27.06.2022 Views

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 6

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant Beesd

Het onafhankelijk nieuws- en informatieblad door

en voor inwoners van Beesd. Met elke editie

nieuws en verhalen uit het dorp.

Bijdragen aan kopij? Stuur een mail naar:

info@dorpskrantbeesd.nl

Jaargang 13 | Editie 6 | juni 2022

.Deacon Kemker

& Ivy Kielestein

Gidion van der Haar

Sanne Biesheuvel

Luuk van de Water

YES! Wij zijn geslaagd!

Wij willen alle geslaagden

graag in

het zonnetje zetten.

Kijkt u mee naar de

Beesdse “parels”?

Renske Zwambag

Boyd van Den Bosch

Namens Dorpskrant

Beesd, Gefeliciteerd!

Micha van den Eng

Sommige kandidaten voor het eindexamen

wisten pas na onze deadline of ze geslaagd

waren. We willen jullie allemaal geluk

wensen en eren. Dus stuur toch nog

bijvoorbeeld je gala foto op als je geslaagd

bent. We zullen dan nog een erehaag maken

voor jullie in de volgende editie.

Thijs van Lith

Joani Huigen


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 6

Een inkijkje in het Thomashuis.

Sinds 2011 is het huis op de hoek van de Voorstraat en Veerweg het adres voor negen bewoners

met een verstandelijke beperking. In dit Thomashuis heeft elke bewoner een privé kamer die naar

eigen smaak is ingericht.

Inmiddels zijn er al 118 Thomashuizen verspreid over heel

Nederland. De kracht van deze huizen zit in het feit dat mensen

met een beperking er samen wonen met de personen die voor

hun zorg en welzijn verantwoordelijk zijn. Elke locatie wordt

geleid door twee zorgondernemers die met hun gezin in het

Thomashuis wonen. Zo zijn zij altijd bereikbaar voor de bewoners,

maar ook voor hun ouders/vertegenwoordigers. Door er

elke dag te zijn, kennen zij hun huisgenoten door en door en

weten zij precies wat ze nodig hebben om dat ene belangrijke

doel te bereiken: gelukkig zijn. In mei van dit jaar hebben Gert

Blom en Nanda Zonruiter hun ‘Thomashuisstokje’ overgedragen

aan Sandra en Tjeerd Korenwinder. Gert en Nanda hebben zich

ruim tien jaar met hart en ziel ingezet voor de bewoners.

Een overnametraject van een Thomashuis verloopt zorgvuldig

en duurt 13 maanden. Ruim een jaar geleden woonden Sandra

en Tjeerd met hun twee kinderen nog in Zegveld, een landelijk

dorp in de buurt van Woerden. Sandra was werkzaam als verpleegkundige

in het St. Antonius Ziekenhuis en Tjeerd had zijn

werk als financieel bedrijfsadministrateur. Beiden zijn niet geheel onervaren wat betreft zorg voor

mensen met een beperking. Vijftien jaar geleden werd hun dochter Eva geboren met het syndroom

van Down. Hierdoor hebben zij hun eigen visie op deze vorm van zorg ontwikkeld en kwam er na

verloop van tijd de wens om iets voor deze doelgroep te gaan betekenen. Tjeerd heeft zich vier

jaar geleden omgeschoold tot Persoonlijk Begeleider. Samen gingen zij op zoek naar hoe zij hun

wens vorm konden gaan geven.

Ze lieten zich via een Webinar informeren over het reilen en zeilen van een Thomashuis. Het enthousiasme

was er direct! Het beheren van een Thomashuis zou ook voor hun twee kinderen een

enorme impact hebben: er zou verhuisd moeten worden en waarheen was toen nog niet bekend.

Eenmaal de knoop doorgehakt, hebben Sandra en Tjeerd zich aangemeld bij ‘De Drie Notenboomen’

(DDN), een overkoepelende organisatie uit Amsterdam, eigenaar van de Thomashuis-formule.

Toen begon het lange traject wat uiteindelijk zou eindigen in het Thomashuis van Beesd. Dit traject

bestaat uit een aantal screeningsmomenten, gesprekken en cursussen op gebied van zorg, ondernemen,

boekhouding, PR en marketing.

Naast deze uitgebreide opleiding moesten Sandra en Tjeerd een bedrijfsplan schrijven met daarin

een beeld hoe zij hun ideale Thomashuis zagen. Met deze gegevens kon op zoek gegaan worden

naar een voor hen geschikt Thomashuis. En zo belandden zij vanuit Zegveld in Beesd. Daar werden

zij hartelijk ontvangen door Gert, Nanda en hun huisbewoners. “De klik was er direct”, vertelt

Sandra glunderend. Dat ook de werknemers blij waren met hun nieuwe werkgevers blijkt wel uit

het feit dat ze allemaal zijn gebleven. “En wat hebben wij in zo’n korte tijd al veel van elkaar kunnen

leren”, vult Tjeerd aan.

2 Dorpskrant Beesd


Sinds 1 mei woont het gezin Korenwinder op de Voorstraat. In hun woonhuis staan nog verschillende

verhuisdozen, maar dat heeft niet hun prioriteit. Voor hen staan hun huisgenoten en het team

voorop. Het team bestaat uit 6 vaste werknemers en 1 stagiaire. Samen dragen zij zorg voor Kars,

Anja, Sander, Wim, Amos, Ron, Johanna, Brechtje en Lianne. En dat betekent 24 uur per dag klaarstaan

en dat doen ze met liefde.

De dag begint zo rond zeven uur. Dan worden de bewoners gewekt en indien nodig ondersteund

bij hun persoonlijke verzorging. Na het ontbijt is het tijd voor de dagbesteding. Tjeerd brengt een

aantal huisgenoten naar De Witte Schuur in Culemborg, er komt een taxibusje voor hen die verder

weg moeten en een enkele gaat zelfstandig naar bijvoorbeeld Nieuwenoord Zorg op de Parkweg.

Tot half vier hebben Tjeerd en Sandra tijd voor verschillende werkzaamheden, zoals de boekhouding,

roosters maken voor het begeleidend team en huishoudelijke taken. Zodra iedereen aan het

eind van de middag weer terug is en ook de avonddienst is gearriveerd, wordt met elkaar de dag

doorgenomen. De taken voor de voorbereiding van het avondeten en andere klusjes in en rondom

het huis, worden verdeeld. Op deze manier wordt iedereen betrokken bij de dagelijkse werkzaamheden.

In de grote, gezellige huiskamer wordt er

gekookt en gegeten. Na de avondmaaltijd is

er voor de negen bewoners tijd om te gaan

sporten of zich lekker terug te trekken op

hun kamer. De avonduren worden regelmatig

gevuld met een gezellig samenzijn. Er is tijd

voor spelletjes, gesprekken en Tjeerd heeft er

geen problemen mee om als DJ te fungeren.

Tijdens de gesprekken worden er plannen

gemaakt voor uitjes en andere activiteiten.

