24.06.2022 Views

Rijswijk.business #8

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Rijswijk</strong> <strong>business</strong> #08<br />

CONNECTING THE DOTS<br />

- ZOMER 2022<br />

THEMA<br />

S A M E N ST E R K E R<br />

Mahler Vastgoed<br />

Twan Mahler<br />

‘De deuren staan<br />

voor iedereen open’<br />

Nieuw Verhuizing naar <strong>Rijswijk</strong><br />

Mobiliteitshub Parkeren en overstappen<br />

Intentieovereenkomst Bezoekers behouden


Zakelijk of<br />

privé tot in<br />

de puntjes<br />

geregeld<br />

verjaardagen<br />

bedrijfsfeesten<br />

overnachtingen<br />

vergaderingen<br />

recepties<br />

borrels<br />

jubilea<br />

en…<br />

Zaken doe je<br />

bijna thuis<br />

in één van onze<br />

4 sfeervolle zalen<br />

Met de juiste voorzorgsmaatregelen!<br />

1,5 m<br />

brasseriebijnathuis.nl<br />

hotelhoevevoorde.nl<br />

brasserie


In dit nummer<br />

rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 3<br />

Alleen samen<br />

Ik houd heel erg van samen<br />

zijn. Samen eten, werken,<br />

sporten, leren, ervaren.<br />

Daartegenover staat dat ik<br />

het heerlijk vind om alleen<br />

op pad te gaan. Een paar<br />

nachten weg, een hapje eten<br />

of wandelen op het strand. Het is erg fijn<br />

om geen rekening met iemand te hoeven<br />

houden of lawaai of getetter om je heen<br />

te hebben. Met dat samenzijn heeft<br />

niemand een probleem, maar dat alleenzijn<br />

roept altijd de nodige vragen op: gaat<br />

het wel goed met je of jullie? Waarom ga<br />

je alleen? Wilde niemand met je mee? Ga<br />

THEMA<br />

S A M E N ST E R K E R<br />

je dan ook alleen eten? Of nog erger: zal ik<br />

met je meegaan?<br />

Dat alleen zijn geldt met name in mijn<br />

privéleven, want als ondernemer werk<br />

ik het allerliefst samen. Op die manier<br />

kom je echt verder. Dus verbinden we<br />

met DOT<strong>business</strong> ondernemers aan<br />

elkaar of aan hun doelgroep en leggen we<br />

lijntjes tussen <strong>Rijswijk</strong> en Delft waar het<br />

gaat om regionaal oplossingen creëren.<br />

Verbinden was vijf jaar geleden, en is nu<br />

nog steeds, onze grootste kracht. Het zit<br />

in onze genen. Het is ook niet voor niets<br />

dat we een gigantische flexibele schil<br />

van professionals om ons heen hebben,<br />

waarmee we de mooiste dingen maken.<br />

In deze editie leest u hoe ondernemers<br />

dit doen. Hoe zij die samenwerking<br />

aangaan en waarom. Het levert genoeg<br />

inspiratie op, kan ik u zeggen. Voor nu<br />

ben ik klaar met werken. Mijn laptop gaat<br />

dicht, want de hond wil naar buiten en<br />

zo’n wandelingetje is heerlijk om alleen<br />

te doen. En mocht je me tegenkomen,<br />

wandel dan gezellig mee. Geen probleem.<br />

Als je maar niet te veel lawaai maakt.<br />

Sabine van Meeteren<br />

DOT<strong>business</strong><br />

Inhoud<br />

Intentieovereenkomst<br />

Bezoekers in de stad houden | 4<br />

Duurzaamheidsscan<br />

Vanaf 2023 energielabel C verplicht | 6<br />

Vier nieuwe ondernemers | 8<br />

Mijn agenda<br />

Alex Luneman | 10<br />

FLEX aan de Treubstraat<br />

Plek voor maakindustrie | 11<br />

Open huis<br />

Gelukkig hebben we de foto’s nog | 14<br />

Mobiliteitshub<br />

Parkeren en overstappen | 16<br />

De stem van de ondernemer<br />

BBR | 18<br />

Samen campus ontwikkelen<br />

Miss Clark en Kadans<br />

Science Partners | 24<br />

Gezond aan het werk<br />

CBBS en Mantelzorgmakelaar | 26<br />

Partijen vinden elkaar<br />

Energy Cave | 28<br />

<strong>Rijswijk</strong> sterk<br />

Column Armand van de Laar | 30<br />

Volgende editie<br />

Duurzame toekomst | 31<br />

In een gemiddeld bedrijf<br />

geeft minstens één<br />

medewerker mantelzorg<br />

Veel ondernemers zijn niet<br />

van deze eis op de hoogte<br />

Gezond aan het werk | 26<br />

Intentieovereenkomst<br />

4<br />

Duurzaamheidsscan | 6<br />

At the Park<br />

24<br />

Alex Luneman<br />

10<br />

De hub gaat ruimte bieden<br />

aan zo’n 260 (deel)auto’s,<br />

-scooters en -fietsen<br />

Mobiliteitshub | 16<br />

Energy Cave<br />

28<br />

Op de cover Twan Mahler | 11


4 | rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden<br />

Intentieovereenkomst getekend door partners<br />

<strong>Rijswijk</strong> wil<br />

THEMA<br />

S A M E N ST E R K E R<br />

bezoekers in de<br />

stad houden<br />

De stad heeft veel meer moois te bieden dan veel bezoekers en inwoners<br />

weten. Daarom is het zaak dat bezoekers niet meteen richting Den Haag<br />

of Delft gaan, maar ook tijd spenderen in <strong>Rijswijk</strong> zelf. Horeca, cultuur en<br />

gemeente slaan de handen ineen om dit te bewerkstellingen. De hotels,<br />

de <strong>Rijswijk</strong>se Schouwburg en Museum <strong>Rijswijk</strong> tekenden samen een<br />

intentieovereenkomst.<br />

Aan dit gesprek namen deel: John Koster<br />

(Hoofd Commerciële Zaken <strong>Rijswijk</strong>se<br />

Schouwburg), Kevin Katsman (regiomanager<br />

Best Western Plus Grand Winston<br />

hotel), Patrick van Zuiden (eigenaar Restaurant,<br />

Hotel & Spa Savarin), Stephanie<br />

Nunes Querido (hotelmanager Savarin),<br />

Arnoud van Aalst (directeur/bestuurder<br />

Museum <strong>Rijswijk</strong>) en Alexander van Ooijen,<br />

Tijs Roubos en Kathy Hogenboom<br />

(Gemeente <strong>Rijswijk</strong>).<br />

Patrick van Zuiden geeft een introductie:<br />

“Corona had en heeft natuurlijk enorme<br />

gevolgen voor de horeca. Op dit moment<br />

hebben we nog geen gasten uit China en<br />

ook het Octrooibureau doet nog rustig aan<br />

met reizen, dus vonden we als hotelonder-<br />

nemers dat we iets moesten doen. De gemeente<br />

werd ook betrokken en reageerde<br />

enthousiast. Die kijkt gelukkig breder en<br />

levert niet alleen financiële hulp.”<br />

Er was al een informeel hoteloverleg in<br />

<strong>Rijswijk</strong>. Daar sluiten nu ook de gemeente<br />

en culturele instellingen bij aan. Tijdens<br />

een feestelijke bijeenkomst eerder dit<br />

jaar werd dit geformaliseerd. “Het idee is<br />

dat we bezoekers willen laten kiezen voor<br />

<strong>Rijswijk</strong> en ze vervolgens een nachtje langer<br />

hier willen houden, bijvoorbeeld door<br />

actief arrangementen aan te bieden in<br />

samenwerking met de schouwburg of het<br />

museum”, legt Alexander van Ooijen uit.<br />

Anton Pieck<br />

De aanwezigen stemmen daar van<br />

harte mee in en zijn enthousiast<br />

over ‘hun’ <strong>Rijswijk</strong>. Anton Piek-achtig,<br />

noemt Van Zuiden de Herenstraat<br />

van <strong>Rijswijk</strong> en omgeving:<br />

“Als je daar nog nooit geweest<br />

bent, ben je aangenaam verrast.” Zakelijke<br />

gasten van zijn hotel Savarin willen na<br />

een paar avonden diner in zijn hotel vaak<br />

wat anders. Van Zuiden ziet daarom zeker<br />

mogelijkheden in een samenwerking<br />

met Museum <strong>Rijswijk</strong>. Arnoud van Aalst,<br />

directeur-bestuurder van het museum, is<br />

het daar helemaal mee eens. “We hebben<br />

prima mogelijkheden in ons museum voor<br />

bijvoorbeeld een diner. Daarnaast is onze<br />

Chapeau voor<br />

onze gemeente


ijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 5<br />

Het helpt mee aan een positieve beleving door onze gasten<br />

planning van speciale tentoonstellingen<br />

al een jaar van tevoren bekend. Misschien<br />

kunnen we een soort culturele ladder<br />

maken voor <strong>Rijswijk</strong>, die hotels aan hun<br />

gasten meegeven en die ook online te<br />

raadplegen is. Wij kunnen wel wat meer<br />

promotie gebruiken. Het museum is nog<br />

te onbekend, terwijl we een prachtige<br />

collectie hebben.”<br />

Combinatiearrangementen<br />

John Koster van de <strong>Rijswijk</strong>se Schouwburg<br />

ziet veel in het aanbieden van combinatiearrangementen:<br />

het bezoeken van een<br />

voorstelling plus een hotelovernachting.<br />

“Wij hebben regelmatig grote producties,<br />

waarvoor mensen best een stuk willen<br />

reizen. Hoe mooi zou het zijn als ze bij het<br />

boeken van een ticket gelijk de optie krijgen<br />

om een overnachting te boeken? Of<br />

andersom: als ze een hotel boeken, krijgen<br />

ze er een bezoek aan de schouwburg of<br />

het museum bij.” Het afgelopen jaar had<br />

de <strong>Rijswijk</strong>se Schouwburg bijvoorbeeld<br />

Titanic De Musical op het programma<br />

staan, wat helaas door corona niet door<br />

kon gaan. En komend jaar staat de grote<br />

musical The Prom op de rol, iets waar de<br />

Schouwburg erg trots op is. “We zouden<br />

dan een rij vrij moeten houden voor de<br />

hotels. Een volgende stap zou een eigen<br />

online verkoopkanaal zijn”, meent Koster.<br />

Hij komt zelf uit de hotellerie en zou het<br />

liefst naar het voorbeeld van Den Haag<br />

Citymarketing gaan werken: een gezamenlijk<br />

aanbod etaleren onder één<br />

noemer.<br />

Kevin Katsman van Best Western Hotel<br />

hoopt vooral op een stukje serviceuitbreiding<br />

richting zijn gasten. “Het is goed als<br />

we ze iets extra’s bieden bij een overnachting.<br />

Dat we suggesties doen wat<br />

ze in <strong>Rijswijk</strong> kunnen ondernemen: het<br />

culturele aanbod, maar ook wandelingen<br />

langs de Vliet of door de landgoederen.<br />

Dat helpt mee aan de positieve beleving<br />

door onze gasten.” •<br />

Vermenigvuldigen<br />

Alle aanwezigen zijn het erover<br />

eens dat <strong>Rijswijk</strong> veel te bieden<br />

heeft. Samen optrekken is daarbij<br />

essentieel. “Wie niet kan delen,<br />

kan niet vermenigvuldigen”, merkt<br />

Van Zuiden op. Van Aalst vindt<br />

dat <strong>Rijswijk</strong> ook de prachtige,<br />

groene landgoederen veel meer<br />

onder de aandacht van bezoekers<br />

zou mogen brengen. “Je kunt<br />

hier prachtig wandelen, maar<br />

er zijn maar weinig mensen die<br />

dat weten.” Voorlopig wordt<br />

afgesproken vier keer per jaar<br />

bijeen te komen om de plannen<br />

uit te werken en handen en<br />

voeten te geven. In de toekomst<br />

zou het volgens de aanwezigen<br />

ook raadzaam zijn om andere<br />

belangenverenigingen bij het<br />

overleg te betrekken, zoals de<br />

winkeliersvereniging.


