05.07.2022 Views

VBC magazine opmaak kust juni 2022 versie web

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Het business magazine van de streek Editie 19

Vincent

Mannaert

CEO Club Brugge

Geert

Vanden Broucke

Burgemeester Nieuwpoort

FOTO NORBERT MAES


www.itprovider.be

IT Provider: Één centraal aanspreekpunt voor uw

volledige IT-infrastructuur, netwerk en telecom

Ook de firma Vlaemynck zet

verder in op het verstevigen van

zijn groei en doet hiervoor beroep

op onze expertise.

IT Provider zoekt sterke IT’ers om

mee te stappen in ons groeiverhaal!

Contacteer ons via jobs@itprovider.be of via www.itprovider.be/werkenbij

Opties om u optimaal van dienst te zijn

Internet

Wifi

E-mail

Telefonie

Mobiel

Hardware

Software


Maak kennis met...

Welkom.

U leest de eerste zinnen in de allereerste

kusteditie van Vlaemynck Magazine.

Ons businessmagazine uitbrengen

aan de Belgische westkust is een weloverwogen

keuze die aansluit bij ons

geloof in deze streek en het potentieel

dat er aanwezig is. We zijn hier

om te blijven. Zowel in Nieuwpoort,

Sint-Idesbald als Veurne willen

we een sterke, ondersteunende en

ondernemende rol spelen. Als vastgoedexperts

voor onze klanten

én als partners voor professionals.

We brengen daarvoor behalve dit

nieuwe magazine een pak ervaring

en lokale marktkennis mee, maar

ook een goed uitgebouwd netwerk

en een stevige organisatie.

‘We’, dat is VVM Westkust, het deel

van het ‘Vlaemynck Vastgoed Management’-netwerk

dat zich via drie

kantoren focust op alles wat aan het

westelijke deel van onze kust ligt. Wij

zijn niet helemaal een nieuwe naam:

in Nieuwpoort is ‘Vlaemynck’ al sinds

2009 aanwezig. Op de volgende

pagina’s leest u hoe onze band met

de regio stelselmatig groeide en hoe

dat evolueerde en uitgroeide tot wat

het vandaag is.

Samen met het aantal kantoren

groeien ook onze ambities en dan

bevinden we ons hier – de westkust

– in de beste regio. Van de Panne tot

voorbij Nieuwpoort, met Veurne als

ankerpunt richting binnenland, kunnen

en willen we een zo breed mogelijk

vastgoedaanbod ontwikkelen. De

start in Storms’ Harbour leverde ons

destijds een sterke en goede nieuwbouwreputatie

op, maar we zetten

vandaag net zo hard in op de particuliere

vastgoedmarkt. Iedereen bedienen,

dat is het uiteindelijke doel.

We zien dat ruim. Wij zijn bereikbaar,

enthousiast en werken transparant.

Of het nu om een nieuwbouwproject

of een herverkoop gaat, om

een classic rally of een vastgoedinfoavond,

een appartement met

zicht op zee of een starterswoning

in de stad, in elke fase van het leven

en voor elke doelstelling: wij zijn er.

En we zijn er om te blijven.

Adriaan Logier

Bestuurder VVM Westkust

Vanuit Tielt zetten we meer dan tien jaar terug onze eerste – voorzichtige – stappen

richting kust. Niet naar het voor de hand liggende stuk, wel daar waar nog

mogelijkheden lagen. Het bleek de juiste keuze. Recent openden we een kantoor

in Sint-Idesbald en ondertussen zitten we ook in Veurne ‘in het nieuw’. Het lijkt snel

te gaan, maar we bouwen op sterke fundamenten. De diepste reiken tot in Tielt,

waar onze centrale diensten op de achtergrond ondersteuning bieden.

Het kantoor in Nieuwpoort staat als een huis en dat creëerde nieuwe mogelijkheden

in Veurne en Sint-Idesbald. Met Adriaan, Thijs en Jhonny beschikken we

bovendien over mensen die de lokale markt kennen en die letterlijk en figuurlijk

thuis zijn in wat ze elke dag doen. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat dit eerste

voorwoord niet het laatste zal zijn wat u leest.

Karel Vlaemynck

Bestuurder Group Vlaemynck

- 3 -


Who is

Vlaemynck

Westkust?

“Vanuit een goede organisatie

blijft het netwerk groeien”

Adriaan Logier leerde in oktober 2011 Tieltenaar Karel Vlaemynck kennen. Uit die eerste

ontmoeting vloeiden kansen, een samenwerking, de oprichting van een nieuwe vennootschap en

vooral veel vastgoedtransacties langs de Belgische westkust.

Running start

“Na het voltooien van mijn BIV-stage bij Vlaemynck Vastgoedmanagement

kon ik aan de slag. Het was wat men een ‘running start’

noemt: het vastgoedkantoor in Nieuwpoort was operationeel

en het project in Storms’ Harbour luxueus. Onze omzet verdubbelde

en de 180 nieuwbouwappartementen vonden vlot nieuwe

eigenaars. Verkopen op plan is een vak apart, maar het bewijs

dat we van aanpakken wisten, was meteen geleverd. We zetten

onszelf op de kaart, waardoor promotoren contact opnamen om

ook hun projecten aan de man te brengen en we de continuïteit

van onze activiteiten langs de kust konden garanderen.”

Arthur Vanhaerents en Adriaan Logier

‘Immo Vlaemynck’ evolueerde, ontwikkelde en groeide in twee

decennia tot Group Vlaemynck. De pure immo-makelaar uit 1999

is een allround vastgoedonderneming geworden, met 41 vaste

medewerkers en een sterke verankering in West-Vlaanderen.

Het netwerk van vastgoedkantoren werd onder de naam VVM –

Vlaemynck Vastgoedmanagement – recent bewust uitgebreid in

de richting van de westkust.

Adriaan Logier van VVM Westkust: “Ik ontmoette Karel – hoe kan

het anders? – op Club Brugge. Hij was dat jaar gestart met de

ontwikkeling van 180 nieuwbouwappartementen in Nieuwpoort

en zocht iemand om de verkoop daarvan te realiseren. Ik werkte

toen bij Groep Huyzentruyt, dus de sector was me niet onbekend,

maar dergelijke kansen komen natuurlijk niet al te vaak langs.

Ik heb niet lang getwijfeld.”

Karel Vlaemynck

50/50

“In 2018 richtten Karel en ik samen een nieuwe vennootschap

op: Vlaemynck Vastgoedmanagement Westkust. De aandelen

werden netjes verdeeld – ik kreeg dus de kans om me als zaakvoerder

in te kopen – waardoor het engagement van alle partij-

- 4 -


en een extra boost krijgt. En met een sterke projectpartner in de

vorm van Group Vlaemynck kon ik mij focussen op wat ik zelf het

best kan en het liefst doe: verkopen. Het is de grote troef van de

manier waarop het Vlaemynck-netwerk vorm krijgt. De ondersteuning

vanuit Tielt staat als een huis: marketing, juridische vragen,

sociale media, boekhouding … er is een organisatie die elke vraag

correct en snel beantwoordt. Dat betekent dat ik op het terrein

vrijwel alle aandacht op de verkoop kan leggen. Dat is luxe.

En succesvol. Inkopen en verkopen, en dat is het. Het klinkt bijna

eenvoudig (lacht).”

makelaars. Via VVM Westhoek in Poperinge krijgt ook die regio

sinds 2020 rechtstreeks toegang tot de mogelijkheden van Group

Vlaemynck. Vlaemynck Vastgoedmanagement Master (VVM Master)

overschouwt het netwerk van vastgoedkantoren en biedt de

nodige administratieve, boekhoudkundige, juridische, commerciële,

IT- en HR-ondersteuning aan de medewerkers, zodat die zich op

het terrein 100% kunnen toeleggen op hun specifieke specialiteiten:

bouwen, verkopen/verhuren, beheren van vastgoed en zoveel meer.

Tel daar nog de gespecialiseerde activiteiten op het vlak van

bedrijfsvastgoed, investeringsvastgoed en buitenlands vastgoed

bij, vergeet de kantoren in Waregem en Tielt niet, weet dat etalages

in Wingene en Deinze ons aanbod onder de belangstellende aandacht

van kopers en huurders houden en het mag duidelijk zijn:

Vlaemynck is uw beste keuze in vastgoed.

Adriaan Logier en Thijs Balloey

“Het verhaal stopt hier niet, nee. Thijs Balloey stapte in 2021 als

medezaakvoerder in Vlaemynck Vastgoedmanagement Westkust

via het kantoor in Veurne en met de meest recente vestiging in

Sint-Idesbald coveren we de complete westkust, van Middelkerke

tot en met de Panne. We willen ons op die manier verder ontwikkelen,

verder groeien en daarin vooral ook nieuwe mensen met

ambitie meenemen. Dat zijn zeer concrete kansen die zich voordoen

voor wie ze wil grijpen.”

Nikolaas De Clerck, Ilse Nagel en Karel Vlaemynck

Het netwerk blijft groeien

Niet enkel aan de kust zelf, bouwt Group Vlaemynck verder aan een

gezond en aanwezig netwerk van vastgoedkantoren met lokale

Vlnr. boven: Adriaan Logier, Francis Vanacker, Arthur Vanhaerents,

Jhonny Vandenbussche

Vlnr. onder: Julie De Vreeze, Remi Maeyaert, Thijs Balloey

- 5 -


Index

MAGAZINE

NORBERT MAES

VBC MEETS

4 Vlaemynck meets Westkust

8 Vlaemynck meets Group Vlaemynck

16 Vincent Mannaert

28 Per fiets langs Nieuwpoort

32 De vier van burgemeester Geert Vanden Broucke

40 Beleef het idyllische Veurne

44 Architectuur in Middelkerke

48 Cryptocurrency in een notendop

50 Adembenemende plekken in De Panne

56 Cultuur en natuur in Koksijde

60 Inspired by Angela Merkel

62 Real Estate

68 Torenhoge inflatie

72 Roadshow ‘investeren in vastgoed’

78 Ontdek de Westkust en Veurne

80 Vacatures bij Group Vlaemynck

82 Colofon

16

Vincent Mannaert

- 6 -


60

Angela Merkel

48

Cryptocurrency in

een notendop

32

Burgemeester

Vanden Broucke

Het nieuwe, kunstige stadskantoor

wordt een bedrijf van diensten.

© Unsplash

© Unsplash

© Shutterstock © Filip Claessens

78

De Westkust

Ontdek al fietsend

de Westkust en

zijn hinterland.

8

Group

Vlaemynck

62

Real

estate

- 7 -


Who is Group

Vlaemynck?

Group Vlaemynck: een sterke band

tussen Tielt en de kust

In vogelvlucht ligt Tielt zowat 50 kilometer van de Belgische westkust. Toch is de connectie een pak

strakker dan die afstand laat vermoeden: Group Vlaemynck spreidde vanuit het binnenland de

vleugels en heeft met VVM Westkust ondertussen een stevig baken aan de kust.

De relatie tussen Tielt en – in eerste instantie – Nieuwpoort groeide

de voorbije tien jaar organisch en dat resulteert vandaag in

een nagelnieuw businessmagazine. Het is een logische volgende

stap in een verhaal dat begon met een prestigieus project in

Storms’ Harbour. De ontwikkeling van 230 appartementen aan de

jachthaven van Nieuwpoort kreeg ondertussen een vervolg met

projecten in De Panne, Koksijde en Middelkerke. De reputatie van

gespecialiseerd nieuwbouwverkoper is terecht en ook voor de

zoektocht naar bouwgrond, marktonderzoek, de lancering van

een project en de complete administratieve afhandeling is een

sterkte van Group Vlaemynck.

agenda’s met stip genoteerd als een niet te missen netwerkgelegenheid.

Logisch, als de omgeving goed is en de sfeer gezellig.

Verschillende keren koos een indrukwekkende colonne van meer

dan 150 klassieke wagens na een ontbijt in het Tieltse Vlaemynck

Business Center het ruime sop om in de late namiddag in Nieuwpoort

te arriveren tijdens de Storms’ Harbour Classic Rally.

De ontwikkeling van Storms’ Harbour

Toen in 2007 Storms’ Harbour in Nieuwpoort letterlijk op de

kaart gezet werd, speelde Group Vlaemynck daarin een actieve

rol. Het stukje Nieuwpoort aan de vaargeul kreeg een complete

make-over en groeide uit tot een havendorp dat opvalt door de

typische New England-stijl en de unieke ligging aan de jachthaven.

Group Vlaemynck – tot dan vooral actief in Tielt en omgeving

– besloot er een nieuw kantoor te huisvesten.

… en ondernemerschap als motor

Ontspanning en inspanning gaan vaak hand in hand en de kiem

voor een nieuw professioneel verhaal was ondertussen gelegd.

Het vastgoedkantoor in Nieuwpoort ontpopte zich tot VVM Westkust.

De activiteiten én aanwezigheid werden uitgebreid. Eerst

naar Veurne en recent ook in Sint-Idesbald. VVM Westkust maakt

deel uit van het netwerk dat behalve in Tielt ook in Waregem en

de Westhoek kantoren telt. Een team van juristen, fiscalisten, syndici,

de afdeling projectcoördinatie, on- en offline marketeers en

natuurlijk een pak in-en verkopers bieden vanuit het hoofdkantoor

permanent ondersteuning.

Met de Classic Rally als startpunt …

De Nacht van Storms’ Harbour werd al snel in veel ondernemers-

Uw slimme keuze in vastgoed

Met een eigen kustversie van dit businessmagazine onderstreept

Group Vlaemynck de ambities en zet de band met de Westkust

extra in de verf. Dit is één manier om het anker uit te gooien.

- 8 -


Om lokale banden te versterken en aan nieuwe relaties te werken.

Group Vlaemynck is in ruim twee decennia uitgegroeid van een

éénmanszaak naar een team van 41 gedreven en enthousiaste

medewerkers. Binnen een aantal business units – elk met hun

eigen werkgebied en expertise – geven zij elke dag opnieuw vorm

en inhoud aan Group Vlaemynck.

Real estate investment solutions

De rente staat voorlopig nog altijd laag en slimme investeerders

gaan op zoek naar rendement. Vlaemynck Invest biedt zowel aan

grote als kleine investeerders een participatiemogelijkheid en de

kans om te investeren in vastgoedontwikkeling. Dat kan op verschillende

manieren en met vrijwel elk budget. Ook voor financieel

en fiscaal advies met betrekking tot uw investering bent u bij

Vlaemynck Invest aan het juiste adres.

Vlaemynck Business Center

Met Vlaemynck Business Center beschikken we niet alleen over

ondernemingsruimte voor 25 bedrijven, we hebben er ook direct

toegang tot de ‘ondernemingsgeest’. Het brengt netwerkmomenten

en infoavonden met zich mee, formeel of minder formeel,

gericht op vastgoed of algemener. Eén en ander krijgt zelfs een

verlengstuk op verplaatsing in de vorm van de roadshow ‘Investeren

in vastgoed’ die op 22 september 2022 Koksijde aandoet.

Diversiteit in binnen- en buitenland

De particuliere vastgoedpijler staat als een huis en Vlaemynck

Vastgoedmanagement mag zich terecht een gevestigde waarde

noemen op vlak van commercialisering van onroerende goederen

en vastgoedtransacties. Ook buitenlands vastgoed maakt ondertussen

deel uit van het aanbod. Bedrijfs- en investeringsvastgoed,

een belangrijk aandeel ‘zorg’ met onder andere investeringsvastgoed,

projectontwikkeling en alles wat daarbij komt kijken ...

Group Vlaemynck is van veel markten thuis en doet het allemaal

met dezelfde overgave, professionaliteit en volledigheid.

Gebouwenbeheer

Met Syndicburo.be beschikt het team over de juiste mensen voor

het dagelijks beheer van de gemeenschappelijke delen van heel

wat mede-eigendommen. Administratief, financieel en technisch

staan de ervaren en gedreven syndici in voor een divers aantal

dossiers in Oost- en West-Vlaanderen.

Office One als eyecatcher

Terecht trots is wat het team van Group Vlaemynck voelt wanneer

ze zien hoe een recente eigen toprealisatie elke dag meer

werkelijkheid wordt. Office One is een belichaming van wat vandaag

evident zou moeten zijn: een gemeenschappelijke lobby, twee

liften hoge ruimtes, veel lichtinval, goed geventileerde kantoren …

Met Office One krijgt Tielt er behalve een echt landmark ook 3700 m 2

kantooroppervlakte bij.

Projectcoördinatie

Projectconsultancy, projectmanagement, projectcoördinatie en

klantencoördinatie hebben onderdak binnen MC Bouw, dat op die

manier perfect in staat is om de bouw van uw project te managen

en te coördineren. Frederick Meulebrouck en Niels De Four zetten

samen met Karel Vlaemynck de schouders onder tal van uiteenlopende

nieuwbouwprojecten.

- 9 -


TE KOOP 6% *

WABLIEF?

VERLAAGD

BTW TARIEF

Sailors’ Park

Vorige fase 95% verkocht

Nieuwe fase 40 appartementen gelanceerd

Albert I Laan, Nieuwpoort

Sailors’ Park is een uniek project tussen Nieuwpoort-Bad en –Stad bestaande

uit 7 residenties rondom een weelderig recreatiedomein. De appartementen

met 1, 2 of 3 slaapkamers worden kwalitatief gebouwd en zullen beschikken

over één of meerdere terrassen. De recreatieruimte zal bestaan uit een

verwarmd openluchtzwembad en plonsbad met de nodige sanitaire installaties,

petanquevelden, zonneplages en rustbanken. Kortom een ongezien totaalproject

in deze bruisende badstad.

Troeven:

✓ Afwerking op maat van de klant

✓ Zonnepanelen voorzien gemene delen van energie

✓ Wellness, sauna en binnenzwembad

✓ Fietsersliften & oplaadpunten elektrische fietsen

✓ Wassalon en ondergrondse afvalcontainers met ophaling

Nieuwpoort

R. Orlentpromenade 13/00.01

8620 Nieuwpoort

058 77 77 10

info@vlaemynck.be

Volg ons en vind ons leuk op

sociale media!

Schrijf u in op www.vlaemynck.be en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

www.vlaemynck.be


LAAT JE INSPIREREN IN ONZE TOONZALEN.

Zonnebeekseweg 2-2A, Ieper / Pottelberg 114, Kortrijk /

Kragendijk 94-96, 8300 Knokke-Heist /

ONTDEK ONZE NIEUWE TOONZAAL

Kragendijk 94-96, 8300 Knokke-Heist

DEPLANCKE.COM

ONTDEK ONZE NIEUWE TOONZAAL

Kragendijk 94-96, 8300 Knokke-Heist

DEPLANCKE.COM

WAAR

VUUR

VORM

KRIJGT. WAAR

VUUR

VORM

KRIJGT.

De haard is het centrale punt

van een woning. Het warme hart

waar u met uw gezin, vrienden

en familie sfeervolle momenten

beleeft. Wanneer u het vuur

aansteekt, De haard is creëert het centrale u een punt gevoel van

geborgenheid van een woning. en Het gezelligheid, warme hart waar u

samen waar u met kan van uw gezin, genieten. vrienden

en familie sfeervolle momenten

beleeft. Wanneer u het vuur

aansteekt, creëert u een gevoel van

geborgenheid en gezelligheid, waar u

samen kan van genieten.

LAAT JE INSPIREREN IN ONZE TOONZALEN.

Zonnebeekseweg 2-2A, Ieper / Pottelberg 114, Kortrijk /

Kragendijk 94-96, 8300 Knokke-Heist /

I-COR - Interior Conceptstore - De Munt 22, Roeselare

DEPLANCKE.COM

Bij De Plancke willen wij samen

met u op zoek gaan naar uw unieke

haardbeleving. We willen u zowel

inspireren als technisch ondersteunen

in uw keuze voor de haard die het

best Bij De bij Plancke uw leefomgeving willen wij samen past. Onze

missie? met u op Uw zoek gedroomd gaan naar haardmoment

uw unieke

bij haardbeleving. u thuis tot leven We willen brengen. u zowel

inspireren als technisch ondersteunen

in uw keuze voor de haard die het

best bij uw leefomgeving past. Onze

missie? Uw gedroomd haardmoment

bij u thuis tot leven brengen.


