08.07.2022 Views

Glimmer'lei juni 2022

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 40e jaargang – nummer 06 10 – December juni 20222015

Waar is Julius deze kerst?

Pubquiz 40 jaar Glimmer’lei!

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert, twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

Zaterdag 1 oktober 20.00 uur

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

de Dorpshuis oude koets De lagen Groenenberg

dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

Technasium: een opleiding voor technische en creatieve leerlingen

*Hij woonde al meer dan twintig jaar op een zolderkamer

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

Door in Huize Frans Kooikamp. Somers Het bos rondom had voor hem geen

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

geheimen. Julius werd in Glimmen wel de ‘bosjesman’

in zijn schild? De sporen liepen verder het bos in richting

Dorpsgenoot genoemd. Zijn Lidewij kop van was der markant, Slikke werkt als als een technator schilderij, bij het de Technasium eendenkooi, aan maar het Harens bogen Lyceum. daar plotseling Technator af wil richting zeggen: de

verantwoordelijk doorgroefd. Maar voor met de heldere organisatie. ogen Op die een straalden. Technasium Julius krijgen Rijksstraatweg havo en vwo-leerlingen en waren het vervolgens schoolexamenvak niet meer Onderzoek te volgen

Ontwerpen was de vriend (O&O), van waarin velen. zij Altijd groepsgewijs bereid om werken te helpen aan Bèta-gerichte met

door opdrachten. de vele voetsporen Het is een richting en hondenpoten voor echte van doeners de Glimmer met een

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

creatieve en communicatieve inslag. Lidewij kan er op een bevlogen honden manier en over hun vertellen. eigenaren. Jan ging samen met bewoners

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

Jacob en Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze

Quintusbos om er te leren

Sinds

over

2017

paddenstoelen,

woont Lidewij

rupsen,

aan de Nieuwe Schoolweg

Julius kortgeleden nog hadden

in spechten Glimmen. en Ze kwam ijsvogels. hier vooral Wat voor de rust en haar

gezien. Maar nee, de laatste

keer was al wel een week

grote Julius liefde: vroeger paarden. voor Daarvoor werk woonde ze aan het

geleden volgens mevrouw

Badhuisplein had gedaan in het was Groningen. een goed Dichtbij het centrum en

Goedhart. Dan maar eens aan

het bewaard station, maar geheim. altijd een Daarover hoop lawaai, waaronder veel

de overzijde vragen bij Flora

geschreeuw. zei hij niets. Het Waarom bevalt eigenlijk haar hier uitstekend, temeer

& Fauna. En ja hoor, daar was

ook niet? omdat ze een paard heeft op een weiland bij Het

Julius die dag ervoor aan het

Hemrik. Het was Haar twee kinderen dagen zijn inmiddels voor de deur uit; haar

einde van de middag geweest

zoon kerst studeert toen het in licht Groningen op Julius’ en haar dochter in Gent.

om een paar tuinhandschoenen

Zoonlief kamer is ‘s overigens avonds zelf niet een werd Technasium-leerling: de

te kopen, aanmaakblokjes,

appel ontstoken. valt ook Dat hier hij dus ‘s ochtends niet ver van de boom. Bijna

roggebrood en een voorraad

dertig niet verscheen jaar geleden aan begonnen het ontbijt als biologiedocent aan

fruit, minstens genoeg voor

in de Kooikamp. Dat kinderen

het Zernike in Haren (inmiddels Harens Lyceum), is

vijf dagen. Het werd steeds

tevergeefs naar hem vroegen

Lidewij voor de andere helft van haar aanstelling als

vreemder…

om een wandeling te maken

technator

door de

verantwoordelijk

sneeuw. Ongerust

voor de organisatie van het

*Wat moest Julius met al dat

vak werd Onderzoek door & huisgenoten Ontwerpen (O&O) op in de bovenbouw.

voedsel en dekens en hoe

zijn kamerdeur geklopt. Jan

heeft hij dat meegenomen?

Leren van Splunder, door te doen de eigenaar van

Steeds meer vragen maar geen

Het het Technasium huis, kwam is aanzetten in 2004 gestart met een als sleutel. project op En vijf toen de deur antwoorden, het Lidewij werd met steeds haar leerlingen vreemder. Roos, die in Huize

middelbare openging werd scholen duidelijk in Groningen dat er (Preadinius, iets vreemds Zernike, aan de hand Weltevreden woont kwam de winkel binnen voor postzegels

Werkman, moest zijn. Ubbo Op Emmius het bed Stadskanaal stond een en geopend, De Borgen ijzeren kistje. en nemen voor de aan laatste projecten kerstkaarten krijgen leerlingen en vroeg; tevens wat een is beter hier zicht aan de op

Leek.) Oud en roestig. Leeg. En van Julius geen spoor....

hand? wat voor Jan beroep vertelde ze later het zouden hele verhaal kunnen kiezen. aan Roos. De projectmatige Roos had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

Initiatiefnemers waren Judith Lechner en Boris Wanders. Die aanpak heeft er ook voor gezorgd dat meisjes meer belangstelling

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

hadden gingen in een die aantal tijd zelf kinderen huisgenoten op een met middelbare Jan voorop school. de Naar trap voor de bèta-technische kant hebben gekregen. Zo sterk zelfs,

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

hun af op mening weg naar kun je buiten technische om te vakken kijken ook of leren Julius door daar te doen, ergens als

dat

de

Lidewij

school

O&O

uit

les

ging

geeft

en

aan

Roos

klassen

het kereltje

waar meer

ophaalde.

meisjes dan

De

en was. niet Ook alleen in door de tuin het aanbieden heerste echter van theorie. doodse Daarmee stilte, maak op je het vrouw jongens met in zitten. verschillende kerstkleuren in haar haar kwam

het constante bèta-onderwijs suizen ook van aantrekkelijker; de A28 na, een wat goede trouwens zaak een want stuk er erbij staan en vertelde dat haar man Adriaan, die imker is en

is minder al jaren luid een was groot dan chronisch normaal tekort door aan de mensen flinke laag met sneeuw een bètaachtergrond

gisteren gevallen in Nederland. was. Oh ja, verse sneeuw, dat geeft verse paar O&O keer projecten had gezien worden bij altijd het huisje in groepjes aan de uitgevoerd Drentse in Aa opdracht

het

die verspreid Hufterproef in Glimmen amfitheater zijn bijenkasten heeft staan, Julius een

Een sporen… visie die En van ja hoor, harte richting door Lidewij het gesteund berghok werd; liepen vandaar voetsporen dat terrein van externe van de partijen, boomkwekerij zoals bedrijven, dat verboden overheids- toegang en is andere voor

ze van vanaf één het persoon begin bij en dit vak daarvandaan betrokken is richting geweest. Door de zandweg deel te het organisaties. publiek, vlak Zo bij komen de boerderij leerlingen van en de begeleidster familie Ubels. Lidewij Met bij

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

Glimmer’lei Glimmer’lei - december - juni 2015 2022 1

1


heel veel externe organisaties over de (werk)vloer. Er werden

bijvoorbeeld opdrachten uitgevoerd voor het UMCG, een

architectenbureau en het Groninger Landschap. En leerlingen

hielden zich bezig met uiteenlopende onderwerpen zoals

boten op windenergie, natuur inclusieve landbouw, ontwerpen

van een uitkijktoren en exoplaneten. Op dit moment zijn twee

projectgroepen druk bezig met het ontwerpen van verticale

tuinen. Andere groepen zijn betrokken bij het ontwikkelen van

een amfitheater voor het Harens Lyceum zelf. In navolging van

de klassieke voorbeelden hiervan heb je geen microfoon nodig

om je verstaanbaar te maken. Maar het moderne theater van het

Harens Lyceum moet ook hufterproef, veilig en duurzaam worden.