6 | rijswijk.<strong>business</strong>/kennis-delen<br />

Gratis duurzaamheidsscan voor <strong>Rijswijk</strong>se ondernemers<br />

Vanaf 2023 energielabel<br />

C verplicht<br />

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden minimaal energielabel C<br />

hebben. Het pand moet wel meer dan 100 vierkante meter zijn en voor meer<br />

dan 50% worden gebruikt als kantoor. En dat weten heel veel ondernemers<br />

niet, merkten ze bij de gemeente <strong>Rijswijk</strong>. Tijd voor de gemeente, de Rabobank<br />

en ondernemersvereniging BBR om de handen ineen te slaan. Samen willen ze<br />

<strong>Rijswijk</strong>se ondernemers bewust maken van deze datum en handvatten bieden<br />

om aan deze eis te voldoen. Ze bieden daarom een gratis verduurzamingsscan<br />

aan twintig ondernemers.<br />

“Veel ondernemers zijn niet op de hoogte<br />

van deze regelgeving”, vertelt Tijs Roubos,<br />

accountmanager Economische Zaken van<br />

de gemeente. “En als ze het wel weten,<br />

hebben ze geen idee waar ze moeten<br />

beginnen. Overigens is het de eigenaar<br />

van het pand die moet zorgen dat het<br />

pand dit label krijgt, maar als je je pand<br />

huurt, kan het natuurlijk geen kwaad om<br />

je verhuurder hierop te wijzen.” Door de<br />

samenwerking met de BBR hoopt Roubos<br />

te bereiken dat meer <strong>Rijswijk</strong>se ondernemers<br />

op de hoogte zijn van de regels<br />

en van de mogelijkheid om de verduurzamingsscan<br />

aan te vragen. Roubos: “De<br />

aanvraagmodule is al een paar weken<br />

live op hun website. Wij zijn hier blij mee,<br />

want de BBR heeft een groot netwerk<br />

van <strong>Rijswijk</strong>se ondernemers. Overigens<br />

hoef je geen lid te zijn van de BBR om<br />

de gratis scan aan te vragen.” De duurzaamheidsscan<br />

heeft een waarde van<br />

€ 600 en wordt, voor de eerste twintig<br />

bedrijven die zich aanmelden, betaald<br />

door de gemeente <strong>Rijswijk</strong> en de Rabobank.<br />

Patricia van Someren, adviseur mkb<br />

binnen de Rabobank: “Wij onderschrijven<br />

de noodzaak van de energietransitie, maar<br />

we zien ook dat de klimaatdoelstellingen<br />

van 2030 lastig haalbaar zijn en dat er nog<br />

wel wat moet gebeuren. Daarom doen wij<br />

Veel ondernemers zijn niet<br />

van deze regelgeving<br />

op de hoogte<br />

mee aan dit initiatief. De<br />

energietransitie is iets<br />

wat we als particulieren,<br />

bedrijfsleven en overheid<br />

samen moeten doen. Wij<br />

brengen het meestal ter<br />

sprake in adviesgesprekken.<br />

Dan merken we zelf<br />

ook dat veel ondernemers<br />

niet weten waar ze moeten<br />

beginnen. Daar willen<br />

we bij helpen. Overigens<br />

merken wij ook weleens<br />

dat sommige bedrijven<br />

het juiste energielabel<br />

wel hebben, maar dat niet geregistreerd<br />

hebben. Dus het kan zeker geen kwaad om<br />

ook dat nog even te checken.”<br />

Regionaal energieloket<br />

Als je op zoek bent naar algemene<br />

informatie of praktische tips over het<br />

verduurzamen van een bedrijfspand kun<br />

je terecht bij het online energieloket.<br />

Roubos: “Via het energieloket, te vinden<br />

via www.zakelijk.regionaalenergieloket.nl/<br />

rijswijk, zorgt de gemeente voor een zo<br />

compleet mogelijk overzicht van zaken<br />

die betrekking hebben op verduurzaming.<br />

Bedrijven vinden er informatie over subsidiemogelijkheden,<br />

wetten en regels, lokale<br />

vakspecialisten, maar ook branchespecifieke<br />

informatie. Wat kun je bijvoorbeeld<br />

specifiek doen bij een horecagelegenheid,<br />

zorginstelling of kantoorgebouw? De moeite<br />

waard om online een bezoek te brengen.” •


ijswijk.<strong>business</strong>/kennis-delen | 7<br />

Op weg naar energielabel C<br />

BBR doet graag mee<br />

Stap voor stap<br />

“Wij zijn blij dat wij dit project samen met de gemeente<br />

en de Rabobank hebben opgetuigd”, vertelt Peter<br />

Hartevelt, voorzitter van de BBR. “Wij merkten dat onze<br />

leden niet precies wisten waar ze moesten beginnen<br />

met verduurzamen. Zo kunnen we ze helpen om hun<br />

weg te vinden. Duurzaamheid is een belangrijk thema<br />

voor ons en onze leden. Naast het feit dat verduurzamen<br />

goed is voor het klimaat, kan het ook economisch<br />

interessant zijn.”<br />

Een van de eerste aanmelders is Ineke Ballemaker,<br />

eigenaar van Sir Winston Leisure Center. Begin juni<br />

vond bij hen de scan plaats. Ze is benieuwd wat<br />

daaruit komt. Ballemaker: “We zijn al een tijdje bezig<br />

met verduurzamen. We doen het stap voor stap. Zo<br />

hebben we al zonnepanelen aangeschaft en willen we<br />

nu bekijken wat we nog meer kunnen doen. Maar wij<br />

hebben er natuurlijk niet veel verstand van. Daarom<br />

leek zo’n volledige scan ons wel handig. Zo zie je in één<br />

oogopslag wat allemaal mogelijk is. Dit aanbod kwam<br />

voor ons als geroepen.”<br />

Vraag een scan aan<br />

De BBR doet een check of uw bedrijf in aanmerking<br />

komt voor een scan: bent u gevestigd in <strong>Rijswijk</strong>, bent<br />

u eigenaar of gebruiker van het pand, is het pand<br />

minimaal 100 vierkante meter en wordt minimaal 50<br />

procent van het pand gebruikt voor bedrijfsdoeleinden?<br />

Eventueel wordt nog gevraagd om aanvullende gegevens.<br />

Daarna ontvangt u informatie om een afspraak te<br />

maken voor de scan.<br />

De verduurzamingsscan wordt uitgevoerd door de<br />

Energieke Regio. Die maakt een analyse van de huidige<br />

situatie. Na afloop krijgt de ondernemer een uitgebreid<br />

rapport met alle mogelijke maatregelen. Per maatregel is<br />

te zien wat de terugverdientijd is, wat de invloed op de<br />

CO 2<br />

-uitstoot is en met welke maatregelen aan de eis voor<br />

een C-label wordt voldaan. Zo kunt u aan de slag met de<br />

maatregelen die het optimale resultaat opleveren.<br />

Aanmelden kan via de website van<br />

de BBR: www.bbr-rijswijk.nl/verduurzamingsscan.php


8 | rijswijk.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Vier ondernemers vertellen over<br />

Niels Penning<br />

Tracefy<br />

Crijn Bouwman<br />

Rocsys<br />

energie en motivatie.” •<br />

Even voorstellen “Ik ben Niels, oprichter en technisch<br />

directeur van Tracefy. Ik heb Tracefy opgericht samen met<br />

mijn compagnon Jeroen van Kester. Tijdens mijn studie<br />

Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft werkte ik bij hem<br />

in de fietsenzaak. Wij delen dus de liefde voor fietsen.<br />

Met Tracefy kun je op elk moment je elektrische voertuig<br />

traceren.”<br />

Verhuizing “Wij zijn begin mei verhuisd naar De Loods in<br />

<strong>Rijswijk</strong>. Op onze vorige locatie groeiden we uit ons jasje.<br />

Deze locatie zien we als een stapje hoger: iedereen heeft<br />

wat meer ruimte en er is plek voor een werkplaats. Op de<br />

vorige locatie zaten we allemaal verspreid. Deze locatie<br />

kwam op ons pad via een relatie bij YES!Delft. Voor ons<br />

is dit ideaal. Het gebouw heeft een hoge standaard. Het<br />

is mooi en functioneel. Het voelde gelijk als een fijne<br />

plek. Ook zijn er goede voorzieningen met betrekking tot<br />

parkeren en het openbaar vervoer.”<br />

Toekomst “De komende vijf jaar hoeven we in ieder geval<br />

niet meer te verhuizen. We verwachten dat we elk jaar<br />

twee keer zo groot worden. Ons personeelsbestand<br />

hebben we inmiddels al redelijk op orde en we zitten<br />

hier erg comfortabel. We houden voorlopig vast aan<br />

de combinatie van thuis en op kantoor werken.<br />

Hoewel: onze mensen komen nu weer erg<br />

graag naar kantoor. Het geeft nieuwe<br />

Even voorstellen “Ik ben Crijn, sinds 2019 CEO & medeoprichter<br />

van Rocsys. Wij maken een systeem voor het compleet<br />

automatisch opladen van elektrische voertuigen. Ik heb Integrated<br />

Product Design gestudeerd aan de TU Delft. High-tech<br />

oplossingen die bijdragen aan een duurzame toekomst zijn<br />

mijn passie.”<br />

Verhuizing “Rocsys is in 2019 gestart in het Robohouse in<br />

Delft, een prima plek om te ondernemen. In korte tijd zijn we<br />

enorm gegroeid. Vorig jaar waren we nog met twaalf mensen<br />

en nu al met 35. Dat paste niet meer op de oude locatie. Op<br />

onze nieuwe plek aan de Delftweg in <strong>Rijswijk</strong> zitten we perfect.<br />

