16.07.2022 Views

Binnendijks 2022 27-28, Zomer editie

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI <strong>2022</strong> 17<br />

5<br />

Akker: Een akker is een bewerkt stuk land waarop cultuurgewas staat.<br />

Zoals graan, aardappelen, bieten. Vandaar de naam akkerbouwer.<br />

Dagwand: Ook een dagwand is een historische oppervlaktemaat. Oorspronkelijk<br />

de oppervlakte die een boer met een os op één dag handmatig<br />

kon ploegen. Deze maat ( ongeveer 1/3 hectare) wordt niet meer gebruikt.<br />

Openingstijden<br />

Sandor uw Slager<br />

wenst u allemaal<br />

een zonnige zomer<br />

en een fijne kermis!<br />

MAANDAG: 08.00-18.00<br />

DINSDAG: 08.00-18.00<br />

WOENSDAG: 08.00-18.00<br />

DONDERDAG: 08.00-18.00<br />

VRIJDAG: 08.00-18.00<br />

ZATERDAG: 08.00-17.00<br />

GEHELE KERMISWEEK GEOPEND ZIJN VAN 08.00-13.00 UUR<br />

KBsiergrind | 06-2044 8017 | zand@ziggo.nl<br />

levering van<br />

agrarisch en cultuurtechnisch loonwerkbedrijf<br />

KRAMER BEEMSTER B.V.<br />

zand, tuingrond, compost, houtsnippers<br />

Basalt split, Ardenner grijs split, Yellow Sun Marble split<br />

Gewassen schelpen, Boeren grind, Ice Blue split<br />

Schots graniet, Quartz Diorite<br />

Vanaf 1 m 3 geleverd in Noord-Holland<br />

(met uitzondering van de Waddeneilanden)<br />

Middenweg 192a<br />

1462 HM Middenbeemster<br />

Tel. 0299 681420<br />

info@kramerbeemster.nl<br />

wenst iedereen een gezellige kermis<br />

6<br />

Steek na het appartementencomplex ‘Residentie Schoon-oord’<br />

rechts het witte bruggetje over. De nieuwbouw in.<br />

Dit deel van de nieuwbouw heeft straatnamen met een ‘agrarische<br />

achtergrond’ gekregen.<br />

Sla over het witte bruggetje linksaf ‘Bunder’ in en rechtsaf ‘Hooiland’ in.<br />

Bunder: Een bunder is een oude eenheid van oppervlakte. Vroeger<br />

varieerden de maten van streek tot streek. Dat was niet zo handig.<br />

Daarom is met de invoering van het metriek stelsel in 1816 bepaald dat<br />

een bunder gelijk staat aan één hectare (= 100 x 100 meter). Vanaf 1937<br />

is de bunder als officiële vlaktemaat afgeschaft. Agrariërs gebruiken<br />

hem nog regelmatig.<br />

Hooiland: Hooiland is grasland gebruikt om hooi van te oogsten. Voor<br />

het vee. Hooi is kortweg gedroogd gras. Niet te verwarren met stro. Stro<br />

is de gedroogde plantenstengels van graanplanten.<br />

Sla de eerste weg rechtsaf: ‘Akker’ en loop deze helemaal uit. Tot over<br />

het witte bruggetje naar de Middenweg.<br />

In deze buurt komt u nog meer niet alledaagse namen tegen. Waaronder<br />

Dagwand en Schepel.<br />

7<br />

Schepel: Weer een oude, buiten gebruik geraakte, oppervlaktemaat.<br />

Om het nog ingewikkelder te maken: een Schepel was weer verdeeld in<br />

vier Spinten. Ook deze naam kom je in de wijk tegen. Een Schepel werd<br />

ook gebruikt als oude inhoudsmaat voor ‘droge waren’.<br />

Sla voorbij het witte bruggetje linksaf. U loopt nu op het fietspad<br />

langs de Middenweg. Let op!<br />

Sla de eerste weg linksaf de nieuwbouw weer in: ‘Morgenweg’.<br />

Op de brug een prachtig vormgegeven ‘naambordje’ van de wijk. Aan<br />

de overkant een opvallende lindeboom. Omzoomd door een gesmeed<br />

hekwerk en bankjes. In het hekwerk het voormalige gemeentewapen<br />

van Beemster.<br />

Gerechtsboom: In het kader van de fusie met Purmerend, zijn in de<br />

polder 409 bomen geplant. Eén voor elke jaar zelfstandigheid vanaf de<br />

droogmaking in 1612. In de vier kernen zijn opvallende lindebomen<br />

geplaatst. Over deze soort doen veel sagen de ronde. De bovenste laag<br />

zou het ‘opperwezen’, de middelste laag de ‘geestelijkheid en adel’ en<br />

de onderste laag het ‘gewone volk’ representeren. In andere delen van<br />

het land vertegenwoordigt de bovenste laag de ‘rechterlijke macht’, de<br />

middelste laag ‘de advocatuur’ en de onderste laag de ‘beschuldigden’.<br />

Onder de beschutting (regen en zon) van de onderste laag zou in sommige<br />

landen recht gesproken zijn. Tot de dood veroordeelden zouden na<br />

het uitspreken van het vonnis gelijk aan deze laag opgehangen worden.<br />

Voor de linde zou gekozen zijn omdat deze wel duizend jaar kon worden.<br />

9<br />

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!