16.07.2022 Views

Binnendijks 2022 27-28, Zomer editie

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Boekenmagazijn<br />

Serendipity<br />

Gebruik naast<br />

Wikipedia vooral<br />

ook boeken!<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon zaterdag 06 - 20301221,<br />

overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

Gezellige feestweek!<br />

voor professionele reparatie en installatie<br />

BEL OF MAIL ONS VOOR INFORMATIE<br />

OF EEN AFSPRAAK: 0299- 39 68 68<br />

INFO@MONDHYGIENEBEEMSTER.NL<br />

van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries ELEKTRA & WITGOED SERVICE<br />

Wij wensen u een mooie storingsvrije zomer<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com<br />

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI <strong>2022</strong> <strong>27</strong><br />

Een verscholen kinderparadijsje. Zo laat<br />

Kindercentrum Nu, een kinderopvang en<br />

buitenschoolse opvang, zich het beste<br />

omschrijven. Deze kinderopvang bevindt<br />

zich aan de Middenweg 77 in Middenbeemster,<br />

op het terrein van de ouders van de<br />

eigenaresse. Het is een klein familiebedrijf<br />

met een huiselijke sfeer. De ouders wonen<br />

zelf op het terrein; moeder doet de was en<br />

vader doet het nodige kluswerk.<br />

Barbara Bakker, leidinggevende, vertelt<br />

dat Kindercentrum Nu een kleinschalige<br />

kinderopvang biedt aan baby’s en peuters<br />

en ook buitenschoolse opvang voor<br />

kinderen van 4 tot 12 jaar. Het kind staat<br />

bij Kindercentrum Nu voorop. Om alle<br />

kinderen persoonlijke aandacht te geven<br />

worden de groepen bewust kleiner<br />

gehouden dan de wettelijke norm. Per<br />

groep zijn er meer dan voldoende begeleiders<br />

en de roosters worden zo opgesteld<br />

dat de kinderen altijd een bekend gezicht<br />

aantreffen. Zodat de kinderen ook daarin<br />

rust en stabiliteit ervaren. De beschikbare<br />

ruimten binnen zijn riant. Maar de buitenruimte<br />

is één woord: fantastisch. Heerlijk<br />

rustig, met veel groen, maar ook veel<br />

speelwerktuigen. De visie van Kindercentrum<br />

Nu is om kinderen een gezonde<br />

omgeving en ontwikkeling te bieden.<br />

Zowel fysiek als mentaal. Daarom gaan de<br />

kinderen vaak naar buiten. Ook in de<br />

winter als het koud is. Dan gaan gewoon<br />

de skipakken aan en hup, lekker naar<br />

buiten. Want het motto is: Er bestaat geen<br />

slecht weer, alleen slechte kleding. In de<br />

zomer zijn de kinderen echt zo veel mogelijk<br />

buiten. Voor de baby’s zijn er ook<br />

bedjes buiten. En bij mooi weer wordt er<br />

heerlijk buiten gegeten. Er wordt overigens<br />

gezond, biologisch gegeten. Natuurlijk<br />

is er ruimte voor traktaties, maar dan<br />

een gezonde variant, zoals ijsjes van<br />

diksap of yoghurt. De visie op eten is dat<br />

kinderen zo jong mogelijk zelf leren te<br />

eten en te ontdekken. Gezamenlijk eten is<br />

Kindercentrum Nu: een verscholen<br />

kinderparadijsje in de Beemster<br />

heel belangrijk, want: zien eten, doet eten.<br />

Als het nodig is dan worden ze natuurlijk<br />

geassisteerd, maar het “voeren” van<br />

kinderen gebeurt zo min mogelijk. En dat<br />

werkt. Want nagenoeg alle kinderen bij<br />

Kindercentrum Nu zijn goede eters. De<br />

kinderen worden ook bij het spelen gestimuleerd<br />

om zoveel mogelijk zelf te<br />

ontdekken en hun creativiteit te gebruiken.<br />

Als speelgoed worden vaak normale<br />

gebruiksvoorwerpen zoals pannen en<br />

theedoeken gebruikt. Computerspelletjes<br />

komen er dus ook niet in bij Kindercentrum<br />

Nu. Op het terrein wonen ook kippen,<br />

konijnen, varkens en een poes. De kinderen<br />

worden begeleid in de omgang met de<br />

dieren en ook betrokken bij de verzorging<br />

daarvan. De autonomie van de kinderen<br />

wordt zoveel als maar mogelijk is, gerespecteerd.<br />

Als een kind bijvoorbeeld zijn<br />

eigen tekening besluit te verscheuren, dan<br />

wordt hij niet tegengehouden en wordt er<br />

geen commentaar geleverd. De visie van<br />

Kindercentrum Nu berust op erkende en<br />

beproefde methoden. De Pikler methode<br />

voor baby’s. Dit houdt in dat alles met<br />

aandacht gebeurt en dat de kindjes wordt<br />

verteld wat er gaat gebeuren. Een<br />

gezichtje wordt dan ook niet schoongeveegd<br />

zonder eerst te vertellen wat er gaat<br />

gebeuren. Voor de peuters en oudere<br />

kinderen wordt gewerkt volgens de<br />

Reggio Emilia methode. Bij deze methode<br />

ligt de focus op het creatieve brein.<br />

Kinderen worden uitgedaagd om hun<br />

fantasie te gebruiken. Er worden verschillende<br />

voorwerpen – vaak gewone<br />

gebruiksvoorwerpen – aangeboden en het<br />

kind kan vervolgens zelf bedenken en<br />

beslissen wat hij ermee gaat doen.<br />

Momenteel biedt Kindercentrum Nu<br />

buitenschoolse opvang voor kinderen<br />

vanuit diverse scholen in de omgeving,<br />

zoals de Waterland School in Purmerend,<br />

de Bloeiende Perelaar in Zuidoostbeemster,<br />

de Blauwe Morgenster in Middenbeemster<br />

en de Lourdesschool in<br />

Noordbeemster. En: ‘save the best for<br />

last”. Kindercentrum Nu heeft van<br />

maandag tot en met vrijdag nog enkele<br />

plaatsen vrij in de peuter- en BSO-groep. In<br />

principe zijn kinderen vanaf 7.30 uur tot<br />

18.00 uur welkom, maar in overleg is<br />

opvang vanaf 7.00 uur ook mogelijk.<br />

LIESBETH

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!