16.07.2022 Views

Binnendijks 2022 27-28, Zomer editie

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Feestweek <strong>2022</strong> kermisaanbiedingen<br />

Geldig voor de VRIJDAGMIDDAG VAN 29 juli <strong>2022</strong>, VAN 14.00 UUR TOT 18.00 UUR!!!<br />

De SNOEPKRAAM<br />

Alle stokken van € 2,50 per stuk:<br />

5 voor € 10,-<br />

Free Style<br />

3 halen 2 betalen<br />

GOUKI OLIEBOLLEN<br />

10 OLIEBOLLEN voor € 7,-<br />

GOUKI OLIEBOLLEN<br />

10 KRENTENBOLLEN voor € 7,-<br />

BEACHhouse<br />

€ 2,- per persoon per kaartje<br />

SCHIETTENT<br />

2 SCHOTEN GRATIS bij deelname<br />

op tanden en sterren schieten!<br />

PATAT FRITESKRAAM<br />

VAN WESSELS<br />

1 portie FRITES van € 2,50 voor € 1,50<br />

met mayonaise € 0,25 extra<br />

KAMELENRACE<br />

Bij aankoop van 4 spelen, 1 spel extra<br />

Bij aankoop van 8 spelen, 2 spelen extra<br />

BASKETBAL<br />

4 SPELEN voor € 5,-<br />

Pizzacos<br />

Tot 18.00 uur € 1,- korting op een pizza<br />

KINDERDRAAIMOLEN<br />

Bij besteding van € 5,- een extra kaartje<br />

SCHUIFSPEL<br />

50 keer voor € 6,-<br />

Super Suikerspin<br />

€ 0,50 korting<br />

Botsauto’s<br />

4 munten voor € 6,-<br />

8 munten voor € 10,-<br />

LUCKY DUCK<br />

Bij aankoop van 4 eendjes,<br />

1 eendje extra<br />

Bij aankoop van 9 eendjes, 2 eendjes extra<br />

Voetbalspel<br />

Geen 5 schoten maar 6,<br />

om 5 doelpunten te maken en altijd prijs!<br />

GRIJPAUTOMATEN<br />

20 speelmunten voor € 10,-<br />

(waarde van 1 speelmunt is € 1,-)<br />

LOEMPIA’S<br />

(KRAAM OP ‘T LANDJE)<br />

3 loempia’s halen = 2 betalen<br />

Summer Party POLYP<br />

5 keer voor € 10,-<br />

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI <strong>2022</strong> 41<br />