Kortom een hele opgave.

Ook was er een project met

het doel om gehandicapten

paard te laten rijden. Lidewij’s

eigen paard speelde daar

ook een rol in.

Hoewel er altijd gestreefd

wordt om een oplossing

te vinden voor een

technisch probleem van de

opdrachtgever, betekent dit

niet dat een project altijd

tot een geslaagd product

moet leiden. Soms luk dit

niet, maar was het wel een

leerzaam proces, en dat telt

ook mee. Zo was er een door

leerlingen bedacht project

met als doel om speciale

schoenen te ontwikkelen

voor wadlopen. Het prototype was gemaakt van een doormidden

gezaagd snowboard. Een vader, die bereid was het uit te testen,

bleef er midden op het wad in het slik mee steken. Helaas, maar

projecten van Willie Wortel bleken ook niet altijd tot het gewenste

resultaat te leiden….

Eigentijdse werkplaats

Ter ondersteuning van de projectgroepen beschikt het Technasium

van het Harens Lyceum over een technasiumwerkplaats.

Het is een grote ruimte met veel werkplekken en een goed gevulde

Presentatie in de biotoop

werkplaats. Daarnaast is er op school ook nog een E-lab. Een

ruimte voorzien van 3D printers, lasersnijders, een keramische

printer, VR brillen en andere moderne gereedschappen. Hier

kunnen leerlingen naar hartenlust experimenteren en hun eigen

creativiteit ontplooien.

In de brugklassen volgen alle leerlingen het vak O&O. Daarna

kunnen ze kiezen of ze er in hogere jaren mee doorgaan. Als

ze ook in de bovenbouw O&O op het programma hebben

staan, krijgen ze naast het reguliere diploma ook een speciaal

technasiumcertificaat. Daarvoor moeten ze meerdere grote

projecten doen, afgesloten met een ‘Meesterproef’ in het

examenjaar. In de projecten moet intensief samengewerkt worden,

zowel met elkaar als met

externe instanties.

Naast creatief moet je

als technasiumleerling

ook zeer communicatief,

ondernemend en zelfsturend

zijn. Maar je moet als leerling

vooral ook betrokken zien te

raken bij een project waar je

hart ligt. Zoals bijvoorbeeld

Boyan Slat uit schrik over de

hoeveelheid troep die hij als

middelbare scholier bij het

duiken in zee in Griekenland

tegenkwam een project

begonnen is om de oceanen

schoon te maken.

Jeugd van tegenwoordig

Lidewij ziet voor zichzelf

hierbij vooral een taak weggelegd als coach. Uiteindelijk moeten

de leerlingen het zelf doen. Maar de ‘jeugd van tegenwoordig’

is volgens haar geweldig flexibel, stoer en ondernemend. Daar

kun je wat mee, als je ze maar de ruimte en een stimulerende

omgeving geeft. Dat geldt ook zeker voor kinderen uit Glimmen

en omgeving, waarvan ze er meerdere in de klas heeft gehad.

Zelf vindt ze dat ze een prachtige baan heeft. Je ontwikkelt een

groot netwerk, je komt nog eens ergens en bent nauw betrokken

bij de ontwikkeling van kinderen en van de samenleving. Wat wil

een mens nog meer?

Rottijd

Het is weer bijna zover; de rottigste tijd van het jaar, VAKANTIE!

Het begint al met waar gaan we heen, mooi weer en het liefst zo

ver mogelijk weg. Mijn vrouw wil het liefst de hele wereld zien en

ik zei; als ik google maps installeer dan kun je goedkoop de hele

wereld zien. Dat werd mij dus niet in dank afgenomen. Ik vind

vakantie weggegooid geld. Eén keer per jaar zitten duizenden

mensen slecht behuisd, zijn slecht gekleed en slecht gevoed en

daar betalen ze ook nog de hoofdprijs voor. En dat noemen wij

vakantie. Ja, hoe belachelijker je er uitziet, hoe minder je opvalt.

Mouwloze hemden, een korte broek en slippers. Je hebt je huis

tip top in orde en daar veel geld aan besteed en dan ga je in een

sleurhut of nog erger in een tentje creperen... Je leert je partner

het beste kennen als je samen kampeert in een klein tentje in de

regen. Het wordt voor ons Spanje (is voor mij besloten) en dan

weet je dat er maar één ding erger is dan rijden met een caravan;

rijden achter een auto met caravan. En dat in een stekker-auto. In

Nederland genoeg laadpalen en voor België, Frankrijk en Spanje

geen idee, we zien het wel. De kinderen gaan niet mee, die gaan

met vrienden naar Ibiza met het vliegtuig (de bofkonten). De vrouw

wilde dat niet en zei; wij hebben een elektrische auto en gaan niet

in een vervuilend vliegtuig. Het word dus de auto met sleurhut, en

dan maar hopen dat we een beetje door kunnen kachelen naar

onze eindbestemming en niet te veel file tegenkomen. Het giet zo

als het giet, giet het niet dan is het dreug.

Berend

2

Glimmer’lei - juni 2022


Jeu de boules baan onder

grote belangstelling

geopend!

Zaterdag 28 juni jl. is de Jeu de boules baan bij het dorpshuis

officieel in gebruik genomen.

In zijn openingstoespraak memoreerde Jan Hommes, voorzitter

van het dorpshuis, dat de baan er is gekomen dankzij de

financiële ondersteuning van de gemeente Groningen en dat

de baan prachtig past in de toekomstvisie van ons dorp om

de Marke van Glimmen te benutten voor sport en beweging.

Aansluitend werden er in teams partijtjes gespeeld. Wie er als

winnaar uit de bus is gekomen, is ons onbekend maar naar wij

hebben vernomen deden wethouder Inge Jongman en Marjan

Boelema van het Gebiedsteam Haren even enthousiast mee als

de aanwezige Glimmenaren. Voor alle duidelijkheid: de baan is

er voor ons allemaal en mag door iedereen gebruikt worden.

Voorlopig is er nog geen reserveringssysteem dus u kunt komen

en gaan wanneer u wil!