TE KOOP

Verkaveling Havenzijde

Binnenkort lancering 4 e fase

Havenzijde, Lombardsijde

Havenzijde is een uniek woonconcept met een

samenwerking tussen de gemeente Middelkerke en

privé-investeerders om een betaalbare verkaveling

te realiseren. Alle woningen worden telkens gefaseerd

gebouwd in landelijke of moderne bouwstijl en

voldoen aan alle huidige energievoorwaarden.

Troeven

✓ Aankopen onder de marktprijs

✓ Afwerking volgens lastenboek in samenspraak met de klant

✓ Vlakbij openbaar vervoer en winkels

✓ Extra voordelen bij aankoop onder de 40 jaar

✓ BEN - Bijna energie neutrale woning

De huidige fase bestaat uit 18 moderne woningen met

telkens 3 slaapkamers, zonnepanelen en een privatieve

tuin. Alle woningen beschikken over een carport of

inpandige garage en worden afgewerkt volgens de

wensen van de klant met budgetten vooropgesteld in

het lastenboek.

Nieuwpoort

R. Orlentpromenade 13/00.01

8620 Nieuwpoort

058 77 77 10

info@vlaemynck.be

Volg ons en vind ons leuk op

sociale media!

Schrijf u in op www.vlaemynck.be en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

www.vlaemynck.be


Telenet Delanghe.

De kortste weg naar

Telecom en Energie.

Bel Wouter op 0480 62 55 66.

Telefonie Internet Data Cloud

Energie Telefonie

Tot binnenkort!

Wouter, Telenet B2B-expert

Met Telenet Delanghe gaan we altijd voor de kortste weg.

Jij, beste klant, staat centraal. Vol vertrouwen kan je op ons rekenen.

Wij helpen jou bij jouw vragen over telecom en energie.

Sinds jaar en dag krijgt elke klant de beste service.

Voor bedrijven werken wij met passie. We gaan geen enkele uitdaging uit de

weg. Dankzij het persoonlijk contact met jouw vast aanspreekpunt verlies je

geen kostbare tijd.

De kortste weg naar Telenet, Telenet Business en Engie is via Delanghe. Altijd.

Service op maat

Eén aanspreekpunt

Bij jou in de buurt

www.dekortsteweg.be

NIEUWPOORT | Albert I Laan 107 | 058 625 625

DIKSMUIDE | Ijzerlaan 31 | 051 698 040

OOSTENDE | Elisabethlaan 2 | 059 701 398

Oostende | Brugge | Nieuwpoort | Gent | Lokeren | Waregem | Diksmuide | Ieper | Poperinge | Roeselare


TE KOOP 6% *

WABLIEF?

VERLAAGD

BTW TARIEF

80%

VERKOCHT

Residentie César

15 appartementen en 1 handelsruimte

Strandlaan, Sint-Idesbald

César wordt een eyecatcher in het straatbeeld van

Sint-Idesbald. De uitgepuurde architectuur omvat

grote glaspartijen, gevelbekleding en houtaccenten.

De residentie zal bestaan uit 15 appartementen en een

commerciële ruimte op het gelijkvloers.

Troeven

✓ Op wandelafstand van strand en zee

✓ Vlakbij winkels en horeca

✓ Afwerking in samenspraak met de klant

In de kelderverdieping zijn parkings en bergingen voorzien,

op het gelijkvloers is een ruime fietsenberging en ook

afzonderlijke bergruimtes. Er werd bewust gekozen

voor een variatie aan appartementen met zowel 1-,2-

als 3 slaapkamers, geschikt voor vaste bewoning,

tweede verblijf alsook om te verhuren als investeringsappartement.

Sint-Idesbald

Strandlaan 316

8670 Sint-Idesbald

058 62 27 51

info@vlaemynck.be

Volg ons en vind ons leuk op

sociale media!

Schrijf u in op www.vlaemynck.be en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

www.vlaemynck.beFOTO NORBERT MAES

Meets

Vincent

Mannaert

“ Het onvoorspelbare

element in sport is

een extra uitdaging”

Het Belfius Basecamp in Westkapelle trotseert de stormen

die soms letterlijk door de polders blazen. Figuurlijk

hield Club Brugge zich in 2022 lange tijd in de luwte

op, om dan uit te pakken en zichzelf voor de derde

opeenvolgende keer tot kampioen te kronen.

Een gesprek met Vincent Mannaert.

- 16 -


We zijn in Westkapelle voor een aangename babbel met de CEO

van de zichzelf opvolgende kampioen maar het eerste compliment

gaat over het oefencomplex zelf. “We zijn destijds naar Ajax, Tottenham

en Lille gaan kijken hoe ze daar hun faciliteiten organiseerden

en ondertussen komen andere ploegen hier bij ons inspiratie

opdoen. Dat is een goed teken. Dit is met eigen middelen gerealiseerd,

dus het is iets om terecht trots op te zijn. Ondertussen kreeg

ook de administratie hier een vaste stek, heel wat spelers wonen in

de buurt en praktisch-operationeel werkt het ook gewoon. Dat blijft

natuurlijk een eerste vereiste.”

ANDERE TIJDEN

We zitten voor de gelegenheid in de Happel Room – de successen

uit de jaren 1970 zijn ze hier niet vergeten – met Vincent Mannaert,

een Brabander die zich thuis voelt in West-Vlaanderen en die zijn

carrière als clubmanager in Waregem begon. “Als jong voetballertje

bij KSK Opwijk droomde ik net als iedereen van een profcarrière

maar ik had redelijk snel in de gaten dat er ook andere wegen richting

een professionele carrière in het voetbal leidden. De professionalisering

van de voetbalwereld was toen weliswaar beperkt: tijdens

mijn rechtenstudies kwam het Bosman-arrest (1995, red.) en de

afstudeerrichting ‘Sportrecht’ bestond nog niet. Na mijn balie

-examen adviseerde ik als advocaat een aantal spelers en trainers

zoals Yves Vanderhaeghe, Thomas Buffel, Trond Sollied en Jan

Ceulemans. Zo kwam ik onder andere ook in contact met Francky

Dury en Willy Naessens – toen voorzitter van Zulte Waregem – met

wie ik vandaag nog altijd een uitstekend contact heb.”

nog halftijds bij de politie, Stijn Meert gaf les, we hadden een vloerder

en een dakdekker (lacht). Het was een intense, boeiende tijd.

Het had zijn charmes, maar je voelde tegelijkertijd toch ook dat die

periode op haar eind liep.”

VAN VZW NAAR KMO

“Een match spelen is één zaak. Daarnaast was er ook een commercieel,

communicatief, operationeel, financieel luik, met stewards,

vips, sponsors, organisatie … noem maar op. Met Mieke De Clercq

(aandeelhoudster Zulte Waregem en toendertijd partner bij KPMG,

red.) zat ik op maandagavond, na de dagtaak, samen aan tafel om

financieel management onder de knie te krijgen. Of beter: ik moest

het onder de knie krijgen. Plots krijg je een kleine kmo onder je hoede,

met leveranciers en klanten. Ik wou goed bewapend en geïnformeerd

zijn en volgde in die periode bijvoorbeeld ook een Vlerick-cursus met

dat doel.”

FOTO NORBERT MAES

“Ik moest in die periode

briefjes schrijven zodat de

helft van onze spelers

gewettigd afwezig kon zijn

als wij met Zulte Waregem

Europees speelden.”

“Amper acht eersteklasseclubs hadden eind 2006 een functie die

ingevuld werd door een voltijds manager. Zulte Waregem deed het

zeer goed maar de stijgende sportieve lijn werd te weinig gevolgd

door de interne organisatie. Mijn opdracht was om via een algemeen

directeurschap de werking te professionaliseren. Zo zette ik

mijn eerste echte stappen in het management van een voetbalclub.

En in een sector die volop in ontwikkeling was. Internationaal en

nationaal. De overgang van vzw naar een echte bedrijfsstructuur

moest op veel plaatsen nog gebeuren. Toch is dat ‘maar’ een goeie

vijftien jaar geleden. Het is amper voorstelbaar, maar ik moest in die

periode briefjes schrijven zodat de helft van onze spelers gewettigd

afwezig kon zijn van hun werk als wij Europees speelden. Ik herinner

me een persconferentie op Newcastle United waarbij hun coach

dacht dat we ermee aan het lachen waren: Francky Dury werkte

Dat het toch nog altijd een beetje pionieren was, illustreert de anekdote

die Vincent Mannaert met zichtbaar plezier vertelt. “Ik scheurde

letterlijk mijn broek toen ik voor de match zelf met bloembakken

begon te sleuren. In het halfduister sloop ik naar de Stormestraat

om mezelf daar op de valreep een nieuwe broek aan te schaffen en

- 17 -


FOTO NORBERT MAES

net op tijd terug te zijn om de gasten in het stadion te ontvangen

voor de match.”

Wie zowel sponsorgesprekken voert als de zaal klaarzet, weet

doorgaans hoe de organisatie in elkaar steekt, bevestigt de voetbalmanager.

“Dat was een krachttoer hoor, wat Zulte Waregem

in die jaren realiseerde. En voor mij persoonlijk was het meteen

een geweldige leerschool. Later, bij Club Brugge, is dat een voordeel

gebleken.”

“In 2012 was dat helemaal

niet evident, investeren in

voetbal. Maar iedereen kreeg

de kans en de beperkte groep

aandeelhouders die toen

meeging in ons verhaal, is er

vandaag nog altijd.”

CLUB BRUGGE

Na 4,5 jaar maakte Vincent Mannaert inderdaad de overstap naar

Club Brugge. “Met Bart Verhaeghe had ik kennissen gemeen. Toen

hij in 2011 na een doorlichting met een toekomstvisie voor Club

Brugge op de proppen kwam, hebben we daarover gesprekken

gevoerd. Het was snel duidelijk dat we op dezelfde golflengte zaten

en van bij de eerste analyse kwamen we tot de conclusie: als

we willen professionaliseren – Club was in 2011 nog een vzw – dan

moet een voltijds managementteam zich daarmee bezighouden.

Elke dag. De nood aan een vennootschap, aan een stabielere

basis, aan een financieel-juridische realiteit drong zich op. Dat was

één van de eerste agendapunten. Op 4 december 2012 zetten

we een aandelenstructuur op poten. Toen was dat helemaal niet

evident, investeren in voetbal. Maar, iedereen kreeg de kans en de

beperkte groep aandeelhouders die toen meeging in dat verhaal, is

er vandaag nog altijd. De Tieltse Connectie, inderdaad, maar ook

mensen als Jan Boone en Peter Vanhecke. Die West-Vlaamse link is

opvallend. Net als de verbondenheid en de trouw van die investeerders.

Tot 30 juni 2021 is die eerste aandeelhoudersgroep dezelfde

gebleven. Toen kwam er een Amerikaanse investeerder bij omdat

we ons stadionproject opnieuw zoveel mogelijk zelf willen realiseren,

maar ook zij zijn deels overtuigd geraakt door die verbondenheid

die er al is.”

- 18 -


FOTO NORBERT MAES

ONDERNEMEN OP TWEE SPOREN

“Het grootste verschil tussen een traditionele onderneming en een

voetbalclub? Allereerst is er het disproportionele mediatiseren van

alles wat hier gebeurt. Dat is voor mij nog altijd wennen. Er zijn

journalisten die één taak hebben: over Club Brugge schrijven. Voor

een stuk is dat terecht: ga maar na waarover gesprekken na het

weekend gaan. Voetbal is een wereldsport en in al zijn eenvoud een

verbindend gegeven. Tegelijk werkt het identiteit in de hand. Blauwzwart

is geen vrijblijvend engagement voor de fans. Het gaat over

‘mijn club’, ‘mijn ploeg’ … en dat brengt me bij het tweede grote

verschil. Er is het ‘normale’ ondernemersverhaal waarin je financieel,

stabiel, gezond probeert te blijven en daarnaast is er onze corebusiness:

matchen winnen. Beide lopen naast elkaar en het is op elk

moment streven naar evenwicht tussen die twee. Sportief succes is

goed, maar het achterliggende totaalplaatje moet ook kloppen. Bovendien

krijg je in voetbal te maken met een onvoorspelbare factor.

Dat is deels de schoonheid van de sport maar bedrijfsmatig is het

een stevige uitdaging. Je tracht alles zo te organiseren dat het sportief

zal kloppen, en dan komt het toch niet. Of net wel. Dat emotionele

element is geen evidentie voor echte rasondernemers. Hard

werken, de juiste mensen en een goed product, normaal zijn dat

de vaste ingrediënten voor succes. Hier bieden ze geen garanties.”

“Club Brugge is een

sterk merk dat ondertussen

meer dan 130 jaar bestaat.

Om die status te behouden,

is sportief succes

natuurlijk belangrijk.”

Nochtans leek het in die beginperiode sportief niet altijd evident.

“Het was tijdens die eerste jaren inderdaad zoeken. En dan doet het

extra plezier als iemand zoals Luc Maes (één derde van de Tieltse

Connectie en Latexco-eigenaar, red.) in het passeren “gow, deuredoen”

zegt. Zo wordt een moeilijke periode ook waardevol. Iets

cadeau krijgen hoeft niet. Er mag zeker een hobbelig parcours aan

vooraf gaan. Dat gaat op voor elke ondernemer, denk ik.”

“Hard werken, de juiste

mensen en een goed product,

normaal zijn dat de vaste

ingrediënten voor succes.

Hier bieden ze geen

garanties.”

“Club Brugge heeft twee soorten aandeelhouders: de financiële,

weliswaar met een hart voor de club, en de emotionele aandeelhouders

die in de eerste plaats fan zijn. Het is mijn verantwoordelijkheid

en mijn ambitie om hen allebei een goed gevoel te bezorgen.

Niet enkel volgend weekend maar op lange termijn. Club Brugge is

een sterk merk dat ondertussen meer dan 130 jaar bestaat. En wat

valt op na het seizoen: stamnummer 3 en stamnummer 10 staan

bovenaan. Dat is mooi, toch? Om die status te behouden, is sportief

succes natuurlijk belangrijk. Dat moet je hebben én je moet het af

en toe eens kunnen herhalen. In de jaren 1970 onder Ernst Happel,

later Henk Houwaart, de periode Hugo Broos, met Sollied, nu weer

… dat zijn sportieve pijlers waarop regionaal, nationaal en internationaal

succes en uitstraling gebaseerd worden. Zo creëer je een club.

Maar het sportieve verhaal moet gevolgd én ondersteund worden

door een economisch, duurzaam verhaal. En met dat laatste bedoel

ik: levensvatbaar op langere termijn.”

Is een jaar zonder sportief topsucces per definitie een verloren jaar

voor een ploeg als Club Brugge?

“Tenzij je er zoals in sommige Europese competities met kop en

schouders bovenuit steekt, ben je nooit zeker van succes. Net dat is

sport. Niemand is elk jaar de beste en op waarde geklopt worden,

is geen onoverkomelijk gegeven. Het hoort erbij. Zolang je eerste

vraag altijd blijft: ‘Wat kunnen we beter doen?’ Zo evolueer je. En

daarover gaat het: je moet jezelf willen verbeteren. Ook als het –

zoals nu – wel een sportief succesjaar is.”

Veel dank!

- 19 -


TE KOOP 6% *

WABLIEF?

VERLAAGD

BTW TARIEF

35%

VERKOCHT

Woonpark Sint-Vincentius - 28 appartementen

Bonestraat, Meulebeke

Residentie Het Aenwijs & De Wandeling vormen samen de

2 e fase in de totaal ontwikkeling Woonpark Sint-Vincentius.

Beide residenties bestaan uit 14 appartementen en bieden

een mix aan van 1, 2 of 3 slaapkamers. Door het kleinschalige

karakter van de residenties heeft elk appartement een

hoekligging en geniet hierdoor van mooie ruime terrassen en

veel natuurlijke lichtinval.

De Nieuwe Kapelle | Vrij bij akte

In de eerste residentiële fase bieden wij de laatste 2 penthouses

te koop aan. Mooie ruime appartementen met uitkragende

terrassen.

Breng zeker ook een bezoek aan ons modelappartement!

De residenties worden opgetrokken aan de Bonestraat en

de nieuwe parkzone in het midden van de verkaveling.

Ruwbouwwerken in uitvoering.

Tielt

Sint-Janstraat 185

8700 Tielt

051 40 40 10

info@vlaemynck.be

Volg ons en vind ons leuk op

sociale media!

Schrijf u in op www.vlaemynck.be en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

www.vlaemynck.be


©unsplash

TOTAALPAKKET

BRANDVEILIGHEID

FPC brandbeveiliging

Sluisstraat 32 | 8610 Wielsbeke

FIRE PROTECTION

Safety technics

Stokstraat 24 | 8650 Klerken

T 056 70 47 81 | F 056 70 19 35

G 0479 75 21 87

Kantoor Koksijde

INFO@SAFETYTECHNICS.BE

INFO@BLUSAPPARATEN.BE

WWW.BLUSAPPARATEN.BE

WWW.SAFETYTECHNICS.COM

NAZICHT

HERSTELLINGEN

PLAATSING VAN ALLES VOOR BRANDVEILIGHEID

PLAATSING CAMERA’S

1 AANSPREEKPUNT


TE KOOP

6% *

WABLIEF?

VERLAAGD

BTW TARIEF

Nieuw bij Vlaemynck

6%

WABLIEF?

VERLAAGD

BTW TARIEF

*

Juline - laatste penthouse + commerciële ruimte

Keukeldam 62, Waregem | Vrij bij akte

TE KOOP

6% *

WABLIEF?

VERLAAGD

BTW TARIEF

Vertigo - 5 appartementen + handelsruimte

Stormestraat 39-43, Waregem | Ruwbouwwerken in uitvoering

In het commerciële hart van Waregem vinden we residentie

Vertigo. Een kleinschalig project met 4 appartementen en

penthouse op de bovenste verdieping. De ruime doorloopappartementen

hebben elk 2 slaapkamers en zijn voorzien van

2 of meerdere terrassen. Elk appartement geniet van grote

glaspartijen waardoor er veel natuurlijk lichtinval is.

Albatros - laatste 3 appartementen

+ commerciële ruimte

Keukeldam - Damweg, Waregem | Vrij bij akte

Uniek handelsgelijkvloers met mezzanine en ruime etalage op

de gelijkvloerse en eerste verdieping.

TE KOOP

TE KOOP

Gaverpark - laatste penthouse

Damweg 7, Waregem | Vrij bij akte

Balneae - laatste 3 appartementen

+ 2 handelsruimtes

Stormestraat 107, Waregem | Vrij bij akte

Waregem

Keukeldam 31

8790 Waregem

056 19 99 97

info@vlaemynck.be

Volg ons en vind ons leuk op

sociale media!

Schrijf u in op www.vlaemynck.be en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

www.vlaemynck.beMeets

Neon

Elite

Gevels en gevelrenovatie

met een focus op

visuele communicatie

Neon Elite Pittem is een naam als een klok. De reputatie van het innovatieve, visuele

communicatiebedrijf reikt tot ver buiten de West-Vlaamse gemeente en dat is helemaal terecht.

Wat schuilt er achter de bekende grijsblauwe gevel langs de Brugsesteenweg?

Veel meer dan men zou vermoeden, zo blijkt.

Juntoo Wevelgem

Een gesprek met zaakvoerder Domien Loosveldt start met een

korte terugblik. “Neon Elite Pittem werd in 1957 opgericht en

bestaat dus 65 jaar. Uit wat in oorsprong een kleine glasblazerij

was, groeide Neon Elite tot een verticaal gespecialiseerd bedrijf

dat zich toelegt op ontwerp, productie, plaatsing èn onderhoud

van lichtreclames over het hele land. Ons modern en goed uitgerust

productieapparaat gecombineerd met de bijzondere

vaardigheden en vakmanschap van onze 56 medewerkers stelden

ons in staat om -naast gevelletters voor binnen en buiten- ook

gevelbekledingen te realiseren, waarbij alles wordt gecoördineerd

door onze eigen projectleiders. De lading van de diensten die

Neon Elite vandaag aanbiedt is dus heel wat groter dan de vlag

doet vermoeden.”

