE MAKEN<br />

VAN DE RENTEBODEM. OOK ZET DE<br />

VERDUURZAMING ECHT DOOR, WAT HET<br />

VOOR VEEL MENSEN HET JUISTE MOMENT<br />

MAAKT OM DAAR WERK VAN TE GAAN<br />

MAKEN. MOOIE TIJDEN VOOR ADVISEREND<br />

EN HYPOTHEEKVERSTREKKEND<br />

NEDERLAND. OF TOCH NIET?<br />

TEKST GERT VASSE, OCKTO<br />

Ik proef toch nog veel frustraties en uitdagingen in de<br />

hypotheekmarkt. Om er maar eens één te noemen:<br />

waarom moet het gemiddeld meer dan een maand<br />

duren om na de hypotheekaanvraag tot een bindend<br />

aanbod te komen? Terwijl de adviseur op het moment<br />

van de hypotheekaanvraag meestal het dossier<br />

al compleet heeft. Eerlijk gezegd bekruipt me dan wel<br />

eens het gevoel dat we zijn vastgeroest in processen en<br />

kaders en het allemaal maar schoorvoetend accepteren.<br />

Niets is zo vervelend om als adviseur meerdere malen<br />

contact op te moeten nemen met de klant om een<br />

extra stuk of extra informatie op te vragen. Omdat het<br />

vóór het adviesgesprek meestal niet duidelijk is bij welke<br />

geldverstrekker de hypotheekaanvraag gedaan zal<br />

worden, vragen veel adviseurs direct zoveel mogelijk<br />

gegevens en documenten op bij de klant.<br />

Zo’n dossier bestaat dus vaak uit een combinatie<br />

van documenten, brondata en klantwensen. Dat is sowieso<br />

handig om een volledig beeld te hebben en een<br />

goed advies te kunnen geven inclusief de diverse scenario’s<br />

bij onvoorziene omstandigheden.<br />

En bij de hypotheekaanvraag heb je dan alles paraat,<br />

mocht dat nodig zijn voor de beoordeling van<br />

het dossier. Want de ene hypotheekverstrekker vraagt<br />

40 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


INNOVATIE<br />

We zijn toch niet<br />

vastgeroest?<br />

nu eenmaal meer bewijs op dan de andere. En de een<br />

maakt al wel optimaal gebruik van de beschikbare<br />

brondata en de ander nog helemaal niet of nauwelijks.<br />

OMDENKEN<br />

Als het dossier dus bij de hypotheekaanvraag al compleet<br />

is, waarom dan gemiddeld een maand een frustrerend<br />

administratief proces in gaan? Het dossier is<br />

zorgvuldig samengesteld door een vergunningplichtige<br />

adviseur. Zeker, deze mag en kan inderdaad niet de rol<br />

van de hypotheekverstrekker vervullen. Want die heeft<br />

een eigen verantwoordelijkheid en bepaalt uiteraard<br />

zelf het kredietrisico binnen de beschikbare kaders.<br />

Maar als de hypotheekacceptant, ook een professional,<br />

een half uur meekijkt in het volledige dossier van de<br />

adviseur, dan zou op basis daarvan theoretisch gezien<br />

best een principe-akkoord gegeven kunnen worden.<br />

Als de acceptant dat groene licht heeft gegeven, is<br />

het enkel nog een kwestie van het benodigde bewijs<br />

overhalen naar de systemen van de hypotheekverstrekker.<br />

De infrastructuur om dat benodigde bewijs op basis<br />

van dataminimalisatie uit te wisselen ligt er namelijk<br />

al. Via HDN en de Brondata Service kunnen veilig en<br />

snel brondata en documenten uitgewisseld worden.<br />

OPGEKNIPT<br />

Het lijkt zo mooi: de adviseur rondt het adviesgesprek<br />

af en komt met de klant tot de conclusie dat inderdaad<br />

hypotheekverstrekker X de best matchende partij is. De<br />

adviseur kijkt in de online agenda bij die hypotheekverstrekker<br />

en ziet dat acceptant Y vrijdag om 15.00 uur de<br />

aanvraag en het dossier kan beoordelen. De adviseur<br />

stuurt de aanvraag vast naar hypotheekverstrekker X.<br />

Vrijdag om 15.00 uur kijkt de acceptant mee in de aanvraag<br />

en het dossier. Er zijn wat vragen maar die kunnen<br />

gelijk worden beantwoord met onderbouwde informatie<br />

uit dat dossier. De acceptant geeft groen licht en<br />

haalt de vereiste bewijsstukken over naar de eigen omgeving/administratie.<br />

Vrijdag om 17.00 uur ontvangt<br />

de adviseur het bindend aanbod, en verstrekt deze aan<br />

de klant met het goede nieuws dat het rond is. Prettig<br />

weekeinde!<br />

‘Er is nog veel<br />

onbenut potentieel<br />

voor innovaties’<br />

De praktijk is dat we, gestuurd vanuit wet- en regelgeving,<br />

het proces opgeknipt hebben in een rente aanbod<br />

en vervolgens na aanlevering van de benodigde bewijsstukken<br />

een bindend aanbod verstrekken als de beoordeling<br />

afgerond is. De praktijk is ook dat we los van de<br />

wachttijd op zo’n aanbod, diverse contact- en aanlevermomenten<br />

hebben met daarmee gepaard gaande<br />

wachtrijen. Maar is dat nu echt nog nodig anno 2022?<br />

Hebben de innovaties meer tijd nodig of kunnen we<br />

beter ook de bestaande processen en kaders eens goed<br />

herzien?<br />

Eén ding is zeker: er is nog veel onbenut potentieel<br />

voor innovaties zoals het gebruik van brondata. Laten<br />

we in ieder geval zorgen dat we niet vastroesten in oude<br />

denkpatronen en kaders. De klant verdient dat toch? n<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2022 <strong>VVP</strong> | 41


INNOVATIE<br />

Nieuwe balans<br />

door regeneratief<br />

investeren<br />

REGENERATIEVE INVESTEERDERS ZETTEN BEWUST HUN GELD IN OM EEN NIEUWE<br />

BALANS TE CREËREN TUSSEN MENSELIJKHEID, ECOLOGIE EN ECONOMIE. HET GAAT<br />

OM INVESTEREN VANUIT HET HART. IN DEZE <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OVER INNOVATIE EEN AANTAL<br />

PRAKTIJKVOORBEELDEN VAN NIEUWE SUCCESVOLLE INVESTERINGEN.<br />

TEKST IVO VALKENBURG<br />

Investeren in pure voedselketen – Boerschappen<br />

Boerschappen Coöperatie haalde begin dit jaar in<br />

vier dagen tijd vier miljoen euro op bij 2.532 investeerders,<br />

klanten en boeren (leveranciers). In 2021 boekte<br />

het bedrijf van Stijn Markusse en Stéphanie Vellekoop<br />

ruim 7,3 miljoen euro omzet met seizoensproducten<br />

van lokale boeren. Voor de verdere ontwikkeling<br />

van de onderneming werd niet gekozen voor de traditionele<br />

geldverstrekkers uit de financiële sector. In plaats<br />

daarvan besloten Markusse en Vellekoop hun onderneming<br />

te transformeren naar een coöperatie. Ze gingen<br />

daarna op zoek naar aandeelhouders “die niet enkel een<br />

commercieel belang hebben, maar de wereld ook een<br />

stukje mooier willen maken én achterlaten”. De ondernemers<br />

kozen voor equity crowdfunding via Sharefunders<br />

te ’s-Hertogenbosch. Dat is een platform waarmee<br />

biologische wijnhandel Neleman vorig jaar al een paar<br />

miljoen euro aan groeikapitaal ophaalde door het digitaliseren<br />

van aandelen, gebaseerd op de techniek van<br />

Eyevestor, een initiatief van New Financial Activator<br />

Gijs Daalen Meurs. Met behulp van dit platform worden<br />

investeerders mede-eigenaar van bedrijven die bouwen<br />

aan een duurzame toekomst.<br />

“In 2013 zijn we begonnen met Boerschappen omdat<br />

we wilden weten waar ons eten vandaan kwam.<br />

We wilden verser, puurder en gezonder eten en bovenal<br />

zonder onnodige toevoegingen. Al heel snel<br />

hadden we door dat we niet de enigen waren. Meer<br />

mensen sloten zich aan. Al snel reed er een grote bus<br />

langs alle boeren. Boerschappen werd een echt bedrijf.<br />

We hebben inmiddels duizenden klanten. Samen<br />

met ons team van zo’n zestig collega’s en 150<br />

boeren zorgen we er dagelijks voor dat gezonde producten<br />

in de keukens door heel Nederland komen te<br />

liggen”, aldus Markusse en Vellekoop.<br />

Ongeveer 65 procent van de omzet wordt bij de boeren<br />

besteed. Met de snelgroeiende omzet (meer dan 500<br />

procent groei in afgelopen twee jaar) wordt er actief bijgedragen<br />

aan de transitie richting een natuurinclusieve<br />

42 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


INNOVATIE<br />

landbouw, waarbij de boeren worden geholpen bij de realisatie<br />

van een gezond verdienmodel. “Impact komt met<br />

volume. En dáárom is groei voor ons belangrijk. Want<br />

hoe meer Boerschappers met ons mee eten, hoe meer bijzondere<br />

boeren we kunnen aansluiten. Zo eten we ons<br />

land een beetje mooier. Boer blij. Klant blij. Wij blij.”<br />

Voor deze community gedreven financiering is<br />

Boerschappen praktisch ondersteund door de Solid Finance<br />

Group, Holla Advocaten, Eyevestor, Sharefunders,<br />

De Beer Accountants en Belastingadviseurs en Leenders<br />

Fiscaal Advies. n<br />

Meer informatie: www.boerschappen.nl, www.sharefunders.nl,<br />

www.eyevestor.com<br />

Investeren in duurzame landbouw – BD Grondbeheer<br />

“Aardpeer verbindt boeren en burgers.”<br />

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw,<br />

kortweg BD Grondbeheer uit Driebergen werd<br />

veertig jaar geleden opgericht met als doel om landbouwgrond<br />

te verwerven en deze in eigendom te houden<br />

en duurzaam te verpachten aan nieuwe voedselinitiatieven<br />

en boerenbedrijven die (de omschakeling<br />

naar) biologisch dynamische, biologische of natuurvriendelijke<br />

landbouw realiseren. Inmiddels heeft BD<br />

Grondbeheer meer dan 540 hectare grond onder beheer<br />

ten behoeve van natuurvriendelijke landbouw. BD<br />

Grondbeheer is een stichting met een ANBI-status (Algemeen<br />

Nut Beogende Instelling) en wil de transitie<br />

naar een duurzaam voedsel- en landbouwsysteem versnellen<br />

door naast donaties ook andere financieringsinstrumenten<br />

te ontwikkelen om daarmee meer grond te<br />

kunnen aankopen en verpachten.<br />

Begin dit jaar werd ruim 2,8 miljoen euro opgehaald<br />

bij zo’n 250 investeerders. De financiering vond plaats<br />

via de uitgifte van een obligatielening met een looptijd<br />

van vijftien jaar en een jaarlijkse rentevergoeding van<br />

1,3 procent. Met deze opbrengst wordt nieuwe grond<br />

aangekocht ten behoeve van vijf initiatieven die met<br />

hun bedrijfsvoering een bijdrage leveren aan de transitie<br />

naar een natuurvriendelijke land- en tuinbouw. De<br />

vijf spelers die worden voorzien van ‘gezonde grond’<br />

zijn: Herenboerderij Aan den Drecht (Leimuiden, ZH),<br />

De Kleine Aarde (Boxtel, NB), Tuinderij De Bosmantel<br />

(Andijk, NH), Fruitweelde (Ingen, GL) en CSA-tuinderij<br />

Ús Hôf (Sibrandabuorren, FR).<br />

Evenals bij Boerschappen schuilt de kracht van het<br />

succes in een hechte samenwerking tussen gelijkgestemde<br />

mensen en organisaties. In dit geval wordt samengewerkt<br />

met ‘Aardpeer, samen voor grond’, een initiatief<br />

dat boeren en burgers met elkaar verbindt. Met<br />

praktische plannen en aanstekelijke verhalen groeit<br />

Aardpeer steeds meer uit tot een brede beweging. Iedereen<br />

die wil bijdragen aan een vitale bodem, gezond eten<br />

en grotere soortenrijkdom én die wil helpen om dat voor<br />

de komende zeven generaties zo te houden, is welkom.<br />

Deze financieringsronde is mede tot stand gekomen in<br />

samenwerking met Stichting Herenboeren, Stichting<br />

Wij.land en Triodos Regenerative Money Centre.<br />

Naast deze campagne biedt de Stichting BD Grondbeheer<br />

tevens de mogelijkheid om in te schrijven voor<br />

eeuwigdurende obligaties. Deze obligaties bieden een<br />

rente van 1,5 procent, iedere vijf jaar te indexeren tot<br />

een maximum van vier procent. n<br />

Meer informatie: www.bdgrondbeheer.nl, www.aardpeer.<br />

nl, www.herenboeren.nl, www.wij.land, www.triodos.com/<br />

regenerative-money-centre<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2022 <strong>VVP</strong> | 43


