29.06.2022 Views

Business Vlaanderen 03 2022-LR

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM VOOR VLAANDEREN

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM VOOR VLAANDEREN

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM VOOR VLAANDEREN WWW.BUSINESSVLAANDEREN.BE

BV

BUSINESS VLAANDEREN

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM

VOOR VLAANDEREN

BUSINESS VLAANDEREN

Dubbelgesprek met Eddy Duquenne

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM VOOR VLAANDEREN

en Wim Opbrouck:

“Ik zou Wim graag meer op

het bioscoopscherm zien”

DOSSIER AUTOMATISATIE & E-COMMERCE:

Logistiek 4.0 is er niet enkel

voor e-commercebedrijven

BUSINESS VLAANDEREN

nummer 3 2022

juni - juli

www.businessvlaanderen.be

NR. 3 - 2022

Regiospecials

Aalter en Waregem


BOEK NU

UW TESTRIT

geniet van de stille sensatie

van elektrisch rijden

Volvo C40 Crossover

100% elektrisch, 100% fiscaal aftrekbaar

Brugge

Gistelsesteenweg 276

T 050 40 60 60

Oostende

Ankerstraat 16

T 059 32 09 82

Roeselare

Kleine Weg 241

T 051 27 20 00

Tielt

Pittemsesteenweg 22

T 051 42 75 00

Veurne

Nieuwpoortkeiweg 28

T 058 31 12 43

Zarren

Essenstraat 82

T 051 56 72 91

18,2 - 22,3 KWH/100KM | 0 G CO 2

/km (WLTP)

Contacteer ons voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Milieuinformatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be

Afgebeeld model ter illustratie.


VOORWOORD

Gezocht: goede

huisvaders/-moeders

Beste lezer,

De zomervakantie staat voor de deur. Ik hoop dat er u binnenkort

een deugddoende break wacht. Allicht bent u er wel aan toe,

zoals vele collega-ondernemers die ik de voorbije weken sprak.

De energie- en grondstoffencrisis, de krapte op de arbeidsmarkt,

de inflatie die blijft oplopen en de naweeën van de coronapandemie

die zich nog manifesteren ... Als goede huisvader of huismoeder

vraagt het bijzondere inspanningen om niet alleen alles draaiende

te houden, maar vooral ook om de rentabiliteit te bewaken.

Zijn onze beleidsmakers nog goede huisvaders en goede

huismoeders? Het is een terechte vraag die wel vaker wordt gesteld

de laatste tijd. Zijn ze in staat om de huidige problemen aan te

pakken? Slagen ze erin überhaupt nog beslissingen te nemen?

En liggen ze er wakker van of de rekening klopt, aan het einde van

de rit? Kijkt er wel iemand of er nog geld in de staatskas zit?

Politici uit meerderheid en oppositie liepen elkaar de voorbije weken

voor de voeten bij het lanceren van nieuwe ideeën om de koopkracht

te bevorderen. Het toppunt was Ecolo, dat kwam aandraven met

het plan om elke jongere van 25 een solidariteitskapitaal van

30.000 euro uit te keren … Het leek alsof de Franstalige groenen

de Sint weer in het leven willen roepen voor 25-jarigen. Terwijl

elk kind zo rond de leeftijd 10-12 jaar wel tot het besef komt dat

Sinterklaas niet bestaat.

De kop in de wind dan maar, en noest verder werken, lijkt het

beste wat ondernemers kunnen doen. Zij zijn trouwens niet alleen

met de problemen van vandaag bezig, ze kijken vaker dan onze

beleidsmakers naar de lange termijn. Bijvoorbeeld wanneer het

over duurzaamheid gaat, lees er gerust ons rondetafelgesprek

op na (zie pag. 40-47).

Voorts weer flink wat bedrijfsnieuws en inspiratie in deze

Business Vlaanderen. Voor het dubbelinterview had ik een

bijzonder fijne ontmoeting met Wim Opbrouck, de ondernemende

creatieve duizendpoot, die we samen brachten met Kinepolis-CEO

Eddy Duquenne. Beiden hadden het niet onder de markt tijdens

corona. Maar ze hebben die periode vooral aangegrepen om nieuwe

initiatieven te bedenken, waar u en ik de komende tijd nog veel

plezier aan zullen beleven.

Geniet van uw vakantie!

Straks gaan ook de regeringen en parlementen in dit land in

zomerreces. Misschien komt er nog één of ander zomerakkoord

uit de bus, maar echte doorbraken worden niet meer verwacht.

Björn Crul

Hoofdredacteur

businessvlaanderen.be

3


www.businessvlaanderen.be

Jaargang 4 • Nummer 3 2022

Verschijnt 6 x per jaar

Uitgever

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

Eindredactie

Anse Keisse en Björn Crul

Redactieteam

Björn Crul, Roeland Van Den Driessche,

Anse Keisse, Bavo Boutsen, Geert Van

Cauwenberge, Karel Cambien,

Stephanie Demasure, Valérie Couplez

Projectmanagement

Filip Deckmyn,

f.deckmyn@louwersmediagroep.be

+32 479 97 95 13

Secretariaat

Riana Holley

Elke Kina

Advertenties

Een hoge resolutie PDF moet worden

aangeleverd via de AdPortal. Mocht u nog geen

uploadlink hebben ontvangen, stuur een email

naar: traffic@louwersmediagroep.be

Abonnementsprijs

België: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 99,00 per jaar excl. BTW

ING IBAN BE33 3631 9320 5246

BIC BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Business Vlaanderen.

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken

voor verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp.

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken

van de abonnementsperiode geen schriftelijk

bericht van opzegging is ontvangen, wordt het

abonnement automatisch met een jaar verlengd.

Doelgroep

Het wordt verspreid op basis van betaalde

abonnementen en controlled circulation.

Naast de verspreiding gericht op het regionale

bedrijfsleven, wordt Business Vlaanderen

tevens verspreid als informatiebron naar

bedrijven en instellingen waar uw doelgroep

veel komt. Bestuurders en politici ontvangen

Business Vlaanderen gratis.

Vormgeving /Art-direction

T +32 50 36 81 70

E studio@louwersmediagroep.be

Drukwerk

Drukkerij Pattyn, Veurne

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming

van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is

samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid

van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die

gebaseerd zijn op deze informatie.

Bedrijvencontactdagen Brugge

Brugge krijgt eigen Bedrijvencontactdagen

in BMCC 7

Dubbelinterview

“Corona was hét moment om nieuwe

initiatieven te bedenken” 10

“Een succesvol concept combineert

beleving en storytelling” 16

Legal

“Een ideale manier om aan vermogensplanning

te doen” 18

Van eerste spadesteek tot state-of-the-art

bedrijfsgebouw 20

Carte blanche

We gaan met plezier tien extra miles 22

In het nieuws

“Slimme klimaattransitie vergt

brede expertise” 25

Regiospecial Waregem

“We snijden de laatst beschikbare

industriezones aan” 27

“Woonprojecten met veel aandacht

voor groene omgeving” 32

Badkamers op maat samenstellen

met een online configurator 35

“Veel meer vraag naar cyberverzekeringen

bij ondernemers” 36

Architecturale blikvanger tussen bouwlint

en landbouw 38

Rondetafel duurzaamheid

“Duurzaamheid is erg uitdagend,

maar biedt veel kansen voor bedrijven” 40

Tips & Tricks

“We proberen ons aan te passen

aan het nieuwe normaal” 48

Industriële verpakking à la carte 50

Nieuwe autofiscaliteit:wie snel schakelt, wint 52

38


INHOUD

27

85

In het nieuws

Nieuwe naam, vertrouwde gezichten 55

“Duurzaamheid is geen hol begrip

en dat voelen onze klanten” 56

BV Insights

Een managementvennootschap,

iets voor u? 58

Kunnen we langer wachten om ons

familiaal bedrijf over te laten? 60

Cyberverzekering moet een evidente

verzekering worden 62

Waarom vandaag al overstappen naar

Google Analytics 4 verstandig is 64

De raad van advies/bestuur als hefboom

voor uw professionalisering 66

48

68

Hoe pak je je strategie voor

de toekomst aan? 74

Dossier automatisatie & e-commerce

“Met dit geautomatiseerd magazijn maken

wij als kmo het verschil” 76

“e-commerce vraagt niet minder,

maar meer investeringen” 79

“Slimme magazijnen met automatisatie

zijn ook voor kmo’s rendabel” 82

Waarom investeren in robotiseren? 85

Automatisatie en logistiek:

een droomhuwelijk in volle ontwikkeling 88

In het nieuws

“Bio Energy Base is zowel ecologisch als

economisch een duurzaam alternatief” 90

COVERSTORY

Een dubbelgesprek met Eddy Duquenne,

de CEO van Kinepolis, en creatieve duizendpoot

Wim Opbrouck over de coronaperiode,

ondernemerschap en hun blik op

de toekomst.

Regiospecial Aalter

“We creëren op alle vlakken ruimte

om te ondernemen” 68

“We zetten de shift naar circulair bouwen in” 73

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte

van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en

meld u aan voor onze nieuwsbrief!

www.businessvlaanderen.be

businessvlaanderen.be

5


INSURANCE & FINANCIAL ADVICE

Ì Digitale brand

Elk bedrijf kan morgen het slachtoffer worden

van hacking, ransomware of een virus.

Met een cyberverzekering via Callant bent

u optimaal gedekt tegen aansprakelijkheid

en bedrijfsschade na een digitaal incident.

Bovendien ondersteunen we u met alle

nodige expertise en crisisbijstand.

˃ digitalebrand.be

Ì

Cybercriminaliteit het grootste veiligheidsprobleem!

Uit de veiligheidsbarometer van VIAS blijkt cybercriminaliteit bij 252 ondervraagde ondernemingen voor 4 op 10

het grootste veiligheidsrisico te zijn.

De veiligheidsbarometer toont aan dat:

1 43% al eens slachtoffer werd van één of meerdere vormen van cybercriminaliteit;

1 slechts 52% een specifiek veiligheidsbeleid heeft op IT-niveau;

1 ondernemingen die slachtoffer werden van een crimineel feit de dader in 24% van de gevallen kenden. Het

gaat vaak om een werknemer van de onderneming zelf, een contractor of een interim.

Ì

Wat dekt een cyberverzekering?

Een cyberverzekering bestaat doorgaans uit drie heldere waarborgen. Dekking van de aansprakelijkheid voor

schade aan derden, dekking van de eigen schade (waaronder bedrijfsschade) en bijstand in het geval van een

cyberaanval of inbraak in de computersystemen van de onderneming. Mogelijks is er ook een vierde waarborg

rechtsbijstand. Hier moet verder onderzocht worden of de rechtsbijstand al dan niet in een afzonderlijk contract

moet verzekerd worden.

Meer info over het product ‘cyberverzekering’ kan u raadplegen op www.digitalebrand.be. Vraag een gesprek

met onze cyberspecialist en voorkom ernstige bedrijfsschade!

Callant Verzekeringskantoor, bv ingeschreven bij de FSMA onder KBO-nr. BTW BE 0443.681.364 - Maatschappelijke zetel: Kapellestraat 113 - 8020 Oostkamp

www.callant.be - Tel. 050 34 33 23 - KBO-nr. BTW BE 0443.681.364 RPR Gent Afdeling Brugge - V.U.: Callant Verzekeringskantoor bv, Kapellestraat 113, 8020 Oostkamp


BEDRIJVENCONTACTDAGEN BRUGGE

BRUGGE KRIJGT EIGEN

BEDRIJVENCONTACTDAGEN IN BMCC

De succesvolle Bedrijvencontactdagen krijgen dit jaar voor het eerst een editie in Brugge.

De organisatoren, Kortrijk Xpo en Voka West-Vlaanderen, grijpen de opening van het nieuwe

congrescentrum BMCC aan om de Bedrijvencontactdagen Brugge te lanceren. De editie in Kortrijk

in april was een succes en ook voor de nieuwe editie in het noorden van de provincie lopen de

inschrijvingen als een trein.

Tekst | Anse Keisse

beeld | Kortrijk Xpo

De 18de editie van de Bedrijvencontactdagen

in Kortrijk Xpo moest omwille van de coronapandemie

worden uitgesteld naar april

2022. Beursmanager Peter Vanbrackel blikt

tevreden terug: "Het aantal exposanten en

bezoekers lag wat lager dan gewoonlijk, maar

we behalen nog steeds mooie aantallen. Een

trend die zich doorzet op alle beurzen, is dat

de kwaliteit na corona een pak hoger ligt.

Enkel de echt geïnteresseerde bezoeker en

exposant blijft over, met interesse in nieuwe

opportuniteiten of concrete plannen.”

De beurs richt zich in de eerste plaats tot

ondernemers uit Zuid-West-Vlaanderen en

focust zich op industrie, dienstverlening,

transport, logistiek, bouw en retail. “Het

unieke aspect aan de Bedrijvencontactdagen

is dat de doelgroep van exposanten en bezoekers

dezelfde is, namelijk ondernemers. Zij

waren vragende partij om ook een beurs in

Noord-West-Vlaanderen te organiseren, waar

de aanwezigheid van de haven in Zeebrugge

een belangrijke aantrekkingsfactor vormt.”

Peter Vanbrackel, beursmanager: “We zitten niet stil en bouwen het concept van

de Bedrijvencontactdagen verder uit.”

NIEUWE FUSIEHAVEN IN DE KIJKER

Het BMCC, het gloednieuwe Beurs-, Meetingen

Congrescentrum in Brugge, zal dit najaar

zijn deuren openstellen voor de eerste editie

van de Bedrijvencontactdagen Brugge. Er is

ruimte voor 150 exposanten. “In vier maanden

tijd hebben we al 100 inschrijvingen genoteerd.

We zullen de capaciteit van het prach-

businessvlaanderen.be

7


VULSTEKE,

ERVAREN PARTNER

VOOR DOORDACHTE

BEDRIJFSGEBOUWEN

BEDRIJFSGEBOUWEN MET

EEN PERSOONLIJKE AANPAK

Doordacht, berekend en efficient.

Vulsteke Bedrijfsgebouwen

is een familiebedrijf met bijna 40

jaar ervaring, 2 generaties kennis

en tientallen eigen bouwexperten

met interne studiedienst.

We bouwen je bedrijfsgebouw

en denken mee van bij de

start. Zowel voor bouwheren

als architecten. Dankzij snelle

communicatie, een praktische

ingesteldheid en duurzame

keuzes creëren we industriebouw

met een architecturale en

budgettaire meerwaarde. Dat

doen we voor elke sector.

WWW.VULSTEKE.BE


BEDRIJVENCONTACTDAGEN BRUGGE

tige gebouw dus volledig kunnen benutten”,

gaat Peter verder.

Met deze nieuwe locatie hoopt de organisatie

een nieuwe sector aan te trekken. “De toeristische

sector was tot nu toe nog niet vertegenwoordigd

op onze beurzen. Omdat we nu

dichter bij de kust zitten, vermoeden we dat

deze sector zeker aanwezig zal zijn, zowel bij

de exposanten als bij de bezoekers.”

Wie geen zin heeft om apart op de beurs te

staan met een stand, kan zich inschrijven

op een groepsstand en zo profiteren van

het netwerk van collega-ondernemers. “In

Brugge doen we echter iets uniek: we plaatsen

een paviljoen in samenwerking met de

nieuwe fusiehaven Port of Antwerp-Bruges.

In dit paviljoen brengen zij een 30-tal toeleveranciers

uit de haven samen. De perfecte

manier om die bedrijven en het havengebeuren

in de kijker te plaatsen”, licht Peter toe.

Voka West-Vlaanderen, structurele partner

van de Bedrijvencontactdagen, zal ook in

Brugge een aantal events organiseren tijdens

“De Kortrijkse editie van de Bedrijvencontactdagen in april was een succes.”

Een speciaal paviljoen plaatst 30

toeleveranciers uit de haven in de kijker.

de beurs. Net zoals in Kortrijk, zorgt Voka

voor het openingsevent en een exposantenspeeddate,

waar bedrijven korte pitches van

5 minuten voorbereiden en via een doorschuifsysteem

ontdekken of ze iets voor

elkaar kunnen betekenen.

ONDERNEMERSCHAP IN BELGIË

De Bedrijvencontactdagen worden in de

toekomst verder uitgerold over gans België.

In het voorjaar van 2024 zal een eerste beurs

in de regio Mechelen-Kempen doorgaan. “We

zitten niet stil en gaan het concept verder

uitbouwen. Iedere provincie heeft zijn eigen

dynamiek en ondernemerschap, waardoor ze

allemaal in aanmerking komen om een editie

te organiseren”, besluit Peter Vanbrackel.

De Brugse editie van de Bedrijvencontactdagen zal plaatsvinden in het gloednieuwe BMCC.

(Beeld: Filip Dujardin)

De Bedrijvencontactdagen in Brugge vinden

plaats op 26 en 27 oktober 2022. Meer info:

www.bedrijvencontactdagen.be.

businessvlaanderen.be

9


“CORONA WAS HÉT MOMENT

OM NIEUWE INITIATIEVEN

TE BEDENKEN”

DUBBELGESPREK MET EDDY DUQUENNE (KINEPOLIS GROUP) EN WIM OPBROUCK (CREATIEF ONDERNEMER)

10 businessvlaanderen.be


DUBBELINTERVIEW

Als alles goed gaat, kunnen we deze zomer weer zonder beperkingen genieten van cultuur en entertainment. Die

sectoren gingen tijdens de coronapandemie door het dal: als gevolg van de lockdowns moesten ze een hele tijd dicht

blijven en de heropening ging gepaard met publieksbeperkingen. Gelukkig is die bladzijde inmiddels omgeslagen.

Business Vlaanderen bracht Eddy Duquenne, CEO van Kinepolis Group, en creatieve duizendpoot Wim Opbrouck

samen voor een terugblik, maar vooral voor een dubbelgesprek over wat de toekomst in petto heeft.

Tekst | Björn Crul beeld | Dries Decorte

Eddy Duquenne: Het blijft onwezenlijk wat

ons is overkomen. Begin maart 2020, twee

weken voor de eerste lockdown in België, zei

ik nog: “We zijn in 9 landen actief, het komt

wel goed, de wereld zal nooit helemaal stil

vallen.” Maar het draaide anders uit en de

wereld kwam toch tot stilstand. Als sector

werden we dubbel getroffen: enerzijds door

restricties van lokale overheden, waardoor

onze bioscopen dicht moesten. En anderzijds

doordat de Hollywoodstudio’s de release van

een hele reeks films hebben uitgesteld, zelfs

tot in 2023, wat dus nog steeds onze programmatie

beïnvloedt. Nu we weer open zijn

zonder beperkingen, keert het publiek gelukkig

terug. De bezettingscijfers evolueren in

de goeie richting. We merken wel dat sommige

doelgroepen, zoals de 60-plussers die

graag onze operavoorstellingen bijwonen,

nog aarzelen.

Eddy Duquenne: “We willen klanten verrassen door hen films voor te stellen waar ze zelf niet aan

gedacht hebben, maar die hen wel kunnen interesseren.”

Hoe blikken jullie vandaag terug

op de coronapandemie? Zijn de

gevolgen al helemaal verteerd?

Wim Opbrouck: Ik was in volle voorbereiding

voor een theaterproductie in Nederland.

Toen het virus uitbrak, heb ik mijn koffers

gepakt en ben ik naar huis teruggekeerd.

Ik voelde aan dat het een moeilijke periode

zou worden. Die voorstelling zal er trouwens

niet meer komen, het project is definitief

afgevoerd. Persoonlijk heb ik de pandemie

ervaren als een periode waarin er tijd kwam

voor projecten die ik anders nooit had kunnen

realiseren: ik heb twee boeken geschreven,

een plaat opgenomen met De Dolfijntjes,

dagelijkse videootjes gemaakt … Het tv- en

filmwerk is vrij snel weer opgestart in aangepaste

omstandigheden, dus op dat vlak zijn

er geen projecten verloren gegaan. Maar ik

prijs me gelukkig, ik weet dat er in de culturele

sector veel mensen harde tijden hebben

gekend. We moeten als sector veel meer met

één stem spreken tegen de overheid en onze

lobby professioneler aanpakken. Op dat vlak

kunnen we nog iets leren van de horeca.

Hoe groot was de financiële

impact? Zijn jullie bedrijven

daar zonder kleerscheuren

door geraakt?

Wim Opbrouck: Ik ben een zelfstandig ondernemer,

ik heb een fantastische manager

Tania die mijn zaken behartigt en mijn

vrouw bekommert zich om de cijfers, omdat

ik dyscalculie heb. Tijdens de pandemie heb

ik toch wat vaker gevraagd of we alle rekeningen

wel zouden kunnen betalen. Maar

mijn vrouw stelde me gerust dat alles onder

controle was. Eigenlijk is dat een luxueuze

situatie. Al is die wel te danken aan het feit

dat ik er altijd naar heb gestreefd om onaf-

businessvlaanderen.be

11


Project:

CAW Roeselare

Deinsesteenweg 77 • 8700 Tielt • T. 056 61 52 04 • info@inofec.be • www.inofec.be


DUBBELINTERVIEW

Cinema is escapisme, twee uur je

zorgen vergeten. Dat is vandaag

meer dan ooit relevant.

Eddy Duquenne

Wim Opbrouck: “De culturele sector moet veel meer met één stem

spreken tegen de overheid en haar lobby professioneler aanpakken.”

hankelijk te zijn van subsidies door partners

te zoeken in het bedrijfsleven voor mijn projecten.

Ik heb ervaren dat ik West-Vlaamser

ben dan ik dacht …

Eddy Duquenne: Ons grote voordeel is geweest

dat we altijd een voorzichtig financieel

beleid hebben gevoerd. We groeiden in

vijf jaar tijd van 23 naar 108 bioscopen, maar

zijn steeds een goede huisvader gebleven.

Daardoor gingen we de pandemie in met een

lage schuldgraad en hadden we dus financieel

voldoende zuurstof in de fles om de crisis

te overbruggen. Maar we zijn ook niet bij de

pakken blijven zitten. We hebben van deze

periode gebruik gemaakt om alles tegen het

licht te houden en te kijken waar we het nog

beter en efficiënter konden doen. Daardoor

konden we ons break-even punt sterk verlagen.

Het resultaat is dat we nu bij 25 tot 30%

minder bezoekers toch een EBITDA halen

die op hetzelfde niveau ligt als in 2019. Dit

jaar zal onze groep normaal gezien opnieuw

een positief resultaat halen. Maar we blijven

voorzichtig, want wie weet wat er nog op

ons afkomt …

Het Kinepolis-aandeel kreeg op

de beurs zware klappen: tijdens

de pandemie daalde de koers met

meer dan de helft. Ligt de CEO

daar wakker van?

Eddy Duquenne: “Ik zet deze zomer met plezier mijn barbecue aan de kant

voor wat meer volk in de cinema.”

Eddy Duquenne: Neen, ik manage het bedrijf,

maar niet de beurskoers. Toen we op een bepaald

moment op 20 euro stonden, bedroeg

de beurswaarde minder dan de waarde van

ons vastgoed. Dat was dus geen weerspiegeling

van de reële ondernemingswaarde. Ik

denk dat de koers van vandaag aangeeft dat

er bij de belegger weer vertrouwen is. En sowieso

is er cash genoeg om te investeren in

de toekomst. (nvdr: op het moment van dit interview

stond het aandeel op 50,25 euro. Inmiddels

raakte bekend dat de CEO zelf ook extra

aandelen kocht van de familie Bert.)

businessvlaanderen.be

13


Cinema is en blijft verwondering: de goeie

stoelen, de magische lichtbundel, de geur …

het staat in mijn geheugen gegrift.

Welke plannen voor de toekomst

hebben jullie gemaakt?

Wim Opbrouck: Ik heb veel tijd gespendeerd

aan het IOBZ, het Instituut voor Onderzoek

van de Betovering der Zeeën. Dat is een echt

instituut dat we hebben opgericht, waarin

mijn fascinatie over de zee, cultuur, wetenschap

en economie samen komen. Het eerste

project wordt een documentaire over de

Noordzee. Een soort van expeditie, waarvoor

Wim Opbrouck

we onder meer een orkest zullen laten spelen

op een zandbank in zee, die maar één keer

per jaar boven water komt. Maar de ambitie

is veel ruimer: het moet een structurele organisatie

worden die kansen geeft aan jongeren

en mensen uit kansengroepen. Het doet

me deugd dat ondernemers als Chris Peeters

van Elia, Luc Vandenbulcke van DEME en

intendant Günther Broucke van Brussels

Philharmonic ook zo enthousiast zijn over

deze samenwerking.