Er is een ruime hal voor onze Research & Development-afdeling<br />

en we voelen ons er goed. Het is een mooie groene<br />

omgeving met uitzicht op de Vliet. Er is genoeg parkeerruimte<br />

rond het pand en de tram stopt voor de deur. Ook is het prima<br />

per fiets bereikbaar. Onze medewerkers hebben duurzaamheid<br />

natuurlijk hoog in het vaandel, dus die fietsen graag. Dat we<br />

in de buurt van Delft zijn gebleven, is ook fijn: we zitten nog<br />

steeds dicht bij het technische vuur.”<br />

Toekomst “Er is veel vraag naar ons product, dus we groeien<br />

gestaag door. We willen de wereldmarkt veroveren met een<br />

systeem voor het compleet automatisch opladen van elektrische<br />

voertuigen. Volgend jaar verwachten we met honderd<br />

mensen te zijn. Natuurlijk blijven we ons product<br />

continu perfectioneren.” •


ijswijk.<strong>business</strong>/inspireren | 9<br />

hun verhuizing naar <strong>Rijswijk</strong><br />

Bas van de Brink<br />

Bistro Le Petit Chef<br />

Even voorstellen “Ik ben Bas, mede-eigenaar van de<br />

<strong>Rijswijk</strong>se bistro Le Petit Chef. We zijn pas net open. Voor<br />

ons is dit een nieuw <strong>Rijswijk</strong>s avontuur, dat ik samen met<br />

mijn partner Justine en onze compagnon Florian ben<br />

aangegaan. Justine en ik zijn ook eigenaar van Beachclub<br />

Birds in Kijkduin.”<br />

Verhuizing “Voor ons voelt dit niet als een verhuizing,<br />

want ook Beachclub Birds blijft open. Justine en ik kennen<br />

elkaar van de hotelschool en hebben altijd de droom<br />

gehad meerdere horecazaken te openen. Toen dit pand<br />

in Oud-<strong>Rijswijk</strong> op ons pad kwam, hebben we niet lang<br />

getwijfeld. We zijn beide liefhebber van de Franse keuken<br />

en dit pand ademt Parijs. Bovendien ligt het terras heerlijk<br />

in de zon. Ook het oude dorp vinden we prachtig: het is een<br />

echt authentiek dorpscentrum met veel historie. De buurt<br />

reageert fantastisch op onze komst.”<br />

Toekomst “Eerst concentreren we ons op Le Petit Chef,<br />

maar wie weet wat er in de toekomst op ons pad komt. We<br />

willen een soort Franse huiskamer van de buurt worden,<br />

waar je de hele dag kunt aanschuiven voor lekker eten.<br />

We zijn nu vijf dagen per week open, maar breiden dat<br />

uit naar zeven. Daarnaast gaan we jong personeel<br />

opleiden, zodat ze zich verder ontwikkelen en<br />

dezelfde passie voor het horecavak krijgen<br />

als wij.” •<br />

Thibaud Verschoor<br />

IMSystems<br />

Even voorstellen “Ik ben Thibaud, medeoprichter van<br />

IMSystems. Wij maken versnellingsbakken voor robotica,<br />

die werken op basis van tractie; mechanische trekkracht<br />

om iets in beweging te brengen. Een robot heeft<br />

meestal vijf of zes scharnieren en in elk scharnier zit zo’n<br />

versnellingsbak.”<br />

Verhuizing “In september zijn we verhuisd naar <strong>Rijswijk</strong>.<br />

Voorheen zaten we in een oud faculteitsgebouw van<br />

de TU Delft. Door een investering die we ontvingen,<br />

zijn we flink aan het groeien. Nu richten we ons op de<br />

wereldwijde markt. Daarom hadden we een groter pand<br />

nodig. We wilden graag in de regio blijven, omdat we een<br />

hightechbedrijf zijn, we hebben de afstudeerders en de<br />

kennis van de TU Delft nodig. Onze buren verhuisden naar<br />

de Delftweg en zochten een onderneming om gezamenlijk<br />

te huren. Zo kwamen we hier terecht. Het is een groot pand<br />

en voor onze medewerkers is het mooi dat het openbaar<br />

vervoer voor de deur stopt.”<br />

Toekomst “Hier kunnen we wel even vooruit. Wij willen<br />

de ASML van de robotica worden en wereldwijd leveren.<br />

Wat robots kunnen, is gelimiteerd. Ons product is een<br />

belangrijke doorbraak in de robotica. Als wij ons werk<br />

goed doen, weet binnenkort de hele wereld waar<br />

<strong>Rijswijk</strong> ligt.” •


10 | rijswijk.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Mijn agenda<br />

Alex Luneman<br />

Alex Luneman is al sinds zijn achtste actief in de tennissport. Hij speelde een aantal jaar<br />

op hoog niveau. Daarna werkte hij jaren als tenniscoach. In 2018 werd hij eigenaar van<br />

Tennispark Welgelegen en Tennisschool Jan de Rook in <strong>Rijswijk</strong>. Samen met zijn vrouw en vier<br />

kinderen - twee dochters van tien en veertien jaar en een tweeling van 2,5 jaar oud - woont hij<br />

in <strong>Rijswijk</strong>. In 2015 richtte hij Estate Padel Club en Hello Padel Academy Holland op.<br />

Zondag<br />

Vandaag moet ik vroeg op, omdat ik vanuit<br />

Hello Padel Academy Holland coach<br />

op het P-500 & P-250 toernooi in Zeist.<br />

Samen met mijn spelers in de leeftijdscategorie<br />

van 16-35 jaar gaan we op pad.<br />

Vandaag staan de halve finales en finales<br />

op het programma. Zo’n vijf dagen in de<br />

week ben ik met deze spelers bezig en<br />

probeer ik ze op het hoogste niveau te<br />

begeleiden. Het was een spannende dag,<br />

maar uiteindelijk gingen we met twee<br />

eerste plekken en champagne naar huis.<br />

Thuis aangekomen kon ik nog net de<br />

tweeling in bed leggen en plofte ik op de<br />

bank met mijn twee meiden.<br />

Maandag<br />

Samen met het gezin ontbijten we. Daarna<br />

stap ik in de auto naar Estate Padel<br />

Club. Vanwege de drukke dagen probeer<br />

ik eerst wat achterstallig werk in te halen.<br />

Om 9.00 uur gaat de club open en spreek<br />

ik de dag door met de coaches. Om<br />

10.00 uur staat mijn eerste pupil klaar<br />

voor haar training. Omdat ze gisteren<br />

het toernooi heeft gespeeld, doen we<br />

het rustig aan. Rond de middag heb ik<br />

een lunchafspraak om het aankomende<br />

padeltoernooi in Amsterdam door te<br />

spreken. Daarna stap ik met mijn jongste<br />

dochter in de auto voor een padeltraining<br />

in Zoetermeer. Om 17.00 uur ben ik hier<br />

aanwezig bij de training van het Nederlands<br />

padelteam onder de 18 jaar. Daarna<br />

stappen we samen de auto in naar huis.<br />

Dinsdag<br />

Mijn dag begint met de tweeling klaarmaken<br />

voor een dag op de opvang. Om<br />

7.15 uur stap ik met ze in de auto. Daarna<br />

rijd ik door naar Estate Padel Club.<br />

Omdat ik vandaag ook weer een dag heb<br />

vol trainingen, begin ik eerst met mijn<br />

mail en de administratie. Om 10.00 uur<br />

staat Steffie Weterings, speler van het<br />

Nederlands team, klaar voor een training<br />

van twee uur. Het is heerlijk weer, dus ik<br />

vind het niet erg om lekker op de baan<br />

te staan. In de middag rijd ik naar Plaza<br />

Padel Amsterdam voor een aantal trainingen.<br />

Na de training heb ik overleg met<br />

de clubmanager daar om wat zaken te<br />

bespreken over de trainingen. Om 21.00<br />

uur zit mijn dag erop. •<br />

Zondagochtend<br />

Onderweg naar<br />

toernooi in Zeist<br />

Maandagmiddag<br />

Training geven<br />

in Amsterdam<br />

Maandagochtend<br />

Training geven<br />

aan pupil<br />

Zondagmiddag<br />

Toernooi in Zeist<br />

Dinsdagmiddag<br />

Overleg in<br />

Amsterdam<br />

Ik maak gebruik van Google<br />

Calendar, omdat ik zo in een<br />

oogopslag kan zien hoe mijn<br />

weken eruit zien en het vanaf<br />

mijn laptop of telefoon kan<br />

gebruiken.<br />

Maandagmiddag<br />

Training geven bij<br />

Estate Padel


ijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 11<br />

Multifunctionele bedrijfsruimte aan de Treubstraat<br />

Ontmoetingsplek voor<br />

de maakindustrie<br />

Hoe maken we van de Plaspoelpolder niet alleen een levendige omgeving voor<br />

grotere bedrijven, maar ook voor kleinschalige maakindustrie? Over die vraag boog<br />

IPP Haaglanden zich de afgelopen jaren. Aan de Treubstraat geven Mahler Vastgoed<br />

en Roduer in elk geval al een mooie aanzet, met het multifunctionele gebouw FLEX.