INNOVATIE<br />

Investeren in onderling verzekeren – SharePeople<br />

SharePeople Coöperatie werd in 2019 opgericht door<br />

Cosmas Blaauw (CEO), Rutger Abbink (CFO/COO) en<br />

Ernst Nolte (CTO) met als doel om voor zelfstandige ondernemers<br />

een eerlijk, solidair en betaalbaar vangnet te<br />

creëren bij arbeidsongeschiktheid of langdurige ziekte.<br />

Er wordt gewerkt op basis van het principe van ‘crowdsurance’,<br />

waarbij het risico onderling wordt verdeeld.<br />

“Bij ons is de premie exact even hoog als het schadebedrag<br />

en dat bedrag doneren we direct aan leden die tijdelijk<br />

arbeidsongeschikt zijn. Er zit geen marge tussen”,<br />

aldus Blaauw.<br />

SharePeople telt zo’n 7.500 deelnemers, waarvan er<br />

zo’n 750 tevens mede-eigenaar (aandeelhouder) zijn<br />

van de coöperatie. “We willen heel graag een échte onderlinge<br />

zijn. Om met elkaar zieke ondernemers te ondersteunen.<br />

Het zou dan ook gek zijn als het bedrijf in<br />

handen zou blijven van alleen de oprichters. Het is veel<br />

logischer dat SharePeople van ons allemaal is. Natuurlijk<br />

hadden we voor de verdere ontwikkeling van onze<br />

onderneming bij een bank of klassieke geldverstrekker<br />

kunnen aankloppen, maar wat is er mooier als onze<br />

deelnemers zelf volledig eigenaar zijn en blijven? Onze<br />

onderneming is van mensen die zich betrokken voelen<br />

bij onze missie om het traditionele verzekeren op<br />

de kop te zetten. Het is een vorm van regeneratief investeren,<br />

want met je aandelen draag je direct bij aan<br />

de transitie van de financiële sector. Zonder bonussen,<br />

gegraai en kleine lettertjes. Je transformeert een stukje<br />

van de sector naar een échte onderlinge: eerlijk, solidair<br />

en eigentijds”, aldus Blaauw.<br />

SharePeople is tevens een sociale onderneming die<br />

primair onderneemt vanuit een maatschappelijke missie.<br />

De onderneming wil een positieve impact maken<br />

op de kwaliteit van het leven van ondernemers, ziet<br />

winst als middel en niet als doel en is transparant en<br />

fair naar alle betrokkenen.<br />

Deelnemers bepalen zelf binnen een bandbreedte<br />

van 1.000 tot 3.000 euro per maand hoeveel inkomen<br />

ze willen ontvangen bij arbeidsongeschiktheid. “Als je<br />

voor 1.000 euro per maand meedoet en het ziektepercentage<br />

is één procent, dan doneer je per maand een<br />

tientje. Doe je voor 3.000 euro mee, dan doneer je gemiddeld<br />

30 euro.”<br />

Voor de aankoop en het beheer van de aandelen<br />

maakt ook SharePeople gebruik van Eyevestor. In april<br />

2022 is de zevende ronde van start gegaan met als doel<br />

om 300.000 euro op te halen en het aantal leden van<br />

de coöperatie uit te breiden tot zo’n 8.000. De eerste financieringsronde<br />

uit oktober 2019 was in 36 uur uitverkocht.<br />

Deze trend heeft zich voortgezet in alle volgende<br />

rondes. Met de laatste financieringsronde wordt<br />

een volwaardige arbeidsongeschiktheidsverzekering<br />

ontwikkeld (tot de AOW-leeftijd), tevens op basis van<br />

crowdsurance. Ook wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling<br />

van een eigen ‘arbodienst voor zzp’ers’ (SharePeople<br />

Crowdability). n<br />

Meer informatie: www.sharepeople.nl<br />

Investeren in bezield leven – Aurora Art Museum<br />

In de toenemende chaos van de wereld, zijn steeds<br />

meer mensen op zoek naar antwoorden op levensvragen.<br />

Onder (jonge) mensen groeit de behoefte aan zingeving<br />

en spiritualiteit. Het Aurora Art Museum is geboren<br />

vanuit het idee om mensen nieuw perspectief te bieden<br />

door het beleven van kunst. Het wil twee- en driedimensionale<br />

beelden tonen die harmoniëren met de essentie<br />

van het bestaan: een plek die kunst laat zien voorbij<br />

de huidige eenzijdige materialistische en technischwetenschappelijke<br />

opvattingen. Een plek waar inspiratie<br />

wordt gedeeld met de ziel van de beschouwer. De ziel als<br />

het stukje oneindig bewustzijn binnen elk mens.<br />

44 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


INNOVATIE<br />

Jos van Wunnik – Bezielde aarde IV – Bron,<br />

tempera op paneel 75 x 80 cm. (2002).<br />

Het Aurora Art Museum is voortgekomen uit een kring<br />

van kunstenaars die vaak al decennialang verbonden<br />

zijn aan Aurora Productions, een uitgever van kunstkaarten,<br />

posters en boeken. Oprichters Jan Willem en<br />

Jonne Bakker organiseren al bijna tien jaar exposities<br />

in eigen huis. Nu is de tijd aangebroken om deze werken<br />

te laten zien in een groter onderkomen. “Het Aurora<br />

Art Museum gaat over licht. Licht is essentieel, zeker<br />

in deze donkere tijden. Bezielde kunst straalt licht uit.<br />

Met het Aurora Art Museum willen we een plek creëren<br />

waar hart en hoofd weer samenkomen”, aldus Jan Willem<br />

Bakker.<br />

De basis van de kunstcollectie bestaat momenteel<br />

uit een selectie werken van kunstenaars die al jaren<br />

in de belangstelling staan van Aurora Productions,<br />

zoals Jos van Wunnik (schilderijen), Pieter Dirk Torensma<br />

(schilderijen), Juke Hudig (pastels), Roelien de Lange<br />

(textielkunst), Ruud Jaspers (houtsculpturen), Yolanda<br />

Eveleens (etsen), Herman Smith (schilderijen), Herman<br />

Smorenburg (schilderijen) Marja de Lange (schilderijen)<br />

en vele anderen. De kunst wordt verkregen doordat de<br />

kunstenaars, collectioneurs of erfgenamen hun werk<br />

schenken of in bruikleen geven en als het mogelijk is<br />

door actieve aankoop.<br />

Op dit moment wordt gezocht naar een geschikte<br />

locatie voor het museum. Zodra deze is gevonden, zal er<br />

een crowdfunding worden opgezet teneinde het museum<br />

praktisch mogelijk te maken. Ook is het denkbaar<br />

dat voor grotere investeringsbedragen er een obligatie<br />

wordt uitgeschreven, dan wel een aandeel kan worden<br />

gekocht in de exploitatie van het museum. Op de website<br />

van New Financial Activators zal deze financieringscampagne<br />

worden ondersteund. Het wordt vaak vergeten,<br />

maar een gezond cultureel en geestelijk leven draagt<br />

ook substantieel bij aan een gezonde economie. n<br />

Meer informatie: www.aurora-productions.com, www.<br />

aurora-art.com<br />

Investeren in de betekeniseconomie – Pymwymic<br />

Pymwymic is de ‘Put Your Money Where Your Meaning<br />

Is Community’ van impact investors: een Europese<br />

community van families, filantropisten en individuele<br />

investeerders die for-profit bedrijven ondersteunen<br />

die duurzame oplossingen creëren.<br />

“Geen woorden, maar daden, dat is waarvoor we<br />

gaan”, aldus Sophie Pickering, Investment Associate bij<br />

Pymwymic. Ze is gepassioneerd om met haar financiële<br />

kennis en ervaring – ze werkte zeven jaar in de wereld<br />

van corporate finance in Londen – ondernemingen<br />

te helpen met een positieve impact op de samenleving.<br />

Fundament van Pymwymic is ‘de kracht van samen’.<br />

“We brengen families en individuele investeerders samen<br />

om duurzame bedrijven aan kapitaal te helpen.<br />

Daarbij gaat het altijd om het investeren in bedrijven<br />

die een dubbel rendement hebben, te weten een financieel<br />

rendement én een impact op de verbetering van<br />

de wereld.”<br />

“Pymwymic is 25 jaar geleden begonnen als een<br />

vriendenclub die vond dat er iets moest veranderen.<br />

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een organisatie van<br />

duurzame beleggers die is ingericht als een coöperatie,<br />

waarbij alle investeerders het eigendom delen. Er zijn<br />

thans zo’n honderd leden en er blijven families en individuen<br />

bijkomen. Een rijke diversiteit aan mensen,<br />

van jong tot oud, van iemand die recentelijk zijn bedrijf<br />

heeft verkocht tot aan families die al drie generaties geleden<br />

hun familiebedrijf hebben verkocht.”<br />

In Nederland behoorde Pymwymic tot de eerste B<br />

Corporation, een keurmerk dat niet het product, maar<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2022 <strong>VVP</strong> | 45


