23.06.2022 Views

03 | 2022 Massage Magazine

Magazine voor wellness & therapie. In deze editie: Step-by-step, Tactiel Stimulering - Anatomie, Erector Spinae - Sportmassage; Masseer oprecht, niet als trucje - Arganolie, de heilzame olie uit Marokko en nog meer.

Magazine voor wellness & therapie. In deze editie: Step-by-step, Tactiel Stimulering - Anatomie, Erector Spinae - Sportmassage; Masseer oprecht, niet als trucje - Arganolie, de heilzame olie uit Marokko en nog meer.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Mirjam Koetse:

‘Aanraken is steeds minder

een vanzelfsprekendheid’

magazine voor wellness & therapie

Arganolie, de heilzame

olie uit Marokko

Shantala

Speciale Zorg:

Aanraking met

respect

juni 2022

Respect, echtheid en em pathie

zijn van essentieel belang

De benadering van ouderen

in de massage praktijk


21.600

TOT

MICROSTIMULATIES

PER MINUUT

DE NIEUWSTE GENERATIE IN MECHANISCHE

BINDWEEFSELMASSAGE VOOR LICHAAM EN GEZICHT

TWEEHANDIGE BEHANDELMETHODE

650 nm LED

915 nm LASER

ZICHTBAAR RESULTAAT VANAF 1e SESSIE

GESCHIKT VOOR ALLE HUIDTYPEN

100% NATUURLIJK EN ONTSPANNEN

3 DIMENSIONALE WERKING ZONDER HERSTELTIJD:

VOLUMEVERLIES | HUIDVERSLAPPING | RIMPELS | CELLULITE | LIPOEDEEM | LYMFOEDEEM

LITTEKENS | BRANDWONDEN | SPIERPIJN | VERMOEIDHEID

Ervaar het zelf en ontdek de voordelen. Maak een afspraak voor een

demonstratie via www.uskin.nl of tel 0499 327237


EDITORIAL

Ouderen en aanraking…

In principe behoor ik tot de doelgroep. De ouderen.

Ik ben 70+, heb veel in mijn leven gedaan en

meegemaakt. Mijn roots liggen in Oost-Europa

waar men elkaar meer, wel veel meer aanraakt dan hier in het

westen. Mensen knuffelen elkaar zonder het achterwerk zover

mogelijk naar achteren te steken om een eventuele aanraking

van borst, buik of de onderbuik te vermijden. Mannen zoenen

elkaar hartstochtelijk op de wangen en ook de kinderen

worden geknuffeld zonder dat men zich afvraagt of dat met een

bijbedoeling is.

Oh wat anders was het hier toen ik eind zestiger jaren in

Nederland arriveerde. Maar wat er nu gaande is slaat alles. Los

van de Corona-regels die bepaalden dat men elkaar op gepaste

afstand hield/houdt is er nu iets diepers gaande. Een vluchtige

aanraking van genegenheid of aanhankelijkheid kan al snel

gezien worden als ongewenste intimiteit, en een onbewuste

aanraking van twee lichamen als een aanranding. Ja inderdaad ik

chargeer, maar ik wil alleen de omstandigheden en de tijdsgeest

schetsen waarin de huidige manuele therapeuten, masseurs en

medici hun werk moeten doen. Een vriendin van mij brak in de

Verenigde Staten haar neus. In het ziekenhuis werd ze door een

chirurg onderzocht zonder dat hij haar met een vinger aanraakte.

Bang voor eventuele claims. Ook die cultuur is in Europa

waarneembaar.

Maar waar is de link tussen dit en de ouderen?

Simpelweg dat de ouderen en in het bijzonder de alleenstaande

ouderen juist behoefte hebben aan aanraking, therapeutische

én menselijke, die de pijn en stres wegstrijkt en de warmte van

een mens op een ander overbrengt. Hoe moet dit op een juiste

manier aangepakt worden en waar zijn eventuele valkuilen voor

de therapeuten?

In deze en in de toekomstige edities brengen wij dit onder de

aandacht en hopen jullie enkele handsvatten aan te reiken.

Blijf ons magazine lezen en reageer op de thema’s, artikelen of de

onderwerpen die wij jullie aanbieden. Zo kunnen wij nog beter

aanvoelen wat jullie bezighoudt en hoe wij jullie beste vakblad

kunnen zijn.