12 | rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden<br />

Er gebeurt veel in de Plaspoelpolder.<br />

Het is niet altijd makkelijk om in al die<br />

ontwikkelingen de mix tussen verschillende<br />

invullingen van het gebied gezond te<br />

houden. Dat weet ook Ivar van der Drift,<br />

gebiedsontwikkelaar bij IPP Haaglanden.<br />

“Ik loop graag door het gebied”, vertelt<br />

hij. “Zo krijg ik een gevoel bij wat er zich<br />

afspeelt. En dat is veel: er ontstaat veel<br />

nieuwe bedrijfsruimte, terwijl op andere<br />

plekken woningen worden gerealiseerd.”<br />

IPP Haaglanden wil iedereen iets kunnen<br />

bieden. “We merken nu dat er veel behoefte<br />

is aan kleinschalige maakindustrie.<br />

Veiligheid en duurzaamheid<br />

staan bij ons voorop<br />

Alumni van de TU Delft willen zich graag<br />

in de omgeving vestigen, maar vinden<br />

lang niet altijd geschikte bedrijfsruimte.<br />

Voor hen willen we graag extra vierkante<br />

meters creëren.”<br />

Groene buitenruimte<br />

Daar leek de Treubstraat een goede plek<br />

voor Van der Drift: “Het pand in kwestie<br />

stond al sinds 2010 leeg. Wij hebben het<br />

sinds 2017 in ons bezit. Sindsdien hebben<br />

verschillende partijen bij ons aangeklopt<br />

om ermee aan de slag te gaan, maar<br />

vaak met ideeën om er woningen van te<br />

maken, en daar is dit middengebied nu<br />

eenmaal niet voor bedoeld.”<br />

Toen meldden zich in 2020 min of meer<br />

tegelijk vier partijen. “We hebben hen uitgenodigd<br />

om het pand te komen bekijken<br />

en een plan te maken. Mahler Vastgoed<br />

begreep het beste wat wij wilden: geen<br />

kale ruimtes met een roldeur, maar een<br />

Van links naar rechts: Ivar van der Drift,<br />

Twan Mahler, Robert van Kooperen en Razia Gül<br />

pand met uitstraling en ruimte om elkaar<br />

te ontmoeten.”<br />

Flexibel ondernemen<br />

FLEX, heet het concept van Mahler<br />

Vastgoed en Roduer. Horeca, maakruimtes,<br />

een groene buitenruimte – dat alles<br />

vind je straks op ruim 7000m 2 aan de<br />

Treubstraat, licht projectontwikkelaar<br />

Twan Mahler toe. “Het wordt een kruisbestuiving:<br />

niet alleen tussen bedrijven,<br />

maar ook van de bedrijven met de buurt.<br />

De horecagelegenheid wordt bijvoorbeeld<br />

ook voor omwonenden toegankelijk.”<br />

In de buurt bevinden zich soortgelijke<br />

concepten, zoals De Loods. Toch zijn er<br />

verschillen, benadrukt Razia Gül, ontwikkelaar<br />

bij Roduer. “Zij hebben meer


ijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 13<br />

THEMA<br />

S A M E N ST E R K E R<br />

Investeringen als deze maken het gebied<br />

ook aantrekkelijker voor andere partijen<br />

kantoorruimtes. Wij hebben vooral<br />

maakruimtes en community spaces. Bij<br />

ons zijn er ook mogelijkheden voor een<br />

overheaddeur of een glazen wand voor<br />

een showroom. Op de eerste verdieping<br />

zijn naast werk- en maakruimtes ook<br />

kantoorruimtes opgenomen.”<br />

Duurzaam gebouw<br />

Het liefst hadden IPP Haaglanden, Mahler<br />

en Roduer het huidige gebouw gebruikt<br />

voor deze plannen, maar daarvoor was de<br />

staat van het pand te slecht. “De risico’s<br />

waren te groot”, weet Van der Drift. “Er zit<br />

veel meer asbest in dan gedacht en de<br />

constructie voldoet niet voor de maakindustrie.<br />

Als er een nieuw pand wordt<br />

neergezet, kan dat worden voorzien van<br />

de nieuwste technieken. Zo liggen er<br />

mooie plannen voor warmtepompen en<br />

zonnepanelen. Dit gebouw wordt volledig<br />

gasloos.”<br />

Mahler en IPP Haaglanden hopen dat<br />

eind dit jaar kan worden gestart met bouwen.<br />

Een jaar tot anderhalf jaar daarna<br />

kan het pand hopelijk worden opgeleverd.<br />

Samen creatief zijn<br />

De drie partijen werkten nauw samen bij<br />

de ontwikkeling van hun visie op het pand.<br />

“Het is er alleen maar beter van geworden”,<br />

vindt ook Mahler. “Wij waren al bekend<br />

met dit gebied, maar uiteindelijk kent IPP<br />

Haaglanden de omgeving het beste.”<br />

Mahler Vastgoed opereert niet alleen: zij<br />

riep de hulp in van Roduer, een bedrijf<br />

dat zich bezighoudt met de acquisitie,<br />

renovatie en transformatie van vastgoed.<br />

“We hebben al eerder samen naar<br />

projecten gekeken, maar nooit kwam het<br />

van de grond – tot nu”, aldus Mahler. “We<br />

gaan hier echt iets toevoegen aan de<br />

omgeving: een plek waar organisaties en<br />

bewoners bij elkaar kunnen komen om<br />

creatief aan de slag te gaan.” •<br />

Slimmer omgaan met beschikbare ruimte<br />

FLEX laat zien welke kant IPP Haaglanden met het<br />

gebied op wil, licht Robert van Kooperen, projectmanager<br />

bij IPP Haaglanden, toe. “We willen slimmer<br />

omgaan met de beschikbare ruimte. Daar hoort ook<br />

een ontmoetingsfunctie bij. Locaties als deze worden<br />

steeds verder de stad uit geduwd. Bovendien willen we<br />

kansenzones als deze aanpakken: de plekken waar verandering<br />

het hardst nodig is. Dat was ook de uitkomst<br />

van een uitvraag die we onder leden van de <strong>Rijswijk</strong>se<br />

ondernemersvereniging BBR hebben gedaan. Veiligheid<br />

en duurzaamheid zijn daarbij onze belangrijkste<br />

pijlers. Met nieuwe projecten als deze willen we ondernemers<br />

in het gebied ook motiveren om zelf aan de<br />

slag te gaan. Dat kunnen ze deels zelf, maar daar willen<br />

we ze ook graag bij ondersteunen. Zo ontstaat een<br />

steeds prettiger werkgebied, dat weer nieuwe, innovatieve<br />

partijen aantrekt. Het is een olievlek die zich blijft<br />

verspreiden, als wij maar blijven investeren.”


14 | rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden<br />

Gelukkig hebben we de foto’s nog<br />

17 mei: Open huis en BBR-bijeenkomst<br />

House of Future was de plek waar<br />

ondernemend <strong>Rijswijk</strong> samenkwam<br />

voor een BBR-bijeenkomst met borrel.<br />

Raymond Roodbol, eigenaar van House of<br />

Future en Redhead Technology en tevens<br />

bestuurslid van belangenvereniging BBR,<br />

toonde zich een trotse gastheer.<br />

Vooruitstrevend pand<br />

Iedereen die dat wilde, kon een kijkje<br />

achter de schermen nemen in het pand<br />

aan de Frijdastraat in <strong>Rijswijk</strong>, waar<br />

ondernemers bezig zijn met innovatie<br />

en verduurzaming.


ijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 15<br />

Inspiratie<br />

Het prachtige pand heeft ook een bar en theater<br />

die door iedereen gebruikt kunnen worden voor<br />

presentaties of evenementen. En Roodbol heeft<br />

nog meer plannen om ondernemers en de buurt<br />

te betrekken, compleet in lijn met zijn filosofie<br />

over samenwerken.<br />

Focus<br />

Naast Redhead Technology zitten onder<br />

andere IDFocus, dat zich bezighoudt met<br />

toegangsbeheer binnen ICT-systemen, en<br />

lokale radiozender Feel Good Radio in het<br />

pand. De focus van House of Future ligt op<br />

netwerken en samenwerking. Het pand is<br />

inmiddels (op een paar ruimtes na) gevuld<br />

met bedrijven. •


16 | rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden<br />

Minder druk op milieu, leefbaarheid en verkeer<br />

Mobiliteitshub in<br />

de Plaspoelpolder<br />

THEMA<br />

S A M E N ST E R K E R<br />

<strong>Rijswijk</strong> groeit. In een stad die zo gunstig gelegen is en waar steeds meer woon- en<br />

werkmogelijkheden worden gerealiseerd, is behoefte aan innovatieve ideeën om de<br />

toenemende druk op het milieu, de leefbaarheid en het verkeer te verminderen.<br />

De oplossing? Daar zijn vier partijen het over eens: een mobiliteitshub.<br />

We willen op een goede<br />

manier invulling geven<br />

aan duurzaamheid<br />

Vier partijen bundelden hun krachten:<br />

wethouder en bestuurder van IPP Haaglanden<br />

Armand van de Laar, directeur van<br />

IPP Haaglanden Jan Brugman, algemeen<br />

directeur NU Projectontwikkeling Michel<br />

Zaadhof en investeerder Mark van Franck.<br />

In april ondertekenden ze de koopovereenkomst<br />

van een innovatieve mobiliteitshub<br />

in de verouderde stallingsgarage<br />

aan de Handelskade.<br />

Een mobiliteitshub is een knooppunt waar<br />

reizigers kunnen parkeren en overstappen.<br />

Voor de gemeente <strong>Rijswijk</strong> en Den Haag<br />

wordt het Havenkwartier in <strong>Rijswijk</strong> een<br />

van de eerste regionale gebiedsontwikkelingen<br />

met een eigen mobiliteitshub. Deze<br />

duurzame en innovatieve<br />

hub gaat ruimte<br />

bieden aan zo’n 260<br />

(deel)auto’s, -scooters<br />

en -fietsen voor nieuwe bewoners van het<br />

Havenkwartier en ondernemers van de<br />

Plaspoelpolder.<br />

Koppen bij elkaar<br />

De ontwikkelaars van verschillende locaties<br />

van het nieuwe Havenkwartier staken<br />

hun koppen bij elkaar om na te denken<br />

over een duurzame invulling. “Deelmobiliteit<br />

speelde hierbij een grote rol”, licht<br />

Brugman toe. “Het leek ons verstandiger<br />

om de deelmobiliteit op één centrale plek<br />

aan de rand van het ontwikkelgebied te<br />

concentreren, zodat we ook het verkeer<br />

konden afvangen aan de rand ervan.”<br />

Doorgaans wordt een mobiliteitshub op<br />

een centraal knooppunt geplaatst, zodat


ijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 17<br />

De hub gaat ruimte bieden aan zo’n 260 (deel)auto’s, -scooters en -fietsen<br />

mensen sneller geneigd zijn om gebruik te<br />

maken van deze duurzamere mogelijkheden.<br />

Met deze locatie wordt het verkeer als<br />

het ware ‘onderschept’ voordat men het<br />

Havenkwartier of het middengebied binnenrijdt.<br />

“Bovendien kan deze centrale plek<br />

dienen als parkeergarage voor een aantal<br />

ontwikkellocaties in het Havenkwartier.”<br />

De Plaspoelpolder is volop in ontwikkeling.<br />

In dit deel van het bedrijventerrein<br />

wordt een moderne en creatieve nieuwe<br />

stadswijk rondom de stadshaven gecreëerd.<br />

Daarnaast zijn er plannen om het<br />

vestigingsklimaat in het middengebied te<br />

versterken. De verwachting is dat dit het<br />

gebied aantrekkelijker maakt voor nieuwe<br />

bedrijven en de werkgelegenheid zal toenemen,<br />

wat <strong>Rijswijk</strong> straks nóg beter op<br />

de kaart gaat zetten.<br />

Duurzame plek<br />

Een mobiliteitshub past helemaal bij<br />

de huidige tijd, waarin het milieu en de<br />

leefbaarheid, maar ook het verkeer steeds<br />

meer onder druk komt te staan. Meer<br />

huizen en bedrijven betekent ook meer<br />

bedrijvigheid en files. Deze hub draagt<br />

bij aan een lagere parkeernorm, betere<br />

bereikbaarheid van de stad, leefbaardere<br />

wijken en steden, minder autokilometers<br />

en meer focus op milieuvriendelijkere<br />

vervoer middelen. Zaadhof: “We hopen<br />

een duurzame plek te creëren waar bewoners,<br />

ondernemers en bezoekers van<br />

verschillende ontwikkellocaties kunnen<br />

parkeren en waar we deelvoertuigen kunnen<br />

aanbieden aan zowel bewoners en<br />

gebruikers van het Havenkwartier als aan<br />

werknemers van de huidige bedrijvigheid<br />

rondom de parkeergarage.”<br />

De stallingsgarage wordt volledig<br />

gerenoveerd. Er komen maatregelen<br />

om water op te vangen en vertraagd af<br />

te voeren. Zonnepanelen gaan zorgen<br />

voor duurzame energie die via diverse<br />

laadpalen elektrische auto’s kan opladen.<br />

Ook krijgt de garage een natuurinclusieve<br />

gevel. Brugman: “We vinden het belangrijk<br />

om duurzaamheid hier op een goede<br />

manier invulling te kunnen geven. De<br />

renovatie van de garage zal een halfjaar<br />

tot een jaar duren, is de verwachting. De<br />

nieuwbouwprojecten worden rond 2025<br />

verwacht, dus het plan is dat de mobiliteitshub<br />

dan ook klaar is.” Tot die tijd blijft<br />

de garage in gebruik als stallingsgarage.<br />

Samenwerking<br />

De ontwikkelaars hebben niet afzonderlijk,<br />

maar juist samen nagedacht over gedeelde<br />

mobiliteit op één<br />

centrale plek. “Dat is wat<br />

mij betreft een voorbeeld<br />

van een goede samenwerking”,<br />

aldus Zaadhof.<br />

“Ook de marktpartijen, de<br />

gemeente en IPP Haaglanden<br />

hebben gezamenlijk<br />

dit idee uitgewerkt en<br />

zijn tot goede afspraken<br />

gekomen. Wat mij betreft<br />

geldt hier zeker: samen<br />

sterker.” •<br />

Duurzaam, slim<br />

en innovatief<br />

Van links naar rechts: Jan Brugman, Armand van de Laar, Michel Zaadhof en Mark van Franck.<br />

NU Projectontwikkeling zet zich<br />

vanuit passie in om nieuwe<br />

duurzame, slimme en innovatieve<br />

woon- en werkconcepten in de<br />

Metropoolregio Rotterdam – Den<br />

Haag te realiseren. Samenwerking<br />

en maatschappelijke relevantie<br />

staan hierbij voorop.