INNOVATIE<br />

Put your money where your mouth is.<br />

de gehele bedrijfsvoering certificeert. Je moet daarvoor<br />

laten zien dat je structureel naast winst ook mens, milieu<br />

en maatschappij in het hoogste vandaal hebt staan.<br />

Bedrijven worden toegelaten aan de hand van vijf criteria:<br />

duurzaamheid, arbeidsrechten, transparantie, klantbelang<br />

en de (lokale) gemeenschap. Nederland kent<br />

ruim 90 B Corp-bedrijven, waaronder Dopper, Tony’s<br />

Chocolonely, Triodos Bank, WeTransfer, Yoni, Moyee<br />

Coffee, BR-ND, Mud Jeans en Snappcar. Wereldwijd zijn<br />

er zo’n 3.600 bedrijven B Corp-gecertificeerd. n<br />

PRAKTIJKVOORBEELDEN PYMWYMIC<br />

Enkele voorbeeldondernemingen uit de beleggingsportefeuille<br />

van Pymwymic:<br />

Fairphone (www.fairphone.com) is een Nederlands initiatief<br />

om een zo eerlijk mogelijke mobiele telefoon te<br />

produceren. Veel mobieltjes zijn allesbehalve eerlijk,<br />

omdat er aan de productie veel vervuiling en slechte<br />

werkomstandigheden kleven. Via de ontwikkeling en<br />

productie van een eigen smartphone wil Fairphone laten<br />

zien dat het ook anders kan. Zo wordt er gekozen<br />

voor een duurzamer ontwerp, dat langer meegaat dan<br />

gemiddeld. Ook worden er keuzes gemaakt voor het<br />

gebruik van andere materialen om vervuiling van de<br />

natuur tegen te gaan. Niet op de laatste plaats wordt<br />

ervoor gekozen om de mens centraal te plaatsen in het<br />

productieproces. Zo wordt er geen kinderarbeid getolereerd<br />

en is een slechte behandeling van medewerkers<br />

uit den boze. Dat klinkt allemaal heel logisch, maar het<br />

is meestal niet de praktijk. Vandaar Fairphone voor iedereen<br />

die met een schoon geweten wil blijven bellen.<br />

Ceradis (www.ceradis.com) is opgericht als een spinoff<br />

bedrijf van Wageningen University & Research.<br />

Het ontwikkelt milieuvriendelijke fungiciden voor<br />

de landbouwmarkt. Fungiciden zijn schimmelbestrijders<br />

die de milieubelasting drastisch verminderen ten<br />

opzichte van gangbare gungiciden. Op deze manier<br />

helpt Ceradis boeren wereldwijd om de slag te kunnen<br />

maken naar natuurvriendelijke gewasbescherming.<br />

De negatieve impact van de landbouw op de<br />

natuur kan hierdoor worden geminimaliseerd. Ceradis<br />

vertaalt wetenschappelijke kennis naar commerciële,<br />

milieuvriendelijke alternatieven voor de klassieke<br />

chemische bestrijdingsmiddelen.<br />

Yooji (www.yooji.fr) is een Franse onderneming op het<br />

gebied van natuurlijke babyvoeding. Yooji wil de babyvoedingsmarkt<br />

goed opschudden met de ontwikkeling<br />

en productie van gezonde voeding die ook nog<br />

eens lekker smaakt als huisgemaakt eten. Alle voeding<br />

is biologisch. Ook wordt er actief gekeken om het<br />

gehele productieproces zo duurzaam mogelijk in te<br />

richten. Yooji streeft ernaar om hun ecologische voetafdruk<br />

zo klein mogelijk te houden. Er is dan ook volop<br />

aandacht voor het steeds verder verminderen van<br />

afval, duurzame verpakkingen, en er wordt gewerkt<br />

met 100 procent schone energie.<br />

Meer informatie: www.pymwymic.com<br />

IVO VALKENBURG<br />

Ivo Valkenburg is meer dan dertig jaar actief in de wereld van<br />

financiële dienstverlening. Eerst als financieel adviseur, later<br />

als facilitator van vernieuwingsprocessen binnen ondernemingen.<br />

Hij woont met zijn gezin in de bergen van Transsylvanië en<br />

verbindt mensen en mogelijkheden in transitie naar een duurzame<br />

economie voor mens, natuur en samenleving. Hij schreef<br />

verscheidene boeken waaronder Niet gezwicht voor de wereld –<br />

Transitie in de voetsporen van Kahlil Gibran, waarvoor hij in gesprek<br />

ging met 45 mensen en organisaties die aanjagers zijn van<br />

vakinhoudelijke beroepsvernieuwing en maatschappelijke transities.<br />

Meer informatie: www.ivovalkenburg.nl n<br />

46 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


<strong>VVP</strong> Advies<br />

Awards<br />

2022<br />

Onderstrepen van het maatschappelijk belang van het professionele<br />

adviesvak als geheel, het vergroten van de trots op het adviesvak<br />

zelf en die trots ook gezamenlijk uitstralen. Dat is ook in<br />

2022 de opzet van de <strong>VVP</strong> Advies Award.<br />

Elk jaar doet de jury een beroep op een groep marktexperts die<br />

de jury voorziet van een voorselectie van excellente advieskantoren.<br />

Dit jaar zijn 32 spotters op zoek gegaan naar de meest<br />

klantgerichte advieskantoren van Nederland. De spotters hebben<br />

voor de editie in 2022 maar liefst 150 kantoren met de A(advies)-factor<br />

aangedragen.<br />

De jury – bestaande uit voorzitter Richard Meinders (SVC Groep),<br />

Marieke van Zuien (BNP Paribas Cardif), Bob Klijn (Söderberg & Partners),<br />

Edwin Bosma (BHB Dullemond), Jack Vos (Building Blocks) en<br />

Robin van Beem (Polis Advocaten) – koos dit jaar niet voor provinciale<br />

voorronden, maar vroeg de spotters op zoek te gaan naar de pareltjes<br />

in de brede markt van financieel advies. Hiertoe heeft de jury<br />

zes categorieën in het leven geroepen: Particulier Advies, Zakelijk<br />

Advies, Hypotheek Advies, Pensioen Advies, Digitale <strong>Innovatie</strong> en<br />

Nichemarkt. Als aparte categorie is toegevoegd de Startersprijs.<br />

Na het bepalen van de genomineerden per categorie worden in<br />

juni de categoriewinnaars bekend gemaakt. Na de halve finale in<br />

september – waar zes advieskantoren aan mee zullen doen – vindt<br />

de landelijke finale plaats op 6 oktober in de professionele studio’s<br />

van First Impression onder leiding van dagvoorzitter Maureen du<br />

Toit. Het online publiek bepaald de winnaar. Vorig jaar werd er online<br />

meer dan 4600 unieke stemmen uitgebracht. Meer informatie:<br />

www.adviesawards.nl.<br />

EERDERE WINNAARS:<br />

2019: Robbe Financiële Raadgevers<br />

2020: Assurantiekantoor Keijzerwaard<br />

2021: Adviesgroep De Vogel<br />

De <strong>VVP</strong> Advies Award 2022 wordt mede mogelijk gemaakt door:<br />