Nieuws van De Groenenberg

Het is een drukke tijd voor onze vrijwilligers in de Groenenberg,

want er zijn diverse activiteiten: er zijn bridgeclubs die de

zomer doorgaan, we hebben een geweldige muziekmiddag

gehad, een mooie play-back met een goed gevulde zaal.

Daarnaast koersen we op de opening van de Jeu de Boules

baan en een ontvangst van de commissaris van de Koning en

de burgemeester van Groningen. Er is leven in de brouwerij en

dat is wat we graag zien. In juli en augustus zijn we in de basis

gesloten, wat niet wil zeggen dat er niets mogelijk is, want zo

werken we niet. We zijn blij met alles wat er in de Groenenberg

aan leven is. We willen ook onder jullie aandacht brengen dat het

voormalige jeugdhonk beschikbaar is voor activiteiten. Het is een

leuke, gezellige ruimte geworden en geschikt voor wat kleinere

gezelschappen. Je kunt er een klein feestje houden en je zelf

redden of een vergadering, presentatie of wat dan ook geven.

Henk, onze beheerder, weet er alles van. Ook is de ruimte van

waar nu de huiswerkbegeleiding zit vaker beschikbaar, regel met

het Henk Wildeboer.

We hopen dat er vanuit het dorp een paar mensen zijn die ons

willen helpen om het dorpshuis draaiende te houden. We hebben

behoefte aan een paar vrijwilligers die achter de bar kunnen en

willen staan om de clubs te bedienen. Ook zoeken we nog steeds

een nieuwe penningmeester. Neem gerust contact op.

We heten langs deze weg ook Sandra hartelijk welkom, die

via de gemeente 16 uur in de week beschikbaar is voor het

dorpshuis. Zij moet langzaam aan weer het vertrouwen krijgen

dat zij zelfstandig kan werken en vanuit de Groenenberg wordt zij

daarvoor begeleid. Voor beide partijen een mooie kans.

Hartelijke groet, Jan Hommes

Kans op transferium Glimmen-De Punt iets kleiner geworden

Door Hein Bloemink

De vorming (mei) van een nieuwe coalitie in de gemeente Tynaarlo zou weleens een keerpunt kunnen betekenen in de planvorming

voor een nieuw Transferium bij De Punt, waarbij ook de afritten bij Glimmen worden verlegd.

Het College bestaat nu uit Leefbaar Tynaarlo (tegen),

GroenLinks (tegen), PvdA (tegen), ChristenUnie (neutraal) en

Gemeentebelangen Tynaarlo (neutraal). Binnen deze coalitie

én in de gemeenteraad staan de neuzen beslist niet allemaal

dezelfde kant op en is er ook weerstand tegen de plannen

van de Provincie Drenthe. De actievoerders van 'Transferium

Nee', waarvan Erik Bazuin uit Glimmen en Sylvie Westerhof uit

Tynaarlo vinden dat de kansen voor het transferium hierdoor

kleiner zijn geworden.

Nut?

De kritische houding van het College blijkt uit het feit dat de

volgende passage is opgenomen in het coalitieakkoord van

Tynaarlo: “De aanleg van een Haarlemmermeeraansluiting

in combinatie met een transferium heeft impact op de

omliggende natuur. Daarnaast is nut en noodzaak niet objectief

en onafhankelijk aangetoond. We willen hier in overleg en

samenwerking met de provincie Drenthe verder onderzoek naar

laten doen, alvorens een integrale afweging aan de raad over te

laten”. Hieruit blijkt dus dat de nut en noodzaak wordt betwijfeld

en dat is precies wat de actiegroep al langer zegt. Waarom is

een Transferium nodig voor 200-500 auto’s, terwijl vijf minuten

verderop aan de A28 bij Haren een Transferium half leeg staat?

Bazuin zegt dat de aanleg van een nieuwe op- en afrit bij De

Punt en de aanleg van de parkeerplaats, desastreuze gevolgen

heeft voor flora en fauna in dat gebied. De Glimmenaar wordt

inmiddels gesteund door de Stichting Otterstation Nederland, die

zegt: "Door verlegging van de bestaande afrit uit de noordelijke

richting, verdwijnt de huidige, natuurrijke oever."

Reactie Provincie

In Dagblad van het Noorden was te lezen hoe Eddy Beuker van

de Provincie Drenthe reageert: “De gemeente is aan zet en moet

het bestemmingsplan wijzigen. Als de gemeente hierover met ons

in gesprek wil, dan wachten we dat af.” De Provincie zegt dat het

Transferium De Punt nodig is om gebruik van OV te stimuleren en

autoverkeer van en naar Groningen te luwen. Een petitie van de

actievoerders is al meer dan 2300 keer ondertekend.

Glimmer’lei - juni 2022 3


Rijksstraatweg 178, Haren

Telefoon 050 - 537 11 86

info@vanderloo-optiek.nl

www.vanderloo-optiek.nl

Het oog

wil ook wat!

• Oogmeting met

nieuwste technieken

• Monturen van

gerenommeerde merken

• Contactlenzen van

verschillende leveranciers

• Mooie zonnebrillen

Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

Lindberg, Lunor, Etnia Barcelona

en meer .

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

info@boomker.nl

www.boomker.nl

050 5344013

Raadhuisplein 7

9751 AM Haren

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

VAKANTIEMOGELIJKHEDEN VANAF

EELDE VOOR

DE ZOMER VAN 2022

Spanje

Gran Canaria / hele jaar / ma, vr

Mallorca / jun – okt 2022 / di, zo

Turkije

Antalya / apr - okt 2022 / ma, vr

Bodrum / jul - okt 2022 / di, vr

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

Engeland

Guernsey / apr - aug 2022 / zo

Griekenland

Kreta / apr – okt 2022 / do, zo

Benieuwd naar de mogelijkheden prijzen?

Bel ons op 050-4095923 of mail naar info@vanafeelde.nl.

4

Glimmer’lei - juni 2022


Hoe gaat het met Wendellien

en Jan Winters?

Door Iekje Wortelboer

Het gaat uitstekend met Jan en Wendellien! Twee jaar

geleden verlieten ze ons dorp om neer te strijken op een

prachtig plekje in Meerstad. Ze vinden het daar heerlijk en

genieten enorm van de rust.

Een praktijk aan huis

zoals aan de Nieuwe

Schoolweg, had natuurlijk

zijn voordelen maar

betekende ook dat ze

allebei 24/7 bij het werk

betrokken waren. Het is

nu veel gemakkelijker om

werk en privé van elkaar

gescheiden te houden.

Jan werkt vier dagen

per week als docent aan

de huisartsenopleiding

in Groningen en Wendellien werkt 16 uur per week als

praktijkmanager in de praktijk in Erasmusheem. Nog wel, want

de pensioengerechtigde leeftijd nadert met rasse schreden; voor

Wendellien per 1 januari a.s. en voor Jan een half jaartje later. Ze

verheugen zich nu al op de langere zeiltochten naar Scandinavië,

Engeland en Duitsland. Bovendien heeft één van de dochters

(Maaike) met haar man en zoon haar thuis gevonden in Zweden

en met meer vrije tijd wordt het voor opa en oma een stuk

eenvoudiger om daar met een bepaalde regelmaat op bezoek

te gaan.