Neon, maar ook veel meer

“De ‘Neon’ uit onze naam verwijst naar een uniek verleden. Het

bedrijf is immers ontstaan uit een tijdperk (1957) waar neon lichtreclames

een revolutie teweeg brachten in de reclamewereld.

De glasblazerij van Neon Elite is sterk gegroeid in de decennia die

volgden, en produceerde tot ca 2015 ook speciale TL lampen die hun

toepassing vonden in de meest prestigieuze gebouwen. Neon blijft

een artisanaal product, het resultaat van een ambachtelijk proces.

- 24 -


Vandaag beperkt onze glasblazerij zich eerder tot specifieke

opdrachten voor media, events, of helemaal op maat gemaakte

unieke neonteksten die we kunnen vervaardigen in de meest

uiteenlopende kleuren. Zo vonden tal van kunstenaars de weg

naar Pittem, en mochten wij voor Arno een iconische neontekst

‘VIVRE’ maken, die bij zijn laatste Ancienne Belgique-concerten

een uniek decor vormde. Er blijft een nostalgische kant aan handgeblazen

neon reclames, met de warme gloed en de charme die

er eigen aan is, maar er bestaan anno 2022 meer innoverende

lichttechnologieën en Neon Elite Pittem is mee geëvolueerd. We

volgen de vernieuwingen op de voet en passen ze in waar zinvol

en nodig. LED Licht en lichttechnieken worden hier onafgebroken

getest en geëvalueerd, zodat we met kennis van zaken voor elke

specifieke toepassing de beste oplossing kunnen adviseren”

De klantgerichte aanpak blijft dezelfde: Een adviseur komt bij de

klant ter plaatse en geeft toelichting met kennis van zaken, en bekijkt

de beschikbare opties in functie van budget of stedenbouwkundige

mogelijkheden. Er volgt een gepersonaliseerde visualisatie

van de naam of logo van de klant op zijn gevel, waardoor de klant

een perfect beeld krijgt van hoe zijn nieuwe gevel er zal uitzien.

Pas daarna volgt een gedetailleerde offerte.

Loodswezen Nieuwpoort

Kleine en middelgrote klanten

“Vandaag zijn wij eigenlijk een veelzijdig constructiebedrijf dat

instaat voor het complete pakket als het gaat over gevels en

gevelrenovatie, met een focus op de visuele meerwaarde die

daaraan gegeven kan worden. Dát is onze meerwaarde: wij weten

al 65 jaar hoe we het beste uit gevels kunnen halen, en licht speelt

daarin vaak een grote rol. Visibiliteit creëren op de best mogelijke

manier, dat is wat wij doen. De recente rebranding van Overstock

Home en Overstock Garden naar respectievelijk Juntoo en

Exterioo zijn voorbeelden van zo’n totaalaanpak waarbij we zowat

4000 m 2 gevels mochten aankleden met voorgelakte aluminiumpanelen,

gecombineerd met prachtige gevelletters.”

Bij aankoop van een Neon Elite lichtreclame bekomt de klant alles

uit één hand, van advies over ontwerp, tot productie en uiteindelijk

plaatsing door één van onze 13 ervaren plaatsingsploegen. Al 65 jaar

bouwen we aan een duurzame kwaliteitsreputatie, alles is maatwerk

met één duidelijk doel: de zichtbaarheid en de herkenbaarheid van

de klant stijlvol realiseren en zo meerwaarde creëren.”

“Alles is maatwerk met één

duidelijk doel: de zichtbaarheid

en de herkenbaarheid van

de klant stijlvol realiseren en

meerwaarde creëren.”

“We doen dat voor grote klanten maar net zo graag voor de

apotheker, winkelier, bakker en de slager uit de straat, de klantengroep

die al decennialang de kern van onze activiteit vormt.

Filmfestival Oostende

NEON ELITE

Brugsesteenweg 64, B-8740 Pittem

+32 (0)51 46 62 63

neonelite@neonelite.com

www.neonelite.com

- 25 -


TE KOOP 6% *

WABLIEF?

VERLAAGD

BTW TARIEF

80%

VERKOCHT

BOAT

HOUSE

Boat House

16 appartementen

Albert I laan, Nieuwpoort

Boat House is, zoals de naam het insinueert, gelegen

in het havengebied tussen Nieuwpoort-Stad en -Bad.

Het is één van de laatste residenties met zicht op het

Maritieme park, de vaargeul en het pleintje van het

havendorp. Deze zal gebouwd worden in de typisch

maritieme stijl en geoptimaliseerd volgens de wensen van

potentiële kopers. De residentie bestaat uit 14 lichtrijke

appartementen en 2 duplexen met toegang tot het

ondergrondse complex die over afgesloten garageboxen

en een gemeenschappelijke fietsenberging beschikt.

Troeven:

✓ Ruime terrassen en grote leefruimtes

✓ Gelegen aan de jachthaven

✓ Volle eigendom

✓ Luxueuze en ruime duplex penthouse

Nieuwpoort

R. Orlentpromenade 13/00.01

8620 Nieuwpoort

058 77 77 10

info@vlaemynck.be

Volg ons en vind ons leuk op

sociale media!

Schrijf u in op www.vlaemynck.be en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

www.vlaemynck.be


RESIDENTIËLE

EN UTILITAIRE

PROJECTEN

residentie BOAT HOUSE - Nieuwpoort

Knokkebaan 25/1A - 9880 Aalter - tel 09 374 18 05 - info@vantornhaut.be - www.vantornhaut.be - member of VT-Invest Group


Meets the

Westkust

Per fiets langs

adembenemend Nieuwpoort

Foto©Stad Nieuwpoort

De schoonheid van de Kust is het mooie thema van de

actie ‘adembenemende plekken’. Westtoer en de tien kustgemeenten

werken hiervoor samen met 47 fotografen.

De actie toont 140 adembenemende plekken. Ook aan de

Westkust zijn een hele reeks adembenemende plekken

te ontdekken. En in het hinterland van de Westkust is

Veurne een authentieke parel.

In Nieuwpoort vind je zowel één van de grootste jachthavens van

Europa als een stadscentrum met middeleeuwse architectuur.

De vele fietspaden en de landelijke wegen brengen je ook naar

idyllische polderdorpjes. En overal vind je kunst, geschiedenis en

architectuur. Tijdens een fietstocht ontdek je een hele reeks adembenemende

plekken. De fietskaart van de Westkust is het ideale

instrument om de regio te ontdekken. Vlaemynck Magazine en

Westtoer schenken vijf fietskaarten weg (pagina 79). Het bezoekerscentrum

Westfront bevindt zich op een adembenemende

plek vlakbij het WOI-monument en het indrukwekkende sluizencomplex

De Ganzenpoot. Hier mondt de IJzer uit in de Noordzee.

Westfront vertelt het verhaal van de gebeurtenissen tijdens de

Eerste Wereldoorlog, met onder andere de strategische onderwaterzetting

van de poldervlakte, waardoor de Duitse invasie tot

stand werd gebracht.

Fotograaf David Samyn: “Nieuwpoort is verbinding. Je kan er mooi

wandelen en fietsen. Sluizencomplex Ganzenpoot vormt één van

die bijzondere rustplekken op je tocht. Ik sta er graag stil om er

alles in me op te nemen en te genieten van het moment. Dat is ook

het werk van de fotograaf: stilstaan. Als je een foto-opdracht goed

wil doen, moet je de tijd durven nemen.”

- 28 -


De kunstenaar Oli-B werkt

graag met organische vormen

en felle kleuren.

Foto©Gerrit Devinck

Nieuwpoort is ook sterk verbonden met de visserij. Nu nog behoort

de Nieuwpoortse vistrap en vismijn tot het DNA van de IJzerstad.

Stroomafwaarts van de vissershaven vind je de Eurojachthaven.

Met zijn 2.000 ligplaatsen heeft Nieuwpoort de grootste jachthaven

van Noord-Europa. Aan de Oude Jachthaven vind je Colette, waar

je tal van exclusieve merken in kunst, deco, mode en accessoires

kan ontdekken.

“Met de zee als decor is de Kust

een inspirerende regio om in beeld

te brengen. De adembenemende

plekken spreken tot de verbeelding.

Door de onverwachte schoonheid

kan je je soms afvragen of dit

wel een plek is in ons land.

Een heerlijke vaststelling.”

Misjel Decleer, fotograaf en ambassadeur van het

project adembenemende plekken

Het kunstwerk ‘Le Vent Souffle Où Il Veut’ van de Franse kunstenaar

Daniel Buren behoorde tot de Triënnale Beaufort in 2009. De sublieme

creatie bevindt zich op een adembenemende plek in de Nieuwpoortse

jachthaven, en dit zag ook fotograaf Ludovic Maisant: “Het werk van

de Franse kunstenaar Daniel Buren, Le Vent Souffle Où Il Veut, heeft

nog niets van zijn kracht en glans verloren sinds de installatie ervan in

2009. Je vindt het grafische en kleurrijke werk op de Kromme Hoek

aan de havengeul van Nieuwpoort. Deze honderd gigantische windwijzers

in felle kleuren zullen je ongetwijfeld verrassen.

”Langs de Zeedijk zijn enkele gevels in een meer dan fris jasje

gestoken. De kunstenaar Oli-B werkt graag met organische vormen

en felle kleuren. Fotograaf Gerrit Devinck bracht deze adembenemende

plek mooi in beeld: “Het was licht bewolkt toen ik langs dit

huis op de Zeedijk liep. Toevallig was er geen enkele voorbijganger

te zien waardoor de beschilderde muur nog meer tot zijn recht

komt op de foto. De kleuren springen er mooi uit. De Kust is zachter

en mooier van kleur als het licht bewolkt is.”

Op het Leopoldplein kan je je installeren op een zitbank aan één

van de glazen windschermen. Zicht op zee en poëzie en dus dé plek

om urenlang te mijmeren en weg te dromen. De 14 windschermen

voorzien je immers van verschillende gedichten over de Noordzee

en Nieuwpoort.

Foto©David Samyn

De adembenemende plekken en de foto’s tonen de schoonheid van

de Kust rond vijf thema’s: nostalgie, architectuur & kunst, natuur & rust,

maritiem, actief aan zee. Rond de foto’s zijn 23 adembenemende trips

samengesteld. Handig zijn de invalshoeken voor vijf soorten reizigers.

Alle info: www.dekust.be

Reisgidsen zijn gratis bij de Diensten voor Toerisme verkrijgbaar.

Via de onlineapplicatie ‘kustswiper’ krijg je een adembenemende trip

op maat voorgesteld. De fietskaart van de Westkust is te koop bij de

Diensten voor Toerisme of via de webshop van Westtoer.

- 29 -


TE KOOP

Residentie Boardwalk

Laatste handelsruimtes

Robert Orlentpromenade, Nieuwpoort

Residentie Boardwalk is gerealiseerd langs de vernieuwde wandelpromenade in

Nieuwpoort, aan de oude jachthaven.

Boardwalk bestaat uit 40 doorloopappartementen en 6 moduleerbare

handelsruimtes, waarvan alle appartementen zijn uitverkocht.

Alle handelsruimtes zijn gebouwd in volle eigendom (geen erfpacht) en kunnen

beschikken over een bergruimte en één of meerdere ondergrondse garages.

Voor de deur is een ruime gratis parking voorzien en via de aangelegde wandelpromenade

is er een vlotte bereikbaarheid tussen zowel Nieuwpoort stad als bad.

Troeven:

✓ Gratis en ruime parking voor de residentie

✓ Vlakbij openbaar vervoer

✓ Meerdere winkels en horecazaken in de buurt

Nieuwpoort

R. Orlentpromenade 13/00.01

8620 Nieuwpoort

058 77 77 10

info@vlaemynck.be

Volg ons en vind ons leuk op

sociale media!

Schrijf u in op www.vlaemynck.be en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

www.vlaemynck.beMeets the

burgemeester

De ‘vier’ van burgemeester

Geert Vanden Broucke

Via het uitgestrekte Ramskapelle en het landelijke Sint-Joris gaan we van Nieuwpoort-Stad met zijn

pittoreske centrum naar het bruisende Nieuwpoort-Bad en de prachtige jachthaven. We hebben een

afspraak met Geert Vanden Broucke. De burgemeester van de IJzerstad is een open boek en vertelt

honderduit over kunst en cultuur, het burgemeesterschap en over de diversiteit van Nieuwpoort aan de

hand van zijn favorieten uit de muziek-, sport, reis- en culinaire wereld.

Foto © Nieuwpoort

De kiemen van het politiek engagement van Geert Vanden Broucke

liggen in een oude cinema. “Ik wou per se cinema City, een oude

bioscoopzaal redden. Daarenboven had het stadscentrum op dat

moment behoefte aan een eigen, degelijk uitgerust en voldoende

groot complex voor podiumkunsten. Ik werd onmiddellijk verkozen

en kon als schepen bevoegd voor onder andere cultuur aan

de slag om dit project te realiseren. Intussen werd de zaal volledig

gerenoveerd, ze wordt nu vaak gebruikt voor het geven van lezingen,

filmvertoningen, theatervoorstellingen, en andere culturele evenementen.”

“Tijdens mijn eerste jaren als cultuurschepen legde ik ook de

basis en zorgde voor de volledige realisatie van Westfront, het

bezoekerscentrum dat door de Vlaamse regering werd geselecteerd

als één van de vijf strategische projecten om de Westhoek

klaar te stomen voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

- 32 -


In de vaste tentoonstelling kom je alles te weten over de onderwaterzetting

van de IJzervlakte, waardoor de opmars van de Duitsers

gestopt werd. Jaarlijks ontdek je er ook een nieuwe tijdelijke tentoonstelling,

nu onder de hoede van curator Mieke Dobbels.”

Cultuur, architectuur en erfgoed blijven belangrijke aandachtspunten

voor burgemeester Vanden Broucke. Niet verwonderlijk, als je

weet dat hij zijn opleiding aan het Sint-Lucas in Gent volgde, en

daarna vele jaren als leraar esthetica lesgaf.

MUZIEK: LEONARD COHEN

OP HET SINT-PIETERSPLEIN IN GENT

Tien jaar geleden trakteerde de legendarische Canadese muzikant

Leonard Cohen Gent op een vier uur lange zwoele, muzikale topavond.

De wereldpremière van Cohens nieuwe tournee was een muzikaal

hoogtepunt voor Geert Vanden Broucke. Ook tijdens het burgemeesterschap

maakt hij bewust tijd voor persoonlijke zaken. “Een

collega-burgemeester uit een naburige gemeente gaf mij bij mijn

aanstelling als burgemeester de goede raad om de band met familie

en vrienden niet uit het oog te verliezen. Met mijn vier kinderen

en elf kleinkinderen heb ik samen met mijn echtgenote een grote

familie. Toch maak ik er een punt van om op iedere schoolvoorstelling

van de kleinkinderen aanwezig te zijn. En met de vrienden

probeer ik vaak af te spreken om samen te fietsen.”

“Wist je trouwens dat Nieuwpoort het drukste fietsknooppunt van

Vlaanderen heeft? Doorheen de jaren creëerden we een aanzienlijke

fietscultuur. In de laatste vijftien jaar hebben we 80 procent van

onze wegen vernieuwd, nu zijn we bezig met een inhaalbeweging in

Nieuwpoort-Stad. De auto is welkom, maar de fiets heeft voorrang.

Fietstoerisme is voor ons heel belangrijk, van Nieuwpoort-Bad over

-Stad tot het hinterland, het is hier overal aangenaam fietsen. We

zijn onze stad ook verder aan het vergroenen en plannen maar liefst

4.000 bijkomende bomen.”

een toekomstgerichte organisatie van de werkomgeving. We waren

trouwens twee jaar geleden – bij de eerste lockdown – als één

van de weinige steden en gemeenten klaar om over te schakelen

naar thuiswerk. Deze nieuwe werkcultuur met al zijn mogelijkheden

wordt ingebed in het nieuwe gebouw.

“Het nieuwe stadskantoor wordt een ‘bedrijf van diensten’, waarbij

we volop aandacht geven aan de ideale werkomstandigheden van

onze medewerkers. Minstens even belangrijk is de dienstverlening,

waarbij we iedereen op de meest vlotte manier willen helpen. De

centrale ligging van het nieuwe stadskantoor is ook een meerwaarde

voor de lokale economie. Daarnaast bundelen we alle technische

diensten in een ander, ook nieuw te bouwen technisch centrum.”

Een belangrijke troef van Nieuwpoort, zowel voor de inwoner als

voor de bezoeker, is de verscheidenheid. “Nieuwpoort heeft met

Nieuwpoort-Bad, Nieuwpoort-Stad, Ramskapelle en Sint-Joris vier

identiteiten, en met de jachthaven, de grootste van Noord-Europa

trouwens, creëerden we een bijkomende identiteit. Ieder stadsdeel

heeft zijn eigen karakteristieken en ziel. Voor mij is het enorm belangrijk

dat dit blijft bestaan.”

Foto © Nieuwpoort

SPORT: WOUT VAN AERT

In het veld werd hij driemaal op rij wereldkampioen. Op de weg won hij

onder meer de klassiekers Milaan-San Remo, Strade Bianche, Amstel

Gold Race, Gent-Wevelgem, E3 Harelbeke en Omloop Het Volk. Hij won

ook zes ritten in de Tour de France, onder andere op de mythische Mont

Ventoux; en hij won al drie WK-medailles op de weg. Wielrenner Wout

Van Aert is zonder meer een fenomeen.

Onder impuls van de burgemeester kwam er een plan om klassieke

en waardevolle gebouwen te beschermen. In dezelfde lijn spreekt

hij ook lyrisch over de architectuur van het nieuw te bouwen stadskantoor.

“In een eerste ronde passeerden twintig ontwerpen de revue,

maar geen van deze voldeed aan de verwachtingen. Van een

volgende twintig weerhielden we er eerst vijf. Uiteindelijk kozen

we voor het ontwerp dat op zich een pareltje is, en dat de historische

gebouwen in de buurt ook zal opwaarderen. Eenmaal het

nieuwe stadskantoor gezien, zal je het altijd onthouden.” Naast het

esthetische zal het nieuwe administratief gebouw ook zeer functioneel

zijn. “We waren al een eindje bezig met het Nieuwe Werken,

VAKANTIEBESTEMMING: DE PROVENCE

In het zuiden van Frankrijk ligt de zonovergoten streek de Provence.

Deze vakantieregio staat gekend voor het Provençaalse eten en de

gemoedelijke café-cultuur, de typische huizen en de kleurrijke markten,

de plaatselijke ambachten en de Provençaalse levensstijl, de stilte in het

binnenland en de verscheidenheid in het landschap.

Het DNA van Nieuwpoort is ook dat van de vissers. “De recente

jaren investeerden we zwaar in de Nieuwpoortse vismijn. Vissers

moeten centraal blijven aan de kaai. Onder andere daarom trekken

we met alle middelen die we hebben ten strijde tegen de plannen

van de Colruyt om voor onze kust een zeeboerderij te bouwen. Let

wel, we zijn niet tegen een zeeboerderij, maar die moet op een andere

locatie. Het gebied van dertig vierkante kilometer die de supermarktketen

wil inpalmen, is cruciaal voor onze vissers; ze halen

er 50 procent van hun vangst op. Ook de zeilers zien in de zeeboerderij

een gevaar voor de veiligheid bij het in- en uitvaren van

de havengeul. We worden in dit dossier veel te weinig gehoord,

- 33 -


Foto © Nieuwpoort Foto © Nieuwpoort

dit kunnen we niet laten passeren. Als kustgemeente moeten we

constant vechten voor onze vrijheid, denken we maar aan de bouw

van torenhoge windmolens in de zee en in het hinterland, of aan de

zware schepen op het kanaal Plassendale-Nieuwpoort.”