Ik wens jullie veel leesplezier.

Milan Potuznik

Uitgever

Business Content Media b.v.

NB Mocht u behoefte voelen uw gedachten over ons magazine

of website met ons te delen, dan kunt u een e-mail sturen naar:

massagemag@businesscontentmedia.nl.

Wij verwelkomen uw ideeën en suggesties!

3-2022

3


COLOFON

Uitgever

Business Content Media b.v.

Richard van der Hak, Milan Potuznik

Bink 36, Unit C1-19

Binckhorstlaan 36

2516 BE Den Haag

T. +31(0)70-2211944

www.businesscontentmedia.nl

info@businesscontentmedia.nl

Redactie

Saskia Petit, Gonnie van de Lang,

Lizet van Triet

Ontwerp en vormgeving

Wendy Rijke, Studio 3017

Adverteren

Danijela Pantelic

T. +31(0) 628422526

danijela@businesscontentmedia.nl

Traffic

T. +31(0)70-2211944

traffic@businesscontentmedia.nl

Abonnementen

T. +31(0)70-2211944

abonnementen@

businesscontentmedia.nl

Financial Controller

Linda van den Brink

T. +31(0)70-2211944

linda@businesscontentmedia.nl

Drukwerk

Vellendrukkerij BDU

Abonneren

Verschijnt 6 keer per jaar

Voor actuele aanbieding check s.v.p.:

www.massage-magazine.nl/

abonnementen

Opzeggen van het abonnement:

Abonnementen worden na afloop

van de abonnementstermijn telkens

stilzwijgend verlengd met een

periode van twaalf maanden tenzij de

afnemer het abonnement tenminste

twee maanden vóór het einde van

de lopende abonnementstermijn

schriftelijk heeft opgezegd.

Persoonsgegevens

Massage Magazine legt persoonsgegevens

vast van lezers ten behoeve

van de abonnementsovereenkomst.

Die gegevens kunnen worden gebruikt

om je te informeren over andere

producten of diensten. Liever niet?

Geen probleem. Laat het weten via

info@businesscontentmedia.nl.

ISSN-1877-4423

Copyright

Niets uit dit vakblad mag worden

verveelvoudigd, opgeslagen in een

geautomatiseerd gegevensbestand

of openbaar gemaakt worden in

enige vorm of op enige wijze, hetzij

elektronisch, mechanisch of door

fotokopieën, opname, of op enige

andere manier, zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van de

uitgever.

WIE WERKTEN MEE

Tirza Bottema

Tirza Bottema is directeur van

Thaise massage opleiding Thai Dee in

Valkenswaard. Kijk voor meer informatie

op www.yogamassage.nl.

Gonnie van de Lang

Gonnie heeft een praktijk voor Yoga

en Chinese geneeswijzen in Wierden.

Zij is als verpleegkundige opgeleid in

de reguliere geneeskunde en later als

acupuncturist in de traditionele Chinese

geneeskunde. Gonnie kan putten uit

een brede kennis en ervaring in de

Westerse- en Oosterse geneeswijzen.

Zij heeft naast haar praktijk meer dan

25 jaar parttime gewerkt als lerares

verpleegkunde en als yogadocent. Zij

schrijft sinds 2008 voor vakbladen over

gezondheid en heeft diverse boeken

over massage, yoga en gezond leven

geschreven.

Stefan van Rossum

Stefan van Rossum is oprichter

van Esoterra, een opleidingsinstituut

voor massage-, lichaamsgerichte- en

energetische therapie. Stefan is in de

jaren ’90 begonnen als een van de eerste

stoelmasseurs in Nederland en heeft zich

daarna verder ontwikkeld als docent,

hypnotherapeut en lichaamswerker.

Hij is host van de Esoterra podcast

waarin hij interessante gasten uit de

complementaire zorg interviewt en

samen met Lizet van Triet schreef hij de

bestseller ‘Mindfulness Massage’. Stefan

is ook voorzitter van het CGO (Collectief

Geaccrediteerde Opleidingen).

Pim Vree

Pim Vree, al 25 jaar lichaamsgericht

psychotherapeut, is ontwikkelaar en

eigenaar van massageopleiding Vreeling

deep tissue. Hij is tevens auteur van

‘Vreeling, een bijzondere vorm van deep

tissue’.