Ook met de andere kinderen gaat het goed; Carlet woont met

plezier in de Borgheerd in Haren, Sophie woont met haar gezin

in Leek en Luit en zijn vriendin hopen zich volgend jaar ook in

Meerstad te settelen.

De meesten van u weten dat Jan en Wendellien allebei heel

graag zeilen. Ze hebben een boot in Lauwersoog en van daaruit

wordt vrijwel ieder weekend het ruime sop gekozen. In Meerstad

ligt een kleine zeilboot aan de steiger achter het huis waar ze

meerdere keren per week een tochtje mee maken. Maar net

als bij iedereen hebben ze niet altijd de wind in de zeilen bij de

familie Winters. In de tijd van de verhuizing kreeg Jan tijdens

een katheterisatie een herseninfarct. Gelukkig is hij daar goed

doorheen gekomen maar leuk was het niet! Natuurlijk komen ze

nog graag in Glimmen maar hun thuis is nu in Meerstad.

Tuinfeest 2 september

Zoals eerder al in de Glimmer’lei aangegeven wordt het

Festival Appèlbergen dit jaar niet in het bos maar in een

aantal tuinen, in de kerk en bij het dorpshuis gehouden. Het

succes van september 2020 en het feit dat het nog steeds

onzeker is of en hoe we in de toekomst ons festival in het

bos kunnen houden, heeft ons hiertoe doen besluiten.

Timetable

Inmiddels hebben we 5 tuinen en 1 (Trefpunt) kerk waar men

op vrijdagavond 2 september a.s. uit 15 optredens kan kiezen.

Deze zijn om 20.00 uur, om 20.40 uur en om 21.10 uur. Elk

optreden duurt ongeveer 25-30 minuten en daarna heeft men

genoeg tijd om op tijd bij een volgend optreden te zijn. Na dit

alles is er een 7e ‘tuin’ en dat is het dorpshuis de Groenenberg

waar vanaf 22.00 uur VandeStraat gaat optreden!!!!

Artiesten

Hoewel we hier nog geen namen willen vermelden kunnen we

wel alvast een tipje van de sluier oplichten: een klassiek duo,

bluegrass uit Noorwegen, reggae en zigeunermuziek, kleinkunst

en countryrock. En dit allemaal afkomstig uit Glimmen e.o. of met

roots in ons dorp.

Tickets

Vanaf nu kan men tickets á € 15,- p.p. bestellen!! Vervolgens

krijgt men alvast het overzicht van welke artiesten waar optreden.

Bestellen kan via de site www.festivalappelbergen.nl

Alle bezoekers krijgen weer een tasje met hierin iets te drinken,

een overzicht van alle optredens, twee consumptiebonnen en

(erg belangrijk!) een polsbandje waarmee men een tuin/kerk in

kan en toegang heeft bij het concert van VandeStraat. We denken

dat we deze avond een prachtig aanbod aan artiesten kunnen

presenteren. Daarom hopen we dat er veel tickets worden

verkocht en dat het een onvergetelijke avond wordt. Het is al

eerder uitverkocht geweest, dus wees er op tijd bij!!

RECTIFICATIE Kwekerij Vogelzang

In het vorige nummer van de Glimmer’lei is in het artikel over Bloemkwekerij Vogelzang een storende fout geslopen.

Er staat namelijk dat de ouders van Doeko Mulder zijn overleden terwijl zijn moeder, mevrouw Mulder, gelukkig nog onder ons is.

Wij bieden mevrouw Mulder, haar familie, vrienden en kennissen hiervoor onze welgemeende verontschuldigingen aan.

Normaal gesproken sturen wij de tekst van te voren ter controle toe aan de betrokkene(n). Helaas is dat met

bovengenoemd artikel door tijdgebrek, niet gebeurd.

Namens de redactie, Iekje Wortelboer

Glimmer’lei - juni 2022 5


Onderhoud – Reparatie - APK – Airco

www.autoservicedarneviel.nl

Exportweg 4

9482 WP Tynaarlo

0592-202213

joost@autoservicedarneviel.nl

Raadhuisplein 14, Haren

050-5344629

Behandelt in Glimmen (indien u niet

mobiel bent) op afspraak ook aan huis!

Sinds kort werken wij samen met Martin

Starkenburg (Personal Trainer)

Zie: www.fysioharen.nl

Praktijk voor (wandel)coaching

- Doorbreken van belemmerende patronen(werk of privé)

- Conflict-aanpak

- Relatie-coaching

- Loopbaancoaching, je talent laten floreren

Anne Gmelig

Gecertificeerd en geregistreerd gesprekscoach

Meer informatie: www.quintuscoaching.nl

e-mail: info@quintuscoaching.nl

tel: 06-45396239

Opslagruimte te huur!

Wij verzorgen financiële zekerheid voor meer dan

11.000 particulieren en bedrijven in de wijde omtrek

van Glimmen, Haren en de stad Groningen.

Dichtbij, naast de bloemenveiling in Eelde (Burg. J.G.

Legroweg 92) kunt u al vanaf € 50,- een opslagruimte

huren van 3,5 x 3,5 meter… Bel naar 050-3096706 of

mail naar: paulwoldendorpautos@live.nl.

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over

verzekeringen, hypotheken, financiële adviezen inzake

geld over, geld tekort, zowel particulier als zakelijk.

Kantoren:

Rijksstraatweg 18 Haren | Meentweg 11 Glimmen

Telefoon 050-5348330

6

Glimmer’lei - juni 2022


Wat een plek: DE MEENTSTEK!

Door Iekje Wortelboer

Zou dit stukje op de voorpagina hebben gestaan, dan had ik u uitgebreid kunnen vertellen over de hartelijke ontvangst (met

koffie en rabarbertaart aan de picknicktafel) in de veelbelovende coöperatieve moestuin aan de Meentweg. Nu moet ik mij

beperken tot de grote lijnen.

Aardappelen, aardbeien, paksoi, sla, sperziebonen, lathyrus,

zomerprei, lupinen, worteltjes, palmkool, rode bietjes, goudsbloemen

en nog veel meer. Het was natuurlijk een echt feest toen de eerste

gewassen geoogst konden worden. Nu de kop er af is, is er tijd om na

te denken over wensen en mogelijke verbeteringen; volgens de

moestuinvrouwen kunnen de bedden strakker en verder zijn ze

op zoek naar afsluitband om ongedierte op afstand te houden,

naar worteldoek onder de houtsnippers om een hoop onkruid

voorkomen, een kleine kas zou nieuwe mogelijkheden bieden en

een tweede bankje in het midden van de tuin staat ook hoog op het

verlanglijstje. De moestuin maakt officieel deel uit van Duurzaam

Glimmen en dat betekent natuurlijk ook dat er gezocht wordt naar

duurzame oplossingen. Iets nieuw kopen doen ze alleen als het

echt niet anders kan. Maar het grootste pluspunt van dit hele project

is dat Piety, Helen, Mieke, Irma, Ruth, Annemieke, Ellen, Titia en

Lisette elkaar gevonden hebben en er met elkaar ongelooflijk veel

plezier in hebben om hun eigen boontjes te doppen!