10.000 euro aan jonge mensen die een woning in Nieuwpoort kopen.

Iedereen die een eerste woning koopt en maximaal 35 jaar oud

is, heeft recht op die premie. Intussen zijn er al 40 jonge gezinnen

die hierop aanspraak maken. Daarnaast maken we ook werk van

bijkomende beleving voor jongeren. Eerder kreeg de jeugd in het

maritiem park een speelplein, nu bouwen we een nieuw jeugd- en

sportcomplex dat het centrale punt moet worden voor de Nieuwpoortse

sportievelingen en jongeren.”

“We zetten constant in op beleving. Ook tijdens de niet-toeristische

seizoenen blijft Nieuwpoort bruisen. En tijdens de zomer ontvangen

we dagelijks tienduizenden toeristen en bezoekers. Nieuwpoort

is een stad vol verhalen, vol natuur, vol plezier en vooral om

van te genieten.”

CULINAIR: STEAK-FRIET MET EEN GIGONDAS

Steak-friet is de Belgische klassieker bij uitstek. Met simpele ingrediënten

maak je een topgerecht. Een Gigondas (rode wijn uit de Rhône) past

perfect bij een malse steak.

Eén van de andere uitdagingen voor Nieuwpoort is het tekort aan

jonge gezinnen. Enkel in een Grieks dorpje wonen er verhoudingsgewijs

meer 65-plussers dan in het arrondissement Veurne. Een opmerkelijk

voorstel van het gemeentebestuur blijkt nu zijn vruchten

af te werpen. “Sedert een goed half jaar geven we een premie van

“Ik maak er een punt van om zoveel mogelijk burgervader te blijven,

vooral door naar iedereen te luisteren. Op kantoor, maar evengoed

tijdens recepties. En alhoewel ik graag bourgondisch geniet, behoud

ik tijdens recepties toch een bepaalde discipline; ik wil er ook dan

voor iedereen zijn. Genieten doe ik vooral door mensen te helpen.”

- 34 -


TE KOOP

laatste 2

woningen

Ramskapelle

8 nieuwbouwwoningen

Ramskapellestraat, Ramskapelle

Kleinschalige verkaveling van 8 moderne nieuwbouwwoningen

met telkens 3 slaapkamers, aangename tuin

en inpandige garagebox in het pittoreske Ramskapelle,

een deelgemeente van Nieuwpoort. De woningen

bevinden zich langs de Ramskapellestraat vlakbij

belangrijke invalswegen en op enkele minuten van

Nieuwpoort. Alle woningen worden kwalitatief afgewerkt

volgens de voorziene budgetten beschreven in het

lastenboek en dit in samenspraak met de klant.

Troeven

✓ Rustig gelegen vlakbij centrum van Nieuwpoort

✓ Afgewerkt volgens lastenboek

✓ Laatste woningen beschikbaar

✓ Voorzien van zonnepanelen

Nieuwpoort

R. Orlentpromenade 13/00.01

8620 Nieuwpoort

058 77 77 10

info@vlaemynck.be

Volg ons en vind ons leuk op

sociale media!

Schrijf u in op www.vlaemynck.be en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

www.vlaemynck.be


TE KOOP

6% *

WABLIEF?

VERLAAGD

BTW TARIEF

TE KOOP

6%

WABLIEF?

VERLAAGD

BTW TARIEF

*

Woonpark De Weverij - laatste appartement

Bobijnstraat, Aalter | Beschikbaar najaar ‘22

TE KOOP

6% *

WABLIEF?

VERLAAGD

BTW TARIEF

De Zwarte Leeuw - laatste 2 appartementen

Kerkplein, Wingene | Beschikbaar najaar ‘22

Colect - laatste 2 penthouses

Oostrozebekestraat, Meulebeke | Vrij bij akte

TE KOOP

TE KOOP

6% * 6% *

WABLIEF?

WABLIEF?

VERLAAGD

VERLAAGD

BTW TARIEF

BTW TARIEF

Woonpark Sint Vincentius - laatste woning

Bonestraat, Meulebeke | Beschikbaar voorjaar ‘23

Arthur - laatste 4 appartementen

Brugstraat, Ardooie | Vrij bij akte

Tielt

Sint-Janstraat 185

8700 Tielt

051 40 40 10

info@vlaemynck.be

Volg ons en vind ons leuk op

sociale media!

Schrijf u in op www.vlaemynck.be en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

www.vlaemynck.be


TE KOOP

6% *

WABLIEF?

VERLAAGD

BTW TARIEF

90%

VERKOCHT

Maiden Lane

25 appartementen en 1 handelsruimte

Duinkerkestraat, Nieuwpoort

Met zijn ligging, architectuur en inrichting koppelt dit

project, met in totaliteit 25 appartementen, een heerlijk

gevoel van rust aan een bruisende en historische stad met

winkels, terrasjes en tal van activiteiten in de omgeving.

Momenteel staan hier de laatste 2 appartementen te

koop, die beiden kunnen gekoppeld worden aan een

ondergrondse kelderberging en autostaanplaats. Aarzel

dus niet om uw afspraak in te plannen.

Nog op zoek naar een handelsruimte in het bruisende

hart van Nieuwpoort-Stad? Informeer naar het casco

handelspand gelegen langs de drukbezochte en centrale

Willem De Roolaan.

Troeven

✓ Centrale ligging in het historisch centrum

✓ Vlakbij horeca, winkels en openbaar vervoer

✓ Instapklaar bij akte

Nieuwpoort

R. Orlentpromenade 13/00.01

8620 Nieuwpoort

058 77 77 10

info@vlaemynck.be

Volg ons en vind ons leuk op

sociale media!

Schrijf u in op www.vlaemynck.be en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

www.vlaemynck.be


TE KOOP

Lancering

zomer 2022

Registreer u op www.vlaemynck.be

of via veurne@vlaemynck.be

We houden u als eerste

op de hoogte.

Enjoy Business Park

13 KMO-units en 6 kantoorruimtes

Brugsesteenweg, Veurne

Op een boogscheut van het centrum van Veurne en op 2 minuten

rijden van de op- en afrit van de E40 wordt een gloednieuw kmopark

opgetrokken, genaamd “Enjoy Business Park”. Een architecturale

parel in harmonie met de beschermde hoeve ‘t Duvekot. Volledig

omgeven door het groen doch pal in het industrieterrein van Veurne.

Deze ontwikkeling langs de Brugsesteenweg zal ruimte bieden aan

tal van lokale ondernemers.

Troeven:

✔ Vlakbij autosnelweg en centrum Veurne

✔ Casco ruimtes

✔ Moduleerbaar

De 13 nieuwbouw units hebben een oppervlakte van 100 m² tot

200 m² + 100 m² kantoorruimte. De mogelijkheid bestaat om er een

mezzanine aan toe te voegen. Tevens komen er ook 6 kantoorruimtes

te koop met oppervlaktes van 85 m² tot 330 m². Het project

wordt gerealiseerd op de site van de beschermde hoeve ‘t Duvekot,

en maakt deel uit van een groter geheel. De beschermde hoeve zal

omgebouwd worden tot feest -en evenementenzaal. In een latere

fase zal er ook een gebouw met opslagruimtes gerealiseerd worden.

Veurne

Zuidstraat 74

8630 Veurne

058 62 27 50

info@vlaemynck.be

Volg ons en vind ons leuk op

sociale media!

Schrijf u in op www.vlaemynck.be en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

www.vlaemynck.be


VANHOVE vastgoed & advies is een betrokken en deskundige partner voor

al uw adviesbehoeften met betrekking tot landelijk vastgoed.

We zijn expert in agrarisch vastgoed. We zijn een professionele dienstverlener

en klankbord voor al uw vragen over landbouweigendommen. We bieden

vastgoed-advies en bemiddeling op maat, oplossingsgericht en altijd discreet.

We bemiddelen en adviseren bij verkoop of aankoop van agrarisch en

landelijk vastgoed.

✓ Verkoop van landelijk vastgoed

✓ Schatting van landbouweigendommen

✓ Bemiddeling bij vermogensplanning en familiale verdelingen

✓ Advies op maat voor investeringen in landbouwgrond

KANTOOR TIELT

Vlaemynck Business Center

Sint-Janstraat 185 | 8700 Tielt

KANTOOR SINT-NIKLAAS

Passtraat 268 | 9100 Sint-Niklaas

CONTACT

Geert VANHOVE - GSM 0474/040.111

Gerald DE VISSCHERE - GSM 0472/676.559

info@vanhovevastgoed.be

www.vanhovevastgoed.be

TE KOOP

Ieper

TE KOOP

Landbouwgrond

TE KOOP / Hoeve in Ieper (Boezinge)

Logistiek goed gelegen hoeve, momenteel in gebruik als bio leghennenbedrijf.

Bedrijfswoning met bouwjaar 1965, deels gerenoveerd.

De hoeve wordt aangeboden op een kavel van 2ha 55a 09ca.

TE KOOP / Landbouwgrond

We hebben steeds loten landbouwgrond in discrete verkoop.

Landbouwgrond in alle soorten en maten.

Grond is een zorgeloze en veilige belegging.


Meets the

Westkust

Beleef monumenten in

het idyllische Veurne

Veurne is dè monumentenstad, niet alleen

omwille van zijn vele historische

gebouwen, bouwkundige klassiekers

en sfeervolle straten en steegjes, maar

ook de vele dorpjes zijn monumenten

op zich, elk met een eigen karakter en

verhaal. Tijdens een fietstocht ontdek je

een hele reeks unieke plekken. De Westkustfietsroute

is het ideale instrument

om de regio te ontdekken.

Foto©Westtoer

Vlaemynck Magazine en Westtoer

schenken 5 fietskaarten weg (p79).

*OPGELET! Kasteel Beauvoorde is momenteel gesloten voor restauratie

voor de periode 2022-2024. Het park en het bezoekerscentrum blijven open en

zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

‘Bachten de Kupe’, het gebied tussen de Noordzee, de IJzer en de

Schreve (de Franse grens), is één van de dunstbevolkte streken van

Vlaanderen. Veurne geldt er als regionaal centrum voor de Westkust

en de Westhoek, en bestaat uit maar liefst tien deelgemeenten.

Wie naar de pittoreske dorpen rond Veurne fietst, mag zeker het

idyllische Beauvoorde* noteren als stopplaats. Niet te missen is

hier het wondermooie en te bezoeken kasteel, één van de best

bewaarde geheimen van de Westhoek. Het feeërieke kasteel dompelt

je onder in de wereld van de adellijke en excentrieke jonkheer

Arthur Merghelynck. Deze romanticus liet het 17de-eeuwse kasteel

restaureren als reactie tegen de opkomende industrie en moderniteit

van zijn tijd. Nu nog stelt het kasteel een schat aan meubelstukken,

schilderijen en huisraad van honderden jaar oud tentoon.

In het hinterland van de

Westkust is Veurne een

authentieke parel

Veurne was in de 12 de eeuw een belangrijk handelsknooppunt. De

Grote Markt blijft één van de grote parels in Veurne. Het is een

- 40 -


Foto©Westtoer

magische plek waar sfeer, authenticiteit en

architecturale pronkstukken samenkomen.

Het Stadhuis en het Landshuis zijn te bezoeken.

Het belevingscentrum ‘Vrij Vaderland’

in het Landhuis focust op het laatste

stukje onbezet België van waaruit de Duitse

bezetter tijdens de Groote Oorlog halt

werd gehouden. Je beleeft het verhaal

achter het front; de sfeervolle expo belicht

thema’s als verzorging, onderwijs en rechtspraak

via moderne media en traditionele

elementen.

In de buurt heb je vanop de Sint-Niklaastoren

een prachtig uitzicht over de regio, van

de duinen van de Westkust tot de vlakke

polders. Bij goed weer zie je ook de Kemmelberg,

de IJzertoren, het Europacentrum

in Oostende en zelfs de haven van

het Noord-Franse Duinkerke. En vrees niet,

je moet de 214 trappen niet ineens doen.

Op verschillende plaatsen kan je rusten en

krijg je informatie over onder andere de geschiedenis

van de toren, de naoorlogse wederopbouw

van de stad en over de beiaard

en de klokkengieterij.

Culinaire tradities met ‘brood’ als centrale

thema zijn te bewonderen in het Bakkerijmuseum.

Het museum is gevestigd in

de 17de-eeuwse Zuidgasthuishoeve. Grote

troef: je kan er ook proeven of zelf brood

bakken. Wie weet is de workshop ‘een koekebrood

bakken’ iets voor jou? Veurne zou

zomaar eens de zesde smaak kunnen zijn,

de smaak van authenticiteit, de smaak van

producten van eigen bodem. Brood, koeken,

kaas, paté, … de dis van vroeger lijkt

uit Veurne te komen. Het Stadspark is dan

de ideale locatie om van al dit lekkers te

genieten. In het Stadspark werden zowel

erfgoed en natuur als sport en recreatie

geïntegreerd in een groengebied in het

centrum van Veurne. Ook in het Vaubanpark

kunnen kinderen zich uitleven tussen

natuur en historiek. Ooit stonden hier de

Vaubanvestingen ter verdediging van de

stad Veurne. Nu zijn de verschillende heuvels

- restanten van het indrukwekkende

bouwwerk - ideale speelelementen voor

kinderen.

Alle info: www.toerismewesthoek.be

www.veurne.be

Foto©Westtoer

Foto©Westtoer

Reisgidsen zijn gratis bij de Diensten

voor Toerisme verkrijgbaar.

De fietskaart van de Westkust is te

koop bij de Diensten voor Toerisme

of via de webshop van Westtoer.

Foto©Westtoer

- 41 -


TE KOOP 6% *

WABLIEF?

VERLAAGD

BTW TARIEF

Residentie De Dreve

18 appartementen en 3 handelsruimtes

Lindendreef, Veurne

Residentie De Dreve is een moderne nieuwbouwresidentie op

de hoek van de Lindendreef en de Zuidstraat te Veurne. In

totaliteit zijn er 18 ruime appartementen die telkens voorzien

zijn van 1 of meerdere terrassen en minstens 1 slaapkamer.

Er is een fietsplaats per appartement voorzien en garages,

parkeerplaatsen en bergingen kunnen mee aangekocht worden.

Op de gelijkvloerse verdieping zijn er lichtrijke handelsruimtes.

Informeer snel: 4 laatste appartementen

en laatste handelsruimte.

Troeven:

✔ Centrale ligging in het hart van Veurne

✔ Lichtrijke appartementen

✔ Oplevering najaar 2022

Residentie Krantenhoek

4 appartementen

Zuidstraat, Veurne

6% *

WABLIEF?

VERLAAGD

BTW TARIEF

Op de hoek van de drukbezochte Zuidstraat in het centrum van

Veurne wordt binnenkort gestart met de afbraakwerken van de

residentie Krantenhoek. Deze residentie zal bestaan uit 4 ruime

appartementen met telkens 2 slaapkamers. In de buurt is

er voldoende parkeerplaats voorzien en met zijn gunstige

ligging zijn winkels en horeca op wandelafstand te bereiken.

Laat uw gegevens achter via de website en wordt

als eerste op de hoogte gebracht van dit pareltje!

Coming

soon!

Registreer u op www.vlaemynck.be

of via veurne@vlaemynck.be

We houden u als eerste

op de hoogte.

Troeven:

✔ Centraal gelegen

✔ Kleinschalige residentie

✔ Zongericht

Veurne

Zuidstraat 74

8630 Veurne

058 62 27 50

info@vlaemynck.be

Volg ons en vind ons leuk op

sociale media!

Schrijf u in op www.vlaemynck.be en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

www.vlaemynck.be


VANDERMEEREN

De expert bij uitstek in het inrichten van studio’s en appartementen

PARTNER GROUP VLAEMYNCK

Aanbevolen partner door Vlaemynck

Verschillende klanten van Vlaemynck vonden reeds de weg

naar Interieur Vandermeeren:

‘We waren onder de indruk van de kwaliteit en de service’

‘Klantvriendelijkheid en prima opvolging staan er centraal’

Alles

voor studio &

appartement

Standaard en

maatwerk

Passie voor tijdloze interieurs

De passie voor inrichten zit bij Vandermeeren in het DNA.

We brengen tijdloze en eigenzinnig gecombineerde interieurs,

waarbij functie en comfort centraal staan. Daarbovenop

brengen we een onmiskenbare surplus aan het inrichten van

compacte ruimtes en appartementen. Kom ook langs voor

ergonomische relaxen, heerlijk slaapcomfort, verlichting,

kunstwerken, schilderijen, decoratie en tapijten op maat.

1963

Ontdek deze totaalbeleving en de laatste interieurcollecties in

onze toonzalen of op www.vandermeeren.be

Pannestraat 237 - 233 - 8630 Veurne T 058 310 320

info@vandermeeren.be www.vandermeeren.be


Meets the

Westkust

Ontdek adembenemende kunst

en architectuur in Middelkerke

Foto©Luc Cassiman

Aan de andere kant van de IJzer

ligt Middelkerke, een stad vol

groene plekjes, erfgoed en

hedendaagse kunst, met overal

die typische gezonde zilte zeelucht.

Middelkerke neemt je

mee en laat je niet meer los. Of

is het omgekeerd?

De unieke bunkersite in de Schuddebeurze, een beschermd natuurgebied

dat bestaat uit historische landschappen met een middeleeuwse

hoeve en een aantal poelen, is één van de best bewaarde

aan de kust. De Sint-Laureinsduinen, gekend van de voormalige

campings Cosmos en Crystal Palace, vormen de verbinding tussen

Lombardsijde en Westende. Sinds de herinrichting heeft de natuur

er weer vrij spel.

De schoonheid van de Kust, dit is het mooie thema van de actie

‘adembenemende plekken’. Westtoer en de tien kustgemeenten

werken hiervoor samen met 47 fotografen. De actie toont 140

adembenemende plekken. Ook aan de Westkust zijn een hele

reeks adembenemende plekken te ontdekken. En in het hinterland

van de Westkust is Veurne een authentieke parel.

Het kunstwerk ‘The Navigator Monument’ van de Deense kunstenaar

Simon Dybbroe Moller maakt deel uit van het Beeldenpark

Beaufort. Tegen de achtergrond van de Noordzee spreekt het

kunstwerk iedereen tot de verbeelding. Ook fotograaf Luc Cassiman

is geïntrigeerd door dit monumentale roer. “Ik hou wel van

kunst in open ruimte en op unieke plaatsen, zoals dat het geval is

bij het werk Navigator in Westende. Het werk leent zich perfect

voor communiefoto’s. Zet je kind in het wiel, neem een stukje zee

mee op je foto en je hebt de perfecte communiefoto.”

Nog meer kunstwerken van de Triënnale Beaufort kregen een permanente

plek in Middelkerke-Westende. Deze kunstwerken zijn

toegankelijk voor iedereen, en spreken meer dan enkel kunstliefhebbers

aan.

- 44 -


Foto©Karen Vandenberghe Foto©Niek Vandenabeele

Villa Les Zéphyrs komen twee boeiende werelden samen: het kusterfgoed

en kunst. Regelmatig vinden er tentoonstellingen plaats

in de villa van gevestigde kunstenaars.”

“Met de zee als decor is de Kust een

inspirerende regio om in beeld te

brengen. De adembenemende plekken

spreken tot de verbeelding. Door

de onverwachte schoonheid kan je je

soms afvragen of dit wel een plek is in

ons land. Een heerlijke vaststelling.”

Misjel Decleer, fotograaf en ambassadeur van het project

adembenemende plekken

Een recenter pareltje aan de kust is de Warandetoren tussen

Westende en Middelkerke. Bovenop een volledig gerestaureerde

en nog steeds werkende watertoren werd de Warandetoren gebouwd,

een beklimbare eyecatcher als baken in de duinen. Het

uitzicht is adembenemend. “De Warandetoren in de Warandeduinen

is vanuit elke hoek een plezier om te fotograferen. Na het beklimmen

van de 72 trappen kan je hier eindeloos genieten van een

360° uitzicht over de duinen, de zee en de uitgestrekte polders.