Drs. Harmen Rijpkema

Drs. Harmen Rijpkema is medisch

antropoloog, aromatherapeut en auteur

van vele artikelen en diverse boeken

over aromatherapie. In 2019 is de

9e druk van zijn werk het Aromecum

verschenen met meer dan 600 pagina’s

aan informatie over aromatherapie.

Met meer dan 40 jaar ervaring geeft

hij diverse cursussen, lezingen en

opleidingen over aromatherapeutische

onderwerpen. Harmen is ook adviseur

in aromatherapie op het gebied van

wetenschappelijk literatuuronderzoek

en productontwikkeling.

Saskia Petit

Saskia Petit is freelance journalist en

eigenaar van Petit Media. Zij schrijft

voor verschillende vakbladen en

organisaties in onder meer de branches

huidverzorging en de massagebranche.

Saskia werkte voor verschillende

uitgeverijen en heeft jarenlange

ervaring als redacteur, eindredacteur

en hoofdredacteur. In 2021 richtte

zij haar eigen tekstbureau op. Voor

Massage Magazine schrijft zij reportages,

interviews en achtergrondartikelen.

Lizet van Triet

Freelance journalist drs. Lizet

van Triet studeerde af als

bewegingswetenschapper en als

fysiotherapeut. Voor Massage

Magazine interviewt zij met veel

passie deskundigen uit binnen- en

buitenland voor de rubrieken

Sportmassage, Medisch en Step-by-step.

Dit om je te inspireren met de laatste

(wetenschappelijke) inzichten over jouw

vak. Daarnaast ontwikkelde en schreef

zij samen met Stefan van Rossum

Mindfulness Massage en met Lorraine

Vesterink Charismatische Vrouw, hoe

haal je het maximale uit jezelf.

4 3-2022


Inhoud: editie 3/2022

Step-by-step ............................................. 7

Tactiel Stimulering

Op een zachte en ritmische manier

aanraken. Dat geeft rust en is belangrijk

voor de gezondheid. Maar aanraken

is niet gewoon meer. Zeker niet na

corona. Emmy de Ligny, grondlegger en

hoofddocent van de School of Touch,

ziet het belang ervan en geeft haar

kennis daarover graag door: “Ook de

ouder wordende mens heeft nog steeds

aanraking nodig maar krijgt dat in de

praktijk vaak te weinig.”

Anatomie ...................................................12

Erector spinae

Voor een goede masseur is kennis

van de anatomie van het menselijk

lichaam onmisbaar. Masseur en docent

Tirza Bottema schrijft dit jaar in ieder

nummer van Massage Magazine een

artikel over een bijzondere spier. We

beginnen bij het hoofd en eindigen bij

de voeten. We maken letterlijk een reis

door het lichaam van top tot teen. Dit

nummer gaat over de musculus erector

spinae, de grote rugstrekker.

12

22

7

Sportmassage ......................................18

Masseer oprecht, niet

als trucje

“Ontspanning. Dat is het allerbelangrijkste

doel van massage”, aldus

sportarts Edwin Goedhart: “Zorg dat een

sporter zich fijn voelt en zowel fysiek

als mentaal ontspant; dat komt diens

welzijn en daardoor diens prestatie ten

goede.” Het is volgens de sportarts van

de KNVB daarnaast essentieel om met

oprechte aandacht te masseren: “Dat

draagt bij aan een optimaal effect van

jouw behandeling.”

Masseren in de zorg ........................20

Shantala Speciale Zorg:

Aanraking met respect

Mensen met een ernstige, meervoudige

beperking (EMD) of een zorgvraag

(bijvoorbeeld dementie) worden vaak

alleen maar functioneel aangeraakt.

Terwijl juist deze mensen behoefte

hebben aan liefde- en respectvolle

aanraking en ontspanning. Shantala

Speciale Zorg is een aanrakingsmethode

die de kwaliteit van leven van mensen

met EMD positief kan beïnvloeden.

Nici Ummels is eigenaar van

opleidingsinstituut Shantala Speciale

Zorg en vertelt over deze bijzondere

methode, waarbij een respectvolle

bejegening van de cliënt centraal staat.