In december 2021, na een oproepje in de Glimmer ’lei, kwamen

een stuk of tien dames voor het eerst bij elkaar om het idee van

een gemeenschappelijke moestuin te bespreken. Ze kenden

elkaar niet, hadden geen van allen moestuin-ervaring maar waren

allemaal even enthousiast over het idee en bereid om er tijd en

energie in te steken. Piety en Frans Muller stelden een stuk van hun

weiland beschikbaar en daarmee was de eerste stap gezet. Een

oriënterend bezoek aan “Klein Alma”, een tuinderij in Bedum leverde

een schat aan informatie op én een boekje voor beginners over de

aanleg van een biologische moestuin. Iedereen had natuurlijk zo

haar eigen ideeën over de aanleg; kruiden, bloemen, groente en/

of fruit, ronde vormen, strakke bedden, romantische slingerpaadjes

of juist diagonale lijnen? Een van de dames wist alle wensen in

een ontwerpschets te verwerken en na nog een paar gezellige

vergaderingen werd het plan in twee weekenden met touw en

paaltjes uitgezet. De grond was inmiddels gefreesd dus nu kon

het echte werk beginnen! Via via kregen ze heel veel bruikbaar

materiaal: houtsnippers om de paden te bedekken, wilgentenen,

compost, gaas, jonge plantjes, zaaigoed, tuingereedschap en noem

maar op. Iedere zaterdagmorgen werd (en wordt) er met man en

macht gewerkt om onkruid te wieden en de moestuin gestalte te

geven. Aangezien de reeën veel belangstelling toonden is de tuin

inmiddels afgerasterd en de familie Muller zorgde ook voor een

geïmproviseerde waterleiding want anders kunnen de plantjes

niet groeien. Wie nu een kijkje komt nemen bij de Meenstek, weet

waarschijnlijk nlet wat hij of zij ziet; er groeit en bloeit van alles!

Glimmer’lei - juni 2022 7


Verslag inloopochtend

Door Herman van der Schaar

Degene die deze ochtend de lezing kwam verzorgen was Lucas Hamming uit Noordlaren. Hij is imker (bijenhouder), en houdt

zich al vanaf zijn jonge jaren bezig met imkeren. Een enthousiast spreker; dat blijkt uit het feit dat Lucas met spreken begon om

10.30 uur en pas eindigde om 11.50 uur. En dat alles zonder pauze.

Hieruit blijkt dat er voor bijen en alles wat daarmee te maken

heeft veel belangstelling is. Er werden, meteen al bij het begin,

veel vragen gesteld; Wil Hiensch zei daarop dat Lucas misschien

liever eerst zijn praatje wilde afmaken, en dat pas na afloop er

vragen konden worden gesteld. Nee hoor, zei Lucas, ik vind het

best dat er tussentijds interrupties zijn.

Er kwamen veel onderwerpen aan bod, zoals registratie van

bijenkasten/-volken. Vanuit Europese- en Nederlandse wetgeving

wordt registratie van de Nederlandse bijenvolken verplicht.

Registratie betekent in de praktijk dat er een overzicht komt van

het aantal bijenvolken, en van de locatie en verplaatsingen van

bijenvolken. Registratie is ook bedoeld om het aantal bijenkasten

te limiteren om zodoende de wilde honingbij meer ruimte te

geven.

Dan ging het verder over een aansprekend onderwerp, namelijk

het zwermen van bijen. In het algemeen dient het zwermen

ervoor dat bijenvolken zich kunnen vermeerderen in de maanden

mei en juni. Duizenden bijen gaan er dan vandoor met de

eierleggende koningin in hun midden: de zgn. voorzwerm. Het

betreft hier ongeveer de helft van het oorspronkelijke bijenvolk. Er

zijn ook nog nazwermen.

Vroeger werden de bijen gehouden in korven, iedereen kent ze

wel. Ze zien er wat leuker uit dan de bijenkasten.

Een nadeel van het gebruik van korven is echter, dat de

bijenvolken eerst gezwaveld moeten worden, en dat dan pas de

honing eruit gehaald kan worden. De honing bevindt zich altijd

boven het bijenvolk. Daar een korf van boven niet kan worden

opengemaakt, is dit dus een groot nadeel.

Een voordeel van bijenkasten is dat de raampjes met raat en

honing en bijen er zonder schade kunnen worden uitgehaald.

Nederland was een van de laatste landen die overgingen van

bijenkorven naar -kasten.

Dan ging het natuurlijk ook over honing, het eindprodukt. De

verschillende soorten honing kwamen ter sprake, zoals vloeibareen

vaste honing. Heidehoning is vast, en kan pas na twee keer

slingeren worden gewonnen. Ook kan deze honing met een

soort pennenmachine uit de raat worden getrokken. Heidehoning

is goudbruin of rood/oranje van kleur en is arbeidsintensiever dan

gemiddeld. Deze honing is zeer gezond en erg lekker en staat

bekend als " de Koning onder de honing". Opvallend was het

potje koolzaadhoning met de witte kleur. Ook werd lindehoning

getoond, die vloeibaar is. Supermarkthoning wordt geperst en

daarbij op te hoge temperatuur verhit, wat de kwaliteit aanzienlijk

minder maakt.

Verhitten van honing is slecht, en mag niet hoger uitkomen dan

45 graden.

Er zijn ongeveer 8000 imkers in Nederland. Vroeger waren dit vnl.

60-plus mannen. Nu zijn het steeds meer 40 en 50-ers, waaronder

steeds meer vrouwen. Een nadeel van deze ontwikkeling is dat

de jongere imkers zich vaak niet realiseren dat er heel wat bij

komt kijken om de bijenteelt in de vingers te krijgen. Dus dat

betekent dan: geen meivakantie in het buitenland, maar bezig

zijn met de bijen in de achtertuin. Daarom haken dan ook veel

jongeren weer af na verloop van tijd.

Na de lezing vroeg Ymetje Cluysenaer nog even het woord

en wilde, n.a.v. het boekje "Heg",van Kenneth F. Rijsdijk, het

belang van heggen in het landschap benadrukken. Een eeuw

geleden stond er meer dan 200.000 km heg in ons land, waarvan

tegenwoordig minder dan 30% over is.

Na afloop werd Lucas bedankt voor zijn praatje met een

waarderingswoord van Wil plus een fles wijn, en van ons allemaal

met een hartelijk applaus en gingen we allemaal welgemoed

weer op huis aan.

PS. De inloopochtend gaat de zomermaanden gewoon door.