Je voelt er de stalen constructie lichtjes bewegen op het ritme

van de wind. De lange gebogen sprieten die tot hoog boven de

watertoren uitsteken, symboliseren het wuivende helmgras,” weet

fotograaf Johan Töpke. Middelkerke heeft de langste zeedijk van

de kust. Uitrusten kan op de blauwwitte banken, die typisch voor

Middelkerke zijn.

Wie in het groen wil pauzeren kan dit in het Normandpark. In deze

groene long in Middelkerke-centrum, en toch vlak bij het strand,

bieden gezellige zithoeken en een groot speelplein het hele jaar

door een ideaal alternatief voor wie wil genieten van natuur.

In de Westende villa Les Zéphyrs is de tijd blijven stilstaan, en gelukkig

maar. Het interieur in deze villa, die honderd jaar geleden

werd gebouwd, is ontworpen door Henry van de Velde. Karen

Vandenberghe: “Enkele jaren geleden werkte ik een zomer lang als

jobstudent aan de balie voor de Dienst voor Toerisme bij Villa Les

Zéphyrs. Het viel me op hoe mooi het licht binnenvalt in de villa,

dus nam ik elke dag mijn camera mee om dat vast te leggen. In

De adembenemende plekken en de foto’s tonen de schoonheid

van de Kust rond vijf thema’s: nostalgie, architectuur &

kunst, natuur & rust, maritiem, actief aan zee. Rond de foto’s

zijn 23 adembenemende trips samengesteld. Handig zijn de

invalshoeken voor vijf soorten reizigers.

Alle info: www.dekust.be

Reisgidsen zijn gratis bij de Diensten voor Toerisme verkrijgbaar.

Via de onlineapplicatie ‘kustswiper’ krijg je een

adembenemende trip op maat voorgesteld.

- 45 -


Nieuwbouw

te koop

in de kijker!

TE KOOP

TE KOOP

Hovingen - laatste 3 appartementen

Menenstraat, Wevelgem | Vrij bij akte

TE KOOP

6%

WABLIEF?

VERLAAGD

BTW TARIEF

*

Camelia - 17 appartementen

Azalealaan, Roeselare | Vrij bij akte

TE KOOP

Zilvermeers - 27 assistentiewoningen

Kortrijksesteenweg, Deinze | Onmiddellijk beschikbaar

Le Duc - laatste 2 appartementen

Oostrozebekestraat, Ingelmunster | Vrij bij akte

Tielt

Sint-Janstraat 185

8700 Tielt

051 40 40 10

info@vlaemynck.be

Volg ons en vind ons leuk op

sociale media!

Schrijf u in op www.vlaemynck.be en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

www.vlaemynck.be


Foto”’s © 360Now.be

UW

INTERIEURWENS

IS ONS DOEL

Schollier, interieur met karakter

Koninklijke Baan 299-301

8670 Koksijde St-Idesbald

T 058 52 44 48

info@schollier.be

www.schollier.be

Stem je interieur af op je levensstijl. Een

keuken met een persoonlijke tafel en een

origineel werkblad. Kasten die perfect

verwerkt zijn in een wand. Een kantoor

met praktische werkplekken en een mooi

design. Kom langs in onze toonzaal om je

interieur volledig op maat te ontwerpen.


About

cryptomunten

Cryptocurrency in een notendop

Er wordt veel gesproken over bitcoin, altcoins, cryptomunten, blockchain, … . Maar wat zijn ze juist en hoe werken

ze? Een kleine uitleg dringt zich op. Let wel, dit artikel is enkel informatief zonder uitspraak te doen over de mogelijke

waarde en op geen enkele manier adviserend.

Een cryptomunt is een munt die enkel digitaal of virtueel bestaat en

die cryptografie gebruikt om transacties te beveiligen. Cryptografie

is een geheimschrift en wordt eigenlijk al eeuwen gebruikt om

gegevens enkel leesbaar te maken voor betrokken partijen of personen

(de Enigma-code tijdens de tweede wereldoorlog is een klassiek

voorbeeld).

© Unsplash

ONTSTAAN

De economische en financiële crisis van 2008 was een belangrijke

katalysator. In dat jaar publiceerde – de tot op vandaag nog altijd

onbekende – Satoshi Nakamoto een paper waarin hij zijn idee uiteenzette

voor een nieuwe digitale munt, de Bitcoin, als antwoord op het

ineenstorten van het financieel systeem. De eerste cryptomunt, de

Bitcoin, werd in 2009 gelanceerd.

BLOCKCHAIN

Het gebruik van cryptomunten is niet afhankelijk van banken om een

transactie te doen. Het is een systeem waarmee iedereen overal betalingen

kan verzenden en ontvangen. In plaats van fysiek geld dat

wordt rondgedragen en uitgewisseld in de echte wereld, bestaan betalingen

met cryptomunten puur als digitale behandeling van data.

Net zoals bij gewone munten is vertrouwen in het systeem van cruciaal

belang. Blockchain (een systeem waarbij alle handelingen met

elkaar verbonden zijn en die elkaar automatisch beïnvloeden) laat toe

vertrouwen te creëren zonder centraal gezag. Een transactie wordt

in een virtueel blok opgeslagen en kan niet meer worden gewijzigd,

volgende transacties zijn nieuwe blokken die aan de oude blokken

worden toegevoegd. Zo ontstaat een keten van informatie zonder

centraal register.

Cryptomunten hebben geen centrale of regulerende autoriteit (zoals

een bank of een overheid), maar gebruiken in plaats daarvan een gedecentraliseerd

systeem om transacties te ontcijferen, te registreren

en nieuwe eenheden uit te geven.

Een Bitcoin is de meeste gekende en grootste cryptomunt. In totaal

bestaan er momenteel maar liefst meer dan 12.000 verschillende

soorten cryptomunten. Andere gekende cryptomunten zijn Ethereum,

Cardano, Litecoin, Ripple, … en worden allemaal altcoins genoemd;

de meesten hebben een eigen doel en ecosyteem. Een shitcoin

is een cryptomunt met weinig of geen waarde en die geen direct

waarneembaar doel heeft.

MINING

Mining is het proces waarbij transacties worden geverifieerd en toegevoegd

aan de blockchain, waarbij computerkracht wordt gebruikt

om gecompliceerde wiskundige problemen (de cryptografie) op te

lossen. Iedereen met toegang tot het internet en die geschikte hardware

heeft kan minen. Als beloning krijgen miners per transactie

iedere keer een (minieme fractie van een) cryptomunt. Er is echter

heel veel kritiek op dit systeem omdat het enorm negatief is voor het

milieu. Volgens The New York Times is Bitcoin-mining alleen al verantwoordelijk

voor 0,5% van het wereldwijde energieverbruik. Daarbij

komt nog eens het feit dat er zeer veel gemined wordt in landen die

nog afhankelijk zijn van fossiele en klimaatonvriendelijke brandstoffen

zoals bruin- en steenkool.

PRIJSZETTING

Wat bepaalt de koers van de cryptocurrencies? Net zoals bij aandelenmarkten

wordt de koers bepaald door vraag en aanbod. Echter,

cryptomunten zijn enorm volatiel, wat betekent dat ze enorme

schommelingen in beide richtingen kennen. De ene ziet de volatiliteit

interessant als belegging, de andere ziet het als een teken dat het

- 48 -


© Unsplash

om een grote zeepbel gaat. Omdat de toekomst van cryptovaluta

onduidelijk is, blijven ze vooralsnog zeer volatiel. De waarde van onder

andere Bitcoin zal afhangen van het toekomstperspectief en het

vertrouwen in deze valuta.

FAN TOKENS

Een relatief recent fenomeen zijn de fan tokens die sportclubs of zelfs

individuele sporters uitgeven. Dit zijn een soort digitale munten, of

loyaliteitskaarten, die de eigenaar een bepaald voordeel geven. Zo

kan de bezitter van een fan token over bepaalde zaken meebeslissen

(bijvoorbeeld de nieuwe shirts), genieten van kortingen in de fanshop

of een voordeel genieten om een meet and greet te winnen. Het is

afhankelijk per club welke voordelen een fan token biedt. Vooral de

grotere voetbalclubs bieden een fan token aan (de gekendste zijn onder

andere Paris Saint-Germain, Juventus en Atletico Madrid), maar

intussen geraken fan tokens ook ingeburgerd bij de kleinere clubs.

7.000 dollar geboden voor de NFT. De toekomst zal uitwijzen in welke

richting NFT’s gaan.

WAT BRENGT DE TOEKOMST?

Het is nog onduidelijk wat de toekomst van cryptomunten zal zijn. Een

groot deel van de interesse in Bitcoin en soortgenoten is ingegeven

door speculatief winstbejag, waardoor de kans op een ontploffende

zeepbel niet onbestaande is. Cryptomunten worden ook gelinkt aan

criminele activiteiten, al wordt cryptocriminaliteit een almaar kleiner

deel van het ecosysteem van cryptocurrency.

Echter, de technologie die achter cryptomunten zit, biedt ook veel

mogelijkheden. Transacties van bijvoorbeeld obligaties, aandelen en

andere financiële activa zouden uiteindelijk met behulp van dezelfde

technologie kunnen worden verhandeld. We kennen intussen de mogelijkheden,

de vraag is wat we er de komende jaren willen mee doen?

Fan tokens kunnen ook verhandeld worden, net zoals digitale munten.

Een grote vraag naar bepaalde fan tokens doet de prijs stijgen.

Wanneer Paris Saint-Germain de inkomende transfer van sterspeler

Lionel Messi bekendmaakte en liet weten dat Messi een deel zou worden

betaald met de eigen fan tokens, steeg de vraag en dus de prijs

van deze fan token in een week met 130 procent. Een slimme stunt

van de club, én interessant voor Messi, die de waarde van zijn pakket

fan tokens exponentieel zag stijgen.

NFT’S

Een non-fungible token (NFT) is een manier om eigenaarschap te

koppelen aan unieke digitale items via de blockchain, een digitaal eigendomscertificaat

als het ware. Eén van de bekendste NFT’s is de

eerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey, die voor 2,9 miljoen

dollar verkocht werd. De koper vergeleek de tweet zelfs met de Mona

Lisa om het grote bedrag te verantwoorden. Deze NFT blijkt voorlopig

een slechte investering te zijn. Bij een recente veiling werd amper

ENKELE VAAK GEBRUIKTE AFKORTINGEN

ATH All Time High: de hoogste prijs die een cryptomunt

ooit behaald heeft.

BTD Buy The Dip: wanneer een munt op korte termijn veel van

zijn waarde verloor, roepen sommigen op om dan in

te kopen.

DeFi Decentralized Finance: de nieuwe manier om financiële

transacties te doen zonder tussenkomst van traditionele

instellingen of andere tussenorganen.

HODL Hold On Dear Life: initieel bedoelde de betreffende persoon

tijdens een chatconversatie eigenlijk dat hij zijn

munten aan het ‘holden’, maar hij typte constant ‘hodlen’;

deze fout werd in de cryptowereld overgenomen en

achteraf vertaald naar ‘hold on dear life’.

- 49 -


Meets the

Westkust

Rondstruinen in duinen of fietsen langs

adembenemende plekken in De Panne

Foto©David Samyn

Geluk zit in een klein hoekje in De Panne, figuurlijk

maar evenzeer letterlijk. In het uiterst noordwestelijk

punt van ons land, en uiteraard de meest westelijke

badplaats, start de actie ‘adembenemende plekken’.

Tijdens een fietstocht ontdek je een hele reeks adembenemende

plekken. De fietskaart van de Westkust

is het ideale instrument om de regio te ontdekken.

Vlaemynck Magazine en Westtoer schenken

5 fietskaarten weg (p79).

De Panne ademt natuur uit, of dat nu water, lucht, zand of zon is; en

er zijn duinen in overvloed. Je kan er onder andere genieten in en

rondom de Cabourduinen in Adinkerke, een waardevol natuurgebied

met een rijke geschiedenis. Passeer zeker ook eens langs de

Vijvers Markey, twee unieke, groene plekjes in Adinkerke.

Tussen Adinkerke en De Panne kan je wandelen, fietsen, mountainbiken

of paardrijden in het Calmeynbos. Maurice Calmeyn startte

in het begin van de twintigste eeuw met het aanplanten van bos in

de duinen van De Panne. Wie weet spot je er een schattig ‘dunekeuntje’

voor het in zijn hol verdwijnt. In het Calmeynbos vind je in

ieder geval passende verfrissing op warme zomerdagen. Aan de

andere kant van de weg kan je je laten verrassen door een duin- en

bosgebied met zeer gevarieerde fauna en flora; van kale stuifduinen

tot bloemrijk struweel, bos met vele zangvogels en bloeiende

struiken en vochtig grasland met knotwilgen. De Oosthoekduinen

zijn één van de weinig intact gebleven overgangen van duin

naar polder.

Ben je benieuwd naar het oudste natuurreservaat langs de kust?

Bezoek dan het prachtige natuurreservaat De Westhoek met zijn

indrukwekkende en unieke landschap.

- 50 -


De schoonheid van de Kust, dit is het mooie thema van de

actie ‘adembenemende plekken’. Westtoer en de tien kustgemeenten

werken hiervoor samen met 47 fotografen.

De actie toont 140 adembenemende plekken. Ook aan de

Westkust zijn een hele reeks adembenemende plekken te

ontdekken. En in het hinterland van de Westkust is Veurne

een authentieke parel.

Ook aan cultuur geen gebrek in De Panne, je kan er terecht voor

een terugblik en een hedendaagse kijk. Geschiedenis is er tastbaar

aanwezig, en ook hedendaagse kunst fleurt het straatbeeld op.

Foto©Kane Demeulemeester Foto©Jimmy Kets

pronken met de fraaie Anglo-Normandische stijl. Vanop het uitkijkpunt

‘Kykhill’ heb je een prachtig uitzicht op deze historische wijk.

Een groot deel van deze straten is enkel voor voetgangers, zo kan

je volop genieten van de overvloedige pracht en praal.

Fotograaf David Samyn legde deze adembenemende plek op de

gevoelige plaat: “De Dumontwijk is één van de schoonste wijken

die er zijn. De gebouwen zijn er magnifiek en de glooiingen van de

straten geven de plek iets magisch. Je kan er slenteren en genieten.

De Kykhill is een rustpunt. Je ziet er de zee en je hebt er een

prachtig uitzicht op de wijk.”

“Met de zee als decor is de Kust

een inspirerende regio om in beeld

te brengen. De adembenemende

plekken spreken tot de verbeelding.

Door de onverwachte schoonheid kan

je je soms afvragen of dit wel een

plek is in ons land. Een heerlijke

vaststelling.”

Misjel Decleer, fotograaf en ambassadeur van het

project adembenemende plekken

De zeilwagens in De Panne behoren tot het cultureel erfgoed van

de badplaats. Het brede strand is bij laagtij het ideale decor voor

de zeilwagenrijders. Ook de wedstrijden zorgen voor een adembenemend

spektakel.

De adembenemende plekken en de foto’s tonen de schoonheid

van de Kust rond vijf thema’s: nostalgie, architectuur &

kunst, natuur & rust, maritiem, actief aan zee. Rond de foto’s

zijn 23 adembenemende trips samengesteld. Handig zijn de

invalshoeken voor vijf soorten reizigers.

Alle info: www.dekust.be

Reisgidsen zijn gratis bij de Diensten voor Toerisme verkrijgbaar.

Via de onlineapplicatie ‘kustswiper’ krijg je een

adembenemende trip op maat voorgesteld.

De fietskaart van de Westkust is te koop bij de Diensten

voor Toerisme of via de webshop van Westtoer.

Het monument voor Leopold I is zonder meer een architecturale

parel op een adembenemende plek. De prachtig vernieuwde Leopold

I Esplanade herinnert ons aan de eerste voetstappen van de

koning op Belgisch grondgebied. Iets verder geldt de Dumontwijk

als een fel gekoesterde schat waar kustvilla’s uit de tijd van toen

- 51 -


TE KOOP

6% *

WABLIEF?

VERLAAGD

BTW TARIEF

Mon Bijou

14 appartementen en 1 handelsruimte

Markt, De Panne

3 laatste

appartementen

Residentie Mon Bijou is een uniek nieuwbouwproject in De

Panne, zowel architecturaal, qua ligging en zon-oriëntatie

moeilijk te overtreffen!

Mon Bijou bestaat uit 14 ruime leefappartementen met 1 of

meerdere terrassen en minstens 2 slaapkamers. Er is een

berging voorzien per appartement en ondergrondse garages

onder het marktplein kunnen mee aangekocht worden.

Informeer snel want deze residentie is weldra uitverkocht!

Troeven

✓ Centrale ligging vlakbij winkels en horeca

✓ Architecturale parel met hoekligging

✓ Garageboxen beschikbaar vlakbij

Binnenkort

nieuwe projecten

Registreer

u online

www.vlaemynck.be

Oostduinkerke – Koksijde – Sint-Idesbald – Veurne – De Panne

Registreer u reeds op onze website: www.vlaemynck.be

Sint-Idesbald

Strandlaan 316

8670 Sint-Idesbald

058 62 27 51

info@vlaemynck.be

Volg ons en vind ons leuk op

sociale media!

Schrijf u in op www.vlaemynck.be en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

www.vlaemynck.be


TE KOOP

6%

WABLIEF?

VERLAAGD

BTW TARIEF

*

City Gardens - 18 appartementen

Stormestraat 99 - Meersstraat 60, Waregem | Vrij bij akte

Pal in het centrum van Waregem is nieuwbouwresidentie City

Gardens opgetrokken. De residentie huisvest 18 appartementen,

verdeeld over 2 gebouwen verbonden door een groene binnenplaats.

De residentie wordt getypeerd door zijn verfijnde architectuur

en grote hoeveelheid aan natuurlijk lichtinval.

De doorloopappartementen genieten van 2 of 3 slaapkamers en

een berging op de gelijkvloerse- of kelderverdieping. Ook werd

gedacht aan de actieve bewoner dankzij de privé fitnessruimte

en de ruime fietsenbergingen. Rust, groen, privacy en comfort

staan centraal in deze residentie.

Waregem

Keukeldam 31

8790 Waregem

056 19 99 97

info@vlaemynck.be

Volg ons en vind ons leuk op

sociale media!

Schrijf u in op www.vlaemynck.be en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

www.vlaemynck.be


Mirrepadde

Kapellestraat, Wakken

De duurzame verkaveling Mirrepadde wordt gebouwd nabij het provinciaal natuurdomein

De Baliekouter, en op enkele passen van de markt te Wakken. Hierdoor kent het project

een unieke en rustige ligging dichtbij natuur en alle winkelfaciliteiten.

In eerste fase worden 21 woningen ontwikkeld in moderne- en landelijke stijl met keuze

uit halfopen- en gesloten bebouwingen. Ruime woonoppervlaktes, praktische indeling en

diverse kavelgroottes typeren de woningen.

Eerste opleveringen najaar ‘22

Tielt

Sint-Janstraat 185

8700 Tielt

051 40 40 10

info@vlaemynck.be

Volg ons en vind ons leuk op

sociale media!

Schrijf u in op www.vlaemynck.be en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

www.vlaemynck.be


TE KOOP

Vakantiedomein Westhinder II

60 vakantiewoningen

Westhinderstraat, Oostduinkerke

Vakantiedomein Westhinder II is terug te vinden in de populaire

badstad Oostduinkerke. Het pittoreske vissersdorp staat gekend

voor de garnaalvissers en rustige stranden. Ideaal voor wie van

de natuur houdt, zich goed voelt en de rust ervaart. De woningen

worden opgebouwd in verschillende stijlen waarbij kandidaat-kopers

kunnen kiezen tussen een vissershuis, polderhuis en een duinhuis.