In deze periode is het grote onderwerp: op

vakantie gaan. Met elkaar kiezen ze de bestemming

en wordt het programma gemaakt

Een paar weken na hun intrek hebben Sandra,

Tjeerd, Lucas en Eva hun draai wel gevonden. De 17 jarige Lucas is gestart met een studie verpleegkunde,

Eva heeft haar plekje op haar school in Utrecht kunnen behouden. Daar wordt zij elke

dag met een taxibus naar toe gebracht. Tjeerd en Sandra genieten van wat er in en rondom hun

huis gebeurt. Hun streven voor de komende periode is om het netwerk binnen het dorp nog verder

uit te breiden. Ze willen met hun bewoners betrokken zijn bij wat er in Beesd gebeurt en daar hun

bijdrage aan leveren.Er staat nog veel meer op hun to do lijstje, maar dat wat ten goede komt aan

het welzijn van hun huisgenoten en hun team, staat met stip bovenaan.

Tekst: Maria van Bremen Foto’s: Thomashuis

Mocht u na het lezen van dit artikel enthousiast geworden zijn en op welke manier dan ook uw

steentje bij willen dragen of betrokken willen zijn bij het Thomashuis, stuur dan Sandra of Tjeerd

gerust een mailtje. U kunt bijvoorbeeld een keertje komen koken, een leuke workshop geven, een

kopje koffie of thee komen drinken, samen wandelen… het kan van alles zijn. Sandra en Tjeerd

staan open voor uw ideeën en u wordt gastvrij ontvangen!

sandra@beesd.thomashuis.nl

tjeerd@beesd.thomashuis.nl

Dorpskrant Beesd

3


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 6

Even voorstellen: Patricia van Veldhuizen

Hallo lezers van Dorpskrant Beesd! Mijn naam is Patricia van Veldhuizen, ik ben 26 jaar oud en ik

ben sinds kort actief als redactielid bij Dorpskrant Beesd, waar ik me bezig zal gaan houden met

het schrijven en het redigeren van artikelen.

Wat kan ik verder nog over mezelf vertellen? Ik ben geboren op de Veluwe, in Ede om precies te

zijn en ik woon sinds 1999 in Beesd. Jullie zouden me kunnen kennen van het vrijwilligerswerk wat

ik heb gedaan binnen SZR en/of van het Kontakt. Ik breng namelijk al tien jaar lang iedere week

de krant rond (voorheen bracht ik Nieuwsblad Geldermalsen rond, maar deze bestaat helaas niet

meer). Sinds een paar maanden ben ik werkzaam als ZZP’er, al hou ik wat ik precies doe nog even

geheim voor verderop in het artikel. Verder ben ik geïnteresseerd in muziek, geschiedenis en alles

wat ook maar iets met taal te maken heeft.

Tekst: Patricia van Veldhuizen

Daar moet je wat mee gaan doen!

Schrijven is altijd al een hobby van mij geweest. Als klein meisje was ik al bezig met het verzinnen

en schrijven van verhalen. Op de basisschool schreef ik vooral zelfverzonnen, korte verhalen. Later

kwamen daar de onvermijdelijke verslagen voor school bij. Het was mijn docent Nederlands die in

het derde leerjaar tegen me zei: ‘’dat schrijftalent van jou, daar moet je wat mee gaan doen!’’ Het

bleef bij een hobby, al kreeg ik van steeds meer mensen te horen dat mijn manier van schrijven

prettig was. Ook van mensen die normaal totaal niets met lezen hadden.

Van passie naar beroep

Toen ik 22 was, rondde ik de mhbo opleiding Journalistiek en Communicatie af bij mbo Utrecht. Dit

was een mbo opleiding die je goed voorbereidde op het hbo, door middel van enkele hbo-vakken.

Daar was ik blij mee, want ik wilde mezelf blijven ontwikkelen. Gedurende mijn studie twijfelde ik

wat ik wilde gaan doen, totdat ik werd gewezen op de opleiding tot schrijftolk. Ik ging in mijn tussenjaar

naar de open dag en de rest is geschiedenis.

Afgelopen maart heb ik mijn diploma in

ontvangst mogen nemen en sindsdien zet ik

gesproken taal om naar tekst voor doven en

slechthorenden. Dit doe ik met mijn speciale

toetsenbord, die hiernaast te zien is, bij allerlei

soorten gelegenheden. Op deze manier kon ik

van mijn passie mijn beroep maken en kan ik er

nog andere mensen mee helpen ook.

4 Dorpskrant Beesd


Na ruim 51 jaar stopt Kaartsoos Kwiek

De eerste bijeenkomst vond plaats op 16 februari 1971 in het Trefpunt. Dominee Schukken en pastoor

Bary openden de middag met een welkomstwoord voor de dertig belangstellenden. De heer G. Hoepen

kwam als eerste met de kaarten op tafel en velen volgden.

Die middag werd door de heer Sjaak van Leeuwen de film over Beesd van 1958 gedraaid.

Vele (oud) bewoners van Beesd werden door de aanwezigen herkend en oude herinneringen kwamen

weer boven.

De soos heeft in de loop der jaren verschillende namen gehad. Van Bejaardensoos

naar Ontspanningssoos en de laatste naam is Kaartsoos Kwiek.

De dames Annie Kroeze, Thea Versteeg en Annie Vink waren door Francina de Ruiter gevraagd om samen

herinneringen op te halen. Meer dan veertig jaar hebben ze in ‘t Trefpunt in de Wilhelminastraat de

kaarten op tafel gelegd. Het koffiezetapparaat (geschonken door Harmonie Concordia) heeft zijn dienst

bewezen. Tevens zijn de door Fien Post gebakken wafels niet meer te tellen.

De zorg voor elkaar was groot. Tijdens de strenge winters met sneeuw en ijs werd gevraagd wie kon

rijden. Als er niet voldoende vervoer was, dan werd de taxi ingezet.

Tekst: Yolande Verhagen

Ook was er soms wat irritatie door het kaarten op wedstrijdniveau en het kaarten voor de gezelligheid.

Na het kaarten kwam het weer goed en was de harmonie weer groot. De jubilea werden gevierd met

een gezellige avond en een diner.

Bij de opening van Het Klokhuis is de soos verhuisd

naar het Jeugdplein. Nog steeds een volle zaal met

tafels waar klaverjassen, rikken en jokeren gespeeld

werd. De laatste maanden was het beeld anders.

Nog aan slechts één tafel kwamen de kaarten op

tafel. De leeftijd van de leden en de coronaperiode

hebben wellicht hierbij een rol gespeeld. Daar het

werven van nieuwe leden geen resultaat opleverde,

is besloten om met Kaartsoos Kwiek te stoppen.

De dames missen het kaarten en de gezelligheid

wel.

Kroeze hoveniers

Homburg 23

4153 BS Beesd

0345 - 68 15 00

Tuinontwerp,

advies, aanleg

& onderhoud

www.kroezehoveniers.nl

Dorpskrant Beesd

5


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 6

Beesdse

Knipsels

Geboren op 16 mei 2022: Fien van den Berg.