Culterele agenda 'Aan 't Zandpad' Glimmen

Gea Fictoor maakt al vele jaren van haar huis aan de Hoge Hereweg in Glimmen een cultureel knooppunt. Ze noemt haar

accommodatie ´Aan ´t Zandpad´. Er staan weer een paar interessante activiteiten op stapel deze zomer.

Op 23 en 24 juli staat haar parkachtige tuin open voor groenliefhebbers. In het atelier is een expositie te zien met o.a.

olieverfschilderijen, iconen en gedichten. Toegang is gratis.

Op 5 t/m 7 augustus staat 'Aan 't Zandpad' in het teken van workshops, kunst en muziek. U kunt leren kunst maken, zingen en

musiceren onder leiding van verschillende docenten. Voor informatie en aanmelden: www.aanhetzandpad.nl

8

Glimmer’lei - juni 2022


Voedselbos te Glimmen realiseert eerste fase educatiecentrum

Na een half jaar van hard werken is de eerste fase van het educatiecentrum van Voedselbos te Glimmen gerealiseerd. Een

prachtig resultaat dat tot stand is gebracht door vrijwilligers onder leiding van bouwadviseur ABC2C en met bijdragen van

bedrijven, particulieren en diverse organisaties. Op 25 juni was de open dag, waar iedereen een kijkje kon nemen hoe de

productieruimte en de schuur geworden zijn. En nu op naar fase 2 en 3, waarin o.a. de keuken, groepsruimte en installaties

worden neergezet. Onder het motto ‘Bent u er één uit duizend?’ wil stichting Voedselbos te Glimmen 100 sponsoren vinden die

ieder met € 1000,- dit goede doel willen steunen.

‘Het is een fantastisch project’, zegt Marianne, vrijwillige kok van

het eerste uur en één uit duizend. ‘Ik investeer hier graag mijn

tijd en ook geld, want dit soort inspirerende initiatieven hebben

we hard nodig in deze crisistijd!. Hier werken we lokaal samen

aan het verbouwen van gezond voedsel, met de natuur en we

delen de opgedane kennis en ervaring met iedereen die dat wil.

Daarom draag ik graag bij aan de bouw van dit educatiecentrum.

Ik word zo blij als ik hier kom: het prachtige terrein, de Drentsche

Aa, de diversiteit aan beplanting. En dan al die vogelgeluiden.

Ik zag laatst een geelgors en een gekraagde roodstaart, en die

nestelen nu al onder de overhangende dakrand van het gebouw.

Ik waan mij dan in een waar voedselparadijs!’

Open dag

Op de open dag, zaterdag 25 juni, kan iedereen tussen 12

en half 5 komen meegenieten en zich informeren over dit

maatschappelijk relevante project. De bouwadviseur Maarten

Wiersma van ABC2C geeft uitleg over het circulaire en

aardbevingsbestendige bouwconcept en de bouwcursus die

start op 6 september. Vrijwilligers uit het bouwteam geven

demonstraties, er zijn gratis rondleidingen, een proeverij

van bijzondere voedselbosgerechten en een presentatie van

onze producten. Mensen

kunnen zich opgeven via

voedselbosglimmen.nl/

open-dag, de toegang is

gratis.

voedselparadijs en de wereld beter achter te laten voor volgende

generaties.

Meer weten?

Wie meer wil weten over deze actie en wat er tegenover

staat vanuit het Voedselbos, kan bellen met Madeleine

Duran, secretaris, 06 – 33 763 463 of mailen met contact@

voedselbosglimmen.nl. Meteen doneren kan via www.

voedselbosglimmen.nl/een-uit-duizend/. De stichting heeft een

ANBI status dus giften zijn aftrekbaar van de belasting. En kijk

voor meer informatie en inschrijving voor activiteiten en donaties

op www.voedselbosglimmen.nl.

Bouwteam Voedselbos te Glimmen rond eerste fase af, met op

de voorgrond met Marianne, één uit duizend.

Eén uit duizend

Het vrijwillige bouwteam

staat te trappelen om verder

te gaan met de bouw van de

keuken, de groepsruimte,

het sanitair en de

droogzolder. Daarna volgt

de professionele installatie

van zonnepanelen,

heatpipes en een speciaal

houtgestookt fornuis. Het

fornuis, met uiteraard

schone verbranding, zorgt

ook voor verwarming in

de winter. Om aan alle

bouweisen te voldoen is

ruim € 100.000,- nodig.

Onder het motto ‘Bent u

er één uit duizend’ nodigt

Stichting Voedselbos te

Glimmen draagkrachtige

mensen en organisaties

uit hun geld te investeren

in de creatie van dit

Glimmer’lei - juni 2022

9


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

10

Glimmer’lei - juni 2022


NIEUWS

van

Verbetering voorzieningen sport & recreatie

Het bestuur van Plaatselijk Belang is blij met de aanleg van

een jeu de boules-baan op het voorterrein van het dorpshuis en

aanleg van de pannakooi en het nieuwe kunstgrasveld bij VV

Glimmen. De aantrekkelijkheid van Glimmen wordt vergroot door

verbetering van de mogelijkheden voor sport en recreatie; een

positieve bijdrage aan de leefbaarheid van ons dorp.

Voorzitter bestuur Plaatselijk Belang ‘op het bankje’

In het juninummer van Haren de Krant staat een persoonlijk

interview van Hein Bloemink met onze voorzitter Iris Michel-van

der Molen.

Dorpsraadpleging Verkeersplan Glimmen

De bijeenkomst op 22 juni is in een positieve, constructieve sfeer

verlopen. Vanuit de Plaatselijk Belang-werkgroep Verkeer is

het plan gepresenteerd, ondersteund door de verkeerskundige

inbreng van Frank Wieringa die namens BonoTraffics aanwezig

was.

De opkomst was helaas beperkt maar de aanwezigen waren erg

betrokken en hebben waardevolle verbetersuggesties ingediend.

De aanwezigen hebben unaniem hun steun uitgesproken voor het

plan. Daarmee heeft de werkgroep Verkeer opdracht/draagvlak

gekregen om het (gewijzigde) Verkeersplan in te dienen bij de

gemeente. We willen alle dorpsgenoten die aanwezig waren en

degenen die eerder in het traject hun wensen en ideeën bij ons

hebben aangedragen, hartelijk bedanken voor al hun bijdragen.

Het plan zal op 8 juli worden aangeboden aan de wethouder. Het

aangeboden Verkeersplan zal ook op onze website https://pbglimmen.nl/

worden geplaatst. Over het vervolgproces berichten

we in deze nieuwsrubriek en via onze website.

Bezoek commissaris van de Koning, René Paas

De commissaris van de Koning, René Paas, bezoekt iedere

gemeente in de provincie één keer per twee jaren. Op 8 juli

bezoekt hij de gemeente Groningen en binnen die gemeente;

Glimmen! De commissaris wordt samen met het nieuwe college

van burgemeester en wethouders ontvangen in het dorpshuis.