Troeven

✓ Volledig afgewerkt volgens lastenboek

✓ Op wandelafstand van strand en zee

✓ Voorzien van zonnepanelen

Alle vakantiewoningen beschikken over airconditioning, zonnepanelen,

privatieve tuin en een eigen parkeerplaats. Er is keuze uit vakantiewoningen

met 2 of 3 slaapkamers. Elk naar zijn eigen investeringsbudget

waarbij mooie huurrendementen mogelijk zijn.

Sint-Idesbald

Strandlaan 316

8670 Sint-Idesbald

058 62 27 51

info@vlaemynck.be

Volg ons en vind ons leuk op

sociale media!

Schrijf u in op www.vlaemynck.be en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

www.vlaemynck.be


Meets the

Westkust

Cultuur en natuur in

adembenemend Koksijde

Foto©Sofhie Legein

Wandel op het strand met de blik

op oneindig, surf mee op de golven

van het seizoen of laat je inspireren

door het harmonieuze hinterland. In

Koksijde kijk je naar de toekomst met

je voeten in het verleden. Achter elk

hoekje en kantje schuilt iets moois.

Tijdens een fietstocht ontdek je een

hele reeks adembenemende plekken.

De fietskaart van de Westkust is

het ideale instrument om de regio te

ontdekken.

Vlaemynck Magazine en Westtoer

schenken 5 fietskaarten weg (p79).

De schoonheid van de Kust, dit is het mooie thema van de

actie ‘adembenemende plekken’. Westtoer en de tien kustgemeenten

werken hiervoor samen met 47 fotografen. De

actie toont 140 adembenemende plekken. Ook aan de Westkust

zijn een hele reeks adembenemende plekken te ontdekken.

En in het hinterland van de Westkust is Veurne een

authentieke parel.

Cabin Art op het strand van Sint-Idesbald is een kleurrijk artistiek

initiatief. Tientallen kunstenaars gaan aan de slag om van de vele

strandcabines echte kunstwerken te maken. Het thema in 2022 is

‘Delvaux in Sint-Idesbald’.

Fotograaf Gerrit Devinck: “Ik wandelde toevallig ’s avonds op de

Zeedijk van Sint-Idesbald. De pastelkleurige tinten spraken me geweldig

aan. Ik heb toen bijna alle cabines op foto gezet. De beschilderde

cabines vind ik heel wat mooier dan het strakke wit.

Ze zouden dat in alle badplaatsen moeten doen. In Malo-les-Bains

nabij Duinkerke bijvoorbeeld zijn ze mooi groen en geel geschilderd.”

Wie een heerlijke terroirkeuken met lekkers uit de Noordzee

en uit de omliggende polders wil proeven, moet zeker een bezoek

brengen aan Oh Restaurant in Sint-Idesbald. De Hoge Blekker is

de hoogste duin van de kuststrook. West-Vlamingen begrijpen

ongetwijfeld de oorsprong van de naam. Zeelui zagen zijn witte

kruin van ver al blinken, of ‘blekken’. Ondanks zijn faam kan je er

nog genieten van de rust.

Foto©Gerrit Devinck

- 56 -


Foto©Misjel Decleer

Families of groepen passeren ook graag langs het huisje Nys-Vermoote,

om er op stap te gaan met Jommeke en Filip. Jef Nys, de

ondertussen overleden geestelijke vader van Jommeke, bracht er

vele uren door bij zijn oom en grootvader. Iets verder kan je in het

Natuureducatief centrum Duinenhuis de natuur van dichtbij opsnuiven.

En op de gezellige zeedijk van Oostduinkerke kan je zelfs

zwemmen in het verwarmde openlucht strandzwembad.

“Met de zee als

decor is de Kust een inspirerende

regio om in beeld te brengen. De

adembenemende plekken spreken tot

de verbeelding. Door de onverwachte

schoonheid kan je je soms afvragen

of dit wel een plek is in ons land.

Een heerlijke vaststelling.”

Misjel Decleer, fotograaf en ambassadeur van

het project adembenemende plekken

De garnaalvissers te paard in Oostduinkerke zorgen voor een authentieke

sfeer en een adembenemende couleur locale en behoren

tot het cultureel erfgoed van de Unesco.

Wat meer landinwaarts kan iedere natuurliefhebber zijn hart ophalen

in het Hannecartbos. Dit heraangelegde bos moet voor een

grotere biodiversiteit zorgen. Het afgrazen gebeurt door Shetlandpony’s

in afgebakende gebieden. De magie van het Hannecartbos

is ook fotograaf Misjel Decleer niet ontgaan: “Ter Yde en het Hannecartbos

zijn het stokpaardje van de plantenliefhebber. Je vindt

er bijvoorbeeld heel wat wilde rozen. De flora rond de natte gronden

is er zeer rijk. Het is één van de weinige duinencomplexen met

een open karakter. Op de hoogste duintoppen heb je een mooi

uitzicht rondom.”

Tussen Oostduinkerke en Wulpen valt Golf Ter Hille, één van de

meest recente golfprojecten in Vlaanderen, in de smaak bij menig

golfliefhebber. De tijd dat golf een elitesport was, ligt ver achter

ons. Je beleeft er vooral veel plezier in de gezonde buitenlucht.

De adembenemende plekken en de foto’s tonen de schoonheid

van de Kust rond vijf thema’s: nostalgie, architectuur &

kunst, natuur & rust, maritiem, actief aan zee. Rond de foto’s

zijn 23 adembenemende trips samengesteld. Handig zijn de

invalshoeken voor vijf soorten reizigers.

Alle info: www.dekust.be

Reisgidsen zijn gratis bij de Diensten voor Toerisme verkrijgbaar.

Via de onlineapplicatie ‘kustswiper’ krijg je een

adembenemende trip op maat voorgesteld.

De fietskaart van de Westkust is te koop bij de Diensten voor

Toerisme of via de webshop van Westtoer.

- 57 -


TE KOOP 6% *

WABLIEF?

VERLAAGD

BTW TARIEF

Verkaveling Roelsstraat

12 woningen

Guldenzandstraat, Oostduinkerke

De verkaveling Roelsstraat is een kleinschalig project

te midden een rustige villawijk in Oostduinkerke. Ideaal

gelegen voor zowel tweede als vaste verblijvers.

Deze moderne nieuwbouwwoningen voldoen aan de

normeringen voor een BEN woning en allen beschikken

ze over zonnepanelen voor duurzame energie.

Troeven

✓ BEN - Bijna energie neutrale woningen

✓ Rustige ligging in aangename woonwijk

✓ Vlakbij winkels en horeca

Alle woningen worden kwalitatief afgewerkt volgens

budgetten beschreven in het lastenboek.

De verkaveling bestaat uit 12 halfopen en gesloten

woningen met telkens 3 of 4 slaapkamers en eventueel

carport of inpandige garage.

Sint-Idesbald

Strandlaan 316

8670 Sint-Idesbald

058 62 27 51

info@vlaemynck.be

Volg ons en vind ons leuk op

sociale media!

Schrijf u in op www.vlaemynck.be en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

www.vlaemynck.be


Als trendy restaurant proberen we een visie, een sfeer na te leven waarin iedereen zich kan vinden: zowel de lekkerbek die er even tussenuit wil als

het verliefde koppel dat iets te vieren heeft, als de pure gastronoom. Deze sfeer is als handtekening voor het Oh restaurant in al onze details terug

te vinden: in het bord, in het decor, in de presentatie, in de bediening.

OH Restaurant

Koninklijke baan 289

8670 St-Idesbald

(Koksijde)

+32 58 52 05 72

contact@ohrestaurant.be

www.ohrestaurant.be Volg ons en like fi


© Shutterstock

Inspired by

Angela

Merkel

De erfenis

van Angela

Merkel

In 2005 waren Jacques Chirac en Silvio Berlusconi aan

de macht in hun land, daarna volgden in Frankrijk

Sarkozy, Hollande en Macron; en in Italië Prodi, opnieuw

Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte en

Draghi. Eén iemand had met al deze regeringsleiders

van de twee landen te maken: Angela Merkel, als

bondskanselier van Duitsland. Al die tijd maakte Merkel

de dienst uit en loodste ze haar land en de Europese

Unie door tal van crisissen. Angela Merkel, het eerste

vrouwelijke regeringshoofd van Duitsland, was zestien

jaar in functie, wat haar de langst dienende kanselier van

het naoorlogse tijdperk maakte.

OOST-DUITSE STUDENTE NATUURWETENSCHAPPEN

Angela Merkel (1954, geboren als Angela Kasner), is de dochter van

Horst Kasner, een Poolse immigrant en van Herlind Jentzsch. Kort na

haar geboorte verhuisde het gezin naar de DDR, het voormalige Oost-

Duitsland. In dit Oostblokland leerde ze er naar eigen zeggen vooral

zwijgen, wat waarschijnlijk de uitleg is voor haar laattijdig politiek

engagement en voor haar sobere stijl in gans haar leven. De jonge

Merkel viel wel op door haar puike schoolresultaten, vooral in het vak

Russisch. Toch koos ze ervoor om natuurkunde aan de toenmalige

Karl-Marx-Universität te studeren.

Haar doctoraatscriptie over ‘de invloed van ruimtelijke correlatie op

de reactiesnelheid bij bimoleculaire elementaire reacties in vaste

stoffen’ getuigt ook al niet van een grote politieke interesse. In die

periode huwde ze met collega-student Ulrich Merkel, van wie ze vijf

jaar later zou scheiden, maar wiens naam ze wel behield.

EERSTE POLITIEKE STAPPEN

Haar eerste stappen in de politiek zette ze pas eind 1989 – na het vallen

van de Berlijnse Muur – door zich aan te sluiten bij Demokratischer

Aubruch, een kleine oppositiepartij die kort nadien werd opgeslorpt

door de CDU van toenmalig bondskanselier Helmut Kohl. Nog voor de

Duitse hereniging werd zij vice-woordvoerder van de laatste Oost-Duitse

regering onder DDR-minister-president Lothar de Maizière (CDU).

MINISTER ONDER KOHL

Angela Merkel werd bij de Bondsdagverkiezingen eind december 1990

via een direct mandaat van de regio Stralsund-Rügen in het parlement

- 60 -


van het herenigde Duitsland verkozen. Als Oost-Duitse, jonge vrouw

paste ze perfect in het kabinet van bondskanselier Kohl. Twee jaar

na haar eerste voorzichtige stappen in de Duitse politiek werd

Merkel gebombardeerd tot minister van Vrouwen- en Jeugdzaken.

Toen al liet ze zich opmerken door in stilte te werken waarbij ze

tegelijkertijd respect oogstte voor haar dossier- en vakkennis. Ook na

de verkiezingen van 1994 bleef ze minister, ditmaal werd ze bevoegd

voor Milieu, Natuurbescherming en Reactorveiligheid, wederom – in

die tijd – geen zware portefeuille.

De jaren negentig werden in heel politiek Europa gekenmerkt door

schandalen (Mani Pulite in Italië, Spendenaffäre in Duitsland, Agusta

in België, …), waarbij talloze nationale en internationale politieke

krokodillen door de mand vielen. Zowel Lothar de Maizière als Helmut

Kohl moeten in die periode gedwongen het politieke toneel verlaten,

maar ook toenmalig CDU-voorzitter Wolfgang Schäuble komt

gehavend uit die periode. De politieke maagdelijkheid van Angela

Merkel komt haar nu goed van pas, en in 2000 werd ze met 96 procent

verkozen tot nieuwe voorzitter van de Duitse christendemocraten. Ze

belichaamde de nieuwe wind en de propere handen waar de Duitsers

naar snakten.

doorstaan. Wir schaffen das.’ In geen enkel ander Europees land

vragen zoveel vluchtelingen asiel aan. Het staat symbool voor Merkels

Wilkommenskultur. Merkel stimuleert andere landen om meer mensen

op te vangen. Sommigen volgen haar voorbeeld. Maar er klinkt niet

alleen maar gejuich, niet in de laatste plaats omdat Merkel dit op

eigen houtje besluit. Europese regeringsleiders verwijten haar dat ze

meer had moeten overleggen, ondanks de acute noodsituatie.

EUROPEES HERSTELFONDS

En dan hebben we nog corona. Het is Merkel die samen met de Franse

president Macron aandringt op een Europees herstelfonds van zo’n

750 miljard euro. Voor het eerst gaat Europa gezamenlijk schulden

aan, waarbij lidstaten garant staan. Maar niet iedereen is het daarmee

eens. Na dagen onderhandelen is er toch een akkoord. Ook weer na

Merkels roep om solidariteit.

Hoe dan ook, Merkels opvolger, Olaf Scholz, heeft grote voetsporen om

in te treden. Niet alleen omdat Duitsland qua bevolking en economie

de grootste van Europa is. De dossierkennis en ervaring van Merkel

zorgt ervoor dat ze werd gerespecteerd door haar politieke collega’s,

ook als ze het inhoudelijk niet met haar eens zijn.

BONDSKANSELIER

Wanneer toenmalig bondskanselier Gerhard Schröder in 2005

vervroegde verkiezingen uitschrijft, schuift de CDU Angela Merkel

naar voor als kandidaat-bondskanselier. De twee grote partijen SPD en

CDU sloten een monstercoalitie. Het kabinet-Merkel I was vertrokken,

waarvan velen dachten dat het een tussenkabinet zou zijn, maar wat

uiteindelijk het begin van een indrukwekkende rit zou worden. Niet in

het minst was ze op haar sterkst tijdens grote crisissen, met Europa

als rode draad.

© Unsplash

‘ALS DE EURO MISLUKT, MISLUKT EUROPA’

Ze mag zich na een paar jaar al opmaken voor een eerste grote

test, de Eurocrisis. Na de kredietcrisis in de VS raken banken over

de hele wereld in de problemen. Overheden moeten ze te hulp

schieten met honderden miljarden. En dus lopen ook in Europa de

staatsschulden op. Griekenland dreigt failliet te gaan, omdat zij hun

overheidsbegroting niet op orde hebben en omdat de tekorten groter

blijken dan dat het land eerder had gemeld. Als blijkt dat ook andere

landen hun schulden mogelijk niet meer kunnen betalen is het Griekse

probleem ook een Europees probleem. De Griekse economie is

weliswaar niet heel groot, maar ze betalen er wel met dezelfde munt

als een groot deel van Europa. En als die minder waard wordt, voelt

heel Europa dat, beseft ook Merkel. Onder impuls van Merkel wordt

onder andere een Europese Bankenautoriteit in het leven geroepen.

Griekenland krijgt steunpakketten en leningen die het land er weer

bovenop moeten krijgen. Maar niet zonder voorwaarden. Onder meer

Merkel eist dat Griekenland flink in z’n overheidsuitgaven snijdt.

‘WIR SCHAFFEN DAS’

Niet alleen in economische crises weet Merkel haar stempel te drukken.

Ook humanitair gezien heeft ze een gigantische invloed, vooral door

haar aanpak van de vluchtelingencrisis. Op het hoogtepunt van de

vluchtelingencrisis zegt Merkel dat ze klaarstaat om ontheemden

op te vangen. Met de historische woorden ‘We hebben al zo veel

- 61 -


Uw slimme keuze

in vastgoed.

TE KOOP

NIEUWPOORT

Marktstraat 14

Te renoveren woning met potentieel

4 slaapkamers in het historisch centrum.

EPC: 247 kWh/m² | Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

TE KOOP

NIEUWPOORT

Dienstweg Havengeul 35/0107

Prachtig onderhouden hoekappartement met 2

slaapkamers en zicht op de Nieuwpoortse vaargeul.

EPC: 291 kWh/m² | Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

TE KOOP

NIEUWPOORT

Albert I laan 2/0203

Lichtrijk en ruim 3-slaapkamerappartement

met zuidgericht terras aan de jachthaven.

EPC: 127 kWh/m² | Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

TE KOOP

NIEUWPOORT

Franslaan 111/0105

Instapklaar en gemeubeld appartement

met 1 slaapkamer en 1 slaaphoek.

EPC: 154 kWh/m² | Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

TE KOOP

NIEUWPOORT

Robert Orlentpromenade 19/0102

Instapklaar appartement met 2 slaapkamers en

open zicht over de magnifieke jachthaven.

EPC: 91 kWh/m² | Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

TE KOOP

NIEUWPOORT

Kaai 45/0301

Prachtige en instapklare penthouse met

1 slaapkamer aan de vismijn van Nieuwpoort.

EPC: 165 kWh/m² | Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

TE KOOP

LOMBARDSIJDE

Havenzijde 64

Nieuwbouwwoning in opbouw met

3 slaapkamers en ruime, zuidgerichte tuin.

EPB in opmaak wegens nieuwbouw

Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Vv

TE KOOP

MIDDELKERKE

Duinenweg 331/0301-0401

Perfect onderhouden 2-slaapkamerappartementen

op de 3 de

en 4 de verdieping met lichtrijke

leefruimte.

EPC: 258 kWh/m² | Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

TE KOOP

WESTENDE

Essex Scottishlaan 6/0103

Goed onderhouden appartement met twee

slaapkamers in het centrum van Westende.

EPC: 117 kWh/m² | Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv


TE KOOP

MIDDELKERKE

Kerkstraat 35/0404

Instapklaar en volledig bemeubeld

duplexappartement met 2 slaapkamers.

EPC: 210 kWh/m²| Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

TE KOOP

MIDDELKERKE

Zeedijk 25/0120

Luxueus afgewerkt en volledig

gemeubeld appartement met

1 slaapkamer en zeezicht.

EPC: 167 kWh/m²| Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

TE HUUR

NIEUWPOORT

Robert Orlentpromenade 9-11

Moduleerbare casco handelspanden met gratis

parkeergelegenheid aan de jachthaven.

HP: vanaf € 3.000/maand

EPB in opmaak wegens nieuwbouw | Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

TE HUUR

NIEUWPOORT

Watersportlaan 7s/0303

Gemeubeld 2-slaapkamerappartement met uniek

verzicht over de jachthaven en de vaargeul.

HP: € 1.075/maand + € 200/maand provisie syndic

EPC: 429 kWh/m² | Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

TE HUUR

NIEUWPOORT

Ankerstraat 10/0102

Perfect onderhouden appartement

met 2 slaapkamers en ruim, zuidgericht terras.

HP: € 795/maand + € 75/maand provisie syndic

EPC: 42 kWh/m² | Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

TE HUUR

NIEUWPOORT

Veurnestraat 3/0502

Prachtig 3-slaapkamerappartement op

hoekligging met zicht op strand en zee

en afgesloten garagebox.

HP: € 1.200/maand + € 150/maand provisie syndic

EPC: 375 kWh/m² | Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

TE HUUR

NIEUWPOORT

Robert Orlentpromenade 13-35

Ondergrondse autostaanplaats

met parkeerbeugel in afgesloten

ondergronds complex.

HP: € 75/maand

EPB niet van toepassing | Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

TE HUUR

NIEUWPOORT

Albert I laan 8/0101

Perfect onderhouden 1-slaapkamerappartement

met zicht over de vaargeul en afgesloten garagebox

in ondergronds complex.

HP: € 850/maand + € 75/maand provisie syndic

EPC: 130 kWh/m² | Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Uw slimme keuze

in vastgoed.

TE HUUR

NIEUWPOORT

Marktstraat 2A

Volledig ingericht handelspand op toplocatie in

de winkelstraat van het historisch centrum van

Nieuwpoort stad.

HP: € 1.250/maand

EPC: B | Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

TE HUUR

NIEUWPOORT

Recolettenstraat 39/0301

Gerenoveerd appartement vlakbij

de Markt met 2 slaapkamers en

een ruime zolderruimte.

HP: € 775/maand + € 50/maand provisie syndic

EPC: 386 kWh/m² | Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

MEER INFO

R. Orlentpromenade 13/00.01

8620 Nieuwpoort | 058 77 77 10

nieuwpoort@vlaemynck.be

www.vlaemynck.be


Hier uw zoekertje?

Uw slimme keuze

in vastgoed.

