12.07.2022 Views

Sociaal jaarverslag 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SOCIAAL<br />

JAARVERSLAG<br />

<strong>2021</strong>


INHOUD<br />

4<br />

6<br />

8<br />

10<br />

Voorwoord<br />

MVO pijlers<br />

Terugblik <strong>2021</strong><br />

MVO pijler 1 ‘Mens & Maatschappij’<br />

16<br />

18<br />

20<br />

22<br />

24<br />

Kengetallen<br />

Interview<br />

Sponsoring<br />

Interview<br />

MVO pijler 2 ‘Milieu & Leefomgeving’<br />

26<br />

28<br />

30<br />

CO²-Footprint<br />

CO²-neutraal binnen Nederland!<br />

Nieuw: Reiniging van waterpasserende straten!<br />

32<br />

MVO pijler 3 ‘Bedrijfsvoering & Klantwaarde’<br />

34<br />

36<br />

38<br />

40<br />

42<br />

44<br />

46<br />

48<br />

49<br />

50<br />

51<br />

Organogram<br />

Manifest<br />

Veiligheid en kwaliteit<br />

Marketingstrategie<br />

Elektrificering<br />

<strong>2021</strong> in cijfers<br />

Kooiker Service en Sales<br />

NEN verklaring<br />

Klantverhaal<br />

<strong>Sociaal</strong> jaarplan 2022<br />

Slot


VOORWOORD<br />

De Kooiker Groep vindt het ook dit jaar weer belangrijk om verantwoord ondernemen verder door te voeren<br />

in de bedrijfsvoering. “Ik vind het belangrijk om te investeren in de omgeving om ons heen. Alles moet<br />

schoner. We hebben dit jaar gekozen om bij te dragen aan een realistisch, lokaal initiatief,’ vertelt Klaas<br />

Kooiker. ‘De hele wereld kan met behulp van dit project beter worden, maar nu hebben de lokale boeren hier<br />

echt wat aan.’<br />

Lokaal CO2 compenseren is iets wat voor de Kooiker Groep hoge prioriteit heeft. ‘Voor de agrariërs genereert<br />

het meer opbrengsten, het is een innovatie voor de boeren en hiermee helpen we juist de agrarische sector<br />

verder. We kunnen hiermee lokaal meer stikstofuitstoot compenseren. Het idee erachter is perfect.’<br />

Innovaties en ontwikkelingen steunen realistische milieuprojecten. ‘We hebben een verantwoordelijkheid<br />

naar de omgeving. Dit jaar is er een innovatie op de markt gekomen waar we hard aan gewerkt hebben en<br />

trots op zijn! Een innovatie voor een duurzame leefomgeving, namelijk het reinigen van waterpasserende<br />

bestrating.’<br />

In dit verslag nemen we u mee met de Kooiker Groep in <strong>2021</strong>. Trots zijn we op de resultaten die we met ons<br />

fantastische team behaald hebben.<br />

Veel leesplezier!<br />

4


KLAAS KOOIKER<br />

Directeur Kooiker Groep<br />

5


MVO PIJLERS<br />

6


MVO PIJLER 1<br />

MENS & MAATSCHAPPIJ<br />

Ons bedrijf blijft draaiend door de mensen die er werken. Daar zijn we ook heel zuinig op. Wij zijn<br />

verantwoordelijk voor het welbevinden van onze medewerkers en steken daar veel tijd in. Door in<br />

hen te investeren kunnen we blijven innoveren. Zo kunnen we ook steeds nieuwe diensten leveren en<br />

oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen.<br />

MVO PIJLER 2<br />

MILIEU & LEEFOMGEVING<br />

Zuinig omgaan met onze spullen zit in ons DNA. Door ons wagenpark goed te onderhouden gaan<br />

machines lang mee. Daarna worden ze vaak verkocht of gebruikt voor onderdelen, er is altijd nog<br />

iets goeds mee te doen. Door aankoop van elektrische machines kunnen we besparen op fossiele<br />

brandstoffen. De CO² uitstoot die we als bedrijf hebben compenseren we volledig.<br />

MVO PIJLER 3<br />

BEDRIJFSVOERING &<br />

KLANTWAARDE<br />

Goed ondernemerschap betekent voor ons dat we ons bestaansrecht laten voortbestaan terwijl we<br />

onze klantbediening blijven verbeteren. Bij goede financiële resultaten kunnen we blijven innoveren.<br />