18 | rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden<br />

DE STEM VAN DE ONDERNEMER<br />

Belangenvereniging Bedrijven <strong>Rijswijk</strong> Zomer 2022<br />

Energiescan met ondersteuning van BBR, Rabobank en gemeente <strong>Rijswijk</strong><br />

Betaalbaar verduurzamen levert meer op<br />

“Er zijn steeds meer redenen om je<br />

werkomgeving te verduurzamen”,<br />

vertelt Sander Knijnenburg van<br />

de BBR. “Het is niet alleen economisch<br />

steeds interessanter, maar steeds<br />

vaker ook verplicht. Het is dus de<br />

hoogste tijd om er nu mee aan de slag<br />

te gaan. Maar waar begin je?<br />

Om jou en je onderneming alvast een<br />

stuk op weg te helpen, hebben wij<br />

vanuit de BBR met de Rabobank en de<br />

gemeente <strong>Rijswijk</strong> de handen ineen<br />

geslagen en bieden ondernemers een<br />

kosteloze verduurzamingsscan voor<br />

hun bedrijfspand aan.<br />

We zijn erg blij met deze samenwerking.<br />

Met de scan wordt de bestaande<br />

situatie nauwkeurig geanalyseerd. Zo<br />

wordt gekeken naar de manier waarop<br />

het pand op dit moment geïsoleerd<br />

is, maar ook op welke manier het<br />

pand wordt verwarmd en gekoeld en<br />

wat voor soort verlichting er gebruikt<br />

wordt. Ook worden andere zaken onder<br />

de loep genomen, zoals het huidige<br />

energieverbruik en het inkoopniveau.<br />

Het eindresultaat van de scan is een<br />

helder en duidelijk overzicht, waarin<br />

je precies kunt teruglezen wat een<br />

bepaalde verduurzaming van het pand<br />

oplevert, hoelang je erover doet om de<br />

investering terug te verdienen en wat<br />

het effect van de verduurzaming is op<br />

het energielabel van uw bedrijfspand.<br />

Dat laatste is met name interessant<br />

omdat vanaf 1 januari 2023 bedrijfsmatige<br />

verhuur van panden - van<br />

100 vierkante meter of groter én als<br />

meer dan 50% van het gebouw wordt<br />

gebruikt als kantoor - minimaal moet<br />

voldoen aan energielabel C.<br />

Het initiatief van de verduurzamingsscan<br />

wordt georganiseerd door de BBR.<br />

De Rabobank en gemeente <strong>Rijswijk</strong><br />

nemen de out of pocketkosten voor<br />

hun rekening, zodat de scan voor de<br />

ondernemer gratis is. De Rabobank wil<br />

hiermee een bijdrage leveren aan de<br />

energietransitie. De gemeente <strong>Rijswijk</strong><br />

wil de ondernemers helpen zodat iedereen<br />

straks voldoet aan het landelijke<br />

energieakkoord.<br />

De gebouwscan wordt uitgevoerd<br />

door de Energieke Regio en is gericht<br />

aan gebouweigenaren of gebouwgebruikers<br />

die samen met de verhuurder<br />

willen verduurzamen. Via<br />

het energieloket voor ondernemers<br />

stelt de gemeente <strong>Rijswijk</strong> ook al veel<br />

informatie beschikbaar.”<br />

“Wil je ook gebruikmaken van deze<br />

kosteloze gebouwscan? Neem dan<br />

contact op met het secretariaat van<br />

de BBR via secretaris@bbr-rijswijk.nl.<br />

Zo weet je precies wat voor jou de<br />

mogelijkheden zijn. Deze regeling is<br />

er voor álle ondernemers en ondernemende<br />

organisaties in <strong>Rijswijk</strong>, dus<br />

ook voor niet BBR-leden.” •


ijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 19<br />

Ondernemers adopteren vuilnisbakken<br />

Slimme Vuilnisbakken:<br />

minder afval op straat<br />

Zwerfvuil op bedrijventerreinen is<br />

velen een doorn in het oog. Het staat<br />

niet alleen onverzorgd, maar trekt<br />

ook nog eens ongedierte aan. Helaas<br />

zijn er, om kosten te besparen, steeds<br />

minder vuilnisbakken in de openbare<br />

ruimte te vinden. Hoogste tijd om daar<br />

verandering in aan te brengen. Op 29<br />

maart onthulde de BBR tijdens een<br />

ledenbijeenkomst bij Huawei een pilot<br />

met Slimme Vuilnisbakken. Die moet<br />

ervoor zorgen dat er minder zwerfvuil<br />

op straat terechtkomt.<br />

“We hebben geconstateerd dat op<br />

bedrijventerreinen zoals de Plaspoelpolder<br />

nog steeds sprake is van zwerfvuil”,<br />

vertelt Remco Zijlstra, secretaris<br />

van de BBR. “Er kunnen wat ons<br />

betreft nooit genoeg vuilnisbakken<br />

zijn, maar je kunt aan de andere kant<br />

ook niet van de gemeente verwachten<br />

dat die allemaal worden geleegd.<br />

Daarom hebben we het concept van<br />

de Slimme Vuilnisbak bedacht.”<br />

Het verschil tussen een ‘gewone’ en<br />

een slimme vuilnisbak is allereerst<br />

het uiterlijk. “De Slimme<br />

Vuilnisbakken zien er niet<br />

alleen schitterend uit, ze<br />

reflecteren ook licht in het<br />

donker en zijn daardoor<br />

goed te zien”, vertelt Zijlstra<br />

enthousiast. “Maar het<br />

bijzonderst is dat de vuilnisbak<br />

wordt geadopteerd<br />

door de ondernemer bij wie<br />

die voor de deur staat. De<br />

gemeente helpt met het<br />

financieren van de bak, de<br />

ondernemer krijgt automatisch<br />

een ‘slim’ berichtje op<br />

z’n telefoon en zorgt dat de<br />

bak geleegd wordt. Om het<br />

initiatief nog meer te laten<br />

leven, kan op de site van<br />

de BBR bekeken worden<br />

hoe vol de vuilnisbak op<br />

dat moment zit. “De vuilnisbak geeft<br />

elke vier uur door hoeveel afval erin<br />

zit.”<br />

Op dit moment zijn er negen ondernemers<br />

die een Slimme Vuilnisbak<br />

geadopteerd hebben. “Met deze<br />

ondernemers gaan we de komende<br />

maanden de vuilnisbakken testen.<br />

Aan de hand van de resultaten worden<br />

eventuele vervolgstappen gezet.”<br />

Ondernemers die geïnteresseerd zijn<br />

in het initiatief kunnen zich melden<br />

bij het secretariaat van de BBR via<br />

info@bbr-rijswijk.nl •<br />

Actuele gebiedsinformatie op LinkedIn<br />

Meer dan ooit doen we zakelijk veel<br />

online. De kunst blijft om informatie te<br />

doseren, en dan het liefst via verschillende<br />

kanalen. Daarom beperken we<br />

als BBR onze digitale nieuwsbrieven,<br />

maar zijn we juist zeer actief via de BBR<br />

LinkedIn-groep. Die is toegankelijk voor<br />

BBR-leden en andere geïnteresseerden.<br />

Hier delen we actuele gebiedsinformatie<br />

en kennis, maar geven we ook onze<br />

leden een podium om zich te presenteren.<br />

Het posten wordt verzorgd door het<br />

secretariaat, dus dat scheelt tijd. Deze<br />

online community kun je bezoeken<br />

wanneer het jou uitkomt en is altijd<br />

up-to-date. Zo blijf je op de hoogte<br />

van de laatste ontwikkelingen in jouw<br />

ondernemersgebied <strong>Rijswijk</strong>. Ga naar<br />

www.linkedin.com/groups/3155277 of<br />

scan de QR-code. •<br />

www.linkedin.com/groups/3155277


20 | rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden<br />

BBR-voorzitter Peter Hartevelt<br />

‘Samen staan we sterker’<br />

Ondernemersvereniging BBR is de<br />

laatste jaren sterk gegroeid. En dat is<br />

goed nieuws. Hoe meer bedrijven en<br />

ondernemers er lid zijn van de vereniging,<br />

hoe sterker die kan optreden om<br />

hun belangen te behartigen. Daarom<br />

roept voorzitter Peter Hartevelt alle<br />

ondernemers in <strong>Rijswijk</strong> die nog geen<br />

lid zijn op om zich aan te sluiten bij<br />

de BBR. “Samen staan we sterker.”<br />

“Als lid van de BBR kun je snel contacten<br />

leggen met andere ondernemers<br />

en elkaar ontmoeten tijdens bijeenkomsten”,<br />

vertelt BBR-voorzitter Peter<br />

Hartevelt. “Dat maakt het gemakkelijk<br />

om onderling zaken te doen. Als vereniging<br />

behartigen we ook de belangen<br />

van ondernemers. Daarbij kun je<br />

denken aan het schoonhouden van<br />

bedrijventerreinen, maar ook ervoor<br />

zorgen dat iedereen zich daar veilig<br />

voelt als hij of zij naar huis gaat in het<br />

donker. Dat is minstens zo belangrijk.”<br />

Iedereen die nieuw is, kan tijdens een<br />

bijeenkomst zichzelf en zijn of haar<br />

bedrijf voorstellen tijdens de zeepkistenpitch.<br />

“Zo kun je in een paar minuten<br />

vertellen wie je bent en wat jouw<br />

bedrijf voor anderen kan betekenen.”<br />

Tijdens de bijeenkomsten zijn er ook<br />

altijd wethouders en raadsleden aanwezig.<br />

“Zo kun je op een laagdrempelige<br />

manier contact leggen.”<br />

De BBR stimuleert niet alleen de<br />

ondernemers en inwoners om lokaal<br />

te kopen en met elkaar zaken te doen;<br />

ze hameren er ook op dat de gemeente<br />

hetzelfde doet. Daarnaast is de<br />

vereniging regelmatig in overleg met<br />

andere stakeholders, zoals de Kamer<br />

van Koophandel, de provincie en de<br />

gemeente <strong>Rijswijk</strong> om ook daar de<br />

belangen van de <strong>Rijswijk</strong>se ondernemers<br />

te behartigen en eventueel<br />

bezuinigingen te voorkomen of subsidies<br />

binnen te halen.<br />

Ook intern is een goede samenwerking<br />

van groot belang. “We hebben<br />

korte lijnen binnen het bestuur. Iedereen<br />

kent zijn taak en we kunnen altijd<br />

van elkaar op aan. We zien het als een<br />

voorrecht om ons voor de <strong>Rijswijk</strong>se<br />

ondernemers in te mogen zetten.” En<br />

daarvan zijn er nooit genoeg. “Ken je<br />

een collega die nog geen lid is, vraag<br />

hem of haar dan een keer mee naar<br />

een bijeenkomst. We hebben veel<br />

leden in het centrum, maar kunnen<br />

nog best wat extra leden gebruiken<br />

uit De Comphaan in <strong>Rijswijk</strong>Buiten<br />

en de Zuidflank aan de kant van Delft.<br />

Samen staan we sterker.” •<br />

Sfeerimpressie BBR-bijeenkomst<br />

17 mei 2022 - House of Future<br />

Futuristische locatie, smakelijke<br />

hapjes en sympathieke deelnemers,<br />

BBR of the future<br />

Jos Zevenberg (Aantjes-<br />

Zevenberg Advocaten)<br />

en Jacques Mol (Bureau<br />

Valstar Simonis)<br />

<strong>Rijswijk</strong>se Slagerij Scholtes<br />

verwende de innerlijke mens<br />

Rondleiding in House<br />

of Future in progress


ijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 21<br />