Dochter van Martin en Deborah en zusje

van Roos en Joep. Van harte

gefeliciteerd en veel geluk.

Geboren op 5 mei 2022: Melody.

Dochter van Mhretab en Medhanit.

Van harte gefeliciteerd en veel geluk!

Volgend schooljaar moet de Antoniusschool

verder zonder deze twee iconen. Juf

Heleen (links) gaat met prepensioen. Zij is

32 jaar werkzaam geweest als leerkracht

en Intern Begeleider. Juf Neeltje (rechts)

heeft, na ruim 25 jaar op de Antoniusschool,

een baan dichter bij huis. Ruim

twintig jaar heeft zij voor de klas gestaan.

De laatste vijf jaar was zij als locatieleider/directeur

het gezicht van de school.

In de laatste week voor de zomervakantie

krijgen zij van de leerlingen en het team een

welverdiend afscheidsfeestje aangeboden.

Leny en Wil gaan voor goud.

Ze zijn weer volop in training voor hun

tiende Vierdaagse van Nijmegen. Leny Versteegh

(rechts) en haar zus Wil (links)

staan dinsdag 19 juli weer aan de start voor

vier dagen van dertig kilometer wandelen. Het

gouden kruisje ligt al voor ze klaar! Heel

veel succes en wandelplezier gewenst!

Dit jaar kon de jaarlijkse straatbarbecue van

de Busterweg weer plaatsvinden na drie jaar.

De opkomst was groot!

6 Dorpskrant Beesd


Thema Spelweek 2022

5 juni was het zover, het thema van de Spelweek 2022 werd onthuld! Door middel van een persconferentie

werd duidelijk wat het thema van dit jaar is: Spelweek steelt de show! Van 8 tot 12

augustus zullen alle kinderen en (hoofd)leiding zich echte filmsterren voelen. Net als alle andere

jaren ligt er een fan-tas-tisch programma klaar! Naast dat het thema bekend werd is ook het spelweeklied

uitgekomen. Zorgen jullie ervoor dat je hem kent voordat we beginnen? Via de QR code

kun je hem nog eens luisteren ;)

Zoek je mooiste galakleding maar vast op, want dit belooft weer een spetterende week te worden!

Tot 8 augustus!

Beluister het spelweeklied!

Tekst: Carmen van Buuren Foto: Spelweeek Beesd

De beste merken

vind je bij

Wakkermans!

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

www.wakkermans.nl |

Dorpskrant Beesd

7


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 6

Sup the Linge

Suppen: Stand Up Paddle! Heb jij het al wel eens gedaan? Ik heb het voor het eerst een paar jaar

geleden gedaan. En dan niet op een rustig watertje. Nee, wij gingen gelijk op zee met, voor het

gevoel, windkracht 10. Je kon het toen eigenlijk ook beter Sit Down Paddle noemen, want staan

zat er niet in. Het was hilarisch, dat dan weer wel! Ondanks alles wilde ik het graag nog eens doen,

alleen dan wat dichter bij huis en op rustiger water. Tot een paar weken geleden was het er alleen

nog niet van gekomen. Maar nu is het eindelijk gelukt. Én zelfs dichterbij dan verwacht: bij mijn

vriendinnetje Claudia.

Tekst en foto’s door: Carmen van Buuren

Sinds een aantal weken kun je bij Siebe en Claudia SUP boards

huren. Wanneer je de dijk van Gellicum op rijdt en richting de eerste

splitsing gaat, zie je het bord al staan: SUP the Linge. Onder

deze naam verhuren zij tien SUPS voor een dag, halve dag of

avond. Dus daar ging ik op Hemelvaartsdag op weg naar Gellicum.

Het zonnetje scheen en de temperatuur was prima. Helaas

wel wat wind, maar dat moest ik wel overleven, toch? Bij Claudia

aangekomen, hijs ik mijzelf in en wetsuit, want vanwege de wind

was dat wel verstandig. De spullen zijn verzameld, de drybag is

gevuld en het SUP-board

onder de arm. Op naar de Linge. Bij hetzelfde bord op de

dijk, ga je met een smalle trap naar de opstapplaats.

‘Ben ik er klaar voor?’, vraag ik mijzelf af. Claudia heeft

haar SUP al in het water liggen en staat inmiddels al op

mij te wachten. Ik laat mijn SUP ook in het water glijden en

sta op… Even wankel wankel, maar zonder vallen, staan

en gaan. Gaat het echt zo makkelijk? Ja!

Toen kwam de tweede uitdaging: vooruit komen, althans

op deze Hemelvaartsdag. De wind en de stroming waren

toch wat sterker. Het duurde dus even voor we lekker

op gang waren en we de goede kant op paddelden. In eerste instantie dreef ik af in de richting

van Rumpt. De bedoeling was om richting Acquoy te gaan, zodat we op de terugweg heerlijk het

windje mee zouden hebben. Eerlijk is eerlijk, toen we eenmaal op weg waren konden we heerlijk

paddelen. Zo zie je de Linge ook eens vanaf de andere kant. Én ook erg belangrijk: je bent actief

bezig, maar kan ook gewoon kletsen.

Net voor we Acquoy binnen paddelden, kwamen we op een open plek. Het windje sloeg er vol in.

Ik dreef alle kanten op, behalve de juiste. Het riet in, terug in de richting van de opstapplaats, nog

een rondje om mijn as en weer richting het riet. De enige oplossing die ik op dat moment had: even

op de knieën. Zo had ik net even wat meer kracht om tegen de wind te vechten. Het lukte ons om

voorbij de open plek te komen. Nog een klein stukje en dan het bochtje om. om Acquoy binnen te

paddelen. De klok sloeg inmiddels vijf uur. Inmiddels gingen we onze armen en benen voelen van

het harde werken tegen de wind in. Tijd om huiswaarts te gaan! Met de wind in de rug ging alles

een stukje makkelijke. Op de open plek waar we het net zo zwaar hadden, werden we nu letterlijk

vooruit geblazen. Binnen no-time waren we weer terug bij de opstapplaats.

Wat was dit leuk! Wat mij betreft voor herhaling vatbaar en een aanrader voor iedereen!

8 Dorpskrant Beesd


4 E V S V W T H N I E O T O A I C R A

5 I L N I C N A H T O J IJ A N A L R O

6 O O F E A A G L A T M N S G O S T F

7 M R S I E C Z A F H T E L R E L A N

8 N L A N R D I G T O H G E Z O I G D

9 E B T A S B R I G L P I O C G U M L

10 R U A Z M F T L R A E E K E S E O M

11 V A R K C L E R O I U E N A R A V N

Puzzel 12 M T J O N O K P V L R V O R U N W N

13 A G E R L I O O E Z T E I L A I G I

Wegstreper 14 T I O E O U N O K B U I N G S T E E

Streep horizontaal 15 A Ren verticaal E A Ude Nletters D weg I Ndie Osamen E het L woord O I vormen A D dat O aan G de omschrijving

voldoet. 16Het U aantal E I letters E Tvan Shet Owoord T Lstaan U tussen O V de S haakjes. E F Een I letter L Rkan slechts voor

één woord 17 worden N Dgebruikt. L I De B overgebleven A E F Rletters M ( één Gper Aregel) K Gvormen M Aachter D elkaar gelezen

de oplossing.