Eddy Duquenne: Wij gaan nog meer inzetten

op beleving. In Nederland experimenteren

we met cosy seats waarbij je ook een poef ter

beschikking hebt, zodat je in de cinema als

het ware in je living bent. We willen klanten

verrassen door hen films voor te stellen waar

ze zelf niet aan gedacht hebben, maar die

hen wel kunnen interesseren. En ook meer

evenementiële avonden: een Franse film met

aansluitend een wijndegustatie, bijvoorbeeld.

Daarnaast zullen in het B2B-segment

de events met livestream, die we tijdens corona

ontwikkelden, ook een blijver zijn.

Wim, ben jij een bioscoopganger?

Wim Opbrouck: Ik ga graag naar de cinema,

maar ik doe het te weinig omdat ik ’s avonds

vaak uithuizig ben. Eén van de laatste films

die ik zag was Dune, een echt meesterwerk.

Cinema is en blijft verwondering. Ik kom uit

Harelbeke en ben dus opgegroeid met de

Majestic, de eerste bioscoop van Albert Bert,

grondlegger van Kinepolis: de goeie stoelen,

Wim Opbrouck: “Persoonlijk heb ik de pandemie ervaren als een periode waarin er tijd kwam voor projecten die ik anders

nooit had kunnen realiseren.”

14 businessvlaanderen.be


DUBBELINTERVIEW

de magische lichtbundel, de geur van de cinema

… het staat in mijn geheugen gegrift.

Net zoals King Kong, de eerste film die ik met

mijn vader zag. Of het filmpje met het mannetje

dat rondvliegt om de Dolby surround

voor te stellen ... (lacht)

Eddy Duquenne: Cinema is escapisme, twee

uur je zorgen vergeten. Dat is de kracht van

ons product en het is vandaag meer dan ooit

relevant. Ik zou Wim dan ook graag méér op

het bioscoopscherm zien. Hij is zeer getalenteerd:

hij speelt geen rol, maar is een figuur

die er staat. Wat zou ik hem graag in een

film zien met de humor van Het Eiland of In

de gloria!

Wim Opbrouck: Wie weet wat de toekomst

brengt. Ik heb alvast nog enkele projecten

in het vooruitzicht, waaronder een Nederlandse

film. Wist je trouwens dat ik vorig

jaar in één van de meest succesvolle Vlaamse

films heb meegespeeld? Sinterklaas en

Koning Kabberdas.

Een avondje cinema zal nog meer

een beleving worden.

De zomer is voor jullie beiden een

belangrijk seizoen. De bioscoop

doet het altijd beter bij slecht

weer. Terwijl concerten om

zomerse sferen vragen. Welk

weer moet het worden?

Eddy Duquenne: We blijven weersgebonden,

dat klopt. Om een voorbeeld te geven: in de

eerste week van de Paasvakantie haalden we

bij minder goed weer 95% bezetting, vergeleken

met het pré-corona niveau van 2019.

De tweede week was zonnig en toen haalden

we nog 65%. Er zijn dus nog zekerheden in

Eddy Duquenne

het leven! Ik zet deze zomer met plezier mijn

barbecue aan de kant voor wat meer volk in

de cinema. (lacht)

Wim Opbrouck: Geef mij toch ook maar een

eerder frisse zomer met een beetje regen.

Die regen hebben we toch nodig om onze

watervoorraden aan te vullen. Zelf heb ik

een mooie tournee met De Dolfijntjes in

het vooruitzicht, opnames voor een nieuwe

reeks van Bake Off, Chantal, Arcadia, en we

gaan ook de documentaire over de Noordzee

filmen. Dus het hoeft echt geen hete zomer

te worden.

businessvlaanderen.be

15


VRAAG NAAR SHOWROOM- EN WINKELINRICHTING STIJGT WEER

“EEN SUCCESVOL CONCEPT

COMBINEERT BELEVING

EN STORYTELLING”

Tijdens de pandemie raakte iedereen gewoon aan online shoppen. Het gevolg is dat shoppers het liefst

showrooms willen bezoeken waar ze meer kunnen zien dan online en waar er meer beleving wordt geboden.

Present-it, een ervaren B2B-winkelinrichter uit Wervik, wordt geleid door het gedreven duo Véronique

Vanoverbeke en Bernard De Landsheer. Zij zorgen voor kwalitatieve showrooms en belevingsruimtes.

Tekst | Anse Keisse

beeld | Present-it

Een onvergetelijke beleving in fysieke

B2B-ruimtes, zowel in showrooms als bij

retailers, dat is waar klanten voor aankloppen

bij Present-it. “Ze willen liefst een indruk

nalaten waar hun klanten maanden later nog

over praten”, vertelt Véronique Vanoverbeke,

strateeg binnen Present-it, vol passie.

“Tijdens de lockdowns is in vele sectoren

gebleken dat online shoppen de norm werd,

maar ook dat de fysieke contacten gemist

werden in de zakenwereld, waardoor nu de

vraag heerst hoe de bedrijven hun fysieke

ruimtes kunnen invullen om het kwalitatief

persoonlijk contact weer op gang te trekken.”

Klanten naar een fysieke showroom lokken

met een uitgekiend concept, is niet de enige

uitdaging waar Present-it voor staat. Ook

in deze sector hebben bedrijven sinds de

corona pandemie en de oorlog in Oekraïne te

maken met langere levertermijnen van materialen.

Maar dit is niet langer de bottleneck.

“Het grootste probleem zijn de grondstofprijzen

die nooit geziene niveaus bereiken”, legt

Véronique uit. “Dat daagt ons uit om meer dan

ooit creatief te zijn.”

“Fysieke beleving en

storytelling moeten

samengaan.”

Het out of the box concept bij Frager: huisjes met de verschillende voordeurmogelijkheden.

16 businessvlaanderen.be


ALLE KNOWHOW ONDER ÉÉN DAK

Winkelinrichting is een vak. Het volstaat

vandaag niet meer om in een winkel of

showroom het volledige gamma producten

netjes uit te stallen in alle mogelijke kleuren

en varianten. “Door fysieke beleving en

storytelling te integreren in een inrichting,

kan er modulair en interactief gewerkt

worden. “Zo wordt je fysieke ruimte een

ontmoetingsplaats waar klanten ondergedompeld

worden in de waarden van je merk

of winkel en kunnen ze zich er gemakkelijk

mee identificeren”, legt Véronique uit.

Eén van de troeven van Present-it is dat

alles in eigen huis gebeurt, van ontwerp

tot uitvoering. Bernard De Landsheer is

een expert in het analyseren van het DNA

en de waarden van het merk of bedrijf. “We

coachen de klant ook om fysieke ruimtes

future proof te maken, zodat bedrijven

gemakkelijk kunnen inspelen op veranderende

trends of behoeftes. Daarna volgt

dan de uitwerking, met het ontwerp én de

uitvoering”, voegt Véronique toe.

PRODUCTEN REALISTISCH PRESENTEREN

Eén van de recente realisaties van Presentit

is de showroom van Frager, leverancier

van inkomdeuren. “Bij Frager ontstond de

behoefte om hun klanten op een andere en

actuele manier te kunnen ontvangen”, gaat

Véronique verder. Het besef dat een standaard

showroom niet meer voldoet, deed

hen aankloppen bij Present-it. “We zijn echt

trots op dit project, een out of the box idee:

doorheen de showroom loopt een straat

met kasseien en tramsporen, waar ‘huisjes’

staan die zo de voordeuren op een leuke

manier presenteren. Zo krijgt de bezoeker

een realistische blik op hoe het product er in

het echt uit zou zien”, vertelt Véronique trots.

Het team van Present-it bestaat uit 10

toegewijde mensen en heeft klanten over

heel België. In het atelier, waar elk idee

vormgegeven wordt, werkt Present-it met

gepassioneerde meubelmakers. “We zijn

steeds nog op zoek naar meubelmakers

met ervaring; om onze groei verder te verzekeren

en de vraag van de klant op tijd te

kunnen blijven realiseren”, aldus Véronique.

Het gedreven duo Véronique Vanoverbeke en Bernard De Landsheer, de zaakvoerders van Present-it:

“Als ondernemerskoppel vullen wij elkaar perfect aan.”

businessvlaanderen.be

17


ZORGVOLMACHTEN ZITTEN IN DE LIFT

“Een ideale manier om aan

vermogensplanning te doen”

De Belg bereidt zijn overlijden steeds meer voor. Uit cijfers van het notariaat blijkt dat het aantal

geregistreerde testamenten en zorgvolmachten in de lift zit. Zo werden al bijna 500.000 zorgvolmachten

gegeven. Dat is een positieve evolutie, vindt zakenadvocaat Mark Delboo: “Door de zaken tijdig te regelen,

bepaal je zelf wat er moet gebeuren en kan je je wensen kenbaar maken en de nodige instructies geven.”

Tekst | Björn Crul beeld | DELBOO Advocaten

De wetgever maakte in 2014 de zorgvolmacht

mogelijk. “Het woord zegt bijna letterlijk waar

het over gaat: met een zorgvolmacht geef

je de toestemming aan iemand anders om

namens jou te beslissen op een moment dat

je daar zelf niet meer toe in staat bent en dus

zorgbehoevend bent”, legt Mark Delboo van

DELBOO Advocaten uit. “Met zo’n volmacht

vermijd je dat een vrederechter een bewindvoerder

aanstelt via de procedure van buitengerechtelijke

bescherming.”

VEEL MEER DAN ENKEL ZORG REGELEN

De zorgvolmacht gaat veel breder dan de

aspecten van zorg. “Eigenlijk onderscheiden

we drie grote domeinen die via de volmacht

kunnen worden geregeld. Ten eerste: het

beheer over het vermogen, zowel roerend

als onroerend. Daar kan de volmachtdrager

alle mogelijke zaken regelen die je zelf ook

bij leven zou doen. Hij kan alleen niet overgaan

tot het opstellen van een testament.

Ten tweede kan een volmachtdrager een

mandaat krijgen om de vermogensplanning

“Het vaststellen van de onbekwaamheid kan

een pijnlijk, confronterend moment zijn voor

de volmachtgever.”

uit te voeren, denk aan het regelen van schenkingen,

als het ware het uitvoeren van een

bestaand testament kort voor het overlijden.

En tot slot zal deze persoon zich ook bekommeren

om het strikt persoonlijke: de verzorging,

de financiële middelen die daarvoor

nodig zijn en, indien nodig, de beslissingen

over een ziekenhuis of zorginstelling waar je

als volmachtgever best wordt verzorgd.”

De zakenadvocaat stelt in zijn eigen praktijk

vast dat de uitvoering van een zorgvolmacht

in de meeste gevallen goed loopt. Toch is er

een belangrijk aandachtspunt. “De hamvraag

is steeds: wanneer moet een zorgvolmacht

in werking treden? Wanneer ben je precies

onbekwaam om te handelen? En wat met

onverwachte gebeurtenissen als een ongeval

of een herseninfarct? Als er een zorgvolmacht

is, moeten in principe één of twee artsen een

vaststelling van de onbekwaamheid doen. Dat

kan een pijnlijk, confronterend moment zijn

voor de volmachtgever dat ook tot spanningen

leidt in de familie.”

“Advocaten zullen steeds een document op

maat uitwerken, aangepast aan de specifieke

situatie van hun cliënt.”

“Wanneer de relaties in de familie goed zijn,

raden wij daarom aan om een zorgvolmacht

onmiddellijk te laten ingaan en in onderling

overleg te bepalen wie vanaf wanneer welke

zaken regelt”, stelt Mark Delboo. “We zien

dat deze praktijk bij een oudere generatie

goed loopt en de ouders bijvoorbeeld geleidelijk

aan hun kinderen meer betrekken bij het

18 businessvlaanderen.be


LEGAL

beheer van het vermogen, waardoor de transitie

op een vrij natuurlijke manier gebeurt.

Je blijft verantwoordelijk voor wat je doet,

maar je hebt wel de zorgvolmacht als een

veiligheidsmechanisme, voor het geval het

ooit nodig is. En mocht de volmachtgever het

willen, dan kan hij of zij alsnog de volmacht

herroepen.”

SCHENKEN IS GOEDKOPER DAN ERVEN

In het kader van de vermogensplanning is

de zorgvolmacht overigens een bijzonder

interessante piste. “Bij de uitvoering van een

testament lopen bepaalde tarieven in het

erfrecht hoog op. Dankzij de zorgvolmacht is

het mogelijk om het testament in de laatste

uren voor het overlijden al te laten uitvoeren

door de volmachtdrager. We spreken in dat

geval over schenkingen, die veel minder belast

worden. Aandelen van een familiale vennootschap

kunnen gratis worden geschonken in

plaats van aan 3% erfbelasting. Bij een rekening-courant

of niet-familiale vennootschappen

bedraagt het schenkingsrecht 3%, terwijl

de belasting van het erfrecht 27% bedraagt …

Dat scheelt dus een flinke slok op de borrel.”

“De uitvoering van

een zorgvolmacht

loopt in de meeste

gevallen goed.”

Om dit alles mogelijk te maken, is wel enig

voorbereidend werk noodzakelijk. Mark

Delboo: “Je moet het vermogen goed opgelijst

hebben, zodat er geen tijd verloren gaat

om de informatie op te zoeken. Daarnaast

moet het heel duidelijk zijn welke goederen

je wil schenken, aan wie, hoeveel en onder

welke omstandigheden. Bovendien moeten

ook de mensen die de schenking zullen krijgen

gemakkelijk bereikbaar zijn. Dat ligt vaak

moeilijker als we spreken over verre familie

in het buitenland. Maar mits het nodige werk

vooraf, is de zorgvolmacht dus een ideale

manier om aan estate planning te doen.”

OFFICIËLE REGISTRATIE NOODZAKELIJK

Een onderhandse zorgvolmacht is mogelijk,

maar niet aan te raden. Net omwille van de

Mark Delboo: “Met een zorgvolmacht vermijd je dat een vrederechter een bewindvoerder aanstelt.”

gevoeligheid, kan er immers steeds discussie

optreden. “De beste praktijk is om de zorgvolmacht

te laten opstellen door een advocaat

of notaris. Omdat wij gespecialiseerd zijn in

de materie, zullen onze advocaten steeds een

document op maat uitwerken, aangepast aan

de specifieke situatie van onze cliënt. Vervolgens

moet de zorgvolmacht geregistreerd

worden in het Register voor Lastgevingen.

Zonder die registratie zal een bank bijvoorbeeld

geen instructies aanvaarden. En indien

er ook bepalingen over onroerend goed in de

volmacht staan, dan is een notariële akte een

noodzaak”, besluit Mark Delboo.

businessvlaanderen.be

19


VAN EERSTE SPADESTEEK TOT

STATE-OF-THE-ART BEDRIJFSGEBOUW

Mahieu Construct is een toonaangevend bouwbedrijf met vestigingen in Komen, Pittem en Duinkerke.

Het bedrijf blinkt uit in industriebouw, met zowel staal- als betonconstructies. Een van zijn recentste

bouwprojecten is een uitbreiding voor CGK Group in Gullegem.

Tekst | Geert Van Cauwenberge

beeld | Mahieu Construct

Door een ingrijpende infrastructuuruitbreiding tot 1 hectare wil CGK Group de bestaande site

maximaal laten renderen.

Tien jaar geleden zette Mahieu Construct de

stap naar industriebouw. Het orderboekje is

vandaag goed gevuld met bouwaanvragen

voor diverse constructies, van productie-units

tot opslag- en koelruimtes. Felix Mahieu:

“Omdat we zowel staal- als betonconstructies

aanbieden, kunnen we steeds sleutelop-de-deur-totaalprojecten

realiseren voor

bedrijven. Meedenken met de klant is een van

onze grote sterktes. Een andere troef is dat

we eigen productievestigingen voor staalconstructies

en beton hebben. Momenteel zijn

we trouwens volop bezig met een verhuis van

onze kantoren en magazijn, om op die manier

ons staalatelier te kunnen uitbreiden op onze

huidige site.”

VERTROUWDE PARTNERS

In mei 2021 startten Mahieu Construct en CGK

Group uit Gullegem verkennende gesprekken

over de uitbreidingsplannen van de West-

Vlaamse leverancier van oplossingen voor het

beschermen van mens, milieu en infrastructuur.

Kris Lemaire, projectverantwoordelijke

bij Mahieu Construct: “In het verleden hadden

we als bouwbedrijf al materialen bij CGK

Group aangekocht. Ook met hun architectenbureau

Keunen hadden we reeds samengewerkt.

Op basis van de technische plannen en

lastenboeken werkten we een dossier uit dat

in de smaak viel bij de bouwheer. De werken

gingen van start in november 2021.”

INGRIJPENDE UITBREIDING

INFRASTRUCTUUR

De opdracht van de bouwheer was duidelijk:

de bestaande infrastructuur in Gullegem

uitbreiden met 6000 m², tot een terrein van

1 hectare. “Ook de bouw van een duurzame

productiehal en magazijn, inclusief nieuw

kantorencomplex met 8.500 m² nuttige

oppervlakte, maakten deel uit van deze

De samenwerking met CGK Group en

de architect verloopt zeer constructief,

met een inspirerende uitwisseling

van bouwideeën.

Kris Lemaire

20 businessvlaanderen.be


opdracht”, geeft Kris aan. “Door deze

ingrijpende uitbreiding wil het bedrijf zijn

bestaande site maximaal laten renderen,

zodat de medewerkers op de vertrouwde

werkplek aan de slag kunnen blijven. Vanuit

Mahieu Construct werken we graag mee aan

deze groeidoelstelling.”

23 METER HOGE PRODUCTIEHAL

Het project omvatte een aantal boeiende

uitdagingen: “Een ervan is de bouw van

een 23 meter hoge productiehal, waardoor

het bedrijf de grootste kunststoftanks en

-constructies in de Benelux en Frankrijk kan

realiseren. Die challenge werd nog pittiger

door het feit dat boven de site een hoogspanningslijn

loopt, wat het bouwproces complexer

maakt, zeker voor onze kraanmachinisten.

Een andere uitdaging was om een zo duurzaam

mogelijke infrastructuur te bouwen,

met alle nodige voorzieningen om zelf energie

op te wekken. De installatie van zonnepanelen

is standaard in ons aanbod voorzien. En

tot slot is ook het ontwerp en de aanleg van

een ondergrondse parking voor het personeel

een stevige kluif. Begin 2023 wordt de gloednieuwe

site in gebruik genomen.”

Het atelier van Mahieu Construct in Duinkerke produceert prefab betonpanelen en -kolommen.

MEEDENKEN MET DE BOUWHEER

“Bij industriële bouwprojecten gebeurt het

regelmatig dat bouwheren weinig speelruimte

laten om bouwplannen te optimaliseren”,

zegt Kris. “Bij CGK Group konden

we – samen met de architect – volop optimalisaties

voorstellen. Zo dachten we actief

mee over de dimensionering en afmetingen

van de laadkaai. Ook wat de waterput betreft,

was onze inbreng welkom. Zo’n constructieve

samenwerking, waarbij de bouwheer ruimte

laat voor nieuw bouwideeën, is verfrissend

en motiverend. Zo gaan we samen voor een

state-of-the-art infrastructuur die CGK Group

klaarstoomt voor de toekomst!”

De bouw van een duurzame productiehal en magazijn, inclusief nieuw kantorencomplex, was deel van de opdracht.

businessvlaanderen.be

21


22 businessvlaanderen.be

Maak een plan om te

exporteren, en vooral:

maak keuzes.


CARTE BLANCHE

WE GAAN MET PLEZIER

TIEN EXTRA MILES

In deze rubriek krijgen

ondernemers carte blanche

om hun mening te geven over

de actualiteit en hoe zij naar

de toekomst kijken.

Als ik na 16 jaar bij Flanders Investment & Trade één raad mag geven

aan bedrijven, dan is het wel dat internationalisering loont. Wie het

op een georganiseerde en beredeneerde manier aanpakt, haalt er

alleen maar voordelen uit. Exporteren helpt om uw bedrijf te laten

groeien – uiteraard –maar het is ook een manier om de risico’s te

spreiden. Risico’s die er meer dan ooit zijn vandaag.

Ik besef dat de actualiteit tot onzekerheid leidt. Zoals iedereen maak ik me ook zorgen over de

oorlog in Oekraïne, de oplopende energieprijzen, de inflatie en de verstoring van de logistieke

ketens als gevolg van langdurige lockdowns in China. Dat alles samen veroorzaakt een cascade

aan problemen.

Ik denk aan het tekort aan semi-conductoren, dat voor zowat alle industrieën problematisch

is. Of de wachttijden in de internationale supply chain, waardoor het just-in-time-model op zijn

limieten botst. Of de problemen voor de bouwsector waar schaarste aan materialen heerst.

Niemand kan voorspellen hoelang die problemen nog zullen duren of hoe we uit die spiraal

zullen geraken. Eén lichtpunt is wel dat onze bedrijven zich na corona erg veerkrachtig hebben

getoond. Laten we hopen dat dit helpt om ook deze uitdagende periode te overbruggen.

Op momenten als deze is het goed om alles eens in vraag te stellen en te kijken wat er anders

en beter kan. Mijn pleidooi? Durf als ondernemer verder te kijken dan de kerktoren, over de

landsgrenzen heen … Wie nog niet internationaal actief is, kan een beroep doen op FIT om zijn

exportpotentieel in kaart te brengen. En ook bestaande exporteurs helpen we graag bij een

volgende stap. We gaan na of uw bedrijf, product of dienst klaar is voor de export. Of het haalbaar

is om het te exporteren en naar waar …

U moet internationaal immers goed beslagen ten ijs komen. U start niet van vandaag op morgen

met exporteren. Laat u goed informeren, maak een plan en vooral: maak keuzes. Kies een

gemakkelijke markt om te starten en breid geleidelijk aan uw actieterrein verder uit. Ga ook na

waar u subsidies voor kunt krijgen. Doe dus een beroep op de ervaren adviseurs van FIT.

Als we ons ding kunnen doen, maken we met Flanders Investment & Trade immers altijd het

verschil. Ik ben daar echt fier op. Onze experts gaan met plezier tien extra miles om een bedrijf

te helpen. En wat mij het meeste blij heeft gemaakt in al die jaren, is elke keer dat we een bedrijf

konden helpen om een contract in de wacht te slepen, (meer) te exporteren en verder te groeien.

Daar doen we het voor.

Veel succes!

Claire Tillekaerts

Afscheidnemend CEO Flanders Investment & Trade

businessvlaanderen.be

23


55 JAAR TROUW AAN DE BOUW

Samen bouwen wij uw droomproject…

‘BUILDING DREAMS’.

INDUSTRIEBOUW

WONING- & APPARTEMENTSBOUW

AGROPROJECTEN

PREFAB BETON

METAALCONSTRUCTIES

ALUMINIUM & HOUTSCHRIJNWERK

MORTI nv

Industriepark Drongen 1 Booiebos 21

B-9031 Drongen (Gent)

T +32 (0)9 282 48 77

mail@morti.be

www.morti.be


IN HET NIEUWS

STUDIEBUREAU JONCKHEERE BREIDT ACTIETERREIN UIT NAAR LIMBURG

“Slimme klimaattransitie

vergt brede expertise”

Naast de hoofdzetel in Brugge en een vestiging in Leuven breidt het Studiebureau Jonckheere verder

uit met de overname van het landmeetkundig bureau Aaro-Topo uit Herk-de-Stad. “Hun expertise is niet

alleen een enorme meerwaarde voor onze teams in Brugge en Leuven, hierdoor versterken we ook onze

positie in Limburg”, stelt zaakvoerder Koen Jonckheere.