We luisteren goed naar wensen en problemen van klanten en bieden in aansluiting daarop steeds<br />

nieuwe oplossingen aan.<br />

7


TERUGBLIK<br />

<strong>2021</strong><br />

Ook in <strong>2021</strong> speelde corona nog een flinke<br />

rol in Nederland. Ondanks dat is dit opnieuw<br />

een jaar waar we met trots op terug kunnen<br />

kijken. Het was het jaar van een innovatie die<br />

klaar voor gebruik was en volop uitgetest is.<br />

Met behulp van deze speciale zuigauto met de<br />

door ons ontwikkelde reiniger, kunnen we nu<br />

onderhoud verzorgen aan waterpasserende- en<br />

waterdoorlatende bestrating. De testen waren<br />

zeer geslaagd, waardoor deze machine begin<br />

2022 aan de markt gepresenteerd kan worden.<br />

“Onze medewerkers zijn erg belangrijk. We<br />

zijn daarom continu bezig met duurzame<br />

inzetbaarheid. Ook dit jaar stond in het teken<br />

van opleidingen, ontwikkelgesprekken en<br />

oog voor het welzijn van onze mensen. We<br />

investeren daarnaast ook regelmatig in tools en<br />

praktische werkomstandigheden om het werken<br />

makkelijker en daardoor leuker te maken,’<br />

geeft Klaas aan.<br />

8


9


10


MVO PIJLER 1<br />

MENS &<br />

MAATSCHAPPIJ<br />

11


12<br />

Ons bedrijf is<br />

de laatste jaren<br />

hard gegroeid.<br />

Ons personeelsbestand<br />

groeide<br />

mee.


Daarom is enkele jaren geleden een HR-manager bij het bedrijf gevoegd. Daarin vinden we een<br />

aanspreekpunt voor medewerkers en iemand die ieders ontwikkeling en welbevinden in de<br />

gaten houdt. We vinden het heel belangrijk om aandacht te blijven houden voor elke individuele<br />

medewerker. Daarom plannen we bewust regelmatig één op één gesprekken met iedereen en heeft<br />

iedereen een jaarplan. Zo krijgen onze mensen de ruimte en kans om zich te ontwikkelen en zijn of<br />

haar plek te vinden.<br />

Omdat we groeien zijn we vaak op zoek naar nieuw personeel en dat is een uitdaging in deze<br />

arbeidsmarkt. In <strong>2021</strong> hebben we daarom een campagne op social media opgezet, waarin we filmpjes<br />

lieten zien van wat we doen. Dat was een groot succes. Wanneer potentiële werknemers op gesprek<br />

kwamen, gaven ze vaak aan de filmpjes te hebben bekeken. Het is belangrijk om te laten zien wat je<br />

doet als bedrijf en waar je voor staat. Mensen vinden het belangrijk om te weten waar ze aan beginnen,<br />

maar vooral ook bij wie ze beginnen. Door deze campagne hebben we toch een mooi aantal nieuwe<br />

medewerkers aan ons bedrijf weten te binden en is de naamsbekendheid van de Kooiker Groep<br />

vergroot.<br />

13


14


15


DE<br />

KOOIKER<br />

GROEP<br />

Leeftijdsopbouw<br />

50-59<br />

40-49<br />

30-39<br />

20-29<br />

15-19<br />

0<br />

5 10 15 20<br />

Aantal medewerkers<br />

Personeelsaantallen<br />

60<br />

50<br />

57<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

24<br />

33<br />

42<br />

0<br />

2018 2019 2020 <strong>2021</strong><br />

16


7%<br />

93%<br />

Man<br />

Vrouw<br />

Leerlingen en stagiairs<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

10<br />

6<br />

7 8<br />

2018 2019 2020 <strong>2021</strong><br />

Dienstjaren<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

< 1<br />

0 5 10 15<br />

Aantal medewerkers<br />

17


RINSE<br />

HOOIKAMMER<br />

“Werken en leren is<br />

voor mij een perfecte<br />

combinatie”<br />

Bij de Kooiker Groep wordt altijd gezocht naar nieuwe, enthousiaste medewerkers. Enthousiasme is zeker<br />