18 D K T R A W R N G E R M T E L E D K

Horizontaal

Verticaal

1. juli (9)

1. juni(10)

2. karikatuur (9)

2. geleidelijke ontwikkeling (8)

3. voorkoming (9)

3. troubadour (9)

4. schoonheidsleer (9)

4. in gelijke mate (8)

5. enorme afstand (fig.) (9)

5. sportvereniging (8)

6. vrees om te mislukken (9)

6. agricultuur (8)

7. Bijbelboek (9)

7. zuivelproduct (8)

8. misère (9)

8. verwijding in de motoruitlaat (7)

9. kruiderij (9)

9. tweeklank (7)

10.rekenkundige opgave (9)

10.boek met kiekjes (9)

11. plant (9)

11. informatieverwerkende machine (8)

12.freule (9)

12.gul (8)

13.eng (9)

13.volksplanter (8)

14.muziek als schepping (9)

14.mannetjesgans (8)

Puzzel 15.medisch specialist (9)

15.aardrijkskundige (8)

16.dienstklopper (9)

Op verzoek weer een wegstreper. Streep horizontaal

16.misère (9)

en verticaal de letters weg die

17.fotografische term (9)

17.gevechtsterrein (8)

samen het woord worden dat voldoet aan de omschrijving.

18.zuivelproduct (9)

18.ode (7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 H R M E O L S O I M C V A G A N S D

2 S E P O Z T L P D A R E K N G E T L

3 Z P I R A A E K V F E R N T E I L E

4 E V S V W T H N I E O T O A I C R A

5 I L N I C N A H T O J IJ A N A L R O

6 O O F E A A G L A T M N S G O S T F

7 M R S I E C Z A F H T E L R E L A N

8 N L A N R D I G T O H G E Z O I G D

9 E B T A S B R I G L P I O C G U M L

10 R U A Z M F T L R A E E K E S E O M

11 V A R K C L E R O I U E N A R A V N

12 M T J O N O K P V L R V O R U N W N

13 A G E R L I O O E Z T E I L A I G I

14 T I O E O U N O K B U I N G S T E E

15 A R E A U N D I N O E L O I A D O G

16 U E I E T S O T L U O V S E F I L R

17 N D L I B A E F R M G A K G M A D

18 D K T R A W R N G E R M T E L E D K

Puzzel: Yolande Verhagen

De oplossing

Horizontaal

van de puzzel uit editie 5: vakantiebestemming

Prijswinnaar is 1. Betteke juli (9) van de Water

2. karikatuur (9)

De oplossingen 3. zenden voorkoming aan: info@dorpskrantbeesd.nl (9)

of in de brievenbus van Achterstraat 25, Beesd

4. schoonheidsleer (9)

5. enorme afstand (fig.) (9)

6. vrees om te mislukken (9)

Dorpskrant Beesd 9

7. Bijbelboek (9)

8. misère (9)


Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264

/Locatie

g: 19.30 uur

is

0 99

Locatie

11.30 uur

is

Vertrek

16.30 uur

is

en iets lekkers)

- 53 80 54 77

Locatie

21.00 uur

is

Locatie

g: 19.00 uur

is

ementie:

Ouderenfonds

5 381

/Locatie

g: 20.00 uur

ring

Vertrek

16.30 uur

is

en iets lekkers)

- 53 80 54 77

Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264

Kernagenda Beesd

Samen goede dingen doen voor Beesd!
De gemeente West Betuwe en het gemeenschapszorg netwerk Beesd voor elkaar maken zich, samen

met inwoners, ondernemers, verenigingen en scholen, sterk voor prettig wonen en leven in Beesd en

het buitengebied. De kernagenda vormt hiervoor een belangrijke leidraad. De kernagenda’s worden

gebruikt door Woensdag medewerkers, 1,15,22,29 college Tijden/Locatie

van B&W en de gemeenteraad van West Betuwe als handboek

voor de toekomst Bridgeclub van Beesd de gemeente. Aanvang: U kunt 19.30 de kernagenda uur Beesd vinden op

www.beesdvoorelkaar.nl/ontwikkelingen.

Bridge gezellig mee Klokhuis

Iedereen is welkom!

De kernagenda Info.: Frans heeft Kuipers zeven thema’s: 06 - 47 04 1) openbare 80 99 ruimte en groen, 2) economie, 3) voorzieningen, 4)

woningbouw, 5) sport, cultuur en recreatie 6) veiligheid 7) verkeer en vervoer. Elk thema heeft

aandachtpunten. Donderdag Gemeente 2,16 en inwoners Tijden/Locatie hebben in samenspel en samenspraak met elkaar een

verdiepingsslag Crea/Spel gemaakt. ochtend Onderstaand 10.00 de - 11.30 status uur van een aantal punten.

Doe gezellig mee! Klokhuis

Thema →

Status

Aandachtpunt

Donderdag 2 Tijden/Vertrek

Communicatie

BOS bus

Het Klokhuis

13.30

heeft

- 16.30

een

uur

informatiezuil waar

tussen gemeente

Bezoek Zandsculpturen

en regelmatig

Klokhuis

informatie/ontwikkelingen gedeeld

inwoners

Garderen

worden over de gemeente en Beesd voor elkaar. U

Kosten € 7,50 (excl. kunt entree, zich ook incl. inschrijven rit, koffie/thee voor en de nieuwsbrief van

iets lekkers) Beesd voor elkaar →

Opgeven: Jan van www.beesdvoorelkaar.nl/nieuwsbrief

Leeuwen 06 - 53 80 54 77

Openbare Woensdag ruimte en 8 Er zijn mogelijkheden Tijden/Locatie om de bomen te gaan

groen → Alzheimer Trefpunt omvormen Aanvang: naar een 19.00 ander uur soort boom. De intentie is

overlast West fruitbomen Betuwe om in kwartaal Klokhuis drie - juli, augustus, september - met

in de Willem Hoe leef ik gezond? inwoners Alles hierover voeding gesprek en te gaan.

Alexander dementie Singel

Opgeven: Babs Bergs 06 - 38 09 5 381

Veiligheid

Vrijdag


10

een dekkend

netwerk AED 24/7

voor de bebouwde

kom Beesd

Maandagavond 2 mei jl. was er in het Klokhuis een

demonstratie van de brandweer bij een

reanimatieoproep via de 112 centrale. Waardevolle

informatie voor de burgerhulpverleners en inwoners

van ons dorp. Brandweer dank jullie wel!

