16.07.2022 Views

Binnendijks 2022 27-28, Zomer editie

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI <strong>2022</strong> 25<br />

BEEMSTER-STORIES<br />

Een jubileum voor<br />

Voetcorrect / Podozorg<br />

Ik ben op bezoek bij Anja Mehagnoul in<br />

haar praktijk op de Hobrederweg nummer<br />

29. Zij heeft iets te vieren want haar<br />

praktijk bestaat alweer 10 jaar. Al vrij<br />

snel valt me op dat Podologie een passie<br />

is voor Anja. Ik krijg een gedetailleerde<br />

uitleg over Podologie wat ontzettend interessant<br />

blijkt.<br />

10 jaar geleden heeft Anja de stap gemaakt<br />

om een eigen praktijk aan huis te beginnen<br />

na jarenlang gewerkt te hebben bij een<br />

podologiepraktijk. Het voordeel dat ze daar<br />

opgelopen heeft, is dat ze, buiten de kennis<br />

op podologiegebied, geleerd heeft om zelf<br />

de inlegzolen te maken, wat echt een<br />

ambacht is in mijn ogen. Er is dan ook<br />

achter de behandelkamer een werkplaats<br />

met een schoenmakersmachine waar Anja<br />

zelf de zooltjes op maakt. Er is keuze<br />

genoeg uit verschillende kleurtjes voor de<br />

bovenlaag, voor ieder wat wils. 10 jaar<br />

geleden begon ze de praktijk als een<br />

kundige registerpodoloog, nu staat er een<br />

kundige podoloog met zeer uitgebreide<br />

apparatuur om haar heen, dat gaat van<br />

loopdrukmat tot echoscopie. En door de<br />

jaren heen is er een nauwe samenwerking<br />

ontstaan tussen therapeuten en huisartsen<br />

vanwege het wederzijdse vertrouwen in<br />

elkaar. Naast de uren die Anja in haar praktijk<br />

werkt, heeft ze ook connecties daarbuiten.<br />

Ze werkt bijvoorbeeld 1 dagdeel per<br />

week bij huisartsenpraktijk van Aken in<br />

Middenbeemster zodat mensen haar ook<br />

daar kunnen bereiken. Mensen met<br />

klachten, dat kan van voetpijn, rugpijn tot<br />

nekpijn gaan, wachten vaak net iets te lang<br />

om een podoloog te bezoeken, dat vindt<br />

Anja jammer want mensen helpen is haar<br />

passie. Hoe sneller een probleem verholpen<br />

kan worden hoe beter. Je voeten zijn de<br />

basis van je houding, mensen onderschatten<br />

dat wel eens, aldus Anja. Na mijn<br />

vraag wat haar het meeste is bijgebleven<br />

van de afgelopen 10 jaar krijg ik een leuke<br />

anekdote te horen. Een mevrouw kwam<br />

met rugklachten terug omdat de zooltjes<br />

niet schenen te werken. Anja had meteen<br />

door dat dit niet haar zooltjes waren. Het<br />

bleek later inderdaad dat de schoenen voor<br />

een identiek paar per ongeluk verwisseld<br />

waren in de sauna. Maar bovenal, zegt<br />

Anja, is mij bijgebleven dat je het geluk en<br />

verdriet deelt met de mensen die bij me<br />

komen. De klachten gaan soms verder dan<br />

alleen voetklachten en ik vindt het fijn als<br />

iemand zich zo op zijn gemak voelt dat ze<br />

dat kunnen en durven delen.<br />

ARIANNE<br />

Kwaliteit & betrouwbaarheid<br />

Bamestraweg 7<br />

1462 VM Middenbeemster<br />

0299 68 34 63<br />

CachetBouwbedrijf.nl<br />

Wij wensen u een fijne feestweek<br />

Voetcorrect<br />

Praktijk voor Podologie<br />

Anja wenst ook u<br />

een heel<br />

gezellige feestweek<br />

Tel: 06 4345 0355<br />

www.podozorg-beemster.nl<br />

2 lokaties: Hobrederweg 29<br />

Huisartsenpraktijk v. Aken

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!