gevonden bij BBL-er Rinse. Als middelbare scholier kwam hij op zaterdagen al bij Kooiker om vrachtwagens<br />

te wassen. Daar groeide zijn enthousiasme voor het vak van chauffeur en het werken op zuigauto’s. Inmiddels<br />

volgt hij een ‘werkend leren’ traject op het Deltion college, waar hij 4 dagen werkt bij Kooiker en 1 dag naar<br />

school gaat. Zo komen praktijk en theorie samen. In overleg met HR-manager Roel Poolman wordt in de<br />

zomer zo snel mogelijk een vrachtwagenrijbewijs gehaald, de theorie is al binnen.<br />

Rinse: ‘Kooiker is een prachtig leerbedrijf voor mij. Veel verschillende vrachtwagens, zodat ik veel<br />

verschillende technieken leer. Elke ochtend beginnen we met een kop koffie aan de zaak. Daarna gaan we op<br />

pad naar de klus. Vooral de zuigtechniek interesseert me, daar draai ik veel in mee. Ik kijk ernaar uit om straks<br />

zelf op pad te gaan met één van de zuigauto’s.’<br />

‘Jongens als Rinse zijn goud waard’, vindt Roel Poolman, HR-manager bij Kooiker Groep. ‘Als groeiende<br />

organisatie zoeken we vaak goed personeel. We zijn juist blij met personeel dat al op jonge leeftijd bij ons<br />

komt werken, zo kunnen we elkaar vormen. Met een opleidingstraject waar naast de theorie ook al in de<br />

praktijk gewerkt wordt, zien we goede resultaten. Dit omdat we goed geschoold vakpersoneel krijgen dat al<br />

de nodige ervaring heeft. Iemand als Rinse kan dan ook al heel snel en goed zelf op pad, daar zijn we heel blij<br />

mee. Voor de komende jaren hebben we nog 3 zaterdagmedewerkers die dit traject gaan volgen, het is nu al<br />

een succes!’<br />

18


RINSE HOOIKAMMER<br />

Medewerker Zuigtechniek<br />

19


SPONSORING/<br />

LOKALITEIT<br />

Ondanks dat we door heel Nederland en zelfs daarbuiten werken,<br />

zijn en blijven we echte Staphorsters. Veel van onze medewerkers<br />

komen uit Staphorst en omgeving. We vinden het daarom belangrijk<br />

om lokale evenementen te steunen. Zo sponsoren we de<br />

trekkertrek van Staphorst, doen we mee aan Truckersnight<br />

en lenen we onze medewerkers graag een wagen uit<br />

om mee te doen aan een evenement!<br />

20


21


ROLF<br />

KOOBS<br />

“Steeds streven om<br />

voorop te lopen”<br />

‘Inmiddels werk ik nu 10 jaar bij Kooiker. Destijds was Kooiker nog een startend bedrijf. Mijn werk was de<br />

eerste jaren dan ook zeer divers, van planning tot facturering. Als organisatie zijn we sindsdien hard gegroeid,<br />

ons team is fors uitgebreid. Omdat we veel verschillende oplossingen aanbieden, is de Kooiker Groep<br />

opgesplitst in verschillende dienstverleningsbedrijven. Zo kan elke service zich focussen.<br />

Als teamleider van ons zuigtechniek-bedrijf ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse praktijk, maar ook voor<br />

een visie richting de toekomst. We verzorgen een aantal hele mooie diensten als duurzame oplossing, zoals<br />

het uitdiepen van kruipruimtes door zandzuigen. Ook kunnen we verouderde spouwmuurisolatie wegzuigen,<br />

zodat het isoleerbedrijf nieuwe spouwmuurisolatie kan aanbrengen. Verder kunnen we zandblazen<br />

in kruipruimtes om boven het waterpeil uit te komen voor minder natte kruipruimtes, of blazen we<br />

schelpenisolatie. We luisteren graag naar onze klanten, steeds op zoek naar nieuwe oplossingen. Zo blijven<br />

we marktleider in Nederland. Ook proberen we duurzame oplossingen te bieden. Een goed voorbeeld is onze<br />

waterpasserende stratenreiniger, die we in <strong>2021</strong> hebben ontwikkeld.’<br />