Neem snel contact op met ons.

info@vlaemynck.be | 058 62 27 51

www.vlaemynck.be

TE KOOP

DE PANNE

Duinkerkelaan 13/0401

Instapklare en gemeubelde studio op

wandelafstand van de Zeedijk.

EPC: 903 kWh/m² | Vg-Wg-Gmo-Vkr-Gvv

TE KOOP

DE PANNE

Poststraat 42

Te renoveren rijwoning met mogelijkheid tot

4 slaapkamers in centrum van De Panne.

EPC: 677 kWh/m² | Vg-Wg-Gmo-Vkr-Gvv

TE KOOP

OOSTDUINKERKE

Robert Buylestraat 20

Unieke en ruime villa met 4 slaapkamers en

zuidgerichte tuin nabij de Plaatsduinen.

EPC: 257 kWh/m² | Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Vv

TE KOOP

SINT-IDESBALD

Koninklijke Baan 358/0202

Luxueus en lichtrijk 3-slaapkamerappartement

nabij Koksijde Yachting

Club en het strand.

EPC: 127 kWh/m² | Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Uw slimme keuze

in vastgoed.

MEER INFO

Strandlaan 316 | 8670 Sint-Idesbald

058 62 27 51

sintidesbald@vlaemynck.be

www.vlaemynck.be


Hier uw zoekertje?

Uw slimme keuze

in vastgoed.

Neem snel contact op met ons.

info@vlaemynck.be | 058 62 27 50

www.vlaemynck.be

TE KOOP

VEURNE

Vaartstraat 45/0202

Exclusieve penthouse met

2 slaapkamers en 2 badkamers

te koop in het centrum van Veurne.

EPC: 99,25 kWh/m² | Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

TE KOOP

VEURNE

Vaartstraat 45

2 prachtige en volledig afgewerkte

nieuwbouwappartementen met

telkens 2 slaapkamers in de residentie

De Maalderij.

EPB in opmaak wegens nieuwbouw

Vg-Wg-Gmo-Vkr-Gvv

TE KOOP

VEURNE

Iepersesteenweg 58

Gunstig gelegen perceel bouwgrond

met hoekligging en een oppervlakte

van 389m² in het centrum van Veurne.

EPB niet van toepassing | Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Uw slimme keuze

in vastgoed.

MEER INFO

Zuidstraat 74 | 8630 Veurne

058 62 27 50

veurne@vlaemynck.be

www.vlaemynck.be


Uw slimme keuze

in vastgoed.

Wij zijn

steeds op

zoek naar

projectgronden.

info@vlaemynck.be

www.vlaemynck.be

fily

VLAEMYNCK TIELT

Sint-Janstraat 185

8700 Tielt

051 40 40 10

VLAEMYNCK NIEUWPOORT

R. Orlentpromenade 13/00.01

8620 Nieuwpoort

058 77 77 10

VLAEMYNCK VEURNE

Zuidstraat 74

8630 Veurne

058 62 27 50

VLAEMYNCK WAREGEM

Keukeldam 31

8790 Waregem

056 19 99 97

VLAEMYNCK WESTHOEK

Ieperstraat 14

8970 Poperinge

057 36 30 30

VLAEMYNCK SINT-IDESBALD

Strandlaan 316

8670 Sint-Idesbald

058 62 27 51


TE KOOP

Verkaveling Lombart en Yde

4 woningen

Lombardsijdelaan, Westende

Tussen Lombardsijde en Westende loopt momenteel de bouw van

vier losstaande en lichtrijke BEN – woningen. Gelegen op enkele

stappen van zee en het centrum en voorzien van alle moderne

comfort en een lichtrijke architectuur.

Alle woningen beschikken over 3 slaapkamers met een optionele

zolderverdieping met vaste trap die kan beschikken over een

4 de slaapkamer en een mooie tuin met eigen carport. De huizen worden

kwalitatief afgewerkt en sleutel op de deur te koop gesteld.

Troeven

✓ Kleinschalige verkaveling met mooie afwerking

✓ Rustige ligging

✓ Optionele zolderverdieping met 4 de slaapkamer

en eigen badkamer mogelijk

✓ Voorzien van zonnepanelen

Nieuwpoort

R. Orlentpromenade 13/00.01

8620 Nieuwpoort

058 77 77 10

info@vlaemynck.be

Volg ons en vind ons leuk op

sociale media!

Schrijf u in op www.vlaemynck.be en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

www.vlaemynck.be


© Shutterstock

Meets

inflatie

Torenhoge inflatie: wat

gebeurt er met je geld?

De laatste maanden horen we vaak over het opdoemend

inflatiespook. Inflatie verwijst naar een algemene stijging van de

prijzen van goederen en diensten. Met andere woorden, bij inflatie

kan je vandaag voor hetzelfde geld minder kopen dan een kleine

periode voorheen. Door inflatie wordt de munt in de loop van de tijd

dus minder waard. Hoe werkt inflatie, en wat is de invloed

op consumenten en spaarders? VBC geeft duiding.

Inflatie meet het tempo waarin het algemene niveau van de prijzen

evolueert. Door al het andere relatief constant te houden (bijvoorbeeld

lonen) komt dit overeen met een verlies aan koopkracht voor een

valuta (bijvoorbeeld de euro) die in de economie (een bepaald land

of unie) wordt gebruikt. Als gevolg van inflatie is er meer geld nodig

om dezelfde hoeveelheid goederen en diensten te kopen dan in het

verleden. Met pakweg 10 euro koop je dus minder spullen, of het nu

brood of tandpasta is. Geld wordt minder waard door inflatie.

HOE WERKT INFLATIE?

Veel consumenten associëren inflatie ten onrechte met de stijging

van de prijs van slechts enkele goederen of diensten, zoals olie. Maar

inflatie is per definitie alleen aanwezig als de totale prijs van goederen

en diensten stijgt. Aangenomen wordt dat twee hoofdkrachten

verantwoordelijk zijn voor deze stijging van de prijzen van goederen

en diensten: een toegenomen vraag naar de goederen en diensten

(vraaginflatie), en stijgende kosten om deze te produceren of aan te

bieden (kosteninflatie).

Bij inflatie aan de vraagzijde is de vraag naar goederen en diensten

in de economie groter dan het vermogen van de economie om ze te

produceren, en het tekort aan aanbod zet de prijzen onder opwaartse

- 68 -


druk en leidt tot inflatie. Zo is momenteel – na de wereldwijde

economische stilstand door corona – het aanbod van veel goederen

niet opgewassen tegen de snelle herneming van de vraag.

Bij kosteninflatie zorgt de stijgende prijs van grondstoffen of andere

‘inputgoederen’ voor een hogere prijs van het eindproduct of -dienst.

In de jaren zeventig veroorzaakte een oliecrisis voor een afname van

het olieaanbod en dus voor een stijging van de prijs van aardolie, een

belangrijke grondstof voor veel goederen. Vandaag zijn de stijgende

energieprijzen, onder andere door de spanningen tussen Rusland

en het Westen, verantwoordelijk voor het duurder worden van veel

producten en diensten.

Maar inflatie kan ook in de hand worden gewerkt door de overheid

zelf, alhoewel deze maatregel vandaag (gelukkig) bijna niet meer

wordt toegepast: ongebreideld geld bijdrukken. Inflatie ontstaat dan

wanneer er meer geld wordt gedrukt zonder dat er meer producten

worden verkocht of diensten worden aangeboden. Zo drukte het

Duitse keizerrijk na de eerste wereldoorlog enorm veel geld bij om

haar eigen uitgaven te bekostigen. Dit zorgde echter voor een enorme

ontwaarding van het geld, een brood kostte op dat moment tientallen

keer meer dan enkele maanden ervoor.

consumptiegoederen 7,59% duurder waren dan een jaar voordien.

LOONINDEXERING

België heeft, samen met Luxemburg en Malta, als enige land

nog een automatische indexering van de lonen. Het principe van

loonindexering is eenvoudig: wanneer de spilindex (de prijzen van

goederen en diensten) overschreden wordt, worden de meeste lonen

verhoogd. Als de inflatie stijgt, stijgen de lonen mee. Maar omdat

bepaalde goederen (zoals benzine, diesel, …) niet worden meegeteld

om de spilindex te berekenen, volgt de loonindexering de inflatie

niet volledig en blijft er in de meeste gevallen verlies van koopkracht.

Omdat de stijgende lonen zwaar wegen op de concurrentiekracht

van bedrijven, pleiten werkgevers soms voor een indexsprong, dan

worden de lonen bij het overschrijden van de spilindex die keer niet

verhoogd. Dergelijke maatregel is eerder uitzonderlijk.

© Unsplash

GEVOLGEN VAN INFLATIE

Inflatie treft individuen en de economie. Wanneer de inflatie sneller

stijgt dan de lonen stijgen, leidt dit tot een afname van de koopkracht.

Dit wil zeggen dat het individu minder kan kopen met hetzelfde geld.

Inflatie kan ook de spaarder schaden, aangezien de inflatie de waarde

van de rente doet dalen. Als je op 1.000 euro 10 euro rente krijgt,

is de nominale waarde van deze rente minder door de stijgende

consumptieprijzen.

OVERHEIDSBELEID OM INFLATIE TEGEN TE GAAN

Een eerste, beste en gemakkelijkste oplossing is dat de markt zichzelf

reguleert. Als de vraag naar bepaalde grondstoffen, goederen en

diensten vermindert, zal volgens de klassieke vraag-en-aanbodcurve

de prijs ook zakken. Daarnaast kunnen energieprijzen naar een

aanvaardbaar niveau zakken omwille van geopolitieke redenen.

Maar, als de inflatie toch aanhoudt, vermindert de economische

positie van een land en dreigt stagflatie, wat een samentrekking

van stagnatie (trage economische groei) en inflatie is. Dit leidt tot

een vicieuze cirkel met hoge inflatie, vertraagde economische groei

en hoge werkloosheid. Bij stagflatie komen overheden en centrale

banken voor een dilemma te staan. Ofwel kiezen ze ervoor om de

economie op gang te trekken door de rente laag te houden, waardoor

er gemakkelijker kan worden geleend. Ofwel kiezen ze ervoor om de

rente te verhogen, waardoor mensen meer sparen en minder uitgeven,

wat de vraag naar en dus ook de prijs van goederen en diensten doet

zakken, maar wat nadelig is voor de economie en werkloosheid.

HUIDIGE SITUATIE IN BELGIË

De sterk toegenomen inflatie de afgelopen maanden is vooral toe

te schrijven aan de energieproducten. In januari bedroeg de inflatie

in België 7,59% (dit is het verschil tussen het indexcijfer van januari

2022 en het indexcijfer van dezelfde maand het jaar voordien),

het hoogste niveau sinds augustus 1983. Dit wil zeggen dat de

VASTGOED ALS BESCHERMING TEGEN INFLATIE

De huidige lage rentevoeten en de uit de pan swingende

consumptieprijzen betekenen dat spaargeld zijn waarde verliest.

De spaarder verliest dus koopkracht als het rendement van zijn

spaargeld het inflatiecijfer niet volgt. Dit is vandaag duidelijk het geval

voor spaargeld op de bank. Wie echter investeert in vastgoed kan de

waardedaling van zijn spaargeld te snel af zijn.

Nikolaas De Clerck, expert investeringsvastgoed: “Vastgoed biedt

zelfs een dubbele bescherming tegen inflatie. Cijfers tonen aan dat

de prijs voor vastgoed de laatste zestig jaar sterker steeg dan de

inflatie diezelfde periode. Wie dus investeerde in vastgoed zag de

waarde van zijn portefeuille stijgen, wie datzelfde geld op de bank

zette, verloor aan koopkracht.

En omdat de huurprijzen van (investerings-)vastgoed ook mee

geïndexeerd worden, stijgen ze grotendeels mee met de inflatie. De

huurindexatie is met andere woorden een buffer tegen stijgende

inflatie. Wie wil investeren kan daarenboven nu profiteren van lage

renteprijzen. Wie aan pakweg een vast tarief van 1,5 procent kan

lenen, zal door de inflatie de nominale waarde van deze rente zien

zakken. Bij een vastgoedinvestering bieden dus het geïndexeerde

huurrendement en de gangbare prijsevoluties op de markt een goede

bescherming tegen inflatie.”

- 69 -


Meets

DELBOO

Investeren in vastgoed

via een vennootschap of privé?

Een beslissing op maat is aangewezen

Investeren in vastgoed kan een hoog rendement opleveren, zeker in vergelijking met andere

beleggingen zoals aandelen of sparen. Er is de meerwaarde van het pand en een investering in

vastgoed kan huuropbrengsten opleveren.

Mark Delboo

Advocaat & partner

Investeren in vastgoed kan ofwel privé, of via een vennootschap.

Beide vormen hebben hun voor- en nadelen. Er zijn echter te veel

bepalende factoren om zomaar te zeggen welke manier het best

is. Een weloverwogen beslissing op maat van het project en op

basis van de persoonlijke situatie is belangrijk om de investering

te optimaliseren. Mark Delboo (Advocatenkantoor DELBOO) licht

de voordelen en valkuilen van de twee vormen toe.

Huurinkomsten: werkelijke inkomsten versus geïndexeerd KI

Het doel van de vastgoedinvestering bepaalt hoe de hieruit vloeiende

inkomsten worden belast. Wie als privépersoon vastgoed

koopt en dit verhuurt aan natuurlijke personen die het gebouw niet

beroepsmatig gebruiken, wordt enkel belast op het geïndexeerde

kadastraal inkomen verhoogd met 40%. Het werkelijke huurinkomen,

ongeacht de grootte, is in dit geval dus niet belastbaar.

Als diezelfde privépersoon hetzelfde vastgoed verhuurt aan een

vennootschap of aan iemand die het voor zijn beroep gebruikt,

dan zal die verhuurder wel belast worden op de effectieve huurinkomsten.

Het verhuren van vastgoed als privépersoon aan natuurlijke

personen is echter niet onbeperkt. De fiscus laat uitschijnen

dat wanneer een privépersoon zeven of meer wooneenheden

- 70 -


verhuurt dat mogelijkerwijs beschouwd zal worden als een beroep

en dus dat de huurinkomsten als professionele inkomsten

belast kunnen worden. Vastgoed dat aangekocht wordt via een

vennootschap valt daarentegen altijd onder het regime waarbij de

effectieve huurinkomsten belast worden.

Aankoop en verkoop: aftrekbare kosten en belastbare winsten

Bij de aankoop via een vennootschap kunnen de kosten (notariskosten,

registratiebelasting, btw) afgetrokken worden. Dit is als

privépersoon niet mogelijk. Echter, bij verkoop van het vastgoed

word je als vennootschap – in tegenstelling tot als privépersoon –

“Het is de persoonlijke situatie en het

project zelf die bepalend zijn voor de

keuze tussen investeren als privépersoon

of via een vennootschap. Beide

vormen hebben pro’s en contra’s. Een

weldoordachte beslissing is belangrijk

om de investering te optimaliseren.”

belast op de meerwaarde. Ook hier is fiscale optimalisatie op maat

aangewezen. Indien goed georganiseerd houdt de investeerder

ongeveer 62,7% netto over.

Successie: roerend versus onroerend

Wie vastgoed als privépersoon schenkt, betaalt hierop een progressieve

schenkbelasting die kan oplopen tot 27%, in de rechte

lijn. Wie vastgoed via een vennootschap schenkt, schenkt eigenlijk

de aandelen in plaats van het onroerend goed. Omdat aandelen

roerende goederen zijn, bedraagt de schenkbelasting hiervoor

altijd 3%, in de rechte lijn.

Gesplitste aankoop: vruchtgebruik en blote eigendom

Bij een gesplitste aankoop worden het vruchtgebruik en de blote

eigendom door verschillende partijen aangekocht. Een vennootschap

kan het vruchtgebruik van een onroerend goed van een

natuurlijk persoon verwerven. De blote eigendom blijft dan van

de privépersoon, en het vruchtgebruik kan voor maximum 30

jaar naar de vennootschap gaan. De vennootschap heeft op die

manier het gebruik en het genot van het onroerend goed, èn het kan

de aanschaffingsprijs afschrijven. Na afloop van de periode wordt

de natuurlijke persoon volle eigenaar van het vastgoed zonder

fiscale gevolgen. Een gelijkaardige constructie kan interessant

zijn bij vastgoed in en als privébezit. Kinderen kopen de blote

eigendom (eventueel via geld dat zij voorafgaand geschonken

hebben gekregen van hun ouders), de ouders verwerven levenslang

het vruchtgebruik. De kinderen zijn dan bij de uitdoving van

het vruchtgebruik geen erfbelasting verschuldigd, als de kinderen

zelf de blote eigendom (eventueel met door de ouders voorafgaand

aan de aankoop geschonken gelden) betalen. In beide

gevallen zijn er belangrijke voorwaarden en is een correcte waardering

van de verhouding tussen het vruchtgebruik en de blote

eigendom belangrijk. Dit moet goed onderbouwd worden.

Wat brengt de toekomst?

Internationale monetaire instellingen nemen de Belgische fiscaliteit,

in het bijzonder omtrent residentieel vastgoed, onder vuur.

Een verplichte verhoging van de belasting op huurinkomsten is

daarom niet uitgesloten.

De tendens naar vastgoedinvesteringen via een vennootschap is

de laatste jaren duidelijk. Waar vroeger slechts één op tien investeringen

via een vennootschap gebeurden, is dit vandaag al de

helft. Zeker voor wie grote onroerend goed ambities heeft lijkt

een vennootschap op het eerste zicht meer aangewezen.

Plan je vastgoedinvesteringen? Zoals bij iedere grote investering is advies op maat aangewezen.

Laat je zeker op juridisch en fiscaal vlak informeren. Naast deze vennootschapsrechtelijke zaken kan u ook voor andere specialisaties

(zie kader) terecht bij Advocatenkantoor DELBOO

Advocatenkantoor DELBOO is een onafhankelijk

advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in:

• successieplanning

• fiscaal advies

• bedrijfsopvolging

• bedrijfsoverdracht

• familiale betwistingen

• vermogensbescherming

• fiscale fraude en regularisatie

Advocatenkantoor DELBOO

Vredestraat 55 bus 11 | 8790 Waregem

Tel: 056 62 51 00 | Fax: 056 62 51 01

www.delbooadvocaten.be

Daarnaast hebben ze ook vestigingen in

Brussel, Sint-Martens-Latem en Zandhoven.

De persoonlijke relatie met de cliënt is een kernwaarde voor Advocatenkantoor DELBOO. Ieder dossier is anders,

daarom wordt er eerst geluisterd. Altijd cliëntgericht, ook voor de meest complexe juridische zaken.

- 71 -


VASTGOED ALS BELEGGING

Vastgoed biedt een uitstekend alternatief voor lage spaarrentes

en de risico’s die de beurs met zich meebrengt. Intussen is dit

door ieder gekend en geweten. Maar hoe begin je hieraan?

Schrijf

u nu in

www.vlaemynck.be

Hele interessante

uiteenzetting en we

hadden nog de mogelijkheid

om een persoonlijk

geprek te voeren.

Anoniem - Waregem

Is investeren in vastgoed nog interessant in huidige tijden? Hoe beschermt vastgoed

u tegen de uit de pan swingende inflatie? Wat is het effect van de stijgende

rentes? Hoe kan ik vastgoedinvesteringen kaderen in mijn successieplanning?

Koop ik best privé of via vennootschap? Hoe zit de fiscaliteit in elkaar?

Vele vragen die wij met veel enthousiasme beantwoorden op deze infosessie. Drie

experten, elk vanuit hun eigen invalshoek, zullen u wegwijs proberen te maken in

alle aspecten die komen kijken bij investeren in vastgoed, naast de keuze van de

stenen: DELBOO Advocaten geeft duiding over schenking en successie. ING licht

verschillende financieringsvormen toe en geeft u een blik achter de schermen hoe

een bank uw kredietdossier beoordeelt. Tot slot zal door Vlaemynck Vastgoed

dieper ingegaan worden op de fiscaliteit van vastgoed met tips en tricks tot

optimalisatie.