AnsvarIdéa, Avéro Achmea, AEGON, ARAG, AS Support, Florius, De<br />

Goudse, Klaverblad, Lindenhaeghe, Nationale-Nederlanden, Nedasco,<br />

Nh1816, NNEK, Obvion, Scildon, SVC Groep, VKG, Voogd & Voogd


PARTNER IN KENNIS<br />

MET TOENEMENDE OVERHEIDSEISEN, KRIJGEN AANBIEDERS<br />

VAN VERZEKERINGEN ER EXTRA WERK BIJ. EEN VOORBEELD IS<br />

DE NIEUWE EUROPESE RICHTLIJN IDD. HET JUIST NALEVEN VAN<br />

DE REGELS EN HET VERMIJDEN VAN SANCTIERISICO’S IS EIGEN-<br />

LIJK <strong>SPECIAL</strong>ISTENWERK. DE VERZEKERINGSANALYSE HEEFT<br />

DAARVOOR TOOLS ONTWIKKELD. OM GOED TE BEGRIJPEN WAT<br />

DIE DOEN, LEGT MINKE VERBERK UIT WAT ER PRECIES OP U ALS<br />

AANBIEDER AF KOMT.<br />

Product Oversight<br />

Governance: tools<br />

onmisbaar<br />

TEKST MINKE VERBERK | BEELD MILO DINKELAAR<br />

In de IDD richtlijn zijn regels vastgesteld<br />

voor de handhaving, toepassing<br />

en evaluatie van regelingen inzake<br />

producttoezicht en governance voor<br />

verzekeringsproducten. De IDD vervangt<br />

de huidige richtlijn Verzekeringsbemiddeling<br />

(IMD). Marktpartijen<br />

moesten al per 1 oktober 2018 aan deze<br />

nieuwe regelgeving voldoen. Vanaf nu<br />

wordt de handhaving strenger.<br />

DOEL IDD<br />

Het doel van deze richtlijn is het creëren<br />

van een gelijk speelveld binnen de<br />

Europese Unie voor alle partijen die<br />

verzekeringsproducten aanbieden. De<br />

richtlijn bevordert eerlijke concurrentie<br />

en een passende consumentenbescherming.<br />

De richtlijn heeft daarnaast als<br />

doel om de sancties op overtredingen<br />

binnen de EU te harmoniseren. In eenvoudige<br />

klantentaal: iedereen moet<br />

weten wat men krijgt en of het product<br />

ook bij de wensen en behoeftes past.<br />

SPLITSING<br />

De IDD maakt een onderscheid tussen<br />

productontwikkelaar en distributeur.<br />

Ondanks diverse publicaties hierover, kan<br />

het nog altijd onduidelijk zijn wanneer<br />

een verzekeraar of distributeur zich als<br />

productontwikkelaar kwalificeert of juist<br />

niet. Hier wordt onder productontwikkelaar<br />

verstaan: verzekeraars of bemiddelaars<br />

die verzekeringen ontwikkelen,<br />

samenstellen en verkrijgbaar stellen. En<br />

onder distributeurs wordt verstaan: de<br />

adviseurs en bemiddelaars. Ook directe<br />

aanbieders zijn distributeurs.<br />

NORMEN VOOR ONTWIKKELAARS<br />

Productontwikkelaars zijn aanbieders,<br />

net als bemiddelaars en gevolmachtigde<br />

agenten in bepaalde situaties. Zo’n situatie<br />

doet zich bijvoorbeeld voor als de bemiddelaar<br />

of gevolmachtigde agent een<br />

rol speelt bij de besluitvorming over het<br />

ontwerp of de ontwikkeling van het verzekeringsproduct.<br />

Een rol wordt in ieder<br />

geval aangenomen als de bemiddelaar<br />

of gevolmachtigde agent zelf wezenlijke<br />

kenmerken of belangrijke onderdelen<br />

van het verzekeringsproduct vaststelt.<br />

Voor hen gelden de volgende regels:<br />

• Doelgroep. Voor elke verzekering<br />

wordt de doelgroep bepaald inclusief<br />

behoeften, kenmerken en doelstellingen.<br />

• Producttest. Producten worden getest<br />

met relevante scenario-analyses.<br />

• Productevaluatie. Producten worden<br />

periodiek geëvalueerd.<br />

• Distributie. De ontwikkelaar bepaalt<br />

48 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


DE VERZEKERINGSANALYSE<br />

per verzekeringsproduct de geschikte<br />

distributiestrategie. Om te zorgen dat<br />

het verzekeringsproduct wordt gedistribueerd<br />

aan de juiste doelgroep, zal<br />

de ontwikkelaar haar distributeurs<br />

moeten informeren over de kenmerken<br />

van het product, het productontwikkelingsproces,<br />

de doelgroep en de<br />

distributiestrategie. Deze informatie<br />

stelt de distributeur in staat het verzekeringsproduct<br />

aan de juiste doelgroep<br />

te distribueren.<br />

• Gekwalificeerd personeel. De ontwikkelaar<br />

zorgt ervoor dat het bij de productontwikkeling<br />

betrokken personeel<br />

de nodige vaardigheden, kennis en expertise<br />

heeft om het verzekeringsproduct<br />

en de doelgroep te begrijpen.<br />

• Inrichting. De ontwikkelaar richt een<br />

adequaat productontwikkelingsproces<br />

in.<br />

NORMEN VOOR DISTRIBUTEURS<br />

Distributeurs zijn bemiddelaars die verzekeringsproducten<br />

adviseren of verkopen<br />

die zij niet zelf hebben ontwikkeld. U<br />

als adviseur dus. Ook directe aanbieders<br />

zijn distributeurs. Voor hen gelden de<br />

volgende regels:<br />

• Inrichting. De distributeur richt een<br />

productdistributieproces in dat ervoor<br />

zorgt dat:<br />

– alle benodigde informatie van de<br />

ontwikkelaar wordt verkregen zodat<br />

de distributeur de kenmerken<br />

van het product, het productgoedkeuringsproces<br />

en de doelgroep begrijpt;<br />

– schade aan klanten wordt beperkt<br />

of voorkomen;<br />

– een behoorlijk management van<br />

belangenconflicten wordt ondersteund;<br />

– rekening wordt gehouden met de<br />

doelstellingen, behoeften en kenmerken<br />

van de doelgroep.<br />

• Afstemming. De distributiestrategie<br />

en doelgroep zijn in lijn met die van de<br />

ontwikkelaar.<br />

• Evaluatie. Het distributieproces wordt<br />

periodiek geëvalueerd, waarbij wordt<br />

geverifieerd of verzekeringsproducten<br />

zijn verkocht aan de juiste doelgroep.<br />

‘Voor IDD is een speciale<br />

IDD-tool beschikbaar’<br />

• Informatieverstrekking op verzoek<br />

van ontwikkelaar. Op verzoek van de<br />

ontwikkelaar voorziet de distributeur<br />

de ontwikkelaar van verkoopinformatie<br />

over het verzekeringsproduct en informatie<br />

over de uitkomsten van<br />

de periodieke evaluatie van het productdistributieproces<br />

voor zover de<br />

ontwikkelaar die nodig heeft om het<br />

verzekeringsproduct te evalueren<br />

(bijvoorbeeld informatie over verkoop<br />

buiten de doelgroep, soort cliënten en<br />

ontvangen klachten).<br />

• Informatieverstrekking uit eigen beweging.<br />

Als de distributeur ontdekt<br />

dat een product niet bij de geïdentificeerde<br />

doelgroep past, informeert<br />

deze de ontwikkelaar en past zo nodig<br />

de distributiestrategie aan.<br />

ONMISBAAR<br />

Governance-tools maken het eenvoudig<br />

om compliant te werken. De tools zijn<br />

eenvoudige zelf-audits die de aanbieder<br />

zelf kan doorlopen. Als u een tool gebruikt<br />

dan ligt bij een controle van de<br />

AFM het bewijs van compliant werken<br />

gereed. Voor IDD is een speciale IDD-tool<br />

beschikbaar. Voor meer informatie en<br />

een abonnement op de tool:<br />

Minke Verberk is directeur van De Verzekeringsanalyse<br />

en Easyparp. Met haar bedrijf<br />

speelt ze een voorname rol in de Nederlandse<br />

assurantiebranche op het gebied<br />

van Product Oversight Governance. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2022 <strong>VVP</strong> | 49


INNOVATIE<br />

FINANCIEEL ADVISEURS VINDEN<br />

DUURZAAMHEID EEN BELANGRIJK<br />

THEMA EN ZIJ VERWACHTEN DAT HET DE<br />

KOMENDE JAREN OOK EEN BELANGRIJK<br />

THEMA BLIJFT. VEEL FINANCIEEL<br />

ADVISEURS ZIJN GEMOTIVEERD OM AAN<br />

DE SLAG TE GAAN MET DUURZAAMHEID,<br />

MAAR DE PRAKTIJK LEERT DAT HET IN<br />

GESPREKKEN MET KLANTEN NOG LANG<br />

NIET ALTIJD WORDT MEEGENOMEN.<br />

DAT BLIJKT UIT ONDERZOEK ONDER 178<br />

ADVISEURS DAT IS UITGEVOERD DOOR DE<br />

HAN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES.<br />

TEKST FRED DE JONG<br />

Fred de Jong: ‘Adviseurs<br />

zullen zich in het<br />

thema duurzaamheid<br />

moeten verdiepen.’<br />

Binnen de wetenschap zijn er steeds meer<br />

stromingen die aangeven dat bedrijven zonder<br />

maatschappelijke impact op den duur<br />

geen bestaansrecht meer hebben. Dat geldt<br />

ook voor de financieel adviseur. Waar in het<br />

verleden het businessmodel vooral gericht<br />

was op de verkoop van producten en het creëren van financiële<br />

waarde, is een verschuiving noodzakelijk naar<br />

waardedreven advisering waarbij ook maatschappelijke<br />

waarde wordt gecreëerd. Organisaties zonder ‘purpose’<br />

zullen verdwijnen. ‘Purpose’ is veel meer dan een<br />

modewoord, het is een licence to do business. Bedrijven<br />

die nog talent willen aantrekken, financiering willen<br />

verkrijgen, etcetera, zullen moeten aantonen dat ze<br />

een bestaansreden hebben die bijdraagt aan een betere<br />

wereld. Uit onze enquête blijkt dat de meeste adviseurs<br />

het belang van duurzaamheid ook in zien. Voor bijna de<br />

helft van de adviseurs is dat vanuit intrinsieke motivatie.<br />

Maar ook bedrijfseconomische motieven spelen een<br />

rol om duurzaamheid in de adviespraktijk op te nemen.<br />

Financieel adviseurs hebben een speciale positie als het<br />

gaat om duurzaamheid. Vanuit hun rol kunnen zij hun<br />

klanten faciliteren in het verduurzamen. Doordat financieel<br />

adviseurs dagelijks duizenden klanten adviseren,<br />

50 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


INNOVATIE<br />

Adviseurs willen<br />

adviseren over<br />

duurzaamheid<br />

kunnen zij in potentie enorm veel impact genereren als<br />

zij met die klanten in gesprek gaan over verduurzaming.<br />

De respondenten maakten de volgende zin Adviseren<br />

over duurzaamheid is voor mijn adviespraktijk belangrijk,<br />

omdat… als volgt af:<br />

– 49 procent: … ik dat zelf belangrijk vind (ik ben intrinsiek<br />

gemotiveerd)<br />

– 24 procent: … mijn klanten dat van mij verwachten/<br />

eisen (het is bedrijfseconomisch noodzakelijk)<br />

– 9 procent: … ik vind duurzaamheid helemaal niet<br />

belangrijk voor mijn adviespraktijk<br />

– 9 procent: …anders, namelijk.<br />

– 8 procent: … de wetgever/overheid dit van mij eist<br />

(er is politieke druk)<br />

– 1 procent: … ik kan er geld mee verdienden<br />

Hoewel negen procent van de respondenten duurzaamheid<br />

niet belangrijk vindt voor de adviespraktijk, is het<br />

grootste deel van de adviseurs wel intrinsiek gemotiveerd<br />

om te adviseren over duurzaamheid. Ook de bedrijfseconomische<br />

noodzaak om te adviseren over duurzaamheid<br />

speelt bij 24 procent van de respondenten<br />

een rol. Omdat klanten verwachten dat hun financieel<br />

adviseur ook over duurzaamheid adviseert. Maar de belangrijkste<br />

motivatie van de respondenten is over het<br />

algemeen de intrinsieke motivatie. Omdat financieel<br />

adviseurs zelf duurzaamheid een belangrijk thema vinden,<br />

is de stap kleiner om het ook in de advisering aan<br />

klanten bespreekbaar te maken als ze daartoe voldoende<br />

geëquipeerd zijn.<br />

ONDERSTEUNING GEVRAAGD<br />

Financieel adviseurs geven aan behoefte te hebben aan<br />

ondersteuning om duurzaamheid in de advisering op<br />

te kunnen nemen. De gewenste ondersteuning die financieel<br />

adviseurs nodig hebben, is gericht aan de overheid,<br />

aan brancheorganisaties en aan opleidingsinstituten.<br />

Zo is er behoefte aan concreet en eenduidig beleid<br />

vanuit de overheid met betrekking tot verduurzamingsmaatregelen<br />

die adviseurs in hun adviezen kunnen betrekken.<br />

Verder verwachten adviseurs van hun brancheorganisaties<br />

dat zij lobbyen voor meer instrumenten<br />

om verduurzaming in de adviespraktijk te betrekken en<br />

willen ze ondersteuning met opleidingen en kennis op<br />

het gebied van duurzaamheid. Daarbij kunnen de opleidingsinstituten<br />

ook een rol spelen.<br />

Duurzaamheid wordt door financieel adviseurs primair<br />

gezien als een ecologisch onderwerp. Omdat de<br />

maatschappelijke beweging is om duurzaamheid breder<br />

te beschouwen dan alleen de klimaat gerelateerde<br />

onderwerpen, ligt er een belangrijke uitdaging voor<br />

brancheorganisaties om de leden daarin mee te nemen.<br />

Begrippen als brede welvaart en de sustainable development<br />

goals bieden goede handvatten om duurzaamheid<br />

in brede zin op te pakken. Dat vraagt om een<br />

specifieke missie en visie van adviseurs en hun brancheorganisaties<br />

op deze thema’s.<br />

IN GESPREK MET KLANTEN<br />

Uit het onderzoek blijkt dat al veel adviseurs duurzaamheid<br />

met hun klanten bespreken. Bij particuliere klanten<br />

iets vaker dan bij het mkb. Maar de conclusie is ook<br />

dat een ongeveer even zo grote groep adviseurs dit nog<br />

niet of nauwelijks doet.<br />

Hoe vaak komt duurzaamheid bij uw advisering aan<br />

klanten ter sprake?<br />

Dit gebeurt in 60 procent bij particuliere klanten en 50<br />

procent bij mkb-klanten.<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2022 <strong>VVP</strong> | 51