Tekst | Björn Crul beeld | Studiebureau Jonckheere

Studiebureau Jonckheere bestaat meer dan 60 jaar. De leiding is in

handen van Koen Jonckheere, zoon van de stichter, en zijn medevennoten

Filip Algoedt en Bart Deschaght. Het bedrijf telt vandaag 65

werknemers en is een gerenommeerd studiebureau voor infrastructuur-

en mobiliteitsopdrachten. De drie vennoten tekenden vorig jaar

een toekomstplan uit, met als doel in heel Vlaanderen alomtegenwoordig

te worden.

SPECIFIEKE EXPERTISE IN HUIS HALEN

“In onze sector is er een evolutie naar meer specialisatie en consolidatie.

De uitdagingen zijn immers niet min, denk maar aan de

klimaatverandering”, legt Koen Jonckheere uit. “De publieke ruimte in

Vlaanderen moet klimaatbestendiger worden ingericht en enkel door

de krachten te bundelen zullen we erin slagen het openbare domein

beter en slimmer aan te leggen. Daarom hebben we ons bedrijf in

maart 2022 al versterkt via een belangrijke participatie in het landschapsarchitectenbureau

Pauwels uit Leuven.”

Studiebureau Jonckheere profileert zich als de ideale partner voor

lokale besturen. Daarvoor heeft het nood aan een brede technische

knowhow. “Dankzij de overname van Aaro-Topo halen we 3D-laserscanning

en fotogrammetrie in huis. Hierdoor kunnen we de meest

complexe opmetingen uitvoeren. Bovendien heeft hun team ook ervaring

in vastgoedbemiddeling, verkavelingen en onroerend goed.”

Koen Jonckheere (links): “Dankzij de overname van Aaro-Topo kunnen we

nu ook de meest complexe opmetingen uitvoeren.”

Oprichter Kurt Vanerum van Aaro-Top gaat met pensioen en was al

een tijdje op zoek naar een overnemer. In het Brugse studiebureau

vond hij een partner die de toekomst verzekert en de tewerkstelling

garandeert. “Limburg is alvast een provincie die in volle evolutie is en

inzet op duurzame ontwikkeling. Van hieruit houden we vinger aan de

pols, en kunnen we onze activiteiten stelselmatig uitbreiden”, besluit

Koen Jonckheere.

businessvlaanderen.be

25


BV

BUSINESS VLAANDEREN

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM

VOOR VLAANDEREN

BV

Regiospecials

BUSINESS VLAANDEREN

Oost-Vlaanderen

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM VOOR VLAANDEREN

BV

West-Vlaanderen

BUSINESS VLAANDEREN

Verschijningsdata

04 September: Regiospecial Westhoek en Vlaamse Ardennen

05 Oktober: Regiospecial Oostende en Lokeren

06 November: Regiospecial Roeselare en Aalst

• Print en online (mediamix)

• Redactionele en/of publicitaire inlassingen

• Doelgroep: bedrijfsleiders en kaderleden

Uw bedrijf in Business Vlaanderen (redactioneel of publicitair):

Contacteer Filip Deckmyn: 0479 97 95 13 f.deckmyn@louwersmediagroep.be


REGIOSPECIAL

WAREGEM

BURGEMEESTER KURT VANRYCKEGHEM VAN WAREGEM AAN HET WOORD

“WE SNIJDEN DE

LAATST BESCHIKBARE

INDUSTRIEZONES AAN”

Waregem is de thuisbasis van een hele reeks mooie familiale bedrijven. De voorbije decennia hebben tal van kmo’s

zich verder ontwikkeld, voornamelijk langs de E17. De stad geniet uiteraard ook bekendheid dankzij Waregem

Koerse, een event dat dit jaar zijn 175ste verjaardag viert en dat opnieuw de hele economische beau monde zal

aantrekken. Burgemeester Kurt Vanryckeghem kijkt er al naar uit. Maar hij is vooral blij dat er eindelijk een nieuwe

bedrijvenzone gerealiseerd kan worden, net voor hij in 2024 de politiek vaarwel zegt.

Tekst | Björn Crul beeld | Stad Waregem

businessvlaanderen.be

27


REGIOSPECIAL

WAREGEM

Burgemeester, wat zijn volgens

u de economische troeven die

Waregem aantrekkelijk maken

voor bedrijven?

Kurt Vanryckeghem: Als ik bedrijven bezoek,

dan hoor ik telkens hoezeer onze ligging

belangrijk is voor hen. We liggen gunstig

op drie grote assen: de Leie als waterweg,

het spoor Gent-Kortrijk, maar vooral de

E17 Gent-Frankrijk, die ook een vlotte aansluiting

geeft op de E40 naar Brussel. Heel

wat bedrijven houden hun hoofdzetel hier in

­Waregem, omdat we veel minder files kennen

dan de grote steden.

Bovendien is dit een streek met een lange

ondernemende traditie: oorspronkelijk waren

er de vlasboeren, die zich ontwikkelden

langs de Leie. Vervolgens was er handel en

nijverheid in de stationsomgeving. Later

volgde de reconversie naar spaanderplaten,

tapijt en textiel. Het is niet toevallig dat een

aantal grote familiale bedrijven hier verankerd

zijn, zoals Cras, Renson of TVH.

En tot slot: handel drijven zit in ons DNA.

Met onze retailers hebben we een plek veroverd

naast Kortrijk, Gent en Roeselare. Als

handelsstad bedienen wij de ruit tussen

Tielt, Harelbeke, Deinze en Oudenaarde.

Kurt Vanryckeghem: “Waregem is paardensport en paardensport is Waregem, dát is de associatie

die we nastreven met Waregem Koerse.” (beeld: Waregem Koerse)

Iedereen die wil, kan hier

in de streek aan de slag.

Kurt Vanryckeghem: “In Waregem zijn

een aantal mooi familiale ondernemingen

verankerd, zoals Stas bijvoorbeeld.”

In welke sectoren ziet u

potentieel voor de toekomst?

Kurt Vanryckeghem: Dat is een moeilijke

vraag. We hebben veel industriezones die

goed bezet zijn. Ik stel vast dat onze bedrijven

het goed doen en de coronapandemie

verteerd hebben. Geen enkele grote onderneming

is overkop gegaan, en vandaag

wordt er weer volop aangeworven. In de

maakindustrie, bij Renson bijvoorbeeld, in de

distributie en verkoop bij Cebeo en TVH. Dat

zullen vaste waardes blijven.

Maar ook de textiel- en tapijtensector doet

het nog altijd goed. Die heeft misschien geen

sexy imago, maar we hebben hier een hele

reeks wereldspelers die blijven innoveren

en groeien: Concordia, McThree Carpets,

Mercury Flooring … Balta heeft het lastig

gehad, maar ik stel vast dat er ook daar

weer vacatures zijn. Het grootste probleem

van deze bedrijven is eigenlijk dat ze geen

personeel meer vinden bij gebrek aan

opleiding en interesse van de jeugd. Terwijl

iedereen die wil, hier in de streek aan de

slag kan.

De Waregemse bedrijven zijn

dus in vorm, maar heeft u nog

ruimte voor uitbreiding en

nieuwkomers?

Kurt Vanryckeghem: Dat is een ander paar

mouwen. We hebben al jaren ruimte te kort

om alle aanvragen te kunnen invullen. Gelukkig

hebben vele bedrijven “op de groei”

gekocht waardoor ze op hun huidige locatie

kunnen uitbreiden. Andere mogelijkheden

moeten komen uit reconversie van bestaande

sites. Voor kmo’s konden we wel extra

ruimte voorzien op het bedrijventerrein

Transvaal en de site Bekaert, maar die zitten

inmiddels zo goed als vol.

businessvlaanderen.be

29


We

bouwen

vanuit

het hart.

We

ontwikkelen

met inzicht

en visie.

En

creëren

met gevoel

voor stijl.

T 056 62 10 80

eribo.be


REGIOSPECIAL

WAREGEM

Daarnaast hebben we 20 jaar moeten wachten

op de nieuwe industriezone Blauwpoort,

waar grotere bedrijven zich kunnen vestigen

op een terrein van netto 30 hectare.

Die zone was een landbouwgebied, aansluitend

op de E17, dat we hebben omgezet naar

een regionaal bedrijventerrein. Aanslepend

burenprotest en procedures bij de provincie

en de Raad van State zorgden keer op keer

voor uitstel. Vorig jaar is daar eindelijk een

beslissing gevallen, waardoor we de zone

mogen ontwikkelen.

De intercommunale Leiedal zal de concrete

invulling doen. Maar ook nu weer zal het

niet lang duren, want er werden al voor 100

hectare aan kandidaturen ingediend. Bij de

beoordeling zal rekening worden gehouden

met de tewerkstelling, een optimaal ruimtegebruik

en het energieverbruik van de ingediende

projecten. Ik hoop dat dit toch voor

een tiental jaar mogelijkheden zal bieden

voor nieuwe bedrijven.

Een ander belangrijk project voor

uw stad is de renovatie van het

winkelcentrum Het Pand, die

tegen eind augustus afgerond

moet zijn. Welke nieuwe impulsen

wil u geven in het centrum?

Kurt Vanryckeghem: Het Pand is in volle eigendom

van het stadsbestuur. Het is sinds

jaar en dag het administratieve en commerciële

hart van onze stad. Een renovatie was

broodnodig, het is ons grootste project van

deze legislatuur. We investeren 25 miljoen

euro in het gebouw en de omgeving om het

lokale handelsweefsel te versterken.

ontwikkeling van het project Waterfront

met woontorens, kantoren en een hotel is

een prachtige aanvulling voor onze stad. We

hebben nu een 4-sterrenhotel, dat na corona

gelukkig goed begint te draaien en ook een

boost kan geven aan onze economie.

Wie aan Waregem denkt, denkt

meteen ook aan Waregem

Koerse, het jaarlijkse evenement

dat paardenliefhebbers en

de economische beau monde

aantrekt. Wat betekent dat voor

de stad?

Kurt Vanryckeghem: In Waregem begint het

jaar niet op 1 januari, maar de dag na Waregem

Koerse, zeggen we al lachend. Het is

het hoogtepunt van het jaar en een belangrijk

uithangbord voor de stad en voor onze

bedrijven. Dat geldt trouwens evenzeer voor

de koers Dwars door Vlaanderen en voor SV

Zulte Waregem. We zetten daarop in omdat

het ons op de kaart plaatst. De return on investment

valt moeilijk te berekenen, maar ik

hoor dat bedrijven daar net als wij veel belang

aan hechten.

Dat Waregem Koerse 175 jaar bestaat, en dat

het de eerste editie is na corona, betekent

uiteraard dat het een bijzonder feest gaat

worden. En we stellen alles in het werk om

het gebeuren op de hippodroom ook breder

uit te bouwen: denk aan het bezoekerscentrum

HIPPO.WAR of de stallingen die we

samen met Sport Vlaanderen hebben opgetrokken.

Waregem is paardensport en paardensport

is Waregem, dát is de associatie die

we nastreven.

In het nieuwe project bieden we ook ruimte

voor kleine kantoren, wat ideaal zal zijn voor

startende ondernemers. De winkelruimtes

zijn intussen al allemaal verhuurd. Door

ook de omgeving te vernieuwen, zorgen we

voor een aangenaam winkelcentrum en we

hopen uiteraard dat dit verder uitdeint naar

de omgeving.

Privé-initiatief heeft het voorbije decennium

voor heel wat nieuwe ontwikkelingen

gezorgd in onze stad. Vroeger hadden we

bijvoorbeeld nauwelijks een dienstensector.

Dankzij E17 West, ION en het multifunctionele

voetbalstadion, is die er nu wel. De hele

“Onze ligging langs de Leie, het spoor en de E17 is een belangrijke troef voor bedrijven.”

businessvlaanderen.be

31


WAREGEMS BOUWBEDRIJF COMBINEERT DUURZAAM EN BETAALBAAR BOUWEN

“Woonprojecten met veel aandacht

voor groene omgeving”

De bouwsector blijft aantrekken. Dat merkt ook het Waregemse familiebedrijf Eribo, dat zich heeft toegelegd op

het ontwikkelen van stijlvolle woonprojecten en kantoren. Eribo kende de voorbije jaren een sterke groei, zowel in

projectontwikkeling als bouw. “We hebben alle specialisaties in eigen huis, van verkoop tot afwerking. Daardoor

kunnen we onze beloftes ook waarmaken”, stellen zaakvoerders Pieter en Ilse Vandewiele.

Tekst | Björn Crul beeld | Eribo

Klanten verkiezen

een appartement

met veel licht,

een groot terras

en een laag

energieverbruik.

Ilse en Pieter Vandewiele: “Door alles in huis te doen, kunnen we zowel wat timing als afgesproken

kwaliteit betreft, onze beloftes waarmaken.”

Eribo werd in 1990 opgericht door vader

Eric Vandewiele, die jarenlang betrokken

was bij de Confederatie Bouw. Nadat ze een

tijd ervaring opdeden in het bedrijf, staat

vandaag de tweede generatie aan het roer:

broer en zus Pieter en Ilse Vandewiele. “We

hebben ons toegespitst op twee zaken. Enerzijds

doen we projectontwikkeling in eigen

streek, in een straal tot pakweg 30 kilometer

rond Waregem, waar we appartementen,

verkavelingen of kantoren en handelszaken

realiseren. Daarnaast hebben we ook een

bouwonderneming met meer dan 40 werfmedewerkers,

die onze projecten uitvoeren.”

De zaakvoerders zweren bij die alles-onderéén-dak-aanpak.

“De meeste projectontwikkelaars

zijn geen aannemers meer. Wij

bieden het volledige pakket aan: we zoeken

geschikte gronden, tekenen een project uit

samen met een architect, nemen het vergunningsproces

op ons, verzorgen de bouw en

ook de verkoop gebeurt door eigen mensen”,

vertelt Pieter. “We doen dat zowel voor onze

eigen projecten of in opdracht van investeerders,

maar onze bouwonderneming bouwt

bijvoorbeeld ook villa’s voor derden. Ook

daar kunnen we een project van start tot oplevering

uitvoeren. Door alles in huis te doen,

kunnen we zowel wat timing als kwaliteit,

onze beloftes waarmaken.”

De Duurzame Wijk

Vandaag is duurzaam bouwen een actueel

thema. Eribo is op dat vlak al een ervaren

speler. Tien jaar geleden ontwikkelde het

samen met studiebureau 3E en Wienerberger

“De Duurzame Wijk” in Waregem: een

kleine verkaveling met 7 energieneutrale

woningen, die een BREEAM Excellent certificaat

kreeg. Pieter: “In dat project werd op

alle pijlers van duurzaamheid ingezet: ma-

32 businessvlaanderen.be


REGIOSPECIAL

WAREGEM

We blijven vooruitkijken,

ook inzake digitalisering.

Eribo bouwde in Waregem 7 BEN-woningen: “Uit dat project hebben we veel

lessen getrokken over duurzaam bouwen, die we toepassen in elk project.”

terialen met een lange levensduur, energieneutraal

bouwen, akoestische aspecten, een

natuurlijke tuin met inheemse struiken …

en bovenal: ook een economisch betaalbaar

plaatje. We hebben daar veel uit geleerd en

trekken ervaringen door in alle projecten die

we vandaag bouwen.”

Jaarlijks ontwikkelt Eribo 100 tot 150 woongelegenheden.

Dat kunnen kleinere projecten

zijn met een tiental flats, tot domeinen

waar een 60-tal appartementen worden

neergepoot. “We merken dat mensen liefst

kiezen voor een appartement met veel licht,

een groot terras en een laag energieverbruik.

Locaties die centraal gelegen zijn, in een

groene omgeving, genieten de voorkeur”, legt

Ilse uit. “In onze recente projecten gaat daarom

veel aandacht naar de omgevingsaanleg.”

Wonen in groene parken

Eén van die ontwikkelingen is Ingelpark

in Ingelmunster. Op de terreinen van de

voormalige meubelwinkel Meubelen Astrid

komen twee residenties met in totaal 45

appartementen. Pieter Vandewiele: “We herontwikkelen

dit terrein op een duurzame

manier. Er komen twee gebouwen met een

groot parkgebied, dat aansluit bij het natuurreservaat

Mandelhoek. In het park voorzien

we een wadi, een natuurlijke waterbuffer,

we leggen een beek die ingekokerd was

terug open en er wordt ook een wandel- en

fietspad aangelegd.”

Een soortgelijk project is in opbouw in

Vichte, waar Eribo Park Linde realiseert:

vier kleinere appartementsgebouwen op een

autoluw domein van 17.000 vierkante meter.

“Dit is een site waar we een groot stuk teruggeven

aan de natuur. We ontharden het

bedrijfsterrein en de bebouwde oppervlakte

bedraagt maar 10% van de totale oppervlakte.

Hier grenzen we aan het Beukenhof park,

Geboortebos, Vlindertuin en het toekomstig

Ecologisch Park, dat ook een vlindertuin omvat”,

aldus Ilse Vandewiele.

Duurzaamheid en digitalisering

Dat Pieter en Ilse ondernemers met visie

zijn, bleef niet onopgemerkt. In 2020 werden

ze bekroond met de prijs Jonge Vlaamse

Aannemer van het Jaar. “Dat was een mooie

erkenning voor ons parcours als tweede generatie

in het familiebedrijf. We blijven vooruitkijken,

niet alleen rond duurzaamheid

maar ook inzake digitalisering. We zien nog

veel opportuniteiten voor verdere groei. Ons

team telt nu 65 gemotiveerde medewerkers

en met hen kijken we vol vertrouwen naar de

toekomst”, besluiten Pieter en Ilse.

Locaties die centraal gelegen zijn, in een groene omgeving, zoals Ingelpark, genieten de voorkeur van kopers en investeerders.

businessvlaanderen.be

33


NO LIMIT WOOD

BELGIAN DESIGN & QUALITY PRODUCT

SINCE 1939


REGIOSPECIAL

WAREGEM

GEDAAN MET HOKJESDENKEN IN DE BADKAMER

BADKAMERS OP MAAT

SAMENSTELLEN MET EEN

ONLINE CONFIGURATOR

Het interieurbedrijf Detremmerie bestaat al 83 jaar en staat garant voor producten die 100 procent van Belgische

makelij zijn. Zijn productie, burelen en toonzaal zijn gevestigd in Waregem. De badkamerfabrikant is een

marktleider in de Benelux en is een pionier in design en innovatie.

Tekst | Hanne Verhaegen beeld | Detremmerie

persoonlijke smaak. De producten blijven

natuurlijk herkenbaar, maar door aandacht

voor de details krijgt iedere klant toch een

unieke badkamerinrichting.”

Digitale visualisatie

Via de online tool www.bathroomconfigurator.be

brengen klanten of dealers hun ideeën

moeiteloos tot leven. Het systeem levert een

2D-beeld op van de droombadkamer. Ook

het offertenummer, alle referentienummers

en de bruto verkoopprijs horen erbij.

Detremmerie werkt er hard aan om tegen

het einde van het jaar ook 3D-renders mogelijk

te maken met de tool.

Met het modulaire systeem is een waaier aan combinaties mogelijk.

Badkamerfabrikant Detremmerie bouwt

op sterke, lokaal verankerde fundamenten.

In 1939 zag de firma het levenslicht als

een kleinschalige schrijnwerkerij. Door de

jaren heen verschoof de focus en spitste

Detremmerie zich volledig toe op badkamers.

“Meubelen, spiegels, baden en douchebakken:

we hebben alles voor de volledige

inrichting van de badkamer”, zegt Matthias

Cottenier, toonzaal- en marketingverantwoordelijke

bij Detremmerie.

Modulair systeem

In de toonzaal in Waregem zijn zowel professionals

als particulieren welkom om de materialen

te ontdekken en inspiratie op te doen.

Met meer dan 400 verdelers is Detremmerie

actief in de hele Benelux en het bedrijf zette

ook voet aan de grond in Frankrijk.

Sinds 2012 werkt Detremmerie volledig

modulair. “We willen de hokjes van voorgemaakte

badkamersets loslaten en meer

mogelijkheden bieden aan de klant”, vertelt

Matthias. “Die stelt zelf zijn meubilair

samen uit een ruime keuze kasten, onderkasten,

kolomkasten, wastafels, spiegels en

accessoires. Je kiest de kleur, het materiaal

en zelfs de afwerking van de wastafel, de

handgrepen en zo meer. Al die opties leveren

eindeloze combinatiemogelijkheden op, voor

een afgewerkt plaatje dat past binnen ieders

Via de online applicatie krijg je in een paar kliks

een beeld van je droombadkamer.

businessvlaanderen.be

35


GESPECIALISEERD ADVIES IS EEN NOODZAAK

“Veel meer vraag naar

cyberverzekeringen

bij ondernemers”

Verzekeringen is een complexe materie en de verzekeringsmarkt evolueert voortdurend. Om de bedrijfsrisico’s

op de juiste manier in te dekken, is het nuttig een specialist, die de materie volledig beheerst, om raad te vragen.

Q&O Verzekeringen uit Waregem is een betrouwbare partner voor ondernemers die onafhankelijk advies willen

over risicobeheersing, verzekering en schaderegeling. De vraag naar cyberverzekeringen zit alvast in de lift.

Tekst | Anse Keisse

beeld | Q&O Verzekeringen

Begin jaren 80 werd Q&O Verzekeringen opgericht

als onafhankelijke B2B-verzekeringsmakelaar

door Edmond Quintin & Ludo Orens.

Hun familienamen dienden als inspiratie voor

de bedrijfsnaam. Ondertussen staan Ludo

Orens, Stefanie Clement en Lieven Valcke aan

het roer van Q&O. De letters verwijzen nu naar

‘Qualified & Outstanding’. Samen leidt het trio

een team van 70 verzekeringsexperten.

“Q&O heeft vanaf de start een sterke service

als uitgangspunt genomen. Mond-aanmond-reclame

verklaart dan ook de mooie

jaarlijkse groei. Klanten blijven ons trouw.

We blijven inzetten op service en staan

onze klanten steeds met raad en daad bij,

ongeacht de uitdagingen van het moment

die ons voorgeschoteld worden”, aldus

gedelegeerd bestuurder Stefanie Clement.

“Als onafhankelijke, gespecialiseerde makelaar

hebben we toegang tot het aanbod

van heel wat verzekeringsmaatschappijen,

in tegenstelling tot een verzekeringsagent

die afhankelijk is van de specifieke verzekeringsmaatschappij

waar hij voor werkt.

Die onafhankelijkheid laat toe om de beste

oplossing te zoeken op de markt, op maat

van de noden van een onderneming.”

Een goede makelaar zal,

zeker bij schadedossiers,

zijn stempel drukken.

Q&O verzekeringen wordt vandaag geleid door Ludo Orens,

Stefanie Clement en Lieven Valcke: “Onze onafhankelijkheid laat toe om

de beste oplossing te zoeken op de markt, op maat van de noden van

een onderneming.”

36 businessvlaanderen.be


REGIOSPECIAL

WAREGEM

afzonderlijke fraudeoplossingen voor zaken

die niet gedekt worden in een klassieke

cyberpolis”, stelt Lieven.

Stijgende vraag advies en

verzekeringen

Een ander hot topic is de groepsverzekering,

een vaak gebruikt extralegaal voordeel voor

medewerkers. Daarop moet de werkgever een

jaarlijks minimum rendement van 1,75%. Garanderen.

Maar heel wat verzekeringsmaatschappijen

bieden een veel lager rendement,

als gevolg van de lage langetermijnrente.

Q&O Verzekeringen is gevestigd in Waregem.

Stefanie Clement: “Dit betekent dus dat de

werkgever het verschil moet bijpassen. Gelet

op de stijging van heel wat andere kosten

voor bedrijven, is dat geen goed nieuws. Bij

Q&O Verzekeringen stellen we daarom onder

meer tak23-producten voor als invulling

van de groepsverzekeringen. We bekijken in

functie van elke klant wat de aangewezen

oplossing is.”

Toenemende trends

Zowel bij verzekeringsmaatschappijen als

-makelaars is er dezer dagen een enorme

consolidatie. Zo nam Q&O Verzekeringen in

april het verzekeringskantoor Pauwels-Maes

uit Torhout over. Met de overname verstevigt

het bedrijf zijn positie in de top van

België als gespecialiseerd verzekeringsmakelaar

voor ondernemingen.

