15.07.2022 Views

L-Magazine #10 jul-aug 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Maandag 4, 11, 18, 25 <strong>jul</strong>i en<br />

1, 8, 15, 22, 29 <strong>aug</strong>ustus<br />

Seniorenstretch<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: € 1,00 Kansentarief UiTpas: € 0,20<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Maandag 4, 11, 18, 25 <strong>jul</strong>i en<br />

1, 8, 15, 22, 29 <strong>aug</strong>ustus<br />

Seniorengym<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: € 1,00 Kansentarief UiTpas: € 0,20<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Dinsdag 5 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Workshop fotografie<br />

Locatie: JC Apollo<br />

Prijs: € 15,00<br />

Org.: Jeugdienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Woensdag 6 <strong>jul</strong>i t.e.m.<br />

vrijdag 8 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Dj Workshop<br />

Locatie: JH Jouwes<br />

Prijs: € 45,00<br />

Org.: Jeugdienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Woensdag 6, 13, 20, 27 <strong>jul</strong>i en<br />

3, 10, 17, 24, 31 <strong>aug</strong>ustus<br />

Scrabble<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Gratis<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Donderdag 7, 14, 21, 28 <strong>jul</strong>i en<br />

4, 11, 18, 25 <strong>aug</strong>ustus<br />

Spelletjesnamiddag<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Gratis<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Dinsdag 12 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Survival in Ardennen (met overnachting)<br />

Locatie: Parking CCL<br />

Prijs: € 55,00<br />

Org.: Jeugdienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Woensdag 13 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Plantenexcursie taluds Albertkanaal<br />

We organiseren deze zomer opnieuw<br />

enkele plantenexcursies. In groep determineren<br />

is voor beginners vaak doeltreffender<br />

dan zelfstudie en uiteraard veel<br />

leuker. Al snel zal je ervaren dat planten<br />

op naam brengen toch niet zo een lastige<br />

opgave is.<br />

Locatie: Kanaalbrug van Gellik<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Natuurpunt Lanaken<br />

E vandervleuten@hotmail.com<br />

D www.natuurpunt.be/agenda<br />

Vrijdag 15 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Inline on tour - Lanaken<br />

Zutendaal, As, Dilsen-Stokkem, Lanaken<br />

en Maasmechelen organiseren samen een<br />

Inline on tour - reeks, die telkens van op<br />

een andere locatie en gemeente vertrekt.<br />

De afstand is telkens ongeveer 10 km. Ben<br />

je 18+ en kun je inlineskaten, dan is deze<br />

tour vast iets voor jou!<br />

Locatie: Montaignehof<br />

Prijs: € 2,50 Kansentarief UiTpas: € 0,50<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Vrijdag 15 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Moviepark<br />

Locatie: Parking CCL<br />

Prijs: € 30,00<br />

Org.: Jeugdienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Maandag 18 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Petanque tornooi<br />

Zin om een balletje te gooien!? Wij dagen<br />

de kenners uit op ons recreatief petanque<br />

tornooi of kom gewoon genieten van dit<br />

schouwspel.<br />

Locatie: Nog te bepalen<br />

Prijs: € 4,00 inclusief drankje en taart<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Maandag 18 en woensdag 20 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Crea met klei<br />

Locatie: CCL<br />

Prijs: € 12,00<br />

Org.: Jeugdienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Woensdag 20 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Plantenexcursie Oude Weerd<br />

De excursie vindt plaats in de Oude Weerd<br />

aan de Zuid-Willemsvaart te Oud-Rekem.<br />

Je treft er nog enkele karakteristieke landschapselementen<br />

van het Maasland aan<br />

zoals bloemrijke graslanden, hagen, poelen,<br />

natte ruigten en een hoogstamboomgaard.<br />

Locatie: Oude Weerd<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Natuurpunt Lanaken<br />

E louis.vanham@telenet.be<br />

D www.natuurpunt.be/agenda<br />

Maandag 25 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Urban Golf<br />

Locatie: JC Apollo<br />

Prijs: € 5,00<br />

Org.: Jeugdienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!