16.07.2022 Views

Binnendijks 2022 27-28, Zomer editie

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI <strong>2022</strong> 45<br />

WESTBEEMSTER 06 - 30049091<br />

Wij wensen iedereen een hele prettige feestweek toe!<br />

Ons team wenst iedereen<br />

een fantastische feestweek!<br />

BOUW en INTERIEUR<br />

Allemaal<br />

een fantastische<br />

feestweek!<br />

T 0299-684151 F 0848-325106<br />

www.RONALDVANDERPLOEG.NL<br />

Bezichtiging<br />

tuin Martien<br />

Koelemeijer<br />

De tuin van Martien Koelemeijer maakt<br />

in het weekend 16 en 17 juli deel uit van<br />

de “<strong>Zomer</strong>route Zeevang”.<br />

Ingang tuin: Hobrede 58 HOBREDE.<br />

De tuin is open van 10.00 tot 17.00 uur<br />

LEZERSFOTO<br />

Deze kolibrie vlinder had ik vanmorgen<br />

in mijn bloementuin. Ik had hem graag wat<br />

scherper gehad maar dit beestje hangt<br />

niet stil. Ze komen wel vaker voor in<br />

Nederland maar ik heb ze hier nog nooit<br />

gezien. Vond het wel leuk om te delen.<br />

Tjitske de Groot. (mail 29 juni)<br />

Foto Beeldbank Historisch Genootschap Beemster<br />

Om belangstellenden over de hele wereld<br />

nog beter van informatie te kunnen voorzien<br />

over de historie van de Beemster,<br />

heeft het Historisch Genootschap Beemster<br />

(afgekort HGB) een aantal ‘beeldbanken’<br />

online gezet. Met daarin zichtbaar<br />

wat we zoal ‘in huis hebben’. Zodat vanuit<br />

de hele wereld een kijkje genomen kan<br />

worden in onze rijke collectie en archief.<br />

Deze informatie hebben we verdeeld over<br />

maar liefst vijf verschillende beeldbanken:<br />

1. Objecten Betje Wolff museum<br />

2. Textiel Betje Wolff museum<br />

3. Objecten agrarisch museum<br />

4. Boekenbeeldbank<br />

5. Fotobeeldbank<br />

Deze vijf beeldbanken zijn via<br />

www.historischgenootschapbeemster.nl<br />

te bekijken.<br />

In dit artikel geven we informatie over de<br />

fotobeeldbank (5). Het HGB heeft een<br />

kleine 8500 ‘beelden’ verzameld in de loop<br />

der jaren. Het overgrote deel daarvan staat<br />

op de beeldbank. Veelal foto’s van panden,<br />

activiteiten, gebeurtenissen en personen in<br />

de Beemster. Uit een recent of wat ouder<br />

verleden. De foto’s zijn op verschillende<br />

wijzen ‘geordend’. Bijvoorbeeld plaats<br />

(Westbeemster), straat (Middenweg) of<br />

gebeurtenis (polderfeesten). Deze beeldbank<br />

wordt beheerd door de fotowerkgroep.<br />

Onderdeel van de Afdeling Beemster<br />

Erfgoed. Alle foto’s hebben een individueel<br />

nummer en geven informatie (voor zover<br />

bekend) over onder andere de fotograaf, de<br />

gebeurtenis, een beschrijving, een jaartal,<br />

namen van mensen die op de foto staan,<br />

etc.. De foto’s zijn in lage resolutie zichtbaar<br />

maar in hoge resolutie in ons systeem.<br />

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk<br />

om een foto in hoge resolutie opgestuurd<br />

te krijgen.<br />

Wat u voor ons kunt betekenen<br />

1. Struin op uw gemak door de beeldbank<br />

en geef uw feedback over het (on)<br />

gemak van het opzoeken.<br />

2. Heeft u aanvullende of corrigerende<br />

informatie over een foto? Geef deze<br />

aan ons door. Wij noemen dat feedback.<br />

Bij elke foto treft u een formulier waar u<br />

uw feedback kunt opsturen. Wij<br />

verwerken deze dan bij de foto. Zodat er<br />

een ‘levend document’ ontstaat met<br />

telkens nieuwe relevante informatie.<br />

3. Wellicht heeft u foto/filmmateriaal in<br />

uw bezit waarvan u denkt dat deze<br />

uitstekend past in de fotobeeldbank.<br />

Stel (een digitale afdruk) beschikbaar<br />

aan het HGB. We zijn in tegenstelling tot<br />

‘verzamelaars’ niet zozeer geïnteresseerd<br />

in originele foto’s en/of aanzichtkaarten.<br />

Voor ons volstaat een digitale<br />

afdruk zodat we de afbeelding openbaar<br />

kunnen maken voor alle belangstellenden.<br />

We scannen uw materiaal<br />

en desgewenst krijgt u het origineel<br />

weer terug.<br />

Feedback over bestaande foto’s in ons<br />

systeem kan dus via de fotobeeld bank<br />

verstuurd worden. Een aanbod van nieuw<br />

materiaal (objecten, film, foto’s , etc.) kunt u<br />

bij ons kenbaar maken via een bericht aan:<br />

info@historischgenootschapbeemster.nl.<br />

foto 01198. Archief HGB. Foto van<br />

het (voormalig) tramstationnetje bij de<br />

Klaterbuurt. Hier stopte de tram tussen<br />

Purmerend en Alkmaar om de bewoners<br />

uit de Klaterbuurt/Graft de Rijp de gelegenheid<br />

te geven om in/uit te stappen. De<br />

tram reed over de Westdijk richting Schermerhorn/Alkmaar<br />

en andersom de dijk af<br />

over de Rijperweg richting Middenbeemster/Purmerend.<br />

Enkelspoor. Op enkele<br />

plekken was dubbelspoor zodat trams<br />

elkaar konden passeren.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!