De besturen van Plaatselijk Belang Glimmen en dorpshuis De

Groenenberg gaan samen met het gebiedsteam Haren ons dorp

presenteren en met de commissaris en het college in gesprek.

’s Middags komen ook raadsleden naar Glimmen om kennis te

maken met het dorp.

Start werkgroep Leefplezier

Op 4 juli gaat de werkgroep Leefplezier (eerder werkgroep

Leefbaarheid genoemd) van start. Binnen deze werkgroep zullen

bestuursleden van Plaatselijk Belang samen met betrokken

dorpsgenoten aan de slag gaan met het thema leefbaarheid.

Zoals in deze Glimmer’lei ook te lezen valt, start binnenkort een

concreet leefbaarheidsproject in Glimmen: "Glimmen Brinkt", een

samenwerkingsverband van Woonborg, de gemeente Groningen

en Plaatselijk Belang met de Buurtontdekkers.

Als je belangstelling hebt om mee te denken over een plezierige

leefomgeving en/of mee te helpen met de organisatie van de

mini-dorpsfestivals van Glimmen Brinkt, dan ben je van harte

welkom bij de bijeenkomst op maandag 4 juli vanaf 19.00 uur in

het dorpshuis.

Inloopochtend Trefpuntkerk

Het bestuur van Plaatselijk Belang is uitgenodigd om iets over

onze activiteiten en werkzaamheden te vertellen. Tijdens de

inloopochtend op 5 juli zullen we de dorpsvisie, de samenwerking in

het dorp waaronder de thematische werkgroepen, de dorpsplannen

en de dorpsagenda toelichten. Natuurlijk gaan we graag met de

aanwezigen in gesprek over Glimmen en de directe omgeving.

Zomerperiode

De schoolvakantie gaat op 18 juli van start. Een periode voor het

bestuur van Plaatselijk Belang om even gas terug te nemen. Onze

mailbox staat net als altijd open voor vragen en verbetersuggesties.

Eventuele (re)acties hierop zullen we begin september weer

oppakken. We wensen iedereen een heerlijke zomer toe!

Vrouwen van Nu

Afgelopen mei waren wij van het bestuur aanwezig op de

inloopochtend in het Trefpunt, waar een lezing werd gegeven

over eenzaamheid onder de mensen. Hierover schreef Wil

Hiensch reeds in de vorige Glimmer’lei.

Met de vele activiteiten die er in Glimmen worden georganiseerd,

kunnen we ons bijna niet voorstellen dat er eenzaamheid in ons dorp

leeft. Wij hopen dan ook van ganser harte dat degene(n) zich meldt

bij ons, of één van de vele verenigingen die ons dorp rijk is. Heb je

toch nog andere interesses, laat het ons of een mededorpsgenoot

dan vooral weten, wellicht vind je een medestander om jou

interesse mee te delen.

En zo proberen ook wij steeds weer een gevarieerd programma

samen te stellen naar de behoeftes van onze leden. Alle activiteiten

zijn vrijblijvend. Het afgelopen voorjaar hebben we volop kunnen

genieten van boeiende lezingen op onze afdelingsavonden,

tot het maken van een paasstuk, Paasbrunch, bezoek aan de

Floriade, fietstocht naar Matsloot met lunch aldaar, bezoek aan

Klompenmuseum en een dagje uit met de bus van het busmuseum

uit Hoogezand naar Natuurpark Bargerveen.

Met de zeer speciale Veenland Express Huifkar, hier kunnen

rolstoelen en zelfs 2 bedden in, hebben we genoten van het 2.500

ha natuurgebied en bleef boswachter Erik ons informeren en wijzen

op de bijzondere flora en fauna. Een aanbeveling om nog eens

heen te gaan.

Vanaf september is ons avondprogramma verplaatst naar de

middag en dan in het Trefpunt. Dinsdag 6 september om 14.30 uur

bent u van harte welkom. Martje Grondsma bezoekt ons dan met

“verhalen van deze tijd”.

Wilt u al graag eerder kennismaken, stuur dan een email naar

www.vrouwenvannu.glimmen@gmail.com of kijk op de website van

Vrouwen van Nu en laat u verrassen door de diverse activiteiten die

ook in de zomer plaatsvinden.

Graag tot ziens,

Irma Karsten

Glimmer’lei - juni 2022 11


Glimmen Brinkt

Berichten van De Groenenberg

door. En ondertussen

blijven we werken aan het

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand. verbeteren van alles wat

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar De Groenenberg betreft.

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches, In mijn vorige bericht

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse meldde ik al dat we

Sylvesterloop (zie foto). bezig zijn de akoestiek te

Volgens de organisatie verbeteren en met name

deden dit jaar meer het bargedeelte gezelliger

mensen mee dan ooit:

GLIMMEN BRINKT is de Buurtexpeditie

487 mannen,

die wij

vrouwen

vanaf september

te maken.

en

gaan uitvoeren

De benodigde

in Glimmen. Wij zijn Plaatselijk Belang

Glimmen, Woonborg en het Gebiedsteam Haren. En natuurlijk doen maatregelen we dat samen zijn met ons de inmiddels inwoners van bekend Glimmen! dankzij Wij vinden het gratis

kinderen!

het allemaal belangrijk om te investeren in leefbaarheid. De een advies noemt van het Leefplezier, een deskundige ander en Leefblijheid. een subsidieaanvraag Het gaat erom is in

Het nieuwe jaar is

dat je je echt thuisvoelt in je eigen buurt. En daar kun jij aan bijdragen! de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

inmiddels begonnen. Het vooral bijhouden – van onze website.

startte in oudejaarsnacht

Brinkdorp

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

met het Oud en Nieuw

Glimmen is van oorsprong een brinkdorp. Een brink is een plek keer waar per mensen maand elkaar zal een ontmoeten kok voor in de ons openbare koken. ruimte. Daarvoor

feest

Een

in

dorpsplein,

De Groenenberg,

een grasveld,

georganiseerd

een plein.

door

In ieder

een

geval

paar

een moet open men ruimte zich waar van vroeger tevoren het opgeven vee werd via verzameld een speciaal en

vrijwilligers.

gemeenschapsactiviteiten

Het moet een gezellige

plaatsvonden.

happening

Dat ontmoeten

zijn geweest,

is een belangrijk emailadres: uitgangspunt vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. bij Glimmen Brinkt.