“Deze schaalvergroting laat ons toe verder

te specialiseren en biedt de mogelijkheid om

onze klanten, die ook groeien en internationaliseren,

nog beter te adviseren”, vertelt

Lieven Valcke, mede-gedelegeerd bestuurder

bij Q&O Verzekeringen. De specialisatie is

geen overbodige luxe, want het domein van

bedrijfsverzekeringen zit in volle evolutie.

Dankzij schaalvergroting

kunnen we

specialiseren en onze

klanten nog beter

adviseren.

Tot slot verwijst ze nog naar een andere

trend: “We merken dat het veel complexer

geworden is wanneer er schade tussen verschillende

partijen optreedt. Waar vroeger

eerder gekeken werd naar een pragmatische

oplossing om snel weer vooruit te kunnen,

wordt nu alles uit de kast gehaald om het eigen

gelijk te halen. Deze trend doet de nood

aan een goede makelaar toenemen”, voegt

Stefanie Clement toe. “Een goede makelaar

zal het dossier proactief beheren en, zeker bij

schadedossiers, zijn stempel drukken.”

Bedrijven en ondernemers komen bijvoorbeeld

steeds vaker aankloppen om zich te

verzekeren tegen cyberincidenten. Vandaag

is immers elke onderneming een potentieel

doelwit. De kosten van een cyberincident,

zoals hacking of CEO-fraude, lopen hoog

op, maar een goede verzekering kan daarbij

helpen. “Met een cyberverzekering dek je zowel

je eigen verlies als de aansprakelijkheid

tegenover derden. Daarnaast bieden we ook

​“We bieden ook afzonderlijke fraudeoplossingen voor zaken die niet gedekt

worden in een klassieke cyberverzekering.”

businessvlaanderen.be

37


Architecturale blikvanger tussen

bouwlint en landbouw

De wereld van industriebouw besteedt hoe langer hoe meer aandacht aan architectuur. Vulsteke

Bedrijfsgebouwen uit Kortemark is op dat vlak een referentie, die de efficiëntie en bouwsnelheid van

industriebouw combineert met een hoogwaardige esthetiek. Ook voor Shopping Zoersel combineerde

het familiale aannemingsbedrijf de vertrouwde bouwprocessen met spraakmakende architectuur van

de hand van mertens-architecten.

Tekst | Stephanie Demasure

beeld | mertens-architecten/Vulsteke Bedrijfsgebouwen

Het was architect Stijn Mertens die het

ontwerp voor het nieuwe shoppingcenter

mocht uittekenen voor bouwheer RPD. De

voormalige site van Okay Meubelen vormde

het canvas voor een nieuw retailpark van

10.300 vierkante meter met 250 parkeerplaatsen.

mertens-architecten vond in

Vulsteke Bedrijfsgebouwen vervolgens een

goede bouwpartner. De eerste samenwerking

tussen beide partners werd gesmaakt, ondertussen

zijn al nieuwe gezamenlijke projecten

in de maak.

Wie Rodendijk 18 in Zoersel benadert, kan

niet anders dan zich vergapen aan de indrukwekkende

luifel. Die beslaat 730 vierkante

meter en is de absolute eyecatcher van het

complex. “Als je van Zoersel komt, is dit het

eerste gebouw op de hoek, op de kop van de

straat. Dat vroeg om een blikvanger”, schetst

Stijn Mertens de site. “De straat wordt gedomineerd

door lintbebouwing, terwijl de

andere kant van de site doorloopt in landbouwgebied.

De uitdaging was dus tweeledig:

de aandacht trekken en tegelijk de natuurlijke

overgang tussen de twee gebieden mogelijk

maken.” De architect accentueerde de hoek

met de indrukwekkende houten luifel en koos

voor groene accenten, houten zitbanken en

integreerde zelfs een boom in de architectuur.

38 businessvlaanderen.be


Uiteraard speelde ook prijs een belangrijke

rol bij de keuze voor de uitvoerende partij.

“Ze begrepen wat we wilden en boden meer

verfijning voor ons budget. Anderen kwamen

met goedkope alternatieven, die lelijk waren.

Vulsteke was realistisch en duidelijk, ook als

de beoogde kwaliteit een prijskaartje had”,

zegt Vanderpoorten. “Zo stelde het bouwteam

onder meer voor om een thermowood

ayous te gebruiken voor de luifel in plaats

van grenenhout, werd de bestrating in beton

uitgevoerd en niet in klinkers, en is de vitrine

uitgevoerd in panelen van 2 meter in plaats

van slechts 1,5 meter breed. Niet bepaald

besparingen op het initiële ontwerp, maar wel

wat nodig was om tot een hoogwaardig resultaat

te komen.”

Vulsteke Bedrijfsgebouwen stelde onder meer

voor om een thermowood ayous te gebruiken

voor de luifel in plaats van grenen.

Groene accenten, houten zitbanken en

zelfs een boom werden in de architectuur

geïntegreerd.

Hun West-Vlaamse no-nonsense aanpak,

daar was ik meteen voor gewonnen.

Philippe Vanderpoorten

OPLOSSINGSGERICHT EN FLEXIBEL

Als architect en bouwheer de troeven van

hun aannemer bespreken, vallen vooral flexibiliteit

en een constructieve aanpak op. In

tegenstelling tot een klassieke aannemer,

die uitgaat van een lastenboek, gaat Vulsteke

Bedrijfsgebouwen uit van een forfaitair

bedrag. “Ze denken oplossingsgericht mee

en zetten uitdagingen om in opportuniteiten.

Door de open communicatie en het goede

overleg hadden we een vlotte werf”, deelt Stijn

Mertens zijn ervaring nog. “Samen losten we

alle problemen snel op, met flexibiliteit en oog

voor detail. En net die aanpak en hoogwaardige

afwerking maakten het verschil.”

AANNEMER MET TOEGEVOEGDE WAARDE

Bouwheer Philippe Vanderpoorten van RPD

had, net als de architect, meteen een goed

gevoel bij Vulsteke Bedrijfsgebouwen. Deze

familiale bouwonderneming biedt een totaalpakket

voor industriebouw en maakt het

verschil omdat ze uitzonderlijke architecturale

concepten aankan en een hoogwaardige

afwerking garandeert. Ook na sterke groei,

blijven de familiale waarden diepgeworteld,

tot op de werf. “Luc Vulsteke kwam zelf ter

plaatse en dat gaf meteen vertrouwen”,

herinnert de bouwheer zich. “We hadden van

bij de start een goed contact. De offerte en

aanbesteding liepen vlot en hij gaf zijn ongezouten

mening, inclusief suggesties voor

verbetering. Hun West-Vlaamse no-nonsense

aanpak, daar was ik meteen voor gewonnen.”

Bouwheer Philippe Vanderpoorten: “Het bouwteam deed voorstellen om het initiële ontwerp te

verbeteren en zo tot een hoogwaardig resultaat te komen.”

businessvlaanderen.be

39


40 businessvlaanderen.be


RONDETAFEL DUURZAAMHEID

VIJF EXPERTS ROND DE

TAFEL OVER DUURZAAM

ONDERNEMEN

“DUURZAAMHEID

IS ERG

UITDAGEND,

MAAR

BIEDT VEEL

KANSEN VOOR

BEDRIJVEN”

businessvlaanderen.be

41


Certipower versoepelt je omschakeling

naar elektrische en duurzame mobiliteit.

Met de integratie van je zonnepanelen

laadt je wagen op met 100% GRATIS

zonne-energie. Daarnaast betaal je niet

meer te veel op je energierekening door

onze slimme laadschema’s en loadbalancing.

De voordelen van

Certipower op een rij:

Laden met 100% zonne-energie

Dynamische Load-balancing

Slimme laadschema’s

Live meetgegevens

Openbaar stellen via CPO

Split-billing bij

werknemers thuis

Bediening met app

Allround service

Totaaloplossing

Vraag een offerte aan bij Certipower

op maat van jouw bedrijf.

Voor meer informatie kan je steeds

terecht op www.certipower.be.


RONDETAFEL DUURZAAMHEID

To be sustainable or not to be. Dat is waar het vandaag op neerkomt voor bedrijven. In zowat elke

strategie neemt duurzaamheid een belangrijke rol in. Omdat ondernemers verantwoordelijkheid

opnemen in de klimaattransitie, omdat klanten hogere eisen stellen en niet in het minst omdat

medewerkers een verantwoorde houding verwachten van hun werkgever. Business Vlaanderen bracht

vijf experts rond de tafel over dit actuele thema: “Duurzaamheid zal alleen maar hoger op de agenda

komen, we moeten op alle vlakken stappen blijven vooruitzetten. Toch is nog heel wat innovatie nodig

om er te geraken.”

Tekst | Björn Crul beeld | Dieter Meyns

Duurzaamheid is een hot topic in het bedrijfsleven.

De coronapandemie en de huidige

energiecrisis zorgen ook in dit domein voor

een versnelling. Maar het verduurzamen

van onze economie is een werk van lange

adem. Wim Coppens, vice-president Flooring

Solutions bij Beaulieu: “Wij leggen de

lat hoog: we zijn intern gestart om de flooring

business in 2030 CO 2

-neutraal te maken.

Onze activiteit, die op chemie gebaseerd is,

staat echter nog voor grote uitdagingen om

kunststoffen duurzamer te produceren. Voor

polypropyleen zullen we finaal een andere

grondstof nodig hebben, bijvoorbeeld door

afval te kraken via pyrolyse. Die trajecten

willen we opzetten met onze partners in de

supply chain.”

VAN BOOM TOT BOUW

Ook in de bouw wordt volop gezocht naar

duurzamere materialen en technieken. De

productie van staal, beton en cement zijn

nog erg energie- en CO 2

-intensief. Koenraad

Belsack, co-CEO van projectontwikkelaar

Upgrade Estate, bekend van de Upkot-studentenkamers:

“In ieder contact met onze

bouwpartners dringen we aan op meer duurzaamheid.

Eén van onze ruwbouwaannemers

heeft daarom een houtafdeling opgericht,

zodat we vaker staal en beton kunnen vervangen.

Maar dan rijst de vraag: is het hout wel

duurzaam? Om daar controle over te hebben,

kopen we nu onze eigen bossen. Duurzaamheid

is dus een trigger geweest voor een

nieuwe business: van boom tot bouw. Ik ben

ervan overtuigd dat er in vele sectoren nieuwe

businessmodellen zullen ontstaan.”

Beaulieu wil in de tapijtensector een circulair

model introduceren. “Het design van

ons product moet garanderen dat het aan

het einde van de levensduur ook makkelijk

te recycleren valt”, stelt Wim Coppens.

“Ik geef een voorbeeld: wij zijn marktleider

in beurstapijt, wat nu maar één keer wordt

gebruikt en daarna afval is. Met het beurstapijt

Rewind hebben we inmiddels een latexvrij

concept, waarbij de vezels via thermisch

lassen worden vastgemaakt. Het komt er nu

Jan Desmet: “We kozen resoluut voor een

ambachtelijk proces en de korte keten, als een

garantie voor de kwaliteit van onze Flandrien Kaas.”

op aan om die productiemethode op te schalen

en samen met de sector de stromen voor

de terugname en recyclage op punt te zetten,

zodat we de kringloop kunnen sluiten. Dit kan

een gamechanger worden.”

Koenraad Belsack: “In ieder contact met

onze bouwpartners dringen we aan op meer

duurzaamheid.”

De uitdaging is om eerst te focussen op

de grootst mogelijke positieve impact

op mens en milieu.

businessvlaanderen.be

43


WERK

EN

ONDERNEMEN

BEDRIJVEN

CONTACT

DAGEN

26-27 OKTOBER 22

BEURS-, MEETING- EN CONGRESCENTRUM BMCC

BRUGGE

Uw bedrijf op Bedrijvencontactdagen Brugge?

Deelname all-in vanaf € 1.650 excl. btw.

Alle info: brugge.bedrijvencontactdagen.be

EERSTE

EDITIE


RONDETAFEL DUURZAAMHEID

In vele sectoren zullen dankzij

duurzame innovaties nieuwe

businessmodellen ontstaan.

VISIE EN INVESTERINGEN

Een duurzamer model in een mature industrie

vergt visie en investeringen. Jan Desmet

van Flandrien Kaas uit Wervik kan erover

meespreken. Hij besliste 10 jaar geleden om

de zuivelgroothandel van het familiebedrijf

in te ruilen voor een kaasmakerij: “We kozen

resoluut voor een ambachtelijk proces en

de korte keten, omdat we daar een garantie

in zien voor de kwaliteit van ons product. We

werken met melk van boeren in een straal van

50 kilometer rond het bedrijf, we kopen onze

grondstoffen lokaal, we investeren veel tijd in

ons product en we mikken op lokale verkoop

in België.”

“Duurzaam ondernemen start inderdaad

vanuit een ambitie en visie op de toekomst”,

beaamt Peter Wollaert, directeur van CIFAL

Alexandra Vanhuyse: “In de proeftuin Snowball kunnen bedrijven en

onderzoekers nieuwe technologieën uittesten in reële omstandigheden.”

Flanders, onderdeel van de VN-organisatie

UNITAR, die opleidingen aanbiedt rond de

Sustainable Development Goals. “Op basis

van deze SDG’s wil de Europese Unie bijvoorbeeld

klimaatneutraal zijn tegen 2050, een

mensenrechtentoets voor ondernemingen

invoeren en duurzaamheidsrapportage

verplichten. Wij begeleiden bedrijven om dat

in een traject van meerdere jaren effectief te

realiseren. De uitdaging is om eerst te focussen

op de grootst mogelijke positieve impact

op mens en milieu, maar ook te werken aan

goed bestuur en leveranciers en klanten te

betrekken.”

Peter Wollaert: “Ik pleit voor minder, maar betere rapportage. Door te meten, weet je wat je

effectief bereikt.”

Voor de voedingsindustrie zijn strikte doelstellingen

een uitdaging: 6 procent van de

broeikasgassen wordt veroorzaakt door

de veehouderij. “De sector is zich daarvan

bewust. Eén van de oplossingen is een verbe-

businessvlaanderen.be

45


RONDETAFEL DUURZAAMHEID

terde voeding voor de koeien, wat tot 30%

minder methaan zou kunnen leiden. Dat zit

nog in een testfase, maar we weten nu al dat

je die uitstoot onmogelijk naar 0 krijgt. Je kunt

een koe niet CO 2

-neutraal maken”, merkt Jan

Desmet op. “Maar wij, en alle veehouders,

investeren wel volop in energiemaatregelen.

Wij hergebruiken bijvoorbeeld restwarmte

van condensatoren en gaan ook investeren in

zonnepanelen.”

EEN REUZENIJSBLOK ONDER DE PARKING

Bedrijven die nieuwe energiezuinige of

slimme technologieën willen ontwikkelen of

uittesten, kunnen terecht bij de Snowball in

Harelbeke. “Wij zijn een proeftuin voor kmo’s,

kennisinstellingen, lobbygroepen, enzovoort.

We testen nieuwe technologieën uit op demoschaal,

maar wel in reële omstandigheden”,

legt Alexandra Vanhuyse uit. “We volgen nauwgezet

het energieverbruik op, visualiseren

alle data en werken rond slimme algoritmes.

Door samen te werken met universiteiten en

hogescholen kunnen we ook veel ruimere

datasets gebruiken. Op die manier kunnen

we innovaties evalueren en valideren, zodat

ze meer kans op slagen hebben wanneer ze

finaal op de markt komen.”

Het gebouw van Snowball is energieneutraal.

“We hebben geprobeerd maximaal nieuwe

bouwtechnieken en innovatieve producten te

integreren. Zonnepanelen, een grote batterij,

slimme laadpalen. Het grootste issue was dat

we veel meer koeling dan verwarming nodig

hadden. Daarom zit er een ijsbuffer onder

onze parking. Die bevat 300.000 liter water. In

de winter halen we daar de warmte uit via een

warmtepomp, tot het een grote ijsblok is. In

de zomer halen we de kou uit het ijs, zodat het

blok weer vloeibaar wordt.”

DE NOOD AAN RAPPORTAGE

Het kunnen opvolgen en bijsturen van duurzame

ingrepen, zal cruciaal zijn voor continue

verbetering. Upgrade Estate heeft daar zijn

bedrijfsmodel op afgestemd: “Wij ontwikkelen,

bouwen, engineeren en financieren onze

projecten zelf. We blijven ook mede-eigenaar

van het gebouw, als het opgeleverd is, zodat

we het goed kunnen onderhouden en zo de

levensduur verlengen. We introduceerden ook

een duurzaamheidscharter en een klimaatplan

Net-Zero 2035. Voor meer dan 90% van

onze investeerders is duurzaamheid belangrijk.

En dus maken we een brede set aan indicatoren

meetbaar via een tool die gebaseerd

is op de SDG’s”, benadrukt Koenraad Belsack.

Een duurzaam model vergt

visie en investeringen.

Wim Coppens: “Het design van ons product moet garanderen dat het aan

het einde van de levensduur ook makkelijk te recycleren valt.”

Peter Wollaert is daar een absolute voorstander

van: “Er komt een verplichte ESG-rapportering

aan, waar nog veel weerstand tegen is.

Ik pleit voor minder, maar betere rapportage.

Pak het geleidelijk aan, en bekijk eerst waar

het potentieel grootste negatieve effect van

je business zit. Dat vormt het startpunt. Door

te meten, weet je ook wat je effectief bereikt

met alle inspanningen en investeringen. Je

bereikt immers geen duurzaamheid zonder

accountability, zonder corporate governance

of zonder ethische reflectie.”

businessvlaanderen.be

47


FLEXIBILITEIT EN CREATIVITEIT ALS ANTWOORD OP DE OORLOG IN OEKRAÏNE

“We proberen ons aan te passen

aan het nieuwe normaal”

Het conflict tussen Oekraïne en Rusland heeft grote gevolgen voor onze Belgische bedrijven. Zowel de

stijgende energieprijzen als de sancties van Europa tegen Rusland brengen veel onzekerheid met zich

mee. Het gaat dan niet alleen om economische gevolgen, maar ook het menselijk leed is in heel wat

bedrijven goed voelbaar. Bedrijven die er actief zijn, proberen nu oplossingen te vinden voor de precaire

situatie ter plaatse.

Tekst | Roeland Van Den Driessche beeld | Soenen Hendrik / ACL Polyester

Dat elke bedrijf vandaag hinder ondervindt van de oorlog in Oekraïne

mag duidelijk zijn. Zo blijven de energieprijzen de pan uit swingen

en voor bedrijven die veel energie verbruiken, weegt dat zwaar door.

Maar ook Belgische bedrijven die afhankelijk zijn van Russische

of Oekraïense import of die een vestiging hebben in één van beide

landen worden getroffen.

De bakkerijgroep La Lorraine Bakery met hoofdzetel in Ninove is één

van die bedrijven. De groep, die verse en diepgevroren bakkerijproducten

levert aan supermarkten, is een marktleider in Oost-Europa.

Vorig jaar besliste ze om naast Polen, Roemenië en Tsjechië ook een

fabriek te bouwen in Rusland, nabij Moskou. Het bouwproject is door

het conflict voorlopig stilgelegd. Het bedrijf nam het zekere voor het

onzekere en haalde ook 50 personeelsleden terug.

“We hebben een aantal

humanitaire acties opgezet of

helpen families bij hun zoektocht

naar onderdak.”

Evelien Soenen: “We hebben met een aantal bedrijven een

Whatsapp-groepje opgezet, waarin we elkaar op de hoogte

houden van de situatie ter plekke.”

DE ECONOMIE MOET BLIJVEN DRAAIEN

Ook Soenen Hendrik uit Izegem, dat hoogtechnologische productielijnen

voor aluminium en pvc-ramen en -deuren bouwt, werd getroffen.

Het heeft een vestiging in de Oekraïense provincie Cherkasy, op

een tweetal uur rijden van Kiev. “Toen de oorlog uitbrak hebben we

de fabriek bijna drie weken moeten sluiten. Er was veel onzekerheid”,

vertelt CEO Evelien Soenen. “Maar intussen draaien we terug op

volle toeren. Dat moet ook, want de plaatselijke regering wil dat de

48 businessvlaanderen.be


TIPS & TRICKS

De fabriek van ACL Polyester bevindt zich in Stryi. De productiecapaciteit staat intussen op hetzelfde niveau als voor het uitbreken van de oorlog.

“Typisch voor Oekraïeners is dat

ze altijd een oplossing zoeken.”

economie blijft draaien om de oorlog te financieren. De regio waar wij

zitten, is gelukkig stabiel nu. Maar we blijven de situatie wel nauwgezet

opvolgen.”

Om de fabriek draaiende te houden, zijn er natuurlijk mensen nodig.

“Heel wat mannelijke collega’s werden opgeroepen om te gaan vechten

in het oosten. Omgekeerd zijn er ook veel mensen vanuit de frontregio

naar het westen gevlucht. Die krachten zijn bij ons meer dan

welkom en we proberen hen zo goed als mogelijk op te vangen en

te begeleiden in hun job. We hebben een aantal humanitaire acties

opgezet waarbij we kogelvrije vesten en helmen hebben gekocht. Of

we helpen families bij hun zoektocht naar onderdak in België of in

een van de veiligere buurlanden.”

MOEILIJK GAAT OOK

De situatie is complex, maar de solidariteit onder de inwoners en de

bedrijven is groot. “Zo hebben we met een aantal bedrijven die in die

regio actief zijn een Whatsapp-groepje opgezet, waarin we nauw met

elkaar contact houden. Als er een probleem is, proberen we elkaar

ook te helpen”, vervolgt Evelien Soenen. “Typisch voor Oekraïeners

is ook dat ze altijd een oplossing zoeken. Daarnaast moeten we ons

gewoon ook durven neerleggen bij dit nieuwe normaal en het feit dat

de oorlog nog een tijdje kan duren. Met verenigde krachten en een

portie creativiteit komen we ook deze crisis te boven.”

Om de fabriek van Soenen Hendrik draaiende te houden zijn extra

mensen nodig. Een deel van het personeel vecht mee aan het front.

Soenen Hendrik is niet het enige bedrijf dat zich noodgedwongen

moest aanpassen. Ook ACL Polyester uit Wevelgem, dat glasvezelversterkte

vormstukken in polyester produceert en een vestiging in

Stryi heeft, ondervindt hinder. “De supply chain in Oekraïne is grondig

verstoord en er is ook een zwart circuit ontstaan om goederen te

kunnen exporteren. Bijgevolg zijn de transportprijzen zowat verdubbeld.

Voor ons heeft de oorlog dus vooral financiële gevolgen. Gelukkig

zijn we wel opnieuw operationeel. Er is veel vraag en de productiecapaciteit

staat intussen op hetzelfde niveau als voor het uitbreken van

de oorlog”, besluit Dieter Catteeuw, CEO van ACL Polyester.

businessvlaanderen.be

49


VERPAKKINGSSPECIALIST UIT MENEN IS KLAAR VOOR VERDERE GROEI

INDUSTRIËLE

VERPAKKING

À LA CARTE

Een mens zou het niet meteen verwachten, maar binnen de Van Marcke Holding - de investeringsportfolio

van Caroline Van Marcke - gaat meer schuil dan enkel sanitair. Het verpakkingsbedrijf Knohopack bewijst

dat het ook andere richtingen uit kan. Relatief onbekend bij het grote publiek, maar niet onbemind in de

markt en sterk groeiend.

Tekst | Karel Cambien

beeld | Van Marcke/ Knohopack

50 businessvlaanderen.be


Krimpverpakking, plooiblisters, displays, skinverpakking met

gerecycleerde folie, thermoformverpakking of voorgedrukte

composteerbare zakjes, het kan allemaal bij Knohopack.

Knohopack wil vooral groeien via opdrachten voor derden.

Knohopack produceert zelf diverse soorten

verpakkingen (thermoform, krimp, blister,

biozakjes) die ze volgens de wensen van de

klant leveren aan industriële spelers. Het

bedrijf zag het licht in de jaren negentig.

De aanleiding was dat de groep Van Marcke

verpakking op maat nodig had. Maar ook

andere bedrijven hadden wel belangstelling.

Wat begon als een relatief bescheiden verhaal,

is vandaag uitgegroeid tot een volwaardige

kmo binnen het Van Marcke-imperium. In de

hoofdzetel langs de E17 in Menen, werkt een

twintigtal mensen.