Donderdag 16 Tijden/Vertrek

BOS bus

13.30 - 16.30 uur

Kersen eten

Klokhuis

Contactpersonen Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77

Bent u nieuwsgierig naar het resultaat van de inwonersavond? Wilt u meedenken en/of meehelpen

met de uitvoering van een of meerdere actiepunten op de kernagenda? Meld u aan bij een van

onderstaande contactpersonen. Ook voor al uw overige vragen, opmerkingen en/of aanvullingen

kunt u bij hen terecht.

Joanne Bredero

Beesd voor elkaar

joanne@beesdvoorelkaar.nl

Tel. nr. 06 - 52 06 51 73

Barry Ganzeman

Gemeente West Betuwe

barry.ganzeman@westbetuwe. nl

Tel. nr. 06 - 20 44 95 18


Activiteiten

Juli


Dinsdag

5,12,19,26

Tijden/Start

Beesd wandelt 14.00 - 15.00 uur

met Woensdag elkaar 4,18 25 Klokhuis Tijden/Locatie

Wandel Bridgeclub gezellig Beesd mee! Aanvang: 19.30 uur

Bridge gezellig mee Klokhuis

Donderdag 7 en 21 Tijden/Locatie

Iedereen is welkom!

Crea/spel ochtend 10.00 - 11.30 uur

Info.: Frans Kuipers 06 - 47 04 80 99

Doe gezellig mee! Klokhuis

Vrijdag Donderdag 1 5,19

Tijden/Locatie

Beesd Crea/Spel ontmoet ochtend elkaar 14.15 10.00 - 16.30 - 11.30 uur uur

“Reisje Doe door gezellig de tijd' mee! Klokhuis Klokhuis

Een muzikale

reis Donderdag die begint 5 Tijden/Vertrek

eind BOS jaren bus 30 en eindigt in het 13.30 heden. - 16.30 uur

Kosten Rondrit € 5,- versierde (incl. koffie/thee Klokhuis en iets lekkers)

Aanmelden: dorpen Joanne Bredero 06 – 52065173

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)

Donderdag

Opgeven:

7

Jan van Leeuwen

Tijden/Locatie

06 - 53 80 54 77

Hulppunt West Betuwe 10.00 - 11.30 uur

Is er een vraag waarbij Klokhuis

Dinsdag 10

Tijden/Locatie

je hulp kunt gebruiken?

Gemeente

18.30 - 21.00 uur

Voor meer informatie: Els Verweij 06 - 39461079

West Betuwe Klokhuis

Informatiemarkt

Donderdag 14 Tijden/Vertrek

woningbouw Beesd

BOS bus

13.30 - 16.30 uur

Bezoek

Woensdag

aan Buren

11

Klokhuis

Tijden/Locatie

Kosten € 7,50

Alzheimer Trefpunt Aanvang: 19.00 uur

(incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)

West Betuwe Klokhuis

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53805477

Activiteiten voor mensen met dementie:

Donderdag beweging 28 en inzet van Tijden/Vertrek

bijv. het Ouderenfonds

BOS Opgeven: bus Babs Bergs 13.30 06 - 38 - 16.30 09 5 381 uur

Bezoek Zandsculpturen Klokhuis

Garderen Dinsdag 17

Tijden/Locatie

Kosten Vrouwen € 20,- van (incl. nu entree, rit, Aanvang: koffie/thee 20.00 en uur iets

lekkers) Presentatie Waterlinie Dorpskring

Aanmelden: door historische Jan van Leeuwen gids 06 - 53805477

Erwin José van het

fort Asperen

Donderdag 19

BOS bus

Bezoek Sint Jan

Tijden/Vertrek

13.30 - 16.30 uur

Klokhuis

Den Bosch

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77


Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264

Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264

Augustus


Dinsdag 2,9,16,23,30


Tijden/Start

Beesd wandelt 14.00 - 15.00 uur

met elkaar

Klokhuis

Wandel Woensdag gezellig 1,15,22,29 mee! Tijden/Locatie

Bridgeclub Beesd Aanvang: 19.30 uur

Donderdag Bridge gezellig 4 en 18 mee Tijden/Locatie

Klokhuis

Crea/spel Iedereen ochtend is welkom! 10.00 - 11.30 uur

Doe

Info.:

gezellig

Frans

mee!

Kuipers 06

Klokhuis

- 47 04 80 99

Donderdag 4

Tijden/Locatie

Hulppunt Donderdag West 2,16 Betuwe 10.00 Tijden/Locatie

- 11.30 uur

Is er Crea/Spel een vraag ochtend waarbij Klokhuis 10.00 - 11.30 uur

je hulp Doe kunt gezellig gebruiken? mee! Klokhuis

Voor meer informatie: Els Verweij 06 - 39461079

Donderdag 2 Tijden/Vertrek

Donderdag BOS bus 11 Tijden/Vertrek

13.30 - 16.30 uur

BOS Bezoek bus Zandsculpturen 11.00 Klokhuis - 15.00 uur

Pannenkoeken Garderen eten Klokhuis

in Leerbroek Kosten € 7,50 (excl. entree, incl. rit, koffie/thee en

Kosten iets lekkers) € 5,-

(excl. Opgeven: pannenkoek Jan van en Leeuwen consumpties) 06 - 53 80 54 77

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53805477

Woensdag 8 Tijden/Locatie

Donderdag Alzheimer 18 Trefpunt Tijden/Locatie

Aanvang: 19.00 uur

Welzijn West West Betuwe Betuwe 14.00 Klokhuis - 16.00 uur

Zomertour

Hoe leef ik gezond? Alles

Klokhuis

over voeding en

Kom

dementie

met ons genieten

van

Opgeven:

live muziek.

Babs Bergs 06 - 38 09 5 381

Vraag je favoriete lied aan, haak in en zing

mee! Vrijdag Bovendien 10 staat er een kop thee of

koffie en wat lekkers voor je klaar.

Kosten € 5,-

Donderdag 25 Tijden/Vertrek

BOS bus

13.30 - 16.30 uur

Bezoek Donderdag aan 16 Klokhuis Tijden/Vertrek

glasblazerij BOS bus Leerdam 13.30 - 16.30 uur

Kosten Kersen € 16,50 eten

Klokhuis

(incl. Kosten entree, € 7,50 rit, (incl. koffie/thee rit, koffie/thee en iets lekkers) en iets lekkers)

Aanmelden: Opgeven: Jan van Leeuwen 06 06 - 53805477 - 54 77

Vrijdag 26

Tijden/Locatie

Beesd ontmoet elkaar 14.15 - 16.30 uur

Pannenkoekenfestijn Klokhuis

(spek, appel of naturel)

Kosten € 2,50 (2 pannenkoeken + lootje)

Bestellen: Joanne Bredero 06 - 5206517


De gemeente West Betuwe en het gemeenschapszorg netwerk Beesd voor elkaar maken zich, samen

met inwoners, ondernemers, verenigingen en scholen, sterk voor prettig wonen en leven in Beesd en

het buitengebied. De kernagenda vormt hiervoor een belangrijke leidraad. De kernagenda’s worden

gebruikt door medewerkers, college van B&W en de gemeenteraad van West Betuwe als handboek

voor de toekomst van de gemeente. U kunt de kernagenda Beesd vinden op

www.beesdvoorelkaar.nl/ontwikkelingen.

Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 6

De kernagenda heeft zeven thema’s: 1) openbare ruimte en groen, 2) economie, 3) voorzieningen, 4)

woningbouw, 5) sport, cultuur en recreatie 6) veiligheid 7) verkeer en vervoer. Elk thema heeft

aandachtpunten. Gemeente en inwoners hebben in samenspel en samenspraak met elkaar een

Leefbaarheidsbudget, verdiepingsslag gemaakt. Onderstaand wat de status is van een dat aantal punten. eigenlijk?

Thema →

Status

Het leefbaarheidsbudget Aandachtpunt was er al in de gemeente Geldermalsen. Dit budget is in iets andere vorm

overgenomen door Communicatie gemeente West Betuwe. Het Klokhuis Het heeft betekent een informatiezuil dat iedere waar kern zo’n € 5.000 per jaar mag

gebruiken om een tussen activiteit gemeente organiseren, en regelmatig een informatie/ontwikkelingen item aan te schaffen gedeeld waar de inwoners van de kern

profijt van hebben inwoners of wat een toegevoegde worden waarde over gemeente heeft voor en Beesd het dorp.Het voor elkaar. gaat U echt om de verbinding

tussen de verschillende doelgroepen en de leefbaarheid van, in dit geval, Beesd te bevorderen.

kunt zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief van

Beesd voor elkaar →

www.beesdvoorelkaar.nl/nieuwsbrief

Waar moet je dan aan denken?

De afgelopen drie Openbare jaar hebben ruimte bijvoorbeeld en Er zijn mogelijkheden volgende om de initiatieven bomen te gaan uit Beesd een financiële ondersteuning

gekregen: groen griezeltocht, → logotassen omvormen naar Beesd een ander voor soort elkaar boom. vijfjarig De intentie bestaan, is Jeu de Boules

Toernooi, AED Busterweg, overlast fruitbomen vakantieboek om in kinderen kwartaal drie Spelweek, - juli, augustus, moestuin september Dagbesteding - met Het Klokhuis,

beschoeiing vijver

in

in

de

de

Willem

Mauritsweide,

inwoners

infoscherm

hierover

Het

in gesprek

Klokhuis

te gaan.

en de exclusieve wandelroute van

Alexander Singel

de Vrienden van Mariënwaerdt.

Tekst door: Marjo van Dun

Veiligheid → Maandagavond 2 mei jl. was er in het Klokhuis een

Wanneer kom je nu een in dekkend aanmerking voor demonstratie dit budget? van de brandweer bij een

Voor informatie is de netwerk gebiedsmakelaar AED 24/7 reanimatieoproep de aangewezen via de persoon. 112 centrale. In het Waardevolle geval van Beesd beoordeelt

hij, gebiedsmakelaar voor Barry de bebouwde Ganzeman, informatie of een voor activiteit de burgerhulpverleners of aankoop geschikt en inwoners of passend is binnen

de spelregels van het kom leefbaarheidsbudget. Beesd

van ons dorp. De bijdrage Brandweer is dank maximaal jullie wel! € 2.000 per initiatief.

Verder moet het een eenmalig initiatief zijn of geeft het een extra eenmalige ondersteuning aan

goede bestaande activiteiten binnen het dorp. Vooraf moet je al wel een begroting hebben van het

idee. Er moet voldoende Contactpersonen draagvlak zijn bij de bewoners. Je moet ook zelf geld bij elkaar sprokkelen,

een locatie zoeken Bent of u vrijwilligerswerk nieuwsgierig naar het leveren resultaat om van de het inwonersavond? idee vorm te Wilt geven. u meedenken Salarissen en/of meehelpen en voeding

worden niet vergoed, met de materialen uitvoering van wel. een Als of meerdere er een actiepunten mogelijkheid op de is kernagenda? dit gesubsidieerd Meld u aan te bij krijgen een van buiten

het Leefbaarheidsbudget onderstaande om, contactpersonen. dan wordt die Ook weg voor ingeslagen. al uw overige vragen, En het opmerkingen idee moet en/of in het aanvullingen jaar van aanvraag

worden uitgevoerd.

kunt u bij hen terecht.

Joanne Bredero

Barry Ganzeman

Voor dit jaar is er nog geen leefbaarheidsbudget Beesd voor elkaar aangevraagd

voor initiatieven binnen Beesd. joanne@beesdvoorelkaar.nl

Hebben we je nu

barry.ganzeman@westbetuwe. nl

Gemeente West Betuwe

Tel. nr. 06 - 52 06 51 73

Tel. nr. 06 - 20 44 95 18

op een idee gebracht? Neem dan contact op met Barry

06 2044 9518

Op de website www.westbetuwe.nl/leefbaarheidsbudget staat nog alle informatie om na te lezen.

12 Dorpskrant Beesd


Lekker

ambachtelijk....

Brood

Banket

Specialiteiten

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl

bakkerijvankeulenbeesd.nl

Dorpskrant Beesd

13


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 6

De stem van Beesd: Beesdenaren over Beesd

Sinds oktober 2009 valt Dorpskrant Beesd zesmaal per jaar op de mat bij de inwoners van Beesd.

Maar wat is eigenlijk de band die onze lezers hebben met het dorp waarin zij wonen? Wonen ze er

al hun hele leven? Of zijn ze hier net naartoe verhuisd? Wat trok hen aan om hier te komen wonen?

Het zijn zomaar een paar vragen, waardoor ik nieuwsgierig werd, naar wat Beesd betekent voor zijn

inwoners. Deze nieuwe rubriek draait dan ook om de vraag: wat betekent Beesd voor jou? Deze keer

stel ik de vraag aan een vrouw die zich tien jaar lang heeft ingezet voor Dorpskrant Beesd, maar die

helaas de redactie gaat verlaten: Yolande Verhagen.

Er zijn mensen die hun hele leven in het dorp of in de stad blijven wonen, waarin zij zijn geboren.

Anderen, waaronder Yolande, hebben zich gedurende hun leven inwoner van verschillende plaatsen

mogen noemen. Ze woonde eerder in haar geboorteplaats Roosendaal, Utrecht, Driebergen,

Veenendaal en Nieuwegein, voordat ze in de zomer van 1993 in Beesd kwam wonen met haar man,

Gerard. ‘’Ik werkte in Driebergen en we waren eigenlijk eerst aan het zoeken in de omgeving’’, zegt

Yolande. Een advertentie van de makelaar voor nieuwbouw in Beesd trok echter hun aandacht. De

afstand van zo’n 32 kilometer tussen haar nieuwe huis en haar werk bij een zorginstelling was volgens

Yolande goed te overbruggen in het begin. ‘’Totdat de files kwamen’’, voegt ze daar lachend

aan toe.