‘Kooiker Zuigtechniek heeft een team van zo’n 55 personen. We zijn een jong bedrijf, de gemiddelde leeftijd in<br />

ons team is midden 30. Ons team maakt ons een goede partij in de markt, we hebben echte vakmensen met<br />

een sterke mentaliteit, met zijn allen gaan we ervoor. Als het nodig is lopen we een stapje harder. We zijn sterk<br />

gegroeid in de afgelopen jaren, wat de nodige uitdagingen meebrengt. Door toevoeging van een HR-manager<br />

en een duidelijk teamplan kunnen we dat aan en gaan we vol plannen, ideeën en enthousiasme de komende<br />

jaren in!’<br />

22


ROLF KOOBS<br />

Teamleider zuigtechniek<br />

23


24


MVO PIJLER 2<br />

MILIEU &<br />

LEEFOMGEVING<br />

25


26


Wij vinden het<br />

belangrijk om onze<br />

milieu-impact in<br />

beeld te hebben<br />

Bij onze werkzaamheden gebruiken we zware voertuigen die alleen op diesel kunnen rijden, vanwege<br />

het benodigde vermogen. Onze CO²-uitstoot is in <strong>2021</strong> fors gegroeid. Dat is ook niet zo gek, ons<br />

bedrijf groeit hard en met steeds meer mensen en wagens onderweg wordt er meer uitgestoten. Per<br />

medewerker is onze footprint bijna gelijk gebleven. We blijven werken aan het verminderen van onze<br />

CO²-uitstoot. Waar mogelijk elektrificeren we, we stimuleren onze medewerkers om zoveel mogelijk<br />

de elektrische machines te gebruiken. Daarnaast stimuleren we iedereen om kritisch te kijken naar<br />

elektriciteitsverbruik, zoals het in- en uitschakelen van lampen en machines.<br />

CO²-Footprint Kooiker groep<br />

Footprint per medewerker<br />

2000<br />

50<br />

1800<br />

1893,4<br />

1600<br />

40<br />

1400<br />

40,1<br />

1200 1323,8<br />

1368,1<br />

30<br />

32,6 33,2<br />

1000<br />

800<br />

20<br />

600<br />

400<br />

10<br />

200<br />

0 0<br />

2019 2020 <strong>2021</strong> 2019 2020 <strong>2021</strong><br />

27


CO²-neutraal binnen<br />

Nederland!<br />

Als Kooiker Groep willen we onze klimaatimpact zo laag mogelijk houden. Geen CO² uitstoten als<br />

bedrijf kunnen we niet, daarom compenseren we onze (onvermijdelijke) CO²-uitstoot. Zo zijn we toch<br />

CO²-neutraal. Om op een hele mooie manier te compenseren, zijn we samen met boeren uit de buurt<br />

een mooi project aangegaan met The Seaweed Company. Door gebruik van zeewier op de bodem<br />

kunnen boeren hun bodem verbeteren en CO² vastleggen die wij uitstoten. Zo compenseren we onze<br />

CO²-uitstoot binnen Nederland en hebben we echt impact. Het mooie van dit project is dat we samen<br />

kunnen werken met ondernemers vlakbij ons, er doen zelfs boeren uit Staphorst mee. Dat betekent dat<br />

(een deel van) onze CO²-uitstoot binnen een paar kilometer word gecompenseerd en dat we elkaar als<br />

ondernemers steunen.<br />

28


29


NIEUW<br />

REINIGING VAN<br />

WATERPASSERENDE<br />

STRATEN!<br />

‘Doordat Nederland duurzamer bouwt, komen er nieuwe vraagstukken bij’, aldus<br />

Klaas Kooiker. ‘De bouw in Nederland verandert snel. Door klimaatverandering<br />

en wijzigingen in het grondstoffengebruik, wordt steeds vaker gekozen voor een<br />

andere manier van bestraten. Dat zorgt voor nieuwe vraagstukken: ook richting ons.<br />