Op het

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

gezamenlijke GLIMMEN Nieuwjaarsreceptie BRINKT – swingt! geweest van de besturen buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

van In het september Plaatselijk wordt Belang er in en noord, van midden De Groenenberg, zuid Glimmen in een kan ‘popkwis’ voorlopig gehouden. niet meer Een voor mini-festival ons zijn culinaire met livemuziek, driegangenmenu

we jullie bereiden, goede omdat ideeën voor hij zijn Glimmen. tijd voor De iets ideeën anders worden nodig

samenwerking gezelligheid, met hapje het en Vrijdagavondcafé. een drankje. Tijdens Vrijwilligers dit festival verzamelen van

het Café geprioriteerd hadden heerlijke en later beoordeeld hapjes gemaakt op uitvoerbaarheid. en alle bezoekers Dus denk heeft. vast Maar na over vanaf jouw april goede mogen idee om we het hem leefplezier weer inroosteren.

jouw

werden straat, door buurt beide of ons besturen dorp te versterken getrakteerd en op tot in twee september! gratis Mocht We hebben je nu al een een vervanging goed idee hebben, gevonden: mail op dit 29 dan januari naar de zal er

consumpties. Buurtontdekkers. Miriam Lijkt en het Malko je leuk spraken om mee kort te helpen namens in de hun organisatie? Turks Neem gekookt dan (en contact gegeten) op met worden! Plaatselijk Mocht Belang u op Glimmen. de hoogte

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

nieuwe Dorpsvisie voorzitter, Glimmen Jan Hommes, voorstelde die vervolgens zich daarvoor aanmelden.

iets Om vertelde Dorpsvisie over 2018-2043 de uit te werken die samen met het dorp Nog is ontwikkeld, een kleine heeft wijziging: het bestuur we van hebben Plaatselijk de Belang ideeënbus vijf

toekomst. thematische Het werkgroepen was opgericht. De Werkgroep Leefplezier wil weggedaan. de leefbaarheid Die werd in het niet dorp gebruikt. vergroten. Wat wel goed loopt, is

gezellig druk (zie foto’s).

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

Gelukkig Samenwerking was de periode

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

van Plaatselijk ijzelgladde Belang, wegen Woonborg en het Gebiedsteam Haren ontvingen

En

verschillende

tenslotte kunt

signalen

u alvast

dat

noteren:

er behoefte

Op 11

is aan

en/of

het

12

vergroten

maart doen

net achter van de de leefbaarheid rug.... in Glimmen. We sloegen daarom onze handen ineen. Om in te spelen op de signalen vanuit het dorp

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

Verder is contact was gelegd er met op de Buurtontdekkers. De Buurtontdekkers is een gezinsbedrijf van vader en twee zoons. Zij coachen

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

14 bewoners januari bij sociale een verandering, eigenaarschap, versterken sociale samenhang, leefbaarheid en buurteconomie in het dorp.

we u hierover.

gebruikersoverleg.

De heren van de Buurtontdekkers Op

gaan nu aan de slag in Glimmen. Zij gaan op zoek naar de kansen en mogelijkheden die

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

de agenda Glimmen stonden haar inwoners het te bieden hebben. De Buurtontdekkers zijn te herkennen aan hun baarden. Dus als je mannen met

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

informeren baarden over ziet lopen de stand in ons en dorp gang dan zijn van het zaken, (misschien bespreken wel) De Buurtontdekkers.

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en

het

Woonborg

voorstellen

en

van

het Gebiedsteam

onze nieuwe

Haren

voorzitter. We zijn als

Een goede leefbaarheid in alle dorpen daar zetten zowel Woonborg Namens het als het bestuur,

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog

Gebiedsteam Haren zich graag voor in. Bij Woonborg wordt Cilly dat ‘leefblijheid’ Kramer-Clobus met livemuziek,

een paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te

genoemd. Het is een belangrijk thema in de nieuwe organisatiekoers van

gezelligheid, hapje,

komen versterken. Op het moment dat ik dit schrijf, moet

Woonborg en in het coalitieakkoord van de gemeente Groningen. We vinden het

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan UITNODIGING drankje en het

belangrijk om jouw mening te horen. Zowel voor, na en tijdens het project met de

kan ik dus nog niets melden.

verzamelen van jullie

Buurtontdekkers. Kan er iets beter in jouw buurt? Ervaar je overlast? Algemene Heb je Leden een Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten

goede ideeën

goed idee? Neem vooral contact op met Woonborg.. Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

herneemt het gewone Aanvang 20.00 uur. voor Glimmen.

leven weer zijn gang.

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

Zo ook voor De

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

Groenenberg. In de

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

Plaatselijk Belang agenda valt te lezen Woonborg mee te denken en te praten over De Buurtontdekkers

toekomst van onze

www.pb-glimmen.nl dat de www.woonborg.nl gebruikelijke | info@woonborg.nl

vereniging.

www.buurtontdekkers.nl

info@pb-glimmen.nl bijeenkomsten

0592 303 600 Iris de weer Leeuw (consulent leefbaarheid) info@debuurtontdekkers.nl

ingepland of Leonard staan. Pikkert (wijkbeheerder)

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

Voorlopig gaan we zo

Een mini-festval

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in ons

perspectieven. Sommige lezers denk

Glimmer’lei is als uitgave van

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Zo

Vereniging Plaatselijk Belang

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van ged

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk dorpskrant. gaat De dat krant voor verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang mij. Mijn naam

kat. Glimmen met uitzondering

Mijn identiteit een onafhankelijke

van juli en

zal voor u altijd e

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

mening over verschillende zaken zeker

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

Gedurende

administratie

mijn

en postadres:

wandelingen in Gli

huizen Postadres: Nieuwe en Kampsteeg mensen 22, tegen. Voor mij is

plek Markeweg 9756 waar TE ik Glimmen 17a, mij, als het even kan, voo

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

opkrul en knorrend zonder gedachte

kijk.

Advertenties E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een lek

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk hel

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk kun

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de structu

Lieve mensen, dat maakt mij dus echt n

waarbij E-mail: Redactie:

ik altijd hetzelfde vertrouwde p

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik som

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Deze wispelturige huishoud

Frans Nienhuis Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. We

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Mann

Hein

maar

Aanleveren Bloemink,

bij aan

kopij:

Jitske te passen. Het is soms

bij voorkeur

Bruinenberg,

per mail

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes,

Kopij inleveren uiterlijk: De meeste huizen

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen zondag Steensma 11 september of per en feestdag. 2022 De ene

Toscane, Gert Nienhuis daar waar ik de volgende k

Verspreidingsweek:

moet liggen, om vervolgens tusse

Fotograaf: 38

en de nep sneeuwballen te kroelen

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien

Glimmer‘lei

de Klein

downloaden: vermoed ik, maar het

www.glimmen.net en

te volgen. Ik vind het wel grappig, m

Aanleveren www.pb-glimmen.nl kopij:

of het ze nou altijd echt blij maakt. D

bij voorkeur per mail

ermee Voor bezig, contact met kosten of info over nog moeite w

Plaatselijk Belang kunt u contact

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat waar

opnemen via info@pb-glimmen.nl

wanneer het meest hip is. Het huis wo

bewegen Verspreidingsweek: en leven afgeraden wordt t

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in d

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een m

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress m

andere dingen. Geloof mij, ik zie een

verdriet

Voor contact

om mij

met

heen.

of info

Ook

over

in ons dorp

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt u iedereen, contact andere

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

6

Glimmer’lei - januari 2016

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12

Glimmer’lei - juni 2022

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!