16.07.2022 Views

Binnendijks 2022 27-28, Zomer editie

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

De Nicolaashoeve<br />

wenst u een<br />

fantastische Feestweek!<br />

Onze boerderijwinkel is geopend van ma t/m za: 08:00 -18:00<br />

- Eigen oogst nieuwe aardappelen Beemster Eersteling en Frieslander<br />

- Verse melk van de tap<br />

- Scharreleieren en meer!<br />

Insulindeweg 9<br />

1462 MJ Middenbeemster<br />

Tel. 0299-684345<br />

Fax 0299-684804<br />

email info@lammesmaatwerk.nl<br />

Wij wensen u een gezellige kermis!<br />

vanthek.nl<br />

vanthek.nl<br />

Middenweg 54, 1462 HD Middenbeemster<br />

Fijne feestdagen en een gezond 2021<br />

Gebr. van ‘t Hek is een funderingsspecialist en koploper in trillingsvrije en geluidsarme technieken.<br />

Wij onderscheiden ons door volledige bouwkuipen en funderingen te ontwerpen en te realiseren.<br />

Gebr. van ‘t Hek is een funderingsspecialist en koploper in trillingsvrije en geluidsarme technieken.<br />

Wij onderscheiden ons door volledige bouwkuipen en funderingen te ontwerpen en te realiseren.<br />

VERTICALE FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

VERTICALE FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

EN DAMWANDCONSTRUCTIES<br />

EN DAMWANDCONSTRUCTIES<br />

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI <strong>2022</strong> 39<br />

Mindy Westerveld verrast<br />

haar Anton (Ferrari) Rood<br />

Zaterdagmiddag 2 juli. Mindy en Anton Rood-Westerveld hebben<br />

hun trouwkleding van dertien jaar geleden aangetrokken. Dit<br />

weekend vieren ze hun door Corona uitgestelde koperen huwelijksfeest.<br />

En hoe.<br />

Wetend dat haar man helemaal stapelgek is van dit merk, heeft<br />

ze voor Anton stiekem een Ferrari gehuurd. ‘Voor een ritje’. Het<br />

woord flabbergasted is uitstekend van toepassing, als hij ontdekt<br />

dat er plots een ‘Ferrari 348 Spider’ op de marktpleinen stopt.<br />

Opeens valt het kwartje en beseft hij waarom er nu al vrienden<br />

(en een fotograaf) op de Buurt aanwezig zijn. Na een stief kwartiertje<br />

heeft hij zijn trillende lijf weer onder controle en kan hij<br />

instappen. Aan de bestuurderskant wel te verstaan. Als een<br />

volleerd coureur trekt hij op. Kicken. Mindy en zoon Chester<br />

zwaaien hem vol trots na.<br />

Dertien jaar geleden zijn ze ook in een witte Ferrari 360 Modena<br />

getrouwd. Hij heeft zijn huwelijksaanzoek in Italië gedaan. In<br />

Umbrië weliswaar, maar toch. Op hun huwelijksreis in London<br />

treffen ze maar liefst 29 Italiaanse racemonsters aan in het<br />

straatbeeld. Het is dus niet zo vreemd dat hij meerdere tattoos<br />

met dit merk over zijn lijf heeft laten zetten.<br />

Voor de kenners: Van dit type zijn er 1090 gemaakt. Er rijden nog<br />

een kleine 400 rond in Europa. Waarvan zo’n tien in Nederland.<br />

Dit is het enige exemplaar met dubbele bediening.<br />

GEERT<br />

Workshop maaien met de zeis<br />

23 juli en 24 juli workshop: maaien<br />

met de zeis. Van 13.00 tot ca 16.00<br />

uur. De Zeis is bijna volledig uit ons<br />

straatbeeld verdwenen. Terwijl het<br />

een erg praktisch gereedschap is en<br />

als alternatief voor de vervuilende<br />

en luidruchtige benzine bosmaaier.<br />

De wereld weer een stukje mooier<br />

maakt. Alleen vraagt het werken met<br />

de zeis kennis en oefening.<br />

Tijdens deze workshop vertelt Chiel<br />

Claessens je alles over de zeis, het<br />

scherp houden van de zeis, wanneer<br />

gebruik je welk soort zeis en natuurlijk<br />

hoe werk je met de zeis. Er wordt<br />

onder deskundige begeleiding geoefend<br />

op de velden tussen onze fruitbomen<br />

in de Beemstergaard. Chiel<br />

werkt er in de workshop naar toe dat<br />

iedereen ook daadwerkelijk de zeis<br />

kan gaan gebruiken, daarom vindt hij<br />

het belangrijk iedereen persoonlijk<br />

aanwijzingen te geven en werkt hij<br />

met kleine groepen van max. 8<br />

personen. Je bent verzekerd van een<br />

mooie dag in de frisse lucht met ruim<br />

voldoende beweging. De kosten ,<br />

€45,= incl koffie, thee, sap en versnapering.<br />

Betaling contant voor<br />

aanvang workshop. Aanmelden kan<br />

via email naar : workshop@beemstergaard.nl.<br />

Onder vermelding van<br />

naam, telnr, aantal personen en<br />

datum van deelname. Maximaal 16<br />

plaatsen beschikbaar.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!