Na de presentatie kunnen bij een drankje en een hapje al uw vragen gesteld

worden aan de sprekers en aan de vastgoedconsultants die aanwezig zullen zijn.

Wanneer?

22 september

Ontvangst: 18u30

Waar?

Koksijde

Inschrijven

Schrijf u in:

www.vlaemynck.be

info@vlaemynck.be

Na inschrijving ontvangt

u de praktische gegevens.

Kan u niet aanwezig zijn?

Stuur een mail naar info@vlaemynck.be

voor een persoonlijke afspraak.


Wij ondersteunen uw projecten privé en zakelijk.

ING Team

ING Business Banking Team

ING Team Koksijde

Jan Hoste: Zelfstandig agent - vennoot

Ellen Wyntin: Business Banker

Bernard Comeyne: Zelfstandig agent – vennoot

Contact

Zeelaan 219-221

8670 Koksijde

koksijde@ing.be

tel 058 53 28 90

Openingsuren

Onthaal

Ma/woe/don/vrij: 9u00 – 12u30

Advies

Elke werkdag

voor- en namiddag: op afspraak

Banking app

Bezoek ook zeker onze website www.ing.be

✓ Je bank binnen handbereik

✓ Handige features

✓ Gemakkelijk en veilig


TE KOOP

TE KOOP

6%

WABLIEF?

VERLAAGD

BTW TARIEF

*

Serengeti - 49 appartementen

Basculestraat 38, Ieper

Mézières-en-Brenneplein - laatste appartement

Mézières-en-Brenneplein, Watou

TE KOOP

TE KOOP

Skyfall - 18 appartementen

Basculestraat 40, Ieper

De Klyte - 3 halfopen nieuwbouw woningen

Dikkebusstraat 25, Heuvelland

TE KOOP

TE KOOP

6% *

WABLIEF?

VERLAAGD

BTW TARIEF

De Brieke - laatste 5 appartementen

Ieperstraat 146, Zonnebeke

Residentie Ollevier - laatste 2 duplexapp.

Veurnseweg 562 - Elverdinge

Poperinge

Ieperstraat 14

8970 Poperinge

057 36 30 30

info@vlaemynck.be

Volg ons en vind ons leuk op

sociale media!

Schrijf u in op www.vlaemynck.be en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

www.vlaemynck.be


TE KOOP

6%

WABLIEF?

VERLAAGD

BTW TARIEF

*

‘t Feestpaleis

laatste 2 appartementen

Stationstraat, Tielt

Tussen de markt & het station van Tielt vinden we dit kleinschalig

project. ‘t Feestpaleis zal bestaan uit 5 appartementen

waarvan de laatste 2 te koop worden aangeboden. De

uitgepuurde moderne architectuur van het gebouw wordt

gekenmerkt door grote glaspartijen, lichtgrijze gevelsteen

gecombineerd met accenten in donkere houten gevelbekleding

en ruime terrassen.

Opstart werken september ‘22.

Subliem wonen in Wingene.

TE KOOP

6% *

WABLIEF?

VERLAAGD

BTW TARIEF

De Spie - 24 appartementen

Tieltstraat, Wingene | Vrij bij akte

Luxueuze instapklare appartementen telkens voorzien van 2 slaapkamers.

Alle appartementen zijn afgewerkt. Mooi investeringsaanbod beschikbaar

in de residentie.

Tielt

Sint-Janstraat 185

8700 Tielt

051 40 40 10

info@vlaemynck.be

Volg ons en vind ons leuk op

sociale media!

Schrijf u in op www.vlaemynck.be en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

www.vlaemynck.be


Frankrijk blijft een onmiskenbare aantrekkingskracht uitoefenen.

Met Group Vlaemynck zijn we intussen 5 jaar actief

op de vastgoedmarkt in de golf van Saint-Tropez.

Uw eigendom kopen of verkopen?

We helpen u bij de aankoop van een Franse woning.

Van A tot Z. Of wilt u uw Franse woning verkopen?

Ook hier kunt u rekenen op ons deskundig advies.

LA DOUCE

FRANCE

Eén

aanspreekpunt.

Persoonlijk

en deskundig

advies op maat.

Zorgvuldig

voorbereide

en gerichte

bezichtigingen.

Volledige begeleiding

voor, tijdens en na

de aankoop.

TE KOOP

€ 3.875.000

TE KOOP

€ 2.300.000

VILLA TE KOOP

SAINTE-MAXIME (Frankrijk)

Volledig gerenoveerde villa met 180° zeezicht.

VILLA TE KOOP

SAINTE-MAXIME (Frankrijk)

Villa met panoramisch zeezicht op domein La Nartelle.

TE KOOP

€ 7.800.000

TE KOOP

€ 4.800.000

VILLA TE KOOP

SAINTE-MAXIME (Frankrijk)

Architecturaal meesterwerk met één van de mooiste

zeezichten op de golf van Saint-Tropez.

VILLA TE KOOP

LA CROIX-VALMER (Frankrijk)

Deze parel is gelegen op de hoogtes van Gigaro

op een aangelegd terrein van maar liefst 6800m².


TE KOOP

€ 1.650.000

Sainte-Maxime

Beauvallon

Grimaud

Port-Grimaud

Saint-Tropez

Gassin

VILLA TE KOOP

GRIMAUD (Frankrijk)

Villa te Grimaud op een vlak perceel van 2000m²

vlakbij de stranden en winkels.

La Croix-Valmer

Ramatuelle

TE KOOP

€ 2.950.000

TE KOOP

€ 2.800.000

VILLA TE KOOP

GASSIN (Frankrijk)

Moderne villa op het domein van Sinopolis.

VILLA TE KOOP

LA CROIX-VALMER (Frankrijk)

In het hart van de natuur en toch vlakbij het dorp van

La Croix-Valmer ligt deze gelijkvloerse villa.

Sofie (Frankrijk) Karel Ilse Isabelle

U kan rekenen op een deskundige en discrete begeleiding.

Leven als God in Frankrijk? Het kan! Wij helpen u graag.

isabelle@vlaemynck.be of 051 79 40 40

BEKIJK ONS VOLLEDIG AANBOD OP WWW.VLAEMYNCK.BE

Deze prijzen zijn excl. taksen en kosten


Meets the

Westkust

Ontdek de Westkust

en het pittoreske Veurne

Aan de Westkust zijn een hele reeks adembenemende

plekken te ontdekken. En in het hinterland van

de Westkust is Veurne een authentieke parel.

Foto©Westtoer

START:

Parking Canadezenplein,

Canadezenplein z.n., De Panne

51.105809, 2.598527

Toerisme Koksijde,

Zeelaan 303, Koksijde

51.118836, 2.635268

Vismijn Nieuwpoort,

parking Kaai, Kaai z.n., Nieuwpoort

51.134247, 2.754232

Visit Veurne,

Grote Markt 29, Veurne

51.072662, 2.661767

Bezoekerscentrum Duinpanne,

Olmendreef 2, 8660 De Panne

51.091492, 2.597241

Foto©Ludovic Maissant

Westkust

48,5 km

3h

De IJzer, die ‘bachten de kupe’ omsluit, speelde een belangrijke rol

in de Eerste Wereldoorlog. De regio staat bol van boeiend erfgoed,

maar evenzeer van hedendaagse kunst. De Westkust, dat zijn ook

unieke duinen en achterliggende polderlandschappen. Met de zilte

zeelucht als gezonde troef is de Westkust zeker een bezoek waard.

Via een handige fietskaart kan je de schoonheid van de Westkust

en Veurne ontdekken. We passeren tijdloze klassiekers, maar ook

ongekende pareltjes vol betoverende natuur, kunstige cultuur en

tot de verbeelding sprekende architectuur. De fietstocht brengt je

ofwel langs de unieke plekken, ofwel dichtbij deze ‘must-sees’.

In De Panne (pagina 50) spot je misschien een ‘dunekeuntje’ in

de duin- en bosgebieden vol fauna en flora. Geniet van de pracht

en praal in de Anglo-Normandische Dumontwijk en bekijk de wijk

vanop het uitkijkpunt Kykhill. Passeer zeker ook eens langs het

strand om er de zeilwagenrijders te zien.

Laat je in Koksijde (pagina 56) inspireren door een ode aan Delvaux

op de vele strandcabines. Geniet van de rust op de Hoge

Blekker, bewonder de garnaalvissers die voor een authentieke couleur

locale zorgen en laat je betoveren in het Hannecartbos waar je

Shetlandpony’s nuttig werk kan zien verrichten.

Nieuwpoort (pagina 28) is de stad van vissers en zeilers, dus is een

bezoek aan de vismijn en de jachthaven een must-do. Maar bezoek

zeker ook Westfront aan het indrukwekkende sluizencomplex De

Ganzenpoot, en laat je verrassen door monumentale kunstwerken,

beschilderde gevels en poëzie op windschermen.

Veurne (pagina 40) was in de 12 de eeuw een belangrijk handelsknooppunt,

en deze grootsheid merk je nog op de Grote Markt.

Bezoek zeker het belevingscentrum ‘Vrij Vaderland’ in het Landshuis

en beklim ook de Sint-Niklaastoren. In Beauvoorde, één van de

tien (!) deelgemeenten, staat een prachtig kasteel dat een bezoek

meer dan waard is.*

De fietskaart van de Westkust is te koop bij de Diensten voor

Toerisme of via de webshop van Westtoer.

Alle info: www.dekust.be

- 78 -


De Sint-Laureinsduinen

Westende

Lombardsijde

NOORDZEE

Schipgatduinen

Witte Burg

Zeebermduinen

Spelleplekke

Plaatsduinen

Ter Yde

Oostvoorduinen

Simliduinen

Mannekensvere

Karthuizerduinen

Hannecartbos

Prins

Mauritspark

Groenendijk

IJZER

NIEUWPOORT

De IJzermonding

NOVUS

PORTUS

Koningin

Astridpark

Leopold II Park

Koolhofput

GANZEVOET

Schuddebeurze

IJZER

Sint-Joris

KANAAL VEURNE AMBACHT

DE PANNE

Noordduinen

De Doornpanne Oostduinkerke

Hoge Blekker

Duinenreservaat

De Westhoek

De Duinen en

Bossen van De Panne

Houtsaegerduinen

Duinpanne

Oosthoekduinen

Kerkepannebos

KOKSIJDE

Wulpen

Frontzate

Ramskapelle

Calmeynbos

Krakeelduinen

Adinkerke

Vaubanpark

VEURNE

NIEUWPOORT-DUINKERKE

Westkust

Garzebekeveld

FIETSROUTE •

ITINÉRAIRE CYCLISTE •

CYCLE ROUTE

FAHRRADROUTE

Fossiele Duinen Adinkerke

DE PANNE-KOKSIJDE-NIEUWPOORT-VEURNE

48,5

km

schaal 1:78.000

0m 500 1.000 1.500 2.000

© OpenStreetMap-auteurs

3

uur

Pistelbos

Foto©Bernine Deramoudt

*OPGELET: Kasteel Beauvoorde is momenteel

gesloten voor restauratie voor de periode

2022-2024. Het park en het bezoekerscentrum

blijven open en zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Win een

gratis

fi e t s k a a r t

Westkust

fietsroute

Itinéraire cycliste • Fahrradroute • Cycle route

Tijdens een fietstocht ontdek je een hele reeks adembenemende

plekken. De fietskaart van de Westkust is het

ideale instrument om de regio te ontdekken. Vlaemynck

Magazine en Westtoer schenken 5 fietskaarten weg.

Wedstrijdvraag**: Wie is de ambassadeur van het fotoproject

‘Adembenemende plekken’? Schiftingsvraag: In hoeveel

bussen zal deze eerste kusteditie van het Vlaemynck

Magazine vallen?

Stuur een email (vóór 30 juli 2022) naar:

isabelle@vlaemynck.be met de antwoorden.

De winnaars worden persoonlijk verwittigd.

Westkust

**Wedstrijdreglement op www.vlaemynckmagazine.be

48,5

km

- 79 -


WORK

HARD,

PLAY

HARD.

“We willen ons op

deze manier verder

ontwikkelen, verder

groeien en daarin

vooral ook nieuwe

mensen met ambitie

meenemen.”

JOIN

OUR

TEAM!

Wij zoeken versterking voor zowel onze vastgoedkantoren

als Syndicburo. Solliciteer nu!

Stuur uw motivatiebrief en cv door naar isabelle@vlaemynck.be of kom langs voor een gesprek.


TE KOOP

6%

WABLIEF?

VERLAAGD

BTW TARIEF

*

‘t Plein - 13 appartementen

Handzameplein, Handzame

Residentie ’t Plein is een stijlvolle en moderne residentie die gerealiseerd

is aan het Handzameplein te midden het charmante Handzame.

Rustig doch levendig, landelijk maar vlot bereikbaar vanuit Diksmuide,

Torhout en Roeselare. De residentie bestaat uit 13 doorlopende

appartementen met zowel 1, 2 als 3 slaapkamers. De appartementen

worden gekenmerkt door hun hoogwaardige afwerking en praktische

indeling.

Zo zijn alle appartementen doorlopend en hebben ze vooraan een terras

die uitkijkt over het Handzameplein, achteraan is het terras volledig

zuidgericht. Parkeermogelijkheid wordt op de site zelf aangeboden

d.m.v. 6 kwalitatieve carports, 5 parkeerplaatsen en 4 afgesloten

garageboxen.

Troeven

✓ Centrale ligging in het dorpje Handzame

✓ Kwalitatief afgewerkt volgens lastenboek

✓ Vlakbij winkels, horeca en openbaar vervoer

Nieuwpoort

R. Orlentpromenade 13/00.01

8620 Nieuwpoort

058 77 77 10

info@vlaemynck.be

Volg ons en vind ons leuk op

sociale media!

Schrijf u in op www.vlaemynck.be en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

www.vlaemynck.be


COLOFON

Uitgever

Karel Vlaemynck

Vlaemynck Invest bvba

Sint-Janstraat 185

8700 Tielt

051 79 40 40

WIJ BREIDEN UIT!

Volgende edities: september 2022 Tielt en Waregem

Het magazine verwent zijn lezers met interessante artikels, businessnieuws

uit de streek en mooie fotografie in een strakke vormgeving. Een beproefde

en succesvolle verdeling, op jaarbasis, van 220.000 exemplaren. Op een apart

tijdstip en huis-aan-huis in een steeds groter wordend gebied.

www.vlaemynck.be

www.vbctielt.be

info@vlaemynck.be

isabelle@vlaemynck.be

Concept en vormgeving

Wouter Verstaen

Vlaemynck Master

Contacteer ons via: isabelle@vlaemynck.be

TIELT

OPLAGE 59.500

TIMING Maart & September

KUST

OPLAGE 36.500

TIMING Juli

WAREGEM

OPLAGE 30.700

TIMING Maart & September

Online marketing

Anaïs Desmet

Vlaemynck Master

Topmarketing instrument Bereik uw publiek, klanten en prospecten

Redactie

Verhaalbureau

Freelance Schrijfbedrijf

Ruben De Vooght

0486 29 73 30

ruben@freelanceschrijfbedrijf.com

bus aan bus bij particulieren

& professionelen

bewezen cijfers, studies,

ROI en leads

kwalitatieve inhoud

& uitstraling

Mercantiel

Freelance Copywriter

Frederik Sap

0479 33 88 41

frederik.sap@mercantiel.be

Fotografie

Norbert Maes

Pontstraat 2

8755 Ruiselede

051 68 92 94

Advertentiecoördinatie

Ilse Nagel

0475 333 006

Isabelle Constandt

0490 56 86 51

Druk

Drukkerij De Maertelaere

Ambachtenlaan 1

9880 Aalter

AGENDA

30 juli 2022 • OPENING KANTOOR VEURNE

Zuidstraat 74 • Veurne

20 augustus 2022 • STORMS CLASSIC RALLY

Schrijf u in via www.stormsrally.be

22 september 2022 • ROADSHOW

Investeren in vastgoed • Koksijde

23 oktober 2022 • NIEUWBOUWZONDAG

Bezoek onze selectie nieuwbouwprojecten

www.vlaemynck.be

18 - 20 november 2022 • TEAMBUILDING WEEKEND

Afwijkende openingstijden: raadpleeg onze website

16 december 2022 • VBC QUIZ

Schrijf u in via isabelle@vlaemynck.be

BINNENKORT NIEUWE PROJECTEN

Blijf op de hoogte, registreer u via www.vlaemynck.be

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van dit magazine, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij kunnen niet verantwoordelijk

gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen of drukfouten in de gegevens zoals die in ons magazine worden vermeld. Incorrecte gegevens of tekortkomingen of drukfouten geven geen recht

op een financiële compensatie. Beweringen en meningen geuit in de artikelen zijn die van de auteur(s) en niet die van de redactie en/of de uitgever. Wij zijn niet verantwoordelijk voor:- Inbreuken op enige intellectuele

rechten begaan door de auteurs van de artikelen welke verschijnen in ons magazine. De auteurs dienen ons te vrijwaren tegen alle vorderingen welke lastens ons worden ingesteld wegens een inbreuk

op enige intellectuele rechten. - Enige schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie die door middel van dit magazine werd verkregen. - Mogelijk geleden

schade van welke aard ook, veroorzaakt door onze nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, schrijven en interpreteren van de informatie. De volledige inhoud en vormgeving van dit magazine

zijn auteursrechtelijk beschermd. Tenzij uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de eigenaars van het auteursrecht is het verboden kopieën, aanpassingen, vertalingen of bewerkingen te

maken van dit magazine of van een gedeelte ervan op welke wijze of in welke vorm ook. Straf- en/of burgerlijke sancties zoals bepaald in de Wet van 30.06.1994 betreff ende het auteursrecht en de naburige

rechten kunnen worden gevorderd ingevolge het niet respecteren van het auteursrecht of enige inbreuk op enige ander intellectueel rechten. De namen, tekens en logo’s weergegeven in ons magazine kunnen

beschermde handelsmerken zijn en kunnen aldus evenmin zonder voorafgaande toestemming worden aangewend en/of gereproduceerd. Ieder geschil, van welke aard ook, valt onder de exclusieve bevoegdheid

van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Tielt. Enkel het Belgische Recht is van toepassing.

- 82 -


Overzicht én inzicht

uw financiële situati

5 e

EDITIE

zaterdag 20 augustus 2022

INFO EN TICKETS

WWW.STORMSRALLY.BE

Uw slimme keuze

in vastgoed.

INSURANCE & FINANCIAL ADVICE

LOUISFRANCOISTAILOR

DREAM.

DRIVE. LIVE.


Neon Elite is dé referentie in lichtreclame.

Omdat uw imago belangrijk is voor ons,

werken wij telkens opnieuw aan een oplossing

op maat. Want buitenreclame is nu

éénmaal letterlijk het uithangbord

van uw bedrijf.

De afgelopen vijfenzestig jaar hebben wij ons

gespecialiseerd in het ontwerp en de productie

van alle vormen van gevelreclame.

Uiteraard besteden wij daarbij de grootste aandacht

aan het esthetisch en technisch aspect. Eén van

onze grootste troeven is dat Neon Elite een volledig

geïntegreerd bedrijf is met onder meer een eigen

ontwerpstudio, een LED competence center, een

unieke glasblazerij en grootschalige productiehallen.

Onze medewerkers leveren een totaalservice

van ontwerp tot plaatsing. Ook voor onderhoud

en controle kan u bij Neon Elite terecht. Dat

maakt ons trots op wat we zijn: signmakers.

Gaat u een nieuwe zaak openen? Of wil u de gevel

van uw bedrijfsgebouw opnieuw uitrusten met

lichtreclame? Vraag dan totaal vrijblijvend

het bezoek aan van één van onze adviseurs.

Zij zullen u een juiste oplossing voor

uw specifieke situatie adviseren.

Neon Elite

Brugsesteenweg 64, B-8740 Pittem

+32 (0)51 46 62 63

neonelite@neonelite.com

www.neonelite.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!