Het zit in het DNA van de Kooiker Groep om dit soort vraagstukken aan te pakken<br />

met een innovatieve oplossing. Een goed voorbeeld hiervan is de Uitblinker met<br />

speciale reiniger. Deze hebben we in <strong>2021</strong> ontwikkeld met ons zuigtechniekbedrijf<br />

en deze wordt ingezet door ons aannemersbedrijf. Veel nieuwere woonwijken<br />

hebben waterpasserende bestrating. Om de riolering te ontlasten wordt er met deze<br />

bestrating voor gekozen om regenwater weer terug te geven aan<br />

de natuur. Door groei van onkruid, mos en ander vrijkomend<br />

materiaal wordt de waterdoorlatendheid van deze bestrating<br />

minder door de jaren heen. Ons bedrijf heeft daarvoor een<br />

speciale zuigauto met een reiniger ontwikkeld. Met deze<br />

innovatie kunnen deze straten volledig gereinigd worden<br />

zodat ze weer functioneren naar behoren. Dit is het soort<br />

oplossingen waar wij energie van krijgen!’<br />

30


31


32


MVO PIJLER 3<br />

BEDRIJFSVOERING<br />

& KLANTWAARDE<br />

33


34


ORGANOGRAM<br />

Klaas Kooiker<br />

Beheer B.V.<br />

Klaas Kooiker<br />

Materieel B.V.<br />

Dutch International<br />

Paving B.V.<br />

Kooiker Zuigtechniek<br />

Staphorst B.V.<br />

Klaas Kooiker<br />

Aannemersbedrijf B.V.<br />

Kooiker<br />

Daktoppers B.V.<br />

Kooiker Service &<br />

Sales B.V.<br />

STAKEHOLDERS<br />

Om onze organisatie duurzaam goed te laten draaien is het belangrijk om onze stakeholders in beeld<br />

te hebben. Jaarlijks beoordelen we wie dit zijn, van leverancier tot klant tot betrokken overheden.<br />

We stellen onze koers bij om al die stakeholders goed te blijven bedienen. Regelmatig evalueren we<br />

met deze partijen of de samenwerking goed verloopt en op welke trends we kunnen inspelen. In dit<br />

<strong>jaarverslag</strong> vind u een van onze innovaties die voortkomt uit een vraagstuk bij stakeholders. Ook leest u<br />

verderop over onze samenwerking met Gerotto.<br />

35


36


Van ons kun je op aan.<br />

Dat zeggen we niet zomaar. We laten het al meer dan tien jaar zien.<br />

We kijken graag naar het grote plaatje, bieden altijd een<br />

totaaloplossing. We blinken niet uit in één, maar vijf takken van<br />

sport. Met Daktoppers, Service & Sales, het aannemersbedrijf en met<br />

Zuigtechniek en Maatvoering. Welke van de vijf het ook is: we leveren<br />

vakwerk. Elke dag opnieuw.<br />

Kooiker staat gelijk aan kwaliteit. En die kwaliteit komt niet uit de<br />

lucht vallen maar wordt gewaarborgd door ons personeel, onze<br />

ambassadeurs. Iedere keer gemotiveerd en naast de klant. Zo vinden<br />

we samen een oplossing, wat je vraag ook is.<br />

Op ons kun je vertrouwen. Of je nu een oplossing zoekt op het gebied<br />

van infra, bouw of industrie. De kennis en kunde, de mensen en het<br />

materieel: we hebben het allemaal.<br />

Zó doen wij wat we beloven, waar we voor staan. Altijd betrokken.<br />

Altijd op maat.<br />

Dat is Kooiker Groep:<br />

gewoon vakwerk.<br />

37


VEILIGHEID<br />

EN KWALITEIT<br />

STAAN<br />

VOOROP<br />

38


De Kooiker Daktoppers werken op grote hoogte. Dat brengt de<br />

nodige veiligheidsrisico’s met zich mee. Juist daarom worden wij vaak<br />

ingeschakeld. We beschikken over uitstekend materiaal, goed opgeleide<br />

vakmannen en sterke protocollen. Om veilig werken te garanderen<br />

hebben we zowel een VCA- als een ISO-certificering. Deze certificaten<br />

bewijzen dat we de juiste protocollen hebben opgesteld en deze<br />

daadwerkelijk doorvoeren in onze organisatie. Jaarlijks worden onze<br />

veiligheids- en kwaliteitssystemen beoordeeld in een audit.<br />

Veel van onze opdrachtgevers vinden deze waarborgen ook belangrijk.<br />

In <strong>2021</strong> hebben de Daktoppers een project gedaan bij het Deventer<br />