INNOVATIE<br />

Een eerste belangrijke stap is om bij adviseurs meer bewustzijn<br />

te creëren over het belang van het thema duurzaamheid<br />

voor de toekomst van hun adviespraktijk. Niet<br />

alleen is het een thema dat leeft bij steeds meer klanten<br />

van adviseurs, zowel particulieren als zakelijke klanten.<br />

Ook biedt het thema duurzaamheid, juist doordat het<br />

niet alleen maar gaat over klimaateffecten, kansen voor<br />

de financieel adviseur om meer te adviseren en daarmee<br />

ook het eigen businessmodel te helpen.<br />

Het thema duurzaamheid heeft directe verbanden<br />

met onderwerpen als circulaire economie, brede welvaart<br />

en maatschappelijk verantwoord ondernemen.<br />

Met name de eerste twee begrippen zijn nog relatief<br />

onbekend bij financieel adviseurs. Terwijl de overheid<br />

daarvoor wel concrete ambities heeft geformuleerd.<br />

Voor financieel adviseurs is het van belang om het thema<br />

duurzaamheid in perspectief te kunnen plaatsen<br />

met de maatschappelijke tendens naar een circulaire<br />

economie en het sturen op brede welvaart. Daarbij kunnen<br />

brancheorganisaties een centrale rol spelen door te<br />

infomeren, te stimuleren en door op te leiden.<br />

MEER ACTIE NODIG<br />

Dit onderzoek is een eerste stap om zicht te krijgen hoe<br />

financieel adviseurs in het thema duurzaamheid op dit<br />

moment staan. Financieel adviseurs kunnen een grote<br />

rol spelen bij het halen van de duurzaamheidsdoelen,<br />

als zij daartoe voldoende kennis ontwikkelen en er<br />

voldoende instrumenten zijn om actief over verduurzaming<br />

te adviseren.<br />

Duurzaamheid gaat de komende jaren, zoals financieel<br />

adviseurs zelf ook aangeven, een belangrijk thema<br />

zijn. Omdat het thema, niet alleen bij financieel adviseurs,<br />

nog volop in ontwikkeling is, ligt daar een taak<br />

voor brancheorganisaties, de overheid en ook het onderwijs.<br />

De belangrijkste eerste stappen die kunnen worden<br />

gezet om financieel adviseurs hierin te helpen zijn:<br />

– creëren van bewustwording van het belang van<br />

duurzaamheid voor financieel adviseurs en hun<br />

klanten;<br />

‘‘Purpose’ is veel meer<br />

dan een modewoord,<br />

het is een licence to<br />

do business’<br />

– ontwikkelen van meer (financiële / fiscale) instrumenten<br />

om verduurzaming te bevorderen;<br />

– kennis ontwikkelen over duurzaamheid in brede<br />

zin;<br />

– onderzoek doen naar de manier waarop adviseurs<br />

in de praktijk duurzaamheid in het advies bij klanten<br />

meer kunnen opnemen.<br />

FINANCIEEL ADVIESWIEL<br />

Naast een enquête onder adviseurs, doet de HAN meer<br />

onderzoek naar de rol en impact van financieel adviseurs<br />

op het thema duurzaamheid. Zo worden instrumenten<br />

ontwikkeld om adviseurs te helpen om duurzaamheid<br />

niet alleen als milieuvraagstuk te benaderen,<br />

maar ook in het advies aandacht te geven aan andere<br />

waardesoorten zoals sociale waarde. Daarom is het Financieel<br />

Advieswiel ontwikkeld.<br />

Met behulp van dit model wordt invulling gegeven<br />

aan concrete manieren en middelen voor financieel en<br />

fiscaal adviseurs om meervoudige waarde te creëren<br />

voor hun klanten. Het model sluit aan bij de focus van<br />

de HAN (Slim, Schoon en Sociaal) en de visie van MKB-<br />

Nederland en VNO-NCW (productief, duurzaam en inclusief).<br />

In het model worden per waardesoort enkele<br />

thema’s benoemd die concreet invulling geven aan<br />

meervoudige waardecreatie door financieel en fiscaal<br />

adviseurs.<br />

De komende maanden zal er meer onderzoek worden<br />

gedaan naar de verdere concretisering van het advieswiel<br />

en de toepasbaarheid daarvan in de praktijk<br />

van financieel en fiscaal adviseurs.<br />

INNOVATIE NODIG<br />

Duurzaamheid is een van de grootste maatschappelijke<br />

thema’s van dit moment. De komende jaren zal het<br />

onderwerp alleen maar belangrijker worden, dus zullen<br />

adviseurs zich in dit thema moeten verdiepen. Dat<br />

vraagt om nieuwe inzichten en innovatieve oplossingen<br />

van de adviespraktijk om klanten in deze transitie<br />

te helpen. Waarbij het belangrijk is om duurzaamheid<br />

te beschouwen als een breed begrip waarin het<br />

ook gaat om vraagstukken als financiële gezondheid,<br />

veiligheid, gelijkheid, innovatie, zekerheid en verantwoorde<br />

groei. Vraagstukken waarbij financieel adviseurs<br />

hun toegevoegde waarde bij uitstek kunnen laten<br />

zien. Maar dan moet die handschoen wel worden opgepakt.<br />

n<br />

Dit onderzoek is uitgevoerd door associate lector dr. Fred<br />

de Jong samen met studenten Chiel Tempel en Bessel Haveman<br />

van de HAN University of Applied Sciences<br />

52 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


INNOVATIE<br />

DIGITALE EN ONLINE DIENSTVERLENING<br />

NAAR CONSUMENTEN HEEFT IN<br />

DE AFGELOPEN TWEE JAAR EEN<br />

VOGELVLUCHT GENOMEN. OOK IN DE HELE<br />

FINANCIËLE SECTOR. DATA OPHALEN<br />

BIJ DE BRON EN NIET DOOR KOPIËREN<br />

(BRONDATA) WORDT DOOR STEEDS MEER<br />

PARTIJEN OMARMD EN DAT IS EEN<br />

ONTWIKKELING DIE IK ALLEEN MAAR<br />

TOEJUICH. MAAR ER IS NOG VEEL MEER<br />

WINST TE BEHALEN, OP DAT GEBIED MAAR<br />

OOK IN BETERE DIENSTVERLENING MET<br />

DATA EN DIGITALISERING. COMPLEX EN<br />

SPANNEND MAAR TECHNISCH MOGELIJK,<br />

DUS HAALBAAR?<br />

TEKST CARLA MUTERS (NHG)<br />

BEELD PETER BEEMSTERBOER<br />

Carla Muters: ‘Laten<br />

we de handen nog<br />

meer ineenslaan.’<br />

Digitalisering is mogelijk voor al je financiële<br />

zaken, waaronder ook voor je hypotheek.<br />

Zelf herinner ik me de frustratie<br />

met de hoeveelheid en doorlooptijd van<br />

documenten die ik tijdig en handmatig<br />

moest aanleveren en dat verliep niet altijd<br />

foutloos. Een tijdrovend en energie lekkend proces<br />

voor alle betrokkenen. Gelukkig zijn de processen al een<br />

stuk efficiënter door digitalisering en het gebruik van<br />

brondata. Maar het kan nog beter.<br />

Door de snelheid te verbeteren met brondata waardoor<br />

een consument direct inzicht heeft en kan handelen,<br />

bijvoorbeeld om een bepaald huis te kopen. Dat inzicht<br />

en eventueel handelen kan aan de voorkant, maar<br />

ook tijdens de looptijd. De dienstverlening naar consumenten<br />

kan nog beter worden met data en digitalise-<br />

54 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


INNOVATIE<br />

Alleen ben je<br />

sneller, samen<br />

kom je verder<br />

ring, bijvoorbeeld door een jaarlijkse check te doen van<br />

de financiële situatie van de klant (soort APK?). We kunnen<br />

inzicht, overzicht en handelingsperspectief geven<br />

in financiële zaken en producten die een consument<br />

heeft bij verschillende partijen. Voor pensioenen is er al<br />

een pensioenoverzicht, maar dat kan voor alle financiële<br />

producten. Vervolgens kunnen we de toegevoegde<br />

waarde van persoonlijke dienstverlening hiermee vergroten,<br />

met een goede basis qua processen en informatie.<br />

Het vraagt wel echt visie en samenwerking om<br />

hierin verder te komen en ook angsten overwinnen, zoals<br />

digitalisering en het gebruik van data niet meer te<br />

zien als commercieel onderscheidend.<br />

STAPPEN IN DIGITALISERING<br />

Gelukkig zetten we allerlei stappen in digitalisering.<br />

Bijvoorbeeld in de werkwijze in onze organisaties, om<br />

meer toegevoegde waarde te leveren en plaats- en tijdonafhankelijk<br />

te werken en natuurlijk ook voor onze<br />

klanten. Zoals met brondata, waarop de financiële sector<br />

nu echt wil doorpakken ook al is het kostbaar en een<br />

complex proces. Op dit moment maakt circa 53 procent<br />

van de advieskantoren gebruik van brondata (bron:<br />

Brondata Monitor Eindrapport Ockto 2022), hier is dus<br />

nog winst te behalen. Brondata moet door de gehele<br />

keten worden omarmd. Zo spelen bijvoorbeeld hypotheekverstrekkers<br />

uiteraard een cruciale rol in de adoptie;<br />

adviseurs kunnen nu nog niet bij elke verstrekker<br />

terecht met brondata, aan de andere kant zullen hypotheekverstrekkers<br />

en adviessoftware-ontwikkelaars<br />

eerder in beweging komen als de vraag om brondata<br />

vanuit adviseurs komt.<br />

Ook het gebruik van banktransactiedata (PSD2) biedt<br />

veel kansen. Met behulp van PSD2 kan het inkomen<br />

worden vastgesteld voor het berekenen van een maximale<br />

hypotheek op basis van de werkelijke lasten en<br />

uitgaven die iemand heeft. Dit zorgt voor meer maatwerk<br />

én het maakt het proces sneller want het aanleveren<br />

van een document als de werkgeversverklaring<br />

wordt hiermee overbodig. De inzet van PSD2 staat nu<br />

nog in de kinderschoenen. Maar ook dit zal in de toekomst<br />

een grote rol gaan spelen voor hypotheekadviseurs<br />

en geldverstrekkers, waarbij de borging van de<br />

privacy en toestemming van de consument altijd een<br />

voorwaarde is voor gebruik van deze data.<br />

DYNAMIEK<br />

Er is veel dynamiek in de financiële sector en ook op de<br />

woningmarkt. Zo hebben we vanuit NHG onlangs het<br />

ESB-dossier Regie op Wonen opgeleverd met ook een<br />

aanbieding aan de vaste Kamercommissie Wonen en<br />

een slotsessie over oplossingsrichtingen. In het platform<br />

hypotheken spraken we onder andere over starters,<br />

verduurzaming en mogelijke betaalproblemen. Actie<br />

en samenwerking is nodig, op veel terreinen tegelijkertijd.<br />

En hoe mooi is het, dat we met digitalisering en<br />

data consumenten beter kunnen helpen. Als financiële<br />

dienstverleners willen we natuurlijk consumenten een<br />

klantbeleving bieden die past bij die behoeften en wensen.<br />

Dat stimuleren we daarom ook actief vanuit NHG,<br />

maar laten we de handen nog meer ineen slaan en komen<br />

tot nog meer voortgang en concrete acties. Alleen<br />

zijn we misschien wel sneller, maar samen komen we<br />

veel verder. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2022 <strong>VVP</strong> | 55