Het woonzorgcentrum Middelwijck<br />

is een complex dat je niet snel over het<br />

hoofd ziet. Het neemt een markante<br />

plaats in op de grens van het oude<br />

deel van Middenbeemster en de nieuwe<br />

woonwijk de Keyser. Stephan van<br />

Oostvoorn is in maart van dit jaar<br />

begonnen als zorgmanager van<br />

Middelhof; de afdeling van Middelwijck<br />

waar mensen met dementie in<br />

kleine woongroepen leven.<br />

Na jarenlang te hebben gewerkt als zorgmanager<br />

van een zorginstelling in onze<br />

hoofdstad heeft hij het grootstedelijke<br />

ingeruild voor een dorpse locatie met een<br />

gemoedelijke en warme sfeer. De vergrijzing<br />

van ons land heeft ervoor gezorgd dat<br />

de vraag naar zorg is toegenomen en zal<br />

blijven toenemen. Stephan geeft aan dat<br />

zorg onbetaalbaar dreigt te worden en dat<br />

hij denkt dat het in de toekomst niet te<br />

meer vermijden is dat zorg een maatschappelijke<br />

taak van ons allen wordt.<br />

Stephan ziet het als een uitdaging om in<br />

mogelijkheden te denken om goede zorg<br />

te bieden. Zo wil hij als zorgmanager<br />

mensen motiveren om voor de zorg te<br />

kiezen. Het saaie imago van ouderenzorg,<br />

waarbij vaak als eerste wordt gedacht aan<br />

“billen wassen” is absoluut onterecht.<br />

Werken in de zorg is mooi en dynamisch.<br />

Elke dag is anders. Het werk kent vele<br />

facetten: natuurlijk zijn er de welbekende<br />

zorgtaken, maar het gaat ook om<br />

contacten onderhouden met familie,<br />

omgaan met verdriet en vooral ook lol<br />

kunnen maken met de bewoners. Kortom:<br />

een vak om trots op te zijn. Hij moedigt<br />

niet alleen jonge mensen aan om voor de<br />

zorg te kiezen, maar ook zijinstromers.<br />

Op de grens van het oude<br />

en nieuwe Middenbeemster:<br />

Woonzorgcentrum Middelwijck<br />

Ook vanuit beroepen waarbij een overstap<br />

naar de zorg niet direct voor de hand ligt.<br />

Denk bijvoorbeeld aan stewardessen die<br />

door Corona zijn overgestapt naar de zorg<br />

en daar prima blijken te functioneren<br />

vanuit hun servicegerichte instelling. Als<br />

mensen eenmaal gekozen hebben voor de<br />

zorg dan ziet Stephan het als zijn uitdaging<br />

om het vak voor hen boeiend te<br />

houden. Door hen te faciliteren in hun<br />

werk, eigen initiatieven te ontplooien en<br />

zich verder te ontwikkelen. De Zorgcirkel<br />

biedt daar ook volop mogelijkheden voor.<br />

Een andere uitdaging is om met beperkte<br />

middelen de locatie meer aan de beleving<br />

van de bewoners aan te passen. Zo is het<br />

bijvoorbeeld voor mensen met dementie<br />

lastig om in witte gangen een deur te<br />

herkennen; het verven van de deurposten<br />

kan dan al het verschil maken. Last but not<br />

least, is het de ambitie van Stephan te<br />

bewerkstelligen dat Middelwijck een<br />

mooiere rol in de buurt krijgt. Hij haalt<br />

graag de buurt naar binnen om meer<br />

bedrijvigheid te creëren. En juist de ligging<br />

van Middelwijck op de scheidslijn tussen<br />

oud en nieuw is daar ideaal voor! Door de<br />

personeelskrapte in de zorg is er een<br />

behoefte aan vrijwilligers die activiteiten<br />

met bewoners willen ondernemen.<br />

Middelwijck heeft al een team van vrijwilligers<br />

dat gaat fietsen op een duo-fiets en<br />

er wordt ook gewandeld, maar er valt veel<br />

meer te bedenken: vissen, koken, tuinieren<br />

in de binnentuin, oliebollen bakken om<br />

maar eens wat voorbeelden te geven. Er is<br />

volop ruimte voor nieuwe ideeën en initiatieven<br />

van vrijwilligers. Stephan zou aspirant-<br />

vrijwilligers van harte willen<br />

uitnodigen om kennis te komen maken<br />

met de bewoners. Om te onderzoeken of<br />

het wat voor hen is en te kijken of zij hun<br />

hobby of expertise kunnen inzetten voor<br />

een leuke activiteit met een of meer bewoners.<br />

Ook de mensen uit Oekraïne die<br />

recent naar de Beemster gekomen zijn,<br />

zijn uiteraard welkom. Voor hen is<br />

misschien een mooie manier om de<br />

contacten met de lokale bevolking uit te<br />

breiden. Is uw interesse gewekt en heeft u<br />

wat tijd over? Dan kunt u contact<br />

opnemen met Wilna Knijn, activiteitenbegeleider<br />

en vrijwilligerscoördinator: w.<br />

knijn@zorgcirkel.com Stephan, Wilna en<br />

de overige teamleden hopen u snel te<br />

verwelkomen in Middelwijck!<br />

LIESBETH

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!