Vandaag worden ongeveer evenveel bestellingen

afgewerkt voor zusterbedrijven uit de

groep als voor derden. “Maar we maken er

geen geheim van dat we de totale taart groter

willen zien worden en dat we vooral de externe

orders nog danig willen doen groeien”, vertelt

algemeen directeur Christian Gombert. “We

mikken vooral op het binnenhalen van nieuwe

industriële klanten die à la carte verpakkingsoplossingen

willen, bijvoorbeeld het

verpakken van bulkgoederen in de gewenste

verpakking. We zijn overtuigd dat daar nog

veel mogelijkheden liggen.”

INNOVATIE EN DUURZAAMHEID

Om dat ambitieuze groeidoel te bereiken,

heeft Knohopack ook geïnvesteerd. “Zoals in

alle sectoren van de economie zetten we fors

in op innovatie, wat zich vertaalt in nieuwe

multifunctionele machines die bijvoorbeeld

én kunnen printen én dozen kunnen sluiten”,

aldus Gombert. “Maar wellicht is onze grootste

troef duurzaamheid. Alles wat we aan

verpakking aanbieden, moet op een of andere

manier kunnen worden gerecycleerd en dus

hergebruikt. Binnen het grote Van Marckeconcern

staat ecologisch denken voorop, en

wij sluiten ons daar graag bij aan. Door zelf te

kiezen voor circulaire oplossingen, dragen we

ook ons steentje bij aan minder CO 2

-uitstoot.”

EEN NIEUWE WERELD

“De verpakkingswereld van gisteren is al

lang niet meer die van vandaag”, aldus nog

Christian Gombert. “Het sleutelwoord is integratie.”

Een eigen technische dienst, een eigen

drukkerij (met een voor de Benelux unieke

digitale memjet printer die geen opstartmodus

heeft) en een uitgebreid machinepark dat

grote opdrachten mogelijk maakt, moeten er

mee voor zorgen dat Knohopack verder kan

groeien. “Krimpverpakking, plooiblisters,

displays, Skinverpakking met gerecycleerde

surlynfolie, thermoformverpakking of voorgedrukte

bio composteerbare zakjes, het kan

allemaal ... in alle maten, gewichten en kleuren.

Onze veelzijdigheid op het vlak van innovatie,

flexibiliteit en het enthousiasme van het

volledige team legt ons alvast geen windeieren”,

besluit Gombert.

“We beschikken over een park met nieuwe, multifunctionele machines.”

businessvlaanderen.be

51


Kristof De Backer: “Voor wie veel kilometers aflegt, kan een bedrijfswagen met verbrandingsmotor nog steeds een interessante optie zijn.”

NIEUWE AUTOFISCALITEIT:

WIE SNEL SCHAKELT, WINT

De fiscale voordelen voor bedrijfswagens met een verbrandingsmotor worden vanaf 1 juli 2023

stelselmatig teruggeschroefd. In 2026 gaat het licht definitief uit. Hoog tijd voor bedrijven om hun

wagenpark kritisch onder de loep te nemen. Wie vandaag al vergroent, ontloopt later wellicht een

lange wachtrij.

Tekst en beeld | MHC Mobility

De federale overheid wil het volledige Belgische

bedrijfswagenpark drastisch vergroenen.

Daarom worden vanaf 1 juli 2023 de

fiscale voordelen voor klassieke bedrijfswagens

gradueel gekortwiekt. Ook hybride

wagens vallen daaronder. Vanaf 2026

zullen enkel voertuigen zonder een gram

CO 2

-uitstoot aanspraak kunnen maken op

een fiscale geste. Vlot de omslag maken naar

een elektrisch wagenpark? Dan schiet je

maar beter vandaag al in actie.

TEKORT AAN WAGENS

“Eerst en vooral is er nog steeds een beperkte

productie van elektrische wagens tegenover

klassieke bedrijfswagens”, zegt Kristof De

Backer, managing director bij leasingmaatschappij

MHC Mobility Belgium. “Tegelijk is er

een nijpend tekort aan halfgeleiders. En ook

de oorlog in Oekraïne zorgt voor extra onzekerheid.

Veel automerken hebben er productiesites

die nu stil liggen. Dat betekent ook dat

de wachttijden weldra zullen oplopen.”

WAT VÓÓR 2023?

Wie vóór 1 juli 2023 een klassieke bedrijfswagen

bestelt, blijft genieten van de huidige

fiscale voorwaarden. Maar is dat nog wel een

verstandige keuze? “Voor wie veel kilometers

aflegt, kan een bedrijfswagen met verbrandingsmotor

nog steeds een interessante optie

zijn. Maar daarvoor moet je eerst de vloot en

het rijgedrag analyseren”, geeft De Backer

aan. Toch is stelselmatige vergroening ook

volgens hem de enige weg vooruit.

52 businessvlaanderen.be


We zetten volop in op de ontwikkeling

van alternatieve vervoersoplossingen

en mobility-as-a-service.

SLIMME TRANSITIE REALISEREN

“Samen met onze klanten bekijken we hoe

we de transitie naar een volledig elektrisch

wagenpark zo snel, vlot en efficiënt mogelijk

kunnen realiseren”, zegt De Backer.

“Tegelijk proberen we alle drempels weg

te nemen. We plaatsen zelf de laadstations,

zetten een terugbetalingssysteem op voor

de elektriciteit … Klanten die graag op autovakantie

willen gaan, kunnen hun elektrisch

voertuig zelfs tijdelijk inruilen voor een auto

met verbrandingsmotor.”

NOOD AAN FLEXIBELE MOBILITEIT

Naast de elektrificatie van hun wagenpark,

zitten bedrijven ook nog met andere mobiliteitsvraagstukken.

“Flexibele mobiliteit is

steeds meer de norm geworden. Net daarom

zetten we volop in op de ontwikkeling van

alternatieve vervoersoplossingen en ‘mobility-as-a-service’.

Denk aan een ecologische

leasewagen in combinatie met een mobiliteitsbudget

of een Last Mile Solutions zoals

een (elektrische) fiets, e-step of e-scooter”,

zegt De Backer.

EUROPEES SUCCESVERHAAL

Sinds 2016 gaat het hard voor MHC Mobility.

Toen nog als de kleine leasingspeler

Mobilease, dat maar bleef groeien en in

2019 in zee ging met het Japanse MHC

Mobility. Sindsdien verovert het ook de

Europese markt. Tegelijk behield het bedrijf

zijn lokale eigenheid en dynamisme. “Met

een transparante aanpak en flexibele

oplossingen doen we onze partners vandaag

al de mobiliteit van morgen beleven”, besluit

De Backer.

“We willen de transitie naar elektrische mobiliteit faciliteren.”

businessvlaanderen.be

53


INSPIRING SHOWROOM AND STORE CONCEPTS

Bij het ontwerp van uw zakelijke inrichting spelen wij in op de beleving, de interactie en

de menselijke zintuigen. Onze concepten bieden een sterke merkbeleving, of het nu om

showrooms, retail of multifunctionele ruimtes gaat. Nieuwsgierig? Wij delen graag onze passie

tijdens een vrijblijvend gesprek! 056/21.40.88 of info@present-it.be

www.present-it.be

present_it


IN HET NIEUWS

INNOPTUS SPITST ZICH TOE OP DIGITALE TRANSFORMATIE VAN DE MAAKINDUSTRIE

NIEUWE NAAM,

VERTROUWDE GEZICHTEN

Het West-Vlaamse CadCorner en GPO Solutions uit Nederland, twee spelers die maakbedrijven

begeleiden in hun digitale transformatie, gaan voortaan door het leven als Innoptus. Beide bedrijven

maakten al deel uit van dezelfde groep, maar willen hun aanbod nog versterken door gebundelde

expertise en meer kennisdeling.

Tekst | Björn Crul beeld | Innoptus

CadCorner werd in 2011 opgericht door Xavier

Werbrouck en GPO Solutions in 1993 door Guy

van Kooyk en Peter Meijnhardt. Sinds 2017

maken ze deel uit van de 4ITEGO Group. Ze

ontwikkelen innovatieve oplossingen voor de

maakindustrie, die bijvoorbeeld de productontwikkeling

versnellen door digitale processen

beter op elkaar af te stemmen.

Xavier Werbrouck: “De maakindustrie

heeft vele uitdagingen: er is de krapte op

de arbeidsmarkt, de grondstoffencrisis, de

problemen in de supply chain,... Wie niet

nadenkt over zijn digitale transformatie, wordt

voorbijgestoken door concurrenten die er wel

in investeren. Bovendien evolueert de technologie

dusdanig dat er nog sneller geschakeld

moet worden. Wij hebben de juiste expertise

in huis om productiebedrijven bij te staan

doorheen het hele transformatieproces met

werkbare oplossingen.”

NAAMSVERANDERING MOET VERDERE

GROEI ONDERSTEUNEN

De voorbije jaren werkten de teams van

CadCorner en GPO Solutions al samen. Dat

samenwerkingsverband wordt versterkt en

krijgt de nieuwe naam Innoptus. “We scheppen

duidelijkheid, zowel naar ons personeel

als naar onze klanten”, stelt Robin van Raak,

sales director van de 4ITEGO Group. “We

bundelen de expertise, bevorderen de interne

kennisuitwisseling en stemmen processen

Xavier Werbrouck en Robin van Raak: “Wij hebben de juiste expertise in huis om productiebedrijven

bij te staan doorheen het hele transformatieproces.”

“Wie niet nadenkt

over zijn digitale

transformatie, wordt

voorbijgestoken door

concurrenten.”

nog meer op elkaar af, zodat we een nog

betere dienstverlening kunnen bieden.”

Innoptus is ambitieus voor de toekomst. Sinds

2017 is de omzet verdrievoudigd en het bedrijf

gaat uit van een double digit-groei voor de

komende vier jaar, samen met zusterbedrijf

Infinite Simulation Systems.

businessvlaanderen.be

55


STEEDS MEER BEDRIJVEN KIEZEN VOOR ELEKTRISCHE WAGENS

“DUURZAAMHEID IS GEEN HOL BEGRIP

EN DAT VOELEN ONZE KLANTEN”

Het familiebedrijf Volvo Automobilia, met roots in West-Vlaanderen, ziet zijn professionele klanten steeds

sneller overschakelen naar elektrische voertuigen. Niet alleen de fiscale voordelen spelen een belangrijke

rol, ook het volledige kostenplaatje komt voordeliger uit. “De jongste drie jaar is de aankoopprijs van een

elektrische wagen minder snel gestegen dan de verbrandingsmotoren. Het is echt een toekomstgerichte

investering”, stelt de directie van Automobilia.

Tekst | Roeland Van Den Driessche beeld | Automobilia

Al meer dan zestig jaar lang is Automobilia

een geprivilegieerde partner en verdeler

van Volvo. Het automerk heeft een duidelijke

visie op een klimaatneutrale toekomst en dat

merk je in het gamma. “Volvo is het merk bij

uitstek dat de kaart van duurzaamheid trekt.

Tegen 2030 zal het enkel nog full electric

wagens produceren. Bovendien zijn we één

van de enige merken die al zijn modellen in

een plug-in hybride versie ter beschikking

stelt. Ons paradepaardje, de XC40, scheert

zowel hybride als full elektrisch hoge toppen”,

stelt Maria Mortier, die samen met haar man

Christ Soete, hun 4 kinderen en partners de

groep Automobilia in goede banen leidt.

Waar enkele jaren geleden nog schoorvoetend

werd overgestapt op plug-in hybrides,

kiezen bedrijven nu steeds vaker voor het

elektrische aanbod. “Van alle verkopen zien

we dat ruim 80% van de nieuwe bedrijfswagens

hybride of full elektrisch wordt aangedreven

en een vierde daarvan is zelfs 100%

elektrisch. De drempelvrees lijkt dus verdwenen.

Bovendien hebben heel wat organisaties

hun fleet policy bijgesteld richting elektrisch

aangedreven voertuigen.”

Automobilia geeft zelf het goede voorbeeld en plaatst aan de eigen vestigingen laadpalen.

MEER RIJCOMFORT EN MINDER KOSTEN

Deze evolutie is niet alleen gunstig voor de

planeet, er zijn ook nog andere voordelen

56 businessvlaanderen.be


Het full elektrisch aanbod van Volvo wordt systematisch verder uitgebreid.

“Heel wat bestuurders hebben intussen het

comfort van elektrisch rijden ontdekt en zijn

na een eerste testrit overtuigd.”

aan elektrisch rijden verbonden. “Heel wat

bestuurders hebben intussen het comfort van

elektrisch rijden ontdekt. Vaak zijn ze al na een

eerste testrit overtuigd. Chauffeurs verbazen

zich bijvoorbeeld over de geluidsarme motor,

wat een unieke muzikale beleving in de wagen

mogelijk maakt en ervoor zorgt dat een telefoongesprek

vlotter verloopt.”

Daarnaast wordt ook het totale kostenplaatje

van een elektrische bedrijfswagen aantrekkelijker.

“Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde

cataloguswaarde van een elektrische

bedrijfswagen 15.000 euro hoger ligt dan zijn

evenknie met de traditionele brandstofmotor.

Maar veel bedrijven kijken intussen ook naar

de totale kost over de hele duur van het gebruik

(‘total cost of ownership’). Daarbij houden ze

rekening met de verbruikskosten, de taksen

en de fiscale aftrekbaarheid. Uit simulaties

blijkt dan duidelijk dat een elektrisch voertuig

niet hoeft onder te doen voor een wagen met

een brandstofmotor, integendeel.”

Twee belangrijke kanttekeningen daarbij: de

CO 2

-bijdrage voor brandstofmotoren zal de

komende jaren verder stijgen en de tweedehandswaarde

van een elektrische wagen is

aanzienlijk gestegen. “Dat laatste heeft dan

weer een positieve invloed op de leaseprijs.

Bijgevolg komt elektrisch rijden, dankzij de

lage verbruikskosten - en zelfs met de gestegen

elektriciteitsprijs - altijd goedkoper uit”,

vervolgt Maria Mortier.

LAADPALEN KRIJGEN EXTRA

FISCAAL VOORDEEL

Intussen neemt ook de overheid initiatieven

om elektrisch rijden te stimuleren, door

ook de laatste hindernis, namelijk de nood

aan bijkomende laadinfrastructuur, weg te

werken. “Hoewel er dringend meer laadpalen

moeten komen, mag dat bedrijven niet

tegenhouden om al de omslag te maken. Er

zijn trouwens fiscale voordelen verbonden als

je op eigen terrein laadpalen installeert die

publiek toegankelijk zijn. Zo zijn alle kosten

tot eind 2022 tot 200% fiscaal aftrekbaar. Zelf

zullen we alvast het goede voorbeeld geven

door aan onze eigen vestigingen bijkomende

laadpalen te voorzien, met elektriciteit van

onze eigen zonnepanelen. De vestiging in

Brugge komt als eerste aan de beurt”, besluit

Maria Mortier.

businessvlaanderen.be

57


EEN MANAGEMENT­

VENNOOTSCHAP,

IETS VOOR U?

Managementvennootschappen zijn populair voor bedrijfsleiders, zelfstandigen en directieleden. Of ze

effectief zinvol zijn, hangt af van een aantal factoren. Er zijn verschillende juridische, praktische en fiscale

redenen om in overweging te nemen.

Tekst | Marc Gielis beeld | Decupere & Partners

De keuze voor een managementvennootschap

in plaats van het uitoefenen van een beroep

in eigen naam, kan ingegeven zijn vanuit een

risicobeperkend perspectief. Op die manier

kan men immers het privévermogen afschermen

van het bedrijfsvermogen, voor eventuele

claims die voortvloeien uit bijvoorbeeld

beroepsfouten. Ook het opbouwen van een

vermogen binnen de managementvennootschap

(eerder dan in de exploitatievennootschap),

is een manier om aan risicobeperking

te doen. Op termijn kan de managementvennootschap

ook evolueren naar een patrimoniumvennootschap,

met mogelijkheden voor

een latere successieoverdracht.

LOONOPTIMALISATIE

Managementvennootschappen worden ook

vaak ingezet om de loonoptimalisatie naar

een ander niveau te verschuiven. Bestuurders

in een exploitatievennootschap hebben

vaak verschillende ideeën over de manier

waarop hun verloning moet worden vormgegeven.

Terwijl de ene een duurdere

bedrijfswagen ambieert, richt de andere

zich mogelijks meer op pensioenopbouw.

Aangezien de fiscale behandeling van deze

voordelen niet gelijk is, leidt dit vaak tot

frustraties. Door het inschakelen van een

eigen management vennootschap, kan

dit probleem eenvoudig opgelost worden.

Elk beslist over de besteding van zijn

eigen budget.

58 businessvlaanderen.be


BV INSIGHTS

Uiteraard is een managementvennootschap

in sommige gevallen ook aan te raden vanuit

een fiscaal perspectief, als een middel om de

verloning te optimaliseren. Daarbij wordt in

eerste instantie getracht om de klassieke cash

bezoldiging zo laag mogelijk te houden, maar

aan te vullen met extralegale voordelen, die

een fiscaalvriendelijke behandeling genieten.

Zo mag u bijvoorbeeld van de fiscus binnen

bepaalde grenzen op een voordelige wijze aan

pensioenopbouw doen via uw managementvennootschap.

De premies zijn aftrekbaar

voor uw vennootschap en niet belastbaar

in uw hoofde. Daartegenover staat wel een

fiscale eindafrekening bij de uitkering van uw

pensioen kapitaal (minimaal 10%, te verhogen

met o.m. gemeentebelasting en RIZIVbijdragen).

Maar wat u netto overhoudt, is

aanzienlijk hoger dan wanneer u enkel een

traditionele bezoldiging heeft uitgekeerd.

Uw mogelijkheden voor pensioenopbouw

hangen wel af van de bezoldiging door de

vennootschap: hoe hoger de (fiscaal dure)

bezoldiging, hoe hoger de (fiscaal voordelige)

pensioenopbouw mag zijn. Het komt er dan

ook op aan om een goed evenwicht te vinden.

LIQUIDATIERESERVES

Eenmaal de alternatieve bezoldigingen geoptimaliseerd

zijn, kunnen we kijken om de

reserves die opgebouwd worden binnen de

vennootschap op een voordelige manier uit

te keren via ofwel een zogenaamd ‘VVPR-bis

dividend’ ofwel via liquidatiereserves. Daarbij

bespaart u niet alleen sociale bijdragen uit,

maar kan er ook worden genoten van een

verlaagde roerende voorheffing op de uitgekeerde

dividenden.

De keuze tussen beide dividendstelsels

maken we naargelang uw persoonlijke situatie

en voorkeuren. Zo zal het VVPR-bisstelsel

leiden tot een vluggere uitkering van

voordelige dividenden aan een verlaagd tarief

roerende voorheffing van 15%. U hoeft slechts

een éénmalige wachtperiode te doorlopen,

waarbij u vanaf uw derde boekjaar (volgend

op het boekjaar van de inbreng) dit stelsel

kan gaan toepassen. Eenmaal de wachttermijn

voorbij, kan u steeds gebruik maken

van de regeling, zolang u blijft voldoen aan

de voorwaarden.

“Het oprichten en

begeleiden van

een managementvennootschap

omvat

veel facetten die in

overweging moeten

worden genomen.”

“Wie geduld heeft,

kan liquidatiereserves

ontvangen met een

totale belastingdruk

van slechts 10%.”

Het tweede stelsel, de liquidatiereserves,

vereisen steeds een wachttermijn van vijf jaar.

Ieder jaar dient u hiervoor, bij de bestemming

van de winst, te kiezen of u een liquidatiereserve

aanlegt op uw balans. U betaalt dan

onmiddellijk 10% heffing. In ruil daarvoor kan

u het gereserveerde dividend na verloop van

vijf jaar uitkeren mits betaling van een aanvullende

roerende voorheffing van 5%. Omwille

van de manier van berekenen, is de totale

belastingdruk dan 13,64%. Interessant aan de

liquidatiereserves is evenwel dat, wanneer u

niet kiest voor een uitkering van de dividenden,

maar deze in de vennootschap houdt tot

wanneer u bijvoorbeeld uw activiteit stopzet

en tot vereffening overgaat, er geen bijkomende

belasting meer is. De totale belastingdruk

beperkt zich bijgevolg tot 10% in

dat geval. Wanneer uw pensioen nadert, kan

het dan ook lonen om van dividendpolitiek

te veranderen.

Het oprichten en begeleiden van een

managementvennootschap omvat dus veel

facetten die in overweging moeten worden

genomen. Decupere & Partners kan u hierbij

vakkundig helpen.

Marc Gielis,

Belastingsconsulent Decupere & Partners.

businessvlaanderen.be

59


KUNNEN WE LANGER WACHTEN OM ONS

FAMILIAAL BEDRIJF OVER TE LATEN?

De overheid wil langer werken aanmoedigen om de pensioenen te kunnen betalen en om haar begroting

onder controle te houden. Familiebedrijven motiveren werknemers om langer actief te blijven, als

antwoord op de war for talent. Een hogere pensioenleeftijd helpt een beetje. De pensioenleeftijd

wordt bepaald door de leeftijd en het aantal dienstjaren. Eigenaars van familiale bedrijven moeten bij

overdracht of verkoop van hun bedrijf met veel meer criteria rekening houden dan de enkel hun leeftijd.

Verandert de verhoging van de pensioenleeftijd van medewerkers iets aan het startmoment van een

familiale overdracht of de opstart van het verkoopstraject van een familiebedrijf?

Tekst en beeld | Fildor

Wanneer begin je als bedrijfsleider met de

voorbereiding van je overdracht? Hoelang

voor je kan of wil stoppen? Wanneer begin

je aan een overdracht? Wanneer start je met

de verkoop van je familiebedrijf? Is er een

ideaal moment?

Loontrekkenden gaan al vanaf 60 jaar op

pensioen. Hierdoor ontstaat er naar jou als

bedrijfsleider van een familiaal bedrijf een

externe druk om vanaf 50 jaar te starten

met de voorbereidingen voor overdracht of

verkoop van jouw familiaal bedrijf. Voor velen

is 50 jaar veel te vroeg. Ze voelen zich te jong

om hun bedrijf of hun functie los te laten. Ze

willen nog geen beslissingen nemen over

hun familiaal bedrijf. Ook niet over hun eigen

leven. Leeftijd is voor ondernemers van familiebedrijven

niet het enige criterium.

ONDERNEMERS HEBBEN DRIE LEEFTIJDEN

Als ondernemer moet je bij het nemen van de

beslissing om jouw familiaal bedrijf over te

dragen of te verkopen je niet beperken tot het

criterium van kalenderleeftijd. Je mag rekening

houden met twee andere subjectieve

leeftijden. Met jouw biologische leeftijd en je

ondernemersleeftijd. De biologische leeftijd is

een inschatting van de fysieke conditie waarin

het lichaam zich bevindt. Met medische tests

en fysieke proeven kunnen artsen deze leeftijd

bepalen. Zij kijken naar de slijtage en

maken een inschatting van jouw potentiële

levensverwachting. Op basis van wetenschappelijk

en statistisch onderzoek gaan zij jouw

lichaam vergelijken met een groep van leeftijdsgenoten.

De biologische leeftijd wordt

ook uitgedrukt in jaren. Je kan een kalenderleeftijd

hebben van 50 jaar maar een biologische

leeftijd van slechts 40 jaar of van al 65

jaar in functie van je fysieke conditie.

Filip De Clercq: “Overnames begeleiden is veel meer dan waardebepalingen en begeleiding

bij overnamedocumenten. Een overnamebegeleider is een empathische coach voor de

bedrijfsleider en zijn familie zowel voor, tijdens als lang na de overdracht of verkoop.”

De derde leeftijdbepaling die meespeelt in

het beslissingsmoment om over te dragen of

verkoop is de ondernemersleeftijd. Deze leeftijd

is een unieke combinatie van de levenscyclus

van jouw familiebedrijf, de passie,

drive en de goesting die je als ondernemer

nog hebt om het familiaal bedrijf te blijven

leiden. Een ondernemer gestart op 45 jaar

heeft op 50 jaar absoluut nog geen behoefte

aan overdracht. Er zijn succesvolle familiale

ondernemers die op 75 jaar perfect samenwerken

met hun kinderen of externe CEO en

60 businessvlaanderen.be


BV INSIGHTS

Als ondernemer mag je nog zo gezond leven,

werken en sporten als je mentaal of emotioneel

onder druk staat dan blijft je energie

beperkt. Soms haken sporters af op toptornooien

of presteren er ondermaats. Nochtans

zijn ze perfect gezond en optimaal getraind.

