16.07.2022 Views

Binnendijks 2022 27-28, Zomer editie

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI <strong>2022</strong> 29<br />

Jan en Ria Veenhuijzen-Lebbing<br />

65 jaar getrouwd<br />

Wij wensen iedereen een spetterende zomer.<br />

www.jipautomobielen.nl<br />

GG Schipperstraat 2, De Rijp. Tel:0299-690161 Mobiel 06-20408937<br />

Exact vijf jaar geleden ben ik ook op<br />

bezoek geweest bij Jan en Ria Veenhuijzen-Lebbing.<br />

In het Beatrixpark. Toen ter<br />

gelegenheid van hun diamanten huwelijk.<br />

Vergezeld door Barbara Jonk-de Lange als<br />

locoburgemeester.<br />

Ook toen is er een stukkie verschenen in de<br />

Feest<strong>editie</strong> van <strong>Binnendijks</strong>. Ik heb het voor<br />

de zekerheid nog even opgezocht. Ik zal<br />

toen bij mijn afscheid ongetwijfeld mijn<br />

(standaard) voornemen geuit hebben om<br />

over vijf jaar weer terug te komen. Belofte<br />

maakt schuld. Dus toog ik op maandag 4<br />

juli naar de woning waar zij 14 jaar geleden<br />

zijn neergestreken. Vanuit het Zuiderpad in<br />

Zuidoostbeemster. Ze zijn op de hoogte van<br />

mijn komst en ik val met de neus in de boter<br />

want de gemeentelijke bloemen en taart<br />

zijn net gearriveerd. Natuurlijk blief ik een<br />

stukje. Onder het genot van de koffie<br />

komen de verhalen. Net als vijf jaar geleden<br />

hebben ze met het gezin een culinaire rondvaart<br />

gemaakt door de Amsterdamse<br />

grachten. Op de salonboot Henry Schmitz.<br />

Op diverse locaties werden menugangen<br />

aan boord gebracht. Het was genieten.<br />

Vooral ook door de aanwezigheid van de<br />

twee achterkleinkinderen van 1 en 4 jaar.<br />

Vandaag is het dus een beetje bijkomen.<br />

Ria voert het woord. Jan knikt vanuit zijn<br />

relaxstoel met enige regelmaat bevestigend.<br />

Dochterlief komt ook nog even langs<br />

en binnen de kortste keren hebben we het<br />

over de grote hobby van de hele familie: de<br />

Formule 1. Maar ook over snookeren en<br />

andere sporten. Ook serieuze onderwerpen<br />

worden niet geschuwd. Over lief en leed<br />

hebben we het. Al met al zien ze de<br />

toekomst optimistisch tegemoet. Mijn oog<br />

valt op een fotoboek op tafel. Vijf jaar<br />

geleden gemaakt tijdens het diamanten<br />

feestje. Laat ik daar nou ook in staan. Met<br />

foto en al. ‘Aanwezigheid van de pers’. Bij<br />

mijn afscheid doe ik weer de toezegging<br />

om over vijf jaar terug te komen. “Het mag<br />

ook eerder hoor”, lees ik in hun ogen.<br />

GEERT<br />

BENIEUWD NAAR HET ARTIKEL VAN VIJF JAAR<br />

TERUG? WWW.BINNENDIJKS.NU -<br />

2017/FEESTEDITIE; BLZ 55<br />

VAKANTIE-OPENINGSTIJDEN:<br />

van 26 juli t/m 13 augustus dinsdag t/m zaterdag<br />

open van 10.00 - 12.00 uur.<br />

Allen een fijne vakantie toegewenst!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!