Ondernemer aan het woord: Sebastiaan Bugaj<br />

‘Ik zie de BBR als een<br />

soort vriendenclub’<br />

Andere ondernemers ontmoeten,<br />

kennismaken met nieuwe bedrijven<br />

en weten wat er op je bedrijventerrein<br />

gebeurt - voor Sebastiaan Bugaj<br />

zijn het goede redenen om lid te<br />

zijn van de BBR. “Het is een actieve<br />

vereniging met leuke, laagdrempelige<br />

bijeenkomsten en een goede informatievoorziening.<br />

Ik zie de BBR als een<br />

soort vriendenclub.”<br />

Met zijn bedrijf Vochtstop lost Bugaj<br />

vochtproblemen op in constructies<br />

en ondergrondse ruimtes voor<br />

bedrijven, instellingen en particulieren.<br />

“Ik had eerst een adviesbureau,<br />

maar toen ik steeds vaker gevraagd<br />

werd om de vochtproblemen ook<br />

daadwerkelijk op te lossen, heb ik<br />

in 2012 besloten om dit bedrijf op<br />

te richten”, vertelt de 45-jarige ondernemer<br />

enthousiast. Na een start<br />

in het Westland en een tussenstap<br />

in Delft kon hij in 2016 een nieuwbouwpand<br />

kopen. In 2017 verhuisde<br />

hij met zijn bedrijf naar de Plaspoelpolder<br />

in <strong>Rijswijk</strong>, naar een mooie<br />

locatie aan het water.<br />

“Ik ben alweer een paar jaar lid van<br />

de BBR”, vertelt Bugaj. “Ik was al lid<br />

van MKB Rotterdam en andere ondernemersverenigingen<br />

uit de regio,<br />

maar ik wil graag betrokken zijn bij<br />

mijn omgeving. Ik wil weten wat er<br />

speelt en wat andere ondernemers<br />

doen. Het is leuk om nieuwe relaties<br />

op te bouwen en te kijken waar je<br />

elkaar kunt helpen of opdrachten<br />

kunt gunnen.” Zo werkt Bugaj samen<br />

met een buurman die een sloop- en<br />

reinigingsbedrijf heeft. Met Vochtstop<br />

werkt hij niet alleen voor particulieren<br />

maar ook voor grotere beleggers,<br />

aannemers en woningcorporaties.<br />

“Veel dingen die we doen, zijn bijna<br />

onzichtbaar. Kwaliteitswerk leveren<br />

en daar een goede garantie op geven<br />

is voor ons dan ook erg belangrijk. Er<br />

zijn in ons vakgebied veel cowboys<br />

op de markt. Daarom is kwaliteit<br />

voor ons zo belangrijk, omdat wij ons<br />

daarmee goed kunnen onderscheiden.”<br />

Vochtstop mag voor sommigen<br />

een vreemde eend in de bijt zijn;<br />

werk heeft Bugaj genoeg. “Tijdens de<br />

coronacrisis hebben we het alleen<br />

maar drukker gekregen. We hoeven<br />

ons niet te vervelen.”<br />

Voordelen van het lidmaatschap van<br />

de BBR zijn er volgens Bugaj genoeg.<br />

“Je wordt goed op de hoogte gehouden<br />

van zaken die er spelen, maar<br />

krijgt ook informatie over andere<br />

onderwerpen die interessant kunnen<br />

zijn. De bijeenkomsten worden<br />

gehouden op verrassende locaties<br />

in de buurt, zoals de <strong>Rijswijk</strong>se<br />

Schouwburg, of je gaat op bezoek bij<br />

collega-ondernemers. Altijd leuk om<br />

bij een ander achter de schermen<br />

te mogen kijken, zeker als het een<br />

bedrijf is waarvan je niet eens wist<br />

dat het bestond. Als je dan ook kunt<br />

netwerken met andere ondernemers<br />

onder het genot van een hapje of een<br />

drankje, dan is een bijeenkomst voor<br />

mij geslaagd.” •<br />

BBR in 2022<br />

5 juli<br />

Zomerontbijt Welgelegen<br />

Tennis & Padel<br />

19 juli<br />

Keurmerk<br />

Veilig Ondernemen overleg<br />

31 augustus<br />

Schouwfietstocht en<br />

Bestuursvergadering<br />

1 september<br />

Overleg bestuur<br />

BBR & College B&W<br />

7 september<br />

Zomerbijeenkomst<br />

Strandwal<br />

5 oktober<br />

Bestuursvergadering<br />

27 oktober<br />

Overleg deel BBR<br />

bestuur & deel Wethouders<br />

1 november<br />

Bijeenkomst<br />

Althen Sensor & Controls<br />

23 november<br />

Bestuursvergadering


22 | rijswijk.<strong>business</strong>/kennis-delen<br />

JOENIT.NL REALISEERT<br />

IN RIJSWIJK<br />

OPSLAG, WERKPLEK OF INVESTERING<br />

Joenit.nl, het nieuwste concept van<br />

Jobo de Bouwers, zijn bedrijfsunits.<br />

Een interessante optie voor particulieren,<br />

ondernemers en beleggers.<br />

Op de absolute zichtlocatie op<br />

de hoek van de Treubstraat en de<br />

Diephorstlaan op bedrijventerrein<br />

Plaspoelpolder te <strong>Rijswijk</strong> zijn wij<br />

voornemens om een nieuw complex te<br />

realiseren met 32 bedrijfsunits, vanaf<br />

circa. 120 m2 BVO. De Plaspoelpolder,<br />

gelegen tussen Den Haag en Delft,<br />

maakt onderdeel uit van de Metropoolregio<br />

Rotterdam-Den Haag. Via<br />

de snelwegen A4, A13 en de A12 heeft<br />

de locatie een perfecte auto ontsluiting<br />

net als een praktische fiets en<br />

OV-ontsluiting en een gunstige ligging<br />

ten opzichte van bestaande economische<br />

en maatschappelijke voorzieningen.<br />

De hoogwaardige en duurzame<br />

nieuwbouwontwikkeling wordt uitgevoerd<br />

met een opvallende signatuur.<br />

De bedrijfsunits zijn voorzien van aluminium<br />

kozijnen en de geraffineerde<br />

belijning aan de gevel zorgt voor extra<br />

dynamiek in het gevelbeeld. De bedrijfsunits<br />

zijn uitermate geschikt voor<br />

ondernemers die de locatie willen<br />

gebruiken als bedrijfsruimte, particulieren<br />

die meer opslagruimte wensen<br />

voor bijvoorbeeld een caravan of boot<br />

of voor beleggers in onroerend goed.<br />

Streven is om met dit plan in de zomer<br />

van 2022 in verkoop te gaan.


ijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 23<br />

start<br />

verkoop<br />

zomer<br />

2022<br />

32 BEDRIJFSUNITS<br />

VANAF 120 M 2 BVO<br />

OP DE HOEK VAN DE TREUBSTRAAT EN DE DIEPENHORSTLAAN<br />

ONTWIKKELING & REALISATIE<br />

Jobo de Bouwers is met de bouw van<br />

bedrijfsverzamelgebouwen in de regio<br />

Groot-Leiden, specialist in het aanbieden<br />

van bedrijfsunits. Wij bouwen al<br />

tientallen jaren bedrijfsverzamelgebouwen,<br />

maar door groeiende interesse<br />

vanuit de regionale markt is de bouw<br />

ervan de laatste jaren in een stroomversnelling<br />

geraakt.<br />

Basis<br />

Bedrijfshuisvesting<br />

Leiden@basis.nl<br />

071 – 523 32 77<br />

basis.nl<br />

ROBSWART<br />

Bedrijfshuisvesting<br />

info@rob-swart.nl<br />

079 – 351 31 11<br />

www.rob-swart.nl<br />

Credion Den Haag<br />

adviseert, begeleidt en ontzorgt<br />

ondernemers en particulieren bij het<br />

zoeken naar de optimale<br />

financieringsoplossing.<br />

info@credion.nl - 0513 – 65 68 77<br />

jobodebouwers.nl<br />

BLIJF OP DE HOOGTE VIA JOENIT.NL<br />

info@joenit.nl - 071 - 522 72 25


24 | rijswijk.<strong>business</strong>/Inspireren<br />

Wonen, werken, leren en recreëren<br />

Campus met focus op<br />

duurzame energie<br />

THEMA<br />

S A M E N ST E R K E R<br />

Er zijn prachtige ontwikkelingen gaande in <strong>Rijswijk</strong>. Een van de opvallendste<br />

is de ontwikkeling van At the Park aan het Kessler Park op het oude<br />

Shellterrein. Naast bedrijven en onderwijs zullen daar ongeveer 1300<br />

woningen verrijzen voor studenten en jonge professionals. Kadans Science<br />

Partner kocht het terrein en vroeg projectontwikkelaar Miss Clark om de<br />

woningen en delen van de campus samen te ontwikkelen.<br />

“Toen Shell bekendmaakte dat ze deze locatie<br />

ging verlaten, wisten ze dat er goede<br />

ontwikkelmogelijkheden voor deze locatie<br />

waren”, vertelt Sjoerd Harsveldt (rechts op<br />

de foto) van Kadans Science Partner. “Als<br />

grote werknemer in <strong>Rijswijk</strong> voelden zij de<br />

verantwoordelijkheid het netjes achter te<br />

laten. Met name de aanwezige boortoren<br />

is uniek. In 2019 kochten wij het van Shell.<br />

Wij willen hier een campus van maken<br />

met de focus op de energietransitie. Bedrijven<br />

die zich hier vestigen, zijn dus ook<br />

grotendeels werkzaam in dat veld. Op dit<br />

moment heeft TNO zich hier al gevestigd<br />

met het <strong>Rijswijk</strong> Centre for Sustainable<br />

Geo-energy (RCSG), dat gebruikmaakt van<br />

de boortoren, en we hebben de Energy<br />

Cave (p.28), die ook al in gebruik is. Verder<br />

zijn we met ROC Mondriaan in gesprek<br />

voor opleidingen die relevant zijn voor dit<br />

vakgebied. Het idee is dat mensen hier<br />

gaan werken, wonen, leren en recreëren.<br />

Naast bedrijven en woningen komen er<br />

daarom ook horeca en sportvoorzieningen.<br />

Onze expertise ligt bij bedrijfspanden<br />

voor hoogwaardige technologie en minder<br />

bij woningen. Om die reden hebben we<br />

Miss Clark gevraagd ons te helpen.”<br />

Gedeelde voorzieningen<br />

“Wij zijn gespecialiseerd in grootstedelijke<br />

complexe opgaven”, vertelt Roel Willems,<br />

ontwikkelaar bij Miss Clark. “En dat is<br />

precies wat hier aan de hand is. Er is een<br />

groot woon- en werkprogramma, waarbij<br />

voorzieningen door zowel bewoners als<br />

science park gebruikers gebruikt<br />

kunnen worden. Zo is de<br />

parkeergarage voor mensen die<br />

daar werken en ’s avonds voor<br />

mensen die er wonen. Een gym<br />

kan overdag gebruikt worden in<br />

de lunchpauze of net voor of na<br />

werk door degenen die er werken en in de<br />

avond door wie er woont. Hetzelfde geldt<br />

voor de horeca. Natuurlijk zal ook een deel<br />

van de bewoners op zowel de campus<br />

werken als wonen. Wij verwachten dat<br />

met name veel studenten en afstudeerders<br />

van de TU Delft op deze campus een<br />

plek gaan zoeken. Naast het ontwikkelen<br />

van de woningen houden we ons ook<br />

bezig met het campusdeel.”<br />

Parkomgeving<br />

De campus krijgt de naam ‘At the Park’ en<br />

dat is niet voor niets. Het is de bedoeling<br />

dat de campus een groene uitstraling<br />

We leggen de duurzaamheidslat hoog


ijswijk.<strong>business</strong>/inspireren | 25<br />

Het is onze ambitie dat heel <strong>Rijswijk</strong> hier komt picknicken<br />