Soms presteren ze minder omdat ze mentale

of emotionele energie te kort komen. Net zoals

bij een topsporter zal ook bij jou als ondernemer

de mentale conditie bepalend zijn om

verder te doen of te stoppen.

Het kan perfect dat je als ondernemer nog

veel goesting en passie hebt in je bedrijf. Maar

tegenslagen of emotionele druk kunnen jouw

lichaam en geest blokkeren. Het vraagt van

jou veel energie. Energie die je nodig hebt om

jouw bedrijf te leiden.

Filip De Clercq, FiLDOR Corporate Finance BV

nog geen behoefte hebben om los te laten.

Ondernemersleeftijd is individueel, subjectief

en moeilijk door derden te bepalen. Deze is

bedrijfs- en persoonsgebonden en net zoals

de kalender- en biologische leeftijd sterk

afhankelijk van het energieniveau van de

bedrijfsleider.

HET JUISTE MOMENT BEPALEN

Het moment van overdracht of verkoop van een

familiaal bedrijf wordt voornamelijk bepaald

door de combinatie van de drie leeftijden en

het energieniveau van de bedrijfsleider. Net

zoals een sporter heb je als ondernemer drie

energieniveau’s. Ze zijn individueel verschillend

en schommelen voortdurend in de tijd.

Het eerste energieniveau is het fysieke

energieniveau. Dit wordt bepaald door jouw

manier van leven, voeding, beweging en sporten.

Dit niveau kan gemeten worden door

een cardiogram, door betere sporttoestellen

of sportuurwerken. Een goede conditie en

gezondheid geven een hoger energieniveau.

Je kan dit energieniveau bijsturen en onderhouden.

Meestal hebben ondernemers al een

goede basis door hun hoge activiteitsgraad en

gezonde levenswijze.

Het tweede energieniveau is het mentale

energieniveau. Dit niveau wordt bepaald wordt

door de mate waarin je als ondernemer jouw

bedrijfsdoelstellingen bereikt. Bereik je ze vlot

dan zal je een hoger mentaal energieniveau

hebben. Heb je een reeks aan professionele

tegenslagen moeten verwerken dan zal je

een lager mentaal energieniveau hebben. Dit

energieniveau kan je moeilijker zelf bepalen.

Het derde energieniveau is het emotioneel

energieniveau. Dit wordt bepaald door jouw

emotioneel evenwicht. Je mag nog zo sterk

zijn, nog zo stoer, nog zo goed scoren met je

bedrijf, je hebt emoties. Een medische tegenslag,

het verlies van een dierbare, gezondheidsproblemen

bij je partner. Dit verlaagt

jouw emotioneel energieniveau. De geboorte

van een kind of kleinkind verhoogt het.

Het energieniveau als ondernemer is zoals

bij een topsporter. Het is altijd maximaal even

hoog als het laagste van de drie energieniveaus.

Het juiste moment bepalen om je familiaal

bedrijf over te dragen of te verkopen is een

complexe oefening voor jou als ondernemer

die je best samen maakt met je adviseurs

en je overnamebegeleider. Samen moet

je de mix van leeftijd en energieniveaus in

kaart brengen. Dit is slechts een van de vele

oefeningen die je moet combineren met

marktkennis, marktanalyse, operationele,

financiële en fiscale analyses. Dit vraagt tijd,

deskundigheid en expertise. Hiervoor heb je

deskundigen nodig. Dit is geen eenvoudige

oefening. Het empathisch vermogen van je

vertrouwenspersonen en overnamebegeleider

spelen hierin een belangrijke rol.

De hogere pensioenleeftijd van de medewerkers

kan een impact hebben op sommige

operationele analyses over het bedrijf. Maar

de beslissing om over te dragen of te verkopen

wordt bepaald door veel meer elementen. Ook

al hebben we langere levensverwachtingen en

gaan onze medewerkers later op pensioen, dit

speelt niet om langer te wachten met de start

van een overnametraject.

De markt verandert steeds sneller. Ook al

is 50 het nieuwe 30, regelmatig stilstaan

bij de toekomst van jouw familiaal bedrijf

is verstandig. Praat hier tijdig over met

je overnamebegeleider.

FiLDOR

Oudenaardsesteenweg 32J

9000 Gent

info@fildor.be

www. fildor.be

businessvlaanderen.be

61


VAN VERDWENEN KLANTENGEGEVENS TOT TECHNISCHE WERKLOOSHEID DOOR CYBERAANVAL

CYBERVERZEKERING

MOET EEN EVIDENTE

VERZEKERING WORDEN

Het gebeurt steeds vaker dat organisaties of ondernemingen het slachtoffer worden van digitale terreur.

Cyberaanvallen leiden vaak tot onherstelbare schade aan bedrijfssystemen en -gegevens. Steeds meer

bedrijven zoeken daarom hun toevlucht tot een cyberverzekering. “Bij verzekeringsmakelaar Callant is het

aantal aangiftes van een dergelijke cyberaanval in twee jaar tijd maar liefst verdubbeld”, zegt CEO Peter

Callant. “En de dreiging komt steeds dichterbij: van vrij doorzichtige phishing-mails tot grootschalige,

georganiseerde ransomware-aanvallen.”

Tekst en beeld | Callant

“Elk bedrijf vindt het evident om verzekeringen

af te sluiten tegen bedrijfsschade na

brand, aansluitend bij hun brandpolis”, vertelt

Peter Callant. “Het principe is eenvoudig:

een gedekt schadegeval in de brandpolis

kan aanleiding geven tot een vergoeding die

grotendeels alle financiële gevolgen opvangt

van de onderbreking van de activiteit door

dat bewuste schadegeval. Maar nog te weinig

ondernemers staan stil bij de gevolgen van

een ‘digitale’ brand.”

Dagelijks zouden in België maar liefst 624

cyberaanvallen worden uitgevoerd. Broodnodige

data, die cruciaal zijn voor de dagelijkse

werking van een bedrijf of overheid, worden

gestolen of onleesbaar versleuteld. Gevoelige

info over het bedrijf of – soms nog erger

– de klanten gaat verloren. Dat kan leiden tot

problemen op het vlak van aansprakelijkheid,

administratieve boetes, interne kosten en

reputatieschade.

Een cyberaanval kan uw bedrijf met een

enorme financiële kater opzadelen.

FINANCIËLE KATER VOORKOMEN

Een cyberaanval kan uw bedrijf met een

enorme financiële kater opzadelen. Stel u

voor: klantengegevens, leveranciersgegevens,

bestellingen, routeplanning, stockgegevens,

facturatie ... verdwenen of tijdelijk

niet beschikbaar. Wanneer alle activiteit in

het bedrijf stilvalt, omdat cruciale IT-systemen

gehackt zijn, heeft dat quasi onmiddellijk

een daling van de omzet tot gevolg.

Bovendien geeft zo’n meltdown volgens de

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening geen

aanleiding tot het aanvragen van technische

werkeloosheid. En dus kunnen de kosten

zoals het wedersamenstellen van softwaregegevens,

overuren personeel, bijstand van

IT-securityspecialisten … gigantisch oplopen.

“Daarom is enkele jaren geleden de cyberverzekering

in het leven geroepen. De

polis dekt de financiële schade die wordt

veroorzaakt binnen een computersysteem/

netwerk, zonder dat er sprake is van materiële

schade”, verduidelijkt Peter Callant.

“Schade binnen het eigen bedrijf, maar ook

bij derden, zoals bedrijven waarmee u zaken

doet. Voorbije jaren kwam deze polis vooral in

de actualiteit naar aanleiding van de GDPRreglementering,

maar het gaat veel verder

dan een dergelijke bescherming.”

CYBERPOLIS BIEDT VIER WAARBORGEN

Gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen

noteren een voortdurende toename van

schadegevallen die ontstaan na zo’n ‘digitale

brand’. In 2015 was 30% van alle claims nog

in verband te brengen met cyberaanvallen, in

2019 was dat al meer dan 70%. Uiteraard is

een doeltreffend preventiebeleid van primordiaal

belang, maar een aanvullende verzekering

kan de schade meer dan beperken.

62 businessvlaanderen.be


BV INSIGHTS

Een cyberpolis biedt vier waarborgen, op het

vlak van aansprakelijkheid, bedrijfsschade,

kosten en eigen schade.

· AANSPRAKELIJKHEID: inbreuk op persoonsgegevens

opgeslagen in computersystemen

van de klant, verspreiding van

klantengegevens door kwaadwilligheid of

menselijke fout, administratieve sancties

opgelegd door een toezichthouder voor

inbreuken op de gegevensbescherming

(GDPR), verdediging tegen claims van

derden, betalen van de schadevergoeding,

inbreuk op intellectuele eigendomsrechten,

inbreuk op privéleven van een persoon,

verspreiding van persoonsgegevens.

· BEDRIJFSSCHADE: financiële verliezen,

technische werkloosheid, verlies van omzet

ten gevolge van een onderbreking van

de activiteit.

· KOSTEN: crisismanagement, crisiscommunicatie,

crisisconsulenten om reputatieschade

te voorkomen of te beperken,

kosten voor digitaal onderzoek en vaststellen

van de omvang van de schade, herstel/

recuperatie/reproduceren van databases

en netwerken en websites, bijstand van

een IT-securityspecialist, klantenondersteuning,

callcenter, reputatieherstel.

· EIGEN SCHADE: terugbetaling van afpersingskosten,

cyberdiefstal (gelden overgeschreven

van een rekening van een klant

naar een rekening van derden).

Een cyberpolis is specifiek waardoor het

aangeraden wordt om een voorstel op maat

te laten opmaken door uw verzekeraar.

Callant wil vooral het nut van een dergelijke

polis onderstrepen in het belang van de klant.

“Want cybercriminaliteit is niet meer de vervan-ons-bed-show,

het kan zowel u als mij

overkomen als we straks onze laptop opstarten”,

besluit Peter Callant.

Peter Callant: “Cybercriminaliteit is niet meer de ver-van-ons-bed-show, het kan zowel u als mij

overkomen als we straks onze laptop opstarten.”

Vraag een gesprek via www.digitalebrand.be

of callant@callant.be.

businessvlaanderen.be

63


WAAROM VANDAAG AL OVERSTAPPEN NAAR

GOOGLE ANALYTICS 4 VERSTANDIG IS

Strategisch marketing- en communicatiebureau KIXX deelt met Google de eigenschap dat het niet

van stilstand houdt en onafgebroken naar nieuwe inzichten streeft. Het leidt zowel bij de Amerikaanse

multinational als bij de communicatie- en marketingexpert uit Loppem tot permanente evolutie.

“De overgang van Universal Analytics (UA) naar Google Analytics 4 (GA4) biedt een pak nieuwe

mogelijkheden.”

Tekst | Nicolas Buysschaert beeld | KIXX

64 businessvlaanderen.be


BV INSIGHTS

Nicolas Buysschaert, co-founder & CEO van

Digital KIXX, is als expert ter zake perfect

geplaatst om de komst van GA4 en het belang

ervan toe te lichten: “Vanaf 1 juli 2023 stopt

het oude Google Analytics en worden geen

nieuwe gegevens meer geregistreerd. De

nieuwe versie – Google Analytics 4 – neemt het

over en dat brengt een paar cruciale veranderingen

met zich mee. Vier daarvan springen

in het oog: GA4 vereist een compleet nieuwe

start, is event-driven, laat cross-platform

tracking toe en de bounce ratio verdwijnt.”

NIEUWE PROPERTY

VOOR EEN NIEUWE START

GA4 verschilt echt van zijn voorganger, waardoor

je de huidige data niet kan meenemen.

Op 1 juli 2023 begint alles van voren af aan: je

moet dus een nieuwe property aanmaken en

opnieuw data verzamelen.

GA4 MEET EVENTS

Er wordt op de website niet langer gemeten

in sessies, wel in gebeurtenissen. ‘Events’

zijn interacties die een bezoeker uitvoert op

jouw website. Voorbeelden zijn klikken op een

link, het downloaden van een bestand of een

formulier invullen.

CROSS-PLATFORM TRACKING

Via het nieuwe ‘Cross-platform tracking’

wordt het mogelijk om data van je website

en je app aan elkaar te koppelen. Je krijgt de

optie om gegevens van je site en app samen

te voegen en als geheel te analyseren.

GEEN BOUNCE RATIO

De ‘bounce ratio’-parameter verdwijnt in GA4

en wordt vervangen door ‘engaged sessions’.

We spreken van een ‘engaged session’ door

een bezoeker wanneer er sprake is van een

conversie. Daarvoor zijn twee gebeurtenissen

(events) nodig, of moet het domein minstens

tien seconden openstaan.

Vanaf 1 juli 2023

stopt het oude

Google Analytics

en worden geen

nieuwe gegevens

meer geregistreerd.

TOEKOMSTGERICHT, MET BELANGRIJKE

VOORDELEN

“De aanpassingen zijn niet min”, aldus

Nicolas Buysschaert. “Uiteraard leveren ze de

gebruiker van Google Analytics 4 een aantal

belangrijke voordelen op. GA4 kan voorspellende

analyses maken aan de hand van

Machine Learning. Accurate webshopvooruitzichten

voor de eerstvolgende maanden

zijn daar één voorbeeld van. Het programma

is in veel betekenissen toekomstgericht

ontworpen. Het houdt ook rekening met het

feit dat cookies en strengere GDPR-regels in

de toekomst vaker content zullen blokkeren.

In Google Analytics 4 is het ook mogelijk om

zonder cookies anonieme data te verzamelen.

In de nieuwe versie zullen ook meer rapportmogelijkheden

zitten die een beter zicht

bieden op de customer journey. Je zal snel en

overzichtelijk zien waarop mensen vastlopen

wanneer ze een bestelling of contactaanvraag

willen versturen.”

NU AL OVERSTAPPEN OP GA4 BETEKENT

VOORSPRONG NEMEN

Is het als gebruiker aan te bevelen om vol

spanning uit te kijken naar 1 juli 2023 of onderneem

je beter meteen actie? Nicolas opteert

als expert voor dat laatste: “Net omdat je in

dat geval straks niet zonder historische data

komt te zitten. Het is vandaag perfect mogelijk

om de overstap naar Google Analytics 4 te

maken en zo een jaar voorsprong te nemen

door nu al gegevens te registreren. Je geniet

meteen van de voordelen, de nieuwe rapporten,

de ruimere inzichten en ondertussen

blijft GA4 – als work in progress tot de officiële

lancering – verder evolueren en zal het

systeem nog beter worden.”

Autobaan 5 - bus 0202

8210 Loppem

info@kixx-concept.be

www.kixx-concept.be

businessvlaanderen.be

65


DE RAAD VAN

ADVIES/BESTUUR ALS

HEFBOOM VOOR UW

PROFESSIONALISERING

Typisch zien we dat het succes van veel familiale kmo’s start bij de dynamiek en het sterke enthousiasme

van de bedrijfsleider(s). Denk aan het lanceren van een nieuw product, bijkomende dienstverlening,

enzovoort. Ze zijn als het ware het begin en het einde. Maar naarmate het bedrijf groeit, is er nood aan

professionalisering. Een raad van advies of raad van bestuur is daar een goed instrument voor.

Tekst & Beeld | Dewulf-Verstichel

Wanneer een familiaal geleide kmo groeit,

moet de onderneming evolueren naar een

organisatie die op zichzelf staat en autonoom

kan functioneren, zonder dat de bedrijfsleider

nog over alles moet beslissen. Voor hem

of haar betekent dit afstand nemen en meer

delegeren. Deze professionalisering zorgt voor

continuïteit in de onderneming en heeft als

bijkomend voordeel dat de aandeelhouderswaarde

wordt versterkt.

RAAD VAN ADVIES ALS HEFBOOM

In deze groeifase kan de installatie van een

raad van advies haar toegevoegde waarde

tonen. Het is een adviserend orgaan dat heel

wat extra expertise en ervaring binnen brengt.

Het opzetten van een raad van advies is niet

wettelijk geregeld en biedt de mogelijkheid

om flexibel in te spelen op de specifieke noden

van de onderneming. Een bijkomend voordeel

is dat de bedrijfsleider zijn of haar effectieve

(juridische) bevoegdheid niet afstaat. Deze

blijft dus bij de bedrijfsleider, of indien deze er

al is, binnen de raad van bestuur.

Nog te vaak

gebeurt de

keuze van een

extern adviseur

of bestuurder

op basis van

subjectieve

elementen.

Dewulf-Verstichel begeleidt bedrijven, bedrijfsleiders

en families door deze transitie. Het

gaat om een samenwerking tussen Colin

Dewulf, psycholoog en ondernemer (HR Flux),

en Mario Verstichel, handelsingenieur en

bestuurder, consultant in diverse ondernemingen.

De focus van de dienstverlening ligt op de

installatie van raden van advies en raden van

bestuur. Wij begeleiden familiebedrijven ook

in dossiers van opvolging, bij het opmaken van

familiecharters, conflictbemiddeling, M&A,

enzovoort. We vallen hiervoor terug op een

uitgebreid netwerk van experten en partners.

EIGENAARSVISIE ALS EERSTE

NOODZAKELIJKE STAP

Voor de installatie van een raad van advies

vertrekken we steevast vanuit de eigenaarsvisie

van de aandeelhouders. Het opstellen van

dergelijke eigenaarsvisie is de eerste en noodzakelijke

stap. Om daartoe te komen, leggen

we in een drietal sessies de missie en visie van

de ondernemer vast.

Verder kijken we naar de organisatie vanuit 5

verschillende invalshoeken: markt en klant,

methodes en processen, financiële middelen,

mens en organisatie en maatschappelijk

verantwoord ondernemerschap.

Het resultaat is een helder rapport met daarin

een samenvatting van de strategische prioriteiten

van de organisatie, gestructureerd

volgens de 5 deeldomeinen. Zo’n rapport over

de eigenaarsvisie is bepalend voor de samenstelling

van de raad van advies en geeft de

juiste richting aan.

66 businessvlaanderen.be


BV INSIGHTS

KEUZE ADVISEURS OBJECTIVEREN

Na de validatie van de eigenaarsvisie door de

aandeelhouders vormt het toepassen van een

aangepast competentiemodel de volgende stap

in onze methodologie. We weten immers uit

ervaring dat dit een onderscheidend element in

het proces is. Te vaak gebeurt de keuze van een

extern adviseur of bestuurder immers op basis

van subjectieve elementen. Het gaat bijvoorbeeld

louter om een kennis of iemand waarmee

er een goede klik is.

Net zoals bij een geslaagd selectieproces gaat

het niet enkel over formele factoren zoals ervaring

of kennis van de sector. We hebben vooral

aandacht voor betrokkenheid en het begrijpen

van de context door onze adviseurs. De combinatie

van de juiste drive én complementaire

competenties met de andere aandeelhouders/

adviseurs of bestuurders, kan voor iedere organisatie

immers een heel grote meerwaarde

betekenen. Dankzij ons partnership met HR

Flux, dat over een database met C-level professionals

beschikt, kunnen we efficiënt en snel de

juiste kandidaten voorstellen.

PROCESBEWAKER BIJ DE OPSTART

Een duidelijke uitleg van de eigenaarsvisie met

de hieraan verbonden strategische projecten

helpt aandeelhouders/opdrachtgevers en

adviseurs/bestuurders om de juiste focus te

leggen én te behouden. Dewulf-Verstichel is als

‘procesbewaker’ aanwezig bij de opstart van de

raden van advies. Zo houden we de vinger aan

de pols. Na een viertal bijeenkomsten evalueren

we ook de werking van de raad.

Vanaf september 2022 zullen we ook interim

management aanbieden met experten die

on site een bedrijf kunnen bijstaan in General

Management, Finance en ICT en HRM. Ook

dat kan bijdragen aan de professionalisering

van kmo’s.

Colin Dewulf

+32 475 61 82 66

colin.dewulf@outlook.com

Mario Verstichel

+32 475 27 79 28

mario.verstichel@outlook.com

businessvlaanderen.be

67


BURGEMEESTER PIETER DE CREM VAN AALTER AAN HET WOORD

“We creëren op alle vlakken

ruimte om te ondernemen”

Aalter vormt een belangrijk knooppunt tussen Brugge en Gent, met goede verbindingen over de weg, het spoor

en het water. Dankzij die strategische ligging bouwde zich een sterk industrieel weefsel op, waarin de agrovoedingsindustrie

en maakindustrie vandaag de toon aangeven. Burgemeester Pieter De Crem (CD&V) wil de

lokale economie nog verder uitbouwen, onder meer met nieuwe watergebonden bedrijventerreinen.

Tekst | Björn Crul beeld | Gemeente Aalter

Burgemeester, welke troeven

liggen volgens u aan de

basis van de economische

ontwikkeling van Aalter?

Pieter De Crem: Sinds de middeleeuwen

is Aalter het kloppende hart tussen Gent

en Brugge. Oorspronkelijk was dit een

plattelandsgemeente met wat textielnijverheid

en kleinere ambachtelijke activiteiten.

De ligging aan het kanaal Gent-

Brugge, de spoorlijn van Brussel naar

Oostende en de aanleg van de autosnelweg

in de jaren ’50 zorgden ervoor dat

we op een verkeersknooppunt kwamen

te liggen. Maar het is niet omdat je zo’n

goede ligging hebt, dat de ontwikkeling

vanzelf gaat.

In de jaren 1960 heeft het gemeentebestuur

de keuze gemaakt om de industrie te omarmen.

Toen werd zo’n 100 hectare aan slecht

gelegen landbouwgronden gereserveerd

als industriezone. Daardoor kon bijvoorbeeld

staaldraadproducent Bekaert worden

aangetrokken. Ook de maakindustrie vestigde

zich hier, gelinkt aan de ontwikkeling

van staalfabriek Sidmar in Gent.

Daarnaast ontstond een agro-voedingscluster

met zuivelcoöperatie Comelco als

boegbeeld. De coöperatie bestaat intussen

60 jaar en maakt nu deel uit van de groep

FrieslandCampina.

Wij scheppen het kader,

de ondernemers doen

de rest.

Aalter heeft ook een uit de kluiten gewassen bouwindustrie, met meer

dan 125 bedrijven op het grondgebied.

68 businessvlaanderen.be


REGIOSPECIAL

AALTER

“Met onze incubator gaan we nieuwe technologieën en kleinschalige bedrijven faciliteren, zonder een investeringsmaatschappij te worden.”

In welke sectoren staat de

gemeente vandaag sterk?

Pieter De Crem: De maakindustrie is nog

altijd een sterkhouder. Bekaert heeft weliswaar

een crisis doorgemaakt en voerde in

2012 een zware herstructurering door. Ook

een deel van de terreinen werd toen verkocht.

Maar intussen gaat het weer beter:

het bedrijf heeft zich gefocust op kabelproducten

voor liften en gespecialiseerde aandrijfriemen

en werft weer volop aan.

Op de vrijgekomen ruimte hebben zich uiteenlopende

kmo’s gevestigd. We hebben

anno 2022 een erg divers kmo-landschap

op de zones Lakeveld en Langevoorde. In de

agro-voedingsindustrie zijn naast Friesland-

Campina mooie bedrijven gegroeid waarvan

het meest bekende wellicht Meat&More is,

dat voedingswaren bereidt en verkoopt via

zijn winkelketens Buurtslagers en Bon’Ap.

En tot slot heeft Aalter ook een uit de kluiten

gewassen bouwindustrie, met meer dan 125

bedrijven op het grondgebied.

Hoe wilt u het potentieel voor

de toekomst verder aanboren?

Welke sectoren wil Aalter

stimuleren?

Pieter De Crem: Het ontwikkelen van watergebonden

industrie is een prioriteit voor de

Vlaamse overheid. Met onze ligging kunnen

we daar uiteraard op inspelen. Ten noorden

van het kanaal Gent-Brugge ontwikkelen we

samen met De Vlaamse Waterweg nieuwe

kaaien en zogenaamde tweedelijns watergebonden

terreinen op de zone Woestyne.

