16.07.2022 Views

Binnendijks 2022 27-28, Zomer editie

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI <strong>2022</strong> 21<br />

Aanleveren advertenties en kopij<br />

eerst volgende <strong>Binnendijks</strong><br />

vóór vrijdag 29 Juli 12.00 uur!<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

Foto (aangeleverd): toch even achter<br />

het stuur van een stoere Mercedes!<br />

Fjodor<br />

Via via kom ik in contact met Fjodor. Vluchteling uit Oekraïne.<br />

Sinds kort woonachtig bij een particulier gastgezin in de Beemster.<br />

Zaterdagmiddag 25 juni spreek ik hen ‘aan de keukentafel’.<br />

Fjodor: “Als de inval in Oekraïne begint, ben ik bij mijn zoon op<br />

bezoek die in Krasnodar in Rusland woont. Ik kan plots niet meer<br />

terug naar mijn woning in Kirovograd, halverwege tussen de hoofdstad<br />

Kiev en Odessa. Mijn al twee decennia in Purmerend wonende<br />

dochter Elena haalt me op in Rusland en biedt me bij haar thuis<br />

onderkomen”. Omdat de woning feitelijk te klein is voor inwoning,<br />

zet ze een oproep voor woonruimte op Facebook. Bij voorkeur met<br />

een schuur om in te klussen en een boomgaard. Omstandigheden<br />

die hij van huis uit gewend is. Anneke en Jaap kunnen hieraan ruimschoots<br />

voldoen en besluiten hem woonruimte te bieden.<br />

“Ik heb na mijn opleiding, altijd in technische beroepen gewerkt.<br />

Onder andere in de olie-industrie en de installatietechniek”.<br />

Ondanks zijn hoge leeftijd, hij is 84 jaar, is hij nog dagelijks actief in<br />

en rond zijn nieuwe onderkomen. Hij heeft al veel klusjes achter de<br />

rug en werkt wekelijks mee in de (pomologische) boomgaard. Hij<br />

oogt dan ook (veel) jonger. Bovenal handig en hulpvaardig. “Ik heb<br />

ook altijd auto gereden en ben er van overtuigd dat ik dat hier ook<br />

zou kunnen doen. Toch beperk ik me nou tot de fiets. Tochtjes naar<br />

mijn dochter en een nichtje met aanhang in de Wormer. Tijdens de<br />

Open Dag (Hemelvaartsdag) heeft hij een bezoek gebracht aan het<br />

voormalige Gemeentehuis in Middenbeemster waar landgenoten<br />

onderdak hebben gevonden. “Ik heb me in korte tijd vaardig<br />

gemaakt op de sociale media. Onontbeerlijk om contact te onderhouden<br />

met familie achtergebleven in Oekraïne. Zo blijf ik dankzij<br />

Skype met mijn broer Viktor op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen<br />

rond mijn woonplaats Kirovograd. Mijn broer onderhoudt<br />

het graf van mijn drie jaar geleden overleden vrouw”.<br />

Het persoonlijk verleden van Fjodor vertegenwoordigt wat wij in<br />

onze geschiedenisboekjes hebben geleerd over de koude oorlog,<br />

de verhouding tussen de twee landen, de inval van Duitsland in<br />

de WOII en meer recent de gevolgen van de brand in de kernreactor<br />

van Tjernobyl. Genoeg stof om een boek over te schrijven.<br />

Te veelomvattend voor dit artikel.<br />

“Ik ben al vaker in Nederland geweest bij mijn dochter. Maar te<br />

kort om een goed oordeel te kunnen vellen. Mijn indruk is dat<br />

Nederlanders een fatsoenlijk volk zijn. Wat me opvalt is dat er<br />

onderling veel gelachen wordt. Dat is een goed teken want<br />

humor is belangrijk in de communicatie”.<br />

Fjodor is optimistisch van aard. Hij hoopt dat er snel een voor<br />

alle partijen aanvaardbare oplossing in zicht komt. Zodat hij<br />

weer terug kan keren naar zijn eigen woning.<br />

“Ik kan aardig schaken en heb met Elena en Anneke al een keertje<br />

een bezoek gebracht aan een clubavond van ‘Aris de Heer’. Helaas<br />

is de vereniging nu in zomerreces. Dus wellicht is er iemand die<br />

met mij wil schaken”. (contact via redactie@binnendijks.nu)<br />

Tenslotte de taalbarrière. Fjodor spreekt geen Engels en heeft in<br />

een ver verleden Duits gehad op school. Google Translate biedt<br />

uitkomst. We spreken in onze moederstaal in en binnen de kortste<br />

keren volgt vertaling. Niet optimaal, maar voldoende om in een<br />

uurtje stof te hebben voor dit artikel. Aan het eind van het gesprek<br />

blijkt dat Fjodor in het Russisch gesproken heeft. Gelukkig hadden<br />

Anneke en Jaap Google Translate daarop voorbereid.<br />

GEERT<br />

Wij wensen u een zonnige zomertijd!<br />

Bamestraweg 1,1462 VM Middenbeemster, tel. 0299-681680, www.electro2000.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!