16.07.2022 Views

Binnendijks 2022 27-28, Zomer editie

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI <strong>2022</strong> 13<br />

INKOOP • VERKOOP • APK • SCHADEHERSTEL<br />

ONDERHOUD EN REPARATIE ALLE MERKEN<br />

WWW.SCHOONAUTOMOTIVE.NL<br />

KOEIEN IN DE WEI<br />

horen er gewoon bij<br />

Ze komen uit in de klasse B t/m ZZ-L. Dit is de vierde selectiewedstrijd in<br />

een reeks van vijf, voor de finale van de Ooteman Zadelcompetitie die in<br />

Oktober plaatsvindt waarbij een dressuurzadel te winnen is. Ooteman<br />

Ruitersport uit Hoogkarspel, sponsort het zadel. De wedstrijd start om<br />

9.00 uur en eindigt rond 17.00 uur. Vindt u het leuk om kennis te maken<br />

met deze tak van sport? Dan bent u van harte welkom! De kantine is tijdens<br />

de wedstrijd geopend voor een heerlijk drankje en/of versnapering.<br />

De meeste kermisattracties zijn tijdens de Beemster Feestweek<br />

van zondag 24 juli t/m 31 juli van 14.00 uur tot 01.00 uur volop<br />

in beweging!<br />

GEEN GLASWERK TOEGESTAAN.<br />

Glaswerk (bierflesjes e.d.) is verboden op het crossterrein en tribunes,<br />

dit in verband met de gezondheid van het vee (de verontreiniging van<br />

de grond) na het evenement. Hierop zal bij de ingang en tijdens de cross<br />

streng gecontroleerd gaan worden!!<br />

POLSBANDJES<br />

Iedereen in de leeftijdscategorie van 18 en 25 jaar krijgt bij de ingang<br />

van het evenement of bij de horeca een polsbandje. Vergeet daarom niet<br />

om dagelijks uw legitimatiebewijs mee te brengen.<br />

VRIJWILLIGER WORDEN?<br />

Lijkt het je leuk om een paar uurtjes te helpen tijdens de<br />

activiteiten die wij organiseren?<br />

Dan zijn wij op zoek naar jou! Interesse of vragen? Neem gerust contact<br />

met ons op via pr@beemstergemeenschap.nl.<br />

EVENEMENTEN<br />

Tijdens de meeste activiteiten die door Stichting Beemster<br />

Gemeenschap worden georganiseerd, zijn de hulpverleners<br />

van EHBO Beemster, herkenbaar aanwezig.<br />

EHBO POST<br />

Tijdens de Beemster Feestweek <strong>2022</strong> is op de volgende<br />

data een EHBO post ingericht bij Onder de Linden op het<br />

Marktplein aan de Middenweg te Middenbeemster.<br />

dinsdag 26 juli: 12.30 - 21.00 uur<br />

woensdag <strong>27</strong> juli: 21.15 - 03.30 uur<br />

vrijdag 29 juli 21:15 - 03:30 uur<br />

zaterdag 30 juli 21:15 - 03:30 uur<br />

zondag 31 juli 20.00 – 01.00 uur<br />

Vele vrijwilligers van onze lokale EHBO Beemster zetten zich deze<br />

week, tijdens de diverse evenementen, weer belangeloos in.<br />

In alle andere gevallen neemt u contact op met:<br />

1) uw eigen huisarts<br />

2) de huisartsenpost ➔ 0299 – 31 32 33<br />

3) indien elke seconde telt ➔ 112<br />

BEWAAKTE FIETSENSTALLING<br />

Tijdens de gehele kermisweek is er weer een betaalde<br />

bewaakte fietsenstalling op het parkeerterrein naast<br />

Albert Heijn te Middenbeemster<br />

Zondag 24 juli<br />

Maandag 25 juli<br />

Dinsdag 26 juli<br />

Woensdag <strong>27</strong> juli<br />

Donderdag <strong>28</strong> juli<br />

Vrijdag 29 juli<br />

Zaterdag 30 juli<br />

Zondag 31 juli van<br />

14.00 uur tot 01.00 uur<br />

18.00 uur tot 01.00 uur<br />

12.00 uur tot 01.00 uur<br />

18.00 uur tot 02.00 uur<br />

18.00 uur tot 01.00 uur<br />

18.00 uur tot 02.00 uur<br />

18.00 uur tot 02.00 uur<br />

14.00 uur tot 01.00 uur<br />

Koeien lopen van nature graag<br />

buiten. Daar kunnen ze grazen,<br />

rustig liggen en herkauwen.<br />

Dus lopen CONO-koeien zoveel<br />

mogelijk buiten, zolang de<br />

natuur het toelaat. Gemiddeld<br />

per jaar wel 180 dagen van ruim<br />

10 uur! En hoe meer vers gras de<br />

koe eet, hoe minder krachtvoer<br />

van ver er nodig is. Van deze<br />

weidemelk maken de CONOkaasmakers<br />

de lekkerste kazen.<br />

Kijk op cono.nl<br />

Kijk voor meer informatie op www.stichtingbeemstergemeenschap.nl<br />

en vind en like ons op Facebook<br />

‘Zet de polder in bloei’-tour<br />

Fiets langs de bloemenranden in onze mooie Beemsterpolder en leer<br />

waarom deze zo belangrijk zijn.<br />

Met lekkere versnaperingen onderweg en een picknick op het eind van de route bij de Beemsterfair. Je kunt tussen 10.00 en 10.30<br />

uur starten. Van 12.00 en 14.00 uur kun je genieten van de picknick. Zowel de start als de picknick zijn op het terrein van de Beemsterfair.<br />

De lengte van de route is circa 12 km. Een ticket voor de Tour bestaat uit o.a.: Koffie/thee of sapje met wat lekkers; Klein<br />

soepje onderweg; Goed gevulde Beemster picknickbox met o.a. broodje Beemster kaas, sapje, appel &amp; zoets (extra broodje<br />

voor volwassenen); Picknickkleed; Entree Beemsterfair. Kosten: Volwassenen (vanaf 13 jaar): €29,50; Kinderen (4 t/m 12 jaar):<br />

€22,50. Reserveer uiterlijk t//m donderdag 21 juli via www.visitbeemster.nl/actueel

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!