Via een nieuwe brug en fietsbrug en het bedrijventerrein

Lakeland kan het verkeer ook

aansluiten op de N44 en de E40. Het is de

bedoeling dit jaar de eerste concessies toe te

kennen voor deze zone, die in eerste instantie

60 hectare groot zal zijn.

Anderzijds geloven we sterk in hightechbedrijven,

waarvan er intussen al enkele in

Aalter zijn gevestigd. Om die sector verder

te stimuleren, willen we een incubator oprichten

waarin zowel kleinere bedrijven als

start-ups zich kunnen vestigen. Zo kunnen

we meteen inspelen op nieuwe trends met

ruimte, faciliteiten en kruisbestuiving tussen

die tech start-ups. Bovendien beschikken

we ook nog over het voormalige militair

businessvlaanderen.be

69


Plastics sorteren doe je

met Plastics De Plastic sorteren Switch! doe je

met De Plastic Switch!

6 soorten plastic in één ophaalronde

Bied zakken met transparante of gemengde

folies, 6 soorten spanbanden, plastic EPS in (isomo) één ophaalronde

en harde kunststoffen

aan bij uw rolcontainer voor PMD*.

Wij

Bied

halen

zakken

al deze

met transparante

plastics in één

of gemengde

beweging

folies, spanbanden,

op en recycleren

EPS (isomo)

ze!

en harde kunststoffen

aan bij uw rolcontainer voor PMD*.

Wij halen al deze plastics in één

* Aanbod enkel voor bedrijven

beweging op en recycleren ze!

Meer info over deze nieuwe

duurzame ophaalronde?

Scan

Meer

deze

info

QR-code

over deze nieuwe

duurzame ophaalronde?

Scan deze QR-code

* Aanbod enkel voor bedrijven

Meer info

0800 30 735

Meer info


REGIOSPECIAL

AALTER

En daarnaast moet onze dienstverlening

ruimte creëren. We hebben ons ondernemersloket

dat als eerste en enige in Vlaanderen

ISO 9002-gecertificeerd is. Ik ga er prat op

dat onze vergunningsprocedures bijzonder

vlot worden afgehandeld. De ruimtelijke

zoneringen zijn duidelijk afgebakend, waardoor

er eigenlijk weinig discussies zijn. Ook

het verlenen van een omgevingsvergunning

verloopt snel, onder meer dankzij onze doorgedreven

informatisering.

“Het ontwikkelen van watergebonden industrie is een prioriteit voor de

Vlaamse overheid. Met onze ligging kunnen we daar uiteraard op inspelen.”

(Beeld: Visit Aalter)

domein waar we drone-activiteiten willen

ontwikkelen, waarbij de incubator eveneens

een prominente rol kan spelen.

Wat heeft de gemeente nog

te bieden voor startende

ondernemers en start-ups?

Pieter De Crem: Om te beginnen is er ons

gunstig fiscaal klimaat. Alle bedrijfsbelastingen

zijn hier al lang allemaal afgeschaft: belastingen

op uitrusting, drijfkrachtbelasting

of belasting op personeel - wat een anomalie

trouwens, dat overheden tewerkstelling belasten!

Dat betekent voor de gemeente wel

een pak minder inkomsten, maar we zien

hier een belangrijke hefboom in om het ondernemerschap

alle kansen te geven.

Pieter De Crem: Het is onze taak om ruimte

te creëren om te ondernemen, in alle betekenissen

van het woord. Uiteraard moeten we

fysieke ruimte aanbieden. De industriegrond

is schaars in Vlaanderen, in Aalter is dat niet

anders. Weinig bedrijven vertrekken, dus we

grijpen elke mogelijkheid aan om bijkomende

terreinen aan te bieden. Ook psychologisch

moeten we ruimte creëren, door als lokale

mandatarissen oor te hebben voor de verzuchtingen

van de bedrijven. We zijn er voor

de ondernemers, als ze ons nodig hebben.

Wat zijn uw economische

prioriteiten voor de komende

twee jaar?

Pieter De Crem: Met stip op één: de incubator

en de drone-activiteit realiseren en

samen met universiteiten en hogescholen

jong afgestudeerden toeleiden naar tewerkstelling,

industriële activiteit of ondernemerschap.

Met de incubator gaan

we nieuwe technologieën en kleinschalige

bedrijven faciliteren, zonder echter een

investeringsmaatschappij te worden. Wij

scheppen het kader, de ondernemers doen

de rest.

En ik zou graag onze watergebonden infrastructuur

nog verder uitbreiden, ik denk dat

we nog 20 à 30 hectare bijkomend kunnen

ontwikkelen. Dat er geen verbreding van

het Schipdonkkanaal komt, is een goede

zaak voor Aalter: het betekent meer binnenscheepvaart

voor ons. We gaan onze bereikbaarheid

dan ook ten volle uitspelen.

Daarnaast biedt ons grondgebied een groot

reservoir van hoogopgeleide mensen. Veel

mensen die in Aalter komen wonen, hebben

hier hun eerste of laatste werkplaats.

We willen eraan werken om dertigers in de

gemeente te houden en ze te wijzen op de

vele jobkansen in de buurt. Onlangs was er

de beurs Aalterjobs, waarop liefst 300 vacatures

werden voorgesteld. Het was een groot

succes en we willen dat nog verder uitdragen,

tot in Brugge en Gent.

Aalter staat dankzij het fiscale

beleid inderdaad geboekstaafd

als een bedrijfsvriendelijke

gemeente. Welke andere

impulsen geeft u voor het

economisch beleid?

Pieter De Crem: “Met een incubator voor kleinere bedrijven en start-ups willen we meteen inspelen

op nieuwe trends.”

businessvlaanderen.be

71


uilding together

Snelheid, kostprijs, efficiëntie, flexibiliteit en onderscheidend vermogen.

Allemaal factoren die voor de bewuste ondernemer van tel zijn.

Wij hebben alles in huis om hieraan te voldoen. Onze geavanceerde

staal- en betonbouw staan hier garant voor. Voor elke sector hebben

we een oplossing in petto, welke toepassing je ook voor ogen hebt.

Benieuwd naar onze realisaties? www.mahieu-construct.be

industriebouw op maat

mahieu-construct.be


REGIOSPECIAL

AALTER

ZOWEL PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN HECHTEN MEER BELANG AAN DUURZAAMHEID

“We zetten de shift

naar circulair bouwen in”

“Als de energiecrisis een positieve kant heeft, dan is het wel dat bedrijven en particulieren vandaag veel meer

bereid zijn om te investeren in hernieuwbare energie en duurzaam bouwen.” Tot die vaststelling komt Els Buyck,

zaakvoerster van Ultimi Totaalprojecten uit Aalter. De kmo is gespecialiseerd in renovatie- en verbouwingsprojecten

en is actief in Oost- en West-Vlaanderen.

Tekst | Björn Crul beeld | Ultimi

Bedrijven actief in renovatie en verbouwingen

kennen een hoogconjunctuur. Els Buyck:

“De afgelopen jaren is het zeer druk geweest,

onder meer als gevolg van de coronapandemie,

waarbij veel mensen in hun eigen woning

hebben geïnvesteerd. We zien wel een

duidelijke verschuiving naar meer aandacht

voor hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen

en zonneboilers. Vroeger moesten

wij het voorstellen aan de klant en bleek het

prijskaartje vaak een obstakel. Nu vragen

klanten bewust om zulke zaken te integreren

in hun project. De hoge energieprijzen

versnellen die evolutie alleen maar.”

“We hechten ook belang aan de ecologische score van de materialen die we gebruiken”,

stelt Els Buyck.

Wouter Lips en Els Buyck staan aan het hoofd

van Ultimi Totaalprojecten.

Veel aandacht voor circulariteit

Ultimi besteedt zelf ook veel aandacht aan

het circulaire aspect van bouwen en verbouwen.

“Bij afbraakwerkzaamheden proberen

we zoveel mogelijk zaken te recupereren.

Maar we moeten daarbij wel de kostenbatenanalyse

goed in de gaten houden, zodat

een project betaalbaar blijft voor de klant”,

legt Els uit. “In onze projecten werken we

vaak met houtskeletbouw, net omwille van

het duurzame aspect. We maken ook een

grondige evaluatie van de houtsoorten die

we gebruiken: niet alleen rond prijs, kwaliteit

en beschikbaarheid, maar ook rond

de herkomst en de ecologische score van

het materiaal.”

De kmo heeft haar kantoor in Bellem en beschikt

ook over een toonzaal in Oostende.

Vijf medewerkers tekenen de plannen uit

en Wouter Lips, de man van Els, coördineert

het team dat de verbouwingen uitvoert.

“We verzorgen de volledige keten: van de

plannen over de ruwbouw, aanleg van elektriciteit

en sanitair, coördinatie en werfopvolging

tot de afwerking. Naast eigen vaklui

doen we ook een beroep op een vast netwerk

van bouwpartners.”

businessvlaanderen.be

73


Hoe pak je je strategie

voor de toekomst aan?

Ondernemen is een vak apart. Veel ondernemers hebben een goed instinct voor zaken doen. Maar alleen

daarmee kom je er niet. Een goede strategie, die op tijd en stond geactualiseerd, herzien of bijgestuurd

wordt, vormt het kompas. Een gesprek met drie ondernemers over wat een goede strategie is en hoe je

de juiste keuzes maakt.

Tekst | Karel Cambien

Beeld | comma

We spraken met Dimitri Beck van de

accountancygroep Decupere & Partners,

Greetje Demuelenaere van het strategische

marketingbureau comma en Hendrik Cloet

en Etienne Bert van LIIF, dat via een app

gezondheidsparameters en medische informatie

inzichtelijk maakt voor consumenten.

“Wij hebben de strategische keuze gemaakt

om heel klantgericht te werken”, vertelt

Dimitri Beck. “We willen begrijpen wie de

De hamvraag: wat staat er ons als

bedrijf en als organisatie te gebeuren?

Dimitri Beck

klant is en wat de klant wil, zodat we zo goed

mogelijk kunnen anticiperen op en beantwoorden

aan die behoefte. Die adviserende

rol is een fundament van onze strategie.

We willen zoveel mogelijk empathie aan de

dag leggen.”

“Ook bij comma moeten we in de huid kruipen

van de klant”, vult Greetje Demuelenaere

aan. “We houden de klant een spiegel voor:

we willen namelijk enkel de juiste groei

stimuleren. Alles moet passen bij het DNA

en de identiteit van het bedrijf én het moet

relevant zijn in de markt. We luisteren

daarom naar de wensen van de klant, maar

kijken tegelijk ook of het idee vermarktbaar

is en of het bedrijf waarde omvat om groei en

marge te realiseren.”

Henk Cloet en Etienne Bert: “Bij ons staat de

patiënt centraal. De bevolking vergrijst, huisartsen

worden steeds schaarser waardoor

er zelfs patiëntenstops ingevoerd worden en

medische dossiers bij dokters worden bijna

onbeheersbaar door de verschillende platformen

en softwaremogelijkheden. Wij stellen

tools ter beschikking zodat iedereen zijn eigen

gegevens kan delen met de zorgverstrekker

naar keuze. Dat alles moet ertoe leiden dat de

gezondheidszorg beheersbaar blijft.”

74 businessvlaanderen.be

Karel Cambien, Hendrik Cloet en Etienne

Bert (LIIF), Greetje Demuelenaere (comma) en

Dimitri Beck (Decupere & Partners).


Alles moet passen

bij het DNA en de

identiteit van het

bedrijf én het moet

relevant zijn in

de markt.

Greetje Demuelenaere

Het volledige gesprek met dit panel is te bekijken via het Youtube-kanaal ‘comma’.

STRATEGIE IS VOORUITZIEN

Een strategie moet vooruitkijken en de zaken

voor zijn. Hoe pak je zoiets aan? “Wij kijken

alvast tien jaar vooruit in de tijd. Dankzij onze

universele codering is de app internationaal

inzetbaar”, vertellen Henk en Etienne. “Als

iemand op reis gaat en daar zijn medicatie

verliest of als je moet uitleggen aan een

dokter wat je medische voorgeschiedenis is

in een taal die je niet machtig bent, dan is

LIIF the missing link. Onlangs beslisten we

om Oekraïens en Russisch toe te voegen aan

onze databanken, zodat oorlogsvluchtelingen

onmiddellijk hun medisch of farmaceutisch

dossier kunnen inkijken. We volgen het

internationale gebeuren nauw op en werken

daarvoor samen met gerenommeerde

bedrijven. Die bedrijven leveren ons een stuk

van de tools aan, die we dan kunnen uitbouwen

op farmaceutisch vlak.”

Decupere & Partners heeft in de loop van

2021 in samenwerking met comma haar

strategie opnieuw afgetoetst. Dimitri Beck:

“We kijken naar de tendensen om ons heen

en naar de evolutie in de wereld. Wat staat

er ons als accountancybedrijf en als organisatie

te gebeuren? We merken nu al dat

onze dienstverlening meer en meer een

commodity aan het worden is: er zijn diverse

mogelijkheden op de markt om zelf je boekhouding

bij te houden. En door de digitalisering

veranderen ook de processen binnen

ons bedrijf. Wat ook meespeelt is dat boekhouder

een knelpuntberoep geworden is.

We zetten daarom in op employer branding,

maar ook op levenslang leren om juniors en

schoolverlaters zelf op te leiden.”

Het komt er ook op aan om je als bedrijf te

differentiëren. “Buitenstaanders denken

misschien dat wij één van de vele marketing-

bureaus zijn. Maar eigenlijk hebben Wouter

en ik bij het oprichten van comma in 2004

meteen bepaald dat we voor strategie wilden

gaan”, vertelt Greetje. “Dat zit dus in ons

DNA: begeleiding en coaching, dat doen we

het liefst. We zetten echt in op bedrijfs- en

ondernemingsstrategie, dus diep in de materie.

Onze klanten – waarmee we een duurzame

langetermijnrelatie hebben – kunnen

beamen dat we telkens doen wat we beloven.

Langs de andere kant behoren we ook al tien

jaar tot een internationaal netwerk, waar ik

mee aan de bestuurstafel zit. Daar pik ik veel

op over wat de toekomst is van ons wereldje.

Op dat vlak komt België nog een heel stuk

achter op de markt.”

Dimitri Beck: “We keken met comma naar de tendensen om ons heen en naar de evolutie in

de wereld tijdens een strategische oefening.”

businessvlaanderen.be

75


STATE-OF-THE ART DISTIBUTIECENTRUM IN BRUGGE IS LOGISTICS PROJECT OF THE YEAR

“MET DIT

GEAUTOMATISEERD

MAGAZIJN MAKEN WIJ

ALS KMO HET VERSCHIL”

Tijdens de Transport & Logistics Awards kreeg Dassy, een Belgische producent van kwalitatieve

professionele kledij, in maart van dit jaar de award van ‘Logistics Project of the Year’. Het bedrijf kreeg die

prijs voor zijn doorgedreven automatiseringsgraad en de bouw van zijn nieuw semi-automatisch magazijn.

“De wereldwijde toeleveringsketen is grondig verstoord en de concurrentie bikkelhard, maar dankzij onze

investeringen in automatisering en digitalisering slagen we er toch in ons marktaandeel te vergroten”,

stelt Stefaan Le Clair, CEO van Dassy.

Tekst | Roeland Van Den Driessche beeld | Dassy Europe

Dassy werd in 2007 opgericht als spin-off van

de Belgische textielgroep Dress-Confect en

produceert professionele werkkledij van hoge

kwaliteit. Via een uitgebreid dealernetwerk

heeft Dassy klanten in meer dan 20 landen.

De hoofdzetel bevindt zich in Brugge, waar

eind 2020 een gloednieuw magazijn werd

opgetrokken, waarvan 2.000 m² volautomatisch

is. Dankzij deze investeringen kan het

bedrijf snel reageren op alle vragen van de

professionele markt.

Stefaan Le Clair: “Dassy is, in vergelijking

met zijn concurrenten, een relatief jong merk,

maar heeft op korte termijn een uitstekende

reputatie opgebouwd. We willen uiteraard

verder groeien, door nieuwe producten te

ontwikkelen en kledinglijnen samen te stellen

die betaalbaar zijn en die beantwoorden

aan de eisen van onze professionele klanten.

Het feit dat we ons productieproces in eigen

handen hebben en ook een eigen magazijn

met meer dan 800.000 stuks beheren, zorgt

dat we sneller met nieuwe producten op de

markt kunnen komen.”

Stefaan Le Clair, CEO Dassy Europe: “Je

wordt niet elke dag door de top van de

transportwereld gelauwerd. De award is de

mooiste erkenning die er is.”

EXTERNE EXPERTISE LEIDT TOT SUCCES

Om dat nieuwe magazijn te verwezenlijken,

moest Dassy wel diep in de buidel tasten.

“Het was een doordachte investering, met

het oog op onze verdere groei waarbij

we vooral onze service willen verbeteren

door onze leveringen te optimaliseren en

onze goederenstroom beter te beheren.

Vandaag is dat een belangrijke troef, want de

wereldwijde supply chain staat onder druk,

waardoor we onze voorraadpositie continu

moeten bijsturen.”

Het nieuwe magazijn maakt onder meer

gebruik van een ‘box shuttle systeem’, een

elektrisch aangedreven opslagsysteem in

een speciaal ontworpen stelling. Dat kwam

er op aanraden van het logistieke adviesbureau

Logflow. “Als je een project van die

grootorde wil realiseren, heb je expertise

nodig. Logflow heeft ons geholpen de juiste

keuzes te maken, rekening houdend met

de doelstellingen die we voor ogen hadden.

Zo’n samenwerking levert uiteindelijk het

beste resultaat.”

76 businessvlaanderen.be


DOSSIER AUTOMATISATIE & E-COMMERCE

Voor Logflow is Dassy een mooie referentie.

“We ontwierpen in eerste instantie een volledig

nieuw, semi-automatisch magazijn, waardoor

Dassy 30% efficiënter kon werken. Daarnaast

werd ook een masterplan opgesteld met het

oog op de verdere groei. Alleen bleek die

groei sterker dan verwacht, waardoor we het

masterplan versneld moesten uitvoeren en

verder verfijnen. Het resultaat is een bijkomend

hoogbouwmagazijn met verdere automatisering

en robotisering. Dassy beschikt

nu over een state-of-the-art distributiecentrum

met een concept dat in de toekomst nog

schaalbaar is binnen dezelfde oppervlakte”,

vult Eric Vandenbussche van Logflow aan.

HUMAN CAPITAL BLIJFT BELANGRIJK

De inspanningen van beide bedrijven gingen

alvast niet onopgemerkt voorbij en in 2022

werd het project bekroond met een Transport

& Logistics Award. “Dat we als relatief klein

bedrijf de award voor Logistics Project of the

Year mochten ontvangen, maakte iedereen

binnen Dassy bijzonder fier. Je wordt immers

niet elke dag door de top van de logistieke

wereld gelauwerd. De award stimuleert ons

ook om op hetzelfde elan verder te gaan,

samen met onze medewerkers. De uitdaging

zal zijn om hen klaar te stomen voor de

nieuwe technologieën die op ons afkomen”,

besluit Stefaan Le Clair.

De wereldwijde supply chain staat onder

druk, waardoor we onze voorraadpositie

continu moeten bijsturen.

Het nieuwe magazijn maakt onder meer

gebruik van een ‘box shuttle systeem’,

een elektrisch aangedreven opslagsysteem

in een speciaal ontworpen stelling.

Dassy beschikt over een magazijn met meer dan 800.000 stuks, waardoor het sneller met nieuwe producten op de markt kan komen.

businessvlaanderen.be

77


DOSSIER AUTOMATISATIE & E-COMMERCE

“Als je je onderscheidt van de concurrentie, kan je een bepaald businessmodel dat al op de markt is, opnieuw uitbrengen”, vertelt Stéphane Ronse,

oprichter van Foodbag.

BELGISCHE ONLINE VERKOOP BLIJFT GROEIPOOL

“E-COMMERCE VRAAGT NIET MINDER,

MAAR MEER INVESTERINGEN”

De Belgische e-commerce markt blijft verder groeien. Zowel het aantal webshops als de online transacties

nemen toe. SafeShop, de e-commerce associatie van België, mat in 2021 via hun e-commerce barometer

een omzet van 11,7 miljard euro, zo'n 33% meer ten opzichte van 2020. KIXX (e-commerce adviseur),

Foodbag (online verkoper van maaltijden) en Outspot (aanbieder van straffe deals) geven hun visie en

tips over de online markt.

Tekst | Anse Keisse

beeld | KIXX, Foodbag en Outspot

businessvlaanderen.be

79


artemise.be

GO WITH THE

LOGFLOW

We lift your business to a higher level

artemise

mise.be

create to to communicate

Heidelbergstraat 62 62

B-8210 Loppem

T 0050 5 0 5 555 1 5155 555

F 0050 5 0 5 555 14 145 555

www.artemise.be

klant: Log-Floww

opdracht: logo

kleuren:

CMYKK

Wij creëren uw efficiënte logistieke flow door het

• verlagen van de operationele kosten

• verhogen van uw klantenservice

• herdenken van uw processen

• verhogen van uw flexibiliteit

• verhogen van de graad van automatisatie

• bepalen van de optimale opslagtechnieken

• creëren van de perfecte tracering

Voor meer info www.logflow.be

LOGFLOW nv info@logflow.be

Hoofdkantoor O-Forty Logflow Tower I Kapellestraat 136 / Blok E I 8020 Oostkamp I T +32 50 67 14 20

Filiaal Antwerpen Massenhof I Zagerijstraat 10/A6 I 2240 Zandhoven I T +32 3 435 99 90


DOSSIER AUTOMATISATIE & E-COMMERCE

E-commerce is en blijft de toekomst, zelfs

nu fysiek winkelen het na corona weer beter

doet. “Voor bedrijven die zich durven te storten

op e-commerce, is er nog heel veel potentieel.

Je moet een onlinestrategie uitbouwen

en volgen, maar je moet ook durven investeren

in online aanwezigheid”, vertelt Mark

Caelenberghe, CEO van KIXX, het strategisch

marketingbureau uit Loppem dat bedrijven

onder meer adviseert bij hun branding en

marketingstrategie.

Het idee dat je minder moet investeren

in e-commerce dan in een offline winkelpunt,

blijkt niet juist te zijn. “In plaats van te

investeren in vastgoed en store managers

voor het fysieke winkelpunt, moet je online

investeren in trafiekgeneratie en goede

beheersoftware”, gaat Mark verder. Succesvolle

e-commerce vereist dan ook een

sterke technische webshop. Veel bedrijven

onderschatten volgens Mark de technische

kennis en API-koppelingen die nodig zijn

voor de technische opbouw van een website

met webshop.

Een luik dat hier nauw mee samengaat, is

rapportage. “De data vertellen de enige waarheid.

Daarom is het opzetten van een doordachte

rapportage en het analyseren van

de resultaten van groot belang. Zeker ook

met de komst van Google Analytics 4 zal het

opvolgen en verbeteren van datatracking een

belangrijke tool worden. E-commerce is de

toekomst, dus een investering waard”, aldus

Mark Caelenberghe.

SNELLE GROEI DOOR 2 ELEMENTEN

Stéphane Ronse richtte in 2014 Foodbag op,

een duurzame online verkoper van verse

voeding en tegenhanger van HelloFresh.

Sinds 2017 vormt het samen met concurrent

Smartmat een koepel. “Ons succes meten

we op basis van onze verkoopcijfers: wekelijks

leveren we met Foodbag maaltijdboxen

bij ongeveer 10.000-tal gezinnen in Vlaanderen,

Brussel en Wallonië. Op jaarbasis komt

dit neer op 6 miljoen maaltijden”, vertelt

oprichter Stéphane. En de enige manier

om die maaltijdboxen te bestellen, is via

hun webshop.

dat je je duidelijk onderscheidt van de concurrentie”,

benadrukt Stéphane Ronse.

Dat e-commerce uitbouwen in België succesvol

kan zijn, bewijst ook Outspot, met thuisbasis

in Sint-Martens-Latem. Het nam

recent zijn Spaanse concullega MeQuedoUno

over. Outspot is actief in 10 landen met een

site voor zogenaamde ‘flash deals’, tijdelijke

aanbiedingen tegen lage prijzen. Het bedrijf

haalt een omzet van 24 miljoen euro, waarvan

twee derde buiten België.