krijgt, aldus Harsveldt. “Er is een binnentuin.<br />

Die plek moet open worden, zodat<br />

het voor iedereen zichtbaar en toegankelijk<br />

wordt. Dat past ook bij de duurzaamheidsgedachte<br />

van de campus. Het is<br />

belangrijk dat de gebouwen in een groene<br />

parksetting landen.”<br />

“Wij zouden het liefst zien dat bewoners<br />

uit heel <strong>Rijswijk</strong> hier ook in het weekend<br />

naartoe komen om in het park te picknicken<br />

en te ontspannen”, vult Willems aan.<br />

Appartementen<br />

De ongeveer 1300 woningen zullen bestaan<br />

uit appartementen met één, twee<br />

of drie kamers. “Dat past bij de doelgroep<br />

die we voor ogen hebben”, legt Willems uit.<br />

“En ze zijn niet alleen voor hoger opgeleide<br />

technici. We willen nadrukkelijk ook woonruimte<br />

bieden aan mensen in essentiële<br />

beroepen als leraar, verpleegkundige of<br />

politieagent. Die komen nu heel moeilijk<br />

aan woonruimte. Het mooie is dat we<br />

vlakbij het station zitten en ook per fiets<br />

en auto is het goed bereikbaar.”<br />

De appartementen kunnen helaas niet in<br />

de bestaande gebouwen gemaakt worden.<br />

Er zal dus wel een deel gesloopt moeten<br />

worden. Daarbij worden zoveel mogelijk<br />

materialen hergebruikt, vertelt Harsveldt.<br />

“Soms is recycling duurder dan volledig<br />

slopen en afvoeren. Toch vinden we dat<br />

we dat moeten doen. Op dit moment<br />

gebeurt het ook al voor de bedrijfspanden.<br />

Daar halen we materialen uit de te slopen<br />

gebouwen. Zo hebben we momenteel<br />

bijvoorbeeld al zo’n 4000 vierkante meter<br />

klimaatplafonds uit de bestaande bouw<br />

gehaald. Dat past bij het karakter van de<br />

campus. We leggen de duurzaamheidslat<br />

hoog.”<br />

Máxima<br />

<strong>Rijswijk</strong>ers moeten nog wel even geduld<br />

hebben tot de hele campus klaar is. Eerst<br />

moet de bestemmingsplanwijziging nog<br />

goedgekeurd worden door de gemeenteraad<br />

en dan hopen de heren eind 2023 te<br />

kunnen beginnen met slopen. “Het moet<br />

echt een betekenisvol gebied worden<br />

voor heel <strong>Rijswijk</strong>”, vertelt Willems. “Alles<br />

moet er zijn - wonen, werken, onderwijs<br />

en vrije tijd: ontspannen, kunst, speelgelegenheid,<br />

sport, een biertje drinken met<br />

vrienden. Als koningin Máxima ons project<br />

komt openen, dan beschouwen wij ons<br />

werk als af. Want dat bewijst wel dat wij<br />

het goed gedaan hebben.” •<br />

Stadsbiotoop<br />

Campus At the Park wordt<br />

ontwikkeld tot een moderne<br />

stadsbiotoop om te wonen, te<br />

werken, te ondernemen en te<br />

innoveren. Bij de ontwikkeling<br />

staan vier kernprincipes centraal:<br />

go green, connect, innovate en<br />

enjoy space.


26 | rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden<br />

Ontzorg werknemers en werkgevers<br />

Gezonde mantelzorgers<br />

op de werkvloer<br />

Te zwaar belaste mantelzorgers zijn vaak langdurig ziek. CBBS en Hulp bij Zorgvragen werken<br />

sinds kort samen om dit te voorkomen. “Door aandacht en begrip neemt het verzuim af.”<br />

Een op de drie Nederlanders geeft mantelzorg.<br />

Bij een op de zes gaat het zelfs<br />

om intensieve zorg. “Binnen bedrijven<br />

combineert gemiddeld een of de vier<br />

werknemers betaald werk met mantelzorg”,<br />

zegt Marjolijn Maas, eigenaar Hulp<br />

bij Zorgvragen. Zorgen voor een ander<br />

heeft vaak een negatieve bijklank. Als<br />

media er aandacht aan besteden, gaat<br />

het vooral om de mentale en fysieke druk<br />

die mantelzorg kan veroorzaken. “Dat<br />

mantelzorgen zwaar kan zijn, wil ik niet<br />

ontkennen”, zegt Maas. “Maar te vaak ligt<br />

de nadruk op de nadelen, terwijl het voor<br />

veel mensen mooi en dankbaar werk is. Ze<br />

doen het graag en we mogen als samenleving<br />

trots op hen zijn. Mantelzorgers zijn<br />

geen slachtoffers. Integendeel: het zijn<br />

vaak verantwoordelijke en sterke mensen,<br />

die het voor elkaar krijgen om veel ballen<br />

tegelijkertijd in de lucht te houden.” Toch<br />

hebben deze ‘zorgjongleurs’ soms hulp<br />

nodig. Maas kan hen als mantelzorgmakelaar<br />

helpen. “Ik ken de juiste ingangen<br />

in ons ingewikkelde zorgstelsel en dat<br />

scheelt veel tijd. Iets wat veel mantelzorgers,<br />

die vaak ook nog een baan en een<br />

gezin hebben, tekort komen. Een indicatie<br />

aanvragen voor opname in een verpleeghuis<br />

als iemand thuis niet meer kan worden<br />

verzorgd, is ook zo geregeld. Ook kan<br />

ik helpen bij het zoeken naar een bedrijf<br />

dat de verhuizing regelt. Dit neemt veel<br />

stress weg bij mantelzorgers, waardoor ze<br />

weer verder kunnen.”<br />

One stop shop<br />

Maas adviseert en ondersteunt niet<br />

alleen mantelzorgers en mensen die zelf<br />

zorg nodig hebben, maar ook werkgevers.<br />

Tijdens een lancering van Delft.<strong>business</strong><br />

werd Maas voorgesteld aan Ton van den<br />

Berg, directeur van CBBS. Dit, vlakbij<br />

winkelcentrum In de Bogaard gevestigde,<br />

bedrijf biedt duizenden mkb-bedrijven<br />

diverse diensten, van salarisadministratie<br />

In een gemiddeld bedrijf geeft<br />

minstens één medewerker mantelzorg


S A M E N ST E R K E R<br />

rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 27<br />

THEMA<br />

We mogen als samenleving trots op mantelzorgers zijn<br />

op maat tot HR-taken. “Toen ik Marjolijn<br />

sprak tijdens die netwerkbijeenkomst was<br />

meteen duidelijk dat we moesten gaan<br />

samenwerken. Haar kennis en ervaring<br />

kan CBBS goed gebruiken. We willen wat<br />

onze hr-taken betreft een one stop shop<br />

zijn, en het bureau van Marjolijn maakt<br />

onze dienstverlening weer een stukje<br />

completer. Wij kunnen nu werkgevers naar<br />

haar doorverwijzen als ze ondersteuning<br />

nodig hebben voor medewerkers die het<br />

mantelzorgen boven het hoofd groeit.”<br />

Burn-out op de loer<br />

Langdurige uitval van te zwaar belaste<br />

mantelzorgers is een probleem, weet<br />

Maas. “Het ziekteverzuim wordt zelfs voor<br />

een substantieel deel veroorzaakt door<br />

mantelzorgers die zijn uitgeput”, zegt<br />

Maas. “Het gaat om zo’n achttien procent<br />

van de ziektegevallen.”<br />

Van den Berg: “Als je te lang doorgaat,<br />

ligt een burn-out op de loer. Met onze<br />

hulp helpen we dus langdurig verzuim<br />

te voorkomen.” Veel werkgevers zeggen<br />

dat ze geen mantelzorgers in hun bedrijf<br />

hebben, maar gezien de eerder genoemde<br />

aantallen kan dat niet kloppen. “Lang niet<br />

iedereen weet wat mantelzorg inhoudt”,<br />

zegt Maas. “Er zullen veel mensen zijn die -<br />

zonder dat ze dat beseffen - mantelzorger<br />

zijn.”<br />

Melk voor de buurvrouw<br />

Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning<br />

(Wmo) is mantelzorg: vrijwillige<br />

en onbetaalde ondersteuning aan mensen<br />

met fysieke, verstandelijke of (sociaal)<br />

psychische beperkingen in hun familie,<br />

huishouden of anderszins sociale netwerk.<br />

Een keer een pak melk meenemen voor<br />

de bejaarde buurvrouw geldt dus niet als<br />

mantelzorg, maar haar dagelijkse boodschappen<br />

doen en elke avond voor haar<br />

koken, is een ander verhaal.<br />

“Het gaat om bewustwording: er is meer<br />

voorlichting nodig”, zegt Van den Berg.<br />

“Daarom moet in bedrijven over mantelzorg<br />

worden gepraat. Door aandacht<br />

en begrip neemt het verzuim af, omdat<br />

medewerkers zich gesteund voelen.” Er is<br />

zelfs een online tool die nagaat of in een<br />

organisatie mantelzorgers werken, weet<br />

Maas. Van den Berg: “Dat is interessant.<br />

Als je het verzuim onder mantelzorgers<br />

kunt meten, geanonimiseerd uiteraard,<br />

kun je heel gericht bedrijven benaderen<br />

die met dit probleem te maken hebben.”<br />

Leidinggevenden coachen<br />

De samenwerking is nog vers; het is nu<br />

zaak om bedrijven warm te laten lopen<br />

voor de diensten van CBBS en van<br />

Maas. “Binnenkort ga ik leidinggevenden<br />

coachen, zodat ze de mantelzorgers<br />

onder hun medewerkers goed kunnen<br />

begeleiden”, vertelt Maas. Van den Berg is<br />

daar blij mee. “Zo kunnen we een steeds<br />

completer pakket aan diensten aanbieden<br />

en nemen we mkb’ers nog meer zorg<br />

uit handen.” •<br />

Ga in gesprek<br />

Circa 68% van de werkende<br />

mantelzorgers heeft behoefte aan<br />

ondersteuning van de werkgever.<br />

Daarnaast geeft 22% aan graag (nieuwe)<br />

werkafspraken te willen maken. Grijp<br />

deze kans, want werknemers zijn uw<br />

belangrijkste kapitaal, zeker nu er<br />

ongekende krapte op de arbeidsmarkt<br />

heerst. Bespreek het, voorkom<br />

overbelasting en u zult zien dat dit<br />

zich uitbetaalt in loyale en vitale<br />

werknemers.


28 | rijswijk.<strong>business</strong>/kennis-delen<br />

Partijen vinden elkaar in Energy Cave<br />

Op weg naar<br />

nieuwe energie<br />

In de voormalige R&D locatie van Shell verrijst een prachtig<br />

samenwerkingsinitiatief. Op At the Park aan het Kesslerpark , in de<br />

Plaspoelpolder, komt een nieuwe campus gericht op werken, verblijven,<br />

kennisdeling, ontmoeten en innovatie op het gebied van energietransitie.<br />

Een van de eerste onderdelen op de campus is de Energy Cave.<br />

Projectleider Saskia du Bois van de gemeente <strong>Rijswijk</strong> vertelt over deze<br />