Bezige bij

In de jaren dat Yolande in Beesd woont, heeft ze het dorp goed leren kennen. Dat kwam vooral

doordat ze actief is geweest binnen verschillende verenigingen in Beesd. Zo heeft ze in het bestuur

van de Oranjevereniging gezeten en later ook in het bestuur van biljartvereniging Bisde, waar ze ooit

begon met het draaien van bardiensten. Ook bij de Zorgimkerij konden ze rekenen op de flexibele,

en vrijwillige, inzetbaarheid van deze bezige bij. Ondanks enkele tegenslagen is Yolande’s wens nog

steeds om zich in te zetten voor anderen: ‘’Ik wil wel iets blijven doen! Ik ga nu op zoek naar een

nieuwe uitdaging als vrijwilliger’’.

Tekst door: Patricia van Veldhuizen

Saamhorigheid

Het eerste woord wat bij veel mensen opkomt als je het hebt over een dorp als Beesd, is: ‘saamhorigheid’.

Yolande kan dit, mede doordat ze zich zo actief heeft ingezet binnen Beesd, beamen. ‘’Veel

mensen kennen je en groeten je op straat. Ik groet dan ook wel terug, maar denk dan vaak: wie is

dat?’’ Ondanks dat ze ‘import’ is, dus niet geboren is in Beesd, voelt ze zich niet zo: ‘’Ik ben echt een

bewoner van Beesd. In mijn vorige woonplaatsen voelde ik me dan meer import hier’’.

Traplift

Het gevoel van warmte en saamhorigheid die ze beschrijft, haar veelvoudige inzet voor verenigingen

in het dorp en de mooie anekdotes die ze me tijdens ons gesprek vertelt (waaronder één over de

mooie decoraties en levensgrote poppen op de kruising Wilhelminastraat/Oude Waag die zij en haar

man tijdens Koninginnedag zagen toen ze nog niet zo lang in Beesd woonden), laten blijken dat Yolande

nog lang niet van plan is om Beesd te verruilen voor een andere woonplaats. ‘’Ik zeg steeds: ik

ga hier niet weg. Wellicht dat er ooit een traplift in mijn huis komt, maar ik zit hier goed’’.

14 Dorpskrant Beesd


Knipsels en het stoeltje van Oma

Nadat ze met vervroegd pensioen ging, kwam Yolande in 2012 bij de redactie van Dorpskrant Beesd.

Na tien jaar neemt ze afscheid en blikt ze tijdens ons gesprek terug op de mooie jaren bij Dorpskrant

Beesd, die veel goede artikelen en contacten opleverden. Een paar voorbeelden van rubrieken die

ze noemt zijn ‘het stoeltje van Oma’ (zoeken naar het stoeltje dat op een willekeurige plek in Beesd

werd neergezet), ‘Uit de oude (schoenen)doos’ (oude verhalen en foto’s), ‘Beesdse Knipsels’ en

‘Verhaal in drie delen’. Daarnaast blijft haar eerste keer op de Jaarmarkt haar bij. ‘’We hadden een

speciale actie met een ballonvaart, waarvoor we lootjes verkochten. De winnaar, ik dacht dat het

lotnummer 333 was, heeft zich nooit gemeld’’. De ballon van Dorpskrant Beesd is helaas nooit de

lucht ingegaan.

Uit de oude schoenendoos: een collage

Dorpskrant Beesd

15


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 6

Mevrouw Verweij 100 jaar

In zorgcentrum Lingehof maak ik kennis met mevrouw Verweij. Klein van stuk, maar met haar leeftijd

van honderd jaar nog alert en bij de tijd. Mevrouw Verweij woont hier sinds augustus 2021 en

heeft in februari 2022 haar honderdste verjaardag mogen vieren. Het feestje op Mariënwaerdt was

met een klein gezelschap. Ze had er graag nog meer vriendinnen bij gehad, maar door de Coronaregels

was dat toen niet mogelijk.

Tekst en foto: Maria van Bremen jeugdfoto: eigen archief

Mevrouw. Verweij is honderd jaar geleden geboren

in Tiel als Hilda van den Berg. Ze groeide op met

één broer en één zus. Tijdens de oorlogsjaren heeft

de familie van den Berg regelmatig hun huis moeten

verlaten. De meeste huizen in hun straat bleven

tijdens de bombardementen gelukkig gespaard. Een

winkelpand enkele honderden meters verderop werd

totaal verwoest. Op haar zestiende behaalde mevrouw

Verweij haar mulo-diploma en is ze opgeleid

tot kleuterjuf van de Bewaarschool in Tiel.

Mevrouw Verweij vertelt: “Een echte juffenopleiding

was er toen nog niet, wij werden opgeleid door

de directrice van die school. Ik ben een paar jaar

kleuterjuf geweest van klassen met soms meer dan

dertig kinderen. Dat was hard werken. Wat mij bijgebleven is, is dat elk kind vijf cent per week

schoolgeld moest betalen voor de Diaconie. En vijf cent per kind was veel geld!”

In 1949 trouwde ze met Jan Verweij en ging ze in Leerdam wonen. Jan had zijn eigen schildersbedrijf.

Hun leven werd verrijkt met zeven kinderen, zes zonen en één dochter. Helaas moet ze al wel

één zoon missen, maar wat is ze trots op wat haar kinderen bereikt hebben in het leven. Mevrouw

Verweij had in die tijd hulp in de huishouding en bij de opvoeding van haar kinderen. Haar man

was intussen eigenaar van Karwei in meerdere plaatsen en hij zorgde er met hard werken voor dat

het hen aan niets ontbrak.

Hun kinderen vlogen uit en in 1981 verhuisden ze in Leerdam naar een ruime woning met daarbij

een flink aantal dieren. Enkele jaren later werd deze woning verruild voor een kleiner huis in Tiel. In

1995 overleed haar man en mevrouw Verweij heeft twee

jaar later dit huis verruild voor een appartement met uitzicht

op de Waal. Tevreden kijkt ze terug op hele mooie

jaren met haar man, waarin ze, na hard werken, nog

hebben kunnen genieten van een flink aantal reizen. Heel

wat landen op de wereld hebben ze samen of met vrienden

mogen bezoeken: Egypte, Honduras, de Noordkaap

en een bijzondere treinreis dwars door Amerika.

Tot augustus 2021 heeft mevrouw Verweij zelfstandig

kunnen wonen, met ondersteuning van de thuiszorg

en met veel hulp van haar kinderen. Tot het moment

kwam dat de zorg thuis niet meer voldoende was en een

zorgcentrum haar volgende woonplek moest worden.

16 Dorpskrant Beesd


Zo kwam ze terecht in de Lingehof van Beesd.

Dichtbij een zoon in Culemborg en een zoon in

Leerdam.

Het heeft mevrouw Verweij wel even tijd gekost

om te wennen, maar ze kan steeds meer genieten

van wat ze nog heeft. Ze is blij met de zorg

die er geboden wordt. Dagelijks wandelt ze haar

rondje om het huis, ze geniet van licht klassieke

muziek; speelt digitaal haar potjes Wordfeud en

kijkt graag naar series over koningshuizen op

Netflix. Daarnaast speelt ze eens in de maand

een potje bridge met haar vriendinnen uit Tiel en

heeft ze dagelijks een Facetime-momentje met

haar kinderen of kleinkinderen.