Stefan Van Overbeke, CEO van Outspot: “Of

je bent een grote speler zoals Amazon met

een heel ruim aanbod, of je spitst je toe op

een zeer gepersonaliseerd aanbod, en dat is

waar Outspot sterk in is. Door middel van AI

en dataverwerking kunnen wij via e-mailmarketing

enkel relevante producten aanbieden

die in de leefwereld van een specifieke klant

belangrijk en nodig zijn. Nog een voordeel

hiervan is, dat we de klant geïnteresseerd

houden en dat ze zich zelden uitschrijven voor

onze nieuwsbrief.”

“Voor bedrijven die zich durven te storten op

e-commerce, is er nog heel veel potentieel”,

aldus Mark Caelenberghe, CEO van KIXX.

“Het merk is in eerste fase vooral gegroeid

door twee elementen. Sociale media is het

eerste: via organische content en clickbait

content – vaak sensationele titels die de

lezer verleidt om te klikken - bereik je in de

beginfase, met weinig kapitaal, heel veel. Zo

leer je goed wie je klant en je type doelgroep

is, zodat je daar verder op kan bouwen.” Als

tweede element haalt Stéphane partnerships

aan, zoals de samenwerking van Foodbag

met Sandra Bekkari, bekend van haar boeken

rond gezond koken: “Sterke partnerships

kunnen je merk snel veel credibiliteit geven.”

HETZELFDE CONCEPT, ANDERE UITVOERING

De beste reclame blijft de mond-aan-mondreclame

en de ‘tell a friend’ acties. “De klant

krijgt na aankoop een kortingscode die hij kan

uitdelen aan ‘vrienden’. Als die vrienden die

kortingscode toepassen, krijgt de klant extra

punten toegekend. Zo’n acties leveren ons

veel nieuwe klanten op”, geeft Stéphane prijs.

Een andere tip is om niet telkens een nieuw

concept op de markt te willen brengen. “Het

is niet omdat er al een bepaald businessmodel

op de markt is, dat je het niet opnieuw kan

uitbrengen. Je moet er gewoon voor zorgen

“Via e-mailmarketing houden wij onze

klanten met een gepersonaliseerd aanbod

geïnteresseerd”, legt Stefan Van Overbeke,

CEO van Outspot, uit.

businessvlaanderen.be

81


OOSTKAMP KRIJGT EEN LOGISTIEK BELEVINGSCENTRUM OP DE O-FORTY CAMPUS

“SLIMME MAGAZIJNEN MET AUTOMATISATIE

ZIJN OOK VOOR KMO’S RENDABEL”

De evolutie naar Industrie

4.0 en een sterke groei van

de e-commerce hebben hun

effect niet gemist bij Logflow

uit Oostkamp. De consultant

die bedrijven begeleidt in het

optimaliseren en automatiseren

van hun magazijnen, kende

de voorbije drie jaar dan ook

een sterke groei. Het breidde

zijn business ook uit met de

overname van Veltion. “We zijn

toonaangevend in de markt

voor logistiek, maar nu ook

voor lean werken en het

verhogen van de productiviteit

in andere domeinen”, vertelt

CEO Eric Vandenbussche.

Tekst | Björn Crul beeld | Logflow

Eric Vandenbussche, Sylvie Sepot en Bart Kindt

namen vorig jaar met het Logflow-team hun

intrek op de O-Forty campus in Oostkamp.

82 businessvlaanderen.be


DOSSIER AUTOMATISATIE & E-COMMERCE

In goed 20 jaar tijd bouwde Eric Vandenbussche

Logflow uit van een éénmanszaak tot

een stevige kmo met 50 medewerkers. “In de

beginjaren focuste ik me vooral op advies en

consultancy voor bedrijven die de efficiëntie

in hun magazijnen wilden verhogen. Daarvoor

werkte ik dan een nieuw concept uit,

voor nieuwbouw of aanpassing van bestaande

warehouses. Maar omdat het vervolgens in

de uitvoeringsfase vaak fout liep, besliste

ik om onze activiteiten uit te breiden, zodat

we projecten van idee tot uitvoering kunnen

begeleiden.”

DE CASE DASSY INSPIREERT

Het nieuwe magazijn voor de Brugse specialist

in werkkledij Dassy was het eerste grote

project dat Logflow vanuit die alomvattende

aanpak realiseerde. Vandenbussche: “In 2011

zijn we daar gestart met een eerste project

voor een semi-manueel magazijn, toen het

bedrijf besliste om zijn logistiek in eigen huis

te nemen. We voorzagen een sterke groei en

werkten dus een masterplan uit met ruimte

voor verdere uitbreiding. Dat is intussen ook

gebeurd, met een bijkomend hoogbouwmagazijn,

dat het hart vormt van een sterk

geautomatiseerd distributiecentrum.”

Begin dit jaar werden Logflow en Dassy daarvoor

bekroond met de Logistics Project of

the Year award. “Voor ons was dit echt een

inspirerende case. Veel kmo’s twijfelen nog

of automatisatie wel nuttig is en of de investering

rendabel kan worden gemaakt. Dassy

toont aan dat dit perfect mogelijk is”, vertelt

Eric. “We hebben er ook onze business rond

gefocust: we ontwerpen volledige plants en

begeleiden de uitvoering. Daarvoor stellen

we een divers team samen: in de conceptuele

fase heb je creatievelingen nodig, in de

studiefase technisch en bouwkundig ingenieurs

en vervolgens operationele mensen om

het project live te laten gaan en de logistiek op

tempo te krijgen.”

“We gaan breder dan

de klassieke industrie

en logistiek en werken

nu ook voor de

zorgsector.”

LEAN EN TECHNOLOGIE COMBINEREN

Om die belofte waar te maken, investeerde

de CEO fors in zijn eigen organisatie, met in

drie jaar tijd een verdubbeling van het aantal

medewerkers tot 50. Met het oog op verdere

groei nam Vandenbussche ook Veltion over,

een spin-off van de UGent gespecialiseerd

in het continu verbeteren van bedrijfsprocessen

via lean management concepten. “We

hebben zeer compatibele knowhow. Veltion

heeft ruime ervaring in productieomgevingen,

waardoor we nu volledige bedrijven ontwerpen.

We gaan ook breder dan de klassieke

industrie en logistiek en werken bijvoorbeeld

ook voor de zorgsector. Dankzij de integratie

combineren we lean met technologische

systemen. Die vernieuwende aanpak en visie

noemen we de Logflow lean methodiek.”

Logflow houdt de vinger aan de pols van de

technologie. Het werkt bijvoorbeeld samen

met diverse expertisecentra zoals Flanders

Make en is een partner van LogiVille, het

innovatiecentrum voor logistiek in Niel. “We

experimenteren volop met virtual reality, digital

twins … dat is onze langetermijn-R&D.

In ons eigen kantoor in Oostkamp komt op

korte termijn dan weer een Logflow Academy,

waarin we opleidingen zullen geven, maar ook

demo’s van nieuwe technologische mogelijkheden.

Zo kunnen we onze klanten nog meer

inspireren”, aldus Eric.

Hij is ervan overtuigd dat de toekomst nog

technologischer wordt: “Als we logistiek en

productie in België willen verankeren, zullen

ook kmo’s de nieuwe technologieën moeten

omarmen. Slimme magazijnen, die schaalbaar

en wendbaar zijn in functie van de

groei van een bedrijf, worden de norm. En de

uptime van een magazijn wordt daardoor net

zo belangrijk als de uptime van een productieapparaat.

Wij zullen onze klanten daarbij

helpen. Onze onafhankelijkheid van toeleveranciers

garandeert dat de klant de juiste

keuzes maakt en valkuilen vermijdt.”

Eric Vandenbussche: “In de Logflow Academy zullen we opleidingen

geven, maar ook demo’s van nieuwe technologische mogelijkheden.”

Slimme magazijnen, die schaalbaar en wendbaar zijn in functie van

de groei van een bedrijf, worden de norm.

businessvlaanderen.be

83


VOORSPRONG IN

TECHNIEK & VEILIGHEID.

AUTOLIFTEN VAN RDL

RDL Engineering was in 2006 een van de eerste bedrijven in België die autoliften

ontwierp, plaatste en onderhield. In de voorbije 15 jaar legden we de lat continu hoger

op het vlak van gebruiksgemak, technische mogelijkheden en esthetische uitstraling.

Wat veiligheid betreft sluiten we geen compromissen. Met onze RDL Autoliften en

IdealPark Autoliften kunt u als architect of ingenieur technieken dus op uw beide oren

slapen. En dat doet uw eindklant ook! Vraag vandaag nog uw offerte aan!

innovation in motion by

RDL Engineering nv - Ambachtenstraat 46 - 8870 Izegem - België - T +32 (0)51/31 35 24 - www.autolift.be - info@rdl-engineering.com


DOSSIER AUTOMATISATIE & E-COMMERCE

WAAROM INVESTEREN

IN ROBOTISEREN?

Wie vindt vandaag nog gemakkelijk personeel om zijn machines te bedienen? Weinig ondernemers

zullen deze vraag positief beantwoorden. Integendeel, het tekort aan werkkrachten staat een groei vaak

in de weg. De war for talent zal technische talenten de komende jaren nog schaarser maken. Wie wil

groeien, moet dus automatiseren. Een optie die vandaag voor elk metaalbedrijf interessant is. Door de

technologische vooruitgang zijn de drempels om in robotisering te investeren enorm verlaagd.

Tekst: Valérie Couplez

Beeld: iStock

Om die drempel te verlagen, werd bijvoorbeeld

de complexiteit van de programmering

gevoelig teruggedrongen. Zo hoeft u

geen robotprogrammeur in dienst te hebben

om uw CNC-machines automatisch te laden

en ontladen. Met een goede opleiding bent

u in geen tijd aan de slag om uw robots met

een gerust hart ’s avonds of in het weekend

een extra shift voor hun rekening te laten

nemen.

Robotfabrikanten zijn de voorbije jaren meer gaan inzetten op de flexibiliteit die nodig is om

een grotere variatie aan producten te verwerken.

Automatisering leent zich enkel voor standaardproducten

en grote series. Er bestaat

geen groter misverstand in de metaalindustrie

dat we bij deze voorgoed de wereld

proberen uit te helpen. Overal ter wereld

lopen de seriegroottes terug, een ‘high mix,

low volume’ productie is de standaard aan het

worden. Een trend waarop robotfabrikanten

en integratoren hebben geanticipeerd. Ze zijn

de voorbije jaren meer gaan inzetten op de

flexibiliteit die nodig is om een grotere variatie

aan producten te verwerken. Tot zelfs enkelstuks

toe.

“Vergeet niet dat

automatisering in

de eerste plaats een

verhaal van mensen is.”

Flexibiliteit vraagt tevens om de mogelijkheid

om materialen van verschillende formaten

en vormen in en uit de werktuigmachines te

halen. Een paar klauwen dat voor elk product

kan dienen, is nog niet uitgevonden. Maar net

zoals er in een werktuigmachine gekozen kan

worden voor meerdere gereedschappen, kan

ook de robot de juiste tooling voor specifieke

producten uit een magazijn halen.

SNEL TERUGVERDIEND

Wie automatisering zegt, denkt vaak aan een

hoog kostenplaatje. Ook op dat vlak is er de

voorbije jaren vooruitgang geboekt. Robottechnologie

werd een stuk betaalbaarder,

maar er hangt vanzelfsprekend nog altijd een

kostenplaatje aan. Waar het voor de meeste

ondernemers evident is af te leiden uit de

Excel-tabellen of data uit softwarepakketten

hoeveel de investering in een nieuwe CNCmachine

zal opleveren, is dat voor een robot

een veel moeilijker verhaal. Zeker als er nog

geen enkele aan de slag is op de werkvloer.

businessvlaanderen.be

85


Hoe lager u de drempel kan maken, hoe makkelijker deze technologie ook gedragen zal worden

door uw medewerkers en hoe sneller u er de vruchten van zult kunnen plukken.

Automatiseren en robotiseren

hoeven niet nodeloos complex en

duur te worden.

Belangrijk om weten, is dat een robot een

bijzondere impact kan hebben op de volledige

werkvloer. U krijgt als ondernemer nieuwe

mogelijkheden aangeboden, om bijvoorbeeld

’s nachts en tijdens het weekend te produceren.

Met andere woorden: uw spindelrendement

zal flink de hoogte in gaan.

Niet alleen uw machines kunnen beter ingezet

worden, hetzelfde geldt voor uw medewerkers,

aangezien de robot het repetitieve

werk van hen overneemt en zij hun technisch

talent kunnen toespitsen op het eigenlijke

verspanende werk. Ook dat zijn factoren om

mee te nemen in het afwegen van de return

on investment bij een investering in een robot.

Om het volle rendement uit de eerste robot op

uw werkvloer te halen, doet u er dan ook goed

86 businessvlaanderen.be


DOSSIER AUTOMATISATIE & E-COMMERCE

aan een stap achteruit te zetten en te kijken

hoe en waar uw productieprocessen door de

komst van een robot verder geoptimaliseerd

kunnen worden.

MATURE, BEWEZEN TECHNOLOGIE

Maar met welke automatiseringsoplossing

is uw productie dan het beste gediend? Ook

dat is niet evident om te becijferen, wanneer

u werk wil maken van een eerste automatiseringsoplossing.

Kiezen voor partners die zichzelf

op dit domein al bewezen hebben, is dan

ook een verstandige beslissing. Zowel fabrikanten

van werktuigmachines als van robots

en robotoplossingen kunnen u op weg helpen.

De laatste jaren is al veel vooruitgang geboekt

in het creëren van open interfaces om uw

werktuigmachines en uw robot makkelijk met

elkaar te laten communiceren.

De algemene stelregel ‘keep it simple, stupid’

gaat ook hier zeker op. Automatiseren en

robotiseren hoeven niet nodeloos complex

en duur te worden, zelfs niet wanneer u een

oplossing wil die op uw productie is afgestemd.

Er bestaat vandaag immers nogal wat

standaardtechnologie om die eerste stappen

op een efficiënte manier te zetten. Hoe lager u

de drempel kan maken, hoe makkelijker deze

technologie ook gedragen zal worden door

uw medewerkers op de productievloer, en

hoe sneller u er de vruchten van zult kunnen

plukken. Om een kortere ROI te realiseren,

jazeker, maar ook om nieuwe mogelijkheden

op langere termijn te identificeren. Een robot

in actie zien aan één machine maakt het

immers tastbaar wat hij voor voordelen kan

opleveren aan een andere machine.

TALENT BENUTTEN

Maar voor u de telefoon ter hand neemt om

een eerste bestelling te plaatsen, nog even dit.

Vergeet niet dat automatisering in de eerste

plaats een verhaal van mensen is. Hoe tegenstrijdig

dat ook mag klinken. De technologie

waarin u investeert, dient eigenlijk in eerste

instantie om uw medewerkers te ondersteunen.

Zodat ze minder belast worden en tegelijk

meer kunnen doen. Zodat ze hun talenten

optimaal kunnen benutten en meer voldoening

uit hun werk halen. De komst van een

robot heeft dus niet alleen zijn impact op de

productiviteit, maar ook op de werksfeer en

de innovatiekracht binnen uw onderneming.

Niet alleen uw machines kunnen beter ingezet worden, hetzelfde geldt voor uw medewerkers,

aangezien de robot het repetitieve werk van hen overneemt en zij hun technisch talent kunnen

toespitsen op het eigenlijke verspanende werk.

Om het volle rendement te halen, doet u er goed aan een stap achteruit te zetten en te kijken

hoe en waar uw productieprocessen door de komst van een robot verder geoptimaliseerd

kunnen worden.

businessvlaanderen.be

87


TWEE NIEUWE DEMONSTRATOREN IN ZEEBRUGGE EN GENT

AUTOMATISATIE EN LOGISTIEK: EEN

DROOMHUWELIJK IN VOLLE ONTWIKKELING

Het beheersen en aansturen van de logistieke supply chain is steeds meer een kwestie van

automatisering. Hoewel het omarmen van technologie rond interconnectiviteit, dataverwerking en AI

zorgt voor een enorme waaier aan nieuwe mogelijkheden, hinkt Vlaanderen voorlopig nog wat achterop

in deze evolutie. Verschillende vooruitstrevende initiatieven hopen daarom een inhaalbeweging in gang

te kunnen zetten.

Tekst | Bavo Boutsen beeld | Fabriek Logistiek, Future Logistics Hub

Weinig sectoren ondervinden meer rechtstreekse

impact van technologie dan de

logistieke wereld. De veranderende noden en

verwachtingen zorgen hier dan ook voor een

grote vraag naar innovatie. De klimaatuitdaging

moet hierbij begrepen worden als

een enorme deeltjesversneller. Zo komt

“De omschakeling

die vaak Logistiek

4.0 genoemd wordt,

creëert voor de

bedrijfswereld enorme

opportuniteiten.”

het verduurzamen van transport en logistiek

haast per definitie neer op het inzetten

van vernieuwde technologieën en dataverwerkingssystemen.

De omschakeling die vaak “Logistiek 4.0”

genoemd wordt, creëert voor de bedrijfs­

Fabriek Logistiek in Gent is een testcentrum voor nieuwe technologieën in een logistieke omgeving: 5G, AGV, HoloLens enzovoort...

88 businessvlaanderen.be


DOSSIER AUTOMATISATIE & E-COMMERCE

wereld enorme opportuniteiten, maar kost

ook handenvol geld. Hierdoor is het implementeren

van automatisering in de praktijk

vooral het werk van de grote spelers. Dat is

meteen ook een reden waarom België als

kmo-land duidelijk nog achterophinkt ten

opzichte van de buurlanden. Om deze achterstand

tegen te gaan en de transitie naar een

meer geautomatiseerde logistieke sector

te versnellen, lanceerde de overheid recent

verschillende initiatieven. Op die manier

hoopt men de economische slagkracht van

onze bedrijven in het e-commerce tijdperk te

kunnen versterken.

“We vormen een laagdrempelig test- en

opleidingscentrum voor bedrijven die hun

processen en systemen binnen hun warehouse

willen herbekijken.”

DEMONSTRATIERUIMTE

Eén van deze initiatieven is Future Logistics

Hub in Zeebrugge, een product van POM

West-Vlaanderen. Dit is een digitale demonstratieruimte

waar zowel studenten, bedrijven

als overheidsinstellingen kennis en inspiratie

kunnen opdoen rond Logistiek 4.0. “Wij

tonen vooral wat de mogelijkheden zijn die

verbonden zijn aan het zogenaamde physical

internet. Dit zijn volledig verbonden en open

netwerken van logistieke diensten waarin

fysieke objecten worden verplaatst, opgeslagen,

geleverd en gebruikt”, verduidelijkt

Barbara Peene, Program Manager Physical

Internet bij POM West-Vlaanderen.

Concreet kunnen bezoekers in deze hub – die

in september 2021 werd geopend – terecht

voor uiteenzettingen rond vijf kernthema’s

van physical internet: automatisering, digitalisering,

collaborative shipping, value added

logistics/value added services en last mile

logistics. “Daarnaast bieden we ook een

uitgebreide game aan. Die laat geïnteresseerden

interactief kennis maken met synchromodaal

transport. Ook tonen we aan de hand van

videomateriaal een aantal beste praktijken

van bedrijven die deze principes al hebben

geïmplementeerd. Voor hen vormt onze hub

dus een mooie vitrine”, vult Peene aan.

LAAGDREMPELIG TESTCENTRUM

Een ander opvallend initiatief binnen deze

context is Fabriek Logistiek in Gent, dat

onlangs de deuren opende. “We vormen een

laagdrempelig test- en opleidingscentrum

voor bedrijven die de processen en systemen

binnen hun warehouse willen herbekijken.

Future Logistics biedt studenten, kennisinstellingen, bedrijven en overheden de mogelijkheid om

inspiratie op te doen rond Logistiek 4.0.

Concreet kunnen bedrijven dus de locatie

afhuren om er – met hun eigen mensen –

innovatieve technologieën te komen testen”,

vertelt Danny Vanrijkel, projectcoördinator

van de POM Oost-Vlaanderen, de initiatiefnemer

van dit testcentrum gelegen op een

steenworp van de Ghelamco Arena.

De aanwezige technologie wordt door 29

partners, allemaal spelers actief in logistiek,

automatisatie en innovatie, in bruikleen

aangeboden aan het testcentrum. “Het zijn zij

die, op basis van hun kennis over de markt,

proberen aan te voelen waar er vandaag

nood aan is. Op die manier ontstaat er een

natuurlijke impuls om steeds de nieuwste

technologieën voor te stellen. Voor onze

partners is dit een heel interessant platform

om potentiële nieuwe klanten aan te trekken”,

aldus Vanrijkel. “Fabriek Logistiek is dus

enkel een facilitator en heeft zelf geen enkel

commercieel motief, wat uniek is in binnenen

buitenland.”

Beide recente initiatieven tonen aan dat

zowel overheid als technologieleveranciers

zich inspannen om de automatisering van de

logistiek in ons land op kruissnelheid te brengen.

“Ons doel is om, in het huidige tijdperk

van Logistiek 4.0, Vlaanderen als logistieke

topregio op de kaart te kunnen zetten”, besluit

een ambitieuze Vanrijkel.

businessvlaanderen.be

89


IN HET NIEUWS

BEE NEEMT NIEUWE WARMTECENTRALE IN GENT IN GEBRUIK

“Bio Energy Base is zowel

ecologisch als economisch

een duurzaam alternatief”

In de haven van Gent is een nieuwe energiecentrale in gebruik genomen. De Bio Energy Base is

een project van energiebedrijf BEE, dat biomassa omzet in stoom, warmte en stroom. Die lokaal

geproduceerde groene energie wordt geleverd aan bedrijven die gevestigd zijn rond de warmtecentrale.

Tekst | Roeland Van Den Driessche beeld | BEE

De nieuwe warmtecentrale is gelegen op de site van Ghent Coal Terminal

van Sea Invest en vervangt een vroegere kolenterminal.

Concreet zal de centrale niet-recycleerbaar houtafval verwerken en

omzetten naar stoom, warmte en stroom.

​BEE is een familiaal Belgisch energiebedrijf,

dat in 2010 werd opgericht door Michael

Corten en Christophe Surleraux. De onderneming

legt zich toe op de ontwikkeling,

financiering, bouw, exploitatie en levering

van groene energie, opgewekt uit biomassa,

wind en restwarmte, aan bedrijfsklanten. “De

ambitie is om de link tussen energievraag en

-aanbod in te vullen met lokale, duurzame

oplossingen op maat. De nieuwe Bio Energy

Base illustreert hoe we dat concreet invullen:

ze verwerkt niet-recycleerbaar houtafval

tot stoom, warmte en stroom. BEE levert die

energie aan bedrijven in de buurt, zodat die

“Doordat we lokale

bevoorradingszekerheid

bieden,

versterken we de

concurrentiepositie

van de industrie.”

hun fossiele energie kunnen vervangen door

een groen alternatief”, stelt Michael Corten.

Het project kadert in een brede, duurzame

visie. “Op ecologisch vlak kiezen we voor

een technologie die CO 2

-neutraal is en deel

uitmaakt van de circulaire economie. Op

economisch vlak helpen we dan weer de

omliggende bedrijven hun energievoorziening

te vergroenen. Doordat we lokale bevoorradingszekerheid

bieden, versterken we

ook de concurrentiepositie van de industrie.

Daarnaast willen we investeringen aantrekken,

die op hun beurt werkgelegenheid zullen

creëren”, besluit Michael Corten.

90 businessvlaanderen.be


MAAK KENNIS

MET ONZE

EXPERTISE

PLAN UW VERMOGEN

OP TOPNIVEAU

• Bedrijfsoverdrachten

• Familiaal charter

• Successieplanning

• Familiale betwistingen

• Fiscale planning

• Fiscale regularisatie

Waregem • Brussel • Sint-Martens-Latem

• Zandhoven

www.delbooadvocaten.be | info@delbooadvocaten.be


BEEUWSAERT-CONSTRUCT.BE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!