ziekenhuis: 6000 vierkante meter groene dakbedekking (sedum)<br />

moest worden verwijderd. Voor dit project was veiligheid voor publiek<br />

en omgeving heel belangrijk, omdat we een week lang pal voor de<br />

hoofdingang van het ziekenhuis stonden te werken. In dit soort gevallen<br />

zijn we trots dat we onze opdrachtgevers veilig kunnen helpen!<br />

39


40


MARKETING<br />

Met onze nieuwe<br />

marketingstrategie<br />

worden al onze<br />

bedrijven uitgelicht<br />

Een aantal jaren geleden zijn organisatorische veranderingen bij de Kooiker Groep<br />

doorgevoerd. De vijf specialismes (Zuigtechniek, Maatvoering, Service en Sales,<br />

Aannemersbedrijf en Daktoppers) kregen elk haar eigen naam en bedrijf. Dit was een<br />

belangrijke stap voor de interne organisatie om te optimaliseren.<br />

In <strong>2021</strong> is door de marketing veel aandacht besteed aan de individuele bedrijven.<br />

Ze hebben allemaal hun eigen website, die regelmatig wordt geupdatet. Ook zijn<br />

in <strong>2021</strong> veel filmpjes gemaakt in het werkveld en gedeeld op sociale media. Zo<br />

kunnen geïnteresseerden, klanten en potentiele medewerkers kennismaken met de<br />

bedrijven, want ze zijn allemaal uniek. Ze hebben allemaal hun eigen vakmensen,<br />

personeel en materieel. Tevens hebben ze allemaal hun eigen doelstellingen voor<br />

komende jaren. Toch staan de bedrijven samen sterk voor een totaaloplossing voor<br />

opdrachtgevers. We kunnen altijd een oplossing op maat aanbieden.<br />

41


DOOR ELEKTRIFICERING<br />

KUNNEN WE ONZE MILIEU-<br />

IMPACT VERLAGEN EN<br />

CO²-ZUINIG BOUWEN<br />

Ons aannemersbedrijf (Klaas Kooiker Aannemersbedrijf<br />

B.V.) doet veel mooie klussen rondom bestrating.<br />

Daarbij bieden we een totaaloplossing van<br />

grondwerk, straten, terreinaanleg en riolering.<br />

Bij al onze werkzaamheden proberen we zo<br />

duurzaam mogelijk te werken, in brede zin.<br />

We houden rekening met het minimaliseren<br />

van de overlast bij de omgeving. We plannen<br />

strak in en communiceren goed. We gebruiken<br />

bij het straten een roadprinter, zodat onze<br />

medewerkers minder lichamelijke belasting<br />

ervaren. Dit om gezondheidsproblemen te voorkomen.<br />

We houden ook rekening met het milieu. In <strong>2021</strong><br />

hebben we daarom twee elektrische shovels gekocht.<br />

We verminderen dus ons dieselverbruik en stappen over<br />

op duurzamere alternatieven. Niet bij al onze machines<br />

is dit een optie, vanwege het benodigde vermogen.<br />

In <strong>2021</strong> heeft het aannemersbedrijf een landweg in<br />

gemeente Emmen opnieuw bestraat. Daarbij hebben<br />

we ook verder benodigde zaken rondom zand zuigen en<br />

aanvullen geregeld. De gemeente vond het belangrijk dat<br />

dit natuurvriendelijk werd gedaan, dus onze elektrische<br />

shovels kwamen goed van pas. Ze verminderden<br />

geluidsoverlast en belasting op omliggende natuur.<br />

42


43


<strong>2021</strong><br />

IN CIJFERS<br />

Current Ratio<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

2019 2020 <strong>2021</strong><br />

Klaas Kooiker Aannemersbedrijf B.V.<br />

Kooiker Daktoppers B.V.<br />

Kooiker Zuigtechiek Staphorst B.V.<br />

Kooiker Service & Sales B.V.<br />

Quick Ratio<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

2019 2020 <strong>2021</strong><br />

Klaas Kooiker Aannemersbedrijf B.V.<br />

Kooiker Daktoppers B.V.<br />

Kooiker Zuigtechiek Staphorst B.V.<br />

Kooiker Service & Sales B.V.<br />

Solvabiliteit<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

-20<br />

-40<br />

2019 2020 <strong>2021</strong><br />

Klaas Kooiker Aannemersbedrijf B.V.<br />

Kooiker Daktoppers B.V.<br />

Kooiker Zuigtechiek Staphorst B.V.<br />

Kooiker Service & Sales B.V.<br />

* Door exponentiële groei en investeringen bij Kooiker Service & Sales B.V. in <strong>2021</strong> is de solvabiliteit van deze onderneming tijdelijk teruggelopen<br />