INNOVATIE<br />

HEY SIRI….GOEDEMORGEN. DE LAMPEN GAAN AAN<br />

OP EEN NIET AL TE FELLE STAND. HEY SIRI….LEES<br />

AGENDA VOOR. MIJN SMARTPHONE KOMT TOT<br />

LEVEN EN VERTELT MIJ DAT IK ALLEEN VANMIDDAG<br />

EEN AFSPRAAK HEB. HEERLIJK OM DE GEHELE<br />

OCHTEND VRIJ IN TE KUNNEN VULLEN.<br />

Gewoon logisch…<br />

TEKST OZEWALD WANROOIJ, RENDEMENT VAN GELUK<br />

‘Tot onze verbazing<br />

was er nog niemand<br />

die vanuit een integrale<br />

benadering geluk<br />

meetbaar maakte’<br />

Als chef vaatwasser is het eerst tijd dat<br />

ik de vaatwasser even uitpak. De vaat<br />

is al droog want deze had ik ingesteld<br />

om vannacht te draaien. Erg gelukkig<br />

word ik niet van het zwaaien en zwieren<br />

met een afwasborstel en schuurspons,<br />

dus ben ik blij met deze uitvinding. Nu moeten<br />

ze alleen nog iets uitvinden waardoor de vaat ook<br />

weer netjes in de kastjes terechtkomt. Ik heb nog even<br />

getracht om in afwachting van deze uitvinding mijn<br />

vrouw te enthousiasmeren maar dat idee werd al snel<br />

in de kiem gesmoord.<br />

Ik druk op de knop van een apparaat dat ook in de<br />

keuken staat waarna het geluid van het malen van bonen<br />

hoorbaar wordt. Na een paar seconden ruik ik al de<br />

heerlijk geur van mijn bakkie leut, automatisch gebrouwen<br />

op de door mij geliefde sterkte. Ach, zo slecht heb<br />

ik het nog niet.<br />

Vanmorgen ga ik dus maar vanaf huis starten. Aangezien<br />

ik uitsluitend in de cloud werk maakt het niet<br />

uit waar ik ben. Het is heerlijk dat we, op WC-papier na,<br />

al jaren een papierloos kantoor hebben en dat ik overal<br />

de beschikking heb over al mijn gegevens.<br />

Ik klap mijn laptop open en start mijn CRM-systeem<br />

op. Even door de beveiliging en het dashboard verschijnt<br />

met mijn agenda, e-mail en taken voor vandaag.<br />

Genoeg te doen, maar er brandt niets aan.<br />

Een mooi moment om de dag te beginnen met het<br />

inwilligen van een verzoekje van Willem, hoofdredacteur<br />

van <strong>VVP</strong>. Of ik een artikel wil schrijven over innovatie.<br />

<strong>Innovatie</strong>….. Waar begin ik en wat is interessant<br />

om te delen? Ik houd van innovatie. Ik vind het leuk om<br />

nieuwe dingen te ontdekken en te onderzoeken hoe zaken<br />

beter, efficiënter en duurzamer kunnen. Maar met<br />

het kletsen tegen mijn smartwatch voel ik mijzelf nou<br />

niet echt een innovator.<br />

LOGISCHE KEUZE?<br />

Omdat Willem mij voor dit onderwerp heeft gevraagd,<br />

doe ik in zijn ogen blijkbaar iets innovatiefs. Ik vermoed<br />

dat het te maken heeft met het werk dat wij met Rendement<br />

van Geluk doen. Werk dat zo innovatief is dat ik<br />

er nog steeds geen goede naam voor heb. Want wat doe<br />

ik eigenlijk?<br />

56 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


INNOVATIE<br />

Toen ik samen met mijn collega Leon Brummelhuis in<br />

1999 onze financiële planningspraktijk begon, wilde<br />

ik mensen financieel inzicht geven. Niet om financiële<br />

producten te verkopen maar om mensen van inzicht te<br />

voorzien zodat zij zelf beter en meer weloverwogen hun<br />

keuzes konden maken. Hierbij paste het dan ook dat wij<br />

op feebasis zijn gaan werken en de provisie teruggaven<br />

wat in die tijd redelijk ‘innovatief’ was, maar voor ons<br />

slechts een logisch gevolg.<br />

Sinds 2009 hebben wij life planning onderdeel gemaakt<br />

van onze dienstverlening. Want hoe kun je mensen<br />

helpen om hun financiën optimaal in te richten<br />

zonder zicht te hebben in het leven dat mensen graag<br />

willen leven? Deze werkwijze werd destijds ook als innovatief<br />

betiteld en we mochten zelfs tweemaal de nominatie<br />

van het Gouden Schild voor het advieskantoor<br />

van het jaar in ontvangst nemen. Ook toen hadden wij<br />

niet het gevoel dat we met iets innovatiefs bezig waren.<br />

De keuze was voor ons gewoon logisch.<br />

GELUKSFACTOREN<br />

In de jaren die daarop volgden zagen wij dat ondanks<br />

dat iedereen uniek is we toch wel heel veel overeenkomsten<br />

hebben in de dingen die ons geluk bepalen.<br />

Langzamerhand ontstond het idee om onderzoek te<br />

gaan doen naar factoren die van invloed zijn op ons geluk.<br />

Zouden we namelijk deze factoren kunnen benoemen<br />

dan kunnen we ze ook meten, waardoor het mogelijk<br />

wordt ze met elkaar te vergelijken, verbanden te<br />

zien en ontwikkelingen te monitoren.<br />

Omdat ons dit zo logisch leek konden we ons niet<br />

voorstellen dat niemand dit al eerder had onderzocht.<br />

Dit was voor ons de reden om in 2011 te starten met ons<br />

onderzoek naar alles wat er wetenschappelijk bekend<br />

is over geluk. Tot onze verbazing hebben we echter niemand<br />

kunnen vinden die vanuit een integrale benadering<br />

geluk meetbaar maakt. Natuurlijk zijn er relatie-<br />

OZEWALD WANROOIJ<br />

Ozewald Wanrooij en Leon Brummelhuis richtten<br />

in 1999 na een aantal jaren werkzaam te zijn<br />

geweest in de financiële sector, Neutralis financial<br />

life planners op, gewoon omdat het beter kon.<br />

Neutralis is een adviesonderneming avant la lettre,<br />

niet alleen wat betreft klantbenadering, maar ook<br />

wat betreft de beloningsstructuur. In 2009 richtten<br />

zij – naast Neutralis – Rendement van Geluk<br />

op. “Volgens mij heb het mooiste beroep ter wereld.<br />

Want het is heerlijk om organisaties te faciliteren<br />

bij het vergroten van het geluk van hun medewerkers”,<br />

aldus Ozewald Wanrooij.<br />

Ozewald Wanrooij:<br />

‘Geweldig om van<br />

betekenis te zijn.’<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2022 <strong>VVP</strong> | 57


INNOVATIE<br />

testen voor diegenen die willen weten waar ze staan in<br />

hun relatie. Er zijn MTO’s en testen die het geluk op de<br />

werkvloer meten. Geschiktheidsassessments om te bepalen<br />

welk werk bij je past. Persoonlijkheidstesten om<br />

te bepalen of je blauw, groen, geel of rood bent. Maar<br />

geen test die stilstaat bij alle factoren die van invloed<br />

zijn op ons geluk terwijl dit toch zo logisch is.<br />

PRAKTIJKVOORBEELD<br />

Wellicht goed dat ik dit aan de hand van een praktijkvoorbeeld<br />

verduidelijk. Stel dat het mij structureel niet<br />

lukt om tijd voor mijzelf vrij te maken, iets dat ik waardevol<br />

vind voor mijn geluk. Als eerste zou ik dan kunnen<br />

kijken naar mijn balans werk-privé. In dat geval zou<br />

ik ervoor kunnen kiezen om een dag minder te gaan<br />

werken. Hierdoor ruil ik dus tijd die ik besteed aan werk<br />

voor vrije tijd zodat ik een dag voor mijzelf vrij heb. Echter<br />

geluk is nooit gratis. Ook in dit voorbeeld niet. Want<br />

minder werken betekent minder inkomen, wat een negatieve<br />

invloed heeft op mijn welvaartniveau. Daarnaast<br />

kan het ten aanzien van mijn welzijn op het werk<br />

ook invloed hebben. Minder uren op het werk kan betekenen<br />

dat de voldoening, waardering en erkenning afneemt<br />

omdat ik mogelijk andere taken moet gaan doen,<br />

of minder taken waardoor de diversiteit afneemt.<br />

Sta ik vervolgens ook nog stil bij mijn eigen welbevinden<br />

dan zou mijn eigenwaarde ook een rol kunnen<br />

spelen. Want stel ik vind het lastig om mijn grenzen<br />

aan te geven. Dat zodra iemand een beroep op mij doet<br />

ik mijzelf standaard op de tweede plaats zet. Want als ik<br />

ergens concessies moet doen, dan is dat bij mijzelf het<br />

makkelijkste.<br />

In die situatie is het de vraag of een extra vrije dag<br />

voor een betere balans gaat zorgen of juist voor een<br />

disbalans. Wanneer mijn partner, kinderen, ouders of<br />

vrienden weten dat ik die dag vrij ben en vervolgens<br />

een beroep op mij gaan doen, realiseer ik nog steeds<br />

geen tijd voor mijzelf.<br />

GELUKKIG LEVEN TEST<br />

Dit is een eenvoudig praktijkvoorbeeld waarin financiën,<br />

de werk- en privé-omgeving en de eigen persoon<br />

allemaal met elkaar verbonden zijn. Hoe logisch is het<br />

dus om bij het maken van keuzes alle factoren die van<br />

Gelukkige medewerkers<br />

floreren, niet alleen thuis<br />

maar ook op het werk’<br />

invloed zijn op ons geluk mee te wegen? Hoe logisch is<br />

het om vervolgens te bepalen wat de impact is van een<br />

keuze op iedere factor en om te bekijken of er ook alternatieven<br />

zijn waarmee de balans tussen welvaart, welzijn<br />

en welbevinden beter gewaarborgd wordt?<br />

Het is fijn dat ik dit artikel mag schrijven want dan<br />

kan ik deze vragen zelf beantwoorden. Wij vonden dit<br />

zo logisch dat wij op basis van ons onderzoek de Gelukkig<br />

Leven Test hebben ontwikkeld waarin wij het persoonlijk<br />

geluk meten op basis van 22 Gelukkig Leven<br />

Factoren.<br />

Inmiddels na vele jaren van praktijkervaring en<br />

optimalisatie hebben wij een programma ontwikkeld<br />

waarin wij bedrijven en organisaties faciliteren die oprecht<br />

geloven in de waarde van gelukkige medewerkers.<br />

Dit vanuit de overtuiging dat gelukkige medewerkers<br />

floreren. Niet alleen thuis maar ook op het werk.<br />

Het programma bestaat uit de Gelukkig Leven Test<br />

en een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek nemen<br />

we alle factoren met de medewerker door, staan we stil<br />

bij de verbanden, bekijken we op welke factoren het<br />

meeste rendement te behalen valt en wat de meest effectieve<br />

benadering is.<br />

Zodra wij alle medewerkers hebben gesproken voegen<br />

we alle testen samen en kunnen we een team- en/<br />

of organisatieanalyse samenstellen.<br />

Op deze wijze kunnen wij een uniek inzicht geven<br />

in het geluk op de werkvloer op basis waarvan de medewerkers<br />

kunnen bepalen waarop zij de komende tijd<br />

de focus willen leggen. En dat is direct een belangrijk<br />

verschil met veel MTO’s waarbij de verantwoordelijkheid<br />

voor optimalisatie voornamelijk bij de werkgever<br />

wordt gelegd.<br />

Door jaarlijks het Rendement van Geluk programma<br />

in te zetten wordt gewaarborgd dat medewerkers structureel<br />

hun persoonlijke balans in evenwicht brengen in<br />

een leven dat voortdurend aan veranderingen onderhevig<br />

is. Een ander voordeel van het jaarlijks inzetten van<br />

het programma is dat er inzicht wordt verkregen in de<br />

invloed van externe factoren op de medewerkers. Denk<br />

hierbij bijvoorbeeld aan de invloed van Covid-19, alle<br />

beperkingen en het verplichte thuiswerken. Daarnaast<br />

kan ook de impact van het personeelsbeleid worden gemonitord<br />

en kan het als instrument dienen om gericht<br />

en tijdig te kunnen bijsturen.<br />

LOGISCH<br />

Om te beoordelen of wij met ons Rendement van Geluk<br />

Programma innovatief bezig zijn laat ik graag aan jou<br />

als lezer over. In ieder geval is het geweldig om op deze<br />

wijze voor mensen en organisaties van betekenis te zijn<br />

en is de manier waarop we dit doen voor ons… gewoon<br />

logisch. n<br />

58 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


<strong>VVP</strong><br />

kennis event<br />

Inkomen!<br />

MARKTUPDATE MET:<br />

JANTHONY WIELINK (ENKWEST)<br />

COSMAS BLAAUW (SHAREPEOPLE)<br />

ANNEMIEKE POSTEMA (RADI AOV/AOVDOKTER)<br />

DINSDAGMIDDAG<br />

13 SEPTEMBER 2022<br />

13.30 – 17.30<br />

VAN DER VALK HOUTEN<br />

<strong>VVP</strong> organiseert dinsdagmiddag 13 september 2022 het Kennisevent Inkomen.<br />

Adviseurs worden in één middag door Janthony Wielink (Enkwest) bijgepraat<br />

over de ontwikkelingen op het gebied van Inkomen en Verzuim, Cosmas<br />

Blaauw belicht de bijzondere benadering van SharePeople en Annemieke<br />

Postema geeft inzicht in doelstellingen en missie van RADI AOV, een nieuwe<br />

belangenvereniging voor aov-adviseurs.<br />

Er liggen nog uitdagingen genoeg op het vlak van Inkomen en Verzuim.<br />

Het ziekteverzuim is omhooggevlogen, wat te doen om weer grip op het<br />

verzuim te krijgen? Long COVID, wat richt dat aan in de verzuimportefeuille?<br />

De verplichte AOV voor zelfstandigen, hoe staat het daarmee? Duurzame<br />

inzetbaarheid, iedereen is het erover eens dat dit belangrijk is. Maar hoe er<br />

handen en voeten aan te geven? De MKB verzuim-ontzorg-verzekering, heeft<br />

zij nog toekomst of is het momentum door corona gemist? Hybride werken,<br />

een blijvertje? Hoe staat het met de kabinetsplannen op de middellange (SER)<br />

en lange termijn (Borstlap)?<br />

Kosten: 225 euro exclusief btw,<br />

25 procent korting voor<br />

<strong>VVP</strong>-abonnees en Adfiz-leden<br />

Zomaar wat van de onderwerpen van de middag.<br />

Verdieping vindt plaats in praktijkgerichte sessies van onze kennispartners.<br />