ontwikkeling.<br />

“Dit pand is een prachtige erfenis van<br />

Shell”, vertelt Du Bois. “Vooral de boortoren<br />

waar nu <strong>Rijswijk</strong> Centre for Sustainable<br />

Geo-energy (RCSG) , is gevestigd, is<br />

uniek in de regio en in het land. Kadans<br />

Science Partner heeft het gekocht met<br />

het doel om er een wetenschapscampus<br />

van te maken. Verschillende partijen,<br />

waaronder de gemeente <strong>Rijswijk</strong>, waren<br />

gelijk enthousiast. Voor de gemeente zijn<br />

drie pijlers van belang: de energietransitie,<br />

het aantrekken van innovatieve bedrijven<br />

en het aansluiten van onderwijs op de arbeidsmarkt.<br />

Deze pijlers komen hier mooi<br />

bij elkaar. In het pand gaat zich in ieder<br />

geval een technische mbo-opleiding vestigen.<br />

Zo zitten bedrijven en toekomstige<br />

werknemers dichtbij elkaar. Ook vanuit<br />

het bedrijfsleven is veel belangstelling.”<br />

energietransitie. Partijen die het initiatief<br />

toejuichen zijn, zijn Eneco, Gemeente Den<br />

Haag, Geothermie Nederland, International<br />

Geothermal Association (IGA), ROC<br />

Mondriaan, Haagse Hogeschool, InstallatieWerk<br />

Nederland (IWNL), Metropoolregio<br />

Rotterdam Den Haag (MRDH), Kadans<br />

Science Partner, Shell, Energiebeheer<br />

Nederland (EBN), <strong>Rijswijk</strong>s Lyceum & Van<br />

Vredenburch College, The Hague Business<br />

Agency, TNO, The Energy Switch/TU Delft,<br />

Darel Education en de provincie Zuid-Hol-<br />

Van links naar rechts:<br />

Sander van Egmond,<br />

Saskia du Bois, Laurens Kok<br />

land. Met name binnen het onderwijs valt<br />

op dat alle niveaus vertegenwoordigd zijn.<br />

Logisch, vindt Du Bois: “Op de middelbare<br />

school begint immers het enthousiasmeren<br />

voor een technische vervolgopleiding<br />

al. Op alle gebieden is het tegenwoordig<br />

lastig werknemers te vinden, maar in de<br />

techniek nog net wat meer. Nieuwe partners<br />

die enthousiast zijn, zijn zeer welkom<br />

om aan te haken. Het is van belang om<br />

samen te werken in de energietransitie.<br />

Niemand kan het alleen: gemeentes niet,<br />

werkgevers niet en ook de opleiders niet.<br />

Het is bijvoorbeeld van belang dat de<br />

opleidingen de juiste kennis weten over te<br />

brengen. Die kennis is hier te vinden.”<br />

Functie van de Cave<br />

De Energy Cave moet een experiencecenter<br />

worden waar toepassingen van de<br />

energietransitie en geothermie te zien zijn.<br />

Zo komt er een expositie, <strong>Rijswijk</strong> schakelt<br />

Wil je iets weten rondom<br />

de energietransitie,<br />

dan moet je hier zijn<br />

Grot in de kelder<br />

De Energy Cave, waar Sander van Egmond<br />

de creatieve invulling voor zijn<br />

rekening neemt, is niet alleen een fysiek<br />

onderdeel van het gebouw in de vorm<br />

van een kelderverdieping waar je door<br />

middel van muurschilderingen kunt zien<br />

hoe geothermie werkt. Het is ook een<br />

meer abstract begrip: het staat voor het<br />

netwerk van samenwerkingspartners in<br />

de regio op het gebied van geothermie en<br />

Een muurschildering laat zien hoe de<br />

temperatuur in Nederland elk jaar oploopt.


S A M E N ST E R K E R<br />

rijswijk.<strong>business</strong>/kennis-delen | 29<br />

THEMA<br />

over, voor inwoners van <strong>Rijswijk</strong> en omliggende<br />

gemeenten. “Inwoners kunnen dan<br />

op excursie komen. Ze ontdekken wat zij<br />

kunnen doen. Dat geldt ook voor scholen”,<br />

legt Du Bois uit. “Er komt een warmtepomp<br />

te staan, zodat mensen kunnen<br />

zien hoe groot een pomp nu echt is, want<br />

veel mensen zijn bang dat hij niet past in<br />

huis. Ook laten we zien wat geothermie<br />

precies is. Informeren en beleven is een<br />

belangrijke functie van de Cave.” Bedrijven<br />

die actief zijn in de energietransitie organiseren<br />

graag hun bijeenkomsten in de<br />

passende omgeving van de Energy Cave.<br />

Zelfs de catering of een diner ter afsluiting<br />

kan geregeld worden.<br />

Een belangrijke partner binnen de Energy<br />

Cave is het RCSG. Bedrijven en onderzoeksinstellingen<br />

kunnen daar bijvoorbeeld<br />

terecht voor het testen van nieuwe<br />

boortechnieken en -materialen. Daarnaast<br />

is de Energy Cave een kennishub.<br />

“Wil je iets weten rondom de energietransitie,<br />

dan moet je hier zijn”, geeft Du Bois<br />

aan. “Hier ontsluiten we kennis. We ontwikkelen<br />

onderwijs in samenwerking met<br />

het mbo en het hbo. De energietransitie<br />

brengt veel nieuwe kennis met zich mee.<br />

Het is zaak dat opleidingen aansluiten bij<br />

de vraag vanuit de werkgevers. Zo leren de<br />

leerlingen hier steeds over wat nu actueel<br />

is.” De Energy Cave is een onderdeel van<br />

Informeren en beleven zijn belangrijke<br />

functies van de Energy Cave<br />

Aantrekkelijke regio<br />

Een van de partners is The<br />

Hague Business Agency. Zij<br />

proberen buitenlandse bedrijven<br />

te interesseren om zich in de<br />

regio te vestigen. Laurens Kok,<br />

Head of Foreign Investments, is<br />

erg blij met de Energy Cave en<br />

de campus. “Hiermee kunnen<br />

we innovatieve bedrijven<br />

verleiden zich hier te vestigen.<br />

Ze zien dat hier veel kennis en<br />

arbeidspotentieel aanwezig is.<br />

Dat laatste wordt in de huidige<br />

arbeidsmarkt steeds belangrijker.”<br />

de campusontwikkeling. “Veel verschillende<br />

bedrijven vestigen zich hier: een mix<br />

van bestaande bedrijven en scale-ups.<br />

Er komt ook onderwijs in het pand en<br />

woningen voor studenten van de TU Delft.<br />

We zitten natuurlijk heel dicht bij Delft”,<br />

legt Du Bois uit. “Het is maar vijf kilometer<br />

fietsen naar de TU, dat hebben studenten<br />

vaak niet in de gaten.” •


30 | rijswijk.<strong>business</strong>/inspireren<br />

<strong>Rijswijk</strong> sterk<br />

De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn weer<br />

geweest! Bent u gaan stemmen? De helft van u niet.<br />

Het ‘feest van de democratie’ lijkt voor velen een<br />

zinloze plichtpleging.<br />

een aantrekkelijke werkplek zijn voor medewerkers.<br />

We moeten onze bedrijventerreinen optillen naar de<br />

toekomst: schoner, veiliger, groener én leuker! Samen<br />

moeten we dat verhaal maken en vertellen.<br />

Voor ondernemers is het belangrijk om te stemmen.<br />

Kiest u voor nieuwe woningen of bedrijfsruimten?<br />

Woningen hebben bij veel politieke partijen<br />

prioriteit. Weg bedrijventerreinen. Weg economische<br />

ontwikkelruimte. De gemeente raad bepaalt. Kortom,<br />

ga stemmen!<br />

Het thema van deze <strong>Rijswijk</strong>.<strong>business</strong> is ‘Samen<br />

sterk’. Maar juist het verschil van inzicht vormt<br />

het bestaansrecht van de politiek. Politiek is dé<br />

manier waarop we ons eigenbelang overbruggen en<br />

tot oplossingen komen. Het betekent verschillen<br />

overbruggen en dus: samenwerken. In <strong>Rijswijk</strong> zijn<br />

we daar goed in. Er zijn grote vraagstukken die<br />

geadresseerd moeten worden en alleen samen<br />

lossen we het op.<br />

Op economisch vlak noem ik er twee.<br />

Ten eerste moet het imago van<br />

economisch <strong>Rijswijk</strong> verbeteren.<br />

Ondernemers moeten zich hier willen<br />

vestigen, uw klanten moeten met<br />

plezier langskomen en <strong>Rijswijk</strong> moet<br />

Ten tweede heeft iedereen behoefte aan talent.<br />

Samen kunnen we hier iets aan doen. Bedrijven<br />

kunnen stages bieden, scholen moeten flexibel zijn en<br />

de gemeente kan samenwerking faciliteren. Een grote<br />

groep jongeren heeft geen toegang tot netwerken<br />

of inspirerende voorbeelden. Samen moeten wij<br />

hen bereiken. Een initiatief als JINC (Jongeren<br />

INCorporated) is fantastisch. Het laat kinderen van 8<br />

tot 16 jaar kennis maken met beroepen, laat zien bij<br />

welk vak hun talenten passen en leert hen solliciteren.<br />

Ook mvo-platform Werkwaardig en het Lokaal Sociaal<br />

Akkoord (kansen en banen voor werkzoekenden) zijn<br />

op dit vlak belangrijke initiatieven. Samen zorgen we<br />

voor nieuwe medewerkers.<br />

Terug naar de verkiezingen. De afgelopen vier<br />

jaar was ik in <strong>Rijswijk</strong> wethouder Ruimtelijke en<br />

economische ontwikkeling. Daarin heb ik vele<br />

prachtige initiatieven gezien. De mooiste<br />

waren gestoeld op samenwerking. En als<br />

ik dat zie, concludeer ik: samen sterk,<br />

<strong>Rijswijk</strong> sterk! •<br />

ARMAND VAN DE LAAR<br />

Wethouder Economie


D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 31<br />

THEMA<br />

Volgende <strong>Rijswijk</strong>.<strong>business</strong>: winter 2022<br />

Duurzame toekomst<br />

Lancering: 15 december 2022, Van der Valk Delft A4<br />

Meedoen? E-mail naar info@dot-<strong>business</strong>.nl<br />

Gemaakt met medewerking van<br />

Bistro Le Petit Chef bistrolepetitchef.nl<br />

Belangenvereniging Bedrijven <strong>Rijswijk</strong> bbr-rijswijk.nl<br />

Best Western Plus Grand Winston bestwestern.nl<br />

CBBS cbbs.nl<br />

Estate Padel Club estatepadel.nl<br />

Gemeente <strong>Rijswijk</strong> rijswijk.nl<br />

House of Future hof.redhead.nl<br />

Hulp bij zorgvragen hulpbijzorgvragen.nl<br />

IMSystems imsystems.nl<br />

Industrieschap Plaspoelpolder ipphaaglanden.nl<br />

Kadans Science Partner kadans.com, at-the-park.com<br />

Mahler Vastgoed mahlervastgoed.nl<br />

Miss Clark missclark.nl<br />

Museum <strong>Rijswijk</strong> museumrijswijk.nl<br />

NU Projectontwikkeling nuprojectontwikkeling.nl<br />

Rabobank rabobank.nl<br />

<strong>Rijswijk</strong>se Schouwburg rijswijkseschouwburg.nl<br />

Rocsys rocsys.com<br />

Roduer roduer.com<br />

Savarin savarin.nl<br />

Tennispark Welgelegen<br />

tennisparkwelgelegen.nl<br />

The Hague Business Agency<br />

thehague.com/<strong>business</strong>agency<br />

Tracefy tracefy.com<br />

Vochtstop vochtstop.nl<br />

en alle adverteerders<br />

Colofon<br />

Eindredactie Anne Louïse van den Dool<br />

Redactie Anne Louïse van den Dool,<br />

Annemarie de Vries, Joli Deitz, Robbert<br />

Roos en Sabine van Meeteren<br />

Fotografie (pagina’s)<br />

Alyssa van Heyst | 28, 29<br />

Floris Scheplitz | 28<br />

Fred Leeflang | 4, 5, 11, 12, 13<br />

Ronald Speijer | cover, 6, 7, 24, 25<br />

Sam Rentmeester | 26, 27<br />

Overige informatie:<br />

zie colofon Delft.<strong>business</strong><br />

dot-<strong>business</strong>.nl<br />

Uitgeverij DOT<strong>business</strong><br />

<strong>Rijswijk</strong>.<strong>business</strong> is een uitgave van<br />

DOT<strong>business</strong> en wordt, samen met<br />

Delft.<strong>business</strong>, in een oplage van 6.500<br />

exemplaren gratis verspreid in <strong>Rijswijk</strong>, De<br />

Binckhorst (Den Haag) en Wateringse Veld<br />

Den Haag, en in het verspreidingsgebied van<br />

Delft.<strong>business</strong>. Wijzigingen of afmeldingen:<br />

info@dot-<strong>business</strong>.nl.<br />

De redactie van <strong>Rijswijk</strong>.<strong>business</strong> verzorgt de<br />

inhoud van het magazine. Deze maken we deels<br />

in samenwerking met betalende partners.<br />

De uitgever kan niet aansprakelijk worden<br />

gesteld voor de inhoud van advertenties.<br />

<strong>Rijswijk</strong>.<strong>business</strong> wordt CO 2<br />

-neutraal gedrukt<br />

© 2022 DOT<strong>business</strong> – Artikelen en foto’s uit<br />

<strong>Rijswijk</strong>.<strong>business</strong> mogen alleen met schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever worden<br />

overgenomen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!