BetuweStrand Recreatie,

leuk voor iedereen!

“Ik kijk terug op een heel mooi leven, ik voel

me bevoorrecht dat ik nog gezond ben, dat ik

dit allemaal heb mogen meemaken en dat ik nu

nog kan genieten van mijn kinderen, mijn twaalf

kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Ik

heb echt een mooi leven gehad”, sluit mevrouw

Verweij ons gesprek dankbaar af.

Dorpskrant Beesd

17


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 6

Iedersmarkt 2022

Laat het rad maar draaien en bak de oliebollen bruin. Eind augustus gaat het eindelijk weer gebeuren:

Iedersmarkt 2022! Wat zijn we als marktcommissie blij dat het weer kan. Traditiegetrouw zal de markt

plaatsvinden op het kerkplein van de Pieterskerk aan de Voorstraat in Beesd. Ook traditie is dat de

opbrengst ten goede komt aan het restauratiefonds. Nieuw dit jaar is dat we de Iedersmarkt voor het

eerst organiseren als Protestantse Gemeente in Beesd, Rhenoy en Gellicum.

Tekst: Marjo van Dun Foto: Donja Sanders

De Iedersmarkt zal gehouden worden op zaterdag 27 augustus 2022 van 9:00 uur tot 15:00 uur. De

markt is vrij toegankelijk. Uiteraard zal het Rad van Avontuur er weer vrolijk op los draaien. U vindt er

oude, nog bruikbare spullen, curiosa en aan de inwendige mens wordt gedacht. Vanuit de vrolijk gekleurde

foodtrucks zullen diverse versnaperingen verkocht worden. Natuurlijk ontbreken ook de oliebollen

niet, vers voor u gebakken op de markt. In de weken voorafgaand aan de markt worden loten

verkocht voor de grote verloting.

Inleverdata spullen

Om de kramen goed gevuld te krijgen, zijn er twee data waarop u spullen kunt inleveren. Dit zal zijn

op zaterdag 2 juli en zaterdag 13 augustus van 9:00 uur tot 12:00 uur op De Mouwe aan de Notendijk,

Mariënwaerdt.

Wat kunt u inleveren?

Boeken, speelgoed, bloempotten/vazen, kleding, schoenen, spulletjes uit grootmoeders tijd en klein

allerlei voor de kraam ‘uitzoeken maar’. Wilt u er op letten dat de spullen heel en schoon zijn. Dan hoeft

u ze niet mee terug te nemen.

Tekst: Organisatie Iedersmarkt

Vrijwilligers

Uiteraard zijn we ook op zoek naar vrijwilligers om

de kramen te bemannen, om op te bouwen en

af te breken en om taart of cake te bakken. Er is

voor jong en oud wat te doen. Heeft u een BHVdiploma

of SVH-diploma? Dan bent u extra welkom;

de eisen voor de vergunning zijn behoorlijk

aangescherpt.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Teunis

van Bruggen, 06 5167 2072 of een berichtje sturen

naar iedersmarkt@gmail.com.

Graag tot ziens op de Iedersmarkt!

Iedere woensdag te

vinden aan het

Dorpsplein in Beesd

16:00 – 20:00 uur

Pizzerije

Pizza´s zoals Pizza´s

zouden moeten zijn.

Voor meer informatie en acties,

kijk op onze website of

0611015380

www.pizzerije.nl

www.fb.com/pizzerije

18 Dorpskrant Beesd


SVB Dames 1 Kampioen

Zaterdag 21 mei was het voor de Dames 1 van SVB de laatste

volleybalwedstrijd van dit seizoen. In de wedstrijd ervoor

was het kampioenschap al behaald en in deze laatste thuiswedstrijd

zou dat gevierd gaan worden. Helaas meldde de

tegenstander zich af. Het was dit seizoen niet de eerste keer

dat een wedstrijd niet door kon gaan, Corona heeft voor flink

wat opschudding gezorgd. Het volleybalseizoen heeft even

stilgelegen, maar gelukkig konden de wedstrijden de afgelopen

maanden weer ingehaald worden. Om de laatste wedstrijd

toch te kunnen spelen, werd het andere damesteam

van SVB ingeschakeld. De twee teams werden gemixt waardoor er een spannende strijd ontstond,

met als afsluiting een gezellig kampioensfeestje.

Volgend jaar zal Dames 1 deelnemen binnen de 2e klasse, wat hopelijk weer een flink aantal mooie

wedstrijden gaat opleveren. Om het volgende seizoen weer mogelijk te maken is het bestuur van

SVB nog op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heeft u interesse, laat het ons weten!

Stuur een mailtje naar bestuur@svb-beesd.nl

Robert Mars toernooi

Tekst en foto: Maria van Bremen

Zaterdag 4 juni was op het sportterrein van VVBeesd het laatste Robert Mars toernooi met de

daarbij behorende markt. Een emotionele opening, sportieve wedstrijden, een zonnige dag en

een sfeervolle markt met een opbrengst van 30.000 euro maakten het tot een zeer bijzondere en

geslaagde dag. Het totaalbedrag van negen keer Robert Mars toernooi komt op 170.000 euro. De

30.000 euro van deze laatste dag wordt verdeeld tussen KiKa en Make a Wish Nederland.

Redactie: Yolande Verhagen, Carmen van Buuren, Marjo van Dun,

Vera Bullee, Maria van Bremen en Patricia van Veldhuizen

Redactieadres: Achterstraat 25, 4153 AP, Beesd

Website: www.dorpskrantbeesd.nl

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl

Lay-out: Vera Bullee

Drukwerk: Kemker makers van communicatie, Beesd

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier

Oplage: 1750 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Boon’s Markt en bibliotheek Beesd

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl

Het privacystatement is via www.dorpskrantbeesd.nl te raadplegen

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail:

advertentie@dorpskrantbeesd.nl

Bijdrage Vrienden van:

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

Ondersteuning redactie: Carlijn Slob

Bestuur: Léon van Dun, Yolande Verhagen en Henk van de Water.

Dorpskrant Beesd

19


Op de hoek van de Voorstraat en de Kerkstraat,

schuin tegenover de spitse kerktoren en

tegenover de snackbar (’t Voorhuys)

WASSEN • DROGEN • KOELEN • VRIEZEN

KOKEN • MAGNETRONS • VAATWASSERS

Ruime keuze in

klein huishoudelijke apparaten

en verlichtingsartikelen.

Al meer dan 80 jaar goede voorlichting,

een uitstekende prijs en

perfecte service.

Ook voor inbouw apparatuur bent u bij ons op het juiste adres

Wie tot 4 kan tellen, kan Wakkermans bellen.

Lid van

(0345) 68

WWW.WAKKERMANSELEKTRO.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!