44


45


KOOIKER<br />

SERVICE EN<br />

SALES<br />

een natuurlijke uitbreiding<br />

van ons vak<br />

Al 15 jaar heeft de Kooiker Groep ervaring in grond- en zuigtechniek. Het bedrijf heeft zich, zoals u kunt lezen,<br />

de laatste jaren fors uitgebreid. Daar zijn we trots op. Deze uitbreiding ging natuurlijk. Doordat we meedenken<br />

met onze klanten en praktische totaalpakketten aanbieden, is er veel marktvraag.<br />

Met het uitbreiden van het bedrijf, groeide de afgelopen jaren ook ons machinepark sterk.<br />

Daarom hebben we een aantal echte vakmonteurs die zelf de machines kunnen repareren of verkoop-klaar<br />

maken.<br />

Nieuwe machines zijn steeds zuiniger en efficienter. Daarom nemen we ook regelmatig afscheid van wagens.<br />

Dat betekent niet ze als afval worden beschouwd, vaak betreft het mooie wagens die nog goed gebruikt<br />

kunnen worden. Duurzaamheid betekent voor ons een machine zo lang mogelijk blijven gebruiken. Omdat<br />

we zelf kunnen monteren kunnen we deze machines ook verkopen. En zo ontstond Kooiker Service en Sales.<br />

Dit bedrijf koopt en verkoopt zuigauto’s in allerlei vormen, maten en leeftijden. We monteren de auto’s,<br />

maken ze verkoopklaar volgens specificaties van de koper. Ook leveren we onderdelen indien nodig. Vraag<br />

is er zeker in deze markt, veel wagens gaan naar het buitenland. Niet alleen leveren we dan de wagens af,<br />

maar we helpen de bemanning met uitleg over de machines en het werk wat ermee gedaan kan worden. Zo<br />

breiden we onze duurzame werkzaamheden internationaal verder uit!<br />

46


47


ISO 26000<br />

ZELFVERKLARING<br />

Zelfverklaring NEN-ISO 26000:2010<br />

Maatschappelijke verantwoordelijkheid van Organisaties<br />

Actualisatie: Dit rapport wordt één keer per jaar herzien en indien nodig aangepast.<br />

Ondergetekende, de heer Klaas Kooiker, directeur bij Klaas Kooiker Beheer BV,<br />

Verklaart NEN-ISO 26000:2010, Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties<br />

toe te passen bij Klaas Kooiker Beheer BV en haar dochterondernemingen en dit te<br />

hebben onderzocht en beoordeeld aan de hand van het proces beschreven in NPR<br />

9026:2011.<br />

De organisatie verklaart de principes en richtlijnen van NEN-ISO 26000:2010 toe te<br />

passen en te borgen dat dit bij voortduring het geval zal zijn. In het kader van deze<br />

zelfverklaring wordt dat minimaal jaarlijks onderzocht en beoordeeld. De organisatie<br />

geeft met deze zelfverklaring een onderbouwing en uitwerking van de gemaakte keuzen<br />

ten aanzien van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op de volgende gebieden:<br />

1. Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO.<br />

2. Identificeren en betrekken van stakeholders.<br />

3. De zeven MVO-kernthema’s en 37 MVO-onderwerpen.<br />

4. Integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie.<br />

De resultaten van het onderzoek zijn te vinden in het Sociale <strong>jaarverslag</strong> <strong>2021</strong>.<br />