28

36

Arganolie ...................................................22

Arganolie, de heilzame olie

uit Marokko

Is arganolie echt zo bijzonder als dat

er wordt vermeld? Deze vraag is voor

Han Meijer, Nederlandse ondernemer

en mede-eigenaar van Margan Europe

makkelijk te beantwoorden. Door

inzicht te krijgen in het proces van de

ontwikkeling van de argannoot tot olie

word je vanzelf zeer enthousiast over het

bijzondere product.

Voeding .......................................................36

Recept Hibiscusthee

Hibiscusthee is een ‘kruidenthee’

met veel gezondheidsvoordelen

die niet allemaal wetenschappelijk

bewezen zijn. De thee wordt gemaakt

van hibiscusbloemen en heeft een

rode aantrekkelijke kleur. De smaak is

zurig en bitter waardoor de thee een

geneeskrachtige werking op het hart en

de lever heeft. De thee wordt gemaakt

van de bladeren van de Hibiscus

Sabdariffa.

En nog meer:

Productnieuws ............................................ 6

Aanstormend talent ................................. 10

Column Pim Vree ....................................... 14

Opleiding in beeld...................................... 16

Mystery Guest .............................................. 25

Oudere klanten ........................................... 26

Medisch .......................................................... 28

Column Stefan van Rossum ................. 30

Oliën ................................................................. 32

Reportage ...................................................... 34

Oefening ......................................................... 38

Abonnement aanbieding ....................... 39

3-2022

5


GEUR, KLEUR EN WELLBEING

KOMEN SAMEN IN ALTEARAH

Altearah is een verzorgingslijn die

gebaseerd is op de voordelen van aromatherapie,

kleurtherapie en geurtherapie.

Alles is samengebracht in 14 kant-en-klare

synergiën van etherische oliën die zijn

toegevoegd aan massageoliën. Turkoois

biedt een moment van sereniteit, van het

innerlijke rustpunt herontdekken. Eén

kleur, één emotie: het biedt een unieke

behandeling van lichaam en geest. De

prijs van een flacon van 250 ml is € 26,90

exclusief BTW. Bestel deze bij: Maquis BV.

Een fantastische massageolie met

een rustgevende werking

Turkoois biedt een moment

van sereniteit, van het

innerlijke rustpunt herontdekken

PRODUCTNIEUWS

PREMIUM ARGANOLIE VOOR

MASSAGE

De premium arganolie is gemengd

met amandelolie en verrijkt met

etherische oliën; citrus sinensis,

koriander, kamille en ceder. Deze pure

massageolie is afkomstig uit Marokko.

Door deze verrassende combinatie

werkt de olie verzachtend en

voedend op de huid. Een fantastische

massageolie met een rustgevende

werking. D e prijs van een flacon van

250 ml is € 17,00 exclusief BTW. Bestel

deze bij: www.marganeurope.com.

Zie tevens het artikel over arganolie in

dit blad.

Tekst Gonnie van de Lang

Met behulp van haar energetische

tools en technieken zit je in

no-time weer goed in je vel

WAT JE LICHAAM VERTELT

Een praktische gids voor energetisch lichaamswerk. Ellen Meredith laat je in haar boek ‘Wat je lichaam

vertelt’ zien hoe lichaam, geest en ziel onlosmakelijk met elkaar samenhangen. We kunnen te allen tijde

een dialoog met onszelf aangaan om erachter te komen hoe het écht met ons gaat. Daartoe moeten we

wel de taal van ons lichaam leren spreken, omdat we anders niet weten wat het nodig heeft en wanneer

het uit balans is. Ellen Meredith leert je deze taal, die bestaat uit licht, trilling, beelden, geluiden en

sensaties. Met behulp van haar energetische tools en technieken zit je in no-time weer goed in je vel.

De prijs van het boek is €25,00 inclusief BTW. Bestel deze bij de boekhandel of bol.com en reserveer een

exemplaar. Het boek verschijnt 13 september.

6 3-2022


STEP BY STEP

Tekst Lizet van Triet

Foto’s Emmy de Ligny

Emmy de Ligny geeft tips

Tactiel

Stimulering

Op een zachte en ritmische manier aanraken. Dat geeft rust en is belangrijk voor de gezondheid.