Informatie en aanmeldingen:<br />

www.themainkomen.vvponline.nl


INNOVATIE<br />

<strong>Innovatie</strong>s en<br />

toepassingen<br />

op een rij<br />

VERDER OPTIMALISERING VAN DE DIGITALE INFRASTRUCTUUR VAN FINANCIEEL DIENST-<br />

VERLENERS IS ESSENTIEEL VOOR HET BEHOUD VAN DEZE MAATSCHAPPELIJK WAARDE-<br />

VOLLE (ADVIES)SECTOR. SAMEN MET DE CONTACTGROEP AUTOMATISERING ORGANISEER-<br />

DE <strong>VVP</strong> OP 5 JULI HET VIP-EVENT BE THE CHANGE!, MET RUIM DERTIG PRAKTIJKSESSIES<br />

VAN FIN- EN INSURTECHBEDRIJVEN DIE EEN DOORKIJK GEVEN NAAR DE NIEUWE MOGE-<br />

LIJKHEDEN EN TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN IN DE (ADVIES)MARKT. EEN OVERZICHT.<br />

SAMENSTELLING WILLEM VREESWIJK<br />

HÉT VERBINDENDE PLATFORM<br />

Justin Schlee (ANVA)<br />

De software van ANVA ondersteunt efficiënte<br />

verzekeringsprocessen, optimale<br />

bedrijfsvoering en duurzame klantrelaties.<br />

ANVA is een groot voorstander<br />

van open standaarden en praat u graag<br />

bij over nieuwe oplossingen zoals het<br />

ANVA datawarehouse.<br />

LEREN NÁ HET WINNEN VAN EEN<br />

AWARD<br />

Marco Hendrickx (Aplaza)<br />

Het winnen van de ICT <strong>Innovatie</strong><br />

Award in 2010 was de start van de lancering<br />

van Aplaza - het platform waarmee<br />

verzekeraars en serviceproviders<br />

digitaal, veilig en snel gegevens kunnen<br />

uitwisselen met intermediairs.<br />

Welke uitdagingen zijn er overwonnen,<br />

welke keuzes gemaakt, wat zijn de belangrijkste<br />

leerpunten en wat brengt de<br />

toekomst?<br />

LAAGDREMPELIG AFSLUITEN<br />

Paul Hijmans (AWI)<br />

Hoe kan een klant – particulier of zakelijk<br />

– laagdrempelig en eenvoudig komen<br />

tot het sluiten van een (schade)<br />

verzekeringspolis of inzicht daarin? Of<br />

het nu gaat om een hele specifiek niche-verzekering<br />

of verzekeringspakket,<br />

volledig toegesneden op de te bedienen<br />

doelgroep. AWI biedt de mogelijkheid<br />

om verdere dienstverlening richting<br />

klant vorm te geven en invulling te geven<br />

aan de te bieden content.<br />

60 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


INNOVATIE<br />

EÉN WAARHEID IN DE KETEN<br />

René Frankena (Blueriq)<br />

Het belang van één waarheid in de keten<br />

en het beheer van acceptatiekaders.<br />

De Early Validation oplossing geeft<br />

geldverstrekkers de mogelijkheid om<br />

hun acceptatiebeleid te beheren en op<br />

digitale wijze te distribueren naar midoffice<br />

systemen, en de adviessoftware<br />

van adviseurs. Veranderingen in acceptatie-kaders<br />

kunnen gemakkelijk worden<br />

beheerd en direct in de keten worden<br />

verwerkt. Zo werkt iedereen vanuit<br />

één centrale waarheid. Dit resulteert in<br />

snel duidelijkheid en zekerheid over de<br />

actuele mogelijkheden bij iedere geldverstrekker.<br />

Dit bespaart hypotheekadviseurs<br />

en hun klanten tijd en energie.<br />

BIND KLANTEN ZONDER INZET VAN<br />

EXTRA ADVISEURS<br />

Rens Vonk (Building Blocks)<br />

Als jouw relaties shoppen bij hun favoriete<br />

merk, dan verwachten ze dat<br />

dit hen begrijpt, zich aanpast aan hun<br />

behoeftes en een gepersonaliseerde<br />

online-ervaring aanbiedt. McKinsey &<br />

Company toonde onlangs zelfs aan dat<br />

76 procent van de consumenten gefrustreerd<br />

raakt als dit niet gebeurt en op<br />

zoek gaat naar een alternatief. Dit geldt<br />

dus ook voor jouw merk. Met Artificial<br />

Intelligence is het mogelijk om verzekerden<br />

geautomatiseerd, proactief te<br />

bedienen en ze op de juiste manier, op<br />

het juiste moment, de juiste informatie<br />

of verzekering aan te bieden. Je kunt<br />

hier morgen al mee beginnen, ongeacht<br />

welke software je gebruikt.<br />

TAILOR MADE SOFTWARE<br />

Pepijn Bakker (Bugs Business)<br />

Bugs Business is marktleider in de verzekeringsmarkt<br />

op het gebied van frontend<br />

software. We leveren oplossingen<br />

voor medewerkers, adviseurs en eindklanten<br />

aan verzekeraars, serviceproviders,<br />

volmachtkantoren, beursmakelaars<br />

en intermediairs. Samen met haar gebruikers<br />

ontwikkelen we handige functionaliteiten<br />

en software waar écht over<br />

is nagedacht. Wij bieden essentiële tools<br />

die het u als adviseur makkelijk maken.<br />

VERSNELLEN EN INNOVEREN<br />

Winfried van Holland (CCS)<br />

Het Digital Insurance Platform integreert<br />

met iedere technologie en maakt<br />

data vrij beschikbaar zodat deze efficiënt<br />

kan worden ingezet en benut. Vanuit<br />

een centraal platform kan het gehele<br />

verzekeringsbedrijf worden geregisseerd.<br />

Zo kunnen onze klanten versnellen<br />

en innoveren met OpenAPI technologie<br />

en IoT connectiviteit waarmee ze<br />

klaar zijn voor de toekomst!<br />

ADMINISTRATIEF WERK UIT HANDEN<br />

Thom Menssink en Bjorn Heinen (DDi)<br />

Maak kennis met het meest krachtige<br />

en schaalbare no code/low code RPA<br />

Platform voor de verzekeringsbranche.<br />

Rijk uitgerust met functies en RPA apps<br />

voor Claims Processing, Mutatie en Prolongatie<br />

processen, Intelligente e-mailverwerking,<br />

behandelen van aanvragen,<br />

Finance processen. We laten zien<br />

hoe u zonder coderen de mutatie & prolongatie<br />

processen binnen uw kantoor<br />

kunt robotiseren. We maken inzichtelijk<br />

welke revenuen en extra voordelen<br />

alleen dit ene proces oplevert.<br />

DE JUISTE KEUZES<br />

Michel Jongboer en Erik Geels (DIAS)<br />

Het inrichten van een optimaal IT-landschap<br />

is een complexe aangelegenheid.<br />

Goede IT-partners zijn daarbij cruciaal.<br />

Maar hoe definieer je een goede IT-partner?<br />

Welke kennis omtrent softwareontwikkeling<br />

is er nodig om weloverwogen<br />

keuzes te kunnen maken? Waar<br />

moet je op letten? Ontdek hoe een succesvolle<br />

innovatie- en ontwikkelstrategie<br />

eruit ziet, wat belangrijke technologische<br />

keuzes zijn, welke focus in welke<br />

fase belangrijk is en wanneer je klanten<br />

moet betrekken.<br />

KLANTEN BINDEN MET ACTUEEL<br />

WONINGAANBOD<br />

Dennes Roes (Dutch Media Lab)<br />

“Hoeveel kan ik verantwoord lenen?”<br />

en “In welke prijsklasse kan ik op zoek<br />

naar een passende woning?” Na het beantwoorden<br />

van deze vragen voorzie jij<br />

jouw klant realtime van het nieuwste<br />

woningaanbod, nog vóór publicatie op<br />

de bekende huizenwebsites. Tijdens het<br />

zoeken naar een woning ben je continu<br />

in beeld en houd je mogelijke concurrentie<br />

buiten de deur. Als de hypotheek<br />

eenmaal is gepasseerd en de klant in<br />

zijn nieuwe woning woont, blijf je jouw<br />

klant regelmatig informeren over de<br />

waarde van de woning. Zo blijf je ook<br />

tijdens de looptijd van de hypotheek in<br />

beeld.<br />

SLIMME CHATBOTS!<br />

Jan Verstegen (Eerstestap)<br />

Eerstestap.nl heeft als visie ‘de beste<br />

klantbeleving is online’. In haar eerste<br />

jaren heeft Eerstestap zich voornamelijk<br />

op procesoptimalisatie, het<br />

ontwikkelen en implementeren van<br />

tooling die de zelfwerkzaamheid van<br />

de klant vergrootte. Tegenwoordig is<br />

Eerstestap dé specialist op het gebied<br />

van smart bots, slimme chatbots die<br />

fungeren als een digitale collega en die<br />

de schakel tussen de dienstverlener en<br />

de eindklant vormen.<br />

VAN NIEUWE LEAD TOT LOYALE<br />

KLANT<br />

Erwin Vonk en Dimitri Duine (Faster<br />

Forward)<br />

Maak van een nieuwe lead een loyale<br />

klant met onze innovatieve software.<br />

Wij vertellen u hoe u de klantreis optimaliseert,<br />

van oriëntatie tot aan beheer.<br />

Met moderne, online softwaretools<br />

overtreft u klantverwachtingen<br />

én bespaart u tijd op uw dagelijkse<br />

werkzaamheden. Denk hierbij aan<br />

klantportalen, online formulieren, slim<br />

ingerichte websites, rekenprogramma’s<br />

en krachtige CRM software in de cloud.<br />

Allemaal geïntegreerd in één platform.<br />

Het resultaat? Tevreden klanten, positieve<br />

mond-tot-mond reclame, meer<br />

overzicht en meer tijd voor persoonlijk<br />

klantcontact.<br />

NUDGING EN GUIDED ADVICE<br />

Nathan Brouwer en Mick Hanswijk<br />

(Figlo)<br />

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op<br />

het gebied van begeleid financieel ad-<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2022 <strong>VVP</strong> | 61