www.kooiker-groep.nl/MVO<br />

Naam organisatie: Klaas Kooiker Beheer BV<br />

Locatie:<br />

Nederland<br />

Adres: Ambachtstraat 7<br />

Postcode en plaats: 7951 ZA Staphorst<br />

Ondertekening:<br />

Klaas Kooiker<br />

Datum en plaats:<br />

21 juni 2022, Staphorst<br />

48<br />

WWW.KOOIKER-GROEP.NL/MVO


KLANTVERHAAL<br />

‘Our company has a double cooperation with the<br />

Kooiker Group. We are both supplier and customer<br />

with suction excavators, special suction machines<br />

and spare parts. We appreciate this cooperation<br />

very much, as we make each other stronger. The<br />

communication with the Kooiker Group is going<br />

well, as they always offer clear and easy solutions.<br />

This is characteristic for all their business. We<br />

look forward to work together in the future. We<br />

have some exciting common goals and with a<br />

trustworthy partner like Kooiker we have faith we<br />

will achieve them!’<br />

‘Ons bedrijf werkt op twee manieren samen met de<br />

Kooiker Groep. We zijn zowel leverancier als klant<br />

van elkaar als het gaat om zuigwagens, speciale<br />

zuigmachines en onderdelen. We waarderen de<br />

samenwerking zeer, we versterken elkaars bedrijven.<br />

De communicatie met de Kooiker Groep loopt goed,<br />

ze bieden altijd heldere en praktische oplossingen.<br />

Dit is karakteristiek voor alles wat Kooiker doet. We<br />

kijken uit naar een succesvolle samenwerking. We<br />

hebben gezamenlijke mooie toekomstdoelen en<br />

met en betrouwbare partij als Kooiker hebben we<br />

veel vertrouwen dat we ze gaan bereiken!’<br />

49


SOCIAAL<br />

JAARPLAN<br />

2022<br />

In dit sociaal <strong>jaarverslag</strong> laten we zien wat we afgelopen jaar hebben gedaan aan Maatschappelijk<br />

Verantwoord Ondernemen, dit is waar we voor staan. Alle bedrijven binnen de Kooiker Groep werken samen<br />

aan een missie voor komend jaar. Daarnaast hebben alle bedrijven op zich ook een doelstelling, zodat elk<br />

bedrijf versterkt in samenwerking met de andere bedrijven binnen de Kooiker Groep. Daarom nemen we u<br />

mee in de concrete doelstellingen van de individuele bedrijven en de Kooiker groep:<br />

Klaas Kooiker Aannemersbedrijf: Overheden en bedrijven een totaaloplossing bieden voor grondwerk,<br />

riolering, verharding en terreininrichting;<br />

Kooiker Zuigtechniek: Dé specialist zijn op het gebied van zuig- en blaastechniek, zowel in Nederland als<br />

erbuiten. We denken mee in uitdagende projecten maar doen ook uitstekend standaard opdrachten;<br />

Kooiker Daktoppers: Grind zuigen en blazen is onze hoofdactiviteit, we hergebruiken het vrijkomende<br />

dakgrind. We ontzorgen onze klanten in bijkomende werkzaamheden;<br />

Kooiker Maatvoering: Ons bedrijf is zowel beschikbaar voor individueel uitzetten, meten of revisies maken,<br />

maar we doen dit ook als ondersteuning bij onze andere bedrijven om een totaaloplossing te bieden;<br />

Kooiker Service & Sales: Omdat we zowel onderdelen als zuigauto’s in voorraad hebben, kunnen we inkopen,<br />

verkopen en verhuren door heel Europa en daarbuiten. Vanwege deze service verkopen we vrijwel nooit ‘nee’.<br />

50


‘U leest dat de Kooiker Groep veel ambitie heeft. Onze<br />

bedrijven vullen elkaar aan en bieden daarmee een<br />

duurzaam en compleet pakket aan werkzaamheden.<br />

We willen in 2022 groeien en verbeteren in organisatie,<br />

mensen en materieel. Prettig samenwerken met onze<br />

medewerkers en klanten staat bij ons voorop. Als die<br />

basis goed is komt de rest ook goed.<br />

In 2022 hopen we een aantal innovaties te ontwikkelen<br />

en introduceren, die we dit jaar nog op de markt<br />

brengen. Zo leveren we een bijlage aan verduurzaming<br />

van onze klanten en de wereld.<br />

Laten we er een mooi jaar van maken!’<br />

Klaas Kooiker<br />

51


Kooiker Groep<br />

Ambachtsstraat 7<br />

7951 ZA Staphorst<br />

0522 – 46 47 50<br />

info@kooiker-groep.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!