Maar aanraken is niet gewoon meer. Zeker niet na corona. Emmy de Ligny, grondlegger en hoofddocent

van de School of Touch, ziet het belang ervan en geeft haar kennis daarover graag door: “Ook de ouder

wordende mens heeft nog steeds aanraking nodig maar krijgt dat in de praktijk vaak te weinig.”

3-2022

7


‘Zacht ritmisch aanraken is

wat het verschil maakt’

1 2

Aandacht, respect en een

liefdevolle aanraking.

In verzorgingshuizen

hebben mensen dat

eveneens nodig, zo merkt

Emmy: “Juist de zachtheid geeft een

krachtige ervaring. Daardoor worden

de tastreceptoren net onder de huid

gestimuleerd waardoor het hormoon

oxytocine aangemaakt wordt. Een

bewuste, zachte en ritmische aanraking

maakt het verschil; veel meer nog dan

een stevige en diepe massage.”

Effleurages

Tactiel Stimulering gaat over

een zachte, bewuste, ritmische en

gestructureerde manier van aanraken.

Emmy: “Die structuur is nodig zodat

de cliënt door herkenning van de

volgorde van handgrepen weet wat er

gaat gebeuren. Daardoor kan rust en

vertrouwen ontstaan.” Zij begint een

behandeling met het aanbrengen van

een natuurlijke olie op haar handen.

Dan volgen strijkbewegingen, druk en

vasthouden op het rechterbeen en het

linkerbeen van boven naar beneden tot

aan de enkel. Emmy: “De strijkingen

kennen verschillende richtingen en

doelen. Zo laten bijvoorbeeld die

in de lengterichting ervaren hoe

lang lichaamsdelen zijn; dit om het

lichaamsbewustzijn te vergroten. En

de diagonale effleurages, onder meer

op de rug, zorgen voor een betere

samenwerking tussen de linker- en

rechterhersenhelft. Op foto 1 zie je

hoe zij met haar vingertoppen rond de

knieschijf cirkelbewegingen maakt.

dat de ideale lengte van een Tactiel

Stimulering sessie veertig minuten

is: “Dit is de optimale tijd om zoveel

mogelijk oxytocine te activeren. Dat

verlaagt stress en zorgt voor meer

verbinding.” De Tactiel therapeut geeft

aan dat de kwaliteit van aanraking

daarvoor eveneens van groot belang is.

“Daarbij horen onder meer het werken

met een bewuste aanraking en het zelf

bewust aanwezig zijn.” Ook houdt ze

continu met minimaal één hand contact

met het lichaam dat zij behandelt. En

indien mogelijk geeft ze de strijkingen

zoveel mogelijk met de volle hand.

Het hoofd

Zowel voor behandeling van de buik

als van het hoofd is vertrouwen in de

Tactiel therapeut noodzakelijk: “Zeker

als mensen vervelende ervaringen

hebben gehad kan aanraking onrustig

maken. Om het vertrouwen op te

bouwen, kun je dan een eerste keer

alleen de handen masseren of over de

kleding heen.” In de opleiding komt de

aanpak van het hoofd uitgebreid aan

de orde. Nadat de benen, armen, buik

en borstkas zijn aangeraakt, start zij

met grote strijkingen op schouders, het

decolleté tot aan het voorhoofd. Emmy:

“Bij elk onderdeel van het lichaam sta

je stil. Dat helpt om het lichaamsbesef

te vergroten. Zo ook bij de oren (foto

4): laat die eveneens zo optimaal en

gedetailleerd mogelijk voelen. Alleen

al het vasthouden van de oorlel geeft

rust.” Nadat Emmy het voorhoofd en

de haren met haar vingertoppen heeft

geëffleureerd (foto 5), vraagt zij de

4

5

3

6

Oxytocine

Vooral de voeten (foto 2), handen

(foto 3) en het gezicht krijgen veel

aandacht in de Tactiel Stimulering.

Emmy: “Want deze lichaamsdelen

bevatten relatief veel tastreceptoren;

zelfs een deelbehandeling heeft al

veel effect.” Het blijkt uit onderzoek

Emmy: ‘Om zoveel mogelijk oxytocine te activeren

is de ideale lengte van een Tactiel Stimulering sessie

veertig minuten’

8 3-2022


Neem nu een abonnement

en krijg toegang tot

het volledige magazine

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!