INNOVATIE<br />

vies? Low-code technieken maken het<br />

nu heel eenvoudig om klantactivatie,<br />

nudging en guided advice toe te voegen<br />

aan een adviesstraat. En dat alles is<br />

naar wens super eenvoudig aan te passen<br />

en uit te breiden. Laagdrempelig inzicht<br />

in de situatie nu en in de toekomst<br />

wordt gecombineerd met slimme tips,<br />

relevante triggers en calls to action, met<br />

een beter onderbouwd en herleidbaar<br />

advies tot gevolg. Toepasbaar in elke<br />

fase van het advies (oriëntatie, advies<br />

en nazorg).<br />

DATAGEDREVEN PRODUCT-<br />

ONTWIKKELING<br />

Ronald Veld (FinData)<br />

Wat is Early Validation? Hoe kunnen<br />

adviseurs de Validator van FinData inzetten<br />

om vooraf meer inzicht te krijgen<br />

in de slagingskans van een hypotheekaanvraag?<br />

En welke data-inzichten<br />

levert dit op voor aanbieders? Hoe<br />

kan dit bijdragen aan datagedreven<br />

productontwikkeling? Aan de hand van<br />

een live demo worden de mogelijkheden<br />

getoond.<br />

DE PERFECTE KLANTCONTACTREIS<br />

EINDIGT NOOIT<br />

Joost Heijligers (Finly)<br />

Finly is de oplossing voor de perfecte<br />

‘klantcontactreis’. Finly levert software<br />

om klanten aan te schrijven, afspraken<br />

in te plannen, online en offline effectieve<br />

afspraken te voeren, direct alles vast<br />

te leggen in strakke rapporten en de<br />

deal te sluiten. Vervolgens helpt Finly<br />

om op het juiste moment dat traject opnieuw<br />

te doen (beheer).<br />

VERSTERKING VAN DE BAND MET DE<br />

KLANT<br />

Marco Kok (FinRust)<br />

Denk jij na over het onderhoud van<br />

AOV’s en ORV’s, abonnementen, de afhankelijkheid<br />

van hypotheekomzet of<br />

actief klantbeheer? Wij laten zien hoe<br />

de combinatie van een innovatieve inzichttool<br />

en brondata financieel inzicht<br />

laagdrempelig maakt. Deze dienstverlening<br />

is essentieel voor het versterken<br />

van de binding met de klant en daarmee<br />

voor duurzaam succes van elke financieel<br />

dienstverlener.<br />

INVULLING AAN BE THE CHANGE<br />

Mirjam van Kooten (HippoLine Insurance<br />

Platform)<br />

‘Be the change’ klinkt lekker, maar écht<br />

veranderen is niet eenvoudig. Heb je<br />

de mogelijkheden om het verschil te<br />

zien? Met HIP (HippoLine Insurance<br />

Platform) weet je exact waar je bedrijf<br />

staat, hoe je efficiënt kunt sturen en je<br />

klanten beter van dienst kunt zijn.<br />

DASHBOARDS MET CONCRETE<br />

INFORMATIE<br />

Edwin Perotti (Insurance Data)<br />

Insurance Data biedt één oplossing<br />

waarin verschillende databronnen gecombineerd<br />

kunnen worden. Bijvoorbeeld<br />

data uit de polisadministratie, de<br />

boekhouding en de salarisadministratie.<br />

Door datavisualisatie wordt uw abstracte<br />

data omgevormd naar concrete<br />

informatie. Deze informatie kan bijvoorbeeld<br />

inzichtelijk worden gemaakt<br />

op een dashboard met grafieken, tabellen<br />

en landkaarten. De verschillende<br />

dashboards worden weergegeven in<br />

het eigen portal van Insurance Data. Dit<br />

portal is beveiligd en in te richten per<br />

gebruiker. De data is altijd up-to-date<br />

en direct beschikbaar.<br />

SUCCESVOL PSD2 IMPLEMENTEREN<br />

Bart den Hollander (Invers)<br />

Met de toepassing van PSD2 ben je er<br />

als bedrijf nog niet. Juist die data verrijken<br />

is essentieel voor een succesvolle<br />

implementatie voor jouw organisatie.<br />

Bart den Hollander is een autoriteit op<br />

het gebied van PSD2 en weet alles over<br />

de huidige toepassingen en de toepassingen<br />

die mogelijk zijn in de nabije<br />

toekomst. Wat is er mogelijk in jouw<br />

bedrijf?<br />

ATIJD DE JUISTE PERSOONS-<br />

GEGEVENS<br />

Kim Stolk en Iris Emons (KPN)<br />

De Wwft heeft als doel om het witwassen<br />

van geld en het financieren van<br />

terrorisme te voorkomen en te bestrijden.<br />

Beheerders van financiële en beleggingsinstellingen<br />

hebben daarbij<br />

een rol als poortwachter, om criminele<br />

geldstromen buiten het financiële stelsel<br />

te houden. Kim en Iris nemen jullie<br />

mee in hoe je de Wwft-check makkelijk<br />

en veilig uit kan voeren met behulp van<br />

de PiM ID app.<br />

100% FOCUS OP DE KLANT<br />

Marco van Dam (Missing Piece)<br />

Een samenwerking met Missing Piece<br />

betekent dat u zich 100 procent kunt focussen<br />

op uw klanten. U kunt rekenen<br />

op een gezonde en solide ICT-partner op<br />

het gebied van advies, beheer en support<br />

van infrastructuur en applicaties.<br />

De focus ligt op continuïteit en service,<br />

gedacht vanuit de gebruiker.<br />

JOUW MARKTPOSITIE, ELKE DAG<br />

ACTUEEL<br />

Martin Koot (MoneyView)<br />

Beleggen is populair. Het productaanbod<br />

is groot en sterk in beweging. Veranderende<br />

fiscaliteit biedt nieuwe kansen.<br />

Voor productmanagers van aanbieders<br />

is het een uitdagende tijd. Hoe bewaak<br />

je je marktpositie? Hoe verhoudt<br />

jouw propositie zich ten opzichte van<br />

je concurrenten? Wie zijn dat eigenlijk?<br />

Is je prijsstelling concurrerend genoeg?<br />

Hoe onderscheidend is de fondskeuze<br />

in je product? Met de MoneyView ProductManager<br />

vergelijk je voorwaarden<br />

op inhoud en kwaliteit. Met de Money-<br />

View Analyzer bepaal je de prijspositie<br />

van je product aan de hand van eigen<br />

sets profielen.<br />

EÉN ALL FINANCE PLATFORM<br />

Jos van Driesum (Nationale Hypotheekbond)<br />

Voortgekomen uit de Nationale Hypotheekbond<br />

biedt de Holland Financial<br />

Business Group inmiddels één integraal<br />

software-platform. Een all finance oplossing<br />

die consumenten bindt vanaf<br />

hun oriëntatie op een woning, hypotheek,<br />

de verzekeringen en bijvoorbeeld<br />

62 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2022


INNOVATIE<br />

hun pensioen. Advisering, afsluiten en<br />

uiteraard actief beheer — met nieuwe,<br />

slimme opties waaronder een nieuwe<br />

mijn-omgeving — zijn daarop even soepele<br />

als relevante vervolgstappen die<br />

het kantoor in beeld en relevant houden.<br />

Jos rijgt de laatste wapenfeiten<br />

aan elkaar en geeft u een glimp op wat<br />

aanstaande is.<br />

INNOVATIES EN SAAS-TOEPASSINGEN<br />

Omid Tansaz (nexxbiz)<br />

nexxbiz biedt een volledige SAAS-verzekeringsoplossing<br />

voor verzekeraars,<br />

service providers, gevolmachtigden en<br />

aangesloten intermediair. De applicatie<br />

biedt vergaand geautomatiseerde<br />

processen op het vlak van acceptatie,<br />

mutatie, prolongatie, schadebehandeling<br />

en financieel. Ruim twintig jaar domeinkennis<br />

helpt klanten met snelle en<br />

efficiënte implementaties en beheer.<br />

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS<br />

Auke Dirkmaat (Ockto)<br />

Ockto is het platform voor het veilig,<br />

vertrouwd en eenvoudig delen van<br />

persoonsgegevens. Met Ockto kan uw<br />

klant alle persoonsgegevens delen die<br />

nodig zijn voor een volledig digitale<br />

onboarding en compliant klantbeheer.<br />

Auke neem u mee in de ontwikkelingen<br />

van Ockto, bijvoorbeeld op het gebied<br />

van digitaal identificeren in de financiële<br />

sector en het gebruik ervan in<br />

de hypotheekketen, van inventarisatie<br />

tot acceptatie bij hypotheekverstrekkers.<br />

DUURZAAMHEID EN EEN EFFICIËNT<br />

ADVIESPROCES<br />

Maarten Boddeus en Bjorn Klomps<br />

(Omniplan)<br />

Welke energiebesparende maatregelen<br />

zijn er en wat betekent dat voor de<br />

leenruimte van uw klant? Aan de hand<br />

van het Personal Finance Platform laten<br />

we zien hoe u duurzaamheid in een<br />

efficiënt adviesproces mee kunt nemen.<br />

De woonroutes in het platform berekenen<br />

automatisch wat een klant extra<br />

mag lenen bij een hoog energielabel<br />

of bij energiebesparende maatregelen.<br />

Het Personal Finance Platform is de oplossing<br />

voor financiële dienstverleners<br />

die zich richten op advies en verkoop<br />

van financiële producten. Het platform<br />

ondersteunt hypotheekverstrekkers,<br />

verzekeraars, pensioenadviseurs, vermogensadviseurs<br />

en andere financieel<br />

dienstverleners met financiële vraagstukken.<br />

DIENSTVERLENING DICHT BIJ DE<br />

CONSUMENT<br />

Sonny Roest (Ordina)<br />

Als gebruiker mag je tegenwoordig een<br />

echt persoonlijke dienstverlening en<br />

experience verwachten, die ook altijd<br />

en overal beschikbaar is. De perfecte<br />

oplossing hiervoor? Mobiele apps! Met<br />

de nieuwste technologie en standaardoplossingen<br />

maakt Ordina de stap naar<br />

mobiele apps toegankelijk voor ieder<br />

bedrijf. Hoe kun je bijvoorbeeld met gebruik<br />

van brondata persoonsgegevens<br />

veilig ophalen uit overheidsdiensten<br />

zonder de privacy te schaden, waarbij<br />

de consument de baas is over zijn eigen<br />

gegevens?<br />

DE MENS ALS MOTOR<br />

Diederik Benders (Otherside at work)<br />

In een arbeidsmarkt die digitaliseert,<br />

maar waarin de mens de motor zal blijven,<br />

geloven wij dat aandacht, betrokkenheid<br />

en communicatie bepalend<br />

zijn voor trots, veerkracht en succes. Het<br />

is ons ultieme doel om met ons softwareplatform<br />

een ecosysteem te creëren<br />

dat een bijdrage levert aan veerkrachtige<br />

werknemers en daarmee het<br />

duurzame succes van organisaties. Aan<br />

innovatie geen gebrek!<br />

SLIMMER VERZEKEREN<br />

Maarten de Jong en Jean Pierre Kroezen<br />

(TJIP)<br />

TJIP neemt u mee in een reis voor slimmer<br />

verzekeren. Door naadloze integratie<br />

van oriënteren, afsluiten en aanpassen<br />

van verzekeringen bespaart u<br />

kostbare tijd en krijgen uw klanten de<br />

dienstverlening die ze verdienen.<br />

PRE-VALIDATIE OP JE ACCEPTATIE-<br />

BELEID<br />

Dennis Hollander (Topicus)<br />

Een huis kopen is al spannend genoeg,<br />

zeker in deze oververhitte markt. Als<br />

consument wil je in dit grootse moment<br />

snel weten waar je aan toe bent.<br />

Vooraf valideren of de hypotheek past<br />

of hoe het eventueel wél zou kunnen<br />

passen, vergroot de kans op een positieve<br />

uitkomst, maakt het proces efficiënter<br />

en verlaagt de doorlooptijd. Bovendien<br />

versterkt het de adviseur in zijn<br />

rol. Dit alles geeft de noodzaak van prevalidatie<br />

weer, dat een belangrijkere<br />

rol moet gaan spelen binnen het hypotheekproces.<br />

ALGORITME GESTUURD<br />

RISICOBEHEER<br />

Jurjen Burghgraef en Koen Willems<br />

(Troostwijk Digital)<br />

Krijg inzicht over gehele portefeuilles<br />

door geautomatiseerde waarderingen.<br />

Koppel hier vervolgens alle onderliggende<br />

data uit inspecties aan, om een<br />

totaal risicobeeld van de portefeuille te<br />

krijgen en hier gerichte preventiemaatregelen<br />

op toe te passen. Laat u ondersteunen<br />

in de monitoring, opvolging en<br />

afhandeling van deze preventiemaatregelen.<br />

Wij laten u zien hoe al deze data<br />

tot nieuwe mogelijkheden leidt.<br />

INTEGRALE AANPAK<br />

Arjuna Bosch (WeGroup)<br />

Het aantal bedrijven dat wordt opgericht<br />

in Nederland neemt al geruime<br />

tijd toe. Ondersteuning om de continuïteit<br />

van deze bedrijven te waarborgen<br />

is essentieel. Het in kaart brengen<br />

en analyseren van de ondernemersrisico’s<br />

helpt daarbij. Maar een integrale<br />

aanpak dat het volledige inventarisatie,<br />

analyse, advies- en afsluitproces<br />

stroomlijnt ontbreekt voor de zakelijke<br />

markt. Wij presenteren een oplossing<br />

om dit proces optimaal en efficiënt in<br />

te richten, gedreven door innovatieve<br />

technologie. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2022 <strong>VVP</strong> | 63


<strong>VVP</strong> is trots op alle organisaties<br />

die de <strong>VVP</strong> special ‘<strong>Innovatie</strong>s<br />

in de adviespraktijk’ mede<br />

mogelijk hebben gemaakt

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!